ROBERT T. KIYOSAKI & Sharon L. Lechter CASHFLOW-NÉGYSZÖG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROBERT T. KIYOSAKI & Sharon L. Lechter CASHFLOW-NÉGYSZÖG"

Átírás

1 ROBERT T. KIYOSAKI & Sharon L. Lechter CASHFLOW-NÉGYSZÖG Harmadik, átszerkesztett kiadás

2 Ajánlás Gazdag apám azt szokta mondani: "Sosem lehetsz igazán szabad az anyagi függetlenség elérése nélkül." Azután hozzátette: "Lehet, hogy a szabadság nem kerül pénzbe, de ára van." Azoknak ajánlom ezt a könyvet, akik készek megfizetni az árát. Kiadja: Bagolyvár Könyvkiadó Felelıs kiadó: a Bagolyvár Kft. igazgatója Budapest, 2006 Barátainknak A Gazdag papa, szegény papa több ezer barátot szerzett nekünk a világ minden táján. Az ı kedves szavaik és ihletésük hatására született meg a CASHFLOW-négyszög, mely tulajdonképpen a Gazdag papa, szegény papa folytatása. Ezúton mondunk köszönetet régi és új barátainknak legmerészebb álmainkat is túlszárnyaló, lelkes támogatásukért. Tartalomjegyzék BEVEZETİ Melyik negyedbe tartozunk? Jó-e ez nekünk? I. rész A CASHFLOW-négyszög 1. fejezet "Miért nem keresel munkát?" 2. fejezet Ahány negyed, annyi ember 3. fejezet Miért választják az emberek inkább a biztonságot, mint a függetlenséget? 4. fejezet Az üzleti rendszerek három fajtája 5. fejezet A befektetık hét szintje 6. fejezet A pénz szemmel nem látható II. rész Hogyan hozzuk ki magunkból a legjobbat? 7. fejezet Légy, aki vagy! 8. fejezet Hogyan gazdagodjunk meg? 9. fejezet Legyünk a bank... ne a bankár! III. rész Hogyan legyünk sikeres "C"-k és "B"-k? 10. fejezet Haladjunk apró léptekkel! 7 lépés az anyagi gyorsító sáv eléréséhez 11. fejezet 1. LÉPÉS: Ideje, hogy a saját üzletünkkel törıdjünk 12. fejezet 2. LÉPÉS: Irányítsuk a készpénzáramlást! 13. fejezet 3. LÉPÉS: Ismerjük fel a különbséget a kockázat és a kockázatos dolgok között 14. fejezet 4. LÉPÉS: Döntse el, milyen befektetıvé akar válni! 15. fejezet 5. LÉPÉS: Keressünk mentorokat! 16. fejezet 6. LÉPÉS: Merítsünk erıt a kudarcból! 17. fejezet 7. LÉPÉS: A hit ereje 18. fejezet Összefoglalás Tömörített útmutató az anyagi helyzethez - 2 -

3 BEVEZETİ Melyik negyedbe tartozunk? Jó-e ez nekünk? Ön független anyagilag? A CASHFLOW-négyszög önnek szól, ha élete anyagi téren válaszúthoz érkezett. Ha ön ura akar lenni jelenlegi helyzetének, hogy az anyagiak tekintetében megszabhassa sorsát, ez a könyv segít megtalálni a helyes irányt. Íme a CASHFLOW-négyszög: A negyedekbe írt betők jelentése a következı: A alkalmazott E egyénileg vállalkozó (önalkalmazott) C cégtulajdonos B befektetı Minden ember egészen biztosan beletartozik a CASHFLOW-négyszög valamelyik negyedébe. Hogy melyikbe, az attól függ, honnan származik a jövedelme. Sokan a havi fizetésükre támaszkodnak, ezért az alkalmazottak körébe tartoznak. Mások nem állnak alkalmazásban sehol, ık "önmaguk alkalmazottai", vagyis egyénileg vállalkozók (önalkalmazottak). Az alkalmazottak és az egyénileg vállalkozók a CASHFLOW-négyszög bal térfelén foglalnak helyet. A jobb felén azok az egyének szerepelnek, akik saját tulajdonú cégükbıl vagy befektetéseikbıl szerzik jövedelmüket. A CASHFLOW-négyszög az üzleti világot alkotó emberek négyféle típusát ábrázolja, bemutatja, kik ık, és mi teszi ıket különbözıvé a többiektıl. Segít meghatározni, hol is helyezkedünk el a négyszögben jelenleg, és segít meghatározni jövınket, ahová el akarunk jutni az anyagi függetlenséghez vezetı úton. Jóllehet, bármely negyedben elérhetı az anyagi függetlenség, de a "C", illetve a "B" könnyebben megvalósíthatja ilyen természető céljait. A sikeres "A"-nak sikeres "B"-vé is kell válnia. Mik akarunk lenni, ha nagyok leszünk? Ez a könyv több szempontból a Gazdag papa, szegény papa folytatása. Azok számára, akik nem olvasták a Gazdag papa, szegény papát, elmondom, hogy az két apám tanításait tartalmazta a pénzrıl, illetve az életben meghozott döntésekrıl. A két apa egyike vér szerinti apám volt, a másik legjobb barátom apja. Egyikük magasan képzett értelmiségi volt, a másikuk kibukott a gimnáziumból. Egyikük szegény volt, a másik gazdag. Sokszor feltették nekem a kérdést: "Mi akarsz lenni, ha nagy leszel?" Magasan képzett, szegény apám azt javasolta: "Járj iskolába, szerezz jó jegyeket, és keress magadnak biztos munkahelyet!" Az életút, melyet ajánlott, így festett: Szegény apám tanácsa Szegény apám azt ajánlotta, legyek jól fizetett "A", alkalmazott vagy jól fizetett "E" egyénileg vállalkozó orvos, ügyvéd vagy könyvelı. Szegény apám a biztos fizetést, a szociális juttatásokat és a munkahelyi biztonságot tartotta fontosnak. Ezért volt ı maga jól fizetett állami tisztviselı, Hawaii állam oktatásügyi kormánybiztosa. Gazdag apám tanácsa Gazdag, ám iskolázatlan apám ezzel szemben egészen más tanácsot adott. Az ı javaslata így festett: - Járj iskolába, szerezz diplomát, építsd ki a saját vállalkozásaidat és légy sikeres befektetı! Ez a könyv azt a szellemi, érzelmi és tanulási folyamatot mutatja be, melyet gazdag apám tanácsa nyomán végigjártam

4 Kiknek szól ez a könyv? Ez a könyv azoknak szól, akik készek átlépni egyik negyedbıl a másikba. Fıként olyanoknak írtam, akik jelenleg az "A" vagy az "E" kategóriához tartoznak, de fontolgatják, hogy átlépnek a "C"-be vagy a "B"-be. Olyanoknak, akik hajlandók lemondani a munkahelyi biztonságról, hogy elérjék az anyagi biztonságot. Ez nem könnyő életút, de a végén kiderül, hogy megérte. Ez az út vezet az anyagi függetlenséghez. Gazdag apám 12 éves koromban elmondott nekem egy egyszerő történetet, mely nagy gazdagsághoz és anyagi függetlenséghez juttatott. Megmutatta, hogyan lehet átlépni a CASHFLOW-négyszög bal felérıl, az "A" és "E" negyedbıl a jobb felére, a "C" és "B" negyedbe. A történet a következı: "Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy fura falu. Csodálatos hely volt, de akadt egy probléma: a faluban nem volt víz, csak ha esett az esı. A falu öregjei elhatározták, hogy szerzıdést kötnek valakivel, aki naponta vizet hord a faluba. Ketten ajánlkoztak, és a falu öregjei mindkettıjükkel megállapodtak. Úgy gondolták, egy kis versengés alacsonyan tartja majd az árakat, és a falu esetleg többletvízhez juthat. Az egyik vállalkozó, Ed azonnal elrohant, hozott két acélvödröt, és folyamatosan ide-oda rohangált a tó és a falu között, ami egy mérföldnyi távolságot jelentett. Azonnal pénzhez is jutott, hiszen reggeltıl estig merte a vizet két vödrével a tóból. A falu által épített nagy betontartályba ürítette ıket. Minden reggel korábban kelt, mint a falu többi lakója, hogy ellenırizze, elegendı víz van-e a tartályban. Keményen dolgozott, de nagyon örült a pénznek és annak, hogy megszerezte a két szerzıdés egyikét. A másik vállalkozó, Bill eltőnt egy idıre. Hónapokig senki sem látta, ami Edet nagy örömmel töltötte el, hiszen nem volt konkurenciája. Egyedül ı fölözhette le a hasznot. Bill nem kelt versenyre Eddel, hanem Üzleti tervet írt, céget alapított, kerített négy befektetıt, szerzett egy alkalmazottat, aki irányítja a munkát, és négy hónappal késıbb visszatért csapatával. Egy éven belül emberei hatalmas csıvezetéket építettek rozsdamentes acélból, mely összekötötte a falut a tóval. A nagyszabású felavatási ünnepségen Bill bejelentette, hogy az ı vize tisztább, mint Edé. Tudta, hogy a lakosok panaszkodtak az Ed által szállított víz tisztaságára. Azt is közölte, hogy a nap 24 órájában képes vizet szolgáltatni a hét minden napján. Ed csupán hétköznap hordott vizet. Hétvégén nem dolgozott. Azután bejelentette, hogy 75%-kal olcsóbb áron nyújtja ezt a jobb minıségő és megbízhatóbb szolgáltatást, mint Ed. A falu harsányan éljenezte ıt, és máris mindenki megrohanta a Bill csıvezetéke végére szerelt csapot. Ed állta a sarat, azonnal ı is leszállította az árait 75%-kal, vett még két vödröt, és ettıl kezdve minden útjára négy vödröt cipelt magával. Hogy emelje szolgáltatása színvonalát, felbérelte két fiát segítıtársként az éjszakákra és a hétvégekre. Amikor a fiai egyetemre mentek, a következı szavakkal bocsátotta el ıket: "Siessetek vissza, mert egyszer a tiétek lesz ez az üzlet." Két fia valamiért mégsem tért vissza többé az egyetem elvégzése után. Végül Ednek nehézségei támadtak az alkalmazottakkal és a szakszervezettel. A szakszervezet magasabb béreket és több juttatást követelt, valamint azt, hogy tagjainak egyszerre csak egy vödröt kelljen cipelniük. Bill közben rájött, hogy ha ennek a falunak víz kell, bizonyára más falvaknak is kell a víz. Átírta hát üzleti tervét, és elkezdte világszerte árulni gyors, nagy teljesítményő, olcsó vízszállító rendszerét. Minden egyes vödör vízen csupán 1 pennyt keresett, de naponta több milliárd vödör vizet szállított. Mindegy, hogy ı személy szerint dolgozott-e vagy nem, emberek tömegei fogyasztották a tıle származó, több milliárd vödörnyi vizet, és a pénz csak úgy dılt a bankszámlájára. Bill olyan csırendszert fejlesztett ki, mely a pénzt hozzá, a vizet pedig a falvakba szállította. Bill boldogan élt, amíg meg nem halt, Ed viszont egész életében majd megszakadt a munkában, és élete végéig anyagi gondokkal küzdött. Itt a vége, fuss el véle!" Bill és Ed története éveken át jó útmutatással szolgált. Segítséget nyújtott a döntéshozataloknál

5 Gyakran felteszem magamnak a kérdést: Csıvezetéket építek, vagy vödröket cipelek? Verítékkel dolgozom, vagy ésszel? E kérdésekre adott válaszok juttattak el az anyagi függetlenséghez. Errıl szól ez a könyv. Erre van szükség, hogy az ember "C" vagy "B" legyen. Olyan embereknek szól, akik belefáradtak a vödörcipelésbe, és készek megépíteni a csıvezetéket, melyen a készpénz a zsebükbe áramlik... nem pedig onnan kifele. A könyv három részre tagolódik 1. rész: A könyv elsı része a négy negyedbe tartozó emberek közti lényegi különbségekrıl szól. Bemutatja, miért tartoznak egyes emberek egy bizonyos negyedbe, és miért ragadnak le ott anélkül, hogy észrevennék. Segít meghatározni, hogy a négyszög mely negyedébe tartozik ön most, és melyikbe szeretne tartozni öt év múlva. 2. rész: A könyv második része a személyiségváltozásokat írja le. Sokkal inkább arra helyezi a hangsúlyt, kiknek kell lennünk, mintsem arra, mit kell tennünk. 3. rész: A könyv harmadik része hét lépésben bemutatja, hogyan juthatunk el a négyszög jobb felébe. Megosztok önökkel jó néhány, gazdag apámtól tanult titkot. Segítségükkel elsajátíthatják, miként legyenek sikeres "C"-k, illetve "B"-k, és kiválaszthatják az anyagi függetlenséghez vezetı saját útjukat. A CASHFLOW-négyszögben mindvégig hangsúlyozni fogom a pénzügyi intelligencia fontosságát. Aki a négyszög jobb felében akar tevékenykedni, azaz a "C" vagy a "B" mezıben, annak okosabbnak kell lennie, mint aki a bal félben horgonyozik le, azaz az "A" vagy az "E" mezıben. Ahhoz, hogy valaki "C" vagy "B" lehessen, meg kell tanulnia irányítani a készpénzáramlását. Ez a könyv azoknak szól, akik készek változtatni az életükön; akik túllépnek a munkahelyi biztonságon, és nekilátnak saját csıvezetékeik felépítéséhez az anyagi függetlenség elérése érdekében. Az információ korának hajnala virrad ránk, és ez a kor sokkal nagyobb lehetıségeket kínál a meggazdagodásra, mint bármely eddigi. A "C" és a "B" negyed emberei lesznek azok, akik felismerik és megragadják e lehetıségeket. Ahhoz, hogy valaki sikeressé válhasson az információ korában, mind a négy negyedrıl tájékozódnia kell. Sajnos iskoláink még mindig az ipari korban topognak, így továbbra is a négyszög bal felére készítik elı gyermekeinket. Ha ön új válaszokat akar, ha elıre akar lépni az információ korába, ez a könyv önnek szól. Azért írtam, hogy segítsen eljutni az információ korába. Nem adja meg az összes választ... de beavatja önt a mély, személyes és irányt mutató ismeretekbe, melyeket jómagam megszereztem, mialatt az "A" és "E" negyedekbıl áteveztem a CASHFLOW-négyzet "C" illetve "B" negyedébe. Ha ön kész nekiindulni, vagy netán már úton van az anyagi függetlenség felé, ez a könyv önnek szól

6 I. rész A CASHFLOW-négyszög 1. fejezet "Miért nem keresel munkát?" 1985-ben a feleségem, Kim és jómagam hajléktalanok voltunk. Munka nélkül tengıdtünk kevéske megtakarított pénzünkbıl; a hitelkártyáinkat már kimerítettük, és egy öreg, barna Toyotában laktunk, melynek hátrahajtható ülései szolgáltak ágy gyanánt. Az elsı hét vége felé kezdett tudatosulni bennünk a kegyetlen valóság, hogy kik vagyunk, mit csinálunk, és hol élünk. Hajléktalanságunk még két hétig tartott. Az egyik barátunk, miután felmérte kétségbeejtı anyagi helyzetünket, felajánlotta, hogy költözzünk be alagsori szobájába. Kilenc hónapon át laktunk ott. Titokban tartottuk a dolgot. Ránézésre sem a feleségemen, sem rajtam nem látszott, hogy nyomorgunk. Ha a barátaink és családtagjaink értesültek a nyomorunkról, rögtön azt kérdezték: "Miért nem kerestek munkát?" Eleinte próbáltunk magyarázkodni, de legtöbbször nem tudtuk elfogadtatni az indokainkat. Nehéz valakinek megmagyarázni, miért nem akarunk állásba menni, ha az illetı számára az fontos érték. Alkalmi munkákat elvállaltunk idınként, és kerestünk is egy-két dollárt. De ezt kizárólag azért tettük, hogy legyen mit ennünk, és vehessünk benzint a kocsinkba. Az a pár dollár csupán arra volt jó, hogy ösztönzést adjon kitőzött célunk eléréséhez. Be kell vallanom, a legmélyebb kétkedés pillanataiban bizony vonzónak tőnt egy biztos, rendszeres fizetést biztosító állás. Mivel azonban nem a biztos munkahely mellett döntöttünk, tovább igyekeztünk, tovább éltünk egyik napról a másikra az anyagi csıd szélén. Az az év, 1985 volt életünk legrosszabb éve és egyben a leghosszabb is. Aki azt mondja, a pénz nem fontos, bizonyára nem élt sokáig nélküle. Kim és én gyakran veszekedtünk, vitáztunk. A félelem, a bizonytalanság és az éhezés igencsak alacsonyra nyomja az ember érzelmi tőréshatárát, és sokszor éppen azzal veszik össze, aki a legjobban szeret. A szeretet mégis összetartott bennünket, és a kettınk közti kötelék csak erısödött a hányattatásoktól. Tudtuk, hová tartunk; csak abban nem voltunk biztosak, hogy elérkezünk-e oda valaha. Tudtuk, hogy bármikor találhatunk biztonságos, jól fizetı állást. Mindketten diplomások voltunk, alapos szakmai ismeretekkel és szilárd munkaerkölccsel. De nem a biztos munkahelyre vágytunk, hanem anyagi függetlenségre re milliomosok lettünk. Egyesek szemében addigra már pénzügyileg sikeresnek számítottunk, de még mindig nem valósítottuk meg álmainkat. Még nem értük el az anyagi függetlenséget. Ez csak 1994-ben következett be. Ettıl kezdve nem kellett többé dolgoznunk. Hacsak nem történik valami elıre megjósolhatatlan pénzügyi katasztrófa, mindketten anyagilag szabadok maradunk. Kim 37, én 47 éves voltam, amikor ezt elértük. A pénzteremtéshez nem kell pénz Ezt a könyvet azzal kezdtem, hogy hajléktalanok és nincstelenek voltunk, mert gyakran hallom az emberektıl: "A pénzteremtéshez pénz kell." Nem értek egyet. Ahhoz, hogy az 1985-ös hajléktalanság állapotából elérjük a gazdagságot re, majd az anyagi függetlenséget 1994-re, nem kellett kezdıtıke. Semmink sem volt, amikor elkezdtük, csak adósságaink. Nem kell hozzá jó iskolai képzés sem. Van fıiskolai diplomám, és ıszintén állíthatom, az anyagi függetlenség elérésének semmi köze a fıiskolán tanultakhoz. Nem sok hasznát vettem, hogy tanultam differenciálszámítást, szférikus trigonometriát, kémiát, fizikát, franciát és angol irodalmat. Számos sikeres embernek nincs diplomája. Ott van például Thomas Edison, a General Electric megalapítója; Henry Ford, a Ford Motor Co. megalapítója; Bill Gates, a Microsoft megalapítója; Ted Tumer, a CNN megalapítója; Michael Dell, a Dell Computers megalapítója; Steve Jobs, az Apple Computer megalapítója; és Ralph Lauren, a Polo megalapítója

7 A diploma fontos a hagyományos foglalkozások őzéséhez, de igazán nem kellett ezeknek az embereknek a meggazdagodáshoz. Kialakították saját sikeres vállalkozásukat, és Kim meg én is éppen erre törekedtünk. Mire van tehát szükség? Sokszor megkérdezik tılem: "Ha a pénzteremtéshez nem kell pénz, és az iskolák nem tanítják meg, hogyan váljunk anyagilag függetlenné, akkor mi kell hozzá?" A válaszom: "Kell hozzá egy álom, jó nagy adag elszántság, hajlandóság a gyors tanulásra, valamint az a képesség, hogy megfelelıképpen kiaknázzuk istenadta eszközeinket, végül tudnunk kell, hogy a CAS HFLOWnégyszög melyik negyedébıl célszerő származtatnunk a jövedelmünket." Mi a CASHFLOW-négyszög? A CASHFLOW-négyszög az alábbi diagram: A négyszögbe írt betők a következıket jelentik: A - alkalmazott E - egyénileg vállalkozó (önalkalmazott) C - cégtulajdonos B - befektetı Melyik negyedbıl származik a jövedelmünk? A CASHFLOW-négyszög a jövedelem vagy pénz megszerzésének különféle módjait ábrázolja. Az alkalmazott például úgy keresi a pénzét, hogy állásban van, és valaki másnak vagy egy cégnek dolgozik. Az egyénileg vállalkozók maguknak dolgoznak. A cégtulajdonosok birtokolnak egy céget, mely pénzt termel, a befektetık számára pedig különféle befektetéseik hozzák a pénzt, más szóval a pénz pénzt fial. A különbözı jövedelemszerzési módok más-más gondolkozásmódot igényelnek. Ha szemügyre vesszük a négy negyed megjelöléseit egyenként, megkérdezhetjük magunktól: "Melyik negyedbıl származik jövedelmünk zöme?" Minden negyed más. Mindegyikbıl más készségekkel, más személyiséggel lehet jövedelemhez jutni, még akkor is, ha egyazon személy vesz részt mindben. Egyik negyedbıl a másikba átlépni olyan, mint amikor az ember reggel golfozik, este pedig balett órára megy. Mind a négy negyedbıl származhat jövedelmünk A legtöbbünknek megvan a lehetıségünk, hogy mind a négy negyedben jövedelemhez jussunk. Hogy ki melyiket választja, mint elsırendő jövedelemforrást, az nem annyira az iskolában tanultaktól függ, hanem sokkal inkább a legbelsı értékeinktıl, erısségeinktıl, gyengéinktıl és érdeklıdésünktıl. Ezek a lényegi különbségek vonzanak, vagy taszítanak egy-egy embert a négy negyed valamelyikében. Függetlenül attól, hogy mit "csinálunk" foglalkozásszerően, mind a négy negyedben dolgozhatunk. Egy orvos például választhatja, hogy "A"-ként, azaz alkalmazottként keresi a kenyerét, dolgozhat egy nagy kórház kötelékében vagy akár a kormánynak a közegészségügyben, de lehet katonaorvos is, vagy dolgozhat egy biztosító társaságnak, ahol szükség van orvosra. Ugyanez az orvos dönthet úgy is, hogy "E"-ként, azaz egyénileg vállalkozóként keresi meg a jövedelmét, magánpraxist folytat, rendelıt nyit, személyzetet vesz fel, és magánbetegeket fogad. Választhatja azt is, hogy "C", azaz cégtulajdonos lesz, létrehoz egy klinikát vagy egy laboratóriumot, ahol más orvosokat alkalmaz. Ebben az esetben bizonyára szerzıdtet egy igazgatót a szervezet mőködtetésére, így az orvosé lenne a vállalkozás, de nem kellene benne dolgoznia. Indíthat az orvos olyan vállalkozást is, melynek semmi köze az orvosi szakmához, miközben másutt gyakorolja a hivatását. Ebben az esetben az orvos egyszerre keres - 7 -

8 jövedelmet mint "A" és mint "C". "B"-ként, azaz befektetıként is juthat jövedelemhez, azáltal hogy valaki más üzletébe, esetleg tızsdén, kötvénypiacon vagy ingatlanokba fektet be. A lényeg, hogy jövedelemhez jut. Nem igazán fontos, mivel foglalkozunk, a lényeg az, hogyan jutunk jövedelemhez. A jövedelemszerzés különbözı módjai A leginkább alapvetı értékeink, erısségeink, gyengeségeink és érdeklıdésünk befolyásolják, melyik negyedet választjuk magunknak a jövedelemszerzéshez. Vannak, akik jól érzik magukat alkalmazottként, mások győlölik az alkalmazotti létet. Vannak, akik vesén birtokolnak saját céget, és vezetik is azokat. Egyesek imádnak befektetni, míg mások csak a pénzvesztés kockázatát látják benne, legtöbbünkben mindegyik személyiségjegy megtalálható. Ahhoz, hogy sikeressé váljunk a négy negyedben, gyakran újra kell értelmeznünk belsı alapértékeinket. Mind a négy negyedben lehetünk gazdagok vagy szegények Lényeges megjegyezni, hogy mind a négy negyedben lehetünk gazdagok és szegények egyaránt. Mindegyikben vannak olyanok akik milliókat keresnek, és mások, akik tönkremennek. Valamely negyedhez való tartozás nem garantálja szükségszerően az anyagi sikert. A negyedek nem egyformák Ha megismerkedünk az egyes negyedek jellemzı vonásaival, könnyebben el tudjuk dönteni, melyek lennének számunkra a legalkalmasabbak. Én például többek között az adókedvezmények miatt választom elsısorban a "C" és a "B" negyedet. A négyszög bal felén dolgozók közül a legtöbbeknek kevés törvényes lehetıségük van az adócsökkentésre. A jobb térfélen ezzel szemben rengeteg ilyet lehet találni. Azáltal, hogy a "C", illetve a "B" negyedbıl szerzem a jövedelmemet, gyorsabban jutottam pénzhez, és hosszabb távon tudom dolgoztatni a szerzett pénzt a magam javára anélkül, hogy hatalmas összegeket kellene adóznom belıle. A pénzkeresés különbözı módjai Amikor megkérdezik, miért voltunk Kimmel együtt hajléktalanok, azt szoktam felelni, gazdag apám pénzrıl szóló tanításai miatt. Nekem fontos a pénz, de nem akartam úgy leélni az életemet, hogy dolgoznom kelljen érte. Ezért nem mentem állásba. Kim és én úgy akartunk felelısségteljes állampolgárok lenni, hogy a pénzünket dolgoztassuk a magunk javára, és ne mi robotoljunk a pénzért. Ezért fontos a CASHFLOW-négyszög. Megkülönbözteti egymástól a pénzszerzés módjait. Van rá lehetıség, hogy az ember felelısséget vállaljon és pénzt teremtsen, nem kell feltétlenül robotolni a pénzért. Különbözı apák különbözı gondolkodás pénzrıl Tanult apám szentül hitte, hogy a pénz szeretete gonosz dolog; hogy aki szélsıségesen magas profithoz jut, az kapzsi. Zavarba jött, amikor az újság megírta, mennyit keres, mert úgy érezte, túlságosan magas a fizetése az alkalmazásában lévı iskolai tanárokéhoz képest. Derék, becsületes, szorgalmas ember volt, aki foggal-körömmel védte álláspontját, hogy a pénz nem fontos az életben. Tanult, de szegény apám állandóan a következıket hajtogatta: "Engem nem érdekel a pénz." "Sosem leszek gazdag." "Nem engedhetem meg magamnak." "A befektetés kockázatos." "A pénz nem minden." - 8 -

9 A pénz tartja fenn az életet Gazdag apám más álláspontot képviselt. İ úgy vélte, butaság egész életünket munkával tölteni a pénzért és úgy tenni, mintha a pénz nem lenne fontos. Gazdag apám hitte, hogy az élet fontosabb, mint a pénz, de a pénz tartja fenn az életet. Gyakran hallottam tıle; "A nap csak 24 órából áll, és nem dolgozhatunk többet. Akkor meg miért dolgoznánk pénzért? Tanuld meg, hogyan legyen pénzed, és dolgoztass másokat, akkor szabadon teheted azt, ami igazán fontos." Gazdag apám a következıket tartotta fontosnak: 1. Sok idı a gyereknevelésre. 2. Pénz adakozásra, jótékonysági célokra és az általa támogatott projektekre. 3. Munkahelyek és anyagi biztonság teremtése a közösség számára. 4. Idı és pénz az egészség ápolására. 5. Utazások biztosítása a maga és a családja számára. "Ezek a dolgok pénzbe kerülnek mondta. Ezért fontos nekem a pénz. Fontos, de nem akarok egész életemen át dolgozni érte." A negyedek kiválasztása Az egyik ok, amiért a feleségem és én hajléktalanságunk idején "C" és a "B" negyedet választottuk, az volt, hogy én ezekben a negyedekben több gyakorlattal és nagyobb képzettséggel rendelkeztem. Gazdag apám útmutatásainak köszönhetıen ismertem mindkét negyed különbözı pénzügyi és szakmai elınyeit. Nekem a jobboldali negyedek, a "C" és a "B" negyed kínálta a legjobb lehetıséget a pénzügyi sikerhez és az anyagi függetlenséghez. Ezen kívül 37 évesen már mind a négy negyedben megtapasztaltam a sikert és a kudarcot, így valamelyest tisztában voltam saját személyes adottságaimmal, hogy mit szeretek, mit nem, mik az erısségeim, illetve a gyengéim. Tudtam, melyik negyedben vagyok képes a legjobb teljesítményekre. A szüleink a mi tanáraink Gyerekkoromban gazdag apám gyakran utalt a CASHFLOW-négyszögre. Elmagyarázta, mi a különbség aközött, hogy valaki a baloldalon sikeres vagy a jobboldalon. Mivel azonban még nagyon fiatal voltam, nem szenteltem túl sok figyelmet mondanivalójának. Nemigen értettem a különbséget egy alkalmazott és egy cégtulajdonos gondolkodásmódja között. Csak azon igyekeztem, hogy valahogyan átvészeljem az iskolát. Mégis hallottam, amit mond, és szavai lassacskán értelmet nyertek. Mindkettıjük mondandója értelmet kapott pusztán azáltal, hogy két dinamikus személyiségő apa mellett nıttem fel. A négyszög "A" és "C" negyede közötti különbségre azonban a cselekedeteik világítottak rá. Kezdetben ezek a különbségek csekélyek voltak, késıbb egyre szembetőnıbbekké váltak. Fájdalmas lecke volt például gyerekként megtapasztalnom, hogy mennyi idıt tudott nekem szentelni egyik apám és mennyit a másik. Ahogyan egyre sikeresebbek lettek és egyre feljebb kerültek a ranglétrán, nyilvánvalóvá vált, hogy egyiküknek egyre kevesebb ideje maradt a feleségére és négy gyermekére. Vér szerinti apám állandóan úton volt, vagy megbeszéléseken, esetleg éppen a repülıtérre száguldott, hogy újabb megbeszéléseken vegyen részt. Minél sikeresebb lett, annál ritkábban vacsorázott együtt a családjával. Hétvégeken zsúfolt kis irodájában ült, és aktahalmokba temetkezett. Gazdag apámnak ezzel szemben egyre több szabadideje lett, ahogy sikeresebbé vált. Részben azért tanultam olyan sokat a pénzrıl, a pénzügyekrıl, az üzletrıl és az életrıl, mert gazdag apámnak mind több ideje szabadult fel, amit a gyerekeire és rám fordított. Szintén jellemzı, hogy sikere fokozódásával mindkét apám egyre több pénzt keresett, de vér szerinti, tanult apám közben egyre mélyebbre süllyedt az adósságban. Többet dolgozott, és egyszer csak magasabb adósávba került. Bankára és - 9 -

10 könyvelıje azt ajánlották, vegyen nagyobb házat, hogy úgynevezett "adókedvezményhez" jusson. İ követte a tanácsot, nagyobb házat vásárolt, így aztán még többet dolgozott, mint azelıtt, hogy fizetni tudja az új ház költségeit, ettıl persze még kevesebb ideje maradt a családjára. Gazdag apám más volt. Egyre több pénzt keresett, de egyre kevesebb adót fizetett. Neki is voltak bankárai és könyvelıi, de ı nem azt a tanácsot kapta tılük, amit tanult apám. A fı ok A legfıbb lökést, mely arra indított, hogy ne maradjak a négyszög bal felén, az adta meg, ami tanult, szegény apámmal történt pályája csúcsán. Az 1970-es évek elején befejeztem a fıiskolát, és Pensacolában, Floridában pilótaképzésen vettem részt a Haditengerészet kötelékében; Vietnamba készültem. Tanult apám ekkor Hawaii állam oktatásügyi kormánybiztosa volt és a kormány tagja. Egy este felhívott telefonon a támaszponton. Fiam, feladom az állásomat, és indulok az alkormányzói választásokon a republikánus párt színeiben mondta. Nagyot nyeltem, majd megkérdeztem: A fınököd ellenében akarsz indulni? Igen felelte. Miért? kérdeztem. A republikánusoknak nincs esélyük Hawaiiban. A demokrata párt és a munkáspárt túl erısek. Tudom, fiam. Azt is tudom, hogy semmi reményünk a gyızelemre. Samuel King bíró lesz a kormányzójelölt, és én mellette indulok. De miért? kérdeztem újra. Miért indulsz a fınököd ellen, ha tudod, hogy veszteni fogsz? Mert a lelkiismeretem nem engedi, hogy mást tegyek. Zavar a játék, amit ezek a politikusok játszanak. - Azt akarod mondani, hogy korruptak? kérdeztem. Ezt nem akarom mondani mondta vér szerinti apám. Becsületes, erkölcsös ember volt, aki ritkán mondott rosszat bárkirıl. Mindig diplomatikus volt. A hangjából mégis éreztem, hogy mérges és zaklatott. Így folytatta: Csak azt akarom mondani, hogy a lelkiismeretem lázong, amikor látom, mi zajlik a kulisszák mögött. Nem tudnék többé tükörbe nézni, ha szemet hunynék, és semmit sem tennék. Az állásom és a fizetésem kevésbé fontosak, mint a lelkiismeretem. Hosszú szünet után rádöbbentem, hogy apám döntött: Sok szerencsét! mondtam halkan. Büszke vagyok a bátorságodra, és büszke vagyok rá, hogy a fiad lehetek. Apámat és a republikánusokat lemosták a porondról, amint az várható volt. Az újraválasztott kormányzó közölte, hogy apám soha többé nem kaphat kormányzati állást Hawaii államban. Így is lett. Apám 54 évesen munkát keresett magának, én pedig Vietnamba indultam. Középkorú létére kénytelen volt állásért kilincselni. Egyik magas beosztású, rosszul fizetett állásból ment a másik magas beosztású, rosszul fizetett állásba. Dolgozott az XYZ szolgálat igazgatójaként, ez egy nonprofit szervezet volt, és az ABC szolgálatnál ügyvezetı igazgatóként, mely szintén non-profit szervezet volt. Daliás, briliáns elméjő és dinamikus ember volt, aki nem kellett többé abban az egyetlen világban, melyet ismert: a kormányzati tisztviselık világában. Próbálkozott több kisvállalkozás beindításával. Egy darabig tanácsadóként tevékenykedett, és megvett egy híres franchise-t is, de mindkettıvel kudarcot vallott. Ahogy öregedett és fogyott az ereje, úgy csökkent a lelkesedése is az újrakezdés iránt. Az akarat hiánya minden kudarcba fulladt üzleti vállalkozása után egyre szembetőnıbbé vált. Sikeres "A" volt, aki megpróbált megélni "E"-ként abban a negyedben, melyben semmilyen képzettséggel és tapasztalattal nem rendelkezett, és amelyhez hiányzott az indíttatása. Szerette a közoktatás területét, de nem találta meg a módját, hogy

11 visszatérhessen oda. Az állam kormányzatából való kitiltása hallgatólagosan érvényben maradt. Bizonyos körökben ezt úgy hívják, "fekete lista". Ha nem lett volna a társadalombiztosítás és az ingyenes egészségügyi szolgáltatás, élete teljes kudarcba fulladt volna. Sikertelenül és némi haraggal a szívében, de tiszta lelkiismerettel halt meg. Tehát mi tartotta bennem a lelket a legsötétebb órákban? Tanult apám kísértı emléke, aki otthon ült, várta, hogy megcsörrenjen a telefon, és igyekezett fennmaradni a vállalkozások világában, egy olyan világban, amelyrıl mit sem tudott. Ez és az az örömteli emlék ihletett meg, hogy láttam gazdag apámat egyre boldogabban és egyre sikeresebben az évek múlásával. İ nem indult hanyatlásnak 54 éves korában, sıt, inkább kivirult. Már évekkel korábban meggazdagodott, de ekkorra mesés gazdagságot mondhatott a magáénak. Rendszeresen írtak róla az újságok, mivel ı vásárolta fel Waikikit és Mauit. Vállalkozásainak módszeres kiépítése és befektetései beértek: jó úton haladt, hogy a szigetek egyik leggazdagabb emberévé váljék. A kis különbségekbıl nagy különbségek lesznek Mivel gazdag apám elmagyarázta nekem a négyszöget, jobban megértettem az apró különbségeket, melyek megnınek az ember munkával töltött éveinek távlatában. A négyszög mutatta meg, hogy inkább azt kell eldöntenem, kivé akarok válni munkás éveim során mintsem, hogy mivel akarok foglalkozni. A legsötétebb órákban ez a mély tudás, és két, erıs egyéniségő apám tanításai tartották bennem a lelket. A négyszög több, mint aminek elsı látásra tőnik A CAS HFLOW-négy szög több, mint két vonal és néhány bető. Ha az egyszerő diagram felszíne alá nézünk, teljesen különbözı világok és világszemléletek tárulnak fel elıttünk. Én láttam a világot a négyszögnek mind a bal, mind pedig a jobb térfelérıl, ezért bizton állíthatom, egészen másként fest attól függıen, hogy melyik térfélen állunk ezekrıl a különbségekrıl szól ez a könyv. Egyik negyed sem jobb, mint a másik. Mindegyiknek vannak elınyei és hátrányai. Ezt a könyvet azzal a szándékkal írtam, hogy bepillantást nyújtsak mindbe, és bemutassam, milyen személyiségbeli fejlıdés szükséges ahhoz, hogy mindegyikben sikeresekké válhassunk pénzügyileg. Remélem, mindenki megtalálja a számára leginkább megfelelı pénzügyi utat. Ahhoz, hogy sikert érjünk el a négyszög jobb felén, olyan készségekre van szükség, melyek nagy részét nem tanítják az iskolában. Ez talán megmagyarázza, miért kedvelik az emberek Bill Gateset, a Microsoft alapítóját, Ted Turnert, a CNN alapítóját vagy Thomas Edisont, akik mind korán befejezték iskolai tanulmányaikat. Ez a könyv meghatározza azokat a készségeket és azt a személyiségbeli alapállást, mely ahhoz kell, hogy sikert érjünk el a "C", illetve a "B" negyedben. Elıször átfogóan ismertetem a négy negyedet, azután közelebbrıl bemutatom a "C és a "B" negyedet. Az "A" és "E" negyedben elérhetı sikerek feltételeirıl már számos könyvet írtak. Miután elolvassák ezt a könyvet, néhányan talán változtatni akarnak jövedelemszerzésük módján, mások szívesen ott maradnak, ahol vannak. Nem vagyunk egyformák, és egyik negyed sem fontosabb vagy jobb, mint a másik. Minden falunak, városnak és nemzetnek szüksége van mind a négy negyed embereire, hogy biztosított legyen a közösség anyagi stabilitása. Ezenkívül, ahogy öregszünk, egyre több különféle tapasztalatra teszünk szert, és érdeklıdési körünk változik. Feltőnt például, hogy a frissen végzett diákok gyakran nagyon örülnek, ha álláshoz jutnak. Néhány év után azonban egyesek úgy döntenek, hogy nem érdekli ıket tovább a vállalati ranglétrán való elırejutás, vagy elegük lesz abból, amit éppen csinálnak. A kor és a tapasztalat gyakran arra indítja az embereket, hogy új fejlıdés, új kihívások, új anyagi javadalmazás és személyes boldogság után nézzenek. Remélem, a könyv friss ötletekkel szolgál e célok megvalósításához. Röviden szólva, ez a könyv nem a hajléktalanságról, hanem az otthonszerzésrıl szól... arról, hogy otthonra leljünk valamelyik negyedben vagy negyedekben

12 2. fejezet Ahány negyed, annyi ember "Öreg kutyát nem lehet új trükkökre tanítani" mondogatta tanult apám. Számtalanszor próbáltam neki elmagyarázni a CASHFLOW-négyszöget, hogy új pénzszerzési lehetıséget mutassak neki. Közel a hatvanhoz rájött, hogy sok álma nem valósul meg. Úgy tőnt, a "fekete lista" nem csak az állam kormányzatára terjedt ki. Apám addigra már önmagát tette "fekete listára". "Megpróbáltam, de nem ment" mondta. Ezzel arra utalt, hogy szerencsét próbált az "E" negyedben mint önálló tanácsadó, és a "C" negyedben, amikor megtakarított pénze jelentıs részét egy híres jégkrém franchise-ba fektette, amely csıdbe ment. Okos volt, ezért elméletben átlátta, milyen különbözı technikai készségekre van szükség az egyes negyedekben. Tudta, hogy elsajátíthatná ıket, ha akarná. Valami mégis visszatartotta. Egyszer ebéd közben beszéltem gazdag apámnak tanult apámról. Apádat és engem más anyagból gyúrtak mondta gazdag apám. Igaz ugyan, hogy mindketten emberi lények vagyunk, mindkettınknek vannak félelmei, kétségei, hiedelmei, erısségei és gyengéi, mégis másképpen kezeljük ezeket az alapvetı dolgokat, nem egyformán reagálunk rájuk. Meg tudnád mondani, hogyan másképpen? kérdeztem. Egy ebéd kevés hozzá, hogy elmagyarázzam felelte. De a különbözıségeinkbıl adódik, hogy más negyedekbe tartozunk. Amikor apád át próbált lépni az "A" negyedbıl a "C"-be, intellektuálisan megértette a folyamatot, de érzelmileg nem tudta kezelni. Amikor a dolgok rosszul mentek, és elkezdett pénzt veszíteni, nem tudta, mit tegyen, hogy megoldja a problémákat... ezért aztán visszatért abba a negyedbe, ahol otthonosan mozgott. Az "A" és idınként az "E" negyedbe mondtam. Gazdag apám bólintott. "Ha a pénz elvesztésétıl való félelem túlságosan nagy fájdalmat okoz, és ez a félelem mindkettınkben ott munkál, ı a biztonságot választja, én a szabadságkeresést." Ez tehát az alapvetı különbség mondtam, miközben odaintettem a pincért, hogy fizessünk. Mind emberek vagyunk, de a pénzre és a hozzá kapcsolódó érzelmekre mindannyian különbözıképpen reagálunk erısítette meg gazdag apám. Sokszor ez a reakciónk határozza meg, melyik negyedet választjuk jövedelemszerzés céljára. Ahány negyed, annyi ember mondtam. Úgy bizony hagyta helyben gazdag apám, majd felálltunk, és az ajtó felé indultunk. Ha sikeres akarsz lenni bármelyik negyedben, ahhoz több kell, mint pusztán technikai tudás. Ismerned! kell az alapvetı különbségeket is, melyek miatt az emberek más-más negyedet választanak maguknak. Ha erre képes vagy, sokkal könnyebb lesz az életed. Kezet fogtunk és elbúcsúztunk, miközben a londiner elıhozta gazdag apám kocsiját. Ja, és még valami mondtam sietve. Változhat még apám? Hát persze nyugtatott meg. Mindenki változhat. De egyik negyedbıl a másikba lépni nem egyszerően annyi mint állást vagy pályát változtatni. Ha valaki átlép egyik negyedbıl a másikba gyakran egész lénye átalakul, megváltozik a gondolkodásmódja és világszemlélete. Egyesek könnyebben váltanak, mások nehezebben egyszerően azért, mert vannak, akik szívesen fogadják a változást, és vannak, akik harcolnak ellene. Egy másik negyedbe lépni legtöbbször életre szóló élmény. Olyan mély, belsı átalakulás, mint az az ismert jelenség, amikor a hernyóból pillangó válik. Az ember nem csak maga változik, de változnak a barátai is. Megmaradnak a cimborák, de egy pillangónak nehéz úgy viselkednie, mint egy hernyónak. A változások tehát nagyok, és nem sokan vállalják ıket. A londiner becsapta a kocsiajtót, gazdag apám elhajtott, én pedig magamra maradtam a gondolataimmal

13 Mik a különbségek? Hogyan állapítsam meg, hogy valaki "A", "E" "C" vagy "B", ha alig ismerem? Az egyik lehetıség, hogy meghallgatom, mit mond. Gazdag apám egyik legnagyszerőbb képessége az volt, hogy belelátott az emberekbe, ugyanakkor meggyızıdéssel vallotta, hogy "nem ítélhetjük meg a könyveket a borítójukról". Mint Henry Ford, ı sem büszkélkedhetett magas szintő iskolázottsággal, de mindketten tudták, hogyan alkalmazzanak és dolgozzanak együtt olyanokkal, akik igen. Gazdag apám gyakran mondta, hogy okos embereket összehozni és csapatmunkára fogni az egyik legalapvetıbb készség. Gazdag apám 9 éves koromtól fogva tanította azokat a készségeket, amelyek a "C" és "B" negyedben való sikerességhez kellenek. Az egyik ilyen készség, hogy átlássunk az emberek felszíni viselkedésén, és meglássuk legbelsı lényüket. Azt mondta: "Ha meghallgatom, mit mond egy ember, látni és érezni kezdem a lelkét." Így 9 éves koromtól kezdve ott ültem, amikor gazdag apám potenciális alkalmazottakkal készített interjút. Ezekbıl a beszélgetésekbıl megtanultam, hogy ne a szavakra figyeljek, hanem a mögöttük rejlı alapvetı értékrendre. Azokra az értékekre, melyek, gazdag apám szavaival élve, az emberek lelkébıl jönnek. Az "A" negyedre jellemzı mondatok Az a személy, aki az "A", azaz alkalmazotti negyedhez tartozik ilyeneket mond: "Biztos állást akarok, mely jó fizetést és magas szociális juttatásokat garantál." Az "E" negyedre jellemzı mondatok Az a személy, aki az "E", azaz egyénileg vállalkozó negyedhez tartozik, ilyeneket mond: "35 dollár a tarifám óránként." Vagy: "A jutalékom a teljes ár 6 százaléka." Vagy: "Úgy tőnik, nem találok embert, aki rendesen dolgozik és megcsinálja, amit kell." Vagy: "Több mint 20 óra munkám fekszik ebben a projektben." A "C" negyedre jellemzı mondatok: Az a személy, aki a "C", azaz cégtulajdonosi negyedhez tartozik, ilyeneket mond: "Új igazgatót keresek a vállalatom élére." A "B" negyedre jellemzı mondatok: Az a személy, aki a "B", azaz befektetı negyedhez tartozik, ilyeneket mond: "Bruttó vagy nettó megtérülési rátán alapul a készpénzáramlásom?" A szavak jó szolgálatot tesznek Amint gazdag apám kiderítette, milyen személyiségekkel áll szemben, legalábbis pillanatnyilag, mindjárt tudta, mit is akarnak valójában, mit nyújthat nekik, és hogyan értsen szót velük. Gazdag apám szerint "a szavak jó szolgálatot tesznek, és nagy erejük van". Rendszeresen emlékezetébe idézte ezt a fiának és nekem. "Ha vezetı egyéniségek akartok lenni, jól kell bánnotok a szavakkal." Tehát ahhoz, hogy valaki sikeres "C" legyen, meg kell tanulni! bánni a szavakkal, tudnia kell, hogyan beszéljen a különbözı emberekkel. Gazdag apám arra tanított minket, hogy elıször figyeljük meg alaposan, milyen kifejezéseket használ a másik, ebbıl rájövünk, miként és mikor beszéljünk vele, hogy a leghatékonyabban tudjunk vele kommunikálni. Ezt a következıképpen magyarázta: "Lehet, hogy egy szóval fellelkesítünk valakit, míg mást ugyanazzal a szóval teljesen lelombozunk." Például a "kockázat" szó lelkesítıen hathat egy "B" negyedbe tartozó egyénre, de óriási riadalmat válthat ki az "A" negyedbe tartozóból. Gazdag apám hangsúlyozta, hogy ha jó vezetık akarunk lenni, legelıször is jó hallgatókká kell válnunk. Ha nem figyelünk oda eléggé a másik ember szavaira, nem tudunk ráérezni a lelkére. Ha pedig nem érzünk rá a lelkére, sosem fogjuk megtudni, kivel beszélünk

14 Alapvetı különbségek Gazdag apám a következıképpen indokolta mondását: "Hallgasd meg, mit mond a másik, és érezz rá a lelkére!" Egy ember szóhasználatának hátterében rálelhetünk alapvetı értékeire és sajátosságaira, melyek lényegileg meghatározzák, melyik negyedhez tartozik. A következıkben bemutatok néhány általánosságot, melyek elkülönítik egymástól az egyes negyedekbe tartozó embereket. 1. Az "A" (alkalmazott). Ha meghallom a "biztonságos" vagy a "szociális juttatások" szót, máris kezdem kapizsgálni, ki is lehet az illetı, személyisége magját tekintve. A "biztonságos" szót gyakorta a félelemre adott válaszként használják az emberek. Az "A" negyedhez tartozó emberben igen gyakran felmerül a biztonság igénye, amikor fél. Ha pénzrıl és állásról van szó, sokan egyszerően győlölik a félelemérzetet, mely gazdasági bizonytalansággal jár együtt... ezért vágynak biztonságra. A "szociális juttatások" azért fontosak, mert ezek az emberek szeretnének valami pluszt, valami ráadás jutalmat vagyis egy meghatározott különtérítést, úgy mint ingyenes egészségügyi szolgáltatás vagy nyugdíj. A lényeg, hogy biztonságban érezhessék magukat, és mindezt írásban garantálják. A bizonytalanság nem elégíti ki ezeket az embereket, csak a teljes bizonyosság. A következı belsı logika szerint mőködnek: "Én ezt nyújtom neked... és akkor te ígérd meg, hogy cserébe ezt és ezt adod." Félelmüket némi bizonyossággal akarják ellensúlyozni, ezért biztonságra és szilárd alapokon nyugvó megállapodásokra törekszenek, ami az alkalmazásukat illeti. Igazat mondanak, amikor azt állítják: "Nem érdekel olyan nagyon a pénz." Számukra a biztonság gyakran fontosabb a pénznél. Az alkalmazottak bármilyen beosztásban dolgozhatnak, lehetnek cégvezetık vagy portások. Nem az számít, mit csinálnak, hanem a munkaszerzıdés, melyet az ıket alkalmazó vállalattal vagy személlyel kötöttek. 2. Az "E" (egyénileg vállalkozó). Ezek az emberek a maguk urai akarnak lenni, vagy: a maguk dolgával akarnak törıdni. Én "csináld magad" embereknek nevezem ıket Ha pénzrıl van szó, a vérbeli "E" nem akarja, hogy jövedelme más emberektıl függjön. Más szóval, ha egy "E" keményen dolgozik, elvárja, hogy megfizessék a munkáját Az "E"-ek nem szeretik, ha a keresetüket más személy vagy netán egy embercsoport határozza meg, akik nem dolgoznak annyira keményen. A "E"-ket meg kell fizetni, ha sokat dolgoznak. Számukra az is természetes, hogy ha valaki nem dolgozik olyan sokat, akkor nem érdemel sok pénzt. (Pénzkérdésben nagyon erıteljesen független álláspontot képviselnek.) A félelemérzet Míg az "A" gyakran biztonságkereséssel reagál a félelemérzetre, az "E" másként. Az "E" negyedbe tartozó emberek nem törekszenek biztonságra, amikor félnek, hanem uralni próbálják a helyzetet, és egyedül igyekeznek megoldani a problémát. Ezért nevezem ezt a csoportot "csináld magad" embereknek. Ha hatalmába keríti ıket a félelem, és anyagi kockázattal kell szembenézniük, "a szarvánál ragadják meg a bikát". Ebben a csoportban szép számmal találunk magasan képzett értelmiségieket, akik hosszú éveket töltöttek iskolapadban orvosokat, ügyvédeket, fogorvosokat. Ide tartoznak azok az emberek is, akik nem a szokványos tanulási ösvényt járták végig, vagy a hagyományos oktatáson kívül még másféle oktatásban is részt vettek. Ilyenek a direkt jutalékos rendszerben dolgozó ügynökök például az ingatlanügynökök vagy kis boltok tulajdonosai, kiskereskedık, takarító kisiparosok, vendéglısök, tanácsadók, terapeuták, utazásszervezık, autószerelık, vízvezeték-szerelık, asztalosok, prédikátorok, villanyszerelık, fodrászok és mővészek. E csoport tagjainak kedvenc mondása ez lehetne: "Senki sem csinálja nálam jobban", vagy ez: "A magam útját járom". Az egyénileg vállalkozók gyakran nagyon erısen törekszenek a tökéletességre. Különlegesen jól akarják csinálni, amit csinálnak. Lelkük mélyén úgy gondolják, senki nem csinálja jobban, mint ık, ezért nem is bíznak senkiben, hogy az ugyanúgy elvégezné a munkájukat, mint ık maguk... ahogyan szerintük tökéletes. Ezek az emberek sok vonatkozásban igazi mővészek, mert megvan a saját, egyéni stílusuk és módszerük a munkavégzésre. Ennek köszönhetik, hogy megbízásokat kapnak. Ha az ember rábízza magát egy agysebészre, biztos akar

15 lenni benne, hogy az illetı hosszú évekig tartó képzést kapott, és sokéves tapasztalat áll mögötte, továbbá, ami a legfontosabb: végezzen tökéletes munkát. Ugyanez igaz a fogorvosra, a fodrászra, a piaci tanácsadóra, a vízvezeték-szerelıre, a villanyszerelıre, a jósnıre, az ügyvédre és a vállalati oktatóra. Mi, az ügyfelei, elvárjuk, hogy a legjobbat kapjuk. Ezt a csoportot sem a pénz érdekli elsısorban. A függetlenség, a szabadság, hogy a maguk módján végezhessék a dolgukat, és szakmai elismerésben részesüljenek, sokkal fontosabb számukra a pénznél. Ha felfogadjuk ıket, a legjobb megmondani nekik, mit várunk tılük, azután hagyni, hadd csinálják úgy, ahogyan jónak látják. Nem igénylik, és nem is szeretik a felügyeletet. Ha túlságosan beleavatkozunk a munkájukba, cserbenhagynak és közlik, hogy keressünk mást a munka elvégzésére. A pénz náluk valóban nem elsırendően fontos; az önállóság viszont az. Ezek az emberek sokszor nagyon nehezen találnak olyat, akinek kiadhatják a munkájuk egy részét, mert az ı szemükben senki sem ér fel hozzájuk színvonalban. Ezért mondják oly gyakran: "Nehéz manapság jó segítséget találni." Ez az oka annak is, hogy ha ezek az emberek kitanítanak valakit a maguk mesterségére, az illetı gyakran "a maga útját járja", a "maga ura lesz", a "maga módján végzi a dolgát" és "szereti kifejezésre juttatni az egyéniségét". Sok "E" típusú ember nem szívesen foglalkoztat és oktat másokat, mert a keze alól kijövı tanítványok gyakran konkurenciát jelentenek. Ennek köszönhetıen viszont az "E"-k nagyon keményen és egyedül dolgoznak. 3. A "C" (cégtulajdonos). Ez a csoport mondhatni az "E" szöges ellentéte. A vérbeli "C"-k szeretik körülvenni magukat mind a négy "A, E, C és B" kategóriához tartozó értelmes emberekkel. Szemben az "E"-vel, aki nem szereti kiadni a munkát (mert szerinte senki sem tudná nála jobban elvégezni), igazi "C" szívesen dolgoztat másokat. A "C" mottója ez lehetne: "Miért csinálnám magam, ha kiadhatom másnak, aki jobban csinálja?" Henry Ford ennek a típusnak jeles képviselıje. Egy népszerő anekdota szerint egy úgynevezett értelmiségi csoport lenézıen nyilatkozott Fordról, amiért "tudatlan". Azt állították, Ford igazán kevés dologhoz ért. Ford erre meghívta ıket az irodájába, és felajánlotta, hogy bármilyen kérdést feltehetnek neki, majd ı megválaszolja. A vádlók tehát elmentek Amerika legkiemelkedıbb iparmágnásához, és elkezdték ıt kérdezgetni. Ford végighallgatta a kérdéseiket, majd, amikor mindenki elmondta a magáét, a telefonért nyúlt, és feltárcsázta néhány briliáns elméjő asszisztensét, hogy adják meg a válaszokat a kérdésekre. Végül azzal fejezte be a találkozót, hogy közölte a kérdezıkkel: okos, iskolázott embereket tart maga körül a kérdések megválaszolására, mert így ı fontosabb tevékenységekre használhatja az agyát. Olyasmire, mint a "gondolkodás". A Fordnak tulajdonított egyik mondás így hangzik: "A gondolkodás a lehetı legkeményebb munka. Ezért foglalkoznak vele oly kevesen". A vezetés a legjobbat hozza ki az emberekbıl Henry Ford volt gazdag apám példaképe. Gazdag apám számos könyvet elolvastatott velem olyan emberekrıl, mint Ford és John D. Rockefeller, a Standard Oil alapítója. Mindig arra bíztatta fiát és engem, hogy sajátítsuk el a vezetés lényegét és az üzleti élet technikai fortélyait. Mai eszemmel már értem, hogy bár sokan értenek az egyikhez vagy a másikhoz, de aki sikeres "C"-vé akar válni, annak mindkettıben jártasnak kell lennie. Arra is rájöttem, hogy mindkét készség tanulható. A vállalkozás és a vezetés egyrészt tudomány, másrészt mővészet. Én mindkettıt életre szóló tananyagnak tekintem. Gyerekkoromban gazdag apám a kezembe adta Marcia Brown 1947-ben írott gyerekkönyvét, a Kılevest, amely ma is kapható a könyvesboltokban. Ezzel a könyvvel kezdıdött képzésem a cégvezetés terén. "A vezetés mondta gazdag apám az a képesség, amellyel a legjobbat hozzuk ki az emberekbıl." Ezért tanította meg fiának és nekem az üzleti sikerhez szükséges technikai ismereteket: a pénzügyi kimutatások értelmezését, a marketinget, az eladást, a könyvelést, a menedzsmentet, a termelést és a tárgyalást, továbbá hangsúlyozta, hogy meg kell tanulnunk emberekkel együtt dolgozni, és irányítani ıket. Gazdag apám azt mondta: "A vállalati üzleti élet technikai fogásai pofonegyszerőek. Az a nehéz benne, hogy együtt kell dolgozni másokkal."

16 Emlékeztetıül ma is elolvasom idınként a Kılevest, mert személy szerint hajlamos vagyok rá, hogy vezetı helyett zsarnokká váljak, amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogyan szeretném. A vállalkozói fejlıdés Gyakran hallom a következı mondatot: "Elindítom a saját vállalkozásomat." Sokan azt hiszik, az anyagi biztonsághoz és a boldogsághoz az az út vezet, hogy "a maguk útját járják", vagy hogy "kifejlesztenek egy vadonatúj terméket". Nekilátnak saját vállalkozásuk beindításához. Sok esetben a következı úton haladnak: Sokan inkább "E" típusú vállalkozásba fognak, mint "C" típusúba. Ismét hangsúlyozni szeretném, egyik sem feltétlenül jobb a másiknál. Mindkettınek megvannak a maga erısségei, gyengéi, kockázatai és jutalmai. De sok olyan ember, aki valójában "C" típusú vállalkozást akar, végül mégis "E" vállalkozásba fog, és megragad a négyszög bal felén. Számos kezdı vállalkozó ezt akarja: Végül mégis ezt csinálja, és itt meg is áll: Sokan megkísérlik a következıt: De csak kevesen vállalkoznak rá igazán. Miért? Mert a különféle negyedekben különbözı technikai és emberi készségekre van szükség az érvényesüléshez. El kell sajátítani a negyednek megfelelı ismereteket és gondolkodásmódot, hogy sikeresekké válhassunk. Az "E" és a "C" típusú vállalkozás különbségei Az igazi "C"-k akár egy évre vagy annál is többre magára hagyhatják vállalkozásukat, és visszatérve azt tapasztalják, hogy az több hasznot termel, és jobban mőködik, mint korábban. Az igazi "E" típusú vállalkozásban, az "E"-nek valószínőleg nem lenne hová visszatérnie, ha egy évre vagy többre magára hagyná vállalkozását. Minek tulajdonítható ez a különbség? Egyszerően szólva az "E"-nek csak munkája van, míg a "C" egy rendszerrel rendelkezik, ahol azután hozzáértı emberekre bízza a rendszer mőködtetését. Vagy másképpen: sokszor az "E" maga a rendszer. Ezért nem hagyhatja magára a vállalkozást. Vegyünk példának egy fogorvost! A fogorvosok több éves iskolai képzés után válnak önálló rendszerré. Önnek, mint ügyfélnek, fáj a foga. Elmegy tehát a fogorvosához. İ ellátja magát. Ön fizet, majd hazamegy. Elégedetten meséli el barátainak, milyen kiváló fogorvosa van. A legtöbb esetben a fogorvos egy szál magában végzi el a munkáját. A probléma csak az, hogy idınként szabadságra megy, ilyenkor nincs is jövedelme. A "C" típusú vállalkozások tulajdonosai nyugodtan elmehetnek szabadságra akármennyi idıre, mert övék a rendszer, nemcsak a munka. A pénz akkor is áramlik hozzájuk, amikor szabadságon vannak. Ahhoz, hogy valaki sikeres "C" legyen, a következıkre van szükség: A. Tulajdonjog a rendszer felett és B. Az emberek irányításának képessége. Tud-e ön jobb hamburgert készíteni, mint a McDonald's? Sokan kérnek tılem tanácsot arra vonatkozóan, hogyan indítsanak be egy vállalkozást, vagy hogyan szerezzenek pénzt egy-egy új termékhez vagy egy-egy új ötlet megvalósításához. Általában 10 percig hallgatom ıket, és ez idı alatt többnyire meg tudom ítélni, mire helyezik a hangsúlyt: a termékre vagy az üzletépítésre. A 10 perc alatt többnyire ilyen mondatokat hallok (ne feledjük, milyen fontos jó hallgatónak lenni, hagyni, hogy beszélgetıpartnerünk szavai eljuttassanak minket az ı lelkében rejlı értékekhez): "Ez sokkal jobb termék, mint az XYZ cégé." "Mindenütt körülnéztem, és senki nem gyárt ilyen terméket." "A haszon 25 százalékáért öné lehet az ötlet." "Évekig dolgoztam ezen (a terméken, könyvön, zenemővön, találmányon)." Ezek jellemzıen egy a négyszög bal felébe tartozó személy, egy "A" vagy egy "E" szavai

17 Lényeges, hogy ilyenkor ne rontsunk ajtóstól a házba, hiszen alapvetı értékekkel és gondolatokkal van dolgunk, melyek gyakran hosszú évek alatt kristályosodtak ki az illetıben... de az is lehet, hogy nemzedékek örökítették ıket tovább egymásnak. Ha nem kezelnénk elég finoman és türelmesen a témát, ártalmasan befolyásolnánk egy törékeny és sérülékeny új gondolat megfoganását, és ami ennél fontosabb, megsértenénk egy érzékeny emberi lényt, aki éppen készül átlépni egy másik negyedbe. A hamburger és az üzlet Hogy finoman kezeljem a témát, ilyen beszélgetések során gyakran a McDonald's hamburgerének példájával hozakodom elı. Miután végighallgattam partnerem mondandóját, megkérdezem: "Ön személy szerint tudna jobb hamburgert készíteni, mint a McDonald's?" Eddig még nem volt olyan beszélgetıpartnerem, aki ne igennel felelt volna a kérdésre. Mindannyian képesek jobb minıségő hamburgert készíteni és felszolgálni, mint a McDonald's. Ezután felteszem a következı kérdést: "Ön személy szerint tud jobb üzleti rendszert létrehozni, mint a McDonald's?" Vannak, akik azonnal megértik a különbséget, de nem mindenki. Szerintem ez attól függ, hogy az illetıt mennyire erıs gyökerek kötik a négyszög bal térfeléhez, vagyis mennyire összpontosítanak a jobb hamburgerre, illetve mennyire kötıdnek a jobb térfélhez, vagyis mennyire összpontosítanak az üzleti rendszerre. Nem gyızöm hangsúlyozni, milyen sok vállalkozó él a világban, akik sokkal jobb termékeket kínálnak, mint a szupergazdag multinacionális cégek; ahogyan emberek milliárdjai tudnának jobb hamburgert gyártani a McDonald's-énál. Mégis, egyedül a McDonald's rendelkezik azzal a rendszerrel, amely több milliárd hamburgert ad el. Vessünk egy pillantást a másik oldalra! Akik meglátják a másik oldalt, azoknak azt javaslom, menjenek el a McDonald's-hoz, vásároljanak egy hamburgert, és figyeljék meg a mögötte álló rendszert. Vegyék figyelembe a nyers hamburgerhúst szállító kamionokat, a marhatenyésztı farmert, a jószágfelvásárlót és a televíziós reklámokat, melyekben Ronald McDonald szerepel. Figyeljék meg, hogy képzik ki azokat a tapasztalatlan fiatalokat, akik mindenütt egyformán üdvözlik a betérı vendéget: "Hello, üdvözlünk McDonald's-nál!", és vegyék szemügyre a franchise minden egyes tagjának berendezését és díszleteit, a hamburgerzsömlesütı pékségeket és a több millió kiló hasábburgonyát, mely mindenütt a világon hajszálra egyforma íző. Azután gondoljanak a brókerekre, akik a Wall Streeten a McDonald's szárnál termelik a pénzt. Ha elkezdik átlátni az "összképet", akkor van esélyük, hogy átlépjenek a négyszög "C" vagy "B" negyedébe. Végtelen sok új ötlet létezik, és több milliárd ember készít különféle szolgáltatásokat és termékeket. A termékeknek szeri, se száma, de csak kevesen tudják, hogyan építsenek elsırangú üzleti rendszereket. Bill Gates a Microsofttól nem hozott létre semmilyen nagyszerő terméket. Megvette valaki más termékét, és erıs, átfogó rendszert épített köré. A befektetık pénzzel csinálnak pénzt? Nem kell dolgozniuk, mert a pénz dolgozik nekik? A "B" negyed a gazdagok játéktere. Bármelyik negyedbıl származzék is valakinek a jövedelme, ha valaha gazdag akar lenni elıbb-utóbb el kell jutnia a "B" negyedbe. A pénz a "B" negyedben válik gazdagsággá. MEI és MEP A legtöbben már hallottunk róla, hogy a nagy gazdagság és jómód titkai a következık: 1. MEI más emberek ideje. 2. MEP más emberek pénze. A MEI és a MEP a négyszög jobb felén találhatók. A négyszög bal feléhez tartozók többnyire a ME-k (más emberek), akiknek az idejét és pénzét a jobb oldalhoz tartozók használják. A fı ok, amiért Kim és én úgy döntöttünk, inkább "C" típusú vállalkozást építünk ki magunknak, mint "E" típusút, az volt, hogy felismertük, milyen hosszú távú elınyök származnak "mások

18 idejének" felhasználásából. Sikeres "E"-nak lenni többek között azért nem elınyös, mert az egyszerően sok munkát jelent. Más szavakkal: a jó munka eredménye a még több munka és a hosszabb munkaidı. A továbbiakban a négyszög jobb felén szükséges készségeket és gondolkodásmódot írom le. Tapasztalatom szerint a jobb térfélen való érvényesüléshez más gondolkodásmódra és másféle technikai készségekre van szükség. Azok, akik eléggé rugalmasan meg tudják változtatni gondolkodásmódjukat, valószínőleg könnyőnek fogják találni a nagyobb anyagi biztonság és függetlenség elérését. Mások számára esetleg nehezebbnek tőnik ez a folyamat. Sokan ugyanis leragadnak egy negyedben és egyféle gondolkodásnál. Azt biztosan mindenki megérti majd, miért van, hogy egyesek kevesebbet dolgoznak, többet keresnek, kevesebb adót fizetnek és anyagilag nagyobb biztonságban érzik magukat, mint mások. Útmutató a függetlenséghez A CASHFLOW-négyszög nem szabálygyőjtemény. Csupán út mutató azoknak, akik használni kívánják. Kimet és engem elvezetett az anyagi küzdelmektıl az anyagi biztonsághoz, majd az anyagi függetlenséghez. Mi nem akartunk életünk minden áldott napján korán kelni és pénzért dolgozni. A különbség a gazdagok és a többi ember között Néhány éve olvastam egy cikket, mely szerint a legtöbb gazdag ember jövedelme 70 százalékát befektetésekbıl szerzi, azaz a "B" negyedbıl, és mindössze 30 százalékát munkabérbıl, azaz az "A" negyedbıl. Jövedelmük a következıképpen alakul: A gazdagság és a vagyonosság közötti különbség Az 1. fejezetben leírtam, hogy a feleségem és én 1989-re milliomosok lettünk, de 1994-ig nem voltunk anyagilag szabadok. Különbség van aközött, hogy valaki gazdag-e vagy vagyonos re vállalkozásaink sok pénzt termeltek nekünk. Többet kerestünk, és kevesebbet dolgoztunk, mert üzleti rendszerünk a mi fizikai erıfeszítéseink nélkül is tovább növekedett. Elértük, amit a legtöbb ember pénzügyi sikernek nevez. Hátravolt még, hogy a vállalkozásunkból származó készpénzt megfoghatóbb eszközökké alakítsuk, melyek további készpénzt áramoltatnak. Sikeressé tettük a vállalkozásunkat, ideje volt hát, hogy eszközeinket addig gyarapítsuk, amíg el nem érjük, hogy a belılük áramló készpénz több legyen, mint a költségeink. A diagramunk így nézett ki: 1994-re az összes eszközeinkbıl származó passzív bevétel meghaladta a kiadásainkat. Ekkorra vagyonossá váltunk. A cégünk valójában eszköz is volt, hiszen jövedelmet termelt, és jelentıs munkaráfordítás nélkül üzemelt. Személyes jómódunk érdekében azonban szükség volt rá, hogy kézzelfogható eszközeink is legyenek ingatlanok és részvények, melyek a kiadásainkat meghaladó további passzív jövedelemhez juttatnak; csak ezek után mondhattuk magunkat igazán vagyonosnak. Miután az eszközeinkbıl befolyó jövedelem több lett, mint a cégünk által termelt pénz, eladtuk a vállalkozást az üzlettársunknak. Most már vagyonosak voltunk. A vagyonosság definíciója A vagyonosság definíciója a következı kérdés megválaszolása: "Hány napig tudunk megélni életszínvonalunk fenntartása mellett anélkül, hogy gyakorlati értelemben munkát végeznénk (vagy bármely más, velünk egy háztartásban élı személy gyakorlati értelemben munkát végezne)?" Nézzünk egy példát: Ha havi kiadásunk dollár és dollár megtakarított pénzünk van, a vagyonunk körülbelül 3 hónap, vagyis 90 nap. A vagyont idıben kell mérni, nem dollárokban

19 1994-re a feleségem és én korlátlanul vagyonosak voltunk (nem számolva a nagy gazdagsági változások lehetıségével), mert a befektetéseinkbıl származó bevételünk meghaladta a havi kiadásainkat. Végeredményben nem az számít, mennyi pénzt keresünk, hanem, hogy mennyit tartunk meg, és hogy az a pénz mennyi ideig dolgozik nekünk. Naponta találkozom olyanokkal, akik sokat keresnek, de minden pénzük a kiadásrovatba kerül. Készpénzáramlási modelljük a következıképpen fest: Amint keresnek egy kis plusz pénzt, azonnal vásárolni kezdenek. Gyakran nagyobb házat, új autót vesznek belıle, ami hosszú távú adósságokat és több munkát eredményez, az eszközrovatba pedig semmit nem tudnak írni. Úgy folyik ki kezeik közül a pénz, mintha legalábbis valamilyen pénzügyi hashajtót szednének. Piros vonalas pénzgazdálkodás Az autós szaknyelvben létezik egy kifejezés: "piros vonalon tartani a motort". Ez azt jelenti, a motor fordulatszáma olyan magas, hogy megközelíti a "piros vonalat", vagyis azt a maximális sebességet hozzák ki a kocsiból, amelynél a motor még nem robban fel. Sokan szegények és gazdagok úgy kezelik a pénzt, hogy állandóan megközelítik a pénzügyi "piros vonalat". Nem számít, mennyit keresnek, amint befolyik a pénz, azonnal el is költik. Ha a kocsink motorját a "piros vonalig" pörgetjük fel, csökken a motor várható élettartama. Ugyanez igaz a "piros vonalas" pénzgazdálkodásra is. Számos orvos barátom arról panaszkodik, hogy túl sok a túlterheltség okozta stressz, még sincs az embereknek soha elég pénzük. Az egyikük szerint az egészségügyi problémák egyik legjelentısebb oka manapság a "pénztárca rákja". A pénz pénzt fial Mindegy, mennyi pénzt keres az ember, elıbb-utóbb valamennyit a "B" negyedben kell munkára fognia. A "B" negyed lényege az a gondolat, hogy a pénz pénzt fial. Másképpen szólva az, hogy a pénzünk dolgozik nekünk anélkül, hogy mi magunk munkát végeznénk. Fontos azonban megjegyezni, hogy léteznek egyéb befektetési formák is. Egyéb befektetési formák Az emberek befektetnek a tanulásukba. A hagyományos iskolai képzettség azért fontos, mert minél jobb a képzettségünk, annál jobb esélyekkel tudunk pénzt keresni. Ha négy évet töltünk fıiskolán, éves jövedelmünk 24 ezer dollártól 50 ezer dollárig terjedhet. Ha azt vesszük alapul, hogy egy ember átlagosan 40 évet tölt aktív munkával, a négy év fıiskola vagy egyéb felsıoktatási képzés igazán kitőnı befektetés. A hőség és a kemény munka szintén befektetési formák, ha egy életen át egy cég vagy az állam alkalmazottaiként dolgozunk. Cserébe hátralévı éveinkre szerzıdésben biztosított nyugdíj illet meg bennünket. A befektetésnek ez a formája népszerő volt az ipari korban, de az információ korában elavultnak számít. Mások nagy családba fektetnek be, cserébe gyermekeik gondjukat viselik öregségükre. Ez a befektetési forma általános volt a múltban, de a jelenlegi gazdasági megszorítások miatt egyre nehezebb családoknak biztosítani a szülık megélhetését és orvosi ellátását. Az amerikai kormányzati nyugdíjprogramok a társadalombiztosítási rendszer és az orvosi ellátás segélyezése, melyek többnyire a munkabérekbıl való levonás árán érvényesülnek úgyszintén törvény adta befektetési formák. A jelentıs demográfiai változások és a növekvı költségek miatt azonban ez a befektetési forma valószínőleg nem fogja tudni beváltani a hozzá főzött reményeket. Léteznek ezen kívül önálló befektetési eszközök, ezeket kínálják a magán nyugdíjpénztárak. A szövetségi kormányzatok az ilyen befektetésekért gyakran adókedvezményt kínálnak mind a munkáltatónak, mind az alkalmazottnak. Amerikában és Ausztráliában is léteznek magán nyugdíjpénztárak

20 A befektetésekbıl származó jövedelem Bár a fent bemutatott lehetıségek mind befektetési formák, a "B" negyed mégis az olyan befektetésekre támaszkodik, melyek rendszeres jövedelmet biztosítanak egy ember keresı évei alatt. Természetesen ahhoz, hogy valaki "B"-nek minısüljön, ugyanannak a kritériumnak kell érvényesülnie, mint a többi negyed esetében: jelenlegi jövedelmét a "B" negyedbıl kell szereznie; illetve: a pénz dolgozzék neki, ebbıl származzék jelenlegi jövedelme. Vegyünk példának egy olyan embert, aki házat vásárol befektetésként, és kiadja azt. Ha a beszedett lakbér több, mint az ingatlan üzemeltetési költségei, a jövedelme a "B" negyedbıl származik! Ugyanez igaz azokra is, akik bankbetéteik, illetve kötvényeik kamataiból vagy részvényeik osztalékaiból szerzik jövedelmüket. Természetesen, hogy valaki milyen mértékben tartozik a "B" negyedhez, az attól függ, mennyi jövedelme származik a "B" negyedbıl anélkül, hogy dolgozna. Befektetés-e a magán nyugdíjpénztári számla? A magán nyugdíjpénztári számla befektetési forma, és fenntartása bölcs dolog. Reményeink szerint a legtöbben befektetıkké válunk, miután megszőnünk aktív keresık lenni. E könyv értelmében azonban a "B" negyed olyan személyek számára van fenntartva, akik még dolgozó éveik alatt szerzik jövedelmüket befektetésekbıl. A valóságban a legtöbb ember nem befektetésként használja magánnyugdíj-számláját. A legtöbben pénzt győjtenek a számlán abban a reményben, hogy amikor majd nyugdíjba mennek, több pénzt vehetnek ki belıle, mint amennyit befizettek. Különbség van aközött, hogy valaki pénzt tesz félre a magánnyugdíj-számláján, avagy aktívan arra használja a pénzét, hogy több jövedelmet szerezzen általa. Befektetık-e a brókerek? Sok befektetési tanácsadó a meghatározás értelmében nem a "B" negyedbıl szerzi a jövedelmét. Ilyenek a tızsdei brókerek, az ingatlan ügynökök, a pénzügyi tanácsadók, a bankárok és a könyvelık; ık elsısorban az "A", illetve az "E" negyedhez tartoznak. Más szavakkal: jövedelmüket a szakmájuk gyakorlásával szerzik, nem feltétlenül saját eszközeikkel. Vannak tızsdei kereskedı barátaim is. Alacsony áron veszik meg a részvényeket, és abban bíznak, hogy sikerül ıket magas áron eladniuk. Nekik a "kereskedés" a munkájuk. Helyzetük hasonló a kiskereskedıkéhez, akik nagykereskedelmi áron veszik meg az árut, melyet azután kiskereskedelmi áron értékesítenek. Fizikailag valamit dolgozniuk kell a pénzért. Ezért inkább az "E" negyedbe sorolhatók, minta"b"-be. Befektetık-e mindezek az emberek? A válasz: igen, de fontos szem elıtt tartani a különbséget, hogy valaki a jutalékból keres pénzt, vagy tanácsokat ad el órabérben, esetleg havi fizetésért, vagy olcsón próbál venni és drágán eladni, illetve észreveszi és megteremti a jó befektetéseket. Íme egy módszer, melynek segítségével megtudhatjuk, hogy jók-e a tanácsadóink: Kérdezzük meg, jövedelmük hány százalékát teszik ki a jutalékok vagy a tanácsadásért kapott díjak, illetve mennyit passzív, befektetéseikbıl vagy egyéb vállalkozásokból származó bevételek. Számos könyvvizsgáló barátom van, akik a kötelezı szakmai titoktartás figyelembevételével elmondták, hogy a hivatásos befektetési tanácsadók közül sokan alig rendelkeznek befektetésekbıl származó jövedelemmel. Másként szólva "vizet prédikálnak és bort isznak". A "B" negyedbıl származó jövedelem elınyei A jövedelmüket a "B" negyedbıl szerzı emberek elsıdleges megkülönböztetı jegye tehát az, hogy a pénzük által jutnak pénzhez. Ha jól csinálják, a pénzük több száz éven át dolgozik nekik és a családjuknak. Ha tudjuk, hogyan keressünk pénzt a pénzzel, és nem kell naponta korán kelnünk, hogy munkába menjünk, annak nyilvánvaló elınyei vannak. Mindezeken kívül azonban olyan adócsökkentı lehetıségek is rendelkezésünkre állnak, melyek a bérbıl és fizetésbıl élıknek nem

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége?

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Nemrég elkaptam egy beszélgetést az egyik közösségi portálon, de ez a beszélgetés egyáltalán nem volt egyedi, úgy érzékelem, sok helyen, - és nem csak az interneten,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Az igen, de... típusú mondatok 9 Miért pont tojás? 13 Önéletrajz: amikor azt csináltam, amit szeretek 15 Hogyan segít a b...a meg?

Az igen, de... típusú mondatok 9 Miért pont tojás? 13 Önéletrajz: amikor azt csináltam, amit szeretek 15 Hogyan segít a b...a meg? Tartalomjegyzék Az igen, de... típusú mondatok 9 Miért pont tojás? 13 Önéletrajz: amikor azt csináltam, amit szeretek 15 Hogyan segít a b...a meg? 23 Bevezetés 27 Élet a csendes kétségbeesésben 1. Azt

Részletesebben

A kulcs a rendszerépítésben van!

A kulcs a rendszerépítésben van! A kulcs a rendszerépítésben van! Nemrég egy nagyvárosban tartottunk Online Marketing Specialista képzést egy vállalatnak. Nagyon izgalmas és tanulságos volt egy ilyen óriás cég marketingjébe és mindennapi

Részletesebben

Vállalkozz Hatékonyan Klub

Vállalkozz Hatékonyan Klub Hernyóból lepke avagy Hogyan lesz egy kis cégbıl, pénzt termelı gépezet tanulmány Kelkó Tamás 2009 Hernyóból lepkévé válni, avagy a vállalkozásodnak is vannak fejlıdési fázisai! Ahogy az embernek, egy

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Mindennapi pénzügyeink

Mindennapi pénzügyeink Mindennapi pénzügyeink Pénzügyi tudatosság képzés a Gödöllői Szent István Egyetemen dr Mészáros Aranka Phd egyetemi docens Előzmények: döntési szabadság? Következmény: nem megfelelő pénzügyi döntések bizalmatlanság!

Részletesebben

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Az Echo Televízió egyik, nemrég ismételt adósából két meglepı hírrıl értesültem. Mindkettıt azért találtam különösen meglepınek, mert az eseményeket

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. 10-es csoport. Módszertani nap 2006 február 14. Készítette: Kovács Zsolt

ESETTANULMÁNY. 10-es csoport. Módszertani nap 2006 február 14. Készítette: Kovács Zsolt ESETTANULMÁNY 10-es csoport Módszertani nap 2006 február 14 Készítette: Kovács Zsolt Személyi adatok: Név: B Tamás Szül: Sz., 1987. október 31 Iskolai végzettség 8 osztály Ítélete: B Tamás növendék 10-es

Részletesebben

Ne csak lıj, célozz is!

Ne csak lıj, célozz is! Ne csak lıj, célozz is! Manapság egymást érik a különbözı cikkek és tanulmányok a válságkezeléssel kapcsolatosan. Én igazán akkor beszélek válságról, ha az a saját fejünkben/lelkünkben is kialakul. Mindaddig

Részletesebben

Avagy: Sikeres bárki lehet

Avagy: Sikeres bárki lehet A siker 42 titka, nemcsak nıknek Avagy: Sikeres bárki lehet Kiadja: Írta: Elızménynek: vagyok, a HısNık.hu fıszerkesztıje, a Minerva Capitoliuma címő magazin fıszerkesztıje és felelıs kiadója, két könyv

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az ikrek nevelése R.: - Önt talán azért is érdekli az ikerkutatás, az ikergyerekek világa és élete, mert Ön is egy iker, ikerpár egyik tagja. Önök egypetéjû ikrek, vagy kétpetéjû ikrek? Métneki Júlia,

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Akár tótágast is állhatsz!

Akár tótágast is állhatsz! Akár tótágast is állhatsz! Elızı cikkemben már érintettem a vállalkozás lélektani oldalát, és még a mostaniban is ezt a fonalat fogom folytatni. Én sajnos azt tapasztalom, hogy egy-két igazán fantasztikus

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Kenessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP 2.1.5. Készült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával

Kenessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP 2.1.5. Készült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával enessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP 2.1.5 észült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával Tanulási képességek fejlesztése Adaptáció A bátai általános

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

Nos akkor beszállsz a játékba?!

Nos akkor beszállsz a játékba?! Nos akkor beszállsz a játékba?! Úgy gondoltam, végre írok egy cikket arról, amit lépen nyomon hangoztatok, és amiben maximálisan hiszek: nem vagyok híve "csak" az online marketing technikáknak, és nem

Részletesebben

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK Kizárólag Ingatlanértékesítıknek szóló tanulmány! 3 LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK - avagy mit tegyél, hogy hamarosan a legjobb ingatlanosok között találd magad? - Milyen szabályokat érdemes betartanod,

Részletesebben

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév Erasmus Krétán Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Erasmusos diákként egy szemesztert Krétán tölthettem el, jelenleg még csak az ösztöndíjam felénél tartok, de mondhatom nem bántam meg, hogy ezt

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Válság és kommunikáció!

Válság és kommunikáció! Válság és kommunikáció! A potenciális vevıink irányába történı kommunikáció válság idején kiemelten fontos. Sajnos nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy egy nehéz helyzetben (pl. válság idején) behúzzák

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

8 AZ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

8 AZ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 8 AZ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA Minden szakma és foglalkozás használ valamilyen eszközt a munkájuk megkönnyítésére. Az ács kalapácsot használ, a sebész szikét, és a pilóta iránytűt (navigációs rendszert). A Network

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ I A szabad bevándorlást támogató klasszikus érv így hangzik: Ha minden más változatlan, a vállalkozások oda mennek, ahol olcsó a munkaerı, a munkavállalók

Részletesebben

1 / :05

1 / :05 1 / 5 2012.03.08. 11:05 2 / 5 2012.03.08. 11:05 Angol tanfolyam Fehérvár Reggeltıl estig bármikor Tanulhat Feleannyiért mint a Magántanárnál! www.helloenglish.hu/angol-tanfolyam Felsıbb osztályban, mikor

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette:

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette: ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ Készítette: A Magánpénzügyi Akadémia - vagyonteremtés önerőből - A Magánpénzügyi Akadémia küldetése: közérthetővé tenni a pénzügyeket, ezzel az évtized végére

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Elnöki beszéd. Moszkva 2014. augusztus 10. Elnöki beszéd Moszkva, Olimpiai Stadion - 2014. augusztus 10.

Elnöki beszéd. Moszkva 2014. augusztus 10. Elnöki beszéd Moszkva, Olimpiai Stadion - 2014. augusztus 10. Elnöki beszéd Moszkva 2014. augusztus 10. 1 Köszönetnyilvánítás Minden munkatárs nevében köszönetet mondunk Papp Gulnára, Arany Oroszlán szintű felsővezetőnknek és férjének, Papp Mihálynak (8*), akik a

Részletesebben

Nem teljesen nyilvánvaló például a következı, már ismert következtetés helyessége:

Nem teljesen nyilvánvaló például a következı, már ismert következtetés helyessége: Magyarázat: Félkövér: új, definiálandó, magyarázatra szoruló kifejezések Aláhúzás: definíció, magyarázat Dılt bető: fontos részletek kiemelése Indentált rész: opcionális mellékszál, kitérı II. fejezet

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós 1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós Önkép-teszt Önkép. Kimondjuk ezt a szót, és automatikusan ugrik be a jelentés. Az a kép amilyennek látjuk magunkat. Látjuk magunkat valamilyennek, az életünk

Részletesebben

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése Elızmények: Az Autonómia Alapítvány Telepfelszámolás

Részletesebben

Álmodtam egy világot magamnak, Itt állok a kapui előtt, Adj erőt, hogy be tudjak lépni, Van hitem a magas falak előtt.

Álmodtam egy világot magamnak, Itt állok a kapui előtt, Adj erőt, hogy be tudjak lépni, Van hitem a magas falak előtt. Álmodtam egy világot magamnak, Itt állok a kapui előtt, Adj erőt, hogy be tudjak lépni, Van hitem a magas falak előtt. (Edda Művek) Álmodtam egy világot magamnak Az egyre nagyobb szabású álmok teremtése:

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

SIKER CLUB. SIKER CLUB 2009, No. 23. Siker tippek és stratégiák

SIKER CLUB. SIKER CLUB 2009, No. 23. Siker tippek és stratégiák SIKER CLUB SIKER CLUB 2009, No. 23 Siker tippek és stratégiák James Vágyi vagyok a Siker Club huszonharmadik számával, ahol sikeres gondolatokat, ötleteket és információkat ajánlunk arról, hogy hogyan

Részletesebben

Mire számíthat, aki befıttként viselkedik?

Mire számíthat, aki befıttként viselkedik? Témakörök: vállalkozás indítása, vállalkozás fejlesztés, kisvállalkozó, stratégiai tervezés, marketing terv, felnıttképzés, tanfolyamok, képzés, vállalkozói tanfolyamok, egyéni vállalkozó, marketing tanácsadó,

Részletesebben

PÁLYAKEZDİ SZAKMUNKÁSOK A MUNKAERİPIACON

PÁLYAKEZDİ SZAKMUNKÁSOK A MUNKAERİPIACON s o r s z á m PÁLYAKEZDİ SZAKMUNKÁSOK A MUNKAERİPIACON SZAKISKOLA_2009 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelıen jártam el. Az általam

Részletesebben

isteve Szerkesztette George Beahm Steve Jobs egy az egyben Kukkants bele egy zseni agyába!

isteve Szerkesztette George Beahm Steve Jobs egy az egyben Kukkants bele egy zseni agyába! isteve Szerkesztette George Beahm Steve Jobs egy az egyben Kukkants bele egy zseni agyába! Az Apple tehetségekre épül, olyan tehetségekre, akik, azt hiszem, képesek jó hardvert tervezni, erősek az ipari

Részletesebben

I Sikertervezés hogy ne csak álmodozzál. I Próbáld meg felfedezni a küldetésedet!

I Sikertervezés hogy ne csak álmodozzál. I Próbáld meg felfedezni a küldetésedet! I Próbáld meg felfedezni a küldetésedet! Mert ahhoz, hogy élvezd is a karriered vagy vállalkozásod építését, fel kell fedezned magadban a legmélyebb belsı hajtóerıt. www.sikertervezes.com I Sikertervezés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 27-én, 16,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma Tárgya 5/2010. (IV. 28.) Az önkormányzat 2009.

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

Offline? Online? Vagy mindkettı?!

Offline? Online? Vagy mindkettı?! Offline? Online? Vagy mindkettı?! A minap a kezembe akadt egy szórólap, amin csak úgy "mellékesen" ott szerepelt a weboldal címe is. A szórólap egyébként egy kis használt babaruha boltot reklámozott, ami

Részletesebben

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled!

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! 7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! Elıszó Amikor egy érdeklıdı, vagy akár egy visszatérı vevınk ismét felkeres minket, ezt azért teszi meg, mert szüksége van tılünk valamire, de minimum

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

Benchmarking könyvtárakban

Benchmarking könyvtárakban Istók Anna: Benchmarking érdemes vajon másoktól tanulni? A Gödöllıi Városi Könyvtár és Információs Központ és az érdi Csuka Zoltán Városi könyvtár tapasztalatai egy új teljesítménymérési módszer bevezetése

Részletesebben

Egy nagyon egyszerű módszer - avagy hogyan egészítheted ki a jövedelmedet anélkül, hogy bármit is el kellene adnod

Egy nagyon egyszerű módszer - avagy hogyan egészítheted ki a jövedelmedet anélkül, hogy bármit is el kellene adnod Tárgy: [SPEC1]! Egy nagyon egyszerű módszer, avagy siker 8 lépésben... Egy nagyon egyszerű módszer - avagy hogyan egészítheted ki a jövedelmedet anélkül, hogy bármit is el kellene adnod Kedves [SPEC1]!

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Hogyan emelj árat?- 1.rész

Hogyan emelj árat?- 1.rész Hogyan emelj árat?- 1.rész Elıszó Az áremelés kérdése kényes téma, de beszélni kell róla. Az áremelés témája arról jutott eszembe, hogy pár nappal ezelıtt az egyik multiban bevásároltam, és alkalmam volt

Részletesebben

Milyen weboldalt készítsünk?

Milyen weboldalt készítsünk? Milyen weboldalt készítsünk? Sokszor kapunk olyan kérdést, hogy HTML, vagy PHP-s weboldalt érdemes -e készíteni? Én mindig azt mondom, hogy mindkettınek van elınye, és van "hátránya" is. Az adott szituáció

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Egy nagyon egyszerű módszer - avagy hogyan egészítheted ki a jövedelmedet anélkül, hogy bármit is el kellene adnod

Egy nagyon egyszerű módszer - avagy hogyan egészítheted ki a jövedelmedet anélkül, hogy bármit is el kellene adnod Ebből a tortából most Te is vághatsz magadnak egy szeletet [SPEC1]! Egy nagyon egyszerű módszer - avagy hogyan egészítheted ki a jövedelmedet anélkül, hogy bármit is el kellene adnod Kedves [SPEC1]! Először

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Add el Magad! Hogyan mutasd be cégedet pár szóban úgy, hogy izgalmat és érdeklődést kelts a szokásos álmos reakciók helyett?

Add el Magad! Hogyan mutasd be cégedet pár szóban úgy, hogy izgalmat és érdeklődést kelts a szokásos álmos reakciók helyett? Add el Magad! Hogyan mutasd be cégedet pár szóban úgy, hogy izgalmat és érdeklődést kelts a szokásos álmos reakciók helyett? A Marketing Commando Minitréningje 2004-2006, Marketing Commando! www.marketingcommando.hu

Részletesebben

Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész

Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész írta: Rue Ann Hass Tegyél fel olyan kérdéseket, amelyek erıs érzéseket, képeket, emlékeket idéznek fel és kopogtass a kapott válaszokra Munkám során hasznosnak

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették 2007.11.12. Hírextra Constantinovits Milán Újpesten zajlik az élet. Épül az M0-s körgyőrő, és megindult

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 1-26 / 2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2010. december 16-án tartott közmeghallgatásról Az ülés

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

Nemzetközi Navigátor 2010. Nemzetközi Navigátor

Nemzetközi Navigátor 2010. Nemzetközi Navigátor Nemzetközi Navigátor A legalaposabb tudásra tapasztalati úton tehetünk szert. Jobb vezetıvé úgy tudunk válni, ha gyakoroljuk a vezetést. Valódi inspirációt nem a szokványos, bejáratott helyekrıl kaphatunk,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2009. augusztus 3-án, az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli együttes

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2009. július 2.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2009. július 2. Ügyszám: 26-14/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2009. július 2. Nyirád 2009. 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 70/2013. (VI.19.) Beszámoló a Batthyány József Általános Iskola 2012/2013-as

Részletesebben

KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS

KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS JÖVŐTERVEI 1 A cigányság a magyar társadalom legnagyobb létszámú etnikai csoportjává vált az elmúlt évtizedekben. (VALUCH,

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

TARTALOM BEVEZET I. ZÖRGESSETEK ÉS MEGNYITTATIK! A CÉLKIT ZÉS TERMÉSZETI TÖRVÉNYEI MONDD, AZ ÉLETEDT L MIT REMÉLSZ? SZÁZ ÁLOM V. AZ ELME PROGRAMOZÁSA

TARTALOM BEVEZET I. ZÖRGESSETEK ÉS MEGNYITTATIK! A CÉLKIT ZÉS TERMÉSZETI TÖRVÉNYEI MONDD, AZ ÉLETEDT L MIT REMÉLSZ? SZÁZ ÁLOM V. AZ ELME PROGRAMOZÁSA TARTALOM BEVEZET I. ZÖRGESSETEK ÉS MEGNYITTATIK! II. A CÉLKITZÉS TERMÉSZETI TÖRVÉNYEI III. MONDD, AZ ÉLETEDTL MIT REMÉLSZ? IV. SZÁZ ÁLOM V. AZ ELME PROGRAMOZÁSA VI. KRUMPLI VAGY ÉLETKERÉK? VII. A TUDÁS

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanmenedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanfinanszírozás és befektetés 5. Befektetések értékelése, ingatlanbefektetések

Részletesebben

Eladná cégét, de tartozás terheli?

Eladná cégét, de tartozás terheli? Eladná cégét, de tartozás terheli? Oldjuk meg a problémát együtt! Kedves Cégtulajdonos! Előző cikkemben ugyan azt ígértem, hogy bemutatom, hogyan mentsünk meg egy céget, ha tartozás terheli. Azonban telefonon

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN A sikeres vállalkozások vezetıi mindannyian egyetértenek abban, hogy az irányítás során folyamatosan szem elıtt kell tartani a vállalkozás

Részletesebben

TÜKÖRORSZÁG MÁRPEDIG LÉTEZIK FARKAS ÁGNES ÜVEGCSISZOLÓ

TÜKÖRORSZÁG MÁRPEDIG LÉTEZIK FARKAS ÁGNES ÜVEGCSISZOLÓ 60 évek végén összegyûjtötték a kisipari szakmákat, és mi valahogy kimaradtunk. Ezért aztán nem is volt síküvegcsiszoló képzés. TÜKÖRORZÁG MÁRPEDIG LÉTEZIK FRK ÁGNE ÜVEGCIZOLÓ MÚLÓ IDÕ NYOMÁBN Z ÜVEGCIZOLÓ

Részletesebben