HÍRLAP BALATONKENESEI. Kiülök a dombtetõre, onnan nézek szerte szét, / S hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLAP BALATONKENESEI. Kiülök a dombtetõre, onnan nézek szerte szét, / S hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét."

Átírás

1 BALATONKENESEI HÍRLAP szeptember 15. XVIII. évfolyam, 9. szám B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Kiülök a dombtetõre, onnan nézek szerte szét, / S hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. (Petõfi Sándor)

2 2 BALATONKENESEI HÍRLAP A képviselõ-testület ülésérõl jelentjük Tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy Balatonkenese nagyközség önkormányzatának képviselõ-testülete augusztus 24.-én tartotta a évi munkaterv szerint soron következõ ülését a Pilinszky János Általános Iskolában. A képviselõ-testület az ülésen két fõ napirendi pontot és vegyes ügyeket tárgyalt. * A képviselõ-testület ülésének megkezdése elõtt együttes ülés kezdõdött Küngös község önkormányzatának képviselõ-testületével. A képviselõ-testületek az együttes ülésen három napirendi pontot tárgyaltak, melyek a következõk voltak: * 1.) Az együttes ülés elsõ napirendi pontjaként a képviselõ-testületek megtárgyalták a Pilinszky János Általános Iskola 2005/2006. évi tevékenységérõl készült beszámolót. A beszámolóval kapcsolatban elhangzott, hogy az év közben szükségszerûen eszközölt megszorítások ellenére az iskola a feladatait megfelelõen ellátta. Elhangzott, hogy a jövõben jelentõsebb támogatást kell biztosítani (pl. testnevelõ szakkörök megszervezéséhez) annak érdekében, hogy a gyermekek egészségi állapota tovább ne romoljon. Javaslatként hangzott el, hogy a gyógytestnevelés a továbbiakban is helyben kerüljön megoldásra. Képviselõi hozzászólásként elhangzott, hogy a különbözõ munkaközösségek vezetõi által készített anyagok rendkívül tanulságosak, azokból egyértelmûen kiderül, hogy egy iskolai közösség életében fontosak a tanórákon kívüli programok, foglalkozások. Szintén elhangzott, hogy a gyermekek nevelése rendkívül fontos feladat, éppen ezért mindkét önkormányzat mindig kiemelt szinten kezelte az általános iskolát és az óvodát is. A további hozzászólásokat követõen a képviselõ-testületek elismerésüket és megbecsülésüket fejezték ki az iskola valamennyi dolgozójának az elmúlt tanévben végzett munkájukért. Ezt követõen pedig a testületek külön határozattal egyhangúlag elfogadták a Pilinszky János Általános Iskola igazgatója által, a 2005/ 2006-os tanévrõl készített beszámolót. * 2.) Az együttes ülés második napirendi pontja a Kippkopp Óvoda és Bölcsõde 2005/2006. évi tevékenységérõl készült beszámoló megtárgyalása volt. Képviselõi kérésként a képviselõ-testületekhez elhangzott, hogy a logopédus és a fejlesztõ pedagógus alkalmazásához szükséges anyagi fedezetet továbbra is biztosítsák. Elhangzott, hogy a konyhai gépparkot a lehetõ leghamarabb idõn belül megfelelõ szintûre, minõségûre kell javítani. A további hozzászólásokat követõen megállapításra került, hogy az óvodában végzett munka jó szakmai színvonalú. A képviselõ-testületek elismerésüket és megbecsülésüket fejezték ki az óvoda valamennyi dolgozójának az elmúlt évben végzett munkájukért. Ezt követõen pedig a testületek külön határozattal egyhangúlag elfogadták a Kippkopp Óvoda és Bölcsõde 2005/2006. évi tevékenységérõl készült beszámolót. * 3.) Az együttes ülés utolsó napirendi pontjaként az együttes megtárgyalást követõen Balatonkenese nagyközség önkormányzatának képviselõ-testülete megalkotta 17/2006.(VIII.30.) rendeletét az oktatási-nevelési intézményekben igénybe vett étkezésért fizetendõ térítési díjakról szóló rendelete módosítására. (A módosító rendelet megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban, a könyvtárakban, valamint Balatonkenese nagyközség hivatalos honlapján a hatálybalépést követõen.) * 1.) Az együttes ülés befejezését követõen Kürthy Lajos polgármester megnyitotta Balatonkenese nagyközség önkormányzata képviselõ-testületének rendes ülését, melynek elsõ fõ napirendi pontja az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató megtárgyalása volt. A pénzügyi bizottság részérõl elhangzott, hogy a beszámoló jól helyezi el a hangsúlyokat és minden kérdésre reflektál. Az egészségügyi és szociálpolitikai bizottság részérõl elhangzott, hogy a év végére különbözõ intézkedések meghozatalával egyenesbe kell hozni a költségvetést a mûködõképesség megõrzése érdekében. Kürthy Lajos polgármester hangsúlyozta, hogy a költségvetési mérleg akkor tud helyreállni, ha a költségvetésben betervezett ingatlanértékesítés megvalósul és ismételten szükséges a létszámcsökkentés kérdésének vizsgálata is. Az intézményvezetõknek és a gazdasági vezetõknek megköszönte az elmúlt idõszakban végzett szigorú, fegyelmezett gazdálkodást. A további hozzászólásokat követõen a képviselõ-testület egyhangúlag, határozattal fogadta el az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót. * 1/a.) Az elsõ fõ napirendi ponthoz kapcsolódóan egyhangúlag, határozattal fogadta el a képviselõ-testület a Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó által, Balatonkenese nagyközség önkormányzata évi költségvetése 2. számú módosításáról, valamint a I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló felülvizsgálatáról készített könyvvizsgálói véleményt. * 2.) A második, egyben utolsó fõ napirendi pontként a képviselõ-testület egyhangú szavazással módosította az önkormányzat évi költségvetési rendeletét. (A módosító rendelet megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban, valamint a könyvtárakban a hatálybalépést követõen.) * A fõ napirendi pontok megtárgyalásának befejezését követõen a képviselõ-testület a vegyes ügyek megtárgyalását kezdte, amelynek során az alábbi ügyekben az alábbi határozatokat hozta: A képviselõ-testület az elõterjesztés szerint módosította, illetõleg kiegészítette a Kippkopp Óvoda és Bölcsõde Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. A képviselõ-testület az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készült beszámolót az elõterjesztés 1-8. számú mellékletei szerint elfogadta. A képviselõ-testület úgy határozott, hogy benyújtja a Belügyminisztérium által Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszély-elhárítási munkálatainak támogatás kiírt pályázatot Balatonakarattya, Orgona és Ybl Miklós utca tárgyában. A kivitelezés összköltsége: bruttó Ft; a bonyolítás költsége: bruttó Ft; összesen: bruttó Ft. Ebbõl: a saját forrás összege: bruttó Ft (30,12%); az igényelhetõ támogatás: bruttó Ft (69,88 %). A képviselõ-testület elfogadta az Indefco 2000 Kft. iskolatejre vonatkozó (Kemenesi iskolatej: 0,2 l 270 fõ/nap 30 Ft/db) ajánlatát. A képviselõ-testület úgy határozott, hogy a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács területi kiegyenlítést szolgáló beru-

3 2006. SZEPTEMBER 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 3 házások, valamint kötöttség nélkül a helyi önkormányzatok felhalmozási, felújítási feladatai teljesítésének támogatására kiírt pályázati felhívás I. b) a helyi önkormányzatok felhalmozási, felújítási feladatainak támogatása területi kötöttség nélkül tárgyú támogatási felhívásra az Önkormányzatunk által a Balatonkenese, Nefelejcs utca új utcarészek vezetékes ivóvíz és szennyvízcsatorna kiépítése címmel benyújtott pályázattal nyert támogatási összeget fel kívánja használni a beruházás megvalósítására. A képviselõ-testület az önkormányzat évi költségvetésének terhére Ft összeget biztosított a balatonkenesei Partalja utcában fennálló életveszély elhárítására. A képviselõ-testület támogatta Kaczvinszky Péter, balatonakarattyai lakos kérelmét az alábbiak szerint: a Képviselõ-testület az önkormányzat évi költségvetésének terhére bruttó Ft összeget biztosít a Balatonakarattya, Hosszúmezõ utca 27. szám alatti ingatlan elõtti rész (közterület) szilárd burkolattal történõ ellátására. A képviselõ-testület dr. Szíjártó Emil és dr. Szíjártó Emilné kérelmére tulajdonosi hozzájárulását adta a kérelmezõk tulajdonát képezõ, Balatonkenese, Hegyalja utca 2. szám alatti ingatlan víz- és csatorna-hálózat önerõbõl történõ bõvítéséhez abban az esetben, ha az nem ellentétes mérnök-geológiai szakvéleménnyel. A képviselõ-testület a Balatonfõkajár közigazgatási területére vonatkozó településszerkezeti, szabályozási terv és helyi építési szabályzatának módosítására vonatkozó egyeztetési anyagát, a megküldött dokumentáció alapján elõzetesen átvizsgálta, ellene kifogást nem emelt. Egyben jelezte, HIRDETMÉNY Balatonkenese polgármestere értesíti az ingatlantulajdonosokat, hogy Balatonkenese Településrendezési Tervének módosítása elkészült. A dokumentáció megtekinthetõ és az érintettek részérõl véleményezhetõ 2006 szeptember 28-ig Balatonkenese Nagyközség Polgármesteri Hivatalának mûszaki csoportján ügyfélfogadási idõben (hétfõn: 8 12; szerdán: ; pénteken: 8 12 óráig) Köszönettel és tisztelettel: Kürthy Lajos polgármester hogy a további véleményezési eljárásban, és minden egyeztetésen, mely során szóba kerülhet az M8-as autópálya nyomvonalának módosítása, az Önkormányzat részt kíván venni. Továbbá felkérte Balatonfõkajár Község Önkormányzatát, hogy az M8-as autópályával kapcsolatos jövõbeni egyeztetések anyagát, Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának küldje meg. A képviselõ-testület a balatonkenesei 253/7 hrsz-ú közterületnek az Ágnes köz nevet adta. A képviselõ-testület elviekben (anyagi hozzájárulás nélkül) támogatta a MILLENIA ZRT. által, Balatonkenese-Akarattya (Hrsz.: 0205/7) Bevásárlóközpont-fejlesztés; Projekt dokumentáció kivonatban foglalt projekt megvalósítását. A képviselõ-testület úgy határozott, hogy megrendeli a Lovas SJ Földmérõ Kft-tõl az általa eredetileg 231/1998. munkaszámú változási vázrajz módosítását. Egyben kérte, hogy a balatonkenesei 481/1 hrsz-ú ingatlant ne érintse a vázrajz, azt hagyja változatlanul. A képviselõ-testület elutasította Persányi Istvánné területcserére vonatkozó kérelmét, amely az alábbiakról szólt: a kérelmezõ tulajdonát képezõ, a 3417/3 hrsz-ú ingatlanon meglévõ tulajdoni hányad, kb. 287m 2 cseréje a 3417/4 hrsz-ú ingatlanon ugyanilyen nagyságú területre. A képviselõ-testület elvi hozzájárulását adta a Bursa Hungarica felsõoktatási ösztöndíj pályázat évi fordulóján való részvételhez, valamint az on-line adatbázis használatához. A képviselõ-testület Vér Lászlóné kérelmére, a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár 2006.évi költségvetésének terhére Ft összeget biztosított Kecskés József: A kenesei Magas-partok énekese címû füzet megjelentetéséhez. A képviselõ-testület Biermann Zoltán kérelmére úgy döntött, hogy a balatonakarattyai Bercsényi lejárónál lévõ önkormányzati területen elhelyezett mobil házak elszállíttatásának határidejét szeptember 30-ig meghosszabbítja azzal a kikötéssel, hogy a területhasználatra vonatkozó díjat a határozat kézhezvételétõl számított 15 napon belül köteles befizetni. A évi önkormányzati választásokra tekintettel a képviselõ-testület továbbá úgy határozott, hogy a terület hasznosításával kapcsolatban döntést nem hoz. A vegyes ügyek megtárgyalását követõen a képviselõ-testület zárt ülésen vagyon ügyeket tárgyalt. Szabó Erika A legenda kõbe vésve tovább él Balatonakarattyán fölavatták II. Rákóczi Ferenc emlékkövét. A civil kezdeményezés nagyszerû példája nyomán született meg az az elgondolás, hogy a Rákóczi parkban emléket állítsanak a magyar szabadságért és függetlenségért harcoló fejedelemnek. Az emlékmûsorban szólóénekes közremûködésével a kenesei asszonykórus korhû dalokkal színesítette az ünnepséget. Dr. Halz József, a Rákóczi Szövetség elnöke méltatta a magyar szabadságért és függetlenségért harcoló fejedelem emberi nagyságát. A tárogató hangjára leplezte le az emlékmûvet Bánki Attila úr, a civil kezdeményezés egyik fõ támogatója. Rákóczi szilfája az évtizedek folyamán az enyészeté lett, de a most felavatott emlékkõ a nagyságos fejedelem arcképével tovább élteti a legendát. A portré alkotója Huzsváry János tanár-mûvész. Köszönettel és hálával tartozunk neki. Az emlékkövet Albert ferences atya szentelte fel. Az emlékezés koszorúit az akarattyai részönkormányzat vezetõje, dr. Endrõdi Éva, Kenese nevében Kürthy Lajos polgármester, a civil lakosok babér koszorúját dr. Botárné Soly Orsolya helyezte el. A Himnusz hangjával ért véget a felemelõ ünnepség. dr. Urvári Sándor

4 4 BALATONKENESEI HÍRLAP Rendõrségi hírek Tisztelt Olvasók! Elmúlt az idei nyár is, túl vagyunk az idegenforgalmi szezonon, mely komoly megpróbáltatások elé állította azon embereket, akik azért dolgoztak, hogy az ide látogatók jól érezhessék magukat. Balatonkenese az én véleményem szerint az elmúlt négy-öt nyár tekintetében a legeredményesebbet tudhatja maga mögött. A jó idõ, a sok remekül szervezett program, mindmind idecsalta a nyaralni, pihenni és szórakozni vágyókat. Volt olyan hétvége, amikor szinte az egész településen nem lehetett parkoló helyet találni. Mindez természetesen a rendõrség, illetve a helyi rendõrök dolgát is nehezítette, ugyanis szinte minden strand, parkoló, nyaraló telis-tele volt élettel, és így nagyon komoly szervezést igényelt a bûnmegelõzés érdekében a hathatós munkavégzés. A nyáron két és fél hónap alatt a két kerékpáros járõrpár km-t tekert, melynek eredményeképpen összesen 16 db. strandlopást követtek el ismeretlen elkövetõk, melybõl 10 esetben kézre is kerültek. Az augusztusi hónapban történt egy gépkocsilopás, mely során ismeretlenek tulajdonítottak el egy Seat típusú személygépkocsit az egyik hotel parkolójából. Több olyan bejelentést is kaptunk, melyek szerint nyaralók, családi házak udvarából kerékpárokat loptak el. A tavalyi évben slágernek számító, úgynevezett besurranásos lopásokból is kevesebb történt idén, mint tavaly. A hónap végén tetten is értünk egy ilyen cselekmények elkövetésére szakosodott csapatot, akik közül kettõt a helyszínen el is fogtunk. A társaság harmadik tagja még a helyszínen elrejtõzött, majd onnan ismeretlen helyre távozott. Ezen személyek egyébként már az elmúlt évben is elfogásra kerültek a Rendõrõrs rendõrei által, de akkor szabadon kellett bocsátanunk õket. Jelenleg a két elfogott személy közül egyikük elõzetes letartóztatását rendelte el a Veszprém Városi Bíróság. Az újságcikkem írása napján fogtunk el négy személyt a balatonakarattyai Napfény ABC- ben, akik már több alkalommal fosztogatták jelentõs értékben az üzlet készleteit. A közlekedésbiztonság tekintetében az augusztusi hónapban komoly baleset a településen nem történt. Több alkalommal szerveztünk közlekedési akciót, melybõl az egyikben három Police Mátrix készüléket is bevetettünk, melynek lényege, hogy egy kamerán keresztül a készülék elõtt elhaladó autókat rendszám alapján felismeri, és azonnal a rendelkezésünkre bocsátja az információt, ha a gépkocsit valamiért körözik. Ebben az akcióban a három készülékkel összesen 9000 db gépkocsit ellenõriztünk le. Angyal Gábor r.fhdgy. õrsparancsnok Tevékeny Ifjúsági és Fiatal Polgárõrök Immár szép hagyományai vannak községünkben az ifjúsági és fiatal polgárõri tevékenységnek. A es tanévben tovább folytatjuk az ifjúsági polgárõri tevékenységet. A tanulók önként vállalták, részükre kéthetente elméleti és gyakorlati felkészítéseket tartunk. Az idei, os évben a kenesei Polgárõrség leánycsapatot alakított, a hölgyek hamar belejöttek a polgárõri tevékenységbe. A fiatalok szoros kapcsolatot tartanak fenn az ifjúsági polgárõrökkel, mert a fiatalok könnyebben szót tudnak érteni a diákokkal, a pályakezdõkkel, mint az idõsebbek. A Polgárõr Egyesület biztosít a fiatalok számára, kizárólag szolgálatban, járõrözéskor, valamint rendezvények biztosításánál hordható jelvényt, formaruhát és sapkát. A fiatal polgárõröket a járõrözések során menet közben beszélgetve tanítjuk meg az elméleti tudnivalókra. Idõ kell ahhoz, hogy beépüljenek az idõsebbek közé, fokozatosan vonjuk be õket a kevésbé érdekes feladatokba. Törekvésünk, hogy az egyesület teljes jogú tagjaivá váljanak. Rendszeres kapcsolatot tartunk velük, elkötelezetten, felelõsséggel vállaljuk az önkéntes feladatot. Bízunk abban, hogy Polgárõr Egyesületünk munkája csak akkor lehet eredményes, ha bírjuk a lakosság, a nyaralótulajdonosok bizalmát, támogatását. Kedves Szülõk! Köszönjük, hogy hozzájárultak és biztosították azt, hogy gyermekük a szabadidejében részt vehetett, és a jövõben is részt vehet ezzel az önként vállalt felelõsségteljes áldozatvállassal. Ezért a megbecsülés és köszönet illeti Önöket. Gyermekük így továbbra is élvezheti e nemes feladat elsajátítását, továbbfejlesztését, felnõtt polgárõrként ezen túlmenõen a lakosság bizalmát és megbecsülését. Kérjük Önöket, hogy fogadják el a fiatal polgárõrök mozgását, tevékenységét, mert az ifjúság önökért van, biztosítják az Önök nyugalmát! Köszönettel: Köszönjük Torda István polgárõrképzõ A balatonkenesei Tájház 2006-ban 15 éves. Az idei év eddigi 800 látogatója és a gyûjteményt máig gyarapító kenesei lakosság nevében köszönetem fejeztem ki az alábbi támogatóknak, akik anyagiakkal segítették a tájházi épületek és a tárgyak állagának megóvását: Eleven Lajos; 8174 Balatonkenese, Óvoda u Jaksáné Kiss Éva; 4130 Tolna, Borcsérnyi u. 31. Till Dóra; 8174 Balatonkenese, Fõ u. 12. Veka-Di Kft.; 8172 Balatonakarattya, Bercsényi lejáró 1. Vollár László; 8172 Balatonakarattya, Ságvári u.36. Mór és Társa Kft.; 8174 Balatonkenese, Fõ u. Lengyel János; 8174 Balatonkenese, Fürdõ u. 1. Kocsis Kenese Kft; 8174 Balatonkenese, Balatoni út 75. Gyuricza Istvánné; 8174 Balatonkenese, Fõ u. 45. Németh Imre; 8174 Balatonkenese, Nagykuti u. 24. Vér László

5 2006. SZEPTEMBER 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 5 Alapítványi hírek A Balatonkenese Nagyközségért kuratóriuma ezúton köszöni meg minden kedves támogatójának, hogy segítségükkel június 24- én átadhattuk a gyerekek számára a lakótelepen felújított és új eszközökkel felszerelt játszóteret és sportpályát. A gyerekek megvendégelésével és a tortából készült jelképes kulcs polgármester úrnak történõ átadásával hivatalosan is lezártnak tekinthetjük játszótérfelújítási-projektünket. Néhány fontos adatot szeretnénk ezúton közzétenni mindazok számára, akik bármilyen formában hozzájárultak a megvalósuláshoz. A évi Jótékonysági Alapítványi Bál céljaként fogalmaztuk meg fenti szándékunkat. Ez az elhatározás a évi XIII. Alapítványi Bál bevételeit is érintette. A rendezvény résztvevõinek és két nagyszerû fõtámogatónk a Magyar Telekom balatonkenesei Üdültetési Központja, Nyaka Lajos Igazgató Úr és a Hotel Marina-Port****, Szijártó Csaba igazgató úr példaértékû és nagyvonalú, összefogásának köszönhetõen az est nyeresége 1280 E Ft lett. A játszótér és sportpálya felújítására, bõvítésére eszközbeszerzés címén 2189 E Ft-ot költöttünk, s összesen körülbelül 1 millió Ft értékû munkát és egyéb anyagot biztosítottak számunkra a Falugondnokság, Miklós Ferenc, Török János, Csetényi Miklós, Révfalusi László, Tömör István, Bollók Ferenc, Varga Tibor vállalkozók. A gyerekeknek szervezett zsúr lebonyolításában Vatics Erzsébet, Kocsis Jenõ és a Hotel Marina-Port**** volt segítségünkre. A hatalmas csoki tortából készült kulccsal és a finom fagyival ifj. Eleven Lajos és az Eleven Cukrászat lepte meg az aprónépet. Köszönjük mindenkinek, aki segítségünkre volt, bíztatott bennünket, hogy mindez megvalósulhatott és megértette az üzenetet: Csak két dolog van, amit gyermekeinknek adhatunk: a gyökerek és a szárnyak. Bízunk benne, hogy ezen a szép helyen még sok gyermek töltheti el kellemesen és tartalmasan szabad idejét. Ezért kérünk mindenkit e lap hasábjain keresztül arra, hogy óvjuk, vigyázzuk a teret! Július 14-én hagyományteremtõ céllal megtartottuk I. Alapítványi Nyár elnevezésû kerti partinkat a Hotel Marina-Port**** teraszán és éttermében. Az est bevételét helyi tehetséges fiatalok támogatására fordítja a Közalapítvány. Alapító Okiratunkban megfogalmazott céljaink között is szerepel a képességfejlesztés, nevelés-oktatás, a kulturális- és sporttevékenység támogatása. Reményeink szerint ezen elhatározásunkhoz is találunk támogatókat, akik velünk egyetértve fontosnak tartják a tehetséggondozást. Az esten fellépett Tóth Sára a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem 3. éves, fagott tanszakos hallgatója és Rumy Balázs klarinétmûvész két duettel. Sipos Csaba, a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zenemûvészeti Intézetének 2. éves, ütõhangszer tanszakos hallgatója marimbán. Fazekas Vivien a szombathelyi Berzsenyi Dániel Fõiskola olasz-német bölcsész szakos 3. éves hallgatója és Fazekas Flóra a Csermák Antal Zeneiskola 6. éves fuvola szakos növendéke gitár és fuvola duettel. Orbán Anna és Szûcs Mátyás az Irinyi János Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola balatonkenesei tagozatának zongora tanszakos, továbbképzõs növendékei. Az ifjú mûvészek fantasztikus produkciója osztatlan sikert és csodálatot aratott a rendezvényen megjelent mintegy 70 vendég körében. A vacsoráról a Hotel Marina-Port****, a koktélokról a Bacardi, a zenérõl Hevesi Imre és a La Bomba Zenekar, a latin táncok bemutatásáról a veszprémi Bonita Táncegyesület fiatal mûvészei gondoskodtak. Támogató együttmûködésüket ezúton is köszönjük! A nagyszerû hangulat és a vendégek pozitív véleménye okán valószínûleg jövõ nyáron folytatódik az Alapítványi Nyár Közalapítványunk nyeresége vendégeink és támogatóink segítségével ebbõl a rendezvénybõl 270 E Ft lett. Köszönjük! A fenti eseményeken ifj. Eleven Lajos jóvoltából készített fotókat minden érdeklõdõ megtekintheti a hírportál képgalériájában, illetve a Közalapítvány honlapján, a címen. Az augusztus 30-i kuratóriumi ülésen a kuratórium határozott a helyi tehetséges fiatalok számára nyújtandó támogatások elnyerésének módjáról, melyrõl ezúton adunk tájékoztatást. Támogatást kérhet minden olyan tehetséges, helyi lakosú vagy kötõdésû fiatal, aki képzõ-, zene-, tánc-, elõadó- vagy egyéb mûvészeti, továbbá sport, illetve tanulás (kutatás, nyelvi vagy egyéb képességek) területén kimagasló eredményeket ért el, de tehetségének további fejlõdése anyagi korlátok miatt akadályozott. A támogatás iránti kérelmet írásban kérjük benyújtani, amely tartalmazzon egy rövid bemutatkozást, az eddigi eredmények feltüntetését, a további tervek néhány mondatban történõ felvázolását, az esetlegesen elnyert támogatás felhasználási céljának megjelölését (utazás, eszközbeszerzés, stb), továbbá szerepeljen benne az elnyerni kívánt összeg. A kérelmek beérkezési határideje: október 16. hétfõ, 16 óra. Címünk: Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. A támogatás odaítélésérõl a Közalapítvány 9 tagú kuratóriuma október végi ülésén dönt. Minden kérelmezõt döntésünkrõl írásban értesítünk. Sok sikert kívánunk! Orbán Edit Csízió szeptember 15 október 15. Szeptember 23.: A csillagászati õsz kezdete. Szeptember 24-én az éjszaka hossza tavasz óta elõször haladja meg a nappalét. Szeptember 29.: Mihály napja. Európa-szerte ismert pásztorünnep. E napon számolnak le a pásztorok az állatokkal, számot adnak egész évi munkájukról. Természeti változások napja: megszakad a fû gyökere, megszûnik a mézelés, a halak zöme a víz fenekére húzódik, ha még itt vannak a fecskék, új évig nem lesz hideg, a mennydörgés szép õszt, de kemény telet jelent. Ha dörög a menny, fa alá ne állj! Szent Mihály nap után egy icce víz, két icce sár. Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkõztet. A Göncöl egyik régies neve Szent Mihály szekere, a Tejútnak a Lelkek útjának egyik Európa-szerte ismert régi elnevezése Szent Mihály útja. Október 2.: Õrangyalok (Petra) napja. Az elsõ lombhullató nap. Október 4.: Ferenc napja. Az õszi vetések kezdõnapja. Október 15.: Teréz napja. A szüret kezdõ napjának tartják. Pulai Istvánné

6 6 BALATONKENESEI HÍRLAP Nokia Helping Hands Segítõ kezek Bárcsak sokszor és sok ilyen segítõ kézzel találkozhatnánk! sóhajtottunk és lelkendeztünk, látva azt a nagyszerû teljesítményt, melynek eredményeképpen néhány óra alatt községünk játszóterén egy új játszóeszköz létesült. A történet alappillérei: adott egy világcég, mely segíteni akar, és adott egy szegényes játszótér- melynek fenntartója és kezelõje a Falugondnokság-, örömmel veszi a kezdeményezést. S aztán mintegy húsz fõ lelkes csapatépítõ tréningje, majd a kézzel fogható eredmény. Irány Európa, irány gyermekeink öröme! A Nokia telefongyártó és értékesítõ cég 140 országban van jelen. Magyarország a 3. legnagyobb Nokia-ország, 3500 fõt foglalkoztatnak a mobiltelefon gyártás során. A cégnek a távközléssel való kapcsolatán túl fontos célja, arculatát meghatározza, hogy része legyen helyi közösségeknek, támogassa lehetõségei szerint a fejlõdést, az életkörülményeket. Gyakran segítik a kórházak életét, részt vettek már mûemlékek környezetének rendbetételében, illetve mint most nálunk is történt, játszótereket fejlesztésében. Fontosnak tartják, hogy a cégnél dolgozók szerezzenek a munkakörnyezeten kívül más irányú tapasztalatokat is, érzékennyé váljanak az imént említett problémák iránt. Programunk rendkívül találóan a Segítõ kezek, a Nokia támogatása nyomán a József Attila/Dózsa György utcai játszóterünk megújult, egy Eu szabványoknak megfelelõ, biztonságos, tartós, tetszetõs kivitelû elemmel lett gazdagabb. A támogatás értéke mintegy Ft. Jöttek, néhány óra alatt profi módon megépítették, s aztán örömmel átadták. Elmondták még, hogy nagyon jól érzik magukat Kenesén, örülnek, hogy nem csak értekezleten vehettek részt, hanem a játszóeszköz építése során a Falugondnokság közremûködésével a település lakóival is megismerkedhettek. Élmény volt tapasztalni a szakszerûséget, gyorsaságot, munkarendet. Egy világcég dolgozott. Nem a maga jól begyakorolt szakterületén, de ugyanazzal a mentalitással, hatékonysággal, munkamorállal. Mi, akik tapasztaltunk sok mindent, nemcsak egy játékeszközzel lettünk gazdagabbak. Köszönjük! Utóirat: Nokia támogatás, falugondnoksági együttmûködés, temérdek munka, kézzel fogható érték, eredmény. Elkészült, használtuk s ha arra vezet az útjuk, vagy kíváncsiak rá, nézzék meg! Nem tudtuk megbecsülni! Helping Hands! No comment! Gyõrfi H. Marianna Angol tanfolyam Kezdõ angol tanfolyam indul októbertõl a Faluházban. Érdeklõdni: Gaál Mariann Gerinctorna Kedden és pénteken 18 órától a Sportcsarnokban! Elsõ foglalkozás szeptember 19-én! Tipegõs tudósok jelentkezését várjuk! Akinek gyermeke valamely területen életkorához képest kimagaslóan tehetséges, mutassa meg mindenkinek! Benevezés: néhány perces videófilmmel lehet. Jelentkezési határidõ: december 1. Eredményhirdetés: december 6. Várjuk a tipegõs tudósokat! Jóga Szerdánként órától a Faluházban! Mutasd meg a világnak a lakóhelyedet! A Mátrix Közhasznú Alapítvány, a TOP Egyesület és a utazási magazin pályázatot hirdet Mutasd meg a világnak a lakóhelyedet címmel, melynek célja az, hogy az írni szeretõ fiatalok lehetõséget kapjanak a bemutatkozásra, valamint az, hogy az ifjú tehetségek segítségével minden településnek adott legyen a lehetõség az utazási portálon való bemutatkozásra. A pályázaton azok a középiskolás diákok vehetnek részt, akik egy leíró fogalmazásban bemutatják lakóhelyük helytörténetét és a helyi látnivalókat. Az elbírálásnál elõnyt élveznek azok, akik munkájukat csoportosan készítik, és bevonják az alkotásba tanáraikat, szüleiket is. Az írásokban városok, falvak, azok részegységei (a település híres utcái, beszédes épületei) bemutatása egyaránt lehetséges. Az elkészített írásokat, kapcsolódó képanyagokat postai úton digitális formátumban (floppyn, cd-n) vagy külön az e- mail címre elektronikusan is el lehet küldeni. A pályázati anyagok terjedelme maximum 1 gépelt A/4-es oldal (1800 karakter) lehet. A képek mérete, és száma nincs korlátozva. A legjobb ifjú írók könyveket, vásárlási utalványokat, DVD lemezeket, utazási magazin elõfizetéseket, utazásokat, táborozásokat kapnak, valamint írásaik felkerülnek a utazási magazin oldalaira. A pályázatok az alábbi postai címre küldhetõk be: Mátrix Alapítvány, Megmutatom lakóhelyemet! 6701 Szeged, Pf.: 929 A pályázók, a mûveiket magyar nyelven az egész országból és külföldrõl is beadhatják. A pályázatok beadása és a bírálati munka folyamatos! További információ kérhetõ a os telefonszámon vagy az címen. Minden pályázónak sok sikert kíván a Mátrix Közhasznú Alapítvány, a TOP Egyesület és a utazási magazin. A pályáztató a fel nem használt kéziratot nem tartja meg, és nem küldi vissza! Az alkotás beküldõje hozzájárul ahhoz, hogy munkáját a pályáztatók felhasználják. Ezért külön honoráriumot nem kér és nem fogad el egyik fél sem. Jogvitának helye nincs. A pályázat teljes szövege a oldalon olvasható.

7 2006. SZEPTEMBER 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 7 Kedves Olvasó! Szeretném tájékoztatni Önöket a Tátorján Szociális Szolgáltatóház, a 0 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása Balatonkenesén és térségében címû projekttel kapcsolatban, az eddig elért eredményekrõl, a jelenlegi és várható helyzetrõl: Emlékeznek rá, hogy június 30-án benyújtottuk a fenti címû Európai Uniós pályázatunkat a Strukturális Alapok Programirodához. A tájékoztatás 90 nap után megtörtént, mely szerint a projekt megvalósításához az általunk kért teljes összegû támogatást megkaptuk. Ennek megfelelõen, bízva a mielõbbi szerzõdéskötésben, elkezdtük a pályázati ütemtervnek megfelelõen a megvalósítást október. Elkezdõdött a projekt, mely az elsõ Európai Unió-s finanszírozású pályázat eredménye. (Mindössze 26 nyertes pályázat volt a HEFOP 4.2. intézkedés keretében). A projekt három alappillére közül elsõként Balatonkenese Kippkopp Óvoda egy csoportszobájában kezdõdtek meg a felújítási munkák, hogy novemberében elinduljon az elsõ bölcsõdei csoport, ami azóta is teljes létszámmal folyamatos túljelentkezéssel mûködik. Ekkor még nem rendelkeztünk aláírt támogatási szerzõdéssel, mint közben kiderült, ehhez még nagyon sok egyéb dokumentumra volt szükség, amelyeket a pályázati kiírás nem tartalmazott. Mindeközben folytak a 2. pillér elõkészítõ munkálatai. A szerzõdés aláírására a nyertes pályázók közül az elsõk között végül augusztus 12-én került sor októberében befejezõdtek a 2. pillér körüli munkálatok Papkeszi Colorchémia területén. A volt óvodaépület teljesen elkészült, a leendõ alkalmazottak közös erõvel szépítették és bútorozták be a bölcsõde termeit és folyosóit, hogy a novemberi kezdésre teljes pompájában fogadhassa az elsõ bölcsõdéseket. Novemberben megnyitotta kapuit a Mókuska bölcsõde egy csoportnyi aprócska gyermek elõtt április 15-én a második csoport elõtt is kinyílt az a bizonyos kapu. Így mára immár 20 gyermek zsivaja is bele-belehallatszik a bölcsõdét körülölelõ erdõ csendjébe. Ezzel egy idõben Balatonkenesén a 3. pillér, azaz a Tátorján Szociális Szolgáltatóház kivitelezõjének kiválasztása és a vele való szerzõdéskötés is megtörtént, valamint folytak az ünnepélyes bölcsõdeátadás és az alapkõletétel elõkészületei. Eközben derült ki, hogy bizonyos nyilvántartási adatok nem egyeznek a valós helyzettel, illetve ennek kapcsán egyéb paraméterek sincsenek összhangban a kiírt közbeszerzési felhívással, melynek következményeként a szerzõdés a kivitelezõ kérésére felbontásra került. Bár szerzõdésbontás történt, a szociális munka napja alkalmával amelynek 2005-ben Balatonkenese adott otthont ünnepélyes keretek közt, nagyon sok résztvevõvel, lezajlott a Tátorján Szociális Szolgáltatóház alapkõletétele és a Mókuska Bölcsõde ünnepélyes átadása. Új év, új közbeszerzés januárjában megjelent a 2. közbeszerzési felhívás. A vártnál többen érdeklõdtek a beruházás iránt, 14 vállalkozás vásárolta meg a tenderdokumentációt, ebbõl 10 cég adott ajánlatot. Az eljárás márciusban felfüggesztésre került egy eljárási hiba miatt, majd a közbeszerzéseket felügyelõ szerv döntése értelmében folytatni kellett. A benyújtott ajánlatok közül 5 ajánlat bizonyult érvényesnek. Az eljárás végül eredménytelenül záródott, mert a beadott árajánlatok mindegyike magasabb összeget tartalmazott, mint a rendelkezésre álló keret. A tapasztalatok alapján elkezdtük a beruházási költségek realizálását, a terv és a költségvetés módosítását. Ennek következménye a támogatási szerzõdés módosítása is, amely a mai napig tart júniusában Tromposch Julianna, a projekt vezetõje felmondott. A projekt új vezetõje július 24-tõl a projekt korábbi szakmai vezetõje Pozsonyi Monika, a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény vezetõje lett. A szakmai vezetõi teendõket a továbbiakban Hoffmann Renáta, a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény munkatársa látja el. Ebben a félévben sem maradtunk közbeszerzési eljárás nélkül. Idén augusztusban megjelent a Tátorján Szociális Szolgáltatóház 3. közbeszerzési felhívása. Jelenleg a tenderdokumentációk megvásárlása folyik, illetve mire ezt a cikket olvassák, megtörténik a helyszíni konzultáció is. A kivitelezõvel a szerzõdéskötés és a területátadás október elejére várható. Az eltelt közel két évben beadásra került 5 Projekt Elõrehaladási Jelentés, amelyben szakmailag és pénzügyileg kellett az Európai Unió elvárásainak megfelelni és a felhasznált támogatásról elszámolni. Ez elég nagy kihívás volt, de sikeresen vettük az akadályokat. A Tátorján Szociális Szolgáltatóház által nyújtott szolgáltatások szakmai programjának kidolgozása a végsõ szakaszához érkezett, megalapozva ezzel a kezdettõl magas színvonalú mûködés kereteit. A szakmai program szakterületenkénti kidolgozásában négy lelkes, helyi szakember vesz részt: Dobsa Angéla (bölcsõde), Farkasné Galántai Krisztina (játéktár), Lukácsné Antal Ildikó (játszóház) és Novák Éva (házi gyermekfelügyelet). A Tátorján Játékvárban féléves kortól bölcsõdei ellátás (tehermentesítendõ és kiegészítendõ az óvodában mûködõ minicsoportot), házi gyermekfelügyelet, játéktár-játszóház és egyéb, a gyermekek alternatív ellátását biztosító szolgáltatás várja majd a családok apraját-nagyját, egyéni igényeikhez igazodva. Az új intézmény logóját és az ehhez kapcsolódó promóciós anyagok terveit (plakát, szórólap), Györgydeák György alkotja meg, amelyet az októberben elkészülõ projektet bemutató és végigkísérõ honlapon megtekinthetnek. A honlap pontos elérhetõségérõl tájékoztatni fogjuk Önöket. A továbbiakban is várjuk véleményeiket, kérdéseiket a projekttel kapcsolatban akár személyesen (Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 8174 Balatonkenese Fõ u. 43.), akár a következõ telefonos elérhetõségeken: 0688/ / és 0630/ A projekt teljes dokumentációja is megtekinthetõ a fenti címen (tervek, Projekt Elõrehaladási Jelentések, jegyzõkönyvek, levelezések, stb.). Minden érdeklõdõt nyitott kapukkal várunk. Pozsonyi Monika

8 8 BALATONKENESEI HÍRLAP Szeptember visszajár Nem tagadják, gondolnak arra, amit fiatalon sok-sok éven, évtizeden keresztül tettek hittel, szorgalommal, lendülettel. Nyolcvan év után is legszebb hónapuk maradt az emlékeztetõ szeptember. A távolodni látszó újrakezdések sárguló levélként kergetett napjai egyre tisztábban és fényesebben, bár neveket, helyeket, történéseket kissé el-elfelejtve, gyönyörû archív filmként peregnek beszélgetéseikben, álmaikban. Nem véletlen, hogy a Bán-házaspár egymásért aggódva változatlanul tölti napjait. Életük kovásza, a szeretet és a családban gondolkodás, ami eltéphetetlenül fonta õket eggyé. A filmkockák kiszínesednek, mikor az egészség adta jó hangulat tölti be kellemes otthonukat. De törekednek is arra, hogy a felidézett képek, mint segítõ gyógyszerek, ne halványuljanak. Egymásra figyelve mindig gyõzni tudnak. Feri bácsi kívánsága volt a közeli múltban, hogy olyan írásokat szeretne olvasni, amilyenek arról szólnak, hogy mi is volt akkor, mikor õk még az iskolában tanítottak. Margitka jelezte ezt, s Pályaképem egy kis töredékét elvittem hozzájuk. Örömük az én örömömmé is lett látva, mikor Feri bácsi meghatóan forgatta az oldalakat. Kecskés József Köd vagy darázs Ködben vonszolódunk Európa országútjain. Tatárt, törököt kibírtunk, Védve nyugatot, mélybe zuhanva, Szurokba mártva Eger falain. Béla, Kapisztrán, Dobó! Nem elég a dicsõ példa? Nyakunk behúzva, szánk bevarrva. Kitárva ingünk a puskacsõ elõtt, Ordítva a Húsz óra Görbe Jánosával: Ide lõjetek! Sarcolás záporában telnek napjaink! Számok, ígéretek garmadája! Virágnyelven sem tudhatjuk, Az új század hova visz! Az igazság tûjét keressük, Hogy beszeghessük végre Az õsz, e sárga nagy darázs Októberének rongyolódó zászlait. Bán igazgató úr takarékos szóhasználata együttmûködésünk ideje alatt is jellemzõ maradt. A külsõ rend iránti érzékenység, az adminisztratív teendõk pontos ellátása, a tiszteletteljes magatartás megkövetelése, a felkészülés és a hatékony oktató-nevelõ munka elvárása stb. ugyancsak sajátosságai közé tartozott. Beszélgetéseink során úgy tapasztaltam, hogy a nagykõrösi tanítóképzõ, ahol végzett (késõbb levelezõn matematika-ének diplomát szerzett), a pápaihoz hasonlóan az erkölcsi értékek fontosságának tudatával engedte útjára tanítójelöltjeit. Közel másfél évtizedes korkülönbség volt közöttünk. Tapasztalataink, felfogásunk és vér-mérsékletünk nem volt mindig könnyen összeegyeztethetõ. Ennek ellenére mindkettõnkben és a testü-let tagjainak többségében is lobogott az iskoláért, a gyerekekért való cselekvés és szeretet kiolthatatlan lángja. Bán Ferenc igazgató úr bejegyzése a 8. b. osztály Becsületkönyvébe: Kedves Tanár Úr! Kedves Pajtások! Búcsúzó Barátaink! Mindig örömmel vettem kezembe ezt az»aranykönyvet«, melybe örömötöket, bánatotokat beírtátok. E kezdeményezést a jövõben minden osztályunk számára javasoljuk, mert benne hosszú évek után is megtaláljuk a»hasznos emberré«válás útját, amelyen jártatok a»fáradságos évek«alatt. Fájó szívvel búcsúzom Tõletek, e kedves, sok szépet, újat adó közösségtõl. Kérésem, hogy osztályfõnökötöknek, nevelõiteknek útmutatásait vigyétek magatokkal, mit szívük melegével adtak számotokra, és kívánok sok-sok boldogságot. Balatonkenese, jún. 6. Bán Ferenc igazgató (Részletek) Engedd meg, hogy idézhessem utolsó értekezletemen (1997. június 16.) elmondott õszinte szavaidat, amelyeket együttlétünk idején és nyugdíjas éveidben hozzád illõ megfontoltsággal érleltél. Bevallom most Neked, hogy nagyon megleptél, mert a jó gazda módján cselekedtél. Figyeltél és gyûjtöttél, aztán ha néha-néha szigorúan is, de neveltél. Nyugdíjas találkozásaink során errõl nem beszéltünk, igazán nem mondtam köszönetet. Most pótolom azzal, hogy nem hivalkodásképpen, hanem a Te példamutatásodként fogom fel soraidat abban bízva, hogy szeptember még sokszor visszajár Jóska bölcs akar lenni. Közénk akar lépni. Nem tudom, megvan-e már a nyugdíjas társadalomnak az engedélye. Köztünk lesz szabadsága igazán. Azt teheti, amit szeretne. Amikor ennek az iskolának fiatal, igazán lelkes tagja lett, emlékszem a reggelekre, mikor együtt léptünk be az iskola kapuján. Hogyha megkérdeztem volna, hogy te, Jóskám, mi a mai terved, akkor biztos, pár óra hosszat mondta volna. Nemcsak a tantervet hozta magával, hanem azt is, hogy mit tudna még gyerekeinek szívébe juttatni. Amikor órát látogattam nála, mindig éreztem, a gyerekek felszabadultak. Nagyon értette, hogyan kell magvát növelni annak az egy órának is. Humán, gondolkodó ember. Biztos kézzel nyúlt azokhoz az eszközökhöz, amelyek a modern pedagógiához kellettek. Ha körülnézek a mûvelõdési csarnokban, másutt is az iskolában, munkájának nagy becsülõje vagyok. Néha-néha megfeledkeztél második otthonod, az iskola miatt családodról. Kívánok boldog elsõ és második otthont továbbra is. Tompul a hang, fogynak a vallomások. Titkom felé mindig mélyebbre ások. Az akna szûk, sebesre zúzza vállam, de ércemet lenn meg kell, hogy találjam. Vér lesz pecsét a zengõ kõtörésen, de kincsemet körülragyogja mécsem. S amint magam mindig mélyebbre ásom, tompul a hang, de nõ titok-tudásom. (Áprily Lajos) Kecskés József

9 2006. SZEPTEMBER 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 9 Faludy Györgyre emlékezünk Elment hát a Nagy Csavargó. Tudtuk, hogy bekövetkezik egyszer, de elképzelhetetlen volt, milyen lesz majd, amikor fogja magát és elmegy. Hiányzik. Máris betölthetetlen az ûr, amit maga után hagyott. Rendkívüli ember volt, s én boldog vagyok, hogy ismerhettem, hogy barátja lehettem. Gazdag élete utolsó éveit bearanyozta egy szerelem, utolsó cseppig kiitta borát. Annyi mindent hátrahagyott nekünk, oly sokat tanultunk tõle, mégis mennyi mindent magával vitt. Most aztán tovább beszélgethet József Attilával, játszhat Karinthyval, Kosztolányival Tanultuk életszeretetét, szép iránti vonzódását, humanista gondolkodását, az ész, az elme fontosságát, a napfény tiszteletét, az illatok imádatát. Megtanultuk tõle, hogy a szerelem kortalan. Pár héttel 96. születésnapja, néhány nappal legújabb könyve bemutatója elõtt eltûnt ebbõl a földi létbõl, ami a sok szépség mellett rengeteg szenvedést, gyötrelmet is okozott neki, s mely mégis annyira kedves volt számára. Hiányozni fog, de mindig velünk marad már. Öt alkalommal volt a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár vendége Kenesén, ahol tisztelõi hosszú sorokban vártak dedikálására s megilletõdve hallgatták szavait. Barátságunk okán családommal együtt gyakran találkoztam vele és feleségével: támaszával, kis motorjával Faludy-Kovács Fannyval. Számomra felejthetetlenek együttléteink, átbeszélgetett éjszakáink, közös szilveszterünk, kirándulások, beszélgetõestek, vendégeskedéseink otthonukban, születésnapi ünnepségein. Hihetetlenül mûvelt, intelligens, szikrázó szellemû, humorú, barátságos, kedves és szerény embert igazi világpolgárt ismertem meg, aki tiltakozott az ellen, hogy a plakáton neve alá kerüljön a költõfejedelem titulus. Faludy György Kossuth-díjas író, költõ, mûfordító és filozófus, a magyar költészet nagy doyenje élete végéig aktívan dolgozott, írt, elõadásokat tartott. A teljes XX. századot átölelõ életmûvet hagyott ránk. Halálával pótolhatatlan veszteség érte a magyar társadalmat, a magyar és nemzetközi irodalmi életet. Györgydeákné Takács Hajnalka Elhangzott Faludy György temetésén szeptember 9-én a Fiumei úti sírkertben. Faludy György nevéhez olyan mûvek kötõdnek, mint az Õszi harmat címû verseskötet, a Pokolbeli víg napjaim, a Börtönversek, a 200 szonett, az Erotikus versek és a Jegyzetek a kor margójára, vagy a Villon balladák átiratai Legújabb kötete a Pokol tornácán. A kalandor, sokak szerint polgárpukkasztó költõ Bécsben, Párizsban, Berlinben, Grazban egyetemre járt, majd 1938-ban emigrálni kényszerült. Párizsba ment, majd Marokkóba szökött, ahonnan az Egyesült Államokba távozott. A NewYork-i Szabad Magyar Mozgalom titkáraként és lapszerkesztõként tevékenykedett. Három évig szolgált az amerikai hadseregben. Magyarországon maradt családtagjai a holokauszt áldozatai lettek, könyveit máglyán égették el a nyilasok ban visszatért Magyarországra, a Népszavánál dolgozott. A kommunista vezetés koholt vádak alapján elítélte a bátor, szókimondó költõt és három évre a recski internálótáborba zárták. Az 1956-os forradalom idején ismét menekülnie kellett, Londonban telepedett le, itt írta angolul Pokolbéli víg napjaim címû kötetét. Ezután Firenzében, majd Máltán élt ben Torontóba költözött. Az Ötágú síp, és a Magyarok Világlapja szerkesztõje volt, több amerikai egyetemen tanított. A Kádár-rendszer idején a nevét sem volt szabad kiejteni. Törölték az Országos Széchenyi Könyvtár katalógusából, eközben diákok kézzel másolták verseit ban települt haza ben a Magyar Köztársaság rubinokkal ékesített Zászlórendjével, 1993-ban Budapest Fõváros Díszpolgára címmel tüntették ki ben Kossuth-díjat kapott ban Pulitzer-emlékdíj, 2000-ben Aranytoll következett ben Torontóban egykori lakóháza mellett parkot neveztek el róla. Faludy György: Utóirat, mely temetésemet illeti (részlet) XLVI Ültessetek fejem fölé egy árva kis szilvafát s mellemre pázsitot, de a kék ég szerelméért ne drága márványtömböt vagy gõgös gránitot: rendjeleket s díszsírhelyt sohse kértem, s bár hóhérkézben lengett életem: az úgynevezett úri tisztességhez mégis túl tiszta volt az én nevem. XLVII. S ne törõdjetek halotti torommal, jó lesz nektek, ha van, dohos kenyér, s ha nem nagy munka, írjátok korommal vagy kátránnyal egy szürke vagy fehér középnagy kõre, amilyen a réten a lábatok alatt ezer akad: hogy úgy ki és mi volt az életében, ki itt enyészik lenn a föld alatt.

10 10 BALATONKENESEI HÍRLAP Tourinform hírek Halászati Múzeum nyílt Pákozdon Halászati Múzeummal és erdei iskola oktatóteremmel bõvült a Pákozd-Sukoró-i arborétum. A múzeum komplex képet ad a Velencei-tó élõvilágáról, egykori mesterségeirõl, halászati eszközökrõl, nádvágásról, kultúrtörténeti érdekességekrõl. Az oktatóterem rossz idõ esetén is lehetõséget biztosít különbözõ csoportos foglalkozásokra, tárlatvezetésre. A múzeum az arborétum nyitvatartási ideje alatt látogatható. Szép számok a strandoknál Sikerrel zárják a strandok az idényt, pedig pesszimista módon tekintettek a jövõbe az esõs és hideg júniusban. Országosan a fürdõhelységek bevételei többnyire mindegyik egység esetében meghaladják a tavaly évi bevételt. A forró júliusnak köszönhetõen a strandolók száma júliusban Balatonkenesén, s Akarattyán is jóval meghaladta a tavalyi számokat, így az éves bevételi adatok is jobbnak ígérkeztek. Sajnálatos, hogy az augusztusi idõ viszont idén is igen kedvezõtlen volt a fürdõzõk szempontjából, mely jelentõsen leronthatja a júliusban még kiemelkedõnek igérkezõ statisztikai adatokat. Összegezve : örvendetes tény, hogy szemben a 2005-ös szezonnal, amikor 16 napot zárva voltak strandjaink a kedvezõtlen idõjárás miatt, idén minden nap nyitott pénztárak várták a vendégeket, illetve, hogy a júliusi hõség mellett, amely számtalan hûsölni vágyót vonzott stranjainkra, a Vak Bottyán strandon a komfortnövelõ beruházások és a vendégbarát szolgáltatások hatása, valamint az Élménypart és a Mozdulj, Balaton! programjai is hozzájárultak a megnövekedett forgalmhoz. Pályázat a Balatoni Hajózási Rt.-re Az ÁPV közbeszerzési eljárásban pályázatot írt ki a Balatoni Hajózási Zrt. teljes, az állami tulajdonban lévõ 49 százalékot kitevõ részvénycsomagjának, valamint a vitorlás üzletág egészének, illetve az üzletág 49 százalékának vagyonértékelésére. A hajózási cég 51 százaléknyi részvénycsomagját 22 Balaton-parti önkormányzat 2001-ben térítésmentesen kapta meg. A 2004-ben készült vagyonértékelésben a hétmilliárd forintra becsülték az akkor 24 személyhajóval, kompokkal, kikötõkkel és néhány Balaton parti szállodával és kempinggel rendelkezõ társaságot. Tavaly a társaságnak 1,7 milliárd forint bevétele és millió forint adózott nyeresége volt, ebben az évben a fejlesztések miatt a tavalyinál kevesebb, millió forint lesz a várható adózott profit. A közbeszerzési értesítõben megjelent felhívás értelmében a becslések szerint 60 millió forint értékû projektre az ajánlatokat október 6-án kell beadni, az eredményhirdetés tervezett idõpontja október 24., míg a szerzõdéskötésé november 2. Õsz a Balatonon A Balatoni Regionális Turisztikai Projekt Iroda év õszén kiemelt marketing kampányt indít a Balaton régió utószezoni forgalmának élénkítése érdekében. Számos marketing akció mellett, mint például az óriásplakát kampány, a TV-s, rádiós és sajtós megjelenések, study tourok, turisztikai kiállítások, stb. mellett a honlapon (www.balatontourism.hu) is kiemelten kezeli az õszi kínálatot. Az Iroda az õszi marketing kampány keretén belül Õszi ajánlatok a Balatonnál elnevezéssel internetes megjelenés marketing akciót indít. Az õszi csomagajánlatok díjmentesen jelennek meg a Balaton régió hivatalos turisztikai honlapján, a Az akcióhoz csatlakozhatott/csatlakozhat valamennyi, a Balaton régióban található kereskedelmi- és magánszálláshely bemutatkozó szöveggel, csomagajánlattal és fényképpel. Részletekért keresse irodánkat. Már a Balatonról is Londonba, Dublinba, Marrakeshbe, Milánóba FlyBalaton repülõtérrõl újabb európai város érhetõ el rendszeresen: Frankfurt-Hahn 2006 október 31-tõl menetrend szerint fogadja a Ryanair légitársaság járatait. Ezzel a térségbe érkezõ utasok száma várhatóan megduplázódik, éves szinten negyvenezerrõl nyolcvanezerre nõ. Frankfurt-Hahn-ról további 40 kedvelt célállomás érhetõ el kedvezõ áron a Balatonról, például Bologna, Dublin, Glasgow, Granada, Göteborg, Marrakesh, Milánó, Nantes, Oslo, Pisa, Porto, Reus/Barcelona, Róma, Stockholm,Velence, Verona. A Ryanair, Európa legnagyobb diszkont légitársasága ma újabb fantasztikus akciót jelentett be magyarországi járataira. Az angliai, valamint német járatokra a jegyek már 299* Ft-tól foglalhatók. (*reptéri adók és illetékek nélkül). Egyirányú utak 5032 Ft-tól repülõtéri adókkal és illetékekkel együtt a rendelkezésre álló helyek függvényében. Repülõjegy értékesítés a weboldalon, vagy a telefonszámon. Kelemen Viktória irodavezetõ Elsõ látogatásunk gyógyfürdõbe Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik részt vettek aug. 26-án az igali gyógyfürdõi kiránduláson. Azoknak is szeretnénk megköszönni, akik még kellemesebbé tették e napot, és hozzájárultak a vendéglátáshoz: pogácsával, üdítõvel és hazai borral kínálták meg az utasokat. Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát. Aki még nem tudja, minden hónapban egyszer gyógyfürdõi látogatást teszünk hazánk népszerû fürdõhelyeire, vagy kirándulást szervezünk Magyarország szép városaiba. Természetesen igény szerint, általában a buszon kérdezzük meg az utasokat, hogy hová szeretnének elutazni, de várjuk telefonon is az igényeket. A következõ utunk október 14-én lesz. Pápára az Élmény-és Termálfürdõbe várjuk mind az akarattyai és kenesei idõsek és fiatalok jelentkezését. Vollár Péterné Eliza Horváth Andrea Vadkacsa Étterem Örömmel értesítjük új és régi vendégeinket, hogy egész évben nyitva tartunk! Esküvõk, baráti összejövetelek és más események megszervezésére éttermünk az Önök rendelkezésére áll. Nyitva naponta: Télen: ; Nyáron: Szüreti bált rendezünk Október 7-én, 19 órai kezdettel az étteremben, helyfoglalást elõre kérjük jelezni! Menüválaszték: A. Burgundi õzsült szõlõmártásban B. Gordon Blue, házi sültburgonya A menük ára: 1650 Ft/fõ + 1 aperitif gratis A jó szórakozásról mi gondoskodunk, a talp alá valóról pedig Nagy Zoltán! Érdeklõdni lehet: Schramek Zoltán: Schramekné Zóni Erzsébet: Gáspár Anita:

11 2006. SZEPTEMBER 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 11 Utak, célok, keresztutak Manapság az utak, célok és keresztutak dzsungelében csak ritkán gondolkozik el az ember azon, hogy merre is tart valójában. Többnyire csak akkor teszi ezt meg, amikor homokszem kerül a gépezetbe, s az olajozottnak tûnõ mindennapi taposómalom nehézzé, kényelmetlenné vagy kínossá válik számára, esetleg megálljt parancsol valami külsõ erõ vagy a természet rendje. Szerencsés esetben egy-egy szabadságos kikapcsolódás ajándékba kapott csöndes délutánja jótékony tûnõdésbe segíti szellemünket és lelkünket. Szóval az utak. Milyen utakon is járok jómagam? Leggyakrabban néhány utcán a munkahelyemig, az üzletbe, az orvoshoz, a templomba meg haza. Minden hepehupáját ismeri már a lábam is. Ha nem lenne akkora forgalom, akár behunyt szemmel is végigmehetnék rajtuk. Ugyanez a helyzet jármûves útjaimmal is. No persze idõnként teszek fölfedezéseket is, hiszen a jótékony kíváncsiság bennem is motoszkál ; mint most is, amikor itt ülök a természet lágy ölén, s gondolkodom. Fák, ligetek, rétek és mezõk között kanyargó keskeny ösvényen merészkedtem idáig, s most egyszerre gondolatok sokasága lep meg útjaim értelmét keresve. A gyalogosan vagy jármûvekkel megtehetõ utakat még gondolatban is magam mögött hagyom. Szellemem szárnyaival fölszállok a magasba, és a magam életútján száguldozom vissza a múltamba, majd egy gyors váltással a jövõmbe, s mindez képszerû villódzással játszódik le bennem, miközben idilli környezetben madarak énekelnek a fejem felett, és egy tücsök ciripel mellettem a fûben. Honnan jövök? Képfoszlányok jelennek meg elõttem egészen kicsiny koromból, melyeket anyám és apám arca, hangja és gesztusa foglal keretbe. Majd jó és elhibázott tetteim, útjaim és választásaim köszönnek vissza, és mindezt sok-sok emberarc finom mimikája tükrözi vissza. Kacskaringós, de mégis egyetlen és megismételhetetlen életutam van (mint mindenki másnak). Olyan, amelyik csak az enyém. Emberek között jártam, de belsõ szabadságom felelõs döntésébõl kifolyólag mégis magányosan. A lényegét tekintve titok vagyok még a legközvetlenebb hozzátartozóim számára is, mint õk is titkok az én számomra. Igen, most gondolataim elhoztak a jelenbe. Nos, hogyan tovább? Mert az igaz, hogy múltamat tekintve az életutam egy megváltoztathatatlan vonalban foglalható össze, de a jövõm kijelölése tõlem is függ. Vagyis látom-e a CÉL-t, hogy a lehetõségek keresztezõdésében jól választhassak? A múltam hibás és jó döntése többé-kevésbé világos elõttem. Remélem, tanulok belõlük, és most segítségemre is lesznek, és persze segít sok mértékadó embertársam is, de döntenem mégis csak nekem kell egy szál egyedül, felelõsséggel és jól. Az én bõrömre megy a játék: a nyereség vagy a vesztesség nem a tanácsadóké lesz, hanem kizárólag az enyém. De hát mi is a Célom, és hogyan illeszkednek bele a célocskáim? Ez itt a kérdés, ami minden döntésem, vagyis útkeresztezõdésbe érkezésem során életbevágóan fontos. A kérdésre szubjektív (de meggyõzõdésem szerint nagyon is objektív) választ adok. Bevallom, hogy a magam erejébõl a múltam is meg a jövõm is ködbe vész. Szellemi lámpásom hatósugara túl szûk ahhoz, hogy egész életutamat bevilágítsa. Mások lámpása se különbözik lényegesen az enyémtõl, hiszen azok is emberi léptékûek. Viszont meggyõzõdésem, hogy a föltámadt Krisztus fénye a Cél felöl világít be minden utat, döntési keresztezõdést és lehetõsége; de Õ nem dönt helyettem, és nem is járja helyettem az én utamat, csak hív, bíztat és segít. Szóval ülök a fûben, s a madarak még mindig énekelnek, és a tücsök is ciripel, s bennem letisztulni látszik egy nagyon lényeges kérdés: döntéseimben engedjem, hogy az Örök Személyes Bölcsesség világosítsa meg lépteimet. dr. Balázs Pál Hívogató Kedves olvasó! Kérlek, engedd meg, hogy bemutatkozzam néhány mondatban. Németh Judit vagyok. 30 éves anyuka áprilisa óta élek Balatonkenesén férjemmel és kislányommal, aki decemberben lesz 3 éves. Talán olvastad a Naplóban megjelent cikket a TAVAM-ról. Ebben már olvashattad, hogy szeretnék Kenesén kialakítani egy csoportot, ahol a várandósság-szülés-gyermekágy-szoptatás témakörben tudnánk egymással beszélgetni. Nem kimondottan kismamaklubra gondolok. Ide várok mindenkit, akit a téma érdekel, de nyilvánvaló, hogy a várandós kismamák azok, akik számára a téma a leginkább aktuális. Hogy jutottam erre az elhatározásra? Engedd meg, hogy elmeséljem! Olvasgatod a Kismama magazint? Én 2 évfolyamot végigolvastam. Nagyon megfogott a szellemisége. Sokat segített állapotom megértésében. Óhatatlanul merült fel bennem a kérdés, hogy ami éppen velem történik, az mennyire normális. Másrészt az egyes infók vissza-visszatértek, és hát tudjuk, ismétlés a tudás anyja Rengeteg kérdésemre találtam választ az oldalain. Olyanokra is, amik bennem fel sem merültek. De így, amikor az adott probléma elért, legalább információs szinten felkészülten néztem szembe vele. Mindez fontos volt számomra, mert hát tudjuk, a hivatalos várandósgondozásban nagyon kevés idõ jut a kérdések megválaszolására, ill. sokszor éreztem, hogy nem vesznek komolyan. Ugyanakkor akár tetszik, akár nem, nem mindegyik egészségügyi szakdolgozó igazodik a legújabb kutatási eredményekhez. És hát ugyanez volt igaz a közvetlen környezetem tagjaira is. Nagyon szerettem volna megbeszélni valakivel mindazt, ami éppen foglalkoztatott, érdekelt volna mások tapasztalata is, de nem igazán találtam ehhez partnert (az egy-két barátnõmön kívül) december 5-én megszületett a lányom császármetszéssel a veszprémi kórházban. Faros fekvés indokolta a császárt. A lányom lassan 3 éves. Gondolataim mégsem szakadnak el a fent említett témakörtõl. Sokat olvasok, ahol tehetem, beszélgetek róla. Nemrég pedig tagja lettem a TAVAM-nak. Ez egy civil szervezet, Társaság a Várandósság és Anyaság Megszenteléséért, mely szintén a nõiség ezen fontos kérdéseivel foglalkozik. Szóval úgy érzem, rengeteg mondanivalóm van a számodra. És kíváncsi vagyok rá, téged milyen kérdések foglalkoztatnak. Érdekel a véleményed, és hogy milyen tapasztalatokra tettél szert. És szeretnélek megismerni. Ha nem bánod. Az elsõ összejövetel tervezett idõpontja szeptember 21., csütörtök , a balatonkenesei Faluházba, ahová nagy szeretettel várlak. De késõbb is, bármikor bekapcsolódhadsz. A végleges idõpontról érdeklõdj nálam, vagy a védõnõ Évikénél, vagy figyeld a kenesei plakátokat. Bízom benne, hogy találkozunk. Én szeretettel várlak. Németh Judit, Balatonkenese, Nagykúti u / Ui.: Ha nincs kedved egy csoportban, mások elõtt beszélgetni, akkor is nyugodtan hívj. Bátran oszd meg velem gondolataid, ötleteid. Kérdezz, hátha tudok válaszolni.

12 12 BALATONKENESEI HÍRLAP Nyár és iskolakezdés Iskolánk vezetõit és nevelõit arra kértem, hogy mind a nyolc osztályból jelöljenek ki egy-egy tanulót, aki szerintük érdemleges válaszokat adna ezekre a kérdésekre: hogyan töltötték el a nyári szünidõt, illetõleg milyen érzések, gondolatok, hangulatok övezik õket az újabb tanév elején. Némely esetben a nevelõk kinevezték a nyilatkozót, más esetben pedig önként jelentkezõ állt rendelkezésünkre. A fõ kérdés kapcsán persze más dolgok is szóba kerültek, emiatt akár szociológiai vizsgálódásokba is kezdhetnénk, amely némileg tükrözne egy szélesebb horizontot gazdasági és társadalmi tekintetben, de nem következtetünk. Az olvasó azonban megteheti. Mi csupán azt emeljük ki, hogy mind az alsó, mind a felsõ tagozaton csak egy volt lány a beszélgetõ társak közt. Ez talán érzékelteti a nõi emancipáció körüli gondjainkat. Az elsõs Andrejka Tomi egy ideig Pesten idõzött a mamájánál, így megtekinthette a Hadtörténeti Múzeumot. Szülei körében láthatta az egri várat. Persze fürdött is eleget idehaza. Úszni még nem tud, csak siklani a víz alatt, de ha megszervezik az önköltséges úszásoktatást, okvetlenül részt vesz rajta. Szívesen lapozgatta a színes mesekönyveket, a tévében pedig három mesecsatorna is rendelkezésére állt. Óvoda után nem fél az iskolától, ellenkezõleg: reménykedik, hogy sok új dolgot ismer majd meg. A fentiekbõl következtetni lehet rá, hogy érdeklik a fegyverek és a katonai jármûvek, ami jórészt a katona nagypapának köszönhetõ. A második osztályos Kéri Samu számára jelentõs élmény volt a debreceni és egy Heves város környéki kirándulás a tanyára. Idehaza komputerezett, de kutyákkal cicákkal, kisautókkal is játszott. Nagyon szeretek tanulni mondja. Meséket, énekszámokat maga is költ. Örül a sok jó barát közelségének az iskolában, és sok-sok mesét szeretne megismerni. A harmadik osztályt kezdõ Szûcs Bandinak tavaly mindössze egy négyese volt, az is magatartásból, melyen az idei évben javítani szeretne. Úgy érzi, visszafogottabbnak kell lennie. Nyáron õ egy ideig a Kerka folyó környékével ismerkedett Zalában. Olvasni jobban szeret, mint tévézni. Kezdetleges német nyelvtudása nem gátolja abban, hogy a fordítást gyakorolja. Szeretne sokat kirándulni, eljutni Németországba. Szaval, énekel, zenél, táncol. Mi kell még? A negyedéves Békefi Bonita szakszerûen válaszol édesapja munkája iránt érdeklõdõ kérdésünkre: Árnyékolástechnikával foglalkozik. Nyáron járhatott a fõvárosi Vidám- és a füredi Aquaparkban, egy hétig a Simon Eszter szervezte csopaki tánctáborban képezte magát. Pár napon át a veszprémi rokonoknál, majd Rátóton az unokatestvérénél idõzött. Azért fürdött is idehaza a Balatonban. Tavaly kitûnõ rendû tanuló volt, szeret szavalni, mesét mondani, rajz- és más szakkörre járni. Mindig többet akar tudni német és angol nyelvbõl, de talán épp az óvodai élmények hatására érdeklõdéssel fordul a természet felé is. Szitakötõk, békák Az 5. osztályos Zubor Vivien szüleivel az édesapa volt katona barátjához látogattak Mályi községbe, s járt édesanyja unokatestvérénél a szlovák határ közeli Perõcsényben. Tévézésnél jobban szeret olvasni. Izgalommal várja a 2.kistestvér érkezését. A távoli jövõrõl még nincs elképzelése. Nem vagyok matekzseni említi, viszont szívesen foglalkozik ruhatervezéssel. Baráti segítséggel elõbbre kíván jutni matematikából. Nyáron sok levelet írt barátainak, melyet folytatni kíván. Ez segíti az írásbeli kifejezést. A hatodikas Szalai Roland tavaly jeles rendû volt. Legjobban a sportot, a történelmet és a természetismeretet kedveli. Nyáron sokat fürdött, talán túl sokat is. Különleges nagy élménye nem volt. Fájlalja, hogy hamar eltelt a vakáció. Szeretne kitûnõ lenni, a fránya nyelvtan 4-est 5-ösre javítani. Figyelmetlenségbõl adódó helyesírási gondjai vannak. Az általános után vagy a Kossuth vagy az Irinyi középiskolát célozza meg. A hetedik osztályt kezdõ Pataki Kornél nyáron egy hetet a Ság-hegy lábánál lévõ Mesteri községben üdült. Idehaza horgászott, internetezett és könyveket olvasott. Külön kiemeli, hogy szeret kosarazni is. Két alapmûveleti matek-, sõt egy más természetû vetélkedõn is részt vett a pétfürdõi iskolában. Szereti tanulni a német és az angol nyelvet. A magyar nyelvtant nem sorolja kedvelt tantárgyai közé, ám a helyesírási érzék segítheti. A nyolcadikba járó Nagy Dánielnek ugyancsak változatos és tartalmas nyara volt. Meglátogatták édesanyja utnokatestvéreit Magyaródon, s egy ideig a nagymama nyaralójában pihentek Siófokon. Tizedmagával már másodszor vett részt Németországban a Gütterfelde-i táborozáson, amely nagyon sok élményt nyújtott. A Kõszeg közeli Zsirán hittantábor részese volt. Még nem döntöttem, hogy mi szeretnék lenni, de a tanulást a Lovassy vagy a Vetési gimnáziumban folytatnám mondja. Kiváltképp sok ismeretet kíván szerezni matematikából és biológiából. Végzõsként Kenesén mindent elkövet, hogy megtartsa kiváló elõmenetelét. Márkus Zoltán Jubileumi Szent István napi ünnepség Akarattyán 10 éves jubileumát ünnepelték az Akarattyai Milleneumi park elõtti téren. Az idei államalapító Sz. István-i ünnep formabontó volt. A szokásos mûsor elmaradt, csupán a Himnusz hangjára a nemzeti lobogó felhúzására került sor. Közel 100-an tettek hitet nemzeti identitásukról. Az ünnepséget ez alkalommal megelõzte az 56-os forradalmi emlékkõ felavatására. Ez az esemény váltotta ki a szokásos ünnepi mûsor elmaradását. A résztvevõk a Rákóczi-parkból sétáltak át a Szt. István napi megemlékezés színhelyére. A Milleneumi park alapítója és gondozója ismertette röviden a park kialakításának történetét. Megemlékezett államalapító Szt. István elsõ királyunkról majd az új kenyér ünnepérõl szólt. A kenesei asszonykórus színesítette az ünnepi hangulatot. A hagyományoknak megfelelõen az idén is vendégül látta az ünnepség valamennyi résztvevõjét a Kuria Barbara. Kellemes, baráti hangulatban folyt a Szt. István napi jubileumi ünnepség. Az ünnepi megemlékezés a kenesei asszonykórus által a Székely Himnusz eléneklésével ért véget. Búcsúzóul egy meglepõ látványban volt részük a vendégeknek Guiness rekord bemutatására került sor a házigazda részérõl! Dr. Urvári Sándor

13 2006. SZEPTEMBER 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 13

14 14 BALATONKENESEI HÍRLAP Világot látni Július elején, a kánikulában tizennégy küngösi kisdiákkal fele a mi iskolánk tanulója elindultunk Németországba, Güterfeldébe. Kényelmes táborhelyünk fenyvesekkel övezett, csodálatosan tiszta és szép helyen, a falutól kissé távolabb, egy gyermekotthonban volt. Német vendéglátóink megérkezésünktõl kezdve minden jóval elláttak bennünket. Elsõ nap egy hosszú séta során megismerkedtünk a helyi nevezetességekkel. A Faluházban örömmel fedeztük fel iskolánk tanulóinak rajzait, festményeit. A délutánt a helyi tónál töltöttük, jól esett a nagy melegben a fürdés, fagyizás. Másnap Spreewaldban, kis szigetek közt gondoláztunk, a pompás virágokkal beültetett, kertes kis házak között. Velencéhez hasonlóan az itt lakók csak vízen tudnak közlekedni, télen a jégen. Náluk a garázsban csónakok állnak. Falumúzeumukban megtudtuk, hogy híresek tormatermesztésben és uborka savanyításban. Mi is megkóstolhattuk az utóbbi nevezetességet amelyet az egész országban forgalmaznak, az ugyancsak a helyi specialitású finom, töpörtyûs kenyérrel, amelyet a vízen szolgálnak fel. Láttunk ebben a skanzenben még emlékeket a csónakkészítésrõl, kiállítást a népviseletükrõl. A tájházban az ágy emeletes volt, amelyre lépcsõn mentek fel, alatta pedig egy kihúzható fiókban aludt a korabeli kisgyerek. Ott nem azt mondták a gyereknek, hogy menj az ágyadba, hanem azt, hogy menj a fiókodba! A nap másik nagy élménye a Tropical Island nevezetû szabadidõ központ volt. A borsos áru belépõ miatt csak az elõtérben nézelõdhettünk. Mesterséges tengerpart, buja növényzet,trópusi körülmények, vízesések, léghajó, csupa luxus. Beleszédültünk a látványba, pedig csak kis részét láttuk az óriási kupolás teremnek, amelybe két utasszállító repülõgép beférne. Már kívülrõl is impozáns alkotás. Mi megelégedtünk a kis tóban való újbóli lubickolással, ahol felvonult kicsinyeivel egy hattyúcsalád is. Aki túl közel merészkedett hozzájuk, azt jól megkergették. Harmadik nap a berlini Wannsee folyón hajókáztunk. A kikötõben felfedeztük Moby Dicket, a félelmetes szörny egy hajó volt. A következõ nap látogattunk el Bambergbe, a filmparkba. Ez egy hatalmas terület, különbözõ díszletekkel és szórakozási lehetõségekkel. Még ma is forgatnak itt filmeket. A legnagyobb építmény egy vulkán, amelyben kaszkadõrök bemutatóját láttuk, robbanásokkal, tûzzel, nyaktörõ ugrásokkal és hajmeresztõ motoros mutatványokkal. A négydimenziós moziban a film szereplõjeként felpattantunk egy utcai bobra a Taxi filmbõl ismert, és visítozva száguldoztunk árkon-bokron át. Az ötödik napon Berlinbe kirándultunk. A történelem szele megérintett bennünket a Brandenburgi-kapu, a Reichstag, a holokauszt emlékpark, a berlini fal maradványainak megtekintése során. Közös fotót készítettünk a város szimbólumával, egy életnagyságú medvével. Új látványosság volt a vasúti fõpályaudvar. Német vendéglátóink kényeztettek bennünket nap mint nap. Grillpartikon láttak vendégül, finomságokban dúskálhattunk, szuper kisbuszokkal és autókkal szállítottak bennünket. A gyerekek közülük többen nem elõször jártak itt kitûnõen érezték magukat, és nagyon jól viselkedtek. A velünk foglalkozó felnõttek közül párat ismertek már, összebarátkoztak a környéken lakó német fiatalokkal is.próbáltak velük németül beszélni. A látnivalókon kívül még ezért volt nagyjelentõségû ez az itt töltött hat nap. Hogy kerültünk ebbe a szépséges kis faluba, Berlintõl 16 kilométerre? Güterfelde Küngös testvérközsége. Szabó Géza polgármester úrnak köszönhetõ az évek óta tartó virágzó kapcsolat. Az õ áldozatos munkájának eredménye iskolánk és egy berlini iskola kialakuló cserekapcsolata is. Isten éltesse 70. születésnapján! A hat felejthetetlen nap után a világlátásból hazatérve, boldogan pillantottuk meg gyönyörû Balatonunkat. Bicskei Zoltánné és Farkasné Ferk Katalin Ezúton szeretném hírûl adni, hogy kisunokámék, a paksi II.Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 5.a osztálya ez év nyarán osztálykirándulásuk közben ellátogattak a balatonakarattyai Rákóczi-fához, illetve annak emlékhelyéhez.ott elhelyezték osztályuk koszorúját, mindemellett átléptek a Harmadik Évezred Kapuján. A gyerekek számára mindez a tiszteletadás mellett felejthetetlen balatoni kilátást és a történelemben való visszaemlékezést nyújtotta. Ezúton szeretném megköszönni Örvösné Feil Máriának és Kákainé Sebestyén Juditnak, hogy ezt az élményt unokám mellett a többi kisgyereknek is biztosították. Tisztelettel: Pacherné Gáti Erika, Balatonakarattya Kirándulók Paksról

15 2006. SZEPTEMBER 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 15 Beszámoló a nyári családi-, gyermekprogramokról A gyermekek szomorúságára (vagy inkább örömére?) vége van az idei nyárnak. Sok gyermek már alig várta, hogy elmesélje rég látott osztálytársainak, micsoda élményekben volt része a szünidõben. Reméljük munkánknak köszönhetõen mi is színesítettük a gyermekek és szüleik szabadidejét, kellemes, emlékezetes délutánokat tudtunk együtt eltölteni. A nyárra tervezett kerékpáros családi tábort sajnos nem sikerült megszervezni, de a SZERDA DÉLUTÁNI SZABADIDÕS FOGLALKO- ZÁSOKNAK a várt sikere volt. Nyaralók és helyi lakosok nagy érdeklõdéssel alkalmanként gyermek, sokak szülõi kísérttel vett részt a programokon. A Széchenyi-parkban június közepén, a júliusi Kapunyitón és augusztusban kerékpáros ügyességüket bizonyíthatták a gyerekek. A kihívás hevében a verseny szelleme elragadta a résztvevõket és sorra saját rekordjaikat döntögették. A rendõrség, polgárõrség, mentõszolgálat munkatársai, csodálatos gyermekszeretetükkel, információkkal bûvölték el a gyerekeket és nevelték a helyes, biztonságosabb, figyelmesebb közlekedésre. A túrákon, az akadályversenyen hasznos, érdekes ismeretekkel gyarapodhattak a résztvevõk. A forró nyári nappal dacolva, kellõ folyadékkal, lelkesedéssel másztuk meg a Soós-hegyet, a kilátót és csodáltuk a táj szépségét. A Parragh Farkas kertben számháborúzhattak, labdázhattak, termésképeket készíthettek a gyerekek. A bográcsban, nyárson készített ételek pedig újabb erõt adtak az estig tartó programokhoz. A NABE-val (Nõk a Balatonért Egyesület) közösen parlagfû gyûjtést, megismerést tartottunk. Totókat tölthettünk ki, Kenese és a környezõ települések nevezetes helyeirõl, kulturális, természeti értékeirõl, így hasznos ismeretekhez juthattunk. A sikeres pályázatuknak köszönhetõen nyereményeket osztottak, majd a fárasztó munka, agytorna után finom bográcsgulyást ebédelhettünk. Több rendezvényünknek a Tájház adott kiindulási pontot, színhelyet, ahol nagy örömmel, szeretettel hallgatták Vér Laci bácsi elõadásait. Az árnyat adó fák alatt kellemes volt még a legnagyobb forróságban is a délutánokat eltölteni. A kézmûves foglalkozások, gyöngyfûzés, agyagozás-korongozás mindenki fantáziáját, kézügyességét megmozgatta. Egy régi mesterség õrzõje Kuruc Árpi bácsi, a kosárfonás aprólékosságával ejtette ámulatba több alkalommal a résztvevõket. Augusztusban a Kenese Marina Port kikötõbe két csoportban hajónézésre mentünk. A szívélyes fogadtatás után hasznos ismereteket, érdekességeket hallhattunk a vitorlázással kapcsolatban. Az utolsó játszóházat a könyvtár udvarában és a Faluház elõtti füves területen tartottuk, ahol a kellemes környezet sok gyermeket és fõként nagycsaládosokat vonzotta. A játékokat megszakítva, a könyvtár hûvösébe nyári élménybeszámolóra hívta a gyerekeket Némethné Sz. Tóth Ildikó lelkész asszony. A jólelkû adományozóknak köszönhetõen minden program és minden résztvevõ el volt látva étellel és itallal, a versenyeken résztvevõk jutalmat kaphattak a kitartásukért, teljesítményükért, tudásukért, felkészültségükért. Intézményünk ezúton köszöni a nyári szünidõre szervezett programokban nyújtott segítséget, mivel a rendezvényeink nélkülük nem valósulhattak volna meg ilyen színvonalon, ilyen szervezettséggel. Intézményeknek: Faluház Tájház Könyvtár (helyszínek biztosítását), Pilinszky János Általános Iskola (pedagógusoknak a gyerekek kísérését, a bójákat), Falugondnokság (padok, eszközök szállítását, hulladék elszállítását), Erdészeti Igazgatóság Gondán Tibor gondnok (Parragh Farkas-kert, helyszín biztosítását). A vállalkozóknak: kenyeret: Katica Pékség és Teaház, B.-kenese, Fõ u. 21., nyereménytárgyakat: VILLKER, Balaton-part büfésor: DE-JÓ ételbár, pizzéria, VADKACSA étterem, KANNIBÁL étterem, édességeket: Eleven Cukrászat, Háztartási Kuckó, CBA élelmiszerbolt (a Balaton étteremmel szemben), vajakat: Bakos Élelmiszer Üzlet, B.-kenese, Márkó u.13/5., szörpöket: Comix system kft. Ságvár, élelmiszereket a babgulyáshoz: Hotel Marina-Port szálloda, helyszínt: Kenese Marina- Port kikötõ, biztonsági mellényeket: Karika Lada Team, Veszprém. Magánszemélyeknek: Babolcsai Árpád (eszközvásárlást), Öcsi Gyula (gyöngykellékeket, egyéb élelmiszereket), Boda Judit, Horváth Tiborné, Éva-védõnõ (gyermekfelügyeletet), Szabó Szilveszter (szállítást), Polgár Mariann (szörpöket, lekvárt), Vaticsné Gáspár Zsuzsanna, Kelemen Szilvia, Szanyi Ildikó (a fõzést), a piacról: Nemes Jánosné, Kovács Piroska (paprikát). Rendõrség, Polgárõrség, Mentõszolgálat munkatársainak a személyes közremûködést. Köszönjük a szülõknek a bizalmat, a támogatást, hogy gyermekük szabadidejét az általunk szervezett programmal gazdagították, hogy együtt jöttek, hogy új barátságokat, ismeretségeket köthettünk, hogy együtt voltunk, együtt nevettünk, együtt dicsérhettünk. Nem utolsó sorban köszönjük az önkéntes segítõk közremûködését. Most, hogy ismét a tanulásé a fõszerep, azért jusson idejük a gyerekeknek a további közösségi, iskolai szabadidõs programokra is. Kívánom, hogy élvezzék a játékot, minél tovább szüleikkel közösen. Reméljük, a jövõ nyáron is együtt leszünk, és ha tetszett, a hír hallatán mások is ellátogatnak programjainkra. Szabóné Öcsi Mónika családgondozó Felhívás Tisztelt Szülõk, Nagyszülõk! Szeretném a segítségüket kérni a kenesei Kippkopp Óvoda mini csoport játszóterének helyreállításában. Az óvoda segítségünket kérte, mivel a felújításra szánt anyagi fedezet igen csekély. Magam tapasztalatából tudom, hogy az ember szülõként más szemmel nézi a világot, s mindent gyermeke, gyermekei érdekének megfelelõen alakít. Tudom és érzékelem, hogy a mai anyagias világban a boldogulás nehéz, sok a betömni való hézag, s sok helyen elkél a segítség. Próbáljunk meg tehát együtt, közösen megoldást találni erre a problémára. A mi és gyermekeink érdeke, hogy egy szebb s biztonságosabb környezetet teremtsünk számukra. Bárki, aki úgy érzi, hogy tudna segíteni bármely eszközzel, (festék, faanyag, munka), kérem, hívjon. Nagy örömmel várom hívását! Koronczai-Takáts Viktória; Kedves állatvédõk! Kérjük az egyesületünk tagjait, akik még nem fizették be a II. félévi tagdíjat, szíveskedjenek a Háztartási Kuckóban Liptákné Pataki Krisztinánál befizetni! Sajnos vannak olyan tagjaink, akik az egész éves tagdíjjal tartoznak! Ez úton szeretnénk megköszönni a Mór és Társa asztalos mûhelynek, hogy egyesületünknek adományként egy állateledel-gyûjtõ ládát készített, amit a parton lévõ CBA üzletben helyeztünk el. Sajnos az itt élõ lakók, nyaralók nem dicsekedhetnek állatszeretetrõl, macska és kutyaeledel helyett szeméttel töltötték meg! Köszönettel tartozunk a Fõ utcai 311. sz CBA-nak, az ott vásárlók nagy szeretettel adományoznak az ottani gyûjtõ ládákba! (Villker adománya) Az így összegyûjtött eleséget szétosztottuk a rászoruló állattartók részére! Szintén megköszönjük azoknak az adakozóknak, akik a Háztartási Kuckóban felállított perselyt töltötték meg! (4081 Ft) Az Iskola utcában lévõ fodrászüzlet vendégei már nem voltak olyan adakozók, 9 hónap alatt 1800 Ft gyûlt össze Steinhausz Eszternél. Nagyon köszönjük a kis és nagy adományokat is! Balatonkenesei Állatvédõ Egyesület

16 16 BALATONKENESEI HÍRLAP 100 FORINTOS HIRDETÉS Érdekli Önt az egézsége? Tudja, hogyan elõzheti meg fájdalmait, panaszait? Talán pénzre van szüksége? Rátermett közösségi ember, vagy inkább a háttérben marad? Szívesen segítünk Önnek is. Egézségesebb életet és munkalehetõséget ajánlunk a szervezéstõl a képviseletig, Ft-ig. Érdeklõdni: www. Kovacszsip.bionet.hu. Tel.: 70/ ; 70/ Balatonkenesén panorámás kétszintes sorházrész: 5 szoba, 2 fürdõszoba, konyha+étkezõ, teraszok, garázs, tároló, füvesített kert eladó! Irányár: 27 millió. Érdeklõdni: ABC eladói és pénztárosi végzettséggel részmunkaidõben munkát vállalok! 30 éves nõ. Tel.: Hajdu mosógép és centrifuga, valamint 2 lapos gázrezsó PB gázpalackkal eladó! Tel.: gyönyörû, nagyon jól tartott kiscicát elajándékoznék. Tel.: Balatonakarattyán 135 négyzetméteres épület 120 négyzetméteres terasszal, részben alápincézve. Strandon és utcai árusítással. Melegkonyhás, mini ABC-s, zöldség-gyümölcs üzlet, vagy bármilyen üzlet kialakítható. Tel.: ; Nagyon aranyos, 2 hónapos, keverék kiskutyák ingyen elvihetõk! Telefon: Szeptember 1 után is kamatadómentesen fektetheti be pénzét, akár havi megtakarításokkal is! Érdeklõdjön: Összközmûves, építési telkek Sólyban áron alul eladók! Tel.: db öntöttvas 160 cm-es fürdõkád, 1 db talpas mosdó (mindkettõ drapp) csaptelepekkel olcsón eladó. Tel.: 88/ Mérlegképes könyvelõt keresünk balatonkenesei munkahelyre. Jelentkezni írásban a következõ címen lehet: Mátyás Pál 8200 Veszprém, Budapesti út 2. Központi orvosi ügyelet Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32. Telefon: Naponta: este órától reggel 8.00 óráig. Munkaszüneti- és ünnepnapokon: reggel 8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig. Következõ számunk lapzártája: október 5. BALATONKENESEI HÍRLAP Balatonkenese és Balatonakarattya községek önkormányzatának havilapja Alapító szerkesztõk: 1913: Czakó Gyula; 1990: Taródi Flink Kornél Felelõs szerkesztõ: Gyõrfi Károlyné Kiadja: Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 24. Tel./ fax: 88/ Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Olvasószerkesztõ: Márkus Zoltán Tördelõszerkesztõ: Ilyés Ádám Készült: Zepetnek Nyomda, 8171 Balatonvilágos Közérdekû információk A Polgármesteri Hivatal címe: Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. web: (88) , (88) Fax: (88) Az Igazgatási Csoport és a Pénzügyi Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: Szerda: Péntek: 8-12 A Mûszaki Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: 8-12 Szerda: Péntek: 8-12 A polgármester ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: A jegyzõ ügyfélfogadási ideje: Szerda: 8-12 A Küngösi Kirendeltségen: Kedd: 8-12 A Pénzügyi Csoportnál a pénztári órák idõpontja: Hétfõ: és Szerda: és Háziorvosi ellátás: Balatonkenese, Táncsics u sz. körzet: Dr. Gyõri István (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda, csütörtök, péntek: sz. körzet: Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: 8-10 Péntek: 8-10 Gyermekorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd, szerda, csütörtök, péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 8-9 Péntek: 8-10 Fogorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Sebõk Judit (88) Rendelési idõ: Hétfõ, csütörtök: Kedd, szerda, péntek: 8-12 Tátorján Gyógyszertár: Balatonkenese, Balaton u. 57. (88) Hétfõ-péntek: 8-17 Állatorvos: Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. Dr. Zoltán Levente(88) Hétfõ-péntek: Területi Szociális Szolgáltató: Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Szakápolói szolgálat Balatonkenese, Kossuth u. 42. (88) Falugondnokság Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) , Óvoda Balatonkenese, Balatoni u. 63. (88) Balatonakarattya, Bakony u. 7. (88) Iskola Balatonkenese, Bajcsy Zsilinszky u. 10. (88) Faluház: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Tourinform iroda: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Könyvtár: Balatonkenese, Táncsics M. u. 22. (88) Nyitva tartás: Hétfõ: Kedd, csütörtök: Péntek: 10-14; Szerda: zárva Tájház: Balatonkenese, Kossuth u. 6. (88) Nyitva tartás: keddtõl szombatig: 10 12; Könyvtár, Közösségi Ház: Balatonakarattya, Iskola u. 6. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Rendõrség: Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u (88) , Polgárõrség: Balatonkenese, Parti sétány 16. (30) , (88) Vízirendõrség: Siófok, (84) Vasútállomás: (88) EON: Veszprém, Radnóti tér 1. (40) Mûszaki hibabejelentés: (40) Mérõóra-állás bejelentés: (40) Víz és Csatornamû Társulat: Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. (88) Vízmû: Balatonakarattya, Rákóczi u. 2. (88) Gázmûvek: Veszprém, Mártírok útja 9. (88)

HÍRLAP BALATONKENESEI. A tartalomból: Február, február /vén telet temetõ ha megjössz, fut a tél,/ tavasz jõ, bizony ám!

HÍRLAP BALATONKENESEI. A tartalomból: Február, február /vén telet temetõ ha megjössz, fut a tél,/ tavasz jõ, bizony ám! BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. február 15. XVIII. évfolyam, 2. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA A tartalomból: Tátorján projekt a 483. napon 7. oldal Gondolatok

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM HÍRLAP 2 Képviselõi lemondások és visszatáncolások A 2006. októberi választások óta folyamatosan érzékelhetõ volt

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI. Csak a múltnak megbecsülésével épülhet fel a jelen. (Széchenyi István) B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA

HÍRLAP BALATONKENESEI. Csak a múltnak megbecsülésével épülhet fel a jelen. (Széchenyi István) B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. június 15. XVIII. évfolyam, 6. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA 2006-ban 15 éves a Tájház Csak a múltnak megbecsülésével épülhet

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI. Isten, áldd meg a magyart/ jó kedvvel, bõséggel, (Kölcsey Ferenc: Himnusz)

HÍRLAP BALATONKENESEI. Isten, áldd meg a magyart/ jó kedvvel, bõséggel, (Kölcsey Ferenc: Himnusz) BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. január 15. XVIII. évfolyam, 1. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA JANUÁR 22-e A MAGYAR KULTÚRA NAPJA Tisztelettel meghívjuk Önt

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin

HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin KÖSZÖN TI OLVASÓI T BALATONKENESEI 2008. JANUÁR 20. XX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM HÍRLAP A 20 ÉVES Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját, barátait 2008. január 22-én 17 órára a Faluházba (Balatonkenese,

Részletesebben

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Kedves Újságolvasók! Az õsz a gazdálkodók életében a számvetés ideje. Ilyenkor summázza a gazda, hogyan teljesültek tervei, a tavasszal elvetett magok hogyan hasznosultak,

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók, Kedves Barátaim! Néhány tényrõl, tervrõl szeretném tájékoztatni Önöket. Az elmúlt

Részletesebben

CMYK CMYK BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU HÍRLAP 2007. FEBRUÁR 15. XIX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CMYK CMYK

CMYK CMYK BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU HÍRLAP 2007. FEBRUÁR 15. XIX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CMYK CMYK WWW.BALATONKENESE.HU BALATONKENESEI 2007. FEBRUÁR 15. XIX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM HÍRLAP 2 Aktuális intézkedések Sörédi Györgyné polgármester Januárban megtörtént a költségvetési koncepció pontosítása, tehát

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI 2007. SZEPTEMBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM

HÍRLAP BALATONKENESEI 2007. SZEPTEMBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2007. SZEPTEMBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM HÍRLAP A Szüreti Vigadalom szereplõi közül: Szivárvány Népdalkör, Nagykéri mazsorettcsoport, Csipet Csapat.

Részletesebben

Megjelenik kéthetente

Megjelenik kéthetente LXXXVI. évfolyam 25. szám 2014. december 19. Gyertyagyújtás advent második vasárnapján A Közösségi Ház nagyterme adott otthont a második adventi gyertyagyújtásnak december 7-én. Az ünnepségen Kontér Béláné,

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI. Ismét Gyöngyhalászat. Pályázat. A Faluház kiállítótermében 2007. november 30-án, 17 órakor nyílik a Gyöngyhalászat kiállítás.

HÍRLAP BALATONKENESEI. Ismét Gyöngyhalászat. Pályázat. A Faluház kiállítótermében 2007. november 30-án, 17 órakor nyílik a Gyöngyhalászat kiállítás. WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2007. NOVEMBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM HÍRLAP Ismét Gyöngyhalászat A Faluház kiállítótermében 2007. november 30-án, 17 órakor nyílik a Gyöngyhalászat

Részletesebben

Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén 15-17 óráig a Polgámesteri Hivatalban. 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3

Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén 15-17 óráig a Polgámesteri Hivatalban. 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! Az elmúlt hónap fontosabb történéseirõl kívánok néhány mondat erejéig tájékoztatást nyújtani az itt élõ és érdeklõdõ embereknek. A Széchenyi utca

Részletesebben

Tisztelt Újságolvasók!

Tisztelt Újságolvasók! 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! Az elmúlt hónap fontosabb történéseirõl kívánok néhány mondat erejéig tájékoztatást nyújtani az itt élõ és érdeklõdõ embereknek. A Széchenyi utca

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

CMYK CMYK BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU HÍRLAP 2007. MÁRCIUS 15. XIX. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM CMYK CMYK

CMYK CMYK BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU HÍRLAP 2007. MÁRCIUS 15. XIX. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM CMYK CMYK WWW.BALATONKENESE.HU BALATONKENESEI 2007. MÁRCIUS 15. XIX. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM HÍRLAP 2 Már készülünk a nyárra, a turisták fogadására Sörédi Györgyné polgármester Polgármesterasszonyt arra kértük, hogy az

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2009. JÚLIUS 20. XXI. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM. fotó: Szûcs Anikó

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2009. JÚLIUS 20. XXI. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM. fotó: Szûcs Anikó WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2009. JÚLIUS 20. XXI. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM HÍRLAP fotó: Szûcs Anikó 2 Megkérdeztük a Polgármestert a várossá nyilvánítással kapcsolatban Mikortól volt szó

Részletesebben

DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Derecskei Hírek XX. évf., II. szám DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 2010. február Választási útmutató 3. oldal 2010. Az összefogás éve 5. oldal A város bálján jártunk 6. oldal Az idén is lesz labor

Részletesebben

CMYK CMYK BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU HÍRLAP 2007. ÁPRILIS 15. XIX. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM CMYK CMYK

CMYK CMYK BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU HÍRLAP 2007. ÁPRILIS 15. XIX. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM CMYK CMYK WWW.BALATONKENESE.HU BALATONKENESEI 2007. ÁPRILIS 15. XIX. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM HÍRLAP 2 Tavasz van Tavasz van. A feltámadás és az újjászületés ideje. Ideje annak, hogy a keresztény emberek lelkében újra

Részletesebben

Szüreti felvonulás. Guinness-rekorderek lettünk. XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 100 Ft

Szüreti felvonulás. Guinness-rekorderek lettünk. XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 100 Ft XVIII. évfolyam 10. szám Ára: 2009. október 100 Ft Guinness-rekorderek lettünk 2009. szeptember 20-án került sor egy újabb Guinness-rekord megdöntésre Budapesten. Az Andrássy úton megrendezett kísérleten

Részletesebben

Születésnap Csillagda

Születésnap Csillagda 2. oldal 2013. május Születésnap Csillagda Fotó: Vágfalvi Kata Fotók: Lukácsi Tibor Fotó: Szabó Lajos 2013. május 3. oldal Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár május havi programja Május

Részletesebben

Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja

Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja 2013. augusztus 3. oldal Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja Augusztus 2. 17 óra Magyar Fotómûvészek Szövetsége Senior csoport kiállítása A kiállítást megnyitja

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Tisztelt balatonakarattyai és balatonkenesei lakosok! 2011. február Balatonkenesei Hírlap 3

Tisztelt Olvasó! Tisztelt balatonakarattyai és balatonkenesei lakosok! 2011. február Balatonkenesei Hírlap 3 2011. február Balatonkenesei Hírlap 3 A legutóbbi újság megjelenése óta eltelt idõszakban történtekrõl kívánom Önöket tájékoztatni. Sajnos az elmúlt hónapok sem hozták meg kormányzati szinten a közfoglalkoztatás

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI. A tartalomból: HÚSVÉTOLÁS A TÁJHÁZBAN B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA

HÍRLAP BALATONKENESEI. A tartalomból: HÚSVÉTOLÁS A TÁJHÁZBAN B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. március 15. XVIII. évfolyam, 3. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA A tartalomból: Gondolatok a Kossuth-ebéd kapcsán. 6. oldal A

Részletesebben

Babits Mihály: Új esztendő beköszönt

Babits Mihály: Új esztendő beköszönt Babits Mihály: Új esztendő beköszönt 1. Új esztendő beköszön régi könyvben új lap új topán a küszöbön ég küszöbén új nap. Ej haj dús az év minden jót igér, minden napja cél és minden éje kéj. 4. Kelj vasárnap

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

Tisztelt Újságolvasók! Kedves Barátaim! A fiatalok álmodják az igazit, de az ágyukat az öregek vetik meg.

Tisztelt Újságolvasók! Kedves Barátaim! A fiatalok álmodják az igazit, de az ágyukat az öregek vetik meg. 2009. november Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! Kedves Barátaim! A fiatalok álmodják az igazit, de az ágyukat az öregek vetik meg. A múlt havi újságunkban megjelent egy rövid köszöntõ, amellyel

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI. A tartalomból:

HÍRLAP BALATONKENESEI. A tartalomból: WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2008. FEBRUÁR 20. XX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM HÍRLAP A tartalomból: 4. oldal: A kollektív felelõsség fontossága napjainkban éppen ezért idõszerû kérdés. Morfondírozás

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XV. évfolyam, 2007. szeptember 8. 7. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE "Gondolkodva gazdálkodjunk!" Idézzük ismét Széchenyinek a címben szereplõ szavait, amikor az elmúlt

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók! Kedves kenesei, akarattyai polgárok! EU Élelmiszerprogram Balatonkenesén Festékes

Részletesebben