A benyomás. impresszió

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A benyomás. impresszió"

Átírás

1

2

3 impresszió A benyomás Az nekem a benyomásom, hogy megbolydult a világ. Az értékesből érdektelen válik, míg a deviáns társadalmi folyamatok normálisként kerülnek meghatározásra. Ebben élünk. Miért írnánk másról? Előtérbe kerülnek elfedett, vagy elfelejtett értékek, míg több helyen problémákat hozunk a felszínre. Ennyit tehetünk az Angliában élő gyermekkori barátokért, a sajtószabadságért, a rendőrszakma iránti minimális toleranciáért. Az élelmiszerbiztonság ma már jól hangzó téma, amíg a tanyavilág elöregedése és elnéptelenedése, a szegregációval küzdő vidék, a szociológus élménydús kutatási területévé válik. Sztrájkok sora könnyíti életünket, és már - már némi nosztalgiával emlékezünk a Kádár-korra akkor, amikor a negyedik gyertya kerül fel Magyarország európai uniós tagságának képzeletbeli tortájára. Ilyen most a közélet és nem sokban különbözik a kultúra. Minimális befektetéssel törekszik az átlagember extra profitra. Ezt diktálja egy neoliberális gondolatkör, amely lenyomata megjelenik a mindennapokban. Elbújó művészetek és alkotók kerülnek azonban elő nálunk, sehol nincsen celebritás, mondvacsinált sztár. Marad az értékbátorság, a kevés olvasó és a kicsi példányszám. Elmarad a szenzáció is, bár a Medici-kiállítás biztosan világszám. Így élünk mi, így írunk mi, az évezred hajnalán. Összefirkáljuk a falat, rohanva sietünk a depresszió oldalán, hülyeséggel kábítjuk magunkat, egy szabad ország, szabadnak mondott piacán. Nálunk Update Norbi szakács lehet, és hízhat a fogyasztói társadalom túlsúlyos tagjainak elégtelen mosolyán. A fogyókúrák országa leszünk lassan, az önmegvalósítás előtérbe helyezett társadalmi elvárása okán. Miért lesz értékesebb a hazug, amikor mesehősök lopták szívünkbe magukat az igazság oldalán? Miért lesz az értékes érdektelen? Miért ez a sokféle iromány? Biztosan korlenyomat lesz belőle egykoron, a Bálint György Újságíró Akadémia könyvtárának porosodó asztalán. Turi Gábor Impresszum: Kiadta a MÚOSZ Bálint György Újságíró Akadémia Felelős: Dr. Földes Anna szakmai igazgató Főszerkesztő: Turi Gábor Lapterv: Farkas Dániel Tördelés, képszerkesztés: Farkas Dániel, Mátron Mátyás Szerkesztők: Zgut Edit Magdolna Közélet, Vas Gabriella Kultúra, Nagy Melinda Brigitta Életmód, Élesztős Zoltán Sport Írták: A MÚOSZ Bálint György Újságíró Iskola végzős hallgatói 2008-ban Nyomda: PublicitasPrint

4 t a r t a l o m k ö z é l e t k u l t ú r a Gondolatok a sajtószabadság margójára 4 Textilbe zárt álmok 20 Bright side of sztrájk 5 A Medici család reneszánsza 21 A gumibot másik oldalán 7 Kereső figyelem, törékeny erő 22 Szigorúan ellenőrzött vonalak 8 Álom fluxuskivitelben 24 Magyar szemmel, külföldről 9 Goya kísértetei 26 Tizenkét csillagos magyar virtus 10 Vonzások harca 27 Koszovó: a jelen fájdalmas emléke 12 A természetes mozgás művészete 28 A választás lehetősége a legfontosabb 13 Kamaszkorunk (rock)kultúrája 30 Azzá leszel, amit eszel 15 Egy mámoros félóra Felkai Eszterrel 32 Vidék szintézis 16 New York, valamikor a jövőben 33 A vakolókanáltól a bársonyszékig 18 Nyakig a földbe ásva 35 Maszat-hegyi kaland 36 é l e t m ó d s p o r t London, squat, satöbbi 38 Kínai figura 56 L art pour l art 39 Svájci-Osztrák Monarchia a zöld gyepen 58 Falfirkász 41 Saperstein fiai 60 Mert megérdemlem 42 Az álmodó sivatag 61 Bűvös bilincs 44 Harcedzettek 62 Szelíd motorosok klubja 45 A Toldy-ág kalandorai 63 A Harley-Davidson Lovagrend 45 Ecset és medence 64 A klub 47 Tiszta lélekkel besározottan 48 Tűszúrástól a színházterápiáig 50 Tejbegríz vagy paprikás csirke 52 Véresen viccesen 53 Úgy maradtam 53 Fogyókúra forever 54 k ö z é l e t Koktél, apró trikolórral A közélet fogalmát leginkább a túlméretezett, kinyúlt parókával tudnám jellemezni: sok minden aláfér. De hasonlíthatnám egy színes, feldíszített koktélhoz is, amelyben összekeverednek a különböző alkoholok, és minél több benne az összetevő, annál nehezebb megállapítani, miből is áll pontosan. A közéletben gyakorta összefolynak a szerepek. Mediatizálódik a politika, egyre több képviselő tűnik fel a bulvárlapok címlapján, a nagy pártok vezetői egy-egy jól felépített tévé-illetve rock sztár imázsával vetekszenek. Szokássá vált, hogy politikai preferenciája alapján ítélik meg egy művész színészi, avagy rendezői tehetségét, míg egyes függetlenekről sűrű szúnyoghálón keresztül, félhomályban is átsejlik, mennyire elkötelezettek. A politikai kommunikáció csordultig tele van leegyszerűsített hívószavakkal, ezek tömegeket képesek megmozgatni, avagy éppen beletörődésre, elfogadásra hangolni. Hatalmas sakktábla terül előttünk, amelynek bábúi a hétköznapi ember előtt felfedetlen játékszabályok alapján cserélnek helyet, tűnnek el, esetleg térnek vissza a játékba. Túlzás lenne azt állítani, hogy elkészítettük országunk 2008-as állapotának teljes körű lenyomatát, mindenesetre rögzítettük személyes észleléseinket, feltettük nyugtalanító kérdéseinket annak tudatában, hogy a válaszok nagy része kényelmesen lóg a levegőben Manapság felerősödtek a rendszerváltás eredményeit megkérdőjelező kritikus hangok, hol élesebb, hol mérsékeltebb (szakmai) viták keretein belül. De talán érdemes lenne górcső alá vennünk saját habitusunkat, mentalitásunkat, hozzáállásunkat is. Hiszen puszta méltatlankodással és egymásra mutogatással nem sokra megyünk. Magyarországot mi alkotjuk, amely pártszimpátiánktól függetlenül tükrözi vissza az általunk képviselt értékeket, törekvéseket. Zgut Edit Magdolna

5 k ö z é l e t Gondolatok a sajtószabadság margójára Mi manapság a magyar sajtó szabadsága? Meddig nyújtózkodhat? Lehet-e szabad, mi több merész és ugyanakkor felelős, vagy legalábbis indokoltan óvatos és minden információjában kellően ellenőrzött? Mindez a mai magyar joggyakorlat mellett, amely még mindig, és egyre inkább, távolodván az európai és az amerikai gyakorlattól, teljesen objektív alapú helyreigazítási kötelezettséget ró a sajtóra. Nem átallom szóvá tenni, hogy a magyar sajtószabadság védelme sok esetben olyan, mint a szita, lyukacsos, olykor elmarad a rendszerváltozás jogalkotási forradalmában mércéül említettektől. Persze nem az én tisztem a vészharangok kongatása, főleg nem a sajtó harcos védelme, nem is állítom, hogy erre szükség lenne, de nem hagyható figyelmen kívül, hogy a véleménynyilvánítási szabadság védelme ma több, lényeges területen eltér az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatától. Az Alkotmánybíróság számos határozatában foglalkozott a közszereplők személyiségvédelmével, a sajtó véleménynyilvánításával: e határozatok szerint a közhatalmat gyakorló személyekkel, közszereplő politikusokkal szemben a sajtó véleménynyilvánítási lehetősége tágabb, mint más személyek esetében, magyarán szólva más a mérce az alanyok között. Tehát aki politikus vagy közszereplő, netán politikai közszereplő, az számítson arra, hogy fokozottan a sajtó kereszttüzében áll és nyilvános megszólalásaival kapcsolatban szinte korlátlanul bírálható. Vagyis bírálható lenne, ha a bírói gyakorlat merev értelmezésében nem hagyná figyelmen kívül a közérdekűséget, a közszereplőkre vonatkozó eltérő megítélési mércét. Némely esetben az újságírói felelősség kiterjed még a nyilvános eseményről való tudósításon elhangzottakra is, holott az eseményen történteket a tudósító újságíró nyilvánvalóan nem befolyásolhatja vagy akár egy politikai karikatúrára is (hogy csak egy-két példát nézzünk, így ítélkezett a Legfelsőbb Bíróság Schmidt Máriának a Magyar Hírlap ellen indított perében, de hasonlóan precendsértékű volt a még korábban, az első sajtószabadsággal kapcsolatos bírói szárnypróbálgatások között született ítélet G. Nagyné Maczó Ágnes és a Hócipő közötti vitában). Ha valóban az a sajtószabadság célja, hogy a sajtó egyszerre legyen bátor, ugyanakkor alapos és megfontolt, vagy mondhatnánk úgy is, hogy társadalmi funkcióját illetően felelős, akkor aligha lehetne megengedhető, hogy a sajtó helyreigazítási kötelességének megítélése kizárólag a tényállítás valóságának bizonyíthatóságán nyugodjék, és ne vegye figyelembe a sajtó jóhiszeműségét és szakmai gondosságát legfőképpen a közszereplők, politikusok esetében. A szankciók így a helyreigazítás, elégtétel adása, akár kártérítés már akkor elcsattanhatnak a bíróságon, amikor bebizonyosodik az ominózus állítás valótlansága. Ha bármilyen ok miatt a valóság bizonyítása nem sikerül, függetlenül a sajtó jóhiszeműségétől vagy gondosságától, információi valóságtartalmának ellenőrzésétől, akkor kardjába dőlhet a zsurnaliszta, az ügy el van veszve. Feltételezem, ez az álláspont a mai közvélemény jelentős részének véleményével találkozhat, amely szerint a sajtó esetében a tévedési lehetőség, mint feltételezés is már merő szépítés, hiszen a sajtó hazug és a tévedés, csak mint egyfajta fennkölt mellébeszélés jelentésben tűnhet fel. A sajtóval szembeni nemszeretem hozzáállás szinte sikk manapság, divat nem kedvelni napjaink sajtóját, mert szenzációhajhász, elfogult, ostoba és ortomba, vét a sajtóetikai szabályok ellen. De ha ez így is volna, akkor sem az lenne a dolgunk, hogy még egyet rúgjunk belé helylyette é r d e m e s e b b lenne követhetőbb, tisztább és átláthatóbb közeget teremteni, amelyben az újságíró etikai felelősségének tudatában töltheti be hírközlő és ellenőrző szerepét. Megállapításaim az európai és főként az amerikai sajtószabályozási környezetben szinte már laposak és unalmasak. A téma ismerői már bizonyára hallották, olvasták az amerikai Legfelsőbb Bíróság New York Times kontra Sullivan ügyben hozott döntését. Az Egyesült Államokban már 1964-ben (!) elismerték :... mély nemzeti meggyőződés fűződik ahhoz, hogy közügyekben a vitának korlátlannak, erőteljesnek és teljesen nyitottnak kell lennie és ez magában foglalja a kormány és a közhatalom képviselői elleni kemény, harapós és néha kellemetlenül erős támadásokat is. Persze e bálványozott, példaértékűként emlegetett döntéshez hozzátartozik, hogy az Egyesült Államokban nincs helyreigazítás, nem a beperelt sajtónak kell kimentenie magát információi valóságtartalmának és önmaga vétlenségének bizonyításával. Nem egy érzékeny helyzetben kell azon rágódnia az újságírónak, hogy feltárja-e az általa ismert informátorait, hogyan tartsa tiszteletben a rábízott információk b i z a l m a s s á g á t. Tehát közszereplő felperesre hárul a bizonyítási kötele z e t t s ég, miszerint a sajtó szándékosan vagy súlyosan gondatlanul állított valótlanságot. Hogy e fordított bizonyítási teher tükrében még kevésbé tűnik megnyugtatónak a magyar szabályozás? Akkor a további anomáliákkal (mint az egyéni felelősség vizsgálatának mellőzése, közszereplők személyiségi jogai különbségtételének hiánya) kapcsolatban jobb, ha nem is szólok. Inkább gondolataim szabadságában elmélyülve merengek Kállay Béninek még a kiegyezés évében ránk hagyott, de ma is érvényesnek tűnő bölcsességén: a gondolatszabadság okvetlenül feltételezi azt, amit én gondolatbátorságnak szeretnék nevezni, s ami már nem a mások, hanem saját véleményeinkre vonatkozik. ( ) Nem tudom, csalódom-e, de nékem úgy tetszik, hogy hazánkban a gondolatbátorság még nem fejlődött oda, hova az egyéni szabadság érdekében jutnia kellene. Zselinszky Eszter Bright side of sztrájk Az első, ami feltűnt ezen a február eleji hétfő reggelen, hogy a madarak pajkos csicsergését nem tarkítja a vonatajtó kíméletlen sípolása, jelezve, hogy az idő nem állt meg, sőt menetrendszerűen halad, és nekem sem ártana már bekapcsolódni. Az első, ködös gondolatok ennek kapcsán persze, kissé utopisztikusak, hogy például végre, sikerült, kiestem a hétköznapok könyörtelen körforgásából, aztán ahogy az álomból közeledek a valóság felé már csak abban reménykedem, hogy csoda történt, és olyannyira hajnali órán ébredtem, hogy még az első vonat sem érkezett meg. Aztán kinyitom a szemem. A hajnal reménye a verőfénnyel elillant, nyomá-ban villódzó emlékek, ny i lat kozatok, balul sikerült érdekegyeztetések képei, és a felismerés, hogy itt bizonyára kitört a Sztrájk. Határozatlan ideig, persze, dehát hogy lehettem olyan naiv, hogy azt gondoltam, pont mire nekem indulnom kell, majd munkába állnak a vasút szabad dolgozói. Felmérem a helyzetemet: a házban sehol egy zaj, a családom tehát már kocsiba ült, hogy kicselezve a többieket, az elsők közt legyen a gigantikus sorban állásban Fővárosunk enyhet (villamost, metrót) adó vízfeje felé. Ez nyílván nem sikerült nekik, mert az ilyen reggeleken, hála a gondos szocializációnak, mindenki egyszerre cseles. No de ez már nem az én gondom, nekem a buszmegállóig vezető Expedícióra kell felkészülnöm. Merthogy hiába lakom idestova 8 éve ezen a kellemes Agglomerációs Településen, nagyon rég nem merészkedtem le a házunkat a vasútállomással összekötő járt útról. Az idevonatkozó nyugtalanító közmondáson túl, az is aggodalomra ad Titokban remélem, hogy a vasutasok jól érzik magukat a szép és meleg helyeken, ahová a elméletem szerint utaztak. okot, hogy nem tudom mikor járnak buszok (az Expedíció tehát gondos internetes kutatómunkát is igényel), és hogy mikor kell elindulnom, hogy se túl sokat ne várjak de le se késsem a buszt (ez, ha vasutasok sokáig kitartanak, a biológiai órám teljes átprogramozását fogja igényelni). Miután elvégeztem a szükséges számításokat és tetőtől talpig, a tudatalattimtól a selfig felkészültem a nagy útra, kilépek a kapun. Elhaladok a falu számomra ismerős részei mellett: Gusztáv háza, egyes fa, kocsma, kettes fa, kanyar, örökifjú macskák, hármas és négyes fa, állomás. Itt a lépteim lelassulnak, és amikor elérem a kockát, ahol annyi reggelen át Megállok. Hátha egy unatkozó mozdonyvezető nem tud mit kezdeni a szabadidejével, és karitatív akciót szervez vonatfüggő embertársainak megsegítésére. 10 perc meddő várakozás után feladom, úgy tűnik, minden nyamvadt vasutas készült valami idilli családi programmal a sztrájk idejére, egyesek biztos el is utaztak szép és meleg helyekre az utolsó induló vonattal, természetesen ingyen, merthogy vasúti dolgozók. Ezen dohogva nem is veszem észre, hogy nekivágtam az Ismeretlennek. A hivalkodó Magyar Cambridge feliratú tábla és az ehhez tartozó parcella azonban kizökkent a Világméretű Kalauz Összeesküvésre vonatkozó zavaros gondolataimból. Megelégedve konstatálom, hogy kis községünk rohamléptekben fejlődik, hiszen a telken három évvel ezelőtt csak két félig felhúzott szerkezetkész építmény állott gazzal betakarva, mára azonban ezek száma négyre nőtt, és parlagfű bóbitáit is magasabban lengeti a szél. Ez igen, magyarnak mindenképpen magyar a nagyberuházás, de én azért kicsapnék néhány szürkemarhát lelegelni közélet

6 közélet Fotó: Illyés Zsófia azt a parlagfüvet, ez egyrészt közegészségügy, másrészt ha már nemzeti identitás, legyen kövér. Ezt követően már nem hagyom ellankadni a figyelmem, felismerve a lehetőséget az Expedícióban szűkebb pátriám újrafelfedezésre. De, ahogy az már az ilyen alvóvárosokban lenni szokott, semmi rendkívüli nem történik, sütemény illatról rántott hús Magukért beszélnek illatra haladok, szemben kezükben könyvet tartó, pirospozsgás kisiskolások jönnek és több a babakocsi, mint az autó. Mélyet szippantok a bársonyos pilisi levegőből, és meg vagyok elégedve, hogy milyen szép helyen is lakom én. A nadrágomra tapadó sárral már nem is törődök, tudom, hogy az olyan elhamarkodott infrastrukturális beruházások, mint az utak aszfaltozása, azzal a veszéllyel járhat a világ egyetlen egyetemi falujában, hogy pont ezt az igazán unikális címet veszítjük el, egy bizonyos százaléknyi aszfaltozottság fölött. Mikor már csak jelentéktelen távolság választ el a Céltól, még egy embertpróbáló akadállyal találom szemben magam: át kell kelnem a 10-es számú főúton, s elsőre úgy tűnik, a Styx-ön való áthajózás ehhez képest élményfürdő. Elvárosiasodott agyam zebrát, meg lámpát keres (se közel, se távol), aztán szintén a városi rutinnal, Azt a szép Mercedest úgyse akarod összekenni a véremmel alapon átcikázok az úttesten. Megérkeztem. A buszmegállót főleg arról lehet felismerni, hogy tele van egyirányba néző emberekkel, merthogy a kék tábla a stilizált busszal valami posztmodern szöget zár be a földdel. A rutinos sofőr úgy látszik ismeri a dörgést, mert megáll, mi feltolakszunk, én beillesztem a fejem egy magasabb úr hónaljába, az arcomat a kellemesen hűvös ablaküvegnek préselem, s még kapaszkodom is, ki tudja mibe. Ilyen körülmények között az út csupán egy röpke pillanat, az újszerű élményektől bódultan pedig a nap is hamarabb eltelik, s a hazafelé út újabb különleges élményekkel szolgál. Folyton rohanó családommal más napokon ugyanis csak pár percre (Jó reggelt!; Jó éjszakát!) találkozom, most azonban kártyázni is jut időnk a kocsiban, miközben kifelé araszolunk a délelőtt még tömegeket vonzó Fővárosból. Lefekvéskor, az álom és ébrenlét határán kötéltáncolva, kicsit már magam előtt is titokban remélem, hogy a vasutasok jól érzik magukat a szép és meleg helyeken, ahová a elméletem szerint utaztak. Mert én szeretem a Sztrájkot, szeretek lesétálni a buszmegállóba, és holnap majd a Monopolyt visszük a hazaútra, és azt is nagyon szeretem. Csonka Anna A gumibot másik oldalán Hűvös, komor kedd reggel, középkorú nő üvölt egy férfival a fagyott aszfalton. Egymás szavába vágnak, D csitítja őket, próbálja megértetni velük, hogy így nem mennek semmire. P fáradt arccal támaszkodik az autónak. A perpatvar vagy tíz perce tart, és látszólag nem is lesz vége egyhamar. D nem bírja tovább, kiereszti a hangját. A pillanatnyi csöndet kihasználva sikerül megértetni a vitázókkal, mit kell tenniük, hogy a helyzet megoldódjon. A vitázók elvonulnak kitölteni a percek óta kezükben lengetett papírokat. D elégedett arccal sétál oda hozzánk. Na, ezt is elsikáltuk. Mi volt a gondjuk? kérdezem. A férfi belehajtott a nő autójába, miközben leparkolt, majd elrohant. Mint kiderült, a kórházba, ahol időre várták. Mire visszajött, a nő már tajtékzott. Szerencsére sikerült megértetni velük, hogy üvöltözéssel nem tudjuk ezt megoldani. Pár perccel később a vitázók egymás tekintetét kerülve átnyújtják a kitöltött papírokat és elsomfordálnak. A járőrkocsi besorol a forgalomba, kellemes melegében könnyebben megy a beszélgetés is. P és D. Mindketten katonacsaládból származnak, mégis rendőr lett belőlük. D-nek két gyereke van, élettársával és annak apjával élnek egy két szobás lakásban. P súlyosan beteg menyasszonyával él egy szobában. Tizenkét éve rendőrök. Járőrtársak. Komolyabb kapcsolat ez, mint sok házasság. Együtt fáznak, áznak, járják az utcákat. Néhányszor megmentették egymás életét. Pontosan miből áll a járőrök munkája? kérdezem P-t. Részeg autósokra vadászunk feleli nevetve. Védjük a rendet és az embereket. Betartatjuk a törvényt szól közbe D. Részeg autósokat hajkurászunk. Gyalogrendőrként gyakorlatilag szinte semmi érdemlegeset nem csinálhatunk. Kiküldenek minket címekre, időnként odaállítanak egy térre, utcára, ahol a részegeket, az ittas vezetőket feljelentjük. Hogy mi van a bűnözőkkel? Meg a maffiával? Hogy mikor füleljük le a békés lakosságra veszélyes elemeket? Sohanapján mondja P nevetve. A rádió recseg, valaki adatokat és egy címet hadar, P röviden nyugtázza. D a gázba tapos, felvillan a kék lámpa, ijedten rebbennek szét előlünk az autósok. Valami pontosabbat azért mondhatnátok! próbálom szóra bírni őket, miközben a biztonsági öv után kaparászok. A rendőrjárőr élete csupa kaland és izgalom magyarázza P. Egy járőrautó van az egész kerületben. Tehát jelenleg mi ketten vagyunk a törvény keze. Minden bejelentést ki kell vizsgálnunk, minden címre kiszállunk, mindenkit meghallgatunk. Mindent felírunk. Aztán megyünk tovább. Helyszínt biztosítunk, nyomokat rögzítünk, kihallgatunk, gyanúsítottakat állítunk elő, elfogásokat végzünk, rengeteg feladatot látunk el! vág a szavába D. Persze, persze legyint P. Szükség is van rá, mivel a rendőrség teljes állományának összesen húsz százaléka végez utcai munkát. Mi biztosítjuk a problémás focimeccseket, mi vagyunk ott minden bűntény helyszínén, mi pofoztatjuk magunkat a verekedő kedvű nehézfiúkkal. Ne hallgass rá. Pesszimista. Persze, nem könnyű a munkánk, de azért ennyire nem rossz a helyzet. Emberhiány van, az igaz mondja D. Négy éve nem mehettünk szabadságra jegyzi meg P. Kötelező túlórák minden hónapban, amit nem fizetnek ki. Folyton perben állunk a saját főnökeinkkel, hogy megkapjuk, ami törvényesen jár nekünk. És vannak még problémáink, hagyja rá D miközben hajmeresztő tempóban cikáz az autók között de azért annyira nem súlyos a helyzet. Miért maradsz rendőr, ha enynyire rossz a helyzet? kérdezem P-t. Mert szereti ezt a munkát és egy hetet sem bírna ki nélküle válaszol helyette D. P valami trágárságot morog az orra alatt, de ráhagyja. Nekünk is egyre nehezebb, folytatja D de még bírjuk. Mindenki utál minket, a sajtó tele van azzal, hogy politikai erőszakszervezet vagyunk, rengeteg munka, kötelező túlórák, a fizetésünk nevetséges. Most a korhatáros nyugdíjat is el akarják törölni. 45 éves korára egy rendőr messze nagyobb biológiai kopásnak van kitéve, mint bárki más, tönkremennek az izületei, az idegei, egy roncs lesz belőle, fakad ki P de még bírjuk. Hogyan bánnak veletek az emberek? Változó. Szerencsére jó a beszélőkém, többnyire könnyen feloldom a hangulatot. Ha sikerül megértetni velük, hogy csak a munkánkat végezzük és segíteni akarunk, akkor nyert ügyünk van magyarázza D. Rosszul. Amíg szükségük van ránk, addig drága biztos uramoznak, amint nincs, egyből bunkó komcsi faka- vagyunk. bátok Mindenki a jogaira hivatkozik, mert az persze mindenkinek van, csak arról feledkeznek meg, hogy kötelességeik is vannak mondja P. Mintegy végszóra, csikorgó fékkel állunk meg a megadott címen. Veszekedő házaspárhoz hívták őket, mert előkerültek a kések. Nem az első alkalom. Kiszállnak, megigazítják a fegyverövet, tekintetük összevillan, és elnyeli őket a romos bérház kapualjának sötétje. Tanurdzsity István közélet

7 közélet Szigorúan ellenőrzött vonalak Budapesten a tömegközlekedés egyfajta sportágként is funkcionál. Olyan akadálypálya, amelyen a mindennapi átkelés komoly erőfeszítéseket igényel. Működtetője a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, azaz a BKV Zrt., mely igyekszik évről-évre egyre több teherrel megrakni a rögös, pontosabban kátyús utat. Aki tömegközlekedési eszközön kívánja elérni a kitűzött célállomását, annak jó fizikai és mentális kondícióban kell lennie. A BKV-t jellemző fejetlenség és zűrzavar defektessé teszi mindennapjainkat. Reggel korábban kell kelnünk, hogy időben célba érjünk, mivel a menetrendek rendkívül szeszélyesek és kiszámíthatatlanok. Az aranyáron mért buszjeggyel (270 Ft) vagy bérlettel (8250 Ft) zsebünkben amikor már kezdenénk élvezni az óriási gödrök által megdobott, zötyögős utunkat, belefeledkezve a minden tizedik méteren, non-stop dolgozó útfelújítók pillanatképébe, megjelenik az auránkba beférkőző idegen, a BKV egyedülálló eleme, aki kér és ha nem kap, büntet- az újabb áremelésnek köszönhetően csillagászati összegű pótdíjat kiszabva- ő, az ellenőr. Az örök érvényű,,jegyeket, bérleteket című ismert szövegük az, ami megtöri a monoton utazással együtt járó kellemes, jóleső ábrándozást. A BKV 2007 óta óriási mértékben növelte az ellenőrök létszámát, ezzel biztosítva szigorított jegyellenőrzést. Napi 24 órában több mint 500 ellenőrt foglalkoztat. Ha a buszozás erőpróbáján átestünk, és metróval folytatjuk utunkat, biztosak lehetünk abban, hogy valakik várnak ránk a metró lejárónál. Persze nem virággal és üdvözlő táblával, hanem ugyanazzal a gyanakvó arckifejezéssel találkozhatunk, mint a buszon. Újból csak ellenőrök. Ezúttal azonban csoportosan a hivatalos, kék egyenruhát és piros karszalagot viselve fürkészik a tömeget, várva, hogy lecsaphassanak. Ilyenkor mindig az amerikai foci jut eszembe. Mi, utasok vagyunk a labdát szorongató játékosok, ők pedig az ellenfél csapat, akik éppen úgy, mint amerikai rokonaik szinte támadva próbálják elkerülni a touch down-t, nehogy valaki jegy nélkül érjen le a mozgólépcsőn. Egyáltalán nem védem a bliccelőket, hisz nem helyes, hogy egyesek önkényes módon ingyen akarnak utazni, míg mindenki más fizet érte, ráadásul a kiesett bevételt a BKV kénytelen a tisztességes utasokkal megfizettetni, és folyamatosan megemelni a jegy, a bérlet árát. Az ellenőrzés tehát szükséges, csak a módszer lehetne korszerűbb. Ha áttekintek a nyugateurópai országokba, ott maximum csak a Terminátor c. film elevenedhetne meg lelki szemeim előtt, hiszen Hívatlan vendégek arrafelé az elektronikus beengedőrendszer uralja az aluljárót, nem pedig az ellenőrök hada. Nem érné meg jobban kiépíteni, mint fizetni a félezer jegyellenőr havi fizetését? A bliccelő, ha csak nem gátugró bajnok, esélytelen, hogy átjut rajta, ráadásul ott vannak még a térfigyelő kamerák is. Nem beszélve a nyomasztó megfigyelés érzéséről. A föld alatt maradva, egy másik hungarikum, a négyes metróvonal eposzi hosszúságú előélete. Gondolatban már olyan régóta fúrják, hogy ennyi idő alatt Bécsig kellene érnie, de a megvalósítási gépezetbe valahogy mindig porszem kerül, mint például a Fővám térnél, ahol nem tudni, hogy a már kifúrt területen lesz-e megálló vagy sem. Ezen még malmoznak. Pedig nagyon jól hangzanának azok az ígéretek, amiket a négyes metró honlapján közölnek, miszerint olyan modern, automatizált, légkondicionált szerelvények lesznek, amelyek akár másfél percenként közlekednek illetve, hogy levegős, de kevésbé huzatos, egyedi építésű peronokon várakozhatunk majd. A felszínre törve, átszállunk a BKV harmadik csodájára, a Combino villamosra - ha egyátalán kinyílik az ajtó - amelyet biztosan izzasztósátornak is szántak, hiszen légkondicionáló berendezés nélkül vették, amit persze később be kellett, hogy szereljenek az utastér elviselhetetlen hőségének mérséklése végett. Az utasok komfortérzetét ráadásul tovább rontja, hogy viszonylag kevés, 64 darab ülőhely van rajta. Budapesten 2006 óta a kiemelten forgalmas nagykörúti 4-6-os vonalon járnak a Combino supra villamosok. Kinézetre nagyon látványosak és modernek, lendületesebbé teszik a főváros arculatát. A hibák kiküszöbölésén folyamatosan dolgoznak a szakemberek, így remélhetőleg hamarosan már tényleg élvezhetjük a villamosozást. A BKV honlapján a 2008-as új intézkedések céljaiként olyan hangzatos megfogalmazásokat találhatunk, mint: ésszerűbb jegyszerkezet, könnyen megvásárolható, utasbarát termékek és az igazságosabb teherviselés kialakítására való törekvés. Jól hangzik, de a gyakorlatban, terveik megvalósítása nem megy épp zökkenőmentesen, hiszen sok az elégedetlen utas, ráadásul a vezetőség háza táján is akadnak gondok. Számos hír röppen fel mostanában arról, hogy a nemrég kinevezett vezérigazgató, Antal Attila posztja nem áll stabil lábakon, egyesek szerint a kétes buszbeszerzési ügyletek miatt, mások politikai indíttatású küzdelmeket vélnek a háttérben. Ki tudja, hogy vajon meddig érvényes még a bérlete További kellemes utazást! Sitkei Nóri Magyar szemmel, külföldről Emlékszem, pár évvel ezelőtt jelentette be az első közeli ismerősöm, hogy Londonba költözik. Alig telt el fél év, és máris követte két újabb barát. Aztán szépen lassan, egyre többen búcsúztak el itthoni életüktől, és hagyták hátra Magyarországot. A jelenlegi adatok szerint Londonban már több mint 26 ezer magyar él, amiben a fekete munkások még nincsenek is benne. Vajon mi ennek az oka? Egyszerűen csak az, hogy az Unióhoz való csatlakozásunkkor kitárultak a kapuk a szigetország felé? Vagy végre rájöttek a fiatalok, hogy tisztességes angoltudás nélkül nem mennek semmire a munkaerőpiacon? Esetleg ennyit számít, hogy a kinti fizetés a többszöröse az itthoninak? Talán az életmódbeli különbségek vonzzák ennyire hazánk fiait Angliába? Pusztán ésszerű okok miatt hagyják el oly sokan hazánkat, vagy van valami egyéb, emócionális indok is, ami Magyarország ellen és Anglia mellett szól? A válasz keresésében három Londonban élő fiatal segített. Bár mindhárman különböző személyiségek, különböző álmokkal és célokkal, egy valami mégis közös bennük: a véleményük. Adorján Ádám két éve döntött úgy, hogy Londonban próbál szerencsét. Ekkor fejezte be a vendéglátóipari főiskolát, már csak a gyakorlat volt hátra. Itthon is beadta a jelentkezését jó néhány hotelhez, de miután a kínált legmagasabb havi bér sem érte el a 30 ezer forintot, elhatározta, hogy nem bünteti magát, inkább Angliában próbál szerencsét. Nem állítja, hogy minden simán ment az elején, de viszonylag gyorsan és jó állást talált London egyik legnagyobb hoteljének recepciós pultja mögött. Elég stresszes meló, rengeteg vendégünk van, de ha beírom a CV-mbe, hogy itt dolgoztam, a világ bármelyik, hasonló szintű hoteljébe felvesznek meséli Ádám. A karrierlehetőség mellett az életminőség sem elhanyagolható tényező. Itthon a család épp, hogy csak finanszírozni tudta fiuk tanulmányait, a szórakozásra, utazgatásra nem igazán jutott pénz. Londonban ha dolgozol keresel annyit, amiből jut mindenre - mondja Ádám. Ő például minden hónapban ellátogat valahová, hogy megismerje Anglia többi arcát, de nem veti meg a jó éttermeket és a hangulatos pubokat sem, a klubokról már nem is beszélve. A londoniak mint mondja - nem azzal vannak elfoglalva, hogy ki hogy néz ki, hogyan táncol, hogyan viselkedik. Nem abban lelik örömüket, hogy kibeszélik a másikat, hanem hogy elengedhetik magukat, barátkozhatnak, ismerkedhetnek. Eszméletlen érzés velük bulizni győzköd tovább. Ádám szerint ez a kedvesség és nyitottság, a másik személyiségének tiszteletben tartása az élet egyéb területein is érzékelhető. Teljesen másképp, pozitívan állnak a dolgokhoz, és másképp is gondolkoznak, mint a magyarok. Nem irigykednek, nem akarnak mindenáron keresztbe tenni egymásnak, és nem olyan rosszindulatúak. Ez a mentalitás ragadós és hidd el, hogy sokkal jobban érzed magad tőle! Ha hazajövök, szó szerint menekülnöm kell vissza, mert érzem, hogy átjár a pesszimizmus. Egy felettébb vonzó célpont Németh Szilvia, becenéven Sly ugyan más okok miatt költözött ki, de hasonlóak az érvei Anglia mellett. Sly mindig más volt egy kicsit, mint a többi lány. Fiús ruhákban járt, piercinget és raszta hajat hordott, ami pár évvel ezelőtt még nem volt olyan mindennapos, mint ma. Ha állásinterjúra ment, a legtöbbször azt a választ kapta, ha levágatja a haját, és normális ruhát húz, fel van véve. Ő azonban nem akarta, hogy beleszóljanak a megjelenésébe. Mikor megvettem a repülőjegyet, azt gondoltam, ha London sem jön össze, hazajövök, levágom a hajam és megpróbálok úgy élni, mint a normális emberek. Szerencsére azonnal felvettek egy ifjúsági szállóba amolyan mindenesnek meséli mosolyogva. Slynak nem az számít, hogy mit kell csinálnia. Felsőfokú végzettsége ellenére nem zavarja, ha takarítania vagy mosogatnia kell, csak mindezt olyan környezetben tehesse, ahol senki nem szólja meg a stílusa miatt. Ádámhoz hasonlóan, ő is úgy látja, hogy a londoniak sokkal toleránsabbak, és elfogadóbbak, mint a magyarok, ráadásul kint a külseje alapján egyáltalán nem számít különcnek. Boldog vagyok, hogy végre megtaláltam a helyem és olyan emberek vesznek körül, akikkel itthon biztosan nem találkozhattam volna. Sokat tanultam az ottaniaktól 8 Fotó: Nagy Attila közélet

8 közélet az önbecsülésről és arról, hogy másképp is lehet élni. Kiss Bence az igazi kalandorok közé tartozik. Ő azért vágott neki Angliának, mert érezte, hogy itthon szűkösek a lehetőségek, és tudta, hogy ő nem az a fajta, aki diploma után munkába áll, családot alapít és egy helyen éli le az életét. Éppen a szabadságvágy, az új dolgok, a különböző kultúrák iránti érdeklődés vonzotta, és Londonban meg is találta mindezt. Itthon valahogy minden olyan kicsi, és zárt. Az egész magyar mentalitásra jellemző ez a befelé fordulás, a megszokotthoz való ragaszkodás és a nem találok jobb szót - kicsinyesség. Szerinte kint sokkal nyiltabbak, barátságosabbak az emberek, és mivel az angol egy elég sokszínű társadalom, különböző kultúrákkal lehet találkozni, ami nagyon izgalmas. Bence érdekességként említi, hogy bár jóval többen élnek Londonban, mint például Budapesten, könnyebben talált hozzá hasonlóan gondolkodó, hasonló életet élő embereket. Gyorsan hozzáteszi azonban, hogy azért az igazi angolok nem nagyon keverednek a bevándorlókkal, de még ők is mosolyognak és kedvesek. Ez jó érzés, még ha néha képmutatásnak vagy felszínességnek is érzem magyarázza. Bence szerint alapvetően azért jó Angliában élni, mert valahogy könnyedebb, nyugodtabb mindenki. Persze tudom, hogy sokat számít a gazdasági háttér, de Még itt is tágasabb? azt gondolom, hogy az emberek hozzáállásában felfedezhető pozitívumok is nagy szerepet játszanak abban, hogy egy ország hol tart éppen. Jó lenne, ha végre a magyarok is rájönnének erre Azt hiszem, magam sem tudnám jobban összefoglalni a beszélgetés üzenetét, ezért nem is kísérleteznék. Egy fontos dologra azonban csak most döbbentem rá: nem az a fő kérdés, hogy hányan és miért költöznek ki Angliába, hanem az, hogy miért jönnek haza olyan kevesen Kohl Csilla Tizenkét Magyarország európai uniós tagságának képzeletbeli tortájára négy gyertya kerül fel május elsején. Közös politikai frigyünk elérte tehát egy (válságoktól mentes!) kormányzati ciklus időtartamát. A témával kapcsolatos legutóbbi közvélemény kutatások azonban pesszimista, és néhol ellentmondónak tűnő adatokkal kérdőjelezik meg a közelgő ünneplésre adó okot. A Szonda Ipsos 2007 szeptemberében készült reprezentatív felmérése megállapítja, hogy a magyar társadalom 44 százaléka úgy véli, az uniós csatlakozás hátrányokkal járt a családjára nézve. Az Eurobarometer 2007-es kutatása szerint az unió legpesszimistább tagállama vagyunk. Azonban az is kiderült, hogy Magyarországon jóval többen bíznak az EU-ban (61%), mint ahányan hasznos dolognak tartják a tagságot ( 37%). Europesszimista nemzet lennénk? A rendszerváltás óta releváns pártok konzekvensen kiálltak hazánk európai integrációja mellett, a parlamenti pártok közül egyedül a Magyar Igazság és Élet Pártja (MIÉP) képezett kivételt. Ennek köszönhetően egyfajta hallgatólagos egyetértés alakult ki az EU tagság kapcsán. Szinte szó szerint hallgatólagos, hiszen a csatlakozási tárgyalások forróbb fejezetéig- gondolok itt a külföldiek földvásárlását, és a mezőgazdasági támogatásokat érintő csatározásokra- a magyar politika aktorai nem folytattak érdemi vitát az integrációról. Érdemes felidézni a 2003-as népszavazást megelőző banális kampányt, amely kizárólag a csatlakozás leegyszerűsített előnyeit hangsúlyozta. Ebben nagy felelőssége van a mindenkori politikai elitnek, akik nem fektettek elég hangsúlyt a lakosság széleskörű, átfogó tájékoztatásra. Többször alá kellett volna húzniuk, hogy a tagság nem csak jogokkal, hanem bizony kellemetlen kötelezettségekkel is jár majd tavaszán tagja lettünk az Európai Uniónak, de az eufórikus ünneplés kitakarta a lényeget: a munka legjava csak ez után kezdődött. A minden tagállamra kötelező piaci és egyéb más szabályozások felzárkóztatási igénye mellett az integráció modernizációs kényszert jelentett Magyarország számára. A teljes jogú tagság eléréséhez elengedhetetlen volt a rendszerváltás óta halogatott intézményrendszer átalakítása. Ahhoz, hogy Magyarország az euró zóna tagja lehessen, a makrogazdasági mutatóknak igazodniuk kell a maastricht-i kritériumokhoz. Sokkhatásként érték a társadalmat az ellátórendszerek átalakítását deklaráló reformok, valamint a megszorító intézkedések egyidejű bevezetése. Az elmúlt évek elhibázott gazdaságpolitikáját ki kellett küszöbölni, véget kellett vetni a féktelen állami költekezésnek, de mit érzékelt ebből az átlag ember? Kiadásai csillagos magyar virtus növekedtek, mégpedig egy sokak számára kimondhatatlan és elvontnak tűnő fogalom, a konvergenciaprogram miatt. A magyar társadalom csalódottsága minden bizonnyal kivetült az Európai Unióra, amely a program következetes betartása, a nadrágszíj összehúzása felett őrködik. Nyílt euroszkepticizmusnak nincs helye a magyar Országgyűlésben, ahol egyedül a MIÉP képviselt ilyesfajta nézeteket 1998 és 2002 között. A radikális jobboldali aktorok (MIÉP, Jobbik Magyarország Mozgalom) bűnbakképzési mechanizmussal gyűrik maguk alá az EU-t, ám ezen pártok társadalomra gyakorolt befolyásoló hatása csekély. Az EU megítélésének relációjában érdemes górcső alá venni a társadalom politikai kultúrájának sajátosságait, azon belül a demokráciához való hozzáállását. Honfitársaink demok ráciafelfogásának legfőbb alapja a szabadság, de főleg a jólét. A materiális elemek fontossága a rendszerváltásra, az új gazdasági- politikai berendezkedéstől várt felemelkedésre vezethető vissza. A már említett Eurobarometer felmérésben pedig az áll, hogy megkér- Grafika: Sztankó Bálint dezett magyaroknak csupán a 18 %-a társította az Európai Unióhoz a demokrácia szót. Keserű felismerésként érhetett sokakat ama tudat, hogy hazánk de jure csatlakozása nem hozta el automatikusan a Kánaánt. Talán nem lepek meg senkit azzal, hogy a megszorító intézkedések előbb utóbb a csatlakozásból eredő konvergenciaprogramtól függetlenül is begyűrűztek volna a mindennapjainkba. Válasszuk tehát ketté bankszámlánk jelenlegi állapotát mindazon tényezőktől, amely Magyarország EU tagságából erednek! Hazánk részese lett egy politikai-gazdasági integrációs blokknak, amely egyre nagyobb szerepet kíván vállalni a globális politikai, stratégiai kérdések kialakításában. Brüsszel a magyar állampolgárok többsége számára Álmomban már láttalak távoli, bürokratikus megabunkernek tűnhet, a fenti kutatás mégis rámutatott, hogy fele annyian sem bíznak nemzeti kormányunkban és törvényhozásunkban, mint az EU-ban. Gyakran illetik a demokratikus deficit vádjával, vagyis hogy delegált, és nem választott szervek, valamint a bonyolult döntéshozatali folyamat során elvész az állampolgári kontroll fontossága. Az Európai Parlament képviselőit azonban közvetlenül választjuk, ráadásul a Lisszaboni Szerződés az együttdöntési eljárások szaporításával deklarálta az Európai Parlament döntéshozatalban való fokozottabb részvételét. Nem állítom, hogy hibátlanul működik a rendszer, természetéből fakadóan több ponton kifogásolható a felépítése és működési mechanizmusa egyaránt. Mégsem lehetünk europesszimista nemzet, hiszen kis országunk hosszabb távon fejlődőképesebb lesz az EU tagjaként, még akkor is, ha ez eleinte erőfeszítésekkel jár. A kölcsönös megfelelés jegyében hatalmas közösségi támogatásokra jogosult Magyarország, ezt azonban beárnyékolták a pénzek szétosztása kapcsán felmerült anomáliák ben az Európai Bizottság által kiadott jelentés 193 esetben világított rá szabálytalanságokra. A schengeni zónához való csatlakozásunkkor határaink kitágultak, léptünk egyet az egyenrangú tagság felé. A következő cél az eurózónához való csatlakozás, de meghatározó lesz a 2011-es magyar elnökség is. Fél éven keresztül Magyarország látja majd el az EU elnökségi feladatait, vagyis hazánk az európai nagypolitika színpadának reflektorfényében tündökölhet. Nem vagyunk europesszimisták, csupán vérzivataros történelmünk által determinált, búsongó őseink emlékeiből táplálkozó pesszimista nemzet. Pedig nincs okunk keseregni, Európa szívében vagyunk, annak fejlettebb részében, ahova mindig is tartozni akartunk. Zgut Edit Magdolna közélet 10 11

9 közélet Ez a közhelyszámba menő hasonlat hibás, mivel Erdély mindig is tanúsított, hol névleges, hol valódi különállást (Uniót Erdéllyel!) az anyaországtól. A szerbek esetében Crna Gora vagy Montenegró rendelkezik hasonló jelleggel. A rengeteg középkori szerb (főként egyházi) emlékkel rendelkező tartománya, végig Szerbia részeként volt meghatározva a történelem során. A huszadik század második felében a szocialista Jugoszláviában kezdett változni Koszovó státusza, ugyanis akkor vált érezhetővé, a már korábban is nagy lélekszámban jelenlévő albán lakosság jelentősebb térnyerése. Ennek megfelelően a titoi Jugoszlávia - a horvát származású vezető haláláig - folyamatosan biztosította az autonómiát a tartomány számára. Ugyanez vonatkozott - az akkor ezer magyar által lakott - Vajdaságra is A váltás Tito halála után hatalomra került Slobodan Miloseviccsel következett be, mikor is a 80-as Koszovó: a jelen fájdalmas emléke Koszovó tartomány kiemelkedő jelentőséggel bír a szerbek történelmében; főként a szerbség bölcsője jelző miatt különösen érzékeny kérdés ez Belgrád számára. Ha magyar párhuzamokat keresünk, a helyzet könnyebb megértése érdekében, általában azt szokták mondani: Koszovó az, ami Erdély a magyaroknak. Etnikai határok Koszovó kiválása előtt ével gazdasági hanyatlását leginkább megérző szerb országrész lakónak indulata, a többi tagköztársaság ellen fordult. Milosevics ezt az elégedetlenséget kihasználva hirdette meg Nagy Szerbia létrehozásának ideológiáját, melyben az akkori tudományos akadémia és szellemi elit is segítségére volt. Ennek egyik következménye lett az ősszerb Koszovó autonómiájának csorbítása (a vajdasági megszűntetése) a 80-as évek közepén. A tartomány lakói sem tétlenkedtek, 1990-ben függetlenségi nyilatkozatot adtak ki. Ez sorsdöntő esemény volt Jugoszlávia széthullásában. Szerbia, az ezt követő délszláv háborúk nyomán elveszette: Szlovéniát, Horvátországot és Boszniát. Macedónia még a 90-es évek elején, Montenegró pedig nemrég kiáltotta ki függetlenségét. Ezzel egy időben sikerült Koszovót a szerb állam keretein belül tartania, egészen 1999-ig, amikor a szerb hadsereg albánok ellen irányuló etnikai tisztogatásait megelégelte a nyugat, majd felhatalmazta a NATOt a beavatkozásra. A konfliktusból vesztesen kikerülő Szerbia 2000-ben szabadult meg szocialista vezetésétől, a tartományban azóta, a NATO KFOR erői szavatolják a viszonylagos békét. A konfliktus ismételt kiújulása 2003 márciusában fenyegetett, amikor is az albán többség kísérletet tett az ott maradt szerb kisebbség kiűzésére. A tartományból főként Vajdaságba telepített nincstelenül érkező - menekültek voltak felelősek a Délvidéken tapasztalható magyarellenesség erősödéséért. A jelenlegi etnikai arányokban egyértelmű az albán dominancia (közel 90%-os), de 7% szerb, 3% bosnyák és török kisebbség is él a tartományban. Kérdéses, hogy az albánoknak, csak etnikai többségük szavatolhatja-e a jogot az önálló államhoz. Mindez eldőlni látszik a márciusban kikiáltott függetlenséggel, melyet a nagyhatalmak közül az USA támogat a leghevesebben, mögötte az EU vezető tagállamaival (Egyesült Királyság, Franciaország, Németország), az oroszok kitartó ellenzése mellett. Koszovó függetlensége precedensként szolgálhat a világ több mint 200 pontján az elszakadásukért és önállóságukért küzdő szeparatisták számára. A leginkább skizofrén helyzet azonban Oroszországban van, ahol Csecsenföld szabadulna az oroszoktól, viszont a Grúziától elszakadni kívánó Abházia és Dél-Oszétia integrálódna Oroszországba. A tartományát elvesztett, traumát átélt szerb állam egyelőre nem hajlandó elismerni (kijelentéseik szerint a jövőben sem) Koszovó önálló államiságát. Talán némi vigaszt nyújthat, hogy boszniai államalakulat szerb nemzetiségű köztársasága is jelezte önállósodási szándékát, de a helyzet sokkal bonyolultabb, mint ahogy az első ránézésre látszik. Bosznia és Hercegovinát ugyanis a daytoni béke égisze alatt hozták össze, és bár a Szerb Köztársaság etnikai arányait tekintve igen nagy többségben vannak a szerbek, ezt a homogénebb állapotot etnikai tisztogatások során sikerült elérniük, amely illegitim hivatkozási alapként szolgálhat a nacionalisták számára. A magyar vonatkozások is sok érzékeny kérdést vetnek fel, kezdve a Vajdaság jövőbeni autonómia kilátásainak romlásártól egészen a romániai magyarság Székelyföldön létrehozni kívánt függetlenségig. Ez utóbbit azonban a mára EU-taggá vált román nemzetállam(!) teljes mértékben elutasítja. Balikó Gergő Végéhez közeledik annak a jogszabálynak az előkészítése, amely meghatározná, hogy ki és milyen feltételek között szülhet otthon. A szabályozást eddig megnehezítette, hogy a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium nyíltan ellenezte az otthonszülést, amelyre pedig Magyarországon is van igény. Mostanra a szabályozást nem lehet tovább halogatni. Az őssszel három alkalommal kellett otthonszülő anyákat kórházba szállítani, egyikőjük gyermeke meghalt. Indulatoktól sem mentes érvelést hallhattunk mindkét oldalról azzal kapcsolatban, hogy veszélyesebb-e otthon szülni, hogy felelőtlenek és önzőek-e azok az anyák, akik úgy döntenek, hogy nem kórházban hozzák világra gyermeküket. Van-e egyáltalán joguk eldönteni, hogy kórházon kívül szüljenek? Biztonság kérdése A választás lehetősége a legfontosabb Az otthonszülés megérett a szabályozásra Somogyi Boglárka aki ma már szoptatási tanácsadóként is dolgozik először sikertelen otthonszülése miatt kórházban, majd másodszor barátnője lakásán hozta világra gyermekét. A kórházban minden beavatkozást elvégeztek rajtam, amit előzőleg nem akartam, az orvos teljesen apatikusan viselkedett. Nagyon rossz volt. Aztán az egyik pillanatban iszonyúan rákönyökölt a hasamra a doki, aminek következtében a fiam olyan erővel lökődött ki, hogy szétrepedt a méhszájam, amit egy órán át, érzéstelenítés nélkül varrtak össze - meséli Boglárka első szülésének keserű tapasztalatait. Az otthonszülésnél mindez másképp van vallja. Boglárka második szülésénél minden úgy történt, ahogy elképzelte: Masszírozták a derekamat, a barátnőm vízzel itatott, a férjembe csimpaszkodtam minden fájásnál. Halk zene szólt, egyetlen mécses égett, síri csönd volt, amit csak az én kiáltásaim szakítottak meg. (A kórházban folyton rám szóltak, hogy ne kiabáljak már!) Végig sétáltam a vajúdás alatt. Senki nem mondta meg, hogy mit kell tennem, mindent csinálhattam, ami jólesett. - meséli lelkesen. A szabályozás alapja az együttműködés Megindul a szülés otthon... A bába jelzi a kórháznak Az ügyelet sok sikert kíván A szülés után a bába ismét telefonál: minden rendben És mindenki örül. - vázolja fel utópiáját Dr. Bálint Sándor, a Szent Imre Kórház főorvosa, aki Boglárka történetéből is úgy látja, az előrelépést azt jelentheti, ha az anya, a ba ba, a szülésznő és az orvos egymásra talál. Mindehhez önmérséklet, elfogadás, megértés, alázat, tisztelet és türelem szükséges mindkét oldal részéről. A mostani helyzet korántsem ilyen idilli. A legutóbbi kórházban végződött otthonszülésnél a bába és segítője bujkáltak a kiérkező mentősök elől. Az otthonszülő anyákra pedig sok esetben nem néznek jó szemmel a kórházba szállítás után az orvosok. A jövőben ezen feltétlenül változtatni kell vallja a főorvos, aki elismeri: megfelelő feltételek mellett Magyarországon is elérhető a biztonságos otthonszülés. Az otthonszülés intézményét eleve egy motivált, saját magát ilyen formában már kiválasztott, orvosi okok miatt szűrt populáció vallja magáénak. Az otthonszülés intézményét elsősorban a zavartalan terhességet megélő, egészséges, általában a húszas éveik végén, harmincas éveik elején járó nők vallják magukénak. A téma már évek óta napirenden van, kikerülni nem tudjuk, és a kórházakban eddig lezajlott változások a rooming-in, az alternatív szülőszobák is afelé mutatnak, hogy apró lépésekkel, de egyre inkább megérett a helyzet az otthonszülés szabályozására. Bizonyos lépések szükségszerűen bekövetkeznek. foglalja össze a szülészorvos. Az otthonszülést választók legfontosabb indítéka a lelki tényezők figyelembevételével a szülés élményének megélése, a baba nyugalmának biztosítása. Az otthonszülés közélet

10 közélet során nem valaki megenged valamit; kísérik, és nem levezetik a szülést, a nő szül és nem megszületik mások... - sorolja az otthonszülés előnyeit Békési Bea pszichológus, az Aktív Szülés Program kidolgozója. A szülési trauma egyik legrosszabb következmény az lehet, ha a nők nem vállalkoznak újabb szülésre. Szorongás, félelem alakul ki bennük alapvetően sérülnek éppen alakuló anyai szerepükben. Vagy olyasmi derül ki róluk- egy ilyen érzelmileg és fizikailag is intenzív helyzetben- hogy alkalmatlanok valamire. Megmaradt bennük, hogy minden Magyarországon jelenleg évente anya hozza otthonában világra gyermekét, ez a szülések 0,5 százaléka. (Ennek a számnak jelentős része nem tervezett otthonszülés.) Az európai átlag ennél lényegesen magasabb: 1-2 százalék, a hagyományok miatt Hollandiában mintegy 30 százalék. Magyarországon 2006-ban a kórházakban 97 ezer szülésből 40 csecsemő életét nem sikerült megmenteni (ebből 23 súlyos koraszülés), a szabályozatlanság miatt az otthonszülésről ilyen hivatalos adat nem áll rendelkezésre. problémának, amit átéltek, egy személyben ők az okozói. Ha traumatizált egy nő szülése, akkor szinte abszurditásnak tűnhet számára, hogy ott egy gyerek, akiről neki teljes figyelemmel kell gondoskodnia mert első helyen meg kell oldani azt a problémát, amit a szülés neki okozott, tehát önmagára figyel és ez a későbbiekben hátrányos következményekkel járhat mindkettőjükre. A jövő: otthonszülés legálisan Az otthonszülés legfontosabb problémája, hogy jelenleg féllegális tevékenység: az európai országokhoz hasonlóan nem tiltott, de az európai országoktól eltérően nincs is szabályozva. Nincs egyértelműen rögzítve, ki választhatja a szülésnek ezt a formáját, mi a közreműködők felelőssége, milyen hátteret kell biztosítani az ilyen szülések lefolytatásához, milyen jelentési kötelezettség áll fenn ezekben az esetekben. Az Egészségügyi Minisztérium szándéka az, hogy azok, akik kórházon kívül kívánnak szülni, a döntésüket ne bizonytalan körülmények között, hanem józan szabályok mellett hozhassák meg. A mostani javaslat figyelembe veszi a szülészorvosok és a bábák által küldött ajánlásokat. - mondja a tárca illetékese, aki neve mellőzését kérte. Az Egészségügyi Minisztérium honlapján megtalálhatóak a tervezett szabályozás elvei: Az előzetes tervek szerint csak az szülhet majd otthon, aki 35 évnél fiatalabb, korábban nem volt császármetszése, nincs semmilyen krónikus betegsége, a magzatnak nincs előre tudható fejlődési rendellenessége, és nem ikerterhességről van szó. A kismama joga dönteni, hogy a szülést szülészorvos vagy szülésznő vezesse le, abban az esetben, ha a szülésznő rendelkezik a megfelelő képzetséggel és gyakorlattal. Otthonszülés esetén mindig meg kell nevezni a háttérkórházat, amely komplikáció esetén fogadja az anyát. A tárca nem akarja ösztönözni az otthonszüléseket. A célunk az, hogy a kórházak legyenek minél otthonosabbak, itt találkozzon a biztonság követelménye és a baba-mama barát körülmények iránti jogos igény. Ugyanakkor tény, hogy vannak és lesznek, akik otthon szeretnék világra hozni a gyermeküket. Számukra és kisbabájuknak a lehetséges legnagyobb biztonságot akarjuk megteremteni. A szabályozás tehát hamarosan, évtizedes viták után, valósággá válik. A legfontosabb, hogy a szülők élhessenek szabad választási és önrendelkezési jogukkal a szülés módjának, kísérőjének és helyének megválasztásában. Bárhol szüljenek is, választásuk szerint, az anya biztonságérzete döntően meghatározza a szülés sikeres kimenetelét. A tervek alapján igencsak szigorú szabályok körvonalazódnak, amit nemcsak a bábák, hanem sok otthonszülő anya sem néz jó szemmel. Somogyi Boglárka szoptatási tanácsadóként gyakran beszélget kismamákkal. Szerinte aki otthon akar szülni, az továbbra is otthon fogja világra hozni gyermekét, hiába múlt el 35 éves vagy volt már egy sikertelen otthonszülése A különbség csak annyi, hogy az új rendszerben ezeket az anyákat felelősségre lehet majd vonni gyermekük veszélyeztetéséért. Zselinszky Eszter A napokban az egyik nagy bevásárlóközpontban ebédeltem. A görög gyorsétteremhez érve pillantottam meg egy eladót, miközben gyakorlott mozdulatokkal pöcköli vissza a kipotyogott zöldségeket a pult széléről. Az olívabogyók hatalmas ívben csapódtak be, majd pihentek meg az uborkadarabokon. Élelmiszerbizonytalanság... jutott akkor eszembe. Kérdéseimre az Élelmiszer-biztonsági Hivatal volt sajtófőnöke,merza Péter adott választ. Miről szól az élelmiszer-biztonság? Élelmiszer-biztonság nincs, nem volt és nem is lesz. De tegyük hozzá, hogy az élelmiszer-biztonság, és minden olyan kifejezés, ami a biztonságot tartalmazza, akár közlekedés-biztonság, katonabiztonság, biztonság-politika, ez egy jól eladható reklámszöveg. Mögötte van a kockázatot jelentő tartalom, amely a biztonság reciproka. Lehet, hogy ma tudunk kockázati tényezőt egy-egy élelmiszerre, aztán holnap a labortechnika újabb veszélyforrásokat mutat ki, amelyek eddig is jelen voltak, de még nem tudtuk mérni. Tehát a biztonság egy általános kifejezés, ennek valódi tartalma a kockázat elemzés. A kockázatelem- Fotó: Bondár Balázs Kockázat a konyhánkban zés, a nyomon követhetőség, illetve gyors vészjelzési rendszer működtetése nagyon fontos feladata az élelmiszer-biztonsággal foglalkozó szakembereknek. Mit jelent a nagy többségnek ez a fogalom? Amíg állami hivatalok, törvények szabályozzák az élelmiszer előállítását, egyértelműen a vágóhíd befejeztéig, a forgalmazó cégekig, addig elvileg sok minden rendben van. A legtöbb hibát az élelmiszer-feldolgozás területén, a higiéniában, a főzéstechnikában követik el az emberek. Azzá leszel, amit eszel Interjú Merza Péterrel Tudna erre egy példát mondani? Itt voltak például a kifogásolt húsok. Elvileg bármilyen szalmonellát, vírust tartalmazhat egy csirke húsa, amit az ember hazavisz. A hibát ott követik el, hogy az asztalt nem takarítják le, a fehér áru, a fekete áru keveredik egymással. Aztán amikor a nyesedék megvan, akkor meg kidobják a macskának, kutyáknak az udvarra. Azok szépen elfogyasztják, és egy körfolyamat indulhat be. Tehát a legnagyobb kockázati tényezőt mindig a konyha jelenti. Az interneten sok-sok képet látni arról, hogy a multiknál miket találhatunk az élelmiszerekben. Kukacok a darált húsban, egér a pult alatt. A nagyobb cégeknél hogyan ellenőrzik, hogy biztonságos-e az élelmiszer? A nagyon nagy cégeknél szigorúan betartják az ISO szabványt és/vagy a HACCP rendszert. Ennek megfeleltetik a saját konyhájukat, húsdaraboló üzemüket, zöldséges standjukat, zöldségfeldolgozó rendszerüket, vagy amivel éppen foglalkoznak. E szigorú előírások nem teszik lehetővé a technológiából eredő hibák elkövetését, a késztermék biztonsága garantált. Fotó: Bondár Balázs Az egykori sajtófőnök Mennyire veszik figyelembe ezeket az előírásokat? Azért a cégek igyekeznek betartani a szabályokat. Ha az olvasók emlékeznek, régebben volt kiváló áruk fóruma és egyéb jelzések. Ma a vásárlók megtartásához kidolgoznak a különböző termékcsoportokra alkalmazható jelzéseket, mint pl. az okostojás embléma. A biztonságról nincs mit beszélni. Ez nem létező fogalom. A jó gyártási szokások, jó higiénés gyakorlat és hasonló mintegy előírások és technológiai fegyelem jelenik meg a korrekt előállítói magatartásban. Mire kell figyelnie a vásárlónak? Illik elolvasni a címkéket, mivel ez a nyomonkövethetőség és az információ egyik alap pillére. Ez annyit tesz, hogy amit ráírnak (elvileg) igaz kell, hogy legyen. Ha ezt elolvassa a fogyasztó, megkaphatja azokat az információkat, amelyek alapján eldöntheti, hogy szeretné-e megvásárolni a terméket vagy nem. Eldönti, hogy a pénze, vagy az igényei szerint vásárol. Netán a luxusigényei alapján a magas árfekvésű, bio, öko és más termékeket. Mit javasol a háziasszonyoknak? A saját termelésű élelmiszerekkel kapcsolatban a következőket kell mérlegelni: mindenki döntse el, mennyi avart éget el. Ugyanis, a rossz égés-minőség, tehát ami- kor nagy szürke füsttel ég az avar, rettenetesen sok kártékony anyagot tartalmaz. Dioxinokat, poliklórozott bifenileket, stb. Ezek az anyagok a széllel, az esővel bemosódnak a szomszéd vagy akár a saját kertjébe és máris emeli a dioxin tartalmát, ami súlyosan rákkeltő anyag. Rajta van a saját almáján, szilváján, zöldségén és majd ezt is megeszi. Ez egy olyan kockázati tényező, amiért mi magunk vagyunk felelősek. Ugyanígy fontos a trágyázás is, hogy ki milyen trágyát hogyan használ fel, ez is rengeteg kockázati tényezőt hordozhat. A kereskedelemben megvásárolt élelmiszerekkel kapcsolatosan pedig figyelnünk kell, hogy amikor megvásároljuk a terméket, a megfelelő hőmérsékleten tároljuk a hűtőszekrényben. Amikor feldolgozzuk, akkor az előkészítő asztalon döntsük el, hogy először feldolgozzuk a fekete árut, magyarul a krumplit meghámozzuk, hagymát megpucoljuk. Ha ez megvan, azonnal következzen a higiéniai takarítás - szemét kidobása, a munkaterület megtisztítása -, és ekkor még ne legyen a hús az asztalon. Amikor a húsáru a tiszta asztalra kerül, feldolgozhatjuk a kívánt ételnek megfelelően. Már az ókori időkben az volt megadva, hogy a konyhába csak a háziasszony mehet be. Ezen kívül külön szekrényben kell tárolni a hússal kapcsolatos edényeket és eszközöket. Egész más szekrényben kell tárolni a tejjel kapcsolatos eszközöket. Ma ezek mind keverednek. Nagyon szabadon kezeljük a higiéniát, nagyon nem tartjuk be a szabályokat. Nem szabad elfelejteni, hogy a kockázatoknak jelentős része a konyhákban keletkezik. Értem ez alatt, az odaégetett élelmiszereket is. Minél inkább odaégetjük, annál több benne a rákkeltő ágens, például a dioxin. Ezeket egy kis odafigyeléssel ki lehet küszöbölni. Farkas Márton közélet 14 15

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat szakdiplomácia AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Laczkovszki Bernadett Budapest, 2008

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR 2005/12. A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL FOLYÓIRATA

EURÓPAI TÜKÖR 2005/12. A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR 2005/12. A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL FOLYÓIRATA Tartalom Feladatunk a dialógus elôsegítése beszélgetés GYÖRGY GÁBORRAL, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének

Részletesebben

Mozdonyvezetők. 7. Kongresszus Biatorbágy. Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa. Alapítás éve 1982. 2014. szeptember-október

Mozdonyvezetők. 7. Kongresszus Biatorbágy. Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa. Alapítás éve 1982. 2014. szeptember-október Mozdonyvezetők Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa Alapítás éve 1982 XXIV. évfolyam 9-10. szám 2014. szeptember-október 7. Kongresszus Biatorbágy Fotó: Nagy József Szerkesztői jegyzet Kettő

Részletesebben

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország Í rásunk egy esettanulmány. Első megközelítésben az idén ötödik tanítási évében járó különleges iskolát, a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát mutatjuk be, összefoglalva az érintett csoportok

Részletesebben

ÖNkormányzat. Mártély fiatalodik. Hol rontottuk el? 2 Polgármester Akadémia 11 Karácsonyváró 31

ÖNkormányzat. Mártély fiatalodik. Hol rontottuk el? 2 Polgármester Akadémia 11 Karácsonyváró 31 ÖNkormányzat a TÖOSZ folyóirata XIX. évfolyam, 11 12. szám 2009. november december www.toosz.hu Hol rontottuk el? 2 Polgármester Akadémia 11 Karácsonyváró 31 Mártély fiatalodik Beszélgetés Balogh Jánosnéval,

Részletesebben

Név: Település: Ir.szám: Cím: Telefon: Mobil: E-mail:

Név: Település: Ir.szám: Cím: Telefon: Mobil: E-mail: Rendelje meg most az Ufit! A januárban elõfizetõk között értékes Vox Nova ajándékokat sorsolunk ki! A megrendelõlapot az alábbi címek valamelyikére kérjük eljuttatni: Ufi, 1462 Budapest, Pf.: 536. Tel./Fax:

Részletesebben

Megkezdõdtek az érettségi vizsgák

Megkezdõdtek az érettségi vizsgák CIV. évfolyam, 18. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Emlékülés a homok hõsének Száznyolcvan éve született Kat o n a Zsigmond. Katonatelep névadójának tiszteletére

Részletesebben

100 nap, amely megváltoztatta Magyarországot. 2010. szeptember 7. Orbán Viktor beszéde a Professzorok Batthyány Körének rendezvényén, Budapesten.

100 nap, amely megváltoztatta Magyarországot. 2010. szeptember 7. Orbán Viktor beszéde a Professzorok Batthyány Körének rendezvényén, Budapesten. 100 nap, amely megváltoztatta Magyarországot 2010. szeptember 7. Orbán Viktor beszéde a Professzorok Batthyány Körének rendezvényén, Budapesten. Tisztelettel köszöntöm Önöket, Hölgyeim és Uraim! Én ugyan

Részletesebben

Õszöd évfordulója után, forró õsz kezdetén

Õszöd évfordulója után, forró õsz kezdetén CIII. évfolyam, 31. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Zuschlag rács mögött A Bács-Kiskun Megyei Fõügyészség õrizetbe vette az MSZP megyei ügyvezetõ elnökét,

Részletesebben

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

Részletesebben

M e. n t r ó p i. a az állampolgár lapja. veszett fejsze nyele A szociális boltoktól a Lehet Más a Politikáig

M e. n t r ó p i. a az állampolgár lapja. veszett fejsze nyele A szociális boltoktól a Lehet Más a Politikáig M e III. évfolyam 2009/4. havonta megjelenő elektronikus kiadvány civilben veszett fejsze nyele A szociális boltoktól a Lehet Más a Politikáig n t r ó p i kávéházi munkaerő Profi kontra civilmédium gondolatokkal

Részletesebben

Fregatt. 2000. május június III/2

Fregatt. 2000. május június III/2 Fregatt 2000. május június III/2 TARTALOM Rózsa Dávid: Levél az olvasóhoz..................... 2 Napló Rózsa Dávid: Marihuána........................... 6 Szilágyi Zoltán: Ember a gáton......................

Részletesebben

Megszüntetve. A kisebbségi ombudsman összegzése

Megszüntetve. A kisebbségi ombudsman összegzése Megszüntetve A kisebbségi ombudsman összegzése Megszüntetve A kisebbségi ombudsman összegzése Megszüntetve A kisebbségi ombudsman összegzése Dr. Kállai Ernő a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési

Részletesebben

Életet A KERÜLETNEK. Természetes szépség. Őstermelő lett a volt szépségkirálynő

Életet A KERÜLETNEK. Természetes szépség. Őstermelő lett a volt szépségkirálynő Életet A KERÜLETNEK Természetes szépség Őstermelő lett a volt szépségkirálynő Kerületi ügyekről Fideszes oligarchák? Uniós dosszié megérte? Értelmiségi jobbikosok Titkos ügynöklisták Vona Gábor: Elveszett

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN K O R K É P Óvónéni, hogyan lehet, hogy a mamának dolgoznia kell, te pedig egész nap itt játszol velünk? ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2009. január február MELLÉKLET A

Részletesebben

Szokták mondani, a részvétel a fontos, nem a gyõzelem. Ezt általában a sportolókat

Szokták mondani, a részvétel a fontos, nem a gyõzelem. Ezt általában a sportolókat 2006. január 29. Orbán Viktor évértékelõ beszéde Budapesten, az MPEE hagyományos, nyolcadik rendezvényén Kedves Barátaim, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ismét eltelt egy év, ideje tehát, hogy jó szokásunkhoz

Részletesebben

Brüsszel, Knin, Temerin

Brüsszel, Knin, Temerin Magyar Szó, 2003. augusztus 23-24. A kettős állampolgárságról II. rész MÁSOK SZEMÉVEL Brüsszel, Knin, Temerin A mai Európában éppen nem szokás, hogy egy ország állampolgárságát mindenestül & csoporatíve

Részletesebben

A Közös Európa ötlete már több száz évvel ezelôtt is megjelent egyes gondolkodók

A Közös Európa ötlete már több száz évvel ezelôtt is megjelent egyes gondolkodók 6. FEJEZET Rácz Péter Európai Uniós ismeretek Bevezetés: Miért jött létre az Európai Unió? A Közös Európa ötlete már több száz évvel ezelôtt is megjelent egyes gondolkodók fejében, mégis csak a második

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public relations szakirány A PUBLIC RELATIONS MENEDZSMENT FUNKCIÓI EGY ÉPÍTŐIPARI VÁLLALKOZÁS GYAKORLATÁBAN

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK. Nappali tagozat. Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK. Nappali tagozat. Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK Nappali tagozat Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok szakirány Komp-ország, - avagy Magyarország útkeresése Horthy Miklós

Részletesebben

SZÕDI CIVIL FÓRUM. Tisztelt Olvasóink! A 2004. évi közmeghallgatásról. Tartalomból

SZÕDI CIVIL FÓRUM. Tisztelt Olvasóink! A 2004. évi közmeghallgatásról. Tartalomból Az, hogy lelkiismeretünk szavára hallgassunk, jogunk. Aszerint cselekedni kötelességünk! Szõd község lakosságának és civil szervezeteinek lapja Tisztelt Olvasóink! Amikor ezeket a sorokat írom, pontosan

Részletesebben

A rádiózás napjainkban

A rádiózás napjainkban A rádiózás napjainkban Cikkgyűjtemény Agárdi Péter: Sajtó- és médiaismeret nevű kurzusának A rádiózás napjainkban című fejezetéhez. A 2008. szeptemberi tematika felhasználásval összeállította és kiegészítette:

Részletesebben

Főszerkesztői köszöntő

Főszerkesztői köszöntő Főszerkesztői köszöntő Kedves Olvasóink! Minden kezdet nehéz. Az új tanév kezdetét vette Úgy vélem, hogy a konklúziót mindenki le tudja vonni. Remélem, hogy nyáron mindenki kipihente magát és sikerült

Részletesebben

/ Esztergom / Régió Demokratikus ABC / Blogfigyelő / Kultúra. Mikulás II. ÉVFOLYAM 20. SZÁM / 2012. DECEMBER 4. / ELEKTRONIKUS KIADÁS

/ Esztergom / Régió Demokratikus ABC / Blogfigyelő / Kultúra. Mikulás II. ÉVFOLYAM 20. SZÁM / 2012. DECEMBER 4. / ELEKTRONIKUS KIADÁS CIVILHETES Jegyzet / Esztergom / Régió Demokratikus ABC / Blogfigyelő / Kultúra Mikulás II. ÉVFOLYAM 20. SZÁM / 2012. DECEMBER 4. / ELEKTRONIKUS KIADÁS y A ZENÉSZKLUB BEMUTATJA Jegyárak helyszínen 1.200

Részletesebben

polgári biztonságszolgáltatás

polgári biztonságszolgáltatás 2011. december 3. évfolyam, 2. szám polgári biztonságszolgáltatás A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Baranya-Somogy-Tolna megyei szervezetének közös kiadványa Tartalom Köszöntő 2

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL Göncz Kinga külügyminiszter köszöntôje Négy év múlva magyar elnökség Beszélgetés Iván Gábor európai igazgatóval, a Külügyminisztérium szakállamtitkárával

Részletesebben

Lélekemelô. Szárnyalunk vagy kullogunk? képek hangulatok könyvek. Perényi András a káosz elôl menekült...

Lélekemelô. Szárnyalunk vagy kullogunk? képek hangulatok könyvek. Perényi András a káosz elôl menekült... Lélekemelô pszichiáterek egymás között Szárnyalunk vagy kullogunk? Milyen az ôrült szülô-szindróma? Perényi András a káosz elôl menekült... Születésnap: avagy 30 éves a Magyar Pszichiátriai Társaság képek

Részletesebben

ÖSSZEKUSZÁLVA ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ AZ ELSŐ BKK-S NAPOKRÓL

ÖSSZEKUSZÁLVA ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ AZ ELSŐ BKK-S NAPOKRÓL 2012. II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM AZ EGÉSZ TÖBB, MINT A RÉSZEK ÖSSZEGE WWW.KEKS.HU CÉLKERESZTBEN ÖSSZEKUSZÁLVA ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ AZ ELSŐ BKK-S NAPOKRÓL HOL IS TART MOST A KEKSZ? ÓDA A MERCEDESRŐL SZÁMVETÉS 42 SZISZIFUSZ

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉV. 11. SZÁM n 2008. NOVEMBER

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉV. 11. SZÁM n 2008. NOVEMBER E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM OLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉV. 11. SZÁM n 2008. NOVEMBER A TARTALOMBÓL n Egy szenvedélyes európai polgár José Manuel Barroso az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Részletesebben

Védjük meg együtt hivatásunkat!

Védjük meg együtt hivatásunkat! Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa XXI. évfolyam 5. szám Alapítás éve: 1892 2011. május Védjük meg együtt hivatásunkat!? Fontos számodra hivatásunk jövője? Képes vagy küzdeni a szerzett

Részletesebben