TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 42. Egészségpedagógia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 42. Egészségpedagógia"

Átírás

1 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 42. Egészségpedagógia EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005

2 2 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA Szerző: Tóth Lászlóné Véleményezték: Dr. Drexlerné Solymos Mária Dr. Kállayné Őry Csilla Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, 2005 Felelős kiadó: Vízvári László főigazgató Szedés, tördelés: Hegyi Gergely Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mű bővített, illetve rövidített változata kiadásának jogát is. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában (fotokópia, mikrofilm vagy más hordozó) nem sokszorosítható.

3 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 5 A továbbképzési füzet célja 5 A képzés struktúrája 6 1. Modul: 7 A tananyag célja 7 Követelmények 7 Fogalomgyűjtemény 7 Tananyag 7 Az egészségfejlesztés 7 Az egészségfejlesztés területei 9 Az egészségfejlesztő munka változásai 10 Magyarország: Egészség Évtizedének Nemzeti Programja 11 Az egészségfejlesztés területei és az Egészség Évtizedének Nemzeti Programja kapcsolatai 13 Egészség Évtizedének Nemzeti Programja megvalósításában résztvevő szervezetek 13 Az egészség fogalma 16 Az egészséget befolyásoló tényezők 17 Összefoglalás 17 Feladatok Modul: 20 A tananyag célja 20 Követelmények 20 Fogalomgyűjtemény 20 Tananyag 20 Az egészségfejlesztés folyamata 21 A változás jellemzőinek ismerete 22 A döntéshozás stratégiái 27 A magatartásváltozás stratégiái 28 Kommunikáció az egészségfejlesztésben 30 Összefoglalás 34 Feladatok Modul: 36 A tananyag célja 36 Követelmények 36 Fogalomgyűjtemény 36 Tananyag 36 A teherbíró személyiség jellemzői 37 Az egészségfejlesztés módszerei 37 A személyiség működési területeire ható módszerek 37 Az egyén aktivitási szintjét befolyásoló módszerek 39 A hatáskörbe vont egyének száma szerinti módszerek 40 A felhasznált eszközök hatásmechanizmusa szerint megkülönböztethető módszerek 41 Az egészségfejlesztő és az egyén kapcsolata szerinti módszerek 41

4 4 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA Összefoglalás 42 Feladatok 43 Felhasznált irodalom 44

5 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 5 BEVEZETŐ Az egészségfejlesztés napjaink kiemelt célkitűzése. Magyarország lakosságának egészségi mutatói igen rosszak. Jellemzőik közül a leginkább nyugtalanítók: a népességfogyás mértéke, a társadalom elöregedésének fokozódása, a születéskor várható élettartam csökkenése és alacsonyabb volta, mint az Európai Unióban (EU) élők esetében, a férfi lakosság nagyarányú halálozása, az élettartamok alakulásában az ország területei között markáns egyenlőtlenségek figyelhetők meg, a magyar lakosság halandósága az uniós országok között a legmagasabb, a legtöbb haláleset a keringési rendszer betegségei miatt következik be, a rosszindulatú daganatok miatti halandóságban hazánk 2003-ban az első helyen állt az EU-ban, a magyar nők 29%-a, a férfiak 38%-a túlsúlyos a férfiak 42%-a, a nők 29%-a dohányzik. A dohányosok aránya a fiataloknál a legmagasabb. Sorolhatnánk tovább a mutatókat, de talán már a fentiek is alátámasztják az egészségfejlesztés fontosságát Magyarország lakossága körében. A TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZET CÉLJA Egy könnyen értelmezhető, elsősorban gyakorlati útmutató adása az egészségfejlesztéshez. Az egészségfejlesztés magyarországi sajátosságainak, törekvéseinek bemutatása, valamint néhány bevált módszer ismertetése. TANULÁSI ÚTMUTATÓ A tanulási időszükséglet meghatározása A tananyagot akkor tanulja, amikor ideje és kedve is van hozzá, illetve ahogy a tanulási ütemtervében megtervezte. A tananyagban talál néhány piktogramot, aminek az értelmezéséhez az alábbi magyarázat szolgál segítségül: Probléma felvetés, vagy kérdés. Az ismeretek gyakorlati alkalmazását kívánja elősegíteni. A probléma lehetséges megoldása. Válasz a feltett kérdésre. Figyelem! Feltétlenül olvassa el!

6 6 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA Figyelem! Ezt a feladatot oldja meg, megkönnyíti az anyag megértését! Megérdemel egy kis pihenést. Az ilyen téglalapokban hasznos gyakorlati tanácsokat, vagy példákat olvashat. Érdemes figyelnie rájuk! A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA Egészségpedagógia Az egészségfejlesztés és megvalósulása Egészségfejlesztési kompetenciák Az egészségfejlesztés módszerei

7 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 7 1. MODUL AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS MEGVALÓSULÁSA A TANANYAG CÉLJA Az egészségfejlesztés fogalmának tisztázása. Az egészségfejlesztéshez kapcsolódó szervezetek feladatainak bemutatása. Az Egészség Évtizedének Nemzeti Programja főbb célkitűzéseinek megismertetése. KÖVETELMÉNYEK A tananyag elsajátítása után Ön képes lesz: meghatározni az egészségfejlesztés fogalmát (Egészségügyi Világszervezet: WHO szerint), értelmezni az egészségfejlesztés és az egészségnevelés kapcsolatát, ismertetni az egészségfejlesztés területeit, ismertetni az egészségfejlesztő munka változásait, ismertetni az Egészség Évtizedének Nemzeti Programja főbb elemeit, értelmezni az Egészség Évtizedének Nemzeti Programja kapcsolódását az egészségfejlesztés területeihez, felsorolni az Egészség Évtizedének Nemzeti Programja magvalósításában résztvevő szervezeteket, értelmezni az egészség fogalmát. FOGALOMGYŰJTEMÉNY Prevenció Megelőzés (formái: elsődleges (az egészségfejlesztés); másodlagos megelőzés már az egyes betegséggel érintett embereket célozza meg a gyors diagnózis és beavatkozás segítségével pl.: szűrővizsgálatok, a betegség korai szakaszában végzett beavatkozások; harmadlagos megelőzés az elhúzódó betegségek káros hatásait igyekszik csökkenteni a szövődmények megelőzésére, rehabilitációra törekszik.) WHO Egészségügyi Világszervezet (rövidítése) TANANYAG Az egészségfejlesztés Egészségfejlesztés? Nem is olyan régen még egészségnevelést emlegettünk. Ez a terminológiai váltás kapcsolatban áll az egészségről alkotott véleményünkkel, illetve az egészséget befolyásoló tényezőkről alkotott nézeteinkkel.

8 8 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA Az 1960-as 70-es években még elsősorban az oktatásnak, nevelésnek tulajdonítottak rendkívül fontos szerepet. Az iskolai tananyagban jelen volt az egészségtan. (Ma újra megjelent a Nemzeti Alaptantervben), éppen az esetenként hiányos családi szocializáció ellensúlyozására. Az egészségügyben ma az elfogadott filozófia a prevenció elsődlegességét, fontosságát hangsúlyozza. A prevenció megelőzés három formája közül az elsődleges prevenciót tekinthetjük azonosnak az egészségfejlesztéssel. Az egészségvédő szokások segítségével az egészség szintje megőrizhető, illetve fejleszthető. A betegségmegelőző tevékenységek (pl.: védőoltások) védelmet nyújtanak az egyén egészségét fenyegető esetleges veszélyek ellen. Különbség van azonban köztük az egyén motivációja és cselekvései között. Az egészségtámogató magatartás aktív cselekvésre ösztönöz, a betegségmegelőző magatartás viszont a betegség megelőzését tűzi ki célul. (A másodlagos megelőzés már az egyes betegséggel érintett embereket célozza meg a gyors diagnózis és beavatkozás segítségével pl.: szűrővizsgálatok, a betegség korai szakaszában végzett beavatkozások. A harmadlagos megelőzés az elhúzódó betegségek káros hatásait igyekszik csökkenteni a szövődmények megelőzésére, rehabilitációra törekszik.) Tehát az egészségfejlesztés lett a cél mind az egyén, mind a közösség számára. A WHO definíciója alapján az egészségfejlesztés az a folyamat, melynek révén képessé teszünk másokat egészségük javítására, illetve arra, hogy nagyobb kontrollra tegyenek szert egészségük felett. Az egészséget a mindennapi élet erőforrásának tekinthetjük, nem pedig céljának; ez a pozitív megfogalmazás hangsúlyt fektet a szociális és személyes erőforrásokra is éppúgy, mint a fizikális kapacitásra. A terminológiai vita eldőlt, ma már az információ-közlésen és az egyén beállítódását és magatartásának megváltoztatását célzó egészségnevelés köre szélesebb. (Pl.: az alkalmazók a munkavállalók egészségéért is felelősek.) Az egészségfejlesztés és az egészségnevelés viszonya kialakult: az egészségnevelés fontos eleme az egészségfejlesztésnek. 1. sz. ábra egészségfejlesztés egészségnevelés

9 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 9 Az egészségfejlesztés területei Az egészségfejlesztés területei 1. egészségnevelési programok 3. közösségi szintű munkák 2. megelőző jellegű egészségügyi szolgáltatások 4. szervezeti szintű fejlesztések 5. az egészséges környezettel kapcsolatos intézkedések 6. gazdasági és szabályozási tevékenységek 1. Egészségnevelési programok Céljuk: az emberek tanítása, segítségadás magatartásuk önkéntes megváltoztatásához. Szervezhetők: egyéni, csoportos formában, vagy a tömegkommunikáció segítségével. Szintjük: Elsőfokú: az egészséges életmód különböző összetevőinek ismertetése (pl. egészséges táplálkozás, testmozgás stb.) másodfokú: miként alakítsuk az életmódunkat reverzibilis problémák esetén (pl.: túlsúlyosság esetén milyen étkezési és mozgási szokásokat kövessünk, balesetet követően miként nyújtsunk elsősegélyt stb.) harmadfokú: krónikus, gyógyíthatatlan betegségben milyen életmódbeli szokásokat kövessünk, hogy biztosítsuk a megfelelő állapotot (pl.: fiatalkori cukorbetegség esetén stb.) Néhány módszer: előadás, bemutatás, tréning, irányított beszélgetés, oktató beszélgetés, írásos anyagok átadása (ismertetők, szóróanyagok, módszertani füzetek, stb.), rehabilitációs programok, stb. 2. Megelőző jellegű egészségügyi szolgáltatások Olyan orvosi szolgáltatások, amelyek célja az egészség leromlásának megelőzése: pl.: védőoltások, önvizsgálatok megtanítása, gyermekvédelmi szolgáltatások, anyavédelmi szolgáltatások stb.

10 10 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA 3. Közösségi szintű munka A közösségekért végzett egészségfejlesztő munka: pl.: önsegélyező csoportok, az egészség fejlesztését szolgáló helyi létesítmények fejlesztése (sportpálya, kondi terem stb.). 4. Szervezeti szintű fejlesztések A szervezeteken belüli fejlesztések: pl.. egészséges ételválaszték a munkahelyi ebédlőben, a kereskedelemben soványabb húsok biztosítása, környezetbarát csomagolóanyag alkalmazása stb.) Egészséges közérdekű intézkedések A közösségi intézkedések hatásának egészségügyi vizsgálata: pl.: a lakáskörülmények, a foglalkoztatás, a közlekedés stb. 5. Az egészséges környezettel kapcsolatos intézkedések Fizikai környezetünk egészségessé tételét jelenti: pl.: tiszta levegő, tiszta víz biztosítása, dohányzásmentes területek biztosítása, szemétlerakó helyek biztosítása stb. 6. Gazdasági és szabályozási tevékenységek Az állam gazdasági és szabályozási intézkedésekkel is hozzájárul az egészségfejlesztéshez: pl.: a cigaretta árának emelése, tizennyolc éven aluliaknak nem lehet dohánytermékeket és alkoholt eladni stb. Az egészségfejlesztő munka változásai Az 1950-es és 60-as években a hangsúly az egyéni egészséges életvitelre és az ezzel kapcsolatban szükségessé vált változásokra tevődött (pl.: TBC megelőzése, családtervezés, nemi betegségek terjedésének megakadályozása, immunizálás, baleset megelőzés, stb.). Az 1970-es években tovább fejlődött a gondolkodás ezen a területen és a szakemberek egyre nagyobb figyelmet fordítottak az egészség szociális, társadalmi determinánsaira is. (Az egyéni életvitelre koncentráló szemlélet időnként hajlott arra, hogy az egyént okolja saját megromlott egészségi állapotáért az áldozatra hárított felelősség. Sajnos ma sem ismeretlen ez a megközelítés. A szívbetegségben szenvedőket okolhatják azért, mert túlsúlyosak, mert dohányoznak, de a túlsúlyosság és a dohányzás okait nem veszik figyelembe. Az alkoholistákat okolhatják megromlott egészségi állapotukért, de a helyes megküzdési stratégiákat senki nem tanítja meg a felnövekvő generációknak. A helytelen táplálkozási szokásokat szemükre vetik az embereknek, de az alacsony kalóriatartalmú táplálék árát nem az átlagfizetésekhez szabják. (Ki ne szörnyedt volna el már pl. a diabetikus készítmények árától.) Az 1980-as években megjelent az egészségfejlesztés szélesebb megközelítési módja, ami magába foglalta az egészségügyi felvilágosítást és figyelmet fordított a politikai és szociális cselekvésre is az emberek közösségi szintű bevonására saját egészségi kilátásaik alakítására ben a 30. Egészségügyi Világkongresszuson vetették fel először az egészséget mindenkinek 2000-re mozgalom alapelgondolásait és szükségességét. Ezt a célkitűzést a WHO az európai regionális stratégiája által kívánta megvalósítani ben az alábbi témakörökre fektettek hangsúlyt: az egészségi állapotban jelentkező eltérések csökkentése, az egészségfejlesztés és betegségmegelőzés útján megvalósított pozitív egészség, közösségi részvétel,

11 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 11 az egészségügyi intézmények, a helyi hatóságok, valamint egyéb, az egészségre befolyással bíró szervezetek együttműködése, az alapfokú ellátásnak, mint az egészségügyi szisztéma alapelemének a középpontba állítása. Magyarország: Egészség Évtizedének Nemzeti Programja (46/2003. (IV. 16.) OGY. határozat) Magyarországon is hasonló folyamatokat figyelhettünk meg az egészségfejlesztés terén. A WHO célkitűzéseihez kapcsolódás és a lakosság egészségi állapotának javítására irányuló erőfeszítések folyamatosak. Ezeknek a törekvéseknek mentén jött létre az Egészség Évtizedének Nemzeti Programja és került kiadásra 2001 augusztusában. A program a kedvezőtlen népegészségügyi helyzet javítása érdekében a következő évtized feladatait fogalmazza meg. A program lényeges elemei A három évvel hosszabb születéskor várható élettartam elérésének mindkét elfogadott útja, azaz az egyes állampolgárok egészségének védelme, valamint a főbb betegségek, sérülések, halálokok gyakoriságának csökkentése egyaránt tevékenységeink részét képezik. A program kidolgozását az alábbi három alapvető érték határozta meg: az egészség alapvető emberi jog; az egyenlőtlenségek csökkentése és a szolidaritás; valamint az egyének, csoportok, intézmények és közösségek részvétele és felelőssége az egészség fejlesztésében. A Nemzeti Népegészségügyi Program négy fő stratégiai irány köré szövődik. Ezek: Társadalmi környezet, Egészséges életmód, Elkerülhető megbetegedések, Intézményrendszer. Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása Lényege: Az egészséges alternatíva választása biztosított legyen a mindennapi életben, minden korosztály számára. A felnövekvő generációk olyan környezetben nőjenek fel, amely lehetőséget nyújt egészséges fejlődésükhöz. A társadalom legyen érzékenyebb az egyenlőtlenségek iránt és legyenek eszközei azok csökkentésére. A társadalmi környezet támogassa az egyént egészsége megőrzésében a mindennapi élet fontosabb színterein. Ehhez a stratégiai irányhoz tartozó alprogramok: Egészséges ifjúság Idősek egészségi állapotának javítása Esélyegyenlőség az egészségért Egészségfejlesztés a mindennapi élet színterein

12 12 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA Egészséges életmód programjai, az emberi egészség kockázati tényezőinek csökkentése Az egészséges életmód programjai a magyar lakosság életmódjának egészségesebb irányban történő módosítását szolgálják. Ehhez a stratégiai irányhoz tartozó alprogramok: Dohányzás visszaszorítása, Az alkohol és drogmegelőzés, Egészséges táplálkozás és élelmiszer-biztonság, Aktív testmozgás elterjesztése, Közegészségügyi és járványügyi biztonság, Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram. Az elkerülhető halálozások megbetegedések, fogyatékosság megelőzése Az elkerülhető halálozások, megbetegedések, fogyatékosság megelőzése stratégiai irányhoz a klasszikus értelemben vett másodlagos megelőzési programok, a magas kockázatú csoportok körében végzett megelőzési tevékenységek tartoznak. Lényege: Integrált gyógyító, megelőzési, egészségfejlesztési tevékenység kialakítása. A krónikus nem fertőző betegségek közös kockázati tényezőinek befolyásolása, a szűrési-gondozási rendszerek kialakítása az alapellátásban. Ehhez a stratégiai irányhoz tartozó alprogramok: Koszorúér- és agyérbetegségek okozta megbetegedések, Daganatos megbetegedések visszaszorítása, A lelki egészség megerősítése, Mozgásszervi betegségek csökkentése, AIDS-megelőzés. Az egészségügyi és népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése az egészségi állapot javítása érdekében A program sikeres végrehajtása intézményfejlesztést igényel, amelyhez szükséges az alapellátás megelőző szerepének erősítése. Ehhez a stratégiai irányhoz tartozó alprogramok: Népegészségügyi szűrővizsgálatok, Ellátásfejlesztés, Erőforrás-fejlesztés, Monitorozás-informatika.

13 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 13 Az egészségfejlesztés területei és az Egészségség Évtizedének Nemzeti Programja kapcsolatai 2. sz. ábra egészségnevelési programok gazdasági és szabályozási tevékenységek az egészséges környezettel kapcsolatos intézkedések megelőző jellegű egészségügyi szolgáltatások közösségi szintű munkák szervezeti szintű fejlesztések Társadalmi környezet Egészséges életmód Elkerülhető betegségek Intézményrendszer Az Egészség Évtizedének Nemzeti Programja megvalósításában részt vevő szervezetek A program irányítását az Egészségügyi Minisztérium (EüM) látja el. A Népegészségügyi Főosztály koordinálja a különböző területek munkáját, így a Népegészségügyi Tárcaközi Bizottságot is. Ezen kívül több szakértői tanács és munkacsoport működik. A szakértők által kidolgozott projektek megvalósításában és monitorozásában az Országos Egészségfejlesztési Intézet és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Hivatal (ÁNTSZ) is részt vesz. (3. sz. ábra) Az egészségfejlesztési célkitűzések megvalósítását nemzetközi keretegyezmények is segítik, (pl.: WHO Dohányzásellenes Nemzetközi Keretegyezménye, valamint különböző akcióprogramok (pl.: Nemzeti Környezet-Egészségügyi Akcióprogram). Az Európai Közösség növekvő befolyással bír az egészségre, például azáltal, hogy standardokat állapít meg, vagy rendeleteket hoz különböző, az egészséggel összefüggő témakörökben.

14 14 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA 3. sz. ábra Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Tárcaközi Bizottság A munkában részt vesznek: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Hivatal Országos Egészségfejlesztési Intézet Sokat tehetnek az önkormányzatok is. A szervezetekben, intézetekben az egészségfejlesztéssel kapcsolatos operatív munkát az egészségfejlesztő szakemberek látják el, azonban az egészségfejlesztés egyes elemei megtalálhatók az egészségügy különböző területein dolgozók kompetenciái között is. Az iskolai feladatokhoz is széles sávban kapcsolódik az egészségfejlesztés. Tananyagként és nevelési feladatként is jelen van a közoktatási rendszertől kezdődően a szakképzésen át egészen a felsőoktatásig. Hatékonysága változó és vitatható. (Ismerjük mindannyian az óvodai és általános iskolai tisztasági csomagokat és a kézmosás szokásának kialakulását, stabilizálódását, majd az általános iskola felső tagozatától kezdve teljes mértékű leépülését legalább is az iskolai életben.) A társadalom legkülönbözőbb szereplői járulhatnak hozzá az egészségfejlesztéshez. Hatékonyan működhetnek civil szervezetek, helyi közösségek is. Pl.: ha egy utca lakóközössége rendszeresen rendben tartja a házak előtti közterületet, kitisztítja az esővíz elvezető árkokat, akkor már sokat tett az ott lakók egészségéért, a nevelő hatás pedig látványos senki sem akar elmaradni a szomszédtól.

15 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 15 Mit jelent az Ön számára egészségesnek lenni? Az első oszlopban pipálja ki azokat az állításokat, melyek az Ön számára egészsége fontos aspektusainak látszanak! Annyit jelöljön meg, amennyit csak akar. Számomra egészségesnek lenni magában foglalja: 1. oszlop 2. oszlop 3. oszlop Élvezni a családdal és a barátokkal való együttlétet Tekintélyes életkort megélni Az idő nagy részében boldognak lenni Állással rendelkezni Szinte soha nem szedni gyógyszereket Ideális testsúllyal rendelkezni Rendszeresen testgyakorlást végezni Elfogadni önmagamat Soha nem dohányozni Soha nem szenvedni komoly betegségben Reálisan felmérni a helyzeteket Képesnek lenni könnyen alkalmazkodni az életemben bekövetkező nagyobb változásokhoz (pl.: költözés, új munkahely) Csak mértékkel vagy egyáltalán nem fogyasztani alkoholt Élvezni a munkámat túl sok stressz nélkül Testem minden része jó működőképes állapotban legyen Más emberekkel jól kijönni Megfelelően táplálkozni A relaxáció vagy kikapcsolódás valamely formáját élvezni A második oszlopban pipálja ki azt a hat kijelentést, amiket Ön az egészség legfontosabb aspektusainak tart. Ezt követően a harmadik oszlopban rangsorolja ezt a hat dolgot fontossági sorrendben jelölje 1-ssel a legfontosabbakat, 2-sel a következőt és így tovább, lefelé egészen 6-ig.

16 16 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA Ha van rá lehetősége, töltesse ki a táblázatot barátjával vagy munkatársával és hasonlítsa öszsze a listákat. Vitassák meg a választások indokait. (Ewles & Simnett: Egészségfejlesztés. Medicina, Budapest, alapján) Az egészség fogalma Az egészség olyan állapot, amelyet az emberek saját értékrendjük alapján határoznak meg. Összetevőit már nehezebben határozzák meg, általában a betegség nélküliséget tekintik egészségnek. Az egészségről alkotott fogalmak összefüggésben állnak az emberek szociális és kulturális helyzetével. A néphagyomány szerint régen a testi erőt, testalkatot tekintették az egészség mértékének. Kell az erő a munkához (fizikai terhelésekre vonatkoztatták), szép kövér ember (vagyis egészséges, mert a betegek általában lefogynak, soványak) mondták régen nagyszüleink. Ma viszont a fittnesz korszakát éljük. Az állandó változásokhoz, stresszhez való alkalmazkodáshoz nagyon jó állóképesség szükséges. Annak mértéke, hogy mit tekintünk egészségnek, szintén változó. Egy dohányos nem tekinti a betegség jelének a felkelés utáni rendszeres köhögését. A fogyatékkal élők nem tekinthetők betegnek csak azért, mert bizonyos testi funkcióik nem, vagy másként működnek. Az esetenkénti fejfájást nem tekintjük kóros állapotnak, csak kellemetlenségnek. Az emberek értékrendjében az egészség általában az elsők között szerepel. Mégis értékét csak akkor érzik, ha elveszítik. A mindennapok forgatagában nem gondolnak rá. Esetleg akkor jut eszükbe, ha szembesülnek hozzájuk közel álló emberek betegségével. Akkor is általában azt hiszik, hogy velük ez nem történhet meg. Az egészség fogalmának hivatalos meghatározása az Egészségügyi Világszervezettől (WHO) származik, ami 1947-ben még így hangzott: az egészség nem pusztán betegség vagy valamely fogyatékosság hiányát jelenti, hanem a teljes testi, szellemi és jóllét állapotát. Ezt a definíciót heves kritikák érték, miszerint teljesen idealisztikus és statikus állapotot feltételez. Később modernizálta a WHO definícióját és az egészséget dinamikus egyensúlyi állapotnak, a folytonosan változó követelményekhez, elvárásokhoz és ingerekhez való adaptáció képességnek határozta meg. Ez a megfogalmazás már inkább elfogadható. A definíció a pozitív egészség fogalmát tartalmazza, és elismeri a szociális és mentális jóllét központi szerepét. Összetevői: fizikális egészség (a szervezet működésével áll kapcsolatban) mentális egészség (a tiszta és következetes gondolkodás) emocionális egészség (az érzések felismerésének és kifejezésének képessége) szociális egészség (a másokkal való kapcsolat kialakításának és fenntartásának képessége) lelki egészség (személyes meggyőződés és világnézet, önmagunk elfogadása) társadalmi egészség (az egyén egészsége elválaszthatatlan az őt körülvevő társadalom egészségétől pl.: a nők nem lehetnek egészségesek, ha aláértékelik a társadalmi életben való közreműködésüket.) Az egészség valamennyi aspektusa kölcsönhatásban és kölcsönös függésben áll egymással.

17 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 17 Az egészség gyakorlati haszna Az egészség lehetővé teszi az emberek számára életminőségük javítását. A WHO is meghatározta az egészség kulcsfontosságú aspektusait:.az egészség fogalma, mint annak mértéke, hogy az egyén vagy a csoport mennyire képes egyrészt törekvéseinek realizálására és szükségletei kielégítésére, másrészt pedig a környezet megváltoztatására vagy az azzal való megbirkózásra. Az egészséget tehát a mindennapi élet erőforrásának tekinthetjük, nem pedig céljának. Ez a pozitív megfogalmazás hangsúlyt fektet a szociális és személyes erőforrásokra is, éppúgy, mint a fizikális kapacitásra. Az egészséget befolyásoló tényezők genetikai adottságok, kultúra, nem, munka, Kérjük, folytassa a fenti felsorolást! Az 1970-es évektől kezdődően sok vita folyt az egészség e számos determinánsának fontosságáról. A középpontban álló gondok oka, hogy egyre inkább tudatára ébredünk, az orvostudománynak meglepő módon kevés hatása van az ország lakosságának egészségi állapotára. Ma már többen megkérdőjelezik a nyugati típusú orvoslás hatékonyságát és más módszerekhez folyamodnak pl.: természetgyógyászat. Egyre többen gondolják úgy, hogy saját maguk is képesek tenni egészségükért, képesek megküzdeni az élet nehézségeivel, mint serdülőkor, időskor, halál stb. Az eltérő társadalmi csoportokban élő emberek eltérő egészségi állapota is egyre nyilvánvalóbbá válik. A munkanélküliség, a hajléktalanság, a nyugdíjak elértéktelenedése, a nemek különböző munkaerő-piaci értéke, stb. befolyásolják az egyén egészségi állapotát, és mind arra mutatnak, hogy az egészség főbb determinánsai kapcsolatban vannak a társadalmi helyzettel. A társadalmi, gazdasági hátrányok kezelése politikai kérdés. ÖSSZEFOGLALÁS Az egészségügyben ma az elfogadott filozófia a prevenció elsődlegességét, fontosságát hangsúlyozza. A prevenció megelőzés három formája közül az elsődleges prevenciót tekinthetjük azonosnak az egészségfejlesztéssel. Az egészségvédő szokások segítségével az egészség szintje megőrizhető, illetve fejleszthető. A WHO definíciója alapján az egészségfejlesztés az a folyamat, melynek révén képessé teszünk másokat egészségük javítására, illetve arra, hogy nagyobb kontrollra tegyenek szert egészségük felett. Az egészséget a mindennapi élet erőforrásának tekinthetjük, nem pedig céljának; ez a pozitív megfogalmazás hangsúlyt fektet a szociális és személyes erőforrásokra is éppúgy, mint a fizikális kapacitásra.

18 18 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA Az egészségfejlesztésnek fontos eleme az egészségnevelés. Az egészségfejlesztés területei: egészségnevelési programok, gazdasági és szabályozási tevékenységek, az egészséges környezettel kapcsolatos intézkedések, megelőző jellegű egészségügyi szolgáltatások, közösségi szintű munkák, szervezeti szintű fejlesztések. Magyarországon az Egészség Évtizedének Nemzeti Programja keretében történik az egészségfejlesztés. Elemei: A születéskor várható három évvel hosszabb élettartam elérésének mindkét elfogadott útja, azaz az egyes állampolgárok egészségének védelme, valamint a főbb betegségek, sérülések, halálokok gyakoriságának csökkentése egyaránt tevékenységeink részét képezik. A program kidolgozását az alábbi három alapvető érték határozta meg: az egészség alapvető emberi jog; az egyenlőtlenségek csökkentése és a szolidaritás; valamint az egyének, csoportok, intézmények és közösségek részvétele és felelőssége az egészség fejlesztésében. A Nemzeti Népegészségügyi Program négy fő stratégiai irány köré szövődik. Ezek: Társadalmi környezet, Egészséges életmód, Elkerülhető megbetegedések, Intézményrendszer. A program irányítását az Egészségügyi Minisztérium (EüM) látja el. A Népegészségügyi Főosztály koordinálja a különböző területek munkáját, így a Népegészségügyi Tárcaközi Bizottságot. Ezen kívül több szakértői tanács és munkacsoport működik. A szakértők által kidolgozott projektek megvalósításában és monitorozásában az Országos Egészségfejlesztési Intézet és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Hivatal (ÁNTSZ) is részt vesz. Az egészség fogalma Az egészség olyan állapot, amelyet az emberek saját értékrendjük alapján határoznak meg. Összetevőit már nehezebben határozzák meg, általában a betegség nélküliséget tekintik egészségnek. Az egészséget dinamikus egyensúlyi állapotnak, a folyamatosan változó követelményekhez, elvárásokhoz és ingerekhez való adaptáció képességének tartjuk. FELADATOK Határozza meg az egészségfejlesztés fogalmát (WHO szerint)! Értelmezze az egészségfejlesztés és az egészségnevelés kapcsolatát! Ismertesse az egészségfejlesztés területeit! Ismertesse az egészségfejlesztő munka változásait! Ismertesse az Egészség Évtizedének Nemzeti Programja főbb elemeit!

19 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 19 Értelmezze az Egészség Évtizedének Nemzeti Programja kapcsolódását az egészségfejlesztés területeihez! Sorolja fel az Egészség Évtizedének Nemzeti Programja magvalósításában résztvevő szervezeteket! Értelmezze az egészség fogalmát! Tanulmányozza az Egészség Évtizedének Nemzeti Programját: olvassa el a fő stratégiai elemek részletes kibontását! (Az ETInfo februári száma ezzel foglalkozik.)

20 20 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA 2. MODUL EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI KOMPETENCIÁK A TANANYAG CÉLJA Az egészségfejlesztő azon kompetenciáinak bemutatása, amelyek segítik munkáját. Elsősorban az individuális eljárásokhoz kapcsolódó stratégiák, eljárások ismertetése. KÖVETELMÉNYEK A tananyag elsajátítása után Ön képes lesz: elemezni az egészségfejlesztés folyamatát, ismertetni a változás jellemzőit, értelmezni az egészségügyi magatartás változásának modelljét, ismertetni az egészséges életmóddal kapcsolatos döntések meghozatalát segítő módszereket, ismertetni a döntéshozás stratégiáját, ismertetni az egészségfejlesztésben alkalmazható verbális és non-verbális kommunikációs technikák jellemzőit. FOGALOMGYŰJTEMÉNY Holisztikus jellegű Az egészet egységben kezeli, minden jellemzőjét egymással kölcsönhatásban értelmezi. Tapasztalati úton történő tanulás A tanítási-tanulási folyamatban a pedagógus a tanuló tapasztalataira épít, segítik a tapasztalatok megszerzését. Endorfinok Boldogság hormonoknak is szokás nevezni azokat az emberi szervezetben felszabaduló kémiai anyagokat, amelyek elősegítik az ember pozitív hangulatát, közérzetét. TANANYAG A kompetencia fogalmába beletartoznak valamely tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek, készségek és viszonyulások, beállítódások. Az egészségfejlesztő kompetencia körének legfontosabb elemei azok az ismeretek, amelyek segítségével képes végigvezetni az egészségfejlesztési folyamatot, azok a készségek (kognitív, pszichomotoros), amelyeket felhasznál munkája sikeressége érdekében és az a pozitív elfogadás, amellyel kliensei felé fordul. Ezek közül mi a változás kezelésének készségét, a döntéshozás, a magatartásváltozás stratégiáját és a kommunikációs készségek néhány jellemzőjét emeltük ki. Az egészségfejlesztés bonyolult folyamatai társadalmi szintű szervezéseket is igényelnek, de valójában mindig az egyes ember tudatában, tevékenységeiben, életmódjában hatnak és játszódnak le. Ezért az egészségfejlesztő legfontosabb kompetenciái is az egyéneknek nyújtható segítséghez kötődnek.

21 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 21 Az egészségfejlesztő munka az egészségfejlesztés bármely területén zajlik, nem egyszeri tevékenységet, hanem megtervezett folyamatot jelent. A tervezés mellett megfelelő technikák alkalmazásával érhetők csak el eredmények. Az egészségfejlesztés megvalósítása az egyes emberekhez kötődik, személyre szabott módszerekkel, technikákkal lehet elérni az egészségmagatartás változását. Néhány bevált technikát ismerhetnek meg ebben a modulban. Az egészségfejlesztés folyamata A folyamat lépései: az egészségfejlesztési szükséglet meghatározása, felmérése (az információk felkutatása, feldolgozása), célkitűzések, prioritások meghatározása, tervezés: o a) a források meghatározása, o b) cselekvési terv készítése, o c) az értékelő rendszer kidolgozása, végrehajtás, az eredmények értékelése. Az egészségfejlesztési folyamat részletes jellemzői és az egyes lépésekhez kapcsolódó feladatok, tevékenységek: lépés jellemzői feladatok az egészségfejlesztési szükséglet meghatározása az információk felkutatása, feldolgozása célkitűzések normatív szükséglet (egy szakmabeli saját standardjai alapján határoz meg) érzett szükséglet (az emberek meghatározzák, mit akarnak) kinyilvánított szükséglet (az emberek szükségesnek mondanak ki) komparatív szükséglet (kliensek hasonló csoportjainak összevetéséből adódik, melyek közül az egyik részesül az egészségfejlesztésből, a másik nem) epidemiológiai adatok, mortalitási és morbiditási adatok szakmabeliek nézetei a közvélemény nézetei a helyi média a célok hierarchiája: fő célkitűzés, a megvalósítást szolgáló részcélkitűzések, mérhetőség (időszak, létszám, számszerűen meghatározható változás) Reagálni a felvetett szükségletekrekliensközpontú magatartás. Kezdeményezni és meghatározni saját teendőinket-orvostudományi megközelítés. Kívánatos trendek: - hangsúly a felhasználó érdekein van - a szakemberek és laikusok együttműködése - a kliens kibontakoztathassa saját képességeit adatok összegyűjtése, elemzése mérhető, egyértelmű célok megfogalmazása: stratégiai célok és operatív célok meghatározása prioritások meghatározása fontossági sorrend sorrend meghatározása

22 22 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA tervezés a) források meghatározása b) cselekvési terv készítése c) az értékelő rendszer kidolgozása végrehajtás az eredmények értékelése a célokhoz rendelt módszerek és források személyi, anyagi, dologi részletes terv (projekt) (a nagy lélegzetű, bonyolult terveket célszerű kisebb, könnyebben átlátható egységekre bontani) irányulhat a végeredményre és a folyamatra célja: saját gyakorlati munka javítása, igazolni a munka során igénybe vett források felhasználását, nem tervezett végeredmény felismerése objektív, mérhető adatok a módszerek és források megtervezése személyek konkrét megnevezése, anyagi források összegeinek meghatározása, dologi források konkrét megnevezése tervkészítés elvégzése a következő kritériumok tükrében: - célcsoport - módszerek - időpontok az értékelés elvégzése: - a fogyasztók által tanúsított igény felmérése, - az egészségügyhöz kapcsolódó szolgáltatásokra jellemző igény monitorozása, - a kapcsolódó média tevékenység analízise, - az ismeretek, attitüdök változásának felmérése - a magatartásváltozások felmérése - a politikai változások felmérése - a környezeti változások felmérése kérdőívek, interjúk, elbeszélgetések, megfigyelések segítségével a terv pontos végrehajtása a célkitűzésekhez viszonyítva objektíven mérhető formában Az egészségfejlesztési tevékenységek sikerességéhez nem elegendő a mindenre kiterjedő pontos tervezés és a fejlesztési folyamat összes lépésének korrekt végrehajtása. Mivel a folyamat meghatározó elemei az emberek (a folyamatot emberek hajtják végre és emberekre irányul), ezért célszerű a pszichológia tudományának néhány elemét is figyelembe venni, illetve alkalmazni. Az egészségfejlesztés sikerét elősegítő pszichológiai elemek 1. a változás jellemzőinek ismerete, 2. a kommunikáció néhány elemének tudatos alkalmazása. Az egészségfejlesztés sikeréhez hozzájárul az alapvető etikai elvek betartása is. A változás jellemzőinek ismerete (az egészségfejlesztés a változásra irányul) Az egészségfejlesztéssel együtt járnak a változások. A változások érinthetik az egyén és a közösség különböző szokásait, életmódját, lakókörnyezetét, stb. A változásokat nem mindenki fogadja kitörő örömmel, gondoljunk csak pl.: a diétás étrend bevezetésének szükségességére. Sok esetben tapasztalható a kezdeti próbálkozások utáni visszarendeződés.

23 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 23 A sikeres változások faktorai A siker kulcsa abban rejlik, hogy felismerjük-e a változások által érintett személy(ek) indítékait, illetve a változással kapcsolatos érzéseit. A pozitív és negatív faktorok egyensúlya kifejezhető az alábbi képlet segítségével: A = az egyén, vagy csoport elégedettségi szintje a dolgok jelen állásával kapcsolatban, B = az egyén, vagy csoport közös elképzelése a jövőről, C = egy elfogadható, biztonságos első lépés megléte, D = az egyén, vagy csoport veszteségei. A változás valószínűleg sikeresen végrehajtható, ha A + B + C nagyobb, mint D A változással szembeni ellenállás okai: az önérdek (valószínűleg nem minden érintett érdeke esik egybe) félreértés (gyakoriak az olyan szervezeteken belül, ahol hiányzik a bizalom a dolgozók között) az a meggyőződés, hogy a változás nem áll érdekében mindazoknak, akiknek a javát szolgálni hívatott a változással szembeni tolerancia hiánya (az emberek félnek a rájuk váró új követelményektől). A változással szembeni ellenállás legyőzésére szolgáló módszerek: módszer Felvilágosítás és kommunikáció Részvétel, mások bevonása Támogatás, segítségnyújtás Tárgyalás és egyeztetés Politikai befolyásolás jellemzője Még a változás előtt informáljuk az embereket. A vonakodó személyek aktív bevonása a változás tervezésébe és kivitelezésébe. Segítünk a változások szükségességének felismerésében és támogatjuk őket abban, hogy ők maguk tervezzék meg és valósítsák meg azokat. Ez magában foglalja a tényleges ellenállók ösztönzését. Abban az esetben hatásos, ha egyetlen, vagy néhány személy képez ellenállást. Változások az egészségmagatartásban Az emberek egészségmagatartása sok esetben tudatos döntéshozás nélkül alakul ki, mintegy passzív válaszként a környezetre és a külső eseményekre. Az aktív döntéshozás idő és energia ráfordítással jár. Továbbá azoknak a tényezőknek a megismerése szükséges hozzá, amelyek befolyásolják az egészséggel kapcsolatos döntéseinket.

24 24 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA Az emberek szívesebben döntenek esetenként az egészségtelen magatartásformák folytatása mellett. Különösen akkor, ha kedvükre való következményekkel járnak ezek a magatartásformák. Nem törődnek a káros hatásokkal és a kockázati tényezőkkel sem. (Hallottuk már a diétát be nem tartók körében az általános költői kérdést: Mi egyéb örömöm van az életben, ha még enni sem ehetek kedvem szerint? ) Az emberek szabad választásához való jogát egyensúlyban kell tartani a választás másokra gyakorolt hatását tekintve. (Ki ne ismerné a dohányzók érveit a nem dohányzókkal szemben. A gépjármű vezetés előtti italozás választása a vezetőn kívül számos ember életét befolyásolhatja.) Figyelemmel kell arra is lennie az egészségfejlesztőnek, hogy az egészséges életmód elveinek ismerete nem jelenti egyben a gyakorlati alkalmazásukat is. Vagyis az elmélet eltér a gyakorlattól. Éppen a szokásaink lehetnek a legnagyobb akadályok. Az olyan változtatások, mint például a több testmozgás, a szűréseken való részvétel, az egészséges táplálékok fogyasztása, a dohányzásról való leszokás mind, mind nehéz feladat, sok energiát és kitartást igényel. (Ki hinné, hogy a hatékony fogyókúrázáshoz is sok plussz energia és viszonylag stresszmentes időszak szükséges.) Az emberek választási lehetőségeit korlátozhatják a gazdasági körülmények is. A friss zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek, rozslisztből készült kenyér, stb. ára gátat szabhat fogyasztásuknak. Az egészség magatartás változásának modelljét Prochaska és Di Clemente (1985.) dolgozta ki. A kutatások szerint az erre a modellre alapozott stratégiák hatékonyak az olyan egészséggel kölcsönhatásban lévő magatartásformák megváltoztatására, mint a dohányzás, alkoholizmus, a testmozgás hiánya, a drogfogyasztás, a túlsúlyosság, az egészségügyi szűrések igénybevételének elmulasztása. A modell meghatároz bizonyos számú stádiumot, amin az emberek a magatartás megváltoztatása során áthaladnak. Holisztikus jellegű megközelítést alkalmaz, integrálva egy sor olyan tényezőt, mint például a személyes felelősség és az egyéni választás szerepe, vagy a társadalmi és környezeti erők befolyása, ami igen reális korlátokat állít az egyén változtatási lehetőségei elé. Keretbe foglalja az egészségfejlesztők által nyújtható potenciális beavatkozások széles körét, és leírja azt a folyamatot, amin az egyének saját változtatásaik személyes előmozdítójaként haladnak végig (például, amikor mindenféle szakszerű támogatás nélkül maguktól szoknak le a dohányzásról.) (Ewles & Simnett: Egészségfejlesztés. Medicina, Budapest, 1999.) A modellt a 3. ábra szemlélteti. A körben ábrázolt stádiumokon az emberek végighaladnak, miközben egészségmagatartásukat megváltoztatják. Az egyes szakaszok nem feltétlen sorrendben követik egymást, és viszszaesések is előfordulnak. A ciklusokat forgóajtónak kell tekintenünk, az emberek többször is körbe-körbe járnak, mire elérik a megszilárdult változást. Vannak olyan emberek is, akik soha nem érnek a ciklusok végére, mindig elakadnak valamelyik szakasznál. Mások be sem lépnek a forgóajtóba.

25 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK sz. ábra Állásfoglalás Cselekvés Fontolgatás Fenntartás Kilépés: egy biztonságosabb életmód fenntartása A fontolgatást megelőző stádium Visszaesés A fontolgatást megelőző stádium: Ez előzi meg a változási ciklusba való bekapcsolódást. Ebben a szakaszban az egyén vagy nincs tudatában a változtatás szükségességével, vagy nem fogadja el azt, vagy egyáltalán nem motivált. A fontolgatás stádiuma: Ez a szakasz jelenti a belépést a forgóajtón. Ekkor az emberek már kellő motivációval rendelkeznek a változtatáshoz. Az állásfoglalás stádiuma: Fontos döntést hoznak az emberek arra vonatkozóan, hogy változtatnak egy adott szokáson. A cselekvés stádiuma: Aktívan belefognak a szokás megváltoztatásába. A fenntartás stádiuma: Ebben a szakaszban az emberek küzdenek azért, hogy fenntartsák a változást. A visszaesés stádiuma: Bár az emberek érzékelik a megváltozott életmód adta különbséget, legtöbbjük mégsem képes stabilizálni ezt az állapotot, visszaesnek. (Ismerős a fogyókúrázóknál előforduló jojó effektus? vagy a dohányzásról leszokóknál a Csak ezt az egy szálat. mondat?) Fontos azonban, hogy ne hagyják abba próbálkozásaikat az emberek, hanem kerüljenek vissza a fontolgatás stádiumába és kezdjék elölről erőfeszítéseiket. A kilépés stádiuma: Ebben a szakaszban az emberek végérvényesen rögzítik új szokásaikat és bekövetkezik a magatartásváltozás. Például, leszoknak a dohányzásról, rendszeresen kocognak, stb.

26 26 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA Az egészséges életmóddal kapcsolatos döntések meghozatala és kivitelezése előnyökkel járhat. Ezek az előnyök a személyes fejlődést szolgálják, növelik az önbecsülést. A döntést segítő, a döntési képességet fejlesztő módszerek: a tapasztalati úton történő tanulás, a csoportmunka, a személyes tanácsadás, a pártoló, támogató képviselet. Ezek közül a módszerek közül talán csak a tapasztalati úton történő tanulás módszerei nem közismertek. Néhányat bemutatunk, így: a rangsorolást, vagy kategorizálást, az értékskálát a szerepjátékot a játékot. A rangsorolás bizonyos kérdések analízisének eszköze, melynek során különbséget teszünk azok eltérő aspektusainak relatív fontosságát illetően. Így az értékek tisztázására is alkalmazható. Emlékezzen arra a feladatra, amelyben azt kérdeztük Öntől: mit jelent egészségesnek lenni. Az egészség érték, a feladat segít annak tisztázásában, hogy annak mely aspektusait értékeli legtöbbre. Az értékskála segít az embereknek abban, hogy megértsék, miként oszlanak meg a vélemények egy adott témán belül, illetve meghatározzák saját álláspontjukat. A módszer lényege, hogy a csoportot vezető elmond egy dologról két szélsőséges véleményt, és arra kéri a csoporttagokat, hogy ezeket tekintsék két pontnak. Ezt követően összeköti a két pontot egy egyenessel és megkéri a csoporttagokat, hogy jelöljék álláspontjukat az egyenesen az adott dologgal kapcsolatosan. Például a kocogás hívei az egyik végét jelölik be a vonalnak, az ellentábor pedig a másikat. A labilisak a szakasz bármely pontját megjelölhetik. (mint a klinikai analóg skála esetében). A szerepjátékok során egy más személy szerepét vesszük fel egy megadott szituációban. Segíti a saját élmény kialakulását, átélését. Újszerű szituációk eljátszása hasznos módja az új készségek begyakorlásának, vagy egy jövőbeli eseményre felkészülésnek. A játék csoportban, vagy egyénileg végzett szervezett tevékenység. Célja számos lehet: pl.: az emberek összeismertetése, egymás bizalmának megnyerése, az öntudatosság növelése, stb. Játékkel segíthetjük az embereket irracionális meggyőződéseik felismerésében is.

27 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 27 Például az alábbi feladattal: Tekintse végig a következő kijelentéseket és tegyen egy pipát a megfelelő oszlopba! (részlet Ewles & Simnett: Egészségfejlesztés. Medicina, Budapest, könyvből: old.) Meggyőződések 1. Minél több problémájuk van az embereknek, annál kevésbé lesznek boldogok. 2. Az életben vannak bizonyos krízishelyzetek, amikor túl nagy lehet az igénybevétel. 3. Ha az ember hatvanöt éves kor felett próbál lefutni két kilométert, az káros az egészségre. 4. stb. Egyetért Nem ért egyet SEGÍTSÉGNYÚJTÁS AZ EGÉSZSÉGET ÉRINTŐ DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁ- BAN: 1. Amennyiben egyetért ezzel a kijelentéssel, Ön valószínűleg úgy gondolja, hogy az emberi nyomorúság okai a külső tényezők és mindenki azt éli meg, ami a sorsában előre meg van írva. Ez téves elképzelés. A valóságban gyakran sokmindent tehetünk sorsunk átalakításáért. Más emberek, vagy a körülmények okolása a magunkért való felelősségvállalás elhárításának egyik módja lehet. 2. Amennyiben egyetért ezzel a kijelentéssel, Önnek igaza van. Még azok az emberek is, akik normális esetben könnyedén megbirkóznak a dolgokkal, lehangolttá, feszültté, vagy beteggé válhatnak, amikor az élet olyan eseményeivel szembesülnek, mint a válás, a hirtelen meggazdagodás, vagy egy közeli rokon halála. Ez nem a gyengeség jele, csupán azt jelzi, hogy az adott személynek segítségre van szüksége a változások elfogadásában. 3. Amennyiben egyetért ezzel a kijelentéssel, Ön valószínűleg úgy gondolja, hogy a testgyakorlás csak a fiatal, egészséges és fitt embereknek való. Rendszeres és ésszerű gyakorlás mellett két kilométer lefutása nemcsak, hogy egészséges, de élvezetes is és fokozza az önbeszülést. A döntéshozás stratégiái (az állásfoglalás stádiumához kapcsolódik) Az egészségfejlesztőtől gyakran kérnek segítséget a kliensek a döntéshozáshoz. Bizonytalanok, úgy érzik kevés az információjuk egészségi állapotukkal kapcsolatosan, illetve a helyes cselekvéssel kapcsolatosan. A döntéshozás segítésének öt lépése van. Alapelvként érdemes Carl Rogers (a segítő kommunikáció atyja ) nézeteit megfontolni, és azok szerint tevékenykedni. Nevezetesen a pozitív elfogadás légkörét kell biztosítani a kliens számára, hogy nyitottá váljék és őszintén feltárja problémáit. A pozitív elfogadás azt jelenti, hogy maximálisan méltányoljuk a kliens értékét és személyiségét, függetlenül attól, hogy kedveljük-e, vagy sem. A beszélgetéshez biztosítsunk nyugodt légkört, mások ne zavarhassák meg azt, legyen elég időnk, kényelmesen helyezkedjünk el és figyeljünk a kliensre.

28 28 EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA A döntéshozás segítésének lépései: 1. megfelelő légkör megteremtése, 2. a kliens szükségleteinek feltárása a beszélgetés során, 3. a kliens segítése a célok kitűzésében és a lehetőségek meghatározásában, 4. a kliens segítése a lehetőségek közti választásban, 5. a kliens segítése a cselekvési terv kidolgozásában. Mindehhez megfelelő kommunikációs technikákat alkalmazzon. (A következő fejezetben olvashat a kommunikációról.) A magatartásváltoztatás stratégiái (a cselekvés stádiumához kapcsolódik) A döntés után az embereknek további segítségre lehet szükségük ahhoz, hogy döntésük átjusson a változás cselekvési stádiumán. Az egészségfejlesztőnek a segítségnyújtáskor célszerű figyelemmel lenni arra, hogy az emberek felelősek saját magatartásukért és képesek irányítani azt. Erre alapoznak azok a technikák, amelyek segíthetnek az embereknek magatartásuk megváltoztatásában. Néhány technika az alkalmazhatók közül: Önmegfigyelés A megváltoztatni kívánt magatartásforma részletes és precíz nyomon követését jelenti. Gyakori, hogy naplóvezetést ajánlanak. Ez segít az embereknek saját magatartásmintáik elemzésében, másrészt követhető általa a fejlődés. Az önmegfigyelésnél az alábbiakra figyel a kliens a megváltoztatni kívánt magatartás vonatkozásában: milyen gyakorisággal fordul elő a probléma? amikor a probléma bekövetkezik, mi játszódik le a külső környezetben és a kliensben? milyen esemény vezet a problémához? mik a következmények? Példa egy dohányos naplójából: Nap:.(Töltsön ki minden nap egy ilyen táblázatot!) Minden egyes alkalommal, amikor rágyújt egy cigarettára, jegyezze fel az alábbiakat: 1. Idő? 2. Mennyire kívánta a cigarettát (1-10-ig tartó skálán jelölje)? 3. Hol szívja el a cigarettát? 4. Egyedül van-e/kivel van? 5. Valamilyen ital mellett gyújt rá (kávé, tea, alkohol)? 6. Étkezés után gyújt rá? 7. Ez idő alatt mit csinál (beszélget, újságot olvas, dolgozik, telefonál)? 8. Miért döntött úgy, hogy elszívja ezt a cigarettát? 9. Mit érez utána ezzel kapcsolatban? A mai napon elszívott cigaretták száma: (Ewles & Simnett: Egészségfejlesztés. Medicina, Budapest, 1999.)

29 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 29 A jutalmazás A magatartás megváltoztatása tekintélyes áldozatokkal járhat. Hasznos tehát egy jutalmazási szisztéma kidolgozása a kitartás segítésére. Ezek a jutalmak azonnaliak legyenek, olyanok, aminek az ember örül. Legjobbak az apróbb élvezetek. (Vigyázzunk azonban a megválasztásukkor. A dohányzásról leszokás közben sokan rászoknak az édesség fogyasztására, és túlsúlyossá válhatnak.) A célkitűzés és a fejlődés értékelése Mindig reálisak legyenek. Bár csábító a gyors siker és igazán mindenki azt szeretné, de az irreális célok kitűzése csak kudarchoz és elkedvetlenedéshez vezet. (Például tíz kilót lefogyni egy hónap alatt irreális célkitűzés, de ötöt már reális.) Ahhoz, hogy a fejlődést értékelhessük, célszerű feljegyzéseket vezetni. Alkalmazhatunk próbaidőket is néhány hetes intervallumban. Ha betartottuk a szabályokat, akkor kiderül, hogy reális volt-e célkitűzésünk. Ha nem érjük el a kitűzött célt, meg kell vizsgálni, hogy reális volt- e célkitűzés, vagy túl messze van-e az eredmény, esetleg közbejött-e valamilyen váratlan esemény. Esetleg mások negatívan befolyásolnak? A negatív befolyásolás leküzdésére alkalmazhatjuk a küzdelmi stratégiákat. Küzdelmi stratégiák A magatartásváltozás számos nehézséggel jár, legalábbis arra az időre, amíg az új magatartás be nem épül az életvitelünkbe. Tipikus a dohányzást abbahagyók küzdelme, mely során meg kell birkózniuk a hiányérzettel, szükségük van rá, hogy valamit a szájukba vegyenek, nem tudnak a feszült pillanatokban mit kezdeni a kezükkel, stb. A fogyókúrázók kezdeti, néhány napig tartó maró éhségérzete elvonhatja figyelmüket tevékenységükről. A rendszeresen kocogni kezdőknél az első néhány alkalom lendületét felváltja egy erős fáradtságérzet, amikor úgy érzik, képtelenek teljesíteni a kitűzött távolságot. (Néhány alkalom után elmúlik, és erősebbnek érzik magukat, mint előtte. Ezek a szakaszok periodikusan ismétlődnek az aktuális fizikai és lelki fáradtság szintjétől függően. Viszont kárpótlást ad a rendszeres edzés adta örömérzet, amit a felszabaduló endorfinok okoznak. Tudták, hogy rendszeres testmozgás szépít is? Az arc bőre kipirul, elsimulnak a ráncok, és határozottan jobban nézünk ki legalábbis néhány órára. Valamint ez az egyetlen pozitív függőségi állapot. Úgy működik egy idő után, mint a drog. Hozzá lehet szokni, ha elmarad az edzés, hiányérzet lép fel, a testi-lelki jóllét függ tőle.) Lehetséges küzdelmi stratégiák: Valamilyen hiánypótlót találni (rágógumi, gyógyfüves cigaretta, alacsony kalória tartalmú ételek, stb.) A problémás magatartáshoz szorosan kapcsolódó szokások megváltoztatása (például tea, vagy gyümölcslé fogyasztása kávé helyett, mivel a kávéhoz kapcsolódik a cigaretta.). Megnehezíteni a problémás magatartás kivitelezését (például nem dohányzó fülkébe szállni a vonaton, nem venni cigarettát, stb.). Önsegélyező csoportokban részt venni. A naponta egyszer bevezetése. Vagyis napi egy alkalomra csökkenteni a nem kívánt magatartást. Relaxációs technikák alkalmazása.

Felsőzsolca Város Önkormányzatának egészségterve

Felsőzsolca Város Önkormányzatának egészségterve Felsőzsolca Város Önkormányzatának egészségterve 2013. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér... 4 2. Elméleti háttér Az egészség-tervezés módszere... 5 3. Az egészség... 8 3.1. Az egészség meghatározása... 8 3.2.

Részletesebben

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. Az egészség fogalma... 4 1.2. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők... 5 1.3. Az egészség

Részletesebben

A KISKUNMAJSAI FOOTBAL KLUB EGÉSZSÉGTERVE

A KISKUNMAJSAI FOOTBAL KLUB EGÉSZSÉGTERVE Együtt,sportosan egészségünkért! TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1667 A KISKUNMAJSAI FOOTBAL KLUB EGÉSZSÉGTERVE Készítette: Fülöpné Kiss Katalin, okleveles népegészségügyi szakember 2014 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Brettner Zsuzsanna A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Egészség társadalom Az egészség széles körben használt megnevezés bizonyos emberi tapasztalatok komplex dimenziójának

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV.16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

Megelőzés és egészségfejlesztés Elméleti bevezető

Megelőzés és egészségfejlesztés Elméleti bevezető Elméleti bevezető Megelőzés és egészségfejlesztés Elméleti bevezető Az egészség nagy kincs, az egyetlen, amely arra érdemes, hogy ne csak verejtéket, fáradtságot, vagyont vesztegessünk reá hiszen nélküle

Részletesebben

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz OTH, Budapest 2014. október Szerző Odor Andrea Lektor Kispéter Lászlóné A TÁMOP

Részletesebben

Kiss Gábor, Fürkész Holding Kft, program menedzser, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola PhD hallgató

Kiss Gábor, Fürkész Holding Kft, program menedzser, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola PhD hallgató Kiss Gábor, Fürkész Holding Kft, program menedzser, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola PhD hallgató Budán Eszter, Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola, tanító, Neveléstudományi szakértő Kiss

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD Szerzők: Hidvégi Péter Kopkáné Plachy Judit Dr. Müller Anetta Eszterházy Károly Főiskola Sporttudományi Intézet Eger, 2015 KÉSZÜLT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SPORTTUDOMÁNYI INTÉZETÉ-

Részletesebben

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja IV/a. kötet HÍD I. PROGRAM Tartalom A választott kerettanterv

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

Városi Egészségfejlesztési Terv

Városi Egészségfejlesztési Terv Városi Egészségfejlesztési Terv Békéscsaba Megyei Jogú Város lakosainak egészségmegőrzését és egészségfejlesztését szolgáló közösségi program stratégiai irányvonalairól a 2004.-2014-ig terjedő időszakra

Részletesebben

Iskola egészségfejlesztés szexedukáció

Iskola egészségfejlesztés szexedukáció Országos Egészségfejlesztési Intézet 1096. Nagyvárad tér 2. Iskola egészségfejlesztés szexedukáció Veszélyeztetett korú diákok prevenciós igényei és szükségletei Kutatásvezető: dr. Simich Rita A kiegyensúlyozottan,

Részletesebben

A mentálhigiéné és az egészségmegőrzés lehetőségei a közoktatásban

A mentálhigiéné és az egészségmegőrzés lehetőségei a közoktatásban Iskolakultúra 1998/5 Felvinczi Katalin A mentálhigiéné és az egészségmegőrzés lehetőségei a közoktatásban Jelen tanulmány arra tesz kísérletet, hogy megvizsgálja a mentálhigiéné és az egészségmegőrzés

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 41. Lifelong learning

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 41. Lifelong learning TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 41. Lifelong learning EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Lehoczki Anikó Kovács Tünde Szecsei Anna Mária Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

Bukta Tünde LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I.

Bukta Tünde LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I. Bukta Tünde buktus@t-email.hu LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I. RÉSZ Absztrakt A NATO katonai logisztika definíció szerint

Részletesebben

SEGÉDANYAG MENTOROKNAK ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

SEGÉDANYAG MENTOROKNAK ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM SEGÉDANYAG MENTOROKNAK ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM PÁLYAVÁLASZTÁS, PÁLYAORIENTÁCIÓ A mentorálás célja, a mentori feladatok, a mentor szerepe Azokat a munkatársakat (tanítók, tanárok) nevezzük mentornak,

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Iskolánk hitvallása... 4. Az intézmény bemutatása... 10 Történeti áttekintés... 11 Tanulóink bemutatása... 12

Iskolánk hitvallása... 4. Az intézmény bemutatása... 10 Történeti áttekintés... 11 Tanulóink bemutatása... 12 1 2 Iskolánk hitvallása... 4 Az intézmény jellemzői, alapító okirata szerint... 5 Az intézmény bemutatása... 10 Történeti áttekintés... 11 Tanulóink bemutatása... 12 A nevelés-oktatás területeit átfogó

Részletesebben

A testi-lelki egészség fenntartásának lehetőségei

A testi-lelki egészség fenntartásának lehetőségei Egészségügyi szakmacsoport Általános asszisztens Modulszám: 3.0/2328-06 Matlákné Csizmadia Györgyi A testi-lelki egészség fenntartásának lehetőségei A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán

Részletesebben

Asztalitenisz Sport Klub Szeged TÁMOP-6.1.2-11/1-2012 program EGÉSZSÉGTERV. Szeged Tarján városrész 2013.

Asztalitenisz Sport Klub Szeged TÁMOP-6.1.2-11/1-2012 program EGÉSZSÉGTERV. Szeged Tarján városrész 2013. Asztalitenisz Sport Klub Szeged TÁMOP-6.1.2-11/1-2012 program EGÉSZSÉGTERV Szeged Tarján városrész 2013. 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Az egészségfejlesztésről röviden... 3 1.2. Az egészségterv háttere,

Részletesebben

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata (ENWHP) Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) www.enwhp.org www.oefi.hu Kinek ajánljuk

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV

KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV Egészségfejlesztési programok KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV 2015. március Tartalom Bevezető... 4 A Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda és az egészségterv létrejöttének háttere... 7 A Balatonalmádi egészségterv

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 2007. 1. Jogszabályi háttér Az alábbiakban felsoroljuk azokat a jogszabályokat, amelyek az iskola és az egészségvédelem,

Részletesebben

Derűs időskor aktív időskort támogató közösségi programok

Derűs időskor aktív időskort támogató közösségi programok Derűs időskor aktív időskort támogató közösségi programok Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest, 2007 A kiadvány, az Egészségügyi Minisztérium projekt támogatásával készült Kiadja: Országos Egészségfejlesztési

Részletesebben