TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 42. Egészségpedagógia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 42. Egészségpedagógia"

Átírás

1 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 42. Egészségpedagógia EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005

2 2 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA Szerző: Tóth Lászlóné Véleményezték: Dr. Drexlerné Solymos Mária Dr. Kállayné Őry Csilla Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, 2005 Felelős kiadó: Vízvári László főigazgató Szedés, tördelés: Hegyi Gergely Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mű bővített, illetve rövidített változata kiadásának jogát is. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában (fotokópia, mikrofilm vagy más hordozó) nem sokszorosítható.

3 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 5 A továbbképzési füzet célja 5 A képzés struktúrája 6 1. Modul: 7 A tananyag célja 7 Követelmények 7 Fogalomgyűjtemény 7 Tananyag 7 Az egészségfejlesztés 7 Az egészségfejlesztés területei 9 Az egészségfejlesztő munka változásai 10 Magyarország: Egészség Évtizedének Nemzeti Programja 11 Az egészségfejlesztés területei és az Egészség Évtizedének Nemzeti Programja kapcsolatai 13 Egészség Évtizedének Nemzeti Programja megvalósításában résztvevő szervezetek 13 Az egészség fogalma 16 Az egészséget befolyásoló tényezők 17 Összefoglalás 17 Feladatok Modul: 20 A tananyag célja 20 Követelmények 20 Fogalomgyűjtemény 20 Tananyag 20 Az egészségfejlesztés folyamata 21 A változás jellemzőinek ismerete 22 A döntéshozás stratégiái 27 A magatartásváltozás stratégiái 28 Kommunikáció az egészségfejlesztésben 30 Összefoglalás 34 Feladatok Modul: 36 A tananyag célja 36 Követelmények 36 Fogalomgyűjtemény 36 Tananyag 36 A teherbíró személyiség jellemzői 37 Az egészségfejlesztés módszerei 37 A személyiség működési területeire ható módszerek 37 Az egyén aktivitási szintjét befolyásoló módszerek 39 A hatáskörbe vont egyének száma szerinti módszerek 40 A felhasznált eszközök hatásmechanizmusa szerint megkülönböztethető módszerek 41 Az egészségfejlesztő és az egyén kapcsolata szerinti módszerek 41

4 4 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA Összefoglalás 42 Feladatok 43 Felhasznált irodalom 44

5 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 5 BEVEZETŐ Az egészségfejlesztés napjaink kiemelt célkitűzése. Magyarország lakosságának egészségi mutatói igen rosszak. Jellemzőik közül a leginkább nyugtalanítók: a népességfogyás mértéke, a társadalom elöregedésének fokozódása, a születéskor várható élettartam csökkenése és alacsonyabb volta, mint az Európai Unióban (EU) élők esetében, a férfi lakosság nagyarányú halálozása, az élettartamok alakulásában az ország területei között markáns egyenlőtlenségek figyelhetők meg, a magyar lakosság halandósága az uniós országok között a legmagasabb, a legtöbb haláleset a keringési rendszer betegségei miatt következik be, a rosszindulatú daganatok miatti halandóságban hazánk 2003-ban az első helyen állt az EU-ban, a magyar nők 29%-a, a férfiak 38%-a túlsúlyos a férfiak 42%-a, a nők 29%-a dohányzik. A dohányosok aránya a fiataloknál a legmagasabb. Sorolhatnánk tovább a mutatókat, de talán már a fentiek is alátámasztják az egészségfejlesztés fontosságát Magyarország lakossága körében. A TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZET CÉLJA Egy könnyen értelmezhető, elsősorban gyakorlati útmutató adása az egészségfejlesztéshez. Az egészségfejlesztés magyarországi sajátosságainak, törekvéseinek bemutatása, valamint néhány bevált módszer ismertetése. TANULÁSI ÚTMUTATÓ A tanulási időszükséglet meghatározása A tananyagot akkor tanulja, amikor ideje és kedve is van hozzá, illetve ahogy a tanulási ütemtervében megtervezte. A tananyagban talál néhány piktogramot, aminek az értelmezéséhez az alábbi magyarázat szolgál segítségül: Probléma felvetés, vagy kérdés. Az ismeretek gyakorlati alkalmazását kívánja elősegíteni. A probléma lehetséges megoldása. Válasz a feltett kérdésre. Figyelem! Feltétlenül olvassa el!

6 6 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA Figyelem! Ezt a feladatot oldja meg, megkönnyíti az anyag megértését! Megérdemel egy kis pihenést. Az ilyen téglalapokban hasznos gyakorlati tanácsokat, vagy példákat olvashat. Érdemes figyelnie rájuk! A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA Egészségpedagógia Az egészségfejlesztés és megvalósulása Egészségfejlesztési kompetenciák Az egészségfejlesztés módszerei

7 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 7 1. MODUL AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS MEGVALÓSULÁSA A TANANYAG CÉLJA Az egészségfejlesztés fogalmának tisztázása. Az egészségfejlesztéshez kapcsolódó szervezetek feladatainak bemutatása. Az Egészség Évtizedének Nemzeti Programja főbb célkitűzéseinek megismertetése. KÖVETELMÉNYEK A tananyag elsajátítása után Ön képes lesz: meghatározni az egészségfejlesztés fogalmát (Egészségügyi Világszervezet: WHO szerint), értelmezni az egészségfejlesztés és az egészségnevelés kapcsolatát, ismertetni az egészségfejlesztés területeit, ismertetni az egészségfejlesztő munka változásait, ismertetni az Egészség Évtizedének Nemzeti Programja főbb elemeit, értelmezni az Egészség Évtizedének Nemzeti Programja kapcsolódását az egészségfejlesztés területeihez, felsorolni az Egészség Évtizedének Nemzeti Programja magvalósításában résztvevő szervezeteket, értelmezni az egészség fogalmát. FOGALOMGYŰJTEMÉNY Prevenció Megelőzés (formái: elsődleges (az egészségfejlesztés); másodlagos megelőzés már az egyes betegséggel érintett embereket célozza meg a gyors diagnózis és beavatkozás segítségével pl.: szűrővizsgálatok, a betegség korai szakaszában végzett beavatkozások; harmadlagos megelőzés az elhúzódó betegségek káros hatásait igyekszik csökkenteni a szövődmények megelőzésére, rehabilitációra törekszik.) WHO Egészségügyi Világszervezet (rövidítése) TANANYAG Az egészségfejlesztés Egészségfejlesztés? Nem is olyan régen még egészségnevelést emlegettünk. Ez a terminológiai váltás kapcsolatban áll az egészségről alkotott véleményünkkel, illetve az egészséget befolyásoló tényezőkről alkotott nézeteinkkel.

8 8 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA Az 1960-as 70-es években még elsősorban az oktatásnak, nevelésnek tulajdonítottak rendkívül fontos szerepet. Az iskolai tananyagban jelen volt az egészségtan. (Ma újra megjelent a Nemzeti Alaptantervben), éppen az esetenként hiányos családi szocializáció ellensúlyozására. Az egészségügyben ma az elfogadott filozófia a prevenció elsődlegességét, fontosságát hangsúlyozza. A prevenció megelőzés három formája közül az elsődleges prevenciót tekinthetjük azonosnak az egészségfejlesztéssel. Az egészségvédő szokások segítségével az egészség szintje megőrizhető, illetve fejleszthető. A betegségmegelőző tevékenységek (pl.: védőoltások) védelmet nyújtanak az egyén egészségét fenyegető esetleges veszélyek ellen. Különbség van azonban köztük az egyén motivációja és cselekvései között. Az egészségtámogató magatartás aktív cselekvésre ösztönöz, a betegségmegelőző magatartás viszont a betegség megelőzését tűzi ki célul. (A másodlagos megelőzés már az egyes betegséggel érintett embereket célozza meg a gyors diagnózis és beavatkozás segítségével pl.: szűrővizsgálatok, a betegség korai szakaszában végzett beavatkozások. A harmadlagos megelőzés az elhúzódó betegségek káros hatásait igyekszik csökkenteni a szövődmények megelőzésére, rehabilitációra törekszik.) Tehát az egészségfejlesztés lett a cél mind az egyén, mind a közösség számára. A WHO definíciója alapján az egészségfejlesztés az a folyamat, melynek révén képessé teszünk másokat egészségük javítására, illetve arra, hogy nagyobb kontrollra tegyenek szert egészségük felett. Az egészséget a mindennapi élet erőforrásának tekinthetjük, nem pedig céljának; ez a pozitív megfogalmazás hangsúlyt fektet a szociális és személyes erőforrásokra is éppúgy, mint a fizikális kapacitásra. A terminológiai vita eldőlt, ma már az információ-közlésen és az egyén beállítódását és magatartásának megváltoztatását célzó egészségnevelés köre szélesebb. (Pl.: az alkalmazók a munkavállalók egészségéért is felelősek.) Az egészségfejlesztés és az egészségnevelés viszonya kialakult: az egészségnevelés fontos eleme az egészségfejlesztésnek. 1. sz. ábra egészségfejlesztés egészségnevelés

9 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 9 Az egészségfejlesztés területei Az egészségfejlesztés területei 1. egészségnevelési programok 3. közösségi szintű munkák 2. megelőző jellegű egészségügyi szolgáltatások 4. szervezeti szintű fejlesztések 5. az egészséges környezettel kapcsolatos intézkedések 6. gazdasági és szabályozási tevékenységek 1. Egészségnevelési programok Céljuk: az emberek tanítása, segítségadás magatartásuk önkéntes megváltoztatásához. Szervezhetők: egyéni, csoportos formában, vagy a tömegkommunikáció segítségével. Szintjük: Elsőfokú: az egészséges életmód különböző összetevőinek ismertetése (pl. egészséges táplálkozás, testmozgás stb.) másodfokú: miként alakítsuk az életmódunkat reverzibilis problémák esetén (pl.: túlsúlyosság esetén milyen étkezési és mozgási szokásokat kövessünk, balesetet követően miként nyújtsunk elsősegélyt stb.) harmadfokú: krónikus, gyógyíthatatlan betegségben milyen életmódbeli szokásokat kövessünk, hogy biztosítsuk a megfelelő állapotot (pl.: fiatalkori cukorbetegség esetén stb.) Néhány módszer: előadás, bemutatás, tréning, irányított beszélgetés, oktató beszélgetés, írásos anyagok átadása (ismertetők, szóróanyagok, módszertani füzetek, stb.), rehabilitációs programok, stb. 2. Megelőző jellegű egészségügyi szolgáltatások Olyan orvosi szolgáltatások, amelyek célja az egészség leromlásának megelőzése: pl.: védőoltások, önvizsgálatok megtanítása, gyermekvédelmi szolgáltatások, anyavédelmi szolgáltatások stb.

10 10 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA 3. Közösségi szintű munka A közösségekért végzett egészségfejlesztő munka: pl.: önsegélyező csoportok, az egészség fejlesztését szolgáló helyi létesítmények fejlesztése (sportpálya, kondi terem stb.). 4. Szervezeti szintű fejlesztések A szervezeteken belüli fejlesztések: pl.. egészséges ételválaszték a munkahelyi ebédlőben, a kereskedelemben soványabb húsok biztosítása, környezetbarát csomagolóanyag alkalmazása stb.) Egészséges közérdekű intézkedések A közösségi intézkedések hatásának egészségügyi vizsgálata: pl.: a lakáskörülmények, a foglalkoztatás, a közlekedés stb. 5. Az egészséges környezettel kapcsolatos intézkedések Fizikai környezetünk egészségessé tételét jelenti: pl.: tiszta levegő, tiszta víz biztosítása, dohányzásmentes területek biztosítása, szemétlerakó helyek biztosítása stb. 6. Gazdasági és szabályozási tevékenységek Az állam gazdasági és szabályozási intézkedésekkel is hozzájárul az egészségfejlesztéshez: pl.: a cigaretta árának emelése, tizennyolc éven aluliaknak nem lehet dohánytermékeket és alkoholt eladni stb. Az egészségfejlesztő munka változásai Az 1950-es és 60-as években a hangsúly az egyéni egészséges életvitelre és az ezzel kapcsolatban szükségessé vált változásokra tevődött (pl.: TBC megelőzése, családtervezés, nemi betegségek terjedésének megakadályozása, immunizálás, baleset megelőzés, stb.). Az 1970-es években tovább fejlődött a gondolkodás ezen a területen és a szakemberek egyre nagyobb figyelmet fordítottak az egészség szociális, társadalmi determinánsaira is. (Az egyéni életvitelre koncentráló szemlélet időnként hajlott arra, hogy az egyént okolja saját megromlott egészségi állapotáért az áldozatra hárított felelősség. Sajnos ma sem ismeretlen ez a megközelítés. A szívbetegségben szenvedőket okolhatják azért, mert túlsúlyosak, mert dohányoznak, de a túlsúlyosság és a dohányzás okait nem veszik figyelembe. Az alkoholistákat okolhatják megromlott egészségi állapotukért, de a helyes megküzdési stratégiákat senki nem tanítja meg a felnövekvő generációknak. A helytelen táplálkozási szokásokat szemükre vetik az embereknek, de az alacsony kalóriatartalmú táplálék árát nem az átlagfizetésekhez szabják. (Ki ne szörnyedt volna el már pl. a diabetikus készítmények árától.) Az 1980-as években megjelent az egészségfejlesztés szélesebb megközelítési módja, ami magába foglalta az egészségügyi felvilágosítást és figyelmet fordított a politikai és szociális cselekvésre is az emberek közösségi szintű bevonására saját egészségi kilátásaik alakítására ben a 30. Egészségügyi Világkongresszuson vetették fel először az egészséget mindenkinek 2000-re mozgalom alapelgondolásait és szükségességét. Ezt a célkitűzést a WHO az európai regionális stratégiája által kívánta megvalósítani ben az alábbi témakörökre fektettek hangsúlyt: az egészségi állapotban jelentkező eltérések csökkentése, az egészségfejlesztés és betegségmegelőzés útján megvalósított pozitív egészség, közösségi részvétel,

11 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 11 az egészségügyi intézmények, a helyi hatóságok, valamint egyéb, az egészségre befolyással bíró szervezetek együttműködése, az alapfokú ellátásnak, mint az egészségügyi szisztéma alapelemének a középpontba állítása. Magyarország: Egészség Évtizedének Nemzeti Programja (46/2003. (IV. 16.) OGY. határozat) Magyarországon is hasonló folyamatokat figyelhettünk meg az egészségfejlesztés terén. A WHO célkitűzéseihez kapcsolódás és a lakosság egészségi állapotának javítására irányuló erőfeszítések folyamatosak. Ezeknek a törekvéseknek mentén jött létre az Egészség Évtizedének Nemzeti Programja és került kiadásra 2001 augusztusában. A program a kedvezőtlen népegészségügyi helyzet javítása érdekében a következő évtized feladatait fogalmazza meg. A program lényeges elemei A három évvel hosszabb születéskor várható élettartam elérésének mindkét elfogadott útja, azaz az egyes állampolgárok egészségének védelme, valamint a főbb betegségek, sérülések, halálokok gyakoriságának csökkentése egyaránt tevékenységeink részét képezik. A program kidolgozását az alábbi három alapvető érték határozta meg: az egészség alapvető emberi jog; az egyenlőtlenségek csökkentése és a szolidaritás; valamint az egyének, csoportok, intézmények és közösségek részvétele és felelőssége az egészség fejlesztésében. A Nemzeti Népegészségügyi Program négy fő stratégiai irány köré szövődik. Ezek: Társadalmi környezet, Egészséges életmód, Elkerülhető megbetegedések, Intézményrendszer. Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása Lényege: Az egészséges alternatíva választása biztosított legyen a mindennapi életben, minden korosztály számára. A felnövekvő generációk olyan környezetben nőjenek fel, amely lehetőséget nyújt egészséges fejlődésükhöz. A társadalom legyen érzékenyebb az egyenlőtlenségek iránt és legyenek eszközei azok csökkentésére. A társadalmi környezet támogassa az egyént egészsége megőrzésében a mindennapi élet fontosabb színterein. Ehhez a stratégiai irányhoz tartozó alprogramok: Egészséges ifjúság Idősek egészségi állapotának javítása Esélyegyenlőség az egészségért Egészségfejlesztés a mindennapi élet színterein

12 12 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA Egészséges életmód programjai, az emberi egészség kockázati tényezőinek csökkentése Az egészséges életmód programjai a magyar lakosság életmódjának egészségesebb irányban történő módosítását szolgálják. Ehhez a stratégiai irányhoz tartozó alprogramok: Dohányzás visszaszorítása, Az alkohol és drogmegelőzés, Egészséges táplálkozás és élelmiszer-biztonság, Aktív testmozgás elterjesztése, Közegészségügyi és járványügyi biztonság, Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram. Az elkerülhető halálozások megbetegedések, fogyatékosság megelőzése Az elkerülhető halálozások, megbetegedések, fogyatékosság megelőzése stratégiai irányhoz a klasszikus értelemben vett másodlagos megelőzési programok, a magas kockázatú csoportok körében végzett megelőzési tevékenységek tartoznak. Lényege: Integrált gyógyító, megelőzési, egészségfejlesztési tevékenység kialakítása. A krónikus nem fertőző betegségek közös kockázati tényezőinek befolyásolása, a szűrési-gondozási rendszerek kialakítása az alapellátásban. Ehhez a stratégiai irányhoz tartozó alprogramok: Koszorúér- és agyérbetegségek okozta megbetegedések, Daganatos megbetegedések visszaszorítása, A lelki egészség megerősítése, Mozgásszervi betegségek csökkentése, AIDS-megelőzés. Az egészségügyi és népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése az egészségi állapot javítása érdekében A program sikeres végrehajtása intézményfejlesztést igényel, amelyhez szükséges az alapellátás megelőző szerepének erősítése. Ehhez a stratégiai irányhoz tartozó alprogramok: Népegészségügyi szűrővizsgálatok, Ellátásfejlesztés, Erőforrás-fejlesztés, Monitorozás-informatika.

13 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 13 Az egészségfejlesztés területei és az Egészségség Évtizedének Nemzeti Programja kapcsolatai 2. sz. ábra egészségnevelési programok gazdasági és szabályozási tevékenységek az egészséges környezettel kapcsolatos intézkedések megelőző jellegű egészségügyi szolgáltatások közösségi szintű munkák szervezeti szintű fejlesztések Társadalmi környezet Egészséges életmód Elkerülhető betegségek Intézményrendszer Az Egészség Évtizedének Nemzeti Programja megvalósításában részt vevő szervezetek A program irányítását az Egészségügyi Minisztérium (EüM) látja el. A Népegészségügyi Főosztály koordinálja a különböző területek munkáját, így a Népegészségügyi Tárcaközi Bizottságot is. Ezen kívül több szakértői tanács és munkacsoport működik. A szakértők által kidolgozott projektek megvalósításában és monitorozásában az Országos Egészségfejlesztési Intézet és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Hivatal (ÁNTSZ) is részt vesz. (3. sz. ábra) Az egészségfejlesztési célkitűzések megvalósítását nemzetközi keretegyezmények is segítik, (pl.: WHO Dohányzásellenes Nemzetközi Keretegyezménye, valamint különböző akcióprogramok (pl.: Nemzeti Környezet-Egészségügyi Akcióprogram). Az Európai Közösség növekvő befolyással bír az egészségre, például azáltal, hogy standardokat állapít meg, vagy rendeleteket hoz különböző, az egészséggel összefüggő témakörökben.

14 14 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA 3. sz. ábra Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Tárcaközi Bizottság A munkában részt vesznek: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Hivatal Országos Egészségfejlesztési Intézet Sokat tehetnek az önkormányzatok is. A szervezetekben, intézetekben az egészségfejlesztéssel kapcsolatos operatív munkát az egészségfejlesztő szakemberek látják el, azonban az egészségfejlesztés egyes elemei megtalálhatók az egészségügy különböző területein dolgozók kompetenciái között is. Az iskolai feladatokhoz is széles sávban kapcsolódik az egészségfejlesztés. Tananyagként és nevelési feladatként is jelen van a közoktatási rendszertől kezdődően a szakképzésen át egészen a felsőoktatásig. Hatékonysága változó és vitatható. (Ismerjük mindannyian az óvodai és általános iskolai tisztasági csomagokat és a kézmosás szokásának kialakulását, stabilizálódását, majd az általános iskola felső tagozatától kezdve teljes mértékű leépülését legalább is az iskolai életben.) A társadalom legkülönbözőbb szereplői járulhatnak hozzá az egészségfejlesztéshez. Hatékonyan működhetnek civil szervezetek, helyi közösségek is. Pl.: ha egy utca lakóközössége rendszeresen rendben tartja a házak előtti közterületet, kitisztítja az esővíz elvezető árkokat, akkor már sokat tett az ott lakók egészségéért, a nevelő hatás pedig látványos senki sem akar elmaradni a szomszédtól.

15 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 15 Mit jelent az Ön számára egészségesnek lenni? Az első oszlopban pipálja ki azokat az állításokat, melyek az Ön számára egészsége fontos aspektusainak látszanak! Annyit jelöljön meg, amennyit csak akar. Számomra egészségesnek lenni magában foglalja: 1. oszlop 2. oszlop 3. oszlop Élvezni a családdal és a barátokkal való együttlétet Tekintélyes életkort megélni Az idő nagy részében boldognak lenni Állással rendelkezni Szinte soha nem szedni gyógyszereket Ideális testsúllyal rendelkezni Rendszeresen testgyakorlást végezni Elfogadni önmagamat Soha nem dohányozni Soha nem szenvedni komoly betegségben Reálisan felmérni a helyzeteket Képesnek lenni könnyen alkalmazkodni az életemben bekövetkező nagyobb változásokhoz (pl.: költözés, új munkahely) Csak mértékkel vagy egyáltalán nem fogyasztani alkoholt Élvezni a munkámat túl sok stressz nélkül Testem minden része jó működőképes állapotban legyen Más emberekkel jól kijönni Megfelelően táplálkozni A relaxáció vagy kikapcsolódás valamely formáját élvezni A második oszlopban pipálja ki azt a hat kijelentést, amiket Ön az egészség legfontosabb aspektusainak tart. Ezt követően a harmadik oszlopban rangsorolja ezt a hat dolgot fontossági sorrendben jelölje 1-ssel a legfontosabbakat, 2-sel a következőt és így tovább, lefelé egészen 6-ig.

16 16 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA Ha van rá lehetősége, töltesse ki a táblázatot barátjával vagy munkatársával és hasonlítsa öszsze a listákat. Vitassák meg a választások indokait. (Ewles & Simnett: Egészségfejlesztés. Medicina, Budapest, alapján) Az egészség fogalma Az egészség olyan állapot, amelyet az emberek saját értékrendjük alapján határoznak meg. Összetevőit már nehezebben határozzák meg, általában a betegség nélküliséget tekintik egészségnek. Az egészségről alkotott fogalmak összefüggésben állnak az emberek szociális és kulturális helyzetével. A néphagyomány szerint régen a testi erőt, testalkatot tekintették az egészség mértékének. Kell az erő a munkához (fizikai terhelésekre vonatkoztatták), szép kövér ember (vagyis egészséges, mert a betegek általában lefogynak, soványak) mondták régen nagyszüleink. Ma viszont a fittnesz korszakát éljük. Az állandó változásokhoz, stresszhez való alkalmazkodáshoz nagyon jó állóképesség szükséges. Annak mértéke, hogy mit tekintünk egészségnek, szintén változó. Egy dohányos nem tekinti a betegség jelének a felkelés utáni rendszeres köhögését. A fogyatékkal élők nem tekinthetők betegnek csak azért, mert bizonyos testi funkcióik nem, vagy másként működnek. Az esetenkénti fejfájást nem tekintjük kóros állapotnak, csak kellemetlenségnek. Az emberek értékrendjében az egészség általában az elsők között szerepel. Mégis értékét csak akkor érzik, ha elveszítik. A mindennapok forgatagában nem gondolnak rá. Esetleg akkor jut eszükbe, ha szembesülnek hozzájuk közel álló emberek betegségével. Akkor is általában azt hiszik, hogy velük ez nem történhet meg. Az egészség fogalmának hivatalos meghatározása az Egészségügyi Világszervezettől (WHO) származik, ami 1947-ben még így hangzott: az egészség nem pusztán betegség vagy valamely fogyatékosság hiányát jelenti, hanem a teljes testi, szellemi és jóllét állapotát. Ezt a definíciót heves kritikák érték, miszerint teljesen idealisztikus és statikus állapotot feltételez. Később modernizálta a WHO definícióját és az egészséget dinamikus egyensúlyi állapotnak, a folytonosan változó követelményekhez, elvárásokhoz és ingerekhez való adaptáció képességnek határozta meg. Ez a megfogalmazás már inkább elfogadható. A definíció a pozitív egészség fogalmát tartalmazza, és elismeri a szociális és mentális jóllét központi szerepét. Összetevői: fizikális egészség (a szervezet működésével áll kapcsolatban) mentális egészség (a tiszta és következetes gondolkodás) emocionális egészség (az érzések felismerésének és kifejezésének képessége) szociális egészség (a másokkal való kapcsolat kialakításának és fenntartásának képessége) lelki egészség (személyes meggyőződés és világnézet, önmagunk elfogadása) társadalmi egészség (az egyén egészsége elválaszthatatlan az őt körülvevő társadalom egészségétől pl.: a nők nem lehetnek egészségesek, ha aláértékelik a társadalmi életben való közreműködésüket.) Az egészség valamennyi aspektusa kölcsönhatásban és kölcsönös függésben áll egymással.

17 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 17 Az egészség gyakorlati haszna Az egészség lehetővé teszi az emberek számára életminőségük javítását. A WHO is meghatározta az egészség kulcsfontosságú aspektusait:.az egészség fogalma, mint annak mértéke, hogy az egyén vagy a csoport mennyire képes egyrészt törekvéseinek realizálására és szükségletei kielégítésére, másrészt pedig a környezet megváltoztatására vagy az azzal való megbirkózásra. Az egészséget tehát a mindennapi élet erőforrásának tekinthetjük, nem pedig céljának. Ez a pozitív megfogalmazás hangsúlyt fektet a szociális és személyes erőforrásokra is, éppúgy, mint a fizikális kapacitásra. Az egészséget befolyásoló tényezők genetikai adottságok, kultúra, nem, munka, Kérjük, folytassa a fenti felsorolást! Az 1970-es évektől kezdődően sok vita folyt az egészség e számos determinánsának fontosságáról. A középpontban álló gondok oka, hogy egyre inkább tudatára ébredünk, az orvostudománynak meglepő módon kevés hatása van az ország lakosságának egészségi állapotára. Ma már többen megkérdőjelezik a nyugati típusú orvoslás hatékonyságát és más módszerekhez folyamodnak pl.: természetgyógyászat. Egyre többen gondolják úgy, hogy saját maguk is képesek tenni egészségükért, képesek megküzdeni az élet nehézségeivel, mint serdülőkor, időskor, halál stb. Az eltérő társadalmi csoportokban élő emberek eltérő egészségi állapota is egyre nyilvánvalóbbá válik. A munkanélküliség, a hajléktalanság, a nyugdíjak elértéktelenedése, a nemek különböző munkaerő-piaci értéke, stb. befolyásolják az egyén egészségi állapotát, és mind arra mutatnak, hogy az egészség főbb determinánsai kapcsolatban vannak a társadalmi helyzettel. A társadalmi, gazdasági hátrányok kezelése politikai kérdés. ÖSSZEFOGLALÁS Az egészségügyben ma az elfogadott filozófia a prevenció elsődlegességét, fontosságát hangsúlyozza. A prevenció megelőzés három formája közül az elsődleges prevenciót tekinthetjük azonosnak az egészségfejlesztéssel. Az egészségvédő szokások segítségével az egészség szintje megőrizhető, illetve fejleszthető. A WHO definíciója alapján az egészségfejlesztés az a folyamat, melynek révén képessé teszünk másokat egészségük javítására, illetve arra, hogy nagyobb kontrollra tegyenek szert egészségük felett. Az egészséget a mindennapi élet erőforrásának tekinthetjük, nem pedig céljának; ez a pozitív megfogalmazás hangsúlyt fektet a szociális és személyes erőforrásokra is éppúgy, mint a fizikális kapacitásra.

18 18 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA Az egészségfejlesztésnek fontos eleme az egészségnevelés. Az egészségfejlesztés területei: egészségnevelési programok, gazdasági és szabályozási tevékenységek, az egészséges környezettel kapcsolatos intézkedések, megelőző jellegű egészségügyi szolgáltatások, közösségi szintű munkák, szervezeti szintű fejlesztések. Magyarországon az Egészség Évtizedének Nemzeti Programja keretében történik az egészségfejlesztés. Elemei: A születéskor várható három évvel hosszabb élettartam elérésének mindkét elfogadott útja, azaz az egyes állampolgárok egészségének védelme, valamint a főbb betegségek, sérülések, halálokok gyakoriságának csökkentése egyaránt tevékenységeink részét képezik. A program kidolgozását az alábbi három alapvető érték határozta meg: az egészség alapvető emberi jog; az egyenlőtlenségek csökkentése és a szolidaritás; valamint az egyének, csoportok, intézmények és közösségek részvétele és felelőssége az egészség fejlesztésében. A Nemzeti Népegészségügyi Program négy fő stratégiai irány köré szövődik. Ezek: Társadalmi környezet, Egészséges életmód, Elkerülhető megbetegedések, Intézményrendszer. A program irányítását az Egészségügyi Minisztérium (EüM) látja el. A Népegészségügyi Főosztály koordinálja a különböző területek munkáját, így a Népegészségügyi Tárcaközi Bizottságot. Ezen kívül több szakértői tanács és munkacsoport működik. A szakértők által kidolgozott projektek megvalósításában és monitorozásában az Országos Egészségfejlesztési Intézet és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Hivatal (ÁNTSZ) is részt vesz. Az egészség fogalma Az egészség olyan állapot, amelyet az emberek saját értékrendjük alapján határoznak meg. Összetevőit már nehezebben határozzák meg, általában a betegség nélküliséget tekintik egészségnek. Az egészséget dinamikus egyensúlyi állapotnak, a folyamatosan változó követelményekhez, elvárásokhoz és ingerekhez való adaptáció képességének tartjuk. FELADATOK Határozza meg az egészségfejlesztés fogalmát (WHO szerint)! Értelmezze az egészségfejlesztés és az egészségnevelés kapcsolatát! Ismertesse az egészségfejlesztés területeit! Ismertesse az egészségfejlesztő munka változásait! Ismertesse az Egészség Évtizedének Nemzeti Programja főbb elemeit!

19 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 19 Értelmezze az Egészség Évtizedének Nemzeti Programja kapcsolódását az egészségfejlesztés területeihez! Sorolja fel az Egészség Évtizedének Nemzeti Programja magvalósításában résztvevő szervezeteket! Értelmezze az egészség fogalmát! Tanulmányozza az Egészség Évtizedének Nemzeti Programját: olvassa el a fő stratégiai elemek részletes kibontását! (Az ETInfo februári száma ezzel foglalkozik.)

20 20 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA 2. MODUL EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI KOMPETENCIÁK A TANANYAG CÉLJA Az egészségfejlesztő azon kompetenciáinak bemutatása, amelyek segítik munkáját. Elsősorban az individuális eljárásokhoz kapcsolódó stratégiák, eljárások ismertetése. KÖVETELMÉNYEK A tananyag elsajátítása után Ön képes lesz: elemezni az egészségfejlesztés folyamatát, ismertetni a változás jellemzőit, értelmezni az egészségügyi magatartás változásának modelljét, ismertetni az egészséges életmóddal kapcsolatos döntések meghozatalát segítő módszereket, ismertetni a döntéshozás stratégiáját, ismertetni az egészségfejlesztésben alkalmazható verbális és non-verbális kommunikációs technikák jellemzőit. FOGALOMGYŰJTEMÉNY Holisztikus jellegű Az egészet egységben kezeli, minden jellemzőjét egymással kölcsönhatásban értelmezi. Tapasztalati úton történő tanulás A tanítási-tanulási folyamatban a pedagógus a tanuló tapasztalataira épít, segítik a tapasztalatok megszerzését. Endorfinok Boldogság hormonoknak is szokás nevezni azokat az emberi szervezetben felszabaduló kémiai anyagokat, amelyek elősegítik az ember pozitív hangulatát, közérzetét. TANANYAG A kompetencia fogalmába beletartoznak valamely tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek, készségek és viszonyulások, beállítódások. Az egészségfejlesztő kompetencia körének legfontosabb elemei azok az ismeretek, amelyek segítségével képes végigvezetni az egészségfejlesztési folyamatot, azok a készségek (kognitív, pszichomotoros), amelyeket felhasznál munkája sikeressége érdekében és az a pozitív elfogadás, amellyel kliensei felé fordul. Ezek közül mi a változás kezelésének készségét, a döntéshozás, a magatartásváltozás stratégiáját és a kommunikációs készségek néhány jellemzőjét emeltük ki. Az egészségfejlesztés bonyolult folyamatai társadalmi szintű szervezéseket is igényelnek, de valójában mindig az egyes ember tudatában, tevékenységeiben, életmódjában hatnak és játszódnak le. Ezért az egészségfejlesztő legfontosabb kompetenciái is az egyéneknek nyújtható segítséghez kötődnek.

21 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 21 Az egészségfejlesztő munka az egészségfejlesztés bármely területén zajlik, nem egyszeri tevékenységet, hanem megtervezett folyamatot jelent. A tervezés mellett megfelelő technikák alkalmazásával érhetők csak el eredmények. Az egészségfejlesztés megvalósítása az egyes emberekhez kötődik, személyre szabott módszerekkel, technikákkal lehet elérni az egészségmagatartás változását. Néhány bevált technikát ismerhetnek meg ebben a modulban. Az egészségfejlesztés folyamata A folyamat lépései: az egészségfejlesztési szükséglet meghatározása, felmérése (az információk felkutatása, feldolgozása), célkitűzések, prioritások meghatározása, tervezés: o a) a források meghatározása, o b) cselekvési terv készítése, o c) az értékelő rendszer kidolgozása, végrehajtás, az eredmények értékelése. Az egészségfejlesztési folyamat részletes jellemzői és az egyes lépésekhez kapcsolódó feladatok, tevékenységek: lépés jellemzői feladatok az egészségfejlesztési szükséglet meghatározása az információk felkutatása, feldolgozása célkitűzések normatív szükséglet (egy szakmabeli saját standardjai alapján határoz meg) érzett szükséglet (az emberek meghatározzák, mit akarnak) kinyilvánított szükséglet (az emberek szükségesnek mondanak ki) komparatív szükséglet (kliensek hasonló csoportjainak összevetéséből adódik, melyek közül az egyik részesül az egészségfejlesztésből, a másik nem) epidemiológiai adatok, mortalitási és morbiditási adatok szakmabeliek nézetei a közvélemény nézetei a helyi média a célok hierarchiája: fő célkitűzés, a megvalósítást szolgáló részcélkitűzések, mérhetőség (időszak, létszám, számszerűen meghatározható változás) Reagálni a felvetett szükségletekrekliensközpontú magatartás. Kezdeményezni és meghatározni saját teendőinket-orvostudományi megközelítés. Kívánatos trendek: - hangsúly a felhasználó érdekein van - a szakemberek és laikusok együttműködése - a kliens kibontakoztathassa saját képességeit adatok összegyűjtése, elemzése mérhető, egyértelmű célok megfogalmazása: stratégiai célok és operatív célok meghatározása prioritások meghatározása fontossági sorrend sorrend meghatározása

22 22 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA tervezés a) források meghatározása b) cselekvési terv készítése c) az értékelő rendszer kidolgozása végrehajtás az eredmények értékelése a célokhoz rendelt módszerek és források személyi, anyagi, dologi részletes terv (projekt) (a nagy lélegzetű, bonyolult terveket célszerű kisebb, könnyebben átlátható egységekre bontani) irányulhat a végeredményre és a folyamatra célja: saját gyakorlati munka javítása, igazolni a munka során igénybe vett források felhasználását, nem tervezett végeredmény felismerése objektív, mérhető adatok a módszerek és források megtervezése személyek konkrét megnevezése, anyagi források összegeinek meghatározása, dologi források konkrét megnevezése tervkészítés elvégzése a következő kritériumok tükrében: - célcsoport - módszerek - időpontok az értékelés elvégzése: - a fogyasztók által tanúsított igény felmérése, - az egészségügyhöz kapcsolódó szolgáltatásokra jellemző igény monitorozása, - a kapcsolódó média tevékenység analízise, - az ismeretek, attitüdök változásának felmérése - a magatartásváltozások felmérése - a politikai változások felmérése - a környezeti változások felmérése kérdőívek, interjúk, elbeszélgetések, megfigyelések segítségével a terv pontos végrehajtása a célkitűzésekhez viszonyítva objektíven mérhető formában Az egészségfejlesztési tevékenységek sikerességéhez nem elegendő a mindenre kiterjedő pontos tervezés és a fejlesztési folyamat összes lépésének korrekt végrehajtása. Mivel a folyamat meghatározó elemei az emberek (a folyamatot emberek hajtják végre és emberekre irányul), ezért célszerű a pszichológia tudományának néhány elemét is figyelembe venni, illetve alkalmazni. Az egészségfejlesztés sikerét elősegítő pszichológiai elemek 1. a változás jellemzőinek ismerete, 2. a kommunikáció néhány elemének tudatos alkalmazása. Az egészségfejlesztés sikeréhez hozzájárul az alapvető etikai elvek betartása is. A változás jellemzőinek ismerete (az egészségfejlesztés a változásra irányul) Az egészségfejlesztéssel együtt járnak a változások. A változások érinthetik az egyén és a közösség különböző szokásait, életmódját, lakókörnyezetét, stb. A változásokat nem mindenki fogadja kitörő örömmel, gondoljunk csak pl.: a diétás étrend bevezetésének szükségességére. Sok esetben tapasztalható a kezdeti próbálkozások utáni visszarendeződés.

23 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 23 A sikeres változások faktorai A siker kulcsa abban rejlik, hogy felismerjük-e a változások által érintett személy(ek) indítékait, illetve a változással kapcsolatos érzéseit. A pozitív és negatív faktorok egyensúlya kifejezhető az alábbi képlet segítségével: A = az egyén, vagy csoport elégedettségi szintje a dolgok jelen állásával kapcsolatban, B = az egyén, vagy csoport közös elképzelése a jövőről, C = egy elfogadható, biztonságos első lépés megléte, D = az egyén, vagy csoport veszteségei. A változás valószínűleg sikeresen végrehajtható, ha A + B + C nagyobb, mint D A változással szembeni ellenállás okai: az önérdek (valószínűleg nem minden érintett érdeke esik egybe) félreértés (gyakoriak az olyan szervezeteken belül, ahol hiányzik a bizalom a dolgozók között) az a meggyőződés, hogy a változás nem áll érdekében mindazoknak, akiknek a javát szolgálni hívatott a változással szembeni tolerancia hiánya (az emberek félnek a rájuk váró új követelményektől). A változással szembeni ellenállás legyőzésére szolgáló módszerek: módszer Felvilágosítás és kommunikáció Részvétel, mások bevonása Támogatás, segítségnyújtás Tárgyalás és egyeztetés Politikai befolyásolás jellemzője Még a változás előtt informáljuk az embereket. A vonakodó személyek aktív bevonása a változás tervezésébe és kivitelezésébe. Segítünk a változások szükségességének felismerésében és támogatjuk őket abban, hogy ők maguk tervezzék meg és valósítsák meg azokat. Ez magában foglalja a tényleges ellenállók ösztönzését. Abban az esetben hatásos, ha egyetlen, vagy néhány személy képez ellenállást. Változások az egészségmagatartásban Az emberek egészségmagatartása sok esetben tudatos döntéshozás nélkül alakul ki, mintegy passzív válaszként a környezetre és a külső eseményekre. Az aktív döntéshozás idő és energia ráfordítással jár. Továbbá azoknak a tényezőknek a megismerése szükséges hozzá, amelyek befolyásolják az egészséggel kapcsolatos döntéseinket.

24 24 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA Az emberek szívesebben döntenek esetenként az egészségtelen magatartásformák folytatása mellett. Különösen akkor, ha kedvükre való következményekkel járnak ezek a magatartásformák. Nem törődnek a káros hatásokkal és a kockázati tényezőkkel sem. (Hallottuk már a diétát be nem tartók körében az általános költői kérdést: Mi egyéb örömöm van az életben, ha még enni sem ehetek kedvem szerint? ) Az emberek szabad választásához való jogát egyensúlyban kell tartani a választás másokra gyakorolt hatását tekintve. (Ki ne ismerné a dohányzók érveit a nem dohányzókkal szemben. A gépjármű vezetés előtti italozás választása a vezetőn kívül számos ember életét befolyásolhatja.) Figyelemmel kell arra is lennie az egészségfejlesztőnek, hogy az egészséges életmód elveinek ismerete nem jelenti egyben a gyakorlati alkalmazásukat is. Vagyis az elmélet eltér a gyakorlattól. Éppen a szokásaink lehetnek a legnagyobb akadályok. Az olyan változtatások, mint például a több testmozgás, a szűréseken való részvétel, az egészséges táplálékok fogyasztása, a dohányzásról való leszokás mind, mind nehéz feladat, sok energiát és kitartást igényel. (Ki hinné, hogy a hatékony fogyókúrázáshoz is sok plussz energia és viszonylag stresszmentes időszak szükséges.) Az emberek választási lehetőségeit korlátozhatják a gazdasági körülmények is. A friss zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek, rozslisztből készült kenyér, stb. ára gátat szabhat fogyasztásuknak. Az egészség magatartás változásának modelljét Prochaska és Di Clemente (1985.) dolgozta ki. A kutatások szerint az erre a modellre alapozott stratégiák hatékonyak az olyan egészséggel kölcsönhatásban lévő magatartásformák megváltoztatására, mint a dohányzás, alkoholizmus, a testmozgás hiánya, a drogfogyasztás, a túlsúlyosság, az egészségügyi szűrések igénybevételének elmulasztása. A modell meghatároz bizonyos számú stádiumot, amin az emberek a magatartás megváltoztatása során áthaladnak. Holisztikus jellegű megközelítést alkalmaz, integrálva egy sor olyan tényezőt, mint például a személyes felelősség és az egyéni választás szerepe, vagy a társadalmi és környezeti erők befolyása, ami igen reális korlátokat állít az egyén változtatási lehetőségei elé. Keretbe foglalja az egészségfejlesztők által nyújtható potenciális beavatkozások széles körét, és leírja azt a folyamatot, amin az egyének saját változtatásaik személyes előmozdítójaként haladnak végig (például, amikor mindenféle szakszerű támogatás nélkül maguktól szoknak le a dohányzásról.) (Ewles & Simnett: Egészségfejlesztés. Medicina, Budapest, 1999.) A modellt a 3. ábra szemlélteti. A körben ábrázolt stádiumokon az emberek végighaladnak, miközben egészségmagatartásukat megváltoztatják. Az egyes szakaszok nem feltétlen sorrendben követik egymást, és viszszaesések is előfordulnak. A ciklusokat forgóajtónak kell tekintenünk, az emberek többször is körbe-körbe járnak, mire elérik a megszilárdult változást. Vannak olyan emberek is, akik soha nem érnek a ciklusok végére, mindig elakadnak valamelyik szakasznál. Mások be sem lépnek a forgóajtóba.

25 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK sz. ábra Állásfoglalás Cselekvés Fontolgatás Fenntartás Kilépés: egy biztonságosabb életmód fenntartása A fontolgatást megelőző stádium Visszaesés A fontolgatást megelőző stádium: Ez előzi meg a változási ciklusba való bekapcsolódást. Ebben a szakaszban az egyén vagy nincs tudatában a változtatás szükségességével, vagy nem fogadja el azt, vagy egyáltalán nem motivált. A fontolgatás stádiuma: Ez a szakasz jelenti a belépést a forgóajtón. Ekkor az emberek már kellő motivációval rendelkeznek a változtatáshoz. Az állásfoglalás stádiuma: Fontos döntést hoznak az emberek arra vonatkozóan, hogy változtatnak egy adott szokáson. A cselekvés stádiuma: Aktívan belefognak a szokás megváltoztatásába. A fenntartás stádiuma: Ebben a szakaszban az emberek küzdenek azért, hogy fenntartsák a változást. A visszaesés stádiuma: Bár az emberek érzékelik a megváltozott életmód adta különbséget, legtöbbjük mégsem képes stabilizálni ezt az állapotot, visszaesnek. (Ismerős a fogyókúrázóknál előforduló jojó effektus? vagy a dohányzásról leszokóknál a Csak ezt az egy szálat. mondat?) Fontos azonban, hogy ne hagyják abba próbálkozásaikat az emberek, hanem kerüljenek vissza a fontolgatás stádiumába és kezdjék elölről erőfeszítéseiket. A kilépés stádiuma: Ebben a szakaszban az emberek végérvényesen rögzítik új szokásaikat és bekövetkezik a magatartásváltozás. Például, leszoknak a dohányzásról, rendszeresen kocognak, stb.

26 26 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA Az egészséges életmóddal kapcsolatos döntések meghozatala és kivitelezése előnyökkel járhat. Ezek az előnyök a személyes fejlődést szolgálják, növelik az önbecsülést. A döntést segítő, a döntési képességet fejlesztő módszerek: a tapasztalati úton történő tanulás, a csoportmunka, a személyes tanácsadás, a pártoló, támogató képviselet. Ezek közül a módszerek közül talán csak a tapasztalati úton történő tanulás módszerei nem közismertek. Néhányat bemutatunk, így: a rangsorolást, vagy kategorizálást, az értékskálát a szerepjátékot a játékot. A rangsorolás bizonyos kérdések analízisének eszköze, melynek során különbséget teszünk azok eltérő aspektusainak relatív fontosságát illetően. Így az értékek tisztázására is alkalmazható. Emlékezzen arra a feladatra, amelyben azt kérdeztük Öntől: mit jelent egészségesnek lenni. Az egészség érték, a feladat segít annak tisztázásában, hogy annak mely aspektusait értékeli legtöbbre. Az értékskála segít az embereknek abban, hogy megértsék, miként oszlanak meg a vélemények egy adott témán belül, illetve meghatározzák saját álláspontjukat. A módszer lényege, hogy a csoportot vezető elmond egy dologról két szélsőséges véleményt, és arra kéri a csoporttagokat, hogy ezeket tekintsék két pontnak. Ezt követően összeköti a két pontot egy egyenessel és megkéri a csoporttagokat, hogy jelöljék álláspontjukat az egyenesen az adott dologgal kapcsolatosan. Például a kocogás hívei az egyik végét jelölik be a vonalnak, az ellentábor pedig a másikat. A labilisak a szakasz bármely pontját megjelölhetik. (mint a klinikai analóg skála esetében). A szerepjátékok során egy más személy szerepét vesszük fel egy megadott szituációban. Segíti a saját élmény kialakulását, átélését. Újszerű szituációk eljátszása hasznos módja az új készségek begyakorlásának, vagy egy jövőbeli eseményre felkészülésnek. A játék csoportban, vagy egyénileg végzett szervezett tevékenység. Célja számos lehet: pl.: az emberek összeismertetése, egymás bizalmának megnyerése, az öntudatosság növelése, stb. Játékkel segíthetjük az embereket irracionális meggyőződéseik felismerésében is.

27 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 27 Például az alábbi feladattal: Tekintse végig a következő kijelentéseket és tegyen egy pipát a megfelelő oszlopba! (részlet Ewles & Simnett: Egészségfejlesztés. Medicina, Budapest, könyvből: old.) Meggyőződések 1. Minél több problémájuk van az embereknek, annál kevésbé lesznek boldogok. 2. Az életben vannak bizonyos krízishelyzetek, amikor túl nagy lehet az igénybevétel. 3. Ha az ember hatvanöt éves kor felett próbál lefutni két kilométert, az káros az egészségre. 4. stb. Egyetért Nem ért egyet SEGÍTSÉGNYÚJTÁS AZ EGÉSZSÉGET ÉRINTŐ DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁ- BAN: 1. Amennyiben egyetért ezzel a kijelentéssel, Ön valószínűleg úgy gondolja, hogy az emberi nyomorúság okai a külső tényezők és mindenki azt éli meg, ami a sorsában előre meg van írva. Ez téves elképzelés. A valóságban gyakran sokmindent tehetünk sorsunk átalakításáért. Más emberek, vagy a körülmények okolása a magunkért való felelősségvállalás elhárításának egyik módja lehet. 2. Amennyiben egyetért ezzel a kijelentéssel, Önnek igaza van. Még azok az emberek is, akik normális esetben könnyedén megbirkóznak a dolgokkal, lehangolttá, feszültté, vagy beteggé válhatnak, amikor az élet olyan eseményeivel szembesülnek, mint a válás, a hirtelen meggazdagodás, vagy egy közeli rokon halála. Ez nem a gyengeség jele, csupán azt jelzi, hogy az adott személynek segítségre van szüksége a változások elfogadásában. 3. Amennyiben egyetért ezzel a kijelentéssel, Ön valószínűleg úgy gondolja, hogy a testgyakorlás csak a fiatal, egészséges és fitt embereknek való. Rendszeres és ésszerű gyakorlás mellett két kilométer lefutása nemcsak, hogy egészséges, de élvezetes is és fokozza az önbeszülést. A döntéshozás stratégiái (az állásfoglalás stádiumához kapcsolódik) Az egészségfejlesztőtől gyakran kérnek segítséget a kliensek a döntéshozáshoz. Bizonytalanok, úgy érzik kevés az információjuk egészségi állapotukkal kapcsolatosan, illetve a helyes cselekvéssel kapcsolatosan. A döntéshozás segítésének öt lépése van. Alapelvként érdemes Carl Rogers (a segítő kommunikáció atyja ) nézeteit megfontolni, és azok szerint tevékenykedni. Nevezetesen a pozitív elfogadás légkörét kell biztosítani a kliens számára, hogy nyitottá váljék és őszintén feltárja problémáit. A pozitív elfogadás azt jelenti, hogy maximálisan méltányoljuk a kliens értékét és személyiségét, függetlenül attól, hogy kedveljük-e, vagy sem. A beszélgetéshez biztosítsunk nyugodt légkört, mások ne zavarhassák meg azt, legyen elég időnk, kényelmesen helyezkedjünk el és figyeljünk a kliensre.

28 28 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA A döntéshozás segítésének lépései: 1. megfelelő légkör megteremtése, 2. a kliens szükségleteinek feltárása a beszélgetés során, 3. a kliens segítése a célok kitűzésében és a lehetőségek meghatározásában, 4. a kliens segítése a lehetőségek közti választásban, 5. a kliens segítése a cselekvési terv kidolgozásában. Mindehhez megfelelő kommunikációs technikákat alkalmazzon. (A következő fejezetben olvashat a kommunikációról.) A magatartásváltoztatás stratégiái (a cselekvés stádiumához kapcsolódik) A döntés után az embereknek további segítségre lehet szükségük ahhoz, hogy döntésük átjusson a változás cselekvési stádiumán. Az egészségfejlesztőnek a segítségnyújtáskor célszerű figyelemmel lenni arra, hogy az emberek felelősek saját magatartásukért és képesek irányítani azt. Erre alapoznak azok a technikák, amelyek segíthetnek az embereknek magatartásuk megváltoztatásában. Néhány technika az alkalmazhatók közül: Önmegfigyelés A megváltoztatni kívánt magatartásforma részletes és precíz nyomon követését jelenti. Gyakori, hogy naplóvezetést ajánlanak. Ez segít az embereknek saját magatartásmintáik elemzésében, másrészt követhető általa a fejlődés. Az önmegfigyelésnél az alábbiakra figyel a kliens a megváltoztatni kívánt magatartás vonatkozásában: milyen gyakorisággal fordul elő a probléma? amikor a probléma bekövetkezik, mi játszódik le a külső környezetben és a kliensben? milyen esemény vezet a problémához? mik a következmények? Példa egy dohányos naplójából: Nap:.(Töltsön ki minden nap egy ilyen táblázatot!) Minden egyes alkalommal, amikor rágyújt egy cigarettára, jegyezze fel az alábbiakat: 1. Idő? 2. Mennyire kívánta a cigarettát (1-10-ig tartó skálán jelölje)? 3. Hol szívja el a cigarettát? 4. Egyedül van-e/kivel van? 5. Valamilyen ital mellett gyújt rá (kávé, tea, alkohol)? 6. Étkezés után gyújt rá? 7. Ez idő alatt mit csinál (beszélget, újságot olvas, dolgozik, telefonál)? 8. Miért döntött úgy, hogy elszívja ezt a cigarettát? 9. Mit érez utána ezzel kapcsolatban? A mai napon elszívott cigaretták száma: (Ewles & Simnett: Egészségfejlesztés. Medicina, Budapest, 1999.)

29 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 29 A jutalmazás A magatartás megváltoztatása tekintélyes áldozatokkal járhat. Hasznos tehát egy jutalmazási szisztéma kidolgozása a kitartás segítésére. Ezek a jutalmak azonnaliak legyenek, olyanok, aminek az ember örül. Legjobbak az apróbb élvezetek. (Vigyázzunk azonban a megválasztásukkor. A dohányzásról leszokás közben sokan rászoknak az édesség fogyasztására, és túlsúlyossá válhatnak.) A célkitűzés és a fejlődés értékelése Mindig reálisak legyenek. Bár csábító a gyors siker és igazán mindenki azt szeretné, de az irreális célok kitűzése csak kudarchoz és elkedvetlenedéshez vezet. (Például tíz kilót lefogyni egy hónap alatt irreális célkitűzés, de ötöt már reális.) Ahhoz, hogy a fejlődést értékelhessük, célszerű feljegyzéseket vezetni. Alkalmazhatunk próbaidőket is néhány hetes intervallumban. Ha betartottuk a szabályokat, akkor kiderül, hogy reális volt-e célkitűzésünk. Ha nem érjük el a kitűzött célt, meg kell vizsgálni, hogy reális volt- e célkitűzés, vagy túl messze van-e az eredmény, esetleg közbejött-e valamilyen váratlan esemény. Esetleg mások negatívan befolyásolnak? A negatív befolyásolás leküzdésére alkalmazhatjuk a küzdelmi stratégiákat. Küzdelmi stratégiák A magatartásváltozás számos nehézséggel jár, legalábbis arra az időre, amíg az új magatartás be nem épül az életvitelünkbe. Tipikus a dohányzást abbahagyók küzdelme, mely során meg kell birkózniuk a hiányérzettel, szükségük van rá, hogy valamit a szájukba vegyenek, nem tudnak a feszült pillanatokban mit kezdeni a kezükkel, stb. A fogyókúrázók kezdeti, néhány napig tartó maró éhségérzete elvonhatja figyelmüket tevékenységükről. A rendszeresen kocogni kezdőknél az első néhány alkalom lendületét felváltja egy erős fáradtságérzet, amikor úgy érzik, képtelenek teljesíteni a kitűzött távolságot. (Néhány alkalom után elmúlik, és erősebbnek érzik magukat, mint előtte. Ezek a szakaszok periodikusan ismétlődnek az aktuális fizikai és lelki fáradtság szintjétől függően. Viszont kárpótlást ad a rendszeres edzés adta örömérzet, amit a felszabaduló endorfinok okoznak. Tudták, hogy rendszeres testmozgás szépít is? Az arc bőre kipirul, elsimulnak a ráncok, és határozottan jobban nézünk ki legalábbis néhány órára. Valamint ez az egyetlen pozitív függőségi állapot. Úgy működik egy idő után, mint a drog. Hozzá lehet szokni, ha elmarad az edzés, hiányérzet lép fel, a testi-lelki jóllét függ tőle.) Lehetséges küzdelmi stratégiák: Valamilyen hiánypótlót találni (rágógumi, gyógyfüves cigaretta, alacsony kalória tartalmú ételek, stb.) A problémás magatartáshoz szorosan kapcsolódó szokások megváltoztatása (például tea, vagy gyümölcslé fogyasztása kávé helyett, mivel a kávéhoz kapcsolódik a cigaretta.). Megnehezíteni a problémás magatartás kivitelezését (például nem dohányzó fülkébe szállni a vonaton, nem venni cigarettát, stb.). Önsegélyező csoportokban részt venni. A naponta egyszer bevezetése. Vagyis napi egy alkalomra csökkenteni a nem kívánt magatartást. Relaxációs technikák alkalmazása.

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

NÉPEGÉSZSÉGTAN (zh kérdések)

NÉPEGÉSZSÉGTAN (zh kérdések) NÉPEGÉSZSÉGTAN (zh kérdések) 1. Soroljon fel 5 egészségdeterminánst! -jövedelmi támogatottság -társadalmi támogatottság (szoc. ellátórendszer fejlettsége) -iskolázottság -foglalkoztatottság és munkakörülmények

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egészségnevelési tevékenységének bemutatása Készítette: dr Szűcs Erzsébet, dr. Cornides

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Kerek Judit fıtitkár Budapest, 2009 szeptember 3. Célunk: Elısegíteni, hogy a dolgozók a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens, Fogászati asszisztens, Gyógyszertári asszisztens, Gyógymasszőr, Radiográfus szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens, Fogászati asszisztens, Gyógyszertári asszisztens, Gyógymasszőr, Radiográfus szakképesítés Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea.

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea. A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása re- kreáció Szűkebb értelmezésben: feltöltődés kalandsport, unikumsport más sportok rekreáció = sport A rekreáció eszmei és gyakorlati válasz, - tevékenységrendszer

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás A A kaposvári kistérs rség egészs szségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2013.

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén Kovács Ildikó dietetikus Szívbarát program Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató-helyettes

Részletesebben

INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN

INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA Napjainkban egyre nagyobb társadalmi értéket képvisel az önkéntes munka. A mai fiatalok már középiskolai tanulmányaik során a tanterv részeként

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola Kedvezményezett : Projektazonosító: Projektidőszak: Program típus TÁMOP-6.2-11/1-2012-1253 2013.09.01-2014.06.30 Bibó István i Alapítvány Program neve/címe: 8252 Balatonszepezd, Szegfű köz A rendszeres

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Hogyan mentsd meg a szíved?

Hogyan mentsd meg a szíved? Hogyan mentsd meg a szíved? Mivel minden második haláleset oka szív- és érrendszeri betegségbõl adódik, a statisztikán sokat javíthatunk, ha tudjuk, hogyan is küzdjünk e probléma ellen. Pl. már minimális

Részletesebben

Az Egészségporta Egyesület stratégiája

Az Egészségporta Egyesület stratégiája Az Egészségporta Egyesület stratégiája A Nemzeti Népegészségügyi Program és az ehhez csatlakozó Nemzeti Programok (A a Szív és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja, a

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI JÓ GYAKORLAT

A PEDAGÓGIAI JÓ GYAKORLAT XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI JÓ GYAKORLAT JELLEGZETESSÉGEK A HAZAI GYAKORLAT TÜKRÉBEN A nevelés-oktatás fejlesztése, komplex pilot

Részletesebben

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ Ételed az életed! TáplT plálkozás egészs szség megelőzés Budapest, 2005. november 12. EGÉSZS SZSÉGTUDAT(OSSÁG) G) A TUDÁS S EGÉSZS SZSÉG Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ ALAPVETŐ

Részletesebben

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Florence Nightingale 1860 Bárki, aki felelős pozícióba kerül, tartsa észben a következőt: nem az a legfontosabb kérdés, hogy én magam hogyan tehetem

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens, Gyógymasszőr, Ortopédiai műszerész szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens, Gyógymasszőr, Ortopédiai műszerész szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Az ÁNTSZ intézményrendszere, országos intézetek Egészségügyi alap- és szakellátás Szakterület oktató és tudományos kutató intézményei (pl.

Az ÁNTSZ intézményrendszere, országos intézetek Egészségügyi alap- és szakellátás Szakterület oktató és tudományos kutató intézményei (pl. Solymosy József Bonifácz Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetőségei Székesfehérvár, 2009. november 4. ladataink: Intézetünkről Korszerű tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és

Részletesebben

Egészségértés: Híd a jobb egészséghez

Egészségértés: Híd a jobb egészséghez Egészségértés: Híd a jobb egészséghez Mi az egészségértés? Az egészségértés (Health Literacy) az emberek alapvető egészségügyi információkhoz való hozzáférési, feldolgozási és megértési képessége. Ez a

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Egyéni felelősségvállalás állami szerepvállalás Dr. Moizs Mariann A közszféra versenyképessége Közpénzügyek aktuális kérdései Konferencia Siófok,

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Az iskola védőnők szerepe a prevencióban. Kotroczóné Antal Teréz megyei vezető védőnő

Az iskola védőnők szerepe a prevencióban. Kotroczóné Antal Teréz megyei vezető védőnő Az iskola védőnők szerepe a prevencióban Kotroczóné Antal Teréz megyei vezető védőnő Iskola-egészségügyi ellátás 26/1997.(IX.3.) NM rendelet az iskolaegészségügyi ellátásról 1.(2) Az iskola-egészségügyi

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások modul. 1. vizsgafeladat november 16.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások modul. 1. vizsgafeladat november 16. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára FLOW és FOLYAMAT vagy FOLYAMAT és FLOW ( kihívások és lehetőségek a közszolgáltatásban dolgozó vezetők előtt ) Orosz Lajos NKE

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 55 762 03 Mentálhigiénés asszisztens Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A mentálhigiéné, az egészségmegőrzés és a rehabilitáció módszerei A vizsgafeladat

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Az alkalmazott sportpszichológia módszerei Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Sportpszichológiai tanácsadás - Professzionális segítő beszélgetés - Központjában a sportoló, vagy

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. március 07.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. március 07. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Szakály Zoltán Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék VIII. Táplálkozásmarketing Konferencia Az egészség dimenziói a táplálkozásmarketingben

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 Munkavállalók képzésének megvalósítása a Raben Trans European Hungary Kft.-nél Napjainkra az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül 2010. február TÁMOP-1.1.1-09/1 Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja Támogatás formája: vissza nem térítendő

Részletesebben

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály Szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének é hazai és nemzetközi megelőzésének egészségpolitikai lehetőségei Dr. Kökény Mihály az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának elnöke A szív- és érbetegség

Részletesebben

Mi a motiváció? Nem egy személyiségvonás Nem tulajdonság Nem szervezeti cél Nem önfeladás. Az emberi tevékenység ösztönzése Belső tudati állapot

Mi a motiváció? Nem egy személyiségvonás Nem tulajdonság Nem szervezeti cél Nem önfeladás. Az emberi tevékenység ösztönzése Belső tudati állapot Motivált tanárok? Mi a motiváció? Nem egy személyiségvonás Nem tulajdonság Nem szervezeti cél Nem önfeladás Az emberi tevékenység ösztönzése Belső tudati állapot Herzberg kéttényezős modellje A motiválás

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 2015. október 20. A mentorrá válás útja A tanulási eredmény alapú mentorképzés-fejlesztés eredményei www.jgypk.hu Dr. Farkas Éva

Részletesebben