HÍRLAP BALATONKENESEI. Kiülök a dombtetõre, onnan nézek szerte szét, / S hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLAP BALATONKENESEI. Kiülök a dombtetõre, onnan nézek szerte szét, / S hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét."

Átírás

1 BALATONKENESEI HÍRLAP szeptember 15. XVIII. évfolyam, 9. szám B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Kiülök a dombtetõre, onnan nézek szerte szét, / S hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. (Petõfi Sándor)

2 2 BALATONKENESEI HÍRLAP A képviselõ-testület ülésérõl jelentjük Tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy Balatonkenese nagyközség önkormányzatának képviselõ-testülete augusztus 24.-én tartotta a évi munkaterv szerint soron következõ ülését a Pilinszky János Általános Iskolában. A képviselõ-testület az ülésen két fõ napirendi pontot és vegyes ügyeket tárgyalt. * A képviselõ-testület ülésének megkezdése elõtt együttes ülés kezdõdött Küngös község önkormányzatának képviselõ-testületével. A képviselõ-testületek az együttes ülésen három napirendi pontot tárgyaltak, melyek a következõk voltak: * 1.) Az együttes ülés elsõ napirendi pontjaként a képviselõ-testületek megtárgyalták a Pilinszky János Általános Iskola 2005/2006. évi tevékenységérõl készült beszámolót. A beszámolóval kapcsolatban elhangzott, hogy az év közben szükségszerûen eszközölt megszorítások ellenére az iskola a feladatait megfelelõen ellátta. Elhangzott, hogy a jövõben jelentõsebb támogatást kell biztosítani (pl. testnevelõ szakkörök megszervezéséhez) annak érdekében, hogy a gyermekek egészségi állapota tovább ne romoljon. Javaslatként hangzott el, hogy a gyógytestnevelés a továbbiakban is helyben kerüljön megoldásra. Képviselõi hozzászólásként elhangzott, hogy a különbözõ munkaközösségek vezetõi által készített anyagok rendkívül tanulságosak, azokból egyértelmûen kiderül, hogy egy iskolai közösség életében fontosak a tanórákon kívüli programok, foglalkozások. Szintén elhangzott, hogy a gyermekek nevelése rendkívül fontos feladat, éppen ezért mindkét önkormányzat mindig kiemelt szinten kezelte az általános iskolát és az óvodát is. A további hozzászólásokat követõen a képviselõ-testületek elismerésüket és megbecsülésüket fejezték ki az iskola valamennyi dolgozójának az elmúlt tanévben végzett munkájukért. Ezt követõen pedig a testületek külön határozattal egyhangúlag elfogadták a Pilinszky János Általános Iskola igazgatója által, a 2005/ 2006-os tanévrõl készített beszámolót. * 2.) Az együttes ülés második napirendi pontja a Kippkopp Óvoda és Bölcsõde 2005/2006. évi tevékenységérõl készült beszámoló megtárgyalása volt. Képviselõi kérésként a képviselõ-testületekhez elhangzott, hogy a logopédus és a fejlesztõ pedagógus alkalmazásához szükséges anyagi fedezetet továbbra is biztosítsák. Elhangzott, hogy a konyhai gépparkot a lehetõ leghamarabb idõn belül megfelelõ szintûre, minõségûre kell javítani. A további hozzászólásokat követõen megállapításra került, hogy az óvodában végzett munka jó szakmai színvonalú. A képviselõ-testületek elismerésüket és megbecsülésüket fejezték ki az óvoda valamennyi dolgozójának az elmúlt évben végzett munkájukért. Ezt követõen pedig a testületek külön határozattal egyhangúlag elfogadták a Kippkopp Óvoda és Bölcsõde 2005/2006. évi tevékenységérõl készült beszámolót. * 3.) Az együttes ülés utolsó napirendi pontjaként az együttes megtárgyalást követõen Balatonkenese nagyközség önkormányzatának képviselõ-testülete megalkotta 17/2006.(VIII.30.) rendeletét az oktatási-nevelési intézményekben igénybe vett étkezésért fizetendõ térítési díjakról szóló rendelete módosítására. (A módosító rendelet megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban, a könyvtárakban, valamint Balatonkenese nagyközség hivatalos honlapján a hatálybalépést követõen.) * 1.) Az együttes ülés befejezését követõen Kürthy Lajos polgármester megnyitotta Balatonkenese nagyközség önkormányzata képviselõ-testületének rendes ülését, melynek elsõ fõ napirendi pontja az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató megtárgyalása volt. A pénzügyi bizottság részérõl elhangzott, hogy a beszámoló jól helyezi el a hangsúlyokat és minden kérdésre reflektál. Az egészségügyi és szociálpolitikai bizottság részérõl elhangzott, hogy a év végére különbözõ intézkedések meghozatalával egyenesbe kell hozni a költségvetést a mûködõképesség megõrzése érdekében. Kürthy Lajos polgármester hangsúlyozta, hogy a költségvetési mérleg akkor tud helyreállni, ha a költségvetésben betervezett ingatlanértékesítés megvalósul és ismételten szükséges a létszámcsökkentés kérdésének vizsgálata is. Az intézményvezetõknek és a gazdasági vezetõknek megköszönte az elmúlt idõszakban végzett szigorú, fegyelmezett gazdálkodást. A további hozzászólásokat követõen a képviselõ-testület egyhangúlag, határozattal fogadta el az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót. * 1/a.) Az elsõ fõ napirendi ponthoz kapcsolódóan egyhangúlag, határozattal fogadta el a képviselõ-testület a Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó által, Balatonkenese nagyközség önkormányzata évi költségvetése 2. számú módosításáról, valamint a I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló felülvizsgálatáról készített könyvvizsgálói véleményt. * 2.) A második, egyben utolsó fõ napirendi pontként a képviselõ-testület egyhangú szavazással módosította az önkormányzat évi költségvetési rendeletét. (A módosító rendelet megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban, valamint a könyvtárakban a hatálybalépést követõen.) * A fõ napirendi pontok megtárgyalásának befejezését követõen a képviselõ-testület a vegyes ügyek megtárgyalását kezdte, amelynek során az alábbi ügyekben az alábbi határozatokat hozta: A képviselõ-testület az elõterjesztés szerint módosította, illetõleg kiegészítette a Kippkopp Óvoda és Bölcsõde Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. A képviselõ-testület az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készült beszámolót az elõterjesztés 1-8. számú mellékletei szerint elfogadta. A képviselõ-testület úgy határozott, hogy benyújtja a Belügyminisztérium által Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszély-elhárítási munkálatainak támogatás kiírt pályázatot Balatonakarattya, Orgona és Ybl Miklós utca tárgyában. A kivitelezés összköltsége: bruttó Ft; a bonyolítás költsége: bruttó Ft; összesen: bruttó Ft. Ebbõl: a saját forrás összege: bruttó Ft (30,12%); az igényelhetõ támogatás: bruttó Ft (69,88 %). A képviselõ-testület elfogadta az Indefco 2000 Kft. iskolatejre vonatkozó (Kemenesi iskolatej: 0,2 l 270 fõ/nap 30 Ft/db) ajánlatát. A képviselõ-testület úgy határozott, hogy a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács területi kiegyenlítést szolgáló beru-

3 2006. SZEPTEMBER 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 3 házások, valamint kötöttség nélkül a helyi önkormányzatok felhalmozási, felújítási feladatai teljesítésének támogatására kiírt pályázati felhívás I. b) a helyi önkormányzatok felhalmozási, felújítási feladatainak támogatása területi kötöttség nélkül tárgyú támogatási felhívásra az Önkormányzatunk által a Balatonkenese, Nefelejcs utca új utcarészek vezetékes ivóvíz és szennyvízcsatorna kiépítése címmel benyújtott pályázattal nyert támogatási összeget fel kívánja használni a beruházás megvalósítására. A képviselõ-testület az önkormányzat évi költségvetésének terhére Ft összeget biztosított a balatonkenesei Partalja utcában fennálló életveszély elhárítására. A képviselõ-testület támogatta Kaczvinszky Péter, balatonakarattyai lakos kérelmét az alábbiak szerint: a Képviselõ-testület az önkormányzat évi költségvetésének terhére bruttó Ft összeget biztosít a Balatonakarattya, Hosszúmezõ utca 27. szám alatti ingatlan elõtti rész (közterület) szilárd burkolattal történõ ellátására. A képviselõ-testület dr. Szíjártó Emil és dr. Szíjártó Emilné kérelmére tulajdonosi hozzájárulását adta a kérelmezõk tulajdonát képezõ, Balatonkenese, Hegyalja utca 2. szám alatti ingatlan víz- és csatorna-hálózat önerõbõl történõ bõvítéséhez abban az esetben, ha az nem ellentétes mérnök-geológiai szakvéleménnyel. A képviselõ-testület a Balatonfõkajár közigazgatási területére vonatkozó településszerkezeti, szabályozási terv és helyi építési szabályzatának módosítására vonatkozó egyeztetési anyagát, a megküldött dokumentáció alapján elõzetesen átvizsgálta, ellene kifogást nem emelt. Egyben jelezte, HIRDETMÉNY Balatonkenese polgármestere értesíti az ingatlantulajdonosokat, hogy Balatonkenese Településrendezési Tervének módosítása elkészült. A dokumentáció megtekinthetõ és az érintettek részérõl véleményezhetõ 2006 szeptember 28-ig Balatonkenese Nagyközség Polgármesteri Hivatalának mûszaki csoportján ügyfélfogadási idõben (hétfõn: 8 12; szerdán: ; pénteken: 8 12 óráig) Köszönettel és tisztelettel: Kürthy Lajos polgármester hogy a további véleményezési eljárásban, és minden egyeztetésen, mely során szóba kerülhet az M8-as autópálya nyomvonalának módosítása, az Önkormányzat részt kíván venni. Továbbá felkérte Balatonfõkajár Község Önkormányzatát, hogy az M8-as autópályával kapcsolatos jövõbeni egyeztetések anyagát, Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának küldje meg. A képviselõ-testület a balatonkenesei 253/7 hrsz-ú közterületnek az Ágnes köz nevet adta. A képviselõ-testület elviekben (anyagi hozzájárulás nélkül) támogatta a MILLENIA ZRT. által, Balatonkenese-Akarattya (Hrsz.: 0205/7) Bevásárlóközpont-fejlesztés; Projekt dokumentáció kivonatban foglalt projekt megvalósítását. A képviselõ-testület úgy határozott, hogy megrendeli a Lovas SJ Földmérõ Kft-tõl az általa eredetileg 231/1998. munkaszámú változási vázrajz módosítását. Egyben kérte, hogy a balatonkenesei 481/1 hrsz-ú ingatlant ne érintse a vázrajz, azt hagyja változatlanul. A képviselõ-testület elutasította Persányi Istvánné területcserére vonatkozó kérelmét, amely az alábbiakról szólt: a kérelmezõ tulajdonát képezõ, a 3417/3 hrsz-ú ingatlanon meglévõ tulajdoni hányad, kb. 287m 2 cseréje a 3417/4 hrsz-ú ingatlanon ugyanilyen nagyságú területre. A képviselõ-testület elvi hozzájárulását adta a Bursa Hungarica felsõoktatási ösztöndíj pályázat évi fordulóján való részvételhez, valamint az on-line adatbázis használatához. A képviselõ-testület Vér Lászlóné kérelmére, a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár 2006.évi költségvetésének terhére Ft összeget biztosított Kecskés József: A kenesei Magas-partok énekese címû füzet megjelentetéséhez. A képviselõ-testület Biermann Zoltán kérelmére úgy döntött, hogy a balatonakarattyai Bercsényi lejárónál lévõ önkormányzati területen elhelyezett mobil házak elszállíttatásának határidejét szeptember 30-ig meghosszabbítja azzal a kikötéssel, hogy a területhasználatra vonatkozó díjat a határozat kézhezvételétõl számított 15 napon belül köteles befizetni. A évi önkormányzati választásokra tekintettel a képviselõ-testület továbbá úgy határozott, hogy a terület hasznosításával kapcsolatban döntést nem hoz. A vegyes ügyek megtárgyalását követõen a képviselõ-testület zárt ülésen vagyon ügyeket tárgyalt. Szabó Erika A legenda kõbe vésve tovább él Balatonakarattyán fölavatták II. Rákóczi Ferenc emlékkövét. A civil kezdeményezés nagyszerû példája nyomán született meg az az elgondolás, hogy a Rákóczi parkban emléket állítsanak a magyar szabadságért és függetlenségért harcoló fejedelemnek. Az emlékmûsorban szólóénekes közremûködésével a kenesei asszonykórus korhû dalokkal színesítette az ünnepséget. Dr. Halz József, a Rákóczi Szövetség elnöke méltatta a magyar szabadságért és függetlenségért harcoló fejedelem emberi nagyságát. A tárogató hangjára leplezte le az emlékmûvet Bánki Attila úr, a civil kezdeményezés egyik fõ támogatója. Rákóczi szilfája az évtizedek folyamán az enyészeté lett, de a most felavatott emlékkõ a nagyságos fejedelem arcképével tovább élteti a legendát. A portré alkotója Huzsváry János tanár-mûvész. Köszönettel és hálával tartozunk neki. Az emlékkövet Albert ferences atya szentelte fel. Az emlékezés koszorúit az akarattyai részönkormányzat vezetõje, dr. Endrõdi Éva, Kenese nevében Kürthy Lajos polgármester, a civil lakosok babér koszorúját dr. Botárné Soly Orsolya helyezte el. A Himnusz hangjával ért véget a felemelõ ünnepség. dr. Urvári Sándor

4 4 BALATONKENESEI HÍRLAP Rendõrségi hírek Tisztelt Olvasók! Elmúlt az idei nyár is, túl vagyunk az idegenforgalmi szezonon, mely komoly megpróbáltatások elé állította azon embereket, akik azért dolgoztak, hogy az ide látogatók jól érezhessék magukat. Balatonkenese az én véleményem szerint az elmúlt négy-öt nyár tekintetében a legeredményesebbet tudhatja maga mögött. A jó idõ, a sok remekül szervezett program, mindmind idecsalta a nyaralni, pihenni és szórakozni vágyókat. Volt olyan hétvége, amikor szinte az egész településen nem lehetett parkoló helyet találni. Mindez természetesen a rendõrség, illetve a helyi rendõrök dolgát is nehezítette, ugyanis szinte minden strand, parkoló, nyaraló telis-tele volt élettel, és így nagyon komoly szervezést igényelt a bûnmegelõzés érdekében a hathatós munkavégzés. A nyáron két és fél hónap alatt a két kerékpáros járõrpár km-t tekert, melynek eredményeképpen összesen 16 db. strandlopást követtek el ismeretlen elkövetõk, melybõl 10 esetben kézre is kerültek. Az augusztusi hónapban történt egy gépkocsilopás, mely során ismeretlenek tulajdonítottak el egy Seat típusú személygépkocsit az egyik hotel parkolójából. Több olyan bejelentést is kaptunk, melyek szerint nyaralók, családi házak udvarából kerékpárokat loptak el. A tavalyi évben slágernek számító, úgynevezett besurranásos lopásokból is kevesebb történt idén, mint tavaly. A hónap végén tetten is értünk egy ilyen cselekmények elkövetésére szakosodott csapatot, akik közül kettõt a helyszínen el is fogtunk. A társaság harmadik tagja még a helyszínen elrejtõzött, majd onnan ismeretlen helyre távozott. Ezen személyek egyébként már az elmúlt évben is elfogásra kerültek a Rendõrõrs rendõrei által, de akkor szabadon kellett bocsátanunk õket. Jelenleg a két elfogott személy közül egyikük elõzetes letartóztatását rendelte el a Veszprém Városi Bíróság. Az újságcikkem írása napján fogtunk el négy személyt a balatonakarattyai Napfény ABC- ben, akik már több alkalommal fosztogatták jelentõs értékben az üzlet készleteit. A közlekedésbiztonság tekintetében az augusztusi hónapban komoly baleset a településen nem történt. Több alkalommal szerveztünk közlekedési akciót, melybõl az egyikben három Police Mátrix készüléket is bevetettünk, melynek lényege, hogy egy kamerán keresztül a készülék elõtt elhaladó autókat rendszám alapján felismeri, és azonnal a rendelkezésünkre bocsátja az információt, ha a gépkocsit valamiért körözik. Ebben az akcióban a három készülékkel összesen 9000 db gépkocsit ellenõriztünk le. Angyal Gábor r.fhdgy. õrsparancsnok Tevékeny Ifjúsági és Fiatal Polgárõrök Immár szép hagyományai vannak községünkben az ifjúsági és fiatal polgárõri tevékenységnek. A es tanévben tovább folytatjuk az ifjúsági polgárõri tevékenységet. A tanulók önként vállalták, részükre kéthetente elméleti és gyakorlati felkészítéseket tartunk. Az idei, os évben a kenesei Polgárõrség leánycsapatot alakított, a hölgyek hamar belejöttek a polgárõri tevékenységbe. A fiatalok szoros kapcsolatot tartanak fenn az ifjúsági polgárõrökkel, mert a fiatalok könnyebben szót tudnak érteni a diákokkal, a pályakezdõkkel, mint az idõsebbek. A Polgárõr Egyesület biztosít a fiatalok számára, kizárólag szolgálatban, járõrözéskor, valamint rendezvények biztosításánál hordható jelvényt, formaruhát és sapkát. A fiatal polgárõröket a járõrözések során menet közben beszélgetve tanítjuk meg az elméleti tudnivalókra. Idõ kell ahhoz, hogy beépüljenek az idõsebbek közé, fokozatosan vonjuk be õket a kevésbé érdekes feladatokba. Törekvésünk, hogy az egyesület teljes jogú tagjaivá váljanak. Rendszeres kapcsolatot tartunk velük, elkötelezetten, felelõsséggel vállaljuk az önkéntes feladatot. Bízunk abban, hogy Polgárõr Egyesületünk munkája csak akkor lehet eredményes, ha bírjuk a lakosság, a nyaralótulajdonosok bizalmát, támogatását. Kedves Szülõk! Köszönjük, hogy hozzájárultak és biztosították azt, hogy gyermekük a szabadidejében részt vehetett, és a jövõben is részt vehet ezzel az önként vállalt felelõsségteljes áldozatvállassal. Ezért a megbecsülés és köszönet illeti Önöket. Gyermekük így továbbra is élvezheti e nemes feladat elsajátítását, továbbfejlesztését, felnõtt polgárõrként ezen túlmenõen a lakosság bizalmát és megbecsülését. Kérjük Önöket, hogy fogadják el a fiatal polgárõrök mozgását, tevékenységét, mert az ifjúság önökért van, biztosítják az Önök nyugalmát! Köszönettel: Köszönjük Torda István polgárõrképzõ A balatonkenesei Tájház 2006-ban 15 éves. Az idei év eddigi 800 látogatója és a gyûjteményt máig gyarapító kenesei lakosság nevében köszönetem fejeztem ki az alábbi támogatóknak, akik anyagiakkal segítették a tájházi épületek és a tárgyak állagának megóvását: Eleven Lajos; 8174 Balatonkenese, Óvoda u Jaksáné Kiss Éva; 4130 Tolna, Borcsérnyi u. 31. Till Dóra; 8174 Balatonkenese, Fõ u. 12. Veka-Di Kft.; 8172 Balatonakarattya, Bercsényi lejáró 1. Vollár László; 8172 Balatonakarattya, Ságvári u.36. Mór és Társa Kft.; 8174 Balatonkenese, Fõ u. Lengyel János; 8174 Balatonkenese, Fürdõ u. 1. Kocsis Kenese Kft; 8174 Balatonkenese, Balatoni út 75. Gyuricza Istvánné; 8174 Balatonkenese, Fõ u. 45. Németh Imre; 8174 Balatonkenese, Nagykuti u. 24. Vér László

5 2006. SZEPTEMBER 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 5 Alapítványi hírek A Balatonkenese Nagyközségért kuratóriuma ezúton köszöni meg minden kedves támogatójának, hogy segítségükkel június 24- én átadhattuk a gyerekek számára a lakótelepen felújított és új eszközökkel felszerelt játszóteret és sportpályát. A gyerekek megvendégelésével és a tortából készült jelképes kulcs polgármester úrnak történõ átadásával hivatalosan is lezártnak tekinthetjük játszótérfelújítási-projektünket. Néhány fontos adatot szeretnénk ezúton közzétenni mindazok számára, akik bármilyen formában hozzájárultak a megvalósuláshoz. A évi Jótékonysági Alapítványi Bál céljaként fogalmaztuk meg fenti szándékunkat. Ez az elhatározás a évi XIII. Alapítványi Bál bevételeit is érintette. A rendezvény résztvevõinek és két nagyszerû fõtámogatónk a Magyar Telekom balatonkenesei Üdültetési Központja, Nyaka Lajos Igazgató Úr és a Hotel Marina-Port****, Szijártó Csaba igazgató úr példaértékû és nagyvonalú, összefogásának köszönhetõen az est nyeresége 1280 E Ft lett. A játszótér és sportpálya felújítására, bõvítésére eszközbeszerzés címén 2189 E Ft-ot költöttünk, s összesen körülbelül 1 millió Ft értékû munkát és egyéb anyagot biztosítottak számunkra a Falugondnokság, Miklós Ferenc, Török János, Csetényi Miklós, Révfalusi László, Tömör István, Bollók Ferenc, Varga Tibor vállalkozók. A gyerekeknek szervezett zsúr lebonyolításában Vatics Erzsébet, Kocsis Jenõ és a Hotel Marina-Port**** volt segítségünkre. A hatalmas csoki tortából készült kulccsal és a finom fagyival ifj. Eleven Lajos és az Eleven Cukrászat lepte meg az aprónépet. Köszönjük mindenkinek, aki segítségünkre volt, bíztatott bennünket, hogy mindez megvalósulhatott és megértette az üzenetet: Csak két dolog van, amit gyermekeinknek adhatunk: a gyökerek és a szárnyak. Bízunk benne, hogy ezen a szép helyen még sok gyermek töltheti el kellemesen és tartalmasan szabad idejét. Ezért kérünk mindenkit e lap hasábjain keresztül arra, hogy óvjuk, vigyázzuk a teret! Július 14-én hagyományteremtõ céllal megtartottuk I. Alapítványi Nyár elnevezésû kerti partinkat a Hotel Marina-Port**** teraszán és éttermében. Az est bevételét helyi tehetséges fiatalok támogatására fordítja a Közalapítvány. Alapító Okiratunkban megfogalmazott céljaink között is szerepel a képességfejlesztés, nevelés-oktatás, a kulturális- és sporttevékenység támogatása. Reményeink szerint ezen elhatározásunkhoz is találunk támogatókat, akik velünk egyetértve fontosnak tartják a tehetséggondozást. Az esten fellépett Tóth Sára a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem 3. éves, fagott tanszakos hallgatója és Rumy Balázs klarinétmûvész két duettel. Sipos Csaba, a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zenemûvészeti Intézetének 2. éves, ütõhangszer tanszakos hallgatója marimbán. Fazekas Vivien a szombathelyi Berzsenyi Dániel Fõiskola olasz-német bölcsész szakos 3. éves hallgatója és Fazekas Flóra a Csermák Antal Zeneiskola 6. éves fuvola szakos növendéke gitár és fuvola duettel. Orbán Anna és Szûcs Mátyás az Irinyi János Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola balatonkenesei tagozatának zongora tanszakos, továbbképzõs növendékei. Az ifjú mûvészek fantasztikus produkciója osztatlan sikert és csodálatot aratott a rendezvényen megjelent mintegy 70 vendég körében. A vacsoráról a Hotel Marina-Port****, a koktélokról a Bacardi, a zenérõl Hevesi Imre és a La Bomba Zenekar, a latin táncok bemutatásáról a veszprémi Bonita Táncegyesület fiatal mûvészei gondoskodtak. Támogató együttmûködésüket ezúton is köszönjük! A nagyszerû hangulat és a vendégek pozitív véleménye okán valószínûleg jövõ nyáron folytatódik az Alapítványi Nyár Közalapítványunk nyeresége vendégeink és támogatóink segítségével ebbõl a rendezvénybõl 270 E Ft lett. Köszönjük! A fenti eseményeken ifj. Eleven Lajos jóvoltából készített fotókat minden érdeklõdõ megtekintheti a hírportál képgalériájában, illetve a Közalapítvány honlapján, a címen. Az augusztus 30-i kuratóriumi ülésen a kuratórium határozott a helyi tehetséges fiatalok számára nyújtandó támogatások elnyerésének módjáról, melyrõl ezúton adunk tájékoztatást. Támogatást kérhet minden olyan tehetséges, helyi lakosú vagy kötõdésû fiatal, aki képzõ-, zene-, tánc-, elõadó- vagy egyéb mûvészeti, továbbá sport, illetve tanulás (kutatás, nyelvi vagy egyéb képességek) területén kimagasló eredményeket ért el, de tehetségének további fejlõdése anyagi korlátok miatt akadályozott. A támogatás iránti kérelmet írásban kérjük benyújtani, amely tartalmazzon egy rövid bemutatkozást, az eddigi eredmények feltüntetését, a további tervek néhány mondatban történõ felvázolását, az esetlegesen elnyert támogatás felhasználási céljának megjelölését (utazás, eszközbeszerzés, stb), továbbá szerepeljen benne az elnyerni kívánt összeg. A kérelmek beérkezési határideje: október 16. hétfõ, 16 óra. Címünk: Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. A támogatás odaítélésérõl a Közalapítvány 9 tagú kuratóriuma október végi ülésén dönt. Minden kérelmezõt döntésünkrõl írásban értesítünk. Sok sikert kívánunk! Orbán Edit Csízió szeptember 15 október 15. Szeptember 23.: A csillagászati õsz kezdete. Szeptember 24-én az éjszaka hossza tavasz óta elõször haladja meg a nappalét. Szeptember 29.: Mihály napja. Európa-szerte ismert pásztorünnep. E napon számolnak le a pásztorok az állatokkal, számot adnak egész évi munkájukról. Természeti változások napja: megszakad a fû gyökere, megszûnik a mézelés, a halak zöme a víz fenekére húzódik, ha még itt vannak a fecskék, új évig nem lesz hideg, a mennydörgés szép õszt, de kemény telet jelent. Ha dörög a menny, fa alá ne állj! Szent Mihály nap után egy icce víz, két icce sár. Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkõztet. A Göncöl egyik régies neve Szent Mihály szekere, a Tejútnak a Lelkek útjának egyik Európa-szerte ismert régi elnevezése Szent Mihály útja. Október 2.: Õrangyalok (Petra) napja. Az elsõ lombhullató nap. Október 4.: Ferenc napja. Az õszi vetések kezdõnapja. Október 15.: Teréz napja. A szüret kezdõ napjának tartják. Pulai Istvánné

6 6 BALATONKENESEI HÍRLAP Nokia Helping Hands Segítõ kezek Bárcsak sokszor és sok ilyen segítõ kézzel találkozhatnánk! sóhajtottunk és lelkendeztünk, látva azt a nagyszerû teljesítményt, melynek eredményeképpen néhány óra alatt községünk játszóterén egy új játszóeszköz létesült. A történet alappillérei: adott egy világcég, mely segíteni akar, és adott egy szegényes játszótér- melynek fenntartója és kezelõje a Falugondnokság-, örömmel veszi a kezdeményezést. S aztán mintegy húsz fõ lelkes csapatépítõ tréningje, majd a kézzel fogható eredmény. Irány Európa, irány gyermekeink öröme! A Nokia telefongyártó és értékesítõ cég 140 országban van jelen. Magyarország a 3. legnagyobb Nokia-ország, 3500 fõt foglalkoztatnak a mobiltelefon gyártás során. A cégnek a távközléssel való kapcsolatán túl fontos célja, arculatát meghatározza, hogy része legyen helyi közösségeknek, támogassa lehetõségei szerint a fejlõdést, az életkörülményeket. Gyakran segítik a kórházak életét, részt vettek már mûemlékek környezetének rendbetételében, illetve mint most nálunk is történt, játszótereket fejlesztésében. Fontosnak tartják, hogy a cégnél dolgozók szerezzenek a munkakörnyezeten kívül más irányú tapasztalatokat is, érzékennyé váljanak az imént említett problémák iránt. Programunk rendkívül találóan a Segítõ kezek, a Nokia támogatása nyomán a József Attila/Dózsa György utcai játszóterünk megújult, egy Eu szabványoknak megfelelõ, biztonságos, tartós, tetszetõs kivitelû elemmel lett gazdagabb. A támogatás értéke mintegy Ft. Jöttek, néhány óra alatt profi módon megépítették, s aztán örömmel átadták. Elmondták még, hogy nagyon jól érzik magukat Kenesén, örülnek, hogy nem csak értekezleten vehettek részt, hanem a játszóeszköz építése során a Falugondnokság közremûködésével a település lakóival is megismerkedhettek. Élmény volt tapasztalni a szakszerûséget, gyorsaságot, munkarendet. Egy világcég dolgozott. Nem a maga jól begyakorolt szakterületén, de ugyanazzal a mentalitással, hatékonysággal, munkamorállal. Mi, akik tapasztaltunk sok mindent, nemcsak egy játékeszközzel lettünk gazdagabbak. Köszönjük! Utóirat: Nokia támogatás, falugondnoksági együttmûködés, temérdek munka, kézzel fogható érték, eredmény. Elkészült, használtuk s ha arra vezet az útjuk, vagy kíváncsiak rá, nézzék meg! Nem tudtuk megbecsülni! Helping Hands! No comment! Gyõrfi H. Marianna Angol tanfolyam Kezdõ angol tanfolyam indul októbertõl a Faluházban. Érdeklõdni: Gaál Mariann Gerinctorna Kedden és pénteken 18 órától a Sportcsarnokban! Elsõ foglalkozás szeptember 19-én! Tipegõs tudósok jelentkezését várjuk! Akinek gyermeke valamely területen életkorához képest kimagaslóan tehetséges, mutassa meg mindenkinek! Benevezés: néhány perces videófilmmel lehet. Jelentkezési határidõ: december 1. Eredményhirdetés: december 6. Várjuk a tipegõs tudósokat! Jóga Szerdánként órától a Faluházban! Mutasd meg a világnak a lakóhelyedet! A Mátrix Közhasznú Alapítvány, a TOP Egyesület és a utazási magazin pályázatot hirdet Mutasd meg a világnak a lakóhelyedet címmel, melynek célja az, hogy az írni szeretõ fiatalok lehetõséget kapjanak a bemutatkozásra, valamint az, hogy az ifjú tehetségek segítségével minden településnek adott legyen a lehetõség az utazási portálon való bemutatkozásra. A pályázaton azok a középiskolás diákok vehetnek részt, akik egy leíró fogalmazásban bemutatják lakóhelyük helytörténetét és a helyi látnivalókat. Az elbírálásnál elõnyt élveznek azok, akik munkájukat csoportosan készítik, és bevonják az alkotásba tanáraikat, szüleiket is. Az írásokban városok, falvak, azok részegységei (a település híres utcái, beszédes épületei) bemutatása egyaránt lehetséges. Az elkészített írásokat, kapcsolódó képanyagokat postai úton digitális formátumban (floppyn, cd-n) vagy külön az e- mail címre elektronikusan is el lehet küldeni. A pályázati anyagok terjedelme maximum 1 gépelt A/4-es oldal (1800 karakter) lehet. A képek mérete, és száma nincs korlátozva. A legjobb ifjú írók könyveket, vásárlási utalványokat, DVD lemezeket, utazási magazin elõfizetéseket, utazásokat, táborozásokat kapnak, valamint írásaik felkerülnek a utazási magazin oldalaira. A pályázatok az alábbi postai címre küldhetõk be: Mátrix Alapítvány, Megmutatom lakóhelyemet! 6701 Szeged, Pf.: 929 A pályázók, a mûveiket magyar nyelven az egész országból és külföldrõl is beadhatják. A pályázatok beadása és a bírálati munka folyamatos! További információ kérhetõ a os telefonszámon vagy az címen. Minden pályázónak sok sikert kíván a Mátrix Közhasznú Alapítvány, a TOP Egyesület és a utazási magazin. A pályáztató a fel nem használt kéziratot nem tartja meg, és nem küldi vissza! Az alkotás beküldõje hozzájárul ahhoz, hogy munkáját a pályáztatók felhasználják. Ezért külön honoráriumot nem kér és nem fogad el egyik fél sem. Jogvitának helye nincs. A pályázat teljes szövege a oldalon olvasható.

7 2006. SZEPTEMBER 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 7 Kedves Olvasó! Szeretném tájékoztatni Önöket a Tátorján Szociális Szolgáltatóház, a 0 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása Balatonkenesén és térségében címû projekttel kapcsolatban, az eddig elért eredményekrõl, a jelenlegi és várható helyzetrõl: Emlékeznek rá, hogy június 30-án benyújtottuk a fenti címû Európai Uniós pályázatunkat a Strukturális Alapok Programirodához. A tájékoztatás 90 nap után megtörtént, mely szerint a projekt megvalósításához az általunk kért teljes összegû támogatást megkaptuk. Ennek megfelelõen, bízva a mielõbbi szerzõdéskötésben, elkezdtük a pályázati ütemtervnek megfelelõen a megvalósítást október. Elkezdõdött a projekt, mely az elsõ Európai Unió-s finanszírozású pályázat eredménye. (Mindössze 26 nyertes pályázat volt a HEFOP 4.2. intézkedés keretében). A projekt három alappillére közül elsõként Balatonkenese Kippkopp Óvoda egy csoportszobájában kezdõdtek meg a felújítási munkák, hogy novemberében elinduljon az elsõ bölcsõdei csoport, ami azóta is teljes létszámmal folyamatos túljelentkezéssel mûködik. Ekkor még nem rendelkeztünk aláírt támogatási szerzõdéssel, mint közben kiderült, ehhez még nagyon sok egyéb dokumentumra volt szükség, amelyeket a pályázati kiírás nem tartalmazott. Mindeközben folytak a 2. pillér elõkészítõ munkálatai. A szerzõdés aláírására a nyertes pályázók közül az elsõk között végül augusztus 12-én került sor októberében befejezõdtek a 2. pillér körüli munkálatok Papkeszi Colorchémia területén. A volt óvodaépület teljesen elkészült, a leendõ alkalmazottak közös erõvel szépítették és bútorozták be a bölcsõde termeit és folyosóit, hogy a novemberi kezdésre teljes pompájában fogadhassa az elsõ bölcsõdéseket. Novemberben megnyitotta kapuit a Mókuska bölcsõde egy csoportnyi aprócska gyermek elõtt április 15-én a második csoport elõtt is kinyílt az a bizonyos kapu. Így mára immár 20 gyermek zsivaja is bele-belehallatszik a bölcsõdét körülölelõ erdõ csendjébe. Ezzel egy idõben Balatonkenesén a 3. pillér, azaz a Tátorján Szociális Szolgáltatóház kivitelezõjének kiválasztása és a vele való szerzõdéskötés is megtörtént, valamint folytak az ünnepélyes bölcsõdeátadás és az alapkõletétel elõkészületei. Eközben derült ki, hogy bizonyos nyilvántartási adatok nem egyeznek a valós helyzettel, illetve ennek kapcsán egyéb paraméterek sincsenek összhangban a kiírt közbeszerzési felhívással, melynek következményeként a szerzõdés a kivitelezõ kérésére felbontásra került. Bár szerzõdésbontás történt, a szociális munka napja alkalmával amelynek 2005-ben Balatonkenese adott otthont ünnepélyes keretek közt, nagyon sok résztvevõvel, lezajlott a Tátorján Szociális Szolgáltatóház alapkõletétele és a Mókuska Bölcsõde ünnepélyes átadása. Új év, új közbeszerzés januárjában megjelent a 2. közbeszerzési felhívás. A vártnál többen érdeklõdtek a beruházás iránt, 14 vállalkozás vásárolta meg a tenderdokumentációt, ebbõl 10 cég adott ajánlatot. Az eljárás márciusban felfüggesztésre került egy eljárási hiba miatt, majd a közbeszerzéseket felügyelõ szerv döntése értelmében folytatni kellett. A benyújtott ajánlatok közül 5 ajánlat bizonyult érvényesnek. Az eljárás végül eredménytelenül záródott, mert a beadott árajánlatok mindegyike magasabb összeget tartalmazott, mint a rendelkezésre álló keret. A tapasztalatok alapján elkezdtük a beruházási költségek realizálását, a terv és a költségvetés módosítását. Ennek következménye a támogatási szerzõdés módosítása is, amely a mai napig tart júniusában Tromposch Julianna, a projekt vezetõje felmondott. A projekt új vezetõje július 24-tõl a projekt korábbi szakmai vezetõje Pozsonyi Monika, a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény vezetõje lett. A szakmai vezetõi teendõket a továbbiakban Hoffmann Renáta, a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény munkatársa látja el. Ebben a félévben sem maradtunk közbeszerzési eljárás nélkül. Idén augusztusban megjelent a Tátorján Szociális Szolgáltatóház 3. közbeszerzési felhívása. Jelenleg a tenderdokumentációk megvásárlása folyik, illetve mire ezt a cikket olvassák, megtörténik a helyszíni konzultáció is. A kivitelezõvel a szerzõdéskötés és a területátadás október elejére várható. Az eltelt közel két évben beadásra került 5 Projekt Elõrehaladási Jelentés, amelyben szakmailag és pénzügyileg kellett az Európai Unió elvárásainak megfelelni és a felhasznált támogatásról elszámolni. Ez elég nagy kihívás volt, de sikeresen vettük az akadályokat. A Tátorján Szociális Szolgáltatóház által nyújtott szolgáltatások szakmai programjának kidolgozása a végsõ szakaszához érkezett, megalapozva ezzel a kezdettõl magas színvonalú mûködés kereteit. A szakmai program szakterületenkénti kidolgozásában négy lelkes, helyi szakember vesz részt: Dobsa Angéla (bölcsõde), Farkasné Galántai Krisztina (játéktár), Lukácsné Antal Ildikó (játszóház) és Novák Éva (házi gyermekfelügyelet). A Tátorján Játékvárban féléves kortól bölcsõdei ellátás (tehermentesítendõ és kiegészítendõ az óvodában mûködõ minicsoportot), házi gyermekfelügyelet, játéktár-játszóház és egyéb, a gyermekek alternatív ellátását biztosító szolgáltatás várja majd a családok apraját-nagyját, egyéni igényeikhez igazodva. Az új intézmény logóját és az ehhez kapcsolódó promóciós anyagok terveit (plakát, szórólap), Györgydeák György alkotja meg, amelyet az októberben elkészülõ projektet bemutató és végigkísérõ honlapon megtekinthetnek. A honlap pontos elérhetõségérõl tájékoztatni fogjuk Önöket. A továbbiakban is várjuk véleményeiket, kérdéseiket a projekttel kapcsolatban akár személyesen (Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 8174 Balatonkenese Fõ u. 43.), akár a következõ telefonos elérhetõségeken: 0688/ / és 0630/ A projekt teljes dokumentációja is megtekinthetõ a fenti címen (tervek, Projekt Elõrehaladási Jelentések, jegyzõkönyvek, levelezések, stb.). Minden érdeklõdõt nyitott kapukkal várunk. Pozsonyi Monika

8 8 BALATONKENESEI HÍRLAP Szeptember visszajár Nem tagadják, gondolnak arra, amit fiatalon sok-sok éven, évtizeden keresztül tettek hittel, szorgalommal, lendülettel. Nyolcvan év után is legszebb hónapuk maradt az emlékeztetõ szeptember. A távolodni látszó újrakezdések sárguló levélként kergetett napjai egyre tisztábban és fényesebben, bár neveket, helyeket, történéseket kissé el-elfelejtve, gyönyörû archív filmként peregnek beszélgetéseikben, álmaikban. Nem véletlen, hogy a Bán-házaspár egymásért aggódva változatlanul tölti napjait. Életük kovásza, a szeretet és a családban gondolkodás, ami eltéphetetlenül fonta õket eggyé. A filmkockák kiszínesednek, mikor az egészség adta jó hangulat tölti be kellemes otthonukat. De törekednek is arra, hogy a felidézett képek, mint segítõ gyógyszerek, ne halványuljanak. Egymásra figyelve mindig gyõzni tudnak. Feri bácsi kívánsága volt a közeli múltban, hogy olyan írásokat szeretne olvasni, amilyenek arról szólnak, hogy mi is volt akkor, mikor õk még az iskolában tanítottak. Margitka jelezte ezt, s Pályaképem egy kis töredékét elvittem hozzájuk. Örömük az én örömömmé is lett látva, mikor Feri bácsi meghatóan forgatta az oldalakat. Kecskés József Köd vagy darázs Ködben vonszolódunk Európa országútjain. Tatárt, törököt kibírtunk, Védve nyugatot, mélybe zuhanva, Szurokba mártva Eger falain. Béla, Kapisztrán, Dobó! Nem elég a dicsõ példa? Nyakunk behúzva, szánk bevarrva. Kitárva ingünk a puskacsõ elõtt, Ordítva a Húsz óra Görbe Jánosával: Ide lõjetek! Sarcolás záporában telnek napjaink! Számok, ígéretek garmadája! Virágnyelven sem tudhatjuk, Az új század hova visz! Az igazság tûjét keressük, Hogy beszeghessük végre Az õsz, e sárga nagy darázs Októberének rongyolódó zászlait. Bán igazgató úr takarékos szóhasználata együttmûködésünk ideje alatt is jellemzõ maradt. A külsõ rend iránti érzékenység, az adminisztratív teendõk pontos ellátása, a tiszteletteljes magatartás megkövetelése, a felkészülés és a hatékony oktató-nevelõ munka elvárása stb. ugyancsak sajátosságai közé tartozott. Beszélgetéseink során úgy tapasztaltam, hogy a nagykõrösi tanítóképzõ, ahol végzett (késõbb levelezõn matematika-ének diplomát szerzett), a pápaihoz hasonlóan az erkölcsi értékek fontosságának tudatával engedte útjára tanítójelöltjeit. Közel másfél évtizedes korkülönbség volt közöttünk. Tapasztalataink, felfogásunk és vér-mérsékletünk nem volt mindig könnyen összeegyeztethetõ. Ennek ellenére mindkettõnkben és a testü-let tagjainak többségében is lobogott az iskoláért, a gyerekekért való cselekvés és szeretet kiolthatatlan lángja. Bán Ferenc igazgató úr bejegyzése a 8. b. osztály Becsületkönyvébe: Kedves Tanár Úr! Kedves Pajtások! Búcsúzó Barátaink! Mindig örömmel vettem kezembe ezt az»aranykönyvet«, melybe örömötöket, bánatotokat beírtátok. E kezdeményezést a jövõben minden osztályunk számára javasoljuk, mert benne hosszú évek után is megtaláljuk a»hasznos emberré«válás útját, amelyen jártatok a»fáradságos évek«alatt. Fájó szívvel búcsúzom Tõletek, e kedves, sok szépet, újat adó közösségtõl. Kérésem, hogy osztályfõnökötöknek, nevelõiteknek útmutatásait vigyétek magatokkal, mit szívük melegével adtak számotokra, és kívánok sok-sok boldogságot. Balatonkenese, jún. 6. Bán Ferenc igazgató (Részletek) Engedd meg, hogy idézhessem utolsó értekezletemen (1997. június 16.) elmondott õszinte szavaidat, amelyeket együttlétünk idején és nyugdíjas éveidben hozzád illõ megfontoltsággal érleltél. Bevallom most Neked, hogy nagyon megleptél, mert a jó gazda módján cselekedtél. Figyeltél és gyûjtöttél, aztán ha néha-néha szigorúan is, de neveltél. Nyugdíjas találkozásaink során errõl nem beszéltünk, igazán nem mondtam köszönetet. Most pótolom azzal, hogy nem hivalkodásképpen, hanem a Te példamutatásodként fogom fel soraidat abban bízva, hogy szeptember még sokszor visszajár Jóska bölcs akar lenni. Közénk akar lépni. Nem tudom, megvan-e már a nyugdíjas társadalomnak az engedélye. Köztünk lesz szabadsága igazán. Azt teheti, amit szeretne. Amikor ennek az iskolának fiatal, igazán lelkes tagja lett, emlékszem a reggelekre, mikor együtt léptünk be az iskola kapuján. Hogyha megkérdeztem volna, hogy te, Jóskám, mi a mai terved, akkor biztos, pár óra hosszat mondta volna. Nemcsak a tantervet hozta magával, hanem azt is, hogy mit tudna még gyerekeinek szívébe juttatni. Amikor órát látogattam nála, mindig éreztem, a gyerekek felszabadultak. Nagyon értette, hogyan kell magvát növelni annak az egy órának is. Humán, gondolkodó ember. Biztos kézzel nyúlt azokhoz az eszközökhöz, amelyek a modern pedagógiához kellettek. Ha körülnézek a mûvelõdési csarnokban, másutt is az iskolában, munkájának nagy becsülõje vagyok. Néha-néha megfeledkeztél második otthonod, az iskola miatt családodról. Kívánok boldog elsõ és második otthont továbbra is. Tompul a hang, fogynak a vallomások. Titkom felé mindig mélyebbre ások. Az akna szûk, sebesre zúzza vállam, de ércemet lenn meg kell, hogy találjam. Vér lesz pecsét a zengõ kõtörésen, de kincsemet körülragyogja mécsem. S amint magam mindig mélyebbre ásom, tompul a hang, de nõ titok-tudásom. (Áprily Lajos) Kecskés József

9 2006. SZEPTEMBER 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 9 Faludy Györgyre emlékezünk Elment hát a Nagy Csavargó. Tudtuk, hogy bekövetkezik egyszer, de elképzelhetetlen volt, milyen lesz majd, amikor fogja magát és elmegy. Hiányzik. Máris betölthetetlen az ûr, amit maga után hagyott. Rendkívüli ember volt, s én boldog vagyok, hogy ismerhettem, hogy barátja lehettem. Gazdag élete utolsó éveit bearanyozta egy szerelem, utolsó cseppig kiitta borát. Annyi mindent hátrahagyott nekünk, oly sokat tanultunk tõle, mégis mennyi mindent magával vitt. Most aztán tovább beszélgethet József Attilával, játszhat Karinthyval, Kosztolányival Tanultuk életszeretetét, szép iránti vonzódását, humanista gondolkodását, az ész, az elme fontosságát, a napfény tiszteletét, az illatok imádatát. Megtanultuk tõle, hogy a szerelem kortalan. Pár héttel 96. születésnapja, néhány nappal legújabb könyve bemutatója elõtt eltûnt ebbõl a földi létbõl, ami a sok szépség mellett rengeteg szenvedést, gyötrelmet is okozott neki, s mely mégis annyira kedves volt számára. Hiányozni fog, de mindig velünk marad már. Öt alkalommal volt a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár vendége Kenesén, ahol tisztelõi hosszú sorokban vártak dedikálására s megilletõdve hallgatták szavait. Barátságunk okán családommal együtt gyakran találkoztam vele és feleségével: támaszával, kis motorjával Faludy-Kovács Fannyval. Számomra felejthetetlenek együttléteink, átbeszélgetett éjszakáink, közös szilveszterünk, kirándulások, beszélgetõestek, vendégeskedéseink otthonukban, születésnapi ünnepségein. Hihetetlenül mûvelt, intelligens, szikrázó szellemû, humorú, barátságos, kedves és szerény embert igazi világpolgárt ismertem meg, aki tiltakozott az ellen, hogy a plakáton neve alá kerüljön a költõfejedelem titulus. Faludy György Kossuth-díjas író, költõ, mûfordító és filozófus, a magyar költészet nagy doyenje élete végéig aktívan dolgozott, írt, elõadásokat tartott. A teljes XX. századot átölelõ életmûvet hagyott ránk. Halálával pótolhatatlan veszteség érte a magyar társadalmat, a magyar és nemzetközi irodalmi életet. Györgydeákné Takács Hajnalka Elhangzott Faludy György temetésén szeptember 9-én a Fiumei úti sírkertben. Faludy György nevéhez olyan mûvek kötõdnek, mint az Õszi harmat címû verseskötet, a Pokolbeli víg napjaim, a Börtönversek, a 200 szonett, az Erotikus versek és a Jegyzetek a kor margójára, vagy a Villon balladák átiratai Legújabb kötete a Pokol tornácán. A kalandor, sokak szerint polgárpukkasztó költõ Bécsben, Párizsban, Berlinben, Grazban egyetemre járt, majd 1938-ban emigrálni kényszerült. Párizsba ment, majd Marokkóba szökött, ahonnan az Egyesült Államokba távozott. A NewYork-i Szabad Magyar Mozgalom titkáraként és lapszerkesztõként tevékenykedett. Három évig szolgált az amerikai hadseregben. Magyarországon maradt családtagjai a holokauszt áldozatai lettek, könyveit máglyán égették el a nyilasok ban visszatért Magyarországra, a Népszavánál dolgozott. A kommunista vezetés koholt vádak alapján elítélte a bátor, szókimondó költõt és három évre a recski internálótáborba zárták. Az 1956-os forradalom idején ismét menekülnie kellett, Londonban telepedett le, itt írta angolul Pokolbéli víg napjaim címû kötetét. Ezután Firenzében, majd Máltán élt ben Torontóba költözött. Az Ötágú síp, és a Magyarok Világlapja szerkesztõje volt, több amerikai egyetemen tanított. A Kádár-rendszer idején a nevét sem volt szabad kiejteni. Törölték az Országos Széchenyi Könyvtár katalógusából, eközben diákok kézzel másolták verseit ban települt haza ben a Magyar Köztársaság rubinokkal ékesített Zászlórendjével, 1993-ban Budapest Fõváros Díszpolgára címmel tüntették ki ben Kossuth-díjat kapott ban Pulitzer-emlékdíj, 2000-ben Aranytoll következett ben Torontóban egykori lakóháza mellett parkot neveztek el róla. Faludy György: Utóirat, mely temetésemet illeti (részlet) XLVI Ültessetek fejem fölé egy árva kis szilvafát s mellemre pázsitot, de a kék ég szerelméért ne drága márványtömböt vagy gõgös gránitot: rendjeleket s díszsírhelyt sohse kértem, s bár hóhérkézben lengett életem: az úgynevezett úri tisztességhez mégis túl tiszta volt az én nevem. XLVII. S ne törõdjetek halotti torommal, jó lesz nektek, ha van, dohos kenyér, s ha nem nagy munka, írjátok korommal vagy kátránnyal egy szürke vagy fehér középnagy kõre, amilyen a réten a lábatok alatt ezer akad: hogy úgy ki és mi volt az életében, ki itt enyészik lenn a föld alatt.

10 10 BALATONKENESEI HÍRLAP Tourinform hírek Halászati Múzeum nyílt Pákozdon Halászati Múzeummal és erdei iskola oktatóteremmel bõvült a Pákozd-Sukoró-i arborétum. A múzeum komplex képet ad a Velencei-tó élõvilágáról, egykori mesterségeirõl, halászati eszközökrõl, nádvágásról, kultúrtörténeti érdekességekrõl. Az oktatóterem rossz idõ esetén is lehetõséget biztosít különbözõ csoportos foglalkozásokra, tárlatvezetésre. A múzeum az arborétum nyitvatartási ideje alatt látogatható. Szép számok a strandoknál Sikerrel zárják a strandok az idényt, pedig pesszimista módon tekintettek a jövõbe az esõs és hideg júniusban. Országosan a fürdõhelységek bevételei többnyire mindegyik egység esetében meghaladják a tavaly évi bevételt. A forró júliusnak köszönhetõen a strandolók száma júliusban Balatonkenesén, s Akarattyán is jóval meghaladta a tavalyi számokat, így az éves bevételi adatok is jobbnak ígérkeztek. Sajnálatos, hogy az augusztusi idõ viszont idén is igen kedvezõtlen volt a fürdõzõk szempontjából, mely jelentõsen leronthatja a júliusban még kiemelkedõnek igérkezõ statisztikai adatokat. Összegezve : örvendetes tény, hogy szemben a 2005-ös szezonnal, amikor 16 napot zárva voltak strandjaink a kedvezõtlen idõjárás miatt, idén minden nap nyitott pénztárak várták a vendégeket, illetve, hogy a júliusi hõség mellett, amely számtalan hûsölni vágyót vonzott stranjainkra, a Vak Bottyán strandon a komfortnövelõ beruházások és a vendégbarát szolgáltatások hatása, valamint az Élménypart és a Mozdulj, Balaton! programjai is hozzájárultak a megnövekedett forgalmhoz. Pályázat a Balatoni Hajózási Rt.-re Az ÁPV közbeszerzési eljárásban pályázatot írt ki a Balatoni Hajózási Zrt. teljes, az állami tulajdonban lévõ 49 százalékot kitevõ részvénycsomagjának, valamint a vitorlás üzletág egészének, illetve az üzletág 49 százalékának vagyonértékelésére. A hajózási cég 51 százaléknyi részvénycsomagját 22 Balaton-parti önkormányzat 2001-ben térítésmentesen kapta meg. A 2004-ben készült vagyonértékelésben a hétmilliárd forintra becsülték az akkor 24 személyhajóval, kompokkal, kikötõkkel és néhány Balaton parti szállodával és kempinggel rendelkezõ társaságot. Tavaly a társaságnak 1,7 milliárd forint bevétele és millió forint adózott nyeresége volt, ebben az évben a fejlesztések miatt a tavalyinál kevesebb, millió forint lesz a várható adózott profit. A közbeszerzési értesítõben megjelent felhívás értelmében a becslések szerint 60 millió forint értékû projektre az ajánlatokat október 6-án kell beadni, az eredményhirdetés tervezett idõpontja október 24., míg a szerzõdéskötésé november 2. Õsz a Balatonon A Balatoni Regionális Turisztikai Projekt Iroda év õszén kiemelt marketing kampányt indít a Balaton régió utószezoni forgalmának élénkítése érdekében. Számos marketing akció mellett, mint például az óriásplakát kampány, a TV-s, rádiós és sajtós megjelenések, study tourok, turisztikai kiállítások, stb. mellett a honlapon ( is kiemelten kezeli az õszi kínálatot. Az Iroda az õszi marketing kampány keretén belül Õszi ajánlatok a Balatonnál elnevezéssel internetes megjelenés marketing akciót indít. Az õszi csomagajánlatok díjmentesen jelennek meg a Balaton régió hivatalos turisztikai honlapján, a Az akcióhoz csatlakozhatott/csatlakozhat valamennyi, a Balaton régióban található kereskedelmi- és magánszálláshely bemutatkozó szöveggel, csomagajánlattal és fényképpel. Részletekért keresse irodánkat. Már a Balatonról is Londonba, Dublinba, Marrakeshbe, Milánóba FlyBalaton repülõtérrõl újabb európai város érhetõ el rendszeresen: Frankfurt-Hahn 2006 október 31-tõl menetrend szerint fogadja a Ryanair légitársaság járatait. Ezzel a térségbe érkezõ utasok száma várhatóan megduplázódik, éves szinten negyvenezerrõl nyolcvanezerre nõ. Frankfurt-Hahn-ról további 40 kedvelt célállomás érhetõ el kedvezõ áron a Balatonról, például Bologna, Dublin, Glasgow, Granada, Göteborg, Marrakesh, Milánó, Nantes, Oslo, Pisa, Porto, Reus/Barcelona, Róma, Stockholm,Velence, Verona. A Ryanair, Európa legnagyobb diszkont légitársasága ma újabb fantasztikus akciót jelentett be magyarországi járataira. Az angliai, valamint német járatokra a jegyek már 299* Ft-tól foglalhatók. (*reptéri adók és illetékek nélkül). Egyirányú utak 5032 Ft-tól repülõtéri adókkal és illetékekkel együtt a rendelkezésre álló helyek függvényében. Repülõjegy értékesítés a weboldalon, vagy a telefonszámon. Kelemen Viktória irodavezetõ Elsõ látogatásunk gyógyfürdõbe Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik részt vettek aug. 26-án az igali gyógyfürdõi kiránduláson. Azoknak is szeretnénk megköszönni, akik még kellemesebbé tették e napot, és hozzájárultak a vendéglátáshoz: pogácsával, üdítõvel és hazai borral kínálták meg az utasokat. Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát. Aki még nem tudja, minden hónapban egyszer gyógyfürdõi látogatást teszünk hazánk népszerû fürdõhelyeire, vagy kirándulást szervezünk Magyarország szép városaiba. Természetesen igény szerint, általában a buszon kérdezzük meg az utasokat, hogy hová szeretnének elutazni, de várjuk telefonon is az igényeket. A következõ utunk október 14-én lesz. Pápára az Élmény-és Termálfürdõbe várjuk mind az akarattyai és kenesei idõsek és fiatalok jelentkezését. Vollár Péterné Eliza Horváth Andrea Vadkacsa Étterem Örömmel értesítjük új és régi vendégeinket, hogy egész évben nyitva tartunk! Esküvõk, baráti összejövetelek és más események megszervezésére éttermünk az Önök rendelkezésére áll. Nyitva naponta: Télen: ; Nyáron: Szüreti bált rendezünk Október 7-én, 19 órai kezdettel az étteremben, helyfoglalást elõre kérjük jelezni! Menüválaszték: A. Burgundi õzsült szõlõmártásban B. Gordon Blue, házi sültburgonya A menük ára: 1650 Ft/fõ + 1 aperitif gratis A jó szórakozásról mi gondoskodunk, a talp alá valóról pedig Nagy Zoltán! Érdeklõdni lehet: Schramek Zoltán: Schramekné Zóni Erzsébet: Gáspár Anita:

11 2006. SZEPTEMBER 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 11 Utak, célok, keresztutak Manapság az utak, célok és keresztutak dzsungelében csak ritkán gondolkozik el az ember azon, hogy merre is tart valójában. Többnyire csak akkor teszi ezt meg, amikor homokszem kerül a gépezetbe, s az olajozottnak tûnõ mindennapi taposómalom nehézzé, kényelmetlenné vagy kínossá válik számára, esetleg megálljt parancsol valami külsõ erõ vagy a természet rendje. Szerencsés esetben egy-egy szabadságos kikapcsolódás ajándékba kapott csöndes délutánja jótékony tûnõdésbe segíti szellemünket és lelkünket. Szóval az utak. Milyen utakon is járok jómagam? Leggyakrabban néhány utcán a munkahelyemig, az üzletbe, az orvoshoz, a templomba meg haza. Minden hepehupáját ismeri már a lábam is. Ha nem lenne akkora forgalom, akár behunyt szemmel is végigmehetnék rajtuk. Ugyanez a helyzet jármûves útjaimmal is. No persze idõnként teszek fölfedezéseket is, hiszen a jótékony kíváncsiság bennem is motoszkál ; mint most is, amikor itt ülök a természet lágy ölén, s gondolkodom. Fák, ligetek, rétek és mezõk között kanyargó keskeny ösvényen merészkedtem idáig, s most egyszerre gondolatok sokasága lep meg útjaim értelmét keresve. A gyalogosan vagy jármûvekkel megtehetõ utakat még gondolatban is magam mögött hagyom. Szellemem szárnyaival fölszállok a magasba, és a magam életútján száguldozom vissza a múltamba, majd egy gyors váltással a jövõmbe, s mindez képszerû villódzással játszódik le bennem, miközben idilli környezetben madarak énekelnek a fejem felett, és egy tücsök ciripel mellettem a fûben. Honnan jövök? Képfoszlányok jelennek meg elõttem egészen kicsiny koromból, melyeket anyám és apám arca, hangja és gesztusa foglal keretbe. Majd jó és elhibázott tetteim, útjaim és választásaim köszönnek vissza, és mindezt sok-sok emberarc finom mimikája tükrözi vissza. Kacskaringós, de mégis egyetlen és megismételhetetlen életutam van (mint mindenki másnak). Olyan, amelyik csak az enyém. Emberek között jártam, de belsõ szabadságom felelõs döntésébõl kifolyólag mégis magányosan. A lényegét tekintve titok vagyok még a legközvetlenebb hozzátartozóim számára is, mint õk is titkok az én számomra. Igen, most gondolataim elhoztak a jelenbe. Nos, hogyan tovább? Mert az igaz, hogy múltamat tekintve az életutam egy megváltoztathatatlan vonalban foglalható össze, de a jövõm kijelölése tõlem is függ. Vagyis látom-e a CÉL-t, hogy a lehetõségek keresztezõdésében jól választhassak? A múltam hibás és jó döntése többé-kevésbé világos elõttem. Remélem, tanulok belõlük, és most segítségemre is lesznek, és persze segít sok mértékadó embertársam is, de döntenem mégis csak nekem kell egy szál egyedül, felelõsséggel és jól. Az én bõrömre megy a játék: a nyereség vagy a vesztesség nem a tanácsadóké lesz, hanem kizárólag az enyém. De hát mi is a Célom, és hogyan illeszkednek bele a célocskáim? Ez itt a kérdés, ami minden döntésem, vagyis útkeresztezõdésbe érkezésem során életbevágóan fontos. A kérdésre szubjektív (de meggyõzõdésem szerint nagyon is objektív) választ adok. Bevallom, hogy a magam erejébõl a múltam is meg a jövõm is ködbe vész. Szellemi lámpásom hatósugara túl szûk ahhoz, hogy egész életutamat bevilágítsa. Mások lámpása se különbözik lényegesen az enyémtõl, hiszen azok is emberi léptékûek. Viszont meggyõzõdésem, hogy a föltámadt Krisztus fénye a Cél felöl világít be minden utat, döntési keresztezõdést és lehetõsége; de Õ nem dönt helyettem, és nem is járja helyettem az én utamat, csak hív, bíztat és segít. Szóval ülök a fûben, s a madarak még mindig énekelnek, és a tücsök is ciripel, s bennem letisztulni látszik egy nagyon lényeges kérdés: döntéseimben engedjem, hogy az Örök Személyes Bölcsesség világosítsa meg lépteimet. dr. Balázs Pál Hívogató Kedves olvasó! Kérlek, engedd meg, hogy bemutatkozzam néhány mondatban. Németh Judit vagyok. 30 éves anyuka áprilisa óta élek Balatonkenesén férjemmel és kislányommal, aki decemberben lesz 3 éves. Talán olvastad a Naplóban megjelent cikket a TAVAM-ról. Ebben már olvashattad, hogy szeretnék Kenesén kialakítani egy csoportot, ahol a várandósság-szülés-gyermekágy-szoptatás témakörben tudnánk egymással beszélgetni. Nem kimondottan kismamaklubra gondolok. Ide várok mindenkit, akit a téma érdekel, de nyilvánvaló, hogy a várandós kismamák azok, akik számára a téma a leginkább aktuális. Hogy jutottam erre az elhatározásra? Engedd meg, hogy elmeséljem! Olvasgatod a Kismama magazint? Én 2 évfolyamot végigolvastam. Nagyon megfogott a szellemisége. Sokat segített állapotom megértésében. Óhatatlanul merült fel bennem a kérdés, hogy ami éppen velem történik, az mennyire normális. Másrészt az egyes infók vissza-visszatértek, és hát tudjuk, ismétlés a tudás anyja Rengeteg kérdésemre találtam választ az oldalain. Olyanokra is, amik bennem fel sem merültek. De így, amikor az adott probléma elért, legalább információs szinten felkészülten néztem szembe vele. Mindez fontos volt számomra, mert hát tudjuk, a hivatalos várandósgondozásban nagyon kevés idõ jut a kérdések megválaszolására, ill. sokszor éreztem, hogy nem vesznek komolyan. Ugyanakkor akár tetszik, akár nem, nem mindegyik egészségügyi szakdolgozó igazodik a legújabb kutatási eredményekhez. És hát ugyanez volt igaz a közvetlen környezetem tagjaira is. Nagyon szerettem volna megbeszélni valakivel mindazt, ami éppen foglalkoztatott, érdekelt volna mások tapasztalata is, de nem igazán találtam ehhez partnert (az egy-két barátnõmön kívül) december 5-én megszületett a lányom császármetszéssel a veszprémi kórházban. Faros fekvés indokolta a császárt. A lányom lassan 3 éves. Gondolataim mégsem szakadnak el a fent említett témakörtõl. Sokat olvasok, ahol tehetem, beszélgetek róla. Nemrég pedig tagja lettem a TAVAM-nak. Ez egy civil szervezet, Társaság a Várandósság és Anyaság Megszenteléséért, mely szintén a nõiség ezen fontos kérdéseivel foglalkozik. Szóval úgy érzem, rengeteg mondanivalóm van a számodra. És kíváncsi vagyok rá, téged milyen kérdések foglalkoztatnak. Érdekel a véleményed, és hogy milyen tapasztalatokra tettél szert. És szeretnélek megismerni. Ha nem bánod. Az elsõ összejövetel tervezett idõpontja szeptember 21., csütörtök , a balatonkenesei Faluházba, ahová nagy szeretettel várlak. De késõbb is, bármikor bekapcsolódhadsz. A végleges idõpontról érdeklõdj nálam, vagy a védõnõ Évikénél, vagy figyeld a kenesei plakátokat. Bízom benne, hogy találkozunk. Én szeretettel várlak. Németh Judit, Balatonkenese, Nagykúti u / Ui.: Ha nincs kedved egy csoportban, mások elõtt beszélgetni, akkor is nyugodtan hívj. Bátran oszd meg velem gondolataid, ötleteid. Kérdezz, hátha tudok válaszolni.

12 12 BALATONKENESEI HÍRLAP Nyár és iskolakezdés Iskolánk vezetõit és nevelõit arra kértem, hogy mind a nyolc osztályból jelöljenek ki egy-egy tanulót, aki szerintük érdemleges válaszokat adna ezekre a kérdésekre: hogyan töltötték el a nyári szünidõt, illetõleg milyen érzések, gondolatok, hangulatok övezik õket az újabb tanév elején. Némely esetben a nevelõk kinevezték a nyilatkozót, más esetben pedig önként jelentkezõ állt rendelkezésünkre. A fõ kérdés kapcsán persze más dolgok is szóba kerültek, emiatt akár szociológiai vizsgálódásokba is kezdhetnénk, amely némileg tükrözne egy szélesebb horizontot gazdasági és társadalmi tekintetben, de nem következtetünk. Az olvasó azonban megteheti. Mi csupán azt emeljük ki, hogy mind az alsó, mind a felsõ tagozaton csak egy volt lány a beszélgetõ társak közt. Ez talán érzékelteti a nõi emancipáció körüli gondjainkat. Az elsõs Andrejka Tomi egy ideig Pesten idõzött a mamájánál, így megtekinthette a Hadtörténeti Múzeumot. Szülei körében láthatta az egri várat. Persze fürdött is eleget idehaza. Úszni még nem tud, csak siklani a víz alatt, de ha megszervezik az önköltséges úszásoktatást, okvetlenül részt vesz rajta. Szívesen lapozgatta a színes mesekönyveket, a tévében pedig három mesecsatorna is rendelkezésére állt. Óvoda után nem fél az iskolától, ellenkezõleg: reménykedik, hogy sok új dolgot ismer majd meg. A fentiekbõl következtetni lehet rá, hogy érdeklik a fegyverek és a katonai jármûvek, ami jórészt a katona nagypapának köszönhetõ. A második osztályos Kéri Samu számára jelentõs élmény volt a debreceni és egy Heves város környéki kirándulás a tanyára. Idehaza komputerezett, de kutyákkal cicákkal, kisautókkal is játszott. Nagyon szeretek tanulni mondja. Meséket, énekszámokat maga is költ. Örül a sok jó barát közelségének az iskolában, és sok-sok mesét szeretne megismerni. A harmadik osztályt kezdõ Szûcs Bandinak tavaly mindössze egy négyese volt, az is magatartásból, melyen az idei évben javítani szeretne. Úgy érzi, visszafogottabbnak kell lennie. Nyáron õ egy ideig a Kerka folyó környékével ismerkedett Zalában. Olvasni jobban szeret, mint tévézni. Kezdetleges német nyelvtudása nem gátolja abban, hogy a fordítást gyakorolja. Szeretne sokat kirándulni, eljutni Németországba. Szaval, énekel, zenél, táncol. Mi kell még? A negyedéves Békefi Bonita szakszerûen válaszol édesapja munkája iránt érdeklõdõ kérdésünkre: Árnyékolástechnikával foglalkozik. Nyáron járhatott a fõvárosi Vidám- és a füredi Aquaparkban, egy hétig a Simon Eszter szervezte csopaki tánctáborban képezte magát. Pár napon át a veszprémi rokonoknál, majd Rátóton az unokatestvérénél idõzött. Azért fürdött is idehaza a Balatonban. Tavaly kitûnõ rendû tanuló volt, szeret szavalni, mesét mondani, rajz- és más szakkörre járni. Mindig többet akar tudni német és angol nyelvbõl, de talán épp az óvodai élmények hatására érdeklõdéssel fordul a természet felé is. Szitakötõk, békák Az 5. osztályos Zubor Vivien szüleivel az édesapa volt katona barátjához látogattak Mályi községbe, s járt édesanyja unokatestvérénél a szlovák határ közeli Perõcsényben. Tévézésnél jobban szeret olvasni. Izgalommal várja a 2.kistestvér érkezését. A távoli jövõrõl még nincs elképzelése. Nem vagyok matekzseni említi, viszont szívesen foglalkozik ruhatervezéssel. Baráti segítséggel elõbbre kíván jutni matematikából. Nyáron sok levelet írt barátainak, melyet folytatni kíván. Ez segíti az írásbeli kifejezést. A hatodikas Szalai Roland tavaly jeles rendû volt. Legjobban a sportot, a történelmet és a természetismeretet kedveli. Nyáron sokat fürdött, talán túl sokat is. Különleges nagy élménye nem volt. Fájlalja, hogy hamar eltelt a vakáció. Szeretne kitûnõ lenni, a fránya nyelvtan 4-est 5-ösre javítani. Figyelmetlenségbõl adódó helyesírási gondjai vannak. Az általános után vagy a Kossuth vagy az Irinyi középiskolát célozza meg. A hetedik osztályt kezdõ Pataki Kornél nyáron egy hetet a Ság-hegy lábánál lévõ Mesteri községben üdült. Idehaza horgászott, internetezett és könyveket olvasott. Külön kiemeli, hogy szeret kosarazni is. Két alapmûveleti matek-, sõt egy más természetû vetélkedõn is részt vett a pétfürdõi iskolában. Szereti tanulni a német és az angol nyelvet. A magyar nyelvtant nem sorolja kedvelt tantárgyai közé, ám a helyesírási érzék segítheti. A nyolcadikba járó Nagy Dánielnek ugyancsak változatos és tartalmas nyara volt. Meglátogatták édesanyja utnokatestvéreit Magyaródon, s egy ideig a nagymama nyaralójában pihentek Siófokon. Tizedmagával már másodszor vett részt Németországban a Gütterfelde-i táborozáson, amely nagyon sok élményt nyújtott. A Kõszeg közeli Zsirán hittantábor részese volt. Még nem döntöttem, hogy mi szeretnék lenni, de a tanulást a Lovassy vagy a Vetési gimnáziumban folytatnám mondja. Kiváltképp sok ismeretet kíván szerezni matematikából és biológiából. Végzõsként Kenesén mindent elkövet, hogy megtartsa kiváló elõmenetelét. Márkus Zoltán Jubileumi Szent István napi ünnepség Akarattyán 10 éves jubileumát ünnepelték az Akarattyai Milleneumi park elõtti téren. Az idei államalapító Sz. István-i ünnep formabontó volt. A szokásos mûsor elmaradt, csupán a Himnusz hangjára a nemzeti lobogó felhúzására került sor. Közel 100-an tettek hitet nemzeti identitásukról. Az ünnepséget ez alkalommal megelõzte az 56-os forradalmi emlékkõ felavatására. Ez az esemény váltotta ki a szokásos ünnepi mûsor elmaradását. A résztvevõk a Rákóczi-parkból sétáltak át a Szt. István napi megemlékezés színhelyére. A Milleneumi park alapítója és gondozója ismertette röviden a park kialakításának történetét. Megemlékezett államalapító Szt. István elsõ királyunkról majd az új kenyér ünnepérõl szólt. A kenesei asszonykórus színesítette az ünnepi hangulatot. A hagyományoknak megfelelõen az idén is vendégül látta az ünnepség valamennyi résztvevõjét a Kuria Barbara. Kellemes, baráti hangulatban folyt a Szt. István napi jubileumi ünnepség. Az ünnepi megemlékezés a kenesei asszonykórus által a Székely Himnusz eléneklésével ért véget. Búcsúzóul egy meglepõ látványban volt részük a vendégeknek Guiness rekord bemutatására került sor a házigazda részérõl! Dr. Urvári Sándor

13 2006. SZEPTEMBER 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 13

14 14 BALATONKENESEI HÍRLAP Világot látni Július elején, a kánikulában tizennégy küngösi kisdiákkal fele a mi iskolánk tanulója elindultunk Németországba, Güterfeldébe. Kényelmes táborhelyünk fenyvesekkel övezett, csodálatosan tiszta és szép helyen, a falutól kissé távolabb, egy gyermekotthonban volt. Német vendéglátóink megérkezésünktõl kezdve minden jóval elláttak bennünket. Elsõ nap egy hosszú séta során megismerkedtünk a helyi nevezetességekkel. A Faluházban örömmel fedeztük fel iskolánk tanulóinak rajzait, festményeit. A délutánt a helyi tónál töltöttük, jól esett a nagy melegben a fürdés, fagyizás. Másnap Spreewaldban, kis szigetek közt gondoláztunk, a pompás virágokkal beültetett, kertes kis házak között. Velencéhez hasonlóan az itt lakók csak vízen tudnak közlekedni, télen a jégen. Náluk a garázsban csónakok állnak. Falumúzeumukban megtudtuk, hogy híresek tormatermesztésben és uborka savanyításban. Mi is megkóstolhattuk az utóbbi nevezetességet amelyet az egész országban forgalmaznak, az ugyancsak a helyi specialitású finom, töpörtyûs kenyérrel, amelyet a vízen szolgálnak fel. Láttunk ebben a skanzenben még emlékeket a csónakkészítésrõl, kiállítást a népviseletükrõl. A tájházban az ágy emeletes volt, amelyre lépcsõn mentek fel, alatta pedig egy kihúzható fiókban aludt a korabeli kisgyerek. Ott nem azt mondták a gyereknek, hogy menj az ágyadba, hanem azt, hogy menj a fiókodba! A nap másik nagy élménye a Tropical Island nevezetû szabadidõ központ volt. A borsos áru belépõ miatt csak az elõtérben nézelõdhettünk. Mesterséges tengerpart, buja növényzet,trópusi körülmények, vízesések, léghajó, csupa luxus. Beleszédültünk a látványba, pedig csak kis részét láttuk az óriási kupolás teremnek, amelybe két utasszállító repülõgép beférne. Már kívülrõl is impozáns alkotás. Mi megelégedtünk a kis tóban való újbóli lubickolással, ahol felvonult kicsinyeivel egy hattyúcsalád is. Aki túl közel merészkedett hozzájuk, azt jól megkergették. Harmadik nap a berlini Wannsee folyón hajókáztunk. A kikötõben felfedeztük Moby Dicket, a félelmetes szörny egy hajó volt. A következõ nap látogattunk el Bambergbe, a filmparkba. Ez egy hatalmas terület, különbözõ díszletekkel és szórakozási lehetõségekkel. Még ma is forgatnak itt filmeket. A legnagyobb építmény egy vulkán, amelyben kaszkadõrök bemutatóját láttuk, robbanásokkal, tûzzel, nyaktörõ ugrásokkal és hajmeresztõ motoros mutatványokkal. A négydimenziós moziban a film szereplõjeként felpattantunk egy utcai bobra a Taxi filmbõl ismert, és visítozva száguldoztunk árkon-bokron át. Az ötödik napon Berlinbe kirándultunk. A történelem szele megérintett bennünket a Brandenburgi-kapu, a Reichstag, a holokauszt emlékpark, a berlini fal maradványainak megtekintése során. Közös fotót készítettünk a város szimbólumával, egy életnagyságú medvével. Új látványosság volt a vasúti fõpályaudvar. Német vendéglátóink kényeztettek bennünket nap mint nap. Grillpartikon láttak vendégül, finomságokban dúskálhattunk, szuper kisbuszokkal és autókkal szállítottak bennünket. A gyerekek közülük többen nem elõször jártak itt kitûnõen érezték magukat, és nagyon jól viselkedtek. A velünk foglalkozó felnõttek közül párat ismertek már, összebarátkoztak a környéken lakó német fiatalokkal is.próbáltak velük németül beszélni. A látnivalókon kívül még ezért volt nagyjelentõségû ez az itt töltött hat nap. Hogy kerültünk ebbe a szépséges kis faluba, Berlintõl 16 kilométerre? Güterfelde Küngös testvérközsége. Szabó Géza polgármester úrnak köszönhetõ az évek óta tartó virágzó kapcsolat. Az õ áldozatos munkájának eredménye iskolánk és egy berlini iskola kialakuló cserekapcsolata is. Isten éltesse 70. születésnapján! A hat felejthetetlen nap után a világlátásból hazatérve, boldogan pillantottuk meg gyönyörû Balatonunkat. Bicskei Zoltánné és Farkasné Ferk Katalin Ezúton szeretném hírûl adni, hogy kisunokámék, a paksi II.Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 5.a osztálya ez év nyarán osztálykirándulásuk közben ellátogattak a balatonakarattyai Rákóczi-fához, illetve annak emlékhelyéhez.ott elhelyezték osztályuk koszorúját, mindemellett átléptek a Harmadik Évezred Kapuján. A gyerekek számára mindez a tiszteletadás mellett felejthetetlen balatoni kilátást és a történelemben való visszaemlékezést nyújtotta. Ezúton szeretném megköszönni Örvösné Feil Máriának és Kákainé Sebestyén Juditnak, hogy ezt az élményt unokám mellett a többi kisgyereknek is biztosították. Tisztelettel: Pacherné Gáti Erika, Balatonakarattya Kirándulók Paksról

15 2006. SZEPTEMBER 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 15 Beszámoló a nyári családi-, gyermekprogramokról A gyermekek szomorúságára (vagy inkább örömére?) vége van az idei nyárnak. Sok gyermek már alig várta, hogy elmesélje rég látott osztálytársainak, micsoda élményekben volt része a szünidõben. Reméljük munkánknak köszönhetõen mi is színesítettük a gyermekek és szüleik szabadidejét, kellemes, emlékezetes délutánokat tudtunk együtt eltölteni. A nyárra tervezett kerékpáros családi tábort sajnos nem sikerült megszervezni, de a SZERDA DÉLUTÁNI SZABADIDÕS FOGLALKO- ZÁSOKNAK a várt sikere volt. Nyaralók és helyi lakosok nagy érdeklõdéssel alkalmanként gyermek, sokak szülõi kísérttel vett részt a programokon. A Széchenyi-parkban június közepén, a júliusi Kapunyitón és augusztusban kerékpáros ügyességüket bizonyíthatták a gyerekek. A kihívás hevében a verseny szelleme elragadta a résztvevõket és sorra saját rekordjaikat döntögették. A rendõrség, polgárõrség, mentõszolgálat munkatársai, csodálatos gyermekszeretetükkel, információkkal bûvölték el a gyerekeket és nevelték a helyes, biztonságosabb, figyelmesebb közlekedésre. A túrákon, az akadályversenyen hasznos, érdekes ismeretekkel gyarapodhattak a résztvevõk. A forró nyári nappal dacolva, kellõ folyadékkal, lelkesedéssel másztuk meg a Soós-hegyet, a kilátót és csodáltuk a táj szépségét. A Parragh Farkas kertben számháborúzhattak, labdázhattak, termésképeket készíthettek a gyerekek. A bográcsban, nyárson készített ételek pedig újabb erõt adtak az estig tartó programokhoz. A NABE-val (Nõk a Balatonért Egyesület) közösen parlagfû gyûjtést, megismerést tartottunk. Totókat tölthettünk ki, Kenese és a környezõ települések nevezetes helyeirõl, kulturális, természeti értékeirõl, így hasznos ismeretekhez juthattunk. A sikeres pályázatuknak köszönhetõen nyereményeket osztottak, majd a fárasztó munka, agytorna után finom bográcsgulyást ebédelhettünk. Több rendezvényünknek a Tájház adott kiindulási pontot, színhelyet, ahol nagy örömmel, szeretettel hallgatták Vér Laci bácsi elõadásait. Az árnyat adó fák alatt kellemes volt még a legnagyobb forróságban is a délutánokat eltölteni. A kézmûves foglalkozások, gyöngyfûzés, agyagozás-korongozás mindenki fantáziáját, kézügyességét megmozgatta. Egy régi mesterség õrzõje Kuruc Árpi bácsi, a kosárfonás aprólékosságával ejtette ámulatba több alkalommal a résztvevõket. Augusztusban a Kenese Marina Port kikötõbe két csoportban hajónézésre mentünk. A szívélyes fogadtatás után hasznos ismereteket, érdekességeket hallhattunk a vitorlázással kapcsolatban. Az utolsó játszóházat a könyvtár udvarában és a Faluház elõtti füves területen tartottuk, ahol a kellemes környezet sok gyermeket és fõként nagycsaládosokat vonzotta. A játékokat megszakítva, a könyvtár hûvösébe nyári élménybeszámolóra hívta a gyerekeket Némethné Sz. Tóth Ildikó lelkész asszony. A jólelkû adományozóknak köszönhetõen minden program és minden résztvevõ el volt látva étellel és itallal, a versenyeken résztvevõk jutalmat kaphattak a kitartásukért, teljesítményükért, tudásukért, felkészültségükért. Intézményünk ezúton köszöni a nyári szünidõre szervezett programokban nyújtott segítséget, mivel a rendezvényeink nélkülük nem valósulhattak volna meg ilyen színvonalon, ilyen szervezettséggel. Intézményeknek: Faluház Tájház Könyvtár (helyszínek biztosítását), Pilinszky János Általános Iskola (pedagógusoknak a gyerekek kísérését, a bójákat), Falugondnokság (padok, eszközök szállítását, hulladék elszállítását), Erdészeti Igazgatóság Gondán Tibor gondnok (Parragh Farkas-kert, helyszín biztosítását). A vállalkozóknak: kenyeret: Katica Pékség és Teaház, B.-kenese, Fõ u. 21., nyereménytárgyakat: VILLKER, Balaton-part büfésor: DE-JÓ ételbár, pizzéria, VADKACSA étterem, KANNIBÁL étterem, édességeket: Eleven Cukrászat, Háztartási Kuckó, CBA élelmiszerbolt (a Balaton étteremmel szemben), vajakat: Bakos Élelmiszer Üzlet, B.-kenese, Márkó u.13/5., szörpöket: Comix system kft. Ságvár, élelmiszereket a babgulyáshoz: Hotel Marina-Port szálloda, helyszínt: Kenese Marina- Port kikötõ, biztonsági mellényeket: Karika Lada Team, Veszprém. Magánszemélyeknek: Babolcsai Árpád (eszközvásárlást), Öcsi Gyula (gyöngykellékeket, egyéb élelmiszereket), Boda Judit, Horváth Tiborné, Éva-védõnõ (gyermekfelügyeletet), Szabó Szilveszter (szállítást), Polgár Mariann (szörpöket, lekvárt), Vaticsné Gáspár Zsuzsanna, Kelemen Szilvia, Szanyi Ildikó (a fõzést), a piacról: Nemes Jánosné, Kovács Piroska (paprikát). Rendõrség, Polgárõrség, Mentõszolgálat munkatársainak a személyes közremûködést. Köszönjük a szülõknek a bizalmat, a támogatást, hogy gyermekük szabadidejét az általunk szervezett programmal gazdagították, hogy együtt jöttek, hogy új barátságokat, ismeretségeket köthettünk, hogy együtt voltunk, együtt nevettünk, együtt dicsérhettünk. Nem utolsó sorban köszönjük az önkéntes segítõk közremûködését. Most, hogy ismét a tanulásé a fõszerep, azért jusson idejük a gyerekeknek a további közösségi, iskolai szabadidõs programokra is. Kívánom, hogy élvezzék a játékot, minél tovább szüleikkel közösen. Reméljük, a jövõ nyáron is együtt leszünk, és ha tetszett, a hír hallatán mások is ellátogatnak programjainkra. Szabóné Öcsi Mónika családgondozó Felhívás Tisztelt Szülõk, Nagyszülõk! Szeretném a segítségüket kérni a kenesei Kippkopp Óvoda mini csoport játszóterének helyreállításában. Az óvoda segítségünket kérte, mivel a felújításra szánt anyagi fedezet igen csekély. Magam tapasztalatából tudom, hogy az ember szülõként más szemmel nézi a világot, s mindent gyermeke, gyermekei érdekének megfelelõen alakít. Tudom és érzékelem, hogy a mai anyagias világban a boldogulás nehéz, sok a betömni való hézag, s sok helyen elkél a segítség. Próbáljunk meg tehát együtt, közösen megoldást találni erre a problémára. A mi és gyermekeink érdeke, hogy egy szebb s biztonságosabb környezetet teremtsünk számukra. Bárki, aki úgy érzi, hogy tudna segíteni bármely eszközzel, (festék, faanyag, munka), kérem, hívjon. Nagy örömmel várom hívását! Koronczai-Takáts Viktória; Kedves állatvédõk! Kérjük az egyesületünk tagjait, akik még nem fizették be a II. félévi tagdíjat, szíveskedjenek a Háztartási Kuckóban Liptákné Pataki Krisztinánál befizetni! Sajnos vannak olyan tagjaink, akik az egész éves tagdíjjal tartoznak! Ez úton szeretnénk megköszönni a Mór és Társa asztalos mûhelynek, hogy egyesületünknek adományként egy állateledel-gyûjtõ ládát készített, amit a parton lévõ CBA üzletben helyeztünk el. Sajnos az itt élõ lakók, nyaralók nem dicsekedhetnek állatszeretetrõl, macska és kutyaeledel helyett szeméttel töltötték meg! Köszönettel tartozunk a Fõ utcai 311. sz CBA-nak, az ott vásárlók nagy szeretettel adományoznak az ottani gyûjtõ ládákba! (Villker adománya) Az így összegyûjtött eleséget szétosztottuk a rászoruló állattartók részére! Szintén megköszönjük azoknak az adakozóknak, akik a Háztartási Kuckóban felállított perselyt töltötték meg! (4081 Ft) Az Iskola utcában lévõ fodrászüzlet vendégei már nem voltak olyan adakozók, 9 hónap alatt 1800 Ft gyûlt össze Steinhausz Eszternél. Nagyon köszönjük a kis és nagy adományokat is! Balatonkenesei Állatvédõ Egyesület

16 16 BALATONKENESEI HÍRLAP 100 FORINTOS HIRDETÉS Érdekli Önt az egézsége? Tudja, hogyan elõzheti meg fájdalmait, panaszait? Talán pénzre van szüksége? Rátermett közösségi ember, vagy inkább a háttérben marad? Szívesen segítünk Önnek is. Egézségesebb életet és munkalehetõséget ajánlunk a szervezéstõl a képviseletig, Ft-ig. Érdeklõdni: www. Kovacszsip.bionet.hu. Tel.: 70/ ; 70/ Balatonkenesén panorámás kétszintes sorházrész: 5 szoba, 2 fürdõszoba, konyha+étkezõ, teraszok, garázs, tároló, füvesített kert eladó! Irányár: 27 millió. Érdeklõdni: ABC eladói és pénztárosi végzettséggel részmunkaidõben munkát vállalok! 30 éves nõ. Tel.: Hajdu mosógép és centrifuga, valamint 2 lapos gázrezsó PB gázpalackkal eladó! Tel.: gyönyörû, nagyon jól tartott kiscicát elajándékoznék. Tel.: Balatonakarattyán 135 négyzetméteres épület 120 négyzetméteres terasszal, részben alápincézve. Strandon és utcai árusítással. Melegkonyhás, mini ABC-s, zöldség-gyümölcs üzlet, vagy bármilyen üzlet kialakítható. Tel.: ; Nagyon aranyos, 2 hónapos, keverék kiskutyák ingyen elvihetõk! Telefon: Szeptember 1 után is kamatadómentesen fektetheti be pénzét, akár havi megtakarításokkal is! Érdeklõdjön: Összközmûves, építési telkek Sólyban áron alul eladók! Tel.: db öntöttvas 160 cm-es fürdõkád, 1 db talpas mosdó (mindkettõ drapp) csaptelepekkel olcsón eladó. Tel.: 88/ Mérlegképes könyvelõt keresünk balatonkenesei munkahelyre. Jelentkezni írásban a következõ címen lehet: Mátyás Pál 8200 Veszprém, Budapesti út 2. Központi orvosi ügyelet Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32. Telefon: Naponta: este órától reggel 8.00 óráig. Munkaszüneti- és ünnepnapokon: reggel 8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig. Következõ számunk lapzártája: október 5. BALATONKENESEI HÍRLAP Balatonkenese és Balatonakarattya községek önkormányzatának havilapja Alapító szerkesztõk: 1913: Czakó Gyula; 1990: Taródi Flink Kornél Felelõs szerkesztõ: Gyõrfi Károlyné Kiadja: Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 24. Tel./ fax: 88/ Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Olvasószerkesztõ: Márkus Zoltán Tördelõszerkesztõ: Ilyés Ádám Készült: Zepetnek Nyomda, 8171 Balatonvilágos Közérdekû információk A Polgármesteri Hivatal címe: Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. web: (88) , (88) Fax: (88) Az Igazgatási Csoport és a Pénzügyi Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: Szerda: Péntek: 8-12 A Mûszaki Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: 8-12 Szerda: Péntek: 8-12 A polgármester ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: A jegyzõ ügyfélfogadási ideje: Szerda: 8-12 A Küngösi Kirendeltségen: Kedd: 8-12 A Pénzügyi Csoportnál a pénztári órák idõpontja: Hétfõ: és Szerda: és Háziorvosi ellátás: Balatonkenese, Táncsics u sz. körzet: Dr. Gyõri István (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda, csütörtök, péntek: sz. körzet: Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: 8-10 Péntek: 8-10 Gyermekorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd, szerda, csütörtök, péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 8-9 Péntek: 8-10 Fogorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Sebõk Judit (88) Rendelési idõ: Hétfõ, csütörtök: Kedd, szerda, péntek: 8-12 Tátorján Gyógyszertár: Balatonkenese, Balaton u. 57. (88) Hétfõ-péntek: 8-17 Állatorvos: Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. Dr. Zoltán Levente(88) Hétfõ-péntek: Területi Szociális Szolgáltató: Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Szakápolói szolgálat Balatonkenese, Kossuth u. 42. (88) Falugondnokság Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) , Óvoda Balatonkenese, Balatoni u. 63. (88) Balatonakarattya, Bakony u. 7. (88) Iskola Balatonkenese, Bajcsy Zsilinszky u. 10. (88) Faluház: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Tourinform iroda: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Könyvtár: Balatonkenese, Táncsics M. u. 22. (88) Nyitva tartás: Hétfõ: Kedd, csütörtök: Péntek: 10-14; Szerda: zárva Tájház: Balatonkenese, Kossuth u. 6. (88) Nyitva tartás: keddtõl szombatig: 10 12; Könyvtár, Közösségi Ház: Balatonakarattya, Iskola u. 6. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Rendõrség: Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u (88) , Polgárõrség: Balatonkenese, Parti sétány 16. (30) , (88) Vízirendõrség: Siófok, (84) Vasútállomás: (88) EON: Veszprém, Radnóti tér 1. (40) Mûszaki hibabejelentés: (40) Mérõóra-állás bejelentés: (40) Víz és Csatornamû Társulat: Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. (88) Vízmû: Balatonakarattya, Rákóczi u. 2. (88) Gázmûvek: Veszprém, Mártírok útja 9. (88)

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 21/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-283/2014 ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. február 25-én a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Németh Lajos Dr. Bánkúty József al Dávid Tamás, Gilikter

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzata 8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzata 8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1. TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8174 Balatonkenese Dózsa György tér 1 06/88/482-472 tatorjan.jatekvar@invitel.hu Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

K I V O N A T. 280/2008. (VII.17.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:

K I V O N A T. 280/2008. (VII.17.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 2008. július 17-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésének könyvéből 280/2008. (VII.17.) határozata: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. július 17. napján megtartott

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-15/2009. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023 J e g y z ő k ö n y v Készült: Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 7-i ülése jegyzőkönyvéből: Felelős: Fehér László polgármester

Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 7-i ülése jegyzőkönyvéből: Felelős: Fehér László polgármester szeptember 7-i ülése könyvéből: 139/2016.(IX.07.) sz. képviselő-testületi határozat: A képviselő-testület elfogadja a két ülés között történtekről szóló beszámolót. a./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2 0 1 6. j a n u á r 2 7. Készült:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-10/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 10-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Leader 2013. évi pályázati kiírásra Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor.

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-42/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

7/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

7/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 7/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 10/2012. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 10/2012. (XI.19.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. január 26-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Pálinkás Péter alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

,JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

,JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT ,JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. szeptember 29. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 114/2016. (09.29.) számú határozat (Napirend elfogadása) 1) Aprók Háza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 13/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 05- én 17.15 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 133/2012. (IV. 04.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 4. napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. szeptember 13-án (kedden) 19,00 órakor megtartott

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kéri Katali társulási főépítész Sasvári Tamás igazgatási-szociális ügyintéző 2 fő Balatonudvari lakos

Jegyzőkönyv. Kéri Katali társulási főépítész Sasvári Tamás igazgatási-szociális ügyintéző 2 fő Balatonudvari lakos Jegyzőkönyv Készült: a 2011. október 24. napján 18.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Szabó László polgármester Marton János képviselő Tavasz László

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 4.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: /2016.(VII.4.) számú határozatokat

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 4.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: /2016.(VII.4.) számú határozatokat Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2016. július 4.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza: 68-72./2016.(VII.4.) számú határozatokat Jegyzőkönyv Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének március 30-án 11,55 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérol.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének március 30-án 11,55 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérol. Szám: 8/2010. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z O K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. március 30-án 11,55 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. október 10-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt.

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron következő képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Boldog

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság január 19-ei üléséről. 1/2016. (I. 19) Eü. és Szoc. Biz. határozat

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság január 19-ei üléséről. 1/2016. (I. 19) Eü. és Szoc. Biz. határozat Tárgy:Napirendi pontok elfogadása 1/2016. (I. 19) Eü. és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 7-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 7-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Minősített többség alapító okirat módosítása ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: A szőlőhegyi közösségi ház üzemeltetése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 03-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Boros Lajosné, Juhász

Részletesebben