BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR. Nappali tagozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR. Nappali tagozat"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKTING MESTERKÉPZÉS Nappali tagozat AZ ATMA JÓGA CENTER SZOLGÁLTATÁS MARKETINGJE Készítette: Kócsi Nóra Budapest,

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés, témaválasztás indoklása o. 2.Az egészséges élettel kapcsolatos fogalmak o Az egészség fogalma o A stressz o A stressz fogalma o A stressz folyamata o A stressz negatív hatásai o Stressz-oldás, stressz-kezelés o. 3. A szolgáltatásmarketing sajátosságainak elemzése o A szolgáltatás fogalma o A szolgáltatások csoportosítása o A szolgáltatások tulajdonságai és az ezekből adódó problémák megoldása az Atma Centerben a HIPI-elv o Változékonyság (Heterogenity) o Nem fizikai természet (Intangibility) o Nem tárolható jelleg (Perishability) o Elválaszthatatlanság (Inseparability) o A szolgáltatások minőségének meghatározása, menedzselése o. 4. A szekunder kutatás eredményeinek bemutatása o A külső környezet elemzése o A külső környezet elemzésének előnyei és folyamata o Társadalmi tényezők o Technológiai tényezők o Természeti tényezők o Gazdasági tényezők o Politikai és jogi tényezők o Az iparági környezet elemzése a Porter-féle 5 erő o Verseny a már létező vállalatok között o Az új belépők támadása o Helyettesítő termékek és szolgáltatások o A vevők alkupozíciója o A szállítók alkupozíciója o. 5. Az Atma Center bemutatása o. 6. A primer kutatás eredményeinek bemutatása o A kutatás témája, célja o A kutatás módszertana és menete o Mintavétel, mintanagyság o A kutatás bázishelye o. 6.5.A fogyasztókkal készített mélyinterjús kutatás kiértékelése o. 2

3 6.6. Az alkalmazottakkal készített mélyinterjúk kiértékelése o Az Atma Center marketing tevékenysége a primer kutatás alapján. 46. o Szolgáltatástermék politika (Product) o Árpolitika (Price) o Értékesítési politika (Place) o Kommunikációs politika (Promotion) o Emberi tényező (People) o Tárgyi elemek (Physical evidences) o Folyamat (Process) o Az Atma Center SWOT-analízise o Következtetések levonása o. 7. Összefoglalás o. 8. Irodalomjegyzék o. Táblázatok és ábrák jegyzéke: 1. táblázat: Szolgáltatások tárgyiasultsága és alanya o. 2. táblázat: Az Atma Center belépő árai o. 1. ábra: Az Atma Center logója o. Mellékletek jegyzéke: 1. számú melléklet: Fogyasztóknak szóló mélyinterjú guide o. 2. számú melléklet: Alkalmazottaknak szóló mélyinterjú guide o. 3. számú melléklet: A megfigyelési ív o. 4. számú melléklet: Az Atma Center órarendje o. 5. számú melléklet: Az Atma Center honlapja o. 3

4 1. Bevezetés, témaválasztás indoklása Elkeserítő hazánk lakóinak az egészségi állapota es adatok szerint a magyarok születéskor várható élettartama 6 évvel alacsonyabb az OECD átlagnál. 1 A leggyakoribb halálokok között előkelő helyet foglalnak el a keringési szervrendszer betegségei. 2 A fő problémát a magas koleszterin szint, a helytelen táplálkozás és a testmozgás hiánya okozza. Mindemellett meg kell említeni, hogy rengeteg betegség visszavezethető stresszes életvitelünkre. Rohanó világunkban a stressz népbetegséggé nőtte ki magát, hiszen folyton aggódunk valamiért, nincs elég időnk a kikapcsolódásra, megnyugvásra. Selye János professzor elmélete szerint a stressz folyamatos jelenléte hajlamossá teheti testünket a betegségekre. 3 Tulajdonképpen egy kis erőfeszítéssel könnyen kialakítható lenne a tudatos életmód. Megfigyelhető egyfajta társadalmi marketing, amely a következő kulcsmondatokat sulykolja belénk: Táplálkozz egészségesen!, Sportolj rendszeresen!. Hiszen sokkal egyszerűbb megelőzni a betegségeket, mint kezelni őket. Több lehetőség közül is választhatunk, ha az egészséges élet útjára szeretnénk lépni. A különféle nyugati sportok mellett egyre inkább előtérbe kerül a jóga, mivel nem csak testünket tartja karban, hanem lelkünket is, hiszen stressz oldó hatása köztudott. Mindemellett kezdők számára azért is tartom nagyszerűnek, mert a jógában nem várnak el csúcsteljesítményt az embertől, fontos, hogy mindenki a saját tempójában fejlődjön, túlerőltetés nélkül. Személyes tapasztalataim egyrészt a budapesti Atma Jóga Centerhez köthetők, ezért részletesebben ennek a vállalkozásnak a szolgáltatásmarketingjével szeretnék foglalkozni dolgozatomban. Az Atma Center két helyszínen is várja az érdeklődőket, az egyik stúdió Budán, míg a másik Pesten található. Személyes élményeim alapján úgy vélem, hogy a budai központban nem mindig teremtődik meg a teljes lelki nyugalom és békés kikapcsolódás lehetősége, mivel a termek sokszor túlzsúfoltak, illetve a többi helységben sincs elég hely a jógaórák közti szünetekben. Ezek után felmerül bennem a kérdés, hogy az Atma Jóga Center megfelelően alkalmazza-e a marketing mix elemeit? Tisztában vannak-e a szolgáltatások sajátos tulajdonságaival? Vendégeik mennyire elégedettek a nyújtott 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4

5 szolgáltatás minőségével? Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy a cégnek a jövőben milyen stratégiára lenne szüksége a piaci pozíciója megőrzése és javítása érdekében? Felteszek egy hipotézist, miszerint a vendégeket kellemetlenül érinti a termek zsúfoltsága, mert így nincs meg a kellő nyugalom a stressz csökkentésére, és ez a tényező akár negatívan is befolyásolhatja őket jövőbeli fogyasztási döntésük során. Ennek megfelelően vizsgálok még egy hipotézist, miszerint az Atma Center nem alkalmazza tökéletesen a marketing mix elemeit, vannak olyan területek, melyeken a jövőben változtatni lehetne. Kutatási módszereim között primer adatgyűjtésként álcázott vásárlást (mystery shopping) végeztem, illetve mélyinterjút készítettem nyolc vendéggel és az Atma Center négy dolgozójával. Mindezek mellett szekunder kutatásként szakkönyveket és internetes oldalakat tanulmányoztam. Dolgozatomban először az egészséggel kapcsolatos fogalmakat, trendeket fejtem ki bővebben. A mozgásszegény életmód negatív hatásai mellett kitérek a stressz negatív következményeire is. Ezt követően bemutatom a szolgáltatásmarketing sajátosságait. Majd szekunder kutatásként elemzem az Atma Center külső környezetét. Végül pedig rátérek a primer kutatásom eredményeinek ismertetésére. 5

6 2. Az egészséges élettel kapcsolatos fogalmak 2.1. Az egészség fogalma Az egészség fogalma folyamatosan változott, fejlődött az idők során. Napjainkban már nem igazán állja meg a helyét a hagyományos meghatározás, miszerint egészséges az, aki nem beteg. A jelenleg elfogadott definíciók többsége az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1948-as meghatározásán alapul, miszerint az egészség nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiányát jelenti, hanem az ember teljes testi, lelki, szociális jólétét. 4 A korai definíciót később tovább gondolták és így született meg 1984-ben a WHO kibővített megfogalmazása, ami azt mondja, hogy az egészség annak a mértéke, hogy az egyén vagy csoport mennyire képes egyrészt törekvéseinek realizálására és szükségletei kielégítésére, másrészt pedig a környezet megváltoztatására, vagy az azzal való megbirkózásra. 5 Az egészség nem csak egy elérendő cél, hanem egy erőforrás, melyet a mindennapokban használunk. Fenntartásához szükséges a következő dimenziók kielégítő működése: Biológiai egészség: szervezetünk megfelelő működése Lelki egészség: nyugalom és béke világnézetünkben, erkölcsi alapelveinkben; tudatunk belső egyensúlya Mentális egészség: tiszta, racionális és következetes gondolkodás Érzelmi egészség: az érzések felismerése, átélése és kifejezése Szociális egészség: megfelelő kapcsolatok kialakítása más emberekkel. Mindezek mellett azért megjegyezném, hogy az egészséget nem lehet objektíven meghatározni, mert az erről kialakított társadalmi kép mindig szubjektív, tehát egy adott társadalom aktuális elvárásainak függvénye. Pontosabban, a lakosság általános egészségi állapota, illetve az orvostudomány fejlettsége alapján kialakul egy (korcsoportonként eltérő) egészségkép az emberekben, és ennek megfelelően egészségesnek tekintik azt, akinek az állapota nem rosszabb, mint az adott társadalmi elvárás. Az egészségkép 4 ( ) 5 ( ) 6

7 kifejlődésében alapvetően az orvostudomány fejlettségének, az emberek átlagos egészségi állapotának, illetve a társadalmi mintáknak van szerepe A stressz A stressz fogalma A stressz tulajdonképpen egyfajta válaszreakció, melyet testünk a különféle külső és belső ingerekre ad. A pszichológiában a stresszes állapot egyfajta szélsőséges állapotot jelöl, mely az ember és környezetének kapcsolatából ered, már-már a fenyegetettség érzését kelti, és hatással van az egyén egészségére. A probléma akkor jelenik meg, mikor szervezetünk kibillen nyugalmi állapotából, és a különféle ingerekre fokozottabban reagál. Ennek hatására aktiválódnak az egyensúlyt újra megteremtő belső szabályozó rendszerek, és stresszes állapot alakul ki. 7 A stressz elmélet kidolgozása Selye János nevéhez köthető, aki a 30-as évekbeli kutatásai nyomán vált ismertté. Ő volt az első, aki a psziché és a test kapcsolatát kezdte tudományosan vizsgálni. Kutatásai során fényt derített arra, hogy a stressz hatások okozta károsodások egy ideig visszafordíthatók, viszont egy idő után az egyén halálához vezethetnek. 8 Selye professzor definíciója a következő: A stressz a szervezet nem specifikus reakciója minden olyan ingerre, amely kibillenti eredeti egyensúlyi állapotából, alkalmazkodásra kényszeríti. 9 Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a stressz életünk velejárója, mindennapjaink része. Sok esetben ez késztet minket cselekvésre, kihívást jelent, és ahogy Selye János is mondja, az élet sava-borsa. Segít, hogy reggelente frissek legyünk, segít a versenyfutásban, vizsgázásban, életünk minden apró küzdelmében. A probléma akkor keletkezik, ha kontrollálhatatlanná válik, és a túlzott mennyiség tönkreteszi életünket ( ) 7 fogalma&cd=5&hl=hu&ct=clnk&gl=hu ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 ( ) 7

8 A stressz folyamata A stressz stresszorok hatására alakul ki, melyek alatt a szervezetünkre ható külső erőket, körülményeket értjük, amiknek eredményeként a stressz válasz létrejön. Ilyen stresszor tényező lehet például az aggodalom, a félelem, a kudarc, változás az életkörülményekben, tehetetlenség, súlyos baleseti károsodás, fertőzés, láz stb. Selye János szerint a stresszorokra adott válaszreakcióknak három fokozata van, melyek a következők: 1. alarm reakció, 2. rezisztencia (ellenállás), 3. kimerülés állapota. Először szervezetünk egyfajta riadófokozatra kapcsol, ilyenkor készül fel a veszélyre. Ezt követően kialakul az aktív ellenállás, mikor testünk alkalmazkodik az ártalomhoz. De mivel a folyamatosan tartó rezisztencia egy idő után kimeríti energiáinkat, bekövetkezhet a kimerülés, melynek komoly következményei lehetnek A stressz negatív hatásai A stressz-állapot lehet ideiglenes, vagy tartós, ezen belül pedig folyamatos vagy szakaszos, sőt a különböző stressz hatások össze is adódhatnak. Gond akkor van, ha az állapot sokáig áll fenn, és nincs közben elegendő nyugalmi időszak, mikor az egyén kicsit regenerálódhatna. Ilyenkor kimerültség, koncentrációs zavar merülhet fel, szervezetünk letargikus állapotba kerül. Azzal, hogy alkalmazkodni próbálunk a stressz keltő tényezők folyamatos jelenlétéhez, kimerítjük testünk erőforrásait, hajlamosabbá válunk a betegségekre. A következmény pedig az, hogy ún. pszichoszomatikus betegségek alakulhatnak ki, mint például a gyomorfekély, az asztma, a hipertónia, a krónikus fejfájás, a pajzsmirigy túlműködés, az álmatlanság, az irritábilis vastagbél szindróma, a szívinfarktus, egyes bőrbetegségek, impotencia, illetve alkoholizmus, pszichoneurózisok, poszttraumás stressz rendellenesség, pánikbetegség és depresszió. Egyes megfigyelések szerint akár rosszindulatú daganatok is képződhetnek. Természetesen ezek a betegségek nem csak és kizárólag stressz hatására jelennek meg, de a stressz fokozhatja kialakulási lehetőségüket, sőt akár önmagában is okozhatja őket. 12 Ahhoz, hogy testünknek sikerüljön kivédenie ezeket a betegségeket, pontosabban csökkenteni esélyüket, szükséges a stressz levezetése, oldása bizonyos módszerekkel. A következő alfejezetben ezeket a lehetőséget mutatom be oldal ( ) oldal ( ) 8

9 Stressz-oldás, stressz-kezelés Dr. Valló Ágnes pszichoszomatikus belgyógyász internetes honlapján 13 arról ír, hogy több módja is van az ártó hatású stressz leküzdésének. Egyrészt étrendünkkel is befolyásolhatjuk kedélyállapotunkat, hiszen az életek és italok között vannak olyanok, melyek stressz-tűrő képességünket növelik, de olyanok is melyek kimondottan stressz keltő hatásúak. Sok esetben egy-egy étkezés kimaradása is fokozza a belső feszültséget, mivel ilyen esetben csökken a vércukorszint. Néhány vitamin szedésével, illetve illóolajok, gyógynövények alkalmazásával erősíthetjük lelki egyensúlyunkat. Azonban a helytelen testtartás fokozhatja a stresszt. Ez utóbbi esetben a masszázs és a nyújtózkodás bizonyulhat megoldásnak. Mivel mindennapi környezetünk is nagy hatással van hangulatunkra, ezért ajánlott otthonunkat is minél meghittebben, megnyugtatóbban kialakítani. Légzéskontrollal és relaxációs gyakorlatokkal is megpróbálhatjuk oldani szorongásunkat. Továbbá nem szabad megfeledkezni a nevetés és a kikapcsolódás jótékony hatásáról sem. Fontos a rendszeres testmozgás és sportolás, mert így csökkenthetjük a stressz okozta ártalmak, illetve növelhetjük szervezetünk stressz-tűrő képességét. A doktornő kimondottan kiemeli a jóga pozitív hatását. A jóga nem csak testünket teszi erősebbé és rugalmasabbá, hanem lelkünket is lazítja és nyugtatja, valamint fokozza a szellemi tudatosságot és koncentráló képességet. Tulajdonképpen jógázás során a gyakorlatok kivitelezése állandó összpontosítást, figyelmet és fegyelmet igényel, ezért közben az ember kénytelen kizárni a külvilággal kapcsolatos gondolatait, mivel ha nem tenné ezt, akkor azonnal elveszítené egyensúlyát, tartása szétesne és a gyakorlat sem lesz szabályos és hatékony. A gyakorlatok elsajátítása nem könnyű, de rendszeres gyakorlással a képesség fejleszthető. A sikerhez kénytelenek leszünk elengedni a mindennapok gondjait és befelé fordulni, önmagunkra figyelni. A jóga legtöbb változatában a gyakorlások részét képezik a speciális légzéstechnikák is, melyeknek idegrendszer harmonizáló hatása van. Valamint az órák többnyire mindig relaxációval végződnek, mely szintén a nyugalmat és feltöltődést szolgálja. Az óra végére 13 ( ) 9

10 a jógázó teljesen kikapcsolódik, annak ellenére, hogy végig fizikailag és szellemileg is aktív volt. A gyakorlatok feltöltenek energiával, és felfrissítenek. A későbbiekben, a primer kutatásomnál olvasható, hogy ezzel a megkérdezett igénybevevők is egyetértenek, az órák után úgy érzik feltöltődtek életerővel. 10

11 3. A szolgáltatásmarketing sajátosságainak elemzése Életünk során folyamatosan igénybe veszünk szolgáltatásokat, melyek szinte észrevétlenül uralják mindennapjainkat, gondoljunk csak arra, mikor felkapcsoljuk a lámpát, TV-t nézünk, vagy például buszra szállunk A szolgáltató szektor már régóta a fejlett gazdaságok domináns ágazatának számít, dinamikus fejlődésével lekörözte a termékek piacát. Olyannyira meghatározó szerepe van, hogy napjainkban már bizonyos kézzel fogható termékeket sem lehet eladni kapcsolódó szolgáltatás nélkül. Például egy autóvásárlás szinte minden esetben együtt jár biztosításkötéssel és garanciavállalással. 14 A CIA adatai szerint 2010-ben hazánkban a GDP 60,7 %-a származik a szolgáltatásokból, illetve a foglalkoztatottak 64,4 %-a dolgozik ebben a szektorban. 15 Ilyen értékek mellett érthető, hogy miért szentelnek a marketingben külön figyelmet a termékektől különbözően viselkedő szolgáltatásoknak. Ebben az alfejezetben a szolgáltatások sajátosságait fogom bemutatni A szolgáltatás fogalma Mindenekelőtt szeretném letisztázni a szolgáltatás fogalmát. Egy közkeletű mondás úgy tartja, hogy Szolgáltatás az, amit adhatunk, vehetünk, mégsem tudjuk a lábunkra ejteni.. De azért ez a megállapítás nem fedi le a teljes valóságot, ezért több definíció is született a szakirodalomban. Kenesei-Kolos ( old.) szerzőpáros szerint A szolgáltatás alapvetően megfoghatatlan teljesítmény, cselekvéssorozat, folyamat, amely az esetek többségében még ha tárgyiasult termékhez kötött is nem okoz változást a tulajdonviszonyokban.. Veres (2009, 33. oldal) abból a tételből indul ki, hogy A szolgáltatás marketing szempontból egy nem-fizikai természetű problémamegoldás.. Tehát a szolgáltatásáru úgy oldja meg az igénybe vevő egy lehetséges problémáját, hogy az áru lényege egy nem megfogható fizikai objektum. Kotler (2006, 526. oldal) definíciója pedig a következő: A szolgáltatás olyan cselekvés, vagy teljesítmény, amelyet egyik fél nyújt a másiknak, és amely alapjában véve 14 Kenesei-Kolos: Szolgáltatásmarketing és -menedzsment (2007.) 12. oldal 15 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hu.html ( ) 11

12 nem tárgyiasult, és nem eredményez tulajdonjogot semmi fölött. Előállítása vagy kapcsolódik fizikai termékhez, vagy nem.. Ezek a meghatározások nagyjából hasonlóak, tulajdonképpen mindegyiknek az a lényege, hogy a szolgáltatás során nem jön létre új termék, illetve a tulajdonviszonyok terén sem történik változás, továbbá hangsúlyozzák a szolgáltatások egyik legmarkánsabb sajátosságát, a megfoghatatlanságot. Bizonyos helyzetekben a szolgáltatás alanya maga az ember. Az egészségügyi piac kapcsán ez esetben a szolgáltatás irányulhat a szervezet működőképességének fenntartására vagy helyreállítására (egészségügyi szolgáltatások), de megelőzésként, gazdagíthatják és alakíthatják a testi-lelki-érzelmi összetevőket (turizmus, szabadidős tevékenységek). A jógaszolgáltatók ebbe az utóbbi csoportba tartoznak A szolgáltatások csoportosítása A szolgáltató üzletágakat többféleképpen is lehet csoportosítani. Én a különböző lehetőségek közül kettőt szeretnék bemutatni. Az egyik lehetőség, mikor osztályozási szempontnak a tevékenység tartalmát választjuk. Ez alapján a következő típusokat különböztethetjük meg egymástól: 16 kommunális szolgáltatások vendéglátás utazás, szállítás és hírközlés pénzügyek és biztosítás jogi és gazdasági szolgáltatások testápolás, tisztítás szórakozás, művelődés, vallás, politika (ide tartoznak a jógaszolgáltatók) egészségügyi, népjóléti szolgáltatások társadalmi (social) marketing oktatás, kutatás civil ügyek hatósági és intézményi szolgáltatások önkormányzati szolgáltatások. 16 Veres: A szolgáltatásmarketing alapkönyve (2009) 23. old. 12

13 Szolgáltatás ügylet jellege A szolgáltatások irányulhatnak emberre vagy tárgyra. Jellegükből adódóan pedig lehetnek kézzelfoghatóak vagy nem kézzelfoghatóak. Ezen szempontok alapján is ki lehet alakítani egy csoportosítást, melyet az alábbi ábrával szeretnék szemléltetni, külön kiemelve benne a jógaközpontok helyét. Azokban az esetekben, ahol szükséges az igénybevevő jelenléte, ott sokkal személyesebb kapcsolat alakítható ki a szolgáltató személyzettel. Kézzelfogható tevékenység Nem kézzelfogható tevékenység Kire vagy mire irányul a szolgáltatás? Emberre Tárgyra Az emberi testre irányuló szolgáltatások: - egészségvédelem - szépségszalonok - JÓGAKÖZPONTOK Az emberi szellemre irányuló szolgáltatások: - oktatás - színházak Termékekre és egyéb fizikai javakra irányuló szolgáltatások: - áruszállítás - mosoda Nem kézzel fogható vagyontárgyakra irányuló szolgáltatások: - bank - biztosítás 1. táblázat: Szolgáltatások tárgyiasultsága és alanya Saját szerkesztésű táblázat Veres (2009.) 39. oldal alapján 3.3. A szolgáltatások tulajdonságai és az ezekből adódó problémák megoldása az Atma Centerben a HIPI-elv Mivel a szolgáltatások marketing szempontból határozottan különböznek a termékektől, ezért másféleképpen kell megtervezni marketing stratégiájukat. Mindezek előtt azonban szükséges megvizsgálni azokat a tulajdonságokat, melyek a fő különbséget jelentik a kettő között. Tehát ebben a fejezetben a HIPI-elvet 17 szeretném bemutatni, amely a szolgáltatások négy elsődleges tulajdonságát tartalmazza, melyek a következők: változékonyság, nem fizikai természet, nem tárolható jelleg, elválaszthatatlanság. Ezen alapelvek hierarchikus rendbe állíthatók, ugyanis minden a nem fizikai természet következménye. Ebből következik a változékonyság és a nem tárolható jelleg, míg az elválaszthatatlanság az utóbbi eredménye. Bemutatásuk mellett kitérek majd az sajátosságok okozta problémákra, és arra, hogy az Atma Centerben hogyan próbálják meg kezelni ezeket. 17 Veres: A szolgáltatásmarketing alapkönyve (2009) 46. old. 13

14 Változékonyság (Heterogenity) Egy szolgáltatás teljesítménye természeténél fogva térben és időben ingadozik. Ez a probléma abból ered, hogy egy szolgáltatás nyújtásában személyek vesznek részt, akiknek a teljesítményét a legszigorúbb fegyelem és ellenőrzés mellett sem lehet egy állandó szinten tartani. Hiszen gondoljunk csak arra, hogy pár óra munkavégzés után az ember elfárad, és ilyenkor már sokkal kevésbé képes ugyanazt a magas színvonalat nyújtani. Fontos még megemlíteni, hogy a szolgáltatások nem fizikai elemeinek minősége, csak ún. tapasztalati vagy bizalmi minőségként értelmezhető. Tehát, ahhoz, hogy elhiggyük, hogy megfelelő egy szolgáltatás, át kell élnünk, vagy hallanunk kell egy olyan ismerősünk véleményét, aki már korábban átélte. Vagyis a szolgáltatások esetében különösen nagy jelentősége van a szájreklámnak. Mind ezek mellett a heterogenitásban szerepe van a fogyasztói szubjektivitásnak is, hiszen egyénenként változik az elvárás egy adott szolgáltatással kapcsolatban, valamint a megítélést aktuális hangulatunk is befolyásolja. Egy biztos: minél több ember vesz részt egy szolgáltatás folyamatában (beleértve az adott időpontban a többi igénybevevőt is), annál magasabb a változékonyság kockázata. A következménye egyrészt az, hogy nehéz a minőségbiztosítás, tehát ha elkövetnek egy hibát, azt nem lehet meg nem történté tenni. A kijavítására az egyetlen módszer, ha kompenzáljuk valamilyen módon az igénybevevőt. Ezért is van az, hogy a szolgáltatások egyik kiemelt területe a panaszkezelés. A másik következmény, hogy nehéz a szabványosítás, hiszen gondoljunk csak arra, hogy a folyamatban résztvevő embereket nem lehet szabványosítani, az egész szolgáltatás elég nehezen egységesíthető. 18 A heterogenitás problémájára esetleges megoldás kínálhat a szolgáltatás egyénre szabása. Persze ennek is megvannak a maga hátulütői: sok esetben a vevő nem hajlandó többet fizetni az egyéni elvárásaihoz igazított szolgáltatásért, mindemellett sok időt vesz igénybe a testre szabás és akár elbizonytalaníthatja a vevőt a minőségértékelésben. Ezzel szemben segítséget nyújthat az automatizálás is, tehát a szolgáltatás technológia gépesítése, mely meg is valósítható bizonyos helyzetekben (pl. önkiszolgáló kávéautomata, pénzfelvétel ATM-ből). Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a vevők igénylik a személyes törődést, mely számukra a szolgáltatás értékét növeli. Továbbá Kotler-Keller 18 Kenesei-Kolos: Szolgáltatásmarketing és -menedzsment (2007.) 58. oldal 14

15 szerzőpáros szerint 19 a lehetőségek között van a megfelelő alkalmazottak kiválasztása, kiemelkedő képzése és folyamatos motiválása, illetve a vevőelégedettség figyelemmel kísérése. A szolgáltatások változékonyságából eredő problémákat az Atma Centerben a következő módokon próbálják orvosolni: Az alkalmazottak mindannyian nagyon elhivatottak. A jóga jelenti az életüket, ezért nem kelletlenül, hanem teljes odaadással végzik a munkájukat. Mindemellett meg kell említeni, hogy mindannyian jó szakemberek, értenek ahhoz, amit csinálnak. Az alkalmazottak motiválására továbbképzéseket és közös órákat szoktak szervezni. Órák előtt az oktatók mindig megkérdezik, hogy a csoportban van-e valakinek valamilyen panasza (pl. gerincfájdalom), amennyiben igen, azt az embert igyekeznek egyénileg kezelni. Ha olyan gyakorlat következik, amit ez miatt nem csinálhatna az illető, külön szólnak neki vagy esetleg megmutatják mit kell másképpen csinálnia. Napközben, a holtidőszakban, lehetőség van egyéni órák igénybevételére, így a személyes igényeket is ki lehet elégíteni Nem fizikai természet (Intangibility) A szolgáltatások tapasztalati termékek, tehát megismerésükhöz az érzékszerveink révén nem tudunk információt szerezni. Mivel nem lehet tapintani, ízlelni, szagolni vagy pedig látni őket, a vevőnek át kell élnie az igénybevételt. Ez a tulajdonság okozza a legtöbb marketingproblémát, hiszen a szolgáltatások esetében nincs áruminta. Míg a fizikai termékek esetén a potenciális vevők kézzelfogható módon szerezhetnek előzetes információkat egy termékről, anélkül, hogy megvásárolnák, addig a szolgáltatások terén ez nem lehetséges. Az igénybevevőnek át kell élnie a szolgáltatást legalább egyszer. 19 Kotler-Keller: Marketingmenedzsment (2006.) 531. old. 15

16 A megfoghatatlanság következménye egyrészt, hogy az igénybevevő nem birtokolja a szolgáltatásokat a vásárlás után. Ez a vevői értékítélet és az árazás kapcsán problémát okozhat. Hiszen teljesen másfajta értékelési kritériumokat alkalmaznak az emberek, mint a termékek vásárlása esetében. További következmény, hogy nehéz lesz a szolgáltatások előzetes bemutatása és kommunikálása, nehéz az igénybevevők számára az előzetes értékelés, mert a szolgáltatás tulajdonságok nagy részét nem lehet előre felmérni. Sőt vannak olyan bizalmi tulajdonságai egy szolgáltatásnak, melyeket a fogyasztók még a vásárlás után sem képesek teljes mértékben értékelni. Mindezek mellett nehéz szabadalmakkal védeni és lehetetlen tárolni a szolgáltatásokat. 20 Kenesei Kolos szerzőpáros szerint a következő módszerekkel lehet csökkenteni a szolgáltatások nem fizikai természetéből adódó veszélyeket. Segítség lehet a szolgáltatáshoz kapcsolódó megfogható elemek hangsúlyozása, mert ez egyfajta tájékozódási pontot nyújt a vevők számára (pl. a helyiség tisztasága, modern berendezések megléte, stb.). Az Atma Center esetében ez különösen nehéz, hiszen a jógázáshoz nincs szükség másra egy jógamatracon kívül. De azért fontos, hogy ügyeljenek a tisztaságra és az igényes berendezésre, dekorációra. Megoldás lehet még a szolgáltatás valamilyen módon való tárgyiasítása is, mikor valamilyen szimbólummal még inkább érzékelhetővé teszik az absztrakt, nehezen megérthető szolgáltatást. Az Atma Center logója egy rózsaszín háttérre rajzolt lótuszvirág, amely a jóga egy közismert pozícióját, a lótuszülést idézi az emberek gondolatába. Az előzetes áruminta hiánya miatt a szájreklám szerepe jelentős, kiváltképp a magas kockázatértékelésű szolgáltatások esetén. A szájpropaganda ösztönzésére az egyik legegyszerűbb módszer a magas színvonalú, kifogástalan szolgáltatás. Továbbá csökkentheti a vevők kockázat érzését az ingyenes kipróbálás lehetősége (pl. nyílt napok, első alkalom ingyenes), valamint a garancia nyújtása. A vállalatok számára egy pozitív szervezeti imázs kiépítése is megoldást jelenthet. De azért nem szabad elfelejteni, hogy ez esetben a márkát több tényező is befolyásolja, mint például a kapcsolattartó személyzet viselkedése, az egyenruha megléte, a külső megjelenés, a folyamatok egységessége vagy akár a vállalati kommunikáció. A megfoghatatlanságból adódó problémákat az Atma Centerben az alábbi módokon próbálják kiküszöbölni: 20 Kenesei Kolos: Szolgáltatásmarketing és -menedzsment (2007.) old. 16

17 Az első alkalommal kedvezményes jegy váltható, mely csak 1000 Ft-ba kerül az 1900 Ft-os alapár helyett. Bizonyos időközönként nyílt napokat szerveznek, amikor szintén nem teljesen ingyenesen, de bizonyos kedvezménnyel bárki kipróbálhatja az órákat. Továbbá a nyílt napokon akciós bérlet vásárlására is lehetőség nyílik. A központ internetes honlapján videókat és képeket nézegethetünk az oktatókról, akik épp valamilyen jóga gyakorlatot hajtanak végre. A facebookos profilján pedig, a képeknek köszönhetően, betekintést nyerhetünk egy-egy órába, elolvashatjuk a többi vendég véleményét. Fontos a vállalati imázs hangsúlyozása. Az alkalmazottak viselkedése is nagyban hozzájárul a vendégek elégedettségéhez, ezért az Atma Centerben csak olyan oktatókat alkalmaznak, akiknek meg van a kellő végzettségük és elhivatottságuk Nem tárolható jelleg (Perishability) A szolgáltatás végtermékét nem lehet raktározni, vagyis az adott napon (vagy akár órában) el nem fogyasztott szolgáltatás nem pótolható. Például egy jógaközpont által kínált ki nem használt helyek nem raktározhatók egy forgalmasabb napra. A vállalat számára ez elveszett forgalmat jelent, míg az igénybevevő nézőpontjából elveszett kínálatnak minősül. 21 Pedig a készletezés célja az, hogy segítsen a kereslet váratlan ingadozásaihoz való rugalmas alkalmazkodásban, hiszen nincs pontos módszer arra, hogy előrelássuk ezeket az váltakozásokat. A probléma a kereslet mélypontjai és csúcsai esetén is fennáll. Sokszor, ha a kereslet csak kis mértékben haladja meg az optimális kínálatot, a szolgáltató számára nagy a kísértés, hogy ennek ellenére fogadja összes vevőjét. Pedig, ilyen esetben, a szolgáltatás színvonala erőteljesen csökkenhet. Tapasztalatom szerint ez elő szokott fordulni az Atma Centerben. Amennyiben a kereslet meghaladja a maximális kínálatot, akkor a vevők kénytelen várakozni, vagy átmenni másik szolgáltatóhoz. A fő probléma az, hogy annak ellenére, hogy a kereslet ingadozik, még egyáltalán nem biztos, hogy magasan állandósul. Tehát nem biztos, hogy a legjobb megoldás azonnali kapacitásbővítésbe 21 Veres: A szolgáltatásmarketing alapkönyve (2009) 47. old. 17

18 kezdeni, mert az egyrészt rendkívül sokba kerül és a fix költségeket is nagyban megnöveli. 22 Két módszer kínálhat megoldást az ebből adódó problémákra: egyrészt a kereslet befolyásolása, valamint a kínálat rugalmasabbá tétele. Az előbbi esetében segítség lehet a differenciált árképzés, például holtidőben alacsonyabb árak kialakítása. Továbbá megoldást jelenthet a szolgáltatási termék elemeinek megváltoztatása, a várakozás idejére kiegészítő termékek kínálása, a szolgáltatás idejének megváltoztatása, esetleg előzetes bejelentkezés megszervezése. Kínálati oldalról pedig a következő módszerek állnak rendelkezésre: részmunkaidős foglalkoztatás, közvetítők alkalmazása, kapacitás megosztás. 23 problémákat: Az Atma Centerben a következő módokon kezeli a tárolhatatlanságból eredő A napi holtidőszakban (pl. hétköznap óráig) a központ zárva van. Valamint a keresletnek megfelelően hétvégén is tartanak órákat. Az órákra lehetőség van előre bejelentkezni. Egy időpontban egyszerre több teremben is tartanak órákat a kereslet megfelelő kielégítése érdekében. Olyan oktatókat alkalmaznak, akik egymás után több órát is képesek végigvinni, így segítve a kapacitáskihasználást és a költségek csökkentését. Továbbá az oktatókat részmunkaidőben alkalmazzák, legtöbbjüknek van valamilyen más munkája is ez mellett. Viszont úgy gondolom, hogy ezeken a pontokon kívül segítséget nyújthatna még: ha azokra az időpontokra, mikor nagyon sokan vannak, kötelezővé tennék az órákra való bejelentkezést (Nem mindenki jelentkezik be, így, ha nagyon sokan jönnek, van, aki pórul járhat a teremben lévő helyhiány miatt.), ha differenciált árképzést alkalmaznának, így a kevésbé forgalmas időszakokban alacsonyabb lenne a jegy ára. 22 Kenesei Kolos: Szolgáltatásmarketing és -menedzsment (2007.) 63. old. 23 Kenesei Kolos: Szolgáltatásmarketing és -menedzsment (2007.) old. 18

19 Elválaszthatatlanság (Inseparability) A szolgáltatás nyújtás során a termelés és a fogyasztás egy időben megy végbe, tehát egy szolgáltatás nyújtása és felhasználása térben és időben elválaszthatatlan egymástól. A folyamat során jelen van a szolgáltató frontszemélyzet és az aktív részvételt tanúsító igénybevevő, sőt más vevők is. Fontos, hogy mindannyian elégedettek legyenek, ezáltal is növelve a többi szereplő elégedettségét. Az elválaszthatatlanságból adódó egyik legsúlyosabb probléma az, hogy a vevők igénylik, hogy foglalkozzanak velük, miközben a szolgáltatást fogyaszthatóvá teszik számukra. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatónak figyelembe kell vennie a vevők szempontjait is, melyek sokszor ellentmondanak a hatékonysági kritériumoknak. További következmény, hogy nincs lehetőség a hagyományos minőség ellenőrzésre, még mielőtt az igénybevevő találkozna a szolgáltatással. Közben az esetleges hibákat ki lehet javítani, de ez nem egyenlő a teljes cserével. Megoldást jelenthet az alkalmazottak megfelelő kiválasztása, képzése és motiválása. De azért megjegyezném, hogy nem elegendő a frontszemélyzet szakmai tudásának megléte, hanem kommunikációs, interaktív képességekkel is rendelkezniük kell. További segítséget nyújthat a vevőorientáltság kiépítése, a vevők részvételének bátorítása és a vevők megfelelő irányítása is. Ez utóbbi esetben célszerű a vevőket tájékoztatni arról, hogy mi a feladatuk, merre kell menniük stb. 24 Az Atma Center a lehetséges megoldások közül az alábbiakkal él: Olyan oktatókat foglalkoztat, akik megfelelnek a felállított követelményeknek (pl. megfelelő szakképzettség, jó megjelenés, jó kommunikációs készség, angol nyelvtudás) Az oktatók a gyakorlatok során végigjárják a termet és mindenkinek segítenek az adott póz megfelelő kivitelezésében. Még azokat a haladó résztvevőket is belenyomják egy adott pozícióba, akik már tökéletesen ki tudják vitelezni azt. Ez azért jó, mert így a vendégek érzik, hogy törődnek velük. 24 Kenesei Kolos: Szolgáltatásmarketing és -menedzsment (2007.) old. 19

20 Az oktatók motiválása érdekében közös programokat szerveznek. (pl. közös jógázás) A vendégek irányítása kapcsán olvashatunk pár információt a cég honlapján, melyeket a helyszínen is közölnek velünk (pl. törölköző használata kötelező). Bár én úgy vélem, célszerű lenne egy házirendet felállítani, és a központban jól látható helyre kitenni, valamint a weblapon is jól észrevehetően megjeleníteni A szolgáltatások minőségének meghatározása, menedzselése A szolgáltatások megítélését funkciójukon kívül a minőségük szintje is erősen befolyásolja, ezért egy szolgáltató vállalkozás számára ez sem elhanyagolandó terület. Már a minőség meghatározása sem egyszerű, mert ez egy többrétű fogalom, mindig az adott szituációtól függ. A definíció a következő: Egy termék vagy szolgáltatás minősége alatt egy termék vagy szolgáltatás azon jellemzőinek összességét értjük, melyek alkalmassá teszik létező vagy feltételezett szükségletek kielégítésére. 25 Számos forrás úgy, mint a múltbéli tapasztalatok, a szájreklám, a reklámozás befolyásolja a vevők elvárásait egy szolgáltatás minőségével kapcsolatban. A legtöbb esetben ehhez az elvárt szolgáltatáshoz mérik a kapottat. Amennyiben ez utóbbi alulmúlja elvárásaikat, elégedetlenek lesznek, viszont ha meghaladja, örömüket lelik a szolgáltatásban. Parasuraman, Zeithalm és Berry határozták meg a szolgáltatásminőségmodellt, amelyek alapján a következő okokat jelölik meg a sikertelenség kapcsán: 26 I. A fogyasztók elvárásai és a menedzsment elképzelései közötti jelenlévő rés II. A menedzsment elképzelései és a szolgáltatásminőséget meghatározó tényezők között jelenlévő rés III. A szolgáltatásminőséget meghatározó tényezők és a nyújtott szolgáltatás közötti rés IV. A nyújtott szolgáltatás és a külső kommunikáció közötti rés V. Az érzékelt és a várt szolgáltatás közötti rés 25 Kotler-Keller: Marketingmenedzsment (2006.) 211. old. 26 Kotler-Keller: Marketingmenedzsment (2006.) 539. old. 20

21 Ugyanezen kutatók azt is kidolgozták, hogy a modell alapján elsősorban mely tényezők gyakorolnak hatást a szolgáltatások minőségére. Az alábbiakban fontossági sorrendben sorolom fel ezeket a tulajdonságokat: I. Megbízhatóság: Képesség az ígért szolgáltatás megbízható és pontos teljesítésére. (Pl. jógaórák esetében a pontos időben való kezdés) Tapasztalataim szerint és a mélyinterjúk alapján az Atma Centerben ezzel nincs probléma. II. Reagálási képesség: Hajlandóság az alkalmazottakban a vevők segítségére, és az azonnali szolgáltatás nyújtására. (Pl. gyors információadás a recepción) Szintén a tapasztalatok mutatják, hogy az Atma Centerben a recepciós alkalmazottaktól és az oktatóktól is könnyen informálódhatunk, bármiben szívesen segítenek. III. Biztonság: A kiszolgáló személyzet képessége arra, hogy hitet és bizalmat sugározzanak, mely lehetetlen a megfelelő tudás és előzékenység nélkül. (Pl. oktató viselkedése, elvégzett tanfolyamok igazolása) Mivel jógázás közben az oktatók folyamatosan sorolják az adott gyakorlat pozitív hatásait, úgy gondolom, hogy ez elegendő bizalmat gerjeszt a résztvevőkben. Továbbá külön tanácsokat adnak az egészségügyi problémákkal (pl. gerincfájdalom) rendelkezőknek, ami úgy vélem, hogy a kellő szaktudásukat tükrözi. IV. Empátia: Személyre szabott figyelem, az egyedi igények megértése. (Pl. személyi edzés lehetősége) Az Atma Centerben lehetőség van egyéni órák vételére napközben, mikor a lyukas óráknak köszönhetően van üres terem a központban. Illetve, mint ahogy már az előző pontnál is írtam, az egészségügyi problémákkal rendelkezőkre külön koncentrálnak az oktatók. V. Tárgyiasult eszközök: A létesítmény és berendezéseinek, valamint az alkalmazottaknak és a kommunikációs anyagoknak a kinézete. (Pl. a termek kellemes, nyugalmat sugárzó módon való berendezése) Az Atma Centerben a berendezés nyugalmat tükröző, indiai stílusú. Az alkalmazottak nem viselnek egyenruhát, ez kicsit zavaró lehet az öltözőben például, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy egyben 21

22 elősegíti a vendégekkel való közvetlen viszony kialakítását. A kommunikációs anyagok, a cég honlapja harmonikus és áttekinthető. A fenti tényezők alapján értékelni lehet egy szolgáltatás minőségét, akár egy konkrét létesítményre vonatkozóan is. Ezen pontok alapján úgy vélem az Atma Centerben megfelelő színvonalú a szolgáltatás, az alkalmazottak mindent megtesznek annak érdekében, hogy a vendégek jól érezzék magukat. 22

23 4. A szekunder kutatás eredményeinek bemutatása Ebben a fejezetben a szekunder kutatásom eredményeit szeretném bemutatni. A jóga kissé hibrid termék a szolgáltatások piacán, mert egyrészt kapcsolható az egészségügyi piachoz, prevenciós lehetőségként, másrészt pedig szabadidős tevékenységként a sportok közé sorolhatjuk. A környezet elemzést én ez utóbbi alapján szeretném bemutatni, Józsa László Marketingstratégia című könyvének segítségével. Továbbá az Atma Center iparági környezetelemzését is bemutatom, a Porter-féle 5 erő szerint, a főiskolai jegyzetek alapján A külső környezet elemzése Egy vállalkozás eredményességét rengeteg tényező alakítja, melyek lehetnek külső és belső eredetűek is, illetve befolyásolhatók és befolyásolhatatlanok. A belső tényezőket viszonylag könnyű felügyelet alatt tartani, de a külső tényezőket már nem biztos, hogy képes befolyásolni egy cég. Ebben az alfejezetben az Atma Center külső környezetét szeretném értékelni, de először is írnék pár szót az elemzés előnyeiről és folyamatáról A külső környezet elemzésének előnyei és folyamata A külső környezet elemzése számos előnyt jelent a vállalkozások számára. Az alábbiakban szeretnék felsorolni néhányat ezek közül: Felismerhetővé válnak a jövőbeli történések, ezért fel lehet készülni pozitív vagy negatív hatásukra. Javul a piacok előre jelezhetőségének minősége, tehát feltárulnak a fogyasztói magatartásváltozás okai és a változó szükségletekhez a vállalkozás képes lesz időben alkalmazkodni. Megnyílik a lehetőség a megfelelő növekedés módszer kiválasztására. Érthetővé válnak a nemzetközi piacok, így megteremtődik a lehetőség a keletkezett piaci részek kiaknázására. A környezeti elemzés első lépése a külső környezet határainak kijelölése. A földrajzi kiterjedtség kapcsán én a budapesti jógaközpontokat fogom alapul venni. Az időtartamot illetőleg, pedig az 1-2 éves változásokra koncentrálok. Ezután következik a 27 ( ) 23

24 környezeti trendek feltárása, majd ezek közül a vállalat számára lényeges tényezők kiválasztása. Ilyen tényező lehet például a népesség összetétele, egészségi állapota, a munkanélküliség arányának változása, aktuális politikai vagy gazdasági problémák. stb. A meghatározó tényezők kiértékelése után fel lehet vázolni a termékekre és piacokra gyakorolt hatásukat, ki lehet jelölni új lehetőségeket és előre lehet jelezni a hosszú távú változásokat. Az elemzés végeztével pedig stratégiai válaszokat lehet adni a környezeti kihívásokra Társadalmi tényezők A társadalmi környezet két fő része a demográfiai és a kulturális hatások vizsgálata. A demográfia kapcsán az első fő adat, amivel számolni kell az, hogy hazánk lakossága az utóbbi időszakban folyamatosan csökken, idén nyár óta már nem éri el a 10 millió főt. Ugyan napjainkban a népesség döntő többségét (68,2 %) a 15 és 64 év közötti lakosság alkotja, 28 de pár év múlva, mikor ők megöregszenek, a 65 év felettiek lesznek túlsúlyban, ezért súlyos problémákkal kell országunknak szembenéznie. Ez azt jelenti, hogy a jövőben valószínűleg nő azok száma, akik már konkrét egészségügyi kezeléseket vesznek igénybe, sportolás és prevenciós tevékenységek helyett. A világon a halálozások 60 %-át krónikus betegségek okozzák, elsősorban a szívés érrendszer betegségei, a rosszindulatú daganatok, a légző-rendszer krónikus betegségei (pl. asztma) és a cukorbetegség. Hazánkban ez az érték meghaladja a 75 %-ot! Pedig ezeknek a betegségeknek a nagy részét életmódváltással meg lehetne előzni. A túlsúly és a dohányzás a két legkockázatosabb tényező. Jó néhány betegség (keringési betegségek, cukorbetegség, egyes daganatok) kialakulásának valószínűségét növelhetik. Az általánosan elfogadott testtömeg index alapján hazánkban a férfiak több, mint 60 %-a és a nők több, mint fele túlsúlyos. A férfiak elhízása már viszonylag fiatal korukban elkezdődik. Pedig a WHO becslései szerint a rizikófaktorok kiküszöbölésével a keringési betegségek és a cukorbetegség miatti halálozás háromnegyede, a daganatos halálozás négytizede megelőzhető lenne. 29 Remélhetőleg a jövőben az emberek felismerik ezeket a veszélyeket és életmódjuk megváltoztatásával, rendszeres mozgással megpróbálják elkerülni őket. 28 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hu.html ( ) 29 ( ) 24

25 A kulturális környezet pedig magában foglal minden olyan értéket, eszmét és attitűdöt, melyet homogén társadalmi csoportok adnak tovább generációról generációra. Ezeket az értékeket olyan meghatározó csoportok hozzák létre és közvetítik, mint például a család, az iskolák, az egyházak, a pártok stb. Például az egészséges élet kapcsán, amennyiben az egyik szülő sportol, nagyobb a valószínűsége annak, hogy gyermeke is rendszeresen mozogni fog. A globalizációval párhuzamosan élet- és munkastílus változás következett be, melynek hatására felértékelődött a szabadidő. A hagyományos paraszti társadalmak fő gondolata ( azért élek, hogy dolgozzak ) megváltozott, helyét átvette az azért dolgozom, hogy éljek szemlélet. 30 Ezért megnőtt az érdeklődés a különböző szabadidős tevékenységek iránt. Azonban a GfK. Hungária 2010-es kutatása szerint 31 évről évre csökken hazánkban a rendszeresen sportolók aránya. A felnőtt lakosság majdnem 70 %-a egyáltalán nem végez semmilyen testedzést. Az 1999-től 2009-ig terjedő időszakban a rendszeresen sportolók aránya 35 %-kal esett vissza. Minden esetre a testmozgás a városlakókra és a magas végzettségűekre a legjellemzőbb. Ezek az értékek nem valami bíztatóak, remélhetőleg a jövőben az a csökkenő trend mérséklődik. Minden esetre további, az egészséges életmódot bátorító ösztönzésekre lenne szükség Technológiai tényezők A jógaszolgáltatók nem igazán tartoznak azok közé a piacok közé, amelyekre a technológiai változások nagy befolyással lennének. Viszont, amit meg lehetne említeni esetükben, az az információs és telekommunikációs technológia rohamos fejlődése. Ugyanis ez által a reklámozás és hirdetés olyan formáira nyílik lehetőség, amelyek eddig nem léteztek. Gondoljunk csak például a közösségi oldalakon való jelenlétre. Fontos tehát, hogy a fiatalok nagy részét leginkább az interneten keresztül lehet elérni. Célszerű ennek megfelelően folyamatosan követni a technológiai újításokat, nehogy lemaradjanak a versenytársakhoz képest Természeti tényezők A természeti környezet kapcsán azt lehet elmondani, hogy napjainkban egyre fontosabb szerepet tulajdonítanak a környezetvédelemnek, az ökotudatos életmódnak, hiszen földünk energiái végesek, ezért fontos a természet megóvása. Valószínűleg ez a 30 Józsa László: Marketingstratégia (2000.) old. 31 ( ) 25

26 trend a jövőben is egyre meghatározóbb lesz, és remélhetőleg hazánkban is egyre több ember éli majd ez szerint az életét. A környezettudatosság elterjedése kedvező hatással lehet az Atma Centerre, hiszen a központ a természetes életmódot hirdeti. Elég csak arra gondolni, hogy maga a jóga is egy természetes prevenciós módszer Gazdasági tényezők Magyarország gazdasági helyzete jelenleg meglehetősen bizonytalan. Ezt jelzi az is, hogy november 24-én a Moody s Inventors Service hitelminősítő a befektetésre már nem ajánlott kategóriába sorolta át hazánkat, sőt az új besorolás további leminősítésének lehetőségére utaló negatív kilátást is érvényben hagyott. A problémát az okozza, hogy egyre nagyobb a bizonytalanság annak kapcsán, hogy Magyarország teljesíteni tudja-e a költségvetési konszolidáció és a közadósság-csökkentés középtávú célkitűzéseit, különös tekintettel a magyar gazdaság egyre korlátozottabb középtávú növekedési kilátásaira. 32 A gazdaság rossz helyzetét az is jelzi, hogy a hazai valuta, a forint más valutákhoz viszonyított értéke az utóbbi időszakban meglehetősen sokat gyengült, melyet a Moody s leminősítése tovább rontott. Ezen adatok alapján a magyar gazdaság jövője meglehetősen kiszámíthatatlanul alakul, de egy biztos: rövidtávon nem sok jóval kecsegtet. Az államadóssággal kapcsolatos problémák mellett azért le kell szögezni, hogy a KSH adatai szerint 2011 eddig eltelt részében a globális gazdasági visszaesés dinamikája veszített lendületéből. A harmadik negyedévben a GDP 1,4 %-kal növekedett az elmúlt év azonos időszakához képest. 33 A gazdasági válság miatti nagy visszaesés után, jelenleg a foglalkoztatottak aránya növekedő tendenciát mutat, eléri az 56,1 %-ot. 34 Azonban érdemes megvizsgálni a reálbérek alakulását is, hiszen ez összefüggésben van azzal, hogy mennyi pénzt tudnak az emberek szabadidős tevékenységekre áldozni ben volt a legmagasabb az értékük a 32 ( ) 33 ( ) 34 ( ) 26

27 rendszerváltás óta, de ez év végén bekövetkezett gazdasági válság óta, folyamatosan csökken az életszínvonal ben körülbelül a 2004-es év szintjén volt. 35 Mivel a bérek csak kismértékben növekednek (az elmúlt évhez képest a bruttó bérek 4,4 %-kal), míg az alapvető élelmiszerek ára nagymértékben emelkedik (7 %-kal az elmúlt évhez képest), 36 a szabadon elkölthető jövedelem valószínűleg továbbra sem lesz magasabb. Az Atma Center szempontjából egyedüli pozitívumot a foglalkoztatottság arányának növekedése jelentheti majd a jövőben Politikai és jogi tényezők Az állam a következő fő területeken avatkozhat bele a vállalkozások, gazdálkodó szervek működésébe: a versenyelvek, a fogyasztó védelme, az árszabályozás, a kereskedelmi forgalmazás szabályozása és az ügyleti jog. Mivel az Atma Center kis vállalkozás, a nagy változások nem érintik annyira, mint a nagyobb cégeket. Például az árakat fölösleges lenne szabályozni, hiszen nem létszükségletű termékről van szó, ezért bizonyos ár növekedés esetén az igénybevevők nem lennének hajlandóak a szolgáltatást megfizetni. Azonban a vállalkozásokra vonatkozó változásokat érdemes követni. Az Atma Center korlátolt felelősségű társaság formájában működik, ezért a közeljövőben például az egyszerűsített vállalkozói adóval (eva) kapcsolatos törvényi változásokat célszerű figyelni. Esetleg pozitív hatással lehet a cégre olyan állami szabályzások bevezetése, amelyeknek célja az egészséges életmód ösztönzése, mint például a testnevelés órák számának növelése. Bár ennek sportfogyasztást növelő hatásait csak hosszútávon lehetne érzékelni Az iparági környezet elemzése a Porter-féle 5 erő Verseny a már létező vállalatok között Budapesten rengeteg jógaszolgáltató központ van. Én az Atma Center közvetlen versenytársaiként azokat a központokat vettem számításba, amelyek nyújtanak fűtött 35 /09/hany_eve_elunk_rosszabbul/+%C3%A9letsz%C3%ADnvonal+magyarorsz%C3%A1gon+2010&cd=2& hl=hu&ct=clnk&gl=hu ( ) 36 ( ) 27

SPORTEGYESÜLETEK MARKETING TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMEZÉSE, AZ ÓBUDAI KASZÁSOK KOSÁRLABDA KLUB PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

SPORTEGYESÜLETEK MARKETING TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMEZÉSE, AZ ÓBUDAI KASZÁSOK KOSÁRLABDA KLUB PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Levelező tagozat Szolgáltatás és non profit szakirány SPORTEGYESÜLETEK MARKETING TEVÉKENYSÉGÉNEK

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A szolgáltatásgarancia és a fogyasztói értékelés kapcsolata a közüzemi szektorban

A szolgáltatásgarancia és a fogyasztói értékelés kapcsolata a közüzemi szektorban Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Ercsey Ida Okleveles közgazdász A szolgáltatásgarancia és a fogyasztói értékelés kapcsolata a közüzemi szektorban Doktori

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉS ÉS A VENDÉGELÉGEDETTSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI A HAZAI WELLNESS SZÁLLODÁKBAN

A MINŐSÉGFEJLESZTÉS ÉS A VENDÉGELÉGEDETTSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI A HAZAI WELLNESS SZÁLLODÁKBAN Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A MINŐSÉGFEJLESZTÉS ÉS A VENDÉGELÉGEDETTSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI A HAZAI WELLNESS SZÁLLODÁKBAN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Karakasné Morvay Klára

Részletesebben

VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON

VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZI NEMZETKÖZI MARKETING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Desztináció menedzsment modul

Desztináció menedzsment modul Desztináció menedzsment modul Marketingkommunikáció II. Megjegyzés [b1]: Modul /tantárgy címe Szerkesztette: Demeter Győző, Győriné Kiss Erika, Holczerné Szentirmai Ágnes, Pupos Tibor, Semsei Sándor Egyetemi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Horváth Rita 2012.

SZAKDOLGOZAT. Horváth Rita 2012. SZAKDOLGOZAT Horváth Rita 2012. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERSEKEDELMI KAR KERESKEDELEM MARKETING SZAK LEVELEZŐ tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány EGY ÚJ VÁLLALKOZÁS BEINDÍTÁSA A VENDÉGLÁTÓ IPARI

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS DR. OLSOVSZKYNÉ NÉMEDI ANDREA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS DR. OLSOVSZKYNÉ NÉMEDI ANDREA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS DR. OLSOVSZKYNÉ NÉMEDI ANDREA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2014 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing és Kereskedelem Tanszék A doktori iskola vezetője:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉG VIZSGÁLATA

SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉG VIZSGÁLATA Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Kisvállalkozás-fejlesztési Központ Bizalmas SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉG VIZSGÁLATA a nagysápi Szent Borbála Idősek Otthonában mint non-profit intézményben A

Részletesebben

WELLNESS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

WELLNESS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola WELLNESS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

Részletesebben

Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén

Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén Tartalom VII. A vendégelégedettség mérése a szállodai gyakorlatban... 494 1. Bevezetés... 494 2. A szolgáltatások sajátosságai... 495 3. A vendég elégedettsége... 498 3.1 A szolgáltatásminőség... 502 3.2

Részletesebben

KFC MAGYARORSZÁG MARKETING TEVÉKENYSÉGE, A REKLÁMESZKÖZÖK RÉSZLETES BEMUTATÁSÁVAL

KFC MAGYARORSZÁG MARKETING TEVÉKENYSÉGE, A REKLÁMESZKÖZÖK RÉSZLETES BEMUTATÁSÁVAL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány KFC MAGYARORSZÁG MARKETING TEVÉKENYSÉGE, A REKLÁMESZKÖZÖK RÉSZLETES

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT. Vicsek Renáta MA 2013.

OTDK-DOLGOZAT. Vicsek Renáta MA 2013. OTDK-DOLGOZAT Vicsek Renáta MA 2013. A CSR ÉS A TUDATOS FOGYASZTÓ KAPCSOLATA A KÖRNYEZETI DIMENZIÓ MENTÉN THE RELATIONSHIP OF CSR AND THE CONSCIOUS CONSUMER AT THE ENVIRONMENTAL DIMENSION Vicsek Renáta

Részletesebben

Marketing management a pedagógiában

Marketing management a pedagógiában Marketing management a pedagógiában Az oktatásmarketing helye és szerepe a marketing rendszerében A marketing bevezetése a non-profit területekre 1969 és 1973 közötti időszakra tehető. Kotler és Levy,

Részletesebben

Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben

Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Kincsesné Vajda Beáta Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY SOMOGY MEGYEI GYERMEKTÁBOR MARKETING STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2011. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Szakdolgozat. Fekete Orsolya

Szakdolgozat. Fekete Orsolya Szakdolgozat Fekete Orsolya 2010 BUDAPESTI GAZDAS[GI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZD[LKOD[S SZAK Nappali tagozat Nemzetközi Üzleti Kommunik{ció szakir{ny A SZÉCHENYI FÜRDŐ MARKETINGSTRATÉGI[JA

Részletesebben

HATÉKONY REKLÁMOK A MAGYAR KOZMETIKAI PIACON

HATÉKONY REKLÁMOK A MAGYAR KOZMETIKAI PIACON Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TQM SZAK Levelező tagozat Szolgáltatásmarketing szakirány HATÉKONY REKLÁMOK A MAGYAR KOZMETIKAI PIACON Készítette: Kozma

Részletesebben

A Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** szálloda, mint egészségturisztikai szereplő szolgáltatásminőség vizsgálata

A Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** szálloda, mint egészségturisztikai szereplő szolgáltatásminőség vizsgálata Miskolci Egyetem Marketing Intézet A Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** szálloda, mint egészségturisztikai szereplő szolgáltatásminőség vizsgálata Belső konzulens: Marien Anita Készítette: Hegedűs

Részletesebben

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. Az egészség fogalma... 4 1.2. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők... 5 1.3. Az egészség

Részletesebben

A MINŐSÉGÜGY SZEREPE A HAZAI SZÁLLODAIPARBAN A PÓLUS PALACE THERMAL GOLF CLUB HOTEL***** PÉLDÁJÁN SZEMLÉLTETVE

A MINŐSÉGÜGY SZEREPE A HAZAI SZÁLLODAIPARBAN A PÓLUS PALACE THERMAL GOLF CLUB HOTEL***** PÉLDÁJÁN SZEMLÉLTETVE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Minőségirányítási menedzser szakirány A MINŐSÉGÜGY SZEREPE A HAZAI SZÁLLODAIPARBAN

Részletesebben

A szabadidősport gazdaságtana. András Krisztina

A szabadidősport gazdaságtana. András Krisztina Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet A szabadidősport

Részletesebben

Finna Henrietta. A munkaerőpiaci rugalmasságot elősegítő atipikus foglalkoztatási formák a hazai kis- és középvállalkozásoknál

Finna Henrietta. A munkaerőpiaci rugalmasságot elősegítő atipikus foglalkoztatási formák a hazai kis- és középvállalkozásoknál Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Finna Henrietta A munkaerőpiaci rugalmasságot elősegítő atipikus foglalkoztatási

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ AZ EGÉSZSÉGTUDATOSSÁG SAJÁTOS VONÁSAI A 14-18 ÉVES KOROSZTÁLYBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÁSRA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Készítette: Lajos Attila Gödöllő 2005

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS LŐRINCZI KRISZTIÁN

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS LŐRINCZI KRISZTIÁN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS LŐRINCZI KRISZTIÁN DEBRECEN 2010 DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI INTÉZET IHRIG KÁROLY

Részletesebben

AZ ANIMÁCIÓ, MINT A DIFFERENCIÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES MARKETINGESZKÖZ BEMUTATÁSA A ZALAKAROSI HOTEL KAROS SPA PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

AZ ANIMÁCIÓ, MINT A DIFFERENCIÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES MARKETINGESZKÖZ BEMUTATÁSA A ZALAKAROSI HOTEL KAROS SPA PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERSZAK Levelező tagozat AZ ANIMÁCIÓ, MINT A DIFFERENCIÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES MARKETINGESZKÖZ BEMUTATÁSA A ZALAKAROSI HOTEL KAROS SPA

Részletesebben

S t r e s s z e l v a g y n é l k ü l e a m u n k a h e l y i

S t r e s s z e l v a g y n é l k ü l e a m u n k a h e l y i Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet S t r e s s z e l v a g y n é l k ü l e a m u n k a h e l y i t e l j e s í t m é n y t i t k a Baracsi Mária GT-504/a 2008 T a r t a l o

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment Jegyzet

Vállalkozásmenedzsment Jegyzet Jegyzet Barhács Oktatóközpont 2008. Összeállította: Szuromi András Barhács Oktatóközpont 2008. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 VÁLLALKOZÁS... 2 A VÁLLALKOZÁS FOGALMA... 3 A VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

Marketing és értékesítés TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 2

Marketing és értékesítés TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 2 2. A PIAC... 3 2.1. A MARKETING MAKROKÖRNYEZETE:... 3 2.2. A PIAC MEGISMERÉSÉNEK FOLYAMATA... 4 2.2 FOGYASZTÓI IGÉNYEK. VÁSÁRLÁSI MAGATARTÁS ÉS A VÁSÁRLÁSI FOLYAMAT...

Részletesebben