PROGNÓZIS 2010 Q4. USA A világgazdaság egyes régióinak teljesítményét továbbra is az a döntı kérdés lebegi körül, hogy a mesterséges gazdaságélénkítık

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROGNÓZIS 2010 Q4. USA A világgazdaság egyes régióinak teljesítményét továbbra is az a döntı kérdés lebegi körül, hogy a mesterséges gazdaságélénkítık"

Átírás

1 A PROGNÓZIS az idén 20 éves Equilor Befektetési Zrt. negyedéves tıke- és pénzpiaci elırejelzése. Lezárva: szeptember 29. Megjelenik minden negyedévben. I. Nemzetközi makrogazdasági pálya USA A világgazdaság egyes régióinak teljesítményét továbbra is az a döntı kérdés lebegi körül, hogy a mesterséges gazdaságélénkítık Az USA, az eurózóna, Kína és Magyarország GDP-jének alakulása 2007-tıl 2010 Q2-ig (év/év) százalékban USA Eurózóna Kína Magyarország kifutásának milyen növekedést fékezı hatása lesz és az egyes országok vezetıi mit tudnak erre reagálni. Már lassan egy éve a kivonulási stratégia jegyében telik az idı, de míg egy évvel ezelıtt 2009 utolsó negyedévében a közgazdászok arról vitatkoztak, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltı Fed mikor kezdi visszavonni a likviditást serkentı intézkedéseit és kezdi meg a kamatemelést, addig mára már inkább arról szólnak a hírek, hogy szükség esetén akár még az idén újabb pénztömeget dobhat a piacra. Mindenesetre kivonulásról szó sincs, mivel a Fed mérlegében meglévı kötvényekbıl származó bevételt rögtön áttereli az állampapírpiacra, ami ott tartósan lenyomja a hozamokat. Kamatemelés sem látszik a rövid távú idıhorizonton. Sıt, úgy tőnik, hogy az USA eladósodottsága sokkal kisebb fejfájást okoz a Fehér Házban, mint Európában. Az amerikai kormány jó eséllyel újabb élénkítı intézkedéseket vezethet be az év hátralevı részében, igaz errıl majd csak a novemberi szenátusi választásokat követıen látunk tisztábban. Az Equilor szerint az év végéig kitarthat az oldalazás az amerikai piacokon, és folyamatos lesz az ostrom azokon a technikai szinteken, ahova a harmadik negyedév végén került az S&P és a Dow Jones. Az Equilor arra számít, hogy a szeptember végén tapasztalt felszúrásokból több is lesz a 4. negyedévben. Esetleges újabb stimulusok bejelentésére viszont ismét felülteljesíthet az USA, és ha tartósan áttörik az ellenállásokat a mutatók, akkor a Dow-t 13,000 pontra, az S&P-t 1,300-ra várjuk. EU Az utolsó negyedév nagy alulteljesítıje Európa lehet, ugyanis itt is érzıdik a növekedési momentumok kifulladása, ráadásul a kontinensre befektetık folyamatosan a mediterrán adósságválság, és az európai bankok pótlólagos tıkeemelésérıl szóló hírek között kell, hogy vergıdjenek. Ráadásul a nyáron túlszaladt a piac, akkor felülteljesítık voltak a nagyobb európai indexek. Fıleg a német DAX, ami két éves csúcsra futott, ami az export szektort támogató gyenge eurónak is köszönhetı volt. Ehhez képest szeptember végére visszatért az euró-dollár az 1.32-es érték fölé, ezért ez az árfolyam politikai elem sem kedvezı tovább. Európa jelenlegi legkomolyabb problémája, hogy nincs mód újabb ösztönzıkre, sıt az adósságpánik súlyos megszorításokra kényszeríti a legtöbb országot, aminek hatására gazdaságaik is behúzzák a fékeket. Ázsia Kisebb fordulatot a negyedik negyedévre Ázsiában, illetve általában a nagyobb feltörekvı országok tekintetében várunk. Ezek közül kiemelendı Brazília és Japán, ahol még idén választásokat tartanak. A távol-keleti piacok, Japán és Kína az idei év nagy alulteljesítıi. Kínában nagy változással nem érdemes számolni, mivel a túlhevült ingatlanpiaci szektor miatt inflációs félelmek kezdenek Forrás: Bloomberg, Equilor 1

2 beárazódni, ami miatt a jegybank gyakorlatilag megkezdte a monetáris szigorítást, és a bankokat tartalékképzésre kötelezi. Emellett a kormány a túlhevült gazdaságot hőti, azaz kifejezetten lassulásra kell számítani, ráadásul árazódik egy kamatemelés is, ami akár még az idén bekövetkezhet, ez pedig nem tesz jót a részvénypiacoknak, ahogyan a jüan nem túl látványos, de mégis rég nem látott erısödése sem. A Shanghai Composite a nyári 2,300-as mélypontjáról gyakorlatilag visszakapaszkodott 2,600 fölé, de ennek átlépésére nem számítunk az idén. Javulhat a helyzet viszont Japánban, ahol a nyáron felállt új kormány a korábbiakhoz képest sokkal agresszívebben stimulálja a beruházási kedvet. Bár a szigetországban is lassul a gazdaság, például a kínai exportpiac szőkülése miatt, mégis hat év óta elıször sikeres devizapiaci intervenciót hajtott végre a kormány és a jegybank. Ha igazak a hírek, akkor még az idén több ilyen jen gyengítı lépésre lehet számítani, ami nyílván az exportáló vállalatok jenben számolt bevételeire hat kedvezıen. Emellett a japán Demokrata Párt újabb gazdasági élénkítı és anti-deflációs csomagon dolgozik, bár ennek hatása a történelmi tapasztalatok alapján nem lesz túl számottevı, mivel a súlyos deflációs környezetben nincs beruházási kedv. Így bár a szigetország relatív tıkepiaci pozíciója javulhat az elızı negyedévekhez képest, de azért nem szabad elfelejteni, hogy a 90-es évek ingatlanpiaci buborék kipukkadása óta folyamatosan alulteljesít Japán, és még az sem látszik, hogy mikor sikerül kikecmeregnie a mostani deflációs csapdából. II. Magyar makrogazdasági pálya A magyar gazdaság az elırejelzésekhez képest korábban, már 2010 elején kilépett a recesszió állapotából és a növekedés üteme a második negyedévben évesítve 1%-ra kapcsolt, ami annyiban okozott örömöt, hogy ennek költsége nem idehaza jelentkezett, ugyanis nálunk szóba sem kerülhetett semmiféle fiskális rásegítés. A fejlett világban jelentkezı dilemma a költségvetés rendbetételérıl vagy a növekedést támogató elemek helybenhagyásáról hazánkban eleve eldöntött kérdés volt, így a magyar konjunktúra továbbra sem a hazai gazdasági döntéshozóktól, hanem a külgazdasági irányítók döntéseitıl függ, nem kevés törékenységi faktort helyezve a növekedés pályájára. Ennyiben a fejlett világ dilemmája a miénk is és ebbıl a szempontból rossz hír, hogy a közvetlen környezetünkben, az eurózónában eldöntötté vált a kérdés, véget fog érni az élénkítés. Ennek ellenére a második negyedévben mért 1%-os bıvülés várhatóan még kitart az év végéig, így az MNB elırejelzéséhez közel, 0.9%-1% körül várja az Equilor a bruttó hazai termék idei változását. A jelenlegi helyzetben a külsı konjunktúra alakulásától függ a magyar gazdaság teljesítménye, ugyanis szinte kizárólag az exportra termelı, elsısorban könnyőipari vállalatok termelése és beruházásai tesznek hozzá a GDP növekedéséhez. Ebbıl a szempontból jó hír, hogy az utóbbi hetekben több nemzetközi autóipar vállalat jelezte, hogy a következı években Magyarországon bıvíti termelési kapacitását. Bár ennek hatásait a következı negyedévben természetesen még nem érezzük, de hosszabb távon mindenképpen emeli a beruházások hozzájárulását a GDP bıvüléséhez. Mindezekkel szemben a lakosság fogyasztási hajlandósága továbbra sem mutatja a tartós fellendülés jeleit, bár meg kell jegyezni, hogy három és fél éves zuhanás után júliusban elıször emelkedett a hazai kiskereskedelem forgalma az elızı hónaphoz képest, amit egy optimista olvasatban akár egy törékeny fordulat elsı jeleként is értelmezhetnénk. Az Equilor szerint fordulatról még nincs szó, nem csak azért mert egy szők szegmens rövid távú adatairól van szó, hanem azért is, mert a háztartások fogyasztási hajlandóságának alakulása szempontjából kedvezıtlen folyamatok kibontakozásának lehetünk szemtanúi. Elsısorban a forint gyengülése a svájci frankkal és az euróval szemben nyomja fel a devizában eladósodottak törlesztı részleteit, másfelıl a munkaerıpiacon sem látszik a fordulat kibontakozása, a munkanélküliség 11%-os magasságban ragadhat az elkövetkezı hónapokban. Az Equilor szerint pozitív hatások a lakossági keresletben csak késıbb jelentkezhetnek, ha a kormány valóban könnyít a devizahitelesek törlesztı feltételein. Ez azonban a másik oldalról nézve a bankokra ró plusz terhet egy olyan idıszakban, amikor egyébként is több tényezı veszélyezteti a jövedelmezıségüket (banki különadó, szigorúbb tıkemegfelelésre felkészülés, hitelportfólió romlása). Utóbbi esetében az Equilor továbbra is magasnak látja annak kockázatát, hogy a hitelezés visszafogásáról szóló negatív elırejelzések önbeteljesítı folyamatokat indítanak el, és a bankok a törlesztı kondíciók lazításával párhuzamosan valóban visszafogják hitelkihelyezéseiket, így várhatóan a hazai növekedés továbbra is erısen export függı pályán marad. A veszélyeket fokozza, hogy a 2

3 magyar kivitel több mint 60%-át felvevı uniós országok többségében drasztikus államháztartási konszolidáció veszi kezdetét 2010 második fele és 2011 elsı fele között, aminek növekedést gátló hatásai túlnyúlhatnak az eurózóna határain, érintve olyan kapcsolt gazdaságokat is, mint amilyen a magyar. Kiemelendı, hogy a kormány a választásokat követıen meghirdetett kis- és középvállalkozásokat, valamint magánszemélyeket érintı adócsökkentési programját valószínőleg nem tudja életbe léptetni 2013 elıtt, ami a költségvetés bevételi oldalára nézve pozitív üzenet, viszont a hazai belsı kereslet ösztönzése ellen hat. A költségvetés radikális rendbetétele miatt új bevételi források után lehet kénytelen nézni a nemzetgazdasági minisztérium, ami a bankadó hatályának elnyúlásával, valamint más iparágak esetében is hasonló különadóval fenyeget (eddig a távközlési és az energetikai cégeket hozták szóba). A társasági adóteher ilyen formájú emelkedésével, mint beruházást fékezı tényezıvel kell számolni. III. Magyar tıke- és pénzpiac Alapkamat A harmadik negyedévben véget ért a A magyar alapkamat alakulása 2007 Q3-tól 2010 Q3-ig kamatcsökkentési ciklus (%) Magyarországon. A Nemzeti Bank 12 monetáris tanácsa utoljára április 26-i döntésével változtatott a 11 kamatrátán, akkor 5.25%-ra szállította le a kéthetes repo 10 kamatlábat. Azóta a piacon kiárazódott a további csökkentés 9 esélye sıt, ha megnézzük az 8 állampapír piaci rövid hozamokat, akkor a következı 3-6 hónapos 7 periódusra egy 25 bázispontos kamatemelés beárazódása látható 6 (a 3 hónapos diszkontkincstárjegy Forrás: Equilor, Bloomberg hozama szeptemberében % körül konszolidálódott, pedig májusban még 5.00%-on állt). A kamatpályával kapcsolatban megemlítendı, hogy az MNB szeptember 27-i ülésén a monetáris tanács egyik tagja sem szavazott az emelés mellett, vagyis érezhetıen csökkent a nyomás a jegybankárokon, hogy szigorítsanak. Valószínőleg a csökkentés mellett volt egy szavazat, de ez majd csak a késıbb nyilvánosságra kerülı jegyzıkönyvbıl derül ki. A legutóbbi döntés indoklását követıen kevésbé borús hangnemben fogalmazott Simor András, jegybank elnök, mint korábban, ezért annak esélyét, hogy még az idén kamatemelésre szoruljon a monetáris tanács, az Equilor nem tartja valószínőnek, a korábbi hozammegugrás inkább a kockázati szintek emelkedését követte le. Ez az álláspont a külföldi piaci szereplık alapkamattal kapcsolatos várakozásaival is alátámasztható, ami azt mutatja, hogy a külföldiek kezében lévı állampapír állomány április 28-i, vagyis az utolsó kamatcsökkentés óta folyamatosan esik. Pozitív hír viszont, hogy a hosszú oldalon lassan, de elkezdıdött kiárazódni az IMF-el történı szakítás bejelentését követı finanszírozási félelem, ami jól látszik abban, hogy valamennyi hosszú hozam szeptember végére 7% alá esett. Mindenesetre az elızı negyedévhez képest mindenképpen változást jelent a kamatemelés kezdetérıl szóló találgatások megjelenése Az Equilor a kamatemelés kezdetét 2011 elsı felére várja. Ennek irányába több tényezı is hat, elsısorban az eurózóna sebezhetıbb tagállamai esetében kiújult félelem a finanszírozási feltételek romlásáról. A portugál, ír és görög kockázati szintek továbbra is rekord magasságban mozognak, emiatt a szintén kockázatos hazai megítélésen sem tudott látványosan javítani a kormány vállalása a Konvergencia Programban megfogalmazott 2.8%-os GDP arányos jövı évi államháztartási hiánycél betartásáról. A hazai kockázati szintek ezért alig voltak képesek elmozdulni az elmúlt fél évben

4 beállított lokális 340 bázispont körüli csúcsukról. (Az 5 éves magyar szuverén adósságkockázatra köthetı CDS csereügylet felára szeptember végén 335 bázispont körül volt bár ez alatta van a nyári szinteknek, de bıven felülmúlja az áprilisi mélypontot, ami 167 bázisponton alakult.) A pénzügyi stabilitást egyelıre nem veszélyezteti a forint árfolyama, és bár a külföldi devizák érezhetıen megdrágultak a budapesti bankközi piacon, egyelıre az indikatívnak számító euró-forint keresztárfolyam az MNB érzékenységi küszöbének számító 290 forint alatti régióban tartózkodik. Az Equilor elképzelhetınek tartja ennek ostromát a negyedév során, de jegybanki közbeavatkozásra nem lesz szükség. Jó hír, hogy az inflációs pálya esetében megkezdıdött a régóta várt süllyedés, ahogy a tavaly nyári forgalmi adókulcs megemelésének hatása az idei harmadik negyedévre kifutott. Bár az MNB májusban még az inflációs pálya süllyedésének várható lassulásától tartott, az augusztusi 3.7%-os éves alapon számolt pénzromlási ütem pozitív meglepetést keltett, ezért az Equilor tarthatónak véli a 3%-os inflációs cél teljesülését 2011 végére. Magyar forint Date Az EUR/HUF alakulása tıl Euró-forint Euró-forint A második negyedév viharosabb forintgyengülése után a harmadik negyedévben enyhe megnyugvás következett be a hazai deviza kurzusában a nyári idıszak folyamán. A magyar fizetıeszköz jelentısebb erısödését akadályozták a borús világgazdasági kilátásokkal kapcsolatos nemzetközi tıkepiaci aggodalmak és a kormány IMF-fel történı zavaros kommunikációja, illetve a hazai adósság hitelminısítık általi leminısítésének lehetısége. Bár azóta több bizalomfokozó bejelentés is elhangzott a kormány részérıl (például, hogy a Konvergencia Programban vállalt 2011-es hiánycélt kötelezı érvényőnek tartja magára nézve), mégsem történt meg a stabilizáció a devizapiacon, amire az október 3-i önkormányzati választásokig nem sok esély van. Az Equilor elemzıinek várakozása szerint a választásokat követıen rövidtávon megnyugvás következhet be a forint piacán, azonban az ısz egészét tekintve nem várható látványos forinterısödés, sıt egy-egy hangulati változásra az árfolyam rövid idıszakokra újra megközelítheti a 290-es árfolyamszintet. Késıbb, az év vége felé a magyar fizetıeszköz az euróval szemben a forint körül stabilizálódhat. Amennyiben a nemzetközi részvénypiaci hangulat pozitív marad az év hátralevı részében, úgy a forint az említett sáv erıs oldalán tartózkodhat. A svájci frankkal kapcsolatban az Equilor már óvatosabb elırejelzést tud csak adni, mivel az árfolyammozgásra nagy mértékben fog hatni a Svájci Nemzeti Bank (SNB) döntése egy esetleges devizapiaci intervencióról. Egyelıre úgy tőnik, hogy határozottabb beavatkozástól tartózkodik az SNB, így nem várható, hogy a 200 forintos szint alá nézzen vissza a jegyzés. Óvatosabb intervenciók azonban elképzelhetıek, ezért az Equilor ös euró-frank árfolyammal számol az év végére, ami a keresztárfolyamokon keresztül 210 forint körüli frank-forint árfolyamot jelenthet. Ugyanakkor az Equilor elképzelhetınek tartja, hogy a következı években a frank ára visszacsökken a 200 forintos szint alá a budapesti devizapiacon, ami jelentıs megkönnyebbülést hozhatna a frankhitelesek számára, és ezáltal az egész gazdaságot dinamizálni tudná Forrás: Equilor, Bloomberg 4

5 A hosszabb távú forint elırejelzéssel kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy az ÁKK újonnan megválasztott vezérigazgatója nemrégiben új adósságstratégiáról beszélt. E szerint az adósságszerkezeten belül a devizaadósság arányát a mostani 49%-os szintrıl amelybe az IMF kölcsönt is beleszámítják a következı években 30-35%-os szintre szorítanák vissza. A vezérigazgató ráadásul ehhez hozzátette, hogy ezt a célt a hazai megtakarításokból tervezi finanszírozni az adósságkezelı, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a következı években lejáró tetemes devizaadósságunk törlesztését forint kibocsátásokból majd devizaátváltásokon keresztüli tranzakcióval tudja lebonyolítani az ÁKK. Ennek forintgyengítı hatása lehet, mivel több milliárd eurónak megfelelı forint eladásra lesz szükség e szerint a stratégia szerint (a forintpiacon pedig túlkínálathoz vezethet, ami némileg megnyomhatja a forint hozamokat). Magyar részvénypiac A BUX index a harmadik negyedévet sávozással töltötte követve a nemzetközi részvénypiaci hangulat hullámzásait. A BUX mozgását leginkább meghatározó négy blue chip közül két részvény értéke növekedett (Richter, Mol), két papír árfolyama pedig stagnált (OTP, Magyar Telekom)a harmadik negyedévben. A defenzív papírnak számító Richter a konjunkturális várakozások váltakozása miatt és a gyenge forintnak köszönhetıen felülteljesítette a BUX indexet, a MOL a tulajdonosi körben történı esetleges változások hatására tudott emelkedni, ám ennek kiárazódása is elkezdıdött a negyedév végén. Az OTP a bankadó, a gyenge forint és a A BUX index alakulása 20 és 200 napos Bázel III. szabályrendszer miatti mozgóátlaggal 2009 januártól szigorodó szabályozásoknak köszönhetıen gyengébb teljesítményt mutatott régiós szektortársainál, sıt a többi magyar blue chipnél is. A Magyar Telekom sávozva töltötte a 3. negyedévet A BUX index harmadik negyedévben tapasztalt sávos mozgásából a sávkitörés irányát a nemzetközi mozgások határozhatják meg. Itt jelentıs elmozdulásra a novemberi amerikai szenátusi választásokig az Equilor nem számít, azt követıen viszont felfelé Forrás: Equilor, Bloomberg történı elmozdulás esélye a nagyobb, mivel több fontos technikai szintet is már áttörtek a mutatók, igaz a 3. negyedév utolsó napjaiban itt egy elbizonytalanodás látszott kibontakozni. BUX index 20 napos mozgó átlag 200 napos mozgó átlag Ugyanakkor az amerikai vállalatok rekord mértékő készpénzállományának egy része is a tıkepiacra vándorolhat, ezek a folyamatok pedig egy esı környezetben is támaszt nyújthatnak a hazai piac számára. A magyar piac egészét tekintve mindenképpen pozitívumnak tekinthetı, hogy a kormány idei 3.8%-os hiány betartására tett ígéretet, illetve jövıre vállhatónak tartja a 3% alatti GDP arányos államháztartási hiányt. Ennek fényében további gazdaságélénkítı lépések valószínőek a feszes állami költségvetés és az állami ígéretek betartása mellett. Az IMF magyarországi szerepvállalásáról történı kormányzati kommunikáció jelentıs kockázati felár növekedéssel és a magyar eszközök alulteljesítésével járt, a továbbiakban kérdéses, hogy milyen irányt fog venni az ország kapcsolata a nemzetközi szervezettel, illetve milyen kormányzati kommentárok várhatóak ezzel kapcsolatban. Egy várható fordulatra, amit a jövı évi költségvetési tervezet konkrét számai válthatnak ki, majd csak az októberi önkormányzati választásokat követıen érdemes figyelni. Addig marad az oldalazó mozgás a BUX esetében. Date

6 Fundamentális oldalon egyértelmő kép Javaslat: Tartás bontakozik ki az OTP-vel kapcsolatban, ami nem sok jót jelez elıre. A társaság mőködési környezetében várható pozitív fordulat várat magára idehaza, lévén a forint historikus szinteket ostromol a svájci frankkal szemben, ez pedig bizonyosan nem kedvez a hitelüket törleszteni próbálók erıfeszítéseinek. Így arra lehet számítani, hogy a bank által idénre várt nem teljesítık számának tetızése kitolódhat akár a jövı évre is, ami miatt még nem csillapodhat a céltartalékolási igény sem. Sıt, ha tovább romlik a bank hitelportfólió minısége, akkor további leírások sem elképzelhetetlenek. Nagy baj azért nincs, az OTP fedezettsége a szektortársakhoz képest kifejezetten jó. A társaság papírja ezen kockázatok miatt diszkont áron forog a régiós szektortársakhoz képest, és valószínőleg ez az év hátralévı részében így marad, mivel a kockázati szintek esetében sem várható tartós fordulat. Magyarország gazdasági megítélése nagyban függ a kormány vállalásaitól és annak teljesíthetıségébe vetett bizalomtól, itt az ısz hozhat pozitív változást, vagy akár negatív meglepetéseket is annak függvényében, hogy milyen új programot jelöl ki a kormány a jövı évi büdzsétervezet kialakításakor. Az Equilor arra számít, hogy a magas államadósság miatt a CDS által leképzett ország kockázati szintek nem esnek jelentısen jövıre sem, és mivel a költségvetés körül még továbbra is vannak bizonytalansági faktorok, így elképzelhetı, hogy a külföldi befektetık érzékenyen kezelik az OTP-vel történı kereskedést. A kormány banki különadóra vonatkozó terve, és annak elhúzódó futamideje érezhetı terhet ró az OTP-re és nemcsak az anyabank nyereségességét érinti, hanem az OTP Bank Nyrt. mellett az OTP Jelzálogbank, az OTP Lakástakarékpénztár, az OTP Alapkezelı és a Merkantil Bank révén is adófizetési kötelezettség terheli, bár az utóbbiakra rakódó teher mértéke egyelıre még kérdéses. Egyelıre csak annyit tudni, hogy az OTP Bank magyarországi divíziójának adókötelezettsége a bank 2009-es mérlegfıösszege alapján kerülhet megállapításra, ami a tervezett 0.38%-os adókulccsal azt jelenti, hogy idén 33 milliárd forint körüli összeget fizethet be az OTP az államkasszába banki különadó címen, míg a fent említett üzletágak ezt 1-2 milliárddal toldhatják meg, azaz összességében 35 milliárd forint lehet a terhelés mértéke, ami a 2009-es csoportszintő adózott eredmény 23.3%-a. Az OTP számít a globális mozgásokra legérzékenyebb magyar blue chipnek, így nem csak a hazai hírek, hanem a nemzetközi hangulat is meghatározó a társaság árazásában. Fontos megemlíteni, hogy az idei év második felétıl a pénzügyi szektor vált és válhat továbbra is az európai befektetıi környezet fekete bárányává. Ennek alapvetıen két oka van. A hosszú távú és egyelıre konkrét hatást még nem kifejtı általános gazdasági szentiment alakulása, ahol elbizonytalanodásra lehet számítani, mivel az eurózóna tagállamainak súlyos hiánylefaragásba fognak kezdeni a következı években, aminek érezhetı növekedési áldozata lesz. Az ennél konkrétabb hatást a pénzügyi szabályozói környezetben beálló változások indukálják, melyek a válságok preventív megközelítésének címszava alatt szigorúbb tıke- és likviditás megfelelési, valamint tartalékképzési feltételeket rónak a bankokra. Ez a Basel III. névre keresztelt szabályrendszer 2013-tól lép fokozatosan hatályba, de a felkészülés miatt már most megjelennek hatásai az európai bankszektorban, például pluszforrások bevonásán keresztül. Hozzá kell tenni, hogy a Basel III. közvetlenül nem érinti az OTP-t, mivel a banknak stabil a tıkehelyzete és pótlólagos tıkebevonásra sem szorul jelenleg (a júliusi banki stressz-teszt szerint a Tier1 mutatója a legjobbak között van Európában). Ennek ellenére a pénzügyi szektort érintı globális mozgások hatása alól nem fogja tudni kihúzni magát, ami egyelıre lefelé ható kockázatként jelentkezik, illetve a szabályozásra történı átállás éppen arra a periódusra esik, amikor különadó terheli a hazai szolgáltatókat, és ez az együttes elképzelhetı, hogy rontani fogja a bankok hitelezési aktivitását. Mindezen tényezık miatt az Equilor úgy véli, hogy a következı negyedévben nem érdemes vételi pozíciót felvenni az OTP-ben, mivel a jellemzı irány lefelé mutat, ugyanakkor továbbra is érdemes figyelni az ellenállási szinteket, ahol folyamatosan zajlanak az áttörési kísérletek. Ha egy ilyen kísérlet sikeresen teljesülne, az esetben középtávon fölfelé nyithatna tér az OTP elıtt, természetesen az említett kockázatok mellett. Pozitív hír az OTP tekintetében, hogy október 1-tıl 23.4%-ról 28%-ra nıtt a bankpapír súlya a BUX kosárban, ami miatt nagyobb lehet a kereslet a részvények iránt, a napi forgalmát akár 0.5 százalékponttal is emelheti. 6

7 A MOL esetében az Equilor elemzıi az elızı Javaslat: Tartás negyedévhez hasonlóan kivárást javasolnak az év utolsó három hónapjára. Ennek oka, hogy a társaság körül keringı számos bizonytalanságot keltı információ kimenetele továbbra sem ismert. Ezek közül a legfontosabb, amire érdemes odafigyelni, az a tulajdonosi kört érintı lehetséges változások, ugyanis elképzelhetı, hogy a magyar kormány stratégiai okból kivásárolná az orosz Surgutneftegaz 21%-os MOL részesedését. A stratégiai célt a kormányzat részérıl Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter bár megerısítette, de eddig nem kezdıdtek meg a konkrét tárgyalások a két fél között. Egyébként záporoztak a pletykák a MOL körül szeptemberben, a Surgut kivásárlásáról szóló hírek mellett a sajtóban felröppent az is, hogy vezérigazgató-cserét terveznek a táraság élén, de ezt is gyorsan cáfolták az érintettek. A hír- és pletykadömping miatt volatilis mozgásokra érdemes felkészülni az év hátralévı részében is. A profitkilátások tekintetében fontos tényezı a MOL bányajáradékát érintı uniós döntése lehet, ez ugyanis az idei profit akár 15-20%-át is elviheti. A MOL 2012-es 4.1 milliárd dolláros EBITDA várakozását az Equilor egyébként is túlzásnak tartja, itt várható még egy profit warning. Az üzemi eredmény tekintetében a két meghatározó tényezı a forint-dollár keresztárfolyamának változása, illetve a kıolajár alakulása. Az Equilor arra számít, hogy az elsı féléves szintekhez képest magasabban jegyzik majd a könnyő olaj árát a világpiacon, ami pozitív hatást fog gyakorolni az olajtársaság downstream (finomítói) üzletágának eredményére, lévén javulhatnak a finomítói árrések. Az év végére 75 dollár fölötti hordónkénti WTI árfolyammal lehet az Equilor elırejelzése szerint számolni. Pénzügyi soron továbbra is segíti a bevételnövelést, hogy az év végéig maradhat a mostani gyenge szinten a forint a dollárral szemben, 210 forintos átlagos váltóárfolyam körül. Az upstream (kutatás-termelés) üzletág esetében érdemes figyelemmel kísérni az Akri Bijeel kutatás fejleményeit, illetve novemberben várható bejelentés a Shaikan-3 kútban talált szénhidrogének mennyiségének kiértékelésérıl, melynek keretében azt vizsgálják, hogy azok kereskedelmi kitermelésre alkalmasak-e. A kitermelés egyébként jól alakul a MOL-nál, már a nyáron teljesült a cég idei évre vonatkozó saját célja a napi 140 ezer hordó olaj-egyenértékő kitermelésrıl, köszönhetıen a horvát tengeri fúrásnak. További emelkedés várható a pakisztáni, a szíriai és kazah mezıkbıl. Pozitív, hogy lezárult az INA konszolidációja, ezért több szegmensben is hozzájárul az eredményhez a horvát leány. A társasággal kapcsolatos kockázatok közül kiemelendı a viszonylag magas eladósodottsági szint, ezért több lejáró hitelét kell megújítani a MOL-nak. A társaság forrásszerzés céljából jelentett be szeptember végén egy 100 milliárd forintos kötvény programot. Elgondolkodtató, hogy kormányzati körökben felvetıdött annak a lehetısége, hogy a banki különadóhoz hasonlóan az energia társaságok eredményére is extra-adót vessenek ki. Ha ez beigazolódik, illetve mértéke körvonalazódik, az negatívan érintheti a MOL-t, lévén a piac eddig nem árazott be ilyen költségterhet. A MOL-t nem érintette a BUX októbertıl esedékes új indexálása. A magyar telekommunikációs részvények Javaslat: Tartás tavasz óta sávozó mozgást végeznek, a nyári hónapokra jellemzı viszonylag alacsony forgalom mellet. Az ısszel várható negatívabb részvénypiaci hangulatban a részvény árfolyamát megtartó erıként szolgálhat, hogy defenzív papírról van szó, amit a várható osztalékhozam miatt érdemes megtartani. Az Equilor szerint a 74 forintos részvényenkénti osztalék a következı években is kifizethetı marad, tekintve, hogy a társaság által kiemelten kezelt eladósodottsági szint a megcélzott tartomány alsó széléhez állt eddig közelebb. A jelenlegi 680 forint körüli árfolyamszinteket alapul véve 10.88%-os osztalékhozamnak felel meg a kifizetés, ami összehasonlítva a kockázatmentes 10 éves magyar 7

8 államkötvény 6.89%-os hozamával a Telekom osztalékhozamának 4%-os prémiumát jelenti. Árnyalja a képet, hogy véget ért a kamatcsökkentési ciklus Magyarországon, és a legújabb prognózisok a kamatemelés kezdetérıl szólnak, amit az Equilor 2011 elejére vár. Ha megkezdıdik a kamatemelés, az csökkenti a Magyar Telekom osztalékhozamának relatív elınyét az állampapírokkal szemben. A társaság az elızı negyedéves várakozásokhoz képest borúsabb elırejelzést adott a 2010-es évre vonatkozólag. A kormány az állami vagyonkezelés területén kíván elérni megtakarításokat, ezért az IT és telekommunikáció kiadásait jelentısen csökkenteni fogja, ami Magyar Telekomot negatívan fogja érinteni. A menedzsment elırejelzései szerint az árbevétel csökkenése 6-8%-os lehet, az EBITDA 7-9%-kal zuhanhat. Ráadásul, a cégvezetés véleménye szerint a kormányzati megrendelések visszaesésének negatív hatása nem csak az idei, hanem a következı években is érzıdik majd a vállalat árbevételében. A társaság szerint a jelenlegi negatív gazdasági környezet még legalább 3 évig eltarthat. A távközlési cég teljesítményromlása mögött meghúzódó okok közül nyilvánvalóan kiemelt szerepe van a vonalas üzletág fokozatosan visszaesı teljesítményének, illetve az Equilor várakozásai szerint a korábbi negyedévekben jó számokat produkáló mőholdas televízió elıfizetések száma is tetızhetett a nyáron, így itt a magas bázishoz képest nem várható további emelkedés. A mőködési környezetre érzékeny a kommunikációs szolgáltatási szektor, amelyre nagyban hat a hazai konjunktúra alakulása. A korábbi negyedévekhez képest ezen a területen az Equilor javulást vár, de a nyomott munkaerı piaci helyzet, illetve a lanyha kereslet miatt a menedzsment által az idei év végére várt fordulat nem fog bekövetkezni a 4. negyedévben, lévén a hazai kereslet továbbra is nyomott. A cég pénzügyi eredményére nagy mértékben hat a forint árfolyamának ingadozása. Az Equilor prognózisa szerint a forint átmenetileg elérheti a 290 forintos szinteket is a 4. negyedévben, ami a távközlési cég külföldi leányvállalatainak eredmény hozzájárulását növelheti majd forintban mérve. A gyenge forint miatt azonban megugorhatnak a lakossági devizahitel törlesztések, amelyek a fogyasztói kiadások csökkenését, így például a kommunikációs szolgáltatások iránti étvágy mérséklıdését eredményezhetik akár rövidtávon is. A Magyar Telekommal kapcsolatban egy pozitív és egy negatív tényezıt is figyelembe kell venni. Az utóbbi annak kockázatát jelenti, hogy a kormány elızetesen bejelentett terve szerint, amelynek részletei még nem ismertek, a bankokra kivetett különadóhoz hasonlóval terhelné a távközlési cégeket is. Errıl már az idei büdzsé-tervezetébıl lehet talán a részleteket megismerni. Ha valóban komoly befizetési kötelezettséget ró a kormány a szektorra, azt bizonyára érezni fogja az MTelekom bevétele és árfolyama is, lévén ezt még nem árazta be a piac. A pozitív hatást az új üzletpolitikától várja az Equilor, amely a Telekom diverzifikált mőködése érdekében az energiapiacon történı megjelenést célozza. Az energiaszolgáltatási projekt még korai szakaszban van és a társaság nincs túl az elsı számlázási cikluson, de az elsı jelek bíztatóak. A vállalat jelenleg öt körzetben szolgáltat áramot és gázt, a tervek szerint fokozatos növekedés lesz ezen a téren. Az MTelekomot nem érintette a BUX októbertıl esedékes új indexálása. Az Equilor elemzıi szerint a szektortársakhoz képest jelenleg enyhén túlárazottak a Richter Javaslat: Tartás részvényei, de a kirobbanó második negyedéves gyorsjelentés után az év második felében is kedvezı eredményekrıl számolhat be a gyógyszergyártó. A harmadik negyedév során a pesszimistább nemzetközi hangulatnak köszönhetıen és a hazai gazdaságpolitikával kapcsolatos bizonytalanságot keltı kijelentések miatt a forint gyengébb szinteken stabilizálódott, így a vállalat eredménye a nettó pénzügyi soron ugorhat meg, mivel a cég bevételeinek jelentıs része az USA-ba, Európába valamint Oroszországba irányuló export eladásokból származik. A cég vezérigazgatója korábban többször is hangsúlyozta, hogy 270 forint fölötti árfolyamszint jót tehet a Richter versenyképességének. A vállalat bruttó fedezeti szintje a legutóbbi elérhetı adatok szerint a cég történetében a második legmagasabb értéket mutatta a forintgyengülésnek és a profit megosztási bevételek jelentıs emelkedésének köszönhetıen. 8

9 A kiadási oldalon érdemes továbbra is követni az RGH-188 gyógyszermolekula fejlesztésének alakulását, amely nagy lehetıséget jelent a Richter számára, ha sikerülne túljutni a kutatás III. fázisán. Viszont magasak az ezzel kapcsolatos kockázatok, mivel ebben a fázisban a fejlesztés alatt álló organikus termékek többségébıl nem sikerül terméket fejleszteni, miközben jelentıs költségráfordítással jár a molekula kutatása. A Forest Laboratories mérföldkıfizetése a második negyedévben megtörtént, így az év további részében kisebb eséllyel számolhatunk ezzel a bevételi forrással. A tervezettnél (2011. július 1.) elıbb kerülhet forgalomba az Egyesült Államokban a Teva-val közös generikus gyógyszer, a Bayer Yazmine nevő fogamzásgátlója. A YAZ-ban esetében korai belépések is várhatóak jövıre, miután a Teva exluzivitása lejár ezen termék esetében, ez pedig ronthatja a Richter bevételét. A BUX kosár átsúlyozásának nagy vesztese a Richter, amely ahogyan júliustól a CECE indexbe került be kisebb hányaddal úgy most a BUX indexálásánál is a korábbi 24.7%-ról 20.7%-ra csökken a súlya. Ez tetemes kiszállásokat eredményezhet, fıleg a nagyobb nyugdíjalapok átsúlyozásakor. IV. Makroadatok, események A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa a negyedik negyedév során háromszor ülésezik: október 25-én, november 29-én és december 20-án. Tekintve, hogy a Fed, az EKB és a Bank of England kamatdöntései kapcsán a befektetık már hosszú hónapok óta nem magát a döntést, hanem az azt követıen kiadott jegyzıkönyvet, kommentárt figyelik, így várhatóan Magyarországon is kiemelt szerepet kap a tanácsban zajló viták részleteinek publikálása. Az MNB október 6-án, november 17-én, majd december 8-án teszi közzé a három fenti kamatdöntı ülés jegyzıkönyvét, amelybıl a befektetık többet megtudhatnak a jegybank gazdaságot illetı helyzetértékelésérıl. A magyar GDP harmadik negyedéves értékérıl a KSH november 12-én jelent elıször, majd december 9-én közli a végleges adatot. A lakossági fogyasztás szempontjából október 21-én az augusztusi, november 25-én a szeptemberi, december 22-én az októberi kiskereskedelmi forgalmi adatokat érdemes figyelni, ugyanis itt fontos kérdés dıl el, nevezetesen, hogy hogyan alakul a kiskereskedelmi forgalom a karácsonyi bevásárlási hajrában. FONTOS FIGYELMEZTETÉS EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. - H-1037 BUDAPEST, MONTEVIDEO U. 2/C Tel: (36 1) JELEN BEFEKTETÉSI ELEMZÉS HIRDETÉSNEK MINİSÜL ÉS NEM A BEFEKTETÉSI ELEMZÉS FÜGGETLENSÉGÉNEK ELİMOZDÍTÁSÁT CÉLZÓ JOGI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELİEN KÉSZÜLT, EGYÚTTAL NEM VONATKOZIK RÁ A BEFEKTETÉSI ELEMZÉS TERJESZTÉSÉT, KÖZZÉTÉTELÉT MEGELİZİ ÜGYLETKÖTÉSRE VONATKOZÓ TILALOM. JELEN DOKUMENTUM SEM ÖNMAGÁBAN, SEM RÉSZBEN NEM KÉPEZ AJÁNLATOT, VAGY FELHÍVÁST SEMMILYEN TİKEPIACI INSTRUMENTUM JEGYZÉSÉRE, VAGY MEGVÁSÁRLÁSÁRA, ÉS SEM MAGA A DOKUMENTUM, SEM ANNAK BÁRMELY TARTALMA NEM TEKINTHETİ SEMMILYEN SZERZİDÉSKÖTÉSRE, VAGY KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA TÖRTÉNİ ÖSZTÖNZÉSKÉNT. A DOKUMENTUM, VAGY ANNAK TARTALMÁNAK ILYEN FELHASZNÁLÁSÁBÓL, ILLETVE AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN BÁRMELY MÁS MÓDON KELETKEZİ ESETLEGES VESZTESÉGEKÉRT AZ EQUILOR ZRT. FELELİSSÉGET NEM VÁLLAL. A DOKUMENTUMBAN FOGLALT INFORMÁCIÓK TÖBB, KÜLÖNBÖZİ FORRÁSBÓL SZÁRMAZNAK, ÉS AZ EQUILOR NEM GARANTÁLJA AZOK PONTOSSÁGÁT, VAGY TELJESSÉGÉT. EZEN INFORMÁCIÓK FRISSÍTÉSE, VAGY A JELEN DOKUMENTUMBAN TÁRGYALTAK ALAPJÁN TÖRTÉNİ TANÁCSADÁS NEM TARTOZIK AZ EQUILOR FELADATAI KÖZÉ. AZ EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. MUNKAVÁLLALÓI ÉS ÜGYFELEI AZ ELEMZÉSBEN SZEREPLİ BEFEKTETÉSI TERMÉKEK ÉS SZÁRMAZTATOTT INSTRUMENTUMOK TEKINTETÉBEN POZÍCIÓKKAL RENDELKEZHETNEK, MELYEK AZ ELEMZÉSTİL FÜGGETLENÜL BÁRMIKOR MEGVÁLTOZHATNAK. MIELİTT BÁRMILYEN BEFEKTETÉSI INSTRUMENTUMBAN POZÍCIÓT VÁLLAL, FELTÉTLENÜL GYİZİDJÖN MEG, HOGY MEGÉRTETTE A PIAC MŐKÖDÉSÉT ÉS KOCKÁZATÁT, S AZ TELJES MÉRTÉKBEN MEGFELEL SAJÁT BEFEKTETÉSI - CÉLJAINAK ÉS ELVÁRÁSAINAK Equilor Befektetési Zrt. - 9

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló Szerdán mind az európai, mind az amerikai részvényindexek jelentős pluszban zártak, az EKB elnök nyilatkozatának hatására, mely szerint az EKB még tovább

Részletesebben

hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló A pénteki kereskedés során az európai tőzsdemutatók vörösben zártak, míg tengerentúlon egyedül a Dow Jones zárt csökkenéssel. Erősödött a forint az euróval

Részletesebben

hétfő, 2015. november 16. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. november 16. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. november 16. Vezetői összefoglaló Pénteken mind az európai, mind az amerikai vezető részvényindexek negatív tartományban zártak, a tőzsdék heti szinten is érdemi árfolyamesést könyveltek el

Részletesebben

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló Kedden az európai és amerikai vezető tőzsdeindexek vegyesen zárták a kereskedést, a legnagyobb csökkenés Londonban, a legnagyobb emelkedés Frankfurtban következett

Részletesebben

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai börzék pluszban, az amerikai részvényindexek mínuszban zártak tegnap. 300-as szint alá erősödött az euró/forint árfolyam ma reggel.

Részletesebben

hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló Pénteken mind az európai, mind az amerikai vezető részvényindexek enyhén pozitív tartományban, fél százalék körüli nyereséggel zártak. Ma reggelre a forint

Részletesebben

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló Hétfőn a tengerentúlon estek a tőzsdék, míg a vezető nyugat-európai börzék vegyes teljesítményt mutattak. Kedden reggel a hazai fizetőeszköz erősödött az euróval

Részletesebben

szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló Kedden az európai tőzsdék mínuszban zártak, az amerikai mutatók emelkedtek. Európában az EKB csütörtöki ülésére, az Egyesült Államokban a Fed decemberi tanácskozására

Részletesebben

szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek emelkedéssel zárták a keddi kereskedési napot. Tovább gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, ma reggel az euró jegyzései

Részletesebben

szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló Nyereséggel zártak az amerikai és a vezető nyugat-európai részvényindexek kedden. A 310-es szint alatt tartózkodott a forint az euróval szemben a 6 órás adatok

Részletesebben

péntek, 2014. június 13. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. június 13. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. június 13. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek többsége veszteséggel zárta a tegnapi kereskedést. Csütörtökön a forint tovább folytatta esését. A BUX 8,2 milliárd forintos

Részletesebben

kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló Hétfőn vegyesen zártak a vezető nemzetközi részvényindexek, de jelentős elmozdulást egyik sem mutatott. A hazai fizetőeszköz mindhárom vezető devizával szemben

Részletesebben

szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló Pozitív tartományban zártak a vezető amerikai és nyugat-európai börzék. Ma reggel a 310-es szinten tartózkodott az euró/forint keresztárfolyam. A BUX 0,2 százalékot

Részletesebben

péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló Csütörtökön mind az európai, mind az amerikai vezető indexek negatív tartományban zártak, bár az elmozdulás nem érdemi egyik index esetében sem. A forint

Részletesebben

kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai és amerikai indexek tegnap. Hétfőn gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, ma reggel az euró jegyzései 304,5-nél

Részletesebben

péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló Veszteséggel zártak csütörtökön a vezető nemzetközi részvényindexek. Péntek reggel gyengült a forint a vezető devizákkal szemben. A BUX 1,6 százalékkal került

Részletesebben

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló Szerdán az európai részvényindexek növekedéssel zártak a megjelent euró zónás pozitív adatok hatására, míg az amerikai tőzsdék kismértékű negatív eredménnyel

Részletesebben

péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló Csütörtökön az európai tőzsdemutatók emelkedtek és háromhavi rekordot döntöttek. Az amerikai tőzsdék a hálaadás ünnepe miatt zárva tartottak. Péntek reggel

Részletesebben

péntek, 2015. december 4. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. december 4. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. december 4. Vezetői összefoglaló Csütörtökön Amerikában és Európában is mínuszban zártak a tőzsdeindexek, az európai börzéken különösen nagy volt a visszaesés. Gyengült a forint az euróhoz

Részletesebben

szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló Tegnap veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. A hazai fizetőeszköz gyengülést mutatott a dollárral és az euróval szemben is. Negatív tartományban

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

kedd, 2015. november 3. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. november 3. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. november 3. Vezetői összefoglaló Hétfőn pluszban zártak a vezető nemzetközi tőzsdeindexek, különösen a New York-i tőzsdék teljesítettek jól, Európában pedig a frankfurti DAX könyvelhette el

Részletesebben

péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló Csütörtökön mind az európai, mind az amerikai vezető indexek negatív tartományban zártak, a Fed kamatemeléssel kapcsolatos nyilatkozatai hatására. Az euróval

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

kedd, 2015. szeptember 8. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. szeptember 8. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. szeptember 8. Vezetői összefoglaló Hétfőn a vezető nyugat-európai részvényindexek kismértékben emelkedtek, az amerikai tőzsdék zárva tartottak. Ma reggelre a vezető devizák többségével szemben

Részletesebben

péntek, 2014. április 11. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. április 11. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. április 11. Vezetői összefoglaló Jelentős esés következett be a vezető tengerentúli részvényindexekben, Nyugat- Európában kisebb volt a csökkenés. Tartani tudta a forint az euróval szembeni

Részletesebben

szerda, 2015. október 28. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. október 28. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. október 28. Vezetői összefoglaló Kedden mind a tengerentúli, mind az európai tőzsdék pirosba fordultak, zárásra valamennyi mutató esetében esést regisztráltak. Amerikában a cégek harmadik

Részletesebben

csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló Szerdán a nemzetközi részvényindexek többsége veszteséggel zárt. Mindhárom vezető devizával szemben gyengülést mutatott a forint árfolyama. A BUX záróértéke

Részletesebben

kedd, 2014. március 25. Vezetői összefoglaló

kedd, 2014. március 25. Vezetői összefoglaló kedd, 2014. március 25. Vezetői összefoglaló A hétfőn megjelent kedvezőtlen makroadatokra a vezető nyugat-európai és amerikai részvényindexek is eséssel reagáltak. Hétfőn a 313-as szint körül ragadt az

Részletesebben

kedd, 2015. augusztus 11. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. augusztus 11. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. augusztus 11. Vezetői összefoglaló A FED várhatóan nem fog kamatot emelni szeptemberben. Kína leértékeli nemzetközi fizetőeszközét. Pozitív hangulat volt tegnap a nemzetközi tőzsdéken. Ma reggelre

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár Közgyőlés, 2011. 12.15.

Pannónia Nyugdíjpénztár Közgyőlés, 2011. 12.15. Pannónia Nyugdíjpénztár Közgyőlés, 2011. 12.15. Mi történt a tıkepiacokon 2011-ben? Részvénypiacok nov 30-ig 2011.12.17 2 Mi történt a tıkepiacokon 2011-ben? Magyar kötvény- és ingatlanpiac nov 30-ig 2011.12.17

Részletesebben

szerda, 2015. október 7.

szerda, 2015. október 7. szerda, 2015. október 7. Kedden az Egyesült Államokban vegyes, Európában pozitív volt a hangulat a részvénypiacokon. Európában 1 százalékot megközelítő pluszban zártak a vezető indexek. Szerda reggel az

Részletesebben

csütörtök, 2014. november 27. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2014. november 27. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2014. november 27. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai részvényindexek vegyesen zártak, a tengerentúli börzék azonban pozitív tartományban fejezték be a kereskedést. Az euró/forint

Részletesebben

kedd, 2015. október 20. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. október 20. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. október 20. Vezetői összefoglaló Hétfőn az amerikai vezető indexek minimális emelkedést produkáltak, az európai tőzsdék teljesítménye vegyesen alakult. A kereskedést főképp a kínai gazdaság

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló A csütörtöki kereskedési napot a vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek is komoly veszteséggel zárták. A forint tegnap jelentős mértékben

Részletesebben

szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek negatív tartományban zárták a keddi napot. Az euró/forint kurzus ma reggel megközelítette a 312-es szintet. A BUX 0,3 százalékkal

Részletesebben

kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló Hétfőn is veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. Kismértékben erősödött, de még mindig a 316-os szint fölött tartózkodik az euró/forint keresztárfolyam.

Részletesebben

szerda, 2015. április 1. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. április 1. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. április 1. Vezetői összefoglaló A vezető tengerentúli és nyugat-európai részvényindexek kivétel nélkül mínuszban zárták a keddi kereskedést. Gyengült a forint a vezető devizákkal szemben,

Részletesebben

kedd, 2015. december 22. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. december 22. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. december 22. Vezetői összefoglaló Amerikában emelkedtek, Európában estek a részvénypiaci indexek hétfőn. A hétvégi parlamenti választások eredményeként jelentősen esett a spanyol tőzsde és

Részletesebben

hétfő, 2015. december 7. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. december 7. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. december 7. Vezetői összefoglaló Pénteken az amerikai tőzsdék 2 százalék feletti pluszban zártak, az európai indexek estek. A forint az euróval és a svájci frankkal szemben erősödött, a dollárhoz

Részletesebben

péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek többsége eséssel zárta a csütörtöki tőzsdei kereskedést a vegyes makrogazdasági és vállalati hírek megjelenése után. Csütörtökön

Részletesebben

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló Többségében emelkedéssel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek tegnap. Kedden gyengülést mutatott a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben. A BUX

Részletesebben

péntek, 2015. június 5. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. június 5. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. június 5. Vezetői összefoglaló Csütörtökön veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. Erősödni tudott a hazai fizetőeszköz az euróval szemben. A BUX értéke 0,4 százalékkal csökkent.

Részletesebben

kedd, 2015. augusztus 18. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. augusztus 18. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. augusztus 18. Vezetői összefoglaló A kínai recesszió kettős nyomást helyez a dollárra. Az építőipari gyorsjelentések mozgatták az amerikai tőzsdéket pozitív irányba. Marad a deflációs környezet

Részletesebben

Október hónapban jelentıs korrekció következett be a harmadik negyedévi állapotokhoz képest.

Október hónapban jelentıs korrekció következett be a harmadik negyedévi állapotokhoz képest. Az év elsı négy hónapjában a részvénypiacok kifejezetten jól teljesítettek, csak a fejlıdı piacok teljesítménye volt némileg lemaradó. A magyar részvények április közepére 10% feletti teljesítményt értek

Részletesebben

kedd, 2013. szeptember 24. Vezetői összefoglaló

kedd, 2013. szeptember 24. Vezetői összefoglaló kedd, 2013. szeptember 24. Vezetői összefoglaló A világ vezető tőzsdéi a hétfői napon is mínuszban zártak: Amerikában a Fed programjával és a költségvetéssel kapcsolatos aggodalmak, Európában a német kormánykoalíciós

Részletesebben

kedd, 2015. október 27. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. október 27. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. október 27. Vezetői összefoglaló Hétfőn a pénteki záró értékek közelében fejezték be a kereskedést a vezető nemzetközi tőzsdék, a börzéket kiváró hangulat jellemezte. Tegnap mindhárom vezető

Részletesebben

hétfő, 2015. október 26. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. október 26. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. október 26. Vezetői összefoglaló Csütörtökön és pénteken mind az amerikai, mind az európai részvényindexek növekedéssel zártak. Ma reggelre mindhárom vezető devizával szemben gyengült a hazai

Részletesebben

szerda, 2014. március 5. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. március 5. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. március 5. Vezetői összefoglaló Fontosabb makroadatok hiányában az enyhülni látszó geopolitikai hírek határozták meg a nemzetközi tőzsdei kereskedést, így komoly emelkedést könyveltek el

Részletesebben

A certifikátok mögöttes termékei

A certifikátok mögöttes termékei A certifikátok mögöttes termékei Erste Befektetési Zrt. Dr. Miró József Budapest, 2011 április 5. 2011.04.06. 1 S&P500 Emelkedő trend Áttörte a rövidtávú trendvonalat ha áttöri az 1 340-es szintet irány

Részletesebben

szerda, 2015. szeptember 30. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. szeptember 30. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. szeptember 30. Vezetői összefoglaló Növekedett az amerikai fogyasztói bizalom az elmúlt hónapban. Európában csökkentek a vezető részvényindexek, az Egyesült Államokban vegyes volt a kereskedés.

Részletesebben

csütörtök, 2015. december 17. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. december 17. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. december 17. Vezetői összefoglaló 0,25 bázisponttal emelte irányadó kamatlábát az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed. A Fed fokozatos kamatemelési politikát jelentett be középtávra.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Heti piaci összefoglaló Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre

TARTALOMJEGYZÉK. Heti piaci összefoglaló Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre CIB HETI TARTALOMJEGYZÉK Heti piaci összefoglaló Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre HETI PIACI ÖSSZEFOGALÓ Magyarország Infláció: folytatódó

Részletesebben

kedd, 2013. december 17. Vezetői összefoglaló

kedd, 2013. december 17. Vezetői összefoglaló kedd, 2013. december 17. Vezetői összefoglaló Jelentős mozgás volt tegnap a nemzetközi részvényindexekben, az összes vezető index pozitív tartományban zárt a kedvező makroadatoknak köszönhetően. Hétfőn

Részletesebben

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 6/2011

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 6/2011 Technikai elemzés c.člá Fio o.c.p., a.s. A S&P 500 index áttörte az elızı maximumokat, amelyek 1350 alatt voltak. Ez általában bika jelzés. A maximumok áttörése viszont hamis volt, és az index visszatért

Részletesebben

szerda, 2015. augusztus 12.

szerda, 2015. augusztus 12. szerda, 2015. augusztus 12. Kedden veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. Szerda hajnalban ismét leértékelte a jüant a Kínai Központi Bank. Szerda reggel az euróval szemben a tegnapi

Részletesebben

33. Hét 2009. augusztus. 11. Kedd

33. Hét 2009. augusztus. 11. Kedd Napii Ellemzéss 33. Hét 2009. augusztus. 11. Kedd Összegzés Enyhén negatív nyitás, majd lassú egész napos csorgás jellemezte a tegnapi amerikai kereskedést, mely jelentısebb makrogazdasági és vállalati

Részletesebben

hétfő, 2015. szeptember 28. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. szeptember 28. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. szeptember 28. Vezetői összefoglaló 3,9 százalékkal nőtt az amerikai GDP a második negyedévben. A növekedés húzóereje a belső fogyasztás volt. Pozitív volt a kereskedési hangulat Európában,

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 22. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 22. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 22. Vezetői összefoglaló A tegnap közzétett makroadatok mellett az összes vezető nemzetközi részvényindex pluszban zárta a kereskedési napot. Csütörtök délután a hazai fizetőeszköz

Részletesebben

Technikai elemzés. . c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 12/2011

Technikai elemzés. . c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 12/2011 Technikai elemzés. c.člá Fio o.c.p., a.s. Az S&P 500 index jelenleg a csökkenı trendvonal alatt tétovázik. A további emelkedés szempontjából fontos az 1270 pontos szint áttörése. Amennyiben ez nem történik

Részletesebben

csütörtök, 2014. szeptember 18. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2014. szeptember 18. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2014. szeptember 18. Vezetői összefoglaló Többségében pozitívan zártak a nemzetközi részvényindexek. Szerdán a forint erősödni tudott az euróval és a svájci frankkal szemben is. A BUX 4,7 milliárd

Részletesebben

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS A CIB Elemzés összes publikus anyaga a következı internetes címen is elérhetı: http://www.cib.hu/maganszemelyek/aktualis/elemzesek/index Továbbra is lehetséges a magyar

Részletesebben

szerda, 2015. november 4. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. november 4. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. november 4. Vezetői összefoglaló Kedden a frankfurti DAX kivételével pluszban zártak a vezető nemzetközi tőzsdeindexek, elsősorban az energiacégek jó teljesítményének köszönhetően; a frankfurti

Részletesebben

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban Csermely Ágnes Államadósság és Gazdasági Növekedés A Költségvetési Tanács munkáját támogató szakmai konferencia 2012. Május 15. 2 Trend

Részletesebben

szerda, 2015. november 25. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. november 25. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. november 25. Vezetői összefoglaló Kedden az európai tőzsdék mínuszban zártak, az amerikai mutatók enyhén emelkedtek. A kereskedés hangulatára rányomta bélyegét a török-szír határon történt

Részletesebben

31. Hét 2009. július.31. Péntek

31. Hét 2009. július.31. Péntek Napii Ellemzéss 31. Hét 2009. július.31. Péntek Összegzés Kedvezı makrogazdasági adatok által támogatott optimista hangulatban telt a tegnapi amerikai kereskedés. Már a nyitásban jelentıs pluszok mutatkoztak

Részletesebben

szerda, 2014. december 17. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. december 17. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. december 17. Vezetői összefoglaló Nyereséggel zártak a vezető nyugat-európai részvényindexek tegnap, míg a tengerentúlon mínuszban végeztek a börzék. Kedden a forint gyengülést szenvedett

Részletesebben

2010. szeptember 8. www.cib.hu CIB REGGELI FEJLETT PIACOK

2010. szeptember 8. www.cib.hu CIB REGGELI FEJLETT PIACOK CIB REGGELI FEJLETT PIACOK FİBB HÍREINK USA: Ma a Fed Bézs könyvének publikálására kerül sor. A fıbb makroadatok naptára üres lesz. EURÓZÓNA: Ma a német ipari termelés statisztikáját közlik. Eurózóna-szintő

Részletesebben

32. Hét 2009. augusztus. 04. Kedd

32. Hét 2009. augusztus. 04. Kedd Napii Ellemzéss 32. Hét 2009. augusztus. 04. Kedd Összegzés Felesleges is vezetı makrogazdasági hírt keresni, hiszen a lényeg, hogy az amerikai piacok minden hírt pozitívan értékelve jutottak több havi

Részletesebben

BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP. Lassít, leáll, de mikor? 2013. 31. HÉT TOP FINANCE & CONSULTING KFT. Továbbra sem tudni, mire készül a Fed

BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP. Lassít, leáll, de mikor? 2013. 31. HÉT TOP FINANCE & CONSULTING KFT. Továbbra sem tudni, mire készül a Fed BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP Továbbra sem tudni, mire készül a Fed Lassít, leáll, de mikor? Továbbra is a jegybankok, elsısorban ezek közül is az amerikai, azaz a Fed felıl érkezı jelzések vannak

Részletesebben

szerda, 2015. szeptember 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. szeptember 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. szeptember 2. Vezetői összefoglaló Kedden jelentős veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek, a napvilágot látott negatív kínai makro-indikátorok hatására. Szerda reggel kismértékben

Részletesebben

31. Hét 2009. július.29. Szerda

31. Hét 2009. július.29. Szerda Napii Ellemzéss 31. Hét 2009. július.29. Szerda Összegzés Leginkább a vártnál rosszabb fogyasztói bizalmi indexértékkel magyarázták a tegnapi amerikai tızsdei kezdést, azonban az egy százalékot meghaladó

Részletesebben

csütörtök, 2015. január 15. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. január 15. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. január 15. Vezetői összefoglaló Veszteséggel zártak szerdán a vezető nyugat-európai és amerikai tőzsdék. Szerdán tovább gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, az euró jegyzései ma

Részletesebben

ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP

ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP 2014.IV. negyedév Makrogazdaság Magyarország Az Európai Bizottság legutóbbi előrejelzésében a magyar gazdaságra vonatkozóan 2,5%-os növekedést vár 2015-re,

Részletesebben

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 8/2011

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 8/2011 Technikai elemzés c.člá Fio o.c.p., a.s. A S&P 500 index visszapattant a trendcsatorna alsó határától, ahogy azt legutóbb jeleztük. Nem emelkedett viszont új maximumokra és az ellenállás mőködött. Úgy

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

PIACI KÖRKÉP Magyarország

PIACI KÖRKÉP Magyarország PIACI KÖRKÉP Magyarország A BUX index 380 pontos eséssel zárta a kereskedést, a végül 20 forintot emelkedı OTP kivételével a blue chipek estek. átkötések után viszont üzlet nem született rájuk. A bankpapír

Részletesebben

BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP. Döntésre várva 2012. 7. HÉT TOP FINANCE & CONSULTING KFT. Meddig folytatódhat a huzavona?

BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP. Döntésre várva 2012. 7. HÉT TOP FINANCE & CONSULTING KFT. Meddig folytatódhat a huzavona? BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP Meddig folytatódhat a huzavona? Döntésre várva Az elmúlt héten továbbra is a görög bohózat (másnak aligha lehet nevezni az elmúlt két év történéseit) újabb fejezeteire

Részletesebben

szerda, 2015. augusztus 19.

szerda, 2015. augusztus 19. szerda, 2015. augusztus 19. Pozitív amerikai munkanélküliségi adatok. Ma szavaz a német parlament a görög mentőcsomagról. Negatív a nemzetközi befektetői hangulat a várt kínai rossz külkereskedelmi adatok

Részletesebben

szerda, 2015. szeptember 16. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. szeptember 16. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. szeptember 16. Vezetői összefoglaló Emelkedtek a nyugat-európai és tengerentúli tőzsdei árfolyamok. A forint erősödni tudott a vezető devizákkal szemben. A BUX értéke 6,6 milliárd forintos

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2014.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2014. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2014. december

Részletesebben

48. Hét 2009. November 26. Csütörtök

48. Hét 2009. November 26. Csütörtök Napii Ellemzéss 48. Hét 2009. November 26. Csütörtök Összegzés Nagyságrendileg az előző napi enyhe esést kompenzálták a piacok és számottevő mozgást a héten már nem is várunk a nagy indexektől, mivel a

Részletesebben

SOLARCAPITAL MARKETS ZRT. WWW.SOLARCAPITAL.HU SOLAR@SOLARCAPITAL.HU. Összefoglaló

SOLARCAPITAL MARKETS ZRT. WWW.SOLARCAPITAL.HU SOLAR@SOLARCAPITAL.HU. Összefoglaló WWW.CAPITAL.HU @CAPITAL.HU Napi Elemzés 2010. október 11. INDEXEK Záróérték Napi változás (%) Dow Jones IA 11006.48 +0.53% S&P 500 1165.15 +0.61% Nasdaq 100 2027.03 +0.77% DAX 6291.67 +0.25% BUX 23416.53-0.51%

Részletesebben

41. Hét 2009. Október 07. szerda

41. Hét 2009. Október 07. szerda Napii Ellemzéss 41. Hét 2009. Október 07. szerda Összegzés A keddi kereskedés során a befektetők pozitív híreket kaptak a nemzetközi piacokról, így további jelentős emelkedéseket könyvelhettünk el a nap

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN SAJTÓKÖZLEMÉNY A kormány pénzügypolitikájának középpontjában a hitelesség visszaszerzése áll, és ezt a feladatot a kormány komolyan veszi hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter az Államadósság Kezelő

Részletesebben

Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10

Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10 Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10 Amikor elkezdődött az év, nem sokan merték felvállalni azt a jóslatot, hogy a részvénypiacok új csúcsokat fognak döntögetni idén. Most, hogy közeleg az

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

csütörtök, 2015. december 3. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. december 3. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. december 3. Vezetői összefoglaló Szerdán az amerikai tőzsdék egységesen mínuszban zártak, a vizsgált európai börzék közül egyedül a londoni FTSE könyvelt el enyhe növekedést. A forint

Részletesebben

Tızsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói

Tızsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói Tızsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói Tartalomjegyzék Az OTP befektetési alapok állandó adatai...3 A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró -piaci események

Részletesebben

hétfő, 2015. január 26. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. január 26. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. január 26. Vezetői összefoglaló Kiválóan zárták a hetet az európai vezető részvényindexek, az amerikai tőzsdék többsége mínuszban zárt. Pénteken a 310-es szint alá ereszkedett az euró/forint

Részletesebben

péntek, 2015. szeptember 18. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. szeptember 18. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. szeptember 18. Vezetői összefoglaló Nem emelt a Fed az irányadó kamatrátáján, ugyanakkor nem zárta ki egy októberi emelés lehetőségét. Vegyes kereskedési napon vannak túl a nyugati tőzsdék.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Heti piaci összefoglaló Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre

TARTALOMJEGYZÉK. Heti piaci összefoglaló Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre CIB HETI TARTALOMJEGYZÉK Heti piaci összefoglaló Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre HETI PIACI ÖSSZEFOGALÓ Magyarország MNB kamatdöntés: változatlan

Részletesebben

Technikai elemzés. matiou. Fio o.c.p., a.s.

Technikai elemzés. matiou. Fio o.c.p., a.s. Technikai elemzés matiou Fio o.c.p., a.s. A prágai PX index még mindig oldalazik (1080 1280). Jelenleg az index nem tudott áttörni az ellenálláson. Viszont az utolsó csökkenésnél sem törte át a 200 napos

Részletesebben

BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP. Az egyszerőség diadala? TOP FINANCE & CONSULTING KFT. 2013. 8. HÉT. Az USA és az EU más-más pályán mozog

BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP. Az egyszerőség diadala? TOP FINANCE & CONSULTING KFT. 2013. 8. HÉT. Az USA és az EU más-más pályán mozog BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP Az USA és az EU más-más pályán mozog Az egyszerőség diadala? Nem volt igazán eseménydús az elmúlt néhány nap a nemzetközi politikában, egyedül a G20 találkozót mondhatnánk

Részletesebben

Hazai helyzet. Nemzetközi áttekintés. HETI JELENTÉS 2014. február 3-9. 6. hét. QUAESTOR Heti jelentés 2014. február 10.

Hazai helyzet. Nemzetközi áttekintés. HETI JELENTÉS 2014. február 3-9. 6. hét. QUAESTOR Heti jelentés 2014. február 10. QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. Budapest 1132 Váci út 3. Tel.: 2-999-999 alapok@quaestor.hu HETI JELENTÉS 214. február 3-9.. hét Készítette: Szabó Zsombor Nemzetközi áttekintés A Fed tapírnak becézett

Részletesebben

hétfő, 2016. február 1. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2016. február 1. Vezetői összefoglaló hétfő, 2016. február 1. Vezetői összefoglaló Pénteken pozitív hangulat uralkodott a világ tőzsdéin, hétfőn fordulat következett be Kínában a negatív makrogazdasági adatok miatt. Vegyesen teljesített a

Részletesebben

2010. október 11. www.cib.hu CIB REGGELI FEJLETT PIACOK

2010. október 11. www.cib.hu CIB REGGELI FEJLETT PIACOK CIB REGGELI FEJLETT PIACOK FİBB HÍREINK USA: Pénteken a munkaerıpiaci adatok negatív meglepést hoztak: a mezıgazdaságon kívül álláshelyek száma a várakozásokkal ellentétben jelentıs visszaesést mutatott.

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 8. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 8. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 8. Vezetői összefoglaló Jelentős veszteséggel zárták a csütörtöki napot a vezető nyugat-európai és tengerentúli tőzsdék a geopolitikai feszültség következtében. A forint gyengülése

Részletesebben