ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére"

Átírás

1 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÁM: NFGM/ / /2009. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény módosításával, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetésével kapcsolatban egyes kereskedelmi és ipari tárgyú kormányrendeletek módosításáról Budapest, augusztus dr. Komáromi Márta,

2 2 EGYEZTETÉSI LAP 1. Az egyeztetés alapadatai munkaterv szerint ténylegesen szakmapolitikai értekezlet időpontja: honlapon való közzététel időpontja: közigazgatási egyeztetésre megküldés: közigazgatási egyeztetés lezárása: államtitkári értekezlet időpontja: kormányülés időpontja Az egyeztetésben részt vevők Az intézményi kört a szakmapolitikai értekezletet megelőzően, a véleményt a közigazgatási egyeztetés után kell kitölteni (egy sorba egy X) 2.1. A Kormány ügyrendje alapján észrevételezésre jogosultak, jogszabály alapján egyetértési joggal rendelkezők intézmény egyetért nem ért egyet MeH IRM PM nem adott észrevételt észrevétele maradt fenn 2.2. A Kormány ügyrendje vagy jogszabály alapján véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet nem adott véleményt MeH TM MeH EKK EüM FVM HM KHEM KvVM KüM

3 OKM ÖM SzMM Egyéb állami szervek egyéb állami szerv MKEH LÜ GVH KSH NFÜ Adatvédelmi Biztos Állampolgári jogok országgyűlési biztosa egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.4. Társadalmi szervezetek társadalmi egyetért szervezet ÁFEOSZ KISOSZ KASZ MKIK OKSZ ÉFOSZ Informatikai Vállalkozások Szövetsége IPOSZ Magyar Áruküldők Egyesülete Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége Magyar Cukrász Iparosok Országos Szövetsége Magyar Éttermi Szövetsége Magyar Ital és Áruautomata Szövetség Magyar nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

4 Márkaszövetség Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Magyar Szállodaszövetség Magyar Vendéglátók Ipartestülete Magyar Vendéglátó Szövetség Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület VOSZ-KSzSz 4

5 5 VEZETŐ I ÖSSZEFOGLALÓ 1. Az előterjesztés célja 1.1.A kormány-előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvénnyel (a továbbiakban: Szolgáltatási törvény), valamint az annak következtében módosuló, a kereskedelemtől szóló évi CLXIV. törvénnyel (a továbbiakban: Kertv.) összhangban az előterjesztő feladat- és hatáskörébe tartozó egyes kormányrendeletek módosítása, és ezzel az érintett szolgáltatások Európai Unión belüli szabad áramlásának megvalósítása. 1.2.A kormány-előterjesztés szükségességének okai A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel, és az annak átültetését szolgáló törvényekkel való összhang megteremtése. 1.3.Az előterjesztéssel érintett közfeladat változása A javaslat meglévő közfeladat egyszerűsítésére irányul. A javaslat 1. mellékletében foglalt szabályozás a működési engedély-köteles üzletek körének szűkítését, és az engedélyezésen alapuló rendszer helyett a bejelentésen alapuló rendszer bevezetését célozza. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1. jogalkotás A javaslat 1. melléklete tartalmazza az üzletek működéséről, és az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendeletet felváltó új szabályozás tervezetét, amely a működési engedély-köteles üzletek körét a lehető legkevesebbre, kizárólag a vásárlók védelme, az emberi élet, testi épség védelme szempontjából kockázatos termékek értékesítésére szűkíti le. Az új szabályozás szerint az engedélyezésen alapuló rendszert felváltja a bejelentésen alapuló rendszer, amellyel a kereskedelmi tevékenységek túlnyomó része a jegyzőnek való bejelentéssel egyidejűleg megkezdhető, így jelentősen csökkennek a vállalkozások adminisztrációs és anyagi terhei. A szabályozás értelmében a jegyzők a bejelentett

6 6 tevékenységekről, valamint a működési engedélyekről nyilvános, elektronikusan elérhető nyilvántartást vezetnek, amelynek segítségével valamennyi jegyző, illetve más érintett hatóság könnyen elérhető információt kaphat az illetékességi területén működő kereskedőkről és az általuk folytatott kereskedelmi tevékenységekről. Az elektronikusan elérhető nyilvántartás emellett megkönnyíti a kereskedők azonosíthatóságát, utolérhetőségét a hatóságok és a vásárlók számára is. A tervezet a Kertv.-nyel összhangban tartalmazza az egyes kereskedelmi tevékenységekre vonatkozó részletes szabályokat, amelynek lényege, hogy a kizárólag üzletben árusítható termékeken kívül, a kereskedő határozza meg a kereskedési formát. A rendelet-tervezet ugyanakkor meghatározza azokat a termékeket, amelyeket közterületen, illetve automatából lehet értékesíteni. A tervezettel egyszerűbbé, egyértelműbbé, ezzel ügyfélbarátabbá válik a szabályozás mind a kereskedők, mind a hatóságok számára. A tervezet értelmében az egyes termékek, így a szeszesitalok, vegyi áruk, szexuális termékek értékesítésére vonatkozó előírások a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest nem változnak, erre tekintettel ezen rendelkezéseknek az Európai Unió részére történő ismételt bejelentése, notifikációja nem szükséges. Amennyiben ezek a tartalmi kérdések újra megnyitásra kerülnek, szükségessé válik a jogszabálynak az Európai Unió részére történő ismételt bejelentése, ami veszélyezteti a jogszabálynak a belső piaci irányelv átültetésére előírt határidő betartásával történő megjelenését. A tervezet 2. melléklete tartalmazza a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 12.) Korm. rendelet módosítását, amelyben a Ket.-nek és a Szolgáltatási törvénynek való megfelelés is megvalósul, továbbá a hatályos szabályozás kiegészül a vásárok és piacok üzemeltetéséhez hasonlóan a Kertv. értelmében szintén kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységnek minősülő bevásárlóközpontok üzemeltetésére, és bejelentésére vonatkozó előírásokkal. A tervezet 3. melléklete tartalmazza a telepengedélyezésről szóló Korm. rendelet Ket.-tel és Szolgáltatási törvénnyel összefüggésben szükségessé vált módosításait egyéb intézkedés alternatívák A választott jogalkotási megoldás mellett más megoldási lehetőség nem merülhet fel. Amennyiben a jogalkotási feladat nem valósul meg, hazánk elmulasztja a belső piaci irányelvnek való megfelelést, amely kötelezettségszegési eljáráshoz vezethet, emellett a kormányrendeletek nem lesznek összhangban a már módosított törvényi szintű szabályozással, főként a kereskedelemről és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályait tartalmazó törvényekkel sem.

7 7 3. Kormányprogramhoz való viszony Az előterjesztés kapcsolódik a bürokrácia- és adminisztrációcsökkentésre irányuló kormányzati célkitűzéshez tekintettel arra, hogy a tervezet szerinti bejelentési rendszerre áttérés jelentősen csökkenti a vállalkozások és hatóságok anyagi és adminisztrációs terheit. 4. Előzmények, kapcsolódások Az előterjesztés kapcsolódik a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásából eredő feladatokról szóló 2005/2008. (V.9.) Korm. határozat 1.b) és 1.f.) pontjához. Az előterjesztés benyújtását nem rendkívüli esemény váltotta ki. Az előterjesztés kapcsolódik az IRM előkészítése alatt álló, a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átvételét szolgáló törvénymódosítások alapján érintett további kormányrendeletek módosítását tartalmazó előterjesztéshez. Néhány további, az NFGM feladat- és hatáskörébe tartozó, kereskedelmi tárgyú kormányrendelet módosítása is szükséges, a Ket. hatályba lépése és a belső piaci irányelv átültetése miatt, ezek módosítására az IRM által kezelt módosító csomagban kerül sor. (Pl.: egyes festékek, lakkok és járművek fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II.3.) Korm. rendelet, az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló 110/2004. (IV.28.) Korm. rendelet) Az előterjesztés kapcsolódik továbbá az egyes termékekre vonatkozó ágazati előírások alapján kötelező engedélyeket előíró jogszabályokhoz, amelyek esetében a Kertv. módosítása értelmében az engedélyt kiadó hatóságnak a jövőben értesítenie kell a kereskedőkről nyilvántartást vezető jegyzőt. Ennek érdekében jelen előterjesztés előkészítésével párhuzamosan szükséges az ágazati jogszabályok alapján kötelező egyéb engedélyköteles termékekre vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata, és a jegyző részére küldendő értesítésre vonatkozó szabályok beépítése érdekében az érintett jogszabályok felülvizsgálata. Ilyen, jelen előterjesztéssel összefüggő egyéb engedélyek vonatkoznak például a növényvédőszerekre, szaporítóanyagokra, élelmiszerekre, állatgyógyászati készítményekre, termésnövelő anyagokra, valamint a festékekre és lakkokra. Az előterjesztés kapcsolódik továbbá az előterjesztő feladat- és hatáskörébe tartozó, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiszabható bírságról szóló 262/2006. Korm. rendelethez, amelyeket a Ket.-nek és a Szolgáltatási törvénynek való megfeleltetésen túl, a jelen előterjesztésben foglalt kereskedelmi szabályozás végleges formájának kialakulását követően esetlegesen szintén módosítani lesz szükséges. Ezeket a módosításokat a tárca szintén elvégzi a Ket. hatálybelépéséből adódó október 1-jei határidőre.

8 8 5. Európai uniós kapcsolódások Az előterjesztés kapcsolódik a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvhez tekintettel arra, hogy az irányelvvel való összhang megteremtését szolgálja A tervezetbeli szabályozás európai uniós jogi vonatkozásai A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/1236EK irányelv. Átültetési határidő: december Előzetes véleményezési kötelezettség áll fenn az Európai Unió joga alapján. Nem. 5.3.A tervezet az EKSz. 87. cikke szerinti állami támogatást tartalmaz. Nem. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk Társadalmi egyeztetés Az előterjesztő az előterjesztéssel kapcsolatosan a közigazgatási egyeztetés keretében júliusában, 8 napos időtartammal kíván egyeztetni az Egyeztetési Lap 2.4. pontja alatt megjelölt, a szabályozással érintett érdekképviseleti szervezetekkel. 8. Vitás kérdések ---

9 9. Az előterjesztés kommunikációja 9 Javasolt-e az előterjesztés kommunikációja? Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató További szakmai programok szervezése További lakossági tájékoztatás A kormányzati kommunikáció tartalma (sajtózáradék): Igen / nem? Nem Igen Nem Nem Nem Az előterjesztő részéről nyilatkozni fog: [név], [beosztás];tel.: [+36-x-xxx], Következik-e kommunikációs kényszer a Nem döntésből? Milyen fogadtatása várható az előterjesztésnek, érintett társadalmi gazdasági csoportok és várható reakciójuk Az előterjesztés társadalmi hatása, várható fogadtatása pozitív tekintettel arra, hogy csökkenti a vállalkozásokat és a hatóságokat terhelő adminisztrációs és anyagi terheket, emellett egyszerűbbé teszi a szabályozást. Részletes kommunikációs terv: A tájékoztatási célú szakmai és lakossági programok kifejtését tartalmazó kommunikációs terv. Célcsoport, fő üzenet, konfliktus mezők, tervezett időtartam, eszközrendszer és anyagi ráfordítás.

10 10 HATÁSVIZSGÁLATI LAP I. A végrehajtás feltételei --- II. A társadalmi hatások összefoglalása 1. Elsődleges, célzott hatások A döntés várhatóan pozitív hatással jár a kereskedők és a vásárlók számára is tekintettel arra, hogy jelentősen csökkennek a vállalkozások adminisztrációs és anyagi terhei, emellett a szabályozás egyszerűsödik. A döntés jelenleg felmérhető hátránnyal várhatóan nem jár. A működési engedély-köteles tevékenységek szűkítése okán, és a bejelentési eljárás általánossá válásával szükségessé válhat a hatósági ellenőrzés gyakoriságának és hatékonyságának növelése, amely a hatóságok számára a jövőben esetleges többletfeladatot jelenthet. 2. Másodlagos hatások Másodlagos hatások annyiban várhatóak, hogy a kereskedelmi vállalkozás létesítésének várható egyszerűbbé válásával a kisebb befektetéssel járó kereskedelmi tevékenységekbe bekapcsolódhatnak az állásukat elveszített munkavállalók. III. Társadalmi költségek a) A vállalkozások pénzügyi terhei Az előterjesztés működési engedély-köteles tevékenységeket szűkítő része csökkenti a vállalkozások anyagi terheit tekintettel arra, hogy az engedély számos termék tekintetében való megszűnésével nem terheli a továbbiakban a vállalkozásokat az engedély kiadásának, illetve esetleges módosításának illetéke. Jelenleg a kereskedelemben vállalkozás üzletet működtet. Az üzlet nélküli kereskedelmi vállalkozások számára vonatkozóan statisztikai felmérés, így pontos adat jelenleg nincsen. További 6500 vállalkozás foglalkozik vásáron és piacon folytatott kereskedelemmel, amelyek összesen 672 vásáron és piacon végzik értékesítési tevékenységüket. Egy vásáron, illetve piacon átlagosan 84 árusítóhely van, amelyek jelentős részét kistermelők veszik igénybe, akiknek egy része üzlettel rendelkező, más részük üzlet nélküli kereskedő. Jelenleg nem áll rendelkezésre statisztikai adat a csomagküldő kereskedelemmel, valamint az automatából történő értékesítéssel foglalkozó vállalkozások számáról sem. E vállalkozások száma becslésünk szerint elérheti az et is. A fentiekből arra lehet következtetni, hogy csaknem ezer vállalkozás foglalkozik kereskedelemmel.

11 11 Figyelembe véve, hogy a tervezet értelmében a működési engedélyhez kötött termékek köre igen szűk, várható, hogy a vállalkozások 90 %-át kedvezően érinti a tervezetben foglalt változás, habár az illetéktörvény módosítására eddig még nem került sor, ezért a bejelentéssel kapcsolatos illeték nagyságrendje nem ismert, de nyilvánvalóan kevesebb lesz, mint a működési engedély illetéke. Lényeges előny ugyanakkor, hogy a nem engedélyköteles tevékenységek a bejelentéssel egyidejűleg megkezdhetőek, így a jövőben a vállalkozásoknak nem keletkezik bevételkiesése az engedélyezés eljárási ideje miatt, amely legkevesebb 30 nap volt eddig. b) A háztartások pénzügyi terhei Az előterjesztés a háztartások helyzetét nem érinti. c) Az előterjesztéssel érintett valamely konkrét társadalmi csoport terhei Az előterjesztés érintett konkrét társadalmi csoport helyzetét nem érinti. d) Hatékonysági és versenyképességi költségek Az előterjesztés hatására várhatóan csökkennek a vállalkozások adminisztrációs és anyagi terhei, továbbá egyszerűsödik a kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó szabályozás, amelynek következtében várhatóan növekszik a kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások, és az általuk foglalkoztatottak száma.

12 e) Az előterjesztés adminisztratív terhei Üzletek működési engedélyezése Az érintett eljárások adminisztratív terhei az előterjesztés elfogadása nélkül Éves ügyteher Érintett ügyfelek száma (évente): Ügyek száma (évente), ebből jogorvoslat: Az érintett eljárások adminisztratív terhei az előterjesztés elfogadásával* Érintett ügyfelek száma (évente): Ügyek száma (évente), ebből jogorvoslat: Egy ügyfélre vetített időteher (munkaóra) Az eljárásba bevont hatóságok száma Ügyféli oldalon: Állami oldalon: Ügyféli oldalon: Állami oldalon: 1 nap Ezt csak a kereskedelmi hatóságok tudják megbecsülni Jelenleg még nem becsülhető Jelenleg még nem becsülhető Szakhatóságként: Más módon: Szakhatóságként: Más módon: Az eljárásban benyújtandó dokumentumok átlagos száma: Az eljárásban benyújtandó dokumentumok benyújtásának formája Az eljárásban felmerülő pénzfizetési kötelezettségek teljesítésének módja elektronikus/ papíros 2 teljes bizonyító erejű magánokirat/ nem hitelesített másolat átutalás, postautalvány, bankkártya, készpénz Az eljárásban felmerülő személyes megjelenések átlagos 1 száma * Az érintett eljárások adminisztratív terheit nem lehet egyértelműen megbecsülni, mert ugyan az engedélyezés megszűnik, azonban a bejelentés is adminisztrációt igényel lesz mind ügyféli, mind hatósági oldalon. Ezért a jelzett számok csak a működési engedélyezés megszűnésére vonatkoznak.

13 2. A nem működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység megkezdésének bejelentése Az érintett eljárások adminisztratív Az érintett eljárások terhei az előterjesztés elfogadása adminisztratív terhei az nélkül előterjesztés elfogadásával Éves ügyteher Érintett ügyfelek száma (évente): Nincs adat 13 Ügyek száma (évente), ebből jogorvoslat: Nincs adat Érintett ügyfelek száma (évente): Nem becsülhető Ügyek száma (évente), ebből jogorvoslat: Nem becsülhető Ügyféli oldalon: Állami oldalon: Ügyféli oldalon: Állami oldalon: Egy ügyfélre vetített időteher (munkaóra) Nincs adat Nincs adat Nem becsülhető Nem becsülhető Az eljárásba bevont hatóságok száma Szakhatóságként: Más módon: Szakhatóságként: Más módon: Az eljárásban benyújtandó dokumentumok átlagos száma: Az eljárásban benyújtandó dokumentumok benyújtásának formája Az eljárásban felmerülő pénzfizetési kötelezettségek teljesítésének módja Az eljárásban felmerülő személyes megjelenések átlagos száma elektronikus/ papíros 1 teljes bizonyító erejű magánokirat/ nem hitelesített másolat átutalás, postautalvány, bankkártya, készpénz 1

14 IV. Költségvetési hatások 14 Miként változnak az előterjesztés elfogadásából következően az egyes években a következő adatok? (a költségvetési törvényben meghatározotthoz, a hároméves keretszámokhoz, illetve a jóváhagyott létszámkerethez képest) Uniós Saját bevétel forrás összege (önerő nélkül) Önerő forrása: V. Egészségügyi hatások Nincsen. VI. Környezeti hatások Nincsen. Kiadás Működési Felhalmozási Költségvetési támogatás Bevétel és kiadás egyenlege Létszám (fő)

15 15 HATÁROZATI JAVASLAT A Kormány megtárgyalta és elfogadta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény módosításával, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetésével kapcsolatban egyes, kereskedelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés 1., 2., és 3. mellékletében foglalt tervezetnek a Kormány rendeleteként a Magyar Közlönyben való kihirdetését.

16 16 1. melléklet az NFGM/ / /2009. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2009. ( ) Korm. rendelete a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 12. -a (1) bekezdésének a), b), c), d), h), i) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény 53. -ának a) b) g), h) és i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, továbbá az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi szolgáltatás és fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenység kivételével a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásokra, és a termékét közvetlenül értékesítő termelőre (a továbbiakban együtt: kereskedő) terjed ki. 2. A Kormány a 3. (1) és 4. (1) bekezdése, a Kertv. 3., és 6. (2) bekezdés a) pontja, 6. (5) és (6) bekezdése, továbbá az előbb említett rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében kereskedelmi hatóságként, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat jegyzőjét jelöli ki (továbbiakban: jegyző). A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás 3. (1) A kereskedőnek a kereskedelmi tevékenység megkezdését a székhelye szerint illetékes jegyzőnél az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon, elektronikus úton be kell jelentenie. A bejelentésről a jegyző a kereskedelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formában nyilvántartást vezet. A jegyző a nyilvántartást az interneten, az önkormányzat honlapján közzéteszi.

17 17 (2) A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt kézbesítés útján megküldi a) a bejelentőnek, b) a 4. (3) bekezdésében meghatározott a tevékenység végzésének helye szerint illetékes hatóságoknak, c) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak, d) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes szerveinek, valamint e) az illetékes rendőrkapitányságnak. (3) Amennyiben a kereskedelmi tevékenység a 4. (3) bekezdésében meghatározott hatóságok feladat- és hatáskörét az ott megjelölt szempontok szerint érinti, a bejelentés kézhezvételétől számított huszonkét munkanapon belül a hatóságok ellenőrzést folytatnak le. (4) A (4) bekezdés szerint lefolytatott ellenőrzés eredményéről a hatóságok az ellenőrzést követő öt munkanapon belül tájékoztatják a jegyzőt. (5) A kereskedő az 1. melléklet szerinti adatokban bekövetkezett változásról haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változása esetében az azt megelőző munkanapon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. (6) A jegyző az (5) bekezdésben foglalt változásokat a nyilvántartásba bejegyzi, és erről kézbesítés útján haladéktalanul tájékoztatja a (2) bekezdésben megjelölteket. A kizárólag üzletben forgalmazható termékekre vonatkozó működési engedéllyel kapcsolatos eljárás 4. (1) Az 2. mellékletben meghatározott termékek kizárólag működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatók. A kereskedőnek a működési engedély iránti kérelmet a 2. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon, elektronikus úton az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél kell benyújtania. (2) Az üzlet elnevezését, cégfeliratát a kereskedő az üzlet elnevezésére vonatkozó külön jogszabályokban foglalt rendelkezésekre is figyelemmel határozza meg. (3) A működési engedéllyel kapcsolatos eljárásban szakhatóságként jelöli ki a) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén a működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése kivételével a higiénés és egészségvédelmi, táplálkozásegészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi

18 18 előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben első fokú eljárásban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) kistérségi, fővárosi kerületi intézetét, másodfokú eljárásban az ÁNTSZ regionális intézetét, b) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén a működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése esetében a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben első- és másodfokú eljárásban a honvédelmi miniszter által létrehozott, a szakkérdés elbírálására jogosult hatóságot, c) ha élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot állítanak elő, használnak fel, hoznak forgalomba, továbbá amennyiben az üzletben terményt, takarmányt, élő állatot, állatgyógyászati készítményt, növényvédő szert vagy nyers állateledelként állati végterméket forgalmaznak, értékesítenek a nemzeti és közösségi élelmiszer-higiéniai és - biztonsági követelményeknek, takarmányhigiéniai és -biztonsági más, a takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó követelményeknek, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírásoknak, az állat-egészségügyi szabályoknak, a mezőgazdasági haszonállatok tartása követelményeinek, valamint a növényvédő szerek forgalmazása közösségi és nemzeti jogszabályok szerinti követelményeinek való megfelelés kérdésében első fokú eljárásban a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: MgSzH) az üzlet helye, mozgóbolt esetén a kereskedő székhelye szerint illetékes első fokú szakhatóságként eljáró szervét, másodfokú eljárásban az MgSzH másodfokú szakhatóságként eljáró szervét, d) ha az üzletben nem veszélyes hulladékot értékesítenek, vagy az üzletben kapcsolódó szolgáltatásként végzett tevékenység egyébként telepengedély-köteles tevékenység lenne, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges annak elbírálása kérdésében, hogy az üzletben a hulladékgyűjtés és -tárolás eszközei, valamint a hulladékkezelés módja megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek, okoz-e az üzletben történő hulladékkezelés környezetterhelést, biztosított-e az üzlet hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget, e) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység bejelentése, valamint a működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése kivételével, olyan üzlet, vagy kereskedelmi forma esetében, amelyben ea) A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és C tűzveszélyességi osztályú építőanyagot értékesítenek, vagy eb) járműkereskedelmi tevékenységet folytatnak, üzemanyagot értékesítenek annak elbírálása kérdésében, hogy az üzlet, vagy a kereskedelmi forma a tűzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelele első- és másodfokú eljárásban az első- és másodfokú tűzvédelmi szakhatóságot, f) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység bejelentése, valamint a működtetni kívánt olyan üzlet esetében, amelyben

19 19 fa) A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és C tűzveszélyességi osztályú építőanyagot értékesítenek, vagy fb) járműkereskedelmi tevékenységet folytatnak, üzemanyagot értékesítenek, - annak elbírálása kérdésében, hogy az üzlet a tűzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - első- és másodfokú eljárásban a honvédelmi miniszter által létrehozott, a szakkérdés elbírálására jogosult hatóságot, valamint g) ha arra az építményre, amelyben az üzletet működtetni, vagy a kereskedelmi formát folytatni kívánják, ugyanarra a rendeltetésre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt nem adtak ki a településrendezési és általános építésügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében első fokú eljárásban az építésügyi hatóságot, másodfokú eljárásban a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervét. (4) A működési engedélyezési eljárásban a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény ügyféli jogállásra vonatkozó rendelkezéseiben foglalt feltételek vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül az üzlettel, valamint az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlannal rendelkezni jogosult (az ingatlan tulajdonosa, használója, kezelője, társasház esetén a közös képviselő, illetve az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetén az elnök). (5) A jegyző, amennyiben a kereskedő helyszíni szemle megtartását kérte, köteles helyszíni szemlét tartani. A helyszíni szemléről szóló értesítést a kérelemben megjelölt adatokkal és okiratokkal együtt küldi meg. Az értesítésben a jegyző felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza. Távolmaradás esetén a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz írásban beadott észrevételeket a jegyző a szemlén ismerteti. (6) A jegyző az eljárás során az (4) bekezdésben megjelölt ingatlanokkal rendelkezni jogosultak adatait, és az üzlet tulajdonjogának igazolásához szükséges tulajdoni lapot hivatalból, az ingatlanügyi hatóság megkeresése útján vagy a TakarNET használatával szerzi be. (7) A helyszíni szemlén részt vevő szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe mondhatják. (8) A helyszíni szemlén a jegyző jegyzőkönyvet készít, és a jegyzőkönyv egy-egy példányát megküldi helyszíni szemlére meghívottaknak. (9) Amennyiben a kereskedő helyszíni szemle megtartását nem kérte, a jegyző szerzi be a szakhatóságok állásfoglalását és értesíti az ügyfeleket. (10) A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet a 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi, az önkormányzat honlapján közzéteszi.

20 20 (11) A jegyző a működési engedély tárgyában hozott határozatot közli a) a külön jogszabály szerinti vásárokon és piacokon, valamint a bevásárlóközpontban lévő üzlet kivételével az ügyfelekkel; b) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal; c) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szervével; d) az illetékes rendőrkapitányságot; e) jövedéki termék esetében a területileg illetékes vámhatósággal (a továbbiakban: vámhatóság); f) az üzlet helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal, ha az üzletben vegyi árut, festéket vagy veszélyes árut forgalmaznak. 5. (1) A kereskedő a működési engedély megadását követően a 2. melléklet 1-7. pontjában megjelölt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változása esetében az azt megelőző munkanapon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. (2) A jegyző az adatokban történt változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi. (3) A működési engedély tartalmát is érintő adatokban történő változás esetén a jegyző a korábban kiadott működési engedély bevonásával egyidejűleg, a módosított adatoknak megfelelő működési engedélyt egy határozattal adja ki. (4) A működési engedély jogosultjának személyében történő változás, jogutódlás esetén amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott termékkört nem érinti a (3) bekezdés szerinti eljárást kell alkalmazni azzal, hogy a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni. Az egyes kereskedelmi formákra vonatkozó rendelkezések 6. (1) Közterületi értékesítést a kereskedő a 2. mellékletben meghatározott termékekkel a közterület, illetve a közforgalom számára nyitva álló hely tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása és a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, továbbá nevének és székhelyének feltüntetésével folytathatja. (2) Közterületen, illetve a közforgalom számára nyitva álló helyen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal a 2. mellékletben meghatározott termékeken túl a helyi hagyományokkal összefüggő alkalmi cikkek, továbbá nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban az (1) bekezdésben foglalt feltételekkel árusíthatóak. 7.

21 21 (1) Automatából történő kereskedelmi tevékenység útján csak területhasználati hozzájárulás (megállapodás) és az árusított termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában folytatható. Automatából nem értékesíthetőek a kizárólag működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazható termékek, valamint a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és tárgy, szexuális termék. A kereskedő köteles az automatán nevét és székhelyét feltüntetni. (2) Mozgóbolt útján a közterület, illetve a közforgalom számára nyitva álló hely tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása és a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, a kereskedő nevének és székhelyének feltüntetésével végezhető. Mozgóbolt útján nemesfém ékszer, díszműáru és egyéb tárgy nem forgalmazható. 8. (1) A kereskedő alkalmi rendezvényen a rendezvény szervezőjével kötött megállapodás alapján folytathat kereskedelmi tevékenységet. Az alkalmi rendezvényen történő árusítás során a kereskedő köteles feltüntetni nevét, székhelyét, valamint amennyiben üzlettel rendelkezik üzletének nevét és címét. (2) Szeszes ital alkalmi rendezvényen történő árusítása a külön jogszabályi rendelkezések betartásával csak az árusítás helye szerint illetékes jegyzőhöz, rendőrkapitánysághoz és vámhatósághoz történt előzetes bejelentést követően folytatható. (3) Az alkalmi rendezvényen történő árusítás területén a jegyző az illetékes rendőrkapitányság, valamint a vámhatóság előzetes írásbeli véleményének figyelembevételével a szeszes italok árusítását írásban korlátozhatja vagy megtilthatja. 9. (1) A közút területének közlekedésre szolgáló részén a járda kivételével kereskedelmi tevékenység nem folytatható. A közút területének egyéb részén, illetve a közút mellett a közút forgalombiztonságát érintő kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelőjének hozzájárulása esetén végezhető. (2) A kereskedő az üzlete homlokzatával érintkező közterületen közterület-használati engedély birtokában, az abban foglaltaknak megfelelően ideiglenesen vagy idényjelleggel árusíthatja a bejelentésben, vagy a működési engedélyben meghatározott termékkört. (3) Élelmiszereknek a szerinti árusításához az MgSzH engedélye szükséges, amelyről az MgSzH tájékoztatja az ÁNTSZ-t. Az ÁNTSZ a bejelentés alapján ellenőrzi a közegészségügyi követelményeknek való megfelelést. 10.

22 22 (1) A csomagküldő kereskedő köteles a termék ismertetőjében, illetve a termékről szóló tájékoztatóban feltüntetni a) cégnevét (nevét), b) székhelyét, c) cégjegyzékszámát, vállalkozói igazolványa nyilvántartásba vételi számát, illetve a kistermelői igazolvány számát, d) adószámát, e) ha üzlettel rendelkezik, az üzlet címét, f) ha elektronikus elérhetőséggel rendelkezik, az elektronikus levelezési címét, g) telefonszámát, h)az adatvédelmi nyilvántartási számát. (2) A csomagküldő kereskedő az (1) bekezdésben meghatározott elérhetőségeire a tevékenységével kapcsolatban az Fgytv. 2. a) pontja értelmében fogyasztónak nem minősülő vásárlótól beérkező panaszt köteles megvizsgálni, és az intézkedéséről, valamint annak indokairól a vásárlót a panasz kézhezvételétől, illetve beérkezésétől számított harminc napon belül postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatni. A válaszban tájékoztatni kell a vásárlót arról, hogy amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, panaszával annak tárgya szerint mely hatósághoz fordulhat. Meg kell adni a kereskedő székhelye szerint illetékes hatóság címét és telefonszámát. fogyasztónak igazolni. 11. (1) Nem forgalmazhatók üzleten kívüli kereskedelem útján a) kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minősülő termék, b) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény, veszélyesnek minősülő anyag és készítmény, növényvédő szer, növényvédelmi célú és termelésnövelő anyag, valamint állatgyógyászati készítmény, c) növényi szaporítóanyag, d) fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, illetve tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, e) veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány és leválasztott anyag, f) drágakő és díszműáru, g) nemesfém ékszer, díszműáru és egyéb tárgy, h) jövedéki termék, valamint i) olyan egyéb termék, amelynek forgalmazását külön jogszabály előzetes engedélyhez köti. (2) Üzleten kívüli kereskedés céljából a fogyasztó a lakásán 19 és 9 óra között nem kereshető fel, kivéve, ha ehhez előzetesen hozzájárult. (3) A fogyasztót a lakásán, munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén felkereső személy köteles személyazonosságát, és ha nem a saját nevében jár el, képviseleti jogosultságát a

23 23 Egyes termékek forgalmazására vonatkozó előírások 12. (1) Vegyipari termék, háztartási vegyipari készítmény- a komputeres színkeverővel felszerelt speciális festékszaküzletben történő festék kiszerelés kivételével-, valamint gépjármű üzemeltetési segédanyag csak előre kiszerelt formában, egyedi zárt, használati útmutatóval ellátott csomagolásban forgalmazható. A nem iparilag kiszerelt és csomagolt kozmetikai készítmények zárt csomagolásban értékesíthetők. (2) Nemesfémből készült ékszerrel, díszműáruval és egyéb tárggyal kereskedelmi tevékenység végzéséhez a külön jogszabályban foglaltak szerint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal engedélye szükséges. 13. (1) Szexuális terméket kirakatban elhelyezni, közszemlére tenni tilos. (2) Nevelési, nevelési-oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény, valamint vallás gyakorlására szolgáló egyházi létesítmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül szexuális terméket értékesítő üzlet nem működhet. (3) Szexuális termék, a szexuális termék értékesítésére szakosodott üzletek kivételével csak zárt csomagolásban, a többi terméktől elkülönítve értékesíthető. 14. (1) A kereskedő gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, illetve ezek felhasználásával készült termék és az alacsony (1,2%-nál kevesebb) alkoholtartalmú üdítőitalok kivételével minden alkoholtartalmú ital (a továbbiakban: szeszes ital) kimérést köteles az árusítás helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak, valamint a vámhatóságnak írásban bejelenteni. (2) Szeszes ital automatából történő értékesítése tilos. (3) Tilos szeszes italt árusítani a diáksport egyesület és az iskola sportlétesítményeiben, kivéve azokat a rendezvényeket, amelyeken 18 éven aluliak nem vesznek részt. Tilos 5%-nál magasabb alkoholtartalmú italok árusítása a versenyrendszerben szervezett, illetve a sportág versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvény kezdetét megelőző két órától a sportrendezvény befejezését követő egy óráig terjedő időszakban a sportlétesítmények területén.

24 24 (4) A melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni nevelési, nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül. (5) A (4) bekezdésben megjelölt intézmények napi működési idejének lejárta után történő szeszes ital kimérést a jegyző a kimérés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, valamint a vámhatóság előzetes írásbeli véleményének figyelembevételével engedélyezheti. 15. (1) Vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható, műsoros előadás, tánc rendezhető, továbbá a szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Szt.) foglaltak alapján szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék folytatható. Az üzletben az Szt. alapján szerencsejátéknak minősülő játék csak az Szt.-ben meghatározott feltételekkel működtethető, illetve folytatható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek folytatását a tevékenység megkezdése előtt be kell jelenteni a jegyzőnek és az illetékes rendőrkapitányságnak. A forgalmazást és kiszolgálást érintő rendelkezések 16. (1) A kereskedő köteles a helyben fogyasztott termék kivételével a megvásárolt terméket jellegének megfelelő módon, élelmiszereknél a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével becsomagolni. A vendéglátás keretében a kiszolgálásnál alkalmazott egyszer-használatos eszközökért külön díj nem számolható fel. (2) A vásárló részére tömeg, térfogat vagy egyéb mérték szerint forgalmazott terméket a nettó tömeget, térfogatot vagy egyéb mértéket feltüntető eredeti csomagolásban forgalmazott termék kivételével csak hatóságilag hitelesített mérőeszközzel történő lemérés után szabad kiszolgálni. Súlypótló eszközök használata tilos. (3) A használt, minőséghibás, valamint a kölcsönzésre szánt terméket az új terméktől el kell különíteni. 17. (1) A kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy eleget tett a kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének, vagy rendelkezik működési engedéllyel, illetve a külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel.

25 25 (2) Az üzlet biztonsági őrei a szolgálat teljesítése, továbbá az üzlet dolgozói a munkavégzésük során tevékenységükkel nem sérthetik a vásárlók személyiségi jogait. A biztonsági szolgálat nevéről és székhelyéről, működésének vásárlókat érintő szabályairól a vásárlókat jól láthatóan tájékoztatni kell. 18. (1) Az Fgytv. 2. a) pontja értelmében fogyasztónak nem minősülő vásárlónak a vásárlók könyvébe bejegyzett panaszát a kereskedő ha törvény eltérően nem rendelkezik harminc napon belül köteles megvizsgálni és írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a kereskedő indokolni köteles. A válaszban tájékoztatni kell a vásárlót arról, hogy amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, panaszával annak tárgya szerint mely hatósághoz fordulhat. Meg kell adni az üzlet helye, illetve a 6-8. szerinti esetben a kereskedő székhelye szerint illetékes hatóság címét és telefonszámát. (2) A kereskedelmi tevékenység folytatása során a vásárlót jól láthatóan és olvashatóan tájékoztatni kell arról, hogy panaszával annak tárgya szerint mely hatósághoz fordulhat, illetve hogy az Fgytv. szerinti fogyasztói jogvita esetén békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatón fel kell tüntetni az üzlet helye, illetve a 6-8. szerinti esetben a kereskedő székhelye szerint illetékes hatóságok, illetve és békéltető testület címét és telefonszámát. (3) A jegyző, az MKEH, az engedélyezési eljárásban közreműködött szakhatóságok és szervezetek, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát. A kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére vonatkozó eljárások, szankciók 19. (1) A (2)-(3) bekezdések kivételével az e rendelet, valamint a Kertv. 3., 6. (2) bekezdésének a) pontja, 6. (5) és (6) bekezdése, továbbá az előbb említett rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében ellenőrző hatóságként a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat jegyzője jár el. (2) A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) szabályai szerint a 11. (1) bekezdésben, (2) bekezdése a)-g), i) és j) pontjában, (3) és (4) bekezdése, 17., 18. (2) bekezdése szerinti rendelkezések megsértése esetén. (3) A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló évi XLVII. törvényben meghatározott szabályok szerint a 19. (2) bekezdésében foglalt rendelkezés, továbbá a

26 26 6. (1) és (2) bekezdésében, a 7. (1) és (2) bekezdésében, valamint a 8. (1) bekezdésében foglalt tájékoztatási szabályok megsértése esetén. (4) A (2) és (3) bekezdésben említett rendelkezések a Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések. 20. (1) Ha a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, a jegyző saját hatáskörében hivatalból vagy a kereskedő tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére egyébként jogosult más hatóság kezdeményezésére határozattal, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra a tevékenységet megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja, illetve a (4) bekezdésben foglaltak szerint a működési engedélyt visszavonja és az üzletet bezáratja. (2) A jegyző a működési engedélyt visszavonja, illetve a nyilvántartásból törli és az üzletet bezáratja, ha a) a kereskedő az (1) bekezdés szerinti jegyzői határozatban meghatározott időtartam alatt nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, b) a kereskedelmi tevékenység bejelentésének, vagy a működési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn; c) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj esetén, a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében, a jogsértő állapot megszüntetéséig elrendelt kötelező éjszakai zárva tartási időszak alatt engedély nélkül továbbra is nyitva tart, d) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj esetén a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat okozó eszközt, használatának megtiltása ellenére tovább használja. (3) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kereskedő működési engedéllyel nem rendelkező üzletben folytat kizárólag üzlethez kötött kereskedelmi tevékenységet, a jegyző köteles az üzletet azonnal bezáratni. (4) A jegyző a működési engedély visszavonásáról és az üzlet bezáratásáról, a nyilvántartásból való törlésről szóló határozatát közli az ügyfelekkel, valamint az 4. (11) bekezdésében megjelölt hatóságokkal, szervezetekkel, valamint az egyéni vállalkozót nyilvántartásba vevő körzetközponti jegyzővel, gazdasági társaság esetén az illetékes cégbírósággal.

27 E rendelet alkalmazása szempontjából; a) alkalmi rendezvény: olyan nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi, vagy más alkalmakból szervezett rendezvény ide nem értve az alkalmi és ünnepi vásárokat amelyen nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de a rendezvényhez szolgáltatásként kapcsolódik, és a rendezvény jellegéhez kapcsolódó termékek és szolgáltatások kerülnek értékesítésre; b) büfé szolgáltatás: grillezett húsok, frissen sültek, sült és főtt kolbász, hurka, virsli, hot-dog, hamburger, lángos, hal, meleg és hideg szendvics, gyros, hidegtálak, saláták, az ezekhez kapcsolódó termékek, valamint csomagolt élelmiszerek és italok árusítása a megfelelő higiéniai és közegészségügyi követelmények betartásával; c) melegkonyhás vendéglátóhely: meleg és hideg ételeket, cukrászati készítményeket, sütő-és édesipari termékeket, kávét, szeszesitalt és szeszmentes italokat értékesítő üzlet. Az ételeket meghatározóan a helyszínen készítik, főzik, vagy sütik. Ide tartozik az étterem, vendéglő, csárda, gyorsétterem, étkezde, kifőzde, söröző-étterem, kávéház, vasúti és személyszállító járművek étkezőkocsija; d) szexuális termék: az Fgytv. 2. v) pontjában meghatározott fogalom; e) dohánytermék: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény 1. -ának a) pontjában meghatározott fogalom. 22. (1) E rendelet október 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a) az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet, b) az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 307/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet, c) az egyes kormány- és miniszteri rendeleti szintű jogszabályok és jogszabályi rendelkezések technikai deregulációjáról szóló 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. - ának 78. pontja.

28 28 1. melléklet a 2009/..(.) sz. Korm. rendelethez A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés kötelező adattartalma I. A kereskedő és az üzlet adatai 1. a kereskedő neve, címe illetve székhelye, 2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelői igazolvány száma, 3. a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. (3) bekezdése szerint, 4. a forgalmazni kívánt termékek köre, 5. a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye, címe, (több helyszín esetén a helyek, címek), 6. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet 6.1. a nyitva tartási ideje, 6.2. tulajdonosa, 6.3. címe, helyrajzi száma, 6.4. használatának jogcíme, 6.5. elnevezése, cégfelirata. II. Csatolt okiratok 1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével) 2. haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat III. Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője) a kérelmező aláírása (bélyegzője)

29 29 2. melléklet a 2009/..(.) sz. Korm. rendelethez A működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának engedélyezéséről szóló kérelem kötelező adattartalma I. A kereskedő és az üzlet adatai 1. a kereskedő neve, címét illetve székhelye, 2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelői igazolvány száma, 3. az üzlet 3.1. a nyitva tartási ideje, 3.2. tulajdonosa, 3.3. címe, helyrajzi száma, 3.4. használatának jogcíme, 3.5. elnevezése, cégfelirata. 4. a forgalmazni kívánt termékek köre, megnevezése, 5. az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje, II. Csatolt okiratok 1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével) 2. haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat 3. vendéglátó üzlet esetén a kereskedő nyilatkozata arról, hogy folytatni kívánja-e a 15. (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek valamelyikét, a. a kereskedő nyilatkozata arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban szemle megtartását. III. Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője) a kérelmező aláírása (bélyegzője)

30 30 3. melléklet a 2009/..(.) sz. Korm. rendelethez A kizárólag működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazható termékek, folytatható kereskedelmi tevékenységek 1. nyershús (beleértve a szárnyast és vadhúst) frissen, hűtve, belsőség, húskészítmény húsból és belsőségből, hal és egyéb puhatestű, rákféle és belsősége, frissen és hűtve; 2. dohánytermékek; 3. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények; 4. állatgyógyászati cikkek; 5. fegyver, lőszer, robbanó-és robbantószer, pirotechnikai termék, gázspray, 6. növényvédőszer, műtrágya; 7. személygépjárművek; 8. nem veszélyes hulladék; 9. szakmai és tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű ásványi társulás, ősmaradvány, barlangi képződmény; 10. A és B tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag; 11. vendéglátóipari termékek kivéve a büfé-, és rendezvényi szolgáltatás keretében értékesített termékeket.

A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei

A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei 210/2009(IX.29.) Korm.

Részletesebben

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről OptiJus Opten Kft. 1. 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről A 2012.7.27. és 2012.12.31. között hatályos szöveg A Kormány

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. ... utca, út, tér... sz.. lph.em.

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. ... utca, út, tér... sz.. lph.em. Bejelentés Bejelentés- és engedélyköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint

Részletesebben

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 BEJELENTÉS ADATVÁLTOZÁSRÓL

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 BEJELENTÉS ADATVÁLTOZÁSRÓL Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 TISZTELT ÜGYFELÜNK! KITÖLTÉS ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL A TÁJÉKOZTATÓT ( 4. OLDAL)! Tisztelt

Részletesebben

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVVM/KJKF/32/2010. Tervezet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes

Részletesebben

SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Telefon: 63/510-300

SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Telefon: 63/510-300 SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Telefon: 63/510-300 A BEJELENTÉSKÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL SZÓLÓ ADATVÁLTOZÁSI BEJELENTÉS a kereskedelmi

Részletesebben

1.1 a kereskedő címe illetve székhelye: irányítószám,..település. ..utca..házszám. 3. A kereskedő statisztikai száma:...

1.1 a kereskedő címe illetve székhelye: irányítószám,..település. ..utca..házszám. 3. A kereskedő statisztikai száma:... SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Telefon: 63/510-300 A BEJELENTÉSKÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL SZÓLÓ B E J E L E N T É S a kereskedelmi

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ Vonatkozó jogszabályok: - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény - a kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek mőködésének rendjérıl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A Kormány a kereskedelemrıl szóló 2005.

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Vonatkozó jogszabályok: - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) - a kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatása

Ügytípus megnevezése. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatása Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatása A kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó bejelentést a kereskedelmi tevékenység helye szerinti illetékes

Részletesebben

Bejelentés. a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:...

Bejelentés. a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... Bejelentés a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... 2. A kereskedő cégjegyzékszáma,

Részletesebben

Működési engedély iránti kérelem Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás miatt

Működési engedély iránti kérelem Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás miatt Ózdi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-141 Működési engedély iránti kérelem Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás miatt

Részletesebben

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM. A kereskedő neve: A kereskedő címe: A kereskedő székhelye:

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM. A kereskedő neve: A kereskedő címe: A kereskedő székhelye: MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérem az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI.13.) Korm. rendelet

Részletesebben

Új bejelentés. vagy. Adatváltozás 1

Új bejelentés. vagy. Adatváltozás 1 Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Tolmácsi Kirendeltsége 2657 Tolmács, Sport utca 1. Ügyiratszám: /20../.. Érkeztető és iktató bélyegző helye Illetékbélyeg helye BEJELENTÉS a bejelentés-köteles

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:...

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:... Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3.000,-Ft illetékköteles Bejelentés Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

Részletesebben

Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:...

Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányiroda Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140 Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedő és

Részletesebben

A bejelentést 2.200.- Ft illetékbélyeggel ellátva a szükséges mellékletekkel együtt, a Polgármesteri Hivatal fsz. 8. számú irodájában lehet megtenni.

A bejelentést 2.200.- Ft illetékbélyeggel ellátva a szükséges mellékletekkel együtt, a Polgármesteri Hivatal fsz. 8. számú irodájában lehet megtenni. 1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele Aki a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet A rendelet a kereskedelmi tevékenység bejelentésének és az üzletek

Részletesebben

1 / :41

1 / :41 1 / 5 2012.02.03. 10:41 Kereskedelmi tevékenységek végzése 2011. április 26. kedd, 06:39 Kereskedelmi tevékenységek végzése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A vonatkozó jogszabályok Kereskedelmi tevékenységek végzése,

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzat Jegyzőjétől 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel: 62-254-022, FAX: 62/254-166 E-mail: tiszasziget@vnet.

Tiszasziget Község Önkormányzat Jegyzőjétől 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel: 62-254-022, FAX: 62/254-166 E-mail: tiszasziget@vnet. Tiszasziget Község Önkormányzat Jegyzőjétől 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel: 62-254-022, FAX: 62/254-166 E-mail: tiszasziget@vnet.hu Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

Részletesebben

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Sümegi Attila

Részletesebben

BEJELENTÉS a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

BEJELENTÉS a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról 3.000,- Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról (A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján) I.

Részletesebben

Kereskedelmi tevékenység végzésének bejelentése és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység

Kereskedelmi tevékenység végzésének bejelentése és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység Kereskedelmi tevékenység végzésének bejelentése és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység I. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység: A kereskedelmi tevékenység bejelentése kérelemre

Részletesebben

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 2. 3. Az ügytípus 1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon

Részletesebben

A BEJELENTÉS KÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL

A BEJELENTÉS KÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL Kitöltendő 2 példányban, nyomtatott nagy betűkkel! Illetékbélyeg helye (3.000 Ft) Ügyiratszám: /20. B E J E L E N T É S A BEJELENTÉS KÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL (A kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell:

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell: Működési engedély Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál Judit Elérhetősége: 56/470-017; 9/1-es mellék

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ Vonatkozó jogszabályok: - 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és

Részletesebben

Működési engedély, bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység

Működési engedély, bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység Működési engedély, bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység Aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

Részletesebben

Működési engedély iránti kérelem. 1. A kereskedő neve: :,. címe:. székhelye:.

Működési engedély iránti kérelem. 1. A kereskedő neve: :,. címe:. székhelye:. ...... PolgármesterilKörjegyzőségi Hivatal............ U sz. Működési engedély iránti kérelem 1. A kereskedő és az üzlet adatai 1. A kereskedő neve: :,. címe:. székhelye:. 2. A kereskedő O cégjegyzékszáma,

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete november 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete november 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2009. november 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009.(XI.

Részletesebben

1. A kereskedő neve:... Székhelye:...irányítószám... település,...utca...házszám Telefonszáma:...

1. A kereskedő neve:... Székhelye:...irányítószám... település,...utca...házszám Telefonszáma:... B E J E L E N T É S Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység adataiban történt változásról (A kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. (5) bekezdése alapján)

Részletesebben

Á L L Á S F O G L A L Á S T

Á L L Á S F O G L A L Á S T A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete, mint a hazai hulladékbegyűjtő, -kezelő és -hasznosító vállalatok érdekképviseleti szervezete a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 14. napján tartandó rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 14. napján tartandó rendkívüli ülésére E l ő t e r j e s z t é s Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 14. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárokról és

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(II. 17.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 5/2012.(II.16.) sz. és a 17/2012.(V.31.) sz. rendelettel módosított, egységes

Részletesebben

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről OptiJUS Opten Kft. I 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 2015.04.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Közreműködő

Részletesebben

Vásár, piac. Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal 4501 Kemecse, Szent István u. 42. Telefon: 42/919-100

Vásár, piac. Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal 4501 Kemecse, Szent István u. 42. Telefon: 42/919-100 Vásár, piac Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal 4501 Kemecse, Szent István u. 42. Telefon: 42/919-100 Ügyleírás: vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű

Részletesebben

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/ 326 /2010 A tervezet a minisztérium álláspontját nem tükrözi 1 Tervezet A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről

Részletesebben

Tel. Űrlap kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez / engedélyezéséhez. Copyright CIVILSOFT-it Kft. 2009. 1.3. Neve:...

Tel. Űrlap kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez / engedélyezéséhez. Copyright CIVILSOFT-it Kft. 2009. 1.3. Neve:... Paks Város Jegyzője 7030 Paks Dózsa György út 55-61 Tel: 75/ 500-500 A Tel Copyright CIVILSOFT-it Kft. 2009. A beadvány tárgya A tevékenység: új (tervezett) működő adatmódosítása Mit módosít?: Kereskedő

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály. Az üzemeltető adatai

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály. Az üzemeltető adatai Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 305-3100 Fax.: 305-3194 igazgatas@bpxv.hu www.bpxv.hu Ügyfélfogadási

Részletesebben

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról és a piacokról A(z) 2009.04.12. és 2009.12.27. között érvényes állapot A Kormány a kereskedelemről szóló és pontjában, valamint az pontjában foglaltak tekintetében

Részletesebben

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet. a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról 1

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet. a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról 1 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról 1 A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. (1) bekezdés h) és l) pontjában, valamint az 5.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Telepengedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Telepengedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Telepengedély kiadása iránti kérelem A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a telep létesítési helye szerinti illetékes jegyzőnél, az arra rendszeresített formanyomtatványon kell

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2009. NOVEMBER 6. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 207/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a

Részletesebben

B E J E L E N T É S a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

B E J E L E N T É S a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról POLGÁRMESTERI / KÖRJEGYZİSÉGI HIVATAL MEZİBERÉNY Kossuth tér 1. 5650 B E J E L E N T É S a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedı és kereskedelmi tevékenység adatai 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról OptiJus Opten Kft. 1. 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról A 2013.7.20. óta hatályos szöveg A Kormány a kereskedelemről

Részletesebben

Vásárok, piacok engedélyezése, bevásárlóközpontok bejelentése

Vásárok, piacok engedélyezése, bevásárlóközpontok bejelentése Vásárok, piacok engedélyezése, bevásárlóközpontok bejelentése A vásárok, piacok, bevásárlóközpontok, helyi termelői piacok üzemeltetésének szabályai Magyarország területén rendezett vásárok, piacok üzemeltetéséhez

Részletesebben

DOROG VÁROS JEGYZŐJE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : JEGYZO@DOROG.HU

DOROG VÁROS JEGYZŐJE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : JEGYZO@DOROG.HU DOROG VÁROS JEGYZŐJE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : JEGYZO@DOROG.HU A beadvány tárgya Szálláshely üzemeltetési engedély iránti kérelem A 239/2009.(X.20.)

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Működési engedély tevékenységi köreinek bővítése Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Részletesebben

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl Tájékoztató A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedınek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követıen,

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER XIX/898/2/2010. TERVEZET! Készült: 2010. június 24-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Részletesebben

Szálláshely üzemeltetési engedély iránti kérelem. A 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet alapján. 1.3. Neve:...

Szálláshely üzemeltetési engedély iránti kérelem. A 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet alapján. 1.3. Neve:... A beadvány tárgya Szálláshely üzemeltetési engedély iránti kérelem A 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet alapján A szolgáltatás: új (tervezett) működő adatmódosítása Mit módosít?: Szolgáltató (jogutódlás)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00186-0008/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a

Részletesebben

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. (1) bekezdés a), b), c), d), h), i) és f) pontjában,

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 11/2015. (III.18.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 11/2015. (III.18.) önkormányzati rendelettel) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről (egységes szerkezetben a 11/2015. (III.18.) önkormányzati

Részletesebben

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól Hatályos:2013. 09. 02-től A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOÍTÁSA Vonatkozó jogszabályok: - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény - a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

Részletesebben

Adatváltozás miatti kérelem

Adatváltozás miatti kérelem Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni! Az új engedély iránti kérelem 10.000 Ft, adatváltozás esetén 3.000 Ft illetékköteles, melyet illetékbélyegben kell leróni! Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Címzetes

Részletesebben

Kereskedelmi igazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október

Kereskedelmi igazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Kereskedelmi igazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október

Részletesebben

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről A jogszabály mai napon hatályos állapota 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. (1) bekezdés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

I. Ügyintézési útmutató:

I. Ügyintézési útmutató: Kereskedelmi igazgatás I. Ügyintézési útmutató: I. Ügyintézési útmutató......1 Vonatkozó jogszabályok.. 1 A kereskedelmi tevékenységek folytatásának általános feltételei....2 Külön engedélyhez kötött kereskedelmi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 138. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 29., kedd. Tartalomjegyzék. 210/2009. (IX. 29.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 138. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 29., kedd. Tartalomjegyzék. 210/2009. (IX. 29.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 29., kedd 138. szám Tartalomjegyzék 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 212/2009. (IX. 29.) Korm.

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 17/2011. (IV.8.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 17/2011. (IV.8.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 17/2011. (IV.8.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 17/2011. (IV.08.) számú rendelete a 21/2011. (VI.03.), 10/2012. (III.02.), 20/2012. (V.04.), 39/2014.

Részletesebben

/2014.X.1.- A rendelet hatálya

/2014.X.1.- A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő - testületének 20/2009. (VI. 29.) rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről Módosítások: a) 30/2009. (X. 26.) ör. b) 19/2011.

Részletesebben

210/2009. (IX. 29.) Korm.

210/2009. (IX. 29.) Korm. 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. (1) bekezdés a), b), c), d), h), i) és f) pontjában,

Részletesebben

Zenés, táncos rendezvénytartási engedély iránti kérelem, illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentése

Zenés, táncos rendezvénytartási engedély iránti kérelem, illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentése Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu 3.000,- Ft illetékbélyeg Zenés, táncos rendezvénytartási engedély

Részletesebben

KERESKEDELMI TERÜLETET ÉRINTŐ TÁJÉKOZTATÓ. 1. Kereskedelmi tevékenység bejelentése, üzletköteles termékek működési engedélyezése

KERESKEDELMI TERÜLETET ÉRINTŐ TÁJÉKOZTATÓ. 1. Kereskedelmi tevékenység bejelentése, üzletköteles termékek működési engedélyezése BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL Víziváros Vár Krisztinaváros Tabán - Gellérthegy 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., Levélcím: 1250 Budapest, Pf. 35., Tel: 458-3000, Fax:458-3091

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001 Szervezési és Igazgatási Osztály Szám: 3081/2/2014. A kereskedelmi, egyéb ipari, vásári,

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Működési engedély - Kis- és nagykereskedelmi, lakossági fogyasztási cikk javító szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, idegenforgalmi és kölcsönző üzletekre Eljáró osztály:

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 14352 - /2008-SzMM ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező átmeneti szabályokról szóló

Részletesebben

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 11/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 11/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 11/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kereskedelmi igazgatás - Üzletek működésének engedélyezése, nyilvántartása, ellenőrzése

Kereskedelmi igazgatás - Üzletek működésének engedélyezése, nyilvántartása, ellenőrzése Kereskedelmi igazgatás - Üzletek működésének engedélyezése, nyilvántartása, ellenőrzése Irodai ügymenet: A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 3. (3) bekezdése szerint

Részletesebben

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről A 2009.10.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

33/2008 (VI. 30.) RENDELETE AZ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/2008 (VI. 30.) RENDELETE AZ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 33/2008 (VI. 30.) RENDELETE AZ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJÉRİL A 45/2008. (VIII. 28.), AZ 52/2008. (IX. 30.), A 24/2009. (VI. 25.) A 42/2009.

Részletesebben

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről A 2010.03.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) határozza meg a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeit. Az R. 2. -a kereskedelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK 1 Tartalom 1. Működési engedély... 1 2. Telepengedély... 7 2 1. Működési engedély A kérelmet a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési jegyzőhöz, Budapesten

Részletesebben

Szálláshely üzemeltetési engedély iránti kérelem (239/2009.(X.20.) Korm.rend. 6. )

Szálláshely üzemeltetési engedély iránti kérelem (239/2009.(X.20.) Korm.rend. 6. ) Szálláshely üzemeltetési engedély iránti kérelem (239/2009.(X.20.) Korm.rend. 6. ) Neve: Címe: Székhelye: Adóazonosító száma: Statisztikai számjele: Címe: A szálláshely szolgáltató A szálláshely Helyrajzi

Részletesebben

Előterjesztés. a Kormány részére. a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Előterjesztés. a Kormány részére. a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/9761/2009. Előterjesztés a Kormány részére a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról 2009. szeptember

Részletesebben

A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT TÜKRÖZI.

A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT TÜKRÖZI. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/1351/2010. TERVEZET a területrendezési előirányzat felhasználásának részletes szabályairól Budapest, 2010. február 2 1. Az egyeztetés alapadatai EGYEZTETÉSI

Részletesebben

3. (1) A rendelet területi hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - Budapest Főváros XIV. Kerület közigazgatási területére terjed ki

3. (1) A rendelet területi hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - Budapest Főváros XIV. Kerület közigazgatási területére terjed ki Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V.2.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről /Egységes szerkezetben a 44/2011. (IX.27.),

Részletesebben

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható! Engedélyt azon rendezvényekre kell kérni, amelyeket

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjétől Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjétől Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjétől Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 13-án tartandó rendkívüli - ülésére Tisztelt

Részletesebben

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének a 24/ 2013. (XI. 29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének a 24/ 2013. (XI. 29.) rendeletével módosított Rákóczifalva Város Képviselő-testületének a 24/ 2013. (XI. 29.) rendeletével módosított 11/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról Rákóczifalva

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről Tervezet EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Iktatószám: 13442-4/2014/JOGI Tervezet ELŐTERJESZTÉS a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Részletesebben

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete. az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete. az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2016. május 31. A rendelet

Részletesebben