MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP éves jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2. 2008. éves jelentése"

Átírás

1 A MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2.

2 1. A Magyar Posta Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 2. (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Magyar Posta Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 2. Az Alap rövidített elnevezése Magyar Posta Garantált Alap 2. Az Alap típusa, fajtája Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, zártvégű értékpapír befektetési alap. Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma, kelte Lajstromszám: PSZÁF határozat száma: E-III/ /2006 PSZÁF határozat kelte: december 20. Az Alap futamideje Az Alap futamideje határozott, az Alap nyilvántartásba vételétől (2006. december 20-tól) december 18-ig terjedő időszak. Befektetési jegyek előállítása A befektetési jegyek névértéke ,-Ft, azaz Tízezer forint. A befektetési jegyek névreszólóak és dematerializált formában kerülnek előállításra, így fizikai kikérésükre nincs lehetőség. Befektetési jegyek szabályozott piacra történő bevezetése Az Alap befektetési jegyei február 07-én bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsdére. Első kereskedési nap: február 07. BÉT határozat száma: 31/2007. A portfolió lehetséges elemei Az Alapkezelő az Alap induláskori saját tőkéjének a tőkegarancia biztosítása érdekében szükséges részét bankbetétbe és/vagy állampapírokba fekteti, míg a további részből a hozamgarancia valamint a részvénykosár teljesítményéből való részesedés biztosítása érdekében a részvények árfolyamalakulására vonatkozó vételi opciókat köt, és fedezi az Alap költségeit. Erste Alapkezelő Zrt. 1

3 Alapkezelő Erste Alapkezelő Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u Cégjegyzékszáma: Letétkezelő ERSTE Bank Hungary Nyrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u Cégjegyzékszáma: Forgalmazó Erste Befektetési Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u Cégjegyzékszáma: Forgalmazó ügynöke Magyar Posta Zrt. meghatározott postahelyei Könyvvizsgáló Az Alap könyvvizsgálója: Ecocomplex Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Székhelye: 2096 Üröm, Kert u. 49. Cégjegyzékszáma: MKVK nyilvántartási szám: ; PSZÁF nyilvántartási szám: T /04 Eljáró könyvvizsgáló neve: Szabó Katalin Lakcíme: 2096 Üröm, Kert u. 49. MKVK nyilvántartási szám: ; PSZÁF nyilvántartási szám: E /04 Erste Alapkezelő Zrt. 2

4 2. Befektetési eszközállomány összetétele Nettó eszközérték számítás típusa: T napi árfolyam adatok Megnevezés Nyitó eszközérték (T. nap: ) (Ft) A saját tőke arányában % Záró eszközérték (T. nap: ) (Ft) A saját tőke arányában % ESZKÖZÖK % % Pénzforgalmi és befektetési számla egyenleg % % Lekötött bankbetét % % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok % % Diszkontkincstárjegyek % % MNB kötvények % % Államkötvények % % Állami készfizető kezességgel biztosított kötvények % % Hitelintézeti kötvények % % Vállalati kötvények % % Egyéb kötvények % % Jelzáloglevelek % % Külföldi kötvények % % Részvények % % Hazai tőzsdei részvények % % Hazai OTC részvények % % Külföldi részvények % % Kollektív befektetési értékpapírok % % Nyíltvégű alap befektetési jegye % % Zártvégű alap befektetési jegye % % Kárpótlási jegy % % Származtatott ügyletek % % Futures ügyletek % % Forward ügyletek % % Opciók % % Egyéb származtatott ügyletek % % Egyéb követelések % % KÖTELEZETTSÉGEK % % Hitelállomány % % Költségek % % Alapkezelői díj % % Letétkezelői díj % % Könyvvizsgálói díj % % PSZÁF díj % % Közzétételi költség % % Egyéb kötelezettség % % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK % % Befektetési jegyek darabszáma Egy jegyre jutó nettó eszközérték Erste Alapkezelő Zrt. 3

5 Az Alap portfóliójában az alábbi tizenöt darab részvényt tartalmazó részvénykosár árfolyamalakulására vonatkozó ázsiai átlagoló vételi opció található, melynek lejárata december 18. Részvény Bloomberg kód Pénzügyi szektor 1 OTP Bank Nyrt OTP HB 2 Banco Santander Central Hispano SA SAN SM 3 UniCredito Italiano SpA UC IM 4 Bank of America Corp BAC UN 5 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 8306 JT Gyógyszeripari szektor 6 Richter Gedeon Nyrt RICHT HB 7 Sanofi-Aventis SAN FP 8 Procter & Gamble Co. PG UN 9 Johnson & Johnson JNJ UN 10 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4502 JT Olajipari szektor 11 MOL Hungarian Oil and Gas NyRt MOL HB 12 Chevron Corp CVX UN 13 Exxon Mobil Corp XOM UN 14 OMV AG OMV AV 15 Nippon Oil Corp 5001 JT 3. Befektetési jegyek forgalma Tárgyidőszak: Forgalomban lévő befektetési jegyek száma én Tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma - Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma - Forgalomban lévő befektetési jegyek száma én Portfólió összesített nettó eszközértéke én (Ft) * Egy jegyre jutó nettó eszközérték én (Ft) * * tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték 4. Az Alap részére igénybe vett hitel feltételei Az Alap a tárgyévben nem vett fel hitelt. Erste Alapkezelő Zrt. 4

6 5. Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének alakulása évben havi bontásban és a megelőző évek végén Eszközérték érvényességi dátuma (hónap utolsó munkanapja) Saját tőke (Ft) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) Az Alap a futamideje alatt nem fizet hozamot. A futamidő lejáratát követően az Alapkezelő a befektetési jegyek névértékét fizeti ki a befektetési jegyek tulajdonosai részére, továbbá a Tájékoztatóban meghatározottak szerint az előre biztosított hozam vagy az Alap portfóliójában levő részvényekre vonatkozó opció által elérhető hozam közül a magasabbat. A garancia hatálya: Az Alapkezelő által vállalt hozamígéret kízárólag azon befektetők vonatkozásában érvényes és hatályos, akik a forgalombahozatal során megvásárolt befektetési jegyeket az Alap futamidejének végéig folyamatosan tulajdonolják. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a jelentésben szereplő múltbeli teljesítmények, hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeni teljesítményére, hozamára. 6. Az Alap hozamadatai Bemutatásra kerülő időszak Q Időszak záró dátuma Időszak kezdő dátuma Alap nettó hozama (%)* 0.11% 2.78% 5.38% Származtatott ügylet az Alapban az adott időszakban (vételi opció vétele) A származtatott ügyletek összesített piaci értéke az Alap összesített nettó eszközértékéhez viszonyítva (átlagosan az adott időszakban, %) van van van 15.03% 13.51% 12.24% Tőkeáttétel mértéke N/A N/A N/A * Kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási jutalék), számlavezetési és egyéb költség levonása előtti hozam. Erste Alapkezelő Zrt. 5

7 A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényi rendelkezések értelmében a belföldi adóilletőségű magánszemélyeknek a nyilvánosan forgalomba hozott befektetési jegyek hozamából származó jövedelmük után a fizetendő adó mértéke 20%. Az Alap befektetési jegyeinek a Forgalmazón keresztül történő visszaváltásakor keletkező árfolyamnyereség is a fent említett 20 %-os kulccsal adózik. A augusztus 31-ig megszerzett befektetési jegyek augusztus 31-ét követő visszaváltásával keletkezett árfolyamnyereség után a törvényben meghatározott átmeneti rendelkezések értelmében nem kell kamatadót fizetni. Külföldi adóilletőségű magánszemély befektetők adózására a vonatkozó kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény rendelkezései az irányadók azzal, hogy ezen magánszemélyeknek külföldi adóilletőségük igazolásaként a Forgalmazó felé be kell nyújtaniuk az illetékes külföldi adóhatóság által kiállított adóilletőségi igazolást is valamennyi adóévre, valamint nyilatkozniuk kell, hogy ők minősülnek haszonhúzónak az ügylet tekintetében. Ezen igazolás és nyilatkozat hiányában függetlenül a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményben foglaltaktól a külföldi adóilletőségű magánszemélyekre a belföldi adóilletőségűekre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni szükséges. Belföldi adóilletőségű gazdálkodó szervezetek és más jogi személyek esetében a befektetési jegyek hozama adóköteles bevételüket növeli. Ez után a mindenkor érvényes rájuk vonatkozó adójogszabályok szerint kell az adót megfizetniük. A magyar adójogszabályok szerint külföldi adóilletőségűnek minősülő, Magyarországon telephellyel nem rendelkező társaságok amennyiben üzletvezetésük nem Magyarországon van - nem alanyai a magyar társasági adótörvénynek. Az ellenérték kifizetésére, a készpénzfelvételhez kapcsolódó esetleges korlátozásokra és költségekre a Forgalmazó vonatkozó hirdetményében foglaltak irányadók. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a jelentésben szereplő múltbeli teljesítmények, hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeni teljesítményére, hozamára. Az Alap befektetési politikájában referencia index nem került meghatározásra. 7. Az Alap évi auditált üzleti eredményének bemutatása Az Alap évi bevételei adatok ezer forintban Összes bevétel Ebből pénzügyileg realizált bevétel Pénzügyi műveletek bevétele összesen Kamatbevétel pénzintézettől Értékpapírok kamatbevétele Kapott hozam (opció) - - Erste Alapkezelő Zrt. 6

8 Az Alap évi költségei, ráfordításai adatok ezer forintban Összes költség, ráfordítás Ebből pénzügyileg realizált költségek, ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordítása összesen Fizetett opciós díj - - Működési költségek összesen Alapkezelői díj Letétkezelői díj Hirdetés, közzététel költsége Bank és nyomtatvány költség Könyvvizsgálói díj Tőzsdei bevezetés díja Tőzsdei forgalomban tartási díj Egyéb ráfordítás összesen Felügyeleti díj Fizetett, fizetendő hozam Fizetett, fizetendő hozam - - Az Alap üzleti eredménye A gazdasági folyamatok rövid áttekintése, az Alap befektetési politikájára ható tényezők I. negyedév elején tovább erősödött a pénz- és tőkepiaci korrekció. Az amerikai jelzálogpiaci krízis hatásai továbbgyűrűztek a többi szektorba is, ami jelentős likviditáscsökkenéssel járt. A világ jegybankjai, élen az amerikai FED-del, aki a mozgásterének határáig is elment, próbálták alapkamatcsökkentésekkel a gazdaságot élénkíteni. Itthon a 2007-es év egészében 1,3%-kal bővült a magyar gazdaság. Ez többek között a pozitív nettó exportnak volt köszönhető. Termelői oldalról nézve, az ipar hozzáadott értékének kimagasló 6,2%-os növekedése volt a húzó ágazat. A mezőgazdasági termelése viszont 13,3% esett vissza a megelőző évhez képest az aszálynak köszönhetően decemberi lokális maximumnak számító 7,4%-os infláció enyhén csökkenő pályára állt, de az év első hónapjaiban folytatódott az élelmiszerárak emelkedése, továbbra is magasan tartotta a hó/hó árindexeket. A világpiaci olajárak emelkedése által vezérelt járműüzemanyag-áremelkedés szintén felfelé mutató nyomást fejtett ki a fogyasztói inflációra. A folyó fizetési mérleg hiánya a 2007-es év utolsó negyedévében 1,113 milliárd eurót tett ki, ami kissé kedvezőbb lett az előzetesen várt 1,25 milliárd eurónál. A 2007 évi teljes hiány ezzel 5,060 milliárd eurót ért el, ami a GDP 5%-ának felelt meg. A hitelpiaci válság fokozatos elmélyülésére jellemző, hogy az amerikai jelzálog piaci válság tovább gyűrűzésének megakadályozására az USA kormánya 150 milliárd dollár (az amerikai GDP 1%-a) költségvetési juttatást ígért, míg a FED január közepén egy rendkívüli ülés keretében először 75 bázisponttal 3,50%-ra, majd január 30-án további 50 ponttal 3,00%-ra mérsékelte az irányadó amerikai kamatokat. Az intézkedések azonban csak ideiglenes megnyugvást jelentettek a piacok számára. Januárban a magyar hozamok összességükben csak pár ponttal változtak. Az elmozdulások iránya vegyes volt. Az 5 éves referenciahozam illetve az ennél rövidebb futamidejű referencia hozamok 2-5 ponttal csökkentek, míg a hosszabb szegmensbe tartozó referencia hozamok 8-12 ponttal emelkedtek. A forint az euróhoz képest az év végi 253,04Ft-os szintjéhez képest 258,15-ra változott. Februárban a gyenge magyar makrogazdasági mutatók miatt a hónap során a kockázati étvágy tovább csökkent, mely további hozamemelkedést jelentett az állampapírok piacán. Erste Alapkezelő Zrt. 7

9 A jegybank a kormánnyal közösen a hét éve fennálló forint árfolyamsávot eltörölte. Ennek eredményeként a monetáris politikának a jövőben már csak egyetlen célra, az inflációs cél elérésére kellett összpontosítani, míg az árfolyamcél tartása lekerült a napirendről. Február folyamán a hozamgörba teljes hosszában erőteljes emelkedés volt megfigyelhető, melynek eredményeként a referencia hozamok a hónap eleji szintjükhöz képest ponttal eltolódtak. A március 9-i, a vizitdíjról, a tandíjról és a kórházi napidíjról történő népszavazást megelőző utolsó munkanap a magyar kötvénypiac teljesen kiszáradt. A március 9-dikei népszavazás utózöngélyeként kormányválság robbant ki, aminek hírére a piac extrém hozamemelkedéssel reagált. A hónap utolsó napján a korábbi elemzői konszenzusnál magasabb 50 bázispontos alapkamat emelésről döntött a Monetáris Tanács. A 8,00%-os alapkamat azonban még így is jelentősen alatta maradt a hónap végi 8,72%-os 3 hónapos referencia hozamnak. A részvénypiacon az év első három hónapjában jelentősen esett mind a BUX, mind a többi nemzetközi tőzsdeindex. A Budapesti Értéktőzsde indexe 2008 első negyedévében 17,25%-os mértékben csökkent. II. negyedév A második negyedévben a kövekező makroadatok láttak napvilágot. A megelőző negyedévhez képest 0,3%- kal nőtt a GDP január-márciusban a szezonálisan igazított adatok szerint. Az éves szintű beruházási ráta év/év alapon 5,4%-os csökkenést mutatott a tavalyi negyedik negyedéves 2,6%-os növekedés után második negyedévében magas maradt az infláció. A 12 hónapos inflációs mutató áprilisban 6,6%-ra lassult, májusban ismét 7%-ra ugrott, viszont júniusban 6,7%-ra csökkent. Tovább emelkedtek az élelmiszerárak, emellett az újabb és újabb rekordokat döntő világpiaci olajár érintette kedvezőtlenül a hazai inflációs folyamatokat. A folyó fizetési mérleg hiánya a 2008-as év első negyedévében 1,16 milliárd eurót tett ki, ami kissé magasabb lett az előzetesen várt 1 Mrd eurónál. Az utolsó négy-negyedév kumulált deficitje ezzel 5,085 Mrd euróra emelkedett, ami továbbra is a GDP 5%-ának felelt meg. Bérinflációs félelmek fokozódásának hatására a Monetáris Tanács a jegybanki alapkamatot 8,25%-ra emelte. A kisebbik kormánypárt politikusai április 30-i határidővel lemondtak miniszteri pozicióikról és kiléptek a koalicíóból. A március végi 50 bázispontos MNB kamatemelés, illetve a márciusi FED kamatcsökkentés hatása kitartott a hónap folyamán, és a kockázatvállalási hajlandóság erősödésével párhuzamosan a magyar kötvénypiacon is a megnyugvás jelei látszottak. A hónap során a forint is jelentős, több mint 3 %-os erősödést tudott felmutatni az euróhoz képest és április végén 252,37-es szinten zárt. Az MNB inflációs jelentése a 3%-os inflációs cél megvalósítását a 2010 első negyedévére tolta ki. Mindemellett a napvilágot látott makro adatok következtében az MNB újabb 25 bázisponttal 8,50% emelte az alapkamatot. A hónap végén a szlovák kormány a szlovák jegybankkal közösen eltolta a szlovák korona euróval szembeni 15%-os ingadozási sávját, melynek következtében a regiós devizák is erősödést tudtak felmutatni az euróval szemben. A forint árfolyama tovább erősödött és május végén 240,51 forintos szinten zárt az euróhoz képest. A kedvezőtlen makroadatok ellenére júniusban a megosztott Monetáris Tanács végül változatlanul hagyta az alapkamatot. A magyar deviza június hónap végére 235,56-ig erősödött az euróval szemben. A hónap során az állampapír hozamok emelkedtek. Az éven túli referencia hozamok átlagosan 40 ponttal zártak magasabban, míg az éven belüli hozamok esetében ez az emelkedés pont volt. A részvénypiacon a Budapesti Értéktőzsde indexe 2008 második negyedévében 6,09%-os mértékben csökkent.. A blue chip részvények mindegyike esett a negyedévben. Erste Alapkezelő Zrt. 8

10 III. negyedév A KSH közleménye szerint a magyar gazdaság 2,0%-kal nőtt második negyedévében a első negyedévi 1,7% után. A növekedés a elsősorban a mezőgazdaság javuló teljesítményének tudható be. Az infláció ismét lassú csökkenésnek indult 12 hónapos mutató júliusban 6,7%-os, augusztusban 6,5%-os adatot hozott, ami szeptemberre 6,2%-ra zsugorodott. A harmadik negyedévben az erős forint is az infláció fékeződésének irányába hatott, a nyersanyagok és energiahordozók árának mérséklődése mellett. Az MNB július során nem változtatott az alapkamaton a piacon tapasztalt megnyugvás hatására. Régiós devizákat figyelve megállapítható, hogy a júliusi forint erősödés a régiós trenddel megegyezett. A júliusban a referencia hozamok és a forint árfolyama esetében is jelentős erősödés volt megfigyelhető. Ennek eredményeként az éven belüli referencia hozamok ponttal, míg az éven túli referencia hozamok ponttal csökkentek. A forint a június hóvégi 237,03 HUF/EUR szintről 231,19-re erősödött. Augusztusban csak minimális referencia hozam emelkedés valósult meg és a hó végére a forint 238,21 HUF/EUR szintre gyengült az euróval szemben. Szeptemberben Amerikában újabb hírek borzolták a befektetők idegeit. A Lehman Brothers befektetési bank - azt követően, hogy először a Korean Development Bank, majd pedig a Barclay s és a Bank of America is elállt az akvizíciótól - csődvédelmet kért maga ellen. A fenti fejlemény bizalmi válságot és pánikszerű eladásokat indukált. Az AIG biztosító szeptember közepén likviditási problémáinak enyhítése céljából a FED 85 milliárd dolláros kölcsönt nyújtott a cég részvényeinek fedezete mellett. A negyedév utolsó hónapjában, a bizalmi válság szélesedésével párhuzamosan a referenciahozamok jelentős pontos emelkedésen mentek keresztül. Legnagyobb mértékben a 3 éves futamidejű referencia hozam változott. A kockázati éhség csökkenésével párhuzamosan a forint is gyengülést mutatott. Előző havi záró értékéhez képest az euró 4,97 forinttal drágult, így hó végén 243,17 Ft-os szinten zárt. Szeptemberben a részvénypiacokon eluralkodott a pánik. Először a két válságba került jelzálogpiaci óriás a Fannie Mae és a Freddie Mac megmentésére kidolgozott terv keretében az amerikai állam többségi tulajdont szerzett a két pénzintézetben. Ezt követően a Lehman Brothers próbálkozásai kudarcot vallottak új befektető bevonására, ezért csődvédelmet kért. A Budapesti Értéktőzsde indexe harmadik negyedévében 7,45%-os mértékben csökkent. IV. negyedév A gyors dezinflációnak köszönhetően a májusi 7%-os lokális csúcsról novemberre 4,2%-ra lassult az éves inflációs mutató. A harmadik negyedévben a KSH adatai szerint 0,8%-kal növekedett a magyar gazdaság, de ennek ellenére a meghatározó szektorok, mint az ipar -2,2%-kal, építőipar -5%-kal és a szolgáltatások - 1,5%-kal estek vissza, csupán a mezőgazdaság kimagasló teljesítése tartotta pluszba az indexet. A gazdaság lassulása, a dráguló hitelek, a növekvő munkanélküliség miatt a belső keresletben visszaesés mutatkozott és az energia és árupiaci áresés is az infláció csökkenéséhez járult hozzá decemberére az államháztartás mérlege 68,6 milliárd forintos pluszban zárt. A 2006-ban még 11%-os hiány év végére a GDP 3,3%-ra zsugorodott. Az októberi pánikban a befektetők dollár és euró állampapírokba menekítették befektetéseieket, ennek következtében a fejlett piacokon a jelentős keresletnövekedés hatására a rövidtávú kötvények hozamai az irányadó kamatláb alá kúsztak. Magyarországon októberben ezzel ellenkező kép alakult ki. Az izlandi bankrendszer csődjét követően sokan párhuzamot húztak Magyarország és a szigetország között, ennek következtében a hazai állampapír piacon drasztikus tőkekivonás következett be. A Magyar Nemzeti Bank, hogy elejét vegye a további erős forint esésnek és spekulációnak és 3%-kal 11,5%-ra emelte a jegybanki alapkamat mértékét. Olyan feltételezések láttak napvilágot, hogy a külföldi piaci szereplők a magyar társaságokkal szemben fennálló devizahiteleiket nem fogják megújítani, és azt a hazai szereplőknek vissza kell fizetniük, melyhez a devizát az MNB-től fogják megvásárolni. Erste Alapkezelő Zrt. 9

11 Az egyre hisztérikusabbá vált forint eladások a forint jelentős gyengülését okozták, mely minden forintban denominált eszköztől való menekülést, vagy legalábbis tartózkodást eredményezett. Az állampapír árak zuhantak és a korábban elképzelhetetlen szintek mellett sem voltak vevők, így a piac befagyott. A jegybanki tartalékok nem mutatkoztak elegendőnek és emiatt elkerülhetetlenné vált az IMF-EU-Világbank 20 milliárd eurós hitelkeret felvétele. Október során a referencia hozamok és a forint árfolyama esetében is jelentős gyengülés volt megfigyelhető. Ennek eredményeként az éven belüli referencia hozamok ponttal, míg az éven túli referencia hozamok ponttal emelkedtek. Hazánkat november első dekádjában mind a Fitch, mind pedig a Moody s leminősítette. Az októberi inflációs adat viszont jobb lett a vártnál. Az MNB november 24-én a piac nagy meglepetésére 50 bázispontot vágott az alapkamaton. December folyamán tovább folytatódott a tőkepiacok megnyugvása. A várakozásoknak a jegybank elegettéve a hónap során kétszer 50 bázispontos kamatvágást hajtott végre. Nemzetközi piacokon tovább folytatódott a hitelpiaci krízis elleni küzdelem, melynek során az ECB az alapkamatát további 75 ponttal 2,50%-ra vágta, míg az amerikai jegybank szerepét betöltő FED egészen 0,25%-ig csökkentette kamatát. A 3 hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb futamidejű értékpapírok teljesítményét mérő RMAX index 8,3%-os, a vegyes lejáratú CMAX 3,4%-os és egy évnél hosszabb futamidejű államkötvények teljesítményét mérő MAX index 2,7%-os éves hozamot mutatott fel az év végén. A negyedik negyedév folyamán több éves mélypontokra estek a nagy nemzetközi tőzsdeindexek. A Budapesti Értéktőzsde indexe negyedik negyedévében 35,12%-os mértékben csökkent. A negyedév elejétől október 27-ig az index szinte korrekció nélkül több mint 43%-ot esett. A BUX ezen a napon érte el májusa óta a legalacsonyabb értékét ,07 ponttal. Ezt az év vége felé korrekció követett, de komolyabb áttörés nem mutatkozott. 9. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások A Társaság tevékenységi körében jelentős változás nem következett be évben, új üzletágat, vagy szolgáltatást nem indított. A befektetési jegyek befektetők általi teljes visszaváltása miatt november 08-án megszűnt az [origo] klikk Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja, új befektetési alap elindítására évben nem került sor. Év végén a Társaság huszonhat befektetési alapot kezelt. A negatív pénzpiaci változások következtében az alapokban koncentrálódott vagyon piaci értéke az előző év végi 386 Mrd Ft-os értékről év végére 248 Mrd Ft-ra csökkent, részben a befektetési jegyek darabszámának, részben a befektetési eszközök piaci árának csökkenése miatt. A kedvezőtlen piaci folyamatok a vagyon- és portfóliókezelés területén is éreztették hatásukat. A kezelt vagyon piaci értéke az alapokénál kisebb mértékben, 149 Mrd Ft-ról 119 Mrd Ft-ra csökkent novemberben változás következett be a Társaság irányítási struktúrájában. Munkaviszonyának megszűnése miatt Fekete Attila lemondott igazgatósági tagságáról. A Társaság tulajdonosa új igazgatósági taggá Adrianus Janmaat urat választotta, az igazgatóság elnöke Pázmány Balázs lett december 15-től a Társaság operatív irányítását dr. Mesterházy György, vezérigazgató látja el. Az ügyvezető igazgatói pozíciók megszűntek. A Társaság június 27-én tartott közgyűlése az alaptőke Ft-ra történő felemeléséről döntött, amely részben tőketartalék terhére ( Ft), részben új részvények ( Ft) kibocsátásával valósult meg. Az alaptőke felemelését a Cégbíróság augusztus 05-én jegyezte be, a részvények teljes névértékének befizetésére november 13-án került sor. A többségi tulajdonos Erste Befektetési Zrt november 17-én megvásárolta a Portfólió Kft. részesedését, ezzel a Társaság egyszemélyes társasággá vált. Erste Alapkezelő Zrt. 10

12 A nemzetközi Erste Csoport holdinggá alakulásának újabb állomásaként Társaság tulajdonosa, az Erste Befektetési Zrt. a Társaságban fennálló 100%-os tulajdonrészét január 21. napján eladta az Erste Asset Management GmbH-nak (A-1010 Vienna, Habsburgergasse 2.). Az egyedüli részvényes személyének megváltozása február 9-én került bejegyzésre a cégjegyzékbe. Az Erste Asset Management GmbH az ERSTE Bank Group AG 100%-os közvetett tulajdonában álló társasága, mely stratégiai irányítási feladatai mellett biztosítja az alap-, és vagyonkezelési üzletág infrastruktúráját. A tulajdonosváltozás a Társaság működését, üzletpolitikáját, az ügyfelekkel kialakított kapcsolatot nem befolyásolja. A tulajdonosi változás következtében a Társaság kikerült az ERSTE Bank Hungary Nyrt. konszolidációs köréből. Budapest, április 27. Erste Alapkezelő Zrt. 11

13 Erste Alapkezelő Zrt. 1

14 Mérleg adatok ezer forintban A tétel megnevezése Eszközök (aktívák): A. Befektetett eszközök I. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete - - a) kamatokból, osztalékokból - - b) egyéb - - II. Befektetett pénzügyi eszközök Hosszú lejáratú bankbetétek B. Forgóeszközök I. Követelések Követelések Követelések értékvesztése (-) Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Forintkövetelések értékelési különbözete - - II. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 1-2 a) kamatokból, osztalékokból 1 1 b) egyéb III. Pénzeszközök Pénzeszközök Pénzeszközök értékelési különbözete - - C. Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolás Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-) - - D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete Eszközök (aktívák) összesen: A tétel megnevezése Források ( passzívák): E. Saját tőke I. Induló tőke Kibocsátott befektetési jegyek névértéke Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) - - II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete Értékelési különbözet tartaléka Előző évek eredménye Üzleti évi eredménye F. Céltartalékok - - G. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek - - II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete - - H. Passzív időbeli elhatárolások Források (passzívák) összesen: Budapest, április 10. Erste Alapkezelő Zrt. - - Erste Alapkezelő Zrt. 2

15 Eredménykimutatás adatok ezer forintban Megnevezés I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai - - III. Egyéb bevételek - - IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek - - VII. Rendkívüli ráfordítások - - VIII. Fizetett, fizetendő hozam - - IX. Tárgyévi eredmény Budapest, április 10. Erste Alapkezelő Zrt. Erste Alapkezelő Zrt. 3

ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2. Megszűnési jelentése

ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2. Megszűnési jelentése Az ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2. 1. Az ERSTE Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 2. (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve ERSTE Garantált Zártvégű

Részletesebben

ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 5. 2009. féléves jelentése

ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 5. 2009. féléves jelentése Az ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 5. 1. Az Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 5. (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Garantált Zártvégű

Részletesebben

MAGYAR POSTA NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP. 2009. éves jelentése

MAGYAR POSTA NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP. 2009. éves jelentése A MAGYAR POSTA NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 1. A Magyar Posta Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Magyar Posta Nyíltvégű Tőkevédett

Részletesebben

MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 3. 2009. féléves jelentése

MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 3. 2009. féléves jelentése A MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 3. 1. A Magyar Posta Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 3. (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Magyar Posta

Részletesebben

ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. 2009. féléves jelentése

ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. 2009. féléves jelentése Az ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. 1. Az Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 1. (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Garantált Zártvégű

Részletesebben

ERSTE. ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Korábban Erste Válogatott Alapok Alapja. 2010. éves jelentése

ERSTE. ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Korábban Erste Válogatott Alapok Alapja. 2010. éves jelentése Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Korábban Erste Válogatott Alapok Alapja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap

Részletesebben

MAGYAR POSTA NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP. 2009. féléves jelentése

MAGYAR POSTA NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP. 2009. féléves jelentése A MAGYAR POSTA NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 1. A Magyar Posta Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Magyar Posta Nyíltvégű Tőkevédett

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. 2007. éves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. 2007. éves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

ERSTE. NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja) 2009.

ERSTE. NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja) 2009. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja) e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

ERSTE DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA. 2008. féléves jelentése

ERSTE DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA. 2008. féléves jelentése Az ERSTE DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Dinamikus Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Dinamikus Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése Erste Dinamikus Alap

Részletesebben

ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. 2011. éves jelentése

ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. 2011. éves jelentése Az ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Globális Részvény Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Globális Részvény Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. 2008. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. 2008. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ. 2010. féléves jelentése KORÁBBAN ERSTE VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ. 2010. féléves jelentése KORÁBBAN ERSTE VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA KORÁBBAN ERSTE VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. 2008. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. 2008. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste XL Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste XL Kötvény Befektetési Alap Az Alap rövidített elnevezése

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. 2011. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. 2011. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste XL Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste XL Kötvény Befektetési Alap Az Alap rövidített elnevezése

Részletesebben

MAGYAR POSTA NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP. 2011. féléves jelentése

MAGYAR POSTA NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP. 2011. féléves jelentése A MAGYAR POSTA NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 1. A Magyar Posta Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Magyar Posta Nyíltvégű Tőkevédett

Részletesebben

MAGYAR POSTA TŐKEVÉDETT MEGTAKARÍTÁSI NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP. 2011. éves jelentése

MAGYAR POSTA TŐKEVÉDETT MEGTAKARÍTÁSI NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP. 2011. éves jelentése A MAGYAR POSTA TŐKEVÉDETT MEGTAKARÍTÁSI NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 1. A Magyar Posta Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Magyar Posta

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2009. éves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2009. éves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. 2012. évi éves beszámolója

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. 2012. évi éves beszámolója Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. 2012. évi éves beszámolója Erste Alapkezelő Zrt. 1 Mérleg adatok ezer forintban A tétel megnevezése 2011.12.31 2012.12.31 Eszközök

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2009. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2009. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2008. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2008. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2011. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2011. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

ALPOK TŐKEVÉDETT MEGTAKARÍTÁSI NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. évi éves beszámolója. korábban: MAGYAR POSTA

ALPOK TŐKEVÉDETT MEGTAKARÍTÁSI NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. évi éves beszámolója. korábban: MAGYAR POSTA Az ALPOK TŐKEVÉDETT MEGTAKARÍTÁSI NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP korábban: MAGYAR POSTA TŐKEVÉDETT MEGTAKARÍTÁSI NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 2012. évi éves beszámolója Erste Alapkezelő Zrt. 1 Erste Alapkezelő

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2011. éves jelentése. Erste Alapkezelő Zrt. 1

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2011. éves jelentése. Erste Alapkezelő Zrt. 1 Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e Erste Alapkezelő Zrt. 1 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban:

Részletesebben

Éves jelentés 2010 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008

Éves jelentés 2010 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 Éves jelentés 2010 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 Általános adatok: Az Alap megnevezése: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: Besorolása:

Részletesebben

1138 Budapest, Népfürdõ utca 24-26., 1385 Budapest, Pf. 846, Telefon: 06-1-411-3200, Fax: 06-1-239-0174

1138 Budapest, Népfürdõ utca 24-26., 1385 Budapest, Pf. 846, Telefon: 06-1-411-3200, Fax: 06-1-239-0174 ERSTE ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 1138 Budapest, Népfürdõ utca 24-26., 1385 Budapest, Pf. 846, Telefon: 06-1-411-3200, Fax: 06-1-239-0174 ERSTE ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI

Részletesebben

TAKARÉ KINVÉST KÖ ZÉ P-KÉLÉT- ÉURÖ PAI RÉ SZVÉ NY BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP

TAKARÉ KINVÉST KÖ ZÉ P-KÉLÉT- ÉURÖ PAI RÉ SZVÉ NY BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP TAKARÉ KINVÉST KÖ ZÉ P-KÉLÉT- ÉURÖ PAI RÉ SZVÉ NY BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP 2014. e vi É ves jelente s 1 Tartalom I. Általános információk... 3 II. Vagyonkimutatás... 4 III. A forgalomban lévő befektetési jegyek

Részletesebben

A befektetési jegyek forgalma, állománya, a portfolió nettó eszközértéke, az egy jegyre jutó nettó eszközérték:

A befektetési jegyek forgalma, állománya, a portfolió nettó eszközértéke, az egy jegyre jutó nettó eszközérték: Éves jelentés 2010 DIALÓG EURO Származtatott Deviza Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-380 PSZÁF engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 Általános adatok: Az Alap megnevezése: DIALÓG EURO Származtatott

Részletesebben