AMAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AMAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI"

Átírás

1 AZ ÁRAM FORRÁSA AMAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XL. ÉVFOLYAM SZÁM A villamosenergia-rendszer mûködése a piacnyitás után Átviteli engedélyesi tapasztalatok A határkeresztezô átviteli kapacitások aukciója MAVIR tapasztalatok A villamosenergia-ellátás biztonsága

2 AZ ÁRAM FORRÁSA A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI FELELÔS KIADÓ PÁL LÁSZLÓ FÔSZERKESZTÔ DR. GERSE KÁROLY FELELÔS SZERKESZTÔ TRINGER ÁGOSTON LAPMENEDZSER LUSZTIG ANNA SZERKESZTÔBIZOTTSÁG DR. BACSKÓ MIHÁLY CIVIN VILMOS DR. DOBOS GÁBORNÉ GAÁL GÁBOR (OVIT RT.) HANTI ÁGOTA (PA RT.) HORNAI GÁBOR (MVM PARTNER RT.) HURTON Z. CSANÁD KERÉNYI A. ÖDÖN KOVÁCS KRISZTINA (MAVIR RT.) LUSZTIG ANNA MÜLLER MIHÁLY NAGY RÓBERT DR. NAGY ZOLTÁN SÁNDOR JÓZSEF SIMIG PÉTER (MAVIR RT.) SIMON GÁBOR DR. STRÓBL ALAJOS (MAVIR RT.) SZALKAI ISTVÁN TARI GÁBOR MEGJELENT A MECUM STÚDIÓ GONDOZÁSÁBAN ISSN DR. GERSE KÁROLY A VILLAMOSENERGIA-RENDSZER MÛKÖDÉSE A PIACNYITÁS UTÁN 1 TURÓCZI ANDRÁS ÁTVITELI ENGEDÉLYESI TAPASZTALATOK 11 BERTALAN ZSOLT SIMIG PÉTER A HATÁRKERESZTEZÔ ÁTVITELI KAPACITÁSOK AUKCIÓJA MAVIR TAPASZTALATOK 16 KAPÁS MIHÁLY A VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS BIZTONSÁGA 21 AGÁRDI FERENC SERFÔZÔ TAMÁS A TÁVKÖZLÉSI FEJLESZTÉSI PROJEKT LEZÁRÁSA 25 DR. BACSKÓ MIHÁLY A NAGY BUMM 29 KELEMEN HAJNALKA XL. ÉVFOLYAM SZÁM AZ EURELECTRIC MAGYARORSZÁGI TAGOZATA 31 DR. STRÓBL ALAJOS KÖZCÉL, KÖZSZOLGÁLAT. A KAPCSOLT VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS JÖVÔJE 34 KERÉNYI A. ÖDÖN AZ EU ÉS A MEGÚJULÓ ÁRAMTERMELÉS 40 VARGA LAJOS DR. KRISTÓF GERGELY SZÉNTÜZELÉSÛ KAZÁNOK NO X -KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE 43 SZÉNÁSY ÁGNES AZ IAS ÉS A MAGYAR SZÁMVITEL I. RÉSZ 48 DR. NAGY ZOLTÁN A TEVÉKENYSÉGEK SZÁMVITELI SZÉTVÁLASZTÁSA AZ MVM RT.-NÉL 53 DR. HAMAR EDINA AZ EU HATOS DIREKTÍVÁJA 58 E SZÁMUNK SZERZÔI 62 SUMMARY OF ARTICLES 64

3 A VILLAMOSENERGIA- RENDSZER MÛKÖDÉSE A PIACNYITÁS UTÁN (MÁJUS JÚLIUS HÓ) n AZ ISMERTETÉS AZ MVM RT. ETRM RENDSZERÉBEN, ILLETVE A MAVIR RT. HONLAPJÁN HOZZÁFÉR- HETÔ INFORMÁCIÓK ALAPJÁN, A VILLAMOSENERGIA-RENDSZER MÛKÖDÉSÉRE JELLEMZÔ ADATO- KAT MUTATJA BE MÁJUS JÚLIUS HÓNAPOKRA VONATKOZÓAN ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY AZ ÉR- DEKELTEK SZÁMÁRA AZ EGYES VÁLTOZÁSOK PONTOS SZÁMSZERÛSÍTÉSÉT MELLÔZVE TÁJÉKOZ- TATÁST ADJON A PIACNYITÁST KÖVETÔ, ELMÚLT IDÔSZAKBELI VÁLTOZÁSOKRÓL. BEMUTATJA A FOGYASZTÓI IGÉNYEK, EZEN BELÜL KÜLÖN A KÖZÜZEM, AZ ELOSZTÓHÁLÓZATI VESZTESÉG, A VERSENYPIAC, A KÖZÜZEMI, A VERSENYPIACI IMPORT VÁLTOZÁSÁT, A MENETREND- KÉSZÍTÉS PONTOSSÁGÁT, A KÖZÜZEMI PORTFOLIÓBELI ERÔMÛVEK ÉRTÉKESÍTÉSÉT ÉS A KIEGYENLÍ- TÔ SZABÁLYOZÁS ALAKULÁSÁT. DR. GERSE KÁROLY AZ IGÉNYEK ALAKULÁSA A vizsgált idôszakban rendszeresen megfigyelhetô a bruttó (az erômûvi önfogyasztást és az átviteli hálózati veszteséget is tartalmazó) csúcsteljesítmények és a napi bruttó villamos- Teljesítményigény (MW) Napok n 2003 n 2002 korrigált 1. ÁBRA A BRUTTÓ TELJESÍTMÉNYIGÉNYEK NÖVEKEDÉSE (ÁPRILIS JÚLIUS) energia-igények növekedése, amelyet a közvélemény az átlagosnál lényegesen nagyobb középhômérséklettel és a légkondicionáló berendezések elterjedésével hoz kapcsolatba (1. ábra). Ezzel szemben a nettó villamosenergia-igények növekedése lényegesen elmarad a bruttó igényekétôl, esetenként a növekedés helyett csökkenés figyelhetô meg. (Az ábrákon az összehasonlíthatóság érdekében a évi adatokat egy nappal hátrább toltuk.) Különösen július hónapban figyelhetô meg, hogy miközben a bruttó értékek az átlagosnál hidegebb hômérsékletekkel jellemezhetô napokra a hónap elején is növekedtek, addig a nettó teljesítményigény csökkent. A maximális érték és a hômérsékleteltérés kapcsolata jól megfigyelhetô május , illetve a június közepi idôszakokra (3. ábra), illetve július elsô felének végére (5. ábra), amikor az átlagosnál alacsonyabb hômérséklet hatására a napi maximális nettó teljesítményigény is csökkent. Az ez évi átlaghômérséklet a MAVIR Rt. elôbbi ábrákon is ábrázolt adatai szerint májusban 1,1; júniusban 2,1 C-kal magasabb, míg júliusban 1,16 C-kal alacsonyabb volt az elôzô évi átlaghômérsékletnél. Nagyon érdekes a következô (6 8.) ábrákon látható havi maximum, minimum tartamgörbék összehasonlítása. Megfigyelhetô egyrészt A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3 1

4 Teljesítményigény (MW) Teljesítményigény (MW) május 1. május 15. május 29. június 12. június max min max min 2. ÁBRA A NAPI MAXIMÁLIS ÉS MINIMÁLIS (NETTÓ) TELJESÍTMÉNYIGÉNYEK LEFUTÁSA (MÁJUS JÚNIUS) május max 3. ÁBRA MAXIMÁLIS IGÉNYEK ÉS A HÔMÉRSÉKLET-KÜLÖNBSÉG KAPCSOLATA (MÁJUS JÚNIUS) a csúcsértékek kismértékû növekedése, másrészt (különösen a napi maximális értékeknél) a munka és munkaszüneti napok csúcsértékeinek ugrásszerû eltérése, ami a korábbi idôszakokra nem volt jellemzô. A két év között a havi átlagok tekintetében (a hômérséklet-eltérés ellenére), mint azt az elôzôekben az igények változására már bemutattuk, alig van különbség. Az elmúlt évhez viszonyított kedvezôtlen változásokat, a völgyidô- Idô május 15. május 29. június 12. június Idô max Hômérséklet-eltérés ( ) Hômérséklet-eltérés ( C) 1. TÁBLÁZAT HAVI ÁTLAGOK szak teljesítményigényének csökkenését, a délutáni munkanapi csúcsidôszaki teljesítményigény növekedését jól mutatják a és évi május júliusi átlagos fogyasztási adatokat összehasonlító ábrák. Jól megfigyelhetô, hogy amíg májusban az igénynövekedés munkanapokon a délelôtti csúcs és délutáni tarifális völgyidôszakokban közel egyenletesen jelentkezett, addig júniusban már a völgyidôszaki növekedés csaknem kétszerese volt a csúcsidôszakinak, júliusban csaknem teljesen a völgyidôszaki növekedés dominált. Pihenônapokra ellentétes hatás figyelhetô meg, a teljesítménynövekedés a délelôtti és esti órákban jelentkezett, a délutáni vezérelt teljesítményigény csökkent. A teljesítményigények változásából megfigyelhetô, hogy munkanapokon háromszor, szombat és pihenônapokon kétszer kell a rendszert maximális teljesítményre szabályozni. Az ábrákból az is megállapítható, hogy a nappali idôszakokban fogyasztási igénynövekedés jelentkezik miközben, mint azt a 2. táblázat mutatja, a kiserômûvek nélküli értékesítés a megelôzô évhez képest kismértékben csökkent. 2. TÁBLÁZAT A hangfrekvenciás körvezérlés tarifális völgyidôszaki alkalmazása a szabályozási igények növekedésén kívül a közüzemi nagykereskedelem átlagköltségének lényeges növekedéséhez és oda vezethet, hogy nem marad a közüzemi nagykereskedônél versenypiacon értékesíthetô többletkapacitás, kedvezôtlen esetben a közüzemi nagykereskedô is többletkapacitások lekötésére kényszerül. Az elôzô értékekbôl egyértelmûen megállapítható, hogy a bruttó telje maximum maximum minimum minimum Május Június Július GWh Május 2750, ,83 Június 2770, ,47 Július 2845, ,56 MW 2 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3

5 Teljesítményigény (MW) július 1. július 15. július 29. Idô max min max min 4. ÁBRA NAPI MAXIMÁLIS ÉS MINIMÁLIS (NETTÓ) TELJESÍTMÉNY-IGÉNYEK LEFUTÁSA (JÚLIUS) július 1. július 15. július 29. Idô max max Hômérséklet-eltérés( ) Teljesítményigény (MW) 5. ÁBRA MAXIMÁLIS IGÉNYEK ÉS A HÔMÉRSÉKLET-KÜLÖNBSÉG KAPCSOLATA (JÚLIUS) Hômérséklet-eltérés ( C) Teljesítményigény (MW) Teljesítményigény (MW) Napok max min max min 7. ÁBRA JÚNIUSI MAX MIN TARTAMGÖRBÉK Napok max min max min 8. ÁBRA JÚLIUSI MAX MIN TARTAMGÖRBÉK Teljesítményigény (MW) Napok max min max min Teljesítményigény (MW) :00 6:00 12:00 18:00 0:00 Idô május munkanap május pihenônap május munkanap május pihenônap 6. ÁBRA MÁJUSI MAX MIN TARTAMGÖRBÉK 9. ÁBRA MÁJUSI TELJESÍTMÉNYIGÉNYEK A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3 3

6 Teljesítményigény (MW) Teljesítményigény (MW) :00 6:00 12:00 18:00 0:00 Idô június munkanap június pihenônap június munkanap június pihenônap 10. ÁBRA JÚNIUSI TELJESÍTMÉNYIGÉNYEK :00 6:00 12:00 18:00 0:00 Idô július munkanap július pihenônap július munkanap július pihenônap 11. ÁBRA JÚLIUSI TELJESÍTMÉNYIGÉNYEK 4500 Teljesítményigény (MW) :00 6:00 12:00 18:00 0:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 13. ÁBRA A KÖZÜZEMI VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS (JÚNIUS) Teljesítményigény (MW) :00 6:00 12:00 18:00 0:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 14. ÁBRA A KÖZÜZEMI VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS (JÚLIUS) 600 Teljesítményigény (MW) Fogyasztás (MW) :00 6:00 12:00 18:00 0:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 300 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 12. ÁBRA A KÖZÜZEMI VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS MÁJUS) 15. ÁBRA AZ ELOSZTÓHÁLÓZATI VESZTESÉG (JÚLIUS) 4 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3

7 sítménynövekedés oka (mivel összességében a fogyasztói igény csak kissé nagyobb, vagy azonos) a rendszer hatékonyságának romlása (amelyben a paksi II. sz. blokk hiánya is közrejátszhat). KÖZÜZEMI FOGYASZTÓK A közüzemi villamosenergia-igények lefutásának alakja gyakorlatilag megegyezik a rendszerszintû igények lefutásával. A rendszerre és a közüzemre vonatkozó görbék összehasonlítása alapján a két igény különbsége folyamatosan nô a májusi mintegy 300 MW-ról a júliusi közel 600 MW-ig. A közüzemi nagykereskedô értékesíti az elosztó engedélyesek felé a 15. ábrán látható elosztóhálózati veszteséget is. Mivel ez a mindenkori szolgáltatói teljesítményigény arányos részeként kerül kiszámításra (mérésére jelenleg nincs lehetôség), lefutása arányos a közüzemi villamosenergia-igény lefutásával (így csak július hónapra mutatjuk be). MENETRENDKÉSZÍTÉS A közüzemi nagykereskedô menetrendjét a bemutatott idôszak elején a Rendszerirányító, július hónapban a közüzemi nagykereskedô és a Rendszerirányító közösen készítette. A menetrendi és tényértékek eltérését a 16. ábra mutatja. Megállapítható, hogy csaknem minden idôszakban pozitív menetrendi eltérés jelentkezett (a menetrendi érték a tényértéknél nagyobb volt). Az eltérések azt valószínûsítik, hogy a hosszú menetrendkészítési gyakorlat ellenére a MAVIR Rt. sem rendelkezik információkkal a közüzemi fogyasztók villamosenergia-igényére vonatkozóan, hiszen a korábbi menetrendkészítés mindig a teljes rendszerre vonatkozott. Egy munkanapot (17. ábra) részletesen is vizsgálva megállapítható, hogy a túltervezés nem egyenletesen oszlik meg a nap folyamán, a legnagyobb többlet elsôsorban a délelôtti, esti csúcsidôszakokban jelentkezik. A túltervezéssel biztosítható, hogy lényegesen nagyobb forgótartalék álljon rendelkezésre a rend- Teljesítményigény (MW) 16. ÁBRA MENETRENDI ÉS TÉNYÉRTÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (JÚLIUS) Teljesítményigény (MW) Idô (nap) n Menetrendi eltérés n Tény 17. ÁBRA MENETRENDI ÉS TÉNYÉRTÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (MÁJUS) szerirányítónál, így kisebb ellátási kockázatokkal mûködtethetô a rendszer. Egy jellegzetes májusi és júliusi nap összehasonlítása alapján ugyanakkor az is megállapítható, hogy az eltérés lényegesen csökkent, tehát a menetrendkészítés pontossága javult. IMPORTTEVÉKENYSÉG A villamosenergia-importtevékenységet összességében és fogyasztói Idô (óra) szektoronként a ábrák mutatják be. Az egyes hónapokat összehasonlítva a következôk állapíthatók meg: n Az összes import (19., 22., 25. ábrák) a vizsgált idôszakban csak kismértékben növekedett. n Ezen belül a közüzemi villamosenergia-import menetrend alapján történt, a közüzemi nagykereskedô menetrendje jól illeszkedik a változó fogyasztói igényekhez, így elôsegíti a rendszer szabályozását. A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3 5

8 Teljesítmény (MW) Idô (július 29.) 18. ÁBRA MENETRENDI ÉS TÉNYÉRTÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (JÚLIUS 29.) Import (MW) : Munkanap Szombat Pihenônap 19. ÁBRA A VILLAMOSENERGIA-IMPORT ÁTLAGOS LEFUTÁSA (MÁJUS) Teljesítmény (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 20. ÁBRA A KÖZÜZEMI VILLAMOSENERGIA-IMPORT ÁTLAGOS LEFUTÁSA (MÁJUS) n A versenypiaci import teljesítménye május június hónapokban (21., 24. ábrák) gyakorlatilag azonos nagyságrendben, MW között mozgott. A májusi importnál megfigyelhetô az éjszakai importcsökkenés, júniusban ez a csökkenés csak pihenônapokon jelentkezett. Az is megfigyelhetô, hogy a munkaszüneti napi import teljesítménye esetenként nagyobb a munkanapi importnál. Július hónapban (27. ábra) a versenypiaci import nagysága MW-ra nôtt és ennek lefutása nem követi a rendszerirányító által meghirdetett határkeresztezô kapacitás aukciónál elvárt 100/60% (csúcs/éjszaka) értéket. n A terv- és tényimport értékek (28. ábra) összevetésébôl, illetve a július havi versenypiaci munkanapi import lefutásából jól megfigyelhetô, hogy a rendkívül magas európai szabadpiaci árak idôszakában a magyar villamosenergiarendszerbôl folyamatosan terven kívüli export folyt a versenypiaci szektor közremûködésével. A kiesô villamosenergia-mennyiséget az olcsó hazai kiegyenlítô villamosenergia-piacról kellett pótolni. VERSENYPIACI FOGYASZTÓK A versenypiaci fogyasztók villamosenergia-igényét ( ábrák) vizsgálva jól megfigyelhetô annak folyamatos növekedése, míg május hónapban csak mintegy MW (június hónapban MW) igény jelentkezett, addig július hónapban a versenypiaci fogyasztás MW-ra nôtt. Az is megfigyelhetô, hogy míg május június hónapokban napi szezonalitás nem jelentkezett, addig július hónapban munkanapon már mintegy 60 MW-os napon belüli szabályszerû eltérés adódik. KIEGYENLÍTÔ SZABÁLYOZÁS A versenypiaci import és a tényleges fogyasztói igény eltérésébôl adódik a hazai beszerzés és a kiegyenlítô sza- 6 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3

9 Versenypiaci import (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 21. ÁBRA A NEM KÖZÜZEMI VILLAMOSENERGIA-IMPORT ÁTLAGOS LEFUTÁSA (MÁJUS) Versenypiaci import (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 24. ÁBRA NEM KÖZÜZEMI VILLAMOSENERGIA-IMPORT ÁTLAGOS LEFUTÁSA (JÚNIUS) Import (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 22. ÁBRA A VILLAMOSENERGIA-IMPORT ÁTLAGOS LEFUTÁSA (JÚNIUS) Import (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 25. ÁBRA VILLAMOSENERGIA-IMPORT ÁTLAGOS LEFUTÁSA (JÚLIUS) Teljesítmény (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap Teljesítmény (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 23. ÁBRA A KÖZÜZEMI VILLAMOSENERGIA-IMPORT ÁTLAGOS LEFUTÁSA (JÚNIUS) 26. ÁBRA KÖZÜZEMI VILLAMOSENERGIA-IMPORT ÁTLAGOS LEFUTÁSA (JÚLIUS) A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3 7

10 Versenypiaci import (MW) Teljesítmény (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 27. ÁBRA NEM KÖZÜZEMI VILLAMOSENERGIA-IMPORT ÁTLAGOS LEFUTÁSA (JÚLIUS) Tervezett import szaldó Tranzit tény terv exportból Idô (július ) 28. ÁBRA TERV- ÉS TÉNYIMPORT, TRANZITFORGALOM ÖSSZEHASONLÍTÁSA (JÚLIUS) Fogyasztás (MW) ÁBRA FELJOGOSÍTOTT FOGYASZTÓK ÁTLAGOS VILLAMOSENERGIA-IGÉNYE (MÁJUS) Tény import szaldó Tranzit tény terv importból 250 0:00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap bályozás nagysága. Ennek változása is jellemzô tendenciát mutat ( ábrák). Az ábrákon a pozitív érték a rendszerirányítótól történô vásárlást, negatív érték a rendszerirányítónak, vagy kereskedôkön keresztül történô értékesítést jelenti. A kiegyenlítô szabályozás tényleges értékének meghatározásához az elôbbi értékhez még hozzá kell adni a versenypiaci kereskedôk által a közüzemi nagykereskedônek értékesített, illetve a közüzemi nagykereskedôtôl beszerzett villamos energiát (erre vonatkozóan a júniusi értékek lefutását mutatjuk be a 34. ábrán). A júliusi kiegyenlítô szabályozási teljesítményigények lefutását vizsgálva a 35. ábrán jól megfigyelhetô a nappali csúcsidôszaki vételezés, amelynek az értéke esetenként a 100 MW-os is elérte. Az átlagosan MW körüli érték a kiegyenlítô piac rendeltetésszerû mûködésének hiányát mutatja, a versenypiaci kereskedôk egy része a fogyasztóik ellátását biztosító villamosenergiamennyiséget nem normál kereskedelmi forgalomban, hanem rendszeresen a kiegyenlítô szabályozásból mintegy a közüzemi nagykereskedelem költségére biztosítja. A helyzeten csak a piaci ár lényeges növelése segíthet. ERÔMÛVEK ÉRTÉKESÍTÉSE, SZABÁLYOZÁSA A közüzemi nagykereskedô portfoliójába tartozó erômûvekbôl értékesített villamosenergia-mennyiséget a ábrák mutatják. Megállapítható, hogy az összesített erômûvi teljesítmények lefutása gyakorlatilag azonos a villamosenergia-igények lefutásával, ugyanakkor a maximális és minimális teljesítmény közötti különbséget az importbeszállítás változtatásával kismértékben csillapítani lehetett. (A fogyasztói igényeknél jelentkezô mintegy 1700 MW helyett kb MW-ra.) Az egyes erômûvek részleteiben nem bemutatott üzemvitelét vizsgálva a következôk állapíthatók meg: n A rendszer szabályozását döntôen a nagy erômûvek (Mátrai, Dunamenti, AES-Tisza, Csepel) végzik, a Paksi Atomerômûnél jelentôsebb 8 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3

11 Fogyasztás (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap Import (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 33. ÁBRA KIEGYENLÍTÔ SZABÁLYOZÁS A VERSENYPIACON (JÚNIUS) 30. ÁBRA FELJOGOSÍTOTT FOGYASZTÓK ÁTLAGOS VILLAMOSENERGIA-IGÉNYE (JÚNIUS) Fogyasztás (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap Teljesítmény (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 34. ÁBRA KÖZÜZEMI NAGYKERESKEDÔ VERSENYPIACI BESZERZÉSE (JÚNIUS) 31. ÁBRA FELJOGOSÍTOTT FOGYASZTÓK ÁTLAGOS VILLAMOSENERGIA-IGÉNYE (JÚLIUS) Import (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Teljesítmény (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap Munkanap Szombat Pihenônap 32. ÁBRA KIEGYENLÍTÔ SZABÁLYOZÁS A VERSENYPIACON (MÁJUS) 35. ÁBRA KIEGYENLÍTÔ SZABÁLYOZÁS A VERSENYPIACON (JÚLIUS) A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3 9

12 Teljesítmény (MW) Teljesítmény (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 37. ÁBRA KÖZÜZEMI ERÔMÛVEK TERHELÉSE (JÚNIUS) 38. ÁBRA KÖZÜZEMI ERÔMÛVEK TERHELÉSE (JÚLIUS) visszaterhelésre csak néhány alkalommal, minimális terhelési idôszakban, illetve üzemzavari okból került sor. n A Mátrai Erômû az üzemelô blokkok számának változtatásával, minimális terhelésre történô visszaszabályozásával segíti a rendszer szabályozását. A minimális terhelési idôszakot kivéve általában névleges teljesítménnyel üzemel. n A Csepeli Erômû részben blokkleállítással, részben minimális terhelésre történô visszaszabályozással vesz részt a rendszer szabályozásában. Esetenként a névleges teljesítmény alatt igénykövetô szabályozást is végez. n A Dunamenti és AES-Tisza Erômûvek biztosítják a folyamatos igényekhez történô alkalmazkodást, a névleges teljesítmény alatti mûködtetéssel a Rendszerirányító forgótartalék-igényét elégítik ki. n HÍREK ENERGEXPO szeptember között elsô alkalommal került megrendezésre az EnergExpo Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia a debreceni Fônix Csarnokban. Az energia embersége az emberiség energiája mottó jegyében szervezett esemény a hazai energiaszektor elsô önálló, átfogó seregszemléje volt. A szervezôk célja az volt, hogy az energiapiaci liberalizáció megvalósítását és az Európai Uniós csatlakozásra történô felkészülést segítendô olyan integrált marketingfórumot hozzanak létre, amelyen az energia szektor vállalatai és azok üzleti partnerei koncentráltan egy idôben, egy helyen, együtt mutatkoznak be a széles szakmai és nagyközönségnek, illetve konferenciák, szakmai elôadások keretében megismerkednek az új tudományos ismeretekkel, irányvonalakkal, piaci kihívásokkal és tapasztalatot cserélnek mindezekrôl. A gondosan összeállított kétnapos konferencia programja, valamint a jól szervezett kiállítás lehetôvé tette a megfogalmazott célkitûzés megvalósítását. Az elsô napi plenáris ülést Hatvani György energetikai helyettes államtitkár A magyar energiapolitika az Európai Unió kereteiben aktuális kérdések a liberalizáció után és elôtt címû elôadása nyitotta meg. Lengyel Gyula az MVM Rt. elnöke Az MVM Rt. és a hazai villamosenergia-ipar helyzete és tendenciái az európai uniós csatlakozás küszöbén témában tartott nagy érdeklôdéssel kísért elôadást. A délutáni szekció ülésen többek között Hornai Gábor, az MVM Partner Rt. vezérigazgatója Az MVM Partner Rt. tapasztalatai a szabadpiaci áramkereskedésben, Mittler István, a PA Rt. fôosztályvezetô-helyettese 20 éve mûködik a Paksi Atomerômû múlt, jelen és jövô címû elôadását hallhatta a nagy létszámú hallgatóság. A másik szekció témái energiahatékonyság, -takarékosság, közvilágítás elsôsorban az önkormányzatoknak szóltak. A záró plenáris ülés a megújuló energiaforrások problémakörét dolgozta fel. A kiállításon az MVM Csoport tagjai közül az MVM Rt. mellett az ERBE Energetika Kft., a Paksi Atomerômû Rt. és az Országos Villamostávvezeték Rt. mutatkozott be tablókon, filmekkel és kiadványokkal. (Koósné Lévai Ildikó) 10 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3

13 ÁTVITELI ENGEDÉLYESI TAPASZTALATOK n AZ ORSZÁGGYÛLÉS ÁLTAL 2001 DECEMBERÉBEN ELFOGADOTT ÉVI CX. TÖRVÉNY A VILLA- MOS ENERGIÁRÓL LÉTREHOZTA A VILLAMOS ENERGIA ÁTVITELÉÉRT FELELÔS ÁTVITELI ENGEDÉLYES FOGALMÁT, MELY FELELÔS AZ ÁTVITELI HÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSÉÉRT, KARBANTARTÁSÁÉRT, FELÚJÍ- TÁSÁÉRT ÉS FEJLESZTÉSÉÉRT, VALAMINT AZ ÁTVITELI HÁLÓZAT CSATLAKOZTATÁSÁÉRT AZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYESEKHEZ, NEMZETKÖZI PARTNER TÁRSASÁGOKHOZ, ILLETVE ÁTVITELI HÁLÓZATRA CSAT- LAKOZÓ TERMELÔI ÉS FELJOGOSÍTOTT FOGYASZTÓI ENGEDÉLYESEKHEZ. A MAGYAR ENERGIA HIVA- TAL JANUÁR 1-JÉN VILLAMOS ENERGIA ÁTVITELÉRE ADOTT KI MÛKÖDÉSI ENGEDÉLYT AZ MVM RT. RÉSZÉRE. TURÓCZI ANDRÁS " Az MVM Rt. ellátási területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére, amelyet mûködési engedélye is rögzít. Az MVM Rt. mint átviteli engedélyes az évi XLVIII. sz. villamos energia törvény alapján a MEH 1/1995. sz. határozatával kiadott a villamos energia szállítására vonatkozó szállító engedélyes jogutódja és így folytatója a hivatkozott engedély szerinti szállító engedélyes átviteli tevékenységének. Az átviteli hálózat mûködtetése során elsôrendû érdek a magyar villamosenergia-rendszer üzembiztonságának magas színvonalon történô biztosítása. Ehhez tartozóan az MVM Rt. mint átviteli hálózati engedélyes köteles az átviteli hálózatot az elvárt üzembiztonsági színvonal betartása érdekében megfelelôen üzemeltetni, karbantartani, felújítani és fejleszteni együttmûködve a hazai és külföldi engedélyesekkel, illetve partnerekkel. Az MVM Rt. eddigi mûködése során a fenti feltételeket teljesítette, melynek alapján meghatározó módon járult hozzá a magyar villamosenergia-rendszer magas színvonalú üzeméhez, a fogyasztók ellátásának garantálásával pedig a közérdek biztosításához. Átviteli engedélyesként fô tevékenysége a közüzemi fogyasztók átviteli hálózathoz kapcsolódó rendszerhasználók által közvetített villamosenergia-igényének kielégítése a rendszerhasználókkal kötött hosszú távú megállapodások alapján, amelyet elsôsorban a hazai erômûvektôl, illetve külföldi forrásoktól hosszú távú szerzôdésekkel közüzemi célra lekötött kapacitásokból biztosít a legkisebb költség elv betartása mellett. Az elosztói engedélyesek, a kapcsolódó erômûvek és feljogosított fogyasztók hálózati csatlakozását az MVM Rt. biztosítja és e minôségében a hálózathasználati szerzôdések keretében meghatározott átviteli kapacitást rendelkezésre bocsátja. A lekötött források optimális kihasználása érdekében villamos energiát és teljesítôképességet (tartalék kapacitásokat) értékesít engedélyesek és engedélyesnek nem minôsülô más (hazai és külföldi) rendszerhasználók, rendszerszintû szolgáltatásokat a rendszerirányító részére. A többletek és hiányok értékesítését a jogszabályok elôírásainak megfelelôen transzparens és diszkriminációmentes módon végzi. Ennek egyik módjaként kereskedelmi tevékenységet folytat a hazai és külföldi szervezett piacokon. Ugyanakkor a villamosenergia-törvény alapján nem minôsül villamosenergia-kereskedônek. Az MVM Rt. a közüzemi nagykereskedelmi tevékenység és az átviteli engedélyesi tevékenységet mellett egyéb, nem a villamosenergia-ipari tevékenységhez kapcsolódó tevékenységeket is ellát. Az MVM Rt-t, mint átviteli engedélyes feladatai közé tarozik az átviteli hálózat és az ahhoz kapcsolódást biztosító csatlakozási pontok üzemeltetése és üzemben tartása. AZ ÁTVITELI HÁLÓZATI FEJLESZTÉSEK ÉS A FELÚJÍTÁSOK FORRÁSA Az átviteli mûködési engedély az átviteli engedélyes számára elôírja az átviteli hálózati elemek üzemkész állapotban tartását: Az Engedélyes a villamosenergiarendszer együttmûködése és a közcélú hálózathoz való hozzáférés érdekében biztosítja a tevékenysége végzéséhez szükséges megfelelô mennyiségû és színvonalú eszköz rendelkezésre állását, valamint a szükséges karbantartási, javítási, felújítási munkák idôbeni elvégzését, továbbá a szükséges készleteket és tartozékokat, és a hálózat üzemeltetéséhez szükséges mûszaki feltételeket, valamint az átviteli hálózat fejlesztését. A hálózati vagyon megfelelô üzemkészségének biztosítása a mûködési engedélyben elôírt feltétel, amelyet az engedélyesi tevékenységet folytató MVM Rt.-nek teljesítenie kell. A MEH felé az üzembiztonsági mutatókat rendszeresen kötelezô be- A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3 11

14 nyújtani, amelynek nem megfelelôsége esetén büntetés kirovásával, vagy súlyos esetben engedély megvonásával szankcionálhat a hatóság. Az MVM Rt. mindig teljesítette az üzembiztonsági paraméterekre vonatkozó elôírásokat, azonban az egyes alállomások magas életkorából adódó üzemviteli kockázatok növekedése (bekövetkezett készülékrobbanások) ezt a jövôben csak akkor nem fogja megkérdôjelezni, ha a rekonstrukció idôben megtörténik. Az átviteli hálózat mûködtetésére és fejlesztésére az átviteli tarifa mint a regulált tevékenység finanszírozását biztosító forrás szolgál. Az 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról a következôképpen rendelkezik: 6. (2) Az átviteli díj hivatott fedezetet nyújtani az átviteli hálózat indokolt mûködési és tôkeköltségeire. Az átviteli hálózat indokolt hálózati veszteségeinek pótlására (beszerzésére) fordított indokolt költségek fedezetét nem az általános átviteli díj tartalmazza, erre a rendszerirányítási díj szolgál. A fentieknek megfelelôen az MVM Rt. a tulajdonában és üzemeltetésében lévô átviteli hálózat, mint közcélú hálózat mûködtetését a rendeletben meghatározott tarifa bevételbôl fedezi. Mivel az MVM Rt.-t elszámolási kötelezettség terheli az ár felülvizsgálati eljárások során, ezért a vagyonának folyamatos felújítási tevékenység alapján történô szinten tartásával érhetô el a tarifa bevételek szinten tartása (mint minimális követelmény), illetve az értéknövelô beruházásokból származó vagyonnöveléssel a tarifa növelése. A tarifában kalkulált eszközarányos nyereség biztosítása alapján az MVM Rt. érdeke az átviteli tarifából származó források átviteli hálózatra fordítása, mivel az abból származó vagyon növekedésével arányosan növekszik a nyereség is. Ehhez azonban igazolni kell tudni a 4 évenként esedékes ár-felülvizsgálati eljárások során, hogy a vagyon értéke nem csökken. A meglévô átviteli eszközöket a VET, illetve az átviteli mûködési engedély egyértelmûen közcélú berendezéseknek minôsíti azáltal, hogy az átviteli mûködési engedélyben átviteli elemként vannak felsorolva, ezért az azokra fordított források tarifában való elismerésére vonatkozó kötelezettség terheli a MEH-et. Ezzel a felújítás jellegû beruházások megtérülése jogszabályban meghatározott módon garantált, forrását pedig a költségek között elismert értékcsökkenés, illetve az eszközarányos nyereség biztosíthatja még abban az esetben is, ha pillanatnyilag fennálló forráshiány miatt azt csak hitelbôl lehetséges finanszírozni. A év bázisképzô év, ennek alapján fogják az elkövetkezô négy évre vonatkozó tarifát meghatározni az átviteli tevékenységre vonatkozóan, ezért minden olyan beruházás, amelynek aktivált eredménye lehet ez évben, az forrásképzô lehet a következô négy évre vonatkozóan (a tarifa inflációs korrekcióját figyelmen kívül hagyva ez az egyetlen növelô tényezô) december 31-ig a MAVIR Rt. az MVM Rt. és a MAVIR Rt. között hatályban lévô december 28-án kelt Szerzôdés alapján látta el az MVM Rt. tulajdonában lévô alaphálózat üzemének irányítását. A Szerzôdés megkötését és hatályban tartását az tette szükségessé, hogy a MAVIR Rt. a megalakulásakor még nem rendelkezett önálló mûködési engedéllyel, ezért akkor egy ilyen szerzôdés nélkül még nem láthatta volna el többek között az alaphálózat üzemének irányítását. A Szerzôdés rögzítette, hogy a Szerzôdés megszûnik azon a napon, amikor a jogszabályváltozást követôen lehetôség nyílik arra, hogy a Magyar Energia Hivatal engedélye alapján a MAVIR mint rendszerirányító önálló mûködési engedély birtokában rendszerirányítói tevékenységét megkezdje. A Szerzôdés megszûnésének ezen feltétele január 1- jén bekövetkezett január 1-jén a VET és a végrehajtására vonatkozó 180/2002. (VIII. 23) Korm. sz. rendelet teljes körûen hatályba lépett január 1- jei hatállyal a Magyar Energia Hivatal az MVM Rt. számára a Villamos energia átviteli mûködési engedély -t, a MAVIR Rt. számára pedig a Villamos energia rendszerirányítói mûködési engedély -t kiadta. A 180/2002. (VIII. 23.) Korm. sz. rendelet 8. sz. mellékletének 3. pontja b) bekezdésének értelmében az engedélykérelemhez be kellett nyújtani az átviteli hálózat üzemirányításáról szóló, a benyújtáskor még tervezetként létezô, az Üzletszabályzat tervezetének mellékleteként felsorolt szerzôdést. Figyelemmel arra, hogy a mûködési engedélyeket csak január 1-jén kaphatták kézhez, szükség volt arra, hogy az MVM Rt. az engedélyek szerinti szerzôdések részletes kidolgozásáig és megkötéséig átmeneti intézkedéseket vezessen be. Ezen átmeneti intézkedések keretében december 3-én sor került a január 1-jei piacnyitással összefüggôen rendezendô egyes rendszerirányítói, közüzemi nagykereskedelmi és átviteli hálózat engedélyesi kapcsolatok rendezésérôl tárgyú, az MVM Rt. és a MAVIR Rt. között felvett Jegyzôkönyv aláírására. Ezen Jegyzôkönyv 3. sz. mellékleteként a Felek képviselôi parafálták az MVM Rt. és a MAVIR Rt. között kötendô Üzemirányítási Szerzôdés december 31-i állapotában létezô szövegét azzal, hogy a szerzôdés aláírásáig a parafált változatban foglaltak szerint fognak eljárni. Ez a szerzôdés képezi az MVM Rt. és a MAVIR Rt. között az átviteli tevékenységgel kapcsolatos valamennyi jog és kötelezettség rögzítését mindaddig, ameddig a szükséges egyéb szerzôdések (export, tranzit) aláírásra kerülnek. 12 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3

15 Az Átviteli hálózati engedélyes Elosztó hálózati engedélyes közötti Számlázási-elszámolási célú adatszolgáltatás értelmében a MAVIR Rt. szolgáltatja az MVM Rt. részére az átviteli hálózat és az elosztói hálózat közötti mérési pontok adatgyûjtôibôl származó 15 perces adatokat a technikai lehetôségek megteremtéséig átmenetileg 30 perces adatokat feldolgozás nélkül, illetve hiteles elszámolási mérési adatokat feldolgozva mérôhelyenkénti, és elosztó engedélyesi bontásban az elosztói engedélyes felé történô számlázás érdekében, az elszámolási hónapot követô hónap 5. munkanapjáig. A tranzithoz kapcsolódó számlázási-elszámolási célú adatszolgáltatás értelmében az MVM Rt. számlájának kiállításához szükséges tranzithoz kapcsolódó számlázási-elszámolási célú adatszolgáltatás tartalmát és eljárásrendjét a villamosenergia-tranzit szabályairól szóló 63/2002. (XII. 29.) GKM rendelettel összhangban az MVM Rt. MAVIR Rt. közötti részletes tranzitszerzôdés rendezi. Export szerzôdéskötéshez szükséges, és számlázási-elszámolási célú adatszolgáltatás keretein belül a MAVIR Rt. az üzemirányítási szerzôdés megkötésének napjától adatot szolgáltat a határkeresztezô kapacitást export céljából megszerzett Kereskedô engedélyesekrôl az MVM Rt. részére annak érdekében, hogy azokkal az MVM Rt. a vonatkozó Átviteli hálózat használati szerzôdést megkösse, valamint a határkeresztezô energiaforgalom mérési pontjairól 1 órás alapadatokat szolgáltat mérési pontonkénti és határonkénti bontásban. A MAVIR Rt. az átviteli díj elszámolása érdekében hiteles mérési adatokat szolgáltat a lebonyolított havi export energiamennyiségre vonatkozóan mérési pontonkénti, illetve határonkénti bontásban, az elszámolási hónapot követô hónap 5. munkanapjáig. A társaságok közötti elszámolások alapját a jelenleg érvényes VEASZok, illetve az új jogszabályi környezet egyaránt az MVM Rt. elszámolási mérôrendszerén keresztül megmért villamosenergia-forgalom képezi. Erre vonatkozóan az elszámolási adatok egyértelmûen meghatározhatók, és annak alapján az egyes áramszolgáltató társaságok felé a számlák elkészíthetôk. Az MVM Rt. a részére fizetett általános átviteli díjból származó bevételeit a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002 (XII. 29.) GKM rendelet 6. (4) bekezdése szerint, a fenti jogszabály 4. sz. mellékletében foglalt arányban köteles megosztani, amelyet az MVM Rt. önmagára nézve kötelezôen elismer beleértve azt az elôírását is, hogy kifizetésre csak érvényes szerzôdés alapján kerülhet sor. Az MVM Rt. minden tôle telhetôt megtett az átviteli díj megosztására vonatkozó szerzôdések megkötése érdekében: n A Dunamenti Erômû Rt. esetében: Az MVM Rt március 12-én Dunamenti Erômû számára megküldte az Idegen tulajdonban lévô átviteli hálózati elem használatára vonatkozó szerzôdés tervezetét, amely az átviteli mûködési engedélyben, illetve egyéb jogszabályokban meghatározott elôírások betartásával készült el. A szerzôdés tervezetet a DE Rt. nem fogadta el annak ellenére sem, hogy az idôközben megkezdett egyeztetések eredményéhez képest, annak figyelembe vételével a szerzôdés felülvizsgálata megtörtént. n A Csepeli Áramtermelô Kft. esetében: Mint ahogy az MVM Rt. azt már több ízben hivatalosan jelezte, ellentmondás van a fent említett jogszabály és az átviteli mûködési engedély között a Csepeli Áramtermelô Kft. szerepének meghatározásában. Tekintettel arra, hogy Csepeli Áramtermelô Kft. berendezéseinek valós átviteli célú igénybevételére nem kerül sor, ezért a helyzet rendezését az MVM Rt. ár-felülvizsgálati kérelemmel kezdeményezte. Az ár-felülvizsgálati kérelem elbírálásáig az MVM Rt. szerzôdéses tárgyalást nem folytatott. Az MVM Rt. ár-felülvizsgálati kérelmét elbíráló 312/2003. MEH határozat kézhezvételét követôen az MVM Rt. jóhiszemûségét bizonyítva Megállapodást készített elô a Csepeli Áramtermelô Kft.- vel az átviteli díj megosztására vonatkozóan. Ez a megállapodás azonban nem tekinthetô hálózat használati szerzôdésnek, csupán a rendelet szerinti fizetési feltételek, illetve eljárásrendek rögzítésének. n Az áramszolgáltató rt.-k és az MVM Rt. között a VEASZ újratárgyalása megkezdôdött, ahol a felek kinyilvánították, hogy az ÁHBE-re vonatkozóan az MVM Rt. részére megfizetett általános átviteli díj megosztására az új szerzôdéses keretek között állapodnak meg. A szerzôdéses tárgyalások folyamatban vannak. Miután az MVM Rt. elismerte az 57/2002 (XII. 29.) GKM rendelet szerinti, részére megfizetett általános átviteli díjmegosztási kötelezettséget, ezért idôbeli elhatárolásként az 1. félévre lekönyvelte a díjmegosztás tételeit. Az MVM Rt. a szerzôdések megkötésére irányuló jóhiszemû magatartását bizonyítandó a jogszabály szerint megosztott átviteli díjak megfizetését szabályos számla kiállítása esetén nem tagadta meg, hanem szerzôdés hiányában jogfenntartással a kifizetést teljesítette. Ennek keretében történt meg a Dunamenti Erômû Rt. felé a január május idôszakra vonatkozóan a jogszabályban meghatározott díj megfizetése, illetve sor került a Csepeli Áramtermelô Kft. felé történô kifizetésre is. A Magyar Villamos Mûvek Részvénytársaság részére 5/2003. sz. MEH határozattal kiadott villamos- A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3 13

16 energia-átviteli mûködési engedély I.5.1. pontja értelmében az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenységének egyes elemeit, vagy kapcsolódó tevékenységét kizárólag a jelen I.5. pontban foglalt feltételekkel jogosult más személyekkel elvégeztetni. Az MVM Rt. értelmezése szerint a fenti I.5.1. pont, illetôleg azon keresztül az I.5. fejezet valamennyi elôírása különösen az I.5.2. pont szerinti elôzetes tájékoztatási kötelezettség, valamint az I.5.4. és I.5.6. pontok szerinti nyilvános pályázat kiírásának kötelezettsége olyan, az Engedélyköteles Tevékenység vagy kapcsolódó tevékenység körébe tartozó egyes elemekre vonatkozik, amelyek elvégzését az Engedélyes tartós kiszervezéssel folyamatosan kívánja más személlyel végeztetni, és nem az eseti és egyszeri, ad hoc jellegû karbantartási, felújítási és beruházási tevékenységre. Ezen eseti karbantartási, felújítási, illetve beruházási tevékenységek körében tekintve, hogy a szükséges belsô apparátus nem áll rendelkezésre az MVM Rt. az általa minôsített és ismert külsô szakcégek igénybe vételével végezteti el az adott feladatot. Az MVM Rt. álláspontja szerint az irányadó jogszabályok, valamint a villamosenergia-átviteli mûködési engedély rendelkezéseinek értelmezésébôl az állapítható meg, hogy a Hivatal nem kívánja engedélyezés alá vonni az ilyen, fent felsorolt egyedi, ad hoc jellegû jogügyleteket. Ennek megfelelôen az I.5. fejezet hatálya alá az MVM Rt. és az OVIT Rt. között létrejött, átviteli hálózat üzemeltetésére vonatkozó szerzôdés tartozik, amely szerzôdés jelenlegi formájában a Hivatal elôtt ismert. A villamos energiáról szóló évi CX. törvény (VET) és az annak végrehajtásaként hatályba lépô jogszabályok a villamosenergia-szektor engedélyeseinek feladatait, elszámolási kapcsolatait szolgáltatásaikban, és azok díjelemeiben módosította. Az áramszolgáltatók, a MAVIR Rt. és az MVM Rt. képviselôi január 10-én egyeztetô megbeszélést tartottak. Az egyeztetésen elhangzottak alapján az MVM Rt január 13-i keltezésû levelében az átmeneti elszámolási rend alkalmazására nyilatkozattételre hívta fel az áramszolgáltató társaságokat. Az áramszolgáltatók január 14-i keltezésû, fentiekre adott nyilatkozatukban azt rögzítették, hogy az MVM és a közöttük jelenleg hatályban lévô áramvásárlási szerzôdés, VEASZ módosításáig ragaszkodnak a VEASZ rendelkezéseinek megfelelô teljes ellátás fenntartásához. Ezen igényük alapján az MVM Rt. felé kívánják megfizetni a MAVIR Rt. részére az esedékes rendszerirányítási és rendszerhasználati díjak összegét, azzal hogy azt az MVM Rt. fizetne tovább a MAVIR Rt. részére. A MAVIR Rt. az áramszolgáltatók nyilatkozatai ismertében levélben értesítette elszámolásra vonatkozó döntésérôl az áramszolgáltatókat, miszerint a MAVIR Rt. a jogszabályok alapján ôt megilletô díjakat közvetlenül kívánja beszedni. A Felek, mint VET-ben foglalt engedélyesek együttmûködési kötelezettségük alapján az engedélyesi elszámolási érdekek összhangjának megteremtése érdekében, a Villamos Energia Adásvételi Szerzôdések (VEASZ) módosításáig, azaz engedélyesek közötti új szerzôdések megkötéséig, de legkésôbb április 30-ig (átmeneti idôszak), a 2. pont szerinti díjak kifizetése és elszámolása tekintetében az alábbi átmeneti elszámolási eljárásrend alkalmazásában állapodtak meg: 14 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3

17 A Megállapodás az átviteli hálózathasználati díjnak és a rendszerirányítási és rendszerszintû szolgáltatások díjainak átmeneti fizetési feltételeit szabályozza. A Felek az alábbi elszámolási rend alkalmazásában állapodtak meg: Az MVM Rt. az áramszolgáltatók részére havonta két alkalommal az értékesített közüzemi villamosenergia-díjat és az átviteli hálózati díjelemet tartalmazó közös számlát állít ki. Az MVM Rt. havi elsô számláját a tárgyhónap 15. napját követô elsô munkanapon nyújtja be, amelyet az áramszolgáltatók a tárgyhónap 20. napjáig, de legkésôbb az ezt követô elsô banki napon kötelesek teljesíteni. Az MVM Rt. havi második számláját a tárgyhónapot követô hónap 8. napjáig nyújtja be az áramszolgáltatóknak, amelyek fizetési kötelezettségüket a tárgyhónapot követô hónap 15. napjáig, de legkésôbb az ezt követô elsô banki napon kötelesek teljesíteni. A MAVIR Rt. az áramszolgáltatók részére a rendszerirányítási és rendszerszintû szolgáltatások díját tartalmazó havi egy számlát állít ki a jelen megállapodásra hivatkozással az 57/2002. (XII. 29.) GKM sz. rendelet alapján. A rendszerirányító havi egyszámláját az elosztóhálózati engedélyesek felé a tárgyhónapot követô 5. napjáig nyújtja be, amelyet az elosztóhálózati engedélyesek a 4. pontban foglalt MVM MAVIR megállapodás alapján az MVM Rt. részére 5 napon belül kötelesek teljesíteni. A rendszerirányító az elosztóhálózati engedélyes részére kiállított eredeti számlájának másolati példányát a 4. pontban foglalt megállapodás teljesíthetôsége érdekében egyidejûleg az MVM Rt.-nek köteles megküldeni. Az MVM Rt. és a PA Rt. egyezôen kijelentették, hogy a Mûködési Engedélyüknek megfelelôen szerzôdést kívánnak kötni a PA Rt. tulajdonában lévô és az MVM Rt. átviteli hálózatának elválaszthatatlan részét képezô 400/120 kv-os alállomás átviteli célú használatára, illetve rendelkezésre bocsátására vonatkozóan. A PA Rt. tudomásul veszi, hogy az MVM Rt. számára kizárólagos használati jogot köteles biztosítani az alállomáson, mely azonban csak és kizárólag az átviteli tevékenység ellátása érdekében valósulhat meg. A villamosenergia-tranzit szabályairól szóló 63/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 3. -a értelmében a tranzitra vonatkozó szerzôdéseket a Rendszerirányító köti meg a tranzitot kezdeményezôkkel. Tekintettel azonban arra, hogy a villamos energiáról szóló CX. törvény (VET) alapján a tranzit átviteli tevékenységnek minôsül, a tranzit fizikai végrehajtására a Magyar Köztársaság határait keresztezô villamosenergia-átviteli hálózaton, Átviteli Hálózati Engedélyes által kerül sor. Ezen szerzôdés alapján Átviteli Hálózati Engedélyes köteles a Rendszerirányító által részére a villamosenergia-ellátási szabályzatok, valamint a jelen szerzôdés alapján bejelentett villamosenergia-tranzit fizikai szállításához szükséges átviteli hálózati kapacitását rendelkezésre bocsátani, a Rendszerirányító pedig köteles a jelen szerzôdés szerinti megosztott tranzitdíjat az Átviteli Hálózati Engedélyes részére megfizetni. Felek egyezôen rögzítették, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történô csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzôdést kihirdetô törvény hatályba lépéséig tranzitnak tekintenek minden az ország területén keresztül történô olyan átvitelt, amelynek kezdô- és végpontja az ország területén kívül van. Ezen idôpontot követôen a tranzitra a villamos energiáról szóló évi CX. törvény (VET) pontjában megfogalmazott definíció az irányadó. Az európai villamosenergia-rendszerek közötti tranzitelszámolások egységesítését, az egyes rendszereket érintô méltánytalan hátrányok (nem szándékolt villamosenergiaszállítás) és esetleg jogtalan elônyök kiküszöbölését tûzte ki célul Európai Regulátorok Szövetsége. A kérdés egyszerû kezelése érdekében az ETSO kidolgozott egy metodikát, mely szoros korrelációban áll a tényleges áramlásokkal és a hálózatok fenntartása érdekében szükséges költségekkel a kereskedôk arányos befizetéseivel feltöltött közös alapból igazságos elosztást biztosít a résztvevô rendszerek között. Ezt a metodikát egyelôre csak ideiglenes jelleggel 2002-tôl az EU-ban bevezették. Az EU-ba való belépésünkkor, az ETSO tagság vállalásával ezt a rendszert magunkra nézve is kötelezôen vállalnunk kell. A MAVIR a korábbi ETSO egyeztetések során már elôzetesen jelezte az európai szervezet felé, hogy a magyar rendszer január 1-jétôl csatlakozik a CBT-hez. Ennek bevezetéséhez egyértelmû MEH-döntésre van szükség, hogy az elszámolásnál figyelembe vehetô, ún. horizontális hálózat költségeit (tôke, üzemeltetési és karbantartási költségeit) milyen nagyságban ismeri el. A MEH, a MAVIR és az MVM között tartott korábbi egyeztetésen az a megállapítás született, hogy a korábbi vagyonértékelésünk alapján szakértôi álláspontot alakítunk ki, ahol megadjuk az újrapótlási értékbôl kiadódó, általunk reálisnak vélt vagyonértéket, illetve az abból levezethetô egyéb költségeket, valamint indoklást az eltérés okairól, ezen kívül lehetôség szerint más országbeli példával támasztjuk alá indokainkat. Ugyancsak ezen egyeztetésen született az a megállapodás is, hogy a MAVIR összehasonlító próbaszámításokat végez a jelenlegi gyakorlat szerinti, illetve a CBT szerinti elszámolást feltételezve. A számításoknál a MAVIR érzékenységvizsgálatot is vállalt, ami alapján eldönthetôvé válna, hogy a jelenlegi vagyonértékbôl származtatott és az általunk feltételezett vagyonértékbôl származtatott költségeket is figyelembe véve mekkora bevétel volna realizálható a CBT-hez való csatlakozás esetén, illetve az, hogyan viszonyul a korábbi években tranzit tevékenységbôl származó bevételekhez, illetve az átviteli tarifában a MEH által figyelembe vett összeghez. A MEH kész támogatni a hazai horizontális hálózat költségeinek ETSO felé történô megadását (az ETSO szabály erre vonatkozóan az, hogy a regulátornak el kell fogadnia ezt az értéket). Jelenleg a végsô egyeztetések folynak a horizontális hálózat költségeinek nagyságáról, ezek befogadásáról, valamint a magyar villamosenergia-rendszer nevében a MAVIR Rt. által aláírandó CBT megállapodásról. A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3 15

18 A HATÁRKERESZTEZÔ ÁTVITELI KAPACITÁSOK AUKCIÓJA MAVIR TAPASZTALATOK n AZ EURÓPAI UNIÓ EGYSÉGES BELSÔ VILLAMOSENERGIA-PIACA MEGTEREMTÉSÉNEK EGYIK FON- TOS FELTÉTELE VOLT TÖBBEK KÖZÖTT A KORÁBBI VERTIKÁLISAN INTEGRÁLT TÁRSASÁGOK FUNK- CIÓK SZERINTI SZÉTVÁLASZTÁSA, VALAMINT A TÉRSÉG ÁTVITELI HÁLÓZATÁHOZ VALÓ SZABAD HOZ- ZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA. BERTALAN ZSOLT SIMIG PÉTER " Amíg a hálózathoz való hozzáférés az említett integrált vállalatok monopóliuma volt, az esetleges szûk keresztmetszetek kezelése ezen cégek együttmûködésével többnyire kezelhetô, megoldható volt. A villamosenergia-piac liberalizációjakor, az új piaci szereplôknek a hálózathoz való hozzáférésével felmerült a szûk hálózati keresztmetszetek igazságos, átlátható és megkülönböztetésmentes elosztási eljárásának igénye. A szûk hálózati keresztmetszetek kezelésének (congestion management) Európában legelfogadottabb és leggyakrabban alkalmazott eljárása az explicit kapacitásaukció. ELÔZMÉNYEK A szûk hálózati keresztmetszetek a leggyakrabban az országokat összekötô hálózati elemeken jelentkeznek. Ennek történelmi okai vannak: az európai egyesített villamosenergiarendszer kialakulása ugyanis több szakaszból álló fejlôdés eredménye volt. Elôször az egyes országok nemzeti villamosenergia-rendszerei fejlôdtek ki, saját ellátásukra koncentrálva, majd ezt követôen elsôsorban a kölcsönös kisegítés okán épültek meg a nemzeti, erôs hálózatokat összekötô távvezetékek. Természetesen arra is van példa, hogy egyegy országban a szûk keresztmetszet nem a határon, hanem a saját hálózatukon belül jelentkezik, de ilyenkor az illetékes rendszerirányító sok esetben a határra transzferálja azt, azaz a kapacitást ott korlátozza, hogy elkerülje a belsô túlterhelôdést. Meg kell jegyeznünk, hogy a kapacitásaukció átfogóbb, szélesebb intézkedési csomag, a szûk keresztmetszet kezelés (congestion management) egy speciális, megelôzô módszere. A probléma kezelésének kiterjedt irodalma van, azzal az Európai Bizottság, az Európai Regulátorok Szövetsége (CEER) és az Európai Hálózati Rendszerirányítók Szervezete (ETSO) sokrétûen foglalkozik, jelen cikk keretei nem engedik meg a teljes skála bemutatását, így a legismertebb eljárásokat csak felsorolásszerûen tesszük meg. Implicit aukció, ahol a szûk keresztmetszetek határolta területek közötti villamosenergia-forgalomnak nem (csak) a teljesítményére, hanem az energia árára (is) vonatkozik az árverseny. Ennek legismertebb formája a piac szélválasztása (market splitting) amit sikeresen alkalmaznak a skandináv országok területén. Mind az elôkészítés fázisában, mind valós idôben alkalmazható az ún. újra-teherelosztás (redispatch), amely az eredeti, gazdaságos teherelosztást változtatja meg olyan irányban, hogy a veszélyeztetett keresztmetszet(ek) terhelése csökkenjen. Egy további lehetôség az ellenkereskedés (counter trading), amellyel a rendszerirányítók olyan szállításokat egyeztetnek egymás között, hogy a hálózati elemek tehermentesüljenek. Természetesen ezen módszer (beleértve az általunk ismertetendô, és alkalmazott explicit aukciót a hálózati keresztmetszet jogának megszerzésére irányuló gazdasági, piaci versenyt is) együttesen, egymással kombinálva is alkalmazhatók, ill. alkalmazottak. Ugyanakkor, fôleg a kontinentális európai igen hurkolt hálózati környezetben minden módszer hatásossága az érintett rendszerirányítók (TSO-k) koordinációjával növelhetô. Például az ún. redispatch lehet egyoldalú, amikor a túlterhelôdés megszüntetésére egyik fél átrendezi saját forráselosztását, de lehet kétoldalú, sôt több TSO koordinálásával még sikeresebb beavatkozás érhetô el. Jelenleg az ETSO több koordinált, ill. kombinált módszer kidolgozását végzi, legelôrehaladottabb állapotban a koordinált aukciós módszer van, melynek elméleti hátterét az MVM Közlemények egy korábbi számában már bemutattuk. (Az RTE Franciaországi rendszerirányító munkatársai egy DEMO-t is készítettek CASSIOPEE néven a módszer illusztrálására). Mint említettük, a módszerek közül az explicit aukció (csak a kapacitás jogra irányuló árverseny) a legelterjedtebb, s esetünkben a határkapacitásra a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott Kereskedelmi Szabályzat is ennek alkalmazását írja elô. AZ ELJÁRÁS ELÔKÉSZÍTÉ- SE, KIDOLGOZÁSA Magának az aukciós folyamatnak a lefolytatásához, azt megelôzôen elengedhetetlen az aukcióra vihetô 16 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3

AMAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

AMAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI AZ ÁRAM FORRÁSA AMAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XLI. ÉVFOLYAM 2004. 1. SZÁM Az MVM Rt. átviteli hálózatának fejlesztési stratégiája A versenypiaci mérlegkör mûködésének tapasztalatai Az MVM-ADWEST kereskedelmi

Részletesebben

A HATÁRKERESZTEZÔ ÁTVITELI KAPACITÁSOK AUKCIÓJA MAVIR TAPASZTALATOK

A HATÁRKERESZTEZÔ ÁTVITELI KAPACITÁSOK AUKCIÓJA MAVIR TAPASZTALATOK A HATÁRKERESZTEZÔ ÁTVITELI KAPACITÁSOK AUKCIÓJA MAVIR TAPASZTALATOK n AZ EURÓPAI UNIÓ EGYSÉGES BELSÔ VILLAMOSENERGIA-PIACA MEGTEREMTÉSÉNEK EGYIK FON- TOS FELTÉTELE VOLT TÖBBEK KÖZÖTT A KORÁBBI VERTIKÁLISAN

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XLII. ÉVFOLYAM 2005. 4. SZÁM Az MVM Csoport középtávú stratégiája Erômûépítés a Közbeszerzési Törvény elôírásai alapján Rendszerszintû szolgáltatások piaca A MAGYAR

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI MAGYAR VILLAMOS MÛVEK A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XLIII. ÉVFOLYAM 2006. 1 2. SZÁM Megújuló energiaforrások felhasználásának támogatása Egy lehetséges villamosenergia-modell Kvótapiaci fejlemények

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Energia Hivatal 2002. évi tevékenységérôl Budapest, 2003 május hó Kiadja: Magyar Energia Hivatal 1081 Budapest Köztársaság tér 7. Telefon: 459-7777 www.eh.gov.hu Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

Magyar Energia Hivatal A Magyar Energia Hivatal 2007. évi jelentése az Európai Bizottság részére

Magyar Energia Hivatal A Magyar Energia Hivatal 2007. évi jelentése az Európai Bizottság részére Magyar Energia Hivatal A Magyar Energia Hivatal 2007. évi jelentése az Európai Bizottság részére Budapest, 2008. július Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÓ...4 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, INTÉZMÉNYRENDSZER...9 1.1.

Részletesebben

az mvm magyar villamos művek közleményei

az mvm magyar villamos művek közleményei L. évfolyam 2013. 1-2. szám az mvm magyar villamos művek közleményei az atomenergetika első 30 éve magyarországon A villamosenergia-ipar és az atomenergetika három évtizede Műszaki fejlődés és biztonság

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOSENERGIA KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOSENERGIA KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOSENERGIA KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2008. január Tartalomjegyzék: 1. Előszó 4 1.1

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI. Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI. Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás XLVII. ÉVFOLYAM 2010. 1 2. SZÁM A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI Felelôs

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI AZ ÁRAM FORRÁSA A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XXXIX. ÉVFOLYAM 1 2. SZÁM, 2002. JÚLIUS Az új villamosenergia-törvény alkalmazása Az ellátásbiztonságról Mahalia, az alap- és távközlési hálózat nyilvántartó

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XLV. ÉVFOLYAM 2008. 1. SZÁM A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI Felelôs kiadó Mártha Imre Fôszerkesztô Dr. Gerse Károly Felelôs szerkesztô Tringer Ágoston XLV. ÉVFOLYAM

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL

MAGYAR ENERGIA HIVATAL MAGYAR ENERGIA HIVATAL J / 842. számú beszámoló a Magyar Energia Hivatal 2001. évi tevékenységéről Előadó: a Magyar Energia Hivatal elnöke 2002. szeptember 2 TARTALOM ÖSSZEFOGLALÓ 1. Engedélyezés, hatósági

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

ÉVES JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. ÉVES JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. ÉVES JELENTÉS 2002 Az MVM Rt. összefoglalója a 2002. év tevékenységeirõl MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. Tartalom ÉVES JELENTÉS 2002 AZ MVM R T. GAZDÁLKODÁSI MUTATÓI

Részletesebben

közleményei XLVIII. évfolyam 2011. 3-4. szám

közleményei XLVIII. évfolyam 2011. 3-4. szám XLVIII. évfolyam 2011. 3-4. szám a magyar villamos művek közleményei Az MVM Csoport középtávú (2011-2013) stratégiája Erőműépítés bizonytalan környezetben A teljesítménynövelés megvalósítása a Paksi Atomerőműben

Részletesebben

ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT

ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT Az ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOSENERGIA KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2011. július 31. TARTALOMJEGYZÉK Cím

Részletesebben

E-OS. Közvilágítási Kereskedelmi és Szolgáltató. Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI

E-OS. Közvilágítási Kereskedelmi és Szolgáltató. Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI Az E-OS Közvilágítási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2008. július 10. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Az Alpiq Energy SE Magyarországi Fióktelepének ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

Az Alpiq Energy SE Magyarországi Fióktelepének ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA Az Alpiq Energy SE Magyarországi Fióktelepének ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 2010. 06. 03. Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 1 Fogalom meghatározások... 2

Részletesebben

AMAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

AMAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI AZ ÁRAM FORRÁSA AMAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XL. ÉVFOLYAM 2003. 4. SZÁM Nyitottság és szigor Interjú Horváth J. Ferenccel Az MVM Rt. által rendezett elsô magyar kapacitásaukcióról A paksi üzemzavar

Részletesebben

Magyar Energia Hivatal

Magyar Energia Hivatal Magyar Energia Hivatal A Magyar Energia Hivatal 2010. évi jelentése az Európai Bizottság részére Budapest, 2011. augusztus Tartalom Összefoglaló... 4 1. A villamosenergia-piac szabályozása és működése...

Részletesebben

ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT

ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT Az ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOSENERGIA KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2011. február 29. TARTALOMJEGYZÉK Cím

Részletesebben

Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között

Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között 70 GÁSPÁR BENCÉNÉ DR. VÉR KATALIN ZÁVECZ ÁGNES Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között A végfogyasztói villamosenergia-árak folyamatosan az érdeklődés középpontjában állnak. Vizsgálatukat

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 194841v4 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Fogalom meghatározások...

Részletesebben

OPTEN TRADE Optimalizált Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

OPTEN TRADE Optimalizált Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Az OPTEN TRADE Optimalizált Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2010. április Tartalomjegyzék: 1. Az tárgya, hatálya és közzététele...

Részletesebben

Kereskedelmi Szabályzat. A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2007. szeptember 13.

Kereskedelmi Szabályzat. A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2007. szeptember 13. A magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzata 2007. szeptember 13. 1 I. A KERESKEDELMI SZABÁLYZAT TÁRGYA, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK.. 7 I./1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, TÁRGYA ÉS CÉLJA, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

ÉFG Energia és Földgáz Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2010.

ÉFG Energia és Földgáz Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2010. Az ÉFG Energia és Földgáz Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2010. november Tartalomjegyzék: 1. Az tárgya, hatálya és közzététele...

Részletesebben

A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes. Üzletszabályzata

A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes. Üzletszabályzata A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes a 2006. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1 ELŐSZÓ... 6 1.1 Az üzletszabályzat tárgya... 6 1.2 Az üzletszabályzat hatálya...

Részletesebben

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2011. december 1 Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat Tárgya, Hatálya és Közzététele...

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XLVIII. ÉVFOLYAM 2011. 1. SZÁM A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI ÚJ, HATÉKONY KERESKEDÉSI ESZKÖZ, A CTF HUPX: A MAGYAR ÁRAMTÔZSDE A PAKSI ATOMERÔMÛ BÔVÍTÉSE ÚJ BLOKKOKKAL AKKREDITÁCIÓ A VILLAMOSENERGIA-IPARBAN

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Energia Hivatal 1999 évi tevékenységérôl Budapest, 2000 április A Hivatal vezetôi dr Kaderják Péter fõigazgató Németh Béla igazgató Horváth J Ferenc igazgató Gubicza Ilona gazdasági

Részletesebben