K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I M E L L É K L E T február 28.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I M E L L É K L E T. 2015. február 28."

Átírás

1 K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I M E L L É K L E T február 28. 1

2 1. A Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. szervezet azonosító adatai: Név: Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. Székhely: 114 Budapest, Szentháromság tér 6. Bejegyző határozat száma: /7 Nyilvántartási szám: Képviselő neve: dr. Lélfai Koppány 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása A társaság az általa ellátandó közfeladatot az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 211. évi CLXXV. Törvényben (továbbiakban Civil tv.) foglaltak szerint látja el. A társaság által ellátandó közfeladat: a BGA tv.-be foglalt állami feladatok megvalósítása: BGA tv. 1. (1a) Az Alap fedezetet nyújt a Magyarország határain belül és kívül élő magyar közösségek kölcsönös megismerése, valamint a nemzeti teljesítmény legfontosabb példáinak bemutatása, továbbá a magyarságismereti és nemzetpolitikai kutatások elősegítése érdekében létrehozott Magyarság Háza működéséhez. A BGA tv. 9. (1) Az Alapból megítélt támogatások folyósításával, felhasználásának ellenőrzésével és nyilvántartásával összefüggő, illetve az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény szerinti feladatokat az Alap kezelő szerveként a Magyar Állam tulajdonában lévő Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. látja el. (4) A határon túli magyarságot érintő gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programok lebonyolítását és a támogatásközvetítési feladatok ellátásának összehangolását az Alap kezelő szerve végzi. A BGA tv.-ben kijelölt közfeladatainak teljesítéséhez a társaság a 367/21. (XII.3.) Korm. rendelet szerint vesz részt: A társaság a vonatkozó jogszabályokban és a hivatkozott rendeletben meghatározottak szerint felelős az Alap tervezési, kötelezettségvállalási, bevétel-előírási, szerződéskötési, utalványozási, ellenőrzési, államháztartási, információszolgáltatási, beszámolási feladatainak ellátásáért, és az Alap működtetési és pályázat elbíráló feladatainak elvégzéséért. Az Alapkezelő a nemzetpolitikáért felelős állami vezető felkérésére közreműködik a feladatkörébe tartozó nemzetpolitikai támogatási stratégia kialakításában. Közhasznú tevékenységként látja el a BGA tv. 1. (1a) és a Civil tv alapján a hazai és határon túli, illetve határon átnyúló együttműködésekben megvalósuló civil, oktatási és ifjúsági közösségekkel kapcsolatos kutatási, módszertani fejlesztési, valamint a hazai és nemzetközi tapasztalatok feltárásával, feldolgozásával kapcsolatos feladatokat. A BGA Zrt. feladata a) az Alap pénzeszközeinek kezelése, b) a Kollégium működési feltételeinek biztosítása, c) a Bizottság döntéseinek előkészítése és végrehajtása, d) a pályázati rendszer működtetése, ideértve a nem pályázati úton nyújtott támogatások lebonyolítását is, e) a pályázókkal, kérelmezőkkel való szerződéskötés, 2

3 f) a támogatások pénzügyi utalása, g) a támogatott pályázatok, kérelmek pénzügyi elszámoltatása és szakmai beszámoltatása, h) a pénzügyi és teljesítmény-ellenőrzések szervezése és lebonyolítása, i) az Alap beszámolójának és költségvetésének közzététele, j) a vonatkozó jogszabályokban előírt nyilvánosság biztosítása, k) az Alap honlapjának működtetése, továbbá l) a határon túli magyarságot érintő gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programok lebonyolítása és a támogatásközvetítési feladatok összehangolása, m) mindazoknak a kötelezettségeknek az ellátása, amelyeket jogszabály az Alapkezelő számára előír A BGA Zrt. működtetésére rendelkezésére álló források és azok felhasználása Forrás megnevezése Szerődés száma Szerződés kelte BGA Zrt. működési bevétel Felhasznált összeg Maradvány (215-re átvihető) 214. évi támogatási bevétel működtetési költségek fedezetére 214. évi költségvetési törvény alapján Összesen Támogatásfinanszírozási tevékenységéről 2.2. A magyar kultúráért és oktatásért pályázatok, nyílt pályázati rendszer 214-ben rendelkezésre álló keretösszeg 6 Ft volt. Ebből 4 Ft központi felhívás, 2 Ft regionális pályázati felhívás (Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja vonatkozásában) keretében lett meghirdetve. A regionális pályázati felhívások a helyi közösségek javaslatait figyelembe véve, a helyi igényeknek megfelelően kerültek megfogalmazásra. Célunk volt, hogy mind a központi mind a regionális felhívások egyidőben, de más-más beadási határidőkkel jelenjenek meg lehetőleg minél korábbi időpontban, hogy az év közbeni programok lebonyolításában ne legyen fennakadás abban az esetben sem, ha a támogatott nem tudja megelőlegezni a program költségét. A nyílt pályázati felhívások 214. január 15-én jelentek meg. Megvalósítási időszak: 214. január december 31. Legfontosabb változások a pályázati gyakorlatban a korábbiakhoz képest: ben a megvalósítási időszak teljes naptári évre vonatkozott, lehetővé téve az új pályázók részére azt, hogy a teljes évre vonatkozó programjaikra, működésükre vonatkozóan pályázzanak. - A pályázatokat kizárólag elektronikus formában az új Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével lehetett benyújtani. - A előző évhez képest változás, hogy a működési és fejlesztési támogatásokra irányuló pályázati tárgyak összevonásra kerültek, ezzel lehetővé téve a program és nem program-jellegű, azaz működési támogatások elkülönítését, egyben csökkentve az adminisztrációt, hiszen a fejlesztési támogatások is nagymértékben közvetlen működési célokat szolgálnak. 3

4 - a pályázók a NIR rendszer segítségével elektronikus formában csatolták a döntés meghozatalához és a támogatás utalásához szükséges mellékleteket, melyeket a szerződéskötéshez nem kellett ismételten papír alapon benyújtani. - A NIR rendszer használatának segítségével a korábbi évek gyakorlatához képest kevesebb hibás, hiányos pályázat érkezett. Hiánypótlásra a pályázóknak egyszer volt lehetőségük. Az Alapkezelő az előző évek gyakorlatához hasonlóan nyílt napok keretében tartott tájékoztatást a régiókban a pályázatok benyújtásával kapcsolatosan. A magyar kultúráért és oktatásért pályázatokra vonatkozó keretösszeg több éve változatlan. A pályázatok száma viszont tovább nőtt (212-ben a beadott központi és regionális pályázatok száma: 3 276, 213-ban pedig 4 25 volt, 214-ben 4 176) Központi pályázati felhívások Igényelhető támogatási összeg: - Erdély, Felvidék, Vajdaság és Kárpátalja esetében 6 Ft 5 Ft közötti összeg. - Horvátország, Szlovénia esetében 2 5 Ft közötti összeg - Magyarország esetében 2 4 Ft közötti összeg. A pályázati tárgyakhoz a pályázati felhívás nem rendelt konkrét keretösszeget. A teljes támogatási keretösszeg 4 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága döntött. A 214. év központi pályázati felhívás tárgyai: I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok támogatása - a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok támogatása, különös tekintettel a szórványprogramokra; - egyházi programok támogatása (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek); - magyar nyelvű köznevelési (oktatási- nevelési) programok támogatása, különös tekintettel az általános iskolák felső tagozatosainak programjaira a tehetséggondozás, a személyiségfejlesztés, az ismeretterjesztés és tudomány, az intézményen kívüli közösségszervezés és pályaválasztás témaköreiben; - magyar nyelvű szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos kutatások, konferenciák; tanulmányi versenyek és szaktáborok támogatása; - iskolabusz-üzemeltetés; - amatőr és hivatásos színházi produkciók támogatása. II. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása - magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás; - szakmai kiadványok támogatása; - honlap létrehozása és fejlesztése; - dokumentum- és kisjátékfilm-készítés. III. Civil szervezetek, illetve egyház, belső egyházi jogi személyek által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működésének valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása - jelen pályázati felhívás 5. pontjában megjelölt pályázati kör részére működési kiadások támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek); 4

5 - országos vagy regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések; - a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása; - korábbi években megkezdett ingatlan felújítások folytatásának támogatása; - magyar tannyelven is oktató intézmények, háttérintézmények infrastrukturális fejlesztése. A központi pályázati felhívásunkra a beérkezett pályázatok száma összesen 2 23 (25 db pályázattal több mint 213-ban) volt. A központi pályázati felhívásokra beérkezett pályázatok száma Régió Beérkezett pályázatok összesen (db) Érvényes pályázatok (db) Felvidék Kárpátalja Erdély Vajdaság Horvátország 41 4 Muravidék Magyarország Összesen Az értékelési folyamat során alkalmazott támogatási elvek: Tartalmi értékelés szempontjai: A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvető célkitűzésének, a határon túli magyar közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését, értékőrző és közösségfejlesztő tevékenységének támogatását szolgálja; - A pályázott projekt országos vagy regionális vagy helyi jelentőségű; - A pályázott projekt célja a szórványmagyarság magyar nemzeti azonosságtudatának megőrzését, erősítését szolgálja; - A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van. Pénzügyi értékelési szempontok: - A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket; - A tervezett kiadási költségsorok a projekt megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal; - A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztja a tervezett költségeket. 5

6 A beérkezett érvényes valamint a támogatott pályázatok száma a központi felhívás esetében: A központi pályázatok esetében a teljes beérkezett pályázati igény 7,3%-nak támogatására, a támogatásra javasolt pályázatok igényelt összegének 23,3%-ára nyújtott fedezetet jelen pályázat során a pályázati keretösszeg Regionális pályázati felhívások A nyílt pályázati keretösszeg egyharmadára 2 Ft összegre a határon túli közreműködő szervezetek által javasolt pályázatok kerültek befogadásra, mivel a lebonyolító szervezetek egyben pályázatkezelő és javaslattevő tevékenységet is folytatnak. A regionális pályázati felhívásokra a beérkezett pályázatok száma összesen volt (126 db pályázattal több mint 213-ban), régiónkénti bontását a következő táblázat tartalmazza: Régió A regionális pályázati felhívásokra beérkezett pályázatok száma és keretösszege Beérkezett pályázatok összesen (db) Érvényes pályázatok (db) Keretösszeg (HUF) Felvidék Kárpátalja Erdély Vajdaság Összesen A régió specifikus pályázati felhívások Erdély, Kárpátalja és Felvidék esetében: I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási programok és ahhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása II. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, kiadványok támogatása III. A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása IV. Regionális vagy helyi jelentőségű civil szervezetek, illetve egyház által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működésének támogatása Vajdaság esetében a helyi sajátosságok figyelembevételével a pályázati felhívást kilenc tárgyban hirdette meg az Alapkezelő az alábbiak szerint: I. A magyar közösség céljait szolgáló hitéleti tárgyú támogatások, illetve egyház által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények programjainak támogatása. II. A magyar közösség céljait szolgáló oktatási tárgyú támogatások. III. A magyar közösség céljait szolgáló közművelődési tárgyú támogatások. IV. A magyar tudományos életet szolgáló támogatások. 6

7 V. A magyar közösség céljait szolgáló művészeti tárgyú támogatások. VI. A magyar közösség céljait szolgáló helyi jellegű média támogatása. VII. A magyar közösség céljait szolgáló, nem szorosan önazonosságtudat-ápoló magyar civil szervezetek támogatása. VIII. Regionális vagy helyi jelentőségű civil szervezetek működésének, rezsi jellegű fenntartási költségeinek támogatása - működési kiadások támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai, anyag- és tárgyi eszköz beszerzése, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási és iroda-fenntartási költségek). IX. A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása A régiós felhívásokra beérkezett érvényes, valamint a támogatott pályázatok tételszámát a következő grafikon tartalmazza: A régiós pályázatok esetében a teljes beérkezett pályázati igény 18,3%-nak támogatására, a támogatásra javasolt pályázatok igényelt összegének ~33,1%-ára nyújtott fedezetet a pályázati keretösszeg. A magyar kultúráért és oktatásért pályázatokra a beérkezett pályázatok elbírálását az Alapkezelő előkészítése alapján a szakmai Kollégium döntési javaslattétel formájában végezte el 214. április 17- én tartott ülésén, majd javaslatát a Bethlen Gábor Alap Bizottságához továbbította. A Bethlen Gábor Alap Bizottsága 38/214. (V.12.) számú határozatában döntött a beérkezett pályázatokról. A támogatási döntést követően a központi keretből egy támogatott pályázóval nem kötött szerződést az Alapkezelő, mivel a támogatott lemondott a támogatási összegről, két esetben pedig a támogatott mulasztása következtében az Alapkezelő felmondta a szerződést. Négy támogatott pályázó a támogatási összeget a szerződés megkötését követően visszautalta az Alap számlájára, mivel a támogatási célt nem tudta megvalósítani. A központi pályázati felhívás támogatott pályázataiból a meghiúsult támogatások számát régiós bontásban a következő táblázat tartalmazza: Régió/Ország Támogatott pályázatok száma Megkötött szerződések száma Szerződéskötés előtt visszalépett pályázók száma Az Alapkezelő felmondta a megkötött szerződést A támogatási összeget visszautalt pályázók száma Felvidék Kárpátalja Erdély

8 Vajdaság Horvátország Muravidék Magyarország Összesen A regionális pályázati felhívás támogatott pályázatai közül 14 esetben nem került sor szerződéskötésre, mivel 5 esetben a támogatott lemondott a támogatási összegről, 9 esetben pedig a támogatott mulasztása következtében a támogatási döntés hatályát vesztette, így nem kerülhetett sor a szerződés megkötésére. Két esetben a támogatott mulasztásából adódóan az Alapkezelőnek a már megkötött szerződést fel kellett bontania. Négy esetben a támogatott a teljes támogatási összeget visszautalta. Régiók szerinti adatokat a következő táblázat mutatja be: Régió/Ország Támogatott pályázatok száma Megkötött szerződések száma Szerződéskötés előtt visszalépett pályázók száma Az Alapkezelő felmondta a megkötött szerződést/ vagy a támogatási döntés hatályát vesztette A támogatási összeget visszautalt pályázók száma Felvidék Kárpátalja Erdély Vajdaság Összesen A visszautalt támogatási összegek, illetve a visszalépések következtében felszabaduló támogatási összegek az Alap szabad forrásának összegét növelték, melyek az Alapból nyújtott támogatásokra lettek felhasználva. Az Alapkezelőhöz 13 központi és 32 régiós támogatás esetében érkezett szerződésmódosítási kérelem. A beérkezett kérelmek döntő részében a költségtáblázat illetve a megvalósítási időszak módosítását kérték a támogatottak. Az Alapkezelő minden olyan esetben engedélyezte a módosítást, amikor az a támogatási cél bizottsági döntés szerinti megvalósításával összhangban volt Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj program A BGA Bizottsága a 85/213. (XI.2.) számú határozattal 25 pályázót részesített támogatásban a 213/214-es tanévben. A nyertes pályázókkal a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 213-ban szerződést kötött, melynek értelmében a támogatási összegek második és harmadik részletének utalására a szakmai feladatok elvégzéséről szóló beszámolók elfogadását követően 214-ben került sor. A korábbi évek jó pályázati konstrukcióival azonos elvek és eljárásrend szerint az Alapkezelő a 214/215-ös tanévre is meghirdette 25 fő részére a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat. Az ösztöndíj összege változatlanul 6 Ft/fő/év. 8

9 Pályázat beadási határideje 214. június 23-án lejárt, az felhívásra összesen 29 pályázat érkezett be az Alapkezelőhöz. A BGA Bizottsága az 59/214. (IX.8.) számú határozattal 25 pályázót részesített támogatásban. A szerződéskötéshez kapcsolódó ajánlatok kiküldésre kerültek. A támogatott pályázók 214. október 13-án Évindító Szakmai Szemináriumon vettek részt Budapesten, a Magyarság Házában. Az ösztöndíjasok részére a támogatás első részlete (tanév első négy hónapjára járó 2. Ft) átutalásra került. A Budapesti Ügyvédi Kamara (BÜK) által megküldött I. szakmai feladatot az ösztöndíjasok november 27-én kapták meg. A BÜK-kel egyeztetve a feladat beküldésének határideje 215. január 5. volt. A program szakmai pillérének erősítése érdekében a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával együttműködve a Közösségi szerepvállalás a Kárpát-medencében címmel megrendezésre kerülő szakmai szemináriumon részt vettek az ösztöndíjas hallgatók. A támogatás második és harmadik részlete - a szakmai feladatok elvégzését követően ben illeti meg az ösztöndíjasokat Közreműködés az Erzsébet-tábor Határtalan túra programjában A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 214-ben is meghirdette a Határtalan túra elnevezésű pályázatot 1 fő szórványhelyzetben élő határon túli gyermek Balaton környéki táboroztatására, illetve további 56 fő táborozásáról gondoskodott Erdélyben, az ivói tábor helyszínén a Nyári tábor a Madarasi Hargitán elnevezésű programmal. A kiírásokban érintett régiók: Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja, Muravidék és Horvátország. A táboroztatás költségeihez a határon túli gyermekek 1,- Ft/ fő önrész vállalásával járultak hozzá. Az utazási költségeket a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta. A Bethlen Gábor Alap Bizottsága az 53/214 (V.3.) határozattal összesen ,- Ft-ot biztosított az Egyéb támogatások előirányzat terhére a határon túli gyermekek Erzsébet-táborba való utaztatásának költségeire. A lebonyolító szervezetek 214. október 3-ig eljuttatták beszámolóikat az Alapkezelőhöz, az ellenőrzés és a támogatási program lezárása megtörtént külhoni magyar felsősök éve A Magyar nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia kerete című dokumentum alapján a Nemzetpolitikai Államtitkárság meghirdette 212-ben a 212 a külhoni magyar óvodák évét, 213-ban a 213 a külhoni magyar kisiskolások évét, 214-ben a külhoni magyar felsős diákok (5-8. osztály) évét. A tematikus évek fókuszában az adott életkornak megfelelő oktatásban résztvevő gyermekek és a köréjük fonódó közösségek állnak. A tematikus programok célja, a külhoni magyar szülők meggyőzése arról, hogy anyanyelvi oktatási intézménybe írassák be gyermekeiket, hiszen az oktatási intézmények biztosítják a külhoni magyarság legszélesebb rétegeinek közvetlen elérését. A felhívást követően, a pályázatok benyújtására 214. március 17. és 214. március 31. középeurópai idő szerint déli 12. óra között volt lehetőség. Elektronikus úton 97 db pályázat érkezett, melyből 96 db érvényes, 1 db érvénytelen volt. Postai úton további 6 db (érvényes) pályázat érkezett a felhívásra. 9

10 A 39/214. (IV.25.) és a 47/214 (V.22) számú Bizottsági határozatokban foglaltak szerint 12 érvényes pályázat támogatása valósul meg az idei tematikus év során. A 214 a külhoni magyar felsősök éve program keretében külhoni magyar felső tagozatosok körében osztályfőnöki feladatokat ellátó természetes személyek részvételének biztosítása és támogatása módszertani továbbképzési programon címen meghirdetett, valamint a Külhoni magyar óvoda- és iskolapedagógusok együttműködésével megszervezett (legalább 2 pedagógus) magyar nyelvű pedagógiai programok, módszerek alkalmazásának támogatása címen meghirdetett pályázati felhívás támogatott pályázóinak száma, országonkénti bontásban: Régió Együttműködésben megvalósuló programok támogatottjai Osztályfőnökök részére szervezett továbbképzés résztvevői Erdély 39 2 Felvidék 11 2 Vajdaság 5 11 Kárpátalja 5 9 Összesen: 6 42 A támogatottak által postázott eredeti pályázati dokumentáció feldolgozása, valamint az osztályfőnöki továbbképzésen és az együttműködés során megvalósuló programokon résztvevők számára a támogatási összegek átutalása megtörtént. A Balatonőszödön megrendezett egy hetes képzésen a támogatottak teljes létszámban (42 fő támogatott) megjelentek. Az osztályfőnöki továbbképzésben részesülők szakmai beszámolóinak 214. október 3. volt a beérkezési határideje. A pedagógusok a megszerzett tudás felhasználásáról megírt fényképes beszámolóikat elküldték, a 42 támogatás lezárása sikeresen megtörtént. Az együttműködésben megvalósuló, nyáron megszervezett programokról folyamatosan érkeztek a fényképekkel illusztrált szakmai beszámolók. A négy, külön időpontban megvalósított programsorozat összegző beszámolójának és az eredeti jelenléti íveknek a beküldési határideje 214. december 31. volt, melyek értékelése, hiánypótlása és a támogatási program lezárása 215. január február folyamán megtörtént. 2.6.Nemzeti jelentőségű programokra meghirdetett meghívásos pályázatok Erdélyben A Bethlen Gábor Alap Bizottsága a 2/214. (III.14.) számú határozatában jelölte ki Erdély esetében a nemzeti jelentőségű programokat, amelyek támogatása meghívásos pályázat keretében történt. Öt témakörben került sor pályázat kiírására: Szakmai és kulturális intézmények támogatása; A támogatás célja a romániai illetőségű, a határon túli magyar közösségfejlesztésben és kulturális tevékenységben meghatározó szerepet vállaló intézmények működésének és/vagy programjainak támogatása. A keretösszeg 67 9 Ft, az igényelhető támogatás mértéke 6 Ft - 5 Ft. Felsőoktatási háttérintézmények támogatása; A támogatás célja a romániai illetőségű, a magyar nyelvű felsőoktatáshoz kapcsolódó háttérintézmények működésének és/vagy programjainak támogatása. A keretösszeg 21 7 Ft, az igényelhető támogatás mértéke 6 Ft - 5 Ft. Kiadványok, folyóiratok, szaklapok megjelentetésének támogatása; 1

11 A támogatás célja kulturális és tudományos médiatámogatási program keretében kiadványok, folyóiratok, szaklapok megjelentetésének támogatása. A keretösszeg 18 Ft, az igényelhető támogatás mértéke 1 Ft - 3 Ft. Színházak, bábszínházak, táncegyüttesek támogatása; A támogatás célja romániai illetőségű, a határon túli magyar közösségfejlesztésben, a magyar anyanyelvű kultúra értékeinek megőrzésében és átadásában szerepet vállaló színházak, bábszínházak, táncegyüttesek működésének és/vagy programjainak támogatása. A keretösszeg 5 4 Ft, az igényelhető támogatás mértéke 1 Ft Ft. Szórványkollégiumok támogatása, illetve iskolabusz program támogatása; A támogatás célja romániai illetőségű, a magyar anyanyelvi és nemzeti önazonosság megőrzését elősegítő szórványkollégiumok működtetésének és/ vagy programjainak illetve iskolabusz program támogatása. A keretösszeg 38 9 Ft, az igényelhető támogatás mértéke 3 Ft - 3 Ft. 128 szervezet kapott meghívást pályázat benyújtására, amelyből két pályázó nem élt a lehetőséggel, így 126 szervezet számára ítélt meg a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság, az 51/214.(V.3.) számú határozatában, összesen Ft összegű támogatást. A támogatási szerződések megkötése minden esetben megtörtént, a támogatási összegek kiutalásra kerültek a támogatottak részére. Négy esetben a megküldött elszámolási dokumentáció alapján a pályázat lezárása megtörtént, azonban a pályázatok nagy részének futamideje 214. március 1. és 215. február 28. közötti időszakra esik, így azok ellenőrzése és lezárása folyamatban van. 2.7.Szülőföldön magyarul program A Szülőföldön magyarul program felhívása a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköztámogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 213/214-es tanévre, 214. január 31-én került meghirdetésre a Bethlen Gábor Alapkezelőnél. A felhívásban érintett régiók: Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja, Muravidék és Horvátország. Minden régióban a lebonyolítással megbízott szervezet honlapján megjelent a program felhívása. Az igényléseket 214. január 31 március 14. időszakban lehetett benyújtani. A lebonyolító szervezetek régiónként: - Erdély: Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége; - Felvidék: Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége; - Vajdaság: Concordia Minoritatis Hungaricae; - Kárpátalja: Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Jótékonysági Alapítvány; - Muravidék: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva; - Horvátország: Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma. Igénylők köre: óvodások, alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytató tanulók, vagy akik fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülnek, mivel a lakhelyükhöz tartozó, napi bejárással elérhető oktatási intézményben nincs magyar nyelvű tagozat. A támogatásra azok az igénylők jogosultak, akik augusztus 31-ét követő időszakban születtek. Azok a nappali tagozatos középfokú oktatásban résztvevő tanulók, akik az augusztus 31-ét 11

12 megelőző időszakban születtek, egyedi elbírálással részesülhetnek a támogatásban. A fakultatív magyar nyelvű oktatásban résztvevők igénylései szintén egyedi elbírálás alá esnek. Igényelhető támogatási összeg és jogcím: - nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás: 17 2 Ft - hallgatói támogatás: 2 8 Ft - Legfontosabb változások a korábbi gyakorlathoz képest: - Az igénylők körének pontosítása; - Az igénylésből kizárandók körének pontosítása. A 213/214. Szülőföldön Magyarul program felhívására összesen közel 256 igénylést vártak a 6 régióból. A Kormány az 1381/214.(VII.17.) Korm. határozat 1. pontjában felkérte a BGA felett rendelkező Bizottságot, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg annak érdekében, hogy az Alap 214. évben 2 millió Ft egyenlegjavulást érjen el. Az egyenlegjavulás elérése érdekében az Alap kiadásait 43,5 millió Ft-tal kellett csökkenteni. A Bizottság az 57/214. (IX.8.) és a 66/214. (X.7.) számú határozataival a kiadási előirányzatok csökkentésre kerültek. Az egyenlegjavulás elérése érdekében tett intézkedések alapján az Oktatás-nevelési támogatások előirányzat 386 millió Ft-tal csökkentésre került. A fentiekkel összefüggésben a Bizottság úgy rendelkezett, hogy a 3/214. (I. 15.) számú határozatával elfogadott Szülőföldön magyarul program felhívásban meghatározott Nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás egy főre jutó éves összegét 22 4 Ft-ról 17 2 Ft-ra módosítja. A felhívásban meghatározott határidőn belül összesen fő (ebből 4 98 fő hallgatói támogatás) nyújtotta be támogatási igényét. Az egyes régiók lebonyolító szervezeteinek javaslatait az Alapkezelő ellenőrizte, majd döntésre továbbította a Bethlen Gábor Alap Bizottságának. A Bizottság 58/214. (IX.8.) számú bizottsági határozatában összesen fő oktatás-nevelési, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásáról döntött 4 257,9 millió Ft összegben, továbbá 6,7 millió Ft támogatásban részesített 2.45 hallgatót. A támogatások kifizetésének helyzete régiók szerint: Erdély Erdélyben a korábbi évhez hasonlóan a kifizetés szakaszosan történt, a támogatottak ennek megfelelően heti ütemezésben vehették át az egyes OTP fiókokban a támogatást. A támogatottak értesítéséért a helyi lebonyolító szervezet, Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége felelt. A támogatások kifizetése 214. szeptember 3-án vette kezdetét és 214. december 31-ig a teljes támogatási összeg 95,4 %-a került átutalásra a támogatottak részére. Felvidék A támogatottak értesítéséért a helyi lebonyolító szervezet, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége felelt. A támogatások célba juttatását az OTP Bank felvidéki leányvállalata végezte. A támogatások kifizetése 214. október 6-án vette kezdetét, 214. december 31-ig fő részére került kifizetésre a támogatás (99,51 %). Vajdaság A helyi lebonyolító szervezet, a Concordia Minoritatis Hungaricae 214. szeptember végén kezdte meg az igénylők kiértesítését majd 214. október 1-én megkezdődött a támogatások kifizetése december 31-ig fő részére került kifizetésre a támogatás (98,22 %). 12

13 Kárpátalja A támogatottak értesítését a helyi lebonyolító szervezet, a KMKSZ Jótékonysági Alapítvány végezte. A támogatás kifizetésére a helyi lebonyolító szervezet külön számlát nyitott az OTP Banknál, mely felett a BGA Zrt. rendelkezik. A kifizetéseket az Alapkezelővel együttműködve teljesítette és 214. december 31-ig a támogatottak 1 %-ához eljutott a támogatási összeg. Horvátország A támogatások kifizetése a helyi lebonyolító szervezet, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma közreműködésével valósult meg szeptember 3-án mind az 1.45 fő támogatott számára átutalásra került a támogatás (1 %). Muravidék Szlovéniában a helyi lebonyolító, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva közvetlenül folyósítja a támogatottak részére a támogatási összeget szeptember 22-én mind a 337 fő támogatott részére megtörtént a támogatási összeg kifizetése (1 %) Egyedi támogatások Egyedi támogatási kérelmet nyújthatnak be: - nemzeti jelentőségű intézmények (214-ben meghatározásra kerültek a nemzeti jelentőségű intézmények, amelyeket a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) iránymutatásai alapján a Bethlen Gábor Alap Bizottsága jelölte ki 16/214 (II.28.) számú határozatában); - BGA tv. szerinti szervezetek, magánszemélyek. A folyamatosan érkező egyedi kérelmeket az Alapkezelő dolgozza fel, azonban csupán formai ellenőrzést végez, a szakmai és összegszerű javaslatot a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága teszi meg. A kérelmek a szükséges dokumentumok bekérése után előterjesztésre kerülnek a Bizottság részére. Az egyedi támogatások, eljárásrendjüket tekintve nem pályázati konstrukcióban nyújtott támogatások, hanem a támogatandó cél speciális körülményeit, finanszírozási szükségleteit kiemelten kezelő támogatások. Az egyedi támogatásokat céljuk szerint az alábbiaknak megfelelően csoportosíthatjuk: a) Oktatási intézmények támogatása, - felsőoktatási intézmények támogatása; - szórványoktatási kollégiumok támogatása; - bentlakásos közoktatási-köznevelési intézmények támogatása. b) Egyházi intézmények támogatása, c) Kulturális programok, rendezvények támogatása, d) Jogvédő, közösségépítő, kisebbségvédelmi tevékenység támogatása, e) Beruházások, - oktatási intézmények ingatlanfejlesztése, - épület-rehabilitációs tevékenység támogatása, - egyéb (pl. pályázati lebonyolítók, tematikus év támogatásai, stb.) 13

14 Ország/régió Az országonkénti/régiónkénti benyújtott kérelmek a 214. december 31-i állapot szerint: Beérkezett kérelmek száma (db) 214. évre megítélt támogatások figyelembe véve a meghiúsulások összegét (Ft) Erdély Vajdaság Kárpátalja Felvidék Magyarország Muravidék Horvátország Diaszpóra 2 8 Összesen: Jelentős beruházások Az egyedi támogatások keretén belül több, nemzetpolitikai szempontból jelentős beruházás valósult meg. Erdélyben a legjelentősebb beruházásokat a Sapientia Alapítvány és a Sapientia rendszer (Erdélyi Magyar Tudományegyetem és Partiumi Keresztény Egyetem) valósítja meg, összesen 2 38 Ft értékben. Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem az alábbi beruházások megvalósítására részesült támogatásban: Kolozsváron az egyetemi campus építkezési munkálatainak befejezésére 14 4 Ft; Marosvásárhelyen a kollégium megépítésére Ft; Csíkszeredában a meglévő épület rehabilitációjára és az új épületrész megépítésére 74 Ft; a 214 évre tervezett negyedik, sepsiszentgyörgyi helyszín létrehozására 341 Ft; Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetem beruházásara Ft. Az Erdélyi Református Egyházkerületnek három jelentősebb beruházásra nyújtottunk támogatást: a Kolozsváron beindítandó szakmunkásképző iskola épületének felújítására, összesen 15 Ft értékben, az egyházkerület gyűjtő levéltárának és az egyháztörténeti múzeumnak teret adó ingatlan felújítására, Ft összegben, a nagyenyedi Bethlen Gábor kollégium felújítására, 75 Ft összegben. A Pro Minoritate Alapítványnak a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bizottság döntése alapján 15 Ft összegű támogatást nyújtott, a tusnádfürdői kemping újjáépítésének céljára. A Studium Alapítvány 214-ben a sepsiszentgyörgyi orvosi szolgálati lakások építésére 49 5 Ft résztámogatást kapott. Kárpátalján 214-ben a legjelentősebb beruházást a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskola valósította meg. Az intézmény a főiskolának helyet adó főépület felújítási munkálatainak folytatására, továbbá a főiskolához tartozó különálló épületrész szakképzési intézetté való átalakítására kapott 332 Ft összegben támogatást. 14

15 Felvidéken a Bodrogközi Magyar Közösség Háza építkezésére biztosított forráshoz kapcsolódó támogatáskezelési feladatokat láttuk el. A Bizottság döntése alapján a Rákóczi Baráti Köre Királyhelmec és Vidéke Társulás 352 Ft összegű támogatásban részesült a beruházás megvalósítása érdekében. 2.9.Elszámoláskezelési és monitoring tevékenység 213-ban megkötött támogatási szerződések feldolgozottsága 214. december 31-én: Folyamatban levő elszámolások 213-es támogatások Támogatott Meghiúsult Átutalt Lezárt szerződések Feldolgozás alatt Hiánypótlás alatt Be nem küldött elszámolások Elszámolás nem aktuális BGA nyílt központi pályázatok Erdély Felvidék Vajdaság Kárpátalja Horvátország Muravidék Magyarország Összesen BGA nyílt regionális pályázatok Erdély Felvidék Vajdaság Kárpátalja Összesen BGA egyedi támogatások Erdély Felvidék Vajdaság Kárpátalja Horvátország Muravidék Magyarország Összesen

16 BGA nemzeti jelentőségű intézmények támogatása Erdély Felvidék Vajdaság Kárpátalja Horvátország Muravidék Összesen BGA Meghívásos Erdély Vajdaság Összesen Mindösszesen A 213. évi források terhére nyújtott nyílt pályázati támogatási szerződések közül 214. december 31-i állapot alapján - 1 szerződés nem került lezárásra, 8 elszámolás hiánypótlás alatt állt (7 erdélyi és 1 kárpátaljai), illetve 2 esetben nem érkezett be elszámolás (Felvidék és Muravidék), a felszólító levelek kiküldésre kerültek. A központi pályázatok 98,32 %-a került eddig lezárásra. Az év végéig a lebonyolítók által kezelt támogatási ügyletek 95,11 %-a került lezárásra. 16 esetben az elszámolás hiánypótlás alatt áll, 26 esetben nem érkezett be elszámolási dokumentáció, az érintettek felszólítása megtörtént. Az egyedi támogatási szerződések és a nemzeti jelentőségű intézmények támogatására kötött szerződések lezárásra kerültek. A 213. évi meghívásos pályázatok 96,85 %-át zártuk le 214. december 31-ig, további két ügylet elszámolása feldolgozása folyamatban van, 2 elszámolás hiánypótlás alatt áll. A nyílt központi támogatási ügyek elszámolása december 15-ig papír alapon került benyújtásra és feldolgozásra. A december végéig, illetve 215. január 31-ig esedékes elszámolások már a NIR elszámolási moduljában kerültek rögzítésre a támogatottak és ellenőrzésre a lebonyolító szervezetek és a BGA Zrt. munkatársai által. A központi nyílt ügyletek 22,6%-a került lezárásra. A lebonyolítói ügyletek 11,97%-át zárta le a BGA Zrt. Az egyedi konstrukcióban nyújtott támogatási ügyletek feldolgozottsági szintje 1% körüli. 16

17 Gazdaságfejlesztési vidékösztönzési támogatások Az 15/211.(XII.27.) számú kormányhatározat alapján a Corvinus Zrt.-től átvett 356 szerződés státuszát a következő táblázat foglalja össze: Folyamatban levő elszámolások Gazdaságfejlesztési és vidékösztönzési támogatások Lezárt szerződések Feldolgozás alatt Hiánypótlás alatt Be nem küldött elszámolások felszólítás kiküldve Elszámolás nem aktuális Kamattámogatásra és fejlesztési célra nyújtott szerződések Erdély Felvidék 3 1 Kárpátalja 1 Vajdaság 17 2 Horvátország 4 1 Muravidék 2 Összesen Klímaerdő telepítésére nyújtott szerződések - szerződésmódosítások szükségesek a VM megállapodás szerint Teljes összeg kiutalva Támogatás 5%-a kiutalva 1% utalva Erdély Összesen A gazdaságfejlesztési ügyletek közül a kamattámogatásos és egyéb fejlesztési célú támogatási szerződések elszámolása és lezárása 1 kivételével befejeződött (egy vajdasági szerződés elszámolási időszaka 215. január 31.). A forrás 214. december 31-ig állt a BGA Zrt. rendelkezésére, ezért az ügyletek novemberig kiutalásra, vagy felmondás útján lezárásra kerültek. Az 15/211. (XII.27.) Korm. határozat alapján átvett feladatokhoz kapcsolódóan a BGA Zrt. és a Vidékfejlesztési Minisztérium között 213. december 23-án megállapodás jött létre, mely lehetővé tette a korábban megkötött szerződések módosítását. Ennek megfelelően 214 tavaszán elvégeztük az érintett támogatottak esetében a szerződéstervezetek elkészítését és a helyszíni ellenőrzéseket. A klímaerdő telepítésre nyújtott támogatások közül 4 klímaszerződés meghiúsulás miatt lezárásra került. A szerződésmódosítással érintett 3 támogatott közül 2-an a módosított szerződést aláírták és visszaküldték, ebből 7 esetben a fejlesztési keret felének utalása megtörtént, 13 esetben a teljes támogatási összeg kiutalásra került. A támogatottak közül 5 esetben várunk hiánypótlást a szerződés módosításához, illetve a támogatási összeg utalásához. Monitoring Monitoring tevékenységen belül a dokumentum alapú ellenőrzéssel a Társaság a 213. évről áthúzódó Bizottsági Határozatok alapján 214. első negyedévében 22 db egyedi támogatási szerződést, 214-es határozatok alapján további 298 egyedi szerződést és mellékleteit ellenőrizte le aláírást megelőzően. A 214-es évi nyílt pályázatok esetében a NIR rendszerben - az összes (

18 db) szerződés tervezet felülvizsgálata megtörtént azok kiküldése előtt. A visszaérkezett szerződések és mellékletek közül 549 db ügylet dokumentum alapú ellenőrzése történt meg. Helyszíni ellenőrzés során eddig a klímaerdős ügyletekkel együtt 96 támogatott 139 ügyleténél történt vizsgálat, a támogatottak székhelyén győződtünk meg a bizonylatok valódiságáról, a támogatási cél megvalósulásáról, 3 esetben kellett a helyszínen bizonylatok, vagy elmaradt záradékolás pótlásáról intézkedni. Monitoring ellenőrzés regionális megoszlása 2.1.Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása kiemelt projekt (TÁMOP / ) Előzmény A Közigazgatás és Igazságügyi Minisztérium, valamint a tervező tárca (Emberi Erőforrások Minisztériuma) kezdeményezésére féléves konzultációs tevékenység, előkészítő szakmai szemináriumok eredményeképpen 212 nyarán elindult a TÁMOP projektet érintő konkrét pályázati útmutató elkészítése. Ebben a munkában az NFÜ, a BGA, az EMMI, valamint a Magyar Cserkészszövetség (a továbbiakban MCSSZ) képviselői vettek részt az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. koordinálásával. A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság nevesítését követően megkezdődött a Támogatási Szerződés előkészítése és megkötése, mely án hatályba lépett. Kiemelt feladatok, célok a BGA Zrt.-nél A projekt kiemelt jellegét indokoló tényezőket az alábbi táblázatban foglaltuk össze. Az ifjúság problémái az ország versenyképességére, a vidék népességmegtartó képességére, a bűnözés mértékére is hatással vannak, így indokolt velük kiemelt projekt keretében foglalkozni. 18

19 Látható probléma - gyermek és ifjúsági közösségi aktivitás alacsony, kevés az önszerveződő közösség (ebben kiemelkedő probléma, a 14 éven felüli fiatalok lemorzsolódása vagy számukra egyáltalán nincsenek programok) - a helyi szinten ifjúsági civil szervezetek bevonásiképessége nagyon alacsony (1-5 fiatal) - ifjúsági csoportok egymással való kapcsolata gyenge, nincs hálózati, való érték/program többszöröző együttműködés (ún. komparatív előny hiányzik) - ifjúságsegítő, pedagógus szakma nem felkészült a közösségi ifjúságnevelési munka támogatására - nincs hazai viszonyokra adaptált, releváns módszertan - hátrányos helyzetű célcsoportok életvezetési képességeinek hiánya, szociális kompetenciák alacsony foka és emiatt alacsony foglalkoztatási esélyek és társadalmi integrációs problémák Oka - közösségi bázis hiánya (év közbeni állandó munka, több éven keresztüli elérés) - nincs releváns, jól alkalmazható tapasztalat gyermek és ifjúsági közösségek elindítására, fenntartására vonatkozóan - fiatal vezetők elvándorlása (városba költözés) leginkább helyi közösségi aktivitás és identitás hiánya miatt - helyi és regionális társadalmi partnerség hiánya (egyházak) településen túlmutató beágyazottság; hálózati működés hiánya - tapasztalati tanuláson nyugvó, kisközösségi módszertan nem ismert/nem kellőképpen elterjedt a pedagógusképzés, ifjúságsegítő szakmában - nincs átfogó ilyen típusú kutatás (Ifjúság kutatások és gyorsjelentések ezzel nem foglalkoztak) - hiányzó szocializációs felületek A BGA Zrt. projektgazdai szerepét illetően az uniós logika alapján haladva nagy jelentőséget kapott a kutatás és a módszertani szolgáltatásnyújtás. A projektben tehát nem a BGA Zrt. támogatásfinanszírozási tapasztalata kap hangsúlyt elsődlegesen, hanem a kutatás, amely a közösségfejlesztést a jövőben kézikönyvvel, módszertani összefoglalókkal tudja segíteni. A BGA Zrt. a projekt megvalósításának tudományos bázisául szolgál, eddig még nem létező ifjúsági kutatást valósít meg részvételi akciókutatással, a gyakorlati tapasztalatok visszacsatolásával. Ez a munka a kisközösségi nevelés fellendítése szempontjából hiánypótló. A BGA Zrt. tehát a kiemelt TÁMOP projektben az alábbi feladatokat vállalja: - Kisközösségi nevelés módszertani elméleti keret kidolgozása; - Ezen módszertan gyakorlatba történő átültetésével támogatja szakmailag a kisközösségek vezetőit. A módszertani fejlesztések kisközösségi megvalósítását, gyermekek és az ifjúsági korosztály bevonását végzi az MCSSZ; - Ezt követően az MCSSZ becsatornázza tapasztalatai a BGA Zrt.-be, amely ellátja a módszertani fejlesztések szakmai monitoringát (nyomon követés, értéklelés, megújítás); - A BGA Zrt. a projektben folyamatosan ellátja a projektre vonatkozó kommunikációs tevékenységeket (szakmai kommunikációs fejlesztések és projekt disszemináció). Megvalósítási időszak Bár a Támogatási Szerződés megkötésére és hatályba lépésére csak a harmadik negyedév végén került sor, a pályázati útmutató értelmében a kedvezményezett saját felelősségére megkezdhették a projekt fizikai megvalósítását. A BGA és az MCSSZ döntése értelmében 213. április 1-vel ez megkezdődött. 19

20 Ugyanakkor a Támogatási Szerződés hatályba lépésének elhúzódása okozott kisebb csúszásokat (pl. a közbeszerzési eljárások eredményeként létrejött szerződések csakis a Támogatási Szerződés megkötését követően léphettek hatályba, ennek megfelelően az azokban érintett feladatok átütemezése vált szükségessé). Az áttervezés során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a projekt a korábban vállalt időtartamban megvalósítható legyen, tehát ne legyen szükség a meghosszabbítására. A 214. évben lezajlott fontosabb menedzsment projekttevékenységek az alábbiakban foglalhatók össze: 1. A BGA Zrt. elszámolt a rendelkezésre álló forrás 65,3%-val. 2. A BGA Zrt.-re eső projektrész 98%-a szerződéssel lefedett. 3. Lezajlott a hirdetési idő vásárlásra, valamint az ágazati stratégiák kidolgozására irányuló közbeszerzési eljárás. 4. Megkezdődött a forrásbevonás előkészítése a menedzsment-szervezet által (pénzügyi tervezés, útmutató módosítás, stb.), valamint elkezdődött a Támogatási Szerződés módosításának szakmai és pénzügyi megalapozása (főbb elemek: projekt megvalósítási időszaka 3 hónappal, re hosszabbodik; további forrásbevonás szakmai tervezése, közbeszerzési eljárások előkészítése). A szakmai előrehaladás fontosabb eseményei: a) A kisközösségi nevelés módszertani elméleti keret kidolgozására irányuló kutatások, módszertani kutatások és Kisközösségi nevelés társadalmi ismertségének vizsgálata, igényfelmérések A tevékenység három fő elemből tevődik össze. Jó gyakorlatok kidolgozása, mely határidőre elkészült, összesen 8 jó gyakorlatok tanulmánygyűjtemény jött létre eredménytermékként. Társadalmi attitűdvizsgálat, május hó folyamán lezárult, elkészültek a kvalitatív és kvantitatív tanulmányok, valamint az 1 2 fős nagymintás vizsgálat, illetve ennek szakmai értékelése. Június hó folyamán sor került a szakmai disszeminációra. Részvételi akciókutatás, mely során a 215 júniusáig tartó részvételi kutatás keretében 5 településen zajlik a vizsgálat. A részfeladat végrehajtása a tervezett ütemben zajlik, elkészült a kutatási terv, megtörtént a szakértői állomány kialakítása és felkészítése, kiválasztásra kerültek a települések, valamint december folyamán lezárult a kutatás terepszakasza. b) Hálózati együttműködés kereteinek kialakítása, civil szervezeti együttműködés kialakítása országos és helyi szinten Elkészült a működési, illetve cselekvési terv, valamint szeptember 3-ig lezajlott 3 interjú civil szervezetekkel, valamint megkezdődött 25 együttműködési akcióterv kidolgozása civil szervezetekkel.. A hátralévő projektidőszakban megtörténik az együttműködési akciótervek kidolgozása, illetve tematikus workshopok megtartása. c) Ágazati stratégiák kidolgozása Az első szakaszban megtörtént hét ágazati terület azonosítása, melyeken a kisközösségi ifjúság nevelés szempontjai érvényesíthetőek. A szakasz július hó folyamán lezárult. A második szakasz (október 4-i zárással) során azonosításra kerültek az egyes beavatkozási részterületek, továbbá megtörténik az interjúk lefolytatása 7 ágazati vezetővel, valamint sor kerül 7 workshopra a szakpolitikai érintettekkel. Megkezdődött a harmadik szakasz (várható zárás ), ennek keretében további 14 interjú és 7 workshop lefolytatása, valamint 35 ívnyi szakértői anyag kidolgozása zajlik, konkrét akciótervekkel a 22-ig tartó időszakra. 2

21 d) A létrejött tudás disszeminációja szakmai rendezvényeken keresztül Egységes ifjúságnevelési kézikönyv: elkészült és kinyomtatásra került 8 példányban az EINK tesztverziója, melyet jelenleg az MCSSZ tagjai fél éves tesztidőszakban próbálnak ki a terepmunkában. Ezt követően sor kerül az EINK szakmai véglegesítésére és a végleges verzió kinyomtatására. A kisközösségek múltját és jelenét bemutató kiállítás: a kiállítás megnyitójára május 24-én sor került. A sajtónyilvános rendezvényen mintegy 1 fő érdeklődő jelent meg. A október közepéig fogadta a látogatókat. Disszeminációs és szakmai rendezvények: a rendezvények során bemutatásra kerültek a projekt által elért eredmények a kisközösségi nevelésben érintettek számára, valamint a szakmai rendezvények hozzájárultak a kisközösségi nevelés megújításához kapcsolódó kutatások, módszertani anyagok kidolgozásához, különösen a szabadidős tevékenységek, a pedagógus képzés, valamint a hálózatosodás területein. e) A gyermekek és fiatalok aktív társadalmi szerepvállalásának népszerűsítése és az ifjúsági kisközösségek láthatóságának növelése, tevékenységük országos megismertetése a családokkal, oktatási-nevelési intézményekkel Médiajelenlét: megállapodást kötöttünk az MTVA-val, melynek keretében az elkészült 2-3 perces imázsfilmeket a köztelevíziókban ingyenesen vetítik le. Ezzel párhuzamosan a kommunikációs csapat folyamatosan próbálja erősíteni a médiajelenlétet, így számos esemény kapcsán sajtótájékoztatót tartottunk. Ehhez kapcsolódóan folyamatos a kapcsolattartás a média munkatársaival. Médiakampány: szeptember hó folyamán lefolytatásra került a második, kisközösségi bevonást célzó médiakampány a kereskedelmi- és köztelevíziókban, valamint rádiókban (kampányidőszak: szeptember 2-28). Dokumentumfilm és médiaarchívum (WBS 6.7): május 14-ig elkészült az archívum feldolgozása, több, mint 8 perc archív anyag átadásra került, valamint egy online felületen is elérhetővé vált. Továbbá elkészült egy 7 perces dokumentumfilm a kiválasztott archív anyagokból. Kiadványok: a projekt keretében három lap tartalmának összeállításán dolgozik újságírónk, melyek kiadása a korábbi ütemezés szerint valósult meg. A lapok közül a Légy Képben című újság a BGA Zrt.-nél, míg két másik tematikus lap az MCSSZ-nél kerül kinyomtatásra. A szakmai kiadványok (összesen 5 módszertani könyv) kidolgozása jelenleg is zajlik, ehhez kapcsolódóan megkezdődött a grafikus által az ábrák és illusztrációk elkészítése Magyarság Háza Igazgatóság Mi magyarok kiállítás A Magyarság Háza 214. évének legfontosabb feladata a Mi, magyarok című kiállítás megnyitása volt. A Kiállítás megnyitását két részre bontottuk: egy szakmai értékelő bemutatót tartottunk a megvalósításban közreműködők részvételével, valamint a nyilvánosság számára ünnepélyes kiállításátadást szerveztünk. Ez utóbbira hívtuk meg a sajtó képviselőit. Az ünnepélyes megnyitó beszédet dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr tartotta, az állami-közigazgatási protokoll, a külhoni magyar szervezetek vezetői és a teljes közmédia jelenlétében. A megnyitó egyúttal az első ünnepélyes tárlatvezetést is jelentette, erről számos video és fotó jelent meg a médiában. 21

22 Az ünnepélyes megnyitó után tovább folytatódott a tartalmi munka: a múzeumpedagógiai koncepció véglegesítése, a köznevelési rendszerbe való beilleszthetőség kidolgozása, az iskolai csoportok fogadási ütemtervének kidolgozása. A kiállítás megjelenítése és hirdetése A Kiállítás önálló arculattal, logóval rendelkezik, a beharangozó média kampányban ezeket az elemeket használtuk fel: több napilapban, hetilapban hirdettük a kiállítást, a metróban, és a 16-os buszon láthatóak november első két hetében a nagyméretű plakátok, készíttettünk vírusfilmeket is. A kiállításon egyszerű kétoldalas szórólapon jelzésszerűen mutatjuk be a témákat, valamint készült egy önmagában is játékos, a kiállítás szellemiségéhez igazodó több kisablakkal rendelkező leporellót. A kiállítás, mint tanulást segítő eszköz kapcsolódó múzeumpedagógiai koncepció A tizenéves korosztály tudományos és művészeti ismereteit jórészt az iskolából szerzi, ezzel a kiállítással a pedagógusoknak szeretnénk módszertani segédeszközt nyújtani, rendhagyó és komplex ismereteket közvetítő órák megtartásával. Mivel a kiállítás nem egy tudományterületet ölel fel, ahogyan a magyarságtudatunk sem egyetlen területre vonatkozik, a múzeumpedagógiai koncepciónk kidolgozásában is az összetett, játékos és élményszerű feldolgozásra helyeztük a hangsúlyt. Az iskoláknak kidolgozott programcsomagban az együttes órák tartását, az egész napos foglalkozásokat és az ehhez kapcsolódó vártörténeti tanulmányutakat javasoljuk. Intézményünk nem hagyományos kiállítótér, hanem olyan közművelődési intézmény, amely a magyarság értékeit, sajátosságait egyúttal kapcsolódó programokkal mutatja be. Nem csupán tárgyakat, filmeket mutatunk be, hanem ezekkel közösségeket szólítunk meg: mutatkozzanak be nyelvjárásuk, tánc és dal dialektusuk, hagyományos ételeik és boraik, verselőik, irodalmáraik és képzőművészeik segítségével. Kaput nyitunk a magyar sajátosságoknak a Kárpát-medencei és az emigráns magyar közösségek megszólításával - élő közösségi kapcsolatokat kívánunk ápolni és szervezni a megnyílt kiállítás tartalmi területei köré csoportosított programokkal. A Kiállítás működés közben az első hónapok Októberben ingyenesen volt látogatható a kiállítás, ezzel segítettük a népszerűsítést, a bevezetését. Külön e célra a Mi, magyarok arculattal kisebb tárgyakat terveztettünk, saját szórólapot, amelyet a látogatók magukkal vihetnek. Az eddigi látogatói statisztika azt mutatja, hogy havonta fő keresi fel a kiállítást, a megcélzott diákközönség különösen nagy számban jelenik meg. Az eddig eltelt hónapokban a regisztrált látogatószám: fő volt. Marketingtervünknek megfelelően minden kormányhivatalt, önkormányzatot levélben meghívtunk egy személyes tárlatvezetésre, kidolgoztuk a korcsoportokra bontott múzeumpedagógia tervet. A tárlatvezetések sikeresek, csoportos múzeumpedagógia foglalkozás 214-ben 14 volt, amelyen 387 fő diák vett részt. A kiállítótérhez szorosan kapcsolódó Kosztolányi teremben folyamatosan időszaki kiállításokat rendezünk. A bevezető hónapokban összesen: regisztrált vendégünk volt. A tényleges látogatószám ennél nagyobb 4 fő körül mozgott, ha az októberi ingyenes látogatókat és a bevezető kampány során meghívott vendégeinket is beleszámítjuk. LÁTOGATÓK MEGOSZLÁSA CSOPORTOK SZERINT November December Diákok, gyerekek Felnőttek Nyugdíjasok Külhoniak Ingyenes 22

LXV. Bethlen Gábor Alap

LXV. Bethlen Gábor Alap LXV. Bethlen Gábor Alap Alap fejezet száma és megnevezése: LXV. Bethlen Gábor Alap Alap felett rendelkező megnevezése: Bethlen Gábor Alap Bizottsága Alapkezelő megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I M E L L É K L E T. 2014. február 28.

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I M E L L É K L E T. 2014. február 28. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I M E L L É K L E T 2013 2014. február 28. 1. A Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. szervezet azonosító adatai: Név: Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. Székhely: 1014 Budapest,

Részletesebben

J/11399. számú JELENTÉS

J/11399. számú JELENTÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/11399. számú JELENTÉS a Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és működéséről Előadó: Dr. Semjén Zsolt tárca nélküli miniszter Budapest, 2013. május 1 JELENTÉS a Bethlen Gábor

Részletesebben

B/802. szám ú. beszámoló. a Bethlen Gábor Alap 2013. évi tevékenységér ől és működéséről

B/802. szám ú. beszámoló. a Bethlen Gábor Alap 2013. évi tevékenységér ől és működéséről Irományszám : Orszaggyaics Hivatal a Érkezett : 2014 Júl 14. MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/802. szám ú beszámoló a Bethlen Gábor Alap 2013. évi tevékenységér ől és működéséről Előadó: dr. Semjén Zsolt tárca

Részletesebben

J/7766. számú BESZÁMOLÓ

J/7766. számú BESZÁMOLÓ MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/7766. számú BESZÁMOLÓ a Bethlen Gábor Alap 2011. évi tevékenységéről és működéséről Előadó: Dr. Semjén Zsolt tárca nélküli miniszter Budapest, 2012. június BESZÁMOLÓ a Bethlen Gábor

Részletesebben

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP Alappal való rendelkezésre jogosult, a felhasználásért felelős: Alap felett rendelkező Bizottság Alapkezelő megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. Alap megnevezése:

Részletesebben

A magyar kultúráért és oktatásért KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A magyar kultúráért és oktatásért KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A magyar kultúráért és oktatásért KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény és a végrehajtását szabályozó 367/2010. (XII.30.)

Részletesebben

XVII. évfolyam 222. szám 2012. november

XVII. évfolyam 222. szám 2012. november Hírlevél XVII. évfolyam 222. szám 2012. november A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja AZ EGÉSZSÉGKULTÚRA FEJLESZTÉSE A KÖZMŰVELŐDÉSBEN

Részletesebben

A magyar kultúráért és oktatásért KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A magyar kultúráért és oktatásért KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A magyar kultúráért és oktatásért KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény és a végrehajtását szabályozó 367/2010. (XII.30.)

Részletesebben

A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia kerete" című stratégiai dokumentum végrehajtása

A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia kerete című stratégiai dokumentum végrehajtása A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia kerete" című stratégiai dokumentum végrehajtása A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia kerete" című stratégiai dokumentum végrehajtása

Részletesebben

A magyar kultúráért és oktatásért KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A magyar kultúráért és oktatásért KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A magyar kultúráért és oktatásért KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény és a végrehajtását szabályozó 367/2010. (XII.30.)

Részletesebben

2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz

2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz 2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz Budapest, 2015. március 5. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1 Pályázati felhívások tárgya... 6

Részletesebben

2014. évi Pályázati és elszámolási útmutató

2014. évi Pályázati és elszámolási útmutató 2014. évi Pályázati és elszámolási útmutató Budapest, 2014. január 2. Tartalomjegyzék 1. A pályázat célja... 4 1.1 Alapvető cél és háttér-információ... 4 1.2 Pályázati felhívások tárgya... 4 1.2.1 A pályázati

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet 1. A pályázat célja: A Szlovákiában élő magyarság szülőföldjén

Részletesebben

Ö s s z e g z é s. módosított

Ö s s z e g z é s. módosított Ö s s z e g z é s Az OM fejezet 2003. évi kiadása 16%-kal haladta meg az előző évi tényleges összeget, gyakorlatilag megfelelt az éves módosított előirányzatnak. Az intézményi bevételek lényegében szinten

Részletesebben

2014. évi Pályázati és elszámolási útmutató

2014. évi Pályázati és elszámolási útmutató 2014. évi Pályázati és elszámolási útmutató Budapest, 2014. január 2. Tartalomjegyzék 1. A pályázat célja... 4 1.1 Alapvető cél és háttér-információ... 4 1.2 Pályázati felhívások tárgya... 4 1.2.1 A pályázati

Részletesebben

A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2007. ÉVRŐL

A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2007. ÉVRŐL A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2007. ÉVRŐL Budapest, 2008. május 27. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.1 A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szakmai

Részletesebben

A képzéssel összefüggő változások a Bologna-folyamat feladataiként jelentkeztek.

A képzéssel összefüggő változások a Bologna-folyamat feladataiként jelentkeztek. Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörét szabályozó 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet szerint 2009. évben az oktatási és kulturális miniszter a Kormány oktatásért, az egyházakkal való

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010.

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. Pécs, 2010. 1 Tartalom 1.) pont A regionális fejlesztési tanács együttműködésének értékelése a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.)

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.) FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.) KURATÓRIUMÁNAK HATÁROZATAI 2008. MÁJUS 29. 174/2008. (V.29.) sz. határozat döntés az FSZK 2007. évi pénzügyi beszámolójáról

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/11758. számú JELENTÉS a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009-2010. évi cselekvési programjáról szóló 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat végrehajtásáról Előadó: Balog

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM Ára: 505 Ft 2011. SZEPTEMBER 23. oldal oldal

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM Ára: 505 Ft 2011. SZEPTEMBER 23. oldal oldal III. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM Ára: 505 Ft 2011. SZEPTEMBER 23. TARTALOM oldal oldal JOGSZABÁLY 19/2011. (VIII. 3.) NEFMI ren de let az art mo zi há ló zat di gi tá lis fej lesz té sé nek tá mo ga tá sa igény

Részletesebben

A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ

A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a KMKSZ Jótékonysági Alapítvány közreműködésével nyílt pályázatot hirdet 1. A pályázat célja: Az Ukrajnában élő magyarság szülőföldjén

Részletesebben

Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása

Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása Törzskönyvi azonosító száma: 15329969 Honlap címe: www.omai.hu Hunya Balázs mb. főigazgató dr. Kapuvári Béla gazdasági

Részletesebben

A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2011. ÉVRŐL

A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2011. ÉVRŐL A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2011. ÉVRŐL Budapest, 2012. április 1 Tartalom I. MÉRLEG... 3 II. EREDMÉNYKIMUTATÁS... 4 III. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ

A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a KMKSZ Jótékonysági Alapítvány közreműködésével nyílt pályázatot hirdet 1. A pályázat célja: Az Ukrajnában élő magyarság szülőföldjén

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 181. 8500 PÁPA, Fő u. 5.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 181. 8500 PÁPA, Fő u. 5. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 181. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója (Tájékoztató az önkormányzat 2012. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. Döntés a köznevelési

Részletesebben