CSONGRÁD MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT ÉS GYERMEKOTTHONOK IGAZGATÓSÁGA SZEGED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSONGRÁD MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT ÉS GYERMEKOTTHONOK IGAZGATÓSÁGA SZEGED"

Átírás

1 CSONGRÁD MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT ÉS GYERMEKOTTHONOK IGAZGATÓSÁGA SZEGED Kiadás dátuma: Hatálybalépés dátuma: Kiadás: 1 Módosítás: 0 Üzemeltető neve: Csongrád megyei Közgyűlés Munkaszáma: MVSZ Kapják: 1.Az Intézmény vezetője 3. 2.Sicomor Kft 4. Összeállította:Lakatos István Biz.sz. 53/1987/ V Üm Azonosító szám:004

2 1 BEVEZETÉS Az évi XCIII. tv. a Munkavédelmi területen meghatározza az állam, a munkáltatók és munkavállalók feladatait, jogait és kötelességeit. A "Munkavédelem" a szervezett munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi követelmények megvalósítására szolgáló szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint az ezek végrehajtására vonatkozó szabályozások összessége. A Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban MVSZ) a jogszabályok keretei között határozza meg a vonatkozó munkavédelmi tevékenység fő kérdéseit. Az MVSZ tartalmazza mindazon követelményeket, amelyeket a Munkavédelemről szóló törvény és más jogszabályok ide utalnak, továbbá azokat, amelyeknek szabályozásuk sajátosságai miatt szükségesek és indokoltak. Az MVSZ célja, hogy rögzítse a vezetők és a beosztott dolgozók munkavédelmi feladatait, a munkavégzésre vonatkozó általános követelményeket és meghatározza a munkavédelmi eljárások szabályait.

3 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Tartalomjegyzék A Munkavédelmi szabályzat célja 1. oldal 2. oldal 4. oldal I. FEJEZET - Munkavédelmi szabályzat hatálya 5. oldal 1.1. Területi hatálya 1.2. Személyi hatálya 1.3.Időbeli hatálya II. FEJEZET - Munkavédelmi ügyrend 6. oldal 2.1 A munkavédelemmel kapcsolatos hatáskörök 2.2 A munkavédelemmel kapcsolatos feladatok 2.3 A dolgozók munkavédelmi jogai és kötelességei, feladatai III. FEJEZET - Munkavégzésre vonatkozó szabályok 3.1 Alkalmazás munkavédelmi feltétele 3.2 A biztonságos munkavégzés általános szabályai 3.3 A biztonság technikai szabályai 3.4 Idegen vállalkozók munkavégzése 3.5 Társadalmi munkavégzés 3.6 Kockázatértékelés IV. FEJEZET - Munkavédelmi oktatások és továbbképzések rendje 4.1 Új belépők oktatása 4.2 Ismétlődő oktatások 4.3 Rendkívüli oktatás 4.4 Oktatás nyilvántartása 4.5 Idegen munkavállalók oktatása 4.6 Látogatók oktatása 9. oldal 19. oldal V. FEJEZET - Egyéni védőeszközök, tisztálkodási eszközök juttatásának rendje 21. oldal 5.1 Védőeszköz fogalma 5.2 Védőeszközök juttatásának rendje 5.3 Tisztálkodó szerek, eszközök és bőrvédő készítmények juttatásának rendje 5.4 Egyéni védőeszköz használata 5.5 Védőital juttatása 5.6 Az egyéni védőeszközök útmutatásul szolgáló nem teljes jegyzéke

4 3 VI. FEJEZET - Munkavédelmi eljárások rendje 26. oldal 6.1 Épületek gépek használatba vétele 6.2 Munkavégzés tárgyi feltételei 6.3 Időszakos biztonsági felülvizsgálatok 6.4 Villamos kéziszerszámok ellenőrzése 6.5 Használati utasítások VII. FEJEZET - Munkabalesetek bejelentésének rendje 31. oldal 7.1 Munkabalesetek kivizsgálása 7.2 Foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentése és kivizsgálása 7.3 Kártérítési szabályok VIII. FEJEZET - Munkavédelmi ellenőrzés 8.1 Munkavédelmi szemle 8.2 Alkoholszondás ellenőrzések Értelmező rendelkezések Munkavédelemmel kapcsolatos szabálysértések Záró rendelkezések Hatályba léptető rendelkezések MELLÉKLETEK 1. számú melléklet - A foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatok rendjéről 36. oldal 37. oldal 40. oldal 41. oldal 42. oldal 2. számú melléklet - Egyéni védőeszközök juttatásának rendje 3. számú melléklet - Gépek időszakos felülvizsgálatáról 4. számú melléklet - A munkaeszközök időszakos felülvizsgálatáról 5. számú melléklet - Baleset kivizsgálás nyilvántartás nyomtatványai 6. számú melléklet - Új belépők oktatási tananyaga 7. számú melléklet - Munkahelyek, munkakörök főbb veszélyforrásai 8. számú melléklet - Veszélyes anyagok kezelése 9. számú melléklet - Jegyzőkönyv minta az alkoholszondás ellenőrzésről 10.számú melléklet - Képernyős munkahely kialakításának minimális követelményei 11.számú melléklet - Nemdohányzók védelméről és a dohányzás szabályairól 12.számú melléklet - Munkavédelmi érdekképviselet 13.számú melléklet - Vállalkozói szerződés melléklet külső munkavállalónak 14.számú melléklet - A munkavédelemmel kapcsolatos rendeletek, szabályzatok A munkavédelmi szabályzat célja

5 4 A munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII. Törvény, a végrehajtására kiadott 5/1993. (XII.26) MüM rendelet, valamint a fentieket módosító 1997.évi CII. törvény alapján a biztonságos munkakörülményei és a munkavállalók egészsége érdekében, a Csongrád megyei TEGYESZ Munkavédelmi Szabályzatában a következőket rendelem el: A Csongrád megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és munkavédelmi szempontú osztályba sorolása Munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba sorolás A Csongrád megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és az 5/1993.(XII.26.)MüM rendelet 2.sz. melléklete alapján III. veszélyességi osztályba sorolt. Ágazati számjelként a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerére vonatkozó KSH közlemény számjele A melléklet 2. pontja alapján a Csongrád megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és ( továbbiakban Intézmény) - munkavállalói létszámának, figyelembevételével - a III. veszélyességi osztály "A" csoportjába tartozik. Az Intézménynek a munkavédelmi feladatok teljesítése érdekében a veszélyességi besoroláshoz, valamint a közalkalmazotti létszámhoz igazodó munkavédelmi szakképesítésű személyt kell foglalkoztatni. Az Intézményi tevékenységek foglalkozás-egészségi osztályba sorolása A 89/1995.(VII.14.) Korm. rendelet 4. számú melléklete alapján: - az egészségügyi és szociális ellátás területén dolgozó munkakörökben B foglalkozásegészségi osztályba sorolandó - a szolgáltató tevékenységekkel kapcsolatos fizikai munkakörökben dolgozók "C" foglalkozásegészségi osztályba, - a fenti munkakörökön, munkahelyeken túli többi dolgozó "D" foglalkozás-egészségi osztályba sorolandó. I. FEJEZET Munkavédelmi szabályzat hatálya

6 5 A munkavédelemről szóló l993 évi XCIII. tv. 2. paragrafus /3/ értelmében az Intézmény vonatkozásában az egészséget nem veszélyeztethető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módjára az alábbiak szerint rendelkezem: A szabályzat az egészséget nem veszélyeztethető és biztonságos munkavégzés követelményeinek alapvető szabályozását jelentő, a munkavédelemről szóló törvény részletes szabályait meghatározó munkaügyi és népjóléti miniszter által kiadott, valamint más külön jogszabályok, az egyes veszélyes technológiákra vonatkozó, az illetékes miniszter által hatályba léptetett szabályzatok előírásainak figyelembevételével készült Területi hatály A szabályzat területi hatálya kiterjed az Intézmény minden telephelyére, munkahelyére és a tulajdonát képező gépekre, berendezésekre, munkaeszközökre Személyi hatály A szabályzat rendelkezései kiterjednek az Intézmény minden dolgozójára, -azokra a dolgozókra akik hivatásszerű foglalkozásukból eredően vagy alkalmilag az intézményben munkát végeznek, vagy egyéb tevékenységet folytatnak, -egyéb munkaviszony alapján foglalkoztatott személyekre. -az intézmény látogatóira, vagy ott bármely jogcímen tartózkodó személyre. -az intézmény gépjárművein, egyéb mozgó eszközein munkát végzőkre, 1.3. Időbeli hatálya A szabályzat kötelező alkalmazását elrendelem. Ezzel egyidejűleg érvényét veszíti a 2007 jan.1-én kiadott Munkavédelmi Szabályzat. A nem szabályozott kérdésekben a Közalkalmazotti Törvény, egyéb törvények és jogszabályok előírásai az irányadóak. A munkavédelmi szabályzatban foglaltak be nem tartása fegyelmi és kártérítési eljárást von maga után. A munkavédelmi szabályzat előírásait módosítani, vagy hatályon kívül helyezni csak az Intézmény vezetője jogosult. A módosítást az alkalmazottak közül bárki kezdeményezheti. II. FEJEZET - A munkavédelmi ügyrend

7 A munkavédelemmel kapcsolatos hatáskörök A biztonsági feladatok irányítását az Intézmény vezetője (Igazgató) gyakorolja a munkavédelmi tevékenység rendszerének, a végrehajtásának és ellenőrzésének megszervezésével irányításával A munkavédelmi feladatok szakmai ellátását a Csongrád megyei Önkormányzattal szerződéses viszonyban levő Sicomor Kft munkavédelmi tanácsadója végzi.a munkavédelmi tanácsadó közvetlen élet, vagy tűzveszély esetén a tevékenység leállítására jogosult az Intézmény vezető által megjelölt munka és tűzvédelmi kérdésekben A munkavédelemmel kapcsolatos feladatok Az Intézmény vezetőjének feladatai meghatározza a munkavédelmi tevékenység rendszerét és az azzal kapcsolatos feladatokat, kijelöli a munkahelyi koordinátort, aki kapcsolatot tart a munkavédelmi tanácsadóval gondoskodik az Intézmény a munkahelyek, munkaeszközök biztonságos meglétéről, az ellenőrzésről, felelősségre vonja a munkavédelemmel kapcsolatban feltárt hiányosságok elkövetőit, munkavédelmi szemlét tart, biztosítja a munkavédelemmel kapcsolatos személyi és tárgyi feltételeket. rendszeresen ellenőrzi a munkafeltételek biztonságát, részt vesz a munkabalesetek kivizsgálásában, gondoskodik a gépek berendezések biztonsági felülvizsgálatáról a tudomására jutott rendellenességek kapcsán azonnal intézkedik, veszély esetén leállítja a munkát Személyügyi ügyintéző munkavédelmi feladatai gondoskodik a munkavállalók előzetes és időszakos orvosi vizsgálatának megszervezéséről, jegyzéket vezet az időszakos vizsgálatok esedékességéről és eredményéről és erről a munkahelyi vezetők részére tájékoztatást ad, megszervezi a foglalkozás-egészségügyi feladatokat ellátó orvos bevonásával az elsősegélynyújtók képzését, továbbképzését. nyilvántartást vezet a baleseti eredetű táppénzesekről (egyeztetve a munkavédelmi tanácsadóval) értesíti a munkavállalókat a munkavédelmi oktatáson történő részvételre A munkavédelmi koordinációval megbízott feladatai: ellátja a munkavédelem területén a koordinációt a munkavédelmi tanácsadó és az Intézmény vezetése között, az Intézménynél bekövetkezett balesetekről és rendkívüli eseményekről nyilvántartást vezet és a munkáltató szükséges bejelentési kötelezettségét koordinálja végzi a védőeszközök, bőrvédő készítmények, védőitalok beszerzésével a munkavállalók részére történő kiosztásával, ellenőrzésével és nyilvántartásával kapcsolatos teendőket ellátja az Intézmény képviseletét munkabiztonsági és egyéb biztonságtechnikai ellenőrzések, eljárások során

8 7 rész vesz a munkavédelmi ellenőrzéseken a munkavédelmi tanácsadóval együtt és intézkedik a jegyzőkönyvben megjelölt hiányosságok megszüntetéséről. Eleget teszi a munkavédelmi tevékenységgel kapcsolatos statisztikai és egyéb adatszolgáltatási kötelezettségnek. Szervezi a munkavédelmi oktatásokat, gondoskodik az újonnan munkába lépők oktatásáról Munkavédelmi tanácsadó feladatai Figyelemmel kíséri a munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, javaslatot tesz az ezzel kapcsolatos szabályzat módosítására, ellátja a munkavédelmi szaktevékenységként meghatározott feladatokat a munkahelyi koordinátorral egyeztetve összeállítja a szemlék idejét, a szemléről jegyzőkönyvet vezet. rendszeresen ellenőrzi a munkakörülmények biztonsági feltételeit, a szükséges technológiai, kezelési, karbantartási munkálatokat rendszeresen ellenőrzi, javasolja az ezzel kapcsolatos belső utasítások kiadását, vagy módosítását, ellenőrzi, hogy az előírt védőfelszereléseket, védőruhákat a dolgozók használják-e, javasolja az új egyéni védőeszköz juttatást, súlyos mulasztást elkövető munkavállalót a munkavégzéstől eltiltja és erről tájékoztatja az Intézmény vezetőjét Elkészíti és a munkavállalók részére oktatja az Intézmény Munkavédelmi Szabályzatát Elkészíti és évenként felülvizsgálja az Intézmény kockázatértékelését gondoskodik a dolgozók a munkavédelmi oktatási anyagáról, oktatási jegyzőkönyvet elkészíti. A foglalkozási munkabaleseteket, kivizsgálja, jegyzőkönyvet vesz fel, s azt bejegyzi a baleseti naplóba.( A jegyzőkönyvet jóváhagyás és továbbítás céljából az Intézmény vezetőjének átadja) a balesetet szenvedett dolgozó kártérítéssel kapcsolatos igényét véleményezi, rendszeresen köteles tájékoztatni munkájáról az intézmény vezetőjét Gazdasági vezető munkavédelmi feladatai Részt vesz a munkavédelmi feladatok ellátásának anyagi feltételeinek biztosításában. Minden évre - az érintett intézmény vezetők bevonásával - elkészíti a munkavédelmi költségkeretet, s biztosítja annak folyamatos végrehajtását. Biztosítja munkaterületén a munkavédelmi szabályok betartását, hiányosság észlelése esetén intézkedik, annak azonnali megszüntetésére. Biztosítja az elektromos berendezések szabványossági felülvizsgálatához, az érintésvédelmi ellenőrzésekhez az anyagi feltételeket. Ellátja mindazon munkavédelmi feladatokat, amelyekre megbízást kap. Karbantartó terület munkavédelmi feladatai (gondnokság, élelmezés): A hatáskörébe tartózó munkavédelmi ügyekben eljár, a hatáskörét meghaladó esetekben jelzést tesz a közvetlen vezetője felé a munkavédelmi probléma megoldására. Figyelemmel kíséri a karbantartásra vonatkozó munkavédelmi dokumentációkat, a változások átvezetését kezdeményezi és ellenőrzi az azokban foglaltak betartását.

9 8 Ellát minden olyan egyéb feladatot, amely a biztonságos munkavédelmi helyzet érdekében hatáskörébe tartozik. A dolgozókkal tudatosítja és betartatja a munkavédelmi előírásokat, munkabefejezéskor ellenőrzi a munkaterületét, amennyiben hiányosságot tapasztal, akkor intézkedik annak megszüntetésére. Ellát minden olyan munkavédelmi feladatot, amelyre közvetlen vezetőjétől erre megbízást kap Foglakozás-egészségügyi orvos feladatai A foglalkozás-egészségügyi orvos a megbízási szerződésben rögzített feltételek, valamint a módosított 89/1995. (VII.14.) sz. kormányrendelet, a 27/1995. (VII.25.) NM rendelet alapján köteles végezni munkáját. Az alábbi tevékenységek elvégzését a két fél között írásos szerződésben rögzíteni szükséges. Első fokon elvégzi az előzetes alkalmassági vizsgálatokat. Kiállítja a dolgozó egészségügyi törzslapját. Dokumentálja és tájékoztatja az Intézmény vezetőjét a vizsgálat eredményéről Esetenként részt vesz a munkavédelmi szemléken és közreműködik a foglalkozási megbetegedések kivizsgálásában, rehabilitációs tevékenységben. Szakmailag segíti az foglalkozás-egészségügyi hálózat működését, az elsősegélynyújtók továbbképzését. Köteles meghatározni az előzetes, időszakos, rendkívüli orvosi alkalmassági vizsgálatok gyakoriságát, rendjét A dolgozók munkavédelmi jogai és kötelességei, feladatai A dolgozó jogosult és köteles a rábízott feladatokat a munkavédelmi szabályok megtartásával ellátni. A dolgozó jogosult, hogy a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszereléseket, munka- és védőeszközöket az előírt védőitalt, valamint tisztálkodó szereket rendelkezésre bocsássák. A dolgozó köteles tevékenyen részt venni és közreműködni a foglalkozási balesetek és megbetegedések megelőzésében ezen belül különösen: A munkaköréhez szükséges illetőleg azzal kapcsolatos szakmai és ennek keretében a munkavédelmi ismereteket elsajátítani, munkája során alkalmazni. A munkakörének betöltéséhez szükséges előzetes és időszakos orvosi vizsgálatokon részt venni. Munkahelyén a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, és így munkát végezni. A rendelkezésre bocsátott gépet, berendezést, egyéb eszközt és anyagot munkakezdés előtt a számára előírtak szerint megvizsgálni, azt rendeltetés, valamint utasítás szerint használni és a részére meghatározott feladatokat elvégezni. Az előírt és rendelkezésre bocsátott védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni. Munkaterületén e fegyelmet, rendet, tisztaságot és a szakma íratlan szabályait megtartani. A munkavégzés közben észlelt veszélyt jelentő rendellenességet a tőle elvárható módon

10 9 megszüntetni vagy felettesétől erre intézkedést kérni. A balesetet, sérülést, rosszullétet, üzemzavart felettesének azonnal jelenteni. A munkavállaló csak olyan munkát végezhet, amelynek az ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik és a munkára megbízást kap foglalkoztatása az egészséget, testi épséget, illetőleg a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti és a munkára alkalmasnak bizonyult. Ahol a munkát végző személyt valamilyen veszély fenyegeti, ott egyedül munkát végezni nem szabad. Ha két vagy több munkavállaló végez valamilyen munkát, ott a biztonságos munkavégzés érdekében az egyik munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával, s ezt a többiek tudomására kell hozni.

11 10 III. FEJEZET - A munkavégzésre vonatkozó szabályok 3.1. Az alkalmazások munkavédelmi feltételei Az előzetes alkalmassági orvosi vizsgálat A munkaviszony létesítése, továbbá a munkakör megváltoztatása előtt orvosi vizsgálatra kell küldeni: Minden fizikai munkát végző dolgozót, a 18 éven aluli munkavállalót, Az új belépőt vagy új munkakörben dolgozókat az intézmény vezetőjének, vagy a munkaviszony létesítésével megbízott vezető beosztású dolgozónak kell alkalmassági vizsgálatra küldeni. Az alkalmassági orvosi vizsgálatra küldött dolgozót formanyomtatvánnyal kell ellátni, melyben közölni kell a munkahelyre, munkakörre és a munkavégzésre vonatkozó, az alkalmasság elbírálhatóságához szükséges adatokat. Az alkalmasság elbírálása céljából a baleseti veszéllyel járó munkakörbe történő felvétel esetén az illetékes üzem-egészségügyi szakrendelésre, az egyéb fizikai dolgozók esetében pedig a háziorvosi szolgálathoz kell küldeni a munkavállalót Az időszakos alkalmassági orvosi vizsgálat Időszakos alkalmassági orvosi vizsgálatra kell küldeni az intézmény vezetőjének vagy általa megbízott dolgozónak a munkavállalókat a következők szerint: (1. számú melléklet) a.) A baleseti veszéllyel járó munkakörben dolgozók Kötelesek időszakos orvosi vizsgálaton részt venni, annál az egészségügyi szervnél, ahol korábban is vizsgálatot végeztek. b.) A gépkocsivezető a vezetői engedélyében szereplő orvosi érvényesítés lejáratának napjáig köteles ismételt alkalmassági vizsgálaton részt venni. Az a dolgozó, aki a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálaton - nem alkalmas - minősítést kapott, jogosult ismételt orvosi vizsgálaton részt venni. Amennyiben az ismételt orvosi vizsgálat eredménye sem megfelelő: új dolgozó esetén a munkavállalót foglalkoztatni nem szabad, ismétlődő orvosi vizsgálat esetén pedig a dolgozót egészségi állapotának megfelelő munkakörben kell elhelyezni Nők és fiatalkorúak alkalmassági feltételei Nő és fiatalkorú nem foglalkoztatható olyan munkakörbe illetve munkakörülmények között, amelyben a munkavégzés egészségét, testi épségét, a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan befolyásolhatja, vagy az utódokra fokozott veszélyt jelent Terhes nő esetében a foglalkoztatási tilalom mellékletében szereplő valamennyi munkakörre, munkakörülményre kiterjed A tilalmi jegyzékben szereplő munkakörben foglalkoztatott nő, a munkahely vezetőjének köteles a terhességét bejelenteni és terhes-gondozási könyvet (szakorvosi igazolást) bemutatni.

12 Egyes munkakörök betöltéséhez előírt szakképesítési és vizsgakötelezettségek A következőkben felsorolt munkakörök betöltéséhez, illetve munkák végzéséhez az alkalmazottaknak az alábbi szakképesítésekkel kell rendelkeznie: emelőgép- kezelő, kötöző; szakirányú tanfolyam, hegesztő; megfelelő vizsga, hegesztő mester; hegesztő szakma mestere minősítés, hegesztési felelős; gépész jellegű középfokú szakközépiskolai vagy technikusi végzettség, valamint legalább alapfokú gáz- és alapfokú kézi ívhegesztő képesítés, vagy hegesztési felelős képesítés, hatósági felügyelet alá tartozó gőzkazán 2,0 T/h gőzteljesítményig; kisteljesítményű kazánfűtői tanfolyam, hatósági felügyelet alá tartozó gőzkazán 2-12 T/h gőzteljesítményig: kazánfűtői tanfolyam, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat; érintésvédelem ellenőrzése tárgyú vizsga, mérgező hatású anyagokkal kapcsolatos tevékenység, legalább alapfokú vegyipari szakképzettség, vagy alapfokú közegészségügyi ismereteket tartalmazó, vizsgaköteles tanfolyam (méregkezelői tanfolyam) A biztonságos munkavégzés általános szabályai Az általános magatartási szabályok A munkahelyen csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban szabad megjelenni. Betegen vagy olyan sérüléssel, amely az adott munkakörülmények között elfertőződhet vagy kellően nem gyógyulhat, továbbá alkoholtól befolyásoltan munkára senki sem jelentkezhet, illetve munkába állítani nem szabad Fokozottan veszélyes vagy nagyfokú koncentrálást, jól működő reflexet igénylő munkakörökben dolgozók jól kipihent, alkoholos (másnapos) állapottól és gyógyszerek utóhatásától mentesen állhatnak munkába A vezetői munkakörben alkalmazottak kötelessége, hogy az irányításuk alá tartozó dolgozók biztonsága és egészségvédelme érdekében szükséges intézkedéseket megtegyék és a munkavédelmi jogszabályban előírt rendelkezések megtartását ellenőrizzék A biztonságos munkavégzésre képes állapotot, ezek közül is kiemelten az alkoholos befolyásoltságot, a személyi védőeszközök és védőfelszerelések meglétét, a sérülés és gyógyszermentes állapotot naponta köteles a munkát irányító vezető ellenőrizni. A tapasztalt vagy tudomására jutott rendellenesség felszámolására intézkedni köteles A fokozott veszélyforrást jelentő munkahelyeken az illetékes vezetőnek gondoskodnia kell a megelőzés műszaki feltételeiről, a munkahely rendszeres ellenőrzéséről és arról, hogy a munkavégzésben az előírások szerint vehessenek részt a dolgozók Ha az intézmény dolgozója balesetet előidéző vagy testi épség sérelmével járó veszélyt észlel, kötelessége megszüntetni, vagy a megszüntetése érdekében intézkedni. Amennyiben az

13 12 elhárításban való részvétel képzettségét és intézkedési jogkörét meghaladja, úgy a veszélyt közvetlen felettesének, vagy az intézmény vezetőjének jelentenie kell intézkedés céljából Közvetlen balesetveszély esetén a munkát irányító vezetőnek a munkavégzést le kell állítania az intézmény vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett. A veszélyhelyzet megszüntetése után a munka folytatására engedélyt a munkát leállító szerv, vagy az intézmény elsőszámú vezetője adhat A dolgozó munkahelyén csak olyan tevékenységgel bízható meg, amelyhez szükséges szakmai képesítéssel, kellő gyakorlattal, munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik és a munkavégzésre egészségileg alkalmas A dolgozó a munkahelyen köteles a rendet és a fegyelmet megtartani. A biztonságos munkavégzést akadályozó rendzavarás, ittasság esetén a dolgozóval szemben a jogszabályok szerint kell eljárni Az intézmény munkaterületein, ahol az adottságok más dolgozóra vagy tanulóra veszéllyel járnak, a munkaterületre a helyiségbe való belépést, illetve az ott tartózkodást meg kell tiltani. A tilalmat megfelelő táblával, jól látható módon elhelyezve jelölni kell. A tilalmat előíró rendelkezések betartásáért a közvetlen vezető a felelős Minden olyan munkahelyen, ahol egészségre veszélyes anyagokat tárolnak, veszélyes anyagok keletkeznek a tevékenység során, az étkezést, a pihenést és a dohányzást lehetőleg külön helyiségben biztosítani kell Minden munkahelyi vezető köteles biztosítani, hogy a szakmai óvórendszabályok, szabványok, utasítások gépekre, munkaeszközökre, a munkahelyi környezetre és a munkavégzés módjára vonatkozó előírásai érvényesüljenek A munkavégzésre vonatkozó részletes szabályokat és a technológiai, műveleti, gépkezelési és. karbantartási utasításokat be kell tartani és tartatni. Minden munkaterületen biztosítani kell az adott tevékenységhez szükséges létszámot, eszközöket, a biztonságos munkavégzés feltételeit Abban az esetben, ha valamely tevékenységet két vagy több személy végez, a tevékenységet végzők közül egyet a tevékenység irányításával meg kell bízni, és ezt a csoport tagjaival közölni kell. Ennek a végrehajtásáért a tevékenységet közvetlenül elrendelő vezető a felelős Minden dolgozó csak a munkahelyi vezetője által meghatározott tevékenységet folytathat. Ettől eltérni csak akkor lehet, ha: - nincs meg a. munkavégzés biztonsági feltétele, - a beavatkozás baleset megelőzését, elsősegélynyújtást, vagy nagyobb kár megelőzését szolgálja Olyan munkakörülmény esetén, amikor bárkinek életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül vagy közvetve veszély fenyegeti, a veszély elhárításáig munkát végezni, vagy végeztetni tilos!

14 A biztonságos munkavégzés érdekében a munkahelyre szeszesitalt bevinni, ott szeszesitalt fogyasztani tilos! A dolgozó köteles jelezni közvetlen munkaköri vezetőjének, ha egészségügyi okok miatt vagy más okok folytán tevékenységét testi épsége veszélyeztetése nélkül nem tudja ellátni. Ilyen esetben a közvetlen vezető köteles intézkedni a panasztevő orvoslása érdekében Asztalosipari, ill. egyéb gépen dolgozók és azok segítői nem viselhetnek gyűrűt, nyakláncot, órát, karkötőt, olyan ruházatot, amely a munkavégzés közben veszélyt okozhat számukra Az intézmény területén tilos minden olyan magatartás - fegyelmezetlenség, játék, munka közben zavarás -, amely a biztonságos munkavégzést akadályozza. A tevékenységet közvetlenül irányító vezető köteles több alkalommal meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények és a munkavégzés a biztonsági követelményeknek megfelelnek-e A biztonságvédelem technikai szabályai A villamos berendezések használatának munkavédelmi előírásai A villamos energia ellátását biztosító feltételek megteremtése és a szükséges fejlesztések biztosítása az intézmény vezetőjének a feladata A szabványoknak vagy az előírásoknak nem megfelelő vagy meghibásodott villamos berendezést, gépet és szerelvényt használni vagy üzemben tartani nem szabad Minden villamos üzemzavart, rendellenességet vagy meghibásodást haladéktalanul jelenteni kell a közvetlen vezetőnek és a szakszerű felülvizsgálatig, illetve a hiba kijavításáig a villamos berendezést üzemeltetni vagy bekapcsolni tilos Üzembe helyezés előtt az üzemeltetőnek a villamos berendezést szakképzett személlyel felül kell vizsgáltatnia. Csak felülvizsgált elektromos berendezés helyezhető üzembe Törött, repedt, csorbult dugasz-aljzatot és csatlakozót, kapcsolót, vagyis hibás szerelvényt és készüléket nem szabad használni. Az elektromos szerelvényeket és készülékeket a munka megkezdése előtt ellenőrizni kell, hiba észlelése esetén a szükséges intézkedést meg kell tenni. Nedves kézzel elektromos készüléket és szerelvényeit megérinteni tilos Olyan feszültség alatt lévő elektromos készüléket, szerelvényt vagy kapcsolószekrényt, melynek burkolatát vagy szigetelését eltávolították, őrizetlenül hagyni nem szabad. A kijavításig el kell zárni, illetve az érintett területet le kell zárni Minden villamos gépet és berendezést a munka befejezése, illetve a használat után feszültségmentésíteni kell. Kivételt képeznek azon berendezések, melyek felügyeletet nem igényelnek A munkahelyek megvilágítására vonatkozó előírások Minden munkahelyen és oktatóhelyiségben gondoskodni kell a helyiség megfelelő megvilágításáról - természetes mesterséges - a vonatkozó szabvány előírása szerint.

15 A megvilágítás tervezése és kivitelezése alkalmával törekedni kell a káprázatmentesség megvalósítására és látást nem zavaró (meleg fény) világítás kialakítására A fűtésre és a szellőztetésre vonatkozó előírások Minden munkahelyen és oktatóteremben a helyiség rendeltetésének és a vonatkozó szabványoknak megfelelő légállapotot kell biztosítani Azokban a helyiségekben, ahol a levegőnek a mérgező, vagy robbanásveszélyes gázokkal való keveredése a veszélyes koncentráció mértéket elérheti, ahol porszennyeződés, vagy páraképződés keletkezik, ott megfelelő szellőztető berendezést kell beszerelni A fűtő-, hűtő- és szellőző berendezéseket olyan állapotban kell tartani, hogy a légellátást folyamatosan és megfelelően biztosítani lehessen. Az éves karbantartást úgy kell ütemezni, hogy az ez irányú feladatokat az idény megkezdése előtt el lehessen végezni, illetve a szükséges vizsgálatok után az idényre a berendezések üzemképes állapotban legyenek Az intézmény helyiségeire vonatkozó előírások A helyiségek, közlekedők és fogadóterek padozatát kellő szilárdságú, könnyen javítható, jól tisztítható és csúszásmentes burkolattal kell kialakítani. A helyiségek munkaterületein és a közlekedő utak padozatában botlást okozó tárgyak nem lehetnek A mechanikus, savas, vagy lúgos sérüléseknek kitett, továbbá a víz, vagy más kiömlő anyag miatt csúszóssá vált padozat megfelelő állapotban tartásáról, illetve az eredeti állapot visszaállításáról gondoskodni kell A munkaterületeken, raktárakban a túlzsúfoltságot kerülni kell és biztosítani kell, hogy közlekedésre alkalmas utak álljanak rendelkezésre. A villamos kapcsolókat és elosztódobozokat, a közművek záró és nyitó szerelvényeit eltorlaszolni nem szabad, azok mindig megközelíthetően, szabadon maradjanak A létesítményekben a lépcsőt és pihenőket mindig szabadon kell tartani. Eltorlaszolni, vagy raktározás céljára használni még ideiglenesen sem szabad. A lépcsők csúszásmentességéről gondoskodni kell A fokozottan veszélyes munkaterületek és gépek Fokozottan veszélyesnek minősülő munkahelyeken egyedül munkát végezni, illetve végeztetni nem szabad. A munkahely vagy a munkafolyamat veszélyessége miatt előfordulhat olyan helyzet, hogy a dolgozó egyedül nem tudja a veszélyhelyzetet elhárítani, vagy ha baleset éri, segítségre szorul Az intézmény területén veszélyes munkahelyek és gépek a következők: konyhai főző, mosodai helyiségek lakatos, hegesztő, vas és fémipari gépek, kazánház hegesztő berendezések;

16 15 tűzveszélyes anyagtárolók hulladékgyűjtés és szállítási tevékenység közterületen végzett munkavégzés (fűnyírás, tereprendezés, stb.) építőipari tevékenység végzése Anyagmozgatás, tárolás, raktározás Az anyagok mozgatását egy vagy több személy végezheti egy időben. Nők személyenként 20 kgot, férfiak 50 kg-ot emelhetnek. Az anyagmozgatást tolókocsi használatával kell megkönnyíteni. Úgy a nyersanyagok, mint a késztermékek szállításánál igénybe kell azt venni. Forró anyagok szállításakor kézi erővel történő szállítás esetén csak 10 liternél kisebb űrtartalmú forró anyaggal telt edényt csak 2 személy mozgathat. 20 liternél nagyobb űrtartalmú forró anyaggal telt edényt kézi erővel a tűzhelyről leemelni, kézi erővel szállítani nem szabad. Kisebb edényekbe kell szétmérni. A közlekedési utakat, folyosókat szabadon kell hagyni, még átmenetileg sem szabad itt anyagot, eszközt, göngyöleget tárolni. Raktározáskor figyelembe kell venni a raktári állványok teherbírását, csak a meghatározott súlyhatárig szabad állványokat terhelni. Az áru elhelyezésekor mindig a nehezebb fajsúlyú árukat kell az alsó polcokon elhelyezni, míg a felső polcokra könnyebb, nagy térfogatú áruk kerüljenek. A dolgozók a Munkavédelmi Szabályzatban előírt védőruhákat, védőcipőt, védőfelszerelést kötelesek használni. - A jó állapotú védőcipő erősen befolyásolja a biztonságos anyagmozgatás megvalósulását Konyhai munkák előírásai Szeletelő gépek kezelése Kenyérszeletelő gép: A kenyér gépi szeletelését egy személy végezheti. A gép 2 db védőkapcsolóval van ellátva. Úgy a behelyezett kenyér, mint az a szeletelt kenyér védőburkolat alatt van elhelyezve, és az üzemelés megszakad, ha a védőburkolatot felemelik. Üzem közben a védőburkolat alá nyúlni tilos! A védőkapcsolókat kiiktatni, és a nélkül üzemeltetni a gépet tilos! Bármilyen rendellenesség esetén műszaki szakember segítségét kell kérni. Csak a megfelelő javítás után szabad a gépet ismét üzemeltetni. Csak biztonsági vizsgával rendelkező személy kezelheti a gépet. Sonkaszeletelő gép: A sonka, szalámi, kolbász, egyéb húskészítmény szeletelését egy személy végezheti. A szeletelendő áruféleséget a gép indítása előtt rögzíteni kell az erre a célra szolgáló szerkezettel. A jó rögzített árut a tolókocsi segítségével kell a vágókés elé tolni. A vágótárcsa közelébe nyúlni üzem közben tilos! Bármi rendellenességet tapasztal a kezelő dolgozó, köteles a gépet leállítani, és csak ezután nyúlhat a gép tárcsájának közelébe. Meghibásodás esetén felelős szakember bevonásával el kell végeztetni a javítást. A javításidőszaka alatt a befejezésig a gépet üzemeltetni nem szabad. Csak biztonsági vizsgával rendelkező személy kezelheti a gépet Főző-sütő berendezések kezelése

17 16 Főzőzsámoly és gáztűzhely használata: A főzőzsámoly és a gáztűzhely gázégőjét az edény felhelyezése előtt be kell gyújtani a használati utasításnak megfelelő módon. Az edényt teljes terjedelmével az égő fölé kell helyezni úgy, hogy minden irányból arányosan fedje a lángot. Sütésnél, főzésnél, melegítésénél egyaránt megfelelő erősségű lángot kell használni! Túlforrósodott zsír, illetve forrásban lévő étel esetében az edényt nem szabad levenni, hanem a gáz csapját kell elsősorban elzárni, és meg kell várni, amíg az anyag veszít hőmérsékletéből, elhűl. Csak ezután szabad lemerni, vagy fogóruhával edényestől levenni. Zsír vagy egyéb anyag begyulladása esetén a gázcsap elzárása után edényt le kell takarítani, el kell vonni az oxigént. Ez esetben az égő anyag lángja kialszik minden más beavatkozás nélkül. Forró zsírt, ételt ne kapkodjunk le a zsámolyról, tűzhelyről meg kell várni, amíg a hőmérséklete csökken, akkor biztonságosan lehet kezelni. Üzemelő főző-sütő berendezést felügyelet nélkül hagyni tilos! A forró ételt hosszú nyelű merőkanállal kell az edényből lemerni úgy, hogy az ne csapódjon. Forró anyagot csak magunktól ellenkező irányban szabad önteni. Forró edényeket csak fogóruhával szabad megfogni. Minden dolgozónak 2 db-ot köteles a vezető biztosítani. Zsírban sütéskor a zsírt nem szabad túlforrósítani, mert meggyulladhat, és a termékre sincs jó hatással az égett zsír. A forró zsírban hússzeleteket és a fasírtot úgy kell beletenni, hogy a zsír ne felénk, hanem ellenkező irányba csapódjék. Ha munkavégzés során égéses sérülés keletkezik, az elsődleges feladat az égett rész lehűtése. Erre legegyszerűbb és legjobb megoldás, hogy az égett részt hideg vízben tartjuk, vagy hideg vízzel locsolgatjuk. Forró zsírból, léből nagyobb darab élelmiszereket, sülteket, húsokat mindig húsvillával vagy a megfelelő merőkanállal vegyünk ki, és lecsurgatás után helyezzük tálcára, edénybe. Forró zsírba, olajba vizet önteni tilos, veszélyes! Forró zsír közelében vizet önteni, locsolni tilos! A főzés, melegítés, sütés befejezése után a zsámoly és gáztűzhely lángját a csap elzárásával el kell oltani. A főzőfelületet és a burkolatot minden használat után le kell tisztítani. A sütő begyújtásakor először a gyújtólángot kell meggyújtani, majd ezt követően a kemence csapját kell megnyitni. A gyújtólánggal a begyújtáshoz közelítve a főláng meggyullad. Ezt követően szabad a sütést, szárítást végezni a tepsik berakásával. A sütő használatakor az ott tevékenykedő dolgozó fogóruhát köteles használni, és a haját sapka vagy kendő alá köteles elhelyezni. Az esetben, ha láng használata közben elalszik, ismételten gyújtani nem szabad, először a sütőt ki kell szellőztetni, és csak ezt követően szabad a begyújtást megismételni. A sütőt üzem közben felügyelet nélkül hagyni tilos! Használat után a gázcsapokat el kell zárni! Forró anyag kezelése A forró anyag fokozott baleset-veszélyességi forrás, ezért fokozott figyelmet igényel. Forró anyagot csak hosszúnyelű merőkanállal szabad átmérni.

18 17 Húsdarabokat húsvillával kell kiszedni a léből, és megfelelő hőmérsékletre hűtés után szabad azokat adagolni, kézzel érinteni. Forró étellel telt edényeket, tepsiket a földön elhelyezni nem szabad, ételtartó zsámolyokra vagy asztalra kell azokat rakni úgy, hogy a biztonságos közlekedést ne akadályozza, a közlekedési utakat ne torlaszolja el az elhelyezett étel. A forró anyaggal dolgozó személyek esetében fokozottan meg kell követelni a védőcipők és védőruhák jó, biztonságos állapotát és folyamatosan ellenőrizni kell azok mindenkori használatát. Minden dolgozónak 2 db fogóruhát kell biztosítani. A juttatásért, ellenőrzésért a mindenkori közvetlen munkahelyi vezető felelős Az idegen vállalkozó által végzett munkák előírásai Az Intézmény területén külső vállalkozó által végzett tevékenység esetén szerződésben kell rögzíteni: ki a felelős a dolgozók oktatásáért (név, beosztás szerint), ki biztosítja a szükséges védőeszközöket, ki irányítja a helyszíni munkavégzést, ki ellenőrzi a munkát és az előírások betartását, kinek a feladata a biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani vitás esetben, kinek a hatáskörébe tartozik a döntés Az Intézmény területén munkát végző idegen vállalat dolgozóinak is be kell tartaniuk a munkavédelmi szabályzat rájuk vonatkozó részében előírtakat Az Intézmény részéről az idegen vállalat megbízottja mellé ellenőrzést végző személy kell kijelölni A kijelölt személy feladata, hogy az idegen vállalat dolgozóinak munkavégzését rendszeresen ellenőrizze és a biztonságos előírások betartását megkövetelje A további feladat meghatározásokat és a felelősségeket a szerződésben kell rögzíteni. Erre vonatkozó szabályokat a melléklet tartalmazza A társadalmi munka és az intézményen kívüli munkavégzés előírásai Az a munkavégzés számít társadalmi munkának, amelyet az intézmény igazgatója írásban előzetesen jóváhagyott. A szervezett társadalmi munka esetén gondoskodni kell a munkavégzésben résztvevők oktatásáról, felelős vezető kijelöléséről, a munkaterületet biztosító gazdálkodó részérő a felügyelet kijelöléséről. A fentieket a társadalmi munkát szervező gazdálkodó szervezet, vagy intézmény a saját oktatási nyilvántartásban köteles rögzíteni.

19 18 A vezetéssel megbízott személynek kell gondoskodni a biztonságos, balesetmentes munkavégzés feltételeiről, a munkavédelmi oktatásról és a munkavégzéshez szükséges védőeszközökről és védőfelszerelésekről. Az intézmény dolgozóinak az intézmény területén kívül munkavégzést az intézmény igazgatója rendelheti el írásban. A más gazdálkodó szervezet területén végzett munkánál a munkavégzés feltételeit szerződésben kell rögzíteni. A szerződésnek tartalmaznia kell legalább: A munkavégzés irányítását, az ellenőrzések rendjét, Az oktatásokat és az elsősegélynyújtást, Védőeszközök, egyéni védőfelszerelések biztosítása, A munkaterület átadásával - átvételével kapcsolatos feladatokat Kockázatértékelés A kockázatértékelés és veszélyanalízis módszere A kockázatértékelés általános eljárás, amely megbecsüli a kockázat nagyságát és eldönti, hogy ez a kockázat elviselhető-e, elfogadható-e a makró és mikró környezetben. Így a KOCKÁZAT A veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának együttes hatása. Az elfogadható kockázat megítélése az intézmény vezetőjének feladata A kockázatértékelés mindig a foglalkoztatási kockázatok kiküszöbölésére irányul. A kockázatértékelés folyamata: Veszélyek azonosítása Veszélyeztetettek azonosítása A kockázatok mennyiségi és minőségi értékelése Várható kockázatok becslése (balesetek valószínűsége, súlyossága) Teendők meghatározása és a szükséges intézkedések megtétele A kockázatok megszüntetésének, csökkentésének vizsgálata Eredményesség ellenőrzése, értékelés rendszeres felülvizsgálata Kockázatértékelés teendők, a felülvizsgálat írásba foglalása - A kockázatértékelést és megelőző intézkedéseket a munkáltató első alkalommal legkésőbb tevékenységének megkezdésétől számított egy éven belül, azt követően indokolt esetben köteles elvégeztetni és azt évenként felülvizsgálni. - Indokolt esetnek kell tekinteni a kockázatok (munkakörülmények, az alkalmazott technológia,

20 19 veszélyes anyag, készítmény, munkaeszköz, munkavégzés) lényeges megváltozását. - Soron kívül kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha a kockázatok lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe. - A kockázatértékelés elvégzése, felülvizsgálata munkavédelmi szaktevékenységnek minősül. - A kockázatokról és a kockázatok elkerülésiének módjáról a munkavállalókat dokumentált oktatás - formájában tájékoztatni szükséges

21 20 IV. FEJEZET - A munkavédelmi oktatások és továbbképzések rendje 4.1. A munkavédelmi oktatások rendje munkába álláskor A munkába lépés előtt előzetes, a munkaviszony alatt pedig minden dolgozót és alkalmazottat ismétlődő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatási kötelezettség kiterjed az intézmény minden dolgozójára, a megbízási jogviszony keretében munkát végzőkre is! A dolgozóknak munkavédelmi oktatáson a részvétel kötelező, különösen a hat hónap távollét után visszatérés, vagy munkavédelmi szempontból más munkakörbe történő áthelyezés esetén. A munkavédelmi oktatást munkaidő alatt kell megtartani, a kiesett munkaidőre a munkavállalónak a Munkatörvénykönyv szerint megállapított díjazás jár. Ha a munkavállaló kétszer megismételt előzetes illetve ismétlődő oktatás után sem sajátította el a munkavégzéséhez szükséges munkavédelmi ismereteket, azt a munkavégzéstől el kell tiltani Az alkalmazottak és a fizikai munkakörben foglalkoztatott új belépő dolgozók munkavédelmi oktatás anyagát a megbízott munkabiztonsági tanácsadó készíti el és Ő vagy az illetékes munkahelyi vezető tartja meg és dokumentálja A munkavédelmi oktatás elméleti és a gyakorlati tudnivalók oktatásából áll. Az oktatáson ismertetni kell: az egészséges és biztonságos munkavégzés szabályait, a munkavédelmi szabályzat előírásait, foglalkozási baleset alkalmával követendő eljárás és magatartás szabályait, a munkakörhöz szükséges személyi és kollektív védőfelszerelés jelentőségét és használatának szükségességét a munkaterületen a munkavégzéshez szükséges gépek, berendezések, szerszámok, eszközök használatát ezek kezelésének és karbantartásának módját és rendjét, a balesetveszélyes munkaműveletek elvégzésének megfelelő módját, egészségügyi és elsősegély-nyújtási ismereteket Ismétlődő munkavédelmi oktatások rendje A fizikai dolgozókat évente ismétlődő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. Az ismétlődő munkavédelmi oktatást csoportosan kell megtartani. Az oktatás megtartása és adminisztrálása a munkabiztonsági tanácsadó, az oktatás megszervezése munkavédelmi koordinációval megbízott dolgozó feladata. Az oktatáson résztvevők nyilvántartása, ( a részvétel ellenőrzése) és a pótoktatások megszervezése a munkavédelmi feladatok koordinálásával megbízott munkavállaló feladata Rendkívüli oktatás (újra oktatás) rendje Rendkívüli oktatást kell tartani munkahely vagy munkakörülmény megváltozásakor valamint az egészséges és biztonságos munkavégzés körülményeinek változásakor; munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor; új technológia bevezetésekor; rendkívüli esemény bekövetkezésekor, azonnali bejelentési kötelezettség alá tartozó munkabaleset esetén.

22 Rendkívüli oktatás elrendelése A rendkívüli (újra) oktatást az intézmény vezetője rendeli el. Az oktatás megtartása a munkavédelmi szakember, megszervezése és az adminisztráció elvégzése a munkavédelmi felelős feladata A munkavédelmi oktatás nyilvántartása Az intézmény munkavédelmi felelőse a munkavédelmi oktatás tényét és eredményét az oktatási naplóban rögzíti, melynek legalább az alábbi adatokat szükséges tartalmaznia: az oktatás tárgya, oktatás időtartama, oktatás jellege, oktatást végző neve, beosztása, oktatásban résztvevők neve, aláírása, beszámoltatás formáját, eredménye, az oktatást végző aláírása 4.5. Más munkáltatók munkavállalóinak oktatása Más intézmények, gazdasági társaságok azon munkavállalói, akik az intézet telephelyén munkát végeznek, kötelesek megismerni azokat a hatásokat, amelyek őket érhetik Az intézet telephelyén végzett munkájuk során kötelesek betartani a műszaki előírásokban és jogszabályokban előírtakon túlmenően az intézet által hozott munkavédelmi előírásokat. Az intézet azon vezetője, aki más munkáltatók munkavállalóinak tevékenységéért felelős, köteles a munkavégzés megkezdése előtt az intézet területén betartandó munkavédelmi előírások megismertetéséről gondoskodni Látogatók oktatása A látogatókat tájékoztatni kell azokról a kockázatokról, amelyek őket a látogatás során érhetik, és ismertetni kell az esetleges veszélyhelyzet esetén szükséges teendőket, valamint a tanúsítandó magatartás szabályait. Az oktatást a kísérettel megbízott személy köteles megtartani, illetve annak megtartásáról gondoskodni.

23 22 V. FEJEZET Egyéni védőeszközök, tisztálkodási eszközök, szerek és bőrvédő készítmények juttatásának rendje A védőeszközökre és használatukra vonatkozó 65/1999.(XII.22.) EÜM rendelet szerint 5.1. Egyéni védőeszköz fogalma Egyéni védőeszköz minden olyan eszköz, vagy annak valamilyen kiegészítése, amelyet a munkavállaló azért visel, vagy tart magánál, hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékre csökkentse Nem minősül védőeszköznek a közönséges munkaruha, illetve egyen- formaruha, amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek, illetve vizsgáltak Az egyéni védőfelszerelések juttatásának rendje Az Intézmény védőöltözettel és egyéni védőeszközökkel (továbbiakban: egyéni védőfelszerelések) köteles ellátni a dolgozót, ha a munkakörében, illetve munkahelyén a biztonságos munkavégzést csak ilyen módon tudja biztosítani a munkavégzés közben felmerülő kockázatokat, az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csak ilyen módon tudja garantálni, testi épségét károsító hatás lép fel, illetőleg léphet fel, vagy az egyéni védőfelszerelés biztosítását közegészségügyi érdek indokolja. (2. számú melléklet) Az intézmény az egyéni védőfelszerelés helyett pénzbeli megváltást nem adhat A munkáltatónak gondoskodni kell arról, hogy a védőeszköz úgy nyújtson védelmet a munkakörnyezeti kockázatokkal szemben, hogy önmaga ne idézzen elő további veszélyt, feleljen meg a a munkavégzés körülményeinek, az ergonómiai követelményeknek és a munkavállaló egészségi állapotának megfeleljen, amennyiben egyszerre több kockázat fennállása szükségessé teszi, hogy a munkavállaló egy időben több védőeszközt használjon, ezeknek a védőeszközöknek összeillőknek és hatékonyaknak kell lennie A védőeszközök beszerzéséről, készletezéséről és nyilvántartásáról az intézmény vezetője vagy az általa megbízott személy gondoskodik. Csak minősítő bizonyítvánnyal, illetve biztonsági jellel és írásos használati utasítással ellátott védőeszköz szerezhető be A védőeszköz az intézmény tulajdona. A védőeszközt a munkába lépés napján ki kell adni a munkavállalónak. A munkaviszony megszűnésekor a védőeszközt a dolgozónak vissza kell adnia, amennyiben erre nem kerül sor, a dolgozó kártérítésre kötelezhető. Az egyéni védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs. Amennyiben a munkavégzés körülményei megkívánják, hogy valamely védőeszközt ne csak egy személy, hanem többen is használjanak, megfelelő intézkedéseket kell tenni az egészségügyi és higiénés kockázatok elkerülésére A védőeszközt a munkáltató ingyenesen biztosítja a munkavállaló részére, s gondoskodik arról, (karbantartás, tisztítás, javítás, vagy csere útján)hogy az használható és higiénés állapotban legyen A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a kockázatoknak a jellegéről és mértékéről, amelyekkel szemben a védőeszköz használata őt megvédi, s szükség esetén gondoskodik arról, hogy a munkavállaló a védőeszközt megfelelő módon használja. A védőeszköz használatáról magyar nyelvű írásbeli tájékoztatót és használati utasítást is a munkavállaló rendelkezésére bocsát, elősegítve a védőeszköz hatékony és megfelelő használatát.

24 23 A tájékoztatás és a gyakorlati képzés megtörténtét a munkáltató írásban dokumentálja, s azt a munkavállalóval is aláíratja. E dokumentumot - szükség esetén - az ellenőrző hatóság részére is rendelkezésre bocsátja A munkát az előírt védőeszköz nélkül megkezdeni, illetve végeztetni tilos. A tevékenységhez biztosított védőeszköz munka közbeni használata kötelező! A munkavállaló a védőeszköz használatáról érvényesen nem mondhat le A védőeszközt a dolgozó köteles rendeltetésszerűen használni, számára megállapított módon megőrizni, jó állapotban tartásáról gondoskodni, meghibásodást, elhasználódást azonnal jelenteni. A meghibásodott vagy elhasználódott védőeszközt az intézmény vezetőjének, illetve az általa kijelölt személynek soron kívül jelenteni, a lecserélést pedig kérni kell A munkavállaló a védőeszközt nem viheti el a munkahelyéről, csak abban az esetekben, amikor a munkavégzés helye változó közegészségügyi szabályokba nem ütközik, a munkáltató engedélyezte az elvitelét Mulasztást követ el az a vezető vagy felettes, aki a szükséges vagy előírt védőeszköz használatát nem követeli meg, nem ellenőrzi, vagy ellenőrizteti A munkáltató az intézmény védőeszköz juttatásának rendjét a munkavédelmi tanácsadó bevonásával, annak szakértő javaslataival köteles meghatározni A dolgozó részére biztosított védőruha esetén azonos rendeltetéssel munkaruha a dolgozót nem illeti meg Az egyéni védőeszközök használatát, állapotát a munkahelyi vezető köteles rendszeresen ellenőrizni. Ha a védőeszköz, megrongálódott, vagy elhasználódott, annak cseréjéről a dolgozó bejelentése alapján a munkahelyi vezető gondoskodik Az egyéni védőeszközök tisztításáról, fertőtlenítéséről, karbantartásáról a szervezeti egység köteles gondoskodni, a használati, kezelési utasításban foglaltak figyelembevételével. A munkavállaló az egyéni védőeszközt köteles rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni Ha az előírt védőeszköz nem áll rendelkezésre a munkavégzést a munkahely vezetőjének meg kell tiltani Ha valamely munkakörben olyan védőeszköz iránt merül fel igény, amely a mellékletben nem szerepel, a jogosság elbírálása munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül. Az igény elbírálására és a kiválasztott védőeszköz javaslatára a megbízott munkavédelmi szakembert kell felkérni, aki a döntésbe szükség szerint bevonja a foglalkozásügyi szolgálat szakorvosát A hegesztő tevékenységre előírt egyéni védőeszközök használatára vonatkozó követelmények Olyan munkahelyen, ahol munka közben a leesés veszélye fennáll, a dolgozó a leesés ellen egyéni védőeszközöket köteles használni A munkáltató köteles a MSZ szabvány szerinti légzésvédő készüléket biztosítani, ha: a levegő szennyezettsége meghaladja a MSZ illetve MSZ szabvány előírt értékeit; aknában, csatornában, tartályban dolgozik;

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET - hatálya... 3. 1. Területi hatály... 3. 2. Személyi hatály... 3. II. FEJEZET - A munkavédelmi ügyrend...

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND Az iskola biztonságos munkakörülményei és az alkalmazottak egészsége érdekében az alábbi igazgatói utasítást adom ki a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként. I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND 1. A munkavédelmi

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Osztályozó és javító vizsga formája és követelményei Munkahelyi egészség és biztonságtantárgyból

Osztályozó és javító vizsga formája és követelményei Munkahelyi egészség és biztonságtantárgyból Osztályozó és javító vizsga formája és követelményei Munkahelyi egészség és biztonságtantárgyból A vizsga formája: Írásbeli vizsga. A vizsga időtartama: 60 perc A vizsga leírása: A vizsgázó feladatlapot

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása.

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása. Jelen utasítás elkészítéséért és aktualizálásáért a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság vezetője, a szabályozási dokumentumban foglaltak működtetéséért a főigazgató a felelős. A szabályozási dokumentum

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Jogszabályok alkalmazása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Csanytelek Önkormányzat.Munkavédelmi Szabályzat CSANYTELEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Csanytelek Volentér János tér 2 Csanyteleki Napköziotthonos Óvoda, Csanytelek Kossuth u. 12. Csanytelek Önkormányzat,

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Főiskolai Tanács 48-2002/2003. sz. határozatával 2003. március 18. napján elfogadta. 2003. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 1(29). oldal TARTALOM I. A MVSZ hatálya II. Ügyrend III.

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1134 Budapest, Dózsa György út 136. A munkavédelmi szabályozások egységes rendje 2013. 08. 01 KÉSZÍTETTE: Keszthelyi Zoltán s.k. Munkavédelmi Technikus MVT/BP/2007/41

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. munkavégzés személyi feltételei I. A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha annak ellátásához megfelelő élettani

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Ügyrend... 4 A munkavédelmi tevékenység célja és alapvető feladata...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

Építőipari Fórum

Építőipari Fórum Építőipar; Feldolgozóipar (leginkább fa- és fémfeldolgozás); Mezőgazdaság (benne fakitermelés is); Egészségügyi, szociális ellátás; Bányászat (csak munkaegészségügy); 2 Munkavédelmi oktatások; Porképződéssel

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ MUNKAVÉDELEM 1. A munkába állás feltételei: Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat A munkába állás napján, a munkakezdés előtt munka- és tűzvédelmi oktatás 2. A munkavállalók

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik.

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik. Milyen esetekben kötelező munkaviszony létesítése előtt az alkalmassági vizsgálat, az időszakos és a soron kívüli vizsgálat? Mit tehetnek a felek, ha nem értenek egyet a vizsgálat eredményével? Összefoglaltuk.

Részletesebben

4. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben

4. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Szervezeti és Működési Szabályzat 4. sz. melléklet Munkavédelmi szabályzat 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben 1 1.1. Területi hatálya 1.1.1. Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Magyarországon a versenyszféra

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D.

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. 1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata Intézményeinek munkavédelmi helyzetéről Előkészítette: Gál András osztályvezető Ilyés Péter környezetvédelmi referens Véleményező bizottság: Műszaki Osztály

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Dunaújvárosi Egyetem hallgatóinak oktatása 1 Munkavédelem szabályozása Munkavédelmi Törvény Végrehajtó rendeletek Munkabiztonsági Munkaegészségügyi Biztonsági Szabályzatok Munkáltató

Részletesebben

Előterjesztés. Jánoshalma Város Képviselő-testülete december 15-i ülésére

Előterjesztés. Jánoshalma Város Képviselő-testülete december 15-i ülésére Előterjesztés Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2016. december 15-i ülésére Az előterjesztés címe: Előterjesztés a munka és tűzvédelmi feladatok ellátásáról Az előterjesztést készítette: Kasziba Sándor

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5.

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5. Országos Munkavédelmi Központi Iroda Kft. Képviselet: 1134 Budapest, Taksony u. 14. telefon/fax: 061-239 29 16 email: omki@omki.hu web: http://www.omki.hu Munkavédelmi szabályozás Than Károly Ökoiskola,

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8.

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8. Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén Budapest, 2012. május 8. Törvényi szint: Alaptörvény, biztonsággal kapcsolatos egyéb törvények Korm. r. szint: Miniszteri r. szint:

Részletesebben

Javaslat A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset-megelőzési és Munkavédelmi Szabályzatának június 26-i elfogadására PREAMBULUM

Javaslat A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset-megelőzési és Munkavédelmi Szabályzatának június 26-i elfogadására PREAMBULUM Javaslat A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset-megelőzési és Munkavédelmi Szabályzatának 2014. június 26-i elfogadására PREAMBULUM A Debreceni Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. év CCIV.

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter. /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter. /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete TERVEZET A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A munkavédelemről szóló

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat Orosz Ádám Munkavédelmi szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 A SZABÁLYZAT HATÁLYA...3 SZABÁLYZAT CÉLJA...3 TERÜLETI HATÁLYA...3 SZEMÉLYI HATÁLYA...3 IDŐBENI HATÁLYA...4 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK, BESOROLÁSOK...4

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK A MUNKAVÉDELEM AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Előadó: Nesztinger Péter

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT. Elfogadva a 2005. október 19-i Fıiskolai Tanács ülésén

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT. Elfogadva a 2005. október 19-i Fıiskolai Tanács ülésén A Kodolányi János Fıiskola MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (Az SZMSZ 13. számú mellékletét képezi.) Elfogadva a 2005. október 19-i Fıiskolai Tanács ülésén Határozat száma: FT 226/3.8./2005. (IX.19.) 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei 1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN A MUNKAVÉDELEM SZEREPLŐI Állam Munkáltató Szerződés, Munkautasítás Munkavállaló MUNKAVÉDELMI HATÓSÁG Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága 2012.

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA SZENT-GYÖRGYI ALBERT GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA BALASSAGYARMAT, RÁKÓCZI ÚT 50. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

Foglalkozás-egészségügyi Alapellátás

Foglalkozás-egészségügyi Alapellátás Foglalkozás-egészségügyi Alapellátás Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmakód: 2501 Tevékenységek progresszivitási szint szerinti besorolása Foglalkozás-egészségügy Progresszivitási szint I. alapellátás

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4.2.4. Táblázat / 1. Érintett vegyi 1. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 2. 199. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli 3140-10 Általános műszaki és munkavédelemi feladatok Szóbeli 10. november 1. Ön egy cég alkalmazásában áll. A munkavédelmi törvény egyértelműen meghatározza a munkáltató és a munkavállaló munkavédelemmel

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK!

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK! MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK! Az I. évfolyamos hallgatók kötelező munka- és tűzvédelmi oktatása távoktatás formájában történik. Kérjük, hogy jelen oktatási segédletet valamint

Részletesebben

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége Jogszabályok betartásának ellenőrzése Szervezett munkavégzés Helyszíni ellenőrzés Előzetes értesítést nem alkalmazunk A közigazgatási hatósági eljárás és

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Munkavédelmi szabályzat

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Munkavédelmi szabályzat Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Munkavédelmi szabályzat Szarvas 2016 Általános rendelkezések 0.1 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 2. (3) bekezdése

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 52 862 01 Munkavédelmi technikus

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások:

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE II. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Építési munkahelyeken az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

munkabaleseti jegyzőkönyv.

munkabaleseti jegyzőkönyv. MUNKAVÉDELEM Új munkabaleseti jegyzőkönyv A tavalyi évben kiadott módosítás után 2005. január 1-jétől ismét változott a munkabalesetek kivizsgálását és bejelentését szolgáló Munkabaleseti jegyzőkönyv.

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 9.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKÖRMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Faluház, Orvosi rendelőben működő Védőnői szolgálat MUNKAVÉDELMI

Részletesebben