Az esti órákba nyúló tavaszi ülésen, április 24-én, a galántai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az esti órákba nyúló tavaszi ülésen, április 24-én, a galántai"

Átírás

1

2 AKTUÁLIS 2 A városi képviselő-testület 21. ülése Az esti órákba nyúló tavaszi ülésen, április 24-én, a galántai képviselő-testület tagjai főleg a városi költségvetés módosításáról, valamint a Galántai Vásár előkészületeiről tárgyaltak. A nyolcórás tárgyalási maraton során a tárgyalóteremben uralkodó fülledt levegő volt valószínűleg az oka P eter Závodský képviselő rosszullétének, akihez mentőt kellett hívni, majd kórházba kellett szállítani. Az or vosi segítség megér kezéséig képviselőtársai, dr. Kertész Ilona és dr. Šimaljak Richard orvosok, elsősegélyben részesítették, sőt dr. Šimaljak Richard a kórházba is elkísér te őt. E váratlan esemény miatt a két képviselő szavazókártyája a szavazógépben maradt, így a XXX. Galántai Vásár kulturális műsorainak fizetőssé tételéről szóló határozati javaslat a jelenlévő képviselőktől nem kapott abszolút többséget. Az eseményt követő vita során különböző jogi értelmezések hangzottak el a tanácskozási rendről a képviselők jelenlétét illetően a tárgyalóteremben. Mivel a két képviselő nem szándékosan hagyta a szavazókártyát a szavazógépben, a képviselők úgy határoztak, hogy a javaslatot ismét szavazásra bocsátják a testület júniusi ülésén. Az elfogadott határozat csak az augusztus 7. és 9. között sorra kerülő XXX. Galántai Vásár szervezési és technikai előkészületeit érinti. A fülledtséget és a ny omasztó légkört néhányszor a saját bőrén tapasztalhatta a városi hivatal jogásza, Miroslav Psota is, akinek jogi értelmezéseit több eset ben is kr itizálták a képviselők. Bírálat érte a Városi Közterület-fenntartó Vállalat igazgatóját is, Zelinka Zoltánt, néhány gazdasági döntését illetően, mivel olyan partnereknek nyújt szolgáltatásokat, akikkel szemben a közterületfenntartó vállalatnak bír ósági úton ér vényesített követelései vannak. A vita várhatóan folytatódik a testület következő ülésén is, melyre a városi főellenőr beterjeszti a vár osi szervezetben végzett ellenőrzésről szóló jelentését is. A képviselők között viharos vitát váltott ki az a tény, hogy a város figyelmen kívül hag yta a képviselő-testület azon határozatát, melyben meghatározta a városi főellenőri posztra kiírandó pál yázat képesítési követelményeit. Miroslav Psota, a városi hivatal jogásza szerint, a főiskolai végzettség és az öt éves szakmai gyakorlat mint követelmény meghaladja a törvény által megszabott határt, ezért a város a törvénynek megfelelően hirdette meg a pályázatot. A képviselők rámutattak, hogy ez eg y veszélyes precedens lehet, mivel ezután a város a jövőben bármikor figyelmen kívül hagyhatja a képviselő-testület bármely határozatát, a képviselők pedig abba a helyzetbe kerülhetnek, hogy csak a gombokat fogják ny omogatni. Több képviselő is elégedetlenségének adott hangot a képviselőtestületi határozatok teljesítésének ellenőrzése során. Véleményük szerint a város előnytelen közvilágítás üzemeltetési szerződést kötött a FIN M.O.S. részvénytársasággal. Határozatban kérték egy GALÁNTAI ÚJSÁG átfogó jelentés kidolgozását arról, hogy mi alapján döntött a város a vállalattal való sz erződéskötésről a 2013-ig sz óló beruházásról, ill. a szerződés módosításairól, melyek 24 évre hosszabbították meg a szerződés érvényességét. A 2014-es városi költségvetés módosításáról szóló vitapontban a tőkekiadás növeléséről döntöttek a képviselők. Olyan beruházásokról van szó, mint pl. a neogótikus kastély felújításának a társfinanszírozása, euró a hódi játszótér átköltöztetésére, ill. a dolinkai játszótér bővítésére, euró többlet a Városi Sportlétesítmények Kezelősége számára a Sportok Háza tetőszerkezetének javítására, mivel a legalacsonyabb árajánlat is meghaladja a költségvetésben jóváhagyott összeget, euró az Esterházyak utcája SZNF Lakótelep kereszteződés bejárati szakaszának a bővítésére, euró az új tekepálya megépítésének a befejezésére (az adó kifizetése), s végül euró többlet egy kerti lugas megépítésére a Šverma utcai nyugdíjas klubban. Horváth Zoltán képviselő, a Galantaterm kft. ügyvezetője, egy tervezett beruházásról tájékoztatta képviselőtársait. A vállalat sikeresen megpályázott egy uniós pr ojektet, melynek keretében euró vissza nem térítendő támogatást kap az Ész ak Lakótelep melegvíz és távfűtés hálóz atának teljeskörű felújítására. A projekt összköltsége euró, melyből a fennmaradó öszszeget a Galantaterm kft. finanszírozza. A képviselő-testület jóváhagyta az Arkádia sportklub kérvényét egy finn szaunával, infra sz aunával és r elaxációs masszázskáddal felszerelt fitness és wellness központ kialakítására. A képviselők jóváhagyták a város zárszámadását, ill. a város 2013-as éves jelentését. Tudomásul vették a Galántai Munka, Szociális és Családügyi Hivatal Foglalkoztatási Osztálya vezetőjének, Iveta Benciovának, a foglalkoztatottság helyzetéről szóló jelentését Galántán. Az ülés utolsó előtti napirendi pontja a polgármester és a városi főellenőr fizetésének a módosítása volt. A képviselői klubok megegyezése alapján a képviselők jóváhagyták azt a határozatot, mely szerint április 1-jétől nem változik a polgármester, sem a városi főellenőr fizetésemelésének a százaléka. A polgármester törvényes fizetése továbbra is 28 százalékkal növekedik, amely eurót jelent. A városi főellenőr fizetése 30 százalékkal növekedik, s ez eurót jelent. Róbert Rybársky Fotó: Róbert Rybársky Eladóegyszemélyitulajdonbanlévő2. emeleti,háromszobás,felújítotlakása Gyönyörűutcában,melynekalapterülete 73m2+14m2-espincehelyiség,saját gázfűtéssel,beüvegezetbalkonnal. Ár:61ezer Telefon:

3 2014. május 3 AKTUÁLIS Rekord részvétel a május elsejei ünnepségen a neogótikus kastélyban Az idei majális immár hag yományosan az ápr ilis 30-i májusfaállítással kezdődött a város főterén. A városi hivatal épülete előtt megjelent érdeklődőket a helybéli alapiskolások és a Spektrum Szabadidőközpontot látogató g yerekek kultúrműsorral szórakoztatták. A neogótikus kastély északi szárnyában a Szlovák Kertészszövetség helyi szervezete és Galánta Város közös szervezésében került sor a XI. regionális borkiállításra és bor kóstolóra. Az esti diszkón az ismer t DJ Cini szórakoztatta a vendégeket. A május elsejei ünnepségek másnap a neogótikus kastély udvarán folytatódtak. A gazdag kultúrműsoron kívül a látogatók megkóstolhatták régiónk legfinomabb borait, miközben hagyományos cigánypecsenyét vagy finom kolbászt fog yaszthattak. Az újonnan felállított pódiumon eg ymást váltották a zenekarok és népi eg yüttesek, mint a Važinka gyermek folklór csoport, a Važinka énekkar, a Muzička népzenekar, a Lipka énekkar, valamint a járás ifjú népdalénekes sz ólistái, akik előadásukkal szórakoztatták a közönséget. A műsor következő részében a város területén működő művészeti együttesek mutatkoztak be, de ekkora már a kastély udvara szinte színültig megtelt. A jelenlévő kb v endéget köszöntötte Maťašovský László, polgármester, és F e- kete László, alpolgármester is. Ünnepi beszédükben megköszönték a Galántai Neogótikus Kastély Polgári Társulásnak a munkáját, a jelenlévőket pedig arról tájékoztatták, hogy a város uniós és ún. Norvég Alapokból szeretné felújítani a neogótikus kastélyt. A legnagyobb sikere a CALMA és CLIS táncegyüttes táncosainak v olt. Az esti műsort az Eminent z enekar kezdte, őket a Spektrum plus eg yüttes követte, mely a mulatozáshoz szolgáltatta a talpalávalót. A rendezvény műsorvezetője Peter Kolek volt. Róbert Rybársky Fotó: Róbert Rybársky Fotó: Simona Tóthová Újabb választások májusban május 24-én r eggel 7.00 óra és este óra között ismét a választási urnák elé v onulunk ezúttal azért, hogy Európai Parlamenti képviselőket válasszunk. A Szlovák Köztársaságban szavazati joggal r endelkeznek: - a Szlovák Köztársaság állampolgárai, akik legkésőbb a választás napján betöltötték 18. életévüket és állandó lakhellyel rendelkeznek a Szlovák Köztársaság területén, - a Szlovák Köztársaság állampolgárai, akik legkésőbb a választás napján betöltötték 18. életévüket, sem a Szlovák Köztársaságban, sem az Európai Unió más tagállamában nem rendelkeznek állandó lakhellyel, de a választás napján a Szlovák Köztársaság ter ületén tartózkodnak, - az Eur ópai Unió bármel y tagállamának állampolgárai, akik a választások napján betöltötték 18. életévüket, állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek a Szlovák Köztársaság területén, és saját kérésükre szerepelnek a választói névjegyzékben. A választói névjegyzékbe való bejeg yzést ezen személyeknek abban a községben kell kér vényezniük, melyben az állandó lakhelyük van, legkésőbb 40 nappal a választások időpontja előtt (vagyis legkésőbb április 14-ig). Az a választópolgár, akinek a Szlovák Köztársaságban van az állandó lakhel ye, ám a választások napján nem tud a lakóhelyén a saját választókörzetében választani, választói igazolvány kiadását kérheti az állandó lakóhel ye szerinti községi hivatalban. A választói igazolvánnyal bármely választókörzetben jogosult majd leadni a voksát. A Galántai Városi Hivatalban április 24. és május 22. között lehet kér vényezni a választói igazolvány kiadását az üg yfélfogadás ideje alatt, földszint, 7. sz. ajtó vag y elektronikus úton, cím: Bővebb tájékoztatást a következő címen ol vashatnak: informacia-pre-volicov Zuzana Morovičová GVH Szervezési Osztály vezetője

4 INNEN-ONNAN 4 GALÁNTAI ÚJSÁG Mikulov a legjobb borait kínálta és Galántát szórakoztatta Gazdag kultúrműsorral és a mikulovi kistérségből származó borok kóstolójával mutatkozott be Galánta partnervárosa, Mikulov, április 5-én, szombaton este, a Galántai Városi Művelődési Központ esztrádtermében. A Mikulov Galántát szórakoztatja elnevezésű rendezvénynek immár többéves hagyománya van. A két város közötti együttműködési megállapodást az érintett felek 2003-ban írták alá, majd 2013-ban, az aláírás tizedik évfordulóján, ünnepélyes keretek között felújították. Galánta és Mikulov köz ött nagyon jó az eg yüttműködés főleg az oktatásügy, a kultúra, a sport és az idegenforgalom területén. Maťašovský L ászló, polgármester, Jaroslav Smečka, mikulovi városi képviselő, Marcela Koňáková, a Mikulovská rozvojová társaság igazgatónője, valamint Kolek János, a Galántai Városi Művelődési Központ igazgatója, ünnepi beszédükben kihangsúlyozták, hogy az elm últ évek során a partnerség mellett számos új barátság is született. Az ünnepélyes pohárköszöntő után a jelenlévőket borkóstolóra hívták, majd jó sz órakozást kívántak mindenkinek. A finom borokat kedvelő vendégek idén 132-nél több fajta, főleg mikulovi borvidékről származó bort kóstolhattak, de volt néhány osztrák bor is. A kultúrműsorról a J iří Vrbka vezette Klaret cimbalomegyüttes gondoskodott, mely népzenével tette kellemesebbé a baráti találkozót. A partnervárosok találkozóit a határon túli együttműködési program keretében uniós forrásból az Eur ópai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozzák. Lucia Gazdagová Fotó: Róbert Rybársky GABI 2014 gyermek képzőművészeti biennálé III. évfolyama AGalántai Művészeti Alapiskola Galánta Város, Nagyszombat Megye Önkormányzata, valamint a Nagyszombati Járási Hivatal Iskolaügyi Osztálya közreműködésével április 23-án ünnepél yes keretek között kiértékelte a GABI 2014 elnevezésű gyermek képzőművészeti biennálé I II. évfolyamának az alkotásait. A GABI országos verseny a hazai képzőművészeti alapiskolák tanulóinak munkáit mutatja be. A kiállított alkotások sokrétűek az alkalmazott képzőművészeti technikáknak, az eg yes korcsoportoknak és a különféle témáknak köszönhetően. A képzőművészeti alkotások témája a g yermekek által érzékelt színes világ. A projektbe idén 35 m űvészeti alapiskola kapcsolódott be. A több mint ezer alkotásból a zsűri négy korcsoportra osztva választotta ki és díjazta a legjobbakat. Valamenynyi mű nagy sikert aratott. Két különdíj átadására is sor ker ült, az egyik a Polgármesteri Díj, a másik a Gyermekzsűri Díja volt. Polgármesteri Díjat kapott Papp Szabina és Eva Šuchterová. A kiállításon részt vevő négy és tizennyolc év közötti gyerekek festményeket, rajzokat, kerámiát és térbeli alkotásokat, sőt számítógépes grafikákat mutattak be. A képzőművészeti alkotásokból összeállított kiállításnak a honismereti múzeumban zajló átépítési munkák miatt a városi hivatal előcsarnoka adott otthont ápr ilis 4. és április 30. között. Lucia Gazdagová Fotó: Lucia Gazdagová

5 2014. május 5 INNEN-ONNAN Galántán ötödik alkalommal fogták meg egymás kezét Május 4-én, vasárnap, ismét megelevenedett a város, mivel ezen a napon került sor a szellemi és testi fogyatékos gyermekek számára megrendezett jótékonysági koncertre. Nyugat-Szlovákia huszonhét intézetének több mint hatszáz fogyatékkal élő fiatalja töltött eg y tartalmas, zenével, tánccal és szórakozással teli délutánt a Galántai Városi Művelődési Központban. A rendezvény immár hag yományosan zumbával indult a francia Guinea-i Mo Diakte vezényletével, aki fel villanyozta és megtáncoltatta az össz es jelenlévőt. A koncert a La Gioia opera trióval kezdődött, majd az energikus eperjesi énekesnő, Michaela, lépett a színpadra zenekarával. A rendezvény sztárja a Peyoti for President nevű spanyol együttes volt, mely változatos műsort mutatott be v olt karneváli zene, flamenco, hip-hop, reggae, mexikói mariachi, punk, salsa, sőt a zenészek még utc ai és sz ámítógépes hangokat is bemutattak, s mindehhez párosult az együttes tagjainak kisugárzása is. A Peyoti for President tagjai Mo Diakte zumba oktatóval együtt a koncert előtt ellátogattak a Galántai Szociális Otthonba is. A koncert végén a rock és a metál zenéé volt a főszerep, melyet Jimi Cimbal és z enekara, a Metropolis, valamint a The Paranoid együttes adott elő. A fogyatékkal élők jelenléte a Fogjuk meg egymás kezét elnevezésű koncerten közöttünk, átlagemberek között, évről évre sikeresebbnek mondható, mely a zenének és a különféle oktató jellegű w orkshopoknak köszönhető. Örülünk, hogy a határok nélküli kultúrával sikerült közelebb hozni egymáshoz az ember eket, és nag y hangsúlyt fektettünk arra, hogy az összeállított program minden g yerek számára szórakoztató legyen nyilatkozta a szervezők nevében Milan Štefánik. A rendezvény során a Jožo Pročko Marcel Forgáč műsorvezető páros szórakoztatta a jelenlévőket. Az Érsekújvári Művészeti Alapiskola mellett m űködő Flames tánccsoport lányai is bemutatták tánctudásukat. Bárki, aki ellátogatott a művelődési központba, kipróbálhatta az ügyességét arcfestésben, enkausztikában (viaszfestés papírra forró viasszal), vászonfestésben, fonásban, de akár hagyományos íjászatban is. Az idei jubileumi évfolyamon ismét ajándékozott a Samsung Electronics Slovakia Vállalat. Anton Ondr ej ezúttal öt ol yan intézetnek adott át eg y-egy tv-készülék utalványt, melyek a tavalyi rendezvényen nem tudtak r észt venni. Akkor a vállalat 28 intézménynek ajándékozott televíziót. A Samsung Vállalat segítsége nélkül ezen intézmények lakói nem tudtak v olna részt venni a rendezvényen. Ezúton sz eretnék köszönetet mondani a vállalatnak az autóbusszal való ingyenes szállításért is tette hozzá Milan Štefánik. A rendezvényt anyagilag Galánta Város támogatta. Simona Tóthová Fotó: Simona Tóthová

6 INNEN-ONNAN 6 GALÁNTAI ÚJSÁG A város hatáskörébe tartozó óvodák és alapiskolák sikeres projektjei Galánta Város minden é vben pályázatot hirdet a városi költségvetésből nyújtandó pénzügyi támogatásokra, melyeket az oktatásüg y területén a gyermekek és az ifjúság képzésére és nevelésére lehet fordítani. Célja, hogy minél több gyerek bekapcsolódjon a különféle tevékenységekbe, jó eredményekre ösztönözze őket, melyek fokozatosan a tanulók, a pedagógusok, de a szülők sz ámára is az iskolai élet termész etes részévé válnak. Melyek a legsikeresebb projektek? Az óvodák legsikeresebb projektje az Óvodák drogellenes napja a bábszínház mint prevenciós eszköz. A projektet Galánta Város és a SZNF Ó voda közösen szervezik. E sikeres rendezvény célja, hogy a g yerekek megértsék, mit jelent a függőség, mennyire káros a dohány zás, tudatosítsák az egészséges életmód kialakításának a fontosságát. A következő érdekes projekt a Kupakkirályság, mely a Nová Doba Lakótelepi Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda akciója. Célja, hogy fejlessze a gyerekek környezettudatosságát, kreativitását, felkészültségét, pozitív kapcsolat kialakítását az őket körülvevő természettel, a környezetvédelem fontosságának tudatosítását. Kinyílik a könyv a Clementis Kertvárosi Óvoda projektje, melynek célja, hogy fejlessze a gyerekek irodalmi és olvasókészségét, felkeltse az ér deklődésüket a gyermekkönyvek alkotói, a könyvek és az olvasás iránt. Gyermek sportolimpia az Ész ak Lakótelepi Óvoda projektje, melynek már a címéből is ny ilvánvaló, hogy az óvodások mozgáskészségének a fejlesztését célozta meg. A mozgás egészség, és aki tornázik, nem betegeskedik. A Nová Doba Lakótelepi Óvoda minden évben megrendezi az Iskoláskor előttiek érettségijét, melyen játékos vetélkedő keretében a nagycsoportos ovisok próbára tehetik tudásukat és képességeiket. Az alapiskolák is sz ámos sikeres projektet valósítanak meg. Kodály Zoltán Alapiskola Hogy a gyerekeink ne csavar ogjanak célja a szabadidő aktív és kreatív kihasználása, tartalmas tevékenységek végzése a nyári szünet első két hetében. G. Dusík Alapiskola A természettudományi oktatás támogatása az iskola ezen projekt segítségével szeretné összekötni a gyakorlati és az elméleti tudást. SZNF Alapiskola Olimpiai szivárvány célja a város területén működő iskolai klubok közötti baráti kapcsolatok, ill. a sporthagyományok ápolása. Štefánik Alapiskola Röplabda torna a röplabda által sz eretnék minél több tanulóban felkelteni a rendszeres testmozgás és a sportolás iránti igényt. Nem hagyhatjuk ki a művészeti alapiskolákat sem. Művészeti Alapiskola, képzőművészeti szak GABI illusztrációk biennáléja az áprilisban sorra kerülő projekt célja elsősorban a tehetséges tanulók oktatásának és nevelésének a támogatása. Galántai Joseph Hay dn Zeneiskola - Cserekoncert a Mikulovi Z eneiskolával célja a pedagógiai és művészeti tapasztalatcsere. Az említett projektek új módsz erekre tanítanak bennünket, melyek kritikus gondolkodásra, önállóságra, a család és az oktatási intézmény köz ötti együttműködésre ösztönöznek, mindamellett nagymértékben javul a tanulók, a pedagógusok és az iskolák eg ymás közötti kapcsolata is. Mgr. Katarína Barcziová módszertani előadó Galántai Hangjegy egy sikeres dalverseny Akönnyűzenei fesztiváloknak és versenyeknek többéves hagyományai vannak Galántán és a körny éken. A fiatalok körében nagy népszerűségnek örvendenek, mivel többnek közülük ilyen rendezvényen kezdődött sikeres énekesi pályafutása március 29-én a Galántai Városi Művelődési Központ adott otthont a Galántai Hangjegy elnevezésű magyar popzenei verseny országos fordulójának, melyben fiatal előadók mérték össze tudásukat. A rendezvényt a Nemzeti Kisebbségek Kultúrája program keretén belül anyagilag a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala támogatta, a szervező pedig a Szlovákiai Helyi és Regionális Kultúrában Dolgozók Szövetsége volt. A fesztiválon kilenc fiatal énekes mutatkozott be, akiknek a zene és az éneklés az életük sz erves része. Gyönyörű hangjukkal és az előadott dalokkal megörvendeztették a közönséget. A szakmai zsűri, melynek elnöke és egyben az est vendége, a galántai származású Takács Nikolas volt, nagyra értékelte az egyes produkciókat, majd a következő sorrendet határozta meg: 1. helyezés Valenský Miriam, Keszölcés (Kyselica), 2. helyezés Šrámek Peter, Vágsellye (Šaľa), 3. helyezés Kozma F erenc, Galánta. A zsűri különdíját a galántai Vontszemű Milan kapta. Elismerés illeti a közönséget is, mely gondoskodott a remek hangulatról az est folyamán. A fiatal előadókat Budapestről és a környékéről érkezett rajongók is buz dították. A Galántai Hangjegy ékes biz onyítéka annak, hogy ha meg felelő feltételeket, ill. lehetőségeket biztosítunk a fiatalok önmegvalósítására és bem utatkozására, teljes mértékben ki tudják bontakoztatni egyéni képességeiket és tehetségüket. Margita Knappová Foto: A. Farkasová

7 2014. május 7 INNEN-ONNAN Kantiléna április 25-én ker ült sor arra a könnyűzenei fesztiválra, melyet a hazai zenei élet eg yik nagy alakjának, Karol Duchoňnak, a tiszteletére rendeztek. Az idei 14. évfolyamon olyan fiatal tehetségek mutatkoztak be, akik nemcsak a hazai zenei életben, de a színházban is megállják helyüket. A fesztivál rendezője immár 2006 óta a Galántai Matica Ház. Az elm últ évekhez hasonlóan idén is P eter Fahn, a fesztivál megalapítója, kísérte fel az énekeseket a pódiumra, de csatlakoz ott hozzá Anna Kivarothová, a Pop Aréna könnyűzenei fesztivál szervezője is. A Kantiléna fesztivál idén is sz olgált meglepetésekkel. A pódiumon egymást váltották a fiatal tehetségek, köztük új arcok is, akik jelenlétükkel tisztelegtek Karol Duchoň emléke előtt. Olyan énekeseket láthattunk, akik nemcsak a zene területén tevékenykednek, de színházi darabokban, ismert hazai tévésorozatokban is sikeresen szerepelnek. Az előadott D uchoň-dalok is újak voltak. Az ismer t szerzemények helyett, mint a V dolinách, az Elena, vagy a Dievča z Budmeríc, sokak számára eddig ismeretlen dalok hangzottak el, s ez változatossá, sokszínűbbé tette a fesztivált. A műsor összeállítása, beleértve a dalok és az énekesek kiválasztását is, Janette Vargová nevéhez fűződik. A verseny első körében nyolc énekes Duchoňdalokat adott elő. Elsőként az árvai születésű Ján Šinál lépett a közönség elé a Sľúbené ľúbenie című szerzeménnyel. Bár az énekes első ízben szerepelt a Kantilénán, oly mértékben elnyerte a nézők tetszését, hogy csupán néhány sz avazat választotta el őt a legjobb dalért járó Karol Duchoň-díjtól. Másodikként szintén eg y újonc, Ján Hyža, mutatkozott be, aki a Príboj című lassú blues nótát adta elő. A Kantilénán idén meglepően sok női énekes is sz erepelt. Összesen négy fiatal és bájos énekesnőt láthatott a közönség, Daniela Tomešovát, aki a Batoh s páperím c. dalt énekelte, a musical színésznőt és énekesnőt, Mária Lechmanovát, egy szintén tehetséges színésznőt, Dominika Richterovát, valamint Michaela Hasalovát, a fesztivál legfiatalabb résztvevőjét. A női közönség szívét a szőke Samuel Lőrinčík dobogtatta meg, aki immár második alkalommal vett részt a Kantilénán, ezúttal a Tulipán című dallal. Az első kört Adrián Fahn zárta a Matkina tvár című szerzeménnyel. A verseny második körében az énekesek saját maguk által választott dalokat adtak elő. Az előadókat az est folyamán a 4mation zenekar kísérte profi módon. A hab a tortán a fesztivál vendégeinek Dušan Grúňnak, Otto Weiternek és Andrea Fishernek a fellépése v olt. Dušan Grúň nemcsak fülbemászó dalaival varázsolta el a közönséget, hanem műsorát néhány legendás viccel is fűsz erezte. Otto Weiter és Andrea Fischer örökzöld slágerei megtáncoltatták a közönséget, így a Kantiléna szórakoztatóan ért véget. A 2014-es Kantiléna-díjat a Matkina tvár című dal kapta, melynek szövege, dallama és előadása könnyeket csalt a szemekbe. A díjat a Galántai Matica Ház munkatársa, Miroslava Horňáková, adta át. A fárasztó és igényes szereplés után az énekesekr e frissítő várt, melyet a Maestro restaurant & Indoor golf étter em biztosított számukra. Carmen Virágová Fotó: Róbert Rybársky Meghívó a városi gyermeknapra A nemzetközi gyermeknapnak városunkban hagyománya van, s ezt idén sem sz akítjuk meg. Épp ezért szeretettel várunk minden gyermeket május 31-én a városi parkba, a neogótikus kastély udvarába, ahol délután és óra között színes és sz órakoztató programok várják majd őket. A különféle felfújható látnivalók mellett a kicsikre ügyességi játékok, szórakoztató vetélkedők, arcfestés, kerámia foglalkozás, lovaglás, valamint táncos-énekes bemutató is vár. Ez utóbbi keretében mazsorett csoportok, táncegyüttesek, valamint a POP ARÉNA könynyűzenei verseny résztvevői is fellépnek majd. A kultúrműsor során szórakoztató vetélkedőkre és játékokra is sor ker ül, a győztesekre pedig szép díjak várnak. Kedvezőtlen időjárás esetén a gyermeknapi ünnepséget a Spektrum Szabadidőközpontban tartják meg. Természetesen nem feledkeztünk meg a városrészekben lakó gyerekekről sem. Hódiban május 29-én, Javorinkán és Nemesnebojszán pedig május 30-án órai kezdettel kerül sor a g yermeknapi ünnepségre. A városi gyermeknap rendezvényeinek sorából nem hiányozhat a polgármester serlegéért vívott focitorna sem, melyet május 30-án a Štefánik Alapiskolában rendeznek. Bízunk benne, hogy a gazdag program, melyet a Galántai Városi Művelődési Központtal együttműködve és Galánta Város anyagi támogatásával készítünk, megfelel a gyerekek elvárásainak, s a rendezvényekről elégedetten, kellemes élményekkel gazdagodva térnek majd haza. A Spektrum Szabadidőközpont munkatársai

8 INNEN-ONNAN 8 GALÁNTAI ÚJSÁG Galántai Kéttannyelvű Magángimnázium FACTORY 2014 INSPIRATION, MOTIVATION, AC- TION (inspiráció, motiváció, cselekvés) a Galántai Kéttannyelvű Magángimnázium FACTORY 2014 elne vezésű workshop mottója. A neogótikus kastély északi szárnyában április 14. és 16. között immár hag yományosan a Galántai Városi Művelődési Központ közr eműködésével került megrendezésre rendezvényünk, melynek célja bemutatni iskolánk diákjainak nyelvi, prezentációs és sz akmai tudását, képességeit. A workshop ötéves fennállása óta idén először három tanítási napra bővítettük a rendezvényt, hogy valamennyi tantárgy és a diákok szerteágazó érdeklődési területei is teret kapjanak. Az első nap a termész ettudományok napja v olt, mely biológiából, kémiából, matematikából és fizikából állt. Ezt követte a társadalomtudományok napja állampolgári ismeretek, történelem, geográfia és közgazdaságtan, végül pedig a kultúra napja színház, zene, film, képzőművészet és építészet. A workshop közös témája a múltban és a jelenben is az angol ny elvterületen Márciusban, mely immár hagyományosan a könyv hónapja, a SZNF Alapiskola elsős tanulói is megemlékeztek az olvasás fontosságáról. Kristína Klempová tanító néni v ezetésével március 25-én és 26-án került sor az Olvasok, olvasol, olvasunk elnevezésű vetélkedőre. A tanulók most először olvastak hosszabb terjedelmű szövegeket, így játékos formában fejlesztették élő és te vékenykedő neves személyiségek felkutatása volt. A diákok együtt elemezték, majd prezentálták mindazt, amivel ezek az emberek hozzájárultak a tudomány, a művészet és a társadalom fejlődéséhez, s tették ezt abból a célból, hogy munkásságuk, kutatásaik, társadalmi megnyilvánulásaik mottónk értelmében INSPIRÁCIÓVÁ és MOT IVÁCI- ÓVÁ váljanak, és CSE LEKVÉSRE ösztönözzenek bennünket is. Így a diákok olyan híres emberekről készítettek pr ezentációkat, ill. beszélgettek róluk, mint Isaac N ewton, Oscar Wilde, Eleanor Roosevelt, James Cook vagy Steve Jobs. Elemezték és megvitatták az olvasási készségüket, szövegértésüket. A kvízjáték lényege a kincskeresés volt. A gyerekek egy szórakoztató feladatlap segítségével megismerkedtek Kukuk kapitánnyal, akinek segítettek megkeresni az elveszett kincset. Hat feladat megoldása várt rájuk meg kellett találniuk a szövegben elrejtett információkat, ill. ki kellett választaniuk a megfelelő válaszokat és megnevezéseket. Végül sikerült rálelniük K ukuk kapitány kincsére is. Kiderült, hogy a kapitány könyveket rejtegetett, melyek kivételes mivoltuknak köszönhetően tulajdonképpen kincsek. Végül az interaktív tábla segítségével játékosan különféle gyakorlatok formájában maga Jack Sparrow szólt az elsősökhöz. Megdicsérte az üg yességüket, azután megajándékozta őket eg y egész láda csoki dukáttal, melyeket az osztál y emberi jogok kér déseit, a filmkészítés utómunkálatainak a hatásait, az alapvető közgazdasági elméleteket, a fizikális erők praktikus felhasználási lehetőségeit, az ér zelmi intelligenciát, a szeretet különböző formáinak a megnyilvánulásait híres monológokban és párbeszédekben, tengerentúli felfedezőutakat térképeztek fel, stb. Külön köszönet illeti a Galántai Városi Művelődési Központ munkatársát a workshop megrendezése során tanúsított megértéséért és segítségéért. Olvasok, olvasol, olvasunk olvasási vetélkedő elsősöknek Mgr. Daniel Meško Fotó: Róbert Rybársky egyik padja alá r ejtett. Az elsősök nem haboztak, s a Karib tenger kalózai című film egyik dalára lelkes ker esésbe kezdtek. A kincset végül a tanítói asztal alatt lelték meg. A tanító néni igazságosan szétosztotta a g yerekeknek a csokipénzeket, megdicsérte őket, majd mindenkinek oklevelet adott át. Mgr. Kristína Klempová

9 2014. május 9 INNEN-ONNAN Nemcsak meséről mesére Április egyik délutánján a Štefánik Alapiskola negyedikes tanulói az Aranyfonál c. népmesét m utatták be az iskola alsó tagoz atos tanulóinak. Radoslav Forronak, az iskola igazgatójának, az elmondása sz erint a pedagógusok évről évre úgy állítják össze a Meséről mesére c. műsort, hogy játékos formában ápolják a tanulók közti barátságokat, erősítsék bennük az össz etartozás fontosságát. Ha megkérdezik a Štefánik Alapiskola legfiatalabb tanulóit, hogy alsó tagozatosként mi ragadta meg őket a leginkább, akkor nag y valószínűséggel a tanítást köv ető kellemes délutánokat fogják megemlíteni, amikor az idősebb társaik színház at játszanak, vetélkednek, vagy beszélgetésekre kerül sor olyan példaképekkel, mint pl. Tomi Kid, de említhetnék a hag yományosan megrendezett diszkókat is Nem volt ez másképp áprilisban sem, amikor főleg az elsősök szívták magukba a r ejtett információkat természetrajzból, honismeretből, matematikából egy évfolyamok között zajló csapatverseny során, melynek a Páli vám to? elnevezést adták. A vetélkedő során idősebb társaiktól elsajátíthatták a köz össégi viselkedés és kapcsolattartás alapjait is. Apropó: Önök vajon tudják-e, hogy a bagol y hány fokkal tudja elfordítani a fejét? Kilencv en, kétszázhetven, netán hár omszázhatvan fokkal? Roman Kment Fotó: Roman Kment A torkos kisegerek ellátogattak Galántára is Galánta Város támogat minden ol yan tevékenységet, mely az egészséges életmódot népszerűsíti. Ugyanakkor a város ily módon hozzájárul a különféle társadalom-patológiai megnyilvánulások és függőségek megelőzéséhez is. A megelőzést időben kell elkezdeni, így a gyerekek már óvodás korban megismerkednek vele. Ezt a célt sz em előtt tar tva a Galántai Városi Hivatal Iskolaügyi, Kulturális és Sportosztálya a SZNF Óvodával együtt rendezte meg április 29-én a városi óvodák drogmegelőző napjának 9. évfolyamát. A rendezvény keretén belül sor került a Torkos kisegerek című bábelőadásra is, mely nagyon tetszett a kis óvodásoknak. Az előadás sz ámukra érthető módon mutat rá a testmozgás fontosságára, a túlzott édességfogyasztás káros hatásaira és a dohányzás ártalmaira. Hogy miről szólt a jelenet? Kér dezzék csak meg azokat az óvodásokat, akik látták, biztos tudnak rá válaszolni. A színházi előadás előkészítéséér t pedig kösz önet illeti a SZNF Óvoda pedagógusait. Mgr. Katarína Barcziová módszertani előadó Kilencedikesek tesztelése Ahogy minden tanévben, idén márciusban ismét sor ker ült a kilencedikesek országos szintű tesztelésére. Galántán március 12-én össz esen 182 tanuló v ett részt a tesztelésben matematikából, szlovák nyelv és irodalomból, szlovák nyelv és szlovák irodalomból, ill. magyar nyelv és irodalomból. Szlovák nyelv és irodalomból 62 százalék volt az országos átlag. Galántán a Gejza Dusík Alapiskola tanítói érték el a legjobb er edményt 66,86 százalékkal, őket követte a SZNF Alapiskola 62,49 százalékkal, majd a Š tefánik Alapiskola 51,94 százalékkal. Matematikából 54,67 sz ázalék volt az országos átlag. Ebben a tantárg yban a SZNF Alapiskola tanulói v oltak a legügyesebbek 46,99 sz ázalékkal. A Kodál y Zoltán Alapiskola 45,13 sz ázalékot, a Gejza Dusík Alapiskola 43,41 sz ázalékot, a Štefánik Alapiskola pedig 29,27 sz ázalékot ért el. Magyar nyelv és ir odalomból 56,35 százalék volt az országos átlag. A Kodály Zoltán Alapiskola tanulóinak ezt csaknem sikerült is elérni, hiszen 49,03 sz ázalékot szereztek. Szlovák nyelv és szlovák ir odalomból a Kodály Zoltán Alapiskola tanulói 75,64 százalékot értek el, ezzel meghaladták a 67,59 százalékos országos átlagot. Megállapíthatjuk, hogy a kilencedikeseink idén javítottak szlovák ny elv és irodalomból, viszont matematikából rosszabb eredményeket értek el, mint az elmúlt tanévben. A mostani kilencedikesek már túl vannak a tesztelésen, azoknak pedig, akikre egy év múlva vár a tesztelés, szorítunk, hogy legalább ol yan jó er edményeket érjenek el matematikából is, mint szlovák nyelv és irodalomból. Mgr. Katarína Barcziová módszertani előadó

10 INNEN-ONNAN 10 GALÁNTAI ÚJSÁG A városi rendőrség jegyzetfüzetéből A reggeli órákban G. M., nagyszombati lakos, aki átutaz óban volt Galántán, arról értesítette a városi rendőröket, hogy a vasútállomás területén egy ismeretlen személy kirabolta őt. A bejelentés ellenőrzése után a rendőrök személyleírást kaptak a feltételezett elkövetőről, aki elmenekült a tett színhelyéről. A járőrök később a kórház parkolójában találtak rá. Amikor a gyanúsított észrevette őket, el akart menekülni, de rövid hajsza után a kórház épületében a rendőröknek sikerült őt elfogni. Kiderült, hogy az illető V. D., Garazsd majori lakos. A károsult elmondása szerint az elkövető 105 euró készpénzt lopott el a pénztárcájából. Mivel az elköv etőt személy ellen elkövetett lopás bűntettével gyanúsítják, a vasúti rendőrség javasolta az őr izetbe vételét. Tettéért akár két é v szabadságvesztés vár rá. Lakossági bejelentés ér kezett a városi rendőrségre, miszerint a Cseh nép májusi felkelésének utc ájában a helyi vendéglő teraszán tartózkodó négy személy belekötött eg y arra haladó házaspárba. Vulgárisan szidalmazták őket, majd poharakat dobáltak utánuk. Mire a járőrök a helyszínre érkeztek, az elkövetők távoztak, de némi ker esés után egy utcával tovább megtalálták őket. Két támadó nem tudta hitelesen igaz olni a személyazonosságát, ezért őket a városi rendőrségre vitték. Tekintettel az eset komolyságára, s miv el felmerült a garázdaság elkövetésének a gyanúja is, a károsultak úgy döntöttek, hogy feljelentést tesznek az állami r endőrségen. Ha a bűncselekmény ténye beigazolódik, az elkövetőkre akár három év szabadságvesztés is várhat. A Nagyszombati Vasúti Rendőrség munkatársai a közrend fenntartása érdekében a városi rendőrség együttműködését kérték a vasút mögötti kisker ti övezetben. A kertek előtti területen két személy tartózkodott, az eg yik közülük megsérült, vérzett az ar ca. A vizsgálat kiderítette, hogy a támadó Mário M., diószegi lakos, aki nem tudta megmondani, miért támadta meg a másik férfit. A károsult, Daniel Ch., ragaszkodott hozzá, hogy feljelentést tegyen az állami rendőrségen, ezután a rendőrök kórházba szállították. A támadó felet az állami rendőrségre vitték, hogy adjon magyarázatot a tettére. Ha a garázdaság bűntette bebizonyosodik, akár három év szabadságvesztést is kaphat. Telefonon érkezett bejelentés a városi rendőrségre, miszerint a hajléktalanok számára fenntartott éjszakai szálláson az eg yik vendég bezárkózott a WC-be, s nem hajlandó azt elhag yni. A helyszínre érkező járőrök kiderítették, hogy az illető Joz ef K., aki elmondta nekik, hogy fél, mivel ismeretlen személyek üldözik. A rendőrök orvosi segítséget kértek a kórházi üg yelettől, mivel nyilvánvaló volt, hogy az illető sz emély zaklatott, így orvosi ellátásra sz orul. A rendőrök erőszakkal kifeszítették az ajtót, majd átadták a férfit az or vosoknak. Az 1001-es sz ámú lakóház eg yik lakójától névtelen bejelentés ér kezett, miszerint H. Zsolt g yanús tárgyakat rejtett el a postaládában. A bejelentés ellenőrzése után a rendőrök megnézték a postaládát, ahol ismer etlen anyagot tartalmazó kis csomagot és egy fecskendőt találtak hasonló össz etételű tartalommal. Mivel fennállt annak a gyanúja, hogy kábítószerről van sz ó, bűnügyi szakértőt hívtak, aki a helyszínen lefoglalta az említett tárg yakat. H. Zsoltot beidézték a rendőrségre, hogy adjon magyarázatot a tettére. Kábítószer birtoklásának bűntette miatt akár három év szabadságvesztés róható ki rá. Miroslav Grell városi rendőrparancsnok

11 2014. május Egy nap, amikor nincs szükség szavakra Április 11. nárciszok napja Rákellenes Liga 17 é vvel ezelőtt A indította útjára azt az eg yedülálló kezdeményezést, melynek a nár ciszok napja elnevezést adta. Az elmúlt évek során az emberek bizalmának és a nagyszerű szervezetnek, a R ákellenes Ligának, köszönhetően a projekt a legnagyobb közhasznú adománygyűjtő rendezvénnyé nőtte ki magát Szlovákiában. Az említett rendezvény célja, hogy közelebb hozza az utc a emberéhez a rák elleni küz delmet, a rosszindulatú daganatos betegségek problémáját és a rákbetegek hel yzetét Szlovákiában, hogy ne úg y tekintsenek erre a betegségr e, mint valami ijesztő dologra, hanem olyasmire, ami összeköti és közelebb hozza őket egymáshoz. A nárciszok napja immár hagyományosan áprilisban kerül megrendezésre. Jelképe a sárga nárcisz, a tavasz és a remény virága, melyet az ember ek ezen jeles napon a ruhájukra tűznek, hogy így fejezzék ki eg yüttérzésüket a rákos betegekkel. A Rákellenes Liga központjának több társszervezet segít a szervezésben a liga hel yi kirendeltségei, iskolák, egyesületek, önkormányzatok, cserkészegyletek, nyugdíjas klubok, a Vöröskereszt szervezetei és rengeteg jó szándékú ember. Az adománygyűjtésben rendszeresen részt vesznek a Galántai Janko Matuška Gimnázium diákjai is, akikkel szokás szerint a város főterén, a Szent Lukács kórházban, a vasútállomáson, ill. a Tesco bevásárlóközpont előtt találkozhatnak. Idén 1 547,42 eurót sikerült összegyűjteniük, ami a Rákellenes Liga számlájára került. Mgr. Andrea Hrotková Galántai J. Matuška Gimnázium tanára 11 INNEN-ONNAN KRÓNIKA A Galántai Újság szerkesztősége értesíti az olvasókat, hogy a Krónika című rovatban csak abban az esetben jelenik meg az újszülöttek, elhunytak és házasságot kötöttek neve, ha ehhez a hozzátartozók, illetve az érintett személyek írásos beleegyezésüket adták a Galántai Városi Hivatal anyakönyvi hivatalában Megszülettek: Karolína Kovács Regina Németh Alex Vontszemű Eliška Sučíková Mia Tószegiová Oliver Bános Ela Remáková Jakub Szutyányi Matej Csicsola Házasságot kötöttek: Milan Sopkuliak Ing. Martina Marčeková Norbert Horváth Denisa Žužkovičová Elhunytak: Rozália Miháliková, szül. Szűcsová (56) Jozef Pivko (58) Irena Hrdlicová, szül. Patócsová (88) Žofia Madudová, szül. Puškelová (71) Húsvét a kastélyban húsvéti ünnepek előtt, A április 12-én, a Galántai Honismereti Múzeum, Nagyszombat Megye Önkormányzata, Galánta Város és a Galántai Városi Művelődési Központ közös szervezésében került sor az immár hagyományos Családi szombat Húsvét a kastélyban elnevezésű rendezvényre. A helyszín ezúttal a Galántai Neogótikus Kastély északi szárnya volt. A szervezők gazdag húsvéti programról gondoskodtak. Volt alkotóműhely, hímestojás-kiállítás, élő húsv éti nyuszi, de különböz ő helyekről érkezett kézművesek is bemutatták alkotásaikat. Idén is eljött Renczés Erzsébet a férjével, Mária Marková, Reinald Kuna és Š tefan Rozkoš. Az ügyes gyerekek kipróbálhatták a horgolt és dr ótozott húsvéti tojás készítését, tojásfestést, mézeskalács díszítést, valamint a korbácsfonást is, mely a húsvéti locsolók fontos kelléke. A gyerekekre a kastély udvarán fából készült fejtörő játékok és különböző feladatok vár tak, melyek megoldásába a felnőttek is bekapcsolódtak. A rendezvényt anyagilag Galánta Város támogatta. Lucia Gazdagová Fotó: Keppert József Galánta nevezetes személyiségei évvel ezelőtt ( ) 60 Budapesten hunyt el Kardos Ferenc, publicista, szerkesztő. Szülővárosában érettségizett, majd elvégezte a pozsonyi tanítóképzőt és 1945 köz ött Galántán tanított. Ezután Budapestre költözött, ahol alapiskolai tanítóként dolgozott, miközben a Szegedi Tudományegyetemen tanult től egészen a haláláig a művelődési minisztérium munkatársa volt. Oktatásról és ifjúsági mozgalmakról szóló cikkeket publikált. Felelős szerkesztője volt a Képes Újság c. folyóiratnak. A Galántai Könyvtár regionális adattárából válogatta és összeállította Mgr. Kontár Judit

12 INNEN-ONNAN 12 Miért szeretne Pozsonyból Brüsszelbe kerülni? Mert ülünk a parlamentben, dolgozunk, sorra terjesztjük be az emberek javát szolgáló törvényeket, de a Smer az ellenzéknek semmit sem hagy jóvá. A célom Brüsszelben az olyan kró - nikus problémák megoldá sa, amit idehaza a 10 éves Uniós tagságunk alatt nem sikerült civilizált szintre hozni. Azt mondja: Erősen a gyengébbek védelmében Azt szeretném, ha az új tagországok polgárai nem éreznék magukat Európá - ban másodrangúaknak. Sem ott hon, sem más tagországban. Az integráció és a közös piac kialakítása, a gyárbezárások és a mezœgazdasági munkahelyek meg szınése után jogos felvetés egy olyan közös szociális politika létrehozása, amely egyben motivációs és igazságos is lesz. Miért kell polgáraink jogait Brüsszelből védelmezni? Mert láthatólag több kulcs kérdésben külsœ nyomás nélkül soha nem érünk GALÁNTAI ÚJSÁG Nagy József: Igazságosabb Európát Idehaza is mosolygós arcokat szeretnék látni Beszélgetés a Híd párt europarlamenti jelöltjével, parlamenti képviselővel, volt környezet - védelmi miniszterrel el érdemi változást. Utcai rendbontással, tüntetéssel bizonytalanabb elérni a változást a hatalmi elittel szemben, mint köte lezœ EU-s normák beve - zetésével. Azok ugyanis kikény szerít - hetœek, a támogatások viszszatartásával. Ha mi is szeretnénk mıködœ igazságszolgáltatást, a disz kri mi ná ció és a kor rupció vis sza szo rí tását, legalább a nyugati országok szintjén, nekünk kell harcolnunk a máshol jól bevált törvények és szabályok egysé ges beve zetése érdekében. Ez érvé nyes nem csak a belügy, a bíróságok, de a szociálpolitika és a ki sebb ség védelem területére is. Hogyan szeretné mindezt elérni? Jól ismerem, hogyan mıkö dik a brüsszeli apparátus. Amellett, hogy ma is tagja vagyok az Európai és a Szociális Ügyek Parlamenti Bizottságá nak, két évig dolgoztam az uniós Miniszterek Tanácsában. A feladatom egyszerı: be kell vezetni a jól bevált stan dardokat, amik a nyugati tagországok lakosai számára már természetesek. Nagy József, 46 éves, nős, 4 gyermek apja felesége Petra Nagyová-Džerengová sikeres írónő, aki megtanult magy arul. - Közgazdász és válla latvezetœ, 2010-ben lépett a politikába, 2012-ig környezetvédelmi miniszter. Sikerült elfogadtatnia a régi környezeti terhek semlege sítésérœl szóló 25 éve várt törvényt, az árvízvédelmi rendszerek kiépítésére és felújí tására európai alapokat használt és hátrányos hely - zetı munka nél külieknek adott megélhetést. - Jelenleg, mint a Híd párt parlamenti képvi selœje, a nyugdíjak megadóztatása és a kórházi parkolás fizetœssé tétele ellen küzd, a fiatalon megözvegyültek nyugdíj pótlékáért és a parlagfı allergiában szenvedœk javára adott be több tör vény javaslatokat. A diszkri minatív felté telek mellett nyugdíjazottak érdeké ben alkot mány - bírósághoz fordult és sikere sen elfogadták a kórházi fizetœs idœpontok korlátozá sáról szóló törvé - nyét, amely május 1-én lép hatályba. - Mint Nagyszombat megyei kép - viselœ, a köz pénzek igazságos elosz tá - sáért, a kórházi kapacitások meg - Œr zé sé ért és az elviselhetetlen áthaladó teherforgalom kizárásáért küzd. - Az Európa Tanács tagjaként Strasbourgban részt vett a Hagyo - mányos Nem ze tiségi Kiseb b ségek Jogait meghatározó dokumentum elœ készí tésé ben, amely alap ja lehet egy Európai Uniós kötelezœ érvényı kisebbségi irány elvnek. A csallóközi magyar képviselő és a kassai szlovák írónő négy gyermeke magyar isko lá ba jár Pozsonyba. Európa színes és nem fekete-fehér. -- fizetett hirdetés -- A Föld napja 2014 Galántán Fontos számunkra a környezet, melyben élünk Áprilisban világszerte megemlékeznek az eg yik legjelentősebb civil kezdeményezésről, a Föld napjáról, melyet április 22-től ünnepelünk. A Föld napja egy világméretű rendezvény, melynek célja, hogy gondolkodásra ösztönözzön bennünket bolygónk, ill. az emberiség jövőjéről egyaránt. Manapság eg yre inkább az a nézet terjed világsz erte, hogy minden nap a Föld napja kellene, hogy legyen. A Föld napja rendezvényeit jelentős szervezetek és intézmény ek, neves közéleti személyiségek, valamint községi és vár osi önkormányzatok egész sora támogatja. Nagyszombat Megye Önkormányzata kezdeményezésére, Tibor Mikuš meg yeelnök védnöksége alatt, Galánta Várossal együttműködve és a Galántai Népművelési Központ szervezésében idén immár hetedik alkalommal került sor a Föld napja alkalmából jelképes faültetésre városunkban. A rendezvény április 24-én a SZNF Alapiskola udvarán zajlott. Az ünnepi faültetésen r észt vett Berényi József, Nagyszombat Megye Önkormányzatának az elnökhelyettese, Júlia Gálová, a Galántai Járási Hivatal elöljárója, Maťašovský L ászló, Galánta Város polgármestere, Štefan Murárik, Nagyszombat Megye Önkormányzata Közigazgatási Osztályának vezetője, valamint a Nagyszombati kerület és Galánta vár os oktatásügyi, kulturális és társadalmi intézményeinek a vezetői is. A rendezvény kellemes hangulatához hozzájárult a Šoporňanská lipka énekkar fellépése is. A műsor befejező részében a SZNF Alapiskola tanulói Kristína Gajdošová és Karin Struhárová, tolmácsolták a Föld napja üz enetét. A rendezvény sikeres lebonyolításáért köszönet illeti az igazgatónőt és a SZNF Alapiskola valamennyi alkalmazottját. A Föld napjának küldetése, hogy egyre inkább tudatosítsuk, a Föld erőforrásai nem kimeríthetetlenek, s bol ygónk egyensúlya nagyon törékeny. Az apró lépés is nag y jelentőséggel bír. Minden egyes elültetett fa hozzájárul a Föld és egyben az emberiség gyógyulásához. Bízunk benne, hogy az elültetett hársfa gyökeret ereszt és megnő, hogy szebbé és egészségesebbé varázsolja a bennünket kör ülvevő környezetet. Galántai Népművelési Központ Fotó: Mgr. Eva Danková

13 2014. május 13 INNEN-ONNAN Vítězslava Klimtová meseországa A Galántai Könyvtár ifjúsági részlege április 9. és 25. között ideiglenesen mesebeli kísér teteknek, tündéreknek és manóknak adott otthont. Vítězslava Klimtová cseh képz őművész, grafikus, illusztrátor és ír ó vándorkiállítása, melynek címe Meseország ( Rozprávková krajina ), előbb csehországi könyvtárakban volt látható, most pedig hazánkba érkezett. A különféle mesebeli lények kísértetek, tündérek, manók és ördögök a Galántai Könyvtárba is eljöttek, hogy ily módon betekintést nyújtsanak a gyerekeknek a mesék világába. Vítězslava Klimtová Prágában született, gyermekkorát pedig Ész ak-csehországban töltötte. A Jablonec nad N isou Művészeti Szakközépiskola ékszertervezői szakán érettségizett. Tanulmányait ezután távúton a Prágai Iparművészeti Főiskolán folytatta, majd 1976-ban fejezte be. A művésznő éveken át ún. alkalmazott és reklámgrafikákat, valamint könyv- és fol yóirat illusztrációkat készített. Az ő illusztrációi díszítik többek között Božena Němcová Nagyanyó ( Babička ) című regényének legújabb kiadását is. Munkáiban fokoz atosan egyre nagyobb szerepet kaptak a színek. Az akvarell igazi mesterévé vált, s ezt bizonyítja a Lexikón strašidiel című könyvének három része is. A m űvésznő az utóbbi é vekben egyre többet foglalkozik olajfestész ettel. Könyveit a könyvtárlátogató közönség valamennyi generációja kedveli. Lucia Gazdagová Fotó: Lucia Gazdagová A sikeres képzőművész, Ján Melišek, kiállítása a Galántai Népművelési Központban A Galántai Népművelési Központ csaknem 15 é ve sikeresen együttműködik a Galántai járás képzőművészeivel. A kiváló együttműködés eredménye számos kollektív és eg yéni kiállítás, művészeti találkozó és vetélkedő április 9. és 30. között a Galántai Népművelési Központban a Galántai P a- letta képzőművészeti klub eg yik tagjának, Ján Melišeknek a képkiállítására került sor. A képzőművész Nagyfödémesen él és alkot ben autodidakta módon kez dett foglalkozni a festész ettel. Az é vek során több alkotói korsz akon ment ker esztül, s elsajátított számos képzőművészeti technikát. A hag yományos festészet és grafika mellett megismerkedett az ún. airbrush, vagy amerikai retus néven elterjedt technikával is, melyet festékszóró pisztollyal végeznek. Ezenkívül test- és textilfestéssel is foglalkozik. Ján Melišek első önálló kiállítására 1996-ban került sor Nagyfödémesen, melyet néhány évvel később közös kiállítások követtek 2001-ben L adislav Kocsissal, 2003-ban Henrieta Liptákovával, ban pedig Cséfalvay Kázmér, magyarországi szobrászművésszel. Galántán 2004-ben, Diószegen 2007-ben rendeztek neki önálló kiállítást. Ján Melišek a Galántai Paletta képzőművészeti klub tagjaként r endszeresen részt vesz a Galántai Reneszánsz Kastélyban rendezett kiállításokon. Alkotásait több ízben is díjjal jutalmazták Dunaszerdahelyen a Képzőművészeti Spektrum elnevezésű, amatőr képzőművészek kerületi versenyén. Az említett verseny utolsó évfolyamán Ján Melišek alkotása ismét díjat ny ert. Az elmúlt években több nemz etközi testfestő versenyen is jól sz erepelt, pl. Csehországban és A usztriában, ahol szintén sz erzett díjakat. Andrej Popluhár Fotó: Andrej Popluhár

14 SPORT 14 A szorító körül BROOKS BASKETBALL CLUB GALÁNTAI ÚJSÁG Michal Takács, a galántai szlovák válogatott ökölvívó, 65 kgos súlycsoportban kiharcolta magának a r észvételt az augusztusi Ifjúsági Olimpiai Játékokon a kínai Nankingben. A galántai ökölvívó-növendék sikeresen szerepelt a Szófiában zajló Ifjúsági Ökölvívó Világbajnokság keddi versenynapján, amikor a negyeddöntők vesztesei küzdöttek meg eg ymással. Michal Takács a döntő mérkőzésen legyőzte algériai ellenfelét, Tammy Salemot, akit a harmadik menetben diszkvalifikáltak. A galántai bokszoló a bolgár fővárosban rendezett ifjúsági világbajnokságon fokozatosan legyőzte ellenfeleit a kolumbiai Duvan Zuletát (3:0), az albán Rexhild Zenelit (2:1) és az üzbég Sukurion Rahimovot (2:1), de az elődöntőben veszített az ázsiai bajnok kazah Sultan Zaurbek ellen (0:3). Michal így Szófiában a hivatalos besorolás szerint az ötödik hel yen végzett. Négy nagyszerű győzelmének köszönhetően, melyet saját súl ycsoportjában 58 ököl vívó között ért el, bejutott a hat legjobb ököl vívó közé, akik részt vesznek a hamarosan sorra kerülő Ifjúsági Olimpiai Játékokon a kínai Nanking városban. Juraj Stern Agalántai BROOKS BASKETBALL CLUB idősebb korosztályú csapata, a Starší Minibasketbalisti igazán szép eredménnyel, 2. helyezéssel, zárta a nyugat-szlovákiai kerületi bajnokság idény ét. A játékosok névsora, akik har ciasságukkal, ügyességükkel és r emek csapatszellemükkel hozzájárultak a sikerhez: Boros B., Bugár S., Hamrák R., Horváth M., Lábsky M., Mahely P., Majerčin M., Škandera T., Uhrapka R., Bedecs F., Boros Z., Brooks R., Florek R., Kozmer J., Lamoš M., Pajtáš D., Róka A., Štóc P. A BROOKS BASKETBALL CLUB fiatalabb minikosárlabdásai, a BBC Galanta, április 26-án játszotta utolsó bajnoki mérkőzését. A lévai ŠBK Junior eg yüttese elleni győzelem a bajnoki címet biztosította számukra a nyugat-szlovákiai ker ületi bajnokságon, egyben a továbbjutást az országos bajnokságba is, melyre május 16. és 18. között Garamszentkereszten (Žiar nad Hronom) kerül sor. Az év folyamán végzett alapos felkészülés, a hazai és külföldi tornákon szerzett tapasztalatok, de a Starší Minibasketbalisti szereplése is hozz ájárul ahhoz, hogy a galántai kosárlabda kiemelt figyelmet kapjon ez en sport kedvelői körében. Játékosainknak szur kolunk, és bízunk benne, hogy a mérkőzések során alkalmazott határozott és erős egészpályás védekezésnek köszönhetően az ellenfél g yakran elvéti majd saját adogatásait, melyeket azután gyors és pontos ellentámadások követhetnek. Valamennyi játékos, így azok is, akik nem szereztek pontot, dicséretet érdemelnek. Megmutatták, hogy a csapatjáték, egy szép és önzetlen passz a jobb pozícióban lévő játékosnak sokkal többet ér, mint kosarat szerezni. GO BBC GALANTA! A játékosok: Bedecs F., Bednár J., Betková B., Bičanová E., Boros Z., Brooks R., Danada B., Florek R., Florek I., Kmentová A., Kozmer J., Lamoš M., Lancz P., Pajtáš D., Petrovič F., Popluhárová D., Róka A., Szalay T., Szutyányiová L., Štóc P., Takács N., Vician D. Mária Brooks Fotó: a Brooks Basketball Club archívuma

15 2014. május Új útvonalon zajlott a Galántai Futás április 12-én került sor az amatőr és profi futók hagyományos versenyére, a Galántai Futás F elszabadulási Futás 32. évfolyamára, melyet 1981 óta minden évben megrendeznek Galánta felsz abadulása alkalmából. Idén új útv onalon zajlott a verseny, melynek nagy sikere volt a nézők körében is. A versenyzők első alkalommal futottak a Fő utcán át, majd az új útv onal a történelmi jelentőségű vár osi parkon keresztül folytatódott. A rajtvonal mellett Maťašovský L ászló, polgármester, Ján Jánsky, az Antifasiszta Har cosok Szövetsége galántai alapszervezetének az elnöke, Kyung Jin KIM, a S amsung Electronics Slovakia Vállalat elnöke, valamint Š tefan Chudoba, oktatásért felelős államtitkár üdvözölte a sportolókat, azután mindenkinek sikeres versenyzést kívánt. A futásban össz esen 671 spor toló vett részt, ami r ekordnak számít. Valamennyi korcsoport képviseltette magát férfi, női és ifjúsági kategóriákban egyaránt. A gyerekeket évfolyamok szerint osztották csoportokra, számukra a rajt és a cél a Fő utcán, a városi művelődési központ épülete előtt volt kijelölve. A Futás az egészségért (2172 m) és a fő versenyszám (8686 m) útv onala a Fő utcán, a Park utcán, a kastély körül, a Kodály Zoltán utcán és a Vajanský utcán át v ezetett vissza a Fő utcára. Az útv onal megváltoztatása jó döntés volt, amit a résztvevők magas létszáma is bizonyít. A gyerek kategóriákban összesen 273 gyerek versenyzett. A Futás az egészségért Samsung Futás versenyszámban (2172 m) összesen 185 v ersenyző vett részt, ami szintén rekordnak számít. A fő versenyszámban 8686 méteren 213 futó állt a rajthoz Szlovákiából, Csehországból, Magyarországról, Romániából és Spanyolországból. A g yőztes 27:28-as részidővel a magyarországi Kis Áron lett, megelőzve honfitársát, Fonyó Sándort, valamint a bártfai (Bardejov) Roman Arbetot. A fő versenyszámok befejezése után a városi művelődési központ esztrádtermében került sor a kiértékelésre és a tombolahúzásra. A fődíj egy tv-készülék volt, melyet a Samsung Electronics Slovakia Vállalat ajánlott fel a nyertesnek. Az idei évfolyam érdekessége az ún. chip-rendszeres időmérés bevezetése volt. A verseny társszervezője a Samsung Electronics Slovakia Vállalat volt. Eredmények: Férfiak (8686 m): 1. Kis Á. 27:28 (Magyarország), 2. Fonyó S. (Magyarország), 3. Arbet (Bártfa), 50 éves korig: 1. B. Dziuba (Bártfa), 60 éves korig: 1. Portášik (Szakolca) 31:56, 2. J. Matlaha (Somorja), 60 év felettiek: 1. Fašung (Privigye) 34:49, 3. S. Skačan (Vágsellye). Nők: 1. A. Zs. Badis 32:02, 50 éves korig: 15 SPORT 1. Pribulová (Szárazpatak) 37:14, 2. D. Németh (Dunaszerdahely), 3. I. Kozmérová (Alsószeli), 50 é v felettiek: 1. Portášiková (Szakolca) 38:21, 6. A. Nedomová (Diószeg). Férfiak (2172 m): 1. F. Moravec (Miava) 6:52, 3. F. Kotlár, 6. Zs. Szabo, 10. R. Fekete (mindhárman Galánta). Nők: 1. J. Styková (Érsekújvár) 7:48, 5. O. Bondor (Taksony), 6. I. Tomičová (Gimnázium Galánta). A gyerek kategóriák győztesei: lányok : G. Szabóová, : V. Vargová, : L. Szutyányiová, : V. Trgová, óvodás lányok: C. Donayová. Fiúk : N. Kurucz, : K. Dráfi, : D. Pajtáš, : J. Čaprda, óvodás fiúk: N. Róka. Lucia Gazdagová Fotó: Róbert Rybársky

16 GALÁNTAI MŰSORFÜZET 16 GALÁNTAI ÚJSÁG VMK programja , Múzeumok éjszakája, reneszánsz kastély, neogótikus kastély , XVI. Kodály Napok Gálaműsor, színházterem , Kodály Z. Alapiskola anyák napi ünnepsége, színházterem , 8.00 Bambuľkovo Családközpont börzéje, esztrádterem GK v erses összeállítás, reneszánsz kastély , J.Haydn Zeneiskola abszolvens koncertje, színházterem , EDDA koncert, szabadtéri színpad , GK Žena a vek c. folyóirat bemutatása, bábterem , Találkozó nemcsak magányosoknak, esztrádterem , Nemzetközi Gyermeknap, városi park , Kertészszövetség gyűlése, M-klub , Ki kapcsolta le a lámpát? színházi előadás, színházterem , Ütős hangszerek workshopja, bábterem , Szalon 2014, r eneszánsz kastély , J. Haydn Zeneiskola tanulóinak a koncertje, bábterem , G. Dusík Alapiskola szülői akadémiája, színházt erem , Galánta Mikulovotbszórakoztatja, Mikulov A GALÁNTAI MOZI digitalizációját az Audiovizuális Alap anyagilag támogatta. Kultúrház moziműsor: május 16. (péntek) 19:00 2D, május 17. (szombat) 20:00 3D GODZILLA 3D a merikai/japán, 123 perc, szlovák feliratos, akció/sci-fi, belépődíj 6 é s 4, K-12 Galántai Népművelési Központ Jana Šulecovának, a Galántai Paletta tagjának a kiállítása, helyszín: Inovatech Diószeg Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen a nemzetközi drogellenes témájú képzőművészeti verseny 10. évfolyamának a kiértékelése, helyszín: Galántai Városi Hivatal , Zsidók Galántán emlékműsor a zsidó lakosság Galántáról történt deportálásának 70. évfordulója alkalmából, helyszín: Galántai Neogótikus Kastély északi szárnya minden pénteken Ifjúsági drámai alkotóműhely, helyszín: Galántai Népművelési Központ május június Fiatalkori bűnözés, Az alkohol és a fiatalok, előadássorozat alapiskolások részére, helyszín: a Galántai járás alapiskolái Bővebb információk: 031/ , 0902/ , május 16. (péntek) 21:30 2D, május 18. (vasárnap) 20:00 3D GODZILLA 3D amerikai/ japán, 123 perc, magyar szinkron, akció/sci-fi, belépődíj 6 é s 4, K-12 május 20. (kedd) 19:00 A SZÁZÉVES EMBER, AKI KIMÁSZOTT AZ ABLAKON ÉS ELTŰNT svéd, 114 perc, cseh feliratos, akció/vígjáték, belépődíj 4, K-12 május 21. (szerda) 19:00 NEPRAVDEPODOBNÁ RO- MANCA cseh, 105 perc, eredeti változat, dráma, belépődíj 4, K-12 május 23. (péntek) 16:30 3D, május 25. (vasárnap) 16:30 hod. 2D RIO 2 3D a merikai, 102 perc, szlovák szinkron, animációs családi vígjáték, belépődíj 6 é s 4, KN május 24. (szombat) 16:30 2D RIO 2 3D amerikai, 102 perc, magyar szinkron, animációs családi vígjáték, belépődíj 6 é s 4, KN május 23. (péntek) 19:00 3D cseh szinkron, május 24. (szombat) 19:00 2D szlovák felirat X-MEN: AZ ELJÖVENDŐ MÚLT NAPJAI 3D amerikai, 120 perc, min., cseh szinkron, szlovák feliratos, akció/fantasy. belépődíj 6 és 4, K-12 május 23. (péntek) 21:30 2D, május 25. (vasárnap) 19:00 3D X-MEN: AZ ELJÖVENDŐ MÚLT NAPJAI 3D amerikai, 120 perc, min., magyar szinkron, akció/fantasy. belépődíj 6 é s 4, K-12 május 27. (kedd) 19:00 TRABANTOM AŽ NA KONIEC SVETA cseh, 98 perc, cseh verzió, dokumentumfilm, belépődíj 4, K-12 május 28. (szerda) 19:00 FELVIDÉK - H ORNÁ ZEM szlovák, 75 perc, eredeti változat, anomáciś dokumentumfilm, belépődíj 4, K-12 május 30. (péntek) 16:30 2D, május 31. (szombat) 16:30 3D, június 1. (vasárnap) 16:30 2D DEMÓNA (Maleficent) 3D amerikai, 98 perc, szlovák feliratos, akció/kaland/dráma/fantasy, belépődíj 6 é s 4, K-7 május 30. (péntek) 19:00 3D cseh szinkron POMPEJI 3D amerikai, 105 perc, cseh szinkron, akció/történelmi/ katasztrófafilm, belépődíj 5, K-12 május 31. Matica Ház programja Fantasy ilustrácie Lucia Daučová kiállítása; Zuzana Čechová Kadlecová - üvegfestés Kiskertész vetélkedő alapiskolásoknak Múzeomok és Galériák Éjszakája Kedves galántaiak, május 17- én, szombaton, délután négy órakor a Galántai Reneszánsz Kastélyban (a Lidl bevásárlóközponttal szemben) kezdődik a Múzeumok és Galériák Éjszakája elnevezésű rendezvényünk. Mivel ez a nap hamarosan itt van, engedjék meg, hogy ezúttal tájékoztassuk Önöket a rendezvény részletes programjáról: Milit es Nobiles t örténelmi vívás bemutató 16:00 Kiállítások: 16:00 22:00 A Kuffner gazdasági komplexum, A galántai mezőgazdasági kiállítás száz éve, Galánta topográfiája, Polgári lakáskultúra Varázslatok elfeledett iskolája Materinky gyermekszínház előadása 17:30 E. Sudová és L. Talamon előadása a Kuffner mezőgazdasági komplexumról 18:00 Hárfajáték Mészáros Márta koncertje 20:00 Fandango együttes tűz show-ja 21:00 Bízunk benne, hogy az említ ett programok felkeltették az érdeklődésüket, ezért megtisztelnek bennünket és a fellépőket is a jelenlétükkel. Mindenkit sok szeretettel várunk. Galántai Honismereti Múzeum (szombat) 19:00 ROSSZ SZOMSZÉDSÁG amerikai, 96 perc, szlovák feliratos, vígjáték, belépődíj 4, K-15 június 1. (vasárnap) 19:00 ROSSZ SZOMSZÉDSÁG amerikai, 96 perc, magyar szinkron, vígjáték, belépődíj 4, K-15 A műsorváltozás joga fenntartva! Mindenkit szeretettel várunk. Tel.: , , Jegyelővétel egy órával kezdés előtt VMK Neogótikus kastély északi szárnya : május Válogatás Zuzana Danišková alkotásaiból illusztrációk és k önyvbemutató Műsorváltozás joga fenntartva! Reneszánsz kastély Időszaki kiállítások: Za dverami (Ísť alebo nehybne stáť) Lucia Grejtáková, fiatal pozsonyi képzőművész kiállítása A Kuffner gazdasági komplexum Nyitva tartás: kedd péntek: szombat: vasárnap, hétfő: zárva. A Galántai Könyvtár rendezvényei , Eduard Chmelár előadása a Galántai J. Matuška Gimnázium diákjai számára, Galántai Reneszánsz Kastély , Beszélgetés Fiala Ilona írónővel, Galántai Kodály Z. Gimnázium , Beszélgetés Zem&Vek c. folyóirat, Galántai VMK bábterme , Aszfaltrajzolás, Speciális Alapiskola, Galánta Alkotóműhely minden kedden és csütörtökön órától, helyszín: a könyvtár ifjúsági részlege A könyv, mely lenyűgözött hangos felolvasás minden hétfőn órától, helyszín: SZNF Alapiskola SPORT Sportcsarnok Mazsorettek: Aranypálca (szombat), 9.00 Spektrum SZIK , 8.00 Alapiskolák járási atlétikai csapatversenye Galán tai sportpálya , Aranypálca Spor tcsarnok, Galánta , Kerékpárral biztonságosan k özlekedési verseny, Terkar Autóiskola, Galánta , Gyermeknap Hódi , Gyermeknap Ja vorinka , Gyermeknap Nemesnebojsza , Gyermeknap Galán ta, neogótikus kastély udvara , 8.00 Focitorna a polgármester serlegéért Št efánik Alapiskola, Galánta , 8.30 Városi Sakkbajnokság - Štefánik Alapiskola napközi klubja, Galánta Országos Mazsorett Bajnokság Túrócszentmárton Gyógyszertárak készenléti szolgálata Szent Márton Gyógyszertár Béke u Medicana Posta u. 1599/ Felicita Hódi u. 373/ Klokner Hódi u SUN PHARMA Kaufland, Esterházyak u AREÁL ZDRAVIA Nálepka sz. u. 727/ Dr. Max TESCO, Fa u. 762/ Szent Lukács Gyógyszertár Hódi u. 373/38 (a k órházban) Dr. Max Šafárik u. 1531/ SUN PHARMA Kaufland, Esterházyak u Dr. Max TESCO, Fa u. 762/ Klokner Hódi u Medicana Posta u. 1599/ Dr. Max Š afárik u. 1531/ Szent Lukács Gyógyszertár Hódi u. 373/38 (a kórházban) Dr. Max TESCO, Fa u. 762/ Klokner Hódi u Dr. Max Vajanský u. 909/ Felicita Hódi u. 373/ Dr. Max Šafárik u. 1531/ Szent Lukács Gyógyszertár Hódi u. 373/38 (a kórházban) Dr. Max TESCO, Fa u. 762/ SUN PHARMA Kaufland, Esterházyak u AREÁL ZDRAVIA Nálepka sz. u. 727/ Klokner Hódi u Szent Lukács Gyógyszertár Hódi u. 373/38 (a k órházban) AREÁL ZDRAVIA Nálepka sz. u. 727/ Dr. Max Vajanský u. 909/2 Galántai Újság: Kiadja Galánta Város Önkormányzata, Mierové nám. 940 / 1, Galanta IČO: Béke tér 940/1, Galánta, IČO: Felelős szerkesztő: Rybársky Róbert ( ). Szerkesztő: Gazdagová Lucia ( ). Szerkesztőbizottság: elnök: Stern Juraj. Tagok: Mgr. Benkovics László, Bičan Milan, MUDr. Kertészová Helena, Kolek Péter. Magyar fordítás és korrektúra: Szabó Ingrid. Nyomja: Valeur, s.r.o. Dunajská Streda. Lapengedély: EV 3076/09. ISSN A kiadó és a szerkesztőség címe: Galántai Újság, Városi Hivatal, Béke tér 940/1, Galánta, tel.: 031 / http: e mail (szerkesztőség, hirdetések): A szerkesztőség fenntartja magának a jogot a levelezői írások rövidítésére és szerkesztésére. A közölt anyagokban megfogalmazott olvasói vélemények nem feltétlenü l tü krözik a szerkesztőség véleményét.

17 2014. május 17 Tájékoztatás a vezetékes ivóvíz fogyasztóknak az úszómedencék vízzel való feltöltésének a feltételeiről A Nyugat-szlovákiai Vízügyi Társaság galántai kirendeltsége ezúton ér tesíti a fogyasztókat az úsz ómedencék vezetékes ivóvízzel való feltöltésével kapcsolatosan. A tervezett feltöltésről minden érintett személy köteles tájékoztatni a vízügyi társaság galántai kir endeltségét a 031/ ás telefonsz ámon. Az üzemeltetési részleg munkatársai mindenkinek részletes tájékoztatást nyújtanak a medence feltöltés feltételeiről. Hogy elkerüljük az üz emeltetési problémákat, ill. ne legyen gond az ivóvízellátással, a következő feltételek betartását javasoljuk: - az úszómedence feltöltését napközben - reggel 9 és délután 4 óra köz ött, vagy az éjsz akai órákban - este 10 és hajnali 5 óra között végezzék, - a medence bemeneti szelepét ne teljesen, hanem csak maxim um 50 sz ázalékra nyissák meg, - kövessék figyelemmel a víz esetleges elszíneződését, zavarosságát, - ha a víz elszíneződne vagy zavarossá válna, hagyják abba a feltöltést, majd értesítsék a vízügyi társaság üz emeltetési részlegét, mely megteszi a szükséges intézkedéseket és átöblíti a csővezetéket. Megértésüket és eg yüttműködésüket előre is köszönjük. A vízügyi társaság galántai kirendeltsége Kiadó üzlethelyiség Galánta Város 9025/2014-es sz. nyilvános üzleti versenypályázata bérleti szerződés megkötésére a legelőnyösebb ajánlat alapján, melynek tárgya a Fő utca 945. szám alatt található üzlethelyiség Galántán. A helyiség alapterülete 89,21 m2. Minimális évi bérleti díj: 90 /m2, rezsiköltségek nélkül. A bérlet időtartama: 5 é v június 1-jétől május 31-ig. A biztosíték összege 300. A pál yázatok benyújtásának végső határideje május 26., óra. A bér let célja: kereskedelmi vagy szolgáltató egység üzemeltetése, kivéve játékautomaták, fogadóirodák, éttermi és vendéglátó egységek működtetése, vagy közerkölcsbe ütköző tevékenységek végzése. A versenypályázat részleteiről és feltételeiről bővebb információk a város hirdetőtábláján és w eboldalán (www.galanta.sk) olvashatók. Galánta Város 9026/2014-es sz. nyilvános üzleti versenypályázata bérleti szerződés megkötésére a legelőnyösebb ajánlat alapján, melynek tárgya a Vajanský utca 909 sz ám alatt található üzlethelyiség Galántán. A helyiség alapterülete 83,95 m2. Minimális évi bérleti díj: 90 /m2, rezsiköltségek nélkül. A bérlet időtartama: 5 év június 1-jétől május 31-ig. A biztosíték összege 300. A pál yázatok benyújtásának végső határideje május 26., óra. A bérlet célja: kereskedelmi vagy szolgáltató egység üzemeltetése, kivéve játékautomaták, fogadóirodák, éttermi és vendéglátó egységek működtetése, vagy közerkölcsbe ütköző tevékenységek végzése. A versenypályázat részleteiről és feltételeiről bővebb információk a város hirdetőtábláján és w eboldalán (www.galanta.sk) olvashatók Predané pozemky KATASTRÁLNY ÚRAD CANKOVA ZÁHRADA ULICA 29. AUGUSTA BRATISLAVSKÁ ULICA Stavebné pozemky v centre Galanty pre rodinné domy od 510 m2 - do 973 m2 - Inžinierske siete a dopravné plochy v investorstve AQUAMONT spol. s r.o. 590m2 590m2 590m m2 510m2 510m2 510m2 510m Legenda: Voľné pozemky Informácie na telefónnom čísle:

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

DUNASZERDAHELY VÁROS

DUNASZERDAHELY VÁROS DUNASZERDAHELY VÁROS Dunaszerdahely Város 2015/21. sz. (2015. november 24.) a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatározásáról

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás Négy bástya program bemutatása Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban Műhelyfoglalkozás A tehetség természeti kincs. Önmagában hordozza a fejlődést, mint egy mag és természetes

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁYZAT Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Javaslat az Összefüggések Alapítvány

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

FEB 93 Ifjúsági Oktatási Alapítvány. Közhasznúsági jelentés FEB 93 IFJÚSÁGI OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

FEB 93 Ifjúsági Oktatási Alapítvány. Közhasznúsági jelentés FEB 93 IFJÚSÁGI OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FEB 93 IFJÚSÁGI OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2016 1 1. Számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél szerinti juttatások

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

Dunaszerdahely Város 2016/... sz. általános érvényű rendelete

Dunaszerdahely Város 2016/... sz. általános érvényű rendelete Város az önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6. (1) bekezdése, a közoktatásról szóló 2003. évi 596. törvény 6. (2) bek. és (12) bek. d) pontja, a közigazgatás költségvetési szabályairól szóló

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén A Levegő Munkacsoport pályázatot indított annak érdekében, hogy Budapest belső kerületeiben megnöveljék az egy

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

INTÉZMÉNY NEVE HELYSZÍN TEVÉKENYSÉG egészségügyi terület

INTÉZMÉNY NEVE HELYSZÍN TEVÉKENYSÉG egészségügyi terület egészségügyi terület Magyar Rákellenes Liga i Alapszervezete rendezvények szervezési feladatainak segítése, havi hírlevelek kihordása az alapszervezeti tagok részére, kézműves foglalkozások Magyar Vöröskereszt

Részletesebben

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról I. 2013. március 14-17. között a Balaton mellett fekvő Zánkán, az Új Nemzedék Központban került sor

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung der Stadt Gyula 5700 Gyula, K. Schriffert József u. 1. Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

2005 legjobb sportolóinak, csapatainak kiértékelése

2005 legjobb sportolóinak, csapatainak kiértékelése 2005 legjobb sportolóinak, csapatainak kiértékelése Gúta város önkormányzatának sportbizottsága a 2006 os év januári ülésén határozatot hozott a 2005 - ös év legjobb sportolóinak, csapatainak kiértékeléséről.

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8.

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. A programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak, ahol nagy örömünkre

Részletesebben

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Köznevelési és Ifjúsági Feladatokat Koordináló Főosztály 2013-2014. Pölöskei Gáborné főosztályvezető Új szerepkör Új vállalások 1. Törvényben

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta: Ridzi Gizella Fotókat készítette: Tauber Norbert, Péter András, Ráksi Mihály Szerkesztette: Fekete Balázs EU CODE WEEK - A PROGRAMOZÁS HETE EURÓPÁBAN IGY A SZISZKIBEN

Részletesebben

Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015

Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015 Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015 A 2014 októberében meghirdetett versenykiírás alapján február 5-ig 65 iskola regisztrált az ország minden részéből, ahonnan összesen 630 versenyző

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október Szakmai beszámoló Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, 2016. október 7-8-9. Az Európa a polgárokért program támogatásával 2016. október 7-8-9-én az Európa jövője Az euroszkepticizmus és az aktív

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

DUNASZERDAHELY VÁROS

DUNASZERDAHELY VÁROS DUNASZERDAHELY VÁROS Város 2015/2 sz. (2015. február 10.) általános érvényű rendelete a dunaszerdahelyi székhelyű művészeti iskolák, óvodák és iskolák tanulói után járó működési kiadásokra és fizetések

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. október. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. október. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - A 2010. évi helyi kisebbségi önkormányzati választások eredményei - Prevenciós csomagok átadása az MNOÖ Hivatalában 2. OKTATÁS - Ellenőrzés

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a 2014. évről A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltésen működő Általános Iskola tanulóinak támogatása. Különösen

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. november 6-án 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 032351 KLIK 122013 Cím: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu Kedves Szülők!

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése 2015. november 16-17. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár rendszeresen szervez továbbképzést a megye könyvtárosainak,

Részletesebben