ROBERT T. KIYOSAKI & Sharon L. Lechter CASHFLOW-NÉGYSZÖG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROBERT T. KIYOSAKI & Sharon L. Lechter CASHFLOW-NÉGYSZÖG"

Átírás

1 ROBERT T. KIYOSAKI & Sharon L. Lechter CASHFLOW-NÉGYSZÖG Harmadik, átszerkesztett kiadás

2 Ajánlás Gazdag apám azt szokta mondani: "Sosem lehetsz igazán szabad az anyagi függetlenség elérése nélkül." Azután hozzátette: "Lehet, hogy a szabadság nem kerül pénzbe, de ára van." Azoknak ajánlom ezt a könyvet, akik készek megfizetni az árát. Kiadja: Bagolyvár Könyvkiadó Felelıs kiadó: a Bagolyvár Kft. igazgatója Budapest, 2006 Barátainknak A Gazdag papa, szegény papa több ezer barátot szerzett nekünk a világ minden táján. Az ı kedves szavaik és ihletésük hatására született meg a CASHFLOW-négyszög, mely tulajdonképpen a Gazdag papa, szegény papa folytatása. Ezúton mondunk köszönetet régi és új barátainknak legmerészebb álmainkat is túlszárnyaló, lelkes támogatásukért. Tartalomjegyzék BEVEZETİ Melyik negyedbe tartozunk? Jó-e ez nekünk? I. rész A CASHFLOW-négyszög 1. fejezet "Miért nem keresel munkát?" 2. fejezet Ahány negyed, annyi ember 3. fejezet Miért választják az emberek inkább a biztonságot, mint a függetlenséget? 4. fejezet Az üzleti rendszerek három fajtája 5. fejezet A befektetık hét szintje 6. fejezet A pénz szemmel nem látható II. rész Hogyan hozzuk ki magunkból a legjobbat? 7. fejezet Légy, aki vagy! 8. fejezet Hogyan gazdagodjunk meg? 9. fejezet Legyünk a bank... ne a bankár! III. rész Hogyan legyünk sikeres "C"-k és "B"-k? 10. fejezet Haladjunk apró léptekkel! 7 lépés az anyagi gyorsító sáv eléréséhez 11. fejezet 1. LÉPÉS: Ideje, hogy a saját üzletünkkel törıdjünk 12. fejezet 2. LÉPÉS: Irányítsuk a készpénzáramlást! 13. fejezet 3. LÉPÉS: Ismerjük fel a különbséget a kockázat és a kockázatos dolgok között 14. fejezet 4. LÉPÉS: Döntse el, milyen befektetıvé akar válni! 15. fejezet 5. LÉPÉS: Keressünk mentorokat! 16. fejezet 6. LÉPÉS: Merítsünk erıt a kudarcból! 17. fejezet 7. LÉPÉS: A hit ereje 18. fejezet Összefoglalás Tömörített útmutató az anyagi helyzethez - 2 -

3 BEVEZETİ Melyik negyedbe tartozunk? Jó-e ez nekünk? Ön független anyagilag? A CASHFLOW-négyszög önnek szól, ha élete anyagi téren válaszúthoz érkezett. Ha ön ura akar lenni jelenlegi helyzetének, hogy az anyagiak tekintetében megszabhassa sorsát, ez a könyv segít megtalálni a helyes irányt. Íme a CASHFLOW-négyszög: A negyedekbe írt betők jelentése a következı: A alkalmazott E egyénileg vállalkozó (önalkalmazott) C cégtulajdonos B befektetı Minden ember egészen biztosan beletartozik a CASHFLOW-négyszög valamelyik negyedébe. Hogy melyikbe, az attól függ, honnan származik a jövedelme. Sokan a havi fizetésükre támaszkodnak, ezért az alkalmazottak körébe tartoznak. Mások nem állnak alkalmazásban sehol, ık "önmaguk alkalmazottai", vagyis egyénileg vállalkozók (önalkalmazottak). Az alkalmazottak és az egyénileg vállalkozók a CASHFLOW-négyszög bal térfelén foglalnak helyet. A jobb felén azok az egyének szerepelnek, akik saját tulajdonú cégükbıl vagy befektetéseikbıl szerzik jövedelmüket. A CASHFLOW-négyszög az üzleti világot alkotó emberek négyféle típusát ábrázolja, bemutatja, kik ık, és mi teszi ıket különbözıvé a többiektıl. Segít meghatározni, hol is helyezkedünk el a négyszögben jelenleg, és segít meghatározni jövınket, ahová el akarunk jutni az anyagi függetlenséghez vezetı úton. Jóllehet, bármely negyedben elérhetı az anyagi függetlenség, de a "C", illetve a "B" könnyebben megvalósíthatja ilyen természető céljait. A sikeres "A"-nak sikeres "B"-vé is kell válnia. Mik akarunk lenni, ha nagyok leszünk? Ez a könyv több szempontból a Gazdag papa, szegény papa folytatása. Azok számára, akik nem olvasták a Gazdag papa, szegény papát, elmondom, hogy az két apám tanításait tartalmazta a pénzrıl, illetve az életben meghozott döntésekrıl. A két apa egyike vér szerinti apám volt, a másik legjobb barátom apja. Egyikük magasan képzett értelmiségi volt, a másikuk kibukott a gimnáziumból. Egyikük szegény volt, a másik gazdag. Sokszor feltették nekem a kérdést: "Mi akarsz lenni, ha nagy leszel?" Magasan képzett, szegény apám azt javasolta: "Járj iskolába, szerezz jó jegyeket, és keress magadnak biztos munkahelyet!" Az életút, melyet ajánlott, így festett: Szegény apám tanácsa Szegény apám azt ajánlotta, legyek jól fizetett "A", alkalmazott vagy jól fizetett "E" egyénileg vállalkozó orvos, ügyvéd vagy könyvelı. Szegény apám a biztos fizetést, a szociális juttatásokat és a munkahelyi biztonságot tartotta fontosnak. Ezért volt ı maga jól fizetett állami tisztviselı, Hawaii állam oktatásügyi kormánybiztosa. Gazdag apám tanácsa Gazdag, ám iskolázatlan apám ezzel szemben egészen más tanácsot adott. Az ı javaslata így festett: - Járj iskolába, szerezz diplomát, építsd ki a saját vállalkozásaidat és légy sikeres befektetı! Ez a könyv azt a szellemi, érzelmi és tanulási folyamatot mutatja be, melyet gazdag apám tanácsa nyomán végigjártam

4 Kiknek szól ez a könyv? Ez a könyv azoknak szól, akik készek átlépni egyik negyedbıl a másikba. Fıként olyanoknak írtam, akik jelenleg az "A" vagy az "E" kategóriához tartoznak, de fontolgatják, hogy átlépnek a "C"-be vagy a "B"-be. Olyanoknak, akik hajlandók lemondani a munkahelyi biztonságról, hogy elérjék az anyagi biztonságot. Ez nem könnyő életút, de a végén kiderül, hogy megérte. Ez az út vezet az anyagi függetlenséghez. Gazdag apám 12 éves koromban elmondott nekem egy egyszerő történetet, mely nagy gazdagsághoz és anyagi függetlenséghez juttatott. Megmutatta, hogyan lehet átlépni a CASHFLOW-négyszög bal felérıl, az "A" és "E" negyedbıl a jobb felére, a "C" és "B" negyedbe. A történet a következı: "Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy fura falu. Csodálatos hely volt, de akadt egy probléma: a faluban nem volt víz, csak ha esett az esı. A falu öregjei elhatározták, hogy szerzıdést kötnek valakivel, aki naponta vizet hord a faluba. Ketten ajánlkoztak, és a falu öregjei mindkettıjükkel megállapodtak. Úgy gondolták, egy kis versengés alacsonyan tartja majd az árakat, és a falu esetleg többletvízhez juthat. Az egyik vállalkozó, Ed azonnal elrohant, hozott két acélvödröt, és folyamatosan ide-oda rohangált a tó és a falu között, ami egy mérföldnyi távolságot jelentett. Azonnal pénzhez is jutott, hiszen reggeltıl estig merte a vizet két vödrével a tóból. A falu által épített nagy betontartályba ürítette ıket. Minden reggel korábban kelt, mint a falu többi lakója, hogy ellenırizze, elegendı víz van-e a tartályban. Keményen dolgozott, de nagyon örült a pénznek és annak, hogy megszerezte a két szerzıdés egyikét. A másik vállalkozó, Bill eltőnt egy idıre. Hónapokig senki sem látta, ami Edet nagy örömmel töltötte el, hiszen nem volt konkurenciája. Egyedül ı fölözhette le a hasznot. Bill nem kelt versenyre Eddel, hanem Üzleti tervet írt, céget alapított, kerített négy befektetıt, szerzett egy alkalmazottat, aki irányítja a munkát, és négy hónappal késıbb visszatért csapatával. Egy éven belül emberei hatalmas csıvezetéket építettek rozsdamentes acélból, mely összekötötte a falut a tóval. A nagyszabású felavatási ünnepségen Bill bejelentette, hogy az ı vize tisztább, mint Edé. Tudta, hogy a lakosok panaszkodtak az Ed által szállított víz tisztaságára. Azt is közölte, hogy a nap 24 órájában képes vizet szolgáltatni a hét minden napján. Ed csupán hétköznap hordott vizet. Hétvégén nem dolgozott. Azután bejelentette, hogy 75%-kal olcsóbb áron nyújtja ezt a jobb minıségő és megbízhatóbb szolgáltatást, mint Ed. A falu harsányan éljenezte ıt, és máris mindenki megrohanta a Bill csıvezetéke végére szerelt csapot. Ed állta a sarat, azonnal ı is leszállította az árait 75%-kal, vett még két vödröt, és ettıl kezdve minden útjára négy vödröt cipelt magával. Hogy emelje szolgáltatása színvonalát, felbérelte két fiát segítıtársként az éjszakákra és a hétvégekre. Amikor a fiai egyetemre mentek, a következı szavakkal bocsátotta el ıket: "Siessetek vissza, mert egyszer a tiétek lesz ez az üzlet." Két fia valamiért mégsem tért vissza többé az egyetem elvégzése után. Végül Ednek nehézségei támadtak az alkalmazottakkal és a szakszervezettel. A szakszervezet magasabb béreket és több juttatást követelt, valamint azt, hogy tagjainak egyszerre csak egy vödröt kelljen cipelniük. Bill közben rájött, hogy ha ennek a falunak víz kell, bizonyára más falvaknak is kell a víz. Átírta hát üzleti tervét, és elkezdte világszerte árulni gyors, nagy teljesítményő, olcsó vízszállító rendszerét. Minden egyes vödör vízen csupán 1 pennyt keresett, de naponta több milliárd vödör vizet szállított. Mindegy, hogy ı személy szerint dolgozott-e vagy nem, emberek tömegei fogyasztották a tıle származó, több milliárd vödörnyi vizet, és a pénz csak úgy dılt a bankszámlájára. Bill olyan csırendszert fejlesztett ki, mely a pénzt hozzá, a vizet pedig a falvakba szállította. Bill boldogan élt, amíg meg nem halt, Ed viszont egész életében majd megszakadt a munkában, és élete végéig anyagi gondokkal küzdött. Itt a vége, fuss el véle!" Bill és Ed története éveken át jó útmutatással szolgált. Segítséget nyújtott a döntéshozataloknál

5 Gyakran felteszem magamnak a kérdést: Csıvezetéket építek, vagy vödröket cipelek? Verítékkel dolgozom, vagy ésszel? E kérdésekre adott válaszok juttattak el az anyagi függetlenséghez. Errıl szól ez a könyv. Erre van szükség, hogy az ember "C" vagy "B" legyen. Olyan embereknek szól, akik belefáradtak a vödörcipelésbe, és készek megépíteni a csıvezetéket, melyen a készpénz a zsebükbe áramlik... nem pedig onnan kifele. A könyv három részre tagolódik 1. rész: A könyv elsı része a négy negyedbe tartozó emberek közti lényegi különbségekrıl szól. Bemutatja, miért tartoznak egyes emberek egy bizonyos negyedbe, és miért ragadnak le ott anélkül, hogy észrevennék. Segít meghatározni, hogy a négyszög mely negyedébe tartozik ön most, és melyikbe szeretne tartozni öt év múlva. 2. rész: A könyv második része a személyiségváltozásokat írja le. Sokkal inkább arra helyezi a hangsúlyt, kiknek kell lennünk, mintsem arra, mit kell tennünk. 3. rész: A könyv harmadik része hét lépésben bemutatja, hogyan juthatunk el a négyszög jobb felébe. Megosztok önökkel jó néhány, gazdag apámtól tanult titkot. Segítségükkel elsajátíthatják, miként legyenek sikeres "C"-k, illetve "B"-k, és kiválaszthatják az anyagi függetlenséghez vezetı saját útjukat. A CASHFLOW-négyszögben mindvégig hangsúlyozni fogom a pénzügyi intelligencia fontosságát. Aki a négyszög jobb felében akar tevékenykedni, azaz a "C" vagy a "B" mezıben, annak okosabbnak kell lennie, mint aki a bal félben horgonyozik le, azaz az "A" vagy az "E" mezıben. Ahhoz, hogy valaki "C" vagy "B" lehessen, meg kell tanulnia irányítani a készpénzáramlását. Ez a könyv azoknak szól, akik készek változtatni az életükön; akik túllépnek a munkahelyi biztonságon, és nekilátnak saját csıvezetékeik felépítéséhez az anyagi függetlenség elérése érdekében. Az információ korának hajnala virrad ránk, és ez a kor sokkal nagyobb lehetıségeket kínál a meggazdagodásra, mint bármely eddigi. A "C" és a "B" negyed emberei lesznek azok, akik felismerik és megragadják e lehetıségeket. Ahhoz, hogy valaki sikeressé válhasson az információ korában, mind a négy negyedrıl tájékozódnia kell. Sajnos iskoláink még mindig az ipari korban topognak, így továbbra is a négyszög bal felére készítik elı gyermekeinket. Ha ön új válaszokat akar, ha elıre akar lépni az információ korába, ez a könyv önnek szól. Azért írtam, hogy segítsen eljutni az információ korába. Nem adja meg az összes választ... de beavatja önt a mély, személyes és irányt mutató ismeretekbe, melyeket jómagam megszereztem, mialatt az "A" és "E" negyedekbıl áteveztem a CASHFLOW-négyzet "C" illetve "B" negyedébe. Ha ön kész nekiindulni, vagy netán már úton van az anyagi függetlenség felé, ez a könyv önnek szól

6 I. rész A CASHFLOW-négyszög 1. fejezet "Miért nem keresel munkát?" 1985-ben a feleségem, Kim és jómagam hajléktalanok voltunk. Munka nélkül tengıdtünk kevéske megtakarított pénzünkbıl; a hitelkártyáinkat már kimerítettük, és egy öreg, barna Toyotában laktunk, melynek hátrahajtható ülései szolgáltak ágy gyanánt. Az elsı hét vége felé kezdett tudatosulni bennünk a kegyetlen valóság, hogy kik vagyunk, mit csinálunk, és hol élünk. Hajléktalanságunk még két hétig tartott. Az egyik barátunk, miután felmérte kétségbeejtı anyagi helyzetünket, felajánlotta, hogy költözzünk be alagsori szobájába. Kilenc hónapon át laktunk ott. Titokban tartottuk a dolgot. Ránézésre sem a feleségemen, sem rajtam nem látszott, hogy nyomorgunk. Ha a barátaink és családtagjaink értesültek a nyomorunkról, rögtön azt kérdezték: "Miért nem kerestek munkát?" Eleinte próbáltunk magyarázkodni, de legtöbbször nem tudtuk elfogadtatni az indokainkat. Nehéz valakinek megmagyarázni, miért nem akarunk állásba menni, ha az illetı számára az fontos érték. Alkalmi munkákat elvállaltunk idınként, és kerestünk is egy-két dollárt. De ezt kizárólag azért tettük, hogy legyen mit ennünk, és vehessünk benzint a kocsinkba. Az a pár dollár csupán arra volt jó, hogy ösztönzést adjon kitőzött célunk eléréséhez. Be kell vallanom, a legmélyebb kétkedés pillanataiban bizony vonzónak tőnt egy biztos, rendszeres fizetést biztosító állás. Mivel azonban nem a biztos munkahely mellett döntöttünk, tovább igyekeztünk, tovább éltünk egyik napról a másikra az anyagi csıd szélén. Az az év, 1985 volt életünk legrosszabb éve és egyben a leghosszabb is. Aki azt mondja, a pénz nem fontos, bizonyára nem élt sokáig nélküle. Kim és én gyakran veszekedtünk, vitáztunk. A félelem, a bizonytalanság és az éhezés igencsak alacsonyra nyomja az ember érzelmi tőréshatárát, és sokszor éppen azzal veszik össze, aki a legjobban szeret. A szeretet mégis összetartott bennünket, és a kettınk közti kötelék csak erısödött a hányattatásoktól. Tudtuk, hová tartunk; csak abban nem voltunk biztosak, hogy elérkezünk-e oda valaha. Tudtuk, hogy bármikor találhatunk biztonságos, jól fizetı állást. Mindketten diplomások voltunk, alapos szakmai ismeretekkel és szilárd munkaerkölccsel. De nem a biztos munkahelyre vágytunk, hanem anyagi függetlenségre re milliomosok lettünk. Egyesek szemében addigra már pénzügyileg sikeresnek számítottunk, de még mindig nem valósítottuk meg álmainkat. Még nem értük el az anyagi függetlenséget. Ez csak 1994-ben következett be. Ettıl kezdve nem kellett többé dolgoznunk. Hacsak nem történik valami elıre megjósolhatatlan pénzügyi katasztrófa, mindketten anyagilag szabadok maradunk. Kim 37, én 47 éves voltam, amikor ezt elértük. A pénzteremtéshez nem kell pénz Ezt a könyvet azzal kezdtem, hogy hajléktalanok és nincstelenek voltunk, mert gyakran hallom az emberektıl: "A pénzteremtéshez pénz kell." Nem értek egyet. Ahhoz, hogy az 1985-ös hajléktalanság állapotából elérjük a gazdagságot re, majd az anyagi függetlenséget 1994-re, nem kellett kezdıtıke. Semmink sem volt, amikor elkezdtük, csak adósságaink. Nem kell hozzá jó iskolai képzés sem. Van fıiskolai diplomám, és ıszintén állíthatom, az anyagi függetlenség elérésének semmi köze a fıiskolán tanultakhoz. Nem sok hasznát vettem, hogy tanultam differenciálszámítást, szférikus trigonometriát, kémiát, fizikát, franciát és angol irodalmat. Számos sikeres embernek nincs diplomája. Ott van például Thomas Edison, a General Electric megalapítója; Henry Ford, a Ford Motor Co. megalapítója; Bill Gates, a Microsoft megalapítója; Ted Tumer, a CNN megalapítója; Michael Dell, a Dell Computers megalapítója; Steve Jobs, az Apple Computer megalapítója; és Ralph Lauren, a Polo megalapítója

7 A diploma fontos a hagyományos foglalkozások őzéséhez, de igazán nem kellett ezeknek az embereknek a meggazdagodáshoz. Kialakították saját sikeres vállalkozásukat, és Kim meg én is éppen erre törekedtünk. Mire van tehát szükség? Sokszor megkérdezik tılem: "Ha a pénzteremtéshez nem kell pénz, és az iskolák nem tanítják meg, hogyan váljunk anyagilag függetlenné, akkor mi kell hozzá?" A válaszom: "Kell hozzá egy álom, jó nagy adag elszántság, hajlandóság a gyors tanulásra, valamint az a képesség, hogy megfelelıképpen kiaknázzuk istenadta eszközeinket, végül tudnunk kell, hogy a CAS HFLOWnégyszög melyik negyedébıl célszerő származtatnunk a jövedelmünket." Mi a CASHFLOW-négyszög? A CASHFLOW-négyszög az alábbi diagram: A négyszögbe írt betők a következıket jelentik: A - alkalmazott E - egyénileg vállalkozó (önalkalmazott) C - cégtulajdonos B - befektetı Melyik negyedbıl származik a jövedelmünk? A CASHFLOW-négyszög a jövedelem vagy pénz megszerzésének különféle módjait ábrázolja. Az alkalmazott például úgy keresi a pénzét, hogy állásban van, és valaki másnak vagy egy cégnek dolgozik. Az egyénileg vállalkozók maguknak dolgoznak. A cégtulajdonosok birtokolnak egy céget, mely pénzt termel, a befektetık számára pedig különféle befektetéseik hozzák a pénzt, más szóval a pénz pénzt fial. A különbözı jövedelemszerzési módok más-más gondolkozásmódot igényelnek. Ha szemügyre vesszük a négy negyed megjelöléseit egyenként, megkérdezhetjük magunktól: "Melyik negyedbıl származik jövedelmünk zöme?" Minden negyed más. Mindegyikbıl más készségekkel, más személyiséggel lehet jövedelemhez jutni, még akkor is, ha egyazon személy vesz részt mindben. Egyik negyedbıl a másikba átlépni olyan, mint amikor az ember reggel golfozik, este pedig balett órára megy. Mind a négy negyedbıl származhat jövedelmünk A legtöbbünknek megvan a lehetıségünk, hogy mind a négy negyedben jövedelemhez jussunk. Hogy ki melyiket választja, mint elsırendő jövedelemforrást, az nem annyira az iskolában tanultaktól függ, hanem sokkal inkább a legbelsı értékeinktıl, erısségeinktıl, gyengéinktıl és érdeklıdésünktıl. Ezek a lényegi különbségek vonzanak, vagy taszítanak egy-egy embert a négy negyed valamelyikében. Függetlenül attól, hogy mit "csinálunk" foglalkozásszerően, mind a négy negyedben dolgozhatunk. Egy orvos például választhatja, hogy "A"-ként, azaz alkalmazottként keresi a kenyerét, dolgozhat egy nagy kórház kötelékében vagy akár a kormánynak a közegészségügyben, de lehet katonaorvos is, vagy dolgozhat egy biztosító társaságnak, ahol szükség van orvosra. Ugyanez az orvos dönthet úgy is, hogy "E"-ként, azaz egyénileg vállalkozóként keresi meg a jövedelmét, magánpraxist folytat, rendelıt nyit, személyzetet vesz fel, és magánbetegeket fogad. Választhatja azt is, hogy "C", azaz cégtulajdonos lesz, létrehoz egy klinikát vagy egy laboratóriumot, ahol más orvosokat alkalmaz. Ebben az esetben bizonyára szerzıdtet egy igazgatót a szervezet mőködtetésére, így az orvosé lenne a vállalkozás, de nem kellene benne dolgoznia. Indíthat az orvos olyan vállalkozást is, melynek semmi köze az orvosi szakmához, miközben másutt gyakorolja a hivatását. Ebben az esetben az orvos egyszerre keres - 7 -

8 jövedelmet mint "A" és mint "C". "B"-ként, azaz befektetıként is juthat jövedelemhez, azáltal hogy valaki más üzletébe, esetleg tızsdén, kötvénypiacon vagy ingatlanokba fektet be. A lényeg, hogy jövedelemhez jut. Nem igazán fontos, mivel foglalkozunk, a lényeg az, hogyan jutunk jövedelemhez. A jövedelemszerzés különbözı módjai A leginkább alapvetı értékeink, erısségeink, gyengeségeink és érdeklıdésünk befolyásolják, melyik negyedet választjuk magunknak a jövedelemszerzéshez. Vannak, akik jól érzik magukat alkalmazottként, mások győlölik az alkalmazotti létet. Vannak, akik vesén birtokolnak saját céget, és vezetik is azokat. Egyesek imádnak befektetni, míg mások csak a pénzvesztés kockázatát látják benne, legtöbbünkben mindegyik személyiségjegy megtalálható. Ahhoz, hogy sikeressé váljunk a négy negyedben, gyakran újra kell értelmeznünk belsı alapértékeinket. Mind a négy negyedben lehetünk gazdagok vagy szegények Lényeges megjegyezni, hogy mind a négy negyedben lehetünk gazdagok és szegények egyaránt. Mindegyikben vannak olyanok akik milliókat keresnek, és mások, akik tönkremennek. Valamely negyedhez való tartozás nem garantálja szükségszerően az anyagi sikert. A negyedek nem egyformák Ha megismerkedünk az egyes negyedek jellemzı vonásaival, könnyebben el tudjuk dönteni, melyek lennének számunkra a legalkalmasabbak. Én például többek között az adókedvezmények miatt választom elsısorban a "C" és a "B" negyedet. A négyszög bal felén dolgozók közül a legtöbbeknek kevés törvényes lehetıségük van az adócsökkentésre. A jobb térfélen ezzel szemben rengeteg ilyet lehet találni. Azáltal, hogy a "C", illetve a "B" negyedbıl szerzem a jövedelmemet, gyorsabban jutottam pénzhez, és hosszabb távon tudom dolgoztatni a szerzett pénzt a magam javára anélkül, hogy hatalmas összegeket kellene adóznom belıle. A pénzkeresés különbözı módjai Amikor megkérdezik, miért voltunk Kimmel együtt hajléktalanok, azt szoktam felelni, gazdag apám pénzrıl szóló tanításai miatt. Nekem fontos a pénz, de nem akartam úgy leélni az életemet, hogy dolgoznom kelljen érte. Ezért nem mentem állásba. Kim és én úgy akartunk felelısségteljes állampolgárok lenni, hogy a pénzünket dolgoztassuk a magunk javára, és ne mi robotoljunk a pénzért. Ezért fontos a CASHFLOW-négyszög. Megkülönbözteti egymástól a pénzszerzés módjait. Van rá lehetıség, hogy az ember felelısséget vállaljon és pénzt teremtsen, nem kell feltétlenül robotolni a pénzért. Különbözı apák különbözı gondolkodás pénzrıl Tanult apám szentül hitte, hogy a pénz szeretete gonosz dolog; hogy aki szélsıségesen magas profithoz jut, az kapzsi. Zavarba jött, amikor az újság megírta, mennyit keres, mert úgy érezte, túlságosan magas a fizetése az alkalmazásában lévı iskolai tanárokéhoz képest. Derék, becsületes, szorgalmas ember volt, aki foggal-körömmel védte álláspontját, hogy a pénz nem fontos az életben. Tanult, de szegény apám állandóan a következıket hajtogatta: "Engem nem érdekel a pénz." "Sosem leszek gazdag." "Nem engedhetem meg magamnak." "A befektetés kockázatos." "A pénz nem minden." - 8 -

9 A pénz tartja fenn az életet Gazdag apám más álláspontot képviselt. İ úgy vélte, butaság egész életünket munkával tölteni a pénzért és úgy tenni, mintha a pénz nem lenne fontos. Gazdag apám hitte, hogy az élet fontosabb, mint a pénz, de a pénz tartja fenn az életet. Gyakran hallottam tıle; "A nap csak 24 órából áll, és nem dolgozhatunk többet. Akkor meg miért dolgoznánk pénzért? Tanuld meg, hogyan legyen pénzed, és dolgoztass másokat, akkor szabadon teheted azt, ami igazán fontos." Gazdag apám a következıket tartotta fontosnak: 1. Sok idı a gyereknevelésre. 2. Pénz adakozásra, jótékonysági célokra és az általa támogatott projektekre. 3. Munkahelyek és anyagi biztonság teremtése a közösség számára. 4. Idı és pénz az egészség ápolására. 5. Utazások biztosítása a maga és a családja számára. "Ezek a dolgok pénzbe kerülnek mondta. Ezért fontos nekem a pénz. Fontos, de nem akarok egész életemen át dolgozni érte." A negyedek kiválasztása Az egyik ok, amiért a feleségem és én hajléktalanságunk idején "C" és a "B" negyedet választottuk, az volt, hogy én ezekben a negyedekben több gyakorlattal és nagyobb képzettséggel rendelkeztem. Gazdag apám útmutatásainak köszönhetıen ismertem mindkét negyed különbözı pénzügyi és szakmai elınyeit. Nekem a jobboldali negyedek, a "C" és a "B" negyed kínálta a legjobb lehetıséget a pénzügyi sikerhez és az anyagi függetlenséghez. Ezen kívül 37 évesen már mind a négy negyedben megtapasztaltam a sikert és a kudarcot, így valamelyest tisztában voltam saját személyes adottságaimmal, hogy mit szeretek, mit nem, mik az erısségeim, illetve a gyengéim. Tudtam, melyik negyedben vagyok képes a legjobb teljesítményekre. A szüleink a mi tanáraink Gyerekkoromban gazdag apám gyakran utalt a CASHFLOW-négyszögre. Elmagyarázta, mi a különbség aközött, hogy valaki a baloldalon sikeres vagy a jobboldalon. Mivel azonban még nagyon fiatal voltam, nem szenteltem túl sok figyelmet mondanivalójának. Nemigen értettem a különbséget egy alkalmazott és egy cégtulajdonos gondolkodásmódja között. Csak azon igyekeztem, hogy valahogyan átvészeljem az iskolát. Mégis hallottam, amit mond, és szavai lassacskán értelmet nyertek. Mindkettıjük mondandója értelmet kapott pusztán azáltal, hogy két dinamikus személyiségő apa mellett nıttem fel. A négyszög "A" és "C" negyede közötti különbségre azonban a cselekedeteik világítottak rá. Kezdetben ezek a különbségek csekélyek voltak, késıbb egyre szembetőnıbbekké váltak. Fájdalmas lecke volt például gyerekként megtapasztalnom, hogy mennyi idıt tudott nekem szentelni egyik apám és mennyit a másik. Ahogyan egyre sikeresebbek lettek és egyre feljebb kerültek a ranglétrán, nyilvánvalóvá vált, hogy egyiküknek egyre kevesebb ideje maradt a feleségére és négy gyermekére. Vér szerinti apám állandóan úton volt, vagy megbeszéléseken, esetleg éppen a repülıtérre száguldott, hogy újabb megbeszéléseken vegyen részt. Minél sikeresebb lett, annál ritkábban vacsorázott együtt a családjával. Hétvégeken zsúfolt kis irodájában ült, és aktahalmokba temetkezett. Gazdag apámnak ezzel szemben egyre több szabadideje lett, ahogy sikeresebbé vált. Részben azért tanultam olyan sokat a pénzrıl, a pénzügyekrıl, az üzletrıl és az életrıl, mert gazdag apámnak mind több ideje szabadult fel, amit a gyerekeire és rám fordított. Szintén jellemzı, hogy sikere fokozódásával mindkét apám egyre több pénzt keresett, de vér szerinti, tanult apám közben egyre mélyebbre süllyedt az adósságban. Többet dolgozott, és egyszer csak magasabb adósávba került. Bankára és - 9 -

10 könyvelıje azt ajánlották, vegyen nagyobb házat, hogy úgynevezett "adókedvezményhez" jusson. İ követte a tanácsot, nagyobb házat vásárolt, így aztán még többet dolgozott, mint azelıtt, hogy fizetni tudja az új ház költségeit, ettıl persze még kevesebb ideje maradt a családjára. Gazdag apám más volt. Egyre több pénzt keresett, de egyre kevesebb adót fizetett. Neki is voltak bankárai és könyvelıi, de ı nem azt a tanácsot kapta tılük, amit tanult apám. A fı ok A legfıbb lökést, mely arra indított, hogy ne maradjak a négyszög bal felén, az adta meg, ami tanult, szegény apámmal történt pályája csúcsán. Az 1970-es évek elején befejeztem a fıiskolát, és Pensacolában, Floridában pilótaképzésen vettem részt a Haditengerészet kötelékében; Vietnamba készültem. Tanult apám ekkor Hawaii állam oktatásügyi kormánybiztosa volt és a kormány tagja. Egy este felhívott telefonon a támaszponton. Fiam, feladom az állásomat, és indulok az alkormányzói választásokon a republikánus párt színeiben mondta. Nagyot nyeltem, majd megkérdeztem: A fınököd ellenében akarsz indulni? Igen felelte. Miért? kérdeztem. A republikánusoknak nincs esélyük Hawaiiban. A demokrata párt és a munkáspárt túl erısek. Tudom, fiam. Azt is tudom, hogy semmi reményünk a gyızelemre. Samuel King bíró lesz a kormányzójelölt, és én mellette indulok. De miért? kérdeztem újra. Miért indulsz a fınököd ellen, ha tudod, hogy veszteni fogsz? Mert a lelkiismeretem nem engedi, hogy mást tegyek. Zavar a játék, amit ezek a politikusok játszanak. - Azt akarod mondani, hogy korruptak? kérdeztem. Ezt nem akarom mondani mondta vér szerinti apám. Becsületes, erkölcsös ember volt, aki ritkán mondott rosszat bárkirıl. Mindig diplomatikus volt. A hangjából mégis éreztem, hogy mérges és zaklatott. Így folytatta: Csak azt akarom mondani, hogy a lelkiismeretem lázong, amikor látom, mi zajlik a kulisszák mögött. Nem tudnék többé tükörbe nézni, ha szemet hunynék, és semmit sem tennék. Az állásom és a fizetésem kevésbé fontosak, mint a lelkiismeretem. Hosszú szünet után rádöbbentem, hogy apám döntött: Sok szerencsét! mondtam halkan. Büszke vagyok a bátorságodra, és büszke vagyok rá, hogy a fiad lehetek. Apámat és a republikánusokat lemosták a porondról, amint az várható volt. Az újraválasztott kormányzó közölte, hogy apám soha többé nem kaphat kormányzati állást Hawaii államban. Így is lett. Apám 54 évesen munkát keresett magának, én pedig Vietnamba indultam. Középkorú létére kénytelen volt állásért kilincselni. Egyik magas beosztású, rosszul fizetett állásból ment a másik magas beosztású, rosszul fizetett állásba. Dolgozott az XYZ szolgálat igazgatójaként, ez egy nonprofit szervezet volt, és az ABC szolgálatnál ügyvezetı igazgatóként, mely szintén non-profit szervezet volt. Daliás, briliáns elméjő és dinamikus ember volt, aki nem kellett többé abban az egyetlen világban, melyet ismert: a kormányzati tisztviselık világában. Próbálkozott több kisvállalkozás beindításával. Egy darabig tanácsadóként tevékenykedett, és megvett egy híres franchise-t is, de mindkettıvel kudarcot vallott. Ahogy öregedett és fogyott az ereje, úgy csökkent a lelkesedése is az újrakezdés iránt. Az akarat hiánya minden kudarcba fulladt üzleti vállalkozása után egyre szembetőnıbbé vált. Sikeres "A" volt, aki megpróbált megélni "E"-ként abban a negyedben, melyben semmilyen képzettséggel és tapasztalattal nem rendelkezett, és amelyhez hiányzott az indíttatása. Szerette a közoktatás területét, de nem találta meg a módját, hogy

11 visszatérhessen oda. Az állam kormányzatából való kitiltása hallgatólagosan érvényben maradt. Bizonyos körökben ezt úgy hívják, "fekete lista". Ha nem lett volna a társadalombiztosítás és az ingyenes egészségügyi szolgáltatás, élete teljes kudarcba fulladt volna. Sikertelenül és némi haraggal a szívében, de tiszta lelkiismerettel halt meg. Tehát mi tartotta bennem a lelket a legsötétebb órákban? Tanult apám kísértı emléke, aki otthon ült, várta, hogy megcsörrenjen a telefon, és igyekezett fennmaradni a vállalkozások világában, egy olyan világban, amelyrıl mit sem tudott. Ez és az az örömteli emlék ihletett meg, hogy láttam gazdag apámat egyre boldogabban és egyre sikeresebben az évek múlásával. İ nem indult hanyatlásnak 54 éves korában, sıt, inkább kivirult. Már évekkel korábban meggazdagodott, de ekkorra mesés gazdagságot mondhatott a magáénak. Rendszeresen írtak róla az újságok, mivel ı vásárolta fel Waikikit és Mauit. Vállalkozásainak módszeres kiépítése és befektetései beértek: jó úton haladt, hogy a szigetek egyik leggazdagabb emberévé váljék. A kis különbségekbıl nagy különbségek lesznek Mivel gazdag apám elmagyarázta nekem a négyszöget, jobban megértettem az apró különbségeket, melyek megnınek az ember munkával töltött éveinek távlatában. A négyszög mutatta meg, hogy inkább azt kell eldöntenem, kivé akarok válni munkás éveim során mintsem, hogy mivel akarok foglalkozni. A legsötétebb órákban ez a mély tudás, és két, erıs egyéniségő apám tanításai tartották bennem a lelket. A négyszög több, mint aminek elsı látásra tőnik A CAS HFLOW-négy szög több, mint két vonal és néhány bető. Ha az egyszerő diagram felszíne alá nézünk, teljesen különbözı világok és világszemléletek tárulnak fel elıttünk. Én láttam a világot a négyszögnek mind a bal, mind pedig a jobb térfelérıl, ezért bizton állíthatom, egészen másként fest attól függıen, hogy melyik térfélen állunk ezekrıl a különbségekrıl szól ez a könyv. Egyik negyed sem jobb, mint a másik. Mindegyiknek vannak elınyei és hátrányai. Ezt a könyvet azzal a szándékkal írtam, hogy bepillantást nyújtsak mindbe, és bemutassam, milyen személyiségbeli fejlıdés szükséges ahhoz, hogy mindegyikben sikeresekké válhassunk pénzügyileg. Remélem, mindenki megtalálja a számára leginkább megfelelı pénzügyi utat. Ahhoz, hogy sikert érjünk el a négyszög jobb felén, olyan készségekre van szükség, melyek nagy részét nem tanítják az iskolában. Ez talán megmagyarázza, miért kedvelik az emberek Bill Gateset, a Microsoft alapítóját, Ted Turnert, a CNN alapítóját vagy Thomas Edisont, akik mind korán befejezték iskolai tanulmányaikat. Ez a könyv meghatározza azokat a készségeket és azt a személyiségbeli alapállást, mely ahhoz kell, hogy sikert érjünk el a "C", illetve a "B" negyedben. Elıször átfogóan ismertetem a négy negyedet, azután közelebbrıl bemutatom a "C és a "B" negyedet. Az "A" és "E" negyedben elérhetı sikerek feltételeirıl már számos könyvet írtak. Miután elolvassák ezt a könyvet, néhányan talán változtatni akarnak jövedelemszerzésük módján, mások szívesen ott maradnak, ahol vannak. Nem vagyunk egyformák, és egyik negyed sem fontosabb vagy jobb, mint a másik. Minden falunak, városnak és nemzetnek szüksége van mind a négy negyed embereire, hogy biztosított legyen a közösség anyagi stabilitása. Ezenkívül, ahogy öregszünk, egyre több különféle tapasztalatra teszünk szert, és érdeklıdési körünk változik. Feltőnt például, hogy a frissen végzett diákok gyakran nagyon örülnek, ha álláshoz jutnak. Néhány év után azonban egyesek úgy döntenek, hogy nem érdekli ıket tovább a vállalati ranglétrán való elırejutás, vagy elegük lesz abból, amit éppen csinálnak. A kor és a tapasztalat gyakran arra indítja az embereket, hogy új fejlıdés, új kihívások, új anyagi javadalmazás és személyes boldogság után nézzenek. Remélem, a könyv friss ötletekkel szolgál e célok megvalósításához. Röviden szólva, ez a könyv nem a hajléktalanságról, hanem az otthonszerzésrıl szól... arról, hogy otthonra leljünk valamelyik negyedben vagy negyedekben

12 2. fejezet Ahány negyed, annyi ember "Öreg kutyát nem lehet új trükkökre tanítani" mondogatta tanult apám. Számtalanszor próbáltam neki elmagyarázni a CASHFLOW-négyszöget, hogy új pénzszerzési lehetıséget mutassak neki. Közel a hatvanhoz rájött, hogy sok álma nem valósul meg. Úgy tőnt, a "fekete lista" nem csak az állam kormányzatára terjedt ki. Apám addigra már önmagát tette "fekete listára". "Megpróbáltam, de nem ment" mondta. Ezzel arra utalt, hogy szerencsét próbált az "E" negyedben mint önálló tanácsadó, és a "C" negyedben, amikor megtakarított pénze jelentıs részét egy híres jégkrém franchise-ba fektette, amely csıdbe ment. Okos volt, ezért elméletben átlátta, milyen különbözı technikai készségekre van szükség az egyes negyedekben. Tudta, hogy elsajátíthatná ıket, ha akarná. Valami mégis visszatartotta. Egyszer ebéd közben beszéltem gazdag apámnak tanult apámról. Apádat és engem más anyagból gyúrtak mondta gazdag apám. Igaz ugyan, hogy mindketten emberi lények vagyunk, mindkettınknek vannak félelmei, kétségei, hiedelmei, erısségei és gyengéi, mégis másképpen kezeljük ezeket az alapvetı dolgokat, nem egyformán reagálunk rájuk. Meg tudnád mondani, hogyan másképpen? kérdeztem. Egy ebéd kevés hozzá, hogy elmagyarázzam felelte. De a különbözıségeinkbıl adódik, hogy más negyedekbe tartozunk. Amikor apád át próbált lépni az "A" negyedbıl a "C"-be, intellektuálisan megértette a folyamatot, de érzelmileg nem tudta kezelni. Amikor a dolgok rosszul mentek, és elkezdett pénzt veszíteni, nem tudta, mit tegyen, hogy megoldja a problémákat... ezért aztán visszatért abba a negyedbe, ahol otthonosan mozgott. Az "A" és idınként az "E" negyedbe mondtam. Gazdag apám bólintott. "Ha a pénz elvesztésétıl való félelem túlságosan nagy fájdalmat okoz, és ez a félelem mindkettınkben ott munkál, ı a biztonságot választja, én a szabadságkeresést." Ez tehát az alapvetı különbség mondtam, miközben odaintettem a pincért, hogy fizessünk. Mind emberek vagyunk, de a pénzre és a hozzá kapcsolódó érzelmekre mindannyian különbözıképpen reagálunk erısítette meg gazdag apám. Sokszor ez a reakciónk határozza meg, melyik negyedet választjuk jövedelemszerzés céljára. Ahány negyed, annyi ember mondtam. Úgy bizony hagyta helyben gazdag apám, majd felálltunk, és az ajtó felé indultunk. Ha sikeres akarsz lenni bármelyik negyedben, ahhoz több kell, mint pusztán technikai tudás. Ismerned! kell az alapvetı különbségeket is, melyek miatt az emberek más-más negyedet választanak maguknak. Ha erre képes vagy, sokkal könnyebb lesz az életed. Kezet fogtunk és elbúcsúztunk, miközben a londiner elıhozta gazdag apám kocsiját. Ja, és még valami mondtam sietve. Változhat még apám? Hát persze nyugtatott meg. Mindenki változhat. De egyik negyedbıl a másikba lépni nem egyszerően annyi mint állást vagy pályát változtatni. Ha valaki átlép egyik negyedbıl a másikba gyakran egész lénye átalakul, megváltozik a gondolkodásmódja és világszemlélete. Egyesek könnyebben váltanak, mások nehezebben egyszerően azért, mert vannak, akik szívesen fogadják a változást, és vannak, akik harcolnak ellene. Egy másik negyedbe lépni legtöbbször életre szóló élmény. Olyan mély, belsı átalakulás, mint az az ismert jelenség, amikor a hernyóból pillangó válik. Az ember nem csak maga változik, de változnak a barátai is. Megmaradnak a cimborák, de egy pillangónak nehéz úgy viselkednie, mint egy hernyónak. A változások tehát nagyok, és nem sokan vállalják ıket. A londiner becsapta a kocsiajtót, gazdag apám elhajtott, én pedig magamra maradtam a gondolataimmal

13 Mik a különbségek? Hogyan állapítsam meg, hogy valaki "A", "E" "C" vagy "B", ha alig ismerem? Az egyik lehetıség, hogy meghallgatom, mit mond. Gazdag apám egyik legnagyszerőbb képessége az volt, hogy belelátott az emberekbe, ugyanakkor meggyızıdéssel vallotta, hogy "nem ítélhetjük meg a könyveket a borítójukról". Mint Henry Ford, ı sem büszkélkedhetett magas szintő iskolázottsággal, de mindketten tudták, hogyan alkalmazzanak és dolgozzanak együtt olyanokkal, akik igen. Gazdag apám gyakran mondta, hogy okos embereket összehozni és csapatmunkára fogni az egyik legalapvetıbb készség. Gazdag apám 9 éves koromtól fogva tanította azokat a készségeket, amelyek a "C" és "B" negyedben való sikerességhez kellenek. Az egyik ilyen készség, hogy átlássunk az emberek felszíni viselkedésén, és meglássuk legbelsı lényüket. Azt mondta: "Ha meghallgatom, mit mond egy ember, látni és érezni kezdem a lelkét." Így 9 éves koromtól kezdve ott ültem, amikor gazdag apám potenciális alkalmazottakkal készített interjút. Ezekbıl a beszélgetésekbıl megtanultam, hogy ne a szavakra figyeljek, hanem a mögöttük rejlı alapvetı értékrendre. Azokra az értékekre, melyek, gazdag apám szavaival élve, az emberek lelkébıl jönnek. Az "A" negyedre jellemzı mondatok Az a személy, aki az "A", azaz alkalmazotti negyedhez tartozik ilyeneket mond: "Biztos állást akarok, mely jó fizetést és magas szociális juttatásokat garantál." Az "E" negyedre jellemzı mondatok Az a személy, aki az "E", azaz egyénileg vállalkozó negyedhez tartozik, ilyeneket mond: "35 dollár a tarifám óránként." Vagy: "A jutalékom a teljes ár 6 százaléka." Vagy: "Úgy tőnik, nem találok embert, aki rendesen dolgozik és megcsinálja, amit kell." Vagy: "Több mint 20 óra munkám fekszik ebben a projektben." A "C" negyedre jellemzı mondatok: Az a személy, aki a "C", azaz cégtulajdonosi negyedhez tartozik, ilyeneket mond: "Új igazgatót keresek a vállalatom élére." A "B" negyedre jellemzı mondatok: Az a személy, aki a "B", azaz befektetı negyedhez tartozik, ilyeneket mond: "Bruttó vagy nettó megtérülési rátán alapul a készpénzáramlásom?" A szavak jó szolgálatot tesznek Amint gazdag apám kiderítette, milyen személyiségekkel áll szemben, legalábbis pillanatnyilag, mindjárt tudta, mit is akarnak valójában, mit nyújthat nekik, és hogyan értsen szót velük. Gazdag apám szerint "a szavak jó szolgálatot tesznek, és nagy erejük van". Rendszeresen emlékezetébe idézte ezt a fiának és nekem. "Ha vezetı egyéniségek akartok lenni, jól kell bánnotok a szavakkal." Tehát ahhoz, hogy valaki sikeres "C" legyen, meg kell tanulni! bánni a szavakkal, tudnia kell, hogyan beszéljen a különbözı emberekkel. Gazdag apám arra tanított minket, hogy elıször figyeljük meg alaposan, milyen kifejezéseket használ a másik, ebbıl rájövünk, miként és mikor beszéljünk vele, hogy a leghatékonyabban tudjunk vele kommunikálni. Ezt a következıképpen magyarázta: "Lehet, hogy egy szóval fellelkesítünk valakit, míg mást ugyanazzal a szóval teljesen lelombozunk." Például a "kockázat" szó lelkesítıen hathat egy "B" negyedbe tartozó egyénre, de óriási riadalmat válthat ki az "A" negyedbe tartozóból. Gazdag apám hangsúlyozta, hogy ha jó vezetık akarunk lenni, legelıször is jó hallgatókká kell válnunk. Ha nem figyelünk oda eléggé a másik ember szavaira, nem tudunk ráérezni a lelkére. Ha pedig nem érzünk rá a lelkére, sosem fogjuk megtudni, kivel beszélünk

14 Alapvetı különbségek Gazdag apám a következıképpen indokolta mondását: "Hallgasd meg, mit mond a másik, és érezz rá a lelkére!" Egy ember szóhasználatának hátterében rálelhetünk alapvetı értékeire és sajátosságaira, melyek lényegileg meghatározzák, melyik negyedhez tartozik. A következıkben bemutatok néhány általánosságot, melyek elkülönítik egymástól az egyes negyedekbe tartozó embereket. 1. Az "A" (alkalmazott). Ha meghallom a "biztonságos" vagy a "szociális juttatások" szót, máris kezdem kapizsgálni, ki is lehet az illetı, személyisége magját tekintve. A "biztonságos" szót gyakorta a félelemre adott válaszként használják az emberek. Az "A" negyedhez tartozó emberben igen gyakran felmerül a biztonság igénye, amikor fél. Ha pénzrıl és állásról van szó, sokan egyszerően győlölik a félelemérzetet, mely gazdasági bizonytalansággal jár együtt... ezért vágynak biztonságra. A "szociális juttatások" azért fontosak, mert ezek az emberek szeretnének valami pluszt, valami ráadás jutalmat vagyis egy meghatározott különtérítést, úgy mint ingyenes egészségügyi szolgáltatás vagy nyugdíj. A lényeg, hogy biztonságban érezhessék magukat, és mindezt írásban garantálják. A bizonytalanság nem elégíti ki ezeket az embereket, csak a teljes bizonyosság. A következı belsı logika szerint mőködnek: "Én ezt nyújtom neked... és akkor te ígérd meg, hogy cserébe ezt és ezt adod." Félelmüket némi bizonyossággal akarják ellensúlyozni, ezért biztonságra és szilárd alapokon nyugvó megállapodásokra törekszenek, ami az alkalmazásukat illeti. Igazat mondanak, amikor azt állítják: "Nem érdekel olyan nagyon a pénz." Számukra a biztonság gyakran fontosabb a pénznél. Az alkalmazottak bármilyen beosztásban dolgozhatnak, lehetnek cégvezetık vagy portások. Nem az számít, mit csinálnak, hanem a munkaszerzıdés, melyet az ıket alkalmazó vállalattal vagy személlyel kötöttek. 2. Az "E" (egyénileg vállalkozó). Ezek az emberek a maguk urai akarnak lenni, vagy: a maguk dolgával akarnak törıdni. Én "csináld magad" embereknek nevezem ıket Ha pénzrıl van szó, a vérbeli "E" nem akarja, hogy jövedelme más emberektıl függjön. Más szóval, ha egy "E" keményen dolgozik, elvárja, hogy megfizessék a munkáját Az "E"-ek nem szeretik, ha a keresetüket más személy vagy netán egy embercsoport határozza meg, akik nem dolgoznak annyira keményen. A "E"-ket meg kell fizetni, ha sokat dolgoznak. Számukra az is természetes, hogy ha valaki nem dolgozik olyan sokat, akkor nem érdemel sok pénzt. (Pénzkérdésben nagyon erıteljesen független álláspontot képviselnek.) A félelemérzet Míg az "A" gyakran biztonságkereséssel reagál a félelemérzetre, az "E" másként. Az "E" negyedbe tartozó emberek nem törekszenek biztonságra, amikor félnek, hanem uralni próbálják a helyzetet, és egyedül igyekeznek megoldani a problémát. Ezért nevezem ezt a csoportot "csináld magad" embereknek. Ha hatalmába keríti ıket a félelem, és anyagi kockázattal kell szembenézniük, "a szarvánál ragadják meg a bikát". Ebben a csoportban szép számmal találunk magasan képzett értelmiségieket, akik hosszú éveket töltöttek iskolapadban orvosokat, ügyvédeket, fogorvosokat. Ide tartoznak azok az emberek is, akik nem a szokványos tanulási ösvényt járták végig, vagy a hagyományos oktatáson kívül még másféle oktatásban is részt vettek. Ilyenek a direkt jutalékos rendszerben dolgozó ügynökök például az ingatlanügynökök vagy kis boltok tulajdonosai, kiskereskedık, takarító kisiparosok, vendéglısök, tanácsadók, terapeuták, utazásszervezık, autószerelık, vízvezeték-szerelık, asztalosok, prédikátorok, villanyszerelık, fodrászok és mővészek. E csoport tagjainak kedvenc mondása ez lehetne: "Senki sem csinálja nálam jobban", vagy ez: "A magam útját járom". Az egyénileg vállalkozók gyakran nagyon erısen törekszenek a tökéletességre. Különlegesen jól akarják csinálni, amit csinálnak. Lelkük mélyén úgy gondolják, senki nem csinálja jobban, mint ık, ezért nem is bíznak senkiben, hogy az ugyanúgy elvégezné a munkájukat, mint ık maguk... ahogyan szerintük tökéletes. Ezek az emberek sok vonatkozásban igazi mővészek, mert megvan a saját, egyéni stílusuk és módszerük a munkavégzésre. Ennek köszönhetik, hogy megbízásokat kapnak. Ha az ember rábízza magát egy agysebészre, biztos akar

15 lenni benne, hogy az illetı hosszú évekig tartó képzést kapott, és sokéves tapasztalat áll mögötte, továbbá, ami a legfontosabb: végezzen tökéletes munkát. Ugyanez igaz a fogorvosra, a fodrászra, a piaci tanácsadóra, a vízvezeték-szerelıre, a villanyszerelıre, a jósnıre, az ügyvédre és a vállalati oktatóra. Mi, az ügyfelei, elvárjuk, hogy a legjobbat kapjuk. Ezt a csoportot sem a pénz érdekli elsısorban. A függetlenség, a szabadság, hogy a maguk módján végezhessék a dolgukat, és szakmai elismerésben részesüljenek, sokkal fontosabb számukra a pénznél. Ha felfogadjuk ıket, a legjobb megmondani nekik, mit várunk tılük, azután hagyni, hadd csinálják úgy, ahogyan jónak látják. Nem igénylik, és nem is szeretik a felügyeletet. Ha túlságosan beleavatkozunk a munkájukba, cserbenhagynak és közlik, hogy keressünk mást a munka elvégzésére. A pénz náluk valóban nem elsırendően fontos; az önállóság viszont az. Ezek az emberek sokszor nagyon nehezen találnak olyat, akinek kiadhatják a munkájuk egy részét, mert az ı szemükben senki sem ér fel hozzájuk színvonalban. Ezért mondják oly gyakran: "Nehéz manapság jó segítséget találni." Ez az oka annak is, hogy ha ezek az emberek kitanítanak valakit a maguk mesterségére, az illetı gyakran "a maga útját járja", a "maga ura lesz", a "maga módján végzi a dolgát" és "szereti kifejezésre juttatni az egyéniségét". Sok "E" típusú ember nem szívesen foglalkoztat és oktat másokat, mert a keze alól kijövı tanítványok gyakran konkurenciát jelentenek. Ennek köszönhetıen viszont az "E"-k nagyon keményen és egyedül dolgoznak. 3. A "C" (cégtulajdonos). Ez a csoport mondhatni az "E" szöges ellentéte. A vérbeli "C"-k szeretik körülvenni magukat mind a négy "A, E, C és B" kategóriához tartozó értelmes emberekkel. Szemben az "E"-vel, aki nem szereti kiadni a munkát (mert szerinte senki sem tudná nála jobban elvégezni), igazi "C" szívesen dolgoztat másokat. A "C" mottója ez lehetne: "Miért csinálnám magam, ha kiadhatom másnak, aki jobban csinálja?" Henry Ford ennek a típusnak jeles képviselıje. Egy népszerő anekdota szerint egy úgynevezett értelmiségi csoport lenézıen nyilatkozott Fordról, amiért "tudatlan". Azt állították, Ford igazán kevés dologhoz ért. Ford erre meghívta ıket az irodájába, és felajánlotta, hogy bármilyen kérdést feltehetnek neki, majd ı megválaszolja. A vádlók tehát elmentek Amerika legkiemelkedıbb iparmágnásához, és elkezdték ıt kérdezgetni. Ford végighallgatta a kérdéseiket, majd, amikor mindenki elmondta a magáét, a telefonért nyúlt, és feltárcsázta néhány briliáns elméjő asszisztensét, hogy adják meg a válaszokat a kérdésekre. Végül azzal fejezte be a találkozót, hogy közölte a kérdezıkkel: okos, iskolázott embereket tart maga körül a kérdések megválaszolására, mert így ı fontosabb tevékenységekre használhatja az agyát. Olyasmire, mint a "gondolkodás". A Fordnak tulajdonított egyik mondás így hangzik: "A gondolkodás a lehetı legkeményebb munka. Ezért foglalkoznak vele oly kevesen". A vezetés a legjobbat hozza ki az emberekbıl Henry Ford volt gazdag apám példaképe. Gazdag apám számos könyvet elolvastatott velem olyan emberekrıl, mint Ford és John D. Rockefeller, a Standard Oil alapítója. Mindig arra bíztatta fiát és engem, hogy sajátítsuk el a vezetés lényegét és az üzleti élet technikai fortélyait. Mai eszemmel már értem, hogy bár sokan értenek az egyikhez vagy a másikhoz, de aki sikeres "C"-vé akar válni, annak mindkettıben jártasnak kell lennie. Arra is rájöttem, hogy mindkét készség tanulható. A vállalkozás és a vezetés egyrészt tudomány, másrészt mővészet. Én mindkettıt életre szóló tananyagnak tekintem. Gyerekkoromban gazdag apám a kezembe adta Marcia Brown 1947-ben írott gyerekkönyvét, a Kılevest, amely ma is kapható a könyvesboltokban. Ezzel a könyvvel kezdıdött képzésem a cégvezetés terén. "A vezetés mondta gazdag apám az a képesség, amellyel a legjobbat hozzuk ki az emberekbıl." Ezért tanította meg fiának és nekem az üzleti sikerhez szükséges technikai ismereteket: a pénzügyi kimutatások értelmezését, a marketinget, az eladást, a könyvelést, a menedzsmentet, a termelést és a tárgyalást, továbbá hangsúlyozta, hogy meg kell tanulnunk emberekkel együtt dolgozni, és irányítani ıket. Gazdag apám azt mondta: "A vállalati üzleti élet technikai fogásai pofonegyszerőek. Az a nehéz benne, hogy együtt kell dolgozni másokkal."

16 Emlékeztetıül ma is elolvasom idınként a Kılevest, mert személy szerint hajlamos vagyok rá, hogy vezetı helyett zsarnokká váljak, amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogyan szeretném. A vállalkozói fejlıdés Gyakran hallom a következı mondatot: "Elindítom a saját vállalkozásomat." Sokan azt hiszik, az anyagi biztonsághoz és a boldogsághoz az az út vezet, hogy "a maguk útját járják", vagy hogy "kifejlesztenek egy vadonatúj terméket". Nekilátnak saját vállalkozásuk beindításához. Sok esetben a következı úton haladnak: Sokan inkább "E" típusú vállalkozásba fognak, mint "C" típusúba. Ismét hangsúlyozni szeretném, egyik sem feltétlenül jobb a másiknál. Mindkettınek megvannak a maga erısségei, gyengéi, kockázatai és jutalmai. De sok olyan ember, aki valójában "C" típusú vállalkozást akar, végül mégis "E" vállalkozásba fog, és megragad a négyszög bal felén. Számos kezdı vállalkozó ezt akarja: Végül mégis ezt csinálja, és itt meg is áll: Sokan megkísérlik a következıt: De csak kevesen vállalkoznak rá igazán. Miért? Mert a különféle negyedekben különbözı technikai és emberi készségekre van szükség az érvényesüléshez. El kell sajátítani a negyednek megfelelı ismereteket és gondolkodásmódot, hogy sikeresekké válhassunk. Az "E" és a "C" típusú vállalkozás különbségei Az igazi "C"-k akár egy évre vagy annál is többre magára hagyhatják vállalkozásukat, és visszatérve azt tapasztalják, hogy az több hasznot termel, és jobban mőködik, mint korábban. Az igazi "E" típusú vállalkozásban, az "E"-nek valószínőleg nem lenne hová visszatérnie, ha egy évre vagy többre magára hagyná vállalkozását. Minek tulajdonítható ez a különbség? Egyszerően szólva az "E"-nek csak munkája van, míg a "C" egy rendszerrel rendelkezik, ahol azután hozzáértı emberekre bízza a rendszer mőködtetését. Vagy másképpen: sokszor az "E" maga a rendszer. Ezért nem hagyhatja magára a vállalkozást. Vegyünk példának egy fogorvost! A fogorvosok több éves iskolai képzés után válnak önálló rendszerré. Önnek, mint ügyfélnek, fáj a foga. Elmegy tehát a fogorvosához. İ ellátja magát. Ön fizet, majd hazamegy. Elégedetten meséli el barátainak, milyen kiváló fogorvosa van. A legtöbb esetben a fogorvos egy szál magában végzi el a munkáját. A probléma csak az, hogy idınként szabadságra megy, ilyenkor nincs is jövedelme. A "C" típusú vállalkozások tulajdonosai nyugodtan elmehetnek szabadságra akármennyi idıre, mert övék a rendszer, nemcsak a munka. A pénz akkor is áramlik hozzájuk, amikor szabadságon vannak. Ahhoz, hogy valaki sikeres "C" legyen, a következıkre van szükség: A. Tulajdonjog a rendszer felett és B. Az emberek irányításának képessége. Tud-e ön jobb hamburgert készíteni, mint a McDonald's? Sokan kérnek tılem tanácsot arra vonatkozóan, hogyan indítsanak be egy vállalkozást, vagy hogyan szerezzenek pénzt egy-egy új termékhez vagy egy-egy új ötlet megvalósításához. Általában 10 percig hallgatom ıket, és ez idı alatt többnyire meg tudom ítélni, mire helyezik a hangsúlyt: a termékre vagy az üzletépítésre. A 10 perc alatt többnyire ilyen mondatokat hallok (ne feledjük, milyen fontos jó hallgatónak lenni, hagyni, hogy beszélgetıpartnerünk szavai eljuttassanak minket az ı lelkében rejlı értékekhez): "Ez sokkal jobb termék, mint az XYZ cégé." "Mindenütt körülnéztem, és senki nem gyárt ilyen terméket." "A haszon 25 százalékáért öné lehet az ötlet." "Évekig dolgoztam ezen (a terméken, könyvön, zenemővön, találmányon)." Ezek jellemzıen egy a négyszög bal felébe tartozó személy, egy "A" vagy egy "E" szavai

Gazdag papa. ADÓSSÁG kalauz

Gazdag papa. ADÓSSÁG kalauz Gazdag papa ADÓSSÁG kalauz Bagolyvár Könyvkiadó Budapest, 2004 ISBN 963 9447 48 X Copyright 2003 by Robert T. Kiyosaki and Sharon L. Lechter Published by arrangement with GoldPress Netherlands B.V. All

Részletesebben

Gazdag papa, szegény papa

Gazdag papa, szegény papa Robert T. Kiyosaki és Sharon L. Lechter, okleveles könyvvizsgáló Gazdag papa, szegény papa Mit tanítanak a gazdag szülők gyermekeiknek a pénzről amit a szegények és a középosztálybeliek nem tanítanak meg?

Részletesebben

T. HARV EKER. A milliomos elme titkai A gazdagság belsı játszmájának elsajátítása

T. HARV EKER. A milliomos elme titkai A gazdagság belsı játszmájának elsajátítása T. HARV EKER A milliomos elme titkai A gazdagság belsı játszmájának elsajátítása TARTALOMJEGYZÉK Köszönetnyilvánítások "Ki a csuda T. Harv Eker, és miért érdemes elolvasni ezt a könyvet?" ELSİ RÉSZ - Pénzügyi

Részletesebben

BRIAN TRACY. 21 sikerkulcs a gazdagsághoz. Második, átszerkesztett kiadás

BRIAN TRACY. 21 sikerkulcs a gazdagsághoz. Második, átszerkesztett kiadás BRIAN TRACY ÖNERİBİL MILLIOMOS 21 sikerkulcs a gazdagsághoz Második, átszerkesztett kiadás A fordítás alapjául szolgáló eredeti kiadás: Brian Tracy: 21 Success Secrets of SELF-MADE Berrett-Koehler Publishers,

Részletesebben

Kiyosaki: Gazdag papa próféciája. NNCL981-43Dv1.0. Robert T. Kiyosaki Sharon L. Lechter. Gazdag papa. Próféciája

Kiyosaki: Gazdag papa próféciája. NNCL981-43Dv1.0. Robert T. Kiyosaki Sharon L. Lechter. Gazdag papa. Próféciája Page 1 of 169 NNCL981-43Dv1.0 Robert T. Kiyosaki Sharon L. Lechter Gazdag papa Próféciája A fordítás alapjául szolgáló eredeti kiadás: Robert T. Kiyosaki és Sharon L. Lechter mint társszerző: Rich Dad's

Részletesebben

A fordítás alapjául szolgáló eredeti kiadás: Donald J. Trump and Robert T. Kiyosaki: Midas Touch Why Some Entrepreneurs Get Rich and Why Most Don t

A fordítás alapjául szolgáló eredeti kiadás: Donald J. Trump and Robert T. Kiyosaki: Midas Touch Why Some Entrepreneurs Get Rich and Why Most Don t A fordítás alapjául szolgáló eredeti kiadás: Donald J. Trump and Robert T. Kiyosaki: Midas Touch Why Some Entrepreneurs Get Rich and Why Most Don t Fordította: Sallay Katalin Lektorálta: Szilasi Éva- ISBN

Részletesebben

DAVID J. SCHWARTZ GONDOLJ MERÉSZET!

DAVID J. SCHWARTZ GONDOLJ MERÉSZET! DAVID J. SCHWARTZ GONDOLJ MERÉSZET! David-nek David fiunk nagyon felnıttnek érezte magát, amikor hatévesen isten-hozzádot mondott az óvodának. Megkérdeztem, mi akar lenni, ha nagy lesz. Tőnıdve nézett

Részletesebben

BRIAN TRACY SZEMÉLYES HATÉKONYSÁG

BRIAN TRACY SZEMÉLYES HATÉKONYSÁG BRIAN TRACY SZEMÉLYES HATÉKONYSÁG Második, átszerkesztett kiadás A fordítás alapjául szolgáló eredeti kiadás: Brian Tracy: EAT THAT FROG! 21 Great Ways to Stop Procrastinating and Get More Done in Less

Részletesebben

Gazdag Papa Sikertörténetei

Gazdag Papa Sikertörténetei Róbert T. Kiyosaki Sharon L. Lechter Gazdag Papa Sikertörténetei Valóságos történetek valóságos emberektől, akik megfogadták a Gazdag Papa tanácsait A fordítás alapjául szolgáló eredeti kiadás: Robert

Részletesebben

Független Termék Tanácsadóink számára készült havilap 2009. január

Független Termék Tanácsadóink számára készült havilap 2009. január Független Termék Tanácsadóink számára készült havilap 2009. január Tahitian Noni International Magyarország Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca 53/B/1 Magyarország, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia,

Részletesebben

családot? HELIKON KIADÓ

családot? HELIKON KIADÓ ROBIN SKYNNER I JOHNCLEESE Hogyan éljük túl a családot? HELIKON KIADÓ 5 FORDÍTOTIA. RAKOVSZKY ZSUZSA ILWSZTRÁLTA. BUD HANDELSMAN A mő erdeti címe: Families and how to survive them A fordítás a Methuen

Részletesebben

MARSHA SINETAR CSINÁLD, AMIT SZERETSZ ÉS A PÉNZ KÖVETNI FOG!

MARSHA SINETAR CSINÁLD, AMIT SZERETSZ ÉS A PÉNZ KÖVETNI FOG! MARSHA SINETAR CSINÁLD, AMIT SZERETSZ ÉS A PÉNZ KÖVETNI FOG! Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás és a szerzı megjegyzései Bevezetés 1. A Valódi Hivatás pszichológiája 2. A hitrendszer, amit "én"-nek nevezünk

Részletesebben

Dr. Joe Vitale A pénzteremtés történelmének leghatalmasabb titka

Dr. Joe Vitale A pénzteremtés történelmének leghatalmasabb titka Dr. Joe Vitale A pénzteremtés történelmének leghatalmasabb titka Joe Vitale a Spiritual Marketing címő listavezetı bestseller, valamint számtalan könyv szerzıje, melyek felsorolásától itt most eltekintünk.

Részletesebben

A különféle menedzsment technikákról

A különféle menedzsment technikákról Takáts Péter A különféle menedzsment technikákról A kelet-nyugati dialógus A kelet - nyugati mentalitásbeli és gondolkodásbeli különbözıség egyik oka az eltérı múltból fakad, mert Európa két részének különbözı

Részletesebben

Paulo Coelho A Zahir. Paulo Coelho A Zahir Fordította Nagy Viktória

Paulo Coelho A Zahir. Paulo Coelho A Zahir Fordította Nagy Viktória Paulo Coelho A Zahir Esther tízévi házasság után, búcsú nélkül hagyja el férjét, a fényőzı életet élı sikeres írót. A szakmájában elismert, háborús tudósítóként dolgozó nınek látszólag semmi oka nem volt,

Részletesebben

A DEMOKRÁCIÁRA NEVELÉS EURÓPAI ÉVE Demokrácia - tanuljuk és éljük meg! Demokratikus iskolairányítás. Elisabeth Bäckman és Bernard Trafford

A DEMOKRÁCIÁRA NEVELÉS EURÓPAI ÉVE Demokrácia - tanuljuk és éljük meg! Demokratikus iskolairányítás. Elisabeth Bäckman és Bernard Trafford A DEMOKRÁCIÁRA NEVELÉS EURÓPAI ÉVE Demokrácia - tanuljuk és éljük meg! Demokratikus iskolairányítás Elisabeth Bäckman és Bernard Trafford 1 A kötet az Európa Tanács Democratic Governance of Schools angol

Részletesebben

A SZABAD VÁLLALKOZÁS KÖNYVE

A SZABAD VÁLLALKOZÁS KÖNYVE A SZABAD VÁLLALKOZÁS KÖNYVE A SZABAD VÁLLALKOZÁS 15 ALAPELVE Allen, Andre, Marcella és Sabetha története írta Jerry Dean Epps, Ph.D. A SZERZŐRŐL Dr. Jerry Dean Epps, (Ph. D. Emberi Szolgálatok, M.A. Szociológia,

Részletesebben

Kiemelt ajánlatunk Egyedi ajánlatunk Önnek

Kiemelt ajánlatunk Egyedi ajánlatunk Önnek Kiemelt ajánlatunk Egyedi ajánlatunk Önnek Brian Tracy AZ ELADÁS PSZICHOLÓGIÁJA Brian Tracy Az eladás pszichológiája Hogyan értékesíthetsz többet, könnyebben és gyorsabban, mint valaha gondoltad volna

Részletesebben

Bodnár Zita, 2008 Kairosz Kiadó, 2008. Minden jog fenntartva! ISSN 1785-1491 ISBN 978 963 662 205 3

Bodnár Zita, 2008 Kairosz Kiadó, 2008. Minden jog fenntartva! ISSN 1785-1491 ISBN 978 963 662 205 3 Bodnár Zita, 2008 Kairosz Kiadó, 2008 Minden jog fenntartva! ISSN 1785-1491 ISBN 978 963 662 205 3 1 A zenében képzett emberek gyakorta megragadnak a zene matériájában. Figyelmüket lekötik a zene törvényei,

Részletesebben

Iránytő - A HısNık.hu, vállalkozónıknek szóló ismeretcsomagja. Iránytő. Gondolkodásmód és szemlélet a gyakorlatban

Iránytő - A HısNık.hu, vállalkozónıknek szóló ismeretcsomagja. Iránytő. Gondolkodásmód és szemlélet a gyakorlatban Iránytő Gondolkodásmód és szemlélet a gyakorlatban 20 fejezet, több mint 100 gyakorlati tipp, hogy a vállalkozónık sikeresebbek legyenek! Írta: Vidi Rita Minden jog fenntartva! 1. fejezet Vállalkozó leszek!

Részletesebben

OkosVállalkozás MIKROCÉG ÉPÍTİ KÉSZLET

OkosVállalkozás MIKROCÉG ÉPÍTİ KÉSZLET OkosVállalkozás MIKROCÉG ÉPÍTİ KÉSZLET 200 Milliós Mikrocég a Semmibıl AJÁNDÉK FEJEZETEK ingyenes ízelítı új olvasóknak MIKROCÉG ÉPÍTİ KÉSZLET 200 Milliós Mikrocég a Semmibıl AJÁNDÉK FEJEZETEK ingyenes

Részletesebben

JACK CANFIELD ÉS MARK VICTOR HANSEN MERJ NYERNI!

JACK CANFIELD ÉS MARK VICTOR HANSEN MERJ NYERNI! JACK CANFIELD ÉS MARK VICTOR HANSEN MERJ NYERNI! A fordítás alapjául szolgáló eredeti kiadás: Jack Canfield an Mark Victor Hansen: Dare to Win Berkley Publishing Group, 1996 Fordította: Meskó Krisztina

Részletesebben

Magyar Kitti Karriertervezés pályakezdőknek és újrakezdőknek

Magyar Kitti Karriertervezés pályakezdőknek és újrakezdőknek Magyar Kitti Karriertervezés pályakezdőknek és újrakezdőknek Milliókat érő különbség munkavállalás és karrierépítés között Magyar Kitti Karriertervezés pályakezdőknek és újrakezdőknek Milliókat érő különbség

Részletesebben

Hogyan válhatok befektetıvé?

Hogyan válhatok befektetıvé? Hogyan válhatok befektetıvé? 1 dr. Tatár Attila Hogyan válhatok befektetıvé? (Rövidített változat) Írta: dr.tatár Attila Hogyan válhatok befektetıvé? 2 dr. Tatár Attila A könyv megírásával két célt tőztem

Részletesebben

A SZABAD VÁLLALKOZÁS KÖNYVE TANÁRI SEGÉDLET

A SZABAD VÁLLALKOZÁS KÖNYVE TANÁRI SEGÉDLET A SZABAD VÁLLALKOZÁS KÖNYVE TANÁRI SEGÉDLET A SZABAD VÁLLALKOZÁS 15 ALAPELVE Allen, Andre, Marcella és Sabetha története Gyakorlatok a diákokkal írta Jerry Dean Epps, Ph.D. A SZERZŐRŐL Dr. Jerry Dean Epps,

Részletesebben

BRIAN TRACY REPÖLESI TERV

BRIAN TRACY REPÖLESI TERV BRIAN TRACY REPÖLESI TERV A fordítás alapjául szolgáló eredeti kiadás: Brian Tracy: Flight Plán The Reál Secret of Success Berret-Koehler Publishers, Inc., 2008 Fordította: Doubravszky Júlia Szakmailag

Részletesebben

Első fejezet A piros vagy a kék pirulát kéred?

Első fejezet A piros vagy a kék pirulát kéred? Első fejezet A piros vagy a kék pirulát kéred? Talán akkor történt, amikor a kormányzatok világszerte arra használták a lakosságtól kisajtolt adókat, hogy abból támogassák a csődbe jutott Wall Street-i

Részletesebben

A SZABAD VÁLLALKOZÁS KÖNYVE TANÁRI SEGÉDLET

A SZABAD VÁLLALKOZÁS KÖNYVE TANÁRI SEGÉDLET A SZABAD VÁLLALKOZÁS KÖNYVE TANÁRI SEGÉDLET A SZABAD VÁLLALKOZÁS 15 ALAPELVE Allen, Andre, Marcella és Sabetha története Gyakorlatok a diákokkal írta Jerry Dean Epps, Ph.D. A SZERZŐRŐL Dr. Jerry Dean Epps,

Részletesebben

A sikeres időgazdálkodás és életvitel 10 természettörvénye

A sikeres időgazdálkodás és életvitel 10 természettörvénye NNCL883-41Cv1.0 Hyrum Smith A sikeres időgazdálkodás és életvitel 10 természettörvénye A fordítás alapjául szolgáló eredeti kiadás: Hyrum W. Smith: The 10 Natural Laws of Successful Time and Life Management,

Részletesebben

Rekreációs pszichológia. Gyömbér Noémi. 1. Motiváció

Rekreációs pszichológia. Gyömbér Noémi. 1. Motiváció Rekreációs pszichológia Gyömbér Noémi 1. Motiváció Az edzık egy része úgy gondolja, hogy a motiváció fogalma túl komplex ahhoz, hogy megértsék, vagy ha meg is értik, másokat motiválni még akkor is szinte

Részletesebben