Kötődés a tanárokhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kötődés a tanárokhoz"

Átírás

1 Gombos Katalin (Miskolci Egyetem) Kötődés a tanárokhoz Bevezetés A biztonság, szeretetkapcsolat létfontosságú az ember életében. Az elsődleges kötelékeket édesanyánkkal alakítjuk ki, majd a család többi tagjával. A családon kívül több kapcsolatot alakít ki a gyermek. Azonban nem minden szoros kapcsolat kötődési kapcsolat. Ainsworth (1989) szerint bizonyos kritériumoknak kell megfelelni egy bizonyos kapcsolatnak, hogy kötődési kapcsolatnak nevezzük. A biztonságos kötődési kapcsolat egy hosszan tartó érzelmi kötelék a speciális gondozóval, amelyet stressz esetén aktívan keresünk, hogy vigasztalást és biztonságot találjunk. A gyermek a kapcsolatai működésén keresztül építi fel a világot, és szerez tapasztalatokat. A korai kapcsolat alapján értékeljük, éljük át a későbbi kapcsolatokat. Azok a gyermekek, akik következetes, bejósolható törődésben részesültek, azok a másikat és önmagukat valószínűleg megbízható, biztonságos, törődést, gondozást érdemlő embernek fogják fel. Azok a gyerekek viszont, akikkel következetlenül, rosszul foglalkoztak, nem fognak bízni az új kapcsolataikban, félnek az elutasítástól vagy elkerülik a szoros kapcsolatokat (Bowlby, 1988). Tehát a korai kapcsolatok tapasztalatai alapján alakul ki a kötődési stílus (Bowlby, 1973). Beszélhetünk biztonságosan kötődő, és bizonytalan, ezen belül elkerülő, szorongó, zavarodott stílusról. A kötődési elméletek szerint a gyermekek olyan kapcsolatokat alakítanak ki a számukra jelentős felnőttekkel is, mint a szüleikkel (Bolwby, 1984). A kisgyermek számára jelentős felnőttek az óvodapedagógusok, a tanító néni, tanító bácsi, a tanárok. A gyermek ideje nagy részét az óvodában, iskolában tölti, ahol bizonyos kapcsolatot épít ki, nemcsak a kortársaival, hanem a pedagógusokkal is. A tanár diák kötődéssel kapcsolatban kevesebb vizsgálatot végeztek. A kutatások nagy része a felnőtt kötődéssel kapcsolatban a romantikus párkapcsolatokat tekintette át. Célom, hogy jelen írásommal összefoglaljam azokat a tapasztalatokat, eredményeket, amelyek a tanár kötődési stílusával összefüggésbe hozták a tanár diák kapcsolat minőségét, fontosságát. A tanár mint jelentős másik Tanár diák kapcsolat hatása a teljesítményre Ahogyan a szülő-gyerek viszony, úgy a tanár-gyermek viszony is különbözik természetében és minőségében. Alakulhat ki szoros, érzelemmel töltött kapcsolat, de lehet távolságtartó, hivatalos, formális viszony, vagy konfliktusokkal terhelt, sőt ellenséges is (Howes és Matheson, 1992 idézi Pianta, 2006). A tanulóknak szükségük van a tanárukra a tanulási környezet minden szintjén. Megbíznak a tanárukban, biztonságos 1

2 bázisnak tekintik. Winnicott szerint a sikeres tanár az, aki empatikusan érti a diákját, megérzi, hogy a tanulója mikor és hol küszködik a kívánt tanulmányi célja elérésével, és ha szüksége van rá, támogatja (Riley, 2009). A korai gyermekkorra jellemző a nagyfokú érzékenység a kapcsolatok iránt. A szülő gyermek és tanár gyermek kapcsolat a társakhoz való viszonyt befolyásolja, ami hat az iskolai teljesítményre. Így a tanulmányi sikereket befolyásolja (Pianta, Nimetz és Benett 2006). A tanár-gyermek kapcsolat védőfaktora lehet a gyermek tanulmányi kudarcainak (Pianta, Steinberg, Rollins, 1995). Ahogyan a szülő kapcsolata a gyermek kompetenciájára hatással van kisgyermekkorban, úgy a tanárral való kapcsolat is az iskolai eredményekre (Pianta, 1992 idézi Pianta 1996). Az előző vizsgálatokat áttekintve Pianta leírta, hogy a tanár-diák kötődés hat a gyermek személyiségfejlődésének több összetevőjére is: mint az érzelmi fejlődésre és az én szabályozásra, vagy az iskolára való ráhangolódásra (Birch, Ladd, 1997). A nem megfelelő kapcsolat gyakori előrejelzője a magatartási problémáknak és a pszichopatológiának (Toth, Cicchetti, 1996). Pianta és Walsh (1996 idézi Pianta, 1996) vizsgálatában a kisfiúk hajlamosabbak sokkal negatívabb kapcsolatot kialakítani az édesanyjukkal és a pedagógusokkal, és az első iskolai években szerényebb eredményeket is mutatnak, mint a lányok. A gyermekek és tanárok etnikuma befolyásolhatja a tanár-diák kapcsolatot. A kötődési személy hozza az értékeket és a kultúrája gyakorlatát a kapcsolatba (Bowlby 1982). Így a tanár-diák közötti különbség az eltérő kulturális normák miatt konfliktusokhoz vezethet. A Pygmalion effektus létezéséből nyilvánvaló, hogy a tanároknak elvárásai vannak a diákjaival szemben, ami sztereotípiákból és előítéletekből táplálkozik. Hilliard (Kesner, 2000) megfigyelései alátámasztják, hogy a tanárok félreértik a másik kultúrából származó tanulót, így gyakran leértékelik az intellektuális képességeiket. A kötődési stílus hatása az iskolai teljesítményre A kötődési stílus hat az emberek kapcsolatára, meghatározza, hogy milyen kapcsolatot alakítanak ki a tanárok a gyerekekkel. Acera és Akgun (2010) óvónőképzős hallgatóknál azt találták, hogy 48%-ban a biztonságos, 52%-ban elutasító kategóriába tartoznak. Azoktól a felnőttektől, akik gyermekekkel professzionális szinten állandóan kapcsolatban vannak, a tanároktól, óvodapedagógustól elvárható lenne, hogy pozitív legyen a kötődési stílusuk. Azok a gyerekek, akiknek otthon folyamatos törődést biztosítanak, támogatják, védik, azoknak hasonló elvárásaik vannak az iskolával szemben. Ha ugyanolyan folyamatos gondozásban, védelemben részesül a gyermek a tanárától is, ez megalapozza a tanárral való kapcsolatát. Az ilyen gyermek a bizonytalan kötődésű tanárral nem alakít ki szoros kapcsolatot, nem törekszik arra, hogy felhívja magára a figyelmet, nem vesz részt az osztály életében. A tapasztalt tanárokra inkább jellemző a biztonságos kötődés, mint a kezdőkre. A kezdő tanárok inkább az jellemző, hogy kerülik a szoros kapcsolatokat, és magasabb a szorongási szintjük. Az általános iskolás tanárok kötődési stílusa szignifikánsan különbözik a középiskolásokhoz képest. Az általános iskolás tanárok inkább alakítanak ki 2

3 biztonságos kapcsolatokat, mint a középiskolaiak. Az eredmények hátterében az áll, hogy az alsós tanítóval sokkal többet találkozik a gyermek, és sokkal változatosabb körülmények között. A középiskolai tanár egy tantárgyat tanít a diákoknak, a tanító viszont az oktatás nevelés széles területén jelen van, intenzívebb a kapcsolata a gyermekkel (Riley, 2009). Azok a gyermekek, akik biztonságosan kötődnek tanáraikhoz, erősebb szociális kompetenciával rendelkeztek, és jobban teljesítettek az iskolában, mint azok, akik bizonytalanul kötődtek (Pianta, Nimetz, 1991). Azok az általános iskolás fiúk, akik bizonytalanul kötődtek édesanyjukhoz, kevésbé kedvelték a tanárukat, mint a biztonságosan kötődőek (Cohn, 1990). Úgy találták, hogy azoknak a magas kockázatú körülmények között élő szegény gyerekeknek, akik ambivalens, zavarodott kapcsolatban voltak édesanyjukkal, nagyobb szükségük volt a tanárra, több figyelmet élveztek az iskolában. Motti bebizonyította, hogy az elkerülő gyermekek felé többször irányult a tanár haragja (Pianta, 2006). Azok a gyermekek, akik nem biztonságosan kötődnek, ragaszkodóak, de nem válogatnak abban, hogy melyik felnőttel alakítanak ki kapcsolatot (Rutter, 1979 idézi Acera, Akgun, 2010 ). A bántalmazott gyermekek kevésbé alakítanak ki optimális tanárdiák kapcsolatokat, és szívesebben keresik a pszichológiai közelséget és a támogatását a tanárnak. A megbuktatott és a speciális iskolába utalt gyerekekre jellemző, hogy több konfliktusuk van a tanárral, és nem ápolnak szoros kapcsolatot a vele (Birch, Ladd, 1997; Pianta és mtsi 1995). Egy másik vizsgálatban a bántalmazott és nem bántalmazott általános iskolás gyermekek anyjukhoz való viszonyukról kialakított kép a tanáruk érzelmi és társas felfogásához igazodott (Lynch, Cicchetti, 1992 idézi Pianta, 1996). Az énhatékonyság szerepe A biztonságos kötődés a szelf-kontrollal és az énhatékonysággal szintén korrelál. (Bartholomew, Horowitz, 1991; Hazan, Shaver, 1987). Az énhatékonyság az egyén elképzelése arra vonatkozólag, hogy hogyan képes teljesíteni az adott feladatokat. A hatékonyság elvárások hatnak az igyekezet időtartamára és intenzitására, felveszik a harcot a viszontagságokkal. Minél erősebb a felfogott énhatékonyság, annál erősebb az igyekezet (Bandura, 1977, o.). Az énhatékonyság a gyermek-gondozó kapcsolat összefüggésében alakul ki (Oppenheim, Sagi, Lambermon, 1988, idézi Morris-Rothschild, Brassard, 2006). Sroufe (1983 idézi Morris-Rothschild, Brassard, 2006) szerint azok az érzékeny gondozók, akik hatékonyan reagálnak a gyermek igényeire, elősegítik a gyermekben annak a hitnek a fejlődését, hogy képes a gyermek befolyásolni a világot. A világ válaszol a szükségleteire, és el tudja érni a céljait. Mint felnőttek, ezek a biztonságosan kötődő egyének bíznak a saját képességeikben, ami ahhoz vezeti őket, hogy nyitottak legyenek a sémáik megváltoztatását fenyegető információk felé is, és korrigálják a hibás nézeteiket. Így képesek lesznek rugalmasabb és konstruktívabb megküzdési terveket kiépíteni. (Mikulincer és Florian, 2000). A tanárok énhatékonyságának foka hatással van a tanár viselkedésére, meggyőződéseire, eredményeire. Morris-Rothschild és Brassard, (2006) a korábbi 3

4 tanulmányokat összesítve a következőket találta: a tanároknál a tanári hatékonyságot összefüggésbe hozták a kontroll-központú fegyelmezési technikákkal. Ha a tanárnak alacsony az énhatékonysága, akkor hajlamos, hogy többet kritizálja a tanulókat a hibáik miatt, és hajlamosabbak feladni a nehézségekkel szembeni harcot. Az ilyen tanár kihasználja a helyzetéből adódó fölényét, szavaival megszégyeníti a diákokat, és távolságtartó az osztállyal szemben. Ezzel szemben a magas szintű énhatékonyságú tanárok több időt szentelnek a tanuló szükségleteinek, és készek arra, hogy méltassák a diákjaik teljesítményét. Emellett a tanulóikat sokkal humanisztikusabb ideológiák szerint kezelik. Sokkal hatékonyabban adják ki az utasításaikat, kevesebb diákot utalnak speciális intézményekbe, sokkal pozitívabb kapcsolatot alakítanak ki a tanulókkal, amivel jobb eredményeket ér el a tanulóinál. A korrektiv emocionális kapcsolat tanár és diák között A kötődési modell változhat az élet során, ha a partner viselkedése jelentősen megváltozik, vagy túl nagy a távolság a modell szerinti elvárások és az aktuális tapasztalatok között (Bowlby, 1980). Nincs más olyan jelentős felnőtt a családon kívül a gyermek életében, mint a tanára. Sőt a később, például a tanárral kialakított biztonságos kapcsolat kompenzálhatja az esetleges korai, a szülőkkel kapcsolatos bizonytalan kötődést (Van Ijzendoorn, Tavecchio, 1987). A gyermekek nem várják meg a felnőttkort azzal, hogy korrektív kapcsolatokat építhessenek ki, az iskolában már keresnek olyan személyt, aki az igényüket kielégíti. Ezek a gyerekek olyan szoros kapcsolatot próbálnak kialakítani a tanárukkal, amennyire lehetséges. Gyakran tudatosan vagy tudattalanul iskolai körülmények között szeretnének maradni, és olyan emberré válni, mint a tanáruk, aki törődött velük. Ez az egyik ok, amiért tanárokká szeretnének válni. A tanári pálya iránti korai elkötelezettségnek ez a tudattalan motivációja. (Wright és Sherman, 1963). A kötődési modell szerint a tanár a gondozó és a diák a gondozást kereső, de van olyan eset, amikor a diákok elégítik ki a tanár kötődési szükségletét. Az a tanár, aki nem kapott elég elismerést gyermekkorában, inkább büntették, mint jutalmazták, a gyermek szeretetén keresztül vár kárpótlást a veszteségekért. (Wright és Sherman, 1963, 71.o.). A bizonytalanul kötődő tanár, aki tudattalanul korrektív érzelmi élményeket keres a tanulókkal való kapcsolatban, érzékeny az elutasításra. Az aktuális elutasítás aktiválja a tanár kötődési viselkedés rendszerét. Ez elkerülhetetlenül védekező magatartást serkent, és nyílt vagy burkolt agresszióval válaszol a tanuló viselkedésére, hogy csökkentse az észlelt elutasítás során létrejövő szeparációs szorongást. Úgy tűnik, hogy a fiatal nőknél inkább érvényesül ez a hatás. A tanár azért is épít ki kapcsolatokat a gyermekkel, mert ez megerősíti a professzionális identitását, ami nem létezik a diákokkal való kapcsolat belső reprezentációja nélkül, és függ a velük kialakított kapcsolattól (Riley, 2009). Összefoglalás A kötődés, valakihez tartozás, egy olyan emberhez fűződő kapcsolat, aki vigasztalást nyújt számunkra egész életünkben fontos. A megfelelő korai kapcsolat hiánya 4

5 az embernél biológiai, pszichológiai és szociális problémákat okoz. A harmadik életévünk után is kialakítunk újabb és újabb kapcsolatokat. Ezek a kapcsolatok is fontosak számukra. A kisgyermek az ideje nagy részét az óvodában, a nagyobb az iskolában tölti. Empirikus bizonyítékok állnak rendelkezésünkre arról, hogy ahogy a szülőkkel felépített kapcsolat, úgy a pedagógusokkal kialakított kapcsolat minősége is befolyásolja a diák teljesítményét és képességeit. Nemcsak a gyermek számára, de a tanárnak is fontos, hogy a diák elfogadja őt. Az elfogadás megerősíti a tanárt a foglalkozási identitásában, növeli az énhatékonyságát, korrektív érzelmi tapasztalatok birtokába jut. Az a tanár képes igazán hatni a tanulókra, aki biztonságos kapcsolatot képes kialakítani velük. A vizsgálati eredmények fényében kijelenthető, hogy a kisgyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak nagy figyelmet kell szentelniük a gyermekkel való kapcsolatra. Észre kell venniük, ha gyermek érzelmi kapcsolatot keres, vagy kifejezi a kapcsolati igényét. Ezek a viselkedések a kötődési történet szerint változóak az egyes gyermekeknél. Fontos lenne, hogy felismerje az óvodapedagógus, hogy milyen elemei vannak az anya gyermek kapcsolatnak, főleg azt, hogy az anyáknak milyen kontrollkezelési stratégiáik vannak, és hogyan működik köztük az érzelmek átadása. Ilyen információk birtokában sokkal jobban megérti a pedagógus a gyermek viselkedését, és talán a szülőnek is tud segíteni azzal, hogy megfelelő nevelési módszerekkel él, vagy ajánl a szülőnek. (Pianta, Nimetz, Benett 2006) Irodalomjegyzék Acera, D, Akgun, E (2010). Determining attachment styles of the pre-school teacher candidates. Procedia Social and Behavioral Sciences 2, Ainsworth, M. D. S. (1989). Attachments beyond infancy. American Psychologist, 44, Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, Bartholomew, K., Horowitz, L. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, Birch, S., & Ladd, G. (1997). The teacher-child relationship and children s early school adjustment. Journal of School Psychology, 35, Bowlby, J. (1973). Attachment and loss. Vol. 2. Separation, anxiety, and anger. Basic Books, New York. Bowlby, J. (1980). Attachment and loss. Vol. 3. Loss, sadness and depression. Basic Books, New York. Bowlby, J. (1982). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment (Rev. ed.). Basic Books, New York. Bowlby, J. (1984). Violence in the family as a disorder of the attachment and caregiving systems. The American Journal of Psychoanalysis, 44, Bowlby, J. (1988). A secure base: Clinical applications of attachment theory. London, Cohn, D.A. (1990). Child-mother attachment of six-year-olds and social competence at school. Child Development, 61, Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Conceptualizing romantic love as an attachment process. Journal of Personalityand Social Psychology, 52, Kesner, J. E. (2000). Teacher Characteristics and the Quality of Child Teacher Relationships. Journal of School Psychology, 28(2), Mikulincer, M., & Florian, V. (1995). Appraisal of and coping with a real-life stressful situation: The contribution of attachment styles. Personality and Social Psychology Bulletin, 21,

6 Morris-Rothschild, B. K., Brassard, M. R. (2006). Teachers conflict management styles: The role of attachment styles and classroom management efficacy. Journal of School Psychology 44, Pianta R. C., Nimetz, S. L., Bennett, E. (2006). Mother-Child Relationships,Teacher-Child Relationships, and School Outcomes in Preschool and Kindergarten. Early Childhood research quarterly,12, Pianta, R. C., & Nimetz, S. L. (1991). Relationships between children and teachers: Associationswith classroom and home behavior. Journal of Applied Developmental Psychology, 12, Pianta, R.C., & Harbers, K. (1996). Observing mother and child behavior in a problem solving situationat school entry: Relations with academic achievement. Journal of School Psychology,34, Pianta, R.C., Steinberg, M., & Rollins, K. (1995). The first two years of school: Teacher-child relationships and deflections in children s classroom adjustment. Development and Psychopathology, 7, Riley, P. (2009). An adult attachment perspective on the student teacher relationship and classroom management difficulties. Teaching and Teacher Education, 25, Toth, S., & Cicchetti, D. (1996). The impact of relatedness with mother on school functioning. Journalof School Psychology, 34, Van IJzendoorn, M., H. (1995). Adult attachment representations, parental responsiveness, and infant attachment: A meta-analysis on the predictive validity of the adult attachment interview. Psychological Bulletin, 117, Wright, B., Sherman, B. (1963). Who is the teacher? Theory Into Practice, 2(2),

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Kapcsolatok a gyulai Idősek Otthonában. Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus

Kapcsolatok a gyulai Idősek Otthonában. Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus Kapcsolatok a gyulai Idősek Otthonában Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus A kötődés önálló motivációs bázissal rendelkezik és törzsfejlődés során a csecsemő/gyermek túlélésének biztosítására alakult

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

11. Vizin Gabriella: Depresszió és kötődési stílusok

11. Vizin Gabriella: Depresszió és kötődési stílusok 11. Vizin Gabriella: Depresszió és kötődési stílusok Egyetlen lehetőségünk a betegségek elkerülésére, hogy megtanulunk szeretni. Menthetetlenül megbetegszünk, ha a frusztrációk miatt képtelenné válunk

Részletesebben

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS Az oktatás nem egy tartály megtöltése, hanem a tűz meggyújtása. -William Butler Yeats- TANÁRI KOMPETENCIÁK Tanárnak lenni nem csupán hivatás - elhivatottság. társadalmi

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása.

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. Árgyelán Anikó-Kriston Pálma SZTE-BTK Pszichológia a.ancsa27@gmail.com 2012 Összefoglalás Serdülők és egyetemisták:

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

A VALLÁSOSSÁG KÖTŐDÉSELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSE

A VALLÁSOSSÁG KÖTŐDÉSELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSE Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A VALLÁSOSSÁG KÖTŐDÉSELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSE Urbán Szabolcs Témavezető: Dr. Pék Győző DEBRECENI EGYETEM Humán Tudományok Doktori Iskola Debrecen, 2012. I. Az értekezés

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc

Dr. Margitics Ferenc Dr. Margitics Ferenc Publikációs jegyzék HAZAI KIADVÁNYOK Könyv Margitics Ferenc, Figula Erika, Pauwlik Zsuzsa (2010): Temperamentum, karakter és iskolai erőszak. Élmény 94 Bt, Nyíregyháza, 142 p. Figula

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

Élet a városban. tananyagfejlesztés

Élet a városban. tananyagfejlesztés Belvárosi Általános Iskola Szolnok Élet a városban A környezettudatos szemléletmód fejlesztése, a környezetvédelem népszerűsítése, környezeti nevelés támogatására, és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo.

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo. Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041 e-mail.:margitborkovits@yahoo.com, Önéletrajz: Iskolai végzettség: 1982 Magyar Testnevelési Egyetem Tanári szak 1984

Részletesebben

Doktori kutatások a Pető Intézetben

Doktori kutatások a Pető Intézetben Horváthné Kállay Zsófia Nádasi Zsófia Gál Franciska Kolumbán Erika Benyovszky Andrea* Doktori kutatások a Pető Intézetben Pető András a mozgássérülést agyi összerendezési zavarként fogta fel, és azt tanulással

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék

Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus i Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék Forrás 1. Balogh, L. (2012): Professor F.J. Mönks, the Greatest

Részletesebben

FÓKUSZBAN A KISGYERMEKKOR 1

FÓKUSZBAN A KISGYERMEKKOR 1 FÓKUSZBAN A KISGYERMEKKOR 1 Kötődési kapcsolatok A kisgyermekkori gondozás minősége FÓKUSZBAN A KISGYERMEKKOR Sorozatszerkesztők: Martin Woodhead és John Oates A Fókuszban a Kisgyermekkor sorozat az Egyesült

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

HÁTRÁNYOS ÉS NEM HÁTRÁNYOS HELYZETŰ DIÁKOK SZOCIÁLISPROBLÉMA-MEGOLDÓ GONDOLKODÁSA

HÁTRÁNYOS ÉS NEM HÁTRÁNYOS HELYZETŰ DIÁKOK SZOCIÁLISPROBLÉMA-MEGOLDÓ GONDOLKODÁSA MAGYAR PEDAGÓGIA 114. évf. 1. szám 49 63. (2014) HÁTRÁNYOS ÉS NEM HÁTRÁNYOS HELYZETŰ DIÁKOK SZOCIÁLISPROBLÉMA-MEGOLDÓ GONDOLKODÁSA Kasik László*, Guti Kornél** és Gáspár Csaba*** *SZTE Neveléstudományi

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

Dr. Molnár Judit DE Magatartástudományi Intézet Debrecen, 2014. KORAI KÖTŐDÉS ÉS PÁRKAPCSOLAT

Dr. Molnár Judit DE Magatartástudományi Intézet Debrecen, 2014. KORAI KÖTŐDÉS ÉS PÁRKAPCSOLAT Dr. Molnár Judit DE Magatartástudományi Intézet Debrecen, 2014. KORAI KÖTŐDÉS ÉS PÁRKAPCSOLAT Korai kötődés Kötődés: a csecsemőnek az a törekvése, hogy az elsődleges gondozó közelségét keresse Motívuma:?

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG Pedagógiai szakmai szolgáltatások Nkt. 19. (2) (a g) A nevelési-oktatási intézmények és a pedagógusok munkáját a köznevelési törvényben nevesített

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA

AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA MI A SZUPERVÍZIÓ? A szakmai munkát végző, kevés tapasztalattal rendelkező szakember munkájának ellenőrzése és segítése, egy megfelelő tapasztalattal

Részletesebben

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS A jelen kutatás háttere és irányvonala SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS A kötődési kapcsolatok stabilitása gyermekkorban Kutatásunk kezdetéig csak néhány középtávú, a kötődés minőségét csecsemőkortól kisiskolás korig

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

Elvándorlás lélektana

Elvándorlás lélektana Elvándorlás lélektana Kiss Paszkál ELTE Társadalom és Neveléspszichológiai Tanszék Két kérdés Ki szeretne néhány hónapra külföldre menni? Ki volt már rövid ideig külföldön tanulni, dolgozni? 100% 90% 80%

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

A FACEBOOK OKOZTA PÁRKAPCSOLATI FÉLTÉKENYSÉG AZ ÖNÉRTÉKELÉS, A SZORONGÁS ÉS A KÖTŐDÉSI STÍLUSOK TÜKRÉBEN

A FACEBOOK OKOZTA PÁRKAPCSOLATI FÉLTÉKENYSÉG AZ ÖNÉRTÉKELÉS, A SZORONGÁS ÉS A KÖTŐDÉSI STÍLUSOK TÜKRÉBEN ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014, 14(1):149 161. 149 A FACEBOOK OKOZTA PÁRKAPCSOLATI FÉLTÉKENYSÉG AZ ÖNÉRTÉKELÉS, A SZORONGÁS ÉS A KÖTŐDÉSI STÍLUSOK TÜKRÉBEN RŐMER Glória FEKETE Nikolett KRE BTK Pszichológiai

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

A pedagógiai kutatás módszertana. Babeş-Bolyai Tudományegyetem Tanító- és óvóképző szak

A pedagógiai kutatás módszertana. Babeş-Bolyai Tudományegyetem Tanító- és óvóképző szak A pedagógiai kutatás módszertana Babeş-Bolyai Tudományegyetem Tanító- és óvóképző szak A kutatómunka fázisai A tervezősablon egy kutatásban A jutalmazás hatását vizsgáljuk óvodások viselkedésére a terv

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Miért betegebbek a szegény gyerekek?

Miért betegebbek a szegény gyerekek? KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURAKÖZY BALÁZS Miért betegebbek a szegény gyerekek? Anne Case, Darren Lubotsky és Christina Paxson: Economic status and health in childhood: the origins of the gradient. American

Részletesebben

SOTE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék Klinikai és Mentálhigiénés Szakpszichológus Képzés, Gyermek szak III. évfolyam, 2007-2008. tanév, II.

SOTE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék Klinikai és Mentálhigiénés Szakpszichológus Képzés, Gyermek szak III. évfolyam, 2007-2008. tanév, II. SOTE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék Klinikai és Mentálhigiénés Szakpszichológus Képzés, Gyermek szak III. évfolyam, 2007-2008. tanév, II. félév VISELKEDÉSZAVAROK Fejlődéslélektani lél szempontú klinikai

Részletesebben

Az első 1000 nap táplálási és gondozási szempontjai a bio-pszicho-szociális modell alapján

Az első 1000 nap táplálási és gondozási szempontjai a bio-pszicho-szociális modell alapján Az első 1000 nap táplálási és gondozási szempontjai a bio-pszicho-szociális modell alapján Dr. Scheuring Noémi Heim Pál Gyermekkórház, Budapest Kávészünet-17 Házi Gyermekorvosok Egyesülete XVII. Tudományos

Részletesebben

Sématerápia elmélete, Dr. Unoka Zsolt Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika unoka@psych.sote.hu

Sématerápia elmélete, Dr. Unoka Zsolt Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika unoka@psych.sote.hu Sématerápia elmélete, terápiás technikák Dr. Unoka Zsolt Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika unoka@psych.sote.hu Sématerápia Jeffrey E. Young által kidolgozott integratív terápiás

Részletesebben

A FELNőTTKÉPZÉS MÓDSZERTANA ÉS ESZKÖZRENDSZERE 1.

A FELNőTTKÉPZÉS MÓDSZERTANA ÉS ESZKÖZRENDSZERE 1. A FELNőTTKÉPZÉS MÓDSZERTANA ÉS ESZKÖZRENDSZERE 1. Dr. Benkei Kovács Balázs egyetemi adjunktus ELTE PPK Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék A felnőttkori tanulás idődimenziói A. A felnőtt tanuló és az

Részletesebben

Az önreflexió és a tanári munka minősége közötti összefüggések empirikus vizsgálata

Az önreflexió és a tanári munka minősége közötti összefüggések empirikus vizsgálata Az önreflexió és a tanári munka minősége közötti összefüggések empirikus vizsgálata FŰZI Beatrix Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Budapest fuzi.beatrix@tmpk.uni-obuda.hu A tanári

Részletesebben

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Május 25-én tartják az eltűnt gyermekek világnapját az 1979. május 25-én New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan Patzra és társaira emlékezve.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

Innopod vezető-fejlesztési modell

Innopod vezető-fejlesztési modell Az Innopod vezetőképzési programjai a cégünk magkompetenciájába tartozó képzések halmaza. Építünk az ügyfeleink szervezeti felépítéséből származó vezetői sajátosságokra, az egyén felkészültségére és kompetenciáira,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migráns megküzdési stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat

Részletesebben

Péter-Szarka Szilvia Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet, Pedagógiai Pszichológiai Tanszék

Péter-Szarka Szilvia Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet, Pedagógiai Pszichológiai Tanszék * Péter-Szarka Szilvia Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet, Pedagógiai Pszichológiai Tanszék * SELIGMAN, M. E. P., & CSIKSZENTMIHALYI, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist,

Részletesebben

Miért lettél ilyen? A bántalmazás hatása a személyiségfejlődésre. 2012 május Sasvári Emese

Miért lettél ilyen? A bántalmazás hatása a személyiségfejlődésre. 2012 május Sasvári Emese Miért lettél ilyen? A bántalmazás hatása a személyiségfejlődésre 2012 május Sasvári Emese A bántalmazásról általában gyermekbántalmazás: minden olyan erőszakos behatolás, mellyel egy gyereket elnyomnak,

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

R o m a é s c i g á n y ö s z t ö n d í j J e l e n t k e z é s i l a p

R o m a é s c i g á n y ö s z t ö n d í j J e l e n t k e z é s i l a p R o m a é s c i g á n y ö s z t ö n d í j J e l e n t k e z é s i l a p 2 0 1 3-2 0 1 5 A PÁLYÁZATI ŰRLAP KITÖLTÉSE ELŐTT KÉRJÜK, FIGYELMESEN TANULMÁNYOZD ÁT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓT! ADATLAP A JELENTKEZŐ

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető 9

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető 9 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 9 1. rész 13 Mielőtt belevágsz 13 Köztes megálló 1. 23 Coachingülés előtt 33 Köztes megálló 2. 47 Mitől lesz coaching a coaching? 51 Mi működik a coachingban? 65 A szavak valóságot

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Mentorálás a tehetséggondozásban. tamas.marta53@gmail.com

Mentorálás a tehetséggondozásban. tamas.marta53@gmail.com Mentorálás a tehetséggondozásban tamas.marta53@gmail.com MATEHETSZ Tehetséghidak program www.tehetseghidak.hu/tehetsegkonyvtar Dávid Mária-Gefferth Éva-Nagy Tamás- Tamás Márta: Mentorálás a tehetséggondozásban

Részletesebben

Sématerápia BPD koncepciója. Biztonságos kötődés szükséglete 2012.11.19. BPD-ben igazoltan hatékony csoportterápiás módszerek

Sématerápia BPD koncepciója. Biztonságos kötődés szükséglete 2012.11.19. BPD-ben igazoltan hatékony csoportterápiás módszerek Csoportterápiák speciális betegcsoportok esetén: borderline személyiségzavar Dr. Unoka Zsolt Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika BPD-ben igazoltan hatékony csoportterápiás módszerek

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák. dr. Bátfai Ágnes

Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák. dr. Bátfai Ágnes Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák dr. Bátfai Ágnes Vázlat: I. Az előadás célja, fontosabb kulcsszavak II. Imaginációval, szimbólumokkal való munka III. Sémák

Részletesebben

Fejlesztési lehetőségek a koragyermekkori intervenció területén a szociális szférában

Fejlesztési lehetőségek a koragyermekkori intervenció területén a szociális szférában Fejlesztési lehetőségek a koragyermekkori intervenció területén a szociális szférában Dr. Csákvári Judit stratégiai témafelelős TÁMOP-5.2.6-13/1-2014-0001 kiemelt projekt Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Dr. Budavári Ágota ECP 1 Életvitel, veszélyeztetettség Válási gyakoriság Balesetező hajlam Munkanélküliség, hajléktalanság Kriminális cselekmény

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

A szülő hirtelen halála okozta bánatreakció a gyermek és serdülőkori gyászban

A szülő hirtelen halála okozta bánatreakció a gyermek és serdülőkori gyászban A szülő hirtelen halála okozta bánatreakció a gyermek és serdülőkori gyászban Nadine M. Melhem, PhD, Giovanna Porta, MS, Wael Shamseddeen, MD; Monica Walker Payne, MA; David A. Brent, MD Arch Gen Psychiatry.

Részletesebben

EGY NEVELŐSZÜLŐI KUTATÁS TAPASZTALATAI

EGY NEVELŐSZÜLŐI KUTATÁS TAPASZTALATAI EGY NEVELŐSZÜLŐI KUTATÁS TAPASZTALATAI DARVAS ÁGNES, ELTE TÁTK, GYEREKESÉLY EGYESÜLET Alkalmazkodás és fejlesztés a gyermekvédelemben, 2013. május 23-25., Fővárosi TEGYESZ Konferenciája Az MTA Gyerekprogram

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

Beszélj úgy, hogy érdekelje

Beszélj úgy, hogy érdekelje Beszélj úgy, hogy érdekelje tanár-diák kommunikáció pedagógusoknak Tréning jellegű akkreditált pedagógus-továbbképzési program Alapítási engedély nyilvántartási száma: 82/194/2012. A nyolc alkalomból álló,

Részletesebben

ered. (Freeman 1991, 15.) Freeman, J.(1991) Gifted Children Growing up. London: Heinemann

ered. (Freeman 1991, 15.) Freeman, J.(1991) Gifted Children Growing up. London: Heinemann II. Ez is tehetséggondozás! vándorkonferencia, Szeged, 2015. november 29. Szülői szerepek a tehetséggondozásban Révész György PTE, BTK, Pszichológia Intézet revesz.gyorgy@pte.hu Mottó: A A gyerekek előmenetel

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben