Kedvező évkezdet a magyar gazdaságban, sérülékeny nemzetközi környezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedvező évkezdet a magyar gazdaságban, sérülékeny nemzetközi környezet"

Átírás

1 Makrogazdasági elemzés 213. július Kedvező évkezdet a magyar gazdaságban, sérülékeny nemzetközi környezet A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém Erzsébet Mikesy Álmos Szabó Zsolt Közreműködött: Stankovits Klaudia MFB Zrt. Az elemzés lezárásának időpontja: 213. július 1.

2 Vezetői összefoglaló Az elmúlt fél évben nem sokat javultak a világgazdasági kilátások, ami arra utal, hogy a válságból való kilábalás még hosszan eszközök iránt is erős kereslet jelentkezett. A májusig tartó fo- A nemzetközi likviditásbőség közepette a magyar pénzügyi elhúzódik. A nemzetközi kereskedelem 212 közepe óta évi kozott kockázati étvágy rekordmélységbe nyomta a magyar állampapírok hozamát, s az ágazati különadók és a májusi rész- körüli, jóval a hosszú távú átlag alatti ütemben bővül, s a konjunktúraindexek alapján rövid távon nem is várható, hogy vénypiaci korrekciók ellenére a régiós átlagnál nagyobb mértékben nőtt a BUX index az első félév folyamán. A kedvező glo- nagyobb sebességre váltana. A világ legnagyobb gazdaságait tömörítő G2-ak körében, azon belül is az elmúlt évtizedben bális befektetői hangulatból azonban a forint kevésbé profitált, a világgazdaság motorjának számító BRIC-országokban 213 mivel a 213-ban is folytatódó jegybanki kamatvágási ciklus elején tovább lassult a növekedés, különösen Kína kilátásait övezi fokozódó aggodalom. A fejlett országok közül az USA kedő kötvényhozamai mérsékelték a hazai deviza vonzerejét. hatására csökkenő hazai, majd májustól a fejlett piacok emel- gazdasága nő a leggyorsabban (213 első negyedévében éves A kedvező nemzetközi környezet támogatóan hatott az MNB szinten 1,-kal), 212-höz képest azonban ez is jelentős lassulás. Az eurózónában, bár csökkenő mértékben, de hatodik kentési sorozatának folytatására is, aminek utolsó lépéseként Monetáris Tanácsa havi 25 bázispontos rendszeres kamatcsök- negyedéve tart a visszaesés, és 213-ra a legtöbb előrejelzés június végén 4,2 lett az alapkamat. Az eredetileg a potenciálistól elmaradó gazdasági növekedés miatt indított jegyban- éves szinten, körüli zsugorodást vár: a még mindig tartó adósságleépítés, a magas munkanélküliség, a hitelezés viszszaesése és a bizonytalan üzleti kilátások miatt a belső keres- alacsonyra süllyedt inflációval is kiegészült, s hatására a hazai ki kamat-vágási ciklus indokoltsága ez év eleje óta a rekord let elemei közül mind a fogyasztás, mind a beruházások továbbra is gyengélkednek. A prognózisok szerint az ez év máso- kamatvágások folytathatósága alapvetően a nemzetközi pénz- bankközi és kereskedelmi banki kamatszínvonal is csökkent. A dik felére végére várt eurózónabeli fellendülést a nemzetközi konjunktúra hatására bővülő nettó export, valamint az ala- A magyar eszközök iránti fokozott befektetői kereslet az ország ügyi környezet alakulásától függ. csony infláció és lassan javuló jövedelmi viszonyok által támogatott enyhe fogyasztás-növekedés fogja előidézni. Ezek a fo- javulásnak is a következménye. 212-ben 1,9% volt a GDP- külső és belső egyensúlyi helyzetében bekövetkezett tartós lyamatok azonban igen bizonytalanok, így az eurózóna kilábalása még sokáig törékeny marad. Különösen, hogy hathatós ban megszüntette a Magyarország ellen 24 óta tartó túlarányos államháztartási hiány, s az Európai Bizottság június- növekedést segítő kormányzati segítség továbbra sem látszik: zottdeficit-eljárást, mivel prognózisa szerint idén és jövőre is bár az elmúlt évek államháztartási hiányt leépítő kormányzati alatti GDP-arányos deficit várható. Az évek óta tartó külső egyensúly-javulás 213 első negyedévében is folytatódott: politikái országonként ugyan eltérő mértékben, de valamilyen előrehaladást elértek, a növekedés elősegítésére nem alakult a pénzügyi számlák adatai alapján a hazai gazdasági szereplők ki átvehető legjobb gyakorlat, s az integráció mélyülését célzó a GDP 7,-ának megfelelő összegben törlesztették a korábban felvett adósságaikat a külfölddel szemben, s ennek ered- egyeztetések is lelassultak. Bár a már tovább nem csökkenthető alapkamatok miatt korlátokba ütköző konvencionális jegybanki politikák helyett alkal- nem látott szintre) mérséklődött. Az erős külföldi finanszírozáményeként is a nettó külső adósság 39,-ra (27 eleje óta mazott nem-konvencionális eszközök növekedési hatása kétséges, a pénz- és tőkepiacok likviditását, s így az eszközárak ugyanakkor pénzügyi megtakarításai növekedésének a követsi képesség a hazai magánszektor tartós adósságleépítésének, alakulását jótékonyan befolyásolták. A Fed ez év elején indított kezménye: 213 első negyedévében a háztartások 5,6, a vállalatok 3,-os nettó megtakarítói pozíciót értek el a GDP szá- havi 85 milliárd dolláros eszközvásárlási programja hatására az év első öt hónapjában erős kockázati étvágy érvényesült a globális piacokon: az állampapírhozamok csökkentek, az USA-ban tó hazai terméknek csupán 2,-át tette ki. zalékában, míg az államháztartás finanszírozási igénye a brut- és az eurózónában a bankközi és a kereskedelmi banki kamatok stagnáltak-mérséklődtek, a részvénypiacok szárnyaltak, és A magánszektor megtakarítói pozíciójának jelentős erősödése azonban rövidtávon a belső kereslet csökkentésén keresztül gyengíti a gazdasági növekedést, egyszersmind a gazdasá- a feltörekvő piacok eszközei iránt is erős kereslet mutatkozott. A pénz- és tőkepiaci folyamatok sérülékenységét jelzi ugyanakkor, hogy május közepén már a Fed-program esetleges befejegi szereplők és az üzleti kilátások bizonytalanságát, a fejlesztési tervek elhalasztását is tükrözi. A gyenge munkaerőpiac, a zésének felvetése is súlyos korrekciót indított el a nemzetközi bizonytalan konjunktúra, a gyengélkedő vállalati profitabilitás pénzügyi piacokon. Megmutatkozott tehát, hogy a mennyiségi lazítás milyen fontos pénzügyi köldökzsinór, ezért kivezeté- miatt alacsony lakossági és vállalati jövedelmek eleve csökkentik és alacsonyan tartják a háztartások és a vállalatok fogyasztását és beruházásait, amelyek bővülését a hitelezés sének időzítése, módja és ütemezése mennyire kényes feladat Makrogazdasági elemzés 213. július

3 őszén kezdődő és a jövő év közepéig még biztosan tartó csökkenése is akadályozza. Mindez tükröződik a hazai kereslet gyengeségében, amelynek tartós csökkenése évek óta mérsékli vagy visszahúzza a magyar növekedést. A 212-es 1,-os gazdasági visszaesés után 213 első negyedévében a magyar GDP negyedéves összehasonlításban,-kal nőtt, éves szinten azonban,-kal csökkent. A felhasználás oldalán újabb 5,-kal estek a beruházások éves szinten, míg a háztartások fogyasztása,-kal mérséklődött. Ez utóbbi élénkülésére utalnak ugyanakkor a növekvő kiskereskedelmi forgalomról szóló adatok és a javuló fogyasztói bizalmi indexek, miközben a fogyasztás bővülését segítheti a nettó keresetek év eleji növekedése, a munkaerőpiaci helyzet javulása valamint a jelentős infláció- és rezsicsökkentés is. 213-ban így éves szinten már a fogyasztás némi bővülését várjuk. A külső konjunktúra élénkülésének hatására ez év elején újra nőtt a nettó export, és a gyorsuló kivitel mellett visszafogott belföldi importfogyasztás következtében ismét rekord magasra ugrott a külkereskedelmi mérleg többlete. Az export bővülését a feldolgozóipari termékek exportjának növekedése idézte elő, bár szokatlan módon (kellemes meglepetésként) az első negyedévben a GDP termelési oldalán az építőipar és a mezőgazdaság járult hozzá pozitívan az első negyedévi növekedéshez, az ipar, s azon belül a feldolgozóipar termelése csökkent. A tavaszi hónapokban azonban az ipari termelés magához tért, s mind a hazai, mind a német üzleti várakozások javulása alapján várhatóan már a második negyedévtől pozitívan járul hozzá a GDP idei növekedéséhez, hasonlóan a tavaly gyenge termelést produkáló agrárszektorhoz. Összességében a GDP fél százalék körüli növekedését várjuk 213-ra Magyarországon, ami várhatóan 2, körüli rekord alacsony inflációval és kissé javuló munkaerőpiaci helyzettel párosul majd. Gém Erzsébet vezető közgazdász 3 Makrogazdasági elemzés 213. július

4 Világgazdaság A világgazdaság fejlett és feltörekvő régióiban egyaránt lassabb a növekedés a vártnál A 213 elején még javuló kilátások tavasztól kezdve egyre inkább elromlottak és az idei évre a vártnál lassabb globális növekedést vetítenek előre (1. ábra). A világkereskedelem továbbra is a hosszú távú átlagos ütemnél lassabban bővül (2. ábra), s ebben a fejlett és fejletlen piacok konjunktúra kilátásai alapján az év hátralevő részében sem várható érdemi fordulat (3-4. ábra). A fejlett országok közül egyedül az amerikai GDP növekedése volt meggyőző az idei első negyedévben: a tengerentúli gazdaságot a javuló munkaerőpiaci feltételek és növekvő ingatlanárak által támogatott lakossági fogyasztás húzza, miközben a fiskális problémák miatt a kormányzati vásárlások csökkenése és az egyre kedvezőtlenebb ipari adatok kockázatot jelentenek. Az eurózónában az Európai Központi Bank (ECB) új monetáris politikai irányvonala hiába mérsékelte a pénzpiaci feszültségeket, ennek reálgazdasági hatásai egyelőre elmaradtak. A ciprusi krízis pedig az adósságválsággal kapcsolatos félelmek feléledésén keresztül a nem pénzügyi szektor hosszú távú döntéseire (beruházások) is negatívan hatott ki. Az új japán gazdaságpolitika eredményei is kérdésesek: a monetáris bázis jelentős növelése az elmúlt évek tapasztalata alapján önmagában nem feltétlenül vezet az infláció gyorsulásához, strukturális reformok nélkül pedig a gazdasági növekedés beindulása sem biztosított (5. ábra). A feltörekvő gazdaságokban ugyancsak erőteljes lassulás figyelhető meg: a kínai növekedési ütem csökkenése egyszerre volt következménye a romló külső környezetnek és a belső feszültségeknek. A BRIC országok közül Brazília tűnik még sérülékenynek: a költségvetési lazítás miatt jelentősen megugró infláció miatt a központi bank idén monetáris szigorítás mellett dönthet, ami tovább fékezheti a már így is alacsony bővülési ütemet (6. ábra) ábra: Globális gazdasági hangulatindex Forrás: Ifo World Economy Survey (WES), MFB 1995.I 1995.III 1996.I 1996.III 1997.I 1997.III 1998.I 1998.III 1999.I 1999.III 2.I 2.III 21.I 21.III 22.I 22.III 23.I 23.III 24.I 24.III 25.I 25.III 26.I 26.III 27.I 27.III 28.I 28.III 29.I 29.III 21.I 21.III 211.I 211.III 212.I 212.III 213.I Várakozások a következő 6 hónapra Jelenlegi helyzet megítélése ábra: A világgazdasági konjunktúra* és a világexport alakulása (év/év) ** 3 hónapos gördülő átlag Forrás: CPB, OECD, MFB * OECD Composite Leading Indicator: OECD OECD konjunktúra index (bal t.) tagok + Brazília, Kína, India, Indonézia, Világexport** (jobb t.) Oroszország, Dél-afrikai Köztársaság A világexport hosszú távú átlagos alakulása (2-21, jobb t.) 3. ábra: Üzleti kilátások* a világgazdaság egyes térségeiben (27. január = 1) 4. ábra: Konjunktúra kilátások a BRIC országokban Eurózóna Kína USA Németország *Eurózóna: ESI-index, Kína: PMI-index, USA: ISM-index, Németország: IFO-index Forrás: OECD, MFB Brazília Oroszország Kína India ábra: GDP-növekedés a világgazdaság egyes térségeiben (év/év) 6. ábra: A GDP-növekedés alakulása a BRIC* országokban * évesített ráta I 26.III 27.I 27.III 28.I 28.III 29.I 29.III 21.I 21.III 211.I 211.III 212.I 212.III 213.I Japán Eurózóna Németország USA* *Brazília, Oroszország, India, Kína I 26.III 27.I 27.III 28.I 28.III 29.I 29.III 21.I 21.III 211.I 211.III 212.I 212.III 213.I Brazília Oroszország India Kína Makrogazdasági elemzés 213. július

5 Infláció a világgazdaságban Az alacsony aktivitás és a csökkenő nyersanyagárak vezetnek az inflációs nyomás mérséklődéséhez A nyersolaj világpiaci ára az idei első félévben (átlagos napi jegyzés: 17,5 dollár/hordó) 5,-kal maradt el a tavalyi év hasonló időszakában mért szinttől. A fekete arany drágulását elsősorban a visszaeső kínai kereslet akadályozza, míg az alsó korlátot az OPEC kínálati szabályozása, néhány nem-opec ország (pl. Szíria, Jemen, Szudán) olajtermelésében tapasztalható tartós kiesés, valamint a geopolitikai kockázatok (elsősorban az Iránnal kapcsolatos embargó) okozzák. Az év második felében az amerikai fizetőeszköz várható erősödésével a többi dollárban denominált eszközhöz hasonlóan a nyersolaj ára is emelkedhet (1. ábra). Az árupiaci termékek döntő többségének szintén csökkent az ára az idei első félévben: jelentős, 2-ot meghaladó áresés bontakozott ki az ezüst, az arany és a kukorica piacán, de több fém és élelmiszer alapanyag ára is 1-nál nagyobb mértékben mérséklődött a tavalyi év végéhez képest (2. ábra). A lassuló gazdasági aktivitás, valamint a nyersanyagárak mérséklődése világszerte az inflációs nyomás csökkenéséhez vezetett. Az Egyesült Államokban 29 óta nem látott mélypontra süllyedt a fogyasztói árindex (213. április: 1, év/év). Kínában tartósan körüli a drágulás üteme, kockázatot jelent ugyanakkor a monetáris politika által csak korlátozott mértékben befolyásolható árnyékbankrendszeren keresztül folyósított kölcsönök árfelhajtó hatása (3-4. ábra). Az eurózónában a fogyasztói árindex 213. májusban 1, volt, ami teret enged a további monetáris lazítások számára. Az áremelkedés lassulásához elsősorban az üzemanyagárak csökkenése és a gyenge belső kereslet járult hozzá. A német inflációs mutató az áprilisi 1,1-ről 1,-ra ugrott májusban, amiben az élelmiszerárak drágulása játszott szerepet (5-6. ábra). 1. ábra: A CRB nyersanyagpiaci- és élelmszer-árindexének, valamint a kőolaj világpiaci árának alakulása 2. ábra: Nyersanyagárak változása a S&P GSCI spot árindexek alapján ( = 1) CRB nyersanyagpiaci-árindex (bal t.) Brent-típusú kőolaj (jobb t.) CRB élelmiszer-árindex (bal t.) $/hordó Energia S&P GSCI nyersanyagár-index Brent-típusú nyersolaj Cink Szója Ólom Platina Cukor Ipari fémek Réz Alumínium Gabona Nikkel Kukorica Arany Ezüst ábra: Az amerikai fogyasztói árindex és a maginfláció alakulása 4. ábra: Fogyasztói árak alakulása Kínában 12, 1, 7, Forrás: NBSC, MFB , 2, Maginfláció (év/év) Fogyasztói árindex (év/év) - - -, -2, Fogyasztói árindex - nem élelmiszerek (év/év) Fogyasztói árindex (év/év) Fogyasztói árindex - élelmiszerek (év/év) - 5. ábra: Fogyasztói árak alakulása az eurózónában 6. ábra: Fogyasztói árak alakulása Németországban * Harmonizált fogyasztói árindex (Harmonised index of consumer prices) havi inflációs ráta* (jobb t.) Élelmiszerárak (bal t.) Energiaárak (bal t.) * Harmonizált fogyasztói árindex (Harmonised index of consumer prices) Forrás: Eurostat, MFB havi ráta* (jobb t.) Élelmiszerárak (bal t.) Energiaárak (bal t.) 5 Makrogazdasági elemzés 213. július

6 Egyesült Államok Az amerikai gazdaság a globális versenytársakhoz képest jobban teljesít Az Egyesült Államok gazdasága idén várhatóan 2, körüli ütemben bővül, s az előrejelzések alapján 214-re a növekedési ütem 2,4-2,-ra gyorsulhat. Az első negyedévben a bővülés mértéke éves szinten 1,8, míg az előző negyedévhez viszonyítva, volt. A vártnál gyorsabb növekedés hátterében a belső kereslet, elsősorban a lakossági fogyasztás megugrása, valamint a szokottnál nagyobb mértékű készletfelhalmozás állt (1-2. ábra). A második negyedévben várhatóan lassult az amerikai gazdaság: egyrészt a költségvetési megszorítások életbelépése negatívan hathatott a háztartások vásárlásaira, másrészt a készletezés hatása is alacsonyabb lehetett. A fogyasztás alakulását erősen befolyásolhatják az életbe lépő fiskális megszorítások: az adók emelkedése és a kormányzati kiadások visszafogása egyaránt negatívan érinthetik a lakossági kiadásokat. A kiskereskedelmi forgalom alakulása ugyanakkor egyelőre nem mutat jelentős visszaesést, aminek a hátterében a foglalkoztatás tartós javulása, a megtakarítási ráta csökkentése, valamint a fogyasztási hitelezés növekedése állhatnak, emellett kedvező hatást gyakorolt az infláció alacsony szintje is (3-4. ábra). Romló várakozásokra utal, hogy a feldolgozóipari ISM-index 213. májusban négy éves mélypontra süllyedt: mind a termelés, mind az új megrendelések indikátora a visszaesést jelző 5 pont alá csökkent. Az első negyedévben jelentősen javult az Egyesült Államok külkereskedelmi egyenlege: az export és az import egyaránt mérséklődött (a behozatal nagyobb mértékben), ami szintén a lassuló gazdasági aktivitásra utal (5-6. ábra). Ez utóbbi jelek szemben a munkaerőpiac javuló tendenciájával óvatosságra inthetik a monetáris politikai döntéshozókat a tengerentúlon, így rövidtávon nem várható a quantitative easing jelentős visszafogása , 7, 5, 2,, -2, -5, -7, ábra: GDP-növekedés* az Egyesült Államokban * szezonálisan kiigazított adatok Forrás: Eurostat, MFB 25.I 25.II 25.III 25.IV 26.I 26.II 26.III 26.IV 27.I 27.II 27.III 27.IV 28.I 28.II 28.III 28.IV 29.I 29.II 29.III 29.IV 21.I 21.II 21.III 21.IV 211.I 211.II 211.III 211.IV 212.I 212.II 212.III 212.IV 213.I 27.5 Negyedév/negyedév (bal t.) Év/év (jobb t.) 3. ábra: A kiskereskedelmi forgalom, a megtakarítások és a fogyasztási hitelek alakulása az Egyesült Államokban Forrás: St. Loius Fed, Reuters, MFB Kiskereskedelmi forgalom (év/év, jobb t.) Megtakarítási ráta* (bal t.) *3-hónapos görgő átlag Fogyasztási hitel* (év/év, bal t.) 5. ábra: A feldolgozóipari ISM-index* alakulása az Egyesült Államokban százalékpont ezer fő 2. ábra: A GDP fő komponenseinek hozzájárulása a növekedéshez az Egyesült Államokban 7,5 5, 2,5, -2,5-5, -7,5-1, I 28.II 28.III 28.IV 29.I 29.II 29.III 29.IV Beruházás Fogyasztás Kormányzati fogyasztás** 21.I 21.II 21.III 21.IV 211.I 211.II 211.III 211.IV Forrás: BEA, MFB * szövetségi; ** állami és helyi 212.I 212.II 212.III Nettó export Kormányzati fogyasztás* 4. ábra: A foglalkoztatás és munkanélküliség alakulása az USA-ban Forrás: St. Louis Fed, MFB Foglalkoztatás változása a magán szektorban (hónap/hónap, bal t.) Munkanélküliségi ráta (jobb t.) 6. ábra: Az Egyesült Államok külkereskedelmi mérlegének alakulása az első negyedévben (2-213) 212.IV 213.I 1 1 9% ISM-index (Termelés) ISM-index (Új megrendelések) Forrás: St. Louis Fed, MFB * szezonálisan kiigazított adatok ISM-index (Összesített) milliárd $ ,5-97,2-92,3-122,9-134,2 Forrás: St. Loius Fed, MFB , , , , , , , , , Makrogazdasági elemzés 213. július

7 Kína A kínai gazdaság lassulását a globális kereslet visszaesése mellett belső feszültségek magyarázzák A várakozásokkal ellentétben a kínai gazdaság növekedése lassult az idei első három hónapban: a GDP a tavalyi negyedik negyedéves 7,9 után 7,-kal nőtt éves szinten január és március között, amit elsősorban a beruházások bővülésének mérséklődése okozott (1-2. ábra). A növekedés idén várhatóan 7, körül alakul majd a korábban várt helyett. A lassulást egyre inkább beárazzák a piacok is: ezt jelzi a jelentős globális részvénypiaci rally ellenére a shanghaji tőzsdeindex gyengébb teljesítménye (3. ábra). A korábbi évek kétszámjegyű növekedésének visszatérése rövidtávon nem valószínű, aminek három fő oka van: a tartósan alacsony külső kereslet, az új politikai vezetés által elindított reformok és a pénzügyi rendszerben tapasztalható feszültségek. A kínai kivitel bővülése 213 eleje óta folyamatosan és jelentős mértékben lassul, az idei második negyedévben már mind az eurózónába, mind az USA-ba tartó export csökkent éves szinten. Az amerikai kivitel esetében erre utoljára a válság mélypontján, 29-ben volt példa. Az ipari export vezérelte növekedés visszatérését egyelőre a beszerzési menedzserindexek alakulása sem támasztja alá (4-5. ábra). Az export és a beruházások gyengébb teljesítményét részben már az is magyarázhatja, hogy az új vezetés a globális kereslettől való függőség csökkentése és a belső (társadalmi és regionális) egyenlőtlenségek enyhítésére a korábbiakhoz képest jobban támogatja a fogyasztás és a szolgáltató szektor erősödését. A gazdasági növekedés ugyanakkor nagyban függ attól, hogy a kínai központi bank szigorítja és ha igen, milyen ütemben a bankokon kívüli (árnyékbankrendszeren keresztüli) hitelezést, amely jelentős kockázatot jelent a pénzügyi stabilitásra nézve, de eddig többek között az ingatlanszektoron keresztül a növekedéshez is érdemben hozzájárult (6. ábra). 1. ábra: Gazdasági növekedés és üzleti környezet Kínában 2. ábra: A kínai GDP fő komponenseinek (felhasználási oldal) hozzájárulása a növekedéshez (év/év) Forrás: National Bureau of Statistics of China (NBSC), MFB százalékpont I 2.III 21.I 21.III 22.I 22.III 23.I 23.III 24.I 24.III 25.I 25.III 26.I 26.III 27.I 27.III 28.I 28.III 29.I 29.III 21.I 21.III 211.I 211.III 212.I 212.III 213.I Üzleti klíma (Business Climate Index) (bal t.) GDP (év/év, jobb t.) I 29.II 29.III 29.IV 21.I 21.II 21.III 21.IV Bruttó állóeszköz felhalmozás Végső fogyasztás 211.I 211.II 211.III 211.IV 212.I 212.II 212.III 212.IV 213.I Nettó termék és szolgáltatás export 3. ábra: A kínai Shanghai Composite és az amerikai S&P 5 tőzsdeindexek alakulása ( = 1) 4. ábra: A kínai export alakulása (3 hónapos gördülő átlag) 12 S&P 5 Shanghai Composite Világ Eurózóna USA ábra: Beszerzési menedzserindexek (PMI) alakulása Kínában 6. ábra: Lakásárak alakulása Kínában , 1, 1,, Hónap/hónap (bal t.) Év/év (jobb t.) 45 45, PMI - Feldolgozóipar PMI - Új exportmegrendelések Forrás: NBSC, MFB ,,, -, -, Forrás: NBSC, MFB Makrogazdasági elemzés 213. július

8 Eurózóna Magas munkanélküliség, zuhanó beruházások, továbbra is recesszió az eurózónában Az idei első negyedévvel együtt már másfél éve tart a recesszió az eurózónában január és március között éves szinten 1,1, míg 212 utolsó három hónapjához képest, volt a visszaesés mértéke. 213-ban összességében közel 1,-kal csökkenhet a monetáris unió GDP-je. Miközben az Európai Központi Bank tavaly év közepén bejelentett monetáris politikai fordulata jelentősen mérsékelte a piaci feszültségeket, ez egyelőre nem vezetett a reálgazdasági helyzet javulásához. A növekedést továbbra is a belső kereslet, a háztartások fogyasztása és a vállalati beruházások fogják vissza (1-2. ábra). Előbbi bővülését a költségvetési szigorítások és a rekord magasan álló munkanélküliség fékezi (3. ábra), míg a vállalati fejlesztésekre számos fékező erő hat egyszerre, aminek következtében a beruházások az eurózónában több mint 1-kal maradnak el a 25-ös szinttől (4. ábra). A vállalatok számára a hosszú távra történő tervezést nehezíti, hogy a monetáris politikai lépéseknek köszönhetően enyhülő piaci feszültségek ellenére az év eleji belpolitikai problémák (Olaszország, Franciaország), valamint a ciprusi majd a szlovén krízis is erősítette az adósságválsággal kapcsolatos félelmeket. Ennek eredményeként a vállalati kilátások továbbra is messze a hosszú távú átlag alatt, a es szint közelében találhatóak (5. ábra). A pénzpiaci hangulat javulása egyelőre csak a szuverén adósságok finanszírozási költségeit csökkentette, a vállalati hitelezési feltételek nem javultak: az ECB 213. áprilisi hitelezési felmérése alapján bár a rövidtávú hitelterméket leszámítva csökkent a különbség, de továbbra is többségben vannak azok a hitelintézetek, amelyek a következő három hónapban is a feltételek szigorítását tervezik a vállalati hitelpiacon (6. ábra). 1. ábra: GDP-növekedés* az eurózónában 2. ábra: A beruházások és a háztartási fogyasztás hozzájárulása a GDP-hez százalékpont * szezonálisan kiigazított adatok Negyedév/negyedév (bal t.) Év/év (jobb t.) Forrás: Eurostat, MFB 25.I 25.II 25.III 25.IV 26.I 26.II 26.III 26.IV 27.I 27.II 27.III 27.IV 28.I 28.II 28.III 28.IV 29.I 29.II 29.III 29.IV 21.I 21.II 21.III 21.IV 211.I 211.II 211.III 211.IV 212.I 212.II 212.III 212.IV 213.I I 27.II 27.III 27.IV 28.I 28.II 28.III 28.IV 29.I 29.II 29.III 29.IV 21.I 21.II 21.III 21.IV 211.I 211.II 211.III 211.IV 212.I 212.II 212.III 212.IV 213.I Beruházás Háztartási fogyasztás Forrás: Eurostat, MFB 3. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása az eurózóna tagállamaiban (213. április) 4. ábra: Beruházások alakulása négány tagállamban (25=1, szezonálisan kiigazított adatok) Görögország Spanyolország Portugália Ciprus Szlovákia Írország Eurózóna Olaszország Franciaország Szlovénia Észtország* Belgium Finnország Hollandia Málta Luxemburg Németország Ausztria *213. március Forrás: Eurostat, MFB ábra: Gazdasági hangulat az eurózónában Forrás: Eurostat, MFB 25.I 25.III 26.I 26.III 27.I 27.III 28.I 28.III 29.I Eurózóna Németország Spanyolország Francaiország 6. ábra: A hitelezési feltételek alakulása* a következő 3 hónapban az eurózóna bankrendszerében 29.III Olaszország 21.I 21.III 211.I 211.III 212.I 212.III 213.I Forrás: ECB, MFB Hosszú távú átlag ( ) es átlag ESI bizalmi index Forrás: Európai Bizottság, MFB I 27.II 27.III 27.IV 28.I 28.II 28.III 28.IV 29.I 29.II 29.III 29.IV 21.I 21.II 21.III 21.IV 211.I 211.II 211.III 211.IV 212.I 212.II 212.III 212.IV 213.I 213.II Nagyvállalati hitelek KKV hitelek Hosszú távú hitelek Rövidtávú hitelek *nettó mérleg: szigorítást tervező bankok - enyhítést tervező bankok aránya 8 Makrogazdasági elemzés 213. július

9 Németország A globális kereslet visszaesése és az eurózóna válsága miatt lassul a német növekedés is Az eurózóna recessziójának és a globális kereskedelem lassulásának hatása alól a német gazdaság sem tudta függetleníteni magát az idei első negyedévben: ennek eredményeként 28 utolsó három hónapját követően első alkalommal ismét zsugorodott éves szinten a német GDP (-,), míg 212. október-decemberhez képest,-kal nőtt (1. ábra). Németország az idén várhatóan nem lesz képes betölteni a kontinens gazdasági motorjának szerepét: a GDP mindössze, körüli ütemben bővülhet 213-ban. Ennek hátterében elsősorban a beruházások jelentős csökkenése áll, s a nettó export is csak az import visszaesése miatt tudott minimális mértékben hozzájárulni a GDP-hez. A kedvező munkaerőpiaci helyzetnek köszönhetően ugyanakkor a háztartások fogyasztása emelkedett (2. ábra). A beruházások csökkenéséhez az európai adósságválság ismételt fellángolása (ciprusi válság, olasz politikai patthelyzet), valamint a szokatlanul hideg márciusi időjárás (építkezések leállítása) is hozzájárult. A bizalmi indikátorok alapján a második negyedévben a vállalati fejlesztések bővülhettek, a gyenge növekedési kilátások miatt azonban nem várható jelentős növekedés az év hátralevő részében (3-4. ábra). A globális (elsősorban a kínai és amerikai) kereslet lassulása miatt a német export 29 óta első alkalommal csökkent (éves szinten) az év első három hónapjában. A kínai növekedés tartósnak ígérkező lassulása, valamint az eurózóna elhúzódó talpra állása miatt a kivitel gyors megugrására az év második felében sem lehet számítani (5. ábra). A beruházások alacsony szintje következtében a termelékenység javulása továbbra is elmaradhat a bérnövekedés ütemétől (213. I. negyedév: +3,), ami a munkaerőköltségek növekedésén keresztül erodálhatja a német exportversenyképességet (6. ábra). 1. ábra: GDP-növekedés* Németországban 2. ábra: Az előző negyedévhez mért GDP változáshoz való hozzájárulás * szezonálisan kiigazított adatok Negyedév/negyedév (bal t.) Év/év (jobb t.) Forrás: Eurostat, MFB 25.I 25.II 25.III 25.IV 26.I 26.II 26.III 26.IV 27.I 27.II 27.III 27.IV 28.I 28.II 28.III 28.IV 29.I 29.II 29.III 29.IV 21.I 21.II 21.III 21.IV 211.I 211.II 211.III 211.IV 212.I 212.II 212.III 212.IV 213.I százalékpont I 28.II 28.III 28.IV 29.I 29.II 29.III 29.IV 21.I 21.II 21.III 21.IV 211.I 211.II 211.III 211.IV 212.I 212.II 212.III 212.IV 213.I Háztartások fogyasztása Beruházás Nettó export ábra: Bizalmi indexek Németországban Forrás: ZEW, CESifo, MFB ZEW-index (bal t.) IFO-index (jobb t.) 5. ábra: A világexport és a német kivitel alakulása ábra: A beruházások és az üzleti hangulat (IFO-index) alakulása Németországban 27.I 27.II 27.III 27.IV 28.I 28.II 28.III 28.IV 29.I 29.II 29.III 29.IV 21.I 21.II 21.III 21.IV 211.I 211.II 211.III 211.IV 212.I 212.II 212.III 212.IV 213.I 213.II Építési beruházások - lakóépületek (év/év, bal t.) Építési beruházások - nem lakóépületek (év/év, bal t.) Gép- és felszerelés beruházások (év/év, bal t.) IFO-index* (jobb t.) 6. ábra: A munkajövedelmek és a munkanélküliségi ráta alakulása Németországban Forrás: CESifo, Statistisches Bundesamt, MFB * negyedéves átlag * 3 hónapos gördülő átlag Világexport* (év/év) Német export* (év/év) Forrás: CPB, Statistisches Bundesamt, MFB % 25.I 25.III 26.I 26.III 27.I 27.III 28.I 28.III Munkanélküliségi ráta (bal t.) Reál munkajövedelem* (jobb t.) 29.I 29.III 21.I 21.III 211.I 211.III 212.I 212.III 213.I Munkajövedelem* (jobb t.) * bruttó Forrás: Eurostat, Statistisches Bundesamt, MFB 9 Makrogazdasági elemzés 213. július

10 Monetáris politika A nem konvencionális eszközök alkalmazásának végére egyelőre nincsenek felkészülve a piacok A meghatározó jegybankok számára a konvencionális monetáris politika mozgástere továbbra is korlátozott: az Egyesült Államokban és Svájcban -,2, Japánban,1, Nagy-Britanniában,5 az alapkamat, míg az Európai Központi Bank májusban csökkentette,5-ra az irányadó rátát (1. ábra). A japán jegybank áprilisban rendkívül agresszív eszközvásárlási program elindítása mellett döntött az évtizedek óta gyengélkedő gazdaság élénkítése érdekében, amit kedvezően fogadtak a piacok. Az amerikai Fed év eleje óta havi szinten 85 milliárd dollár értékben vásárol pénzügyi eszközöket a másodpiacon a hosszú kamatok csökkentése érdekében, azonban részben a vártnál jobb makrogazdasági mutatók hatására (2. ábra), részben a buborékképződés megakadályozása, ill. a majdani exit stratégia előkészítése érdekében májustól kezdve a kommunikációban egyre nagyobb hangsúlyt kap a mennyiségi élénkítés méretének csökkentése is, amire a piacok világszerte az első és második eszközvásárlási programok lezárásához hasonlóan a kockázatvállalási kedv mérséklődésével reagáltak (3. ábra). Az ECB az év első hónapjaiban tapasztalt kedvező befektetői környezetben mintegy 2 milliárd euróval csökkentette a monetáris politikai célból korábban felvásárolt értékpapírállományát, azaz a kamatcsökkentés mellett egyelőre csak verbális kommunikációval segíti a tagállamok kötvényhozamainak csökkentését (4. ábra), ennek ellenére a jegybanki mérlegek GDP arányos mérete Japánban és az euróövezetben a legnagyobb 213 júniusában (5. ábra). A közép-kelet-európai térségben a lassuló konjunktúra és a recessziós kockázatok erősödése következtében részben kamatcsökkentéssel, részben az irányadó kamatok szinten tartásával reagáltak a jegybankok a romló makrogazdasági környezetre (6. ábra). 1. ábra: Jegybanki alapkamatok alakulása 2. ábra: A chicagoi beszerzési menedzser index (PMI) és Fed alapkamat havi változása (1998. január június) Forrás: ECB, Fed, SNB, BoE, BoJ, MFB 8 7 Fed alapkamat változás (jobb t., hó/hó) Chicagoi PMI (bal t.) 1,5 1, Eurózóna USA Svájc Japán Nagy-Britannia ,5, -,5-1, -1,5 százalékpont milliárd $ ábra: A Fed mérlegfőösszege és a globális kockázati kedv (VIX-index*) alakulása ( ) 28.7 kockázatvállalási kedv erősödése Fed mérlegfőösszeg (bal t.) ábra: Meghatározó jegybankok mérlegfőösszege (27. szeptember = 1) és GDP arányos hányada (213. június) VIX-index (jobb t.) első eszközvásárlási program (QE1) vége második eszközvásárlási program (QE2) vége Forrás: Fed, CBOE, MFB * a VIX-index a Standard&Poor s 5 tőzsdeindex volatilitásából képzett index, mellyel az amerikai tőzsdeindex mozgásából a globális kockázati étvágyra lehet következtetni pont, fordított skála 4. ábra: Az ECB monetáris politikai célból tartott értékpapírállományának változása és a globális kockázatvállalási kedv* alakulása pont Forrás: ECB, CBOE, MFB globális kockázatvállalási kedv erősödése ábra: Jegybanki alapkamatok alakulása VIX-index (bal t.) Értékpapírállomány változása (hét/hét, jobb t.) * a VIX-index a Standard&Poor s 5 tőzsdeindex volatilitásából képzett index, mellyel az amerikai tőzsdeindex mozgásából a globális kockázati étvágyra lehet következtetni milliárd GDP arányos ráta: 18, 35, 27,9% 35, Forrás: Fed, ECB, BoE, BoJ, IMF, MFB Fed ECB Bank of England Bank of Japan Forrás: jegybankok honlapjai, MFB Kína Románia Csehország Lengyelország Magyarország Oroszország Makrogazdasági elemzés 213. július

11 A nemzetközi pénzügyi rendszer likviditása Alacsonyak maradtak a nemzetközi pénzpiacok likviditását érintő középtávú kockázatok, a kínai pénzügyi rendszerben azonban nőtt a feszültség A jegybanki kamatok szintje és az intenzív monetáris élénkítés ellenére a szélesen értelmezett pénzmennyiség viszonylag alacsony, körüli ütemben bővült éves szinten a tavaszi hónapokban az Egyesült Államokban, 2--kal az eurózónában és Japánban, s csupán 1 körüli mértékben nőtt Kínában (1. ábra). A középtávú likviditási helyzetet tekintve ugyanakkor kedvezően hat, hogy 213-tól kezdődően az előző éveknél kisebb mértékű lehet a G7 országok állami eladósodással kapcsolatos pótlólagos forráskereslete és a globális megtakarítások bővülése közötti különbség (az egyensúly helyrebillenéséig azonban továbbra is más régiókból szívhat el forrásokat a nemzetközi pénz- és tőkepiacokról az eladósodott államok finanszírozási igénye) (2. ábra). A bankközi piacokon 213-ban továbbra is kedvező áron jutnak forrásokhoz a pénzintézetek: 212 vége óta,2, ill.,3 körüli szint környékén mozog a 3 hónapos EURIBOR, ill. a dollár LIBOR kamatok szintje. A májusig élénk globális befektetői környezetben és az ECB élénkítés melletti elköteleződése hatására az európai pénzintézetek számára a swap piacon még kedvezőbbé váltak a feltételek, s a bankrendszer belső feszültségeinek indikátoraként használt LIBOR-OIS szpred két éves minimumra süllyedt az eurótérségben és az Egyesült Államokban is. Kínában júniusban felerősödött a bankrendszer egyensúlytalanságával kapcsolatos bizonytalanság, ami a bankközi kamatok megugrásához vezetett, s az ázsiai bankrendszerre is hatnak, azonban az euróövezeti pénzintézetek kockázati megítélése a likviditási feszültségek enyhülése ellenére 21 eleje óta kedvezőtlenebb a brit, amerikai és ázsiai pénzintézetekénél. Az európai közös bankfelügyelet 214. tavaszi elindulásával érdemben is mérséklődhet az eurózóna bankjainak kockázati felára (3-6. ábra) ábra: A szélesen értelmezett pénzmennyiség alakulása (21. január május) Eurózóna USA Japán Kína 3. ábra: Bankközi kamatok alakulása ( ) milliárd $ 2. ábra: A G7 országok pótlólagos államháztartási forráskereslete* és a globális forráskínálat bővülése Forrás: IMF, MFB * a lejáró államadósság finanszírozásán felüli plusz kereslet Differencia (=többletkereslet) Állami kereslet: G7 államháztartási deficit Forráskínálat: globális megtakarítások éves változása ábra: VIX-index és 3 hónapos euró/dollár swap szpred alakulása ( ) milliárd $ EURIBOR (1 hónap) EURIBOR (3 hónap) EURIBOR (6 hónap) USD LIBOR (3 hónap) SHIBOR (3 hónap) 5. ábra: A LIBOR-OIS szpred* az euróövezetben és az Egyesült Államokban ( ) pont dráguló dollárforrás VIX-index (bal t.) 3 hónapos euró/dollár swap (jobb t.) globális kockázatvállalási kedv csökkenése ábra: Bankok 5 éves CDS-felára az euróövezetben, Nagy-Britanniában, az USA-ban és Ázsiában bázispont, fordított skála bázispont EURIBOR-OIS szpred (3 hó, bal t.) USD LIBOR-OIS szpred (3 hó, bal t.) VIX-index (jobb t.) globális kockázatvállalási kedv csökkenése 21.1 * a mutató azt jelzi, hogy a következő 3 hónapra várt jegybanki alapkamat felett milyen kamatfelárat alkalmaznak a kereskedelmi bankok az egymásnak nyújtott hitelek esetében , 87,5 75, 62,5 5, 37,5 25, 12,5, pont bázispont Nagy-Britannia USA Eurózóna Ázsia bázispont 11 Makrogazdasági elemzés 213. július

12 Külföldi banki finanszírozások változása Bővül a külföldi finanszírozás a fejlődő országokban, míg Európában forráskivonás zajlik A Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) felé adatokat közlő pénzintézetek a 211 végi kisebb visszaesést követően 212 során folytatták a fejlődő országokkal szembeni követelésállományuk dinamikus növelését. A forráskihelyezés üteme a fejlődő ázsiai országok és az offshore központok irányába volt a legnagyobb, ezekben a térségekben 212 negyedik negyedévére az előző év azonos időszakához viszonyítva 1,2, ill. 8,-kal növelték követeléseiket a külföldi bankok. Ugyanezen időszak alatt a közép-kelet-európai országokba kihelyezett forrásállomány is növekedett 7,-kal, azonban ebben a régióban nem figyelhető meg hosszú távú egyenletesen növekvő trend, inkább a külföldi követelésállomány negyedévenkénti ingadozása tapasztalható (1. ábra). A feltörekvő gazdaságokba történő forráskihelyezéssel szemben a fejlett európai országokban összességében továbbra is inkább a kitettségek csökkentése és az alacsony kockázatvállalási hajlandóság a jellemző. A 212 év végi adatokat az egy évvel korábbi értékekkel összehasonlítva megállapítható, hogy jelentősebb forrásbevonás csak Németországba és Belgiumba történt, a tőkekivonás középpontjában pedig továbbra is leginkább a PIIGS-országok (Portugália, Olaszország, Írország, Görögország, Spanyolország) állnak. Emellett az egyes európai országok maguk is csökkentették külföldi kitettségeiket, közülük Svájc, Franciaország, Németország, Hollandia és Belgium hajtott végre nagyobb mértékű forráskivonást ezen időszak alatt. Egyedül a spanyol pénzintézetek növelték számottevően követeléseiket az elmúlt naptári évben, amelynek többségét a Portugáliának történő forrásnyújtás tett ki (2. ábra). A 212-es adatok alapján a PIIGS-országokkal szembeni követelésállományok mérséklődése figyelhető meg, sőt Olaszország esetében 212 végére már éves alapon 3,-os forrásbevonás ment végbe, amely az országgal szembeni befektetői bizalom erősödésére is utalhat a végrehajtott reformok következtében. Ezzel ellentétben, Görögországgal szembeni kitettségüket drasztikus mértékben csökkentették a külföldi pénzintézetek, 212 decemberére a forráskivonás mértéke éves alapon 51, volt, amelyben a Ciprussal kapcsolatos kedvezőtlen piaci várakozások felerősödésével összefüggésben feltehetően a görög gazdaság Ciprussal való szoros összefonódása is szerepet játszhatott. Mindezek azt mutatják, hogy a külföldi befektetők 211 közepe óta egyre kevésbé kezelik egységesen az eurózóna periférikus országait (3. ábra). A PIIGS-országokkal szemben legnagyobb követelésekkel Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Hollandia, Svájc és az USA rendelkezik. A Görögországból történő forráskivonás legnagyobb hányadát a francia pénzintézetek hellén gazdasággal szembeni kitettségeinek csökkentése jelentette 211 vége és 212 vége között. Miközben a francia bankok Görögország mellett kisebb mértékben Portugáliában és Spanyolországban is mérsékelték követelésállományukat, addig Írországban és Olaszországban valamelyest növelték. A német pénzintézetek ezzel szemben minden PIIGS-országból forráskivonást hajtottak végre, melynek mértéke Spanyolországban volt a legjelentősebb, míg Olaszországban a legvisszafogottabb. Az USA Olaszország irányába történő forráskihelyezése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az ország pozitív egyenleggel zárta a 212-es évet (4. ábra). milliárd $ ábra: Külföldi bankok követelésállománya a fejlődő országokkal és Japánnal szemben Forrás: BIS, MFB 27.I 27.II 27.III 27.IV 28.I 28.II 28.III 28.IV 29.I 29.II 29.III 29.IV 21.I 21.II 21.III 21.IV 211.I 211.II 211.III 211.IV 212.I 212.II 212.III 212.IV 3.ábra: Külföldi bankok PIIGS-országokkal szembeni követelésállományának változása éves alapon Offshore központok Közép-Kelet-Európa Fejlődő Dél-Amerika Fejlődő Ázsia Japán Afrika és Közel-Kelet 5 milliárd $ 6 2. ábra: Az egyes európai országokkal szembeni követelésállomány és a követeléseik változása 211 utolsó negyedéve és 212 utolsó negyedéve között milliárd $ Forrás: BIS, MFB Spanyolország Írország Görögország Portugália Franciaország Finnország Nagy-Britannia Ausztria Belgium Svájc Olaszország Hollandia Németország Svájc Franciaország Hollandia Németország Belgium Írország Ausztria Portugália Olaszország Finnország Görögország Nagy-Britannia Spanyolország Velük szembeni követelések Követeléseik más országokkal szemben 4. ábra: Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Hollandia, Svájc és az USA követelésállományának változása a PIIGS-országokkal szemben 211 és 212 vége között Forrás: BIS, MFB 27.I 27.II 27.III 27.IV 28.I 28.II 28.III 28.IV 29.I 29.II 29.III 29.IV 21.I 21.II 21.III 21.IV 211.I 211.II 211.III 211.IV 212.I 212.II 212.III 212.IV Spanyolország Görögország Írország Olaszország Portugália milliárd $ ,1-49,9-23,2-18,2 1,1 Forrás: BIS, MFB Görögország Spanyolország Írország Portugália Olaszország Svájc Németország Franciaország Nagy-Britannia Hollandia USA EGYENLEG 12 Makrogazdasági elemzés 213. július

13 A banki hitelezés alakulása Élénkülő fogyasztási hitelezés az USA-ban, csökkenő hitelaktivitás az euróövezetben Az Egyesült Államokban valamelyest lassult a vállalati kölcsönök kihelyezésének lendülete 213 első felében, az ingatlanhitelezés terén folytatódott a stagnálás közeli állapot, míg a vásárlóerő erősödésével a fogyasztási kölcsönök állománya gyorsuló ütemben nőtt (1. ábra). A 28. december óta -,2-os, s a Fed tervei szerint 2, feletti infláció vagy 6, alatti munkanélküliségi ráta eléréséig változatlan alapkamat a várakozások lehorgonyzása révén stabilan 3- között tartja a különböző vállalati hitelek kamatait a tengerentúlon (2. ábra). Az eurózónában 21 tavaszán indult mérsékelt ütemű hitelezési dinamika egyértelműen kifulladt 212 végére, s a következő negyedévekben a gazdasági növekedés egyik korlátját jelenti. A fogyasztási hitelek állománya 211. június, a vállalati kölcsönöké pedig 212. március óta visszaesést mutat éves szinten, s a lakáshitelek esetében is csupán 1,-os volt a növekedés 213. áprilisban. A vállalati hitelezésben a tagállamok között jelentősek a különbségek: elsősorban a PIIGS-országokban zsugorodik a hitelek állománya, de 213 eleje óta az eurózóna legnagyobb gazdaságaiban (Németország, Franciaország) is visszaesés figyelhető meg (3-4. ábra). A lakáshitelek és vállalati kölcsönök átlagos kamatszintje 2,5-3, között mozgott az euróövezetben áprilisban, s fokozatos csökkenés ment végbe 211. december óta (5. ábra). A hitelek árazását a továbbiakban egyre jobban befolyásolhatja ugyanakkor az üzleti kilátások romlása, ami a vállalatok egy részét kiszoríthatja a hitelpiacról. Kínában a lakossági és vállalati hitelezés bővülésének havi dinamikája fordulóján átmenetileg megtorpant, az ütem azonban az elmúlt hónapokban ismét 2,3, ill.,9% körül mozgott (6. ábra). 1. ábra: A fogyasztási hitelek, ingatlan hitelek és vállalati hitelek éves növekedésének üteme az Egyesült Államokban (év/év) 2. ábra: Vállalati hitelkamatok az Egyesült Államokban Forrás: Fed, MFB bázispont Forrás: Fed, MFB Vállalati hitel Ingatlan hitel Fogyasztási hitel 1991.II 1992.II 1993.II 1994.II 1995.II 1996.II 1997.II 1998.II 1999.II 2.II 21.II 22.II 23.II 24.II 25.II 26.II 27.II 28.II 29.II 21.II 211.II 212.II Felár (vállalati hitelkamat - Fed irányadó ráta, jobb t.) 1 millió dollár feletti hitelek (bal t.) 1 ezer - 1 millió dollár közötti hitelek (bal t.) 1 ezer dollár alatti hitelek (bal t.) ábra: A fogyasztási hitelek, lakáshitelek és vállalati hitelek növekedésének üteme az euróövezetben (év/év) Forrás: ECB, MFB Lakáshitel Vállalati hitel Fogyasztási hitel ábra: A vállalati hitelállomány* éves szintű változása az EU-15 országaiban (213. április) Svédország Hollandia Finnország Németország Franciaország Belgium Ausztria Dánia Olaszország Luxemburg Írország Portugália Görögország Egyesült Királyság Spanyolország Forrás: ECB, MFB -3, -4, -4, -5, -6, -6, -8, -19, -, -, -, -, 6, 4, 2, ábra: Betéti és hitelkamatok az euróövezetben 6. ábra: Vállalati és lakossági hitelek alalakulása Kínában Forrás: ECB, MFB , 5, 4, 3, 2, 1,, Lakossági hitel- és betéti kamat különbözet (jobb t.) Vállalati hitelkamat (5 év feletti hitelek, meglévő hitelállomány, bal t.) Lakáshitelkamat (5 év feletti hitelek, meglévő hitelállomány, bal t.) Lakossági betéti kamat (max. 1 éves futamidő, új lekötés, bal t.) százalékpont 13 milliárd jüan Forrás: Reuters, MFB Makrogazdasági elemzés 213. július Lakossági hitelek (állomány, bal t.) Vállalati hitelek (állomány, bal t.) Lakossági hitelek (változás, hó/hó, jobb t.) Vállalati hitelek (változás, hó/hó, jobb t.)

14 Nemzetközi állampapírpiaci folyamatok A májustól elromló befektetői hangulat az állampapírhozamok emelkedéséhez vezetett világszerte A G7 országok GDP-arányos államadóssága a fiskális élénkítő programok, a gazdasági és demográfiai okokból növekvő szociális kiadások, a lassabb gazdasági növekedés nyomán apadó állami adóbevételek következtében az IMF prognózisa alapján 218-ra süllyed 12 alá, aminek refinanszírozása komoly keresletet támaszt a források iránt a globális pénzpiacokon (1. ábra). Az Egyesült Államok továbbra is nagymértékben támaszkodik a külső, elsősorban távol-keleti vevőkre az adósságfinanszírozás során (2. ábra), mivel az amerikai államkötvények változatlanul népszerű és viszonylag alacsony kockázatú eszköznek számítanak. A likviditásbőség hatására változatlanul keresettek az amerikai és német állampapírok, azonban májustól a Fed eszközvásárlási programjának leállításával kapcsolatos jelzések erősödésének hatására hozamemelkedés indult el, ami a feltörekvő piacokon és a PIIGS-gazdaságokban is felfelé hajtotta a kötvényhozamokat (3. ábra). Az eurózónában az év első négy hónapjában csökkentek az állampapírhozamok és erősödött a konvergencia, majd május elejétől emelkedő irányba fordultak a 1 éves hozamok, ráadásul a kötvények teljesítménye közötti szórás is nőtt (4. ábra). Az Európai Központi Bank eddig sikeresen akadályozta meg az olasz és spanyol államkötvények hozamának finanszírozhatatlanul magas szintre való emelkedését (5-6. ábra). A májusban indult újabb hozamemelkedés rövidtávú kezelésére két opció kínálkozik: egyrészt újra lépéskényszerbe kerülhet az ECB, másrészt a két állam a frankfurti székhelyű európai bank felső korlát nélküli eszközvásárlási programjának (OMT) igénybevételét is kérheti, amennyiben a német alkotmánybíróság várhatóan ősszel meghozott döntése nem indítványozza az OMT program hatályon kívül helyezését. 1. ábra: GDP-arányos államadósság alakulása 2. ábra: A külföldi tulajdonban lévő amerikai állampapírok földrajzi megoszlása és a kínai valutatartalék Forrás: IMF, MFB milliárd $ miliárd $ Euróövezet Szovjet utódállamok Latin-Amerika Fekete-Afrika Közép-Kelet-Európa Fejlődő ázsiai országok Közel-Kelet és Észak-Afrika G Egyéb Brazília Olajexportőr országok Karib-szigetek Japán Kína Kína valutartalékai Forrás: U.S. Department of the Treasury, Kínai Népi Bank, MFB 3. ábra: 1 éves amerikai és német államkötvény hozam, valamint a globális kockázatvállalási kedvet jelző VIX-index alakulása 4, 3,7 3,5 3,2 3, 2,7 2,5 2,2 2, 1,7 1,5 1,2 1, 1 9% ábra: 1 és 3 éves olasz, ill. spanyol kötvényhozamok az ECB likviditási programjának bejelentése USA (bal t.) Németország (bal t.) VIX-index (jobb t.) 21.1 LTRO 1 LTRO globbális kockázatvállalási kedv romlása OMT program bejelentése % olasz (1 éves) spanyol (1 éves) olasz (3 éves) spanyol (3 éves) pont, fordított skála milliárd 4. ábra: 1 éves kötvényhozamok néhány eurózóna tagországban Franciaország Németország Görögország Portugália Spanyolország Olaszország Írország 6. ábra: Az euróövezeti, az olasz és a spanyol bankrendszer mérlegében lévő állampapírok állományának változása (29. január május) Olaszország Spanyolország Euróövezet Forrás: ECB, MFB milliárd 14 Makrogazdasági elemzés 213. július

Új szakasz a monetáris politikában, fennmaradó növekedési kockázatok

Új szakasz a monetáris politikában, fennmaradó növekedési kockázatok Makrogazdasági elemzés 212. december Új szakasz a monetáris politikában, fennmaradó növekedési kockázatok A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém

Részletesebben

Gyorsuló magyar növekedés, javuló külső környezet

Gyorsuló magyar növekedés, javuló külső környezet Makrogazdasági elemzés 214. január Gyorsuló magyar növekedés, javuló külső környezet A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Szerkesztette: Gém Erzsébet, vezető közgazdász Készítette: Mikesy

Részletesebben

Divergáló növekedési pályák, egymástól távolodó monetáris politikai célok a világgazdaság fő centrumaiban

Divergáló növekedési pályák, egymástól távolodó monetáris politikai célok a világgazdaság fő centrumaiban Makrogazdasági elemzés 214. december Divergáló növekedési pályák, egymástól távolodó monetáris politikai célok a világgazdaság fő centrumaiban A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Szerkesztette:

Részletesebben

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság Makrogazdasági elemzés 212. tavasz Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém Erzsébet Mikesy

Részletesebben

Növekvő kockázatok a külső környezetben, bizonytalan kilátások Magyarországon

Növekvő kockázatok a külső környezetben, bizonytalan kilátások Magyarországon Makrogazdasági elemzés 211 Növekvő kockázatok a külső környezetben, bizonytalan kilátások Magyarországon A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A korábban vártnál lassabb növekedés és kedvezőtlenebb adósságpálya várható az eurózónában a következő években

F ó k u s z b a n. A korábban vártnál lassabb növekedés és kedvezőtlenebb adósságpálya várható az eurózónában a következő években A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A korábban vártnál lassabb növekedés és kedvezőtlenebb adósságpálya várható az eurózónában a következő években Az Európai Bizottság

Részletesebben

F ó k u s z b a n. milliárd $ 2007.I 120% 100% 80% 60% 40% 20% A tartalomból

F ó k u s z b a n. milliárd $ 2007.I 120% 100% 80% 60% 40% 20% A tartalomból A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Európát továbbra is hátrányosan érinti a globális banki tőkeallokáció, a befektetőkre egyre jellemzőbb az országok régión belüli differenciálása

Részletesebben

Növekvő beruházási kedv, javuló finanszírozási környezet és élénkülő forráskereslet az MFB 2013. őszi vállalati felmérésének eredményei alapján

Növekvő beruházási kedv, javuló finanszírozási környezet és élénkülő forráskereslet az MFB 2013. őszi vállalati felmérésének eredményei alapján A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Növekvő beruházási kedv, javuló finanszírozási környezet és élénkülő forráskereslet az MFB 213. i vállalati felmérésének eredményei

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A magyar - kínai külkereskedelem alakulása

F ó k u s z b a n. A magyar - kínai külkereskedelem alakulása A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése 213. április Készítette: F ó k u s z b a n A magyar - kínai külkereskedelem alakulása A magyar kivitel stagnált 212-ben, ugyanakkor a Kínába irányuló

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A külföldi bankok közép-kelet-európai régióval szembeni követeléseinek alakulása

F ó k u s z b a n. A külföldi bankok közép-kelet-európai régióval szembeni követeléseinek alakulása A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A külföldi bankok közép-kelet-európai régióval szembeni követeléseinek alakulása 28 szeptembere óta a közép-kelet-európai kitettséggel

Részletesebben

F ó k u s z b a n. Külföldi értékesítés az ipari szektorban: új trendek? A tartalomból

F ó k u s z b a n. Külföldi értékesítés az ipari szektorban: új trendek? A tartalomból A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Külföldi értékesítés az ipari szektorban: új trendek? 212. március A Magyar Fejlesztési Bank félévente ismétlődő vállalati felmérésének

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A forint árfolyam előző hónapokban mutatott teljesítményének értékelése. Forrás: ÁKK, ECB 2% 260. A tartalomból

F ó k u s z b a n. A forint árfolyam előző hónapokban mutatott teljesítményének értékelése. Forrás: ÁKK, ECB 2% 260. A tartalomból A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A forint árfolyam előző hónapokban mutatott teljesítményének értékelése 212. február A Magyarországot ért adósságleminősítési hullám

Részletesebben

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2012. június

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2012. június Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés 2012. június Századvég Gazdaságkutató Zrt. Strategopolis Kft. Századvég Alapítvány A jelentést Balatoni András kutatási igazgató szerkesztette. A jelentés egyes

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A kamatok alakulása az Egyesült Államokban, az Eurózónában és Magyarországon

F ó k u s z b a n. A kamatok alakulása az Egyesült Államokban, az Eurózónában és Magyarországon A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A kamatok alakulása az Egyesült Államokban, az Eurózónában és Magyarországon 215. július A piaci kamatok centrumának számító reálkamat

Részletesebben

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2014. március

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2014. március Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés 2014. március Századvég Gazdaságkutató Zrt. Strategopolis Kft. Századvég Alapítvány A jelentést Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető szerkesztette. A jelentés

Részletesebben

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2014. március

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2014. március Takarékbank Elemzés MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS 1. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Döcögősen ugyan, de mind Európában, mind Amerikában dinamizálódik a gazdasági növekedés, mégha egy-egy váratlan

Részletesebben

F ó k u s z b a n. Az olajár-emelkedés hatásai és mozgatórugói. $/hordó. A tartalomból

F ó k u s z b a n. Az olajár-emelkedés hatásai és mozgatórugói. $/hordó. A tartalomból A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Az olajár-emelkedés hatásai és mozgatórugói 211. május A kőolaj tavaly nyár óta tartó, s különösen az idei első negyedévben felgyorsuló

Részletesebben

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2015. március

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2015. március Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés 2015. március Századvég Gazdaságkutató Zrt. A jelentést Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető szerkesztette. A jelentés egyes részeit készítették: Isépy Tamás,

Részletesebben

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2015. június

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2015. június Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés 2015. június Századvég Gazdaságkutató Zrt. A jelentést Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető szerkesztette. A jelentés egyes részeit készítették: Isépy Tamás,

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A magyar gazdaság növekedése 2015 első negyedévében

F ó k u s z b a n. A magyar gazdaság növekedése 2015 első negyedévében A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A magyar gazdaság növekedése 215 első negyedévében Az év első három hónapjában tovább folytatódott a fejlett és fejlődő országok növekedési

Részletesebben

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2015. szeptember

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2015. szeptember Takarékbank Elemzés MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS 15. szeptember I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A világgazdaság növekedési kilátásai egészében leginkább romlottak az eltelt negyedév folyamán, amelyben

Részletesebben

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2014. június

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2014. június Takarékbank Elemzés MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS 1. június I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Noha az utóbbi időben a világgazdaság növekedési ütemére vonatkozó előrejelzések többnyire romlottak, és más-más

Részletesebben

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2015. június

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2015. június Takarékbank Elemzés MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS 15. június I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Változatos képet mutat a világgazdaság. A meggyőzőre sikeredett első negyedév után Európa kissé behúzta a fékeket,

Részletesebben

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2012. március

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2012. március Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés 2012. március Századvég Gazdaságkutató Zrt. Strategopolis Kft. Századvég Alapítvány A jelentést Balatoni András kutatási igazgató szerkesztette. A jelentés

Részletesebben

Európai Bizottság Európai gazdasági előrejelzés - 2012 tavasza

Európai Bizottság Európai gazdasági előrejelzés - 2012 tavasza Európai Bizottság Európai gazdasági előrejelzés - 2012 tavasza I. RÉSZ Gazdasági fejlődés összesített szinten 1. Áttekintés 2012 tavaszán az Európai Unió gazdasága enyhe visszaesésben van. Ez elsősorban

Részletesebben

MAKRO MONITOR. 2009. június 22.

MAKRO MONITOR. 2009. június 22. MAKRO MONITOR 9. június. 9. június. Globális gazdasági környezet: Fordulatot mutató adatok Az előretekintő konjuktúra indexek a bizalmi indikátorok és az ipari termelés alakulása stabilizálódást mutatnak,

Részletesebben

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2010. december

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2010. december Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés 2010. december Századvég Gazdaságkutató Zrt. Strategopolis Kft. Századvég Alapítvány A jelentést Mellár Tamás kutatási igazgató általános felügyelete alatt

Részletesebben

F ó k u s z b a n 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 2009.III 2009.II. A tartalomból

F ó k u s z b a n 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 2009.III 2009.II. A tartalomból A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Tovább fokozódó beruházási kedv, javuló finanszírozási klíma és erősödő vállalati forrásigény látszik az MFB 214. i vállalati felmérésének

Részletesebben

Javuló magyar gazdasági tendenciák bizonytalan világgazdasági környezetben

Javuló magyar gazdasági tendenciák bizonytalan világgazdasági környezetben Tanulmányok Javuló magyar gazdasági tendenciák bizonytalan világgazdasági környezetben Nagy Katalin, a Kopint-Tárki Konjunktúrakutatási Alapítvány ügyvezető igazgatója Email: katalin.nagy@kopinttarki.hu

Részletesebben

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2014. szeptember

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2014. szeptember Takarékbank Elemzés MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS 1. szeptember I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az eltelt negyedévben a világgazdaság növekedési kilátásai valamelyest romlottak, mindenekelőtt a számunkra

Részletesebben