Új megközelítés a HBSz megfogalmazásában. MESSER Hegesztés biztonsága szakmai nap November 28.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új megközelítés a HBSz megfogalmazásában. MESSER Hegesztés biztonsága szakmai nap 2012. November 28."

Átírás

1 Új megközelítés a HBSz megfogalmazásában MESSER Hegesztés biztonsága szakmai nap November 28.

2 A hegesztő munkások utánpótlása és a munkabiztonság, munkaegészségügy összefüggése

3 A kezdet

4 Ami van

5 Ami lehet..

6 És aminek lennie kéne vagy inkább

7 Hegesztőanyag felhasználás Magyarország (2008): Forrás: IIW White Paper 2012 MMA: MIG/MAG: Porbeles: Fedett ívű: Összesen kb.: 3,5 et, 9 et, 0,7 et, 0,5 et 13,700 et

8 Foglalkoztatott hegesztők Eljárás Hegesztőanyag, kg/év Munkaóra/év Fő MMA MIG/MAG töm MIG/MAG porb Összesen: Összesen mintegy ezer munkavállal llaló érintett

9 OMMF 2011-ben jelentett, hegesztéssel kapcsolatba hozható balesetek Sérülés mértéke 3 napon túl gyógyuló Nem súlyos csonkulás Sérült fizikai tevékenysége Összesen Ívhegesztés Lánghegesztés

10 Szakmai koordináció

11 Nemzetközi környezet IIW/IIS White Paper/2012

12 Hatások A hegesztés és rokon eljárásainak alkalmazásával járó munkabiztonsági és egészségügyi vonatkozások így osztályozhatók: Fizikai, mint a tűzveszély, a sugárzás, a hő,a zaj, a villamos veszély, a munkakörnyezeti feltételek, stb. Kémiai, mint a hegesztés során képződő gázok és más veszélyes vegyi anyagok különösen a lebegő részecskék (hegesztési füst) a gyártási folyamat minden fázisában. Környezetvédelmi, pl. hulladék képződés (salak, csomagoló anyagok stb.), a természeti erőforrások pazarló használata, valamint a levegő, a talaj és a víz szennyezése.

13 C VIII Health, Safety and Environment Objective A: Világszerte alkalmazható helyes gyakorlatok megfogalmazásának kezdeményezése és fejlesztése Objective B: Műszaki-tudományos információcsere szervezése és az ezt bátorító és fenntartó környezet biztosítása Objective C: Nemzetközi szabványjavaslatok készítésének és előkészítésének támogatása Objective D: Biztonságos, egészséges és környezetbarát világ alakításának bátorítása és támogatása IIW/IIS Commission VIII - Strategic Plan

14 Hazai viszonyok Jogi szabályozás

15 Jogi szabályozás Általános követelmények évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról Munkaeszközök 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

16 Jogi szabályozás Munkahely 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról Stb.

17 Jogi szabályozás Tűzvédelem 28/2011 (IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 45/2011 (XII.7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsgarészletes szabályairól

18 Jogi szabályozás Mvt bekezdés Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, munkafolyamat, technológia, amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége megfelelő védelem hiányában súlyos károsító hatásnak lehet kitéve

19 Jogi szabályozás Az érvényes HBSz szemlélete a hatálya alá eső tevékenységeket általában minősíti veszélyesnek, ami: egyrészt egyes esetekben indokolatlan követelményeket, másrészt más jogszabályokkal redundáns vagy ellentmondó követelményeket indukál.

20 Az új megközelítés koncepciója Mikor veszélyes a hegesztés? Mely munkaeszközök veszélyesek?

21 Veszélyek azonosítása* H-No. Veszély Ártalom Anyagi kár H1 H2 H2.1 H2.2 H3 H4 Ergonómiai Por Por és füst Füst, gázok, gőzök és/vagy porok (robbanásveszélyes, gyúlékony, mérgező, fullasztó stb.) Fénysugárzás Forró (inkl. cseppfolyós) fém, fröcskölés és/vagy salak Izom- és csontbetegségek Törés Tüdőbetegség Szem irritáció Tüdőbetegség Mérgezés Szem irritáció Tüdőbetegség Mérgezés Égés és forrázás Szem irritácó Égési sérülés (leégés) Vakság Hegesztő szem Égési sérülés Szem sérülés Kormozódás Kormozódás Kormozódás Érzékeny alkatrészek törékenysége Tűz * IIW/IIS CVIII-2081r4-11

22 Veszélyek azonosítása* H-No. Veszély Ártalom Anyagi kár H5 H6 Forró felületek Villamos áram Égés Villamos égés Áramütés Izomgörcs Szív fibrilláció H6.1 Elektromágneses tér Interferencia szívritmusszabályzóban Hevítés és áram indukció a testben H7 Láng Égés Tűz H8 H9 Repülő részek Szikrák Pontszerű sérülés Szem sérülés Égés Szem sérülés H10 Zaj Hallás károsodás Tűz Nem hőálló anyagok olvadása, tapadása Áramcsúcsok villamos készülékekben Hálózat károsodása Interferencia elektronikus rendszerekben Tűz * IIW/IIS CVIII-2081r4-11

23 Veszélyek azonosítása* H-No. Veszély Ártalom Anyagi kár H11 H12 Éles élek Rezgés Vágott seb Foglalkozási ártalom Izombetegségek H13 Forgó részek Sebesülés Horzsolt sérülések H14 Veszélyes anyagok Mérgezés Vegyi égés Foglalkozási ártalom Fulladás H15 Elszabaduló tárgyak, Horzsolásos sérülés feloldódó feszültség Csonttörés Halláskárosodás Agyrázkódás H16 Mozgó gép Horzsolásos sérülés Végtag leszakadás Csonttörés Agyrászkódás H17 Nyomás alatti gáz Szemsérülés Fulladás Zúzódás * IIW/IIS CVIII-2081r4-11 Anyagfáradás Laza tárgyak elmozdulása Korrózió Szekezet összeomlása Robbanás

24 Veszélyek azonosítása* H-No. Veszély Ártalom Anyagi kár H18 H19 H20 H21 H22 Csúszás Radioaktív por Robbanásveszélyes atmoszféra Éghető anyagok Expozíció Agyrázkódás Csonttörés Zúzódás Rákkeltő Mérgezés Égés Halláskárosodás Fulladás Égés Mérgezés Fulladás Foglalkozási ártalmak Sokk Tűz Olvadás Szerkezeti kár Tűz Olvadás * IIW/IIS CVIII-2081r4-11

25 Kiegészítő követelmények A munkaeszközök és munkahelyek biztonságos, az egészséget nem veszélyeztető kialakításának feltételei: 1.) Gázhegesztés és rokon eljárások 2.) Villamos hegesztés 3.) Egyéni védőeszközök 4.) Légzésvédelem 5.) Fokozottan veszélyes környezet

26 Kiegészítő követelmények 1.) Éghetőgázt és/vagy oxigént használó tevékenység esetén alapvetően védekezés a robbanás- és tűzveszély ellen a gázellátó rendszer tömítettsége a külső légtér felé a veszélyes gázkoncentráció kialakulásának megakadályozására, veszélyes gázkeverék kialakulásának megakadályozása a gázellátó rendszeren belül, a veszélyes gázok ellenőrizetlen szabadba áramlása elleni védelem, a szállított gáz fajtájának és üzemi nyomásának megfelelő készülékek és vezetékek alkalmazása.

27 Kiegészítő követelmények 2.) Villamos készülékekkel végzett tevékenység esetén védettség közvetlen áramütéssel szemben (alapvédelem), védettség közvetett áramütéssel szemben (hibavédelem), az elektromágneses összeférhetőség (EMC) előírt szintjének teljesülése, védettség a mozgó alkatrészek veszélyeivel szemben.

28 Kiegészítő követelmények 3.) Hegesztéssel végzett tevékenységekhez használt egyéni védőeszközök: korlátok megfogalmazása a hegesztés technológiai sajátosságainak figyelembe vételével, kombinált egyéni védőeszközök kiválasztása.

29 Kiegészítő követelmények 4.) Légzésvédelem hegesztést és termikus vágást használó munkahelyeken: Általános (másodlagos) expozíció: az adott légtérben tartózkodók (köztük a hegesztést végzők) kitettsége, Specifikus (elsődleges) expozíció: a káros anyagot kibocsátó tevékenységet végző közvetlen kitettsége.

30 Kiegészítő követelmények 5.) Hegesztési tevékenység fokozottan veszélyes környezetben: munkavégzés szűk térben, tűz- és robbanásveszélyes környezetben végzett munka, veszélyes anyagot tartalmazó tartályban végzett munka, fokozottan áramütés veszélyes környezetben végzett munka, víz alatt végzett hegesztési és vágási munka, túlnyomásos térben végzett munka.

31 Az új HBSz A felépítés koncepciója

32 Előírás rendszer Jogszabály (HMBSz) A tevékenység vagy a munkaeszköz veszélyességéből eredő, az általános érvényű jogszabályokon felüli követelmények, feladatok és felelősségek Műszaki követelmények és vizsgálatok A jogszabályban megfogalmazott követelményeket kielégítő (műszaki) megoldások és azok megfelelőségének magítélésére szolgáló vizsgálatok megfogalmazása MSZ EN (ISO) szabványok MSZ E szabványok Helyes gyakorlat A jogszabályokban foglalt kötelezettségek és az érvényes szabványok alkalmazásával folytatott bevált gyakorlatok leírása

33 Új HBSz Hatály

34 Hatály A szabályzat hatálya azokra a gazdálkodó szervezetekre terjed ki, amelyek fémek hegesztését, vágását és ezek rokon eljárásait (a továbbiakban: hegesztést) éghetőgáz és oxigén, illetve levegő keverékének elégetésével (autogén lánggal), villamos ívvel, illetve plazmaívvel, valamint villamos ellenállás hővel [teljesítménykorlát?] létesített hőforrás segítségével, szervezett munkavégzés keretében végzik. A Szabályzat előírásait alkalmazni kell az egyéni és társas vállalkozások mellett kutatóhelyek hegesztő laboratóriumaiban, az oktatási intézmények hegesztő tanműhelyeiben, a hegesztő képző-, képesítő és minősítő bázisokon, valamint a hegesztést ismertető bemutatóknál is. Nem tartozik a Szabályzat hatálya alá víz alatt (pl. búvármerüléssel) végzett hegesztés és vágás.

35 Személyi feltételek

36 Személyi feltételek A HBSZ szempontjából az végezhet veszélyesnek minősülő, hegesztéssel járó tevékenységet, aki a fokozott veszélyek kezeléséhez szükséges ismereteket elsajátította. Tehát a tevékenység elvégzésére jogosító képzési formák mindegyikében, megfelelő tartalommal és terjedelemben kell szerepelnie a szükséges ismereteknek; fel kell tenni a kérdést: vajon megfelelőek-e a szakmai és vizsgakövetelmények?

37 Személyi feltételek Tűzvédelmi szakvizsga a tűzvédelmi szakvizsga megszerzéséhez szükséges oktatásban szerepelni kell minden, hegesztés veszélyeivel kapcsolatos tevékenységnek; hiányoznak pl. a gázellátó létesítmények kezelői számára szervezendő képzés szakmai és vizsgakövetelményei a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagából.

38 Személyi feltételek 1. Hegesztést önállóan végezhet, aki betöltötte a 18. életévét, a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály* szerint előzetes és időszakos munkaköri foglalkozás egészségügyi, alkalmassági vizsgálat alapján alkalmas, vagy államilag elismert hegesztésre jogosító képesítéssel, vagy a rendelet hatálya alá tartozó eljárásra érvényes hegesztői tanúsítvánnyal (minősítéssel) rendelkezik, továbbá hegesztésre, valamint a gázellátó létesítmények kezelésére és karbantartására előírt tűzvédelmi szakvizsgával** rendelkezik. * Jelenleg: 33/1998 (IV.28) NM. rendelet ** Módosítandó az 45/2011. (XII. 7.) BM. rendelet

39 Személyi feltételek 2. Hegesztő szakmunkás tanulók, illetve különféle hegesztési eljárások gyakorlati oktatásán résztvevők csak az eljárásnak megfelelő államilag elismert képesítéssel rendelkező, az 1. szakasz követelményeinek megfelelő személy felügyelete mellett foglalkoztathatók. 3. Gázpalackok kezelésére jogosult az 1. szakasz követelményeinek megfelelő személy. Ennek hiányában a vonatkozó jogszabályok* követelményeinek kell megfelelni. *14/1998. (XI. 27.) GM rendelet (GBSz), és 11/2004 (II.19.) GKM (GMBSz)

40 Személyi feltételek 4. A Szabályzat hatálya alá tartozó hegesztési műveletet alkalmazó tevékenységek irányításával csak olyan személy bízható meg, aki az 1. pont követelményeinek megfelel.

41 Személyi feltételek 5. Hegesztett szerkezet gyártására tanúsított vállalkozásoknál a hegesztési felügyeletnek 1) (a hegesztési koordinációnak) ki kell terjednie a hegesztést alkalmazó munkahelyek kockázatértékelésére 2), amelyet munkavédelmi szaktevékenységre jogosult, biztonsági és egészségvédelmi hegesztési felelős 3) képesítéssel rendelkező személynek kell végeznie. 6. Hegesztési felügyelet 1) nélkül végzett hegesztési munkákat végző vállalkozások munkavédelmi szaktevékenységet igénylő feladatait, beleértve a kapcsolódó kockázatértékelését 2) olyan, munkavédelmi szaktevékenységre jogosult személynek kell ellátmia, aki rendelkezik biztonsági és egészségvédelmi hegesztési felelős 3) képesítéssel is. 1) MSZ EN ISO 14731:2007 2) Munkavédelmi törvény 3) L. hol?

42 Személyi feltételek 7. Az építési területeken, ahol hegesztést alkalmaznak, a biztonsági és egészségvédelmi koordinátornak 4) rendelkeznie kell biztonsági és egészségvédelmi hegesztési felelős 3) képesítéssel. 1) MSZ EN ISO 14731:2007 2) Munkavédelmi törvény 3) L. hol? 4) 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM rendelet

43 Munkaeszközök

44 Munkaeszközök Gázhegesztő berendezések készülékek megfelelősége: részben hatósági felügyelet alatt, de acetilén és oxigén esetében szabályozatlan; ellenőrző és időszakos ellenőrző felülvizsgálat : szabályozatlan; műszaki-biztonsági felülvizsgálat : részben és ellentmondásosan szabályozott.

45 Munkaeszközök Acetilént használó rendszer

46 Munkaeszközök Földgázt- és pébét használó rendszer felügyelete

47 Munkaeszközök (Új) HBSz Gázellátó létesítmények: gázellátó rendszerek gázpalackok (GBSz) (Új) HBSz Munkaeszközök: gázhegesztő felszerelés gázhegesztő berendezés

48 Munkaeszközök Gázhegesztés és rokon eljárásai: Készülékek megfelelőség tanúsításának szabályozása. Létesítés szabályai és megfelelőség igazolása. Felszerelések és berendezések ellenőrző és időszakos ellenőrző felülvizsgálatának minimális tartalmi követelményei és személyi feltételei. Műszaki-biztonsági felülvizsgálatok tartalmi követelményei és személyi feltételei.

49 Esettanulmány Acetilén elvétel fokozása

50 Kilépő oldalon kapcsolt palackok

51 Mi a baj ezzel? p 2 p 2 p 1 p 2 Ha p 1 < p 2, akkor az 1-es reduktor membránja zárva van, mert a közösítő vezetékben p 2 nyomás uralkodik! Következmény: csak a 2-es palackból van elvétel!

52 Miért nem ez?

53 Gázpalackok csatlakozása HBSz: A gázpalackok csatlakozását úgy kell kialakítani, hogy az ne tegye lehetővé olyan nyomáscsökkentő felszerelését, amely az adott gázfajtához vagy névleges palacknyomáshoz nem alkalmas. [MSZ 5992:1986 Ipari gázpalackszelepek kivezető csatlakozása]

54 Gázpalackok csatlakozása A gázpalackszelepek kivezető csatlakozásának fajtáját és méreteit a gáztöltettől függően egységes európai szabályozás hiányában a mindenkor érvényes nemzeti szabványok határozzák meg, amelyek közül a Messer Hungarogáztól kiszállított palackok esetében általában a DIN 477 német szabvány érvényesül, de az argon, oxigén és a legtöbb hegesztési védőgáz-keverék hazai töltésű palackjainak egy részénél a szelepcsatlakozás még a régi, de nem visszavont MSZ 5992 szerinti. [MESSER Hungarogáz Kft.: Ipari gázok tárolási és szállítási formái]

55 Gázpalackok csatlakoztatása [MESSER Hungarogáz Kft.: Ipari gázok tárolási és szállítási formái]

56 Gázpalackok csatlakozása MSZT MB 412 Autogéntechnikai Ab. javaslata 2002-ben: Régi Új Oxigén 21,8x1/14 G3/4 Nemes gázok G1/2 21,8x1/14 Nem éghető gázok G1/2 21,8x1/14 (Mert: a 21,8x1/14 és a G1/2 felcserélhető, ami veszélyhelyzetet teremt)

57 Munkaeszközök Villamos hegesztés Készülékek megfelelőség: CE megfelelőségi jelölés. Létesítés megfelelőség igazolása: adott esetben kivitelezői nyilatkozat. Felszerelések és berendezések ellenőrző és időszakos ellenőrző felülvizsgálatának minimális tartalmi követelményei és személyi feltételei. Műszaki-biztonsági felülvizsgálat tartalmi követelményei és személyi feltételei.

58 Munkaeszközök 22/2005 FMM HBSz (MSZ EN ) 14/2004 FMM (MSZE 1008)

59 Munkaeszközök 14/2004 FMM (MSZE 1008) (Időszakos) ellenőrző felülvizsgálat Érintésvédelmi felülvizsgálat 22/2005 FMM

60 Munkaeszközök Egyéni védőeszközök Megfelelőség igazolás: a vonatkozó jogszabályok szerint (CE-jelzés). Ellenőrző és időszakos ellenőrző felülvizsgálat: a vonatkozó jogszabályok szerint (l. pl. légzésvédelmi program MSZ EN 529)

61 Munkahely

62 Munkahelyi expozíció Fokozott expozíció Inhalábilis Mesterséges (optikai) sugárzás Ergonómiai

63 Inhalábilis expozíció Hegesztés és termálvágás emissziós értékei Hegesztőanyagok emissziós adatai MSZ EN ISO : Füst adatlap alkalmazása? Hegesztési füst határérték meghatározása? Egyes hegesztő eljárások emissziós adatai (pl. portöltéses huzal alkalmazása). Termálvágó eljárások emissziós adatai.

64 Inhalábilis expozíció A hegesztő inhalábilis expozíciója expozíció meghatározása az elsődleges expozíciónak kitett munkavállalók számára; kockázatértékelés alkalmazása az expozíció kézben tartása érdekében; helyes gyakorlat leírások KKV-k számára a költséges eljárások alkalmazása helyett.

65 Az expozíció meghatározása Kockázatértékelés (munkavédelmi szaktevékenység) Expozíció Mérése Becslése (+ monitorozás)

66 Az expozíció meghatározása Kockázati szintek meghatározása (javaslat)

67 Optikai sugárzás expozíció AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/25/EK IRÁNYELVE (2006. április 5.) a munkavállalók fizikai tényezők hatásának való expozíciójára (mesterséges optikai sugárzás) vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről 19. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) Nem kötelező!

68 OMMF pályázatok Hegesztés munkavédelmével kapcsolatos szabványok kidolgozása (MSzT) Helyes gyakorlat kiadványok elkészítése (GTE)

69 MSZ E szabványok Munkaterv

70 Helyes gyakorlat Munkaterv

71 VÉGE Hegesztés Munkavédelme Szakbizottság

Munkavédelmi, tűzvédelmi és elsősegély-nyújtási oktatás tananyaga Építési műszaki ellenőr I-II. tanfolyam

Munkavédelmi, tűzvédelmi és elsősegély-nyújtási oktatás tananyaga Építési műszaki ellenőr I-II. tanfolyam Munkavédelmi, tűzvédelmi és elsősegély-nyújtási oktatás tananyaga Építési műszaki ellenőr I-II. tanfolyam Munkavédelem fogalma: A dolgozó embert különböző környezeti hatások érik. A munkavédelem magába

Részletesebben

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet A HEGESZTÉSI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT KIADÁSÁRÓL

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet A HEGESZTÉSI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT KIADÁSÁRÓL 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet A HEGESZTÉSI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT KIADÁSÁRÓL (2005.01.21.-i állapot) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről 1 Hatály: 2011.I.1. - 1. oldal 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés

Részletesebben

TT 3000 Gázfogadó és nyomásszabályozó állomások

TT 3000 Gázfogadó és nyomásszabályozó állomások 2015.03.10. 1/85 TT 3000 Gázfogadó és nyomásszabályozó állomások Dokumentum készítésért felelős: TIGÁZ-DSO Kft. Technológiai munkacsoport M-01 melléklet szerint Ellenőrző: TIGÁZ Zrt. A szervezés és folyamatmenedzsment

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző

Részletesebben

KFKI Üzemeltető Kft. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (TMvSz) 2008.

KFKI Üzemeltető Kft. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (TMvSz) 2008. KFKI Üzemeltető Kft. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (TMvSz) 2008. 2 BEVEZETŐ... 4 0. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI ÜGYREND... 4 0.1 KFKI Üzemeltető Kft... 5 0.2 A méregfelelősök... 5 0.3 A veszélyes

Részletesebben

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos hegesztés HELYES GYAKORLATA Védekezés füst, por és gázok belélegzése ellen

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos hegesztés HELYES GYAKORLATA Védekezés füst, por és gázok belélegzése ellen Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos hegesztés HELYES GYAKORLATA Védekezés füst, por és gázok belélegzése ellen A helyes gyakorlat útmutató célja a hegesztés és rokon eljárásai veszélyeinek és

Részletesebben

Az építőipar munkaegészségügyi kérdései

Az építőipar munkaegészségügyi kérdései Az építőipar munkaegészségügyi kérdései A prevenció elvének érvényesítése az építőiparban Konferencia sorozat: 2009. november 18-19-20. Budapest Dunaújváros Szekszárd 1 A munka biztonsági és egészségi

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

SEGÉDLET. a munkahelyi kockázatértékelés elvégzéséhez

SEGÉDLET. a munkahelyi kockázatértékelés elvégzéséhez SEGÉDLET a munkahelyi kockázatértékelés elvégzéséhez KOCKÁZATÉRTÉKELÉS Bevezetés A kockázatértékelés a sikeres munkavédelmi irányítás alapja, valamint a munkavégzéssel összefüggő balesetek és a foglalkozási

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti

Részletesebben

VM ASzK Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium Gyöngyös Mátrafüred MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

VM ASzK Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium Gyöngyös Mátrafüred MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT I. fejezet A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szabályzat célja 1. A VM ASzK,- továbbiakban Intézmény- egész területére egységes szempontok szerint rögzíti a vezetők és a beosztott

Részletesebben

Munkavédelmi jogszabályok és fogalmak gyűjteménye. Munkavédelmi jogszabályok

Munkavédelmi jogszabályok és fogalmak gyűjteménye. Munkavédelmi jogszabályok PTE Munkavédelmi Szabályzat 2. számú melléklete Munkavédelmi jogszabályok és fogalmak gyűjteménye Munkavédelmi jogszabályok Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság, foglalkozás-egészségügy

Részletesebben

1 / 56 2013.07.02. 14:08

1 / 56 2013.07.02. 14:08 1 / 56 2013.07.02. 14:08 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 2013.07.01 44 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szövege, a normál

Részletesebben

Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM. c. tantárgyakhoz. szerkesztette: Dr. Berecz Tibor. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM. c. tantárgyakhoz. szerkesztette: Dr. Berecz Tibor. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM c. tantárgyakhoz szerkesztette: Dr. Berecz Tibor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagtudomány és Technológia Tanszék TARTALOMJEGYZÉK 1

Részletesebben

1/2009. (I. 30.) HM rendelet

1/2009. (I. 30.) HM rendelet 1/2009. (I. 30.) HM rendelet a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról A munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

A munkavédelmi felügyeletek együttes útmutatása a munkahelyi kockázatértékelés végrehajtásához

A munkavédelmi felügyeletek együttes útmutatása a munkahelyi kockázatértékelés végrehajtásához MUNKAVÉDELEM 1.4 1.2 A munkavédelmi felügyeletek együttes útmutatása a munkahelyi kockázatértékelés végrehajtásához Tárgyszavak: munkavédelem; szabályozás; jogi háttér; szakmai szervezet; kockázatértékelés;

Részletesebben

Gyakorlati munkavédelem, a kivitelezés gyakorlati munkavédelmi ismeretei

Gyakorlati munkavédelem, a kivitelezés gyakorlati munkavédelmi ismeretei Gyakorlati munkavédelem, a kivitelezés gyakorlati munkavédelmi ismeretei Órabeosztás 13,30 óra Regisztráció 14,00 óra Jogi alapfogalmak, a témakörhöz tartozó jogszabályok A munkavédelmi jogszabályok rendszere

Részletesebben

2/2 Új fogalmak, magyarázatok

2/2 Új fogalmak, magyarázatok Az új munkavédelmi törvény 2/2 1 A munkavédelmi törvény változásaival néhány új fogalmat is bevezetett a törvényalkotó, ezek a következők: 2/2.1 Új fogalmak Munkaképtelen: az a munkavállaló, aki a balesettel

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth József. Munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelem. A követelménymodul megnevezése: Korszerű munkaszervezés

MUNKAANYAG. Horváth József. Munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelem. A követelménymodul megnevezése: Korszerű munkaszervezés Horváth József Munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelem A követelménymodul megnevezése: Korszerű munkaszervezés A követelménymodul száma: 1180-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-010-55

Részletesebben

MUNKAANYAG. Koch Mária. Munkavédelmi, munkabiztonsági előírások, szabályok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Koch Mária. Munkavédelmi, munkabiztonsági előírások, szabályok. A követelménymodul megnevezése: Koch Mária Munkavédelmi, munkabiztonsági előírások, szabályok A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok A követelménymodul száma: 0110-06

Részletesebben

2007. évi CLXI. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 1

2007. évi CLXI. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 1 2007. évi CLXI. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 1 1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 8. -a helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 2009.01.01.-i állapot (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. Jelölés: az 1993. évi XCIII. törvény: Mvt., az 5/1993.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 015.

Részletesebben

2/2.3.2 Minta a kockázatértékelés elvégzésére

2/2.3.2 Minta a kockázatértékelés elvégzésére Az új munkavédelmi törvény 2/2 37 2/2.3.2 Minta a kockázatértékelés elvégzésére Az alábbiakban bemutatunk egy mintát egy építési munkahely kockázatértékelésének elvégzésére. Természetesen mivel nincs egy

Részletesebben

Munkavédelmi szempontok és azok változásai a katonai építésügyi eljárásokban

Munkavédelmi szempontok és azok változásai a katonai építésügyi eljárásokban HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI ELLENŐRZÉSI ÉS HATÓSÁGI HIVATAL Munkavédelmi szempontok és azok változásai a katonai építésügyi eljárásokban Göd, 2007. május 30. Összeállította: Rávai Attila mk. ezredes

Részletesebben

Dr. Keisz István Munkavédelem

Dr. Keisz István Munkavédelem Dr. Keisz István Munkavédelem A II. Nemzeti Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0018 azonosító számú programja keretében készült jegyzet. A projekt címe: Egységesített

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI ÜZEMBEHELYEZÉS

MUNKAVÉDELMI ÜZEMBEHELYEZÉS Munkavédelem a mezőgazdaságban 1. MUNKAVÉDELMI ÜZEMBEHELYEZÉS Mit is jelentenek számunkra az alábbi fogalmak? Létesítés Az a folyamat, melynek eredményeként új üzem, munkahely jön létre, vagy meglévő felújítása,

Részletesebben