A csecsemőgyilkosságok és az örökbefogadás közötti kapcsolat és lehetséges megoldási módjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A csecsemőgyilkosságok és az örökbefogadás közötti kapcsolat és lehetséges megoldási módjai"

Átírás

1 A csecsemőgyilkosságok és az örökbefogadás közötti kapcsolat és lehetséges megoldási módjai Pallós & Gyolcs Ügyvédi Iroda március 08.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 1. Bevezető gondolatok 2 2. Az inkubátorok jogi státusa büntetőjogi úton 2 3. Családjogi úton 6 4. Új irányok 9 5. Befejezés 10 Irodalomjegyzék 11 1

3 1. Bevezető gondolatok Egészen triviális megállapítás, hogy az emberi élet legnagyobb ajándéka a gyermek jövőnk záloga, aki olyan védelmet igényel, mely megjelenik a jog minden ágában. Van azonban olyan eset, amikor egy anya nem tudja vállalni újszülöttjét némelykor csak a felnevelést nem, olykor a szüléstől is megrettenve próbálja megakadályozni az új élet világra jöttét. Minden ország megpróbál felkészülni az ilyen helyzetekre célul tűzve ki, hogy megelőzze a kisdedek megölését, amint ezt a cselekményt a büntetőjog világában nevezték. Ennek egyik lényeges oka az, hogy hazánkban a évi II. törvény hatályba lépése óta ismét az emberölés minősített esetért büntetendő a csecsemőjét megölő anya. Egy jogállamtól azonban elvárható, hogy csak abban az esetben növelje 1 a büntetőjogi fenyegetettséget, ha megvan az elkerülő út a bűncselekménnyel szemben. Dolgozatomban ennek a kérdésnek családjogi vonulatát fedném fel bizonyos esetekben ugyanis az anya a titkolt terhesség esetén nem emberöléssel, hanem a gyermek inkubátorba tételével próbál megszabadulni édes terhétől. Azt a kérdést vizsgálom azonban, hogy ebben az esetben milyen lesz az újszülöttek státusa: örökbe adhatóak-e, büntetőjogilag terheli-e az anyát valamilyen felelősség, s az új Ptk.-nak megfelelően várható-e valamilyen változás ezen a téren. Alapvető tételem ebben az esetben pedig az, hogy csökkenthető a kimunkált jogi eszközökkel megteremtett inkubátorok használatának lehetősége által a csecsemők meggyilkolása. 2. Az inkubátorok jogi státusa büntetőjogi úton Jelenleg a világon ilyen jellegű megoldásként csak hazánkban, Szlovákiában, Ausztriában (Bécsben), 3 német városban és az USA 34 államában működik babamentő program ezek közül a kórház elé kihelyezett babamentő inkubátor csak hazánkban és a hazai mintára kialakított szlovák rendszerben van; minden egyéb helyen bölcső vagy rácsos 1 Az évi XLXXVII. tv. a cselekményt privilegizált bűntettként kezelte, ezért számít növekedésnek a büntetési tétel. 2

4 kiságy áll a babák rendelkezésére. Emellett különbség az is, hogy a többi országban közérdekű helyeken is lehet a babákat hagyni, így például tűzoltóság vagy rendőrség előtt. Magyarországon először az egykori Schöpf-Merei kórház előtt helyeztek ki babamentő inkubátort. A program hazai atyja Garamvölgyi György. Egy márciusi felmérés alapján eddig 33 baba 2 köszönheti a kihelyezett inkubátoroknak életét, akik közül 23-at 3 mentett meg az Anyavédelmi Központ. A kérdés aktualitását az adja, hogy a évi XXII. törvény hatálybalépéséig a csecsemők inkubátorba való elhelyezése kimerítette a Btk ában megfogalmazott családi állás megváltoztatásának tényállását. Emellett azonban nem csak az anyát egész pontosan a babát az inkubátorba betevő személyt ítélte el, hanem az egészségügyi dolgozókat is; bűnsegédi magatartás miatt. A probléma sokszínűségét mutatta az is, hogy ha a büntetőeljárás nem is indult meg, de a csecsemő nem lett örökbe fogadható, hiszen nem állt rendelkezésre a szülő írásos lemondó nyilatkozata. Így bár elvben az inkubátor a csecsemőgyilkosságok megelőzésének egyik lehetséges útja lehetett volna, ez a gyakorlatban azonban ellentmondásosan működött. Ennek kiküszöbölésére decemberében nyújtottak be egyéni képviselői indítványt többek között a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény (továbbiakban Csjt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) valamint a magzati élet védelméről szóló évi LXXIX. törvény módosítására, mely módosítást Országgyűlés elfogadta. Így a évi XXII. törvény meghozatalával megtörténtek a fent említett törvények módosításai. Mielőtt ennek eredményeit ismertetném, röviden utalnék olyan összefüggésekre, melyek a javaslat parlamenti vitája során merültek fel 4. A probléma komplexitása képezi az alapját a szociális bizottság véleményét ismertető előadó beszédének, aki s kihelyezett inkubátort csupán, mint végső eszközt említi a csecsemőgyilkosságok megakadályozásban: akkorra tehát, amikor semmilyen más korábbi háló -jellegű intézkedés nem segített. Emellett Az alábbi részben a Magyar Köztársaság Országgyűlésének hivatalos honlapján található Parlamenti Információs Rendszer található országgyűlési naplói voltak segítségemre. 3

5 az előadó a jövőre vonatkoztatva kiemeli, hogy fontos lenne, hogy legalább megyénként egy inkubátor legyen. Az előadó ezen túlmenően hangsúlyozza annak fontosságát, hogy ezeknek az inkubátoroknak a híre el is jusson a célközönséghez; a médiát hívja segítségül: a közvélemény és az érintett is szerezzen tudomást eme lehetőségről. Annak bemutatása során, hogy milyen érvek és ellenérvek ütközhetnek továbbá a megelőzés terén, szeretném idézni dr. Csáky András felszólalását. Dr. Csáky András véleménye szerint nincs egyértelmű összefüggés az inkubátorba betett babák esetén a büntetőjogi fenyegetettség megszüntetése és az újszülött-ölések száma között. Utal e tekintetben arra is, hogy a jelenlegi javaslattal ezt az illegitim állapotot szeretnék mégis legalizálni. Dr Csáky András egy esetleges tanulmány egyértelmű eredményét tartaná fontosnak és megvizsgálandónak e tekintetben. Ezen túlmenően azt hangsúlyozza, hogy a törvénymódosítások egy sajátos értékrendet fogalmaznak meg, amikor előírják a szakszolgálatok részére, hogy tájékoztatniuk kell az anyákat erről a lehetőségről is. Emellett megemlíti azt is, hogy azok, akik általában elmennek egy tanácsadó szolgálathoz, nem feltétlenül tartoznak a potenciális elkövetők körébe. Dr. Csáky András megoldási javaslatot is fűz kritikai megjegyzéseihez: szerinte a büntetőjogi fenyegetettség megszüntetéséhez elegendő a Csjt. módosítása. Ennek szellemében dr. Csáky András a törvényjavaslat általános vitája alkalmával módosító javaslatokat nyújtott be annak érdekében, hogy a törvénymódosítás se a magzatvédelmi, se a gyermekvédelmi törvényt ne érintse, melyre a következő indokolást hozza fel: A törvénymódosítás alapvető célja, hogy egy, az évek folyamán kialakult illegitim helyzet megfelelő módon rendezésre kerüljön A gyermekvédelmi/magzati élet védelméről szóló törvény módosítása megítélésem szerint indokolatlan, hisz azzal a tartalommal bír jelen formájában, hogy a törvényalkotó preferálja a jogszabály módosítását képező cselekményt. Ez viszont nem lehet célunk. Ezért javaslom a paragrafus [a javaslat 2. illetve 3. -ról van szó; a szerző] elhagyását. 5 Érdekes aspektust emel be továbbá Béki Gabriella is a vitába, aki az anonimitás vonalán indul el. A módosítás szerint tehát személyazonosságának feltárása nélkül tehető be úgy a baba az inkubátorba, hogy később örökbefogadható legyen. Béki Gabriella azt teszi fel kérdésként, hogy ha erre a döntő lépésre az anya szánja el magát, akkor nem sérül-e az apa joga gyermekéhez. Illetve továbbjátszva gondolattal megemlíti, hogy éppen ebből fakadóan 5 Részlet a T/13446-os törvényjavaslatból 4

6 nem derülhet ki az sem, hogy esetleg lenne-e a krízishelyzetben lévő anya családjában egy olyan családtag testvér, (nagy)szülő, más hozzátartozó -, aki mégis fel tudná nevelni a babát. Éppen ezek miatt tartja szükségesnek deklarálni Béki Gabriella, hogy az inkubátor nem tekinthető csodaszernek sem az éppen aktuális emberölési probléma elkerülésére, sem az annál tágabb összefüggést kívánó krízishelyzetben levő anyák problémájának megoldásra. A fent említett viták és gondolatok figyelembevételével szeretném először megvizsgálni a szociológiai 6 ellenérveket a babamentés ezen módja ellen. Herczog Mária véleménye szerint ez a megoldás hazug helyzetet legitimál 7. Ennek oka, hogy fenntartja azt a titkot, amelyet egyébként is meg kellett volna előzni titokká válásában. Szociológia ellenérvként fogalmazódik meg az, hogy az anya az azt megelőző 9 hónap folyamán nem csak nem tudott, hanem nem is akart segítséget kérni orvosoktól, szociális szakemberektől, hiszen nem szükséges ez, ha utána titokban valahol elhelyezheti úgy a gyermekét, hogy ne derüljön fény a kilétére. Ezt a gondolatmenetet, szándékot erősíti meg a kórház azáltal, hogy nem kell személyes kontaktust teremtenie az anyának senkivel sem ahhoz, hogy elhelyezhesse a gyermeket. Ha ennek jogi aspektusát vizsgáljuk megállapítható, hogy egy jogi vákuum alakult ki: miszerint ha egy anya beteszi csecsemőjét egy inkubátorba, akkor nem büntethető. De mi történik akkor, ha például szülés után kisétálva a kórházból magára hagyja újszülöttjét? Vagy nem tekinthető-e hasonló helyzetnek az, ha egy anya templom lépcsőjén, rendőrség előtt vagy más, forgalmasabb helyen hagyja babáját, ahol biztos benne, hogy valaki rátalál. Ez miért meríti ki a Btk a alá eső tényállást? S ha ennek nem büntetőjogi szemléletét nézzük, akkor mi az alapja annak a különbségtételnek, hogy az inkubátorba elhelyezett csecsemők örökbeadása egyszerűbbé vált, mint az elhagyott babáké? Elég-e ez a vélelem az örökbeadáshoz? Problémaként merül fel, hogy honnan vehető biztosra, hogy az anya helyezte bele az inkubátorba babáját akinek tettét vélelmezve lehetett eltekinteni a lemondó nyilatkozatról. Mindemellett még egy másik jogi érv is felsorakoztatható a fent megfogalmazott ellenérv mögé mégpedig az, hogy a program ellenkezik a New Yorki Egyezménnyel (a 6 Ezeknek egyik kiemelkedő élharcosa Herczog Mária, aki más alternatívákat javasolva kritizálja a jelenlegi megoldási lehetőségeket. 7 Herczog (1999) 113. o. 5

7 továbbiakban Egyezmény). A hazánkban az évi LXIV. törvénnyel kihirdetett egyezmény 3. cikkének legfőbb elve a gyermek mindenek felett álló érdeke. Az Egyezmény 7. cikk 1. pontja szerint: A gyermeket születésekor anyakönyvezik és ettől kezdve joga van ahhoz, hogy lehetőség szerint ismerhesse szüleit, valamint ahhoz, hogy ezek neveljék.. Az inkubátor-program támogatásával azonban az állam nem preferálja az ezen érvet felhozók szerint hogy a gyermekek megismerhessék szüleik nevét, hanem a titokban tartással segítik hozzá mintegy a csecsemő meg nem öléséhez az anyákat. Szerintem ezen érv azért vizsgálandó kritikával, mert maga az egyezmény is tartalmazza a lehetőség szerint fordulatot ami tehát nem jelent minden esetre vonatkoztató kötelezettséget. Szeretném továbbá kiemelni az Egyezmény 20. és 21. cikkeit mely minden olyan gyermek különleges állami védelmét és segítségét írja elő, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől. Ezek egyik lehetősége az örökbefogadás. A 21. cikk itt ismét a gyermeke mindenek felett álló érdekei -re hivatkozással állapítja meg, hogy a gyermek szüleinek a következmények ismeretében kell engedélyezniük az örökbefogadást. Ezen alfejezet zárásaként összegezném azokat a jogi problémákat, melyeket az inkubátorok léte felvet: Büntethető-e az oda a csecsemőjét betevő személy? Csak inkubátorokra vonatkoztatható a lehetőség, mely évi XXII. törvénnyel a büntethetőséget megszüntette, vagy más, forgalmasabb helyekre történő kihelyezés esetén is biztosítani kellene ezt valamint az egyszerűsített örökbeadást? Minden esetben az anya teszi-e be csecsemőjét? Az örökbefogadás engedélyezéséhez elegendő-e egy vélelem családjogi szempontból? Az örökbefogadáshoz a New York-i Egyezmény a szülők, míg a hatályos Csjt. a szülő hozzájárulását teszi szükségessé más aspektusból: mi a helyzet az apák jogaival? Várható-e egyértelműen csak az inkubátor-programtól az újdonszült csecsemők megölésének csökkenése? 3. Családjogi úton A törvényjavaslat elfogadásának eredményeként nem kell írásos lemondó nyilatkozatot tennie a szülőnek 2005 tavasza óta, hogy egészségügyi intézmény elé kitett 6

8 gyermeke örökbe fogadható legyen. A Csjt. 8 további feltételként szab akként, hogy azzal a célzattal tegye a babát be, hogy más nevelje fel, valamint hogy hat héten belül ne is jelentkezzék a szülő. Látható tehát, hogy a törvény beépít egy hathetes átmeneti állapotot a folyamatba amikor a szülő meggondolhatja magát. Mindemellett az új rendelkezés talán legjelentékenyebb és legvitatottabb fordulata az, hogy a fentieket személyazonosságának feltárása nélkül teheti meg a szülő. Mindemellett a Gyvt. új 39. (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdésének d) pontja értelmében a jogalkotó felhívja a gyermekjóléti szolgálatokat, hogy feladataik közé tartozik az is, hogy tájékoztassa az anyát az egészségügyi intézmények elé kitett inkubátorok létéről, s arról, hogy ezáltal a gyermek örökbefogadásához járulhat így hozzá. Ugyanez a tájékoztatási kötelezettség jelenik meg a módosított magzati élet védelméről szóló törvényben, amit akkor kell megtennie a szakembernek, amikor az anya bejelenti a terhesség-megszakítási szándékát. Nem változtat a fent ismertetett és évek óta a gyakorlatban bevált módszeren az új Ptk. tervezete sem a 3:132 szóról szóra veszi át a jelenleg hatályos Csjt.-ben foglaltakat az inkubátorba betett csecsemők örökbefogadását illetően. A jelenlegi helyzet ezért tekinthető azonban aggályosnak, mert úgy lehet a laikusok által titkos örökbefogadásnak elkeresztelt jogi intézményt alkalmazni, hogy nem tudható, valóban a szülő mondott-e le a vélelem által gyermekéről. A Csjt. szerint ugyanis szükséges mind az örökbeadó, mind az örökbefogadó szülőpár nyilatkozata az örökbefogadásra vonatkozólag s ennek visszavonhatósága kivételes: egyik lehetőséget akkor biztosítja a kódex, amikor úgy adja örökbe gyermekét a szülő, hogy nem ismeri az örökbefogadókat. Éppen ezen ok miatt a gyermek hathetes koráig visszavonhatja, ha azt gyermeke születése előtt tette, vagy a csecsemő még nem volt hathetes. Innen eredeztethető az inkubátorokban elhelyezett gyermekek esetében is az átmeneti idő tehát mielőtt a gyámhivatal örökbefogadhatóvá nyilvánítja a gyermeket, el kell telnie hat hétnek, az inkubátorban való megtalálástól számítva. Mindezen túl azonban felvet ez az állapot még egy problémát alapvetően ugyanis mindkét szülő hozzájáruló nyilatkozatára szükség van az örökbefogadhatósághoz. Az 8 A Csjt. új 48. -ának (5) bekezdés c, pontja alapján. 7

9 inkubátorok esetében azonban a vélelem egy személlyel szemben áll fenn, még csak azt sem lehet mondani, hogy csak az anya, vagy csak az apa cselekedete alapozná meg ezt a vélelmet; hiszen az inkubátorok használatára éppen anonimitásukból eredően bárki jogosult. Ez azonban éppen egy jogilag átláthatatlan helyzetet teremt. Az eljárás menete ebben az esetben eltér a pl. templomok elé kitett gyermekekétől. A gyámhivatali eljárás ugyanis két nagyobb egységből tevődik össze az örökbefogadás terén elsőként az örökbefogadható gyermekekről kell kimondani az örekbefogadhatóság tényét: ehhez ad útmutatót a Csjt a, mely szerint bizonyos esetben nem szükséges az örökbe adó szülők hozzájárulása. A második nagyobb egység pedig az örökbefogadó szülők alkalmasságának felmérése. Dolgozatom szempontjából az előbbi bír relevanciával. Itt jelenik meg az eltérés aközött a gyermek között, akit inkubátorban helyeztek el, és aközött, akit templomban, közforgalmú úton, vagy éppen a kórházban hagyták magára. Míg utóbbi esetben az anya a jelenlegi állás szerint bűncselekményt valósít meg, a rendőrség nyomozásával kezdődik a jogi út. Ilyenkor az állami gondozottá lett csecsemőknél nem áll fenn a vélelem, miszerint azért hagyta sorsára anyja gyermekét, hogy más nevelje fel. Az egészségügyi intézmény elé kitett babák esetében azonban gyorsabban ki lehet mondani az örökbefogadhatóságot. Első lépésként a babát megtaláló orvos állapítja meg a születés adatait, s a kórház dolgozói adnak neki nevet. Ezt követően a Gyvt. 72. (1) bekezdése alapján a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezik nevelőszülőnél vagy csecsemőotthonban. Azonban nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ebben az esetben is figyelembe kell vennie a gyámhivatalnak azt a hathetes átmeneti időt, amíg a gyermek szülője jelentkezhet a gyermekért. Ha ez nem történik meg, akkor azonban a gyámhivatali határozat alapján a csecsemő örökbefogadható. Ha a fent vázolt eljárást összehasonlítjuk a legjelentékenyebb gyerekjogi ENSZ egyezménnyel (Egyezmény a gyermekek jogairól), akkor azt láthatjuk, hogy annak 21. cikke elég szoros szabályokat fogalmaz meg abban a tekintetben, mely ezzel a témával áll összefüggésben. Úgy fogalmaz ugyanis, hogy biztosítaniuk kell azt, hogy a gyermek mindenek felett álló érdekei érvényesüljenek, és ezért a) gondoskodnak arról, hogy a gyermek örökbefogadását csakis az illetékes hatóságok engedélyezzék, amelyek az ügyre alkalmazandó törvény és eljárások értelmében, valamint valamennyi megbízható adat alapján 8

10 meggyőződtek arról, hogy figyelemmel a gyermek szüleivel, rokonaival és törvényes képviselőivel kapcsolatos helyzetére, az örökbefogadás megtörténhet, és hogy adott esetben az érdekelt személyek az ügy ismeretében és az esetleg szükséges felvilágosítás után beleegyezésüket adták az örökbefogadáshoz. 9 Mindezen túl pedig ezt a megoldást az egyezmény 20. cikkében lelhetjük még fel ahol a gyermek védelme érdekében történő ideiglenes vagy végleges megfosztás által, vagy aki éppen saját érdekében nem hagyható családjában, ezen gyermekek státusának jogi úton való rendezésére való egyik lehetőség az örökbefogadás. Mindez tehát azt jelenti, hogy a fent vázolt titkos örökbefogadás alapját képező szülői beleegyezés hiánya illetve amint ahogy a magyar megoldás operál, a vélelem az, mely kiindulópontul szolgál. Nem fel meg tehát a megbízható adatoknak sem az a körülmény, melyek között az inkubátorba tett csecsemőt megtalálták. Ezen összhang hiánya azonban talán éppen azon alapul, hogy kivételes esete ez az örökbefogadásnak: amikor a szabályok szigorúságán éppen azért kell lazítani, mert az emberéletet menthet. 4. Új irányok Az inkubátor helyett egy történelmi hagyományokra támaszkodó prevenciós lehetőséget tartanak számon az európai országok közül, például Olaszországban, Ausztriában és Németországban. A történelmi példa a középkori Itáliából való ahol már a XII. század vége óta létezik az úgynevezett rota vagy lelenckerék: így ugyanis kolostorokba tudták beadni a nem kívánt, de megszült és meg nem ölt csecsemőiket az anyák. Ennek egyik legfőbb előnye lehet a jelenlegi helyzetre vonatkoztatva, hogy a nem csupán nagyvárosi kórházak előtt megtalálható inkubátorokba lehetne betenni a gyerekeket. Ez azonban egy újabb kérdést vet fel ha köztudott, hogy az inkubátorok léte csupán bizonyos helyeken megoldott, akkor hol lel segítségre azon anya, aki szeretné terhességét titokban tartani, de megoldást is keres e teher továbbvitelére? Törvényi szinten szabályozott ugyan a védelmi szakszolgálat feladata a krízis helyzetben lévő anyák kérdésében is véleményem szerint azonban célszerűbb volna a potenciális elkövető oldaláról vizsgálni e kérdést. A csecsemőgyilkosságokat vizsgáló empirikus kutatások eredménye ugyanis éppen 9 ENSZ gyerekjogi egyezmény 21. cikk 1. bekezdés a) pontja. 9

11 azt mutatja, hogy ebben az esetben a bajba került anyák nem szeretnének hivatalos személyekhez fordulni. Így esetükben olykor esélye sincs annak, hogy megtudják, van-e arra lehetőség, hogy babájukat biztonságba tudván egy kórház előtt helyezzék el. Éppen ezért meggondolandó, hogy nem kellene-e az olasz, osztrák és német példához hasonlóan hazánknak is megteremteni a lehetőséget arra, hogy forgalmas köztereken is ott lehessen hagyni a csecsemőt. S talán nem is maga a lehetőség megadása szükséges, hanem annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy ne legyen bűnelkövető egy anya, aki gyermekét példának okáért egy rendelő előtt hagyja ott. Olvasatomban ugyanis nincs meg az, az éles határvonal az inkubátorok között és az olyan közforgalmú helyek között, mint például egy rendőrség vagy a fent említett orvosi rendelő. A jogalkotás jövőjére tekintettel lenne szükség ezen kérdés átgondolására. 5. Befejezés Munkám során szembesültem azzal, hogy annak ellenére, hogy ez a kérdés több jogágat is érintő probléma, és emberi életekről van szó bizonyos társadalmi, pszichológiai és egyéb okok miatt nem lehet erről a kérdésről tisztán és nyíltan beszélni. Ennek okát részint abban látom, hogy maga a terhesség bevallása, annak vállalása egy olyan vallomás része, melyben az anya egy korábban létesítetett szexuálisan kapcsolatáról szól. A téma intimitása okán nem is értek egyet azzal, hogy maga az inkubátorok léte veszélyhelyzetet, felelőtlenséget teremtene az anyák esetében. Vallom hogy egységes társadalmi cél az, hogy minél több csecsemő jöjjön a világra de természetesen csak úgy, hogy olyan családban nevelkedjék, akik tudják számára biztosítani a legmegfelelőbb körülményeket. Ha ennek egyik útja a titkos örökbefogadás, akkor ezáltal. Ennek lehetőségével talán elkerülhető lenne a büntetőjogi út, hiszen minél kevesebb anya látná egyedüli kiútként a csecsemőgyilkosságot. 10

12 IRODALOMJEGYZÉK Angyal Miklós: Mózeskosártól a gyermekmentő inkubátorig. In: Tanulmányok Erdősy Emil tiszteletére, Pécs, 2002., o. Bensiné Győrffy Ilona (szerk.): Hatodik Magyar Jogászgyűlés. Magyar Jogászegylet, Budapest, Csepeli Ágota Benkő Zsuzsanna: Mit kell tudni az örökbefogadásról? KET a gyakorlatban. Fővárosi Közigazgatási Füzetek Cseres Judit: Eltékozolt újszülöttek. Az újszülöttölést elkövető nők helyzetének kriminológiai elemzése. BM kiadó, Budapest, Cseres Judit: Életmód, családi nevelés. Társadalmi Szemle, 1997/3. szám, o. Cseres Judit: A titok. Társadalmi Szemle, 1996/6. szám o. (Cseres 1996a) Cseres Judit: Válasz dr. Botos Gábor Magzatvédelem a büntetőjog történelmi vetületében c. vitaindító írására. Belügyi Szemle, 1996/5. szám o. Cseres Judit: A véletlen. Belügyi Szemle, 1996/9. szám, o. (Cseres 1996b) Cseres Judit: Újszülöttek sérelmére elkövetett emberölések. Belügyi Szemle, 1995/6. szám o. Filó Erika Katonáné Pehr Erika: Gyermeki jogok, gyermekvédelem. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, Godja Györgyné: Tapasztalatok az örökbefogadásról, az örökbefogadás felbontásáról és az örökbefogadás felbontását kiváltó okokról. Magyar Közigazgatás. 2001/ o. Herczog Mária: Csecsemőgyilkosságok megelőzésének és kezelésének lehetőségei. In: Kriminalisztikai és kriminológiai tanulmányok XXXVI., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Herczog Mária: Ne hagyjuk őket magukra! Megelőzhető az újszülöttgyilkosság. Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület, Budapest, Katonáné Pehr Erika: Az örökbefogadás és az örökbefogadási eljárás. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, Kovács Zsuzsa: Interjú dr. Kovács Zsuzsával az örökbefogadásról és a gyermekkereskedelemről. Belügyi Szemle 1997/ o. Mentuszné dr. Terék Irén: Gondolatok az örökbefogadással összefüggő eljárások jogi szabályozásáról. Magyar Közigazgatás, 19995/10. szám o. 11

13 Sinku Pál: A család és a gyermek büntetőjogi védelme. HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó, Budapest, Szilvási Léna: Az örökbefogadásról másképpen. Esély, 1997/ o. Rózsás Eszter: A gyermekjogok tartalma, érvényesülése és védelme. Doktori értekezés. Pécs, (Egyezmény a gyermek jogairól) 12

a kórházi anonim szülésr ől

a kórházi anonim szülésr ől 2..../2013 (...) OGY határozat a kórházi anonim szülésr ől É rkvamet+' /I() 2213 2 Ci ivatab Az Országgyűlés, figyelemmel arra, hogy - a kedvező külföldi tapasztalatok alapján az anonim kórházi szülés

Részletesebben

A családjog kézikönyve

A családjog kézikönyve Dr. Bajory Pál Dr. Kiss Éva Dr. Bencze Lászlóné Dr. Kőrös András Dr. Brávácz Ottóné Dr. Makai Katalin Dr. Csiky Ottó Némethné dr. Bokor Klára Dr. Filó Erika Dr. Söth Lászlóné Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Részletesebben

A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások

A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások Örökbefogadhatónak nyilvánítás Örökbefogadás előtti eljárás Örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás 2013.

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23. A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében 2014. szeptember 23. Szempontsor Eddigi tapasztalatok: Teljes körű adatszolgáltatás a gyámhivatalok felé Egyre jobb minőségű,

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi

A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi Both Éva Kuslits Gábor A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi szakellátásban minden gyermek egyéni érdekén kívül álló érdek csak akkor érvényesülhet, ha azt a gyermek érdeke megkívánja vagy megengedi.

Részletesebben

1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről (A Magyar Köztársaság megerősítő okiratának letétbe helyezése az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál,

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-683/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-683/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-683/2014. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos édesanya a 2009-ben született gyermekével való kapcsolattartása ügyében

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása 1. A Büntető

Részletesebben

Házasság joghatásai. Házastársak vagyoni viszonyai törvényes házassági vagyonjogi rendszer: vagyonközösség szerződéssel eltérően rendezhetik

Házasság joghatásai. Házastársak vagyoni viszonyai törvényes házassági vagyonjogi rendszer: vagyonközösség szerződéssel eltérően rendezhetik Házasság Partnerkapcsolatok körében a legvédettebb Alaptörvény védelme, Ptk védelme Házasság megkötése Házasság érvénytelensége Házasság felbontása házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlása közös

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Igénylı, kötelezett Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Ha a szülõi felügyeletet együttesen gyakorló szülõk a szülõi felügyelet körébe tartozó kérdésekben nem tudnak megegyezni, a gyámhivatal döntését bármelyik

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos apa 17 éves gyermeke ügyében kérte a segítségemet. A csatolt dokumentumok

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

300/1993 T Ö R V É N Y

300/1993 T Ö R V É N Y 300/1993 T Ö R V É N Y a család- és utónévről *) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt alkotta: Az utónév 1. (1) A Szlovák Köztársaság területén született személy utónevét a szülők közösen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1991. évi LXIV. törvény. a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről

1991. évi LXIV. törvény. a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről (A Magyar Köztársaság megerősítő okiratának letétbe helyezése az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál,

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal 1153 Bp., Bácska u. 14. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 305-3100 Fax.: 305-3211 gyamhivatal@bpxv.hu www.bpxv.hu Ügyfélfogadási idı:

Részletesebben

Gyermekjogok, gyermekbántalmaz. ntalmazás. Dr. Kovács Zsuzsanna

Gyermekjogok, gyermekbántalmaz. ntalmazás. Dr. Kovács Zsuzsanna Gyermekjogok, gyermekbántalmaz ntalmazás Dr. Kovács Zsuzsanna Gyermekjogok - jogszabályok Egyezmény a gyermek jogairól l az ENSZ KözgyK zgyűlés 44/25 határozata New York 1989. november 20. 1991.évi LXIV.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054

Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054 Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054 CSALÁDI NAPKÖZI FELVÉTELI KÉRELEM A gyermek neve:.. Születési helye:...év:.hó:..nap:.

Részletesebben

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság tagja Budapest, 2012. December 11. Sokféle megközelítési

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486. számú törvényjavaslat

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486. számú törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/3486/11. szám Érkezett : 2011 S2EPT 1 2. Az Országgyűlés Kulturális és sajt ó bizottságának ajánlás a a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK Kedves Leendő Nevelőszülők! A nevelőszülői hivatásról számos hiedelem, kedvező, vagy éppen kimondottan negatív vélemény hallható, olvasható. A közvélemény gyakran fogalmaz

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Bucella Gézáné Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról

A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról 2014. július 1-jén hatályba lép az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.), amely

Részletesebben

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 3-i üléséhez 1. Tápiószele Város Önkormányzat Polgármestere napirendi pont Készült: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Az örökbefogadás és a gyermek legjobb érdeke

Az örökbefogadás és a gyermek legjobb érdeke Iustum Aequum Salutare IX. 2013. 2. 265 279. Az örökbefogadás és a gyermek legjobb érdeke Marschalkó Linda doktoranda (PPKE JÁK) Ez a tanulmány az örökbefogadást a gyermek legjobb érdekének középpontba

Részletesebben

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály időbeli területi személyi 2 fogalma a fő szabály az elkövetési idő jelentősége az elkövetési időre vonatkozó elméletek magatartás (vagy tevékenység) elmélet cselekményegység elmélete ok-folyamat elmélet

Részletesebben

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára J A V A S L A T a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Ózd, 2014. április 30. Ózd Város

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei közösen megfogalmazott szabályok, alapvetések 2014. július 1. Az együttműködés általános

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 117-3/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról,

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 Email: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselőtestülethez a Segítő Kezek Szociális

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása Hivatalomhoz állampolgári bejelentés érkezett a Baranya Megyei Gyermekvédelmi

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Az infanticidium, azaz a csecsemőgyilkosság kodifikálásának nemzetközi és hazai áttekintése. Domjánné dr. Hajzsel Krisztina

Az infanticidium, azaz a csecsemőgyilkosság kodifikálásának nemzetközi és hazai áttekintése. Domjánné dr. Hajzsel Krisztina Az infanticidium, azaz a csecsemőgyilkosság kodifikálásának nemzetközi és hazai áttekintése Szerző: Domjánné dr. Hajzsel Krisztina Vác, 2015. március 10. Az infanticidium, mint büntetőjogi fogalom az emberölés

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: az adatvédelemhez fűződő jog érvényesülését. www.naih.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: az adatvédelemhez fűződő jog érvényesülését. www.naih.hu Az Alaptörvény biztosítja a személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok megismerhetőségét és terjesztését Fogalmak: Személyes adatok védelme adatvédelem Közérdekű adatok megismerhetősége információszabadság

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ I. ELŐZMÉNYEK 1. A módosítás indoka Az Országgyűlés 2013. március 11-én elfogadta az Alaptörvény negyedik módosítását (a továbbiakban: Módosítás). A Módosítást

Részletesebben

dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Átmeneti rendelkezések A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Részletesebben

Előszó az abortuszról

Előszó az abortuszról Előszó az abortuszról Magyarországon ma minden harmadik várandósság végződik abortusszal [1]. A pontos százalékarány az Európai Unió tagországai között a 3., világviszonylatban a 8. legmagasabb [2]. Az

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET. 2/2010. (I. 26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET. 2/2010. (I. 26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (I. 26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítására

Részletesebben

A házasság felbontása és a gyermek érdeke

A házasság felbontása és a gyermek érdeke Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Reiderné dr. Bánki Erika A házasság felbontása és a gyermek érdeke Doktori értekezés Témavezető: Dr.

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítására

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

A gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése illetve nevelésbe vétele. Azonosságok- Különbségek

A gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése illetve nevelésbe vétele. Azonosságok- Különbségek A gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése illetve nevelésbe vétele Azonosságok- Különbségek Elméleti alapvetés Kulcskérdés : a gyermek elhelyezés kérdésében a döntési jog Csjt. 72/A. : A gyermek elhelyezéséről

Részletesebben

Az örökbefogadás előtti eljárás

Az örökbefogadás előtti eljárás Az örökbefogadás előtti eljárás Az örökbefogadás előtti eljárás az örökbe fogadni szándékozó személynek a lakóhelye szerint (amennyiben az örökbefogadni szándékozó házaspár különböző gyermekvédelmi szakszolgálatok

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1477/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1477/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1477/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bódis Cecília Az eljárás megindítása A panaszos beadványa szerint a bíróság által megítélt havi 80 ezer forint gyermektartásdíjat

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL A Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma az illetékességi területéhez

Részletesebben

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat!

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Magyarországon évente 1000 serdülőkorú lányból 30 lesz várandós nagykorúságának betöltése előtt. Közel felük megszakíttatja terhességét, másik felük pedig

Részletesebben