BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR. Külgazdasági szak UD Levelezı tagozat Tızsde-nemzetközi pénzintézetek szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR. Külgazdasági szak UD Levelezı tagozat Tızsde-nemzetközi pénzintézetek szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR Külgazdasági szak UD Levelezı tagozat Tızsde-nemzetközi pénzintézetek szakirány MAGYARORSZÁG MAKROGAZDASÁGI MUTATÓINAK KAPCSOLATA A BUX INDEXEL ÉS A BLUE CHIP RÉSZVÉNYEK ÁRFOLYAMÁVAL Készítette: Kurucsó Balázs Budapest 28

2 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK 3 2. BEVEZETÉS 5 3. A TİZSDE A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE NYRT. RÉSZVÉNYINDEXE MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI NYRT MAGYAR TELEKOM NYRT ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS BANK NYRT RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYRT MAKROGAZDASÁGI MUTATÓK BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) FOGYASZTÓI ÁRINDEX MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA FOLYÓ FIZETÉSI MÉRLEG EGYENLEGE IDİSZAKI ÁTLAGOS DEVIZAÁRFOLYAM JEGYBANKI ALAPKAMAT A VÁLASZTOTT STATISZTIKAI MÓDSZEREK A STATISZTIKAI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI A BRUTTÓ HAZAI ÖSSZTERMÉK (GDP) HATÁSA A GDP ÉS A BUX INDEX KAPCSOLATA A GDP ÉS A MOL ÁRFOLYAMÁNAK KAPCSOLATA A GDP ÉS AZ MTELEKOM ÁRFOLYAMÁNAK KAPCSOLATA A GDP ÉS AZ OTP ÁRFOLYAMÁNAK KAPCSOLATA A GDP ÉS A RICHTER ÁRFOLYAMÁNAK KAPCSOLATA A FOGYASZTÓI ÁRINDEX HATÁSA A FOGYASZTÓI ÁRINDEX ÉS A BUX INDEX KAPCSOLATA A FOGYASZTÓI ÁRINDEX ÉS A MOL ÁRFOLYAMÁNAK KAPCSOLATA A FOGYASZTÓI ÁRINDEX ÉS AZ MTELEKOM ÁRFOLYAMÁNAK KAPCSOLATA A FOGYASZTÓI ÁRINDEX ÉS AZ OTP ÁRFOLYAMÁNAK KAPCSOLATA A FOGYASZTÓI ÁRINDEX ÉS A RICHTER ÁRFOLYAMÁNAK KAPCSOLATA A MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA HATÁSA A MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA ÉS A BUX INDEX KAPCSOLATA A MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA ÉS A MOL ÁRFOLYAMÁNAK KAPCSOLATA A MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA ÉS AZ MTELEKOM ÁRFOLYAMÁNAK KAPCSOLATA A MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA ÉS AZ OTP ÁRFOLYAMÁNAK KAPCSOLATA A MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA ÉS A RICHTER ÁRFOLYAMÁNAK KAPCSOLATA A FOLYÓ FIZETÉSI MÉRLEG EGYENLEGÉNEK HATÁSA A FOLYÓ FIZETÉSI MÉRLEG EGYENLEGE ÉS A BUX INDEX KAPCSOLATA A FOLYÓ FIZETÉSI MÉRLEG EGYENLEGE ÉS A MOL ÁRFOLYAMÁNAK KAPCSOLATA 44 3

3 6.4.3 A FOLYÓ FIZETÉSI MÉRLEG EGYENLEGE ÉS AZ MTELEKOM ÁRFOLYAMÁNAK KAPCSOLATA A FOLYÓ FIZETÉSI MÉRLEG EGYENLEGE ÉS AZ OTP ÁRFOLYAMÁNAK KAPCSOLATA A FOLYÓ FIZETÉSI MÉRLEG EGYENLEGE ÉS A RICHTER ÁRFOLYAMÁNAK KAPCSOLATA A DEVIZAÁRFOLYAM (EUR) HATÁSA A DEVIZAÁRFOLYAM (EUR) ÉS A BUX INDEX KAPCSOLATA A DEVIZAÁRFOLYAM (EUR) ÉS A MOL ÁRFOLYAMÁNAK KAPCSOLATA A DEVIZAÁRFOLYAM (EUR) ÉS AZ MTELEKOM ÁRFOLYAMÁNAK KAPCSOLATA A DEVIZAÁRFOLYAM (EUR) ÉS AZ OTP ÁRFOLYAMÁNAK KAPCSOLATA A DEVIZAÁRFOLYAM (EUR) ÉS A RICHTER ÁRFOLYAMÁNAK KAPCSOLATA A JEGYBANKI ALAPKAMAT HATÁSA A JEGYBANKI ALAPKAMAT ÉS A BUX INDEX KAPCSOLATA A JEGYBANKI ALAPKAMAT ÉS A MOL ÁRFOLYAMÁNAK KAPCSOLATA A JEGYBANKI ALAPKAMAT ÉS AZ MTELEKOM ÁRFOLYAMÁNAK KAPCSOLATA A JEGYBANKI ALAPKAMAT ÉS AZ OTP ÁRFOLYAMÁNAK KAPCSOLATA A JEGYBANKI ALAPKAMAT ÉS A RICHTER ÁRFOLYAMÁNAK KAPCSOLATA ÖSSZEFOGLALÁS 6 8. BEFEJEZÉS IRODALOMJEGYZÉK 65 4

4 Mottó: Az értékpapír jövıbeli árfolyama a múltbéli árfolyamok véletlen változója. 2. Bevezetés Magyarország kis, nyitott gazdaságú ország, mégis érdemes sok esetben a kerítésen belül szétnézni, hogy milyen összefüggések találhatóak a gazdaság különbözı területei között. Az ország egészének gazdasági teljesítményét jellemzı makrogazdasági mutatókat számtalan külföldi és belföldi adattal szokták összevetni azért, hogy rangsort lehessen összeállítani különbözı nézıpontok alapján. Az ország gazdaságának külföldi megítélésében is fontos szerepet játszanak: az elemzık következtetéseket vonnak le a gazdaság állapotáról, milyen kockázatokkal szembeszülhetnek a befektetık, milyen kockázati felárat várhatnak el, mennyire számíthatnak a kitőzött céljaik elérésére. Az egyik potenciális befektetıi terület a tızsde. Hasonlóan az ország gazdaságához ez is ki van téve a külföldi hatásoknak: az amerikai tızsdék mozgása tovagyőrőzik a nyugateurópai tızsdékre, onnan hozzánk és nem maradnak ki a sorból a távol-keleti börzék sem. Ennek ellenére érdemes vizsgálni a hazai hatásokat is, hiszen a tızsdei befektetık sem tekintenek el az adott börze szőkebb hazájának a vizsgálatától. Hasonlóképpen fontos lehet az összehasonlítás a hazai befektetık számára is: amennyiben kockázatviselı képességük vagy hajlandóságuk miatt mindenképpen országon belül szeretnék pénzüket befektetni tudniuk kell, hogy melyik befektetési lehetıségre hogyan hat a teljes ország gazdaságának állapota, mőködése. A dolgozat azt vizsgálja, hogy a meghatározott makrogazdasági mutatók és a BUX index, illetve a Budapesti Értéktızsde blue chip részvényeinek árfolyama között fellelhetıe bármilyen statisztikai összefüggés. Ehhez igénybe veszi a statisztikai elemzés eszköztárát. Természetesen a kapott eredményeket külön-külön vizsgálni és értelmezni kell, nehogy olyan következtetéseket vonjunk le, amelyek a számok puszta véletlen egybeesésének köszönhetıek. A következıkben röviden bemutatom a tızsdei társaságokat fıbb jellemzıikkel, a BUX indexet, a választott makrogazdasági mutatókat, valamint a választott statisztikai módszert. A dolgozat második felében ismertetésre kerülnek a kapott eredmények és természetesen a kiértékelésük. A vizsgált a 2 és 26 közötti idıszakra vonatkozik. A 27-es év a hitelpiaci válság miatt nagyon torzítaná az eredményeket, ezért ezt a hatást kiküszöbölendı 26 december az utolsó hónap, amellyel a dolgozatban foglalkoztam. 5

5 A vizsgálat eredményei a múltra vonatkoznak, a jövıre semmilyen egyértelmő következtetés sem vonható le belılük, a tızsde mőködésének jobb megértését szolgálják. 6

6 3. A Tızsde A Budapesti Értéktızsde Zrt. (továbbiakban BÉT) legfontosabb feladatköre piac teremtése a hazai és külföldi értékpapírok számára. Ez egy likvid és áttekinthetı piac, koncentrált kereslettel és kínálattal, amely lehetıséget biztosít egyrészrıl a BÉT-en jegyzett vállalatok számára forrásbevonásra, másrészrıl hatékony befektetésekre. A BÉT fı tevékenységei: o kibocsátói szolgáltatások, o kereskedési szolgáltatások, o piaci információk nyújtása, o befektetési termékek fejlesztése. Vizsgálatunk során a fentiek közül a BÉT piaci információk nyújtását használom fel, ezen tevékenységbıl származó adatokkal dolgozok. Az elemzést öt különbözı adattal végezem el. Ezek a: o A Budapesti Értéktızsde Nyrt. részvényindexe, o Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. részvényárfolyamai, o Magyar Telekom Nyrt. részvényárfolyamai, o Országos Takarékpénztár és Bank Nyrt. részvényárfolyamai, o Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. részvényárfolyamai. A BUX index esetén az alapadat a napi záróár, az értékpapírok esetén a napi átlagár. Ezekbıl számítom a statisztikai vizsgálatokhoz szükséges havi, illetve negyedéves adatokat. A következıkben a fenti indexet és vállalatokat mutatom be. (http://www.bet.hu/topmenu/tozsde/bemutatkozas) 3.1 A Budapesti Értéktızsde Nyrt. részvényindexe A Budapesti Értéktızsde Nyrt. részvényindexe a BUX index, amelyet 5 másodpercenként számítanak. Ez az index közkézhányad alapú súlyozásos index, amely jobban leírja a piacon ténylegesen forgó állományt. Mindezek mellett a BUX kereskedhetı index is. A BUX kosárban a továbbiakban vizsgált értékpapírok a következı súllyal vesznek részt: (http://www.bet.hu/magyar_egyeb/dinportl/buxindexbasket) 7

7 Részvény Súly a kosárban (%) MOL 32,57 MTELEKOM 13,13 OTP 29,24 RICHTER 16,21 1. Táblázat forrás: BÉT Amint az a táblázatból látszik a választott négy értékpapír meghatározó a BUX index számításakor, több mint 9%-os súlyt képviselnek közösen. Mindezek ellenére érdemes a papírokat külön vizsgálni, mert elıfordulhat, hogy a különbözı vállalatok értékpapírjai nem a BUX index mozgását követték. A BUX index számítása: BUX t = K n p it i= 1 n i= 1 q p i it q D it i 1 ahol: BUX t : t idıpontban számított (real-time) BUX érték, 2 tizedesjegyre kerekítve i: az indexben szereplı részvénysorozat n: az indexben szereplı részvénysorozatok száma p it : nyitó BUX értéknél az adott részvénysorozatra kialakult nyitóár p i : az egyes részvénysorozatok indexbe vételekor az új kosár életbe lépését megelızı utolsó kereskedési nap átlagára q it : az adott részvénysorozatból az index-kosárba bevezetett részvények száma D i : az osztalékszelvény levágásakor a részvény piaci árában jelentkezı változást (árfolyamesést) korrigáló tényezı (ennek értéke minden részvénysorozat esetében eltérı), 6 tizedesjegyre kerekítve K: az index folytonosságát biztosító korrekciós tényezı, értéke BUX esetén 8 tizedesjegyre, BUMIX esetén 6 tizedesjegyre történik A D i tényezı változói: ahol: D kerekítés: 6 tizedesjegyre történik p ( EX ) + d i k ik i = Di( EX 1) pi ( EX k ) 8

8 E: az osztalékjogosultság napja (EX) k : az a nap, amikor i részvény a k-adik osztalékfizetést követıen a tızsdei forgalomban elıször forog osztalékszelvény nélkül P i (EX) k : az egyes részvénysorozatok részvényeinek elsı üzletkötési ára az (EX) k napon D ik : az i. részvény egy egységére esı osztalék nagysága a k-adik osztalékfizetéskor (Ft) D i (EX-1) k : D tényezı értéke a k-adik osztalékfizetéskor az (EX)-et megelızı napon A BUX index vizsgálatakor a napi záróárat tekintjük a BUX indexnek. Az alábbi grafikon a BUX index mozgását mutatja 2 eleje és 26 közötti idıszakban napi bontásban. (BUX kézikönyv, 22.) A BUX index napi záróára 3, 25, 2, pont 15, 1, 5,, ábra forrás: BÉT 9

9 3.2 Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. A Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. (továbbiakban MOL) Magyarország legnagyobb árbevételő vállalata. Részesedése van a szlovák Slovnaft cégben, illetve a horvát INA-ban is. Pozsonyban és Százhalombattán finomítót üzemeltet, e mellett kiterjedt kúthálózattal is rendelkezik. A földgázüzletágát a földgázszállítás kivételével értékesítette, viszont megnyerte a Magyar Állam által kiírt pályázatot a stratégiai földgáztároló létesítésére. Petrolkémiai vonalon is jelen van, tulajdona a TVK Zrt. Fıbb adatok: o iparág: olaj- és gázipar, o tızsdei megjelenés: november 28., o tızsdei kapitalizáció (27. április 5.): millió HUF o orientáció: mind belföldi, mind export. Az értékpapíroknál, így a MOL-nál a napi átlagárat tekintem az aznapi részvényárfolyamnak. (www.bet.hu, A következı grafikon a MOL papírok mozgását mutatja napi bontásban a vizsgált idıszakban. A MOL papírok napi átlagára 3, 25, 2, HUF 15, 1, 5,, ábra forrás: BÉT 1

10 3.3 Magyar Telekom Nyrt. A Magyar Telekom Nyrt. (továbbiakban MTELEKOM) Magyarország legnagyobb árbevételő távközlési szolgáltatója. Jelen van Macedóniában is, árbevételének nagy része azonban belföldrıl származik. A távközlési piac liberalizálása után vesztett piaci pozíciójából. Fıbb adatok: o iparág: távközlés, o tızsdei megjelenés: november 14., o tızsdei kapitalizáció (27. április 5.): millió HUF, o orientáció: belföldi piac. Az MTELEKOM-nál a napi átlagárat tekintem az aznapi részvényárfolyamnak. A következı grafikon a MTELEKOM papírok mozgását mutatja napi bontásban a vizsgált idıszakban. (www.bet.hu, Az MTELEKOM papírok napi átlagára 3, 2 5, 2, HUF 1 5, 1, 5,, ábra forrás: BÉT 11

11 3.4 Országos Takarékpénztár és Bank Nyrt. Az Országos Takarékpénztár és Bank Nyrt. (továbbiakban OTP) alapításának éve 1949, 1987-ig az egyetlen lakossági hitelintézet. Magyarország legnagyobb bankja, Kelet- Közép-Európában is fontos szerepet tölt be. Magyarország mellett 9 további országban is jelen van. A bank leányvállalatai lefedik a banki szolgáltatások egészét: lakástakarék, biztosító, jelzálog, faktoring, gépjármő finanszírozás. Fıbb adatok: o iparág: banki szolgáltatások, o tızsdei megjelenés: augusztus 1., o tızsdei kapitalizáció (27. április 5.): millió HUF, o orientáció: belföldi és külföldi piac. Az OTP-nél is a napi átlagárat tekintem az aznapi részvényárfolyamnak. A következı grafikon az OTP papírok mozgását mutatja napi bontásban a vizsgált idıszakban. Az OTP papírok napi átlagára 25, 2, 15, 1, 5,, HUF 4. ábra forrás: BÉT Az OTP 22. március 4-étıl tizedelte a papírok névleges értékét, ezért látszik a törés a fenti grafikonban. Ez az egyszeri hatás torzíthatja a statisztikai elemzést, ezért ezt ki kell 12

12 szőrni. Ennek érdekében a 22. március 4. elıtti átlagár értékeket elosztottam 1-el, a 22. március 4. utániakat pedig változatlanul hagytam. A dolgozatban a továbbiakban ezeket az értékeket használom az elemzéshez. A módosított adatokat a lenti grafikon tartalmazza. (www.bet.hu, Az OTP papírok korrigált napi átlagára 25, 2, 15, 1, 5,, HUF 5. ábra forrás: BÉT 3.5 Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. (továbbiakban RICHTER) a XX. század elején alapított vállalat. Generikus készítmények mellett gyárt és forgalmaz gyógyszerhatóanyagokat is. Kelet-Közép-Európában kiemelkedı helyet foglal el. Jelen van mind az öt kontinensen, jó kapcsolatokat ápol a szovjet utódállamokkal, Indiával. Fıbb adatok: o iparág: gyógyszeripar, o tızsdei megjelenés: november 9., o tızsdei kapitalizáció (27. április 5.): millió HUF, o orientáció: fıként külföldi piac. A RICHTER esetében is a napi átlagárat tekintem az aznapi részvényárfolyamnak. 13

13 A következı grafikon a RICHTER papírok mozgását mutatja napi bontásban a vizsgált idıszakban. (www.bet.hu, A RICHTER papírok napi átlagára 6, 5, 4, HUF 3, 2, 1,, ábra forrás: BÉT 14

14 4. Makrogazdasági mutatók A makrogazdaság az adott ország háztartásainak, vállalkozásainak, külföldi szereplıinek és az államnak az összes erıforrásmozgását takarja. Fı piacai a munkapiac, a tıkepiac, az árupiac és a pénzpiac. A makrogazdasági adatok ezen piacok teljesítményének leírására szolgálnak. Ezeket a makrogazdasági mutatókat követik figyelemmel a külföldi befektetık, a hazai pénzügyi döntéshozók, valamint az EU vezetıi is. Az adatokat lehet abszolút értékben is figyelni, de a tendenciák és trendek megértéséhez elengedhetetlen ezek idısorokként való vizsgálata. A dolgozatban is idısorokként értelmezem a makrogazdasági adatokat és vetem össze a különbözı tızsdei mutatókkal. Hasonlóképpen fontos a jövıre vonatkozó becsléseknek, számításoknak a figyelemmel kísérése. Itt megint a tendencia, a mozgás a fontos, hiszen ezek az elırejelzés mutatják a várakozásokat, azokat a várakozásokat, amelyekre minden piaci szereplı megpróbál felkészülni. A dolgozatban vizsgált makrogazdasági mutatók: o bruttó hazai termék (GDP) volumenindexe, o fogyasztói árindex, o munkanélküliségi ráta, o folyó fizetési mérleg egyenleg. A klasszikus makrogazdasági adatok mellett bevontam a vizsgálatba a jegybanki alapkamatot és az euró idıszaki átlagos devizaárfolyamát is. Ezek szintén fontos befolyással bírnak a befektetıi döntésekre és a várakozásokra, így érdemes vizsgálni az ezekkel mutatott összefüggéseket is. Ezek részletes kifejtését tartalmazza ez a rész: mennyi, milyen hatásai lehetnek közvetlenül és közvetve. 4.1 Bruttó hazai termék (GDP) A bruttó hazai termék a gazdasági teljesítményt mutatja, az ország területén megtermelt javak és szolgáltatások értékét mutatja. Fıbb tudnivalók: o forrás: Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban KSH), o gyakoriság: negyedéves mutató, 15

15 o publikáció idıpontja: elızetes adat a tárgynegyedévet követı 3. hónap elején, a részletes adatok a tárgynegyedévet követı hónapban, o elérhetıség: idısoros formátumban. A dolgozatban is a negyedéves idısoros formátumot használom a munkanaphatástól megtisztított formátumban. Az összehasonlítás érdekében a tızsdei értékeknél is az ennek megfelelı arányokat képeztem. A bruttó hazai termék felhasználási tételei: o háztartások fogyasztási kiadása, o természetbeni társadalmi juttatások, o közösségi fogyasztás, o állóeszköz-felhalmozás, o készletfelhalmozás ás egyéb nem specifikált felhasználás, o export és import. A GDP változását a lenti grafikon mutatja. (Ferenczi Jakab, 22.) A GDP alakulása 17 elızı év azonos negyedév=1 (%) ábra forrás: KSH 4.2 Fogyasztói árindex A hazai fogyasztói árindex (Consumer Price Index, CPI) egy áltagos rezidens háztartás által vásárolt jószágok áralakulását, azaz inflációját méri. Fıbb tudnivalók: 16

16 o forrás: KSH, o gyakorisága: havi mutató, o elérhetıség: idısoros formátumban. A fogyasztói árindex idısor 156 termékcsoportot tartalmaz, ezeknek súlyozott átlaga. A következı MNB csoportokat veszi figyelembe az index: o élelmiszerek, o iparcikkek, o piaci szolgáltatások, o piaci energia, o jármő-üzemanyag, o alkohol, dohány, o regulált árak. A KSH három változatát publikálja: az elızı hónaphoz, az elızı év decemberéhez és a megelızı év azonos hónapjához viszonyított árváltozást tartalmazót. Ezek az adatok nincsenek szezonálisan igazítva. Az elemzéshez a dolgozatban az elızı év azonos hónapjához viszonyított változatot használtam fel. Az összehasonlítás érdekében a tızsdei értékeknél is az ennek megfelelı arányokat képeztem. A fogyasztói árindex a vizsgált idıszakban a lenti grafikonnak megfelelıen alakult. (Ferenczi Jakab, 22.) A fogyasztói árindex alakulása 112, elızı év azonos hó=1 (%) 11, 18, 16, 14, 12, 1, 98, ábra forrás: KSH 17

17 4.3 Munkanélküliségi ráta A háztartási munkaerı-felmérés nemzetközi (ILO) ajánlásoknak megfelelıen a munkanélküli definíciója: munkanélküli az, aki a vonatkoztatási héten nem dolgozott és nincs olyan munkája, amelytıl csak átmenetileg volt távol. További kitétel: aktívan keresett munkát a megelızı négy hétben és amennyiben találna két héten belül munkába tudna állni. A munkanélküliségi rátában a munkanélküliek számát a gazdaságilag aktívak (foglalkoztatottak és a munkanélküliek összesen, azaz a munkaerıpiacon jelenlévık) számához viszonyítja. A ráta szezonálisan kiigazított idısorokból származik. A munkanélküliségi ráta változását a lenti grafikon mutatja. (Ferenczi Jakab, 22.) A munkanélküliségi ráta alakulása 8, elızı év azonos hó=1 (%) 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, ábra forrás: KSH 4.4 Folyó fizetési mérleg egyenlege A folyó fizetési mérleg a rezidensek és nem rezidensek közötti áru- és szolgáltatás tranzakciókat, a tıkebefektetéshez és a munkavégzéshez kapcsolódó jövedelemáramlásokat, továbbá a viszonzatlan folyó transzfereket összegzi. A folyó fizetési mérleg és a viszonzatlan tıkeátutalásokat tartalmazó tıkemérleg együttes egyenlege az ország külfölddel szembeni nettó követelésállomány változásának felel meg. 18

18 Ez utóbbi nem témája a szakdolgozatnak, így az elemzés tisztán a fizetési mérleg egyenlegére szorítkozik. Fıbb tudnivalók: o forrás: MNB, o gyakoriság: havi 24-ig, 24-tıl negyedéves, o publikáció idıpontja: elızetes tárgyhót követı hó 3.-a, a végleges a tárgyhót követı 18.-a, o elérhetıség: A fizetési mérleg egyenlegének alakulása a lenti grafikonon látható. (Ferenczi Jakab, 22.) A folyó fizetési mérleg egyenlegének alakulása millió EUR 1. ábra forrás: MNB A 24-es évig havi adatok állnak rendelkezésre, 24-tıl az új MNB módszertannak megfelelıen negyedéves adatok vannak. Ennek megfelelıen készült az elemzés is. Érdemes megvizsgálni a folyó fizetési mérleg egyenlegének alkotóelemeit is, mivel ezek a vizsgált idıszak alatt különbözı irányba mozdultak. A folyó fizetési egyenleg összetevıi és felépítése: (MNB, 26.) 1. Folyó fizetési mérleg ( ) 1.1 Áruk 1.2 Szolgáltatások 1.3 Jövedelmek 19

19 1.4 Viszonzatlan folyó átutalások Az egyenleg összetevıinek a vizsgált idıszakbeli változásait a következı grafikon mutatja. A folyó fizetési mérleg egyenlege bontásban I. n.év 2 II. n. év 2 III. n. év 2 IV. n. év 21 I. n.év 21 II. n. év 21 III. n. év 21 IV. n. év 22 I. n.év 22 II. n. év 22 III. n. év 22 IV. n. év 23 I. n.év 23 II. n. év 23 III. n. év 23 IV. n. év 24 I. n.év 24 II. n. év 24 III. n. év 24 IV. n. év 25 I. n.év 25 II. n. év 25 III. n. év 25 IV. n. év 26 I. n.év 26 II. n. év 26 III. n. év 26 IV. n. év millió EUR 1. Áruk, egyenleg 2. Szolgáltatások 3. Jövedelmek 4. Viszonzatlan folyó átutalások, egyenleg Folyó fizetési mérleg egyenlege 11. ábra forrás: MNB Érdemes megvizsgálni a folyó fizetési mérleg összetevıinek mozgását: o az árukat tartalmazó résznél folyamatos emelkedést figyelhetünk meg, amely különösen 24-tıl kezdıdıen növekedést mutat. Érdemes megfigyelni, hogy a 26 negyedik negyedéve már pozitív értéket mutat, o a szolgáltatások egyenlege az áruk egyenlegével összhangban változik, itt is megfigyelhetı a növekvı tendencia, értéke pozitív, o a jövedelmek egyenlege az elızıekkel ellentétben folyamatos negatív csökkenı tendenciát mutat, értéke gyakorlatilag meghatározza a fizetési mérleg egyenlegét, hiszen értéke jóval nagyobb, mint a másik három összetevıé. Elemzéseink során nagy valószínőséggel ennek a hatásait fogjuk látni, o a viszonzatlan folyó utalások összege folyamatosan, így ezzel nem is foglalkozok. 2

20 4.5 Idıszaki átlagos devizaárfolyam A dolgozatban a deviza alatt az eurót értem, hiszen Magyarország gazdaságában ez a meghatározó deviza. Sıt világviszonylatban is növekszik a szerepe, egyes területeken már a dollárt veszélyezteti. Az idıszaki devizaárfolyamot az MNB határozza meg a tíz legaktívabb devizapiai tevékenységet folytató hazai pénzintézet megkérdezésével. A belföldi hitelintézetektıl kapott EUR/HUF árfolyamadatból elhagyják a legmagasabb és legalacsonyabb 2-2 értéket, majd a maradék értékek súlyozott számtani átlagával képzik az adott napra érvényes EUR/HUF hivatalos devizaárfolyamot. Fıbb tudnivalók: o forrás: MNB, o gyakoriság: hétfı, kedd, szerda, csütörtök, péntek, kivéve ha ezek a napok nem munkanapok, o publikáció idıpontja: a fent felsorolt napok 11 óra, o elérhetıség: A szakdolgozatban az idıszaki átlagos devizaárfolyammal számoltam, a lenti grafikon tartalmazza ennek a mozgását a vizsgált idıszakban. (http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=napiarfolyamok) Az idıszakos átlagos devizaárfolyam (EUR) alakulása 29, 28, 27, HUF/EUR 26, 25, 24, 23, 22, 21, ábra forrás: MNB 21

21 4.6 Jegybanki alapkamat Jegybanki kamatnak nevezzük azt a kamatot, amelyet a jegybank a kereskedelmi bankoknak fizet az MNB-nél önként elhelyezett kéthetes futamidejő betéteik után. A kereskedelmi bankok a jegybanki kamat ismeretében határozzák meg betéti és hitelkamataikat. A Magyar Nemzeti Bank (ezen belül is a Monetáris Tanács) a jegybanki kamatról önállóan dönt, szintjének meghatározásával képes megvalósítani két fı célját: az árstabilitás azaz a gazdasági növekedést leginkább elısegítı, alacsony inflációs szint elérését, valamint a pénzügyi stabilitás fenntartását. Fıbb tudnivalók: o forrás: MNB, o gyakoriság: havonta, o elérhetıség: Az alábbi grafikon mutatja a jegybanki alapkamat alakulását a vizsgált idıszakban. (http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_statisztikak&contentid=2516) A jegybanki alapkam at alakulása 16, 14, 12, 1, % 8, 6, 4, 2,, ábra forrás: MNB 22

22 5. A választott statisztikai módszerek Két paraméter összefüggésének vizsgálatakor kétféle kapcsolat található: determinisztikus és sztochasztikus. Determinisztikus kapcsolatról akkor beszélhetünk, ha az egyik változót megváltoztatva a másik változó is meghatározott mértékben módosul. Ebben az esetben függvényszerő kapcsolat áll fenn a két vizsgált paraméter között. Vizsgálatom során ez a módszer nem használható, mert a makrogazdasági mutatók és a tızsdei mutatók között nem mutatható ki determinisztikus kapcsolat. Sztochasztikus kapcsolat esetén az egyik paraméter változtatásával a másik változására csak adott valószínőséggel következtethetünk. Vizsgálatom során ilyen összefüggéseket keresek. Elıfordulhat, hogy két vizsgált mennyiség között semmilyen összefüggés nem található: az egyik változtatása nincs hatással a másik paraméterre. Ekkor függetlenségrıl beszélünk. A vizsgálatok során elıfordulhat, hogy két változó egyáltalán nincs kapcsolatban egymással. A dolgozatban két mennyiségi ismérv kapcsolatát vizsgálom. Két ilyen ismérv kapcsolatát korrelációs kapcsolatnak nevezzük. A korrelációs vizsgálatban fontos szerepe van a grafikus ábrázolásnak. Kétváltozós esetben derékszögő koordináta rendszerben tudjuk ábrázolni az összefüggést. Az x tengelyre a magyarázó változó értékei kerülnek, az y tengelyre a függı változó értékei kerülnek. Ezt a diagramot pontdiagramnak nevezzük. A pontdiagramnak a következı változataival találkozhatunk: o pozitív és negatív irányú lineáris kapcsolat Pozitív függvényszerő lineáris kapcsolat Negatív függvényszerő lineáris kapcsolat

23 Ebben az esetben a pontdiagram pontjai egy egyenesen helyezkednek el, ez a determinisztikus kapcsolat. o pozitív és negatív irányú nem függvényszerő kapcsolat: Pozitív nem függvényszerő lineáris kapcsolat Negatív nem függvényszerő lineáris kapcsolat Ilyen kapcsolat esetén az figyelhetı meg, hogy a pontok egy meghatározható egyenes mellett helyezkednek el, a kapcsolat azonban nem függvényszerő. Elıfordulhat, hogy bizonyos pontok az egyenesen helyezkednek el, de szükségszerő, hogy legyenek olyan pontok is, amelyek nem az egyenesen találhatók. o sztochasztikus kapcsolat: Sztochasztikus kapcsolat A grafikonon az látható, hogy a pontok felhıszerően helyezkednek el, nem található összefüggés a két változó között. A dolgozat során lineáris kapcsolatokat tételezünk fel és vizsgálunk. Elıfordulhat, hogy nem lineáris egy kapcsolat, de a következı típusú összefüggések visszavezethetıek lineárisra: o hiperbolikus függvények, o hatvány függvények, o exponenciális függvények, o logaritmikus függvények, o telítıdési függvény, 24

24 o logisztikus (szigmoid) függvények. A két változó közötti lineáris kapcsolatot a Pearson-féle lineáris korrelációs együtthatóval fejezzük ki. A lineáris korrelációs együttható a következıképpen határozható meg: r = vagy ( x n x )( y n y ) x y n x y ahol r = x y x y ( x x )( y y ) x = n x i y = n y i x y = ( x y ) i n i x 2 = n x 2 i y 2 = n y 2 i A lineáris korrelációs együtthatóra a következı igaz: 1 < r < 1 A lineáris korrelációs együttható kitüntetett értékei: o r= esetén a változók függetlenek, o r=1 esetén pozitív determinisztikus kapcsolatról beszélünk, o r=-1 esetén negatív determinisztikus kapcsolatról beszélünk. Az r értéke minél közelebb van -1-hez annál erısebb negatív kapcsolat van a két változó között, míg az 1 érték közelében erıs pozitív kapcsolatot találunk közöttük. Az r lineáris korrelációs együttható képletében található számlálót kovarianciának (együttes szórásnak) nevezzük. vagy ( x y n x ) 1 c xy = y n c xy = x y x y 25

25 Függetlenség esetén a kovariancia értéke. A kovariancia nem adja meg a kapcsolat erısségét, csak a kapcsolat irányát mutatja meg. Pozitív kovariancia esetén pozitív kapcsolat van (x növekedése y növekedését vonja maga után), negatív kovariancia esetén pedig negatív (x növekedése esetén y csökken). Az r = 1, ha cxy = σ x σ y A lineáris korrelációs együttható a kovariancia segítségével is kiszámítható az alábbi összefüggéssel: ahol: c xy : a kovariancia, σ x : az x értékek szórása, σ y : az y értékek szórása. x c xy r = σ σ y A dolgozatban mind a kovarianciát, mind a lineáris korrelációs együtthatót kiszámítom és ezek segítségével vonok le következtetéseket. (Fejes Fenyves Zibolen, 1999.) 26

26 6. A statisztikai vizsgálatok eredményei 6.1 A bruttó hazai össztermék (GDP) hatása A bruttó hazai össztermék elıállításához a vizsgált vállalatok is nagyban hozzájárulnak, hiszen az ország legnagyobb vállalataihoz tartoznak. E mellett fontos megemlíteni, hogy mivel jelentıs külföldi érdekeltségeik is vannak nem minden bevételük jelenik meg a GDP-ben. Ezt figyelembe véve nem várható olyan szoros összefüggés, mintha olyan vállalatokról beszélnénk, amelyek csak és kizárólag a hazai piacról szerzik bevételeiket. Figyelembe veendı az, hogy a GDP-rıl negyedéves adatok állnak rendelkezésre, ezért a statisztikai vizsgálat nem annyira pontos, mint egy olyan mutatónál, ahol havi rendszerességgel publikálnak adatokat. Hasonlóképpen fontos, hogy mindig az elızı és azonos negyedévével végeztem az összehasonlítást. (Bánfi Sulyok-Pap, 1999.) A GDP és a BUX index kapcsolata A GDP és a BUX elızı év azonos negyedév=1 (%) , , , ,5 12 elızı év azonos negyedév=1 (%) ,5 BUX Bruttó hazai termék (GDP) volumenindexe 14. ábra 27

27 A fenti grafikon a GDP volumenindexét és a BUX volumenindexét hasonlítja össze. Látszik, hogy a trend hasonló, viszont bizonyos idıszakokban teljesen ellenkezıen mozdult a két érték. A kovariancia 1,23, a korreláció,8, ami azt jelenti, hogy a vizsgált mutatók majdnem teljesen függetlenek statisztikai szempontból. Ebben az esetben a trendet emelem ki a statisztikai összefüggések helyett, amely viszont mindkét vizsgált jellemzı esetén hasonló A GDP és a MOL árfolyamának kapcsolata A GDP és a MOL elızı év azonos negyedév=1 (%) , , , ,5 12 elızı év azonos negyedév=1 (%) ,5 MOL Bruttó hazai termék (GDP) volumenindexe 15. ábra A GDP és a MOL együttes vizsgálata esetén még gyengébb kapcsolatot lehet statisztikailag kimutatni. A kovariancia értéke mindössze,57, a korrelációs együttható,2, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy nincs köztük kapcsolat. A statisztikai kapcsolat hiánya nem azt jelenti, hogy semmiféle kapcsolat nincs a két paraméter között, hiszen itt is megfigyelhetı némi együttmozgás. 28

28 6.1.3 A GDP és az MTELEKOM árfolyamának kapcsolata A GDP és az MTELEKOM elızı év azonos negyedév=1 (%) , , , ,5 12 elızı év azonos negyedév=1 (%) ,5 MTELEKOM Bruttó hazai termék (GDP) volumenindexe 16. ábra Az MTELEKOM esetében lehetne várni némi különbséget az MTELEKOM részvényára változásának iránya miatt, de mivel volumenindexeket hasonlítok össze ez a hatás itt nem jelentkezik. Ennek megfelelıen az elızı két vizsgálati pont alapján várható eredményt kapunk itt is: a kovariancia,5, a korrelációs együttható,4. Ez a kapcsolat teljes hiányára utal. Figyelembe kell venni, hogy mindkét vizsgált paraméter eléggé ingadozik, így a kis mértékő, de nagy számú ingadozás is gyenge kapcsolatot vagy a kapcsolat hiányát jelezheti. Itt is a trendet érdemes figyelni a statisztikai mutató helyett. 29

29 6.1.4 A GDP és az OTP árfolyamának kapcsolata A GDP és az OTP elızı év azonos negyedév=1 (%) , , , , elızı év azonos negyedév=1 (%) 11,5 OTP Bruttó hazai termék (GDP) volumenindexe 17. ábra AZ OTP esetében sem láthatunk szignifikáns változást az elızıkhöz képest: kovariancia 2,43, a korrelációs együttható,13. Ez hasonlóan ez elızıkhöz a kapcsolat hiányát jelzi. Az OTP viszont természetesen jelentısen hozzájárul a GDP növekedéséhez, így ezt -hoz közeli korrelációs együtthatót megint fenntartásokkal kell kezelni. Bizonyos idıszakokban együttmozgást lehet találni, bizonyos idıszakokban viszont ellentétes irányú kilengések tapasztalhatók, amelyek magyarázzák a statisztikai mutatók értékét. 3

30 6.1.5 A GDP és a RICHTER árfolyamának kapcsolata A GDP és a RICHTER elızı év azonos negyedév=1 (%) , , , , ,5 elızı év azonos negyedév=1 (%) RICHTER Bruttó hazai termék (GDP) volumenindexe 18. ábra A RICHTER esetében némileg szorosabb kapcsolatot találunk, mint a többi papírnál. Ezt fejezi ki a kovariancia 4,11-es értéke és a korrelációs együttható,25-os volta. Ez még mindig gyenge kölcsönhatást jelez, azonban a trendjeik még inkább hasonlóságot mutatnak. Itt is megállapítható, hogy statisztikai mutatók helyett inkább a trendet kell figyelembe venni. 31

31 6.2 A fogyasztói árindex hatása A fogyasztói árindex növekedésének két fı oka lehetséges: a pénzjövedelem túlzott növekedése és a fogyasztás-felhalmozás arányának keresleti szerkezettıl való eltérése. Ez visszavezethetı nemzeti és nemzetközi tényezıkre. A belsı okok között fı szerepeket játszanak a lakossági megtakarítás állomány csökkenése, a hitelállomány növekedése, a pénzbeli társadalmi juttatások emelkedése, valamint munkapiaci hatások (a foglalkoztatottak számának csökkenése, a munkaidı csökkenése, munkaintenzitás csökkenése). Külsı tényezık a lakosság külföldrıl származó bevételeinek növekedése, a turizmusból származó valutabeváltások növekedése, valamint a fogyasztási cikkek pozitív külkereskedelmi egyenlege (export növekedése és az import csökkenése. (Bánfi Sulyok- Pap, 1999.) A fogyasztói árindex a vizsgált idıszakban alapvetıen csökkenı tendenciát mutat bizonyos idıszaki megugrásokkal. A 23 közepe és 25 eleje közötti idıszakban történt megugrást és visszaesést 26 év végén egy újabb megugrás követte. Egyes elméletek szerint az infláció növekedése a gazdasági teljesítmény növekedésével jár együtt, infláció nélkül nincs bıvülés. Ugyanakkor a nemzeti jegybankok, így az MNB fı célja az infláció csökkentése, a stabilitás. Tekintsük át hogyan jelennek meg a fenti elméletek a vizsgálat eredményeiben. 32

32 6.2.1 A fogyasztói árindex és a BUX index kapcsolata A fogyasztói árindex és a BUX elızı év azonos hó=1 (%) , 11, 18, 16, 14, 12, 1, 98, elızı év azonos hó=1 (%) BUX Fogyasztói árindex 19. ábra A volumenindexek segítségével végzett összehasonlítás a fenti grafikonon látható képet hozta eredményül. A két görbe a vizsgált idıszak egy szakaszán együtt mozgott, azonban két másik szakaszán egymással ellentétes irányba mozdult el. Ez azt eredményezi, hogy -37,4 és kovariancia értéket és -,6 korrelációs együttható értéket kaptunk. Mint láthatjuk a középsı, együttmozgást hozó szakasz eredménye, hogy csak közepesen erıs negatív korrelációt mérhetünk. Az együttmozgó szakaszokban igazolni vélhetjük az infláció és a gazdasági növekedés együtt járását, azonban a csökkenı infláció stabilizáló, pozitív várakozási hatását is megfigyelhetjük a külön mozgó idıszakokban, hiszen az alacsonyabb infláció többek között nagyobb lakossági megtakarításnak is lehet oka, amely megtakarítások a tızsdére is kerülhetnek. Nagyobb fizetıképes kereslet pedig felhajthatja a tızsdei árfolyamokat. 33

33 6.2.2 A fogyasztói árindex és a MOL árfolyamának kapcsolata A fogyasztói árindex és a MOL elızı év azonos hó=1 (%) , 11, 18, 16, 14, 12, 1, 98, elızı év azonos hó=1 (%) MOL Fogyasztói árindex 2. ábra A MOL papírok árfolyama sok hasonlóságot mutat a BUX indexel, hiszen a MOL papírok adják a BUX kosár majdnem harmadát. A vizsgálat eredménye egy -44,83-as kovariancia érték és egy -,49-es korrelációs együttható. Látható, hogy ez valamivel gyengébb kapcsolatot mutat, mint a BUX index köszönhetıen annak, hogy BUX kosárban szereplı más papírok másképp mozogtak a vizsgált idıszakban. Az együttmozgás és az ellentétes irányú mozgás ugyanazokban az idıszakokban következett be, amely idıszakokban a BUX index is hasonlóképpen mozgott. Figyelembe kell venni, hogy a MOL nagyon jelentıs érdekeltségekkel rendelkezik külföldön is, így a hazai infláció alakulása a cég hazai részeit érinti. Mivel Magyarország energiahordozókból behozatalra szorul, ezért a MOL tevékenysége importot növelı hatású, ami az elméletek szerint csökkentheti az inflációt (az export csökkenése mellett), ez azonban nem igazolható a vizsgálatból. 34

34 6.2.3 A fogyasztói árindex és az MTELEKOM árfolyamának kapcsolata A fogyasztói árindex és az MTELEKOM , elızı év azonos hó=1 (%) , 18, 16, 14, 12, 1, elızı év azonos hó=1 (%) , MTELEKOM Fogyasztói árindex 21. ábra Az MTELEKOM bár a papírok árfolyamát tekintve ellentétes mozgást mutat a többihez képest az inflációval történı összehasonlítás során hasonlóan viselkedik. Ezt mutatja a -35,13-as kovariancia érték és a -,74-es korrelációs együttható érték is. Pusztán a számokat nézve még erısebb a kapcsolat, aminek a magyarázata az, hogy bár az MTELEKOM-nak is vannak külföldi érdekeltségei döntıen mégis a magyar piacon tevékenykedik. Az együtt- és különmozgási idıszakok itt is egybeesnek a korábbiakkal. Külön kiemelendı, hogy az MTELEKOM közvetlenül a lakossági piacnak nyújt szolgáltatásokat, így közvetlenül érzi az inflációs mozgásokat is. 35

35 6.2.4 A fogyasztói árindex és az OTP árfolyamának kapcsolata A fogyasztói árindex és az OTP , elızı év azonos hó=1 (%) , 18, 16, 14, 12, 1, elızı év azonos hó=1 (%) 98, OTP Fogyasztói árindex 22. ábra Döntıen az OTP papírokra is ugyanaz a tendencia igaz, mint az elızıekre. A különbség a vizsgálat során kapott eredményekben is a kapcsolat erıssége azonos iránnyal. A kovariancia -18,21, a korrelációs együttható -,25. Ez abból adódik, hogy az OTP nagyon erısen jelen van külföldön is, a vizsgált idıszakban folyamatosan növekedett ez a jelenlét. Mára már az OTP csoport az elvárt növekedést a külföldi érdekeltségeinek a növekedésébıl tudja biztosítani. Magasabb infláció esetén a bankszektorban nagyobb marzsokat lehet elérni, hiszen magasabb infláció általában magasabb betéti és hitelkamatokkal jár, magasabb betéti és hitelkamatok esetén egy magasabb marzsot sokkal könnyebben el lehet rejteni. 36

36 6.2.5 A fogyasztói árindex és a RICHTER árfolyamának kapcsolata A fogyasztói árindex és a RICHTER elızı év azonos hó=1 (%) , 11, 18, 16, 14, 12, 1, 98, elızı év azonos hó=1 (%) RICHTER Fogyasztói árindex 23. ábra A RICHTER vizsgálata esetén is hasonló következtetéseket tudunk levonni: a kapcsolat iránya és idıszakossága megegyezik az elızıekben ismertetettel, a kapcsolat erıssége különbözik. A kovariancia itt 2,55-re, a korrelációs együttható pedig -,29-re adódott. A RICHTER esetében a gyengébb kapcsolatot az magyarázza, hogy nagy volumenben exportál többek között orosz piacra. Ugyanakkor már a vizsgált idıszakban elkezdıdött a cég külföldi gyártóbázisainak kiépítése, amely napjainkban is folytatódik. Figyelembe veendı, hogy a RICHTER piaca az orvosi készítmények piaca, amelynek a forgalma erısen rugalmatlan: növekvı árak esetén is adott a kereslet. 37

37 6.3 A munkanélküliségi ráta hatása A munkanélküliség és a munkanélküliségi ráta közvetve és közvetlenül érinti a vállalatokat. Közvetlenül akkor érinti ıket, amikor elbocsátanak vagy új munkaerıt alkalmaznak, közvetve, amikor a munkanélküliség hatással van valamire, amely viszont közvetlenül hat a vállalatokra, erre példa az infláció. A munkanélküliség növekedésének oka lehet az is, hogy munkaerı intenzívebb technológiákat alkalmaznak a vállalatok, amelye a versenyképességüket növeli, ez pedig lecsapódik a részvényárfolyamban. Mivel azonban a munkanélküliségi ráta országos mutató, ezért ez az összefüggés csak akkor igaz maradéktalanul, ha az ország összes vállalata munkaerı intenzívebb technológiákat vezet be a termelésében A munkanélküliségi ráta és a BUX index kapcsolata A munkanélküliségi ráta és a BUX 3 9, pont , 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, elızı év azonos hó=1 (%), BUX Munkanélküliségi ráta 24. ábra A munkanélküliségi rátát és a BUX index összefüggéseit vizsgálva azt tapasztalhattam, hogy a vizsgált két paraméter együtt mozog. Ugyanezt támasztja alá a vizsgálat 38

38 eredménye: kovariancia 3594-es értéket, a korrelációs együttható pedig,88-at mutat. Érdemes figyelembe venni, hogy ebbıl az következik, hogy a munkanélküliség növekedésével a BUX index növekszik, azonban ez csak statisztikai egybeesés: merész lenne állítani, hogy a munkanélküliek tızsdéznek a kiesett fizetésüket pótlandó A fenti eredményekbıl és a bevezetésben megfogalmazottakból azt a következtetést lehet levonni, hogy a tızsdei cégeknél munkaerı intenzívebb technológiákat vezettek be a vizsgált idıszakban. Ez természetesen közelítı jellegő állítás, hiszen nagyon sok paraméter befolyásolja a munkanélküliségi rátát. Figyelembe kell venni azt is, hogy a munkaerıpiac liberalizálódott, az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után nemcsak a magyar állampolgárok számára vált könnyebbé az Európai Unión belüli munkavállalás, de az Európai Unió polgárai is könnyebben vállalhatnak munkát Magyarországon. Ez leginkább a munkaerı igényesebb ágazatokra igaz A munkanélküliségi ráta és a MOL árfolyamának kapcsolata A munkanélküliségi ráta és a MOL 3 9, HUF , 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, elızı év azonos hó=1 (%), MOL Munkanélküliségi ráta 25. ábra A MOL és a munkanélküliségi ráta kapcsolatát vizsgálva 4113,9-es kovarianciát és,86-os korrelációs együtthatót kaptam. Ez egy közepesen erıs kapcsolatot mutat, a 39

39 számérték alapján majdnem erıs kapcsolatról beszélhetünk. A munkanélküliségi rátával kapcsolatos vizsgálódásra is igaz, hogy csak a belföldi érdekeltségeket érinti. Ennek már van hatása a MOL-nál is, részletesebben az OTP-nél térek ki rá A munkanélküliségi ráta és az MTELEKOM árfolyamának kapcsolata A munkanélküliségi ráta és az MTELEKOM 3 9, HUF , 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, elızı év azonos hó=1 (%) , MTELEKOM Munkanélküliségi ráta 26. ábra A munkanélküliségi ráta és az MTELEKOM árfolyamának vizsgálatakor azt tapasztaltam, hogy annak ellenére, hogy a vizsgált idıszakban az MTELEKOM árfolyama ellentétesen mozgott az összes többi vizsgált papírral és a BUX indexel is itt megegyezik a kapcsolat iránya. Ezt fejezi ki a 38,93-as kovariancia érték és a,15-ös korrelációs együttható is. Itt láthatjuk, hogy a MOL-hoz és a BUX indexhez hasonlóan ez is pozitív, azonban a korábbiakkal összevetve azt látjuk, hogy sokkal gyengébb a kapcsolat. 4

40 6.3.4 A munkanélküliségi ráta és az OTP árfolyamának kapcsolata A munkanélküliségi ráta és az OTP HUF 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, elızı év azonos hó=1 (%), OTP Munkanélküliségi ráta 27. ábra Az OTP-re különösen igaz az az állítás, hogy az érdekeltségeinek egyre nagyobb része külföldön található. Ennek ellenére a statisztikai vizsgálat során 1324,9-es kovarianciát és,81-es korrelációs együtthatót találtam. Ez egy közepesen erısnél erısebb pozitív korrelációs kapcsolatot mutat a vizsgált mennyiségek között. Lehetne állítani, hogy a munkanélküliség növekedése növeli az inflációt, az infláció növekedésére a jegybanknak alapkamatot kell növelnie, az alapkamat növelése magasabb kamatkörnyezetet eredményez, amely magasabb kamatkörnyezetben a banki kamatmarzs magasabb lehet, ebbıl következıen javul a bankok eredménye, az eredmény javulása miatt pedig emelkedik a részvényárfolyam, azonban inkább statisztikai egybeesésnek nevezném ezt a szoros kapcsolatot. 41

41 6.3.5 A munkanélküliségi ráta és a RICHTER árfolyamának kapcsolata A munkanélküliségi ráta és az RICHTER 5 9, 45 8, HUF , 6, 5, 4, 3, 2, elızı év azonos hó=1 (%) 1,, RICHTER Munkanélküliségi ráta 28. ábra A RICHTER esetében a munkanélküliségi ráta vizsgálata hasonló eredményeket hozott, mint az elızıekben vizsgált papíroknál: pozitív kapcsolat 5534,4-es kovarianciával és közepesnél erısebb pozitív kapcsolat,8-es korrelációs együtthatóval. A közepesnél erısebb kapcsolat valószínőleg itt is inkább statisztikai okokra vezethetı vissza, mint közvetlen gazdasági hatásra. 42

42 6.4 A folyó fizetési mérleg egyenlegének hatása A fizetési mérlegre és ezen belül a folyó fizetési mérlegre több elmélet vonatkozik. A monetáris megközelítés alapján a gazdasági növekedés pozitív hatást gyakorol a fizetési mérleg alakulására. Hagyományos megközelítés alapján a hazai valuta leértékelése a fizetési mérleg javulásához vezet. A két elmélet már a fizetési mérleg definíciójában is különbözik, erre terjedelmi okok miatt a dolgozatban nem térek ki. Figyelembe veszem azonban a folyó fizetési mérleg összetevıinek a 4.4 fejezetben bemutatott összefüggéseit is. (Bánfi Sulyok-Pap, 1999., Madár Schepp Szabó Szebellédi Zeller, 22.) A folyó fizetési mérleg egyenlege és a BUX index kapcsolata A folyó fizetési mérleg egyenlege és a BUX pont millió EUR BUX Folyó fizetési mérleg egyenleg 29. ábra A folyó fizetési mérleg egyenlegét és a BUX indexet összevetve negatív kapcsolatot (a kovariancia ), ezen belül pedig közepesen erıs negatív kapcsolatot figyelhetünk meg -,78-as korrelációs együtthatóval. Külön érdemes kitérni a folyó fizetési mérleg negatív egyenlegénél tapasztalható BUX index növekedésre. 43

43 A fizetési mérleg egyenlegét és tendenciáját a jövedelmek trendje határozza meg, hiszen a jövedelmek módosítják a többi összetevı irányát is. Ezek alapján elmondható, hogy a BUX index a jövedelmek egyenlegével mutat közepesnél erısebb negatív kapcsolatot. A fentiek ellent mondanak a monetarista szemléletnek A folyó fizetési mérleg egyenlege és a MOL árfolyamának kapcsolata A folyó fizetési mérleg egyenlege és a MOL HUF millió EUR MOL Folyó fizetési mérleg egyenleg 3. ábra A MOL esetében a statisztikai mutatók ,5-as kovarianciát és -,78-es korrelációs együtthatót mutatnak. Ez azt jelenti, hogy az elıbb vizsgált BUX indexel megegyezı irányú és egyezı nagyságú a kapcsolat. A BUX indexnél kiemeltek itt is igazak: a jövedelmek negatív egyenleg és csökkenı trendje határozza meg itt is a kapcsolatot Ebben az esetben szintén azt találjuk, hogy a monetarista elmélet nem érvényesül. 44

44 6.4.3 A folyó fizetési mérleg egyenlege és az MTELEKOM árfolyamának kapcsolata A folyó fizetési mérleg egyenlege és az MTELEKOM HUF millió EUR MTELEKOM Folyó fizetési mérleg egyenleg 31. ábra Az MTELEKOM részvények árfolyamát vizsgálva más értékeket lehet kapni: a kovariancia értéke ,7, a korrelációs együttható pedig,23. Ez ellentétes irányú kapcsolatot mutat az elızıekhez képest. Itt érvényesül a monetarista szemlétet a statisztikai mutatók alapján. Mi lehet ennek az oka, mi a fı különbség? Az MTELEKOM árfolyama csökkent a vizsgált idıszakban a piaci liberalizáció miatt, ez lehet az egyik ok. A másik nagy különbség, hogy az MTELEKOM nagyobb részt hazai piacon nyújt szolgáltatásokat. Valószínősíthetı, hogy a csökkenı részvényárfolyamnak van nagyobb hatása a statisztikai mutatókra. 45

45 6.4.4 A folyó fizetési mérleg egyenlege és az OTP árfolyamának kapcsolata A folyó fizetési mérleg egyenlege és az OTP HUF -1 millió EUR OTP Folyó fizetési mérleg egyenleg 32. ábra Az OTP esetén visszatérünk azokhoz a statisztikai mutatókhoz, amelyek a BUX indexet és a MOL papírokat jellemezték. Ez ebben az esetben ,74-es kovarianciát és -,84-es korrelációs együtthatót jelent. Ez egy szoros negatív kapcsolatot jelent. Az OTP esetében szintén nem érvényesül a monetarista szemlélet. 46

A fizetési mérleg alakulása a 2001. februári adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a 2001. februári adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. februári adatok alapján Az MNB téves jelentés korrekciója miatt visszamenőlegesen módosítja a 2. novemberi és az éves fizetési mérleg, valamint a 2. november 21. januári

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

2010. október 11. www.cib.hu CIB REGGELI FEJLETT PIACOK

2010. október 11. www.cib.hu CIB REGGELI FEJLETT PIACOK CIB REGGELI FEJLETT PIACOK FİBB HÍREINK USA: Pénteken a munkaerıpiaci adatok negatív meglepést hoztak: a mezıgazdaságon kívül álláshelyek száma a várakozásokkal ellentétben jelentıs visszaesést mutatott.

Részletesebben

Az árszínvonal emelkedés Infláció

Az árszínvonal emelkedés Infláció Az árszínvonal emelkedés Infláció Pénzügytan. Onyestyák Nikolett Infláció Az infláció a = árszínvonal tartós emelkedése. Defláció = Az árszínvonal csökkenése Árstabilitás = az árak változatlansága, egy

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. decemberi adatok alapján A 21. decemberi fizetési mérleg közzétételével egyidőben az MNB visszamenőleg módosítja az 2-21-re korábban közölt havi fizetési mérlegek, valamint

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló Szerdán mind az európai, mind az amerikai részvényindexek jelentős pluszban zártak, az EKB elnök nyilatkozatának hatására, mely szerint az EKB még tovább

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

Nyilvános. I. A CETOP20 Kézikönyv 2.4.1 Az index változói pontjának EUROárf(0) definíciója az alábbiak szerint módosul:

Nyilvános. I. A CETOP20 Kézikönyv 2.4.1 Az index változói pontjának EUROárf(0) definíciója az alábbiak szerint módosul: Nyilvános A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatóságának 3/2009. számú határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktızsde

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2013. december

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2013. december Havi elemzés az infláció alakulásáról. december A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek emelkedéssel zárták a keddi kereskedési napot. Tovább gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, ma reggel az euró jegyzései

Részletesebben

31. Hét 2009. július.31. Péntek

31. Hét 2009. július.31. Péntek Napii Ellemzéss 31. Hét 2009. július.31. Péntek Összegzés Kedvezı makrogazdasági adatok által támogatott optimista hangulatban telt a tegnapi amerikai kereskedés. Már a nyitásban jelentıs pluszok mutatkoztak

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. február

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. február Havi elemzés az infláció alakulásáról 2014. február 1 A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, 2013. évi CXXXIX. tv.) 3. (1) az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti

Részletesebben

KÜLFÖLDI TŐKE MAGYARORSZÁGON

KÜLFÖLDI TŐKE MAGYARORSZÁGON KÜLFÖLDI TŐKE MAGYARORSZÁGON Dr. Surányi György egyetemi tanár régió igazgató, KKE-régió Budapest 2013. november 7. KÖZVETLENTŐKE-BEÁRAMLÁS A RÉGIÓBA Forrás: UNCTAD, Magyarország: nem tisztított adat 2

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban Csermely Ágnes Államadósság és Gazdasági Növekedés A Költségvetési Tanács munkáját támogató szakmai konferencia 2012. Május 15. 2 Trend

Részletesebben

A BÉT ma és holnap. a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei. Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde. 2012. december

A BÉT ma és holnap. a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei. Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde. 2012. december A BÉT ma és holnap a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde 2012. december Bankszektor: veszteségek és forráskivonás Bankszektor ROE mutatója % % 30 70

Részletesebben

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Részletesebben

33. Hét 2009. augusztus. 11. Kedd

33. Hét 2009. augusztus. 11. Kedd Napii Ellemzéss 33. Hét 2009. augusztus. 11. Kedd Összegzés Enyhén negatív nyitás, majd lassú egész napos csorgás jellemezte a tegnapi amerikai kereskedést, mely jelentısebb makrogazdasági és vállalati

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP. Lassít, leáll, de mikor? 2013. 31. HÉT TOP FINANCE & CONSULTING KFT. Továbbra sem tudni, mire készül a Fed

BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP. Lassít, leáll, de mikor? 2013. 31. HÉT TOP FINANCE & CONSULTING KFT. Továbbra sem tudni, mire készül a Fed BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP Továbbra sem tudni, mire készül a Fed Lassít, leáll, de mikor? Továbbra is a jegybankok, elsısorban ezek közül is az amerikai, azaz a Fed felıl érkezı jelzések vannak

Részletesebben

6. lépés: Fundamentális elemzés

6. lépés: Fundamentális elemzés 6. lépés: Fundamentális elemzés Egész mostanáig a technikai részre összpontosítottunk a befektetési döntéseknél. Mindazonáltal csak ez a tudás nem elegendő ahhoz, hogy precíz üzleti döntéseket hozzunk.

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus Havi elemzés az infláció alakulásáról. augusztus A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A devizaárfolyamhoz kötött átlagáras strukturált befektetés egy indexált befektetési forma, amely befektetés

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló A csütörtöki kereskedési napot a vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek is komoly veszteséggel zárták. A forint tegnap jelentős mértékben

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. GAZASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A javítás

Részletesebben

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS A CIB Elemzés összes publikus anyaga a következı internetes címen is elérhetı: http://www.cib.hu/maganszemelyek/aktualis/elemzesek/index Továbbra is lehetséges a magyar

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár Közgyőlés, 2011. 12.15.

Pannónia Nyugdíjpénztár Közgyőlés, 2011. 12.15. Pannónia Nyugdíjpénztár Közgyőlés, 2011. 12.15. Mi történt a tıkepiacokon 2011-ben? Részvénypiacok nov 30-ig 2011.12.17 2 Mi történt a tıkepiacokon 2011-ben? Magyar kötvény- és ingatlanpiac nov 30-ig 2011.12.17

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása 2007. III. negyedév

A fizetési mérleg alakulása 2007. III. negyedév Budapest, 27. december 28. A fizetési mérleg alakulása 27. negyedév Az MNB a meghirdetett adatközzétételi és -felülvizsgálati gyakorlatával összhangban 27. december 29-én először publikálja a 27. negyedéves

Részletesebben

péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló Veszteséggel zártak csütörtökön a vezető nemzetközi részvényindexek. Péntek reggel gyengült a forint a vezető devizákkal szemben. A BUX 1,6 százalékkal került

Részletesebben

kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai és amerikai indexek tegnap. Hétfőn gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, ma reggel az euró jegyzései 304,5-nél

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

péntek, 2014. április 11. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. április 11. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. április 11. Vezetői összefoglaló Jelentős esés következett be a vezető tengerentúli részvényindexekben, Nyugat- Európában kisebb volt a csökkenés. Tartani tudta a forint az euróval szembeni

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzési KHT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. V. 522.

MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzési KHT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. V. 522. 2001. májusában a gazdasági folyamatokban nem történt jelentős változás. Folytatódott az ipari termelés növekedésének lassulása, kissé romlott a külkereskedelmi mérleg és a folyó fizetési mérleg is a tavaly

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

Az MNB statisztikai mérlege a 2001. júniusi előzetes adatok alapján

Az MNB statisztikai mérlege a 2001. júniusi előzetes adatok alapján Az MNB statisztikai mérlege a 2001. júniusi előzetes adatok alapján E sajtóközleménytől kezdve a gazdasági szereplők szektorbontása megváltozik, a pénzügyi derivatívák egységesen bruttó piaci értéken,

Részletesebben

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 00 januárjában Az Európai Központi Bank módszertanának megfelelően 00. januártól az MNB megváltoztatta a háztartási és a nem pénzügyi

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

AZ EURÓÁRFOLYAM VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA NYUGAT- MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEINEK SZÁLLÁSDÍJ-BEVÉTELEIRE, VENDÉGFORGALMÁRA 2000 ÉS 2010 KÖZÖTT

AZ EURÓÁRFOLYAM VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA NYUGAT- MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEINEK SZÁLLÁSDÍJ-BEVÉTELEIRE, VENDÉGFORGALMÁRA 2000 ÉS 2010 KÖZÖTT AZ EURÓÁRFOLYAM VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA NYUGAT- MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEINEK SZÁLLÁSDÍJ-BEVÉTELEIRE, VENDÉGFORGALMÁRA 2000 ÉS 2010 KÖZÖTT Készítette: Vályi Réka Neptun-kód: qk266b 2011 1 Az elemzés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Heti piaci összefoglaló Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre

TARTALOMJEGYZÉK. Heti piaci összefoglaló Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre CIB HETI TARTALOMJEGYZÉK Heti piaci összefoglaló Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre HETI PIACI ÖSSZEFOGALÓ Magyarország MNB kamatdöntés: változatlan

Részletesebben

szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló Tegnap veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. A hazai fizetőeszköz gyengülést mutatott a dollárral és az euróval szemben is. Negatív tartományban

Részletesebben

Tızsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói

Tızsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói Tızsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói Tartalomjegyzék Az OTP befektetési alapok állandó adatai...3 A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró -piaci események

Részletesebben

Természetes személyek részére

Természetes személyek részére ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI TESZT Természetes személyek részére Ügyfél neve: Lakcíme: Adóazonosító jele:...... Szerzıdésének száma:. Jelen teszt (a továbbiakban: Teszt) célja, hogy a Strategon Értékpapír

Részletesebben

Tartalom. Pénzügytan I. Általános tudnivalók, ismétlés. 2010/2011 tanév őszi félév 1. Hét

Tartalom. Pénzügytan I. Általános tudnivalók, ismétlés. 2010/2011 tanév őszi félév 1. Hét Pénzügytan I. Általános tudnivalók, ismétlés 2010/2011 tanév őszi félév 1. Hét 2010.09.07. 1 Tóth Árpád Ig. 617 e-mail: totha@sze.hu gyakorlatok letölthetősége: www.sze.hu/~totha Pénzügytan I. (könyvtár)

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Összefoglaló a BÉT 2009-es évérıl

Összefoglaló a BÉT 2009-es évérıl Budapest, 2010. január 7. A pénzügyi válság közepette kihívásokkal teli, de eredményes évet zárt a Budapesti Értéktızsde Zrt. 2009-ben. A várakozásoknak megfelelıen csökkenı nemzetközi befektetıi keresletet

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM MIKROÖKONÓMIA I. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ PHYLAXIA 1912. HOLDING NYRT.

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ PHYLAXIA 1912. HOLDING NYRT. Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történı beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

Felépítettünk egy modellt, amely dinamikus, megfelel a Lucas kritikának képes reprodukálni bizonyos makro aggregátumok alakulásában megfigyelhető szabályszerűségeket (üzleti ciklus, a fogyasztás simítottab

Részletesebben

ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP

ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP 2014.IV. negyedév Makrogazdaság Magyarország Az Európai Bizottság legutóbbi előrejelzésében a magyar gazdaságra vonatkozóan 2,5%-os növekedést vár 2015-re,

Részletesebben

csütörtök, 2014. november 27. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2014. november 27. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2014. november 27. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai részvényindexek vegyesen zártak, a tengerentúli börzék azonban pozitív tartományban fejezték be a kereskedést. Az euró/forint

Részletesebben

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő Miért érdemes kölcsön felvételkor deviza alapú kölcsönt igényelni? Hazánk lakossági hitelállományának túlnyomó része devizaalapú kölcsönökből áll. Ennek oka, hogy a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A mikroökonómia és makroökonómia eltérése: Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények Makroökonómia:

Részletesebben

Statisztika 3. Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus Koncentráció mérése Koncentráció általában a jelenségek tömörülését, összpontosulását értjük. Koncentráció meglétéről gyorsan tájékozódhatunk, ha sokaságot

Részletesebben

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Pénzügykutató Rt AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Gáspár Pál és Várhegyi Éva PÜK Munkafüzet 1999/1 Budapest, 1998 december Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzügy I. Sportszervezı II. évfolyam Onyestyák Nikolett A központi bank mérlege 1 A központi bank mérlege általunk használt formája A jegybank

Részletesebben

szerda, 2015. április 1. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. április 1. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. április 1. Vezetői összefoglaló A vezető tengerentúli és nyugat-európai részvényindexek kivétel nélkül mínuszban zárták a keddi kereskedést. Gyengült a forint a vezető devizákkal szemben,

Részletesebben

péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló Csütörtökön mind az európai, mind az amerikai vezető indexek negatív tartományban zártak, a Fed kamatemeléssel kapcsolatos nyilatkozatai hatására. Az euróval

Részletesebben

szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló Kedden az európai tőzsdék mínuszban zártak, az amerikai mutatók emelkedtek. Európában az EKB csütörtöki ülésére, az Egyesült Államokban a Fed decemberi tanácskozására

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

kedd, 2015. szeptember 8. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. szeptember 8. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. szeptember 8. Vezetői összefoglaló Hétfőn a vezető nyugat-európai részvényindexek kismértékben emelkedtek, az amerikai tőzsdék zárva tartottak. Ma reggelre a vezető devizák többségével szemben

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30.

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30. A Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Értékpapír Befektetési

Részletesebben

Az elmúlt kereskedési nap piaci eseményei:

Az elmúlt kereskedési nap piaci eseményei: CIB REGGELI Az elmúlt kereskedési nap piaci eseményei: A forint nyitó és záróértékei nem tértek el nagy mértékben egymástól. Az EUR/USD már közelebb süllyedt 1,30-hoz. A magyar infláció egészen 4,3%-ra

Részletesebben

2011.11.22. TÉMAKÖRÖK A REÁL- ÉS PÉNZÜGYI ÁKM 1 ÁGAZATI KAPCSOLATOK MÉRLEGE ÁKM ÁKM SZÁMÍTÁSÁNAK ALAPELVE 1 ÁKM 2

2011.11.22. TÉMAKÖRÖK A REÁL- ÉS PÉNZÜGYI ÁKM 1 ÁGAZATI KAPCSOLATOK MÉRLEGE ÁKM ÁKM SZÁMÍTÁSÁNAK ALAPELVE 1 ÁKM 2 TÉMAKÖRÖK Ágazati Kapcsolatok Mérlege (ÁKM) Nemzeti vagyon A REÁL- ÉS PÉNZÜGYI FOLYAMATOK ÖSSZEFÜGGÉSE Pénzügyi elszámolások, pénzügyi mérlegek Tőzsdeindex Bankstatisztika Simító eljárások ÁKM 1 ÁGAZATI

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. augusztus

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. augusztus Havi elemzés az infláció alakulásáról 2014. augusztus 1 A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, 2013. évi CXXXIX. tv.) 3. (1) az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti

Részletesebben

Közgazdaságtan 10. elıadás

Közgazdaságtan 10. elıadás Közgazdaságtan 10. elıadás A makrogazdaság szereplıi (Gazdasági szférák) Bacsi-Weisz, Közgazd10 1 Gazdasági szférák: Vállalati szféra: termékek, szolgáltatások elıállítása (Q --> Y) Háztartási szféra:

Részletesebben

csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló Szerdán a nemzetközi részvényindexek többsége veszteséggel zárt. Mindhárom vezető devizával szemben gyengülést mutatott a forint árfolyama. A BUX záróértéke

Részletesebben

Valuta deviza - konvertibilitás

Valuta deviza - konvertibilitás Valuta deviza - konvertibilitás Nemzetközi elszámolások eszközei - arany - valuta - deviza - mesterséges nemzetközi pénzek Arany: a nemzetközi elszámolások hagyományos eszköze Valuta: valamely ország törvényes

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25. HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Értéktár Zrt.

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Heti piaci összefoglaló Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre

TARTALOMJEGYZÉK. Heti piaci összefoglaló Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre CIB HETI TARTALOMJEGYZÉK Heti piaci összefoglaló Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre HETI PIACI ÖSSZEFOGALÓ Magyarország Infláció: folytatódó

Részletesebben

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló Kedden az európai és amerikai vezető tőzsdeindexek vegyesen zárták a kereskedést, a legnagyobb csökkenés Londonban, a legnagyobb emelkedés Frankfurtban következett

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

Hajdú Zsanett * AZ MNB KAMATDÖNTÉSEINEK HATÁSA AZ OTP KAMATMARZSÁNAK ÉS ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSÁRA

Hajdú Zsanett * AZ MNB KAMATDÖNTÉSEINEK HATÁSA AZ OTP KAMATMARZSÁNAK ÉS ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSÁRA Hajdú Zsanett * AZ MNB KAMATDÖNTÉSEINEK HATÁSA AZ OTP KAMATMARZSÁNAK ÉS ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSÁRA I. BEVEZETÉS A modern kor, amelyben élünk a pénz világa. A pénz olyan fontos tényezı, amely a modern gazdasági

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Bemutatkozás Burány Gábor 2014-től SZÉCHENYI Kereskedelmi Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatások, vezető üzletkötő 2008-2013 Strategon Értékpapír Zrt. üzletkötő, határidős

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 6/2011

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 6/2011 Technikai elemzés c.člá Fio o.c.p., a.s. A S&P 500 index áttörte az elızı maximumokat, amelyek 1350 alatt voltak. Ez általában bika jelzés. A maximumok áttörése viszont hamis volt, és az index visszatért

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

Október hónapban jelentıs korrekció következett be a harmadik negyedévi állapotokhoz képest.

Október hónapban jelentıs korrekció következett be a harmadik negyedévi állapotokhoz képest. Az év elsı négy hónapjában a részvénypiacok kifejezetten jól teljesítettek, csak a fejlıdı piacok teljesítménye volt némileg lemaradó. A magyar részvények április közepére 10% feletti teljesítményt értek

Részletesebben

Ikerdeficit a magyar gazdaságban

Ikerdeficit a magyar gazdaságban Pénzügykutató RT 1998/1 Gáspár Pál Budapest 1999 december 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Az ikerdeficit makrogazdasági háttere 6 I.1. A folyó fizetési mérleg mint a nettó devizaeszköz állomány változása

Részletesebben

31. Hét 2009. július.29. Szerda

31. Hét 2009. július.29. Szerda Napii Ellemzéss 31. Hét 2009. július.29. Szerda Összegzés Leginkább a vártnál rosszabb fogyasztói bizalmi indexértékkel magyarázták a tegnapi amerikai tızsdei kezdést, azonban az egy százalékot meghaladó

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló Csütörtökön mind az európai, mind az amerikai vezető indexek negatív tartományban zártak, bár az elmozdulás nem érdemi egyik index esetében sem. A forint

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

szerda, 2014. március 5. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. március 5. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. március 5. Vezetői összefoglaló Fontosabb makroadatok hiányában az enyhülni látszó geopolitikai hírek határozták meg a nemzetközi tőzsdei kereskedést, így komoly emelkedést könyveltek el

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:

Részletesebben