A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGA TITKÁRSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGA TITKÁRSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVEI"

Átírás

1 A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGA TITKÁRSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVEI július 1.-december 31. BUDAPEST

2 TARTALOM Bevezető (Horváth Sándor, Majtényi György, Tóth Eszter Zsófia) 5 I. DOKUMENTUMOK 1. Az MSZMP KB Titkársága július 5-i ülésének jegyzőkönyve 23 Határozati jegyzőkönyv Jelentés a bányász párt- és tömegszervezetek helyzetéről Előterjesztés a sajtó évi papírkeretéről Előterjesztés az egyházak anyagi és pénzügyi helyzetéről Javaslat egyes bérkategóriák módosítására Javaslat levelezési csoport létrehozására a KB-irodán belül Személyi javaslatok Különfélék 26 a) Párttörténeti Intézet státusemelésének kérdése 26 b) Javaslat az októberi ellenforradalomról szóló tanulmánygyűjtemény elbírálásáról 26 c) Javaslat a munkásőrség felfegyverzésével kapcsolatban 27 d) Tájékoztató a PB tagjainak egészségügyi szűrővizsgálatáról 27 e) Javaslat a Művelődésügyi Minisztérium kollégiumának kiegészítésére f) Javaslat a Hazafias Népfront dolgozóinak fizetésével kapcsolatban 27 g) Javaslat a Nagykun-héttel kapcsolatban 27 h) Javaslat Lukács Györggyel, Vas Zoltánnal, Haraszti Sándorral, Rajk Lászlónéval, valamint Rákosi Mátyás volt lakásával kapcsolatban.. 27 ij A Magyar Rádió védelmének terve rendkívüli helyzet esetén 28 Jegyzőkönyv Jelentés a bányász párt- és tömegszervezetek helyzetéről Előterjesztés a sajtó évi papírkeretéről Előterjesztés az egyházak anyagi és pénzügyi helyzetéről Javaslat egyes bérkategóriák módosítására Javaslat levelezési csoport létrehozására a KB-irodán belül Személyi javaslatok Különfélék 40 Mellékletek 41 Kivonat az MDP KV december 16-i Határozat a dolgozók beadványai intézésének megjavítása" c. határozatából 41 A KB Titkárságának július 5-i határozata a KB-irodán belüli levelezési csoport létrehozására 43 Jegyzetek

3 2. Az MSZMP KB Titkársága július 19-i ülésének jegyzőkönyve Határozati jegyzőkönyv Jelentés az apparátus néhány problémájáról Jelentés a balassagyarmati egyénileg dolgozó parasztok biztosítási kérésével kapcsolatban Javaslat augusztus 20. megünneplésére Az MSZMP KB irányelvei a régi párttagság megállapítására Javaslat a Szabad Föld árának felemelésére Előterjesztés a párt gépkocsihelyzetéről Személyi javaslatok Különfélék 55 a) Megyei titkári és ágit. prop. titkári értekezlet tartására javaslat 55 b) Előterjesztés a felsőoktatási intézményekben folyó idegennyelv-oktatásról 55 c) Javaslat a Csehszlovák Munkásmilícia meghívására 55 d) Javaslat a párt vezető szervei nevének megváltoztatására 55 ej Javaslat a tag- és tagjelöltfelvétel rendjére 55 f) [avaslat a Nemzetközi Főiskolai Játékokra való kiutazásra 55 g) Megbízólevelek kiadásával kapcsolatos javaslat 56 h) Kálmán István elvtársra vonatkozó PB-határozat módosítása 56 i) Kiss Károly szóbeli javaslata alapján - segítségnyújtás Rákosi Mátyás emlékiratai megírásához 56 j) Kiss Károly szóbeli bejelentése alapján - javaslat a PB ülésének egyik napirendjére 56 Jegyzőkönyv Jelentés az apparátus néhány problémájáról Jelentés a balassagyarmati egyénileg dolgozó parasztok biztosítási kérésével kapcsolatban Javaslat augusztus 20. megünneplésére 70 Melléklet. 73 Határozat a párt vezető szervei nevének megváltoztatásáról Jegyzetek Az MSZMP Titkársága augusztus 9-i ülésének jegyzőkönyve 79 Határozati jegyzőkönyv Javaslat a Belügyminisztérium és szerveinek pártellenőrzésére Jelentés a Magyar Jogász Szövetség újjászervezéséről Javaslat mártírsíremlékmű felállítására Jelentés a MÁV Építési Géptelep MSZMP-szervezetében végzett vizsgálatról Javaslat a Magyar Nők Országos Tanácsa tagjaira Javaslat az szeptember l-jén kezdődő 1 éves pártiskola hallgatóira Javaslat a Belügyminisztérium dolgozói részére szervezett 5 hónapos pártiskola vezetőire és tanáraira Javaslat a Köztársaság téri pártház helyreállítására Javaslat a minisztériumok kollégiumi tagjaira ' Tervezet az ENSZ Ötös Bizottság jelentésével kapcsolatos tiltakozó kampány szervezésére

4 11. Különfélék 83 a) A budapesti megyei jogú városok és budapesti kerületi pártbizottságok pártügyeletének megszervezése 83 b) Javaslat az ellenforradalom elleni fegyveres harcban részt vevő elvtársak kitüntetésének átadására 83 ej Bizottság kiküldésére javaslat a Belügyminisztériumban lévő operatív nyilvántartási anyagok felülvizsgálására 84 d) Javaslat a pártiskolák státusára 84 e) Pártiskolára 1 éves tanári státus engedélyezése 84 f) Javaslat a Csehszlovákiába utazó pártdelegációk összetételére 84 g) Javaslat a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem státusára 84 h) Javaslat a nemzetiségi szövetségesek lapjainak megindítására 84 i) Javaslat augusztus 17-re megyei titkári értekezlet összehívására 84 j) Kiutazás a Kínai Demokratikus Nőszövetség kongresszusára 84 k) Augusztus 20-i kisújszállási gyűléssel kapcsolatos problémák Személyi javaslatok :. 85 Jegyzőkönyv Javaslat a Belügyminisztérium és szerveinek pártellenőrzésére Javaslat a Magyar Jogász Szövetség újjászervezéséről Javaslat mártírsíremlékmű felállítására Jelentés a MÁV Építési Géptelep MSZMP-szervezetében végzett vizsgálatról Tervezet az ENSZ Ötös Bizottság jelentésével kapcsolatos tiltakozó kampány szervezésére Különfélék 104 Melléklet 108 Határozat az ENSZ Ötös Bizottság jelentésével kapcsolatos tiltakozó kampány szervezésére 108 Jegyzetek Az MSZMP Titkársága augusztus 23-i ülésének jegyzőkönyve Határozati jegyzőkönyv Jelentés a Borsod Megyei Pártbizottság pártgazdasági és ügykezelési munkájáról Javaslat a Kassa kerületi és Borsod Megyei Pártbizottságok politikai és gazdasági kapcsolatának hat hónapos tervére Javaslat a besztercebánya kerületi és Nógrád Megyei Pártbizottságok kapcsolatának hat hónapos munkatervére Javaslat a Külügyi Osztály feladataira Javaslat a Tudományos és Kulturális Osztály felépítésére, feladataira Jelentés a vidékre helyezett káderekkel kapcsolatban Javaslat a Szénbányászati Szervező Bizottságra Előterjesztés a Lenin-szobor budapesti elhelyezésére Káderjavaslatok Különfélék Javaslat a központi tartalékalap felemelésére Javaslat az MTI-delegáció kiküldésére Hamburgba Javaslat az MSZMP-tagkönyv fényképpel való ellátására

5 4. Javaslat a nagykunsági hetet előkészítő aktivisták munkájának elismerésére Javaslat a bányásznapok megtartásával kapcsolatban Javaslat a Munkás-Paraszt Kormány tagjainak Munkás-Paraszt Hatalomért" érdeméremmel való kitüntetésére Szirmai István szóbeli bejelentése alapján - javaslat nagygyűlésre a magyar kérdés ENSZ-ben történő napirendre tűzése ellen Kállai Gyula szóbeli bejelentése alapján - javaslat a paralízisjárvánnyal kapcsolatban Kiss Károly szóbeli bejelentése alapján - a nemzetközi csereutazás engedélyezésének rendje 123 Mellékletek 124 A Titkárság augusztus 23-i határozata a pártgazdasági és ügykezelési munka egyes kérdéseiről 124 Tájékoztató a KB Titkárságának augusztus 23-i - a KB Tudományos és Kulturális Osztályának feladatáról szóló - határozatáról 127 Tájékoztató a Titkárság augusztus 23-i - a vidékre küldött káderekkel kapcsolatos - határozatáról 129 Jegyzetek Az MSZMP Titkársága szeptember 7-i ülésének jegyzőkönyve Határozati jegyzőkönyv Jelentés a VIT-ről Előterjesztés Lenin szobrának budapesti elhelyezésére Javaslat a pártapparátus státusának rendezésére Javaslat a KB Agitációs és Propaganda Osztály feladatkörének és státushelyzetének meghatározására Javaslat a Titkárság hatáskörébe tartozó egyes káderek megerősítésére Javaslat a Győr megyei pártiskola elhelyezésére Különfélék 138 a) A Nemzetközi Demokratikus Nó'szövetség konferenciájára való kiutazás 138 bj A BM operatív nyilvántartójában elfekvő anyagok felülvizsgálatára bizottság kijelölése 138 c) A Párt- és Tömegszervezetek Osztályán pártiskolákicai foglalkozó csoport felállítására javaslat 138 d) A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 40. évfordulója alkalmából a Hadtörténeti Múzeumban rendezendő kiállítás céljára Szovjetunióban lévő anyagok rendelkezésre bocsátására javaslat 139 e) Az SZKP régi harcosaiból álló delegáció fogadására bizottság kijelölése 139 f) Javaslat a Magyar Vöröskereszt lapjára 139 g) Javaslat az MSZBT személyi kérdéseinek rendezésére 139 h) Javaslat az egyetemi marxista-leninista tanszékeken rendezendő politikai konzultációk megtartására 139 i) Javaslat a Magyar Néphadsereg napjának központi megünneplésére j) Javaslat a vezető káderek ideológiai továbbképzésére az 1957/58-as pártoktatási évben

6 k) Javaslat az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Akadémiájának tematikájára 140 1) Javaslat az ágit. prop. osztályvezetők 1 hetes továbbképző tanfolyamának elhalasztására 140 m) Irodalmi anyag kidolgozására bizottság kijelölése 140 n) Javaslat a Mongol Népköztársaság kormány- és pártküldöttségének tiszteletére rendezendő gyűlés színhelyére és előadójára 141 0) Bolgár Nőmozgalom születésének évfordulójára kiutazásra javaslat p) Ruggyantagyár kitüntetésére javaslat 141 rj Kínába utazó párt- és kormánydelegáció kiegészítésére j avaslat Személyi j avaslatok 142 Jegyzőkönyv Jelentés a VIT-ről Előterjesztés Lenin szobrának budapesti elhelyezésére Javaslat a pártapparátus státusának rendezésére Javaslat KB Agitációs és Propaganda Osztály feladatkörének és státushelyzetének meghatározására Javaslat a Győr megyei pártiskola elhelyezésére 156 Mellékletek 158 Tájékoztató a KB Titkárságának szeptember 7-i, a KB Agitációs és Propaganda Osztályának feladatáról szóló határozatról 158 Tájékoztató a KB Titkárságának szeptember 7-i, a vezető beosztásban dolgozó elvtársak 1957/58-as pártoktatási évben történő ideológiai továbbképzéséről szóló határozatról 160 Jegyzetek Az MSZMP Titkársága szeptember 20-i ülésének jegyzőkönyve 166 Határozati jegyzőkönyv Jelentés az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. üzemi pártszervezet munkájáról Jelentés a mongol delegáció tiszteletére szervezett nagygyűlésről Jelentés az állami személyzeti munka pártkapcsolatairól Javaslat kitüntetések adományozására Különfélék 168 aj A várpalotai munkásőr-zászlóalj kérése: zászlóaljukat Fjodor szovjet őrnagyról nevezhessék el 168 b) Javaslat az Olasz Partizánszövetség I. Nemzeti Ellenállási Gyűlésére való kiutazásra 169 c) Javaslat Bálint Józsefné kiutazására 169 d) Javaslat Liptai Ervin alezredes kiutazására 169 e) Javaslat munkásőrhetilap kiadására 169 f) Javaslat dr. Kovács István kiutazására 169 g) Javaslat a Vöröskereszt c. lap főszerkesztőjére és szerkesztőjére 169 h) Javaslat az MTI (piros csíkos) elosztására 169 1) Dr. Mihailich Győző kitüntetésére javaslat 170 j) Javaslat Makariosz görögkeleti érsek magyarországi meghívására 170 k) Olt Károly javaslata az szeptember 7-i titkársági ülés - a központi állami szervek használatában lévő helyiségek felülvizsgálatára vonatkozó - határozatának hatálytalanítására

7 1) Javaslat a Szovjetunióban tanuló pártfőiskolás elvtársak családja részére adott támogatás rendezésére 170 m) A Komárom Megyei PB javaslata a Szlovák Kommunista Párt Nyitra Megyei Bizottságával való együttműködésére 170 n) Fock Jenő szóbeli javaslata alapján - a kínai szakszervezeti meghívás elfogadása 170 o) Kádár János szóbeli javaslata alapján - a szovjet szakszervezeti meghívás elfogadása és Kádár János, Marosán György helyettesítése Személyi javaslatok 171 Jegyzőkönyv Jelentés az Egyesült Izzó és Villamossági Rt. üzemi pártszervezet munkájáról Jelentés a mongol delegáció tiszteletére szervezett nagygyűléssel kapcsolatban Javaslat a kitüntetésekkel kapcsolatban 190 Melléklet 197 Az MSZMP Titkársága szeptember 12-i határozata az Egyesült Izzó üzemi pártszervezet muiilcájára 197 Jegyzetek Az MSZMP Titkársága október 18-i ülésének jegyzőkönyve 203 Határozati jegyzőkönyv A Komárom Megyei PB jelentése az országos pártértekezlet néhány határozata végrehajtásának állásáról Jelentés az Országos Pártértekezlet határozatának feldolgozásáról és végrehajtásáról Békés megyében Javaslat a Lenin-szoborral kapcsolatban Javaslat az országos partizán küldöttértekezlet jóváhagyására Jelentés a régi munkásmozgalmi elvtársak elhelyezkedéséről a társadalmi és állami életben Személyi javaslatok Különfélék 209 a) Javaslat a marxizmus-leninizmus esti egyetemekkel kapcsolatos kérdéseknek a Kormány elé terjesztéséről 209 b) Javaslat Dezséri László kiutazására 209 c) Javaslat a pártfőiskolások kiutazására a Szovjetunióba 209 d) Javaslat egyes népi demokratikus országok pártiskoláinak tanulmányozásával kapcsolatban 209 e) Javaslat Réti László, Kálmán Endre és Milei György kiutazására 209 f) Javaslat Döbrentei Károlyné kitüntetésére 209 g) Javaslat a Magyar Bőripari Dolgozók Szabad Szakszervezete 80 éves fennállásának évfordulójára kitüntetésekre 209 h) Javaslat Kovács Ferenc és dr. Meisel János dicséretben részesítésére ij Javaslat a november 6-i operaházi díszelőadás megrendezésére 210 j) Javaslat a megyei PB-k első titkárainak fizetésére 210 AJ Javaslat a Nagy Októberi Szocialista Forradalommal kapcsolatos megyei ünnepségeken KB-tagok részvételére 210 1) Javaslat a kitüntetések ügyében kiküldött bizottsággal kapcsolatban

8 mj Javaslat az osztrák pártküldöttség magyarországi tartózkodásának programjára 210 n) Javaslat a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 40. évfordulójára a Hadtörténeti Intézet és a Hadtörténeti Múzeum kiállításával kapcsolatban 210 o) Javaslat 3 előttünk álló évforduló megemlékezéséről 211 p) Kádár János szóbeli bejelentése alapján - a minisztériumi dolgozók korpótlékának megállapítása 211 Jegyzőkönyv A Komárom Megyei Pártbizottság jelentése a pártértekezlet határozatai feldolgozásának állásáról Jelentés az Országos Pártértekezlet határozatának feldolgozásáról és végrehajtásáról Békés megyében Jelentés a régi munkásmozgalmi elvtársak elhelyezkedéséről a társadalmi és állami életben 229 Mellékletek : 233 Az MSZMP KB Titkárságának határozata az országos pártértekezlet határozatának további végrehajtásáról 233 A Titkárság október 18-i határozata a régi munkásmozgalmi elvtársak elhelyezkedéséről a társadalmi és állami életben 237 Jegyzetek Az MSZMP Titkársága november 8-i ülésének jegyzőkönyve Határozati jegyzőkönyv 246 ; 1. Jelentés és javaslat az egyetemi és főiskolai oktatók közötti világnézeti oktatásra és politikai előadásokra Személyi javaslatok Különfélék 249 a) A BM javaslata a titkos telefonvonalakkal kapcsolatban 249 b) Javaslat az MTI bizalmas kiadványainak átszervezésére 249 ej Tervezet a falusi munka helyzetének tanulmányozására Heves, Szolnok, Csongrád, Fejér és Somogy megyékben 249 d) Javaslat az Államgazdasági Osztály státusán belüli tagolásra 249 ej Javaslat a munkásőrök ellátására érkezett pisztolyok elosztására 249 f) A KISZ javaslata 5-7 tagú francia ifjúsági küldöttség meghívására 250 g) A KISZ javaslata Roger Guibert elvtárs meghívására vonatkozóan 250 h) A Szabad Osztrák Ifjúság V. Országos Kongresszusára való kiutazás i) A SZOT és a Jugoszláv Szakszervezeti Szövetség vezetői közti tanácskozás 250 j) Szakszervezeti vezető kiküldése a Szovjetunióba, illetve a Német Demokratikus Köztársaságba 250 k) Nemzetközi Repülő Szövetség Kongresszusára való kiutazás 251 Íj Külügyminisztérium javaslata Bandaranaike meghívására vonatkozóan 251 m) Javaslat a színházi tiszteletjegyek" elosztására 251 n) Magyarországra akkreditált követek és követségi beosztottak kitüntetésére javaslat 251 o) Javaslat a KISZ I. Országos Értekezlete határozatainak feldolgozására és végrehajtására

9 p) Javaslat Ady Endre születésének 80. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségre 252 r) Javaslat a TTIT tisztújító és küldöttválasztó megyei, valamint országos küldöttközgyűléseinek összehívására 252 s) Gönczöl György kitüntetésére javaslat 252 szj Hegyi Gyula kitüntetésére javaslat. 252 t) Javaslat az októberi ellenforradalom dokumentumainak kiadására 252 ty) Javaslat nemzetközi kérdésekkel foglalkozó pártnapok tartására 252 v) Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség Iroda ülésére kiutazás 253 zj Posta Központi Javítóüzem kitüntetésére javaslat 253 zs) Javaslat az MKP megalakulása 39. évfordulójának megemlékezéséről : 253 A) HM javaslata az SZKP KB októberi határozata feldolgozásával kapcsolatban 253 B) Marosán György szóbeli javaslata alapján - javaslat a párttörténeti munkaközösség vezetőjének személyére 253 C) Apró Antal szóbeli javaslata alapján - a szovjet-magyar gazdasági tárgyalások előkészítésével kapcsolatban 253 Dj Apró Antal szóbeli javaslata alapján - az országgyűlés összehívása, a sajtótörvény PB elé utalása 253 Mellékletek 255 A Titkárság november 8-i határozata az egyetemi és főiskolai oktatók közötti világnézeti oktatására és politikai előadásokra 255 A Titkárság november 8-i határozata a KISZ I. Országos Értekezlete határozatainak feldolgozásáról 260 Tájékoztató a Titkárság november 8-i határozatáról, Ady Endre születésének 80. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségekre 262 Jegyzetek Az MSZMP Titkársága december 6-i ülésének jegyzőkönyve 268 Határozati jegyzőkönyv Javaslat néhány kulturális kérdés megoldására Javaslat Kossuth-díjak visszavonására Jelentés a Külügyi Osztály munkájáról...: 270 3/A Jelentés az évi pártközi üdülésről és javaslat az évi pártközi üdülés tervére Az agitáció feladatai a termelésben Javaslat a kommunista pártok békekiáltványának népszerűsítésére Az V. Egyetemes Nevelési Kongresszus terve Személyi javaslatok Különfélék 275 a) Gyulai Zoltán akadémikus kitüntetésére vonatkozó j avaslat 275 b) Diósgyőri Papírgyár kitüntetésére vonatkozó javaslat 275 c) Külügyminisztériumi dolgozók kitüntetésére vonatkozó javaslat 275 dj Chramcov Sz. I. kitüntetésére vonatkozó javaslat 275 ej Magyar Munkásmozgalom Története" ig terjedő időszak munkaközösségének vezetőjére vonatkozó javaslat 275 f) Javaslat a KISZ vezetőire vonatkozó hatásköri lista rendezésére 276 g) Javaslat a Heves Megyei Népújság napilapként való megjelenésére

10 h) Javaslat a volt MDP-tagok átigazolásával kapcsolatban 276 i) Javaslat a kommunista miniszterek tájékoztatásának megjavítására j) Javaslat a Külügyminisztérium Kollégiuma kiegészítésére 276 k) A KISZ javaslata alapján fenyőünnepség rendezése gyermekek részére _. 276 Íj Amerikai Televíziós Társaság kérése 276 m) Javaslat a brüsszeli világkiállítással kapcsolatos két nemzeti napra n) Marosán György szóbeli javaslata alapján - javaslat a Dunai Barátság Út időpontjára 277 0) Aczél György szóbeli javaslata alapján - javaslat Kodály Zoltán 75. születésnapjának operaházi ünnepi programjára... ; 277 p) Orbán László szóbeli javaslata alapján - javaslat a kormány és a KB képviseletére az MTA közgyűlésén 277 r) Gáspár Sándor szóbeli javaslata alapján - javaslat a nemzetközi szakszervezeti segély szétosztására 277 Melléklet 278 A Titkárság december 6-i határozata a kommunista pártok Moszkvában elfogadott Békekiáltványa és a Békevilágtanács stockholmi határozata felhasználásának akcióprogramjára 278 Jegyzetek Az MSZMP Titkársága december 20-i ülésének jegyzőkönyve 289 Határozati jegyzőkönyv Javaslatok az első negyedévi papírellátásra Javaslat a KB Párt- és Tömegszervezetek Osztályán létrehozandó kádercsoport feladataira Határozattervezet a Magyar Úttörők Szövetsége munkájáról Javaslat a KISZ KB 1958-as nemzetközi cserekapcsolataira Jelentés a Qualitas Műszaki Iroda, a Hungária-Balaton Idegenforgalmi és Üdültetési Vállalat, valamint az Általános Építő- és Berendező Vállalat működésére Javaslat a pártapparátus dolgozóinak évi üdültetésére Javaslat a Központi Bizottság, a Politikai Bizottság és a Titkárság első félévi munkatervére, információkra és a mozgalmi naptárra Személyi javaslatok Különfélék 294 a) Javaslat négy elvtárs kiutazására a nagyváradi tartományba 294 b) Javaslat Kovács Béla nyugdíjazására 294 ej Javaslat a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának meghívására nőszemináriumon való részvételre 294 d) Az Adminisztratív Osztály javaslata a Nemzetközi Repülőszövetség vitorlázó és ej tőernyős szakbizottsági ülésén való részvételre 294 e) Javaslat a régi munkásmozgalmi elvtársakkal foglalkozó bizottságra f) Javaslat az Élet és Tudomány évi tudományos kalendáriumának kiadására 295 g) Javaslat: a KISZ és a Magyar Rádió-Televízió április 4-e alkalmából kérdéseket intézzen a kommunista mozgalom vezetőihez 295 h) Javaslat a KISZ Rajkó Zenekarának franciaországi útjára 295 1) Javaslat az agrárpolitikai bizottság összetételének megváltoztatására

11 í) Javaslat az Országos Erdészeti Főigazgatóság kollégiumának kiegészítésére 295 k) Javaslat az MDP-tagok folyamatos átigazolásával kapcsolatban 295 Íj Az Ipari és Közlekedési Osztály javaslata a nómenklatúrával kapcsolatban 295 m) Olt Károly kérése napirend elhalasztásával kapcsolatban 295 n) Javaslat az Ágit. Prop. Osztály mellett működő munkaközösség tagjaira 296 o) Javaslat haladó hazafias papok kormánykitüntetésére 296 Melléklet 297 A Titkárság december 20-i határozata 297 Jegyzetek 298 Jegyzék az MSZMP vezető testületeinek röpszavazásairól július 1. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása az Olasz Kommunista Párt Gramsci Intézete tanulmányi ülésszakának tiszteletbeli elnökségéről július 6. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása a Mongol Újságíró Szövetség meghívására Pápai Gyula kiutazásáról július 11. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása a DÍVSZ kongresszusára kiutazó delegáció tagjairól július 11. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása az Osztrák Kommunista Párt Volksúmme ünnepségén történő magyar részvételről július 12. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása a magyar VIT-delegáció búcsúztatásáról és fogadásáról július 2. Az MSZMP PB röpszavazása az SZKP hároméves pártfőiskoláj a magyar hallgatóiról július 14. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása a nemzetközi diákszemináriumra Romániába utazók személyéről július 17. Az MSZMP PB röpszavazása Kovács Antal tanulmányairól augusztus 6. Az MSZMP KB Titkársága röpszavazása a VII: Vasutas Nap alkalmából Munka Érdemrend" kitüntetésben részesítendőkről.f augusztus 6. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása Komjáth Irén szabadságáról augusztus 12. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása kitüntetések adományozásáról augusztus 14. Az MSZMP PB röpszavazása a SZOT titkárairól augusztus 16. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása koreai vezetők és egészségügyi dolgozók kitüntetéséről augusztus 30. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása személyi javaslatokról szeptember 5. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása Randé Jenő tudósító kiküldéséről az ENSZ-ülésszakra tudósítónak szeptember 9. Az MSZMP PB röpszavazása a nagykőrösi Arany János Gimnázium kitüntetéséről...'

12 szeptember 11. Az MSZMP KB Titkársága röpszavazása országos nőkonferencia tartásáról szeptember 16. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása Németh János kitüntetéséről szeptember 16. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása Greguss Pál rektori kinevezéséről szeptember 16. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása szír parlamenti delegáció magyarországi látogatásáról szeptember 25. Az MSZMP PB röpszavazása Doleschall Frigyes kitüntetéséről szeptember 26. Az MSZMP PB röpszavazása Lenin-békedíj kitüntetésről szeptember 28. Az MSZMP PB röpszavazása Lenin-békedíj kitüntetésről október 2. Az MSZMP PB röpszavazása kulturális delegáció Csehszlovákiába utazásáról október 2. Az MSZMP PB röpszavazása japán parlamenti delegáció meghívásáról október 10. A Demokratikus Jogászok Nemzetközi Szövetsége főtitkárának és német, belga jogászok meghívása, a moszkvai tanácsülés magyar delegációjának tagjai október 11. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása Szabó Béla kinevezéséről a Magyar Ifjúság helyettes főszerkesztőjének október 11. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása az Osztrák Kommunista Párt küldöttségével tárgyaló magyar pártdelegáció összetételéről október 11. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása Greguss Zoltán ügyéről október 12. Az MSZMP PB röpszavazása a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 40. évfordulójára küldendő párt- és kormánydelegáció összetételéről október 14. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 40. évfordulójára kiutazókról október 19. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása a megyei titkárok rendszeres összehívásáról október 21. Az MSZMP PB röpszavazása a Lengyel Gyula Kereskedelmi Tagozatú Közgazdasági Technikum kitüntetéséről október 24. Az MSZMP KB Titkársága röpszavazása a PB és a Titkárság november-december havi munkatervéről október 25. Az MSZMP PB röpszavazása Csatár György Munka Vörös Zászlórend"-del történő kitüntetéséről október 28. Az MSZMP KB Titkárságának határozata a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 40. évfordulójára rendezett ünnepségre kiutazók személyéről október 29. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása a Demokratikus Jogászok Nemzetközi Szövetségével kapcsolatos kérdésekről október 29. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása személyi j avaslatokról

13 október 31. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása kitüntetések adományozásáról október 31. Az MSZMP PB röpszavazása Munka Vörös Zászlórend" kitüntetés adományozásáról : november 2. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása Friss István részvételéről a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Közgazdaság-tudományi'Intézete jubileumi ülésszakán november 2. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása a Magyarországon átutazó jugoszláv kormány és pártdelegációt fogadó bizottság összetételéről : november 2. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása a Szovjetunióból érkező kormány- és pártküldöttséget fogadó és kísérő bizottság tagjairól november 9. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása a Szovjetunió Tudományos Akadémiája magyar tiszteletbeli tagjairól november 11. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása külügyi tárgyú előterjesztések napirendre tűzéséről : ' november 14. Az MSZMP PB röpszavazása Erdei Lászlóné megválasztásáról az Országos Nőtanács elnökének november 15. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása Tóth László kitüntetéséről november 28. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása Munka Érdemrend" kitüntetés adományozásáról december 9. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása Kulcsár Ferencnek a televízió vezetőjévé történő kinevezéséről december 10. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása a Ruházatiipari Munkások Szakszervezete 65 éves fennállása alkalmából kitüntetések adományozásáról december 23. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása személyi j avaslatokról december 31. Az MSZMP KB Titkárságának röpszavazása Várnai Ferenc kiutazásáról a Nemzetközi Diákszövetség Végrehajtó Bizottságának ülésére 320 Jegyzetek : : II. MELLEKLETEK A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány ülései július és december között : 325 Jegyzetek 365 A Gazdasági Bizottság ülései július 1. és december 31. között 369 Jegyzetek 385 Rövidítések jegyzéke '. ' 387 Névmutató.'

Raktári egység Évkör Iktatószám Tárgy 1951-1953 I. ÁVH Kollégium üléseinek határozataiból készült kivonatok 3. doboz 1951 Kivonat a március 12-i

Raktári egység Évkör Iktatószám Tárgy 1951-1953 I. ÁVH Kollégium üléseinek határozataiból készült kivonatok 3. doboz 1951 Kivonat a március 12-i Raktári egység Évkör Iktatószám Tárgy 1951-1953 I. ÁVH Kollégium üléseinek határozataiból készült kivonatok 3. doboz 1951 Kivonat a március 12-i kollégiumi ülés Gépjárműveknél üzemanyag felhasználás szabályozása

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

Kedves Kollégák! járás megye ország

Kedves Kollégák! járás megye ország 3300 Eger,. Tel.: 36/418-804; Elnök: Balogh Éva/70/375 6355 Kedves Kollégák! Heves megyei és Egri Járási Szervezetünk Intéző Bizottsága (IB) /röviden: Vezetősége/ döntött a 2014/2015-ös tanév értekezleteinek

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2009. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2009. február 20. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Uhrin Anna aljegyző Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/10 Döntéshozatal

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 50/2014. (X.21.) KT. sz. határozat a Kari Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Készült: a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2014. szeptember 23. napján 9:00 órakor, a Magyar Olimpiai Bizottság (1124

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

MUNKATERV. a 2012-es évre

MUNKATERV. a 2012-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2012-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2015. évi munkaterve 2015. február 13. (péntek) 1. Javaslat a bizottság 2015. évi munkatervére Előadó: Molnár Imre, az Ügyrendi Bizottság elnöke

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. szeptember 12-én tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Nyílt iratminta, melléklettel...6 Parancs, intézkedés 7 Sokszorosított parancs, intézkedés 8 Jegyzőkönyv..9 Elektronikus

Részletesebben

RENDSZERVALTOK A BALOLDALON

RENDSZERVALTOK A BALOLDALON RENDSZERVALTOK A BALOLDALON REFORMEREK ÉS REFORMKÖRÖK 1988-1989 VÁLOGATOTT DOKUMENTUMOK KOSSUTH KIADÓ BUDAPEST 1999 NIEDERS, \ ATS- U. UNIV.-! Tartalom Előszó 19 Géczi József: Reformerek és reformkorok

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2013. február 20.-án, a kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984)

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) Terjedelem: 23 doboz (2,76 ifm) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) 1. sz. példány elhelyezés: III. raktár 22/B/1-4 1. doboz

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Pedagógusok Szakszervezete Heves Megyei Szervezete 3300 Eger, Klapka u. 5/b. Tel.: 36/418-804 E-mail: pszhevesmsz@upcmail.hu, pszheves@pedagogusok.

Pedagógusok Szakszervezete Heves Megyei Szervezete 3300 Eger, Klapka u. 5/b. Tel.: 36/418-804 E-mail: pszhevesmsz@upcmail.hu, pszheves@pedagogusok. Pedagógusok Szakszervezete Heves Szervezete 3300 Eger,. Tel.: 36/418-804 Kedves Kollégák! Mivel az Egri Járási Szervezetünk Intéző Bizottsága ()/röviden: Vezetősége/ döntött a 2013/2014-es tanév értekezleteinek

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22.

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22. . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek elszámolt költsége és témája Tárca, szerv neve: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Ország Izrael, Tel-Aviv Miniszteri delegáció

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 254-3/2008. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/19079. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a két ország között kötött nemzetközi szerződések felülvizsgálatáról Budapesten

Részletesebben

AZ MDP KÖZPONTI VEZETŐSÉGE, POLITIKAI BIZOTTSÁGA ÉS TITKÁRSÁGA ÜLÉSEINEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI I. KÖTET

AZ MDP KÖZPONTI VEZETŐSÉGE, POLITIKAI BIZOTTSÁGA ÉS TITKÁRSÁGA ÜLÉSEINEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI I. KÖTET MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR SEGÉDLETEI 18. AZ MDP KÖZPONTI VEZETŐSÉGE, POLITIKAI BIZOTTSÁGA ÉS TITKÁRSÁGA ÜLÉSEINEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI I. KÖTET 1948 1953 Magyar Országos Levéltár AZ MDP NAPIRENDI JEGYZÉKEI

Részletesebben

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző Ikt.sz.: 43-13/2014. Jegyzőkönyv Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. június 26-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015.

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. Időpont, Napirendek 2015. február 1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról.. 2. Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. május 29-én 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 50-5/2012.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990 Terjedelme: 28 doboz = 3,08 ifm Helyrajzi jelzete: Iktatott

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Tavaszi kirándulás megszervezése a Kaposvári Lengyel Iskola diákjai számára

Jegyzőkönyv. 4. Tavaszi kirándulás megszervezése a Kaposvári Lengyel Iskola diákjai számára Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2010. február 23.-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. sz.: III 244-15/2010. Előadó: Kissné Horváth Krisztina

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

LdU Aktuell június - július. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell június - július. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - MNOÖ Közgyűlés 2012. 07. 07. - Az MNOÖ-intézmények igazgatói pályázatainak nyertesei LdU LdU Aktuell Aktuell 2012. 2012. április június

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 16. NAPIREND Ügyiratszám: 1/541/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Beszámoló a Képviselő-testület

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2006. január 2006.01.14. 7:05:00-

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2006. január 2006.01.14. 7:05:00- . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek elszámolt költsége és témája Tárca, szerv neve: Oktatási és Kulturális Minisztérium (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

I. Bevezetés. II. A Bizottság megalakulásának előzményei

I. Bevezetés. II. A Bizottság megalakulásának előzményei A nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 1999 január 2001 december között végzett tevékenységéről szóló jelentés I. Bevezetés A magyar

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest 2014.. v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Melléklettel

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 305/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozatával. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án 9.00

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről /2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. március 30-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. március 30-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. március 30-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády Gergely,

Részletesebben

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban A Külkereskedelmi Főiskola dokumentumokban Válogatás 35 év dokumentumaiból (1962)-1971-2006 Budapest, 2006 Tartalomjegyzék A. A főiskola alapítása 1. Előterjesztés-tervezet az Országos Oktatási Tanácshoz

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013.

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013. 11131/2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 252/2013.(XI.27.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról Sátoraljaújhely

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2013. augusztus 8-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2013. augusztus 8-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2013. augusztus 8-i határozatai 56/2013. (VIII.08.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 40.253-6/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 28- án, a Sopron, Ferenczy János u. 2. szám alatt tartott rendkívüli

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti kistermében megtartott rendes üléséről.

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti kistermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: V/48036-13/2011. Jegyzőkönyv Készült: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben