llalkozások (faktoring, pénzp sai, a gyakorlati problémák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "llalkozások (faktoring, pénzp sai, a gyakorlati problémák"

Átírás

1 A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások (faktoring, pénzp nzügyi lízing) l könyvvizsgálatának specialitásai, sai, a gyakorlati problémák Budapest október 11. Horváth Attila Péter P Deloitte Kft. A lízing l és s faktoring szektor A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások könyvvizsgálata A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások könyvvizsgálatának specialitásai sai 1

2 A lízing l és s faktoring szektor A szektor szereplői Banki hátterh tterű lízingcégek gek (CIB Lízing) L Független lízingcl zingcégek gek (Lombard Lízing) L Banki hátterh tterű faktoringcégek gek (OTP Faktoring) Független faktoringcégek gek (kicsi, magyar tulajdonú) Ügyfelek (magánszem nszemélyek, vállalkozv llalkozások) 4 2

3 A szektor egyéb b szereplői PSZÁF, KönyvvizsgK nyvvizsgálócégek, gek, APEH Versenyhivatal Hitelintézettel egyenért rtékű prudenciális szabályoz lyozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozv llalkozások Hitelintézettel egyenért rtékű prudenciális szabályoz lyozásnak nem megfelelő pénzügyi vállalkozások 5 Jogszabályi hátth ttér A tőkepiacrt kepiacról l szóló évi CXX. Törvény (Tpt) A hitelintézetekr zetekről és s a pénzp nzügyi vállalkozv llalkozásokról l szóló évi CXII. törvt rvény (Hpt( Hpt) A gazdasági gi társast rsaságokról l szóló évi IV. törvény (Gt( Gt.) A számvitelr mvitelről l szóló évi C törvt rvény (Sztv) 250/2000. (XII.24.) Korm.. rendelet a hitelintézetek és s a pénzügyi vállalkozv llalkozások éves beszámol moló készítési si és könyvvezetési kötelezettsk telezettségének sajátoss tosságairól Valamennyi adótörv rvény A szövetkezetekr vetkezetekről l szóló évi I. törvt rvény 14/2001. (III. 9.) PM rendelet a kintlevőségek gek, befektetések sek, mérlegen kívüli tételektelek és s a fedezetek minősítésének nek és értékelésének szempontjairól 6 3

4 Fogalmak Pénzügyi vállalkozv llalkozás: egy vagy több t pénzp nzügyi szolgáltat ltatást végez, v kivéve ve a betétgy tgyűjtést és s a saját t tőkéjét t t meghaladó mértékben nyilvánoss nosságtól l törtt rténő más visszafizetendő pénzeszköz gyűjtését, t, a pénzforgalmi p szolgáltat ltatást, a pénzváltási tevékenys kenységet, valamint a készpénzhelyettesítő fizetési eszközök k kibocsátását és s az ahhoz kapcsolódó szolgáltat ltatásokat, tovább bbá a pénzp nzügyi holding g társast rsaság. Pénzügyi lízingl zing: az a tevékenys kenység, amelynek során n a lízingbeadl zingbeadó ingatlan vagy ingó dolog tulajdonjogát, t, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevl zingbevevő megbízása szerint abból l a célbc lból l szerzi meg, hogy azt a lízingbevevl zingbevevő határozott idejű használat latába adja oly módon, m hogy az a lízingbevevl zingbevevő könyveiben kerül l kimutatásra. A használatba adással a lízingbevevl zingbevevő a) viseli a kárveszk rveszély átszállásából l származ rmazó kockázatot, b) a hasznok szedésére jogosulttá válik, c) viseli a közvetlen k terheket (ideértve a fenntartási és s amortizáci ciós s költsk ltségeket is), d) ) jogosultságot got szerez arra, hogy a szerződésben sben kikötött tt időtartam lejárt rtával a lízingdíj j teljes tőkett ketörlesztő és s kamattörleszt rlesztő részének, valamint a szerződésben sben kikötött tt maradvány nyérték k megfizetésével a dolgon ő vagy az általa megjelölt lt személy tulajdonjogot szerezzen. 7 A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások tevékenys kenysége, a főbb f üzleti tranzakciók Pénzügyi lízingl Gépjármű Termelőeszk eszköz Ingatlan Lakás Operatív v lízing l (Flotta) Fogyasztási si hitel/k /kölcsön Faktoring 8 4

5 A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások tevékenys kenysége, a főbb f üzleti tranzakciók áttekintése A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások nem végezhetik v a nyilvánoss nosságtól történő kölcsön n források gyűjt jtését t saját t tőkéjüket t ket meghaladó mértékben, valamint a betétgy tgyűjtést és s a pénzforgalmi p szolgáltat ltatásokat, ezért esetleges csődelj deljárásuk vagy felszámol molási eljárásuk nem veszélyezteti a nagy nyilvánoss nosságot jelentő ügyfelek vagyonát. A pénzp nzügyi szabályok intézm zmények tevékenys kenységét és s a prudenciális betartását t a PénzP nzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: PSZÁF) ellenőrzi helyszíni vizsgálatok útján és s helyszínen kívüli, k adatszolgáltat ltatás s keretében törtt rténő ellenőrz rzés formájában, amelyhez a alapul. számviteli nyilvántart ntartások szolgálnak lnak 9 A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások könyvvizsgálata 5

6 Különleges könyvvizsgk nyvvizsgálati megfontolások Pénzügyi vállalkozv llalkozások működésének m sajátoss tosságai: Monetáris instrumentumok nagy volumene Nagyszámú,, nagy értékű,, különbk nböző típusú tranzakciók Mérlegen kívüli k tételekt telek Sajátos szabályoz lyozások (PSZÁF) Könyvvizsgálati megfontolások: Gyors fejlődés s a termékekben és s szolgáltat ltatásokban Az ügyfelekhez kapcsolt kockázatok sajátos természete Rövid idő alatt jelentős s hitelkockázatot eredményezhetnek Számítógépes rendszertől l függf ggőség Törvényi szabályoz lyozások hatása a működésrem 11 A működés m s sajátoss tosságából következő elvárások Szigorú belső ellenőrz rzési rendszer kell Elektronikus adatfeldolgozás, integrált számítástechnikai stechnikai rendszer, zárt z és s biztonságos Döntési jóváhagyj hagyási rendszer átlátható, dokumentált, kontrollált lt Szabályoz lyozás s dokumentált, naprakész Szigorú kockázatkezel zatkezelés Működési feltételek telek betartása Számvitel naprakész Adatszolgáltat ltatás s pontos 12 6

7 A könyvvizsgk nyvvizsgálat céljac A könyvvizsgk nyvvizsgálat céljac lja: : (200. TémaszT maszámú standard) A pénzp nzügyi kimutatások vizsgálata révén r n a könyvvizsgáló: elfogadható szintű bizonyosság g megnevezése alapján véleményt alkot arról, hogy a pénzp nzügyi kimutatások minden lényeges l vonatkozásban megfelelnek a vonatkozó beszámol moló-készítési si elveknek. 13 A könyvvizsgk nyvvizsgálat folyamata A könyvvizsgálat elfogadása Tervezés ismeretek szerzése az ügyfélről kockázatok és lényegesség meghatározása átfogó terv kidolgozása A belső kontrollok ellenőrzése az ellenőrzési eljárások azonosítása, dokumentálása és tesztelése a kontrolltesztek kiértékelése a szükséges alapvető vizsgálati eljárások jellegének, ütemezésének és terjedelmének meghatározása Az alapvető vizsgálati eljárások elvégzése Jelentéstétel a pénzügyi kimutatásokról 14 7

8 A könyvvizsgk nyvvizsgálat elfogadása Szerződésk skötés s előtt mérlegelni m kell, az alábbi speciális szempontokat: rendelkezik-e e a pénzp nzügyi vállalkozv llalkozásokra vonatkozó speciális ismeretekkel rendelkezik-e e szakértelemmel az elektronikus adatfeldolgozási és s számítástechnikai stechnikai rendszerek vizsgálat latára vonatkozóan an megfelelő (elegendő) ) erőforr forrással rendelkezik-e a szerződés s speciális tartalmi elemei az ügyfél l azonosítása, sa, pénzmosp nzmosás s elleni szabályok alkalmazása háttér-információk k ellenőrz rzése 15 A könyvvizsgk nyvvizsgálat tervezése Ismeret megszerzése se az üzleti tevékenys kenységéről l (gazdasági gi és szabályoz lyozási környezet, k tevékenys kenység) Rendelkezik-e e PSZÁF F bejegyzéssel, engedélyek lyek, szabályzatok Könyvvizsgálati kockázat becslése se (alap, ellenőrz rzési, feltárási kockázat) Elvégzend gzendő eljárások jellegének, ütemezésének és terjedelmének meghatároz rozása, vizsgálati program Vállalkozás s folytatása elve érvényesül-e 16 8

9 A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások sajátos szabályzatai Számviteli törvt rvényben foglalt szabályzatok Kockázatv zatvállalási* Befektetési* Eszközmin zminősítésisi Adósmin sminősítésisi Ügyfélminősítési* Fedezetért rtékelési* Kintlévőség, befektetések minősítése, se, étrékvesztés/céltartalékképzési szabályzat Határid ridős, opciós, swap ügyletek elszámol molása és nyilvántart ntartására ra vonatkozó szabályzat 17 Átfogó könyvvizsgálati terv kidolgozása A könyvvizsgk nyvvizsgálat elvégz gzéséhez szüks kséges átfogó terv kidolgozása során n a könyvvizsgk nyvvizsgálónak nak különös k s figyelmet kell fordítani az alábbiakra: a lényegessl nyegesség g megítélése a könyvvizsgk nyvvizsgálati kockázat felbecslése se a belső ellenőrz rzés s elvárhat rható megbízhat zhatósági foka a használt számítástechnikai stechnikai és s elektronikus pénzforgalmi p rendszerek alkalmazási mértm rtéke a belső audit tevékenys kenysége az ügyletek összetettsége és s a vonatkozó dokumentáci ció 18 9

10 A tevékenys kenységben rejlő kockázatok Kockázatok fajtái 1. Piaci kockázat 2. Kamatláb b kockázat 3. Árfolyam kockázat 4. Hitelezési kockázat 5. Likviditási kockázat 6. Működési kockázat 7. Technológiai kockázat 8. Szabályoz lyozási kockázat 19 Mi az üzleti kockázat? Üzleti kockázat alatt azt a fenyegetést értjük, amit egy esemény, tett vagy éppen a cselekvés elmulasztása jelent, amennyiben az hátrányosan befolyásolja az adott szervezetet üzleti célkitűzései elérésében, illetve stratégiáinak sikeres végrehajtásában

11 Minden üzleti kockázat előbb vagy utóbb könyvvizsgk nyvvizsgálati kockázatt zattá válik A hagyományos ellenőrz rzési módokat m a szervezeti változások félresöprik Új j technológia bevezetése új j kockázatokat hordoz magában Az üzleti tranzakciók és s gyakorlatok egyre összetettebbé válnak A szánd ndékos csalás s számos társast rsaságnak továbbra is gondot okoz A stratégiai tévedt vedésekért egyre drágábban kell megfizetni (A stratégiai tévedt vedések egyre többe t kerülnek) Az üzleti ellenőrz rzés s zavarai drámai következmk vetkezményeket vonhatnak maguk után 21 Második lépés l - Kockázati kontrollok felmérése A jelentős üzleti kockázatok ellenőrz rzése mikéntj ntjének nek és s helyének meghatároz rozása Fő ismérvek: Folyamatellenőrz rzési tesztek kidolgozása Számítógépes pesített adatszerzési si és elemzési technikák alkalmazása A legjobb ismert gyakorlatok tudásb sbázis használata a folyamatok hatékonys konyságának nak növeln velésére és s a kockázatellen zatellenőrzés s fejlesztésére szolgáló lehetőségek meghatároz rozásához 22 11

12 A folyamatok felmérése Az üzleti folyamatok vizsgálata Módja: A komplex pénzp nzügyi beszámol molási rendszer leegyszerűsítése se a kontroll hatékonys konyság értékelése érdekében (Kölcsön, Treasury, Befektetés, Pénzügyi jelentések, Működési költségek) Koncepciója: azok a gazdasági gi események, amelyek hatással vannak rendszerekre, a folyamatokra, az adatokra, leszűkíthet thetők k a logikai összefüggések alapján n néhány n ny tranzakció csoportra. 23 A kontrollok hatékonys konysága Kontroll célokc A kontroll célok c alapozzák k meg az értékelési eljárást és s a kontroll monitorozást az üzleti folyamatra vonatkozóan. an. Jóváhagyás, jogosultság Teljesség Pontosság Egyenlegek alátámaszt masztásasa Értékelés Hozzáférés Lényegesség és s fontosság g minden üzleti folyamatra értékelendő! 24 12

13 Harmadik lépés l A fennmaradó audit kockázat meghatároz rozása Az alábbiak eredmény nyének nek kiért rtékelése: Folyamattervezés s vizsgálata: A megfelelően en működőm jelentős s kockázati kontrollok meghatároz rozása Az ellenőrz rzési folyamatok által nem megfelelően en kezelt jelentős s kockázatok Kontrolokkal nem lefedett, jelentős s kockázati területek Az értékelés s alapján: Audit terv kidolgozása az adott audit-kock kockázat elfogadható szintre törtt rténő csökkent kkentésére Célzott, részletes r vizsgálat 25 Negyedik lépés l - A fennmaradó audit kockázatok kezelése A harmadik lépés l s során n kialakított részletes r vizsgálat lefolytatása Nem szüks kséges részletes r vizsgálat azokon a területeken, ahol az ellenőrz rzés s bizonyítottan elfogadható szintre csökkentette a kockázatokat

14 Alap könyvvizsgk nyvvizsgálói i eljárások végrehajtása Az alap könyvvizsgk nyvvizsgálói i eljárások jellege, ütemezése, terjedelme függ f az alap és s ellenőrz rzési kockázat mértm rtékétől. Típusai: ügyletek és s egyenlegek részletes r tesztelése se elemző vizsgálatok Eljárások: elemző átvilágítás Szemrevételez telezés egyenlegek igazoltatása informáci ciók k bekérése 27 Könyvvizsgálói i vélemv lemény és s a jelentés A könyvvizsgk nyvvizsgálati dokumentáci ció és s konklúzi ziók áttekintése Vállalkozás s folytatásának elvének érvényesülésese Könyvvizsgálói i vélemv lemény kialakítása Kell-e e figyelemfelhívó megjegyzés Könyvvizsgálói i jelentés Vezetőségi jelentés PSZÁF F külön k n jelentés s (amennyiben kötelezk telező) Igazolás s a LízingszL zingszövetség g felé 28 14

15 A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások könyvvizsgálatának specialitásai sai A mérleg m és s eredménysz nyszámlákhoz kapcsolódó állítások Mérlegszámlák Teljesség Létezés Bemutatás és s közzk zzétételtel Jogok és s kötelezettsk telezettségek Értékelés Eredménysz nyszámlák Teljesség Értékelés Valódis diság Bemutatás és s közzk zzétételtel 30 15

16 A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások éves beszámol molójának sajátoss tosságai A mérleg és s az eredménykimutat nykimutatás felépítése sajátos szerkezetű. A kiegész szítő melléklet tartalmára ra külön n követelmk vetelmények vannak. A kiegész szítő melléklet részr szét t képezk pező cash-flow kimutatás négyféle változatbanv készíthető és s szerkezeti felépítése is eltér r a számviteli törvt rvényben nyben meghatározott rozottól. A hitelintézetek és s a pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások formailag és tartalmilag azonos szerkezeti felépítésű mérleget és eredménykimutat nykimutatást készítenek, de az alkalmazott értékelési eljárásokban sokban egymást stól l eltérnek a Hpt.. szerinti prudenciális szabályok eltérésének következtk vetkeztében. Ebből l következk vetkezően en bizonyos mérlegsorok m - például amelyek a prudenciális szabályok által előírt rt tartalékokra vonatkoznak - sem töltt ltődnek meg tartalommal a pénzp nzügyi vállalkozv llalkozásoknál. 31 Specialitások a pénzp nzügyi vállalkozás s könyvvizsgk nyvvizsgálatánál Eszközök Pénzeszközök Leltáron való részvétel Devizás s eszközök értékelése Visszaigazoltatás, s, teljeskörű Értékpapírok Értékelés Besorolás Visszaigazoltatás, s, teljeskörű 32 16

17 Hitelezési folyamat A hitelezési folyamat kapcsolata a mérleggel m és eredménykimutat nykimutatással Adott hitelek Kamat bevétel Értékvesztés és s céltartalc ltartalék Kamat elhatárol rolások Díj és s jutalék k bevételek Mérlegen kívüli k tételekt telek 33 Hitelezési folyamat A hitelezési folyamat audit célkitűzései: Jogosultság ellenőrz rzése (szabályzatoknak való megfelelés) Teljesség és s pontosság( ( megfelelési tesztek a jogosultságra, gra, a folyósításra, sra, a könyvelk nyvelésre, egyenlegek ellenőrz rzése, bevételek ellenőrz rzése, kamat elhatárol rolások tesztelése, se, stb.) Igazolás (analitika, főkönyv f egyeztetés, visszaigazoltatások) sok) Hozzáférés (folyamat tesztelés) s) Értékelés ( monitoring rendszer ellenőrz rzése, tételes t teles hitel vizsgálatok) 34 17

18 Hitelezési folyamat A hitelezési folyamat auditja: Visszaigazoltatás, s, kiválaszt lasztásos sos alapon Egyedi részletes r vizsgálatok, mintavétel tel módszerm dszerének meghatároz rozása Egyenlegek meghatároz rozása a mérlegen m kívüli k tételekkel t telekkel együtt Hitel törtt rténet áttekintése Banki minősítés áttekintése Adósmin sminősítés áttekintése, új j informáci ciók értékelése Hitelvizsgálat lat elvégz gzése Fedezet vizsgálat elvégz gzése Kamat újraszámításasa 35 Hitelezési folyamat A hitelezési folyamat kockázatai Törvényeknek való megfelelés s megsért rtése Visszafizetési si kockázat Hiányos dokumentálás - érvényesítési si problémák Biztosítéki érték k becslése se Hitelkoncentráci ció túlzott mértm rtéke Jogosulatlan hitelezés, kifizetés Hiányos vezetői i informáci ció rossz hitelezési döntések Nem hatékony monitoring 36 18

19 Minősítési si kategóri riák Minősítés évente egyszer kötelezk telező, gyakrabban lehet 14/2001. (III. 9.) PM rendelet a kintlevőségek gek, befektetések sek, mérlegen kívüli tételektelek és a fedezetek minősítésének nek és értékelésének szempontjairól, csak hitelintézetekre kötelezk telező!!! Problémamentes Külön n figyelendő (0-10%) Átlag alatti (10-30%) Kétes (30-70%) Rossz (70-100%) 37 Gyakori hibák k a hitelek értékelésnél Minősített eszköz konverziója problémamentes eszközz zzé Prolongált lt hitel új j hitelként való feltüntet ntetése Nem esedékes hitelek laza értékelése Fedezetek értékelésének problémái Nagy értékű ügyletek egyedi értékelése Portfolió alapú értékvesztés 38 19

20 Specialitások a pénzp nzügyi vállalkozás s könyvvizsgk nyvvizsgálatánál Tárgyi Eszközök, k, Immateriális Javak Nem jelentős, kivéve ve operatív v lízingl Értékcsökkenés s meghatároz rozásának módja m a lízingdíj j figyelembevétel telével 39 Specialitások a pénzp nzügyi vállalkozás s könyvvizsgk nyvvizsgálatánál Készletek Felmondott ügyletek kezelése Visszavett eszközök k számviteli kezelése, értékelése Behajtási díj d és s egyéb b visszavétellel kapcsolatos költségek elszámol molása 40 20

21 Specialitások a pénzp nzügyi vállalkozás s könyvvizsgk nyvvizsgálatánál Elhatárol rolások Fizetett ügynöki jutalékok kezelése, jogi formái Elhatárol rolás s módjaim Lízingügyletekkel gyletekkel kapcsolatos egyszeri bevételek elszámol molása Effektív v kamatmódszer alkalmazása a nemzetközi zi számvitelben 41 Specialitások a pénzp nzügyi vállalkozás s könyvvizsgk nyvvizsgálatánál Mérlegen kívüli k tételekt telek 0 számlaoszt mlaosztályly Fedezetek felvétele a 0. számlaoszt mlaosztálybanlyban Függő kamatok, jutalékok elszámol molása Vásárolt követelk vetelések eredeti értékének elszámol molása Opciós ügyletek Garanciavállal llalás Fel nem használt hitelösszeg Peres ügyekkel kapcsolatos várhatv rható kötelezettség 42 21

22 Specialitások a pénzp nzügyi vállalkozás s könyvvizsgk nyvvizsgálatánál Adó és s jogi kérdk rdések Fizetett ügynöki jutalékok kezelése, jogi formái Lízingcég g követelk vetelését faktorálja operatív v lízing l vagy pénzp nzügyi Nyíltv ltvégű,, zártvz rtvégű pénzügyi lízing l ÁFA kezelése Értékpapírosítás s számviteli kezelése Egyéb b kérdk rdések 43 Specialitások a pénzp nzügyi vállalkozás s könyvvizsgk nyvvizsgálatánál Csalások sok feltárása, gyakorlati példp ldák Jutalékk kkötelezettség g visszatartása sa Gépjárművek finanszíroz rozásával kapcsolatos csalások sok (fedezet fizikai ellenőrz rzése) Ingatlanok lízingjl zingjével kapcsolatos csalások sok (bejegyzés, aláí áírás) Követelés-behajtás s ellenőrz rzése 44 22

23 Specialitások a faktoring vállalkozás s könyvvizsgk nyvvizsgálatánál Csoportban vásárolt v ügyletek elszámol molása, értékelése Árverés s során n vásárolt v eszközök k számviteli kezelése, értékelése Nyereség-meg megosztás s elszámol molása 45 Kérdések 46 23

24 Melléklet I. Szabályzatok 47 A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások sajátos szabályzatai Számviteli törvt rvényben foglalt szabályzatok Kockázatv zatvállalási* Befektetési* Eszközmin zminősítésisi Adósmin sminősítésisi Ügyfélminősítési* Fedezetért rtékelési* Kintlévőség, befektetések minősítése, se, étrékvesztés/céltartalékképzési szabályzat Fedezeti ügyletek meghatároz rozására ra és s elkülönített kezelésére stb. vonatkozó belső szabályzatok. Határid ridős, opciós, swap ügyletek elszámol molása és s nyilvántart ntartására ra vonatkozó szabályzat 48 24

25 Szabályzatok tartalma 1 (nem teljeskörűen en) Befektetési szabályzat befektetések besorolásának/min nak/minősítésének nek elvei tartós és s forgatási célúc befektetésekkel kapcsolatos eljárások kapcsolt vállalkozv llalkozással kapcsolatos eljárásrend döntési kompetenciák kockázatfelm zatfelmérési módszerek rendszeres felülvizsg lvizsgálat lat szabályai és s konzekvenciái Hpt.. korlátoz tozások figyelemmel kisérése se 49 Szabályzatok tartalma 2 (nem teljeskörűen en) Kockázatv zatvállalási szabályzat hitelpolitikai irányelvek ügyletek tipizálása hitel- keretei, döntd ntési jogkörök limitek típusai és s limitjóváhagy hagyás s szervezeti limitek felülvizsg lvizsgálata limitkihasználts ltság, limittúll llépések figyelése, ellenőrz rzése nagykockázatv zatvállalás 50 25

26 Szabályzatok tartalma 3 (nem teljeskörűen en) Ügyfél, illetve partnerminősítési si szabályzat Vállalati versus lakossági ügyfelek minősítése se Vizsgált adatok és s informáci ciók k köre k (közvetlen, közvetett) k Ügyfélkörök és s minősítésük Minősítési si kategóri riák Minősítés s folyamata (objektív, szubjektív v elemek) és dokumentálása A minősítés s felülb lbírálásának lehetőségei és s következmk vetkezményei Külső minősítők k alkalmazása és s megfeleltetése Minősítés s felülvizsg lvizsgálatának esetei (rendszeres, egyedi) Minősítési si rendszer felülvizsg lvizsgálatalata 51 Szabályzatok tartalma 4 (nem teljeskörűen en) Fedezetért rtékelései szabályzat elfogadható fedezetek körek fedezetként való elfogadhatóságának feltételei telei kockázatok típusai t és s elvárt fedezetek megfeleltetése fedezetek tulajdonságai beszámítási si meghatároz rozása értékbecslőkkel kkel kapcsolatos elvárások nyilvántart ntartási rendszer fedezetek felülvizsg lvizsgálata, lata, újraértékelése értékének 52 26

27 Szabályzatok tartalma 5 (nem teljeskörűen en) Kintlévőségek, befektetések minősítése, se, értékvesztés/ s/ céltartalékképzés minősítend tendő eszközök k körek kategóri riák k meghatároz rozása minősítési si elvek kategorizálási eljárás céltartalék k mértm rtéke kategóri riánkéntnt egyedi felülb lbírálatlat lehetőségei minősítés és értékvesztés s ill. céltartalc ltartalék k képzk pzés egyszerűsített eljárás s alapján dokumentálás s folyamata 53 Melléklet II. Kockázatok 54 27

28 A tevékenys kenységben rejlő kockázatok Kockázatok fajtái 1. Piaci kockázat 2. Kamatláb b kockázat 3. Árfolyam kockázat 4. Hitelezési kockázat 5. Likviditási kockázat 6. Működési kockázat 7. Technológiai kockázat 8. Szabályoz lyozási kockázat 55 Kockázat és s eredmény Piaci kockázat: Annak a kockázata, hogy valamely pénzp nzügyi instrumentum értéke a jövőben j csökken (kamat és árfolyam kockázat tipikusan piaci kockázatok). Piaci kockázatot befolyásol soló tényezők: külső (mindenkit egyformán érint, pl. kamat változás) és belső tényezők k (egyedi, pl. várt v eredmények elmaradása)

29 Kockázat és s eredmény Kamatláb b kockázat: Azon eszközök k kockázata, amelyek értéke a kamattól l függ, f az a kockázat, hogy kamatláb változása miatt veszteség g keletkezik. 57 Kockázat és s eredmény Árfolyam kockázat: Az a kockázat, hogy veszteség g keletkezik az árfolyam változv ltozás s következtk vetkeztében. Az árfolyam kockázatot befolyásolja a felhasználó tényleges árfolyam pozíci ciója, valamint a kamat várakozások, a gazdasági gi kilátások, a befektetői igények, és s a kormányzati intervenciók. A kockázat csökkent kkentése: fedezeti ügyletek 58 29

30 Kockázat és s eredmény Hitelezési kockázat: Annak a kockázata, hogy a másik m fél f l nem a szerződés s szerint teljesít és s ennek következtk vetkeztében a hitelezőnél l veszteség g keletkezik. A másik m fél f lehet egy ország g is (ország g kockázat). Kockázat kompenzálása: a margin növelésével (recesszió- magasabb margin), blue chip hitelezéssel, diverzifikálással, biztosítással, ssal, stb. Koncentráci ció kockázat: annak a kockázata, hogy a veszteség g valamely partner, iparág, földrajzi f helyzet, termék, vagy piac (részv szvény, árfolyam, kamatláb) túl t l nagy koncentráci ciójának következtében következik k be. 59 Kockázat és s eredmény Likviditási kockázat Annak a kockázata, hogy a pénzp nzügyi instrumentum gyors értékesítése se csak a piaci érték k alatt lehetséges. Likviditás: adott piacon bonyolított tranzakciók mennyisége. Elég g vevő és s eladó esetén n egyensúly alakul ki, az eladó mindig talál l vevőt t az egyensúlyi ár r közelk zelében. Likviditást befolyásol soló tényezők: belső tényezők, mint a standardizálás s hiánya, új, nem ismert termékek, külsk lső tényezők, mint a volatilitás. Kockázat csökkent kkentés: csak likvid eszközök k tartása, és s a piac volatilitásának figyelése, vagy képessk pesség nem likvid eszköz z hosszú lejáratig való tartására. ra

31 Kockázat és s eredmény Működési kockázat: Az a kockázat, hogy a felek nem képesek k (technikai okból) teljesíteni teni a szerződést. st. A működési m kockázat lehet: teljesítési si kockázat, (a felek nem tudnak fizetni, vagy szolgáltatni) ltatni) illetve tranzakciós s kockázat, (nem a szerződés szerinti áron, termékben, vagy teljesítési si szabályok szerint törtt rténik) Kockázatot befolyásolja: a szakmai színvonal, használt rendszerek fejlettsége, hatékony kontrollok, az ügyletek komplexitása, volumene. Kockázat csökkent kkentés: hatékony kontrollok 61 Kockázat és s eredmény Technológiai kockázat: Az informáci ciós s rendszerektől és s a technikai támogatástól l való nagyfokú függés s kockázata. Befolyásolja: elégtelen hardware, software fejlesztés, s, elégtelen training,, katasztrófa terv hiánya, a piac gyors fejlődése ( új j termékek, nagy volumenek) Kockázat csökkent kkentés: megfelelő befektetés és training,, katasztrófa terv, hatékony management kontroll

32 Kockázat és s eredmény Szabályoz lyozási kockázat: Annak a kockázata, hogy a szabályoz lyozók változásának fel nem ismerése se miatt veszteség keletkezik. Befolyásolja: a kormányzati jogalkotás, valamint a kormány által más m s szervezetekre, illetve piacokra ruházott hatalom. Kockázat csökkent kkentés: idő és s erőforr forrás s allokálás s a szabályoz lyozóknak való megfelelés érdekében. Olyan rendszerek és s kontrollok implementálása, melyek biztosítj tják k a megfelelést

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 Bevezető 11 A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 I. rész Rövid összefoglaló az általános könyvvizsgálati előírásokról 15 1. A könyvvizsgálati környezet 17 1.1.

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

Adatbiztonság és adatvédelem

Adatbiztonság és adatvédelem Adatbiztonság és s adatvédelem delem ADATBIZTONSÁG Az adatok jogosulatlan megszerzése, se, módosítása sa és s tönkrett nkretétele tele ellen tett olyan eljárások, szabályok, műszaki m és szervezési si

Részletesebben

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség 1 Projektek végrehajtv grehajtása MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi diája az eszmének nek Goethe 2 Az ellenőrz rzés, monitoring és értékelés s kapcsolata Inputok Output Eredmény/ hatás Viszonyítás

Részletesebben

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi Jogszabályi hátth ttér Munkaügy a kivitelezésben A Munka TörvT rvénykönyvéről l szóló 1992. évi XXII. törvt rvény (Mt.) 2010. évi LXXV. törvt rvény az egyszerűsített foglalkoztatásr sról 16/2010. (V.13.)

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLATA

KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLATA A KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLÓI SZÁMÁRA KÉSZÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ GYAKORLATI ALKALMAZÁSA KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLATA 2010.12.09. Héder Anna 1 A könyvvizsgálói munka

Részletesebben

DEMIN XV. Hete Gabriella

DEMIN XV. Hete Gabriella Egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatók k minőségir girányítási rendszer tanúsítás s akkreditálása DEMIN XV. Nemzeti Akkreditáló Testület Hete Gabriella minőségir girányítási vezető Előad adás s tartalma

Részletesebben

3. Dr. Varga JózsefJ. mlák k rendszere

3. Dr. Varga JózsefJ. mlák k rendszere 3. Dr. Varga JózsefJ A nemzeti száml mlák k rendszere avagy Mire jój a flow of funds séma? 1 Tartalom A tőkepiac t működésem 1. A megtakarítás útja a gazdaságban gban 2. A nemzeti számlarendszer 2.1. Nettó

Részletesebben

dr. Varga JózsefJ Budapest 2004

dr. Varga JózsefJ Budapest 2004 5. Vállalkozások pénzügyi-számviteli mutatói dr. Varga JózsefJ Budapest 2004 A mutatók k típusait 1. Likviditási mutatók: : aránysz nyszámok, amelyek a rövid r lejárat ratú kötelezettségek likvid eszközökkel

Részletesebben

Könyvvizsgálati kockázat

Könyvvizsgálati kockázat Könyvvizsgálati kockázatok és veszélyforrások válsághelyzetben Horváth Józsefné MOKLASZ alelnök okleveles adószakértő Könyvvizsgálati kockázat A könyvvizsgálat feladata a piaci szereplők kockázatának csökkentése,

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing A webáruh ruházak működésével kapcsolatos legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing kérdések 2014. március m 19. Alapfogalmak Az informáci ciós önrendelkezési jogról és s az informáci ciószabadságról

Részletesebben

A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok

A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok Szabó Gergely partner Ernst & Young Az előadás tartalma és a hozzátartozó dokumentáció általános jellegű

Részletesebben

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly Versenyképess pesség és s képzk pzés Szolnok 2009 Salgó-Nemes Károly A FOGLALKOZTATÁS S SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI I. (2007-2008 2008 harmadik negyedévek közötti k változv ltozás s alapján*) (forr( forrás:ksh)

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

Befektetési alapokkal kapcsolatos könyvvizsgálati módszertan. Erős Gergely Péter, menedzser 2013. december 9.

Befektetési alapokkal kapcsolatos könyvvizsgálati módszertan. Erős Gergely Péter, menedzser 2013. december 9. Befektetési alapokkal kapcsolatos könyvvizsgálati módszertan Erős Gergely Péter, menedzser 2013. december 9. Tematika Könyvvizsgálati munkafolyamat Munkalapok, dokumentálás Kérdések és válaszok 2 Tematika

Részletesebben

Bankismeretek 9. előadás. Lamanda Gabriella április 20.

Bankismeretek 9. előadás. Lamanda Gabriella április 20. Bankismeretek 9. előadás Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. április 20. Miről volt szó? Aktív bankműveletek Hitelnyújtás Devizahitelezés problémaköre Lízing, faktoring Miről lesz szó? Banki

Részletesebben

GYÖNGYÖS. István. MELLearN workshop Budapest 2007. november 29.

GYÖNGYÖS. István. MELLearN workshop Budapest 2007. november 29. GYÖNGYÖS Dr. Piros Márta, M Fodor Mónika, M Dr. Réthy István MELLearN workshop Budapest 2007. november 29. Károly Róbert R FiskolaF bemutatása 20 éve folyó közgazdasági, gi, és s a Fiskola F több, t mint

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

Klinikai pszichológia alkalmazása gyben

Klinikai pszichológia alkalmazása gyben Klinikai pszichológia alkalmazása az igazságügyben gyben Kötelezı szinten tartó továbbk bbképzés Budapest, 2010. április 19. Pataky Ilona Alapkérd rdések A mentális mőködést m érintı kérdésekkel a 80-as

Részletesebben

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál 2010. december 9. Biróné Zeller Judit A Minőségellenőrzési Bizottság tagja 1 A minőségellenőrzések feltételei 2009. évben 2010.

Részletesebben

Az adózás rendjér szóló törvény változásai

Az adózás rendjér szóló törvény változásai Az adózás s rendjéről szóló törvény változásai 2011. A gyakorlatot segítő Képviseleti szabályok változások Képviselet a miniszter hatásk skörébe tartozó eljárásokban az Art. szerint. Képviselői i mentesülés

Részletesebben

94-97) 97) Nem realizált Kötelezı a CTVK, lehet CTJK sa

94-97) 97) Nem realizált Kötelezı a CTVK, lehet CTJK sa Válság g a pénzp nzügyekben - pénzügyek a válsv lságban Nyugat-magyarorsz magyarországi gi Egyetem KözgazdasK zgazdaságtudományi Kar 2009. szeptember 29-30. -en Dr. Lukács JánosJ A valódis diság g vs.

Részletesebben

pályázat tapasztalatai

pályázat tapasztalatai Az Európa Tanács Táj T j DíjaD a 2008. évi hazai Táj T j Díj D pályázat tapasztalatai Dr. Konkoly-Gyur Gyuró Éva egyetemi docens NyME Környezet és s FöldtudomF ldtudományi Intézet Kinek adományozhat nyozható?

Részletesebben

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006. Ásványolajok jövedéki szabályoz lyozását érintő aktuális változások, makrogazdasági gi kérdések (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2010.11.29. Társasági Számviteli szabályozás 7. ELŐADÁS Szabályok és elvek a könyvvizsgálat során Egyéb standardok KÖNYVVIZSGÁLAT Számviteli Könyvvizsgáló választása Ki lehet könyvvizsgáló?

Részletesebben

Befektetési alapokkal kapcsolatos könyvvizsgálati módszertan. Nagy Péter, szenior menedzser November 16.

Befektetési alapokkal kapcsolatos könyvvizsgálati módszertan. Nagy Péter, szenior menedzser November 16. Befektetési alapokkal kapcsolatos könyvvizsgálati módszertan Nagy Péter, szenior menedzser 2011. November 16. Tematika Könyvvizsgálati munkafolyamat Kérdések és válaszok 2 A könyvvizsgálati munkafolyamat

Részletesebben

ZI LIFELONG LEARNING KONFERENCIA

ZI LIFELONG LEARNING KONFERENCIA 7. MAGYAR NEMZETI ÉS S NEMZETKÖZI ZI LIFELONG LEARNING KONFERENCIA 7TH HUNGARIAN NATIONAL AND INTERNATIONAL LIFELONG LEARNING CONFERENCE 2011. április 21-22. 22. Pannon Egyetem Veszprém A válasz v egyszer:

Részletesebben

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál 2011. december 9. Biróné Zeller Judit A Minőségellenőrzési Bizottság tagja 1 A minőségellenőrzések személyi feltételei 2009. évben

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm Kösz szönt ntöm a konferencia résztvev sztvevőit! Észak-alföldi ldi Regionális Munkaügyi Központ K Kisvárdai Kirendeltsége Vargáné Maklári Zsuzsanna 2009.március 25 Munkahelymegőrz rzés s támogat mogatása:

Részletesebben

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ Szent István Egyetem GÖDÖLLŐ Szent István n Egyetem GÖDÖLLŐ Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ SZIE - ÚMVP KÉPZK PZŐ INTÉZM ZMÉNY A Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ sikeresen pályázott

Részletesebben

I/2. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. számviteli politikája

I/2. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. számviteli politikája I/2. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. számviteli politikája A bank számviteli politikája a számviteli törvény, illetve a hitelintézetek vonatkozásában ennek végrehajtására kiadott kormányrendelet beszámolási

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, üzletszerűen

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

Likviditási Stratégia

Likviditási Stratégia Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39. Likviditási Stratégia Az Eszköz-Forrás Bizottság 28/2013.(05.29.) számú határozatával elfogadta. Az Igazgatóság az Eszköz-Forrás Bizottság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Agócs Gábor. MKVK PTT Elnök december 11. Tartalom. A külön kiegészítő jelentés javasolt szerkezete és tartalma

Agócs Gábor. MKVK PTT Elnök december 11. Tartalom. A külön kiegészítő jelentés javasolt szerkezete és tartalma A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsa és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara közös ajánlása a könyvvizsgálók által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének évente készítendő külön

Részletesebben

Számvitel II. évfolyam. Zsuzsanna Egyetemi adjunktus

Számvitel II. évfolyam. Zsuzsanna Egyetemi adjunktus Számvitel II. évfolyam Dr Gısi G Zsuzsanna Egyetemi adjunktus SE-TSK 1 Tananyag: Rezingerné Ducsai Anita dr Vörös s Miklós: Könyvviteli alapismeretek (Perfekt 2005) - 1-36 old, 49-120 old Feladatgyőjtem

Részletesebben

A kockázat munkakegészs vonatkozásai

A kockázat munkakegészs vonatkozásai A kockázat zatértékelés munkakegészs szségügyigyi vonatkozásai dr. Misky Erika foglalkozás-eg egészségügyi gyi orvos 2008.06.16. Kockázat zatértékelés A jogszabályok által előírt követelményeket betartják-e?

Részletesebben

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK A 008.0.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Önkéntes és Magáni ágazatának 008. évi gazdálkodásáról közzétett adatok az összesített alapján MÉRLEG-ESZKÖZÖK i

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények.

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 M FELADATOK Betartja a pénzügyi szervezetek számviteli politikájára vonatkozó elvárásokat, szükség szerint biztosítja az egyedi szabályozási igényeket. Alkalmazza a kialakított

Részletesebben

A földgáz nagykereskedelem jelene és jövőbeli lehetőségei

A földgáz nagykereskedelem jelene és jövőbeli lehetőségei A földgáz nagykereskedelem jelene és jövőbeli lehetőségei Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, Hotel Azúr 2005. október 5-6. Viktor László Földgáz közüzemi nagykereskedelem igazgató Tartalom

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI AKADÉMIA

VÁLLALKOZÓI AKADÉMIA VÁLLALKOZÓI I AKADÉMIA 2013.04.11. Vállalkozási formák Kontrolling rendszerek, tervezés irány nyítás Vállalati átalakulás KKV Aktuális Támogatások KKV FINANSZÍROZ ROZÁS Fiatalok vállalkozóvá válásának

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

IFRS 1 - TOTAL. Gazdasági események a 20X6. január 1-jei főkönyvi kivonat alapján:

IFRS 1 - TOTAL. Gazdasági események a 20X6. január 1-jei főkönyvi kivonat alapján: IFRS 1 - TOTAL A következő gazdasági események TOTAL könyveiben szerepelnek, aki úgy döntött, hogy IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokat készít 20X7. december 31-ére vonatkozóan. A vállalkozás az

Részletesebben

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa A Felügyel gyelőségellenőrzési tapasztalatainak összefoglalásasa Pados RóbertR Hulladékgazd kgazdálkodási osztályvezet lyvezető Szombathely, 2015. február r 12. Célkit lkitűzéseink A Felügyel gyelőség

Részletesebben

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre.

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre. EGYÉNI VÁLLALKOZV LLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozv llalkozóról és s az egyéni cégrc gről 2009. évi CXV. törvt rvény 1 2 MILYEN TEVÉKENYS KENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv?

Részletesebben

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus.

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

HITELINTÉZETEK SZÁMVITELI RENDSZEREINEK VIZSGÁLATI TAPASZTALATAI 1998 2005

HITELINTÉZETEK SZÁMVITELI RENDSZEREINEK VIZSGÁLATI TAPASZTALATAI 1998 2005 HITELINTÉZETEK SZÁMVITELI RENDSZEREINEK VIZSGÁLATI TAPASZTALATAI 1998 2005 Szakmai konferencia 1 TARTALOM 1. A felügyelet és a könyvvizsgáló kapcsolata 2. Vizsgálati irányok 3. A számviteli feladatok változása

Részletesebben

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26.

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. A ltségvetési törvt rvény, az Áht. és s az Ávr. változásai dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye az államháztartásról l szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Lamanda Gabriella április 21.

Lamanda Gabriella április 21. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2016. április 21. Bankok mérlegének sajátosságai Banktőke szerepe és felépítése, TMM Eredménykimutatás jellegzetes tételei Banki kockázatok és kezelésük Hitel nyújtás

Részletesebben

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességes versenyért rt Dr. Zavodnyik József Gazdasági Versenyhivatal 2006 A A verseny esetén n közérdek, k hogy nemes verseny legyen Kuncz Ödön, 1924 a a tisztességtelen

Részletesebben

ISMERETEK. Keszmann JánosJ

ISMERETEK. Keszmann JánosJ 1 ÁLTALÁNOS MINŐSÉGBIZTOS GBIZTOSÍTÁSISI ISMERETEK Keszmann JánosJ 2 A tantárgy oktatásának a célja: c A hallgatók ismerjék k meg a minőségir girányítás s alapfogalmait, a minőségir girányítási rendszereket,

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

reformprogram végrehajtv 2007.

reformprogram végrehajtv 2007. A szak- és s felnőttk ttképzést érintő reformprogram végrehajtv grehajtásához hoz szüks kséges törvények módosm dosításáról 2007. A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK (15-24 ÉVES) FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁI AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk 15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk A tőkekövetelmény számításához Takarékszövetkezetünk a hazai és EU szabályok, előírásainak megfelelően különböző eljárásokat alkalmaz. Hitelintézet tőkekövetelmény

Részletesebben

és adatfeldolgozó rendszer

és adatfeldolgozó rendszer Közös s adatbázis és adatfeldolgozó rendszer 2009. május m 7. Édes Marianna KSH VállalkozV llalkozás-statisztikai statisztikai főosztály Vázlat Előzm zmények SBS adat-el előállítás Nemzeti száml mlák A

Részletesebben

- Befektetési vállalkozások -

- Befektetési vállalkozások - MKVK PTT oktatás 2013. december 4. 2012. évi könyvvizsgálói külön jelentések feldolgozásának, helyszíni ellenőrzések tapasztalatai - Befektetési vállalkozások - Csendes Zsoltné Kiss Szilvia Tartalom 2012.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara. A gyakorlatorientált. lt szakképz és s a magyar kamarai rendszer

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara. A gyakorlatorientált. lt szakképz és s a magyar kamarai rendszer Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara A gyakorlatorientált lt szakképz pzés és s a magyar kamarai rendszer Kamarai rendszer (1999. évi CXXI. tv a gazdasági gi kamarákr król) - Országos

Részletesebben

IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens

IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens Törvényi háttér 1387/2015 kormányhatározat 2015. évi CLXXVIII. törvény: IFRS törvény 2016.

Részletesebben

Projekttervezési. Sikeres projekt ismérvei ELEMZÉSI SZAKASZ. Projekttervezési technikák, k, lnak. Meggyőző

Projekttervezési. Sikeres projekt ismérvei ELEMZÉSI SZAKASZ. Projekttervezési technikák, k, lnak. Meggyőző Sikeres projekt ismérvei Projekttervezési technikák áttekintése Swot elemzés Problémafa mafa-célfa elemzés Érdekcsoportelemzés Logikai keretmátrix trix Világosan átlátható Meggyőző Mérhető ELEMZÉSI SZAKASZ

Részletesebben

Befektetési alapkezelők és befektetési alapok

Befektetési alapkezelők és befektetési alapok Helyszíni vizsgálatok tapasztalatai a könyvvizsgálókkal való kapcsolattartás s terület letén Befektetési alapkezelők és befektetési alapok Szakmai konzultáció elhangzott: 2004. április 22 2004. 04. 22.

Részletesebben

Az prét t TT. Hanság g Nemzeti Park Igazgatóság

Az prét t TT. Hanság g Nemzeti Park Igazgatóság Az Ebergıci láprl prét t TT védetté nyilvánítása Takács GáborG Fertı-Hans Hanság g Nemzeti Park Igazgatóság Védetté nyilvánítási eljárás ismertetése se Jogszabályi hátth ttér A természet védelmv delmérıl

Részletesebben

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint A 2008.06.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Magánnyugdíjpénztári ágazatának 2008. évközi végleges vagyonmérlegér l közzétett adatok Mérlegfordulónap: 2008.06.30

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

APÉNZÜGYI intézmények KÖNYVVIZSGÁLATÁNAK SPECIÁIS FELADATAI

APÉNZÜGYI intézmények KÖNYVVIZSGÁLATÁNAK SPECIÁIS FELADATAI APÉNZÜGYI intézmények KÖNYVVIZSGÁLATÁNAK SPECIÁIS FELADATAI 2008 A pénzpiaci intézmények ellenőrzésének szükségessége BIZALOM és ELLENŐRZÉS és FELÜGYELET A működéshez szükséges források biztosítása saját

Részletesebben

Egy sikeres akkreditálás eredményei

Egy sikeres akkreditálás eredményei Az akkreditált státusz tusz gúzsba g köt? k Egy sikeres akkreditálás eredményei és s tanulságai Tölgyfa Margit, Liszt Ferenc, Kovács L. GáborG Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, K Laboratóriumi riumi

Részletesebben

Betekintés a Könyvvizsgálati munkába. Könyvvizsgálói munka szakaszai, Könyvvizsgálói jelentés változás

Betekintés a Könyvvizsgálati munkába. Könyvvizsgálói munka szakaszai, Könyvvizsgálói jelentés változás Betekintés a Könyvvizsgálati munkába Könyvvizsgálói munka szakaszai, Könyvvizsgálói jelentés változás Könyvvizsgálati munka szakaszai: - megbízás elfogadása, - tervezés, - vizsgálat, - áttekintés, értékelés

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsa és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara közös ajánlása a könyvvizsgálók által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének évente készítendő külön

Részletesebben

Kockázatkezel. zatkezelés: Risk management: Why do most farmers shun commodity futures in Europe? Potori Norbert. gban

Kockázatkezel. zatkezelés: Risk management: Why do most farmers shun commodity futures in Europe? Potori Norbert. gban Kockázatkezel zatkezelés: Miért kerüli a legtöbb termelő a határid ridős piacokat Európában? Risk management: Why do most farmers shun commodity futures in Europe? Potori Norbert Kihívások a modern élelmiszergazdaságban

Részletesebben

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés Azok a fránya pénzp nzügyek, avagy A A lél határozza meg a tudatot 1Art Ha ide néznn znél, vad aranyszíved Összeszorulna. Könnyed K eredne S úszó,, sötét s t gályg lyánk szőnyeg nyegére Óh, hullna az arany,

Részletesebben

Kisvállalkozások könyvvizsgálati sajátosságai

Kisvállalkozások könyvvizsgálati sajátosságai Kisvállalkozások könyvvizsgálati sajátosságai Mi a kisvállalkozás? DR. KÁNTOR BÉLA Kisvállalkozás kategória Kizárólag mennyiségi adatok alapján nem lehet definiálni pl. 100 MFt árbevétel alatt Jogi előírások,

Részletesebben

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet zvédelmi Szabályzatr. lyzatról. Villamos és mvédelmi berendezések

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet zvédelmi Szabályzatr. lyzatról. Villamos és mvédelmi berendezések A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos TűzvT zvédelmi Szabályzatr lyzatról Villamos és villámv mvédelmi berendezések Koncepció Az érintett terület szabványos nyosított Követelmény támasztt masztás

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben Kihívások az elkövetkező 5 évben (hogyan kell módosítani a könyvvizsgálati módszertant a várható új IFRS-ek követelményeinek figyelembevételével) Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos?

Részletesebben

Változások a nagykockázatvállalás

Változások a nagykockázatvállalás Változások a nagykockázatvállalás táblákban Konzultáció a hitelintézetek és befektetési vállalkozások számára Adatszolgáltatási és monitoring főosztály 2013. június 20-21. Nagykockázati adatszolgáltatás

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió által

Részletesebben

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN (Tantárgy kód: k F1FNKORV) III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENTK Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai

Részletesebben

Budapest, 2006. december 11. Tartalomjegyzék

Budapest, 2006. december 11. Tartalomjegyzék Könyvvizsgálók által készített külön kiegészítő jelentéssel kapcsolatos tapasztalatok a hitelintézeteknél, javaslatok az egyes kiemelten kockázatos terülteknél vizsgálandó szempontokra. Budapest, 2006.

Részletesebben

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Elıadó: Ronbergerné Türk Edina, gazdasági témacsoport-vezetı Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Aktuális pályp lyázati lehetıségek a Közép-Magyarországi

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1.

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. A KODOLÁNYI JÁNOS J FŐISKOLÁN N FOLYÓ KÉPZÉS EGYSÉGES GES PEDAGÓGIAI GIAI ELVEI DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. VÍZIÓ A Kodolányi János J Főiskola F küldetk ldetését megfogalmazó dokumentum

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Ügyfelekkel szembeni követelések könyvvizsgálata Molnár Gábor senior manager

Ügyfelekkel szembeni követelések könyvvizsgálata Molnár Gábor senior manager Ügyfelekkel szembeni követelések könyvvizsgálata Molnár Gábor senior manager Budapest, 2010. október 28. Témák Tervezési eljárások Hitelek vizsgálata Mérlegen kívüli tételek Értékvesztés Egyéb kapcsolódó

Részletesebben

Controlling tevékenység a FIDIC és a német VOB szerinti építési szerzıdéseknél

Controlling tevékenység a FIDIC és a német VOB szerinti építési szerzıdéseknél Controlling tevékenység a FIDIC és a német VOB szerinti építési szerzıdéseknél Gazdasági keretfeltételek Recesszív piac NémetorszN metországban Szigorú szerzıdési si feltételek telek és s nyomott árak

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!!

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 1 Egy mondat a közbeszerzésről Igen bonyolult és s szerteágaz gazó volta miatt, - 72 eljárási változat v lehetséges - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 2 Kicsit bővebben b. 2003. évi CXXIX. törvt rvény a közbeszerzk

Részletesebben

Kisvállalkozások könyvvizsgálati sajátosságai. Mi a kisvállalkozás? Könyvvizsgálat rendszere és számítógépes támogatása. Dr.

Kisvállalkozások könyvvizsgálati sajátosságai. Mi a kisvállalkozás? Könyvvizsgálat rendszere és számítógépes támogatása. Dr. Könyvvizsgálat rendszere és számítógépes támogatása Dr. Kántor Béla Kisvállalkozások könyvvizsgálati sajátosságai Mi a kisvállalkozás? 1 Kisvállalkozás kategória Kizárólag mennyiségi adatok alapján nem

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Számvitel szabályozása

Számvitel szabályozása Számvitel szabályozása 1. A számvitel szabályozása Magyarországon (Törvények és Kormány rendeletek) előzmények és a jelen a szabályozás váltás (a számviteli tv.) indoka, céljai, jelentősége a tv. hatálya

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság Szakmai rendezvény ny az extenzív v halastavi gazdálkod lkodásról és s a kárókatonáról 2009. szeptember 24.,, Biharugra A kárókatona k katona probléma Magyarországon gon és s az Európai Unióban Schmidt

Részletesebben