PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ A CIG PARTNERSÉG TAGJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Budapest, május 28.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ A CIG PARTNERSÉG TAGJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Budapest, 2015. május 28."

Átírás

1 PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, május 28. Vokony János Igazgatótanács elnöke - 1 -

2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1. A Pénztár bemutatása A Pénztár alapadatai A nyugdíjpénztár neve: Pannónia Nyugdíjpénztár Székhelye: 1072 Budapest, Nyár u. 12. Pénztár azonosító: 0028 Nyilvántartási szám: 11.Pk.61544/1994 Adószám: Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank Tevékenységi engedély: május 29. Számlavezető: UniCredit Bank Zrt. Letétkezelő: UniCredit Bank Zrt. Aktuárius: Matuzsálem Kft. Csordás Ferenc Ingatlan értékbecslő: Deutsche Immo Magyarország Ingatlantanácsadó Kft. Szendi Tamás A beszámoló aláírására kötelezett neve: Vokony János IT elnök 9228 Halászi, Rákóczi út 3. A Nyugdíjpénztár könyvvizsgálója: A beszámoló készítésért felelős: Fehérné Vikárius Éva 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u Tagsági száma: Folkmayer Tibor főkönyvelő PM regisztrációs szám: A pénztári adminisztrációt a Pénztár saját szervezete végzi, azonban az informatikai szolgáltatásokat és a bérszámfejtést kiszervezte a Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt.-hez. A könyvvizsgáló a pénztárnál kizárólag csak könyvvizsgálati feladatokat látott el. Mérleg főösszeg Sajáttőke Működési eredmény Fedezeti tartalék Likviditási tartalék A Pannónia Nyugdíjpénztár évi éves beszámolójában kimutatott eszközök és források egyező végösszege ezer forint. A saját tőke ezer forint A Pénztár története A Pannónia Nyugdíjpénztár (korábban: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára) december 19-én alakult meg. A Pénztár az Mpt. 7. (2) bekezdése szerinti, magán nyugdíjpénztári feladatokat is ellátó önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár volt. A Fővárosi Bíróság március 13-án vette nyilvántartásba a pénztárat. A Pénztár részére, az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárként történő működéshez szükséges engedélyt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet) jogelődje május 29-én adta meg. A Pénztár a magán nyugdíjpénztári tevékenységét január 1-én kezdte meg. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárként működő Pénztár részére a magán nyugdíjpénztári feladat vállalásához az Mpt. 13. (1) bekezdése szerint szükséges működtetési engedélyt a Felügyelet jogelődje június 29-én adta meg

3 A Pénztár működési terület tekintetében munkáltatói alapon szerveződött, nyílt pénztár. A Pénztár küldöttközgyűlése május 24-én jóváhagyta az együttműködési megállapodást és a stratégiai elképzeléseket, amelynek egyik első lépése a Pénztár nevének megváltoztatása, a CIG Pannónia márkanév felvétele: a Pénztár új neve Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja, rövid néven: Pannónia Nyugdíjpénztár. A Pénztárba október 1.-vel az Évgyűrűk és a Postás Magánnyugdíjpénztárak, április 1.-vel a Mobilitás Független Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár, míg július 1.-vel a XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára olvadt be. A beolvadó pénztáraknak a Pannónia Nyugdíjpénztár általános jogutódja. A Pénztár június 20-ai küldöttközgyűlése döntést hozott a magánnyugdíjpénztári ágazat jogutód nélküli megszűnéséről, azaz a végelszámolás megindításáról. A végelszámolás kezdő napja július 1, míg záró időpontja június 30 volt. A magán ágazat tevékenységi engedélyét a Felügyelet (MNB) március 3. napján kelt, H-EN-IV-11/2015 határozatával vonta vissza A számviteli politika ismertetése A Pannónia Nyugdíjpénztárban meghatározásra kerültek a számviteli törvény alapján a pénztári ágazat sajátosságainak megfelelő számviteli szabályok. A Pannónia Nyugdíjpénztár az éves beszámolóját a Számviteli törvényben, továbbá a 223/2000. (XII.19.) Korm. rendeletben és a Számviteli Politikájában foglaltak szerint készítette el. A számviteli politika alapelve, hogy olyan számviteli rendszer funkcionáljon, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó negyedéves jelentés és éves pénztári beszámoló állítható össze, és amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetői döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat. A beszámoló valódiságát az biztosítja, hogy a Pénztár könyvviteli rendszere a főkönyvi és analitikus könyvelése és az azt alátámasztó bizonylati rendszere megfelel a számviteli alapelveknek, a számviteli törvénynek a számviteli bizonylatokra vonatkozó előírásainak, továbbá a pénztár beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásainak. A fő szabályokat a Számviteli Politika című dokumentum tartalmazza, amelyet a pénztár önálló szabályzatként készített el. A számviteli politika alapján a mérlegkészítés napja február 28., kivéve az elszámoló egységek kezelését érintő könyvelési tételek esetében, mely esetben a december 31-ét követő 4. munkanaptól kezdődően nincs mód az előző időszakot érintő könyvelések végzésére. A tagi megtakarítások elszámoló egységben történő nyilvántartása sajátossága miatt a mérleg fordulónapját követő negyedik munkanapon az eszközérték és az elszámoló egység árfolyam véglegesítésre kerül, ezért a letétkezelői eszközérték módosítása már nem lehetséges, az a mérlegzárást követően kerül kimutatásra a napi eszközértékelés során. A mérleg fordulónapja december 31. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. A számviteli politika keretében, illetve önálló szabályzatként kerül elkészítésre: a számviteli politika Számlatükör és szöveges számlarend Eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata Eszközök és a források értékelési szabályzat Céltartalék képzési szabályzat Hozamfelosztási szabályzat Vagyonkezelési szabályzat Szolgáltatási, elszámolási szabályzat a tagokkal való elszámolás eseteire Választható portfóliós szabályzat Elszámolóegységek alkalmazására vonatkozó szabályzat Tagi kölcsön szabályzat (Alapszabály része) - 3 -

4 Pénzkezelési szabályzat A évi mérleg tartalma összehasonlítható a évi önkéntes ágazatra vonatkozó mérleggel A évi értékelés áttekintése A befektetett vagyont a 281/2001. (XII.26.) Korm. rendeletben meghatározott piaci értéken értékeltük. A részvények után járó megszavazott, de pénzügyileg nem rendezett osztalékot a Pénztár értékelési különbözetként kezeli, járó osztalék címén. Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés a negyedéves jelentés és az éves pénztári beszámoló elkészítése során egyedileg rögzítette és értékelte. A Pénztár az értékpapírok értékelésénél egyedileg állapította meg az elszámolható értékelési különbözet összegét. A devizában kiállított számlák kiállításánál, a kiállítás időpontja szerinti árfolyamot vettük figyelembe, nem a teljesítés időpontja szerintit, mivel folyamatos teljesítésnél a teljesítés időpontja és a fizetési határidő egybeesik és ez egy jövőbeni időpont. A számla kiállításakor még nem ismert a teljesítéskori árfolyam, ezért az ÁFA nem lenne meghatározható forint összegben, így a tényleges pénzügyi teljesítéskori árfolyam és a számla kiállításakor árfolyam közötti különbözetet nyereség vagy veszteség jellegű különbözetként elkönyveljük. Kivételt képeznek ez alól azok az esetek, amikor a devizában jelentkező kötelezettség kiegyenlítésére a Pénztár éppen annyi devizát vásárol, amennyi a kiegyenlítéshez szükséges. Ilyen esetekben a később jelentkező árfolyam különbözet kiküszöbölése érdekében a konkrét devizavásárlás árfolyamát kell alkalmazni mind a kötelezettség, mind a kiegyenlítés forintosítása során. A könyvvizsgáló a Pénztár működési tartaléka terhére eszközölt befektetések közül - a Pannónia CIG Alapkezelőben december 31-én meglévő törzsrészvényeket 300%-on - a Pannónia Pénztárszolgáltatóban december 31-én meglévő PPSZ törzsrészvényeket 100%-on értékelte egyedileg. Figyelemmel a 2014-es változásokra (a Pénztár alaptőkét emelt a Pénztárszolgáltatóban úgy, hogy apportálta a tulajdonában lévő egy darab, 10 eft névértékű osztalékelsőbbségi Alapkezelő részvényt 65 millió forintos egyedi értéken, könyvvizsgálói jóváhagyással), a Pénztár működési tartaléka befektetései a leányvállalatokban a könyvvizsgálóval egyeztetetten - a következő értékekeket képviselték december 31-én (eft-ban): Névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Alapkezelő : (csak törzsrészvények) Pénztárszolgáltatóban korábbi pénztári tulajdon Pénztárszolgáltatóban Alaptőke emelés pénztári PACA részvény apportja útján Pénztárszolgáltató összesen A Pénztárnak fentiek szerint december 31-én eft piaci értékkel bíró vagyoni értéke volt a leányvállalatokban. A december 31-i ingatlan befejezetlen beruházás állományból könyvvizsgálói jóváhagyással eft át lett minősítve ráfordítássá, és elszámolásra került a hozam terhére, mert ezek a tételek nem beruházás kategória alá tartoznak, hanem ráfordítás kategóriába márciusában jutott el az ingatlan porfólióban a közüzemi szolgáltatókkal folytatott egyeztetés abba a stádiumba, hogy 2014-es teljesítéssel lettek lekönyvelve még szállítói számlák, amiknek a hatása 2014-es ráfordításként a hozamra összességében

5 eft lett. Tekintettel az elszámoló egységes rendszer miatti időbeni korlátokra, ez a visszamenőleges leírás, valamint a 2014-es évre vonatkozó, de csak 2015-ben végrehajtott hozamlevonás a nem fizető tagoktól (ami önmagában eft értékű) összességében eft összegű eltérést okoz az analitikák és a főkönyvek között. Az eltérés 2015 áprilisában rendeződött azzal, hogy az analitikákba is bekerültek a tételek Amortizációs politika Az értékcsökkenést a használatba vett (aktivált) immateriális javak és tárgyi eszközök után az üzembe helyezést, illetve a használatba vételt követően negyedévente, a kormányrendeletben meghatározott leírási kulcsokkal számolja el a Pénztár, az eszköz kivezetésének napjáig. A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési, vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként, egy összegben számolja el a Pénztár. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolásánál a Számviteli törvény 52. -ban foglaltakat a Pénztárakra vonatkozó számviteli Kormányrendeletekben megfogalmazott sajátosságok figyelembevételével alkalmazta a Pénztár A személyi jellegű ráfordítások, a foglalkoztatottak létszámának alakulása A pénztár alkalmazotti éves átlagos statisztikai állományi létszáma 20,67 fő volt. Az elszámolt személyi jellegű ráfordítások összege eft volt (ebben a tételben szerepelnek azonban a reprezentációs költségek, természetbeni juttatások, cégautó adó és SZJA-val kapcsolatos ráfordítások is). Az ügyvezető, az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagjai részére 2014-ben elszámolt járandóságot (közterhekkel együtt) az alábbi táblázat mutatja: Tiszteletdíj/bér (Ft) Bérjárulékok (Ft) Béren kívüli juttatás (Ft) Összes ráfordítás (Ft) Ügyvezető Igazgatótanács Ellenőrző Bizottság Összesen: Fentieken túlmenően az Igazgatótanács elnöke részére a Közgyűlés határozata alapján, továbbá az ügyvezető részére a Pannónia Nyugdíjpénztár magán célú használatra is igénybe vehető személygépjárművet biztosít. Az Igazgatótanács Elnöke részére továbbá internet előfizetést és mobiltelefon használatot is biztosít a Pénztár. Az Ellenőrző Bizottság elnöke saját gépjármű használatra vonatkozó költségtérítésben részesülhet, amely költségtérítés 2014-ben 120 eft volt

6 2. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 2.1. Befizetések tartalékok közötti felosztási arányszámai A Pénztár 2014-ben az alábbi felosztási arányszámokat alkalmazta a befizetések tartalékok közötti felosztása során: A től ig terjedő időszakban: Sáv Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék Ft-ig terjedő tagdíjrész 96,0% 3,9% 0,1% Ft feletti tagdíjrész 99,0% 1,0% 0,0% A től ig terjedő időszakban: Sáv Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék Évi Ft-ig 95,2 4,7 0,1 Évi és forint között 96,0 3,9 0,1 Évi Ft felett 99,0 1,0 0,0 Új belépők első két havi tagdíja 35,0 65,0* 0,0 A pénztárba január 1 után belépő tagok tekintetében az első és második havi tagdíjbefizetésükből az egységes tagdíjnak megfelelő összeg pénztári tartalékok közötti megoszlása: fedezeti tartalék 35%; működési tartalék 65%; likviditási tartalék 0%, azonban az eltérés eredményeképpen a kéthavi tagdíjból a működési tartalékra jutó rész legfeljebb összesen Ft-tal haladhatja meg azt az összeget, ami a Ft-ig terjedő tagdíjrészre meghatározott arányok alkalmazásából adódna. A Pénztár eszközei és forrásai: Adatok eft-ban /2013 (%) eft A Pénztár mérlegfőösszege/vagyona ,22% A Pénztár eszközei: Befektetett eszközök ,26% Forgóeszközök ,85% Aktív időbeli elhatárolások ,52% -185 A Pénztár forrásai: Saját tőke ,95% Céltartalékok ,31% Kötelezettségek ,37% Passzív időbeli elhatárolások ,66% A pénztár mérleg főösszeget nem tervez, csak az egyes tartalékok záróállományát, amely egy későbbi fejezetben kerül összehasonlításra A kötelezettségek alakulása 2014-ben (eft) Megnevezés /2013 (%) Tagokkal szembeni kötelezettségek ,45% 614 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ,83% 405 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek ,15% Azonosítatlan függő befizetések ,52% Összesen: ,37% A kötelezettségek értéke a 2013-as évhez képest eft-al magasabb. A jelentős emelkedés az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek között, azon belül is a vagyonkezelővel szembeni kötelezettségnél jelentkezik. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek részleteit az alábbi táblázat mutatja

7 Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek december 31.-i záró állományának tartalma (eft): Táppénz hozzájárulás 66 Jövedelem elszámolási számla 45 Cégautóadó 160 EHO kötelezettség 250 Egészségbiztosítási Alap 825 Nyugdíjbiztosítási Alap Felügyelettel szembeni kötelezettség Nyugdíjkifizetés SZJA Egyéb kötelezettségek Vagyonkezelőkkel szembeni kötelezettség Összesen A követelések közé összesen eft negatív összegű kötelezettség került átsorolásra, melynek 99%-a ÁFA követelés. A kötelezettségek közé nem történt átsorolás. Az egyéb kötelezettségek az alábbiakból tevődnek össze: eft illeték (Országbíró utcai Spar ingatlan) - a pénztár ingatlan befektetései kapcsán a bérlők által letett összesen eft bérleti díj kaució - 25 eft szerződés szerinti díj a Fabi Rendszerhát Kft felé eft átlépő pénztártagok áthozott fedezete kapcsán eft a pénztártagok adójóváírása kapcsán - 10 eft önrevíziós pótléktartozás - 76 eft közüzemi számla visszautalás eft a CIG Biztosító felé fennálló kötelezettség Határidős és opciós ügyletek A részletes adatokat a 1. sz. melléklet tartalmazza Értékpapír kölcsönzés, kockázatitőkealap-jegy A pénztár nem rendelkezett kockázatitőkealap-jeggyel és sem kölcsönbe vett, sem kölcsönbe adott értékpapírral évvégén A követelések alakulása 2014-ben (eft) Megnevezés /2013 (%) Tagdíjkövetelések ,22% Követelések áruszállításból és szolgáltatásból ,41% Tagi kölcsön ,11% Egyéb követelések ,88% Összesen: ,28% A követelések 2014 végére a 2013-as évhez képest 369 eft-al emelkedtek. Az emelkedés arányaiban jelentős a Követelések áruszállításból és szolgáltatásból soron illetve az egyéb követelések között, azon belül is a Vagyonkezelővel szembeni követelések soron. Csökkenés tapasztalható viszont a Tagdíjkövetelések között, közel 27%. Az egyéb követelések részletezése az alábbi: Készletre adott előlegek 73 Müködési tartalék követelése befektetéssel szemben 438 Magánpénztárral szemben köv. ktg. megosztás miatt Más pénztárral szembeni követelés Kül. egyéb követelés támogatóval szemben Átsorolások Vagyonkezelőkkel szembeni követelés Egyéb követelések Összesen: Egyéb követelésként eft tartunk nyilván: - 7 -

8 eft értékben ALDI áruház megvétele kapcsán, ügyvédi letétben, eft értékben a Magyar Telekommal szemben bérleti szerződés alapján eft értékben kauciót, amit a Pénztár a Nyár utcai székhely bérlése kapcsán adott a pénztár a tulajdonos Nyár 12 Kft.-nek eft adóhatósággal szembeni követelés eft pénztártaggal szemben téves kifizetés miatt eft Dr. Hajdú István Ügyvédi Irodával szemben - 66 eft közüzemi számlákkal kapcsolatosan A követelések közé összesen eft negatív összegű kötelezettség került átsorolásra, melynek 99%-a ÁFA követelés. Ezen felül 984 eft kilépő pénztártagokkal és eft szállítókkal szembeni, valamint 2 eft értékelési különbözet átsorolása történt meg Azonosítatlan függő befizetések (eft) Állomány Tárgyévi növekedés/csökkenés Állomány Az azonosítatlan függő befizetések állománya jelentősen csökkent, a fennálló állomány jelentős része a december második felében utalt és a mérleg fordulónapig be nem azonosítható tételekből áll. Részletes adatokat az 2. sz. melléklet tartalmazza A befektetett eszközök állományának és arányának változása Megnevezés év év Eltérés Eltérés 2014/2013 Befektetett eszközök (eft) ,26% Összes eszköz (eft) ,22% A befektetett eszközök aránya (eft) 47,83% 51,28% 3,46% 107,23% A befektetett eszközök összes eszközhöz viszonyított aránya 3,46 %-kal növekedett Befektetett tárgyi eszközök és immateriális javak állományának változása Részletes adatokat az 3. sz. melléklet tartalmaz. A Pénztár, a 2010 nyarán elhatározott szoftverfejlesztés ütemezésének megfelelően aminek lényege, hogy az önkéntes ágazatban egy teljesen új, egyedileg kifejlesztett szoftver használatára térünk át július 1- től bevezette az új szoftvert. A fejlesztés 2013-ban teljes mértékben lezárult, 2014 elején ki lett fizetve december 31-én pedig a szoftver aktiválása is megtörtént. Az amortizáció 2014 I. negyedévében elindult. A Pénztár vagyoni értékű jog alatt tartja nyilván a CIG névhasználati díjat, valamint az új szoftver használatához megvásárolt Oracle program használati jogot, ami kizárólag azért szükséges, hogy használni lehessen az új szoftvert. A működéshez használatos valamennyi szoftver pedig a szellemi termékek között van nyilvántartva, a vonatkozó rendelet előírásának megfelelően. Az ingatlan értékbecslő számításai alapján, a Pénztár a beszámolójában, a befektetési célú ingatlanok között e Ft, a forgóeszközök között kimutatott ingatlanon pedig eft értékelési különbözetet is kimutat

9 A Pénztári portfolió könyvszerinti és piaci értéke tartalékonként, azon belül választható portfoliónként A részletes adatokat a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az UniCredit letétkezelő által a Pannónia önkéntes ágazata befektetéseinek értékeléséről szóló, december 31-i igazolás végösszege eft-ban határozza meg a befektetettnek minősülő eszközök összértékét. A Pannónia könyvelésében az összérték eft. A eft eltérést a már korábban is említett ingatlan portfóliós tételek okozták (beruházás átminősítés ráfordítássá, valamint pótlólagos szállítói számlák könyvelése), az egyezőség helyreállása az analitikákban 2015 áprilisában történt meg A Pénztár elszámoló egységben kimutatott portfóliónak adatai A részletes adatokat az 5. sz. melléklet tartalmazza A céltartalékok alakulása 2014-ben Adatok Fedezeti céltartalék Működési céltartalék Likviditási céltartalék Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka Tartalékok összege Nyitó állomány (eft) Megoszlás % 98,51 0,18 0,70 0, Záró állomány (eft) Megoszlás % 99,03 0,18 0,39 0, A tartalékok közötti arányokban 2014 folyamán jelentős elmozdulás nem történt. Kijelentjük, hogy a Pénztárnak nincs céltartalékképzési kötelezettsége garanciavállalás miatt, illetve nem végzett környezetterhelő tevékenységet. Tartalékok záró állománya Önkéntes ágazat (eft) tény terv tény tény/terv tény-terv Fedezeti ,66% Működési ,39% Likviditási ,25% Összesen ,75% A vagyon évben évhez képest 7,3 mrdft-al nőtt, ami alapvetően a Pénztár normál működésének eredménye, azaz a beérkezett tagdíjbevételek, kifizetések és a befektetési eredmények egyenlege. Az értékelési különbözetek változását a 6. sz. melléklet tartalmazza Fedezeti céltartalékok Egyéni számlákon eft Nyitó állomány Záró állomány Szolgáltatási számlákon eft Nyitó állomány Záró állomány Összesen eft Nyitó állomány Záró állomány Likviditási céltartalékok (eft) Egyéb likviditási célokra képzett céltartalék Nyitó állomány Záró állomány

10 Likviditási portfolió értékelési különbözete Nyitó állomány Záró állomány Azonosítatlan befizetések hozama Nyitó állomány Záró állomány Összesen Nyitó állomány Záró állomány Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka (eft) Nyitó állomány Záró állomány Működési céltartalék (eft) A évi mérleg fordulónapján a Pénztár a jogszabályi előírásoknak megfelelően csak a működési célú befektetett eszközök értékelési különbözetére képzett működési céltartalékot. Nyitó állomány Záró állomány Tartalékok bevételei jogcímenként (befektetés nélkül) Tartalékok bevételeinek alakulása (befektetés nélkül) Önkéntes ágazat (eft) tény terv tény tény/terv tény-terv Átlag tagdíj (Ft/hó) ,16% Egyéni tagdíjbevételek (eft) ,69% Munkáltatói tagdíjbevételek (eft) ,51% Egyéb bevételek (eft) ,39% Összesen ,5% Az egyéni befizetések 12,6%-kal haladják meg a tervezett értéket, és 34,1%-kal meghaladják az előző évet is. A munkáltatói befizetések az előző évet 373 MFt-tal, míg a tervezett értéket 304,5 MFt-tal, azaz 5,5%-kal haladták meg A taglétszám alakulása Megnevezés tény terv tény tény/terv tény-terv Nyitó ,0% 0 Növekedés ,3% Új belépő ,6% Ide átlépő ,3% -42 Csökkenés ,4% -140 Szolgáltatás ,0% -84 Innen átlépő ,1% -7 Elhalálozott ,9% 13 Kilépő, egyéb ,8% -62 Összes változás ,6% Záró ,1% A taglétszám záró értéke a tervezett értéktől fővel marad el. Ennek oka a tervezett beolvadás és az az alapján tervezett létszámnövekedés elmaradása. Összességében a taglétszám 266 fővel csökkent az előző évi záróhoz képest

11 a taglétszám növekedését jelentő belépők és ide átlépők száma 2014-ben 914 fő, amely a tervezett érték alatt maradt 25%-kal, a tervezett beolvadás elmaradása miatt. Az előző évhez képest viszont a normál (tehát nem beolvadó) be- és átlépők pénztártagok száma 200 fővel több. a 10 éves kilépők és a szolgáltatás igénylők száma 2014-ben 10 illetve 16%-kal a tervezett érték alatt alakult és az előző évek trendjét követve a 2013-as évhez viszonyítva is csökkent. Az elkövetkező években a tagság jelentős része fogja betölteni a várakozási idejének 21. évét, így a jövőben, a kedvezményes adózási szabályoknak köszönhetően a kilépők számának visszafogott növekedésére számítunk. Az elhunytak és a kilépő átlépők esetén néhány fő eltérés tapasztalható a tervtől, és a nagyságrend megegyező az előző évhez képest is A várakozási idő figyelembe vételével kifizetésre jogosult vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok 2.3. A tagi kifizetések alakulása Létszám (fő) Számlaegyenleg (ezer Ft) egy éven belül Összesen Önkéntes ágazat (eft) tény terv tény tény/terv tény-terv szolgáltatás ,12% átlépő ,21% elhunyt ,03% tízéves ,97% kilépő ,20% Összesen: (kilépési ktg.-nélkül) ,77% A pénztár, a nyugdíjszolgáltatások kifizetésekor a szabályzatokban meghatározott módon eljárási díjat számol fel, postai úton történő kifizetések esetén a postai utalvány díját is érvényesíti a postai díjszabás alapján. Az így levont összegeket a pénztár a működési tartalék egyéb bevételei között tartja nyilván. Értéke december 31-én ezer forint volt. A nyugdíjszolgáltatások vonatkozásában a Pénztár az előző évhez képest közel azonos kifizetett összeget tervezett, de a 2014-es év tényadatai ennél közel 5%-kal alacsonyabban alakultak. A 2011-es évektől tartó volumencsökkenés 2014-ben is megmaradt, de a csökkenés üteme jelentősen lassult. Emelkedés tapasztalható viszont az előző évhez képest a kedvezményezettek és örökösök részére történt kifizetések esetében. Ennek oka, hogy az elhunyt tagoknál az átlag vagyon évről évre emelkedik, így hasonló létszám mellett, növekszik az elvitt vagyontömeg. A várakozási idő elteltét követő kifizetések ugyan a tervezett érték felett alakultak közel 26%-kal, és az előző évekhez képest is növekedtek. A kilépők és a tagság megtartása mellett várakozási idő utáni kifizetést igénylők összesen eft-tal magasabb értékben kértek kifizetést, mint 2013-ban. Ennek oka, hogy ben történt utoljára ezen a jogcímen tömeges pénzfelvétel. Mivel 3 évente lehet a megtermelt hozamokat újra adómentesen felvenni, így tömeges hozamfelvétel 2014-ben ért be újra. A következő években a várakozási idő növekedésével egyre kedvezőbb adózási szabályoknak köszönhetően a hozamkifizetések, és a kedvezményes adózású tőkekifizetések növekedését prognosztizálja a pénztár. A szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek az alábbiak szerint alakultak: 2.4. Működési tevékenység halmozott eredménye Utalási költség: Ügyviteli költség ebből: bérköltség: 789 postaköltség: 369 anyagköltség:

12 Saját tőke eft Nyitó állomány ( ) Ebből: Tartalék tőke Működés évi eredménye Záró állomány ( ) Ebből: Tartalék tőke Működés évi eredménye A pénztári működés mérleg szerinti eredménye az előző, 2013-as év végén eft veszteség volt. A 2014-es üzleti év végén a pénztári működés mérleg szerinti eredménye eft nyereséget mutatott. Az eredmény az alábbiak szerint alakult: Kiadási oldal: eft tény terv tény Működési célú ráfordítások A befektetési tevékenység nélkül számolt ráfordítások a éves eft-ról eft-ra emelkedtek, de a tervezett eft-nál 7,4 %-kal alacsonyabban maradtak. Az előző évhez képest tapasztalható jelentős, eft-os többletkiadás oka nagyrészt az új nyilvántartó rendszer (Ingrid) aktiválása és az amortizáció I. negyedévben történő elindulása. A tervhez képest összesen eft megtakarítás az alábbi megtakarítások és többlet ráfordítások egyenlegeként adódik: eft tény terv tény tény/terv tény-terv Anyagjellegű ,02% Személyi jellegű ,38% Értékcsökkenés ,32% Egyéb ,56% 828 Összesen ,56% Az Anyagjellegű ráfordítások soron jelentkező, a tervhez képest 1,6 MFt-os megtakarítás az év folyamán több apró részletből tevődik össze. Megtakarítások tapasztalhatók az informatikai rendszertámogatás, az anyagköltségek, az ügyvédi díjak esetén, a telefon- és internet költségekkel kapcsolatosan, az irattározás kapcsán, valamint az egyéb szolgáltatások között. A Személyi jellegű ráfordítások soron jelentkező, a tervhez képest közel 24,5 MFt-os megtakarítás részletei: - munkabérek: 6,2 MFt (átcsoportosítások időbeli eltolódása, egy munkatárs tartós táppénze, nyugdíjazás) - tiszteletdíjak: 6,1 MFt (egy lemondott IT tag tiszteletdíja) - állományba nem tartozók bére: 6 MFt (Képviseleti Testület tervezett, de ki nem fizetett juttatásai, azonosítást végzők megbízási díjain történt megtakarítás) - Egyéb személyi jellegű: 1,2 MFt a munkabéreknél említett okok miatt ki nem fizetett juttatások - Bérjárulékok: 5 MFt a fentiek járulékai Az Értékcsökkenésnél tapasztalható megtakarítás a tervezett, de meg nem történt beruházásokból fakad. A bázis 2013-as évhez képest az emelkedést az okozza, hogy június 30-ig a működési költségek közel 20%-a a költségmegosztási szabályok alapján a magán ágazatot terhelte, míg a magán ág július 1-től kezdődő végelszámolása kapcsán a Közös Közgyűlés a költségmegosztás megszüntetéséről és a megosztott költségek önkéntes ágazati átvállalásáról döntött

13 A pénzügyi terv és az eredménykimutatás befektetési tevékenység ráfordítása összevetésére alkalmas korrekciók 2014-ben (eft) 2014 terv 2014 tény Befektetési tevékenység ráfordítása /- nem tervezett céltartalék felszabadítás/képzés piaci értékből nem realizált hozamra Összehasonlításra alkalmas bef. tev. ráfordítás adatok A működési tartalék befektetésein ráfordításként kimutatott, még nem realizált nyereséget (ún. értékelési különbözetet) bevételként ugyanilyen mértékben ki kell mutatni, és a működési céltartalék állományát ennyivel növelni kell. Így ez végül majd nem az eredményben, hanem a működési céltartalék ugyanilyen összegű növekedésében jelentkezik. A jelentős mértékű nem realizált hozam a Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. eredményessége miatt, könyvvizsgáló által jóváhagyott, részvénybefektetések felértékelődéséből fakad. Bevételi oldal: eft tény terv tény Működési célú tagdíjbevétel Működési célra juttatott eseti adomány Egyéb bevételek Összesen A működés tagdíjbevételei jelentősen, eft-al magasabban alakultak az előző, 2013-as év bevételeinél, és eft-tal forinttal haladták meg a tervezett értéket. Ennek oka, hogy láthatóan magasabb a tagdíjfizetés a 2014-es évben az előzőhöz képest. Az egyéb bevételek szintén eft-al alakultak a tervezett felett. Az egyéb bevételek jelentős része a pénztártagok kifizetései kapcsán felmerült, a banki költségek fedezetét képező kifizetési költségek terhelése, mely anyagjellegű ráfordításként közel azonos értékben a költségek között is felmerül, így eredmény hatása nincsen. A pénzügyi terv és az eredménykimutatás befektetési tevékenység bevétele összevetésére alkalmas korrekciók 2014-ben (eft) 2013 terv 2013 tény Befektetési tevékenység bevétele /- nem tervezett céltartalék felszabadítás/képzés piaci értékből nem realizált hozamra Összehasonlításra alkalmas bef. tev. bevétele adatok A befektetési tevékenység bevételei eft-vel felülteljesítik a tervezett értéket. Ennek oka, hogy a Pénztár alaptőke emelés útján apportálta a Pannónia CIG Alapkezelőben meglévő osztalék elsőbbségi részvényét a 100%-os tulajdonában álló Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt-be. A részvény apportja független könyvizsgáló által megállapított, de a Pénztár könyvvizsgálója által is jóváhagyott értéken történt, mely apport a könyvekben a részvény elidegenítéseként jelentkezik és a névérték és a könyvvizsgáló által meghatározott érték közötti különbség pedig árfolyam nyereségként, realizált hozamként került kimutatásra. A befektetési tevékenység eredménye így eft-tal a tervezett felett alakult, eft lett. A mérleg szerinti eredmény összehasonlítása 2014-ben (eft): tény terv tény Mérleg szerinti eredmény A fentiek eredőjeként a működési eredmény évben a tervezett eft-os veszteség helyett eft-os nyereség. Tervezett eredmény tervtől való eltérések hatása a tervezett eredményre működési tartalék bevétele működési tartalék ráfordítása megtakarításai befektetési eredmény Tényleges eredmény A működési tartalék alakulása (eft) tény terv tény Működési tartalék nyitó értéke Működési céltartalék állományváltozása Tartalékok közötti átcsoportosítás Mérleg szerinti eredmény Beolvadó pénztár állománya

14 Működési tartalék záró állománya A működési tartalékot a tervezett eft-os, eredményből származó csökkenéssel szemben, a valós eredmény eft-tal növelte. A működési tartalék befektetéseinek nem realizált hozamára eft értékű céltartalék képzés valósult meg, amely céltartalék állománya így év végén eft volt összesen, amely a működési tartalékot is növelte. A tartalékot növelő tényező volt még a likviditási tartalékból történő eft, valamint a fedezeti tartalékból történő eft átcsoportosítás, a tagdíjat nem fizető tagok hozamelvonásából. Mindezek alapján a pénztár működési tartaléka a évi eft-ról eft-ra növekedett a tárgyévben. Fontos azonban megjegyezni, hogy a tartalék egy jelentős része nem pénzeszközökben, hanem likviditás szempontjából kedvezőtlenebb eszközformákban testesül meg: tárgyi eszközök és szoftverek, illetve a leányvállalatokban meglévő részesedések. A leányvállalati részesedések értéke az általuk fizetendő osztalék révén válik majd likvid eszközzé Kiegészítő vállalkozási tevékenység A Pénztár től kiegészítő vállalkozási tevékenységet folytat, melynek keretei között a Pannónia Önsegélyező Pénztár részére nyilvántartó szoftvert üzemeltet és ad bérbe. A kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye: Kiegészítő vállalkozási tevékenység gazdálkodása (eft) 2013 tény 2014 terv 2014 tény Bevételek Ráfordítások Kiegészítő vállalkozási tevékenység eredmény A tevékenység ráfordításai; a Pénztár tulajdonában lévő nyilvántartó szoftver értékcsökkenéséből és a fejlesztő cég részére fizetett rendszertámogatási és üzemeltetési feladatokból tevődik össze. A tevékenység bevétele a Pannónia Önsegélyező Pénztár által fizetett bérleti és üzemeltetési díj. Tekintettel arra, hogy a kiegészítő vállalkozás bevétele a Pénztár teljes bevételének 1%-át sem éri el, a Pénztár mentesül a társasági adófizetési kötelezettség alól a évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 20. (1) bekezdés c) pontja alapján, valamint a tevékenység kiszervezésére sem kötelezett, az évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 31. (4) bekezdése alapján Egyéb kiegészítések Leányvállalatok A pénztár önkéntes ágazata a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-vel kötött stratégiai együttműködés alapján, 2011-ben a 281/2001 (XII.26.) Korm. rendelet 2. (3) bekezdés c) pontja alapján, a működési tartaléka terhére, a biztosítóval közösen 2 társaságot alapított: Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt. székhely: 1072 Budapest Nyár u. 12 cgj: adószám: alapítás időpontja: július 20. cégbírósági bejegyzés: augusztus 3. fő tevékenység: 6629 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége A Pannónia Nyugdíjpénztár (Alapító) Igazgatótanácsa határozata értelmében az Alapító önkéntes ágazata megszerezte a Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt. (PPSZ) 100%-át, év végén

15 A 100%-os részvénytulajdonlás értelmében a Társaság egyszemélyes részvénytársasággá alakult át. A Társaság vezérigazgatója: Vokony János (9228 Halászi, Rákóczi u. 3.) A Társaság felügyelő bizottsága: - Gál Rezső elnök - Horváth János - Müller István A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett, azonban az Alapító Pénztár október 16-án arról döntött, hogy a 2014-es jegyzett tőkeemelést követően, a 2015-ös üzleti évtől kezdődően a Társaságnak könyvvizsgálót kell megbíznia. Az Alapítói döntés végrehajtása megkezdődött, a könyvvizsgáló kinevezéséről az Alapító február 27- én határozott a DIAMANT Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Kft, személy szerint Bárány Terézia okleveles, kamarai tag könyvvizsgáló vonatkozásában. A megbízás a üzleti év könyvvizsgálatára vonatkozó 1 éves időtartamra történik. A könyvvizsgáló díjazása a Társaság üzleti évében elért bevétel másfél ezreléke + ÁFA, de minimum Ft + ÁFA / üzleti év. A tulajdonosok az általuk lejegyzett tőkét határidőre, pénzben a Társaság rendelkezésére bocsátották. Tulajdonosi szerkezet december 31-én: Tulajdonos Részvény db Névérték Ft/db Részvény érték (Ft) Arány Pannónia Nyugdíjpénztár % A társaság december 31-re vonatkozó beszámolója alapján mérlegfőösszege eft, adózás utáni eredménye eft, saját tőkéje eft volt. A Társaság alaptőke emelést hajtott végre, amelyet a Pénztár, mint 100%-os tulajdonos a Pannónia CIG Alapkezelőben meglévő osztalékelsőbbségi részvénye apportjával teljesített. Az alaptőke emelés értéke eft volt. Az alaptőke emelést a cégbíróság december 16-án jegyezte be. Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. székhely: 1072 Budapest Nyár u. 12 cgj: adószám: alapítás időpontja: július 20. cégbírósági bejegyzés: augusztus 3. fő tevékenység: 6630 Alapkezelés A Társaság igazgatósága: - Benczédi Balázs (elnök-vezérigazgató) - Szalay Róbert - Bedenek Melinda (egyben vezérigazgató-helyettes) - Rabi Ferenc - Vécsei Péter A Társaság felügyelő bizottsága: - Kelemen Zsolt (2015-től Buda Mária) - Fluck Benedek - dr. Szilágyi József (elnök) A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett. Könyvvizsgáló: 2013-ban a Trusted Adviser Kft., magánszemélyként: Szovics Zsolt kamarai tag könyvvizsgáló

16 Tulajdonosi szerkezet december 31-én: Tulajdonos Törzsrészvények (db) Névérték (Ft/db) Részvény érték (Ft) Arány Pannónia Nyugdíjpénztár % CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt % Összesen: % Tulajdonos Osztalékelsőbbségi részvény (db) Névérték (Ft/db) Részvény érték (Ft) Arány Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt % CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt % Összesen: % Mindösszesen: A részvények összesen 90%-os mértékéig a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vételi opciós joggal rendelkezik. Az opció lehívása a Biztosító javára figyelembe vett és kezelt vagyon, valamint a Pannónia Nyugdíjpénztár javára figyelembe vett és kezelt vagyon megoszlása alapján történik. Ezen opciós jogával élve a Biztosító december 8-án, majd november 12-én meglévő részesedése mellé további 21 százalékos, illetve 4 százalékos tulajdonrészt szerzett a Társaságban, mellyel egyidejűleg a Pannónia Nyugdíjpénztár részesedése ugyanilyen mértékben csökkent. Ezen túlmenően november 4-én a Biztosító további 1 százalékos részesedést vásárolt a Nyugdíjpénztártól. Az opciós struktúra megváltoztatása és új együttműködési struktúra kialakítása a május 28-i Pénztári Küldöttközgyűlés napirendjén szerepel. A társaság december 31-re vonatkozó beszámolója alapján mérlegfőösszege eft, adózás utáni eredménye 0 eft, saját tőkéje eft volt. A Társaság Igazgatósága javaslata alapján a Közgyűlés a üzleti év adózott eredménye terhére Ft osztalék kifizetését fogadta el. Az osztalék 99 százaléka, azaz Ft a Társaság Alapszabályának és pontjai szerint a B és C sorozatú osztalékelsőbbségi részvényeket birtokló osztalékelsőbbségi részvényesek javára került kifizetésre 2014-ben, a következők szerint: 58,3%, azaz Ft került kifizetésre a B sorozatú osztalékelsőbbségi részvény tulajdonosának (Pannónia Nyugdíjpénztár). 41,7%, azaz Ft került kifizetésre a C sorozatú osztalékelsőbbségi részvény tulajdonosának (CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt). Az osztalék 1 százaléka, azaz Ft a Társaság Alapszabályának pontja szerinti, A sorozatú törzsrészvényeket birtokló részvényesek javára került kifizetésre, a Társaság Alapszabályának 9.2. pontja alapján az osztalékfizetésről döntő Közgyűlés időpontjában, a részvénykönyvben szereplő tulajdoni arányok szerint, vagyis 54 % a Pannónia Nyugdíjpénztárat illette meg. A Társaság Igazgatósága javaslata alapján a Közgyűlés, a üzleti év adózott eredménye terhére a Társaság teljes eredménye és a korábbi évek eredménytartaléka osztalékként történő kifizetését fogadta el

17 Az osztalék 99 százaléka a Társaság Alapszabályának és pontjai szerint a B és C sorozatú osztalékelsőbbségi részvényeket birtokló osztalékelsőbbségi részvényesek javára kerül kifizetésre 2015-ben, a következők szerint: 55,35%, azaz Ft kerül kifizetésre a B sorozatú osztalékelsőbbségi részvény tulajdonosának (Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt). 43,65%, azaz Ft kerül kifizetésre a C sorozatú osztalékelsőbbségi részvény tulajdonosának (CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt). Az osztalék 1 százaléka, azaz Ft a Társaság Alapszabályának pontja szerinti, A sorozatú törzsrészvényeket birtokló részvényesek javára került kifizetésre, a Társaság Alapszabályának 9.2. pontja alapján az osztalékfizetésről döntő Közgyűlés időpontjában, a részvénykönyvben szereplő tulajdoni arányok szerint, vagyis 54 % a Pannónia Nyugdíjpénztárat illeti meg Ellenőrzések A Pénztár a III. negyedévére benyújtott ÁFA bevallásában visszaigényelte a tárgyidőszak és a korábbi időszak valamennyi ÁFA-ját, így a NAV kiutalás előtti ellenőrzést folytatott le november-december időszakban. A vizsgálatról december 22-én készült jegyzőkönyv, amiben a NAV az összesen visszaigényelt eft adóból eft összeget visszaigényelhetőnek minősített, és január elején át is utalt a Pénztár bankszámlájára. A fennmaradó eft vizsgálata folytatódik. Az összeg egy szállító egyetlen számlájának ÁFA tartalma, és a vizsgálat már nem a Pénztárnál, hanem a szállítónál folyik. A NAV ezt a kapcsolódó vizsgálatot már kétszer meghosszabította, befejezésének várható időpontját nem lehet meghatározni. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Önkormányzat) május 28-án hozott KI/ /2013/II számú határozatával (továbbiakban: Határozat) a Pénztár tulajdonában álló, Budapest, VII. ker., Akácfa u. 60. sz. alatti ingatlan vonatkozásában évre Ft építményadó fizetési kötelezettséget állapított meg, továbbá kiszabott Ft adóbírságot és Ft késedelmi pótlékot. A Pénztár június 9. napján fellebbezést nyújtott be a Határozat ellen, és Budapest Főváros Kormányhivatala szeptember 27. napján kelt határozatával megsemmisítette az Önkormányzat határozatát és az Önkormányzati Adóhatóságot új eljárás lefolytatására utasította. Az Önkormányzat január 22. napján kelt határozatával (új eljárást lezáró határozat) újfent Ft építményadó fizetési kötelezettséget állapított meg, az adóbírságtól eltekintett és késedelmi pótlékot sem állapított meg, illetve csak 0 Ft összegűt. A Pénztár, a megismételt eljárásban hozott határozat ellen február 11. napján nyújtott be fellebbezést. A másodfokú hatóság újfent megsemmisítette az önkormányzat, mint elsőfokú hatóság határozatát, és újfent új eljárásra kötelezte azt. A mérlegzárásig az új eljárás még nem kezdődött meg Munkáltatói kötelezettségvállalások A munkáltatói kötelezettségvállalások év folyamán a megállapodásoknak megfelelően teljesítésre kerültek Peres ügyek Adatvédelmi okok miatt az ügyben érintett személyeket és cégeket jelen kiegészítő mellékletben nem kívánjuk megnevezni. A pénztár jogásza által készített, és a könyvvizsgálónak átadott jogi teljességi nyilatkozat az alábbi ügyekkel kapcsolatosan minden részletes információt tartalmaz. Pannónia, mint felperes és <Anonim 1> Kft. közötti peres eljárás. A Pannónia, mint felperes augusztus 27-én keresetet indított <Anonim 1> Kft. alperessel szemben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett Szervezett állandó Választott Bíróság előtt. A követelés alapja, a Pannónia és az alperes között október 10-én 15 éves határozott időtartamra létrejött, a Budapest Akácfa u. 60. sz. alatt található ingatlanon megvalósított parkolóház épület és parkoló rendszer, mint Bérlemény bérletére, üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó bérleti és üzemeltetési szerződés,

18 illetve annak alperes szerződésszegése miatt történő megszűnése. A Pannónia a keresettel érvényesített követelési, igényei összesen EUR és Ft és járulékai. A Választott Bíróság január 12-én kelt jogerős ítéletében az <Anonim 1> Kft.-t EUR és járulékai, valamint Ft és járulékai teljesítésre kötelezte. Az összeg megfizetésére a Pannónia végrehajtási eljárást indított. A Pénztár december 5-én kelt kérelmében felszámolási eljárást kezdeményezett a <Anonim 1> Kft. adós ellen Fővárosi Törvényszék előtt. A bíróság, a felszámolást időközben más hitelező kérelmére jogerősen elrendelte. A Pénztár benyújtotta a hitelezői igényét, amelyet nyilvántartásba vett a felszámoló legnagyobb részt f kategóriás követelésként. A felszámolási eljárás folyamatban van március 27. napján került kézhezvételére a felszámoló által megküldött i fordulónapi közbenső mérleg. A felszámoló a fennálló vagyonhiányra vagyonfelosztási javaslatot nem készített, a Pénztár követelése megtérülése nem várható. S.M., mint felperes és a Pannónia, mint I.r. alperes közötti peres eljárás. S.M február 16-án szabadalom bitorlás megállapítása és járulékai vonatkozásában keresetet indított Pannónia Nyugdíjpénztár, mint I.r. alperes ellen az Akácfa u-i parkolóház vonatkozásában. A Pannónia Nyugdíjpénztár a felperes keresetét mind jogalapját, mind összegszerűségét tekintve teljes mértékben vitatta, és nem ismerte el. A Nyugdíjpénztár szabadalom megsemmisítési eljárást kezdeményezett a Magyar Szabadalmi Hivatalnál felperes szabadalma vonatkozásában annak megsemmisítése, illetve a szabadalom oltalmi körének korlátozása iránt, tekintettel arra, hogy a szabadalom tárgya nem felelt meg az akkor hatályos feltételeknek. A Bíróság, - a Pannónia Nyugdíjpénztár által kezdeményezett szabadalom megsemmisítési eljárás jogerős befejezéséig - felfüggesztette a peres eljárást. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tárgyaláson meghozott határozatával a Nyugdíjpénztár megsemmisítési kérelmét elutasította, annak nem adott helyt. A határozatot a Pannónia Nyugdíjpénztár bíróságon támadta meg. A Fővárosi Bíróság, a Pénztár megváltoztatási kérelmét elutasította, amelyet a Pénztár megfellebbezett az Ítélőtáblánál. Az Ítélőtábla a fellebbezésnek helyt adva az első fókú bíróságot új eljárásra kötelezte. Az új eljárásban az első fokú bíróság a Pénztár megváltoztatási kérelmét újra elutasította, amelyet a Pénztár megfellebbezett. A másodfok a fellebezést elutasította, az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett. A Pénztár a Kúriához fordult felülvizsgálati eljárásban, azonban a Kúria, a Pénztár kérelmét már 2015-ben - elutasította. Ennek alapján a szabadalom birtokosa által indított eredeti bitorlási per folytatódott, azonban időközben a megbízott szabadalmi ügyvivők birtokába jutott egy olyan szabadalmi anyag, amely alapján a Pénztár jó eséllyel meg tudja semmisíteni a magyar szabadalmat, melynek érdekében azt a Pénztár 2015-ben kezdeményezte is. A szabadalmas a megegyezésre törekedvén a bitorlás megszüntetését kérte, melyhez a Pénztár hozzájárult. Egyezség hiányában egyelőre a szabadalom megsemmisítési eljárás tűnik a legbiztonságosabb útnak a Pénztár számára. Pannónia, mint felperes és <Anonim 2> Kft., mint alperes közötti peres eljárás Pannónia április 20-án fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezett <Anonim 2> Kft. ellen. A Pannónia Nyugdíjpénztár, az Ingatlan birtokbaadásakor észlelte, hogy a megtekintett állapottól eltérően, az ingatlan fűtését ellátó kazán az Ingatlanból eltávolításra került, így az Ingatlan a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan. A fizetési meghagyásra <Anonim 2> Kft ellentmondott, amelyre tekintettel a fizetési meghagyásos eljárás perré alakult. A per értéke ,- Ft. A Pannónia november 16-án kereset változtatást terjesztett elő a Bíróságon, miszerint a korábban már előadott kártérítési kérelmén felül szavatosság jogcímén, az ingatlan tényleges és ingatlan nyilvántartás szerinti terület eltérése miatt <Anonim 2> Kft. fizessen meg a Nyugdíjpénztárnak Ft-ot július 9.-én a Törvényszék a tárgyalást berekesztette és kihirdette ítéletét. Az ítélet ellen a <Anonim 2> Kft. alperes fellebbezett, a másodfokú eljárás tárgyalása február 26. napján került sor. A Fővárosi Ítélőtábla a tárgyaláson kihirdetett másodfokú végzésében helyben hagyta az első fokú bíróság ítéletének érdemi részét, így az jogerőre emelkedett. Fentiek alapján a Pénztár részére összesen ,- Ft és ezen összegnek május 2. napjától a kifizetésig számított késedelmi kamatát ítélt meg a bíróság, továbbá ,- Ft ügyvédi munkadíjat, mindösszesen ,- Ft tőke összeget, míg a Pénztár ,- Ft perköltséget köteles megfizetni a <Anonim 2> Kft részére. Pannónia, mint jogosult és a D. A. és B. F, magánszemélyek, mint kötelezettek közötti peres eljárás Pannónia április 24-én fizetési meghagyás iránti kérelmet terjesztett elő D. A. és B. F, mint Kötelezettek ellen ,- Ft és járulékai összeg vonatkozásában. Kötelezettek a fizetési meghagyásnak ellentmondtak, melyre tekintettel az eljárás perré alakult. Pannónia február 14-én nyújtotta be

19 keresetét a bíróságra. A kötelezett tartozását elismerte, de ezzel egy időben ellenkeresetet nyújtott be hibás kivitelezés miatti kártérítés vonatkozásában. Az ellenkeresetet a Pénztár vitatja, az ügy folyamatban van, szakértő kirendelése történt. A bíróság a Pénztár keresete vonatkozásában részítéletet hozott, és kötelezte a nevezett magányszemélyeket tartozásuk megfizetésére, amely megtörtént. A Bíróság a december 12-i tárgyaláson hozott ítélete szerint a Pénztárnak 15 napon belül meg kell fizetnie az alpereseknek egyetemlegesen a szakértő által megállapított ,- Ft-ot, és ezen összegnek a késedelmi kamatát, és ,- Ft perköltséget.a Pénztár az ítélet ellen január 15. napján fellebbezést nyújtott be. A Fővárosi Törvényszék kihirdette másodfokú ítéletét, amellyel hatályon kívül helyezte az első fokú ítéletet, és a felperes Pénztár részére ,- Ft, az alperesek részére ,- Ft másodfokú perköltséget állapított meg. A megismételt eljárás első tárgyalására november 21. napján került sor. A per követező tárgyalása án volt. Pénztár által az <Anonim 3>, ellen közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítása iránt indított peres eljárás A Pénztár mint a <Anonim 3>, lévő Budapest, belterület, 26302/0/A/153 és 26302/0/A/151 hrsz. alatti ingatlanok tulajdonosa- keresetet indított az <Anonim 3>, ellen annak megállapítására, hogy az Alperes <Anonim 3>, július 21-én megtartott írásbeli szavazáson meghozott 1/a/ , 1/b/ , 1/c/ , 1/d/ , 2/ számú közgyűlési határozatok érvénytelenek. A Pénztár a bíróság ítéletét március 2. napján vette kézhez. Az ítéletben elutasításra került a Pénztár keresete és a Bíróság ,- Ft perköltséget ítélt meg a Társasház részére. A Pénztár által a <Anonim 4>, Nyrt. ellen indított peres eljárás A Pénztár október 1. napján kelt keresetével peres eljárást indított a <Anonim 4> Nyrt. ellen. Keresetében a Pénztár kérte a Bíróságot, hogy állapítsa meg, hogy a Budapest VI., Benczúr u. 11. szám alatti Társasház és a <Anonim 4> Nyrt. között május 2. napján létrejött bérleti szerződés a Társasház megszüntetésére tekintettel megszűnt, és ezáltal a Pénztár nem vált ezen szerződés bérbeadójává és a bérleti szerződés nem áll fenn a Pénztár és a <Anonim 4> Nyrt között. Az első tárgyaláson a bíróság ítéletet hirdetett, amelyben a Pénztár keresetét elutasította és kötelezte a Pénztárt ,- Ft perköltség 15 napon belüli megfizetésére. Fentieken túlmenően a Pénztár ingatlanbefektetéseinek bérlőivel szemben több felszámolási eljárás és fizetési meghagyás benyújtására is sor került, mely ügyek folyamatban vannak. A Pénztár egy tagjával szemben is fizetési meghagyásos eljárást indított tagi kölcsön vissza nem fizetése miatt Átcsoportosítás A pénztár, a év folyamán az alábbi átcsoportosításokat hajtotta végre: A fedezeti tartalékból összesen eft került átcsoportosításra a tagdíjat nem fizető pénztártagok hozamából, amelyből eft a tartaléktőkét, míg 390 eft pedig a likviditási tartalékot illette. A likviditási tartalékból pedig eft forint került átcsoportosítása a tartaléktőke javára Rendkívüli események A Nyugdíjpénztár az ellenőrzések során nem tárt fel jelentős összegű hibát. A Magányugdíjpénztári ágazat végelszámolásának lezárása A Pénztár június 20-ai küldöttközgyűlése döntést hozott a magán nyugdíjpénztári ágazat jogutód nélküli megszűnéséről, azaz a végelszámolás megindításáról. A végelszámolás kezdő napja július 1, a végelszámolás befejező időpontja volt. Ezen időpontra a Pénztár magán ágazata és a végelszámoló elkészítette a végelszámolási zárómérleget, a vagyonfelosztási javaslatot, a végelszámoló zárójelentését és az egyéb vonatkozó dokumentumokat. Ezeket a magán ágazat közgyűlése a augusztus 14-ei (a harmadik végelszámolási) közgyűlésen tárgyalta és elfogadta. A Magyar Nemzeti Bank december 05-én felhívást fogalmazott meg a Pénztár felé melynek lényege, hogy az önkéntes ág küldöttei nem döntöttek a magánág végelszámolása kapcsán a vagyon felosztási javaslatról. Az MNB szükségesnek látta erre közös közgyűlési döntés meghozatalát

20 A közös közgyűlés időpontja január 23-a volt, melyen az alábbi határozatok születtek: 6/ sz. önkéntes ágazati küldöttközgyűlési határozat: Az önkéntes ágazat küldöttközgyűlése elfogadja az előterjesztést a magán ágazat végelszámolása költségeinek önkéntes ágazat általi viseléséről (iratanyag őrzése, megszűnéssel kapcsolatos egyéb költségek), melyet a jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező vagyonfelosztási javaslatban rögzített. 7/ sz. közös közgyűlési határozat: A közös közgyűlés elfogadja az előterjesztést a magán ágazat végelszámolása költségeinek viseléséről (iratanyag őrzése, megszűnéssel kapcsolatos egyéb költségek), melyet a jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező vagyonfelosztási javaslatban rögzített. 8/ sz. önkéntes ágazati küldöttközgyűlési határozat: Az önkéntes ágazat küldöttközgyűlése elfogadja az előterjesztést a jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező vagyonfelosztási javaslatban rögzített vagyonfelosztásra vonatkozóan, különös tekintettel, de nem kizárólag a vagyonfelosztási javaslatban meghatározott kötelezettségek és követelések önkéntes ágazat általi átvétele vonatkozásában. 9/ sz. közös közgyűlési határozat: A közös közgyűlés elfogadja az előterjesztést a jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező vagyonfelosztási javaslatban rögzített vagyonfelosztásra vonatkozóan. 10/ sz. önkéntes ágazati küldöttközgyűlési határozat: Az önkéntes ágazat küldöttközgyűlése elfogadja az előterjesztést a felosztott vagyon átadásának időpontjáról, melyet a jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező vagyonfelosztási javaslatban rögzített. 11/ sz. közös közgyűlési határozat: A közös közgyűlés elfogadja az előterjesztést a felosztott vagyon átadásának időpontjáról, melyet a jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező vagyonfelosztási javaslatban rögzített. 12/ sz. önkéntes ágazati küldöttközgyűlési határozat: Az önkéntes ágazat küldöttközgyűlése tudomásul veszi az Ellenőrző Bizottság jelentését és a Könyvvizsgáló jelentését a vagyonfelosztási javaslatra vonatkozóan. 13/ sz. közös közgyűlési határozat: A közös közgyűlés tudomásul veszi az Ellenőrző Bizottság jelentését és a Könyvvizsgáló jelentését a vagyonfelosztási javaslatra vonatkozóan. 14/ sz. önkéntes ágazati küldöttközgyűlési határozat: Az önkéntes ágazat küldöttközgyűlése elfogadja az előterjesztést a végelszámolás alatt álló magán ágazat végelszámolásának június 30.-ai lezárása vonatkozásában, a végelszámolás záró dátumaként június 30. napját fogadja el. 15/ sz. közös közgyűlési határozat: A közös közgyűlés elfogadja az előterjesztést a végelszámolás alatt álló magán ágazat végelszámolásának június 30.-ai lezárása vonatkozásában, a végelszámolás záró dátumaként június 30. napját fogadja el. Az MNB a magánpénztári ág tevékenységi engedélyét a (H-EN-IV-11/2015. számú) határozatával, március 09-i érkeztetéssel visszavonta. Ettől kezdve a Magánpénztári ág nem kötelezett napi eszközértékelésre. Az analitikus nyilvántartás a Trasset rendszerből i állapotnak megfelelően archiválásra került, további feldolgozás a rendszerben nem történik. Az archív mentett állapot megtekintése, lekérdezése biztosított Egyéb A mutatószámokat a 7. sz. melléklet tartalmazza. Aktív időbeli elhatárolásként a pénztár ezer forint költséget szerepeltet, a könyveiben, ebből 150 eft a bevételek és eft a költségek elhatárolása. Passzív időbeli elhatárolásként a könyvekben eft szerepel a folyó-, elhatárolandó költségekből

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

A könyvvizsgáló a pénztárnál kizárólag csak könyvvizsgálati feladatokat látott el.

A könyvvizsgáló a pénztárnál kizárólag csak könyvvizsgálati feladatokat látott el. PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA, ÖNKÉNTES PÉNZTÁRI ÁGAZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1. A Pénztár bemutatása 1.1.1. A Pénztár alapadatai A nyugdíjpénztár

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

A könyvvizsgáló a pénztárnál kizárólag csak könyvvizsgálati feladatokat látott el.

A könyvvizsgáló a pénztárnál kizárólag csak könyvvizsgálati feladatokat látott el. PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1. A Pénztár bemutatása 1.1.1. A Pénztár alapadatai A nyugdíjpénztár neve: Pannónia Nyugdíjpénztár

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Üzleti jelentés a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz Budapest, 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám PSZÁF kód 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, - ) záró záró eltérések (+, - ) záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 149 644 815 0 149 644 815 163 549 667 0 163

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 163 549 667 0 163 549 667 182 816 373 0 182 816 373 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 5 2 8 (év / hónap / nap Bizonylat

Részletesebben

Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára Székhelye: 1072 Budapest, Nyár u. 12. Pénztár azonosító: 0028

Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára Székhelye: 1072 Budapest, Nyár u. 12. Pénztár azonosító: 0028 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1. A Pénztár bemutatása 1.1.1. A Pénztár alapadatai A nyugdíjpénztár neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára Székhelye: 1072 Budapest, Nyár u. 12. Pénztár azonosító:

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ A CIG PARTNERSÉG TAGJA ÜZLETI JELENTÉSE. Budapest, 2015. május 28.

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ A CIG PARTNERSÉG TAGJA ÜZLETI JELENTÉSE. Budapest, 2015. május 28. PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÜZLETI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 28. Vokony János Igazgatótanács elnöke 1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA A Pannónia Nyugdíjpénztár

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások 2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások Szűcs József főosztályvezető-helyettes Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Új szabályzatok: az adóhatóság által

Részletesebben

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1/8. oldal DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. Üzleti jelentés 2008. Budapest, 2009. április 9. 2/8. oldal Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év Mérleg Eszköz ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 381 150 480 544 Befektetett eszközök 6 987 7 794 I. Immateriális javak 2 178 3 758 Vagyoni értékű jogok 2 178 3 758 II. Tárgyi eszközök 4 809 4 036 Ingatlanok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Vokony János Igazgatótanács elnöke

Vokony János Igazgatótanács elnöke A PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2016. május 26. Vokony János Igazgatótanács elnöke - 1 - 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1. A Pénztár bemutatása

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18191705-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 12 PK 60.540/2006/ Nyilvántartási szám: 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44. 2014

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Adatszolgáltató neve: VIT NYUGDÍJPÉNZTÁR. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Adatszolgáltató neve: VIT NYUGDÍJPÉNZTÁR. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Táblakód: 73M Vonatkozási idő :2007.01.01 2007.12.31. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 tól (év / hónap / nap) 2 0 0

Részletesebben

Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár évi beszámolójához

Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár évi beszámolójához Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2012. évi beszámolójához 1. 1 A pénztár általános jellemzői, 2012. évi események Önkéntes pénztári ágazat alakulása A Generali (korábban

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Kiegészítő melléklet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Kiegészítő melléklet 1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 01-2014. december 31. 2 1.

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4. A

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Eredménykimutatás 2015. december 31. Cegléd, 2016. május 26. Dr. Vargáné Barna Judit IT elnök 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint A 2008.06.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Magánnyugdíjpénztári ágazatának 2008. évközi végleges vagyonmérlegér l közzétett adatok Mérlegfordulónap: 2008.06.30

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi beszámolójához

Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi beszámolójához Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi beszámolójához 1. 1 A pénztár általános jellemzői Önkéntes pénztári ágazat alakulása A Generali (korábban Évgyűrűk) Önkéntes

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

73OME/1. Megállapított

73OME/1. Megállapított Sorszám PSZÁF kód (+, -) (+, -) c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 13 343 863 0 13 343 863 13 364 315 0 13 364 315 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 6 158 87 6 158 870 6 588 439 0 6

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

A CIG PARTNERSÉG TAGJA MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT LEZÁRÓ BESZÁMOLÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÜZLETI JELENTÉSE. Budapest, július 30.

A CIG PARTNERSÉG TAGJA MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT LEZÁRÓ BESZÁMOLÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÜZLETI JELENTÉSE. Budapest, július 30. PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT 2013.01.01.-06.30. ÜZLETI ÉV TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÜZLETI JELENTÉSE Budapest, 2013. július 30. Vokony

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ

KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ PRÉMIUM ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR Kiegészítő melléklet 2005 2006. 05. 26. 1 1. Általános kiegészítés Név: Prémium Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Önsegélyező Pénztár A pénztár működési

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS...3 2. A MÉRLEG

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap:

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 024 0 13 024 13 399 0 13 399 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 53 438 0 53 438 54 067 0 54 067 003 73OA03 Meg nem fizetett

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben