Ugróczky Mária: Anyakönyvi igazgatás. 1. köt. Budapest. [2004.] Unió. 299 p. Ltsz Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ugróczky Mária: Anyakönyvi igazgatás. 1. köt. Budapest. [2004.] Unió. 299 p. Ltsz. 17528 7240 Ft"

Átírás

1 A Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára Könyvtárának 2013-ban pályázati pénzből vásárolt könyvek címe, leltári száma vagy raktári jelzete és vásárlási ára: Ugróczky Mária: Anyakönyvi igazgatás. 1. köt. Budapest. [2004.] Unió. 299 p. Ltsz Ft Ugróczky Mária: Anyakönyvi igazgatás. 2. köt. Budapest. [2004.] Unió. 298 p. Ltsz Ft Mikrotörténelem másodfokon. szerk. Papp Gábor és Szijártó M. István. Bp L Harmattan. 304 p. [Mikrotörténelem; 4.] Ltsz Ft Identitás és kultúra a török hódoltság korában. szerk. Ács Pál, Székely Júlia. Bp Balassi K. 566 p. Ltsz Ft Theophülaktosz Szimokattész: Világtörténelem. ford., a bevezetést és a jegyzeteket írta Olajos Teréz. Bp Balassi K. 367 p. [Magyar őstörténeti könyvtár; 26.] Ltsz Ft Zimonyi István: Középkori nomádok, korai magyarok. Bp Balassi K. 189 p. [Magyar őstörténeti könyvtár; 27.] Ltsz Ft Berend Nóra: A kereszténység kapujában. Zsidók, muszlimok és pogányok a középkori Magyar Királyságban k-1300 k. Máriabesnyő Attraktor. 372 p. Ltsz Granasztói György: A városi élet keretei a feudális kori Magyarországon. Kassa társadalma a 16. század derekán. Bp Korall. 415 p. [Korall társadalomtörténeti monográfiák; 2.] Ltsz Parádi József: A Magyar Királyi Csendőrség. Az első magyar polgári, központosított, közbiztonsági őrtestület, Bp Szemere Bertalan Magyar Rendvédelemtörténeti Tudományos Társaság. 281 p. [A magyar rendvédelem-történet öröksége; 2.] Ltsz Ft Jónás Ilona, Sz.: Sokszínű középkor. Természet, társadalom, kultúra a középkori Európában. szerk. Nagy Balázs és Novák Veronika. [Bp.] ELTE Eötvös K. 469 p. Ltsz Ft Horváth Richárd, Neumann Tibor: Ecsedi Bátori István. Egy katonabáró életpályája, Bp MTA Bölcsészettud. Kutatóközp. Történettud. Int. 192 p. [Magyar történelmi emlékek. Értekezések.] Ltsz Ft Csukovits Enikő: Az Anjouk Magyarországon 1. I. Károly és uralkodása, Bp MTA Bölcsészettud. Kutatóközp. Történettud. Int. 143 p. [Magyar történelmi emlékek. Értekezések.] Ltsz Ft

2 Magyar néprajz. Nyolc kötetben. I. 1. Táj, nép, történelem. főszerk. Paládi-Kovács Attila. szerk. Flórián Mária. Bp Akadémiai K p. Raktári jelzete A 5898/1/ Ft Fedeles Tamás: A király és a lázadó herceg. Az Újlaki Lőrinc és szövetségesei elleni királyi hadjárat, Szeged Szegedi Középkorász Műhely. 256 p. [Szegedi középkortörténeti könyvtár; 27.] Raktári jelzete S 6638/ Ft Virág Zsolt: Magyar kastélylexikon. 11. köt. Veszprém megye kastélyai és kúriái. Bp Fo-Rom Invest. 538 p. Raktári jelzete A 10729/11 Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. 13. Vizkeleti-kódex Zsombori. Pótlás. főszerk. Kőszeghy Péter. Bp Balassi K. 424 p. Raktári jelzete A 11206/ Ft Régi magyarországi nyomtatványok. 4. köt [V. Ecsedy Judit és Käfer István közreműködésével szerk. P. Vásárhelyi Judit]. Bp Akad. K., OSZK p. Raktári jelzete A 3236/ Ft Müller Rolf: Politikai rendőrség a Rákosi-korszakban. H.n Jaffa K. 240 p. Ltsz Ft Weisz Boglárka: Vásárok és lerakatok a középkori Magyar Királyságban. Bp MTA Bölcsészettud. Kutatóközp. Történettud. Int. 222 p. [Magyar történelmi emlékek. Értekezések.] Ltsz Ft Kovács József, Ö.: A paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában. A vidéki Magyarország politikai társadalomtörténete, Bp Korall. 574 p. [Korall társadalomtörténeti monográfiák; 3.] Ltsz Ft A Kádár-korszak demokratikus ellenzéke. Sólyom András filmje. [szerkesztő-riporter Kopper Judit]. [rendező-operatőr Sólyom András]. [Bp.] MTV Zrt. 1 DVD Ltsz Ft Farkas Katalin: Magyar függetlenségi törekvések, [Bp.] HM Hadtörténeti Intézet és Múz., Line Design Kft. 223 p. [A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára.] Ltsz Ft Monok István: A művelt arisztokrata. A magyarországi főnemesség olvasmányai a XVI- XVII. században. Bp.-Eger Kossuth, Eszterházy Károly Főisk. 470 p. [Kulturális örökség.] Ltsz Ft Kozári Monika: A nyugdíjrendszer Magyarországon Mária Teréziától a második világháborúig. Bp Gondolat. 366 p. [Társadalombiztosítási könyvtár.] Ltsz Ft Hadak útján. A népvándorlás kor kutatóinak XIX. konferenciája. Xántus János Múzeum, Győr október szerk. Bíró Szilvia, Tomka Péter. Győr Győr-Moson- Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága. 263 p. [Tanulmányok; 3.] Ltsz Ft

3 Komoróczy Géza: Nekem itt zsidónak kell lenni. Forrás és dokumentumok, A zsidók története Magyarországon I-II. kötetéhez. Szöveggyűjtemény. Pozsony Kalligram p. [Hungaria judaica; 28.] Ltsz Balázsy Ferenc: Heves vármegye története. 1. köt. Reprint kiad. Bp Históriaantik Könyvesház Bt. XI, 331 p. [Eredeti kiadása: Eger, Heves vármegye közönsége.] Ltsz Ft Szederkényi Nándor: Heves vármegye története. 2. köt. A mohácsi vésztől Egervára elestéig, Reprint kiad. Bp Históriaantik Könyvesház Bt. XVI, 504 p. [Eredeti kiadása: Eger, Heves vármegye közönsége.] Ltsz Ft Szederkényi Nándor: Heves vármegye története. 3. köt. Egervára elestétől visszevételéig, Reprint kiad. Bp Históriaantik Könyvesház Bt. XIX, 482 p. [Eredeti kiadása: Eger, Heves vármegye közönsége.] Ltsz Ft Szederkényi Nándor: Heves vármegye története. 4. köt. Egervára visszavételétől, 1687-től 1867-ig. Reprint kiad. Bp Históriaantik Könyvesház Bt. XIX, 507 p. [Eredeti kiadása: Eger, Heves vármegye közönsége.] Ltsz Ft Térítés megtérés. A világvallások terjedése Kelet-Európa népei között. szerk. Balogh László, Kovács Szilvia. Bp Balassi K. 142 p. [Magyar őstörténeti könyvtár; 25.] Ltsz Ft Illik Péter: Minden nap háború: a Magyar Királyságbeli török kártételek anatómiája, Bp L Harmattan. 176 p. Ltsz Ft A Szapolyai család oklevéltára 1. Levelek és oklevelek, közreadja Neumann Tibor. Bp MTA Bölcsészettud. Kutatóközp. Történettud. Int. 592 p. XVI t. [Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak.] Ltsz Ft [Dlusztus Imre]: Meglelé borát. Az Eger Borrégió borútikönyve. Szeged Mihazánk Kft. 128 p. [Borútikönyv.] Ltsz Ft Koltai András: Batthyány Ádám. Egy magyar főúr és udvara a XVII. század közepén. Győr Győri Egyházmegyei Lvt. 636 p. [A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások; 14.] Ltsz Pallos Lajos, Torbágyi Melinda, Tóth Csaba: A magyar pénz története. A kezdetektől napjainkig. [Bp.] Kossuth K., Magyar Nemzeti Múz. 175 p. Ltsz Ft Szabados György: Magyar államalapítások a IX-XI. században. Előtanulmány a korai magyar állam történelmének fordulópontjairól. Szeged Szegedi Középkorász Műhely. 416 p. [Szegedi középkortörténeti könyvtár; 26.] Raktári jelzete S 6638/ Ft Tahy Gáspár: Heves és Külső-Szolnok törv. eggy. Vármegyék esmértetése, Egri Várnak tőrténet kivonása, s Egri Érsek Fő Megye érintése. Reprint kiad. Bp Historiaantik Könyvesház Bt. 58 p. [Eredeti kiadása: Pesten, Trattner-Károlyi nyomtatása.] [Tudományos gyűjtemény, kötet.] Ltsz Ft

4 Fél Edit, Hofer Tamás: Mi, korrekt parasztok Hagyományos élet Átányon. Bp Korall. 479 p. [Korall társadalomtörténeti monográfiák; 1.] Ltsz Ft Farkas Gábor Farkas: Régi könyvek, új csillagok. [Bp.] Balassi K., MTA Irodalomtudományi Intézete, OSZK. 282 p. [Humanizmus és reformáció; 32.] Ltsz Ft Ritoókné Szalay Ágnes: Kutak. Tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Bp Balassi K. 398 p. [Humanizmus és reformáció; 33.] Ltsz Ft Író a száműzetésben: Mikes Kelemen. szerk. Tüskés Gábor. Bp Universitas Kvk. 355 p. [Historia litteraria; 28.] Ltsz Ft Rajki Zoltán, Szigeti Jenő: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig. Bp Gondolat. 406 p. Ltsz Ft Thoroczkay Gábor: Írások az Árpád-korról. Történeti és historiográfiai tanulmányok. Bp L Harmattan, ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola. 245 p. [TDI könyvek; 9.] Ltsz Ft Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer mérlege. Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon, Pécs-Bp Jelenkor K., OSZK. 649 p. Ltsz Kovács I. Gábor: Elitek és iskolák, felekezetek és etnikumok. Társadalom- és kultúratörténeti tanulmányok. Bp L Harmattan. 447 p. [A múlt ösvényén.] Ltsz Romsics Ignác: Magyar sorsfordulók, Bp Osiris. 230 p. Ltsz Ft A Ciszterci Rend Magyarországon és Közép-Európában. szerk. Guitman Barnabás. Piliscsaba Pázmány Péter Kat. Egyetem BTK. 495 p. [Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák; 5.] Ltsz Ft A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban. Levéltári dokumentumok, [főszerk. Krausz Tamás.] [ összeáll. és szerk. Krausz Tamás és Varga Éva Mária.] 2. kiad. Bp L Harmattan. 629 p. Ltsz Vámos Péter: Kína mellettünk? Kínai külügyi iratok Magyarországról, Bp História, MTA Történettudományi Intézete. 380 p. [História könyvtár. Okmánytárak; 5.] Ltsz Ft Gyűjtők és gyűjtemények. A Nemzeti Könyvtár gyűjteményes kincsei és történetük. [szerk. Boka László, Ferenczyné Wendelin Lídia.] [Bp.] Kossuth, OSZK. 231 p. Ltsz

5 Soproni boszorkányperek = Ödenburger Hexenprozesse szerk. Tóth G. Péter, Németh Ildikó. készült Házi Jenő kéziratának felhasználásával. Bp Balassi K. 648 p. [A magyarországi boszorkányság forrásai. Várostörténeti források; 3.] Raktári jelzete A 10909/ Ft Ferrari, Guido: Savoyai Eugén herceg magyarországi háborúban végrehajtott haditetteiről szóló három könyv. [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Szebelédi Zsolt.] Máriabesnyő Attraktor. 120 p. [Scriptores rerum Hungaricarum; 4.] Ltsz Ft Gyurgyák János: Magyar fajvédők. Eszmetörténeti tanulmány. Bp Osiris. 272 p. Ltsz Ft Állambiztonság és rendszerváltás. szerk. Okváth Imre. Bp Állambiztonsági Szolg. Történeti Levéltára, L Harmattan. 260 p. [Közelmúltunk hagyatéka.] Ltsz Ft Tanulmányok a holokausztról 5. szerk. Randolph L. Braham. Bp Balassi K. 408 p. Raktári jelzete A 11578/ Ft Péter Katalin: Magánélet a régi Magyarországon. Bp MTA Bölcsészettud. Kutatóközp. Tört.tud. Int. 180 p. [Magyar történelmi emlékek. Értekezések.] Ltsz Ft Seres Attila: Magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok, Bp MTA Történettudományi Intézete. 164 p. [Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok; 42.] Raktári jelzete S 5477/ Ft Adriányi Gábor: A Bach-korszak katolikus egyházpolitikája, [Bp.] Kairosz K. 204 p. Ltsz Ft Tabajdi Gábor: A III/III krónikája. Bp Jaffa K. 460 p. Ltsz Ft Bencsik Gábor: Horthy Miklós. A kormányzó és kora. 6., jav. kiad. Bp Magyar Mercurius. 285 p. Ltsz Ft Le Goff, Jacques: Középkori hősök és csodák. [ford. Lőrinszky Ildikó.] Bp Európa. 316 p. Ltsz Ft Bereznay András: Erdély történetének atlasza. H.n Méry Ratio. 223 p. Ltsz Ft Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon. 1. A középkortól 1849-ig. Pozsony Kalligram p. [Hungaria judaica; 26.] Raktári jelzete A 13673/ Ft Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon től a jelenkorig. Pozsony Kalligram p. [Hungaria judaica; 27.] Raktári jelzete A 13673/ Ft Dózsa Katalin, F. [et al.]: A magyar divat 1116 éve. A magyar öltözékkultúra képes története a honfoglalástól napjainkig. [Bp.] Absolut Media Zrt. 248 p. Ltsz Ft

6 Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten, összegyűjt. és jegyzetekkel kísérte Szamota István. (Reprint kiad.) Bp Históriaantik Könyvesház Bt. 559 p. [Eredeti kiadása: Bp Franklin Társulat.] Ltsz Ft Régi magyar utazók Európában, összeáll. és magyarázatokkal ellátta Szamota István. az előszót írta Vámbéry Ármin. (Reprint kiad.) Bp Históriaantik Könyvesház Bt. X, 373 p. [Történeti nép- és földrajzi könyvtár; 41.] [Eredeti kiadása: Nagy- Becskereken Pleitz Fer. Pál Könyvnyomdája.] Ltsz Ft Mozaikok a Magyar Királyság századi történelméből. [szerk. Bagi Zoltán Péter, Horváth Adrienn.] Bp Históriaantik Könyvesház Bt. 248 p. Ltsz Ft Szalai Sándor, Z.: Gárdonyi nagy útja. Bp Kairosz K. 458 p. Ltsz Ft Hajdu Tibor: Ki volt Károlyi Mihály? [Bp.] Napvilág K. 298 p. Ltsz Ft Erdélyi István: Magyar őstörténeti minilexikon. Bp Cédrus Művészeti Alap., Napkút K. 291 p. Ltsz Ft Hausner Gábor: Márs könyvet olvas. Zrínyi Miklós és a 17. századi hadtudományi irodalom. [Bp.] [2012.] Argumentum. 219 p. [A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára] Ltsz Ft A vidék forradalma, szerk. Gaganetz Péter, Galambos István. Bp Történelmi Ismeretterjesztő Társ. Egyesület. 247 p. [TITE könyvek; 1.] Ltsz Ft Kerepeszki Róbert: A Vitézi Rend, Máriabesnyő Attraktor. 147 p. [Fiat iustitia. A Horthy-korszak revideált története; 2.] Ltsz Ft [Bús János, Szabó Péter]: Béke poraikra 3. Dokumentum-emlékkönyv a második világháború nyugati hadműveleti területén és a nyugati hadifogságban meghalt magyar katonákról. Bp Zrínyi. 471 p. Raktári jelzete B 9380/3 Magyarországi politikai pártok lexikona, köt. Parlamenti választásokon jelöltet állító pártok. főszerk. Vida István. szerk. Izsák Lajos [et al.] Bp Gondolat, MTA, ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport. 535 p. Ltsz Ft Bíró László: A jugoszláv állam, Bp História, MTA Tört.tud. Int. 336 p. [História könyvtár. Monográfiák; 26.] Ltsz Ft Kármán Gábor: Egy közép-európai odüsszeia a 17. században. Harsányi Nagy Jakab élete. [Bp.] L Harmattan, Uránia Ismeretterjesztő Alap. 335 p. [Mikrotörténelem; 5.] Ltsz Ft Gyáni Gábor: Az urbanizáció társadalomtörténete. Tanulmányok. Kolozsvár Komp- Press. 333 p. Ltsz Ft

7 Belényesy Márta: Fejezetek a középkori anyagi kultúra történetéből 1. szerk. Báti Anikó. Bp L Harmattan, MTA Néprajzi Kutatóintézete. 201 p. [Documentatio ethnographica; 26.] Ltsz Ft Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, szerk. Bánkuti Gábor, Gyarmati György. Bp Állambizt. Szolg. Tört. Lvt.-a, L Harmattan. 435 p. Ltsz Ft Kovács András, W.: Az erdélyi vármegyék középkori archontológiája. Kolozsvár Erdélyi Múzeum-Egyesület. 162 p. [Erdélyi tudományos füzetek; 263.] Ltsz Ft Bank Barbara, Gyarmati György, Palasik Mária: Állami titok. Internáló- és kényszermunkatáborok Magyarországon, Bp Állambizt. Szolg. Tört. Lvt.-a, L Harmattan. 118 p. Ltsz Ft Illik Péter: Történészek, viták a századi magyar történelemről. Bp L Harmattan. 157 p. Ltsz Ft Fónagy Zoltán: A nemesi birtokviszonyok az úrbérrendezés korában. Adattár I. Bp MTA Bölcsészettud. Kut.közp. Tört.tud. Int. 710 p. [Magyar történelmi emlékek. Adattárak.] Ltsz Fónagy Zoltán: A nemesi birtokviszonyok az úrbérrendezés korában. Adattár II. Bp MTA Bölcsészettud. Kut.közp. Tört.tud. Int. p CD-ROM. [Magyar történelmi emlékek. Adattárak.] Ltsz Ft Gyarmati György: A Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, Bp Állambizt. Szolg. Tört. Lvt.-a, Rubicon. 528 p. Ltsz Ft MacCulloch, Diarmaid: A reformáció története. [ford. és a jegyzeteket írta Varga Benjámin]. Bp Európa p. Ltsz Ft Barta János, ifj.: A kalapos király emlékezete. II. József és Magyarország. Debrecen Didakt K., Debreceni Egyetemi K. 158 p. [Series commentariorum de arte humana et geographia; 3.] Ltsz Ft Cieger András: Politikai korrupció a Monarchia Magyarországán, Bp Napvilág. 207 p. Ltsz Ft Szabó János, B.: A mohácsi csata. 2., jav. kiad. Bp Corvina. 179 p. Ltsz Ft Turbucz Dávid: Horthy Miklós. Bp Napvilág. 253 p. Ltsz Ft Tomka Béla: Európa társadalomtörténete a 20. században. Bp Osiris. 646 p. Ltsz Ft Örökségünk, értékeink. [főszerk. Czaga Viktória]. Bp Magyar Művelődési Intézet. 368 p. Ltsz Ft

8 Program és mítosz között. 500 éve született Oláh Miklós. Az január 9-10-i kolozsvári megemlékezés anyagából. szerk. Mózes Huba. Bp. [1994.] Szent István Társulat. 71 p. Ltsz Ft Gazda István: Kuriózumok a magyar művelődés történetéből. Tudósnaptár. [Bp.] Kossuth. 412 p. Ltsz Ft Időjárási események és elemi csapások Magyarországon ig. 2. köt. a feljegyzéseket feldolg. Réthly Antal. [szerk. Simon Antal]. Bp Országos Meteorológiai Szolgálat. p [Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati program kiadványai; 2.] Ltsz. A 8734/2 Simó Tibor: A tardi társadalom az ezerkilencszázhetvenes években. [Bp.] MSZMP KB Társadalomtud. Int., Kossuth. 208 p. Ltsz Ft Fatyejev, Andrej: Világostól Krímig. Egy magyarbarát orosz huszártiszt emlékeiből. [ford. Horváth Iván, Zsatkovics Kálmán]. Bp Noran Libro. 415 p. Ltsz Ft Összesen 99 kötet és 1 DVD Ft állapot

Állománygyarapodás. 2013. január

Állománygyarapodás. 2013. január Állománygyarapodás. január 1. Magyarország társadalmi atlasza. [Kiad. a] KSH Budapest : KSH, 2012 10235 2. A mezőgazdaság területi jellemzői, 2010. [Kiad. a] KSH Budapest : KSH, 2012 10236 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2014. január

Állománygyarapodás. 2014. január Állománygyarapodás. január 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye statisztikai évkönyve, 2012. [Szerk. Ambrus Zoltánné Debrecen : KSH, 10237 et al.] 2. Kovács Imre: A néma forradalom. Sajtó alá rend. Erdész Ádám

Részletesebben

Új könyvek a szakkönyvtárban

Új könyvek a szakkönyvtárban Új könyvek a szakkönyvtárban 2013. március Bank Barbara Gyarmati György Palasik Mária: Állami titok. Internáló- és kényszermunkatáborok Magyarországon 1945 1953. Budapest. ÁBTL. L'Harmattan, co 2012. 118

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2015. január

Állománygyarapodás. 2015. január Állománygyarapodás 2015. január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési

Részletesebben

Magyar történelmi emlékek. Értekezések.

Magyar történelmi emlékek. Értekezések. Leltári szám 7491 Miskolczy Ambrus- Varga E. Árpád Szerzı Cím (alcím, kötetszám) Sorozatcím (kötetszám) Kiadási adatok Jozefinizmus Tündérországban. Erdély történeti demográfiájának forrásai a 18. század

Részletesebben

TÖRTÉ ELEM, TÖRTÉ ETTUDOMÁ Y

TÖRTÉ ELEM, TÖRTÉ ETTUDOMÁ Y TÖRTÉ ELEM, TÖRTÉ ETTUDOMÁ Y A kiváló francia történész, Marc Bloch írta valahol: >Apa, mondd, mire jó a történelem?< Egy hozzám igen közel álló diákfiú faggatta így pár éve történész apját. ( ) A történelem,

Részletesebben

Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben

Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben 100 éve született Balanyi Béla / 2011 Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai dokumentumai / 2012 A 20. század egyház-

Részletesebben

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 46. Gazda István Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához Főiskolai segédkönyv ÍRÓDOTT 2000-BEN MAGYAR

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV 299 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2002. II. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján készült.

Részletesebben

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK AZ EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÚJ SZERZEMÉNYEI 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER BUDAPEST 2014 Tartalomjegyzék Büntetésvégrehajtás

Részletesebben

Könyvtári gyarapodás 2014. december

Könyvtári gyarapodás 2014. december Könyvtári gyarapodás 2014. december 16037 [Népszámlálás, 2011] 2011. évi népszámlálás / [közread.] KSH Népszámlálási Főosztály. Budapest : KSH, 2012-. ill. ; 30 cm 3.19., Területi adatok : Veszprém megye.

Részletesebben

206 BUKSZ 2011 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2011. I. NEGYEDÉV. Argumentum, Bp., 224 old., 2200 Ft

206 BUKSZ 2011 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2011. I. NEGYEDÉV. Argumentum, Bp., 224 old., 2200 Ft 206 BUKSZ 2011 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2011. I. NEGYEDÉV FILOZÓFIA ISZTRAY Simon Nietzsche Filozófus születése a tragédia szelleméből 215 old., 2300 Ft Lélek és elme a kartezianizmus

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV

BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV 295 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2005. II. NEGYEDÉV EMLEKEZES, INTERJÚ LEVELEZES, NAPLÓ Szent Ágoston levelei 1 29 Ford., jegyz. és utószó: Óbis Hajnal

Részletesebben

BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2003. IV. NEGYEDÉV

BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2003. IV. NEGYEDÉV 88 BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2003. IV. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner

Részletesebben

Tájékoztató a Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 371. A Szépirodalmi Szakmai Kollégium egyedi elbírálású döntései 386

Tájékoztató a Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 371. A Szépirodalmi Szakmai Kollégium egyedi elbírálású döntései 386 370 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 371 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium egyedi elbírálású döntései 386 Tájékoztató az Ismeretterjesztés

Részletesebben

bibliográfia 2008. IV. negyedév 285

bibliográfia 2008. IV. negyedév 285 bibliográfia 2008. IV. negyedév 285 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2009. II. NEGYEDÉV Emlékezés, interjú, levelezés, napló LUKACS, John Isten velem Ford. Barkóczi András /Last Rites/

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

Kiskunhalas történetének válogatott szakirodalma (Martonosi Pál Városi Könyvtárban megszerezhetőek, vagy könyvtárközi kölcsönzéssel hozzáférhetőek)

Kiskunhalas történetének válogatott szakirodalma (Martonosi Pál Városi Könyvtárban megszerezhetőek, vagy könyvtárközi kölcsönzéssel hozzáférhetőek) Kiskunhalas történetének válogatott szakirodalma (Martonosi Pál Városi Könyvtárban megszerezhetőek, vagy könyvtárközi kölcsönzéssel hozzáférhetőek) (összeállította: Végső István történész: istvan.vegso@gmail.com)

Részletesebben

Publikációk és hivatkozások jegyzéke. A magyar katonai elit 1938-1945. Bp. 1987. Magvetı Könyvkiadó, 272 old. Recenziók:

Publikációk és hivatkozások jegyzéke. A magyar katonai elit 1938-1945. Bp. 1987. Magvetı Könyvkiadó, 272 old. Recenziók: Publikációk és hivatkozások jegyzéke K Ö N Y V E K: A magyar katonai elit 1938-1945. Bp. 1987. Magvetı Könyvkiadó, 272 Recenziók: Dombrády Lóránd: Szakály Sándor. A magyar katonai elit 1938-1945. Kritika,

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA 2002. IV. NEGYEDÉV

BIBLIOGRÁFIA 2002. IV. NEGYEDÉV 91 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2002. IV. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján készült.

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA. A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti

BIBLIOGRÁFIA. A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti BIBLIOGRÁFIA A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2010-ben Rövidítések: GeodKart HK KF KK KKK MG MKsz MVízjel MűvtörtÉrt. de még szebb a színház Elveszett és megtaláltatott

Részletesebben

Kilián István publikációi (1959 2013)

Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Összeállíto a Medgyesy S. Norbert Protea Egyesület r e c i t i Budapest 2013 Kiadványunk a Creative Commons Nevezd meg! Ne add

Részletesebben

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap, Bibliográfia 1. Ransanus és Mátyás király Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. Szeged, 1967. 2. Ransanus és Magyarország Bölcsészdoktori disszertáció. Szeged, 1969. 3. Megjegyzések egy XVI. századi hun történethez

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2004. I. NEGYEDÉV. kritika, közírás Madách-Posonium, Pozsony (2003), 248 old.

BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2004. I. NEGYEDÉV. kritika, közírás Madách-Posonium, Pozsony (2003), 248 old. 184 BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2004. I. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján

Részletesebben

2010. júliusi gyarapodás

2010. júliusi gyarapodás 2010. júliusi gyarapodás Lelőhely Raktári szám A dokumentum azonosító adatai Megjelenési adatok CD/299 "AZ MAGYAROKRÓL SOK JÓT MONDJATOK..." A MAGYAR TÖRTÉNELEM DALBAN ELBESZÉLVE ARCANUM, 2005 KK40589

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben