Sárospataki Református Lapok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárospataki Református Lapok"

Átírás

1 Sárospataki Református Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXIV. évf. 3. szám október Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. (Ézs 41,10)

2 Kedves Olvasó! Sokszor emlegetett tény, hogy egy megváltozott világban és társadalomban kell megszólalnunk, hallatnunk a hangunkat. Ha nem tesszük, félő, hogy elfelejtenek minket. Ha hangunkon nem változtatva a régi húrokat pengetjük, akkor az agyonhallgatott slágerek sorsára juthatunk, a társadalomban süket fülekre talál majd üzenetünk. A különböző kampányok forgatagában melyektől azt reméljük, hogy megmutatják szélesedő társadalmi bázisunkat lázasan keressük a megfelelő hangnemet, módszert, valami újat, ami végre megszólítja, hitük megvallására szólítja szunnyadó híveinket. A versenyképesség érdekében készült kampányok tartalma szerint számtalan új ismérve van a református embernek: szabad, progresszív, toleráns, attraktív, formabontó, karakán, hagyománytisztelő, törekvő, bátor stb. Nyilván fontos egy megváltozott társadalomban ilyen, ma is divatos tulajdonságokat kiemelni a hitüket megvalló reformátusok életéből. A reformáció hónapjában most mégis hadd buzdítsuk a Kedves Olvasókat arra, hogy olyan ismérvét erősítsük meg hitünknek személyes életünkben, mely örök időkre kiállta és kiállja a próbát: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. (Jn 13,35) (R.A.) SRL Sárospataki Református Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Felelős kiadó: A Tiszáninneni Református Egyházkerület Elnöksége Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Dienes Dénes Szerkesztőbizottság: Barnóczki Anita, Füsti-Molnár Szilveszter, Rácsok András, Rácsok Gabriella Egyházmegyei sajtóreferensek: Konc Gáll László, Papp Zsolt, Szabó Ágnes Teljes nyomdai előkészítés: Rácsok András A szerkesztőség címe: 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1., Nyomda: Kapitális Kft. Felelős vezető: Kapusi József Példányonkénti önköltségi ár: 500 Ft; Eladási ár: 250 Ft ISSN Tiszáninneni Református Egyházkerület. Bárminemű másolás és sokszorosítás a kiadó előzetes engedélyéhez kötött. Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Gyönyörködöm a Te beszédedben 3 újuljatok meg lelketekben és elmétekben Élő teológia 4 A lelkipásztor Abaúji Egyházmegye esztendő - Ünnep Hernádszurdokon Határtalanul Örök és fiatalok Körzeti női konferencia Selyeben Találkozás nélkül nincs közösség Az anyakép a Bibliában és az irodalomban Borsod-Gömöri Egyházmegye 12 Ünnep Tetemváron Csendeshetek Hejőcsabán gyermekeknek és felnőtteknek Hírek a Mezőcsáti Egyházközség életéről Missziói csendesnap Nyékládházán Egervölgyi Egyházmegye 16 Historizálás a hiszterizálás korában Protestáns újságírók konzultációja Egerben Konfirmandus találkozó Noszvajon Az Egervölgyi Református Egyházmegye hittan tanévnyitója Zempléni Egyházmegye 20 Új köntösben a füzérkomlósi református templom Lelkészbeiktatás a kovácsvágási református gyülekezetben Hálaadás a megújult ricsei templomért Élményszüret sérült gyermekek számára Mádon Semmi sem szakíthat el... Kerületi események 24 Működő egység észak-keleti reformátusok találkoztak Tokajban Intézményeink 25 Az összefogás ereje A nevelés és tudomány szent célja előbbre vitelére Hírek a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumából Az új rektori ciklus alapelvei és feladatai Az Átányi Református Általános Iskola és AMI hírei Misszió 31 Átrendeztük a szobákat megújult a tirek.hu Az igazat mondd, ne csak a valódit Visszahonosítás Kálvin sarok 36 A népszerűtlen Kálvin Kitekintő 37 Kárpát-medencei imanap előkészítője Kárpátalján Ajánló 39 Új könyvsorozat ajándékba Sándor Endre: Minden nap együtt a Mesterrel

3 Gyönyörködöm a te beszédedben újuljatok meg lelketekben és elmétekben (Ef 4,23) Nincs megújulás. Az ősz egyértelműen az elmúlás, a megállás, a megtorpanás ideje. A gyönyörű színű falevelek egyre száradtabbak, ropognak a lábunk alatt. Már gyümölcs sincs a fákon, egyre kopárabb minden. Emberéletünk is kudarcok sorozata. Fel kellett adnunk álmainkat, nem tudtunk megújulni. Sőt, az évek előrehaladtával nem megújulunk, inkább amortizálódunk. Akárcsak az autónk, a házunk, testünk is a folyó idő martaléka. Néhány kísérletünk ugyan van, mert a szépészeti ipar már elérte a férfiakat, sőt a gyermekeket is. Újulj meg, légy trendi! Ha bármivel elégedetlen vagy, változtasd meg, változtasd át! Pedig Isten teremtése jó és szép. Ma már nemcsak a ruhatárunkat, de az arcunkat, sőt a nemünket is át lehet szabatni. Vajon megújulás-e ez, vagy csak változás, ami ideig-óráig való? Megunható, és még újabbra cserélhető. Később aztán bevallható, hogy mégiscsak kár és szemét, mert nem számít, mit gondolnak, mondanak mások, de még az sem, mit mondunk mi, mert annyira elsodródtunk. Lennie kell megújulásnak, hiszen a reformáció népe vagyunk. Erről nem mondhatunk le. Hitvalló őseinktől a jelenlegi tisztségviselőkig mindenki ezt próbálja. Tolsztoj azt írja egy magánlevelében: Támadjanak csak nyugodtan engem magam is ezt teszem, de ne az utat, amelyen járok, s amelyre elvezetek bárkit, aki megkérdezi, merre találja. Aztán arról tesz vallást, hogy ismeri a hazavezető utat, mert Jézus magáról mondta, hogy Ő az út, és az út ugyanaz akkor is, ha botladozva, fáradtan, fásultan járunk rajta, netán megállunk vagy zsákutcába futunk. A tisztújítás hozhat megújulást gyülekezeteinkben, ha az emberi gyarlóságok helyett magára a Megváltóra tekintünk. Vágyunk a megújulásra és szükségünk van rá, de ez magunktól nem megy. A reformáció közel 500 éve már történelem. Ott Wittenbergben azonban azon a hideg őszi napon elindult valami új. Isten Szentlelke megmozdította a szíveket és a szemeket, a lábakat és a kezeket, és áldásaiból ma is részesedünk. A megújulás ott és akkor nem a külsőségekben mutatkozott meg. A mai korszellemet követők újulnak meg úgy, hogy lecserélik házukat, hitvesüket, arcukat, nevüket. De ott és akkor Ige szerinti megújulás történt: lélekben és elmében. Azaz belülről indult kifelé, és minőségében változtatta meg nemzedékek életét. Mégis van és lehet megújulás, mert nem vagyunk készen, és Pál apostollal együtt valljuk: Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. (Fil 3,12) Így hozza el a megújulást kegyelméből Megváltó Urunk személyes életünkbe, és újítsa meg a neki szolgáló eklézsiák sorát, hogy hálaáldozatot teremjünk az Ő dicsőségére. Kósa Enikő Emőd SRL 3

4 Él őteológia A Pásztor és a pásztorok Hollandiában igazi pásztort már csak a skanzen falumúzeumában lehet látni, másutt a villanypásztor vigyáz a juhokra. Magyarországon és Erdélyben még vannak igazi pásztorok, azért itt jobban értjük a Biblia szóhasználatát, amikor átvitt értelemben pásztorokról beszél. Szép kép ez, mert ahogy a pásztor vezeti, megvédi és számon tartja a juhait, a gyülekezet pásztora is ilyesmit tesz az emberekkel. Mégis, mivel ez képes beszéd, könnyen félreértjük. Rögtön a gyülekezet lelkipásztorára gondolunk. De milyen képet ad az Újszövetség? Talán érdemes egy kicsit leporolni a pásztorokról szóló újszövetségi képet. Jézus magát a jó pásztornak nevezi. Nagyon szép kép ez, amelyben érződik Jézus szeretete és ereje. Ő ezt a képet az Ószövetségből ta- nulta. Az embernek nem kell félni, még a halál völgyében sem, ha hiszi, hogy van Isten, aki neki mindig a legjobbat keresi (Zsolt 23). Jézus ezt a pásztori feladatot adta Péternek is: Legeltesd az én juhaimat! (Jn 21,17). Ennek az eseménynek a hatása visszhangzik Péter levelében, amikor ő ezt a feladatot továbbadja a gyülekezet presbitereinek (1Pt 5,2). De az Újszövetség mintha tartózkodna is egy kicsit attól, hogy embereket pásztoroknak nevezzen. Mert maga Jézus marad a főpásztor, aki visszajön (1Pt 5,4), a nagy pásztor, aki feltámadott a halálból (Zsid 13,20). Jézus marad az első, akkor is, ha emberek Jézus nevében pásztorként szolgálnak. Kik azok az emberek, akik Jézus nevében legeltetik az Isten nyáját? Itt mindig többes számban beszél az Újszövetség: a presbitereknek kell végezniük ezt a pásztori munkát. Mindig egy szélesebb kör vezeti, tartja számon, védi a gyülekezetet (ApCsel 20,28; Ef 4,11; 1Pt 5,2). A legjobbat keresik a gyülekezeti tagoknak, ami egyébként nem azt jelenti, hogy mindig azt adják, amitől az embernek jó érzése lesz. Gondoljunk csak a 23. zsoltárra, ahol a csendes vizek mellett a pásztor botja is jelen van. Doedens Jaap 4 SRL

5 A lelkipásztor Alelkipásztorról alkotott mai képünk nyilván tapasztalataink szerint alakul, és ezért változó. Van azonban ennek a képnek egy olyan mércéje, mely szerint eldől, hogy milyen az ideális lelkipásztor. Ezt a mércét alapjaiban az Ószövetség határozza meg, ahol maga Isten a pásztor (1Móz 49,24; Zsolt 23,1; 80,2). Ebben a képben Isten népét pásztoroló felelősségét tanulmányozhatja az ember, és vonhatja le ennek tanulságait szolgálatára nézve. A pásztor nélküli nyájból az a vezetés hiányzik, ami utat mutathatna (4Móz 27,17). A jó pásztor gondoskodik arról, hogy nyája ne tévedjen el, táplálékot találjon, sebei gyógyuljanak, és a gyenge megerősödjön. Isten egyértelműen az olyan pásztor ellen fordul, aki nem ilyen, s hűtlen pásztorai helyett Ő viseli juhai gondját, ügyelve arra, hogy nyájának legyen majd pásztora, bölcsességgel, éleslátással (Ez 34; Jer 3,15; 23,4). A nyáj védelmének is van mintája Isten őrizetében (Jer 31,10), mint ahogy a gyengédséget is tőle lehet tanulni (Ézs 40,11). Megvannak a teljes szívvel és hozzáértő bölcsességgel történő legeltetés ószövetségi forrásai is (Zsolt 78,70-72), az áldozatkészség és lelkiismeretesség példáival együtt (1Móz 31,38-40). Fontos üzenetet hordoz az az ószövetségi család modell, mely szerint az ősatyák korában a családfő papi funkciót töltött be az áldozat bemutatásával (1Móz 31,54). A későbbiekben a papok a szentély körül őrködtek, és ez a megbizatásuk mindarra kiterjedt, ami azon a területen, azzal összefüggésben történt (4Móz 1,53; 3,32). Fontos kérdésekben a pap feladata volt, hogy Istent megkérdezze, akinek döntése nagy súllyal esett latba (Bír 18,4-5). A pap volt Isten követe, ő felelt az ismeretért, a törvényért, annak őrzéséért (Mal 2,7). Végső soron a pap áldást hordozott (4Móz 6,22-27; 5Móz 10,8; 21,5; 1Krón 23,13). Az Istennek szentelt pap életének minősége hirdette különleges helyzetét az emberek között (3Móz 21,1-9). A pap élete ilyen módon reprezentálta Istennel való kapcsolatát, mely számára küldetést jelentett, Isten szövetségének meghirdetésében. Ez a szövetség újult meg Jézus papságával, pásztorságával, melyet Ő minősített lelkipásztori küldetésben tesz kézzelfoghatóvá. Ennek a küldetésnek az Ószövetségben van a gyökere. A lelkipásztorság csak egy fogalom a sok között, de az a lelkipásztor, aki az Úr törvényében gyönyörködik, éjjel-nappal azzal foglalkozva, az gyümölcsöt is terem (Zsolt 1,1-3) és fogalommá válik, mert úgy él, mint akinek az Úr a pásztora és áldást hordoz, hiszen érti, átéli, megéli Dávid hitvallását: Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé (Zsolt 103,1-5). E megújulás nélkül csak kiégett lelkipásztor képe tárulhat a világ elé. Enghy Sándor Megvallom, engem magamat is érdekelne egyfajta közvéleménykutatási értékelés arra vonatkozóan, ki kinek látja vagy gondolja a református lelkipásztort, s mit vár tőle. Mivel magam is lelkész vagyok, ilyen külső véleményalkotásra nem vagyok alkalmas. ezért belülről nézve azt próbálom leírni, ahogyan magunkat értelmezem, amilyen mintát követve igyekszem azzá lenni, akivé Isten lelkészként elhívott. Pál apostol így fogalmazta ezt meg: látványossággá lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek. (1Kor 4,9) Úgy látta magát, mintha Isten egy színpadra állította volna, hogy ott legyen mindenki előtt látható rajta, mit jelent keresztyénnek lenni. Úgy tapasztalom, egy gyülekezetben, egy településen Isten ugyanerre hívta el a lelkipásztort. Sok tekintetben szemléltető példának akarja a lelkészt. Egy embert a többiek közül, aki tudja magáról, mennyire rászorul Isten kegyelmére, életet árformáló erejére, s az élete tanúskodik arról, hogy Isten kész megbocsátani, kegyelmesen formálni, szeretettel hordozni. Hiszi, s tudja, hogy a saját élete is arról tanúskodik: azon van áldás, amit Istennek engedelmeskedve tesz, de azt sem titkolja, hogy ennek az egyéni életében is mennyi emberi akadálya és kísértése van. Ezért kész Isten erejére támaszkodva leplezetlenül küzdeni a vissza-visszatérő emberi természete és kísértései ellen. Nem színész, aki eljátssza a mintakeresztyén szerepét, hanem ember, aki harcolja a hit nemes harcát. Így az is leolvasható lesz róla, amivel Isten az ilyen életet megáldja: belső békessége és öröme lesz, fel tud állni a bukásaiból is, erőt kap ahhoz, amit tennie kell, s az apró dolgokban is Isten szeretetének különös ajándékait látja. Ha látványossággá lett, akkor kész azt is elfogadni, ha kipróbálják, hogy valódi-e, követhető-e az, aminek látszik. Támadások, próbák között is az a küldetése, hogy láthatóvá legyen rajta: ott, ahol társai is élnek, abban az életkorban és azokban az élethelyzetekben, kísértésekben és nehézségekben, melyekben a többiekkel együtt benne él, Istennek van felelete, Jézus Krisztusban van megoldása. Így vezethet pásztori módon arra az életre és azokra az áldásokra, melyeket Isten rajta keresztül sokaknak elkészített. Pásztor Gyula SRL 5

6 Abaúji Egyházmegye 6 SRL 150 esztendő - Ünnep Hernádszurdokon Megtelt a hernádszurdoki református templom július 17-én 14 órakor. Olyannyira, hogy még pótszékeket is kellett behozni. A vendégek, elszármazottak és a helyi kis gyülekezet tagjai elcsendesedtek, amikor megkezdődött az istentisztelet. A sokfelől érkezett emberek szíve ebben a templomban összeforrt. Ősz hajú, megfáradt, idős lelkek és erős, élettel teli fiatalok, aszszonyok és férfiak, közéleti személyiségek és hétköznapi emberek, egyházi vezetők és lelkipásztorok együtt énekeltek, imádkoztak és hallgatták az igehirdetést, az előadásokat, beszámolókat, az egykor itt élt elszármazottak kedves emlékeit, míg a problémák, a rohanó világ követelései a templomajtón kívül rekedtek. Az istentisztelet és a megemlékezés fénye, ragyogása, kiszorította Isten Házából a sötétséget. Átléptünk egy másik világba, ahol nem számított az idő. Annyira nem, hogy három óra telt el a zárszóig. A három óra magában foglalta Orémus Zoltánnak, az Abaúj- Tornai Egyházmegye esperesének prédikációját, Panyuscsik Jánosné nyugalmazott iskolaigazgató történeti áttekintését, Varga Józsefné polgármester asszony beszámolóját a jelen helyzetről, a holland testvérgyülekezet köszöntését, melyet Albert Jansen adott át, Sándor Endréné nagytiszteletű asszony kedves szavait, Kovács Gábor professzor úr visszaemlékezéseit, a meghívott vendégek és lelkészek köszöntését is. Az elszármazottak képviseletében Thuróczy Jánosné mondott köszöntőt, és egy szép református zászlót adományozott, Buchala István és Homoki János gyönyörű zeneszolgálattal gazdagították a közösséget, Krakkai András gondnok úr köszönet nyilvánított és átadta a kiemelt vendégeknek készített ajándékokat. Széll Alexandra Csiha Kálmán Szeressétek a templomot! című versét szavalta, Szabó Sándorné népi iparművész pedig arról a kiállításról beszélt, melynek anyagát ő készítette, gyűjtötte, és amelyet a parókián lehetett megtekinteni. Ugyanitt Bodnár Tamás tárgyi gyűjteménye és Kovács Gábor fotói is láthatóak voltak. A Himnusz eléneklése után a paró-

7 kiaudvaron folytatódott tovább az ünnepség. A finom ételek elfogyasztása közben lehetett beszélgetni, ismerkedni, emlékeket felidézni. A templom tortáját felszeleteltük, körbe adtuk, és mindenki ehetett belőle egy szeletet. Sokáig sorolhatnám a neveket: ki, mit tett hozzá ehhez az ünnepséghez. Egy biztos, mélyen megérintette a figyelmesen hallgatókat a viszontagságos 150 esztendő története. A gyakori tűzvészek alkalmával számtalanszor kellett újrakezdeni az életet a semmiből. Ez a falu és gyülekezet szó szerint hamvaiból éledt újra és újra, mint a főnix madár, hiszen volt olyan időszak, amikor két év alatt 13 tűzvész semmisítette meg az értékeket, házakat, a parókiát, templomot. Mégis újraéledt a falu, a gyülekezet és magasra emelkedett, ma is létezik, és Isten kegyelméből még sokáig szól a harang és a prédikáció. Kovács Balázs lelkipásztor Határtalanul Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét határon is túl, még az üvegtengeren is túl Így kezdődnek a mesék. Az azonban nem mese, hanem valóság, hogy volt egyszer Szent Mihály havának közepén egy testvéri találkozó Encsen, a Művelődési Központ Dísztermében, ahová, ha nem is a hetedhét határon túlról, de a Trianon által meghúzott magyar-szlovák határon is túlról, sőt még a tengeren túlról is érkeztek Krisztusban hívő emberek. Szép volt, meseszép ez a nap, a 14. napja szeptembernek, s ez a testvéri alkalom örömére szolgált sok embernek. Örömmel töltötte el a szívünket Baksy Mária esperes asszony szeretetteljes köszöntése. Ezt követően Enghy Sándor abaújszántói lelkipásztor, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektora szolgált áhítattal közöttünk, amelyet énekszóval kezdtünk. Az 51. zsoltárt énekelve így könyörögtünk az Úrhoz:,,Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem és kegyelmedből könyörülj én rajtam, bűneimből tőled megtisztíttassam, nagy irgalmaddal végy körül engem! Szükségünk van az Úr kegyelmére, mint ahogyan a lelki kenyérre, az Ő Igéjére is, amely az aznapra kijelölt ószövetségi igeszakaszból, a Jer 15,1-9-ből szólt hozzánk tudós lelkipásztor testvérünk tolmácsolásában. Az igehirdető beszédét egy cserkész életből vett megmosolyogtató anekdotával kezdte.,,a cserkész, ahol kell, segít. Majd hozzátette:,,a cserkész, ahol nem kell, még ott is segít. Az egyszeri cserkész esete került említésre, aki meglátott egy út mentén álldogáló nénit, akit készségesen átsegített a túloldalra, pedig az nem is akart átmenni az úton. A szolgálattevő őszinte reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a testvérek önként, örömmel keltek át a határon, hogy a meghívásnak eleget tegyenek. A konferencián a testvéri kapcsolatok ápolása és kiszélesítése mellett ismereteinket is bővíthettük. Elsőként Ficzere Csilla Encsen szolgáló beosztott lelkész előadását hallgathattuk meg, aki az Abaúji Református Egyházmegye történetét tárta elénk. Kitűnt, hogy az előadó mélyreható tudással rendelkezik, s szívügyének tekinti az abaúji reformátusság történetét, hisz szakdolgozatát is e tárgykörben írta. Ezt követően Orémus Zoltán kassai lelkész, az Abaújtornai Egyházmegye esperese ismertette az általa vezetett egyházmegye történetét. Szívbemarkoló volt hallani, hogy Trianon után mennyi szenvedést, megpróbáltatást kellett kiállni mindazon lelkészeknek, akik továbbra is fel kívánták vállalni magyar mivoltukat. Ezek után Bojtor István nyugdíjas református lelkész és tanár tartott előadást református hitünk alaptételeiről, a négy reformátori jelmondat (sola gratia, sola fide, sola Scriptura, solus Christus) köré csopor- SRL 7

8 A gönci gyülekezet presbiteri konferenciát tartott szeptember második hétvégéjén Berekfürdőn. Sok olyan gyülekezeti alkalom van, amikor a presbitérium egy kis plusz útravalót kap az előttük álló teendők mellé egy közös gyülekezeti kiránduláson, ez azonban abban különbözött az eddigiektől, hogy a gönci presbitérium mélyen tisztelt tagjain kívül a gönci ifjúság is meghívottja volt az alkalomnak. (20-28 éves korig) Családi hangulat és baráti melegség töltötte be az egész hétvégét. Péntek este 6 órakor kezdődött a konferencia egy beszélgetéssel, amelyben az egyház aktuális helyzetéről kérdezhették a presbiterek Bölcskei Gusztáv és Csomós József püspök urakat. A püspöki főszakács aki mind emellett rendszeres templomjáró presbitere a gönci gyülekezetnek felejthetetlen vadvacsorával várta az utazásban megfáradtakat, és persze azokat is, akik a fürdő medencéjében éheztették magukat napnyugtáig. A vacsora elfogyasztásával egyértelművé vált, hogy a séf rászolgált a főszakácsi címre. Az elfogyasztott vacsora után még egy kis társalgás következett, majd mindenki a saját szállásán nyugovóra tért. Másnap reggel áhítatra indult a társulat az ifjúsági épület kápolnájába. A téma kapcsolódott konferencia fő témájához, az önkéntességhez. Ezután rövid a szünetet követően ifj. Csomós József (kerületi ifjúsági referens) tartott előadást az önkéntességről. Arról beszélt, hogy az igazi önkéntesség nem csak annyit jelent, hogy közösen kitakarítjuk a templomot, a templomkertet és rendet rakunk az egyház portáján, hanem olyan szolgálatot is elvégzünk, ami túltosítva gondolatait. Prelekciója, s magával ragadó előadásmódja nemcsak intellektuális, hanem spirituális élményt is nyújtott a hallgatóságnak. Nyugdíjas lelkipásztor testvérünk szent nyughatatlansággal, fiatalokat is megszégyenítő lendülettel fáradozik Isten országának építésén. Hite, hűsége, odaadása, szolgálatkészsége, jósága, humora és derűje, egyszóval krisztusi lelkülete világító példa előttünk. Az Úr hű szolgája ő hitvestársával együtt. A kávészünetet követően a református világmisszióról hallhattunk egy-egy beszámolót Robert Pitman, a Global Fellowship Network (Missziói Szövetség) tiszteletbeli elnöke és Jerry Voss, a jelenlegi elnök előadásában. A Kaliforniából érkezett lelkész testvéreink megosztották velünk a világ különböző országaiban (Kenyában, Nepálban, Brazíliában és Mexikóban) átélt missziói tapasztalataikat, valamint szóltak a keresztyén egyházak mai kihívásaikról és az erre adott válaszokról. Jelen volt továbbá a fent megnevezett szövetség képviseletében Margo Elliott presbiter, aki sugárzó mosolyával és kedvességével, mint napfény ragyogott közöttünk. Amerikai testvéreink elkötelezettek az evangélium terjedésének szolgálatában, s teszik ezt nagy lelkesedéssel és töretlen lendülettel. Ennek hangot, pontosabban énekhangot is adott Ronn Ealy énekes, aki énekszolgálatát vezérigéjével, a Zsolt 104,33-34-gyel vezette be:,,éneklek az Úrnak, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Legyen kedves előtte fohászkodásom! Én örvendezem az Úr előtt. Aztán dalra fakadt Mi meg szinte könnyekre fakadtunk a meghatottságtól. Énekhangja betöltötte a dísztermet, s mint jó illat az oltárról szállt feljebb, egyre feljebb, egészen Istenhez. Aztán már közösen énekeltük:,,mily nagy vagy Te, Istenem! Együtt örvendeztünk az Úr előtt. Egy szívvel és egy lélekkel dicsértük az Urat, a mi Istenünket: voltaképpen ezért is jött létre ez a határokon és kontinenseken is átívelő találkozó. Az előadásokat szeretetvendégséggel egybekötött kötetlen beszélgetés követte. Benkő György nyugdíjas református lelkész, aki hosszú éveken át szolgált esperesként az Abaúji Református Egyházmegyében, építő hozzászólásával hangsúlyozta, hogy a hitvalló gyülekezeti tagok fontos motorjai a missziónak. Summázva: örömteli és áldott alkalom volt ez a testvéri találkozó. Köszönet Istennek, akinek kegyelméből mindez létrejöhetett, köszönet a szervezőknek és a résztvevőnek, valamint az encsi asszonytestvéreknek, akiknek szorgos kezei finom süteményeket és szendvicseket varázsoltak asztalunkra. Minden igazi konferencia túlmutat önmagán, nem öncéllal rendeződik. Ez a testvéri találkozó is túlmutatott önmagán Nemcsak arra az útra mutatott, amit a résztvevők tettek meg, hogy megérkezzenek a helyszínre, hanem a nagybetűs ÚTRA, nemcsak református hitünk igazságaira, hanem az egyetlen IGAZSÁGRA, nemcsak az életre, hanem az igazi ÉLET- RE, vagyis Krisztusra, aki az út, az igazság és az élet. Koczogh Júlia Örök és fiatalok 8 SRL

9 mutat a gyülekezet hétköznapi feladatain. Kicsit mindenki magába nézett és átgondolta, vajon azon kívül, hogy a gyülekezet tagjai vagyunk, ellátogatunk a templomba, mi mást teszünk a gyülekezetért? Az is elhangzott, hogy próbáljuk meg a saját tudásunkat és tehetségünket Isten szolgálatára fordítani, hiszen egy gyülekezetért nem csak olyan ember tehet, aki tud kaszálni, hanem olyan is, aki tud könyvelni, tud varrni, hímezni vagy gyönyörű mézes kalácsot sütni, mivel azt is jelenti kereszténynek lenni, hogy mindenki a saját Istentől kapott talentumát képes az Úr szolgálatába állítani. Az ifjúsági referens azt is elmondta, tudja, milyen nehéz megvalósítani ezt a gyakorlatban. Példának hozta Hollandiát, ahol az ember azt mondhatja, hogy ha komolyabban akar önkéntesként dolgozni, inkább csak fél állásban dolgozik és így is megél. Nálunk nehéz ezt elképzelni, és be kell látnunk, egy 12 órás műszak után nem sok embernek van ereje még önkéntes feladatot is vállalni, mégis próbálkozni kell. Az ebéd utáni szabad programot követően egy kis csapatfeladat következett, majd külön váltak az örök fiatalok és a fiatalok. Sok kérdés merült fel a fiatalság körében, s csak itt ébredtünk rá, hogy egyszer lehet, hogy mi leszünk presbiterek, és azokat a feladatokat a gyülekezetben, amit most szüleink látnak el, egyszer nekünk kell majd elvégeznünk. Útravalónak egy feladatot kaptunk. Képzelje el mindenki a számára tökéletes gyülekezetet, majd gondolja el, mi az, amivel mi hozzá tud járulni ahhoz, hogy amit elképzeltünk, egyszer valóság legyen. S. Zs. Körzeti női konferencia Selyeben Asszony, nagy a te hited (Máté 15:28) Ez az ige volt a vezérfonala a szeptember 3-án, Selyeben tartott körzeti női konferenciának. Petró Béla helyi lelkipásztor a nyitó áhítatában egy testvérpárt állított példaként a résztvevők elé. Márta és Mária történetéből (Luk 10:38-42) mindenkihez eljutott az üzenet és kérdés, melyik részt választjuk? A munkát, rohanást, és azt, hogy meghalni sincs időnk, vagy pedig csendben lekuporodunk Jézus lába mellé, és rá figyelünk. A konferenciát Szabó László, egyházmegyénk gondnoka köszöntötte, majd Bódi Noémi kérte fel az előadókat előadásuk megtartására. Az első előadó főtiszteletű Csomós Józsefné volt, előadásának címe: A nők szerepe a mindennapokban és az egyházban: női presbiterek. Nem mindennapi előadást hallhattunk, mindannyiunkat személyesen érintett. Felhívta a figyelmet korunk fiatal nőinek problémájára: nehezen tudnak megfelelni a társadalom és saját SRL 9

10 maguk felállította követelményrendszernek. Az előadásból újszövetségi és történelmi példák alapján választ kaphattunk arra, hogy mi is a szerepe egy keresztyén nőnek, és hogyan felelhet meg az elvárásoknak. Hallhattunk többek között a bibliai Lídiáról, Priscilláról, Fébéről, történelmi példaként pedig arról, hogyan gondolt Kálvin feleségére (Bora Katalinra) mint segítőtársára. A magyar nagyasszonyok közül az előadó Bornemissza Katalint emelte ki, Apafi Mihály erdélyi fejedelem feleségét, aki példaként állhat minden modern nő, feleség és anya előtt, hiszen sikeresen vezette a fejedelmi udvar anyagi dolgait, férje meggondolatlan döntéseit is sokszor helyrehozta, megmentve sok ártatlan ember életét, és mindezek mellett anya is volt. Az előadás bátorítást is adott nekünk nőknek, hiszen bármi lehet egy nő a kapott kegyelmi ajándéka szerint, akár presbiter is, sőt az az ideális, ha a presbitériumban egyenlő arányban vannak jelen nők és férfiak. Két előadás között Zsindelyné Tüdős Klára Rongyszőnyeg című rövid írását hallhatták a résztvevők, majd Földesiné Kántor Mária, az Egyházkerületi Nőszövetség tikárának előadása következett: A nőszövetség megalakulása Magyarországon, vázlatos története és mai szolgálata címmel. Sokat tudhattunk meg a nőszövetségek megalakulásáról, működéséről, az egyházkerületünkben folyó munkálkodásról. Biztatást kaptunk, hogy alakuljanak gyülekezeti nőszövetségek, mert csodálatos egy ilyen közösséghez tartozni, másrészt a szolgálat is gyönyörű. Ebből az alkalomból Kupán meg is alakult a nőszövetség, de többek fejében megfordult a gondolat, hogy hazatérve saját gyülekezetükben megalakítják a Nőszövetséget, hiszen szinte minden gyülekezetben, ha nem is intézményesen, de működnek, szolgálnak a nők, asszonyok. Végül a zárszó előtt Zsindelyné Tüdős Klára egy másik írása következett: Válasz egy nagymamának címmel. Bódi Noémi egyházmegyénk Missziói Bizottságának előadója köszönte meg a vendéglátóknak a vendéglátást, a jelenlevőknek a megjelenést, végül pedig az alkalmat jó hangulatú szeretetvendégség zárta, rengeteg finomsággal. Ficzere Csilla Találkozás nélkül nincs közösség Egyszerű belátni ennek a rövid megjegyzésnek az igazságát, mégis nehéz eljutnunk oda, hogy ne pusztán tudjunk egymásról, hanem oda is szánjuk magunkat: elfogadom a meghívásod, komolyan veszem a szándékod, ott vagyok. Ott lenni számunkra többet jelent a jelenlétnél, ezért köszönjük mindazoknak, akik elfogadták az Abaúji Református Egyházmegye meghívását és gondnokokként, presbiterekként ott voltak a göncruszkai református templomban megrendezett presbiteri konferencián. A tanítványok valódi találkozása az Ige körül indul. Így volt ez az Emmausba vezető úton is, és ezen az alkalmon is, hogy ne pusztán úton legyünk egymás mellett, hanem felismerjük együtt közös utunkat református közösségként. Az elhangzó előadások ennek a közös útnak egy-egy oldalát világították meg, a törvény betűi és a személyes 10 SRL

11 tapasztalatok, élmények egyaránt terítékre kerültek. A templomi együttlétet követően egy tányér forró gulyás és egy pohár hideg bor várt mindenkit a kultúrházban. A Göncruszkai Református Gyülekezet szeretett volna minden idelátogatónak lehetőséget adni, hogy a gyülekezet életének hétköznapjaiba is bepillantást nyerjenek a számos gyülekezetből érkező testvérek. Minden érdeklődő megtekinthette a gyülekezet méhészetét, ahol presbiterek adtak információkat többek között a gyülekezeti méhes létrejöttéről és hidegen kezelt méz technológiájáról. A református gyülekezet méhészete által alapított Talentum Tehetséggondozó Általános Iskola is nyitott kapukkal várta a vendégeket, ahol a Hollandiában, Svájcban működő, református gyökerű pedagógiai modellről és annak sajátos helyi alkalmazásáról hangzottak el beszámolók. Köszönjük a lehetőséget az Abaúji Református Egyházmegye elnökségének, hogy helyet adhattunk egy találkozásnak, mely reménység szerint az Abaúji Presbiterek közösségét erősítette. Minden vendégünket a köszönet mellett arra kérünk, hogy az egyházmegye által szervezett elkövetkező alkalmakon is ilyen szép számmal legyünk együtt, szánjuk oda magunkat. Sohajda Levente lelkipásztor Göncruszka Az anyakép a Bibliában és az irodalomban A csónakázótó lágyan ringatta a ladikokat. A gyermekek kacaja a hullámokkal együtt ért partot, amire az édesanyák elérzékenyült tekintete volt a válasz. Épp a Zemplén csúcsait koronázta meg a napkorong, amikor a trombita érces, hívogató szava megtörte a fény, a hullámok, a jótékony semmittevésbe feledkezés varázslatát. A Családi Öko Kalandpark panorámás termében minden széknek hamar gazdája lett a szeptember 16-án délután 18 órakor kezdődő, Az anyakép a Bibliában és az irodalomban c. rendezvényen. A Telkibányai Református Egyházközség által elindított Hittem, ezért írtam! sorozat a negyedik felvonásához érkezett. A vendégek sorát Tusnády László professor emeritus nyitotta, akit követtek Maczó János író, költő, Laczkó András irodalomtörténész, kritikus, Fazekas József költő. Az est zenei felhozataláról Simon Norbert komáromi teológushallgató gondoskodott, aki trombitajátékával okozott felejthetetlen perceket a résztvevőknek. A 42. zsoltár eléneklése után Szalay László Pál lelkipásztor Asszonyember vagy Éva címen tartott előadást. A személyes hangú, lírai bevezetőt az anyává válás heroikus küzdelmének bemutatása követte Anna példáján keresztül. Az előadó hangsúlyozta, hogy Elkána felesége a meddőség poklát csak a feltétel nélküli Istenre hagyatkozás révén tudta elhagyni. Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többet szomorú az arca. A gyermek hitben való nevelésének következő lépcsőfokát Mónikával, Augustinus egyházatya édesanyjával illusztrálta. Elhangzott, hogy az afrikai pogány anyaistennőnek, Dea Caelestis -nek a tisztelete ellenére Mónika Istennek ajánlotta gyermekét, SRL 11

12 és szentül hitte, hogy nem kallódhat el a könynyek fia. Tusnádi László Anyakép a török és olasz irodalomban címmel tartotta meg előadását. Előterjesztésében kihangsúlyozta, hogy az anyaság az emberi lét megmaradásának kontinentális alapzata. Többek között elmondta, hogy a török anayasa szó alkotmányt jelent, viszont szó szerint anyatörvénynek fordítjuk. Fájlalta, hogy a mi törvényeinkben nincs ilyen becsülete az anyáknak. A Torquato Tasso monográfia írója kiemelte a tragikus sorsú költő egyik vesének anyaábrázolását: A nő gyönyörűségéből valamicskét a tükör is visszaad, de teljessége leánya szemében fénylik fel. Az előadást Cengiz Hancıoğlu és a magát magyar származásúnak valló Giuseppe Ungaretti versei színesítették. Laczkó András Jókai Mór kapcsán egy határozott, céltudatos, akaratát a végsőkig érvényesítő édesanya képét rajzolta elénk. Pulai Máriát kardos menyecskének, vicispánnak, Jókayné uramnak is nevezték következetes természete miatt. Az anyai hatás Jókai regényeiben, különösen A kőszívű ember fiaiban szemléletesen kimutatható. Az előadások után sor került a Fehér Mária díj ünnepélyes kiosztására. A NAP Alapítvány képviseletében Maczó János laudálta a 2011-es kitüntetetteket. A díjat az 1956-os forradalom 50. évfordulójára alapították és az előző években többek között Almássy Katinka költő, Cs. Varga István irodalomtörténész, Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, Bábel Balázs érsek, Bencze Izabella jogász, Döbrentei Kornél író vehette át. Idén Varga József írót, Tusnády Lászlót az irodalomtudomány kandidátusát és Szalay László Pál lelkipásztort érte a megtiszteltetés, hogy megkaphatták a Szemesi György által készített emlékplakettet. A kísérő oklevél tanúsítja a díj odaítélésének okát: Példamutató emberi életéért és alkotó tevékenységéért tüntette ki a NAP alapítvány. Az alkalmon résztvevő édesanyák egy szál fehér szegfűt kaptak, megemlékezve ezzel is a gyermekekért hozott áldozatukról. Az előadások között Maczó János és Fehér Mária anya témájú versei hangoztak el, majd Fazekas József mutatta be a Tőkesúly című kötetét. Az együttlét végén a lelkészházaspár vendégül látta a gyülekezetet, mert már egy éve annak, hogy elsőszülött gyermeküket, Szalay Emma Zádorkát a keresztvíz alá tarthatták. Szalay László Pál lelkipásztor Telkibánya, szeptember 23. Borsod-Gömöri Egyházmegye Ünnep Tetemváron Az elmúlt időszakban több kiemelkedően jeles esemény résztvevői lehettek a Miskolc Tetemvári Egyházközség tagjai, melyből most kettőt szeretnénk kiemelni: pünkösdkor a kassai testvérgyülekezet kórusát láttuk vendégül, szeptember 18-án pedig a tető felújításának elkészülése alkalmából hálaadó istentiszteletet tartottunk június 12-én pünkösd vasárnap délután 4 órától zenés istentiszteleten volt vendégünk a Kassai Református Gyülekezet vezetője, Orémus Zoltán és a gyülekezet Laudate Dominum kórusa, Kovácsné Palcsó Edit karnagy vezetésével. Ez alkalommal a két templom kórusa együttesen szolgált az istentiszteleten. A gyülekezetek első találkozása 2010 adventjében történt, amikor is a miskolci csapat vendégeskedett Kassán. Az igei szolgálatot Fehér Norbert nagytiszteletű úr végezte, a két kórus már akkor is közösen énekelt, és a közös koncert utáni séta a kivilágított, karácsonyi zenét árasztó, fehér lepelbe burkolózott kassai főutcán, a szeretetvendégség, a közös éneklés mindannyiunk emlékezetében a mai napig élesen él. Ezért is volt oly csodálatos az újratalálkozás öröme, mely ezúttal a napsütötte Miskolcon ért minket. Az Úristenre való vágyódás itt is betöltötte szívünket, hisz pünkösd ünnepét ültük, s az újjáteremtő, vigasztaló Szentlélek áradását mindannyian megtapasztalhattuk: az igei szolgálat és a kórusok éneklése egyaránt a lelki töltekezésre való alkalmak voltak. Talán mindannyiunk nevében mondhatom, hogy rendkívül fontosnak érezzük testvéri kapcsolataink gondozását, ápolását, s erre a közös kapocs, a zene nyelve és szeretete kiváló alkalmat nyújt. Valljuk: Bis orat, qui cantat, azaz Aki énekel, kétszeresen imádkozik szeptember 18-án 9.30-kor hálaadó istentiszteletre került sor. A szívüket ünnepi díszbe öltöztető gyülekezeti tagok zsúfolásig megtöltötték a templomot. Jó volt látni, ahogy az imáiban oly sokszor csak a kérésekig eljutó embertársadalom végre hálát adni, dicsőíteni gyűlik öszsze. Az egész templomteret betöltötték, zengtek a református énekek. A lélek zenei megmerítkezésében szerepet játszott a Miskolci Deszkatemplom Gyülekezeti Kórusának szolgálata, Orosz Tokár Edina karnagy vezetésével, a zengő orgonaszóért pedig Varga László orgonaművészt, gyülekezetünk kántorát illeti dicsérő szó. Volt okunk az ünneplésre, hiszen egy olyan gyülekezet, amely kénytelen volt végignézi templomának elpusztulását, hálás szívvel gondolhatott arra, hogy Isten segedel- 12 SRL

13 méből, támogató Szentlelkének ereje segítségével újraépülhetett ez a hajlék, és most, 12 év elteltével a tetőszerkezet felújítása is megtörténhetett. Az igét Gazda István mezőcsáti lelkipásztor hirdette. A liturgiában segédkezett: Bodáné Falucskai Ilona beosztott lelkész. Köszöntéseket hallhattunk Szabó Dániel tiszteletbeli presbitertől, a Református Presbiteri Szövetség elnökétől, Péter Andrástól, a Diósgyőri Református Egyházközség lelkészétől, Pintér Zoltán sáfársági gondnoktól és Fehér Norbert nagytiszteletű úrtól. Az útravalót, melyet hazavihettünk magunkkal, az evangélista szavaival tudnám összefoglalni: Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek. (Lk 12,31) Orosz-Tokár Edina karnagy Csendeshetek Hejőcsabán gyermekeknek és felnőtteknek Íme, a Bárány - Ő van ott - Feltámadt és üdvöt hozott, Ő mondta: Megváltód vagyok; Nem vonja vissza, mit adott /Ének/ Több örömöt kaptunk, mint amiért imádkoztunk, vagy amire számítottunk. Két csendeshetünk volt a nyár folyamán és sokaknak sokan szolgálhattunk. A berekfürdői családi, gyülekezeti tábort júliusban 10. alkalommal tartottuk meg. Itt Biblia-tanulmányozások, csoportos beszélgetések, vetítések, játékos és kézműves elfoglaltságok keretén belül kerestük és találtuk meg a Megváltó Krisztust. Alkalmunk volt testileg is felüdülni a lelkiek mellett a Megbékélés Háza közelében lévő termálvizes strandon. A gyülekezeti tábort követően negyedik alkalommal rendeztük meg napközis jellegű gyermek csendeshetünket augusztus 8-tól, hétfőtől péntekig Hejőcsabán. Ezen a héten 136 gyermek vett részt és 39 felnőtt gyülekezeti tagunk szolgált. Naponta fő volt jelen a templomban, a templom körül, a gyülekezeti házban és a parókia konyhájában. A 136 gyermekből 115- en voltak 12 év alattiak, 21-en pedig 12 év felettiek, akik már konfirmáltak. Ők nemcsak résztvevők voltak, hanem feladatokat is kapva szolgálhattak a kisebbek között. Bibliaórák, ének, aranymondás-tanítás, néptáncoktatás, kézműves foglakozások, játékos vetélkedők, sorversenyek voltak, napi háromszori étkezéssel. Természetesen sok előkészületi munkával és megbeszéléssel kezdődött kora tavasszal ez a tábor. A gyülekezetben kihirdettük, hogy várjuk a szolgálattévőket, és 39-en jelentkeztek. Velük havonta, az utolsó hetekben bibliaórák keretén belül tervezgettünk és osztottuk szét a feladatokat. Volt, aki a főzést, sütést, vagy a hozzá való anyag beszerzését vállalta magára, volt, aki a tanításra, bibliaórák vezetésére, aranymondás tanítására, énektanításra vagy a zenekarba jelentkezett, vállaltak kézműves foglalkozásokat, vagy játékos vetélkedők, sorversenyek, akadályversenyek lebonyolítását is. Nagy örömünkre szolgált, hogy idén első alkalommal néptáncoktatáson is részt vehettünk mindannyian egy gyülekezeti tagunk szakértő szolgálatával. Naponta a kezdeti botladozó lépésektől nagy vidám- SRL 13

14 sággal eljutottunk odáig, hogy a hét végére már egy házi néptáncvizsgát is megejtettünk. Reggel 9-től délután 4 óráig tartottak a foglalkozások. Délelőtt tanítás volt és délutánra tettük a kézműves, néptáncfoglalkozásokat, illetve a játékos vetélkedőket. Naponta háromszor étkeztek a gyermekek, az ebédet helyben, üstben főztük, a tízórait és uzsonnát a parókia konyháján készítettük, vagy gyülekezetünk asszonyai otthon megsütve hozták. Volt, aki 450 palacsintát sütött a leányaival, volt aki 250 buktát, vagy kakaós tekercset sütött csupa szeretetből. Áldozatkész és vidám szolgálatukért köszönetet illeti őket és az Élet Urát! Köszönetet mondunk a Magyar Bibliatársulat Alapítványnak az adományáért, amelyért pályázhattunk a nyári gyülekezeti gyermektáborokat támogató program keretén belül, így minden gyermeknek maradandó ajándékot: Bibliát vagy más bibliamagyarázatos könyvet adhattunk a csendeshét végén. Mindenért Istené a dicsőség! Neki köszönjük meg a feltételeket, hogy a szép, nagy templomkert befogad ennyi embert, Istené legyen a dicsőség, hogy 136 gyermeki szívet megragadott szülőkön, nagyszülőkön keresztül, hogy örök érvényű élményt kaphassanak egymástól és az Úr Jézus Krisztustól, akitől azt tanulhatták meg a héten, hogy Ő szeret, keres, befogad, megbocsát és üdvösséget ad. A hét jelmondata az az aranymondás volt, amelyik kifejezi ezt a szeretetet: Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Lukács 19,10. Vasárnap hálaadó istentiszteleten köszöntük meg a gyülekezet közösségében a sok áldást. A gyermekek szívében ott van az élmény, az igének magva, ezt semmi és senki ki nem ragadhatja már onnan. A szolgálattévőkben pedig ott van az öröm, a hálaadás, hogy kaptunk alkalmas időt a bizonyságtételre, hogy az Igének nem csak hallgatói, hanem cselekvői lehettünk (Jakab levele 1,22). Jobbágy Bertalan lelkipásztor Miskolc-Hejőcsaba Hírek a Mezőcsáti Egyházközség életéről május 30-án Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő Testülete és a Mezőcsáti Református Egyházközség Presbitériuma között 4 hónapi előkészítő egyeztetéseket és tárgyalásokat követően aláírásra került a helybeli Kiss József Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola fenntartói jogának átadás-átvételéről szóló kétoldalú szerződés. A szerződés három részből áll: egyik része egy közoktatási megállapodás, másrészt szól a pedagógusok további alkalmazásának feltételeiről, harmadsorban pedig az épület 25 évre szóló díjmentes használati jogáról. Az aláírást követő napon terjesztettük be a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Főjegyzőjéhez az iskola működési engedélyének kérelmét a szükséges több száz oldalas mellékletekkel együtt. A működési engedélyt már a Kormányhivataltól kaptuk meg július 25-én július ig Mezőcsát Város németországi testvérvárosának, a türingiai Worbis városának meghívására 13 fős ifjúsági csoport nyaralhatott külföldön. Felső tagozatos diákjaink 5 fős német nyelvet tanuló közössége vett részt a nyaraláson. A helybeli evangélikus testvérgyülekezetünk közössége Kornélia Feja nagytiszteletű aszszony vezetésével egy napra látta vendégül 14 SRL és foglalkoztatta a csoportot. A pihenésen túl széleskörű ismereteket szerezhettek a diákok a városról, annak környékéről, történelméről, jelenéről, a kortársak életéről július között a Marosvásárhely Cserealjai Gyülekezet énekkarát és küldöttségét láttuk vendégül. A testvérgyülekezeti kapcsolat éppen 20 éve kezdődött, így ez egy ünnepi, jubileumi alkalom is volt. Vendégeink csütörtökön érkeztek, és ezt a délutánt olyan családoknál töltötték, akikkel általában többéves, nem egy esetben másfél, két évtizedes barátság is fennáll már. Évenként látogatjuk egymást. Péntek reggel Budapestre indultunk két autóbusz 100 fős közösségével. 10 órától a Hősök terén, a Vajdahunyad várában sétáltunk tól a Parlamentben tehettünk egyórás látogatást nagyon szívélyes idegenvezetés keretében, délután pedig a Lánchídon átkelve a Budai Várban tölthettünk több mint két órát, nagyon jó kiránduló időben. Az estét itthon, a tornateremben szeretetvendégség közösségében éltük meg. A szombati nap a családi kirándulások ideje volt. Vasárnap délelőtt ünnepi istentiszteleten vehettünk részt. Papp Béni lelkipásztor hirdette az Igét, Berekméri Melinda lelkipásztor versekkel szolgált, az énekkar közössége Márton Zsolt vezetésével tartalmas, igényes, magas szakmai színvonalú szolgálattal ajándékozta meg a gyülekezetet. Az istentisztelet a templomkertben fejeződött be, ahol felavattuk a 20 éves testvérkapcsolat emlékére készített kopjafát.

15 2011. augusztus 1-7. között került megrendezésre immár 7. alkalommal a nyári napközis Refis Tábor a Nőszövetség szervezésében, Gazdáné Lengyel Erika vezetésével. A tábor katechizációs témája a több helyen is befogadott Titus Alapítvány gondozásában előkészített anyag volt Testvérek a Bibliában címmel. Öszszesen 102 diák vett részt a tábor közösségében: nagycsoportos ovisok, alsó és felső tagozatosok, valamint gimnazisták. Külön örömünkre szolgált, hogy volt tanítványaink, akik innen indultak, most hazajöttek, és egy hétre újra együtt lehettünk ebben a formában is az évszázados iskolafalak között. A tábor közegyházi támogatás híján teljes mértékben önfinanszírozó lett, a gyülekezet, szülői közösség pénzbeli és természetbeni támogatásai Isten kegyelméből elégségesek lettek, sőt még maradt is belőle 12 teli kosárral. Az ünnepélyes táborzáró alkalom a vasárnap délelőtti istentisztelet keretében történt meg, gyermekeink szolgálatával augusztus 14-én a helybeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület 21 fős közössége vett részt a délelőtti istentiszteleten ünnepi szolgálati öltözékben. Beszámolót hallhattunk munkájukról, terveikről. Egy ifjúsági csoportot készítettek fel területi tűzoltó versenyre, és mivel diákjaink is vannak közöttük, a vasárnapi perselypénzt, 45 ezer forintot a csoport támogatására ajánlott fel a gyülekezetünk közössége augusztus 26-án vettük birtokba a Gimnázium épületét az Önkormányzattól. Missziói csendesnap Nyékládházán szeptember 17-én 10 órától 13 óráig missziói csendesnapot tartottunk a nyékládháza-mezőnyéki új épülő templom alagsorában. Áhítattal szolgált Bojtor István nyugalmazott lelkipásztor, aki bátorítóan szólt arról, hogy minden bibliai korabeli és jelenkori válság problémájára igazi és egyetlen megoldás Istenhez, és Jézus Krisztushoz való megtérés által kapunk választ. Szőnyi Tamás megbízott esperes köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, hogy nagyon pontos előírásunk van a presbiterválasztásra, de van-e egyáltalán kiből, kikből választanunk? Hogyan tovább? Péter András miskolc-diósgyőri lelkipásztor, missziói előadó a Szentírás alapján kifejtette előadásában a gyülekezeti megújulás, az egyház ébredése útját, s hangsúlyozta, hogy minden az imádsággal kezdődik, Isten Igéje komolyan vételével folytatódik. Igazi munkatársak szükségesek, a közösséget a Szentlélek Isten teremti meg. Gazda István mezőcsáti lelkipásztor beszámolt a gyülekezete területén induló gimnáziumról, és elmondta örömét: missziói terület az a párszáz fiatal, akit Isten ajándékba ide adott augusztus 27-én 10 fős küldöttséggel vettünk részt oktatási intézményeinket képviselve Budapesten az Országos Tanévnyitó istentiszteleten, szeptember 3-án pedig Rimaszombatban voltunk a Kárpátmedencei tanévnyitó ünnepségen augusztus 28-án délelőtt 10 órakor a templomban tartottuk a Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskolánk tanévnyitó istentiszteletét. Igét Alexa Gábor lelkipásztor hirdetett, tanévnyitó beszédet Csernaburczky Ferenc igazgató úr mondott. A templomot a mintegy 700 fős ünneplő gyülekezet teljesen megtöltötte mindnyájunk örömére augusztus 28-án délután 3 órakor került sor a Gimnázium első tanévnyitó istentiszteletére. Igehirdetésem alapigéjét az ApCsel 26,20-27-ből, Luk 8,22-25-ből és a Gen 6,8-13-ból vettem, az útra kelő, az útra induló emberről és az útnak indító és célba juttató Úrról. Az évnyitó beszédet Pásztor Éva igazgatónő tartotta, ünnepélyes emelkedettséggel fogalmazva meg pedagógiai hitvallását és az előttünk lévő új kezdethez fűződő reménységét, amelyhez áldást az élő Úrtól kért. Ünnepélyes tanévnyitónkat megtisztelte jelenlétével Papp Kornél, a Zsinat Oktatási Iskolaügyi Osztály vezetője és Korsós Bálint az Országos Református Tanáregyesület elnöke, a Debreceni Dóczy Gimnázium igazgatója. Mindketten befogadó szeretettel köszöntötték az új intézményt, annak tanári karát és tanulóifjúságát. Körünkben köszönthettük az intézmény alapító igazgatóját, Juhász Sándort volt lévays diákot aki 1963-tól vezette a gimnáziumot, majd Kiss Lászlónét és Szaniszló Lászlót, akik igazgatói voltak az intézménynek. Ünnepélyes fogadalomtételre is sor került, a Presbitérium Elnöksége kézfogással köszöntötte a 26 fős tanári kart, ezzel is kifejezve megbecsülésüket és a gyülekezetbe történő befogadásukat. A 360 fős diákság a tanárokkal együtt a tanév kezdete óta szerda és csütörtök reggel vesz részt példás, szép rendben templomi reggeli áhítatokon szeptember 4-én délután 3 órakor került sor első alkalommal az óvodás gyermekek tanévnyitó templomi istentiszteletére sajátos rend és nekik megfelelő liturgia szerint, Victor László és Victorné Szabolcsik Veronika lelkipásztoraink szolgálatával. Bábok segítségével szolgáltak, énekeket énekeltek és énekeltünk, verseket hallgattunk. Örömünkre szolgált az alkalom, örömmel adtunk helyet az ovisok kérésének, hogy mi is szeretnénk a templomba menni, a gyülekezetben lenni! A gyerekeknek van helye a templomban és van helye Krisztus közelében. Csodát virágoztak a jelenben ezek a vasárnapok. Isten iránti hálaadással írjuk, hogy egyházközségünk intézményeiben 90 fős munkatársi szolgáló közösség munkája nyomán több mint 700 fő fiatal részesül a korának megfelelő foglalkoztatásban, tanításban és keresztyén nevelésben. Laus viventi Deo! szeptember 25-én a felvidéki hanvai testvérgyülekezetünkbe látogattunk egy 10 fős küldöttséggel az őszi Tompa Mihály ünnepnapok rendezvényére. Gazda István Ezután a Network Fellowship (a Kaliforniai Evangéliumi Presbiteriánus Egyház) négy küldöttje szolgált közöttünk: Jerry Voss lelkipásztor, Ronn Ealy operaénekes, Bob Pitman professzor és Margo Elliott szolgálattevő bátorító evangéliumhirdetését, beszámolóját, éneklését hallhattuk. A világ válságban van, de Jézus Krisztus, Isten hatalma nincsen válságban. Alkalmunkat szeretetvendégséggel zártuk, a körülbelül ötven fő (lelkészek és gyülekezeti tagok) áldást nyerve térhettünk haza a gyülekezeteinkbe. Istené legyen a dicsőség! Mátyás Sándor lelkipásztor SRL 15

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben Hitéleti alkalmaink a 2015-2016-os tanévben Intézményünk vezérigéje a 2015-2016-ös tanévben: Urunk, örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik Téged keresnek. (Zsoltárok 40,17) ~ A tanévet megelőző

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2013. évi IV. számhoz EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Ifjúsági programok KI MIT TUD? 2013. július 8-12. nehéz sorsú

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a ös tanévben

Hitéleti alkalmaink a ös tanévben Hitéleti alkalmaink a 2014-2015-ös tanévben Intézményünk vezérigéje a 2014-2015-ös tanévben: Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. /Az új tanév első

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

FÉLJÉTEK AZ ISTENT ÉS NÉKI ADJATOK DICSŐSÉGET (JEL.

FÉLJÉTEK AZ ISTENT ÉS NÉKI ADJATOK DICSŐSÉGET (JEL. FÉLJÉTEK AZ ISTENT ÉS NÉKI ADJATOK DICSŐSÉGET (JEL. 14:7.) OM NÉV CÍM FENNTARTÓ 201724 Tagintézmény Eötvös József Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium,

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Közös nyilatkozatot fogadott el a Romániai Református Egyház és Romániai. Evangélikus-Lutheránus Egyház Zsinata

Közös nyilatkozatot fogadott el a Romániai Református Egyház és Romániai. Evangélikus-Lutheránus Egyház Zsinata Közös nyilatkozatot fogadott el a Romániai Református Egyház és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Zsinata 2017. 07. 04. Közös nyilatkozatot fogadott el a Romániai Református Egyház és Romániai Evangélikus-Lutheránus

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon CE csendesnap Kolozsvár, 2016. április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A Libanoni CE a CEVSz-ben Raffi Messerlian lelkész a CEVSz választmányi tagja.

Részletesebben

OMEGA. Mindenkit szeretettel látunk ezeken az evangélizációs jellegű rendezvényeken!

OMEGA. Mindenkit szeretettel látunk ezeken az evangélizációs jellegű rendezvényeken! 2017-05-16 OMEGA H Í R E K Köszöntsetek minden testvért Nyomatékosan kérlek titeket az Úrra, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvérnek! A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek! 1Thessz.

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon 2014. 09. 01. A gyülekezetek segítése a cél Szórványgondozó lelkipásztorok gyűltek össze szeptember 1-én Algyógyon, hogy a szórványgyülekezetek

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A 2011-2012-ES ÉVRE HÓNAP NAP TERVEZETT PROGRAM MEGHÍVOTT VENDÉG 1.H. 2. K. 3. Sze. Házi bibliaóra 4. Cs. 5. P. 6. Szo. 7. V. Istentisztelet Augusztus 8.

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013.

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. A legjobb orvosok: Dr.Elégedettség, Dr. Higgadtság, és Dr. Jókedély (C.H.Spurgeon) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja: a

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Zsobokon

Lelkészbeiktatás Zsobokon Lelkészbeiktatás Zsobokon 2016. 09. 29. Szeptember utolsó vasárnapján ünnepi népviseletbe öltözött emberek lepték el a közel 300 lelket számláló kalotaszegi település, Zsobok utcáit. Nem mindennapi eseményre

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/15203/ Szakál Péter, 2014-11-25 04:00:00 A Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi közgyűlésén adták át

Részletesebben

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Előadók: Steinbach József (DREK püspöke), Dr. Papp Kornél (MRE Oktatási Iroda vezetője), Dr. Vladár Gábor (PRTA rektora, református lelkész - Sopron) Időpont:

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben