Kistarcsai Hírlevél. Kellemes karácsonyi ünnepeket! Kedves Barátaim! Kistarcsa Város Önkormányzatának hírlevele. Tóth Szabolcs polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kistarcsai Hírlevél. Kellemes karácsonyi ünnepeket! Kedves Barátaim! Kistarcsa Város Önkormányzatának hírlevele. Tóth Szabolcs polgármester"

Átírás

1 Kistarcsai Hírlevél Kistarcsa Város Önkormányzatának hírlevele Kedves Barátaim! Engedjék meg, hogy ebben a meghitt hangulatban köszöntsem Önöket. az év minden napján, minden ember szívét egyformán világítsa meg. Ismét eltelt egy év, mikor is a szeretet és a béke ünnepén, mint polgármester, e sorokon keresztül juttathatom el jókívánságaimat az Önök és családtagjaik számára. Kívánom, hogy ez az ünnep ne csak három napig tartson, hanem a szeretet lángja Engedjék meg, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata és a magam nevében minden kedves városlakónak boldog, békés, eredményekben gazdag ünnepeket kívánjak! Tóth Szabolcs polgármester Kellemes karácsonyi ünnepeket!

2 2. Kistarcsai Hírlevél Szélesítés helyett aluljáró? A Deák Ferenc utcát és a Széchenyi utcát összekötõ HÉV-átjáró továbbfejlesztése tárgyában egyeztetõ tárgyalást és helyszíni szemlét tartottak a BKV Rt. küldöttségének tagjai sorukban Aba Botond vezérigazgatóval és Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatalának illetékesei. A találkozón elhangzott, hogy a jelenlegi helyzet tovább már nem tartható, és ezt a BKV vezetése is belátta. Ismét megtapasztalták, hogy az aluljárón gyalogosan átkelni rendkívül veszélyes. A BKV vezetése a gépkocsi-aluljáró szabványos átépítését a közeljövõben nem tartja elképzelhetõnek, ugyanis nincs meg rá a megfelelõ anyagi fedezete. A közlekedési társaság munkatársai ellenben megvalósíthatónak tartanának egy gyalogos-aluljáró megépítését, melyet álláspontjuk szerint az átjáró mellett, a Gödöllõ felõli oldalon lehetne kialakítani. Mint mondták, ezt a megoldást már reális célkitûzésnek tartanák. Végül az érintett felek megállapodtak abban, hogy a gyalogos-aluljáró kiépítésének elõkészítését és megvalósítását a rövidtávú terveik között szerepeltetik. Közérdekû közlemény! Az utóbbi idõszakban egyre gyakrabban elõforduló szennyvízcsatorna-üzemeltetési problémák miatt Kistarcsa Város Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy a közlemény megjelenésétõl elrendeli minden utcában az illegálisan bekötött ereszcsatorna-kifolyók kiszûrése érdekében az ellenõrzést. Tudniuk kell, hogy településünkön nem egyesített rendszerû csatornahálózat van, mely befogadhatná a szennyvíz mellett a csapadékvizeket is. Kistarcsán a kiépített rendszer kizárólag szennyvizek befogadására és elvezetésére szolgál. Erre lett méretezve, tervezve. A csatornahálózat által összegyûjtött szennyvizek a szennyvízátemelõbe kerülnek, majd innen nyomott vezetéken keresztül jut a budapesti hálózatba. Az átemelõ ezt a megnövekedett vízmennyiséget nem tudja továbbítani, a kapacitása ezt már nem bírja. Bizonyára Önök közül is többen tapasztalták, hogy nagy esõzések alkalmával a szennyvízaknák fedlapjait felemeli a víznyomás az illegálisan (rákötött) bevezetett csapadékvíz nagy mennyisége miatt. A szennyvízaknából ilyen módon a csapadékvízzel felhígult szennyvíz kifolyik az utcára, az árkokba, ezzel elõidézve a fertõzésveszélyt. A csapadékvíz elvezetésére a kiépített árkok szolgálnak. Ezért nagyon fontos, hogy minden lakó az ingatlana elõtti árkot rendszeresen takarítsa, a feliszapolódást szüntesse meg. Ugyanilyen fontos az átereszek tisztántartása is. Mindezeket a 14/2003. (VI. 10.) számú Önkormányzati rendeletünk elõírja. Sajnos sok olyan árok van, mely csak szikkasztó jellegû. Azonban ezeknek az árkoknak is fontos szerepük van abban, hogy tárolókapacitásukkal megelõzzék, vagy mérsékeljék a mély területeken fekvõ házak elöntését. Az utak szélén lévõ padka sok helyen nem teszi lehetõvé a csapadékvíznek az árokba való befolyását, ezt a padkán lévõ földfelesleget le kell nyesni, mert az árok e nélkül nem tudja betölteni a vízgyûjtõ szerepét. Városgondnokságunk vállalja, hogy az útpadkára kitermelt földfelesleget bejelentésük után elszállítja. Telefon: 06-28/ Tájékoztató a téli síkosság-mentesítésrõl Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei télre való felkészülés részeként a lakossági igényeknek megfelelõen idén is biztosít a városgondnokságon keresztül szóróanyagot az ingatlanok elõtt húzódó járdák síkosság-mentesítéséhez. A városgondnokság a lakossági telefonos bejelentések alapján az utcákon, közterületeken kupacokban helyez el sóval kevert homokot. Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló utakat és járdákat a városgondnokság síkosság-mentesíti. Ismételten felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy az ingatlanok elõtti járdaszakaszok síkosságmentesítése az ingatlan-tulajdonosok, használók kötelessége! Kérjük Önöket, hogy saját és lakótársaik, valamint a balesetek elkerülése érdekében a járdáikat tartsák hó-, jég- és latyakmentesen! Azon, elsõsorban idõs, egyedülálló, segítségre szoruló ingatlantulajdonosok részére, akik nem tudják megoldani a téli járdatakarítást, a városgondnokság elsõdleges feladatai után segítséget nyújt, amennyiben ezt jelzik a 06-28/ es telefonszámon. Minden kistarcsai lakosnak balesetmentes közlekedést kívánunk a téli szezonban is! Kistarcsai Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet

3 Kistarcsai Hírlevél Megváltozott a gödöllõi okmányiroda ügyfélfogadási rendje Tisztelt leendõ ügyfeleink! Ezúton (is) értesítjük önöket, hogy a Gödöllõi Városi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Okmányirodájának megváltozott az ügyfélfogadási ideje. A jövõben az alábbi idõpontokban állunk az ügyfelek rendelkezésére: Hétfõnként: Keddenként: Szerdánként: Csütörtökönként: Péntekenként: nincs ügyfélfogadás Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a Gödöllõ Városi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodáján mûködõ Okmányirodán ügyfélhívó (munkairányító és beléptetõ) rendszer mûködik. Az ügyfélhívó rendszer használata során minden ügyintézésre bejelentkezõ polgár sorszámot kap. A sorszám kérésére két módon van lehetõség: 3. Az egyik lehetõség: amikor az ügyfél a hivatalban megjelenik és az ügyintézésre idõpontot kér. Ebben az esetben a hivatal épületében két helyen (a városháza fõbejáratánál és az okmányirodán) elhelyezett érintõs képernyõrõl (,,Totem-készülék ) lehet a sorszámot megkérni az ügyintézés pontos idejének megjelölésével. Az ügyfélhívó rendszer használata során a képernyõt határozott mozdulattal kell megérinteni, a gép csak ez esetben mûködik. A készüléken kiválasztható az intézni kívánt okmánytípus (személyazonosító igazolvány, útlevél, lakcímigazolvány, vezetõi engedély, egyéni vállalkozói igazolvány, forgalmi engedély, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa) és az is, hogy az egyes okmánytípuson belül miért van szükség okmánycserére (például: elveszett, lejárt csere, címváltozás, okmánykiadás, tulajdonosváltozás stb.). Az ügyintézésre idõpontot kínál fel a számítógép, mely idõpont mindig a soron következõ szabad idõpont. Amennyiben az idõpont nem megfelelõ, más idõpont választására is van lehetõség. Ha megtörtént az ügyintézési idõpont kiválasztása, akkor a számítógép kinyomtatja az ügyintézési idõpontot, sorszámot, az ügyintézésre kijelölt ablakot, az okmánytípust és az ügyintézéshez szükséges iratokról szóló tájékoztatót tartalmazó értesítést. A másik lehetõség: amikor az ügyfél telefonon kér idõpontot az okmányügyintézésre. Ebben az esetben az ügyintézõvel telefonon történik az idõpont-egyeztetés az okmányügyintézéshez szükséges tájékoztatás, az ügyintézési idõpont és sorszám megadására. Ilyen esetben az ügyintézésre kijelölt idõpontban kell a hivatalt felkeresni. Az ügyfélhívó rendszer mellett az irodán kijelzõtábla mûködik, melyen fel van tüntetve a hívott ügyfél sorszáma és az ügyintézésre kijelölt ablak. Az ügyintézésre történõ behívást hangjelzés jelzi. Idõpontot az alábbi telefonszámokon lehet kérni: Személyazonosító igazolvány: 06-28/ , 06-28/ ; Útlevél: 06-28/ , 06-28/ ; Lakcímigazolvány: 06-28/ ; Vezetõi engedély: 06-28/ , 06-28/ ; Egyéni vállalkozói igazolvány: 06-28/ ; Gépjármû okmány: 06-28/ , 06-28/ , 06-28/ , 06-28/ ; Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa: 06-28/ Az ügyfelek fogadása most már az ügyfélhívó rendszer által adott sorszám alapján történik. A sorszám kérésére az ügyintézéshez szükség van. Az ügyfélhívó rendszer bevezetését azért tartjuk fontosnak, mert ezzel az ügyfelek várakoztatási idejét csökkenthetjük. Az ügyintézés miatt az okmányirodát a megadott idõpont elõtt pár perccel érdemes felkeresni. Az okmányiroda a Lakosságszolgálati Irodán két helyen is mûködik, ezért tájékoztatom ügyfeleinket az okmányügyintézés elhelyezésérõl is: Személyazonosító igazolvány: okmányiroda (piac felõli bejárat), 6-os és 7-es ablak; Útlevél: okmányiroda (piac felõli bejárat), 4-es és 6-os ablak; Lakcímigazolvány (kizárólag gödöllõi lakcím létesítésére): városháza fõbejárata, ügyféltér, 14-es ablak; Vezetõi engedély: városháza fõbejárata, 13. számú iroda 9-es és 10-es ablak; Egyéni vállalkozói igazolvány: okmányiroda (piac felõli bejárat), 8-as ablak; Gépjármû okmány: okmányiroda (piac felõli bejárat), 1-es, 2-es és 3-as ablak; Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa: városháza fõbejárata, 5. számú iroda, 11-es ablak. Homa Ibolya irodavezetõ Tájékoztató a településen folyamatban lévõ rendezési tervekrõl A település két részére vonatkozóan készül a szabályozási terv. Az egyik a 3-as számú fõút Raktár körút Fenyves utca és a Budapesti közigazgatási határ közötti területen levõ gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató-terület. Itt a gazdasági terület kismértékû bõvítésérõl van szó. A másik terület a Raktár körút 3-as számú fõút Eperjesi utca Fenyves utca által határolt tömb. A területre a hatályos szabályozási tervünk szerint szabályozási terv készítése volt elõírva. A jelenlegi tervezés ennek az elõírásnak tesz eleget. Az elkészített szabályozási tervek a Polgármesteri Hivatal bejárati faliújságán és osztályunkon megtekinthetõk. Mûszaki Osztály

4 4. Kistarcsai Hírlevél Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének lényegesebb döntései 2005 szeptember novemberében Kétmillió forint kátyúzásra felhatalmazta a polgármestert és a jegyzõt a Budapest és Vonzáskörzete Települési Önkormányzatok Társulási Megállapodásának aláírására; módosította Kistarcsa településszerkezeti tervét, több területet építési övezetté, illetõleg lakóövezetté minõsített; A képviselõ-testület az alábbi jelentõsebb döntéseket hozta szeptember 13-i ülésén: forinttal támogatja a Kistarcsai Rendõrõrs gépkocsi-vásárlását; a Kistarcsai Alapszolgáltatási Központ a késõbbiekben fokozatosan át fog költözni a régi orvosi rendelõ épületébe; az orvosoknak meghatározott összegû bérleti díjat kell fizetni az új Egészségház használatáért; csökkentette a fogorvosok bérleti díját; az új Egészségház tetõterében lévõ helyiségeket bérbe adja az intézmény profiljába illõ tevékenységek folytatásához; új pályázatot írt ki az orvosi ügyeleti tevékenység ellátására; az Eperjesi úton nem szünteti meg a,,fekvõrendõröket, mivel azok forgalomlassító hatására a továbbiakban is szükség van; a Csallóköz utcai csapadékvíz-elvezetési munkák elvégzéséhez , a Nyírfa utcaihoz , míg a Vasút utcaihoz forintot biztosít; a kátyúzási munkák elvégzésére összesen forintot biztosít; bérbe adja a Hunyadi utcai, volt Tigáz-irodát; sebességkijelzõ készülék felszerelését kéri a PEMÁK Kht.-tól; forintért elvégezteti a közterületi játszóterek bevizsgálását; Közmûvelõdési Díjra javasolta Kereszti Ferencet, a Kistarcsai Kulturális Egyesület elnökét. Megkezdõdhetnek a tárgyalások a BM-mel A képviselõ-testület az alábbi jelentõsebb döntéseket hozta október 11-i ülésén: a Polgármesteri Hivatal folytatja a tárgyalásokat a Fõvárosi Vízmûvek Rt.-vel a vízhálózat üzemeltetése tárgyában, s egyben felkérte a Fõvárosi Vízmûvek vezérigazgatóját, hogy az ügyben töltsön be vízszolgálati nagyköveti szerepet; elfogadta a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetõjének beszámolóját az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetérõl; elfogadta továbbá a különbözõ önkormányzati bizottságok elnökeinek beszámolóját a bizottsági üléseken történt döntésekrõl; tárgyalta a településen, valamint Kerepesen és Nagytarcsán mûködõ szennyvízcsatorna-hálózatba illegálisan bekötött csapadékvizek által okozott problémákat, és úgy döntött, hogy a csapadékvíz-bekötések tilalmáról és szankcióiról a Polgármesteri Hivatal tájékoztassa a lakosságot, majd ezt követõen induljon el a helyszíni ellenõrzés, továbbá hívja fel Kerepes és Nagytarcsa polgármesteri hivatalának figyelmét, hogy õk is tegyék meg a szükséges intézkedéseket a csapadékvizek szennyvízcsatornába való bevezetésének elkerülése érdekében;

5 Kistarcsai Hírlevél 5. elviekben támogatja a Kistarcsa Góljaiért Alapítvány 50x60 méteres mûfüves futballpálya-létesítési szándékát, de a konkrét döntésre a szennyvíztelep melletti sportterület végleges telekrendezése után tér csak vissza; a településközpontra kiírt ötletpályázat folytatásaként 2006-ban vállalkozók bevonásával a szabályozási tervet készítteti el úgy, hogy az ne terhelje a költségvetést; hozzájárult a gondnokság épületének emeletén található jobb oldali helyiség használatba adásához, melyért a jövõben a Kistarcsa 2000 SE-nek havi 2000 forintot kell fizetni bérleti díjként; felülvizsgáltatja az orvosi ügyeletre kötött szerzõdéseket, s ha szükséges, él az azonnali felmondás jogával; az adatok áttanulmányozása után úgy döntött, hogy a fûtõmû értékesítése érdekében minden elõkészítési munkát elvégeztet; a régi orvosi rendelõ épületének hasznosítására sürgõsséggel árajánlatokat kér be; felhatalmazta Tóth Szabolcs polgármestert és Nagy Tímea jegyzõt az okmányirodai aliroda létrehozására irányuló megállapodások aláírására és Gödöllõ Város Önkormányzatának megkeresésére a megállapodások megkötése érdekében; a szakértõi vélemény alapján elfogadta a Kölcsey Ferenc Általános Iskola pedagógiai programját (pedagógiai program, helyi tanterv 1-4., 5-8.) és helyi tantervét; jóváhagyta a Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet alapító okiratát, s elfogadta annak módosított költségvetését, valamint döntött arról, hogy az intézmény kialakítási és mûködési költségeinek a költségvetési tervezet szerinti Kistarcsa Város Önkormányzatára esõ hányad ötven százalékát átutalja Kerepes Nagyközség Önkormányzatának; a Nevelési Tanácsadó intézményvezetõi személyére tett javaslatot Tóth Szabolcs polgármester véleményezze; egyetértett azzal, hogy a Városi Óvoda megkérje az engedélyt a létszámemelésre az Országos Közoktatási Értékesítési és Vizsgaközponttól; hozzájárul a fejlesztéshez (énektanár felvétele) a Szent István Általános Iskola és Mûvészetoktatási Intézmény zeneiskolai szakfeladat ellátásában; megerõsítette a háziorvosokkal kötendõ helyiségbérleti szerzõdésrõl hozott 435/2005. (IX. 13.) számú határozatát, s úgy döntött, hogy ezt újból eljuttatja a háziorvosokhoz, akik, ha nem írják alá, megteszi velük szemben a megfelelõ lépéseket; nem kíván részt venni a,,szélessávú hálózat önkormányzatok általi kiépítésének támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein címû GVOP pályázaton; döntést hozott arról, hogy a 6/1999. (I. 27.) számú önkormányzati rendelet 29. (4) bekezdése alapján Kistarcsa, Batthyány utca 2./C. szám alatt található Egészségház második emeleti helyiségeinek bérleti díj összegére 800 Ft/nm állásfoglalást tesz; egyben felkérte Nagy Tímea jegyzõt, hogy a bérleti díj összegét állásfoglalása alapján állapítsa meg; felhatalmazta a polgármestert, hogy a Kistarcsa, Batthyány utca 2./C. szám alatt található Egészségház második emeleti helyiségeit a helyben szokásos módon nyilvánosan hirdesse meg, továbbá, hogy a pályázati eljárás lefolytatása után kössön határozott idejû bérleti szerzõdést október 31-ig, csak az Egészségházban elvárható tevékenység lefolytatására; a Vojna Gábor által felajánlott székelykaput a városközpontban, a Hõsök terének elején állítja fel, míg a városkapu és a torjai alpolgármester által felajánlott kopjafa a Városháza kertjében kerül elhelyezésre; elfogadta a temetõ üzemeltetõjének beszámolóját azzal, hogy felhívja a figyelmet a kerítés pótlására, a szemétszállításra és a ravatalozó állagmegóvására; elfogadta az önkormányzati tulajdonban levõ 0241/2. helyrajzi számú ingatlanrész megvételére kínált forintot, s egyben lemondott annak tulajdonjogáról; a központi orvosi ügyeleten levõ kellékek selejtezési bizottságában Malina Ferenc és Kundra László képviselõk vesznek részt; azzal a feltétellel hagyta jóvá a dr. Fabók András ügyvéddel kötött megbízási szerzõdést, hogy az ügyvéd úr a szerzõdés idõtartama alatt nem állhat megbízásban a képviselõ-testület tagjaival; dr. Fabók András ügyvéd vegye fel a kapcsolatot dr. György István Kerepest képviselõ ügyvéddel, és a tárgyalások eredményérõl folyamatosan tájékoztassa a képviselõtestületet; felhatalmazta a polgármestert, hogy a BM tulajdonában levõ Kistarcsa, Deák Ferenc utcában található 1237/5. helyrajzi számú ingatlan megvásárlására vonatkozóan kezdjen tárgyalásokat akár vállalkozói tõke bevonásával is, továbbá, hogy a lefolytatott tárgyalásokról készített beszámolókat terjessze a pénzügyi bizottság elé, a hitellehetõség megvizsgálásával együtt. (Folytatás a 6. oldalon)

6 6. Kistarcsai Hírlevél (Folytatás az 5. oldalról) Pénzügyi egyensúly jellemezte az elsõ kilenc hónapot Napirend elõtti felszólalásokkal vette kezdetét az ülés. Babarczi József, a közmûvelõdési és közoktatási bizottság elnöke az idén tizenharmadik éves születésnapját ünneplõ Pannónia Néptánc Együttes Gödöllõn megtartott születésnapi mûsorát méltatta. Dr. Ilkei Csaba tanácsnok úr beszámolt Kiss Péter kancelláriaminiszterrel folytatott tárgyalásáról, mely a város területén lévõ BM-tábor önkormányzati tulajdonba történõ átadásával volt kapcsolatos. Solymosi Sándor, a sportbizottság elnöke az erdélyi (farkaslakai) árvízkárosultak részére összegyûjtött pénzadomány eljuttatásáról tájékoztatta a képviselõ-testületet (az összeghez az önkormányzat forinttal járult hozzá). Ezek után 39 napirendi pontot tárgyalt a testület, melyet a szakbizottságok már elõzetesen elõkészítettek az elõterjesztések alapján. Elsõként Weisz Judit pénzügyi osztályvezetõ számolt be az önkormányzat évi elsõ kilenc hónapjának pénzügyi helyzetérõl, melyrõl összességében elmondható, hogy a pénzügyi egyensúly volt rá a jellemzõ. Ezt követõen pénzügyi témánál maradva a évi költségvetési koncepció került elfogadásra, melynek Nagy Tímea jegyzõ szerint a fontosabb alapelvei a következõk lettek: gazdálkodást érintõ önkormányzati rendeletek átvizsgálása; mûködési célú hitelek felvételének elkerülése; juttatások egységes kezelése az intézményekben; az ellenõrzés megteremtése. A képviselõ-testület hosszasan vitatta az önkormányzati intézményeket érintõ feladatfinanszírozást, amelynek lényege az lett, hogy egyforma paraméterekkel, egységes finanszírozást vezetett be. Ezen alapokat figyelembe véve a testület végül úgy döntött, hogy az önkormányzat intézményeiben a következõképpen vezeti be a feladatfinanszírozást: az általános iskola 5-8. osztályában 26 fõs létszám legyen meghatározva; július 1-tõl intézményenként egy igazgatóhelyettesi státuszt engedélyez; január 1-tõl iskolánként egy fõ iskolatitkári állást hagy jóvá; az intézményekben a gyermek- és ifjúságvédelmi felelõsnek külön juttatást egységesen biztosít; a Tagóvoda vezetõi órakedvezményét a közoktatási törvénynek megfelelõen határozza meg; megvizsgálja a Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnáziumból és a Kölcsey Ferenc Általános Iskolából kialakítandó tizenkét évfolyamos intézmény létrehozásának lehetõségét. A képviselõ-testület az alábbi jelentõsebb döntéseket hozta november 15-i ülésén: felhatalmazta a polgármestert a W-Sport Kft.-vel kötendõ uszodaüzemeltetési szerzõdés módosítására, vagy új szerzõdés megkötésére; felkérte az önkormányzat jogi képviselõjét, hogy kössön egyezséget a Batthyány utca 2. szám alatti önkormányzati ingatlan bérlõivel, s az értékbecslés után kerüljön sor a pénzbeli megváltás összegének meghatározására; az intézmények bérleti bevételeibõl a költségvetésben legyen elkülönített összeg az állagmegóvó felújítások elvégzésére; készüljön szerzõdés-tervezet a kistarcsai futballpálya március 1-tõl történõ üzemeltetésérõl; a 2004-ben megalapított Kistarcsa Busz Kft.-ben az önkormányzat 51 százalékos tulajdoni hányadának üzletrészét, forintos vételáron a Consalba Rt. (ez a cég néhány hónapig látta el Kistarcsán a tömegközlekedést) megvásárolhatja; elfogadta a helyi tömegközlekedés ellátását végzõ társaság kiválasztásához segítõ pályázat kiírását;

7 Kistarcsai Hírlevél 7. jóváhagyta a évre vonatkozó belsõ ellenõrzési tervet; az önkormányzati törvény szerint pályázatot hirdetett az aljegyzõi állás betöltésére; meghatározta a köztisztviselõk évi munkateljesítmény-értékeléséhez szükséges testületi célokat; megtörtént az új közigazgatási eljárási törvénnyel (KET) kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben az átruházott hatáskörök megerõsítése, illetve újabbak átruházása; felhatalmazta a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a csömöri polgármesterrel az állati eredetû hulladékok közös kezelésérõl és a gyepmesteri feladatok közös ellátásáról; az önkormányzat a BM-tábor területére ingyenes tulajdonba adást kér a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól és Kiss Péter kancelláriaminisztertõl; elfogadta a Szilas-Metál Kft. közérdekû célra történõ kötelezettségvállalását; közmûvelõdési koncepció kidolgozását rendelte el 2006 márciusáig; tíz százalékkal megemelte az önkormányzat tulajdonában lévõ helyiségek bérleti díját január 1-tõl; a jelenlegi gondnokságból január 1-jével részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt hoz létre, amelynek vezetõi álláshelyére pályázatot ír ki; az álláshelyre kiírt pályázatbíráló bizottság tagjai Kedves Károly, Babarczi József és Klacsán Lajos lettek; felkérte Kedves Károly és Klacsán Lajos alpolgármestereket, hogy a háziorvosokkal kötendõ szerzõdés (Egészségház bérleti díja miatt) megszületése érdekében vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Orvosi Kamara jogi képviselõjével; megrendelte a régi orvosi rendelõ alapszolgáltatási központtá való áttervezését, valamint a Polgármesteri Hivatal bõvítés céljára történõ rendeltetésmódosítás-tervezését; egyeztetõ tárgyalás összehívását rendelte el a Szabadság út Dózsa György utca 385. helyrajzi számú út Völgy utca által határolt területen lévõ ingatlantulajdonosok részére, annak érdekében, hogy megismerje a tulajdonosi állásfoglalásokat a terület szabályozási tervének elkészítéséhez; elfogadta az önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérõl szóló beszámolót. Az ülés végén tájékoztatások hangzottak el a következõ témakörökben: * Tóth Szabolcs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az idei évben megszûnt jegyzõi álláshely miatt, a volt jegyzõ közszolgálati jogviszonyának helyreállítása tárgyában korábban benyújtott keresetét visszavonta. * Az új központi orvosi ügyeletre új pályázat kerül kiírásra, amelynek határideje január 30. * A Kerepessel történõ vagyonmegosztással kapcsolatban Tóth Szabolcs polgármester elmondta, hogy a szeptemberi képviselõ-testületi ülésen felhatalmazást kapott az alpolgármesterekkel közösen, hogy tárgyaljon a kerepesi önkormányzat képviselõivel. A két önkormányzat között 1997 óta folyamatban lévõ perben (az átjáró gyerekek ügyében) a bíróság Kistarcsa javára döntött. Kerepes viszontkeresettel élt (Kerepestarcsa idejében szerzett tulajdon miatt), melynek tárgyalása még folyamatban van. Kistarcsa javaslata, hogy a felek állapodjanak meg a vagyonmegosztás elveiben, amelynek fõbb tételei: a jelenlegi földrajzi megosztást a területi elv szentesítse, kisegítõ elvként pedig a lakosságarány szolgáljon (Kistarcsa 54%, Kerepes 46%). Kerepes mondjon le követeléseirõl és a folyamatban lévõ pert szüntessék meg. Kistarcsa továbbra is hajlandó átadni a Villért Rt. részvényeinek ötven százalékát, és lemond az uszoda fenntartásából Kerepesre esõ összegrõl. Mindezek feltétele, hogy Kerepes hozzájárul a Szilasvíz Kft. és az üzemeltetésben lévõ víziközmû vagyonmegosztásához. * Nagy Tímea jegyzõ asszony rövid tájékoztatást adott a Polgármesteri Hivatal átszervezésérõl. * Klacsán Lajos alpolgármester a Fõvárosi Vízmûveknél folytatott tárgyalásáról adott tájékoztatást, miszerint a fõváros felajánlotta városunk részére egészséges ivóvizét. A szolgáltatás átvállalására a Fõvárosi Vízmû szabad kapacitása lévén készen áll.

8 8. Kistarcsai Hírlevél Nem csak a szülõk, de a térítési díjak is tanulásra ösztönzik a nebulókat 18/2005. (XI. 23.) számú önkormányzati rendelet a zeneiskolai térítési díj fizetési kötelezettségrõl. Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 117. (4) és 124. (21) bekezdésének a./ pontjában meghatározott kötelezettsége alapján az alábbi rendeletet alkotta: 1. B e v e z e t õ r e n d e l k e z é s e k (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzat fenntartásában mûködõ Szent István Általános Iskola és Mûvészetoktatási Intézményre. (2) A jelenlegi tanulókra és azokra, akik a 2006/2007. tanévtõl kezdõdõen létesítenek tanulói jogviszonyt. 2. A 1 8 é v e n a l u l i z e n e i s k o l a i t a n u l ó k t é r í t é s i d í j á n a k m é r t é k e (1) A térítési díjak a tanulmányi eredmény alapján kerülnek kiszámításra. 3. A t é r í t é s i d í j m e g á l l a p í t á s a (1) A térítési díjak megfizetésének módját az érintett intézmény vezetõje állapítja meg. (2) Az intézmény vezetõje a térítési díjak összegérõl és a megfizetésének szabályairól az intézményi képzésben résztvevõket a tanévkezdéskor tájékoztatja. (3) Az intézmény vezetõjének a következõ tanévre fizetendõ díjakat tanévenként kell kidolgoznia. (4) Az intézmény vezetõje a fizetendõ térítési díj összegérõl minden év július 15-ig, illetve február 15-ig értesíti a szolgáltatást igénybe vevõ szülõjét, gondviselõjét. (5) Az intézmény vezetõje a fizetési kötelezettséggel kapcsolatos adatokról tanulónként nyilvántartást vezet. 4. A t é r í t é s i d í j m e g f i z e t é s e (1) A félévre megállapított térítési díjat egy összegben, elõre kell megfizetni. A térítési díj megfizetésére a szolgáltatást igénybevevõ szülõje, illetve gondviselõje köteles. (2) A 2006/2007. tanévben a tandíjak a következõk: 4,5 5,0 jeles Ft/félév 3,5 4,4 jó Ft/félév 2,5 3,4 közepes Ft/félév 2,0 2,4 elégséges Ft/félév 1,0 1,9 elégtelen Ft/félév 5. Z á r ó r e n d e l k e z é s Ez a rendelet kihirdetése napján (2005. november 23-án) lép(ett) hatályba.

9 Kistarcsai Hírlevél 9. Kevesen voltak a közmeghallgatáson Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete november 17-én közmeghallgatást tartott a Csigaházban. A közmeghallgatás intézményét az önkormányzati törvény írja elõ. A képviselõ-testület évente egy alkalommal elõre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselõi közérdekû kérdéseket tehetnek fel, illetve javaslatokkal állhatnak elõ. A törvény a közmeghallgatás intézményével egyenrangú, kétirányú kommunikációt biztosít a választópolgárok és a képviselõ-testület között. A közmeghallgatás maga tulajdonképpen egy rendes képviselõ-testületi ülés. Elszomorító, hogy ez alkalommal nagyon kevesen érdeklõdtek iránta, pedig a város és az önkormányzat eredményes mûködéséhez elengedhetetlen a lakók véleménye. A fórumon a következõ problémacsoportok fogalmazódtak meg, illetve azokra Tóth Szabolcs polgármester és Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az alábbiakat reagálta: A közmeghallgatás idõpontját lakossági igényekhez próbálja igazítani az önkormányzat (az elmúlt alkalmakkor ezért tartották pénteki napon), ennek ellenére kevés állampolgárt érdekelt. Felvetõdött a helyi autóbuszjárat gyakori menetrendváltozása, amelyre éppen a lakossági igényekhez történõ alkalmazkodás miatt került sor ilyen sûrûn. Többen észrevételezték a nem megfelelõ lakossági tájékoztatás problémáját, melynek megoldására a jelenlévõ illetékesek ígéretet tettek, hogy a közeljövõben egy hírlevélben (ezt tarthatja most kezében a Kedves Olvasó) tájékoztatják a lakosságot munkájukról, illetve a közérdekû információkról. A képviselõ-testület beszámolt arról, hogy a lassan mögöttünk hagyott évben járdaépítés folyt Kistarcsa területén, amelynek anyagát az önkormányzat biztosította. Az igények szerint szükség lenne további gyalogjárdák kiépítésére, melyre a költségvetésben kellene forrást biztosítani. Az ígéret szerint a településfejlesztési bizottság és a Polgármesteri Hivatal mûszaki osztálya erre javaslatot is tesz majd a képviselõ-testületnek. Szóba került új játszótér építése is, ám erre nincs anyagi fedezet, csak a jelenlegi játszótér játékainak pótlására, javítására. Az önkormányzati törvény ugyan elõír kötelezõen ellátandó feladatokat ráadásul Kistarcsának vannak emellett egyéb vállalt kötelezettségei is, ám a játszótérépítés nem az. Jelenleg pedig a város még a kötelezõen ellátandó feladatait is csak nehezen tudja elvégezni. Elhangzott, hogy Kistarcsán az ivóvíz mindenhol megfelel a minõségi feltételeknek, mivel a nitrátos, valamint a szennyezõ anyagot tartalmazó kutat teljesen kiiktatták a hálózatból. A Széchenyi és a Kölcsey utca keresztezõdésénél nagy a forgalom, különösen minden hétköznap reggel, iskolakezdéskor, ráadásul mindezt növeli a sok, Kistarcsán csak áthajtó kamion és teherautó. Éppen ezért a megjelentek kérték, hogy legalább a reggeli órákban a gyerekek és szüleik biztonságosabb közlekedését polgárõrök segítsék. Mint megtudtuk, jelzõlámpa elhelyezésére jelentõs költségvonzata miatt sajnos nincs lehetõség. Többen felvetették, hogy az esti órákban sok kóborló kutyával lehet találkozni, mely elsõsorban a felelõtlen tulajdonosok hibája, akik felügyelet nélkül engedik ki házi kedvenceiket az utcára. Ezzel kapcsolatosan elhangzott, hogy a város megszerezte az engedélyt egy altatólövedékes fegyverre, s jelenleg már csak olyan személyt keresnek, aki ennek a kezelésére jogosult. Azt is megtudhatták az érdeklõdõk, hogy a,,tiszta udvar, rendes ház pályázatot már évek óta nem írják ki, mivel csekély volt rá az érdeklõdés. A polgármester úr elõadta, hogy a lakosságot rendszeresen, évente két alkalommal tájékoztatják, egyrészt a parlagfû irtásáról, másrészt az ingatlanok elõtti közterület tisztán tartásáról. Az összeállítást Tomeczné Brancs Katalin igazgatási osztályvezetõ készítette

10 10. Kistarcsai Hírlevél A bûnüldözõk télen sem pihennek Mint azt talán már a kistarcsaiak és a városban közlekedõk is láthatták, a helyi rendõrõrs egy új Skoda Octavia típusú, modern felszereltségû gépkocsival gyarapodott köszönhetõen a rendõrség új gépjármûbeszerzési tenderének. Az új rendõrautóval november végétõl közlekednek a rend õrei. A hivatalos átadásra meghívták az érintett települések polgármestereit is (képünkön Farkas Imre rendõrõrnagy és Tóth Szabolcs polgármester látható), akik elsõk között próbálhatták ki az új gépkocsit. A Kistarcsai Polgárõrség a nagy igény miatt télen is próbál a közterületi járõrözések és a rendezvénybiztosítások mellett minél több idõt áldozni a gyalogosforgalom segítésére az iskolák közelében található átkelõknél, a reggeli iskolásdömping idején. December 6-án a polgárõrök Mikulás-csokival várták a szabályosan közlekedõ kisiskolásokat az egyik forgalmas gyalogátkelõnél. Reméljük, az akció sikeres volt, és a gyerekek nem csak az édesség miatt voltak szabályosak. VIGYÁZAT, BETÖRÕK! Az ünnepek közeledtével ismét eljött a betörésszezon, amelynek az elkövetõkön kívül más nem nagyon örül. Kistarcsán ugrásszerûen nõ a betörések és betörési kísérletek száma, amely nagymértékben a kifigyelésen és a lakók kiszámítható, rendszeres mozgásán alapul. Éppen ezért a Kistarcsai Rendõrõrs és a Kistarcsai Polgárõrség közös közleményben hívja fel a Lakosság figyelmét az alábbiakra: Lakásukat ne hagyják õrizetlenül! Amennyiben ez nem lehetséges, szóljanak szomszédjuknak, hogy elmennek otthonról! Figyeljünk egymás értékeire! Ha elmennek otthonukból, értékeiket ne hagyják szem elõtt! Készpénzt, ékszert ne tartsanak elzáratlanul! Amennyiben módjuk és lehetõségük van rá, alkalmazzanak riasztó berendezést otthonuk védelme érdekében! Ha gyanús eseményt észlelnek lakókörnyezetükben (például: többször cirkáló gépkocsi vagy lassan, nézelõdve sétáló gyanús külsejû személyek), akkor értesítsék a Kistarcsai Rendõrõrsöt hivatali munkaidõben a 06-28/ es, vagy a polgárõrséget bármely napszakban a 06-20/ as telefonszámon, illetve a rendõrségi segélyhívót a 107-es vagy 112-es telefonszámon. Minden kistarcsainak békés karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk! Kistarcsa Rendõrõrs és Polgárõrség

11 Kistarcsai Hírlevél 11. Tel.: 06-28/ Kerepes, Szabadság út 108. (a 30-as fõút mentén) Házhozszállítás: * Kerepesen, Kistarcsán és Szilasligeten INGYENES * Nagytarcsán 200 Ft, de két pizza rendelésétõl INGYENES

12 12. Kistarcsai Hírlevél Érthetetlen rongálások az Egészségházban Nézd a várost, milyen nyugodt. Erõs és arányos. Minden bölcsen a helyén van. A házak, a templomok. S az ember lelkében a békés szándék és méltányosság. Hétköznap van, a nap felkelt, elmúlt a képzelõdés ideje. Az otthon és a munka vár. környékbeli településeken, de kistérségi viszonylatban sem található ilyen egészségügyi intézmény. Nyugodtan kijelenthetjük tehát: büszkék lehetünk! Legalábbis az Egészségházra Ám azokra az eseményekre, amelyek az átadás óta történtek ezzel az új épülettel, már egyáltalán nem. Elõször a nem használt, és a nem ott dolgozók elõl elzárt helyiségekbe mentek be rendelési idõ alatt,,kíváncsiskodók, persze, nem nemes szándékoktól vezérelve. Majd a mellékhelyiségekbõl loptak el különbözõ tárgyakat (WC-ülõkét, WC-papírtartót stb.). Az egyik emeleti mozgássérült mosdóba beköltözött egy hajléktalan, míg a másik illemhelyiség ajtajának elvitték a zárszerkezetét. A bejárathoz vezetõ út melletti padnak az egyik délutánon valaki úgy nekihajtott autóval, hogy az ülõalkalmatosság kiborult a helyérõl és teljes mértékben használhatatlanná vált. Persze, a tettes itt sem vállalta fel kilétét és cselekedetét... Felháborító, hogy még három hónapja sem üzemel az intézmény, de már ennyi rongálást élt meg. Így már talán érthetõ, hogy miért zárják a mosdók ajtajait rendelési idõben. De sokkoló és gyomorforgató látvány fogadta az asszisztenseket az egyik decemberi reggelen is, amikor a második emeleten lévõ váróba léptek: ismeretlen személy felhasította mind a tizenkét darab szék bõr huzatát (jobb alsó képünkön). Ép emberi ésszel fel sem fogható, hogy mi késztethet valakit vagy valakiket arra, hogy egy egészségügyi intézmény berendezéseit akár ilyen módon megrongálják. A hab a tortán, hogy a váróhelyiségek barátságosabbá tétele érdekében kihelyezett virágok is csak fogynak és fogynak Emberek, figyeljünk értékeinkre! Ez az Egészségház a városé, az önöké, a miénk! Ezzel a Márai-idézettel kezdte beszédét Tóth Szabolcs polgármester a szeptember 24-i városavató ünnepségen, amelynek keretében átadták az új Egészségházat. Azok, akik akkor, vagy azóta ellátogattak az intézménybe, mindannyian úgy gondolják: erre már régen szüksége volt Kistarcsának. Az új Egészségházat hamar megszerethették a lakosok, hiszen nem csak a

13 Kistarcsai Hírlevél 13. Fontos információk az új Egészségház szolgáltatásairól Ki ne tudná, hogy szeptember 25-én átadták Kistarcsán, a Batthyány utca 4./C. szám alatt található új Egészségházat?! Az is (köz)ismert, hogy a házi- és gyermekorvosok, valamint a védõnõk, az ügyelet, továbbá a labor is ide tette át székhelyét és itt látja el feladatát. Háziorvosok rendelési ideje: Név rendelés helye hétfõ kedd szerda csütörtök péntek dr. László Lívia I. emelet dr. Hatvani Szabolcs I. emelet dr. Kribusz Edgár II. emelet dr. Sajben László II. emelet Gyermekorvosok rendelési ideje: Név rendelés helye hétfõ kedd szerda csütörtök péntek dr. Víg Katalin földszint dr. Horváth Eszter földszint A védõnõk a földszinten, az ügyelet az I., a labor a II. emeleten található. Az új Egészségház telefonszáma: 06-28/ Ezúton tájékoztatjuk az érdeklõdõket, hogy az Egészségház tetõterében négy helyiség kiadó! Érdeklõdni a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban Tomeczné Brancs Katalinnál lehet. Telefon: 06-28/ , 120-as mellék. FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, HOGY JANUÁR 3-TÓL JANUÁR 20-IG TÜDÕSZÛRÉS LESZ VÁROSUNKBAN! A vizsgálatok idõpontjai napi lebontásban: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: A TÜDÕSZÛRÉS MINDEN 30. ÉLETÉVÉT BETÖL- TÖTT LAKOS RÉSZÉRE KÖTELEZÕ! A vizsgálat alkalmas a tüdõbetegségek idõbeni felismerésére. Ne feledje, panasz nélkül is lehet beteg. A tüdõszûrés helye: A Batthyány utca 4./A. alatt található városgondnokság épülete. A VIZSGÁLATRA HOZZA MAGÁVAL SZEMÉLYI IGA- ZOLVÁNYÁT, TB-KÁRTYÁJÁT, VALAMINT AZ ELÕ- ZÕ ÉVBEN KAPOTT TÜDÕSZÛRÕ-IGAZOLÁST!

14 14. Kistarcsai Hírlevél Kedves Könyvtárjárók! Így, év vége felé mindenki igyekszik mérleget vonni az elmúlt idõszak tevékenységérõl. Nagy örömmel konstatáltam, hogy jelentõsen megnõtt látogatóink, látogatóim olvasási kedve. A Nagy Könyv játékba való bekapcsolódás arra késztette Önöket, hogy minél több könyvet elolvassanak a,,száz legjobb közül is. Részt vettek az íróolvasótalálkozókon, elmesélték benyomásaikat az olvasott mûvekrõl, olykor egymásnak is ajánlottak könyveket nagy örömet okozva ezzel nekem, a könyvtárosnak. Az örömbe azért egy kis üröm is vegyül, mert sok olvasó is bizony többször késve hozza vissza a könyveket, amelyekre más már nagyon vár. Sõt elõfordul, hogy évek óta tartozik valaki, és a felszólítások ellenére sem hozza vissza a kikölcsönzött könyveket. Nem elrettentésül, de remélhetõleg serkentõ hatással idézek az ide vonatkozó törvénybõl:,,ha a kölcsönvevõ a könyvtár által a dokumentum visszaszolgáltatására, illetõleg pótlására, vagy értékének megtérítése vonatkozó igényét legalább kétszeri írásbeli felszólításra nem teljesíti, a követelést polgári peres úton kell érvényesíteni. FELHÍVÁS! Kistarcsa Város Önkormányzata emlékszobát kíván berendezni a volt internálótábor történetébõl. Megkérjük azokat, akiknek tárgyi emlék van a tulajdonában, vagy akár kapcsolataival, tapasztalataival segíteni tudná az emlékszoba kialakítását, vegye fel a kapcsolatot Szilárdi László kulturális szervezõvel. Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban (Kistarcsa, Szabadság út 48). Telefonon: 06-28/ Faxon: 06-28/ en: A karácsonyra való tekintettel január közepéig mindenki büntetlenül visszahozhatja tartozását. Kérem, vegyék figyelembe, hogy a Polgármesteri Hivatal minden évben komoly anyagi áldozatot hoz a könyvtár állományának bõvítése érdekében, ugyanakkor lehetõvé teszi az önök számára, hogy beiratkozási díj nélkül használják a könyvtárat. Hálálják meg azzal, hogy rendben visszahozzák a könyveket! Sok-sok új és régi könyvvel várom továbbra is szeretettel Kedves Olvasóimat. Mindenkinek békés, boldog karácsonyt kívánok! Szabóné Tóth Katalin könyvtáros Nyitva tartás az ünnepek környékén 19. és 30. között csak december 21-én és 28-án (szerdai napokon) 8 és 16 óra között lesz nyitva a könyvtár, míg január 2.-ától újra a szokott idõben várom önöket. Kedves Olvasók! A Városi Mûvelõdési Ház és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat egy állandó helytörténeti kiállítás létrehozása érdekében kéri a lakosság segítségét. Havasi Ferencné lelkes munkájának köszönhetõen már sok anyag összegyûlt, ám korabeli bútorok tekintetében egyelõre még híján van a leendõ tárlat. Aki a témához kapcsolódóan bármit fel tud ajánlani (különösen bútorokat, ugye), kérjük, jelentkezzen Szilárdi Lászlónál a 06-28/ es, vagy Szabóné Tóth Katalinnál a 06-28/ os telefonszámon! Segítségüket elõre is köszönjük!

15 Kistarcsai Hírlevél 15. A Kistarcsai Mûvelõdési Ház tervezett programjai (2006. január február) A Csigaház állandó programjai: Pannónia Néptánc Együttes Minden hétfõn : óvodás gyermekek próbája : általános iskolás gyermekek próbája : hagyományõrzõk próbája Minden kedden : felnõtt csoport próbája Minden szerdán : óvodás gyermekek próbája : általános iskolás gyermekek próbája Jamland (modern tánciskola) Minden kedden és pénteken 16 órától ig. Nõi torna Minden hétfõn és pénteken 19-tõl 20 óráig. Jóga Minden szerdán 19-tõl 20 óráig. Hastánc tanfolyam Minden vasárnap 19-tõl 20 óráig. A Deáktanya elõadásai: Minden csütörtökön 19-tõl 21 óráig a Polgármesteri Hivatal klubtermében A Civil-ház állandó programjai: Minden hétfõn : Mûvészeti Iskola gyermekfoglalkozás Minden kedden : Mûvészeti Iskola balettoktatás Minden csütörtökön : Mûvészeti Iskola táncoktatás Minden pénteken : Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület Baba-mama klub : Vellíciamo Musical Egyesület musicalfoglalkozás : Jutasi Péter Színjátszás fiataloknak Minden szombaton : Mûvészeti Iskola drámaoktatás Havonta egy alkalommal Pannónia Néptánc Együttes Népi táncház A táncház pontos idõpontjával kapcsolatban felvilágosítás a 06-30/ as telefonszámon kérhetõ. Rendezvények a Csigaházban: 31.: szilveszteri bál január 21.: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat farsangi bálja január 22.: a Kistarcsai Kiscsillagok gyermek tehetségkutató-versenye január 28.: Kéknefelejcs Hagyományõrzõ Népdalkör farsangi bálja január 29.: Mûvészeti Iskola bemutatója február 4.: Pannónia Néptánc Együttes farsangi bálja február 9.: Nyugdíjas Farsang február 18.: Kistarcsa Városért Egyesület jótékonysági bálja február 25.: Kistarcsai Kulturális Egyesület farsangi bálja A rendezvényekkel kapcsolatban további információt Szilárdi László kulturális szervezõtõl kérhetnek és kaphatnak a 06-28/ es telefonszámon, vagy a címen.

16 16. Kistarcsai Hírlevél Városi Karácsony Kistarcsán, a Csigaházban, december 17-én, szombaton! Ludas Matyi A MiaManó Színház elõadása Játékos gyermekfoglalkozás Vezeti: Jutasi-Varró Diána Családi táncház A Pannónia Néptánc Egyesület vezetésével Színjáték és moderntánc-bemutató Bemutatkozik a László Attila Mûvészeti Iskola Tombola és játékos gyermekfoglalkozás Délutáni Teaház Akusztikusgitár-koncert Tóthváry György és vendégei Egész nap ajándékkészítés, kézmûvesvásár, zsákbamacska, büfé A kézmûveskedést vezeti: Csomor Anikó (Bergengócia Bt.) és Lesták Mariann A belépés díjtalan! Mindenkit sok-sok szeretettel vár: Kistarcsa Város Önkormányzata és a Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület Kistarcsai Hírlevél Kistarcsa Város Önkormányzatának hírlevele Megjelenik 3800 példányban Kiadja: BEAD Kulturális- és Sportrendezvény-szervezõ, Lebonyolító Szolgáltató Kft. Cím: 2120 Dunakeszi, Bojtorján utca 5.

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Folyószámla-hitelkeret módosítása

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Személyi igazolvány ügyintézés:

Személyi igazolvány ügyintézés: Személyi igazolvány ügyintézés: Elérhetőség 2457 Adony, Rákóczi u. 21. tel: 25/ 504-522 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 11.m. Ügyfélfogadási idő Steiger Beatrix 25/504-522 16.m. Hétfő: 8:00-11:30,

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Micimackó Magánóvoda kérelme

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i ülésére. Sorszám: IV/13.

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i ülésére. Sorszám: IV/13. Tárgy: Házi gyermekorvosok feladat-ellátási szerződéseinek módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető Igazgatási Osztály Véleményező Ügyrendi,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1/h. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Titán Sport

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg:

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg: K I V O N A T Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2015. szeptember 23-án (szerda) 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) megtartott nyílt

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján a korábban a rendelet hatálya alól kivett ügyköröket a megváltozott jogi környezet alapján szűkíteni kell.

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján a korábban a rendelet hatálya alól kivett ügyköröket a megváltozott jogi környezet alapján szűkíteni kell. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. március 6-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető Tárgy: Javaslat az vagyonának

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2014. 1/10 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2014. január 30. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 11-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 89/2015.(XI.11.) Pedagógiai asszisztens álláshely 90/2015.(XI.11.)

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. augusztus 28. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Egyes állami ingatlanok

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. június 26. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Javaslat a Kertvárosi

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 2/2011.jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 3-án megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: OTP helyiséggel kapcsolatos döntés Az előterjesztést készítette: Dodonka Csaba vezető tanácsos

Részletesebben

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása Módosított határozati javaslatok 2011. december 12-i ülésre 2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása A PVB javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XII.16-i ülésen a szolgáltatóval történt egyeztetést

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben