MKB Életbiztosító Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MKB Életbiztosító Zrt."

Átírás

1 BIZTOSÍTÓ MKB Életbiztosító Zrt. Befektetési politika MKB KINCSTÁR ÉLET- ÉS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS / Hatályos: tôl

2 MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB KINCSTÁR ÉLET ÉS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ESZKÖZALAPJAINAK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA,KOCKÁZATI PROFILJA (B ÉBefP/0004/ ) TARTALOMJEGYZÉK I. MKB Borostyán nyíltvégû pénzpiaci eszközalap II. MKB Ametiszt nyíltvégû klasszikus eszközalap III. MKB Jáspis nyíltvégû növekedési eszközalap IV. MKB Topáz nyíltvégû dinamikus eszközalap V. MKB Gyémánt nyíltvégû tôkevédett értékpapírokba fektetô eszközalap VI. MKB Onyx nyíltvégû részvény-ingatlan eszközalap VII. MKB Zafír nyíltvégû magas kamatozású és osztalékhozamú eszközalap VII. Kockázati tényezôk VIII. Az egyes eszközalapokra vonatkozó kockázatok bemutatása

3 MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB KINCSTÁR ÉLET ÉS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ESZKÖZALAPJAINAK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA, KOCKÁZATI PROFILJA (B ÉBefP/0004/ ) A Biztosító a hozamszint stabilizálása, növelése és a befektetésre kerülô tôke maximális biztonságának megteremtése érdekében az egyes eszközalapok kezelését külsô szakmai vagyonkezelôre (a továbbiakban: Portfoliókezelô) bízza. A Portfoliókezelô ellenôrzését a törvényi szabályozásnak megfelelôen a Letétkezelô végzi. A Portfoliókezelô személyét, tevékenységét a Biztosító ügyfeleinek érdekvédelme miatt szintén ellenôrzi, szükséges esetben ügyfelei külön értesítése nélkül megváltoztathatja. A Portfoliókezelô feladata a napi árfolyam-meghatározáshoz szükséges eszközértékek Biztosító felé történô hiteles és idôben történô közlése. Amennyiben a Portfoliókezelô, illetve a Letétkezelô által küldött érték eltérne, úgy a Biztosítónak a Letétkezelô által megadott értékeket kell helyesnek elfogadnia. E közlés mellett a Biztosító számára az egyes eszközalapokat érintô befektetési feladások nyilvántartásba vételérôl, függô státuszáról, illetve megvalósulásáról, az egyes alapokban meglévô pénzügyi instrumentumokat érintô változásról forgalmi napló küldése történik. Az egyes eszközalapok árfolyama az értékelési napokon a Portfoliókezelô által megküldött eszközértékek és forgalmi naplók, a Biztosítónál nyilvántartott, befektetésre feladott, de a Portfoliókezelôhöz még meg nem érkezett tételek együttes értékelése, valamint a letétkezelési és portfoliókezelési díj és a biztonsági puffer, illetve a Biztosító saját befektetése értékének levonását követôen (azaz együttesen a napi eszközérték) alapján határozódik meg, és kerül közzétételre a Különös Szerzôdési Feltételekben szabályozott módon. A letétkezelési, illetve a portfoliókezelési díj és puffer együttes értéke eszközalaponként eltérô, de eszközalaponként nem haladhatja meg a 2%-ot. A biztonsági puffert a nemzetközi és hazai tôkepiacokon végrehajtott befektetések elôre nem ismert költségeinek (pl. külföldi letétkezelési díj, KELER díj stb.) fedezetére hozta létre a Biztosító. A Biztosító portfoliókezelése esetén a saját nyilvántartása szerint kerül megállapításra az árfolyam. A portfoliókezelés témakörében a kockázat, a hozam és a likviditás az a hármas szempontrendszer, amelybôl kiindulva a befektetési stratégia felállításra kerül, és amelynek célja, hogy ésszerûen felvállalható kockázat mellett a portfolió a maximális hozamot érje el. A befektetési stratégia kialakítás a során fô szempont a referencia index kompozit összetételének meghatározása. A portfolió referencia index kompozitja irányvonalat ad a Portfoliókezelônek a befektetési politika kialakításához, valamint a portfolió teljesítményét összemérhetôvé teszi a tôkepiac teljesítményével. A Portfoliókezelô tevékenysége során a referencia index kompozit összetételéhez viszonyított taktikai jellegû eltérési lehetôséget aktív portfoliókezelési tevékenységgel használja ki, a referencia hozam túlteljesítése érdekében. Limitsértés esetén követendô eljárást a mindenkor érvényes MKB Bank Zrt.-vel, mint Portfoliókezelôvel és Letétkezelôvel kötött háromoldalú Eljárási rend szabályozza. 2

4 I. MKB BOROSTYÁN NYÍLTVÉGÛ PÉNZPIACI ESZKÖZALAP (Rövid futamidejû kötvény portfolió) KOCKÁZATI BESOROLÁS: ALACSONY MAGAS A befektetés egyik fontos szempontja a portfolióban lévô értékpapírok hozamának kis volatilitása, és az értékpapír kibocsátóinak kis kockázata, és alacsony kamatérzékenysége. Ezek az értékpapírok a hazai piacon jellemzôen a rövid futamidejû (diszkont kincstárjegyek) és a rövid visszamaradó futamidejû állampapírok, valamint a jó minôsítésû banki, vállalati kötvények, szintén rövid kibocsátáskori és visszamaradó futamidôvel. Ezek a befektetések csekély kockázattal biztos, de relatívan alacsony hozamot biztosítanak. Az eszközalap megcélzott kockázati szintje alacsony, mely a már említett likvid, rövid futamidejû értékpapírok portfolióba emelésével valósítható meg, és a hozama a kockázatnak megfelelôen viszonylag alacsony. A fentiek alapján a portfolió 100%-ban egy éven belüli hátralévô futamidejû államkötvényeket, diszkont kincstárjegyeket és egy éven belüli hátralevô futamidejû rövidlejáratú banki kötvényeket, repo ügyleteket tartalmaz. A rövid futamidônek köszönhetôen egy folyamatos, a pénzpiacokon elérhetô hozamszintet biztosít a portfolió, csekély átértékelôdési kockázat mellett, melynek köszönhetôen megbízható és kiegyensúlyozott hozam érhetô el a befektetésen. A portfolióba kizárólag befektetési minôsítésû értékpapírok kerülhetnek. Az eszközalap határozatlan tartamra jött létre, lejárattal nem rendelkezik. A Borostyán portfolióban található eszközcsoportok megoszlása: Minimális érték Javasolt maximum Célérték Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok Magyar állampapír 85% 100% 100% Külföldi állampapír 0% 15% Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0% 5% Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0% 5% Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél 0% 5% Részvények BÉT-re bevezetett, Mo-on nyilvánosan forgalomba hozott részvény 0% 0% 0% Tôzsdére vagy más elismert ép. piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 0% 0% 0% Befektetési alapok Magyarországon bejegyzett értékpapír befektetési alap befektetési jegye 0% 10% Külföldön bejegyzett értékpapír befektetési alap befektetési jegye 0% 10% Egyéb kategória Tôzsdei határidôs fedezeti ügyletek 0% 0% Repo (fordított repo) ügyletek 0% 0% 3

5 Referencia index: 100% RMAX Az RMAX index a hazánkban kibocsátott, legfeljebb 1 éves hátralévô futamidejû államkötvények reprezentatív, napi publikálású, kockázati faktorát tekintve 0,54-es durationnal (kis kockázattal) jellemezhetô kötényindexe. Az index értéke folyamatosan követhetô, naponta publikálásra kerül, és egyedi értékpapírokkal leképezhetô. Biztosító nem vállal az eszközalapba fektetett díjakra sem tôke- sem hozamgaranciát. Eszközalap nettó árfolyamában érvényesített díjak: Eszközalap nettó árfolyamában érvényesített díjak: portfoliókezelési díj: évi 0,20% letétkezelési díj: évi 0,05% puffer díj: évi 0,10% 4

6 II. MKB AMETISZT NYÍLTVÉGÛ KLASSZIKUS ESZKÖZALAP (Kiskockázatú, vegyes portfolió) KOCKÁZATI BESOROLÁS: ALACSONY MAGAS A portfoliók várható hozamát, és hozambiztonságát is növelhetjük a kötvény portfolióelemek mellett részvény befektetések és alternatív befektetések felhasználásával. Az így diverzifikált portfolióban a részvénybefektetések aránya a portfolió érték 10%-át teszi ki, melyet fele-fele arányban javaslunk megosztani a hazai és a külföldi részvénypiacok között. A portfolió összetétel különlegességét az adja, hogy 5% erejéig az árutôzsdei kockázatokat is megjeleníti. Az instrumentum csoport alkalmazása a világgazdasági növekedés egyik leképezési lehetôsége, melyet a DJ AIG Commodity Index reprezentál. A portfolió összetétel kis kockázatú a diverzifikáció széles bázisa miatt, mely ennek keretében a világ meghatározó tôke és árupiacainak teljesítményét is megjeleníti a portfolióban. Azon befektetôknek ajánlható, akik számára a kiegyensúlyozott portfolióteljesítmény érték, és ezért felvállalják a pénzpiaci hozamoknál magasabb, de nem kiemelkedô hozamokat. Az eszközalap határozatlan tartamra jött létre, lejárattal nem rendelkezik. Az Ametiszt portfolióban található eszközcsoportok megoszlása: Minimális Maximum érték érték Célérték Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok Magyar állampapír 60% 100% 85% Külföldi állampapír 0% 20% Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0% 10% Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0% 10% Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél 0% 10% Részvények BÉT-re bevezetett, Mo.-on nyilvánosan forgalomba hozott részvény 0% 10% 5% Tôzsdére vagy más elismert ép. piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 0% 10% 5% Befektetési alapok Magyarországon bejegyzett értékpapír befektetési alap befektetési jegye 0% 30% Külföldön bejegyzett értékpapír befektetési alap befektetési jegye 0% 30% Egyéb kategória Tôzsdei határidôs fedezeti ügyletek 0% 20% Repo (fordított repo) ügyletek 0% 20% Nyersanyag befektetések (EMTN, Certificate) 0% 10% 5% 5

7 Referencia index: 85% MAX Composite + 5% Eurostoxx50 + 5% BUX + 5% DJ AIG Commodity A MAX Composite index a hazai államkötvény kibocsátások egyik reprezentatív indexe, mely minden forintban kibocsátott kötvény és diszkont-kincstárjegy teljesítményét méri. A hátralévô átlagos futamideje, mely az egyik kockázati mérôszáma a kötvény befektetéseknek 3.10, mely közepes mértékû hozamlehetôségeket és egyúttal kockázatokat tartalmaz. Az EuroStoxx50 index az európai részvénypiac egyik reprezentáns indexe. Európai vezetô vállalatok részvényei alkotják a referencia index összetételét, és árfolyammozgásuk határozza meg az index teljesítményét. Az index jól leképezhetô, sok befektetési alap választotta benchmarknak, könnyen található olyan befektetési termék, mely a teljesítményét jól követi. Az indexek értéke folyamatosan követhetô, és egyedi értékpapírokkal leképezhetô. A BUX index a Budapesti Értéktôzsde indexe, a hazai részvénypiac értékeltségének mutatója. Teljesítménye a BÉT-re bevezetett vállalatok súlyozott teljesítményébôl áll össze. Leképezése könnyû, befektetési alapok és egy ETF (exchangetradedfund) is rendelkezésre áll. A DJ AIG Commodity index a Dow Jones indexcsalád árupiaci termékeket reprezentáló átfogó indexe. Lényegében egy szektor index, mely az árutôzsdei termékek teljesítményének megjelenítésére szolgál. Teljesítménye egyértelmûen konjunktúrától függô, melyet különbözô keresleti/kínálati komponensek is befolyásolnak. A Biztosító a nyersanyagpiaci befektetetések besorolásánál a Bloomberg besorolást veszi alapul. A Biztosító nem vállal az eszközalapba fektetett díjakra sem tôke- sem hozamgaranciát. Eszközalap nettó árfolyamában érvényesített díjak: portfoliókezelési díj: évi 0,50% letétkezelési díj: évi 0,05% puffer díj: évi 0,15% 6

8 III. MKB JÁSPIS NYÍLTVÉGÛ NÖVEKEDÉSI ESZKÖZALAP (Közepes kockázatú, vegyes portfolió) KOCKÁZATI BESOROLÁS: ALACSONY MAGAS Az eszközalap összetétele az alacsonyabb kötvénykitettség mellett a közepes szintû kockázatvállalás biztosítására a nemzetközi részvénypiacok, és az árupiacok irányába növeli kitettségét. Annak érdekében, hogy az eszközalap ténylegesen a hosszú távú befektetési horizontot vegye figyelembe a várhatóan magasabb hozamok elérésére, a Portfoliókezelô a hosszabb távú növekedési és hozamprognózisok alapján hozza döntéseit. A befektetések fix hozamú részét a magyar kötvénypiacon államkötvényekkel, banki és vállalati kötvényekkel biztosítjuk. A részvények jelentôs, de arányos részét teszik ki a portfoliónak, melyek az európai piacra koncentrálnak. A kockázati kitettség csökkentése a jelentôs diverzifikációval kerül megoldásra, ezáltal szolgálva a befektetôk magasabb kockázatvállalási készsége mellé állítható kiegyensúlyozott, várhatóan magas szintû hozamokat. A részvénykitettség magas szintje lehetôséget ad a gazdasági szektorok és a földrajzi régiók közötti szelekcióra. Az árutôzsdei termékek jelenléte a konjunktúra érzékenységét növeli a portfoliónak, de a jelentôs nyersanyagéhség a termékek értékeltségét is valószínûleg magas szinten fogja tartani. Az eszközalap határozatlan tartamra jött létre, lejárattal nem rendelkezik. A Jáspis portfolióban található eszközcsoportok megoszlása: Minimális Maximum érték érték Célérték Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok Magyar állampapír 40% 75% 55% Külföldi állampapír 0% 20% Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0% 15% Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0% 15% Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél 0% 15% Részvények BÉT-re bevezetett, Mo-on nyilvánosan forgalomba hozott részvény 0% 10% Tôzsdére vagy más elismert ép. piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 0% 60% 35% Befektetési alapok Magyarországon bejegyzett értékpapír befektetési alap befektetési jegye 0% 60% Külföldön bejegyzett értékpapír befektetési alap befektetési jegye 0% 60% Egyéb kategória Tôzsdei határidôs fedezeti ügyletek 0% 30% Repo (fordított repo) ügyletek 0% 20% Nyersanyag piaci befektetések (EMTN, Certificate) 0% 20% 10% 7

9 Referencia index: 55% MAX Composite + 25% Eurostoxx % CETOP + 10% DJ AIG Commodity A MAX Composite index a hazai államkötvény kibocsátások egyik reprezentatív indexe, mely minden forintban kibocsátott kötvény és diszkont-kincstárjegy teljesítményét méri. A hátralévô átlagos futamideje, mely az egyik kockázati mérôszáma a kötvény befektetéseknek 3.10, mely közepes mértékû hozamlehetôségeket és egyúttal kockázatokat tartalmaz. Az EuroStoxx50 index az európai részvénypiac egyik reprezentáns indexe. Európai vezetô vállalatok részvényei alkotják a referencia index összetételét, és árfolyammozgásuk határozza meg az index teljesítményét. Az index jól leképezhetô, sok befektetési alap választotta benchmarknak, könnyen található olyan befektetési termék, mely a teljesítményét jól követi. Az indexek értéke folyamatosan követhetô, és egyedi értékpapírokkal leképezhetô. A CETOP index Közép-európai Blue Chip Index (Central European Blue Chip Index CETOP) a Kelet-Európai régió vezetô vállalatainak tôkepiaci teljesítményét leképezô index. Az index regionálisan 20 blue chip részvényen keresztül reprezentálja a régió tôkepiaci teljesítményét. A DJ AIG Commodity index a Dow Jones indexcsalád árupiaci termékeket reprezentáló átfogó indexe. Lényegében egy szektor index, mely az árutôzsdei termékek teljesítményének megjelenítésére szolgál. Teljesítménye egyértelmûen konjunktúrafüggô, mely különbözô keresleti/kínálati komponensektôl is függ. A Biztosító a nyersanyagpiaci befektetetések besorolásánál a Bloomberg besorolást veszi alapul. A Biztosító nem vállal az eszközalapba fektetett díjakra sem tôke- sem hozamgaranciát. Eszközalap nettó árfolyamában érvényesített díjak: portfoliókezelési díj: évi 0,70% letétkezelési díj: évi 0,05% puffer díj: évi 0,20% 8

10 IV. MKB TOPÁZ NYÍLTVÉGÛ DINAMIKUS ESZKÖZALAP (Kockázatos, vegyes portfolió) KOCKÁZATI BESOROLÁS: ALACSONY MAGAS A portfolió magasabb várható hozamának elérésére a befektetések arányát a jelentôs részvénykitettség és az árupiaci kitettség irányába növeljük. Annak érdekében, hogy az eszközalap ténylegesen a hosszú távú befektetési horizontra fókuszáljon szükséges a részvénypiacok magas szintû, hosszú távú értékeltséget figyelembe vevô, diverzifikált használata. Az eszközalap összetétele az alacsony kötvénykitettség mellett a magas szintû hozamelvárás kielégítésére a meghatározó nemzetközi részvénypiacok, és az árupiacok irányába növeli kitettségét. Annak érdekében, hogy az eszközalap a hosszú távú befektetési horizontot eredményesen kihasználhassa, aktív vagyonkezelési technikával, a hosszabb távú növekedési és hozamprognózisok alapján hozza döntéseit. A befektetések fix hozamú részét és alapvetô likviditását a magyar kötvénypiacon, államkötvényekkel, banki és vállalati kötvényekkel biztosítjuk. A részvények meghatározó részét teszik ki a portfoliónak, melyek az európai és az amerikai piacra koncentrálnak. A kockázati kitettség a jelentôs diverzifikáción keresztül kerül tompításra, ezáltal szolgálva a befektetôk magas kockázatvállalási készsége mellé állítható volatilisebb, de várhatóan magas szintû hozamokat. A részvénykitettség magas szintje miatt szükséges az egyes gazdasági szektorok és földrajzi régiók közötti aktív szelekció. Az árutôzsdei termékek jelenléte a konjunktúra érzékenységét növeli a portfoliónak, de a jelentôs nyersanyagéhség a termékek értékeltségét is valószínûleg magas szinten fogja tartani. Az eszközalap határozatlan tartamra jött létre, lejárattal nem rendelkezik. A Topáz portfolióban található eszközcsoportok megoszlása: Minimális Maximum Célérték érték érték Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok Magyar állampapír 10% 40% 20% Külföldi állampapír 0% 20% Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0% 15% Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0% 15% Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél 0% 15% Részvények BÉT-re bevezetett, Mo-on nyilvánosan forgalomba hozott részvény 0% 10% 5% Tôzsdére vagy más elismert ép. piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 0% 80% 70% Befektetési alapok Magyarországon bejegyzett értékpapír befektetési alap befektetési jegye 0% 80% Külföldön bejegyzett értékpapír befektetési alap befektetési jegye 0% 80% Egyéb kategória Tôzsdei határidôs fedezeti ügyletek 0% 50% Repo (fordított repo) ügyletek 0% 20% Nyersanyag piaci befektetések (EMTN, Certificate) 0% 10% 5% 9

11 Referencia index: 20% MAX Composite + 30% Eurostoxx % Nasdaq % CETOP + 5% BUX + 25% MSCI EM + 5% DJ AIG Commodity Index A MAX Composite index a hazai államkötvény kibocsátások egyik reprezentatív indexe, mely minden forintban kibocsátott kötvény és diszkont-kincstárjegy teljesítményét méri. A hátralévô átlagos futamideje, mely az egyik kockázati mérôszáma a kötvény befektetéseknek 3.10, mely közepes mértékû hozamlehetôségeket és egyúttal kockázatokat tartalmaz. Az EuroStoxx50 index az európai részvénypiac egyik reprezentáns indexe. Európai vezetô vállalatok részvényei alkotják a referencia index összetételét, és árfolyammozgásuk határozza meg az index teljesítményét. Az index jól leképezhetô, sok befektetési alap választotta benchmarknak, könnyen található olyan befektetési termék, mely a teljesítményét jól követi. Az indexek értéke folyamatosan követhetô, és egyedi értékpapírokkal leképezhetô. A NASDAQ 100 index az USA fôként technológiai cégeket tömörítô elektronikus tôzsdéjének indexe. Az indexet több mint 5000, nem csak amerikai cég részvényárfolyamából, kapitalizáció súlyozással számítják. Forgalma jelentôs, a világ egyik irányadó részvény indexe. A CETOP index Közép Európai Blue Chip Index (Central European Blue Chip Index CETOP) a Kelet-Európai régió vezetô vállalatainak tôkepiaci teljesítményét leképezô index. Az index regionálisan 20 blue chip részvényen keresztül reprezentálja a régió tôkepiaci teljesítményét. A BUX index a Budapesti Értéktôzsde indexe, a hazai részvénypiac értékeltségének mutatója. Teljesítménye a BÉT-re bevezetett vállalatok súlyozott teljesítményébôl áll össze. Leképezése könnyû, befektetési alapok és egy ETF (exchangetradedfund) is rendelkezésre áll. Az MSCI EM index a világ, fejlôdô piacainak egyik meghatározó indexe. Az index leképezését, teljesítményének megjelenítését meghatározó pozíciója és népszerûsége miatt kiterjedt termékstruktúra biztosítja, mely elérhetôvé és költséghatékonnyá teszi a befektetést az indexbe. A DJ AIG Commodity index a Dow Jones indexcsalád árupiaci termékeket reprezentáló átfogó indexe. Lényegében egy szektor index, mely az árutôzsdei termékek teljesítményének megjelenítésére szolgál. Teljesítménye egyértelmûen konjunktúrafüggô, mely különbözô keresleti/kínálati komponensektôl is függ. A Biztosító a nyersanyagpiaci befektetetések besorolásánál a Bloomberg besorolást veszi alapul. A Biztosító nem vállal az eszközalapokba fektetett díjakra sem tôke- sem hozamgaranciát. Eszközalap nettó árfolyamában érvényesített díjak: portfoliókezelési díj: évi 0,90% letétkezelési díj: évi 0,05% puffer díj: évi 0,30% 10

12 V. MKB GYÉMÁNT NYÍLTVÉGÛ TÔKEVÉDETT ÉRTÉKPAPÍROKBA FEKTETÔ ESZKÖZALAP (Kiskockázatú, vegyes portfólió) KOCKÁZATI BESOROLÁS: ALACSONY MAGAS Az eszközalap vagyonát tôkevédett befektetési alapokba fekteti, de az eszközalap maga nem tôkevédett. Az eszközalap célja a mindenkori forint pénzpiaci hozamokat meghaladó hozam biztosítása. Az eszközalap meghatározó részét ennek megfelelôen célértékben 85%-ot, minimálisan 70%-ot forintban denominált, tôkevédett nyílt végû pénzpiaci befektetési alapokba fekteti. A fennmaradó rész maximum 30% szintén forintban denominált, tôkevédett, részvény, kötvény és árupiaci eszközöket tartalmazó befektetési alapokban helyezhetô el. Az eszközalap határozatlan tartamra jött létre, lejárattal nem rendelkezik. A Gyémánt portfolióban található eszközcsoportok megoszlása: Kategóriák Magyarországon bejegyzett (tôkevédett) pénzpiaci befektetési alap befektetési jegye Minimális Maximális Célérték Referencia részesedés részesedés index 70% 100% 85% RMAX index Magyarországon bejegyzett (tôkevédett) befektetési alap befektetési jegye (részvény, 0% 30% 15% RMAX index kötvény, árupiac) Lekötött betét, számlapénz 0% 5% RMAX index Referencia index: 100% RMAX Ameddig az eszközalap tôkéje nem éri el az 500 millió forintos értéket, kizárólag tôkevédett pénzpiaci alap alkothatja a portfoliót. Az egyes befektetési alapok kivéve az 1-es pontban említett tôkevédett pénzpiaci befektetési alapokat eszközalapban elfoglalt súlya nem haladja meg a 3%-ot. Referencia index: A Tôkevédett Befektetési Alapokba Fektetô Eszközalap által teljesítménymérésre alkalmazott referencia index. Az RMAX index a hazánkban kibocsátott, legfeljebb 1 éves hátralévô futamidejû államkötvények reprezentatív, napi publikálású, kockázati faktorát tekintve 0,54-es durationnal (kis kockázattal) jellemezhetô kötényindexe. Az index értéke folyamatosan követhetô, naponta publikálásra kerül, és egyedi értékpapírokkal leképezhetô. A Biztosító nem vállal az eszközalapba fektetett díjakra sem tôke- sem hozamgaranciát. Eszközalap nettó árfolyamában érvényesített díjak: portfoliókezelési díj: évi 0,20% letétkezelési díj: évi 0,05% puffer díj: évi 0,10% 11

13 VI. MKB ONYX NYÍLTVÉGÛ RÉSZVÉNY-INGATLAN ESZKÖZALAP (Részvénytúlsúlyos portfolió) KOCKÁZATI BESOROLÁS: ALACSONY MAGAS Az MKB Onyx Nyíltvégû Eszközalap befektetési horizontja az Észak-amerikai és a Közép-kelet európai részvénypiacokra, globális árupiaci eszközökre, valamint ingatlanpiaci befektetésekre terjed ki. Az eszközalap a felsorolt, önmagukban is széleskörû lehetôségeket kínáló piacok, illetve eszközök között, kiegyensúlyozott módon tervezi megosztani a befektetéseket. A megcélzott összetétel az egyes piacokhoz és eszköztípusokhoz köthetô kockázatok mértékének elfogadható szintre történô beállítását szolgálja. A részvénypiacok diverzifikációjával az eszközalap egyrészt az egyes részvénypiacok eltérô teljesítmény potenciáljából történô részesedést, másrészt a részvénybefektetésekhez köthetô magasabb kockázatok megosztását célozza meg. Az árupiaci befektetések bevonásával lehetôség nyílik a gazdasági konjunktúra, árupiaci eszközök árára gyakorolt, kedvezô hatásából történô részesedésre. Az árupiaci eszközök között találhatóak ugyanakkor olyanok is, amelyek iránt kimondottan kedvezôtlen gazdasági környezet esetén jelentkezhet stabil kereslet. A megfelelôen kezelt ingatlanpiaci befektetések a teljes eszközportfolió szempontjából hozamkiegyenlítô hatással járhatnak. Az ingatlanpiaci hozamokból történô részesedés nem közvetlen ingatlanbefektetéseken keresztül valósul meg, hanem befektetési alapok alapja pozíciókon keresztül. Az eszközalap a likviditási szempontokat figyelembe véve, tôkéjének egy részét jól kalkulálható, pozitív megtérülést Biztosító, likvid befektetési formában kívánja tartani. Az eszközalap határozatlan tartamra jött létre, lejárattal nem rendelkezik. Az Onyx portfolióban található eszközcsoportok megoszlása: Minimális érték Maximum érték Célérték Számlapénz 0% 20% 5% Befektetési alapok Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye 80% 100% 95% Portfolió összetétel: 25% RMAX Index + 25% CETOP 20 Index + 25% S&P 500 Index + 25% Dow Jones UBS Commodity Index Eltérés limitek: RMAX Index: 0-40% CETOP 20 Index: 0-40% S&P 500Index: 0-40% Dow Jones UBS Commodity Index: 0-40% 12

14 Referencia index: 25% RMAX Index + 25% CETOP 20 Index + 25% S&P 500 Index + 25% Dow Jones UBS Commodity Index Onyx Nyíltvégû Eszközalap referencia-index kompozitja Az eszközalap a befektetések teljesítményét elismert részvénypiaci, árupiaci és állampapír-piaci index teljesítményével méri össze. A portfolió összetételét adó eszköztípusokhoz kiválasztott referencia-indexek a következôk: Eszköz Likviditás + ingatlanpiaci befektetések Közép-kelet európai részvény befektetések Észak-amerikai részvény befektetések Árupiaci befektetések Referencia-index RMAX Index CETOP 20 Index S&P 500 Index DJ UBS Commodity Index Az S&P500 Index részvénypiaci index, amely az 500 legnagyobb piaci kapitalizációjú, az amerikai értékpapírtôzsdére bevezetett társaság részvényeit tartalmazza. A befektetôi közösség által elfogadott részvénypiaci indikátor. A DJ UBS Commodity Index a Dow Jones indexcsalád árupiaci termékeket reprezentáló átfogó indexe (korábbi nevén DJ AIG Commodity Index). Lényegében egy szektor index, mely az árutôzsdei termékek teljesítményének megjelenítésére szolgál. Teljesítménye egyértelmûen konjunktúrafüggô, mely különbözô keresleti/kínálati komponensektôl is függ. A Biztosító a nyersanyagpiaci befektetetések besorolásánál a Bloomberg besorolást veszi alapul. Az Onyx portfolió kockázati faktorai Az eszközalap részvény túlsúlyos befektetési termék. Annak ellenére, hogy az eszközalap az egyedi részvénybefektetések magas kockázatát befektetési alap pozíciókon keresztül csökkenteni tudja, a részvénypiaci kitettség kedvezôtlen befektetési környezetben negatív irányba tudja módosítani az alap nettó eszközértékét, ezáltal a befektetési egységek árfolyamát. Kedvezôtlen idôszakban a részvénypiaci megtérülés negatív is lehet. Az árupiacok az árfolyam alakulás szempontjából szintén magas kockázatúnak számítanak, azonban az árupiaci eszközök iránt mutatkozó fizikai kereslet, illetve a fizikai kínálat korlátoltsága következtében az árupiaci eszközök piaci értékének alakulása stabilabb lehet a szintén magasabb kockázatúnak számító részvényekénél. Az árupiaci befektetések árfolyam alakulása a fizikai kínálat adottságaitól függetlenül, alapvetôen a világgazdasági konjunktúra függvénye. Az árupiaci eszközök befektetésekkel történô elérhetôsége az elmúlt években lényeges fejlôdésen ment keresztül. A fejlôdésre azért volt szükség, mert a befektetôi közösség nem feltétlenül fizikai készletek birtoklását kívánja megvalósítani, hanem sokkal inkább a mögöttes eszköz árfolyam alakulásából kíván részesedni. Az innováció következtében jelentôsen megnôtt azoknak a befektetési alapoknak a száma, amelyek aktív, vagy passzív befektetési tevékenységgel, határidôs ügyletek alkalmazásával, vagy alapok alapja konstrukcióban, lehetôvé teszik a legkülönfélébb árupiaci eszközök elérését. A határidôs ügyletek mindazonáltal az azonnali (spot) ügyleteknél magasabb kockázatviselést igényelnek. Az ingatlanbefektetések tapasztalatilag többnyire alacsonyabb kockázattal bírtak, mint a részvénybefektetések. Azonban mind az egyedi, mind a portfolióban megvalósított ingatlanbefektetések hordoznak kockázatokat, amik a befektetések megtérülését, hozamát befolyásolják. Az ingatlanbefektetések értéke mind rövid, mind hosszú távon ingadozhat, ciklikusan viselkedhet. Az ingatlanbefektetések iránti kereslet mindemellett alapvetôen ország specifikus. Az ingatlanpiaci befektetésekhez kapcsolódó likviditás lényegesen alacsonyabb az egyéb eszközökénél. Az ingatlanbefektetés alapú eszközök ezért közép-hosszú távon hozhatnak kiegyensúlyozottabb megtérülést. A Biztosító nem vállal az eszközalapba fektetett díjakra sem tôke- sem hozamgaranciát. Eszközalap nettó árfolyamában érvényesített díjak: portfoliókezelési díj: évi 0,30% letétkezelési díj: évi 0,05% puffer díj: évi 0,25% 13

15 VII. MKB ZAFÍR NYÍLTVÉGÛ MAGAS KAMATOZÁSÚ ÉS OSZTALÉKHOZAMÚ ESZKÖZÖKBE FEKTETô ESZKÖZALAP (KOCKÁZATOS, VEGYES PORTFOLIÓ) KOCKÁZATI BESOROLÁS: ALACSONY MAGAS Az eszközalap mûködésének célja, hogy nyíltvégû formában, kötvény és részvénypiaci befektetési kockázatok felvállalása mellett optimális hozamot érjen el. Az eszközalap tôkéjét forintban és devizában kibocsátott magyar államkötvényekbe, közvetlen vagy közvetett módon más devizában denominált fejlôdô piaci vállalati, hitelintézeti, és államkötvényekbe, magas hozamú, fejlett piaci vállalati, hitelintézeti és államkötvényekbe, valamint magas osztalékhozamú fejlôdô és fejlett piaci részvényekbe fektetheti. Az eszközalap határidôs eladásokkal (szabványosított tôzsdei, vagy nem szabványosított tôzsdén kívüli ügyletek) mérsékelheti a forinttól eltérô devizanemû befektetések keresztárfolyam-ingadozásból fakadó árfolyamkockázatokat. Az eszközalap a befektetéseken megszolgált kamatot, osztalékot nem fizeti ki, hanem újra befekteti. Az eszközalap a likviditási szempontokat figyelembe véve, tôkéjének egy részét forint, illetve deviza látra szóló és lekötött bankbetét formában kívánja tartani. Az eszközalap befektetéseket forint és deviza alapú magas hozamú hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokban, magas osztalék hozamú részvényekben hajt végre. Az eszközalap portfoliójába a magyar állampapír-befektetések kivételével a hitelviszonyt megtestesítô eszközök és a részvény befektetések kollektív befektetési formákon keresztül is bevonhatóak. Az eszközalap szabványosított tôzsdei (futures) és nem szabványos tôzsdén kívüli (forward) határidôs eladásokkal fedezheti a befektetésekben megjelenô devizakockázatot. Az eszközalap határozatlan tartamra jött létre, lejárattal nem rendelkezik. Az Zafír eszközalap portfolióban található eszközcsoportok megoszlása: Minimális Maximum Célérték érték érték Forint, illetve deviza látra szóló és lekötött bankbetét 0% 100% 0% Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok 0% 100% 50% A Magyar Állam által forintban és devizában kibocsátott állampapírok 0% 100% 10% A Magyar Állam készfizetô garanciájával rendelkezô, forintban és devizában kibocsátott kötvények 0% 50% 10% Fejlôdô piaci vállalati, hitelintézeti, és államkötvények 0% 40% 10% Magas hozamú, fejlett piaci vállalati, hitelintézeti és államkötvények 0% 50% 20% Részvények 0% 50% 25% Magas osztalékhozamú, fejlôdô és fejlett piaci részvények 0% 50% 25% Befektetési alapok 0% 100% 25% Hitelviszonyt megtestesítô eszköz és a részvény befektetési alap befektetési jegye 0% 100% 25% Származtatott ügyletek Szabványosított tôzsdei (futures) és nem szabványos tôzsdén kívüli (forward) határidôs eladásokkal fedezheti a befektetésekben megjelenô devizakockázatot 0% 100% 0% 14

16 Portfolióösszetétel 25% MAX Index + 20% fejlôdô piaci kötvény index + 25% magas kamatozású kötvény + 30% magas osztalékhozamú részvény Referencia index-kompozit 25 % MAX Index + 20% Markit IBOXX Global EmergingMarkets Local Currency Bond Index + 25% Markit IBOXX Global DevelopedMarketsLiquidHighYieldCapped Index + 15% Dow Jones US SelectDividend Index + 15% Stoxx Europe SelectDividend 30 Index Eltéréslimitek: MAX Index: 0-100% Markit IBOXX Global EmergingMarkets Local Currency Bond Index: 0-40% Markit IBOXX Global DevelopedMarketsLiquidHighYieldCapped Index: 0-50% Dow Jones US SelectDividend Index: 0-25% Stoxx Europe SelectDividend 30 Index: 0-25% A MAX index a hazai államkötvény kibocsátások egyik reprezentatív indexe, mely az egy éven túli visszamaradó lejáratú kötvények teljesítményét méri. A durationja, mely az egyik kockázati mérôszáma a kötvény befektetéseknek 3,68, mely mérôszám jelentôsebb hozamlehetôségeket és egyúttal kockázatokat is megjelenít. A Markit IBOXX Global EmergingMarkets Local Currency Bond Index a feltörekvô országok saját devizájában világszerte kibocsátott államkötvényeit tartalmazza, amelyek jellemzôen magas hozammal forognak a fejlett országok kötvényeihez képest. A kötvények átlagos hátralévô futamideje 3 és 4 év között van, kamatláb-kockázatban tehát hasonlatos a magyar államkötvényekhez. Emellett azonban a különbözô országok hozam- és devizamozgásai, illetve a globális kockázati étvágy hullámzásainak kockázatát is hordozza. A Markit IBOXX Global DevelopedMarketsLiquidHighYieldCapped Index a fejlett országok nem befektetési kategóriájú vállalati kibocsátói által piacra dobott kötvényekbe fektetô alap. Az egyes kibocsátók csôdkockázatát széles diverzifikációval kezeli az index-szponzor, ennek érdekében több száz kibocsátó papírjait tartalmazza az index. A nem-befektetési kategóriájú kötvények jellemzôen magas hozamfelárral forognak a hagyományos államkötvényekhez képest, a hozamfelár pedig a vállalati szektor kilátásaival párhuzamosan hullámzik, azaz ez jelenti a legnagyobb kockázatot. A Dow Jones US SelectDividend index a 100 legfontosabb amerikai magas osztalékhozamú részvényt tömörítô index. A magas osztalékhozamú részvények a részvény eszközosztályon belül kevésbé számítanak kockázatosnak, ugyanakkor árfolyamukra jelentôs hatással van az adott ország kötvény-hozamszintjének alakulása. A Stoxx Europe SelectDividend 30 Index a 30 legfontosabb európai magas osztalékhozamú részvényt tartalmazza. A magas osztalékhozamú részvények a részvény eszközosztályon belül kevésbé számítanak kockázatosnak, ugyanakkor árfolyamukra jelentôs hatással van az adott ország kötvény-hozamszintjének alakulása. A Biztosító nem vállal az eszközalapokba fektetett díjakra sem tôke- sem hozamgaranciát. A Zafír eszközalap kockázati faktorai Az eszközalap kötvény túlsúlyos befektetési termék. Annak ellenére, hogy az eszközalap az egyedi kibocsátói kockázatokat befektetési alap pozíciókon keresztül csökkenteni tudja, a hitelintézeti, vállalati, államkötvény, valamint a részvénypiaci kitettség kedvezôtlen befektetési környezetben negatív irányba tudja módosítani az alap nettó eszközértékét, ezáltal a befektetési egységek árfolyamát. Emelkedô hozamkörnyezetben az alacsony kockázatúnak tekintett állampapírbefektetések megtérülése negatív is lehet. Eszközalap nettó árfolyamában érvényesített díjak: portfoliókezelési díj: évi 0,90% letétkezelési díj: évi 0,05% puffer díj: évi 0,30% 15

17 VII. KOCKÁZATI TÉNYEZÔK Mivel az eszközalap mûködése tôkepiaci kockázattal jár, az Eszközalapba történô befektetési döntés során e kockázatok átgondolása, felmérése szükséges az alábbiak figyelembe vételével: A gazdasági környezetbôl adódó kockázat A magyar nemzetgazdaság helyzetének alakulása és teljesítménye jelentôs mértékben kitett a nemzetközi gazdasági folyamatoknak. Az Európai Unióhoz, illetve az Európai Monetáris Unióhoz való csatlakozásunk folytán egyre erôteljesebben érvényesül a konvergencia hatás, amely megmutatkozik mind a pénz- mind a tôkepiaci folyamatok alakulásában. A magyar kormány, valamint a Nemzeti Bank politikája és intézkedései jelentôs hatással lehetnek az eszközalap eszközei, így különösen az állampapírok hozamára és az üzleti életre általában. Az magyar kormányzati politika befolyásolhatja az általános tôkepiaci feltételeket és a befektetések hozamait is. A nettó eszközértéket és így a befektetési jegyek forgalmazási árfolyamát különösen befolyásolhatja az infláció, az árfolyam politika, a költségvetés hiányának mértéke és a kamatszint. Inflációs kockázat Az inflációs ráta, illetve a piaci kamatok változékonysága különösen az Eszközalap portfoliójának részét képezô állampapírok értékére lehet negatív, de pozitív hatással is. Mindez befolyásolja az eszközalap nettó eszközértékét. Kamatláb kockázat Az eszközalapok bizonyos eszközeinek egy része állampapírokba, kötvényekbe és bankbetétekbe kerül befektetésre. A piaci kamatszintek változása befolyásolja a portfolióban levô értékpapírok árfolyamát, kamatemelkedéskor csökkenti, kamatcsökkenéskor növeli a kamatozó értékpapírokon elérhetô hozamot. Likviditási kockázat Az egyes értékpapírpiacok likviditása viszonylag kisszámú szereplôje és a széles értékpapír-kínálat hiánya miatt idônként nem kielégítô. Emiatt a portfolió elemeinek vagy az eszközalap szabad pénzeszközeinek befektetése nehézségekbe ütközhet, illetve csak kedvezôtlen árfolyamon lehetséges. Ráadásul az értékpapírok árát az erôsen ingadozó piaci kereslet és kínálat fokozottan képes befolyásolni. Kötvénypiaci kockázat A portfolióban található kötvények nagy részét a nemzetközi szokásjog alapján, a tôzsdén kívüli piacon (OTC piac) vásárolják meg, illetve értékesítik az eszközalapok. A tôzsdén kívüli kereskedés jellegébôl fakadóan a kötvények értékesíthetôsége (likviditása) a piaci hangulat függvényében jelentôs mértékben változhat, a vételi és eladási árak között lévô százalékos különbség (spread), nem várt piaci sokkok, a piaci kereslet-kínálat arányának jelentôs egyensúlytalansága, illetve szokatlan vételi/eladási mennyiség esetén jelentôsen megnôhet, ami a tranzakciók közvetett költségeit megemelheti. Ezen felül az idegen devizában kibocsátott állampapírok esetében fennáll a vissza nem fizetés kockázata, amennyiben a kibocsátó ország devizatartalékai jelentôs folyó fizetési mérleghiány, vagy tôkekiáramlás miatt olyan mélyre süllyednek, hogy az adósság visszafizetése lehetetlenné válik. A vállalatok által kibocsátott kötvények esetében a visszafizetési kockázat általában nagyobb, mint az állampapíroknál, mivel a vállalatok jellemzôen a gazdaságnak korlátozott piaci szegmenseire koncentrálnak, így mûködésük eredményességét nagyobb mértékekben befolyásolhatja negatívan az adott területen bekövetkezett változások. Vállalati kockázat A Portfoliókezelô a befektetési döntések meghozatal elôtt körültekintôen tájékozódik az értékpapírokat kibocsátó társaságok vagyoni, pénzügyi helyzetérôl, gazdálkodási eredményességérôl. A társaságok gazdálkodási helyzete, piaci megítélése idôvel változhat és jelentôsen módosíthatja az értékpapírok árfolyamát. Szélsôséges esetben az értékpapírt kibocsátó társaság csôdeljárás vagy felszámolási eljárás alá kerülhet. 16

18 Hitelkockázat Amennyiben az eszközalap által birtokolt értékpapírok kibocsátója, vagy az Alap betéteit ôrzô hitelintézet fizetésképtelenné válik, és nem tudja teljesíteni fizetési kötelezettségét, a fizetési kötelezettség teljesítését részben vagy egészben megtagadja, vagy a fizetési kötelezettségének nem megfelelô idôben tesz eleget, ez befolyásolja az eszközalap nettó eszközértékét és árfolyamát. Deviza kockázat Mivel az eszközalapokban devizában kibocsátott értékpapírok szerepelhetnek, ezeknek az értékpapíroknak forintban kifejezett piaci értékét befolyásolja az adott deviza többi devizához képesti, illetve a forint árfolyamához képest való alakulása. Elôfordulhat, hogy a forint értéke emelkedik az adott devizához képest és így az eszközalap portfoliójában szereplô külföldi értékpapír értéke forintban kifejezve csökken. Partnerkockázat Amennyiben a Portfoliókezelô által az eszközalap nevében kötött ügyletekben közremûködô partnerek kötelezettségeiknek nem tesznek eleget maradéktalanul, ez befolyásolja az eszközalap nettó eszközértékét és árfolyamát. Értékelésbôl eredô kockázat A Portfoliókezelô a törvényi elôírások betartásával úgy határozta meg az eszközök értékelési szabályait, hogy azok a lehetô legpontosabban tükrözzék az eszközalapokban közvetlen és a vásárolt kollektív befektetéseken keresztül közvetett formában szereplô befektetések aktuális piaci értékeket. Külsô elszámolások kockázata A külföldi értékpapírok adásvételének lebonyolításához elszámolóházak és letétkezelôk közremûködése szükséges. A közremûködôk magas színvonalú biztonsági és minôségi követelmények melletti kiválasztása ellenére elôfordulhat azonban, hogy késedelmes vagy hibás elszámolás miatt az eszközalapokat olyan kár éri, amely megtérítésére csak késedelemmel vagy esetleg nem minden esetben kerülhet sor. Alapkezelôi kockázat Egyes eszközalapok kollektív befektetési eszközökön keresztül valósítják meg a lefektetett befektetési politikát. A Portfoliókezelô ezen eszközök megvásárlása elôtt körültekintôen tájékozódik a kiválasztott kollektív befektetési formák mûködési feltételeirôl, piaci megítélésérôl, múltbeli teljesítményérôl. A befektetések eredményességét átmenetileg befolyásolhatja az Alapkezelôk, portfoliókezelôk mûködési kockázata. Adózási kockázat Az eszközalapokra vonatkozó jelenleg hatályos belföldi adózási szabályok a jövôben megváltozhatnak, ezek a változások befolyásolhatják a befektetések hozamát. A különbözô országok kormányainak adópolitikája, a különféle befektetések megadóztatása vagy a már meglévô adók emelése szintén kockázatot hordoz magában. 17

19 VIII. AZ EGYES ESZKÖZALAPOKRA VONATKOZÓ KOCKÁZATOK BEMUTATÁSA Eszközalap MKB MKB MKB MKB MKB MKB MKB neve Borostyán Ametiszt Jáspis Topáz Gyémánt Onyx Zafír nyíltvégû nyíltvégû nyíltvégû nyíltvégû nyíltvégû nyíltvégû nyíltvégû pénzpiaci klasszikus növekedési dinamikus tôkevédett részvény- magas eszközalap eszközalap eszközalap eszközalap érték- ingatlan kamatozású papírokba eszközalap és fektetô osztalék- Kockázati eszközalap hozamú tényezôk eszközalap Kockázati besorolás A gazdasági környezetbôl adódó kockázat Inflációs kockázat Kamatláb kockázat Likviditási kockázat Kötvénypiaci kockázat Vállalati kockázat Hitelkockázat Deviza kockázat Partnerkockázat Értékelésbôl eredô kockázat Külsô elszámolások kockázata Alapkezelôi kockázat Adózási kockázat alacsony kockázat 5 magas kockázat 18

20 BIZTOSÍTÓ AZ MKB CSOPORT TAGJAI: M K B B A N K Tel.: MKB É L E T B I Z T O S Í T Ó Tel.: (1) M K B Á L T A L Á N O S B I Z T O S Í T Ó Tel.: (1) M K B N Y U G D Í J P É N Z T Á R Tel.: (1) M K B E G É S Z S É G P É N Z T Á R Tel.: (1) M K B - E U R O L E A S I N G C S O P O R T Tel.: (1) M K B A L A P K E Z E L Ô Tel.: (1) , (1)

MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap

MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci

Részletesebben

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

AZ ERSTE VIENNA INSURANCE GROUP BIZTOSÍTÓ ZRT

AZ ERSTE VIENNA INSURANCE GROUP BIZTOSÍTÓ ZRT AZ ERSTE VIENNA INSURANCE GROUP BIZTOSÍTÓ ZRT. - ERSTE PRÉMIUM LOJALITÁS PROGRAMJÁHOZ ÉS ERSTE PRÉMIUM LOJALITÁS NYUGDÍJPROGRAMJÁHOZ TARTOZÓ - FORINTBAN DENOMINÁLT ESZKÖZALAPJAINAK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

Részletesebben

MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. MKB FORINT TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB MOZAIK TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GRÁNIT TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB EURO TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB DOLLÁR TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB ALAPOK

Részletesebben

AZ ERSTE VIENNA INSURANCE GROUP BIZTOSÍTÓ ZRT. ERSTE PRIVATE BANKING ESZKÖZALAPJAINAK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

AZ ERSTE VIENNA INSURANCE GROUP BIZTOSÍTÓ ZRT. ERSTE PRIVATE BANKING ESZKÖZALAPJAINAK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA AZ ERSTE VIENNA INSURANCE GROUP BIZTOSÍTÓ ZRT. ERSTE PRIVATE BANKING ESZKÖZALAPJAINAK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA 1. Általános rész A biztosító a hozamszint stabilizálása, növelése és a befektetésre kerülő

Részletesebben

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. Alacsony kockázatú alapok 2. Mérsékelt kockázatú alapok 3. Közepes kockázatú alapok 4. Magas kockázatú alapok 5. Kiemelkedő kockázatú alapok

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 01. szeptember 1-től 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

AZ ERSTE VIENNA INSURANCE GROUP BIZTOSÍTÓ ZRT. EURÓBAN DENOMINÁLT ESZKÖZALAPJAINAK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

AZ ERSTE VIENNA INSURANCE GROUP BIZTOSÍTÓ ZRT. EURÓBAN DENOMINÁLT ESZKÖZALAPJAINAK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA AZ ERSTE VIENNA INSURANCE GROUP BIZTOSÍTÓ ZRT. EURÓBAN DENOMINÁLT ESZKÖZALAPJAINAK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA A biztosító a hozamszint stabilizálása, növelése és a befektetésre kerülő tőke maximális biztonságának

Részletesebben

5. számú melléklet K&H RENDSZERES DÍJAS BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS - NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

5. számú melléklet K&H RENDSZERES DÍJAS BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS - NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK 5. számú melléklet K&H RENDSZERES DÍJAS BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS - NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK A választható nyíltvégű eszközalapok összetétele és befektetési politikája a K&H rendszeres

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 2014. március 1-től 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 2014. december 1-től 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

A befektetési politikának minden egyes eszközalapra vonatkozó elemei

A befektetési politikának minden egyes eszközalapra vonatkozó elemei BI002/20150225 A Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött élet- és nyugdíjbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája. Érvényes: 2015.

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata A Szabályzatot kibocsátotta: A Szabályzat jóváhagyója: a Pénztár Küldöttközgyűlése a 2015. május 28-án hozott 13/2015.05.28. számú határozatával

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. Alacsony kockázatú alapok 2. Mérsékelt kockázatú alapok 3. Közepes kockázatú alapok 4. Magas kockázatú alapok 5. Kiemelkedő kockázatú alapok

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata. Önkéntes Ágazat

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata. Önkéntes Ágazat Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Önkéntes Ágazat A Szabályzatot kibocsátotta: A Szabályzat jóváhagyója: a Pénztár Küldöttközgyűlése a 2015. január 23-án hozott /2015.01.23.

Részletesebben

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP PÉNZPIACI ALAP EURÓ PÉNZPIACI ALAP INGATLAN ALAPOK ALAPJA ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA KINCSEM KÖTVÉNY ALAP KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP FEJLETT

Részletesebben

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek. Új Ptk. 2014.03.15.

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek. Új Ptk. 2014.03.15. SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek Új Ptk. 2014.03.15. SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás

Részletesebben

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek 1 TARTALOMJEGYZÉK SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás

Részletesebben

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek 1 SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás (GE101) Tartalomjegyzék

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA

BEFEKTETÉSI POLITIKA Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Hatályos: a 2014. október 3. napján elfogadott Választható Portfóliós Szabályzattal összhangban lép hatályba az ott leírtak szerint Elfogadva: 2014.

Részletesebben

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP PÉNZPIACI ALAP EURÓ PÉNZPIACI ALAP INGATLAN ALAPOK ALAPJA KINCSEM KÖTVÉNY ALAP KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK

Részletesebben

Befektetési politika

Befektetési politika Befektetési politika Kibocsátás dátuma: 2014.06.02. Hatálybalépés dátuma: 2014.07.01. Érvényesség dátuma: visszavonásig Kibocsátó: Igazgatótanács Felelős: Jakab Ilona befektetési kontroller Peszlen Zoltán

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk, kockázatvállalási hajlandóságuk

Részletesebben

Befektetéstechnikai kiegészítő szabályai Függelék

Befektetéstechnikai kiegészítő szabályai Függelék Befektetéstechnikai kiegészítő szabályai Függelék Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06/40-204-204 Honlap: www.aegon.hu Érvényes: 2014. január

Részletesebben

Választható Portfóliós Szabályzat

Választható Portfóliós Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Választható Portfóliós Szabályzat A Választható Portfóliós Szabályzatot a Honvéd

Részletesebben

alpha Befektetéshez kötött életbiztosítás

alpha Befektetéshez kötött életbiztosítás alpha Befektetéshez kötött életbiztosítás Alpha befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás (G0120) Tartalomjegyzék Alpha befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás

Részletesebben

Az ERSTE SPARKASSEN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE GLOBE Életbiztosításának Különös Feltételei Prémium Credit csomag

Az ERSTE SPARKASSEN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE GLOBE Életbiztosításának Különös Feltételei Prémium Credit csomag Az ERSTE SPARKASSEN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE GLOBE Életbiztosításának Különös Feltételei Prémium Credit csomag Jelen feltételek (továbbiakban: KF) az SV/00/2000/1 jelű Általános

Részletesebben

Befektetési szabályzat

Befektetési szabályzat Befektetési szabályzat Hatályba lépés napja: 2014. szeptember 15. Elfogadva az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Igazgatóságának 3/2014 (IX.15.) sz. határozata által. Oldal: 1 / 25 Tartalom Tartalom Fogalom magyarázat

Részletesebben

A választható eszközalapok befektetési politikája

A választható eszközalapok befektetési politikája A választható eszközalapok befektetési politikája A 1503 kódjelű NOVUM Nyugdíjbiztosítás Szerződési Feltételeinek 3. számú melléklete Hatályos: 2015. március 25-től 1 2 Tartalomjegyzék 1) A befektetési

Részletesebben