A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGA TITKÁRSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGA TITKÁRSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVEI"

Átírás

1 A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGA TITKÁRSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVEI július 1.-december 31. BUDAPEST

2 TARTALOM Bevezető (Horváth Sándor, Majtényi György, Tóth Eszter Zsófia) 5 I. DOKUMENTUMOK 1. Az MSZMP KB Titkársága július 5-i ülésének jegyzőkönyve 23 Határozati jegyzőkönyv Jelentés a bányász párt- és tömegszervezetek helyzetéről Előterjesztés a sajtó évi papírkeretéről Előterjesztés az egyházak anyagi és pénzügyi helyzetéről Javaslat egyes bérkategóriák módosítására Javaslat levelezési csoport létrehozására a KB-irodán belül Személyi javaslatok Különfélék 26 a) Párttörténeti Intézet státusemelésének kérdése 26 b) Javaslat az októberi ellenforradalomról szóló tanulmánygyűjtemény elbírálásáról 26 c) Javaslat a munkásőrség felfegyverzésével kapcsolatban 27 d) Tájékoztató a PB tagjainak egészségügyi szűrővizsgálatáról 27 e) Javaslat a Művelődésügyi Minisztérium kollégiumának kiegészítésére f) Javaslat a Hazafias Népfront dolgozóinak fizetésével kapcsolatban 27 g) Javaslat a Nagykun-héttel kapcsolatban 27 h) Javaslat Lukács Györggyel, Vas Zoltánnal, Haraszti Sándorral, Rajk Lászlónéval, valamint Rákosi Mátyás volt lakásával kapcsolatban.. 27 ij A Magyar Rádió védelmének terve rendkívüli helyzet esetén 28 Jegyzőkönyv Jelentés a bányász párt- és tömegszervezetek helyzetéről Előterjesztés a sajtó évi papírkeretéről Előterjesztés az egyházak anyagi és pénzügyi helyzetéről Javaslat egyes bérkategóriák módosítására Javaslat levelezési csoport létrehozására a KB-irodán belül Személyi javaslatok Különfélék 40 Mellékletek 41 Kivonat az MDP KV december 16-i Határozat a dolgozók beadványai intézésének megjavítása" c. határozatából 41 A KB Titkárságának július 5-i határozata a KB-irodán belüli levelezési csoport létrehozására 43 Jegyzetek

3 2. Az MSZMP KB Titkársága július 19-i ülésének jegyzőkönyve Határozati jegyzőkönyv Jelentés az apparátus néhány problémájáról Jelentés a balassagyarmati egyénileg dolgozó parasztok biztosítási kérésével kapcsolatban Javaslat augusztus 20. megünneplésére Az MSZMP KB irányelvei a régi párttagság megállapítására Javaslat a Szabad Föld árának felemelésére Előterjesztés a párt gépkocsihelyzetéről Személyi javaslatok Különfélék 55 a) Megyei titkári és ágit. prop. titkári értekezlet tartására javaslat 55 b) Előterjesztés a felsőoktatási intézményekben folyó idegennyelv-oktatásról 55 c) Javaslat a Csehszlovák Munkásmilícia meghívására 55 d) Javaslat a párt vezető szervei nevének megváltoztatására 55 ej Javaslat a tag- és tagjelöltfelvétel rendjére 55 f) [avaslat a Nemzetközi Főiskolai Játékokra való kiutazásra 55 g) Megbízólevelek kiadásával kapcsolatos javaslat 56 h) Kálmán István elvtársra vonatkozó PB-határozat módosítása 56 i) Kiss Károly szóbeli javaslata alapján - segítségnyújtás Rákosi Mátyás emlékiratai megírásához 56 j) Kiss Károly szóbeli bejelentése alapján - javaslat a PB ülésének egyik napirendjére 56 Jegyzőkönyv Jelentés az apparátus néhány problémájáról Jelentés a balassagyarmati egyénileg dolgozó parasztok biztosítási kérésével kapcsolatban Javaslat augusztus 20. megünneplésére 70 Melléklet. 73 Határozat a párt vezető szervei nevének megváltoztatásáról Jegyzetek Az MSZMP Titkársága augusztus 9-i ülésének jegyzőkönyve 79 Határozati jegyzőkönyv Javaslat a Belügyminisztérium és szerveinek pártellenőrzésére Jelentés a Magyar Jogász Szövetség újjászervezéséről Javaslat mártírsíremlékmű felállítására Jelentés a MÁV Építési Géptelep MSZMP-szervezetében végzett vizsgálatról Javaslat a Magyar Nők Országos Tanácsa tagjaira Javaslat az szeptember l-jén kezdődő 1 éves pártiskola hallgatóira Javaslat a Belügyminisztérium dolgozói részére szervezett 5 hónapos pártiskola vezetőire és tanáraira Javaslat a Köztársaság téri pártház helyreállítására Javaslat a minisztériumok kollégiumi tagjaira ' Tervezet az ENSZ Ötös Bizottság jelentésével kapcsolatos tiltakozó kampány szervezésére

4 11. Különfélék 83 a) A budapesti megyei jogú városok és budapesti kerületi pártbizottságok pártügyeletének megszervezése 83 b) Javaslat az ellenforradalom elleni fegyveres harcban részt vevő elvtársak kitüntetésének átadására 83 ej Bizottság kiküldésére javaslat a Belügyminisztériumban lévő operatív nyilvántartási anyagok felülvizsgálására 84 d) Javaslat a pártiskolák státusára 84 e) Pártiskolára 1 éves tanári státus engedélyezése 84 f) Javaslat a Csehszlovákiába utazó pártdelegációk összetételére 84 g) Javaslat a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem státusára 84 h) Javaslat a nemzetiségi szövetségesek lapjainak megindítására 84 i) Javaslat augusztus 17-re megyei titkári értekezlet összehívására 84 j) Kiutazás a Kínai Demokratikus Nőszövetség kongresszusára 84 k) Augusztus 20-i kisújszállási gyűléssel kapcsolatos problémák Személyi javaslatok :. 85 Jegyzőkönyv Javaslat a Belügyminisztérium és szerveinek pártellenőrzésére Javaslat a Magyar Jogász Szövetség újjászervezéséről Javaslat mártírsíremlékmű felállítására Jelentés a MÁV Építési Géptelep MSZMP-szervezetében végzett vizsgálatról Tervezet az ENSZ Ötös Bizottság jelentésével kapcsolatos tiltakozó kampány szervezésére Különfélék 104 Melléklet 108 Határozat az ENSZ Ötös Bizottság jelentésével kapcsolatos tiltakozó kampány szervezésére 108 Jegyzetek Az MSZMP Titkársága augusztus 23-i ülésének jegyzőkönyve Határozati jegyzőkönyv Jelentés a Borsod Megyei Pártbizottság pártgazdasági és ügykezelési munkájáról Javaslat a Kassa kerületi és Borsod Megyei Pártbizottságok politikai és gazdasági kapcsolatának hat hónapos tervére Javaslat a besztercebánya kerületi és Nógrád Megyei Pártbizottságok kapcsolatának hat hónapos munkatervére Javaslat a Külügyi Osztály feladataira Javaslat a Tudományos és Kulturális Osztály felépítésére, feladataira Jelentés a vidékre helyezett káderekkel kapcsolatban Javaslat a Szénbányászati Szervező Bizottságra Előterjesztés a Lenin-szobor budapesti elhelyezésére Káderjavaslatok Különfélék Javaslat a központi tartalékalap felemelésére Javaslat az MTI-delegáció kiküldésére Hamburgba Javaslat az MSZMP-tagkönyv fényképpel való ellátására

5 4. Javaslat a nagykunsági hetet előkészítő aktivisták munkájának elismerésére Javaslat a bányásznapok megtartásával kapcsolatban Javaslat a Munkás-Paraszt Kormány tagjainak Munkás-Paraszt Hatalomért" érdeméremmel való kitüntetésére Szirmai István szóbeli bejelentése alapján - javaslat nagygyűlésre a magyar kérdés ENSZ-ben történő napirendre tűzése ellen Kállai Gyula szóbeli bejelentése alapján - javaslat a paralízisjárvánnyal kapcsolatban Kiss Károly szóbeli bejelentése alapján - a nemzetközi csereutazás engedélyezésének rendje 123 Mellékletek 124 A Titkárság augusztus 23-i határozata a pártgazdasági és ügykezelési munka egyes kérdéseiről 124 Tájékoztató a KB Titkárságának augusztus 23-i - a KB Tudományos és Kulturális Osztályának feladatáról szóló - határozatáról 127 Tájékoztató a Titkárság augusztus 23-i - a vidékre küldött káderekkel kapcsolatos - határozatáról 129 Jegyzetek Az MSZMP Titkársága szeptember 7-i ülésének jegyzőkönyve Határozati jegyzőkönyv Jelentés a VIT-ről Előterjesztés Lenin szobrának budapesti elhelyezésére Javaslat a pártapparátus státusának rendezésére Javaslat a KB Agitációs és Propaganda Osztály feladatkörének és státushelyzetének meghatározására Javaslat a Titkárság hatáskörébe tartozó egyes káderek megerősítésére Javaslat a Győr megyei pártiskola elhelyezésére Különfélék 138 a) A Nemzetközi Demokratikus Nó'szövetség konferenciájára való kiutazás 138 bj A BM operatív nyilvántartójában elfekvő anyagok felülvizsgálatára bizottság kijelölése 138 c) A Párt- és Tömegszervezetek Osztályán pártiskolákicai foglalkozó csoport felállítására javaslat 138 d) A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 40. évfordulója alkalmából a Hadtörténeti Múzeumban rendezendő kiállítás céljára Szovjetunióban lévő anyagok rendelkezésre bocsátására javaslat 139 e) Az SZKP régi harcosaiból álló delegáció fogadására bizottság kijelölése 139 f) Javaslat a Magyar Vöröskereszt lapjára 139 g) Javaslat az MSZBT személyi kérdéseinek rendezésére 139 h) Javaslat az egyetemi marxista-leninista tanszékeken rendezendő politikai konzultációk megtartására 139 i) Javaslat a Magyar Néphadsereg napjának központi megünneplésére j) Javaslat a vezető káderek ideológiai továbbképzésére az 1957/58-as pártoktatási évben

6 k) Javaslat az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Akadémiájának tematikájára 140 1) Javaslat az ágit. prop. osztályvezetők 1 hetes továbbképző tanfolyamának elhalasztására 140 m) Irodalmi anyag kidolgozására bizottság kijelölése 140 n) Javaslat a Mongol Népköztársaság kormány- és pártküldöttségének tiszteletére rendezendő gyűlés színhelyére és előadójára 141 0) Bolgár Nőmozgalom születésének évfordulójára kiutazásra javaslat p) Ruggyantagyár kitüntetésére javaslat 141 rj Kínába utazó párt- és kormánydelegáció kiegészítésére j avaslat Személyi j avaslatok 142 Jegyzőkönyv Jelentés a VIT-ről Előterjesztés Lenin szobrának budapesti elhelyezésére Javaslat a pártapparátus státusának rendezésére Javaslat KB Agitációs és Propaganda Osztály feladatkörének és státushelyzetének meghatározására Javaslat a Győr megyei pártiskola elhelyezésére 156 Mellékletek 158 Tájékoztató a KB Titkárságának szeptember 7-i, a KB Agitációs és Propaganda Osztályának feladatáról szóló határozatról 158 Tájékoztató a KB Titkárságának szeptember 7-i, a vezető beosztásban dolgozó elvtársak 1957/58-as pártoktatási évben történő ideológiai továbbképzéséről szóló határozatról 160 Jegyzetek Az MSZMP Titkársága szeptember 20-i ülésének jegyzőkönyve 166 Határozati jegyzőkönyv Jelentés az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. üzemi pártszervezet munkájáról Jelentés a mongol delegáció tiszteletére szervezett nagygyűlésről Jelentés az állami személyzeti munka pártkapcsolatairól Javaslat kitüntetések adományozására Különfélék 168 aj A várpalotai munkásőr-zászlóalj kérése: zászlóaljukat Fjodor szovjet őrnagyról nevezhessék el 168 b) Javaslat az Olasz Partizánszövetség I. Nemzeti Ellenállási Gyűlésére való kiutazásra 169 c) Javaslat Bálint Józsefné kiutazására 169 d) Javaslat Liptai Ervin alezredes kiutazására 169 e) Javaslat munkásőrhetilap kiadására 169 f) Javaslat dr. Kovács István kiutazására 169 g) Javaslat a Vöröskereszt c. lap főszerkesztőjére és szerkesztőjére 169 h) Javaslat az MTI (piros csíkos) elosztására 169 1) Dr. Mihailich Győző kitüntetésére javaslat 170 j) Javaslat Makariosz görögkeleti érsek magyarországi meghívására 170 k) Olt Károly javaslata az szeptember 7-i titkársági ülés - a központi állami szervek használatában lévő helyiségek felülvizsgálatára vonatkozó - határozatának hatálytalanítására

7 1) Javaslat a Szovjetunióban tanuló pártfőiskolás elvtársak családja részére adott támogatás rendezésére 170 m) A Komárom Megyei PB javaslata a Szlovák Kommunista Párt Nyitra Megyei Bizottságával való együttműködésére 170 n) Fock Jenő szóbeli javaslata alapján - a kínai szakszervezeti meghívás elfogadása 170 o) Kádár János szóbeli javaslata alapján - a szovjet szakszervezeti meghívás elfogadása és Kádár János, Marosán György helyettesítése Személyi javaslatok 171 Jegyzőkönyv Jelentés az Egyesült Izzó és Villamossági Rt. üzemi pártszervezet munkájáról Jelentés a mongol delegáció tiszteletére szervezett nagygyűléssel kapcsolatban Javaslat a kitüntetésekkel kapcsolatban 190 Melléklet 197 Az MSZMP Titkársága szeptember 12-i határozata az Egyesült Izzó üzemi pártszervezet muiilcájára 197 Jegyzetek Az MSZMP Titkársága október 18-i ülésének jegyzőkönyve 203 Határozati jegyzőkönyv A Komárom Megyei PB jelentése az országos pártértekezlet néhány határozata végrehajtásának állásáról Jelentés az Országos Pártértekezlet határozatának feldolgozásáról és végrehajtásáról Békés megyében Javaslat a Lenin-szoborral kapcsolatban Javaslat az országos partizán küldöttértekezlet jóváhagyására Jelentés a régi munkásmozgalmi elvtársak elhelyezkedéséről a társadalmi és állami életben Személyi javaslatok Különfélék 209 a) Javaslat a marxizmus-leninizmus esti egyetemekkel kapcsolatos kérdéseknek a Kormány elé terjesztéséről 209 b) Javaslat Dezséri László kiutazására 209 c) Javaslat a pártfőiskolások kiutazására a Szovjetunióba 209 d) Javaslat egyes népi demokratikus országok pártiskoláinak tanulmányozásával kapcsolatban 209 e) Javaslat Réti László, Kálmán Endre és Milei György kiutazására 209 f) Javaslat Döbrentei Károlyné kitüntetésére 209 g) Javaslat a Magyar Bőripari Dolgozók Szabad Szakszervezete 80 éves fennállásának évfordulójára kitüntetésekre 209 h) Javaslat Kovács Ferenc és dr. Meisel János dicséretben részesítésére ij Javaslat a november 6-i operaházi díszelőadás megrendezésére 210 j) Javaslat a megyei PB-k első titkárainak fizetésére 210 AJ Javaslat a Nagy Októberi Szocialista Forradalommal kapcsolatos megyei ünnepségeken KB-tagok részvételére 210 1) Javaslat a kitüntetések ügyében kiküldött bizottsággal kapcsolatban

8 mj Javaslat az osztrák pártküldöttség magyarországi tartózkodásának programjára 210 n) Javaslat a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 40. évfordulójára a Hadtörténeti Intézet és a Hadtörténeti Múzeum kiállításával kapcsolatban 210 o) Javaslat 3 előttünk álló évforduló megemlékezéséről 211 p) Kádár János szóbeli bejelentése alapján - a minisztériumi dolgozók korpótlékának megállapítása 211 Jegyzőkönyv A Komárom Megyei Pártbizottság jelentése a pártértekezlet határozatai feldolgozásának állásáról Jelentés az Országos Pártértekezlet határozatának feldolgozásáról és végrehajtásáról Békés megyében Jelentés a régi munkásmozgalmi elvtársak elhelyezkedéséről a társadalmi és állami életben 229 Mellékletek : 233 Az MSZMP KB Titkárságának határozata az országos pártértekezlet határozatának további végrehajtásáról 233 A Titkárság október 18-i határozata a régi munkásmozgalmi elvtársak elhelyezkedéséről a társadalmi és állami életben 237 Jegyzetek Az MSZMP Titkársága november 8-i ülésének jegyzőkönyve Határozati jegyzőkönyv 246 ; 1. Jelentés és javaslat az egyetemi és főiskolai oktatók közötti világnézeti oktatásra és politikai előadásokra Személyi javaslatok Különfélék 249 a) A BM javaslata a titkos telefonvonalakkal kapcsolatban 249 b) Javaslat az MTI bizalmas kiadványainak átszervezésére 249 ej Tervezet a falusi munka helyzetének tanulmányozására Heves, Szolnok, Csongrád, Fejér és Somogy megyékben 249 d) Javaslat az Államgazdasági Osztály státusán belüli tagolásra 249 ej Javaslat a munkásőrök ellátására érkezett pisztolyok elosztására 249 f) A KISZ javaslata 5-7 tagú francia ifjúsági küldöttség meghívására 250 g) A KISZ javaslata Roger Guibert elvtárs meghívására vonatkozóan 250 h) A Szabad Osztrák Ifjúság V. Országos Kongresszusára való kiutazás i) A SZOT és a Jugoszláv Szakszervezeti Szövetség vezetői közti tanácskozás 250 j) Szakszervezeti vezető kiküldése a Szovjetunióba, illetve a Német Demokratikus Köztársaságba 250 k) Nemzetközi Repülő Szövetség Kongresszusára való kiutazás 251 Íj Külügyminisztérium javaslata Bandaranaike meghívására vonatkozóan 251 m) Javaslat a színházi tiszteletjegyek" elosztására 251 n) Magyarországra akkreditált követek és követségi beosztottak kitüntetésére javaslat 251 o) Javaslat a KISZ I. Országos Értekezlete határozatainak feldolgozására és végrehajtására

9 p) Javaslat Ady Endre születésének 80. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségre 252 r) Javaslat a TTIT tisztújító és küldöttválasztó megyei, valamint országos küldöttközgyűléseinek összehívására 252 s) Gönczöl György kitüntetésére javaslat 252 szj Hegyi Gyula kitüntetésére javaslat. 252 t) Javaslat az októberi ellenforradalom dokumentumainak kiadására 252 ty) Javaslat nemzetközi kérdésekkel foglalkozó pártnapok tartására 252 v) Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség Iroda ülésére kiutazás 253 zj Posta Központi Javítóüzem kitüntetésére javaslat 253 zs) Javaslat az MKP megalakulása 39. évfordulójának megemlékezéséről : 253 A) HM javaslata az SZKP KB októberi határozata feldolgozásával kapcsolatban 253 B) Marosán György szóbeli javaslata alapján - javaslat a párttörténeti munkaközösség vezetőjének személyére 253 C) Apró Antal szóbeli javaslata alapján - a szovjet-magyar gazdasági tárgyalások előkészítésével kapcsolatban 253 Dj Apró Antal szóbeli javaslata alapján - az országgyűlés összehívása, a sajtótörvény PB elé utalása 253 Mellékletek 255 A Titkárság november 8-i határozata az egyetemi és főiskolai oktatók közötti világnézeti oktatására és politikai előadásokra 255 A Titkárság november 8-i határozata a KISZ I. Országos Értekezlete határozatainak feldolgozásáról 260 Tájékoztató a Titkárság november 8-i határozatáról, Ady Endre születésének 80. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségekre 262 Jegyzetek Az MSZMP Titkársága december 6-i ülésének jegyzőkönyve 268 Határozati jegyzőkönyv Javaslat néhány kulturális kérdés megoldására Javaslat Kossuth-díjak visszavonására Jelentés a Külügyi Osztály munkájáról...: 270 3/A Jelentés az évi pártközi üdülésről és javaslat az évi pártközi üdülés tervére Az agitáció feladatai a termelésben Javaslat a kommunista pártok békekiáltványának népszerűsítésére Az V. Egyetemes Nevelési Kongresszus terve Személyi javaslatok Különfélék 275 a) Gyulai Zoltán akadémikus kitüntetésére vonatkozó j avaslat 275 b) Diósgyőri Papírgyár kitüntetésére vonatkozó javaslat 275 c) Külügyminisztériumi dolgozók kitüntetésére vonatkozó javaslat 275 dj Chramcov Sz. I. kitüntetésére vonatkozó javaslat 275 ej Magyar Munkásmozgalom Története" ig terjedő időszak munkaközösségének vezetőjére vonatkozó javaslat 275 f) Javaslat a KISZ vezetőire vonatkozó hatásköri lista rendezésére 276 g) Javaslat a Heves Megyei Népújság napilapként való megjelenésére

10 h) Javaslat a volt MDP-tagok átigazolásával kapcsolatban 276 i) Javaslat a kommunista miniszterek tájékoztatásának megjavítására j) Javaslat a Külügyminisztérium Kollégiuma kiegészítésére 276 k) A KISZ javaslata alapján fenyőünnepség rendezése gyermekek részére _. 276 Íj Amerikai Televíziós Társaság kérése 276 m) Javaslat a brüsszeli világkiállítással kapcsolatos két nemzeti napra n) Marosán György szóbeli javaslata alapján - javaslat a Dunai Barátság Út időpontjára 277 0) Aczél György szóbeli javaslata alapján - javaslat Kodály Zoltán 75. születésnapjának operaházi ünnepi programjára... ; 277 p) Orbán László szóbeli javaslata alapján - javaslat a kormány és a KB képviseletére az MTA közgyűlésén 277 r) Gáspár Sándor szóbeli javaslata alapján - javaslat a nemzetközi szakszervezeti segély szétosztására 277 Melléklet 278 A Titkárság december 6-i határozata a kommunista pártok Moszkvában elfogadott Békekiáltványa és a Békevilágtanács stockholmi határozata felhasználásának akcióprogramjára 278 Jegyzetek Az MSZMP Titkársága december 20-i ülésének jegyzőkönyve 289 Határozati jegyzőkönyv Javaslatok az első negyedévi papírellátásra Javaslat a KB Párt- és Tömegszervezetek Osztályán létrehozandó kádercsoport feladataira Határozattervezet a Magyar Úttörők Szövetsége munkájáról Javaslat a KISZ KB 1958-as nemzetközi cserekapcsolataira Jelentés a Qualitas Műszaki Iroda, a Hungária-Balaton Idegenforgalmi és Üdültetési Vállalat, valamint az Általános Építő- és Berendező Vállalat működésére Javaslat a pártapparátus dolgozóinak évi üdültetésére Javaslat a Központi Bizottság, a Politikai Bizottság és a Titkárság első félévi munkatervére, információkra és a mozgalmi naptárra Személyi javaslatok Különfélék 294 a) Javaslat négy elvtárs kiutazására a nagyváradi tartományba 294 b) Javaslat Kovács Béla nyugdíjazására 294 ej Javaslat a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának meghívására nőszemináriumon való részvételre 294 d) Az Adminisztratív Osztály javaslata a Nemzetközi Repülőszövetség vitorlázó és ej tőernyős szakbizottsági ülésén való részvételre 294 e) Javaslat a régi munkásmozgalmi elvtársakkal foglalkozó bizottságra f) Javaslat az Élet és Tudomány évi tudományos kalendáriumának kiadására 295 g) Javaslat: a KISZ és a Magyar Rádió-Televízió április 4-e alkalmából kérdéseket intézzen a kommunista mozgalom vezetőihez 295 h) Javaslat a KISZ Rajkó Zenekarának franciaországi útjára 295 1) Javaslat az agrárpolitikai bizottság összetételének megváltoztatására

11 í) Javaslat az Országos Erdészeti Főigazgatóság kollégiumának kiegészítésére 295 k) Javaslat az MDP-tagok folyamatos átigazolásával kapcsolatban 295 Íj Az Ipari és Közlekedési Osztály javaslata a nómenklatúrával kapcsolatban 295 m) Olt Károly kérése napirend elhalasztásával kapcsolatban 295 n) Javaslat az Ágit. Prop. Osztály mellett működő munkaközösség tagjaira 296 o) Javaslat haladó hazafias papok kormánykitüntetésére 296 Melléklet 297 A Titkárság december 20-i határozata 297 Jegyzetek 298 Jegyzék az MSZMP vezető testületeinek röpszavazásairól július 1. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása az Olasz Kommunista Párt Gramsci Intézete tanulmányi ülésszakának tiszteletbeli elnökségéről július 6. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása a Mongol Újságíró Szövetség meghívására Pápai Gyula kiutazásáról július 11. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása a DÍVSZ kongresszusára kiutazó delegáció tagjairól július 11. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása az Osztrák Kommunista Párt Volksúmme ünnepségén történő magyar részvételről július 12. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása a magyar VIT-delegáció búcsúztatásáról és fogadásáról július 2. Az MSZMP PB röpszavazása az SZKP hároméves pártfőiskoláj a magyar hallgatóiról július 14. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása a nemzetközi diákszemináriumra Romániába utazók személyéről július 17. Az MSZMP PB röpszavazása Kovács Antal tanulmányairól augusztus 6. Az MSZMP KB Titkársága röpszavazása a VII: Vasutas Nap alkalmából Munka Érdemrend" kitüntetésben részesítendőkről.f augusztus 6. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása Komjáth Irén szabadságáról augusztus 12. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása kitüntetések adományozásáról augusztus 14. Az MSZMP PB röpszavazása a SZOT titkárairól augusztus 16. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása koreai vezetők és egészségügyi dolgozók kitüntetéséről augusztus 30. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása személyi javaslatokról szeptember 5. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása Randé Jenő tudósító kiküldéséről az ENSZ-ülésszakra tudósítónak szeptember 9. Az MSZMP PB röpszavazása a nagykőrösi Arany János Gimnázium kitüntetéséről...'

12 szeptember 11. Az MSZMP KB Titkársága röpszavazása országos nőkonferencia tartásáról szeptember 16. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása Németh János kitüntetéséről szeptember 16. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása Greguss Pál rektori kinevezéséről szeptember 16. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása szír parlamenti delegáció magyarországi látogatásáról szeptember 25. Az MSZMP PB röpszavazása Doleschall Frigyes kitüntetéséről szeptember 26. Az MSZMP PB röpszavazása Lenin-békedíj kitüntetésről szeptember 28. Az MSZMP PB röpszavazása Lenin-békedíj kitüntetésről október 2. Az MSZMP PB röpszavazása kulturális delegáció Csehszlovákiába utazásáról október 2. Az MSZMP PB röpszavazása japán parlamenti delegáció meghívásáról október 10. A Demokratikus Jogászok Nemzetközi Szövetsége főtitkárának és német, belga jogászok meghívása, a moszkvai tanácsülés magyar delegációjának tagjai október 11. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása Szabó Béla kinevezéséről a Magyar Ifjúság helyettes főszerkesztőjének október 11. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása az Osztrák Kommunista Párt küldöttségével tárgyaló magyar pártdelegáció összetételéről október 11. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása Greguss Zoltán ügyéről október 12. Az MSZMP PB röpszavazása a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 40. évfordulójára küldendő párt- és kormánydelegáció összetételéről október 14. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 40. évfordulójára kiutazókról október 19. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása a megyei titkárok rendszeres összehívásáról október 21. Az MSZMP PB röpszavazása a Lengyel Gyula Kereskedelmi Tagozatú Közgazdasági Technikum kitüntetéséről október 24. Az MSZMP KB Titkársága röpszavazása a PB és a Titkárság november-december havi munkatervéről október 25. Az MSZMP PB röpszavazása Csatár György Munka Vörös Zászlórend"-del történő kitüntetéséről október 28. Az MSZMP KB Titkárságának határozata a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 40. évfordulójára rendezett ünnepségre kiutazók személyéről október 29. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása a Demokratikus Jogászok Nemzetközi Szövetségével kapcsolatos kérdésekről október 29. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása személyi j avaslatokról

13 október 31. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása kitüntetések adományozásáról október 31. Az MSZMP PB röpszavazása Munka Vörös Zászlórend" kitüntetés adományozásáról : november 2. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása Friss István részvételéről a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Közgazdaság-tudományi'Intézete jubileumi ülésszakán november 2. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása a Magyarországon átutazó jugoszláv kormány és pártdelegációt fogadó bizottság összetételéről : november 2. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása a Szovjetunióból érkező kormány- és pártküldöttséget fogadó és kísérő bizottság tagjairól november 9. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása a Szovjetunió Tudományos Akadémiája magyar tiszteletbeli tagjairól november 11. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása külügyi tárgyú előterjesztések napirendre tűzéséről : ' november 14. Az MSZMP PB röpszavazása Erdei Lászlóné megválasztásáról az Országos Nőtanács elnökének november 15. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása Tóth László kitüntetéséről november 28. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása Munka Érdemrend" kitüntetés adományozásáról december 9. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása Kulcsár Ferencnek a televízió vezetőjévé történő kinevezéséről december 10. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása a Ruházatiipari Munkások Szakszervezete 65 éves fennállása alkalmából kitüntetések adományozásáról december 23. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása személyi j avaslatokról december 31. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása Várnai Ferenc kiutazásáról a Nemzetközi Diákszövetség Végrehajtó Bizottságának ülésére 320 Jegyzetek : : II. MELLEKLETEK A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány ülései július és december között : 325 Jegyzetek 365 A Gazdasági Bizottság ülései július 1. és december 31. között 369 Jegyzetek 385 Rövidítések jegyzéke '. ' 387 Névmutató.'

Sáringer János Mozaikok a magyar Külügyminisztérium történetéből (1944 1951)

Sáringer János Mozaikok a magyar Külügyminisztérium történetéből (1944 1951) Sáringer János Mozaikok a magyar Külügyminisztérium történetéből (1944 1951) 1950-ben készült el szigorúan bizalmas besorolással a Külügyminisztérium új szervezeti felépítésének tervezete. 1 1951. január

Részletesebben

Müller Rolf Takács Tibor 1989 vidék állambiztonság I.

Müller Rolf Takács Tibor 1989 vidék állambiztonság I. Müller Rolf Takács Tibor 1989 vidék állambiztonság I. Személyi változások az állam és a párt legfelső vezetésében, alternatív majd ellenzéki szervezetek, pártok jelentik be megalakulásukat, március 15-i

Részletesebben

Jelzet Szerző Főcím Alcím Év Terjedelem Megjegyzés

Jelzet Szerző Főcím Alcím Év Terjedelem Megjegyzés Jelzet Szerző Főcím Alcím Év Terjedelem Megjegyzés SZD. 1. ANGYAL Károly A tagfelvételi munka helyzete a felvétel új rendszerének időszakában, az új párttagok nevelése, a párttagság szociális összetételének

Részletesebben

Szerkesztette SZAKOLCZAI ATTILA

Szerkesztette SZAKOLCZAI ATTILA 1956 Szerkesztette SZAKOLCZAI ATTILA OSIRIS KIADÓ BUDAPEST 2006 TARTALOM ELOSZO 21 I. FORRÁSOK A FORRADALOM ELŐZMÉNYEI 27 1953. évi I. törvény Joszif Visszárionovics Sztálin generalisszimusz emlékének

Részletesebben

Müller Rolf Takács Tibor 1989 vidék állambiztonság II.

Müller Rolf Takács Tibor 1989 vidék állambiztonság II. Müller Rolf Takács Tibor 1989 vidék állambiztonság II. Személyi változások az állam és a párt legfelső vezetésében, alternatív majd ellenzéki szervezetek, pártok jelentik be megalakulásukat, március 15-i

Részletesebben

A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA KÖZÉRDEKÍJ ESEMÉNYEIRŐL. Szerkesztette: 1981/3. szám /Belső használatra!/ Szombathely 1981

A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA KÖZÉRDEKÍJ ESEMÉNYEIRŐL. Szerkesztette: 1981/3. szám /Belső használatra!/ Szombathely 1981 T Á J É K O Z T A T Ó A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA KÖZÉRDEKÍJ ESEMÉNYEIRŐL Szerkesztette: T Ö R Ö K G Á B O R 1981/3. szám /Belső használatra!/ Szombathely 1981 TARTALOMJEGYZÉK KIADJA SZOMBATHELYI

Részletesebben

Megyei rendőr-főkapitányságok állambiztonsági szerveinek iratai (MRFK) Raktári Évkör Iktatószám MRFK Tárgy Lapszám Megjegyzés egység

Megyei rendőr-főkapitányságok állambiztonsági szerveinek iratai (MRFK) Raktári Évkör Iktatószám MRFK Tárgy Lapszám Megjegyzés egység Ideiglenes raktári jegyzék Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.12.4. Megyei rendőr-főkapitányságok állambiztonsági szerveinek iratai (MRFK) (1944) 1952-1990 (1994) Raktári Évkör Iktatószám

Részletesebben

1989 vidék állambiztonság III.

1989 vidék állambiztonság III. Müller Rolf Takács Tibor Betekintő 2009/3. 1989 vidék állambiztonság III. Személyi változások az állam és a párt legfelső vezetésében, alternatív majd ellenzéki szervezetek, pártok jelentik be megalakulásukat,

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS TANÁCS

A MAGYAR TUDOMÁNYOS TANÁCS KÓNYA SÁNDOR A MAGYAR TUDOMÁNYOS TANÁCS (1948-1949) BUDAPEST 1998 A MAGYAR TUDOMÁNYOS TANÁCS (1948-1949) A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KÖZLEMÉNYEI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM

Részletesebben

AZ ÁLLAMI EGYHÁZÜGYI HIVATAL IRATANYAGÁNAK JEGYZÉKEI I.

AZ ÁLLAMI EGYHÁZÜGYI HIVATAL IRATANYAGÁNAK JEGYZÉKEI I. A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR SEGÉDLETEI 17. AZ ÁLLAMI EGYHÁZÜGYI HIVATAL IRATANYAGÁNAK JEGYZÉKEI I. ADATTÁR Magyar Országos Levéltár AZ ÁLLAMI EGYHÁZÜGYI HIVATAL IRATANYAGÁNAK JEGYZÉKEI I. ADATTÁR A MAGYAR

Részletesebben

2.7.3. Szakelosztó 1983-1990

2.7.3. Szakelosztó 1983-1990 Mennyiség: 1-18. doboz (2,16 ifm) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Raktári Dátum Iktatószám Tárgy egység 1. doboz 1983.11.16 sz. n. Mozambiki vonatkozású információk 1. doboz 1983.11.21

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei a Budapesti Műszaki Egyetemen és az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen1

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei a Budapesti Műszaki Egyetemen és az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen1 Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei a Budapesti Műszaki Egyetemen és az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen 1 (Összeállította: Batalka Krisztina levéltáros, megjelent a Magyarországi

Részletesebben

Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez

Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtárának kiadványai 7. Szerkeszti: Szabóné Szávay Judit Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez Documents to the History of the Hungarian

Részletesebben

Faller Gusztáv (1930-2000)

Faller Gusztáv (1930-2000) Faller Gusztáv (1930-2000) 57 Dr.h.c, Dr. Faller Gusztáv (1930-2000) élete és munkássága Amikor Faller Gusztávra emlékezünk, vissza kell tekintenünk a régebbi történelmi múltba, felidézve egy neves család

Részletesebben

A törvényerejű rendeletek teljes listája, 1949 1989

A törvényerejű rendeletek teljes listája, 1949 1989 A törvényerejű rendeletek teljes listája, 1949 1989 A törvényerejű rendeletek száma és címe után olvasható dátum a jogszabály kihirdetésének (Magyar Közlönyben való megjelenésének) időpontját jelzi. Ezen

Részletesebben

A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945-1990

A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945-1990 Tóth Eszter A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945-1990 A tanulmányban az állambiztonsági szervek gazdasági és politikai hírszerzéssel foglalkozó egységeinek intézménytörténeti elemzését

Részletesebben

TÖRTÉNETI KÉNYSZERPÁLYÁK - KISEBBSÉGI REÁLPOLITIKÁKII.

TÖRTÉNETI KÉNYSZERPÁLYÁK - KISEBBSÉGI REÁLPOLITIKÁKII. TÖRTÉNETI KÉNYSZERPÁLYÁK - KISEBBSÉGI REÁLPOLITIKÁKII. Dokumentumok a romániai magyar kisebbség történetének tanulmányozásához 1944-1989 A válogatást összeállította, sajtó alá rendezte a bevezetőt és a

Részletesebben

Bevezetés A választásom azért esett a Munkásőrség történetének a feldolgozására, mivel a téma idáig a XX. századi magyar történelem egyik fehér

Bevezetés A választásom azért esett a Munkásőrség történetének a feldolgozására, mivel a téma idáig a XX. századi magyar történelem egyik fehér Bevezetés A választásom azért esett a Munkásőrség történetének a feldolgozására, mivel a téma idáig a XX. századi magyar történelem egyik fehér foltjának számított. Ez a tény egyszerre megkönnyítette és

Részletesebben

AZ MDP FEJÉR MEGYEI TÖRTÉNETE 1948 1953 * CZETZ BALÁZS

AZ MDP FEJÉR MEGYEI TÖRTÉNETE 1948 1953 * CZETZ BALÁZS Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica Tomus XVII., Fasc. 1. (2012), pp. 189 210. AZ MDP FEJÉR MEGYEI TÖRTÉNETE 1948 1953 * CZETZ BALÁZS Végigtekintve a történeti irodalom utóbbi

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1976/77. MISKOLC, 1978

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1976/77. MISKOLC, 1978 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1976/77. MISKOLC, 1978 Szerkesztő bizottság: DR CZEPPER GÉZA rektori hivatalvezető HORNYÁK MIHÁLY tanulmányi osztályvezető A NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM VEZETŐSÉGE ÉS

Részletesebben

AZ önfeloszlatás útján

AZ önfeloszlatás útján AZ önfeloszlatás útján 66. Jegyzõkönyv a megyei káderiskola-igazgatók és szeminárium-vezetõk értekezletérõl, amelyen kiértékelték a káderiskolák mûködését (részlet) Bukarest, 1949. április 12 13. [ ] 1

Részletesebben

Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez. Documents to the History of the Hungarian Veterinary Education

Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez. Documents to the History of the Hungarian Veterinary Education A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtárának Kiadványai 8. Szerkeszti: Szabóné Szávay Judit Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez Documents to the History of the Hungarian

Részletesebben

A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE A SZOVJET TÍPUSÚ DIKTATÚRA IDEJÉN

A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE A SZOVJET TÍPUSÚ DIKTATÚRA IDEJÉN M É D I A T U D O M Á N Y I K Ö N Y V T Á R A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE A SZOVJET TÍPUSÚ DIKTATÚRA IDEJÉN HORVÁTH ATTILA A magyar sajtó története a szovjet típusú diktatúra idején Médiatudományi Könyvtár

Részletesebben

A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA KÖZÉRDEKÜ ESEMÉNYEIRŐL. 1.szám ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Szombathely 198o

A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA KÖZÉRDEKÜ ESEMÉNYEIRŐL. 1.szám ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Szombathely 198o T Á J É K O Z T A T Ó A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA KÖZÉRDEKÜ ESEMÉNYEIRŐL 1.szám ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Török Gábor Szombathely 198o T A R T A L O M J E G Y Z É K KIADJA A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1974/75 MISKOLC, 1976

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1974/75 MISKOLC, 1976 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1974/75 MISKOLC, 1976 A NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM VEZETŐSÉGE AZ 1974/75. TANÉVBEN Rektor: Dr. Simon Sándor tanszékvezető egyetemi tanár Szerkesztő bizottság: FEHÉR LÁSZLÓ

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. 1.4 Államvédelmi Hatóság iratai (1945) 1949-1953 (1957) ÁVH parancsok 1949-1953

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. 1.4 Államvédelmi Hatóság iratai (1945) 1949-1953 (1957) ÁVH parancsok 1949-1953 (1945) (1957) 1. doboz (0,12 ifm) 1. doboz 1. kötet 1949. december 30. 255.100/1. Eln. ÁVH- 2. Kajli József kinevezése 1949. 1950. március 1. 013/1950. ÁVH V. biz. 01. Határőrség fegyelmi helyzete és intézkedések

Részletesebben

Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből

Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből Sáringer János A magyar Külügyminisztérium és a külügyi állomány 1944 vége és 1950 eleje közötti történetének rekonstrukciójával a

Részletesebben

A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA. Szerkesztette: 1982/2. szám. Szombathely 1982.

A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA. Szerkesztette: 1982/2. szám. Szombathely 1982. T Á J É K O Z T A T Ó A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA KÖZÉRDEKŰ ESEMÉNYEIRŐL Szerkesztette: Z S Á M B O K I Á R P Á D N É /Belső 1982/2. szám használatra!/ Szombathely 1982. T A R T A L O M J E G Y

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. az Elnökség 2014. évi működéséről és a Társaság 2014. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. az Elnökség 2014. évi működéséről és a Társaság 2014. évi tevékenységéről MAGYAR OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG ELNÖKSÉGE ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlésnek az Elnökség évi működéséről és a Társaság évi tevékenységéről Budapest, 2015. március ELŐTERJESZTÉS az Elnökség évi működéséről

Részletesebben