Kistarcsai Hírlevél. Kellemes karácsonyi ünnepeket! Kedves Barátaim! Kistarcsa Város Önkormányzatának hírlevele. Tóth Szabolcs polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kistarcsai Hírlevél. Kellemes karácsonyi ünnepeket! Kedves Barátaim! Kistarcsa Város Önkormányzatának hírlevele. Tóth Szabolcs polgármester"

Átírás

1 Kistarcsai Hírlevél Kistarcsa Város Önkormányzatának hírlevele Kedves Barátaim! Engedjék meg, hogy ebben a meghitt hangulatban köszöntsem Önöket. az év minden napján, minden ember szívét egyformán világítsa meg. Ismét eltelt egy év, mikor is a szeretet és a béke ünnepén, mint polgármester, e sorokon keresztül juttathatom el jókívánságaimat az Önök és családtagjaik számára. Kívánom, hogy ez az ünnep ne csak három napig tartson, hanem a szeretet lángja Engedjék meg, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata és a magam nevében minden kedves városlakónak boldog, békés, eredményekben gazdag ünnepeket kívánjak! Tóth Szabolcs polgármester Kellemes karácsonyi ünnepeket!

2 2. Kistarcsai Hírlevél Szélesítés helyett aluljáró? A Deák Ferenc utcát és a Széchenyi utcát összekötõ HÉV-átjáró továbbfejlesztése tárgyában egyeztetõ tárgyalást és helyszíni szemlét tartottak a BKV Rt. küldöttségének tagjai sorukban Aba Botond vezérigazgatóval és Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatalának illetékesei. A találkozón elhangzott, hogy a jelenlegi helyzet tovább már nem tartható, és ezt a BKV vezetése is belátta. Ismét megtapasztalták, hogy az aluljárón gyalogosan átkelni rendkívül veszélyes. A BKV vezetése a gépkocsi-aluljáró szabványos átépítését a közeljövõben nem tartja elképzelhetõnek, ugyanis nincs meg rá a megfelelõ anyagi fedezete. A közlekedési társaság munkatársai ellenben megvalósíthatónak tartanának egy gyalogos-aluljáró megépítését, melyet álláspontjuk szerint az átjáró mellett, a Gödöllõ felõli oldalon lehetne kialakítani. Mint mondták, ezt a megoldást már reális célkitûzésnek tartanák. Végül az érintett felek megállapodtak abban, hogy a gyalogos-aluljáró kiépítésének elõkészítését és megvalósítását a rövidtávú terveik között szerepeltetik. Közérdekû közlemény! Az utóbbi idõszakban egyre gyakrabban elõforduló szennyvízcsatorna-üzemeltetési problémák miatt Kistarcsa Város Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy a közlemény megjelenésétõl elrendeli minden utcában az illegálisan bekötött ereszcsatorna-kifolyók kiszûrése érdekében az ellenõrzést. Tudniuk kell, hogy településünkön nem egyesített rendszerû csatornahálózat van, mely befogadhatná a szennyvíz mellett a csapadékvizeket is. Kistarcsán a kiépített rendszer kizárólag szennyvizek befogadására és elvezetésére szolgál. Erre lett méretezve, tervezve. A csatornahálózat által összegyûjtött szennyvizek a szennyvízátemelõbe kerülnek, majd innen nyomott vezetéken keresztül jut a budapesti hálózatba. Az átemelõ ezt a megnövekedett vízmennyiséget nem tudja továbbítani, a kapacitása ezt már nem bírja. Bizonyára Önök közül is többen tapasztalták, hogy nagy esõzések alkalmával a szennyvízaknák fedlapjait felemeli a víznyomás az illegálisan (rákötött) bevezetett csapadékvíz nagy mennyisége miatt. A szennyvízaknából ilyen módon a csapadékvízzel felhígult szennyvíz kifolyik az utcára, az árkokba, ezzel elõidézve a fertõzésveszélyt. A csapadékvíz elvezetésére a kiépített árkok szolgálnak. Ezért nagyon fontos, hogy minden lakó az ingatlana elõtti árkot rendszeresen takarítsa, a feliszapolódást szüntesse meg. Ugyanilyen fontos az átereszek tisztántartása is. Mindezeket a 14/2003. (VI. 10.) számú Önkormányzati rendeletünk elõírja. Sajnos sok olyan árok van, mely csak szikkasztó jellegû. Azonban ezeknek az árkoknak is fontos szerepük van abban, hogy tárolókapacitásukkal megelõzzék, vagy mérsékeljék a mély területeken fekvõ házak elöntését. Az utak szélén lévõ padka sok helyen nem teszi lehetõvé a csapadékvíznek az árokba való befolyását, ezt a padkán lévõ földfelesleget le kell nyesni, mert az árok e nélkül nem tudja betölteni a vízgyûjtõ szerepét. Városgondnokságunk vállalja, hogy az útpadkára kitermelt földfelesleget bejelentésük után elszállítja. Telefon: 06-28/ Tájékoztató a téli síkosság-mentesítésrõl Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei télre való felkészülés részeként a lakossági igényeknek megfelelõen idén is biztosít a városgondnokságon keresztül szóróanyagot az ingatlanok elõtt húzódó járdák síkosság-mentesítéséhez. A városgondnokság a lakossági telefonos bejelentések alapján az utcákon, közterületeken kupacokban helyez el sóval kevert homokot. Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló utakat és járdákat a városgondnokság síkosság-mentesíti. Ismételten felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy az ingatlanok elõtti járdaszakaszok síkosságmentesítése az ingatlan-tulajdonosok, használók kötelessége! Kérjük Önöket, hogy saját és lakótársaik, valamint a balesetek elkerülése érdekében a járdáikat tartsák hó-, jég- és latyakmentesen! Azon, elsõsorban idõs, egyedülálló, segítségre szoruló ingatlantulajdonosok részére, akik nem tudják megoldani a téli járdatakarítást, a városgondnokság elsõdleges feladatai után segítséget nyújt, amennyiben ezt jelzik a 06-28/ es telefonszámon. Minden kistarcsai lakosnak balesetmentes közlekedést kívánunk a téli szezonban is! Kistarcsai Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet

3 Kistarcsai Hírlevél Megváltozott a gödöllõi okmányiroda ügyfélfogadási rendje Tisztelt leendõ ügyfeleink! Ezúton (is) értesítjük önöket, hogy a Gödöllõi Városi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Okmányirodájának megváltozott az ügyfélfogadási ideje. A jövõben az alábbi idõpontokban állunk az ügyfelek rendelkezésére: Hétfõnként: Keddenként: Szerdánként: Csütörtökönként: Péntekenként: nincs ügyfélfogadás Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a Gödöllõ Városi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodáján mûködõ Okmányirodán ügyfélhívó (munkairányító és beléptetõ) rendszer mûködik. Az ügyfélhívó rendszer használata során minden ügyintézésre bejelentkezõ polgár sorszámot kap. A sorszám kérésére két módon van lehetõség: 3. Az egyik lehetõség: amikor az ügyfél a hivatalban megjelenik és az ügyintézésre idõpontot kér. Ebben az esetben a hivatal épületében két helyen (a városháza fõbejáratánál és az okmányirodán) elhelyezett érintõs képernyõrõl (,,Totem-készülék ) lehet a sorszámot megkérni az ügyintézés pontos idejének megjelölésével. Az ügyfélhívó rendszer használata során a képernyõt határozott mozdulattal kell megérinteni, a gép csak ez esetben mûködik. A készüléken kiválasztható az intézni kívánt okmánytípus (személyazonosító igazolvány, útlevél, lakcímigazolvány, vezetõi engedély, egyéni vállalkozói igazolvány, forgalmi engedély, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa) és az is, hogy az egyes okmánytípuson belül miért van szükség okmánycserére (például: elveszett, lejárt csere, címváltozás, okmánykiadás, tulajdonosváltozás stb.). Az ügyintézésre idõpontot kínál fel a számítógép, mely idõpont mindig a soron következõ szabad idõpont. Amennyiben az idõpont nem megfelelõ, más idõpont választására is van lehetõség. Ha megtörtént az ügyintézési idõpont kiválasztása, akkor a számítógép kinyomtatja az ügyintézési idõpontot, sorszámot, az ügyintézésre kijelölt ablakot, az okmánytípust és az ügyintézéshez szükséges iratokról szóló tájékoztatót tartalmazó értesítést. A másik lehetõség: amikor az ügyfél telefonon kér idõpontot az okmányügyintézésre. Ebben az esetben az ügyintézõvel telefonon történik az idõpont-egyeztetés az okmányügyintézéshez szükséges tájékoztatás, az ügyintézési idõpont és sorszám megadására. Ilyen esetben az ügyintézésre kijelölt idõpontban kell a hivatalt felkeresni. Az ügyfélhívó rendszer mellett az irodán kijelzõtábla mûködik, melyen fel van tüntetve a hívott ügyfél sorszáma és az ügyintézésre kijelölt ablak. Az ügyintézésre történõ behívást hangjelzés jelzi. Idõpontot az alábbi telefonszámokon lehet kérni: Személyazonosító igazolvány: 06-28/ , 06-28/ ; Útlevél: 06-28/ , 06-28/ ; Lakcímigazolvány: 06-28/ ; Vezetõi engedély: 06-28/ , 06-28/ ; Egyéni vállalkozói igazolvány: 06-28/ ; Gépjármû okmány: 06-28/ , 06-28/ , 06-28/ , 06-28/ ; Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa: 06-28/ Az ügyfelek fogadása most már az ügyfélhívó rendszer által adott sorszám alapján történik. A sorszám kérésére az ügyintézéshez szükség van. Az ügyfélhívó rendszer bevezetését azért tartjuk fontosnak, mert ezzel az ügyfelek várakoztatási idejét csökkenthetjük. Az ügyintézés miatt az okmányirodát a megadott idõpont elõtt pár perccel érdemes felkeresni. Az okmányiroda a Lakosságszolgálati Irodán két helyen is mûködik, ezért tájékoztatom ügyfeleinket az okmányügyintézés elhelyezésérõl is: Személyazonosító igazolvány: okmányiroda (piac felõli bejárat), 6-os és 7-es ablak; Útlevél: okmányiroda (piac felõli bejárat), 4-es és 6-os ablak; Lakcímigazolvány (kizárólag gödöllõi lakcím létesítésére): városháza fõbejárata, ügyféltér, 14-es ablak; Vezetõi engedély: városháza fõbejárata, 13. számú iroda 9-es és 10-es ablak; Egyéni vállalkozói igazolvány: okmányiroda (piac felõli bejárat), 8-as ablak; Gépjármû okmány: okmányiroda (piac felõli bejárat), 1-es, 2-es és 3-as ablak; Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa: városháza fõbejárata, 5. számú iroda, 11-es ablak. Homa Ibolya irodavezetõ Tájékoztató a településen folyamatban lévõ rendezési tervekrõl A település két részére vonatkozóan készül a szabályozási terv. Az egyik a 3-as számú fõút Raktár körút Fenyves utca és a Budapesti közigazgatási határ közötti területen levõ gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató-terület. Itt a gazdasági terület kismértékû bõvítésérõl van szó. A másik terület a Raktár körút 3-as számú fõút Eperjesi utca Fenyves utca által határolt tömb. A területre a hatályos szabályozási tervünk szerint szabályozási terv készítése volt elõírva. A jelenlegi tervezés ennek az elõírásnak tesz eleget. Az elkészített szabályozási tervek a Polgármesteri Hivatal bejárati faliújságán és osztályunkon megtekinthetõk. Mûszaki Osztály

4 4. Kistarcsai Hírlevél Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének lényegesebb döntései 2005 szeptember novemberében Kétmillió forint kátyúzásra felhatalmazta a polgármestert és a jegyzõt a Budapest és Vonzáskörzete Települési Önkormányzatok Társulási Megállapodásának aláírására; módosította Kistarcsa településszerkezeti tervét, több területet építési övezetté, illetõleg lakóövezetté minõsített; A képviselõ-testület az alábbi jelentõsebb döntéseket hozta szeptember 13-i ülésén: forinttal támogatja a Kistarcsai Rendõrõrs gépkocsi-vásárlását; a Kistarcsai Alapszolgáltatási Központ a késõbbiekben fokozatosan át fog költözni a régi orvosi rendelõ épületébe; az orvosoknak meghatározott összegû bérleti díjat kell fizetni az új Egészségház használatáért; csökkentette a fogorvosok bérleti díját; az új Egészségház tetõterében lévõ helyiségeket bérbe adja az intézmény profiljába illõ tevékenységek folytatásához; új pályázatot írt ki az orvosi ügyeleti tevékenység ellátására; az Eperjesi úton nem szünteti meg a,,fekvõrendõröket, mivel azok forgalomlassító hatására a továbbiakban is szükség van; a Csallóköz utcai csapadékvíz-elvezetési munkák elvégzéséhez , a Nyírfa utcaihoz , míg a Vasút utcaihoz forintot biztosít; a kátyúzási munkák elvégzésére összesen forintot biztosít; bérbe adja a Hunyadi utcai, volt Tigáz-irodát; sebességkijelzõ készülék felszerelését kéri a PEMÁK Kht.-tól; forintért elvégezteti a közterületi játszóterek bevizsgálását; Közmûvelõdési Díjra javasolta Kereszti Ferencet, a Kistarcsai Kulturális Egyesület elnökét. Megkezdõdhetnek a tárgyalások a BM-mel A képviselõ-testület az alábbi jelentõsebb döntéseket hozta október 11-i ülésén: a Polgármesteri Hivatal folytatja a tárgyalásokat a Fõvárosi Vízmûvek Rt.-vel a vízhálózat üzemeltetése tárgyában, s egyben felkérte a Fõvárosi Vízmûvek vezérigazgatóját, hogy az ügyben töltsön be vízszolgálati nagyköveti szerepet; elfogadta a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetõjének beszámolóját az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetérõl; elfogadta továbbá a különbözõ önkormányzati bizottságok elnökeinek beszámolóját a bizottsági üléseken történt döntésekrõl; tárgyalta a településen, valamint Kerepesen és Nagytarcsán mûködõ szennyvízcsatorna-hálózatba illegálisan bekötött csapadékvizek által okozott problémákat, és úgy döntött, hogy a csapadékvíz-bekötések tilalmáról és szankcióiról a Polgármesteri Hivatal tájékoztassa a lakosságot, majd ezt követõen induljon el a helyszíni ellenõrzés, továbbá hívja fel Kerepes és Nagytarcsa polgármesteri hivatalának figyelmét, hogy õk is tegyék meg a szükséges intézkedéseket a csapadékvizek szennyvízcsatornába való bevezetésének elkerülése érdekében;

5 Kistarcsai Hírlevél 5. elviekben támogatja a Kistarcsa Góljaiért Alapítvány 50x60 méteres mûfüves futballpálya-létesítési szándékát, de a konkrét döntésre a szennyvíztelep melletti sportterület végleges telekrendezése után tér csak vissza; a településközpontra kiírt ötletpályázat folytatásaként 2006-ban vállalkozók bevonásával a szabályozási tervet készítteti el úgy, hogy az ne terhelje a költségvetést; hozzájárult a gondnokság épületének emeletén található jobb oldali helyiség használatba adásához, melyért a jövõben a Kistarcsa 2000 SE-nek havi 2000 forintot kell fizetni bérleti díjként; felülvizsgáltatja az orvosi ügyeletre kötött szerzõdéseket, s ha szükséges, él az azonnali felmondás jogával; az adatok áttanulmányozása után úgy döntött, hogy a fûtõmû értékesítése érdekében minden elõkészítési munkát elvégeztet; a régi orvosi rendelõ épületének hasznosítására sürgõsséggel árajánlatokat kér be; felhatalmazta Tóth Szabolcs polgármestert és Nagy Tímea jegyzõt az okmányirodai aliroda létrehozására irányuló megállapodások aláírására és Gödöllõ Város Önkormányzatának megkeresésére a megállapodások megkötése érdekében; a szakértõi vélemény alapján elfogadta a Kölcsey Ferenc Általános Iskola pedagógiai programját (pedagógiai program, helyi tanterv 1-4., 5-8.) és helyi tantervét; jóváhagyta a Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet alapító okiratát, s elfogadta annak módosított költségvetését, valamint döntött arról, hogy az intézmény kialakítási és mûködési költségeinek a költségvetési tervezet szerinti Kistarcsa Város Önkormányzatára esõ hányad ötven százalékát átutalja Kerepes Nagyközség Önkormányzatának; a Nevelési Tanácsadó intézményvezetõi személyére tett javaslatot Tóth Szabolcs polgármester véleményezze; egyetértett azzal, hogy a Városi Óvoda megkérje az engedélyt a létszámemelésre az Országos Közoktatási Értékesítési és Vizsgaközponttól; hozzájárul a fejlesztéshez (énektanár felvétele) a Szent István Általános Iskola és Mûvészetoktatási Intézmény zeneiskolai szakfeladat ellátásában; megerõsítette a háziorvosokkal kötendõ helyiségbérleti szerzõdésrõl hozott 435/2005. (IX. 13.) számú határozatát, s úgy döntött, hogy ezt újból eljuttatja a háziorvosokhoz, akik, ha nem írják alá, megteszi velük szemben a megfelelõ lépéseket; nem kíván részt venni a,,szélessávú hálózat önkormányzatok általi kiépítésének támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein címû GVOP pályázaton; döntést hozott arról, hogy a 6/1999. (I. 27.) számú önkormányzati rendelet 29. (4) bekezdése alapján Kistarcsa, Batthyány utca 2./C. szám alatt található Egészségház második emeleti helyiségeinek bérleti díj összegére 800 Ft/nm állásfoglalást tesz; egyben felkérte Nagy Tímea jegyzõt, hogy a bérleti díj összegét állásfoglalása alapján állapítsa meg; felhatalmazta a polgármestert, hogy a Kistarcsa, Batthyány utca 2./C. szám alatt található Egészségház második emeleti helyiségeit a helyben szokásos módon nyilvánosan hirdesse meg, továbbá, hogy a pályázati eljárás lefolytatása után kössön határozott idejû bérleti szerzõdést október 31-ig, csak az Egészségházban elvárható tevékenység lefolytatására; a Vojna Gábor által felajánlott székelykaput a városközpontban, a Hõsök terének elején állítja fel, míg a városkapu és a torjai alpolgármester által felajánlott kopjafa a Városháza kertjében kerül elhelyezésre; elfogadta a temetõ üzemeltetõjének beszámolóját azzal, hogy felhívja a figyelmet a kerítés pótlására, a szemétszállításra és a ravatalozó állagmegóvására; elfogadta az önkormányzati tulajdonban levõ 0241/2. helyrajzi számú ingatlanrész megvételére kínált forintot, s egyben lemondott annak tulajdonjogáról; a központi orvosi ügyeleten levõ kellékek selejtezési bizottságában Malina Ferenc és Kundra László képviselõk vesznek részt; azzal a feltétellel hagyta jóvá a dr. Fabók András ügyvéddel kötött megbízási szerzõdést, hogy az ügyvéd úr a szerzõdés idõtartama alatt nem állhat megbízásban a képviselõ-testület tagjaival; dr. Fabók András ügyvéd vegye fel a kapcsolatot dr. György István Kerepest képviselõ ügyvéddel, és a tárgyalások eredményérõl folyamatosan tájékoztassa a képviselõtestületet; felhatalmazta a polgármestert, hogy a BM tulajdonában levõ Kistarcsa, Deák Ferenc utcában található 1237/5. helyrajzi számú ingatlan megvásárlására vonatkozóan kezdjen tárgyalásokat akár vállalkozói tõke bevonásával is, továbbá, hogy a lefolytatott tárgyalásokról készített beszámolókat terjessze a pénzügyi bizottság elé, a hitellehetõség megvizsgálásával együtt. (Folytatás a 6. oldalon)

6 6. Kistarcsai Hírlevél (Folytatás az 5. oldalról) Pénzügyi egyensúly jellemezte az elsõ kilenc hónapot Napirend elõtti felszólalásokkal vette kezdetét az ülés. Babarczi József, a közmûvelõdési és közoktatási bizottság elnöke az idén tizenharmadik éves születésnapját ünneplõ Pannónia Néptánc Együttes Gödöllõn megtartott születésnapi mûsorát méltatta. Dr. Ilkei Csaba tanácsnok úr beszámolt Kiss Péter kancelláriaminiszterrel folytatott tárgyalásáról, mely a város területén lévõ BM-tábor önkormányzati tulajdonba történõ átadásával volt kapcsolatos. Solymosi Sándor, a sportbizottság elnöke az erdélyi (farkaslakai) árvízkárosultak részére összegyûjtött pénzadomány eljuttatásáról tájékoztatta a képviselõ-testületet (az összeghez az önkormányzat forinttal járult hozzá). Ezek után 39 napirendi pontot tárgyalt a testület, melyet a szakbizottságok már elõzetesen elõkészítettek az elõterjesztések alapján. Elsõként Weisz Judit pénzügyi osztályvezetõ számolt be az önkormányzat évi elsõ kilenc hónapjának pénzügyi helyzetérõl, melyrõl összességében elmondható, hogy a pénzügyi egyensúly volt rá a jellemzõ. Ezt követõen pénzügyi témánál maradva a évi költségvetési koncepció került elfogadásra, melynek Nagy Tímea jegyzõ szerint a fontosabb alapelvei a következõk lettek: gazdálkodást érintõ önkormányzati rendeletek átvizsgálása; mûködési célú hitelek felvételének elkerülése; juttatások egységes kezelése az intézményekben; az ellenõrzés megteremtése. A képviselõ-testület hosszasan vitatta az önkormányzati intézményeket érintõ feladatfinanszírozást, amelynek lényege az lett, hogy egyforma paraméterekkel, egységes finanszírozást vezetett be. Ezen alapokat figyelembe véve a testület végül úgy döntött, hogy az önkormányzat intézményeiben a következõképpen vezeti be a feladatfinanszírozást: az általános iskola 5-8. osztályában 26 fõs létszám legyen meghatározva; július 1-tõl intézményenként egy igazgatóhelyettesi státuszt engedélyez; január 1-tõl iskolánként egy fõ iskolatitkári állást hagy jóvá; az intézményekben a gyermek- és ifjúságvédelmi felelõsnek külön juttatást egységesen biztosít; a Tagóvoda vezetõi órakedvezményét a közoktatási törvénynek megfelelõen határozza meg; megvizsgálja a Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnáziumból és a Kölcsey Ferenc Általános Iskolából kialakítandó tizenkét évfolyamos intézmény létrehozásának lehetõségét. A képviselõ-testület az alábbi jelentõsebb döntéseket hozta november 15-i ülésén: felhatalmazta a polgármestert a W-Sport Kft.-vel kötendõ uszodaüzemeltetési szerzõdés módosítására, vagy új szerzõdés megkötésére; felkérte az önkormányzat jogi képviselõjét, hogy kössön egyezséget a Batthyány utca 2. szám alatti önkormányzati ingatlan bérlõivel, s az értékbecslés után kerüljön sor a pénzbeli megváltás összegének meghatározására; az intézmények bérleti bevételeibõl a költségvetésben legyen elkülönített összeg az állagmegóvó felújítások elvégzésére; készüljön szerzõdés-tervezet a kistarcsai futballpálya március 1-tõl történõ üzemeltetésérõl; a 2004-ben megalapított Kistarcsa Busz Kft.-ben az önkormányzat 51 százalékos tulajdoni hányadának üzletrészét, forintos vételáron a Consalba Rt. (ez a cég néhány hónapig látta el Kistarcsán a tömegközlekedést) megvásárolhatja; elfogadta a helyi tömegközlekedés ellátását végzõ társaság kiválasztásához segítõ pályázat kiírását;

7 Kistarcsai Hírlevél 7. jóváhagyta a évre vonatkozó belsõ ellenõrzési tervet; az önkormányzati törvény szerint pályázatot hirdetett az aljegyzõi állás betöltésére; meghatározta a köztisztviselõk évi munkateljesítmény-értékeléséhez szükséges testületi célokat; megtörtént az új közigazgatási eljárási törvénnyel (KET) kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben az átruházott hatáskörök megerõsítése, illetve újabbak átruházása; felhatalmazta a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a csömöri polgármesterrel az állati eredetû hulladékok közös kezelésérõl és a gyepmesteri feladatok közös ellátásáról; az önkormányzat a BM-tábor területére ingyenes tulajdonba adást kér a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól és Kiss Péter kancelláriaminisztertõl; elfogadta a Szilas-Metál Kft. közérdekû célra történõ kötelezettségvállalását; közmûvelõdési koncepció kidolgozását rendelte el 2006 márciusáig; tíz százalékkal megemelte az önkormányzat tulajdonában lévõ helyiségek bérleti díját január 1-tõl; a jelenlegi gondnokságból január 1-jével részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt hoz létre, amelynek vezetõi álláshelyére pályázatot ír ki; az álláshelyre kiírt pályázatbíráló bizottság tagjai Kedves Károly, Babarczi József és Klacsán Lajos lettek; felkérte Kedves Károly és Klacsán Lajos alpolgármestereket, hogy a háziorvosokkal kötendõ szerzõdés (Egészségház bérleti díja miatt) megszületése érdekében vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Orvosi Kamara jogi képviselõjével; megrendelte a régi orvosi rendelõ alapszolgáltatási központtá való áttervezését, valamint a Polgármesteri Hivatal bõvítés céljára történõ rendeltetésmódosítás-tervezését; egyeztetõ tárgyalás összehívását rendelte el a Szabadság út Dózsa György utca 385. helyrajzi számú út Völgy utca által határolt területen lévõ ingatlantulajdonosok részére, annak érdekében, hogy megismerje a tulajdonosi állásfoglalásokat a terület szabályozási tervének elkészítéséhez; elfogadta az önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérõl szóló beszámolót. Az ülés végén tájékoztatások hangzottak el a következõ témakörökben: * Tóth Szabolcs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az idei évben megszûnt jegyzõi álláshely miatt, a volt jegyzõ közszolgálati jogviszonyának helyreállítása tárgyában korábban benyújtott keresetét visszavonta. * Az új központi orvosi ügyeletre új pályázat kerül kiírásra, amelynek határideje január 30. * A Kerepessel történõ vagyonmegosztással kapcsolatban Tóth Szabolcs polgármester elmondta, hogy a szeptemberi képviselõ-testületi ülésen felhatalmazást kapott az alpolgármesterekkel közösen, hogy tárgyaljon a kerepesi önkormányzat képviselõivel. A két önkormányzat között 1997 óta folyamatban lévõ perben (az átjáró gyerekek ügyében) a bíróság Kistarcsa javára döntött. Kerepes viszontkeresettel élt (Kerepestarcsa idejében szerzett tulajdon miatt), melynek tárgyalása még folyamatban van. Kistarcsa javaslata, hogy a felek állapodjanak meg a vagyonmegosztás elveiben, amelynek fõbb tételei: a jelenlegi földrajzi megosztást a területi elv szentesítse, kisegítõ elvként pedig a lakosságarány szolgáljon (Kistarcsa 54%, Kerepes 46%). Kerepes mondjon le követeléseirõl és a folyamatban lévõ pert szüntessék meg. Kistarcsa továbbra is hajlandó átadni a Villért Rt. részvényeinek ötven százalékát, és lemond az uszoda fenntartásából Kerepesre esõ összegrõl. Mindezek feltétele, hogy Kerepes hozzájárul a Szilasvíz Kft. és az üzemeltetésben lévõ víziközmû vagyonmegosztásához. * Nagy Tímea jegyzõ asszony rövid tájékoztatást adott a Polgármesteri Hivatal átszervezésérõl. * Klacsán Lajos alpolgármester a Fõvárosi Vízmûveknél folytatott tárgyalásáról adott tájékoztatást, miszerint a fõváros felajánlotta városunk részére egészséges ivóvizét. A szolgáltatás átvállalására a Fõvárosi Vízmû szabad kapacitása lévén készen áll.

8 8. Kistarcsai Hírlevél Nem csak a szülõk, de a térítési díjak is tanulásra ösztönzik a nebulókat 18/2005. (XI. 23.) számú önkormányzati rendelet a zeneiskolai térítési díj fizetési kötelezettségrõl. Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 117. (4) és 124. (21) bekezdésének a./ pontjában meghatározott kötelezettsége alapján az alábbi rendeletet alkotta: 1. B e v e z e t õ r e n d e l k e z é s e k (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzat fenntartásában mûködõ Szent István Általános Iskola és Mûvészetoktatási Intézményre. (2) A jelenlegi tanulókra és azokra, akik a 2006/2007. tanévtõl kezdõdõen létesítenek tanulói jogviszonyt. 2. A 1 8 é v e n a l u l i z e n e i s k o l a i t a n u l ó k t é r í t é s i d í j á n a k m é r t é k e (1) A térítési díjak a tanulmányi eredmény alapján kerülnek kiszámításra. 3. A t é r í t é s i d í j m e g á l l a p í t á s a (1) A térítési díjak megfizetésének módját az érintett intézmény vezetõje állapítja meg. (2) Az intézmény vezetõje a térítési díjak összegérõl és a megfizetésének szabályairól az intézményi képzésben résztvevõket a tanévkezdéskor tájékoztatja. (3) Az intézmény vezetõjének a következõ tanévre fizetendõ díjakat tanévenként kell kidolgoznia. (4) Az intézmény vezetõje a fizetendõ térítési díj összegérõl minden év július 15-ig, illetve február 15-ig értesíti a szolgáltatást igénybe vevõ szülõjét, gondviselõjét. (5) Az intézmény vezetõje a fizetési kötelezettséggel kapcsolatos adatokról tanulónként nyilvántartást vezet. 4. A t é r í t é s i d í j m e g f i z e t é s e (1) A félévre megállapított térítési díjat egy összegben, elõre kell megfizetni. A térítési díj megfizetésére a szolgáltatást igénybevevõ szülõje, illetve gondviselõje köteles. (2) A 2006/2007. tanévben a tandíjak a következõk: 4,5 5,0 jeles Ft/félév 3,5 4,4 jó Ft/félév 2,5 3,4 közepes Ft/félév 2,0 2,4 elégséges Ft/félév 1,0 1,9 elégtelen Ft/félév 5. Z á r ó r e n d e l k e z é s Ez a rendelet kihirdetése napján (2005. november 23-án) lép(ett) hatályba.

9 Kistarcsai Hírlevél 9. Kevesen voltak a közmeghallgatáson Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete november 17-én közmeghallgatást tartott a Csigaházban. A közmeghallgatás intézményét az önkormányzati törvény írja elõ. A képviselõ-testület évente egy alkalommal elõre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselõi közérdekû kérdéseket tehetnek fel, illetve javaslatokkal állhatnak elõ. A törvény a közmeghallgatás intézményével egyenrangú, kétirányú kommunikációt biztosít a választópolgárok és a képviselõ-testület között. A közmeghallgatás maga tulajdonképpen egy rendes képviselõ-testületi ülés. Elszomorító, hogy ez alkalommal nagyon kevesen érdeklõdtek iránta, pedig a város és az önkormányzat eredményes mûködéséhez elengedhetetlen a lakók véleménye. A fórumon a következõ problémacsoportok fogalmazódtak meg, illetve azokra Tóth Szabolcs polgármester és Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az alábbiakat reagálta: A közmeghallgatás idõpontját lakossági igényekhez próbálja igazítani az önkormányzat (az elmúlt alkalmakkor ezért tartották pénteki napon), ennek ellenére kevés állampolgárt érdekelt. Felvetõdött a helyi autóbuszjárat gyakori menetrendváltozása, amelyre éppen a lakossági igényekhez történõ alkalmazkodás miatt került sor ilyen sûrûn. Többen észrevételezték a nem megfelelõ lakossági tájékoztatás problémáját, melynek megoldására a jelenlévõ illetékesek ígéretet tettek, hogy a közeljövõben egy hírlevélben (ezt tarthatja most kezében a Kedves Olvasó) tájékoztatják a lakosságot munkájukról, illetve a közérdekû információkról. A képviselõ-testület beszámolt arról, hogy a lassan mögöttünk hagyott évben járdaépítés folyt Kistarcsa területén, amelynek anyagát az önkormányzat biztosította. Az igények szerint szükség lenne további gyalogjárdák kiépítésére, melyre a költségvetésben kellene forrást biztosítani. Az ígéret szerint a településfejlesztési bizottság és a Polgármesteri Hivatal mûszaki osztálya erre javaslatot is tesz majd a képviselõ-testületnek. Szóba került új játszótér építése is, ám erre nincs anyagi fedezet, csak a jelenlegi játszótér játékainak pótlására, javítására. Az önkormányzati törvény ugyan elõír kötelezõen ellátandó feladatokat ráadásul Kistarcsának vannak emellett egyéb vállalt kötelezettségei is, ám a játszótérépítés nem az. Jelenleg pedig a város még a kötelezõen ellátandó feladatait is csak nehezen tudja elvégezni. Elhangzott, hogy Kistarcsán az ivóvíz mindenhol megfelel a minõségi feltételeknek, mivel a nitrátos, valamint a szennyezõ anyagot tartalmazó kutat teljesen kiiktatták a hálózatból. A Széchenyi és a Kölcsey utca keresztezõdésénél nagy a forgalom, különösen minden hétköznap reggel, iskolakezdéskor, ráadásul mindezt növeli a sok, Kistarcsán csak áthajtó kamion és teherautó. Éppen ezért a megjelentek kérték, hogy legalább a reggeli órákban a gyerekek és szüleik biztonságosabb közlekedését polgárõrök segítsék. Mint megtudtuk, jelzõlámpa elhelyezésére jelentõs költségvonzata miatt sajnos nincs lehetõség. Többen felvetették, hogy az esti órákban sok kóborló kutyával lehet találkozni, mely elsõsorban a felelõtlen tulajdonosok hibája, akik felügyelet nélkül engedik ki házi kedvenceiket az utcára. Ezzel kapcsolatosan elhangzott, hogy a város megszerezte az engedélyt egy altatólövedékes fegyverre, s jelenleg már csak olyan személyt keresnek, aki ennek a kezelésére jogosult. Azt is megtudhatták az érdeklõdõk, hogy a,,tiszta udvar, rendes ház pályázatot már évek óta nem írják ki, mivel csekély volt rá az érdeklõdés. A polgármester úr elõadta, hogy a lakosságot rendszeresen, évente két alkalommal tájékoztatják, egyrészt a parlagfû irtásáról, másrészt az ingatlanok elõtti közterület tisztán tartásáról. Az összeállítást Tomeczné Brancs Katalin igazgatási osztályvezetõ készítette

10 10. Kistarcsai Hírlevél A bûnüldözõk télen sem pihennek Mint azt talán már a kistarcsaiak és a városban közlekedõk is láthatták, a helyi rendõrõrs egy új Skoda Octavia típusú, modern felszereltségû gépkocsival gyarapodott köszönhetõen a rendõrség új gépjármûbeszerzési tenderének. Az új rendõrautóval november végétõl közlekednek a rend õrei. A hivatalos átadásra meghívták az érintett települések polgármestereit is (képünkön Farkas Imre rendõrõrnagy és Tóth Szabolcs polgármester látható), akik elsõk között próbálhatták ki az új gépkocsit. A Kistarcsai Polgárõrség a nagy igény miatt télen is próbál a közterületi járõrözések és a rendezvénybiztosítások mellett minél több idõt áldozni a gyalogosforgalom segítésére az iskolák közelében található átkelõknél, a reggeli iskolásdömping idején. December 6-án a polgárõrök Mikulás-csokival várták a szabályosan közlekedõ kisiskolásokat az egyik forgalmas gyalogátkelõnél. Reméljük, az akció sikeres volt, és a gyerekek nem csak az édesség miatt voltak szabályosak. VIGYÁZAT, BETÖRÕK! Az ünnepek közeledtével ismét eljött a betörésszezon, amelynek az elkövetõkön kívül más nem nagyon örül. Kistarcsán ugrásszerûen nõ a betörések és betörési kísérletek száma, amely nagymértékben a kifigyelésen és a lakók kiszámítható, rendszeres mozgásán alapul. Éppen ezért a Kistarcsai Rendõrõrs és a Kistarcsai Polgárõrség közös közleményben hívja fel a Lakosság figyelmét az alábbiakra: Lakásukat ne hagyják õrizetlenül! Amennyiben ez nem lehetséges, szóljanak szomszédjuknak, hogy elmennek otthonról! Figyeljünk egymás értékeire! Ha elmennek otthonukból, értékeiket ne hagyják szem elõtt! Készpénzt, ékszert ne tartsanak elzáratlanul! Amennyiben módjuk és lehetõségük van rá, alkalmazzanak riasztó berendezést otthonuk védelme érdekében! Ha gyanús eseményt észlelnek lakókörnyezetükben (például: többször cirkáló gépkocsi vagy lassan, nézelõdve sétáló gyanús külsejû személyek), akkor értesítsék a Kistarcsai Rendõrõrsöt hivatali munkaidõben a 06-28/ es, vagy a polgárõrséget bármely napszakban a 06-20/ as telefonszámon, illetve a rendõrségi segélyhívót a 107-es vagy 112-es telefonszámon. Minden kistarcsainak békés karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk! Kistarcsa Rendõrõrs és Polgárõrség

11 Kistarcsai Hírlevél 11. Tel.: 06-28/ Kerepes, Szabadság út 108. (a 30-as fõút mentén) Házhozszállítás: * Kerepesen, Kistarcsán és Szilasligeten INGYENES * Nagytarcsán 200 Ft, de két pizza rendelésétõl INGYENES

12 12. Kistarcsai Hírlevél Érthetetlen rongálások az Egészségházban Nézd a várost, milyen nyugodt. Erõs és arányos. Minden bölcsen a helyén van. A házak, a templomok. S az ember lelkében a békés szándék és méltányosság. Hétköznap van, a nap felkelt, elmúlt a képzelõdés ideje. Az otthon és a munka vár. környékbeli településeken, de kistérségi viszonylatban sem található ilyen egészségügyi intézmény. Nyugodtan kijelenthetjük tehát: büszkék lehetünk! Legalábbis az Egészségházra Ám azokra az eseményekre, amelyek az átadás óta történtek ezzel az új épülettel, már egyáltalán nem. Elõször a nem használt, és a nem ott dolgozók elõl elzárt helyiségekbe mentek be rendelési idõ alatt,,kíváncsiskodók, persze, nem nemes szándékoktól vezérelve. Majd a mellékhelyiségekbõl loptak el különbözõ tárgyakat (WC-ülõkét, WC-papírtartót stb.). Az egyik emeleti mozgássérült mosdóba beköltözött egy hajléktalan, míg a másik illemhelyiség ajtajának elvitték a zárszerkezetét. A bejárathoz vezetõ út melletti padnak az egyik délutánon valaki úgy nekihajtott autóval, hogy az ülõalkalmatosság kiborult a helyérõl és teljes mértékben használhatatlanná vált. Persze, a tettes itt sem vállalta fel kilétét és cselekedetét... Felháborító, hogy még három hónapja sem üzemel az intézmény, de már ennyi rongálást élt meg. Így már talán érthetõ, hogy miért zárják a mosdók ajtajait rendelési idõben. De sokkoló és gyomorforgató látvány fogadta az asszisztenseket az egyik decemberi reggelen is, amikor a második emeleten lévõ váróba léptek: ismeretlen személy felhasította mind a tizenkét darab szék bõr huzatát (jobb alsó képünkön). Ép emberi ésszel fel sem fogható, hogy mi késztethet valakit vagy valakiket arra, hogy egy egészségügyi intézmény berendezéseit akár ilyen módon megrongálják. A hab a tortán, hogy a váróhelyiségek barátságosabbá tétele érdekében kihelyezett virágok is csak fogynak és fogynak Emberek, figyeljünk értékeinkre! Ez az Egészségház a városé, az önöké, a miénk! Ezzel a Márai-idézettel kezdte beszédét Tóth Szabolcs polgármester a szeptember 24-i városavató ünnepségen, amelynek keretében átadták az új Egészségházat. Azok, akik akkor, vagy azóta ellátogattak az intézménybe, mindannyian úgy gondolják: erre már régen szüksége volt Kistarcsának. Az új Egészségházat hamar megszerethették a lakosok, hiszen nem csak a

13 Kistarcsai Hírlevél 13. Fontos információk az új Egészségház szolgáltatásairól Ki ne tudná, hogy szeptember 25-én átadták Kistarcsán, a Batthyány utca 4./C. szám alatt található új Egészségházat?! Az is (köz)ismert, hogy a házi- és gyermekorvosok, valamint a védõnõk, az ügyelet, továbbá a labor is ide tette át székhelyét és itt látja el feladatát. Háziorvosok rendelési ideje: Név rendelés helye hétfõ kedd szerda csütörtök péntek dr. László Lívia I. emelet dr. Hatvani Szabolcs I. emelet dr. Kribusz Edgár II. emelet dr. Sajben László II. emelet Gyermekorvosok rendelési ideje: Név rendelés helye hétfõ kedd szerda csütörtök péntek dr. Víg Katalin földszint dr. Horváth Eszter földszint A védõnõk a földszinten, az ügyelet az I., a labor a II. emeleten található. Az új Egészségház telefonszáma: 06-28/ Ezúton tájékoztatjuk az érdeklõdõket, hogy az Egészségház tetõterében négy helyiség kiadó! Érdeklõdni a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban Tomeczné Brancs Katalinnál lehet. Telefon: 06-28/ , 120-as mellék. FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, HOGY JANUÁR 3-TÓL JANUÁR 20-IG TÜDÕSZÛRÉS LESZ VÁROSUNKBAN! A vizsgálatok idõpontjai napi lebontásban: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: A TÜDÕSZÛRÉS MINDEN 30. ÉLETÉVÉT BETÖL- TÖTT LAKOS RÉSZÉRE KÖTELEZÕ! A vizsgálat alkalmas a tüdõbetegségek idõbeni felismerésére. Ne feledje, panasz nélkül is lehet beteg. A tüdõszûrés helye: A Batthyány utca 4./A. alatt található városgondnokság épülete. A VIZSGÁLATRA HOZZA MAGÁVAL SZEMÉLYI IGA- ZOLVÁNYÁT, TB-KÁRTYÁJÁT, VALAMINT AZ ELÕ- ZÕ ÉVBEN KAPOTT TÜDÕSZÛRÕ-IGAZOLÁST!

14 14. Kistarcsai Hírlevél Kedves Könyvtárjárók! Így, év vége felé mindenki igyekszik mérleget vonni az elmúlt idõszak tevékenységérõl. Nagy örömmel konstatáltam, hogy jelentõsen megnõtt látogatóink, látogatóim olvasási kedve. A Nagy Könyv játékba való bekapcsolódás arra késztette Önöket, hogy minél több könyvet elolvassanak a,,száz legjobb közül is. Részt vettek az íróolvasótalálkozókon, elmesélték benyomásaikat az olvasott mûvekrõl, olykor egymásnak is ajánlottak könyveket nagy örömet okozva ezzel nekem, a könyvtárosnak. Az örömbe azért egy kis üröm is vegyül, mert sok olvasó is bizony többször késve hozza vissza a könyveket, amelyekre más már nagyon vár. Sõt elõfordul, hogy évek óta tartozik valaki, és a felszólítások ellenére sem hozza vissza a kikölcsönzött könyveket. Nem elrettentésül, de remélhetõleg serkentõ hatással idézek az ide vonatkozó törvénybõl:,,ha a kölcsönvevõ a könyvtár által a dokumentum visszaszolgáltatására, illetõleg pótlására, vagy értékének megtérítése vonatkozó igényét legalább kétszeri írásbeli felszólításra nem teljesíti, a követelést polgári peres úton kell érvényesíteni. FELHÍVÁS! Kistarcsa Város Önkormányzata emlékszobát kíván berendezni a volt internálótábor történetébõl. Megkérjük azokat, akiknek tárgyi emlék van a tulajdonában, vagy akár kapcsolataival, tapasztalataival segíteni tudná az emlékszoba kialakítását, vegye fel a kapcsolatot Szilárdi László kulturális szervezõvel. Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban (Kistarcsa, Szabadság út 48). Telefonon: 06-28/ Faxon: 06-28/ en: A karácsonyra való tekintettel január közepéig mindenki büntetlenül visszahozhatja tartozását. Kérem, vegyék figyelembe, hogy a Polgármesteri Hivatal minden évben komoly anyagi áldozatot hoz a könyvtár állományának bõvítése érdekében, ugyanakkor lehetõvé teszi az önök számára, hogy beiratkozási díj nélkül használják a könyvtárat. Hálálják meg azzal, hogy rendben visszahozzák a könyveket! Sok-sok új és régi könyvvel várom továbbra is szeretettel Kedves Olvasóimat. Mindenkinek békés, boldog karácsonyt kívánok! Szabóné Tóth Katalin könyvtáros Nyitva tartás az ünnepek környékén 19. és 30. között csak december 21-én és 28-án (szerdai napokon) 8 és 16 óra között lesz nyitva a könyvtár, míg január 2.-ától újra a szokott idõben várom önöket. Kedves Olvasók! A Városi Mûvelõdési Ház és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat egy állandó helytörténeti kiállítás létrehozása érdekében kéri a lakosság segítségét. Havasi Ferencné lelkes munkájának köszönhetõen már sok anyag összegyûlt, ám korabeli bútorok tekintetében egyelõre még híján van a leendõ tárlat. Aki a témához kapcsolódóan bármit fel tud ajánlani (különösen bútorokat, ugye), kérjük, jelentkezzen Szilárdi Lászlónál a 06-28/ es, vagy Szabóné Tóth Katalinnál a 06-28/ os telefonszámon! Segítségüket elõre is köszönjük!

15 Kistarcsai Hírlevél 15. A Kistarcsai Mûvelõdési Ház tervezett programjai (2006. január február) A Csigaház állandó programjai: Pannónia Néptánc Együttes Minden hétfõn : óvodás gyermekek próbája : általános iskolás gyermekek próbája : hagyományõrzõk próbája Minden kedden : felnõtt csoport próbája Minden szerdán : óvodás gyermekek próbája : általános iskolás gyermekek próbája Jamland (modern tánciskola) Minden kedden és pénteken 16 órától ig. Nõi torna Minden hétfõn és pénteken 19-tõl 20 óráig. Jóga Minden szerdán 19-tõl 20 óráig. Hastánc tanfolyam Minden vasárnap 19-tõl 20 óráig. A Deáktanya elõadásai: Minden csütörtökön 19-tõl 21 óráig a Polgármesteri Hivatal klubtermében A Civil-ház állandó programjai: Minden hétfõn : Mûvészeti Iskola gyermekfoglalkozás Minden kedden : Mûvészeti Iskola balettoktatás Minden csütörtökön : Mûvészeti Iskola táncoktatás Minden pénteken : Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület Baba-mama klub : Vellíciamo Musical Egyesület musicalfoglalkozás : Jutasi Péter Színjátszás fiataloknak Minden szombaton : Mûvészeti Iskola drámaoktatás Havonta egy alkalommal Pannónia Néptánc Együttes Népi táncház A táncház pontos idõpontjával kapcsolatban felvilágosítás a 06-30/ as telefonszámon kérhetõ. Rendezvények a Csigaházban: 31.: szilveszteri bál január 21.: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat farsangi bálja január 22.: a Kistarcsai Kiscsillagok gyermek tehetségkutató-versenye január 28.: Kéknefelejcs Hagyományõrzõ Népdalkör farsangi bálja január 29.: Mûvészeti Iskola bemutatója február 4.: Pannónia Néptánc Együttes farsangi bálja február 9.: Nyugdíjas Farsang február 18.: Kistarcsa Városért Egyesület jótékonysági bálja február 25.: Kistarcsai Kulturális Egyesület farsangi bálja A rendezvényekkel kapcsolatban további információt Szilárdi László kulturális szervezõtõl kérhetnek és kaphatnak a 06-28/ es telefonszámon, vagy a címen.

16 16. Kistarcsai Hírlevél Városi Karácsony Kistarcsán, a Csigaházban, december 17-én, szombaton! Ludas Matyi A MiaManó Színház elõadása Játékos gyermekfoglalkozás Vezeti: Jutasi-Varró Diána Családi táncház A Pannónia Néptánc Egyesület vezetésével Színjáték és moderntánc-bemutató Bemutatkozik a László Attila Mûvészeti Iskola Tombola és játékos gyermekfoglalkozás Délutáni Teaház Akusztikusgitár-koncert Tóthváry György és vendégei Egész nap ajándékkészítés, kézmûvesvásár, zsákbamacska, büfé A kézmûveskedést vezeti: Csomor Anikó (Bergengócia Bt.) és Lesták Mariann A belépés díjtalan! Mindenkit sok-sok szeretettel vár: Kistarcsa Város Önkormányzata és a Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület Kistarcsai Hírlevél Kistarcsa Város Önkormányzatának hírlevele Megjelenik 3800 példányban Kiadja: BEAD Kulturális- és Sportrendezvény-szervezõ, Lebonyolító Szolgáltató Kft. Cím: 2120 Dunakeszi, Bojtorján utca 5.

2009. december. Nem félünk a Mikulástól

2009. december. Nem félünk a Mikulástól 2009. december MINDENKI KARÁCSONYA Nem félünk a Mikulástól Kalmárék ingyen sütötték a gesztenyét Volt tennivalója a Mikulásnak Boldog ünnepekképvetiseklõív-táenstület és az önkormányzat! a 2 HIRDETÉS Boldog

Részletesebben

Kistarcsai 2004. április. Hírlevél. A tartalomból: Tájékoztató a Kistarcsai Hírlevél kiadásával kapcsolatban

Kistarcsai 2004. április. Hírlevél. A tartalomból: Tájékoztató a Kistarcsai Hírlevél kiadásával kapcsolatban Kistarcsai Hírlevél Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele Tájékoztató a kiadásával kapcsolatban Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának Képviselõtestülete a 2004. március 9-ei ülésén a kiadásával

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzatának lapja. Elkészült a Komáromi utca aszfaltozása Polgármesteri

Csörög Község Önkormányzatának lapja. Elkészült a Komáromi utca aszfaltozása Polgármesteri Csörögi Hírlevél Csörög Község Önkormányzatának lapja 2015 július Elkészült a Komáromi utca aszfaltozása Polgármesteri közlemény Nem is akárhogy! Autópálya minőségű aszfaltburkolatot kapott Csörög egyik

Részletesebben

Jó ütemben haladnak a tavaly elkezdett beruházások 3. Egyik útpályázatunkon 160 milliót nyertünk 4. Szalagtûzés a Flór Ferenc Középiskolában 13.

Jó ütemben haladnak a tavaly elkezdett beruházások 3. Egyik útpályázatunkon 160 milliót nyertünk 4. Szalagtûzés a Flór Ferenc Középiskolában 13. 2010. 1. szám Jó ütemben haladnak a tavaly elkezdett beruházások 3. Egyik útpályázatunkon 160 milliót nyertünk 4. Egyensúlyba hozták a költségvetési tervezet fõ számait 4. Szalagtûzés a Flór Ferenc Középiskolában

Részletesebben

Pintér Petra 2006. július 19-én született. Anyukája: Szalontai Katalin Apukája: Pintér István

Pintér Petra 2006. július 19-én született. Anyukája: Szalontai Katalin Apukája: Pintér István TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüst- és aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl,

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak. Interjú Csömör országgyűlési dr. Tuzson Bencével

Csömöri Hírmondó. A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak. Interjú Csömör országgyűlési dr. Tuzson Bencével Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak 5. és 10. oldal Interjú Csömör országgyűlési képviselőjével, dr. Tuzson Bencével 8-9. oldal Egy nap a közterületfelügyelővel

Részletesebben

XV. KERÜLET. Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja

XV. KERÜLET. Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja XII. évfolyam 3. szám 003. december 19. XV. KERÜLET Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja Döntés elõtt az egyházak támogatása A tavasszal megalakult - kerületi Egyházi Tanács november végén

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Március 15-ét ünnepeltük. Atlétikai pálya is lesz Csömörön. Az Év Rendőre vigyáz ránk. Költészet és tánc napja áprilisban

Csömöri Hírmondó. Március 15-ét ünnepeltük. Atlétikai pálya is lesz Csömörön. Az Év Rendőre vigyáz ránk. Költészet és tánc napja áprilisban Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Március 15-ét ünnepeltük 15-18. oldal Atlétikai pálya is lesz Csömörön 5. oldal Az Év Rendőre vigyáz ránk 7. oldal Megkezdődtek a bringafesztivál előkészületei

Részletesebben

17. év fo lyam 1. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. január-február

17. év fo lyam 1. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. január-február A VELENCEI 17. év fo lyam 1. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA január-február Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008. december 8-án 15.00 órai kezdettel tartotta következõ soros ülését

Részletesebben

Várossá avatás 6. évfordulója

Várossá avatás 6. évfordulója Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja díszoklevelet kaptak: Várossá avatás 6. évfordulója 2011. 9. szám Fotó: Gacsalyi Ádám Dr. Poór Zsuzsanna A Köz Szolgálatért címet Tanács Józsefné kapta

Részletesebben

Szálloda, Latinkert, Ildikó Virág, Irka-Firka Papírbolt,

Szálloda, Latinkert, Ildikó Virág, Irka-Firka Papírbolt, PIAC, VÉGRE PIAC! Annyiszor beszéltünk róla egymás között és mindig mindenki jónak tartotta, támogatta, szerette volna. December 9.-én elôzetes karácsonyi ajándéknak végre megkaptuk a piacot. Ráadásul

Részletesebben

KISTARCSAI HÍRADÓ. Emlékezés 1848-ra KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA. Az ünnepség a Civil-háznál kezdődött

KISTARCSAI HÍRADÓ. Emlékezés 1848-ra KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA. Az ünnepség a Civil-háznál kezdődött KISTARCSAI HÍRADÓ KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2011. 3. SZÁM Emlékezés 1848-ra Az ünnepség a Civil-háznál kezdődött Megtelt a Csigaház Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Nagycsaládosok Mikulásfalván

Nagycsaládosok Mikulásfalván Kedves Nagykovácsiak! A 2011. év egy igazán nehéz év volt. A világ napról-napra változik körülöttünk, és látni azt, hogy a folyamatok nem feltétlenül jó irányba hatnak. Egész nemzeteket érintô tragédiákat

Részletesebben

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának!

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának! 1394 2008 2008. január XV. évfolyam 1. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL EZ TÖRTÉNT 2007-BEN Hónapról hónapra áttekintettük milyen események történtek az

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ki mit vár, remél, kíván? INGYENES

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ki mit vár, remél, kíván? INGYENES MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XV. évfolyam, 2005. január Ki mit vár, remél, kíván? Cservenák Pál Miklós, polgármester Mezõberény lakossága hozzászokott már ahhoz, hogy beruházások,

Részletesebben

Hazatérés az európai közösségbe

Hazatérés az európai közösségbe XIII. évfolyam 10. szám 2004. május 19. Hazatérés az európai közösségbe Május 1-jei Európai Uniós csatlakozásunk történelmi pillanatát a XV. kerület kétnapos programsorozattal ünnepelte. Április 30-án

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 04. szám 2 A város hírei kistarcsai híradó Isten áldja az édesanyákat! Petőfi Sándor: Egy estém otthon (részlet) De ekkor száz kérdéssel Állott

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Túl az elsõ önálló hangversenyen INGYENES

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Túl az elsõ önálló hangversenyen INGYENES MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap NEKIK IS ADHATJUK! Mint már néhány éve, ezúttal is közöljük azoknak a társadalmi szervezeteknek, egyesületeknek, alapítványoknak a nevét és adószámát,

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Több éves közösségi térés közterület-fejlesztési program készül. Hamarosan elkészül a Béke tér 3. és 6. oldal

Csömöri Hírmondó. Több éves közösségi térés közterület-fejlesztési program készül. Hamarosan elkészül a Béke tér 3. és 6. oldal Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Több éves közösségi térés közterület-fejlesztési program készül 8. oldal Hamarosan elkészül a Béke tér 3. és 6. oldal Karácsonyi készülődés 13-16. oldal Kistérségi

Részletesebben

Egy kistelepülésen hogyan mûködik a Polgármesteri Hivatal? 4. rész

Egy kistelepülésen hogyan mûködik a Polgármesteri Hivatal? 4. rész A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése szerint négy osztályra tagozódik. Rendelkezik Igazgatási, Mûszaki, Pénzügyi Tanács Józsefné és Szervezési mb. vezetõ Osztállyal. Mostani lapszámunkban

Részletesebben

- a csak beutalóval igénybevehető járóbeteg-szakellátást

- a csak beutalóval igénybevehető járóbeteg-szakellátást XVI. évfolyam 4. szám 2007. február 26. Városházi Napló Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja MADARÁSZ KIÁLLÍTÁS A VÁRBAN A 90 éve elhunyt Madarász Viktor emlékére rendeztek kiállítást

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Június 11-én ballagtak az általános iskolások

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Június 11-én ballagtak az általános iskolások Kistarcsai Híradó Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2010. 6. szám Június 11-én ballagtak az általános iskolások Kölcsey Ferenc Általános Iskola Búcsúzik a 8./b osztály Tar Szilárd és Major

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Folytatódnak a közösségi fejlesztések: kerékpártámaszok és ingyenes WiFi a köztereken. Indul a zöldhulladékgyűjtés

Csömöri Hírmondó. Folytatódnak a közösségi fejlesztések: kerékpártámaszok és ingyenes WiFi a köztereken. Indul a zöldhulladékgyűjtés Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Folytatódnak a közösségi fejlesztések: kerékpártámaszok és ingyenes WiFi a köztereken 5. oldal Indul a zöldhulladékgyűjtés 11. oldal Mire ügyeljünk nyáron?

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

Szent István napi ünnepség

Szent István napi ünnepség Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2013. 08. szám Solymosi Sándor és Wittner Mária A fődíjas Kápolna utcai csapat 15 bográcsban főztek az Ifjúság téren (bővebb információ a 12. oldalon)

Részletesebben

Az Év Szociális Dolgozója

Az Év Szociális Dolgozója XIV. évfolyam 10. szám 2008. november 21. A XXIII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA Az Év Szociális Dolgozója A XXIII. kerületben a szociális ellátás, a gyermek- és ifjúságvédelem, a fogyatékos

Részletesebben

Az ősök példamutatása minket is kötelez! március 15-i megemlékezés

Az ősök példamutatása minket is kötelez! március 15-i megemlékezés Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja Ingyenes kiadvány X. évf. 3. szám 2011. március A TARTALOMBÓL... Március 15-i megemlékezés 1. oldal Az ősök példamutatása minket is kötelez! március

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2013/1

POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2013/1 POLGÁRDI HÍREK POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2013/1 Tisztelt Polgárdiak! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. december elejétől új arculattal, interaktívabb tartalommal jelentkezik

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Várossá avatás 7. évfordulója

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Várossá avatás 7. évfordulója Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 09. szám Várossá avatás 7. évfordulója Kistarcsa Város Legidősebb Polgára Blaskovits Aladárné Varró Lajosné a Köz szolgálatáért kitüntetést vehette

Részletesebben

DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Derecskei Hírek XX. évf., II. szám DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 2010. február Választási útmutató 3. oldal 2010. Az összefogás éve 5. oldal A város bálján jártunk 6. oldal Az idén is lesz labor

Részletesebben