HíRMONDÓ. IX. évfolyam 7. szám o k t ó b e r ZSOMBÓI. Me g n y í l t a z s o m b ó i Bó b i t a. Me g h í v ó a Hu m á n.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HíRMONDÓ. IX. évfolyam 7. szám 2011. o k t ó b e r ZSOMBÓI. Me g n y í l t a z s o m b ó i Bó b i t a. Me g h í v ó a Hu m á n."

Átírás

1 IX. évfolyam 7. szám o k t ó b e r ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Me g n y í l t a z s o m b ó i Bó b i t a Bö l c s ő d e In t e r j ú Se m j é n Zs o l t m i n i s z t e r e l n ö k-h e l ye t e s s e l Me g h í v ó a Hu m á n Sz o l g á l t a t ó Kö z p o n t átadó ünnepségére Eg é s z s é g h é t ré s z l e t e s p r o g r a m Gu i n n e s s r e k o r d s z ü l e t e t t Zs o m b ó n - g ye re k s z á j

2 megnyílt a bölcsődénk HÍRMONDÓ 2 Minden település életében vannak olyan események, amelyek visszatekintve egy időszak végét és egyben egy új szakasz kezdetét jelzik. Zsombó megint egy ilyen pillanathoz érkezett szeptember 27-én, amikor dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes úr és dr. Kiss-Rigó László püspök atya közreműködésével ünnepélyesen átadásra került a megépült Bóbita Bölcsőde. Sok érzés kerítette hatalmába az ünnepségen részt vevőket. Az óvodások, iskolások és Valika verse méltó hangulatot teremtett az alkalomhoz. dr. Mezey Róbert a Csongrád Ti s z t e l t s z ü l ő k, n a g y s z ü l ő k, Zs o m b ó i a k é s t á m o g a t ó i n k! Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki a Zsombói Bóbita Bölcsőde átadó ünnepségét támogatásával, munkájával, jelenlétével színesebbé tette. Minden, gyermekét beíratni vágyó szülőt sok szeretettel várunk. A Bölcsőde parkosításához minden segítséget elfogadunk. Köszönettel: Maróti Józsefné Bölcsődevezető A BÓBITA BÖLCSŐDE á t a d ó ü n n e p s é g e t t á m o g a t á s u k k a l s e g í t e t t é k: Eurofood 2000 Kft. Gyuris Attila Gyuris László Jóbarát Vendéglő - Nagyapáti Roland Juhász Zsuzsanna Németh Róbert Prémium Fruct Kft. - Rácz József Sípos Mihályné Virágpaletta Növény és Dekorációs Áruház KÖSZÖNJÜK! Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal vezetője beszédében Zsombót bezzeg falunak emlegette. Többféle munkaköre során került kapcsolatba a községünkkel és a korábbi valamint a jelenlegi fejlődését, dr. Faragó M. Vilmos előre látó és a jelenlegi Képviselő-testület településfejlesztő politikáját emelte ki. Megtiszteltetés, hogy dr. Semjén Zsolt beszédében példaként állította településünket az ország elé, hogy összefogással, akarattal és a nehézségek leküzdésével igenis lehet előre jutni. Zsombó pozitív példát mutatott a bölcsőde építésével. Csak akkor tud előre jutni az ország, illetve egy közösség, hogyha az Az erdőnek olyan szaga volt, mint egy régi, nemes fából faragott ruhásszekrénynek. Márai Sándor: Négy évszak Megnyílt a zsombói Bóbita Bölcsőde Kedves Zsombóiak! Eg y ü t t ü n n e p e l t ü n k emberekben megvan az akarat arra, hogy egyről a kettőre jusson. Dr. Kiss-Rigó László felhívta a figyelmet arra, hogy az egészséges összefogás jele, hogy az önkormányzati intézményből majd az egyháziak várják a gyerekeket. Zsombó Község Képviselő-testülete és a magam nevében köszönöm mindenkinek a Bóbita Bölcsőde létrejöttéért végzett munkáját. Köszönöm az átadó ünnepségen közreműködők, segítők, támogatók önzetlenségét, munkáját. Az intézmény dolgozóinak jó Azért, mert szerettek jöttem a világra. S lettem uj fény, csillag, szülők boldogsága. Szeressetek engem, igaz szeretettel! Kincsetek vagyok: kicsi kincs, de Ember. egészséget kívánok, bízom benne hogy meleg, óvó fészekké varázsolják gyermekeinknek e szép új intézményt. A családoknak pedig kívánom, hogy örömmel és bizalommal tudják igénybe venni a településünkön értük létrehozott új ellátást. A gyerekek október 3-ától birtokba vették az intézményt. Jelenleg 25 gyermeket írattak be, ami januártól az előzetes jelzések szerint további 10 gyermekkel fog növekedni. Tisztelettel: Gyuris Zsolt polgármester Talán ezt a sóhajt hozta valahonnan a szél, és hallották meg sokan közülünk, akik tettek azért, hogy boldogságot, megelégedettséget hozzon Zsombóra az új Bölcsőde. Boldogságot azoknak, akik eddig nem tudtak visszamenni dolgozni, mert nem volt kire hagyni szemük fényét. Boldogságot azoknak, akik így munkát kaptak az új intézménybe, és több pénz kerül a családi kasszába. Jó érzést boldogságot, azoknak akik szemlélői a változásoknak, és örömmel veszik tudomásul, ismét gyarapodott Zsombó. A pici emberkék pedig, bár kiszakadtak az otthoni közegből, de szerető kezek veszik át Őket reggel, és foglalkoznak Velük, barátokat kapnak, megtanulnak együtt játszani, mintha egyszerre 7-8 testvérkéjük lenne. Nagyon kellett már ez az intézmény! Szépen belesimul az Óvoda- Iskola közé, emelve a központ egységét. Az átadó ünnepségre szép számmal eljöttek a falu lakói, és a közeli községek városok elöljárói. Így kell ezt,örülni a szépnek, és a jónak, mert az összefogásból mindenki nyer. Emelte az ünnepség fényét, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Kiss-Rigó László Szeged-Csanád Egyházmegye Püspöke, szépen méltatták a falvak összetartását, előre haladását. A műsor összeállítása is megmutatta, milyen sokat jelent, ha jó célt szolgál. Helyet kapott benne a falu apraja-nagyja. Az új intézményvezető Marótiné Erika igazi profi módra megírt bemutatkozással egybekötött vállalással adta tudtára szülőnek, nagyszülőnek, hogy jó helyre hozzák a kicsiket reggelente, mert család helyett család várja Őket és úgy vigyáz rájuk minden dadus és gondozó, mint a szemük fényére. Szalma Imréné

3 megnyílt a bölcsődénk Közreadjuk Gyuris Zsolt polgármester úr ünnepi beszédét azok számára, akik nem tudtak eljönni a bölcsőde átadó ünnepségre: Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr, Püspök Úr, Polgármester Kollégák! Kedves Zsombói Szülők! Kedves Vendégeink! A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója olyan nékünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség. mondta Gárdonyi Géza. Minden családnak célja és legfőbb értelme, hogy gyermekeket vállaljon, és a szülők átadják mindazt a tudást és szeretetet, amit magukban hordoznak: Minden gyermek ígéret. A gyermekek megszületnek, növekednek, aminek láttán a szülők boldogok. Ennek a bölcsődének a születése ugyanolyan a község számára, mint a családban a gyermek. Egy ígéret volt a létrejötte, és gyönyörűség, hogy megvalósult. Azonban egy további ígéretet hordoz magában. Annak az ígéretét, hogy a községnek fontosak a lakosai és segíti őket, amikor arra van szükség. Tisztelt hölgyeim és uraim! Zsombón először az iskolák, majd - évtizedekkel később a helyiek összefogásának jóvoltából kinyitott óvoda szolgálta a gyermekek nevelését. Az óvoda megalapítása óta ismét eltelt néhány évtized, és most egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk. Ezentúl a legkisebbeket itt az iskola és az óvoda szomszédságában a Bóbita bölcsőde várja! Teljessé vált ezáltal az intézményellátottság. Csak fel kellett építeni. Ez persze könnyűnek tűnik, de Ady Endre szavaival élve: Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. Mi zsombóiak bátran álmodtunk. Az álmokból tervek, a tervek megvalósulásából nagy dolog született. Fotó: Schmidt Andrea Délmagyarország Ezt a napot valamikor 6 évvel ezelőtt álmodtuk meg. Akkor egy összefogás körvonalazódott Zsombón. Az összefogásból lázas szellemi műhelymunka, helyzetelemzés, választási program, nyertes választás lett. Az új képviselő-testület Családi Napközit hozott létre a 2-3 évesek számára, amely szeptemberében nyitotta kapuit. Folyamatos működése alátámasztotta az addig feltételezett igényt, szükség van bölcsődére Zsombón. Ezt követte a mindennapi munka. Kerestük a forrást a közel 170 millió Ft-os beruházáshoz. Szilágyi Ferenc építész elkészítette a terveket és a költségvetést. Közben megnyílt a pályázati lehetőség is a Dél-alföldi Operatív Programban. A Polgármesteri Hivatal dolgozói által megírt pályázatot benyújtotta a képviselő-testület, amelyet siker koronázott. Támogatási szerződés megkötése következett a VÁTI közreműködésével, majd közbeszerzés. A kivitelezést tavaly év végén kezdhette meg a nyertes ajánlattevő szegedi HPQ Plusz Kft. Az építést eszközbeszerzés követte, és így eljutottunk odáig, hogy jövő hétfőn megnyithatja kapuit a zsombói Bóbita Bölcsőde. De miért is kell bölcsőde Zsombónak? Mert a bölcsőde jó a családnak és jó a közösségnek. Ha egy zsombói családnak szüksége van rá, hogy az édesanya dolgozzon, és erre lehetősége is van, akkor októberétől a község, az önkormányzat megadja azt a biztonságot, hogy a szülők reggelente nyugodtan menjenek munkába, mert van bölcsődénk, ahol jó kezekben tudhatják gyermeküket. A zsombói bölcsőde biztonságával reményeim szerint a fiatalok bátrabban vállalnak gyermekeket tudva azt, hogy nem kell feladniuk karrierjüket, egzisztenciájukat. Zsombó nagyobb biztonságban tudhatja családjait, remélhetőleg lélekszáma is tovább emelkedik a gyermekvállalási kedv emelkedésével, és az új gyermekintézmény vonzóbbá teszi településünket a lakóhelyet keresőknek. A beruházással most a faluban 7 új munkahely jött létre, ami a harmadik csoport beindulásával további 2-vel bővülni fog. A Bóbita bölcsőde színes épületrészeivel ékköve lett Zsombó központjának. Kedves Új Kolléganők! Eddig arról beszéltem, hogy épült egy fontos közintézmény. De ez eddig csak egy üres épület volt, ami attól válik bölcsődévé, hogy Önök az eddig tapasztalt határtalan lelkesedéssel, megalapozott szaktudással, szeretetteljes hozzáállással szinte otthont varázsolnak belőle, ahová a gyerekek örömmel jönnek és jól érzik magukat. Munkájukhoz kívánok sok sikert, szülői támogatást és mindennapi örömöt! Leodegár, hogyha lombhullató, Örülj! a jövő év páratlan jó. Október Kedves Édesanyák! Az új bölcsőde a biztonság és a segítség mellett a közösség törődését, megbecsülését is kifejezi. Engedjék meg, hogy még egy gondolat erejéig a türelmüket kérjem, különösen a gyermekekét. Az egyszerű avatási ünnepségen túlmutat ugyanis annak a jelentősége, hogy ma együtt lehetünk. Túlmutat, mert azt jelzi, hogy a mi településünkön nem csak beszélünk a közösség fontosságáról, hanem teszünk is érte. Nem csak falut, hanem közösséget is építünk. Mindenekelőtt azzal, hogy odafigyelünk a kisgyermekes családokra, és igyekszünk olyan környezetet, olyan légkört teremteni a számukra, amelyben a gyermekvállalás nem hátrányt és kirekesztettséget jelent, hanem éppen ellenkezőleg: elismerést, megbecsülést. Ezt érezhetik az ide látogató asszonyok, kismamák, gyermekek, családok, akik előtt a mai naptól nyitva áll a szép új bölcsőde, ahol egészségben, biztonságban, barátságos légkörben nevelkedhetnek a zsombói és a környékbeli gyermekek. Engedjék meg, hogy megköszönjem mindazok szorgalmát, akiknek szellemét és keze munkáját dicséri ez a bölcsőde. Hálás szívvel megköszönöm mindenkinek, aki lehetővé tette számunkra, hogy ma itt összegyűljünk. Végezetül kívánom a zsombói családoknak, hogy használják a bölcsőde szolgáltatásait jó erőben, boldogságban és egészségben. Kívánom, hogy a gyermekek sokat fejlődjenek, örömteli napokat töltsenek el itt. Gyuris Zsolt, polgármester népi mondóka 3

4 megnyílt a bölcsődénk HÍRMONDÓ 4 Se m j é n: s z a v a z a t i j o g o t a h a t á r o n t ú l i m a g y a r o k n a k A magyar állampolgárságból egyenes következik, hogy szavazati joguk lesz a határon túl élő magyaroknak Semjén Zsolt szerint. A KDNP-s miniszterelnök-helyettessel a zsombói bölcsőde átadója után beszélgettünk a kormány eddigi munkájáról, illetve az előttük álló feladatokról. A kormányváltás óta eltelt közel másfél év. Hogyan értékeli ezt az időszakot, melyek voltak a legfontosabb elemei a kormányzati munkának eddig? Ha visszatekintek a kormányzásunkra, akkor elmondható, hogy 2010 második féléve azzal telt el, hogy az ország elkerülje az államcsődöt, amibe a szocialisták taszították. Az égben volt a deficit, amit lehoztunk három százalék alá. Megjegyzem, az egész unióban négy olyan ország van, amelyik lemondhatja magáról, hogy 3% alatt tudja tartani a költségvetési hiányt. Miközben az Európai Unióban nulla a növekedés, nem éri el az 1%-ot, gondoljunk például Németországra vagy Franciaországra, addig Magyarországon 2% közelében van a növekedés. Nyilvánvaló, hogyha Németország kicsit öszszekapná magát, s a német növekedés 2-3% lenne, akkor Magyarországon is 3% fölött lenne, hiszen hazánk exportorientált gazdaság, ami alapvetően a német gazdaságtól függ. Összefoglalva, az első félévünkben stabilizáltuk az ország pénzügyi helyzetét, elkerültük azt, hogy Görögország sorsára jussunk. Gazdaságpolitikánk növekedésorientált, ami elsősorban az adócsökkentésben nyilvánult meg és a bürokrácia leépítésében. Biztosítottuk, hogy az ország elindult a növekedés útján, ha pedig az európai konjunktúra kicsit jobb lenne, és Németország, Franciaország gazdasága magához tér, akkor hazánk gazdasága is lényegesen előre tud lépni. Levetette szép ruháit, Csendesen levetkezett; Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra Most az őszi parlamenti ülésszak alatt közel harminc törvényt kell elfogadniuk a képviselőknek. Bírni fogják ezt a feszített tempót? Bírnunk kell, vagyis bírni fogjuk. Az idei esztendő első félévében fő feladatunk az alkotmány megalkotása volt, most a második félévben pedig valóban az, hogy azt a közel 30 sarkalatos törvényt, ami az alkotmányból következik, meghozzuk. Ilyen többek között a közoktatási és a felsőoktatási törvény, az egészségügy kérdése, választójogi törvény, hogy csak hogy a legfontosabbakat mondjam. Az a nem titkolt politikai célunk re, szimbolikusan január elsejére, hogy az ország közjogi berendezkedését lefektessük, és 2012-ben már csak be kelljen járatni. Magyarországot gazdasági értelemben az államadósság ölte meg, hiszen a szocialista kormányok idején GDP-arányosan nézve 53%-ról ez felment 82%-ra. Ennek az adósságterhe már rettenetes nagy volt. Legfőbb célunk, hogy az adósságból ki tudjunk szabadulni, amennyire csak lehet, ezért volt lényeges lépés, hogy azokból a pluszbevételekből, amik befolytak és amit az ország gazdasága lehetővé tett, azokból az államadósságot kezdtük el leszorítani. Annak, hogy ez ne termelődjön újra két alapvető feltétele van az alrendszerek szintjén. Egyrészt kulcskérdés, hogy a nyugdíjrendszer működőképes legyen. Ezért volt elengedhetetlen a banki és üzleti alapú magánnyugdíjpénztárak viszszaterelése az állami szolidaritásba, illetve a privilegizált 40 éves rendőrök nyugdíjának a rendezése. Nonszensz, hogy mindenki másnak az öregségi nyugdíjért kell dolgozni, míg néhány kiválasztott csoportnak, mint például a katonák és rendőrök 40 éves korukban vígan elmehettek nyugdíjba. Ezt nem tudja fenntartani az ország. A nyugdíjrendszer volt az első nagyobb rendszer, amit rendeztünk, most pedig a társadalombiztosítás alrendszere következik. El kell érni, hogy a befizetések és a kifizetések lehetőleg arányban legyenek, és ne kelljen irreális összegeket folyamatosan a költségvetésből átpumpálni az egészségügybe, hanem lehetőleg minél inkább egy működőképes rendszert tudjunk létrehozni. Ezek a feladatok várnak ránk őszszel, illetve például a választójogi törvény megalkotása is. Azt, hogy a határon túli magyarok kapjanak-e szavazati jogot, viták kísérték már eddig is. Ebben a kérdésben mi az ön álláspontja? Mindig azt mondtam, hogy a határon túli magyaroknak lesz szavazati joga. Egyrészt az állampolgárságból definitíve következik a szavazati jog, vagyis az állampolgárság lényeges eleme. A körülöttünk lévő országok szintén megadták határaikon kívül élő nemzettársaiknak e jogot, például Szlovákia, Csehország, Szerbia, Horvátország és Románia is. Az unió 27 tagállamából 24- ben szavazati joga van valamilyen formában a határon túl élőknek, így természetes, hogy a magyarság is megkapja ezt. Az egyik radikális lépésünk az volt, hogy 386-ról 200-ra csökkentjük az országgyűlési képviselők számát. Ennek kicsit több mint a fele egyéni választókörzet lesz, vagyis például Szegeden az szavazhat, akinek oda szól a lakcímkártyája. A listák tekintetében viszont jelentős változás várható, meg fogjuk szüntetni a megyei listákat, az uniós választásokhoz hasonlóan egy országos pártlista lesz, s ugyanarra a listára lehet majd szavazni Budapesten, Szegeden, Pécsett, Sepsiszentgyörgyön és Los Angelesben. A közoktatásai törvényt is kiemelte az ősszel a képviselők előtt álló feladatok közül. Zsombón most egy óvoda átadóján vett részt, mely intézmény mellett óvoda és az általános iskola is immár egyházi fenntartásban működik. Mit tart a legfontosabbnak az egyház által fenntartott intézmények terén? Kiss-Rigó László megyés püspök akkor vesz át intézményt, amikor azt a lakosság elsöprő többsége akarja. Itt Zsombón 90% szavazott az átvétel mellett, mégis érték támadások. A legviccesebb, hogy olyanok részéről, akinek a gyereke nem is járt oda. Hangsúlyoznám hogy az egyházi iskolák az állampolgárok szabad akaratából működnek, és az államnak kettős feladata van az ilyen intézményekkel. Mint intézményben biztosítani kell a vallásszabadságot, és mivel közfeladatot átvállaló intézményről van szó, biztosítani kell a működéséhez szükséges feltéteket. Hiszen az állam és az önkormányzat válláról vesz le terhet az egyház. Az egyházi iskolák színvonala magas, és olyan plusz értéket tudnak hozzáadni a tanításhoz szellemiekben és lelkiekben, ami az egész közösségnek a javára válik. Megvalósult-e a kormányváltás óta minden, amit az egyházi fenntartású iskolák terén szeretett volna elérni a kormány? Az általam legfontosabbnak tartott dolgot megvalósítottuk, ez a diszkriminációtól mentes finanszírozás. Ha az egyház a lakosság akarata alapján átvesz egy intézményt, és ott közfeladatot lát el, akkor fillérre ugyanazt a közpénzt kell kapnia, mint a hasonló feladatot ellátó állami vagy önkormányzati intézménynek. Az egyenlő finanszírozás volt a kormányprogramban a kitűzött célunk, ezt meg is valósítottuk. Az embereknek kell eldönteniük, hogy milyen típusú intézményt szeretnének. Vannak esetek, amikor viszont azért kezdeményezik egy-egy intézmény egyházi fenntartásba vételét, mert az önkormányzatoknak egyszerűen nincs pénzük a fenntartásra Fillérre ugyanennyi támogatást kap a gyerek után bármely típusú intézmény, a különbség csak az, hogy az egyházi iskolába járó gyerek az országos átlag alapján kapja meg, az önkormányzatoknál pedig nagy a szórás, hiszen vannak gazdagabb és szegényebb települések. Valóban előfordulhat, hogy egy önkormányzat számára anyagilag nagy megterhelés egy iskola, de az egyház soha nem vesz át úgy egy intézményt, hogy elsöprő állampolgári akarat ne lenne mögötte. Meggyőződésem, sokkal több egyházi iskolára lenne igény, de pont az egyház mondja azt, hogy arányait tekintve nem szívesen vesz át több oktatási intézményt, hiszen miután negyven évig üldözték az egyházat, nincs annyi szerzetes és papi hivatású, ami lehetővé tenné, hogy lényegesen több intézményt tudjanak szellemi tartalommal megtölteni. Varga Anna Forrás:

5 ZSOM-BOLYGÓ MEGHÍVÓ Szociális a l a p s z o l g á l t a t á s o k f e j l e s z t é s e Zs o m b ó n DAOP-4.1.3/A projektzáró rendezvényére A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása, ezúton szeretné meghívni Önt a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Zsombón című projektjének ünnepélyes záró rendezvényére. A projekt keretiben a SZKTT Egyesített Szociális Intézmény zsombói feladatellátási helye számára új akadálymentes és minden igényt kielégítő épület megépítésére és tárgyi feltételeinek javítására került sor. A fejlesztéssel a jelenlegi szolgáltatások színvonalának emelése, az ellátottak és a dolgozók körülményeinek javítása volt a cél. A fejlesztés kapcsán informatikai, irodai és udvari eszközök beszerzésére is sor került. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege Ft. A projektzáró ünnepség időpontja: október 21. (péntek) 11:00 óra Helyszín: Zsombó, Alkotmány u. 6. Az ünnepélyes intézmény átadást megtiszteli közreműködésével: B. Nagy László kormánymegbízott, országgyűlési képviselő Gyuris Zsolt polgármester Amennyi szeretetet és jóérzést életed során kiadsz magadról, életed végére annyit kapsz te is. Ilyen egyszerű az egész. Mi szép itt s így az élet: A lomb zizegve hull Tompa Mihály: Őszi kikerics 5

6 ZSOM-BOLYGÓ HÍRMONDÓ 6 Tá j é ko z t a t ó a ké p v i s e l ő-t e s t ü l e t i ü l é s e n t ö r t é n t e k r ő l A Hírmondó legutóbbi száma óta a Képviselő-testület egy munkaterven felüli, rendkívüli ülést és egy munkaterv szerinti, rendes ülést tartott szeptember 20. munkaterven felüli, rendkívüli ülés Az ülés összehívását pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala indokolta. A Képviselő-testület ismételten megerősítette a 69/2011. (VI.23.) Kt. határozatát, amelyben kötelezettséget vállalt a szennyvíz pályázat önerejére. A határozat megerősítésére azért volt szükség, mert a Közreműködő Szervezet 30 napnál nem régebbi Testületi döntést írt elő a Támogatási Szerződés megkötéséhez szeptember 28. munkaterv szerinti, rendes ülés A munkaterv szerinti, rendes ülésen az első napirendi pontban jogszabályi kötelezettségének tett eleget a Képviselő-testület, amikor a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta. A második napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a évi költségvetési rendeletét. A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület megalkotta az új, szociális rendeletét. Az új rendelet megalkotását a Csongrád Megyei Kormányhivatal Ellenőrzése során tett ajánlásai, illetve a szeptember 1-én bekövetkezett jogszabályváltozások indokolták. A következő napirendi pontban a Képviselő-testület módosította az állattartási rendeletét. A módosításra a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló Kormányrendelet előírásai alapján került sor. A Kormányrendelet előírásai alapján módosításra került az ebek által akadálytalanul használható terület mértéke (egyedenként 6 m2). Alkotmánybírósági döntés és a Csongrád Megyei Kormányhivatal előzetes véleménye alapján Október. Pompa és szín nincs tovább. Ó, mikor még fény lihegett, Tóth Árpád: Október azonban továbbra is csak bizonyos feltételek mellett lehetséges ebeket csoportosan tartani! Ezt követően a település egészségügyi helyzetéről szóló beszámolót hallgatta meg a Képviselő-testület. A következő napirendi pontokban a Képviselő-testület, a tanévkezdésről és a nevelési év kezdetéről kapott tájékoztatót a Szent Imre Katolikus Általános Iskola, a Nefelejcs Katolikus Óvoda és a Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetői részéről. Az egyéb napirendi pontok között először arról döntött a Képviselőtestület, hogy a Fészek, Ákom-Bákom és a Napsugár Családi Napközik működési engedélyeinek visszavonását, illetve a Pitypang I-II. Családi Napközik működési engedélyének módosítását kezdeményezi. A döntést a Bóbita Bölcsőde megnyitása és az indokolta, hogy egyes Családi Napközikre már egyáltalán nincs szülő igény. A következő napirendi pontban arról döntött a Képviselő-testület, hogy az idén is csatlakozik a Bursa Hungarica pályázathoz. Ezzel a Képviselő-testület a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. Ezt követően Szilvánia Pizzéria és Fagyizó Nyitva tartás: Hétfőtől vasárnapig 8-21 Rendelésfelvétel: 06-62/ / a Képviselő-testület elfogadta a évi Gazdasági Programját. A következő napirendi pontban a Képviselő-testület elutasított egy megvételre felajánlott ingatlant. A következő két napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a Bóbita Bölcsőde Alapító Okiratát és a Szakmai Programját. Az utolsó napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a települési Környezeti Fenntarthatósági Programot (Local Agenda 21). A program elfogadása azért is szükséges, mert jövőre bizonyos pályázatoknál feltétel lesz a program megléte. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Csúcs Áron jegyző A Déli-Farm Kft. kínálata: Kukoricadara, CGF (kukorica alapú melléktermék - fehérjetartalom 18%), indító és nevelő komplett borjútápok, tejpótló borjútápszer, háztáji, tejelő és hízó ásványi és vitamin kiegészítő premixek, tejelő koncentrátumok, Salvana problémamegoldó készítmények (ellési bénulás, ketózis, hasmenés) helyszínen ingyenes teljes körű takarmányozási és problémamegoldó szaktanácsadás várja vásárlóinkat. Déli-Farm Kft. Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6. (nagybani zöldségpiac mellett) Szaktanácsadó: (20) Telefon: ,

7 ZSOM-BOLYGÓ Örömmel értesítem a Tisztelt Lakosságot arról, hogy Zsombó Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve hamarosan kiírja a évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányaikat a következő tanévben megkezdeni kívánó fiatalok számára. Az A típusú ösztöndíjra azok a felsőoktatási hallgatók pályázhatnak, akik: Zsombó község területén állandó lakcímmel rendelkeznek, hátrányos szociális helyzetűek, a közös háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a jelenlegi nyugdíjminimum 250 %-át (71.250,- Ft), félárva fiatal esetében a nyugdíjminimum 300 %-át (85.500,- Ft), árva fiatal esetében nincs jövedelemhatár, és a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. /Képzésre vonatkozó keretidő: államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató esetében a támogatási idő, azaz a megkezdett 12 félév (a fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje további 4 félévvel megnövelhető); költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató esetében a megkezdett 16 félév (amennyiben a felsőoktatási intézmény szabályzatában a Fe l h í v á s! Tisztelt Zsombóiak! A rászoruló gyermekes családok részére adománygyűjtést szervezünk. Tisztelettel fogadjuk településünk lakosainak felajánlásait; amire most konkrétan szükség lenne a tél közeledtével -, fa és széntüzelésű kályha, tüzelő, tűzhely, ágyak, emeletes ágy/ak, kisebb szekrények, polcok, székek, asztalok, szőnyegek, falvédők, ágyneműk, stb. Továbbá szívesen fogadunk minden egyéb, -még működő- háztartási eszközt, elektromos berendezést, pl. mosógép, centrifuga, TV, számítógép, kerékpárt stb. Tisztelt Zsombóiak! Köszönjük a nagy mennyiségű ruha felajánlásokat. Igyekeztünk a legrászorultabbak között szétosztani, ezzel is segítve a családok helyzetén. (Jelenleg nem áll módunkban további ruhaadományt fogadni, tárolni. Kérjük az adományozókat, a december elején megtartandó ruhabörzénkre gyűjtsék össze a feleslegessé váló jó minőségű/még használható, kimosott ruhaneműket.) Amit tudunk fogadni: Még használható, gyermek- és felnőtt téli cipőket, csizmákat. Felajánlásaikat személyesen és/vagy telefonon tehetik meg a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában. Címünk: Zsombó, Mária tér 2. Bursa Hungarica 2012 képzési keretidőt ennél rövidebben nem határozza meg) /. Az ösztöndíjra pályázhatnak a szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2012 őszén már nem áll fenn, úgy a 2012/2013. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2011/2012. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe. A B típusú ösztöndíjra azok a fiatalok pályázhatnak, akik: Zsombó község területén állandó lakcímmel rendelkeznek, hátrányos szociális helyzetűek, a közös háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a jelenlegi nyugdíjminimum 250 %-át (71.250,- Ft), félárva fiatal esetében a nyugdíjminimum 300 %-át (85.500,- Ft), árva fiatal esetében nincs jövedelemhatár, a 2011/2012-es tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2012/2013-as tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanév első félévében ténylegesen megkezdik. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki: katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmény katonai illetve rendvédelmi képzésére nyer felvételt; középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésre nyer felvételt; doktori (PhD) képzésben vesz részt ( A típusú esetében); külföldi intézménybe nyer felvételt. A pályázat benyújtásának határideje: november 14. A határidő után benyújtott pályázatokat a pályázat elbírálásából ki kell zárni. A pályázati kiírás teljes szövege megtekinthető a Polgármesteri Hivatal belső hirdetőtábláján, illetve Zsombó Község hivatalos honlapján (www.zsombo.hu). Bővebb információért és pályázati űrlapért forduljanak a Polgármesteri Hivatalban dr. Sziromi (tel.:62/ )! Márta ügyintézőhöz Dr. Csúcs Áron jegyző Telefonszámunk: ( 62) Adományaikat előre is köszönjük. Bencsik Márta és Csontos Lászlóné családgondozók Október. Pompa és szín nincs tovább. Ó, mikor még fény lihegett, Tóth Árpád: Október 7

8 ZSOM-BOLYGÓ HÍRMONDÓ 8 A f a l u g a z d á s z t á j é ko z t a t ó j a Tisztelt Termelők! október hónapra a következőkre hívnám fel a figyelmüket. 1. Az Őstermelői igazolványok érvényesítése, valamint az új igazolványok kiváltása továbbra is lehetséges az aktuális dátumtól, a feltételek az előző számokban szerepelnek. 2. A évi gázolaj jövedéki adó viszszaigénylése: A feltételek nem változtak, szükséges hozzá a 30 napnál nem régebbi földhasználati lap szemle, adószám, adóazonosító jel stb. Művelési áganként egységesen 97 l/ha gázolaj után lehet a jövedéki adóból visszaigényelni 68, illetve 72,4 Ft-ot. 3. A 2010-es Egységes támogatási kérelmekhez kapcsolódóan meg kell említeni, hogy a másodvetésű kultúrákat be kell jelenteni, mint adatváltozást!!! Az ehhez szükséges adatok megegyeznek a területalapú támogatáshoz szükséges adatokkal. 4. Folyamatosan zajlanak a 2011-es Területalapú támogatási kérelmek ellenőrzési munkálatai. A helyszíni ellenőrzés Kezében óriás rostával Áll az Idő és rostál egyre, Világokat szed és rostál ki Ady Endre: Az Idő rostájában során vizsgálatra kerül a bejelentett kultúra (megléte), a területnagyság, valamint a kultúrállapot (gyommentesség!!!). A Földhivatal munkatársai vizsgálják a területeken a parlagfű jelenlétét is helyszíni ellenőrzés és légi fotózás keretében. Parlagfüves területek esetében a minimális bírság Ft-tól kezdődik. Kérek mindenkit, hogy ezt az allergén gyomot próbálják kiirtani, mert a súlyos bírság kiszabása mellett a területalapú támogatás kifizetése is veszélybe kerülhet. 5. A 64/2011 VM rendelet szerint a friss zöldség, gyümölcs forgalomba hozatala esetén, ha az értékesítés nagybani piacon, vagy kereskedő részére történik, vagy végső fogyasztó felé történő értékesítés esetén az áru mennyisége 20 tonna fölött van, akkor a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóságánál regisztráció szükséges. A regisztráció 4000 Ft-ba kerül, a díjfizetés módjáról az Illetékes Hivatal tájékoztatást fog küldeni. A regisztrációs nyomtatvány az MgSzH honlapjáról letölthető, vagy nálam beszerezhető. In d u l a s z e n n y v í z h á l ó z a t é p í t é s e Zs o m b ó n Zsombó, Bordány, Forráskút és Üllés sokéves közös erőfeszítése válik valósággá. Sokat tettünk érte és alig vártuk, hogy eljöjjön ez a pillanat. Hamarosan megtöri településünk békés mindennapi csöndjét a munkagépek zaja. Nem lesz könnyű az elkövetkezendő néhány év. Sok odafigyelésre, türelemre, együttműködésre lesz szükségünk a minél magasabb műszaki színvonalú megvalósításhoz. Kérem a Tisztelt Lakosainkat, hogy bármilyen észlelt probléma esetén jelezzenek, hogy időben be lehessen avatkozni a kivitelezés folyamatába, hátha elkerüli valami a szakemberek figyelmét. Együtt, közös erővel megfelelő minőségű szennyvízelvezető hálózat és tisztító fog épülni, amely biztosítja a szennyvíz környezetkímélő tisztítását, elhelyezését és jelentősen csökkenti Zsombón a belvíz kialakulásának kockázatát. Az öröm után lássuk a tényeket. Sajtótájékoztatót tartottunk szeptember 22-én reggel Bordány, Forráskút és Üllés polgármestereivel. Ünnepélyesen bejelentettük, hogy nyert a Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése című, KEOP kódszámú pályázat. A megvalósítási munkák nettó összköltsége meghaladja az ötmilliárd forintot, melynek több mint 83 százalékát (4,2 milliárd forintot) európai uniós támogatásból fedezik a települések. A beruházás - mely 3300 háztartást és több mint 12 ezer lakost érint - a tervek szerint 2012 tavaszán indul majd és 2014 második felére fejeződik be. A projektben 88 kilométer hosszúságú gravitációs csatornát, 31 kilométernyi nyomóvezetéket, az átemelőket és egy korszerű, környezetbarát, napi 1200 köbméter teljesítményű szennyvíztisztító fog épülni. A telep az Üllést 6. Azon termelők, akik a kárenyhítési rendszerben szerepelnek, a díjfizetési kötelezettségüket június 30-ig teljesítették, és bejelentették a káreseményüket, október 20-ig nyújthatják be az elszámolási igényüket. A szükséges nyomtatványok nálam beszerezhetőek. 7. Az AKG-ban résztvevő termelők november 30-ig nyújthatják be az előző gazdasági évről szóló gazdálkodási napló bizonyos oldalait kizárólag elektronikus úton. A részletekről érdeklődjenek nálam, vagy a szaktanácsadójuknál. 8. Az egyéb aktuális információk, pályázati lehetőségek a a www. mvh.gov.hu, a honlapokon olvashatók, kérem, figyeljék ezeket az oldalakat is. Tisztelettel: Gyuris Ferenc Falugazdász Telefonszám: 06-30/ Forráskúttal összekötő út mellett közvetlenül a tisztított vizet befogadó Dorozsmai- Halasi főcsatorna partján áll majd. Jelenleg a közbeszerzési eljárások előkészítése zajlik, az építkezés előreláthatólag jövő tavasszal kezdődhet el. Tisztelettel: Gyuris Zsolt polgármester

9 ZSOM-BOLYGÓ Gu i n n e s s r e k o r d s z ü l e t e t t Ez a nap is úgy kezdődött, mint a többi. Az volt benne a más, hogy aznap csak négy óránk volt megtartva. Először a bölcsőde átadó volt. Egész nap meg lehetett nézni a bölcsődét. Utána jött a rekordkísérlet. Úgy emlékszem, hogy 22 percig tartott. DE SIKERÜLT! Gyenes Csaba atya 48 palacsinta sütővel sütötte a palacsintát. Ezután jöttek a vetélkedők. A mi osztályunk (7/B) állt a büfében. De itt nem pénzzel lehetett vásárolni. Egy tárgy egy fabatkába került. Ilyet az állomásokon lehetett gyűjteni. Volt hullahopp karika, kakasviadal, célba dobás, célba lövés, labdagyűjtés és még sok mást is kipróbálhattak a gyerekek. Utána rengetegen jöttek a büfébe. De hogy itt mit is lehetett kapni? Tollat, ceruzát, radírt, füzetet, filctollat, kiflit, almát, répát. Négy órakor már csak répa volt, az is csak egy láda. Az almából és a répából is két láda lett hozva. Minden elfogyott! Nagyon jó volt ez a nap, eléggé elfáradt mindenki. Főleg azok, KIEMELT AKCIÓINK: KIEMELT AKCIÓINK: Fotó: Schmidt Andrea Délmagyarország akik a palacsintákat sütötték meg. A bölcsőde dolgozói és még egy pár önkéntes a palacsintákat töltötte meg. Volt kakaós, eperlekváros, baracklekváros. Mindenki rengeteg palacsintát evett meg. Egy darabig nem is kívánom a palacsintát! Én szerintem mondhatom azt, ÉLELMISZERÜZLET ZSOMBÓ, KÖLCSEY F. U. 2. ZSOMBÓ, KÖLCSEY F. U. 2. VARGA HÁZI JELLEGŰ KENYÉR /KG FILTERES TEA-LIPTON GREEN LABEL LATTIMO VARGA HÁZI KÁVÉKRÉMPOR JELLEGŰ KENYÉR /KG 200G BRAVOS CLASSIC KÁVÉ 250G KÉSZÉTEL FILTERES TEA-LIPTON KONZERV-RAKOTT GREEN KÁPOSZTA LABEL G PEPSI COLA 2,5L KŐBÁNYAI LATTIMO KÁVÉKRÉMPOR SÖR 2L G KONZERV KUTYAELEDEL 1240G ITALPOR BRAVOS REVITAV CLASSIC 10G KÁVÉ G BABA SZAPPAN 100G KÉSZÉTEL KONZERV-RAKOTT KÁPOSZTA 400G PEPSI COLA 2,5L Mindennap friss zöldséggel és gyümölccsel várjuk kedves vásárlóinkat! KŐBÁNYAI SÖR 2L KONZERV KUTYAELEDEL GÁZPALACKOT 1240G... ÁRUSÍTUNK! ITALPOR REVITAV NYITVA 10G... TARTÁS: Hétfő- Péntek: 6:00-19:00-ig 30.- Szombat- Vasárnap: 6:00-13:00-ig BABA SZAPPAN 100G AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA: OKTÓBER 17.- NOVEMBER 17-ig vagy a készlet erejéig. Mindennap friss zöldséggel és gyümölccsel várjuk kedves vásárlóinkat! GÁZPALACKOT ÁRUSÍTUNK! NYITVA TARTÁS: Hétfő- Péntek: 6:00-19:00-ig Szombat- Vasárnap: 6:00-13:00-ig AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA: OKTÓBER 17.- NOVEMBER 17-ig vagy a készlet erejéig. hogy minden gyerek, akár kisebb, akár nagyobb, mindenki nagyon jól érezte magát ezen a napon. Szerintem lehetne több ilyen vetélkedős nap, mert addig se kellene tanulnunk. Zakar Barbara 7/B A keddi nap reggelén izgatottan ébredtem a rekord kísérlet miatt. Az órákon nagy izgalommal vártam az időt amikor kicsöngetnek és elkezdődik. Az előkészületek közben is hatalmas volt a feszültség, amit zenével próbáltak csökkenteni. Nagy örömmel fogadtam, mikor elkezdődött a rekord kísérlet. Ám előtte még fogadtam is, mert tudtam, hogy sikerülni fog. Óriási tapssal kísértük a folyamatokat. A rekord végén elindultam zsákmányszerzésre. Sok dolgot gyűjtöttem össze a feladatok végrehajtása után, amik könynyűek és nehezek is voltak egyszerre. Ezek közben muszáj volt egy kicsit pihenni, úgyhogy magamhoz vettem egy pohár innivalót, egy pár darab palacsintát és leültem elfogyasztani azt a jó társaságban. Majd a pihenés után újra elindultam és még több fabatkát szereztem. Ezt abba kellett hagynom, mert zongoraórám volt, de az ablakból jól hallottam az eseményeket. Az óra vége után meglátogattuk páran az újonnan épült bölcsődét, amely szerintem egész jó lett, bár nekem egy kicsit kicsik voltak a tárgyak, de a játékok még engem is megfogtak. Ezután újra lelombozódtam egy egészen kicsit, mert be kellett állnom a büfébe és osztogattam a jobbnál jobb dolgokat. Ezek után már nem nagyon volt semmi érdekes és a saját meglepetésemre alig vártam, hogy az óra 4-et üssön és elindulhassak hazafelé. Ez nem is olyan soká bekövetkezett, de előbb segíteni kellett a pakolásban. Amint végeztem, bedobtam egy palacsintát és elindultam haza. És egész úton hazafelé azon gondolkodtam, hogy milyen jó volt nekem a mai délután. Vajdics Gábor 7/B Nekem ez a nap nagyon tetszett, mert izgalmas volt és jó volt nézni, ahogy mindenki csak tapsol és gondolkodik, hogy tényleg sikerül-e megdönteni, de végül igazuk volt és sikerült is. Pedig el se bírtuk volna képzelni, hogy 48 db sütővel is lehet egyszerre sütni. Úgyhogy, aki nem volt itt az sajnálhatja, mert szerintem nagyon jó volt. Márta Fanni 7/B Suli büfét támogatták: Rácz Gyula CBA Zsombó Kothencz István Fogasné Matula Zsuzsanna Goods Market Rádió 88 KÖSZÖNJÜK! Höss! höss! Kapáltam s vérrel izzadtam napot Napestig éhen: úgy szereztem e kevést. Virág Benedek: Szüretelő 9

10 kul-turi HÍRMONDÓ o k t ó b e r 6. a m a g y a r n e m z e t g y á s z n a p j a Szép kis deputáció megy az Úristenhez, hogy a magyarok ügyét képviselje! (Pöltenberg Ernő tábornok szavai társaihoz kivégzésükre indulva) Az aradi vértanúk csoportképét és katonai teljesítményét mindenki ismeri. Büszkék vagyunk rájuk, mert a hősiesség, a hazaszeretet, a hűség, az emberi tartás példaképei. Azt, hogy honnan indultak és milyen emberek voltak, már kevesebben tudják. Mégis mi vezette őket a katonatiszti pályára? Damjanich János és Knezich Károly határőrtisztek ivadékai, mindkettejüknek volt katona testvére. Bár Damjanichot szülei görögkeleti papnak szánták, egyszerűen megszökött otthonról és katonának állt. Aulich Lajosról, Láhner Györgyről, Lázár Vilmosról, Nagysándor Józsefről, a jogász elődökkel rendelkező Pöltenbergről, a jómódú tisztviselői családból származó Schweidel Józsefről nem tudjuk, mi vezette őket a seregbe. Valószínű, hogy a tiszti rang társadalmi tekintélye, a biztos előmenetel lehetősége. Török Ignácot mérnöki képességei, a dúsgazdag Kiss Ernőt császári tábornok nevelőapja terelte erre az útra. Gróf Vécsey Károly apja a nemesi testőrség parancsnoka volt, az ősnemes Dessewffy családban magától értetődő lehetett a katonáskodás. A tábornokok közül a legelőkelőbb gróf Leiningen-Westerburg Károly volt: családja Viktória angol királynő családjával állt rokonságban. Azonban nem voltak különösebben gazdagok, így a Leiningen fiúknak a katonatiszti pálya a megélhetést jelentette. Valamennyien fiatalon (többnyire éves korban) kezdték a katonai mesterséget, s ez látszott külső tartásukon éppúgy, mint gondolkodásukon. A személyes bátorság mindig fontos volt a tiszteknél, de amikor a harc általában testközelben folyt, különösen annak bizonyult. A harcban a jó tiszt mindig embereivel együtt vagy azok élén haladt. Messziről is jól megkülönböztethető egyenruhája miatt annak az állandó veszélynek is ki volt téve, hogy az ellenség tüzérei elsősorban őt veszik célba. Személyes bátorságán túl valamennyi kivégzett tábornok kiemelkedett a tisztek közül is. Damjanich legendásan jó kapcsolatban volt katonáival, Vécsey mintaszerűen vezette embereit, Knezich csapattestét a rend és a jó ellátás jellemezte. Leiningen a tápióbicskei csata után éjszaka lovagolt ki táborából, hogy sebesülten fekvő küldöncét meglátogassa a szomszéd faluban. Török Ignác mérnökkari akadémiát végzett,1839 és 1846 között a magyar nemesi testőrséget oktatta erődítéstanra. Aulich Csöndes a tanya, nincs dolog. Szunnyad a must a csömögén, Babits Mihály: Őszi pincézés ügyes stratéga volt, ezzel a jelmondattal: Aki velem tart, legyen halálraszánt. Művésze volt az ellenséget félrevezető hadműveleteknek is. Szakmájának igazi zsenije volt Láhner György is, aki szinte a semmiből szervezte meg az Országos Fegyvergyárat. Buda és Pest feladása után ezt Nagyváradra telepíttette, ahonnan szinte az utolsó pillanatig ontották a fegyvereket. A tábornokok emberi nagyságát bizonyítja az is, ahogyan utolsó óráikat töltötték. Aulich, Leiningen, Schweidel és Török olvasott, Láhner fuvolázott, Dessewffy Arisztid pedig nyugodtan aludt. Tiszta lelkiismeretem van, s ez aludni hagyott - válaszolta az ámuló kérdésre. Természetesen mindenki írt búcsúlevelet szeretteinek, barátainak. Aulich és Török nőtlen volt, Kiss Ernő özvegy, Nagysándor vőlegény. A legfiatalabb házas az alig két éve nős Damjanich volt, Dessewffy pedig második feleségével az esküvő után mindössze egyetlen napot élt együtt. Az első négy vértanút akkor végezték ki, amikor Leiningen utolsó levelét fejezte be, így zárkájába behallatszottak a lövések: Éppen most szenvedtek ki négyen közülünk, még visszhangzanak a lövések szívemben. Most ránk kerül a sor... írta. Damjanich kivégzése előtt egy költői szépségű imát vetett papírra feleségének. Egy kortárs így emlékszik vissza tábornoktársaira: Olyan büszkén fogadták a halálos ítéletet, mintha csupa dicséretet olvastak volna fel előttük... Mindegyik egyszerre úgy megkeményedett, mint a gránitszikla. Akik látták őket utolsó útjukon, azt mondták, hogy a kísérő katonaság lógatta a fejét szomorkodva, de a hős hadfiak mindannyian büszke daccal mentek... Én napokig úgy éreztem magamat, mintha valami mocsok esett volna rajtam, hogy nem voltam közöttük. Október 6-án hajnalban kivezették a vesztőhelyre az első négy tisztet: Kiss Ernő, gróf Dessewffy Arisztid, Schweidel József tábornokokat, valamint Lázár Vilmos ezredest. Az elítéltek fél térdre ereszkedtek. Mindegyikük előtt 3-3 katona sorakozott fel. Kettőnek a szívre, egynek a fejre kellett céloznia. Kiss Ernő nem engedte bekötni a szemét: Látni akarom a gyilkosaimat! - mondta. Őt csak a vállán érte találat, ezért három katona közvetlenül elé állt, s leadták rá a halálos lövést. Holttesteiket ott helyben, a sáncárokban földelték el. Ezután következett a többi kilenc tábornok kötél által történő kivégzése. Senki nem tájékoztatta őket, milyen sorrendben végeznek velük. Elsőként Pöltenberg Ernőre került a sor. Utána következett Török Ignác, Láhner György, akinek aznap volt a születésnapja, majd Knezich Károly. Nagysándor József odaszólt a kivégzést vezető tisztnek latinul: Ma nekem, holnap neked! Gróf Leiningen Westerburg Károly után Aulich Lajost, majd Damjanich Jánost szólították. Vécsey büntetését saját apja közbenjárásának köszönhetően súlyosbították, mégpedig azzal, hogy őt akasztották fel utolsónak, vagyis végig kellett néznie társai kivégzését. Neki már nem volt kitől búcsút vennie. Ő Damjanich holttestéhez lépett, és bár nem szívlelték egymást, megcsókolta a halott Damjanich kezét. Ugyanezen a napon Pesten hajtották végre a halálos ítéletet gróf Batthyány Lajoson. Őt is akasztásra ítélték, de a börtönbe becsempészett tőrrel a nyakán ejtett súlyos seb miatt az ítéletet golyó általi halálra változtatták. A kivégzések után sokáig nem lehetett tudni, hol nyugszanak mártírjaink ben egy aradi polgár egy kiszáradt eperfát ásott le a kivégzés helyén, melynek 13 ágára egy-egy cédulát tűztek a vértanúk neveivel ben emelték azt az obeliszket, mely alatt nyugszanak ma is a 13 tábornok közül 11-en. Kiss Ernő végső nyughelye az eleméri családi sírbolt, Dessewffyé pedig a margonyai temető. Honvédtisztek, kormánybiztosok, az önvédelmi harcot támogató értelmiségiek, papok, diákok követték a vértanúkat neves és névtelen hősei a szabadságharcnak. Közel 120 ítélet alapján kivégzettről tudunk, de sokkal több volt a megölt szökevények száma. Óvatos becslés szerint is legalább ezer volt honvédet vittek olasz vagy cseh földre. Sok ezren menekültek külföldre vagy rejtőztek idehaza. Rólunk emlékezünk ma végső helytállásuk emlékét őrizzük. Nagymihály Tímea

11 kul-turi Mi n d e n s z e n t e k é s h a l o t t a k n a p j a Lassan elérkezik ez a két ünnep időpontja. Sokan össze szokták keverni e két ünnepet, vagy nemigen tudják, kikről emlékezünk meg ezen a két napon. Mindenszentek ünnepe november 1-én van. Ezen a napon elsősorban a szentekre emlékezünk. Az Anyaszentegyháznak nagyon sok szentje van, akik életükben nagyszerű, kivételes emberek voltak. Hozzájuk imádkozik a hívő ember ezen a napon. Hogyan alakult ki ez az ünnep? Egy kis történelem! Keleten már Krisztus után 380- ban ünnepelték az összes vértanú napját. Nyugaton IV. Bonifác pápa nevéhez fűződik, aki Krisztus után 609-ben megkapta az öszszes pogány isten tiszteletére épült római Pantheont és május 13-án felszentelte Mária és az összes vértanúk tiszteletére. III. Gyergely pápa a Szent Szűznek, minden apostolnak, a vértanúknak, hitvallóknak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek emléknapjává tette. IX. Gergely pápa Kr.u. 827-ben helyezte november 1-jére az ünnepet. A szentek megmutatják számunkra életünk minden egyes pillanatában, amikor úgy érezzük, hogy oly kevés boldog pillanatot tartogat számunkra az élet, mi is az igazi boldogság és ki a boldog ember. Boldog az az ember, aki békés a békétlen életében. Boldog az az ember, aki nem adja fel még akkor sem, ha az élet nehéz pillanat elé állítja. Boldog az az ember, aki a csalódások ellenére belső békét képes teremteni magának. Mindenszentek napján a templomokban a mindenszentek litániáját imádkozzák. Sok helyen szokás ezen az estén a halottakért végzett ájtatosság és a temetőkben szeretteink sírjának meglátogatása, esetleg virágok elhelyezése. Ez az ünnep hazánkban is munkaszüneti nap. November 2-án van a halottak napja. A clunyi bencés szerzetesek már a X. században ezen a napon emlékeztek meg az összes megholtról. XV. Benedek pápa augusztus 10-én adott engedélyt arra, hogy ezen a napon minden pap három szentmisét végezhessen az elhunytakért. Ilyenkor minden jóravaló ember, hívő és hitetlen, felkeresi a szerettei sírját és virágot, mécsest helyez el, és ha tud, imádkozik. Emlékezzél meg Urunk szolgáidról és szolgálóidról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. De fogalmazhatunk egyszerűbben is: Nyugodjanak békében és az örök világosság fényeskedjen nekik! Ámen! Pancza István egyházközség világi elnöke EU t á m o g a t á s b ó l ú j u l t m e g a Kó s Ká r o l y Ál t a l á n o s Is k o l a é s Al a p f o k ú Művészetoktatási Intézmény informatikai eszközparkja A XXI.sz.elvárásainak megvalósítását segítő eszközbeszerzés valósulhatott meg a Kós Károly Általános Iskolában és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatta, melynek kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. intelligens iskola létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az intelligens iskola program nemcsak az informatikai készségek, hanem a többi közismereti tárgyba beépülő Sz e n t l é l e k f e l é t a r t v a Az idei ősz kedvezett a nap szerelmeseinek, megmártózhattunk a nyár emlékeként itt maradt napsugarak cirógató ölelésében még szeptember végén is. A jó időt kihasználva és a hagyományokat folytatva szeptember 24.-én a Közösségi Ház szervezésében az Északi-középhegységbe nevezetesen a Bükkbe - indulhattunk. Infokommunikációs Technológia támogatású pedagógiai módszertan által a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A Közreműködő Szervezet döntése alapján Zsombó Község Önkormányzata közoktatási tagintézménye számára Ft támogatást nyert a kitűzött cél megvalósítása érdekében. A kapott támogatás segítségével 1 db tantermi csomag, 1 db szavazó csomag és 1 db wifi csomag beszerzése vált lehetővé. A megvalósítási időszak: március augusztus 31. A projekt záró rendezvényére 2011.augusztus 27-én került sor. Bővebb információ: Zsombó Község Önkormányzata 62/ Sokan használták ki az indián nyár ajándékát és vágtak neki a többszáz kilométeres távolságnak. Bár utunk nem volt zavartalan volt időszak, amikor azt hittem füstbe ment tervvé válik a túra ígérete végül mégis célba értünk. Több mint negyed évszázada jártam itt utoljára, de emlékeimben még élnek az akkor látottak: a mesebeli csilingelő vízesés völgye (Szalajka völgy), a Szalajka patak, a Hámori tó vagy éppen az István barlang, ahol érdekes mészkő-képződményekre csodálkoztam rá. Nagy feltűnést keltő autóbuszunktól amelyet szinte mint helyi látványosságot csodáltak meg a turisták Lillafüreden szabadultunk meg, ahonnan Garadnáig sokkal környezetbarátabb szerkezettel kisvasúttal utaztunk. Innen rövid túrára indultunk enyhe állítólag 10 %-os?!- emelkedőn, melyet mindenki fittségével egyenes arányban értékelt. A túra célpontja Szentlélek volt, ahol pálos monostorromokat tekinthettük meg. Némi kalóriafelvétel után tovább utaztunk a többeknél prioritást élvező célponthoz Szépasszony-völgybe. Itt többen éltek a borpincék és leleményes kereskedők, borászok által kínált finomságok kis falunkba mentésének lehetőségével Estefelé közeledvén el nem tudom képzelni, minek köszönhetően? jóval közelebb került Zsombó Bükkhöz, hisz lényegesen rövidebb idő alatt értünk haza, mint oda Summa summarum: hétköznapi kalandokkal megtüzdelt emberpróbáló kis kirándulásunkat szép emlékként teszem a többi közé, s igyekszem ezt sugallni két veszedelmesen kritikus korszakát élő nagylányomnak is, akik részesei voltak az élménynek Szabadság, itt hordozta hős zászlaidat az ifjuság! Csányiné Barna Klára Szabó Lőrinc: Meglepetések 11

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. XI. évfolyam 1. szám 2013. január. 2012-es évértékelő

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. XI. évfolyam 1. szám 2013. január. 2012-es évértékelő ZSOMBÓ OMBÓI XI. évfolyam 1. szám 2013. január HíRMON ZSOMBÓI HíRMONDÓ 2012-es évértékelő Kommunális adó Ebek chipezése Járási rendszerről szóló tájékoztató Idén ismét az adója 1+1 %-ának felajánlásával

Részletesebben

HíRMONDÓ. IX. évfolyam 6. szám 2011. s z e p t e m b e r ZSOMBÓI. a Bö l c s ő d e ü n n e p é l ye s. Zs o m b ó n.

HíRMONDÓ. IX. évfolyam 6. szám 2011. s z e p t e m b e r ZSOMBÓI. a Bö l c s ő d e ü n n e p é l ye s. Zs o m b ó n. IX. évfolyam 6. szám 2011. s z e p t e m b e r ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Meghívó a zsombói Bóbit a Bö l c s ő d e ü n n e p é l ye s

Részletesebben

HíRMONDÓ. IX. évfolyam 1. szám 2011. f e b r u á r ZSOMBÓI. Most az alapozás ideje zajlik Gyuris. 2011-es esztendőre

HíRMONDÓ. IX. évfolyam 1. szám 2011. f e b r u á r ZSOMBÓI. Most az alapozás ideje zajlik Gyuris. 2011-es esztendőre IX. évfolyam 1. szám 2011. f e b r u á r ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Most az alapozás ideje zajlik Gyuris Zsolt polgármester gondolatai

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. VIII. é v f o l ya m 5. s z á m 2010. Au g u s z t u s. Jegyzői tájékoztató a 2010. évi önkormányzati választásokról

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. VIII. é v f o l ya m 5. s z á m 2010. Au g u s z t u s. Jegyzői tájékoztató a 2010. évi önkormányzati választásokról VIII. é v f o l ya m 5. s z á m 2010. Au g u s z t u s ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya Jegyzői tájékoztató

Részletesebben

HíRMONDÓ. X. évfolyam 1. szám 2012. j a n u á r ZSOMBÓI. Gy u r i s Zs o l t p o l g á rm e s t e r. Eg y é l e t m u n k á j á n a k

HíRMONDÓ. X. évfolyam 1. szám 2012. j a n u á r ZSOMBÓI. Gy u r i s Zs o l t p o l g á rm e s t e r. Eg y é l e t m u n k á j á n a k X. évfolyam 1. szám 2012. j a n u á r ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Gy u r i s Zs o l t p o l g á rm e s t e r é vé r t é k e l é s e Kö

Részletesebben

HíRMON OMBÓI. Mészáros Csaba 1979-2013. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa

HíRMON OMBÓI. Mészáros Csaba 1979-2013. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa ZSOMBÓ OMBÓI XI. évfolyam 4. szám 2013. április HíRMON ZSOMBÓI HíRMONDÓ Reményik Sándor: Végrendelet Fáradtságom adom az esti árnynak, Színeimet vissza a szivárványnak. Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek,

Részletesebben

HíRMONDÓ. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. X. évfolyam 4. szám 2012. április ZSOMBÓI

HíRMONDÓ. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. X. évfolyam 4. szám 2012. április ZSOMBÓI OMBÓI X. évfolyam 4. szám 2012. április ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Isten éltesse Margit nénit! - Péter Viktorné köszöntése Önkormányzati

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Gyuris Zsolt polgármester beszámolója. Egy tűzzománc kiállítás margójára. Ismerje meg a Közösségi Ház Zöld Klubjának célkitűzéseit

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Gyuris Zsolt polgármester beszámolója. Egy tűzzománc kiállítás margójára. Ismerje meg a Közösségi Ház Zöld Klubjának célkitűzéseit 2008. október ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Gyuris Zsolt polgármester beszámolója a legutóbbi önkormányzati ülésekről Egy tűzzománc kiállítás

Részletesebben

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. XI. évfolyam 5. szám 2013. május

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. XI. évfolyam 5. szám 2013. május ZSOMBÓ OMBÓI XI. évfolyam 5. szám 2013. május HíRMON ZSOMBÓI HíRMONDÓ Közeledik a parlagfűszezon Hírek a Szociális Szolgáltató Központ háza tájáról ÁRKON-BORKON ÁLTAL - innovácós hét a Nefelejcs Katolikus

Részletesebben

Hírmondó. Zsombói A TARTALOMBÓL. Tájékoztató Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2010-2014. években végzett munkájáról 3. oldal

Hírmondó. Zsombói A TARTALOMBÓL. Tájékoztató Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2010-2014. években végzett munkájáról 3. oldal Zsombói Hírmondó XII. évf. 8. szám 2014. október Zsombó Nagyközség Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A TARTALOMBÓL Tájékoztató Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2010-2014. években

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. VIII. é v f o l ya m 7. s z á m 2010. o k t ó b e r-n ov e m b e r

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. VIII. é v f o l ya m 7. s z á m 2010. o k t ó b e r-n ov e m b e r VIII. é v f o l ya m 7. s z á m 2010. o k t ó b e r-n ov e m b e r ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya

Részletesebben

Hamarosan megváltozik a forgalmi rend. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Hamarosan megváltozik a forgalmi rend. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 37. szám 2006. október 12. Terjesztői ára: 75 Ft Hamarosan megváltozik a forgalmi rend Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Megújuló vasútállomás Rövidesen átadják a vasútállomás előtti területet,

Részletesebben

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. X. évfolyam 7. szám 2012. augusztus.

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. X. évfolyam 7. szám 2012. augusztus. ZSOMBÓ OMBÓI X. évfolyam 7. szám 2012. augusztus HíRMON ZSOMBÓI HíRMONDÓ Faliszámozás Pályázati hírek két közintézmény fejlesztése zajlik Küldöttség Orotván A SZIKAI-tábor első nyara Vásárhelyi hajléktalanok

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. VIII. é v f o ly a m 2. s z á m 2010. Má r c i u s /Április. Amit a választásokról tudni érdemes. összefoglalója.

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. VIII. é v f o ly a m 2. s z á m 2010. Má r c i u s /Április. Amit a választásokról tudni érdemes. összefoglalója. VIII. é v f o ly a m 2. s z á m 2010. Má r c i u s /Április ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Amit a választásokról tudni érdemes Dr. Csúcs Áron

Részletesebben

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. X. évfolyam 7. szám 2012. szeptember

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. X. évfolyam 7. szám 2012. szeptember ZSOMBÓ OMBÓI X. évfolyam 7. szám 2012. szeptember HíRMON ZSOMBÓI HíRMONDÓ Közéleti beszélgetés, avagy ismét beszélgetni hívom a Zsombóiakat Nőszirom ültetés Zsombón Nyári felújítások az iskolában Isten

Részletesebben

Hírmondó. Zsombói. WWW.ZSOMBO.HU 2. oldal. Ivóvízminőség-javító program és a szennyvízprojekt III. 5. oldal

Hírmondó. Zsombói. WWW.ZSOMBO.HU 2. oldal. Ivóvízminőség-javító program és a szennyvízprojekt III. 5. oldal Zsombói Hírmondó XII. évf. 1. szám 2014. január Zsombó Nagyközség Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A tartalomból WWW.ZSOMBO.HU 2. oldal Ivóvízminőség-javító program és a szennyvízprojekt

Részletesebben

Szentkirályi. Hírmondó. Meghívó Az 1956-os emlékmûnél 2007. október 19-én fél 11-kor koszorút helyezünk el. Mindenkit szeretettel várunk!

Szentkirályi. Hírmondó. Meghívó Az 1956-os emlékmûnél 2007. október 19-én fél 11-kor koszorút helyezünk el. Mindenkit szeretettel várunk! XVII. évfolyam 10. szám Ára: 100,-Ft 2007. október Szentkirályi Független közéleti helyi lap www.szentkiraly.hu Hírmondó Meghívó Az 1956-os emlékmûnél 2007. október 19-én fél 11-kor koszorút helyezünk

Részletesebben

Pünkösdvasárnap. /Új Ember Katolikus hetilap/

Pünkösdvasárnap. /Új Ember Katolikus hetilap/ 2006. Ötödik szám Pünkösdvasárnap a Lélek által. A Lélek tusakodni kezd bennünk a test ellen, vagyis az istengyermeki, tiszta, örökkévalóságra nyitó vonzás kikezdi a bűnös önzés önmagába gravitáló irányulását.

Részletesebben

HíRMONDÓ. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. VIII. évfolyam 1. szám 2010. Január/Február ZSOMBÓI

HíRMONDÓ. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. VIII. évfolyam 1. szám 2010. Január/Február ZSOMBÓI VIII. évfolyam 1. szám 2010. Január/Február ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Újévi köszöntők Adónk 1%-ra jogosult zsombói szervezetek Közérdekű

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. 2008. július. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. 2008. július. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa 2008. július ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Körkérdés a közoktatási intézménytársulásról Zsombói Falunapok 2008. Testvértelepülésünk a székelyföldi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A talajterhelési díj fizetési kötelezettség törvényen alapuló kötelezettség. díj mértékét talajterhelési díj alapja : Sallai

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK   A talajterhelési díj fizetési kötelezettség törvényen alapuló kötelezettség. díj mértékét talajterhelési díj alapja : Sallai XV. évfolyam 4-5. szám Csépai Kaszanyiné Óberna Erzsébet 35 éves jubileuma alkalmából köszöntötték munkatársai a KKÖH Csépai kirendeltségén Nyílt nap az ėszikék Otthonban Szüreti felvonulás 2013. október

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Körkérdés a Közösségi Házban folyó munkálatokról. Itt a szüret: bemutatjuk a Csongrádi borvidéket

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Körkérdés a Közösségi Házban folyó munkálatokról. Itt a szüret: bemutatjuk a Csongrádi borvidéket 2008. augusztus ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Körkérdés a Közösségi Házban folyó munkálatokról Itt a szüret: bemutatjuk a Csongrádi borvidéket

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. X. évfolyam 5. szám 2012. május

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. X. évfolyam 5. szám 2012. május OMBÓI X. évfolyam 5. szám 2012. május ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Osztatlan közös földtulajdon rendezése Újra virágba borult az Andrássy

Részletesebben

2005. október Ára: 150 Ft XI. évfolyam 10. szám. Feledjetek!

2005. október Ára: 150 Ft XI. évfolyam 10. szám. Feledjetek! 2005. október Ára: 150 Ft XI. évfolyam 10. szám Feledjetek! Lesz még itt ünnep, melynek órájában a büntető Igazság karja ver és büszkén tűzzük azt a híres fátyolt a tizenhármak oszlopára fel. -részlet-

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ IX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ Összefoglaló Újkígyós Város Önkormányzat 2010-2014. évi munkájáról Szebellédi Zoltán polgármester Az összegzés a képviselő-testület négy éves munkáját mutatja

Részletesebben

XVIII. évfolyam, 10 szám. 2009. október. Nyolc és fél kérdés

XVIII. évfolyam, 10 szám. 2009. október. Nyolc és fél kérdés Lellei ú ság XVIII. évfolyam, 10 szám. 2009. október Lellei újság PROGRAMAJÁNLÓ 1 Mindenszentek ünnepe A magyar elnevezés a latin név tükörfordítása Festum Omnium Sanctorum. Az ünnep lényege, hogy az Egyház

Részletesebben

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. X. évfolyam 6. szám 2012. július. Tűzgyújtási tilalom

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. X. évfolyam 6. szám 2012. július. Tűzgyújtási tilalom ZSOMBÓ OMBÓI X. évfolyam 6. szám 2012. július HíRMON ZSOMBÓI HíRMONDÓ Tűzgyújtási tilalom Zsombói sikercsapat a rétesfesztiválokon Tanév vége az oktatási intézményekben Mosolygós gyerkek a SZIKAI táborban

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya VIII. é v f o l ya m 6. s z á m 2010. Sz e p t e m b e r ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya Zsombói

Részletesebben

Megújulás, fejlődés. XXII. évf. 2013. november. www.hirmondo.budakeszi.hu. Bővebben. a 2. oldalon. Bővebben a 20. oldalon.

Megújulás, fejlődés. XXII. évf. 2013. november. www.hirmondo.budakeszi.hu. Bővebben. a 2. oldalon. Bővebben a 20. oldalon. XXII. évf. 2013. november www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ Megújulás, fejlődés Bővebben a 2. oldalon Bővebben a 20. oldalon Bővebben az 10. oldalon Bővebben a 8. oldalon Könyvtári Napok 56 -ra

Részletesebben

Dr. Szobonya Zoltán. már friss élményeikrõl is beszámolnak. Egy kisebb

Dr. Szobonya Zoltán. már friss élményeikrõl is beszámolnak. Egy kisebb XXI. évfolyam 10. szám Jánoshalma 2006. október Megjelenik havonta Ára: 120 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja 1956 ÜSTÖKÖSE Éppen 50 éves. Fél évszázad, mely átfutott felettünk. Mily kevesen

Részletesebben