Köszönet. Szilágyság/ jónius oldalon 4. oldalon 5. oldalon 7. oldalon. Hányan vagyunk?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Köszönet. Szilágyság/24. 2009. jónius 12. 1. 3. oldalon 4. oldalon 5. oldalon 7. oldalon. Hányan vagyunk?"

Átírás

1 Szilágyság/ jónius Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Ismét a legerõsebbek vagyunk Megint gyõzött az RMDSZ Az elmúlt hét végén az Európai Unió 27 tagállamában egyszerre tartották meg a választásokat. Szilágy megyei eredmények A Szilágy Megyei Választási Iroda hétfõi közleménye szerint a megyében szavazati jogú állampolgár szerepelt a névjegyzékben. Szavazott , ez jóval az országos átlag fölött van, a megyei 40,10%-kal. Ezzel az eredménnyel a megye országosan az 5. helyen szerepel Teleorman, ilfov, Hargita, és Mehedinti megye mögött. Igaz, mintegy érvénytelen szavazatot is jegyeztek. A legtöbb szavazatot az RMDSZ kapta, mintegy ot. Ez a szavazatok 29,55%- át jelenti. Az erõs részvétellel a megye mintegy 23%-nyi magyarsága legalább hat százalékkal növelte meg politikai súlyát. Ezzel az eredménnyel egy évvel ezelõtt a megye tanácselnöki tisztségét is megnyertük volna, és a megyei tanácsban is a legtöbb képviselõt a Szövetség jegyezhette volna. A magyarlakta települések jóval az átlag fölött (60-70%-ban) járultak az urnákhoz. Például Dobán mintegy 73%-os volt a részvétel. A megye második legerõsebb pártja a PSD szavazattal (25,32%). Harmadik a PD-L szavazattal (23,93%). A Liberális Párt jelentõsen vesztett szavazataiból, szavazata alig 10,30%- ot jelent. A Nagy Románia Párt a megyében szavazatot (5,23%) kapott. A Parasztpárt szavazattal (1,50%) már nem jelent számottevõ erõt a megyében. Elena Basescu szavazatot tudhat magáénak (2,77%). A Polgári Erõk 172 szavazatot kaptak (0,22%). Abraham Pavel független jelölt 852 szavazata 1,13%-ot jelent. Az adatokat helységenként értékelve kiderül, hogy az esetek többségében a magyarlakta falvak az átlagnál sokkal nagyobb arányban szavaztak. Sok esetben akár 60-70%-os részvételi arány is tapasztalható. Zilahi csoda A húsz éves tapasztalatra cáfolt rá Zilah magyarsága, hiszen a város lakosságának alig 17%-a magyar, mégis a város legerõsebb pártjának bizonyult. Zilahon személy szerepelt a szavazólistán, de mint általában városon alacsony szokott lenni a részvétel. A érvényes szavazatból az összefogás listája kapta a legtöbbet, szavazatot. Második szavazattal a PD-L. Harmadik szavazattal a szociáldemokrata-konzervatív tömörülés. Meglepõ, hogy város polgármesterét adó Liberális Párt alig a negyedik helyet tudta megszerezni szavazattal. Aggasztó viszont a Nagy Románia Párt aránya szavazattal. A két független jelölt együtt alig valamivel több mint 800 szavazatot kapott. A Parasztpárt 239, a Polgári Erõ pedig 25 szavazatot kapott. Ezzel a szavazataránnyal egy évvel ezelõtt, a helyhatósági választásokon magyar polgármestere lett volna Zilahnak, és legalább hat tanácsos erõsítette volna az RMDSZ farkciót. Országos eredmények Romániában lakos szerepelt a választói névjegyzékben, de még egyharmaduk sem járult az urnákhoz. A részvételi arány minden eddiginél alacsonyabb volt: 27,67%. Igaz a szavazási kedv csökkenése Európában általános. Még Belgiumban is, ahol kötelezõ a szavazás, alig 75%-os részvételi arányt jegyeztek. A legtõbb szavazatot a PSD+PC vitte el, szám szerint at (31,07%). A demokrata-liberális párt szavazattal 29,71%-ot ért el. A liberálisok szavazatai csökkentek, 14,52%-ot jelent a kapott szavazat. Az RMDSZ részvételi arányát vasárnap este kilenckor még 10,7%-ra becsülték a közvélemény-kutatási intézmények, a szavazatszámlálás nyomán ez 8,92%-ra csökkent, mintegy szavazattal. Az RMDSZ-t követi a látványosan elõretörõ Nagy Románia Párt, amely 8,65%- os aránnyal ( szavazat) az RMDSZhez hasonlóan szintén három képviselõt küldhet az EP-be. Ezen kívül Elena Basescu kapott még szavazatot, szintén elérte a bejutási küszöböt a 4,22%-os aránnyal. Igaz, a szavazás lezárta elõtt visszalépett az édesapja pártjába, tehát a 3% fölött megmaradt szavazatai a PDL-t erõsítik. A többi jelentkezõ nem érte el a bejutási küszöböt. Kiesett a Parasztpárt 1,45%-os aránnyal, illetve a Polgári Erõ (Forta Civica) 0,40%-kal, illetve a másik független jelölt, Abraham Pavel (1,03%). Románia új EP-képviselõi - PSD-PC: Adrian Severin, Rovana Plumb, Ioan-Mircea Paºcu, Silvia-Adriana Þicãu, Daciana-Octavia Sârbu, Corina Creþu, Victor Boºtinaru, Gheorghe-Sabin Cutaº, Cãtãlin-Sorin Ivan, Ioan Enciu, Vasilica-Viorica Dãnilã; - PD-L: Theodor-Dumitru Stolojan, Monica-Luisa Macovei, Traian Ungureanu, Cristian-Dan Preda, Marian-Jean Marinescu, Iosif Matula, Sebastian Valentin Bodu, Petru-Constantin Luhan, Lucian- (Folytatás a 3. oldalon) 3. oldalon 4. oldalon 5. oldalon 7. oldalon Az összefogásra szavaztunk Nem véletlenül írtuk ki, hogy június 7-e a magyar összefogás napja, mert a politikusok kezet nyújthatnak egymásnak, és ez egy rendkívül fontos gesztus, de az összefogást maguknak a magyaroknak kell megvalósítaniuk. A templom otthon, oltalom, örökség Emléktáblát avattak Zilahon Szentháromság vasárnapján a római katolikus templomban az Istenháza 125- ik évfordulóján. Könyvakció a szilágycsehi magyar iskolában Meggyõzõdésünk, hogy könyvek adományozása, a közösség szolgálatát végzõ könyvtárak támogatása nemes és jövõbe tekintõ cselekedet. Köszönet Az Európa parlamenti választáson Szilágy megye kitûnõen szerepelt. Az RMDSZ megelõzött minden politikai pártot, a legtöbb szavazatot kapta a megyében. Ez a magyarság súlyát, erejét jelzi. Ez az erõ az összefogásban és a tenniakarásban rejlik. Rengeteg munka áll az eredmény mögött. Köszönjük mindazoknak, akik fáradságot és idõt nem kímélve végigjárták falvainkat, házról-házra járva tájékoztatták az embereket a szavazás fontosságáról, és segítettek a választások megszervezésében. Köszönjük a kampány részvevõinek a fáradhatatlan munkát, amelybõl oroszlánrészt vállaltak a fiatalok, akik szabadidejükben faluról-falura járva tájékoztató anyagokat juttattak el a lakosoknak. Köszönjük mindazoknak, akik ezt megértették, elmentek szavazni. Ezzel is hozzájárultak a romániai és ezen belül a szilágysági magyarság súlyának növeléséhez, az érdekképviselet erõsítéséhez. Ezt az összefogást és erõt kellene okosan megõrizzük a továbbiakban is. Bízom abban, hogy a szilágysági magyarság hagyományos hûsége, közösségtudata, összefogása eredményes lesz. További jó egészséget kívánok minden választónak. Seres Dénes képviselõ, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke Hányan vagyunk? A statisztikai igazgatóság legutóbbi közleménye szerint január elsején a megye lakossága fõ volt, tehát mintegy kilenc év alatt lakossal lettünk kevesebben.

2 2. Közérdekû Szilágyság/24. Ne feledjük el felköszönteni szeretteinket, rokonainkat, ismerõseinket névnapjukon! június 12., péntek: Villõ június 13.., szombat: Antal, Anett június 14., vasárnap: Vazul június 15., hétfõ: Jolán június 16., kedd: Jusztin június 17., szerda : Laura, Alida június 18.,csütörtök: Arnold, Levente Hasznos telefonszámok Zilahi rendõrség Zilahi közösségi rendõrség Romtelecom tájékoztató Romtelecom hiba bejelentõ Gázelosztó Electrica diszpécser EON Gaz diszpécser non stop Zilahi megyei kórház Prefektúra Megyei tanács Fogyasztóvédelmi hivatal Autóbusz állomás Atlassib autóbusz állomás Népmûvészeti kiállítás a zilahi múzeumban Szilágy Megye Tanácsa, a Zilahi Történelmi és Mûvészeti Múzeum valamint a kolozsvári Erdélyi Etnográfiai Múzeum közös rendezésében nyitották meg a Szilágysági fazakas központok elnevezésû kiállítást június 3-án. A múzeum emeleti nagy kiállító termét viszont nem töltötték meg a népi kerámia közszemlére tett tárgyai. A megye területén századokkal korábban Zilah a legjelentõsebb fazakas központnak számított. Tulajdonítható részben a hosszan fennállt céhrendszernek, másrészt a kapott kiváltságoknak. A népi mesterség illetve az áru értékesítésének csak helyi termelõi árusíthattak a zilahi piacon. A zilahiak kiváltsága közé tartozott, miszerint árujukkal szabadon kereskedhettek Kraszna, Szilágynagyfalu, Hídalmás, Bánffyhunyad, Hadad piacain. A formákban, színekben, díszítõelemekben a legszínvonalasabb kiállítási tárgyak hajdani zilahi fazakasok munkái. Zománcozott használati és dísztárgyak: tányérok, tálak, vizes- és boros kancsók, kulacsok a helyi hagyománynak megfelelõ színezéssel. A mázas tárgyak gazdag díszítõelemei világos alapon kék, barna, zöld színekben pompáznak. Désháza volt a Szilágyság másik jelentõs és távoli helységekben ismert fazakas központja. Múltját és jelentõségét Szilágyság Közéleti, közmûvelõdési hetilap Mandátumok megoszlása képviselõcsoportok szerint az egyes tagállamokban Ideiglenes június 8-án 17:19-kor CEST EPP-EDPES ALDE UEN GREENS/ EFA GUE/ NGL IND/ DEM BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU összesen Összesen: 736 dr. Kós Károly szakíró méltatta a,,szilágysági magyar népmûvészet címû tanulmány-kötetében, akár a zilahit részletesen. Mindezt Petkes József, Nyíregyházán élõ- désházi származási gyökerekkel bíró- festõmûvész és néprajzos egészítette ki, amelyet a Hepehupa mûvelõdési folyóirat közölt. Sajnos, Zilahon már nincs élõ fazakas a jelenben, Désházán egyetlen személy készít még használati tárgyakat. A tövisháti faluban pedig 1950-ben még 36 fazakast tartottak nyilván. Megjegyezzük: a nevezett központokon kívül több évtizeddel ezelõtt 4-5 fazakas dolgozott Krasznán, Szilágysomlyón és Szilgycsehben. A Szamos- mentén Tihó volt az ismert román fazakas központ. A kiállított használati tárgyakon kívül több írásos tájékoztató is elkelne a tárlatot látogatónak. A tihói fazakasok kimondottan használati tárgyakat állítottak elõ mûhelyeikben, égettek ki a kemencékben. A múlt század közepéig nem mázas termékeket forgalmaztak. A mázas edényeket a falon kifüggesztett írásos tájékoztató szerint 1942 után alkalmazták. Festésükhöz piros és fehér színhez kõzetõrléket használtak. A tárgyak formája archaikus, cicomázás nélkül, a mindennapi használatra korongozták. Fejér László Kiadja a PRO SZILÁGYSÁG Egyesület Szerkesztõ: JÓZSA LÁSZLÓ Fõmunkatárs és mûszaki szerkesztõ: MÁTÉ JÓZSEF Minden eddiginél alacsonyabb volt uniós szinten a részvételi arány a mostani európai parlamenti (EP-) választásokon - derül ki az EP honlapján közzétett adatokból. A hétfõ hajnalban, közép-európai idõ szerint néhány perccel három óra után közzétett nem végleges adatok szerint a június 4. és 7. között tartott EP-választáson a részvételi arány 43,09 százalékos volt. Öt évvel ezelõtt, az akkor huszonöt országot tömörítõ Európai Unióban 45,47 százalék volt ez az arány. A részvételi arány országonként 2009-ben, zárójelben az öt évvel korábbi: I. csoport: a hat alapító tagállam és az ig csatlakozott kilenc további ország: Németország: 43,3 százalék (43 százalék) Franciaország: 40,48 százalék (42,76) Olaszország: 66,46 százalék (71,72) Hollandia: 36,5 százalék (39,26) Belgium: 85,86 százalék (90,81) Luxemburg: 91 százalék (91,35) Nagy-Britannia: 34,8 százalék (38,52) Dánia: 59,5 százalék (47,89) Írország: 55 százalék (58,58) 2009 júliusától kezdve minden képviselõcsoport tagjainak legalább hét tagállamból kell kikerülniük. A képviselõcsoport alapításához szükséges minimális taglétszám 25. EPP-ED : Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselõcsoportja PES : Az Európai Parlament Szocialista Képviselõcsoportja ALDE : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselõcsoport UEN : A Nemzetek Európájáért Unió Képviselõcsoportja GREENS/ EFA : A Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselõcsoportja GUE/ NGL : Az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselõcsoportja IND/ DEM : Függetlenség/ Demokrácia Képviselõcsoport Others : Egyéb Az EP július 14-i alakuló ülésén érvényes összetétel még változhat Forrás: TNS opinion az EP-vel együttmûködésben. Érdektelenség Görögország: 52,18 százalék (63,22) Spanyolország: 44,3 százalék (45,14) Portugália: 37,5 százalék (38,6) Ausztria: 42,4 százalék (42,43) Svédország: 43,8 százalék (37,85) Finnország: 40,3 százalék (39,43) II. csoport: a május 1-jén csatlakozott nyolc kelet- és közép-európai ország, valamint Ciprus és Málta. Lengyelország: 27,4 százalék (20,87) Magyarország: 36,29 százalék (38,5) Szlovénia: 28,02 százalék (28,35) Szlovákia: 19,64 százalék (16,97) Csehország: 27,84 százalék (28,3) Észtország: 43,2 százalék (26,83) Lettország: 20,88 százalék (48,38) Litvánia: 53,06 százalék (41,34) Ciprus: 59,04 százalék (72,5) Málta: 78,81 százalék (82,39). III. csoport: a 2007-ben csatlakozott két kelet-európai ország: Bulgária: 37,49 százalék (2007-ben: 29,22 százalék) Románia: 27,21 százalék (2007-ben: 29,47 százalék) (mti) Jobboldali erõsödés, baloldali megosztottság A jobboldali szavazók a válságban sem fordultak el a jobboldali kormánypártoktól A jobboldal megerõsödésérõl, a baloldal megosztottságáról tanúskodnak az európai parlamenti (EP-) választások elsõ felmérései, illetve részeredményei - állapította meg vasárnap délután újságírói érdeklõdésre a brüsszeli székhelyû Európai Politikai Központ elemzõje. Megjegyezte, hogy normális esetben az európai parlamenti választásokon a szavazók figyelmeztetést intéznek az éppen regnáló kormánypártokhoz, legyenek azok bármilyen színûek, most azonban a jelek szerint ez nem érvényesül. Mint hozzátette, az eddigi jelzések alapján a baloldal csak Görögországban és Portugáliában könyvelhet el sikereket. Területi szerkesztõk: VARGA D. ISTVÁN -Szilágycseh, OLÁH MIKLÓS - Kraszna Szerkesztõség és kiadóhivatal: Zilah Kossuth u. 33. Telefon: vagy 0788/ Nyomtatás: ColorPrint S.A. nyomda, 4700 Zalau 22 Decembrie nr. 66; tel/fax: 0260/ Felelõs vezetõ: MAJOR ISTVÁN igazgató. és ISSN * A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzõik felelnek, azok nem mindig tükrözik a szerkesztõség véleményét is Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség (helyszûke miatt is) fenntartja a jogot a cikkek rövidített formában való közlésére. Névtelen leveleket nem közlünk, ezekre nem válaszolunk. A borítékra kérjük felírni a feladó pontos nevét és címét. Pontos cím és név esetén jeligével ellátott írásokat is közlünk.

3 Szilágyság/24. Közéletünk 3. Az összefogásra szavaztunk A magyarság, a romániai társadalom és Európa szolidaritására szavazott Markó Béla szövetségi elnök A romániai magyarok érdekeit tisztességgel képviselõkre, a magyar közösség, a romániai társadalom és Európa szolidaritására szavazott vasárnap Markó Béla szövetségi elnök. Az RMDSZ vezetõje reggel 9-kor, a Maros megyei Marosszentkirályon adta le voksát. Olyan európai parlamenti képviselõkre szavaztam, akik tisztességgel és jól képviselik a romániai magyarokat. Olyan Európát kell építsünk, amely képes tiszteletben tartani és érvényesíteni a kisebbségi jogokat és mindazokat a megoldásokat, amelyek az erdélyi magyarság számára fontosak lesznek. A következõ idõszakban az Európai Unióban több, minket közvetlenül érintõ kérdés dõl el, és ezért fontos, hogy erõs magyar képviseletünk legyen. Egyrészt a sajátos jogok kérdése, az autonómia problémája, másrészt a gazdasági, fejlesztési gondok, és e tekintetben sem mindegy, ki képviseli majd az erdélyi magyarok érdekeit hangsúlyozta Markó Béla, aki szerint tagadhatatlan, hogy a választások eredménye befolyással lesz a magyar összefogás további alakulására is. Nem véletlenül írtuk ki, hogy június 7-e a magyar összefogás napja, mert a politikusok kezet nyújthatnak egymásnak, és ez egy rendkívül fontos gesztus, de az összefogást maguknak a magyaroknak kell megvalósítaniuk. Bízom abban, hogy folytatódik az összefogás: ha jó lesz az eredmény, akkor erõs lesz az összefogás, ha nem, akkor ezt sokan megkérdõjelezhetik. Bízunk abban, hogy folytatódni fog, és abban is, hogy a mai szavazás megerõsít minket ebben a hitünkben mondta. Az RMDSZ elnöke úgy vélte, ha a magyarság nagyon jól megmozdul, akkor három képviselõre számíthat, és bár ennél több is elképzelhetõ, ha három mandátumot sikerül megszerezni, az már egy nagyon jó eredménynek számít. Tõkés László voksolt A Romániai Magyar Demokrata Szövetség országos vezetõsége nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik részt vettek a június 7-i európai parlamenti választásokon, és szavazatukkal az RMDSZ listáját, a Magyar Összefogást támogatták. A vasárnapi szavazáson elõzménytelenül nagy eredményt értünk el: köszönettel tartozunk ezért a romániai magyar közösségnek, amely példát mutatott összefogásból, és nagyszámban vett részt a választásokon. Ez a támogatás komoly erõt ad nekünk elkövetkezõ politikai munkánkban és küzdelmünkben magyar közösségünk érdekeinek érvényesítéséért, a teljes jogegyenlõségért, a kulturális és területi autonómiáért, Erdély magyarlakta régióinak gazdasági felemelkedéséért. Köszönöm európai parlamenti KÖZLEMÉNY jelöltjeinknek, az RMDSZ országos kampánystábjának, a helyi és területi szervezeteknek azt a megfeszített munkát, amelyet az elmúlt hetekben végeztek. Ugyancsak köszönettel tartozunk az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnak, hogy közösen megteremtettük a Magyar Összefogást, és együtt munkálkodtunk a választási siker érdekében. Az RMDSZ a most megerõsített bizalommal úgy kíván élni, hogy egész közösségünk javát szolgálja, nyitott, demokratikus szervezetként minden romániai magyar ember érdekében fogunk cselekedni Bukarestben és Brüsszelben egyaránt. Köszönjük a támogatást. Markó Béla, az RMDSZ elnöke Marosvásárhely, június 8. Az Erdélyi Magyar Választókhoz Tisztelt Honfitársaim! Kedves Testvéreim! Hajdanán háborúkban és csatákban dõltek el a küzdelmek. Istennek hála, manapság nem kell a csatatérre küldeni fiainkat hogy vérüket ontsák, békés küzdelmeink tétje viszont épp olyan nagy, mint egykoron volt a háborúké. Jogainkért, igazságunkért, szabadságunkért, boldogulásunk és felemelkedésünk, nemzetünk és erdélyi magyarságunk érdekében folytatott vértelen küzdelmünk egyik döntõ fontosságú eseményének számított a vasárnapi európai parlamenti választás. A hétköznapok hõsiességével megvívott csatában, hála Istennek, nem vallottunk szégyent. Összefogásunk meghozta gyümölcsét, és három európai képviselõje megválasztása által az erdélyi magyarság ismételten bebizonyította, hogy a számbeli súlyát (6,4%) jelentékeny mértékben meghaladó politikai súllyal (9%) rendelkezik a romániai társadalomban. Ez még akkor is, sõt még inkább igaz, hogyha figyelembe vesszük, hogy nagyobb összefogás esetén akár négy képviselõnket is bejuttathattuk volna az Európai Parlamentbe. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács nevében, valamint a nemzeti közösségünk megválasztott európai képviselõjeként ezúton mondok köszönetet az elnyert értékes szavazatokért mindazoknak, akik az Erdélyi Magyar Összefogás listájának jelöltjeit bizalmukkal megtisztelték, és hármunkat a nemzetek európai közösségének parlamentjébe bejutattak. Erejük a mi erõnk. Bizalmuk felhatalmaz arra, hogy Romániában élõ magyarságunk értékeit és érdekeit nemzetközi téren híven képviseljük, közösségi önrendelkezésünk megvalósításáért harcoljunk, és a Kárpátmedence egészére kiterjedõ nemzeti összefogás útján céltudatosan tovább haladjunk. Ehhez kérjük valamennyi nemzetés honfitársunk további támogatását tudatában annak, amit nagy szabadságharcos Fejedelmünk, Bocskai István mondott: minden bizodalmunk legnagyobb erõssége az egyessége, és az Istennek áldása is az egymást szeretõkön terjed bõvebben. Nagyvárad, június 8. Tõkés László európai parlamenti képviselõ, az EMNT elnöke Tõkés László püspök, EP-képviselõ, a Magyar Összefogás Listájának vezetõje vasárnap, június 7-én reggel fél nyolc után pár perccel Szilágyi Zsolt EMNTalelnök kíséretében a nagyváradi 112-es szavazókörzetben járult a szavazóurna elé. Szavazatának leadása után az újságíróknak nyilatkozott: Természetesen a magyar képviselet erõsítését tartottam szem elõtt jelentette ki. A II. Világháborút követõen mesterségesen kettéosztották Európát, Erdélyt elszakították Európától, a keleti országokat a szovjet táborhoz csatolták. Eljött az ideje 1989 után, Temesvárt követõen, hogy Románia is visszakerüljön Európába, hogy Erdély visszakerüljön Európába. És nekünk, a volt kelet-középeurópai országoknak, az erdélyi magyarok képviselõinek azt kell képviselnünk, hogy minden kerüljön a maga helyére. Kerüljünk vissza Európához mondta az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, a keletközép-európai nemzetek csatlakozhassanak vissza Európához, és ezen belül külön hangsúly esik természetesen arra, hogy Erdély kerüljön vissza Európába, ezáltal a határok felett újból egyesüljön a magyar nemzet ezt nevezném»eurotranszilvanizmusnak«. Európával való kapcsolatunk helyreállításáról van szó mutatott rá Tõkés László. Tõkés László EP-képviselõ Sajtóirodája Megint gyõzött az RMDSZ (Folytatás az 1. oldalról) Rareº Niculescu; - PNL: Norica Nicolai, Adina-Ioana Vãlean, Renate Weber, Ramona-Nicolae Mãnescu, Cristian-Silviu Buºoi; - RMDSZ: Tõkés László, Winkler Gyula, Sógor Csaba; - PRM: Corneliu Vadim-Tudor, George Becali, Claudiu-Ciprian Tãnãsescu; - Független (?): Elena Bãsescu. Habár ez utóbbi bejutása egyesek szerint megtámadható. Az sem biztos, hogy George Becali átveheti Brüsszelben a mandátumát, mert a bíróság továbbra is megtiltotta, hogy az ellene indított bûnvádi eljárás lezártáig elhagyja az országot. Összesítette: Józsa László Köszönjük Zilah minden magyar lakosának, hogy június 7-én szavazatukkal hozzájárultak ahhoz, hogy városunkban a legtöbb szavazatot érjük el az eurpai parlamenti választáson. Az RMDSZ zilahi szervezete Sojka Attila alpolgármester

4 4. Felhívás Vidékeink Szilágycsehi Városi Mûvelõdési Ház Szilágy Megyei Hagyományõrzõ Központ Berekenye Ifjúsági Társaság Felhívás néptánc és színjátszó táborozásra Nyolcadik alkalommal szervezzük meg Szilágycsehben a Zsibai elnevezésû hagyományos néptánctábort. Az elmúlt években nagyszámú gimnazista és középiskolás fiú, lány vett részt táborunkban, 2008-ban például 250 szilágysági valamint magyarországi fiatal. A táborban a Tövishát, Kraszna és a Berettyó-mente kistájak népi táncait sajátíthatják el kezdõ és haladó szinten. A program keretében népi mesterségeket korongozás, kosár és szatyorfonás, gyöngyfûzés, bögözés, stb gyakorolhatnak a résztvevõk. A táborozás idején sor kerül népdalok tanulására, ezzel párhuzamosa színjátszó tábor is mûködik diákoknak. A foglalkozásokat debreceni és budapesti szakoktatók irányítják. A táncoktatást élõzenével tartjuk, idén is a szilágybagosi Birtalan Józsi valamint a zilahi Szilágyi Pityu zenekarával. A tábor idõtartama: július Helyszín: A szilágyehi bentlakás füves udvara, sátorozásra alkalmas. Az étkezés napi három alkalommal és a szállást a szervezõk biztosítják. Részvételi díj: 230 lej. Jelentkezési határidõ: június 20. Bõvebb tájékoztatást kapnak az érdeklõdõk Szõke Anna táborvezetõtõl. Elérhetõség: es telefonon vagy Melyik iskolai / óvodai vezetõ nem lenne elragadtatva, ha az általa vezetett intézmény és az intézményhez tartozó terület kifogástalan kinézetû, modern és megfelel az európai szabványoknak? Ezen gondolatok közepette, a Szilágyperecseni Napközi Óvodában, az elmúlt évi költségvetésbõl (amelyet sokkal inkább jellemez a bõ kifejezés, mint az ideit) járólapok lettek beszerezve, az óvoda udvara egy részének és a járda kikövezésének céljából 80 négyzetméter területen. Most azonban, krízishelyzetben, a munkadíj kifizetése meghaladta volna anyagi képességeinket. Így jött a gondolat azon gyerekek szüleinek segítségét kérni úgy mint annyiszor máskor is akik ezen a területen hozzáértésükkel besegíthettek. És a gondolat jónak bizonyult: 20 apuka jött el és dolgozott odaadással és hozzáértéssel 2 napon át, reggel 8 órától késõ estig, hogy a munkát befejezhessék. A perecseniek ismét bebizonyították, hogy szorgalmasak és adakozóak. Nem véletlenül kerültek be ben a Rekordok Könyve - be, amikor közös erõvel megfonták a leghosszabb hagymakoszorút, most pedig szívesen és készséggel jöttek, hogy a közösség legkisebbjeit is segítsék. Megtiszteltetésnek vették a megszólítást, hogy ezen munkában részt vegyenek, annál is inkább, mert közeledett június elseje a Gyermekek Nemzetközi Napja. A gyermekeink ettõl kezdve birtokukba vehetik a szabadban azt a helyet, ahol játszhatnak, és lehetõség lesz a kötelezõ és szabadon választott tevékenységek megszervezésére. Az óvoda személyzete sem maradt alul a munkában: ízlésesen kialakított virágágyásokat ültettek be, ezzel díszítették az óvoda udvarát. Most óvodánk udvara színekben pompázik, szépen rendezett, olyan amilyennek elképzeltünk. Az erõfeszítés nagy volt, de az öröm tenni valamit a közösségért és gyermekeinkért még annál is nagyobb. A befektetés nem volt hiábavaló, mert a Szilágyság/24. Megoldások krízishelyzetben perecseni óvodában a gyereklétszám folyamatos növekedést mutat, erre pedig büszkék vagyunk. Országunkban nem sok helység dicsekedhet ezzel. Ahogy a fenti sorokban ezt már említettem, a perecseniek adakozó emberek is. Hogy miért? 2009 januárjában a szülõk és az óvoda személyzete megalapította A mi gyermekeink óvodája Perecsen nonprofit egyesületet személyi jövedelem adójuk 2 %- ával támogatják a község óvodásait. Ez az összeg kiegészíti a költségvetési pénzforrását, ami sajnos ebben az évben sokkal kevesebb, mint bármikor. Az ezúton bejövõ adományok gazdagítják az óvodai oktatást, anyagi alapjait képezik a különbözõ extracurriculáris tevékenységek támogatását. Jelenleg, a szülõk által adományozott összegbõl 10 román népviselet, 15 magyar népviseletet és 8 modern tánchoz szükséges öltözéket sikerült elkészíttetni, amelyekben lehetõségünk volt fellépni az Allegretto megyei versenyen Szilágysomlyón 2009.május 26- án. Ugyanúgy lehetõvé vált 5 köpeny és sapka elkészítése azon csapat számára, akik résztvettek az óvodánkban megrendezett Igieniºtii pricepuþi versenyen május 21-én, együtt a Vörös Kereszt szervezettel. Az elkészített népviseletek hasznos és értékes kellékek lesznek a jövõben ünnepélyes alkalmakon, különbözõ versenyeken, amelyeken gyermekeink résztvesznek. Még egyszer nagyon megköszönjük mindazoknak, akik segítségünkre voltak mindezek megvalósításában. Úgy gondoljuk, mindezek csodálatos ajándékok csodálatos gyermekek számára, csodálatos emberektõl a Gyermekek Nemzetközi Napja alkalmából. Filip Gyöngyi- Ana, a Szilagyperecseni Napközi Óvoda igazgatója Rovásírás Zoványon A magyar rovásírás a magyarság történelmi, kulturális emléke, amelynek eredete a régmúltba nyúlik vissza. Mára gyakorlatilag már teljesen kiszorult a használatból, mégis érdemes foglalkozni vele. Õsi örökségünk, ezért védelmet igényel az elfeledéstõl, hiszen mint a régi idõk írása, dacolva az idõ múlásával, még mindig korszerû ékessége nyelvünknek. Bár az év vége fele szerveztük meg Szilágyzoványon a Hagyományõrzésrovásírás nevezetû versenyünket, mégis lelkesen készültek rá a diákok. Bagos, Nagyfalu, Ipp, Varsolc és Zovány diákjai vettek részt a játékos vetélkedõn csapatmunkában. A jelenlevõ öt csapat három különbözõ típusú feladatot kellett megoldjon. A történelmi kérdés után az írás, majd az olvasásról szerzett ismereteit mutathatták be. Munkaidõ nem volt kijelölve, de a gyorsasági és minõségi válaszokat osztályozta a zsûri. A zsûritagok, kiknek külön hálásak voltunk jelenlétükért a következõk: Széles Tímea Tünde magyartanárnõ, Márkus László tanfelügyelõ, Kovács Zoltán Zsolt biológia szakos tanár. A verseny a Communitas Alapítvány anyagi támogatása nélkül nem jöhetett volna létre, illetve a Zoványi Sarepta Kulturális és Diakóniai Egyesület segítsége nélkül. Köszönjük cselekedetüket! A felkészítõ tanárok munkáját, jelenlétét szintén köszönjük! A szervezõ: Szántó Tünde, magyartanárnõ A templom otthon, oltalom, örökség 125 éves a zilahi római katolikus templom templomban fennállásának 125. Emléktáblát avattak Zilahon Szentháromság vasárnapján a római katolikus templomban az Istenháza 125-ik évfordulóján. Az idei esztendõ több évfordulója közül az egyik jelentõs esemény, hogy az 1000 éve alakult Erdélyi Római Katolikus Megyés Püspökségre emlékeznek. A zilahi a Nagyváradi Római Katolikus Püspökséghez tartozik. Érdekes adattal szolgált a püspökség történetét író Fodor József: adatai arra utalnak, hogy IV. Béla király 1246-ban a várost (Zilahot) Balázs ( ) püspöknek adományozta, amikor újraépítették a tatárdúláskor tönkretett kistemplomot. A 18. században, az egykori egyházmegye határai is megváltoztak. A Körös jobb partján egy jókora területet, Bánffyhunyad környékén Kalotaszeget elvesztette. Megkapta a régi Kraszna év Közép-Szolnok vármegyéket. E két megyében 1735-ben Szilágysomlyót és Kárásztelket kivéve nem volt összesen száz katolikus. A római katolikus közösség viszont gyarapodott. Zilah évi 5569 összlakosából római katolikus volt 377 lélek, számuk 1840-re emelkedett ban, más adat szerint 1483 lelket számlált 1996-ban. Petri Mór monográfiájában szereplõ adat értelmében Zilahon a római katolikus egyház a 18. század második felében keletkezett, eklézsiája 1751-ben alakult, elsõ plébánosa Eõszi Ferenc. Az 1748-ban létezett hét fõs vallási közösség 207 lelket számlált 1780-ban. Korábbi kistemplomról kevés adat van, viszont a krasznai Cserei Farkas a kancellária tanácsosa a bécsi udvartól kérte 1780-ban templomépítés engedélyezését Zilahon, Krasznán és Tasnádon. A jelenlegi templom alapkövét 1878-ban tették le, amelyet Lipovniczky István püspök szentelt fel. A zilahi Szentháromság plébánia évfordulóján állított emléktáblán 19 pap neve szerepel, jelenlegi lelkésze Constantin Petriºor. Az emléktáblát felszentelõ Böcskei László az új nagyváradi megyés püspök szentmisét celebrált. A püspök beszédében hangsúlyozta fõpásztori feladatának tartja megismerni híveit, találkozni velük, hogy a hitben együtt erõsödjenek. Kiemelte: a templom a hívek otthona, ahol oltalmat találnak, ugyanakkor megbecsülést érdemlõ örökség. Fejér László Fotó: Csepei János

5 Szilágyság/24. Zenei anyanyelvünk ünnepe Kerek évforduló volt egyben a Szilágysági gyerek vagyok elnevezésû megyei népdal-vetélkedõ: ebben az évben huszadik alkalommal tartották meg a rendezvényt. A vándorrendezvénynek is mondott verseny házigazdája Szilágyperecsen volt június 6-án. Hagyomány, hogy minden év júniusa elsõ hetének végén találkoznak a vetélkedõ népdalénekesek. Zilahon kívül színhelye volt például Szilágycseh, Kraszna, Szilágysomlyó, Szilágysámson az elmúlt esztendõkben A népi varrottasokkal,,,bútorokkal, virágokkal ünnepi díszbe öltöztetett kultúrházban gyûltek össze a megye tucatnyi településérõl benevezett versenyzõ kisiskolások, gimnazista, középiskolai tanulók.,, Mindenki szilágysági gyereknek tekinthet magát jelentette ki köszöntõ beszédében Boncidai Csaba polgármester, három érvvel bizonyítva. Az elsõ szerint a jelenlevõk elsõ hangja a sírás volt születésük ideén, a második az anya altatódala és végül a népdal, amely a kistájak versenyzõinek énekével teszi színesebbé a perecseni találkozót. A vetélkedõ-sorozatot kezdeményezõ Gáspár Attila zilahi zenetanár és népdalgyûjtõ (helyi születésû) elmondta: tudomása szerint 1989 után a szilágysági megyei verseny volt az elsõ nemzetiségû rendezvény Erdélyben. Az 1990-ben születettek nem is emlékezhetnek a zilahi Vigadóban lezajlott elsõ vetélkedõre.,,átlagban 80 versenyzõ jelentkezett évente tette hozzá, de az is elõfordult, hogy 150 énekes érkezett. Ezúttal félszáz fiatal mutatta be népdalismeretét, miután a helybeli elsõ osztályosok néptáncot adtak elõ és fellépett a szilágysomlyói Szederinda citera együttes szilágysági dalokkal. A zsûrinek elnöke dr. Almási István népzenekutató, tagjai: Szép Gyula, a Kolozsvári Magyar Opera intendása, az RMDSZ országos alelnöke valamint Gáspár Enikõ zenetanár - négy versenyzõ kategóriából kellett kiválasztania a jókból a legjobbakat. Két-két népdalt énekelt minden Színpadon a népes mezõny. Fotó: Gáspár Attila versenyzõ, ebbõl egyet a zsûri jelölt meg, ekképpen változatos mûsor is összeállt, többségükben szerelmi dalokból, ám a közönség hallhatott keserves, tréfás, katona, betyárdalt és névnapi köszöntõt, balladát kevesebbet. Az énekesek településükre jellemzõ népviseletben léptek színpadra, ami a Szilágyság sokszínûségét mutatta. A vetélkedõ tanulságait a zenetudós Almási István összegezte, akinek nemrégiben jelent meg A népzene jegyében címmel tanulmányokat tartalmazó kötete. A XXI. században is szükséges a népdal ismerete, véleménye szerint azért is, mert a feltételek megszûntek keletkezésükhöz. A népdal zenei anyanyelvünk összetevõ eleme, jelentette ki, hagyományát pedig ápolni szükséges. Ide tart a mûdal is, a hangszeres tánczene és egyházi népénekeink. Aki ezeket jól ismeri, biztonságosabban igazodik el a világkultúrában, zenei mûveltségünk ennek alapján jut el a klasszikus zenéhez. A versenyzõktõl hallott dalokkal kapcsolatban hangsúlyozta: azokat nem a nagyszülõktõl vagy szülõktõl, hanem a tanítóktól, tanároktól tanulták meg, vagy CD-rõl sajátították el. Így is helyes, hanem Mûvelõdés A versenyt a zenetudós értékelte Könyvakció a szilágycsehi magyar iskolában 5. megfigyelhetõ volt az, egy-egy népdalénekes iskola keletkezett a megyében névszerint Szilágyballát, Szilágysomlyót említette. A díjazást megelõzõen félszáz fiatal együtt kórusban adta elõ a versenynek névadó szilágysági dalt. Díjazottak: Az I.-IV. osztályosok kategóriájában: I. Király Margaréta, Orosz Balázs, II. Mátis Dóra és Király Krisztián, III. Demjén Dávid és Kulcsár Szintia. V.-VIII. osztályosok: I. Mátis Hortenzia és Kabai Ágota, II. Máté Éva és Király Debóra, III. Sajter Bernadett és Bálint Ágnes. Dícséret: Gáll Erika, Balla Bettina, Kis Rudolf. IX.-XII. osztályosok: I. László Renáta, II. Szabó Henrietta és Láng Orsolya, III. Boncidai Lehel és Bóné Tímea. Dicséret: Antal Krisztina. Felnõtt kategóriában egyetlen jelentkezõ a szilágybagosi Birtalan József volt. A szép produkciókért az énekeseknek, ám elsõsorban a kezdeményezõ Gáspár Attilának a felkészítõ pedagógusoknak és a házigazda polgármesteri hivatalnak köszönetet mondott az erkölcsi és anyagi támogatásért a zsûri elnöke. F. L Ezer lej értékû könyvcsomaggal gazdagodott a Gyulaffy László Iskola könyvtári könyvállománya a Mentor-Kiadó és két szilágycsehi elszármazott mecénás jóvoltából. A könyvek május végén érkeztek az iskolába. A kezdeményezõ, a marosvásárhelyi Mentor kiadó, a tavasz elején kereste meg az iskolánkat azzal az ajánlattal, hogy a kiadó támogatja ötven darab könyvvel az iskolai könyvtárat, és a könyvek értékének fele, azaz 500 lej a kiadó költségvetését terheli, ha a másik 500 lejre találunk támogatót. Az ajánlat mozgósította az iskolapártolókat, és megindult a potenciális támogatók felkutatása. Nem könnyû feladat ez a mai világban, de vállaltuk, mert a könyvtárunk állománya szegényes, nagyon sok az elszakadt, régi könyv, és mert az iskolai könyvtár a közoktatás mostoha gyermeke még ma is. A nyolcvanas években többszöri alkalommal bezúzták az éppen indexre került írók könyveit. Szerencsére a kilencvenes években vásároltak magyar könyveket, de nem sikerült mindent pótolni. Igaz, hogy ma már vannak új közlési csatornák, és a tanulók elõszeretettel használják ezeket, de keveset olvasnak, és egyre jobban szûkül az érzelmi skála. Kell a jó szépirodalom, az érdekes történetek, szereplõk, akiknek a helyébe beképzeli magát az olvasó. Annyi információ zúdul ránk az utcán, tévébõl, mindenhonnan, hogy ezeket rendbe kell tenni a fejekben. Kinek a dolga ez? A szülõk szerint az iskola dolga. Lehet, de ehhez nagyon fontos a könyv, a könyvtár. Különben a mûvelõdés minden formájának nélkülözhetetlen eszköze a könyv. Az iskolai könyvtár segítségével a tanító, a tanár verseskötetek, kézikönyvek, lexikonok, szótárak mindennapos használatára szoktatja a diákot. A feladat fontosságát ismerte fel a Mentor-Kiadó, akkor, amikor az iskola segítségére sietett. A könyvek segítségével nemcsak tudást, hanem szeretetet is kaptak a gyerekek és példás hozzáállást. Itt nemcsak a velünk együttmûködõ és versenyeinket támogató kiadóról van szó, hanem a két elszármazott szilágycsehi támogatóról, akik nem vágták el a szülõvároshoz, a régi iskolájukhoz kapcsolódó gyökereket. Bár a nevük elhallgatását kérték, és nem akartak reklámot maguknak, szeretném megtenni, mert olyan jó érzés, hogy ma még vannak ilyen emberek; remélem, megbocsátják nekem. Lakatos Sándor és Puhó György támogatta a könyvakciót. Köszönjük a Mentor-Kiadónak és köszönjük a támogatóknak a segítséget. Általuk szép, hasznos és tartalmas könyvekhez jutottak a gyerekek. Reméljük, hogy ezeket a könyveket böngészve, fiataljaink megszeretik az olvasást, könyvtárlátogatók lesznek, és új ismeretekre nyitott, tájékozott és kulturált felnõttekké válnak. Meggyõzõdésünk, hogy könyvek adományozása, a közösség szolgálatát végzõ könyvtárak támogatása nemes és jövõbe tekintõ cselekedet, és a mostani kezdeményezéshez hasonló akciók még sokszor megismétlõdnek. Vida Katalin

6 6. Mit higgyünk? A választások elõtt, a kampányban a Magyar Polgári Párt elnöksége közleményében azt ajánlotta tagjainak és szimpatizánsainak, hogy ne vegyenek részt a kampányban, ne menjenek el egyetlen rendezvényre sem, és ne menjenek el szavazni. Ezzel szemben a szavazás elõtti héten ezzel teljesen ellentétes felhívást tett közzé a párt néhány jelentõs vezéregyénisége. Igaz, ezt sem szilágysági, sem Hargita megyei személyek nem írták alá. Íme a szöveg: Tisztelt polgárok, kedves barátaink! Mindennek rendelt ideje van. Félretéve pártpolitikai szempontjainkat, és bízva a magyar összefogás jövõbeli kiteljesedésében, úgy gondoljuk: most itt az ideje annak, hogy vasárnap, június 7-én mi is elmenjünk szavazni. Szabad akaratunkból, senki által nem kényszerítve, egyedül a nemzet érdekét tartva szem elõtt. Amikor Sólyom László köztársasági elnököt szinte kitiltják Romániából nemzeti ünnepünkön, amikor Szlovákiából ki akarják tiltani Orbán Viktort, a Fidesz- MPP elnökét, amikor Ukrajnában nyelvtörvénnyel lehetetlenítik el kárpátaljai testvéreink oktatását, amikor Délvidéken Vajdaság autonómiájának lényegét lúgozzák ki a szerb nacionalisták, amikor Romániában pártállami idõket idézõ módon távolítják el a magyar szakembereket csak azért, mert magyarok, akkor nem ülhetünk tétlenül. Szlovák nacionalisták szerint nincs is olyan, hogy Kárpát-medence. Román eszmetársaik Székelyföld létét tagadják. Mutassuk meg, hogy igenis létezik Székelyföld, igenis élnek magyarok Erdélyben és szerte a Kárpátmedencében. Ez a mi felelõsségünk is. Nem négy pártpolitikust küldünk Európába, az Európai Parlamentbe, hanem négy magyart. Egy a nemzet! Aláírók: Borbély Zsolt Attila, az MPP alapító tagja Csép Sándor, az MPP Kolozs megyei szervezetének elnöke Csinta Samu, az MPP háromszéki szervezetének ügyvezetõ elnöke Gergely Balázs, az MPP alapító tagja Keizer Róbert, az MPP kolozsvári szervezetének elnöke Lemák Rudolf, az MPP máramarosi szervezetének elnöke Lengyel György, az MPP Bihar megyei szervezetének elnöke Murvai Miklós, az MPP Arad megyei szervezetének alelnöke Nagy István, az MPP pécskai szervezetének elnöke Nagy Pál, az MPSZ alapító tagja, országos ügyvezetõ elnök Orbán Mihály, az MPP országos szervezetének alapító alelnöke Sándor Krisztina, az MPP Kolozs megyei szervezetének alelnöke Simon Csaba, az MPP Kolozs megyei szervezetének ügyvezetõ elnöke Tõkés András, az MPP Maros megyei szervezetének elnöke EP-választások Új konzervatív frakció? Egy újonnan megjelenõ koalíció vagy frakció lehet a negyedik legnagyobb európai parlamenti erõ, amit a brit konzervatív párt a cseh, valamint a lengyel megfelelõjével alkotna, de ez még nem biztos a frakció szabályzatok miatt, és úgy néz ki, hogy a zöldek megtartották eddigi pozíciójukat - mondta el az EP-választások részleges eredményeinek alapján Horváth Réka EUszakértõ. A politológus szerint nem tartogat nagy meglepetéseket az EP-választás eredménye: az EP legnagyobb frakciója továbbra is a Néppárt lesz, a szocialisták másodikok, a liberálisok pedig harmadikok maradnak. Úgy néz ki, hogy az elsõ három frakció támogatottsága egy keveset csökkent, vagy legalábbis erõsödtek a szélsõséges pártok, illetve a kis pártok. Az eddigi eredmények szerint talán egy picit meglepõek a franciaországi eredmények, tudniillik, Franciaországban 1984 óta nem gyõzött az éppen aktuális államelnököt adó párt. Gyakorlatilag a mostani francia államelnöknek a pártja gyõzött a választáson az elõrejelzések szerint. - mondta Horváth. (hírszerk.) A válság és a bevándorlók integrációjának elmaradása miatt erõsödött a szélsõjobb. Ha a végeredmény nem fog jelentõsen változni az exit poll által elõrejelezett eredményekhez képest, akkor ez három mandátumot jelent a Magyar Összefogás Lista számára - mondta el Bognár Zoltán. A politikai elemzõ az EP-választások két évvel ezelõtti eredményeinek fényében is felvázolta a politikai pártok mostani szereplését. Elmondta, jelentõs változás, hogy idén csupán 33 mandátum jutott Romániának a két évvel ezelõtti választásokhoz képes, amikor a választók 35 képviselõt küldhettek Brüsszelbe. Ez azért történt, mert a nizzai szerzõdés 732-re maximalizálta az EP mandátumok számát, amelyeket a 2004-es választáson ki is osztottak. Mivel Románia 2007-ben csatlakozott, a legutóbbi, két évvel ezelõtti EP-képviselõ választáskor 785-re növelték meg a mandátumok számát. Így lehetett akkor 35 képviselõi helye Romániánk. Azóta pedig 736 mandátumot osztanak szét a tagállamok között, ezért Romániának 33 mandátum jutott idén. Ez azt jelenti, hogy idén nagyobb arányú szavazatra volt szükség egy mandátum megszerzéséhez - emlékeztet Bognár. Elmondta, 2007-hez képest fontos változás volt, hogy a két évvel ezelõtt még külön induló PD és a Theodor Stolojan vezette PLD idõközben egyesült és most közös listán indult. Viszont együttes erõvel érték el azt az eredményt, amelyet ben külön-külön is sikerült: ha összeadjuk az adatokat, két évvel ezelõtt 36,59, míg most csupán 30,4 százalékot értek el. A PSD és a Konzervatív Párt (PC) is szövetkezett egymással, azonban õk a két ével ezelõtti választásokhoz képest most sikeresen szerepeltek. A PSD-PC páros idén 31, 2007-ben pedig összesen 26,04 százalékot szerzett meg. Tehát körülbelül 4 százalékkal szereztek idén több szavazatot. Ugyanakkor a PRM Becalival, a PNG egykori alapítójával szövetkezett. Hogyha összeadjuk a 2007-ben a külön-külön elért szavazat arányt, akkor az 9 százalékra emelkedik. Láthatjuk, hogy idén együttesen nem érték el ezt az arányt - mutatott rá Bognár. EU és a szélsõségek Az RMDSZ európai parlamenti képviselõi nem fognak beleegyezni, hogy George Becali belépjen az EP Európai Néppárt frakciójába, mivel ez a PRM színeiben indult a választásokon, jelentette ki Markó Béla RMDSZeknök kedden. Személy szerint nekünk semmiféle nézeteltérésünk sem volt George Becalival, de a PRM színeiben jutott be az Európai Parlamentbe, és nem fogunk beleegyezni abba, hogy a PRM képviselõi belépjenek az Európai Néppártba fejtette ki Markó arra a kérdésre, hogy az RMDSZ-nek mi a véleménye Becali azon szándékáról, hogy belépjen az EPP-be. Markó magyarázata szerint George Becali egy olyan párt listáján jelöltette magát, amely nem tagja az Európai Néppártnak (EPP), tehát szüksége van azon romániai parlamenti képviselõk beleegyezésére a belépéshez, akik tagjai az illetõ frakciónak. Nem kell az Európai Néppárt! Corneliu Vadim Tudor, a PRM elnöke mai sajtónyilatkozatában kifejtette: esze ágában sincs indítványozni csatlakozásukat az Európai Néppárthoz. A szélsõségesen nacionalista párt vezetõje mindezt azzal indokolta: nem hajlandó olyan társaságba keveredni, amelynek Tõkés László és Sógor Csaba EP-képviselõk is tagjai, értelmezése szerint ugyanis mindketten Erdély autonómiájának megvalósítását tûzték Szlovákiában A nem hivatalos végeredmény szerint a Smer kormányzó párt megszerezte a szavazatok 32,1 százalékát. A harmadik helyen a Magyar Koalíció Pártja (MKP) végzett 11,33 százalékkal. A szavazatok alapján a 13 szlovákiai EPmandátumból öt a Smer kormányzópárté, ( ) zászlójukra, ami egyet jelent Románia területi egységének szétszakításával. C.V.Tudor abban reménykedik: létrejön az EP-ben egy olyan frakció, amelyben otthonra talál. Becali nem hagyhatja el az országot Elutasította a bukaresti bíróság Gigi Becali azon kérését, hogy elhagyhassa az ország területét. A döntés azonban nem végleges, a frissen európai parlamenti mandátumot nyert hírhedt üzletember ügyvédjei fellebezhetnek a törvényszéki határozat ellen. Ügyvédje szerint nem egy közönséges esettõl van szó, hiszen Becalinak politikusi minõségében szabadon kell járnia-kelnie Európában, fõleg most, hogy EP-mandátumra tett szert. A tárgyaláson maga Becali is jelen volt, aki sajátos stílusában felháborodásának adott hangot azt követõen, hogy az ügyész a tilalom fenntartását kérte. A bíróságról való távozásakor ügyvédje, Cãtãlin Dancu kifejtette: Becali abban az esetben is eleget tesz EPmandátumának, ha nincs egyértelmû bírósági döntés a korlátozás feloldását illetõen. Mint ismeretes, Gigi Becalit április 17-én feltételesen szabadlábra helyezték azt követõen, hogy személyek fogva tartása vádjával letartóztatták. Csakhogy nem veheti át mandátumát, ha nem jelenik meg Brüsszelben. a Magyar Koalíció Pártját az EP-ben a következõ öt évben Bauer Edit és Mészáros Alajos fogják képviselni, közülük Bauer Edit eddig is európai képviselõként dolgozott. A magyar pártra összesen ember szavazott. A választási részvétel 19,83 százalékos volt, nagyjából 3 százalékkal magasabb az öt évvel ezelõttinél (16,9). Szilágyság/24. A szélsõjobb támogatottságának növekedése Bognár szerint két tényezõnek tudható be: A szélsõjobb egyrészt azért nyert teret, mert úgy tûnik, kudarcot vallott a nyugati államok bevándorlási politikája, másrészt a gazdasági válság közvetett vagy közvetlen hatásának eredménye - mondta. A nyugati államok által gyakorolt bevándorlás-politikáról Bognár elmondta, hosszú ideig ennek liberális formája volt érvényben, amely arra a feltételezésre és arra az elvárásra épült, hogy a bevándorlók, akik elsõsorban anyagi megfontolásokból érkeztek az országba, majd mindent megtesznek annak érdekében, hogy vallási és kulturális kötõdéseiktõl megszabaduljanak és átvegyék az õket befogadó állam kultúráját, nyelvét, szokásait, vallásait. Ez a gyakorlatban nem így mûködik. Erre mutatott rá több olyan kutatás is, amely azt fedte fel, hogy hogyan is integrálódnak a bevándorlók, fõként a látható kisebbség - így Bognár. Példaként Nagy-Britanniát hozta fel, ahol megnõtt a már brit állampolgárként született fiataloknak a száma, akik fontosabbnak, elsõdlegesnek határozzák meg muzulmán identitásukat. Függetlenül attól, hogy irányukban a diszkrimináció mûködik, tapasztalható vagy sem a befogadó államokban, az integráció nem jött létre. Annak idején, amikor dübörgött Nyugat-Európa gazdaság, szükség volt bevándorlókra: számos munkahely állt betöltetlenül. A válság és a recesszió miatt nagyon sok munkahely megszûnt, most pedig abban a helyzetben állnak ezek az országok, hogy a saját állampolgáraik nagyobb összegekkel támogatják a bevándorlók szociális ellátását, mint amennyit maguk a bevándorlók termelnek - mutatott rá Bognár. (hírszerk.) Európai kudarc? Európa és egyidejûleg a nagy néppártok szégyenének nevezte a ZDF német közszolgálati televízió vasárnap késõ esti kommentárjában a szélsõjobboldali, illetve Európai Unióellenes pártok elõretörését Európa több országában. Az európai parlamenti választások eredményeit értékelve a ZDF ennek kapcsán Ausztriát, Magyarországot, Bulgáriát, Romániát, Hollandiát, Belgiumot és Görögországot említette. A német televízió szerint az euroszkeptikus pártok - köztük az általa szélsõjobboldalinak és nyíltan antiszemitának nevezett Jobbik - kihasználták az emberek növekvõ elégedetlenségét a nemzeti politikák csõdje miatt, s egyben kihasználták a nemzeti kormányok kudarcát az országaikat sújtó válság kezelését illetõen. A ZDF úgy vélekedett, hogy ez egyben a hagyományos nagy néppártok kudarcát is jelenti. Aggodalmának adott hangot a kommentár azzal kapcsolatban is, hogy az Európai Parlamentben megerõsödtek a szélsõjobboldali, unióellenes erõk. Ugyancsak Európa és egyben Németország szégyeneként említette a német televízió az Európa-szerte rendkívül alacsony részvételt. Németországban a részvételi arány a nem hivatalos végeredmény szerint 42,5 százalékos volt, a legalacsonyabb a német országos választások történetében. (mti)

7 Szilágyság/24. EP-választások 7. A választások eredménye a magyarság erejét bizonyítja A magyar választók megértették a szolidaritás üzenetét, az összefogás rendeltetését, célját, így sikerült az RMDSZnek ilyen elõzménytelen, közel 9%-os eredményt elérnie az európai parlamenti választásokon - jelentette ki keddi, bukaresti sajtótájékoztatóján Markó Béla szövetségi elnök. Hozzátette, ennek a felismerésnek köszönhetõ a nagyon jó eredmény, amely a romániai magyar közösség erejét, a magyar választók fegyelmezettségét bizonyítja, akik nagyarányban járultak az urnák elé. A szövetségi elnök rámutatott, a választások eredményeként az RMDSZ hat megyében (Hargita, Kovászna, Maros, Bihar, Szatmár és Szilágy) a legerõsebb politikai alakulat. Szerinte ez az eredmény, de más megyéké is, tulajdonképpen határozott válasz a kormány intézkedéseire, arra, hogy tovább folytatódik a magyar intézményvezetõk eltávolítása a dekoncentrált hivatalokból. Erõs brüsszeli képviseletünk van - jelentette ki az RMDSZ elnöke, aki meggyõzõdését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az EP-képviselõk hozzájárulnak majd egyrészt a romániai magyarság, az európai kisebbségek sajátos céljainak érvényesítéséhez, de a román társadalom általános problémáinak megoldásához is, hiszen egyre több ezekkel kapcsolatos döntés fog a jövõben Brüsszelben megszületni. További célként vázolta fel a még folyamatban lévõ európai építkezéshez, az európai struktúrák kialakításához nyújtott hozzájárulást is. Az európai parlamenti választásokon tapasztalható ultranacionalista térnyerésre reflektálva, a szövetségi elnök egy folyamatra hívta fel a figyelmet: míg az RMDSZ a liberális párttal kormányzott, a Nagy- Románia Pártot és vele együtt az ultranacionalizmust két nagy vereség érte: 2007-ben az európai parlamenti választásokon, majd 2008-ban a parlamenti A romániai magyarság példaadóan kiállt az összefogás mellett, ez erõt és hitet ad a további munkához értékelte az exit-poll eredményeket Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselõje vasárnap este, aki megköszönte a magyar közösségnek, hogy a tulipánt választotta. A romániai magyarság szavazataival bebizonyította, hogy jobban értékeli az összefogást, mint a széthúzást. Közösségünk igényelte és parancsolta, hogy az örökös széthúzás szûnjön meg a magyar képviseletben. Ma bebizonyosodott, hogy az emberek értékelték a politikusok összefogását és vállalták, hogy megtöltik tartalommal. Köszönjük, hogy ezt szavazataikkal is nyomatékosították nyilatkozta Marosvásárhelyen Winkler Gyula. Az európai parlamenti képviselõ szerint helyes politikai döntésnek bizonyult a magyar összefogás megszületése, ugyanakkor az is számított, hogy a kampány során az RMDSZ nem rendelt mindent alá az õszi elnökválasztásoknak, ahogy azt a román pártok tették. Az elmúlt 30 napban mi Európáról beszéltünk, arról, hogy milyen Európában akarunk élni, mi a szerepe a romániai magyar választásokon maradtak az 5%-os küszöb alatt. Két fontos választást vesztett el tehát ebben az idõszakban a Nagy Románia Párt, hogy aztán egy féléves PSD-PDL kormányzást követõen ismét visszajöjjön a populista, ultranacionalista irányzat, több mint 8%-ot szerezve. Markó Béla elmondta, ebben az esetben nem használható érv az, hogy kevesen szavaztak, hiszen 2007-ben sem járultak többen az urnákhoz, sõt, a gazdasági válság sem magyarázza ezt az aggasztó jelenséget. Továbbá, azzal sem lehet megnyugtatni magunkat és a román közvéleményt, egyben a felelõsséget elhárítani azzal, hogy európai tendenciáról lenne szó. Meglátásában a kormányzó pártok és a kormány viselkedése nyújt magyarázatot a PRM felemelkedésére, amelyek bizonyos intézkedésekkel, bizonyos retorikával segítették ezt elõ. Az RMDSZ további teendõi kapcsán elmondta, a saját államelnökjelölt indításáról a Az erdélyi magyar közösség az összefogást választotta közösségnek az Európai Unióban. A konkrét, õszinte kampányt az emberek honorálták, akárcsak az összefogást. Román részen épp a legfontosabb veszett el, a román politikum nem európai témákkal kereste meg a választókat, hanem mindent a belpolitikának rendelt alá, holott nagyon fontos lett volna a brüsszeli döntések következményeirõl beszélni, régióink szerepérõl az unióban, Európa jövõjérõl mutatott rá Winkler Gyula. Az RMDSZ jelöltje az elkövetkezõ öt év prioritásait ismertetve elmondta, európai parlamenti képviselõként az erdélyi magyarok életszínvonalának növekedéséért, a közösség gazdasági felemelkedéséért, a középosztály és a kis-és középvállalkozók megerõsödéséért, valamint közösségi jogaink érvényesítéséért fog dolgozni is. Ebben a mandátumban átalakul az Európai Unió, olyan döntések születnek, amelyek hosszú távra kihatnak, így az erdélyi magyar közösség jövõjét is meghatározzák. Errõl sokat beszéltem a kampány során is, továbbra is ezt vallom, azért fogok dolgozni, hogy az Európai Parlamentben születõ döntések a mi közösségünk elõnyére váljanak és Erdély az uniós csatlakozás nyertesévé váljon mondta Winkler Gyula. június 27-i Szövetségi Képviselõk Tanácsának ülésén döntenek. Ezt a területi elnökökkel, RMDSZ-es politikusokkal, és a civil szférával történõ konzultáció elõzi meg. Az SZKT-n döntés születik arról, hogy legyen-e az RMDSZ-nek államelnökjelöltje vagy sem, ez elõbbi esetében remélhetõleg a jelölt személye is minél hamarabb eldõl. Hozzátette, az RMDSZ folytatja az együttmûködést az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal, ez a megállapodás nagyon fontos eredményeket hozott, megerõsítve azon meggyõzõdésünket, hogy az együttmûködést folytatnunk kell mondta. Markó Béla újságírói kérdésre válaszolva bírálta a leendõ román európai biztos személye körül zajló paródiát, véleménye szerint ebben a kérdésben úgy tûnik, a pártszempontok kezdik fölülírni az ország érdekeit. Elmondta, az európai biztos egy olyan személy kellene legyen, akit mindenki, de legalább a pártok nagyrésze elfogad, aki jó szakember és jó politikus. (Tájékoztató) 21. századi csaták az Azok az erdélyi magyarok szavaztak ránk, akik belátják, hogy ez nemcsak állampolgári kötelesség, hanem egy rendkívüli alkalom, amikor beleszólhatnak a saját sorsukba, a Kárpát-medencei magyarok és Európa sorsába is mondta el lapunknak Sógor Csaba EP-képviselõ tegnap délután, a vasárnapi részeredmények ismeretében, majd megígérte, hogy azokért is dolgozni fognak, akik otthon maradtak. Fontos, hogy az emberek megértsék: a 21. században élünk, amikor a háborúkat, a csatákat az urnáknál, szavazókártyákkal vívják fogalmazott Sógor az Új Magyar Szónak. Véleménye szerint összefogás nélkül semmit nem lehet megoldani, még egy pályázatot sem lehet megírni. Az unió soha nem fogja az egytehenes gazdaságot támogatni, ha azonban a gazda megbízik két másik falutársában máris elkezdhetnek valamit fejtette ki Sógor Csaba. Reményét fejezte ki, hogy a vasárnapi választásokon elért eredmény mindenkit, civil társadalmat és egyházakat egyaránt, arra ösztönöz majd, hogy még többet tegyenek annak érdekében, hogy az összefogás a hétköznapi életnek is része lehessen. Magyarország is választott Magyarországon az EP-választás a Fidesz nagy arányú gyõzelméhez és a Magyar Szocialista Párt (MSZP) látványos vereségéhez vezetett. A 22 mandátumból 14-et a Fidesz szerzett meg, négyet az MSZP, hármat a szélsõjobboldali Jobbik, egyet pedig a Magyar Demokrata Fórum (MDF). A Der Standard címû osztrák napilap lap szerint a jobboldali populista Fidesz 56,4 százalékkal és 14 mandátummal egyértelmû gyõzelmet könyvelhet el. Az igazi áttörést viszont a Jobbik érte el állapította meg a liberális lap budapesti tudósítója, nyíltan szélsõjobboldalinak nevezve a pártot. A gazdasági válságtól és a leszakadás veszélyétõl elbizonytalanodott lakosságnál bevált Vona Gábor stratégiája, hogy felszítsa a romák elleni gyûlöletet. A Vona által alapított, félkatonai, fasisztoid Magyar Gárda felvonulásai tovább erõsítik azt az illúziót, hogy a»problémák«egyszerû és drasztikus módszerekkel megoldhatók írta a bécsi újság. A 36,3 százalékos részvételi arány mellett tulajdonképpen túlzás volna belpolitikai következtetéseket levonni a választási eredménybõl írta Gregor Mayer. A Jobbik kész az utcára menni az elõre hozott választások érdekében, mindig ott vagyunk, ahol a helyünk idézte a lap a Jobbik elnökét. Ez úgy hangzott, mint egy fenyegetés, és 2006 forró õszére emlékeztet, amikor a szélsõjobboldali csõcselék egyszer már kísérletet tett arra, hogy az utcára vonulva megdöntse a kormányt, áll a Der Standard cikkében. Hányan vagyunk? urnáknál A választói névjegyzékek pontatlanok, ezt több alkalommal is tapasztalhattuk. A lakosság összeírása, a hivatalos népszámlálások viszonylag pontosabbak, igaz, csak tízévenként rendezik. A 2002-es népszámlálási adatok szerint Szilágy megye lelket számlált. Ebbõl vallotta magát magyarnak, pedig román nemzetiségérõl nyilatkozott. A statisztikai igazgatóság legutóbbi közleménye szerint január elsején a megye lakossága fõ volt, tehát mintegy kilenc év alatt lakossal lettünk kevesebben. Ez nagyjából egy Kraszna méretû falu eltûnésének felelne meg. Zilahon január elsején lakos szerepelt állandó lakhely szerint. A megye lakosságának 58,9%-a él falun. A legnagyobb község Kraszna (6.555 lakos) és Sarmaság (6.522 lakos). A legkisebbek között van Zalha (987 lakos) és Ördögkút lakos). Nem csoda tehát, ha a választópolgárok száma is évrõl évre csökken. J.L.

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén Az előadás három fő témája Hatáskörmegosztás a tagállami és a közösségi szint között. Brüsszeli döntéshozatal menete = együttműködés a közösségi szervek

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS: MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS: MAGYARORSZÁG Candidate Countries Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 2004.1 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS A TAGJELÖLT ÉS CSATLAKOZÓ ORSZÁGOKBAN Terepmunka: 2004 február-március Nyilvánosságra hozatal: 2004 július

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

A 2014. évi választások utólagos értékelése EURÓPAI VÁLASZTÁSOK, 2014

A 2014. évi választások utólagos értékelése EURÓPAI VÁLASZTÁSOK, 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 A 2014. évi választások utólagos értékelése EURÓPAI VÁLASZTÁSOK, 2014 ANALITIKUS ÖSSZEFOGLALÓ Felvételi kör:

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között IP/08/1831 Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án. Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége továbbra

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN MANDÁTUMBECSLÉS JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN A Republikon Intézet által a 2010-es választás előtt készített becslés volt az egyik legpontosabb előrejelzés 1. Noha az új választási törvény számos

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Plenáris hírlevél, 2009. november 23-26. Gumiabroncsok címkézése: jobb tájékoztatás. Koppenhágai csúcs: ambiciózus megállapodást szeretne az EP

Plenáris hírlevél, 2009. november 23-26. Gumiabroncsok címkézése: jobb tájékoztatás. Koppenhágai csúcs: ambiciózus megállapodást szeretne az EP Plenáris hírlevél, 2009. november 23-26. Végszavazás a telekom-csomagról: garantált internethozzáférés Gumiabroncsok címkézése: jobb tájékoztatás Koppenhágai csúcs: ambiciózus megállapodást szeretne az

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.3.9. COM(2012) 99 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 39. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 39. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 39. hét Erdély Magyarország Megtartották a Kárpát-medencei magyar felsőoktatási tanévnyitót Az Óbudai Egyetem és hat külhoni felsőoktatási intézmény, egymással videókonferenciával

Részletesebben

Az Európai Unió és a fiatalok. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége

Az Európai Unió és a fiatalok. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Az Európai Unió és a fiatalok Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Milyen céllal jött létre az Unió? az európai államok egységességének ideája nem újszerű gondolat Kant világpolgár Victor Hugo Európai

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és júniusi programjainkat ajánljuk figyelmébe, külön felhívnánk figyelmét a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRA! Programok: Múzeumok

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 31. hét Erdély Ponta: Orbán bántó és provokáló alak Victor Ponta sértőnek nevezte a magyar miniszterelnök Romániával szemben tanúsított magatartását. A román kormányfő

Részletesebben

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22 Az adókijátszás és adócsalás elleni stratégiája keretében az Európai Bizottság a mai napon tett közzé egy külső tanácsadó cég által készített, 25 tagállamra kiterjedő tanulmányt a fizetendő és ténylegesen

Részletesebben

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 Készült: 2011. november 24. Készítette: Héra Éva, Ádám Krisztina www.cioff.hu cioff@mail.datanet.hu Szervezet neve Város Rendezett fesztivál neve Fesztiválminısítési eredmény

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT 3. tavaszi nagykatalógus (kiegyenlítő csomag LCD ajándékkal) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V.

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

EBTP (Európai Üzleti Vizsgálati Minta) Kérdőív a jogszabályi háttér minőségével kapcsolatosan

EBTP (Európai Üzleti Vizsgálati Minta) Kérdőív a jogszabályi háttér minőségével kapcsolatosan EBTP (Európai Üzleti Vizsgálati Minta) Kérdőív a jogszabályi háttér minőségével kapcsolatosan 25.05.2005-31.12.2005 A beállított feltételeknek 826 felel meg a(z) 826 válaszból. Jelölje meg vállalkozásának

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL*

BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL* JELENTÉS BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL* A Központi Statisztikai Hivatal, a statisztikai törvénynek megfelelően, évente átfogó elemzést készít a társadalmi és gazdasági folyamatokról

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Öregedés és nyugdíjba vonulás

Öregedés és nyugdíjba vonulás 7. fejezet Öregedés és nyugdíjba vonulás Monostori Judit Főbb megállapítások» A demográfiai öregedés, vagyis az idősebb korosztályok arányának növekedése az egyik meghatározó társadalmi-demográfiai jelenség

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 11. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 11. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 11. hét Erdély Tízezrek a marosvásárhelyi tüntetésen Marosvásárhelyen esőben kezdődött meg vasárnap délután a székely szabadság napja elnevezésű autonómiatüntetés, amelyen

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 25. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 25. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 25. hét Erdély Egyházi restitúció: jelentést sürget egy amerikai kongresszusi bizottság Az amerikai képviselőház költségvetési bizottsága egy módosító indítvánnyal beiktatta

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bossányi László,, Dr. Gondos István,

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

VÁLASZTÁSOK ROMÁNIÁBAN 2008.

VÁLASZTÁSOK ROMÁNIÁBAN 2008. Dr. BERÉTI László VÁLASZTÁSOK ROMÁNIÁBAN 2008. ELECTION IN RUMANIA AT 2008. Romániában 2008 novemberében parlamenti választásokat tartottak. Megújult a törvényhozás mindkét háza, a képviselőház és a szenátus

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Hent-füzetek 2. Tények és adatok a hamisításról magyarországon

Hent-füzetek 2. Tények és adatok a hamisításról magyarországon Hent-füzetek 2. Tények és adatok a hamisításról magyarországon M a g ya r S z a b a d a l m i H i v a t a l 2 1 TÉNYEK ÉS ADATOK A HAMISÍTÁSRÓL MAGYARORSZÁGON Tartalomjegyzék Bevezetés 2 I. A magyar fogyasztók

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

ei költségv A Magyar Kultúra Napja Szilágyság/4. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. január 28. Közérdekû 2. oldalon A betegek jogait erõsíti az EU

ei költségv A Magyar Kultúra Napja Szilágyság/4. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. január 28. Közérdekû 2. oldalon A betegek jogait erõsíti az EU 2011. január 28. 1. 2011. január 28. 4. Közérdekû 2. oldalon A betegek jogait erõsíti az EU Az irányelv lehetõvé teszi és biztosítja a beteg, uniós polgárok számára a határon túli gyógyítást, bár ellenzi

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2012. 14. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2012. 14. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2012. 14. hét Erdély Önálló magyar vonal a MOGYE-n Elfogadta a kormány azt a határozatot, amely egy új kart hoz létre a magyar és angol tannyelvű szakok számára a Marosvásárhelyi

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

A magyar uniós elnökség és a régiók jövője című konferencia. 2009. május 21-22. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

A magyar uniós elnökség és a régiók jövője című konferencia. 2009. május 21-22. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hol tart az Európai Unió a többszintű kormányzás intézményrendszerének kiépítésében Dr. Szalay András EU Régiók Bizottsága tagja Veszprémi önkormányzati képviselő A magyar uniós elnökség és a régiók jövője

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Bakker hagymakatalógus (Rendkívüli formátumú csomag) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V. szervezésében,

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT 2010.5.7. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 119 A/1 V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT PE/123/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS IGAZGATÓ (AD 14-es besorolási fokozat) JOGI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.04.04. szerda A civil társadalmat erősítené az EU a keleti partnerországokban Komoly előrelépések az EU keletei partnersége terén Túllőhet a célon az EU szigorú termékcímkézése Nemzeti Eszközkezelő

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Van-e magyar kérdés Romániában?

Van-e magyar kérdés Romániában? Van-e magyar kérdés Romániában? Klaus Johannis decemberben hivatalba lépett 1 román államfő február 26-án, az Angela Merkel német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján tett egy, a magyar közéletben

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 4. oldalon E 411 ( 1 ) INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben