Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde MUNKAHELYI EGÉSZSÉGTERVE 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde MUNKAHELYI EGÉSZSÉGTERVE 2014."

Átírás

1 Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde MUNKAHELYI EGÉSZSÉGTERVE Egészségre nevelő programok a BAP MOK Városi Óvodában TÁMOP /

2 Tartalom 1. A TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE, SZÜKSÉGESSÉGE, KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK, ÁLTALÁNOS CÉLOK Az egészségterv szükségessége Az egészség fogalma, dimenziói Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők Az egészségterv fogalma, lényegi elemei, általános céljai Az egészségtervek rendszere A BÁTASZÉKI MIKROTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE JELENLEGI HELYZETÉNEK -AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK- BEMUTATÁSA (ÁLLAPOTLEÍRÁS) Az állapotfelmérés körülményei, tartalma, módszerei A kérdőívet kitöltők demográfiai jellemzése Az intézmény feladatai, egészségügyi felügyelet és munkaegészségügyi előírások Az intézmény alapfeladatai, alaptevékenységei Gondozás-nevelés alapfeladatai A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A válaszadók betöltött munkakörének megoszlása Munkaegészségügyi előírások A természetes épített környezet állapotának jellemzése Munkahelyi változások BÁTASZÉKI MIKROTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTFELMÉRÉSE KÉRDŐÍVES MÓDSZERREL (PROBLÉMA TÉRKÉP) Az egészségügyi állapotfelmérés célja Az egészségügyi állapotfelmérés (kérdőívek) kiértékelése A kérdőívet kitöltők iskolázottságának megoszlása A kérdőívet kitöltők egészségi állapotának jellemzése A kérdőívet kitöltők életmódjának jellemzése A kérdőívet kitöltők mentálhigiénés helyzetének jellemzése EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SWOT analízis Célmeghatározás Átfogó cél

3 Rövidtávú célok Közép- és hosszú távú célok, elérésének eszközei Beavatkozási területek Egészségtudatosság, prevenciós szemlélet megerősítése Egészséges táplálkozás Aktív mozgás Stressz-kezelés, mentális egészségvédelem Szenvedélybetegségek megelőzése, csökkentése EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI CSELEKVÉSI TERV Az egészségfejlesztési terv szükségessége, alap célkitűzései Az egészségfejlesztési programok részletes kifejtése Az egészségkárosító magatartások visszaszorítása Kóros alkoholfogyasztás megelőzését célzó programok Dohányossá válás megelőzését célzó, leszokást segítő programok Szűrőprogramok, népbetegségek megelőzését, szinten tartását célzó programok Szív-érrendszeri betegségek megelőzése, szinten tartása Daganatos betegségek megelőzését, korai felismerését, szűrését célzó programok Mozgásszervi betegségek megelőzése, súlyosbodásuk ütemének csökkentése Az egészséges életmód kialakítását, népszerűsítését célzó programok Egészséges táplálkozás Rendszeres testmozgás Az egészségfejlesztési cselekvési terv áttekintő táblázata Az intézményi egészségfejlesztési munkacsoport (bizottság) összetételére tett javaslat VISSZACSATOLÁSI MECHANIZMUSOK, MONITORING FÜGGELÉK MELLÉKLET 1. sz. melléklet Egészségfelmérés kérdőív 3

4 1. A TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE, SZÜKSÉGESSÉGE, KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK, ÁLTALÁNOS CÉLOK 1.1. Az egészségterv szükségessége Magyarország lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi és gazdasági fejlettségéből adódóan elvárható szinttől. A jelenlegi helyzet megváltoztatása érdekében a Parlament a 46/2003. (IV. 16.) OGY határozatával elfogadta az Egészség Évtizedének ( ) Népegészségügyi Programját a lakosság egészségi állapotának további javítása érdekében. A Program a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében az alábbi négy területen kíván fellépni, melyek az alábbiak: - az egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása, - az egészséges életmód programjai az emberi egészség rizikófaktorainak csökkentése, - az elkerülhető halálozások, megbetegedések, fogyatékosság megelőzése, - az egészségügyi és népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése. Az országos program eredményességét, a rögzített elvek mentén, a helyi szintekre lebontott konkrét tevékenységek alapozhatják meg Az egészség fogalma, dimenziói Általános megfogalmazás szerint az egészség az ember bármely szempontból vizsgált általános állapota, illetve szervezetének funkcionális- és anyagcsere hatékonysága. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint az egészség az ember testi, lelki- és szociális jólétét jelenti, és nem csupán a betegség vagy a fogyatékosság hiányát. Az egészség nem csupán cél, hanem egy erőforrás, melyet a mindennapokban használunk. Az egészség csak akkor fenntartható, ha annak összes dimenziója kielégítő szinten működik: 1. Biológiai egészség (testünk megfelelő működése); 2. Lelki egészség (világnézetünk, erkölcsi alapelveink, tudatunk nyugalma és a belső béke); 3. Mentális egészség (tiszta, racionális és logikus gondolkodás); 4. Érzelmi egészség (az érzések felismerése, megélése és kifejezése); 5. Szociális egészség (embertársainkkal megfelelő kapcsolatok kialakítása). 4

5 1.3. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők 1 Az egészség előfeltételének és forrásának (béke, lakhatás, élelem, jövedelem, oktatás, stabil ökológiai rendszer, fenntartható erőforrások, társadalmi igazságosság, társadalmi egyenlőség) megléte lehetővé teszi az egészség fejlesztését, mellyel nem csak a megbetegedési/halálozási mutatók javulnak, de javul az ország gazdasági teljesítő képessége, versenyképessége is. Globális szinten egy populáció egészségét, egészségi állapotát (az előfeltételek megléte után) a genetikai adottságok, a környezeti hatások, az életmód és az egészségügyi ellátó rendszer minősége határozza meg, különböző súllyal az alábbiaknak megfelelően: Általánosságban elmondható, hogy az életmód 43%, a genetikai állomány 27%, a környezet 19%, az egészségügyi ellátórendszer 11% súlyú. Ezek, az egymással is kölcsönhatásban lévő faktorok a befolyásolhatóság szempontjából más sorrendbe sorolhatóak, mint az a befolyásolási súlyukból következne. Specifikus szinten egy populáció egészségét a kulturális-, gazdasági-, politikai-, egészségügyi ellátási-, fizikai- és társadalmi környezet kölcsönhatásának rendszere alakítja. Lokális szinten (azokon a színtereken 2, ahol a mindennapi élet folyik) az egészséget a hétköznapi szabadság megélésének szubjektív érzete, a lakó-, munkahelyi- és természeti környezet, a társas kapcsolatok és társas támogatottság, az anyagi helyzet, az értékek és ismeretek, valamint az egészségügyi ellátó rendszer szolgáltatásainak elérhetősége együttesen biztosítja. 1 Fejleszthető egészség: 2Fwww.nfu.hu%2Fdownload%2F38834%2FS_1_Modszertani_utmutato_egeszsegterv.pdf&ei=zOidUtEN5PjK A7CPgbgC&usg=AFQjCNH_Kp987BBcZo6ydnicN54I1ezdsw 2 Pályázati útmutató TÁMOP-6.1.2/11/1: Színtér: Olyan hely, ahol az egyén otthon van, ahol a probléma is otthon van, és ahova, az előzőekből adódóan a beavatkozást is el kell juttatni. Az egészségfejlesztésben alkalmazott színtér megközelítés a mindennapi élet színtereinek tekint szűkebb értelemben minden önkéntes közösségi (informális csoportos) rendszeres aktivitást. Tágabban, azon formális csoportokat is ide sorolja, ahol mód van az informális kapcsolatok erősítésére, mellyel a közösségi támogatottságot és így az egészséget is lehet fejleszteni (pl.: oktatási intézmények, munkahelyek, speciális célcsoportot ellátó intézmények, kistelepülések, települési részek, lakótömbök, stb.) 5

6 Az egyén, elsődlegesen közösségi minták követésével alakítja viselkedését a különböző színterek szereplőjeként. Az életmód alakítása elsősorban az egyén hozzáállásától függ, de ezt a hozzáállást jelentősen befolyásolja a kulturális környezet, az iskolázottság, a gazdasági lehetőségek és korlátok. Az embert körülvevő környezet is jelentősen befolyásolja a lakosság egészségi állapotát és életkilátásait. Ugyanakkor az emberi tevékenység is megváltoztatja a környezetet és ez a kölcsönhatás mind az emberi egészségre, mind a környezetre komoly hatással van. A legfontosabb, életmódot veszélyeztető rizikóviselkedések: a dohányzás, az aránytalan táplálkozási és mozgási (energia egyensúly) szokások, az alkoholfogyasztás minősége és mennyisége, valamint egyéb függőségek. Az életmód szempontjából kiemelkedően fontos: a biológiai, szervi adottságok; a kortényezők; a társas kapcsolatok megléte (támogató közösség); az önismeret, önértékelés; a problémákkal való megküzdési képességek és az egyéni stressz-kezelési módok Az egészségterv fogalma, lényegi elemei, általános céljai 3 Az egészségterv az egészségről szól, de nem az egészségügyi ( betegségügyi ) ellátás terve. Az egészségterv hozzásegít az uniós források sikeres megpályázásához, a források hatékony felhasználásához és a különböző színterek szereplőinek életminőség javításához, melyet az adott színtér szereplői és partnereik a közösség felhatalmazásával közösen készítenek el és az alábbi öt lényegi elemből áll: 1. Állapotleírás (jelenlegi helyzet bemutatása); 2. Probléma térkép (jelenlegi helyzet bemutatása); 3. Stratégia; 4. Cselekvési terv (megvalósítás, mely kitér a hátrányos helyzetű célcsoportok bevonására is); 5. Visszacsatolás (következő ciklus indításának feltétele, felülvizsgálat módszere és tervezett időpontjának bemutatása). Az egészségterv általános, hosszú távú (globális) céljai A társadalmi versenyképesség javítása, optimalizálása. Életminőségünk, egészségi állapotunk döntő mértékben meghatározza életkilátásainkat, jövőnket, egyéni, családi és közösségi szinten egyaránt. Az egészségterv tervezésével, megvalósításával olyan változások kezdődnek meg az autonóm módon szerveződő, korlátozott forrásokkal rendelkező, színterekhez kötődő 3 Fejleszthető egészség: 2Fwww.nfu.hu%2Fdownload%2F38834%2FS_1_Modszertani_utmutato_egeszsegterv.pdf&ei=zOidUtEN5PjK A7CPgbgC&usg=AFQjCNH_Kp987BBcZo6ydnicN54I1ezdsw 6

7 közösségekben, melyek hatásuk összeadódásával a társadalmi versenyképesség erősödését segítik elő. Az egészségterv specifikus céljai Javuljon egy adott színtéren élő emberek életminősége, és egészségi állapota. Az életminőség és az egészség, mint rendezőelv segítségével támogassa a színtéren élőket. A közösség szellemi és anyagi erőforrásainak bevonásával növelje a kompetenciájukba tartozó problémák belátható időn belül történő megoldásának esélyeit. Az egészségterv működési, konkrét céljai Az irányított változtatási folyamatban partnerként működjenek együtt a szakemberek és a célcsoport. Az állapot leírásában az egészséget befolyásoló faktorok alapján reális és egyedi képet adjanak a színtérről. A közösséget, színteret érintő problémákat fogalmazzanak meg és tematizálják legalább saját kompetencia és forrásigény alapján. A saját kompetenciába tartozó problémák megoldását célzó programok tervezése, megvalósítása és értékelése során olyan ciklikus gyakorlat alakuljon ki, amely: - a közösség tagjainak a folyamatba való bevonását, a beleszólás és az aktív közreműködés lehetőségét biztosítja; - felszámolja a korábbi partnerlista gyakorlat maradványait; - erősíti az egyének, közösségi autonómiáját, önbizalmát, egyúttal felelősségérzetét is Az egészségtervek rendszere 4 A különböző lokális színterek egészségtervei megalapozzák a magasabb szintek egészségterveit. Így mód nyílik a megfelelő előkészítés után egy város, egy kistérség egészségtervének elkészítésére is. Az egészségterv csak alulról építkezhet az alábbiaknak megfelelően: 4 Fejleszthető egészség: 2Fwww.nfu.hu%2Fdownload%2F38834%2FS_1_Modszertani_utmutato_egeszsegterv.pdf&ei=zOidUtEN5PjK A7CPgbgC&usg=AFQjCNH_Kp987BBcZo6ydnicN54I1ezdsw 7

8 8

9 2. A BÁTASZÉKI MIKROTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE JELENLEGI HELYZETÉNEK -AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK- BEMUTATÁSA (ÁLLAPOTLEÍRÁS) Az egészségügyi állapotfelmérés célja az életminőséget, az egészségi állapotot befolyásoló tényezők feltérképezése, a feltárt tényekből problémalista összeállítása a további stratégiai célok, illetve cselekvési programok és a konkrét akcióterv meghatározása Az állapotfelmérés körülményei, tartalma, módszerei Az óvoda adatai: Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde, 7140 Bátaszék, Hunyadi u. 44/a. A felmérés módja: kérdőíves felmérés; A felmérés kitöltésének és rögzítésének módja: személyes kitöltés A felmérés tartalma: a kérdőív összesen 66 kérdést tartalmaz az alábbi kérdésköröknek megfelelően: - az egészségügyi állapot jellemzésére irányuló kérdések (pl.: egészségügyi vizsgálatokon való részvétel, betegségek előfordulása, gyógyszerszedés gyakorisága, stb.), - az életmódra irányuló kérdések (pl.: dohányzás- és alkoholfogyasztási szokások, étkezési szokások, mozgással kapcsolatos kérdések, stb.), - a mentálhigiénés helyzet jellemzésére irányuló kérdések (pl.: a lelki egészség vizsgálatára irányuló kérdések), - általános kérdések (pl.: nem, életkor, magasság, súly, stb.); A felmérésben résztvevők száma: 40 fő A bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde dolgozó körében elkészített egészségfelmérésének: elsődleges célja, hogy az intézmény fenntartója, Bátaszék Város Önkormányzata átfogó képet kapjon a dolgozók egészségügyi állapotáról, és az egészséghez való hozzáállásukról, másodlagos célja, hogy szervezett programokkal a munkavállalók egészségügyi állapotán vagy hozzáállásán javíthasson, változtathasson. Az egészségterv célja a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde munkavállalóinak életfeltételeinek, életminőségének és egészségi állapotának javítása, az élet minőségét befolyásoló tényezők változtatásán keresztül. Fontos, hogy az intézmény dolgozói képzésen vegyenek részt, és folyamatosan bővítsék ismereteiket az egészséges életmóddal kapcsolatban, és ez tükröződjön vissza életmódjukban, hiszen ezzel mutatnak példát a gyermekeknek. Elengedhetetlen az egészségtudatos szemlélet annak átadásához, és a gyermekek testilelki-szellemi egészségének biztosításához. Az intézmény munkavállalóinak képzése a saját egészségi állapotuk javítása mellett az egészségtudatosság, az egészséges életmód igényének kialakítása. A munkahelyi egészségterv tehát egy komplex programtervezet megvalósítása, mely a dolgozók közös akaratát és céljait összegezheti, melyen keresztül a kisgyerekek nevelésében is előtérbe kerül az egészségtudatos életmód tanítása. 9

10 2.2. A kérdőívet kitöltők demográfiai jellemzése Az intézményi dolgozók 70%-a 40 és 60 éves kor között van, ami következtetni enged minket arra, hogy esetlegesen a dolgozók nagy része - életkoruk előrehaladta miatt több fizikai, egészségügyi problémával is küszködik. Ugyanakkor feltételezhető az is, hogy a kérdőíveket kitöltő személyek zöme tudatosan foglalkozik az egészségével valamilyen szinten, hiszen a közzétett statisztikák alapján a 30 év feletti korosztály a leginkább befogadó a napjainkban szerencsés módon előtérbe kerülő egészségtudatos életvitelre. Ezen feltételezésünket igazolják a következő grafikonok is, melyeken jól látható, hogy egyrészt a megkérdezett személyek zöme foglalkozik ilyen szempontból az egészségével, másrészt pedig a korcsoportos eloszlás kimutatásával igazolható, hogy főként a 30 év feletti korosztály jár rendszeres orvosi ellenőrzésre Az intézmény feladatai, egészségügyi felügyelet és munkaegészségügyi előírások Az intézmény alapfeladatai, alaptevékenységei A bölcsőde a gyermek húszhetes korától harmadik életévének betöltéséig a napközbeni ellátást végzi. Az óvoda a gyermeknek a nemzeti köznevelési törvényről szóló évi CXC. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott életkor betöltésétől a tankötelezettség teljesítésének kezdetéig nevelő intézmény. Az intézmény alaptevékenységeit az alapító okiratban meghatározottak szerint látja el. Az óvoda felvételt biztosíthat a nemzeti köznevelési törvényről szóló évi CXC. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén, amennyiben a bölcsőde szabad férőhellyel nem rendelkezik, illetve a kapacitáskihasználtsága a jogszabályokban és egyéb dokumentumokban meghatározott maximum értékeket elérte. 5 Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat (2013.) alapján 10

11 Az óvodai nevelőmunka az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő a nevelőtestület által elfogadott és az intézményvezető által jóváhagyott helyi óvodai pedagógiai program alapján folyik Gondozás-nevelés alapfeladatai A gyermek testi és pszichés szükségleteinek kialakítása, a fejlődés elősegítése, az egészséges életvitel igényének kialakítása. Az egészséges testi fejlődés elősegítése: A fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése Az elsődleges szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése Az egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető kultúrhigiénés szokások kialakításának segítése A megismerési folyamatok fejlődésének a segítése Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése: - Derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti megelőzése illetve csökkentése. Segítségnyújtás az átélt nehézségek feldolgozásában. - A gondozónő-gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakításának segítése. - Az egyéni igények szükségletek kielégítése csoporton belül, az éntudat egészséges fejlődésének segítése. - A társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia, tolerancia fejlődésének a segítése. - Megteremteni a lehetőséget a gondozónővel és a társakkal közös élmények szerzésére A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A bölcsődébe járó gyerekek intézményen belüli gondozását fenntartó önkormányzat és a házi gyermekorvosi szolgálat közötti megállapodás alapján a bölcsődei csoport esetén az intézmény és a gyermekorvos között megkötött szerződés alapján az intézményt látogató orvos és védőnő látja el. Az egészségügyi tevékenység feltételiről az intézményvezető gondoskodik, mely érinti a: megfelelő tárgyi feltételek biztosítását, óvónői, gondozónői felügyeletet, szükség esetén a gyerekek vizsgálatra való felkészítését. A betegségre gyanús, lázas gyermeket nem fogadhat az óvodapedagógus, illetve a gondozónő. Az óvodai és bölcsődei csoportban gyógyszert kizárólag abban az esetben szedhet a gyermek, ha ez idült betegsége pl. asztma, allergia, cukorbetegség stb. indokolja és erről a szülő orvosi szakvéleményt hozott. A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, és le kell fektetni, szükség esetén azonnal orvoshoz kell vinni. A szülők értesítéséről haladéktalanul gondoskodni kell. 11

12 Az intézményben dolgozó alkalmazottak egészségügyi felügyeletét üzemorvos látja el külön megállapodás alapján. Valamennyi óvodapedagógus, gondozónő feladata, hogy a gyerekek részére az egészségük és testi épségük megóvásához az ismereteket átadja, elsajátításáról meggyőződjön A válaszadók betöltött munkakörének megoszlása A dolgozók 82,5%-a foglalkozik a gyermekekkel. Ebből 21 óvónő, 10 dajka és 2 bölcsődei gondozó látja el feladatát. Rajtuk kívül 1 óvodatitkár, 2 konyhás, 1 takarító és 3 portai szolgálatot ellátó személy áll alkalmazásban Munkaegészségügyi előírások Az évi XCIII. törvény a munkavédelemről szabályozza Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. Továbbá az 54. (2) bekezdésében előírja, hogy A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét. A kockázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról. A munkáltató olyan munkakörnyezetet biztosít a munkavállalók számára, mely megfelel a munkahelyi egészségvédelem és biztonság tekintetében A természetes épített környezet állapotának jellemzése A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde az alábbi egységekből áll: Bölcsőde (7140 Bátaszék, Perczel u. 1.) Városi Óvoda (7140 Bátaszék, Hunyadi u. 44/a.) Óvoda, Alsónyék (7148 Alsónyék, Fábián P. u. 3.) Konyhai egység (7140 Bátaszék, Budai u ) Óvoda és konyha Pörböly (7142 Pörböly, Óvoda u. 3.) A tagintézmények Bátaszéken, Pörbölyön és Alsónyéken jól megközelíthető helyen, kellemes környezetben helyezkednek el. 12

13 Dolgozói létszáma: 40 fő, melyből 33-man a gyerekekkel foglalkoznak. A gyerekek számára barátságos csoportszobákat alakítottak ki, és nagy udvar ad lehetőséget a szabadtéri foglalkozásokhoz. Maximális gyermeklétszám: bölcsőde 12 fő 2 csoport óvoda (Bátaszék) 250 fő 10 csoport óvoda (Alsónyék) 33 fő 1 csoport óvoda (Pörböly) 25 fő 1 csoport Az intézmény helyiségei a munkafeladatoknak megfelelően kerültek kialakításra. A dolgozók számára azonban nincs olyan valóban nyugodt, rekreációra alkalmas helyiség, ahol a munkaközi szünetekben pihenhetnének, mely fontos lenne a mentális egészségvédelem szempontjából Munkahelyi változások Az intézményben az évek során több változás is történt infrastrukturális és humán oldalról egyaránt. A munkavállalók személyének változása elsődlegesen a nyugállományba vonulás, illetve a gyermekszülés volt. A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde dolgozói fontosnak tartják, hogy kollégáikkal megismerjék egymást, jó munkakapcsolatot tudjanak kiépíteni, és hatékony csapatként tudják végezni munkájukat, stressz és konfliktusmentes munkahelyi légkör alakuljon ki. Ennek érdekében szükség van csapatépítő tréningek, melynek nagy szerepe van a dolgozók mentális egészségének védelmében. 13

14 3. BÁTASZÉKI MIKROTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTFELMÉRÉSE KÉRDŐÍVES MÓDSZERREL (PROBLÉMA TÉRKÉP) 3.1. Az egészségügyi állapotfelmérés célja A bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde dolgozó körében elkészített egészségfelmérésének: elsődleges célja, hogy az intézmény fenntartója, Bátaszék Város Önkormányzata átfogó képet kapjon a dolgozók egészségügyi állapotáról, és az egészséghez való hozzáállásukról, másodlagos célja, hogy szervezett programokkal a munkavállalók egészségügyi állapotán vagy hozzáállásán javíthasson, változtathasson. Az önkormányzat döntései során mérlegeli azok egészségügyre gyakorolt hatását, valamint szervező, koordinál, támogató tevékenysége révén a munkavállalók számára olyan feltételeket megteremtésére törekszik, hogy a maguk területén hatékonyan tudjanak fellépni az egészségkárosító magatartások ellen, eredményesen működjenek közre a betegségek megelőzésében, az egészséges életmód népszerűsítésében és az egészségtudatos magatartás kialakításában, ezzel is példát mutatva a gyerekeknek. A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde egészségterve a helyi állapotfelmérés adataira, sajátosságaira építve határozza meg a munkahelyi színtéren elérendő célokat és az azok elérése érdekében szükséges tennivalókat. Mivel az egészségi állapotot meghatározó tényezők nagy része az egészségügy kompetenciáján kívül esik, más ágazatok hatáskörébe tartozik, ennek megfelelően a környezetvédelem, közlekedés, oktatás, szociális és ifjúságvédelem, munkaügy, turizmus, sport tevékenységek, ágazatközi együttműködésével határozhatók meg a stratégiai célok, a fejlesztési szükségletek. Az egészségi állapot kedvező irányú befolyásolása nehéz és rendkívül összetett feladat, amely az e területeken érintett valamennyi közreműködő átgondolt, összehangolt cselekvésével valósítható csak meg és hosszú távon mutatja meg eredményességét Az egészségügyi állapotfelmérés (kérdőívek) kiértékelése Egészségügyi állapotfelmérés kiértékelése két részben történt meg: a fizikai-, valamint a lelki egészséggel kapcsolatos eredmények ismertetése, hiszen napjainkban már az orvostudomány sok képviselője is egyetért azzal, hogy maga az egészség vizsgálata, vagy a különböző betegségek kezelése nem korlátozható csupán a fizikai síkra. Az összeállított kérdőívet (1. sz. melléklet) a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde minden dolgozója kitöltötte, majd ezt követően kerültek elemzésre a kapott válaszok. A válaszadás önkéntes alapon történt, melynek megfelelően az alábbi megállapítások tehetőek: Az összeállított kérdőívet 40 fő töltötte ki, vagyis a munkavállalók 100 %-a. 14

15 A kérdőívet kitöltők iskolázottságának megoszlása A kérdőívet kitöltők egészségi állapotának jellemzése Jelen fejezetben többek között a vérnyomás-, vércukorszint-, koleszterinszint alakulása, a fizikai állapot-, előforduló betegségek, emésztési problémák vizsgálata, valamint a gyógyszerszedéssel kapcsolatos kérdések kerülnek kiértékelésre. A megkérdezettek közül 18-an jelezték, hogy rendszeresen vannak fájdalmaik. Egészségügyi vizsgálatokon való részvétel A válaszadók jelentős többsége, mintegy 75%-a rendszeresen részt vesz orvosi vizsgálatokon. Ezt a tényt egy viszonylag bíztató adatként kezelhetjük, azonban sajnos feltételezhető, hogy sok év közötti személy már valamilyen fennálló egészségügyi probléma miatt jár rendszeres ellenőrzésre, így az intézmény feladatának kell, hogy tekintse szűrések népszerűsítését, hiszen a rendszeres ellenőrzéseknek és szűréseknek a célja, az egészségügyi problémák mielőbbi diagnosztizálása, időben elkezdett kezelés, mely növeli a gyógyulás esélyeit. 15

16 A vérnyomás alakulása A kérdőívet kitöltő személyek vérnyomásának alakulásánál megfigyelhetjük, hogy magas százalékban normális vérnyomási értéket jelöltek meg. A dolgozók 37,5%-a küszködik vérnyomásproblémákkal, mégis a válaszadók 40%-a szed vérnyomáscsökkentő gyógyszert, tehát feltételezhető, hogy a megkérdezettek 40%-a küzd magas vérnyomással. Köztudott, hogy a vérnyomási érték a normálistól bármely irányba történő kimozdulása komoly megterhelést jelent a szív- és érrendszerre nézve, és növeli az infarktus, trombózis, a stroke kialakulásának esélyét, mely betegségek igen súlyos egészségügyi kimenetellel járhatnak. Mindezt tudva, az intézmény részéről indokoltak a vérnyomási értékek normalizálását segítő programok és szolgáltatások, felvilágosító előadások, dietetikusi és orvosi tanácsadás, és természetesen a rendszeres vérnyomásmérés lehetőségének biztosítása. A vércukorszint alakulása A fenti grafikonon jól látható, hogy a kérdőívet kitöltők 90%-a normális értékű vércukorszinttel rendelkezik. A cukorprobléma olyan feltűnő fizikai tünetekkel jár (gyakori szomjúság, illetve éhségérzet, szédülés, ájulás), hogy a betegség kialakulását, illetve a tünetek megjelenését követően az érintett személy hamar orvosi ellátásba kerül. Nyilvánvaló, hogy az az 5%, akik megjelölték, hogy magas vércukorszinttel rendelkeznek, orvosi kezelés alatt állnak, vagy megfelelő életvitellel kezelik a kialakult betegséget. A megkérdezettek 10%-a szed vércukorszint csökkentő gyógyszert. Az intézmény azokon, akik nem ismerik vércukorszintjük értékét, az 1.2. pont alatt már említett, szűrések népszerűsítésével tudna segíteni. 16

17 A koleszterin szint alakulása A fenti kimutatásból kiderül, hogy a megkérdezettek 75%-a került a normális koleszterinszintet mutató személyek közé. A problémás koleszterinszint fizikai tüneteket nem, vagy általában csak csekély mértékben okoz, ezért fontos az intézmény részéről a szűrések népszerűsítése, valamint a hasznos információkat nyújtó előadások elérhetővé tétele lehet feladat. Előforduló betegségek A kimutatásból jól látható, hogy a válaszadók csaknem felének (42,5%) nincs ismert betegsége. Az előforduló betegségek közül a magas vérnyomás a legjelentősebb (56,5%), majd ezt követi a mozgásszervi panaszokkal küszködők száma (39%), s ugyancsak jelentős százalék a szív-és érrendszeri betegségekkel érintettek és az allergiában szenvedők aránya (csaknem 22-22%). Nem meglepőek ezek az adatok, ha figyelembe vesszük, hogy a válaszadók zöme gyermekekkel foglalkozó szakember, mely munkakörök a gerincet és 17

18 térdízületeket nagymértékben terhelik, s a kisegítő személyzet munkája ugyancsak teljes munkaidőben történő hajolással, emeléssel jár. Az irodai dolgozók munkaköri feladatai főként ülőmunkát igényelnek, mely alapvetően a gerincet terheli. Családban előforduló betegségek Köztudott, hogy a betegségekre való hajlamot sok esetben öröklik az emberek, és bizonyos betegségek magasabb számban fordulnak elő egy-egy családban. A kérdőíves felmérésből kiderült, hogy a válaszadók 19%-a szenved olyan betegségben, mely a családjában már előfordult. Ezek a betegségek elsősorban a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a szívproblémák, melyek megelőzésére nagy hangsúlyt kell fektetni. Gyógyszerszedés alakulása A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak fele rendszeresen szed valamilyen gyógyszert. Az összes válaszadó 82,5%-a nem költ többet havonta 5000Ft-ot gyógyszerekre, 17,5%-a azonban Ft közötti összeget szán egy hónapban tablettákra A kérdőívet kitöltők életmódjának jellemzése A testsúly alakulása a válaszadók között A válaszadók háromnegyede 170 cm alatti testmagassággal rendelkezik, 10 fő pedig cm között van. A testsúly szerinti eloszlás szempontjából azonban látható, hogy a válaszadók csaknem 25%-a túlsúllyal küszködik. A túlsúly számos testi betegségnek, s nem különbül jó néhány lelki problémának a rizikófaktora. Étkezési szokások alakulása Megállapítás Százalékos előfordulás Rendszeresen étkezik 90% Nem egyoldalúan, változatosan étkezik 92,5% 18

19 Naponta fogyaszt friss gyümölcsöt 72,5% Naponta fogyaszt friss zöldséget 32,5% Nem eszik naponta édességet 67,5% Nem fogyaszt cukros italokat naponta 85% Naponta legalább 2 liter vizet iszik 72,5% Hetente kétszer-háromszor fogyaszt húst 77,5% Naponta iszik kávét 65% Naponta többször is fogyaszt szénhidrátot 65% Növényi zsiradékot használ 85% A fenti értékekből megállapítható, hogy az étkezési szokások átlagban 60-75%-nál egészségesnek mondhatóak, tehát a túlsúlyt nem teszik indokolttá. Az étkezési szokások egyetlen pontja indokolja a válaszadók egy részénél fennálló súlyfelesleget, mégpedig az, hogy a dolgozók 65%-a napjában többször is fogyaszt szénhidrátot, ami köztudottan hajlamosíthat az elhízásra. A fentebb felsorolt adatok arra engednek következtetni, hogy a rostokban gazdag és rendszeres, változatos étkezőkre nem jellemző az emésztési probléma, ami igazolódik is, hiszen 45%-nál nem találhatók emésztési gondok. A dohányzás, alkohol- és kábítószer fogyasztási szokások A dohányzás és az alkoholfogyasztás megállapíthatóan fizikai és egyben lelki függőség is, azonban mindkettő túlzott fogyasztása komoly testi tüneteket okozhat, ezért a fizikai állapotfelmérésnél taglaljuk. 19

20 Amint a fenti diagramokból is jól kivehető, sem a dohányzók, sem pedig a rendszeres alkoholfogyasztók száma nem meghatározó, azonban, mivel a dohányzás súlyos fizikai betegségekre hajlamosító tényező, a rendszeresen dohányzó 22,5% számára az intézmény részéről leszoktató programok szervezése indokolt lehet. A dohányzásról, illetve az alkoholfogyasztásról kialakult kép nem feltétlenül reális, hiszen, ahogy fent is említettük, függőségről van szó, melyet köztudottan a fennálló szégyenérzet miatt nem szívesen ismernek el az érintettek. Mivel ellenőrző kérdések erre vonatkozóan nem jelentek meg a kérdőívben, így ez csupán feltételezés, azonban országos szinten mindkét függőség igen hatalmas méreteket ölt, így feltételezhető, hogy egy majdnem 40 főt számláló populáció vizsgálatával is az országos átlag valamiféle visszatükrözését kellene, hogy megkapjuk. Minden megkérdezett a Fogyasztott-e már kábítószert? kérdésre egyhangúan az egyáltalán nem választ adták, így szerencsére ez az egészségkárosító probléma nem merül fel az intézményben. A fizikai állapot megítélése az érintettek szerint 20

21 A fenti kimutatást az alábbi táblázattal érdemes összehasonlítani: Valamilyen betegség, egészségügyi probléma fennáll 57,5% Nem normál testsúllyal rendelkezik 25% Nem mozog, sportol rendszeresen 47,5% Rendszeresen szed valamilyen gyógyszert 52,6% A fentieket elemezve kijelenthetjük, hogy ugyan több mint a válaszadók felénél fennáll valamely egészségügyi probléma, vagy arra hajlamosító tényező, mégis legalább elfogadhatónak tartják fizikai állapotukat. Ez arra enged bennünket következtetni, hogy az érintett, valamely problémával, betegséggel élők nem tekintik súlyosnak állapotukat, esetleg megtanulták azt elfogadni, vagy azzal együtt élni, amit mindenképpen pozitív kimutatásnak vehetünk A kérdőívet kitöltők mentálhigiénés helyzetének jellemzése Az munkahelyi egészségfelmérésünk második nagy eleme a lelki egészség vizsgálata, melyet azért tartunk fontosnak külön taglalni, mert a lelki kiegyensúlyozatlanság, az elégedetlenség és csalódottság bizonyítottan számos, és sok esetben súlyos lelki, valamint fizikai betegség okozója, de mindenképpen azokra hajlamosító tényező. Jelen fejezetben a kérdőívet kitöltők családi állapota, párkapcsolata, illetve az általános lelkiállapot kerül bemutatásra. 21

22 A családi állapot vizsgálata A kérdőívet kitöltők családi állapota szerint a válaszadók közül a legtöbben azok vannak, akik házasságban élnek, 52,5%-ot képviselnek. A második legnagyobb csoportot a hajadonok/nőtlenek tábora adja, 22,5%-kal. A továbbiakban az elváltak 20%-ot, az özvegyek pedig 5%-ot képviselnek válaszadásaik során. A párkapcsolattal kapcsolatos kérdések A családi állapottal függ össze szorosan a párkapcsolat kiegyensúlyozottságával kapcsolatos kérdéskör is. A két kiugró érték csoportjába azok tartoznak, akik teljes mértékben elégedettek a párkapcsolatukkal, ők 45%-ot képviselnek. Valamint 27,5%-nak nincs párkapcsolata. A magány, az egyedüllét sok pszichés és lelki betegség okozó forrása lehet. Ahogy az a tény is a lelki egyensúly befolyásolója, hogy valaki mennyire tud könnyen kilépni egy rossz párkapcsolatból. A válaszadók 45% nem tud kilépni egy rossz kapcsolatból, inkább viseli annak minden kellemetlen következményét, mely az egészségi állapotára, önértékelésére is rányomja a bélyegét. Az ember társas lény, de arra a kérdésre, hogy Képes-e egyedül is jól érezni magát?, 16 fő válaszolta azt, hogy igen, néha jól érzi magát egyedül. További 15 fő vélekedik akként, hogy jó, ha van párkapcsolat, de egyedül is jól érzi magát. 22

23 Általános lelkiállapot jellemzése Arra a kérdésre, hogy ki mit tart a legfontosabbnak az életben, az alábbi kimutatásból egyértelműen látszik, hogy az egészség, illetve boldogság és harmónia az anyagi jóléten felül kerekedik. A fenti grafikonból az látható, hogy a kérdőíveket kitöltők 85%-a alapvetően boldognak érzi magát, ami egy rendkívül meglepő, és igen bíztató adat, azonban az itt megjelent százalékos arányt nem kezelhetjük hiteles adatként, mivel a kiértékelés folytatásából sajnos kiderül, hogy ez az arány nem fedezheti a valóságot. Nincs ebben semmi meglepő, ha átgondoljuk, hogy a boldogság maga egy viszonylag nehezen megfogható lelkiállapot, s az ilyen kérdésekre adott válaszok gyakran a pillanatnyi hangulatot tükrözik akkor is, ha nem a pillanatnyi hangulat meghatározását hivatottak vizsgálni. A kiegyensúlyozottság vizsgálatánál máris megfeleződött azok száma, akik többnyire kiegyensúlyozottnak érzik magukat (16 fő, ami a megkérdezettek 40%-a), s mivel a kiegyensúlyozottság lelki harmóniát (boldogságot) takar, a gyakran fennálló hangulatváltozás nem megfelelő állapot az alapvető boldogságérzetre. A válaszadók 35%- a érzi úgy, hogy gyakran változik a hangulata, és a megkérdezettek 25%-a nem adott választ a kérdésre. A kiegyensúlyozott lelki állapot, a harmónia, hasonlóképpen a boldogság érzetéhez nem igazán konkrét, és jól megfogható állapotok, s ezt is befolyásolhatja a pillanatnyi hangulat. A dolgozók majdnem 52,5%-a sokszor fáradt és feszült. A fáradtság, és feszült hangulat sokkal konkrétabb megfoghatóbb állapotok, a kiegyensúlyozottságnál és a boldogságnál, így ez az adat az, amit igazán reálisnak tekinthetünk, hiszen aki gyakran fáradt és feszült, nem lehet alapvetően boldog, mivel a fáradtság és a feszült hangulat a boldogság érzetét kizárja. 23

24 Megállapítható tehát, hogy a válaszadók hozzávetőlegesen 47,5%-a nem igazán kiegyensúlyozott, gyakran fáradt, feszült, és hangulatváltozásokat él át, éppen ezért az intézmény részéről javasolt lenne a lelki kiegyensúlyozottságot megcélzó csoportos, vagy egyéni foglalkozások biztosítása. A stressz mértékének vizsgálata Amint a fenti diagramból is láthatjuk, a dolgozók 75%-a érzi úgy, hogy az életében fennálló stressz kezelhető mértékű. Az ellenőrző kérdésből pedig kiderül, hogy a válaszadóknak 57,5%-a érzi úgy, hogy teljes mértékben képes megfelelni a fizikai és szellemi kihívásoknak, és a 42,5%-a csupán részben tud megfelelni. Az alvás vizsgálata Az alvás vizsgálatánál láthatjuk, hogy a válaszadók 35%-ának nincsenek alvási nehézségei. Az alvásnál megjelenő nehézségek feszültségre, valamilyen fennálló stresszre utalnak az esetek túlnyomó részében, azonban azt is figyelembe kell venni, hogy az alvási problémákkal küzdők bizonyos százaléka valamely külső okból ébrednek fel az éjszaka folyamán. (Pl.: házastárs horkolása, forgolódása, szomszédból hallatszó gyereksírás, hangos zene, televízió, a lakás túl hideg, vagy meleg, stb) 24

25 Előfordulhat az is, hogy a válaszadó alvásigénye nem indokolja a hosszabb alvást, illetve amennyiben az alvás mély fázisú, pihentető, azért nem tud visszaaludni, mert kipihente magát. A felsorolt körülmények fennállása esetén ugyan kevéssé kipihent lehet az illető, azonban a kiegyensúlyozottságára nem feltétlenül hat A kérdőívet kitöltők szabadidejének alakulása Jelen fejezetben arra voltunk kíváncsiak, hogy a megkérdezettek mivel töltik el szabadidejüket, illetve ehhez kapcsolódóan szerettük volna feltérképezni a testmozgással, sporttal kapcsolatos tevékenységeket is. Szabadidő alakulása, azt mivel tölti el? A válaszadók 77,5%-ának van szabadideje. Arra a kérdésre, hogy ezt a szabadidőt hogyan töltik el, összességében változatos képet kaptunk. A megadott alternatívák a következők voltak: intenzív testmozgással, olvasással, kirándulással, kertészkedéssel, tanulással, illetve egyéb lehetőségekkel. A megkérdezettek 70%-ának van valamilyen hobbija. Ez azért fontos nekünk a lelki egészség szempontjából, mert manapság bizonyított és elfogadott tény, hogy a hobbival rendelkező emberek kevéssé hajlamosak a depresszióra. A hobbin kívül a baráti kör megléte szintén kevéssé hajlamosít a depresszióra, nézzük meg, hogyan alakul ez a kérdőívet kitöltött dolgozók körében! 25

26 Amint láthatjuk, itt is egy igen bíztató adattal dolgozhatunk. Ennél a kimutatásnál fontos megjegyezni, hogy a pszichológiai vizsgálatok szerint azoknak van nagyobb esélye a kiegyensúlyozottságra, akik néhány, vagy egy jó baráttal büszkélkednek, hiszen a sok jó barát a legtöbb esetben azt takarja, hogy az illető ugyan sok emberrel áll kapcsolatban, de feltételezhető, hogy bensőséges, baráti viszonyt nem ápol egyikkel sem. Hiszen a barátság azzal segít az emberen, hogy azt ápolják, gyakran találkoznak, szinte minden történést megosztanak egymással, sok baráttal pedig igen nehéz ezt a viszonyt, mint minőségi kapcsolatot fenntartani. Ennél a kimutatásnál látszik, hogy a megkérdezettek 50%-a jár el rendszeresen társaságba, vagy közösségi programokra. Ez az arány nem tekinthető bíztatónak, hiszen közösségi programnak számít a baráttal, barátnővel való beszélgetés is, egy vendégség, amit az ember otthon szervez. Érdekes ez az adat, ha figyelembe vesszük, hogy a válaszadók nagyon magas százaléka baráti körrel rendelkezik, s több, mint 70%-nak hobbija is van. Ebből megállapítható, hogy a dolgozók legnagyobb többségének olyan hobbija van, ami inkább magányos jellegű, s nem közösségi, valamint feltételezhető az is, hogy a baráti társasággal nem személyesen, vagy nem rendszeresen tartják sokan a kapcsolatot. Mindez azért nem bíztató, mivel a közösségi programokon való viszonylag rendszeres részvétel a kiegyensúlyozottságot, a feltöltődést hivatott szolgálni, s amerikai kutatások szerint még az introvertált személyiséggel rendelkező embereknek is elengedhetetlen, hogy társaságba járjanak. Nyilván a közösségi programokon való részvételt a jelenlegi gazdasági helyzet visszaszoríthatja, azonban városunkban is sok ingyenes program biztosított az itt élők számára, nem beszélve a saját magunk által szervezett, s nem nagy pénzbefektetést igénylő baráti összejövetelekről. Mindebből feltételezhető, hogy a dolgozók javarésze nem, vagy ritkán szervez, vagy enged meg magának olyan alkalmat, amely ünnep jellegű, amely más, mint a többi szürke hétköznap, amely sajnos hajlamosít a depresszív hangulatra, a fásultságra. 26

27 Célzottan a testmozgással kapcsolatos kérdések alakulása A kimutatásban jól látható, hogy a válaszadók csaknem fele (47,5%) egyáltalán nem sportol, nem tornázik. A nem sportoló dolgozóknak fele túlsúlyos, vagy súlyosan túlsúlyos, így kijelenthető, hogy az előzőekben megfigyelt magas arányban előforduló súlyprobléma a rendszeres mozgás hiányával egyenes arányos. Az intézmény részéről elengedhetetlen tehát, hogy a testsúly normalizálása, s így az ettől kialakult vagy kialakuló betegségek megszüntetése érdekében táplálkozás-tanácsadásokat - kifejezetten a szénhidrátfogyasztásra fókuszálva -, és mozgásprogramokat tegyen lehetővé. A 49. kérdésnél kíváncsiak voltunk arra, hogy amennyiben nincs rendszeres mozgásprogramja, mozogna-e rendszeresen. Bíztató, hogy a válaszadók több mint a fele, 55% igennel válaszolt. Köztudott, hogy a mozgás és a sport az egészséges táplálkozás mellett kulcsfontosságú a jó egészség kialakításához és hosszú távú megőrzéséhez, ezért az intézmény részéről elengedhetetlen, hogy különböző mozgásprogramokat tegyen lehetővé. Jó kampányokkal, vonzó közösségi és mozgásprogramokkal még bizonyára jó néhány fő átcsábítható lenne, abba a csoportba, akik nyitottak a mozgásprogramokra és tesznek/tennének egészségük javításáért. 27

28 Miszerint mit sportolna szívesen többen jelöltek több választ. A legkiemelkedőbb a biciklizés (40%). Népszerű még az aerobik (32,5%) és a tánc (27,5%). Többen jelezték a futás, aerobik, bicikli és tánc együttes megjelölését, ami azt feltételezi, hogy nagy az érdeklődés és sokan többféle mozgási lehetőség közül választanának, ha az adott lenne. Az ideális mozgásmennyiség meghatározásánál 22 fő válaszolta azt, hogy szerinte hetente 1-2 alkalommal 1 órát kellene testmozgásra fordítani, és 18 fő a hetente minimum 3 alkalommal 1 órát jelölte meg ideális időtartamnak. A településen szervezett mozgási lehetőségekre vonatkozó kérdésre 33 fő jelezte, hogy igen van Bátaszéken szervezett, társas mozgási lehetőség. 7 fő a nem választ nevezte meg. A civil szervezeteknek, önkormányzatnak, a helyi lakosoknak kellene többet tennie azért, hogy ismertek legyen Bátaszéken a mozgási lehetőségek. (pl. plakátok, helyi kábel tv, helyi újság, szülői értekezletek stb.). Meglepően kevesen jelezték, hogy eljárnának-e a településen szervezett mozgásprogramokra, a megkérdezettek negyede. Igen magas az arány (65%) nem jár el, további 4 fő nem válaszolt a kérdésre, akik valószínűsíthetően a nem választ adók táborát erősítenék. Ennek az okát érdemes lenne boncolgatni. A nem mögött lévő indoklások sok esetben arra irányulnak, hogy nincs kedv és nincs idő. De sokan nem indokolják meg. Az egészségprogramnak ezen 30 fő a lehetséges célcsoportja, az ő körükben kell felhívni a figyelmet az egészség megőrzésére és javításának lehetőségeire, őket kell bevonni a programokban, hogy a szemléletmódjuk és hozzáállásuk változzon. Az 55. kérdés esetében arra kérdeztünk rá, hogy mit gondol annak okaként, hogy nincs társas mozgási lehetőség. Hárman véli úgy, hogy nincs oktató, hárman jelezték, hogy nincs megfelelő helység, és hárman azt mondták, hogy a helyiség túl kicsi, felújításra szorulna. Hárman egyéb választ húztak be, de a többiek üresen hagyták a kérdés megválaszolását. A kerékpárút létezése kapcsán született válaszok a következők: 36 fő nyilatkozta, hogy van kerékpárút belterületen, és 4 jelezte, hogy nincs kerékpárút! Pedig van a településnek kerékpárútja. Javasoljuk kerékpárút használatát népszerűsítő megmozdulásokat, akciókat. 19 fő használná szívesen a kiépített bicikli utat, vagyis a hajlandóság megvan a használatára, csak további promótálást igényel Elégedettség, önelfogadás 28

29 A lelki kiegyensúlyozottságnak nagyon fontos része, hogy mennyire képes az ember elfogadni önmagát, beszéljünk akár külső, akár belső tulajdonságokról. Sajnos, amint azt a kimutatásból is láthatjuk, a válaszadók több mint 70%-a valamilyen szinten elégedetlen önmagával. Kutatások bizonyítják, hogy a nem megfelelő önbizalommal rendelkező emberek a kudarcokat felnagyítják saját életükben, a sikereket pedig nem jól fogadják, nem tudják azt igazán megélni, átélni. Ez sajnos minden esetben a munkára és a párkapcsolatra is kihathat. Amint az látható, a válaszadók 27,5%-a büszkélkedhet teljes mértékű elégedettséggel. Nyilvánvaló, hogy az élet alakulásával való elégedettséget nagyon sok minden befolyásolja, azonban a boldogságérzetet mindenképpen csökkenti mind a magunkkal, mind pedig bizonyos körülményünkkel való elégedetlenség. Érdekes mindezek után, hogy a válaszadók önelfogadásának értékével szemben kiemelkedően magas azoknak az aránya (85%), akik boldognak érzik magukat, és a dolgozók 75%-a saját bevallása szerint kap annyi szeretetet és figyelmet, amennyire szüksége van. Ez alátámasztja, hogy az élettel és magukkal való elégedetlenség nem a pár, a család, a barátok, vagy esetlegesen a munkatársak hozzáállása, viselkedése miatt alakult ki, hanem nyilvánvalóan azért, mert az illető személyek önmagukat nem képesek elfogadni, vagy megfelelő mértékben szeretni. Az intézmény részéről fontos lenne az önmagával vagy életével nem teljesen elégedett személyek számára olyan alkalmak biztosítása, mellyel nőhet önbizalmuk, melyek az önismeretet és a személyiségfejlesztést tűzik ki célul. 29

30 4. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI STRATÉGIA A stratégia készítése fontos lépés a jelenlegi helyzet felmérése és a célok meghatározása után, hogy minél hatékonyabb megoldást találjunk a problémák kezelésére. Az egészségtervhez kapcsolódó stratégiaépítés az alábbi 3 pilléren nyugszik: 1. SWOT analízis (cél, hogy kirajzolódjanak a stratégiai irányok, mint az erősségek és lehetőségek, valamint az operatív, gyors beavatkozást igénylő területek, mint a gyengeségek és veszélyek); 2. Célmeghatározás (átfogó-, rövidtávú-, középtávú- és hosszú távú célok meghatározása); 3. Beavatkozási területek meghatározása (egészségtudatosság, egészséges táplálkozás, aktív mozgás, stressz-kezelés, mentális egészségvédelem, szenvedélybetegségek megelőzése és csökkentése) SWOT analízis A SWOT analízis célja, hogy feltárja az adott terület erősségeit (Strengths), gyengeségeit (Weaknesses), a lehetőségeket (Opportunities) és a veszélyeket (Threats). Az erősségek belső tényezők, pozitív dolgok, amik jól működnek és ezekre alapozva tudunk tovább építkezni. Azon sajátosságaink, melyek alkalmas kitörési pontot jelenthetnek szervezetünk számára a jelen helyzetből egy jobb minőségű jövő felé. A gyengeségek mindig belső tényezők, olyan dolgok, amik nem jól működnek, melyeket nem szabad elhanyagolni, és abba az irányba kell terelni, hogy jobb legyen, esetleg meg is szűnjenek. Minden szervezetnek vannak gyengeségei is, melyek kiküszöbölése hozzájárul ahhoz, hogy a jövő lehetőségeit ki tudjuk használni. A lehetőségek külső tényezők, amelyeket nem tudunk befolyásolni, de kedvezőek, és rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket. A veszélyek olyan negatív külső tényezők, melyek korlátok, és amelyeket nem tudunk befolyásolni. Csökkentik a siker esélyeit és kockázatot is jelentenek. Ezek számba vétele nagyon fontos, hogy reálisan fel tudjuk mérni, és idejében kezelni tudjuk az akadályokat. 30

31 ERŐSSÉGEK (Strengths) Az intézmény szakmai előírások az egészségvédelem, a munkavédelem területén is szigorú szabályokat rögzítenek. A felmérésben részt vett dolgozók 75% rendszeresen részt vesz orvosi vizsgálatokon. A felmérésben részt vett dolgozók étkezési szokásai a 60-75%-ban egészségesnek mondhatók. A felmérésben részt vett dolgozók 50%-a rendszeresen végez testmozgást. A felmérésben részt vett dolgozók 50 %-a nem szed rendszeresen gyógyszert. A felmérésben részt vett dolgozók 67,5%-a soha nem dohányzott, és további 10%-a több mint 3 éve leszokott. GYENGESÉGEK (Weaknesses) A felmérésben részt vett dolgozók 47,5%-a nem mozog, sportol rendszeresen. A felmérésben részt vett dolgozók 25%-a túlsúlyos, vagy súlyosan túlsúlyos. A felmérésben részt vett dolgozók 22,5%-a rendszeresen vagy alkalmanként dohányzik. A felmérésben részt vett dolgozók 57,5%-ánál fenn áll egészségügyi probléma. A felmérésben részt vett dolgozók fele rendszeresen szed gyógyszereket. A felmérésben részt vett dolgozók 65%-a fogyaszt minden nap szénhidrátot. 31

32 LEHETŐSÉGEK (Opportunities) A mozgás, sportolás népszerűsítése, erre alkalmas programok szervezése, hozzáférhetőségének biztosítása az intézményben. A testsúly normalizálását célzó programok, előadások, tájékoztató programok. A felvilágosító előadások, szűrési programok a szív-és érrendszeri problémák, valamint mozgásszervi betegségek megcélzásával. A felvilágosító előadások, dietetikusi és orvosi tanácsadás a vérnyomás normalizálását célozva, rendszeres vérnyomásmérés lehetőségének biztosítása. Táplálkozási tanácsadás, különösen a szénhidrát kiváltására, vagy helyettesítésére vonatkozóan. Szűrővizsgálatok népszerűsítése, szűrési programok biztosítása. A dohányzásról való leszokást segítő programok támogatása Hobby-k, vagy más érdeklődési területeket célzó közösségi programok szervezése, biztosítása az intézményben Családi programok szervezése a dolgozók családjainak bevonásával. VESZÉLYEK (Threats) A dolgozók nagy számánál már olyan előrehaladott állapotú elváltozások, betegségek alakultak ki, amik életmódváltással már nem fordíthatók vissza. A szabadidős programok csak nehezen, vagy nem a szükséges intenzitással összeegyeztethetők a családi élettel. Nem sikerül a tartósan forrást teremteni - támogatókat szerezni - az egészségvédelmet célul kitűző programok finanszírozására. A dolgozók kitartása, motivációja nehezen fenntartható így a várt eredmények is elmaradnak. 32

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERVE 2014.

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERVE 2014. BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERVE 2014. Testben, lélekben egészséges Bátaszék TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0914 Tartalom 1. A TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE, SZÜKSÉGESSÉGE, KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERVE 2014. Egészségre nevelő életmódprogram Bogyiszló településen TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1178 Készítette Bogyiszló Község Önkormányzata megbízásából a Kapos-Faktor

Részletesebben

KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV

KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV Egészségfejlesztési programok KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV 2015. március Tartalom Bevezető... 4 A Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda és az egészségterv létrejöttének háttere... 7 A Balatonalmádi egészségterv

Részletesebben

Felsőzsolca Város Önkormányzatának egészségterve

Felsőzsolca Város Önkormányzatának egészségterve Felsőzsolca Város Önkormányzatának egészségterve 2013. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér... 4 2. Elméleti háttér Az egészség-tervezés módszere... 5 3. Az egészség... 8 3.1. Az egészség meghatározása... 8 3.2.

Részletesebben

BÜKKSZENTERZSÉBET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERV. 2013. év

BÜKKSZENTERZSÉBET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERV. 2013. év BÜKKSZENTERZSÉBET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERV 2013. év Készítette: Global Hr Partner Kft. 1 Tartalom I. Bevezetés... 3 Az egészség fogalma, általános helyzetkép... 3 A Települési Egészségterv...

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERV Gerő Attila polgármester Sióagárd, 2015. március 05. Megjegyzés [K1]:??????????? Az egészség alapvető emberi jog, ami teljes fizikai, lelki és társadalmi

Részletesebben

Balatonszemes település egészségterve. Lezárva: 2011. augusztus 8.

Balatonszemes település egészségterve. Lezárva: 2011. augusztus 8. Balatonszemes település egészségterve Lezárva: 2011. augusztus 8. 1 Tartalom Vezetői összefoglaló...4 Bevezető gondolatok...6 Az egészségterv háttere, szükségessége, célja... 6 Az egészségfejlesztésről

Részletesebben

DRAGON AQUA SE EGÉSZSÉGRE NEVELŐ PROGRAMJA. mely készült a TÁMOP 6.1.2 11/1-2012-1437 Egészségre nevelő programok megvalósítása kapcsán. 2013-2017.

DRAGON AQUA SE EGÉSZSÉGRE NEVELŐ PROGRAMJA. mely készült a TÁMOP 6.1.2 11/1-2012-1437 Egészségre nevelő programok megvalósítása kapcsán. 2013-2017. DRAGON AQUA SE EGÉSZSÉGRE NEVELŐ PROGRAMJA mely készült a TÁMOP 6.1.2 11/1-2012-1437 Egészségre nevelő programok megvalósítása kapcsán. 2013-2017. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Állapot leírás Problématérkép

Részletesebben

E Sped 2003 Kft Egészségterv

E Sped 2003 Kft Egészségterv E Sped 2003 Kft Egészségterv Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Az egészségről... 3 1.1 Az egészség fogalma, összetevői... 3 1.2 Magyarországi nézetek, általánosságok a köztudatban... 4 1.3 Az elmúlt évek

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERVE 214. a 153/214. (VI.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadva TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ 3. oldal 1. A települési egészségterv háttere,

Részletesebben

Príma-Soft Kft. Miskolc TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010. si terv. egészségfejleszté. Munkahelyi

Príma-Soft Kft. Miskolc TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010. si terv. egészségfejleszté. Munkahelyi 201 1. Munkahelyi egészségfejleszté si terv TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010 Príma-Soft Kft. Miskolc T A R T A L O M Tartalom... 2 I. Bevezető... 3 I. 1. Egészségfejlesztési stratégia... 3 I. 2. Az egészség fogalma...

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. Az egészség fogalma... 4 1.2. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők... 5 1.3. Az egészség

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE

PAPKESZI KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE PAPKESZI KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 376/2009. (XI.4.) számú határozatával elfogadta. Papkeszi, 2009. 1 I. Bevezetı A program háttere, szükségessége Az 1949.

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012- 1570 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Szank Község szervezésében. Egészségterve.

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012- 1570 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Szank Község szervezésében. Egészségterve. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012- 1570 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Szank Község szervezésében SZANK KÖZSÉG Egészségterve Készítette: SZANK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA a Dialara Kft. szakmai közreműködésével

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 5k,f. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Kőbánya Egészségügyi Programjáról I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

FEJLESZTHETİ EGÉSZSÉG Módszertani útmutató egészségtervekhez

FEJLESZTHETİ EGÉSZSÉG Módszertani útmutató egészségtervekhez FEJLESZTHETİ EGÉSZSÉG Módszertani útmutató egészségtervekhez Tartalom FEJLESZTHETİ EGÉSZSÉG... 0 I. Bevezetı gondolatok... 1 III. Egészségterv színtér alapú megközelítés... 6 V. Az egészségterv, mint ciklikus

Részletesebben

A KISKUNMAJSAI FOOTBAL KLUB EGÉSZSÉGTERVE

A KISKUNMAJSAI FOOTBAL KLUB EGÉSZSÉGTERVE Együtt,sportosan egészségünkért! TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1667 A KISKUNMAJSAI FOOTBAL KLUB EGÉSZSÉGTERVE Készítette: Fülöpné Kiss Katalin, okleveles népegészségügyi szakember 2014 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben Pályázati azonosító: TÁMOP- 6.1.2-11/1/-2012-0772 Pályázat címe: Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programoklokális

Részletesebben

Idősügyi stratégia. Rózsaszentmárton 2010

Idősügyi stratégia. Rózsaszentmárton 2010 Idősügyi stratégia Rózsaszentmárton 2010 Készítette: Lukácsné Szabó Alexandra Őszirózsa Gondozási Központ Intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. Az időskor fogalma 1.2. Idősek a WHO szerint

Részletesebben

DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZABADIDŐ ALAPÍTVÁNY

DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZABADIDŐ ALAPÍTVÁNY DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZABADIDŐ ALAPÍTVÁNY AKTUALIZÁLT EGÉSZSÉGTERV 2013. Szeged, 2013. Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi. Arthur Schopenhauer A szervezeti egészségterv

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMTERVE

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMTERVE TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1253 8252 BALATONSZEPEZD, SZEGFŰ KÖZ 1. www.szepezd.hu mail: szepezd@nepfoiskola.hu tel.: 06 (87) 655 192 DR. KIRÁLY TÜNDE MIHÁLYFI MÁRTA - DR. SZIGETI TÓTH JÁNOS A TEST ÉS A LÉLEK

Részletesebben

Hatásvizsgálati az egészség szempontjából

Hatásvizsgálati az egészség szempontjából Előterjesztések hatásvizsgálata Hatásvizsgálati az egészség szempontjából kézikönyv Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és Útmutató módszertani az előterjesztések

Részletesebben

Megelőzés és egészségfejlesztés Elméleti bevezető

Megelőzés és egészségfejlesztés Elméleti bevezető Elméleti bevezető Megelőzés és egészségfejlesztés Elméleti bevezető Az egészség nagy kincs, az egyetlen, amely arra érdemes, hogy ne csak verejtéket, fáradtságot, vagyont vesztegessünk reá hiszen nélküle

Részletesebben

2009-2014 Elfogadva: Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2009.(05.19) határozatával

2009-2014 Elfogadva: Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2009.(05.19) határozatával ERDŐKERTES és IFJÚSÁGA 2009-2014 Elfogadva: Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2009.(05.19) határozatával HOL MIÉRT TARTUNK MOST TARTUNK ITT? HOGYAN MERRE JUTHATUNK EL ODA? LÉPHETÜNK TOVÁBB

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

A kapuvári Polgármesteri Hivatal egészségterve Lezárva: 2011. április 19.

A kapuvári Polgármesteri Hivatal egészségterve Lezárva: 2011. április 19. A kapuvári Polgármesteri Hivatal egészségterve Lezárva: 2011. április 19. Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Bevezetés az egészségterv háttere, szükségessége, célja... 5 A település rövid bemutatása...

Részletesebben

Asztalitenisz Sport Klub Szeged TÁMOP-6.1.2-11/1-2012 program EGÉSZSÉGTERV. Szeged Tarján városrész 2013.

Asztalitenisz Sport Klub Szeged TÁMOP-6.1.2-11/1-2012 program EGÉSZSÉGTERV. Szeged Tarján városrész 2013. Asztalitenisz Sport Klub Szeged TÁMOP-6.1.2-11/1-2012 program EGÉSZSÉGTERV Szeged Tarján városrész 2013. 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Az egészségfejlesztésről röviden... 3 1.2. Az egészségterv háttere,

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia. Ózdi Kistérség. Készült az Ózdi Kistérség megbízásából 2014.

Kistérségi Gyerekesély Stratégia. Ózdi Kistérség. Készült az Ózdi Kistérség megbízásából 2014. Kistérségi Gyerekesély Stratégia Ózdi Kistérség Készült az Ózdi Kistérség megbízásából 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezetés - a kistérségi gyerekesély stratégia szükségessége... 4 II. A Legyen Jobb a Gyerekeknek

Részletesebben