MKB Életbiztosító Zrt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MKB Életbiztosító Zrt."

Átírás

1 BIZTOSÍTÓ MKB Életbiztosító Zrt. Befektetési politika MKB KINCSTÁR ÉLET- ÉS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS / Hatályos: tôl

2 MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB KINCSTÁR ÉLET ÉS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ESZKÖZALAPJAINAK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA,KOCKÁZATI PROFILJA (B ÉBefP/0004/ ) TARTALOMJEGYZÉK I. MKB Borostyán nyíltvégû pénzpiaci eszközalap II. MKB Ametiszt nyíltvégû klasszikus eszközalap III. MKB Jáspis nyíltvégû növekedési eszközalap IV. MKB Topáz nyíltvégû dinamikus eszközalap V. MKB Gyémánt nyíltvégû tôkevédett értékpapírokba fektetô eszközalap VI. MKB Onyx nyíltvégû részvény-ingatlan eszközalap VII. MKB Zafír nyíltvégû magas kamatozású és osztalékhozamú eszközalap VII. Kockázati tényezôk VIII. Az egyes eszközalapokra vonatkozó kockázatok bemutatása

3 MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB KINCSTÁR ÉLET ÉS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ESZKÖZALAPJAINAK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA, KOCKÁZATI PROFILJA (B ÉBefP/0004/ ) A Biztosító a hozamszint stabilizálása, növelése és a befektetésre kerülô tôke maximális biztonságának megteremtése érdekében az egyes eszközalapok kezelését külsô szakmai vagyonkezelôre (a továbbiakban: Portfoliókezelô) bízza. A Portfoliókezelô ellenôrzését a törvényi szabályozásnak megfelelôen a Letétkezelô végzi. A Portfoliókezelô személyét, tevékenységét a Biztosító ügyfeleinek érdekvédelme miatt szintén ellenôrzi, szükséges esetben ügyfelei külön értesítése nélkül megváltoztathatja. A Portfoliókezelô feladata a napi árfolyam-meghatározáshoz szükséges eszközértékek Biztosító felé történô hiteles és idôben történô közlése. Amennyiben a Portfoliókezelô, illetve a Letétkezelô által küldött érték eltérne, úgy a Biztosítónak a Letétkezelô által megadott értékeket kell helyesnek elfogadnia. E közlés mellett a Biztosító számára az egyes eszközalapokat érintô befektetési feladások nyilvántartásba vételérôl, függô státuszáról, illetve megvalósulásáról, az egyes alapokban meglévô pénzügyi instrumentumokat érintô változásról forgalmi napló küldése történik. Az egyes eszközalapok árfolyama az értékelési napokon a Portfoliókezelô által megküldött eszközértékek és forgalmi naplók, a Biztosítónál nyilvántartott, befektetésre feladott, de a Portfoliókezelôhöz még meg nem érkezett tételek együttes értékelése, valamint a letétkezelési és portfoliókezelési díj és a biztonsági puffer, illetve a Biztosító saját befektetése értékének levonását követôen (azaz együttesen a napi eszközérték) alapján határozódik meg, és kerül közzétételre a Különös Szerzôdési Feltételekben szabályozott módon. A letétkezelési, illetve a portfoliókezelési díj és puffer együttes értéke eszközalaponként eltérô, de eszközalaponként nem haladhatja meg a 2%-ot. A biztonsági puffert a nemzetközi és hazai tôkepiacokon végrehajtott befektetések elôre nem ismert költségeinek (pl. külföldi letétkezelési díj, KELER díj stb.) fedezetére hozta létre a Biztosító. A Biztosító portfoliókezelése esetén a saját nyilvántartása szerint kerül megállapításra az árfolyam. A portfoliókezelés témakörében a kockázat, a hozam és a likviditás az a hármas szempontrendszer, amelybôl kiindulva a befektetési stratégia felállításra kerül, és amelynek célja, hogy ésszerûen felvállalható kockázat mellett a portfolió a maximális hozamot érje el. A befektetési stratégia kialakítás a során fô szempont a referencia index kompozit összetételének meghatározása. A portfolió referencia index kompozitja irányvonalat ad a Portfoliókezelônek a befektetési politika kialakításához, valamint a portfolió teljesítményét összemérhetôvé teszi a tôkepiac teljesítményével. A Portfoliókezelô tevékenysége során a referencia index kompozit összetételéhez viszonyított taktikai jellegû eltérési lehetôséget aktív portfoliókezelési tevékenységgel használja ki, a referencia hozam túlteljesítése érdekében. Limitsértés esetén követendô eljárást a mindenkor érvényes MKB Bank Zrt.-vel, mint Portfoliókezelôvel és Letétkezelôvel kötött háromoldalú Eljárási rend szabályozza. 2

4 I. MKB BOROSTYÁN NYÍLTVÉGÛ PÉNZPIACI ESZKÖZALAP (Rövid futamidejû kötvény portfolió) KOCKÁZATI BESOROLÁS: ALACSONY MAGAS A befektetés egyik fontos szempontja a portfolióban lévô értékpapírok hozamának kis volatilitása, és az értékpapír kibocsátóinak kis kockázata, és alacsony kamatérzékenysége. Ezek az értékpapírok a hazai piacon jellemzôen a rövid futamidejû (diszkont kincstárjegyek) és a rövid visszamaradó futamidejû állampapírok, valamint a jó minôsítésû banki, vállalati kötvények, szintén rövid kibocsátáskori és visszamaradó futamidôvel. Ezek a befektetések csekély kockázattal biztos, de relatívan alacsony hozamot biztosítanak. Az eszközalap megcélzott kockázati szintje alacsony, mely a már említett likvid, rövid futamidejû értékpapírok portfolióba emelésével valósítható meg, és a hozama a kockázatnak megfelelôen viszonylag alacsony. A fentiek alapján a portfolió 100%-ban egy éven belüli hátralévô futamidejû államkötvényeket, diszkont kincstárjegyeket és egy éven belüli hátralevô futamidejû rövidlejáratú banki kötvényeket, repo ügyleteket tartalmaz. A rövid futamidônek köszönhetôen egy folyamatos, a pénzpiacokon elérhetô hozamszintet biztosít a portfolió, csekély átértékelôdési kockázat mellett, melynek köszönhetôen megbízható és kiegyensúlyozott hozam érhetô el a befektetésen. A portfolióba kizárólag befektetési minôsítésû értékpapírok kerülhetnek. Az eszközalap határozatlan tartamra jött létre, lejárattal nem rendelkezik. A Borostyán portfolióban található eszközcsoportok megoszlása: Minimális érték Javasolt maximum Célérték Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok Magyar állampapír 85% 100% 100% Külföldi állampapír 0% 15% Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0% 5% Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0% 5% Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél 0% 5% Részvények BÉT-re bevezetett, Mo-on nyilvánosan forgalomba hozott részvény 0% 0% 0% Tôzsdére vagy más elismert ép. piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 0% 0% 0% Befektetési alapok Magyarországon bejegyzett értékpapír befektetési alap befektetési jegye 0% 10% Külföldön bejegyzett értékpapír befektetési alap befektetési jegye 0% 10% Egyéb kategória Tôzsdei határidôs fedezeti ügyletek 0% 0% Repo (fordított repo) ügyletek 0% 0% 3

5 Referencia index: 100% RMAX Az RMAX index a hazánkban kibocsátott, legfeljebb 1 éves hátralévô futamidejû államkötvények reprezentatív, napi publikálású, kockázati faktorát tekintve 0,54-es durationnal (kis kockázattal) jellemezhetô kötényindexe. Az index értéke folyamatosan követhetô, naponta publikálásra kerül, és egyedi értékpapírokkal leképezhetô. Biztosító nem vállal az eszközalapba fektetett díjakra sem tôke- sem hozamgaranciát. Eszközalap nettó árfolyamában érvényesített díjak: Eszközalap nettó árfolyamában érvényesített díjak: portfoliókezelési díj: évi 0,20% letétkezelési díj: évi 0,05% puffer díj: évi 0,10% 4

6 II. MKB AMETISZT NYÍLTVÉGÛ KLASSZIKUS ESZKÖZALAP (Kiskockázatú, vegyes portfolió) KOCKÁZATI BESOROLÁS: ALACSONY MAGAS A portfoliók várható hozamát, és hozambiztonságát is növelhetjük a kötvény portfolióelemek mellett részvény befektetések és alternatív befektetések felhasználásával. Az így diverzifikált portfolióban a részvénybefektetések aránya a portfolió érték 10%-át teszi ki, melyet fele-fele arányban javaslunk megosztani a hazai és a külföldi részvénypiacok között. A portfolió összetétel különlegességét az adja, hogy 5% erejéig az árutôzsdei kockázatokat is megjeleníti. Az instrumentum csoport alkalmazása a világgazdasági növekedés egyik leképezési lehetôsége, melyet a DJ AIG Commodity Index reprezentál. A portfolió összetétel kis kockázatú a diverzifikáció széles bázisa miatt, mely ennek keretében a világ meghatározó tôke és árupiacainak teljesítményét is megjeleníti a portfolióban. Azon befektetôknek ajánlható, akik számára a kiegyensúlyozott portfolióteljesítmény érték, és ezért felvállalják a pénzpiaci hozamoknál magasabb, de nem kiemelkedô hozamokat. Az eszközalap határozatlan tartamra jött létre, lejárattal nem rendelkezik. Az Ametiszt portfolióban található eszközcsoportok megoszlása: Minimális Maximum érték érték Célérték Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok Magyar állampapír 60% 100% 85% Külföldi állampapír 0% 20% Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0% 10% Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0% 10% Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél 0% 10% Részvények BÉT-re bevezetett, Mo.-on nyilvánosan forgalomba hozott részvény 0% 10% 5% Tôzsdére vagy más elismert ép. piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 0% 10% 5% Befektetési alapok Magyarországon bejegyzett értékpapír befektetési alap befektetési jegye 0% 30% Külföldön bejegyzett értékpapír befektetési alap befektetési jegye 0% 30% Egyéb kategória Tôzsdei határidôs fedezeti ügyletek 0% 20% Repo (fordított repo) ügyletek 0% 20% Nyersanyag befektetések (EMTN, Certificate) 0% 10% 5% 5

7 Referencia index: 85% MAX Composite + 5% Eurostoxx50 + 5% BUX + 5% DJ AIG Commodity A MAX Composite index a hazai államkötvény kibocsátások egyik reprezentatív indexe, mely minden forintban kibocsátott kötvény és diszkont-kincstárjegy teljesítményét méri. A hátralévô átlagos futamideje, mely az egyik kockázati mérôszáma a kötvény befektetéseknek 3.10, mely közepes mértékû hozamlehetôségeket és egyúttal kockázatokat tartalmaz. Az EuroStoxx50 index az európai részvénypiac egyik reprezentáns indexe. Európai vezetô vállalatok részvényei alkotják a referencia index összetételét, és árfolyammozgásuk határozza meg az index teljesítményét. Az index jól leképezhetô, sok befektetési alap választotta benchmarknak, könnyen található olyan befektetési termék, mely a teljesítményét jól követi. Az indexek értéke folyamatosan követhetô, és egyedi értékpapírokkal leképezhetô. A BUX index a Budapesti Értéktôzsde indexe, a hazai részvénypiac értékeltségének mutatója. Teljesítménye a BÉT-re bevezetett vállalatok súlyozott teljesítményébôl áll össze. Leképezése könnyû, befektetési alapok és egy ETF (exchangetradedfund) is rendelkezésre áll. A DJ AIG Commodity index a Dow Jones indexcsalád árupiaci termékeket reprezentáló átfogó indexe. Lényegében egy szektor index, mely az árutôzsdei termékek teljesítményének megjelenítésére szolgál. Teljesítménye egyértelmûen konjunktúrától függô, melyet különbözô keresleti/kínálati komponensek is befolyásolnak. A Biztosító a nyersanyagpiaci befektetetések besorolásánál a Bloomberg besorolást veszi alapul. A Biztosító nem vállal az eszközalapba fektetett díjakra sem tôke- sem hozamgaranciát. Eszközalap nettó árfolyamában érvényesített díjak: portfoliókezelési díj: évi 0,50% letétkezelési díj: évi 0,05% puffer díj: évi 0,15% 6

8 III. MKB JÁSPIS NYÍLTVÉGÛ NÖVEKEDÉSI ESZKÖZALAP (Közepes kockázatú, vegyes portfolió) KOCKÁZATI BESOROLÁS: ALACSONY MAGAS Az eszközalap összetétele az alacsonyabb kötvénykitettség mellett a közepes szintû kockázatvállalás biztosítására a nemzetközi részvénypiacok, és az árupiacok irányába növeli kitettségét. Annak érdekében, hogy az eszközalap ténylegesen a hosszú távú befektetési horizontot vegye figyelembe a várhatóan magasabb hozamok elérésére, a Portfoliókezelô a hosszabb távú növekedési és hozamprognózisok alapján hozza döntéseit. A befektetések fix hozamú részét a magyar kötvénypiacon államkötvényekkel, banki és vállalati kötvényekkel biztosítjuk. A részvények jelentôs, de arányos részét teszik ki a portfoliónak, melyek az európai piacra koncentrálnak. A kockázati kitettség csökkentése a jelentôs diverzifikációval kerül megoldásra, ezáltal szolgálva a befektetôk magasabb kockázatvállalási készsége mellé állítható kiegyensúlyozott, várhatóan magas szintû hozamokat. A részvénykitettség magas szintje lehetôséget ad a gazdasági szektorok és a földrajzi régiók közötti szelekcióra. Az árutôzsdei termékek jelenléte a konjunktúra érzékenységét növeli a portfoliónak, de a jelentôs nyersanyagéhség a termékek értékeltségét is valószínûleg magas szinten fogja tartani. Az eszközalap határozatlan tartamra jött létre, lejárattal nem rendelkezik. A Jáspis portfolióban található eszközcsoportok megoszlása: Minimális Maximum érték érték Célérték Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok Magyar állampapír 40% 75% 55% Külföldi állampapír 0% 20% Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0% 15% Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0% 15% Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél 0% 15% Részvények BÉT-re bevezetett, Mo-on nyilvánosan forgalomba hozott részvény 0% 10% Tôzsdére vagy más elismert ép. piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 0% 60% 35% Befektetési alapok Magyarországon bejegyzett értékpapír befektetési alap befektetési jegye 0% 60% Külföldön bejegyzett értékpapír befektetési alap befektetési jegye 0% 60% Egyéb kategória Tôzsdei határidôs fedezeti ügyletek 0% 30% Repo (fordított repo) ügyletek 0% 20% Nyersanyag piaci befektetések (EMTN, Certificate) 0% 20% 10% 7

9 Referencia index: 55% MAX Composite + 25% Eurostoxx % CETOP + 10% DJ AIG Commodity A MAX Composite index a hazai államkötvény kibocsátások egyik reprezentatív indexe, mely minden forintban kibocsátott kötvény és diszkont-kincstárjegy teljesítményét méri. A hátralévô átlagos futamideje, mely az egyik kockázati mérôszáma a kötvény befektetéseknek 3.10, mely közepes mértékû hozamlehetôségeket és egyúttal kockázatokat tartalmaz. Az EuroStoxx50 index az európai részvénypiac egyik reprezentáns indexe. Európai vezetô vállalatok részvényei alkotják a referencia index összetételét, és árfolyammozgásuk határozza meg az index teljesítményét. Az index jól leképezhetô, sok befektetési alap választotta benchmarknak, könnyen található olyan befektetési termék, mely a teljesítményét jól követi. Az indexek értéke folyamatosan követhetô, és egyedi értékpapírokkal leképezhetô. A CETOP index Közép-európai Blue Chip Index (Central European Blue Chip Index CETOP) a Kelet-Európai régió vezetô vállalatainak tôkepiaci teljesítményét leképezô index. Az index regionálisan 20 blue chip részvényen keresztül reprezentálja a régió tôkepiaci teljesítményét. A DJ AIG Commodity index a Dow Jones indexcsalád árupiaci termékeket reprezentáló átfogó indexe. Lényegében egy szektor index, mely az árutôzsdei termékek teljesítményének megjelenítésére szolgál. Teljesítménye egyértelmûen konjunktúrafüggô, mely különbözô keresleti/kínálati komponensektôl is függ. A Biztosító a nyersanyagpiaci befektetetések besorolásánál a Bloomberg besorolást veszi alapul. A Biztosító nem vállal az eszközalapba fektetett díjakra sem tôke- sem hozamgaranciát. Eszközalap nettó árfolyamában érvényesített díjak: portfoliókezelési díj: évi 0,70% letétkezelési díj: évi 0,05% puffer díj: évi 0,20% 8

10 IV. MKB TOPÁZ NYÍLTVÉGÛ DINAMIKUS ESZKÖZALAP (Kockázatos, vegyes portfolió) KOCKÁZATI BESOROLÁS: ALACSONY MAGAS A portfolió magasabb várható hozamának elérésére a befektetések arányát a jelentôs részvénykitettség és az árupiaci kitettség irányába növeljük. Annak érdekében, hogy az eszközalap ténylegesen a hosszú távú befektetési horizontra fókuszáljon szükséges a részvénypiacok magas szintû, hosszú távú értékeltséget figyelembe vevô, diverzifikált használata. Az eszközalap összetétele az alacsony kötvénykitettség mellett a magas szintû hozamelvárás kielégítésére a meghatározó nemzetközi részvénypiacok, és az árupiacok irányába növeli kitettségét. Annak érdekében, hogy az eszközalap a hosszú távú befektetési horizontot eredményesen kihasználhassa, aktív vagyonkezelési technikával, a hosszabb távú növekedési és hozamprognózisok alapján hozza döntéseit. A befektetések fix hozamú részét és alapvetô likviditását a magyar kötvénypiacon, államkötvényekkel, banki és vállalati kötvényekkel biztosítjuk. A részvények meghatározó részét teszik ki a portfoliónak, melyek az európai és az amerikai piacra koncentrálnak. A kockázati kitettség a jelentôs diverzifikáción keresztül kerül tompításra, ezáltal szolgálva a befektetôk magas kockázatvállalási készsége mellé állítható volatilisebb, de várhatóan magas szintû hozamokat. A részvénykitettség magas szintje miatt szükséges az egyes gazdasági szektorok és földrajzi régiók közötti aktív szelekció. Az árutôzsdei termékek jelenléte a konjunktúra érzékenységét növeli a portfoliónak, de a jelentôs nyersanyagéhség a termékek értékeltségét is valószínûleg magas szinten fogja tartani. Az eszközalap határozatlan tartamra jött létre, lejárattal nem rendelkezik. A Topáz portfolióban található eszközcsoportok megoszlása: Minimális Maximum Célérték érték érték Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok Magyar állampapír 10% 40% 20% Külföldi állampapír 0% 20% Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0% 15% Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0% 15% Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél 0% 15% Részvények BÉT-re bevezetett, Mo-on nyilvánosan forgalomba hozott részvény 0% 10% 5% Tôzsdére vagy más elismert ép. piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 0% 80% 70% Befektetési alapok Magyarországon bejegyzett értékpapír befektetési alap befektetési jegye 0% 80% Külföldön bejegyzett értékpapír befektetési alap befektetési jegye 0% 80% Egyéb kategória Tôzsdei határidôs fedezeti ügyletek 0% 50% Repo (fordított repo) ügyletek 0% 20% Nyersanyag piaci befektetések (EMTN, Certificate) 0% 10% 5% 9

11 Referencia index: 20% MAX Composite + 30% Eurostoxx % Nasdaq % CETOP + 5% BUX + 25% MSCI EM + 5% DJ AIG Commodity Index A MAX Composite index a hazai államkötvény kibocsátások egyik reprezentatív indexe, mely minden forintban kibocsátott kötvény és diszkont-kincstárjegy teljesítményét méri. A hátralévô átlagos futamideje, mely az egyik kockázati mérôszáma a kötvény befektetéseknek 3.10, mely közepes mértékû hozamlehetôségeket és egyúttal kockázatokat tartalmaz. Az EuroStoxx50 index az európai részvénypiac egyik reprezentáns indexe. Európai vezetô vállalatok részvényei alkotják a referencia index összetételét, és árfolyammozgásuk határozza meg az index teljesítményét. Az index jól leképezhetô, sok befektetési alap választotta benchmarknak, könnyen található olyan befektetési termék, mely a teljesítményét jól követi. Az indexek értéke folyamatosan követhetô, és egyedi értékpapírokkal leképezhetô. A NASDAQ 100 index az USA fôként technológiai cégeket tömörítô elektronikus tôzsdéjének indexe. Az indexet több mint 5000, nem csak amerikai cég részvényárfolyamából, kapitalizáció súlyozással számítják. Forgalma jelentôs, a világ egyik irányadó részvény indexe. A CETOP index Közép Európai Blue Chip Index (Central European Blue Chip Index CETOP) a Kelet-Európai régió vezetô vállalatainak tôkepiaci teljesítményét leképezô index. Az index regionálisan 20 blue chip részvényen keresztül reprezentálja a régió tôkepiaci teljesítményét. A BUX index a Budapesti Értéktôzsde indexe, a hazai részvénypiac értékeltségének mutatója. Teljesítménye a BÉT-re bevezetett vállalatok súlyozott teljesítményébôl áll össze. Leképezése könnyû, befektetési alapok és egy ETF (exchangetradedfund) is rendelkezésre áll. Az MSCI EM index a világ, fejlôdô piacainak egyik meghatározó indexe. Az index leképezését, teljesítményének megjelenítését meghatározó pozíciója és népszerûsége miatt kiterjedt termékstruktúra biztosítja, mely elérhetôvé és költséghatékonnyá teszi a befektetést az indexbe. A DJ AIG Commodity index a Dow Jones indexcsalád árupiaci termékeket reprezentáló átfogó indexe. Lényegében egy szektor index, mely az árutôzsdei termékek teljesítményének megjelenítésére szolgál. Teljesítménye egyértelmûen konjunktúrafüggô, mely különbözô keresleti/kínálati komponensektôl is függ. A Biztosító a nyersanyagpiaci befektetetések besorolásánál a Bloomberg besorolást veszi alapul. A Biztosító nem vállal az eszközalapokba fektetett díjakra sem tôke- sem hozamgaranciát. Eszközalap nettó árfolyamában érvényesített díjak: portfoliókezelési díj: évi 0,90% letétkezelési díj: évi 0,05% puffer díj: évi 0,30% 10

12 V. MKB GYÉMÁNT NYÍLTVÉGÛ TÔKEVÉDETT ÉRTÉKPAPÍROKBA FEKTETÔ ESZKÖZALAP (Kiskockázatú, vegyes portfólió) KOCKÁZATI BESOROLÁS: ALACSONY MAGAS Az eszközalap vagyonát tôkevédett befektetési alapokba fekteti, de az eszközalap maga nem tôkevédett. Az eszközalap célja a mindenkori forint pénzpiaci hozamokat meghaladó hozam biztosítása. Az eszközalap meghatározó részét ennek megfelelôen célértékben 85%-ot, minimálisan 70%-ot forintban denominált, tôkevédett nyílt végû pénzpiaci befektetési alapokba fekteti. A fennmaradó rész maximum 30% szintén forintban denominált, tôkevédett, részvény, kötvény és árupiaci eszközöket tartalmazó befektetési alapokban helyezhetô el. Az eszközalap határozatlan tartamra jött létre, lejárattal nem rendelkezik. A Gyémánt portfolióban található eszközcsoportok megoszlása: Kategóriák Magyarországon bejegyzett (tôkevédett) pénzpiaci befektetési alap befektetési jegye Minimális Maximális Célérték Referencia részesedés részesedés index 70% 100% 85% RMAX index Magyarországon bejegyzett (tôkevédett) befektetési alap befektetési jegye (részvény, 0% 30% 15% RMAX index kötvény, árupiac) Lekötött betét, számlapénz 0% 5% RMAX index Referencia index: 100% RMAX Ameddig az eszközalap tôkéje nem éri el az 500 millió forintos értéket, kizárólag tôkevédett pénzpiaci alap alkothatja a portfoliót. Az egyes befektetési alapok kivéve az 1-es pontban említett tôkevédett pénzpiaci befektetési alapokat eszközalapban elfoglalt súlya nem haladja meg a 3%-ot. Referencia index: A Tôkevédett Befektetési Alapokba Fektetô Eszközalap által teljesítménymérésre alkalmazott referencia index. Az RMAX index a hazánkban kibocsátott, legfeljebb 1 éves hátralévô futamidejû államkötvények reprezentatív, napi publikálású, kockázati faktorát tekintve 0,54-es durationnal (kis kockázattal) jellemezhetô kötényindexe. Az index értéke folyamatosan követhetô, naponta publikálásra kerül, és egyedi értékpapírokkal leképezhetô. A Biztosító nem vállal az eszközalapba fektetett díjakra sem tôke- sem hozamgaranciát. Eszközalap nettó árfolyamában érvényesített díjak: portfoliókezelési díj: évi 0,20% letétkezelési díj: évi 0,05% puffer díj: évi 0,10% 11

13 VI. MKB ONYX NYÍLTVÉGÛ RÉSZVÉNY-INGATLAN ESZKÖZALAP (Részvénytúlsúlyos portfolió) KOCKÁZATI BESOROLÁS: ALACSONY MAGAS Az MKB Onyx Nyíltvégû Eszközalap befektetési horizontja az Észak-amerikai és a Közép-kelet európai részvénypiacokra, globális árupiaci eszközökre, valamint ingatlanpiaci befektetésekre terjed ki. Az eszközalap a felsorolt, önmagukban is széleskörû lehetôségeket kínáló piacok, illetve eszközök között, kiegyensúlyozott módon tervezi megosztani a befektetéseket. A megcélzott összetétel az egyes piacokhoz és eszköztípusokhoz köthetô kockázatok mértékének elfogadható szintre történô beállítását szolgálja. A részvénypiacok diverzifikációjával az eszközalap egyrészt az egyes részvénypiacok eltérô teljesítmény potenciáljából történô részesedést, másrészt a részvénybefektetésekhez köthetô magasabb kockázatok megosztását célozza meg. Az árupiaci befektetések bevonásával lehetôség nyílik a gazdasági konjunktúra, árupiaci eszközök árára gyakorolt, kedvezô hatásából történô részesedésre. Az árupiaci eszközök között találhatóak ugyanakkor olyanok is, amelyek iránt kimondottan kedvezôtlen gazdasági környezet esetén jelentkezhet stabil kereslet. A megfelelôen kezelt ingatlanpiaci befektetések a teljes eszközportfolió szempontjából hozamkiegyenlítô hatással járhatnak. Az ingatlanpiaci hozamokból történô részesedés nem közvetlen ingatlanbefektetéseken keresztül valósul meg, hanem befektetési alapok alapja pozíciókon keresztül. Az eszközalap a likviditási szempontokat figyelembe véve, tôkéjének egy részét jól kalkulálható, pozitív megtérülést Biztosító, likvid befektetési formában kívánja tartani. Az eszközalap határozatlan tartamra jött létre, lejárattal nem rendelkezik. Az Onyx portfolióban található eszközcsoportok megoszlása: Minimális érték Maximum érték Célérték Számlapénz 0% 20% 5% Befektetési alapok Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye 80% 100% 95% Portfolió összetétel: 25% RMAX Index + 25% CETOP 20 Index + 25% S&P 500 Index + 25% Dow Jones UBS Commodity Index Eltérés limitek: RMAX Index: 0-40% CETOP 20 Index: 0-40% S&P 500Index: 0-40% Dow Jones UBS Commodity Index: 0-40% 12

14 Referencia index: 25% RMAX Index + 25% CETOP 20 Index + 25% S&P 500 Index + 25% Dow Jones UBS Commodity Index Onyx Nyíltvégû Eszközalap referencia-index kompozitja Az eszközalap a befektetések teljesítményét elismert részvénypiaci, árupiaci és állampapír-piaci index teljesítményével méri össze. A portfolió összetételét adó eszköztípusokhoz kiválasztott referencia-indexek a következôk: Eszköz Likviditás + ingatlanpiaci befektetések Közép-kelet európai részvény befektetések Észak-amerikai részvény befektetések Árupiaci befektetések Referencia-index RMAX Index CETOP 20 Index S&P 500 Index DJ UBS Commodity Index Az S&P500 Index részvénypiaci index, amely az 500 legnagyobb piaci kapitalizációjú, az amerikai értékpapírtôzsdére bevezetett társaság részvényeit tartalmazza. A befektetôi közösség által elfogadott részvénypiaci indikátor. A DJ UBS Commodity Index a Dow Jones indexcsalád árupiaci termékeket reprezentáló átfogó indexe (korábbi nevén DJ AIG Commodity Index). Lényegében egy szektor index, mely az árutôzsdei termékek teljesítményének megjelenítésére szolgál. Teljesítménye egyértelmûen konjunktúrafüggô, mely különbözô keresleti/kínálati komponensektôl is függ. A Biztosító a nyersanyagpiaci befektetetések besorolásánál a Bloomberg besorolást veszi alapul. Az Onyx portfolió kockázati faktorai Az eszközalap részvény túlsúlyos befektetési termék. Annak ellenére, hogy az eszközalap az egyedi részvénybefektetések magas kockázatát befektetési alap pozíciókon keresztül csökkenteni tudja, a részvénypiaci kitettség kedvezôtlen befektetési környezetben negatív irányba tudja módosítani az alap nettó eszközértékét, ezáltal a befektetési egységek árfolyamát. Kedvezôtlen idôszakban a részvénypiaci megtérülés negatív is lehet. Az árupiacok az árfolyam alakulás szempontjából szintén magas kockázatúnak számítanak, azonban az árupiaci eszközök iránt mutatkozó fizikai kereslet, illetve a fizikai kínálat korlátoltsága következtében az árupiaci eszközök piaci értékének alakulása stabilabb lehet a szintén magasabb kockázatúnak számító részvényekénél. Az árupiaci befektetések árfolyam alakulása a fizikai kínálat adottságaitól függetlenül, alapvetôen a világgazdasági konjunktúra függvénye. Az árupiaci eszközök befektetésekkel történô elérhetôsége az elmúlt években lényeges fejlôdésen ment keresztül. A fejlôdésre azért volt szükség, mert a befektetôi közösség nem feltétlenül fizikai készletek birtoklását kívánja megvalósítani, hanem sokkal inkább a mögöttes eszköz árfolyam alakulásából kíván részesedni. Az innováció következtében jelentôsen megnôtt azoknak a befektetési alapoknak a száma, amelyek aktív, vagy passzív befektetési tevékenységgel, határidôs ügyletek alkalmazásával, vagy alapok alapja konstrukcióban, lehetôvé teszik a legkülönfélébb árupiaci eszközök elérését. A határidôs ügyletek mindazonáltal az azonnali (spot) ügyleteknél magasabb kockázatviselést igényelnek. Az ingatlanbefektetések tapasztalatilag többnyire alacsonyabb kockázattal bírtak, mint a részvénybefektetések. Azonban mind az egyedi, mind a portfolióban megvalósított ingatlanbefektetések hordoznak kockázatokat, amik a befektetések megtérülését, hozamát befolyásolják. Az ingatlanbefektetések értéke mind rövid, mind hosszú távon ingadozhat, ciklikusan viselkedhet. Az ingatlanbefektetések iránti kereslet mindemellett alapvetôen ország specifikus. Az ingatlanpiaci befektetésekhez kapcsolódó likviditás lényegesen alacsonyabb az egyéb eszközökénél. Az ingatlanbefektetés alapú eszközök ezért közép-hosszú távon hozhatnak kiegyensúlyozottabb megtérülést. A Biztosító nem vállal az eszközalapba fektetett díjakra sem tôke- sem hozamgaranciát. Eszközalap nettó árfolyamában érvényesített díjak: portfoliókezelési díj: évi 0,30% letétkezelési díj: évi 0,05% puffer díj: évi 0,25% 13

15 VII. MKB ZAFÍR NYÍLTVÉGÛ MAGAS KAMATOZÁSÚ ÉS OSZTALÉKHOZAMÚ ESZKÖZÖKBE FEKTETô ESZKÖZALAP (KOCKÁZATOS, VEGYES PORTFOLIÓ) KOCKÁZATI BESOROLÁS: ALACSONY MAGAS Az eszközalap mûködésének célja, hogy nyíltvégû formában, kötvény és részvénypiaci befektetési kockázatok felvállalása mellett optimális hozamot érjen el. Az eszközalap tôkéjét forintban és devizában kibocsátott magyar államkötvényekbe, közvetlen vagy közvetett módon más devizában denominált fejlôdô piaci vállalati, hitelintézeti, és államkötvényekbe, magas hozamú, fejlett piaci vállalati, hitelintézeti és államkötvényekbe, valamint magas osztalékhozamú fejlôdô és fejlett piaci részvényekbe fektetheti. Az eszközalap határidôs eladásokkal (szabványosított tôzsdei, vagy nem szabványosított tôzsdén kívüli ügyletek) mérsékelheti a forinttól eltérô devizanemû befektetések keresztárfolyam-ingadozásból fakadó árfolyamkockázatokat. Az eszközalap a befektetéseken megszolgált kamatot, osztalékot nem fizeti ki, hanem újra befekteti. Az eszközalap a likviditási szempontokat figyelembe véve, tôkéjének egy részét forint, illetve deviza látra szóló és lekötött bankbetét formában kívánja tartani. Az eszközalap befektetéseket forint és deviza alapú magas hozamú hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokban, magas osztalék hozamú részvényekben hajt végre. Az eszközalap portfoliójába a magyar állampapír-befektetések kivételével a hitelviszonyt megtestesítô eszközök és a részvény befektetések kollektív befektetési formákon keresztül is bevonhatóak. Az eszközalap szabványosított tôzsdei (futures) és nem szabványos tôzsdén kívüli (forward) határidôs eladásokkal fedezheti a befektetésekben megjelenô devizakockázatot. Az eszközalap határozatlan tartamra jött létre, lejárattal nem rendelkezik. Az Zafír eszközalap portfolióban található eszközcsoportok megoszlása: Minimális Maximum Célérték érték érték Forint, illetve deviza látra szóló és lekötött bankbetét 0% 100% 0% Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok 0% 100% 50% A Magyar Állam által forintban és devizában kibocsátott állampapírok 0% 100% 10% A Magyar Állam készfizetô garanciájával rendelkezô, forintban és devizában kibocsátott kötvények 0% 50% 10% Fejlôdô piaci vállalati, hitelintézeti, és államkötvények 0% 40% 10% Magas hozamú, fejlett piaci vállalati, hitelintézeti és államkötvények 0% 50% 20% Részvények 0% 50% 25% Magas osztalékhozamú, fejlôdô és fejlett piaci részvények 0% 50% 25% Befektetési alapok 0% 100% 25% Hitelviszonyt megtestesítô eszköz és a részvény befektetési alap befektetési jegye 0% 100% 25% Származtatott ügyletek Szabványosított tôzsdei (futures) és nem szabványos tôzsdén kívüli (forward) határidôs eladásokkal fedezheti a befektetésekben megjelenô devizakockázatot 0% 100% 0% 14

16 Portfolióösszetétel 25% MAX Index + 20% fejlôdô piaci kötvény index + 25% magas kamatozású kötvény + 30% magas osztalékhozamú részvény Referencia index-kompozit 25 % MAX Index + 20% Markit IBOXX Global EmergingMarkets Local Currency Bond Index + 25% Markit IBOXX Global DevelopedMarketsLiquidHighYieldCapped Index + 15% Dow Jones US SelectDividend Index + 15% Stoxx Europe SelectDividend 30 Index Eltéréslimitek: MAX Index: 0-100% Markit IBOXX Global EmergingMarkets Local Currency Bond Index: 0-40% Markit IBOXX Global DevelopedMarketsLiquidHighYieldCapped Index: 0-50% Dow Jones US SelectDividend Index: 0-25% Stoxx Europe SelectDividend 30 Index: 0-25% A MAX index a hazai államkötvény kibocsátások egyik reprezentatív indexe, mely az egy éven túli visszamaradó lejáratú kötvények teljesítményét méri. A durationja, mely az egyik kockázati mérôszáma a kötvény befektetéseknek 3,68, mely mérôszám jelentôsebb hozamlehetôségeket és egyúttal kockázatokat is megjelenít. A Markit IBOXX Global EmergingMarkets Local Currency Bond Index a feltörekvô országok saját devizájában világszerte kibocsátott államkötvényeit tartalmazza, amelyek jellemzôen magas hozammal forognak a fejlett országok kötvényeihez képest. A kötvények átlagos hátralévô futamideje 3 és 4 év között van, kamatláb-kockázatban tehát hasonlatos a magyar államkötvényekhez. Emellett azonban a különbözô országok hozam- és devizamozgásai, illetve a globális kockázati étvágy hullámzásainak kockázatát is hordozza. A Markit IBOXX Global DevelopedMarketsLiquidHighYieldCapped Index a fejlett országok nem befektetési kategóriájú vállalati kibocsátói által piacra dobott kötvényekbe fektetô alap. Az egyes kibocsátók csôdkockázatát széles diverzifikációval kezeli az index-szponzor, ennek érdekében több száz kibocsátó papírjait tartalmazza az index. A nem-befektetési kategóriájú kötvények jellemzôen magas hozamfelárral forognak a hagyományos államkötvényekhez képest, a hozamfelár pedig a vállalati szektor kilátásaival párhuzamosan hullámzik, azaz ez jelenti a legnagyobb kockázatot. A Dow Jones US SelectDividend index a 100 legfontosabb amerikai magas osztalékhozamú részvényt tömörítô index. A magas osztalékhozamú részvények a részvény eszközosztályon belül kevésbé számítanak kockázatosnak, ugyanakkor árfolyamukra jelentôs hatással van az adott ország kötvény-hozamszintjének alakulása. A Stoxx Europe SelectDividend 30 Index a 30 legfontosabb európai magas osztalékhozamú részvényt tartalmazza. A magas osztalékhozamú részvények a részvény eszközosztályon belül kevésbé számítanak kockázatosnak, ugyanakkor árfolyamukra jelentôs hatással van az adott ország kötvény-hozamszintjének alakulása. A Biztosító nem vállal az eszközalapokba fektetett díjakra sem tôke- sem hozamgaranciát. A Zafír eszközalap kockázati faktorai Az eszközalap kötvény túlsúlyos befektetési termék. Annak ellenére, hogy az eszközalap az egyedi kibocsátói kockázatokat befektetési alap pozíciókon keresztül csökkenteni tudja, a hitelintézeti, vállalati, államkötvény, valamint a részvénypiaci kitettség kedvezôtlen befektetési környezetben negatív irányba tudja módosítani az alap nettó eszközértékét, ezáltal a befektetési egységek árfolyamát. Emelkedô hozamkörnyezetben az alacsony kockázatúnak tekintett állampapírbefektetések megtérülése negatív is lehet. Eszközalap nettó árfolyamában érvényesített díjak: portfoliókezelési díj: évi 0,90% letétkezelési díj: évi 0,05% puffer díj: évi 0,30% 15

17 VII. KOCKÁZATI TÉNYEZÔK Mivel az eszközalap mûködése tôkepiaci kockázattal jár, az Eszközalapba történô befektetési döntés során e kockázatok átgondolása, felmérése szükséges az alábbiak figyelembe vételével: A gazdasági környezetbôl adódó kockázat A magyar nemzetgazdaság helyzetének alakulása és teljesítménye jelentôs mértékben kitett a nemzetközi gazdasági folyamatoknak. Az Európai Unióhoz, illetve az Európai Monetáris Unióhoz való csatlakozásunk folytán egyre erôteljesebben érvényesül a konvergencia hatás, amely megmutatkozik mind a pénz- mind a tôkepiaci folyamatok alakulásában. A magyar kormány, valamint a Nemzeti Bank politikája és intézkedései jelentôs hatással lehetnek az eszközalap eszközei, így különösen az állampapírok hozamára és az üzleti életre általában. Az magyar kormányzati politika befolyásolhatja az általános tôkepiaci feltételeket és a befektetések hozamait is. A nettó eszközértéket és így a befektetési jegyek forgalmazási árfolyamát különösen befolyásolhatja az infláció, az árfolyam politika, a költségvetés hiányának mértéke és a kamatszint. Inflációs kockázat Az inflációs ráta, illetve a piaci kamatok változékonysága különösen az Eszközalap portfoliójának részét képezô állampapírok értékére lehet negatív, de pozitív hatással is. Mindez befolyásolja az eszközalap nettó eszközértékét. Kamatláb kockázat Az eszközalapok bizonyos eszközeinek egy része állampapírokba, kötvényekbe és bankbetétekbe kerül befektetésre. A piaci kamatszintek változása befolyásolja a portfolióban levô értékpapírok árfolyamát, kamatemelkedéskor csökkenti, kamatcsökkenéskor növeli a kamatozó értékpapírokon elérhetô hozamot. Likviditási kockázat Az egyes értékpapírpiacok likviditása viszonylag kisszámú szereplôje és a széles értékpapír-kínálat hiánya miatt idônként nem kielégítô. Emiatt a portfolió elemeinek vagy az eszközalap szabad pénzeszközeinek befektetése nehézségekbe ütközhet, illetve csak kedvezôtlen árfolyamon lehetséges. Ráadásul az értékpapírok árát az erôsen ingadozó piaci kereslet és kínálat fokozottan képes befolyásolni. Kötvénypiaci kockázat A portfolióban található kötvények nagy részét a nemzetközi szokásjog alapján, a tôzsdén kívüli piacon (OTC piac) vásárolják meg, illetve értékesítik az eszközalapok. A tôzsdén kívüli kereskedés jellegébôl fakadóan a kötvények értékesíthetôsége (likviditása) a piaci hangulat függvényében jelentôs mértékben változhat, a vételi és eladási árak között lévô százalékos különbség (spread), nem várt piaci sokkok, a piaci kereslet-kínálat arányának jelentôs egyensúlytalansága, illetve szokatlan vételi/eladási mennyiség esetén jelentôsen megnôhet, ami a tranzakciók közvetett költségeit megemelheti. Ezen felül az idegen devizában kibocsátott állampapírok esetében fennáll a vissza nem fizetés kockázata, amennyiben a kibocsátó ország devizatartalékai jelentôs folyó fizetési mérleghiány, vagy tôkekiáramlás miatt olyan mélyre süllyednek, hogy az adósság visszafizetése lehetetlenné válik. A vállalatok által kibocsátott kötvények esetében a visszafizetési kockázat általában nagyobb, mint az állampapíroknál, mivel a vállalatok jellemzôen a gazdaságnak korlátozott piaci szegmenseire koncentrálnak, így mûködésük eredményességét nagyobb mértékekben befolyásolhatja negatívan az adott területen bekövetkezett változások. Vállalati kockázat A Portfoliókezelô a befektetési döntések meghozatal elôtt körültekintôen tájékozódik az értékpapírokat kibocsátó társaságok vagyoni, pénzügyi helyzetérôl, gazdálkodási eredményességérôl. A társaságok gazdálkodási helyzete, piaci megítélése idôvel változhat és jelentôsen módosíthatja az értékpapírok árfolyamát. Szélsôséges esetben az értékpapírt kibocsátó társaság csôdeljárás vagy felszámolási eljárás alá kerülhet. 16

18 Hitelkockázat Amennyiben az eszközalap által birtokolt értékpapírok kibocsátója, vagy az Alap betéteit ôrzô hitelintézet fizetésképtelenné válik, és nem tudja teljesíteni fizetési kötelezettségét, a fizetési kötelezettség teljesítését részben vagy egészben megtagadja, vagy a fizetési kötelezettségének nem megfelelô idôben tesz eleget, ez befolyásolja az eszközalap nettó eszközértékét és árfolyamát. Deviza kockázat Mivel az eszközalapokban devizában kibocsátott értékpapírok szerepelhetnek, ezeknek az értékpapíroknak forintban kifejezett piaci értékét befolyásolja az adott deviza többi devizához képesti, illetve a forint árfolyamához képest való alakulása. Elôfordulhat, hogy a forint értéke emelkedik az adott devizához képest és így az eszközalap portfoliójában szereplô külföldi értékpapír értéke forintban kifejezve csökken. Partnerkockázat Amennyiben a Portfoliókezelô által az eszközalap nevében kötött ügyletekben közremûködô partnerek kötelezettségeiknek nem tesznek eleget maradéktalanul, ez befolyásolja az eszközalap nettó eszközértékét és árfolyamát. Értékelésbôl eredô kockázat A Portfoliókezelô a törvényi elôírások betartásával úgy határozta meg az eszközök értékelési szabályait, hogy azok a lehetô legpontosabban tükrözzék az eszközalapokban közvetlen és a vásárolt kollektív befektetéseken keresztül közvetett formában szereplô befektetések aktuális piaci értékeket. Külsô elszámolások kockázata A külföldi értékpapírok adásvételének lebonyolításához elszámolóházak és letétkezelôk közremûködése szükséges. A közremûködôk magas színvonalú biztonsági és minôségi követelmények melletti kiválasztása ellenére elôfordulhat azonban, hogy késedelmes vagy hibás elszámolás miatt az eszközalapokat olyan kár éri, amely megtérítésére csak késedelemmel vagy esetleg nem minden esetben kerülhet sor. Alapkezelôi kockázat Egyes eszközalapok kollektív befektetési eszközökön keresztül valósítják meg a lefektetett befektetési politikát. A Portfoliókezelô ezen eszközök megvásárlása elôtt körültekintôen tájékozódik a kiválasztott kollektív befektetési formák mûködési feltételeirôl, piaci megítélésérôl, múltbeli teljesítményérôl. A befektetések eredményességét átmenetileg befolyásolhatja az Alapkezelôk, portfoliókezelôk mûködési kockázata. Adózási kockázat Az eszközalapokra vonatkozó jelenleg hatályos belföldi adózási szabályok a jövôben megváltozhatnak, ezek a változások befolyásolhatják a befektetések hozamát. A különbözô országok kormányainak adópolitikája, a különféle befektetések megadóztatása vagy a már meglévô adók emelése szintén kockázatot hordoz magában. 17

19 VIII. AZ EGYES ESZKÖZALAPOKRA VONATKOZÓ KOCKÁZATOK BEMUTATÁSA Eszközalap MKB MKB MKB MKB MKB MKB MKB neve Borostyán Ametiszt Jáspis Topáz Gyémánt Onyx Zafír nyíltvégû nyíltvégû nyíltvégû nyíltvégû nyíltvégû nyíltvégû nyíltvégû pénzpiaci klasszikus növekedési dinamikus tôkevédett részvény- magas eszközalap eszközalap eszközalap eszközalap érték- ingatlan kamatozású papírokba eszközalap és fektetô osztalék- Kockázati eszközalap hozamú tényezôk eszközalap Kockázati besorolás A gazdasági környezetbôl adódó kockázat Inflációs kockázat Kamatláb kockázat Likviditási kockázat Kötvénypiaci kockázat Vállalati kockázat Hitelkockázat Deviza kockázat Partnerkockázat Értékelésbôl eredô kockázat Külsô elszámolások kockázata Alapkezelôi kockázat Adózási kockázat alacsony kockázat 5 magas kockázat 18

20 BIZTOSÍTÓ AZ MKB CSOPORT TAGJAI: M K B B A N K Tel.: MKB É L E T B I Z T O S Í T Ó Tel.: (1) M K B Á L T A L Á N O S B I Z T O S Í T Ó Tel.: (1) M K B N Y U G D Í J P É N Z T Á R Tel.: (1) M K B E G É S Z S É G P É N Z T Á R Tel.: (1) M K B - E U R O L E A S I N G C S O P O R T Tel.: (1) M K B A L A P K E Z E L Ô Tel.: (1) , (1)

PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB KINCSTÁR ÉLET- ÉS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS

PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB KINCSTÁR ÉLET- ÉS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB KINCSTÁR ÉLET- ÉS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ESZKÖZALAPJAINAK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA,KOCKÁZATI PROFILJA (B ÉBEFP/0004/2014.03.15.) TARTALOMJEGYZÉK MKB Kincstár Élet- és nyugdíjbiztosítás

Részletesebben

MKB Életbiztosító Zrt.

MKB Életbiztosító Zrt. BIZTOSÍTÓ MKB Életbiztosító Zrt. Különös Szerzôdési Feltételek és Befektetési politika B ÉKFK/0001/2008.04.01. B ÉBefP/0001/2008.04.01. Az MKB Életbiztosító Zrt. MKB Kincstár Élet- és nyugdíjbiztosításának

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az Önkéntes Nyugdíjpénztár működés megkezdésének időpontja: 1995. november 22. A pénztár tisztségviselőinek

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

1. számú melléklet: A választható eszközalapok befektetési politikái. Érvényes: november 8-tól

1. számú melléklet: A választható eszközalapok befektetési politikái. Érvényes: november 8-tól 1. számú melléklet: A választható eszközalapok befektetési politikái Érvényes: 2016. november 8-tól TARTALOMJEGYZÉK Forintos eszközalapok befektetési politikája A Balaton Likviditási forint eszközalap

Részletesebben

Választható eszközalapok bemutatása

Választható eszközalapok bemutatása 6. számú melléklet Az Általános Szerződési Feltételekhez Választható eszközalapok bemutatása az Életprogramok - Euró szerződésekhez Érvényes: 2015. december 15-től visszavonásig A rész Eszközalapok 1 Általános

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖNKÉNTES ÁGAZAT BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA (érvényes 2014. december 1-jétől)

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖNKÉNTES ÁGAZAT BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA (érvényes 2014. december 1-jétől) PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖNKÉNTES ÁGAZAT BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA (érvényes 2014. december 1-jétől) Tájékoztató a 2014. december 1-jétől érvényes befektetési politikáról (eszközösszetétel) A befektetési

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Befektetési Politika Kivonata A Befektetési Politikát a Honvéd Közszolgálati Önkéntes

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015.

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége

Részletesebben

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP 20 100% 100% 20% CMAX

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP 20 100% 100% 20% CMAX A 2015. évi Befektetési PolitIka összefoglalása A vagyonkezelők által a pénztári portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai Diófa Pioneer Fedezeti i Concorde I. sz. melléklet EszközcsopOrtak

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása, ezáltal új

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a május 21-től hatályos Vagyonkezelési irányelvekről

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a május 21-től hatályos Vagyonkezelési irányelvekről KÖZLEMÉNY a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a 2016. május 21-től hatályos Vagyonkezelési irányelvekről A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) a jogszabályi

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.07.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

Tovabbi befektetesi befektetés I max. 30% (ingatlanalappal szabályok max 40Y Ertékpapír- együtt). kölcsönzés: max. max. 30%

Tovabbi befektetesi befektetés I max. 30% (ingatlanalappal szabályok max 40Y Ertékpapír- együtt). kölcsönzés: max. max. 30% befektetés: Saját bef. alapok Postás Kiegészítő Nyugdijoénztár A 2014. évi Befektetési Politika A vagyonkezelők által 2014. évben a pénztári portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai ERSTE

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

1. sz. melléklet. Postás Kiegészitő Nyugdiioénzlár

1. sz. melléklet. Postás Kiegészitő Nyugdiioénzlár Postás Kiegészitő Nyugdiioénzlár 1. sz. melléklet A vagyonkezelők által a pénztári portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai Diófa Pioneer Fedezeti Concorde Saját Eszközcsoportok Fedezeti

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA. Hatályos: május 21-től

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA. Hatályos: május 21-től BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA Hatályos: 2016. május 21-től A pénztári vagyon befektetésének célja A pénztári vagyon befektetésének célja a Pénztár tagjai által illetve javára teljesített befizetések,

Részletesebben

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2015.január 1. 2015 december 31. Taglétszám

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés N O V E M B E R

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés N O V E M B E R MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. N O V E M B E R Összefoglaló November folyamán igen pesszimista hangulatban folyt a kereskedés a világ részvénypiacain. A hónap elején kedvezôtlenül

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. augusztus 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. O K T Ó B E R

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. O K T Ó B E R MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. O K T Ó B E R Összefoglaló Október folyamán igen érdekes folyamatok zajlottak a világ részvénypiacain. Egyrészt tovább folytatódott az augusztus óta

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2016. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a július 1-jétől hatályos Befektetési irányelvekről

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a július 1-jétől hatályos Befektetési irányelvekről KÖZLEMÉNY a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a 2015. július 1-jétől hatályos Befektetési irányelvekről A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) a jogszabályi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2008. január 1. 2008. december 31. Taglétszám (fı) 32 696 31 928 2. A

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0.

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0. A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár ezúton hozza nyilvánosságra a 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat a 2013. évre vonatkozóan: A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár (korábban

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 2014. december 1-től 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

Választható eszközalapok bemutatása

Választható eszközalapok bemutatása 6. számú melléklet Az Általános Szerződési Feltételekhez Választható eszközalapok bemutatása az Életprogramok - Euró szerződésekhez Érvényes: 2017. január 1-jétől visszavonásig A rész Eszközalapok 1 Általános

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés D E C E M B E R

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés D E C E M B E R MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. D E C E M B E R Összefoglaló Decemberben vegyes hangulatban folyt a kereskedés a világ részvénypiacain. A novemberi mélypontok után volt egy kisebb korrekció,

Részletesebben

Optimax Céldátum Vegyes eszközalap Befektetési politika Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó élet- és nyugdíjbiztosításhoz

Optimax Céldátum Vegyes eszközalap Befektetési politika Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó élet- és nyugdíjbiztosításhoz 2/a sz. melléklet Eszközalapok összetétele és befektetési politika Optimax Céldátum Vegyes eszközalap politika eszközalapokhoz kapcsolódó élet- és nyugdíjbiztosításhoz Az Optimax Céldátum Vegyes eszközalap

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés J Ú L I U S

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés J Ú L I U S MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. J Ú L I U S Összefoglaló Júliusban két teljesen eltérô két hetet láthattak a befektetôk a világ vezetô részvénypiacain. A hónap elsô felében még kedvezô

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés S Z E P T E M B E R

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés S Z E P T E M B E R MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. S Z E P T E M B E R Összefoglaló Szeptemberben folytatódott az augusztus második felében elindult optimista kereskedés a nemzetközi részvénypiacokon.

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 2014. március 1-től 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes 2015. március 27-étől)

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes 2015. március 27-étől) Tájékoztató a Befektetési Politikáról ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes 2015. március 27-étől) A Befektetési Politikát a Pénztár Igazgatótanácsa

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Választható portfolió szabályzata

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Választható portfolió szabályzata Választható portfolió szabályzata A rendszer ötödik módosítását elfogadta a 2015. május 19-én megtartott küldöttközgyűlése a 9/2015. (V.19.) küldöttközgyűlési határozattal valamint a 2015. augusztus 11-én

Részletesebben

AZ ERSTE VIENNA INSURANCE GROUP BIZTOSÍTÓ ZRT. ERSTE PRIVATE BANKING ESZKÖZALAPJAINAK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

AZ ERSTE VIENNA INSURANCE GROUP BIZTOSÍTÓ ZRT. ERSTE PRIVATE BANKING ESZKÖZALAPJAINAK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA AZ ERSTE VIENNA INSURANCE GROUP BIZTOSÍTÓ ZRT. ERSTE PRIVATE BANKING ESZKÖZALAPJAINAK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA 1. Általános rész A biztosító a hozamszint stabilizálása, növelése és a befektetésre kerülő

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 01. szeptember 1-től 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓJA

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓJA A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓJA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések, szerződés létrejötte.............................................................................. 1 2. Választható

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 2011. december 16-tól 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés J Ú N I U S

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés J Ú N I U S MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. J Ú N I U S Összefoglaló Júniusban vegyesen alakultak az árfolyamok a világ vezetô részvénypiacain. Az áprilisban indult áremelkedés júniusban megakadt,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

magas kockázat /hozam

magas kockázat /hozam CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2009. augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés PORTFOLIÓ

Részletesebben

Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Március

Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Március Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Március Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az

Részletesebben

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100%

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100% AEGON TEMPÓ ALLEGRO 10 Az eszközalap kizárólag az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, forintban denominált Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Aegon Tempó Allegro 10 Alapok Alapja

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az

Részletesebben

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB kezelı zártkörően mőködı Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2011.évi CXCIII. törvénynek (Batv.) való megfelelésrıl, valamint Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.01.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés A U G U S Z T U S

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés A U G U S Z T U S MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. A U G U S Z T U S Összefoglaló Augusztus elején folytatódott a július második felében elindult korrekció a nemzetközi részvénypiacokon. Az amerikai másodlagos

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk, kockázatvállalási hajlandóságuk

Részletesebben

Árfolyam

Árfolyam Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Pioneer vegyes eszköz stratégiák Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Olyan befektetést keres, amely többet hozhat a jelenlegi betéti ajánlatoknál, bármikor

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 1.2 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI VAGYONKEZELÉSÉRŐL Dátum: Budapest, 2011. május 20. 1 Az OTP Alapkezelő Zrt. a 2004. november 15. napján kelt

Részletesebben

GE Money Dollar Short Bond Investment Fund október 24. (PSZÁF engedély szám: H-KE-III-549/2012/2012

GE Money Dollar Short Bond Investment Fund október 24. (PSZÁF engedély szám: H-KE-III-549/2012/2012 GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme GE Money Dollar Short

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (HUF) között

Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (HUF) között ING BIZTOSÍTÓ ZRT. ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ az Élet Plusz és Csemete biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok célkitûzéseirôl, befektetési politikájáról és az alkalmazott költségekrôl Az eszközalapok befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS BUDAPEST BONITAS ALAP

FÉLÉVES JELENTÉS BUDAPEST BONITAS ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - BUDAPEST BONITAS ALAP Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Bonitas Investment Fund Budapest Bonitas Alap Budapest Bonitas Fund Harmonizáció Alternatív

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

Részletesebben

AZ ERSTE VIENNA INSURANCE GROUP BIZTOSÍTÓ ZRT

AZ ERSTE VIENNA INSURANCE GROUP BIZTOSÍTÓ ZRT AZ ERSTE VIENNA INSURANCE GROUP BIZTOSÍTÓ ZRT. - ERSTE PRÉMIUM LOJALITÁS PROGRAMJÁHOZ ÉS ERSTE PRÉMIUM LOJALITÁS NYUGDÍJPROGRAMJÁHOZ TARTOZÓ - FORINTBAN DENOMINÁLT ESZKÖZALAPJAINAK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

Részletesebben

Havi jelentés Március

Havi jelentés Március Likviditási Befektetési Ingatlanfejlesztő Részvény Konvergencia Részvény Származtatott Deviza Havi jelentés 2009. Március DIALÓG Befektetési kezelő Zrt. 034 Budapest, Kecske utca 23. S (+36 ) 436 9624

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2009. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2009. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

5. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

5. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA 5. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA 5.1 számú melléklet K&H PÉNZPIACI ESZKÖZALAP B SOROZAT Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező Megcélzott

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 számítás

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. Alacsony kockázatú alapok 2. Mérsékelt kockázatú alapok 3. Közepes kockázatú alapok 4. Magas kockázatú alapok 5. Kiemelkedő kockázatú alapok

Részletesebben