PANNON EGYETEM VESZPRÉM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Kiss Károly Miklós

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNON EGYETEM VESZPRÉM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Kiss Károly Miklós"

Átírás

1 PANNON EGYETEM VESZPRÉM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Kss Károy Mkós HOZZÁFÉRÉSI ÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSI DÍJ SZABÁLYOZÁSA A TÁVKÖZLÉSBEN PD értekezés TÉMAVEZETŐ: Dr. Major Ivá D.Sc. ab. taszékvezető egyete taár VESZPRÉM 008

2 Kss Károy Mkós PD értekezés HOZZÁFÉRÉSI ÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSI DÍJ SZABÁLYOZÁSA A TÁVKÖZLÉSBEN Értekezés doktor (PD) fokozat eyerése érdekébe *a Pao Egyete Gazdákodás- és Szervezéstudoáy Doktor Iskoájáoz tartozóa*. Írta: Kss Károy Mkós **Készüt a Pao Egyete... skoája/ prograja/aprograja keretébe Téavezető: Dr. Major Ivá Efogadásra javaso (ge / e) (aáírás)** A jeöt a doktor szgorato... % -ot ért e Az értekezést bíráókét efogadásra javaso: Bíráó eve: ge /e. (aáírás) Bíráó eve:......) ge /e. (aáírás) ***Bíráó eve:......) ge /e. (aáírás) A jeöt az értekezés yváos vtájá...% - ot ért e. Veszpré/Kesztey. a Bíráó Bzottság eöke A doktor (PD) okevé ősítése... Az EDT eöke Megjegyzés: a * között részt az egyé fekészüők a ** között részt a képzésbe résztvevők aszáják *** eseteges

3 Kss Károy Mkós PD értekezés TARTALOMJEGYZÉK Tartaojegyzék...3 Tábázatok jegyzéke...5 Ábrák jegyzéke...6 ABSTRACT...8 RÉSUMÉ...9 BEVEZETÉS...10 I. fejezet. A TÁVKÖZLÉSI SZEKTOR SZABÁLYOZÁSI KERETEI...13 I. 1. SZABÁLYOZÁS JOGI KÖRNYEZET...13 I A távközés szektor uós szabáyozás kerete...13 I. 1.. A jövőbe szabáyozás krtkus kérdése és a jeeeg szabáyozás reforja...18 I A kovergecábó fakadó vertkás és orzotás eozduások kívása...18 I A túszabáyozás veszéye... I Harozácós probéák...4 I Egyetees szogátatások újragodoása...4 I A jeeeg szabáyozás reforja...5 I A agyar szabáyozás...30 I A versey és az ágazat szabáyozás vszoya...36 I Jogsértést egáapító ejárások...40 I.. PIACI JELLEMZŐK...47 I..1. Pacszerkezet aakuása...48 I Pacszerkezet aakuása a vezetékes paco...48 I..1.. Pacszerkezet aakuása a obpaco...50 I... Hozzáférés kérdése...53 I..3. Árak aakuása árszabáyozás...57 I Árak aakuása a vezetékes paco...57 I..3.. Árak aakuása a obpaco...61 II. fejezet. ÖSSZEKAPCSOLÁS - HOZZÁFÉRÉS...68 II. 1. A HOZZÁFÉRÉSI ÖSSZEKAPCSOLÁSI DÍJ SZABÁLYOZÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI...68 II.. EGYIRÁNYÚ HOZZÁFÉRÉS...76 II..1. Ke-e szabáyoz a ozzáférést? Verseytorzító agatartás a szabáyozata paco...77 Tökéetese eyettesítő szogátatások esete A áózat eyettesítetősége (beépés saját áózatta)

4 Kss Károy Mkós PD értekezés Dfferecát szogátatások esete Verseyző szegéy ode... 8 II Iforácós aszetra...84 II..1.. Az áadó és közös kötségek feosztásáak probéája...85 II A atárkötségektő esterségese etérített kskereskede árak következéye...86 Tökéetese eyettesítő ode Verseyző szegéy ode Kokúzó: Az ECPR szabáy II... Hozzáférés díj szabáyozott kskereskede tarfák eseté...93 II...1. Kskereskede árak és ozzáférés díj szutá szabáyozása: Rasey árazás...93 Az kubes áózatáak eyettesítetősége II.... Rögzített kskereskede tarfák...98 Tökéetese eyettesítő szogátatások odeje Verseyző szegéy odeje Rögzített kskereskede tarfák és az kubes áózatáak eyettesítetősége II...3. Ha több eszköz á a szabáyozó redekezésére Még egyszer a Rasey árak (eység adóva) Még egyszer a rögzített kskereskede tarfák (eység adóva) II..3. Hozzáférés díj e szabáyozott kskereskede tarfák eseté Tökéetese eyettesítő szogátatások odeje Verseyző szegéy ode II. 3. KÉTIRÁNYÚ ÖSSZEKAPCSOLÁS II Kétráyú összekapcsoás rögzített eőfzető bázs eett (ezetköz ívás-végződtetés) II Ideás díjak II Kétszeres ooposta aszokucs e szabáyozott paco II Az összekapcsoás e kooperatív szabáyozása II Az összekapcsoás kooperatív szabáyozása...10 Kooperatív aku etérő összekapcsoás díjakka Kooperatív aku egyfora összekapcsoás díjakka... 1 II. 3.. Kétráyú összekapcsoás az eőfzetőkért foyó versey eett...14 II Eezés keret: a ode fetevése jeöése...14 II Kskereskede árak és összekapcsoás díj szutá szabáyozása: az eső egjobb egodás...17 Kskereskede árak és összekapcsoás díj szutá szabáyozása (áózat aapú árdszkrácó eett) Kskereskede árak és összekapcsoás díj szutá szabáyozása akor e eetséges árdszkrácó II A e szabáyozott versey végeredéye Szetrkus versey eárs árazás és e dszkratív árak eseté: az összejátszás veszéye Kétrészes árképzés és e dszkratív árak esete II. 4. ÖSSZEFOGLALÁS II Céok és eszközök II Az ozzáférés díj szabáyozásáak áro fotos eve

5 Kss Károy Mkós PD értekezés Kötségaapú díjak Rasey árak ECPR aapú díjak II Verseytorzító agatartások III. fejezet. INFORMÁCIÓS PROBLÉMÁK ÉS AZ ÖSSZEKAPCSOLÁSI DÍJ ÖSZTÖNZŐ SZABÁLYOZÁSA III. 1. INFORMÁCIÓS PROBLÉMÁK A SZABÁLYOZÁSBAN III A szabáyozás koráta III. 1.. A szabáyozás ódszerek vzsgáata az forácós probéák és ösztözés szeszögébő III A egbízó-ügyök eéete aapuó ösztöző szabáyozás aapja és eetősége III.. A HOZZÁFÉRÉSI DÍJ ÖSZTÖNZŐ SZABÁLYOZÁSA HOMOGÉN TERMÉKES MENNYISÉGI VERSENY ESETÉN III..1. Bevezetés eezés keretek III... Fetevések III..3. Szabáyozás tejes forácó eett III..4. Szabáyozás az eső váaat agáforácója és orás kockázat eett III..5. A korátok vzsgáata III..6. Dszkusszó FÜGGELÉK...18 FELHASZNÁLT IRODALOM A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A SZERZŐNEK AZ ÉRTEKEZÉS TÉMÁJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓI KONFERENCIA ELŐADÁSAI...01 MAIN THESES OF THE PHD DISSERTATION...0 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 1. tábázat: Az értett pacok újragodoása tábázat: Az kubes és az ateratív szogátatók kskereskede ára (eurocetbe) a beföd vezetékes csúcsdejű (étközap 11 óra) ívások eseté. (Mde fx díjat (p. ívásfeépítés díja stb.) fgyeebe véve.) tábázat: Az átagos végződtetés díjak szogátatók szert tábázat: A ozzáférés összekapcsoás díj szabáyozásáak dötés potja tábázat: A egfeeő beépés ösztözést bztosító egyetees szogátatás aap tábázat: A egfeeő beépés ösztözést bztosító ozzáférés díj tábázat: A egfeeő beépés és ake-or-buy ösztözés bztosítása (eység adó eszközét s akaazva) tábázat: Szabáyozás evek összeasoítása

6 Kss Károy Mkós PD értekezés ÁBRÁK JEGYZÉKE 1. ábra:a vezetékes szogátatók pac részesedése a fővoaak száa aapjá a Magyar Teeko ékü (%) ábra A Magyar Teeko pac részesedése a fővoaak száa aapjá % ábra: A vezetékesteefo-pac Herfda-dexe a bekapcsot fővoaak száa aapjá 00 és 008 között ábra: Az eőfzetések egoszása a szogátatók között ábra: A ob pac Herfda dexe az eőfzetések száa aapjá ábra: Csúcsde és kedvezéyes dőszak ey végződtetés díjak ábra: Kskereskede díjak aakuás a 000-es OECD kosarak aapjá ábra: 007-es távközés díjak éáy uós tagország esetébe a 006-os (aacsoy közepes és agas aszáat) OECD kosarak aapjá ábra: Átagos ob végződtetés díjak szogátatók szert (év végé) ábra: Átagos ob végződtetés díjak aakuása a éáy uós tagországokba ábra: Mob összekapcsoás (végződtetés) díjak az uós országokba 007 jauárba ábra: Kskereskede ob tarfák (Áfáva) ábra: A ozzáférés összekapcsoás díj kötségaapja az uós országokba a vezetékes és ob áózatok esetébe 005-be ábra: A kötségfeosztás ódszertaa a ozzáférés összekapcsoás díj száításáá az uós országokba a vezetékes és ob áózatok esetébe 005-be ábra: Öszöző odeek esete az forácós probéák típusa aapjá ábra: Az ösztöző ode egyes eseteek vszoya

7 Kss Károy Mkós PD értekezés HOZZÁFÉRÉSI ÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSI DÍJ SZABÁLYOZÁSA A TÁVKÖZLÉSBEN TARTALMI KIVONAT A tauáy a áózatos parágak azo beü s a távközés ozzáférés és összekapcsoás díjaak szabáyozásáva fogakozk. A szerző közgazdaság odeek segítségéve vzsgája ogy a küöböző szabáyozás fetéteek ye optás szabáyozás evekre vezetek: ye fetéteek eett bzoyuak atékoyak a kötségaapú díjak a Rasey árazás etve az ECPR aapú díjak. A tauáy beutatja ogy e szabáyozás eyzetbe ye forácós probéák jeetkezek aeyek jeetőse rotják a szabáyozás atékoyságát és fevázoja az összekapcsoás díj ösztöző szabáyozásáak egy eetséges odejét aey a szabáyozó és a váaat között feáó aszetrkus forácós eyzetbő du k. Végü a szerző összeasoítja jóét szepotbó a szabáyozata pac az forácós probéákat eayagoó kötségaapú szabáyozás és a beutatott ösztöző szabáyozás végeredéyét és a odeek eredéyeve bzoyítja ogy a kötségaapú szabáyozás ksebb fogyasztó jóétet eredéyez t a kotraszeekcós és orás kockázat probéát kezeő ösztöző szabáyozás. 7

8 Kss Károy Mkós PD értekezés REGULATION OF ACCESS AND INTERCONNECTION PRICES IN TELECOMMUNICATION ABSTRACT Te study deas wt reguato of access ad tercoecto prces etwork dustres partcuary teecoucato. Te autor studes te opta reguato pocy uder dfferet reguatory codtos troug ecooc odes: uder wat codtos are cost-based prcg ECPR based prcg or Rasey prcg ore effcet. Te autor presets forato probes of ts reguatory stuato tat sgfcaty worse te effcecy of reguato ad buds a feasbe ode of cetves reguato tat takes accout of asyetrc forato betwee reguator ad fr. Fay outcoes of ureguated arkets cost-based reguato ad cetve reguato are copared fro a wefare pot of vew. It s sow tat uder fary geera codtos cost-based prcg gves perverse cetves to frs ot to prove ter effcecy tercoecto ad tat cost-based prcg resuts saer cosuer wefare ta cetve reguato wc ca treat te probes of adverse seecto ad ora azard. 8

9 Kss Károy Mkós PD értekezés LA RÉGLEMENTATION DES TARIFS D ACCÈS ET D INTERCONNEXION DANS LA TÉLÉCOMMUNICATION RÉSUMÉ L étude vse à aayser a régeetato des tarfs d accès et d tercoexo des dustres-réseaux partcuèreet cees de a téécoucato. L auteur exae à ade des odèes écooues es eeurs prcpes de a réguato dépedat des dfféretes codtos: das uees crcostaces serot pus effcaces es tarfs sur a base des coûts a tarfcato Rasey-Boteux et a tarfcato à coposate effcace (ECPR). L étude tete à préseter es probèes de forato de cette stuato de régeetato u attéuet cosdérabeet so effcacté et à esusser u odèe fasabe de a régeetato ctatve des prx d tercoexo u evsage es asyétres d forato etre etreprse et e réguateur. Pour terer auteur copare es résutats du arcé rréguer de a régeetato de a tarfcato sur a base des coûts et de a régeetato ctatve du pot de vue de be-être. Les résutats des odèes vérfet ue e be-être des cosoateurs est pus bas das e cas de a régeetato de a tarfcato sur a base des coûts ue das e cas de a régeetato ctatve cee-c regarde es probèes de a séecto adverse et du rsue ora. 9

10 Kss Károy Mkós PD értekezés BEVEZETÉS A áózatos parágakba (a távközés gáz- és áraszogátatás közekedés stb.) a áózatokoz vaó ozzáférés aapvetőe egatározza e pacok űködését. A áózatok egosztásáak és összekapcsoásáak fetétee jeetőse befoyásoják ogy a áózato végzett szogátatás pacá ogya aakuak az erővszoyok a versey fetétee és eek következtébe az parág jóét tejesítéye. Ne egepő ogy a ozzáférés és összekacsoás fetéteeek azo beü s a ozzáférés összekapcsoás díjakak a szabáyozása apjak egyk egfotosabb probéájává vát. A távközés pacok egytásáak következtébe erősödő versey aakut k esősorba a fogyasztókak yújtott végső kskereskede szogátatások paca azoba bzoyos putok esetébe továbbra s oopoeyzet jeező ve az frastruktúra a áózat bzoyos eeeek pacá éretgazdaságosság okokbó e jöet étre atékoy versey. A beépőkek a kskereskede pacoko vaó űködésez azoba szükségük va e oopozát frastruktúra eeek áózat szogátatások aszáatára azokoz vaó ozzáférésre. Az egyk egjeezőbb ye áózat ee a vezetékes távközés paco az egyes fogyasztókat a áózatba kapcsoó ey urok a ekképpe a fogyasztók eéréséek oopozát szűk keresztetszete. A szakrodaoba e probéakört egyráyú ozzáférések evezk. A áózat eeekez vaó ozzáférés ás eyzetbe s krtkus: a a távközés váaatok az eőfzetőkek oya többet szogátatást s bztosíta akarak aeyek sorá eőfzetők ásk áózat fogyasztót s eéretk akkor az egyes koukácós áózatokat üzeetető váaatok a áózatakat egyássa eg ke ogy osszák. Ezt kétráyú összekapcsoásak evezk. A áózatok egosztásáért a áózatot űködtető váaatok összekapcsoás vagy ozzáférés díjat kérek aek értéke a e szabáyozott verseybe jeetőse etéret a jóét szepotbó optás agyságátó ezért szükséges eet eze díjak szabáyozása. Terészetese a ozzáférés vagy összekapcsoás szogátatások többfée szogátatást s agukba fogaatak pédáu ívásvégződtetés íváskezdeéyezés áózat eeek bérése ízgje roag. Ezek közü esősorba a végződtetés díjakra kocetráuk bár sok egáapítás átaáosa s érvéyes a ozzáférés ás típusú 10

11 Kss Károy Mkós PD értekezés díjaak szabáyozására s. A kutatás ódszertaag egyrészt az eéet odeezésre épít küöböző szabáyozás fetéteek eett feírt odeekbe utatjuk be az egyes eyzetekek egfeeő optás szabáyozás eveket ásrészt a távközés pacok eprkus adataak vzsgáatára. A tauáy egfotosabb potézse aeyek egybe kjeök a fő téaköröket s: (1) A ozzáférés vagy összekapcsoás díj optás agysága e függete a szabáyozás fetéteredszerétő a szabáyozó céoktó és a szabáyozó egyéb eszközető ezért fotos ogy evezessük az egyes eyzetekbe egjobb eredéyre vezető szabáyozás evet; () a szabáyozás gyakoratba gyakra e fordítaak eég fgyeet a szabáyozást jeező forácós probéákak árpedg eze forácós probéák (rejtett forácó vagy kotraszeekcó etve rejtett cseekvés vagy erköcs kockázat probéá) jeetőse rotják a szabáyozás atékoyságát és fgyee kívü agyásuk jóét vesztességge jár; ezért jóét szepotbó atékoyabb eredéyre vezet egy oya ösztöző szabáyozás a eze forácós probéákra (s) reagá. Az értekezés szerkezete a következő: az I. fejezetbe beutatjuk a távközés pacok szabáyozás köryezetét és paca jeezőt ktérve a agyar szabáyozás és a agyar pac sajátosságara. Ezutá a II. fejezetbe a ozzáférés és összekapcsoás díjáak szabáyozását vzsgájuk egfeeő odeekbe evezetve az egyes esetekre érvéyes optás szabáyozás evet eez a szakrodaoba egtaáató közgazdaság odeek strukturát összefogaását s adjuk. Végü a III. fejezetbe beutatjuk a szabáyozásba jeeevő forácós probéákat és feíruk adott típusú verseyre egy oya ösztöző szabáyozás odet a a szabáyozó és a váaat között feáó forácós aszetra eyzetbő du k és a a egfeeő (kotraszeekcós és erköcs kockázat) korátok beeeéséve az eezésbe a agáforácók fefedésére és agyobb erőfeszítésre ösztööz így jóét szepotbó atékoyabb végeredéyre vezet. A kutatásba agy segítséget jeetettek a Gazdaság Verseyvata Verseykutúra Közpotja áta táogatott kutatások aeyekek téavezetője vota 1 vaat az OTKA áta táogatott kutatás abe részt vette. Küö 1 Eze kutatások: Háózatos javak összekapcsoás díjáak szabáyozás ódszere és azok atása a pac verseyre (007) vaat Versey és verseytorzító agatartások a posta szogátatások paca (008). Iforácós aszetra váaat tudás pac szerkezet és gazdaság tejesítéy Keet-közép Európába cíű kutatás (OTKA yvátartás szá: T Téavezető: Major Ivá). 11

12 Kss Károy Mkós PD értekezés köszöö a téavezetőek Major Iváak a sok táogatást szaka segítséget és értékes taácsokat akke ecsak e ukába segített. E tauáy egyes része ár egjeetek a következő pubkácókba: Kss (006) Kss (007a) Kss (007b) Kss Major (007) Kss (008) Kss Major (008). 1

13 Kss Károy Mkós PD értekezés I. FEJEZET. A TÁVKÖZLÉSI SZEKTOR SZABÁLYOZÁSI KERETEI Ez a fejezet a távközés szektor aza szabáyozásáak áttektésére és értékeésére váakozk. Eső feébe az uós és a aza jog köryezetet és gyakoratot tektjük át aek sorá a fotosabb jogszabáyok szabáyozás evek és probéák eett ktérük a jogakaazó gyakoratra a jogsértést egáapító tauságos ejárásokra s. A fejezet ásodk feébe egvzsgájuk a távközés pacok szerkezetéek aakuását a ozzáférés és áózatok összekapcsoásáak fotosabb kérdéset vaat az árak aakuását. I. 1. SZABÁLYOZÁS JOGI KÖRNYEZET I A távközés szektor uós szabáyozás kerete Az eektrokus írközés szektor szabáyozása agy utat tett eg az 1987-es Zöd Köyv (Zöd Köyv a távközés szogátatások és beredezések közös pacáak fejesztésérő KOM (87) 90) óta abe eőször fejezték k atározotta az európa távközés pacok berazáásáak szádékát. A távközés pac tejes EUsztű év egytását követőe az Európa Paraet 00-be fogadta e a 003 júusátó érvéyes 3 jeeeg s egatározó szabáyozás csoagak a egfotosabb eeet. A Lsszabo stratégába egfogaazott övekedés és a verseyképesség javításáak aapvető szádékábó száraztatatók e szektor szabáyozásáak egfotosabb céja. Az európa verseyképesség egyk egfőbb dkátora az forácós és koukácós szogátatások atékoyságáak javuása és eek részekét eze fokoukácós pacok egységes európa beső pacáak egteretése. Eek fotos eszköze az eektrokus írközés pacok egytása a versey száára és az egységes szabáyozás egteretése a az ééküő verseyt táogat gyekszk. Ezek az aapvető céok véggúzódak a szabáyozás utóbb évtzede. 3 A tagáaokak 003. júus 5-g keett átütetük a csoagba tartozó ráyeveket (kvéve az adatvéde ráyevet aey átütetéséek atárdeje 003. október 30. vot). Azoba csak ét tagáa (Ausztra Svédország Dáa Fország Írország Oaszország Egyesüt Kráyság) ütette át atárdőre ezet jogredjébe az ráyeveket a fearadt yoc ország ee a Bzottság ejárást dított. 13

14 Kss Károy Mkós PD értekezés Az ágazat szabáyozásáak aakuását két korszakra eet eküöíte az eső korszak a verseyt eyettesítő szabáyozás korszaka at a terészetes oopóuok szabáyozásáak aapgodoata és az ebbő fakadó céok és eszközök jeeeztek a ásodk korszak a verseyt ösztöző szabáyozás korszaka at a fokozatosa kaakuó versey fetartása és eek egfeeőe a szabáyozásba a verseyjog szeéet erősödése jeeez. E korszak fotos jeezője a szektorspecfkus szabáyozás vsszavouás képességéek erősítése ogy a fetartató versey kaakuásáva az átaáos verseyjog eszközökek adja át a eyét (a bzoyos pac terüeteke taá egy aradk korszak ytáyát s jeetet at ár a verseyszabáyozás doás szerepe jeeez). E sajátos áózatos ágazat szabáyozásáak ogkája egy oya páyát atároz eg a versey száára aey a kaakuó és egyre erősödő szogátatás-aapú verseytő az öfetartó frastruktúraaapú versey feé aad. A jeeeg szabáyozás keretredszer egfotosabb eréye a korább szabáyozás rezsez képest az egységes szabáyozás fetéteek egteretése a agyobb fokú tecoógaseegesség a az parágat aapvetőe jeező kovergecát 4 s fgyeebe vesz és az ágazat szabáyozás atározottabb közeítése a verseyjogoz d evebe d ódszerebe. Míg a jeeeg érvéyes szabáyozás bevezetését egeőző dőszakot a tartós verseyt eyettesítő szabáyozás jeeezte addg a 003-tó atáyos szabáyozás sokka kább verseyt ösztöző és áteet jeegű. Az eektrokus koukácóra és szogátatásokra voatkozó jeeeg érvéyes szabáyozás keret aapját a következő ráyevek adják: 4 A kovergeca oya tecoóga és társada foyaat aey a távközés foratka és éda ágazatok között zajk és aey a tartao és aak továbbítása terjesztése vagys a terékek és szogátatások vaat az eszközök tecoógák áózatok és értékterető foyaatok egyásoz vaó közeedését jeet. Ez egjeek a tecoóga és a pac foyaatok sztjé és követe ke a szabáyozásak s. A orzotás (a küöböző ágazatok azoos értékácoat fázsa között) kovergeca a versey fokozódásáva jár ve a küöfée ágazatok szerepő ás ágazatokra jeező szogátatásokat kezdeek yújta így a küöböző szogátatások a orzotás pacoko egyás verseytársakét kezdeek egjee. A jeeeg szabáyozás szeéet szert a versey értékeése és szabáyozása szepotjábó a orzotás kovergecát egységese ke keze íg az egyes értékácok fázsa között vertkás ráyút eküöítette. Ez jeek eg a távközés szektor szabáyozásáak aapevebe s: a Keretráyev eszögez ogy defée átvte patforra (áózatra és szogátatásra) egységes szabáyozásak ke kterjede ettő vszot e ke váaszta a tartaoszabáyozást. 14

15 Kss Károy Mkós PD értekezés - Keretráyev (Fraework Drectve) 5 : az átaáos szabáyozás eveket a ezet szabáyozó atóságok feadatat és a tovább specfkus ráyevekre voatkozó közös redekezéseket tartaazza. - Egedéyezés Iráyev (Autorsato Drectve) 6 : a pacra épés ódját és kérdéset szabáyozza. - Hozzáférés ráyev (Access Drectve) 7 : a pac szerepők együttűködéséek és egyás áozatáoz eszközeeez vaó ozzáférések a kérdéset szabáyozza. - Egyetees szogátatás ráyev (Uversa Servce Drectve) 8 : az egyetees szogátatások yújtásáak és a fogyasztók érdeke védeéek a kérdéset szabáyozza. - Adatvéde ráyev (Drectve o prvacy ad eectroc coucatos) 9 : a szeéyes adatok kezeéséek és a szeéység jogok védeéek kérdéset redez. - A csoag részéek szokás tekte ég az eektrokus áózatok és szogátatások pacáak sajátos verseyszabáyat összegző ráyevet s. 10 A atáyos ráyeveket redeetek (Reguato) dötések (Decso) ajáások (Recoedato) és útutatók (Gude) egészítk k. Ezek közü áro fotosabbat érdees kee. Az eső az Európa Paraet és Taács redeete a ey urok átegedésérő (Reguato (000/887/EC) o ubuded access to te oca oop). A ey urok átegedése aapvető fotosságú a versey kbotakozása szepotjábó. Mve eze a terüete a tejes beső pacra voatkozóa a versey sürgős erősítésére vot szükség ezért ár korábba a szabáyozás csoag több eeéek ekészüte eőtt fotosak tartották ogy a tagáaokba közveteü akaazadó redeet útjá írják eő a közcéú távközés áózatot űködtető szogátatókak ogy a ey urok átegedését a jogosutak száára átátató és dszkrácóetes ódo bztosítsák és errő készítseek referecaajáatot. 5 Drectve 00/1/EC of te Europea Paraet ad of te Couc of 7 Marc 00 o a coo reguatory fraework for eectroc coucatos etworks ad servces. 6 Drectve 00/0/EC of te Europea Paraet ad of te Couc of 7 Marc 00 o te autorsato of eectroc coucatos etworks ad servces. 7 Drectve 00/19/EC of te Europea Paraet ad of te Couc of 7 Marc 00 o access to ad tercoecto of eectroc coucatos etworks ad assocated factes. 8 Drectve 00//EC of te Europea Paraet ad of te Couc of 7 Marc 00 o uversa servce ad users rgts reatg to eectroc coucatos etworks ad servces. 9 Drectve 00/58/EC of te Europea Paraet ad of te Couc of 1 Juy 00 cocerg te processg of persoa data ad te protecto of prvacy te eectroc coucatos sector. 10 Drectve o Copetto te arkets foreectroc etworks ad servces. 15

16 Kss Károy Mkós PD értekezés A ásk fotos eee e szabáyozás csoagak azo Ajáás abe a Bzottság egatározza ogy eyek azok az eektrokus koukácós pacok ao cs atékoy versey (értett pacok). E pacoko a ezet szabáyozó atóságokak egatározott dőközökét paceezést ke végezük és a egáapított jeetős pac erőve redekező szogátatókra egfeeő köteezettségeket ke kszabuk. 11 Az Ajáás útutatókét szogá ugyaakkor egeged a tagáa szabáyozó atóságokak ogy ás oya pacokat s egatározzaak ao a versey áya att ye jeegű szabáyozásra szükség eet. A aradk keeedő dokuetu pedg azo útutató aey a paceezések és a jeetős pac erő vzsgáatáak ódszertaát atározza eg. 1 A szabáyozás aapvető szeéete ogy a szektorspecfkus ex ate szabáyozást akkor és csak akkor akaazzák a a versey e atékoy és a verseyszabáyozás eszköze e eegedőek. Ezért az ráyevekbe egatározott szabáyozás köteezettség kszabása azoko a terék és szogátatás pacoko dokot aeyek egfeeek áro krtéruak (áro krtéru teszt): - agas és e áteet (jog és/vagy strukturás) beépés korátok vaak jee - e várató ogy a pac (beátató dő beü) a atékoy versey ráyába fejődk - a verseyjog akaazása öagába e eegedő a pac kudarcok kezeésére. Az ágazatspecfkus szabáyozás aapvető ogkája a következő utat követ: 1. Pac-egatározás: A bzottság Ajáás és útutatók fgyeebevéteéve a ezet sztű értett pacok egatározása verseyjog aapevek fgyeebevéteéve (aeyek része a pacok födrajz atáraak egatározása s).. Paceezés: Az azoosított értett pacoko a versey atásosságak vzsgáata verseyjog eszközökke és ódszerekke aeyek sorá vzsgáják ogy az adott paco va-e jee jeetős pac erőve redekező pac szerepő és eyek ezek. A 003 óta érvéyes szabáyozás a jeető pac erő egétét a korább pac részesedésez kötött szabáy eyett a 11 Cosso Recoedato 003/311/EC of 11 February 003 o reevat product ad servces arkets wt te eectroc coucatos sector susceptbe for ex ate reguato accordace wt te Fraework Drectve. 1 Cosso gudees (00/C 165/03) o arket aayss ad te assesset of sgfcat arket power uder te Couty reguatory fraework for eectroc coucatos etworks ad servces. 16

17 Kss Károy Mkós PD értekezés verseytörvéybe aszát doacaevez köt azaz a va oya pac szerepő aey a feaszáóktó és verseytársaktó száottevő értékbe függeteü képes cseeked dötéseket oz. 3. Köteezettségek krovása a JPE szogátatókra: A kokrét köteezettségek a pac versey eégteeségéek oka és értéke szert (a pacszerkezet sajátosságokat a verseytorzuás értékét és a szerepők éretét fgyeebe véve) egyedeg áapítató eg. A króató köteezettségek egy stábó váasztatók de va eetőség egyéb köteezettségek bevezetésére s a Bzottságga egyeztetve. A JPE szogátatókra króató köteezettségek főbb csoportja: átátatóság (pédáu specfkát yváosság referecaajáat ); dszkrácó-etesség; szávte szétváasztás; árszabáyozás (és ozzá a kötségeszáoás redszeréek eőírása); ozzáférésse és összekapcsoássa kapcsoatos köteezettségek: köteezés egatározott áózatrészekez és kapcsoódó beredezésekez vaó ozzáférés bztosítására aszáatuk eetővé téteére (pédáu ey urok átegedés eyegosztás ). 17

18 Kss Károy Mkós PD értekezés I. 1.. A jövőbe szabáyozás krtkus kérdése és a jeeeg szabáyozás reforja I A kovergecábó fakadó vertkás és orzotás eozduások kívása A kovergeca foyaata tecoóga és pac szte zajk és e vátozásokat követe ke a szabáyozásak s. Tecoóga szte e foyaat esősorba a dgtazácóva jeeezető a eetővé tesz ogy ugyaazo tartao a küöböző patforoko áózatoko átvető egye. Eek következtébe a küöböző áózatok asoó szogátatásokat képesek yújta és e foyaatok a szogátatókat vertkás összefoódásokra terjeszkedésre ösztözk. E vertkás eozduások a verseyt többféeképpe s értk aeyek egy része a versey ééküését eredéyez ások pedg újabb típusú szűk keresztetszeteket teretve aak korátjavá s váatak. HELYETTESÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK. A vertkás eozduások egyk csoportja a dgtazácó eőbb eírt következéyekét jö étre. Ha a küöböző patforok áózatok képesek ugyaazo tartao továbbítására akkor egyás eyettesítővé váatak és a agyoáyos pac atárokat eosva övek a versey teztását. Így az egyes patfortuajdoosok értékteretés ác eté törtéő vertkás terjeszkedéséek va egy orzotás következéye: adott szogátatás pacoko egjeeek egyás verseytársakét korábba ás szogátatásokat yújtó (akár ás parágba űködő) váakozások. Száos pédája va aak ogy az egyes áózatoko oya szogátatások jeeek eg aeyek korábba ás frastruktúráko votak csak eéretők. Iye pédáu az Iteret-ozzáférés at vezetékes és ob távközés áózatoko vaat kábeteevízós áózatoko s yújtaak vagy a ár ob és vezetékes távközés áózato s eérető teevízós szogátatások (p. IPTV 13 ) vaat a széessávú ozzáférések segítségéve pédáu kábeteevízós áózato boyoítató teefoszogátatás (VoIP 14 ). Ez oya verseyeyzetet teret a az egyes áózattuajdoosokat szogátatás-portfóójuk yeté széesítésére ösztöz a vszot a küöböző patforok oya ráyú fejesztésére s ösztööz ogy deze szogátatások yújtására akaasak egyeek. Így az egyást födrajzag átfedő áózatok révé bzoyos távközés tevékeységek esetébe új típusú frastruktúra-aapú versey aakuat k. 13 Iterete yújtott dgtás tv szogátatás (Iteret Protoco Teevso). 14 Iteret aapo továbbított teefoszogátatás (Voce Over Iteret Protoco VoIP). 18

19 Kss Károy Mkós PD értekezés Ez a szabáyozásra voatkozóa többfajta kívást s jeet. Egyrészt a agyoáyos távközés szogátatásokra kdogozott szabáyozás eszközök e bztos ogy akaasak e szogátatások új tecoógáko egjeeő és új pac géyekez gazodó egjeeés foráak szabáyozására. Pédáu a agyoáyos vezetékes teefoszogátatásra kdogozott jog szabáyozás e eegedő a VoIP áta fevetett kérdések kezeésére és ezze a beruázások és az ovácó akadáya s eet. 15 Másrészt e foyaatokat fgyeebe ke vee a szabáyozásak aak edötéséez ogy szükséges-e az adott terüet ex ate ágazat szabáyozása sze a atáyos szabáyozás egyk egfotosabb aapeve ogy a szabáyozás csak ott és addg aradjo fe ao és aeddg e jeek eg a osszú távo s atásos verseyt bztosító frastruktúra-aapú versey. Ezért a pac-egatározás és paceezés foyaatába az ágazat szabáyozóak fgyeebe ke vee a küöböző patforoko kaakuó eyettesítő szogátatásokat s. Az Egyesüt Áaokba pédáu a kábeáózatok efedettségéek jeetős övekedése att az aerka szabáyozó atóság úgy ítéte eg ogy a versegő patforokak köszöetőe eég erős az frastruktúra-aapú versey aoz ogy bzoyos szogátatások esetébe a szabáyozás vsszavoujo. Ezért a kábeodees Iteret ozzáférést ajd később a DSL aapú ozzáférést s kvették a szgorú ozzáférés szabáyozás aá eső szogátatások körébő és forácós társada szogátatássá ősítették át. Terészetese a verseyző szogátatásokat yújtó áózatok teretette versey atásossága függ e áózatok födrajz átfedéséek értékétő. A egtöbb uós tagországba essze earad a kábeáózatok efedettsége az aerkató így a Bzottság értékeése szert a szerepük az frastruktúra-aapú versey egerősödésébe ég cs oya értékű ogy az ágazat szabáyozás vsszavouasso. Magyarország vszot azo éáy tagország közé tartozk 16 ao 15 Aak kérdése se egyérteű ogy ye fetéteek esté tektető a VoIP yváosa eérető teefoszogátatásak. Sőt ebbe az esetbe ég a szogátatás érteezése se egyszerű. Ha a VoIP aszáatáoz e ke ás csak a egfeeő szoftver Iteretrő vaó etötése akkor a szogátató csak a szoftver redekezésre áását bztosítja és e kerü sor szogátatás yújtására továbbá akkor se tektető a jogszabáyokba defát szogátatásak a aszáatáva csak ívások kezdeéyezése vagy fogadása eetséges. A VoIP egjeeéséve újragodoásra szoruak az Egyetees Szogátatás ráyevbe egatározott köteezettségek és azokak a gyakoratba törtéő rugaas egvaósítása s. A VoIP szogátatássa kapcsoatos kívásokró ásd Dookos [006] De Bj és Petz [006] vaat a Bzottság és az egyes ezet szogátatók áásfogaásáró Hoga [006] o.. 16 Az uós tagországok közü a Beeux-áaok Skadáva Néetország és Magyarország tartozak a agas kábepeetrácóva redekező országok közé (NHH [006a]). 19

20 Kss Károy Mkós PD értekezés jeetős a kábepeetrácó és így a CATV 17 és PSTN 18 áózatok átfedése 19. Ezért s javasoja a GVH a agyar ágazat szabáyozó JPE-azoosítás ejárására voatkozóa ogy azt úgy végezze e ogy tektette va a kábeteevízós áózatoko eérető szogátatások egyre övekvő jeetőségére küööse s a agszogátatások és a közvetítő-váasztás teré vaat ogy a szabáyozás bztosítsa ogy a agszogátatást kíáó vezetékes távközés és kábeteevízós váakozások a agszogátatás ks- és agykereskede sztjét értő szabáyozás tektetébe s egyeő ebáás aá esseek (GVH [006] 9.o.). KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK. A vertkás eozduások ásk csoportjába oya esetek tartozak akor távközés szogátatók ás ágazato kívü oya vertkása egyásra utat tevékeységek feé terjeszkedek aeyek bzoyos típusú szogátatások eseté kegészítk egyást. E kegészítő tevékeységek esetébe az egyk paco egévő pozícójukat a szogátatók átvetítetk a ásk tevékeység pacára s kzáróagos szerződések árukapcsoások révé. Iye esetekbe a fúzóká éregeedő verseyjog szepotokat ke vzsgáa a verseyatóságak: az összefoódásbó fakadó atékoyság övekedéséve és eet sztű szogátatások eetőségéve (verseyképesség fetartása és öveése) szebe a versey korátozásáak eetősége á. E szepotok éregeéséve a dötés eet a trazakcó egttása t a GE/Hoywe 0 ügybe vagy bzoyos dszkrácó-ta köteezettség eőírása t a Magyar Teeko/Datapex 1 ügybe. A GVH a trazakcót e ttotta eg tektette a atékoyságjavuás és eetsztű szogátatások ügyfeek száára jeetkező eőyere csak a kzáróagos árukapcsoás taát írta eő. Ezek az összefoódások ugyaakkor az ágazat szabáyozás szepotjábó egkíváják e kegészítő tevékeységek pacaak egységes szeéetű szabáyozását vagy egaábbs a kegészítő tevékeységek paca egévő pozícók 17 kábeteevízós áózat (Couty Atea Teevso) 18 közcéú távbeszéő áózat (Pubc Swtced Teepoe Network) 19 A aza áztartások 75 százaéka kábeteevízós frastruktúráva s efedett és a szogátatást géybevevő áztartások köze 65 százaékát égy tőkeerős szogátató átja e akk a áózatuk ye ráyú fejesztésére képesek. (GVH [006] 16.o.) 0 COMP/M.0 03/07/001 1 Vj-10/005. A Magyar Teeko aey az üzet távközés pacá vot pacvezető egy adatközpot szogátató (Datapex) ak a agy bztoságú adatközpotok pacá vot pacvezető feett szerzett ráyítást. Így feerüt aak veszéye ogy a távközéspac verseytársak az foratka frastruktúra agy bztoságú fzka eeyezését géybevevő ügyfeek egy egatározó és jeetős áyadáak e tudak ajd szogátatást yújta és így e agy eőfzetőket a távközés szogátatások ás üzet szegesebe s evesztk. 0

21 Kss Károy Mkós PD értekezés fgyeebe véteét az egyes pacok szabáyozásakor (pédáu JPE-azoosítás ejárásába). TARTALOM ÉS ÁTVITEL ÖSSZEFONÓDÁSA. Hasoó probéákat vet fe az parágo kívü vertkás összefoódások terjeszkedések egy specás csoportja akor az fokoukácós pacok szabáyozásáak szeéetébe agyoáyosa szgorúa szétváasztott tartao és átvte kovergecája vaósu eg ezze teretve a versey szepotjábó új krtkus szűk keresztetszeteket. Egyre kevésbé tűk tartatóak a Keretráyevbe (5. preabuu-bekezdés) egfogaazott erev eatároása a tartao és áózat szabáyozásáak kor azok övekvő összefoódása és egyásrautatsága fgyeető eg. Az foratka szektorba az Iteret-ozzáférés szogátatók épek be a tartaoszogátatás pacára összefoódásokka fevásárásokka vagy eáyváaatok aapításáva (pédáu AOL/Te Warer ügy vagy a Deutsce Teeko/Beta Reserac ügy 3 ) íg a űsorterjesztés paco pedg a kábees és űodas patforszogátatók jeeek eg tartao-szogátatókét s (pédáu MSG Meda Servce ügy 4 de a Magyar Teeko ye jeegű törekvésere s taáuk pédát 5 ). Iye esetekbe az eőzőekbe beutatottakoz asoóa eőforduat ogy a váaatok az egyk paco egszerzett pozícójukat átvetítk az értékác ás eeere azáta ogy a verseytársak ozzáférését az adott szegesbe korátozzák. Ha a tartao sztjé doás szogátató korátozza a ozzáférést az átaa brtokot tartaakoz akkor a verseytársak e tudak egfeeő száú vozó prograot kíá. De asoóképp a az átvte szegesbe doás szogátató e bztosít ozzáférést a áózatáoz akkor a verseytárs e tudja a tartaát a fogyasztókoz ejuttat ert e taá ateratív frastruktúrát. Ezért s kerüt be az értett pacokat egatározó Ajáásba a 18. sorszáú pac (űsorterjesztés szogátatás tartao végfeaszáók feé törtéő ejuttatása céjábó) eserve és efogadva a tartao-szogátatók ozzáférés géyet. Ugyaakkor a ásk ráybó adott tartaooz vaó bárey átvte áózatbó vaó ozzáférés bztosítása s fotossá váat az tt beutatott vertkás terjeszkedések att. Ez fevet az géyét a szabáyozásba egyfajta áózatseegesség evek ogy a tartao-szogátatók e OJ L OJ C OJ L A GVH erégbe egedéyezte (Vj-83/008/8) ogy a Magyar Teeko Távközés Nyrt. egyedü közvetett ráyítást szerezze az IKO-New Meda Szogátató Kft. és az IKO Cotet & Rgts Meda és Tecoóga Ügyökség Kft. feett. Az IKO-csoport egatározó tevékeysége a ob tartaobeszerzés és tartaoértékesítés. 1

22 Kss Károy Mkós PD értekezés részesítesseek eőybe egyes áózatokat kzárva ás patforokat: adott tartao bárye patforró egyforá eérető egye. Ezért egyre többe kérdőjeezk eg a továbbítás és tartao szétváasztását és javasoják a éda a űsorterjesztés és a távközés szabáyozás egyásoz vaó vszoyáak tsztázását továbbá ezeket a probéákat együttese és átfogóa keze képes pacszabáyozást és a pacfeügyeetet eetővé tevő szabáyozás köryezet kaakítását (pédáu OECD [007] 3.o.). A GVH szert s a éda és távközés szabáyozás feadataak egy kézbe adása a áózat és tartao közt összefüggések att szükségesek átszk (GVH [006] 7.o.). Hat fejettebb fokoukkácós és éda pacca redekező OECD tagáaba ár ye egységes szabáyozó atóság űködk (Ausztráa Egyesüt Áaok Kaada Japá vaat az uós tagáaok közü Aga és Oaszország). Agába pedg ég egységes jogszabáy (Coucato B) s redekezk átfogóa e pacokró (OECD [004]). Taá egy ye szádék ytáyakét s érteezető Magyarországo az eektrokus írközés pacokat feügyeő ágazat szabáyozó (NHH) és a éda pacot feügyeő atóság (ORTT) között erégbe étrejött együttűködés egáapodás (NHH [008A]). I A túszabáyozás veszéye Az ovácót és a beruázásokat korátozó túszabáyozás veszéye a berazácós céú eektrokus írközés-szabáyozás esetébe s eőforduat akor egy szabáyozó atóság pédáu a tecoóga-seegesség evére vatkozva a szabáyozást kterjeszt a fetörekvő pacokra vagy a a szogátatás-aapú versey bztosítása érdekébe akaazott ozzáférés köteezettségeket oya esetbe s eőírja akor azokra ár e ee szükség. A Keretráyev (5. preabuu-bekezdése) éppe ezért óvatosságra t a fetörekvő pacok szabáyozását etőe azoba a fetörekvő pacokra voatkozó szabáyozó öegtartóztatás e jeetet tejes értékű áteet etességet a szabáyozás aó (reguatory oday). Ugyaakkor a szabáyozás keretcsoag e ad egyérteű segítséget a fetörekvő pacok azoosításáoz és szabáyozásáoz e s egységes e tektetbe az egyes tagországok ezet szabáyozó atóságaak a véeéye és gyakorata. 6 6 A agyar ágazat szabáyozó véeéyét és gyakoratát a agyar szabáyozás beutatásáá sertetjük.

23 Kss Károy Mkós PD értekezés A ásk érzékey kérdés e szepotbó az ágazat ex ate szabáyozás vsszavouás képessége. A feesegese akaazott ozzáférés köteezettségek az frastruktúra-aapú versey kaakuását és egerősödését akadáyozatják ve e ösztöözek keőe az frastruktúra fejesztésébe vaó beruázásra. Küöös fotos e kérdésbe a korábba beutatott áro krtéru teszt aradk eee aey szert csak akkor va jogosutsága az ex ate szabáyozásak a a verseyjog akaazása öagába e eegedő a pac kudarcok kezeésére. Ez azt kíváá eg ogy az ágazat szabáyozó a szektorspecfkus ex ate köteezettségek kszabása eőtt de esetbe érdebe vzsgája feü ogy a verseyjog eszköztár öagába e akaas-e a pac probéa kezeésére és eek vzsgáatába kozutájo a verseyatóságga és aak véeéyét vegye fgyeebe a kérdés egítééséé. 7 Azoba ár a jeeeg atáyos uós szabáyozás csoag kapcsá s sugaták az új refotervezet 8 ajáásába pedg expct k s odják ogy az Ajáásba szerepő értett pacok voatkozásába az egyes ezet szabáyozó atóságokak e ke evégez a áro krtéru tesztet az ex ate szabáyozás jogosutságáak értékeéséez ert aak véeét ogy e pacok esetébe a áro krtéru érvéyesü aga az Ajáás bztosítja. Ez a javasat a aradk krtéru kérdésébe krtkus ert e aradk krtéru érvéyesüéséek átfogó vzsgáatát az Ajáás e végz e csak pédákat fesoroó átaáos érveést ad. Eek vzsgáatáoz azoba de egyes egodadó pac probéa kokrét beazoosítására ee szükség de értett paco vaat a redekezésre áó verseyjog eszközök (és gyakorat) és az ex ate köteezettségek atékoyságáak összevetésére. A javasatba szerepő véee efogadása eseté azoba féő ogy az egyes tagországok ágazat szabáyozó az ejárásak egyszerűsítése érdekébe a áro krtéru tesztet csak oya esetbe fogják evégez akor az Ajáásba e szerepő pacot kíváak szabáyoz és épp a versey szepotjábó krtkus értett pacok voatkozásába e. Így a köteezettségek kszabásáak egyete fetétee az esz ogy va-e a paco jeetős pac erőve redekező szogátató de earad aak vzsgáata ogy de feerüő pac probéát vaaye ex ate köteezettségge ke-e keze vagys a fetartató pac verseyt korátozó vsekedések egeőzőséek egatékoyabb eszköze vaóba a szektorspecfkus köteezettségek-e. Ez a gyakorat azoba a 7 Lásd errő Kovács [006] 8 Jeeeg zajk a atáyos szabáyozás csoag reforjáak eőkészítése aek eeet a későbbekbe fogjuk beutat. 3

24 Kss Károy Mkós PD értekezés szektorspecfkus szabáyozás vsszavouás képességéek egyérteű csökkeését eredéyezé. I Harozácós probéák Az európa szabáyozás keret egyk fő céktűzése az egységes szabáyozás fetéteek bztosítása az Uóba. Ezt a cét szogája a arozácós ráyeveke tú a Keretráyevbe egfogaazott bejeetés redszer és kozutácós ejárás a tagáa szabáyozóatóság oya dötése estébe aeyek a ezet paco tú a beső pac űködésére s katak a bzottság vétóejárás oya dötések esetébe aeyek eetétesek a közösség jogga vagy aeyek akadáyozzák a beső pac fejődését vaat a bzottság ajáás-kbocsátás jog. Ugyaakkor a Keretráyev (4. ckkey 1. bekezdés) köteez a tagáaokat ogy bztosítsaak a ezet szabáyozó atóság dötéseek feüvzsgáatára egfeeő ecazust aek következtébe a Bzottság kozutácós foyaat sorá tett egáapításat a ezet bíróságok az egyes dötések feüvzsgáata sorá sokszor fgyee kívü agyják így az adott atározat közösség jogga vaó összagját etőe a végső szót tuajdoképpe a tagáa bíróságok 9 odják k (Tót [006]). Ezeket a probéákat orvosoatja egy közpot európa sztű szabáyozó atóság étreozása at a közösség szabáyozás kaakítása sorá ár többször fevetettek és a jeeeg készüő refortervezetek s újra eee. I Egyetees szogátatások újragodoása Az ágazat szabáyozását korábba az jeeezte ogy túagsúyozták a vezetékes távbeszéő áózatokak t frastruktúráak vaat a agszogátatásak (az azo yújtott szogátatások közü) a szerepét. Mára a tecoóga és pac foyaatokat követve a szabáyozás fókusza jeetőse ktágut és eozdut. Azoba az egyetees szogátatások esetébe a szabáyozás ég dg a fet eített távközés szogátatásokra kocetrá oott a agszogátatások jeetősége egyre csökke az összes fokoukácós szogátatások aszáatá beü továbbá a kovergecáak köszöetőe a küöböző patforok áózatok éppúgy 9 Tovább probéák s egeítetők a bíróság feüvzsgáat gyakoratta kapcsoatba. Egyrészt a feüvzsgáat gyakra tú ossza eyúk at a ezet szabáyozó atóságok és a pac szerepők s gyakra krtzáak. Ráadásu száos tagáaba a szabáyozó atóság dötéseek végreajtását a bíróság autoatkusa fefüggeszt a eetod a Keretráyevbe egfogaazottakak. Az s godot okoz ogy a ezet bíróságoko a dötések feüvzsgáatáoz szükséges specás pac és űszak tudás gyakra áyzk ezért a jövőbe krtkus eet az ye terüete ítékező bírák képzése. 4

25 Kss Károy Mkós PD értekezés képessé vátak bárye tartao továbbítására és szogátatás yújtására. Eek következtébe egyre többe vetk fe az egyetees szogátatás köteezettség újragodoásáak szükségességét egyfeő a beefogat szogátatások körét etőe (pédáu a széessávú ozzáférés vajo részét képezze-e) etve ogy a szogátatás köteezettség ey áózatokra ke ogy kterjedje (pédakét ozató a VoIP szerepéek övekedése a agszogátatásoko beü a föösegessé teet a vezetékes teefoáózatra voatkozó bzoyos köteezettségeket). (OECD [007].o.) I A jeeeg szabáyozás reforja 30 A Bzottság 005 végé yváos kozutácót kezdeéyezett a 003. júus 5. óta atáyos európa uós távközés szabáyozás reforjáró és az egységes beső távközés pac kaakításáró. 31 A javasatcsoag áta értett terüetek áro agyobb csoportba soroatók. Az eső csoportba tartozak a szabáyozás javítását cézó vátoztatások: DEREGULÁCIÓ A VERSENYZŐ PIACOKON. A szabáyozás vsszavouását javasoják azoko a pacoko aeyeke az uós pacytás következtébe ár kaakut a fetartató versey és ezze együtt a szabáyozás fókuszáak áttoását javasoják probeatkusabb terüetekre (pédáu a szées sávú szogátatások pacára). Az új tervezetbe ezért az értett pacok körébő kkerüt a kskereskede pacok agy része: a korább ét kskereskede pacbó csak egy fog egarad (Lásd az 1. tábázatot). Ez aak köszöető ogy a Bzottság véeéye szert a egfeeő agykereskede pacok szabáyozása oya értékbe csökket a pacraépés korátokat ogy e kskereskede pacok szgorú szabáyozásáak fetartása e szükséges sőt kább az ovácó és a versey tovább ééküéséek akadáya eet. Ezt bzoyítja az ateratív pac szogátatók egjeeése Európa-szerte: a közvetítőváasztás és közvetítő-eőváasztás révé űködő szogátatók vaat a széessávú ag-szogátatások eterjedése e pacoko a atékoy kskereskede sztű (szogátatás-aapú) versey kbotakozását jez. Az egyete kskereskede pac 30 A refor egyes eeerő ír Gá [006] és Tót [006]. A reforjavasatokoz kapcsoódó összes uós dokuetu egtaáató az aább cíe: ttp://ec.europa.eu/forato_socety/ewsroo/cf/teogdeta.cf?te_d A Bzottság 007 oveberébe fogadta e a reforcsoagró szóó javasatát at tovább vtára bocsájtott. Jeeeg készü a végeges javasat a az Európa Paraet eé kerüet. Aoz ogy jogszabáyá vájaak a bzottság javasatokat az Európa Paraetek és az uós szterek taácsáak s jóvá ke agya. A tervek szert a reforcsoag 009 végére épet atáyba. 5

26 Kss Károy Mkós PD értekezés ao továbbra s szükségesek vék az ex ate szabáyozást a eyez kötött teefoáózatoz vaó ozzáférés. Mve az egyete agykereskede pac eyek szabáyozása atássa eet erre a pacra az a ey urokoz vaó ozzáférés paca azoba e pacra vaó beépés jeetős kötségekke jár és dőgéyes. Az eddg eredéyeket fetáró több tauáy szert s a ey urokoz vaó ozzáférés az a terüet ao a egkevésbé vot skeres az eddg szabáyozás 3. E reforcsoag ajáása szert az ágazat szabáyozásak a agykereskede pacokra ke összpotosítaa ao ég dg szűk keresztetszet akadáyozza az eredéyes verseyt. Az új tervezettbe azt a ár korábba egjeet véeéyt s expctté teszk ogy az ejárás egyszerűsítéséek érdekébe az Ajáásba egatározott pacok eseté a szabáyozó atóságak e ke efoytata a paceező tesztet ae eze pacok tektetébe az a véee érvéyesü ogy a áro krtéru tejesü. A VERSENY ERŐSÍTÉSE. Leetővé teék ogy a ezet szabáyozó atóságok végső eszközkét a doás pac erőve redekező távközés szogátatókat fukcoás szétváasztásra köteezzék. A RÁDIÓSPEKTRUMMAL VALÓ GAZDÁLKODÁS ÚJ (RÉSZBEN PIACI) ALAPOKRA HELYEZÉSE. A rádóspektru korátozott eységét eosztó jeeeg redszerek erevek és e táogatják az ovácót. Aak eeére ogy adott spektru feaszáásáva yújtott szogátatások övekvő értékbe kovergáak a rádóspektruoz vaó ozzáférések és feaszáásáak fetétee ég dg szogátató függőek (pédáu etérek egy obszogátató és egy űsorszóró szogátató esetébe). A spektrugazdákodás reforja a pac rugaasság öveéséve és a spektruaszáókra eezedő szabáyozás terek csökketéséve próbáá erősít a verseyt és ösztööz az ovácót a beruázásokat. Eek érdekébe a rádóspektruoz vaó ozzáférés köyítését a aszáata fetéteeek berazáását és koordát uós sztű spektrugazdákodás kaakítását javasoják. A javasat szert a spektru aszáó az adott sávba bárye tecoóga vagy stadard aszáatáva (tecoóga seegesség) bárye eektrokus írközés szogátatást yújtatáak (szogátatás seegesség). Eze tú eetővé teék ogy egatározott frekvecák uós sztű ásodagos kereskede forgaoba kerüesseek. A forgaoba bocsátató frekvecákat a tagáaok és a Bzottság közöse atározák 3 Lásd pédáu COM [008a] 35.o. vagy OECD [007] 30.o. 6

27 Kss Károy Mkós PD értekezés eg. A jeeeg adsztratív spektrugazdákodást fokozatosa vátaá fe a pac aapokra eyezett spektru-kereskedés. A ásodk csoportba az eektrokus írközés egységes pacáak kaakítását segítő vátozások tartozak: AZ ELLENŐRZŐ SZERVEK FÜGGETLENSÉGÉNEK NÖVELÉSE. A távközés szabáyozó atóságok gyakra ég dg köze áak a paco doás eyzetbe évő szogátatóoz aey száos tagáaba továbbra s áa résztuajdoba va. Az uós távközés refor céu tűz k ogy d a szogátatókka d a koráya szebe egerősödjék a ezet távközés szabáyozó és eeőrző szervek függetesége. NAGYOBB FOKÚ HARMONIZÁCIÓ ÉS SZOROSABB EURÓPAI KOORDINÁCIÓ. Az ejárások erőtejesebb egységesítése érdekébe jogszabáy vátozásokat és tézéy újításokat javasoak. Az ejárásra voatkozó szabáyok egy részét a Keretráyev ásk részét pedg egy Ajáás 33 tartaazza. A javasat szert dezek az ejárás szabáyok egy redeetbe kerüéek aey eze ejárás szabáyoko kívü tartaazá ég a jövőbe paceezések egkezdésére és befejezésére voatkozó köteező érvéyű szabáyokat s (pédáu ogy a paceezés ejárást 1 óapo beü e keee zár). Továbbá javasoják a Bzottság vétójogáak kterjesztését a kszabott köteezettségekre ve az egységes beső pac kaakuását és a pá-európa szogátatók űködését egeezít ogy a ezet szabáyozó atóságok azoos pac eseté se dg ugyaazo köteezettségeket szabják k (ez pédáu az árszabáyozás eseté a eggyakorbb). A 007 yará egszüetett bzottság Roag Redeet skere azt utatja ogy az EU-sztű beavatkozás skeres eet a fogyasztó érdekek védeébe oya esetekbe akor a tagország szabáyozás e bzoyu atékoyak. Többek között ez s ösztöözte a Bzottságot arra ogy a reforcsoagba egy európa szabáyozó atóságak a étreozását s javasoják azoba aak jogköre ég kérdéses. Az új közpot atóság szerepe szepotjábó e degy ogy koráta dötésozata jogkörre fog-e bír a pacfeügyeetet etőe vagy dötésozata jogkör ékü pusztá táogató szerepe esz-e (a jeeeg egyeztetések sorá utatkozó obbytevékeységek féyébe ez utóbbak agyobb a vaószíűsége). 33 C (003) 647 7

28 Kss Károy Mkós PD értekezés Végü a aradk csoportba a fogyasztóközpotú szabáyozást erősítő vátozások soroatók: FOGYASZTÓI JOGOK MEGERŐSÍTÉSE. Megfeeő garacák bztosítása a feaszáók jogaak és a fogyasztókak a védeébe. Többek között céu tűzk k ogy a fogyasztók egy ap eforgása aatt távközés szogátatót vátassaak bevezeték az átátató és összeasoítató ártájékoztatásoz vaó jogot eredeék ogy az gyees teefoszáok küfödrő s ívatóak egyeek és céu tűzk k az egységes európa segéyívó szá (11) atékoyabb űködését. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉNEK ÉS A HÍRKÖZLÉSI HÁLÓZATOK BIZTONSÁGÁNAK MEGERŐSÍTÉSE. Az európa eektrokus írköző áózatok bztoságáak és áózat tegrtásáak fokozását cézó tézkedések. Új eszközöket tervezek bevezet a kérete eektrokus eveek a vírusok és ás teretes feyegetések ee. 1. tábázat: Az értett pacok újragodoása A 18-ró 7-re csökkeő értett pacok* Magyarázat Az új tervezettbe továbbra s egaradó értett pacok Heyez kötött teefoáózatoz vaó Hívások kezdeéyezése és/vagy fogadása és kapcsoódó szogátatások ozzáférés (t a fax vagy a betárcsázós Iteret) eyez kötött (fx) teefovoaako. Korábba két küö packét szerepet a akosság és e akosság az Híváskezdeéyezés eyez kötött teefoáózatbó Hívásvégződtetés eyez kötött teefoáózatba Nagykereskede ozzáférés a ey urokoz (ag- és széessávú szogátatások száára) Nagykereskede széessávú ozzáférés szogátatás paca Hívásvégződtetés egyed ob áózatba A béret voa szogátatások agykereskede végződtetés szegese Az új tervezetbe kvett pacok A béret voa szogátatások új tervezetbe azoba összevota egy packét kezek. E agykereskede íváskezdeéyezés tesz eetővé az ateratív szogátatókak ogy kskereskede szte yújtsaak a feaszáókak eyez kötött távközés szogátatásokat beeértve a betárcsázós Iteret kapcsoatot s. Oya agykereskede szogátatás at egyk szogátató bztosít a ásk szogátatóak ezáta eetővé téve a szogátatók közt ívásokat. Nagykereskede ozzáférés a yváos eyez kötött távközés áózat azo utosó szakaszáoz (at ey urokak ívak) aey ozzákapcsoja a feaszáókat a teefoközpotoz és a főáózatoz. E ozzáférés tesz eetővé új beépők száára ogy ag- és adatszogátatásokat yújtsaak az kubes szogátatótó béret ey urko. Leetővé tesz új beépők száára ogy kskereskede széessávú ozzáférés szogátatást yújtsaak a saját áózatuk és az kubes szogátató áózatáak ey részét aszáva. (Btfoya ozzáférések s evezk) Oya agykereskede szogátatás at egyk szogátató kíá a áskak és a eetővé tesz a feaszáókak ogy ásk áózat feaszáót ívassák. A béret voa kzáróagos koukácós kapcsoat: oya eektrokus írköző eszközök összessége aeyek a áózat végpotok között átvte kapactást bztosítaak és aeyeket bzoyos szogátatások yújtásáoz vagy saját áózatukat kegészítéséez béreek a szogátatók. Ezt két részre osztják: végződtetés szeges a béret voa egutosó része és trök szeges az összes több része. Lásd az eőző Nagykereskede végződtetés szegese a béret voa 8

29 Kss Károy Mkós PD értekezés agykereskede trök szegese Hey és eyköz akosság eyez kötött íváspac Nezetköz akosság eyez kötött íváspac Hey és eyköz e-akosság (üzet) eyez kötött íváspac Nezetköz e-akosság (üzet) eyez kötött íváspac Béret voaak ás készete Trazt szogátatások eyez kötött áózatba Hozzáférés és ívásdítás ob áózatok esetébe Nezetköz roag szogátatás ezet paca a ob áózatoko Műsorterjesztés szogátatás szogátatásokak pacát! A akosság és üzet ügyfeek száára yváosa géybe veető teefoszogátatások jeezőe ég dg agyoáyos eyez kötött áózatoko zajaak. Azoba az új tecoógák eterjedése főképp az Iteret aapú teefoszogátatás (VoIP) aaposa egvátoztatatja a pac köryezetet. A jeeeg atáyos szabáyozás szert a béret voa paco jeetős pac erőve redekező szogátatót a szabáyozó atóság köteezet arra ogy a béret voa szogátatást küö jogszabáyba fogat típusok űszak és őség jeezők szert váasztékbó egatározott ás készetbe yújtsa. A távoság ívások továbbítása a eyez kötött yváos távközés áózato. Leetővé tesz új beépők száára ogy egy ob áózat szogátató frastruktúráját aszáva obteefo-szogátatást yújtsaak a feaszáókak. A obszogátatókak aoz ogy feaszáók képesek egyeek küfödö ívásokat kezdeéyez és fogad ozzáférés egáapodást ke kötük az adott ország vaaey obszogátatójáva. Mve ez az ügy atároko átíveve tú yú a ezet szabáyozáso ezért ost ár a erégbe éetbe épett EU Roag Redeet fed e e pac szabáyozását. A rádós és teevízós űsorterjesztés esetébe esősorba a tarta kérdések doásak a e e szabáyozás része. Aeybe azoba a yváos dgtás űsorterjesztés csatorákoz vaó ozzáférés probéákat vet fe eet akaaz egyéb jog eszközöket t pédáu a űsortovábbítás köteezettség vagy áskét átvte köteezettség (ust-carry) akaazása. Forrás: EU Teco Refors [007].o. * (A szürkéve jeötek kskereskede pacok a több agykereskede pac) 9

Molnár Károly. Világítási hálózatok

Molnár Károly. Világítási hálózatok Moár Károy Viágítási háózatok Budapest, 004 Tartaomjegyzék. A viamos háózatok feosztása és csoportosítása 3. Redetetés szeriti feosztás: 3. Kiaakítás szeriti feosztás: 4.3 A feszütség jeaakja szeriti megküöböztetük:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerüet Kőbánya Önkrányzat Apgárestere A ~O. szá ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az Óhegy park "Csősztrny" játszótér taajechanka vzsgáata aapján eghatárzandó tvább

Részletesebben

A TÁVKÖZLÉSI SZEKTOR SZABÁLYOZÁSA

A TÁVKÖZLÉSI SZEKTOR SZABÁLYOZÁSA Kiss Károly Miklós A TÁVKÖZLÉSI SZEKTOR SZABÁLYOZÁSA A tanulmány a távközlési szektor hazai szabályozásának áttekintésére és értékelésére vállalkozik. Első felében az európai uniós és a hazai jogi környezetet

Részletesebben

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KIADVÁNYA Fejes Zsuzsanna Saai János Soós Edit Tóth Judit (szerk.) Vájok Lászó Schengenre hangova 113. SZÁM EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK Kiadja a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció A CENTRAL EUROPE Program keretén beü megvaósított projektek Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Kiadó: CENTRAL EUROPE Program Közös Technikai Titkárság Kirchberggasse 33-35/111070 Bécs Ausztria Koncepció

Részletesebben

Az okostelefonok éve. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je le nik ha von ta

Az okostelefonok éve. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je le nik ha von ta jegyzet Te e ko u ni ká ci ós a ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e co Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap igaz

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78.

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78. ~IIami ~ámbrtös?ék i ' JELENTÉS a Honvédemi Minisztérium egyes gazdákodási kérdéseinek vizsgáatáró 1 1992. január 78. Az eenőrzést végezték: dr. Gáie Jenő számvevő Gömöri József számvevő Patai Tamás számvevő

Részletesebben

A MAGYAR :N'IELVÜ GYÓGYSZERJ!BZE'.í:I SZAK- Gyógyszerészdoktori értekezés. Irta: Hixer András okl. gyógyszerész egyetemi tanársegéd

A MAGYAR :N'IELVÜ GYÓGYSZERJ!BZE'.í:I SZAK- Gyógyszerészdoktori értekezés. Irta: Hixer András okl. gyógyszerész egyetemi tanársegéd A MAGYAR :N'IELVÜ GYÓGYSZERJ!BZE'.í:I SZAK- SAJTÓ KIAL..iiU.LÁSA is JELEIH'ŐSÉGE /1831-1872/ Gyógyszerészdoktori értekezés Irta: Hixer András ok. gyógyszerész egyetemi tanársegéd Készüt: a Semmeweis Orvostudomán-yi

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

A SOKASÁGI ARÁNY MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ STATISZTIKAI ELJÁRÁSOK VÉGES SOKASÁG ÉS KIS MINTÁK ESETÉN LOLBERT TAMÁS 1

A SOKASÁGI ARÁNY MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ STATISZTIKAI ELJÁRÁSOK VÉGES SOKASÁG ÉS KIS MINTÁK ESETÉN LOLBERT TAMÁS 1 ÓDSZERTAI TAULÁYOK A SOKASÁGI ARÁY EGHATÁROZÁSÁRA IRÁYULÓ STATISZTIKAI ELJÁRÁSOK VÉGES SOKASÁG ÉS KIS ITÁK ESETÉ LOLBERT TAÁS 1 A ckk ő célja aak vzsgálata, hogy az elleőrzés gyakorlatba széles körbe haszált

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

NYERS GÁBOR: Kontrolling és a költségvetés folyamatos ellenõrzése a PSZÁF gyakorlatában 518

NYERS GÁBOR: Kontrolling és a költségvetés folyamatos ellenõrzése a PSZÁF gyakorlatában 518 Tartalom KÖZPÉNZÜGYEK MONETÁRIS ÉS FISKÁLIS RENDSZER ERDÕS TIBOR: Stagflácó és moetárs poltka 36 BÁGER GUSZTÁV PULAY GYULA: A költségvetés tervezés makrogazdaság kockázataak elemzése 384 KUTASI GÁBOR:

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

Nemzetközi fejlesztés és humanitárius válságok 6. Forrásnövelés, segélyhatékonyság? 7. Nemzetközi Fejlesztési Naptár 9

Nemzetközi fejlesztés és humanitárius válságok 6. Forrásnövelés, segélyhatékonyság? 7. Nemzetközi Fejlesztési Naptár 9 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 5 6. 2009. ápriis Emberi jogok a fejesztésben Szeméet, gyakorat itthon 3 Nem vagy-vagy, hanem is-is Kiátások a dohai ENSZ-csúcs után 4 Miég mindig éemiszerváság?

Részletesebben

A Microsoft visszatért

A Microsoft visszatért jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Karácsonyi lidércnyomás?

Karácsonyi lidércnyomás? jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap

Részletesebben

2014. 04. 06. Az Aszódi rendelőintézet. XXI. évf. 2. szám l 2014. február l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

2014. 04. 06. Az Aszódi rendelőintézet. XXI. évf. 2. szám l 2014. február l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 2. szám 2014. február Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. KötségVetés Ekészüt az idei kö tség ve - tés. A főbb számokat táb

Részletesebben

HAGYOMÁNYOS MÓDSZEREK ÉS ÚJ KIHÍVÁSOK AZ ÁGAZATON BELÜLI KERESKEDELEM MÉRÉSÉBEN* ERDEY LÁSZLÓ

HAGYOMÁNYOS MÓDSZEREK ÉS ÚJ KIHÍVÁSOK AZ ÁGAZATON BELÜLI KERESKEDELEM MÉRÉSÉBEN* ERDEY LÁSZLÓ ÓDSZERTANI TANULÁNYOK HAGYOÁNYOS ÓDSZEREK ÉS ÚJ KIHÍVÁSOK AZ ÁGAZATON BELÜLI KERESKEDELE ÉRÉSÉBEN* ERDEY LÁSZLÓ Az ágazato belül kereskedelem témaköre az 960-as évekbe, az Európa Gazdaság Közösség létrehozásával

Részletesebben