Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 7. szám május 14. Ingyenes. Roland Nehéz tökéletesre megcsinálni

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 7. szám 2008. május 14. Ingyenes. Roland Nehéz tökéletesre megcsinálni"

Átírás

1 Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 7. szám május 14. Ingyenes Ballagás után-érettségi elõtt Minden évben egy késõ tavaszi-, koranyári délutánon, felcsendül az ismerõs dallam: ballag már a vén diák... És menni kell. Nemcsak jelképesen, valóban véget ér az emberi élet talán egyik legszebb idõszaka, a gondtalan középiskolás évek. Idén a Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola-, Szakiskola és Kollégium 256 tanulójának szólt utoljára a csengõ április 30-án. És elballagtak õk 256-an, hogy elinduljanak a felnõtt lét számukra talán még kevéssé ismert, buktatókkal teli útján. Azon az úton, mely talán soha nem volt olyan nehéz mint ma. Mert bár a jövõbe tekintõ döntést mindenki meghozta még az érettségi, felvételi vizsgák elõtt, a kétely a - legszebb eredmény dacára is - mardosó, s kérdések sora áll megválaszolatlan. -Mi vár rám, ránk? Van-e olyan jövõ, melyért érdemes a kitartó munka, a kemény tanulás, a szorgalom? -Képes lesz-e a család arra, hogy mellettem álljon, hogy segítse a továbbtanulást, azt az utat, melynek végén dõl csak el: szükség van-e rám, lesz e munkám, értékel-e a hazám, vagy máshol kell, hogy keressem a boldogulást? A középiskolától való búcsú nem könnyû hát. S nagy a felelõsség fiatalon, szülõn egyaránt. Mégsem szabad, hogy elrontsa az élet e szép állomását a jelen, s a jövõtõl való félelem. Hiszen ahogy Marie Curie mondta: Egyikünk élete sem könnyû. De legyen bennünk kitartás, és mindenekelõtt bízzunk önmagunkban. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, s ezt a valamit -kerül amibe kerül- valóra tudjuk váltani. Ez a gondolat adjon erõt és kitartást a Karacs Ferenc Gimnázium-, Szakközépiskola és Szakiskola érettségizõ és szakmunkásvizsga elõtt álló diákjainak! D. Sári Andrea Nyitott száj... Milyen reményekkel indulnak útra a középiskola diákjai? Vass Imre Én még maradok itt két évet. A továbbtanulást a szülõknek kell finanszírozni, és ez nem nekünk, hanem nekik okoz fejtörést. Szabó Lajos Alegfontosabb, hogy az érettségin legyek túl. Még nem gondolkoztam azon, hogy mi legyek. Csak választottam egy iskolát. De arra odafigyeltem, hogy ne kelljen fizetni érte. Azon nem gondolkoztam még, hogy hol fogok tudni elhelyezkedni, de a suliból többen is gondoltak erre, amikor választottak. Roland Nehéz tökéletesre megcsinálni az érettségit, hogy bejussunk abba a suliba, ahova szeretnénk. Túl vagyunk a magyar érettségin, nem volt könnyû. De az élet is nehéz lesz. Somogyi Vivien Egyre nehezebb elhelyezkedni, ezért félek, hogy mi lesz velem késõbb. Például akkor, ha nem vesznek fel a fõiskolára. Mert a középiskola eddig egy biztos pont volt. Nagy Edit Be kell valljam, hogy félek. Mert nem tudom, hogy sikerül az érettségim, és felvesznek-e a fõiskolára. Államilag támogatott szakokat választottam. Mert amit szerettem volna, az félévente 300 ezer forintba kerül. Plusz a kollégium, vagy az utazás. S ez nagyon drága nekem és a családnak. Ezért ha nem vesznek fel, akkor szakmát tanulok. Olyat, amivel el is tudok helyezkedni. Legalábbis remélem.

2 2. Püspökladányi Hírek május 14. Eredményes volt a püspökladányi delegáció kínai útja Városháza Képviselõ-testületi ülés április 26-án Kínába utazott egy szûk körû püspökladányi delegáció a közelmúltban azzal a céllal, hogy olyan gazdasági kapcsolatokat alakítson ki, melyek hosszútávon jövedemezõek lehetnek. Az utat egy befektetésszervezõ társaság ajánlotta a település figyelmébe. A résztvevõk saját költségre, saját szabadságuk terhére vállalták a több ezer kilométeres utat. A ladányi delegáció két tagját hazaérkezésük után nem sokkal arról kérdeztük: milyen tapasztalatokra, eredményekre tettek szert az út során. Czeglédi Gyula az FMF Kft. tulajdonosa azzal a céllal vállalta az utazást, hogy megismerje a kínai piacot. -Nagyon sok terméket gyártunk Európa országaiba, amelyek áttételesen Kínába is kerülnek, ezért kíváncsi voltam az ottani árviszonyokra, a gyártási körülményekre. A célt az utazás elérte, azt megtudtam, hogy milyen módon tudunk Kínába gyártani km-t utaztunk, rengeteg tapasztalatra tettünk szert, nagyon sokat láttunk - mondja Czeglédi Gyula. -Nagyon fontos gazdasági célzattal mentünk el - folytatja Arnóth Sándor. Sikeresnek mondható tárgyalásokat folytattunk, a hasonló profilú cégek keresték egymást. Befektetõkkel tárgyaltam, akik az épülõ ladányi ipari parkban lehetnek partnereink, turisztikai együttmûködéssel, oktatással kapcsolatban kerestem partnereket, a város lehetõségét próbáltam egy kicsit tágítani. Mi elkészítettünk angol és magyar nyelven egy bemutatkozó anyagot DVD formában a városunkról, és azt névjegykártyákkal, egyéb prospektusokkal kiegészítve terjesztettük. Hazatérésünk óta több visszajelzés is érkezett, így - ha a képviselõ testület felhatalmaz - folytatjuk a kint megkezdett tárgyalásokat. D. Sári Andrea Szép munkát végzett a kivitelezõ hamarosan elkészül az rendelõintézet felújítása Mûszaki bejárásra gyülekeztek a napokban az SZTK felújítását végzõ cég szakemberei és a beruházó önkormányzat képviselete, hogy a lassan befejezéséhez érkezõ beruházást megtekintsék. Az elõzõ és a jelen állapot közötti különbség kívül-belül jól látható. Ám a munka minõségének ellenõrzése igen fontos, hisz a beruházás több évtizedre szól. -Május hónap végén az átalakítás véget ér, és kíváncsiak voltunk arra, hogy a vállalt feltételeknek megfelelõen tejesíti e a cég a munkát. Úgy látom, hogy ez így van. A burkolási és homlokzat színezési munkák végét csinálják és látható, hogy egy minden ízében megújuló városi rendelõintézetünk lesz -mondja Arnóth Sándor polgármester. A munkát folyamatos ellenõrzés kísérte. Jankó Tamás mûszaki ellenõr szerint a kivitelezõ szép munkát végzett, megfelel az elsõ osztályú minõségnek. A felújítás alatt a rendelés természetesen nem szünetelt, ennek ellenére zavartalan volt a munkavégzés, ami Deczki Zoltán igazgató szerint a jó elõkészítésnek köszönhetõ. Viszonylag kevés napirendi pont megtárgyalására került ebben a hónapban sor. A lejárt határidejû testületi határozatok megbeszélését követõen interpellációk hangzottak el a Vörösmarty utca átereszével kapcsolatosan, a temetõben lévõ utak állapotáról, illetve a belvízelvezetés problémáit taglalták a képviselõk. A másodikként megbeszélésre kerülõ napirendi pont némi vitát váltott ki. A Tájékoztató Központ munkájáról nyilvánítottak véleményt az iróniát sem nélkülözve a testületi tagok. Végül azonban abban egyet értettek, hogy mind színvonalában, mind választott témáiban a szakmaiság érvényesülésére törekedtek a munkatársak és a vezetõasszony, akinek nem kis érdeme van a nézettség nagy mértékû emelkedésében is. A 3. napirendi pont a városi esélyegyenlõség feltételrendszerével kapcsolatos tájékoztatást tartalmazta, melyet a képviselõk tudomásul vettek. A különfélékben 11 elõterjesztésrõl született döntés, ezek közül kettõrõl zárt ülés keretében szavaztak a testületi tagok. A köztemetõ üzemeltetésérõl szóló beszámoló részletes, áttekinthetõ volt, tartalmazta az elvégzett felújításokat, azokat a terveket, amelyeknek megvalósítására a jövõben kerül sor. A gyógyvíz értékesítésére vonatkozó elõterjesztés elfogadását követõen önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlanok értékesítésérõl döntöttek a képviselõk. A bizottsági módosító indítványt támogatva a hévíz-kutak kísérõ gázának hasznosításáról akkor fog döntés születni, ha minden szempontot figyelembe véve, teljeskörû vizsgálat készül elõnyeirõl. A belterületi szilárd burkolatú utak megerõsítésével kapcsolatosan a pályázat több utcára való kiterjesztését javasolták a képviselõk, mely a II. ütemben látszik megvalósíthatónak. A térfigyelõ rendszer kiépítése évek óta aktuális gondja a városnak, a támogatás mértéke mutatja, mennyire szükséges a pályázaton való részvétel mellett a pozitív elbírálás is. A játszóterek felújításáról szóló elõterjesztés után a középiskola nyertes pályázatához kapcsolódó önrészt is megszavazták a testületi tagok. A zárt ülés elõtti utolsó elõterjesztés a Bihari- Sárréti_ Hajdúszoboszlói Szakképzésszervezési Társulás megállapodásának és alapító okiratának elfogadása volt, majd a nyilvánosság kizárásával az Egészségügyi, Szociális Bizottsághoz benyújtott fellebbezésekrõl és a Csenki Imre néptanító díj kitüntetettjeirõl döntöttek a képviselõ- testület tagjai. Végül pár gondolattal a kínai útról is tájékoztatta a testületi tagokat polgármester úr kötetlen beszélgetés formájában. Petõné Papp Margit Az örömben üröm, hogy a felújítás, csak részben valósulhat meg. Mint ismeretes a Regionális Fejlesztési Tanács pályázatán ugyanis a beruházás 20 millió forinttal kevesebbet kapott. Ez az összeg most hiányzik, mert megvalósult ugyan a vas nyílászárók cseréje, a hõszigetelés, homlokzatfestés, akadálymentesítés, sõt lift is készült, de belülrõl megmaradnak a régi padlóburkolatok, s ami ettõl is nagyobb probléma, hogy az épületgépészeti felújításra gyakorlatilag nem futotta. -Mint egy falat kenyér úgy hiányzik ebbõl a felújításból amit Csontos képviselõ úr javaslatára elvettek tõlünk. Ha ez a pénz meglenne, akkor többek között egy teljes belsõ festés is belefért volna, és ennek most látszik a hiánya. Most felmértük, hogy mivel kell folytatnunk az épületegyüttes felújítását. Ki kell cserélni a tüdõgondozó nyílászáróit, folytatni a belsõ rekonstrukciót azoknak a vizesblokkoknak a korszerûsítését, ami most elmaradt - összegezte véleményét, és a jövõbeli teendõketarnóth Sándor. D. Sári Andrea

3 Püspökladányi Hírek május 14. KÖZEL 250 EZER FORINT még mindig kifizetésre vár az országgyûlési képviselõ irodájában keletkezett telefonszámla Egész oldalas közlemény jelent meg az egyik helyi reklámújság oldalán a közelmúltban. Feladója Csontos János országgyûlési képviselõ, aki ezúton kívánta tudatni a választópolgárokkal, közöttük a püspökladányi lakossággal, hogy néhány önkormányzati képviselõ és a helyi média érdeklõdése nyomán felszínre került telefonszámla-tartozás, valójában nem az. Képviselõ úr irodájában, mint arról Keserû László jegyzõ korábban bennünket tájékoztatott- 250 ezer forint értékû telefonszámlaköltség keletkezett. Az önkormányzat véleménye szerint ezért azt neki is kellene kifizetni. Csontos János azonban vitatja, s az említett közleményben -melyet intézményünkhöz is eljuttatott- a következõket írja: Tartozásom nincs, soha nem is volt, hiszen megrendelõként nem szerepel a nevem a Fideszes önkormányzati képviselõ által vitatott telefonszámlán. Év elején, amikor a politikai vita kirobbant, jeleztem az önkormányzatnak, hogy nem tartok igényt az általuk megrendelt telefonvonalra, és magam rendeltem vonalat, melynek költségét azóta is fizetem. Hangzik a részlet a bizonyos levélbõl, melyet képviselõ úr kérésére most Önökkel, olvasókkal is megosztunk. A kérdés azonban úgy tûnik még mindig nyitott. Ha nem kérte a vonalat képviselõ úr, akkor miért használta, ha pedig nem használta, hogyan keletkezett rajta 250 ezer forint értékû forgalom. -Avita abból alakult ki, képviselõ úr jelezte, hogy õ arra a bizonyos telefonra nem tartott igényt. Bár ennek ellenére haszná-lata igazolt, a telefonszámlákból ez kimutatható. Az önkormányzat ezért azon az állásponton van, hogyha a telefont használta, akkor a felmerülõ költségeket fizesse is meg tájékoztatta lapunkat korábban Keserû Lászó jegyzõ. Jegyzõ úr információi szerint a városgazdálkodási iroda megtette a szükséges lépéseket. Szóbeli és írásbeli felszólítás formájában is, melyre képviselõ úr azt válaszolta, hogy õ ezt a vonalat nem igényelte, tehát neki fennálló tartozása nincs. Az esetet Arnóth Sándor polgármester sem érti. -A telefon az önkormányzat nevén van, de a Képviselõ Úr irodájában. Nyilvánvalóan nem én jártam be oda telefonálni, és nem a képviselõ-testület más tagjai, hiszen ott õ dolgozik, az õ emberei mozognak, az õ pártügyeit intézik - mondjaarnóth Sándor. Csontos János országgyûlési képviselõ közelményében az irodabérlete körüli problémáról is említést tesz, melyben leírja, hogy a 2006 õszi önkormányzati választások után testületi döntés született arról, hogy az országgyûlési képviselõnek addig biztosított 20 m2-en felül használt teret piaci alapon meg kell fizetni. Ezt képviselõ úr tudomásul véve a különbözetet rendezte - írja. Majd ahogy fogalmaz, az ellene folyó lejárató kampányról az a véleménye: el kellene azon gondolkozni, hogy hogyan lehetne együttmûködni a kormánypárti képviselõnek s az ellenzéki önkormányzatnak. Ezzel kapcsolatban megkérdeztük Arnóth Sándor polgármester véleményét. -A mindenkori önkormányzatnak joga és lehetõsége van kedvezményeket adni a mindenkori országgyûlési képviselõnek. Én 8 éven keresztül használtam egy 20 nm-es irodát, aminek a fûtését és világítását az önkormányzat fedezte. Ezt mi is felajánlottuk képviselõ úrnak. Olyan szakasz is volt, amikor más segítséget is kaptunk, magam és Szûrös Mátyás is. Szûrös képviselõ úrnak a teljesítményére jellemzõ, hogy Püspökladány várossá nyilvánítása az õ érdedme, s néhány 100 millió Ft-ot én magam is hoztam Püspökladányba képviselõségem alatt, akár a Széchenyi terv, akár más pályázat keretében. Tõlünk azonban Csontos János eddig sokat elvitt. Elvitt 20 millió Ft-ot az SZTK beruházástól, megegyeztünk, hogy prioritási sorrendet állítunk fel a város 21 pályázata között, eddig egyet sem tudott képviselni. Ezek a kedvezmények -mint a telefonszámla átvállalása- azért nem automatikusan járnak, ehhez 3. teljesítmény is kell. Képviselõ Úrnak nincsen teljesítménye - összegzi véleményét az üggyel kapcsolatbanarnóth Sándor. Csontos János képviselõ úr közleményében végezetül arra kéri Arnóth Sándort és Szûrös Mátyást, hogy mutassa be azokat a számlákat, amelyeket a püspökladányi mûvelõdési házban vagy a múzeumban tartott rendezvényeik után bérleti díjként fizettek, hogy mennyi telefontérítést kaptak az önkormányzattól, s hogy hányszor használták a múzeumot fideszes párt és képviselõi rendezvényekre. -Nyolc éves képviselõségem minden percében a püspökladányi múzeum igazgatója voltam, tehát amikor én a múzeumban tartózkodtam bármilyen rendezvényen, a munkámat végeztem. Amennyiben az a véleménye bárkinek, hogy ott politikai tevékenység folyt, azt bizonyítsa be. Nem tudok erre mást mondani, én reggel 8-kor bementem az ottani irodámba, és elvégeztem a munkámat 16 óráig. Hogy közben rendezvények voltak, az természetes, hisz a múzeumnak ez is feladata. Én csodálom, hogy ez a dolog egyáltalán felmerült. S ha Képviselõ Úr úgy véli, hogy a múzeumot olyan dolgokra használtuk fel, ami tisztán politikai, akkor felmerül bennem a kérdés, azt akkor miért nem jelezte a megyei múzeumok igazgatóságának? - mondjaarnóth Sándor. A vitatott telefonszámlával kapcsolatban már lapunk korábbi számában is foglalkoztunk. Ha megoldódik az ügy, arról ismét tájékoztatjuk majd lapunk olvasóit. DeA 150 éves a Püspökladány-Nagyvárad vasútvonal A másfél évszázada mûködõ vasútvonal megnyitásának emlékére szervezett ünnepi megemlékezést Püspökladány Város Önkormányzata és a MÁV Zrt. Területi Képviselete április 25-én a Vasútállomáson. A jeles eseményen részt vettek e vasútvonallal érintett települések polgármesterei és országgyûlési képviselõi, valamint meghívást kaptak a romániai CFR vasúttársaság és Nagyvárad település képviselõi is. A megemlékezés során leleplezésre került az az emléktábla is, melyet az évforduló tiszteletére az állomásépület falán helyezett el Püspökladány Város Önkormányzata és a Városvédõ és Városszépítõ Egyesület.Sárvári János önkormányzati képviselõ kezdeményezésére a megemlékezés egyben tisztelgés is volt Bucsánszky József egykori közlekedési minisztériumi felügyelõ munkássága elõtt, akinek emlékére a vasútállomás melletti tér a Bucsánszky József tér nevet kapta. Az állomás épülete elõtti körkertben a felügyelõ tiszteletére emlékkövet állított a Városvédõ és Városszépítõ Egyesület. A rendezvényen együttmûködési megállapodás született a vasútvonallal érintett települések polgármesterei és a MÁV képviselõi között a vonal rekonstrukciójáról és villamosításáról. Az ünnepség további részében sor került a Közlekedési Múzeum 150 éves a Tiszavidéki Vasút címû emlékkiállítás megnyitására. Majd a városi sportcsarnoknál kispályás labdarúgótornára került sor a város, a MÁV és a CFR vasutas csapatok részvételével. Száz vasútat, ezeret! Rásó János Petõfi Sándor szavai ezek, annak a kornak hajnalán, melyet a hazai vasút virágkorának nevezhetünk. A 19. században lezajlott ipari forradalomnak a vasút volt az a találmánya, mely a mindennapi életet talán a legjobban érintette. A reformkort megelõzõen a magyar gazdaság fejlõdésének legfõbb gátja a közlekedési utak hiánya volt. Az addig igen lassú és költséges közlekedési-szállítási módok helyett olcsóbb, korszerûbb, gyorsabb és biztonságosabb közlekedésre volt szükség. (folytatás a 4. oldalon)

4 4. Püspökladányi Hírek május éves a Püspökladány-Nagyvárad vasútvonal (folyatás a 3. oldalról) Ennek az igénynek a vasút felelt meg legjobban. Magyarországon a legelsõ gõzvasút 1846-ban indult Pest és Vác között, és a szabadságharc elõtt már vaspálya kötötte össze Pestet és Szolnokot is. Az országban az akkori határok figyelembe vételével jött létre a fõ vasúthálózat. Késõbb ezekhez csatlakoztak az összekötõ szárnyvonalak. Püspökladányból is így lett vasúti csomópont. A Pest Szolnok vonal építésekor már tervbe vették a Szolnokról Debrecenig, illetve Nagyváradig vezetõ vonal építését is, amely itt ágazott ketté. A pálya vonalának kimérésén már ban folytak munkálatok, de a terv csak a szabadságharc után valósulhatott meg. A vasútépítésre különbözõképpen reagáltak a korabeli polgárok. Volt, ahol azért igyekeztek nyomást gyakorolni az építõkre, hogy saját birtokukhoz közel legyen. Volt, ahol meg azért, hogy kerülje el õket a füstokádó vasparipa. Az egykori adatok szerint a Püspökladányt érintõ pálya vonalvezetésére három terv is készült. Az elsõ terv szerint a pálya a régi Karcag-Nádudvar postautat követve az Ágotán keresztül vezetett volna Nádudvar és Hajdúszoboszló felé. A másik terv szerint sem Püspökladányt, sem Nádudvart nem érintve, de püspökladányi földön a Meggyes-pusztán keresztül vezetett volna Kaba irányába. Ám e két terv helyett egy harmadik valósult meg. Bucsánszky József, a közlekedési miniszter kiküldetésében itt járt felügyelõ javasolta ezt a harmadik vonalat. Hogy ez mi okból történt, azt megtudhatjuk Bucsánszky József június 23-án keltezett, a közlekedésügyi miniszterhez intézett levelébõl, melyben többek között az alábbiakra hívta fel a miniszter figyelmét: Püspökladány és Nádudvar közt földmérnökök mûködnek, kik a Szolnok-Debrecen vaspálya vonal elhelyezésén dolgoznak. Minden kétséget meghaladó dolog, hagy az alapítványi pénztár tekintetében véghetetlen hasznú volna, ha a nevezett vaspálya a püspökladányi uradalmat átmetszené. ha Karcagról nem az Ágota-zugi csárda felett Nádudvar felé, hanem alatta, az Ágota-zugi csárda és Püspökladány közt vitetnék. A vaspálya ezen utóbbi vonala továbbá Báránd, Rábé, Szerep, Udvari és Bajom, valamint Kaba, Tetétlen, Földes, és Sáp községekkel is éreztetné a közlekedés jótékonyságát. Míg Nádudvar felé vezettetve Szoboszlóig egy községet sem érint, s így saját hasznában is tetemesen csonkul. Idején volna tehát... a mérnököknek meghagyni, hogy a Püspökladányi uradalmat lehetõleg vegyék figyelembe Bucsánszky érveit a minisztérium elfogadta, így tehát a vasútvonalat Püspökladány érintésével kívánta megépíteni. A tervet a szabadságharc leverése után az osztrák kormány is jóváhagyta, és a pályát saját költségén elkezdte építtetni. A földmunkához szeptember elején fogtak. Emberfeletti munka volt a pályaépítés püspökladányi szakasza. Küzdelem volt az évezredes mocsár és a felette gyõzni akaró ember között elejére szinte teljesen elkészült a töltés, amikor jóformán semmivé vált az eddigi munka. Azon a tavaszon erõsen megáradt a Tisza, és Csegénél átszakította a gátat. Az árvíz elterült a Hortobágypusztán, majd ráömlött Püspökladányra is. Sík tengerré vált a határ, amelybõl szigetenként emelkedett ki a község belterülete és a hátasabb részek. Az ár a vasúti töltést sok helyen átszakította vagy elmosta. Alig apadt azonban valamit a víz, máris megkezdték a helyreállítást, és év végére elkészültek a földmunkával. A vonal nagydarabon kiépült Debrecen és Várad felé is. A munka továbbvitelére azonban már nem volt pénze az osztrák kormánynak. Pénzügyi zavara miatt a Tiszavidéki Vasúttársaságnak engedte át a vasút kiépítését és üzletbe vételét. A Tiszavidéki Vasúttársaság fejezte be az építkezést, szereltette fel a síneket, és építette meg az állomásépület. A Püspökladány Nagyvárad vonal ünnepélyes megnyitása április 24-én történt. Bucsánszky József munkásságának valószínûleg igen kicsi szeletét adja a vasút püspökladányi szakasza, de mi, itt élõ emberek hálásak vagyunk érte, legyen az bármilyen kicsi is. A vasútnak köszönhetõen településünk fejlõdése jelentõs fordulatot vett, hiszen a vasút és a rajta lebonyolított forgalom sok embernek adott késõbb állandó jellegû munkát és Püspökladány bekapcsolódhatott az ország és Európa vérkeringésébe. Rásó János HATÁROK NÉLKÜL IV. szezonnyitó motoros túra és kulturális nap Volt, aki majd 3000 kilométert utazott Írországból, és volt olyan is, aki csak a szomszédos Nádudvarról ugrott át Harley Davidson ján azért, hogy a száguldás és a szabadság szerelmeseivel töltsön el két felejthetetlen napot a negyedik alkalommal megrendezett Határok Nélkül szezonnyitó motoros túrán. A találkozóra május 2-án, és 3-án került sor Püspökladányban, a strandfürdõ belsõ és külsõ területén. - Az elsõ alkalom még csupán egy önszervezõdés volt, összejöttünk vagy 30-an ladányi motorosok. Második alkalommal már gép volt. Tavaly pedig majd 600-an jöttek el, és szerencsére idén is nagyon sokan vagyunk. Kijelenthetem, hogy immár nemzetközi eseményrõl beszélhetünk. - Külföldrõl is szép számban jöttek vendégeink - mondja Szabó Attila a rendezvény fõszervezõje. Majd hozzáteszi, hogy eltökélt szándékuk volt, hogy a motoros találkozót olyan kulturális rendezvénnyé bõvítsék, ahol a családi programok mellett lehetõséget kaphatnak a helyi közösségek és civil szervezetek is a bemutatkozásra. Így fellépett többek között a Törõ Gábor Hagyományõrzõ Egyesület, a Csimpolya együttes. valamint a helyi kick-boksz csapat, akiknek látványos bemutatója a borongós, kora délelõtti idõ ellenére is szép számú érdeklõdõt vonzott. Ám az egyik legnagyobb attrakció a street fighter bemutató volt. Olyan profikkal, mint az országos élmezõnybe tartozó Gergely Sándor, vagy a püspökladányi Ferenczik Zoltán, aki játszva pörgette a kilós motorokat. Látszott, hogy kisujjában van a technika. - Kívülrõl nézve lehet, hogy könnyûnek tûnik, de cseppet sem az. Sokat kell gyakorolni. Én ötödik éve ûzöm a motorozásnak ezt a fajtáját, óta versenyszerûen, Kunmadarason. Idén egy összetett második helyet sikerült elérnem - mondja Ferenczik Zoltán. Azoknak, akik a bemutató kapcsán kedvet kaptak ehhez a sportághoz azt üzeni, hogy óvatosan és körültekintõen gyakoroljanak. A baleseteket pedig, lehetõség szerint kerüljék. Szintén a balesetmentes közlekedésre, valamint a béke és a barátság tiszteletben tartására kívánták felhívni a figyelmet a szervezõk azzal a több tucat galambbal, melyeket akkor reptettek fel, amikor május 3-án elstartolt a IV. Nemzetközi Sárréti Motoros Túra és Felvonulás. Több száz csodamasina motorja egyszerre bõgött fel, s elvágtattak a vasparipák. Ez idõ alatt az itthon maradottakat idõutazásra és haditorna-bemutatóra invitálták az aranykeresztes lovagok. De voltak persze koncertek is, és hatalmas bulik. Szabadság, szerelem és rock and roll. Vasárnap pedig kiürült a strand, elszáguldottak a vendégek. Elvitték az élményeket az ország minden szegletébe és a határon túlra is, hogy szájról szájra terjedjen a ladányi találkozó sikere. Verdó Ildikó

5 Püspökladányi Hírek május 14. Elõdeink nyomában Azt hiszem, hogy mindenki hallott már a kunhalmokról. Megtalálhatók ezek az Alföldön mindenfelé, így városunk határában is. Sok közülük híressé vált. Regék, mondák és nagyfontosságú leletek fûzõdnek nevükhöz. Bár sokáig vitatott volt természetes, vagy mesterséges eredetük, mára eldõlt a kérdés: a halmok õseink keze munkáját hirdetik. A kunhalmok keletkezését nem lehet pontosan egy idõhöz vagy korszakhoz kötni. Hazánkban elõször az újkõkor i.e szakaszában jöttek létre, mint lakódombok. Késõbb temetkezési célra és lakóhelyként is építették õket. Az idõk folyamán az itt megtelepedõ népek ezeket a halmokat tovább használták temetkezési helyként, õrhalomként, illetve a kialakuló településszerkezet határhalmaiként. Városunk írott történelmében is számos halomra találhatunk utalást. Bár nem tudjuk, hogy kik építették, és mikor, de az itt élõ ember minden korban megtalálta a módját hogyan használja a halmokat. Sokat feltárt a kutatók ásója, még többet megbolygatott a kincsvágyó ember mohósága. A halmokhoz fûzõdõ történetek pedig törökökrõl, kincskeresõkrõl és az itteni emberek életérõl szólnak. Íme néhány: Ágota-halom A püspökladányi, karcagi és nádudvari határ összetalálkozásánál emelkedik. Határunk legterjedelmesebb halma. Egykori rendeltetése ismeretlen. Többször is megásták, de leletekrõl nincs adat. Rajta állott a középkorban a Szent Ágota tiszteletére emelt kápolna vagy templom. Több határperben is magukénak vallották a települések: 1518-ban a Karcag és Nádudvar, 1733-ban a Püspökladány és Karcag és 1799-ben a Püspökladány és Nádudvar közti határperekben. Eperjes-halom A 18. sz közepén itt helyezték el a kamarai uradalom méhesét. Az évi összeírás szerint Az Eperjes nevû dombon levõ méhészetben pedig teli méhkast találtunk 24-et.. Az évi összeírás szerint az Eperjesen a dombon van a méhészház A mellett van egy pince, amely a méhek téli szállására szolgál 150 méh kas befogadó képességû. A méhészetrõl utoljára 1835-bõl maradt Mikor eljön a Pünkösd napja Mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És nagy hirtelenséggel az égbõl mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és megtöltötte az egész házat, a hol ülnek. És megjelentek elõttük kettõs tüzes nyelvek és mindenikre reá szálltak azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniuk. ( Apcsel.2;1-4) Az Isten lélek: és a kik õt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. (János 4;24) Tapasztalatom szerint a leggyakrabban hallgatott rádió vagy tévémûsor az idõjárás-jelentés. Mindnyájan szeretnénk tudni, milyen idõjárás várható a következõ órákban, a következõ napon, napokon. Egy idõ óta az idõjárás-jelentés kibõvült a nagyvárosok légszennyezettségi adataival. A bemondó közli, hogy a különbözõ városokban, a levegõben mennyi por, virágpor, kipufogógáz stb található. Amennyiben napokig nincs szél, vagy egy kis légmozgás, akkor ez a poros levegõ ottmarad és sok embernek okoz kellemetlen panaszokat. Ha pedig a helyzet rosszabbra fordul, akkor akár ún. szmogriadót is elrendelhetnek, mert az egészséget is károsíthatja a sok levegõben lévõ szennyezõanyag. Ez jutott eszembe, amikor a pünkösdi történetet olvastam. Milyen sok dolog van, ami lelkünkre rátelepszik, mint a por a városokra. Ha lenne olyan szerkezetünk, ami az emberek hangulatát, fáradtságát, keserûségét, reménytelenségét megmutatná, vajon milyen értéket mutatna? Bizonyára mindenkinél mást jelezne, mégis sok mindenben talán hasonlóságot is. Sokan keserûek, fáradtak, azt érzik, hogy nincs kinek elmondani azt, ami bántja és nyugtalanítja õket. Lehetnek olyan 5. feljegyzés. A halmon 1797-tõl szõlõültetvény létesül, amely még félévszázad múlva is meg volt ban egy haszonbérleti szerzõdésbe bevették a következõket: a halmon levõ kis szöllõ ültetést munkáltassa és az egész téren található gyümölcs és más fákat az uradalomnak engedje által akkor, amikor a körülmények kivánandják onnét kiszedendõket és más helyre ületetendõket. Ez a faiskola egy rendes fizetéssel ellátott kertész felügyelete alatt állt, és a környékre több ezer csemetét szállított. Istenes koponyás-halom 1725-ben a Püspökladány és Karcag közti határperben említik elõször. Egyes vélemények szerint az Istenes azt igazolja, hogy sír vagy sírok voltak alatta, körülötte, esetleg kereszt is lehetett rajta. Az 1818-as határjáró küldöttség jelentése szerint a Horto-bágy kiöntései miatt a halom és környéke teljességgel járhatatlan vizes helyek. Utolsó feljegyzés 1844-bõl maradt, amikor is az árvíz teljesen elborította. Ma már sajnos a nyoma sem mutatható ki Mérges-halom A legrégibb határnevünk egyike ban az elsõ ismert Püspökladány és Karcag közt folyó határperben határ-halomként említik ben a szintén Püspökladányi és Karcag közt zajló határperben is így említik. Egykori funkciója ismeretlen. Nyakvágó-halom Püspökladány földesurainak, a Rákócziaknak, majd 1715 után a királyi kamarának, és 1819-tõl a vallásalapítványi uradalomnak pallosjoga volt. A halálra ítélt jobbágyokat viszont nem a Nyakvágó-halmon végezték ki. A néveredet a török idõkig nyúlik vissza. A helynév valószínûleg a nyakazó Szejdi basa hadjárata után keletkezett. A halmot nevezik Kincses-dombnak is. Többször is megásták, némelyek szerint nem is eredménytelenül ben a 4-es fõút felüljárójának a megépítéséhez a halom anyagát kívánták felhasználni. A munkálatok során a halmot bontó erõgép egyszer csak a földbe süllyedt, egy földalatti mesterséges alagútba csúszott. Egy közel 100 méter hosszú járatrendszerre bukkantak. A halom teljes feltárása 1970-ben fejezõdött be, amely során hazánkban egyedül álló, négyezer éves okkersíros temetkezés leletei kerültek elõ. Rásó János gondjaink, amirõl nem is szeretnénk beszélni, csak belülrõl feszít állandóan éjjel és nappal. A lelki fáradtság ránk telepszik és elveszi jókedvünket, lelkesedésünket. Bizony nagyon rossz érzés, ha reánk tör a lélek nyugtalansága. Olyan, mintha nem kapnánk levegõt. Ott belül fuldokolunk, mások számára láthatatlanul. Mi vagy ki szabadíthat meg ettõl a fuldokló ránk telepedõ érzéstõl? Vannak, akik jövendõmondókhoz fordulnak, vagy horoszkópokat kezdenek el olvasni, mások talán különbözõ ellenõrizhetetlen vallási tanítókhoz, bölcsnek mondott embereknél keresnek lelki támaszt, mások átrendezik lakásukat stb. Sorolhatnánk tovább azokat a dolgokat mellyel sokan próbálják meg lelküket felfrissíteni, új erõvel megtölteni. A Biblia megtanít mindnyájunkat arra, hogy Isten szentháromság, azaz: Atya, Fiú, Szentlélek. Ez azt jelenti, hogy Isten, ha kérjük adja nekünk az õ lelkét. Isten Szentlelke pedig hasonlóan cselekszik mint a szél. Ha hittel és kételkedés nélkül kérjük, megújítja lelkünket. Mintha valami elfújná bánatunkat, rosszkedvünket, lelki fáradtságunkat. Megtisztít belülrõl, és megmutatja azt az utat, melyen járva megoldódhatnak életgondjaink, nehézségeink. Hasonló a tûzhöz, amely ebben az elhidegült világban belülrõl melegít. A Szentlélek visszaadja szívünkbe a hitet, a reménységet és a szeretetet. Pünkösd ünnepe a megújulás ünnepe. Az az ünnep, amikor az ember felfedezheti, milyen nagy és végtelen Jézus Krisztus által ígért és adott Lélek ereje. Aki megnyitja lelkét Isten Szentlelke elõtt, annak nincs másra szüksége, azt nem tévesztik meg, és nem csalják meg lelki kuruzslók. Ha tiszta lelki levegõt keresünk, nyissuk meg bibliánkat és szívünket Isten Lelke elõtt, életünk bizonyosan megújul és örvendezõvé lesz. Pella Pál lelkipásztor

6 6. Püspökladányi Hírek május 14. Az önkormányzat és a Városvédõ és Szépítõ Egyesület Tedd szebbé városodat városszépítõ versenyt hirdet! Célja: Egyéni lakások, lakótömbök, intézmények, középületek környezetének rendezése, virágosítása, szépítése. Kategóriák: I. Családi házak és környezete: Épületek, házak, elõkert, utcák, átereszek rendbetétele, környékének virágosítása, fák ültetése, gondozása, parkosítás. Tiszta, rendezett porta cím II. III. IV. Lakótömbök: Legszebb, leggondozottabb lakótömb cím Középületek, intézmények, üzemek: Legszebb, leggondozottabb középület cím Legszebb, leggondozottabb virágos, fás utca kialakítása, árkok, átereszek rendbetétele. V. Külterületi ingatlanok: - tanyák - ingatlanok - telepek - halastavak és környékük rendezése, gondozása, parkosítása. Legszebb, leggondozottabb külterületi ingatlan cím Jelentkezés: Írásban kell jelezni a részvételi szándékot. Városvédõ és Szépítõ Egyesület 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Polgármesteri Hivatal Városfejlesztõ Iroda 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Jelentkezési határidõ: június 10-ig Díjazás: I. kategória: Az elsõ 10 helyezett részére Tiszta, rendezett porta tábla adományozása II. kategória: 1; 2; 3. helyezett részére oklevél adományozása III. kategória: 1. díj: vándorserleg IV. kategória: Õsszel fásítás, díszcserje, "Legszebb utca" tábla átadás. V. kategória: Ajándék, serleg. Díjátadás: augusztus 20-án a városi ünnepség keretében.

7 Püspökladányi Hírek melléklete május

8 2. Püspökladányi Hírek melléklete május 14. Nyitva tartás: H-P: Szo: V: Magyarország legnagyobb kertészeti áruházlánca Hajdúszoboszlón! Ha egy szép zöldellõ kertre vágyik, szeretné, hogy dzsungel legyen a lakása, jöjjön el télen-nyáron nyitva tartó üvegházunkba, faiskolánkba és ismerje meg az Alföld legnagyobb dísznövény kínálatát! AKCIÓ AKCIÓ AKCIÓ Egyes örökzöldek 20%-os kedvezménnyel kaphatók, április 15-tõl a készlet erejéig! Extra minõségû, gyönyörû, saját termesztésû muskátlik óriási választéka. Legolcsóbban a termesztõtõl! Tótechnika, tavinövények, növényápoló szerek, növénykülönlegességek óriási választéka! 4200 Hajdúszoboszló, Hõforrás u. 4. (autóbusz pályaudvarral szemközti út) Tel: 52/ Visszük a pálmát... GÉPI FÖLDMUNKA - alapásás, árok ásás, tisztítás - közmû bekötésekhez tartozó földmunka - épület bontás elszállítással - tükör, bejáró kiszedés Autó-Ladány Kft / KUN Kun-Mediátor Tunézia-Djerba 3*-os szálloda All inclusive Törökország All inclusive Egyiptom Hurghada 8nap/7 éj Szovénia-i körút Pünkösd Megbízóink számára keresünk, eladó családi és társasházi lakásokat, építési telkeket, ipari ingatlanokat. P.ladány, Bocskai u ig Tel: 20/ Tel.: 54/ UTAZÁSI IRODA AJÁNLATA FIRST MINUTE ÁR: BULGÁRIA Püspökladányból tól 10 nap/ 7 éj reggelivel Ft/fõ Figyelem! Gyorsan fogynak a helyek! Ft/fõ + ill Ft/fõ + ill Ft/fõ + ill Ft/fõ -tõl Püspökladányi indulású útjaink : Korfu autóbusszal apartman 10 nap 7 éj Ft/fõ tõl Plitvice A vízesések Paradicsoma NON_STOP Ft/fõ tõl Paralia autóbusszal apartman 10 nap 7 éj Ft/fõ tõl Sarti autóbusszal apartman 10 nap 7 éj Ft/fõ - tõl Spanyolország autóbusszal apartman 10 nap 7 éj Ft/fõ - tõl Útjaink 40% elõleg befizetésével foglalhatók. Álom és valóság mi összekötjük Cím: Püspökladány 4150, Kossuth u. 6. Nyitva: H-P 8-18; Szo (Turisztikai Központ) Tel: 54/ , Palatetõ beázásának megszüntetése: 900 Ft/nm. Szalagzsindely átfedés. 11 éves püspökladányi referenciákkal, továbbá: palatetõk tisztítása, 3 rétegû festése. Kiss Endre ács T: 06-70/ decemberi ezüst színû Opel Astra Classic Caravan eladó. Megkímélt állapotú, rendszeresen karbantartott, második, nem dohányzó nõi tulajdonostól km-t futott, a mûszaki vizsgája és zöldkártyája decemberéig érvényes. Kisebb értékû autó beszámítása is érdekel 1200 cm3-ig, kb Ft-ig, és max. 12 éves korig. Tel : 30/ , KONTÉNERES TÖRMELÉK SZÁLLÍTÁS (Gépi rakodással, rövid határidõvel) Federics László Tel.: 20/ / Bármilyen földmunkát, ömlesztett áruk gépi rakodását szolid áron vállalom. Földmunkák esetében díjtalan felmérést végzek.

9 Püspökladányi Hírek melléklete május Hõszigetelõ rendszerek, színvakolatok akciója, kompletten -Zsalukövek, falazóblokkok, téglák pillértéglák széles választéka -Falazó habarcsok, simító és lábazati vakolatok. nedves falakra szárítóvakolatok -Csemperagasztók, bel-és kültérre, fugázók -Zuhanykabinok normál és hidromasszázs kivitelben -Sarokkádak, szaniter árúk -Csempék, burkolólapok széles választéka Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig: Szombaton: : 54/ , 06-70/ / Várjuk kedves vásárlóinkat! Püspökladány Damjanich 14/1 Tel: 20/ Tavaszi akció a Tappancs állateledel és horgászüzletben! Díszhalak kaphatók széles választékban! -vitorláshal 140 Ft -tappancs táp 10 kg 1350 Ft -platti 140 Ft -konzerv cicáknak(400g) 89 Ft -páncélos harcsa 140 Ft -Purina dog chow junior csirkés 18 Kg 5300 Ft -neon 100 Ft stb. -csirkeláb 35 Ft/kg -chappi kutyatáp 220 Ft/kg-csirkefej 75 Ft/kg stb. Horgászbotok és orsók 10% kedvezménnyel rendkívül kedvezõ áron kaphatók! Pl. shakespeare elsõfékes fémdobos pergetõ orsó 4680 Ft Bottartó táskák, etetõanyagok, csalik széles választékban kaphatók! A TÜNET Bt. tavaszi haszonvas akciót hirdet. Az akció mértéke 5-10%. Napi legmagasabb áron vásárolunk fel vashulladékot és lemezhulladékot, elfekvõ gépeket, berendezéseket, forgalomból kivont jármûveket, valamint színesfémet ( alumíniumot, sárga, - és vörösrezet stb... ) illetve papírhulladékot. Májusi haszonvas akciónk keretén belül kaphatók: betonacélok, zártszelvények, hegesztett hálók, szögacélok, lemezek, idomacélok, csövek, laposacélok stb... Kapható még: kerítésbetét, kiskapu, nagykapu, szegek, vágókorongok, talicska, talicskaputtony, elektróda Építõanyagok: sóder, homok, mész, cement. 24 tonnás teherautóval teheráru fuvarozást vállalunk. Érdeklõdni: személyesen a TÜNET Bt. irodájában P.ladány, Árpád u.64. Tel.: 06/ telefonon Nyitva : H-P : 8-16; SZ: 8-12 Tisztelt kisvállalkozók! Újabb kedvezményes támogatási programok a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál! Kisvállalkozói hitel kamattámogatással: 50 millió Ft-ig! Beruházási és forgóeszköz célokra, akár 15 év futamidõvel! Kamat már 6,58%-tól, kezelési költségektõl mentesen! Fedezet: a hitelbõl vásárolt nagy értékû beruházási eszköz is lehet! Kezdõ vagy csekély banki hitelképességû vállalkozásoknak is! Már 10 fõnél többet foglalkoztató vállalkozásoknak is! Békés, Szolnok, Szabolcs, Borsod megyei fejlesztésekhez is! Újdonságok: Gyors forgóeszköz hitel: saját erõ nélkül, 6,58% kamatra! 30%-al csökkentett pályázatkészítési díjak Vissza nem térítendõ pályázatok teljeskörû lebonyolítása! Debrecen, Csapó u. 26. Tel: 52/ ; 52/ Püspökladány, Rákóczi u ; 54/ Tájékoztatók, pályázati nyomtatványok: Akció!! Nálunk továbbra is tart: Hitelek kiváltása, adósságrendezés. Induló költségek nélkül. Alacsony törlesztõ részlet, Rendkívül alacsony kamat, P.ladány, Bocskai u ig Tel: 20/ Tel.: 54/

10 4. Püspökladányi Hírek melléklete május 14. A Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft pályázatot hirdet az összevont Püspökladányi Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Kft és Sport és Rendezvényszervező Kft igazgatói állásának betöltésére. Az igazgatói poszt betöltésének kezdő időpontja: június 01. A megbízás határozatlan időre szól. I. A pályázóval szemben támasztott követelmények: 1. Felsőfokú szakirányú végzettség 2. Hasonló területen szerzett min. 3 éves gyakorlat 3. Pénzügyi területen és cégvezetésben, valamint programszervezésben szerzett tapasztalat. II. A pályázat egyéb feltételei: Pályázati felhívás -A munkabér megállapítása megegyezés szerint történik. -A pályázónak önéletrajzot kell a pályázatához csatolni. -A pályázónak maximum 2 oldalon kell összefoglalni az elképzeléseit a társaság működtetéséről. -A pályázónak az iskolai végzettségről szóló igazolásokat másolatban kell a pályázathoz csatolni. -A pályázatot a következő címre kell személyesen vagy postán beadni vagy eljuttatni úgy, hogy az május 23-ig megérkezzen: A Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft 4150, Püspökladány, Kossuth utca 6. A zárt borítékra rá kell írni Pályázat a Püspökladányi Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Kft és Sport és Rendezvényszervező Kft igazgatói állására. Rácz Attila igazgató PÜSPÖKLADÁNYI Hírek ISSN: Laptulajdonos : Püspökladány Város Önkormányzata Felelõs szerkesztõ : D. Sári Andrea Szerkesztõség : 4150 Püspökladány, Petõfi u Tel : 54/ Megjelenik példányban Püspökladány, Sárrétudvari, Báránd, Biharnagybajom, Földes, Kaba, Nádudvar, Szerep, Tetétlen településeken.

11 Püspökladányi Hírek május PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA május 25-én (vasárnap) a Városi Strandfürdõben VÁROSI GYERMEKNAPOT rendez A nap programja: órától a gyermeknap megnyitója, köszöntõt mond: Arnóth Sándor polgármester úr óra között az alábbi programokat kínáljuk: Vízi vetélkedõk (óvodás, iskolás korosztálynak) Aszfaltrajzverseny Játszóház (gyöngyfûzés, üvegfestés, arcfestés, kifestõ, stb.) Vöröskeresztes tesztek, kalandjáték, bemutatók Játékos sportversenyek Mentõautó és tûzoltóautó bemutató, magasból mentés bemutatója óra között kulturális mûsor órától strandfoci (önkormányzati képviselõk szülõk között) Egész nap: ugrálóvár, gyermekjátékok tûzoltó maszk, impulzuspuska bemutató biztonsági öv szimulátor Gyermekeknek 18 éves korig a belépés díjtalan. A belépéskor kapott étkezési jegy beváltható. A vetélkedõben résztvevõk fagyi jegyet kapnak. Szeretettel várunk mindenkit rendezvényünkre! ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az önkormányzati-képviselõk az alábbiak szerint tartanak fogadóórát körzetükben: 1. sz. vk. Dombi Imréné május órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kistanácskozó termében 4. sz. vk. Kardos István május 26-án tól a Polgármesteri Hivatal kistanácskozó termében 5. sz. vk. Kovács Krisztina május órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytanácskozó termében 7. sz. vk. Márkus Gábor május 23-án tól a Kálvin Téri Tagiskola vezetõi irodájában 8. sz. vk. Tóth László május 26-án tól 9. sz. vk. Petõné Papp Margit május 26-án tól 10. sz. vk. Kiss Zsigmond május 26-án tól Petritelepi Tagiskola igazgatói irodájában Petritelepi Tagiskola ebédlõjében az újtelepi öregek otthonában

12 8. Püspökladányi Hírek május 14. Pályázati felhívás A Püspökladány Város Önkormányzata megbízásából a Püspökladányi Városüzemeltetõ és Vízszolgáltató Kft. versenytárgyalás útján értékesítésre bocsátja az önkormányzat tulajdonában lévõ, 2 Bezerédi lh.4/20. sz. alatti 52 m alapterületû kétszobás összkomfortos lakást, valamint a 2 Honvéd u lh. fsz. 3. sz. alatti 64. m kettõ és félszobás összkomfortos lakást. Pályázatok beadási határideje: május 26. (hétfõ) óra. Versenytárgyalás idõpontja: május 27. (kedd) óra. Részletes pályázati kiírás átvehetõ a Püspökladányi Városüzemeltetõ Kft. központi irodájában. (Püspökladány, Kossuth u em. 201-es szoba). További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon 54/ , vagy 54/ Püspökladányi Viziközmû Társulat Intézõ Bizottsága A Püspökladányi Víziközmû Társulat értesíti az érdekeltségi körébe tartozó társulati tagokat, hogy a évet záró május 19-én /hétfõn/ 17 órakor tartja a Dorogi Márton Mûvelõdési Ház elõadótermében, melyre ezúton meghívom. Napirendi pontok: Püspökladány, április 23. MEGHÍVÓ KÖZGYÛLÉSÉT 1. Beszámoló a Püspökladányi Víziközmû Társulat évi pénzügyi gazdálkodásáról. Elõadó: Arnóth Sándor társulati elnök 2. Az Ellenõrzõ Bizottság beszámolója a Társulat évi munkájáról. Elõadó: Szilágyi Benjámin elnök 3. A évi mérlegbeszámoló elfogadása. Elõadó: Arnóth Sándor társulati elnök 4. A Társulat évi gazdálkodási tervének elfogadása. Elõadó: Arnóth Sándor társulati elnök 5. Egyebek Arnóth Sándor társulati elnök 10 napos Fekete-tengeri út Ft-ért (július 4-13-ig) teljes ellátással. Jelentkezni lehet: Kovács Krisztinánál Tel.:70/ BÚTOR, SZÕNYEG, PVC, KARNIS, TAPÉTA 800 m -en Püspökladány, Keleti-sor 26/3. (a 42-es fõút mellett, a benzinkút mögött) Szõnyegszegés Szekrénysorok Ft Konyha és tálalószekrények Ft Kárpitos garnitúrák, gyermekágyak Ft Franciaágyak, heverõk, fotelek Ft Kisbútorok Ft Étkezõasztalok, székek Ft Padló és szegett szõnyegek 550 Ft/m2 PVC Ft/m Karnisok, tapéták 750 Ft Bio és normál matracok Ft Hitellehetõség, ügyintézés az üzletben! -tól -tól -tól -tól -tól -tól -tõl -tõl -tól -tól Kedvezményes házhozszállítás Nyitva: H.-P.:9-18, Szo.:9-13 Telefon:54/ Akció minden héten! Záradék: Amennyiben a kitûzött idõpontra a közgyûlés nem lesz hatrározatképes, úgy az május 19-én /hétfõ/ órára, azonos napirenddel, ugyanazon a helyen ismételten összehívom. Az ismételten összehívott közgyûlés a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek minõsül.

13 Püspökladányi Hírek május 14. HÍRSAROK Reneszánsz est Vetélkedõ a Farkasszigeten 9. együttes fogja képviselni a Csenki Imre Mûvészeti Iskolát, Püspökladányt, Hajdú-Bihar megyét. Folyamatosan érkeztek a vendégek, majd megtelt a Mûvelõdési Ház színháztereme április 24-én este, amikor a Csenki Imre Alapfokú Mûvészetoktatási Tagintézmény tartotta mûsorát a mûvészetoktatás napja és a reneszánsz éve alkalmából. Az est egy vidám egyfelvonás darabbal kezdõdött, Mátyás király házasít címmel, melyben az iskola tanárai mutatták meg, hogy nem csak a zenében, prózában is legalább olyan tehetségesek. A darab fõbb szerepeit Bánsághy Kálmán, Keserûné Mohos Marianna, Smidróczki Zsolt, Szabóné Bojtor Éva, Bódiss Miklós, Kovácsné Csuzda Judit, Sándorné Kovács Enikõ, Szabó Judit, Szabó Orsolya játszották, felléptek a Kálvin Téri Iskola tanulói és a Kenderkóc együttes is. A zenés darabokhoz szokott tanárok számára új volt a prózai szerep, de közönség elismerésére remekül megoldották a feladatot. A darabot követõen az Id. Csenki Imre vegyeskar, az iskola kürt kvarettje, hegedû, gitár, fuvola, fagott szakos tanulói, szakos tanulói, majd az ütõsök mûsorát hallgathatta meg a közönség. A rendezvényt az ÁFÉSZ Énnekari Egyesület zárta az alkalomhoz illõ dalokkal. Sárrét kincsei vetélkedõ Történelmi múltunk ismerete, népi hagyományaink ismerete a legnagyobb nevelõ erõ - ezzel a gondolattal nyitotta meg Molnárné Bihari Julianna, a Petõfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény vezetõje a Sárrét kincsei címû történelmi vetélkedõt, melyet idén immár 3. alkalommal szervezett meg az iskola történelem munkaközössége. A vetélkedõn a püspökladányi tagiskolák mellett Sárrétudvari, Földes, Kaba és Szerep csapatai mérték össze tudásukat. Azsûri az alaposan felkészült csapatok eredménye láttán nehéz helyzetbe került. Csak néhány pont választotta el a jót a legjobbtól. Ennek alapján a harmadik helyezést a földesi csapatnak, a második helyezést a petritelepi míg azt elsõ helyesét a Petõfi Sándor Általános Iskola Tagintézménynek sikerült megszerezni. Tádé siker a megyei néptánc fórumon április 19-én, 20-án rendezték meg Hajdúböszörményben a Megyei Gyermek Néptánc Fórumot. A két nap alatt 34 néptánc együttes mutatta be tudását. Koloszár Erzsébet néptáncpedagógus két csoporttal érkezett a megmérettetésre. A Fesztivált Dr Kardos László, a zsûri elnöke nyitotta meg. ATádé együttes Béres Marianna Joó Gábor: Somogyi táncok címû hangulatos koreográfiáját vitte színpadra, s a magával ragadó elõadásért ezüst minõsítést szerzett. A Kicsi Tádé gyermekegyüttes elvarázsolta a közönséget, a zsûrit egyaránt. A minden szempontnak kiválóan megfelelõ elõadásáért arany minõsítésben részesült. Azon kevés csoport közé tartozik, melyet a zsûri továbbjutatott a május végén Nyíregyházán megrendezésre kerülõ Regionális Fesztiválra. A Kicsi Tádé A Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium hagyományosan kétévente tanulmányi versenyt rendez. A természettudományi vetélkedõt kapcsolódva a Föld napjához, április 22-én kívánták megtartani. Azonban az idõjárás közbeszólt, így az esõ miatt pár napos csúszással, április 25-én rajtoltak a diákok a Farkasszigeten. Az akadályverseny a matematika, fizika, kémia, biológia tantárgyak köré épült. Bárki jö hetett, akinek kedve volt. Sokan éltek is a lehetõséggel, több mint 300 gyerek 52 csapatba szervezõdve. Összesen hét állomáson kellett számot adni a diákoknak természettudományi jártasságukról. A szervezõk igyekeztek olyan kérdéseket, feladatokat összeállítani, melyek nem elsõsorban az iskolai tudásra, hanem inkább a gyakorlati ismeretekre épültek, tehát összekötötték a kellemest a hasznossal. Sárrétmenti Népzene, Néptánc és Mesemondó Fesztivál 14. alkalommal Az elmúlt évek hagyományait követve karikásokat forgató csikósok vezették fel a 14. alkalommal megrendezett Sárrétmenti Népzenei, Néptánc és Mesemondó Fesztivál résztvevõit. A népviseletbe öltözött gyerekek, fiatalok és felnõttek énekelve vonultak végig Püspökladány központjában. A néptánccsoportoknak a Dorogi Márton Városi Mûvelõdé si Központ adott otthont. A mesélõknek és a népdaléneklõknek a Katica óvoda udvara biztosította a helyet. A fesztiválon 28 tánccsoport és 29 egyéni fellépõ mutatta be nótacsokrát, meséjét vagy koreográfiáját. A fellépõk között egyéni és csoportos püspökladányi sikerek is születtek. Az egyéni fellépõk között Arnóth Katalin, Kóródi Katinka és Szilágyi Adrienn részesült különdíjban. Míg a csoportos fellépõk között a Sárréti Népi Együttes, a Törõ Gábor Hagyományõrzõ Népdalkör és a Kenderkóc Együttes vehette át a méltán megérdemelt jutalmat.

14 10. Püspökladányi Hírek május 14. Városvédõ szemmel Emlékmûrongálás Emlékmû-kultúránk egyaránt tükrözi a körülöttünk zajló társadalmi, politikai változásokat, és mindennapi tudatunk alakulását. Azzal, hogy milyen személynek vagy eseménynek állít emléket kõben, fában, ércben, milyen mûtárgyakkal népesíti be környezetét, egy adott település közössége önmagáról, legjobb szándékairól vall. Városunkban a rendszerváltás óta eltelt esztendõk folyamán is több szobrot, emlékmûvet, emléktáblát, dombormûvet, kopjafát és egyéb emlékjelet helyeztek el. Környezetünk esztétikai színvonalának emeléséhez nemcsak új mûtárgyak, hanem több régi felújítása, visszahelyezése is hozzájárult. A mennyiségi gyarapodás érthetõvé válik, ha meggondoljuk, hogy erre az idõszakra olyan kiemelkedõen fontos évfordulók estek, mint a millecentenárium, az es forradalom és szabadságharc 150 éves évfordulója, vagy az évezredes magyar államiság ünnepe. Sajnos azonban a gyarapodás, a felújítás mellett tovább folytatódott a mûtárgyaknak a pusztítása is. Az említett idõ alatt sok rongálás, lopás és festékszóróval történõ bemocskolás történt. Sajnos a közelmúlt napjaiban ismét tapasztalhattunk hasonló eseteket. A Vasútállomáson a tavalyi év novemberében avatta föl Püspökladány Város Önkormányzata azt az emléktáblát, amely a Tiszavidéki Vasút Szolnok-Püspökladány-Debrecen közötti vonalán meginduló menetrendszerû forgalom 150. évfordulójára állít emléket. Hamarosan sor került az illegális fölavatás"-ra is, ugyanis valaki fölfedezte az emléktábla anyagában rejlõ lehetõségeket. Ennek egérrágás-szerû nyomait láthatjuk a tábla sarkában. A rongálás másik formájára találhatunk példát a Bajcsy utca és Kiss Ferenc utca keresztezõdésében levõ kis parkban. Az itt található Józsa Bálint alkotás, a Virágszedõ lány bronzszobra, 1969-ben került felállításra. A szobor az eltelt közel négy évtized alatt folyamatosan céltáblája volt a vandalizmusnak. Besározták, lefestették, teleragasztották, de szerencsére maradandó károsodás nem érte. Most, kékre festett arccal hirdeti az önjelölt mûvészek csodálatos tehetségét. Mégis, igazán elgondolkodtató az, hogy mi motiválhatta a Hõsök terén található Gyõrfi Lajos 1998-ban felállításra került alkotásának, a Huszár emlékmûnek megszentségtelenítõit, akik éppen március 15-e elõtt törték le annak kardját. Bár a kard megkerült, és az ünnepi megemlékezésre sikerült is visszahelyezni, attól még a rongálás tény marad, ami felett nem lehet szemet hunyni. A köztéri szobrok és más mûalkotások megrongálása sajnos nem ritka jelenség, és szinte lehetetlen kivédeni. De a vandalizmustól való félelem nem lehet természetes velejárója egy mûvész alkotói folyamatának. Vannak ugyan jogszabályok a kulturális örökségünk védelmére, de ezek nem rettentik vissza a színesfém tolvajokat, a cél nélküli rombolásban magukat kiélõ vandálokat vagy politikai indíttatású elkövetõket abban, hogy kárt tegyenek a szobrokban és emlékmûvekben. Sõt a rongálások indítéka nem is mindig egyértelmû. Vannak olyan cselekedetek, amelyek nem magyarázhatók semmivel. Értelmetlen, ostoba és meggondolatlan tettek. Rásó János Magyar Nyelv Hete A Polgármesteri Hivatal Házasságkötõ termében tartották április 28-án a Magyar Nyelv Hete rendezvénysorozat megyei megnyitóját. Az esemény levezetõ elnöke Dr. Helmeczy Balázs egyetemi tanár, a Hajdú Bihar megyei Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat elnöke volt. -A rendezvényt 1967-ben indította útjára az 1841-ben megalakult Tudományos Ismeretterjesztõ Társaság. S azóta minden évben a megyei évnyitó után több településen, évenként változó számban tartunk elõadásokat. Országszerte több száz elõadás hangzik el, ezeken több százezren vesznek részt. Célunk, hogy megismertessük az emberekkel anyanyelvünk szépségét, és megõrizzük értékeit - mondta el Dr. Helmeczy Balázs. -A világgal együtt halad a nyelv is. Ezért fontos felhívni a társadalom figyelmét a magyar nyelvet fenyegetõ veszélyekre. Pl.: a beszéd eldurvulására, vagy a hibás artikulációra - vallja Dr. Sebestyén Árpád, egyetemi tanár. Az ismert szakember Elõdeink nyelve - utódaink ajkán címmel tartott elõadásában szólt a magyar nyelv történetérõl, múltjáról, rendszerének kialakulásáról, valamint anyanyelvünk mai állapotáról. -Az ifjúságra jellemzõ durva stílus sajnos egyre inkább beférkõzik a közélet, sõt a politika és a sajtó nyelvébe is. De ez csak a kisebbik baj. Nagyobb veszélyt jelent az, hogy az artikuláció és a hangképzés nagyon elromlott. Egyrészt amiatt, hogy fõként a fiatalok rágógumiszerûen beszélnek. Másrészt a manapság oly divatos angol tanulás magával hozza a laza artikulációt. Ennek következményeként a beszéd hangzása nem elég pontos, nem elég kifejezett, hanem ellágyul, elfolyósodik. S ez komoly veszélyt jelent - mondja Dr. Sebestyén Árpád. Ilyen, és ehhez hasonló érdekes információkkal gazdagodhattak mindazok, akik ellátogattak az elõadásra, ahol a vendégeket az önkormányzat nevében Petõné Papp Margit üdvözölte. Alpolgármester asszony elmondta, hogy Püspökladány abban a szerencsés helyzetben van, hogy immár második alkalommal ad otthont a megnyitónak. S egy olyan rendezvény házigazdájának lenni, mely a magyar nyelv megóvását tûzte ki céljául, különösen megtisztelõ feladat. Verdó Ildikó PÜSPÖKLADÁNYI Hírek ISSN: Laptulajdonos : Püspökladány Város Önkormányzata Felelõs szerkesztõ : Dienes Zoltán Fõszerkesztõ D. Sári Andrea Szerkesztõség : 4150 Püspökladány, Petõfi u Tel : 54/ Tördelés, grafika : multimedia design Nyomás : Hektográf Nyomda Püspökladány

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 7. szám 2008. Április 22. Ingyenes. Várják-e az útépítést a kövesúttal nem rendelkezõ utcák lakói?

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 7. szám 2008. Április 22. Ingyenes. Várják-e az útépítést a kövesúttal nem rendelkezõ utcák lakói? Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 7. szám 2008. Április 22. Ingyenes ÚTTALAN UTAKON 38 utcában készülhet útalap az önkormányzat tervei szerint Hatalmas gördök, nyomvályúk nehezítik

Részletesebben

Hírek ARNÓTH SÁNDOR. Püspökladányi. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 10. szám 2008. Június 11. Ingyenes

Hírek ARNÓTH SÁNDOR. Püspökladányi. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 10. szám 2008. Június 11. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 10. szám 2008. Június 11. Ingyenes ARNÓTH SÁNDOR ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ Május 30-án Debrecenben, a megyeházán ünnepélyes keretek között a

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 9. szám 2008. Május 28. Ingyenes. Gyorsulási versenyt hirdet a kormány! Helyszín: az M4-es autópálya

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 9. szám 2008. Május 28. Ingyenes. Gyorsulási versenyt hirdet a kormány! Helyszín: az M4-es autópálya Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 9. szám 2008. Május 28. Ingyenes Gyorsulási versenyt hirdet a kormány! Helyszín: az M4-es autópálya Nemhogy látható eredmény, de még a kijelölt

Részletesebben

Hírek. Püspökladányi. Kedves Püspökladányiak, Barátaim! Karácsony régen és most a XXI. század szeretete

Hírek. Püspökladányi. Kedves Püspökladányiak, Barátaim! Karácsony régen és most a XXI. század szeretete Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 18. szám 2007. december 12. Ingyenes Kedves Püspökladányiak, Barátaim! Az év vége mindig a számvetés ideje. Az ember végiggondolja, mi történt

Részletesebben

Hírek. Így ünnepelt a város október 23-án. Püspökladányi. Mindenszentek-halottak napja

Hírek. Így ünnepelt a város október 23-án. Püspökladányi. Mindenszentek-halottak napja Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 16. szám 2007. november 6. Ingyenes Így ünnepelt a város október 23-án Az 1956-os forradalom és szabadságharc 51., valamint a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 11. szám 2008. Június 25. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 11. szám 2008. Június 25. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 11. szám 2008. Június 25. Ingyenes 70-20=50 húszmillió forinttal kevesebbet kapott a város, de megújult a ladányi rendelõintézet Új életre

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 6. szám 2008. Április 8. Ingyenes. Húsvét és Pünkösd között. Válságban a kormány...

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 6. szám 2008. Április 8. Ingyenes. Húsvét és Pünkösd között. Válságban a kormány... Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 6. szám 2008. Április 8. Ingyenes Húsvét és Pünkösd között Két ünnep közötti idõben élünk. A feltámadás ünnepe mögöttünk van, a Szentlélek

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 14. szám 2008. Szeptember 2. Ingyenes. Újabb pályázati sikerek!

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 14. szám 2008. Szeptember 2. Ingyenes. Újabb pályázati sikerek! Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 14. szám 2008. Szeptember 2. Ingyenes A régi játékok helyét néhány hónap múlva újak veszik át. Újabb pályázati sikerek! Megújulnak a város

Részletesebben

Hírek. Nem felhõtlen az idei tanévkezdés. Püspökladányi

Hírek. Nem felhõtlen az idei tanévkezdés. Püspökladányi Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 15. szám 2009. szeptember 9. Ingyenes Nem felhõtlen az idei tanévkezdés Megkezdõdött az új tanév az iskolákban. Minden gyerek számára nagy esemény

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 5. szám 2008. Március 26. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 5. szám 2008. Március 26. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 5. szám 2008. Március 26. Ingyenes A nép döntött: szavazataival eltörölte a kórházi-, vizit-, és tandíjat. Ügydöntõ népszavazásra virradt az

Részletesebben

Püspökladányi Hírek 2011. júmius 1. Sikeres tárgyalást folytatott le május 17-én a református

Püspökladányi Hírek 2011. júmius 1. Sikeres tárgyalást folytatott le május 17-én a református Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXII. évfolyam 10. szám 2011. június 1. Ingyenes Mégis lehet utókezelő kórház Püspökladányban? Lehetőség szerint újra kell nyitni az utókezelő kórházat Püspökladányban.

Részletesebben

Hírek. Püspökladányi. Pert indít Püspökladány önkormányzata Csontos János ellen, aki hetek óta rágalmazza a város vezetõit

Hírek. Püspökladányi. Pert indít Püspökladány önkormányzata Csontos János ellen, aki hetek óta rágalmazza a város vezetõit Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 18. szám 2009. november 11. Ingyenes A város kitüntetettjei 1991-ben Püspökladány városa Díszpolgár és Pro Urbe címek alapítása, odaítélése

Részletesebben

Hírek. Püspökladányi. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 19. szám 2009. december 2. Ingyenes

Hírek. Püspökladányi. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 19. szám 2009. december 2. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 19. szám 2009. december 2. Ingyenes A termálvízzel feltörõ metángáz fûti néhány héten belül az uszodát és a gyógyászati központ épületét Évtizedeken

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 12. szám 2008. Július 29. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 12. szám 2008. Július 29. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 12. szám 2008. Július 29. Ingyenes Nyár, vakáció, szabadság Feltöltõdést adó idõszak, amikor az egész éves fáradtságot s az egyhangú hétköznapokat

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 13. szám 2008.Augusztus 12. Ingyenes. 400 millió forintot nyert

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 13. szám 2008.Augusztus 12. Ingyenes. 400 millió forintot nyert Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 13. szám 2008.Augusztus 12. Ingyenes A Keleti soron megépül a szilárd burkolatú út, évtizedek óta húzódó probléma végére kerül pont. 400 millió

Részletesebben

Hírek. Veszélyben a vici sorsa. Püspökladányi. Megújult a püspökladányi radar állomás. megszûnhet a Püspökladány-Szeghalom vasútvonal

Hírek. Veszélyben a vici sorsa. Püspökladányi. Megújult a püspökladányi radar állomás. megszûnhet a Püspökladány-Szeghalom vasútvonal Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 17. szám 2007. november 27. Ingyenes Veszélyben a vici sorsa megszûnhet a Püspökladány-Szeghalom vasútvonal Leállt a forgalom, mozdulatlanul

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 16. szám 2009. szeptember 30. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 16. szám 2009. szeptember 30. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 16. szám 2009. szeptember 30. Ingyenes Történelmi Tünet SE-diadal! Története elsõ NB II-es mérkõzését fölényesen nyerte meg a Tünet SE nõi kézilabdacsapata,

Részletesebben

CSONTOS JÁNOS MEGSZAVAZTA A 13. HAVI NYUGDÍJ ELVONÁSÁT... IS

CSONTOS JÁNOS MEGSZAVAZTA A 13. HAVI NYUGDÍJ ELVONÁSÁT... IS Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 9. szám 2009. május 20. Ingyenes Délelõtt még bolondoztak, délután elbúcsúztak Bolondballagás-ilyenkor mindent szabad! Hangos zenebonára ébredt

Részletesebben

Hírek. Püspökladányi. zökkenõk és kérdések. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 15. szám 2007. október 16. Ingyenes Kötelezõ szemétszállítás:

Hírek. Püspökladányi. zökkenõk és kérdések. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 15. szám 2007. október 16. Ingyenes Kötelezõ szemétszállítás: Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 15. szám 2007. október 16. Ingyenes Kötelezõ szemétszállítás: zökkenõk és kérdések Október 1.-jén új hulladékkezelési rendszer lépett életbe

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 19. szám 2008. november 19. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 19. szám 2008. november 19. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 19. szám 008. november 19. Ingyenes Ez a vonat most van indulóban Egy hónap múlva viszont csak elsuhanni látjuk. Lendület a lejtõn lefelé Néhány

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXI. évfolyam 19. szám 2010. november 2. Ingyenes Koszorúzás, emlékezés, kitüntető címek átadása október 23-án Mi az ünnep? Különbözés, írta az egyik legnagyobb

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes Kedves Olvasóink! Új esztendõ kezdõdött nem csak az Önök és a város, de a Püspökladányi Hírek számára is.

Részletesebben

Hírek. Püspökladányi. Hová foly(ik)t el a város pénze? - avagy kié a felelõsség? Autópálya helyett gyorsforgalmi út

Hírek. Püspökladányi. Hová foly(ik)t el a város pénze? - avagy kié a felelõsség? Autópálya helyett gyorsforgalmi út Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 9. szám 2007. június 19. Ingyenes Hová foly(ik)t el a város pénze? - avagy kié a felelõsség? Beszélgetõtársam Ökrös István képviselõ, aki

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 15. szám 2008. Szeptember 16. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 15. szám 2008. Szeptember 16. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 15. szám 2008. Szeptember 16. Ingyenes TARTALOMJEGYZÉK Aláírásgyûjtéssel kampányol az egészségügyi ellátás fejlesztése ellen az MSZP néhány

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 17. szám 2009. október 7. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 17. szám 2009. október 7. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 17. szám 2009. október 7. Ingyenes Nem haver építette az utat és nem rokonnak. Az önkormányzat aszfaltozott ott, ahol út helyett évtizedeken

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám 2008. Október 1. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám 2008. Október 1. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám 2008. Október 1. Ingyenes E szobor sorsa összefonódik a miénkkel Dr. Petri Pál tettei ma is meghatározóak és példaértékûek Fehér lepel

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXI. évfolyam 1. szám 2010. január 26. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXI. évfolyam 1. szám 2010. január 26. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXI. évfolyam 1. szám 2010. január 26. Ingyenes A kitüntetett Petõné Papp Margit férjével, Arnóth Sándor polgármester és az Apáczay Tankönyvkiadó megyei

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXII. évfolyam 11. szám 2011. június 22. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXII. évfolyam 11. szám 2011. június 22. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXII. évfolyam 11. szám 2011. június 22. Ingyenes Szeretném, ha tudnák, hogy az országnak olyan kormánya van, amely tiszteli az embereket, és törődik a Sárréttel.

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 6. szám 2009. április 8. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 6. szám 2009. április 8. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 6. szám 2009. április 8. Ingyenes A tavasz jelképei Reményt adó ünnepünk: húsvét A legszebb tavaszi ünnephez meg kell várnunk a jó idõ beköszöntét.

Részletesebben

Hírek ISSN:0866-1375 Laptulajdonos : Püspökladány Város Önkormányzata Felelős szerkesztő : Dienes Zoltán Főszerkesztő D.

Hírek ISSN:0866-1375 Laptulajdonos : Püspökladány Város Önkormányzata Felelős szerkesztő : Dienes Zoltán Főszerkesztő D. Püspökladányi Hírek A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXII. évfolyam 2. szám 2011. január 26. Ingyenes 25 éve város PÜSPÖKLADÁNY! Az ember otthon él, és csak otthon él igazán az ember! Az ország lakója a nép,

Részletesebben