llalkozások (faktoring, pénzp sai, a gyakorlati problémák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "llalkozások (faktoring, pénzp sai, a gyakorlati problémák"

Átírás

1 A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások (faktoring, pénzp nzügyi lízing) l könyvvizsgálatának specialitásai, sai, a gyakorlati problémák Budapest október 11. Horváth Attila Péter P Deloitte Kft. A lízing l és s faktoring szektor A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások könyvvizsgálata A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások könyvvizsgálatának specialitásai sai 1

2 A lízing l és s faktoring szektor A szektor szereplői Banki hátterh tterű lízingcégek gek (CIB Lízing) L Független lízingcl zingcégek gek (Lombard Lízing) L Banki hátterh tterű faktoringcégek gek (OTP Faktoring) Független faktoringcégek gek (kicsi, magyar tulajdonú) Ügyfelek (magánszem nszemélyek, vállalkozv llalkozások) 4 2

3 A szektor egyéb b szereplői PSZÁF, KönyvvizsgK nyvvizsgálócégek, gek, APEH Versenyhivatal Hitelintézettel egyenért rtékű prudenciális szabályoz lyozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozv llalkozások Hitelintézettel egyenért rtékű prudenciális szabályoz lyozásnak nem megfelelő pénzügyi vállalkozások 5 Jogszabályi hátth ttér A tőkepiacrt kepiacról l szóló évi CXX. Törvény (Tpt) A hitelintézetekr zetekről és s a pénzp nzügyi vállalkozv llalkozásokról l szóló évi CXII. törvt rvény (Hpt( Hpt) A gazdasági gi társast rsaságokról l szóló évi IV. törvény (Gt( Gt.) A számvitelr mvitelről l szóló évi C törvt rvény (Sztv) 250/2000. (XII.24.) Korm.. rendelet a hitelintézetek és s a pénzügyi vállalkozv llalkozások éves beszámol moló készítési si és könyvvezetési kötelezettsk telezettségének sajátoss tosságairól Valamennyi adótörv rvény A szövetkezetekr vetkezetekről l szóló évi I. törvt rvény 14/2001. (III. 9.) PM rendelet a kintlevőségek gek, befektetések sek, mérlegen kívüli tételektelek és s a fedezetek minősítésének nek és értékelésének szempontjairól 6 3

4 Fogalmak Pénzügyi vállalkozv llalkozás: egy vagy több t pénzp nzügyi szolgáltat ltatást végez, v kivéve ve a betétgy tgyűjtést és s a saját t tőkéjét t t meghaladó mértékben nyilvánoss nosságtól l törtt rténő más visszafizetendő pénzeszköz gyűjtését, t, a pénzforgalmi p szolgáltat ltatást, a pénzváltási tevékenys kenységet, valamint a készpénzhelyettesítő fizetési eszközök k kibocsátását és s az ahhoz kapcsolódó szolgáltat ltatásokat, tovább bbá a pénzp nzügyi holding g társast rsaság. Pénzügyi lízingl zing: az a tevékenys kenység, amelynek során n a lízingbeadl zingbeadó ingatlan vagy ingó dolog tulajdonjogát, t, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevl zingbevevő megbízása szerint abból l a célbc lból l szerzi meg, hogy azt a lízingbevevl zingbevevő határozott idejű használat latába adja oly módon, m hogy az a lízingbevevl zingbevevő könyveiben kerül l kimutatásra. A használatba adással a lízingbevevl zingbevevő a) viseli a kárveszk rveszély átszállásából l származ rmazó kockázatot, b) a hasznok szedésére jogosulttá válik, c) viseli a közvetlen k terheket (ideértve a fenntartási és s amortizáci ciós s költsk ltségeket is), d) ) jogosultságot got szerez arra, hogy a szerződésben sben kikötött tt időtartam lejárt rtával a lízingdíj j teljes tőkett ketörlesztő és s kamattörleszt rlesztő részének, valamint a szerződésben sben kikötött tt maradvány nyérték k megfizetésével a dolgon ő vagy az általa megjelölt lt személy tulajdonjogot szerezzen. 7 A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások tevékenys kenysége, a főbb f üzleti tranzakciók Pénzügyi lízingl Gépjármű Termelőeszk eszköz Ingatlan Lakás Operatív v lízing l (Flotta) Fogyasztási si hitel/k /kölcsön Faktoring 8 4

5 A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások tevékenys kenysége, a főbb f üzleti tranzakciók áttekintése A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások nem végezhetik v a nyilvánoss nosságtól történő kölcsön n források gyűjt jtését t saját t tőkéjüket t ket meghaladó mértékben, valamint a betétgy tgyűjtést és s a pénzforgalmi p szolgáltat ltatásokat, ezért esetleges csődelj deljárásuk vagy felszámol molási eljárásuk nem veszélyezteti a nagy nyilvánoss nosságot jelentő ügyfelek vagyonát. A pénzp nzügyi szabályok intézm zmények tevékenys kenységét és s a prudenciális betartását t a PénzP nzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: PSZÁF) ellenőrzi helyszíni vizsgálatok útján és s helyszínen kívüli, k adatszolgáltat ltatás s keretében törtt rténő ellenőrz rzés formájában, amelyhez a alapul. számviteli nyilvántart ntartások szolgálnak lnak 9 A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások könyvvizsgálata 5

6 Különleges könyvvizsgk nyvvizsgálati megfontolások Pénzügyi vállalkozv llalkozások működésének m sajátoss tosságai: Monetáris instrumentumok nagy volumene Nagyszámú,, nagy értékű,, különbk nböző típusú tranzakciók Mérlegen kívüli k tételekt telek Sajátos szabályoz lyozások (PSZÁF) Könyvvizsgálati megfontolások: Gyors fejlődés s a termékekben és s szolgáltat ltatásokban Az ügyfelekhez kapcsolt kockázatok sajátos természete Rövid idő alatt jelentős s hitelkockázatot eredményezhetnek Számítógépes rendszertől l függf ggőség Törvényi szabályoz lyozások hatása a működésrem 11 A működés m s sajátoss tosságából következő elvárások Szigorú belső ellenőrz rzési rendszer kell Elektronikus adatfeldolgozás, integrált számítástechnikai stechnikai rendszer, zárt z és s biztonságos Döntési jóváhagyj hagyási rendszer átlátható, dokumentált, kontrollált lt Szabályoz lyozás s dokumentált, naprakész Szigorú kockázatkezel zatkezelés Működési feltételek telek betartása Számvitel naprakész Adatszolgáltat ltatás s pontos 12 6

7 A könyvvizsgk nyvvizsgálat céljac A könyvvizsgk nyvvizsgálat céljac lja: : (200. TémaszT maszámú standard) A pénzp nzügyi kimutatások vizsgálata révén r n a könyvvizsgáló: elfogadható szintű bizonyosság g megnevezése alapján véleményt alkot arról, hogy a pénzp nzügyi kimutatások minden lényeges l vonatkozásban megfelelnek a vonatkozó beszámol moló-készítési si elveknek. 13 A könyvvizsgk nyvvizsgálat folyamata A könyvvizsgálat elfogadása Tervezés ismeretek szerzése az ügyfélről kockázatok és lényegesség meghatározása átfogó terv kidolgozása A belső kontrollok ellenőrzése az ellenőrzési eljárások azonosítása, dokumentálása és tesztelése a kontrolltesztek kiértékelése a szükséges alapvető vizsgálati eljárások jellegének, ütemezésének és terjedelmének meghatározása Az alapvető vizsgálati eljárások elvégzése Jelentéstétel a pénzügyi kimutatásokról 14 7

8 A könyvvizsgk nyvvizsgálat elfogadása Szerződésk skötés s előtt mérlegelni m kell, az alábbi speciális szempontokat: rendelkezik-e e a pénzp nzügyi vállalkozv llalkozásokra vonatkozó speciális ismeretekkel rendelkezik-e e szakértelemmel az elektronikus adatfeldolgozási és s számítástechnikai stechnikai rendszerek vizsgálat latára vonatkozóan an megfelelő (elegendő) ) erőforr forrással rendelkezik-e a szerződés s speciális tartalmi elemei az ügyfél l azonosítása, sa, pénzmosp nzmosás s elleni szabályok alkalmazása háttér-információk k ellenőrz rzése 15 A könyvvizsgk nyvvizsgálat tervezése Ismeret megszerzése se az üzleti tevékenys kenységéről l (gazdasági gi és szabályoz lyozási környezet, k tevékenys kenység) Rendelkezik-e e PSZÁF F bejegyzéssel, engedélyek lyek, szabályzatok Könyvvizsgálati kockázat becslése se (alap, ellenőrz rzési, feltárási kockázat) Elvégzend gzendő eljárások jellegének, ütemezésének és terjedelmének meghatároz rozása, vizsgálati program Vállalkozás s folytatása elve érvényesül-e 16 8

9 A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások sajátos szabályzatai Számviteli törvt rvényben foglalt szabályzatok Kockázatv zatvállalási* Befektetési* Eszközmin zminősítésisi Adósmin sminősítésisi Ügyfélminősítési* Fedezetért rtékelési* Kintlévőség, befektetések minősítése, se, étrékvesztés/céltartalékképzési szabályzat Határid ridős, opciós, swap ügyletek elszámol molása és nyilvántart ntartására ra vonatkozó szabályzat 17 Átfogó könyvvizsgálati terv kidolgozása A könyvvizsgk nyvvizsgálat elvégz gzéséhez szüks kséges átfogó terv kidolgozása során n a könyvvizsgk nyvvizsgálónak nak különös k s figyelmet kell fordítani az alábbiakra: a lényegessl nyegesség g megítélése a könyvvizsgk nyvvizsgálati kockázat felbecslése se a belső ellenőrz rzés s elvárhat rható megbízhat zhatósági foka a használt számítástechnikai stechnikai és s elektronikus pénzforgalmi p rendszerek alkalmazási mértm rtéke a belső audit tevékenys kenysége az ügyletek összetettsége és s a vonatkozó dokumentáci ció 18 9

10 A tevékenys kenységben rejlő kockázatok Kockázatok fajtái 1. Piaci kockázat 2. Kamatláb b kockázat 3. Árfolyam kockázat 4. Hitelezési kockázat 5. Likviditási kockázat 6. Működési kockázat 7. Technológiai kockázat 8. Szabályoz lyozási kockázat 19 Mi az üzleti kockázat? Üzleti kockázat alatt azt a fenyegetést értjük, amit egy esemény, tett vagy éppen a cselekvés elmulasztása jelent, amennyiben az hátrányosan befolyásolja az adott szervezetet üzleti célkitűzései elérésében, illetve stratégiáinak sikeres végrehajtásában

11 Minden üzleti kockázat előbb vagy utóbb könyvvizsgk nyvvizsgálati kockázatt zattá válik A hagyományos ellenőrz rzési módokat m a szervezeti változások félresöprik Új j technológia bevezetése új j kockázatokat hordoz magában Az üzleti tranzakciók és s gyakorlatok egyre összetettebbé válnak A szánd ndékos csalás s számos társast rsaságnak továbbra is gondot okoz A stratégiai tévedt vedésekért egyre drágábban kell megfizetni (A stratégiai tévedt vedések egyre többe t kerülnek) Az üzleti ellenőrz rzés s zavarai drámai következmk vetkezményeket vonhatnak maguk után 21 Második lépés l - Kockázati kontrollok felmérése A jelentős üzleti kockázatok ellenőrz rzése mikéntj ntjének nek és s helyének meghatároz rozása Fő ismérvek: Folyamatellenőrz rzési tesztek kidolgozása Számítógépes pesített adatszerzési si és elemzési technikák alkalmazása A legjobb ismert gyakorlatok tudásb sbázis használata a folyamatok hatékonys konyságának nak növeln velésére és s a kockázatellen zatellenőrzés s fejlesztésére szolgáló lehetőségek meghatároz rozásához 22 11

12 A folyamatok felmérése Az üzleti folyamatok vizsgálata Módja: A komplex pénzp nzügyi beszámol molási rendszer leegyszerűsítése se a kontroll hatékonys konyság értékelése érdekében (Kölcsön, Treasury, Befektetés, Pénzügyi jelentések, Működési költségek) Koncepciója: azok a gazdasági gi események, amelyek hatással vannak rendszerekre, a folyamatokra, az adatokra, leszűkíthet thetők k a logikai összefüggések alapján n néhány n ny tranzakció csoportra. 23 A kontrollok hatékonys konysága Kontroll célokc A kontroll célok c alapozzák k meg az értékelési eljárást és s a kontroll monitorozást az üzleti folyamatra vonatkozóan. an. Jóváhagyás, jogosultság Teljesség Pontosság Egyenlegek alátámaszt masztásasa Értékelés Hozzáférés Lényegesség és s fontosság g minden üzleti folyamatra értékelendő! 24 12

13 Harmadik lépés l A fennmaradó audit kockázat meghatároz rozása Az alábbiak eredmény nyének nek kiért rtékelése: Folyamattervezés s vizsgálata: A megfelelően en működőm jelentős s kockázati kontrollok meghatároz rozása Az ellenőrz rzési folyamatok által nem megfelelően en kezelt jelentős s kockázatok Kontrolokkal nem lefedett, jelentős s kockázati területek Az értékelés s alapján: Audit terv kidolgozása az adott audit-kock kockázat elfogadható szintre törtt rténő csökkent kkentésére Célzott, részletes r vizsgálat 25 Negyedik lépés l - A fennmaradó audit kockázatok kezelése A harmadik lépés l s során n kialakított részletes r vizsgálat lefolytatása Nem szüks kséges részletes r vizsgálat azokon a területeken, ahol az ellenőrz rzés s bizonyítottan elfogadható szintre csökkentette a kockázatokat

14 Alap könyvvizsgk nyvvizsgálói i eljárások végrehajtása Az alap könyvvizsgk nyvvizsgálói i eljárások jellege, ütemezése, terjedelme függ f az alap és s ellenőrz rzési kockázat mértm rtékétől. Típusai: ügyletek és s egyenlegek részletes r tesztelése se elemző vizsgálatok Eljárások: elemző átvilágítás Szemrevételez telezés egyenlegek igazoltatása informáci ciók k bekérése 27 Könyvvizsgálói i vélemv lemény és s a jelentés A könyvvizsgk nyvvizsgálati dokumentáci ció és s konklúzi ziók áttekintése Vállalkozás s folytatásának elvének érvényesülésese Könyvvizsgálói i vélemv lemény kialakítása Kell-e e figyelemfelhívó megjegyzés Könyvvizsgálói i jelentés Vezetőségi jelentés PSZÁF F külön k n jelentés s (amennyiben kötelezk telező) Igazolás s a LízingszL zingszövetség g felé 28 14

15 A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások könyvvizsgálatának specialitásai sai A mérleg m és s eredménysz nyszámlákhoz kapcsolódó állítások Mérlegszámlák Teljesség Létezés Bemutatás és s közzk zzétételtel Jogok és s kötelezettsk telezettségek Értékelés Eredménysz nyszámlák Teljesség Értékelés Valódis diság Bemutatás és s közzk zzétételtel 30 15

16 A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások éves beszámol molójának sajátoss tosságai A mérleg és s az eredménykimutat nykimutatás felépítése sajátos szerkezetű. A kiegész szítő melléklet tartalmára ra külön n követelmk vetelmények vannak. A kiegész szítő melléklet részr szét t képezk pező cash-flow kimutatás négyféle változatbanv készíthető és s szerkezeti felépítése is eltér r a számviteli törvt rvényben nyben meghatározott rozottól. A hitelintézetek és s a pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások formailag és tartalmilag azonos szerkezeti felépítésű mérleget és eredménykimutat nykimutatást készítenek, de az alkalmazott értékelési eljárásokban sokban egymást stól l eltérnek a Hpt.. szerinti prudenciális szabályok eltérésének következtk vetkeztében. Ebből l következk vetkezően en bizonyos mérlegsorok m - például amelyek a prudenciális szabályok által előírt rt tartalékokra vonatkoznak - sem töltt ltődnek meg tartalommal a pénzp nzügyi vállalkozv llalkozásoknál. 31 Specialitások a pénzp nzügyi vállalkozás s könyvvizsgk nyvvizsgálatánál Eszközök Pénzeszközök Leltáron való részvétel Devizás s eszközök értékelése Visszaigazoltatás, s, teljeskörű Értékpapírok Értékelés Besorolás Visszaigazoltatás, s, teljeskörű 32 16

17 Hitelezési folyamat A hitelezési folyamat kapcsolata a mérleggel m és eredménykimutat nykimutatással Adott hitelek Kamat bevétel Értékvesztés és s céltartalc ltartalék Kamat elhatárol rolások Díj és s jutalék k bevételek Mérlegen kívüli k tételekt telek 33 Hitelezési folyamat A hitelezési folyamat audit célkitűzései: Jogosultság ellenőrz rzése (szabályzatoknak való megfelelés) Teljesség és s pontosság( ( megfelelési tesztek a jogosultságra, gra, a folyósításra, sra, a könyvelk nyvelésre, egyenlegek ellenőrz rzése, bevételek ellenőrz rzése, kamat elhatárol rolások tesztelése, se, stb.) Igazolás (analitika, főkönyv f egyeztetés, visszaigazoltatások) sok) Hozzáférés (folyamat tesztelés) s) Értékelés ( monitoring rendszer ellenőrz rzése, tételes t teles hitel vizsgálatok) 34 17

18 Hitelezési folyamat A hitelezési folyamat auditja: Visszaigazoltatás, s, kiválaszt lasztásos sos alapon Egyedi részletes r vizsgálatok, mintavétel tel módszerm dszerének meghatároz rozása Egyenlegek meghatároz rozása a mérlegen m kívüli k tételekkel t telekkel együtt Hitel törtt rténet áttekintése Banki minősítés áttekintése Adósmin sminősítés áttekintése, új j informáci ciók értékelése Hitelvizsgálat lat elvégz gzése Fedezet vizsgálat elvégz gzése Kamat újraszámításasa 35 Hitelezési folyamat A hitelezési folyamat kockázatai Törvényeknek való megfelelés s megsért rtése Visszafizetési si kockázat Hiányos dokumentálás - érvényesítési si problémák Biztosítéki érték k becslése se Hitelkoncentráci ció túlzott mértm rtéke Jogosulatlan hitelezés, kifizetés Hiányos vezetői i informáci ció rossz hitelezési döntések Nem hatékony monitoring 36 18

19 Minősítési si kategóri riák Minősítés évente egyszer kötelezk telező, gyakrabban lehet 14/2001. (III. 9.) PM rendelet a kintlevőségek gek, befektetések sek, mérlegen kívüli tételektelek és a fedezetek minősítésének nek és értékelésének szempontjairól, csak hitelintézetekre kötelezk telező!!! Problémamentes Külön n figyelendő (0-10%) Átlag alatti (10-30%) Kétes (30-70%) Rossz (70-100%) 37 Gyakori hibák k a hitelek értékelésnél Minősített eszköz konverziója problémamentes eszközz zzé Prolongált lt hitel új j hitelként való feltüntet ntetése Nem esedékes hitelek laza értékelése Fedezetek értékelésének problémái Nagy értékű ügyletek egyedi értékelése Portfolió alapú értékvesztés 38 19

20 Specialitások a pénzp nzügyi vállalkozás s könyvvizsgk nyvvizsgálatánál Tárgyi Eszközök, k, Immateriális Javak Nem jelentős, kivéve ve operatív v lízingl Értékcsökkenés s meghatároz rozásának módja m a lízingdíj j figyelembevétel telével 39 Specialitások a pénzp nzügyi vállalkozás s könyvvizsgk nyvvizsgálatánál Készletek Felmondott ügyletek kezelése Visszavett eszközök k számviteli kezelése, értékelése Behajtási díj d és s egyéb b visszavétellel kapcsolatos költségek elszámol molása 40 20

21 Specialitások a pénzp nzügyi vállalkozás s könyvvizsgk nyvvizsgálatánál Elhatárol rolások Fizetett ügynöki jutalékok kezelése, jogi formái Elhatárol rolás s módjaim Lízingügyletekkel gyletekkel kapcsolatos egyszeri bevételek elszámol molása Effektív v kamatmódszer alkalmazása a nemzetközi zi számvitelben 41 Specialitások a pénzp nzügyi vállalkozás s könyvvizsgk nyvvizsgálatánál Mérlegen kívüli k tételekt telek 0 számlaoszt mlaosztályly Fedezetek felvétele a 0. számlaoszt mlaosztálybanlyban Függő kamatok, jutalékok elszámol molása Vásárolt követelk vetelések eredeti értékének elszámol molása Opciós ügyletek Garanciavállal llalás Fel nem használt hitelösszeg Peres ügyekkel kapcsolatos várhatv rható kötelezettség 42 21

22 Specialitások a pénzp nzügyi vállalkozás s könyvvizsgk nyvvizsgálatánál Adó és s jogi kérdk rdések Fizetett ügynöki jutalékok kezelése, jogi formái Lízingcég g követelk vetelését faktorálja operatív v lízing l vagy pénzp nzügyi Nyíltv ltvégű,, zártvz rtvégű pénzügyi lízing l ÁFA kezelése Értékpapírosítás s számviteli kezelése Egyéb b kérdk rdések 43 Specialitások a pénzp nzügyi vállalkozás s könyvvizsgk nyvvizsgálatánál Csalások sok feltárása, gyakorlati példp ldák Jutalékk kkötelezettség g visszatartása sa Gépjárművek finanszíroz rozásával kapcsolatos csalások sok (fedezet fizikai ellenőrz rzése) Ingatlanok lízingjl zingjével kapcsolatos csalások sok (bejegyzés, aláí áírás) Követelés-behajtás s ellenőrz rzése 44 22

23 Specialitások a faktoring vállalkozás s könyvvizsgk nyvvizsgálatánál Csoportban vásárolt v ügyletek elszámol molása, értékelése Árverés s során n vásárolt v eszközök k számviteli kezelése, értékelése Nyereség-meg megosztás s elszámol molása 45 Kérdések 46 23

24 Melléklet I. Szabályzatok 47 A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások sajátos szabályzatai Számviteli törvt rvényben foglalt szabályzatok Kockázatv zatvállalási* Befektetési* Eszközmin zminősítésisi Adósmin sminősítésisi Ügyfélminősítési* Fedezetért rtékelési* Kintlévőség, befektetések minősítése, se, étrékvesztés/céltartalékképzési szabályzat Fedezeti ügyletek meghatároz rozására ra és s elkülönített kezelésére stb. vonatkozó belső szabályzatok. Határid ridős, opciós, swap ügyletek elszámol molása és s nyilvántart ntartására ra vonatkozó szabályzat 48 24

25 Szabályzatok tartalma 1 (nem teljeskörűen en) Befektetési szabályzat befektetések besorolásának/min nak/minősítésének nek elvei tartós és s forgatási célúc befektetésekkel kapcsolatos eljárások kapcsolt vállalkozv llalkozással kapcsolatos eljárásrend döntési kompetenciák kockázatfelm zatfelmérési módszerek rendszeres felülvizsg lvizsgálat lat szabályai és s konzekvenciái Hpt.. korlátoz tozások figyelemmel kisérése se 49 Szabályzatok tartalma 2 (nem teljeskörűen en) Kockázatv zatvállalási szabályzat hitelpolitikai irányelvek ügyletek tipizálása hitel- keretei, döntd ntési jogkörök limitek típusai és s limitjóváhagy hagyás s szervezeti limitek felülvizsg lvizsgálata limitkihasználts ltság, limittúll llépések figyelése, ellenőrz rzése nagykockázatv zatvállalás 50 25

26 Szabályzatok tartalma 3 (nem teljeskörűen en) Ügyfél, illetve partnerminősítési si szabályzat Vállalati versus lakossági ügyfelek minősítése se Vizsgált adatok és s informáci ciók k köre k (közvetlen, közvetett) k Ügyfélkörök és s minősítésük Minősítési si kategóri riák Minősítés s folyamata (objektív, szubjektív v elemek) és dokumentálása A minősítés s felülb lbírálásának lehetőségei és s következmk vetkezményei Külső minősítők k alkalmazása és s megfeleltetése Minősítés s felülvizsg lvizsgálatának esetei (rendszeres, egyedi) Minősítési si rendszer felülvizsg lvizsgálatalata 51 Szabályzatok tartalma 4 (nem teljeskörűen en) Fedezetért rtékelései szabályzat elfogadható fedezetek körek fedezetként való elfogadhatóságának feltételei telei kockázatok típusai t és s elvárt fedezetek megfeleltetése fedezetek tulajdonságai beszámítási si meghatároz rozása értékbecslőkkel kkel kapcsolatos elvárások nyilvántart ntartási rendszer fedezetek felülvizsg lvizsgálata, lata, újraértékelése értékének 52 26

27 Szabályzatok tartalma 5 (nem teljeskörűen en) Kintlévőségek, befektetések minősítése, se, értékvesztés/ s/ céltartalékképzés minősítend tendő eszközök k körek kategóri riák k meghatároz rozása minősítési si elvek kategorizálási eljárás céltartalék k mértm rtéke kategóri riánkéntnt egyedi felülb lbírálatlat lehetőségei minősítés és értékvesztés s ill. céltartalc ltartalék k képzk pzés egyszerűsített eljárás s alapján dokumentálás s folyamata 53 Melléklet II. Kockázatok 54 27

28 A tevékenys kenységben rejlő kockázatok Kockázatok fajtái 1. Piaci kockázat 2. Kamatláb b kockázat 3. Árfolyam kockázat 4. Hitelezési kockázat 5. Likviditási kockázat 6. Működési kockázat 7. Technológiai kockázat 8. Szabályoz lyozási kockázat 55 Kockázat és s eredmény Piaci kockázat: Annak a kockázata, hogy valamely pénzp nzügyi instrumentum értéke a jövőben j csökken (kamat és árfolyam kockázat tipikusan piaci kockázatok). Piaci kockázatot befolyásol soló tényezők: külső (mindenkit egyformán érint, pl. kamat változás) és belső tényezők k (egyedi, pl. várt v eredmények elmaradása)

29 Kockázat és s eredmény Kamatláb b kockázat: Azon eszközök k kockázata, amelyek értéke a kamattól l függ, f az a kockázat, hogy kamatláb változása miatt veszteség g keletkezik. 57 Kockázat és s eredmény Árfolyam kockázat: Az a kockázat, hogy veszteség g keletkezik az árfolyam változv ltozás s következtk vetkeztében. Az árfolyam kockázatot befolyásolja a felhasználó tényleges árfolyam pozíci ciója, valamint a kamat várakozások, a gazdasági gi kilátások, a befektetői igények, és s a kormányzati intervenciók. A kockázat csökkent kkentése: fedezeti ügyletek 58 29

30 Kockázat és s eredmény Hitelezési kockázat: Annak a kockázata, hogy a másik m fél f l nem a szerződés s szerint teljesít és s ennek következtk vetkeztében a hitelezőnél l veszteség g keletkezik. A másik m fél f lehet egy ország g is (ország g kockázat). Kockázat kompenzálása: a margin növelésével (recesszió- magasabb margin), blue chip hitelezéssel, diverzifikálással, biztosítással, ssal, stb. Koncentráci ció kockázat: annak a kockázata, hogy a veszteség g valamely partner, iparág, földrajzi f helyzet, termék, vagy piac (részv szvény, árfolyam, kamatláb) túl t l nagy koncentráci ciójának következtében következik k be. 59 Kockázat és s eredmény Likviditási kockázat Annak a kockázata, hogy a pénzp nzügyi instrumentum gyors értékesítése se csak a piaci érték k alatt lehetséges. Likviditás: adott piacon bonyolított tranzakciók mennyisége. Elég g vevő és s eladó esetén n egyensúly alakul ki, az eladó mindig talál l vevőt t az egyensúlyi ár r közelk zelében. Likviditást befolyásol soló tényezők: belső tényezők, mint a standardizálás s hiánya, új, nem ismert termékek, külsk lső tényezők, mint a volatilitás. Kockázat csökkent kkentés: csak likvid eszközök k tartása, és s a piac volatilitásának figyelése, vagy képessk pesség nem likvid eszköz z hosszú lejáratig való tartására. ra

31 Kockázat és s eredmény Működési kockázat: Az a kockázat, hogy a felek nem képesek k (technikai okból) teljesíteni teni a szerződést. st. A működési m kockázat lehet: teljesítési si kockázat, (a felek nem tudnak fizetni, vagy szolgáltatni) ltatni) illetve tranzakciós s kockázat, (nem a szerződés szerinti áron, termékben, vagy teljesítési si szabályok szerint törtt rténik) Kockázatot befolyásolja: a szakmai színvonal, használt rendszerek fejlettsége, hatékony kontrollok, az ügyletek komplexitása, volumene. Kockázat csökkent kkentés: hatékony kontrollok 61 Kockázat és s eredmény Technológiai kockázat: Az informáci ciós s rendszerektől és s a technikai támogatástól l való nagyfokú függés s kockázata. Befolyásolja: elégtelen hardware, software fejlesztés, s, elégtelen training,, katasztrófa terv hiánya, a piac gyors fejlődése ( új j termékek, nagy volumenek) Kockázat csökkent kkentés: megfelelő befektetés és training,, katasztrófa terv, hatékony management kontroll

32 Kockázat és s eredmény Szabályoz lyozási kockázat: Annak a kockázata, hogy a szabályoz lyozók változásának fel nem ismerése se miatt veszteség keletkezik. Befolyásolja: a kormányzati jogalkotás, valamint a kormány által más m s szervezetekre, illetve piacokra ruházott hatalom. Kockázat csökkent kkentés: idő és s erőforr forrás s allokálás s a szabályoz lyozóknak való megfelelés érdekében. Olyan rendszerek és s kontrollok implementálása, melyek biztosítj tják k a megfelelést

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26.

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. A ltségvetési törvt rvény, az Áht. és s az Ávr. változásai dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye az államháztartásról l szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

(fizetési forgalommal együtt) Dr. Varga JózsefJ adássorozata 2006

(fizetési forgalommal együtt) Dr. Varga JózsefJ adássorozata 2006 A bankrendszer működésem (fizetési forgalommal együtt) Dr. Varga JózsefJ előad adássorozata 2006 1 Tartalom 1. Bankrendszer a nemzetgazdaságban gban 1.1. A bankrendszer sajátoss tosságai 1.2. Likviditás

Részletesebben

A közepes és kishitelintézetek könyvvizsgálatának módszertana, alkalmazása a gyakorlatban

A közepes és kishitelintézetek könyvvizsgálatának módszertana, alkalmazása a gyakorlatban módszertana, alkalmazása a gyakorlatban Beszélj a lényegesről, írd a lényegeset, cselekedj lényegesen Márai Sándor 1 Bevezetés 1. Fogalmi meghatározás 1.1 A könyvvizsgálati standardok megközelítése 1.2

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

Pénzügyi vállalkozások könyvvizsgálatának sajátosságai

Pénzügyi vállalkozások könyvvizsgálatának sajátosságai Pénzügyi vállalkozások könyvvizsgálatának sajátosságai Gyakorlati problémák, kérdések és válaszok Kerekasztal vitaindító előadás Kónya Zsolt, Senior manager Ernst&Young Kft. 2014. december 18. Az előadás

Részletesebben

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN (Tantárgy kód: k F1FNKORV) III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENTK Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai

Részletesebben

Hitelintézetek könyvvizsgálata Hitelezés és hitelvizsgálat. Dr. Törő Péter Roland, 2014. október 16.

Hitelintézetek könyvvizsgálata Hitelezés és hitelvizsgálat. Dr. Törő Péter Roland, 2014. október 16. Hitelintézetek könyvvizsgálata Hitelezés és hitelvizsgálat Dr. Törő Péter Roland, 2014. október 16. Bevezetés Célja Szerepe a gazdaságban Fontosság a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások könyvvizsgálatában

Részletesebben

Pénzügyi és operatív lízing

Pénzügyi és operatív lízing Pénzügyi és operatív lízing Csáki Zsuzsanna KPMG. Senior Manager MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozat 2008. október 20. AUDIT Pénzügyi lízing definíció 1. Hitelintézeti Törvény 2.sz.melléklet 11.pont Az a tevékenység,

Részletesebben

A biztosítók könyvvizsgálatának specialitásai

A biztosítók könyvvizsgálatának specialitásai A biztosítók könyvvizsgálatának specialitásai Farkas Zoltán senior manager Ernst & Young Az előadás tartalma és a hozzátartozó dokumentáció általános jellegű és nem tekinthető számviteli vagy egyéb tanácsadásnak.

Részletesebben

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 4440 Tiszavasvári Kossuth út 1. Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala 2011. december 31. Cg.:15-02-050265 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2014. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.) kormányrendeletben előírt közzétételi kötelezettségének megfelelve

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. nyilvánosságra hozatali dokumentuma az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 575/2013/EU Rendeletben előírtak alapján

A MagNet Bank Zrt. nyilvánosságra hozatali dokumentuma az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 575/2013/EU Rendeletben előírtak alapján A MagNet Bank Zrt. nyilvánosságra hozatali dokumentuma az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 575/2013/EU Rendeletben előírtak alapján 2014. december 31. 1 A MagNet Bank Zrt. (továbbiakban:

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2011. PÉNZÜGYI ÉVRE 2012. ÁPRILIS 19. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2010. év I. BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996

Részletesebben

Porsche Bank Zrt. kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala 2013. évre vonatkozóan

Porsche Bank Zrt. kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala 2013. évre vonatkozóan Porsche Bank Zrt. kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala 2013. évre vonatkozóan Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. Kockázatkezelési elvek, módszerek (3. )... 6 II.1. A kockázatok

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. év BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton tesz eleget a hitelintézetekről

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. év BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton tesz eleget a hitelintézetekről

Részletesebben

A FELSŐZSOLCA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

A FELSŐZSOLCA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A FELSŐZSOLCA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013.12.31. KELT: 2014.05.31. I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR Vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK A MagNet Bank Zrt. összevont alapú nyilvánosságra hozatali dokumentuma az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26 i 575/2013/EU Rendeletben előírtak alapján, valamint a HPT. alapján 2013. december

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. MÁJUS 29. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 4440 Tiszavasvári Kossuth út 1. Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala 2010. Cg.:15-02-050265 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 4440 Tiszavasvári Kossuth út 1. Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala 2009. Cg.:15-02-050265 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012.

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012. SZEGHALOM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGHALOM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012. Szeghalom, 2013. május 10. Nyilvánosságra hozatal 2012. A Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

KURZUS 1.A A PROJEKTEKRŐL ÁLTALÁBAN. A fejezet céljac. Start

KURZUS 1.A A PROJEKTEKRŐL ÁLTALÁBAN. A fejezet céljac. Start PROJEKT T MENEDZSMENTM KURZUS 1.A A PROJEKTEKRŐL ÁLTALÁBAN A fejezet céljac Start 1.A projektekről általában A fejezet célja Célok: A fejezet áttekinti a PROJEKT különbk nböző definíci cióit, it, a PROJEKT

Részletesebben

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. DECEMBER 31. A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2012. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt)

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év

Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 8444. Szentgál, Fő u. 30.; cg.: 19-02-000339; adószám: 10046436-2-19; továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben