Köszönet. Szilágyság/ jónius oldalon 4. oldalon 5. oldalon 7. oldalon. Hányan vagyunk?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Köszönet. Szilágyság/24. 2009. jónius 12. 1. 3. oldalon 4. oldalon 5. oldalon 7. oldalon. Hányan vagyunk?"

Átírás

1 Szilágyság/ jónius Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Ismét a legerõsebbek vagyunk Megint gyõzött az RMDSZ Az elmúlt hét végén az Európai Unió 27 tagállamában egyszerre tartották meg a választásokat. Szilágy megyei eredmények A Szilágy Megyei Választási Iroda hétfõi közleménye szerint a megyében szavazati jogú állampolgár szerepelt a névjegyzékben. Szavazott , ez jóval az országos átlag fölött van, a megyei 40,10%-kal. Ezzel az eredménnyel a megye országosan az 5. helyen szerepel Teleorman, ilfov, Hargita, és Mehedinti megye mögött. Igaz, mintegy érvénytelen szavazatot is jegyeztek. A legtöbb szavazatot az RMDSZ kapta, mintegy ot. Ez a szavazatok 29,55%- át jelenti. Az erõs részvétellel a megye mintegy 23%-nyi magyarsága legalább hat százalékkal növelte meg politikai súlyát. Ezzel az eredménnyel egy évvel ezelõtt a megye tanácselnöki tisztségét is megnyertük volna, és a megyei tanácsban is a legtöbb képviselõt a Szövetség jegyezhette volna. A magyarlakta települések jóval az átlag fölött (60-70%-ban) járultak az urnákhoz. Például Dobán mintegy 73%-os volt a részvétel. A megye második legerõsebb pártja a PSD szavazattal (25,32%). Harmadik a PD-L szavazattal (23,93%). A Liberális Párt jelentõsen vesztett szavazataiból, szavazata alig 10,30%- ot jelent. A Nagy Románia Párt a megyében szavazatot (5,23%) kapott. A Parasztpárt szavazattal (1,50%) már nem jelent számottevõ erõt a megyében. Elena Basescu szavazatot tudhat magáénak (2,77%). A Polgári Erõk 172 szavazatot kaptak (0,22%). Abraham Pavel független jelölt 852 szavazata 1,13%-ot jelent. Az adatokat helységenként értékelve kiderül, hogy az esetek többségében a magyarlakta falvak az átlagnál sokkal nagyobb arányban szavaztak. Sok esetben akár 60-70%-os részvételi arány is tapasztalható. Zilahi csoda A húsz éves tapasztalatra cáfolt rá Zilah magyarsága, hiszen a város lakosságának alig 17%-a magyar, mégis a város legerõsebb pártjának bizonyult. Zilahon személy szerepelt a szavazólistán, de mint általában városon alacsony szokott lenni a részvétel. A érvényes szavazatból az összefogás listája kapta a legtöbbet, szavazatot. Második szavazattal a PD-L. Harmadik szavazattal a szociáldemokrata-konzervatív tömörülés. Meglepõ, hogy város polgármesterét adó Liberális Párt alig a negyedik helyet tudta megszerezni szavazattal. Aggasztó viszont a Nagy Románia Párt aránya szavazattal. A két független jelölt együtt alig valamivel több mint 800 szavazatot kapott. A Parasztpárt 239, a Polgári Erõ pedig 25 szavazatot kapott. Ezzel a szavazataránnyal egy évvel ezelõtt, a helyhatósági választásokon magyar polgármestere lett volna Zilahnak, és legalább hat tanácsos erõsítette volna az RMDSZ farkciót. Országos eredmények Romániában lakos szerepelt a választói névjegyzékben, de még egyharmaduk sem járult az urnákhoz. A részvételi arány minden eddiginél alacsonyabb volt: 27,67%. Igaz a szavazási kedv csökkenése Európában általános. Még Belgiumban is, ahol kötelezõ a szavazás, alig 75%-os részvételi arányt jegyeztek. A legtõbb szavazatot a PSD+PC vitte el, szám szerint at (31,07%). A demokrata-liberális párt szavazattal 29,71%-ot ért el. A liberálisok szavazatai csökkentek, 14,52%-ot jelent a kapott szavazat. Az RMDSZ részvételi arányát vasárnap este kilenckor még 10,7%-ra becsülték a közvélemény-kutatási intézmények, a szavazatszámlálás nyomán ez 8,92%-ra csökkent, mintegy szavazattal. Az RMDSZ-t követi a látványosan elõretörõ Nagy Románia Párt, amely 8,65%- os aránnyal ( szavazat) az RMDSZhez hasonlóan szintén három képviselõt küldhet az EP-be. Ezen kívül Elena Basescu kapott még szavazatot, szintén elérte a bejutási küszöböt a 4,22%-os aránnyal. Igaz, a szavazás lezárta elõtt visszalépett az édesapja pártjába, tehát a 3% fölött megmaradt szavazatai a PDL-t erõsítik. A többi jelentkezõ nem érte el a bejutási küszöböt. Kiesett a Parasztpárt 1,45%-os aránnyal, illetve a Polgári Erõ (Forta Civica) 0,40%-kal, illetve a másik független jelölt, Abraham Pavel (1,03%). Románia új EP-képviselõi - PSD-PC: Adrian Severin, Rovana Plumb, Ioan-Mircea Paºcu, Silvia-Adriana Þicãu, Daciana-Octavia Sârbu, Corina Creþu, Victor Boºtinaru, Gheorghe-Sabin Cutaº, Cãtãlin-Sorin Ivan, Ioan Enciu, Vasilica-Viorica Dãnilã; - PD-L: Theodor-Dumitru Stolojan, Monica-Luisa Macovei, Traian Ungureanu, Cristian-Dan Preda, Marian-Jean Marinescu, Iosif Matula, Sebastian Valentin Bodu, Petru-Constantin Luhan, Lucian- (Folytatás a 3. oldalon) 3. oldalon 4. oldalon 5. oldalon 7. oldalon Az összefogásra szavaztunk Nem véletlenül írtuk ki, hogy június 7-e a magyar összefogás napja, mert a politikusok kezet nyújthatnak egymásnak, és ez egy rendkívül fontos gesztus, de az összefogást maguknak a magyaroknak kell megvalósítaniuk. A templom otthon, oltalom, örökség Emléktáblát avattak Zilahon Szentháromság vasárnapján a római katolikus templomban az Istenháza 125- ik évfordulóján. Könyvakció a szilágycsehi magyar iskolában Meggyõzõdésünk, hogy könyvek adományozása, a közösség szolgálatát végzõ könyvtárak támogatása nemes és jövõbe tekintõ cselekedet. Köszönet Az Európa parlamenti választáson Szilágy megye kitûnõen szerepelt. Az RMDSZ megelõzött minden politikai pártot, a legtöbb szavazatot kapta a megyében. Ez a magyarság súlyát, erejét jelzi. Ez az erõ az összefogásban és a tenniakarásban rejlik. Rengeteg munka áll az eredmény mögött. Köszönjük mindazoknak, akik fáradságot és idõt nem kímélve végigjárták falvainkat, házról-házra járva tájékoztatták az embereket a szavazás fontosságáról, és segítettek a választások megszervezésében. Köszönjük a kampány részvevõinek a fáradhatatlan munkát, amelybõl oroszlánrészt vállaltak a fiatalok, akik szabadidejükben faluról-falura járva tájékoztató anyagokat juttattak el a lakosoknak. Köszönjük mindazoknak, akik ezt megértették, elmentek szavazni. Ezzel is hozzájárultak a romániai és ezen belül a szilágysági magyarság súlyának növeléséhez, az érdekképviselet erõsítéséhez. Ezt az összefogást és erõt kellene okosan megõrizzük a továbbiakban is. Bízom abban, hogy a szilágysági magyarság hagyományos hûsége, közösségtudata, összefogása eredményes lesz. További jó egészséget kívánok minden választónak. Seres Dénes képviselõ, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke Hányan vagyunk? A statisztikai igazgatóság legutóbbi közleménye szerint január elsején a megye lakossága fõ volt, tehát mintegy kilenc év alatt lakossal lettünk kevesebben.

2 2. Közérdekû Szilágyság/24. Ne feledjük el felköszönteni szeretteinket, rokonainkat, ismerõseinket névnapjukon! június 12., péntek: Villõ június 13.., szombat: Antal, Anett június 14., vasárnap: Vazul június 15., hétfõ: Jolán június 16., kedd: Jusztin június 17., szerda : Laura, Alida június 18.,csütörtök: Arnold, Levente Hasznos telefonszámok Zilahi rendõrség Zilahi közösségi rendõrség Romtelecom tájékoztató Romtelecom hiba bejelentõ Gázelosztó Electrica diszpécser EON Gaz diszpécser non stop Zilahi megyei kórház Prefektúra Megyei tanács Fogyasztóvédelmi hivatal Autóbusz állomás Atlassib autóbusz állomás Népmûvészeti kiállítás a zilahi múzeumban Szilágy Megye Tanácsa, a Zilahi Történelmi és Mûvészeti Múzeum valamint a kolozsvári Erdélyi Etnográfiai Múzeum közös rendezésében nyitották meg a Szilágysági fazakas központok elnevezésû kiállítást június 3-án. A múzeum emeleti nagy kiállító termét viszont nem töltötték meg a népi kerámia közszemlére tett tárgyai. A megye területén századokkal korábban Zilah a legjelentõsebb fazakas központnak számított. Tulajdonítható részben a hosszan fennállt céhrendszernek, másrészt a kapott kiváltságoknak. A népi mesterség illetve az áru értékesítésének csak helyi termelõi árusíthattak a zilahi piacon. A zilahiak kiváltsága közé tartozott, miszerint árujukkal szabadon kereskedhettek Kraszna, Szilágynagyfalu, Hídalmás, Bánffyhunyad, Hadad piacain. A formákban, színekben, díszítõelemekben a legszínvonalasabb kiállítási tárgyak hajdani zilahi fazakasok munkái. Zománcozott használati és dísztárgyak: tányérok, tálak, vizes- és boros kancsók, kulacsok a helyi hagyománynak megfelelõ színezéssel. A mázas tárgyak gazdag díszítõelemei világos alapon kék, barna, zöld színekben pompáznak. Désháza volt a Szilágyság másik jelentõs és távoli helységekben ismert fazakas központja. Múltját és jelentõségét Szilágyság Közéleti, közmûvelõdési hetilap Mandátumok megoszlása képviselõcsoportok szerint az egyes tagállamokban Ideiglenes június 8-án 17:19-kor CEST EPP-EDPES ALDE UEN GREENS/ EFA GUE/ NGL IND/ DEM BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU összesen Összesen: 736 dr. Kós Károly szakíró méltatta a,,szilágysági magyar népmûvészet címû tanulmány-kötetében, akár a zilahit részletesen. Mindezt Petkes József, Nyíregyházán élõ- désházi származási gyökerekkel bíró- festõmûvész és néprajzos egészítette ki, amelyet a Hepehupa mûvelõdési folyóirat közölt. Sajnos, Zilahon már nincs élõ fazakas a jelenben, Désházán egyetlen személy készít még használati tárgyakat. A tövisháti faluban pedig 1950-ben még 36 fazakast tartottak nyilván. Megjegyezzük: a nevezett központokon kívül több évtizeddel ezelõtt 4-5 fazakas dolgozott Krasznán, Szilágysomlyón és Szilgycsehben. A Szamos- mentén Tihó volt az ismert román fazakas központ. A kiállított használati tárgyakon kívül több írásos tájékoztató is elkelne a tárlatot látogatónak. A tihói fazakasok kimondottan használati tárgyakat állítottak elõ mûhelyeikben, égettek ki a kemencékben. A múlt század közepéig nem mázas termékeket forgalmaztak. A mázas edényeket a falon kifüggesztett írásos tájékoztató szerint 1942 után alkalmazták. Festésükhöz piros és fehér színhez kõzetõrléket használtak. A tárgyak formája archaikus, cicomázás nélkül, a mindennapi használatra korongozták. Fejér László Kiadja a PRO SZILÁGYSÁG Egyesület Szerkesztõ: JÓZSA LÁSZLÓ Fõmunkatárs és mûszaki szerkesztõ: MÁTÉ JÓZSEF Minden eddiginél alacsonyabb volt uniós szinten a részvételi arány a mostani európai parlamenti (EP-) választásokon - derül ki az EP honlapján közzétett adatokból. A hétfõ hajnalban, közép-európai idõ szerint néhány perccel három óra után közzétett nem végleges adatok szerint a június 4. és 7. között tartott EP-választáson a részvételi arány 43,09 százalékos volt. Öt évvel ezelõtt, az akkor huszonöt országot tömörítõ Európai Unióban 45,47 százalék volt ez az arány. A részvételi arány országonként 2009-ben, zárójelben az öt évvel korábbi: I. csoport: a hat alapító tagállam és az ig csatlakozott kilenc további ország: Németország: 43,3 százalék (43 százalék) Franciaország: 40,48 százalék (42,76) Olaszország: 66,46 százalék (71,72) Hollandia: 36,5 százalék (39,26) Belgium: 85,86 százalék (90,81) Luxemburg: 91 százalék (91,35) Nagy-Britannia: 34,8 százalék (38,52) Dánia: 59,5 százalék (47,89) Írország: 55 százalék (58,58) 2009 júliusától kezdve minden képviselõcsoport tagjainak legalább hét tagállamból kell kikerülniük. A képviselõcsoport alapításához szükséges minimális taglétszám 25. EPP-ED : Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselõcsoportja PES : Az Európai Parlament Szocialista Képviselõcsoportja ALDE : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselõcsoport UEN : A Nemzetek Európájáért Unió Képviselõcsoportja GREENS/ EFA : A Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselõcsoportja GUE/ NGL : Az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselõcsoportja IND/ DEM : Függetlenség/ Demokrácia Képviselõcsoport Others : Egyéb Az EP július 14-i alakuló ülésén érvényes összetétel még változhat Forrás: TNS opinion az EP-vel együttmûködésben. Érdektelenség Görögország: 52,18 százalék (63,22) Spanyolország: 44,3 százalék (45,14) Portugália: 37,5 százalék (38,6) Ausztria: 42,4 százalék (42,43) Svédország: 43,8 százalék (37,85) Finnország: 40,3 százalék (39,43) II. csoport: a május 1-jén csatlakozott nyolc kelet- és közép-európai ország, valamint Ciprus és Málta. Lengyelország: 27,4 százalék (20,87) Magyarország: 36,29 százalék (38,5) Szlovénia: 28,02 százalék (28,35) Szlovákia: 19,64 százalék (16,97) Csehország: 27,84 százalék (28,3) Észtország: 43,2 százalék (26,83) Lettország: 20,88 százalék (48,38) Litvánia: 53,06 százalék (41,34) Ciprus: 59,04 százalék (72,5) Málta: 78,81 százalék (82,39). III. csoport: a 2007-ben csatlakozott két kelet-európai ország: Bulgária: 37,49 százalék (2007-ben: 29,22 százalék) Románia: 27,21 százalék (2007-ben: 29,47 százalék) (mti) Jobboldali erõsödés, baloldali megosztottság A jobboldali szavazók a válságban sem fordultak el a jobboldali kormánypártoktól A jobboldal megerõsödésérõl, a baloldal megosztottságáról tanúskodnak az európai parlamenti (EP-) választások elsõ felmérései, illetve részeredményei - állapította meg vasárnap délután újságírói érdeklõdésre a brüsszeli székhelyû Európai Politikai Központ elemzõje. Megjegyezte, hogy normális esetben az európai parlamenti választásokon a szavazók figyelmeztetést intéznek az éppen regnáló kormánypártokhoz, legyenek azok bármilyen színûek, most azonban a jelek szerint ez nem érvényesül. Mint hozzátette, az eddigi jelzések alapján a baloldal csak Görögországban és Portugáliában könyvelhet el sikereket. Területi szerkesztõk: VARGA D. ISTVÁN -Szilágycseh, OLÁH MIKLÓS - Kraszna Szerkesztõség és kiadóhivatal: Zilah Kossuth u. 33. Telefon: vagy 0788/ Nyomtatás: ColorPrint S.A. nyomda, 4700 Zalau 22 Decembrie nr. 66; tel/fax: 0260/ Felelõs vezetõ: MAJOR ISTVÁN igazgató. és ISSN * A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzõik felelnek, azok nem mindig tükrözik a szerkesztõség véleményét is Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség (helyszûke miatt is) fenntartja a jogot a cikkek rövidített formában való közlésére. Névtelen leveleket nem közlünk, ezekre nem válaszolunk. A borítékra kérjük felírni a feladó pontos nevét és címét. Pontos cím és név esetén jeligével ellátott írásokat is közlünk.

3 Szilágyság/24. Közéletünk 3. Az összefogásra szavaztunk A magyarság, a romániai társadalom és Európa szolidaritására szavazott Markó Béla szövetségi elnök A romániai magyarok érdekeit tisztességgel képviselõkre, a magyar közösség, a romániai társadalom és Európa szolidaritására szavazott vasárnap Markó Béla szövetségi elnök. Az RMDSZ vezetõje reggel 9-kor, a Maros megyei Marosszentkirályon adta le voksát. Olyan európai parlamenti képviselõkre szavaztam, akik tisztességgel és jól képviselik a romániai magyarokat. Olyan Európát kell építsünk, amely képes tiszteletben tartani és érvényesíteni a kisebbségi jogokat és mindazokat a megoldásokat, amelyek az erdélyi magyarság számára fontosak lesznek. A következõ idõszakban az Európai Unióban több, minket közvetlenül érintõ kérdés dõl el, és ezért fontos, hogy erõs magyar képviseletünk legyen. Egyrészt a sajátos jogok kérdése, az autonómia problémája, másrészt a gazdasági, fejlesztési gondok, és e tekintetben sem mindegy, ki képviseli majd az erdélyi magyarok érdekeit hangsúlyozta Markó Béla, aki szerint tagadhatatlan, hogy a választások eredménye befolyással lesz a magyar összefogás további alakulására is. Nem véletlenül írtuk ki, hogy június 7-e a magyar összefogás napja, mert a politikusok kezet nyújthatnak egymásnak, és ez egy rendkívül fontos gesztus, de az összefogást maguknak a magyaroknak kell megvalósítaniuk. Bízom abban, hogy folytatódik az összefogás: ha jó lesz az eredmény, akkor erõs lesz az összefogás, ha nem, akkor ezt sokan megkérdõjelezhetik. Bízunk abban, hogy folytatódni fog, és abban is, hogy a mai szavazás megerõsít minket ebben a hitünkben mondta. Az RMDSZ elnöke úgy vélte, ha a magyarság nagyon jól megmozdul, akkor három képviselõre számíthat, és bár ennél több is elképzelhetõ, ha három mandátumot sikerül megszerezni, az már egy nagyon jó eredménynek számít. Tõkés László voksolt A Romániai Magyar Demokrata Szövetség országos vezetõsége nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik részt vettek a június 7-i európai parlamenti választásokon, és szavazatukkal az RMDSZ listáját, a Magyar Összefogást támogatták. A vasárnapi szavazáson elõzménytelenül nagy eredményt értünk el: köszönettel tartozunk ezért a romániai magyar közösségnek, amely példát mutatott összefogásból, és nagyszámban vett részt a választásokon. Ez a támogatás komoly erõt ad nekünk elkövetkezõ politikai munkánkban és küzdelmünkben magyar közösségünk érdekeinek érvényesítéséért, a teljes jogegyenlõségért, a kulturális és területi autonómiáért, Erdély magyarlakta régióinak gazdasági felemelkedéséért. Köszönöm európai parlamenti KÖZLEMÉNY jelöltjeinknek, az RMDSZ országos kampánystábjának, a helyi és területi szervezeteknek azt a megfeszített munkát, amelyet az elmúlt hetekben végeztek. Ugyancsak köszönettel tartozunk az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnak, hogy közösen megteremtettük a Magyar Összefogást, és együtt munkálkodtunk a választási siker érdekében. Az RMDSZ a most megerõsített bizalommal úgy kíván élni, hogy egész közösségünk javát szolgálja, nyitott, demokratikus szervezetként minden romániai magyar ember érdekében fogunk cselekedni Bukarestben és Brüsszelben egyaránt. Köszönjük a támogatást. Markó Béla, az RMDSZ elnöke Marosvásárhely, június 8. Az Erdélyi Magyar Választókhoz Tisztelt Honfitársaim! Kedves Testvéreim! Hajdanán háborúkban és csatákban dõltek el a küzdelmek. Istennek hála, manapság nem kell a csatatérre küldeni fiainkat hogy vérüket ontsák, békés küzdelmeink tétje viszont épp olyan nagy, mint egykoron volt a háborúké. Jogainkért, igazságunkért, szabadságunkért, boldogulásunk és felemelkedésünk, nemzetünk és erdélyi magyarságunk érdekében folytatott vértelen küzdelmünk egyik döntõ fontosságú eseményének számított a vasárnapi európai parlamenti választás. A hétköznapok hõsiességével megvívott csatában, hála Istennek, nem vallottunk szégyent. Összefogásunk meghozta gyümölcsét, és három európai képviselõje megválasztása által az erdélyi magyarság ismételten bebizonyította, hogy a számbeli súlyát (6,4%) jelentékeny mértékben meghaladó politikai súllyal (9%) rendelkezik a romániai társadalomban. Ez még akkor is, sõt még inkább igaz, hogyha figyelembe vesszük, hogy nagyobb összefogás esetén akár négy képviselõnket is bejuttathattuk volna az Európai Parlamentbe. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács nevében, valamint a nemzeti közösségünk megválasztott európai képviselõjeként ezúton mondok köszönetet az elnyert értékes szavazatokért mindazoknak, akik az Erdélyi Magyar Összefogás listájának jelöltjeit bizalmukkal megtisztelték, és hármunkat a nemzetek európai közösségének parlamentjébe bejutattak. Erejük a mi erõnk. Bizalmuk felhatalmaz arra, hogy Romániában élõ magyarságunk értékeit és érdekeit nemzetközi téren híven képviseljük, közösségi önrendelkezésünk megvalósításáért harcoljunk, és a Kárpátmedence egészére kiterjedõ nemzeti összefogás útján céltudatosan tovább haladjunk. Ehhez kérjük valamennyi nemzetés honfitársunk további támogatását tudatában annak, amit nagy szabadságharcos Fejedelmünk, Bocskai István mondott: minden bizodalmunk legnagyobb erõssége az egyessége, és az Istennek áldása is az egymást szeretõkön terjed bõvebben. Nagyvárad, június 8. Tõkés László európai parlamenti képviselõ, az EMNT elnöke Tõkés László püspök, EP-képviselõ, a Magyar Összefogás Listájának vezetõje vasárnap, június 7-én reggel fél nyolc után pár perccel Szilágyi Zsolt EMNTalelnök kíséretében a nagyváradi 112-es szavazókörzetben járult a szavazóurna elé. Szavazatának leadása után az újságíróknak nyilatkozott: Természetesen a magyar képviselet erõsítését tartottam szem elõtt jelentette ki. A II. Világháborút követõen mesterségesen kettéosztották Európát, Erdélyt elszakították Európától, a keleti országokat a szovjet táborhoz csatolták. Eljött az ideje 1989 után, Temesvárt követõen, hogy Románia is visszakerüljön Európába, hogy Erdély visszakerüljön Európába. És nekünk, a volt kelet-középeurópai országoknak, az erdélyi magyarok képviselõinek azt kell képviselnünk, hogy minden kerüljön a maga helyére. Kerüljünk vissza Európához mondta az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, a keletközép-európai nemzetek csatlakozhassanak vissza Európához, és ezen belül külön hangsúly esik természetesen arra, hogy Erdély kerüljön vissza Európába, ezáltal a határok felett újból egyesüljön a magyar nemzet ezt nevezném»eurotranszilvanizmusnak«. Európával való kapcsolatunk helyreállításáról van szó mutatott rá Tõkés László. Tõkés László EP-képviselõ Sajtóirodája Megint gyõzött az RMDSZ (Folytatás az 1. oldalról) Rareº Niculescu; - PNL: Norica Nicolai, Adina-Ioana Vãlean, Renate Weber, Ramona-Nicolae Mãnescu, Cristian-Silviu Buºoi; - RMDSZ: Tõkés László, Winkler Gyula, Sógor Csaba; - PRM: Corneliu Vadim-Tudor, George Becali, Claudiu-Ciprian Tãnãsescu; - Független (?): Elena Bãsescu. Habár ez utóbbi bejutása egyesek szerint megtámadható. Az sem biztos, hogy George Becali átveheti Brüsszelben a mandátumát, mert a bíróság továbbra is megtiltotta, hogy az ellene indított bûnvádi eljárás lezártáig elhagyja az országot. Összesítette: Józsa László Köszönjük Zilah minden magyar lakosának, hogy június 7-én szavazatukkal hozzájárultak ahhoz, hogy városunkban a legtöbb szavazatot érjük el az eurpai parlamenti választáson. Az RMDSZ zilahi szervezete Sojka Attila alpolgármester

4 4. Felhívás Vidékeink Szilágycsehi Városi Mûvelõdési Ház Szilágy Megyei Hagyományõrzõ Központ Berekenye Ifjúsági Társaság Felhívás néptánc és színjátszó táborozásra Nyolcadik alkalommal szervezzük meg Szilágycsehben a Zsibai elnevezésû hagyományos néptánctábort. Az elmúlt években nagyszámú gimnazista és középiskolás fiú, lány vett részt táborunkban, 2008-ban például 250 szilágysági valamint magyarországi fiatal. A táborban a Tövishát, Kraszna és a Berettyó-mente kistájak népi táncait sajátíthatják el kezdõ és haladó szinten. A program keretében népi mesterségeket korongozás, kosár és szatyorfonás, gyöngyfûzés, bögözés, stb gyakorolhatnak a résztvevõk. A táborozás idején sor kerül népdalok tanulására, ezzel párhuzamosa színjátszó tábor is mûködik diákoknak. A foglalkozásokat debreceni és budapesti szakoktatók irányítják. A táncoktatást élõzenével tartjuk, idén is a szilágybagosi Birtalan Józsi valamint a zilahi Szilágyi Pityu zenekarával. A tábor idõtartama: július Helyszín: A szilágyehi bentlakás füves udvara, sátorozásra alkalmas. Az étkezés napi három alkalommal és a szállást a szervezõk biztosítják. Részvételi díj: 230 lej. Jelentkezési határidõ: június 20. Bõvebb tájékoztatást kapnak az érdeklõdõk Szõke Anna táborvezetõtõl. Elérhetõség: es telefonon vagy Melyik iskolai / óvodai vezetõ nem lenne elragadtatva, ha az általa vezetett intézmény és az intézményhez tartozó terület kifogástalan kinézetû, modern és megfelel az európai szabványoknak? Ezen gondolatok közepette, a Szilágyperecseni Napközi Óvodában, az elmúlt évi költségvetésbõl (amelyet sokkal inkább jellemez a bõ kifejezés, mint az ideit) járólapok lettek beszerezve, az óvoda udvara egy részének és a járda kikövezésének céljából 80 négyzetméter területen. Most azonban, krízishelyzetben, a munkadíj kifizetése meghaladta volna anyagi képességeinket. Így jött a gondolat azon gyerekek szüleinek segítségét kérni úgy mint annyiszor máskor is akik ezen a területen hozzáértésükkel besegíthettek. És a gondolat jónak bizonyult: 20 apuka jött el és dolgozott odaadással és hozzáértéssel 2 napon át, reggel 8 órától késõ estig, hogy a munkát befejezhessék. A perecseniek ismét bebizonyították, hogy szorgalmasak és adakozóak. Nem véletlenül kerültek be ben a Rekordok Könyve - be, amikor közös erõvel megfonták a leghosszabb hagymakoszorút, most pedig szívesen és készséggel jöttek, hogy a közösség legkisebbjeit is segítsék. Megtiszteltetésnek vették a megszólítást, hogy ezen munkában részt vegyenek, annál is inkább, mert közeledett június elseje a Gyermekek Nemzetközi Napja. A gyermekeink ettõl kezdve birtokukba vehetik a szabadban azt a helyet, ahol játszhatnak, és lehetõség lesz a kötelezõ és szabadon választott tevékenységek megszervezésére. Az óvoda személyzete sem maradt alul a munkában: ízlésesen kialakított virágágyásokat ültettek be, ezzel díszítették az óvoda udvarát. Most óvodánk udvara színekben pompázik, szépen rendezett, olyan amilyennek elképzeltünk. Az erõfeszítés nagy volt, de az öröm tenni valamit a közösségért és gyermekeinkért még annál is nagyobb. A befektetés nem volt hiábavaló, mert a Szilágyság/24. Megoldások krízishelyzetben perecseni óvodában a gyereklétszám folyamatos növekedést mutat, erre pedig büszkék vagyunk. Országunkban nem sok helység dicsekedhet ezzel. Ahogy a fenti sorokban ezt már említettem, a perecseniek adakozó emberek is. Hogy miért? 2009 januárjában a szülõk és az óvoda személyzete megalapította A mi gyermekeink óvodája Perecsen nonprofit egyesületet személyi jövedelem adójuk 2 %- ával támogatják a község óvodásait. Ez az összeg kiegészíti a költségvetési pénzforrását, ami sajnos ebben az évben sokkal kevesebb, mint bármikor. Az ezúton bejövõ adományok gazdagítják az óvodai oktatást, anyagi alapjait képezik a különbözõ extracurriculáris tevékenységek támogatását. Jelenleg, a szülõk által adományozott összegbõl 10 román népviselet, 15 magyar népviseletet és 8 modern tánchoz szükséges öltözéket sikerült elkészíttetni, amelyekben lehetõségünk volt fellépni az Allegretto megyei versenyen Szilágysomlyón 2009.május 26- án. Ugyanúgy lehetõvé vált 5 köpeny és sapka elkészítése azon csapat számára, akik résztvettek az óvodánkban megrendezett Igieniºtii pricepuþi versenyen május 21-én, együtt a Vörös Kereszt szervezettel. Az elkészített népviseletek hasznos és értékes kellékek lesznek a jövõben ünnepélyes alkalmakon, különbözõ versenyeken, amelyeken gyermekeink résztvesznek. Még egyszer nagyon megköszönjük mindazoknak, akik segítségünkre voltak mindezek megvalósításában. Úgy gondoljuk, mindezek csodálatos ajándékok csodálatos gyermekek számára, csodálatos emberektõl a Gyermekek Nemzetközi Napja alkalmából. Filip Gyöngyi- Ana, a Szilagyperecseni Napközi Óvoda igazgatója Rovásírás Zoványon A magyar rovásírás a magyarság történelmi, kulturális emléke, amelynek eredete a régmúltba nyúlik vissza. Mára gyakorlatilag már teljesen kiszorult a használatból, mégis érdemes foglalkozni vele. Õsi örökségünk, ezért védelmet igényel az elfeledéstõl, hiszen mint a régi idõk írása, dacolva az idõ múlásával, még mindig korszerû ékessége nyelvünknek. Bár az év vége fele szerveztük meg Szilágyzoványon a Hagyományõrzésrovásírás nevezetû versenyünket, mégis lelkesen készültek rá a diákok. Bagos, Nagyfalu, Ipp, Varsolc és Zovány diákjai vettek részt a játékos vetélkedõn csapatmunkában. A jelenlevõ öt csapat három különbözõ típusú feladatot kellett megoldjon. A történelmi kérdés után az írás, majd az olvasásról szerzett ismereteit mutathatták be. Munkaidõ nem volt kijelölve, de a gyorsasági és minõségi válaszokat osztályozta a zsûri. A zsûritagok, kiknek külön hálásak voltunk jelenlétükért a következõk: Széles Tímea Tünde magyartanárnõ, Márkus László tanfelügyelõ, Kovács Zoltán Zsolt biológia szakos tanár. A verseny a Communitas Alapítvány anyagi támogatása nélkül nem jöhetett volna létre, illetve a Zoványi Sarepta Kulturális és Diakóniai Egyesület segítsége nélkül. Köszönjük cselekedetüket! A felkészítõ tanárok munkáját, jelenlétét szintén köszönjük! A szervezõ: Szántó Tünde, magyartanárnõ A templom otthon, oltalom, örökség 125 éves a zilahi római katolikus templom templomban fennállásának 125. Emléktáblát avattak Zilahon Szentháromság vasárnapján a római katolikus templomban az Istenháza 125-ik évfordulóján. Az idei esztendõ több évfordulója közül az egyik jelentõs esemény, hogy az 1000 éve alakult Erdélyi Római Katolikus Megyés Püspökségre emlékeznek. A zilahi a Nagyváradi Római Katolikus Püspökséghez tartozik. Érdekes adattal szolgált a püspökség történetét író Fodor József: adatai arra utalnak, hogy IV. Béla király 1246-ban a várost (Zilahot) Balázs ( ) püspöknek adományozta, amikor újraépítették a tatárdúláskor tönkretett kistemplomot. A 18. században, az egykori egyházmegye határai is megváltoztak. A Körös jobb partján egy jókora területet, Bánffyhunyad környékén Kalotaszeget elvesztette. Megkapta a régi Kraszna év Közép-Szolnok vármegyéket. E két megyében 1735-ben Szilágysomlyót és Kárásztelket kivéve nem volt összesen száz katolikus. A római katolikus közösség viszont gyarapodott. Zilah évi 5569 összlakosából római katolikus volt 377 lélek, számuk 1840-re emelkedett ban, más adat szerint 1483 lelket számlált 1996-ban. Petri Mór monográfiájában szereplõ adat értelmében Zilahon a római katolikus egyház a 18. század második felében keletkezett, eklézsiája 1751-ben alakult, elsõ plébánosa Eõszi Ferenc. Az 1748-ban létezett hét fõs vallási közösség 207 lelket számlált 1780-ban. Korábbi kistemplomról kevés adat van, viszont a krasznai Cserei Farkas a kancellária tanácsosa a bécsi udvartól kérte 1780-ban templomépítés engedélyezését Zilahon, Krasznán és Tasnádon. A jelenlegi templom alapkövét 1878-ban tették le, amelyet Lipovniczky István püspök szentelt fel. A zilahi Szentháromság plébánia évfordulóján állított emléktáblán 19 pap neve szerepel, jelenlegi lelkésze Constantin Petriºor. Az emléktáblát felszentelõ Böcskei László az új nagyváradi megyés püspök szentmisét celebrált. A püspök beszédében hangsúlyozta fõpásztori feladatának tartja megismerni híveit, találkozni velük, hogy a hitben együtt erõsödjenek. Kiemelte: a templom a hívek otthona, ahol oltalmat találnak, ugyanakkor megbecsülést érdemlõ örökség. Fejér László Fotó: Csepei János

5 Szilágyság/24. Zenei anyanyelvünk ünnepe Kerek évforduló volt egyben a Szilágysági gyerek vagyok elnevezésû megyei népdal-vetélkedõ: ebben az évben huszadik alkalommal tartották meg a rendezvényt. A vándorrendezvénynek is mondott verseny házigazdája Szilágyperecsen volt június 6-án. Hagyomány, hogy minden év júniusa elsõ hetének végén találkoznak a vetélkedõ népdalénekesek. Zilahon kívül színhelye volt például Szilágycseh, Kraszna, Szilágysomlyó, Szilágysámson az elmúlt esztendõkben A népi varrottasokkal,,,bútorokkal, virágokkal ünnepi díszbe öltöztetett kultúrházban gyûltek össze a megye tucatnyi településérõl benevezett versenyzõ kisiskolások, gimnazista, középiskolai tanulók.,, Mindenki szilágysági gyereknek tekinthet magát jelentette ki köszöntõ beszédében Boncidai Csaba polgármester, három érvvel bizonyítva. Az elsõ szerint a jelenlevõk elsõ hangja a sírás volt születésük ideén, a második az anya altatódala és végül a népdal, amely a kistájak versenyzõinek énekével teszi színesebbé a perecseni találkozót. A vetélkedõ-sorozatot kezdeményezõ Gáspár Attila zilahi zenetanár és népdalgyûjtõ (helyi születésû) elmondta: tudomása szerint 1989 után a szilágysági megyei verseny volt az elsõ nemzetiségû rendezvény Erdélyben. Az 1990-ben születettek nem is emlékezhetnek a zilahi Vigadóban lezajlott elsõ vetélkedõre.,,átlagban 80 versenyzõ jelentkezett évente tette hozzá, de az is elõfordult, hogy 150 énekes érkezett. Ezúttal félszáz fiatal mutatta be népdalismeretét, miután a helybeli elsõ osztályosok néptáncot adtak elõ és fellépett a szilágysomlyói Szederinda citera együttes szilágysági dalokkal. A zsûrinek elnöke dr. Almási István népzenekutató, tagjai: Szép Gyula, a Kolozsvári Magyar Opera intendása, az RMDSZ országos alelnöke valamint Gáspár Enikõ zenetanár - négy versenyzõ kategóriából kellett kiválasztania a jókból a legjobbakat. Két-két népdalt énekelt minden Színpadon a népes mezõny. Fotó: Gáspár Attila versenyzõ, ebbõl egyet a zsûri jelölt meg, ekképpen változatos mûsor is összeállt, többségükben szerelmi dalokból, ám a közönség hallhatott keserves, tréfás, katona, betyárdalt és névnapi köszöntõt, balladát kevesebbet. Az énekesek településükre jellemzõ népviseletben léptek színpadra, ami a Szilágyság sokszínûségét mutatta. A vetélkedõ tanulságait a zenetudós Almási István összegezte, akinek nemrégiben jelent meg A népzene jegyében címmel tanulmányokat tartalmazó kötete. A XXI. században is szükséges a népdal ismerete, véleménye szerint azért is, mert a feltételek megszûntek keletkezésükhöz. A népdal zenei anyanyelvünk összetevõ eleme, jelentette ki, hagyományát pedig ápolni szükséges. Ide tart a mûdal is, a hangszeres tánczene és egyházi népénekeink. Aki ezeket jól ismeri, biztonságosabban igazodik el a világkultúrában, zenei mûveltségünk ennek alapján jut el a klasszikus zenéhez. A versenyzõktõl hallott dalokkal kapcsolatban hangsúlyozta: azokat nem a nagyszülõktõl vagy szülõktõl, hanem a tanítóktól, tanároktól tanulták meg, vagy CD-rõl sajátították el. Így is helyes, hanem Mûvelõdés A versenyt a zenetudós értékelte Könyvakció a szilágycsehi magyar iskolában 5. megfigyelhetõ volt az, egy-egy népdalénekes iskola keletkezett a megyében névszerint Szilágyballát, Szilágysomlyót említette. A díjazást megelõzõen félszáz fiatal együtt kórusban adta elõ a versenynek névadó szilágysági dalt. Díjazottak: Az I.-IV. osztályosok kategóriájában: I. Király Margaréta, Orosz Balázs, II. Mátis Dóra és Király Krisztián, III. Demjén Dávid és Kulcsár Szintia. V.-VIII. osztályosok: I. Mátis Hortenzia és Kabai Ágota, II. Máté Éva és Király Debóra, III. Sajter Bernadett és Bálint Ágnes. Dícséret: Gáll Erika, Balla Bettina, Kis Rudolf. IX.-XII. osztályosok: I. László Renáta, II. Szabó Henrietta és Láng Orsolya, III. Boncidai Lehel és Bóné Tímea. Dicséret: Antal Krisztina. Felnõtt kategóriában egyetlen jelentkezõ a szilágybagosi Birtalan József volt. A szép produkciókért az énekeseknek, ám elsõsorban a kezdeményezõ Gáspár Attilának a felkészítõ pedagógusoknak és a házigazda polgármesteri hivatalnak köszönetet mondott az erkölcsi és anyagi támogatásért a zsûri elnöke. F. L Ezer lej értékû könyvcsomaggal gazdagodott a Gyulaffy László Iskola könyvtári könyvállománya a Mentor-Kiadó és két szilágycsehi elszármazott mecénás jóvoltából. A könyvek május végén érkeztek az iskolába. A kezdeményezõ, a marosvásárhelyi Mentor kiadó, a tavasz elején kereste meg az iskolánkat azzal az ajánlattal, hogy a kiadó támogatja ötven darab könyvvel az iskolai könyvtárat, és a könyvek értékének fele, azaz 500 lej a kiadó költségvetését terheli, ha a másik 500 lejre találunk támogatót. Az ajánlat mozgósította az iskolapártolókat, és megindult a potenciális támogatók felkutatása. Nem könnyû feladat ez a mai világban, de vállaltuk, mert a könyvtárunk állománya szegényes, nagyon sok az elszakadt, régi könyv, és mert az iskolai könyvtár a közoktatás mostoha gyermeke még ma is. A nyolcvanas években többszöri alkalommal bezúzták az éppen indexre került írók könyveit. Szerencsére a kilencvenes években vásároltak magyar könyveket, de nem sikerült mindent pótolni. Igaz, hogy ma már vannak új közlési csatornák, és a tanulók elõszeretettel használják ezeket, de keveset olvasnak, és egyre jobban szûkül az érzelmi skála. Kell a jó szépirodalom, az érdekes történetek, szereplõk, akiknek a helyébe beképzeli magát az olvasó. Annyi információ zúdul ránk az utcán, tévébõl, mindenhonnan, hogy ezeket rendbe kell tenni a fejekben. Kinek a dolga ez? A szülõk szerint az iskola dolga. Lehet, de ehhez nagyon fontos a könyv, a könyvtár. Különben a mûvelõdés minden formájának nélkülözhetetlen eszköze a könyv. Az iskolai könyvtár segítségével a tanító, a tanár verseskötetek, kézikönyvek, lexikonok, szótárak mindennapos használatára szoktatja a diákot. A feladat fontosságát ismerte fel a Mentor-Kiadó, akkor, amikor az iskola segítségére sietett. A könyvek segítségével nemcsak tudást, hanem szeretetet is kaptak a gyerekek és példás hozzáállást. Itt nemcsak a velünk együttmûködõ és versenyeinket támogató kiadóról van szó, hanem a két elszármazott szilágycsehi támogatóról, akik nem vágták el a szülõvároshoz, a régi iskolájukhoz kapcsolódó gyökereket. Bár a nevük elhallgatását kérték, és nem akartak reklámot maguknak, szeretném megtenni, mert olyan jó érzés, hogy ma még vannak ilyen emberek; remélem, megbocsátják nekem. Lakatos Sándor és Puhó György támogatta a könyvakciót. Köszönjük a Mentor-Kiadónak és köszönjük a támogatóknak a segítséget. Általuk szép, hasznos és tartalmas könyvekhez jutottak a gyerekek. Reméljük, hogy ezeket a könyveket böngészve, fiataljaink megszeretik az olvasást, könyvtárlátogatók lesznek, és új ismeretekre nyitott, tájékozott és kulturált felnõttekké válnak. Meggyõzõdésünk, hogy könyvek adományozása, a közösség szolgálatát végzõ könyvtárak támogatása nemes és jövõbe tekintõ cselekedet, és a mostani kezdeményezéshez hasonló akciók még sokszor megismétlõdnek. Vida Katalin

6 6. Mit higgyünk? A választások elõtt, a kampányban a Magyar Polgári Párt elnöksége közleményében azt ajánlotta tagjainak és szimpatizánsainak, hogy ne vegyenek részt a kampányban, ne menjenek el egyetlen rendezvényre sem, és ne menjenek el szavazni. Ezzel szemben a szavazás elõtti héten ezzel teljesen ellentétes felhívást tett közzé a párt néhány jelentõs vezéregyénisége. Igaz, ezt sem szilágysági, sem Hargita megyei személyek nem írták alá. Íme a szöveg: Tisztelt polgárok, kedves barátaink! Mindennek rendelt ideje van. Félretéve pártpolitikai szempontjainkat, és bízva a magyar összefogás jövõbeli kiteljesedésében, úgy gondoljuk: most itt az ideje annak, hogy vasárnap, június 7-én mi is elmenjünk szavazni. Szabad akaratunkból, senki által nem kényszerítve, egyedül a nemzet érdekét tartva szem elõtt. Amikor Sólyom László köztársasági elnököt szinte kitiltják Romániából nemzeti ünnepünkön, amikor Szlovákiából ki akarják tiltani Orbán Viktort, a Fidesz- MPP elnökét, amikor Ukrajnában nyelvtörvénnyel lehetetlenítik el kárpátaljai testvéreink oktatását, amikor Délvidéken Vajdaság autonómiájának lényegét lúgozzák ki a szerb nacionalisták, amikor Romániában pártállami idõket idézõ módon távolítják el a magyar szakembereket csak azért, mert magyarok, akkor nem ülhetünk tétlenül. Szlovák nacionalisták szerint nincs is olyan, hogy Kárpát-medence. Román eszmetársaik Székelyföld létét tagadják. Mutassuk meg, hogy igenis létezik Székelyföld, igenis élnek magyarok Erdélyben és szerte a Kárpátmedencében. Ez a mi felelõsségünk is. Nem négy pártpolitikust küldünk Európába, az Európai Parlamentbe, hanem négy magyart. Egy a nemzet! Aláírók: Borbély Zsolt Attila, az MPP alapító tagja Csép Sándor, az MPP Kolozs megyei szervezetének elnöke Csinta Samu, az MPP háromszéki szervezetének ügyvezetõ elnöke Gergely Balázs, az MPP alapító tagja Keizer Róbert, az MPP kolozsvári szervezetének elnöke Lemák Rudolf, az MPP máramarosi szervezetének elnöke Lengyel György, az MPP Bihar megyei szervezetének elnöke Murvai Miklós, az MPP Arad megyei szervezetének alelnöke Nagy István, az MPP pécskai szervezetének elnöke Nagy Pál, az MPSZ alapító tagja, országos ügyvezetõ elnök Orbán Mihály, az MPP országos szervezetének alapító alelnöke Sándor Krisztina, az MPP Kolozs megyei szervezetének alelnöke Simon Csaba, az MPP Kolozs megyei szervezetének ügyvezetõ elnöke Tõkés András, az MPP Maros megyei szervezetének elnöke EP-választások Új konzervatív frakció? Egy újonnan megjelenõ koalíció vagy frakció lehet a negyedik legnagyobb európai parlamenti erõ, amit a brit konzervatív párt a cseh, valamint a lengyel megfelelõjével alkotna, de ez még nem biztos a frakció szabályzatok miatt, és úgy néz ki, hogy a zöldek megtartották eddigi pozíciójukat - mondta el az EP-választások részleges eredményeinek alapján Horváth Réka EUszakértõ. A politológus szerint nem tartogat nagy meglepetéseket az EP-választás eredménye: az EP legnagyobb frakciója továbbra is a Néppárt lesz, a szocialisták másodikok, a liberálisok pedig harmadikok maradnak. Úgy néz ki, hogy az elsõ három frakció támogatottsága egy keveset csökkent, vagy legalábbis erõsödtek a szélsõséges pártok, illetve a kis pártok. Az eddigi eredmények szerint talán egy picit meglepõek a franciaországi eredmények, tudniillik, Franciaországban 1984 óta nem gyõzött az éppen aktuális államelnököt adó párt. Gyakorlatilag a mostani francia államelnöknek a pártja gyõzött a választáson az elõrejelzések szerint. - mondta Horváth. (hírszerk.) A válság és a bevándorlók integrációjának elmaradása miatt erõsödött a szélsõjobb. Ha a végeredmény nem fog jelentõsen változni az exit poll által elõrejelezett eredményekhez képest, akkor ez három mandátumot jelent a Magyar Összefogás Lista számára - mondta el Bognár Zoltán. A politikai elemzõ az EP-választások két évvel ezelõtti eredményeinek fényében is felvázolta a politikai pártok mostani szereplését. Elmondta, jelentõs változás, hogy idén csupán 33 mandátum jutott Romániának a két évvel ezelõtti választásokhoz képes, amikor a választók 35 képviselõt küldhettek Brüsszelbe. Ez azért történt, mert a nizzai szerzõdés 732-re maximalizálta az EP mandátumok számát, amelyeket a 2004-es választáson ki is osztottak. Mivel Románia 2007-ben csatlakozott, a legutóbbi, két évvel ezelõtti EP-képviselõ választáskor 785-re növelték meg a mandátumok számát. Így lehetett akkor 35 képviselõi helye Romániánk. Azóta pedig 736 mandátumot osztanak szét a tagállamok között, ezért Romániának 33 mandátum jutott idén. Ez azt jelenti, hogy idén nagyobb arányú szavazatra volt szükség egy mandátum megszerzéséhez - emlékeztet Bognár. Elmondta, 2007-hez képest fontos változás volt, hogy a két évvel ezelõtt még külön induló PD és a Theodor Stolojan vezette PLD idõközben egyesült és most közös listán indult. Viszont együttes erõvel érték el azt az eredményt, amelyet ben külön-külön is sikerült: ha összeadjuk az adatokat, két évvel ezelõtt 36,59, míg most csupán 30,4 százalékot értek el. A PSD és a Konzervatív Párt (PC) is szövetkezett egymással, azonban õk a két ével ezelõtti választásokhoz képest most sikeresen szerepeltek. A PSD-PC páros idén 31, 2007-ben pedig összesen 26,04 százalékot szerzett meg. Tehát körülbelül 4 százalékkal szereztek idén több szavazatot. Ugyanakkor a PRM Becalival, a PNG egykori alapítójával szövetkezett. Hogyha összeadjuk a 2007-ben a külön-külön elért szavazat arányt, akkor az 9 százalékra emelkedik. Láthatjuk, hogy idén együttesen nem érték el ezt az arányt - mutatott rá Bognár. EU és a szélsõségek Az RMDSZ európai parlamenti képviselõi nem fognak beleegyezni, hogy George Becali belépjen az EP Európai Néppárt frakciójába, mivel ez a PRM színeiben indult a választásokon, jelentette ki Markó Béla RMDSZeknök kedden. Személy szerint nekünk semmiféle nézeteltérésünk sem volt George Becalival, de a PRM színeiben jutott be az Európai Parlamentbe, és nem fogunk beleegyezni abba, hogy a PRM képviselõi belépjenek az Európai Néppártba fejtette ki Markó arra a kérdésre, hogy az RMDSZ-nek mi a véleménye Becali azon szándékáról, hogy belépjen az EPP-be. Markó magyarázata szerint George Becali egy olyan párt listáján jelöltette magát, amely nem tagja az Európai Néppártnak (EPP), tehát szüksége van azon romániai parlamenti képviselõk beleegyezésére a belépéshez, akik tagjai az illetõ frakciónak. Nem kell az Európai Néppárt! Corneliu Vadim Tudor, a PRM elnöke mai sajtónyilatkozatában kifejtette: esze ágában sincs indítványozni csatlakozásukat az Európai Néppárthoz. A szélsõségesen nacionalista párt vezetõje mindezt azzal indokolta: nem hajlandó olyan társaságba keveredni, amelynek Tõkés László és Sógor Csaba EP-képviselõk is tagjai, értelmezése szerint ugyanis mindketten Erdély autonómiájának megvalósítását tûzték Szlovákiában A nem hivatalos végeredmény szerint a Smer kormányzó párt megszerezte a szavazatok 32,1 százalékát. A harmadik helyen a Magyar Koalíció Pártja (MKP) végzett 11,33 százalékkal. A szavazatok alapján a 13 szlovákiai EPmandátumból öt a Smer kormányzópárté, ( ) zászlójukra, ami egyet jelent Románia területi egységének szétszakításával. C.V.Tudor abban reménykedik: létrejön az EP-ben egy olyan frakció, amelyben otthonra talál. Becali nem hagyhatja el az országot Elutasította a bukaresti bíróság Gigi Becali azon kérését, hogy elhagyhassa az ország területét. A döntés azonban nem végleges, a frissen európai parlamenti mandátumot nyert hírhedt üzletember ügyvédjei fellebezhetnek a törvényszéki határozat ellen. Ügyvédje szerint nem egy közönséges esettõl van szó, hiszen Becalinak politikusi minõségében szabadon kell járnia-kelnie Európában, fõleg most, hogy EP-mandátumra tett szert. A tárgyaláson maga Becali is jelen volt, aki sajátos stílusában felháborodásának adott hangot azt követõen, hogy az ügyész a tilalom fenntartását kérte. A bíróságról való távozásakor ügyvédje, Cãtãlin Dancu kifejtette: Becali abban az esetben is eleget tesz EPmandátumának, ha nincs egyértelmû bírósági döntés a korlátozás feloldását illetõen. Mint ismeretes, Gigi Becalit április 17-én feltételesen szabadlábra helyezték azt követõen, hogy személyek fogva tartása vádjával letartóztatták. Csakhogy nem veheti át mandátumát, ha nem jelenik meg Brüsszelben. a Magyar Koalíció Pártját az EP-ben a következõ öt évben Bauer Edit és Mészáros Alajos fogják képviselni, közülük Bauer Edit eddig is európai képviselõként dolgozott. A magyar pártra összesen ember szavazott. A választási részvétel 19,83 százalékos volt, nagyjából 3 százalékkal magasabb az öt évvel ezelõttinél (16,9). Szilágyság/24. A szélsõjobb támogatottságának növekedése Bognár szerint két tényezõnek tudható be: A szélsõjobb egyrészt azért nyert teret, mert úgy tûnik, kudarcot vallott a nyugati államok bevándorlási politikája, másrészt a gazdasági válság közvetett vagy közvetlen hatásának eredménye - mondta. A nyugati államok által gyakorolt bevándorlás-politikáról Bognár elmondta, hosszú ideig ennek liberális formája volt érvényben, amely arra a feltételezésre és arra az elvárásra épült, hogy a bevándorlók, akik elsõsorban anyagi megfontolásokból érkeztek az országba, majd mindent megtesznek annak érdekében, hogy vallási és kulturális kötõdéseiktõl megszabaduljanak és átvegyék az õket befogadó állam kultúráját, nyelvét, szokásait, vallásait. Ez a gyakorlatban nem így mûködik. Erre mutatott rá több olyan kutatás is, amely azt fedte fel, hogy hogyan is integrálódnak a bevándorlók, fõként a látható kisebbség - így Bognár. Példaként Nagy-Britanniát hozta fel, ahol megnõtt a már brit állampolgárként született fiataloknak a száma, akik fontosabbnak, elsõdlegesnek határozzák meg muzulmán identitásukat. Függetlenül attól, hogy irányukban a diszkrimináció mûködik, tapasztalható vagy sem a befogadó államokban, az integráció nem jött létre. Annak idején, amikor dübörgött Nyugat-Európa gazdaság, szükség volt bevándorlókra: számos munkahely állt betöltetlenül. A válság és a recesszió miatt nagyon sok munkahely megszûnt, most pedig abban a helyzetben állnak ezek az országok, hogy a saját állampolgáraik nagyobb összegekkel támogatják a bevándorlók szociális ellátását, mint amennyit maguk a bevándorlók termelnek - mutatott rá Bognár. (hírszerk.) Európai kudarc? Európa és egyidejûleg a nagy néppártok szégyenének nevezte a ZDF német közszolgálati televízió vasárnap késõ esti kommentárjában a szélsõjobboldali, illetve Európai Unióellenes pártok elõretörését Európa több országában. Az európai parlamenti választások eredményeit értékelve a ZDF ennek kapcsán Ausztriát, Magyarországot, Bulgáriát, Romániát, Hollandiát, Belgiumot és Görögországot említette. A német televízió szerint az euroszkeptikus pártok - köztük az általa szélsõjobboldalinak és nyíltan antiszemitának nevezett Jobbik - kihasználták az emberek növekvõ elégedetlenségét a nemzeti politikák csõdje miatt, s egyben kihasználták a nemzeti kormányok kudarcát az országaikat sújtó válság kezelését illetõen. A ZDF úgy vélekedett, hogy ez egyben a hagyományos nagy néppártok kudarcát is jelenti. Aggodalmának adott hangot a kommentár azzal kapcsolatban is, hogy az Európai Parlamentben megerõsödtek a szélsõjobboldali, unióellenes erõk. Ugyancsak Európa és egyben Németország szégyeneként említette a német televízió az Európa-szerte rendkívül alacsony részvételt. Németországban a részvételi arány a nem hivatalos végeredmény szerint 42,5 százalékos volt, a legalacsonyabb a német országos választások történetében. (mti)

7 Szilágyság/24. EP-választások 7. A választások eredménye a magyarság erejét bizonyítja A magyar választók megértették a szolidaritás üzenetét, az összefogás rendeltetését, célját, így sikerült az RMDSZnek ilyen elõzménytelen, közel 9%-os eredményt elérnie az európai parlamenti választásokon - jelentette ki keddi, bukaresti sajtótájékoztatóján Markó Béla szövetségi elnök. Hozzátette, ennek a felismerésnek köszönhetõ a nagyon jó eredmény, amely a romániai magyar közösség erejét, a magyar választók fegyelmezettségét bizonyítja, akik nagyarányban járultak az urnák elé. A szövetségi elnök rámutatott, a választások eredményeként az RMDSZ hat megyében (Hargita, Kovászna, Maros, Bihar, Szatmár és Szilágy) a legerõsebb politikai alakulat. Szerinte ez az eredmény, de más megyéké is, tulajdonképpen határozott válasz a kormány intézkedéseire, arra, hogy tovább folytatódik a magyar intézményvezetõk eltávolítása a dekoncentrált hivatalokból. Erõs brüsszeli képviseletünk van - jelentette ki az RMDSZ elnöke, aki meggyõzõdését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az EP-képviselõk hozzájárulnak majd egyrészt a romániai magyarság, az európai kisebbségek sajátos céljainak érvényesítéséhez, de a román társadalom általános problémáinak megoldásához is, hiszen egyre több ezekkel kapcsolatos döntés fog a jövõben Brüsszelben megszületni. További célként vázolta fel a még folyamatban lévõ európai építkezéshez, az európai struktúrák kialakításához nyújtott hozzájárulást is. Az európai parlamenti választásokon tapasztalható ultranacionalista térnyerésre reflektálva, a szövetségi elnök egy folyamatra hívta fel a figyelmet: míg az RMDSZ a liberális párttal kormányzott, a Nagy- Románia Pártot és vele együtt az ultranacionalizmust két nagy vereség érte: 2007-ben az európai parlamenti választásokon, majd 2008-ban a parlamenti A romániai magyarság példaadóan kiállt az összefogás mellett, ez erõt és hitet ad a további munkához értékelte az exit-poll eredményeket Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselõje vasárnap este, aki megköszönte a magyar közösségnek, hogy a tulipánt választotta. A romániai magyarság szavazataival bebizonyította, hogy jobban értékeli az összefogást, mint a széthúzást. Közösségünk igényelte és parancsolta, hogy az örökös széthúzás szûnjön meg a magyar képviseletben. Ma bebizonyosodott, hogy az emberek értékelték a politikusok összefogását és vállalták, hogy megtöltik tartalommal. Köszönjük, hogy ezt szavazataikkal is nyomatékosították nyilatkozta Marosvásárhelyen Winkler Gyula. Az európai parlamenti képviselõ szerint helyes politikai döntésnek bizonyult a magyar összefogás megszületése, ugyanakkor az is számított, hogy a kampány során az RMDSZ nem rendelt mindent alá az õszi elnökválasztásoknak, ahogy azt a román pártok tették. Az elmúlt 30 napban mi Európáról beszéltünk, arról, hogy milyen Európában akarunk élni, mi a szerepe a romániai magyar választásokon maradtak az 5%-os küszöb alatt. Két fontos választást vesztett el tehát ebben az idõszakban a Nagy Románia Párt, hogy aztán egy féléves PSD-PDL kormányzást követõen ismét visszajöjjön a populista, ultranacionalista irányzat, több mint 8%-ot szerezve. Markó Béla elmondta, ebben az esetben nem használható érv az, hogy kevesen szavaztak, hiszen 2007-ben sem járultak többen az urnákhoz, sõt, a gazdasági válság sem magyarázza ezt az aggasztó jelenséget. Továbbá, azzal sem lehet megnyugtatni magunkat és a román közvéleményt, egyben a felelõsséget elhárítani azzal, hogy európai tendenciáról lenne szó. Meglátásában a kormányzó pártok és a kormány viselkedése nyújt magyarázatot a PRM felemelkedésére, amelyek bizonyos intézkedésekkel, bizonyos retorikával segítették ezt elõ. Az RMDSZ további teendõi kapcsán elmondta, a saját államelnökjelölt indításáról a Az erdélyi magyar közösség az összefogást választotta közösségnek az Európai Unióban. A konkrét, õszinte kampányt az emberek honorálták, akárcsak az összefogást. Román részen épp a legfontosabb veszett el, a román politikum nem európai témákkal kereste meg a választókat, hanem mindent a belpolitikának rendelt alá, holott nagyon fontos lett volna a brüsszeli döntések következményeirõl beszélni, régióink szerepérõl az unióban, Európa jövõjérõl mutatott rá Winkler Gyula. Az RMDSZ jelöltje az elkövetkezõ öt év prioritásait ismertetve elmondta, európai parlamenti képviselõként az erdélyi magyarok életszínvonalának növekedéséért, a közösség gazdasági felemelkedéséért, a középosztály és a kis-és középvállalkozók megerõsödéséért, valamint közösségi jogaink érvényesítéséért fog dolgozni is. Ebben a mandátumban átalakul az Európai Unió, olyan döntések születnek, amelyek hosszú távra kihatnak, így az erdélyi magyar közösség jövõjét is meghatározzák. Errõl sokat beszéltem a kampány során is, továbbra is ezt vallom, azért fogok dolgozni, hogy az Európai Parlamentben születõ döntések a mi közösségünk elõnyére váljanak és Erdély az uniós csatlakozás nyertesévé váljon mondta Winkler Gyula. június 27-i Szövetségi Képviselõk Tanácsának ülésén döntenek. Ezt a területi elnökökkel, RMDSZ-es politikusokkal, és a civil szférával történõ konzultáció elõzi meg. Az SZKT-n döntés születik arról, hogy legyen-e az RMDSZ-nek államelnökjelöltje vagy sem, ez elõbbi esetében remélhetõleg a jelölt személye is minél hamarabb eldõl. Hozzátette, az RMDSZ folytatja az együttmûködést az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal, ez a megállapodás nagyon fontos eredményeket hozott, megerõsítve azon meggyõzõdésünket, hogy az együttmûködést folytatnunk kell mondta. Markó Béla újságírói kérdésre válaszolva bírálta a leendõ román európai biztos személye körül zajló paródiát, véleménye szerint ebben a kérdésben úgy tûnik, a pártszempontok kezdik fölülírni az ország érdekeit. Elmondta, az európai biztos egy olyan személy kellene legyen, akit mindenki, de legalább a pártok nagyrésze elfogad, aki jó szakember és jó politikus. (Tájékoztató) 21. századi csaták az Azok az erdélyi magyarok szavaztak ránk, akik belátják, hogy ez nemcsak állampolgári kötelesség, hanem egy rendkívüli alkalom, amikor beleszólhatnak a saját sorsukba, a Kárpát-medencei magyarok és Európa sorsába is mondta el lapunknak Sógor Csaba EP-képviselõ tegnap délután, a vasárnapi részeredmények ismeretében, majd megígérte, hogy azokért is dolgozni fognak, akik otthon maradtak. Fontos, hogy az emberek megértsék: a 21. században élünk, amikor a háborúkat, a csatákat az urnáknál, szavazókártyákkal vívják fogalmazott Sógor az Új Magyar Szónak. Véleménye szerint összefogás nélkül semmit nem lehet megoldani, még egy pályázatot sem lehet megírni. Az unió soha nem fogja az egytehenes gazdaságot támogatni, ha azonban a gazda megbízik két másik falutársában máris elkezdhetnek valamit fejtette ki Sógor Csaba. Reményét fejezte ki, hogy a vasárnapi választásokon elért eredmény mindenkit, civil társadalmat és egyházakat egyaránt, arra ösztönöz majd, hogy még többet tegyenek annak érdekében, hogy az összefogás a hétköznapi életnek is része lehessen. Magyarország is választott Magyarországon az EP-választás a Fidesz nagy arányú gyõzelméhez és a Magyar Szocialista Párt (MSZP) látványos vereségéhez vezetett. A 22 mandátumból 14-et a Fidesz szerzett meg, négyet az MSZP, hármat a szélsõjobboldali Jobbik, egyet pedig a Magyar Demokrata Fórum (MDF). A Der Standard címû osztrák napilap lap szerint a jobboldali populista Fidesz 56,4 százalékkal és 14 mandátummal egyértelmû gyõzelmet könyvelhet el. Az igazi áttörést viszont a Jobbik érte el állapította meg a liberális lap budapesti tudósítója, nyíltan szélsõjobboldalinak nevezve a pártot. A gazdasági válságtól és a leszakadás veszélyétõl elbizonytalanodott lakosságnál bevált Vona Gábor stratégiája, hogy felszítsa a romák elleni gyûlöletet. A Vona által alapított, félkatonai, fasisztoid Magyar Gárda felvonulásai tovább erõsítik azt az illúziót, hogy a»problémák«egyszerû és drasztikus módszerekkel megoldhatók írta a bécsi újság. A 36,3 százalékos részvételi arány mellett tulajdonképpen túlzás volna belpolitikai következtetéseket levonni a választási eredménybõl írta Gregor Mayer. A Jobbik kész az utcára menni az elõre hozott választások érdekében, mindig ott vagyunk, ahol a helyünk idézte a lap a Jobbik elnökét. Ez úgy hangzott, mint egy fenyegetés, és 2006 forró õszére emlékeztet, amikor a szélsõjobboldali csõcselék egyszer már kísérletet tett arra, hogy az utcára vonulva megdöntse a kormányt, áll a Der Standard cikkében. Hányan vagyunk? urnáknál A választói névjegyzékek pontatlanok, ezt több alkalommal is tapasztalhattuk. A lakosság összeírása, a hivatalos népszámlálások viszonylag pontosabbak, igaz, csak tízévenként rendezik. A 2002-es népszámlálási adatok szerint Szilágy megye lelket számlált. Ebbõl vallotta magát magyarnak, pedig román nemzetiségérõl nyilatkozott. A statisztikai igazgatóság legutóbbi közleménye szerint január elsején a megye lakossága fõ volt, tehát mintegy kilenc év alatt lakossal lettünk kevesebben. Ez nagyjából egy Kraszna méretû falu eltûnésének felelne meg. Zilahon január elsején lakos szerepelt állandó lakhely szerint. A megye lakosságának 58,9%-a él falun. A legnagyobb község Kraszna (6.555 lakos) és Sarmaság (6.522 lakos). A legkisebbek között van Zalha (987 lakos) és Ördögkút lakos). Nem csoda tehát, ha a választópolgárok száma is évrõl évre csökken. J.L.

25. Második forduló. Szilágyság/25. Meghívó. Közlemény. 2008. június 20. 3. oldalon 5. oldalon Nagy Imre

25. Második forduló. Szilágyság/25. Meghívó. Közlemény. 2008. június 20. 3. oldalon 5. oldalon Nagy Imre Szilágyság/25. 1. 25. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL Második forduló Hétfõn délben Balázs Árpád bíró, a megyei választási iroda elnöke ismertette a helyhatósági választások végleges és hivatalos eredményeit.

Részletesebben

15. Elõrelépés a román oktatásban, döntött a kormány. Szilágyság/15. ÖSSZEHÍVOM MEGHÍVÓ. Felhívás. 2010. április 16. 3. oldalon 4. oldalon 6.

15. Elõrelépés a román oktatásban, döntött a kormány. Szilágyság/15. ÖSSZEHÍVOM MEGHÍVÓ. Felhívás. 2010. április 16. 3. oldalon 4. oldalon 6. Szilágyság/15. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. április 16. 1. 2010. április 16. 15. 3. oldalon 4. oldalon 6. oldalon Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej Elõrelépés a román oktatásban, döntött a kormány Rendkívüli

Részletesebben

26. Megalakultak a tanácsok. Szilágyság/26. 2008. június 27. 5. oldalon 6. oldalon 3. oldalon 8. oldalon. Megharagudott a városra

26. Megalakultak a tanácsok. Szilágyság/26. 2008. június 27. 5. oldalon 6. oldalon 3. oldalon 8. oldalon. Megharagudott a városra Szilágyság/26. 1. 26. Ára: 1 RON Megalakultak a tanácsok Az elmúlt héten illetve a hét elején a tanácsok többsége már megalakult. A választások eredményeképpen megválasztott 14 polgármester lemond a tanácsosi

Részletesebben

25. A munkanélküliség veszélyes járvány. Szilágyság/25.

25. A munkanélküliség veszélyes járvány. Szilágyság/25. Szilágyság/25. 1. 25. Ára: 1,1 lej A munkanélküliség veszélyes járvány TÁMOGATÁSÁVAL ig a vállalkozások maximum 200 ezer eurónyi, vissza nem térítendõ támogatásban részesülhetnek. Sârbu ismertette: a foglalkoztatottság

Részletesebben

23. Infrastrukturális fejlesztések és az egészségügy. Szilágyság/23. Új vasúti járat. 2010. június 11. 8. oldalon 7. oldalon 5. oldalon 3.

23. Infrastrukturális fejlesztések és az egészségügy. Szilágyság/23. Új vasúti járat. 2010. június 11. 8. oldalon 7. oldalon 5. oldalon 3. Szilágyság/23. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. június 11. 1. 2010. június 11. 23. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Infrastrukturális fejlesztések és az egészségügy Végh Sándor prefektus

Részletesebben

Elõrehozott tisztújítás. Zilahon. Szilágyság/40. Szilágyballai szüreti és falunap. A régió jelentõs mûvelõdési eseménye FELHÍVÁS. 2009. október 2. 40.

Elõrehozott tisztújítás. Zilahon. Szilágyság/40. Szilágyballai szüreti és falunap. A régió jelentõs mûvelõdési eseménye FELHÍVÁS. 2009. október 2. 40. Szilágyság/40. 1. 40. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Elõrehozott tisztújítás Az elmúlt pénteken a Zilahi Polgármesteri Hivatal tükörtermében sor került az RMDSZ zilahi szervezetének elõrehozott tisztújító

Részletesebben

24. Nem elég megnyerni a pályázatot, kell tudni lebonyolítani azokat. Szilágyság/24. 2010. június 18. Nyolc szavazaton múlott

24. Nem elég megnyerni a pályázatot, kell tudni lebonyolítani azokat. Szilágyság/24. 2010. június 18. Nyolc szavazaton múlott Szilágyság/24. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. június 18. 1. 2010. június 18. 24. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Nem elég megnyerni a pályázatot, kell tudni lebonyolítani azokat Az Európai

Részletesebben

47. Volt és lesz emlékmû Kárásztelken. Szilágyság/47. Szórványkaraván. Az RMDSZ az Európai Néppárt fontos tagja. 2008. november 21.

47. Volt és lesz emlékmû Kárásztelken. Szilágyság/47. Szórványkaraván. Az RMDSZ az Európai Néppárt fontos tagja. 2008. november 21. Szilágyság/47. 47. Egyszer volt, hol nem volt, Kárásztelek központjában, volt egyszer egy turulmadaras emlékmû. Kárásztelki õseink emeltették, az elsõ világháborúban elhunyt kárásztelki hõsök emlékére.

Részletesebben

43. Kampányrajt a Republikkal. Szilágyság/43. Meghívó. Állandó jelenlét. 2009. október 23..

43. Kampányrajt a Republikkal. Szilágyság/43. Meghívó. Állandó jelenlét. 2009. október 23.. Szilágyság/43. 2009. október 23. 1. 2009. október 23.. 43. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Kampányrajt a Republikkal Nagyvárad, sportcsarnok, Markó Béla, Borbély László, Cipõ voltak a sztárvendégek Kelemen

Részletesebben

23. Választott a megye. Szilágyság/23. 2008. június 6. 1. Meghívó. Közlemény. 2008. június 6. 3. oldalon 6. oldalon

23. Választott a megye. Szilágyság/23. 2008. június 6. 1. Meghívó. Közlemény. 2008. június 6. 3. oldalon 6. oldalon Szilágyság/23. 1. 23. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL Választott a megye Meghívó Kétségtelenül durva kampány volt. A magyarság érdekvédelmi szövetsége csak úgy kapkodta a fejét, hogy honnan is jönnek az újabb

Részletesebben

17. 8. Költészet Tavasza. 505 jelölt. Szilágyság/17. 2008. április 25. 1.

17. 8. Költészet Tavasza. 505 jelölt. Szilágyság/17. 2008. április 25. 1. Szilágyság/17. 1. 17. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL 8. Költészet Tavasza A világ kitüntetett helye Zilah. Olyan erõk koncentrálódnak itt, hogy a világot is ki tudják mozdítani a sarkából. ezekkel a szavakkal

Részletesebben

A demokrácia megõrzése a cél

A demokrácia megõrzése a cél Szilágyság/1. 2010. január 8. 1. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. január 8. 1. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Összegezõ elemzés A demokrácia megõrzése a cél Év végén, év elején kiértékeljük

Részletesebben

38. Iskolakezdés. Szilágyság/38. 2009. szeptember 18. 3. oldalon 4. oldalon 5. oldalon 7. oldalon. Avatóünnepség szalagvágás nélkül

38. Iskolakezdés. Szilágyság/38. 2009. szeptember 18. 3. oldalon 4. oldalon 5. oldalon 7. oldalon. Avatóünnepség szalagvágás nélkül Szilágyság/38. 1. 38. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Iskolakezdés Hétfõn megtartották az ünnepélyes tanévnyitót a megye minden iskolájában. Mintegy 42.000 diák kezdte meg a tanévet, közülük 2.562 elsõ osztályos.

Részletesebben

VIII. Bagosi Bánffy Napok 2008. szeptember 6-7.

VIII. Bagosi Bánffy Napok 2008. szeptember 6-7. 1. 2008. szeptember 12. 37. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL VIII. Bagosi Bánffy Napok 2008. szeptember 6-7. Szeptember elsõ hétvégéje ünnep a szilágybagosiak számára. Hogy miért? Ha velem tartanak, elmesélem

Részletesebben

27. Újra van magyar alelnökünk. Visszafogott kiértékelés. Szilágyság/27. 2008. július 4. Megalakult a megyei tanács

27. Újra van magyar alelnökünk. Visszafogott kiértékelés. Szilágyság/27. 2008. július 4. Megalakult a megyei tanács Szilágyság/27. 1. 27. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL Újra van magyar alelnökünk Ma egy hete, pénteken délelõtt a Szakszervezetek Mûvelõdési Házának kis üléstermében sok érdeklõdõ vett részt a megyei tanács alakulóülésén.

Részletesebben

39. Példaértékû együttmûködés. Szilágyság/39. 2008. szeptember 26. Közös dolgaink. Mezõgazdasági hírek. 6. oldalon 9. oldalon 5. oldalon 3.

39. Példaértékû együttmûködés. Szilágyság/39. 2008. szeptember 26. Közös dolgaink. Mezõgazdasági hírek. 6. oldalon 9. oldalon 5. oldalon 3. Szilágyság/39. 1. 39. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL Példaértékû együttmûködés Már szombaton készülõdött mindenki a hagymafesztiválra. A perecseniek joggal tisztelik a hagymát, hiszen jó megélhetést biztosított

Részletesebben

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3.

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3. Szilágyság/14. 2011. április 8. 1. 14. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Költö öltözik a lõtér Seres Dénes törvénytervezetet készített a polgári lakosság védelmére,

Részletesebben

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9.

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9. Szilágyság/7. 1. 7. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Elégedetlen Február második hetében ülésezett a községek Országos Szövetsége. A 346 küldött egyhangúan fogadta el azt a felhívást, amelyet az ország parlamentjéhez

Részletesebben

A romániai magyarságnak együtt kell továbbmennie az úton

A romániai magyarságnak együtt kell továbbmennie az úton 1. 2008. október 31. 44. Ára: 1 lej A romániai magyarságnak együtt kell továbbmennie az úton Több ezren vettek részt az RMDSZ országos kampányindító rendezvényén Együtt, tovább kell menni az úton: a romániai

Részletesebben

Baptista jubileumi ünnepség Zilahon

Baptista jubileumi ünnepség Zilahon Szilágyság/39. 2009. szeptember 25. 1. 39. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Baptista jubileumi ünnepség Zilahon A baptizmus 400 éves évfordulója alkalmából emlékezõ és hálaadó ünnepséget tartottak vasárnap,

Részletesebben

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6.

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6. Szilágyság/5. 1. 5. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Szervezési ügyek Az elmúlt héten, pénteken ülésezett Szilágy Megye Tanácsa. A 22 napirendi pont értékelését Csóka Tibor jelenlegi alelnök elemzi a Szilágyság

Részletesebben

Jó hír, hogy nincs hír

Jó hír, hogy nincs hír Szilágyság/6. 1. 6. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Jó hír, hogy nincs hír A megyei tanács alelnöke, Csóka Tibor értékelte az elmúlt hetet a Szilágyság olvasói számára. Egyelõre a politikai nyilatkozatokon

Részletesebben

Pünkösd a Szentlélek eljövetele. Áldott szép pünkösdnek gyönyörû ideje. Átadták a Csíkszeredai Kiáltványt az uniós nagyköveteknek

Pünkösd a Szentlélek eljövetele. Áldott szép pünkösdnek gyönyörû ideje. Átadták a Csíkszeredai Kiáltványt az uniós nagyköveteknek Szilágyság/22. 1. 22. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Markó Béla szövetségi elnök átadta az Európai Uniós országok bukaresti nagyköveteinek a május 22-ei, csíkszeredai nagygyûlésen elfogadott Kiáltványt, valamint

Részletesebben

42. Kigolyózták Bocot. Szilágyság/42. ÖSSZEHÍVOM. 2009. október 16. 2. oldalon 3. oldalon 5. oldalon 6. oldalon

42. Kigolyózták Bocot. Szilágyság/42. ÖSSZEHÍVOM. 2009. október 16. 2. oldalon 3. oldalon 5. oldalon 6. oldalon Szilágyság/42. 1. 42. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Kedden szavaztak errõl a honatyák a parlament két házának együttes ülésén. A bizalmatlansági indítvány elfogadásához a 471 honatya közül 236- nak kellett

Részletesebben

23. Szilágyság/23. www.hhrf.org/szilagysag/ Szentlélek etele BÁL. 2011. június 10. Közérdekû 3. oldalon. Közéletünk 3. oldalon. 4.

23. Szilágyság/23. www.hhrf.org/szilagysag/ Szentlélek etele BÁL. 2011. június 10. Közérdekû 3. oldalon. Közéletünk 3. oldalon. 4. Szilágyság/23. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. június 10. 1. 2011. június 10. 23. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Megalakult a Par artiumi Önkor ormányza mányzati Tanács

Részletesebben

Magyarságomról nem tudok lemondani

Magyarságomról nem tudok lemondani Szilágyság/4. 1. 4. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Magyarságomról nem tudok lemondani Kerek négy éve, 2005. január 13-án nevezték ki az alprefektusi tisztségbe. Most politikai igény merült fel tisztségére.

Részletesebben

Kong. Szilágyság/8. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. február 25. Letisztult város, reklámok nélkül. Közéletünk 3. oldalon Hétrõl hétre

Kong. Szilágyság/8. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. február 25. Letisztult város, reklámok nélkül. Közéletünk 3. oldalon Hétrõl hétre Szilágyság/8. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. február 25. 1. 2011. február 25. 8. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közéletünk 3. oldalon Hétrõl hétre A tanügyminisztérium rendelete szerint

Részletesebben

23. Felhívás Tisztelt szilágysági magyar választók! Szilágyság/23. Figyelem! Bárhol lehet szavazni. 2009. június 5.

23. Felhívás Tisztelt szilágysági magyar választók! Szilágyság/23. Figyelem! Bárhol lehet szavazni. 2009. június 5. Szilágyság/23. 1. 23. Június 7-én Romániában és az Európai Unió tagállamaiban európai parlamenti választásokat tartanak. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács MAGYAR

Részletesebben

26. Egységes álláspont a Szövetségi Képviselõk Tanácsán. Szilágyság/26. www.hhrf.org/szilagysag/ A templommá nõtt gyülek. yülekez. 2011. július 1.

26. Egységes álláspont a Szövetségi Képviselõk Tanácsán. Szilágyság/26. www.hhrf.org/szilagysag/ A templommá nõtt gyülek. yülekez. 2011. július 1. Szilágyság/26. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. július 1. 1. 2011. július 1. 26. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Vidékeink 4. oldalon Ismét eltelt egy y év Tanulóink diplomával térhettek

Részletesebben

Évértékelõ. XX. évfolyam. Szilágyság/1. 2009. január 9. Megszorítások. 5. oldalon 3. oldalon 8. oldalon 6. oldalon. Második évforduló.

Évértékelõ. XX. évfolyam. Szilágyság/1. 2009. január 9. Megszorítások. 5. oldalon 3. oldalon 8. oldalon 6. oldalon. Második évforduló. Szilágyság/1. 1. 1. Nehéz évünk volt, a legtöbbször a család látta kárát a közösségépítõ munkának. Most karácsonykor vagy szilveszterkor sikerülhetett némileg pótolni ezt a kiesést. Hogyan töltötte az

Részletesebben