Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja"

Átírás

1 2011. december Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja A tartalomból Jelentkezési lap továbbképzésekre oldal A projektorientált pedagógiáról általában oldal Kedves Fenntartók, Intézményvezetők, Kollégák! A KÖRPI Veszprém Megyei Irodájának munkatársai nevében békés, boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendőt kívánok. Sebestyén József irodavezető Szakmai Nap programsorozat Nagyalásonyban oldal Védik a nyelvet oldal Interaktív mese oldal A közoktatási intézmények kommunikációja a helyi társadalommal oldal Kis emberek nagy problémái oldal Pályázatfigyelő oldal Megrendelőlap pedagógiai szakmai szolgáltatásra oldal Wass Albert: Karácsonyi versek II. (részlet) Elindul újra a mese! Fényt porzik gyémánt szekere! Minden csillag egy kereke! Ezeregy angyal száll vele! Jön, emberek, jön, jön az égből Isten szekerén a mese! Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek! Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek hogy emberek lehessetek!

2 JELENTKEZÉSI LAP A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI INTÉZET (KÖRPI) VESZPRÉM MEGYEI IRODÁJA ÁLTAL SZERVEZETT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSEKRE A képzés pontos címe: JELENTKEZŐ ADATAI Név: Születési hely, év, hó, nap: Születési név: Anyja neve: Lakcíme: irsz: település: utca, házszám: Telefonszám: cím: Adóazonosító jel: Iskolafokozat, tanított tárgyak: KÖLTSÉGVISELŐK ADATAI (a számla összege megbontható több költségviselő között) 1. Költségviselő neve: Összeg: Ft Költségarány: % Számlázási cím: Ügyintéző neve: telefonszáma: címe: A fenti képzési díj kifizetését vállalom! Dátum: 1. költségviselő aláírása ph. 2. Költségviselő neve: Összeg: Ft Költségarány: % Számlázási cím: Ügyintéző neve: telefonszáma: címe: A fenti képzési díj kifizetését vállalom! Dátum: 2. költségviselő aláírása ph. A JELENTKEZÉSI LAP kitöltése a KÖRPI által szervezett tanfolyamok tervezésének előkészítésére szolgál. Az itt szereplő adatokat a KÖRPI csak az adatvédelmi szabályoknak megfelelően használhatja fel. Vállalom, hogy a JELENTKEZÉSI LAPOT a munkáltatómmal egyeztetett tartalommal postai úton eljuttatom az alábbi címre: Továbbképzések KÖRPI Veszprém Megyei Iroda 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4. A jelentkezések regisztrációja folyamatos! Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Veszprém Megyei Irodája Cím: 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4. Telefon és fax: Felnőttképzési nyilvántartási szám: Intézményakkreditációs lajstromszám: AL 2422

3 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Műhely 3 Tanulmánysorozat a Pannon Egyetem tanári mesterszakos hallagatóinak tollából Információs lapunk 2011 decemberétől új rovattal bővül, amely reményeink szerint újszerű szakmapedagógiai, ugyanakkor a napi oktatási és nevelési praxis tapasztalataira is támaszkodó, gyakorlati ötletekkel és korszerű alkalmazott kutatási eredményekkel fog hozzájárulni Veszprém megye közoktatási intézményeiben zajló nevelő-oktató munkához. Tanulmánysorozatunkat a veszprémi Pannon Egyetem Tanárképző Központja által gondozott tanári mesterképzések keretében született innovatív záródolgozatokból állítjuk össze. A válogatás primer és egyben lényegi kritériumai a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Veszprém Megyei Irodájának ezen kezdeményezését a legmesszebbmenőkig támogató Tanárképző Központ szakmai ajánlása alapján elsősorban a gyakorlatorientáltság, valamint a gyakorlati hasznosíthatóság elve. A régió tanárképzését koordináló súlyponti Tanárképző Központ által ajánlott munkák szerzői az adott szak szakvezetőjével együttműködve olyan gyakorlatokat mutatnak be, amelyek meggyőződésünk szerint adaptálhatók, adott esetben integrálhatók lehetnek a megye oktatási intézményeinek napi nevelőés oktatótevékenységébe. Egy adott tanulmányt a Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó három egymást követő számában, bontva közöljük. A terjedelmi korlátokat igyekszünk oly módon ellensúlyozni, hogy az egyes számokban megjelenő részeket tematikusan a tartalmi és formai kontinuitás figyelembevételével különítjük el egymástól. Sorozatunk első publikálója Halász Mária, aki a projektorientált pedagógia gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatására vállalkozik. Bízunk benne, hogy kezdeményezésünk betölti eredeti célját, és nem pusztán a szakmai közönség, azaz pedagóguskollégáink fogják tudni hatékonyan kamatoztatni a rovatban bemutatott pedagógiai gyakorlatokat és eredményeket, hanem az oktatás-nevelés folyamatában aktívan közreműködő szülők is tudnak ötletet meríteni belőlük. Sebestyén József irodavezető, a Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó szerkesztője A projektorientált pedagógiáról általában Amikor Edison gyerek volt, a tanítója azt mondta: nem érdemes vele vesződni, mert szellemi fogyatékos. Azután meg ezerháromszáz találmánya volt. Ezerháromszáz. Romhányi Tamás: Hol terem a magyar IQ A XXI. században a társadalmi és gazdasági változások hatására az oktatásban megnőtt a pedagógiai innovációt igénye. Ilyen újítások közé sorolható a projekt-, a projektorientált oktatás. Mit is jelent ez a módszer? A pedagógiai projekt definiálása az oktatásban Csak úgy lehet a jövőre nevelni, ha megtanítjuk arra, hogy ura legyen önmagának gazdaságos, hatékony cselekvésre legyen képes (Mészáros Németh Pukánszky 2000) állította a projektelméletet megalapozó John Dewey. A pedagógiai projekt meghatározása nem egységes sem a külföldi, sem a hazai szakirodalomban. Nádasi Mária értelmezése szerint a pedagógiai projekt: valamely összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből származó téma; a témafeldolgozáshoz kapcsolódó célok, feladatok meghatározása, a munkamenet és az eredmények megtervezése; az eredmények prezentálása (M. Nádasi 2003). Mint pedagógiai szemlélet értelmezhető e tanulási eljárás Hortobágyi Judit megfogalmazásában: a projekt egy sajátos tanulási egység, amelynek a középpontjában egy probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása vagy megválasztása, hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott problémához organikusan kapcsolódik (Hortobágyi 2002). A projektpedagógia tehát: A tanulók érdeklődésére, a tanárok és diákok közös tevékenységére építő módszer, amely a megismerési folyamatot projektek sorozataként szervezi meg (Hor-

4 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december 4 Műhely tobágyi 2002). Projektorientált oktatásról beszélünk, ha a résztvevők még nem elég érettek bizonyos döntésekre, így a tanár segíti a témaválasztás folyamatát. Ha a tanári irányítást nem nélkülözhetik a tervezés folyamatában, akkor orientáció valósul meg. A pedagógiai projektek jellemzői A projekt célja: az ismeretszerzés szempontjából új, a téma meghatározásától a produktumprezentálásig tartó tevékenység. A nevelés és ismeretszerzés készségek, valamint kompetenciák tudatos fejlesztése, de a gyermek számára gyakorlati tapasztalatokat biztosít. A célt befolyásoló tényezők: a csoport lehetőségei, a képességek, sikerélmény elérése érdekében az egyes tanulók mit vállalnak a feladatból, a helyi sajátosságok, az anyagi feltételek. A projektoktatás szervezeti keretei A projekt megvalósítása a NAT, a kerettanterv által meghatározott tananyag és a tanulók igényének összehangolása. A program tudatosan beilleszthető a tanév rendjébe. A projektoktatás gyakorlata az iskola és az osztály megszokott rendjét megváltoztatja. Ezért a tervjavaslat megkezdése előtt tájékoztatni kell az iskolavezetését, a tantestületet, belegyezésük után a szülőket, a tanulókat. A projektpedagógia lehetőségét tartalmaznia kell a Pedagógiai Programnak, feltételei a Szervezeti és Működési Szabályzatban, az időbeni meghatározás az iskola éves munkatervében rögzíthető, így az időbeni átfedések elkerülhetők. A projektfoglalkozások túllépnek a tanóra 45 perces keretein. Nem igazodnak a tanóra vagy a tanítási nap szigorúan megszabott idejéhez, kiterjedhetnek a szabadidőre is. A projektoktatás kritériumai 1. Tanulói problémafelvetésből, közös tervezéssel történjen. 2. A projekt tevékenység, mindig valamely valós, életszerű helyzethez kapcsolódjon. 3. Adjon lehetőséget az individualizált munkára. 4. Legyen lehetőség csoportmunkára. 5. Kidolgozása hosszabb, összefüggő időtartamot foglaljon magába. 6. A cél valamilyen iskolán kívüli helyzet megismerésére irányuljon. 7. Interdiszciplináris legyen. 8. A projekt résztvevői: tanár és diák egyenrangú, de különböző kompetenciákkal rendelkező partnerként dolgozzon együtt. 9. A tanulók saját projektjükben hozzanak önálló döntést, legyenek felelősek azért. 10. A pedagógus a korábbi monopolhelyzetből vonuljon vissza szervező, tanácsadó funkcióba. 11. A tanulók, a csoporttagok közti kapcsolat kooperatív, együttműködő, kommunikatív legyen. A projekt típusai A témaválasztás módja szerint beszélhetünk: a) a pedagógusok által meghirdetett projekt, b) a tanulói csoport választotta téma, c) adott téma feldolgozására szerveződő, d) a csoport projektkínálóból választ témát, de meghatározott feldolgozási szempontokat alkalmaznak. Ezeket nevezi Hortobágyi Judit kritériumorientált projektnek. Tartalma, témája szerint: A projekt tartalma komplex, többnyire a gyakorlati életből származó tantárgyhoz, műveltségterülethez tartozó komplex, integrált tartalom. Megkülönbözetünk: a) egy-egy tantárgyhoz, tananyaghoz, műveltségi területhez kapcsolódó projektet; b) a tankönyvben nem vagy részben szereplő ismeretanyag, a műveltségterületet kiegészítő anyag, pl.: hagyományok feldolgozása, családi, társadalmi ünnepek stb.; c) a tananyaghoz nem kapcsolódó projekt pl.: az iskola névadójáról szóló vagy az igazlátó napok, esetleg a diákigazgató-választás. A tanítási időszakhoz való viszonya alapján: a) A hagyományos órakeretet változatlanul hagy-

5 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Műhely 5 ja, szabadidőben vagy tanórai keretek közt valósul meg. Ez a tanórai projekt. b) Az ún. epochális oktatás, amikor felbomlik a hagyományos órakeret. Projekthét vagy -hetek, csak az adott témával foglalkoznak. c) Külső projekt: például az erdei iskola, tanulmányi kirándulás, táborok. Jellemzői: időben behatároltak, egy vagy több, maximum ötnapos időtartamú. d) Projekthét = témahét: osztálynál nagyobb csoportot, évfolyamot, tagozatot-iskolát érint azonos témában, például: Stop csak semmi erőszak (Nyári szünetre készülve, hogy védekezhetünk a tolvajok, a baleset, a fertőzések ellen?); Egészségesen! (November a fogászati hónap, ennek keretében az egészséges életmódra készítünk fel.); Olimpiai játékok: (Sportkedvelő osztályok és tanulók számára sporttörténet, kevésbé ismert sportjátékok kipróbálására kerül sor, az utolsó napon előre meghirdetett versenyeket bonyolítanak.). e) A hosszú, 3 hetet meghaladó, (akár egész tanévet átfogó) projektek gyakran egész tanévre is kiterjednek, s túllépnek az osztálykereten. A projekt lebonyolításának lépései A projektmunka tervezése: Az együttgondolkodás, a ráhangolódás időszakában a tanár, érdeklődő úgynevezett álkérdésekkel terelgeti a tervezés folyamatát. A téma tervét nyilvánosságra hozva a tanulóknak választási lehetőséget kell adni, amit akár projektfaliújságon is megtehetünk. Az ún. projektkínálóból betekintést nyerhetnek a várható programokról, és dönthetnek a szabadidős tevékenységeken való részvételről. A konkrét tervezés a megbeszélés véglegesített tevékenységrendszer kidolgozását jelenti. Tartalmazza a projekttémát, az oktatási tartalmat, a feladattervet, a névre szóló munkamegosztást, a felhasználandó eszközöket, a prezentáció módját. Projekt ötlet A projekt témakörének kiválasztása során tekintettel kell lenni a helyi sajátosságokra, a tanulók érdeklődésére, képességére, a rendelkezésre álló anyagi lehetőségekre. Ötletek összegyűjtése: történhet ötletbörzével, ötletládával, ötletfával. Nyilvánosságot és időt kell biztosítani az átgondolásra, de két hétnél tovább nem célszerű halogatni. A projektre vállalkozó tanárnak mérlegelnie kell a pedagógiai célok és a ráfordított energia megtérülésének arányát. Az érintettek körének meghatározása, a projekt időtartamának rögzítése közös feladat. A célok meghatározása: A tanár feladata meghatározni, mely kompetenciaterületek fejlesztését kívánja előtérbe helyezni. Szaktárgyi célok mellett képességfejlesztési célok is megjelennek. Ezek tantárgyanként fedhetik egymást. Meg kell határozni a konkrét kimenetet, azaz a célok megvalósításához szükséges konkrét kimenetet, tárgyi megjelenést, az eredmény minimális szintjét, ennek megjelenését, az értékelési kritériumot. A téma feldolgozása: Az egyéni, az önálló és a csoportmunkák vállalásait célszerű rögzíteni, segíti az értékelést, megkönnyíti a munkamegosztást. A projektszervező tanár munkáját és a lebonyolítást, a későbbi értékelést segíti, ha projektnaplóban rögzíti a legfontosabb eseményeket, vállalásokat. A program során az együttműködés ritkán zökkenőmentes, ezért a tanárnak figyelnie kell a szervezési feladatokra. A munka zavartalan feltételeinek (helyszín, eszköz stb.) biztosításához szükséges a tanár irányító tevékenysége. A tanulók munkáját segíthetik az ún. munkakártyák is, amelyek tartalmazzák egy-egy folyamat végrehajtásának lépéseit. A projektmunka prezentálása, a produktum bemutatása: A folyamatos, tervszerű munka természetes eredménye a bemutató. A részfeladatok is ezt szolgálják. A bemutató a jól végzett munka megkoronázása, illetve lehetőség a szervezés feladataiba való bepillantásra is. A bemutatkozás a meghívottak számára megtiszteltetés, a bemutatóban szereplő gyerekeknek külső értékelés lehetősége. A visszacsatolás hosszútávon pedig motiváló erejű lehet. Értékelés: Az értékelés mindig valamilyen viszonyítás. A viszonyítás alapját előre mielőtt a projektmunkához hozzálátnak a résztvevők meg kell határozni. Az értékelés lehetséges a részfeladatok megoldásával is. A projekt kimenete soha nem a dolgozat. Az elkészült munka nem egyenlő egy előre meghatározott,

6 6 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Műhely mérhető eredménnyel. Sokkal inkább a folyamat hatékonyságáról tanúskodik, ami a résztvevők képességétől, aktivitásától, kreativitásától függ. Az értékelés kialakításakor összetett szempontsornak kell érvényesülnie. A végső értékelés a pedagógus feladata, de a tanulókat erről előre kell tájékoztatnia. Meg kell határozni a részvétel és a teljesítmény arányát. Így a teljesítmény szerepe megváltozik, nem az válik a legfontosabbá. A differenciált és az egyénre szabott értékelés része az önértékelés és a társak értékelése. Minden részfeladatot célszerű értékeltetni, így a motiválás is folyamatos marad. Az értékelés része az is, hogy mi a sorsa az elkészült produktumnak. Soha senkinek a munkáját ne dobjuk a szemétbe, mert ezzel rendkívül megaláznánk! A projekt végső értékelésében nincs helye az osztályozásnak. Visszacsatolás: A projekt esetében két szinten célszerű végrehajtani a tanulóknak a visszacsatolást: 1. szint: A tanulói értékelő lap: a tanulók részére külön értékelő lap, amelyen a gyerekek a projekt egészét, saját részvételüket, társaik értékelését, az együttműködésüket is tartalmazza. 2. szint: A projektben résztvevő tanárok azonnal értékeljék a céloknak megfelelő feladat végrehajtását. A projekt hosszú távú alkalmazása is visszacsatolást tesz szükségessé: 3. szint: A projekt végrehajtása során a résztvevők jelezzék a sikeres, illetve a sikertelen programokat, a látható hibákat, problémákat, nehézségeket, mert így a következő projekt esetén lehet javítani a nehézségeket. Dokumentáció: Iskolai szinten célszerű projekttárat működtetni, amely tagozatokra, (iskolai fokra), évfolyamokra bontva tartalmaz projektötleteket. A projektgyűjtemény segítséget adhat a további felhasználáshoz. Értékelésével évről évre több és érdekesebb programterv állhat rendelkezésünkre. Halász Mária történelem, ember- és társadalomismeret, etika tanár Ramassetter Vince Testnevelés Tagozatos Általános Iskola Szakirodalom - MÉSZÁROS István NÉMETH András PU- KÁNSZKY Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe (Osiris; 2000) HORTOBÁGYI Katalin A projekt. eszméről? Oktatásról? Tanulásról?. Módszerről? (Új Pedagógiai Szemle; 1991/7-8. szám, pp.) Nemzeti Alaptanterv 2003 (www.om.hu; ) M. NÁDASI MÁRIA: Projektoktatás. /Elmélet és gyakorlat/ (Gondolat Kiadói Kör ELTE BTK Neveléstudományi Intézet; Budapest, 2003)

7 Szakmai Nap programsorozat Nagyalásonyban Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Beszámoló ben egy kis községi iskola gondolt egy nagyot: szakmai napot szervez tanítóinak és tanárainak, és erre meghívja a környékbeli iskolák pedagógusait is. Többen talán kissé szkeptikusan is fogadták az egészet: kinek van ma ideje szakmai napokra járni, elutazni Nagyalásonyba és a többi. A jelentkezők száma azonban biztatóan alakult: az első évben mintegy 70 vendég látogatott el hozzánk, és vett részt a kilenc foglalkozás / bemutatóóra valamelyikén. A program felépítése ekkor hármas egységekre tagolódott: pedagógiai, szakmai és ismeretterjesztő blokkok voltak, minden blokkban három-három foglalkozás közül lehetett választani. Ezen a napon interaktív bemutatóórákat tartott iskolánk három pedagógusa: Cs. Marton Lívia (angol), Bokor Lívia (történelem) és Vizi Kata (matematika). Pedagógiai szakmai programot tartottak: Kotra Mónika (tanári beszédtechnika címmel), Csikós Judit (osztályközösség építése) és Rácz Ferenc (konfliktuskezelés, agresszió az iskolában). Az ismeretterjesztő blokk célja a pedagógus kollégák látókörének bővítése volt, amelyen belül Balázs Gyula bemutatta Alu-Go szabadalmát, avagy hogyan lehet hulladékból játékokat varázsolni, dr. Torma Albert a drogfogyasztásról és a prevenciós lehetőségekről tartott átfogó előadást, míg dr. Szalay Tímea és Gyenes Viktor az éghajlatváltozás kérdéskörét boncolgatták. A 2009-es szakmai nap zárásaként iskolánk munkatársai és diákjai előadták a Sulirock musicalt, amely Cs. Marton Lívia és Horváth László munkája. A kollégák visszajelzései és a résztvevői létszám arra buzdította iskolánk vezetőségét és tantestületét, hogy ben ismét meghívja a régióban dolgozó pedagógusokat az immáron hagyományossá vált őszi szakmai napra Nagyalásonyba ben kissé átszerveztük a programot: fókuszpontjában a differenciáló pedagógia állt, avagy hogyan tudjuk diákjainkat a leghatékonyabban segíteni tanulmányi előrehaladásukban. Ezúttal négy differenciáló bemutatóóra közül választhattak a résztvevők: Bódainé Csákvári Regina interaktív, differenciáló természetismeret órát tartott a második osztályban, Mészáros Csilla differenciáló testnevelés órára várta a résztvevőket, Gyenes Katalin és Kotra Mónika logopédusok segítséget próbáltak nyújtani a kollégáknak abban, hogyan lehet helyesen írni sírás nélkül, valamint Cs. Marton Lívia és Csikós József angol interaktív tananyag-bemutatóval várták a résztvevőket. A foglalkozásokat követően a mintegy 80 résztvevő az iskola aulájában hallgathatta Némethné dr. Tóth Ágnes tanárnőt, a Nyugat-Magyarországi Egyetem docensét, aki a differenciálás alapjait osztotta meg a hallgatósággal. A szusszanásnyi szünetet követően Reményi Tamás, az ELTE Bárczi Gusztáv Karának tanársegéde azokról a diákokról mesélt, akiket gyakran elkap a méhzümmögés és dühroham. A kemény szellemi munkát követően felcsendültek a jól ismert dallamok: az iskolai zenekar adott be-

8 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december 8 Beszámoló mutatkozó koncertet, és köszönte meg a résztvevőknek, hogy 2010-ben is megtisztelték rendezvényünket ben már határozott magabiztossággal vágtunk neki a Szakmai Nap szervezésének, hiszen az elmúlt két esztendő pozitív tapasztalatai azt mutatták: igenis szükség van Nagyalásonyban szakmai napra, és igenis szívesen eljönnek hozzánk a kollégák, akár kilométerről is. A szervezés során folytatni kívántuk a fókuszpontos megközelítést. Idén az alternatív pedagógiai módszerek álltak a középpontban. Érdeklődés volt idén is, sőt, az elmúlt évek résztvevői létszáma emelkedett: több mint 110 vendéget köszönthettünk iskolánkban, akik 17 iskolából, nevelési tanácsadóból, egyetemekről, a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Veszprém Megyei Irodájából érkeztek. Szakmai napunk kezdetén az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója Esztergályos Jenő tanár úr köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően dr. Poór Zoltán, a Pannon Egyetem Tanárképző Központjának docense tartott átfogó előadást a kortárs pedagógiai törekvésekről. Az elméleti ismeretanyag megismerését és befogadását követően interaktív bemutatóórákra és foglalkozásokra került sor, szám szerint egymással párhuzamosan ötre: Vizi Kata interaktív matematikaórát tartott a második osztályban, Cs. Marton Lívia az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésének gyakorlati lehetőségeiről beszélt, Vadász Dóra az SNI-gyerekekkel kapcsolatos terápiás lehetőségekről fogalmazta meg tapasztalatait, Reményi Tamás a 2010-es szakmai napunk előadásához kapcsolódva tartott gyakorlati foglalkozást Együttműködve az osztályommal! címmel, dr. Szalay Tímea és Gyenes Viktor pedig a környezettudatos iskola és a környezetvédelmi pályázatokkal kapcsolatban próbáltak segítséget és támpontokat nyújtani a nagyérdeműnek. A rendezvény második nagyelőadása a Montessori-módszer bemutatása volt: Kovács Éva és Jávor Júlia, a budapesti Batthyány Lajos Általános Iskola tanítói mutatták be elméletben és gyakorlatban, hogy mit is takar a Montessori-módszer, kiknek ajánlják és kiknek nem. A rendezvény zárásaként a Horváth László kolléga úr vezette iskolai zenekar rövid koncertje köszönte meg a résztvevőknek, hogy idén is megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Nehéz megfogalmazni, hogy mit is jelent ez a szakmai nap. Talán könnyebb azt, hogy mit nem jelent: nem kreditpontos képzés, nem egy fizetős továbbképzés, nem egy személytelen tanfolyam, ahol nem az egyén, hanem a tananyag, a vizsga és a részvételi díj áll a középpontban. És akkor mit is jelent valójában? Egy jó hangulatú, családias összejövetelt azon kollégák számára, akik szeretnének tenni saját szakmai fejlődésük érdekében, szeretnének találkozni rég-nemlátott ismerőseikkel, beszélgetni, kérdezni, együtt gondolkodni, és hadd merjem kimondani: hinni abban, hogy igenis van jövője a magyar közoktatásnak, csak hinni kell benne, és persze tenni is érte. Aki egyetért a fenti gondolatokkal, szeretettel várjuk jövőre is, mivel a 2011/2012-es tanévben is folytatni szeretnénk a megkezdett hagyományt. Látogassanak el jövőre is Nagyalásonyba a IV. Őszi Szakmai Napra! Gyenes Viktor szervező tanár Kinizsi Pál Általános Iskola

9 Védik a nyelvet Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Beszámoló 9 Tapolca - Mit olvas a mai ifjúság, a jövő nemzedéke, mi változott meg a digitális technológia elterjedésével? Ezekről a kérdésekről is szó esett a magyar nyelv napja alkalmából rendezett minapi konferencián. Dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész, a Nyugat-magyarországi Egyetem docense előadásában kifejtette, a ma ifjúságát alapvetően megértéssel kell kezelni, egyfajta kézfogás szükséges ahhoz, hogy a magyar nyelv szépségei, hagyományai eljussanak hozzájuk. Más immár a nyelvezet, más az érdeklődési kör, sőt az olvasás terepe is. A docens megjegyezte, olvasnak, sokat olvasnak a mai fiatalok is. Karakterszámban talán többet, mint az idősebb generációk. Csakhogy az olvasás főként a mobiltelefonon és a monitoron történik, s a tartalmak sem igazán a klasszikus irodalom köré fonódnak. Haladás lenne, ha a fiatalok nyelvezetére, érdeklődési körére hangolnák a tananyag egyes részeit. Ugyanakkor sajnálatosnak nevezte dr. Fűzfa Balázs, hogy 2011 szeptemberétől megszűnt a magyar nyelv és irodalom tantárgy az előrehozott szakiskolai képzésben, helyette anyanyelvi kompetencia terület van. Ez nem szerencsés változás a mai, irodalomnak egyáltalán nem kedvező világban, ahol a magyar tanárok a süllyedő Titanic zenekarához hasonlíthatók. A hajó már süllyed, de a zenészek még játszanak. Az előadó szerint ebben a környezetben minden magyaróra egy mentőcsónak. Amit meg kell becsülni és ki kell használni. Lépni kellene a jelrendszerek fejlesztésében is, hiszen a korlátozott emberek a magyar nyelvben, az irodalomban is hátrányt szenvednek. Itt a szolidaritás, a környezettudatosság, az erőszakmentesség és a tolerancia kérdéseit szükséges vizsgálni. A magyar nyelv napja alkalmából a konferenciát a Tapolca és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás és a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész szerint a generációk kézfogása segítheti az irodalom és a nyelv ügyét (Fotó: Szijártó János) Veszprém Megyei Irodája rendezte a tapolcai városi moziban. A docens után Parapatics Andrea, a Batsányi Gimnázium tanára az iskolai szlengről beszélt, Iván Katalin révfülöpi tanár a nyelvről és lélekről tartott előadást. Varjúné Fodor Edit, a Lesencevölgye iskola tanára a mesék fontosságáról osztotta meg gondolatait a hallgatósággal, Horváthné Dér Erzsébet, tapolcai tanár a játékosság szerepéről szólt. Forrás: naplo-online.hu november. 17., csütörtök Szerző: Szijártó János

10 10 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Műhely Interaktív mese A csoda, amely körüllengi az adventi napokat, belőlünk táplálkozik, ezért nem mindegy, hogy hogyan éljük meg ezt a mesébe illő időszakot. A csodavárás izgalma még a felnőtteket is elvarázsolja. A hulló hópelyhek mintha az eget is lehoznák a földre, és élénk fantáziánk szinte vízióként vetíti elénk a piros ruhás, süveges, kedves alakot a vakító fehérségbe. Szülőként és pedagógusként is tapasztalom, hogy nemcsak a nagyon kicsik, hanem a nagyobb korosztály is élvezettel nézi a tantestület színi előadásait az ünnepeket váró napokban. Szerepet vállalva egyre több kolléga tartja fontosnak, hogy ilyen módon is hozzájáruljon az Advent hangulatához. Ilyenkor a pedagógusok csintalan krampuszokká, manókká, hókirálynővé vagy más mesebeli lénnyé változnak tanítványaik örömére. A gyerekek részéről szinte már elvárás, hogy újabbnál-újabb mesével lepjük meg őket. Ennek persze nem könnyű megfelelni, ezért, hogy mások egyszerűbb helyzetben legyenek és kedvet érezzenek hasonló cselekedetre közreadom az egyik interaktív mesét, amely nagy sikert aratott az intézményünkben. Gondolataimat Boróka kislányom ötleteivel (aki akkor 8 éves volt) szőttük mesévé, nemcsak a magunk, hanem mások örömére is. Szerző: Dalszöveg: Szereplők: Mikulás, manók, Kicsi Manó, Hóember, Szél herceg, Hókirálynő, közönség. Kellékek: Jelmezek: A Hókirálynő dala Huszárné Kovács Márta; Huszár Boróka; mesélő, játékok, nagyobb kristály, gyöngyből nyakláncok; tetszés szerint, szerephez illő. Mesélő: A messzi északon, ahol a hideg tél a leghosszabb évszak az évben, ott található a rénszarvasok földje. Ott bújik meg a hegyek között Mikulás apó kicsinyke háza. Ide csak a manók és rénszarvasok járnak látogatóba, ember csak ritkán téved erre. A gyerekek leveleit is Szél herceg röpíti a manók kezébe. Esténként, hogy Mikulás apó az időt múlassa, a földkerekségről érkezett gyerekek leveleit olvassa. Mikulás: Ó, Ó, kívánnak itt macit, kisautót, csokit, pralinét, ezt könnyedén teljesítem én. De hogyan tudjak havat varázsolni én?! Pedig minden gyerek ezt kéri tőlem, ez nagy gond nekem. Mitévő legyek, hisz ez túlhaladja képességeimet. De akármelyik levelet olvasom, e kívánság mindig szerepel, s, hogy teljesítsem nagy gond ez nekem. (Járkál, tanakodik.) Mit tegyek, mit tegyek? Megvan! Hókirálynő segítségét kérem. Mesélő: Manók műhelyében szorgosan járnak a kis kezek, és sorban valósítják meg a kéréseket. Ajándék ajándék hátán, és Mikulás apó mégis gondterhelt e csomagok láttán. 1. manó: Kedves öregapó! Miért ráncolod homlokod? Talán nem elég az ajándék? Mikulás: Amint látom azzal nincs probléma. Viszont van egy kérés, amelyhez a ti segítségetek is kevés. 2. manó: Á, olyan nincs, mert a mi varázskezeink percek alatt előállítanak bármit. Pl: dínót, távirányítós robotot. (Felmutatják a játékokat.) Mikulás: A kérés nem ilyen egyszerű. Hiszen minden gyerek havat vár karácsonyra. 3. Manók: Hát ez tényleg nagy probléma. Kicsi Manó: Hacsak nem szaladunk a Hó Birodalomba! Mikulás: Látom, helyén van az eszed! Te leszel, aki segít nekem. Fogd e zsákot! Ebbe útravalót teszek. (Szaloncukrot, mogyorót tesz a zsákba.) Jól meggondold majd, hogy mit kezdesz vele. Járj szerencsével, a kerek erdőn túl a birodalmat megleled. Mesélő: Elindult hát Kicsi Manó, maga sem tudta, hogy merre jár, ment hegyeken, völgyeken át. Egy-

11 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Műhely 11 szer csak egy sűrű erdőben találta magát. (A mesélő felszólítására a gyerekek fákat formálnak feltartott kezükkel. A Manó közöttük sétál.) Kicsi Manó: Valahol egy tisztásnak lenni kell!! Vagy nem? Csak tudnám, merre keressem? A hőmérséklet egyre hidegebb lesz Talán jó fele megyek. Mintha valami hóember-félét látnék! Odamegyek, talán útbaigazít engem. Hóember: Hóbuckás jó napot! Állj meg ott, mert itt én parancsolok! Kicsi Manó: Jaj, hát én olyan boldog vagyok, hogy végre valakit láthatok. (Körülugrálja a Hóembert.) Hóember: Ezt a viselkedést akkor sem állhatom! Illendő lenne bemutatkoznod, és elmondanod, miért tetted e birodalom határára a lábnyomod! Kicsi Manó: (Lenéz a földre, és bizonytalanul mondja.) Lábnyomom? Hova tettem én a lábnyomom a Hóba? (Felragyog az arca.) Csak nem hó? De igen!!! Csak nem a Hó Birodalom? Hóember: Igen, valóban Hó Birodalom ahol állsz, ezért több tiszteletet tanúsíts. Mivel én vagyok a határ őre, tudnom kell, mi járatban vagy erre. Kicsi Manó: Hókirálynőhöz küldött Mikulás apó, hogy a segítségét kérje. Hóember: Ha valóban így van, válaszolj a következő kérdésemre. Szikrázó, de mégsem forró, kristályforma, földre hulló. Mi az? Kicsi Manó: (Erősen gondolkodik, a gyerekek segítségét kéri, és szaloncukrot ad a jó megfejtésért.) Hópehely! Hóember: Jól van, helyesen válaszoltál. Jutalmad e Kristály. Azonban tovább engednem csak akkor lehet, ha teljesíted a következőket. Ezt a kristályt ültesd el az erdei tisztás közepén. Ha ügyes leszel, a kristályból csodafa nő, s ágain gyémánt nyaklánc terem. Egy éjszakát kell eltöltened a fa alatt, hogy a gyémántokat elhozhasd. De vigyázz, a fáról egy gyöngy sem gurulhat el. Ha meg tudod védeni a csodafát, leszedheted az ágairól a csodát. Sok szerencsét. Mesélő: A hóember elgurult, és Kicsi Manó ottmaradt a tisztáson egyedül. Nem sokáig tétlenkedett. Fogta a kristályt, és elültette. Kicsi Manó: Hú, de nagyon elfáradtam, pihenek egy kicsit. Ide leteszem a fejem, aztán majd meglátom, hogy mi lesz velem. Mesélő: Elaludt Kicsi Manó, s a kristályból fa növekedett lassan. (Három különböző magasságú gyereket választ a közönségből, akik egymásnak háttal állva, feltartott kezeikkel fát alkotnak. A mesélő gyöngyöket akaszt rájuk.) Mire Kicsi Manó felébredt, a fán gyémántok teremtek.

12 12 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Műhely Kicsi Manó: Szemem, szám és a lélegzetem is eláll, olyan gyönyörű ez a látvány! Vigyázok rá, ha addig élek is, és leszüretelem az ágait. Szél herceg: (Cigánykerekezve beviharzik.) Azt hiszed, az olyan könnyű feladat? Kacagnom kell, ahogy hallgatom szavad! Talán még táncra is perdülök. (Köpenyével forog a fa körül.) Kicsi Manó: Jaj csak azt ne tedd, kérlek, mert a gyöngyök elgurulnak, és vége a mesének! Szél herceg: Na jó, hát kedvem másban is lelhetem, minthogy táncra kerekedjek. Tekergetem akkor hát az agytekervényeidet. (Találós kérdéseket tesz fel. A megfejtéshez Kicsi Manó a gyerekek segítségét kéri, szaloncukor a jutalom.) 1. Mi az, mi lágyan, gyengéden muzsikál, simogatja arcod és ringatja a virágszirmot? (szellő) 2. Fütyül, de mégsem legény, és minden kéménylyukba belefér? (szél) 3. Se keze, se lába, a kaput mégis kitárja? (szél) Szél herceg: Kérdéseimre választ leltem, hát tovarepülök, máshol fújom a havat, s a jutalmad a tiéd marad. Kicsi Manó: Hú, ez meleg helyzet volt, és már nem is fázom. Leszedem a gyémántokat, és utam tovább járom. Hóember: Látom kiálltad a próbát, menj hát, Hókirálynő már vár rád! (Előjön, vagy trónján ül a Hókirálynő) Kicsi Manó: Ó, köszöntelek Drága Úrnő, birodalmad ékessége tündöklően fénylő! Hókirálynő: Csilingelte a szél, hogy kiálltad a próbát. Ezért tudom, hogy számomra ajándékot rejt a zsák. Kicsi Manó: Ó, igen ajándékom (a közönség felé) nem lehet más, mint a gyöngyfáról szüretelt gyémánt. Tessék Drága Hókirálynő, mind elhoztam neked e drága gyöngyöket, amelyeket a csodafa termett. Hókirálynő: Hálám jeléül kérhetsz bármit tőlem. Kérésed teljesül bármi is légyen. Kicsi Manó: A kérésem nem az én kérésem, mert én csak a munkámat végzem. Mikulás apó küldött, hogy a gyerekek kívánsága teljesüljön. Ők azt szeretnék, hogy karácsonykor hulljon a hó, s legyen mindenütt hófehér takaró. Hókirálynő: Van egy dal, amelyből varázslat születik, ha minden kisgyerek, karácsonyeste elénekeli. Dal (gitár kísérettel): D hm G A Essen a hó, csak essen, essen! D hm G A Hóember álljon a kiskertben. D hm G A Essen a hó, csak essen, essen! D hm G A D D Hóember álljon a kiskertben. Ha ezt mind egyszerre énekelik, a hó csak hull majd reggelig. Kicsi Manó: (Próbálja a dalt énekelni.) Köszönöm Hókirálynő! Viszlát! Sietek, hogy még ma meg tudjam tanítani az éneket. Többször énekeljük a dalt, dal hallatán Mikulás apó is előjön. Mikulás apó: Hallom, jó munkát végeztél. Ezért teljesül már minden kívánság, persze csak akkor, ha ti gyerekek elénekelitek a Hókirálynő dalát. Mesélő: Talán fehér lesz a karácsony ezen a télen, és akkor majd mindenki mosolyog ezen a mesémen. Természetesen a mese előadható gyerekekkel is, de többszörös haszna van, ha a pedagógusok adják elő. A tanulók más oldalukról is megismerhetik őket, és a kollégák is felfedezhetik egymás előtt rejtve maradt tehetségüket, ami a szereplés során felszínre kerül. A próbák és az előadás közösségalakító erejűek és szórakoztatóak. Jó hangulatot kívánok azoknak, akik színre lépnek és sok sikert! Huszárné Kovács Márta pedagógus, szaktanácsadó

13 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Műhely A közoktatási intézmények kommunikációja a helyi társadalommal A nemzeti köznevelési törvény közeli parlamenti elfogadása azt jelzi, az intézményeknek fel kell készülniük azokra a változásokra, amelyek újraszabályozzák a helyi társadalommal történő kapcsolatot, s magasabb minőséget igényelnek a kommunikációban is. A közszolgáltatás elvárt kvalitása azt jelenti, hogy olyan kommunikációs stratégiát, gyakorlatot kell alkalmazni, amely a minimumra csökkenti a konfrontációt. Ehhez kvalifikált, professzionális intézmény, benne olyan pedagógusok, munkatársak kellenek, akik a presztízsérdekeken túl vállalják az óvoda, az iskola nevelési-oktatási minőségének nem csak szinten tartását, hanem folyamatos megújítását, az új körülményekhez történő alkalmazását. De teljesíthetőek-e ezek az elvárások? A nevelésioktatási intézmények akkor tudnak megfelelni a társadalmi elvárásoknak, pontosabban: a követelmények teljesítésének, ha együttműködőek azokkal a helyi partnerekkel, akik/amelyek ebben közvetlenül vagy közvetve érdekeltek. Az természetes, hogy minden intézménynek eltérő (de számos vonatkozásban megegyező) mikro-társadalmi környezete van, ezért azonos és eltérő kapcsolati mechanizmusokat kell működtetniük. Erre nem csak az egzisztenciális érdek készteti őket, hanem az is, hogy azzal a közeggel teremtsenek interaktív kapcsolatot, amely külső (de nem egyszer nagyon jól érzékelhetően belül ható) kontrollt jelent. Tehát: Kell-e fejleszteni az intézményi kommunikációs kultúrát? Egyértelműen igen, mert a társadalom folyamatos, pozitív értékváltozásai következményeit közvetíteni kell a mikrokörnyezet felé, és egyben integrálnia, s a maga szempontjából értékelnie kell azokat a reagálásokat, amelyek a munkájával kapcsolatosak. Két alapfeltétel fontos ebben: a tartalom közvetítése olyan pedagógiai szociolingvinisztikai kultúrával, amely mintát, etalont jelent a kapcsolatrendszerben, valamint az intézmény olyan infrastruktúrája, amely bármely időben képes közvetíteni az információkat, lehetőleg interaktív modalitással. Ugyanis a mikro-társadalomból származó direkt és indirekt információk olyan értéktartalmat (és értékítéletet) közvetít(het)nek, amelyeket az intézményeknek figyelembe kell venniük. E párbeszédpanel-tartalmak, amelyek különböző kommunikációs csatornákon jelenhetnek meg, olyan kontextusminőséget hordoznak, amelyek érzékenységi mutatói igen magas fokúak. Ilyen faktorok például az iskola komfortja, pszichopedagógiai légköre, a pedagógusok szakmai teljesítménye, személyes kvalitása, az egyre inkább elvárt zöld környezet és zöld megoldások, a permanens 13

14 14 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Műhely kapcsolatban a résztvevők szakmai nyelvi kultúrája (a szakmai nyelvi szimmetria még abban az esetben is, ha a külső fél gyakorlati pedagógiában átlagos képzettségű), a személyiségi jogok kezelése, az intézmény jó hírneve stb. Természetesen, nem kerülhető meg az az elvárt alkalmazkodás, hogy az interakció során hatékonyan tudjuk mobilizálni a különbségeket, ugyanakkor a pedagógusnak szakszerű nyelvi megfogalmazással, de közérthetően kell közölnie véleményét, megállapítását, természetesen figyelembe véve a partner(ek) társadalmi-mikrokörnyezeti státusát. (Pl.: szülő vagy civil egyesület, szakmai szervezet képviselője stb.) Azt evidenciának kell tekinteni, hogy az egyes mikro-társadalmi csoportok elvárásai igen differenciáltak nem csak tartalmi, hanem minőségi, metodikai szempontból is. Ennek kezeléséhez az szükséges, hogy a pedagógus (a vezető) képes legyen a kettőjük közötti eltérések érzékeltetésére, az érvei megértetésére, de a partner ugyanilyen beállítódását, véleményét tolerálni és integrálni, ha ez szakmai (vagy más) szempontból (legalább valamilyen mértékben) elfogadható. A szavakkal bánni tudás olyan személyes pedagógiai jellemző, amely a kommunikációs kompetencia lényegi eleme: befolyásolja a kapcsolat tartalmát és minőségét, s egyben értékmérője (sok más mellett) a személyiségnek is. A verbális kommunikáció egyszerre feladat és felelősség, amely a pedagógus számára elsődleges munkaeszköz", amelynek olyan jellemzői vannak, mint az aktív mentális és érzelmi figyelem, az állandó nyelvi készenlét, s kísérőkként a nem verbális megnyilvánulások: a szemkontaktus, a mimika s a testbeszéd számos más formája. A Pedagógiai programban rögzített partnereket mobilnak kell tekinteni: aktuálisan és időnként másmás fontosságúak lehetnek, s ennek megfelelően kell szervezni velük a kapcsolatot, s nem csak külön-külön, hanem hálózatszerűen is, mert ez növeli az együttműködés hatékonyságát. (Számos ok lehet arra, hogy szűkítsük vagy bővítsük a partnerek számát, ez a változó körülmények miatt lehetséges és szükséges.) Elsősorban természetesen a szülők jelentik azt a közeget, amelyre az iskolának a legnagyobb figyelmet kell fordítania. A szülők különböző csoportjai (osztályok, szakköri, sportköri stb. tanulók szülei) a közös mellett speciális érdekeket, értékeket képvisel(het)nek, ezért kölcsönös alkuk során lehet meghatározni az együttműködés tartalmát, kereteit, mechanizmusát. A helyi társadalom számos civil és szakmai szervezete, laza kapcsolatban álló aktuális közösségei lehetnek partnerek. Ez utóbbiaknál az intézménynek kell meghatároznia azt, hogy mely témákban, területeken tartja ésszerűnek a kapcsolattartást. (Néha ugyanis egy-egy ilyen társulás nem tartalmas együttműködés, hanem legitimációs céllal keresi a kapcsolatot az óvodával, az iskolával.) Valamennyi partnerkapcsolat céljának azt kell tekinteni, hogy az intézményi nevelést és oktatást segítse, s legyen olyan kontroll, amely segíti a hatékonyabb köznevelési feladatok ellátását. Az iskola úgynevezett társadalmasítása azonban nem jelentheti azt, hogy a minőségbiztosított belső pedagógiai környezet az intézmény (viszonylagos) autonómiája ellenében, külső kényszerek hatására változzon. A nemzeti nevelési törvény bizonyára új lehetőségeket teremt majd abban is, hogy újra gondoljuk a belső munkamegosztást, ésszerűbb legyen a tanulók iskolai tanulási- és szabadidejének megtervezése, és minőségi pedagógus-tanuló-szülő kapcsolat jöjjön létre, amely hatással lesz majd az iskolát, a nevelőoktató munkát értékelő mikrokörnyezeti társulások beállítódására is. Tölgyesi József

15 Kis emberek nagy problémái Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Műhely 15 Magyarországon a gyerekeknek mintegy 60 százaléka azt sem tudja, hogy egyáltalán vannak jogai a gyermekbarát igazságszolgáltatás éve az Európai Unióban. Az UNICEF a világ minden táján a gyermekjogok őrzője, s Magyarországon is mindent megtesz annak érdekében, hogy bemutassa és jobbá tegye gyermekeink helyzetét. Egy 2009-ben végzett, 27 országra kiterjedő Eurobarometer vizsgálat során Magyarország az utolsó előtti helyen végzett a gyerekjogok ismertsége terén, ami azért, valljuk be, elég elszomorító. Jelenleg Magyarországon háromból két gyerek azt sem tudja, hogy egyáltalán vannak jogai, hatból pedig mindössze egy van tisztában azzal, hogy hova kell fordulnia, ha jogorvoslatra lenne szüksége. Bár párbeszédek már megindultak a témában a civil és állami szervek között, hatékony lépések mégsem történtek ezidáig mondja dr. Bábel Tamás, az UNI- CEF magyarországi igazgatója. A helyzet felettébb elkeserítő, már csak azért is, mert Magyarország képviselője már 1990-ben aláírta az ENSZ Gyermekjogi Egyezményét, amelynek pontjai egy gyermek teljes életét lefedik. Kimondja, hogy a gyerek nevelése elsődlegesen a szülők feladata és felelőssége, és az államnak támogatnia kell ebben a szülőket. Kitér az oktatáshoz, a védelemhez, az egészséghez való jogra. Tiltja a megkülönböztetést, valamint speciális védelmet biztosít a fogyatékkal élő gyerekeknek, egyúttal óv az erőszak minden formájától, legyen szó gyerekmunkáról vagy akár szexuális visszaélésről. Az 1991 után született jogszabályok már többnyire figyelembe vették az egyezmény rendelkezéseit, és 1997-ben, Magyarországon egy korszerű, nemzetközi sztenderdekre épülő gyerekvédelmi törvény született. A jogszabályi keret ezáltal megvan a gyerekjogok tiszteletben tartására mondja dr. Bábel Tamás, és hozzáteszi, természetesen az is fontos, hogy ne csak a gyerekek, hanem a pedagógusok, a gyerekekkel foglakozó szakemberek és a szülők is tisztában legyenek az egyezmény főbb pontjaival. Őket érdekes tanulmányokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel, kisfilmekkel, tájékoztatóanyagokkal segítik, de ahhoz, hogy megváltozzon a felnőttek gyerekekhez való hozzáállása még sokat kell fejlődnünk. Az igazgató szerint a legszomorúbb dolog, hogy ha egy szülőt megkérdezünk, hogy mi egy gyerek kötelessége, szinte kapásból tudja sorolni, hogy a tanulás, a szülő iránti tisztelet stb., de ha a gyerekek jogairól kérdezzük őket, konkrétumokat már nem tudna felsorolni. Pedig a válasz nem is olyan bonyolult. A gyerekek ugyanolyan emberek, mint mi felnőttek, az emberi jogok rájuk is vonatkoznak. Tanulmányok sora bizonyítja, hogy ha egy személy ismeri és tiszteletben tartja a jogokat, azzal nő az egymás iránti tolerancia is. Ebből pedig az is következik, hogy a gyerekek egymás között megélt konfliktusainak kezelése is javulhat. Az egyezményben foglaltak betartásának ellenőrzésére a Gyermek Jogainak Bizottsága jogosult, amely egy független, nemzetközi, ENSZ által választott szakértőkből álló testület. A kormányoknak ötévente kell beszámolót benyújtaniuk ehhez a testülethez arról, hogy miként hajtják végre az egyezményt. A következő magyar kormányjelentést 2012 májusáig kell beadni. Ez a bizottság nem ítélkezik, csupán párbeszédet folytat a problémákról, valamint ajánlásokat tesz az országok felé. A Gyermek Jogainak Bizottsága 2006-ban a magyar országjelentés vizsgálatakor jelezte, aggódik, mivel tovább élnek a megkülönböztető attitűdök különösen a roma lakossággal szemben. Elsősorban a roma gyermekeket etnikai hovatartozásuk miatt sújtó megbélyegzést, a kirekesztést és a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket kifogásolta (pl.: a lakhatás, a munkanélküliség, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás, az örökbefogadás és az oktatás terén). Ugyancsak szóvá tette, hogy az országban egyenlőtlen a hozzájutás bizonyos egészségügyi ellátásokhoz és korlátozott az iskola-előkészítőhöz való hozzáférés azokban a régiókban, amelyekben magas a szegénység vagy a roma lakosság túlsúlyban van. Az biztos, hogy az UNICEF Magyarországon ben elindítja a gyerekjogi kampányát, és erről folyamatosan tájékoztatja a Közigazgatási és Igazgatási Minisztériumot is abban a reményben, hogy találunk kapcsolódási pontokat. A gyerekbarát igazságszolgáltatásra az igény amúgy nem csak a szakemberek oldaláról mutatkozik. A már említett 2009-es Eubarometerből az is kiolvasható, hogy a fiatalok szerint a kormánynak, illetve a közigazgatásnak a gyermekek speciális érdekeit az oktatás, a biztonság, az egészségügy és szociális ügyek, valamint az igazságszolgáltatás terén kellene jobban figyelembe vennie hangsúlyozta dr. Bábel Tamás. Forrás: Veszprémi 7 nap, november 18., XVII. évf. 46. szám, 6-7. oldal; Németh Melinda Brigitta

16 16 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Pályázatok Pályázatfigyelő Érvényesség Pályázat További információ A pályázat rövid témája Folyamatos Pályázat alap-, közép- és felsőfokú művészetoktatási intézményekben tanuló oboás növendékek részére Oboás Társaság Alapítvány Tehetségsegítő /kiegészítő/ hangszertartozék támogatás a kiemelkedő eredményeket elérő oboás növendékek számára. Folyamatos Gyermek csoportos programok támogatása Lakóhelyünkért Alapítvány A pályázat célja, gyermek és ifjúsági szervezetek október 01. és december 31. között lebonyolítandó belföldi programjainak támogatása. Folyamatos A Pestalozzi program tanártovábbképzési szemináriumai Tempus Közalapítvány A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet közoktatási intézményekben, tanárképzésben és tanártovábbképzésben dolgozó pedagógusok részére a Pestalozzi program tanár-továbbképzési programjában való részvételre. Az alább felsorolt workshopokra és szemináriumokra az Európa Tanács kulturális együttműködési egyezményét aláírt 47 tagállamból pályázhatnak. Folyamatos Önkéntes fiatalok akcióban 2011 (Közhasznú vagy kiemelten közhasznú fokozattal rendelkező civil szervezetek részére) Raiffeisen Bank Zrt. Pénzügyi és együttműködési kultúra fejlesztése a családon kívül nevelkedő gyermekek körében önkéntes programok megvalósítása és videós feldolgozása révén. Folyamatos Takarékoskodjunk otthon! - A oldalon megjelenő oktatási segédlethez kapcsolódó fenntartható életmódra nevelés témakörben (középiskolás diákoknak) Be Fair Alapítvány Pályázatunk lényege, hogy a gyakorlati életbe ültetett egyszerű megoldásokkal már a mai naptól fogva kipróbálhatjátok, lemérhetitek, mennyiben tudtok hozzájárulni a fenntartható fejlődéshez! Alkotói pályázat - hulladékból Ki minek mestere? Harmónium Független Kommunikációs Egyesület KŐRIS Környezeti Nevelési Versenyszervezési Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Az alkotások alapanyaga bármi lehet, ami másodnyersanyag, vagy hulladék. A verseny célja: különböző szakmák és életpályák megismertetése, megkedveltetése Osztálykirándulás az Aquaworldbe (pályázat osztályoknak) Aquaworld Hotel és Élményfürdő Zrt. Nyerd meg az osztálykirándulást az Aquaworldbe!

17 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Pályázatok 17 Érvényesség Pályázat További információ A pályázat rövid témája Vers- és prózamondó verseny Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Mészöly Miklós Egyesület, Illyés Gyula Megyei Könyvtár (Szekszárd), Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Wosinsky Mór Megyei Múzeum Vers- és prózamondó verseny Mészöly Miklós író, drámaíró születésének 91. évfordulójára ifjúsági és felnőtt kategóriában ÖNK.-NAK Pályázati felhívás a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvételre Nemzeti Erőforrás Minisztérium A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását ROMASTER - Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért HBLF-ROMASTER Alapítvány Pályázat roma származású középiskolai hallgatók továbbtanulását támogató tehetséggondozó, vállalati mentoring és ösztöndíj programban való részvételre roma diákok és iskoláik számára A világ, amelyben élek Változások a közoktatásban Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Egyensúly Mentálhigiénés Konzultációs Alapítvány Riportverseny középiskolás diákok számára. A felhívás alapvető célja, hogy azokat az alap- és középfokú oktatási intézményeket támogassa, amelyek átszervezési folyamaton estek át (szerkezeti változások, összevonás, fenntartó megváltozása) vagy ezzel kell szembenézniük a közeljövőben Játssz és rajzolj velünk mesét! Tünet Együttes Támogatjuk a családot Dr. Oetker Magyarország Kft. Játssz és rajzolj velünk mesét! Kucok - interaktív meseszínház óvodásoknak Rajzpályázat kizárólag magyarországi óvodák és általános iskolák, illetve, ezek támogató alapítványai részére Nemzetiségeink múltja és jelene Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Digitális fotópályázat Fotópályázat általános és középiskolás diákoknak Fényképezés a Vizuális Nevelés Szolgálatában Alapítvány Digitális fotópályázat általános és középiskolás diákoknak három témában Diákalkotók VII. Országos Zománcművészeti Biennáléja Egri Kulturális és Művészeti Központ Az Egri Kulturális és Művészeti Központ pályázatot hirdet általános, közép-, és főiskolások, egyetemisták számára zománctechnikával készült alkotások létrehozására.

18 18 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Pályázatok Érvényesség Pályázat További információ A pályázat rövid témája Az igazi oktatót nem elég megtalálni! Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Szeretnénk a fiatal tehetségeket felfedező tanárokra, nevelőkre, edzőkre felhívni a közvélemény figyelmét Mit teszek a drogmentes Magyarországért Együtt egy drogmentes Magyarországért Mozgalom Kreatív rajpályázat a megelőzés jegyében A fenntartható fejlődés gyakorlati szemmel Be Fair Alapítvány Itt a nagyszerű alkalom egy új, eddig ilyen összegyűjtött formában még ki nem adott oktatási segédlet közvetlen tesztelésére, kipróbálására! Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny 21. Magyar Innovációs Szövetség Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden október 1. és augusztus 31. között született fiatal K&H Vigyázz, Kész, Pénz! K&H Bank Zrt. A K&H Csoport által második alkalommal meghirdetett Vigyázz, Kész, Pénz! országos tudásverseny célja a gyerekek pénzügyi ismereteinek bővítése Dix mots en toute latitude - pályázat Budapest Francia Intézet Megírni francia nyelven egy olyan történetet, riportot vagy képregényt, amely magában foglal előre meghatározott szavakat Keltsük életre a betűket Norka-Net Szolgáltató Betéti Társaság Olvasásnépszerűsítő pályázat általános iskolai osztályoknak Berg Judit: Rumini című könyve kapcsán Nem teljes, mégsem hiányos - irodalmi pályázat Pozitív Sokk Közhasznú Egyesület A pályázaton részt vehet bármilyen fogyatékkal élő személy, illetve hozzátartozója Európai Ifjúsági Nagy Károly-díj Európai Parlament, Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen A díjat fiatalok olyan projektjeinek ítélik oda, amelyek elősegítik a kölcsönös megértést, a közös európai azonosságtudat kialakulását és gyakorlati példát mutatnak európaiak közösségként való együttélésére Egész életen át tartó tanulás program / Comenius tanáraszszisztens fogadása Tempus Közalapítvány, Európai Bizottság Pályázatot nyújthatnak be azok a magyar óvodák, általános és középiskolák, amelyek Comenius tanárasszisztenst fogadnának a programban részt vevő országokból.

19 Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó 2011 december Pályázatok 19 Érvényesség Pályázat További információ A pályázat rövid témája Országos középiskolai fotókiállítás Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola (Pécs) Fotópályázat Javíts egy jegyet! Kamaszfesztivál Szervezőiroda Nonprofit Közhasznú Kft. A pályázaton "Magyarország Legszorgalmasabb Osztályát" keresik Pályázat Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában való részvételre Nemzeti Erőforrás Minisztérium A program célja, hogy az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú szülők gyermekei a középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével eredményesen tanulhassanak Pályázati felhívás a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában való részvételre Nemzeti Erőforrás Minisztérium Az Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Program célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményesen tanulhassanak a szakiskolában ÖNK.-NAK Kamaszbarát önkormányzatok kerestetnek Kamaszfesztivál Szervezőiroda Nonprofit Közhasznú Kft. Az Országos Osztálykirándulás a tanév végi iskolai tanulmányi kirándulások gyűjtőprogramja, amely az általános iskolás felső tagozatos, valamint a középiskolás diákok országos méretű fesztiválja Kedvezményes erdei iskola és táborozás Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft. Pályázati felhívás kedvezményes erdei iskolára és táborozási lehetőségre minősített "Kölyök-Fészek" Erdei Iskolában Alsómocsoládon sikeres diákszerzője Tér-kép Báthory István Általános Iskola (Veszprém) Műcsarnok, kultúraktív Egyesület, Budapest Beyond Sightseeing Általános iskolák 7-8. osztályos diákjai, középiskolák osztályos diákjai számára rendezett írópályázat az iskola névadójával kapcsolatos témákban. A pályázat célja hogy a gyerekek (6-18 év) átélhessék a kreatív tervezés örömét, miközben komplex ismereteket szereznek mindarról, ami egy várost várossá tesz. Összeállította: Szegedi Orsolya projektasszisztensz

20 MEGRENDELŐ LAP PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSRA A megrendelő intézmény neve:... A megrendelő intézmény pontos címe:... A kapcsolattartó neve:... Elérhetőségei: Telefon:... A megrendelni kívánt szolgáltatás megnevezése: A szolgáltatás elvégzésének költsége: A szolgáltatás elvégzésének kért időpontja: év év dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. A szolgáltatást elvégző szaktanácsadó neve (amennyiben konkrét kérés van):... Dátum:.. (P. H.) Intézményvezető aláírása Visszaküldendő postai úton: KÖRPI - Veszprém Megyei Iroda; 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4.

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Projektoktatás M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás, Gondolat Kiadó Kör, Bp. A projektoktatás története

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0011 Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca 49.-53. Tartalomjegyzék 1 Az érintett tevékenység

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c A pedagógiai projekt A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy cél által meghatározott tapasztalatgyűjtés,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE cím elnyerésére, a pedagógusképzésben való partneri együttműködésre. A sikeres

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. 2012. május 11.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. 2012. május 11. PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. május 11. A 2012.05.05-05.11 között megjelent pályázati kiírások: Cím: Andrássy Európa Ösztöndíj Kiíró: Wekerle Sándor Alapkezelő Határidő: 2012. 05. 18. Pályázhat: fiatal és tapasztalt

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

A pedagógus szerepe a közösségi szolgálatban Szeged, 2013.április 25. Dr. Bodó Márton

A pedagógus szerepe a közösségi szolgálatban Szeged, 2013.április 25. Dr. Bodó Márton A pedagógus szerepe a közösségi szolgálatban Szeged, 2013.április 25. Dr. Bodó Márton Miért lehet jó? Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Te megállnál segíteni? 1000 emberből két óra alatt mindössze 6 segítene

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/ A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/ A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ Tapasztalatok sok szemszögből 1. A tantárgygondozó szaktanácsadás első tapasztalatai alapján történő átdolgozása

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANÁRI MESTERSZAK (MA) PEDAGÓGIA ALAPSZAKOS BÖLCSÉSZ Az

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

FEB 93 Ifjúsági Oktatási Alapítvány. Közhasznúsági jelentés FEB 93 IFJÚSÁGI OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

FEB 93 Ifjúsági Oktatási Alapítvány. Közhasznúsági jelentés FEB 93 IFJÚSÁGI OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FEB 93 IFJÚSÁGI OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2016 1 1. Számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél szerinti juttatások

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben