GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA"

Átírás

1 GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP /2/A/KMR pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi Intézet és a Balassi Kiadó közreműködésével Készítette: Dombos Tamás, Zentai Viola Szakmai felelős: Zentai Viola június

2 GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Sillabusz Dombos Tamás, Zentai Viola A tantárgy oktatásának célja A tantárgy a program azon alkotóelemei közé tartozik, amelyek a közgazdaságtan alaptárgyait társadalomtudományi és történeti stúdiumokkal egészítik ki. A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a klasszikus és modern antropológia alapfogalmaival, amelyek a társadalom anyagi és kulturális újratermelését írják le. A gazdaságantropológia egyike azoknak a tudományágaknak, amelyek a gazdasági tevékenységeket mozgató erők, célok és törvények mögött nem kizárólag az egyének érdekfelismerésen alapuló, rövid távú haszonmaximalizáló döntéseit látják. Az antropológia eme területe eredetileg azt kutatja, hogy a nyugati civilizációtól különféle távolságra elhelyezkedő társadalmakban milyen módon élnek egymás mellett, felett vagy egymásba ágyazódva szerzésvágyon, versengésen, szolidaritáson, társadalmi elismerésen és további más elveken alapuló gazdasági gyakorlatok. A gazdaságantropológia egyes iskolái arra is kíváncsiak, milyen modellekben kapcsolódnak össze gazdasági viszonyok, hatalmi gyakorlatok és uralkodó (vagy éppen marginális) eszmerendszerek nyugatias berendezkedésű társadalmakban és azok peremén. A tantárgy keretében oktatott ismeretek képessé teszik a hallgatókat annak felismerésére, hogy a legmodernebb gazdasági rendszereket is körbeveszik és értelmezik olyan kulturális világok, amelyek eltérő jelentőséget és jelentést tulajdonítanak a gazdasági tranzakcióknak, a társadalmi kapcsolatoknak és intézményeknek. A különféle témakörök felfedik, hogy a gazdasági körforgásban keletkező anyagi értékek mellett különféle erkölcsi, vallási, kulturális értékek is cserélődnek. Ezen értékek sokszor intézmények alapstruktúráiban érhetők tetten, 2

3 máskor azonban csak szétszóródó mikro-gyakorlatokban vagy az intézmények perifériáin. Az antropológiai hagyományra való rálátás segítheti a hallgatókat a közgazdaságtan által externálisnak ismert hatások megértésében, illetve a gazdaságtörténet és a gazdaságszociológia által beágyazottságként értelmezett jelenségek vizsgálatában. A tantárgy tartalma Az antropológiai gondolkodás története viszonylag rövid múltra tekint vissza. A gazdasági tevékenységeket magyarázó eszmék szoros kölcsönhatásban formálódtak a társadalomelmélet fontos eredményeivel, az eszmetörténet, szociológia, a gazdaságtörténet egyes művelői is közeli kapcsolatot ápoltak a 19. század vége óta építkező antropológiai hagyománnyal. A gazdaságantropológia fejlődéstörténetét bemutathatnánk eme tudományos találkozások mentén, amelyet azonban nem rögzít kánon. Noha nem szoros időrendben vizsgáljuk az alapfogalmakat és megközelítéseket, a kurzus első felében kirajzolódik majd egy eszmetörténeti trend, amely az 1920-as évek klasszikusaitól (Malinowski, Mauss) halad az iskolateremtő Polányin és szubsztantivista követőin át (Dalton, Bohannan) a francia marxistákig (Meillassoux, Godelier) és a szimbolikus antropológia képviselőiig (Sahlins, Mary Douglas), hogy onnan eljusson a modern kapitalizmusok belső szerkezetét (Wolf, Bourdieu, Comaroffs, Taussig) és globális kötődéseit vizsgáló (Hannerz, Appadurai) antropológusok munkáihoz, illetve az anyagi kultúra és a fogyasztás mintáit vizsgáló művekhez (Daniel Miller). A kurzus második felében a modern és kortárs antropológia különféle jeles szerzőinek munkáival ismerkedünk meg. Először példákkal világítjuk meg a posztkolonializmus és globalizáció kereteiben működő gazdasági és társadalmi formációkat. Ezen belül kitüntetett figyelmet kapnak a kultúra és a piac metszéspontjai és konfliktusai, valamint a hagyományos vagy preindusztriális és a posztindusztriális formák együttélése kortárs társadalmi gyakorlatokban. Feltárjuk a háztartás, a piaci kapcsolathálók, a modern kereskedelem, a munka, pénz, és a fogyasztás kulturális rendszerekbe foglalt értelmezéseit kortárs szerzők teoretikus újításokra épülő, sűrű leírásai tanulmányozásával. 3

4 Tematika heti bontásban: 1. hét: Csere formái és rítusai: anyagi és szimbolikus értékek Sorra vesszük a csere legfontosabb módozatait, az egyéni és kollektív értékek által mozgatott csere formáit és szimbolikus megerősítéseit. Strathern, Andrew és Pamela J. Stewart: Ceremonial exchange. In HEA Heady, Patrick: Barter. In HEA Sahlins, Mashall (2010[1976]) La Pensée Bourgeoise: A nyugati társadalom mint kultúra. In Replika 72. szám Bohannan, Paul és Laura Bohannan (1968). Tiv Economy. Evanston: Northwestern University Press. Graeber, David: Value: anthropological theories of value. In HEA Graeber, David (2001): Toward an Anthropological Theory of Value. New York: Palgrave. Humphrey, Caroline and S. Hugh-Jones, eds (1992): Barter, Exchange and Value: An Anthropological Approach. Cambridge: Cambridge University Press. Malinowski, Bronislaw (1984[1922]): Argonauts of the Western Pacific. Prospect Heights: Waveland Press. Magyarul részletek: (1972). Baloma. Válogatott írások. Budapest: Gondolat. Marx, Karl: A tőke 1. - A tőke termelési folyamata. Első könyv. A tőke termelőfolyamata. Első szakasz. Áru és pénz. Első fejezet. Az áru. 1., 2. és 4. alfejezet Sahlins, Marshall (1972): On the sociology of primitive exchange. In Stone Age Economics. New York: Aldine De Gruyter Simmel, Georg (2004[1900]) A pénz filozófiája. Budapest: Osiris. 2. hét: Az ajándék fogalma, ajándékozási láncolatok, ajándék és áru viszonya A csere kibővített értelmezése segítségével jutunk el az ajándék fogalmához, illetve az érték két alapjelentéséhez (anyagi és eszmei), amely megvilágítja ajándék és áru viszonyát különféle csereviszonyokban és társadalomszerveződési formákban. 4

5 Yan, Yunxiang: The gift and gift economy. In HEA Mauss, Marcel (2000 [1925]): Tanulmány az ajándékról. In Szociológia és antropológia. Budapest: Osiris Bourdieu, Pierre (2002 [1994]): A gyakorlati észjárás. Budapest: Napvilág Kiadó. Carrier, G. James (1995): Gifts and Commodities. Exchange and Western Capitalism since London, New York: Routledge. Godelier, Maurice (1999) The Enigma of the Gift. Chicago: University of Chicago Press. Ledeneva, Alena V. (1998): Russia's Economy of Favors. Blat, Networking and Informal Exchange. Cambridge: Cambridge University Press: Strathern, Marilyn (1990) The gender of the gift: problems with women and problems with society in Melanesia. Berkeley: University of California Press. Weiner, Anette B. (1992): Inalienable Possessions. The Paradox of Keeping While Giving. Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Press. 3. hét: A piac intézménye: koncepció, tér, folyamat A piac intézményének gazdag történeti és antropológiai példáit elemezzük piaci és nem piaci alapon szerveződő társadalmakban. Megvizsgáljuk az intézmény három fontos jelentését és azok kapcsolódásait, pl. a piac koncepcióját megerősítő vagy elbizonytalanító vélekedéseket, kulturális és erkölcsi szabályok rendszerét és kommunikációját. Polányi Károly (1976[1957]) A gazdaság mint intézményesített folyamat. In Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet. Budapest: Gondolat Barry L. Isaac: Karl Polanyi In HEA Hart, Keith: The Market from a Humanist Point of View. In MUW Agnew Jean-Christophe (1986): Worlds Apart: The Market and the Theater in Anglo- American Thought, Cambridge: Cambridge University Press. Bohannan, P. and G. Dalton eds. (1965) Markets in Africa: eight subsistence economies in transition. Garden City: Doubleday and American Museum of Natural History. 5

6 Carrier, G. James (szerk.) (1997) Meanings of the market: the free market in Western culture. Oxford: Berg. Dilley, Roy (szerk.) (1992) Contesting markets: analyses of ideology, discourse and practice. Edinburgh: Edinburgh University Press. Dumont, Louis (1977): From Mandeville to Marx: The Genesis and Triumph of Economic Ideology. Chicago: University of Chicago Press. Geertz, Clifford (1963) Peddlers and princes: social change and economic modernization in two Indonesian towns. Chicago: University of Chicago Press. Polanyi, Karl (2004[1944]) A nagy átalakulás: korunk gazdasági és politikai gyökerei. Budapest: Napvilág. Polányi, Károly (1976) Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet. Budapest: Gondolat. 4. hét: A pénz különféle formái és jelentései Megvizsgáljuk a pénz kialakulását, szimbolikus és közgazdasági szerepének összefonódását és egymásnak szegülését. Példákkal szemléltetjük a felhalmozott pénz és a gazdagság értelmezésnek kulturális mintáit Hart, Keith: Money: one anthropologist s view. In HEA Hart, Keith: The Changing Character of Money. In MUW Guyer, Jane (szerk.) (1995): Money Matters. London: Heinemann. Godelier, Maurice (1999): The Enigma of the Gift. Chicago: University of Chicago Press. Hart, Keith (2001): Money in an Unequal World. New York: Texere. Parry, Jonathan és Maurice Bloch (szerk.) (1989): Money and the Morality of Exchange. Cambridge: Cambridge University Press. Shell, Marc (1982) Money, Language, and Thought. Berkeley: University of California Press. Simmel, Georg (2004[1900]) A pénz filozófiája. Budapest: Osiris. Zelizer, Viviana (1994) The social meaning of money. New York: Basic Books. Magyarul részlet: (1998) A pénz társadalmi jelentése: speciális pénzek. In 6

7 Lengyel György és Szántó Zoltán (szerk.) Gazdasági rendszerek és intézmények szociológiája. Budapest: Aula hét: Az anyagi kultúra rendszere és a tulajdonviszonyok A pénz után figyelmünket az árukra, az anyagi kultúra rendszerérét alkotó tárgyakra fordítjuk, különös tekintettel a tárgyakra vonatkozó értékelések kulturális meghatározottságára. Az áruk mellett elemezzük a tulajdon különböző formáinak társadalmi vetületét. Appadurai, Arjan (2008[1986]) Az áruk és az érték politikája In Replika 63. szám Hann, Chris: Property. In HEA Appadurai, Arjan (szerk.) (1986) The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press. Esperanza, Jennifer S. (2008). Outsourcing otherness: Crafting and marketing culture in the global handicrafts market. In Donald Wood (szerk.) Hidden Hands in the Market: Ethnographies of Fair Trade, Ethical Consumption, and Corporate Social Responsibility (Research in Economic Anthropology 28) Hann, Chris M. ed. (1998) Properity Relations. Renewing the Anthropological Tradition. Cambridge: Cambridge University Press. Pierce, Susan (szerk.) (1994) Interpreting Objects and Collections. London, New York: Routledge. Strathern, Marilyn (1999) Property, substance and effect: anthropological essays on persons and things. London: Athlone. Thomas, Nicolas (1991): Entangled Objects: Exchange, Material Culture, and Colonialism in the Pacific. Cambridge: Harvard University Press. Verdery Katherine és Caroline Humphrey (szerk.) (2004) Property in Question. Oxford: Berg. Verdery, Katherine (1999) Fuzzy Property: Rights, Power, and Identity in Transylvania s Decollectivization. In Michael Burawoy és Katherine Verdery (szerk.) Uncertain Transition. Boulder: Rowman and Littlefield

8 6. hét: Társadalmi kategóriák, kötődések és gazdasági tevékenységek Ezt követi a munkamegosztás nemek, rokonsági körök, etnikai és vallási közösségek elkülönböződésén alapuló vizsgálata, vagyis a csoportkötődések és identitáskategóriák áttekintése a munkamegosztás, tulajdonelosztás kapcsolatában Stivens, Maila: Gender. In HEA Coleman, Simon: Economy and religion. In HEA Eriksen, Thomas Hylland: Economies of ethnicity. In HEA Barth, Fredrik (szerk.) (1969) Ethnic groups and boundaries. Oslo: Universitetsforlaget. Bourdieu, Pierre (1998) Férfiuralom. Budapest: Napvilág. Caglar, A. (1995) McDöner: Döner Kebap and the social positioning struggle of German Turks. In Janeen Arnold Costa és Gary J. Bamossy (szerk.) Marketing in a Multicultural World. Thousand Oaks, London: Sage Finch, Janet és Jennifer Mason (2000) Passing On: Kinship and Inheritance in England. London: Routledge. Goody, Jack. (1976) Production and reproduction: a comparative study of the domestic domain. Cambridge: Cambridge University Press. Halter, Marilyn (2000) Shopping for Identity. The Marketing of Ethnicity. New York: Shocken. Josephides, L. (1985) The production of inequality: gender and exchange among the Kewa. London: Tavistock. Meillassoux, Claude (1981): Maidens, Meal and Money. Capitalism and the Domestic Economy. Cambridge: Cambridge University Press. Rubin, Gayle (1975) The Traffic in Women: Notes on the Political Economy of Sex. In Rayna Reiter (szerk.) Toward an Anthropology of Women. New York: Monthly Review Press. Weber, Max (1995[1905]) A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Budapest: Cserépfalvi. 8

9 7. hét: Családi gazdaság, háztartás, morális gazdaságok Az piaci körforgásba részlegesen, időlegesen, védetten, stb. integrált termelési és csereviszonyok mindig is kedvelt témái voltak az antropológiának. A kapitalizmusok vizsgálata új megközelítéseket hívott életre az uralkodó piaci formák alatt vagy mellett viruló, kisebb léptékű vagy nem tisztán piaci logikára épülő gazdálkodási formák magyarázatára. Susana Narotzky: Provisioning. In HEA Scott, James C. (1976) The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. New Haven: Yale University Press. Chayanov, A. V. (1966) A. V. Chayanov on the Theory of Peasant Economy. Madison: University of Wisconsin Press. Gudeman, Stephen (1978) The Demise of a Rural Economy. From Subsistence to Capitalism in a Latin American Village. London: Routledge & Kegan Paul. Harris, Mark: Peasants In HEA Hart, Keith: The Market from a Humanist Point of View In MUW (különösen ). Narotzky, Susana (1997): Conclusions and Economic Models. In New Directions in Economic Anthropology. London: Pluto Press: Salazar, Carles (1996): A Sentimental Economy. Commodity and Community in Rural Ireland. Providence, Oxford: Bergham Books. Thompson, E. P. (1971): The Moral Economy of the English Crowd in the 18th Century. Past & Present, 50. évfolyam Yanagisako, Sylvia (2002) Producing Culture and Capital: Family Firms in Italy. Princeton: Princeton University Press. 8. hét: Munka, munkavállalók és munkáltatók indusztriális és posztindusztriális rendszere Az áruként többé-kevésbé szabadon mozgó munka, a fordi és poszt-fordi munkaszervezés, és a munka különféle formáinak értékét vizsgáló irányzatok áttekintése mellett megvilágítjuk a kapitalista nagyvállalat antropológiai lenyomatait. Jonathan Parry: Industrial work In HEA

10 Burawoy, Michael (1979) Manufacturing consent : changes in the labor process under monopoly capitalism. Chicago: University of Chicago Press. De Neve, Geert et al. (szerk.) (2010) Industrial Work and Life: An Anthropological Reader. Oxford, New York: Berg. Dunn, Elizabeth C. (2004): Privatizing Poland: Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor. Ithaca: Cornell University Press. McRobbie, Angela (2002) From Holloway to Hollywood? Happiness at Work in the New Cultural Economy. In Paul Du Gay és Michael Pryke (szerk.) Cultural Economy. London, Thousand Oaks: Sage. Ong, Aiwa (1987) Spirits of resistance and capitalist discipline: factory women in Malaysia. Albany: State University of New York Press. Senneth, Richard és Jonathan Cobb (1972) The Hidden Injuries of Class. New York: Kopf. Senneth, Richard (1998) The Corrosion of Character. The Personal Consequences of Work in the New Capitalism. New York: Norton. Magyarul részletek: (2008) Sodródás. In Café Bábel szám Thompson, E. P. (1990[1967]) Az idő, a munkafegyelem és az ipari kapitalizmus. In Gellériné Lázár Márta (szerk.) Időben élni. Történeti-szociológiai tanulmányok. Budapest: Akadémiai Kiadó. 9. hét: A fogyasztói társadalom és intézményei Áttekintjük a fogyasztás motivációinak és a fogyasztói társadalom eredetének kulturális elméleteit, a fogyasztói vágyak dühös és megértő antropológiai értelmezéseit, a fogyasztói társadalom gondolatát mint a kapitalizmus új modelljét. Rudi Colloredo-Mansfeld: Consumption. In HEA Miller, Daniel (2005[1995]) A fogyasztás mítoszai. In Replika szám Adorno, Theodor és Max Horkheimer (1990[1944]) A kultúripar: A felvilágosodás mint a tömegek becsapása. In A felvilágosodás dialektikája. Budapest: Gondolat-Atlantisz-Medvetánc

11 Baudrillard, Jean (1981[1972]) For a critique of the political economy of the sign. St. Louis: Telos Press. Bourdieu, Pierre (1984[1979]) Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. Harvard University Press Magyarul részlet: (2010) A habitus és az életstílusok tere. In Replika 72. szám Campbell, Colin (1987) The romantic ethic and the spirit of modern consumerism. Oxford, New York: Blackwell. Magyarul részletek: (1996) A modern fogyasztói étosz rejtélye és A 18. századi angol fogyasztói forradalom okai. In Replika szám de Certeau, Michel (1984[1980]) The practice of everyday life. Berkeley: University of California Press. Magyarul részlet: (2010) A hétköznapok felfedezése: a cselekvés művészete. Használati módok és taktikák. In Replika 72. szám Douglas, Mary és Baron Isherwood (1979) The world of goods. New York: Basic Books. Magyarul részlet: (2003) A javak használatának változásai. In A kultúra szociológiája (szerk.: Wessely Anna). Budapest: Osiris Miller, Daniel (1998) A theory of shopping. Ithaca: Cornell University Press. Miller, Daniel (1987) Material Culture and Mass Consumption. Oxford: Blackwell. Slater, Don (1997) Consumer Culture and Modernity. Cambridge: Polity Press. 10. hét: Elosztás és újraelosztás További figyelmet kapnak a politikai hatalom különféle formái a gazdaság folyamataiban, így a közösségi és a tágabb társadalmi újraelosztás intézményes mechanizmusai indusztriális, gyarmati és poszt-indusztriális viszonyok között. Hart, Keith: Capitalism: The political economy of development In MUW Verdery, Katherine: Socialist Societies: Anthropological Aspects. In International Encyclopedia of Social & Behavioral Sciences Hann, Chris: Postsocialist societies. In HEA Coronil, Fernando (1997) The magical state: nature, money, and modernity in Venezuela. Chicago: University of Chicago Press 11

12 Hann, C. (szerk.) (2002) Postsocialism: ideals, ideologies and practices in Eurasia. London: Routledge Humphrey, Caroline (1983) Karl Marx collective: politics, society and religion on a Siberian collective farm. Cambridge: Cambridge University Press. Lampland, Martha (1995) The object of labor: commodification of agrarian life in socialist Hungary. Chicago: University of Chicago Press. Mandel, Ruth és Caroline Humphrey (2002) Markets and moralities: ethnographies of postsocialism. Oxford: Berg Patterson, Thomas C.: Distribution and redistribution. In HEA Stark, David (1998) Recombinant property in East European capitalism. In Michel Callon (szerk.) The Laws of the Markets. Oxford, Malden: Blackwell Verdery, Katherine (1996) What Was Socialism, and What Comes Next? Princeton: Princeton University Press. 11. hét: Kapitalizmus a posztkolonális viszonyokba ágyazva Példákkal világítjuk meg, milyen kapitalizmusokat talál az antropológus a nyugatias berendezkedésű társadalmak korábbi gyarmatain. Megvizsgáljuk a kapitalizmus kozmológiáit amelyek kimunkált hiedelemrendszerekbe simítják bele a piaci cselevés logikáját. Eades, J. S.: Anthropology, political economy and world-system theory. In HEA Comaroff, Jean és John L. Comaroff (2005[1999]) Okkult gazdaságok és erőszakos absztrakciók. In Café Bábel szám Miller, Daniel. (1998) Coca-Cola: A Black Sweet Drink From Trinidad. In Daniel Miller (szerk.) Material cultures: why some things matter. Chicago: University of Chicago Press. Ong, Aihwa (2003) Zones of New Sovereignty. In W. Perry és B. Maurer (szerk.) Globalization under Construction. Minneapolis: University of Minnesota Press Said, Edward W. (2000[1978) Orientalizmus. Budapest: Európa. 12

13 Taussig, Michael (1983): The Devil and Commodity Fetishism in South America. Chappell Hill: University of North Caroline Press. Tsing, Anna (2001) Inside the Economy of Appearances. In Arjun Appadurai (szerk.) Globalization. Durham, London: Duke University Press Wolf, Eric (1995[1982]) Európa és a történelem nélküli népek. Budapest: Osiris. 12. hét: Határokon átívelő gazdasági gyakorlatok, globalizácó A nemzetgazdaság keretein átívelő gazdasági tranzakciók és szereplők nem újak az antropológia számára, de a globális és lokális viszonyának teoretikusabb reflexióit az elmúlt két évtized hozza meg. Ezek értelmezik a társadalmi képzelet kiszélesítését eredményező kulturális globalizáció hatásait a transznacionális gazdasági mozgásokra. Hannerz, Ulf (1998 [1989]): A globális világ mint a hálózatok hálózata. In Café Bábel, 28. szám Appadurai, Arjun (1996) Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy. In Modernity at Large: cultural dimensions of globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press Appadurai, Arjun (szerk.) (2003) Globalization. Durham: Duke University. Caldwell, Melissa (2006[2004]) A sült krumpli honosítása. McDonald s és konzumerizmus Moszkvában. In Café Bábel, 52. szám Friedman, Jonathan (1995) The Political Economy of Elegance: An African Cult of Beauty. In Consumption and Identity. Chur: Harwood Hannerz, Ulf (1990) Cosmopolitanism and Locals in World Culture. In Theory, Culture and Society 7. évfolyam, 2 3. szám Hannerz, Ulf (1987) The world in Creolization In Africa 57. évfolyam Ong Aihwa és Stephen J. Collier (szerk.) (2004) Global Assemblages: Technology, Politics, and Ethics as Anthropological Problem. Malden: Blackwell. Randeria, Shalini (2007) The State of Globalisation. Legal Plurality, Overlapping Sovereignties and Ambiguous Alliances between Civil Society and the Cunning State in India. In Theory, Culture & Society, 24. évfolyam, 1. szám

14 Watson, James L. (szerk.) (1998) Golden Arches East: McDonald's in East Asia. Stanford: Stanford University Press. Wilk, Richard (1995) The Local and the Global in the Political Economy of Beauty: From Miss Belize to Miss World. In Review of International Political Economy 2. évfolyam, 1. szám, hét: A modern kapitalizmus kulturális és gazdasági rendszerei Áttekintjük és összehasonlítjuk a modern kapitalizmus mint társadalmi rendszer antropológiai olvasatait, amelyekben a termelés, a csere, a fogyasztás intézményei eszmék, képzeletek, és erkölcsi maximák rendszerével szövődnek össze. Hart, Keith: Capitalism: Making Money with Money In MUW Polanyi, Karl (2004[1944]) A nagy átalakulás : korunk gazdasági és politikai gyökerei. Budapest: Napvilág. Carrier, G. James és Daniel Miller (szerk.) (1998): Virtualism. A New Political Economy. Oxford, New York: Berg Gudeman, Stephen: Community and economy: economy s base In HEA Gudeman, Stephen (2001) The Anthropology of Economy. Oxford: Blackwell. Harvey, David (1991) The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Cambridge: Wiley-Blackwell. Magyarul részlet: (2006) A tér-idő sűrűsödés és a posztmodern állapot. Café Bábel, 52. szám King, Lawrence P. és Ivan Szelenyi (2005) Post-Communist Economic Systems. In Neil J Smelser és Richard Swedberg (szerk.) The Handbook of Economic Sociology. Princeton: Princeton University Press Sahlins, Marshall (2001) The cosmologies of capitalism: the trans-pacific sector of the world system. In Culture in practice: collected essays. New York: Zone Press Weber, Max (1979) A modern kapitalizmus kialakulása. In Gazdaságtörténet. Budapest: KJK Yanagisako, Sylvia (2002) Producing Culture and Capital: Family Firms in Italy. Princeton: Princeton University Press. 14

15 Kötelező irodalom a kurzushoz Carrier, James C. ed. (2006) A Handbook of Economic Anthropology. Edward Elgar. (HEA) Hart, Keith (2001) Money in an Unequal World. New York: Texere. (MUW) 15

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület Kulturális

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Tantárgy adatlap Szociológiai elméletek I.

Tantárgy adatlap Szociológiai elméletek I. A tantárgy kódja: 7SO30NAKL3M A tantárgy megnevezése (magyarul): A tantárgy neve (angolul): Sociological Theories I. A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 óra előadás hetente

Részletesebben

FOGYASZTÓK TÖRZSIESEDÉSE

FOGYASZTÓK TÖRZSIESEDÉSE FOGYASZTÓK TÖRZSIESEDÉSE Dr. Prónay Szabolcs, adjunktus Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, ÜzleA Tudományok Intézete pronay.szabolcs@eco.u- szeged.hu Szimbolikus fogyasztás gyökerei Szimbolikus

Részletesebben

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud. Kornai János akadémikus. Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.hu Kutatási témák Kornai János a szocialista

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A fogyasztás szociológiája

A fogyasztás szociológiája Czagány L. Garai L. (szerk.) 2004: A szociális identitás, az információ és a piac. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2004. JATEPress, Szeged, 267-281. o. A fogyasztás szociológiája Hetesi Erzsébet

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák

A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák ii-2 A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet, Doktori Iskola 2004 2005 és 2006 2007 tanév ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék, PhD képzés,

Részletesebben

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje 2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje Csütörtök III. emelet 321. szoba PhD szoba Február 14 10.00-12.00 Dr. Arató Krisztina: Az Európai Unió válsága 12.00-14.00 Dr. Bíró Gáspár:

Részletesebben

RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA

RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA Bujalos István: RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA Abstract: (A Short Introduction to John Rawls Philosophy) Rawls' philosophy reflects on the problems of the sixties. There were two challenges in

Részletesebben

Yapa. Ajándékok, cserék és összejátszás a Déli Andokban 1

Yapa. Ajándékok, cserék és összejátszás a Déli Andokban 1 DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v23i2.55 OLIVIA ANGÉ Yapa. Ajándékok, cserék és összejátszás a Déli Andokban 1 A z Andokban a yapa szó azt a néhány élelmiszert jelöli, amelyet a csere feltételeinek

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

DOLOGTALAN OSZTÁLY, MEGSZÉGYENÍTŐ MEGKÜLÖNBÖZ TETÉS ÉS A VEBLENI TÁRSADALOM KRITIKA

DOLOGTALAN OSZTÁLY, MEGSZÉGYENÍTŐ MEGKÜLÖNBÖZ TETÉS ÉS A VEBLENI TÁRSADALOM KRITIKA Jelinek Csaba DOLOGTALAN OSZTÁLY, MEGSZÉGYENÍTŐ MEGKÜLÖNBÖZ TETÉS ÉS A VEBLENI TÁRSADALOM KRITIKA THORSTEIN VEBLEN: A DOLOGTALAN OSZTÁLY ELMÉLETE (KJK, 1975) 94 FORDULAT 14 Bár Thorstein Veblen akadémiai

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Kántor Zoltán. Bevezetés. A probléma

Kántor Zoltán. Bevezetés. A probléma Kántor Zoltán Bevezetés Tanulmányomban a nemzeti identitásra helyezem a hangsúlyt, amit a nacionalizmus, valamint a nemzetépítés keretében vizsgálok. A nacionalizmust nem a szó negatív (és nem is pozitív)

Részletesebben

Új földrajzi irányzatok 5. Posztmodern geográfiák, Timár Judit

Új földrajzi irányzatok 5. Posztmodern geográfiák, Timár Judit Új földrajzi irányzatok 5. Posztmodern geográfiák, Timár Judit Egyetemi docens DE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék (MTA Közgazdasági és Regionális Kutatóközpont) 5600 Békéscsaba, Szabó

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

A határ paradigmája a társadalomtudományokban*

A határ paradigmája a társadalomtudományokban* A határ paradigmája a társadalomtudományokban* ILYÉS ZOLTÁN A határfogalom változó tartalmai a geográfiától az empirikus kultúrakutatásig A geográfiában a határ térfelosztási eszköz és sokat vizsgált általános

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities The European Citizen from the Perspectives of the Humanities Workshop Program 16, 19-20 Nov, 2012 Part I. Reconceptualising the European Citizen: Identity, Culture, Religion 16 Nov 2012, Friday Budapest,

Részletesebben

10. OKTATÁS ÉS SZOCIOLÓGIA. AZ ISKOLARENDSZER FEJLŐDÉSE. A FELSŐOKTATÁS. AZ OKTATÁS ÉS A TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGEK.

10. OKTATÁS ÉS SZOCIOLÓGIA. AZ ISKOLARENDSZER FEJLŐDÉSE. A FELSŐOKTATÁS. AZ OKTATÁS ÉS A TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGEK. 10. OKTATÁS ÉS SZOCIOLÓGIA. AZ ISKOLARENDSZER FEJLŐDÉSE. A FELSŐOKTATÁS. AZ OKTATÁS ÉS A TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGEK. Az írni-olvasni tudás és az iskoláztatás kezdeti fejlődése Az iparosodott országokban

Részletesebben

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.)

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) Tér és Társadalom / Space and Society 27. évf., 3. szám, 2013 Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) GÁL ZOLTÁN Hardi Tamás könyve az Európai Unió Duna-stratégiája

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék tavasz

Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék tavasz Menedzsment és Vállalatgazdaságtan kurzus a Doktori képzésben Marketingmenedzsment 2. előadás Ipari marketing Az Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Group kutatásainak tükrében Dr. Szalkai Zsuzsanna

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

A szabad média hatalma a biztonság kockázata

A szabad média hatalma a biztonság kockázata Világosság 2006/3. Bölcsészet interdiszciplináris perspektívában esszépályázat Hegyi Fatime Barbara A szabad média hatalma a biztonság kockázata Az emberi biztonság fogalmának alapeleme a szólásszabadság,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola 1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Tantárgy neve: A közszféra humánerőforrás gazdálkodásának nemzetközi trendjei Oktató: Linder Viktória, PhD

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

7. Műfaj és szerzőiség, műfaj és stílus Ajánlott filmek: Robert Altman: McCabe és Mrs. Miller John Carpenter: A köd

7. Műfaj és szerzőiség, műfaj és stílus Ajánlott filmek: Robert Altman: McCabe és Mrs. Miller John Carpenter: A köd Kurzus kódja BBN-FLM-261, BMA-FLMD-221, BMA-FLMD-321 Kurzus címe Műfajelmélet Tanár neve Varga Zoltán Kurzus időpontja, Csütörtök, 14.00-15.30; 34-es terem helye Vetítés időpontja, - helye Kurzus típusa

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

Az irodalom feladatai a hatalom szempontjából Finnországban és Magyarországon

Az irodalom feladatai a hatalom szempontjából Finnországban és Magyarországon Makra Hajnalka (Helsinki Egyetem Finnugor Tanszék) Az irodalom feladatai a hatalom szempontjából Finnországban és Magyarországon A disszertáció háttere, elôzménye A Helsinki Egyetem finn irodalom tanszékén

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu Európai önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu magyar Születési hely és idő Budapest, 1948.

Részletesebben

GAZDASÁGTAN SZOCIOLÓGIA NÉLKÜL

GAZDASÁGTAN SZOCIOLÓGIA NÉLKÜL Hudy Róbert GAZDASÁGTAN SZOCIOLÓGIA NÉLKÜL BEN FINE-DIMITRIS MILOKANIS: FROM POLITICAL ECONOMY TO ECONOMICS (ROUTLEDGE, 2009) 126 FORDULAT 9 Minden válság egy lehetőség az alapfeltevések megkérdőjelezésére

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

PADS KUTATÓI MOBILITÁS PROGRAM 2014/2015 KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT GILÁNYI ZSOLT

PADS KUTATÓI MOBILITÁS PROGRAM 2014/2015 KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT GILÁNYI ZSOLT PADS KUTATÓI MOBILITÁS PROGRAM 2014/2015 KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT GILÁNYI ZSOLT 2014. OKTÓBER 14. Szakmai önéletrajz Személyes adatok Szakmai önéletrajz SZÜLETÉSI IDŐ 1973.11.05. SZÜLETÉSI HELY BUDAPEST

Részletesebben

VÁLOGATÁS ANDORKA RUDOLF MŰVEIBŐL

VÁLOGATÁS ANDORKA RUDOLF MŰVEIBŐL 866 SZEMLE mérleg-vizsgálat eredményei több lengyel magyar, finn magyar összehasonlításnak vetették meg az alapjait, melyeket a csehszlovák és az osztrák összehasonlítási munkák követtek. E munkák sikerében

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem Kultúraelmélet - bevezetés a művelődésfilozófiába 2. ANDB-705, ANDB-111 2014/15 II. félév Kurzusleírás B. A. Alapképzés 2/2 kredit- 2 félév második félév - heti 2 óra előadás kollokvium Striker Sándor,

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

Szabó Gábor tantárgyprogramjai

Szabó Gábor tantárgyprogramjai Szabó Gábor tantárgyprogramjai Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő I. Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Oktató: Szabó Gábor Tibor Óraszám: heti 4 óra (2 óra szóbeli, 2 óra írásbeli)

Részletesebben

Kulturális antropológia

Kulturális antropológia Kulturális antropológia Tantárgyi forrásanyag az Ember-, erkölcs- és vallásismeret tantárgyhoz Összeállította A. Gergely András / MTA PTI - ELTE BTK / (Készült 3 példányban, kizárólag oktatási használatra)

Részletesebben

A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai

A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai A történelemtudomány előretörése. Az európai gondolkodás központja áttevődik Franciaországból Németföldre. 1. A kulturológia a

Részletesebben

A rendszerváltástól a struktúraváltásig

A rendszerváltástól a struktúraváltásig Bartha Eszter A rendszerváltástól a struktúraváltásig Valuch Tibor (2015) A jelenkori magyar társadalom Budapest: Osiris 1989 Klaus von Beyme szavaival valóságos fekete péntek volt a társadalomtudomány

Részletesebben

Adósság és moralitás: gondolatok a gazdasági antropológia hozzájárulásairól 1

Adósság és moralitás: gondolatok a gazdasági antropológia hozzájárulásairól 1 DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v23i2.54 CHRIS A. GREGORY Adósság és moralitás: gondolatok a gazdasági antropológia hozzájárulásairól 1 A kérdésfelvetés E tanulmányomban a gazdasági antropológusoknak

Részletesebben

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI ANGOLTANÁR KÉPZÉS: KÖZÖS SZAKASZ Tantárgy neve Félév és

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is.

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is. III. Az SZTE ANGLISZTIKA mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban öefoglaló, eket

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Területfejlesztés és Innováció

Területfejlesztés és Innováció Területfejlesztés és Innováció A PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata Tartalom

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: Kőhegyi Gergely, Horn Dániel. Szakmai felelős: Kőhegyi Gergely. 2010. június

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: Kőhegyi Gergely, Horn Dániel. Szakmai felelős: Kőhegyi Gergely. 2010. június MIKROÖKONÓMIA I. B Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Demeter Tamás ebben a könyvében a népi

Demeter Tamás ebben a könyvében a népi legyünk-e mentális fikcionalisták? TÔZSÉR JÁNOS Demeter Tamás: Mentális fikcionalizmus Gondolat Kiadó, Budapest, 2008. 206. oldal, 2780 Ft Kognitív Szeminárium Demeter Tamás ebben a könyvében a népi pszichológia

Részletesebben

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat TERELL CARVER Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat A diskurzuselemzés háttere egy filozófiai paradigmaváltás. Közismert, hogy a filozófia a huszadik században határozottan eltávolodott attól a felfogástól,

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántó Zoltán Oszkár

Oktatói önéletrajz Dr. Szántó Zoltán Oszkár Dr. Szántó Zoltán Oszkár egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 MKKE, közgazdász - tanár és

Részletesebben

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t http://pdk.e3.hu Szűcs Zoltán Gábor Még irodalmárként kerültem kapcsolatba a diszkurzív politikatudománnyal. Kezembe akadt a Beszélő politika

Részletesebben

Záróbeszámoló. Neolitikus kultúrák kapcsolatrendszere kerámia vizsgálaton keresztül NK 68255 Kreiter Attila

Záróbeszámoló. Neolitikus kultúrák kapcsolatrendszere kerámia vizsgálaton keresztül NK 68255 Kreiter Attila Záróbeszámoló Neolitikus kultúrák kapcsolatrendszere kerámia vizsgálaton keresztül NK 68255 Kreiter Attila A kutatás előrehaladása A pályázatban eredetileg tervezett összes műszert beszerzésre került,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Politikatudományi

Részletesebben

Bakó Boglárka A terepmunka értelm(ezés)e, avagy az etikusság határán. The Meaning and Interpretation of Field Work, or the Margins of Ethical Conduct

Bakó Boglárka A terepmunka értelm(ezés)e, avagy az etikusság határán. The Meaning and Interpretation of Field Work, or the Margins of Ethical Conduct Bakó Boglárka A terepmunka értelm(ezés)e, avagy az etikusság határán The Meaning and Interpretation of Field Work, or the Margins of Ethical Conduct Anthropological research conducted at the social field

Részletesebben

A szocialista kalkulációs vita egy rövid áttekintés

A szocialista kalkulációs vita egy rövid áttekintés Horváth Gergely A szocialista kalkulációs vita egy rövid áttekintés A szocialista kalkulációs vita az 1920 40-es évek gazdaságelméleti vitája, melynek fő kérdése az volt, hogy lehetséges-e a gazdasági

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

tel: +36 96 503-400 / 3315 fax: +36 96 414-654 pedit@sze.hu 2 SZAKMAI TAPASZTALATOK ÉS KOMPETENCIÁK

tel: +36 96 503-400 / 3315 fax: +36 96 414-654 pedit@sze.hu 2 SZAKMAI TAPASZTALATOK ÉS KOMPETENCIÁK Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3315 Fax +36 96 414-654 E-mail pedit@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Martin József Péter

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Martin József Péter Szociológia Doktori Iskola TÉZISGYŰJTEMÉNY Martin József Péter Felzárkózás vagy bezárkózás? A magyar gazdaság teljesítménye és az euroszkepticizmus alakulása az EU-csatlakozás után, összehasonlító keretben

Részletesebben

TANTÁRGYPROGRAM 2015/2016. I. FÉLÉV

TANTÁRGYPROGRAM 2015/2016. I. FÉLÉV A TANTÁRGY TANTÁRGYPROGRAM 2015/2016. I. FÉLÉV NEVE (ANGOLUL) Public and institutional econ. eecomneeconomicseco nomicws KÖZÖSSÉGI ÉS INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGTAN, KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN KÓDJA BMEGT30MN03,

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM I. A TANTÁRGY ADATAI

TANTÁRGYI PROGRAM I. A TANTÁRGY ADATAI TANTÁRGYI PROGRAM I. A TANTÁRGY ADATAI 1. A tantárgy kódja 7NK40NFV63M 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Hegemónia a 19. és a 20. században 3. A tantárgy neve (angolul): Hegemony in the 19th and 20th

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE. NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.HU Nemzetközi kapcsolataink bővülése Az NKE KTK-n (2011-2014) Nemzetközi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGTAN

INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGTAN INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN

REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA

Részletesebben

Minek a gazdasági és politikai liberalizáció,

Minek a gazdasági és politikai liberalizáció, Kelet-európai liberó piroska dóra Rachel A. Epstein: In Pursuit of Liberalism International Institutions in Postcommunist Europe Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2008. 267 oldal Minek a gazdasági

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEK CONTEMPORARY DRAMATURGICAL PROCESSES TRENCSÉNYI KATALIN

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEK CONTEMPORARY DRAMATURGICAL PROCESSES TRENCSÉNYI KATALIN DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEK CONTEMPORARY DRAMATURGICAL PROCESSES TRENCSÉNYI KATALIN 2013 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI (magyar nyelven) Trencsényi

Részletesebben

1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old.

1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old. Ficzere Lajos válogatoott publikációs jegyzék Önálló monográfiák, könyvek 1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old. 2.

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Cím munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest,

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben