A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot."

Átírás

1 Ikt.sz.: D.212/12/2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T - ot. A Döntőbizottság a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85., továbbiakban: a Döntőbizottság Elnöke) által a Neumann Nonprofit Kft. (1024 Budapest, Kis Rókus u , képviseli: Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, Morvainé Dr. Laczkó Katalin ügyvéd, 1088 Budapest, Rákóczi út 11. III./1., továbbiakban: ajánlatkérő) Médiamenedzsment rendszer üzemeltetése, szoftver- és informatikai infrastruktúra rendszertámogatása, garancia kiterjesztése, helyszíni javítása december 31-ig tárgyú közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárásban megállapítja, hogy ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 125. (2) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt (1) bekezdés e) pontját. A Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő ajánlattételi felhívását, és a közbeszerzési eljárásában ezt követően meghozott döntéseit. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes megyei/fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet az illetékes bírósághoz címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a közbeszerzési és jogorvoslati eljárás során keletkezett iratok, valamint ajánlatkérő nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg.

2 2 Ajánlatkérő március 19-én tájékoztatta a Döntőbizottságot arról, hogy a rendelkező részben meghatározott tárgyban hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a Kbt (1) bekezdés e) pontja alapján alkalmazandó Kbt (2) bekezdés b) pontjára tekintettel. Ajánlatkérő az eljárásfajta választásaként előadta, hogy a szerződést kizárólagos jogok védelme miatt egy meghatározott szervezet, a Silicon Computers Kft. képes teljesíteni tekintettel arra, hogy a NAVA működésének informatikai támogatását biztosító rendszert a Silicon Computers Kft. tervezte meg, implementálta, üzemelteti és ezáltal birtokolja a szoftver komponensekhez kapcsolódó szerzői jogokat. A beszerzés becsült értéke: Ft. Ajánlatkérő ajánlattételre a Silicon Computers Kft.-t (1118 Budapest, Zólyomi út 23.) hívta fel. Ajánlatkérő tájékoztatásához mellékelte az ajánlattételi felhívást, melynek 2. pontja írta elő a tárgyalásos eljárás Kbt szerinti jogcímét a következők szerint: a szerződést kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet képes teljesíteni tekintettel arra, hogy a NAVA működésének informatikai támogatását biztosító rendszert a Silicon Computers Kft. tervezte meg, implementálta, üzemelteti és ezáltal birtokolja a szoftver komponensekhez kapcsolódó szerzői jogokat, így a szerződést kizárólag a Silicon Computers Kft. képes teljesíteni. A 4. pontja határozta meg a közbeszerzés tárgyát: Médiamenedzsment rendszer üzemeltetése, szoftver- és informatikai infrastruktúra rendszertámogatása, garancia kiterjesztése, helyszíni javítása december 31-ig, a dokumentációban részletezettek szerint. CPV: Rendszertámogatási szolgáltatások A többváltozatú, valamint részajánlattétel lehetősége nem volt biztosított. A felhívás 10. pontjában a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kiválasztását jelölte meg bírálati szempontként ajánlatkérő. Az ajánlattételi felhívás 11. pontja rendelkezett a kizáró okokról, a 12. pontja határozta meg a pénzügyi és gazdasági alkalmasság követelményeit, írta elő az ajánlattevőkkel szemben támasztott műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság követelményeit az alábbiak szerint.

3 3 Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek körében az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az alábbiak szerint kell igazolni: P 1. az utolsó lezárt üzleti év teljes (ÁFA nélkül számított) árbevételéről szóló nyilatkozata (Kbt. 66. (1) bek. c) pont). A Kbt. 4. 3/E. pontja szerinti szervezet esetén az igazolás a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint történik. Minimumkövetelmények: Ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója alkalmatlan, ha: P 1. nem rendelkezik az utolsó lezárt üzleti évben összesen nettó 20 millió forint ÁFA nélkül számított árbevétellel (együttes megfelelés). Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági feltételek körében az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az alábbiak szerint kell igazolni: M1. az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldését megelőző 24 hónapban rendszertámogatás tárgyú szolgáltatásainak ismertetése az alábbi tartalommal: az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat, a teljesítés ideje és a szerződéskötő másik fél megnevezése, valamint referenciaigazolás(ok) a Kbt. 68. (l) bekezdése szerint. A Kbt. 4. 3/E. pontja szerinti szervezet esetén az igazolás a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint történik. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - adott esetben 10 % alatti - alvállalkozója alkalmatlan, ha: M1. az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldését megelőző 24 hónapban nem rendelkezik legalább 1 darab a beszerzés tárgyának megfelelő szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel, amelyek értéke összesen eléri a nettó 20 millió forintot. A 19. pont rögzítette a tárgyalás lefolytatásának menetét, az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályait. Az eljárás szempontjából releváns határidőket a következők szerint határozta meg ajánlatkérő: ajánlattételi határidő április 4. és még ezen a napon meg kívánta tartani az első tárgyalást, az eredményhirdetés tervezett időpontja április 5. napja, a szerződéskötés tervezett időpontja április 15. napja. Ajánlatkérő dokumentációt is készített, melyben útmutatót közölt az ajánlat elkészítéséhez, szerződéstervezetet és nyilatkozatmintákat adott meg.

4 4 A szerződéstervezet melléklete volt az - üzemeltetett és támogatott alkalmazói szoftver rendszerek, valamint a szerződés keretében támogatott rendszerkomponensek, - rendszerüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok, - hibakezelés, - hiba eszkalációs folyamat, - rendeltetésszerű használat leírásai, követelményei. A műszaki leírásban ajánlatkérő meghatározta a szolgáltatás helyét, a szolgáltatás leírását és követelményeit, a támogatandó hardver és szoftver eszközöket. A dokumentáció V. fejezete a Műszaki leírás 3) pontjában a szolgáltatás leírása és követelményei cím alatt a következőket rögzítette: Általános követelmények: - Adatvesztés kockázata esetére 7x24 rendelkezésre állás, 4 órás reakció - Egyéb esetekben 5x9 órás rendelkezésre állás, munkanapon 4 órás reakció - Telefonos forró drót üzemeltetése - Online hiba- és problémakezelő rendszer üzemeltetése - A beavatkozások (javítás, konfigurálás) rendszeres dokumentálása Hardver komponensek: - A támogatott rendszerek tekintetében szakképzett, minősített szakemberek biztosítása - Helyszíni javítás - Térítésmentes alkatrészcsere (a táblázatban külön jelült tételeknél) - Gyári szoftverfrissítések biztosítása (a táblázatban jelölt tételeknél) - Első szintű online és telefonos konzultációs lehetőség biztosítása - Gyártói terméktámogatást biztosítása (a táblázatban jelölt tételeknél) - Folyamatos rendszermonitorozás, optimalizálás - Heti egy személyes ellenőrzés Szoftver komponensek: - Folyamatos monitorozás, felügyelet - A rendszer működéséhez szükséges, harmadik fél által gyártott komponensen megfelelő állapotának biztosítása, ha szüksége, frissítése - Havi 10 mérnök-órányi fejlesztési, konfigurálási keret biztosítása - Napi adatmentés A 4) pontban a támogatandó hardver és szoftver eszközöket a következők szerint rögzítette. Hardver komponensek: Db Termék Szolgáltatás jellemzői 2 Qlogic SAN box 5200/5600 FC switch Helyszíni javítás,

5 5 6 SGI TP 9300/9500 FC diszk rendszer (6 x 16 x 146GB) 3 SGI IS4000 SATA diszk rendszer (3 x 16 x 750GB) 2 Infotrend EonStore SCSI Raid (2 x 24 x 500GB) 1 SpectraLogic T950 szalagkönyvtár (2 x LT0-3 drive, 600 LTO-3 tape) térítésmentes alkatrész csere Helyszíni javítás Helyszíni javítás, térítésmentes alkatrész csere gyártói támogatás Helyszíni javítás, térítésmentes alkatrész csere gyártói támogatás Helyszíni javítás, térítésmentes alkatrész csere gyártói támogatás Helyszíni javítás 1 Qualstar TLS szalagkönyvtár (3 x SAIT-1 drive, 256 SAIT-1 tape) 3 SGI Origin 350 (4+4+2 CPU) Helyszíni javítás 2 SGI Altix 350 (4+4 CPU) Helyszíni javítás 6 Dell PrecisionEdge 750 Helyszíni javítás (Optibase MovieMaker Networker 200) 8 Dell PrecisionEdge 1850 Helyszíni javítás 1 SGI CXFS fájlrendszer, HA cluster Konfigurálás, javítás 1 SGI DMF HSM szoftver Konfigurálás, javítás 1 Real Networks RealEncoder/Helix Térítésmentes szoftverkövetés 2 Analóg tuner quad Helyszíni javítás, térítésmentes alkatrész csere Szoftver komponensek: Db Szoftver komponens Szolgáltatás jellemzői 1 Bemeneti rendszer: tunerek, encoderek, Teljes körű üzemeltetés ingest, osztott fájlrendszer, kulcsképezés, transzkódolás 1 Feldolgozó rendszer: transzkódolás, Teljes körű üzemeltetés katalogizálás, munkafolyamat vezérlés, naplózás, authentikáció, adatcsere 1 Szolgáltató rendszer: Keresőrendszer, Teljes körű üzemeltetés streaming szolgáltatás, felhasználói regisztráció, OAI-PMH, statisztika 1 Tárolórendszer: DMF/HSM és szalagvezérlés Teljes körű üzemeltetés Ajánlatkérő a tájékoztatásához szintén mellékelte a Silicon Kft február 22-én kelt nyilatkozatát, amelyben a cégjegyzésre jogosult képviselő kijelentette, hogy a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) informatikai rendszerének egyedi fejlesztésű szoftverei és azok rendszerkonfigurációja a Silicon Computers Kft. szellemi tulajdonát képezi.

6 6 Előzmények: A Nemzeti Audiovizuális Archívum informatikai rendszerének megvalósítására 2004-ben kiírt pályázatot a Silicon Computers Kft. nyerte meg. A pályázat kivitelezése során a Silicon Computers Kft. - megtervezte az informatikai rendszer hardver architektúráját, - megtervezte az informatikai rendszer szoftver architektúráját, az archívum metaadatbázisát, kereső rendszerét, és a munkafolyamatmenedzsment rendszert, - felépítette az informatikai rendszert, - kifejlesztette az archívumi keretrendszert és a felhasználói portálokat, - rendszeres továbbfejlesztést végez a teljes rendszeren, - folyamatos üzemeltetést végez és rendszertámogatást nyújt. A Silicon Computers Kft. a fent meghatározott szoftver felhasználási jogát a NAVA-nak, saját céljára történő felhasználásra adta át. A szoftver és a szoftvert futtató, valamint a szoftver által vezérelt informatikai infrastruktúra szerves egységet alkot, a karbantartási, és garanciális javítási folyamatok minden alrendszerben szoftver beavatkozást is igényelnek, így a megfelelő szolgáltatási szint csak a rendszerrel kapcsolatos tevékenységek egy kézben tartásával garantálhatók. A Döntőbizottság Elnöke március 24. és április 1. napján hiánypótlásra hívta fel az ajánlatkérőt, melynek teljesítése során az ajánlatkérő becsatolta a NAVA informatikai rendszerének kiépítése és üzemeltetése tárgyában megkötött szerződéseket, a közbeszerzési műszaki leírást tartalmazó dokumentációt, valamint az ajánlattételre felhívott szervezet nyilatkozatát a kizárólagos szerzői jogokról. Megküldte a Nemzeti Technológiai Közhasznú Társaság és a Silicon Computers Kft. által november 22.-én aláírt Egyedi szerződés -t Hardver- és szoftverszállítás tárgyban, melyet a KSZF K-PCR/36/2004. számú keretszerződés alapján kötöttek meg. Ezen szerződés 1. melléklete tartalmazta a hardver és szoftver eszközök megnevezését, valamint a szolgáltatások leírását. A szerződés II. pontja határozta meg a szállító jogait és kötelezettségeit, az 1. alpont előírta, hogy a szállító köteles az 1. sz. mellékletben meghatározott eszközöket a szerződésben meghatározott időtartamon belül leszállítani és üzembe helyezni, valamint az 1. sz. mellékletben meghatározott szolgáltatásokat teljesíteni. A mellékletben rögzítésre került az is, hogy a táblázatban szereplő szolgáltatások (SC19, SC21, SC28, SC29) alatt a megrendelő a következő feladatok ellátást várja el a szállítótól:

7 7 1. SC19 Felhasználói és technikai környezet és követelmények felmérése: A NAVA koncepció, a Műszaki rendszerterv, illetve a megrendelővel folytatott rendszeres konzultációk alapján kidolgozza a részletes követelményspecifikációt, amely definiálja a felhasználók körét, kiterjed mind a felhasználói igényprofilra, mind a NAVA műszaki rendszerének, szervereinek, tárolóinak, felhasználói munkaállomásainak elhelyezését, illetve az adatkommunikációs követelményeit (számítógép hálózat) érintő technikai kérdésekre. Elemezni kell a rövid-, illetve középtávú fejlesztésből adódó módosítási igények hatásait is. Eredmény: NAVA követelmény specifikáció Konzultációkról készült emlékeztetők 2. SC28 Konfigurációs terv készítése: Az l. pontban született követelményspecifikáció, a beszerzési lista alapján, illetve a rendszeres, dokumentált konzultációk alapján készítse el a részletes konfigurációs tervet, amely tartalmazza a hardver és rendszerszoftver specifikációt, az ezeken tervezett beállításokat, valamint a rendszerelemek közötti kapcsolódást biztosító saját, illetve harmadik féltől származó szoftver komponensek funkcionális leírását. Eredmény: Hardver-, és rendszerszoftver leltár, specifikáció, paraméterek Szoftver komponensek funkcionális specifikációja Szoftver komponensek licencelési feltételeinek listája Konzultációkról készült emlékeztetők 3. SC29 Tesztelési terv készítése: Az 1. ill. 2. pontban elkészített eredmények alapján készítsen tesztelési tervet, amely tartalmazza a teszt komponensek célját, várható eredményét, kritikus pontjait, azt folyamatos konzultációk során egyeztesse a megrendelő képviselőjével. A tervnek tartalmaznia kell az elkészítendő teszt adatbázis, illetve környezeti feltételek jellemzőit. A tesztelési terv - lehetőség szerint - tegye lehetővé a GO/NOGO típusú kiértékelést. Eredmény: A tesztkörnyezetre vonatkozó követelmények specifikációja Tesztelési terv Konzultációkról készült emlékeztetők 4. SC21 Központi és helyszíni konfigurálás, paraméterezés: Állítsa össze az pontok alapján specifikált rendszert, a megbízóval együtt végezze el annak tesztelését, jegyzőkönyvben rögzítse a teszt eredményeket, végezze cl az ez alapján szükségessé vált módosításokat. Készítse el az elkészített rendszer dokumentációját. Eredmények:

8 8 A konfigurálás egyes lépéseinek eredményeit rögzítő jegyzőkönyvek A saját készítésű szoftver komponensek forráskódja A harmadik személytől származó szoftver komponensek konfigurációs leírása Tesztelési jegyzőkönyvek Konzultációkról készült emlékeztetők Felhasználói dokumentáció Üzemeltetői dokumentáció Teljes, visszaállításra (recovery) alkalmas mentés (backup) Valamennyi szolgáltatás teljesítésének feltétele az arról készülő írásbeli dokumentáció átadása ajánlatkérő részére. Ajánlatkérő ezen kívül kifejtette, hogy az ajánlattételre felhívott szervezet Kbt (2) bekezdés b) pontja szerinti kizárólagos joga a következőkre figyelemmel megalapozott. A Nemzetközi Technológiai Közhasznú Társaság (mint megrendelő), valamint a Silicon Computers Kft. (mint szállító) között november 22. napján egyedi szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre. A szerződés tárgya annak I. számú mellékletében tételesen felsorolt hardver és szoftver eszközök megrendelő részére történő leszállítása és üzembe helyezése, valamint az I. számú mellékletben meghatározott szolgáltatások teljesítése. Ezen szolgáltatások a Nemzeti Audiovizuális Archívum (továbbiakban: NAVA) működtetéséhez kapcsolódnak, mely feladatot jelenleg ajánlatkérő látja el. A Silicon Computers Kft. ezen szerződés keretében megtervezte az informatikai rendszer hardver architektúráját, az informatikai rendszer szoftver architektúráját, az archívum metaadatbázisát, kereső rendszerét, és a munka-folyamat menedzsment rendszert, felépítette az informatikai rendszert, kiterjesztette az archívumi keretrendszert és a felhasználói portálokat, rendszeres továbbfejlesztést végez a teljes rendszeren, továbbá folyamatos üzemeltetést végez és rendszertámogatást nyújt. Összefoglalva tehát a Silicon Computers Kft. biztosítja a évi CXXXVII. törvénnyel létrehozott és szabályozott NAVA működésének részét képező médiamenedzsment rendszer informatikai hátterét, mely működtetés során keletkezett szoftverek és egyéb szellemi termékek a szerzői jogról szóló törvény LXXVI. törvény 1. (2) bekezdés e) pontja alapján szerzői jogi védelem alatt állnak. A hivatkozott rendelkezés alapján szerzői jogi védelem alá tartozik - függetlenül attól, hogy a törvény megnevezi-e - az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül különösen a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (szoftver), akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített fajtája, ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is.

9 9 A jelen beszerzés tárgyát Silicon Computers Kft. médiamenedzsment rendszerének működtetésére és az ahhoz kapcsoló egyéb szolgáltatások beszerzésére irányul. A Döntőbizottság Elnökének második hiánypótlási felhívására előadta ajánlatkérő, hogy a korábbi hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelően csatolt szerződés a NAVA rendszer létrehozásával, felépítésével összefüggő feladatok teljesítésére irányult. A szerződéskötő felek a Silicon Computers Kft., valamint a Nemzetközi Technológiai Társaság figyelemmel arra, hogy ezen szerződés megkötésekor a létrehozandó NAVA rendszer működtetése a Nemzetközi Technológiai Társaság feladatai közé tartozott, mely feladatot később ajánlatkérő vett át. Csatolta ajánlatkérő a Silicon Computers Kft.-vel megkötött valamennyi szerződést, melyekben a feladatok ellátásának egy része fejlesztési szolgáltatásokra is irányult (N-91/2010, N-609/2006). Ezen fejlesztési szolgáltatások eredményeként hozta létre a Silicon Computers Kft. a saját fejlesztésű szoftvereit. Ajánlatkérő nyilatkozata szerint a csatolt szerződéseket KSZF keretszerződések alapján kötötte a Silicon Computers Kft.-vel. A műszaki leírásban felsorolt többféle gyártmányú hardver elemek támogatásával és karbantartásával összefüggésben előadta, hogy ezen elemek alkotják a szoftver rendszer számára a futtató környezetet, így minden esemény, amely a hardver elemek működését befolyásolja, értelemszerűen a szoftver működésére is kihat. A hardver működése oly mértékben összekapcsolódik a Silicon Computers Kft. saját fejlesztésű szoftvereinek működésével, hogy ezen támogatási és karbantartási feladatok ellátása a Silicon Computers Kft. saját fejlesztésű szoftvereinek mélyreható ismerete nélkül elképzelhetetlen, amely olyan műszaki-technikai sajátosság, amelyre figyelemmel a műszaki leírásban felsorolt többféle gyártmányú hardver elemek támogatását és karbantartását a Silicon Computers Kft. képes teljesíteni. Ajánlatkérő álláspontja alátámasztására csatolta az ajánlattételre felkért nyilatkozatát, mely szerint a NAVA projektben ajánlatkérő (illetve annak jogelődje) a Silicon Computers Kft. saját fejlesztésű szoftver komponenseinek nem kizárólagos, változatlan formában történő használati jogát kapta meg. A Silicon Computers Kft. saját fejlesztésű szoftverek vagyoni jogait nem adta át, ajánlatkérő azt nem vásárolta meg. Ezek a szoftver modulok a következők: SIMAN-ENC: Videó rögzítést, kódolást és kulcsképezést vezérlő szoftver komponens

10 10 SIMAN-MON. Monitorozó munkaállomások szoftvere SIMAN-CUT: Nagy felbontású SD videófolyam vágása SIMAN- TRANS: Real média előállítása SD MPEG-2 videófolyamból AUTH: központi authentikáció OAI-PMH: NDA, illetve egyéb külső partner felé történő adatszolgáltatás SGI-DMF - Qualstar/SAIT illesztés Analóg, vezérelhető tuner quad illesztése Helix 64 bites támogatásának megoldása SIMAN-STLO, SIMAN-STHI: Alacsony, illetve nagyfelbontású anyagok tárolása SIMAN-ARC, SIMAN-IO, SIMAN-BRO: egyéb komponensek SIMAN-DB: Adatbázis kialakítás és illesztés." Megküldte ajánlatkérő és a Silicon Computers Kft. között július 31-én (N-365/2006), december 15-én (N-609/2006), június 29-én (N- 253/2007), szeptember 28-án (N-372/2007), június 03-án (N-161-4/2009), november 19-én (N-306-2/2009) és március 29-én (N- 91/2010) megkötött Vállalkozási szerződéseket, melyek a KSZF KM0701HRIS05/1, a KM0501HRIS07, a KM0502HRIS08 és a KM0302HRIS09A keretszerződések terhére kerültek megkötésre. Valamennyi szerződés egységesen határozta meg a vállalkozó üzemeltetési feladatai között az alábbiakat: Vállalkozó a Rendszerre az alábbi teljes körű üzemeltetést, helyszíni garanciális szolgáltatásokat és rendszertámogatást nyújtja: A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződésben foglalt teljesítési időszak alatt térítésmentesen megjavítja, vagy kicseréli a Rendszer bármely olyan hardver elemét vagy elemeit, amelyek üzemszerű használat során meghibásodtak. A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződésben foglalt teljesítési időszak alatt térítésmentesen kijavítja a Rendszernek a Vállalkozó által fejlesztett azon szoftver elemét vagy elemeit, amelyek az üzemszerű használat során hibásnak bizonyulnak. A vállalkozó nem szavatolja, hogy a programok hibamentesen vagy megszakítás nélkül fognak működni, illetve hogy a vállalkozó az összes programhibát kijavítja. A szavatosság alá eső bármilyen hiba esetén a megrendelő kizárólagos jogorvoslati lehetősége és a vállalkozó teljes kárfelelőssége az alábbiakra terjed ki: a) A szavatosság megszegését okozó programhibák kijavítására, vagy amennyiben a vállalkozó nem tudja üzleti szempontból elvárhatónak tekinthető módon lényegileg korrigálni a szavatosság megszegését, a megrendelő felmondhatja a programra vonatkozó licencszerződést, és visszaigényelheti a program-licencért fizetett licencdíjakat, valamint a programlicenchez

11 11 kapcsolódó technikai támogatásért előre megfizetett díjakból a fel nem használt támogatásra eső részt; illetve b) A szolgáltatások újra elvégzésére, vagy amennyiben a vállalkozó nem tudja üzleti szempontból elvárhatónak tekinthető módon lényegileg korrigálni a szavatosság sérülését, a megrendelő felmond hatja az illető szolgáltatásokat, és visszaigényelheti a vállalkozó számára az adott szolgál tatások után kifizetett díjakat. A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződésben foglalt teljesítési időszak alatt térítésmentesen telepíti a Rendszernek - a Vállalkozó által szállított, de harmadik fél által fejlesztett szoftverek - olyan hibajavító frissítéseit, amelyek az üzemszerű használat során jelentkező hibákat javítják, a gyártóknál elérhetőek, és kompatibilisek a Rendszer többi elemével. A Vállalkozó által szállított, a Rendszerbe beépített, harmadik fél által fejlesztett szoftverek hibajavítására az adott gyártó által vállalt javítási feltételeknél és határidőknél szigorúbb feltételeket Vállalkozó nem vállal, és azokért nem tehető felelőssé. A rendszeren végzett mindennemű előre tervezett és ütemezett változtatás (szoftver-, illetve hardverfejlesztés, rendszerintegráció) elvégzéséhez a hibajavítás kivételével szükséges a rendszerüzemeltetést végző vállalkozó, illetve a megrendelő együttes, dokumentált hozzájárulása. a változtatási kérelemnek tartalmaznia kell a változtatás célját, időpontját és időtartamát, lehetséges következményeit, kockázatait, valamit az előző állapotba való visszatérés módját. Vállalkozó elvégzi a Rendszer üzemeltetését, amely a 2. mellékletben részletezett tevékenységeket foglalja magában. A Rendszer elemeit az l. melléklet tartalmazza, az ebben nem szereplő elemekre nem vonatkozik az üzemeltetési szerződés. Vállalkozó a Rendszer üzemeltetése során tapasztalt rendellenességekről naplót vezet a bugtrack.silicon.hu fórumon. A naplónak tartalmaznia kell minden üzemeltetéssel kapcsolatos eseményt (pl. egy rendszer újraindítása, alkatrész csere, konfigurációmódosítás, szoftverváltoztatás, gyártói support igénybe vétele, a heti személyes ellenőrzés során tapasztalt rendellenességek): - időpontját, - okát, - végrehajtóját, - alkatrész cserénél az eltávolított, illetve telepített alkatrész adatait, - konfiguráció, illetve szoftverváltoztatásnál a módosítás leírását A naplóbejegyzés típusa: esemény, a bejegyzést az esemény után egy munkanapon belül meg kell tenni. A Döntőbizottság elnöke április 5-én DT.234/7/2011. szám alatt hivatalból megindította a Döntőbizottság jogorvoslati eljárását a Kbt (1) bekezdése alapján. Az indító iratban rögzítette, hogy a rendelkezésére bocsátott iratok alapján megalapozottan feltételezhető a közbeszerzési eljárásra vonatkozó

12 12 jogszabályok megsértése, indítványozta, hogy az eljáró tanács vizsgálja meg a közbeszerzési eljárás jogalapját és az ajánlattételi felhívás jogszerűségét. A Döntőbizottság április 5-én D.212/2/2010. szám alatt értesítette ajánlatkérőt a jogorvoslati eljárás megindításáról. A harmadik hiánypótlási felhívásra ajánlatkérő arról tájékoztatta a Döntőbizottságot, hogy április 4-én 9 óra 15 perckor - az ajánlattételre felhívott értesítésével - elhalasztotta az ajánlattételi határidőt figyelemmel a Kbt ban meghatározott tájékoztatási kötelezettségére a Döntőbizottság felé. Az ajánlattételi határidő új időpontja április 11., az első tárgyalás új időpontja április 12., az eredményhirdetés tervezett időpontja április 13. napja, a szerződéskötés tervezett új időpontja április 25. napja. A halasztott időpontban, április 11-én sor került a április 1-én készült ajánlat felbontására. Az ajánlattételre felhívott Ft/hó megbízási díj ellenében vállalta a feladat elvégzését. Ajánlatkérő megtartotta a tárgyalást április 12-én az ajánlattevővel. Ajánlatkérő április 13-án készítette el az eljárást eredményét megállapító összegezését, melyben megállapította, hogy az eljárás eredményes volt, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást a Silicon Computers Kft. tette. Ajánlatkérő a jogorvoslati eljárásban tett észrevételében fenntartotta a korábbi nyilatkozataiban foglaltakat, álláspontja szerint jogszerűen alkalmazta az eljárás jogalapját, ezért kérte a jogsértés hiányát megállapítani. Az ajánlatkérő nyilatkozott arról, hogy jelenleg a KSZF-nek nincs élő keretmegállapodása, amelynek keretében a beszerzési igényét megvalósíthatta volna, ezért nem folytatta a korábbi gyakorlatát e tekintetben. Szóbeli nyilatkozatában előadta, hogy óta fejleszti a Silicon Computers Kft. a meglévő informatikai rendszert, a szerzői jogok a szoftver komponenseken állnak fenn, de ajánlatkérő álláspontja szerint a rendszer egészének működésére ennél sokkal hangsúlyosabban terjed ki a műszaki, technikai sajátosság, amely alapján kizárólag ajánlattevő képes a szerződést teljesíteni. Előadta ajánlatkérő, hogy amennyiben például a NAVA szerver elromlik, valamelyik tv csatorna kiesik, emberi beavatkozás szükséges a hiba elhárításához, a rendszert le kell állítani, majd újraindítani, melynek eredményes elvégzéséhez a szoftvert és a rendszert is ismerni kell. Egy gép meghibásodása esetén a szoftvert fel kell installálni, a gyári beállítások nem minden esetben megfelelőek, ezért szükséges átkonfigurálni.

13 13 Az ajánlattevő előadta azt is, hogy a paraméterek beállítását csak olyan személy tudja módosítani, aki az egész rendszert ismeri a kialakult műszaki, technikai sajátosságokra figyelemmel. A helyszíni javítás tekintetében ajánlatkérő akként nyilatkozott, hogy a Silicon Computers Kft. munkatársa megy ki a helyszínre, leállítja a rendszer hibával érintett komponensét, kicseréli az elromlott alkatrészt és ezek után kell újra indítania a rendszer. Egy több évvel ezelőtti alkatrésztípus cseréje esetén előre nem lehet tudni, hogy egy jelenleg forgalomban lévő alkatrésszel működni fog-e a rendszer, ezért adott esetben szükséges a rendszer paraméterezése az új hardverkomponenshez is. A szoftverkomponensek tekintetében az ajánlatkérő előadta, hogy a műszaki leírásban megadott tagolástól függetlenül ez egy egységesen működő rendszer. A becsatolt ábra alapján előadta, hogy a Millenárisra telepített rendszert, továbbá a Dataplexnek egy részét, valamint mindazokat a részeket, amelyeket lehetett, már leválasztották az ajánlattételre felhívott által fejlesztett rendszerről, ezek támogatását, supportját másként oldják meg. Ajánlatkérő 2008-ban a négy szoftvermodulból leválasztotta a feldolgozó rendszert és a Kbt (2) bekezdés d) pontjára alapított hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le 2008/S számon az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent részvételi felhívással. Előadta, hogy a közbeszerzési eljárás célja volt egy olyan médiamenedzsment keretrendszer létrehozása, melyet saját munkatársai üzemeltetnek, fejlesztői testre szabnak és továbbfejlesztenek, melyhez újabb modulok illeszthetők a fejlesztők közreműködése nélkül. Az önálló feldolgozó modul lehetővé tette volna a további modulok (bejátszás, kijátszás, tárolás) cseréjét. Alternatívaként lehetővé tette a bemeneti és szolgáltató rendszer megajánlását, ez azonban nem volt kötelező. Ajánlatkérő felmérte és meghatározta azokat a kockázati tényezőket, melyek a pályázat kiírásakor ismertek voltak. A közbeszerzési eljárás előkészítését decemberben kezdte meg, az eljárást megindító hirdetmény feladására március 6-án került sor. Az ajánlattételi határidőre négy ajánlat került benyújtásra, az eljárás nyertes ajánlattevője nem a Silicon Computers Kft. lett. A felek május 26-án kötöttek szerződést integrált médiaarchiváló rendszer kialakítására. A közbeszerzési eljárás eredményes volt, a szerződés teljesítése azonban nem történt meg. A szerződéskötést követően, a teljesítés során derült ki, hogy a nyertes ajánlattevő nem tudja szerződésszerűen elvégezni a feladatot. Az első fejlesztési szakaszban, május és január között már több olyan probléma merült fel, amely a rendszer bonyolultságára vezethető vissza. Az arányok eltolódása miatt erőforrás-hiányosság vált a projekt a fejlesztési oldalon. A gyakorlat során derült ki, hogy a szerződésben foglaltak nehezen alkalmazhatók, tarthatók be. A teljesítés során vált ismertté, hogy a belső és

14 14 külső erőforrások alultervezettsége lassítja, nehezíti a megvalósítást. A fejlesztési szakaszban vált egyértelművé, hogy a beszerzés-installálástestreszabás jellegűnek tervezett projekt fejlesztési projektté változott, melynek irányítására egyik fél sem volt felkészülve. Ajánlatkérő megküldte a hivatkozott közbeszerzési eljárás releváns iratait, a részvételi és ajánlattételi felhívást, az ajánlati dokumentációt és a műszaki specifikációt, a megkötött szerződést. Ajánlatkérő a tárgyi beszerzés tekintetében leszögezte, hogy az eszközbeszerzés csak nagyon szűk körben képezi a beszerzés tárgyát, csak azokban az esetekben, ahol ez elengedhetetlen. Ugyanígy a helyszíni javítás is csak ott és azért szerepel, ahol a rendszer újraindítása miatt ez elengedhetetlen. Az egyéb érdekelt Silicon Computers Kft. előadta, hogy 2010-ben a jelen közbeszerzés tárgyával megegyező tartalmú szolgáltatást nyújtott ajánlatkérőnek. A teljesítés során összesen 168 db hibabejelentés történt, melyek közül mindössze 10 db volt hardver hiba, ezek közül csupán 4 esetben került sor az ajánlattételre felhívott cég szerződés keretében elvégzett hibaelhárítására. A 4 esetből 2 alkalommal a Silicon Computers Kft. által a NAVA rendszer számára kifejlesztett célhardver hibásodott meg, a másik 2 esetben olyan eszköz megjavítására került sor, melyek gyártójának nincs magyarországi szervízpartnere az ajánlattételre felhívott cégen kívül. Nyilatkozatához mellékelte a hibanapló vonatkozó bejegyzéseit. Tárgyalási nyilatkozata szerint az ajánlattevő által kidolgozott paraméterek nem titkosak, hanem a sokévi fejlesztések folytán olyan bonyolulttá váltak, hogy gyakorlatilag nem is foglalhatóak össze egy kézikönyv formában. A NAVA programnak nincs dokumentációja az adott beállításra, például egy switch installálása esetén, amennyiben gyári switchet tesznek a gépbe, az nem fog működni. Az ajánlattevő arra is felhívta a figyelmet, hogy a szolgáltatást folyamatosan kell nyújtani, emiatt szoros határidőkkel kell a feladatot ellátni. Amennyiben harmadik személytől kellene beszerezni az alkatrészt, illetve azzal elvégeztetni a javítást, nyilván nem lehet olyan gyors, mint a kialakult rendszerben az ajánlatkérő és az ajánlattevő együttműködése. Az ajánlattevő előadta, hogy az üzemeltetés körébe tartozik például az is, hogy amennyiben hiba történik a rendszer működésében, akkor ezt az ajánlattevő érzékeli és nem az ajánlatkérő jelenti be számára. Az üzemeltetés körébe tartozik az is, hogy az ajánlattevő nyomon követi a rendszer működését és előre jelzi az ajánlatkérőnek, ha valamilyen beszerzésre lesz szüksége, ki fog fogyni valami.

15 15 Felhívta a figyelmet arra is, hogy a hardverek között szereplő Infortrendről nincs tudomása, hogy rajta kívül más is szervizeli Magyarországon. A szintén a hardverek között szereplő Analóg tuner quad a NAVA számára egyedi fejlesztése az ajánlattevőnek, a Real Networks szoftverkövetés egy olyan platformot támogat, amelyre már nem vásárolható gyártói támogatás. A Döntőbizottság a közbeszerzési és jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok és nyilatkozatok alapján, az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy a Döntőbizottság Elnökének kezdeményezése alapos, az ajánlatkérő által választott eljárásfajta feltételei nem állnak fenn. Ajánlatkérő a Kbt. VI. fejezete szerint általános egyszerű közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szabályok szerint járt el. A Kbt. 3. szerint e törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi. A Kbt pontja szerint kizárólagos jog: jogszabály, illetőleg közigazgatási határozat alapján egy vagy csak korlátozott számú szervezet (személy) jogosultsága meghatározott tevékenység folytatására, illetőleg cselekményre, összhangban az Európai Közösséget létrehozó szerződéssel; kivéve a 125. (2) bekezdésének b) pontja és a 225. (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában, továbbá ha e törvény másként rendelkezik (166. ). A Kbt (1) bekezdés értelmében az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást hirdetmény útján köteles közzétenni. A Kbt (1) bekezdés szerint az eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához kötve van, kivéve, ha az eljárás tárgyalásos. A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. A Kbt (1) bekezdés e) pontja szerint a 250. (1) bekezdésétől eltérően az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a 125. (2) bekezdésének b) pontja, vagy (3)-(5) bekezdése szerinti eset áll fenn. A Kbt (2) bekezdés b) pontja szerint az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a szerződést műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni. A Kbt. VI. fejezete fő szabályként a verseny biztosításának érdekében azt határozza meg, hogy az ajánlatkérők ajánlattételi felhívásaikat hirdetmény útján

16 16 kötelesek közzétenni. A Kbt. kivételesen teszi csak lehetővé, hogy az ajánlatkérők hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazzanak. A Kbt a taxatíven felsorolja azokat az eseteket, amikor lehetséges a hirdetmény nélküli eljárás alkalmazása. Ezek egyike a Kbt (1) bekezdés e) pontja alapján a Kbt (2) bekezdés b) pontja szerinti eset fennállása. Részajánlat megtétele nem volt biztosított az eljárás során, ezért a beszerzés tárgyának valamennyi eleme vonatkozásában együttesen kell fennállniuk e törvényi feltételeknek a választott jogalap jogszerű alkalmazásához, azok bármelyikének hiánya, bármelyik beszerzési elem tekintetében fenn nem állása esetén nem alkalmazható jogszerűen a Kbt (1) bekezdés e) pontja alapján a Kbt (2) bekezdés b) pontja. Ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás választásának jogalapjául a Kbt (2) bekezdés b) pontját jelölte meg a Kbt (1) bekezdés e) pontjára tekintettel. A Kbt (2) bekezdés b) pontja három vagylagos feltételt határoz meg az e pontra alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásához, vagy a műszaki-technikai sajátosságok, vagy a művészeti szempontok vagy a kizárólagos jogok meglétére alapíthatja ajánlatkérő e jogalap alkalmazását, amennyiben e feltételek fennállása miatt a szerződést kizárólag egy meghatározott szervezet vagy személy képes teljesíteni. Jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő hivatkozott a kizárólagos jogra az egyes saját fejlesztésű szoftverkomponensek vonatkozásában, műszaki-technikai sajátosságra a hardver komponensek karbantartása, javítása és a rendszer üzemeltetése tekintetében. A Döntőbizottság megvizsgálta a jogalap alkalmazásához szükséges mindkét feltétel fennállását. A Döntőbizottság a jogalap jogszerűségének körében azt vizsgálta meg, hogy a hirdetmény közzététele nélkül tárgyalásos eljárás lefolytatásához a törvény által megkövetelt feltételek fennállnak-e, azaz a műszaki-technikai sajátosságok, illetőleg a kizárólagos jogok fennállása megállapítható-e, illetve hogy erre tekintettel kizárólag egyetlen, az ajánlattételre felhívott szervezet képes-e a teljesítésre. A Döntőbizottság rögzíti, hogy az ajánlatkérőnek kell igazolnia az eljárásfajta választásának jogszerűségét. A jogalapnak a beszerzés egészére, a beszerzés tárgyának minden elemére fenn kell állnia, figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő nem biztosította a részajánlattételt. A Döntőbizottság elsődlegesen azt vizsgálta meg, hogy az ajánlattételi felhívásában és a műszaki leírásában hogyan határozta meg a beszerzési igényét az ajánlatkérő. A beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése. A felhívás és a műszaki leírás alapján megállapítható, hogy a beszerzés tárgya összetett, az magában foglalt egyrészt árubeszerzési tételeket (alkatrészcsere, gyári

17 17 szoftverfrissítések biztosítása), tartalmazza a hardver komponensekkel kapcsolatos javítási, karbantartási, ellenőrzési, támogatási szolgáltatásokat, kiterjed a szoftver komponensek karbantartására, valamint a beszerzés tárgyával érintett informatikai rendszer üzemeltetésére. Ajánlatkérő a műszaki leírásában az informatikai rendszer vonatkozásában általánosan megfogalmazott feladatokat rögzített, meghatározta a támogatással érintett hardver és szoftver komponenseket. A kizárólagos jogok védelmére a Döntőbizottság álláspontja szerint csak abban az esetben hivatkozhat megalapozottan az ajánlatkérő, ha a megfogalmazott beszerzési igény csak a fennálló kizárólagos jog megsértésével valósítható meg. Önmagában a kizárólagos joggal rendelkezés nem elégséges feltétele a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának. Szükséges feltétel az is, hogy a teljes beszerzési igényt jelentő áruszállítást, rendszerüzemeltetést, -támogatást magában foglaló szolgáltatást kizárólag egyetlen személy, vagy szervezet tudja teljesíteni. Ajánlatkérő a kizárólagos jogok fennállását arra alapította, hogy a beszerzés tárgyát érintett, évi szerződés alapján kiépített, azóta fejlesztett és üzemeltetett rendszerben az ajánlattevő egyedi fejlesztésű szoftvereket is telepített. A Döntőbizottság elsődlegesen rögzíti, hogy az eredetileg kiépített és beüzemelt informatikai rendszerhez képest a jelen beszerzéssel érintett rendszer méretében, műszaki tartalmával jóval kisebb, figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő a rendszer egyes elemeinek üzemeltetését, karbantartását az évek során más módon oldotta meg, azt már nem az ajánlattevő biztosítja. Az ajánlatkérő nem mutatta azt be, hogy a jelen beszerzéssel érintett informatikai rendszerben funkcionálisan hol helyezkednek el az ajánlattevő egyedi fejlesztésében kialakított szoftverek. A becsatolt üzemeltetési és fejlesztési szerződésekből az sem volt továbbá megállapítható, hogy a szoftverek felhasználási jogát az ajánlatkérő nem szerezte meg, sőt az N-609/2006. számú fejlesztési szerződésben a felek éppen azt rögzítették, hogy a vállalkozó a szerződésben megrendelt szoftver használati jogát megrendelő részére saját felhasználásra átadja, a vállalkozónak, mint szerzőnek a kizárólagos joga nem terjed ki a továbbadásra, a többszörözésre, az átdolgozásra, a feldolgozásra, a fordításra, a szoftver bármely más módosítására - ideértve a hiba kijavítását is -, valamint ezek eredményének többszörözésére. Az ajánlatkérő egyetlen olyan szerződést sem mutatott be, amelyben az egyedi fejlesztésű szoftverek teljes körű felhasználását az ajánlatkérővel szemben korlátozták volna, amely a kizárólagosságot igazolta volna. Ettől függetlenül ezen, az üzemeltetés során kifejlesztett segédszoftverek javítási, átdolgozási feladataira önmagában még nem alapítható a teljes beszerzés tárgya és műszaki vonatkozásában a verseny kizárása, különös figyelemmel arra, hogy a beszerzés tárgyának jelentős részét monitorozási, nem az ajánlattevő kizárólagos jogaival védett, harmadik fél által

18 18 készített szoftverek támogatási, adatmentési, tanácsadási, hardver szerelési, - javítási munkálatai teszik ki. Műszaki-technikai sajátosság körében a Döntőbizottság nem fogadta el az ajánlatkérő azon indoklását, mely szerint a hardverek javítását, az alkatrészek cseréjét kizárólag az egyes segédszoftvereket fejlesztő ajánlattevő képes elvégezni. A javítási, szerelési, alkatrészpótlási, gyártó szoftverek installálási feladatainak ellátása jellemzően olyan szolgáltatás, amelyet a vonatkozó jogszabályi feltételek, előírások betartása mellett számos potenciális ajánlattevő képes teljesíteni, a szoftverek paraméterezése, szükséges funkciók beállítása pedig önmagában gyártói szoftverek fejlesztését nem igényli. Ajánlatkérő a beállítási feladatokon túli gyártói szoftverek fejlesztését igénylő tevékenységre nem is hivatkozott, ilyen feladat előírást a műszaki dokumentáció sem tartalmazott. A Döntőbizottság nem fogadta el azon ajánlatkérői indokolást sem, mely szerint nem teljes körűen dokumentáltak a rendszer paraméterei, amelynek következtében csak az ajánlattételre felhívott szervezet rendelkezik a teljesítéshez szükséges valamennyi műszaki, szakmai információval. A becsatolt szerződések alapján megállapítható, hogy a rendszer telepítése, beüzemelése, támogatása, egyedi fejlesztések mindegyikénél a szerződésszerű teljesítés feltétele volt a teljes körű dokumentálás, a rendszer paramétereinek, műszaki jellemzőinek rögzítése, a felhasználói dokumentáció, vizsgálati, mérési jegyzőkönyvek, változások követéséről készített dokumentumok ajánlatkérő részére történő átadása. Az ajánlatkérő által hivatkozott tényhelyzet tehát nem a kizárólagos jogok fennállásának vagy a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatás műszaki-technikai specifikumainak következménye, ezért erre jogszerűen nem alapítható a verseny kizárása. A tényhelyzet megszüntetési lehetősége az ajánlatkérő számára fennáll. Figyelembe kell venni továbbá azt, hogy a Kbt. 1. (4) bekezdés első fordulata alapján az Európai Unióban letelepedett ajánlattevők és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az ajánlatkérő nyilatkozatai, valamint a becsatolt okiratok, és a részletes műszaki leírás alapján az sem zárható ki, hogy egy hirdetmény közzétételével indult közbeszerzési eljárásban nincs másik olyan lehetséges ajánlattevő az Európai Unió területén, amely képes lenne az ajánlattételre és a szerződés teljesítésére. A Döntőbizottság álláspontja szerint a teljesítésnek nincsenek olyan fizikai, műszaki specifikumai, korlátai, amelyek kizárnák a felhívott ajánlattevőn kívüli személyek képességét a szolgáltatások nyújtására. A jelen beszerzés tárgyát is képező szolgáltatásokat mind Magyarországon, mind az Unió területén számos cég végzi. Műszaki, technikai akadálya nincs annak, hogy - amennyiben az ajánlatkérő közli a releváns műszaki adatokat - ilyen komplex rendszer

19 19 üzemeltetését, illetőleg a hardver komponensek javítását, karbantartását más szervezet is elvégezze, a kapcsolódó szoftverek gyártói támogatását szállítsa, melyre tekintettel a Döntőbizottság a műszaki, technikai sajátosságra való hivatkozást nem fogadta el. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a évi szerződés alapján kialakított informatikai rendszer egy jelentős részét már most sem az ajánlattételre felhívott szervezet üzemelteti, karbantartja, javítja. A évben lefolytatott hirdetménnyel indult és eredményesen zárult közbeszerzési eljárás is azt támasztja alá, hogy a szoftverkomponensek, rendszerfunkciók elválaszthatóak, a nyilvános verseny lehetőségét nem zárta ki kizárólagos jogon vagy műszaki-technikai sajátosságon alapuló kizárólagosság. A Döntőbizottság álláspontja az, hogy önmagában a évi szerződés teljesítésének körülményeire nem alapítható a beszerzés egészére a nyilvános verseny kizárása, figyelemmel az ajánlatkérő által sem vitatott körülményre, hogy a teljesítés meghiúsulása több okra is visszavezethető volt. A beszerzési igény megfelelő meghatározása, az elvárt műszaki tartalom megfelelő összeállítása, az ajánlattételi és szerződéses feltételek megfelelő rögzítése mellett biztosítható a szerződés szerinti teljesítés. Összességében értékelve a fentieket, a Döntőbizottság álláspontja az, hogy ajánlatkérő tárgybani beszerzésének egészére sem a műszaki-technikai sajátosság sem a kizárólagos jog nem áll fenn, a Kbt (2) bekezdés b) pontja szerinti feltételek nem teljesültek, ezért az ajánlatkérő megsértette a Kbt (1) bekezdés e) pontját. Figyelemmel arra, hogy a Döntőbizottság a jogsértés megállapításán túl megsemmisítette ajánlatkérő ajánlattételi felhívását, így annak jogszerűségét ezt meghaladóan már nem vizsgálta. A Döntőbizottság a Kbt (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, a fenti indokok alapján a Kbt (2) bekezdés c) pontja alapján állapította meg a rendelkező részben meghatározott jogsértést, a Kbt (2) bekezdés d) pontja alapján a jogsértés megállapítása mellett alkalmazta a Kbt (3) bekezdésében felsorolt jogkövetkezményeket. A Döntőbizottság a Kbt (3) bekezdés b) pontja alapján a jogsértés megállapítása mellett megsemmisítette az ajánlattételi felhívást, valamint az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásában ezt követően meghozott döntéseket. A Kbt (3) bekezdés e) pontja alapján, amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában jogsértést állapít meg bírságot szabhat ki kivéve a 306/A. (2) bekezdés szerinti körülmények fennállása esetén az e törvény szabályait megszegő szervezettel (személlyel), valamint a jogsértésért felelős

20 20 személlyel, illetőleg a szervezettel jogviszonyban álló, a jogsértésért felelős személlyel és szervezettel szemben. A Döntőbizottság nem ítélte jelen esetben indokoltnak bírság kiszabását a jogsértés megállapítása mellett, tekintettel arra, hogy a jogsértés reparálható. A Döntőbizottság a Kbt (2) bekezdés g) pontja és a Kbt (4) bekezdése alapján döntött az eljárási költségek viseléséről. A határozat bírósági felülvizsgálatát a Kbt (1) bekezdése biztosítja. A Döntőbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen határozat bírósági felülvizsgálatára - mivel az ajánlatkérő nem központi költségvetési szerv - a Pp (12) bekezdés r) pontja és a Pp (2) bekezdése alapján a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerinti megyei/fővárosi Bíróság illetékes. A Pp (11) bekezdés b) pontja szerint a fővárosi székhelyű, azonban működését kizárólag Pest megye területén végző felperesi szervezetet a bíróság illetékessége szempontjából úgy kell tekinteni, mintha székhelye Pest megye területén lenne. Amennyiben a felperes belföldi székhellyel (lakóhellyel) nem rendelkezik, úgy a Pp (5) bekezdése értelmében a Fővárosi Bíróság illetékes. A Pp (1) és (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel hívta fel a Döntőbizottság a felek figyelmét arra, hogy amennyiben nem tárgyaláson kívül kívánják a határozat bírósági felülvizsgálatát, akkor a tárgyalás tartását a keresetlevélben kell kérni. B u d a p e s t, május 6. Dr. Szathmári Réka sk. közbeszerzési biztos A kiadmány hiteléül: Fábián Péter sk. közbeszerzési biztos Tóth Zoltánné Uherné Dr. Laczi Orsolya sk. közbeszerzési biztos Kapja: 1. Morvainé Dr. Laczkó Katalin ügyvéd, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda (1088 Budapest, Rákóczi út 11. III./1. ) 2. Silicon Computers Kft. (1118 Budapest, Zólyomi út 23.) 3. Közbeszerzések Tanácsa Elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85.) 4. Irattár

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot 1 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.336-7776, Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.682/10

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG lo24budapest,m :. 1w I ~ D. ~j MZETI ~NFOKOMMUNiKAcIÓs.~ZQL~ HATÁROZAT-ot.

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG lo24budapest,m :. 1w I ~ D. ~j MZETI ~NFOKOMMUNiKAcIÓs.~ZQL~ HATÁROZAT-ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG lo24budapest,m :. 1w I ~ D. ~j MZETI ~NFOKOMMUNiKAcIÓs.~ZQL~ rj.. ~ TKÖRUEN MU~ÖnO RÉSZVÉNyT~ ~SAG TeL: O6-1/336-7776,f~.~~~1Y~36-7778. gyint SZ~ri E-mail:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.954/ 8/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.789/ 11 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

TANULMÁNY. Készítette: dr. Kovács László Quality Control Konzorcium Kft. 2012. március 21.

TANULMÁNY. Készítette: dr. Kovács László Quality Control Konzorcium Kft. 2012. március 21. TANULMÁNY A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárást megindító felhívások megsemmisítésére irányuló gyakorlatának vizsgálata, különös tekintettel annak indokára és körülményeire a 2011. év vonatkozásában

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.399/28/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot Ikt.sz.: D.720/ 16 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HA TÁR OZA T- ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HA TÁR OZA T- ot. KOZBESZERZE SI HATp~Á~ ~ ~ KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZ OT TSÁG 1024 Budapest, Margit krtl~5. 1525Pf:166.. 2012 FEBR Ot Tel.: 06-1/336-7776,fax: 06-1/336-7778... E-mail: dontobizottsag~kt.h u I. -~.LOL ALTATO

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta a következő. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta a következő. H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 366-7778 Ikt.sz.: D.709/10 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.142/19/2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.658/11/2010.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt.sz.: D.18 / /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.31/ 6 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot

H A T Á R O Z A T-ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.794/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.183/11/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.307/16 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.860/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.320/22/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.936/9/2011. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.566/17/2011 A Közbeszerzési

Részletesebben

1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Email:dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu. V É G Z É S -t.

1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Email:dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu. V É G Z É S -t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Email:dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.849/ 13 /2010.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. E-mail.: dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.354/ 16 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.:D.791/ 11 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.988/25

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.246/11/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D. 102/15 /2010. A

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.671 / 11/2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot. Ikt.sz.: D.85/ 15 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.44/ 13/2015. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.334/12/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben