A Hirschsprung-betegséggel társult. társuló fejlôdési rendellenességek. gyakorisága. Weisenbach János, Kondor Ariella, Khezri Seddiq, Vajda Péter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Hirschsprung-betegséggel társult. társuló fejlôdési rendellenességek. gyakorisága. Weisenbach János, Kondor Ariella, Khezri Seddiq, Vajda Péter"

Átírás

1 GYERMEKRADIOLÓGIA Rövid közlemény A Hirschsprung-betegséggel társult fejlôdési ek gyakorisága Weisenbach János, Kondor Ariella, Khezri Seddiq, Vajda Péter BEVEZETÉS Számos közlemény foglalkozik azzal, hogy a Hirschsprung-betegségben az átlagosnál gyakoribbak a társult fejlôdési ek. A legtöbb ilyen feldolgozás neurológiai, szemészeti és fül-orr-gégészeti vonatkozású. A szerzôk nem találtak a magyar irodalomban olyan közlést, amely összefoglalja a különbözô szervrendszerekben jelentkezô fejlôdési eket ebben a betegségben. Ezt kívánják pótolni saját betegeik adatainak elemzésével. BETEGEK ÉS MÓDSZEREK A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyermekklinikáján Hirschsprung-betegség miatt kezelt 43 beteg adatait dolgozták fel. Vizsgálták, hogy milyen gyakorisággal fordultak elô a fejlôdési ek. Külön vizsgálták a többszörös fejlôdési eket, illetve a congenitalis sérvek gyakoriságát. Összehasonlították a Hirschsprung-kórosoknál elôforduló valódi fejlôdési ek számát az irodalomban közölt nem Hirschsprung-betegeknél tapasztalt esetszámmal. EREDMÉNYEK Az általuk vizsgált 43 beteg közül hatnál fordult elô fejlôdési. Három betegnél csak egy-egy anomáliát észleltek: testis altust, kettôs üregrendszerû vesét és Down-kórt. Három betegnél találtak többszörös fejlôdési et: 1. Down-kórral együtt pancreas anularét és torticollist. 2. Omphalokelével anusatresiát, vesicoureteralis refluxot, syndactyliát. 3. Anusatresiával együtt Meckel-diverticulumot és az alkaron radiussugár-hypoplasiát. Egy-egy gyermek esetében egyoldali congenitalis inguinalis sérv, umbilicalis veleszületett sérv, illetve kétoldali congenitalis inguinalis sérv fordult elô. KÖVETKEZTETÉS A szerzôk eredményeik alapján megállapítják, hogy ebben a kórképben az átlagosnál gyakoribb a különbözô fejlôdési ek száma. Ez azzal magyarázható, hogy a Hirschsprung-betegség is fejlôdési, és valamely szerv fejlôdési e gyakran együtt jár más szervek veleszületett anomáliáival. The incidence of Hirschsprung disease with associated congenital anomalies INTRODUCTION Several publisactions described the association of Hirschsprung disease with other congenital anomalies. Most studies were in relation with the neurological, ophthalmological and ear-nose-throat disorders. The authors did not find any publication in the Hungarian literature presented other anomalies in patients with Hirschsprung disease. PATIENTS AND METHODS The data of 43 patients treated for Hirschsprung disease at the Department of Paediatrics of Pécs University was analysed. The most frequent associated anomalies e. g. Down syndrome, omphalocele, anorectal malformation, annular pancreas, torticollis, syndactylia, Meckel diverticulum, upper urinary tract disorder and undescendent testis were studied. The patients who had several congenital anomalies were evaluated separately as well as those having congenital inguinal hernia. The authors compared the number of congenital anomalies occurred in patients with Hirschsprung disease with the incidence of these congenital disorders occurred in non-hirschsprung patients in the literature. RESULTS Among 43 patients, 6 children had associated congenital anomalies. 3 patients had only one of the following disorders: undescendent testis, urinary tract duplication and Down syndrome. 3 patients suffered from multiplex congenital anomalies: 1. Down syndrome with annular pancreas and torticollis. 2. Omphalocele, anal atresia, vesicoureteric reflux and syndactylia. 3. Anus atresia, Meckel diverticulum and limb (radius) hypoplasia. In addition 3 patients had other anomalies such as unilateral and bilateral inguinal hernia and umbilical hernia. CONCLUSION On the basis of our results we can state that the incidence of other associated congenital anomalies are higher in patients with Hirschsprung disease. Single organ developmental anomaly is rare, it usually occurs in association with multiorgan disorders. Most likely this is the explanation why patients with Hirschsprung disease have more associated anomalies. Hirschsprung-betegség, társuló fejlôdési ek Hirschsprung disease, associated developmental anomalies DR. WEISENBACH JÁNOS (levelezô szerzô/correspondent), DR. KHEZRI SEDDIQ, DR. VAJDA PÉTER: Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Gyermekklinika/University of Pécs, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics; H-7623 Pécs, József A. u DR. KONDOR ARIELLA: Tolna Megyei Kórház, Urológiai Osztály/Tolna County Hospital, Department of Urology, Szekszárd 66 Érkezett: február 28. Elfogadva: március 10.

2 A Hirschsprung-betegség (megacolon congenitum) miatt kezeltek 5 20%-ánál fordulnak elô veleszületett fejlôdési ek 1. Van, aki véletlenszerûnek tartja ezt az átlagosnál nagyobb elôfordulási arányt 2. Noha minden szerv fejlôdési e elôfordul Hirschsprung-betegségben, a legtöbb közlemény a húgyúti és a gastrointestinalis ekkel foglalkozik 3, 4. A neuralis crest szindróma és a vaksággal járó fejlôdési ek Hirschsprung-betegséghez társulásáról is jelentek meg közlemények 5, 6. Több publikációban csak egy-egy szerv fejlôdési ének társulását írták le 7 9. A magyar irodalomban nem találtunk olyan közlést, amely a különbözô szervek fejlôdési einek elôfordulási arányát elemezné Hirschsprung-betegségben, így közleményünk célja ilyen irányú felmérési eredményeink ismertetése. B ETEGEK ÉS MÓDSZEREK A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyermekklinikáján között vizsgált és kezelt, szövettani vizsgálattal igazolt Hirschsprung-betegségben szenvedô 43 gyermek kórtörténetét tekintettük át retrospektív módon, keresve a társuló fejlôdési eket. Az anamnézis alapján megvizsgáltuk, hogy a betegek szülei vagy testvérei fejlôdési ben szenvedtek-e. Vizsgáltuk a betegek nemét. Életkorukat nem tüntettük fel, egyrészt azért, mert egy-egy beteget több alkalommal is vizsgáltunk, másrészt azért, mert jelen elemzésünkben az életkor nem játszik lényeges szerepet. Két csoportba osztottuk a betegeket aszerint, hogy egyetlen szervben vagy több szervben fordult elô társult fejlôdési. Mindkét csoportban kiszámítottuk a fejlôdési ek elôfordulási arányát, és ezt százalékban is kifejeztük. Betegeink körében a fejlôdési ek elôfordulási arányát az irodalmi adatok alapján öszszehasonlítottuk a Hirschsprung-betegségben nem szenvedôknél fellelhetô fejlôdési ek százalékos elôfordulásával. Áttekintettük azt is, hogy a congenitalis köldökés inguinalis sérv amely nem tekinthetô klasszikus fejlôdési nek hányszor fordult elô köztük. E REDMÉNYEK A vizsgált 43 beteg nemek szerinti megoszlása: 33 fiú és 10 lány, vagyis a betegek több mint háromnegyede fiú volt. Az 1. táblázatban foglaltuk össze a betegeknél elôforduló fejlôdési eket. Három betegnél fordult elô egy fejlôdési : 1. táblázat. A vizsgált Hirschsprung-kóros betegek körében talált fejlôdési ek Csoportok A fejlôdési ek Fejlôdési ek megnevezése elôfordulása, n (%) Egy betegben 3 (6,97%) 1. beteg: Down-kór, pancreas anulare, torticollis több fejlôdési 2. beteg: omphalokele, anusatresia, kétoldali vesicoureteralis reflux, gr. III., syndactylia dig. II-III. 3. beteg: anusatresia, gerinc- és bordafejlôdési, a radius hypoplasiája Egy betegben 3 (6,97%) 1. beteg: testis altus egy fejlôdési 2. beteg: kettôs üregrendszerû vese kettôs ureterrel 3. beteg: Down-kór Összes fejlôdési 14 Nem klasszikus 3 1. beteg: veleszületett egyoldali inguinalis hernia fejlôdési 2. beteg: veleszületett umbilicalis hernia 3. beteg: kétoldali inguinalis hernia, pszichomotoros retardáció M A G Y AR RADIOLÓGIA 2002;76(2):

3 egyiküknél kettôs üregrendszerû vesét találtunk kettôs ureterrel (1. a., b. ábra), a másik beteg Down-kórban szenvedett, a harmadiknak testis altusa volt. A többszörös fejlôdési ek csoportjába is három beteg sorolható: közülük az egyiknek Down-kórja, pancreas anularéja és torticollisa volt, a második betegnél omphalokelét, anusatresiát, s kétoldali vesicoureteralis refluxot, valamint az egyik kézen a II-III. ujj syndactyliáját észleltük (2. a., b. ábra), a harmadik beteg anusatresiával, Meckel-diverticulummal, radiussugár-hypoplasiával, csigolya- és borda-gel született (3. a., b. ábra). (Az eset nem teljes tünetegyüttest mutató VACTERL asszociációnak is megfelelhet.) Negyvenhárom beteg közül hatnál összesen 14 fejlôdési et találtunk (14,1%). Többszörös fejlôdési et három betegben találtunk, ez a betegek 6,97%. Ugyanebben az arányban szerepelt azoknak a száma is, akiknél csak egy-egy fejlôdési fordult elô. Három olyan Hirschsprung-betegünk volt, akik közül az egyiknél egyoldali veleszületett inguinalis herniát, a másiknál veleszületett köldöksérvet találtunk, a harmadiknál kétoldali congenitalis lágyéksérvet és pszichomotoros retardációt észleltünk. A 43 Hirschsprung-betegségben szenvedônek a családi anamnézisében nem találtunk egyetlen adatot sem arra vonatkozólag, hogy a szülôk, testvérek között elôfordult volna Hirschsprung-betegség vagy valamilyen fejlôdési. M EGBESZÉLÉS Az irodalmi adatok szerint 5000 szülésre esik egy Hirschsprung-betegség 10, és a fejlôdési ek elôfordulása gyakoribb Hirschsprungbetegségben 1. A saját anyagunkban elôforduló fejlôdési ek száma is ezt az állítást támasztja alá: a 43 betegnél 14 congenitalis anomália fordult elô. Ha az egyes fejlôdési ek elôfordulását vizsgáljuk egyenként, és összehasonlítjuk a Hirschsprung-betegségben szenvedô betegeink között elôforduló arányaival, magasabb számadatokat kapunk: a Down-kór elôfordulása: születésre esik egy eset 11, Hirschsprung-betegségben ez a szám 3%-ra növekszik 1. A 43 Hirschsprung-kóros 1. ábra. Kontrasztanyagos röntgenvizsgálat. a. Mindkét oldalon kettôs vese, kettôs ureterrel. b. Mind a vékonybél, mind a vastagbél gázos, distendalt, a kacsokban több közepesen széles folyadéknívó látható 68 Weisenbach János: Hirschsprung-betegséggel társult fejlôdési ek

4 a b 2. ábra. Kontrasztanyagos röntgenvizsgálat. a. Mindkét oldalon III. fokú vesicoureteralis reflux látható a cisztogramon. b. A fejjel lefelé tartott csecsemôrôl készült felvételen jól látható, hogy az atresiás anus helyétôl távol helyezkedik el a vakon végzôdô rectum betegünk közül kettô Down-kóros volt (4,65%), ez is nagyobb prevalenciáról tanúskodik. A syndactyliából, amely pterygiumszindrómában fordul elô, szülésre esik egy 12, Smith Lemli Opitz-szindrómában szülésben fordul elô egy syndactyliás 13. A syndactylia nagyon gyakori fejlôdési, ha együtt vizsgáljuk mindazokat a szindrómákat, amelyekben elôfordul. Saját betegeink között is elôfordult egy eset. A rejtett heréjûség az újszülöttkorban 4,5%-ban fordul elô, egyéves korig 1,2%-ra csökken 14, 15. Az anyagunkban elôforduló egy eset 2,3%-ot képvisel. Pancreas anulare önmagában 0,06%-ban fordul elô 16. Mi a 43 esetünk közül egyet találtunk, ez 2,3%. Kettôs vesét Privett és munkatársai gyermek és 3486 felnôtt vizsgálatán alapuló közleményükben 95 esetben észleltek (79 esetben egyoldali, 16 esetben kétoldali), ez 1,82%-nak felel meg. Ez csak kismértékben tér el az általunk Hirschsprung-betegekben észlelt értéktôl, de mindenképpen magasabb. A primer vesicoureteralis reflux 1-2%-ban fordul elô fehérekben 18, 19. A mi anyagunkban a 43 beteg közül egy, nagyfokú kétoldali vesicoureteralis refluxban szenvedô beteget találtunk. Ebben a fejlôdési ben gyakoribb elôfordulást nem tudtunk kimutatni. A torticollis, amely a legtöbb esetben komplex fejlôdési része szokott lenni, Hsieh és munkatársai 20 anyagában 0,3 1,8%-ban fordult elô, 3345 újszülött vizsgálata alapján. Hirschsprung-betegséggel együtt anyagunkban egy ilyen eset szerepel, tehát elôfordulási aránya magasabb. Az omphalokele elôfordulását Suita és munkatársai 21 0,32 0,74%-ban állapították meg. Az anyagunkban elôforduló egy eset ennél magasabb elôfordulási aránynak számít. Az anusatresia legtöbbször más fejlôdési ekkel együtt fordul elô Spouge és munkatársai 22 szerint, akik 2524 újszülött közül egyetlen esetet találtak. Így az elôfordulási arány 0,04%, míg saját anyagunkban 4,65%-ban észleltük. A radius hypoplasiája számos ritka szindróma részjelensége Hirschsprung-kóros betegeink között elô- M A G Y AR RADIOLÓGIA 2002;76(2):

5 a b 3. ábra. Röntgenvizsgálat. a. A bal radius rövid és keskeny, hypoplasiás, a radiussugár többi csontja hiányzik. b. A ThI. csigolya deformált, a II. félcsigolya, a bordák deformáltak fordult egy, ami VACTERL asszociáció végtagfejlôdési ének felelhet meg. A 2. táblázatban összehasonlítottuk a szerzôk által közölt fejlôdési ek elôfordulási arányát saját anyagunkban megállapított számadatokkal. A congenitalis sérveket nem tartjuk klasszikus értelemben vett fejlôdési nek, de több olyan szindrómában elôfordulnak, amelyek 2. táblázat. A nem Hirschsprung-kóros betegek irodalmi adatainak összehasonlítása az általunk vizsgált betegek adataival Fejlôdési Irodalmi adat Saját adat Down-kór 0,01% 4,65% Syndactylia 0,001% 2,3% Rejtett heréjûség 1,2% 2,3% Pancreas anulare 0,06% 2,3% Kettôs vese 1,82% 2,3% Vesicoureteralis reflux 1 2% 2,3% Torticollis 0,3 1,8% 2,3% Omphalokele 0,32 0,74% 2,3% Anusatresia 0,04% 4,65% Radius-hypoplasia nincs adat 2,3% kötôszöveti renyheséggel járnak. Ezért munkánkban megemlítjük, mert viszonylag magas elôfordulási arányt tapasztaltunk. Az egyes társuló anomáliák százalékos gyakorisága a kis esetszámok miatt természetesen vitatható, de a fejlôdési hibák anyagunkban 14,1%-osnak talált összesített elôfordulása mindenképpen nagyobb a válogatás nélküli újszülöttekre jellemzô 3-4%-nál 26. A társulásra való hajlam öröklôdését nem tudtuk igazolni, bár egyes szerzôk a fejlôdési ek halmozódását észlelték a családtagok között 27. K ÖVETKEZTETÉS Hirschsprung-betegségben a különbözô szervek fejlôdési ei a vártnál nagyobb számban fordulnak elô. Ez valószínûleg azzal magyarázható, hogy a fejlôdési ritkán fordul elô egymagában, inkább az együttes elôfordulás a gyakoribb. A megacolon congenitum gastrointestinalis fejlôdési, amelyhez gyakran társul más fejlôdési anomália, és ennek lehetôségére a radiológusnak is gondolnia kell a Hirschsprung-betegségben szenvedôk vizsgálata során. 70 Weisenbach János: Hirschsprung-betegséggel társult fejlôdési ek

6 Irodalom 1. Stringer DA. Pediatric Gastrointestinal Imaging. Toronto, Philadelphia: B. C. Decker Inc.; p Kilcoyne RF, Taybi HT. Conditions associated with congenital megacolon. Am J Radiol 1970;108: Yazbeck S, O Regan S. Hirschsprung s Disease and urinary tract infection: unrecognised association. Nephron 1986; 43: Johnson JF, Dean BF. Hirschsprung s disease coexisting with colonic atresia. Pediatr Radiol 1981;11: Brazel SM, Sullivan TJ, Thorner PS, Clarke MP, Hunter WS, Morin JD. Iris sector heterocromia as a marker for neural crest disease. Arch Ophtalmol 1992;110: Skinner R, Irvine D. Hirschsprung s disease and congenital deafness. Journal Medical Genetics 1973;10: Santos H, Mateus J, Leal MJ. Hirschsprung disease associated with polydactyly, unilateral renal agenesis, hypertelorism, and congenital deafness: a new autosomal recessive syndrome. Journal of Medical Genetics 1988;25: Rittler M, Paz JE, Castilla EE. VACTERL association, epidemologic definition and delineation. Am J Med Genet 1996;63: Tárnok A. Gastrointestinalis fejlôdési ek; társuló malformatiók és az intrauterin növekedés vizsgálata újszülöttkorban. Gyermekgyógyászat 2000;51: Mahboubi S, Schnaufer L. The barium enema examination and rectal manometry in Hirschsprung s disease. Radiology 1979;130: Silverman FN, Kuhn JP. Cafey s pediatric X-ray diagnosis. St Louis, Baltimore, Chicago, London, Phyladelphia, Sydney, Toronto: Mosby Ed.; p Lees MM, Winter RM, Malcolm S, Saal HM, Chitty L. Popliteal pterygium syndrome: a clinical study of tree families and report of linkage to the Van der Woude syndrome locus on 1q32. Journal Medical Genetics 1999;36: Ryan AK, Bartlett K, Clayton P, Eaton S, Mills L, Donnai D, et al. Smith-Lemli-Opitz syndrome: a variabile clinical and biochemical phenotype. Journal Medical Genetics 1998;35: Khatwa UA, Menon PS. Management of undescendent testis. Indian Journal Pediatrics 2000;67: Toppari J, Kaleva M. Maldescendens testis. Hormone Research 1999;51: Kirillova IA, Kulazhenko VP, Kulazhenko LG, Lazjuk GI, Nivikova IV. Pancreas anulare in human embrios. ActaAnat (Basel) 1984;118: Privett JT, Jeans WD, Roylance J. The incidence and importance of renal duplication. Clin Radiol 1976;27: Feather SA, Malcolm S, Woolf AS, Wright V, Blaydon D, Reid CJ, et al. Primary, nonsyndromic vesicoureteric reflux and its nephropathy is genetically heterogeneous, with a locus on chromosome 1. Am J Hum Genet 2000;66: Eccles MR, Jacobs GH. The genetics of primary vesicoureteric reflux. Ann Acad Med-Singapore 2000;29: Hsieh YY, Tsai FJ, Lin CC, Chang FC, Tsai CH. Breech deformation complex in neonates. J Reprod Med. 2000;45: Suita S, Okamatsu T, Yamamoto T, Handa N, Nirasawa Y, Watanabe Y, et al. Changing profile of abdominal wall defects in Japan: results of a national survey. J Pediatr Surg 2000; 35: Spouge D, Baird PA. Imperforate anus in consecutive liveborn infants. Am Med Genet 1986;(Suppl): Gripp KW, Stolle CA, Celle L, McDonald-McGinn DM, Whitaker LA, Zackai EH. TWIST gene mutation in a patient with radial aplasia and craniosynostosis: further evidence for heterogenity of Baller-Gerold syndrome. Am J Med Genet 1999;15: Beals RK, Robbins JR, Rolfe B. Anomalies associated with vertebral malformations. Spine 1993;18: Ewans JA, Reggin J, Greenberg C, et al. Tracheal agenesis and associated malformations: a comparison with tracheoesophageal fistula and the VACTERL association. Am J Med Genet 1985;21: Méhes K. Informative morphogenetic varians in the newborn infant. Budapest: Akadémiai Kiadó; p Angrist M, Bolk S, Halushka M, Lapchak PA, Chakravarti A. Germline mutation in glial cell line derived neurotrophic factor (GDNF) and RET in Hirschsprung disease patient. Nat Genet 1996;14: M A G Y AR RADIOLÓGIA 2002;76(2):

A radiológiai vizsgálatok értéke a Hirschsprung-betegség kórismézésében

A radiológiai vizsgálatok értéke a Hirschsprung-betegség kórismézésében GYERMEKRADIOLÓGIA Klinikoradiológiai tanulmány A radiológiai vizsgálatok értéke a Hirschsprung-betegség kórismézésében Weisenbach János, Hock András, Kondor Ariella BEVEZETÉS A felmérés célja az volt,

Részletesebben

Veleszületett rendellenességek etiológiai csoportjai

Veleszületett rendellenességek etiológiai csoportjai MULTIFAKTORIÁLIS ÖRÖKLŐDÉS PRIMER IZOLÁLT RENDELLENESSÉGEK: MALFORMÁCIÓK ÉS GYAKORI FELNŐTTKORI KOMPLEX BETEGSÉGEK Veleszületett rendellenességek etiológiai csoportjai Kromoszóma rendellenességek és kisméretű

Részletesebben

ACUT HASI KÓRKÉPEK ÚJSZÜLÖTTKORBAN

ACUT HASI KÓRKÉPEK ÚJSZÜLÖTTKORBAN ACUT HASI KÓRKÉPEK ÚJSZÜLÖTTKORBAN Kis Éva Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA Prenatalis ultrahang Prenatalis MR Natív hasi röntgenfelvétel Ultrahang irrigoscopia NORMÁLIS

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

Cholelithiasis a gyermekkorban

Cholelithiasis a gyermekkorban GYERMEKRADIOLÓGIA Rövid közlemény Cholelithiasis a gyermekkorban Weisenbach János, Horváth Magdolna, Malmer Nagyezsda, Mohay Gabriella, Vajda Péter CÉLKITÛZÉS A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinikájának

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

Húgyúti fejlıdési rendellenességek. Nyitrai Anna I.sz.Gyermekklinika Budapest

Húgyúti fejlıdési rendellenességek. Nyitrai Anna I.sz.Gyermekklinika Budapest Húgyúti fejlıdési rendellenességek Nyitrai Anna I.sz.Gyermekklinika Budapest Képalkotó vizsgálatok húgyúti rendszer Ultrahang MCU sonocystographia Izotóp iv.urographia CT MR-urographia A húgyúti rendszer

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

HÚGYÚTI FERTÕZÉSEK. I. Alapvetõ megfontolások 1.1. DEFINÍCIÓ ÉS KOMPETENCIASZINTEK. EüM

HÚGYÚTI FERTÕZÉSEK. I. Alapvetõ megfontolások 1.1. DEFINÍCIÓ ÉS KOMPETENCIASZINTEK. EüM HÚGYÚTI FERTÕZÉSEK EüM Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium Szerzõk: dr. Reusz György, dr. Tory Kálmán Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja I. Alapvetõ megfontolások 1.1. DEFINÍCIÓ

Részletesebben

Situs heterotaxia. Deák Mária, Lombay Béla, Losonczi Katalin, Boros Ágnes N ÉGY GYERMEKKORI ESET

Situs heterotaxia. Deák Mária, Lombay Béla, Losonczi Katalin, Boros Ágnes N ÉGY GYERMEKKORI ESET GYERMEKRADIOLÓGIA Esetismertetés Situs heterotaxia N ÉGY GYERMEKKORI ESET Deák Mária, Lombay Béla, Losonczi Katalin, Boros Ágnes BEVEZETÉS A szerzôk négy beteg bemutatása kapcsán elemzik a situs heterotaxia

Részletesebben

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet A carotisarteria szűkületének javasolt ellátási módját alapvetően befolyásolja, ha a szűkület mindkét oldalon szignifikáns mértékű, ha a szűkület oka előzetes nyaki besugárzás, illetve ha a betegnek intracranialis

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben

KÉPALKOTÓ MÓDSZEREK A GYERMEK GASTROENTEROLÓGIÁBAN. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. Gyermekklinika

KÉPALKOTÓ MÓDSZEREK A GYERMEK GASTROENTEROLÓGIÁBAN. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. Gyermekklinika KÉPALKOTÓ MÓDSZEREK A GYERMEK GASTROENTEROLÓGIÁBAN Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. Gyermekklinika GASTROINTESTINALIS TRACTUS KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA: INDIKÁCIÓ Fejlıdési rendellenességek - Atresia,

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Nemzeti Neurofibromatózis Regiszter létrehozása és felhasználási területei. Ideggyógyászati Szemle. Horváth András SE Neurológiai Klinika 2014.01.28.

Nemzeti Neurofibromatózis Regiszter létrehozása és felhasználási területei. Ideggyógyászati Szemle. Horváth András SE Neurológiai Klinika 2014.01.28. Nemzeti Neurofibromatózis Regiszter létrehozása és felhasználási területei Ideggyógyászati Szemle Horváth András SE Neurológiai Klinika 2014.01.28. Miért éppen a neurofibromatózis (NF)? Betegregiszterekhelyzetkép

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

A sertések lágyék- és heresérv tünetegyüttesének genetikai háttere

A sertések lágyék- és heresérv tünetegyüttesének genetikai háttere Nagy Szabolcs 1 Benedek Zsuzsanna 2 Polgár J. Péter 3 Magnus Andersson 4 A sertések lágyék- és heresérv tünetegyüttesének genetikai háttere Genetic background of scrotal and inguinal hernia in swine nagy.szabolcs@georgikon.hu

Részletesebben

KÓRHÁZHIGIÉNE INFECTION CONTROL

KÓRHÁZHIGIÉNE INFECTION CONTROL KÓRHÁZHIGIÉNE INFECTION CONTROL A nosocomiális fertőzések felderítésére alkalmazott surveillance-ok tapasztalatai a váci Jávorszky Ödön Kórházban, 2014 Surveillance of nosocomial infections in 2014 at

Részletesebben

A GASTROINTESTINALIS TRAKTUS FEJLİDÉSI RENDELLENESSÉGEI. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. sz. Gyermekklinika

A GASTROINTESTINALIS TRAKTUS FEJLİDÉSI RENDELLENESSÉGEI. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. sz. Gyermekklinika A GASTROINTESTINALIS TRAKTUS FEJLİDÉSI RENDELLENESSÉGEI Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. sz. Gyermekklinika VIZSGÁLÓMÓDSZEREK Nativ hasi rtg Felsı passage és követés Irrigoscopia Ultrahang CT MR

Részletesebben

A gerinc ultrahangvizsgálata. Kis Éva Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika

A gerinc ultrahangvizsgálata. Kis Éva Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika A gerinc ultrahangvizsgálata Kis Éva Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika Cutan markerek (normal újszülött populatio:4,8%) Magas rizikó: 1. sacralis behúzódás a bırın >5mm, >2,5 cm el az anus felett

Részletesebben

A ferde fejtartás szemészeti okai Mikor forduljunk gyermekszemészhez?

A ferde fejtartás szemészeti okai Mikor forduljunk gyermekszemészhez? A ferde fejtartás szemészeti okai Mikor forduljunk gyermekszemészhez? Serfőző Csilla, Heim Pál Gyermekkórház és Rendelőintézet, Optik-Med Kft., Novaset Kft. Soproni Anna, Szemészeti Magánrendelő, Budapest

Részletesebben

OBSTRUVTIV UROPATHIÁK. Kis Éva Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika

OBSTRUVTIV UROPATHIÁK. Kis Éva Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika OBSTRUVTIV UROPATHIÁK Kis Éva Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika A HÚGYÚTI RENDSZER VIZSGÁLATA Prenatalis ultrahang Prenatalis MR Postnatalis ultrahang Mictios cystourethrographia

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Kettős férfi emlőrák és a beteg utógondozása

Kettős férfi emlőrák és a beteg utógondozása Bevezetés A férfi emlőrák ritka betegség, általában 100 női emlőrákra jut egy férfi emlőrákos beteg. Egyes populációkban ez az arány más lehet, így például az afrikai fekete lakosság körében 2,4% (1).

Részletesebben

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest ASZTMA GONDOZÁS SZEMPONTJAI Triggerek Aktuális tünetek Légzésfunkció KONTROLLÁLTSÁG

Részletesebben

I.5.2. Genetikai háttér: Ha a családban elõfordult a következõ gyermeknél a valószínûség 7:1.

I.5.2. Genetikai háttér: Ha a családban elõfordult a következõ gyermeknél a valószínûség 7:1. 3280 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Epiphyseolysis capitis femoris juvenilis ellátásáról (1. módosított változat) Készítette: az Ortopédiai Szakmai Kollégium

Részletesebben

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára EREDETI KÖZLEMÉNY GYERMEKGYÓGYÁSZAT 2009; 60. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára Soósné Kiss Zsuzsanna dr. 1, Feith Helga Judit dr. 2, Czinner

Részletesebben

APÁKGYERMEKGONDOZÁSI SZABADSÁGON-AVAGY EGY NEM HAGYOMÁNYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL

APÁKGYERMEKGONDOZÁSI SZABADSÁGON-AVAGY EGY NEM HAGYOMÁNYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL APÁKGYERMEKGODOZÁSI SZABADSÁGO-AVAGY EGY EM HAGYOMÁYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL PROF: HABIL BECSIK ADREA 1 - DR. JUHÁSZ TÍMEA 2 Összefoglalás: em mondhatjuk, hogy ma még sok férfi megy

Részletesebben

Az Evidence Based és a SACS TM kapcsolata a sztóma körüli bőrelváltozások területén

Az Evidence Based és a SACS TM kapcsolata a sztóma körüli bőrelváltozások területén Az Evidence Based és a SACS TM kapcsolata a sztóma körüli bőrelváltozások területén A világon egyre több országban az egészségügyi döntéshozatalban (mind szolgáltatói, mind biztosítói oldalon) a medicinában

Részletesebben

AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA

AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika Kávészünet-14 Siófok 2012 május 11-13 KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK FELADATA Morfológiai és funkcionális

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

Az ultrahang szerepe az abdominálisretineált here diagnosztikájában

Az ultrahang szerepe az abdominálisretineált here diagnosztikájában Az ultrahang szerepe az abdominálisretineált here diagnosztikájában Dr. Polovitzer Mária (1), Dr. Sulya Bálint (2), Dr. Bartók Márta (1), Dr. Morvai Zsuzsanna (1) Heim Pál Gyermekkórház Röntgen/Ultrahang

Részletesebben

PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI

PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI Orosz Mónika ÁOK VI. évfolyam Témavezető: Dr. Deli Tamás DE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika POLYCYSTÁS OVARIUM SZINDRÓMA Rotterdami Kritériumok

Részletesebben

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban Dr.Sal Péter házi gyermekorvos, homeopata Komplementer Medicina szakmai kollégiumi testület tagja Az EU egészségüggyel foglalkozó szakmai intézményeiben

Részletesebben

KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA. Kis Éva Semmelweis Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika

KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA. Kis Éva Semmelweis Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA Kis Éva Semmelweis Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika CT Rtg felvételátvilágitás PET-CT ULTRAHANG PET IZOTÓP PACS MR A radiológus feladata kiválasztani azt a képalkotó módszert

Részletesebben

Kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok Magyarországon

Kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok Magyarországon A kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok (contrast enhanced ultrasound CEUS) klinikai alkalmazása két évtizede indult el Európában, és ma már a többi kontinensen is elterjedt. Az ultrahangvizsgálatok az

Részletesebben

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika és Pathológia Intézet közleménye Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta

Részletesebben

A szexuális fejlıdés normális menete és zavarai

A szexuális fejlıdés normális menete és zavarai A szexuális fejlıdés normális menete és zavarai Dr. Halász Zita egyetemi docens Bókay délután, 2015.02.05. A serdülés folyamatához kötödı alapfogalmak pubertás adoleszcens kor (komplex fogalom) axillarche

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés mérése és eszköztára csecsemő és kisgyermekkorban

A pszichomotoros fejlődés mérése és eszköztára csecsemő és kisgyermekkorban A pszichomotoros fejlődés mérése és eszköztára csecsemő és kisgyermekkorban Kenyhercz Flóra Egészségpszichológia MSc., II. Prof. Dr. Nagy Beáta Erika Egyetemi tanár Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar,

Részletesebben

A röntgenvizsgálatok értéke és káros hatása a csecsemô- és gyermekbetegek

A röntgenvizsgálatok értéke és káros hatása a csecsemô- és gyermekbetegek GYERMEKRADIOLÓGIA Klinikai tanulmány A röntgenvizsgálatok értéke és káros hatása a csecsemô- és gyermekbetegek vizsgálatában Weisenbach János, Tóth Áron, Khezri Seddiq The value and the risk of X-ray studies

Részletesebben

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan 02/15/39/2008 ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY rágcsálók Magyar Köztársaságból Japánba történő exportjához Number

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve. Készítette: a Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve. Készítette: a Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium 1 Jóváhagyom: Dr. Réthelyi Miklós miniszter ph A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve 99m Tc-DMSA veseszcintigráfiáról Készítette: a Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31)

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31) Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31) OTKA K-100845 Zsűri: PSP, futamidő: 48 hónap (2012.02.01 2016.01.31) Kutatásban résztvevők azonosak-e a szerződésben szereplő kutatókkal? NEM

Részletesebben

A sérvekről általában A sérvek sebészete kisállatokon Dr. Németh Tibor PhD egyetemi docens SZIE, ÁOTK Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika Fogalma Részei valódi sérv- álsérv reponábilis- irreponábilis

Részletesebben

Kritikus állapotú betegek intrahospitalis transzportja

Kritikus állapotú betegek intrahospitalis transzportja Kritikus állapotú betegek intrahospitalis transzportja XII. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus A MSOTKE - MOT közös tudományos rendezvénye Kaposvár 2013. november 7-9. Gőbl Gábor Budapest Problematika

Részletesebben

Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára

Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára Szeretném megköszönni Szabó Professzor Úr véleményét, építő jellegű kritikáját és a doktori értekezés elfogadására tett javaslatát. A különböző témakörökkel

Részletesebben

failed back surgery syndrome gerincműtét utáni krónikus fájdalom szindróma

failed back surgery syndrome gerincműtét utáni krónikus fájdalom szindróma failed back surgery syndrome post lamectomy syndrome post discotomy syndrome gerincműtét utáni krónikus fájdalom szindróma Összeállította: Prof.Dr.Komoly Sámuel Elnevezések: failed back surgery syndrome

Részletesebben

A prosztata rosszindulatú daganata (BNO-10: C61) miatti mortalitás és morbiditás területi megoszlása Magyarországon

A prosztata rosszindulatú daganata (BNO-10: C61) miatti mortalitás és morbiditás területi megoszlása Magyarországon A prosztata rosszindulatú daganata (BNO-10: C61) miatti mortalitás és morbiditás területi megoszlása Magyarországon Eredeti közlemény Siller György 1, Páldy Anna 2, Nádor Gizella 2, Vincze István 2, Zsámbokiné

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014 Április 8 Május 22 8th April 22nd May Hét / 1st week (9. kalendariumi het) Takács László / Fehér Zsigmond Magyar kurzus Datum/ido Ápr. 8 Apr. 9 10:00 10:45

Részletesebben

A VISSZATÉRŐ BETEG (Frequentusers)

A VISSZATÉRŐ BETEG (Frequentusers) A VISSZATÉRŐ BETEG (Frequentusers) Vass Péter, Berényi Tamás Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház, SBC/SBE Frequentusers Nem egységes nomenklatura Nem egységes feldolgozási szempontok Egy évnél nagyobb

Részletesebben

Plexus brachiális léziók Fejes Melinda

Plexus brachiális léziók Fejes Melinda Plexus brachiális léziók Fejes Melinda Borsod Abaúj Zemplén Megyei és Egyetemi Oktató Kórház, Velkey László Gyermekegészségügyi Központ, Koraszülött-, Újszülöttpatológiai Osztály Miskolc A karidegfonat

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, IV.évfolyam 2012/2013. 1. félév, 7. szemeszter (Kedd: 8.15-11.00)

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, IV.évfolyam 2012/2013. 1. félév, 7. szemeszter (Kedd: 8.15-11.00) SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, IV.évfolyam 2012/2013. 1. félév, 7. szemeszter (Kedd: 8.15-11.00) IX. 4. A nyílt sérülések és azok osztályozása Dr. Tóth 3 óra A nyílt sérülések megjelenési formái

Részletesebben

VIII./1. fejezet: A láb fejlődési rendellenességei

VIII./1. fejezet: A láb fejlődési rendellenességei VIII./1. fejezet: A láb fejlődési rendellenességei A fejezetben a lábat alkotó csontok számbeli többletét és hiányát, valamint méretbeli túl-, illetve alulnövekedését részletezzük. Az e fejezetben található

Részletesebben

Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Mikor kezdődött? 2000-ig az Egyesült Államokban>40.000 OPT kezelt beteg Maurice E. Shils,

Részletesebben

Három anthelminthieum hatásosságának összehasonlító vizsgálata humán ancylostomiasisban

Három anthelminthieum hatásosságának összehasonlító vizsgálata humán ancylostomiasisban Három anthelminthieum hatásosságának összehasonlító vizsgálata humán ancylostomiasisban Dr. LENGYEL Anna Dr. LÉVAI János Dr. VIDOR Éva Országos Közegészségügyi Intézet Parazitológiai Osztálya, Budapest

Részletesebben

INVITATION. The cost of adherence: quality of life and health economic impacts. Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3

INVITATION. The cost of adherence: quality of life and health economic impacts. Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3 Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3 Health Economics Study Circle, Health and Health Care Economics Section of the Hungarian Economic Association in cooperation with: Semmelweis

Részletesebben

Kontrasztanyagos vizsgálatok a gazdálkodás szemszögéből

Kontrasztanyagos vizsgálatok a gazdálkodás szemszögéből Kontrasztanyagos vizsgálatok a gazdálkodás szemszögéből Dr. Kántor István HealthPort Plus Kft Invazív beavatkozás A beteg testébe bőrön, nyálkahártyán vagy más testnyíláson keresztül behatoló fizikai beavatkozás

Részletesebben

A genitális tractus ultrahang vizsgálata újszülöttkorban. Dr.Nyitrai Anna Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika- Budapest

A genitális tractus ultrahang vizsgálata újszülöttkorban. Dr.Nyitrai Anna Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika- Budapest A genitális tractus ultrahang vizsgálata újszülöttkorban Dr.Nyitrai Anna Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika- Budapest Egészséges újszülött leány Mit vizsgálunk? Hogyan vizsgálunk? Életkornak megfelelı

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010.

Részletesebben

Természetgyógyászok és a kártérítési felelősség

Természetgyógyászok és a kártérítési felelősség LAM 2005;15(3):238-40. ORVOSI JOG Természetgyógyászok és a kártérítési felelősség Általános megfigyelés, hogy az alternatív medicina követőinek jóval ritkábban kell felelni kártérítési ügyekben (1). A

Részletesebben

Townes Brocks-szindróma és társuló scoliosis *

Townes Brocks-szindróma és társuló scoliosis * A Pécsi Tudományegyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika 1, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 2, és az Orvosi Genetikai és Gyermekfejlődéstani

Részletesebben

A SCOLIOSIS REHABILITÁCIÓJA

A SCOLIOSIS REHABILITÁCIÓJA GYERMEKGYÓGYÁSZAT A SCOLIOSIS REHABILITÁCIÓJA Szinonimák: gerincferdülés, dorsopathia Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium, Rehabilitációs Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

Asszociációs vizsgálatok alkalmazási lehetőségei márkák kutatásában Kovács László Bevezetés Az asszociációs vizsgálatok viszonylag hosszú múltra

Asszociációs vizsgálatok alkalmazási lehetőségei márkák kutatásában Kovács László Bevezetés Az asszociációs vizsgálatok viszonylag hosszú múltra Asszociációs vizsgálatok alkalmazási lehetőségei márkák kutatásában Kovács László Bevezetés Az asszociációs vizsgálatok viszonylag hosszú múltra tekintenek vissza. Francois Galton (1883) kezdeti introspektív

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Publikációs tevékenység

Publikációs tevékenység Publikációs tevékenység Egyetemi jegyzet fejezet 1.) Klinikai alapismeretek IV. éves gyógyszerészhallgatók részére Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar 200-233. o. Szeged

Részletesebben

AZ ULTRAHANGGAL MÉRT MAGZATI MEDENCECSONTOK ÁLTAL BEZÁRT SZÖG ÉS A GYAKORI ANEUPLOIDIÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS TÉZISEK

AZ ULTRAHANGGAL MÉRT MAGZATI MEDENCECSONTOK ÁLTAL BEZÁRT SZÖG ÉS A GYAKORI ANEUPLOIDIÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS TÉZISEK AZ ULTRAHANGGAL MÉRT MAGZATI MEDENCECSONTOK ÁLTAL BEZÁRT SZÖG ÉS A GYAKORI ANEUPLOIDIÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS Doktori (Ph.D.) értekezés TÉZISEK Klinikai Orvostudományok: Magzati és újszülöttkori orvostudomány

Részletesebben

December 1. az AIDS világnapja. 1th December is the World AIDS Day. Dr. Forrai Judit

December 1. az AIDS világnapja. 1th December is the World AIDS Day. Dr. Forrai Judit December 1. az AIDS világnapja 1th December is the World AIDS Day forrai.judit@med.semmelweis-univ.hu Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet Initially submitted November 15, 2013; accepted for publication

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Arterio-venosus mikroshuntök egyes pókvénák hátterében

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Arterio-venosus mikroshuntök egyes pókvénák hátterében 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Arterio-venosus mikroshuntök egyes pókvénák hátterében Írta: DR. BIHARI IMRE, DR. MAGYAR ÉVA Bevezetés A pókvénák gyakran okoznak kozmetikai panaszokat a nıknek. A népesség 10-14%- ában

Részletesebben

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 Kihívások, fejlesztési lehetôségek a munkahelyi étkeztetésben a gazdasági válság hatására bekövetkezett változások tükrében Challenges

Részletesebben

A lumbalis gerinccsatorna mérete és alakja

A lumbalis gerinccsatorna mérete és alakja Department of Orthopaedics, University of Aberdeen, UK és Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika közleménye A lumbalis gerinccsatorna mérete és alakja Morphometriai tanulmány II. Érkezett:

Részletesebben

Palliatív endoszkópia az onkológiában

Palliatív endoszkópia az onkológiában Palliatív endoszkópia az onkológiában Dr Topa Lajos Szent Imre Egyetemi OktatókórházKórház, Budapest Gasztroenterológia Nyelőcsőtumorok palliatív kezelése A vékony és vastagbél tumoros szűkületeinek palliatív

Részletesebben

A CSECSEMŐHALANDÓSÁG ÉS AZ ANYAI HALÁLOZÁSOK ALAKULÁSA SZÁZADUNKBAN *

A CSECSEMŐHALANDÓSÁG ÉS AZ ANYAI HALÁLOZÁSOK ALAKULÁSA SZÁZADUNKBAN * A CSECSEMŐHALANDÓSÁG ÉS AZ ANYAI HALÁLOZÁSOK ALAKULÁSA SZÁZADUNKBAN * GÁRDOS ÉVA JOUBERT KÁLMÁN Összefoglalás A csecsemőhalandóság szintje egy adott ország gazdasági, szociális, kulturális viszonyait tükrözi.

Részletesebben

betegségek Neurológiai Klinika

betegségek Neurológiai Klinika Neuromyelitis optica (NMO) spektrum betegségek g Illés Zsolt Neurológiai Klinika Pécs 2003. kémiai Nobel-díj for discoveries concerning channels in cell membranes Roderick MacKinnon (1956) for structural

Részletesebben

EGYNAPOS SEBÉSZET BEAVATKOZÁSOK

EGYNAPOS SEBÉSZET BEAVATKOZÁSOK EGYNAPOS SEBÉSZET SZET KERETÉBEN VÉGEZHETÕV BEAVATKOZÁSOK DR. KISS IMRE SEMMELWEIS EGYETEM I.sz. GYERMEKKLINIKA SEBÉSZET SZET 1984: Az egynapos gyermeksebészet szet bevezetése Magyarországon gon (prof.

Részletesebben

A cukorbetegség közvetlen egészségügyi költségei Magyarországon

A cukorbetegség közvetlen egészségügyi költségei Magyarországon LAM-TUDOMÁNY EREDETI KÖZLEMÉNY A cukorbetegség közvetlen egészségügyi költségei Magyarországon VOKÓ Zoltán, NAGYJÁNOSI László, KALÓ Zoltán BEVEZETÉS A cukorbetegség jelentôs betegségterhet jelent világszerte

Részletesebben

A Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye

A Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye A Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye A clindamycin alkalmazása posztoperatív csont, ízületi és lágyrész fertôzésekben DR. FALUHELYI ANIKÓ, DR. LÁHM ERIKA*, DR. DOBOS FERENC Érkezett: 1994. szeptember

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

1. Kiraly I, Pataricza J, Bajory Z, Simonsen U, Varro A, Papp JG, Pajor L, Kun A

1. Kiraly I, Pataricza J, Bajory Z, Simonsen U, Varro A, Papp JG, Pajor L, Kun A 2013 1. Kiraly I, Pataricza J, Bajory Z, Simonsen U, Varro A, Papp JG, Pajor L, Kun A Involvement Of Large-Conductance Ca(2+) -Activated K(+) Channels In Both Nitric Oxide And Endothelium-Derived Hyperpolarization-Type

Részletesebben

Ü űá É Í ő Ö Ö Ü ú Ú Ó í ű Ó ű Ó Ó ú Ú Ü Ő í Ó Ó ő Ó Ö Ó Ü ő ű Ó ö í ú í Ü Ő ú Ó Ó Á Ú ú Í Ü ö í ö ö Ö ú ú í í í í ö í ú ú Ú Ú í Í ö ö ö ő ú ö í Ö ú ú ű í ő ő ő ő í ő ö í Í í í ö í ú í ö í í í ö ő ö í

Részletesebben

Goitre prevalence (%) Grade 1. Grade 2. TGP <20 20-49 50-99 100-299 >300 <100 Median Mean

Goitre prevalence (%) Grade 1. Grade 2. TGP <20 20-49 50-99 100-299 >300 <100 Median Mean Vitamin and Mineral Nutrition Information System (VMNIS) WHO Global Database on Iodine Deficiency The database on iodine deficiency includes data by country on goitre prevalence and/or urinary iodine concentration

Részletesebben

A kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok lehetőségei gyermekkorban

A kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok lehetőségei gyermekkorban Az elmúlt években rendezett nemzetközi és hazai gyermekradiológiai és ultrahang-konferenciákon, valamint újabb közleményekben is (13), visszatérő gondolat: itt van az ideje, hogy kiterjedtebben használjuk

Részletesebben

sorozat CD4 Katalógus füzetek

sorozat CD4 Katalógus füzetek sorozat CD4 Katalógus füzetek Bosch Rexroth AG Pneumatics sorozat CD4 3/2 szelep, sorozat CD4 Qn = 900 l/min, Menetes csatlakozás G1/8, egyoldali működtetésű, elektromos csatlakozóhoz, B-forma 3 5/2 szelep,

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. évi Gasztroenterológiai szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Novák János PhD.

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. évi Gasztroenterológiai szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Novák János PhD. III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. évi Gasztroenterológiai szűrővizsgálatainak eredményei Dr. Novák János PhD. Gasztroenterológiai kérdőíves szűrés adatainak feldolgozása Összesen

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009.

Részletesebben

Megoldás kórházi gyógyszertár számára VP485 színes címkenyomtatóval

Megoldás kórházi gyógyszertár számára VP485 színes címkenyomtatóval Megoldás kórházi gyógyszertár számára VP485 színes címkenyomtatóval Gyógyszer adagolási statisztika A statisztikák szerint 44,000 és 98,000 halálesetet okoz orvosi hiba az USA-ban évente. * Több mint 770,000

Részletesebben

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Összefoglalás A szívkatéter egy olyan intravaszkuláris katéter, amelyet a szívbe vezetnek, ültetnek be diagnosztikus vagy terápiás célból. A katéterek felvezetés/eltávolítás

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben