Példa a teljesen kifejlıdött éjszakai UHI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Példa a teljesen kifejlıdött éjszakai UHI"

Átírás

1 Kapcsolat a lég- és felszínhımérséklet között városi környezetben Gál Tamás 1, Unger János 1, Rakonczai János 2, Mucsi László 2, Szatmári József 2, Tobak Zalán 2, Boudewijn van Leeuwen 2, Fiala Károly 3 1 SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék 2 SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék 3 Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség május 4. MMT elıadó ülés

2 Városi hısziget v. hımérsékleti mezı (mintázat) UHI típusok: felszín alatt felszín (T s ) levegı (T a ) városi határréteg (UBL) városi tetıréteg (UCL) Példa a kora hajnali T s mintázatára (Roth et al. 1989) Példa a teljesen kifejlıdött éjszakai UHI intenzitás (ºC) eloszlására (EPA 2008)

3 Célkitőzés (i) nagy kiterjedéső, összetett városi környezetben kialakuló T a, T s meghatározása - 2 nyári este (kedvezı idıjárási feltételek felszíni sajátosságok mikroklimatikus módosító hatásai érvényre juthatnak) tnak) - egyidejő T a és T s mérések (ii) T a és T s közötti ötti kapcsolat feltárása ása - különbözı forrásterület figyelembe vétele - különbözı súlytényezı az egyes T s értékekre (iii) T a mezı elıállítása egy nagyobb városi területre a feltárt T a T s kapcsolat segítségével

4 - Szeged városias területei Vizsgált terület - számos területhasználati típus Szeged területhasználati típusai: (a) városközpont, (b) lakótelep, (c) családi házak, (d) ipar és raktározás, (e) mezıgazdasági, zöld terület, (f) víz

5 Idıjárási helyzet aug. 12., 14.

6 A globálsugárzás (G), léghımérséklet (T) és szélsebesség (v) menete az egyetemi állomáson a mérések alatt és az ıket megelızı 36 órában (2008. aug aug UTC ) - zavartalan besugárzás (max. ~ Wm - 2 ) - mérsékelt légmozgás (26 m-en mért) - napi hımérsékleti változás (17-22ºC és 28-36ºC között)

7 T a mérések - mobil mérések - hımérsékleti szenzor (1,5 m) + adatgyőjtı - adatrögzítés m-enként az útvonal mentén - 11,8 km hosszú, É-D-i keresztmetszeti útvonal jellemzı területhasználati típusokat érintve Szenzor (DCP D HiTemp) az autón - mérési pontok helyzete GPS Adatgyőjtı (LogIT DataMeter 1000)

8 Városközpont (a), lakótelep (b), családiházak (c), ipar és raktározás (d), mezıgazdasági, zöld terület (e), víz (f) f), T a mérési útvonal (g), modellezett terület (h)

9 - 60 perces mérés az útvonal mentén oda-vissza lehetıség egy (referencia) idıre való átszámítás (19.00 UTC) - útvonal 15 m-es szakaszokra tagolva adott szakaszon az oda- ill. visszafelé mért értékek átlaga - egyenletes (15 m-enkénti) értékeloszlás az útvonal mentén - összesen 2 x 786 = 1572 T a érték Példa az oda-vissza úton az átlagolásnál figyelembe vett hımérsékleti értékek helyeire (helyek az (a) oda- és a (b) visszaúton, (c) 15 m-es szakaszdarabok, (d) szakaszközéppontok, (e) szakaszhatárok)

10 T s mérések - hıkamerás mérések kisformátumú digitális légi felvételezı rendszer - FLIR (forward looking infrared radiometer) típusú hıkamera + navigációt segítı és repülési útvonalat rögzítı térinformatikai GPS vevı (Mobil Mapper CE) Cessna kisrepülıgép - tartomány: -40 C +500 C - hıérzékenység: 0,08 C C ThermaCAM P65

11 - megfelelı adatsőrőség, kiterjedés 1 kép/4 s, 120 kmh - 1, 2000 m, 50 perc idıtartam A terület egy részlete a tervezett (400 m) és tényleges repülési útvonalakkal, néhány példaképpel és jellemzı paraméterrel

12 - nyers felvételek: 320 x 240 képpont

13 - párhuzamosan végzett terepi T s mérések pixel értékek kalibrálásaása relatív skála abszolút skála A 40 terepi T s mérés helyei és felszíntípusai (h) aszfalt, beton, kı, (i) fő (j) víz, (k) talaj, homok (DCP D ProTemp)

14

15 A felvételek feldolgozásának folyamatábrája a nyers légifelvételektıl a fotómozaikig - georeferálás után az eredmény termális mozai aik (2,5 m felb.)

16 C 40 - T s csökkenés (hőlés) Ny K felvételezés idıtartama A pixelértékek (T s,mért ) regressziós egyenese az idı (t) függvényében (2008. aug. 14.) - pixel-értékek idı szerinti korrekciója általános hőlési tendencia (felvételezés középidejére): Mozaikolt T s mezı (2008. aug. 14.) T s = T s,mért + 0,124 t

17 C Mozaikolt T s mezı (2008. aug. 14.) Korrigált mozaikolt T s mezı (2008. aug. 14.)

18 - mért UHI (intra-urbán T ingadozás) két max. (3-4ºC 4ºC) T a mérések eredményei - (1) nagy mesterséges felületek (bevásárló központok, parkolók) - (2) sőrőn beépített belváros Az É-D-i városi keresztmetszet menti UHI intenzitás értékei (2008. aug. 12. és UTC)

19 T s mérések eredményei

20 T s mezı 3D-ben (2008. aug. 12.) ºC

21 T S ( wr) Statis tatiszti tikai modell l kifejlesztése - T a és T s közötti kapcsolatkeresés során egy nagyobb (forrás)területet (és annak termális jellemzıit) kell figyelembe venni - T a átlagérték adott pontban a mérési útvonal mentén - T s súlyozás többféle megközelítés = n T Si i= 1 n i= 1 D 1 i 2r 1 D i 2r T Si T s az i. pixelben D i i. pixel távolsága az adott ponttól r forrásterület sugara ( m) T s (wr) súlyozott és átlagolt T s az r sugarú forrásterületen - számolás algoritmussal (ArcView Avenue fejl. nyelven) Adott pont körüli kül. sugarú forrásterületek szemléltetése

22 - modell-egyenletek egyenletek kül. mérető forrrásterületek (r) esetében A keresztmetszet menti T s T a kapcsolatok kül. r sugarú környezetek esetében és paramétereik (R 2 determinációs együttható, R korrelációs együttható, σ regressziós egyenes körüli szórás) aug. 12 és 14-én (n = 1572) r (m) Regressziós egyenlet R 2 R σ R Szign. szint 100 T a s (w100) + 17,691 0,574 0,757 0,858 < 0, T a s (w200) + 16,898 0,611 0,781 0,820 < 0, T a s (w300) + 16,453 0,642 0,801 0,787 < 0, T a s (w400) + 16,228 0,663 0,814 0,763 < 0, T a s (w500) + 15,982 0,685 0,828 0,738 < 0, legerısebb kapcsolat r = 500 m T a = 0,447*Ts(w500) + 15,982 eredményünk kiterjesztése

23 Modellezett T a mezık Modellezett T a ( C) mezık Szegeden en (2008. aug. 12. és UTC)

24 Modellezett UHI intenzitás Modellezett UHI intenzitás ( C) Szegeden en (2008. aug. 12. és UTC)

25 Következtetések - Statisztikai kapcsolat megállapítása városi környezetben mért T a és T s között - Egy könnyen használható módszer kifejlesztése a kora esti léghımérsékleti mezı (v. UHI) közelítésére T s adatok alapján További lépések - Eredményeink finomítása mérések számának növelése idıbeli kiterjesztése (szezonális jellegek feltárása és összehasonlítása)

26 Köszönöm a figyelmet! május 4. MMT elıadó ülés

A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN. Lakatos László 1. Összefoglalás

A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN. Lakatos László 1. Összefoglalás A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN Lakatos László 1 Összefoglalás A megújuló légköri erőforrások (napenergia, szélenergia) használatának gyökerei

Részletesebben

LÉGKÖR. 53. évfolyam 2008. 3. szám

LÉGKÖR. 53. évfolyam 2008. 3. szám LÉGKÖR 53. évfolyam 2008. 3. szám LÉGKÖR AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT ÉS A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA 53. évfolyam 2008. 3. szám Felelôs szerkesztô: Dr. Ambrózy Pál a szerkesztôbizottság

Részletesebben

PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE. File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105

PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE. File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105 PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105 File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 2/105 TARTALOMJEGYZÉK 10 PAKS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI

Részletesebben

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség Végh Gábor mérnök százados A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség 1. Távérzékelés fogalma, jellemzői, fizikai alapjai 1.1 A távérzékelés fogalma Azok a vizsgálati módszerek tartoznak

Részletesebben

A mérési bizonytalanság becslése a vizsgálólaboratóriumok gyakorlatában

A mérési bizonytalanság becslése a vizsgálólaboratóriumok gyakorlatában A mérési bizonytalanság becslése a vizsgálólaboratóriumok gyakorlatában Készítette: Szegény Zsigmond Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Műszaki-technológiai

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készült: A Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztı

Részletesebben

13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre

13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre 13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre Koordinátor: Neményi Miklós N.1 Szántóföldi növényfajok klímakockázata SZIE NTI, MÉK BRMI N.2 Módosított, ill. bővített cím:

Részletesebben

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Miskolci Egyetem Mőszaki Földtudományi Kar Mikoviny Sámuel Doktori Iskola PhD - kutatószeminárium dr. Szepesházi Róbert PhD-hallgató Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Szemináriumvezetı dr. Greschik

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése

Részletesebben

Török Lajos* DÖNTÉSI MODELL A TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA, AMELY A SZÁLLODAI KÖLTSÉGELEMZÉSRE FÓKUSZÁL

Török Lajos* DÖNTÉSI MODELL A TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA, AMELY A SZÁLLODAI KÖLTSÉGELEMZÉSRE FÓKUSZÁL Török Lajos* DÖNTÉSI MODELL A TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA, AMELY A SZÁLLODAI KÖLTSÉGELEMZÉSRE FÓKUSZÁL I. BEVEZETÉS, CÉLKITŐZÉSEK A vállalkozás tervezési mechanizmusának hatékonyságát jelentısen

Részletesebben

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI FİOSZTÁLYA Dinamikus tömörségés teherbírásmérés kistárcsás könnyő ejtısúlyos berendezéssel Terjedelem: 24 ÚT 2-2.124:2005

Részletesebben

Drüszler Áron okl. meteorológus

Drüszler Áron okl. meteorológus NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA BIOKÖRNYEZET-TUDOMÁNY A 20. SZÁZADI FELSZÍNBORÍTÁS-VÁLTOZÁS METEOROLÓGIAI HATÁSAI MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés Drüszler

Részletesebben

A 137 CS KIMUTATHATÓSÁGA PEST MEGYEI TALAJMINTÁKBAN

A 137 CS KIMUTATHATÓSÁGA PEST MEGYEI TALAJMINTÁKBAN A 137 CS KIMUTATHATÓSÁGA PEST MEGYEI TALAJMINTÁKBAN Készítette: Szabó Katalin Zsuzsanna Környezettudományi szak Udvardi Beatrix Földtudomány BSc szak Témavezetık: Szabó Csaba, Ph.D. ELTE TTK Kızettani

Részletesebben

Megbízhatóság és biztonságelmélet. Alapfogalmak

Megbízhatóság és biztonságelmélet. Alapfogalmak Megbízhatóság és biztonságelmélet Alapfogalmak Megbízhatóság fogalma (1) Köznapi értelmezésben hibamentességet, egy jó értelemben vett jellemzıt jelent Mőszaki értelmezésben valószínőségi jellegő számszerő

Részletesebben

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK Babolcsai György, Hirsch Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, Kitaibel Pál u.1., 1024 e-mail: babolcsai.gy@met.hu, hirsch.t@met.hu 1. BEVEZETÉS A csapadék a

Részletesebben

Domborzatmodellek elõállításához felhasználható forrásadatok

Domborzatmodellek elõállításához felhasználható forrásadatok Király Géza 1 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Földmérési és Távérzékelési Tanszék, 9400 Sopron-Ady E. u. 5., +99/518-272, kiraly.geza@emk.nyme.hu Összefoglaló: Hazánkban egyre több lehetõség van digitális

Részletesebben

14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment,

14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, 14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, a PDM 1 14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, a PDM Napjaink mérnöki tevékenysége már nemcsak a termékek megtervezésére, a kapcsolódó

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hidegcseppek vizsgálata Európa térségében ECMWF az ERA Interim reanalízis alapján SZAKDOLGOZAT

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hidegcseppek vizsgálata Európa térségében ECMWF az ERA Interim reanalízis alapján SZAKDOLGOZAT Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum Hidegcseppek vizsgálata Európa térségében ECMWF az ERA Interim reanalízis alapján SZAKDOLGOZAT Készítette: Gaál Nikolett

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Abuczki Ágnes A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Tartalomjegyzék I. Téma bemutatása és indoklása... 2 Külsı kapcsolatok és kutatói eredményesség... 4 II. Kutatói teljesítmény,

Részletesebben

12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet. a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítésérıl. Általános rendelkezések

12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet. a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítésérıl. Általános rendelkezések 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítésérıl A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 45. -a (8) bekezdésének a) pontjában kapott

Részletesebben

A könyvvizsgálati mintavétel elméleti alapjai

A könyvvizsgálati mintavétel elméleti alapjai A könyvvizsgálati mintavétel elméleti alapjai 1 9/11/2012 A könyvvizsgálói munkatér A vizsgálandó gazdálkodó szervezet megismerésének folyamata Célkijelölés elemzése Elemek vizsgálata 2 9/11/2012 Kapcsolatok

Részletesebben

Útmutató a Monitoring Információs Rendszer KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez

Útmutató a Monitoring Információs Rendszer KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez ADATOK Útmutató a Monitoring Információs Rendszer adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez 1 Általános tudnivalók A felszín alatti vizek védelmérıl szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet

Részletesebben

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT 2. KÖTET (7.-11. fejezet) RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY P r o U rbe K f t. Közlekedés K ft. U V A T ERV Z rt. 2013.03. Cím: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. Levélcím:

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

Készüljünk a kompetenciamérésre Gyakorló feladatok

Készüljünk a kompetenciamérésre Gyakorló feladatok Készüljünk a kompetenciamérésre Gyakorló feladatok 1. feladat Egy vitorlásklub olyan jelvényt készített a tagjai számára, amelyen két vitorlás hajó látható. A grafikus a második vitorlást eltolással hozta

Részletesebben

A műholdas helymeghatározás geodéziai alkalmazásának technológiai és minőségi kérdései PhD értekezés

A műholdas helymeghatározás geodéziai alkalmazásának technológiai és minőségi kérdései PhD értekezés A műholdas helymeghatározás geodéziai alkalmazásának technológiai és minőségi kérdései PhD értekezés Írta: Busics György Székesfehérvár 2007 TARTALOM Bevezetés. 2 1. A GNSS rendszer fogalma, fejlődése...

Részletesebben

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program Regresszió számítás GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program DigiKom Kft. 2006-2010 Tartalomjegyzék: Egyenes x változik Egyenes y változik Egyenes y és x változik Kör Sík z változik Sík y, x és z

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben