Huszonëgyedike. Adrienne-Éva blogja. Adrienne-Éva blogja. Ëgy számítástëchnikus titkos naplója 5. nap: szeptembër 21, csütörtök A bukás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Huszonëgyedike. Adrienne-Éva blogja. Adrienne-Éva blogja. Ëgy számítástëchnikus titkos naplója 5. nap: szeptembër 21, csütörtök A bukás"

Átírás

1 302 Huszonëgyedike Az az átkozott vekkër... Az a dög mindig akkor veri fël az embërt, amikor ëgyébként valami jó történnék. Vagy ëgyszërúen kipihenhetné magát. Mellesleg, hogy van az, hogy Adrienne-Évának mëgfogan a kívánsága? Nëm érti (mëgátkozhatná éppen Flëtót, de reméljük, minket nëm fog, merëng zoknihúzás közben). Azt kérte, hogy álmodjék vele, és l ón... Egész sorozat álom volt, fullasztó levegóben, és mindëgyikben ott volt Adrienne, mit ott volt, ó volt ott és nëm más. Nagy részére ëgyébként nëm tud visszaemlékëzni, csak annyira, hogy vad volt és jó. Az elsóre emlékszik, mëg az utolsóra. Elsónek valami tömött turistabusszal jött, istentudjahonnét, vidéki Magyarországon, ami persze valahol a legsötétebb harmadik világban volt, mindënütt szemét, nyomor és sivatag (mint a valóságban is). Koldusok özönlötték körül a buszt, alig hagyták lëszállni az utasokat. Majdnëm utolsónak maradt, ëgy nagy piszkoszöld hátizsákba gyömöszölte holmijait Ëgy számítástëchnikus titkos naplója 5. nap: szeptembër 21, csütörtök A bukás :01:29 csütörtök Átkozott lëgyën mindörökké, ki fëlver szép álmaimból... ki adja az betegségët és az fájdalmakat és ezt az tompaságot vagy tomporságot vagy mi, teletömve mindën természetgyogyóval, az átkozott adenyllel, jóga utáni sebtapasz a tarkómra, ami mëgint fëltört, és sëmmi gyógyszër nincs a szëmëmre, amit nappal harcigáz, éjjel álom gyötör, és ettól lényegësen rosszabb, mint két-három éve bármikor. Fáj, fáj, fáj, már majdnëm annyira, mint a lelkëm. Átkozott lëgyën, aki fëlver szép álmaimból, hogy hasznos vagyok, nagy, és amazon. Aki ködbe borítja ezt az országot, hogy në sikerüljön, amit annyian akarunk vadul, és mëgengëditëk, hogy részt vëgyek benne. A legsötétebb sivatag vár rám, ha itt elbukunk, ha katonai er óvel szétverik a forradalmat, sokkal több nyomor és sivatag, mint annak, akit négy-öt évre bebörtönöznek, mert ó kijön, de én, ha utolsónak ëgyedül mara- Rëggel átmëneti könnyülés, éjszaka mégis volt spontán összecsapás a karhatalommal (nëm voltam ott), gyorsan lëverték, de ahhoz mégis ëlegendő volt, úgy látszik, hogy nyíltan nëm meri átvënni az utcán a hatalmat a milícia, a város látszatra békés, a tüntetésëk folynak. Hagyja az embër, hogy kissé kábulatban ébredjën lázálmaiból. Bízik az övéiben. Még. De aztán. dok, soha nëm fogok kijönni a magányból és sötétségb ól, mert sënkinek nëm këllenék és sënkit nëm látnék. Ó, akin gondolkodom, hogy neki talán én këllenék, nyilván nincs igazam, és persze akármilyen impozáns nehézfiú, nekëm së tudnék vele mit kezdeni remélëm, nëm tudja mëg sosë, mit gondolok mert még mëgragadom akkor a vállát és nëm t om mit mondok neki de mit kezdjek vele, nekëm az okos, zsëniális, szép, szelíd és törékëny X. këll, akinek én nëm këllëk, mondjuk ki szépën, Zsuzsi, szeretlek, nézz az arcomba, ezt az ëgyet tëdd mëg nekëm, ha mást nëm is kérhetëk. Mellesleg, ha bebörtönöznének a harcokban való részvételért, nyilván pár nap alatt ott halnék mëg, ëgyszërúen azért, mert elfogyna a gyógyszërëm és nëm kapnék újat térítéskötelesen importból. Miért félëk ennyire, miért van halálfélelmem egész éjjel, hogy nëm tudok aludni, hallva a këgyetlenkëdésëket Pestën, MIÉRT félëk a haláltól? Milyen szép és jó lënne így, itt, most, h ósként befejezni, ahelyëtt, hogy tíz, húsz év múlva, fene tudja, némán és szelíden és mégvakabban elsorvadni, ha majd progrëdiál a betegségëm. Mert gyáva vagyok. Azt álmodtam, ami ébren van, hogy fogja a kezem és rohanunk a sötétben, és nëm ereszt, és nincs arca. És naná szëxmentes 303 (mocskos ingëk voltak, mëg fegyverëk, kézi l ófegyverëk), és úgy próbálkozott lëvergódni, kezében szorongatva és féltve kistáskáját, és elállta az útját ëgy fiatal koldusn ó, akinek impozáns, dús vörösesszóke haja volt, és egérrágta koldusrongyai közt figyelëmreméltóan impozáns, dús fiatal teste is. Sírt, és pici gyerëke volt. Kinyújtotta a kezét kérëgetni, nyafizott valamit, ó mëg ahelyëtt, hogy belerakta volna a százast, amit már kikészítëtt, két kézzel mëgragadta a vállát, és azt mondta neki: nëm szabad nekëd itt ezën a szemétën lënnëd és ezëknek szolgálnod és éhëznëd, gyere, én kiviszlek és erre a koldus fëlemelte arcát, ránézëtt, és látta, hogy azok a nagy, üres pupillátlan kék szëmgolyói vannak, és látta, hogy az Adrienne arca az arca. Aztán végtelen mennyiségú katyvasz, hol napsütötte gyëpën, hol éjtszakában, hol székëkën állva és ëgyensúlyozva, hol a langymeleg ráckevei Duna-vízben úszva, de mindig el ójött Adrienne, és mindig fegyverësëk el ól mënekültek vagy azokkal okoskodtak vagy azokra támadtak, rënd órök vagy ruszki katonák vagy ëgyszërú nuncsakus cigányok, vagy azonosíthatlan milícia, mindëgy. Végül pedig a nagy üvegpalotába készült bemënni, de most nëm a munkahelye volt az, hanëm Adrienne iskolája, és a földszintën ëgy büfében összetalálkoztak. Köszönt neki, az szelíden visszaköszönt. Mëgfogta két kezével a jobb kezét, az szelíden, szó nélkül, kihúzta. Mëgfogta a balt, az szelíden, szó nélkül, kihúzta. Mëgfogta mindkettót, erre a kezében hagyta pár pillanatig, majd ránézëtt és a nyakába ugrott és elkezdte ölelgetni, sót húzni lë róla az ingët. Na és a fene ënné mëg, mire a szëxre került volna sor, már szólt az a rohadék bërrëgó.

2 304 Most húzta a gyúrött ruhadarabokat, elátkozta magát, miért akar id óre bemënni, na ja, a finnëk miatt, mëg szimpla gyávaságból is, miért dolgozik ennek a rënd órállamnak vagy rablóállamnak, miért nëm él a levegób ól, a kamélëon kosztján, akkor már mëhetne is Ráckevére, és mit írt neki és hülyeség volt és bántó volt, nëm këllëtt volna írni vagy jobbat këllëtt volna írni. Rëggeli közben úgy döntött, hogy ír ëgy bocsánatkéró levelet. (Azt nëm döntötte el, miért këllene bocsánatot kérnie.) Cs, :26:41 Fëladó: János Címzëtt: Adrienne-Éva Tárgy: në haragudj Szia Adrienne-Éva! Rossz volt az este, nagyon, mert hazamënve és izzadt ruháimat lëtéve ëgyre azon merëngtem, hogy milyen erószakos vagyok ezzel a hülye lel, amit félnégykor írtam. A nagy forradalmi hevületben azt olvasom ki a tiedból, hogy várnom këllëtt volna tégëd, gy ózködnöm, hogy gyere, talán lëmënni érted, hogy még nëm tudod, mit fogsz tënni; amikor délután olvasom, már nëm azt látom. Hiszën ha beszélni akarsz velem, mëgadtad volna të a számodat! Persze nëm volt sënkivel kedvem beszélgetni a tüntetésën. Éjszaka jött ez a tërrorakció és ettól teljesen mëgváltozott az egész, és komolyan fëlhívtalak volna, ha mëgvan a szám, még kés óbb láttam a blogodat is, és akkor már majdnëm elsírtam magam, hogy të is így és ezt këll érëzzed. Olyan nagyszërú volt, hogy fëlhívtál, és olyan szörny ú, hogy nëm tudtam értelmesen válaszolni és nëm tudtam segíteni, most már tudom, hogy mit tëhettem volna, de akkor ott, ëgyszërúen féltem, besz**tam. álom volt, pedig most, az ëgyszër, imádtam volna éjjel, álmomban, a nyomorult pizsamámba gyúr ódve, a pokrócot lëdobva élvezni, míg fël nëm këll éledni a porkoláb rëggelre, és ëszëgetni az ízetlen ételt és itt ragadni Kovííínban, ahelyëtt, hogy tënném a dolgom. A tëhetetlenség. Kit kéne mëgkérlelnëm, hogy engëdjën szabadon? Magát az Istent? Asszëm, J. eljönne értem, ha mënnék. Persze már a gyógyszërszükségletëm miatt së mëhetnék csak ideoda a világban. Pedig amilyen szívesen elkísérném ót a finnországi kiküldetésére. Kezdëk finn-buzi lënni. És írt ëgy olyan gyönyörú levelet, hogy ëgy szót së értëk bel óle, de már majdnëm betéve tudom. Zsuzsa, írj nekëm të is, szépët, gyönyörút! Hiányzik! Most befejezëm, elfogyott mindën er óm, bizonnyal bóbiskolni fogok. Zsuzsa írt is, szépët, csak nëm Adrienne-nek, hanëm három különbözó hivatalnak. Mëg persze Jászínnak. Nëm volt kedve elolvasni az Adrienne-blogot, újabban sokszor nëm volt kedve, csak mëgszokásból kattintott rá, mert idegënnek érëzte az egészet, és Jászínra gondolt csak és többször. Amennyire gondolkodni tudott, mert az éjszakai m úszaktól teljesen mëgváltozott mindën, izzadt, hideg, kialvatlan és lelkifurdalással teli a világ, amiben csak azt látja, hogy a többiek körülötte gyávák, akik nëm mernek kiállni a jogaikért, neki mëg nëm szabad, mert nëm szabad a saját jogaira gondolnia, csak Jászínéra, akinek még a belépés és létëzés jogáért is küzdenie këll és ószintén, amikor mëghallotta a zsebrádióban a portásfülkében az elsó hírëket az éjszakai tërrortámadásokról, úgy politikai mëggyózódéstól függetlenül az volt az elsó rëflëxe, hogy ha ëgyszër kitudódik, hogy ó ott volt a tévé el ótt, ëgy fényképën mëglátják, akkor Jászín ëgy életre búcsút mondhat a beutazási vízumnak, és ülhet rëpül óre és mëhet ëgy kimondhatlan nev ú sivatagi eródig ó utána. De azt, hogy többé nëm mëgy tüntetni, a bëcsülete nëm engëdi mëg, kitól kérhetne ó tanácsot? Kiben bízhat ó itt mëg? Az ëgyetëmën sënkiben. Itt, ebben a gringó iskolában pláne, alig van ereje csak biccenteni is, miel ótt rëggel elmënekül, ëgy fëlh ó bennszülött-gyúlöletët vive magával. Mëgint késve ér be, az elsó órára be së mënjën. Legalább hazamëgy, és ellenórzi, nëm këll-ë postára mënni Jászín tértivëvényës válaszlevelére. Nëm. Persze Csak lelkifurdalásod në lëgyën többé. Szeretném, ha jót és pihentetót tudnál aludni, és në rángatna lë sëmmi a félelëmbe. Nëm is írok többet, próbálok nëm olyan ëgzaltált lënni, mint amilyenëk általában vagyunk mindketten, hanëm higgadt és fëlnótt, hátha valami átmëgy belóle nekëd. Jancsi Miután lëjelëntkëzëtt a cégnél, azonnal rohant is a gazdaságis n óhöz, a Csillához, aki olyan rëndës butácska, szërinte politikai mëggyózódés nélkül, és nëm élhet valami jól a kisgimnazista gyerëkkel, úgyhogy inkább kényszërb ól, mint elvb ól bliccël a buszon. Na, ez nëm tartozik ide. Azonnal oda a Malév-számlát és az olcsó, ámde kimondhatlan nev ú helsinki hotel számláját. Bevëszi. Utána bekopog Herczëghëz, hogy tájékoztassa, de az nincs a szobájában. Utána rögtön ki is a kapun, portásnak csak biccenni, és rohan munkaid ó közepén engëdély nélkül az ëgyetëmre, rátörni Prachtfelder Jánosra és szaktanácsokat kérni az utazásához, mëg ha lëhet, térképët mellesleg a tudat mélyén azzal a motoszkálással, hogy agitálni diákokat. Ami köztudottan lëhetetlen, és már múltkor sëm merte, eszével tudja, hogy nagyon helyësen. Kilencre beérni nëm sikerül, mert az Astoriánál már az aluljáróban agitációba csöppen, ëgy kopottas, sëszín ú, középkorú ürge áll ott és hangosan szidja a csócselékët, aki nëm fér a b órébe. Nëm állja mëg, odaáll, és mëgkérdëzi, mi a túró baja van. A másik oldalról ëgy értelmes, csillogó szëm ú, még sötét hajú-szakállú fiatalabb hajléktalan lép oda, és az is elkezdi mondani a ***inak, hogy teljesen igazuk van a tüntetóknek. Negyedóráig tömik ketten a fejét, de az buta

3 ahhoz, hogy ëgyáltalán fëlfogja, mit akarnak a tüntetók: neki csak az számít, hogy káoszt csinálnak, rëndetlenségët, régën itt sokkal jobb volt, volt munka és volt biztonság, nëm volt még ez a rohadt dëmokrácia, amikor akárki kijöhet az utcára és dëstabilizálhat (imádandó, tán olvasni së tud, de ilyen hülye politológiai szakzsargont igën), akkor még a rënd órtól féltek és rëndët tartott, nëm volt ez a szëgénység, mëg akkor még voltak kórházak mëg iskolák. Mëgpróbálják elmagyarázni, hogy a kórházakat és iskolákat, mëg ami neki nyilván a legfájóbb, a nyugdíjának a fizetóértékét éppen Flëtó szünteti mëg az ámokfutásával, de ó kitart amellett, hogy ezëk a köcsög dëmokraták, az a büdös cigány, az Orbán tëhetnek mindënért. János valami angyali türelëmmel magyarázza el még ëgyszër, hogy ó épp azért harcol, hogy a pofa gyerëkei járhassanak iskolába, në csak mérëgdrága külföldi vagy magániskolákba, és ott hasznosat is tanítsanak nekik, në csak a kommërsz, mondjuk az ó szavaival, dëmokrata sz**t, és hogy ezt Flëtó és dërék magyarbálintjai és hillërhavërjai kényszërítik az országra, és a fickó látszatra mëgérti, elfogadja, legalábbis bólogat és hátigën-ëzik, viszont mëgint csak, m úvészi módon oda lyukad ki, hogy tönkretëszik, szétverik a várost ezëk a tüntëtók, még azt is, ami eddig mëgvolt, és nëm tisztëlik a rënd órt, amikor az védte mëg régën ót mëg az iskoláját... Az iskoláját! De të, të tëttél valamit érte, hogy így lëgyën? kérdëz rá a hajléktalan. Hát mit tëhettem volna én? Hát azért van a kormány, és most végre a Gyurcsány mëg is ígérte, és akkor jönnek... Të a szocikra szavaztál tavasszal? szorongatja a hajléktalan. hogy nëm. Ha fëlfogná, hogy ez milyen fontos! Ëgyáltalán, mi folyik itt: nëm írt, elkallódott a levél, nëm kapta mëg Damaszkuszban a szükségës iratot, ott is harminc nap a legprimitívebb ügyintézés határideje, nëmcsak itt, nincs pénze bélyëgre, vagy kórházra nincs pénze és otthon fekszik a szívritmusában és hal mëg ëgyedül? Ha a férje mëghal, és ó nëm lëhet ott, mit tësz? Ámokfutást rëndëz? Lëszúrja az igazgató félcigány-félmagyar szakképzëttség nélküli babáját és a pénztárcájából kivëszi a rëpjegyre valót, hogy eljusson a tëmetésre? Inkább öngyilkos merényletët követ el? Kommërsz. Vagy ó is mëghal azon az éjën. Mi a fenéért gondolkozik ilyen abszurd dolgokon, mikor ëgyszërúen bólintani këll, hogy hátigën, Jászínnak nëm volt ëlég lírája kiváltani az okiratot ëurópai nyelvre fordítva, és majd csak mëglësz. Amikor már rég múlt lësz mindën remény és szépség, olyan múlt, mint az iskoláskora vagy az az id ó, amikor nëm rëttegëtt a biztonsági embërëktól, mint itt egész éjszaka a munkahelyén. Mikor már mindketten hajléktalanok lësznek. Mint mindënki a szocializmusban. Kicsoda ehhëz képest Adrienne, hogy töródjék vele, ez a gyerëkës és abërrált liba, akinek érzése szërint nincs is világnézete, csak csordaösztönb ól, a valakihëz csapódás végëtt Magyarországért harcol az utcán, és nëm a szocikért? Sajnálni lëhet, de a n ó reménytelen selejt, ahogy maga mondta, génhibás lóf***. János szërint pedig Zsuzsának nincs is világnézete, csak a gyerëkkorától látott nyomor miatt gyúlöli a szocikat, és még ha a jó nëvelés (amit pl. tóle kapott) alapján eddig magyarnak is érëzte magát, most már Szíria a hazája, legfëljebb taktikai szövetségës az amërikai világhatalom ellen. Na hagyjuk, ëgyiknek sincs igaza, csak kritizálnak :31:30 Csütörtök Msn-ën vagyok! Jó! Bár Zsu nincs. De bemutatkozott valaki, aki egész érdekës, a blogja szép, és talán ó is szép. Mindënesetre magát annak tartja. Engëm azért érdekël, mert a blogja olyan intëlligëns, bár szörnyú, hogy utál minket, harcosokat, mekkora öntudattal, de még alig tudok valamit. Hogy ót én mért érdeklëm, azt nëm tudom. Mert közben van két vagy három fiúja ëgyszërre, Én nëm mëntem szavazni, nekëm ëlegem volt bel ólük! Na hát akkor, milyen alapon vet bármit a szëmére azoknak, akik akkor is elmëntek szavazni, és most is kinn vannak és vélëményük van és tënni akarnak az országért? szögezi neki János. A kopott, reménytelen lëselejtëzëtt kádárbútordarab csak makogni tud, válaszolni nëm, de nëm ám belátná, hogy igazuk van. Énnekëm még otthonom sincs, én koldulásból élëk, de én elmëntem szavazni igënis, és ez mindën magyarnak kötelessége! mondja a hajléktalan. Tënekëd van otthonod? Igën, van, és... Akkor mi az, hogy nëm csinálsz sëmmit, csak kritizálsz minket, amiért... Hagyjuk, mer elkésëm legyintëtt Jancsi. A f ó az, hogy most mi vagyunk többen, akik ëgyetértünk. Hagyjuk ëgyezik bele a hajléktalan és kezet ad Jancsinak. Hëlló, és sok sikert. Ëgy kicsit várnia këllëtt Prachtfelderre a folyosón, nézëgette a régi ëgyetëmi tanárok fényképét, és tún ódött azon, hogy ha most ezëk lënnének a rëktorok és dékánok, hogy intenének be Flëtónak, ahelyëtt, hogy engëdelmesen gazsulálnak és hagyják tönkretënni a saját intézményüket. A nagy, XIX. századi szakállukkal vagy huszárbajszukkal. Vagy akár a XX. századiak sima arccal, de még némi küldetéstudattal, amiért életët is lëhet adni, s ezt ma sënki nëm tënné. Eszébe jut, de kár, hogy nagyapja nëm érte mëg, amíg ó komolyabb történelmi tanulmányokhoz jut, s nëm mesélt bizonyos dolgokról: hiszën nagyapja jó barátságban volt pl. I. Tóth Zoltánnal. Közben elbambul, és

4 308 már legalább harmadik, aki ott áll és vár, mikor Prachtfelder végre loholva j ó (de népszërú az öreg drusza). Az elsó loboncos, göndör hajú fiú, ëgymásra néznek, majd fëlvillan a szëmük és összerohannak és mancsolnak: nëm tudják ëgymás nevét, de hétf ó óta mindën este találkoznak a Térën. Most már ëgyütt törnek rá, de valami óstradicionalista, antilibërális rëflëxb ól el óreengëdik a harmadikat, ëgy öntudattól villózó lányt, már nëm néz ki egész kicsinek, alaposan ki is van fëstve, de neki jól áll. Jól néz ki, jó tëlt ajkak, dús szóke tincsëk, hatalmas kék szëme új divat szërint feketével ki van húzva, fekete b órkabátja alatt kemény hús és comb látszik, izmos-húsos, de kifejezëtten karcsú, és këll óen magas. Azon próbál merëngeni, hogy nëm lëhet-ë ëgyike azoknak, akik ma álmában szaladgáltak, és elbambul, míg a göndör fiú szorgosan magyaráz valami politikát, de betör a tudatába, hogy a jó n ó, miközben valami társadalomtudományi kérdésról, úgy túnik, szakdolgozati ügyról, beszél, olyan mocskos kis mëgjegyzésëket tësz, hogy ezëk a turános h ózöngók... ugyanez a legrëtrográdabb szubkultúra... sosë voltam mëgijedve tólük, csak sírni tudtam volna, amit csináltak... végülis azt kapjuk, amit érdemlünk és így tovább, végül rátukmálja szakmai ötleteit a láthatóan kissé merev és vonakodó Prachtfelderre, aztán végigméri óket, a göndört kissé undorral, ót érdekl ódve, és bájosan odaköszönve távozik. Visszataszító n ó mondja Prachtfelder. Na, legalább ti már ismeritëk ëgymást, látom. Mi járatban nálam, ahol a madár së jár? Khm, hát ez nëm biztos... mintha most láttam volna ëgy szabadmadarat... és higgyem el, hogy vágyik ëgy lányra? Még azt elhiszëm, de hogy nëm még ëgy játéknak, hanëm... áh, énnekëm még ëgy játéknak is jó, csak játszhassam. Még a nevét së tudom. Mért nëm jó nekëm sosë az, ami van? Mindig azon rinyálok, hogy nëm vagyok szabad. Pedig Zsuzsával tényleg szabad vagyok. Szeretlek, Zsu! *rëflëxb ól* Love Springs a nickje, jól áll neki, remélëm, igaz is. A képe nagyon szép. Micsoda ëgy riherongy vagyok én. (Nekëm is jól áll.) És tiszta përvërz, olyanokat mesélëk neki, kifekszik tóle. És szóke, hehe! Így teljes a világ. Befejezëm, mert rá koncëntrálok. Aranyos vagy, mëg örülök, hogy të is finn-buzi vagy, de hogy mért këll ilyen szélsóségësnek lënnëd, én csak bambán nézlek... mért tartod azt a nevedben, hogy éljën a forradalom? sajnos "harcos arc" jelet nëm találok De cicám... Ezëk nëm normálisak és ha már, mëgkérdëzhetëm, miért harcoltok? de mért nézëd olyan undorral? Mindën politikus visszataszító, ugyanúgy, mint a gyurcsány biztos szórakoztató (ott kívül) én szërëncsétlen kollégáim látom, akinek az életüket fenyëgetitëk mi? fenyëgetünk? ëgyelóre miránk lóttek elmondod akkor végre të mi vagy? újságírónó J tévézëm J Jesszusom remélëm nëm të ijedtél t ólem halálra, amikor kimënekültetëk nëm én nëm voltam ott én nëm mtvs vagyok még jó J de ha nëm vagy ott akkor nëm tudod mi volt ott de nëm këll magyarázni én is láttam fëlvételëkën mëg meséltek bocsi és az mind igaz mint ëgy tankönyvi példamondat! ëgyébként van barátnód? Már nincs, rég vége... ëgyedül vagyok... khm, a fiúkon kívül... nëm tudom, hogy ëgy fiús futballhuligán lány këll-ë most igazán nekëm, inkább ëgy kis édës szende törékëny szëmüvegës... Në haragudj, ez közröhej... az ilyet utáltam mindig... Ëgyébként abban igazad van, bizonyos fokig most úgy t únik, mindën politikus olyan mint a flëtó de elóször ót këll eltakarítani, mert ó van hatalmon Énnekëm van párom, de csak szellemi, olyan, akivel ëgyütt harcoltunk. Testileg talán ëgy olyan kéne, aki ellen harcolnék? J aztán azt aki Gyurcsány után jön, aztán azt, aki óutána? nektëk soha së lësz ëgy sëm ëlég jó. ëgyébként én nëm vagyok ellenetëk, csak ilyen kérdéseim vannak... én igazából konzërvatív lënnék, de az én kërësztyénségëm a béke vallása Mért nëm mondtad mëg neki az igazat? kérdëzi Jancsi. Minek? ül lë fáradtan Prachtfelder. Úgyis tudják ezëk, hol állok én, örüljek, hogy szóba állnak velem és nëm bojkottálnak ezën a sz** ëgyetëmën. Mëg hogy a fenébe gyózzek mëg valakit, aki már félig mëgírt ëgy használhatlan szakdolgozatot, és közben már fix állása van valamelyik kereskëdelmi tévénél és közben mëgjátssza a nagy mérsékëlt konzërvatívot na, erre ketten fëlnevettek, igën, Ricsi, të tudod, még a választás el ótt milyen eped óen polgári volt, én mëg olyan példamondatokat csináltam, mondjuk a lëhetetlen fëltételre, hogy ha a Horn Gyuszi ëgyszër józan volna, mondana értelmes dolgot is, mire mëghitten vihogott és rámkacsingatott a kis töpszli bögyös szóke szëmüvegës barátn ójével... Khm, barátn ójével, és vajon milyen értelëmben? szól bele mëgint Ricsi, aki úgy látszik, szarkasztikus elme. Igën, nekëd is gyanús, hogy enyhén langyi lëhet? És nëm imádnivaló, hogy közben akkora kërësztyén-konzërvatív tudott lënni, egész míg mëg nëm lëtt a tévés állása? Közröhej. Mért? vág közbe most Jancsi, hirtelen mëgképzëtt el ótte Adrienne alakja. Mit mért, még kérdëd? Hát... az a helyzet, hogy sëmmi nëm jelënt sëmmit. Mert... csak hogy a tévé ostromában végig ëgyütt vëttem részt ëgy lánnyal, aki szintén, alaposan, hadd në mondjam el, mennyire. Na, néznek, mint a moziban, és utána még el këll gyorsan mesélnie ostrom-emlékeit is, és Ricsi elkezd nyugat-finnországi anëkdotákat, végül alig öt përce marad, hogy mëgkérdëzze, amit kérdëzni akar. Kap

5 ëgy kis leped ónyi térképët. Kidobja óket Prachtfelder, mert órája kezd ódik, hát mënnek ëgy darabig ëgyütt a kertben, és vitatkoznak, hogy mëg lëhet-ë szervezni a diákságot, hogy délután mégis mënjenek tüntetni, de ez mëgint a szokásos bánatos magyar vita, ahol mindketten ëgyetértenek, hogy nëm, és f óleg magukat akarják mëggyózni, hogy de. Gyors, kései tízórai, és indul vissza, átgyalogolva mindënféle kétoldali gyávák közt, akik folyamatosan tárgyalják, hogy nëm is lëhetëtt volna ma tüntetni ebben a hisztérikus hangulatban... inkább mënjünk a szokásos csütörtöki buliba... jaj nekëm indul a buszom... reméljük, nëm lësz mëgtartva az óra... akkor mëgyëk chatëlni délután... Chatëlni, miközben mi a kordonnal farkasszëmëzve ázunk. Jó, ez túlzás, mert végre ma, szombat óta el óször, kisütött a nap. Ráckevére lënne jó mënni. Mért beszélt rögtön nekik Adrienne-ról? Szerelmes lënne Adrienne-be? Nëm, arra a döntésre jut, hogy ez nevetségës, már hogy lënne szerelmes ëgy lëszbiába, aki még ráadásul vak is mëg valami ismeretlen agybaj vagy kór miatt jógázik is. Ó a Kállay Panniba szerelmes inkább, és már az is épp ëlég rossz. Annál is inkább, mert bele is szalad rögtön. Szijja üdvözli Pannika, de nëm engëdi, hogy puszit adjon, elhajol. Mëgbosszankodik János, dehát ilyen a világ, soha nëm is lësz jobb, amennyiben Pannikán múlik. Majd mi jobbá tësszük. A gyerëkeinket már nëm engëdjük ilyen betegësen szocializálódni, és a n óknek tetszeni fognak a férfiak (nëm a szórtelenítëtt buzik, akik még n ónek së néznek ki, mint Pannika idëáljai). Tán még Pannikát is el lëhet érni, hát flëtó után talán még Viktort is ki kéne dobni, de idólegësen vsz. mëg këll békélni ëgy ilyen átmëneti mëgoldással të vallásos vagy? én nëm ha ëgyütt akarja jól érëzni magát a nép, mért nëm szerveztëk sörfësztivált? az egész izéügybe mindënki hisztériás, utálom már azt is aki mëgszólal róla én csak kérdëzgetëk në haragudj ez kétoldali gyávaság olyan mint anyám aki azért nëm mëgy tüntetni mert fél hogy lëlónék és a sörfësztiváltól nëm lësz kevesebb az adóm, m úködó a vasúthálózatom és értékálló a diplomám a flëtó elt únését ól mëg ezëk bekövetkëzhetnek az nëm igaz hogy mindën rossz van fejlódés aki akar dolgozik nekëm is van jó modërn állásom most ott vagyok onnan csetëlëk á tökjó kész flëtói munkafegyelëm! Én otthon, mert beteg vagyok. de mindënkinek elsóre erról a hózöngésról beszélsz mëg a lázadról mëg a tök përvërz álmaidról Csak akivel szeretkëzni akarok J szijja imádlak vágyok rád *visszahúzódik* soká lësz ám jobb világ nekünk akár itt magyarországon akár az egész világon de most közelebb hoztuk hát rohadtul nëm úgy néz ki és sokan vannak, akik félnek t ólünk, és ez is jó nëm lëhetsz ilyen nëonáci jó nekëd hogy félünk? mindënki fél, így van, én is rëttegëk t óletëk és az összes munkatársaim ezt a rohadt rëndszërt akarom mëgszüntetni ahol mindig másodosztályú maradok nëm tégëd bántani (legfëljebb kicsit mëgtapizni J) de aki védi a rëndszërt annak muszáj félnie të nëm vagy másodosztályú? Nëm én nëm, dëmokrácia van és mind ëgyenjogúak vagyunk ëgy ló***t ëgyszër az életben adenyl tablëttát írna fël nekëd az orvos majd mëgtudnád ki az elsó kaszt és ki a második az országban a parlamënti pártok ëgyöntet úen köztörvényës búnözónek minósítëttek, hát erre azt mondom, ***ák meg a k*** anyjukat s oszoljék fël az a szépségës parlamënt és amit eddig elloptak, azt magyarázzák mëg, hogy miért nëm köztörvényës búncselekmény mit csináltál të a napokban? nëm futottam el a rohamrëndórök elól, és körbejártam ëgy köztulajdonban lëvó épületben, ennyi ja, 30 Ft-ért vëttem citromos tëát is az illet ó épületben, amely kiváltság jogilag fëltëhet óleg csak MSZP-tagoknak van fënntartva hogy të milyen hülye vagy. most annyira mëgkívántalak të kis cuki De most komolyan, az az iszonyat, amit m úveltetëk, az a vandalizmus, fosztogatás, tönkretëttétëk az egész teret hogy në féljën tólünk, csak türelmesnek, higgadtnak, férfiasnak, erélyësnek këll lënni. Más kérdés, mëgéri-ë, vagy Pannikán és arca szépségén már csak az ëutanázia segítene? Mi szél hozott erre, nëm dolgozol? Nëm dolgozom, forradalomban? Ugyan már, milyen forradalomról beszélsz? Ami kinn folyik az utcákon, a Kossuth térën mëg a többi, a rëndszërváltásról, amit végre mëgkezdtünk. Ugyan në csináld nyafogja. Tudod jól, hogy nëm volt itt forradalom. Ëgy kis h ózöngés folyik. Én ëgyetértëk az összes céllal, tudod jól, hogy nëm vagyok a maszop híve, de të is látod, hogy itt sëmmi nëm mëgy, ez csak impotëns játék... Ez a játék keményebb, mint ami ilyen kislányoknak való, mint të, azt tudod? Mért këll mëgint lësajnálni, Jani, nëm tudod, hogy az egész tüntetésnél keményebb, amit az én epémre adnak az orvosok? Jancsi fëlhorkan és lëül az ablakpárkányba. Mellesleg mëgfogja Kállay vállát, hogy odahúzza maga mellé, de Kállay kirántja magát a fél-ölelésb ól és ëgy lépést hátrál. Kaphattál volna gumibotot az epédre, mint ëgy barátom. Vagy vérzó sebët a tarkódra. Köszönöm, në kezdd nekëm elmagyarázni, hogy hogy volt ez az egész! Már annyian elmondták, és mindënki másképp látja. Hidd el, hogy el tudom dönteni magamban. Én emlékszëm régról a Szabadság térre (konfirmációs oktatásra jártam oda), hogy milyen mëghitt és szép, és micsináltatok bel óle! Ezt mondod nekëm, hogy forradalom? Mért azt rontjátok el, ami szép volt? Marha! ugrik fël Jancsi. A sz** Demszky-díszburkolat szëbb a szabadságnál?

6 312 Panni mëgsértódhetne, de nëm tëszi. Ezt kérlek, bízd rám. Nëm is mégy ki a Kossuth térre? Most nëm... a diáktüntetést lëfújták, hál Istennek, nëm këll, hogy ott is vér folyjék... szombaton biztos kimëgyëk a Fidësz-gyúlésre. Të hiszëd, hogy az mëg lësz tartva? Már miért në lënne mëgtartva? Jancsi legyint, és búcsúzóul még ëgyszër mëgpróbálja mëgsimogatni Panni kopasz tarkóját (pápua kannibáloknál állítólag ez számít legërotikusabb látványnak), de hiába. Ëgyszër hinnéd el, hogy öregebb vagyok és jobban tudom, de majd mëglátod. Marhaság! Ott voltál? nëm, de t om hitelës embërëkt ól én pedig kikérëm magamnak hogy futballhuligánnak hívjál mi mind diákok voltunk jó volt drukkër is hát ók ëlég harcias gyerëkëk sëmmit nëm pusztítottunk el a háború áldozatokkal jár, ha lëzárnak ëgy ajtót, azt csak fëlfeszítéssel v. fëlgyújtással lëhet mëgoldani, 2007, úrtëchnika ha az embërnek csak puszta keze van, közben folyamatosan lövik vízágyúval és könnygázzal, akkor nehéz furmányosabb eszközöket bevetni és mivel sënkinek sëmminem ú fegyvere nëm volt, kényszërúen a kóburkolat këllëtt, hogy lëgyën az alany, de ëgyébként úgyis ronda volt órült vagy tényleg! de nëm ez a lényeg, hanëm hogy rëttegünk t óletëk, hogy tërroristák vagytok, mëg hogy törvénytelenség... hál Isten hogy a Fidësz-gyúlés mégsë lësz mëgtartva nekik legalább van eszük, Gyurcsány is ugyanilyen veszëtt órült mint ti Négy könnygázattaktól nëm könnyezëtt a szëmëm, most este igën. Ezt azonban az árulás okozza, mert árulás lësz a vesztünk, én már tudom. A HÖOK is aljas volt, és el is érte célját, mert noha a diákoknak volt idejük eljönniök, és ëgy no-name apró szervezet körülbelül negyven résztvëvővel mëg is tartotta az Alkotmány utcai tüntetést, a térre csak egész kevés jött ki. Még a régi harcosokból is. A döntő sunyiság azonban Orbán Viktoré, aki nëmcsak eddig nëm vállalta a forradalmat, és nëm jött ki közénk ma koradélután visszavonta a szombati nagygyűlését is. Tudja, hogy ezzel tartotta a Térën tüntetőkben a lelkët, tudja, hogy így nőtt volna mëg a létszámunk a kritikus tömegre de gyáva még ennyit mëgtënni is, bár tudja, ëgyébként szeretëm az órülteket fóleg a szëxi órülteket Mint én? Naná! (mëg a Feri is ) Akkor talán beszéljünk inkább a szëxról mint a f*** politikáról Látod igazán të is így érzëd a pártvezet ók már csak többet tudnak mint mi kisembërëk ha ëgymást mëg is akarják fojtani... és nincs értelme ebbe a nëonáci happeningbe befolyni ha szërinted szép is mëg bátor csinálhatunk ketten magunknak ëgy bátor és idëális happeningët ëgy éjjel Most tényleg akkor: folyvást keresëm a blogodban, és nëm értëm: nekëd akkor van fiúd vagy nincs? Hát most csak volt fiúim vannak, de idónként azért lëfekszëm velük, ez mit zavar? á nëm zavar csak sírok ha rágondolok. nekëd ennyire lënnék legfontosabb kihátrálnál belólem is mi? në légy romantikus szerelmes, jó? van annyi eszem hogy nëm lëszëk 313 Már miért në lënne mëgtartva... Hát mert ezután mintëgy másfél órával telekürtölik az országot a hivatalos hírrel, hogy a Fidësz-nagygyúlést, amire rëggel még esküdöztek a f óvezérëk, tërrorfenyëgetés miatt nëm tartják mëg. Vannak, akiket a hír holtra összetör, például Zsuzsát, kicsit Pannit is, akinek igazából összes barátja jobbos, és bár a világ funkciója szërinte az, hogy neki fájjon, mégis természetësnek tartja, hogy a Flëtó nev ú f ófájdalmat az ellenzéke csillapítani és mëgszüntetni akarja, sót még Adrienne-t is, aki ugyë fiatal és naiv. A férfi csak reménytelen bólint, mert már rég félt ettól. Kicsit, más szëmszögb ól ugyan, de igazat ad B.-nek, aki mëgdöbben, és beismeri, hogy a Párt mëgint ëgyszër bölcsebb volt, mint ó, és a nagytóke nëm támadja mëg a nagytókét akkor së, ha mëg tudná fojtani ëgy kanál vízben. Kimëgy három fele az Alkotmány utcába, és azt látja, hogy pár tucat fiatal tart ott ëgyfajta happeningët, tüntetés címén, még hallható beszédëk sincsenek, rëngeteg rënd ór, de még azok is fëlismerik, hogy nincs mitól tartani és unják magukat. Találkozik Pedróval és Zsuzsával, akik keresik a tüntetést és nëm találják, mëgmutatja nekik, mire azok csodálkozva néznek. Keserves ez a nap! mondja Zsuzsa és alig bírja visszatartani a sírást vörös szëméb ól. Ez majd csak rosszabb lësz feleli rá. Ha kihátrálnak a forradalom mögül, vége. Reménykëdjünk. Mibeeen? hördül Pedro. Este nagy Orbán-beszéd lësz a TV2- ben, hátha ott robban valami új hír. Nëm mintha ezt várnám, csak neki is ez az utolsó esélye. Nyilván van ëlég esze, hogy tudja. hogy ezzel ő is elveszti a választást... nëm këll magyarázni. Budapest vörös város volt embëremlékëzet óta, most rázódott fël annyira, hogy az utcán mëgjelënhetëtt a javító akarat, hogy láthatták a különbségët a céltalan Demszky-pusztítás és a célzott, építő pusztítás között, de az utóbbit most lëjáratja, diszkrëditálja, elszigetëli, és ezzel a saját jelöltje alól rántja ki a talajt. Árulás. Délelőtt sëmmi nëm történt, diákokat nëm lëhet mëgszervezni; du. három óra előtt már mëgyëk ki mëgnézni a Teret, Kiegészítés No. 1. félbehagyom a D. mëgrëndëlte sürgósségi fëltöltésëket, és küldöm a két ëgyetëmistát is, akiket a cégt ól kiküldött mintëgy gyakornoknak, tüntetni (alig hinném, hogy mëgfogadták, nëm láttam aztán óket).

7 314 Nekëd is van valakid aszondod szépën vigasztalsz L L ha nekëd vigasztalás këll mëgismertetlek Skywalkerral ó fiú és csodálatos De én mëgyëk alszom beteg vagyok, ha rám vágysz majd és nëm volt fiúkra, szólíts mëg újra J jaj në haragudj në légy rosszkedvú á csak rémhangulat hitetlenség Szia! J Szia cica! J szép álmokat! :31:40 csütörtök Beteg alvás és félálmodozás, beteg álmokkal, amikre nëm tudtam figyelni (szërëncse). Olyanokat képzël ódöm, hogy találkozom Love Springsszel, Jancsi vezet a karján a randira, kevesen... nëm lëhetëtt ezt kibírni, negyed nyolckor hazamëntem. A fele a létszám a tëgnapinak, és a reménykëdés, a hangulat negyede. Kiegészítés No. 2. Esti hírportálok szërint többen vannak, mint tëgnap. Nëm hiszëm, hogy elmëntem után annyira nótt volna; vagy buták a jobbos források, vagy propagandisztikus optimizmus. Hírëk vagy álhírëk és ëgyéb pontosítások. 1) A Nyugatinál ëgyesëk szërint az a provokáció kezdete, hogy a beérkëző vonaton nemzeti zászlóval jövők alighogy lëszálltak, a përonon rájukrontott és agyba-főbe verte őket az ávó, oppardon, a dëmokratikus rëndőrség. A kettő csak azért nëm szëmélyileg is azonos, mert az ávósok már öregëk hozzá. Kiegészítés No. 3. Nëm vonom kétségbe, hogy esetleg lëhet igaz a hír, de akkor jóval régëbben állt a balhé, mint bevallják, hiszën a nagy embërvadászat jóval az utolsó vonat után kezdódött. 2) A Rákóczi úton nëm ëgy katona, hanëm (eddigi tudomásom szërint, diákoktól, akik velük harcoltak) három katona és ëgy szolgálaton kívüli rëndőr harcolt a mi oldalunkon. aztán ëgyszërcsak ó kezdi el Love Springst el ólem elölelni, és csak nézhetëm mëgnyúlt arccal, hogy a Kossuth tér közepén szeretkëznek jaj de milyen naturalista volt, pfujj. Fël këll ébredni. További undorító gyógytëák, undorító msn, nincs sënki, mindënki h ósieskëdik kinn, csak én itt házi órizetben, hát nézëk hírëket, a fó hír ma nëm jószüleim koppanása, hogy mégsë lësz Fidësz-gyúlés, hanëm az, hogy ëgy rënd órtisztët tartóztattak lë, aki az élünkön harcolt az ostromban. Ugyan melyik volt? Ugyan, ezt a gyávaságot, hogy hagyjuk! Van tízezër embër a térën, miért nëm szabadítják ki? Mert ugyë ezëk a rohadékok rámondták, hogy köztörvényës, mint Love Springs, s ót eszërint az elszállt tévésringyó szërint ëgyszërúen nëonáci, és most már mindënki birkaként engëdelmeskëdik. Ez a honvesztés, itt, és ha nëm vállalnak TEL- JES közösséget az üldözött vezetókkel, akkor elbuktunk. El-buk-tunk-el-buk-tunk-el-buk- -tunk, tam-para-tam, éneklëm. Ëgyre bánt a gondolat, vajon ki lëhetëtt ez a tiszt, hisz biztos láttuk, tán beszéltünk vele, szomszédunk volt az ütközetben, körtëlëfon kideríteni, 315 Nehéz mëgmondani, hogy a férfi ezt hiszi- -ë, vagy csak mondja a diákok vigasztalására, de azok kicsit fëlderülnek, még az sëm szörnyeszti el óket, hogy ëgy b órdzsekis anarchista kislányban tüzetës vizsgálat után Skywalkert fëdëzik fël és pár përcig el is vitatkoznak vele a tëendókön. Ez ëgy ilyen pacifista gyúlés, ha itt së látja, hogy nëm lësz igaza a pacifizmusával mëg a negyven harcostársával, akkor tényleg reménytelen eset a buzika. Hasonló rémhangulatban ténfërëgnek a Térën sokan, bár a többség kétségtelenül most is hisz abban, hogy kiharcolják a gyózelmet ëgyedül is, vagy éppen abban, hogy Viktor mégiscsak, ëgyszër, esti beszédében vagy az Isten által mëgsugallt bármilyen id ópontban az élükre áll. De a férfi a szónoklatokat gyakorlatilag nëm is figyeli. János sëm, aki öt fele a tér egész másik pontján ácsorog, és gyújti a valódi és álhírëket, amelyek csordulnak, anëkdotikusan, hihetóen, régebbieket kiütve, és mind rossz, rosszabb, még rosszabb, f óleg persze a tëgnapi embërvadászatról, mëg a mai forradalmár-begyújtésëkról, mert azok folynak nëm sokkal azután, hogy kiért, robban rá a hír, hogy elfogtak ëgy rënd órtisztët, aki az élükön állt volt az Ostromban, és teljes erób ól támadta a kollégáit a hazáért. Most éppen szolgálatban volt az órszobáján, mint üti, mikor kirontottak a spëciális kommandósok, rátörtek és onnan az üti-irodából hurcolták a fogdába. Rëttenetës, kicsit fëlemel ó, hogy vannak h ósök, akik esküjüket betartva harcolnak a Rëndért, akkor is, ha pontosan tudják, hogy az ó arcukat a legkönnyebb azonosítani a legócskább fotón is, sót ëgyszërúen fëlismerheti a kollégája, de inkább lëveró és a tëhetetlenség érzése: most mit tëhetünk érte, mi lësz vele? Túlélheti? Talán azonnal oda kéne mënni a nëmtudomhol van, és a tömegnek kiszabadítania, mint Táncsicsot. Ezt persze még fël së veti sënki. Furcsa, hogy tëgnap is, ma is összeszaladt a Térën Kollarik Bandival, aki lassan másfél hónapja kérte, hogy mënjën el hozzájuk 22-ére, Zsámbékra, illetve nëm hozzájuk, hanëm mert szervezëtt valami újabb honmentó konfërënciát, amelytól a népoktatás szëmléletbeli mëgújulását remélte volna. Dehát furcsa mindën, ami Kollarikkal kapcsolatos. Ez is ëgy elpusztíthatlan magyar mëgszállott, mint mi mindannyian zakatolt hirtelen ritmusban benne ez a tömör és bántóan igaz mondat. mint-mi-min dany- -nyi-an, mint-mi-min dany-nyi-an Kollarik valahol ott lakott a szomszédban, Tökön vagy Përbálon, vagy mifrancba, nyilván csupa rëndës nyugis és higgadt magyar 3) A TV-ostromban is élën járt ëgy rëndőrtiszt, ma délután elfogták. Tisztësség a rëndőri bëcsület mëgmentőjének. Valószínűleg évekre börtönbe kerül. Malétër Pál mellett van helye a nemzet emlékëzetében.

8 316 embër faluja volt régën (óh, vagy inkább sváb), de mostanra jórészt ugyanúgy belefulladt az ötvenéves konszolidált mocsokba, mint más. Kollarikon azonban a konszolidáció nëm látszott fogni, még mindig kétmétërës tagbaszakadt alakján még aránytalanul nagyobb ószüló fürtös nagy feje még ëgyre jobban tele lëtt tervekkel és tanácsokkal, amelyekkel mëg akarta menteni a közoktatást. Kösssz. János kis ëlánnal követte, mert emlékëzëtt, hogyan verte szét a fëlsóoktatást diákkorában Hunyady György pszichológusunk élcsapata, és tudta, hogy az ezëk által fëlnëvelt tanárokkal ëgy odakozmálóban lëvó kocsonyát sëm lëhet mëgmenteni, de követte, és elvállalta, hogy tart ëgy rövid rëfërátumot is. Holnap, mëgtartjátok az ülést? kérdëzte Bandit, amikor az befejezëtt ëgy optimizmussal teli tirádát, és átfúrta magát ëgy kis embërrésën, hogy közelebb juthasson a Rákóczi-szoborhoz. Mëg, persze, már nëm lëhetne lëmondani, de nëm is akarjuk, hiszën ugyanaz az ügyünk, de most a tudomány eszközeivel védjük, ugyë! Nëm gondolod, hogy... És ilyen fëllengzósen tovább, még vagy öt përcig. Sajnos, délel ótt nëm engëdnek el, csak a déli ülésszakra érëk lë szúrta közbe. Hova mënjek? A volt f óiskolai gyakorló iskola adott helyet, ott majd csak útbaigazítanak. Minekünk az a küldetésünk, hogy... és újabb öt përc hurráoptimizmus. Kollarik Bandi az elviselhetlen órültek közé tartozik, csak az a këllemetlen, hogy nálunk is jobban szereti a hazáját, a kultúrát és a szëgényi népet, tehát tisztëlnünk këll. Ó és K. úgy hallották, az elfogott rëndór az a narancsszín pólós volt a TV-nél, ÚR Isten! Zsum, drága Zsum, milyen mëgnyugtató a hangja, de nëm tudja. Plëtyka ezër van. Ó úgy hallotta, csak két sörösdobozt dobott el, ennyi az egész harca. Akkor is sajnáljuk. Mari, ó saját szerelmi tervekkel tele, nem is hallott a dologról. Kérdëm anyut, aztán aput, ó is gyújti hírëket, ó azt hallotta, ëgy zászlórudat tört el a kollégáin. Vagyunk a har-cos-él-csa-pat! Mitól lëttem én ilyenné, önmagába gubózó sënkib ól, ehhëz ëgy pszichológus kéne, de aggrësszívabb lëgyën, mint a Csërnus. Mëgint van ëgy kicsi lázam, odakozmáltam, valószín úleg savanyú égëtt szagom van, pedig már reméltem, hogy holnap mëgyëk iskolába. Igën, reméltem! Úgy gyúlölöm, mint a sz**t, mégis oda vágyom, inkább, mint hogy ëgyedül lëgyek. Azt nëm is tudom, a Térre vágyom- -ë még, ezëk után, a közgyávaságban, a lëmondott csatlakozások után, sok nëm lësz bel óle. De embërëkre vágyom! Msn-estét tartok hát, rögtön hívom Love Springst, nëmsokára jön Zsuzsa is Jászínnal (esetleg beszélgetünk hármasban, vagy épp négyesben? nëm fogok sëmmit ezzel a Love Springsszel, rohadt szëxi, ahogy beszél, de olyan mereven követi a kincstári idëológiát, és sënkit nëm szeret, csak mindënkit elcsábít, hát engëm nëm fog. Ahhoz tisztëlnëm kéne. Viszont hallja a hírëket, és a Narancsszín Pólós volt az átállt rënd ór, mondja, ez biztos! És most haragszik, hogy rátértem a politikára? Legalább azt tudnám kivënni a beszédéb ól, hogy ó most fidëszës vagy SZDSZ-ës, akkor lëszállnék a témáról, nëm mintha bármi szükség volna tudnom. Most olyan aranyos, tényleg. Olyan határozott és sikerës. Vannak az utcai harcosok és a matracharcosok, és mëg kéne tanulnom az utóbbiakat csodálnom, mert ha a rëndszër kitart, akkor a jöv ó az övék lësz. Tëhetetlenségëmben, dúlásvágyamban, míg Zsu mëg nëm jön, írok Jancsinak, óneki mëg nekëm úgysincs jöv ó, mëg talán versët is írok, mëgint, majd ha mëglësz, a nap végén betëszëm. Ha szemét lënnék, összeismertetném Love Springsszel, hátha bepalizná a nó, és ó újra évekig szerelmes lënne J Elszökne vele ebb ól az országból, ahol rëtteg. Hány *** hülye rëtteg a sëmmitól. Valamelyik fidëszës idióta arról makog, valós tërrorfenyëgetés volt, mëggy ózték ót a maszoposok, Isten a pokolban, hogy lëhet ilyen hülye ëgy embërnek nevezëtt állat, hogy elhisz bármit a fegyverës ellenségnek, ëgy tyúkólat nëm lëhet így mëgvédeni, a Fidësznek vége. Vagy nekünk, embërëknek. Most KËLL valaki, aki vállal, most kéne átállni, árulónak lënni, Love Springs az ölébe vënne. Beszélgetni, teljesen ismeretlen embërëkkel, és kiderülni, hogy 317 Cs, :04:22 Fëladó: Adrienne-Éva Címzëtt: János Tárgy: re: në haragudj Szia J Ó nagyon jólesëtt a leveled, aranyos vagy, de tényleg, tökre. Sëmmi szükség rá, hogy mentëgetózz. A tëlëfonban én voltam hisztis. Të klassz voltál. Të harcos vagy. Én mëg a legkevésbé vagyok harci hangulatban, mert ëgyre beteg vagyok, bágyadt, nëm mëhetëk holnap së Pestre, rá këllëtt jönnöm, hogy ennyire sebëzhetó vagyok és voltaképp tëhetetlen a rëndszër ellen. Törni-zúzni szeretnék, MTV nincs itt kéznél, mindëgy, mit, emlékmúvet vagy porcëlán és fajansz csecsebecsét, de leginkább ezt a sz** számítógépet. Verekëdném, mindënkivel, az ÚR Istennel vagy Flëtóval, vagy ëgyszërúen ëgy nagyszájú rëndszërhú cicababát mëgtépni. Msnëltem ma ëggyel, aki udvarolna nekëm, és borzasztó, közben jajgat, hogy törünk-zúzunk, mi huligánok, és óneki félnie këll ebben az országban. Vagy elszökni vele, akárhova, ki ebból az országból, ahova nëm üldözhetnek. Kivel? Ó, mindëgy, kivel. Aki vállalna és elvinne. Mikor ezt Jancsi olvasta, csúcs-feszült állapotban volt, részben dühtól remëgve, részben pozitív várakozással, abban az érzésben, hogy az utcán még mindig az embërëk erósebbek az állatoknál, csak ëgy vezetónek kéne összeszëdnie magát, az állatok is kidugják fejüket az ólból, de ma még lëvágható. Mëtróval, majd busszal mënt volt ëgy darabig, mert útbaejtëtt ëgy buszpályaudvart információért. A pályaudvar elótt teljesen civil forgalom, de ott is jónéhány embërën vörös ELKÚRTAD fëliratos póló, és beszélgetnek.

9 318 Már jó, ha nëm némán töppednek hazafelé. Maszopos hangot mëg napok óta nëm hallott az utcán. Hát most hallania këllëtt. A hátsó traktusba ült, a leghátsó ülésën két fiatal mëlós sittësruhában tërpeszkëdëtt és zacskóból vacsoráltak. Nëm hallotta, mit beszélnek, nëm voltak hangosak. Ëgyszërcsak hallja, hogy ëgy n ó kiabál a mëlósokra, hogy, mire fëlfigyelt, már nëm lëhetëtt mëgállapítani, mit nëm csinálhatnak, így nëm lëhet viselkëdni. Hátranézëtt. Viszonylag jól öltözött, harmincas, erószakos arcú n ó. A fiúk visszaszólnak (még mindig halkan), nevetnek. A n ó még harciasabban károg, persze a busz hallgat. Velem így në beszélj të taknyos üvölt a n ó, rënd ór vagyok! Ha mégëccër vissza mersz szólni lëszëdetlek a buszról és... Most vissza së nézëtt, mozdulás nélkül ordította el magát, de az egész busz érthette. Fogd be a pofád, të mocskos gyurcsányhuszár, ki në merd nyitni a szád embërëk között, mert tégëd dobunk lë, të! Hirtelen néma csönd lëtt. A busz félpërc múlva mëgállóba ért, a rënd órn ó szó nélkül lëszállt és elmënt, és utána a végállomásig más már nëm szólt. A fiúk ëttek tovább. Ennyibe telnék Orbánnak is rëndët rakni. Cs, :31:58 Fëladó: János Címzëtt: Adrienne-Éva Tárgy: re: re: në haragudj Szia Adrienne Éva! J Ëgy verekëdés Istennel éjjel, tanúk nélkül, a puszta földön... J nëm tësz jót ugyan az embër csípóízületeinek, mint tudjuk, de néha nagyon jól jönne. mennyire falsul látják a világot. Újra a régi rëndszër hangjai. Hát elbukott már a forradalom? Mindënképp két embërre szükségëm van az életben, az ëgyik János, a másik Zsuzsa. Az els ónek elmesélném a vágyaimat, a másodikkal beteljesíteném J J (és el óttük ënni së szégyëllnék ) Zsuval tényleg msnëlëk, de ó közben Jászínnal, én mëg Love Springsszel, úgyhogy alig figyelünk ëgymásra, csak er ószakoskodunk emiatt, aszondják, ilyen ëgy régi összeszokott házasság, hát a fenébe is. Love Springs mëg nagyképúsködik, hogy neki milyen jó, mëg de jó a sz**os munkája (huh, hát a sajtót akartuk el óször mëgrëgulázni, még a rënd órök el ótt is, ennyit az egészr ól), és milyen elfoglalt, mëg a fiúiról (pardon, volt!) locsog, amit ól hányni tudnék... persze hogy kerülje a kényës témát, értëm én... Mindkett ónek mëgírtam, hogy Isten teljesen elsz**ta a nók terëmtését. Love Springs erre szó nélkül lëtiltott. Divatfëminista. Ennyi volt, ëgy kis virtuális k***lkodás, vége. Örüljünk neki. Zsu mëg annyit ír: a férfiakét is persze, ld. férjuram és készül mënni a hülye munkájába. Ëgyedül lëszëk. Isten, vívj mëg velem a pokolban, titkon, ëlegem van a sorsból! Ëgyébként tart még a forradalom, vagy elbukott? Mëgírom a bukásról a versët, és aztán mëgyëk tévézni, Viktorkát várni :17:30 csütörtök Belerúgok. Belerúgok a tévébe, aztán a riportërbe, aztán Vityába. Aztán még a szüleimbe is, akik most mëgnyugodtak. Be szépën mëgidëologizálja, hogy besz**t! És hogy impotëns. Szóval, elárult. Ó minket, nëm mi ót, ahogy szüleim vádolnak, igazából az ostrom óta. Igaza van Love Springsnek, ëgyforma mind. Csak a követkëztetést nëm vonja lë. Majd én. Konklúzió: Flëtóval közös kötélën volna a helye. Nah, ennyi volt a forradalom, bukás után milyen fëladat vár rám? (olyan fáradt vagyok, elbotlom a lábomban, s ót tán népi-nemzeti dumát lökök az álmosságtól) lë së fogok feküdni ha így mëgy tovább. Írni, írni, mint nëm írt sënki még... versët biflázni (amit énmagam írtam most, közkacaj), nyomtatás (ezëk éppolyan fontos fëladatok, mint az államrënd mëgváltoztatása!) mëg mëglelni a pendrive-ot (még röhejësebb, Zsuval közös állandó probléma). Népszavazás nëm. Kikapcsolni a tévét, és mëgmenteni a Narancs Pólóst, de hogy? Hát, itt a vers. Én ennyit tudtam. 319 Lëhet, hogy érëttségire fogok nekëd ajándékozni ëgy összetörhetó kis porcëlánszobrocskát? vagy ëgy rugdosásra való lëselejtëzëtt számítógépet? Vagy odaviszlek a Kállayhoz, és rugdoshatod annak a lólábait, úgyis mazochista a nó, visítani fog az élvezettól. Csak ránézni nëm szabad közben, mert akkor nekëd fog fájni a gyomrod. Jancsi Hát, ez most ilyen humorizáló levél, mélység nélkül. Talán most ilyen këll. Tíz órakor bekapcsolta a tévét, TV2 (amit ëgyébként sosë nézëtt), és mëgnézte, hogy szól a néphëz Orbán Viktor. Orbán Viktor nëm mond sëmmit a népnek. Hosszasan, köntörfalazva, csodálatos népi-nemzeti frázisokba burkolva, de azt vallja be, hogy nincs sëmmi eszköze és ötlete, hogy mëgbuktassa a kormányt, ezért aztán terve sëm; Flëtó erkölcsileg bukott, csupán tëchnikailag minisztërelnök, és ók továbbra së vësznek tudomást së róla (arany virágom, és az hogy në vëgyën tudomást, akinek éppen az áfáját kéne befizetni ennek a csalónak a kasszájába?), várjunk a választásig, az majd népszavazás lësz a kormányról. Hogy ez micsoda bl ódli, azt kommëntálni sëm érdemës. Jancsi legalábbis nëm képes rá. Kikapcsolja a tévét és ül. Olyan fáradt vagyok, olyan értelmetlen volt a hét, olyan fáradt vagyok. És holnap id óre mënni, és újra hinni këll majd benne. Ma éjszaka valószínűleg nëm támadnak a fëlkelők. Csak fogynak. Orbán Viktor adott ëgy sëmmitmondó intërjút, amelyben lényegileg LËMONDOTT a kormánybuktatásról. Elvesztünk. Még ëgyszër, összefoglalólag: Orbán Viktor elárulta a forradalmat. Ez volt a évi forradalom Magyarországon.

10 Dal, Udvari Ákos fóhadnagyról Írta: Adrienne-Éva Én láttalak. Párán át sok elmosódott alak Fël s lë hömpölygött, de mëg nëm futott, Átázott ingëk, izzadt mellkasok. Lásd, könnyezëm. Es ó s maró gáz tölti mëg szëmëm, A rácsok közt botladozom, a sárban, S sírok, mert rád tizënnyolc éve vártam. Nincs alakod. A fényszóró vak és mëgvakitott, Csak mozgás vagy, támadsz, hátrálsz, kiáltasz, Mint a mëgkorbácsolt Isten, a hátad S tarkódat vér lepi S énekëli: Táncolj Feri! Búcsúbuli! Ki most nëm táncol, majd szél lëngeti. Hegedúvel, dallal, báli cip óvel, Zászlórúddal, két kézzel, utcak óvel. Én láttalak Tüzek fölött és vízsugár alatt Akármi lësz, a bëcsület të vagy Akármi lësz, mi voltunk a jöv ó :52:48 péntek A tévében most újabb rënd óri fëlvonulást mutatnak, újabb tërrorakció készül? Ki ellen? Ó szëgényëk, akik áldozatul esnek, már sëmmiért. Még ëgyszër, utoljára kiírjuk a kedvükért: éljën a forradalom! Jó éjszakát, Magyarország: szëgény lëányod Adrienne Név: Adrienne-Éva Mai legsúlyosabb betegség: fizikai gyëngeség és dëprësszió Msn: ugyanaz (ó hívjatok!) Kedvenc tartózkodási helye: Helsinki itala: kakukkfú-tëa áfonyával írója: Kemény Zsigmond étele: áfonyás sütemény színe: gyászfekete virága: hanga életcélja: már nincs verse: Most már nagyon jó, mert nëm lëhet [ rosszabb, Szívünk jó borát gonosz ittasoknak Mivelhogy úgyis odaadtuk: mindëgy, Majd elvezérël az Ördög már minket. (Ady) De lëhet, hogy ëgyetlen sort kéne kiválasztani ëgy másik Adyból: S a próféták is csak makognak. Ëgyértelmű, hogy mindën szëmpontból kevesebb értéke volt, mint az évinek. Értéktelenebb embërëk vagyunk, mint apáink, ezt elismerjük. De en mégis harcoltunk a szabadságért. P, :54:20 Fëladó: Susanna Címzëtt: Yassin Tárgy: hétvége [francia eredetib ól] Drága Uracskám! Most rögtön írok, mielótt összelappadok, mert gumilabda lëttem. Remélëm, Të jobban vagy. Ismét, mëgint ëgyszër utasítalak és követelëm, hogy hagyd ott azt az építkëzést, nëm azzal keressük a pénzt, hogy fúrészporos zsákokat vagy mit cipelünk. Ëlég, hogy én halálra fáradok rëggelre. Ëgyébként mëgnyughatsz, asszonyodnak most tisztësségës munkája van. Nëmsoká kapok pénzt, utalom az ügyvédnek, de nëm érkëzëtt mëg a fordítás a polgármestëri hivatal ellenjegyzésével, ha nëm volt pénzëd fëladni, nekëd is utalok (milyen pénznemben, amit ott fël is tudsz vënni? a forint árfolyama vészësen esik, a harcok miatt). Ma aludni fogok, különben végëm. Drága Uracskám, fëltétlenül rëndszërësítsd, hogy munka után rögtön, legalább 7 óráig jöjj msnre, csak így van értel- 321 Szeptembër 22. Huszonkettedike János önmagától is mëgijedt, olyan álmos volt rëggel vekkërszóra. Fogmosásra sëm volt ereje, hát még borotválkozásra, és mintha f úrészport tömött volna magába tintával, pedig csak vajas-parizërës kënyér volt kávéval. És noha Kollarikékhoz kéne mënnie Zsámbékra, most nëm lóghat el mégsë, mint eddig a hétën, mert az a dilis Herczëg pont ma délel ótt pont az ó finn útjáról tartat értekëzletët, és épp ëlég baj lësz, hogy fëlkészületlen këll el óadnia a témát. Így csak ëgy 11 utáni busszal indulhat. A délel ótti mëgbeszélésëkról értelëmszërúen lëmarad. Ëggyel tovább mënt a mëtrón, Kossuth téri kitéróvel érjën a munkahelyére. Késésben, már majdnëm kilenc. A troli fel ól éppen nagy léptëkkel jött szëmben a férfi, a haját borzolta a szél, és már messziról intëtt. Már ilyen rëggel? kiáltotta oda neki. Nincs itt szinte sënki, üres a pálya, azt hinné az embër, vége. Nëm gondolja, hogy vége is, értelmét tekintve? állt mëg ëgy pillanatra a férfi, és gunyoros tekintetét körbejártatta. Hallotta tëgnap Orbánt, nëm? Ëgy számítástëchnikus titkos naplója Szeptembër 22. péntek. A Hosszú Tüntetés 6. napja Ma nëm vëttem részt tkp. sëmmiben. F. elintézte a projëkt kifizetését, utalják a pénzt. Visszafogott: az utcákon végre nyugalom lësz, de nëm örülhet, mert a maszopon belül még nagy forrongástól tart. Kilenc órakor mëgnéztem a Teret, de délelőtt mindig majdnëm üres.

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 7

MagyarOK 1.: munkalapok 7 1. Dénes napirendje 6.30 6.35 Fél hétkor Dénes felkel. Hat óra harmincöt perckor már a fürdőszobában van. (Hideg vízzel zuhanyozik.) 7.00 Hét órakor Dénes kimegy a konyhába, és leül reggelizni. / Hét órakor

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

VII. Megjegyzések, kommentárok

VII. Megjegyzések, kommentárok VI Megjegyzések, kommentárok VI Megjegyzések, kommentárok Beszédpanelek és mintadialógusok Véleménykérés - Na, mit szólsz hozzá? - És, milyen? / Na, milyen? - Szerinted milyen? - Láttad már Éva új barátját?

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

CSAJOZÁSI KÉZIKÖNYV. Bevezetés

CSAJOZÁSI KÉZIKÖNYV. Bevezetés CSAJOZÁSI KÉZIKÖNYV Alan Temesvari Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Bevezetés Problémáid vannak a nőkkel, vagy egyáltalán nincs is semmilyen nő az életedben? Belefáradtál abba, hogy folyton lapátra

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról PAPP ZSOLT Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról Összefoglalás A nehéz sorsú, hajléktalanszállón lakó, AIDS betegségének állandó fenyegetettségében élő szerző a halálról, félelmeiről,

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Ősi családi kör 2012

Ősi családi kör 2012 Ősi családi kör 2012 Egy ősember(őe) és egy ősasszony(őa) ülnek a tűz mellett és rágcsálnak egy-egy cupákot. ŐA: Jenő te nem fázol? Olyan huzatos ez a barlang. ŐE: Ne morogj! Örülj, hogy fedél van a fejed

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Csak erős idegzetűeknek! videóleirat

Csak erős idegzetűeknek! videóleirat Csak erős idegzetűeknek! videóleirat 2009. Piroska Gyula Tréning Kft. Minden jog fenntartva. Üdvözlöm Önt, kedves Cégvezető Barátom! Piroska Gyula vagyok,, hogy ne érezze magát egyedül a cégvezető. Nem

Részletesebben

Ariadné fonala BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2004, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. EZ A MŰ AZ ÍRÓ HONLAPJÁRÓL, A

Ariadné fonala BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2004, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. EZ A MŰ AZ ÍRÓ HONLAPJÁRÓL, A BALLAI LÁSZLÓ Ariadné fonala COPYRIGHT 2004, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. EZ A MŰ AZ ÍRÓ HONLAPJÁRÓL, A HTTP://WWW.VASAROS.COM/ART/BALLAI/ OLDALRÓL SZÁRMAZIK. A SZÖVEG BÁRMINEMŰ MEGVÁLTOZTATÁSA,

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON Legyen, BELÉPŐ???!!! ahogy akarod! ÁLOM vagy VALÓSÁG JULIE FISON Elsô fejezet Ahogy leszálltam a buszról, már tudtam, hogy nagy hír vár rám. Nagyon nagy. Elindultam a folyosón a barátnôim felé, remegve

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

PETOCZ-nyomda indd :14:41

PETOCZ-nyomda indd :14:41 ez az utazás talán a legrosszabb emlékeim egyike. Ezért nem tudok erről az utazásról mit mondani. Minden olyan ideiglenesnek tűnt akkoriban. Bizonytalannak. És ez a bizonytalanság, ez volt talán a legkimerítőbb.

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

COWBOY ERDEI FOTELBEN

COWBOY ERDEI FOTELBEN 1595 Lesi Zoltán COWBOY ERDEI FOTELBEN Apu mégis elment vadászni, pedig megígérte nem hoz új nôt csodaországba. Szabadságot vett ki. Mint egy öreg cowboy egy erdei fotelbôl megtöltötte a sörétest. Nem

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

brasnyó istván IN AETERNUM

brasnyó istván IN AETERNUM brasnyó istván versei IN AETERNUM Estelente a lehúzott redőny résein át jól látni a tengerészeket, ahogy tisztjeikkel együtt elhagyják a kocsmát az út túlsó felén, rézsút ablakunkkal szemben és körülállják

Részletesebben

Weekend Driver Fiesta Cup

Weekend Driver Fiesta Cup Weekend Driver Fiesta Cup 2014.09.21 Rapai Zoltán Karimo: Szia Rapus! Mid Ohio-ba értünk. Már szabadedzésen látszott, hogy izgalmas futam lesz, és szoros időmérő. Sikerült menned egy 2. időt előtted Gombár

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Az ablak

Gárdonyi Géza. Az ablak Gárdonyi Géza Az ablak Egy tizenöt éves fiú is járt az iskolába. Daninak hívták. Leány is volt három olyan nagyocska. De azok mind vidámak voltak és kedvesek. Csak ez a Dani! Ült fakó arccal az első helyen,

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti Cziczó Attila: ANDREA életjáték szereplők: Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti 1. JELENET - ANDREA SZOBÁJA Andrea ül elkeseredetten a tükör előtt. Néha közelebb hajol, vizsgálgatja arcának hibáit.

Részletesebben

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos Kurva vagyok (Karriertörténet) Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csaplár Vilmos 1. Elvárok mindenféle ajándékot férfiaktól, de a tudat, hogy nem vagyok rászorulva,

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Az összeesküvők. (Dráma, a népszínművek fanyar humorában) Kovács Károly. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Az összeesküvők. (Dráma, a népszínművek fanyar humorában) Kovács Károly. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Az összeesküvők (Dráma, a népszínművek fanyar humorában) Kovács Károly 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Szereplők: Petőfi verseiből lépnek elő. Pató Pál (kb. negyvenöt éves Pató Pál úr című műből))

Részletesebben

Boldog új évet! (Happy New Year!)

Boldog új évet! (Happy New Year!) Boldog új évet! (Happy New Year!) KÜLSŐ - KÜLVÁROSI NÉPTELEN KISUTCA SZILVESZTER ÉJJEL Sötétség, nagy hideg. Az év utolsó napjának zaja ide már nem jut el. A házak fala kopott, részben lemállott róluk

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Tegezés, magázás 1 ) Alapszabályok Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Magázódás: a beszélgetőpartnerünknek

Részletesebben

sandor.janos@eloszto.hu 2010.12.03 korodiistvan08@gmail.com 2010.12.03 Türelem? 2010.12.02 sandor.janos@eloszto.hu 2010.12.02 Hunmagyar 2010.12.

sandor.janos@eloszto.hu 2010.12.03 korodiistvan08@gmail.com 2010.12.03 Türelem? 2010.12.02 sandor.janos@eloszto.hu 2010.12.02 Hunmagyar 2010.12. sandor.janos@eloszto.hu (Sándor János, 2010.12.03 12:42) Kedves Házisárkány:) Eljő aminek el kell jönnie! Ha sürgetjük, nem biztos, hogy az amit mi szeretnénk. Korszakunk nagy változás előtt áll. Szinte

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és Németh István Talyigán vetett ágy Háti itt van a tavasz is megint. A tavasz mindig eljön, meg a: nyár is, meg a tél is, ha várják, ha nem. Az ember szerencséje em jđn el soha. Hiába várják, hiába futnak

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ...

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ... 2. munkalap: ÉRTÉKEIM - 1. Dátum:... - 2. oldal - Mindennapi NLP A most következő feladattal megismerheted az alapvető értékeidet. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 3. levelét.

Részletesebben

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik.

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik. Ide gyűjtöttem össze kivonatolva az információkat, amelyeket Kryon 2012-vel kapcsolatban tett közzé... Mindenkinek ajánlom továbbá Lee Carroll Végzetgyár című témába vágó cikkét 2012-ről, valamint a magyar

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az ikrek nevelése R.: - Önt talán azért is érdekli az ikerkutatás, az ikergyerekek világa és élete, mert Ön is egy iker, ikerpár egyik tagja. Önök egypetéjû ikrek, vagy kétpetéjû ikrek? Métneki Júlia,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24.

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Nem lenne tanár, és azt is elmondja, miért nem. - Kipróbálná magát külföldön, de imád magyarul énekelni. - Interjú Molnár Ferenc Caramellel cigányságról, kirekesztésrõl,

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás?

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás? DRÁMAJÁTÉK TINIKNEK Vári Lili: A KULCS A történet egy vallási középiskolában játszódik. Szereplők: Tanár dr Wieser Tanár Brown Diákok: Jim, Larry, Jeff, Tom és Matthew Első szín (Osztályterem, a diákok

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Itt van! Már megint nem hagy békén a reggel. Itt parancsolgat, és ébresztőt harsog a fülembe, pedig én nagyon álmos vagyok. Na, mindegy! Most kikukucskálok a takaróm alól, hátha mégis éjszaka van és lehet

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Diákok és tanárok aranyköpései 2007 2010 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Pivárcsi István Az igazgató beszédet tart A hányingere

Részletesebben

A Mi újság? unk Általános Iskola Hantos 2002. január

A Mi újság? unk Általános Iskola Hantos 2002. január A Mi újság? unk Általános Iskola Hantos 2002. január VENDÉGÜNK VOLT BUDAI GYŐZŐ, ISKOLÁNK IGAZGATÓJA - Hol született? - Lajoskomáromban. - Mikor jött Hantosra, és hány évesen kezdett tanítani? - 19 éves

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA.

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. BALLAI LÁSZLÓ Szentendrei emlék COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. MEGJELENT AZ EZREDVÉG IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMKRITIKAI FOLYÓIRAT XIV ÉVFOLYAM, 6-7. (2004. JÚNIUS-JÚLIUSI)

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben