XIV. KAKASFŐZŐ VERSENY VÁROSUNKBAN EDZŐTÁBOROZOTT A MAGYAR FÉRFI KÉZILABDA VÁLOGATOTT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIV. KAKASFŐZŐ VERSENY VÁROSUNKBAN EDZŐTÁBOROZOTT A MAGYAR FÉRFI KÉZILABDA VÁLOGATOTT"

Átírás

1 Ára: 150 Ft JÚLIUS 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM XIV. KAKASFŐZŐ VERSENY Július 21-én az Epreskertben újra kitűnő hangulatúra sikerült a hagyományos rendezvény. Képünk az eredményhirdetésen készült a győztes csapatról a főszervezők, az alpolgármester és a zsűri társaságában. Balról: Szanda András, Veres István, Szanda Ádám, Gácsiné Bozsik Magdolna, Wenner-Várkonyi Attila, Szabó Imre, Tukacs Veronika és Erdei László. VÁROSUNKBAN EDZŐTÁBOROZOTT A MAGYAR FÉRFI KÉZILABDA VÁLOGATOTT Kunszentmártonról szóltak a hírek az országos médiában július második hetében. Számunkra sporttörténeti esemény zajlott, városunkban edzőtáborozott a londoni olimpiára készülő magyar férfi kézilabda válogatott. Csapatunk 12-én a Dani Margit Sportcsarnokban Nagy-Britannia ellen lépett pályára, s fergeteges hangulatú mérkőzésen 42:20-ra győzött! A bemelegítés után kérésünkre összeállt a teljes keret egy fotó elkészítésére; másik képünk az ünnepélyes bevonulás pillanatát örökítette meg. Fotók: Vass Zoltán

2 VÁROSUNKBAN EDZŐTÁBOROZOTT A MAGYAR FÉRFI KÉZILABDA VÁLOGATOTT A kunszentmártoni napok emlékére Mocsai Lajosnak emléklapot és ajándékot ad át dr. Czuczi Mihály polgármester és Szánthó Ferenc főszervező A brit válogatott himnuszuk éneklése közben Zsúfolt lelátó, feledhetetlen hangulatú mérkőzés volt Ellenállhatatlan magyar játék, nem bírtak velünk a britek A győzelmet követően köszönet a csapattól a fantasztikus közönségnek a fergeteges szurkolásért Nagy László, a világ legjobb átlövő játékosa dedikál a mérkőzés után Binder Ottó lovasolimpikon síremlékének megkoszorúzása dr. Szabó János szervezésében; mellette Mocsai Lajos szövetségi kapitány, Juhász István a kézilabda szövetség szakmai igazgatója, Ilyés Ferenc csapatkapitány és Szatmári János kapusedző A magyar válogatott mezeinek mosását a Kiss család otthonában vállalta

3 13. szám, július 31. A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL JELENTJÜK Júliusban háromszor is rendkívüli ülést tartott önkormányzatunk képviselő-testülete. Napirend szerint a július 2-i ülésen a Kunszentmártoni kistérség járóbeteg szakellátás komplex fejlesztése tárgyú beruházás pótmunkáira irányuló hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést tárgyalták meg. A július 19-i ülésen a évi költségvetésben szereplő bevétel növelés és kiadás csökkentés lehetőségeinek vizsgálatára létrehozott szakmai munkacsoport munkájáról szóló tájékoztatót, az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót, a évi helyi adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatót tárgyalták meg. A napirenden szerepelt a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ által a TÁMOP /2 kódszámú Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat benyújthatóságáról, a Csatornahálózat bővítése Kunszentmártonon projekthez kapcsolódóan a projektmenedzsment feladatok teljes körű ellátására a FORRÁS-HBF Konzorciummal megkötött megbízási szerződés kiegészítéséről és a KUNSZENTMÁRTONI IPARI PARK Kft. vezető tisztségviselőjének és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról, a vezető tisztségviselő és a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló előterjesztés. Megtárgyalták a Szarvas Kontakt Kft. kérelmét, a KEOP /2F/ azonosító számú, Csatornahálózat bővítése Kunszentmártonon elnevezésű projekt finanszírozásáról és a Magyarországi Volksbank Zrt. megkereséséről szóló előterjesztéseket. A Kunszentmárton Unitrade Kézilabda Klub kérelme kapcsán egy szakmai munkacsoport felállításáról határoztak, mely a városi versenysport helyzetének értékelésére, a városi sport tervezett, szervezeti keretének kialakítására hivatott. Az ülésen szerepelt még a Kunszentmártoni kistérség járóbeteg szakellátás komplex fejlesztése tárgyú beruházással kapcsolatosan a Kunszentmárton Város Önkormányzatának nyertes, ÉAOP /B pályázat kapcsán megvalósuló kivitelezés pótmunka tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlat tárgyalásra bocsáthatóságáról és a Kunszentmárton Város Önkormányzatának nyertes, ÉAOP /B azonosítószámú pályázatának keretében eszközszállítás - telepítéssel, üzembe helyezéssel, minden esetben a kezelőszemélyzet betanításával, próbaüzem lefolytatásával, jótállási kötelezettségvállalással tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadásáról szóló előterjesztés is. A július 26-i ülésen az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás szolgáltatójával kötött szerződés megszüntetéséről, új szolgáltató kiválasztásáról döntöttek, ugyanis Győri Imre nyilatkozott arról, hogy a buszközlekedtetés műszaki és technikai feltételeit a továbbiakban nem tudja biztosítani, ezért kérelmezi méltányossági alapon, közös megegyezéssel az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításra kötött közszolgáltatási szerződés megszüntetését. Ezt figyelembe véve a képviselő-testület úgy döntött, hogy a megkötött közszolgáltatási szerződést augusztus 21-ei hatállyal megszünteti, s augusztus 22-től az új szolgáltató kiválasztására irányuló eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb december 31-ig a korábbi szolgáltatót, a Kunszenti Helyi Közlekedési és Szolgáltató Kft-t bízza meg a szolgáltatás ellátásával. Pál Attila vállalkozó megkereste önkormányzatunkat, hogy augusztus között meg kívánja rendezni a Kunsági Bornapok rendezvényt. A képviselő-testület köszönetét fejezi ki Pál Attilának, hogy e rendezvény megszervezését biztosítja, s a Polgármesteri Hivatal és a Városgondnokság intézményei által segíti a programok sikeres megvalósítását. (A rendezvény plakátját ld. következő oldalunkon a szerk.) -vz- Kunszentmártoni Hír-Lap 3 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kunszentmárton Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 8/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi ingatlan értékesítésére: 5440 Kunszentmárton, Bercsényi utca 25. szám alatti (2732 hrsz-ú), 1690 m 2 térmértékű, általános iskola megnevezésű ingatlanra. Az induló eladási ár: bruttó ,- Ft Az ajánlatok benyújtásának határideje: szeptember óra Az ajánlatok benyújtásának helye: Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. I. emelet,titkárság A beérkezett ajánlatok bontása: szeptember óra A beérkezett ajánlatok elbírálásának határideje: szeptember óra Az ajánlatkérő hiánypótlásra egy alkalommal, teljes körben ad lehetőséget, azonban a hiánypótlás a megajánlott vételárat nem érintheti. A pályázók részére betekintést biztosítunk az ingatlanról készült ingatlanforgami értékbecslő véleménybe. A betekintésre előzetesen, telefonon, (56/ ) egyeztetett időpont alapján szeptember 6. 16:00-ig biztosítunk lehetőséget. Az önkormányzat az ajánlatokat a következő bírálati szempont szerint bírálja el: az összességében legelőnyösebb ajánlati szempont A pályázatok értékelése oly módon történik, hogy a legelőnyösebb pályázat kap 100 pontot az adott részszempont tekintetében, a következő pályázatokat pedig ehhez arányosítja az ajánlatkérő oly módon, hogy a legjobb ajánlathoz viszonyítva ahány %-kal kedvezőtlenebb a vizsgált pályázat, arányosan annyi %-kal kap kevesebb pontot. Részszempont Súly(szorzó)szám 1. az ingatlan illetőség vételára teljes vételár kifizetésének legkorábbi határideje 5 A részszempontok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: pont. Az ajánlatokat zárt borítékban, egy példányban kell benyújtani. A borítékra kérjük írják rá: Határidő előtt tilos felbontani! Pályázat: Kunszentmárton, Bercsényi utca 25. Bővebb információ a Kunszentmárton Város Polgármesteri Hivatalának Pályázatkezelő Irodájától kérhető az 56/ os telefonszámon. Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy az ingatlanban lakó bérlőt jogszabályon alapuló elővásárlási jog illeti meg. A bérlő a pályázat részére történő kézbesítését követő 15 napon belül élhet e jogával. Amennyiben a bérlő nem él elővásárlási jogával, és eredményes a kiírt pályázat, úgy a magyar államot, a nyertes ajánlat alapján megkötendő szerződés szerinti feltételekkel az ingatlan tekintetében szintén elővásárlási jog illeti meg. Az ajánlatkérő fenntartja a jogát az eljárás eredménytelenné nyilvánítására. Kunszentmárton Város Önkormányzata Tisztelt Kunszentmártoni Lakosok! Ha a jövőben segítségükre lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni velem, kérem, személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri Hivatalban munkaidőben, vagy az (56) ös telefonszámon! Boldog István országgyűlési Képviselő

4

5 13. szám, július 31. Az elmúlt időszakban ismét több alkalommal került sor jeles ünnepélyes szertartásra a Polgármesteri Hivatalban, amikor is a honosítási eljárás keretében állampolgársági esküt tettek azok, akik szívükben-lelkükben elkötelezettséget éreztek arra, hogy a magyar állampolgárság felvételével e hivatalos formában is megvallják magyarságukat. Miként az eskütételt fogadó polgármester, alpolgármester minden esetben hangsúlyozta, az állampolgárság felvétele nemcsak a múltnak és múltról szól, a nemzetet nemcsak a közös múlt, hanem ugyanannyira a közös jövő is összetartja. Ennek szellemiségében kell nagy tisztelettel felidéznünk lapunk hasábjain ezen eseményeket, azok tiszteletreméltó szereplőit, akik révén e honosítással a külhonba szakított magyarok évszázados kirekesztettsége szűnik meg, és magyarsághoz tartozásuk ezáltal megkérdőjelezhetetlenné válik, éljenek bár jelenleg itthon vagy külföldön. Állampolgársági esküt tett ünnepélyesen a városunkban élő ukrán állampolgárságú, Kárpátalján, Nagyszőlősön született nagymama, édesanya és leány: Agár Hanna (született Pataki Hanna), Nagy Hanna (született Agár Hanna) és Nagy Hanna. Városunk hivatalát érte az a megtiszteltetés, hogy az erdélyi származási, jelenleg Svédországban élő Csongvai Gábor és felesége Csongvai Ildikó (született Zsigmond Ildikó a városunkban jól ismert Zsigmond Ferenc művész úr testvére) is nálunk tette le az esküt. S dr. Ravai Elek háziorvosunk nővére, Fedurágai Mária (született Ravai Mária), aki jelenleg is Tordán él, szintén a kunszentmártoni Polgármesteri Hivatalt választotta e felemelő esemény színhelyéül. Bodnár József Barna és felesége Bodnár Mónika Gabriella (született Gáll Mónika Gabriella) Erdélyből költöztek városunkba, ahol jelenleg is élnek Ákos Kristóf fiukkal. Isten áldja új magyar állampolgárainkat! -vz- Kunszentmártoni Hír-Lap 5 Állampolgársági eskütételek városházánkon Az eskütételt követően Csongvai Gábor és felesége Csongvai Ildikó Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester és Füzesiné Németh Margit anyakönyvvezető mellett Zsigmond Ferencék (balra) és Torkos Györgyék (jobbra) társaságában Fedurágai Mária mellett balra Füzesiné Németh Margit anyakönyvvezető, dr. Ravai Elek, jobbra dr. Czuczi Mihály polgármester és dr. Hoffmann Zsolt jegyző A Bodnár család Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester és Füzesiné Németh Margit anyakönyvvezető mellett

6 6 Július 21-én az Epreskerti Közösség Veres István tanácsnok, pro urbe-díjas díszpolgárunk és Gácsiné Bozsik Magdolna pro communitate urbis emlékérmes önkormányzati képviselő, elnök asszony vezetésével városunk egyik legaktívabb körzetében immár 14. alkalommal szervezte meg a kakasfőző versenyt. Kunszentmártoni Hír-Lap 13. szám, július 31. XIV. HAGYOMÁNYOS KAKASFŐZŐ VERSENY Dr. Hoffmann Zsolt jegyző jelenlétében aki a Körös Horgászegyesület csapatát is reprezentálta Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester megnyitó köszöntője után a sok bogrács alatt fellobbant a láng, s a csapatok rendkívül jó hangulatban láttak hozzá a pörköltek elkészítéséhez. Megannyi ízletes finomság készült el, s délben míg a leadott tálakból Erdei László mesterszakács, aki zsűri elnökeként és Tukacs Veronika, a cserkeszőlői Thermál Étterem tulajdonosa, aki a különdíjat is felajánlotta, a zsűri tagjaként az étkeket bírálták, minden csapat s a meghívottjaik jóízűen elfogyasztották a mesterműveket. A szervezők ezúttal műsorral is kedveskedetek a résztvevőknek: fellépett a szolnoki Shilla Habybi hastánccsoport és a főzésben is jeleskedő Városi Nőklub néptánc csoportja. A zenéről hagyomány szerint a pro communitate urbis emlékéremmel kitüntettet Kiss István gondoskodott. Az eredményhirdetésen az ítészek mindenkit dicséretben részesítettek, a szervezőktől mindenki ajándékot kapott, a képzeletbeli dobogóra Turai Attila és csapata, Bozsik Lászlóné és csapata, s legkiválóbb szakácsokként ez alkalommal Szandáék csapata léphetett fel! Számukra a vándorserleget Kiss Ferenc, a tavalyi győztes csapat vezetője aki most is különdíjat kapott adta át. A rendezvény szervezői köszönetet mondanak a kiemelt támogatóknak: Búzakalász Agrár Zrt. - Bori János elnök-vezérigazgató, Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester; s a további támogatóknak: Kunszentmártoni Takarékszövetkezet, Talmácsi Cukrászat, Sárközi György, Imrei István, dr. Fazekas Margit önkormányzati képviselők, Katona Józsefné, Vásártéri Közösség, Városi Nőklub, Lunka József kosárfonó, Kóródi Imréné vállalkozó. A sátrak állításában, bontásában, valamint a pakolásban segítettek: Kökény Gyula és Szabó Tamás. Ezúton is szeretnék megköszönni mindenkinek, támogatóknak, segítőknek és a versenyzőknek, akik meghívásukat elfogadták. Továbbá a Körös TV és a Kunszentmártoni Hír-Lap főszerkesztőjének közreműködését, hogy rendezvényünket megtisztelték, és arról hiteles tudósítást adnak. Köszönet önzetlen, fáradtságos munkájukért. Fotók: Gácsiné Bozsik Magdolna, Sinkó Ferencné, Vass Zoltán Galéria a

7 13. szám, július 31. A címben szereplő Ady idézet bár így ez szó szerint nem hangzott el volt az a gondolat, mely ezt az igen jól sikerült találkozót végigkísérte. Az a tény is jelezte ennek az osztálynak az összetartozó erejét, hogy ennyi idő után a végzettek túlnyomó többsége megjelent, s lakodalomnak is beillő mulatságot tartott. Velük szűnt meg az általános iskola Kungyaluban. A hangulatot a Csík-Molnár Duó tette emlékezetessé (Csík József a szolnoki nótaverseny győzteseként húzta társával a talpalávalót). Előkerültek az ilyenkor szokásos családi fényképek. Ezekről az osztály produkciója, tucatnyi gyerek, s 16 unoka mosolygott ránk. Szóba kerültek a tanulóévek emlékei: tanárok tanulók versenyben idézték fel a finom ebéd elfogyasztása közben a máig megtartott, vidám, együtt átélt élményeket: a közös tanárdiák fejelő-meccseket, a szinte családias, az ilyen kisiskolára jellemző viszonyt tanár és diák között. Majd mi is a jövőnek rendezgettük el arcaink vonásait a fényképezőgépek előtt, gondolván az 50. és a többi találkozóra, hogy majd azokon folytassuk párbeszédünket, ki tudja hány esztendeig. Kunszentmártoni Hír-Lap 7 Én iskolám köszönöm most Neked 45 éves általános iskolai találkozó Kungyaluban Emlékeink bugyra lassan kimerült, s a év közötti pedagógusok állóképessége, a hőség iránti ellenálló képessége is végesnek bizonyult, s számukra érthetően kora estére már csak a búcsúnóta maradt. Hazafelé azon meditáltunk, amit egy bölcs így fogalmazott meg: vedd el az emberektől az emlékezés jogát, s kettébe is vágtad őket! A szándék és tökéletes megvalósulása itt Kungyaluban is az elzúgott esztendők ellenére azt bizonyította: mennyire igaz és reánk érvényes ez a bölcsesség. Találkozunk 5 év múlva! Dr. Cseuz Imre Kicsiny Falunk, Kungyalu A valamikor virágzó kisfalunak, szüleinknek, akik felneveltek köszönet, tanárainknak is, akik okítani próbáltak, több-kevesebb sikerrel. Az osztálytalálkozó szervezését sikeresen megoldották az itt lakó diákok, mi pedig ha kellett, segítettünk. Haza mentünk, de ez az egy szó már csak egy osztálytársunk szárára valóság: Monzinger Mihály bácsi és felesége Erzsike néni akik velünk ünnepeltek. Tanárainknak és párjaiknak is köszönet a részvételért, és további jó egészséget kívánunk, hogy öt év múlva is találkozzunk. A Kunszentmártoni Hír-Lap oldalán is szeretnénk megköszönni a szolnoki nótaverseny győztesének: Csík Józsefnek, aki kisfalunkban nevelkedett, csodálatos hangon énekel és azt az egy szót nem bírom és unokaöccsének Csabinak is hogy velünk buliztak azon a délutánon. Köszönet a diáktársaimnak és párjaiknak, hogy ez a csodálatos nap megrendezésre került. Varga Ferencné Kézsmárki Magdolna

8 8 Kunszentmártonban egy nem mindennapi, sporttörténeti esemény szemtanúi lehetettünk július második hetében. A Magyar Kézilabda Szövetség és Szánthó Ferenc a Kunszentmárton UniTrade Kézilabda Sport Klub elnökének, a Városi Sportintézmény korábbi vezetőjének szervezésében, július 10-től négy napig városunkban edzőtáborozott a londoni olimpiára készülő magyar férfi kézilabda válogatott. Mocsai Lajos szövetségi kapitány 21 játékossal és 7 fős technikai stábbal érkezett Kunszentmártonba. A program része volt egy felkészülési edzőmérkőzés is, melyre az olimpiai házigazda, Nagy-Britannia válogatottja kapott meghívást. A magyar csapat Cserkeszőlőben került elszállásolásra, ahonnan naponta kétszer, autóbusszal utaztak be a Dani Margit Sportcsarnokba, ahol zárt kapuk mögött tartották 2 órás edzéseiket. Vendégeink, a magyar férfi kézilabda válogatott: Fazekas Nándor, Mikler Roland, Liszkai Szilveszter, Iváncsik Gergő, Vadkerti Attila, Perez Carlos, Putics Barna, Ilyés Ferenc, Császár Gábor, Lékai Máté, Nagy Kornél, Zubai Szabolcs, Schuch Timuzsin, Szöllősi Szabolcs, Nagy László, Mocsai Tamás, Laluska Balázs, Ancsin Gábor, Harsányi Gergely, Gulyás Péter, Iváncsik Tamás A csapat technikai stábja: Mocsai Lajos szövetségi kapitány, Juhász István edző, Szathmári János kapus edző, Dr. Erdélyi Gábor orvos, Szikra-Mezey Csaba technikai vezető, fizioterepauta, Tímár Csaba masszőr, Ács Ildikó gyógytornász Kunszentmártoni Hír-Lap 13. szám, július 31. VÁROSUNKBAN EDZŐTÁBOROZOTT A MAGYAR FÉRFI KÉZILABDA VÁLOGATOTT EGY FANTASZTIKUS HÉT KRÓNIKÁJA Mocsai Lajos megengedte, hogy a délutáni edzés nyílt legyen, vagyis bárki megtekinthette a Sportcsarnokban a válogatott felkészülését. Erről mindössze 24 órával korábban, a megérkezéskor kaptunk tájékoztatást, de hála az internet közösségi oldalainak, így is közel 300 (!) helyi és vidéki kézilabda rajongónak sikerült erről információt szerezni, testközelből látni a válogatottat. Hogy még emlékezetesebb legyen ez a nap, az edzés végén mindenki lemehetett a játéktérre, ahol a játékosok dedikáltak, valamint közös fényképeket lehetett velük készíteni. A MÉRKŐZÉS NAPJA Az edzőtábor harmadik napja egy délelőtti átmozgató edzéssel kezdődött. A kapitány most is megdolgoztatta a játékosokat, akiken észre sem lehetett venni, hogy pár óra múlva a brit válogatottal fognak játszani. Mindenki nyugodt és jókedvű volt. A szállodába való visszatéréskor viszont már az esti mérkőzésről beszélgettek. Délután három órakor megérkeztek a Sportcsarnok elé az első szurkolók, bár a kapunyitás csak háromnegyed ötkor történt. A rendezvényre való beléptetésnél a bejáratnál kisebb tumultus alakult ki, hiszen a Magyar Kézilabda Szövetség előírásai szerint a nézőtérre nem lehetett műanyag palackot és üveget bevinni (a nagy meleg miatt ezt többen sérelmezték). A két válogatott busza a mérkőzés előtt másfél órával, fél öt után érkezett a lezárt parkolóba. AZ ÉRKEZÉS NAPJA Jómagam, mint a lelkes szervezők egyike, különleges élményben részesülhettem, hiszen az edzőtábor ideje alatt a férfi kézilabda válogatott minden lépését nyomon követhettem. Lássuk, hogy telt a csapat négy napja Kunszentmártonban. A válogatott játékosai július 10-én, kedden 17 óra után, a tervezett érkezéshez képest fél nappal később jöttek városunkba. Mi volt a késés oka? A szlovéniai Roglából egy magaslati edzőtáborból hazatérve, Mocsai Lajos szövetségi kapitány egy kis pihenőt engedélyezett a játékosoknak. Ezt kihasználva, az első kunszentmártoni edzésre mindenki otthonról, saját gépkocsival érkezett. Először Nagy László a világ legjobb kézilabda játékosának sötét autója gurult a Sportcsarnok parkolójába, aki Szegedről jött. Pár perccel később pedig Carlos Perez, az Iváncsik testvérekkel együtt érkezett Veszprémből, majd őket követte Mocsai-kapitány és a többiek autója. Ezeket a pillanatokat egy-két szemfüles helyi rajongó is kihasználta, akik a válogatottra várva sorra gyűjtötték az autogramokat. Mi szervezők is éltünk a lehetőséggel, és az emlékkönyvet, valamint a felkészülési edzőmérkőzésre készített emlékpólókat sorra dedikáltattuk. Ezt követően már a kötelező munka várt a játékosokra, 18 órakor megkezdődött az első edzés. A válogatott még csak ismerkedett a kiváló talajú Sportcsarnokkal, amikor váratlanul megjelentek a Magyar Antidopping Csoport ellenőrei. Mint ismert, az olimpiára nevezett versenyzőknek előre meg kell adni a tartózkodásuk, felkészülésük pontos helyszíneit, hogy bármikor ellenőrizhetőek legyenek, és az olimpiáig legalább három alkalommal kell dopping tesztet végezni a sportolókon. Így most nálunk lepték meg a válogatott játékosait, akiket az edzés végén közel 2 órán keresztül sorra ellenőriztek. ERŐNLÉTI EDZÉS A KUNSZENTI FAHÁZBAN A második nap 10 órakor egy délelőtti edzést tartott Mocsai-kapitány. Mivel Cserkeszőlőben nem állt rendelkezésre a válogatott számára megfelelő konditerem, így a Körös Gym Testépítő Egyesület edzőtermében zajlott az erőnléti edzés. Nagy megtiszteltetés volt ez a helyi testépítőknek, hiszen Nagy Laci, Perez, Császár, Ilyés és a többiek is kipróbálhatták a vidéki erőgépeket. MAGYARORSZÁG NAGY-BRITANNIA: (18-9) Kunszentmárton, 1000 néző, játékvezetők: Baranyi Antal, Szloska Krisztián Magyar góllövők: Iváncsik T. 6, Harsányi G. 5, Putics B. 4, Schuch T. 4, Szöllősi Sz. 4, Császár G. 3, Gulyás P. 3, Iváncsik G. 3, Perez C. 3, Lékai M. 2, Ilyés F. 1, Nagy K. 1, Nagy L. 1, Vadkerti A. 1, Zubai Sz. 1 Nagy-Britannia góllövők: C. Mohr 6, S. Edgar 3, S. Prieto 3, M. Hawkins 2, S. Larsson 2, G. Vincent 2, C. McDermott 1, J. Pearce 1 Eredmény alakulása: I. félidő: 2.p.0-2, 12.p.7-4, 20.p.12-7, 27.p.16-7, II. félidő: 34.p.19-11, 40.p.24-11, 47.p.30-12, 52.p.35-16, 57.p A Dani Margit Sportcsarnokban teltház előtt játszott nem hivatalos barátságos edzőmérkőzést a londoni olimpiára készülő magyar férfi kézilabda válogatott, akik komolyabb megerőltetés nélkül győztek Nagy-Britannia ellen. Mocsai Lajos szövetségi kapitány nem csak a kijelölt 14 plusz 1 utazónak, hanem az eredeti, 21 fős bő keret tagjainak is játéklehetőséget adott. Egyedül Ancsin Gábor hiányzott, aki vállsérülése miatt nem lépett pályára. A szigetországiak Szerbiában edzőtáboroztak, így csak erre a mérkőzésre utaztak Kunszentmártonba. A nemzetközi porondon jelentősebb eredmény nélkül álló britek a házigazda jogán indulhatnak Londonban, a játékosaik svéd, norvég, dán, francia és svájci csapatokban kézilabdáznak, kapitányuk pedig az a szerb Dragan Djukic, aki korábban a Pick Szeged vezetőedzője is volt. A két válogatott a Kunszentmártoni Fúvószenekar indulójára vonult be a pályára, majd a himnuszokat is az ő előadásukban hallhattuk. A szövetségi kapitányok részére dr. Czuczi Mihály polgármester adott át ajándékot, a mérkőzés megvásárolt kezdődobását pedig Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester végezte el. A mérkőzést a britek kezdték jobban, akik ekkor vezettek először és utoljára (0-2). A folytatásban igazi gálamérkőzést játszott a magyar válogatott. 10 perc után teljes sort cserélt Mocsai-kapitány. A magyar csapat folyamatosan növelte előnyét, mely a félidő végére már 9 gól volt (18-9). A második játékrész ismét két vendég góllal kezdődött (18-11), majd negyed óráig (!) csak magyar gólok születtek, zsinórban 12 (30-11). Ekkor már közel 20 góllal vezettünk. A végére a brit csapat teljesen elfáradt, így könnyed edzőpartnerei lettek a magyar válogatottnak.

9 13. szám, július 31. Kunszentmártoni Hír-Lap 9 A játékosoktól származó információk alapján a találkozó így is jó felkészülés volt, hiszen több védekezési és támadási variációt próbálhatott ki a válogatott. A lefújás után a szurkolók bemehettek a pályára, autogramokat kérhettek, fényképeket készíthettek kedvenceikkel. A magyar és brit játékosok örömmel teljesítették a több száz szurkoló kérését. A tombolasorsolásra is ekkor került sor, amire vállalkozóktól, és a Magyar Kézilabda Szövetségtől kaptunk ajándék felajánlásokat. Ezen a napon a Sportcsarnokban újra találkoztunk a Magyar Antidopping Csoport ellenőreivel, akik a mérkőzés után 4 játékost ismét ellenőriztek. önk.képviselő, Sárközi György önk.képviselő, Óberna István, Talmácsi Cukrászat, Kómár József, Győri Szervíz Győri Imre cégvezető, Benke Tibor, Bori János, Hürkecz Ferenc, Szaszkó Pékség, Harmónia ABC, Kollár Attila, Pásztorné Réz Márta, Agro Szerszám Kft, Körös-Pharma Kft Egészségbolt, Mészárosné Garáz Annamária, Lap- Olló Kft, Nívó Holz Kft, Petrás Endre, Pappné Lakó Rozália, Romhányi Dezsőné, Anikó Méteráru, Edit Divat, Dóra Divat, Kanyó Tiborné Erzsike, Mészáros János, Nálhi Mária, Szerényi Jánosné, Tóth Péterné, valamint Cserkeszőlőből Hegedűs Mihály Autószerelő, Verhó Kft, Hajdú Kft, Relax-Cafe, Gyöngyszem Cukrászda, Boros Sándorné Forintos Bolt, Korona Vendéglő, Nádas Vendéglő, Gergely Edit Szépségszalon, Andi Presszó. A BÚCSÚZÁS NAPJA Az edzőtábor negyedik, egyben utolsó napja a pénteki volt. Délelőtt Mocsai Lajosék a felső temetőben megkoszorúzták Binder Ottó lovas olimpikonunk sírját. A Sportcsarnokban pedig a játékosok nyújtó-lazító gyakorlatokat végeztek, majd délután egy átmozgató edzésre került sor. A válogatott ezt követően búcsúzott városunktól, ahol nagyon jól érezték magukat. Távozás előtt az itt használt kézilabdákból 10 darabot a helyi kézilabda csapatnak ajándékoztak. Köszönjük! Mi szervezők, szurkolók, egy fantasztikus élménnyel gazdagodtunk. Megismerhettük azokat a csupaszív embereket, akikre méltán lehetünk büszkék, hiszen nagyszerű sportemberekről van szó. Fotók: Vass Zoltán A magyar válogatottat Benke Zoltán által felajánlott és elkészített ízletes vacsora várta a Sportcsarnokban, a brit csapatot pedig Cserkeszőlőben, svédasztalos vacsorával vendégeltük meg. A rendezvényen a Kunszentmárton UniTrade Kézilabda Sport Klub vezetői, játékosai és családtagjai is segítettek. A hangosítást Balogh Géza biztosította, a műsorközlői feladatokat Szigeti Éva és Szabó Zoltán végezte, a mérkőzésről készült fotókat pedig Vass Zoltán készítette. Külön köszönet nekik, valamint a Sportcsarnok dolgozóinak, a Kunszentmártoni Fúvószenekarnak, a Polgárőrségnek és a Rendőrségnek is. Köszönet illeti támogatóinkat, akik nélkül a rendezvény nem jött volna létre: Makra Tibor ügyvezető UniTrade M&M Kft, dr. Czuczi Mihály polgármester, Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester, Szokolai Lajos polgármester Községi Polgármesteri Hivatal Cserkeszőlő, Nelson Cserke Kft, K&H Bank, Imrei István A kunszentmártoni mérkőzés után két nappal az olimpiai felkészülés újabb állomásaként a Mocsai-csapat már a magyar-szerb határ közelében, Magyarkanizsán játszott hivatalos edzőmérkőzést, ahol az Európa-bajnokság második helyezettjét, a szerb válogatottat is sikerült két vállra fektetni. Egy héttel később pedig Szegeden fogadta a válogatott az Afrika-bajnok Tunéziát. A londoni utazás előtt Dunkerque-ben, a francia válogatottal mérkőzött meg a magyar csapat, ahol a főpróba is kitűnően sikerült. Eredmények: Szerbia-Magyarország (11-13), Magyarország-Tunézia (15-13), Franciaország-Magyarország (14-11). Az olimpián sem lesz könnyű feladata a fiúknak, hiszen július 29-től Dánia, Dél-Korea, Horvátország, Spanyolország és Szerbia ellen kell bizonyítani. A magyar férfi kézilabda válogatottnak és valamennyi magyar sportolónak sok sikert kívánunk a londoni olimpián! HAJRÁ MAGYAROK! Kiss József képgaléria: A sport csodája Kunszentmártonban A Londonban július 27. és augusztus 12-e között megrendezésre kerülő XXX. Nyári Olimpiai Játékokra felkészülés jegyében a világhírű magyar kézilabdaválogatott keret július 10-e és 13-a között városunkban edzőtáborozott. A négy napos itteni felkészülés legfontosabb program pontja a július 12-én este az angol válogatott elleni nemhivatalos mérkőzés volt a Dani Margit sportcsarnokban, amely iránt országszerte nagy érdeklődés nyilvánult meg. A találkozón a nemzetközileg nemigen jegyzett britek meglepetésre jobban kezdtek, de hamarosan kiderült, hogy a két válogatott közel sincsen egy súlycsoportban, olyannyira nem, hogy a nagyiramú mérkőzés lefújása után az angol játékosok közül többen is a parkettán ülve pihentek percekig a küzdőteret ellepő lelkes szurkolók között. A hivatalos versenyprogram szerint a mérkőzés nemhivatalos országok közötti találkozónak minősült ugyan, a tény azonban ettől függetlenül az, hogy Magyarország és Anglia kézilabda válogatottjai itt Kunszentmártonban, a Dani Margit sportcsarnokban találkoztak első alkalommal a sportág történetében, a as magyar győzelemmel végződött, nekünk örökre felejthetetlen mérkőzésen! Ennek a sporttörténelmi győzelemnek köszönhetően városunk neve bekerül a magyar sport évkönyveibe, ugyanakkor pedig megállapíthatjuk, hogy Kunszentmárton 1882-től induló sportéletében ilyen szintű és színvonalú sportesemény még nem került megrendezésre, azaz városunk sportjának történetében ez volt az eddigi legrangosabb olyan esemény, amelyre évtizedek múltán is büszkén tekinthetnek majd a kunszentmártoni sportbarátok. Mindezért a kimagasló sporteseményért, vagyis kézilabdásaink olimpiai felkészülését segítő itteni edzőtáborozás megvalósulásáért, s ennek keretében azért a lehetőségért, hogy a világ jelenlegi legjobb kézilabdázóját, a Barcelonából hazatért Nagy Lászlót Kunszentmártonban köszönthettük, tehát ezért az egyfajta sportdiplomáciai sikerért elsődlegesen Szánthó Ferenc urat, a sportcsarnok első igazgatóját, jelenleg a Kunszentmártoni UniTrade Kézilabda Sport Klub elnökét, a Binder Ottó Olimpiai Baráti Kör tagját illeti elismerő köszönet, kinek kapcsolatai révén mindez létrejöhetett, s aki a Munkatársaival együtt, valamint a sportcsarnok dolgozóinak közreműködésével, kitűnő szervezéssel biztosította kézilabdázóink minden igényt kielégítő, remélhetőleg nagyon sikeres olimpiai felkészülését. E nagyszerű sportesemény másnapján, július 13-án délelőtt, tehát pontosan két héttel az olimpiai játékok megnyitója előtt sor került azonban egy ténylegesen is nemhivatalos programra a felkészülésen túlmenően. Délelőtt 10 órakor Mocsai Lajos, a válogatott szövetségi kapitánya, Juhász István a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai igazgatója, Szatmári János kapusedző, válogatottsági rekorder és Ilyés Ferenc csapatkapitány olimpikon koszorút helyezett el Binder Ottó m.kir. vezérőrnagy, egykori lovasolimpikon síremlékén a Felső temetőben (képünkön). Fotó: Vass Zoltán Az erdélyi szásznak született, de szívében és lelkében magyarrá lett Budapestről kitelepített és városunkban elhalálozott kiváló katona és sportember sírja valójában az egyetlen helyi olimpiai emlékhelyünk, amelynek kegyeletes megkoszorúzása alkalmával Mocsai Lajos úr is kiemelte a Binder Ottóhoz hasonló, példakép erejű személyiségek emléke ápolásának szükségességét, valamint a nemzeti önbecsülés fontosságát, mint olyan érzelmi és tudati alapot és motivációt, amelyre többek között a sikeres sportteljesítmények is épülnek. Ilyenkor olimpia idején pedig különösen. A válogatott keret neves vezetőinek ezen nemes gesztusáért, a Binder Ottó Olimpiai Baráti Kör és minden kunszentmártoni sportbarát nevében ezúton is köszönetet mondunk, s ugyancsak köszönjük Vass Zoltán úr fotódokumentációs tevékenységét és Papp Gergelyné alkalomhoz illő szép koszorúját. Dr. Szabó János Binder Ottó Baráti Kör elnöke

10 10 Kunszentmártoni Hír-Lap 13. szám, július 31. Újra aratóversenyen a csapat VIII. Hármas-kerületi kézi ara tó ver se ny Jász be rény ben Ugye, emlékeznek kedves olvasóink az egy évvel ezelőtti nagy sikerű aratófesztiválra, melyet városunkban rendeztek meg. Arató csapatunk Kardos Elek, Kardos Elekné, Árvai Mártonné, Szántó Imréné és a lelkes küldöttség ezúttal Jászberényben képviselte Kunszentmártont. Smuta Zsolt nagykunkapitány vezetésével július 14-én a VIII. Hármaskerületi kézi ara tó versenyre indult Győri Imre autóbuszán a Városi Nőklub arató és tánccsapata Jászberénybe. A vendéglátók reggelivel és aratópálinkával fogadtak, ami a Lehel kürtjét megformáló kerámiába volt töltve, amivel meg is ajándékoztak bennünket. Az ünnepélyes megnyitón a házigazdák nevében dr. Szabó Tamás polgármester köszöntötte a vendégeket. Jakab István az országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke, mint hajdú üdvözölte a jászokat és kunokat. A megnyitó végén, Tamás Zoltán a Jászberényi Gazdakör elnöke emeritus jászkapitány indította útnak az aratókat a verseny helyszínéül kijelölt búzaföldre, ahová hintón vittek ki bennünket. A lelkes szurkolócsapat, a Szent Márton Lovas Egyesület és a Nőklub szép számú csapata énekkel, Szűcs Miklós és fiai Miklós és Máté zenélve biztattak bennünket. A 18 csapat versenyében ismét helyezéssel és különdíjjal térhettünk haza! Bolla János regnáló jászkapitány rendezvényt záró szavai után a stafétát jelképező vándorgajmó ezúttal Szépe Ferenc kiskunkapitány kezébe került. A 9. hármas-kerületi kézi aratóversenyt ugyanis 2013-ban valamelyik kiskun település rendezi majd. Fotók: Balla Sándor A búzatábla mellett a gabonát és a felsorakozott aratókat, Szántó József címzetes apát, plébános áldotta meg. Egy közös imádság és ének után dr. Budai Gyula a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára mondott üdvözlőbeszédet. Mi külön is megkaptuk plébánosunk, Kövesdy Zsolt atya áldását, s megkezdtük az aratást. Ezúton szeretnénk megköszönni a Benke Tibor elnök vezette Kunszentmártoni Gazdakör, az Imrei István elnök vezette Szent Márton Lovas Egyesület, Smuta Zsolt nagykunkapitány, Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester, dr. Hoffmann Zsolt jegyző, Győri Imre, Oberna István, valamint mindazok támogatását, akik bármilyen módon segítettek bennünket. Nem utolsó sorban Imrei Lászlónak, aki az utazást megszervezte és levezényelte. Köszönjük a lelkes szurkoló csapatnak, hogy velünk tartottak, és csodálatos, jó hangulatú napot töltöttünk el együtt. Köszönettel: az arató csapat A megfogyatkozott szeretett fecskéről A magyar népnek mindig kedvenc madarai voltak a fecskék, azok ma is. Régebben faluhelyen elképzelhetetlen volt olyan udvar, ahol ne lett volna fecske, ez a kedves madár. A falusi ember megbecsülte és szerette ezeket az egész nap repdeső, cikázó, és csiritelő madarakat. Jól tudta, hogy temérdek legyet, szúnyogot pusztítanak el, főleg amikor a kicsinyeit nevelik. Egyes szakirodalom szerint: például a füsti fecske a fióka nevelésekor 1200-at is fordul egy nap egy fecske pár. Egy szezonban (180 nap) egymillió legyet, szúnyogot, apró lepkét fogyaszt el egy fecske, ami 5555, 5 darab naponta. A végzett megfigyeléseim is alátámasztják ezeket az adatokat, a fiókák etetésekor közel ezerszer fordult az élelemmel a fecske pár. Valóban megbecsülendő madár, hiszen segítői az embernek. A múltban, amikor virágzott az állattartás, szükség is volt a légy pusztítására, hiszen az állatok környékén milliószámra termelődött. Ugyancsak szükség volt a szúnyog pusztítására is. Ezért aztán a falusi ember helyet adott ezeknek a nagyszerű madaraknak, hogy tudjanak fészket építeni. Építhették a fészküket: a ház eresze alá, a disznóól eresze alá, a padlásra és az ólba is, ugyanígy a tyúkól és az istálló padlásokra, ereszük alá, de a színbe és a csűrbe is. Sok esetben az épületbe jutás az ablakon vagy az ajtón, egy nyíláson át történhetett, de volt, hogy a falban hagytak nyílást. A fecskék örömmel rakták tucatszámra a fészküket, kihasználva a lehetőséget. A tények mind azt bizonyítják, hogy a magyar ember barátságban élt a fecskékkel, és nem véletlen, hogy sok vers, dal született ezekről a madarakról. A falusi ember arra tanította gyermekeit, többek között az édesanyám is engem, hogy: a fecskét nem szabad bántani, mert az az Isten madara! Aki a fecskét bántja, végtelen bűnt követ el. Az ember és fecske kapcsolatát barátságát bizonyítja jó néhány példa: 1, A mondák a fecskéről - Kicsit a kicsinek, nagyot a többinek, / Vágd pofon, hogy vicsora gyiiiiiik! - A lustálkodó gyermeket költögető hangja így szól (Erdélyben): Icsiri ficsiri ficsirike! / Nyisd ki szemed Rest Billike! 2, A példabeszéd szólás a fecskéről Csacsog, mint a fecske.; Egy fecske tavaszt nem szerez.; Egy fecske nem csinál nyarat.; Elmegy a fecske, marad a túzok.; Hírmondó fecske tavaszt énekel.; Nem jó verébnek fecskével pörlekedni.; Nem sirat egy fecskét egy nyár.; Nyári szállásért meg nem telel veled a fecske.; Fecske elrepül a veréb itt marad. 3, Az időjárást jelző fecskék Ha magasan repülve vadászik, jó idő várható. (füsti fecske); Ha a földön közel repül eső lesz. (füsti fecske); Ha az emberhez közel repül eső lesz.

11 13. szám, július 31. 4, A családi nevek fecskékről Fecske családi név nem ritka, Jászapáti, Besenyszög településen jó néhány akad. 5, A növény nevek fecskéről Vérehulló fecskefű; Fecsketárnics 6, A határnevek fecskéről Fecske-part (olyan partfal, amelyben parti fecskék fészkelnek) Szelevény határában.; Fecske tanya (fontos tájékozódási pont volt) Cserkeszőlő határában. 7, Az év madara a fecske évben az év madara volt. 8, Hangjuk a fecskéknek Azt mondjuk róla, hogy: csiritel, ficserékel, fecseg. Sajnálatos tény az urbanizálódó világunk, a mai civilizáció természetromboló hatása. Az élővilág fajai egyre fogynak, így van ez a fecskékkel is. Tapasztalhatjuk, hogy az elmúlt években egyre kevesebb a fecske, egyre fogynak. Ezzel kapcsolatban szomorú tényeket közölt A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület: Az elmúlt 12 évben a füsti fecskék száma 44%-kal, a molnár fecskék száma 65 %- kal, a parti fecskék száma 30 %- kal csökkent hazánkban. Valóban elszomorító adatok ezek, de sajnos tények is. Talán egy-két évtized múlva ezeket a fecskefajokat már csak képeken fogjuk látni? De mi is az oka ennek a jelenségnek? Szerintem ezeknek, a madaraknak a drasztikus fogyása két okra vezethető vissza: 1; Az egyik a globális éghajlat és időjárás átalakulása, szélsőséges lett világszerte. Európának nagy részén a mérsékelt égöv uralkodott, aminek a jellemzője a négy évszak. Ami azt jelentette, hogy a hideg télből a tavasz átvezetett a meleg nyárba, majd az ősz átvezetett hideg télbe, mindez fokozatosan történt. Ma már a hideg télből pár nap átmenettel megérkezünk a meleg nyárba, és innen ugyanígy megérkezünk a hideg télbe. Nem beszélve a szárazság és a csapadék szélsőségeiről. Itt Közép-Európában az élővilág a mérsékelt égövi viszonyokhoz alakult ki, ami mára felborult. A kialakuló éghajlatunkhoz az élővilágnak is hozzá kell igazodnia, ehhez az átalakuláshoz azonban évszázadokra, évtizedekre lesz szükség. Ennek az éghajlatváltozásnak az ember is elősegítője, hisz gondoljunk az őserdők irtására, az ózonréteg kilyukadására, aminek elősegítője az ember általi gázszennyezés. Az időjárás változás esetenként nagy kárt tesz a fecskének: - a hirtelen lezúduló eső a végtelen fészkeket lemossa, - a fióka nevelés időszakában a drasztikus lehűlés elpusztítja a kicsiket. 2; A másik az emberi tevékenység, közvetlen vagy közvetetten. A mezőgazdaság kemizálása, ami hatással van a biológiai egyensúly felborulásában, nem más ez mint az élelemlánc megbontása. Egyes rovarfajok kipusztulnak, azaz máris hiányzik egy láncszem és kész az ökológiai katasztrófa. A fészek építés ellehetetlenítése, ez a településeken az állattartás drasztikus csökkenésével vagy megszűnésével van összefüggésben. Megszűnt sok helyes az istálló, a sertésól, a tyúkól és egyéb épületek lebontásra kerültek. Ezek potenciális fészkelő helyek voltak. A lakóépületek ereszeit is átalakították, beburkolták a fészkelésre nem alkalmas, vannak helyek, ahol műanyaggal akadályozzák meg a fészeképítést. Az élelem drasztikus csökkenésre, az állattartással a fecskék egyik legfontosabb élelme termelődött, a légy. Természetesen ma is van, de ez már nem lenne elegendő az ezresével élő fecskéknek, mint a múlt időkben. Tudatos, hogy más rovarokkal is táplálkoznak, mint például a szúnyog, bár azonban ez pici tömegű. A fecskéknek a szúnyoggal való táplálkozás temérdek energiát emésztene fel, éppen a pici tömege miatt, főleg a fiókák nevelésekor. Más rovarok csökkenése, vagy eltűnése az erős mérgekkel való permetezés miatt, szintén befolyásolja a fecskék táplálékhoz való jutását. Vissza kell állítani a biológiai egyensúlyt, ha segíteni akarunk a madaraknak. A fészkek megszüntetése szintén csökkenti a fecskék esélyeit, a fennmaradásukat, egyszóval a szaporodásukat. Kunszentmártoni Hír-Lap 11 Leverik a fészküket az eresz alól a megszokott fészekrakó helyükről. Miután már az eresz alatti fészkelésre kicsi az esélyük, új helyet találtak az ablakpárkány és káva főleg emeletes épületeknél. Raknak fészkek erkélyes lagiába, próbálkoznak egyéb helyen is. Sajnálatos, hogy az új fészkelő helyükről is leverik a fészkeket. Kellően üldözik még azt a néhány fecskecsaládot is, amik még ragaszkodnának az ember közelségéhez. Természetesen tisztelet azoknak, akik nem tesznek ilyet, mert szeretik ezeket a madarakat. A vadászat, sajnos vannak országok ahol vadásznak rájuk, főleg vonulásuk idején. Még sajnálatosabb, mikor sportot űznek lelövésükből. A fecskék megfogyatkozásának sok-sok oka és tényezője van, és szinte megállíthatatlannak látszik. Mégis meg kell tenni mindent, ami tőlük telik, hogy megmentsük őket a kipusztulástól. Mentsük meg csivitelő tollas barátainkat, segítsük a fennmaradásukat, úgy hogy: ne verjük le fészküket sehonnan, rakjunk ki műfészkeket, engedjük vissza az eresz alá, hogy ott rakjon fészket, nyissuk meg a padlásokat a fészkeléshez, állítsuk vissza az állattenyésztést a saját élelem ellátásunkért is, készítsünk sarat jól látható helyre a fészek építéséhez, a fészkelésből adódó piszkolás felfogására fecskepelenkát szereljünk fel, huzamosabb esőzéskor, ha módunkban áll etessük a fiókákat csipesszel leforrázott lisztkukaccal, macskák számára készült konzervvel, nyers marhahúst picike falatokkal, keményre főtt tojás falatkákkal. Huzamos esőzéskor az öreg madarakat lapos tálkából etessük: élő lisztkukaccal, picire aprított marhahús darabkákkal, keményre főtt tojás falatokkal. Talán mindezekkel a segítséggel hozzájárulhatunk a megmaradásukhoz és az életük megkönnyítéséhez. Katona Mihály madárkutató Itthagynak a fecskék Hová letteket ti drága szép madarak? Alig látni benneteket a magas ég alatt. Elfogytok, mint az égő gyertyaszál? Bennünket itthagytok, de ez a valóság, Mert részünk van abban, hogy meg kell halnotok. Megfogyatkoztatok, de nem csoda! Az ember leveri fészketek, eresz alul, ablak káváról, Egy karlendítés, és máris lehull fészketek, Egy puffanás, és máris megszűnt a fecskeház. Szívszorító, hogy elpusztulnak utódaid, életet adó tojásaid. Nagyapáink korában, abban a kiegyensúlyozott világban, Ti ezer meg ezer jelenlétetekkel: csiviteléseitekkel csodálatos zenét adtatok, cikázva repültetek a magas ég alatt, a rovarok milliót pusztítottátok, miközben hasítottátok a kék légteret Emberek! Ne tegyük sivárrá környezetünket és ezt a csodálatos légteret! Mentsük meg a kipusztulástól fecskéinket, hisz Szomorú lenne már csak képeslapról látni lényüket. Fogadjuk el hozzánkvaló ragaszkodásukat, barátságukat, Adjuk vissza fészkelőhelyüket, ne bántsuk őket! Ismét hangos és színes lesz megint ez a szép, Isten teremtette égszínkék légterünk, ha itt maradnak mivelünk. Katona Mihály

12 12 Kunszentmártoni Hír-Lap 13. szám, július 31. NYARALÁS PIHENÉS SZABADSÁG Nyár van és ilyenkor tapasztalataink átformálnak minket. Meleg van, jobban esik a hideg sör, mint télen, perzsel a napsütés, és sziesztára csábít az árnyékban. A munkatempónk lassul, a hozzáállásunk változik, másra vágyunk, mint a szürke ősszel és a sötét télen, sőt a reményt hozó tavaszban. Szerelemre sarkallja az ifjakat-véneket, szabadságra vágyik a lélek. Mi is ez a tapasztalat? A pihenés és a szabadság vágya mindenkit eltölt, kit kevésbé, kit jobban. Vannak, akik azt mondják, hogy nem engedhetem meg magamnak, van, aki ezzel is túlzásokba akar esni, és hitelből a bahamai nyaralásra költ. Sokfélék vagyunk. De mi értelme van a nyári semmittevésnek? Persze, hogy semmi értelme. De ha tovább erőltetjük magunkra a megfelelési vágyból fakadó munkakényszert, előbb utóbb belerokkanunk. Ez is tapasztalat. Szabad-e megengedni magunknak azt a luxust, hogy sok-sok pénzt elköltve, valamennyi időt lógatjuk a lábunkat, vagy olyat végzünk, amit egyébként máskor nem szoktunk? A diák dolgozni megy, majd valahol elveri keresetét a vízparton barátokkal. A barátokkal tyúkólat építünk, az új-régi-megújuló szerelmünkkel nyaralni megyünk. A dolgozó számolgatja a szabadságát, hogy minél több időt eltölthessen egyhuzamban házastársával vagy egész családjával. De van olyan is, aki mindezt felesleges kidobásnak tartja, mert (mindent, nem csak a nyaralást) hiábavalóságnak, értelmetlenségnek tartja. Hogyan vélekedjünk a pihenésről? Földi tapasztalataink segítenek ugyan, de helyesen erről (is) a Mindenható segítségével formálhatunk véleményt. Üssétek fel a Szentírás első oldalait és olvassátok el, mit tesz a Teremtő a hatodik nap után. Megteremtette az embert, látta, hogy nem pusztán jó, mint korábban, hanem nagyon jó akit teremtett (Ádám és Éva), és a hatodik nap után, a hetedik napon megpihen. Ha Istenről gondolkodunk, helyes a kérdés, hogy minek? Minek pihen az, aki nem fáradt, minek pihen az, aki állandó és örök, minek pihen az, aki az idő ura? Pontosabban mit jelent az, hogy megpihen? Számomra csodálatos volt rádöbbenni arra, hogy mit is tesz az Úr, amikor megpihen, amikor megáll! Az egész Szentírást áthatja a hetednap öröme. Mit tesz Isten amikor pihen? Hát GYÖNYÖRKÖDIK! Mi mást tenne, mit szemléli az embert, akit szépnek, nagyon jónak alkotott és már ott, a teremtéskor tudja, hogy meg fog halni érte! A hetednap, a szombatnap, amikor az Úr sírban fekszik, műve befejeztével a feltámadás örömére vár. Csend, nyugalom a szenvedés után, a befejezett megváltás nyugalma, erőfeszítés és alázat, a feltámadás, a kezdet, az új élet előtti béke és nyugalom. Isten gyönyörködik, szemlél, vár és szeret. Ha tehát nyaralni megyek, az a célom, hogy megálljak, és éppen úgy, ahogy Ő, szemléljem azokat, akiket szeretek, akik újjászületésében ott voltam és vagyok, és újjászületésemben segítenek, lássam és szemléljem, milyen jó az Úr, hogy szépek és nagyon jók. Észrevenni, hogy Isten ajándékai, újra felfedezni bennük mindazt, amivel megdicsőítenek, újra meglátni, ahogy beteljesítenek, örülni annak, hogy szeretetükkel felszentelnek, és önmaguk ajándékozása által termékennyé teszik az életemet. PLÉBÁNIAI HÍREK Ha messzire megyünk, akkor pedig épp a távolság és a hiány az, ami az otthonmaradottakra irányít bennünket. Hol vannak és kik ők, azt csak a messzeségből láthatjuk, mert aki soha nem megy el otthonról, nem tudja mekkora öröm hazatérni! A távolság nem csak a szeretteinkre irányítja figyelmünket. Ilyenkor kívülről, felülről tudjuk szemlélni mindennapi dolgainkat is, elválik a fontos a jelentéktelentől, s esetleg megszülethetnek egy-egy problémára azok a megoldások is, melyekre a mindennapi malomban nem találunk rá. Egymásra és önmagunkra időt fordítani hatalmas erőfeszítések és anyagi terhek árán is a földi koordináták között teljesen értelmetlen. Hiábavalóság és felesleges. De ha feltekintünk az égre, és megtesszük azt, amit a Teremtőnk, akkor már nem az erőfeszítés és a pénz számít, hanem az, akivel élek, akit szeretek, és akiért vagy aki helyett meg tudok halni. Gyönyörködni egymásban és mindabban, amit alkottunk ez az egyetlen értelme annak, hogy megálljunk, nyaraljunk, pihenjünk és elengedjük és átlépjük mindazt a nehézséget, ami terhel bennünket, meghaljunk abban, ami rossz, és újult, isteni erővel lássunk munkához, a jobb világ felépítéséhez a szabadságunk végén. Az igazi szabadság az, amikor megengedjük magunknak azt a luxust, hogy elismerjük önmagunkat és gyönyörködünk egymásban. Ha úgy vesszük, hogy az öröm és a boldogság ikertestvérek, akkor Isten gyönyörűsége mellé Gönczöl Gizella két gondolata is odafér a boldogságról: Aki kis dolgoknak nem tud örülni, az úgy hal meg, hogy nem volt boldog. Aki állandóan a nagy boldogságra vágyik, az mellett elmegy az élet, amit csak akkor vesz észre, amikor meghal. Szép szabadságot mindenkinek! Kövesdy Zsolt atya ROSZEL NORBERT ATYA ÚJMISÉJE TEMPLOMUNKBAN Fotó: Vass Zoltán Június 16-án szombaton a Szegedi Székesegyházban dr. Kiss-Rigó László püspök áldozópappá szentelte Fabisz Ákos, Köllő Sándor, Roszel Norbert és Száva Szabolcs diakónusokat. Norbert atya, aki a partiumi Szatmári Egyházmegyéből, Mezőteremről származik, többször járt nálunk gyakorlaton szentelése előtt, július 15-én megtisztelte egyházközségünket, újmisét celebrált templomunkban, s a híveket újmisés áldásban részesítette. Kiegészítés Előző számunknak a XIX. Tiszazugi Zenei Fesztiválról szóló tudósításában a kunszentmártoni énekesek felsorolásánál sajnálatos véletlen folytán kimaradt Tompa Lászlóné neve, aki a kórusban a szoprán szólamot erősítette a képen jobbra, tőle balra Romhányi Dezsőné, mögöttük is két kunszenti: Lauriyecz Pálné és Laurinyecz Éva. Ezúton elnézést kérünk a hibáért. (a szerk.)

13 13. szám, július 31. Kunszentmártoni Hír-Lap 13 Labdarúgás Megyei II. osztályban a KuTE! A 2012/2013. évi megyei bajnokságban az I., és a II. osztályban egyaránt felnőtt csapat szerepel majd, és kötelezően U19 csapatot is foglalkoztat. Sőt a megyei I. osztályban U16, 11, 9, 7 (tehát még négy csapat) foglalkoztatása KÖTELEZŐ!!! (U13 ajánlott) Az előző évi megyei I. osztályú bajnokságból a KuTE és Kunhegyes esett ki, a megyei II. osztályból feljutott a két csoport első helyezettje, vagyis Mezőtúr és Nagykörű. A KuTE a megyei I. osztályú bajnokságra nevezett, de a versenykiírások szerint a megyei II. osztályban szerepelhet. A nevezések beérkezése után kiderült, hogy Besenyszög nem nevez a megyei I. osztályba, így ott 15 csapat maradt. Az MLSZ szabályzatai szerint a megyei labdarúgó-igazgatóság feltöltheti 16 csapatra úgy, hogy az üresen maradt helyre vagy a megyei II. osztály legjobb második, vagy a megyei I. osztály legjobb kieső csapata kerülhet be. A döntés szerint Tiszasas, mint a legjobb második helyezett szerepelhet ősztől a megyei I. osztályban. Ehhez azonban 5 utánpótlás csapatot kell működtetnie. Megkezdte a KuTE a felkészülést a megyei II. osztályú bajnokság őszi idényére. Várhatóan Cibakháza, Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Jászfényszaru, Jászkisér, Jászladány, Kunhegyes, Pusztamonostor, Rákóczifalva, Szászberek, Tiszaföldvár, Tiszajenő, Tiszapüspöki, Tiszaszentimre és Zagyvarékas alkothatja a KuTE-val együtt a mezőnyt. Az edzéseket egyelőre Sipos Kornél vezeti, de a napokban Földi Tibor visszatért Ausztriából, várhatóan átveszi a felnőtt csapat irányítását. Az ifjúságiak edzését Gácsi István vezeti régebben évekig a serdülő csapat edzője volt - és igyekszik feltölteni a csapat keretét, megkeresve az elmúlt években eltávozott játékosokat. Az U13 és U13 megyei bajnokság őszi idénye szeptember közepén rajtol, három vagy kettő csoportba osztják be a csapatokat. Az U11, U9, U7 csapatok a Bozsik programban szerepelnek, mely szintén szeptemberben indul. Az átigazolási időszak július 31-ig tart, tanulóknál még szeptemberben is lehetséges az átigazolás. Várhatóan távoznak és érkeznek is játékosok, az egyeztetések lapzártakor még folynak. Pálinkás Ferenc MEGHÍVÓ A KUTE, a Sakkbarátok Köre és a Városi Könyvtár szervezésében a hagyományokat tiszteletben tartva rendezzük meg a Szent István Kupa SAKK Villámtornát, melyre tisztelettel meghívjuk Önöket. A villámtornát 5 kategóriában fogjuk megrendezni a korosztályokba jelentkezők létszámától függően kezdő, haladó, serdülő, ifjúsági és felnőtt kategóriákban. A létszámtól függően vagy körmérkőzéssel vagy svájci rendszerben bonyolítjuk a versenyeket. A villámtorna aug. 26-án, vasárnap délelőtt lesz megtartva. Nevezés a helyszínen, a könyvtár emeleti helyiségében 8 óra 30-tól 9 óráig (nevezés, sorsolás). Sakk villámtorna kezdés 9 órakor. Nevezési díj: kezdőknek, haladóknak nevezési díj nincs, /0-11 éves korig/, serdülőknek 300 Ft, /ált. isk./ 14 éves korig, ifjúságiaknak 300 Ft /középisk. 18 éves korig/, felnőtteknek 500 Ft. A szervezők nevében: Herczeg László, Szabó Imre Meghívó A Burzon Lovasudvar szeretettel meghívja a augusztus 11-én, szombaton 9 órakor kezdődő Amatőr Gyermek Lovasversenyre Helyszín: Kunszentmárton, Érpart u. 31 (közvetlen a 45-ös főút mellett) Versenyrendező: Burzon Attila Verseny ezdete: verseny napján óra Díjlovaglás Ünnepélyes megnyitó óra Nevezési kategóriák: - díjlovaglás - kezdő, kezdő senior kategória - nehéz kategória - nyitott kategória A helyszínen büfé üzemel. Minden érdeklődőt szeretettel vár a Burzon Lovasudvar További információ: Burzon Attila 06-30/ A KuTE felnőtt labdarúgó csapatának jó hangulatban megtartott első edzésén készült csoportképen állnak balról: Légrádi Attila, Gácsi Roland, Sipos Kornél, Somodi Dávid, Pálinkás Ákos. Varga Attila, Rácz János, Mráv Tamás, Pásztor Csaba, guggolnak: Ráfli Imre, Sindel László, Imre Kálmán, Somodi Szabolcs, Pálinkás József, Józsa Tamás Fotó: Szabó Zoltán képgaléria: Négy játékvezetőnk a megyei keretekben! Szolnokon rendezték meg a megyében működő labdarúgó játékvezetők kötelező nyári továbbképzését. Fizikai és szellemi teszteken kellett teljesíteni a szinteket ahhoz, hogy a 2012/2013 évi megyei labdarúgó bajnokságokban működhessenek a játékvezetők, akik nélkül nincs mérkőzés! Előadások, bemutatók, tapasztalatcsere, focibajnokság a Kunság, Jászság, Szolnok I és II és III csapatok között, melyet végül a Kunság nyert meg. Részt vett és előadást tartott Puhl Sándor, aki 4 alkalommal volt a világ legjobbja, és Varga Zsolt a megyei labdarúgó igazgató is. A kunszentmártoniak közül a rutinos Pál Tibor mellett az évek óta működő Kósa Gábor, valamint a múlt évben Kunszentmártonban végzett és az idén már működött Sütő Zsolt és Pálinkás Donát is bekerült a különböző megyei keretekbe. PF.

90. SZÜLETÉSNAP! Zsiros Istvánné Marika néni köszöntéséről a 10. oldalon számolunk be olvasóinknak.

90. SZÜLETÉSNAP! Zsiros Istvánné Marika néni köszöntéséről a 10. oldalon számolunk be olvasóinknak. 2011. AUGUSZTUS 16. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM NAGY SIKERŰ ARATÓFESZTIVÁL Feledhetetlen napot élt meg az a több ezer ember, aki részesévé vált a július 16- án városunkban megrendezett

Részletesebben

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA Ára: 150 Ft 2012. MÁJUS 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA ÚJ TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁKKAL GAZDAGODOTT VÁROSUNK TOUR DE TISZA-TÓ A MŰVÉSZETOKTATÁS ÜNNEPE A 2011/2012.

Részletesebben

2011. MÁJUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM

2011. MÁJUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2011. MÁJUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM ELBALLAGTAK KÖZÉPISKOLÁSAINK Április 30-án vettek búcsút a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola végzősei a diákévektől. A ballagásról

Részletesebben

XVIII. TISZAZUGI ZENEI FESZTIVÁL A TEMPLOMI HANGVERSENY

XVIII. TISZAZUGI ZENEI FESZTIVÁL A TEMPLOMI HANGVERSENY 2011. JÚLIUS 18. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM XVIII. TISZAZUGI ZENEI FESZTIVÁL A TEMPLOMI HANGVERSENY XIII. EPRESKERTI KAKASFŐZŐ VERSENY A GYŐZTES CSAPAT MOLNÁR GÁBOR TELJESÍTETTE

Részletesebben

2010. DECEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM

2010. DECEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM 2010. DECEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM 95. születésnapját ünnepelte Farkas Józsefné Györgyi néni Aranyoklevelet vett át az egyetemen dr. Farkas Elek állatorvos Óriás tüzet

Részletesebben

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 5. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Városi megemlékezés március 15-én Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Március idusa a legzordabb téli napokat megidéző ítéletidővel

Részletesebben

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK 2011. MÁRCIUS 16. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON Országosan egyedülálló tárlat nyílt meg a volt Körös

Részletesebben

ELBÚCSÚZOTT A KÉPVISELŐ- TESTÜLET

ELBÚCSÚZOTT A KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. OKTÓBER 15. XI. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM Szeptember 30-án tartotta utolsó ülését a 2006-2010. közötti ciklusban működött önkormányzati képviselőtestület. A városunkat négy éven át vezető grémiumról az

Részletesebben

több évtizedes kiemelkedő, példamutatóan lelkiismeretes munkájáért. Képünkön a kitüntetett Rózsika (balra), testvére, Piroska társaságában.

több évtizedes kiemelkedő, példamutatóan lelkiismeretes munkájáért. Képünkön a kitüntetett Rózsika (balra), testvére, Piroska társaságában. Ára: 150 Ft 2012. JÚLIUS 18. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM XIX. TISZAZUGI ZENEI FESZTIVÁL Kivételes ajándéka volt a sorsnak, hogy június 30-án ott lehettem a Nagytemplomban a XIX.

Részletesebben

ELBALLAGTAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁSAINK

ELBALLAGTAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁSAINK Ára: 150 Ft 2012. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM BÉRMÁLÁS CSÍK JÁNOSNÉ VÁROSI PEDAGÓGIAI DÍJAT KAPOTT ELBALLAGTAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁSAINK EXTRÉMSPORT Fotók: Vass Zoltán 50

Részletesebben

MEGKEZDŐDÖTT A TANÉV. www.gordiusz95zrt.hu. LÁSZLÓFFY ENDRE az Adjon Isten! I. Karikásostor világbajnokság harmadik helyezettje

MEGKEZDŐDÖTT A TANÉV. www.gordiusz95zrt.hu. LÁSZLÓFFY ENDRE az Adjon Isten! I. Karikásostor világbajnokság harmadik helyezettje Ára: 150 Ft 2012. SZEPTEMBER 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM MEGKEZDŐDÖTT A TANÉV Újra itt a szeptember, megkezdődött az óvoda, az iskola. Hagyományaink szerint címoldalunk színes

Részletesebben

Márton-napi rendezvények

Márton-napi rendezvények Ára: 200 Ft 2014. november XV. Évfolyam, 11. szám Márton-napi rendezvények Szent Mártonra emlékeztünk novemberben. A Márton nap jegyében kiállítások, sportesemények, ünnepségek és megannyi program várta

Részletesebben

SZENT ISTVÁN ÜNNEPE AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE

SZENT ISTVÁN ÜNNEPE AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 2011. AUGUSZTUS 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM SZENT ISTVÁN ÜNNEPE AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE VITÉZ TREMBECZKY ISTVÁN 90 ÉVES FAZEKAS JÁNOS A VÁROS TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJA KITÜNTETETTJE

Részletesebben

ÚJ BEFEKTETŐ AZ IPARI PARKBAN! ALÁÍRTÁK A SZERZŐDÉST

ÚJ BEFEKTETŐ AZ IPARI PARKBAN! ALÁÍRTÁK A SZERZŐDÉST 2011. NOVEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM ÚJ BEFEKTETŐ AZ IPARI PARKBAN! ALÁÍRTÁK A SZERZŐDÉST MEGKEZDŐDÖTT AZ ADVENT A karácsony előtti negyedik vasárnapon elérkezett az ünnepre

Részletesebben

KORSZERŰ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK ISKOLÁINKBAN

KORSZERŰ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK ISKOLÁINKBAN 2011. OKTÓBER 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM AZ 56-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÜNNEPÉN Városunkban október 23-án, a nemzeti ünnepen a művelődési központban rendezte önkormányzatunk

Részletesebben

2011. NOVEMBER 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM

2011. NOVEMBER 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM 2011. NOVEMBER 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM SZENT MÁRTON ÜNNEPÉN Kunszentmárton történetében először három napon át városunkban, templomunkban tisztelhettük Szent Márton ereklyéjét,

Részletesebben

Magyar állampolgár a Brassói Opera művésze 2013. ÁPRILIS 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

Magyar állampolgár a Brassói Opera művésze 2013. ÁPRILIS 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Folyamatos a megújulás a templomban Hosszú böjt Templomunkban, a Szent Márton Templomban az idei évben hosszabb volt a böjt,

Részletesebben

VÁROSI GYERMEKNAP FOGATHAJTÓ VERSENY

VÁROSI GYERMEKNAP FOGATHAJTÓ VERSENY Ára: 150 Ft 2012. JÚNIUS 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM VÁROSI GYERMEKNAP FOGATHAJTÓ VERSENY KÖRÖS-GÁTI FUTÁS TÍZ ÓRÁS OSTORMENET Fotók: Vass Zoltán 10. szám, 2012. június 15.

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN Ára: 150 Ft 2012. OKTÓBER 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN ÁLLATOK VILÁGNAPJA A SZENT ANNA ÓVODÁBAN SÁRKÖZI DÁVID, A SIKERES IFJÚ LOVAS

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓK A HELYTÖRTÉNETI MÚZEUMBAN

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓK A HELYTÖRTÉNETI MÚZEUMBAN 2011. SZEPTEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM SIKERES VÁROSNAP! A XI. Körösi Hal- és Tájjellegű Halételfőző Versenyt a ponty halászlé kategóriában az IRON INVEST csapata nyerte,

Részletesebben

2010. NOVEMBER 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 19.SZÁM

2010. NOVEMBER 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 19.SZÁM 2010. NOVEMBER 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 19.SZÁM Kasza József Pro Urbe Díjas! Hagyományosan a Szent Márton napi ünnepi képviselőtestületi ülésen adták át a városért, a város közösségeiért

Részletesebben

Ballagás az általános iskolában

Ballagás az általános iskolában Ballagás az általános iskolában Ára:150 Ft 2013. július 19. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM Bérmálás és oltárszentelés - 7. oldal 8.a - osztályfőnök: Bíróné Kardos Klára Éjszakai kaland

Részletesebben

Ára: 150 Ft 2012. SZEPTEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM VÁROSNAP

Ára: 150 Ft 2012. SZEPTEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM VÁROSNAP Ára: 150 Ft 2012. SZEPTEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM VÁROSNAP VÁROSNAP A harmadik leginomabb kunszenti halászlét a cigány nemzetiségi önkormányzat elnöke, Mihály József

Részletesebben

ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS

ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS 2012. JANUÁR 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM BÓDI FERENCÉK SIKERE MOSZKVÁBAN ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG JUHÁSZ BÉLÁNÉ ILONKA NÉNI 95 ÉVES HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS

Részletesebben

Utaink állapota térképen. 2013. június 21. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM

Utaink állapota térképen. 2013. június 21. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM Ára:150 Ft 2013. június 21. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM Új csarnokkal bővült az Unitrade M&M Kft. 7. oldal Trianoni megemlékezés és országzászló szentelés 8. oldal A pedagógusokat

Részletesebben

Városunkban is sokan vártak a Mikulásra. Cikkünk a 4. oldalon.

Városunkban is sokan vártak a Mikulásra. Cikkünk a 4. oldalon. 19. szám, 2012. november 28. Kunszentmártoni Hír-Lap 1 Ára: 150 Ft 2012. DECEMBER 20. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Városunkban is sokan vártak a Mikulásra. Cikkünk a 4. oldalon.

Részletesebben

Izzott a fa a bogrács alatt

Izzott a fa a bogrács alatt 2013. május 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM Városi majális és tarhonyafőző verseny Izzott a fa a bogrács alatt Az első májusi napsugarak és a Kunszentmártoni Fúvószenekar ébresztették

Részletesebben

MEGKEZDTE MUNKÁJÁT AZ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

MEGKEZDTE MUNKÁJÁT AZ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. OKTÓBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGKEZDTE MUNKÁJÁT AZ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. október 15-én ünnepélyes keretek között megtartotta alakuló ülését az

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ 150 Ft 2013. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott,

Részletesebben

2012. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM

2012. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2012. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 1848/49 FORRADALMÁRA ÉS SZABADSÁGHARCÁRA EMLÉKEZTÜNK BENYÓ GYÖRGYÖT "ALSÓ-TISZA VIDÉKÉRT EMLÉKÉREMMEL" TÜNTETTÉK KI BALLA MARGIT "PRO

Részletesebben