Számunk elé ELŐSZÓ. vesztik benne az etikai normák, az igazságosság, szeretet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számunk elé ELŐSZÓ. vesztik benne az etikai normák, az igazságosság, szeretet"

Átírás

1 ELŐSZÓ Számunk elé z Egyházfórum olvasói többször jelezték, hogy minden számban szívesen látnának egy rövid előszót, amely mintegy ízelítőt nyújtana az adott számból. A tartalomjegyzék olyan, mint az étlap: eligazítást nyújt, néha talán még az azt böngésző érdeklődését is felkeltheti, de a kóstolót nem teszi lehetővé. A bevezető viszont egy-két gondolat kiemelésével megmutathatja, hogy egy szerző hogyan közelít a témához, mit tart fontosnak, vagy mire hívja fel a figyelmet, esetleg elárulhatja a szerkesztői szándékot is. A feszes és rohanó hétköznapokban azonban a szerkesztők is örülnek, ha végre összeáll egy szám, és bizony nem marad idő arra, hogy azt még egy jó előszóval is ellássuk. Most mégis kísérletet teszünk arra, hogy az említett olvasói igénynek elébe menjünk. Majd meglátjuk, mennyiben sikerül! Hónapok óta a média uralkodó témája a globális pénzügyi-gazdasági válság. Sokan közülünk saját bőrünkön is érezzük ennek hatásait. A szakemberek és politikusok pártállástól függően gyakran egymásnak szögesen ellentmondó megoldásokat kínálnak, de szinte valamennyien megfeledkeznek a saját felelősségükről, ami természetesen a betöltött pozíciótól és ellátott feladattól függően nagyon is különböző lehet. Bizonyára nekünk sem esne nehezünkre sorolni a jogos sérelmeket és égbekiáltó igazságtalanságokat, ehelyett azonban inkább önvizsgálatra hívjuk olvasóinkat. Súlyponti rovatunkban Reinhold Knoll bécsi professzor a mindannyiunk számára ismert Gazdálkodj okosan (pontosabban ennek osztrák megfelelője, a Spekuláció ) gyerekjátékon keresztül mutatja be, hogyan szívtuk magunkba szinte már az anyatejjel a privatizáció, a tőkefelhalmozás, a hitelezés és az eladósodás szabályait, és váltunk feltétlen híveivé a liberalizációnak. A gyermekjáték előrevetítette a pénzügyi krízist és a kapitalizmus válságát, mégsem jutott senkinek eszébe, hogy egy alapszabályreformon gondolkodjék. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a következő vasárnap nem fogunk játszani és de facto ez a motívum minden játékos megalapozatlan reménye: hogy nyerni kell, és ezáltal a frusztráció is kisebb lehet Ennek a gazdaságszemléletnek a keresztény, pontosabban protestáns etika volt a lelki alapja, állítja Max Webertől kiindulva Erdős Zoltán. A kialakult polgári értékrend eszménye a haszonelvű hitelképes úriember, aki formálisan becsületes, mert például betartja a fizetési határidőket, józan, tartózkodik mindenféle terméketlen és káros költekezéstől és kicsapongástól. Ennek az etikának azonban egyre kevésbé része a vallási megalapozás. A gazdaság a saját törvényszerűségei szerint működik, értelmüket vesztik benne az etikai normák, az igazságosság, szeretet és együttérzés. Így jutunk el Jürgen Habermas szavaival a testvérietlenség világuralmához. Sokunkat azonban nem az erkölcs hiánya, hanem a gazdasági válság rázott föl, és máris elkezdtük a hajszát a felelősök a fékevesztett neoliberális kapitalizmus, az elképesztő jövedelmekkel rendelkező menedzserek és a gazdagok után, akiket meg akarunk büntetni, mondja Paul M. Zulehner, az Egyházfórum társalapítója. Az evangélium azonban egy másik látásmódot mutat nekünk. Leleplezi a játékunkat, és felszólít, hogy ezt hagyjuk abba, mert az anyagiak utáni sóvárgásunkkal mi mindnyájan felelősök vagyunk a válságért. Az alternatíva a szerető szolidaritás, amely egyrészt közvetlenül segítő, másrészt politikai jellegű, vagyis felelősséget vállal a közért. A teológia ezt így fejezi ki: aki misztikus, az feltétlenül politikus is; aki Istenbe belemerül, az Istennel együtt a szegények mellett fog felbukkanni. Az emberi létkérdések mint az egzisztencia, a bűn és kinyilatkoztatás teológiai és filozófiai megközelítéséről értekezik Szirtes András Bultamannról és Heideggerről írott tanulmányának második részében. Egy gyakorlati lelkipásztori kérdésnek, a családtervezés problematikájának szenteli figyelmét Vigh Szabolcs, aki szerint az ezzel kapcsolatos egyházi tanítás meglehetősen ellentmondásos. A mai egyházi állásfoglalásokban is megtalálható ugyanis az a gnosztikus szemlélet, amely szerint az érzéki élvezet önmagában rossz, amit csak a termékenységre való nyitottság tehet jóvá. Vajon nem kellene-e végre megtisztítani a gnosztikus eretnekség maradványaitól az egyház tanítását?, kérdi a szerző. Székely Tibor visszaemlékező sorozatának harmadik, befejező része a Központi Szemináriumból ben eltávolított kispapok állambiztonsági megfigyeléséről számol be. Szécsi József a Keresztény Zsidó Társaság titkára pedig a keresztény-zsidó párbeszéd szükségességéről, annak akadályairól és lehetőségeiről értekezik. Kívánom, hogy találjanak az olvasók ebben a számban is egy-két olyan írást, amely felkeli figyelmüket és továbbgondolkodásra, talán új cselekvése is serkenti őket. Wildmann János 2009/3 3

2 SÚLYPONT: A VÁLSÁG Ahogy a kapitalizmust tanuljuk avagy mi marad egy kereskedői talentumból... z 1945 utáni gazdasági fellendülés során éppen a kellő pillanatban újra felfedeztek egy megfelelő gyermekjátékot, amely Ausztriában már 1936-ban is ismert volt a következő néven: Spekuláció. 1 Sok éven át gyakran és szenvedélyesen játszották az emberek, habár a játékban egyfajta üzleties kereskedelmet kellett favorizálniuk, amely nagy általánosságban nézve hasonló volt az (osztrák) gazdasági csoda belső motorjához. Amikor a sok építési telket, de még a vasúthálózatot és a nagyfeszültségű áramvezetékeket is eladták 2, majd később a telkekre felépítették éppen azokat az ominózus házacskákat, amelyek jócskán feltornázták a játékosok által kifizetendő lakásbérleti díjakat, a játék elérte a célkitűzését, ám magának a játéknak koránt sem volt még vége. Amikor az első körökben a hat játékos megpróbált tulajdont szerezni magának, a bank birtokában volt még szinte az összes (játék)pénz. A későbbiek folyamán a bankba befolyt értékesítési bevételt úgy is tekinthetnénk, hogy egy állami bank mindent megpróbált eladni, ami tulajdonképpen a kezdeteknél közösségi tulajdonnak számíthatott. A játék kezdete előtt feltehetően létezett egyfajta szocialista őstársadalom. 3 Ha egy pillanatra elte- 1 Magyarországon Gazdálkodj okosan! néven terjedt el az 50-es években ugyanez a társasjáték, és mai formájában is igen népszerű a ford.megj. 2 A fent nevezett időszak előtt még létezett az a politikai bölcsesség, hogy a magán és a közösségi gazdaság között egy kiegyensúlyozott viszonyt kell megcélozni, ahogyan az Ausztiára oly jellemzően, a szociális és a gazdasági partnerek hatáskörében kifejeződésre jutott, és a bér- és árviszonyok szerződésben szabályozott arányainak meghatározását szolgálta. Összefoglalóan: Reinhold Knoll, Anton Mayer: Az osztrák konszenzusos demokrácia elméletben és gyakorlatban. Az állam, az érdekszövetségek, a pártok és a politikai valóság. Bécs, Számos hipotézis létezik arra vonatkozóan, milyen társadalmi viszonosságok léteztek egyrészt a történelem előtti gazdaságok formáiban, másrészt hol vannak azok a pusztán spekulatív okok szerepeltetve, amelyek az egyes gazdálkodási stílusok megváltozását előidézték. /Klaus Wasserburg/ Reinhold Knoll Pécsett kintünk a játéktól, azt is állíthatnánk, hogy megmagyarázhatatlan okokból amelyeket egyetlen történész sem szeret fejtegetni hat szereplő, akik jelen esetben játékosként jelennek meg, megpróbálta ezt a társadalmi-gazdasági alakzatot megváltoztatni. 4 Itt már nem segít a játékszabályban megfogalmazott felhívás sem a gazdasági morál elsajátításához: Az a játékos lesz ennek az üzleti versenynek a győztese, amelyik megfelelő óvatossággal és körültekintéssel gazdálkodik. 5 Köztulajdonból magántulajdon 6 Tehát így kezdődött el egy nagy ívű privatizációs hullám. A játékosok azt remélték, hogy egy kis szerencsével a kockadobásoknál számottevő tulajdonhoz juthatnak hozzá. Hogy a játékosok a vásárlásaikhoz szükséges készpénzt fel tudták mutatni, a bank nagyvonalú támogatásainak köszönhették, amikor is a startmezőn áthaladtak. Ez a kifi zetés olyan volt, mint egyfajta beruházási hitel, de mindenesetre nem kellett visszafizetni. 7 Hosszú időszakokra beköszöntött egy stabil gazdasági egyensúly állapota. Ez keltette a szociális piacgazdaság látszatát az emberekben. 8 A játékosok kevéske készpénze átgondolt költekezésekre kényszerített, emiatt a résztvevők csak egyetlen vásárlást tudtak meg- 4 Ehhez általánosságban ld. Friedrich Schneider (Hg.): Közösségi vállalatok privatizációja és deregulációja a nyugat-európai államokban. Bécs, Lásd: 1. oldal. 6 Az alcímek a szerkesztőtől származnak. 7 Az Európai Újjáépítési Programot eredetileg George Marshall amerikai külügyminiszter fejlesztette ki. Vö. M. J. Hogan: A Marshall-terv. Amerika, Nagy-Britannia, és Nyugat-Európa rekonstrukciója, Cambridge, A fogalom: Szociális piacgazdaság Alfred Müller-Armack által lett meghonosítva az 50-es évek elején, és a tőke és munka közötti alapvető harmóniát jelentette. Vö. Ludwig Erhard, Alfred Müller-Armack: A szociális piacgazdaság, a jövő rendje, Frankfurt, /3

3 SÚLYPONT: A VÁLSÁG engedni maguknak körönként. Így aztán a tényleges különbség a tőke és a tulajdon nagysága között igen csekély volt. Az a játékos, aki szerencsétlen dobása után semmi lényeges dolgot nem tudott magának megszerezni, több készpénzt birtokolt, míg sikeresebb ellenfele ugyan tulajdonhoz jutott, de a kör végére kevesebb pénze maradt. Ezen játékos egyáltalán nem tudhatta, hogy ő a kálvinista gazdasági ethosz megtestesítőjeként jelenik meg. A szerencsés és szerencsétlen kockadobások normális eloszlású matematikai függvényének hála a tulajdon, a föld és a tőke koncentrációja sok kör után sem jött igazán létre. A játékszabály itt úgy hatott, mint egy korai alkotmány, és megakadályozta egyesek gyors meggazdagodását. Minden játékos, aki hozzájutott a privatizált javakhoz (építési telkek, földterületek, vasútvonalak, légi társaságok vagy energiaszolgáltatók), relatíve kedvező bérleti vagy használati díjat fizetett értük. Ezekből az ember nem tehetett szert jelentős nyereségre, de ha mégis ez bekövetkezett, akkor szerencsés felvásárlások sorával monopolistává kellett válnia, és a mindenkori rokon ágazatokat egyetlen kézben egyesítenie. A kockadobásoktól való függés miatt azonban a profit nagyarányú emelése lehetetlen volt. Ezen körülmények mellett a játék szinte a végtelenségig folytatódhatott volna. A liberális fordulat Monopoly csak játék? monopóliummá változott át, másrészről a játékostársakat körről-körre mindig magasabb kifizetésekre lehetett rákényszeríteni mindez a monopólium-építés eredménye is egyben. Akinek ez sikerült, az az ellenfelét tényleg meg tudta zsarolni egy rémisztő mértékű áremeléssel. Végül a bank kifizetései a folyó költségek fedezése érdekében túl kevésnek bizonyultak, ráadásul az állami bank a saját dotációs politikája miatt, amely a támogatások igazságos és azonos mértékű szétosztására vonatkozott, a fizetésképtelenség állapotába kormányozta magát. Így aztán ezt a fajta állami intervencionalizmust 10 már nem lehetett fenntartani. Az eredetileg az elosztórendszerben fennálló gazdasági igazságosság a továbbiakban már nem volt finanszírozható. Mielőtt a bank csődje bekövetkezett, a játékosok hangsúlyozták, hogy messze nem érték el a saját gazdasági érdekeik diktálta céljaikat. Majd a bank csődje ellenére is síkra szálltak a játék folytatása mellett. 11 Ebben az új helyzetben a játékosok mérlegelték azt is, hogy ők csak egy fi zetőképes állami bank fennállása esetén tudják a játékot folytatni, ezért a banknak hitelekhez kellett folyamodnia. Ezzel a bankot szándékosan belekényszeríttették a privatizációba. 12 Így tudta csak a bank saját helyzetét újra stabilizálni és ezzel a kisebb-nagyobb nyereségek megszerzése a továbbiakban már kockázatmentes vállalkozás lett. Ez a gyermekek számára túl unalmas volt. 9 Azért, hogy őket a folytatásra rábírják, a játékosok elkezdték megváltoztatni a szabályok értelmezését. Tulajdonképpen az alapszabály megváltoztatását általában mindenki óhajtotta, és általánosságban a liberalizáció irányába. Mindez lehetővé tette az eddig illegálisnak számító kétoldalú megállapodásokat a játékosok közt, akik saját szerződéses partnereiket megpróbálták efféle szinergia-effektusokkal tudatosan hátrányos helyzetbe hozni. A játékszabályból csak a játék célját tartották meg, nevezetesen hogy nyerni kell, ez azonban már nem volt egyfajta gazdasági alaptörvénnyel megszorítva, hanem éppen ellenkezőleg: az elsöprő nyereségnövekedés iránti személyes sóvárgás által fel lett lazítva. Nyerni ebben az új formában már csak úgy volt lehetséges, hogy ha egyik oldalról a tulajdonviszony 9 A játék folytatására irányuló hajlandóság csökken, ha a motiváció elégtelen vagy a játék célja a gyermeki képzelőerőnek nem felel meg. Vö. Dorothy Singer, Jerome Singer: Rejtelmek háza. Gyermekjátékok és a fejlődő képzelőerő. Cambridge Mass, A gazdasági életbe való állami beavatkozás szószólóit a 19. században általánosságban katedra-szocialistáknak nevezték, úgy, mint pl. Albert Schäffle, Gustav Schmoller, Lujo Brentano, Adolph Wagner. Modernebb formákban a gazdasági válság egyes fázisaiban létezik egy ezzel összevethető közgazdasági elgondolás, amelyet elsősorban John M. Keynes a deficit spending /kb. kiadások költségvetési hiányból való fi nanszírozása/ kifejezésben képviselt. John M. Keynes: A foglalkoztatás, a kamatok és a pénz általános teóriája. München, Alapvetően ez ellen lép fel a neoliberális iskola. Friedrich A. Hayek: A szolgasághoz vezető út. Erlenbach-Zürich, Ennek az eseménynek többek között vannak előfeltételei is, de amikor Bécsben az Allgemeiner Boden-Credit-Bank ben a katasztrofális fejlemények dacára összehasonlíthatóan is magas osztalék-kifi zetések után összeomlott, ennek is hasonló következményei voltak. A túlélés érdekében a Credit-Anstalttal való fúziója 1931-ben aztán annak bukásához vezetett. Erről ld. Karl Ausch kitűnő elemzését: Amikor a bankok elhullottak a politikai korrupció szociológiájához. Bécs, Ld. Friedrich Schneider (Hg.): Privatizáció Még kézenfekvőbb Talcott Parsons: A modern társadalmak rendszere, München 1985, 99. o.: A pénz a saját árucsere- és értékmérő funkciója által egyre inkább a gazdaságban zajló folyamatok privát kontrolleszközévé vált. 2009/3 5

4 SÚLYPONT: A VÁLSÁG Hiába tekintették volna most már a játék folytatását biztosítva, valamint azt az érdeket is, hogy valaki győztes és ezzel milliomos is legyen, létrejött volna egy nagyon hosszadalmas és egyenlőtlen arányú jövedelem- és nyereség-felosztási séma a játékosok között, ami természetesen lecsökkentette volna a játék iránti érdeklődést. 13 Ezért rendszeresen újabb hitelfelvételekre került sor, hogy az állami bankot életben tudják tartani, másrészt ezzel a szegényebb játékosok fizetőképességét is félig-meddig megkönnyítették. Ez az új rendszer sikeres volt több körön át kinek-kinek a saját szerencséje szerint, mert nem minden mező volt csak mondjuk egy játékos tulajdonában, ráadásul a játéktáblán voltak szabad mezők, amikért nem kellett fizetni. A tőke koncentrációja Mivel azonban a két-három leggazdagabb játékos szerette volna maximalizálni győzelmi kilátásait, a továbbiakban már nem állt érdekükben, hogy a banknak újabb hiteleket nyújtsanak. Effajta hitelezés mellett ugyanis lehetetlen lett volna magas bevételeket elérni. Másik oldalról viszont a gyengébb játékosok fordulóról fordulóra szegényebbek lettek. Az esélyegyenlőség elvét felváltották a verseny alapelvével, amelyről mindenütt hangsúlyozták, ez fogja az innováció, a kreativitás és a növekedés alapját képezni. A szegényebb versenytársakat arra kényszeríttették, hogy idegenítsék el a birtokukban lévő földterületeket és a különböző üzemekben meglévő részesedéseiket. A verseny és az érdekek objektív védelme nevében úgy határoztak, hogy ezeket a vagyonelemeket el fogják árverezni. Az eladók ezzel egyetértettek, mivel az utolsó lehetőségük volt, hogy készpénzhez jussanak. Habár ezeknek a részesedéseknek a forgalmi értéke a korábbi vételár segítségével definiálható volt, az árverezés olyan magasságokba hajtotta fel ezen üzletrészek árát, hogy az eladási érték az értékpapírok reális értékét sokszorosan felülmúlta. A pénzes érdeklődők abban a helyzetben voltak, hogy ezt a vételárat is meg tudják fizetni a drámaian felülértékelt tulajdonrészekért, mert ehhez felhasználhatták a banknak korábban átengedett hitelösszegeiket. Így lehetett tehát megfigyelni azt az érdekes hatást, hogy a készpénzigény és a tranzakciók 13 Talcott Parsons elméleti munkássága alaptézisei közt egyértelműen ott szerepelt az a cél, hogy a relatíve stabil szociális rendszert meg kell őrizni. A piac történelmileg a helye - locus classicus a versengő individualizmusnak Emiatt van az, hogy a kapitalista elméletek nagy része mindig arra koncentrált, hogy a versenyfeltételek tisztaságát, az esélyegyenlőség mintáját garantálni tudják. Nagyon sok arca van az egyensúlyi állapotnak az egyenlőség és különféle sikerek közt Talcott Parsons: A modern társadalmak rendszere, 141. o. Kölcsön magas kamatra mérete jócskán meghaladta a forgalomban lévő játékpénz mennyiségét. Tulajdonképpen két formája jött létre a valutának, egy valós és egy fiktív típusú, az utóbbit értékpapírok és adósságlevél formájában a játékosok a banknál letétben helyezték el. A játékpénz mellett, amely még a valódi értékeken nyugodott, kifejlődött egy képzeletbeli valuta is, amelyet csak az elszámolásokhoz tudtak felhasználni. A vagyontárgyak eladói megkapták a kézzel gyorsan kiállított értékpapírokat, végre újra pénz birtokába kerültek, és játékosként való túlélésük hosszú időn át biztosítottnak tűnt. Úgy játszottak a következő körökben, mint az elszegényedő arisztokraták. A vásárlók azonban hirtelen csak nagyon kevéske tőkefedezettel rendelkeztek, akik aztán legtöbbször a két fennmaradó játékost kényszeríttették, és a tőkeerős, ám a profitszerzés minden esélyéből kizárt és ezzel hamarosan újra szegényebb játékosoktól a pénzüket elszedték. A tőke, ellentétben a kezdeti állapotokkal, egyértelműen a felsőbb rétegek felé kezdett vándorolni. Ezzel együtt azonban egy paradox helyzet következett be, nevezetesen az, hogy az elszegényedő játékosok dobásai a módosabb ellenfelek győzelmi esélyeit is meghatározták. Ezzel lényegében a játék célja is nagymértékben módosult, bár a szándék, hogy végül győzedelmeskedni kell, a játékosokat mégis nagy lépések megtételére sarkallta. Okos érvekkel, ígéretekkel vagy némi díjazással próbálták az elszegényedő játékostársakat rábírni arra, hogy a játékot ne hagyják abba idő előtt. És valóban, ők elfogadták az ajánlatot. 14 Gyerekek esetében is mindig ez a helyzet, ha felismerik, hogy egy játékban már nem győzhetnek, először fenyegetőznek, hogy anarchistákká válnak, azonban némi ígérgetéssel hamar rábírhatók lesznek arra, hogy a játékot mégis folytassák Az, hogy a játékot ebben a pillanatban nem szakították félbe, vagyis egyfajta forradalom keletkezett, annak köszönhető, amit Joseph A. Schumpeter munkájában leírt. Művében, Az imperializmus szociológiája -ban előadta, hogy a kapitalista gazdaság diktátumai közé tartozik az is, amikor a tartás nélküli értelmiségieket, a bértől függő hivatalnokokat vagy az alkalmazottakat az irodában nem csak ebbe a bajos szociális helyzetbe akarják belenyomni, hanem őket ráadásul ennek a rendszernek a fő szószólóivá is teszik. Ld. ehhez dolgozatát, in: Joseph A. Schumpeter, Szociológiai tanulmányok. Tübingen, Ha Christopher Lasch pszichoanalitikusan megfogalmazott feltevése helyes, hogy a kapitalizmus és a nárcisztikus személyiségjegyek egyfajta szoros vegyi-kötést hoznak létre, akkor ennek a jelenségnek a mai korban is léteznie kell. Az elszegényedő játékos nárcisztikus önismeretének megfelelnek ezek az ígéretek, aki ezáltal egy váratlan bérjuttatással és egyfajta önigazolással is találkozik. Christopher Lasch: A nárcizmus kora /3

5 SÚLYPONT: A VÁLSÁG Nyereség és tulajdon paradox előfeltételek A proletariátus megjelenése A játéknak ebben a fázisában a kapitalizmus felfedte saját valódi arcát. A haszon- és profitérdekek mentén a sikeresek kerültek előtérbe, azonban a többiek már nem találták vidámnak ezt az egészet, és kénytelenek voltak tudomásul venni, hogy ők csak kizsákmányoltakként maradhatnak bent a játékban. Szó szerint vagy tárgyakká váltak, vagy úgy játszottak tovább, hogy közben régi terminológiával élve megtapasztalták saját elidegenedésüket vagy proletarizációjukat. Ahogy tehát ez a fajta kapitalizmus a játék elején jól álcázta magát, hiszen akkor ott még állítólag esélyegyenlőség uralkodott, mely mindenesetre a szerencse változásával vagy egy-egy pechszéria által lépésről-lépésre odaveszett, ugyanígy most hosszú előélet után a kapitalizmus nyíltan a színre lépett. A mind nagyobb egyenlőtlenségeket a bank megpróbálta még hosszabb időn át kiegyenlíteni, de ezt, mint az előbb láttuk, nem lehetett tartósan megtenni. A pénzügyi tartalékok kimerítése, a készpénzállomány és megtakarítások jelentős hiánya mellett az állami bank stabilizáló szerepe sem működött. A kapitalizmus azután a játékszabályok kreatív megváltoztatásával jelentkezett, a szabályok új tartalomjegyzékét a gazdag játékosok, mint alkotmányjogászok jegyezték, persze kisajátították a hajdani állami bankot is, a saját érdekük céljaira. Ezzel a lényeges alaptörvény-módosításokat véglegesen befejezték, amelyekből az egyik például az esélyegyenlőség megőrzéséről a felvásárlások során a következőt mondja: A kölcsön összege nem haladhatja meg. az eladási ár 50%-át, ezen felül az ilyen telkekből sem bérleti díjat, utazási költséget stb. nem szabad behajtani. A ellenőrzött privatizáció intézménye nem csak, hogy kezdettől el lett döntve, mert a banknak eddigi köztulajdont kellett értékesítenie, hanem ennek a rendszersajátosságnak a fejlődése a privát tulajdonlás felé utólagosan is meggyengítette a játékszabályok érvényességét, amelyek áttekinthetetlen üzletekké és egyezségekké alakultak át. Az árverések körüli lendületes üzletelgetés hozta el végül az értékelvű kapcsolatok teljes összeomlását, a határok nélküli licitálgatás, amely aztán kezdte elbúcsúztatni az összes eddigi meglévő gazdasági racionalitást. 6 Azonban: a játéknak ennek a pontján mindenki azt a prognózist mérlegelte, hogy a játéknak most már akár bármely pillanatban vége szakadhat. Egy bekövetkezendő krízis előre történő prófétálása hiteles cselekedet lehetne. Ám ez egy újabb paradoxon a kapitalizmus történetében: ezek a prognózisok alapvetően nem szoktak beválni. 16 Hosszú idő óta meg lehetett már figyelni, hogy a játék során a korábbi rendszeres események megváltoztak, a vásárlások és a pénzkifizetések akadoztak, mivel egyrészt nem volt mit megvásárolni, másrészt a szegényebb játékosoknak nem volt mivel fizetniük. A legfontosabb esemény a játék képében egyre inkább az adós elismervények (váltók) jegyzése lett. Ezt a jelenséget hevesen vitatták, támadták, a kockadobásokat is manipulálták, és a játék általános hangulata kezdett kívánnivalókat hagyni maga után. A gazdálkodók becsületes hozzáállásából és a rizikóvállalásukból egy etikailag is aggasztó csalás- és átverés-sorozat kerekedett. A játékszabályok közt azonban a tisztességesség kifejezetten hangsúlyos követelményként szerepelt: nem szabad a banki kölcsönökön túl semmilyen adósságot csinálni, a kifizetéseket, bérleti díjakat, útiköltségeket, büntetéseket mindig azonnal és készpénzben ki kell egyenlíteni. Ennek alapján az ember azt gondolhatta volna, hogy a különböző kereskedelmi események, a beruházások gondos mérlegelése kedvezni fog egy józan kereskedelmi életnek, és összességében egy liberális, de szabályozott kereskedelmi piac egy szép és izgalmas játékot fog eredményezni, ahol a nyertes egy kicsivel több vagyont tarthat meg magának, mint a többi játékostársa. A valóságban azonban, amit senki nem gondolt volna, a nyitott és szabad piacnak ez az ideális állapota nyomás alá került a bank szubvenciós politikája jobban mondva invesztíciói által és a kiszámíthatósága miatt. A bank ugyanakkor éppen a pénzpiacokat felügyelte. A matematikai játékelmélet Hasonló módon írja le Fredmund Malik a jelenlegi gazdasági krízist: Csak nagyon kevés hozzáértő ismerte fel korábban a deflációs folyamatot, amely pedig most mindnyájunk szeme láttára bontakozott ki, zuhanó részvényárfolyamokban, összekapcsolódó ingatlanpiaci és alapanyagárakban. A mainstreamközgazdászok azonban zavartalanul tartják magukat falsnak bizonyult véleményeikhez, mint ahogyan még 2008 júniusában is az év végére 2-3%-os növekedést jósoltak a világgazdaságban. Fredmund Malik idézett havi jelentéséből, 1/09, Helyzetelemzés és kilátások 2009-re (malik-management-zentrumst.-gallen), 6. o. 17 A kapitalista rendszerek tartósságának paradoxiájáról írt Lester Thurow az ázsiai kistigrisek sorsának példáján át a 90-es években. A kapitalizmus jövője. Düsseldorf, /3 7

6 SÚLYPONT: A VÁLSÁG alapján az ember azt gondolhatta volna, hogy eredménytelen dobások után majd egy szerencsesugár az eshetőségeket kijavítja, de a végére ott maradt az a dilemma, hogy a szerencsét és a sikert az egyre liberálisabb szabályok egymástól függetlenítették, és az egyre elborzasztóbb változatok pedig a játékot és magát ezt a rendszert is a végletekig vezették el. A szürkezóna kialakulása Ezen kívül a szereplők a munka világától teljesen eltávolodva tudtak létezni és cselekedni, ez nem eredményezett számukra semmiféle fizetéscsökkentést, sem a munkaerőpiacon nehézségeket vagy bármilyen alkalmazkodási kényszert egy üzem átalakulásakor. Ők feltehetően kezdettől fogva a teljesen automatikus termelés (bevételek) szerencsés helyzetében voltak, a munkaerő-piaci helyzettől függetlenítve, és sem magas adókat, sem pedig társadalombiztosítási járulékokat nem kellett megfizetniük az államnak; sem munkavállalói, sem munkaadói oldalról. Ennek a kivételesen kedvező és már csaknem protekcionistának tűnő gazdasági helyzetnek az elismerését egyáltalán nem honorálták (a társadalom felé a ford.megj.) a játékosok, sokszor inkább maguk zúgolódtak az amúgy is csekély mértékű közforgalmú díjak miatt, amit esetenként nekik teljesíteniük kellett. A nyereségvágy egocentrikussá tette őket, és a sikerelvárások minden kisebb csökkentése mértéktelenül felingerelte őket. Ezen felül úgy tűnt, hogy egy variáns a játék alakulását különösen gyakran és erőteljesen fogja módosítani. Nagy gyakorisággal említettek fel olyan szituációkat, amelyek kezdetben azt a benyomást tették, mintha azok lennének a továbbiakban a siker előfeltételei. Mindenesetre ezeknek a bevezetése egy előfeltételt támasztott, amelyet a legtöbb közgazdasági teóriánál elsikkasztanak: a nyereség fokozásának és a tulajdon növelésének kettős spirálja habár ott van a játék motivációi között, és állítólag elősegíti a játék folytatását paradox módon nem túl gyakran következik be. Nem a gazdagok tudják a folytatást kierőszakolni, hanem azon játékosok döntenek erről nagy tömegeikben, akik már a szegénységi küszöb alá estek. Nevezetesen, amikor ők szerencsésen a szabad mezőket elérik, akkor a kizsákmányoltság állapotából kikerülnek. A rendszer számára még fenyegetőbb volt, amikor a szegényebb játékosoknak sikerült fogságba esniük, és így a játékból három kör erejéig kimaradniuk. 18 De mivel nem volt bevétel és így nyereség sem, nem lehetett pénzmozgás és további tőkefelhalmozás sem. Ekkor létrehoztak egy sajátságos dolgot: a játék tagadásának a játékát. A gazdag játékosok erre felkínálták a fogvatartottak számára a kaució megfizetését is, csakhogy a játék menetét ne veszélyeztessék. Aztán kidolgozták ezek a fejlett gazdaságok a jogbizonytalanság intézményét, és szívesebben látták a társadalmat az etikai megosztottság állapotában. Ezt követően a szegényebbek elmenekültek a szociális szürke zónákba, hagyták magukat kriminalizálni és saját fogságukat úgy ünnepelték meg, mintha egy új szabadság állapotát élvezhették volna. 19 A játéknak nem azért lett vége, mert a gyerekek egy forradalmi megmozdulással a játékot egyszerre abbahagyták, hogy a bábukat az asztalról a földre söpörjék, hanem mert a gazdasági kapcsolatokban tartósan akadályozva voltak. Aztán végül a profithúzók a nyereségüket oly sokszor számolgathatták össze, a bankjegy-kötegeiket pakolgathatták, mégsem tudtak a sikerük miatt boldogok lenni, mert a szegény játékosok inkább kiestek, mivel arra büszkébbek voltak, hogy a játék (végső) célját el tudták kerülni. Nem akartak számtalan kifizethetetlen tartozás áldozataivá válni. Nincs kiszállás? 18 Egyes matematikai modellek alkalmazásának lehetőségét a gazdaságra és később a társadalomtudományokra is először Oskar Morgenstern fejlesztette ki 1935-ben Bécsben. Oskar Morgenstern: Játékelmélet és gazdaságtudományok. Bécs, Ezek a sikeres átültetési folyamatok a matematika világából a közgazdaságtanra erősen befolyásolták a gazdasági elméletet és annak felhasználási területeit. Ennek során a kérdésfel- A szélsőséges alternatívája ennek a gyakori jelenségnek egy másik kezelési módszer. Nem azoknak a veszteseknek a kollektív frusztráltság-élményében gyökeredzik, akik közvetlenül éppen saját romjaik előtt állnak, és egymással legalább érzelmileg szolidaritást vállalnak, hanem a játéknak ezen fordulatát éppen egy gazdag játékos idézheti elő. Ha nem lenne kapitalizmus és az ehhez tartozó individualizmus, akkor az üzleti kereskedelem ilyenféle egyéni megoldásait kizárnák. Tucatnyi okból kifolyólag éppen egy nagyon sikeres játékos juthat arra az álláspontra, hogy a folytonos nyereség- és sikerkényszer taposómalmát elhagyja. Ki akar szállni. Lehetséges, hogy ezzel a döntésével magát elhamarkodottan biztos győztesnek érezte, de az is lehet, hogy a játékkedvét veszítette el. Tételezzük fel azt az esetet, hogy a játékos a vagyonát sikeres dobásainak köszönhetően kezdte öszszegyűjteni, és most gazdálkodótársai számára ezt szeretné vagy eladni, vagy elajándékozni. A játéktevésekben láthatóan sok leegyszerűsítésre került sor csakúgy, mint kb. a fajok biológiai evolúciójának elméletében és ennek későbbi kihatásaiban a társadalomtudományokra. 19 Ez a társasjáték meglepő nyíltságában a társadalom növekvő kriminalizációját láttatja a hat játékos példáján keresztül, mint jellemző vonását a modern ipari társadalmaknak növekvő egyenlőtlenségek esetén /3

7 SÚLYPONT: A VÁLSÁG Játékosok vasárnap folytatjuk szabály tételesen ezt a paradox viselkedésmódot nem zárja ki. Tehát ha a vagyonát most elajándékozza, a játékos vesztesként száll ki, és ezzel pervertálni fogja a játék lényegét. Ezt a viselkedésformát a játékostársak azonban éretlen dacoskodásként fogják értékelni, stigmatizálni fogják őt, mint a játék elrontóját, és ez után és még a játékon kívül is felháborító visszautasításokat kell, hogy elszenvedjen. 6 Szándékosan idő előtt elrabolja a játék báját, és az odaajándékozott gazdagság 20 nem teremt objektívan mérhető, valamint általában jobb szociális helyzetet. 21 Ezek az adományok inkább elmélyítik azokat a relációkat, amelyek még az egyébként sokat vitatott alapjövedelem megléte esetén is fennállhatnak, nevezetesen hogy az infláció a már meglévő szociális biztonságot is nagyon gyorsan erodálja. A gazdag játékosokat jó időben ellátják tanácsokkal, hogy szkeptikus altruizmusukat most már ne is gyakorolják tovább. Ha a játékos tényleg a boldog győztesek táborához 20 A játék menetének megváltoztatásával egy abszurd cselekményvariáns realisztikusként fog megjelenni, amely a valós életben ugyanúgy megfigyelhető: Annál a pontnál, ahol a modernitás saját post pozícióját eléri, a fogházak falait ledöntik, így aztán a szerző és/vagy szereplő már nem kívülről, éppen mivel már nincsenek is falak, amelyek a fogvatartás területét kijelölnék rögtön ezzel a feladattal néz szembe... Id. Zygmunt Bauman: Korzózók, játékosok és turisták, Esszék a posztmodern életformáról. Hamburg, o. 21 Ilyen döntés előtt álltak körülbelül az orosz arisztokraták, akik a szociálrevolúcionista vagy akkor még csak anarchista mozgalomhoz csatlakoztak pl. Michail Bakunyin vagy Alexander Herzen, aki természetes fia volt gróf Jakovlev-nek. Friedrich Engels továbbra is egy textilgyár tulajdonosa maradt, amelynek a nyereségéből az I. Internacionalét és magát Karl Marxt is támogatni tudta. Ugyanígy járt el Victor Adler a saját örökségével, aki ezt alapító tagként, a szociáldemokrata párt támogatására használta fel. Ennek tudatában Lenin közvetlenül 1917 után átírta az orosz örökösödési jogot, hogy a jövőben megakadályozza az ellenzéki csoportok jelentős pénzügyi támogatását. Ehhez ld. Manès Sperber: Élni ezekben az időkben. Hét kérdés a hatalomról. München, akarna tartozni, akkor vagyonát valahol el kellene adnia igazán jó áron. Ebben rejlik az alapítványok létesítésének egyik motívuma is. Ideális helyzetben a kilépő gazdag marad, győztes, és az alapítványi célok szerint vagy jótevő, vagy mecénás lesz. A játék nélküle is folytatódhat. Mindenesetre azt megállapíthatjuk, hogy a játék menete most már eljutott odáig, hogy minden egyes kilépés egy sor veszélyt rejt magában. Ha azonban megtörténne az értékesítés, adódik a kérdésfeltevés, a játék menete vajon milyen fordulatot venne? A bank nem tudja felvásárolni ezt a hatalmas tulajdont, mivel maga is régóta már a túlélésért küzd. A játékosok ahhoz szintén nagyon kevés pénz felett rendelkeznek, hogy részt tudnának venni egy árverezésben. A következmény egy általános értékvesztés lesz, ami éppen azokat sújtja, akik önmagukat korábban biztos győztesnek gondolták. Nekik a játék szabályai szerint nem csak fel kellett kínálniuk házaikat a banknak fél áron eladásra, hanem végig kellett nézniük, ahogyan számukra csak az építési telkek nominális értéke fog megmaradni. Hasonlóképpen akár egyetlen éjszaka alatt is elveszíthették befektetett értékeik nagy részét. Így kényszeríti őket rá a kapitalizmus, hogy mégis játékban maradjanak. A játékos ezután egy paradox létezési formába menekül, amikor végül megtagadja a játékban való részvételt, felmondja a játékostársaihoz kötődő gazdasági kapcsolatait és ezzel a meglévő gazdasági rendet szétrombolja anélkül, hogy menekülhetne ettől a helyzettől. Ezen abszurditás miatt kezdett bele egykor Karl Marx a kapitalista polgári társadalmak analízisének elkészítésébe. De minden variáció esetén bizton számíthatunk rá, hogy ha azon alapvető faktorok kihullnak, amelyek a játék menetét biztosítják, akkor a kapitalizmus elérkezett saját végéhez a széteséshez. Feltehetően ez a gyermekjáték látnoki módon, a játékmezőkön a pénzügyi krízist előre vetíthette. A krízisre adott konkrét válasz ugyanúgy ötlettelen, mint a korábban a játék feladásának frusztráló helyzete miatti. Senkinek nem jutott eszébe, még ha a játék rendjének meg/kijavítása akarata a napirenden lett volna is, hogy egy alapszabályreformon gondolkodjék körülbelül mintha visszatérnénk az eredetileg szigorúnak mondható játékszabályokhoz. Legördül egy fekete függöny, mintha már minden játéklehetőség kimerült volna. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a következő vasárnap nem fogunk játszani és de facto ez a motívum minden játékos megalapozatlan reménye: hogy nyerni kell, és ezáltal a frusztráció is kisebb lehet Reinhold Knoll 22 Fordította: Fenyvesi Zsolt 22 A szerző a Bécsi Egyetem nyugalmazott szociológiaprofesszora. 2009/3 9

8 SÚLYPONT: A VÁLSÁG A kapitalista gazdaság vallási és etikai vonatkozásai A 20. század eleji német szociológiát erősen foglalkoztatta a kapitalizmus eredete és lényege. A kutatás kiindulópontja az volt, hogy a modern kapitalizmus kialakulása valamilyen módon a vallási tanok hatásával függ össze. A vallások ugyanis különböző világgal szembeni álláspontokat dolgozhattak ki, illetve implikálhattak; Max Weber fogalmaival kifejezve: másfajta lelkületet és társadalmi magatartást feltételez a kontemplatív vallásosság, mást a világot elutasító aszkézis, és megint mást a világon belüli aszkézis. 23 A kapitalizmus eredetére vonatkozóan különféle megoldásokat dolgozott ki Werner Sombart, és Ernst Troeltsch; Max Weber tőlük eltérően a legfőbb mozzanatot a századi protestantizmus irányzataiban fedezte fel. Műveinek célja az volt, hogy láthatóvá tegyék a protestantizmus azon világtörténelmi jelentőségű elemeit, amelyek lehetővé tették a racionális gazdasági etika, végül pedig a kapitalista szellem kialakulását. Weber alapgondolata, hogy a protestáns etika rendszere vált egy sajátos, a kor polgári gazdaságszemléletének és a gazdaság racionalizációjának megfelelő lelkület alapjává. Az ezeken az alapokon kialakult racionális kapitalista formák és a gazdasági éthosz azonban idővel önállósultak a valláserkölcsi megalapozástól, sőt a 18. század végére már béklyónak tekintették azt. 24 A protestáns etika a kapitalista gazdasági rendszerhez vezető út legjelentősebb váltóállítása, amely meghatározta, mely pályán mozgatja tova az érdekek dinamikája a cselekvést. 25 Tanulmányomban a kialakult kapitalista gazdaság etikai komponenseit vizsgálom meg, alapvetően Weber műveiből és a hozzájuk kapcsolódó hagyományból kiindulva; az angolszász gazdasági etikákat, amelyek egészen más perspektívát kínálnak, itt nem tudom elemezni. Más irányban azonban kitágítom Max Weber gondolatmenetének értelmezési keretét. Ez az oka annak, hogy a jellegzetesen weberi kapitalizmus szelleme megjelölés helyett a modernitás terminust fogom használni, jelezve, hogy ezek a megvilágítandó jellemzők egy tágabb összefüggés, a modernség, a modernitás kultúrájának részei. A racionális gazdaság etikai alapjai A 20. század elején a német szociológiában több ellentétes nézet alakult ki a kapitalizmus lényegét illetően. Voltak, akik a 19. századi liberálkapitalizmus rendszerét vetítették vissza a koraújkorba, a könyörtelen és korlátozásmentes szerzést, az önérdek és a gazdasági individualizmus uralmát, amit nem korlátoz semmilyen vallási etika. Werner Sombart szerint a kapitalizmus alapvetően evilági jellegű, a földi örömök igenlésével kapcsolódik össze, ezért a protestantizmus intenzív vallásossága és metafizikai irányultsága miatt nem kedvezett a kapitalizmus kialakulásának. 26 Weber evvel szemben egészen más fogalommal dolgozott. Számára a kapitalizmus (legalábbis kezdeti formájában) a racionális, józan és önmegtartóztató szerzéssel volt azonos. Ilyen értelmezésben (és ezt Weber korai elemzői közt már Ernst Troeltsch is hangsúlyozta) az etika gazdasági folyamatokat szabályozó ereje nemhogy nem akadályozza, hanem segíti a kapitalizmus kialakulását. 27 Míg Sombart olvasatában a puritán szerzők élesen tiltakoznak a kapitalista szerzés és a gazdagság minden formája ellen, addig Weber szerint éppen evvel az etikai szigorúsággal járultak hozzá a kapitalista magatartásban lényeges polgári erények (józanság, mértékletesség, takarékosság) kialakulásához. A túlzott, visszataszító szerzési ösztönnek a gazdaság racionális és eticizált megszervezése szabott gátat, amely hosszú távra előre biztosította a gazdaság működőképességét: Az eredmény a szerzési ösztönnek mérsékelt játékteret biztosító szabályozott gazdaság. 28 Evvel ellentétben az egyéni érdek és szerzési vágy éppen ott érvényesült a leginkább gátlástalanul, ahol a polgári kapitalista fejlődés visszamaradt, ahol nem állt rendelkezésre racionális gazdasági etikai rendszer. 29 A kapitalizmus tehát Weber számára nem a korlátlan haszonszerzési vágyat jelenti, hanem a szükségletek kielégítését és a többlettermelést racionális vállalkozás útján. Formai jellemzőinek tekinthetjük a szabad bérmunka alkalmazását és a racionális üzemszervezést (mérlegkészítés, a kockázat és a haszon tervezése). Tartalmi jellemzője pedig a kötelességtudat és az aszketikus életvitel: a pénz fialtatása (Benjamin Franklin szavával) erkölcsi kötelesség, a vagyont a nyereség 23 Weber ; 274. Vö.: Münch Weber Weber 1982a Schluchter ; Felkai Molnár Weber Weber /3

9 SÚLYPONT: A VÁLSÁG megújulása érdekében nem szabad felhasználni, így a kapitalista vállalkozót azért, hogy megvonja a szájától a falatot, csak a kötelesség teljesítése felett érzett irracionális öröm kárpótolja. 30 A kapitalizmus etikai szempontból két egymással ellentétes irányú folyamatot indított el. Egyrészt a külső kényszerítőerőket igénybe vevő és külsődleges magatartásmintákat kiformáló jog elválik az etikától, pontosabban a jogi személy morális motívumaitól, és pusztán elvont engedelmességet követel meg. Másrészt viszont az autonóm etika egyre bensőbbé válik, a jogtól egészen elütő típusai alakulnak ki (érzület- és felelősségetika), ami már szinte kizárólag az ember belső világára korlátozódik, kizárólag a viselkedés belső kontrollját látja el. 31 Mindez azt is jelenti, hogy megváltozik az individualizmus és a közösségiség viszonya. Az egyén többé nem a közösség részeként értelmezhető, hanem épp fordítva, a közösség áll össze az egyénekből, a közösség csak másodlagos, származtatott. Ugyanakkor a korábban homogén erkölcsi-vallási közösség felbomlott. Míg régebben a keresztény univerzalizmus korában mindenki közel azonos etikai álláspontot képviselt (illetve kellett, hogy képviseljen), ez az egyetemesség most versengő felekezetekre és szektákra bomlott. Míg azelőtt mindenkire egyként kiterjedő etika nem csak a jog komplementere lehetett, hanem megegyezhetett a joggal, most a jog uralma mellett sokféle vallási és etikai nézet terjedt el, és többé nem követelhető meg, hogy két ember ugyanazon erkölcsi mérce alapján ítélje meg a dolgokat. 32 Az etikai szabályozó kis közösségek és az egyének belső ügyévé változott. Ezt a folyamatot Weber a modernitás egyik alapvető jellegzetességeként diagnosztizálja. Korunknak, melyre a világ racionalizálása, s mindenek előtt a varázslat alól való feloldása a jellemző, az a sorsa, hogy éppen a végső, és legmagasabb rendű értékek húzódtak vissza a nyilvánosságból, mégpedig vagy a misztikus élet világon túli birodalmába, vagy az egyének közvetlen kapcsolatainak testvériségébe. 33 A következőkben evvel a kettős tendenciával foglakozom. Egyrészt az etikai szabályozó kiszorul az élet bizonyos területeiről, másrészt azonban egy egészen új típusú etika veszi át a szerepét, amely csak az egyéni életre és a közvetlen személyes kapcsolatokra korlátozódik. 30 Molnár Schluchter Habermas Ezt a pluralitást tartja az újkor egyik legfontosabb ismérvének Ernst Troeltsch is. (Felkai ) 33 Weber Max Weber a kapitalizmus szellemét kutatta Az új szolgaság háza Max Weber a modernitással kapcsolatban két lehetséges magatartást írt le: vagy férfiasan szembenézünk korunk állapotával, vagy pedig visszatérhetünk a régi vallásokhoz, elfogadva azok metafizikai világképét és etikai rendszerét. 34 Tudósoknak és leendő tudósoknak tartott előadásában azonban nem vette figyelembe a gazdaságban tért nyerő harmadik lehetőséget, amit etikai nihilizmusnak nevezhetnénk: a kapitalizmus rendszerszerű folyamatainak vallási és minden egyéb objektív etika szabályozása nélküli igenlését, illetve ezekbe az eltárgyiasult viszonyokba való kényszerű betagolódást. A vállalkozó lélektani kényszernek engedve szenteli magát hivatásának, az ügynek, mert vállalkozása csak így marad működőképes, mert ezt követeli meg a dolgok rendje. A gazdaság belső logikája rabul ejti a vállalkozót, akinek így elvész egyéni szabadsága és minden személyes megfontolása, a kapitalista gazdaság gépezetének elemévé válik. Etikailag szabályozni csak emberek személyközi viszonyait lehet, racionális üzleti kapcsolatok és folyamatok rendszerét nem lehet a konkrét személyekhez intézett karitatív felszólításokkal szabályozni. A gazdaság a saját törvényszerűségei szerint működik, értelmüket vesztik benne az etikai normák, az igazságosság, szeretet és együttérzés. 35 A gazdasági viszonyokat így kizárólag a jog, illetve egy abszolút személytelen etika szabályozza. Természetesen szükség van az etikai minimum értelmében vett jó kereskedelmi erkölcsök 36 jelenlétére. Azonban a becsület itt mindössze annyit jelent, hogy az üzletfelek az üzletmenet zavartalansága érdekében azt várják egymástól, hogy a másik feltétlenül állja a szavát. 37 A piaci etika tehát végtelenül formális, a külsődlegeség és a személytelenség értelmében. Az etikai szabályozó térvesztését a gazdaságban Weber jól körülhatárolható történeti folyamatként írja le. A pro- 34 Weber Úr és szolga viszonya elvégre maradéktalanul szabályozható, épp azért ugyanis, mivel személyi viszony. Nem vihető végbe ugyanez, legalábbis nem hasonló értelemben és hasonló sikerrel, záloglevelek váltakozó birtoklói ( ) között, hiszen semmilyen személyi kötelék nincs közöttük. Ennek magyarázata a pénz természetében keresendő: a legelvontabb és legszemélytelenebb dolog, ami csak a világon létezik. Így a racionális kapitalista gazdaság, minél inkább saját törvényszerűségeit követi, annál hozzáférhetetlenebb bármilyen vallásos testvériségetika számára. (Weber 1982a Vö.: Weber Schluchter ) 36 Weber Weber /3 11

10 SÚLYPONT: A VÁLSÁG testáns etika életre hívott egy önmagával analóg gazdasági rendszert, amelynek a későbbiekben többé nem volt szüksége a teológiai alapokra. Isten birodalmának görcsös kutatása oldódni kezdett a józan hivatáserények folytonos gyakorlásában s a vallásos gyökérzet halódni kezdett, hogy helyet engedjen az utilitarista világiságnak. 38 A jellegzetes polgári erények megmaradtak; a vállalkozó legfőbb jó tulajdonsága és sikerének kulcsa a szorgalom, a józanság, a racionális kalkuláció volt. A protestáns etika alapelemei azonban jelentős változáson mentek át: vallási alapjuk eróziójával a kapitalista gazdaság szerkezeti összetevőjévé vált a formális jog, a szekularizált munkaetika, és erkölcsi tartalmától megfosztva spontán mechanizmusként működött tovább az a szerep, amely a gazdaság negatív hatásait volt hivatva tompítani, és amelyet korábban vallási-etikai normák viseltek. A gazdaság belső logikája aztán átnyúlik a többi életszférába és uralma alá hajtva a maga képére formálja, eltárgyiasítja azokat. 39 Ugyanez a folyamat megy végbe a jog területén, amelynek hordozói szociológiai értelemben a bürokratikus állam és a hivatalnokok. A hivatalnok akkor végzi jól a feladatát, ha tárgyszerűen, a személyre való tekintet nélkül jár el, kizárólag az állam racionális jogi rendjének pozitív szabályait követi. 40 Az ilyen elveken alapuló bürokratikus szervezet éppolyan mereven és ellentmondást nem tűrően határozza meg a hétköznapi életet, mint a kapitalista gazdaság formái, a gyártósorok gépesítéséhez hasonló eleven gépként: Ez a gép a holt géppel szövetkezve munkálkodik ma azon, hogy felépítse a jövő szolgaságának házát, ahova az emberek egykor talán tehetetlenül fejet hajtva kényszerülnek majd belépni, mint az óegyiptomi állam fellahjai, ha ügyeik intézésében szemükben a végső és egyetlen érték a technikailag jó, azaz a racionális hivatalnoki igazgatás és gondolkodás marad. 41 Jürgen Habermas rámutat arra, hogy a protestáns etika egy sajátos, funkcionális moralitást biztosított a kapitalizmus számára, ami viszont a továbbiakban már egy másfajta racionalitást részesített előnyben. A testvériségetika nem tudott intézményesülni a gazdaság öntörvényű fejlődésével, és a kialakuló hedonisztikus életstílussal szemben; így alakult ki a testvérietlenség világuralma. 42 Ezt a folyamatot erősítette a jog fejlődé- 38 Weber Vö.: Felkai Vö. Sombart diagnózisával: a kapitalista gazdasági forma nem elégszik meg a gazdasági érdekszférába tartozó jelenségek megragadásával, hanem átnyúlik az emberi kultúra más területeire is, és tendenciaszerűen proklamálja az üzleti érdekek primátusát a teljes értékvilág felett. (Ld.: Felkai ) 40 Weber 1982a Weber Id.: Felkai Habermas Jürgen Habermas a testvérietlenség világuralma se is, amelynek modern intézményes formáját a pozitivitás, a legalizmus (a jogi személyeknek a jog nem tulajdonít erkölcsi motívumokat), és a formalitás (amely a magánszemélyek legitim önkényének határait írja körül) jellemzi. A jog pusztán funkcionálisan használható szervező eszköz, amely elkülönül a moralitástól, és amelynek szempontjából a moralitás irracionálisnak tűnik. 43 A szervezetekben a sikerorientált, célracionális cselekvés egyáltalán nem veszi figyelembe a tagok szubjektív értékválasztásait, független azok erkölcsi, lelkiismereti motívumaitól, sőt elnyomja azokat. Weber ezért látja a modernizációban az egyéni szabadság veszélyeztetettségét, sőt a szolgaság házát. 44 Weber korában általánosan elfogadott nézet volt, hogy mik lehetnek mindennek a következményei. A szociológusok figyelmeztettek arra, hogy az életformákat a holt technika kezdi uralni, a személyes kapcsolatok formalizálódnak, és a racionális-számító gondolkodás teret nyer a gazdaságon kívüli területeken is. 45 Weber mindezt sorsszerű, elkerülhetetlen folyamatnak és állapotnak látta. Az evilági aszkézis hatására az anyagi javak olyan növekvő, s végül is annyira menthetetlen hatalomra jutottak az emberek felett, mint még a történelemben soha korábban. 46 A kapitalista gazdaság a dolgok uralmának köszönhetően kényszerűséggé vált, olyan rendszerré, amelyből többé nem lehet kilépni; az emberiség ismeretlen jövőjére nyíló kapu fölé az van írva: hagyj fel minden reménnyel! 47 A posztkonvencionális etika Az etika visszaszorulása a jog és gazdaság szférájában azonban korántsem általánosítható az élet valamennyi területére. A modernségben, etikai értelemben is komoly, bár korántsem problémamentes potenciál rejlik. Habermas szerint a racionalizáció folyamatát az értékés cselekvésszférák, valamint a hozzájuk kapcsolódó érvé- 43 Habermas Habermas ; Sombart ennek a folyamatnak három elemét írja le. Az eltárgyiasulás azt jelenti, hogy a korábban kommunikáción alapuló, személyes és informális viszonyokat felváltják a szerződés- és előírásszerűen szabályozott kapcsolatok. Az elpolgáriasodás az emberi viszonyok racionalizálódását és kontraktualizálódását jelöli, a proletarizálódás pedig a természetes életformák kiüresedését és elszegényedését. (Felkai ) 46 Weber (Ld.: Tomka ) Weber aggályai az ipari termelés acélkemény burkával kapcsolatban a 20. század tapasztalatai alapján megalapozottnak bizonyultak. (Habermas ) /3

Autonómia versus felelősség a bioetikában és az egészségügyben

Autonómia versus felelősség a bioetikában és az egészségügyben Pörczi Zsuzsanna Autonómia versus felelősség a bioetikában és az egészségügyben Doktori (PhD) értekezés témavezető: Dr. Kállai János Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ELMÉLETI ORVOSTUDOMÁNYOK

Részletesebben

I. Közgazdaságtani alapvetés

I. Közgazdaságtani alapvetés I. Közgazdaságtani alapvetés I.2. Akiért a harang szól Tankönyvünk bevezető szakaszában arra próbálunk választ adni, miért is nélkülözhetetlenek napjainkban bizonyos közgazdaságtani alapismeretek, miért

Részletesebben

Peter H. Werhahn. A VÁLLALKOZÓ gazdasági szerepéről és társadalompolitikai felelősségéről

Peter H. Werhahn. A VÁLLALKOZÓ gazdasági szerepéről és társadalompolitikai felelősségéről Peter H. Werhahn A VÁLLALKOZÓ gazdasági szerepéről és társadalompolitikai felelősségéről Original (published in German): Peter H. Werhahn DER UNTERNEHMER. SEINE ÖKONOMISCHE FUNKTION UND GESELLSCHAFTSPOLITISCHE

Részletesebben

Közgazdaságtan I. Főiskolai jegyzet(2010) Írta: Hauber György főiskolai tanársegéd Lektorálta: Dr. Bódi Erzsébet főiskolai docens

Közgazdaságtan I. Főiskolai jegyzet(2010) Írta: Hauber György főiskolai tanársegéd Lektorálta: Dr. Bódi Erzsébet főiskolai docens Közgazdaságtan I. Főiskolai jegyzet(2010) Írta: Hauber György főiskolai tanársegéd Lektorálta: Dr. Bódi Erzsébet főiskolai docens 1 I. Közgazdaságtani alapvetés Tankönyvünk bevezető szakaszában arra próbálunk

Részletesebben

Új szocializmus felé: Bevezető

Új szocializmus felé: Bevezető Új szocializmus felé: Bevezető W. Paul Cockshott Allin Cottrell 1993 A szocializmus ki lett próbálva. Hetven esztendővel a bolsevik forradalom után a történelem ítélete az, hogy megbukott. Azok, akik az

Részletesebben

ADÓSSÁG/TÁRSADALOM. David Graeber. Colin Crouch Privatizált keynesianizmus. Wolfgang Streeck A demokratikus kapitalizmus válságai

ADÓSSÁG/TÁRSADALOM. David Graeber. Colin Crouch Privatizált keynesianizmus. Wolfgang Streeck A demokratikus kapitalizmus válságai ADÓSSÁG/TÁRSADALOM 10 David Graeber és személytelen piacok 48 Colin Crouch Privatizált keynesianizmus 72 Wolfgang Streeck A demokratikus kapitalizmus válságai 98 A kapitalista tigris és a kiigazító állam

Részletesebben

ANDORKA RUDOLF: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA

ANDORKA RUDOLF: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA ANDORKA RUDOLF: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA (jegyzetek) 1. A SZOCIOLÓGIA MINT TUDOMÁNY A szociológia a társadalmi élet törvényszerűségeit kutató tudomány. A szociológusok többsége azt vallja, hogy ha soha

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányi Intézet. A fejlődés korlátai

Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányi Intézet. A fejlődés korlátai Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányi Intézet A fejlődés korlátai Elméletek a fejlett és fejlődő országok közti különbség gyökereiről Készítette: Pénzes Boróka Nemzetközi

Részletesebben

Karl-Heinz Peschke A GAZDASÁG KERESZTÉNY SZEMMEL

Karl-Heinz Peschke A GAZDASÁG KERESZTÉNY SZEMMEL Karl-Heinz Peschke A GAZDASÁG KERESZTÉNY SZEMMEL Original (published in English): Karl-Heinz Peschke, SVD SOCIAL ECONOMY IN THE LIGHT OF CHRISTIAN FAITH Editor: ORDO SOCIALIS ISBN 3-7902-5204-2 Translation

Részletesebben

10 éves a TEK. Banyár József

10 éves a TEK. Banyár József A LÉNYEG 2 A LÉNYEG 10 éves a TEK 1980 augusztusának egyik reggelén valahol vidéken egy kollégiumi szobában egy fekete szakállas férfi (csak diszkrét kopaszsága akadályozta, hogy Marxhoz hasonlítsák) izgatottan

Részletesebben

Szociális konfliktusok a mai Magyarországon

Szociális konfliktusok a mai Magyarországon Szociális konfliktusok a mai Magyarországon Tam János 2013. december 12. Tam János: Szociális konfliktusok a mai Magyarországon 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. A globalizáció hatása a társadalmakra 4

Részletesebben

Susan George Lugánói tanulmány

Susan George Lugánói tanulmány Susan George Lugánói tanulmány Kairosz Kiadó, Budapest, 2009 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Susan George: The Lugano Report PLUTO Press, 2003 Susan George Hungarian Translation Békefi József

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

Regio. Kisebbség, politika, társadalom 1998. 9. évf. 2.sz.

Regio. Kisebbség, politika, társadalom 1998. 9. évf. 2.sz. SCHÖPFLIN GYÖRGY Ráció, identitás és hatalom Európában a XVIII. század óta az egyik legjelentősebb vita arról folyik, hogy mi legyen a hatalom szervezőelve: a ráció vagy az identitás. 1 A vita azóta sem

Részletesebben

PRIVATIZÁLT KEYNESIANIZMUS

PRIVATIZÁLT KEYNESIANIZMUS Colin Crouch PRIVATIZÁLT KEYNESIANIZMUS EGY EL NEM ISMERT KÖZPOLITIKAI RENDSZER Eredeti tanulmány: Crouch, Colin (2009): Privatised Keynesianism: An Unacknowledged Policy Regime. In: The British Journal

Részletesebben

A gazdasági élet szociológiája Lengyel, György Szántó, Zoltán

A gazdasági élet szociológiája Lengyel, György Szántó, Zoltán A gazdasági élet szociológiája Lengyel, György Szántó, Zoltán A gazdasági élet szociológiája írta Lengyel, György és Szántó, Zoltán Publication date 2005 Lengyel György, Szántó Zoltán, 1994, 1996, 2003,

Részletesebben

Közgazdaságtan nem közgazdászoknak. Bevezető

Közgazdaságtan nem közgazdászoknak. Bevezető Közgazdaságtan nem közgazdászoknak. Bevezető Jobbnál jobb közgazdasági tankönyvek vannak előttünk. Mégis hiányérzete van az embernek, még a legfrissebbeknél is. A gazdasági ismereteknek az emberek boldogulását

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012.

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. Vállalat Gazdaságtan Szerkesztette: Kelemen Tamás BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. 1 Bevezetés... 4 Vállalkozások kialakulása... 4 A Vállalkozás célja... 5 Vállalatok jogi szervezeti

Részletesebben

Döntéshozók és döntési mechanizmusok a nonprofit szektor finanszírozásában

Döntéshozók és döntési mechanizmusok a nonprofit szektor finanszírozásában Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (10391063. o.) KUTI ÉVA Döntéshozók és döntési mechanizmusok a nonprofit szektor finanszírozásában A nonprofit szektor finanszírozásának hazai és nemzetközi

Részletesebben

ADÓSSÁG, ERŐSZAK ÉS SZEMÉLYTELEN PIACOK

ADÓSSÁG, ERŐSZAK ÉS SZEMÉLYTELEN PIACOK David Graeber ADÓSSÁG, ERŐSZAK ÉS SZEMÉLYTELEN PIACOK POLÁNYISTA MEDITÁCIÓK Eredeti tanulmány: Graeber, David (2009): Debt, Violence and Impersonal Markets: Polanyian Meditations. In: Market and Society.

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

A RUN LIKE A BUSINESS -JELSZÓ IDEOLÓGIAKRITIKÁJA*

A RUN LIKE A BUSINESS -JELSZÓ IDEOLÓGIAKRITIKÁJA* A RUN LIKE A BUSINESS -JELSZÓ IDEOLÓGIAKRITIKÁJA* Gajduschek György (tudományos főmunkatárs, MTA Jogtudományi Intézet) Összefoglaló A dolgozat azt a neoliberális ideológiát kritizálja, amely a piacot és

Részletesebben

Roger Scruton: MI A KONZERVATIVIZMUS?

Roger Scruton: MI A KONZERVATIVIZMUS? Roger Scruton: MI A KONZERVATIVIZMUS? Ha egy konzervatívot a politikai meggyőződéséről kérdezzük, könnyen kaphatjuk válaszként, hogy nincs ilyen meggyőződése, sőt, a modernitás legsúlyosabb eltévelyedésének

Részletesebben

Tíz év szabadság Közép-Európában

Tíz év szabadság Közép-Európában Jó e nekünk, közép-európaiaknak az, ami velünk történt, és ahogyan? Azt csaknem mindenki örömmel fogadta, hogy megszûnt a vasfüggöny, és megint szabad európai polgárok lettünk. Az viszont sokunkat meglepett,

Részletesebben

A varázs nélküli világ varázsa Racionalizációs tendenciák Max Weber szociológiájában

A varázs nélküli világ varázsa Racionalizációs tendenciák Max Weber szociológiájában 82 Sár Eszter 1985-ben születtem Budapesten. Az Eötvös József Gimnáziumban érettségiztem 2004-ben, és ekkor vettek fel az ELTE filozófia és német szakára. Fő érdeklődési területem a klasszikus és modern

Részletesebben

A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai

A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai Tam János 2013. december 12. Tam János: A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Tam János: A gazdaság és a szociális

Részletesebben

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 8.

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 8. TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 8. Róbert Péter Nagy Ildikó: ÚJRAELOSZTÓ ÁLLAM VAGY ÖNGONDOSKODÓ POLGÁR? A TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok: fontos közpolitikai témákat tűz napirendre tényszerű,

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete Takáts Péter Menedzserkalauz A vállalkozások organikus szemlélete Tartalom 1. A gazdasági vállalkozások struktúrájáról 11 2. Az organikus gondolkodás gyakorlati kérdései 27 3. Vállalkozások fejlődése

Részletesebben

Az osztrák közgazdasági iskola Szemelvények

Az osztrák közgazdasági iskola Szemelvények Az osztrák közgazdasági iskola Szemelvények Tartalom Ludwig von Mises: Kapitalizmus..3 Ludwig von Mises: Az árak, a bérek és a kamatráták funkciója.12 Ludwig von Mises: Az árkontroll 14 Henry Hazlitt:

Részletesebben