A benyomás. impresszió

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A benyomás. impresszió"

Átírás

1

2

3 impresszió A benyomás Az nekem a benyomásom, hogy megbolydult a világ. Az értékesből érdektelen válik, míg a deviáns társadalmi folyamatok normálisként kerülnek meghatározásra. Ebben élünk. Miért írnánk másról? Előtérbe kerülnek elfedett, vagy elfelejtett értékek, míg több helyen problémákat hozunk a felszínre. Ennyit tehetünk az Angliában élő gyermekkori barátokért, a sajtószabadságért, a rendőrszakma iránti minimális toleranciáért. Az élelmiszerbiztonság ma már jól hangzó téma, amíg a tanyavilág elöregedése és elnéptelenedése, a szegregációval küzdő vidék, a szociológus élménydús kutatási területévé válik. Sztrájkok sora könnyíti életünket, és már - már némi nosztalgiával emlékezünk a Kádár-korra akkor, amikor a negyedik gyertya kerül fel Magyarország európai uniós tagságának képzeletbeli tortájára. Ilyen most a közélet és nem sokban különbözik a kultúra. Minimális befektetéssel törekszik az átlagember extra profitra. Ezt diktálja egy neoliberális gondolatkör, amely lenyomata megjelenik a mindennapokban. Elbújó művészetek és alkotók kerülnek azonban elő nálunk, sehol nincsen celebritás, mondvacsinált sztár. Marad az értékbátorság, a kevés olvasó és a kicsi példányszám. Elmarad a szenzáció is, bár a Medici-kiállítás biztosan világszám. Így élünk mi, így írunk mi, az évezred hajnalán. Összefirkáljuk a falat, rohanva sietünk a depresszió oldalán, hülyeséggel kábítjuk magunkat, egy szabad ország, szabadnak mondott piacán. Nálunk Update Norbi szakács lehet, és hízhat a fogyasztói társadalom túlsúlyos tagjainak elégtelen mosolyán. A fogyókúrák országa leszünk lassan, az önmegvalósítás előtérbe helyezett társadalmi elvárása okán. Miért lesz értékesebb a hazug, amikor mesehősök lopták szívünkbe magukat az igazság oldalán? Miért lesz az értékes érdektelen? Miért ez a sokféle iromány? Biztosan korlenyomat lesz belőle egykoron, a Bálint György Újságíró Akadémia könyvtárának porosodó asztalán. Turi Gábor Impresszum: Kiadta a MÚOSZ Bálint György Újságíró Akadémia Felelős: Dr. Földes Anna szakmai igazgató Főszerkesztő: Turi Gábor Lapterv: Farkas Dániel Tördelés, képszerkesztés: Farkas Dániel, Mátron Mátyás Szerkesztők: Zgut Edit Magdolna Közélet, Vas Gabriella Kultúra, Nagy Melinda Brigitta Életmód, Élesztős Zoltán Sport Írták: A MÚOSZ Bálint György Újságíró Iskola végzős hallgatói 2008-ban Nyomda: PublicitasPrint

4 t a r t a l o m k ö z é l e t k u l t ú r a Gondolatok a sajtószabadság margójára 4 Textilbe zárt álmok 20 Bright side of sztrájk 5 A Medici család reneszánsza 21 A gumibot másik oldalán 7 Kereső figyelem, törékeny erő 22 Szigorúan ellenőrzött vonalak 8 Álom fluxuskivitelben 24 Magyar szemmel, külföldről 9 Goya kísértetei 26 Tizenkét csillagos magyar virtus 10 Vonzások harca 27 Koszovó: a jelen fájdalmas emléke 12 A természetes mozgás művészete 28 A választás lehetősége a legfontosabb 13 Kamaszkorunk (rock)kultúrája 30 Azzá leszel, amit eszel 15 Egy mámoros félóra Felkai Eszterrel 32 Vidék szintézis 16 New York, valamikor a jövőben 33 A vakolókanáltól a bársonyszékig 18 Nyakig a földbe ásva 35 Maszat-hegyi kaland 36 é l e t m ó d s p o r t London, squat, satöbbi 38 Kínai figura 56 L art pour l art 39 Svájci-Osztrák Monarchia a zöld gyepen 58 Falfirkász 41 Saperstein fiai 60 Mert megérdemlem 42 Az álmodó sivatag 61 Bűvös bilincs 44 Harcedzettek 62 Szelíd motorosok klubja 45 A Toldy-ág kalandorai 63 A Harley-Davidson Lovagrend 45 Ecset és medence 64 A klub 47 Tiszta lélekkel besározottan 48 Tűszúrástól a színházterápiáig 50 Tejbegríz vagy paprikás csirke 52 Véresen viccesen 53 Úgy maradtam 53 Fogyókúra forever 54 k ö z é l e t Koktél, apró trikolórral A közélet fogalmát leginkább a túlméretezett, kinyúlt parókával tudnám jellemezni: sok minden aláfér. De hasonlíthatnám egy színes, feldíszített koktélhoz is, amelyben összekeverednek a különböző alkoholok, és minél több benne az összetevő, annál nehezebb megállapítani, miből is áll pontosan. A közéletben gyakorta összefolynak a szerepek. Mediatizálódik a politika, egyre több képviselő tűnik fel a bulvárlapok címlapján, a nagy pártok vezetői egy-egy jól felépített tévé-illetve rock sztár imázsával vetekszenek. Szokássá vált, hogy politikai preferenciája alapján ítélik meg egy művész színészi, avagy rendezői tehetségét, míg egyes függetlenekről sűrű szúnyoghálón keresztül, félhomályban is átsejlik, mennyire elkötelezettek. A politikai kommunikáció csordultig tele van leegyszerűsített hívószavakkal, ezek tömegeket képesek megmozgatni, avagy éppen beletörődésre, elfogadásra hangolni. Hatalmas sakktábla terül előttünk, amelynek bábúi a hétköznapi ember előtt felfedetlen játékszabályok alapján cserélnek helyet, tűnnek el, esetleg térnek vissza a játékba. Túlzás lenne azt állítani, hogy elkészítettük országunk 2008-as állapotának teljes körű lenyomatát, mindenesetre rögzítettük személyes észleléseinket, feltettük nyugtalanító kérdéseinket annak tudatában, hogy a válaszok nagy része kényelmesen lóg a levegőben Manapság felerősödtek a rendszerváltás eredményeit megkérdőjelező kritikus hangok, hol élesebb, hol mérsékeltebb (szakmai) viták keretein belül. De talán érdemes lenne górcső alá vennünk saját habitusunkat, mentalitásunkat, hozzáállásunkat is. Hiszen puszta méltatlankodással és egymásra mutogatással nem sokra megyünk. Magyarországot mi alkotjuk, amely pártszimpátiánktól függetlenül tükrözi vissza az általunk képviselt értékeket, törekvéseket. Zgut Edit Magdolna

5 k ö z é l e t Gondolatok a sajtószabadság margójára Mi manapság a magyar sajtó szabadsága? Meddig nyújtózkodhat? Lehet-e szabad, mi több merész és ugyanakkor felelős, vagy legalábbis indokoltan óvatos és minden információjában kellően ellenőrzött? Mindez a mai magyar joggyakorlat mellett, amely még mindig, és egyre inkább, távolodván az európai és az amerikai gyakorlattól, teljesen objektív alapú helyreigazítási kötelezettséget ró a sajtóra. Nem átallom szóvá tenni, hogy a magyar sajtószabadság védelme sok esetben olyan, mint a szita, lyukacsos, olykor elmarad a rendszerváltozás jogalkotási forradalmában mércéül említettektől. Persze nem az én tisztem a vészharangok kongatása, főleg nem a sajtó harcos védelme, nem is állítom, hogy erre szükség lenne, de nem hagyható figyelmen kívül, hogy a véleménynyilvánítási szabadság védelme ma több, lényeges területen eltér az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatától. Az Alkotmánybíróság számos határozatában foglalkozott a közszereplők személyiségvédelmével, a sajtó véleménynyilvánításával: e határozatok szerint a közhatalmat gyakorló személyekkel, közszereplő politikusokkal szemben a sajtó véleménynyilvánítási lehetősége tágabb, mint más személyek esetében, magyarán szólva más a mérce az alanyok között. Tehát aki politikus vagy közszereplő, netán politikai közszereplő, az számítson arra, hogy fokozottan a sajtó kereszttüzében áll és nyilvános megszólalásaival kapcsolatban szinte korlátlanul bírálható. Vagyis bírálható lenne, ha a bírói gyakorlat merev értelmezésében nem hagyná figyelmen kívül a közérdekűséget, a közszereplőkre vonatkozó eltérő megítélési mércét. Némely esetben az újságírói felelősség kiterjed még a nyilvános eseményről való tudósításon elhangzottakra is, holott az eseményen történteket a tudósító újságíró nyilvánvalóan nem befolyásolhatja vagy akár egy politikai karikatúrára is (hogy csak egy-két példát nézzünk, így ítélkezett a Legfelsőbb Bíróság Schmidt Máriának a Magyar Hírlap ellen indított perében, de hasonlóan precendsértékű volt a még korábban, az első sajtószabadsággal kapcsolatos bírói szárnypróbálgatások között született ítélet G. Nagyné Maczó Ágnes és a Hócipő közötti vitában). Ha valóban az a sajtószabadság célja, hogy a sajtó egyszerre legyen bátor, ugyanakkor alapos és megfontolt, vagy mondhatnánk úgy is, hogy társadalmi funkcióját illetően felelős, akkor aligha lehetne megengedhető, hogy a sajtó helyreigazítási kötelességének megítélése kizárólag a tényállítás valóságának bizonyíthatóságán nyugodjék, és ne vegye figyelembe a sajtó jóhiszeműségét és szakmai gondosságát legfőképpen a közszereplők, politikusok esetében. A szankciók így a helyreigazítás, elégtétel adása, akár kártérítés már akkor elcsattanhatnak a bíróságon, amikor bebizonyosodik az ominózus állítás valótlansága. Ha bármilyen ok miatt a valóság bizonyítása nem sikerül, függetlenül a sajtó jóhiszeműségétől vagy gondosságától, információi valóságtartalmának ellenőrzésétől, akkor kardjába dőlhet a zsurnaliszta, az ügy el van veszve. Feltételezem, ez az álláspont a mai közvélemény jelentős részének véleményével találkozhat, amely szerint a sajtó esetében a tévedési lehetőség, mint feltételezés is már merő szépítés, hiszen a sajtó hazug és a tévedés, csak mint egyfajta fennkölt mellébeszélés jelentésben tűnhet fel. A sajtóval szembeni nemszeretem hozzáállás szinte sikk manapság, divat nem kedvelni napjaink sajtóját, mert szenzációhajhász, elfogult, ostoba és ortomba, vét a sajtóetikai szabályok ellen. De ha ez így is volna, akkor sem az lenne a dolgunk, hogy még egyet rúgjunk belé helylyette é r d e m e s e b b lenne követhetőbb, tisztább és átláthatóbb közeget teremteni, amelyben az újságíró etikai felelősségének tudatában töltheti be hírközlő és ellenőrző szerepét. Megállapításaim az európai és főként az amerikai sajtószabályozási környezetben szinte már laposak és unalmasak. A téma ismerői már bizonyára hallották, olvasták az amerikai Legfelsőbb Bíróság New York Times kontra Sullivan ügyben hozott döntését. Az Egyesült Államokban már 1964-ben (!) elismerték :... mély nemzeti meggyőződés fűződik ahhoz, hogy közügyekben a vitának korlátlannak, erőteljesnek és teljesen nyitottnak kell lennie és ez magában foglalja a kormány és a közhatalom képviselői elleni kemény, harapós és néha kellemetlenül erős támadásokat is. Persze e bálványozott, példaértékűként emlegetett döntéshez hozzátartozik, hogy az Egyesült Államokban nincs helyreigazítás, nem a beperelt sajtónak kell kimentenie magát információi valóságtartalmának és önmaga vétlenségének bizonyításával. Nem egy érzékeny helyzetben kell azon rágódnia az újságírónak, hogy feltárja-e az általa ismert informátorait, hogyan tartsa tiszteletben a rábízott információk b i z a l m a s s á g á t. Tehát közszereplő felperesre hárul a bizonyítási kötele z e t t s ég, miszerint a sajtó szándékosan vagy súlyosan gondatlanul állított valótlanságot. Hogy e fordított bizonyítási teher tükrében még kevésbé tűnik megnyugtatónak a magyar szabályozás? Akkor a további anomáliákkal (mint az egyéni felelősség vizsgálatának mellőzése, közszereplők személyiségi jogai különbségtételének hiánya) kapcsolatban jobb, ha nem is szólok. Inkább gondolataim szabadságában elmélyülve merengek Kállay Béninek még a kiegyezés évében ránk hagyott, de ma is érvényesnek tűnő bölcsességén: a gondolatszabadság okvetlenül feltételezi azt, amit én gondolatbátorságnak szeretnék nevezni, s ami már nem a mások, hanem saját véleményeinkre vonatkozik. ( ) Nem tudom, csalódom-e, de nékem úgy tetszik, hogy hazánkban a gondolatbátorság még nem fejlődött oda, hova az egyéni szabadság érdekében jutnia kellene. Zselinszky Eszter Bright side of sztrájk Az első, ami feltűnt ezen a február eleji hétfő reggelen, hogy a madarak pajkos csicsergését nem tarkítja a vonatajtó kíméletlen sípolása, jelezve, hogy az idő nem állt meg, sőt menetrendszerűen halad, és nekem sem ártana már bekapcsolódni. Az első, ködös gondolatok ennek kapcsán persze, kissé utopisztikusak, hogy például végre, sikerült, kiestem a hétköznapok könyörtelen körforgásából, aztán ahogy az álomból közeledek a valóság felé már csak abban reménykedem, hogy csoda történt, és olyannyira hajnali órán ébredtem, hogy még az első vonat sem érkezett meg. Aztán kinyitom a szemem. A hajnal reménye a verőfénnyel elillant, nyomá-ban villódzó emlékek, ny i lat kozatok, balul sikerült érdekegyeztetések képei, és a felismerés, hogy itt bizonyára kitört a Sztrájk. Határozatlan ideig, persze, dehát hogy lehettem olyan naiv, hogy azt gondoltam, pont mire nekem indulnom kell, majd munkába állnak a vasút szabad dolgozói. Felmérem a helyzetemet: a házban sehol egy zaj, a családom tehát már kocsiba ült, hogy kicselezve a többieket, az elsők közt legyen a gigantikus sorban állásban Fővárosunk enyhet (villamost, metrót) adó vízfeje felé. Ez nyílván nem sikerült nekik, mert az ilyen reggeleken, hála a gondos szocializációnak, mindenki egyszerre cseles. No de ez már nem az én gondom, nekem a buszmegállóig vezető Expedícióra kell felkészülnöm. Merthogy hiába lakom idestova 8 éve ezen a kellemes Agglomerációs Településen, nagyon rég nem merészkedtem le a házunkat a vasútállomással összekötő járt útról. Az idevonatkozó nyugtalanító közmondáson túl, az is aggodalomra ad Titokban remélem, hogy a vasutasok jól érzik magukat a szép és meleg helyeken, ahová a elméletem szerint utaztak. okot, hogy nem tudom mikor járnak buszok (az Expedíció tehát gondos internetes kutatómunkát is igényel), és hogy mikor kell elindulnom, hogy se túl sokat ne várjak de le se késsem a buszt (ez, ha vasutasok sokáig kitartanak, a biológiai órám teljes átprogramozását fogja igényelni). Miután elvégeztem a szükséges számításokat és tetőtől talpig, a tudatalattimtól a selfig felkészültem a nagy útra, kilépek a kapun. Elhaladok a falu számomra ismerős részei mellett: Gusztáv háza, egyes fa, kocsma, kettes fa, kanyar, örökifjú macskák, hármas és négyes fa, állomás. Itt a lépteim lelassulnak, és amikor elérem a kockát, ahol annyi reggelen át Megállok. Hátha egy unatkozó mozdonyvezető nem tud mit kezdeni a szabadidejével, és karitatív akciót szervez vonatfüggő embertársainak megsegítésére. 10 perc meddő várakozás után feladom, úgy tűnik, minden nyamvadt vasutas készült valami idilli családi programmal a sztrájk idejére, egyesek biztos el is utaztak szép és meleg helyekre az utolsó induló vonattal, természetesen ingyen, merthogy vasúti dolgozók. Ezen dohogva nem is veszem észre, hogy nekivágtam az Ismeretlennek. A hivalkodó Magyar Cambridge feliratú tábla és az ehhez tartozó parcella azonban kizökkent a Világméretű Kalauz Összeesküvésre vonatkozó zavaros gondolataimból. Megelégedve konstatálom, hogy kis községünk rohamléptekben fejlődik, hiszen a telken három évvel ezelőtt csak két félig felhúzott szerkezetkész építmény állott gazzal betakarva, mára azonban ezek száma négyre nőtt, és parlagfű bóbitáit is magasabban lengeti a szél. Ez igen, magyarnak mindenképpen magyar a nagyberuházás, de én azért kicsapnék néhány szürkemarhát lelegelni közélet

6 közélet Fotó: Illyés Zsófia azt a parlagfüvet, ez egyrészt közegészségügy, másrészt ha már nemzeti identitás, legyen kövér. Ezt követően már nem hagyom ellankadni a figyelmem, felismerve a lehetőséget az Expedícióban szűkebb pátriám újrafelfedezésre. De, ahogy az már az ilyen alvóvárosokban lenni szokott, semmi rendkívüli nem történik, sütemény illatról rántott hús Magukért beszélnek illatra haladok, szemben kezükben könyvet tartó, pirospozsgás kisiskolások jönnek és több a babakocsi, mint az autó. Mélyet szippantok a bársonyos pilisi levegőből, és meg vagyok elégedve, hogy milyen szép helyen is lakom én. A nadrágomra tapadó sárral már nem is törődök, tudom, hogy az olyan elhamarkodott infrastrukturális beruházások, mint az utak aszfaltozása, azzal a veszéllyel járhat a világ egyetlen egyetemi falujában, hogy pont ezt az igazán unikális címet veszítjük el, egy bizonyos százaléknyi aszfaltozottság fölött. Mikor már csak jelentéktelen távolság választ el a Céltól, még egy embertpróbáló akadállyal találom szemben magam: át kell kelnem a 10-es számú főúton, s elsőre úgy tűnik, a Styx-ön való áthajózás ehhez képest élményfürdő. Elvárosiasodott agyam zebrát, meg lámpát keres (se közel, se távol), aztán szintén a városi rutinnal, Azt a szép Mercedest úgyse akarod összekenni a véremmel alapon átcikázok az úttesten. Megérkeztem. A buszmegállót főleg arról lehet felismerni, hogy tele van egyirányba néző emberekkel, merthogy a kék tábla a stilizált busszal valami posztmodern szöget zár be a földdel. A rutinos sofőr úgy látszik ismeri a dörgést, mert megáll, mi feltolakszunk, én beillesztem a fejem egy magasabb úr hónaljába, az arcomat a kellemesen hűvös ablaküvegnek préselem, s még kapaszkodom is, ki tudja mibe. Ilyen körülmények között az út csupán egy röpke pillanat, az újszerű élményektől bódultan pedig a nap is hamarabb eltelik, s a hazafelé út újabb különleges élményekkel szolgál. Folyton rohanó családommal más napokon ugyanis csak pár percre (Jó reggelt!; Jó éjszakát!) találkozom, most azonban kártyázni is jut időnk a kocsiban, miközben kifelé araszolunk a délelőtt még tömegeket vonzó Fővárosból. Lefekvéskor, az álom és ébrenlét határán kötéltáncolva, kicsit már magam előtt is titokban remélem, hogy a vasutasok jól érzik magukat a szép és meleg helyeken, ahová a elméletem szerint utaztak. Mert én szeretem a Sztrájkot, szeretek lesétálni a buszmegállóba, és holnap majd a Monopolyt visszük a hazaútra, és azt is nagyon szeretem. Csonka Anna A gumibot másik oldalán Hűvös, komor kedd reggel, középkorú nő üvölt egy férfival a fagyott aszfalton. Egymás szavába vágnak, D csitítja őket, próbálja megértetni velük, hogy így nem mennek semmire. P fáradt arccal támaszkodik az autónak. A perpatvar vagy tíz perce tart, és látszólag nem is lesz vége egyhamar. D nem bírja tovább, kiereszti a hangját. A pillanatnyi csöndet kihasználva sikerül megértetni a vitázókkal, mit kell tenniük, hogy a helyzet megoldódjon. A vitázók elvonulnak kitölteni a percek óta kezükben lengetett papírokat. D elégedett arccal sétál oda hozzánk. Na, ezt is elsikáltuk. Mi volt a gondjuk? kérdezem. A férfi belehajtott a nő autójába, miközben leparkolt, majd elrohant. Mint kiderült, a kórházba, ahol időre várták. Mire visszajött, a nő már tajtékzott. Szerencsére sikerült megértetni velük, hogy üvöltözéssel nem tudjuk ezt megoldani. Pár perccel később a vitázók egymás tekintetét kerülve átnyújtják a kitöltött papírokat és elsomfordálnak. A járőrkocsi besorol a forgalomba, kellemes melegében könnyebben megy a beszélgetés is. P és D. Mindketten katonacsaládból származnak, mégis rendőr lett belőlük. D-nek két gyereke van, élettársával és annak apjával élnek egy két szobás lakásban. P súlyosan beteg menyasszonyával él egy szobában. Tizenkét éve rendőrök. Járőrtársak. Komolyabb kapcsolat ez, mint sok házasság. Együtt fáznak, áznak, járják az utcákat. Néhányszor megmentették egymás életét. Pontosan miből áll a járőrök munkája? kérdezem P-t. Részeg autósokra vadászunk feleli nevetve. Védjük a rendet és az embereket. Betartatjuk a törvényt szól közbe D. Részeg autósokat hajkurászunk. Gyalogrendőrként gyakorlatilag szinte semmi érdemlegeset nem csinálhatunk. Kiküldenek minket címekre, időnként odaállítanak egy térre, utcára, ahol a részegeket, az ittas vezetőket feljelentjük. Hogy mi van a bűnözőkkel? Meg a maffiával? Hogy mikor füleljük le a békés lakosságra veszélyes elemeket? Sohanapján mondja P nevetve. A rádió recseg, valaki adatokat és egy címet hadar, P röviden nyugtázza. D a gázba tapos, felvillan a kék lámpa, ijedten rebbennek szét előlünk az autósok. Valami pontosabbat azért mondhatnátok! próbálom szóra bírni őket, miközben a biztonsági öv után kaparászok. A rendőrjárőr élete csupa kaland és izgalom magyarázza P. Egy járőrautó van az egész kerületben. Tehát jelenleg mi ketten vagyunk a törvény keze. Minden bejelentést ki kell vizsgálnunk, minden címre kiszállunk, mindenkit meghallgatunk. Mindent felírunk. Aztán megyünk tovább. Helyszínt biztosítunk, nyomokat rögzítünk, kihallgatunk, gyanúsítottakat állítunk elő, elfogásokat végzünk, rengeteg feladatot látunk el! vág a szavába D. Persze, persze legyint P. Szükség is van rá, mivel a rendőrség teljes állományának összesen húsz százaléka végez utcai munkát. Mi biztosítjuk a problémás focimeccseket, mi vagyunk ott minden bűntény helyszínén, mi pofoztatjuk magunkat a verekedő kedvű nehézfiúkkal. Ne hallgass rá. Pesszimista. Persze, nem könnyű a munkánk, de azért ennyire nem rossz a helyzet. Emberhiány van, az igaz mondja D. Négy éve nem mehettünk szabadságra jegyzi meg P. Kötelező túlórák minden hónapban, amit nem fizetnek ki. Folyton perben állunk a saját főnökeinkkel, hogy megkapjuk, ami törvényesen jár nekünk. És vannak még problémáink, hagyja rá D miközben hajmeresztő tempóban cikáz az autók között de azért annyira nem súlyos a helyzet. Miért maradsz rendőr, ha enynyire rossz a helyzet? kérdezem P-t. Mert szereti ezt a munkát és egy hetet sem bírna ki nélküle válaszol helyette D. P valami trágárságot morog az orra alatt, de ráhagyja. Nekünk is egyre nehezebb, folytatja D de még bírjuk. Mindenki utál minket, a sajtó tele van azzal, hogy politikai erőszakszervezet vagyunk, rengeteg munka, kötelező túlórák, a fizetésünk nevetséges. Most a korhatáros nyugdíjat is el akarják törölni. 45 éves korára egy rendőr messze nagyobb biológiai kopásnak van kitéve, mint bárki más, tönkremennek az izületei, az idegei, egy roncs lesz belőle, fakad ki P de még bírjuk. Hogyan bánnak veletek az emberek? Változó. Szerencsére jó a beszélőkém, többnyire könnyen feloldom a hangulatot. Ha sikerül megértetni velük, hogy csak a munkánkat végezzük és segíteni akarunk, akkor nyert ügyünk van magyarázza D. Rosszul. Amíg szükségük van ránk, addig drága biztos uramoznak, amint nincs, egyből bunkó komcsi faka- vagyunk. bátok Mindenki a jogaira hivatkozik, mert az persze mindenkinek van, csak arról feledkeznek meg, hogy kötelességeik is vannak mondja P. Mintegy végszóra, csikorgó fékkel állunk meg a megadott címen. Veszekedő házaspárhoz hívták őket, mert előkerültek a kések. Nem az első alkalom. Kiszállnak, megigazítják a fegyverövet, tekintetük összevillan, és elnyeli őket a romos bérház kapualjának sötétje. Tanurdzsity István közélet

7 közélet Szigorúan ellenőrzött vonalak Budapesten a tömegközlekedés egyfajta sportágként is funkcionál. Olyan akadálypálya, amelyen a mindennapi átkelés komoly erőfeszítéseket igényel. Működtetője a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, azaz a BKV Zrt., mely igyekszik évről-évre egyre több teherrel megrakni a rögös, pontosabban kátyús utat. Aki tömegközlekedési eszközön kívánja elérni a kitűzött célállomását, annak jó fizikai és mentális kondícióban kell lennie. A BKV-t jellemző fejetlenség és zűrzavar defektessé teszi mindennapjainkat. Reggel korábban kell kelnünk, hogy időben célba érjünk, mivel a menetrendek rendkívül szeszélyesek és kiszámíthatatlanok. Az aranyáron mért buszjeggyel (270 Ft) vagy bérlettel (8250 Ft) zsebünkben amikor már kezdenénk élvezni az óriási gödrök által megdobott, zötyögős utunkat, belefeledkezve a minden tizedik méteren, non-stop dolgozó útfelújítók pillanatképébe, megjelenik az auránkba beférkőző idegen, a BKV egyedülálló eleme, aki kér és ha nem kap, büntet- az újabb áremelésnek köszönhetően csillagászati összegű pótdíjat kiszabva- ő, az ellenőr. Az örök érvényű,,jegyeket, bérleteket című ismert szövegük az, ami megtöri a monoton utazással együtt járó kellemes, jóleső ábrándozást. A BKV 2007 óta óriási mértékben növelte az ellenőrök létszámát, ezzel biztosítva szigorított jegyellenőrzést. Napi 24 órában több mint 500 ellenőrt foglalkoztat. Ha a buszozás erőpróbáján átestünk, és metróval folytatjuk utunkat, biztosak lehetünk abban, hogy valakik várnak ránk a metró lejárónál. Persze nem virággal és üdvözlő táblával, hanem ugyanazzal a gyanakvó arckifejezéssel találkozhatunk, mint a buszon. Újból csak ellenőrök. Ezúttal azonban csoportosan a hivatalos, kék egyenruhát és piros karszalagot viselve fürkészik a tömeget, várva, hogy lecsaphassanak. Ilyenkor mindig az amerikai foci jut eszembe. Mi, utasok vagyunk a labdát szorongató játékosok, ők pedig az ellenfél csapat, akik éppen úgy, mint amerikai rokonaik szinte támadva próbálják elkerülni a touch down-t, nehogy valaki jegy nélkül érjen le a mozgólépcsőn. Egyáltalán nem védem a bliccelőket, hisz nem helyes, hogy egyesek önkényes módon ingyen akarnak utazni, míg mindenki más fizet érte, ráadásul a kiesett bevételt a BKV kénytelen a tisztességes utasokkal megfizettetni, és folyamatosan megemelni a jegy, a bérlet árát. Az ellenőrzés tehát szükséges, csak a módszer lehetne korszerűbb. Ha áttekintek a nyugateurópai országokba, ott maximum csak a Terminátor c. film elevenedhetne meg lelki szemeim előtt, hiszen Hívatlan vendégek arrafelé az elektronikus beengedőrendszer uralja az aluljárót, nem pedig az ellenőrök hada. Nem érné meg jobban kiépíteni, mint fizetni a félezer jegyellenőr havi fizetését? A bliccelő, ha csak nem gátugró bajnok, esélytelen, hogy átjut rajta, ráadásul ott vannak még a térfigyelő kamerák is. Nem beszélve a nyomasztó megfigyelés érzéséről. A föld alatt maradva, egy másik hungarikum, a négyes metróvonal eposzi hosszúságú előélete. Gondolatban már olyan régóta fúrják, hogy ennyi idő alatt Bécsig kellene érnie, de a megvalósítási gépezetbe valahogy mindig porszem kerül, mint például a Fővám térnél, ahol nem tudni, hogy a már kifúrt területen lesz-e megálló vagy sem. Ezen még malmoznak. Pedig nagyon jól hangzanának azok az ígéretek, amiket a négyes metró honlapján közölnek, miszerint olyan modern, automatizált, légkondicionált szerelvények lesznek, amelyek akár másfél percenként közlekednek illetve, hogy levegős, de kevésbé huzatos, egyedi építésű peronokon várakozhatunk majd. A felszínre törve, átszállunk a BKV harmadik csodájára, a Combino villamosra - ha egyátalán kinyílik az ajtó - amelyet biztosan izzasztósátornak is szántak, hiszen légkondicionáló berendezés nélkül vették, amit persze később be kellett, hogy szereljenek az utastér elviselhetetlen hőségének mérséklése végett. Az utasok komfortérzetét ráadásul tovább rontja, hogy viszonylag kevés, 64 darab ülőhely van rajta. Budapesten 2006 óta a kiemelten forgalmas nagykörúti 4-6-os vonalon járnak a Combino supra villamosok. Kinézetre nagyon látványosak és modernek, lendületesebbé teszik a főváros arculatát. A hibák kiküszöbölésén folyamatosan dolgoznak a szakemberek, így remélhetőleg hamarosan már tényleg élvezhetjük a villamosozást. A BKV honlapján a 2008-as új intézkedések céljaiként olyan hangzatos megfogalmazásokat találhatunk, mint: ésszerűbb jegyszerkezet, könnyen megvásárolható, utasbarát termékek és az igazságosabb teherviselés kialakítására való törekvés. Jól hangzik, de a gyakorlatban, terveik megvalósítása nem megy épp zökkenőmentesen, hiszen sok az elégedetlen utas, ráadásul a vezetőség háza táján is akadnak gondok. Számos hír röppen fel mostanában arról, hogy a nemrég kinevezett vezérigazgató, Antal Attila posztja nem áll stabil lábakon, egyesek szerint a kétes buszbeszerzési ügyletek miatt, mások politikai indíttatású küzdelmeket vélnek a háttérben. Ki tudja, hogy vajon meddig érvényes még a bérlete További kellemes utazást! Sitkei Nóri Magyar szemmel, külföldről Emlékszem, pár évvel ezelőtt jelentette be az első közeli ismerősöm, hogy Londonba költözik. Alig telt el fél év, és máris követte két újabb barát. Aztán szépen lassan, egyre többen búcsúztak el itthoni életüktől, és hagyták hátra Magyarországot. A jelenlegi adatok szerint Londonban már több mint 26 ezer magyar él, amiben a fekete munkások még nincsenek is benne. Vajon mi ennek az oka? Egyszerűen csak az, hogy az Unióhoz való csatlakozásunkkor kitárultak a kapuk a szigetország felé? Vagy végre rájöttek a fiatalok, hogy tisztességes angoltudás nélkül nem mennek semmire a munkaerőpiacon? Esetleg ennyit számít, hogy a kinti fizetés a többszöröse az itthoninak? Talán az életmódbeli különbségek vonzzák ennyire hazánk fiait Angliába? Pusztán ésszerű okok miatt hagyják el oly sokan hazánkat, vagy van valami egyéb, emócionális indok is, ami Magyarország ellen és Anglia mellett szól? A válasz keresésében három Londonban élő fiatal segített. Bár mindhárman különböző személyiségek, különböző álmokkal és célokkal, egy valami mégis közös bennük: a véleményük. Adorján Ádám két éve döntött úgy, hogy Londonban próbál szerencsét. Ekkor fejezte be a vendéglátóipari főiskolát, már csak a gyakorlat volt hátra. Itthon is beadta a jelentkezését jó néhány hotelhez, de miután a kínált legmagasabb havi bér sem érte el a 30 ezer forintot, elhatározta, hogy nem bünteti magát, inkább Angliában próbál szerencsét. Nem állítja, hogy minden simán ment az elején, de viszonylag gyorsan és jó állást talált London egyik legnagyobb hoteljének recepciós pultja mögött. Elég stresszes meló, rengeteg vendégünk van, de ha beírom a CV-mbe, hogy itt dolgoztam, a világ bármelyik, hasonló szintű hoteljébe felvesznek meséli Ádám. A karrierlehetőség mellett az életminőség sem elhanyagolható tényező. Itthon a család épp, hogy csak finanszírozni tudta fiuk tanulmányait, a szórakozásra, utazgatásra nem igazán jutott pénz. Londonban ha dolgozol keresel annyit, amiből jut mindenre - mondja Ádám. Ő például minden hónapban ellátogat valahová, hogy megismerje Anglia többi arcát, de nem veti meg a jó éttermeket és a hangulatos pubokat sem, a klubokról már nem is beszélve. A londoniak mint mondja - nem azzal vannak elfoglalva, hogy ki hogy néz ki, hogyan táncol, hogyan viselkedik. Nem abban lelik örömüket, hogy kibeszélik a másikat, hanem hogy elengedhetik magukat, barátkozhatnak, ismerkedhetnek. Eszméletlen érzés velük bulizni győzköd tovább. Ádám szerint ez a kedvesség és nyitottság, a másik személyiségének tiszteletben tartása az élet egyéb területein is érzékelhető. Teljesen másképp, pozitívan állnak a dolgokhoz, és másképp is gondolkoznak, mint a magyarok. Nem irigykednek, nem akarnak mindenáron keresztbe tenni egymásnak, és nem olyan rosszindulatúak. Ez a mentalitás ragadós és hidd el, hogy sokkal jobban érzed magad tőle! Ha hazajövök, szó szerint menekülnöm kell vissza, mert érzem, hogy átjár a pesszimizmus. Egy felettébb vonzó célpont Németh Szilvia, becenéven Sly ugyan más okok miatt költözött ki, de hasonlóak az érvei Anglia mellett. Sly mindig más volt egy kicsit, mint a többi lány. Fiús ruhákban járt, piercinget és raszta hajat hordott, ami pár évvel ezelőtt még nem volt olyan mindennapos, mint ma. Ha állásinterjúra ment, a legtöbbször azt a választ kapta, ha levágatja a haját, és normális ruhát húz, fel van véve. Ő azonban nem akarta, hogy beleszóljanak a megjelenésébe. Mikor megvettem a repülőjegyet, azt gondoltam, ha London sem jön össze, hazajövök, levágom a hajam és megpróbálok úgy élni, mint a normális emberek. Szerencsére azonnal felvettek egy ifjúsági szállóba amolyan mindenesnek meséli mosolyogva. Slynak nem az számít, hogy mit kell csinálnia. Felsőfokú végzettsége ellenére nem zavarja, ha takarítania vagy mosogatnia kell, csak mindezt olyan környezetben tehesse, ahol senki nem szólja meg a stílusa miatt. Ádámhoz hasonlóan, ő is úgy látja, hogy a londoniak sokkal toleránsabbak, és elfogadóbbak, mint a magyarok, ráadásul kint a külseje alapján egyáltalán nem számít különcnek. Boldog vagyok, hogy végre megtaláltam a helyem és olyan emberek vesznek körül, akikkel itthon biztosan nem találkozhattam volna. Sokat tanultam az ottaniaktól 8 Fotó: Nagy Attila közélet

8 közélet az önbecsülésről és arról, hogy másképp is lehet élni. Kiss Bence az igazi kalandorok közé tartozik. Ő azért vágott neki Angliának, mert érezte, hogy itthon szűkösek a lehetőségek, és tudta, hogy ő nem az a fajta, aki diploma után munkába áll, családot alapít és egy helyen éli le az életét. Éppen a szabadságvágy, az új dolgok, a különböző kultúrák iránti érdeklődés vonzotta, és Londonban meg is találta mindezt. Itthon valahogy minden olyan kicsi, és zárt. Az egész magyar mentalitásra jellemző ez a befelé fordulás, a megszokotthoz való ragaszkodás és a nem találok jobb szót - kicsinyesség. Szerinte kint sokkal nyiltabbak, barátságosabbak az emberek, és mivel az angol egy elég sokszínű társadalom, különböző kultúrákkal lehet találkozni, ami nagyon izgalmas. Bence érdekességként említi, hogy bár jóval többen élnek Londonban, mint például Budapesten, könnyebben talált hozzá hasonlóan gondolkodó, hasonló életet élő embereket. Gyorsan hozzáteszi azonban, hogy azért az igazi angolok nem nagyon keverednek a bevándorlókkal, de még ők is mosolyognak és kedvesek. Ez jó érzés, még ha néha képmutatásnak vagy felszínességnek is érzem magyarázza. Bence szerint alapvetően azért jó Angliában élni, mert valahogy könnyedebb, nyugodtabb mindenki. Persze tudom, hogy sokat számít a gazdasági háttér, de Még itt is tágasabb? azt gondolom, hogy az emberek hozzáállásában felfedezhető pozitívumok is nagy szerepet játszanak abban, hogy egy ország hol tart éppen. Jó lenne, ha végre a magyarok is rájönnének erre Azt hiszem, magam sem tudnám jobban összefoglalni a beszélgetés üzenetét, ezért nem is kísérleteznék. Egy fontos dologra azonban csak most döbbentem rá: nem az a fő kérdés, hogy hányan és miért költöznek ki Angliába, hanem az, hogy miért jönnek haza olyan kevesen Kohl Csilla Tizenkét Magyarország európai uniós tagságának képzeletbeli tortájára négy gyertya kerül fel május elsején. Közös politikai frigyünk elérte tehát egy (válságoktól mentes!) kormányzati ciklus időtartamát. A témával kapcsolatos legutóbbi közvélemény kutatások azonban pesszimista, és néhol ellentmondónak tűnő adatokkal kérdőjelezik meg a közelgő ünneplésre adó okot. A Szonda Ipsos 2007 szeptemberében készült reprezentatív felmérése megállapítja, hogy a magyar társadalom 44 százaléka úgy véli, az uniós csatlakozás hátrányokkal járt a családjára nézve. Az Eurobarometer 2007-es kutatása szerint az unió legpesszimistább tagállama vagyunk. Azonban az is kiderült, hogy Magyarországon jóval többen bíznak az EU-ban (61%), mint ahányan hasznos dolognak tartják a tagságot ( 37%). Europesszimista nemzet lennénk? A rendszerváltás óta releváns pártok konzekvensen kiálltak hazánk európai integrációja mellett, a parlamenti pártok közül egyedül a Magyar Igazság és Élet Pártja (MIÉP) képezett kivételt. Ennek köszönhetően egyfajta hallgatólagos egyetértés alakult ki az EU tagság kapcsán. Szinte szó szerint hallgatólagos, hiszen a csatlakozási tárgyalások forróbb fejezetéig- gondolok itt a külföldiek földvásárlását, és a mezőgazdasági támogatásokat érintő csatározásokra- a magyar politika aktorai nem folytattak érdemi vitát az integrációról. Érdemes felidézni a 2003-as népszavazást megelőző banális kampányt, amely kizárólag a csatlakozás leegyszerűsített előnyeit hangsúlyozta. Ebben nagy felelőssége van a mindenkori politikai elitnek, akik nem fektettek elég hangsúlyt a lakosság széleskörű, átfogó tájékoztatásra. Többször alá kellett volna húzniuk, hogy a tagság nem csak jogokkal, hanem bizony kellemetlen kötelezettségekkel is jár majd tavaszán tagja lettünk az Európai Uniónak, de az eufórikus ünneplés kitakarta a lényeget: a munka legjava csak ez után kezdődött. A minden tagállamra kötelező piaci és egyéb más szabályozások felzárkóztatási igénye mellett az integráció modernizációs kényszert jelentett Magyarország számára. A teljes jogú tagság eléréséhez elengedhetetlen volt a rendszerváltás óta halogatott intézményrendszer átalakítása. Ahhoz, hogy Magyarország az euró zóna tagja lehessen, a makrogazdasági mutatóknak igazodniuk kell a maastricht-i kritériumokhoz. Sokkhatásként érték a társadalmat az ellátórendszerek átalakítását deklaráló reformok, valamint a megszorító intézkedések egyidejű bevezetése. Az elmúlt évek elhibázott gazdaságpolitikáját ki kellett küszöbölni, véget kellett vetni a féktelen állami költekezésnek, de mit érzékelt ebből az átlag ember? Kiadásai csillagos magyar virtus növekedtek, mégpedig egy sokak számára kimondhatatlan és elvontnak tűnő fogalom, a konvergenciaprogram miatt. A magyar társadalom csalódottsága minden bizonnyal kivetült az Európai Unióra, amely a program következetes betartása, a nadrágszíj összehúzása felett őrködik. Nyílt euroszkepticizmusnak nincs helye a magyar Országgyűlésben, ahol egyedül a MIÉP képviselt ilyesfajta nézeteket 1998 és 2002 között. A radikális jobboldali aktorok (MIÉP, Jobbik Magyarország Mozgalom) bűnbakképzési mechanizmussal gyűrik maguk alá az EU-t, ám ezen pártok társadalomra gyakorolt befolyásoló hatása csekély. Az EU megítélésének relációjában érdemes górcső alá venni a társadalom politikai kultúrájának sajátosságait, azon belül a demokráciához való hozzáállását. Honfitársaink demok ráciafelfogásának legfőbb alapja a szabadság, de főleg a jólét. A materiális elemek fontossága a rendszerváltásra, az új gazdasági- politikai berendezkedéstől várt felemelkedésre vezethető vissza. A már említett Eurobarometer felmérésben pedig az áll, hogy megkér- Grafika: Sztankó Bálint dezett magyaroknak csupán a 18 %-a társította az Európai Unióhoz a demokrácia szót. Keserű felismerésként érhetett sokakat ama tudat, hogy hazánk de jure csatlakozása nem hozta el automatikusan a Kánaánt. Talán nem lepek meg senkit azzal, hogy a megszorító intézkedések előbb utóbb a csatlakozásból eredő konvergenciaprogramtól függetlenül is begyűrűztek volna a mindennapjainkba. Válasszuk tehát ketté bankszámlánk jelenlegi állapotát mindazon tényezőktől, amely Magyarország EU tagságából erednek! Hazánk részese lett egy politikai-gazdasági integrációs blokknak, amely egyre nagyobb szerepet kíván vállalni a globális politikai, stratégiai kérdések kialakításában. Brüsszel a magyar állampolgárok többsége számára Álmomban már láttalak távoli, bürokratikus megabunkernek tűnhet, a fenti kutatás mégis rámutatott, hogy fele annyian sem bíznak nemzeti kormányunkban és törvényhozásunkban, mint az EU-ban. Gyakran illetik a demokratikus deficit vádjával, vagyis hogy delegált, és nem választott szervek, valamint a bonyolult döntéshozatali folyamat során elvész az állampolgári kontroll fontossága. Az Európai Parlament képviselőit azonban közvetlenül választjuk, ráadásul a Lisszaboni Szerződés az együttdöntési eljárások szaporításával deklarálta az Európai Parlament döntéshozatalban való fokozottabb részvételét. Nem állítom, hogy hibátlanul működik a rendszer, természetéből fakadóan több ponton kifogásolható a felépítése és működési mechanizmusa egyaránt. Mégsem lehetünk europesszimista nemzet, hiszen kis országunk hosszabb távon fejlődőképesebb lesz az EU tagjaként, még akkor is, ha ez eleinte erőfeszítésekkel jár. A kölcsönös megfelelés jegyében hatalmas közösségi támogatásokra jogosult Magyarország, ezt azonban beárnyékolták a pénzek szétosztása kapcsán felmerült anomáliák ben az Európai Bizottság által kiadott jelentés 193 esetben világított rá szabálytalanságokra. A schengeni zónához való csatlakozásunkkor határaink kitágultak, léptünk egyet az egyenrangú tagság felé. A következő cél az eurózónához való csatlakozás, de meghatározó lesz a 2011-es magyar elnökség is. Fél éven keresztül Magyarország látja majd el az EU elnökségi feladatait, vagyis hazánk az európai nagypolitika színpadának reflektorfényében tündökölhet. Nem vagyunk europesszimisták, csupán vérzivataros történelmünk által determinált, búsongó őseink emlékeiből táplálkozó pesszimista nemzet. Pedig nincs okunk keseregni, Európa szívében vagyunk, annak fejlettebb részében, ahova mindig is tartozni akartunk. Zgut Edit Magdolna közélet 10 11

9 közélet Ez a közhelyszámba menő hasonlat hibás, mivel Erdély mindig is tanúsított, hol névleges, hol valódi különállást (Uniót Erdéllyel!) az anyaországtól. A szerbek esetében Crna Gora vagy Montenegró rendelkezik hasonló jelleggel. A rengeteg középkori szerb (főként egyházi) emlékkel rendelkező tartománya, végig Szerbia részeként volt meghatározva a történelem során. A huszadik század második felében a szocialista Jugoszláviában kezdett változni Koszovó státusza, ugyanis akkor vált érezhetővé, a már korábban is nagy lélekszámban jelenlévő albán lakosság jelentősebb térnyerése. Ennek megfelelően a titoi Jugoszlávia - a horvát származású vezető haláláig - folyamatosan biztosította az autonómiát a tartomány számára. Ugyanez vonatkozott - az akkor ezer magyar által lakott - Vajdaságra is A váltás Tito halála után hatalomra került Slobodan Miloseviccsel következett be, mikor is a 80-as Koszovó: a jelen fájdalmas emléke Koszovó tartomány kiemelkedő jelentőséggel bír a szerbek történelmében; főként a szerbség bölcsője jelző miatt különösen érzékeny kérdés ez Belgrád számára. Ha magyar párhuzamokat keresünk, a helyzet könnyebb megértése érdekében, általában azt szokták mondani: Koszovó az, ami Erdély a magyaroknak. Etnikai határok Koszovó kiválása előtt ével gazdasági hanyatlását leginkább megérző szerb országrész lakónak indulata, a többi tagköztársaság ellen fordult. Milosevics ezt az elégedetlenséget kihasználva hirdette meg Nagy Szerbia létrehozásának ideológiáját, melyben az akkori tudományos akadémia és szellemi elit is segítségére volt. Ennek egyik következménye lett az ősszerb Koszovó autonómiájának csorbítása (a vajdasági megszűntetése) a 80-as évek közepén. A tartomány lakói sem tétlenkedtek, 1990-ben függetlenségi nyilatkozatot adtak ki. Ez sorsdöntő esemény volt Jugoszlávia széthullásában. Szerbia, az ezt követő délszláv háborúk nyomán elveszette: Szlovéniát, Horvátországot és Boszniát. Macedónia még a 90-es évek elején, Montenegró pedig nemrég kiáltotta ki függetlenségét. Ezzel egy időben sikerült Koszovót a szerb állam keretein belül tartania, egészen 1999-ig, amikor a szerb hadsereg albánok ellen irányuló etnikai tisztogatásait megelégelte a nyugat, majd felhatalmazta a NATOt a beavatkozásra. A konfliktusból vesztesen kikerülő Szerbia 2000-ben szabadult meg szocialista vezetésétől, a tartományban azóta, a NATO KFOR erői szavatolják a viszonylagos békét. A konfliktus ismételt kiújulása 2003 márciusában fenyegetett, amikor is az albán többség kísérletet tett az ott maradt szerb kisebbség kiűzésére. A tartományból főként Vajdaságba telepített nincstelenül érkező - menekültek voltak felelősek a Délvidéken tapasztalható magyarellenesség erősödéséért. A jelenlegi etnikai arányokban egyértelmű az albán dominancia (közel 90%-os), de 7% szerb, 3% bosnyák és török kisebbség is él a tartományban. Kérdéses, hogy az albánoknak, csak etnikai többségük szavatolhatja-e a jogot az önálló államhoz. Mindez eldőlni látszik a márciusban kikiáltott függetlenséggel, melyet a nagyhatalmak közül az USA támogat a leghevesebben, mögötte az EU vezető tagállamaival (Egyesült Királyság, Franciaország, Németország), az oroszok kitartó ellenzése mellett. Koszovó függetlensége precedensként szolgálhat a világ több mint 200 pontján az elszakadásukért és önállóságukért küzdő szeparatisták számára. A leginkább skizofrén helyzet azonban Oroszországban van, ahol Csecsenföld szabadulna az oroszoktól, viszont a Grúziától elszakadni kívánó Abházia és Dél-Oszétia integrálódna Oroszországba. A tartományát elvesztett, traumát átélt szerb állam egyelőre nem hajlandó elismerni (kijelentéseik szerint a jövőben sem) Koszovó önálló államiságát. Talán némi vigaszt nyújthat, hogy boszniai államalakulat szerb nemzetiségű köztársasága is jelezte önállósodási szándékát, de a helyzet sokkal bonyolultabb, mint ahogy az első ránézésre látszik. Bosznia és Hercegovinát ugyanis a daytoni béke égisze alatt hozták össze, és bár a Szerb Köztársaság etnikai arányait tekintve igen nagy többségben vannak a szerbek, ezt a homogénebb állapotot etnikai tisztogatások során sikerült elérniük, amely illegitim hivatkozási alapként szolgálhat a nacionalisták számára. A magyar vonatkozások is sok érzékeny kérdést vetnek fel, kezdve a Vajdaság jövőbeni autonómia kilátásainak romlásártól egészen a romániai magyarság Székelyföldön létrehozni kívánt függetlenségig. Ez utóbbit azonban a mára EU-taggá vált román nemzetállam(!) teljes mértékben elutasítja. Balikó Gergő Végéhez közeledik annak a jogszabálynak az előkészítése, amely meghatározná, hogy ki és milyen feltételek között szülhet otthon. A szabályozást eddig megnehezítette, hogy a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium nyíltan ellenezte az otthonszülést, amelyre pedig Magyarországon is van igény. Mostanra a szabályozást nem lehet tovább halogatni. Az őssszel három alkalommal kellett otthonszülő anyákat kórházba szállítani, egyikőjük gyermeke meghalt. Indulatoktól sem mentes érvelést hallhattunk mindkét oldalról azzal kapcsolatban, hogy veszélyesebb-e otthon szülni, hogy felelőtlenek és önzőek-e azok az anyák, akik úgy döntenek, hogy nem kórházban hozzák világra gyermeküket. Van-e egyáltalán joguk eldönteni, hogy kórházon kívül szüljenek? Biztonság kérdése A választás lehetősége a legfontosabb Az otthonszülés megérett a szabályozásra Somogyi Boglárka aki ma már szoptatási tanácsadóként is dolgozik először sikertelen otthonszülése miatt kórházban, majd másodszor barátnője lakásán hozta világra gyermekét. A kórházban minden beavatkozást elvégeztek rajtam, amit előzőleg nem akartam, az orvos teljesen apatikusan viselkedett. Nagyon rossz volt. Aztán az egyik pillanatban iszonyúan rákönyökölt a hasamra a doki, aminek következtében a fiam olyan erővel lökődött ki, hogy szétrepedt a méhszájam, amit egy órán át, érzéstelenítés nélkül varrtak össze - meséli Boglárka első szülésének keserű tapasztalatait. Az otthonszülésnél mindez másképp van vallja. Boglárka második szülésénél minden úgy történt, ahogy elképzelte: Masszírozták a derekamat, a barátnőm vízzel itatott, a férjembe csimpaszkodtam minden fájásnál. Halk zene szólt, egyetlen mécses égett, síri csönd volt, amit csak az én kiáltásaim szakítottak meg. (A kórházban folyton rám szóltak, hogy ne kiabáljak már!) Végig sétáltam a vajúdás alatt. Senki nem mondta meg, hogy mit kell tennem, mindent csinálhattam, ami jólesett. - meséli lelkesen. A szabályozás alapja az együttműködés Megindul a szülés otthon... A bába jelzi a kórháznak Az ügyelet sok sikert kíván A szülés után a bába ismét telefonál: minden rendben És mindenki örül. - vázolja fel utópiáját Dr. Bálint Sándor, a Szent Imre Kórház főorvosa, aki Boglárka történetéből is úgy látja, az előrelépést azt jelentheti, ha az anya, a ba ba, a szülésznő és az orvos egymásra talál. Mindehhez önmérséklet, elfogadás, megértés, alázat, tisztelet és türelem szükséges mindkét oldal részéről. A mostani helyzet korántsem ilyen idilli. A legutóbbi kórházban végződött otthonszülésnél a bába és segítője bujkáltak a kiérkező mentősök elől. Az otthonszülő anyákra pedig sok esetben nem néznek jó szemmel a kórházba szállítás után az orvosok. A jövőben ezen feltétlenül változtatni kell vallja a főorvos, aki elismeri: megfelelő feltételek mellett Magyarországon is elérhető a biztonságos otthonszülés. Az otthonszülés intézményét eleve egy motivált, saját magát ilyen formában már kiválasztott, orvosi okok miatt szűrt populáció vallja magáénak. Az otthonszülés intézményét elsősorban a zavartalan terhességet megélő, egészséges, általában a húszas éveik végén, harmincas éveik elején járó nők vallják magukénak. A téma már évek óta napirenden van, kikerülni nem tudjuk, és a kórházakban eddig lezajlott változások a rooming-in, az alternatív szülőszobák is afelé mutatnak, hogy apró lépésekkel, de egyre inkább megérett a helyzet az otthonszülés szabályozására. Bizonyos lépések szükségszerűen bekövetkeznek. foglalja össze a szülészorvos. Az otthonszülést választók legfontosabb indítéka a lelki tényezők figyelembevételével a szülés élményének megélése, a baba nyugalmának biztosítása. Az otthonszülés közélet

10 közélet során nem valaki megenged valamit; kísérik, és nem levezetik a szülést, a nő szül és nem megszületik mások... - sorolja az otthonszülés előnyeit Békési Bea pszichológus, az Aktív Szülés Program kidolgozója. A szülési trauma egyik legrosszabb következmény az lehet, ha a nők nem vállalkoznak újabb szülésre. Szorongás, félelem alakul ki bennük alapvetően sérülnek éppen alakuló anyai szerepükben. Vagy olyasmi derül ki róluk- egy ilyen érzelmileg és fizikailag is intenzív helyzetben- hogy alkalmatlanok valamire. Megmaradt bennük, hogy minden Magyarországon jelenleg évente anya hozza otthonában világra gyermekét, ez a szülések 0,5 százaléka. (Ennek a számnak jelentős része nem tervezett otthonszülés.) Az európai átlag ennél lényegesen magasabb: 1-2 százalék, a hagyományok miatt Hollandiában mintegy 30 százalék. Magyarországon 2006-ban a kórházakban 97 ezer szülésből 40 csecsemő életét nem sikerült megmenteni (ebből 23 súlyos koraszülés), a szabályozatlanság miatt az otthonszülésről ilyen hivatalos adat nem áll rendelkezésre. problémának, amit átéltek, egy személyben ők az okozói. Ha traumatizált egy nő szülése, akkor szinte abszurditásnak tűnhet számára, hogy ott egy gyerek, akiről neki teljes figyelemmel kell gondoskodnia mert első helyen meg kell oldani azt a problémát, amit a szülés neki okozott, tehát önmagára figyel és ez a későbbiekben hátrányos következményekkel járhat mindkettőjükre. A jövő: otthonszülés legálisan Az otthonszülés legfontosabb problémája, hogy jelenleg féllegális tevékenység: az európai országokhoz hasonlóan nem tiltott, de az európai országoktól eltérően nincs is szabályozva. Nincs egyértelműen rögzítve, ki választhatja a szülésnek ezt a formáját, mi a közreműködők felelőssége, milyen hátteret kell biztosítani az ilyen szülések lefolytatásához, milyen jelentési kötelezettség áll fenn ezekben az esetekben. Az Egészségügyi Minisztérium szándéka az, hogy azok, akik kórházon kívül kívánnak szülni, a döntésüket ne bizonytalan körülmények között, hanem józan szabályok mellett hozhassák meg. A mostani javaslat figyelembe veszi a szülészorvosok és a bábák által küldött ajánlásokat. - mondja a tárca illetékese, aki neve mellőzését kérte. Az Egészségügyi Minisztérium honlapján megtalálhatóak a tervezett szabályozás elvei: Az előzetes tervek szerint csak az szülhet majd otthon, aki 35 évnél fiatalabb, korábban nem volt császármetszése, nincs semmilyen krónikus betegsége, a magzatnak nincs előre tudható fejlődési rendellenessége, és nem ikerterhességről van szó. A kismama joga dönteni, hogy a szülést szülészorvos vagy szülésznő vezesse le, abban az esetben, ha a szülésznő rendelkezik a megfelelő képzetséggel és gyakorlattal. Otthonszülés esetén mindig meg kell nevezni a háttérkórházat, amely komplikáció esetén fogadja az anyát. A tárca nem akarja ösztönözni az otthonszüléseket. A célunk az, hogy a kórházak legyenek minél otthonosabbak, itt találkozzon a biztonság követelménye és a baba-mama barát körülmények iránti jogos igény. Ugyanakkor tény, hogy vannak és lesznek, akik otthon szeretnék világra hozni a gyermeküket. Számukra és kisbabájuknak a lehetséges legnagyobb biztonságot akarjuk megteremteni. A szabályozás tehát hamarosan, évtizedes viták után, valósággá válik. A legfontosabb, hogy a szülők élhessenek szabad választási és önrendelkezési jogukkal a szülés módjának, kísérőjének és helyének megválasztásában. Bárhol szüljenek is, választásuk szerint, az anya biztonságérzete döntően meghatározza a szülés sikeres kimenetelét. A tervek alapján igencsak szigorú szabályok körvonalazódnak, amit nemcsak a bábák, hanem sok otthonszülő anya sem néz jó szemmel. Somogyi Boglárka szoptatási tanácsadóként gyakran beszélget kismamákkal. Szerinte aki otthon akar szülni, az továbbra is otthon fogja világra hozni gyermekét, hiába múlt el 35 éves vagy volt már egy sikertelen otthonszülése A különbség csak annyi, hogy az új rendszerben ezeket az anyákat felelősségre lehet majd vonni gyermekük veszélyeztetéséért. Zselinszky Eszter A napokban az egyik nagy bevásárlóközpontban ebédeltem. A görög gyorsétteremhez érve pillantottam meg egy eladót, miközben gyakorlott mozdulatokkal pöcköli vissza a kipotyogott zöldségeket a pult széléről. Az olívabogyók hatalmas ívben csapódtak be, majd pihentek meg az uborkadarabokon. Élelmiszerbizonytalanság... jutott akkor eszembe. Kérdéseimre az Élelmiszer-biztonsági Hivatal volt sajtófőnöke,merza Péter adott választ. Miről szól az élelmiszer-biztonság? Élelmiszer-biztonság nincs, nem volt és nem is lesz. De tegyük hozzá, hogy az élelmiszer-biztonság, és minden olyan kifejezés, ami a biztonságot tartalmazza, akár közlekedés-biztonság, katonabiztonság, biztonság-politika, ez egy jól eladható reklámszöveg. Mögötte van a kockázatot jelentő tartalom, amely a biztonság reciproka. Lehet, hogy ma tudunk kockázati tényezőt egy-egy élelmiszerre, aztán holnap a labortechnika újabb veszélyforrásokat mutat ki, amelyek eddig is jelen voltak, de még nem tudtuk mérni. Tehát a biztonság egy általános kifejezés, ennek valódi tartalma a kockázat elemzés. A kockázatelem- Fotó: Bondár Balázs Kockázat a konyhánkban zés, a nyomon követhetőség, illetve gyors vészjelzési rendszer működtetése nagyon fontos feladata az élelmiszer-biztonsággal foglalkozó szakembereknek. Mit jelent a nagy többségnek ez a fogalom? Amíg állami hivatalok, törvények szabályozzák az élelmiszer előállítását, egyértelműen a vágóhíd befejeztéig, a forgalmazó cégekig, addig elvileg sok minden rendben van. A legtöbb hibát az élelmiszer-feldolgozás területén, a higiéniában, a főzéstechnikában követik el az emberek. Azzá leszel, amit eszel Interjú Merza Péterrel Tudna erre egy példát mondani? Itt voltak például a kifogásolt húsok. Elvileg bármilyen szalmonellát, vírust tartalmazhat egy csirke húsa, amit az ember hazavisz. A hibát ott követik el, hogy az asztalt nem takarítják le, a fehér áru, a fekete áru keveredik egymással. Aztán amikor a nyesedék megvan, akkor meg kidobják a macskának, kutyáknak az udvarra. Azok szépen elfogyasztják, és egy körfolyamat indulhat be. Tehát a legnagyobb kockázati tényezőt mindig a konyha jelenti. Az interneten sok-sok képet látni arról, hogy a multiknál miket találhatunk az élelmiszerekben. Kukacok a darált húsban, egér a pult alatt. A nagyobb cégeknél hogyan ellenőrzik, hogy biztonságos-e az élelmiszer? A nagyon nagy cégeknél szigorúan betartják az ISO szabványt és/vagy a HACCP rendszert. Ennek megfeleltetik a saját konyhájukat, húsdaraboló üzemüket, zöldséges standjukat, zöldségfeldolgozó rendszerüket, vagy amivel éppen foglalkoznak. E szigorú előírások nem teszik lehetővé a technológiából eredő hibák elkövetését, a késztermék biztonsága garantált. Fotó: Bondár Balázs Az egykori sajtófőnök Mennyire veszik figyelembe ezeket az előírásokat? Azért a cégek igyekeznek betartani a szabályokat. Ha az olvasók emlékeznek, régebben volt kiváló áruk fóruma és egyéb jelzések. Ma a vásárlók megtartásához kidolgoznak a különböző termékcsoportokra alkalmazható jelzéseket, mint pl. az okostojás embléma. A biztonságról nincs mit beszélni. Ez nem létező fogalom. A jó gyártási szokások, jó higiénés gyakorlat és hasonló mintegy előírások és technológiai fegyelem jelenik meg a korrekt előállítói magatartásban. Mire kell figyelnie a vásárlónak? Illik elolvasni a címkéket, mivel ez a nyomonkövethetőség és az információ egyik alap pillére. Ez annyit tesz, hogy amit ráírnak (elvileg) igaz kell, hogy legyen. Ha ezt elolvassa a fogyasztó, megkaphatja azokat az információkat, amelyek alapján eldöntheti, hogy szeretné-e megvásárolni a terméket vagy nem. Eldönti, hogy a pénze, vagy az igényei szerint vásárol. Netán a luxusigényei alapján a magas árfekvésű, bio, öko és más termékeket. Mit javasol a háziasszonyoknak? A saját termelésű élelmiszerekkel kapcsolatban a következőket kell mérlegelni: mindenki döntse el, mennyi avart éget el. Ugyanis, a rossz égés-minőség, tehát ami- kor nagy szürke füsttel ég az avar, rettenetesen sok kártékony anyagot tartalmaz. Dioxinokat, poliklórozott bifenileket, stb. Ezek az anyagok a széllel, az esővel bemosódnak a szomszéd vagy akár a saját kertjébe és máris emeli a dioxin tartalmát, ami súlyosan rákkeltő anyag. Rajta van a saját almáján, szilváján, zöldségén és majd ezt is megeszi. Ez egy olyan kockázati tényező, amiért mi magunk vagyunk felelősek. Ugyanígy fontos a trágyázás is, hogy ki milyen trágyát hogyan használ fel, ez is rengeteg kockázati tényezőt hordozhat. A kereskedelemben megvásárolt élelmiszerekkel kapcsolatosan pedig figyelnünk kell, hogy amikor megvásároljuk a terméket, a megfelelő hőmérsékleten tároljuk a hűtőszekrényben. Amikor feldolgozzuk, akkor az előkészítő asztalon döntsük el, hogy először feldolgozzuk a fekete árut, magyarul a krumplit meghámozzuk, hagymát megpucoljuk. Ha ez megvan, azonnal következzen a higiéniai takarítás - szemét kidobása, a munkaterület megtisztítása -, és ekkor még ne legyen a hús az asztalon. Amikor a húsáru a tiszta asztalra kerül, feldolgozhatjuk a kívánt ételnek megfelelően. Már az ókori időkben az volt megadva, hogy a konyhába csak a háziasszony mehet be. Ezen kívül külön szekrényben kell tárolni a hússal kapcsolatos edényeket és eszközöket. Egész más szekrényben kell tárolni a tejjel kapcsolatos eszközöket. Ma ezek mind keverednek. Nagyon szabadon kezeljük a higiéniát, nagyon nem tartjuk be a szabályokat. Nem szabad elfelejteni, hogy a kockázatoknak jelentős része a konyhákban keletkezik. Értem ez alatt, az odaégetett élelmiszereket is. Minél inkább odaégetjük, annál több benne a rákkeltő ágens, például a dioxin. Ezeket egy kis odafigyeléssel ki lehet küszöbölni. Farkas Márton közélet 14 15

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója Terbe Rezső Élem az álmom - A jövő naplója 2100. január 1. Elhatároztam, hogy naplót írok. Úgy érzem, hogy most boldog vagyok. Ugyanakkor a teljes történet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy csak pár

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika BÉR- ÉS JÖVEDELEMPOLITIKA Akik a szegénységért dolgoznak Az Egyesült Államokban a jelenlegi munkaerő-piaci túlkínálat következtében nagyon sok dolgozónak esélye sincs arra, hogy a legalacsonyabb bérkategóriánál

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2016. április 27-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2016. április 27-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2016. április 27-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05.

Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05. Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05. Nem lehet pontosan tudni, hogy a rendszerváltás óta mennyit költöttek a kormányok összesen a roma integrációra. Ennek oka, hogy rengeteg foglalkoztatási és

Részletesebben

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL Vita a kritikáról a Revizoron, 4. 2012.09.26. Ha tizenöt éves koromban megkérdezte valaki s naná, hogy meg is kérdezték, mi akarsz lenni, kisfiam, ha nagy leszel, habozás

Részletesebben

Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Köszönetnyilvánítás jó és rossz akaróimnak: Nem egy szokványos köszönet

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Kocsis György Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Az oroszlányi gyermekotthon 1967 óta áll a fővárosi gyermekvédelem szolgálatában. Kezdetben csak lány növendékei

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12.

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon, Egészségügyi ellátás az EU-ban Dr. Lengyel Balázs Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá:

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: 1. A munka és a magánélet egyensúlya Az infografika és a kreatív vizualitással bemutatott mutatók iránt érdeklődők kedvéért: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/

Részletesebben

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával?

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Használd ezt a nagyszerű és ingyenes szolgáltatást olyan célokra, amelyek pénzt és időt takarítanak meg Neked, ügyfeleidnek és barátaidnak!

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A legnagyobb jó, amit a másik emberért tehetünk nem az, ha megosztjuk vele a gazdagságunkat, hanem ha elétárjuk a sajátját. (Benjamin Disareli) Palkovicsné

Részletesebben

Megmenteni a világot

Megmenteni a világot Megmenteni a világot Kisfilm forgatókönyv Tartalomjegyzék Bevezetés...2 Ne lődd le a hírvivőt...2 Nem minden az, aminek elsőre látszik...2 Megmenteni a világot...3 Mi a fene???...4 A világ bajai...4 Ökológiai

Részletesebben

2015. december: A meddőség kezelése a szociológus szemével - Vicsek Lilla

2015. december: A meddőség kezelése a szociológus szemével - Vicsek Lilla 2015. december: A meddőség kezelése a szociológus szemével - Vicsek Lilla Vicsek Lilla a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetének docense. Az utóbbi években elsősorban a

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

című kutatási projekt

című kutatási projekt Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek című kutatási projekt TÁMOP -5.5.5/08/1-2008-0001 LMBT ALMINTA KÉRDŐÍV A

Részletesebben

Indiai titkaim 5 - nagy kupac csomag

Indiai titkaim 5 - nagy kupac csomag 2010 szeptember 05. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Eljött a nagy nap. 1993. december 13-a, Luca napja. Indulás Indiába

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Nagy Attila Tibor Az EU-elnökség és a magyar belpolitika

Nagy Attila Tibor Az EU-elnökség és a magyar belpolitika Nagy Attila Tibor Az EU-elnökség és a magyar belpolitika Rendkívüli volt a magyar európai uniós elnökség fél éve abban az értelemben legalábbis mindenképpen, hogy Magyarország először töltötte be az Európai

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

A kultúra menedzselése

A kultúra menedzselése A kultúra menedzselése Beszélgetés Pius Knüsellel Svájcban tavasztól őszig nagy rendezvénysorozaton mutatkozik be a négy visegrádi ország kultúrája. A programot, amely a Centrelyuropdriims összefoglaló

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Anita Wekker KÖNNYEZŐ CIPRUS

Anita Wekker KÖNNYEZŐ CIPRUS Anita Wekker KÖNNYEZŐ CIPRUS Regény Felém lép, én hátrálok, és már a szikla szélén állok. A föld egyszer csak szétfolyik a talpam alatt, térdre rogyok. Próbálok megkapaszkodni egy bokorban, egy fűcsomóban,

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Veszprémben is megszólalt a Szívhang

Veszprémben is megszólalt a Szívhang Betegszoba 2011.04.28. http://www.betegszoba.hu/cikkek/sziv_es_errendszer/veszpremben_is_megszolalt_a_szivhang/ A Szívhang program a következő állomásán is elérte célját, hiszen a Petőfi Színház színészeinek

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

Erasmus beszámoló Franciaország Caen

Erasmus beszámoló Franciaország Caen ERASMUS beszámoló Sashalmi Júliának hívnak, negyedéves turizmus vendéglátás szakos hallgató vagyok. 3 hónapot töltöttem Franciaországban, Caenban az Erasmus tanulmányi ösztöndíj által, 2 másik magyar hallgatóval

Részletesebben

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása az új afganisztáni stratégiáról (2009/2217(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. augusztus 18. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 18-án 17.00

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

Kerékpár éghajlati teszt

Kerékpár éghajlati teszt Benchmarking Kerékpár éghajlati teszt supported by www.trendy-travel.eu A kiadvány tartalmáért az egyedüli felelősség a szerzőket terheli, és nem szükségszerűen tükrözi az Európai Közösség álláspontját.

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés A Fővárosi Önkormányzat ismét jelentősen, 13 százalékkal tervezi emelni a BKV menetdíjait. Amint az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2008.7.18 COM(2008) 480 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK, A RÉGIÓK

Részletesebben

Miért alaptalan a magyar demokrácia

Miért alaptalan a magyar demokrácia KÖNYVBEMUTATÓ Csizmadia Ervin legújabb kötetének (Miért alaptalan a magyar demokrácia) könyvbemutatójára az Alexandra pódiumon, március 20-án került sor. A bemutató keretében tartott kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

Juhász Bence. A nagy litikamu

Juhász Bence. A nagy litikamu Juhász Bence A nagy P litikamu Parlamentből a Parlamentbe Viszontválaszra megadom a szót képviselő úrnak. Köszönöm Elnök úr, Tisztelt Országgyűlés, Tisztelt Ház. Amint az előző felszólalásomban is ismertettem

Részletesebben

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI ORSZÁG JELLEMZŐI A magyarországi válaszadók pozitívabbak lettek a fejlődés sok tényezője tekintetében a 2013. évi legutóbbi felmérés óta. Bár az átlagoshoz képest egy kicsit kevésbé valószínűbb, hogy azt

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

Czike László könyvajánló kritikája Dr. Szabadi Béla: Kényszerpályák, tévutak (Dr. Szabadi BT, Budapest, 2010.) című könyvéről Teljesen újszerű, hiánypótló könyv ez! Dr. Szabadi Béla - aki 1998-2002. között

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából. Bevezetés

Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából. Bevezetés "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából Bevezetés Kedves Ügyelőtársak! Január 26-án közgyűlésen számoltunk

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐI

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐI BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐI Készült a 2016. 03. 09. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Abonyi János, Vajda Zoltán ülésre Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az oktatás

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten?

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Október vége van, 2013 októberéé, és jövő tavasszal, ha igaz, Budapesten is beindul a közbicikli rendszer, BUBI néven. Tud róla? Tudja, hogy mi is ez? Érdekli? Szeretné

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

Miért akarnak otthon szülni a várandósok?

Miért akarnak otthon szülni a várandósok? Hol szüljünk a XXI. században: Kórházban, Születésházban, Otthon? Interdiszciplináris fórum Budapest, 2011. január 28. Miért akarnak otthon szülni a várandósok? Szebik Imre Orvosok a Szabad és Biztonságos

Részletesebben

MEDDIG MARAD ITT? Fleischer Tamás

MEDDIG MARAD ITT? Fleischer Tamás MEDDIG MARAD ITT? MEGNYITÓ BESZÉD CSANÁDI GÁBOR FOTO-KIÁLLÍTÁSÁN Fleischer Tamás Úgy tapasztaltam, a kiállítási megnyitó beszédnek három fontos kelléke van. (1) Legyen leírva, és olvassuk fel, hogy látsszon,

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN SZAK Andrea HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN LOCAL CONFLICTS IN THE PRESS A tanulmány a tartalomelemzés módszertanával vizsgálja az írott sajtóban megjelent 2004-es koszovói konfliktus, s egyben vizsgálja

Részletesebben

Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek

Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek 32 Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek Kisnémet Mónika Nincs kockázat a szerelemben, és ezt te is meg fogod tanulni. Az emberek évezredek óta keresik és megtalálják egymást.

Részletesebben

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 26. 2013. március 8.: Nemzetközi nőnap A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Európai Parlament, Eurobarométer

Részletesebben

Mosolyok, terek, határok

Mosolyok, terek, határok MÓSER ZOLTÁN 1946-ban született Szek - szárdon. A PPKE BTK-n tanított fotóelméletet és esztétikát. Legutóbbi írását 2011. 11. számunkban közöltük. MAI MEDITÁCIÓK Mosolyok, terek, határok Szabálytalan napló

Részletesebben

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. július 7. (OR. en) 11267/04 CORDROGUE 59 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: a COREPER/Tanács Tárgy: Tervezet - Tanácsi állásfoglalás

Részletesebben

MÁV-Start: megállapodás a kocsivizsgálók szolgálat-átadási normaidejéről (8. oldal) Meghívó Majálisra!

MÁV-Start: megállapodás a kocsivizsgálók szolgálat-átadási normaidejéről (8. oldal) Meghívó Majálisra! Mire jó egy uniós projekt? (4. oldal) MÁV-Start, RCH: Hatalmas VASZsiker (3. oldal) MÁV-Start érdekvédelmi összefoglaló (6. oldal) Forrás: www.freehdw.com Köszönetet mondott a miniszter (7. oldal) MÁV-Start:

Részletesebben

Én akarom, így akarom, most akarom!

Én akarom, így akarom, most akarom! 2 fotók: Belényesi Tímea (http://timeabelenyesi.blogspot.com) Én akarom, így akarom, most akarom! Kisnémet Mónika Kedves OlvasóIM! Ahogy azt az augusztusi számban ígértem, a szeptemberi megjelenést a dackorszak

Részletesebben

XI. JEGYZŐKÖNYV. Bóta József Sándor polgármester: Átadja a szót Csomorné dr. Tábori Erika fogszakorvos részére.

XI. JEGYZŐKÖNYV. Bóta József Sándor polgármester: Átadja a szót Csomorné dr. Tábori Erika fogszakorvos részére. XI. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. május 25-én 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén. Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szihalom Jelen vannak: Bóta József Sándor polgármester Boda Sándor

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben