Kedvező évkezdet a magyar gazdaságban, sérülékeny nemzetközi környezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedvező évkezdet a magyar gazdaságban, sérülékeny nemzetközi környezet"

Átírás

1 Makrogazdasági elemzés 213. július Kedvező évkezdet a magyar gazdaságban, sérülékeny nemzetközi környezet A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém Erzsébet Mikesy Álmos Szabó Zsolt Közreműködött: Stankovits Klaudia MFB Zrt. Az elemzés lezárásának időpontja: 213. július 1.

2 Vezetői összefoglaló Az elmúlt fél évben nem sokat javultak a világgazdasági kilátások, ami arra utal, hogy a válságból való kilábalás még hosszan eszközök iránt is erős kereslet jelentkezett. A májusig tartó fo- A nemzetközi likviditásbőség közepette a magyar pénzügyi elhúzódik. A nemzetközi kereskedelem 212 közepe óta évi kozott kockázati étvágy rekordmélységbe nyomta a magyar állampapírok hozamát, s az ágazati különadók és a májusi rész- körüli, jóval a hosszú távú átlag alatti ütemben bővül, s a konjunktúraindexek alapján rövid távon nem is várható, hogy vénypiaci korrekciók ellenére a régiós átlagnál nagyobb mértékben nőtt a BUX index az első félév folyamán. A kedvező glo- nagyobb sebességre váltana. A világ legnagyobb gazdaságait tömörítő G2-ak körében, azon belül is az elmúlt évtizedben bális befektetői hangulatból azonban a forint kevésbé profitált, a világgazdaság motorjának számító BRIC-országokban 213 mivel a 213-ban is folytatódó jegybanki kamatvágási ciklus elején tovább lassult a növekedés, különösen Kína kilátásait övezi fokozódó aggodalom. A fejlett országok közül az USA kedő kötvényhozamai mérsékelték a hazai deviza vonzerejét. hatására csökkenő hazai, majd májustól a fejlett piacok emel- gazdasága nő a leggyorsabban (213 első negyedévében éves A kedvező nemzetközi környezet támogatóan hatott az MNB szinten 1,-kal), 212-höz képest azonban ez is jelentős lassulás. Az eurózónában, bár csökkenő mértékben, de hatodik kentési sorozatának folytatására is, aminek utolsó lépéseként Monetáris Tanácsa havi 25 bázispontos rendszeres kamatcsök- negyedéve tart a visszaesés, és 213-ra a legtöbb előrejelzés június végén 4,2 lett az alapkamat. Az eredetileg a potenciálistól elmaradó gazdasági növekedés miatt indított jegyban- éves szinten, körüli zsugorodást vár: a még mindig tartó adósságleépítés, a magas munkanélküliség, a hitelezés viszszaesése és a bizonytalan üzleti kilátások miatt a belső keres- alacsonyra süllyedt inflációval is kiegészült, s hatására a hazai ki kamat-vágási ciklus indokoltsága ez év eleje óta a rekord let elemei közül mind a fogyasztás, mind a beruházások továbbra is gyengélkednek. A prognózisok szerint az ez év máso- kamatvágások folytathatósága alapvetően a nemzetközi pénz- bankközi és kereskedelmi banki kamatszínvonal is csökkent. A dik felére végére várt eurózónabeli fellendülést a nemzetközi konjunktúra hatására bővülő nettó export, valamint az ala- A magyar eszközök iránti fokozott befektetői kereslet az ország ügyi környezet alakulásától függ. csony infláció és lassan javuló jövedelmi viszonyok által támogatott enyhe fogyasztás-növekedés fogja előidézni. Ezek a fo- javulásnak is a következménye. 212-ben 1,9% volt a GDP- külső és belső egyensúlyi helyzetében bekövetkezett tartós lyamatok azonban igen bizonytalanok, így az eurózóna kilábalása még sokáig törékeny marad. Különösen, hogy hathatós ban megszüntette a Magyarország ellen 24 óta tartó túlarányos államháztartási hiány, s az Európai Bizottság június- növekedést segítő kormányzati segítség továbbra sem látszik: zottdeficit-eljárást, mivel prognózisa szerint idén és jövőre is bár az elmúlt évek államháztartási hiányt leépítő kormányzati alatti GDP-arányos deficit várható. Az évek óta tartó külső egyensúly-javulás 213 első negyedévében is folytatódott: politikái országonként ugyan eltérő mértékben, de valamilyen előrehaladást elértek, a növekedés elősegítésére nem alakult a pénzügyi számlák adatai alapján a hazai gazdasági szereplők ki átvehető legjobb gyakorlat, s az integráció mélyülését célzó a GDP 7,-ának megfelelő összegben törlesztették a korábban felvett adósságaikat a külfölddel szemben, s ennek ered- egyeztetések is lelassultak. Bár a már tovább nem csökkenthető alapkamatok miatt korlátokba ütköző konvencionális jegybanki politikák helyett alkal- nem látott szintre) mérséklődött. Az erős külföldi finanszírozáményeként is a nettó külső adósság 39,-ra (27 eleje óta mazott nem-konvencionális eszközök növekedési hatása kétséges, a pénz- és tőkepiacok likviditását, s így az eszközárak ugyanakkor pénzügyi megtakarításai növekedésének a követsi képesség a hazai magánszektor tartós adósságleépítésének, alakulását jótékonyan befolyásolták. A Fed ez év elején indított kezménye: 213 első negyedévében a háztartások 5,6, a vállalatok 3,-os nettó megtakarítói pozíciót értek el a GDP szá- havi 85 milliárd dolláros eszközvásárlási programja hatására az év első öt hónapjában erős kockázati étvágy érvényesült a globális piacokon: az állampapírhozamok csökkentek, az USA-ban tó hazai terméknek csupán 2,-át tette ki. zalékában, míg az államháztartás finanszírozási igénye a brut- és az eurózónában a bankközi és a kereskedelmi banki kamatok stagnáltak-mérséklődtek, a részvénypiacok szárnyaltak, és A magánszektor megtakarítói pozíciójának jelentős erősödése azonban rövidtávon a belső kereslet csökkentésén keresztül gyengíti a gazdasági növekedést, egyszersmind a gazdasá- a feltörekvő piacok eszközei iránt is erős kereslet mutatkozott. A pénz- és tőkepiaci folyamatok sérülékenységét jelzi ugyanakkor, hogy május közepén már a Fed-program esetleges befejegi szereplők és az üzleti kilátások bizonytalanságát, a fejlesztési tervek elhalasztását is tükrözi. A gyenge munkaerőpiac, a zésének felvetése is súlyos korrekciót indított el a nemzetközi bizonytalan konjunktúra, a gyengélkedő vállalati profitabilitás pénzügyi piacokon. Megmutatkozott tehát, hogy a mennyiségi lazítás milyen fontos pénzügyi köldökzsinór, ezért kivezeté- miatt alacsony lakossági és vállalati jövedelmek eleve csökkentik és alacsonyan tartják a háztartások és a vállalatok fogyasztását és beruházásait, amelyek bővülését a hitelezés sének időzítése, módja és ütemezése mennyire kényes feladat Makrogazdasági elemzés 213. július

3 őszén kezdődő és a jövő év közepéig még biztosan tartó csökkenése is akadályozza. Mindez tükröződik a hazai kereslet gyengeségében, amelynek tartós csökkenése évek óta mérsékli vagy visszahúzza a magyar növekedést. A 212-es 1,-os gazdasági visszaesés után 213 első negyedévében a magyar GDP negyedéves összehasonlításban,-kal nőtt, éves szinten azonban,-kal csökkent. A felhasználás oldalán újabb 5,-kal estek a beruházások éves szinten, míg a háztartások fogyasztása,-kal mérséklődött. Ez utóbbi élénkülésére utalnak ugyanakkor a növekvő kiskereskedelmi forgalomról szóló adatok és a javuló fogyasztói bizalmi indexek, miközben a fogyasztás bővülését segítheti a nettó keresetek év eleji növekedése, a munkaerőpiaci helyzet javulása valamint a jelentős infláció- és rezsicsökkentés is. 213-ban így éves szinten már a fogyasztás némi bővülését várjuk. A külső konjunktúra élénkülésének hatására ez év elején újra nőtt a nettó export, és a gyorsuló kivitel mellett visszafogott belföldi importfogyasztás következtében ismét rekord magasra ugrott a külkereskedelmi mérleg többlete. Az export bővülését a feldolgozóipari termékek exportjának növekedése idézte elő, bár szokatlan módon (kellemes meglepetésként) az első negyedévben a GDP termelési oldalán az építőipar és a mezőgazdaság járult hozzá pozitívan az első negyedévi növekedéshez, az ipar, s azon belül a feldolgozóipar termelése csökkent. A tavaszi hónapokban azonban az ipari termelés magához tért, s mind a hazai, mind a német üzleti várakozások javulása alapján várhatóan már a második negyedévtől pozitívan járul hozzá a GDP idei növekedéséhez, hasonlóan a tavaly gyenge termelést produkáló agrárszektorhoz. Összességében a GDP fél százalék körüli növekedését várjuk 213-ra Magyarországon, ami várhatóan 2, körüli rekord alacsony inflációval és kissé javuló munkaerőpiaci helyzettel párosul majd. Gém Erzsébet vezető közgazdász 3 Makrogazdasági elemzés 213. július

4 Világgazdaság A világgazdaság fejlett és feltörekvő régióiban egyaránt lassabb a növekedés a vártnál A 213 elején még javuló kilátások tavasztól kezdve egyre inkább elromlottak és az idei évre a vártnál lassabb globális növekedést vetítenek előre (1. ábra). A világkereskedelem továbbra is a hosszú távú átlagos ütemnél lassabban bővül (2. ábra), s ebben a fejlett és fejletlen piacok konjunktúra kilátásai alapján az év hátralevő részében sem várható érdemi fordulat (3-4. ábra). A fejlett országok közül egyedül az amerikai GDP növekedése volt meggyőző az idei első negyedévben: a tengerentúli gazdaságot a javuló munkaerőpiaci feltételek és növekvő ingatlanárak által támogatott lakossági fogyasztás húzza, miközben a fiskális problémák miatt a kormányzati vásárlások csökkenése és az egyre kedvezőtlenebb ipari adatok kockázatot jelentenek. Az eurózónában az Európai Központi Bank (ECB) új monetáris politikai irányvonala hiába mérsékelte a pénzpiaci feszültségeket, ennek reálgazdasági hatásai egyelőre elmaradtak. A ciprusi krízis pedig az adósságválsággal kapcsolatos félelmek feléledésén keresztül a nem pénzügyi szektor hosszú távú döntéseire (beruházások) is negatívan hatott ki. Az új japán gazdaságpolitika eredményei is kérdésesek: a monetáris bázis jelentős növelése az elmúlt évek tapasztalata alapján önmagában nem feltétlenül vezet az infláció gyorsulásához, strukturális reformok nélkül pedig a gazdasági növekedés beindulása sem biztosított (5. ábra). A feltörekvő gazdaságokban ugyancsak erőteljes lassulás figyelhető meg: a kínai növekedési ütem csökkenése egyszerre volt következménye a romló külső környezetnek és a belső feszültségeknek. A BRIC országok közül Brazília tűnik még sérülékenynek: a költségvetési lazítás miatt jelentősen megugró infláció miatt a központi bank idén monetáris szigorítás mellett dönthet, ami tovább fékezheti a már így is alacsony bővülési ütemet (6. ábra) ábra: Globális gazdasági hangulatindex Forrás: Ifo World Economy Survey (WES), MFB 1995.I 1995.III 1996.I 1996.III 1997.I 1997.III 1998.I 1998.III 1999.I 1999.III 2.I 2.III 21.I 21.III 22.I 22.III 23.I 23.III 24.I 24.III 25.I 25.III 26.I 26.III 27.I 27.III 28.I 28.III 29.I 29.III 21.I 21.III 211.I 211.III 212.I 212.III 213.I Várakozások a következő 6 hónapra Jelenlegi helyzet megítélése ábra: A világgazdasági konjunktúra* és a világexport alakulása (év/év) ** 3 hónapos gördülő átlag Forrás: CPB, OECD, MFB * OECD Composite Leading Indicator: OECD OECD konjunktúra index (bal t.) tagok + Brazília, Kína, India, Indonézia, Világexport** (jobb t.) Oroszország, Dél-afrikai Köztársaság A világexport hosszú távú átlagos alakulása (2-21, jobb t.) 3. ábra: Üzleti kilátások* a világgazdaság egyes térségeiben (27. január = 1) 4. ábra: Konjunktúra kilátások a BRIC országokban Eurózóna Kína USA Németország *Eurózóna: ESI-index, Kína: PMI-index, USA: ISM-index, Németország: IFO-index Forrás: OECD, MFB Brazília Oroszország Kína India ábra: GDP-növekedés a világgazdaság egyes térségeiben (év/év) 6. ábra: A GDP-növekedés alakulása a BRIC* országokban * évesített ráta I 26.III 27.I 27.III 28.I 28.III 29.I 29.III 21.I 21.III 211.I 211.III 212.I 212.III 213.I Japán Eurózóna Németország USA* *Brazília, Oroszország, India, Kína I 26.III 27.I 27.III 28.I 28.III 29.I 29.III 21.I 21.III 211.I 211.III 212.I 212.III 213.I Brazília Oroszország India Kína Makrogazdasági elemzés 213. július

5 Infláció a világgazdaságban Az alacsony aktivitás és a csökkenő nyersanyagárak vezetnek az inflációs nyomás mérséklődéséhez A nyersolaj világpiaci ára az idei első félévben (átlagos napi jegyzés: 17,5 dollár/hordó) 5,-kal maradt el a tavalyi év hasonló időszakában mért szinttől. A fekete arany drágulását elsősorban a visszaeső kínai kereslet akadályozza, míg az alsó korlátot az OPEC kínálati szabályozása, néhány nem-opec ország (pl. Szíria, Jemen, Szudán) olajtermelésében tapasztalható tartós kiesés, valamint a geopolitikai kockázatok (elsősorban az Iránnal kapcsolatos embargó) okozzák. Az év második felében az amerikai fizetőeszköz várható erősödésével a többi dollárban denominált eszközhöz hasonlóan a nyersolaj ára is emelkedhet (1. ábra). Az árupiaci termékek döntő többségének szintén csökkent az ára az idei első félévben: jelentős, 2-ot meghaladó áresés bontakozott ki az ezüst, az arany és a kukorica piacán, de több fém és élelmiszer alapanyag ára is 1-nál nagyobb mértékben mérséklődött a tavalyi év végéhez képest (2. ábra). A lassuló gazdasági aktivitás, valamint a nyersanyagárak mérséklődése világszerte az inflációs nyomás csökkenéséhez vezetett. Az Egyesült Államokban 29 óta nem látott mélypontra süllyedt a fogyasztói árindex (213. április: 1, év/év). Kínában tartósan körüli a drágulás üteme, kockázatot jelent ugyanakkor a monetáris politika által csak korlátozott mértékben befolyásolható árnyékbankrendszeren keresztül folyósított kölcsönök árfelhajtó hatása (3-4. ábra). Az eurózónában a fogyasztói árindex 213. májusban 1, volt, ami teret enged a további monetáris lazítások számára. Az áremelkedés lassulásához elsősorban az üzemanyagárak csökkenése és a gyenge belső kereslet járult hozzá. A német inflációs mutató az áprilisi 1,1-ről 1,-ra ugrott májusban, amiben az élelmiszerárak drágulása játszott szerepet (5-6. ábra). 1. ábra: A CRB nyersanyagpiaci- és élelmszer-árindexének, valamint a kőolaj világpiaci árának alakulása 2. ábra: Nyersanyagárak változása a S&P GSCI spot árindexek alapján ( = 1) CRB nyersanyagpiaci-árindex (bal t.) Brent-típusú kőolaj (jobb t.) CRB élelmiszer-árindex (bal t.) $/hordó Energia S&P GSCI nyersanyagár-index Brent-típusú nyersolaj Cink Szója Ólom Platina Cukor Ipari fémek Réz Alumínium Gabona Nikkel Kukorica Arany Ezüst ábra: Az amerikai fogyasztói árindex és a maginfláció alakulása 4. ábra: Fogyasztói árak alakulása Kínában 12, 1, 7, Forrás: NBSC, MFB , 2, Maginfláció (év/év) Fogyasztói árindex (év/év) - - -, -2, Fogyasztói árindex - nem élelmiszerek (év/év) Fogyasztói árindex (év/év) Fogyasztói árindex - élelmiszerek (év/év) - 5. ábra: Fogyasztói árak alakulása az eurózónában 6. ábra: Fogyasztói árak alakulása Németországban * Harmonizált fogyasztói árindex (Harmonised index of consumer prices) havi inflációs ráta* (jobb t.) Élelmiszerárak (bal t.) Energiaárak (bal t.) * Harmonizált fogyasztói árindex (Harmonised index of consumer prices) Forrás: Eurostat, MFB havi ráta* (jobb t.) Élelmiszerárak (bal t.) Energiaárak (bal t.) 5 Makrogazdasági elemzés 213. július

6 Egyesült Államok Az amerikai gazdaság a globális versenytársakhoz képest jobban teljesít Az Egyesült Államok gazdasága idén várhatóan 2, körüli ütemben bővül, s az előrejelzések alapján 214-re a növekedési ütem 2,4-2,-ra gyorsulhat. Az első negyedévben a bővülés mértéke éves szinten 1,8, míg az előző negyedévhez viszonyítva, volt. A vártnál gyorsabb növekedés hátterében a belső kereslet, elsősorban a lakossági fogyasztás megugrása, valamint a szokottnál nagyobb mértékű készletfelhalmozás állt (1-2. ábra). A második negyedévben várhatóan lassult az amerikai gazdaság: egyrészt a költségvetési megszorítások életbelépése negatívan hathatott a háztartások vásárlásaira, másrészt a készletezés hatása is alacsonyabb lehetett. A fogyasztás alakulását erősen befolyásolhatják az életbe lépő fiskális megszorítások: az adók emelkedése és a kormányzati kiadások visszafogása egyaránt negatívan érinthetik a lakossági kiadásokat. A kiskereskedelmi forgalom alakulása ugyanakkor egyelőre nem mutat jelentős visszaesést, aminek a hátterében a foglalkoztatás tartós javulása, a megtakarítási ráta csökkentése, valamint a fogyasztási hitelezés növekedése állhatnak, emellett kedvező hatást gyakorolt az infláció alacsony szintje is (3-4. ábra). Romló várakozásokra utal, hogy a feldolgozóipari ISM-index 213. májusban négy éves mélypontra süllyedt: mind a termelés, mind az új megrendelések indikátora a visszaesést jelző 5 pont alá csökkent. Az első negyedévben jelentősen javult az Egyesült Államok külkereskedelmi egyenlege: az export és az import egyaránt mérséklődött (a behozatal nagyobb mértékben), ami szintén a lassuló gazdasági aktivitásra utal (5-6. ábra). Ez utóbbi jelek szemben a munkaerőpiac javuló tendenciájával óvatosságra inthetik a monetáris politikai döntéshozókat a tengerentúlon, így rövidtávon nem várható a quantitative easing jelentős visszafogása , 7, 5, 2,, -2, -5, -7, ábra: GDP-növekedés* az Egyesült Államokban * szezonálisan kiigazított adatok Forrás: Eurostat, MFB 25.I 25.II 25.III 25.IV 26.I 26.II 26.III 26.IV 27.I 27.II 27.III 27.IV 28.I 28.II 28.III 28.IV 29.I 29.II 29.III 29.IV 21.I 21.II 21.III 21.IV 211.I 211.II 211.III 211.IV 212.I 212.II 212.III 212.IV 213.I 27.5 Negyedév/negyedév (bal t.) Év/év (jobb t.) 3. ábra: A kiskereskedelmi forgalom, a megtakarítások és a fogyasztási hitelek alakulása az Egyesült Államokban Forrás: St. Loius Fed, Reuters, MFB Kiskereskedelmi forgalom (év/év, jobb t.) Megtakarítási ráta* (bal t.) *3-hónapos görgő átlag Fogyasztási hitel* (év/év, bal t.) 5. ábra: A feldolgozóipari ISM-index* alakulása az Egyesült Államokban százalékpont ezer fő 2. ábra: A GDP fő komponenseinek hozzájárulása a növekedéshez az Egyesült Államokban 7,5 5, 2,5, -2,5-5, -7,5-1, I 28.II 28.III 28.IV 29.I 29.II 29.III 29.IV Beruházás Fogyasztás Kormányzati fogyasztás** 21.I 21.II 21.III 21.IV 211.I 211.II 211.III 211.IV Forrás: BEA, MFB * szövetségi; ** állami és helyi 212.I 212.II 212.III Nettó export Kormányzati fogyasztás* 4. ábra: A foglalkoztatás és munkanélküliség alakulása az USA-ban Forrás: St. Louis Fed, MFB Foglalkoztatás változása a magán szektorban (hónap/hónap, bal t.) Munkanélküliségi ráta (jobb t.) 6. ábra: Az Egyesült Államok külkereskedelmi mérlegének alakulása az első negyedévben (2-213) 212.IV 213.I 1 1 9% ISM-index (Termelés) ISM-index (Új megrendelések) Forrás: St. Louis Fed, MFB * szezonálisan kiigazított adatok ISM-index (Összesített) milliárd $ ,5-97,2-92,3-122,9-134,2 Forrás: St. Loius Fed, MFB , , , , , , , , , Makrogazdasági elemzés 213. július

7 Kína A kínai gazdaság lassulását a globális kereslet visszaesése mellett belső feszültségek magyarázzák A várakozásokkal ellentétben a kínai gazdaság növekedése lassult az idei első három hónapban: a GDP a tavalyi negyedik negyedéves 7,9 után 7,-kal nőtt éves szinten január és március között, amit elsősorban a beruházások bővülésének mérséklődése okozott (1-2. ábra). A növekedés idén várhatóan 7, körül alakul majd a korábban várt helyett. A lassulást egyre inkább beárazzák a piacok is: ezt jelzi a jelentős globális részvénypiaci rally ellenére a shanghaji tőzsdeindex gyengébb teljesítménye (3. ábra). A korábbi évek kétszámjegyű növekedésének visszatérése rövidtávon nem valószínű, aminek három fő oka van: a tartósan alacsony külső kereslet, az új politikai vezetés által elindított reformok és a pénzügyi rendszerben tapasztalható feszültségek. A kínai kivitel bővülése 213 eleje óta folyamatosan és jelentős mértékben lassul, az idei második negyedévben már mind az eurózónába, mind az USA-ba tartó export csökkent éves szinten. Az amerikai kivitel esetében erre utoljára a válság mélypontján, 29-ben volt példa. Az ipari export vezérelte növekedés visszatérését egyelőre a beszerzési menedzserindexek alakulása sem támasztja alá (4-5. ábra). Az export és a beruházások gyengébb teljesítményét részben már az is magyarázhatja, hogy az új vezetés a globális kereslettől való függőség csökkentése és a belső (társadalmi és regionális) egyenlőtlenségek enyhítésére a korábbiakhoz képest jobban támogatja a fogyasztás és a szolgáltató szektor erősödését. A gazdasági növekedés ugyanakkor nagyban függ attól, hogy a kínai központi bank szigorítja és ha igen, milyen ütemben a bankokon kívüli (árnyékbankrendszeren keresztüli) hitelezést, amely jelentős kockázatot jelent a pénzügyi stabilitásra nézve, de eddig többek között az ingatlanszektoron keresztül a növekedéshez is érdemben hozzájárult (6. ábra). 1. ábra: Gazdasági növekedés és üzleti környezet Kínában 2. ábra: A kínai GDP fő komponenseinek (felhasználási oldal) hozzájárulása a növekedéshez (év/év) Forrás: National Bureau of Statistics of China (NBSC), MFB százalékpont I 2.III 21.I 21.III 22.I 22.III 23.I 23.III 24.I 24.III 25.I 25.III 26.I 26.III 27.I 27.III 28.I 28.III 29.I 29.III 21.I 21.III 211.I 211.III 212.I 212.III 213.I Üzleti klíma (Business Climate Index) (bal t.) GDP (év/év, jobb t.) I 29.II 29.III 29.IV 21.I 21.II 21.III 21.IV Bruttó állóeszköz felhalmozás Végső fogyasztás 211.I 211.II 211.III 211.IV 212.I 212.II 212.III 212.IV 213.I Nettó termék és szolgáltatás export 3. ábra: A kínai Shanghai Composite és az amerikai S&P 5 tőzsdeindexek alakulása ( = 1) 4. ábra: A kínai export alakulása (3 hónapos gördülő átlag) 12 S&P 5 Shanghai Composite Világ Eurózóna USA ábra: Beszerzési menedzserindexek (PMI) alakulása Kínában 6. ábra: Lakásárak alakulása Kínában , 1, 1,, Hónap/hónap (bal t.) Év/év (jobb t.) 45 45, PMI - Feldolgozóipar PMI - Új exportmegrendelések Forrás: NBSC, MFB ,,, -, -, Forrás: NBSC, MFB Makrogazdasági elemzés 213. július

8 Eurózóna Magas munkanélküliség, zuhanó beruházások, továbbra is recesszió az eurózónában Az idei első negyedévvel együtt már másfél éve tart a recesszió az eurózónában január és március között éves szinten 1,1, míg 212 utolsó három hónapjához képest, volt a visszaesés mértéke. 213-ban összességében közel 1,-kal csökkenhet a monetáris unió GDP-je. Miközben az Európai Központi Bank tavaly év közepén bejelentett monetáris politikai fordulata jelentősen mérsékelte a piaci feszültségeket, ez egyelőre nem vezetett a reálgazdasági helyzet javulásához. A növekedést továbbra is a belső kereslet, a háztartások fogyasztása és a vállalati beruházások fogják vissza (1-2. ábra). Előbbi bővülését a költségvetési szigorítások és a rekord magasan álló munkanélküliség fékezi (3. ábra), míg a vállalati fejlesztésekre számos fékező erő hat egyszerre, aminek következtében a beruházások az eurózónában több mint 1-kal maradnak el a 25-ös szinttől (4. ábra). A vállalatok számára a hosszú távra történő tervezést nehezíti, hogy a monetáris politikai lépéseknek köszönhetően enyhülő piaci feszültségek ellenére az év eleji belpolitikai problémák (Olaszország, Franciaország), valamint a ciprusi majd a szlovén krízis is erősítette az adósságválsággal kapcsolatos félelmeket. Ennek eredményeként a vállalati kilátások továbbra is messze a hosszú távú átlag alatt, a es szint közelében találhatóak (5. ábra). A pénzpiaci hangulat javulása egyelőre csak a szuverén adósságok finanszírozási költségeit csökkentette, a vállalati hitelezési feltételek nem javultak: az ECB 213. áprilisi hitelezési felmérése alapján bár a rövidtávú hitelterméket leszámítva csökkent a különbség, de továbbra is többségben vannak azok a hitelintézetek, amelyek a következő három hónapban is a feltételek szigorítását tervezik a vállalati hitelpiacon (6. ábra). 1. ábra: GDP-növekedés* az eurózónában 2. ábra: A beruházások és a háztartási fogyasztás hozzájárulása a GDP-hez százalékpont * szezonálisan kiigazított adatok Negyedév/negyedév (bal t.) Év/év (jobb t.) Forrás: Eurostat, MFB 25.I 25.II 25.III 25.IV 26.I 26.II 26.III 26.IV 27.I 27.II 27.III 27.IV 28.I 28.II 28.III 28.IV 29.I 29.II 29.III 29.IV 21.I 21.II 21.III 21.IV 211.I 211.II 211.III 211.IV 212.I 212.II 212.III 212.IV 213.I I 27.II 27.III 27.IV 28.I 28.II 28.III 28.IV 29.I 29.II 29.III 29.IV 21.I 21.II 21.III 21.IV 211.I 211.II 211.III 211.IV 212.I 212.II 212.III 212.IV 213.I Beruházás Háztartási fogyasztás Forrás: Eurostat, MFB 3. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása az eurózóna tagállamaiban (213. április) 4. ábra: Beruházások alakulása négány tagállamban (25=1, szezonálisan kiigazított adatok) Görögország Spanyolország Portugália Ciprus Szlovákia Írország Eurózóna Olaszország Franciaország Szlovénia Észtország* Belgium Finnország Hollandia Málta Luxemburg Németország Ausztria *213. március Forrás: Eurostat, MFB ábra: Gazdasági hangulat az eurózónában Forrás: Eurostat, MFB 25.I 25.III 26.I 26.III 27.I 27.III 28.I 28.III 29.I Eurózóna Németország Spanyolország Francaiország 6. ábra: A hitelezési feltételek alakulása* a következő 3 hónapban az eurózóna bankrendszerében 29.III Olaszország 21.I 21.III 211.I 211.III 212.I 212.III 213.I Forrás: ECB, MFB Hosszú távú átlag ( ) es átlag ESI bizalmi index Forrás: Európai Bizottság, MFB I 27.II 27.III 27.IV 28.I 28.II 28.III 28.IV 29.I 29.II 29.III 29.IV 21.I 21.II 21.III 21.IV 211.I 211.II 211.III 211.IV 212.I 212.II 212.III 212.IV 213.I 213.II Nagyvállalati hitelek KKV hitelek Hosszú távú hitelek Rövidtávú hitelek *nettó mérleg: szigorítást tervező bankok - enyhítést tervező bankok aránya 8 Makrogazdasági elemzés 213. július

9 Németország A globális kereslet visszaesése és az eurózóna válsága miatt lassul a német növekedés is Az eurózóna recessziójának és a globális kereskedelem lassulásának hatása alól a német gazdaság sem tudta függetleníteni magát az idei első negyedévben: ennek eredményeként 28 utolsó három hónapját követően első alkalommal ismét zsugorodott éves szinten a német GDP (-,), míg 212. október-decemberhez képest,-kal nőtt (1. ábra). Németország az idén várhatóan nem lesz képes betölteni a kontinens gazdasági motorjának szerepét: a GDP mindössze, körüli ütemben bővülhet 213-ban. Ennek hátterében elsősorban a beruházások jelentős csökkenése áll, s a nettó export is csak az import visszaesése miatt tudott minimális mértékben hozzájárulni a GDP-hez. A kedvező munkaerőpiaci helyzetnek köszönhetően ugyanakkor a háztartások fogyasztása emelkedett (2. ábra). A beruházások csökkenéséhez az európai adósságválság ismételt fellángolása (ciprusi válság, olasz politikai patthelyzet), valamint a szokatlanul hideg márciusi időjárás (építkezések leállítása) is hozzájárult. A bizalmi indikátorok alapján a második negyedévben a vállalati fejlesztések bővülhettek, a gyenge növekedési kilátások miatt azonban nem várható jelentős növekedés az év hátralevő részében (3-4. ábra). A globális (elsősorban a kínai és amerikai) kereslet lassulása miatt a német export 29 óta első alkalommal csökkent (éves szinten) az év első három hónapjában. A kínai növekedés tartósnak ígérkező lassulása, valamint az eurózóna elhúzódó talpra állása miatt a kivitel gyors megugrására az év második felében sem lehet számítani (5. ábra). A beruházások alacsony szintje következtében a termelékenység javulása továbbra is elmaradhat a bérnövekedés ütemétől (213. I. negyedév: +3,), ami a munkaerőköltségek növekedésén keresztül erodálhatja a német exportversenyképességet (6. ábra). 1. ábra: GDP-növekedés* Németországban 2. ábra: Az előző negyedévhez mért GDP változáshoz való hozzájárulás * szezonálisan kiigazított adatok Negyedév/negyedév (bal t.) Év/év (jobb t.) Forrás: Eurostat, MFB 25.I 25.II 25.III 25.IV 26.I 26.II 26.III 26.IV 27.I 27.II 27.III 27.IV 28.I 28.II 28.III 28.IV 29.I 29.II 29.III 29.IV 21.I 21.II 21.III 21.IV 211.I 211.II 211.III 211.IV 212.I 212.II 212.III 212.IV 213.I százalékpont I 28.II 28.III 28.IV 29.I 29.II 29.III 29.IV 21.I 21.II 21.III 21.IV 211.I 211.II 211.III 211.IV 212.I 212.II 212.III 212.IV 213.I Háztartások fogyasztása Beruházás Nettó export ábra: Bizalmi indexek Németországban Forrás: ZEW, CESifo, MFB ZEW-index (bal t.) IFO-index (jobb t.) 5. ábra: A világexport és a német kivitel alakulása ábra: A beruházások és az üzleti hangulat (IFO-index) alakulása Németországban 27.I 27.II 27.III 27.IV 28.I 28.II 28.III 28.IV 29.I 29.II 29.III 29.IV 21.I 21.II 21.III 21.IV 211.I 211.II 211.III 211.IV 212.I 212.II 212.III 212.IV 213.I 213.II Építési beruházások - lakóépületek (év/év, bal t.) Építési beruházások - nem lakóépületek (év/év, bal t.) Gép- és felszerelés beruházások (év/év, bal t.) IFO-index* (jobb t.) 6. ábra: A munkajövedelmek és a munkanélküliségi ráta alakulása Németországban Forrás: CESifo, Statistisches Bundesamt, MFB * negyedéves átlag * 3 hónapos gördülő átlag Világexport* (év/év) Német export* (év/év) Forrás: CPB, Statistisches Bundesamt, MFB % 25.I 25.III 26.I 26.III 27.I 27.III 28.I 28.III Munkanélküliségi ráta (bal t.) Reál munkajövedelem* (jobb t.) 29.I 29.III 21.I 21.III 211.I 211.III 212.I 212.III 213.I Munkajövedelem* (jobb t.) * bruttó Forrás: Eurostat, Statistisches Bundesamt, MFB 9 Makrogazdasági elemzés 213. július

10 Monetáris politika A nem konvencionális eszközök alkalmazásának végére egyelőre nincsenek felkészülve a piacok A meghatározó jegybankok számára a konvencionális monetáris politika mozgástere továbbra is korlátozott: az Egyesült Államokban és Svájcban -,2, Japánban,1, Nagy-Britanniában,5 az alapkamat, míg az Európai Központi Bank májusban csökkentette,5-ra az irányadó rátát (1. ábra). A japán jegybank áprilisban rendkívül agresszív eszközvásárlási program elindítása mellett döntött az évtizedek óta gyengélkedő gazdaság élénkítése érdekében, amit kedvezően fogadtak a piacok. Az amerikai Fed év eleje óta havi szinten 85 milliárd dollár értékben vásárol pénzügyi eszközöket a másodpiacon a hosszú kamatok csökkentése érdekében, azonban részben a vártnál jobb makrogazdasági mutatók hatására (2. ábra), részben a buborékképződés megakadályozása, ill. a majdani exit stratégia előkészítése érdekében májustól kezdve a kommunikációban egyre nagyobb hangsúlyt kap a mennyiségi élénkítés méretének csökkentése is, amire a piacok világszerte az első és második eszközvásárlási programok lezárásához hasonlóan a kockázatvállalási kedv mérséklődésével reagáltak (3. ábra). Az ECB az év első hónapjaiban tapasztalt kedvező befektetői környezetben mintegy 2 milliárd euróval csökkentette a monetáris politikai célból korábban felvásárolt értékpapírállományát, azaz a kamatcsökkentés mellett egyelőre csak verbális kommunikációval segíti a tagállamok kötvényhozamainak csökkentését (4. ábra), ennek ellenére a jegybanki mérlegek GDP arányos mérete Japánban és az euróövezetben a legnagyobb 213 júniusában (5. ábra). A közép-kelet-európai térségben a lassuló konjunktúra és a recessziós kockázatok erősödése következtében részben kamatcsökkentéssel, részben az irányadó kamatok szinten tartásával reagáltak a jegybankok a romló makrogazdasági környezetre (6. ábra). 1. ábra: Jegybanki alapkamatok alakulása 2. ábra: A chicagoi beszerzési menedzser index (PMI) és Fed alapkamat havi változása (1998. január június) Forrás: ECB, Fed, SNB, BoE, BoJ, MFB 8 7 Fed alapkamat változás (jobb t., hó/hó) Chicagoi PMI (bal t.) 1,5 1, Eurózóna USA Svájc Japán Nagy-Britannia ,5, -,5-1, -1,5 százalékpont milliárd $ ábra: A Fed mérlegfőösszege és a globális kockázati kedv (VIX-index*) alakulása ( ) 28.7 kockázatvállalási kedv erősödése Fed mérlegfőösszeg (bal t.) ábra: Meghatározó jegybankok mérlegfőösszege (27. szeptember = 1) és GDP arányos hányada (213. június) VIX-index (jobb t.) első eszközvásárlási program (QE1) vége második eszközvásárlási program (QE2) vége Forrás: Fed, CBOE, MFB * a VIX-index a Standard&Poor s 5 tőzsdeindex volatilitásából képzett index, mellyel az amerikai tőzsdeindex mozgásából a globális kockázati étvágyra lehet következtetni pont, fordított skála 4. ábra: Az ECB monetáris politikai célból tartott értékpapírállományának változása és a globális kockázatvállalási kedv* alakulása pont Forrás: ECB, CBOE, MFB globális kockázatvállalási kedv erősödése ábra: Jegybanki alapkamatok alakulása VIX-index (bal t.) Értékpapírállomány változása (hét/hét, jobb t.) * a VIX-index a Standard&Poor s 5 tőzsdeindex volatilitásából képzett index, mellyel az amerikai tőzsdeindex mozgásából a globális kockázati étvágyra lehet következtetni milliárd GDP arányos ráta: 18, 35, 27,9% 35, Forrás: Fed, ECB, BoE, BoJ, IMF, MFB Fed ECB Bank of England Bank of Japan Forrás: jegybankok honlapjai, MFB Kína Románia Csehország Lengyelország Magyarország Oroszország Makrogazdasági elemzés 213. július

11 A nemzetközi pénzügyi rendszer likviditása Alacsonyak maradtak a nemzetközi pénzpiacok likviditását érintő középtávú kockázatok, a kínai pénzügyi rendszerben azonban nőtt a feszültség A jegybanki kamatok szintje és az intenzív monetáris élénkítés ellenére a szélesen értelmezett pénzmennyiség viszonylag alacsony, körüli ütemben bővült éves szinten a tavaszi hónapokban az Egyesült Államokban, 2--kal az eurózónában és Japánban, s csupán 1 körüli mértékben nőtt Kínában (1. ábra). A középtávú likviditási helyzetet tekintve ugyanakkor kedvezően hat, hogy 213-tól kezdődően az előző éveknél kisebb mértékű lehet a G7 országok állami eladósodással kapcsolatos pótlólagos forráskereslete és a globális megtakarítások bővülése közötti különbség (az egyensúly helyrebillenéséig azonban továbbra is más régiókból szívhat el forrásokat a nemzetközi pénz- és tőkepiacokról az eladósodott államok finanszírozási igénye) (2. ábra). A bankközi piacokon 213-ban továbbra is kedvező áron jutnak forrásokhoz a pénzintézetek: 212 vége óta,2, ill.,3 körüli szint környékén mozog a 3 hónapos EURIBOR, ill. a dollár LIBOR kamatok szintje. A májusig élénk globális befektetői környezetben és az ECB élénkítés melletti elköteleződése hatására az európai pénzintézetek számára a swap piacon még kedvezőbbé váltak a feltételek, s a bankrendszer belső feszültségeinek indikátoraként használt LIBOR-OIS szpred két éves minimumra süllyedt az eurótérségben és az Egyesült Államokban is. Kínában júniusban felerősödött a bankrendszer egyensúlytalanságával kapcsolatos bizonytalanság, ami a bankközi kamatok megugrásához vezetett, s az ázsiai bankrendszerre is hatnak, azonban az euróövezeti pénzintézetek kockázati megítélése a likviditási feszültségek enyhülése ellenére 21 eleje óta kedvezőtlenebb a brit, amerikai és ázsiai pénzintézetekénél. Az európai közös bankfelügyelet 214. tavaszi elindulásával érdemben is mérséklődhet az eurózóna bankjainak kockázati felára (3-6. ábra) ábra: A szélesen értelmezett pénzmennyiség alakulása (21. január május) Eurózóna USA Japán Kína 3. ábra: Bankközi kamatok alakulása ( ) milliárd $ 2. ábra: A G7 országok pótlólagos államháztartási forráskereslete* és a globális forráskínálat bővülése Forrás: IMF, MFB * a lejáró államadósság finanszírozásán felüli plusz kereslet Differencia (=többletkereslet) Állami kereslet: G7 államháztartási deficit Forráskínálat: globális megtakarítások éves változása ábra: VIX-index és 3 hónapos euró/dollár swap szpred alakulása ( ) milliárd $ EURIBOR (1 hónap) EURIBOR (3 hónap) EURIBOR (6 hónap) USD LIBOR (3 hónap) SHIBOR (3 hónap) 5. ábra: A LIBOR-OIS szpred* az euróövezetben és az Egyesült Államokban ( ) pont dráguló dollárforrás VIX-index (bal t.) 3 hónapos euró/dollár swap (jobb t.) globális kockázatvállalási kedv csökkenése ábra: Bankok 5 éves CDS-felára az euróövezetben, Nagy-Britanniában, az USA-ban és Ázsiában bázispont, fordított skála bázispont EURIBOR-OIS szpred (3 hó, bal t.) USD LIBOR-OIS szpred (3 hó, bal t.) VIX-index (jobb t.) globális kockázatvállalási kedv csökkenése 21.1 * a mutató azt jelzi, hogy a következő 3 hónapra várt jegybanki alapkamat felett milyen kamatfelárat alkalmaznak a kereskedelmi bankok az egymásnak nyújtott hitelek esetében , 87,5 75, 62,5 5, 37,5 25, 12,5, pont bázispont Nagy-Britannia USA Eurózóna Ázsia bázispont 11 Makrogazdasági elemzés 213. július

12 Külföldi banki finanszírozások változása Bővül a külföldi finanszírozás a fejlődő országokban, míg Európában forráskivonás zajlik A Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) felé adatokat közlő pénzintézetek a 211 végi kisebb visszaesést követően 212 során folytatták a fejlődő országokkal szembeni követelésállományuk dinamikus növelését. A forráskihelyezés üteme a fejlődő ázsiai országok és az offshore központok irányába volt a legnagyobb, ezekben a térségekben 212 negyedik negyedévére az előző év azonos időszakához viszonyítva 1,2, ill. 8,-kal növelték követeléseiket a külföldi bankok. Ugyanezen időszak alatt a közép-kelet-európai országokba kihelyezett forrásállomány is növekedett 7,-kal, azonban ebben a régióban nem figyelhető meg hosszú távú egyenletesen növekvő trend, inkább a külföldi követelésállomány negyedévenkénti ingadozása tapasztalható (1. ábra). A feltörekvő gazdaságokba történő forráskihelyezéssel szemben a fejlett európai országokban összességében továbbra is inkább a kitettségek csökkentése és az alacsony kockázatvállalási hajlandóság a jellemző. A 212 év végi adatokat az egy évvel korábbi értékekkel összehasonlítva megállapítható, hogy jelentősebb forrásbevonás csak Németországba és Belgiumba történt, a tőkekivonás középpontjában pedig továbbra is leginkább a PIIGS-országok (Portugália, Olaszország, Írország, Görögország, Spanyolország) állnak. Emellett az egyes európai országok maguk is csökkentették külföldi kitettségeiket, közülük Svájc, Franciaország, Németország, Hollandia és Belgium hajtott végre nagyobb mértékű forráskivonást ezen időszak alatt. Egyedül a spanyol pénzintézetek növelték számottevően követeléseiket az elmúlt naptári évben, amelynek többségét a Portugáliának történő forrásnyújtás tett ki (2. ábra). A 212-es adatok alapján a PIIGS-országokkal szembeni követelésállományok mérséklődése figyelhető meg, sőt Olaszország esetében 212 végére már éves alapon 3,-os forrásbevonás ment végbe, amely az országgal szembeni befektetői bizalom erősödésére is utalhat a végrehajtott reformok következtében. Ezzel ellentétben, Görögországgal szembeni kitettségüket drasztikus mértékben csökkentették a külföldi pénzintézetek, 212 decemberére a forráskivonás mértéke éves alapon 51, volt, amelyben a Ciprussal kapcsolatos kedvezőtlen piaci várakozások felerősödésével összefüggésben feltehetően a görög gazdaság Ciprussal való szoros összefonódása is szerepet játszhatott. Mindezek azt mutatják, hogy a külföldi befektetők 211 közepe óta egyre kevésbé kezelik egységesen az eurózóna periférikus országait (3. ábra). A PIIGS-országokkal szemben legnagyobb követelésekkel Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Hollandia, Svájc és az USA rendelkezik. A Görögországból történő forráskivonás legnagyobb hányadát a francia pénzintézetek hellén gazdasággal szembeni kitettségeinek csökkentése jelentette 211 vége és 212 vége között. Miközben a francia bankok Görögország mellett kisebb mértékben Portugáliában és Spanyolországban is mérsékelték követelésállományukat, addig Írországban és Olaszországban valamelyest növelték. A német pénzintézetek ezzel szemben minden PIIGS-országból forráskivonást hajtottak végre, melynek mértéke Spanyolországban volt a legjelentősebb, míg Olaszországban a legvisszafogottabb. Az USA Olaszország irányába történő forráskihelyezése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az ország pozitív egyenleggel zárta a 212-es évet (4. ábra). milliárd $ ábra: Külföldi bankok követelésállománya a fejlődő országokkal és Japánnal szemben Forrás: BIS, MFB 27.I 27.II 27.III 27.IV 28.I 28.II 28.III 28.IV 29.I 29.II 29.III 29.IV 21.I 21.II 21.III 21.IV 211.I 211.II 211.III 211.IV 212.I 212.II 212.III 212.IV 3.ábra: Külföldi bankok PIIGS-országokkal szembeni követelésállományának változása éves alapon Offshore központok Közép-Kelet-Európa Fejlődő Dél-Amerika Fejlődő Ázsia Japán Afrika és Közel-Kelet 5 milliárd $ 6 2. ábra: Az egyes európai országokkal szembeni követelésállomány és a követeléseik változása 211 utolsó negyedéve és 212 utolsó negyedéve között milliárd $ Forrás: BIS, MFB Spanyolország Írország Görögország Portugália Franciaország Finnország Nagy-Britannia Ausztria Belgium Svájc Olaszország Hollandia Németország Svájc Franciaország Hollandia Németország Belgium Írország Ausztria Portugália Olaszország Finnország Görögország Nagy-Britannia Spanyolország Velük szembeni követelések Követeléseik más országokkal szemben 4. ábra: Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Hollandia, Svájc és az USA követelésállományának változása a PIIGS-országokkal szemben 211 és 212 vége között Forrás: BIS, MFB 27.I 27.II 27.III 27.IV 28.I 28.II 28.III 28.IV 29.I 29.II 29.III 29.IV 21.I 21.II 21.III 21.IV 211.I 211.II 211.III 211.IV 212.I 212.II 212.III 212.IV Spanyolország Görögország Írország Olaszország Portugália milliárd $ ,1-49,9-23,2-18,2 1,1 Forrás: BIS, MFB Görögország Spanyolország Írország Portugália Olaszország Svájc Németország Franciaország Nagy-Britannia Hollandia USA EGYENLEG 12 Makrogazdasági elemzés 213. július

13 A banki hitelezés alakulása Élénkülő fogyasztási hitelezés az USA-ban, csökkenő hitelaktivitás az euróövezetben Az Egyesült Államokban valamelyest lassult a vállalati kölcsönök kihelyezésének lendülete 213 első felében, az ingatlanhitelezés terén folytatódott a stagnálás közeli állapot, míg a vásárlóerő erősödésével a fogyasztási kölcsönök állománya gyorsuló ütemben nőtt (1. ábra). A 28. december óta -,2-os, s a Fed tervei szerint 2, feletti infláció vagy 6, alatti munkanélküliségi ráta eléréséig változatlan alapkamat a várakozások lehorgonyzása révén stabilan 3- között tartja a különböző vállalati hitelek kamatait a tengerentúlon (2. ábra). Az eurózónában 21 tavaszán indult mérsékelt ütemű hitelezési dinamika egyértelműen kifulladt 212 végére, s a következő negyedévekben a gazdasági növekedés egyik korlátját jelenti. A fogyasztási hitelek állománya 211. június, a vállalati kölcsönöké pedig 212. március óta visszaesést mutat éves szinten, s a lakáshitelek esetében is csupán 1,-os volt a növekedés 213. áprilisban. A vállalati hitelezésben a tagállamok között jelentősek a különbségek: elsősorban a PIIGS-országokban zsugorodik a hitelek állománya, de 213 eleje óta az eurózóna legnagyobb gazdaságaiban (Németország, Franciaország) is visszaesés figyelhető meg (3-4. ábra). A lakáshitelek és vállalati kölcsönök átlagos kamatszintje 2,5-3, között mozgott az euróövezetben áprilisban, s fokozatos csökkenés ment végbe 211. december óta (5. ábra). A hitelek árazását a továbbiakban egyre jobban befolyásolhatja ugyanakkor az üzleti kilátások romlása, ami a vállalatok egy részét kiszoríthatja a hitelpiacról. Kínában a lakossági és vállalati hitelezés bővülésének havi dinamikája fordulóján átmenetileg megtorpant, az ütem azonban az elmúlt hónapokban ismét 2,3, ill.,9% körül mozgott (6. ábra). 1. ábra: A fogyasztási hitelek, ingatlan hitelek és vállalati hitelek éves növekedésének üteme az Egyesült Államokban (év/év) 2. ábra: Vállalati hitelkamatok az Egyesült Államokban Forrás: Fed, MFB bázispont Forrás: Fed, MFB Vállalati hitel Ingatlan hitel Fogyasztási hitel 1991.II 1992.II 1993.II 1994.II 1995.II 1996.II 1997.II 1998.II 1999.II 2.II 21.II 22.II 23.II 24.II 25.II 26.II 27.II 28.II 29.II 21.II 211.II 212.II Felár (vállalati hitelkamat - Fed irányadó ráta, jobb t.) 1 millió dollár feletti hitelek (bal t.) 1 ezer - 1 millió dollár közötti hitelek (bal t.) 1 ezer dollár alatti hitelek (bal t.) ábra: A fogyasztási hitelek, lakáshitelek és vállalati hitelek növekedésének üteme az euróövezetben (év/év) Forrás: ECB, MFB Lakáshitel Vállalati hitel Fogyasztási hitel ábra: A vállalati hitelállomány* éves szintű változása az EU-15 országaiban (213. április) Svédország Hollandia Finnország Németország Franciaország Belgium Ausztria Dánia Olaszország Luxemburg Írország Portugália Görögország Egyesült Királyság Spanyolország Forrás: ECB, MFB -3, -4, -4, -5, -6, -6, -8, -19, -, -, -, -, 6, 4, 2, ábra: Betéti és hitelkamatok az euróövezetben 6. ábra: Vállalati és lakossági hitelek alalakulása Kínában Forrás: ECB, MFB , 5, 4, 3, 2, 1,, Lakossági hitel- és betéti kamat különbözet (jobb t.) Vállalati hitelkamat (5 év feletti hitelek, meglévő hitelállomány, bal t.) Lakáshitelkamat (5 év feletti hitelek, meglévő hitelállomány, bal t.) Lakossági betéti kamat (max. 1 éves futamidő, új lekötés, bal t.) százalékpont 13 milliárd jüan Forrás: Reuters, MFB Makrogazdasági elemzés 213. július Lakossági hitelek (állomány, bal t.) Vállalati hitelek (állomány, bal t.) Lakossági hitelek (változás, hó/hó, jobb t.) Vállalati hitelek (változás, hó/hó, jobb t.)

14 Nemzetközi állampapírpiaci folyamatok A májustól elromló befektetői hangulat az állampapírhozamok emelkedéséhez vezetett világszerte A G7 országok GDP-arányos államadóssága a fiskális élénkítő programok, a gazdasági és demográfiai okokból növekvő szociális kiadások, a lassabb gazdasági növekedés nyomán apadó állami adóbevételek következtében az IMF prognózisa alapján 218-ra süllyed 12 alá, aminek refinanszírozása komoly keresletet támaszt a források iránt a globális pénzpiacokon (1. ábra). Az Egyesült Államok továbbra is nagymértékben támaszkodik a külső, elsősorban távol-keleti vevőkre az adósságfinanszírozás során (2. ábra), mivel az amerikai államkötvények változatlanul népszerű és viszonylag alacsony kockázatú eszköznek számítanak. A likviditásbőség hatására változatlanul keresettek az amerikai és német állampapírok, azonban májustól a Fed eszközvásárlási programjának leállításával kapcsolatos jelzések erősödésének hatására hozamemelkedés indult el, ami a feltörekvő piacokon és a PIIGS-gazdaságokban is felfelé hajtotta a kötvényhozamokat (3. ábra). Az eurózónában az év első négy hónapjában csökkentek az állampapírhozamok és erősödött a konvergencia, majd május elejétől emelkedő irányba fordultak a 1 éves hozamok, ráadásul a kötvények teljesítménye közötti szórás is nőtt (4. ábra). Az Európai Központi Bank eddig sikeresen akadályozta meg az olasz és spanyol államkötvények hozamának finanszírozhatatlanul magas szintre való emelkedését (5-6. ábra). A májusban indult újabb hozamemelkedés rövidtávú kezelésére két opció kínálkozik: egyrészt újra lépéskényszerbe kerülhet az ECB, másrészt a két állam a frankfurti székhelyű európai bank felső korlát nélküli eszközvásárlási programjának (OMT) igénybevételét is kérheti, amennyiben a német alkotmánybíróság várhatóan ősszel meghozott döntése nem indítványozza az OMT program hatályon kívül helyezését. 1. ábra: GDP-arányos államadósság alakulása 2. ábra: A külföldi tulajdonban lévő amerikai állampapírok földrajzi megoszlása és a kínai valutatartalék Forrás: IMF, MFB milliárd $ miliárd $ Euróövezet Szovjet utódállamok Latin-Amerika Fekete-Afrika Közép-Kelet-Európa Fejlődő ázsiai országok Közel-Kelet és Észak-Afrika G Egyéb Brazília Olajexportőr országok Karib-szigetek Japán Kína Kína valutartalékai Forrás: U.S. Department of the Treasury, Kínai Népi Bank, MFB 3. ábra: 1 éves amerikai és német államkötvény hozam, valamint a globális kockázatvállalási kedvet jelző VIX-index alakulása 4, 3,7 3,5 3,2 3, 2,7 2,5 2,2 2, 1,7 1,5 1,2 1, 1 9% ábra: 1 és 3 éves olasz, ill. spanyol kötvényhozamok az ECB likviditási programjának bejelentése USA (bal t.) Németország (bal t.) VIX-index (jobb t.) 21.1 LTRO 1 LTRO globbális kockázatvállalási kedv romlása OMT program bejelentése % olasz (1 éves) spanyol (1 éves) olasz (3 éves) spanyol (3 éves) pont, fordított skála milliárd 4. ábra: 1 éves kötvényhozamok néhány eurózóna tagországban Franciaország Németország Görögország Portugália Spanyolország Olaszország Írország 6. ábra: Az euróövezeti, az olasz és a spanyol bankrendszer mérlegében lévő állampapírok állományának változása (29. január május) Olaszország Spanyolország Euróövezet Forrás: ECB, MFB milliárd 14 Makrogazdasági elemzés 213. július

Divergáló növekedési pályák, egymástól távolodó monetáris politikai célok a világgazdaság fő centrumaiban

Divergáló növekedési pályák, egymástól távolodó monetáris politikai célok a világgazdaság fő centrumaiban Makrogazdasági elemzés 214. december Divergáló növekedési pályák, egymástól távolodó monetáris politikai célok a világgazdaság fő centrumaiban A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Szerkesztette:

Részletesebben

Új szakasz a monetáris politikában, fennmaradó növekedési kockázatok

Új szakasz a monetáris politikában, fennmaradó növekedési kockázatok Makrogazdasági elemzés 212. december Új szakasz a monetáris politikában, fennmaradó növekedési kockázatok A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A Magyar Fejlesztési Bank 2013. tavaszi vállalati felmérésének eredményei javuló vállalati várakozásokat mutatnak

F ó k u s z b a n. A Magyar Fejlesztési Bank 2013. tavaszi vállalati felmérésének eredményei javuló vállalati várakozásokat mutatnak A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A Magyar Fejlesztési Bank 213. i vállalati felmérésének eredményei javuló vállalati várakozásokat mutatnak 213. május Az MFB konjunktúra

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló Hétfőn a tengerentúlon estek a tőzsdék, míg a vezető nyugat-európai börzék vegyes teljesítményt mutattak. Kedden reggel a hazai fizetőeszköz erősödött az euróval

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

Gyorsuló magyar növekedés, javuló külső környezet

Gyorsuló magyar növekedés, javuló külső környezet Makrogazdasági elemzés 214. január Gyorsuló magyar növekedés, javuló külső környezet A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Szerkesztette: Gém Erzsébet, vezető közgazdász Készítette: Mikesy

Részletesebben

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló Kedden az európai és amerikai vezető tőzsdeindexek vegyesen zárták a kereskedést, a legnagyobb csökkenés Londonban, a legnagyobb emelkedés Frankfurtban következett

Részletesebben

Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után

Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után Dr. Kocziszky György A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának külső tagja Költségvetési Tanács Magyar Közgazdasági Társaság 2014. július 17.

Részletesebben

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 211. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai 211.

Részletesebben

kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai és amerikai indexek tegnap. Hétfőn gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, ma reggel az euró jegyzései 304,5-nél

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek emelkedéssel zárták a keddi kereskedési napot. Tovább gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, ma reggel az euró jegyzései

Részletesebben

A költségvetési folyamatok néhány aktuális kérdése

A költségvetési folyamatok néhány aktuális kérdése A költségvetési folyamatok néhány aktuális kérdése Baksay Gergely, Magyar Nemzeti Bank KT-MKT - Költségvetési Konferencia 2015. október 13. Az előadás felépítése 1. A GDP-arányos államháztartási hiány

Részletesebben

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS 2013. szeptember VARGA MIHÁLY Tartalom Kiindulóhelyzet Makrogazdasági eredmények A gazdaságpolitika mélyebb folyamatai Kiindulóhelyzet A bajba jutott országok kockázati megítélése

Részletesebben

A BÉT ma és holnap. a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei. Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde. 2012. december

A BÉT ma és holnap. a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei. Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde. 2012. december A BÉT ma és holnap a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde 2012. december Bankszektor: veszteségek és forráskivonás Bankszektor ROE mutatója % % 30 70

Részletesebben

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság Makrogazdasági elemzés 212. tavasz Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém Erzsébet Mikesy

Részletesebben

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló Szerdán az európai részvényindexek növekedéssel zártak a megjelent euró zónás pozitív adatok hatására, míg az amerikai tőzsdék kismértékű negatív eredménnyel

Részletesebben

Periszkóp. 2011. december. A tartalomból. A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése

Periszkóp. 2011. december. A tartalomból. A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése A tartalomból A gazdasági növekedés a harmadik negyedévben világszerte lassult, a konjunktúra indexek pedig egyre inkább megközelítik a 28. végi alacsony

Részletesebben

szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló Pozitív tartományban zártak a vezető amerikai és nyugat-európai börzék. Ma reggel a 310-es szinten tartózkodott az euró/forint keresztárfolyam. A BUX 0,2 százalékot

Részletesebben

kedd, 2014. március 25. Vezetői összefoglaló

kedd, 2014. március 25. Vezetői összefoglaló kedd, 2014. március 25. Vezetői összefoglaló A hétfőn megjelent kedvezőtlen makroadatokra a vezető nyugat-európai és amerikai részvényindexek is eséssel reagáltak. Hétfőn a 313-as szint körül ragadt az

Részletesebben

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló Szerdán mind az európai, mind az amerikai részvényindexek jelentős pluszban zártak, az EKB elnök nyilatkozatának hatására, mely szerint az EKB még tovább

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A gyorsuló magyar gazdaság néhány aspektusa vállalati oldalról

F ó k u s z b a n. A gyorsuló magyar gazdaság néhány aspektusa vállalati oldalról A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A gyorsuló magyar gazdaság néhány aspektusa vállalati oldalról 214. június A kedvező első negyedéves GDP növekedési adatokat az MFB

Részletesebben

Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10

Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10 Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10 Amikor elkezdődött az év, nem sokan merték felvállalni azt a jóslatot, hogy a részvénypiacok új csúcsokat fognak döntögetni idén. Most, hogy közeleg az

Részletesebben

kedd, 2013. szeptember 24. Vezetői összefoglaló

kedd, 2013. szeptember 24. Vezetői összefoglaló kedd, 2013. szeptember 24. Vezetői összefoglaló A világ vezető tőzsdéi a hétfői napon is mínuszban zártak: Amerikában a Fed programjával és a költségvetéssel kapcsolatos aggodalmak, Európában a német kormánykoalíciós

Részletesebben

szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló Nyereséggel zártak az amerikai és a vezető nyugat-európai részvényindexek kedden. A 310-es szint alatt tartózkodott a forint az euróval szemben a 6 órás adatok

Részletesebben

Modernizáció Magyarországon javuló egyensúly, átfogó reformok, változó körülmények között a pénzügyi szektor

Modernizáció Magyarországon javuló egyensúly, átfogó reformok, változó körülmények között a pénzügyi szektor Modernizáció Magyarországon javuló egyensúly, átfogó reformok, változó körülmények között a pénzügyi szektor Kovács Álmos Pénzügyminisztérium 27. november 6. Államháztartási konszolidáció - gazdaságpolitikai

Részletesebben

szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló Kedden az európai tőzsdék mínuszban zártak, az amerikai mutatók emelkedtek. Európában az EKB csütörtöki ülésére, az Egyesült Államokban a Fed decemberi tanácskozására

Részletesebben

péntek, 2015. december 4. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. december 4. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. december 4. Vezetői összefoglaló Csütörtökön Amerikában és Európában is mínuszban zártak a tőzsdeindexek, az európai börzéken különösen nagy volt a visszaesés. Gyengült a forint az euróhoz

Részletesebben

szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek negatív tartományban zárták a keddi napot. Az euró/forint kurzus ma reggel megközelítette a 312-es szintet. A BUX 0,3 százalékkal

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló Csütörtökön az európai tőzsdemutatók emelkedtek és háromhavi rekordot döntöttek. Az amerikai tőzsdék a hálaadás ünnepe miatt zárva tartottak. Péntek reggel

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL

BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL biztosítás BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL 2014. február 2 TARTALOM 2014. FEBRUÁR Eszközalapok nettó hozamai 3. oldal Eszközalapjaink teljesítménye 4. oldal Piaci körkép 5. oldal Magyarország Nagyobbat vágtak

Részletesebben

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai börzék pluszban, az amerikai részvényindexek mínuszban zártak tegnap. 300-as szint alá erősödött az euró/forint árfolyam ma reggel.

Részletesebben

szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló Tegnap veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. A hazai fizetőeszköz gyengülést mutatott a dollárral és az euróval szemben is. Negatív tartományban

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló A csütörtöki kereskedési napot a vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek is komoly veszteséggel zárták. A forint tegnap jelentős mértékben

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

csütörtök, 2014. szeptember 18. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2014. szeptember 18. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2014. szeptember 18. Vezetői összefoglaló Többségében pozitívan zártak a nemzetközi részvényindexek. Szerdán a forint erősödni tudott az euróval és a svájci frankkal szemben is. A BUX 4,7 milliárd

Részletesebben

hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló Pénteken mind az európai, mind az amerikai vezető részvényindexek enyhén pozitív tartományban, fél százalék körüli nyereséggel zártak. Ma reggelre a forint

Részletesebben

F ó k u s z b a n. milliárd $ 2007.I 120% 100% 80% 60% 40% 20% A tartalomból

F ó k u s z b a n. milliárd $ 2007.I 120% 100% 80% 60% 40% 20% A tartalomból A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Európát továbbra is hátrányosan érinti a globális banki tőkeallokáció, a befektetőkre egyre jellemzőbb az országok régión belüli differenciálása

Részletesebben

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló Többségében emelkedéssel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek tegnap. Kedden gyengülést mutatott a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben. A BUX

Részletesebben

szerda, 2015. április 1. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. április 1. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. április 1. Vezetői összefoglaló A vezető tengerentúli és nyugat-európai részvényindexek kivétel nélkül mínuszban zárták a keddi kereskedést. Gyengült a forint a vezető devizákkal szemben,

Részletesebben

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban Csermely Ágnes Államadósság és Gazdasági Növekedés A Költségvetési Tanács munkáját támogató szakmai konferencia 2012. Május 15. 2 Trend

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A korábban vártnál lassabb növekedés és kedvezőtlenebb adósságpálya várható az eurózónában a következő években

F ó k u s z b a n. A korábban vártnál lassabb növekedés és kedvezőtlenebb adósságpálya várható az eurózónában a következő években A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A korábban vártnál lassabb növekedés és kedvezőtlenebb adósságpálya várható az eurózónában a következő években Az Európai Bizottság

Részletesebben

KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK GAZDASÁG ÉS KÖLTSÉGVETÉS

KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK GAZDASÁG ÉS KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK GAZDASÁG ÉS KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

szerda, 2015. október 7.

szerda, 2015. október 7. szerda, 2015. október 7. Kedden az Egyesült Államokban vegyes, Európában pozitív volt a hangulat a részvénypiacokon. Európában 1 százalékot megközelítő pluszban zártak a vezető indexek. Szerda reggel az

Részletesebben

Növekvő kockázatok a külső környezetben, bizonytalan kilátások Magyarországon

Növekvő kockázatok a külső környezetben, bizonytalan kilátások Magyarországon Makrogazdasági elemzés 211 Növekvő kockázatok a külső környezetben, bizonytalan kilátások Magyarországon A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém

Részletesebben

kedd, 2015. november 3. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. november 3. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. november 3. Vezetői összefoglaló Hétfőn pluszban zártak a vezető nemzetközi tőzsdeindexek, különösen a New York-i tőzsdék teljesítettek jól, Európában pedig a frankfurti DAX könyvelhette el

Részletesebben

Raiffeisen grafikonkészlet

Raiffeisen grafikonkészlet Magyarország I. 21. IV. negyedév GDP növekedés (%, negyedév/negyedév) mezőgazdaság Beruházás/GDP (%) Beruházás/GDP 1, 1,,, -, -1, -1, -2, -2, -3, -3, -4, -4, 28Q1 29Q1 21Q1 211Q1 212Q1 213Q1 214Q1 21Q1

Részletesebben

kedd, 2015. szeptember 8. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. szeptember 8. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. szeptember 8. Vezetői összefoglaló Hétfőn a vezető nyugat-európai részvényindexek kismértékben emelkedtek, az amerikai tőzsdék zárva tartottak. Ma reggelre a vezető devizák többségével szemben

Részletesebben

kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló Hétfőn vegyesen zártak a vezető nemzetközi részvényindexek, de jelentős elmozdulást egyik sem mutatott. A hazai fizetőeszköz mindhárom vezető devizával szemben

Részletesebben

csütörtök, 2015. január 15. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. január 15. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. január 15. Vezetői összefoglaló Veszteséggel zártak szerdán a vezető nyugat-európai és amerikai tőzsdék. Szerdán tovább gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, az euró jegyzései ma

Részletesebben

szerda, 2015. október 28. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. október 28. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. október 28. Vezetői összefoglaló Kedden mind a tengerentúli, mind az európai tőzsdék pirosba fordultak, zárásra valamennyi mutató esetében esést regisztráltak. Amerikában a cégek harmadik

Részletesebben

péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló Veszteséggel zártak csütörtökön a vezető nemzetközi részvényindexek. Péntek reggel gyengült a forint a vezető devizákkal szemben. A BUX 1,6 százalékkal került

Részletesebben

Vártnál erősebb külső konjunktúra, gyorsuló magyar növekedés, további egyensúlyi feszültségek

Vártnál erősebb külső konjunktúra, gyorsuló magyar növekedés, további egyensúlyi feszültségek Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Vártnál erősebb külső konjunktúra, gyorsuló magyar növekedés, további egyensúlyi feszültségek A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése a 2010. évi folyamatokról,

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló Hétfőn is veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. Kismértékben erősödött, de még mindig a 316-os szint fölött tartózkodik az euró/forint keresztárfolyam.

Részletesebben

szerda, 2014. március 5. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. március 5. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. március 5. Vezetői összefoglaló Fontosabb makroadatok hiányában az enyhülni látszó geopolitikai hírek határozták meg a nemzetközi tőzsdei kereskedést, így komoly emelkedést könyveltek el

Részletesebben

hétfő, 2015. október 26. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. október 26. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. október 26. Vezetői összefoglaló Csütörtökön és pénteken mind az amerikai, mind az európai részvényindexek növekedéssel zártak. Ma reggelre mindhárom vezető devizával szemben gyengült a hazai

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató 2015. november

Gazdasági Havi Tájékoztató 2015. november gh Gazdasági Havi Tájékoztató 215. november Alábbi rövid elemzésünkben azt vizsgáljuk meg, hogy a hazai vállalkozások általában milyen célból használják az internetet. Az elemzés a Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

F ó k u s z b a n. Az infláció alakulása az Európai Unióban. Forrás: Reuters, MFB. A tartalomból

F ó k u s z b a n. Az infláció alakulása az Európai Unióban. Forrás: Reuters, MFB. A tartalomból A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Az infláció alakulása az Európai Unióban 213. október Az alacsony gazdasági aktivitás és a csökkenő nyersanyagárak az inflációs nyomás

Részletesebben

péntek, 2014. június 13. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. június 13. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. június 13. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek többsége veszteséggel zárta a tegnapi kereskedést. Csütörtökön a forint tovább folytatta esését. A BUX 8,2 milliárd forintos

Részletesebben

A MAGYAR GAZDASÁG ELMÚLT ÉVTIZEDE A monetáris politika szerepe

A MAGYAR GAZDASÁG ELMÚLT ÉVTIZEDE A monetáris politika szerepe A MAGYAR GAZDASÁG ELMÚLT ÉVTIZEDE A monetáris politika szerepe Dr. Surányi György egyetemi tanár régió igazgató, KKE-régió 2013. szeptember. 19. MAGYAR GAZDASÁG 2001-2013: AMIT A SZÁMOK MUTATNAK Három

Részletesebben

A lakáspiac jelene és jövője

A lakáspiac jelene és jövője A lakáspiac jelene és jövője Harmati László FHB Jelzálogbank Nyrt. üzleti vezérigazgató Fundamenta Lakásvásár Ingatlanszakmai Konferencia Budapest, 2011. szeptember 23. 2011.09.23 1 Tartalom Az FHB Lakásárindex

Részletesebben

péntek, 2014. április 11. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. április 11. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. április 11. Vezetői összefoglaló Jelentős esés következett be a vezető tengerentúli részvényindexekben, Nyugat- Európában kisebb volt a csökkenés. Tartani tudta a forint az euróval szembeni

Részletesebben

KEDVEZŐ ÜZLETI HELYZET, JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK

KEDVEZŐ ÜZLETI HELYZET, JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet KEDVEZŐ ÜZLETI HELYZET, JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK Az MKIK GVI 2015. októberi vállalati konjunktúra felvételének eredményei MKIK Székház, 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

kedd, 2013. december 17. Vezetői összefoglaló

kedd, 2013. december 17. Vezetői összefoglaló kedd, 2013. december 17. Vezetői összefoglaló Jelentős mozgás volt tegnap a nemzetközi részvényindexekben, az összes vezető index pozitív tartományban zárt a kedvező makroadatoknak köszönhetően. Hétfőn

Részletesebben

péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló Csütörtökön mind az európai, mind az amerikai vezető indexek negatív tartományban zártak, a Fed kamatemeléssel kapcsolatos nyilatkozatai hatására. Az euróval

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 22. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 22. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 22. Vezetői összefoglaló A tegnap közzétett makroadatok mellett az összes vezető nemzetközi részvényindex pluszban zárta a kereskedési napot. Csütörtök délután a hazai fizetőeszköz

Részletesebben

péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló Csütörtökön mind az európai, mind az amerikai vezető indexek negatív tartományban zártak, bár az elmozdulás nem érdemi egyik index esetében sem. A forint

Részletesebben

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP)

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Nagy Márton, Palotai Dániel MNB 213. április 4. 28.I. II. III. IV. 29.I. II. III. IV. 21.I. II. III. IV. 211.I. II. III. IV. 212.I. II. III. IV. A válság kitörése

Részletesebben

csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló Szerdán a nemzetközi részvényindexek többsége veszteséggel zárt. Mindhárom vezető devizával szemben gyengülést mutatott a forint árfolyama. A BUX záróértéke

Részletesebben

szerda, 2015. szeptember 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. szeptember 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. szeptember 2. Vezetői összefoglaló Kedden jelentős veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek, a napvilágot látott negatív kínai makro-indikátorok hatására. Szerda reggel kismértékben

Részletesebben

MAGYAR GAZDASÁG Jobban teljesít?

MAGYAR GAZDASÁG Jobban teljesít? MAGYAR GAZDASÁG Jobban teljesít? Dr. Surányi György egyetemi tanár Budapest 2015. szeptember 9. A MAGYAR GAZDASÁG KÜLSŐ KÖRNYEZETE 2 Összeomlás esélye számottevően mérséklődött, de jelentős kihívások Törékeny

Részletesebben

Merre tart a gazdaság? Átalakuló ingatlanpiac, az ingatlanszektort leginkább érintő gazdasági kilátások

Merre tart a gazdaság? Átalakuló ingatlanpiac, az ingatlanszektort leginkább érintő gazdasági kilátások Merre tart a gazdaság? Átalakuló ingatlanpiac, az ingatlanszektort leginkább érintő gazdasági kilátások Akar László csoport-vezérigazgató GKI Gazdaságkutató Zrt. NAPI GAZDASÁG INGATLANKONFERENCIA Budapest,

Részletesebben

péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek többsége eséssel zárta a csütörtöki tőzsdei kereskedést a vegyes makrogazdasági és vállalati hírek megjelenése után. Csütörtökön

Részletesebben

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2015. március

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2015. március Takarékbank Elemzés MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS 15. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Noha az utóbbi hónapokban a világgazdaság egészének növekedési kilátásai nem javultak érdemben, az európai

Részletesebben

HAVI MONITOR 2016. február. A vártnál nagyobb növekedés 2015. IV. negyedévében

HAVI MONITOR 2016. február. A vártnál nagyobb növekedés 2015. IV. negyedévében 292 HAVI MONITOR 2016. február A vártnál nagyobb növekedés 2015. IV. negyedévében A GDP növekedése a IV. negyedévben a KSH előzetes adatai szerint a vártnál nagyobb, 3,2 százalék volt, melyhez jelentősen

Részletesebben

Új szelek a monetáris politikában - mi változott a válság óta?

Új szelek a monetáris politikában - mi változott a válság óta? Új szelek a monetáris politikában - mi változott a válság óta? Matolcsy György 52. MKT Közgazdász-vándorgyűlés, Nyíregyháza 2014. szeptember 6. 1 Tartalom Örökségünk Inflációs célkövetés a válság után

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása I. A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2005. december Az előzetes adatok

Részletesebben

hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló A pénteki kereskedés során az európai tőzsdemutatók vörösben zártak, míg tengerentúlon egyedül a Dow Jones zárt csökkenéssel. Erősödött a forint az euróval

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete 2014 eddig eltelt időszakában. 2. A 2014. évi módosított finanszírozási terv főbb

Részletesebben

hétfő, 2015. november 16. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. november 16. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. november 16. Vezetői összefoglaló Pénteken mind az európai, mind az amerikai vezető részvényindexek negatív tartományban zártak, a tőzsdék heti szinten is érdemi árfolyamesést könyveltek el

Részletesebben

ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP

ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP 2014.IV. negyedév Makrogazdaság Magyarország Az Európai Bizottság legutóbbi előrejelzésében a magyar gazdaságra vonatkozóan 2,5%-os növekedést vár 2015-re,

Részletesebben

F ó k u s z b a n. Külföldi értékesítés az ipari szektorban: új trendek? A tartalomból

F ó k u s z b a n. Külföldi értékesítés az ipari szektorban: új trendek? A tartalomból A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Külföldi értékesítés az ipari szektorban: új trendek? 212. március A Magyar Fejlesztési Bank félévente ismétlődő vállalati felmérésének

Részletesebben

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni Az MNB tevékenységének fõbb jellemzõi 1998-ban 1. Monetáris politika AMagyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata az infláció fenntartható csökkentése, hosszabb távon az árstabilitás elérése. A jegybank

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2011. december

Részletesebben

kedd, 2015. augusztus 18. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. augusztus 18. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. augusztus 18. Vezetői összefoglaló A kínai recesszió kettős nyomást helyez a dollárra. Az építőipari gyorsjelentések mozgatták az amerikai tőzsdéket pozitív irányba. Marad a deflációs környezet

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2013-ban. 2. A 2014. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

szerda, 2015. augusztus 19.

szerda, 2015. augusztus 19. szerda, 2015. augusztus 19. Pozitív amerikai munkanélküliségi adatok. Ma szavaz a német parlament a görög mentőcsomagról. Negatív a nemzetközi befektetői hangulat a várt kínai rossz külkereskedelmi adatok

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2014.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2014. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2014. december

Részletesebben

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Fábián Gergely Igazgató, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar Nemzeti Bank 2015. szeptember 4. Az előadás tartalma Az exportáló KKV-k

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2008.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2008. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2008. december

Részletesebben