Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja"

Átírás

1 2011. december Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja A tartalomból Jelentkezési lap továbbképzésekre oldal A projektorientált pedagógiáról általában oldal Kedves Fenntartók, Intézményvezetők, Kollégák! A KÖRPI Veszprém Megyei Irodájának munkatársai nevében békés, boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendőt kívánok. Sebestyén József irodavezető Szakmai Nap programsorozat Nagyalásonyban oldal Védik a nyelvet oldal Interaktív mese oldal A közoktatási intézmények kommunikációja a helyi társadalommal oldal Kis emberek nagy problémái oldal Pályázatfigyelő oldal Megrendelőlap pedagógiai szakmai szolgáltatásra oldal Wass Albert: Karácsonyi versek II. (részlet) Elindul újra a mese! Fényt porzik gyémánt szekere! Minden csillag egy kereke! Ezeregy angyal száll vele! Jön, emberek, jön, jön az égből Isten szekerén a mese! Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek! Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek hogy emberek lehessetek!

2 JELENTKEZÉSI LAP A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI INTÉZET (KÖRPI) VESZPRÉM MEGYEI IRODÁJA ÁLTAL SZERVEZETT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSEKRE A képzés pontos címe: JELENTKEZŐ ADATAI Név: Születési hely, év, hó, nap: Születési név: Anyja neve: Lakcíme: irsz: település: utca, házszám: Telefonszám: cím: Adóazonosító jel: Iskolafokozat, tanított tárgyak: KÖLTSÉGVISELŐK ADATAI (a számla összege megbontható több költségviselő között) 1. Költségviselő neve: Összeg: Ft Költségarány: % Számlázási cím: Ügyintéző neve: telefonszáma: címe: A fenti képzési díj kifizetését vállalom! Dátum: 1. költségviselő aláírása ph. 2. Költségviselő neve: Összeg: Ft Költségarány: % Számlázási cím: Ügyintéző neve: telefonszáma: címe: A fenti képzési díj kifizetését vállalom! Dátum: 2. költségviselő aláírása ph. A JELENTKEZÉSI LAP kitöltése a KÖRPI által szervezett tanfolyamok tervezésének előkészítésére szolgál. Az itt szereplő adatokat a KÖRPI csak az adatvédelmi szabályoknak megfelelően használhatja fel. Vállalom, hogy a JELENTKEZÉSI LAPOT a munkáltatómmal egyeztetett tartalommal postai úton eljuttatom az alábbi címre: Továbbképzések KÖRPI Veszprém Megyei Iroda 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4. A jelentkezések regisztrációja folyamatos! Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Veszprém Megyei Irodája Cím: 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4. Telefon és fax: Felnőttképzési nyilvántartási szám: Intézményakkreditációs lajstromszám: AL 2422

3 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Műhely 3 Tanulmánysorozat a Pannon Egyetem tanári mesterszakos hallagatóinak tollából Információs lapunk 2011 decemberétől új rovattal bővül, amely reményeink szerint újszerű szakmapedagógiai, ugyanakkor a napi oktatási és nevelési praxis tapasztalataira is támaszkodó, gyakorlati ötletekkel és korszerű alkalmazott kutatási eredményekkel fog hozzájárulni Veszprém megye közoktatási intézményeiben zajló nevelő-oktató munkához. Tanulmánysorozatunkat a veszprémi Pannon Egyetem Tanárképző Központja által gondozott tanári mesterképzések keretében született innovatív záródolgozatokból állítjuk össze. A válogatás primer és egyben lényegi kritériumai a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Veszprém Megyei Irodájának ezen kezdeményezését a legmesszebbmenőkig támogató Tanárképző Központ szakmai ajánlása alapján elsősorban a gyakorlatorientáltság, valamint a gyakorlati hasznosíthatóság elve. A régió tanárképzését koordináló súlyponti Tanárképző Központ által ajánlott munkák szerzői az adott szak szakvezetőjével együttműködve olyan gyakorlatokat mutatnak be, amelyek meggyőződésünk szerint adaptálhatók, adott esetben integrálhatók lehetnek a megye oktatási intézményeinek napi nevelőés oktatótevékenységébe. Egy adott tanulmányt a Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó három egymást követő számában, bontva közöljük. A terjedelmi korlátokat igyekszünk oly módon ellensúlyozni, hogy az egyes számokban megjelenő részeket tematikusan a tartalmi és formai kontinuitás figyelembevételével különítjük el egymástól. Sorozatunk első publikálója Halász Mária, aki a projektorientált pedagógia gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatására vállalkozik. Bízunk benne, hogy kezdeményezésünk betölti eredeti célját, és nem pusztán a szakmai közönség, azaz pedagóguskollégáink fogják tudni hatékonyan kamatoztatni a rovatban bemutatott pedagógiai gyakorlatokat és eredményeket, hanem az oktatás-nevelés folyamatában aktívan közreműködő szülők is tudnak ötletet meríteni belőlük. Sebestyén József irodavezető, a Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó szerkesztője A projektorientált pedagógiáról általában Amikor Edison gyerek volt, a tanítója azt mondta: nem érdemes vele vesződni, mert szellemi fogyatékos. Azután meg ezerháromszáz találmánya volt. Ezerháromszáz. Romhányi Tamás: Hol terem a magyar IQ A XXI. században a társadalmi és gazdasági változások hatására az oktatásban megnőtt a pedagógiai innovációt igénye. Ilyen újítások közé sorolható a projekt-, a projektorientált oktatás. Mit is jelent ez a módszer? A pedagógiai projekt definiálása az oktatásban Csak úgy lehet a jövőre nevelni, ha megtanítjuk arra, hogy ura legyen önmagának gazdaságos, hatékony cselekvésre legyen képes (Mészáros Németh Pukánszky 2000) állította a projektelméletet megalapozó John Dewey. A pedagógiai projekt meghatározása nem egységes sem a külföldi, sem a hazai szakirodalomban. Nádasi Mária értelmezése szerint a pedagógiai projekt: valamely összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből származó téma; a témafeldolgozáshoz kapcsolódó célok, feladatok meghatározása, a munkamenet és az eredmények megtervezése; az eredmények prezentálása (M. Nádasi 2003). Mint pedagógiai szemlélet értelmezhető e tanulási eljárás Hortobágyi Judit megfogalmazásában: a projekt egy sajátos tanulási egység, amelynek a középpontjában egy probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása vagy megválasztása, hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott problémához organikusan kapcsolódik (Hortobágyi 2002). A projektpedagógia tehát: A tanulók érdeklődésére, a tanárok és diákok közös tevékenységére építő módszer, amely a megismerési folyamatot projektek sorozataként szervezi meg (Hor-

4 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december 4 Műhely tobágyi 2002). Projektorientált oktatásról beszélünk, ha a résztvevők még nem elég érettek bizonyos döntésekre, így a tanár segíti a témaválasztás folyamatát. Ha a tanári irányítást nem nélkülözhetik a tervezés folyamatában, akkor orientáció valósul meg. A pedagógiai projektek jellemzői A projekt célja: az ismeretszerzés szempontjából új, a téma meghatározásától a produktumprezentálásig tartó tevékenység. A nevelés és ismeretszerzés készségek, valamint kompetenciák tudatos fejlesztése, de a gyermek számára gyakorlati tapasztalatokat biztosít. A célt befolyásoló tényezők: a csoport lehetőségei, a képességek, sikerélmény elérése érdekében az egyes tanulók mit vállalnak a feladatból, a helyi sajátosságok, az anyagi feltételek. A projektoktatás szervezeti keretei A projekt megvalósítása a NAT, a kerettanterv által meghatározott tananyag és a tanulók igényének összehangolása. A program tudatosan beilleszthető a tanév rendjébe. A projektoktatás gyakorlata az iskola és az osztály megszokott rendjét megváltoztatja. Ezért a tervjavaslat megkezdése előtt tájékoztatni kell az iskolavezetését, a tantestületet, belegyezésük után a szülőket, a tanulókat. A projektpedagógia lehetőségét tartalmaznia kell a Pedagógiai Programnak, feltételei a Szervezeti és Működési Szabályzatban, az időbeni meghatározás az iskola éves munkatervében rögzíthető, így az időbeni átfedések elkerülhetők. A projektfoglalkozások túllépnek a tanóra 45 perces keretein. Nem igazodnak a tanóra vagy a tanítási nap szigorúan megszabott idejéhez, kiterjedhetnek a szabadidőre is. A projektoktatás kritériumai 1. Tanulói problémafelvetésből, közös tervezéssel történjen. 2. A projekt tevékenység, mindig valamely valós, életszerű helyzethez kapcsolódjon. 3. Adjon lehetőséget az individualizált munkára. 4. Legyen lehetőség csoportmunkára. 5. Kidolgozása hosszabb, összefüggő időtartamot foglaljon magába. 6. A cél valamilyen iskolán kívüli helyzet megismerésére irányuljon. 7. Interdiszciplináris legyen. 8. A projekt résztvevői: tanár és diák egyenrangú, de különböző kompetenciákkal rendelkező partnerként dolgozzon együtt. 9. A tanulók saját projektjükben hozzanak önálló döntést, legyenek felelősek azért. 10. A pedagógus a korábbi monopolhelyzetből vonuljon vissza szervező, tanácsadó funkcióba. 11. A tanulók, a csoporttagok közti kapcsolat kooperatív, együttműködő, kommunikatív legyen. A projekt típusai A témaválasztás módja szerint beszélhetünk: a) a pedagógusok által meghirdetett projekt, b) a tanulói csoport választotta téma, c) adott téma feldolgozására szerveződő, d) a csoport projektkínálóból választ témát, de meghatározott feldolgozási szempontokat alkalmaznak. Ezeket nevezi Hortobágyi Judit kritériumorientált projektnek. Tartalma, témája szerint: A projekt tartalma komplex, többnyire a gyakorlati életből származó tantárgyhoz, műveltségterülethez tartozó komplex, integrált tartalom. Megkülönbözetünk: a) egy-egy tantárgyhoz, tananyaghoz, műveltségi területhez kapcsolódó projektet; b) a tankönyvben nem vagy részben szereplő ismeretanyag, a műveltségterületet kiegészítő anyag, pl.: hagyományok feldolgozása, családi, társadalmi ünnepek stb.; c) a tananyaghoz nem kapcsolódó projekt pl.: az iskola névadójáról szóló vagy az igazlátó napok, esetleg a diákigazgató-választás. A tanítási időszakhoz való viszonya alapján: a) A hagyományos órakeretet változatlanul hagy-

5 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Műhely 5 ja, szabadidőben vagy tanórai keretek közt valósul meg. Ez a tanórai projekt. b) Az ún. epochális oktatás, amikor felbomlik a hagyományos órakeret. Projekthét vagy -hetek, csak az adott témával foglalkoznak. c) Külső projekt: például az erdei iskola, tanulmányi kirándulás, táborok. Jellemzői: időben behatároltak, egy vagy több, maximum ötnapos időtartamú. d) Projekthét = témahét: osztálynál nagyobb csoportot, évfolyamot, tagozatot-iskolát érint azonos témában, például: Stop csak semmi erőszak (Nyári szünetre készülve, hogy védekezhetünk a tolvajok, a baleset, a fertőzések ellen?); Egészségesen! (November a fogászati hónap, ennek keretében az egészséges életmódra készítünk fel.); Olimpiai játékok: (Sportkedvelő osztályok és tanulók számára sporttörténet, kevésbé ismert sportjátékok kipróbálására kerül sor, az utolsó napon előre meghirdetett versenyeket bonyolítanak.). e) A hosszú, 3 hetet meghaladó, (akár egész tanévet átfogó) projektek gyakran egész tanévre is kiterjednek, s túllépnek az osztálykereten. A projekt lebonyolításának lépései A projektmunka tervezése: Az együttgondolkodás, a ráhangolódás időszakában a tanár, érdeklődő úgynevezett álkérdésekkel terelgeti a tervezés folyamatát. A téma tervét nyilvánosságra hozva a tanulóknak választási lehetőséget kell adni, amit akár projektfaliújságon is megtehetünk. Az ún. projektkínálóból betekintést nyerhetnek a várható programokról, és dönthetnek a szabadidős tevékenységeken való részvételről. A konkrét tervezés a megbeszélés véglegesített tevékenységrendszer kidolgozását jelenti. Tartalmazza a projekttémát, az oktatási tartalmat, a feladattervet, a névre szóló munkamegosztást, a felhasználandó eszközöket, a prezentáció módját. Projekt ötlet A projekt témakörének kiválasztása során tekintettel kell lenni a helyi sajátosságokra, a tanulók érdeklődésére, képességére, a rendelkezésre álló anyagi lehetőségekre. Ötletek összegyűjtése: történhet ötletbörzével, ötletládával, ötletfával. Nyilvánosságot és időt kell biztosítani az átgondolásra, de két hétnél tovább nem célszerű halogatni. A projektre vállalkozó tanárnak mérlegelnie kell a pedagógiai célok és a ráfordított energia megtérülésének arányát. Az érintettek körének meghatározása, a projekt időtartamának rögzítése közös feladat. A célok meghatározása: A tanár feladata meghatározni, mely kompetenciaterületek fejlesztését kívánja előtérbe helyezni. Szaktárgyi célok mellett képességfejlesztési célok is megjelennek. Ezek tantárgyanként fedhetik egymást. Meg kell határozni a konkrét kimenetet, azaz a célok megvalósításához szükséges konkrét kimenetet, tárgyi megjelenést, az eredmény minimális szintjét, ennek megjelenését, az értékelési kritériumot. A téma feldolgozása: Az egyéni, az önálló és a csoportmunkák vállalásait célszerű rögzíteni, segíti az értékelést, megkönnyíti a munkamegosztást. A projektszervező tanár munkáját és a lebonyolítást, a későbbi értékelést segíti, ha projektnaplóban rögzíti a legfontosabb eseményeket, vállalásokat. A program során az együttműködés ritkán zökkenőmentes, ezért a tanárnak figyelnie kell a szervezési feladatokra. A munka zavartalan feltételeinek (helyszín, eszköz stb.) biztosításához szükséges a tanár irányító tevékenysége. A tanulók munkáját segíthetik az ún. munkakártyák is, amelyek tartalmazzák egy-egy folyamat végrehajtásának lépéseit. A projektmunka prezentálása, a produktum bemutatása: A folyamatos, tervszerű munka természetes eredménye a bemutató. A részfeladatok is ezt szolgálják. A bemutató a jól végzett munka megkoronázása, illetve lehetőség a szervezés feladataiba való bepillantásra is. A bemutatkozás a meghívottak számára megtiszteltetés, a bemutatóban szereplő gyerekeknek külső értékelés lehetősége. A visszacsatolás hosszútávon pedig motiváló erejű lehet. Értékelés: Az értékelés mindig valamilyen viszonyítás. A viszonyítás alapját előre mielőtt a projektmunkához hozzálátnak a résztvevők meg kell határozni. Az értékelés lehetséges a részfeladatok megoldásával is. A projekt kimenete soha nem a dolgozat. Az elkészült munka nem egyenlő egy előre meghatározott,

6 6 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Műhely mérhető eredménnyel. Sokkal inkább a folyamat hatékonyságáról tanúskodik, ami a résztvevők képességétől, aktivitásától, kreativitásától függ. Az értékelés kialakításakor összetett szempontsornak kell érvényesülnie. A végső értékelés a pedagógus feladata, de a tanulókat erről előre kell tájékoztatnia. Meg kell határozni a részvétel és a teljesítmény arányát. Így a teljesítmény szerepe megváltozik, nem az válik a legfontosabbá. A differenciált és az egyénre szabott értékelés része az önértékelés és a társak értékelése. Minden részfeladatot célszerű értékeltetni, így a motiválás is folyamatos marad. Az értékelés része az is, hogy mi a sorsa az elkészült produktumnak. Soha senkinek a munkáját ne dobjuk a szemétbe, mert ezzel rendkívül megaláznánk! A projekt végső értékelésében nincs helye az osztályozásnak. Visszacsatolás: A projekt esetében két szinten célszerű végrehajtani a tanulóknak a visszacsatolást: 1. szint: A tanulói értékelő lap: a tanulók részére külön értékelő lap, amelyen a gyerekek a projekt egészét, saját részvételüket, társaik értékelését, az együttműködésüket is tartalmazza. 2. szint: A projektben résztvevő tanárok azonnal értékeljék a céloknak megfelelő feladat végrehajtását. A projekt hosszú távú alkalmazása is visszacsatolást tesz szükségessé: 3. szint: A projekt végrehajtása során a résztvevők jelezzék a sikeres, illetve a sikertelen programokat, a látható hibákat, problémákat, nehézségeket, mert így a következő projekt esetén lehet javítani a nehézségeket. Dokumentáció: Iskolai szinten célszerű projekttárat működtetni, amely tagozatokra, (iskolai fokra), évfolyamokra bontva tartalmaz projektötleteket. A projektgyűjtemény segítséget adhat a további felhasználáshoz. Értékelésével évről évre több és érdekesebb programterv állhat rendelkezésünkre. Halász Mária történelem, ember- és társadalomismeret, etika tanár Ramassetter Vince Testnevelés Tagozatos Általános Iskola Szakirodalom - MÉSZÁROS István NÉMETH András PU- KÁNSZKY Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe (Osiris; 2000) HORTOBÁGYI Katalin A projekt. eszméről? Oktatásról? Tanulásról?. Módszerről? (Új Pedagógiai Szemle; 1991/7-8. szám, pp.) Nemzeti Alaptanterv 2003 (www.om.hu; ) M. NÁDASI MÁRIA: Projektoktatás. /Elmélet és gyakorlat/ (Gondolat Kiadói Kör ELTE BTK Neveléstudományi Intézet; Budapest, 2003)

7 Szakmai Nap programsorozat Nagyalásonyban Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Beszámoló ben egy kis községi iskola gondolt egy nagyot: szakmai napot szervez tanítóinak és tanárainak, és erre meghívja a környékbeli iskolák pedagógusait is. Többen talán kissé szkeptikusan is fogadták az egészet: kinek van ma ideje szakmai napokra járni, elutazni Nagyalásonyba és a többi. A jelentkezők száma azonban biztatóan alakult: az első évben mintegy 70 vendég látogatott el hozzánk, és vett részt a kilenc foglalkozás / bemutatóóra valamelyikén. A program felépítése ekkor hármas egységekre tagolódott: pedagógiai, szakmai és ismeretterjesztő blokkok voltak, minden blokkban három-három foglalkozás közül lehetett választani. Ezen a napon interaktív bemutatóórákat tartott iskolánk három pedagógusa: Cs. Marton Lívia (angol), Bokor Lívia (történelem) és Vizi Kata (matematika). Pedagógiai szakmai programot tartottak: Kotra Mónika (tanári beszédtechnika címmel), Csikós Judit (osztályközösség építése) és Rácz Ferenc (konfliktuskezelés, agresszió az iskolában). Az ismeretterjesztő blokk célja a pedagógus kollégák látókörének bővítése volt, amelyen belül Balázs Gyula bemutatta Alu-Go szabadalmát, avagy hogyan lehet hulladékból játékokat varázsolni, dr. Torma Albert a drogfogyasztásról és a prevenciós lehetőségekről tartott átfogó előadást, míg dr. Szalay Tímea és Gyenes Viktor az éghajlatváltozás kérdéskörét boncolgatták. A 2009-es szakmai nap zárásaként iskolánk munkatársai és diákjai előadták a Sulirock musicalt, amely Cs. Marton Lívia és Horváth László munkája. A kollégák visszajelzései és a résztvevői létszám arra buzdította iskolánk vezetőségét és tantestületét, hogy ben ismét meghívja a régióban dolgozó pedagógusokat az immáron hagyományossá vált őszi szakmai napra Nagyalásonyba ben kissé átszerveztük a programot: fókuszpontjában a differenciáló pedagógia állt, avagy hogyan tudjuk diákjainkat a leghatékonyabban segíteni tanulmányi előrehaladásukban. Ezúttal négy differenciáló bemutatóóra közül választhattak a résztvevők: Bódainé Csákvári Regina interaktív, differenciáló természetismeret órát tartott a második osztályban, Mészáros Csilla differenciáló testnevelés órára várta a résztvevőket, Gyenes Katalin és Kotra Mónika logopédusok segítséget próbáltak nyújtani a kollégáknak abban, hogyan lehet helyesen írni sírás nélkül, valamint Cs. Marton Lívia és Csikós József angol interaktív tananyag-bemutatóval várták a résztvevőket. A foglalkozásokat követően a mintegy 80 résztvevő az iskola aulájában hallgathatta Némethné dr. Tóth Ágnes tanárnőt, a Nyugat-Magyarországi Egyetem docensét, aki a differenciálás alapjait osztotta meg a hallgatósággal. A szusszanásnyi szünetet követően Reményi Tamás, az ELTE Bárczi Gusztáv Karának tanársegéde azokról a diákokról mesélt, akiket gyakran elkap a méhzümmögés és dühroham. A kemény szellemi munkát követően felcsendültek a jól ismert dallamok: az iskolai zenekar adott be-

8 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december 8 Beszámoló mutatkozó koncertet, és köszönte meg a résztvevőknek, hogy 2010-ben is megtisztelték rendezvényünket ben már határozott magabiztossággal vágtunk neki a Szakmai Nap szervezésének, hiszen az elmúlt két esztendő pozitív tapasztalatai azt mutatták: igenis szükség van Nagyalásonyban szakmai napra, és igenis szívesen eljönnek hozzánk a kollégák, akár kilométerről is. A szervezés során folytatni kívántuk a fókuszpontos megközelítést. Idén az alternatív pedagógiai módszerek álltak a középpontban. Érdeklődés volt idén is, sőt, az elmúlt évek résztvevői létszáma emelkedett: több mint 110 vendéget köszönthettünk iskolánkban, akik 17 iskolából, nevelési tanácsadóból, egyetemekről, a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Veszprém Megyei Irodájából érkeztek. Szakmai napunk kezdetén az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója Esztergályos Jenő tanár úr köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően dr. Poór Zoltán, a Pannon Egyetem Tanárképző Központjának docense tartott átfogó előadást a kortárs pedagógiai törekvésekről. Az elméleti ismeretanyag megismerését és befogadását követően interaktív bemutatóórákra és foglalkozásokra került sor, szám szerint egymással párhuzamosan ötre: Vizi Kata interaktív matematikaórát tartott a második osztályban, Cs. Marton Lívia az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésének gyakorlati lehetőségeiről beszélt, Vadász Dóra az SNI-gyerekekkel kapcsolatos terápiás lehetőségekről fogalmazta meg tapasztalatait, Reményi Tamás a 2010-es szakmai napunk előadásához kapcsolódva tartott gyakorlati foglalkozást Együttműködve az osztályommal! címmel, dr. Szalay Tímea és Gyenes Viktor pedig a környezettudatos iskola és a környezetvédelmi pályázatokkal kapcsolatban próbáltak segítséget és támpontokat nyújtani a nagyérdeműnek. A rendezvény második nagyelőadása a Montessori-módszer bemutatása volt: Kovács Éva és Jávor Júlia, a budapesti Batthyány Lajos Általános Iskola tanítói mutatták be elméletben és gyakorlatban, hogy mit is takar a Montessori-módszer, kiknek ajánlják és kiknek nem. A rendezvény zárásaként a Horváth László kolléga úr vezette iskolai zenekar rövid koncertje köszönte meg a résztvevőknek, hogy idén is megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Nehéz megfogalmazni, hogy mit is jelent ez a szakmai nap. Talán könnyebb azt, hogy mit nem jelent: nem kreditpontos képzés, nem egy fizetős továbbképzés, nem egy személytelen tanfolyam, ahol nem az egyén, hanem a tananyag, a vizsga és a részvételi díj áll a középpontban. És akkor mit is jelent valójában? Egy jó hangulatú, családias összejövetelt azon kollégák számára, akik szeretnének tenni saját szakmai fejlődésük érdekében, szeretnének találkozni rég-nemlátott ismerőseikkel, beszélgetni, kérdezni, együtt gondolkodni, és hadd merjem kimondani: hinni abban, hogy igenis van jövője a magyar közoktatásnak, csak hinni kell benne, és persze tenni is érte. Aki egyetért a fenti gondolatokkal, szeretettel várjuk jövőre is, mivel a 2011/2012-es tanévben is folytatni szeretnénk a megkezdett hagyományt. Látogassanak el jövőre is Nagyalásonyba a IV. Őszi Szakmai Napra! Gyenes Viktor szervező tanár Kinizsi Pál Általános Iskola

9 Védik a nyelvet Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Beszámoló 9 Tapolca - Mit olvas a mai ifjúság, a jövő nemzedéke, mi változott meg a digitális technológia elterjedésével? Ezekről a kérdésekről is szó esett a magyar nyelv napja alkalmából rendezett minapi konferencián. Dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész, a Nyugat-magyarországi Egyetem docense előadásában kifejtette, a ma ifjúságát alapvetően megértéssel kell kezelni, egyfajta kézfogás szükséges ahhoz, hogy a magyar nyelv szépségei, hagyományai eljussanak hozzájuk. Más immár a nyelvezet, más az érdeklődési kör, sőt az olvasás terepe is. A docens megjegyezte, olvasnak, sokat olvasnak a mai fiatalok is. Karakterszámban talán többet, mint az idősebb generációk. Csakhogy az olvasás főként a mobiltelefonon és a monitoron történik, s a tartalmak sem igazán a klasszikus irodalom köré fonódnak. Haladás lenne, ha a fiatalok nyelvezetére, érdeklődési körére hangolnák a tananyag egyes részeit. Ugyanakkor sajnálatosnak nevezte dr. Fűzfa Balázs, hogy 2011 szeptemberétől megszűnt a magyar nyelv és irodalom tantárgy az előrehozott szakiskolai képzésben, helyette anyanyelvi kompetencia terület van. Ez nem szerencsés változás a mai, irodalomnak egyáltalán nem kedvező világban, ahol a magyar tanárok a süllyedő Titanic zenekarához hasonlíthatók. A hajó már süllyed, de a zenészek még játszanak. Az előadó szerint ebben a környezetben minden magyaróra egy mentőcsónak. Amit meg kell becsülni és ki kell használni. Lépni kellene a jelrendszerek fejlesztésében is, hiszen a korlátozott emberek a magyar nyelvben, az irodalomban is hátrányt szenvednek. Itt a szolidaritás, a környezettudatosság, az erőszakmentesség és a tolerancia kérdéseit szükséges vizsgálni. A magyar nyelv napja alkalmából a konferenciát a Tapolca és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás és a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész szerint a generációk kézfogása segítheti az irodalom és a nyelv ügyét (Fotó: Szijártó János) Veszprém Megyei Irodája rendezte a tapolcai városi moziban. A docens után Parapatics Andrea, a Batsányi Gimnázium tanára az iskolai szlengről beszélt, Iván Katalin révfülöpi tanár a nyelvről és lélekről tartott előadást. Varjúné Fodor Edit, a Lesencevölgye iskola tanára a mesék fontosságáról osztotta meg gondolatait a hallgatósággal, Horváthné Dér Erzsébet, tapolcai tanár a játékosság szerepéről szólt. Forrás: naplo-online.hu november. 17., csütörtök Szerző: Szijártó János

10 10 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Műhely Interaktív mese A csoda, amely körüllengi az adventi napokat, belőlünk táplálkozik, ezért nem mindegy, hogy hogyan éljük meg ezt a mesébe illő időszakot. A csodavárás izgalma még a felnőtteket is elvarázsolja. A hulló hópelyhek mintha az eget is lehoznák a földre, és élénk fantáziánk szinte vízióként vetíti elénk a piros ruhás, süveges, kedves alakot a vakító fehérségbe. Szülőként és pedagógusként is tapasztalom, hogy nemcsak a nagyon kicsik, hanem a nagyobb korosztály is élvezettel nézi a tantestület színi előadásait az ünnepeket váró napokban. Szerepet vállalva egyre több kolléga tartja fontosnak, hogy ilyen módon is hozzájáruljon az Advent hangulatához. Ilyenkor a pedagógusok csintalan krampuszokká, manókká, hókirálynővé vagy más mesebeli lénnyé változnak tanítványaik örömére. A gyerekek részéről szinte már elvárás, hogy újabbnál-újabb mesével lepjük meg őket. Ennek persze nem könnyű megfelelni, ezért, hogy mások egyszerűbb helyzetben legyenek és kedvet érezzenek hasonló cselekedetre közreadom az egyik interaktív mesét, amely nagy sikert aratott az intézményünkben. Gondolataimat Boróka kislányom ötleteivel (aki akkor 8 éves volt) szőttük mesévé, nemcsak a magunk, hanem mások örömére is. Szerző: Dalszöveg: Szereplők: Mikulás, manók, Kicsi Manó, Hóember, Szél herceg, Hókirálynő, közönség. Kellékek: Jelmezek: A Hókirálynő dala Huszárné Kovács Márta; Huszár Boróka; mesélő, játékok, nagyobb kristály, gyöngyből nyakláncok; tetszés szerint, szerephez illő. Mesélő: A messzi északon, ahol a hideg tél a leghosszabb évszak az évben, ott található a rénszarvasok földje. Ott bújik meg a hegyek között Mikulás apó kicsinyke háza. Ide csak a manók és rénszarvasok járnak látogatóba, ember csak ritkán téved erre. A gyerekek leveleit is Szél herceg röpíti a manók kezébe. Esténként, hogy Mikulás apó az időt múlassa, a földkerekségről érkezett gyerekek leveleit olvassa. Mikulás: Ó, Ó, kívánnak itt macit, kisautót, csokit, pralinét, ezt könnyedén teljesítem én. De hogyan tudjak havat varázsolni én?! Pedig minden gyerek ezt kéri tőlem, ez nagy gond nekem. Mitévő legyek, hisz ez túlhaladja képességeimet. De akármelyik levelet olvasom, e kívánság mindig szerepel, s, hogy teljesítsem nagy gond ez nekem. (Járkál, tanakodik.) Mit tegyek, mit tegyek? Megvan! Hókirálynő segítségét kérem. Mesélő: Manók műhelyében szorgosan járnak a kis kezek, és sorban valósítják meg a kéréseket. Ajándék ajándék hátán, és Mikulás apó mégis gondterhelt e csomagok láttán. 1. manó: Kedves öregapó! Miért ráncolod homlokod? Talán nem elég az ajándék? Mikulás: Amint látom azzal nincs probléma. Viszont van egy kérés, amelyhez a ti segítségetek is kevés. 2. manó: Á, olyan nincs, mert a mi varázskezeink percek alatt előállítanak bármit. Pl: dínót, távirányítós robotot. (Felmutatják a játékokat.) Mikulás: A kérés nem ilyen egyszerű. Hiszen minden gyerek havat vár karácsonyra. 3. Manók: Hát ez tényleg nagy probléma. Kicsi Manó: Hacsak nem szaladunk a Hó Birodalomba! Mikulás: Látom, helyén van az eszed! Te leszel, aki segít nekem. Fogd e zsákot! Ebbe útravalót teszek. (Szaloncukrot, mogyorót tesz a zsákba.) Jól meggondold majd, hogy mit kezdesz vele. Járj szerencsével, a kerek erdőn túl a birodalmat megleled. Mesélő: Elindult hát Kicsi Manó, maga sem tudta, hogy merre jár, ment hegyeken, völgyeken át. Egy-

11 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Műhely 11 szer csak egy sűrű erdőben találta magát. (A mesélő felszólítására a gyerekek fákat formálnak feltartott kezükkel. A Manó közöttük sétál.) Kicsi Manó: Valahol egy tisztásnak lenni kell!! Vagy nem? Csak tudnám, merre keressem? A hőmérséklet egyre hidegebb lesz Talán jó fele megyek. Mintha valami hóember-félét látnék! Odamegyek, talán útbaigazít engem. Hóember: Hóbuckás jó napot! Állj meg ott, mert itt én parancsolok! Kicsi Manó: Jaj, hát én olyan boldog vagyok, hogy végre valakit láthatok. (Körülugrálja a Hóembert.) Hóember: Ezt a viselkedést akkor sem állhatom! Illendő lenne bemutatkoznod, és elmondanod, miért tetted e birodalom határára a lábnyomod! Kicsi Manó: (Lenéz a földre, és bizonytalanul mondja.) Lábnyomom? Hova tettem én a lábnyomom a Hóba? (Felragyog az arca.) Csak nem hó? De igen!!! Csak nem a Hó Birodalom? Hóember: Igen, valóban Hó Birodalom ahol állsz, ezért több tiszteletet tanúsíts. Mivel én vagyok a határ őre, tudnom kell, mi járatban vagy erre. Kicsi Manó: Hókirálynőhöz küldött Mikulás apó, hogy a segítségét kérje. Hóember: Ha valóban így van, válaszolj a következő kérdésemre. Szikrázó, de mégsem forró, kristályforma, földre hulló. Mi az? Kicsi Manó: (Erősen gondolkodik, a gyerekek segítségét kéri, és szaloncukrot ad a jó megfejtésért.) Hópehely! Hóember: Jól van, helyesen válaszoltál. Jutalmad e Kristály. Azonban tovább engednem csak akkor lehet, ha teljesíted a következőket. Ezt a kristályt ültesd el az erdei tisztás közepén. Ha ügyes leszel, a kristályból csodafa nő, s ágain gyémánt nyaklánc terem. Egy éjszakát kell eltöltened a fa alatt, hogy a gyémántokat elhozhasd. De vigyázz, a fáról egy gyöngy sem gurulhat el. Ha meg tudod védeni a csodafát, leszedheted az ágairól a csodát. Sok szerencsét. Mesélő: A hóember elgurult, és Kicsi Manó ottmaradt a tisztáson egyedül. Nem sokáig tétlenkedett. Fogta a kristályt, és elültette. Kicsi Manó: Hú, de nagyon elfáradtam, pihenek egy kicsit. Ide leteszem a fejem, aztán majd meglátom, hogy mi lesz velem. Mesélő: Elaludt Kicsi Manó, s a kristályból fa növekedett lassan. (Három különböző magasságú gyereket választ a közönségből, akik egymásnak háttal állva, feltartott kezeikkel fát alkotnak. A mesélő gyöngyöket akaszt rájuk.) Mire Kicsi Manó felébredt, a fán gyémántok teremtek.

12 12 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Műhely Kicsi Manó: Szemem, szám és a lélegzetem is eláll, olyan gyönyörű ez a látvány! Vigyázok rá, ha addig élek is, és leszüretelem az ágait. Szél herceg: (Cigánykerekezve beviharzik.) Azt hiszed, az olyan könnyű feladat? Kacagnom kell, ahogy hallgatom szavad! Talán még táncra is perdülök. (Köpenyével forog a fa körül.) Kicsi Manó: Jaj csak azt ne tedd, kérlek, mert a gyöngyök elgurulnak, és vége a mesének! Szél herceg: Na jó, hát kedvem másban is lelhetem, minthogy táncra kerekedjek. Tekergetem akkor hát az agytekervényeidet. (Találós kérdéseket tesz fel. A megfejtéshez Kicsi Manó a gyerekek segítségét kéri, szaloncukor a jutalom.) 1. Mi az, mi lágyan, gyengéden muzsikál, simogatja arcod és ringatja a virágszirmot? (szellő) 2. Fütyül, de mégsem legény, és minden kéménylyukba belefér? (szél) 3. Se keze, se lába, a kaput mégis kitárja? (szél) Szél herceg: Kérdéseimre választ leltem, hát tovarepülök, máshol fújom a havat, s a jutalmad a tiéd marad. Kicsi Manó: Hú, ez meleg helyzet volt, és már nem is fázom. Leszedem a gyémántokat, és utam tovább járom. Hóember: Látom kiálltad a próbát, menj hát, Hókirálynő már vár rád! (Előjön, vagy trónján ül a Hókirálynő) Kicsi Manó: Ó, köszöntelek Drága Úrnő, birodalmad ékessége tündöklően fénylő! Hókirálynő: Csilingelte a szél, hogy kiálltad a próbát. Ezért tudom, hogy számomra ajándékot rejt a zsák. Kicsi Manó: Ó, igen ajándékom (a közönség felé) nem lehet más, mint a gyöngyfáról szüretelt gyémánt. Tessék Drága Hókirálynő, mind elhoztam neked e drága gyöngyöket, amelyeket a csodafa termett. Hókirálynő: Hálám jeléül kérhetsz bármit tőlem. Kérésed teljesül bármi is légyen. Kicsi Manó: A kérésem nem az én kérésem, mert én csak a munkámat végzem. Mikulás apó küldött, hogy a gyerekek kívánsága teljesüljön. Ők azt szeretnék, hogy karácsonykor hulljon a hó, s legyen mindenütt hófehér takaró. Hókirálynő: Van egy dal, amelyből varázslat születik, ha minden kisgyerek, karácsonyeste elénekeli. Dal (gitár kísérettel): D hm G A Essen a hó, csak essen, essen! D hm G A Hóember álljon a kiskertben. D hm G A Essen a hó, csak essen, essen! D hm G A D D Hóember álljon a kiskertben. Ha ezt mind egyszerre énekelik, a hó csak hull majd reggelig. Kicsi Manó: (Próbálja a dalt énekelni.) Köszönöm Hókirálynő! Viszlát! Sietek, hogy még ma meg tudjam tanítani az éneket. Többször énekeljük a dalt, dal hallatán Mikulás apó is előjön. Mikulás apó: Hallom, jó munkát végeztél. Ezért teljesül már minden kívánság, persze csak akkor, ha ti gyerekek elénekelitek a Hókirálynő dalát. Mesélő: Talán fehér lesz a karácsony ezen a télen, és akkor majd mindenki mosolyog ezen a mesémen. Természetesen a mese előadható gyerekekkel is, de többszörös haszna van, ha a pedagógusok adják elő. A tanulók más oldalukról is megismerhetik őket, és a kollégák is felfedezhetik egymás előtt rejtve maradt tehetségüket, ami a szereplés során felszínre kerül. A próbák és az előadás közösségalakító erejűek és szórakoztatóak. Jó hangulatot kívánok azoknak, akik színre lépnek és sok sikert! Huszárné Kovács Márta pedagógus, szaktanácsadó

13 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Műhely A közoktatási intézmények kommunikációja a helyi társadalommal A nemzeti köznevelési törvény közeli parlamenti elfogadása azt jelzi, az intézményeknek fel kell készülniük azokra a változásokra, amelyek újraszabályozzák a helyi társadalommal történő kapcsolatot, s magasabb minőséget igényelnek a kommunikációban is. A közszolgáltatás elvárt kvalitása azt jelenti, hogy olyan kommunikációs stratégiát, gyakorlatot kell alkalmazni, amely a minimumra csökkenti a konfrontációt. Ehhez kvalifikált, professzionális intézmény, benne olyan pedagógusok, munkatársak kellenek, akik a presztízsérdekeken túl vállalják az óvoda, az iskola nevelési-oktatási minőségének nem csak szinten tartását, hanem folyamatos megújítását, az új körülményekhez történő alkalmazását. De teljesíthetőek-e ezek az elvárások? A nevelésioktatási intézmények akkor tudnak megfelelni a társadalmi elvárásoknak, pontosabban: a követelmények teljesítésének, ha együttműködőek azokkal a helyi partnerekkel, akik/amelyek ebben közvetlenül vagy közvetve érdekeltek. Az természetes, hogy minden intézménynek eltérő (de számos vonatkozásban megegyező) mikro-társadalmi környezete van, ezért azonos és eltérő kapcsolati mechanizmusokat kell működtetniük. Erre nem csak az egzisztenciális érdek készteti őket, hanem az is, hogy azzal a közeggel teremtsenek interaktív kapcsolatot, amely külső (de nem egyszer nagyon jól érzékelhetően belül ható) kontrollt jelent. Tehát: Kell-e fejleszteni az intézményi kommunikációs kultúrát? Egyértelműen igen, mert a társadalom folyamatos, pozitív értékváltozásai következményeit közvetíteni kell a mikrokörnyezet felé, és egyben integrálnia, s a maga szempontjából értékelnie kell azokat a reagálásokat, amelyek a munkájával kapcsolatosak. Két alapfeltétel fontos ebben: a tartalom közvetítése olyan pedagógiai szociolingvinisztikai kultúrával, amely mintát, etalont jelent a kapcsolatrendszerben, valamint az intézmény olyan infrastruktúrája, amely bármely időben képes közvetíteni az információkat, lehetőleg interaktív modalitással. Ugyanis a mikro-társadalomból származó direkt és indirekt információk olyan értéktartalmat (és értékítéletet) közvetít(het)nek, amelyeket az intézményeknek figyelembe kell venniük. E párbeszédpanel-tartalmak, amelyek különböző kommunikációs csatornákon jelenhetnek meg, olyan kontextusminőséget hordoznak, amelyek érzékenységi mutatói igen magas fokúak. Ilyen faktorok például az iskola komfortja, pszichopedagógiai légköre, a pedagógusok szakmai teljesítménye, személyes kvalitása, az egyre inkább elvárt zöld környezet és zöld megoldások, a permanens 13

14 14 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Műhely kapcsolatban a résztvevők szakmai nyelvi kultúrája (a szakmai nyelvi szimmetria még abban az esetben is, ha a külső fél gyakorlati pedagógiában átlagos képzettségű), a személyiségi jogok kezelése, az intézmény jó hírneve stb. Természetesen, nem kerülhető meg az az elvárt alkalmazkodás, hogy az interakció során hatékonyan tudjuk mobilizálni a különbségeket, ugyanakkor a pedagógusnak szakszerű nyelvi megfogalmazással, de közérthetően kell közölnie véleményét, megállapítását, természetesen figyelembe véve a partner(ek) társadalmi-mikrokörnyezeti státusát. (Pl.: szülő vagy civil egyesület, szakmai szervezet képviselője stb.) Azt evidenciának kell tekinteni, hogy az egyes mikro-társadalmi csoportok elvárásai igen differenciáltak nem csak tartalmi, hanem minőségi, metodikai szempontból is. Ennek kezeléséhez az szükséges, hogy a pedagógus (a vezető) képes legyen a kettőjük közötti eltérések érzékeltetésére, az érvei megértetésére, de a partner ugyanilyen beállítódását, véleményét tolerálni és integrálni, ha ez szakmai (vagy más) szempontból (legalább valamilyen mértékben) elfogadható. A szavakkal bánni tudás olyan személyes pedagógiai jellemző, amely a kommunikációs kompetencia lényegi eleme: befolyásolja a kapcsolat tartalmát és minőségét, s egyben értékmérője (sok más mellett) a személyiségnek is. A verbális kommunikáció egyszerre feladat és felelősség, amely a pedagógus számára elsődleges munkaeszköz", amelynek olyan jellemzői vannak, mint az aktív mentális és érzelmi figyelem, az állandó nyelvi készenlét, s kísérőkként a nem verbális megnyilvánulások: a szemkontaktus, a mimika s a testbeszéd számos más formája. A Pedagógiai programban rögzített partnereket mobilnak kell tekinteni: aktuálisan és időnként másmás fontosságúak lehetnek, s ennek megfelelően kell szervezni velük a kapcsolatot, s nem csak külön-külön, hanem hálózatszerűen is, mert ez növeli az együttműködés hatékonyságát. (Számos ok lehet arra, hogy szűkítsük vagy bővítsük a partnerek számát, ez a változó körülmények miatt lehetséges és szükséges.) Elsősorban természetesen a szülők jelentik azt a közeget, amelyre az iskolának a legnagyobb figyelmet kell fordítania. A szülők különböző csoportjai (osztályok, szakköri, sportköri stb. tanulók szülei) a közös mellett speciális érdekeket, értékeket képvisel(het)nek, ezért kölcsönös alkuk során lehet meghatározni az együttműködés tartalmát, kereteit, mechanizmusát. A helyi társadalom számos civil és szakmai szervezete, laza kapcsolatban álló aktuális közösségei lehetnek partnerek. Ez utóbbiaknál az intézménynek kell meghatároznia azt, hogy mely témákban, területeken tartja ésszerűnek a kapcsolattartást. (Néha ugyanis egy-egy ilyen társulás nem tartalmas együttműködés, hanem legitimációs céllal keresi a kapcsolatot az óvodával, az iskolával.) Valamennyi partnerkapcsolat céljának azt kell tekinteni, hogy az intézményi nevelést és oktatást segítse, s legyen olyan kontroll, amely segíti a hatékonyabb köznevelési feladatok ellátását. Az iskola úgynevezett társadalmasítása azonban nem jelentheti azt, hogy a minőségbiztosított belső pedagógiai környezet az intézmény (viszonylagos) autonómiája ellenében, külső kényszerek hatására változzon. A nemzeti nevelési törvény bizonyára új lehetőségeket teremt majd abban is, hogy újra gondoljuk a belső munkamegosztást, ésszerűbb legyen a tanulók iskolai tanulási- és szabadidejének megtervezése, és minőségi pedagógus-tanuló-szülő kapcsolat jöjjön létre, amely hatással lesz majd az iskolát, a nevelőoktató munkát értékelő mikrokörnyezeti társulások beállítódására is. Tölgyesi József

15 Kis emberek nagy problémái Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Műhely 15 Magyarországon a gyerekeknek mintegy 60 százaléka azt sem tudja, hogy egyáltalán vannak jogai a gyermekbarát igazságszolgáltatás éve az Európai Unióban. Az UNICEF a világ minden táján a gyermekjogok őrzője, s Magyarországon is mindent megtesz annak érdekében, hogy bemutassa és jobbá tegye gyermekeink helyzetét. Egy 2009-ben végzett, 27 országra kiterjedő Eurobarometer vizsgálat során Magyarország az utolsó előtti helyen végzett a gyerekjogok ismertsége terén, ami azért, valljuk be, elég elszomorító. Jelenleg Magyarországon háromból két gyerek azt sem tudja, hogy egyáltalán vannak jogai, hatból pedig mindössze egy van tisztában azzal, hogy hova kell fordulnia, ha jogorvoslatra lenne szüksége. Bár párbeszédek már megindultak a témában a civil és állami szervek között, hatékony lépések mégsem történtek ezidáig mondja dr. Bábel Tamás, az UNI- CEF magyarországi igazgatója. A helyzet felettébb elkeserítő, már csak azért is, mert Magyarország képviselője már 1990-ben aláírta az ENSZ Gyermekjogi Egyezményét, amelynek pontjai egy gyermek teljes életét lefedik. Kimondja, hogy a gyerek nevelése elsődlegesen a szülők feladata és felelőssége, és az államnak támogatnia kell ebben a szülőket. Kitér az oktatáshoz, a védelemhez, az egészséghez való jogra. Tiltja a megkülönböztetést, valamint speciális védelmet biztosít a fogyatékkal élő gyerekeknek, egyúttal óv az erőszak minden formájától, legyen szó gyerekmunkáról vagy akár szexuális visszaélésről. Az 1991 után született jogszabályok már többnyire figyelembe vették az egyezmény rendelkezéseit, és 1997-ben, Magyarországon egy korszerű, nemzetközi sztenderdekre épülő gyerekvédelmi törvény született. A jogszabályi keret ezáltal megvan a gyerekjogok tiszteletben tartására mondja dr. Bábel Tamás, és hozzáteszi, természetesen az is fontos, hogy ne csak a gyerekek, hanem a pedagógusok, a gyerekekkel foglakozó szakemberek és a szülők is tisztában legyenek az egyezmény főbb pontjaival. Őket érdekes tanulmányokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel, kisfilmekkel, tájékoztatóanyagokkal segítik, de ahhoz, hogy megváltozzon a felnőttek gyerekekhez való hozzáállása még sokat kell fejlődnünk. Az igazgató szerint a legszomorúbb dolog, hogy ha egy szülőt megkérdezünk, hogy mi egy gyerek kötelessége, szinte kapásból tudja sorolni, hogy a tanulás, a szülő iránti tisztelet stb., de ha a gyerekek jogairól kérdezzük őket, konkrétumokat már nem tudna felsorolni. Pedig a válasz nem is olyan bonyolult. A gyerekek ugyanolyan emberek, mint mi felnőttek, az emberi jogok rájuk is vonatkoznak. Tanulmányok sora bizonyítja, hogy ha egy személy ismeri és tiszteletben tartja a jogokat, azzal nő az egymás iránti tolerancia is. Ebből pedig az is következik, hogy a gyerekek egymás között megélt konfliktusainak kezelése is javulhat. Az egyezményben foglaltak betartásának ellenőrzésére a Gyermek Jogainak Bizottsága jogosult, amely egy független, nemzetközi, ENSZ által választott szakértőkből álló testület. A kormányoknak ötévente kell beszámolót benyújtaniuk ehhez a testülethez arról, hogy miként hajtják végre az egyezményt. A következő magyar kormányjelentést 2012 májusáig kell beadni. Ez a bizottság nem ítélkezik, csupán párbeszédet folytat a problémákról, valamint ajánlásokat tesz az országok felé. A Gyermek Jogainak Bizottsága 2006-ban a magyar országjelentés vizsgálatakor jelezte, aggódik, mivel tovább élnek a megkülönböztető attitűdök különösen a roma lakossággal szemben. Elsősorban a roma gyermekeket etnikai hovatartozásuk miatt sújtó megbélyegzést, a kirekesztést és a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket kifogásolta (pl.: a lakhatás, a munkanélküliség, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás, az örökbefogadás és az oktatás terén). Ugyancsak szóvá tette, hogy az országban egyenlőtlen a hozzájutás bizonyos egészségügyi ellátásokhoz és korlátozott az iskola-előkészítőhöz való hozzáférés azokban a régiókban, amelyekben magas a szegénység vagy a roma lakosság túlsúlyban van. Az biztos, hogy az UNICEF Magyarországon ben elindítja a gyerekjogi kampányát, és erről folyamatosan tájékoztatja a Közigazgatási és Igazgatási Minisztériumot is abban a reményben, hogy találunk kapcsolódási pontokat. A gyerekbarát igazságszolgáltatásra az igény amúgy nem csak a szakemberek oldaláról mutatkozik. A már említett 2009-es Eubarometerből az is kiolvasható, hogy a fiatalok szerint a kormánynak, illetve a közigazgatásnak a gyermekek speciális érdekeit az oktatás, a biztonság, az egészségügy és szociális ügyek, valamint az igazságszolgáltatás terén kellene jobban figyelembe vennie hangsúlyozta dr. Bábel Tamás. Forrás: Veszprémi 7 nap, november 18., XVII. évf. 46. szám, 6-7. oldal; Németh Melinda Brigitta

16 16 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Pályázatok Pályázatfigyelő Érvényesség Pályázat További információ A pályázat rövid témája Folyamatos Pályázat alap-, közép- és felsőfokú művészetoktatási intézményekben tanuló oboás növendékek részére Oboás Társaság Alapítvány Tehetségsegítő /kiegészítő/ hangszertartozék támogatás a kiemelkedő eredményeket elérő oboás növendékek számára. Folyamatos Gyermek csoportos programok támogatása Lakóhelyünkért Alapítvány A pályázat célja, gyermek és ifjúsági szervezetek október 01. és december 31. között lebonyolítandó belföldi programjainak támogatása. Folyamatos A Pestalozzi program tanártovábbképzési szemináriumai Tempus Közalapítvány A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet közoktatási intézményekben, tanárképzésben és tanártovábbképzésben dolgozó pedagógusok részére a Pestalozzi program tanár-továbbképzési programjában való részvételre. Az alább felsorolt workshopokra és szemináriumokra az Európa Tanács kulturális együttműködési egyezményét aláírt 47 tagállamból pályázhatnak. Folyamatos Önkéntes fiatalok akcióban 2011 (Közhasznú vagy kiemelten közhasznú fokozattal rendelkező civil szervezetek részére) Raiffeisen Bank Zrt. Pénzügyi és együttműködési kultúra fejlesztése a családon kívül nevelkedő gyermekek körében önkéntes programok megvalósítása és videós feldolgozása révén. Folyamatos Takarékoskodjunk otthon! - A oldalon megjelenő oktatási segédlethez kapcsolódó fenntartható életmódra nevelés témakörben (középiskolás diákoknak) Be Fair Alapítvány Pályázatunk lényege, hogy a gyakorlati életbe ültetett egyszerű megoldásokkal már a mai naptól fogva kipróbálhatjátok, lemérhetitek, mennyiben tudtok hozzájárulni a fenntartható fejlődéshez! Alkotói pályázat - hulladékból Ki minek mestere? Harmónium Független Kommunikációs Egyesület KŐRIS Környezeti Nevelési Versenyszervezési Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Az alkotások alapanyaga bármi lehet, ami másodnyersanyag, vagy hulladék. A verseny célja: különböző szakmák és életpályák megismertetése, megkedveltetése Osztálykirándulás az Aquaworldbe (pályázat osztályoknak) Aquaworld Hotel és Élményfürdő Zrt. Nyerd meg az osztálykirándulást az Aquaworldbe!

17 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Pályázatok 17 Érvényesség Pályázat További információ A pályázat rövid témája Vers- és prózamondó verseny Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Mészöly Miklós Egyesület, Illyés Gyula Megyei Könyvtár (Szekszárd), Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Wosinsky Mór Megyei Múzeum Vers- és prózamondó verseny Mészöly Miklós író, drámaíró születésének 91. évfordulójára ifjúsági és felnőtt kategóriában ÖNK.-NAK Pályázati felhívás a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvételre Nemzeti Erőforrás Minisztérium A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását ROMASTER - Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért HBLF-ROMASTER Alapítvány Pályázat roma származású középiskolai hallgatók továbbtanulását támogató tehetséggondozó, vállalati mentoring és ösztöndíj programban való részvételre roma diákok és iskoláik számára A világ, amelyben élek Változások a közoktatásban Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Egyensúly Mentálhigiénés Konzultációs Alapítvány Riportverseny középiskolás diákok számára. A felhívás alapvető célja, hogy azokat az alap- és középfokú oktatási intézményeket támogassa, amelyek átszervezési folyamaton estek át (szerkezeti változások, összevonás, fenntartó megváltozása) vagy ezzel kell szembenézniük a közeljövőben Játssz és rajzolj velünk mesét! Tünet Együttes Támogatjuk a családot Dr. Oetker Magyarország Kft. Játssz és rajzolj velünk mesét! Kucok - interaktív meseszínház óvodásoknak Rajzpályázat kizárólag magyarországi óvodák és általános iskolák, illetve, ezek támogató alapítványai részére Nemzetiségeink múltja és jelene Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Digitális fotópályázat Fotópályázat általános és középiskolás diákoknak Fényképezés a Vizuális Nevelés Szolgálatában Alapítvány Digitális fotópályázat általános és középiskolás diákoknak három témában Diákalkotók VII. Országos Zománcművészeti Biennáléja Egri Kulturális és Művészeti Központ Az Egri Kulturális és Művészeti Központ pályázatot hirdet általános, közép-, és főiskolások, egyetemisták számára zománctechnikával készült alkotások létrehozására.

18 18 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Pályázatok Érvényesség Pályázat További információ A pályázat rövid témája Az igazi oktatót nem elég megtalálni! Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Szeretnénk a fiatal tehetségeket felfedező tanárokra, nevelőkre, edzőkre felhívni a közvélemény figyelmét Mit teszek a drogmentes Magyarországért Együtt egy drogmentes Magyarországért Mozgalom Kreatív rajpályázat a megelőzés jegyében A fenntartható fejlődés gyakorlati szemmel Be Fair Alapítvány Itt a nagyszerű alkalom egy új, eddig ilyen összegyűjtött formában még ki nem adott oktatási segédlet közvetlen tesztelésére, kipróbálására! Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny 21. Magyar Innovációs Szövetség Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden október 1. és augusztus 31. között született fiatal K&H Vigyázz, Kész, Pénz! K&H Bank Zrt. A K&H Csoport által második alkalommal meghirdetett Vigyázz, Kész, Pénz! országos tudásverseny célja a gyerekek pénzügyi ismereteinek bővítése Dix mots en toute latitude - pályázat Budapest Francia Intézet Megírni francia nyelven egy olyan történetet, riportot vagy képregényt, amely magában foglal előre meghatározott szavakat Keltsük életre a betűket Norka-Net Szolgáltató Betéti Társaság Olvasásnépszerűsítő pályázat általános iskolai osztályoknak Berg Judit: Rumini című könyve kapcsán Nem teljes, mégsem hiányos - irodalmi pályázat Pozitív Sokk Közhasznú Egyesület A pályázaton részt vehet bármilyen fogyatékkal élő személy, illetve hozzátartozója Európai Ifjúsági Nagy Károly-díj Európai Parlament, Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen A díjat fiatalok olyan projektjeinek ítélik oda, amelyek elősegítik a kölcsönös megértést, a közös európai azonosságtudat kialakulását és gyakorlati példát mutatnak európaiak közösségként való együttélésére Egész életen át tartó tanulás program / Comenius tanáraszszisztens fogadása Tempus Közalapítvány, Európai Bizottság Pályázatot nyújthatnak be azok a magyar óvodák, általános és középiskolák, amelyek Comenius tanárasszisztenst fogadnának a programban részt vevő országokból.

19 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Pályázatok 19 Érvényesség Pályázat További információ A pályázat rövid témája Országos középiskolai fotókiállítás Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola (Pécs) Fotópályázat Javíts egy jegyet! Kamaszfesztivál Szervezőiroda Nonprofit Közhasznú Kft. A pályázaton "Magyarország Legszorgalmasabb Osztályát" keresik Pályázat Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában való részvételre Nemzeti Erőforrás Minisztérium A program célja, hogy az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú szülők gyermekei a középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével eredményesen tanulhassanak Pályázati felhívás a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában való részvételre Nemzeti Erőforrás Minisztérium Az Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Program célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményesen tanulhassanak a szakiskolában ÖNK.-NAK Kamaszbarát önkormányzatok kerestetnek Kamaszfesztivál Szervezőiroda Nonprofit Közhasznú Kft. Az Országos Osztálykirándulás a tanév végi iskolai tanulmányi kirándulások gyűjtőprogramja, amely az általános iskolás felső tagozatos, valamint a középiskolás diákok országos méretű fesztiválja Kedvezményes erdei iskola és táborozás Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft. Pályázati felhívás kedvezményes erdei iskolára és táborozási lehetőségre minősített "Kölyök-Fészek" Erdei Iskolában Alsómocsoládon sikeres diákszerzője Tér-kép Báthory István Általános Iskola (Veszprém) Műcsarnok, kultúraktív Egyesület, Budapest Beyond Sightseeing Általános iskolák 7-8. osztályos diákjai, középiskolák osztályos diákjai számára rendezett írópályázat az iskola névadójával kapcsolatos témákban. A pályázat célja hogy a gyerekek (6-18 év) átélhessék a kreatív tervezés örömét, miközben komplex ismereteket szereznek mindarról, ami egy várost várossá tesz. Összeállította: Szegedi Orsolya projektasszisztensz

20 MEGRENDELŐ LAP PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSRA A megrendelő intézmény neve:... A megrendelő intézmény pontos címe:... A kapcsolattartó neve:... Elérhetőségei: Telefon:... A megrendelni kívánt szolgáltatás megnevezése: A szolgáltatás elvégzésének költsége: A szolgáltatás elvégzésének kért időpontja: év év dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. A szolgáltatást elvégző szaktanácsadó neve (amennyiben konkrét kérés van):... Dátum:.. (P. H.) Intézményvezető aláírása Visszaküldendő postai úton: KÖRPI - Veszprém Megyei Iroda; 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4.

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Projektoktatás M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás, Gondolat Kiadó Kör, Bp. A projektoktatás története

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok 1. Tanfolyam címe: Analitikus

Részletesebben

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 30-ig.

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 30-ig. OKLEVELET ADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK AZ ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁN a 2013/2014. tanévben 1. Pedagógus szakvizsga választható modullal 2. Angol nyelv az óvodában 3. Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE cím elnyerésére, a pedagógusképzésben való partneri együttműködésre. A sikeres

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére Tárgy: COMENIUS pályázat benyújtása Az előterjesztést készítette: Vincze Miklós jegyző Előterjesztő:

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Pályázati lehetőségek az Egész életen át tartó tanulás programban Tempus Közalapítvány Előadó: Csesztregi Eszter Tempus Közalapítvány Pályáztatás Egész életen át tartó tanulás program: Leonardo / Erasmus

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Munkaterv 2013/2014-as tanév A Diákönkormányzat által szervezett programokról Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Nyíregyháza, 2013. augusztus 29. A 2013/2014-es tanév legfőbb célkitűzései

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton.

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton. Intézményünk, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat (Nyíregyháza, Szarvas u. 10-12.) nyert a TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia

Részletesebben

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Zöld Suli, avagy a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban és általános iskolákban - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Készítette: Rácz Henriett Tünde marketingvezető BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 26. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezető 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN SZATMÁRINÉ DR. BALOGH MÁRIA: A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Projektterv a.. osztály számára

Projektterv a.. osztály számára Projektterv a.. osztály számára Téma Cél Elvárt eredmény Pedagógus feladatai a célok megvalósításához Ajánlott megelőző tananyag(rész), ismeretek, gyűjtés Szükséges eszközök Szervezeti keretek, formák

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács TT 700 003 330

A Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács TT 700 003 330 A Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács TT 700 003 330 Szolnok, 2013. 05. 29. Szalkai Mária HMTT titkára Az élet egyikünk számára sem könnyű. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és azt a valamit

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

A Gönczy Pál Általános Iskola Gönczy Tehetségpontjának működési szabályzata

A Gönczy Pál Általános Iskola Gönczy Tehetségpontjának működési szabályzata A Gönczy Pál Általános Iskola Gönczy Tehetségpontjának működési szabályzata I. Általános jellemzők A Gönczy Tehetségpont területi hatókörét tekintve Helyi Tehetségpont. Általános feladatköre: a) tehetségazonosítás

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0155 A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön Kedvezményezett: Celldömölk Város Önkormányzata

TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0155 A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön Kedvezményezett: Celldömölk Város Önkormányzata TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0155 A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön Kedvezményezett: Celldömölk Város Önkormányzata A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. 2012. május 11.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. 2012. május 11. PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. május 11. A 2012.05.05-05.11 között megjelent pályázati kiírások: Cím: Andrássy Európa Ösztöndíj Kiíró: Wekerle Sándor Alapkezelő Határidő: 2012. 05. 18. Pályázhat: fiatal és tapasztalt

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben