AMAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AMAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI"

Átírás

1 AZ ÁRAM FORRÁSA AMAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XL. ÉVFOLYAM SZÁM A villamosenergia-rendszer mûködése a piacnyitás után Átviteli engedélyesi tapasztalatok A határkeresztezô átviteli kapacitások aukciója MAVIR tapasztalatok A villamosenergia-ellátás biztonsága

2 AZ ÁRAM FORRÁSA A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI FELELÔS KIADÓ PÁL LÁSZLÓ FÔSZERKESZTÔ DR. GERSE KÁROLY FELELÔS SZERKESZTÔ TRINGER ÁGOSTON LAPMENEDZSER LUSZTIG ANNA SZERKESZTÔBIZOTTSÁG DR. BACSKÓ MIHÁLY CIVIN VILMOS DR. DOBOS GÁBORNÉ GAÁL GÁBOR (OVIT RT.) HANTI ÁGOTA (PA RT.) HORNAI GÁBOR (MVM PARTNER RT.) HURTON Z. CSANÁD KERÉNYI A. ÖDÖN KOVÁCS KRISZTINA (MAVIR RT.) LUSZTIG ANNA MÜLLER MIHÁLY NAGY RÓBERT DR. NAGY ZOLTÁN SÁNDOR JÓZSEF SIMIG PÉTER (MAVIR RT.) SIMON GÁBOR DR. STRÓBL ALAJOS (MAVIR RT.) SZALKAI ISTVÁN TARI GÁBOR MEGJELENT A MECUM STÚDIÓ GONDOZÁSÁBAN ISSN DR. GERSE KÁROLY A VILLAMOSENERGIA-RENDSZER MÛKÖDÉSE A PIACNYITÁS UTÁN 1 TURÓCZI ANDRÁS ÁTVITELI ENGEDÉLYESI TAPASZTALATOK 11 BERTALAN ZSOLT SIMIG PÉTER A HATÁRKERESZTEZÔ ÁTVITELI KAPACITÁSOK AUKCIÓJA MAVIR TAPASZTALATOK 16 KAPÁS MIHÁLY A VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS BIZTONSÁGA 21 AGÁRDI FERENC SERFÔZÔ TAMÁS A TÁVKÖZLÉSI FEJLESZTÉSI PROJEKT LEZÁRÁSA 25 DR. BACSKÓ MIHÁLY A NAGY BUMM 29 KELEMEN HAJNALKA XL. ÉVFOLYAM SZÁM AZ EURELECTRIC MAGYARORSZÁGI TAGOZATA 31 DR. STRÓBL ALAJOS KÖZCÉL, KÖZSZOLGÁLAT. A KAPCSOLT VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS JÖVÔJE 34 KERÉNYI A. ÖDÖN AZ EU ÉS A MEGÚJULÓ ÁRAMTERMELÉS 40 VARGA LAJOS DR. KRISTÓF GERGELY SZÉNTÜZELÉSÛ KAZÁNOK NO X -KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE 43 SZÉNÁSY ÁGNES AZ IAS ÉS A MAGYAR SZÁMVITEL I. RÉSZ 48 DR. NAGY ZOLTÁN A TEVÉKENYSÉGEK SZÁMVITELI SZÉTVÁLASZTÁSA AZ MVM RT.-NÉL 53 DR. HAMAR EDINA AZ EU HATOS DIREKTÍVÁJA 58 E SZÁMUNK SZERZÔI 62 SUMMARY OF ARTICLES 64

3 A VILLAMOSENERGIA- RENDSZER MÛKÖDÉSE A PIACNYITÁS UTÁN (MÁJUS JÚLIUS HÓ) n AZ ISMERTETÉS AZ MVM RT. ETRM RENDSZERÉBEN, ILLETVE A MAVIR RT. HONLAPJÁN HOZZÁFÉR- HETÔ INFORMÁCIÓK ALAPJÁN, A VILLAMOSENERGIA-RENDSZER MÛKÖDÉSÉRE JELLEMZÔ ADATO- KAT MUTATJA BE MÁJUS JÚLIUS HÓNAPOKRA VONATKOZÓAN ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY AZ ÉR- DEKELTEK SZÁMÁRA AZ EGYES VÁLTOZÁSOK PONTOS SZÁMSZERÛSÍTÉSÉT MELLÔZVE TÁJÉKOZ- TATÁST ADJON A PIACNYITÁST KÖVETÔ, ELMÚLT IDÔSZAKBELI VÁLTOZÁSOKRÓL. BEMUTATJA A FOGYASZTÓI IGÉNYEK, EZEN BELÜL KÜLÖN A KÖZÜZEM, AZ ELOSZTÓHÁLÓZATI VESZTESÉG, A VERSENYPIAC, A KÖZÜZEMI, A VERSENYPIACI IMPORT VÁLTOZÁSÁT, A MENETREND- KÉSZÍTÉS PONTOSSÁGÁT, A KÖZÜZEMI PORTFOLIÓBELI ERÔMÛVEK ÉRTÉKESÍTÉSÉT ÉS A KIEGYENLÍ- TÔ SZABÁLYOZÁS ALAKULÁSÁT. DR. GERSE KÁROLY AZ IGÉNYEK ALAKULÁSA A vizsgált idôszakban rendszeresen megfigyelhetô a bruttó (az erômûvi önfogyasztást és az átviteli hálózati veszteséget is tartalmazó) csúcsteljesítmények és a napi bruttó villamos- Teljesítményigény (MW) Napok n 2003 n 2002 korrigált 1. ÁBRA A BRUTTÓ TELJESÍTMÉNYIGÉNYEK NÖVEKEDÉSE (ÁPRILIS JÚLIUS) energia-igények növekedése, amelyet a közvélemény az átlagosnál lényegesen nagyobb középhômérséklettel és a légkondicionáló berendezések elterjedésével hoz kapcsolatba (1. ábra). Ezzel szemben a nettó villamosenergia-igények növekedése lényegesen elmarad a bruttó igényekétôl, esetenként a növekedés helyett csökkenés figyelhetô meg. (Az ábrákon az összehasonlíthatóság érdekében a évi adatokat egy nappal hátrább toltuk.) Különösen július hónapban figyelhetô meg, hogy miközben a bruttó értékek az átlagosnál hidegebb hômérsékletekkel jellemezhetô napokra a hónap elején is növekedtek, addig a nettó teljesítményigény csökkent. A maximális érték és a hômérsékleteltérés kapcsolata jól megfigyelhetô május , illetve a június közepi idôszakokra (3. ábra), illetve július elsô felének végére (5. ábra), amikor az átlagosnál alacsonyabb hômérséklet hatására a napi maximális nettó teljesítményigény is csökkent. Az ez évi átlaghômérséklet a MAVIR Rt. elôbbi ábrákon is ábrázolt adatai szerint májusban 1,1; júniusban 2,1 C-kal magasabb, míg júliusban 1,16 C-kal alacsonyabb volt az elôzô évi átlaghômérsékletnél. Nagyon érdekes a következô (6 8.) ábrákon látható havi maximum, minimum tartamgörbék összehasonlítása. Megfigyelhetô egyrészt A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3 1

4 Teljesítményigény (MW) Teljesítményigény (MW) május 1. május 15. május 29. június 12. június max min max min 2. ÁBRA A NAPI MAXIMÁLIS ÉS MINIMÁLIS (NETTÓ) TELJESÍTMÉNYIGÉNYEK LEFUTÁSA (MÁJUS JÚNIUS) május max 3. ÁBRA MAXIMÁLIS IGÉNYEK ÉS A HÔMÉRSÉKLET-KÜLÖNBSÉG KAPCSOLATA (MÁJUS JÚNIUS) a csúcsértékek kismértékû növekedése, másrészt (különösen a napi maximális értékeknél) a munka és munkaszüneti napok csúcsértékeinek ugrásszerû eltérése, ami a korábbi idôszakokra nem volt jellemzô. A két év között a havi átlagok tekintetében (a hômérséklet-eltérés ellenére), mint azt az elôzôekben az igények változására már bemutattuk, alig van különbség. Az elmúlt évhez viszonyított kedvezôtlen változásokat, a völgyidô- Idô május 15. május 29. június 12. június Idô max Hômérséklet-eltérés ( ) Hômérséklet-eltérés ( C) 1. TÁBLÁZAT HAVI ÁTLAGOK szak teljesítményigényének csökkenését, a délutáni munkanapi csúcsidôszaki teljesítményigény növekedését jól mutatják a és évi május júliusi átlagos fogyasztási adatokat összehasonlító ábrák. Jól megfigyelhetô, hogy amíg májusban az igénynövekedés munkanapokon a délelôtti csúcs és délutáni tarifális völgyidôszakokban közel egyenletesen jelentkezett, addig júniusban már a völgyidôszaki növekedés csaknem kétszerese volt a csúcsidôszakinak, júliusban csaknem teljesen a völgyidôszaki növekedés dominált. Pihenônapokra ellentétes hatás figyelhetô meg, a teljesítménynövekedés a délelôtti és esti órákban jelentkezett, a délutáni vezérelt teljesítményigény csökkent. A teljesítményigények változásából megfigyelhetô, hogy munkanapokon háromszor, szombat és pihenônapokon kétszer kell a rendszert maximális teljesítményre szabályozni. Az ábrákból az is megállapítható, hogy a nappali idôszakokban fogyasztási igénynövekedés jelentkezik miközben, mint azt a 2. táblázat mutatja, a kiserômûvek nélküli értékesítés a megelôzô évhez képest kismértékben csökkent. 2. TÁBLÁZAT A hangfrekvenciás körvezérlés tarifális völgyidôszaki alkalmazása a szabályozási igények növekedésén kívül a közüzemi nagykereskedelem átlagköltségének lényeges növekedéséhez és oda vezethet, hogy nem marad a közüzemi nagykereskedônél versenypiacon értékesíthetô többletkapacitás, kedvezôtlen esetben a közüzemi nagykereskedô is többletkapacitások lekötésére kényszerül. Az elôzô értékekbôl egyértelmûen megállapítható, hogy a bruttó telje maximum maximum minimum minimum Május Június Július GWh Május 2750, ,83 Június 2770, ,47 Július 2845, ,56 MW 2 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3

5 Teljesítményigény (MW) július 1. július 15. július 29. Idô max min max min 4. ÁBRA NAPI MAXIMÁLIS ÉS MINIMÁLIS (NETTÓ) TELJESÍTMÉNY-IGÉNYEK LEFUTÁSA (JÚLIUS) július 1. július 15. július 29. Idô max max Hômérséklet-eltérés( ) Teljesítményigény (MW) 5. ÁBRA MAXIMÁLIS IGÉNYEK ÉS A HÔMÉRSÉKLET-KÜLÖNBSÉG KAPCSOLATA (JÚLIUS) Hômérséklet-eltérés ( C) Teljesítményigény (MW) Teljesítményigény (MW) Napok max min max min 7. ÁBRA JÚNIUSI MAX MIN TARTAMGÖRBÉK Napok max min max min 8. ÁBRA JÚLIUSI MAX MIN TARTAMGÖRBÉK Teljesítményigény (MW) Napok max min max min Teljesítményigény (MW) :00 6:00 12:00 18:00 0:00 Idô május munkanap május pihenônap május munkanap május pihenônap 6. ÁBRA MÁJUSI MAX MIN TARTAMGÖRBÉK 9. ÁBRA MÁJUSI TELJESÍTMÉNYIGÉNYEK A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3 3

6 Teljesítményigény (MW) Teljesítményigény (MW) :00 6:00 12:00 18:00 0:00 Idô június munkanap június pihenônap június munkanap június pihenônap 10. ÁBRA JÚNIUSI TELJESÍTMÉNYIGÉNYEK :00 6:00 12:00 18:00 0:00 Idô július munkanap július pihenônap július munkanap július pihenônap 11. ÁBRA JÚLIUSI TELJESÍTMÉNYIGÉNYEK 4500 Teljesítményigény (MW) :00 6:00 12:00 18:00 0:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 13. ÁBRA A KÖZÜZEMI VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS (JÚNIUS) Teljesítményigény (MW) :00 6:00 12:00 18:00 0:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 14. ÁBRA A KÖZÜZEMI VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS (JÚLIUS) 600 Teljesítményigény (MW) Fogyasztás (MW) :00 6:00 12:00 18:00 0:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 300 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 12. ÁBRA A KÖZÜZEMI VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS MÁJUS) 15. ÁBRA AZ ELOSZTÓHÁLÓZATI VESZTESÉG (JÚLIUS) 4 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3

7 sítménynövekedés oka (mivel összességében a fogyasztói igény csak kissé nagyobb, vagy azonos) a rendszer hatékonyságának romlása (amelyben a paksi II. sz. blokk hiánya is közrejátszhat). KÖZÜZEMI FOGYASZTÓK A közüzemi villamosenergia-igények lefutásának alakja gyakorlatilag megegyezik a rendszerszintû igények lefutásával. A rendszerre és a közüzemre vonatkozó görbék összehasonlítása alapján a két igény különbsége folyamatosan nô a májusi mintegy 300 MW-ról a júliusi közel 600 MW-ig. A közüzemi nagykereskedô értékesíti az elosztó engedélyesek felé a 15. ábrán látható elosztóhálózati veszteséget is. Mivel ez a mindenkori szolgáltatói teljesítményigény arányos részeként kerül kiszámításra (mérésére jelenleg nincs lehetôség), lefutása arányos a közüzemi villamosenergia-igény lefutásával (így csak július hónapra mutatjuk be). MENETRENDKÉSZÍTÉS A közüzemi nagykereskedô menetrendjét a bemutatott idôszak elején a Rendszerirányító, július hónapban a közüzemi nagykereskedô és a Rendszerirányító közösen készítette. A menetrendi és tényértékek eltérését a 16. ábra mutatja. Megállapítható, hogy csaknem minden idôszakban pozitív menetrendi eltérés jelentkezett (a menetrendi érték a tényértéknél nagyobb volt). Az eltérések azt valószínûsítik, hogy a hosszú menetrendkészítési gyakorlat ellenére a MAVIR Rt. sem rendelkezik információkkal a közüzemi fogyasztók villamosenergia-igényére vonatkozóan, hiszen a korábbi menetrendkészítés mindig a teljes rendszerre vonatkozott. Egy munkanapot (17. ábra) részletesen is vizsgálva megállapítható, hogy a túltervezés nem egyenletesen oszlik meg a nap folyamán, a legnagyobb többlet elsôsorban a délelôtti, esti csúcsidôszakokban jelentkezik. A túltervezéssel biztosítható, hogy lényegesen nagyobb forgótartalék álljon rendelkezésre a rend- Teljesítményigény (MW) 16. ÁBRA MENETRENDI ÉS TÉNYÉRTÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (JÚLIUS) Teljesítményigény (MW) Idô (nap) n Menetrendi eltérés n Tény 17. ÁBRA MENETRENDI ÉS TÉNYÉRTÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (MÁJUS) szerirányítónál, így kisebb ellátási kockázatokkal mûködtethetô a rendszer. Egy jellegzetes májusi és júliusi nap összehasonlítása alapján ugyanakkor az is megállapítható, hogy az eltérés lényegesen csökkent, tehát a menetrendkészítés pontossága javult. IMPORTTEVÉKENYSÉG A villamosenergia-importtevékenységet összességében és fogyasztói Idô (óra) szektoronként a ábrák mutatják be. Az egyes hónapokat összehasonlítva a következôk állapíthatók meg: n Az összes import (19., 22., 25. ábrák) a vizsgált idôszakban csak kismértékben növekedett. n Ezen belül a közüzemi villamosenergia-import menetrend alapján történt, a közüzemi nagykereskedô menetrendje jól illeszkedik a változó fogyasztói igényekhez, így elôsegíti a rendszer szabályozását. A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3 5

8 Teljesítmény (MW) Idô (július 29.) 18. ÁBRA MENETRENDI ÉS TÉNYÉRTÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (JÚLIUS 29.) Import (MW) : Munkanap Szombat Pihenônap 19. ÁBRA A VILLAMOSENERGIA-IMPORT ÁTLAGOS LEFUTÁSA (MÁJUS) Teljesítmény (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 20. ÁBRA A KÖZÜZEMI VILLAMOSENERGIA-IMPORT ÁTLAGOS LEFUTÁSA (MÁJUS) n A versenypiaci import teljesítménye május június hónapokban (21., 24. ábrák) gyakorlatilag azonos nagyságrendben, MW között mozgott. A májusi importnál megfigyelhetô az éjszakai importcsökkenés, júniusban ez a csökkenés csak pihenônapokon jelentkezett. Az is megfigyelhetô, hogy a munkaszüneti napi import teljesítménye esetenként nagyobb a munkanapi importnál. Július hónapban (27. ábra) a versenypiaci import nagysága MW-ra nôtt és ennek lefutása nem követi a rendszerirányító által meghirdetett határkeresztezô kapacitás aukciónál elvárt 100/60% (csúcs/éjszaka) értéket. n A terv- és tényimport értékek (28. ábra) összevetésébôl, illetve a július havi versenypiaci munkanapi import lefutásából jól megfigyelhetô, hogy a rendkívül magas európai szabadpiaci árak idôszakában a magyar villamosenergiarendszerbôl folyamatosan terven kívüli export folyt a versenypiaci szektor közremûködésével. A kiesô villamosenergia-mennyiséget az olcsó hazai kiegyenlítô villamosenergia-piacról kellett pótolni. VERSENYPIACI FOGYASZTÓK A versenypiaci fogyasztók villamosenergia-igényét ( ábrák) vizsgálva jól megfigyelhetô annak folyamatos növekedése, míg május hónapban csak mintegy MW (június hónapban MW) igény jelentkezett, addig július hónapban a versenypiaci fogyasztás MW-ra nôtt. Az is megfigyelhetô, hogy míg május június hónapokban napi szezonalitás nem jelentkezett, addig július hónapban munkanapon már mintegy 60 MW-os napon belüli szabályszerû eltérés adódik. KIEGYENLÍTÔ SZABÁLYOZÁS A versenypiaci import és a tényleges fogyasztói igény eltérésébôl adódik a hazai beszerzés és a kiegyenlítô sza- 6 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3

9 Versenypiaci import (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 21. ÁBRA A NEM KÖZÜZEMI VILLAMOSENERGIA-IMPORT ÁTLAGOS LEFUTÁSA (MÁJUS) Versenypiaci import (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 24. ÁBRA NEM KÖZÜZEMI VILLAMOSENERGIA-IMPORT ÁTLAGOS LEFUTÁSA (JÚNIUS) Import (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 22. ÁBRA A VILLAMOSENERGIA-IMPORT ÁTLAGOS LEFUTÁSA (JÚNIUS) Import (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 25. ÁBRA VILLAMOSENERGIA-IMPORT ÁTLAGOS LEFUTÁSA (JÚLIUS) Teljesítmény (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap Teljesítmény (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 23. ÁBRA A KÖZÜZEMI VILLAMOSENERGIA-IMPORT ÁTLAGOS LEFUTÁSA (JÚNIUS) 26. ÁBRA KÖZÜZEMI VILLAMOSENERGIA-IMPORT ÁTLAGOS LEFUTÁSA (JÚLIUS) A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3 7

10 Versenypiaci import (MW) Teljesítmény (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 27. ÁBRA NEM KÖZÜZEMI VILLAMOSENERGIA-IMPORT ÁTLAGOS LEFUTÁSA (JÚLIUS) Tervezett import szaldó Tranzit tény terv exportból Idô (július ) 28. ÁBRA TERV- ÉS TÉNYIMPORT, TRANZITFORGALOM ÖSSZEHASONLÍTÁSA (JÚLIUS) Fogyasztás (MW) ÁBRA FELJOGOSÍTOTT FOGYASZTÓK ÁTLAGOS VILLAMOSENERGIA-IGÉNYE (MÁJUS) Tény import szaldó Tranzit tény terv importból 250 0:00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap bályozás nagysága. Ennek változása is jellemzô tendenciát mutat ( ábrák). Az ábrákon a pozitív érték a rendszerirányítótól történô vásárlást, negatív érték a rendszerirányítónak, vagy kereskedôkön keresztül történô értékesítést jelenti. A kiegyenlítô szabályozás tényleges értékének meghatározásához az elôbbi értékhez még hozzá kell adni a versenypiaci kereskedôk által a közüzemi nagykereskedônek értékesített, illetve a közüzemi nagykereskedôtôl beszerzett villamos energiát (erre vonatkozóan a júniusi értékek lefutását mutatjuk be a 34. ábrán). A júliusi kiegyenlítô szabályozási teljesítményigények lefutását vizsgálva a 35. ábrán jól megfigyelhetô a nappali csúcsidôszaki vételezés, amelynek az értéke esetenként a 100 MW-os is elérte. Az átlagosan MW körüli érték a kiegyenlítô piac rendeltetésszerû mûködésének hiányát mutatja, a versenypiaci kereskedôk egy része a fogyasztóik ellátását biztosító villamosenergiamennyiséget nem normál kereskedelmi forgalomban, hanem rendszeresen a kiegyenlítô szabályozásból mintegy a közüzemi nagykereskedelem költségére biztosítja. A helyzeten csak a piaci ár lényeges növelése segíthet. ERÔMÛVEK ÉRTÉKESÍTÉSE, SZABÁLYOZÁSA A közüzemi nagykereskedô portfoliójába tartozó erômûvekbôl értékesített villamosenergia-mennyiséget a ábrák mutatják. Megállapítható, hogy az összesített erômûvi teljesítmények lefutása gyakorlatilag azonos a villamosenergia-igények lefutásával, ugyanakkor a maximális és minimális teljesítmény közötti különbséget az importbeszállítás változtatásával kismértékben csillapítani lehetett. (A fogyasztói igényeknél jelentkezô mintegy 1700 MW helyett kb MW-ra.) Az egyes erômûvek részleteiben nem bemutatott üzemvitelét vizsgálva a következôk állapíthatók meg: n A rendszer szabályozását döntôen a nagy erômûvek (Mátrai, Dunamenti, AES-Tisza, Csepel) végzik, a Paksi Atomerômûnél jelentôsebb 8 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3

11 Fogyasztás (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap Import (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 33. ÁBRA KIEGYENLÍTÔ SZABÁLYOZÁS A VERSENYPIACON (JÚNIUS) 30. ÁBRA FELJOGOSÍTOTT FOGYASZTÓK ÁTLAGOS VILLAMOSENERGIA-IGÉNYE (JÚNIUS) Fogyasztás (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap Teljesítmény (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 34. ÁBRA KÖZÜZEMI NAGYKERESKEDÔ VERSENYPIACI BESZERZÉSE (JÚNIUS) 31. ÁBRA FELJOGOSÍTOTT FOGYASZTÓK ÁTLAGOS VILLAMOSENERGIA-IGÉNYE (JÚLIUS) Import (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Teljesítmény (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap Munkanap Szombat Pihenônap 32. ÁBRA KIEGYENLÍTÔ SZABÁLYOZÁS A VERSENYPIACON (MÁJUS) 35. ÁBRA KIEGYENLÍTÔ SZABÁLYOZÁS A VERSENYPIACON (JÚLIUS) A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3 9

12 Teljesítmény (MW) Teljesítmény (MW) :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap :00 6:00 12:00 18:00 24:00 Idô Munkanap Szombat Pihenônap 37. ÁBRA KÖZÜZEMI ERÔMÛVEK TERHELÉSE (JÚNIUS) 38. ÁBRA KÖZÜZEMI ERÔMÛVEK TERHELÉSE (JÚLIUS) visszaterhelésre csak néhány alkalommal, minimális terhelési idôszakban, illetve üzemzavari okból került sor. n A Mátrai Erômû az üzemelô blokkok számának változtatásával, minimális terhelésre történô visszaszabályozásával segíti a rendszer szabályozását. A minimális terhelési idôszakot kivéve általában névleges teljesítménnyel üzemel. n A Csepeli Erômû részben blokkleállítással, részben minimális terhelésre történô visszaszabályozással vesz részt a rendszer szabályozásában. Esetenként a névleges teljesítmény alatt igénykövetô szabályozást is végez. n A Dunamenti és AES-Tisza Erômûvek biztosítják a folyamatos igényekhez történô alkalmazkodást, a névleges teljesítmény alatti mûködtetéssel a Rendszerirányító forgótartalék-igényét elégítik ki. n HÍREK ENERGEXPO szeptember között elsô alkalommal került megrendezésre az EnergExpo Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia a debreceni Fônix Csarnokban. Az energia embersége az emberiség energiája mottó jegyében szervezett esemény a hazai energiaszektor elsô önálló, átfogó seregszemléje volt. A szervezôk célja az volt, hogy az energiapiaci liberalizáció megvalósítását és az Európai Uniós csatlakozásra történô felkészülést segítendô olyan integrált marketingfórumot hozzanak létre, amelyen az energia szektor vállalatai és azok üzleti partnerei koncentráltan egy idôben, egy helyen, együtt mutatkoznak be a széles szakmai és nagyközönségnek, illetve konferenciák, szakmai elôadások keretében megismerkednek az új tudományos ismeretekkel, irányvonalakkal, piaci kihívásokkal és tapasztalatot cserélnek mindezekrôl. A gondosan összeállított kétnapos konferencia programja, valamint a jól szervezett kiállítás lehetôvé tette a megfogalmazott célkitûzés megvalósítását. Az elsô napi plenáris ülést Hatvani György energetikai helyettes államtitkár A magyar energiapolitika az Európai Unió kereteiben aktuális kérdések a liberalizáció után és elôtt címû elôadása nyitotta meg. Lengyel Gyula az MVM Rt. elnöke Az MVM Rt. és a hazai villamosenergia-ipar helyzete és tendenciái az európai uniós csatlakozás küszöbén témában tartott nagy érdeklôdéssel kísért elôadást. A délutáni szekció ülésen többek között Hornai Gábor, az MVM Partner Rt. vezérigazgatója Az MVM Partner Rt. tapasztalatai a szabadpiaci áramkereskedésben, Mittler István, a PA Rt. fôosztályvezetô-helyettese 20 éve mûködik a Paksi Atomerômû múlt, jelen és jövô címû elôadását hallhatta a nagy létszámú hallgatóság. A másik szekció témái energiahatékonyság, -takarékosság, közvilágítás elsôsorban az önkormányzatoknak szóltak. A záró plenáris ülés a megújuló energiaforrások problémakörét dolgozta fel. A kiállításon az MVM Csoport tagjai közül az MVM Rt. mellett az ERBE Energetika Kft., a Paksi Atomerômû Rt. és az Országos Villamostávvezeték Rt. mutatkozott be tablókon, filmekkel és kiadványokkal. (Koósné Lévai Ildikó) 10 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3

13 ÁTVITELI ENGEDÉLYESI TAPASZTALATOK n AZ ORSZÁGGYÛLÉS ÁLTAL 2001 DECEMBERÉBEN ELFOGADOTT ÉVI CX. TÖRVÉNY A VILLA- MOS ENERGIÁRÓL LÉTREHOZTA A VILLAMOS ENERGIA ÁTVITELÉÉRT FELELÔS ÁTVITELI ENGEDÉLYES FOGALMÁT, MELY FELELÔS AZ ÁTVITELI HÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSÉÉRT, KARBANTARTÁSÁÉRT, FELÚJÍ- TÁSÁÉRT ÉS FEJLESZTÉSÉÉRT, VALAMINT AZ ÁTVITELI HÁLÓZAT CSATLAKOZTATÁSÁÉRT AZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYESEKHEZ, NEMZETKÖZI PARTNER TÁRSASÁGOKHOZ, ILLETVE ÁTVITELI HÁLÓZATRA CSAT- LAKOZÓ TERMELÔI ÉS FELJOGOSÍTOTT FOGYASZTÓI ENGEDÉLYESEKHEZ. A MAGYAR ENERGIA HIVA- TAL JANUÁR 1-JÉN VILLAMOS ENERGIA ÁTVITELÉRE ADOTT KI MÛKÖDÉSI ENGEDÉLYT AZ MVM RT. RÉSZÉRE. TURÓCZI ANDRÁS " Az MVM Rt. ellátási területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére, amelyet mûködési engedélye is rögzít. Az MVM Rt. mint átviteli engedélyes az évi XLVIII. sz. villamos energia törvény alapján a MEH 1/1995. sz. határozatával kiadott a villamos energia szállítására vonatkozó szállító engedélyes jogutódja és így folytatója a hivatkozott engedély szerinti szállító engedélyes átviteli tevékenységének. Az átviteli hálózat mûködtetése során elsôrendû érdek a magyar villamosenergia-rendszer üzembiztonságának magas színvonalon történô biztosítása. Ehhez tartozóan az MVM Rt. mint átviteli hálózati engedélyes köteles az átviteli hálózatot az elvárt üzembiztonsági színvonal betartása érdekében megfelelôen üzemeltetni, karbantartani, felújítani és fejleszteni együttmûködve a hazai és külföldi engedélyesekkel, illetve partnerekkel. Az MVM Rt. eddigi mûködése során a fenti feltételeket teljesítette, melynek alapján meghatározó módon járult hozzá a magyar villamosenergia-rendszer magas színvonalú üzeméhez, a fogyasztók ellátásának garantálásával pedig a közérdek biztosításához. Átviteli engedélyesként fô tevékenysége a közüzemi fogyasztók átviteli hálózathoz kapcsolódó rendszerhasználók által közvetített villamosenergia-igényének kielégítése a rendszerhasználókkal kötött hosszú távú megállapodások alapján, amelyet elsôsorban a hazai erômûvektôl, illetve külföldi forrásoktól hosszú távú szerzôdésekkel közüzemi célra lekötött kapacitásokból biztosít a legkisebb költség elv betartása mellett. Az elosztói engedélyesek, a kapcsolódó erômûvek és feljogosított fogyasztók hálózati csatlakozását az MVM Rt. biztosítja és e minôségében a hálózathasználati szerzôdések keretében meghatározott átviteli kapacitást rendelkezésre bocsátja. A lekötött források optimális kihasználása érdekében villamos energiát és teljesítôképességet (tartalék kapacitásokat) értékesít engedélyesek és engedélyesnek nem minôsülô más (hazai és külföldi) rendszerhasználók, rendszerszintû szolgáltatásokat a rendszerirányító részére. A többletek és hiányok értékesítését a jogszabályok elôírásainak megfelelôen transzparens és diszkriminációmentes módon végzi. Ennek egyik módjaként kereskedelmi tevékenységet folytat a hazai és külföldi szervezett piacokon. Ugyanakkor a villamosenergia-törvény alapján nem minôsül villamosenergia-kereskedônek. Az MVM Rt. a közüzemi nagykereskedelmi tevékenység és az átviteli engedélyesi tevékenységet mellett egyéb, nem a villamosenergia-ipari tevékenységhez kapcsolódó tevékenységeket is ellát. Az MVM Rt-t, mint átviteli engedélyes feladatai közé tarozik az átviteli hálózat és az ahhoz kapcsolódást biztosító csatlakozási pontok üzemeltetése és üzemben tartása. AZ ÁTVITELI HÁLÓZATI FEJLESZTÉSEK ÉS A FELÚJÍTÁSOK FORRÁSA Az átviteli mûködési engedély az átviteli engedélyes számára elôírja az átviteli hálózati elemek üzemkész állapotban tartását: Az Engedélyes a villamosenergiarendszer együttmûködése és a közcélú hálózathoz való hozzáférés érdekében biztosítja a tevékenysége végzéséhez szükséges megfelelô mennyiségû és színvonalú eszköz rendelkezésre állását, valamint a szükséges karbantartási, javítási, felújítási munkák idôbeni elvégzését, továbbá a szükséges készleteket és tartozékokat, és a hálózat üzemeltetéséhez szükséges mûszaki feltételeket, valamint az átviteli hálózat fejlesztését. A hálózati vagyon megfelelô üzemkészségének biztosítása a mûködési engedélyben elôírt feltétel, amelyet az engedélyesi tevékenységet folytató MVM Rt.-nek teljesítenie kell. A MEH felé az üzembiztonsági mutatókat rendszeresen kötelezô be- A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3 11

14 nyújtani, amelynek nem megfelelôsége esetén büntetés kirovásával, vagy súlyos esetben engedély megvonásával szankcionálhat a hatóság. Az MVM Rt. mindig teljesítette az üzembiztonsági paraméterekre vonatkozó elôírásokat, azonban az egyes alállomások magas életkorából adódó üzemviteli kockázatok növekedése (bekövetkezett készülékrobbanások) ezt a jövôben csak akkor nem fogja megkérdôjelezni, ha a rekonstrukció idôben megtörténik. Az átviteli hálózat mûködtetésére és fejlesztésére az átviteli tarifa mint a regulált tevékenység finanszírozását biztosító forrás szolgál. Az 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról a következôképpen rendelkezik: 6. (2) Az átviteli díj hivatott fedezetet nyújtani az átviteli hálózat indokolt mûködési és tôkeköltségeire. Az átviteli hálózat indokolt hálózati veszteségeinek pótlására (beszerzésére) fordított indokolt költségek fedezetét nem az általános átviteli díj tartalmazza, erre a rendszerirányítási díj szolgál. A fentieknek megfelelôen az MVM Rt. a tulajdonában és üzemeltetésében lévô átviteli hálózat, mint közcélú hálózat mûködtetését a rendeletben meghatározott tarifa bevételbôl fedezi. Mivel az MVM Rt.-t elszámolási kötelezettség terheli az ár felülvizsgálati eljárások során, ezért a vagyonának folyamatos felújítási tevékenység alapján történô szinten tartásával érhetô el a tarifa bevételek szinten tartása (mint minimális követelmény), illetve az értéknövelô beruházásokból származó vagyonnöveléssel a tarifa növelése. A tarifában kalkulált eszközarányos nyereség biztosítása alapján az MVM Rt. érdeke az átviteli tarifából származó források átviteli hálózatra fordítása, mivel az abból származó vagyon növekedésével arányosan növekszik a nyereség is. Ehhez azonban igazolni kell tudni a 4 évenként esedékes ár-felülvizsgálati eljárások során, hogy a vagyon értéke nem csökken. A meglévô átviteli eszközöket a VET, illetve az átviteli mûködési engedély egyértelmûen közcélú berendezéseknek minôsíti azáltal, hogy az átviteli mûködési engedélyben átviteli elemként vannak felsorolva, ezért az azokra fordított források tarifában való elismerésére vonatkozó kötelezettség terheli a MEH-et. Ezzel a felújítás jellegû beruházások megtérülése jogszabályban meghatározott módon garantált, forrását pedig a költségek között elismert értékcsökkenés, illetve az eszközarányos nyereség biztosíthatja még abban az esetben is, ha pillanatnyilag fennálló forráshiány miatt azt csak hitelbôl lehetséges finanszírozni. A év bázisképzô év, ennek alapján fogják az elkövetkezô négy évre vonatkozó tarifát meghatározni az átviteli tevékenységre vonatkozóan, ezért minden olyan beruházás, amelynek aktivált eredménye lehet ez évben, az forrásképzô lehet a következô négy évre vonatkozóan (a tarifa inflációs korrekcióját figyelmen kívül hagyva ez az egyetlen növelô tényezô) december 31-ig a MAVIR Rt. az MVM Rt. és a MAVIR Rt. között hatályban lévô december 28-án kelt Szerzôdés alapján látta el az MVM Rt. tulajdonában lévô alaphálózat üzemének irányítását. A Szerzôdés megkötését és hatályban tartását az tette szükségessé, hogy a MAVIR Rt. a megalakulásakor még nem rendelkezett önálló mûködési engedéllyel, ezért akkor egy ilyen szerzôdés nélkül még nem láthatta volna el többek között az alaphálózat üzemének irányítását. A Szerzôdés rögzítette, hogy a Szerzôdés megszûnik azon a napon, amikor a jogszabályváltozást követôen lehetôség nyílik arra, hogy a Magyar Energia Hivatal engedélye alapján a MAVIR mint rendszerirányító önálló mûködési engedély birtokában rendszerirányítói tevékenységét megkezdje. A Szerzôdés megszûnésének ezen feltétele január 1- jén bekövetkezett január 1-jén a VET és a végrehajtására vonatkozó 180/2002. (VIII. 23) Korm. sz. rendelet teljes körûen hatályba lépett január 1- jei hatállyal a Magyar Energia Hivatal az MVM Rt. számára a Villamos energia átviteli mûködési engedély -t, a MAVIR Rt. számára pedig a Villamos energia rendszerirányítói mûködési engedély -t kiadta. A 180/2002. (VIII. 23.) Korm. sz. rendelet 8. sz. mellékletének 3. pontja b) bekezdésének értelmében az engedélykérelemhez be kellett nyújtani az átviteli hálózat üzemirányításáról szóló, a benyújtáskor még tervezetként létezô, az Üzletszabályzat tervezetének mellékleteként felsorolt szerzôdést. Figyelemmel arra, hogy a mûködési engedélyeket csak január 1-jén kaphatták kézhez, szükség volt arra, hogy az MVM Rt. az engedélyek szerinti szerzôdések részletes kidolgozásáig és megkötéséig átmeneti intézkedéseket vezessen be. Ezen átmeneti intézkedések keretében december 3-én sor került a január 1-jei piacnyitással összefüggôen rendezendô egyes rendszerirányítói, közüzemi nagykereskedelmi és átviteli hálózat engedélyesi kapcsolatok rendezésérôl tárgyú, az MVM Rt. és a MAVIR Rt. között felvett Jegyzôkönyv aláírására. Ezen Jegyzôkönyv 3. sz. mellékleteként a Felek képviselôi parafálták az MVM Rt. és a MAVIR Rt. között kötendô Üzemirányítási Szerzôdés december 31-i állapotában létezô szövegét azzal, hogy a szerzôdés aláírásáig a parafált változatban foglaltak szerint fognak eljárni. Ez a szerzôdés képezi az MVM Rt. és a MAVIR Rt. között az átviteli tevékenységgel kapcsolatos valamennyi jog és kötelezettség rögzítését mindaddig, ameddig a szükséges egyéb szerzôdések (export, tranzit) aláírásra kerülnek. 12 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3

15 Az Átviteli hálózati engedélyes Elosztó hálózati engedélyes közötti Számlázási-elszámolási célú adatszolgáltatás értelmében a MAVIR Rt. szolgáltatja az MVM Rt. részére az átviteli hálózat és az elosztói hálózat közötti mérési pontok adatgyûjtôibôl származó 15 perces adatokat a technikai lehetôségek megteremtéséig átmenetileg 30 perces adatokat feldolgozás nélkül, illetve hiteles elszámolási mérési adatokat feldolgozva mérôhelyenkénti, és elosztó engedélyesi bontásban az elosztói engedélyes felé történô számlázás érdekében, az elszámolási hónapot követô hónap 5. munkanapjáig. A tranzithoz kapcsolódó számlázási-elszámolási célú adatszolgáltatás értelmében az MVM Rt. számlájának kiállításához szükséges tranzithoz kapcsolódó számlázási-elszámolási célú adatszolgáltatás tartalmát és eljárásrendjét a villamosenergia-tranzit szabályairól szóló 63/2002. (XII. 29.) GKM rendelettel összhangban az MVM Rt. MAVIR Rt. közötti részletes tranzitszerzôdés rendezi. Export szerzôdéskötéshez szükséges, és számlázási-elszámolási célú adatszolgáltatás keretein belül a MAVIR Rt. az üzemirányítási szerzôdés megkötésének napjától adatot szolgáltat a határkeresztezô kapacitást export céljából megszerzett Kereskedô engedélyesekrôl az MVM Rt. részére annak érdekében, hogy azokkal az MVM Rt. a vonatkozó Átviteli hálózat használati szerzôdést megkösse, valamint a határkeresztezô energiaforgalom mérési pontjairól 1 órás alapadatokat szolgáltat mérési pontonkénti és határonkénti bontásban. A MAVIR Rt. az átviteli díj elszámolása érdekében hiteles mérési adatokat szolgáltat a lebonyolított havi export energiamennyiségre vonatkozóan mérési pontonkénti, illetve határonkénti bontásban, az elszámolási hónapot követô hónap 5. munkanapjáig. A társaságok közötti elszámolások alapját a jelenleg érvényes VEASZok, illetve az új jogszabályi környezet egyaránt az MVM Rt. elszámolási mérôrendszerén keresztül megmért villamosenergia-forgalom képezi. Erre vonatkozóan az elszámolási adatok egyértelmûen meghatározhatók, és annak alapján az egyes áramszolgáltató társaságok felé a számlák elkészíthetôk. Az MVM Rt. a részére fizetett általános átviteli díjból származó bevételeit a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002 (XII. 29.) GKM rendelet 6. (4) bekezdése szerint, a fenti jogszabály 4. sz. mellékletében foglalt arányban köteles megosztani, amelyet az MVM Rt. önmagára nézve kötelezôen elismer beleértve azt az elôírását is, hogy kifizetésre csak érvényes szerzôdés alapján kerülhet sor. Az MVM Rt. minden tôle telhetôt megtett az átviteli díj megosztására vonatkozó szerzôdések megkötése érdekében: n A Dunamenti Erômû Rt. esetében: Az MVM Rt március 12-én Dunamenti Erômû számára megküldte az Idegen tulajdonban lévô átviteli hálózati elem használatára vonatkozó szerzôdés tervezetét, amely az átviteli mûködési engedélyben, illetve egyéb jogszabályokban meghatározott elôírások betartásával készült el. A szerzôdés tervezetet a DE Rt. nem fogadta el annak ellenére sem, hogy az idôközben megkezdett egyeztetések eredményéhez képest, annak figyelembe vételével a szerzôdés felülvizsgálata megtörtént. n A Csepeli Áramtermelô Kft. esetében: Mint ahogy az MVM Rt. azt már több ízben hivatalosan jelezte, ellentmondás van a fent említett jogszabály és az átviteli mûködési engedély között a Csepeli Áramtermelô Kft. szerepének meghatározásában. Tekintettel arra, hogy Csepeli Áramtermelô Kft. berendezéseinek valós átviteli célú igénybevételére nem kerül sor, ezért a helyzet rendezését az MVM Rt. ár-felülvizsgálati kérelemmel kezdeményezte. Az ár-felülvizsgálati kérelem elbírálásáig az MVM Rt. szerzôdéses tárgyalást nem folytatott. Az MVM Rt. ár-felülvizsgálati kérelmét elbíráló 312/2003. MEH határozat kézhezvételét követôen az MVM Rt. jóhiszemûségét bizonyítva Megállapodást készített elô a Csepeli Áramtermelô Kft.- vel az átviteli díj megosztására vonatkozóan. Ez a megállapodás azonban nem tekinthetô hálózat használati szerzôdésnek, csupán a rendelet szerinti fizetési feltételek, illetve eljárásrendek rögzítésének. n Az áramszolgáltató rt.-k és az MVM Rt. között a VEASZ újratárgyalása megkezdôdött, ahol a felek kinyilvánították, hogy az ÁHBE-re vonatkozóan az MVM Rt. részére megfizetett általános átviteli díj megosztására az új szerzôdéses keretek között állapodnak meg. A szerzôdéses tárgyalások folyamatban vannak. Miután az MVM Rt. elismerte az 57/2002 (XII. 29.) GKM rendelet szerinti, részére megfizetett általános átviteli díjmegosztási kötelezettséget, ezért idôbeli elhatárolásként az 1. félévre lekönyvelte a díjmegosztás tételeit. Az MVM Rt. a szerzôdések megkötésére irányuló jóhiszemû magatartását bizonyítandó a jogszabály szerint megosztott átviteli díjak megfizetését szabályos számla kiállítása esetén nem tagadta meg, hanem szerzôdés hiányában jogfenntartással a kifizetést teljesítette. Ennek keretében történt meg a Dunamenti Erômû Rt. felé a január május idôszakra vonatkozóan a jogszabályban meghatározott díj megfizetése, illetve sor került a Csepeli Áramtermelô Kft. felé történô kifizetésre is. A Magyar Villamos Mûvek Részvénytársaság részére 5/2003. sz. MEH határozattal kiadott villamos- A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3 13

16 energia-átviteli mûködési engedély I.5.1. pontja értelmében az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenységének egyes elemeit, vagy kapcsolódó tevékenységét kizárólag a jelen I.5. pontban foglalt feltételekkel jogosult más személyekkel elvégeztetni. Az MVM Rt. értelmezése szerint a fenti I.5.1. pont, illetôleg azon keresztül az I.5. fejezet valamennyi elôírása különösen az I.5.2. pont szerinti elôzetes tájékoztatási kötelezettség, valamint az I.5.4. és I.5.6. pontok szerinti nyilvános pályázat kiírásának kötelezettsége olyan, az Engedélyköteles Tevékenység vagy kapcsolódó tevékenység körébe tartozó egyes elemekre vonatkozik, amelyek elvégzését az Engedélyes tartós kiszervezéssel folyamatosan kívánja más személlyel végeztetni, és nem az eseti és egyszeri, ad hoc jellegû karbantartási, felújítási és beruházási tevékenységre. Ezen eseti karbantartási, felújítási, illetve beruházási tevékenységek körében tekintve, hogy a szükséges belsô apparátus nem áll rendelkezésre az MVM Rt. az általa minôsített és ismert külsô szakcégek igénybe vételével végezteti el az adott feladatot. Az MVM Rt. álláspontja szerint az irányadó jogszabályok, valamint a villamosenergia-átviteli mûködési engedély rendelkezéseinek értelmezésébôl az állapítható meg, hogy a Hivatal nem kívánja engedélyezés alá vonni az ilyen, fent felsorolt egyedi, ad hoc jellegû jogügyleteket. Ennek megfelelôen az I.5. fejezet hatálya alá az MVM Rt. és az OVIT Rt. között létrejött, átviteli hálózat üzemeltetésére vonatkozó szerzôdés tartozik, amely szerzôdés jelenlegi formájában a Hivatal elôtt ismert. A villamos energiáról szóló évi CX. törvény (VET) és az annak végrehajtásaként hatályba lépô jogszabályok a villamosenergia-szektor engedélyeseinek feladatait, elszámolási kapcsolatait szolgáltatásaikban, és azok díjelemeiben módosította. Az áramszolgáltatók, a MAVIR Rt. és az MVM Rt. képviselôi január 10-én egyeztetô megbeszélést tartottak. Az egyeztetésen elhangzottak alapján az MVM Rt január 13-i keltezésû levelében az átmeneti elszámolási rend alkalmazására nyilatkozattételre hívta fel az áramszolgáltató társaságokat. Az áramszolgáltatók január 14-i keltezésû, fentiekre adott nyilatkozatukban azt rögzítették, hogy az MVM és a közöttük jelenleg hatályban lévô áramvásárlási szerzôdés, VEASZ módosításáig ragaszkodnak a VEASZ rendelkezéseinek megfelelô teljes ellátás fenntartásához. Ezen igényük alapján az MVM Rt. felé kívánják megfizetni a MAVIR Rt. részére az esedékes rendszerirányítási és rendszerhasználati díjak összegét, azzal hogy azt az MVM Rt. fizetne tovább a MAVIR Rt. részére. A MAVIR Rt. az áramszolgáltatók nyilatkozatai ismertében levélben értesítette elszámolásra vonatkozó döntésérôl az áramszolgáltatókat, miszerint a MAVIR Rt. a jogszabályok alapján ôt megilletô díjakat közvetlenül kívánja beszedni. A Felek, mint VET-ben foglalt engedélyesek együttmûködési kötelezettségük alapján az engedélyesi elszámolási érdekek összhangjának megteremtése érdekében, a Villamos Energia Adásvételi Szerzôdések (VEASZ) módosításáig, azaz engedélyesek közötti új szerzôdések megkötéséig, de legkésôbb április 30-ig (átmeneti idôszak), a 2. pont szerinti díjak kifizetése és elszámolása tekintetében az alábbi átmeneti elszámolási eljárásrend alkalmazásában állapodtak meg: 14 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3

17 A Megállapodás az átviteli hálózathasználati díjnak és a rendszerirányítási és rendszerszintû szolgáltatások díjainak átmeneti fizetési feltételeit szabályozza. A Felek az alábbi elszámolási rend alkalmazásában állapodtak meg: Az MVM Rt. az áramszolgáltatók részére havonta két alkalommal az értékesített közüzemi villamosenergia-díjat és az átviteli hálózati díjelemet tartalmazó közös számlát állít ki. Az MVM Rt. havi elsô számláját a tárgyhónap 15. napját követô elsô munkanapon nyújtja be, amelyet az áramszolgáltatók a tárgyhónap 20. napjáig, de legkésôbb az ezt követô elsô banki napon kötelesek teljesíteni. Az MVM Rt. havi második számláját a tárgyhónapot követô hónap 8. napjáig nyújtja be az áramszolgáltatóknak, amelyek fizetési kötelezettségüket a tárgyhónapot követô hónap 15. napjáig, de legkésôbb az ezt követô elsô banki napon kötelesek teljesíteni. A MAVIR Rt. az áramszolgáltatók részére a rendszerirányítási és rendszerszintû szolgáltatások díját tartalmazó havi egy számlát állít ki a jelen megállapodásra hivatkozással az 57/2002. (XII. 29.) GKM sz. rendelet alapján. A rendszerirányító havi egyszámláját az elosztóhálózati engedélyesek felé a tárgyhónapot követô 5. napjáig nyújtja be, amelyet az elosztóhálózati engedélyesek a 4. pontban foglalt MVM MAVIR megállapodás alapján az MVM Rt. részére 5 napon belül kötelesek teljesíteni. A rendszerirányító az elosztóhálózati engedélyes részére kiállított eredeti számlájának másolati példányát a 4. pontban foglalt megállapodás teljesíthetôsége érdekében egyidejûleg az MVM Rt.-nek köteles megküldeni. Az MVM Rt. és a PA Rt. egyezôen kijelentették, hogy a Mûködési Engedélyüknek megfelelôen szerzôdést kívánnak kötni a PA Rt. tulajdonában lévô és az MVM Rt. átviteli hálózatának elválaszthatatlan részét képezô 400/120 kv-os alállomás átviteli célú használatára, illetve rendelkezésre bocsátására vonatkozóan. A PA Rt. tudomásul veszi, hogy az MVM Rt. számára kizárólagos használati jogot köteles biztosítani az alállomáson, mely azonban csak és kizárólag az átviteli tevékenység ellátása érdekében valósulhat meg. A villamosenergia-tranzit szabályairól szóló 63/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 3. -a értelmében a tranzitra vonatkozó szerzôdéseket a Rendszerirányító köti meg a tranzitot kezdeményezôkkel. Tekintettel azonban arra, hogy a villamos energiáról szóló CX. törvény (VET) alapján a tranzit átviteli tevékenységnek minôsül, a tranzit fizikai végrehajtására a Magyar Köztársaság határait keresztezô villamosenergia-átviteli hálózaton, Átviteli Hálózati Engedélyes által kerül sor. Ezen szerzôdés alapján Átviteli Hálózati Engedélyes köteles a Rendszerirányító által részére a villamosenergia-ellátási szabályzatok, valamint a jelen szerzôdés alapján bejelentett villamosenergia-tranzit fizikai szállításához szükséges átviteli hálózati kapacitását rendelkezésre bocsátani, a Rendszerirányító pedig köteles a jelen szerzôdés szerinti megosztott tranzitdíjat az Átviteli Hálózati Engedélyes részére megfizetni. Felek egyezôen rögzítették, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történô csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzôdést kihirdetô törvény hatályba lépéséig tranzitnak tekintenek minden az ország területén keresztül történô olyan átvitelt, amelynek kezdô- és végpontja az ország területén kívül van. Ezen idôpontot követôen a tranzitra a villamos energiáról szóló évi CX. törvény (VET) pontjában megfogalmazott definíció az irányadó. Az európai villamosenergia-rendszerek közötti tranzitelszámolások egységesítését, az egyes rendszereket érintô méltánytalan hátrányok (nem szándékolt villamosenergiaszállítás) és esetleg jogtalan elônyök kiküszöbölését tûzte ki célul Európai Regulátorok Szövetsége. A kérdés egyszerû kezelése érdekében az ETSO kidolgozott egy metodikát, mely szoros korrelációban áll a tényleges áramlásokkal és a hálózatok fenntartása érdekében szükséges költségekkel a kereskedôk arányos befizetéseivel feltöltött közös alapból igazságos elosztást biztosít a résztvevô rendszerek között. Ezt a metodikát egyelôre csak ideiglenes jelleggel 2002-tôl az EU-ban bevezették. Az EU-ba való belépésünkkor, az ETSO tagság vállalásával ezt a rendszert magunkra nézve is kötelezôen vállalnunk kell. A MAVIR a korábbi ETSO egyeztetések során már elôzetesen jelezte az európai szervezet felé, hogy a magyar rendszer január 1-jétôl csatlakozik a CBT-hez. Ennek bevezetéséhez egyértelmû MEH-döntésre van szükség, hogy az elszámolásnál figyelembe vehetô, ún. horizontális hálózat költségeit (tôke, üzemeltetési és karbantartási költségeit) milyen nagyságban ismeri el. A MEH, a MAVIR és az MVM között tartott korábbi egyeztetésen az a megállapítás született, hogy a korábbi vagyonértékelésünk alapján szakértôi álláspontot alakítunk ki, ahol megadjuk az újrapótlási értékbôl kiadódó, általunk reálisnak vélt vagyonértéket, illetve az abból levezethetô egyéb költségeket, valamint indoklást az eltérés okairól, ezen kívül lehetôség szerint más országbeli példával támasztjuk alá indokainkat. Ugyancsak ezen egyeztetésen született az a megállapodás is, hogy a MAVIR összehasonlító próbaszámításokat végez a jelenlegi gyakorlat szerinti, illetve a CBT szerinti elszámolást feltételezve. A számításoknál a MAVIR érzékenységvizsgálatot is vállalt, ami alapján eldönthetôvé válna, hogy a jelenlegi vagyonértékbôl származtatott és az általunk feltételezett vagyonértékbôl származtatott költségeket is figyelembe véve mekkora bevétel volna realizálható a CBT-hez való csatlakozás esetén, illetve az, hogyan viszonyul a korábbi években tranzit tevékenységbôl származó bevételekhez, illetve az átviteli tarifában a MEH által figyelembe vett összeghez. A MEH kész támogatni a hazai horizontális hálózat költségeinek ETSO felé történô megadását (az ETSO szabály erre vonatkozóan az, hogy a regulátornak el kell fogadnia ezt az értéket). Jelenleg a végsô egyeztetések folynak a horizontális hálózat költségeinek nagyságáról, ezek befogadásáról, valamint a magyar villamosenergia-rendszer nevében a MAVIR Rt. által aláírandó CBT megállapodásról. A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3 15

18 A HATÁRKERESZTEZÔ ÁTVITELI KAPACITÁSOK AUKCIÓJA MAVIR TAPASZTALATOK n AZ EURÓPAI UNIÓ EGYSÉGES BELSÔ VILLAMOSENERGIA-PIACA MEGTEREMTÉSÉNEK EGYIK FON- TOS FELTÉTELE VOLT TÖBBEK KÖZÖTT A KORÁBBI VERTIKÁLISAN INTEGRÁLT TÁRSASÁGOK FUNK- CIÓK SZERINTI SZÉTVÁLASZTÁSA, VALAMINT A TÉRSÉG ÁTVITELI HÁLÓZATÁHOZ VALÓ SZABAD HOZ- ZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA. BERTALAN ZSOLT SIMIG PÉTER " Amíg a hálózathoz való hozzáférés az említett integrált vállalatok monopóliuma volt, az esetleges szûk keresztmetszetek kezelése ezen cégek együttmûködésével többnyire kezelhetô, megoldható volt. A villamosenergia-piac liberalizációjakor, az új piaci szereplôknek a hálózathoz való hozzáférésével felmerült a szûk hálózati keresztmetszetek igazságos, átlátható és megkülönböztetésmentes elosztási eljárásának igénye. A szûk hálózati keresztmetszetek kezelésének (congestion management) Európában legelfogadottabb és leggyakrabban alkalmazott eljárása az explicit kapacitásaukció. ELÔZMÉNYEK A szûk hálózati keresztmetszetek a leggyakrabban az országokat összekötô hálózati elemeken jelentkeznek. Ennek történelmi okai vannak: az európai egyesített villamosenergiarendszer kialakulása ugyanis több szakaszból álló fejlôdés eredménye volt. Elôször az egyes országok nemzeti villamosenergia-rendszerei fejlôdtek ki, saját ellátásukra koncentrálva, majd ezt követôen elsôsorban a kölcsönös kisegítés okán épültek meg a nemzeti, erôs hálózatokat összekötô távvezetékek. Természetesen arra is van példa, hogy egyegy országban a szûk keresztmetszet nem a határon, hanem a saját hálózatukon belül jelentkezik, de ilyenkor az illetékes rendszerirányító sok esetben a határra transzferálja azt, azaz a kapacitást ott korlátozza, hogy elkerülje a belsô túlterhelôdést. Meg kell jegyeznünk, hogy a kapacitásaukció átfogóbb, szélesebb intézkedési csomag, a szûk keresztmetszet kezelés (congestion management) egy speciális, megelôzô módszere. A probléma kezelésének kiterjedt irodalma van, azzal az Európai Bizottság, az Európai Regulátorok Szövetsége (CEER) és az Európai Hálózati Rendszerirányítók Szervezete (ETSO) sokrétûen foglalkozik, jelen cikk keretei nem engedik meg a teljes skála bemutatását, így a legismertebb eljárásokat csak felsorolásszerûen tesszük meg. Implicit aukció, ahol a szûk keresztmetszetek határolta területek közötti villamosenergia-forgalomnak nem (csak) a teljesítményére, hanem az energia árára (is) vonatkozik az árverseny. Ennek legismertebb formája a piac szélválasztása (market splitting) amit sikeresen alkalmaznak a skandináv országok területén. Mind az elôkészítés fázisában, mind valós idôben alkalmazható az ún. újra-teherelosztás (redispatch), amely az eredeti, gazdaságos teherelosztást változtatja meg olyan irányban, hogy a veszélyeztetett keresztmetszet(ek) terhelése csökkenjen. Egy további lehetôség az ellenkereskedés (counter trading), amellyel a rendszerirányítók olyan szállításokat egyeztetnek egymás között, hogy a hálózati elemek tehermentesüljenek. Természetesen ezen módszer (beleértve az általunk ismertetendô, és alkalmazott explicit aukciót a hálózati keresztmetszet jogának megszerzésére irányuló gazdasági, piaci versenyt is) együttesen, egymással kombinálva is alkalmazhatók, ill. alkalmazottak. Ugyanakkor, fôleg a kontinentális európai igen hurkolt hálózati környezetben minden módszer hatásossága az érintett rendszerirányítók (TSO-k) koordinációjával növelhetô. Például az ún. redispatch lehet egyoldalú, amikor a túlterhelôdés megszüntetésére egyik fél átrendezi saját forráselosztását, de lehet kétoldalú, sôt több TSO koordinálásával még sikeresebb beavatkozás érhetô el. Jelenleg az ETSO több koordinált, ill. kombinált módszer kidolgozását végzi, legelôrehaladottabb állapotban a koordinált aukciós módszer van, melynek elméleti hátterét az MVM Közlemények egy korábbi számában már bemutattuk. (Az RTE Franciaországi rendszerirányító munkatársai egy DEMO-t is készítettek CASSIOPEE néven a módszer illusztrálására). Mint említettük, a módszerek közül az explicit aukció (csak a kapacitás jogra irányuló árverseny) a legelterjedtebb, s esetünkben a határkapacitásra a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott Kereskedelmi Szabályzat is ennek alkalmazását írja elô. AZ ELJÁRÁS ELÔKÉSZÍTÉ- SE, KIDOLGOZÁSA Magának az aukciós folyamatnak a lefolytatásához, azt megelôzôen elengedhetetlen az aukcióra vihetô 16 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3

19 szabad átviteli kapacitás (ATC) kiszámítása, meghatározása. Ennek a kérdésnek széles irodalma van, legismertebb és hivatalosan, az Üzemi Szabályzatban is közreadott módszer, amit az ETSO dolgozott ki, ennek részleteit most nem tárgyaljuk. Az eljárás az UCTE által az év meghatározott alapállapotaira készített eloszlási modell vizsgálatait (base case) használja fel a nyári, ill. téli átlagos kapacitások megállapítására, amely adatok a havi, ill. rövidebb idôhorizontú vizsgálatok alapján pontosodnak. A számítások alapját a biztonsági kritérium határozza meg, ami legtöbb esetben az (n-1) elv. Természetesen minden határkeresztezô kapacitás esetén mindkét érintett szomszédos rendszerirányító elvégzi a számítást, s elôfordulhat, hogy pl. a biztonsági kritérium eltérô volta, vagy bizonyos számítási eljárásbeli különbség miatt nem azonos eredményre jutnak. Ilyenkor egyeztetés történik, s az ETSO ajánlás szerint általában a kisebb értéket veszik alapul. A MAVIR helyzetét a módszer ez évi bevezetését illetôen számos tényezô nehezítette: n A évi piacnyitáshoz szükséges reguláció tavaly ôsszel még nagyon hiányos volt. A törvény ismert volt, de a vonatkozó rendeletnek még csak tervezetei voltak ismertek elôttünk, s az ellátási szabályzatok is még jóváhagyás elôtt álltak. n A szabad hálózati keresztmetszet számítások egyeztetésekor a szomszédos (elsôsorban a szlovák és osztrák) rendszerirányítóval értelmezési különbségeket kellett tisztázni. Ugyancsak egyeztetni kellett a már megkötött hosszú távú szerzôdésekhez kapcsolódó meglévô kapacitásjogokat (AAC), valamint a hurokáramok (loop-flow) hatásának figyelembe vételét. n A szomszédos országokban a piacnyitásnak, a funkciók szétválasztásának (unbundling) különbözô fokozataival találtuk magunkat szembe, ami bizonyos kompromisszumok megkötésére kényszerített minket. n Az eljáráshoz szükséges erôforrások, elsôsorban szoftverek még nem álltak rendelkezésünkre. Az említett gondok ellenére mindenképpen kellett találnunk egy olyan átmenetei megoldást, amellyel legalább ez év elején biztosítjuk a kapacitás jogok transzparens elosztását. Ekkor szerveztük meg igen rövid idô alatt azt a kapacitás allokációt, amely az igénylések érkezési sorrendje alapján döntötte el a hozzáférési jogot. Ezzel a módszerrel december 27-én az év elsô négy hónapjára az 1. táblázatnak megfelelô kiosztást végeztük. Természetesen ezt megelôzôen megállapodást kellett kötni az érintett szomszédos rendszerirányítókkal a kapacitás jogok országonkénti megosztásáról, ami elsôsorban a szlovák és az osztrák reláció esetén volt fontos. A két TSO esetében eltérô megállapodásra jutottunk: Szlovákiával a kritikusnak bizonyuló szlovák magyar irányú kapacitás %-os megosztásában egyeztünk meg, míg Ausztriával az irányok megosztása adta a megoldást, miszerint mindkét rendszerirányító a saját import irányú kapacitásának allokációját végzi. Az érkezési sorrend alapján (first come, first served) végzett elosztással kapcsolatban nekünk is és az érintett piaci szereplôknek is voltak negatív tapasztalataink. Jóllehet az átláthatóságot a szabályozó hatóság jelenlétével sikerült biztosítanunk, a módszernek sok eseti, véletlen mozzanata van, ami az eredmény igazságosságát kérdésessé teheti. Emellett a módszer nem piaci alapú, jóllehet a megszerzett jogokhoz a vonatkozó rendeletek értelmében kapacitáslekötési díj, annak nem használata esetén pedig büntetô díjelem tapad (szûk keresztmetszet jelentkezése esetén!). Mindezen tapasztalatok birtokában készültünk az EU által is piaci alapúnak (market based) tekintett 1. TÁBLÁZAT KIOSZTOTT KAPACITÁS ÖSSZESÍTÔ határkapacitás aukció szervezésére. Ehhez tapasztalatokat gyûjtöttünk külföldön is, leginkább a mi régiónkban legközelebb esô, mûködô CEPS- APG aukciót illetôen. Ez az aukció a CEPS szervezésében, de a grazi aukciós iroda bonyolításával folyik, egyelôre éves, havi lépcsôkben. Egyik érdekes tapasztalatunk volt, hogy a kereskedôk némi gazdasági kockázatot vállalva a megszokott szállítási iránnyal ellentétes ajánlatokat is tesznek. Természetesen, a kérdéskör alapelvébôl következôen szûk keresztmetszetrôl csak akkor beszélhetünk, ha az ajánlatok (bidek) fizikai összege meghaladja a rendelkezésre álló szabad kapacitást. Ellenkezô esetben a jog elnyerése 0 kapacitásdíj mellett elérhetô. Ugyancsak hasznos tapasztalatot szereztünk az APGtôl olyan tekintetben, hogy a nap különbözô idôszakára (csúcs, völgy) különbözô szabad keresztmetszetek hirdethetôk meg a forrásoldal szabályozási problémái és tényleges eloszlási különbségek miatt. Így különbözô termékeket (zsinór, csúcs) bocsátottunk kalapács alá, természetesen import kapacitást illetôen. Még egy speciális magyar vonatkozást kellett az eljárásnál figyelembe vennünk. A vonatkozó rendelet esetünkben elôírta az import prioritását a tranzittal szemben, tehát a kapacitás jog meghirdetésénél azt is meg kellett különböztetnünk, hogy azt milyen célból, importra, vagy tranzitra kívánják elnyerni. Az eljárást eredetileg a MAVIR-nál év elején rendszerbe állított NIP (nyitott piaci) informatikai rendszer egyik Meghirdetett Kiosztott Idôszak Aukció kapacitás kapacitás Típus 2003 (MW) (MW) Jelentkezôk száma jan. 1 ápr. 30. Éves AT >HU 3 jan. 1 ápr. 30. Éves HR >HU 1 jan. 1 ápr. 30. Éves HU >HR 4 jan. 1 ápr. 30. Éves SK >HU 3 5 jan. 1 ápr. 30. Éves HU >SK 0 jan. 1 ápr. 30. Éves JR >HU jan. 1 ápr. 30. Éves HU >JR 3 2 jan. 1 ápr. 30. Éves UA >HU A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3 17

20 funkciójaként kívántuk kivitelezni, de a fentebb említett specifikumok és a rövid határidôk nem tették lehetôvé, hogy a funkciót pontosan definiáljuk a szoftver szállítója részére. Így egyedi, saját Excel alapú fejlesztést alkalmaztunk, úgy ítéljük meg, sikeresen. Egy gyakorlati szervezési kérdést is igen rövid idô alatt kellett megoldani. Az eljárásra vonatkozó teljes körû szabályozási rendet a Kereskedelmi Szabályzatban kellett rögzíteni, és a Hivatallal jóváhagyatni. Ebben a tekintetben a Kereskedelmi Szabályzati Bizottsággal és a Magyar Energia Hivatallal sikerült olyan közös együttmûködést kialakítani, hogy a rendkívül rövid idô alatt igaz a lehetô legutolsó idôpontra, április végére a Kereskedelmi Szabályzatnak az aukciós eljárásra vonatkozó új, jóváhagyott változata elkészülhetett. Ezen elôzmények után, április 28-án folytattuk le az éves aukciót a maradék nyolc hónapra. A beérkezett ajánlatokat formai és tartalmi ellenôrzést követôen közjegyzô jelenlétében a kifejlesztett számítástechnikai eszközökkel értékeltük, majd a Kereskedelmi Szabályzat vonatkozó elôírásainak megfelelôen közzétettük (2. táblázat). Úgy véljük, hogy az eljárásunk a folyamatos ellenôrzés és az eredmény publikálása révén eleget tesz minden olyan elvárásnak, amit a regulátor és a piaci szereplôk megkívánnak (átláthatóság transzparencia; megkülönböztetés diszkriminációmentesség). Az éves aukcióval analóg módon végezzük a havi aukció kiértékelését is, aminek tárgyát a maradék és a visszaadott, ill. lemondott kapacitások képezik. Legutóbbi havi határkeresztezô aukciónk eredményét mutatja a 3. táblázat. Tapasztalatok Díjat senki sem fizet szívesen, különösen olyan vállalat, akinek korábban monopol helyzetébôl eredôen az ilyen jogai eleve adottak voltak, de természetesen ez elmondható a többi piaci szereplôrôl is. Ezért nagyon sok olyan törekvéssel találkoztunk, melyek korábbi szerzôdésekbôl, megállapodásokból eredô jogosultságokat kívántak érvényesíteni. Emellett is, a piac törvényei abban mindenképp érvényesültek, hogy a legkeresettebb irányokban alakult ki a legmagasabb aukciós ár. Kedvezôtlen tapasztalat, hogy a szereplôk élve a kapacitás allokáció egyes relációban fennálló megosztott adásának gyakorlatával elkerülték az általunk kívánt 60/100 arányú éjjel/nappal import arányt, az éjszakai import jog túloldali megszerzésével. Ezt a jövôben a közös aukció 2. TÁBLÁZAT KIOSZTOTT KAPACITÁSOK ÖSSZESÍTÔ Zsinóridôszak Meghirdetett Kiosztott Jelentkezôk Ár Idôszak Aukció kapacitás kapacitás Típus száma (HUF/MW) 2003 (MW) (MW) máj. 1. dec. 31. Éves AT >HU máj. 1. dec. 31. Éves HR >HU máj. 1. dec. 31. Éves HU >HR máj. 1. dec. 31. Éves SK >HU máj. 1. dec. 31. Éves HU >SK 3 0 máj. 1. dec. 31. Éves JR >HU máj. 1. dec. 31. Éves HU >JR máj. 1. dec. 31. Éves UA >HU Csúcsidôszak Meghirdetett Kiosztott Jelentkezôk Ár Idôszak Aukció kapacitás kapacitás Típus száma (HUF/MW) 2003 (MW) (MW) máj. 1. dec. 31. Éves AT >HU máj. 1. dec. 31. Éves HR >HU máj. 1. dec. 31. Éves HU >HR máj. 1. dec. 31. Éves SK >HU máj. 1. dec. 31. Éves HU >SK máj. 1. dec. 31. Éves JR >HU máj. 1. dec. 31. Éves HU >JR máj. 1. dec. 31. Éves UA >HU 18 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály A liberalizált villamosenergia-piac működése Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály 1 A villamosenergia-piac liberalizációja A belső villamosenergia-piac célja, hogy az Európai Unió valamennyi

Részletesebben

A HATÁRKERESZTEZÔ ÁTVITELI KAPACITÁSOK AUKCIÓJA MAVIR TAPASZTALATOK

A HATÁRKERESZTEZÔ ÁTVITELI KAPACITÁSOK AUKCIÓJA MAVIR TAPASZTALATOK A HATÁRKERESZTEZÔ ÁTVITELI KAPACITÁSOK AUKCIÓJA MAVIR TAPASZTALATOK n AZ EURÓPAI UNIÓ EGYSÉGES BELSÔ VILLAMOSENERGIA-PIACA MEGTEREMTÉSÉNEK EGYIK FON- TOS FELTÉTELE VOLT TÖBBEK KÖZÖTT A KORÁBBI VERTIKÁLISAN

Részletesebben

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona Mintacím szerkesztése Villamos energiapiaci liberalizációs tapasztalatok önkormányzati szemmel avagy az önkormányzatok nagy kihívása: szabadpiac vagy egyetemes szolgáltatás 09. Május 25 Budapest Készítette:

Részletesebben

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon Áttekintés, jogszabályi környezet Szervezeti egységek KSG szervezeti struktúrája Integrált számlázás RHD elemek, pénzeszközök Újdonságok Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Az MVM Rt. Igazgatósága és Közgyűlése elfogadta az MVM Rt. középtávú üzleti stratégiáját

Az MVM Rt. Igazgatósága és Közgyűlése elfogadta az MVM Rt. középtávú üzleti stratégiáját 0 Az MVM Rt. Igazgatósága és Közgyűlése elfogadta az MVM Rt. középtávú üzleti stratégiáját Az MVM Rt. Igazgatósága 60/2005. (VII.13.) számú határozatával, illetve a társaság rendkívüli Közgyűlése 39/2005.

Részletesebben

PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN

PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN Horváth J. Ferenc, elnök Magyar Energia Hivatal II. Ipari Energia Fórum Konferencia 2004. Novotel Budapest Centrum, 2004. május 26-27. 100 90 80 70 60 50

Részletesebben

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói Biogázból villamosenergia: a menetrendadás buktatói Szárszó Tibor Budapest 2012.11.27 Biogáz üzem Jogszabályok 2007. évi LXXXVI. törvény 9. (2) A megújuló energiaforrás, valamint a hulladék, mint energiaforrás

Részletesebben

AMAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

AMAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI AZ ÁRAM FORRÁSA AMAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XLI. ÉVFOLYAM 2004. 1. SZÁM Az MVM Rt. átviteli hálózatának fejlesztési stratégiája A versenypiaci mérlegkör mûködésének tapasztalatai Az MVM-ADWEST kereskedelmi

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

Kereskedelmi Szabályzat. A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2007. szeptember 13.

Kereskedelmi Szabályzat. A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2007. szeptember 13. A magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzata 2007. szeptember 13. 1 I. A KERESKEDELMI SZABÁLYZAT TÁRGYA, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK.. 7 I./1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, TÁRGYA ÉS CÉLJA, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Mit kell tudni a profil elszámolásról?

Mit kell tudni a profil elszámolásról? Mit kell tudni a profil elszámolásról? Dr. Grabner Péter (MEH) Petróczy Lajos A statisztikai elemzéssel készült fogyasztói villamosteljesítményigény görbe (profil) alapján mért fogyasztók köréről szóló

Részletesebben

Kiserőművi összevont engedély már működő kiserőmű részére

Kiserőművi összevont engedély már működő kiserőmű részére 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-94/1/08 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály totht@eh.gov.hu Magyar Energia Hivatal VIII. Energia Műhely: Pénzügyi körkép az energetikáról Magyar Energetikai

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. (továbbiakban: Engedélyes) Aqua Palace gázmotoros kiserőmű

HATÁROZATOT: a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. (továbbiakban: Engedélyes) Aqua Palace gázmotoros kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2289/ /2008 ÜGYINTÉZŐ: HORVÁTH KÁROLY TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában Vinkovits András BERT üzleti vezigh. MEE 56. Vándorgyűlés Balatonalmádi 2009. szeptember 9. Tartalom Iparág a piacnyitásnak nevezett változási folyam

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. tel: +36 (26) 300 994 fax: +36 (26) 303 755 info@cyeb.hu www.cyeb.hu TESZ SZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI

Részletesebben

Az új villamos energia törvényről

Az új villamos energia törvényről Az új villamos energia törvényről Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a 2007. évi LXXXVI. törvényt a villamos energiáról - az új villamos energia törvényt (VET) - amelyet a Magyar Közlöny 2007.

Részletesebben

1. ábra. A 2015. szeptemberi teljesítmények változása

1. ábra. A 2015. szeptemberi teljesítmények változása PE Energia Akadémia 99 Németország megújuló energiatermelése 2015 szept. Németországban az Energiewende keretében 2015 szept. végéig a szél és naperőművek beépített teljesítőképessége már elérte a 82 675

Részletesebben

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Modellváltás a földgázellátásban Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Témakörök Áttekintés a szabályozás, a tulajdonosi és vállalati szerkezet, valamint a szereplők és funkcióik változásairól Az

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOSENERGIA KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOSENERGIA KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOSENERGIA KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2008. január Tartalomjegyzék: 1. Előszó 4 1.1

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei 64881 IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 2/2013. (VII. 25.) MEKH rendelete

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

2001. évi CX. törvény. a villamos energiáról

2001. évi CX. törvény. a villamos energiáról 2001. évi CX. törvény a villamos energiáról Az Országgyűlés a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű és alacsony költségű villamosenergia-ellátása céljából, az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől

Részletesebben

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók által választható árszabások és azok díjtételei

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók által választható árszabások és azok díjtételei . F5.sz. függelék Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók által választható árszabások és azok tételei Vonatkozó jogszabályok: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, 43/2008.

Részletesebben

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában Tihanyi Zoltán vezérigazgató-helyettes MAVIR ZRt. MESZ XXI. Országos Konferenciája Hódmezővásárhely, 2014.10.14. Tartalom A NES címszavai a villamos energiára,

Részletesebben

modell GASCON 2007. február 20. Balázs István László

modell GASCON 2007. február 20. Balázs István László Az alakuló földgázpiaci modell GASCON 2007. február 20. Balázs István László 1 Alapelvek A közüzem mint szabályozott piaci elem megszűnik Minden fogyasztó feljogosított Minden kereskedő feljogosított Kapacitás

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

AZ IPARÁG ÚJ ELSZÁMOLÁSI MÉRÉSI RENDSZERE

AZ IPARÁG ÚJ ELSZÁMOLÁSI MÉRÉSI RENDSZERE AZ IPARÁG ÚJ ELSZÁMOLÁSI MÉRÉSI RENDSZERE A MAVIR MÉRÉSI KÖZPONTJA n A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZERBEN 2003. JANUÁR 1-JÉN MEGTÖRTÉNT A PIACNYITÁS. EZ LEHETÔVÉ TESZI, HOGY A FELJOGOSÍTOTT FOGYASZTÓK

Részletesebben

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével 2 Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével Alföldi Gábor Rendszerirányítási igazgató MKET Konferencia, 2015. március 26-27. 3 Tartalom A magyar villamosenergia-rendszer helyzetképe Energiamérleg

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása II. Villanyszerelő Konferencia az intelligens házakról és megújuló energiákról Előadás témája: Az alkalmazás alapja Kiserőművek csatlakoztatásának alapja

Részletesebben

Javaslatok a villamos energia

Javaslatok a villamos energia Javaslatok a villamos energia versenypiacára ra törtt rténı kilépéshez Cégprofil Közbeszerzési si tanácsad csadás Pályázatírás Energetikai szaktanácsad csadás Szervezeti átvilágítás és szervezetfejlesztés

Részletesebben

ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT

ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT Az ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOSENERGIA KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2011. július 31. TARTALOMJEGYZÉK Cím

Részletesebben

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Tartalom I. Az új magyar energiapolitikai koncepció II. Ellátásbiztonság

Részletesebben

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Óbudai Egyetem 2011. november 10. Bessenyei Tamás, Gurszky Zoltán 1. OLDAL Érintett témák Napelemes háztartási méretű kiserőművek Rendszerhasználattal,

Részletesebben

1. számú melléklet a Magyar Energia Hivatal 749/2010. sz. határozatához

1. számú melléklet a Magyar Energia Hivatal 749/2010. sz. határozatához 1. számú melléklet a Magyar Energia Hivatal 749/2010. sz. határozatához A KORLÁTOZOTT VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ENGEDÉLYES ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE A RÉSZÉRE Adatszolgáltatás címe MEH adatszolgáltatási

Részletesebben

Korlátozott villamosenergia-kereskedelmi működési engedély

Korlátozott villamosenergia-kereskedelmi működési engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-115/ /2009 ÜGYINTÉZŐ: BAKONYI ATTILA TELEFON: +36-1-459-7777, +36-1-459-7764 TELEFAX: +36-1-459-7766, +36-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu

Részletesebben

Az Alpiq Energy SE Magyarországi Fióktelepének ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

Az Alpiq Energy SE Magyarországi Fióktelepének ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA Az Alpiq Energy SE Magyarországi Fióktelepének ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 2010. 06. 03. Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 1 Fogalom meghatározások... 2

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon ENERGETIKAI ÉS KÖZÜZEMI TANÁCSADÁS A kapcsolt energia jelene és lehetséges jövője Magyarországon Magyar Kapcsolt Energia Társaság (MKET) 2010 TANÁCSADÁS A kapcsolt a primerenergia-megtakarításon keresztül

Részletesebben

Magyar Energia Hivatal A Magyar Energia Hivatal 2007. évi jelentése az Európai Bizottság részére

Magyar Energia Hivatal A Magyar Energia Hivatal 2007. évi jelentése az Európai Bizottság részére Magyar Energia Hivatal A Magyar Energia Hivatal 2007. évi jelentése az Európai Bizottság részére Budapest, 2008. július Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÓ...4 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, INTÉZMÉNYRENDSZER...9 1.1.

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3+4+5+6) 2.Számviteli

Részletesebben

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT és a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015. [...] Jelen Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Keretszerződés, a hozzácsatolt

Részletesebben

A jelű kiegészítő lap. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

A jelű kiegészítő lap. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 2-(3+4+5+6) 2.

Részletesebben

Tapasztalatok az új VET és a hazai piaci struktúra által meghatározott villamosenergia piacon

Tapasztalatok az új VET és a hazai piaci struktúra által meghatározott villamosenergia piacon Magyar Elektrotechnikai Egyesület 55. Vándorgyűlés Tapasztalatok az új VET és a hazai piaci struktúra által meghatározott villamosenergia piacon /Hol állunk 2008 őszén a fogyasztói szabad választás lehetőségét,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Miskolc 2015.

A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Miskolc 2015. A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Miskolc 2015. 6.16. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A Miskolci

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA AZ ELŐADÁS VÁZLATA 1. Költséghatékonyság javító eszközök - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal eszköztára

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS Felhasználási hely azonosító: Szerződésszám: TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS A jelen Egyedi Szerződés létrejött az alábbi Felek között,

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály. 1 Előadás témája: Az alkalmazás alapja A háztartási méretű kiserőművek Elemzések Tapasztalatok ELMŰ-ÉMÁSZ

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel amely létrejött egyrészről cégnév: székhely: bankszámlaszám: levelezési címe: adóig. száma: cégjegyzékszám: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel mint földgázelosztói engedélyes,

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP. II. Bevallott időszak: év hó naptól év hó napig

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP. II. Bevallott időszak: év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20... évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

2007. évi LXXXVI. törvény. a villamos energiáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2007. évi LXXXVI. törvény. a villamos energiáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról Az Országgyűlés a hatékonyan működő villamosenergia-versenypiac kialakítása, az energiahatékonyság, az energiatakarékosság elveinek a fenntartható fejlődés

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály A 2007 évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki

Részletesebben

Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon

Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon Bali Gábor ENERGIQ Kft. az EnAcTeam tagja www.enacteam.hu 1 Tartalom Mi a tanácsadó feladata a kereskedő és a földgázfelhasználó között? Hogy

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia

HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia kereskedelem? Előadó: Baka Zoltán operatív piaci elemző, HUPX Zrt. Agenda Miért van szükség szervezett villamos-energia piacra? Mi az

Részletesebben

avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András

avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András Hatékonyságnövelés és kibocsátás csökkentés, avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András 2011. március 24. Energiaszektoron belül Energiatakarékosság = Hatásfoknövelés, veszteségcsökkenés

Részletesebben

Jelentés. a MIT közgyűlése részére a 2013. gazdasági beszámolóról

Jelentés. a MIT közgyűlése részére a 2013. gazdasági beszámolóról Jelentés a MIT közgyűlése részére a 2013. gazdasági beszámolóról Megvizsgáltam a Magyar Írástanulmányi Társaság 2013. évi gazdálkodásáról készült egyszerűsített beszámolót és mellékleteit, valamint az

Részletesebben

A jelű betétlap. II. A nettó árbevétel. 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel [2 3 4 5 6]...,

A jelű betétlap. II. A nettó árbevétel. 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel [2 3 4 5 6]..., A jelű betétlap Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2. Adóazonosító jele: Adószáma: II. A nettó árbevétel 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel [2 3 4 5 6], 2. A számviteli

Részletesebben

I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. A nettó árbevétel (Ft)

I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. A nettó árbevétel (Ft) A JELŰ BETÉTLAP Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása I. Adóalany II. A nettó árbevétel () 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6] 2. A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

OPTEN TRADE Optimalizált Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

OPTEN TRADE Optimalizált Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Az OPTEN TRADE Optimalizált Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2010. április Tartalomjegyzék: 1. Az tárgya, hatálya és közzététele...

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 194841v4 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Fogalom meghatározások...

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012.

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. április Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya és közzététele

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LE-KO ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS ÉPÍTŐIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FOGYASZTÁSI HELYEINEK TELJES

Részletesebben

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-366/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: SLENKER ENDRE; BAGI ATTILA; DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7773; 06-1-459-7711; 06-1-459-7767 TELEFAX: 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ÉFG Energia és Földgáz Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2010.

ÉFG Energia és Földgáz Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2010. Az ÉFG Energia és Földgáz Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2010. november Tartalomjegyzék: 1. Az tárgya, hatálya és közzététele...

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2014. adóévről a Szany nagyközség önkormányzatának illetékességi területén folytatott A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító

Részletesebben

E-OS. Közvilágítási Kereskedelmi és Szolgáltató. Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI

E-OS. Közvilágítási Kereskedelmi és Szolgáltató. Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI Az E-OS Közvilágítási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2008. július 10. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) fontosabb, a fogyasztókat érintő módosításai

Részletesebben

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Dr. Kiss Csaba MKET Elnökhelyettes Alstom Hungária Zrt. Ügyvezető Igazgató 2014. március 18. Az Irányelv története 2011 2012: A direktíva előkészítése,

Részletesebben

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza 2011. május 19. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia

Részletesebben

A kötelező átvételi rendszer módosításai a partnerek visszajelzései alapján

A kötelező átvételi rendszer módosításai a partnerek visszajelzései alapján A kötelező átvételi rendszer módosításai a partnerek visszajelzései alapján Ezer Tamás MAVIR ZRt. FIO MEE Vándorgyűlés Balatonalmádi, 2009. szeptember 10. Bevezetés 2 A megújuló energiaforrás, a hulladék,

Részletesebben

400 kv) vezetékei szolgálnak a termelt villamos energia nagy távolságú átvitelére. Ezek a vezetékek alaphálózati alállomásokat

400 kv) vezetékei szolgálnak a termelt villamos energia nagy távolságú átvitelére. Ezek a vezetékek alaphálózati alállomásokat 15 A nemzetközi villamosenergiaforgalom szabályai Európában II. rész Az Európai Unió egy olyan kellôen igazságos és a piaci lehetôségek kihasználását ösztönzô elszámolási módszert kíván megalkotni, amely

Részletesebben

I. Bevezetés. A TITÁSZ Rt. 2003-ban konszolidált éves beszámoló készítésére is kötelezett, mivel a 2000. évi C. törvényben leírtak értelmében:

I. Bevezetés. A TITÁSZ Rt. 2003-ban konszolidált éves beszámoló készítésére is kötelezett, mivel a 2000. évi C. törvényben leírtak értelmében: I. Bevezetés A TITÁSZ Rt. 2003-ban konszolidált éves beszámoló készítésére is kötelezett, mivel a 2000. évi C. törvényben leírtak értelmében: több vállalkozáshoz fûzõdõ viszonyában is anyavállalatnak minõsül,

Részletesebben

EURÓPAI ENERGIAUNIÓ MAGYAR ENERGIASTRATÉGIA. MESZ XXII. Országos Konferenciája, 2015. április 22-24., Székesfehérvár

EURÓPAI ENERGIAUNIÓ MAGYAR ENERGIASTRATÉGIA. MESZ XXII. Országos Konferenciája, 2015. április 22-24., Székesfehérvár EURÓPAI ENERGIAUNIÓ MAGYAR ENERGIASTRATÉGIA 1 Tartalom 0. Piac szabályozás elvi rendszere I.1. Piaci verseny elősegítése I.2. REMIT II.1. Kettős modell: egyetemes szolgáltatás és versenypiac II.2. Végfelhasználói

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

A jelű betétlap. I. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): II. A nettó árbevétel

A jelű betétlap. I. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): II. A nettó árbevétel A jelű betétlap Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6]....,

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2.Számviteli

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2013. adóévről a Rózsaszentmárton Községi Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

számlamagyarázó 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12

számlamagyarázó 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 Vevőkód Az Ön egyedi azonosítója, ügyintézéskor kérjük, erre a számra hivatkozzon. 2 Fizetési azonosító 3 Gyűjtött telephelyek száma 4 Elszámolt

Részletesebben

ZERJAVINEC MAGYAR VILLAMOS MÛVEK

ZERJAVINEC MAGYAR VILLAMOS MÛVEK ZERJAVINEC MAGYAR VILLAMOS MÛVEK A MAGYAR VILLAMOSENERGIA- RENDSZER 25. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI Kiadja és terjeszti a Magyar Villamos Mûvek Zrt. 111 Budapest Vám utca 57. Felelôs kiadó Dr. Kocsis István

Részletesebben

A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője

A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője Viktor László Siófok, 2009. október 29. A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője Viktor László Siófok, 2009. október 29. Tartalom A 150 éves gázipar 50 éves

Részletesebben

a) a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia,

a) a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia, 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi

Részletesebben