A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÉZIKÖNYVE A KÖZÉP-EURÓPAI BLUE CHIP INDEXÉRİL (CETOP20)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÉZIKÖNYVE A KÖZÉP-EURÓPAI BLUE CHIP INDEXÉRİL (CETOP20)"

Átírás

1 A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÉZIKÖNYVE A KÖZÉP-EURÓPAI BLUE CHIP INDEXÉRİL (CETOP20) Az Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: A Vezérigazgató hatályba léptetı határozatának száma: Hatálybalépés dátuma: 6/2002 / július július /2006 / április május 2. 8/2007/2007. február / május 1. 42/2007/2007. augusztus / augusztus 15.

2 Tartalomjegyzék 1 AZ INDEX LÉTREHOZÁSÁNAK CÉLJA 3 2 AZ INDEX LEÍRÁSA 3 3 ÁLTALÁNOS ELVEK LEFEKTETÉSE 4 4 KOSÁR-FELÜLVIZSGÁLAT 5 5 AZ INDEXKOSÁR VÁLTOZTATÁSA 9 6 ARCHIVÁLÁSI REND, REPRODUKÁLÁS 14 7 JOGI KÉRDÉSEK 14 8 AZ INDEX BIZOTTSÁG MŐKÖDÉSE ÉS HATÁSKÖRE 15 9 ÁTMENETI RENDELKEZÉS 15 A KÖZÉP-EURÓPAI BLUE CHIP RÉSZVÉNYINDEXÉRİL 2

3 1 Az index létrehozásának célja 1.1 A Budapesti Értéktızsde felismerte annak szükségességét, hogy a térség fejlıdı tızsdéire bevezetett papírokból egyregionális TOP indexet hozzon létre, amely akár nemzetközi mércével is kereskedhetı indexszé válhat. 1.2 A közvetlen cél egy olyan mutatószám megalkotása volt, amelynek értékváltozásai következtetni engednek a regionális tızsdék piacának aktuális állapotára, illetve az uralkodó árfolyammozgások arányára és nagyságára. Fontos szempontként merült fel, hogy az indexet a befektetık és a média elfogadják, mint egy megbízható orientáló eszközt. 1.3 A Budapesti Értéktızsde Tanácsa 127/2001 sz. határozatával döntött a CETOP20 számításáról és publikálásáról január 1-tıl kezdıdıen. 2 Az index leírása 2.1 Az index neve: Az index hivatalos magyar neve: Az index hivatalos angol neve: Az index hivatalos rövid neve: Közép Európai Blue Chip Index Central European Blue Chip Index CETOP Az index bázisa: január pont 2.3 Az index számítása A CETOP20 Index közkézhányad kapitalizáció súlyozású árindex. 2.4 Az index képlete CETOP Az index változói t = K t n i= 1 n i= 1 p p it i0 / EUROárf t q / EUROárf 0 q it it 1000 CETOP20 t t idıpontban számított CETOP20 érték. Kerekítve 2 tizedesjegyre i n p i t p i 0 q i T az indexben szereplı részvénysorozat az indexben szereplı részvénysorozatok száma az indexkosárban szereplı részvényeknek a REUTERS által közölt t napi záróárfolyama az adott ország pénznemében kifejezve az indexkosárban január 1 óta folyamatosan szereplı részvények esetén a bázis napi (2001. január 1), adott ország pénznemében kifejezett záróára, illetve egyéb papírok esetében az indexbe vételkor az új kosár életbe lépését megelızı utolsó kereskedési nap záróára az adott részvénysorozatból az index-kosárba bevezetett részvények száma A KÖZÉP-EURÓPAI BLUE CHIP RÉSZVÉNYINDEXÉRİL 3

4 K az index folytonosságát biztosító korrekciós tényezı, amely a 3. és 4. pontban rögzített események bekövetkezése esetén kerül módosításra a pont szerint. Kerekítve 6 tizedesjegyre EUROárf(t) a REUTERS által az egyes országokra vonatkozóan, t napon órakor közölt azonnali helyi deviza/euro (vételi) árfolyam. A RIC kódok a következık: EURCZK=, EURHUF=, EURPLN=, EURSIT=, EURSKK=, EURHRK= EUROárf(0) a REUTERS által, az egyes országokra vonatkozóan ( az indexkosárban január 1 óta folyamatosan szereplı részvények esetén a bázis napon (2001. január 1), egyéb papírok esetén az indexbe vételkor az új kosár életbe lépését megelızı utolsó kereskedési napon közölt azonnali helyi deviza/euro (vételi) árfolyam. A RIC kódok a következık: EURCZK=, EURHUF=, EURPLN=, EURSIT=, EURSKK=, EURHRK= 2.5 Az indexkosár összetétele Az indexkosár 20 papírt tartalmaz. Az indexkosár összetételére a Tızsde Index Bizottsága tesz javaslatot 3 Általános elvek lefektetése 3.1 Az index-szel szembeni elvárások Az indexkosárban szereplı részvénytársaságok közkézhányaddal korrigált piaci értékének változásait tükrözi. Az indexkosár egy elméleti, ún. piaci portfóliót jelképez, az összpiacra jellemzı értékpapír-struktúrát modellezve. Az index létrehozásának alapvetı célja az volt, hogy ezen értékpapírcsomag bázis idıponthoz viszonyított értékváltozását mutassa, azaz a piacon értékmérı funkciót töltsön be. Ilyen minıségében az indexnek az a legfontosabb feladata, hogy minél pontosabban mutassa az értékpapírpiac egészének állapotát, illetve minél jobban kövesse a piac változásait, folyamatait Az index másik fı funkciója, hogy a határidıs kereskedés alapjául szolgáló mögöttes termék lehessen. Ez az indexszel szemben olyan követelményeket támaszt, hogy az index felépítése, számítási módja érthetı és minél pontosabban elırejelezhetı legyen, hogy a befektetık döntéseiket jobban meg tudják alapozni, vagyis döntéseik kockázatát csak a részvénypiac mozgásában rejlı bizonytalanság, és ne az indexszel kapcsolatos szabályozások bizonytalansága jelentse. Ezért a befektetık biztonságának védelmében alapvetı, hogy az index számításával kapcsolatos bármiféle változtatást csak indokolt esetben lehet megtenni. 3.2 Az index-szel kapcsolatos alapelvek A KÖZÉP-EURÓPAI BLUE CHIP RÉSZVÉNYINDEXÉRİL 4

5 3.2.1 A CETOP20 index kosarában egy részvénytársaságnak csak tızsdére bevezetett törzsrészvényei szerepelhetnek az alábbi feltételek mellett a) A társaság a CETOP20 országok valamelyikében van bejegyezve b) Amennyiben a társaság nem a CETOP20 országok valamelyikében van bejegyezve, a részvénysorozat teljes szabályozott piaci forgalmának legalább 50 százaléka a CETOP20 országok piacán található. c) A részvényeket külföldiek is vásárolhatják és a részvények nemzetközi elszámolása, letétkezelése korlátozásokba nem ütközik d) Nem kerülhet az index kosarába osztalékelsıbbséget illetve egyéb külön jogot megtestesítı részvény. e) Nem kerülhet az indexbe az a holdingcég, amely eszközeinek 75 százalékát az indexben szereplı részvényekben tartja. f) Részvényalapok illetve portfólió társaságok az indexbe nem kerülhetnek Egy részvénytársaság különbözı sorozatú illetve törtévi osztalékra jogosult törzsrészvénysorozatai külön papírként kerülnek be az indexbe Újonnan tızsdére bevezetett részvénysorozat kosárba kerülése elıtt legalább 3 tızsdehétnek kell eltelnie Kikerül az indexbıl minden olyan részvénytársaság, amely ellen csıd- vagy felszámolási eljárást indítanak, lásd az pont szerint Amennyiben egy indexben szereplı részvénysorozat a b) pontja alapján jogosult az indexbe kerülésre és idıközben az adott feltételnek már nem felel meg, akkor egyéb feltételek változatlansága mellett a kosárból csak a b) pontnak történı második meg nem felelést követıen kerül ki. 4 Kosár-felülvizsgálat 4.1 A kosár-felülvizsgálat menete a kosár-felülvizsgálat az alábbi lépésekbıl áll: a) az új kosárba bekerülı részvénysorozatok meghatározása (amely az értékelésbe a 3. pont szerint bekerülhetı sorozatok és ezek mutatószámainak meghatározását (4.4 szerint) - és elıbbiek alapján az indexbe ténylegesen bekerülı részvénysorozatok meghatározását foglalja magába) b) a bekerülı részvénysorozatok kosárba bevezetett mennyiségének meghatározása c) az új K értéknek ameghatározása d) az új összetételő kosár bevezetése 4.2 Kosár-felülvizsgálat ideje Kosárfelülvizsgálatra elıre meghatározott idıpontokban, évente kétszer kerül sor, melynek lépései az alábbi idıpontokban történnek. a) az értékelésbe kerülı részvénysorozatok és azok bevezetett mennyiségének meghatározása és a mutatószámoknak való megfelelésük vizsgálata évente két alkalommal, április illetve A KÖZÉP-EURÓPAI BLUE CHIP RÉSZVÉNYINDEXÉRİL 5

6 október elsı hetében történik. A részvénysorozatok megfelelésének vizsgálata mindig az utolsó félévre vonatkozik, amely idıszak az április 1. - szeptember 31. illetve október 1. március 31. közötti periódus b) a kosár pontos összetétele legkésıbb április 24-ig illetve október 23-ig, vagy az ezeket követı elsı kereskedési napon kerül meghatározásra, a következı tızsdenapon pedig publikálásra. c) a kosárba bekerülı részvénysorozatok, p i0 -jának és az új K tényezınek a meghatározása az új összetételő kosár életbe lépésének napját megelızı utolsó kereskedési nap (mely legalább 1 Tızsdén kereskedési nap) tızsdezárás után történik. d) Az új összetételő kosár életbe lépésének, azaz az új kosárösszetételnek megfelelı értékekkel történı indexszámításnak az idıpontja november 1. vagy május 1., vagy az azt követı elsı olyan nap, amely az indexben szereplı Tızsdék valamelyikén kereskedési nap. Az új kosár bevezetése a 5.4 pont szerint történik. 4.3 Az értékelésbe bekerülı papírok meghatározása Minden régióbeli fejlıdı Tızsde (volt szocialista országok Európában) jelentkezhet 1 hónappal a felülvizsgálat elıtt.. Az index kosarába új közép-európai országokat csak a felülvizsgálat idıpontjában lehet felvenni az Igazgatóság határozata alapján. Adott Tızsde 3.2 pont szerint megfelelı részvényei akkor kerülhetnek be az indexkosárba, ha a kiválasztási kritériumoknak megfelelnek és a felülvizsgálati eljárás szerint az indexkosárba bekerülnek. Az index felülvizsgálatba bevont Tızsdéken szereplı összes részvénysorozatra el kell végezni az értékelést, a 3. pontban leírt alapelveket figyelembe véve, amely szerint nem kell értékelni: a) a nem törzsrészvénysorozato(ka)t, b) azon társaságok részvényeit, amelyek nem a régióban vannak bejegyezve és teljes szabályozott piaci forgalmuknak kevesebb mint 50 százalékát bonyolítják a reionális piacok c) azon részvénysorozatokat, amelyek nemzetközi elszámolása, letétkezelése nem megoldott d) az(oka)t a részvénysorozato(ka)t amelyek a felülvizsgálatot megelızı 3 héten belül kerültek tızsdei bevezetésre e) olyan részvénysorozat melynek Rt-je ellen indult csıd vagy felszámolási eljárást nyilvánosságra hozták Az országkorlát meghatározása A kosárösszetétel meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a kosárban az egy Tızsdérıl bevezetett részvények darabszáma maximum 7 lehet. 4.4 Az értékelésbe bekerült papírok mutatóinak meghatározása Egy részvénysorozat indexkosárba való bekerülésének alapfeltétele az alábbi 2 mutatónak való megfelelés: a) az adott részvénysorozat értéke piaci értéken (kapitalizáció = bevezetett mennyiség * záróár felülvizsgálati napon) az adott tızsdére bevezetett részvénymennyiség kapitalizációjának min. 1%-a b) az utolsó félévben az adott részvénysorozat árfolyamértéken vett forgalmának az adott tızsde teljes részvénypiaci árfolyamértéken vett forgalmából való részesedése minimum 1% A KÖZÉP-EURÓPAI BLUE CHIP RÉSZVÉNYINDEXÉRİL 6

7 A fenti két mutató alapján megfelelınek minısülı papírokat a továbbiakban egy közös(teljes) piacként értelmezve a globális rangsor a következıképpen kerül meghatározásra: A kiválasztott részvények elızı félév teljes piaci forgalmából kivett részét illetve a teljes piaci kapitalizációhoz képesti százalékos arányát kell meghatározni. A két százalékos részarány súlyozott átlaga alapján kerülnek majd a részvények rangsorolásra, ahol az összforgalomhoz képesti arány súlya 60%, míg a kapitalizációs részarány súlya 40%. W(i)= 0,6*wforg(i) + 0,4*wkap(i) Ahol wforg a részvény elmúlt félév forgalmának aránya az összes forgalomhoz, wkap a részvény piaci kapitalizációjának aránya a teljes piaci kapitalizációhoz, W(i) a rangsor felállításának alapja 4.5 Az indexbe ténylegesen bekerülı részvénysorozatok meghatározása (a stabilizációs eljárás) A 4.4 pont alapján felállított globális rangsor képezi továbbiakban a felülvizsgálat alapját. A felállított globális rangsor szerint haladva kiválasztásra kerül 15 részvény annak figyelembe vételével, hogy az országkorlátot a részvény darabszám egy ország esetében sem haladja meg. A fenti eljárás szerint utolsóként (15.-ként) bekerülı részvényt a globális rangsorban követı 10 részvény egymáshoz viszonyított sorrendjét a következık szerint kell átstruktúrálni: a) A rangsorban elıre kerül az a részvény, amelyik az aktuális kosárban szerepel. b) Amennyiben több részvény is szerepel a jelenlegi kosárban, az ezek közötti sorrendet a globális rangsorban eredetileg elfoglalt sorrend határozza meg. c) Azon részvények között, melyek nem szerepelnek az aktuális kosárban, a sorrendet szintén a globális rangsorban eredetileg elfoglalt sorrend határozza meg. Az így kialakult új globális rangsor (mely a fenti 10 részvény mellett az eredeti globális rangsorban a 10 részvény mögött található részvényeket tartalmazza) kerül felhasználásra a továbbiakban a kosár feltöltésére. Az új globális rangsor szerint haladva addig kerülnek az egyes részvényeke kiválasztásra (összesen tehát további 5 darab) - annak figyelembe vételével, hogy az országkorlátot a részvény darabszám egy ország esetében sem haladja meg míg a kosárban szereplı részvények száma el nem éri a 20 darabot. 4.6 qit -k meghatározása A kiválasztott részvénysorozatok adatai alapján el kell végezni az adott részvénysorozatok kosárba bevezetett mennyiségének (q it ) meghatározását a bevezetett mennyiség számításának módja Valamennyi részvénysorozat esetén az indexkosárba bevezetett mennyiség meghatározásának alapját az adott részvénynek a felülvizsgálati eljárás 4.4 pont szerint meghatározott napjain számított kapitalizációja (adott napon a részvénysorozatból a tızsdére bevezetett mennyiség * az adott napi záróár, továbbiakban Kap i ) képezi. A KÖZÉP-EURÓPAI BLUE CHIP RÉSZVÉNYINDEXÉRİL 7

8 Az indexkosárba bekerült valamennyi sorozat kapitalizációja és a pont szerint megállapított közkézhányada (FF) alapján meg kell határozni az adott sorozat közkézhányaddal korrigált kapitalizációját (KapiFF): Kap iff =Kap i *FF Az indexkosárba bekerült valamennyi sorozat közkézhányaddal korrigált kapitalizációja alapján meg kell határozni az egyes sorozatok arányát (r iff ) r iff = Kap iff sum Kap iff Ennek ismeretében valamennyi papír esetén meg kell határozni a korrigált kapitalizációt (LimitKap i ) az alábbiak szerint. Amennyiben egy papír esetében: a) r iff <10% LimitKap i = Kap iff b) 10%<=r iff <=20% LimitKap i = Kap iff *(10%+ (r iff -10%)*50%) c) 20%<r iff LimitKap i = Kap iff *(15%+ (r iff -20%)*25%) A teljes kosárkapitalizáció a következıképpen alakul: kosárkap=sum LimitKap i A részvények kosárba bevezetett darabszáma (qit) pedig az alábbi módon adódik: qi T = LimitKap i záróár kerekítés: 0 tizedesre a közkézhányad kapitalizáció meghatározásának módja Adott részvénysorozat közkézhányadának (FF) meghatározásakor a társaság részvénykönyve alapján valamennyi tulajdonos részvényeit a közkézhányadba tartozónak kell tekinteni az alábbiak kivételével: a) valamennyi olyan nem-pénzügyi intézmény tulajdonos, akinek a teljes részvénydarabszám legalább 5%-a a tulajdonában van b) a letétkezelık birtokában levı részvénymennyiség azon része, amelyrıl a letétkezelı igazolása alapján megállapítható, hogy nem-pénzügyi intézmény tulajdonos esetén a teljes részvénydarabszám legalább 5%-át, pénzügyi intézmény tulajdonos esetén a teljes részvénydarabszám legalább 10%-át elérı részvénydarabszám van az adott természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság tulajdonában c) pénzügyi intézmény tulajdonos, akinek a teljes részvénydarabszám legalább 10%-a tulajdonában van A KÖZÉP-EURÓPAI BLUE CHIP RÉSZVÉNYINDEXÉRİL 8

9 d) az Index Bizottság e pont alkalmazása során az összes körülmény mérlegelését követıen az e pontban foglaltaktól eltérı döntést is hozhat. E pont alkalmazásában pénzügyi intézmény alatt a Hpt., illetve a hitelintézetekrıl szóló 2000/12/EK direktíva által meghatározott pénzügyi intézményt (hitelintézet és pénzügyi vállalkozás), vagy a pénzügyi intézményhez tartozó csoporttagot, leányvállalalatot kell érteni Fentiek szempontjából egy tulajdonosként kell figyelembe venni azon tulajdonosokat, akiket a Hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény egy tulajdonosi körbe tartozóknak tekint A közkézhányad mértékét százalékos formában két tizedesjegyre kerekítve kell meghatározni Az adott részvénysorozat közkézhányada a Tızsde rendelkezésére álló információk alapján kerül meghatározásra Egyéb változók meghatározása: p io, meghatározása a pont szerint 5 Az indexkosár változtatása 5.1 A CETOP20 kosarának az összetételében létrejövı változások esetei a) a felülvizsgálati eljárás során meghatározott új kosár bevezetésekor (november 1. és május 1.) b) egyes elıre nem látható vállalati események miatt, úgymint: csıd ill. felszámolási eljárás c) egyes elıre bejelentett vállalati események speciális esetei miatt: alaptıke leszállítása társaság szétválása társaság beolvadása társaságok összeolvadása egy társaság különbözı részvénysorozatainak összeolvadása egy társaság különbözı részvénysorozatainak folyamatos átalakítása egy társaság azonos részvénysorozatainak szétválása 5.2 Az indexkosár összetételét nem, csak bizonyos indexváltozók értékét érintı változások Egyes vállalati események miatt, úgymint: bizonyos esetekben az 5.1c) pont vállalati eseményei, a társaságok összeolvadása kivételével alaptıkeemelés részvénymegosztás (címletváltás) megjegyzés: a vállalati események egy része azonnali beavatkozást von maga után, más részük csak a felülvizsgálatkor kezelendı. A KÖZÉP-EURÓPAI BLUE CHIP RÉSZVÉNYINDEXÉRİL 9

10 5.3 Az indexkosár változtatása elıtti lépések A Tızsde Index Bizottsága a 4.4 pontban rögzített számításokat elvégzi, majd az új Indexkosár felépítésérıl a Vezérigazgató határozattal dönt legalább 2 héttel az indexkosár változtatásának tervezett idıpontja elıtt A Vezérigazgató a kosármódosításról szóló döntés utáni munkanapon tájékoztatja a sajtót és a befektetıket az indexkosár módosításáról, amelynek keretében nyilvánosságra hozza a kosárba bekerülı és a kosárból kikerülı sorozatok körét A felülvizsgálati eljárás keretében az egyes papírokra kiszámolt mutatószámoknak való megfelelés eredménye a kosárösszetétel módosításának nyilvánosságra hozását követı naptól megtekinthetı a Tızsde Információs központjában Az Index Bizottság a Vezérigazgató, határozatában meghatározott idıpontban végrehajtja a kosár módosítását. 5.4 Az új kosár bevezetése Az új kosár bevezetésére, azaz az új kosár összetétele alapján számolt napvégi CETOP20 számításra, elıre meghatározott idıpontokban, november 1-én és május 1-én kerülhet sor. Amennyiben valamennyi tızsdén ez munkaszüneti napra esik, akkor az elsı olyan nap, amikor az Indexet alkotó tızsdék valamelyikén kereskedés zajlik az új kosár bevezetését megelızı napon végrehajtandó módosítások a) az index megfelelı változóinak módosítása a 4. pont szerint b) a K korrekciós tényezı módosítása A K korrekciós tényezı számításának ideje Az új kosár bevezetésének napját megelızı napon a 4.2d).-pontban meghatározott idıpontokban történik a K értékének kiszámítása A K korrekciós tényezı számításának módja A "K" érték számítása az alábbi képlet alapján történik: KOSÁR2 Kúj = K régi KOSÁR A K korrekciós tényezı változói KOSÁR 1 = a felülvizsgálat alapján kapott új kosárösszetétellel számolt index számlálójának és nevezıjének hányadosa, a 4. pont alapján kapott értékekkel KOSÁR 2 = a K számításának napján érvényes kosárösszetétellel számolt index számlálójának és nevezıjének hányadosa 5.5 Vállalati események részletes leírása A KÖZÉP-EURÓPAI BLUE CHIP RÉSZVÉNYINDEXÉRİL 10

11 5.5.1 alaptıkeemelés Új részvények jegyzésével, az alaptıkén felüli vagyon alaptıkévé alakításával vagy átváltoztatható kötvény részvénnyé alakításával a társaság alaptıkéjének felemelése és ennek cégbírósági bejegyzése Ha az alaptıkeemelés új részvények jegyzésével történik, akkor a már a CETOP20 kosarában szereplı társaságok alaptıkeemelésbıl származó törzsrészvényei tızsdei bevezetésük után kosár-felülvizsgálatkor vagy az Index-Bizottság döntésétıl függıen azonnal kerülnek be az indexbe a q it növelésével, a K korrekciója mellett. (Változik: K, q it ) Ha az alaptıkeemelés az alaptıkén felüli vagyon alaptıkévé alakításával bónuszrészvények kibocsátása útján történik, akkor a már a CETOP20 kosarában szereplı társaságok alaptıkeemelésbıl származó törzsrészvényei a KELER Rt. által megadott eljárási rend szerinti azon elsı tızsdenapon kerülnek be az indexbe, amikor a már tızsdén forgó törzsrészvények elıször forognak jogosultság nélkül, a qit növelésével és pi0 egyidejő csökkentésével. (Változik: p i0, q it ) Ha az alaptıkeemelés átváltoztatható kötvény részvénnyé alakításával történik, vagy a részvényeseknek elıvásárlási joguk van az alaptıkeemelésbıl származó új részvényekre, akkor az Index-Bizottság dönt a kosár módosításának kérdésében, amit legkésıbb két héten belül nyilvánosságra kell hoznia az alaptıke leszállítása A részvénytársaság tulajdonában lévı saját részvényeinek bevonásával, a részvények kicserélésével, lebélyegzésével vagy azok számának más hasonló eljárás útján történı csökkentésével (részvényösszevonás), illetve a részvények bevonásával és a részvényekre teljesített fizetéseknek a részvényesek részére való visszatérítésével végrehajtott alaptıke-leszállítás és annak cégbírósági bejegyzése Ha az alaptıke leszállítása a részvénytársaság tulajdonában lévı saját részvényeinek bevonásával vagy a részvények kicserélésével történik, akkor - amennyiben a sorozat így is megfelel a 4.4 pontban leírt követelményeknek - a társaság alaptıkéjének (törzsrészvényei számának) csökkenését a cégbírósági bejegyzés megtörténte (esetleg az esemény nyilvánosságra hozása) után kosár-felülvizsgálatkor vagy az Index-Bizottság döntésétıl függıen azonnal qit csökkentésével kell átvezetni az index kosarában a K korrekciója mellett. Ha a sorozat nem felel meg a 4.4 pont követelményeinek a leszállítást követı 3 hetet vizsgálva, akkor a sorozatot ki kell vezetni az indexbıl az pont szerinti módon. (Változik: K, q it, vagy K, n és (i) ) Ha az alaptıke leszállítása részvényösszevonással történik, akkor a már a CETOP20 kosarában szereplı társaságok alaptıkéjének (törzsrészvényei számának) csökkenését a cégbírósági bejegyzés megtörténte után azonnal, a qit csökkentésével kell átvezetni az index kosarában a pi0 egyidejő növelése mellett. (Változik: pi0, qit) A KÖZÉP-EURÓPAI BLUE CHIP RÉSZVÉNYINDEXÉRİL 11

12 Ha az alaptıke leszállítása a részvénytársaság tulajdonában lévı saját részvényeinek lebélyegzésével történik, ez a mővelet nem igényel korrekciót az index számításában Egyéb esetekben az Index-Bizottság dönt a kosár módosításának kérdésében, amit legkésıbb két héten belül nyilvánosságra kell hoznia csıd- illetve felszámolási eljárás Kikerül az indexbıl minden olyan részvénytársaság, amely ellen csıd- vagy felszámolási eljárás indul. A kosárból való törlés idıpontja az, amikor az adós társaság vezetıje a rendkívüli tájékoztatás keretében bejelenti, hogy benyújtotta kérelmét a bírósághoz a csıdeljárás lefolytatására, illetve (vagy) amikor az adós társaság felszámolását elrendelı bírósági végzés a Cégközlönyben megjelenik. Ekkor a részvénysorozatot azonnali hatállyal ki kell venni az indexkosárból K korrekciója mellett. Ebben az esetben felmerül a kosár limitálás újbóli elvégzésének szükségessége, ami más részvénysorozatok q it -jének módosításával is jár. (Változik: K, n és (i) és esetleg egyes q it -k) sorozat kettéválasztása Egy társaság törzsrészvény-sorozatának szétválasztása két vagy több, különbözı törzsrészvénysorozatra az alaptıke nagyságának változása nélkül és ennek cégbírósági bejegyzése Ha a szétválasztás után létrejött két vagy több, különbözı törzsrészvénysorozat közül az egyik sorozat az eredeti sorozattal azonos jogokat testesít meg, akkor erre a sorozatra nézve ezt a mőveletet a részvénytıke-bevonással történı alaptıke leszállítás szabályainak ( pont) megfelelıen kell kezelni Ha szétválasztás után az eredeti sorozattól eltérı jogokat megtestesítı új részvénysorozatok keletkeznek, akkor az eredeti részvénysorozat a csıdeljárás szabályainak (5.5.3 pont) megfelelıen kikerül a kosárból társaság szétválása A szétváló társaságból annak megszőnése, tızsdei kivezetése után létrejövı két vagy több új társaság cégbírósági bejegyzése, tızsdei bevezetése Ha a szétváló társaság jogutód nélkül megszőnik, akkor a csıdeljárásra vonatkozóak szerint (5.5.3 pont) kell eljárni, a tızsdei kivezetésének napján az indexbıl való kivétellel Ha a létrejövı új társaságok közül az egyik az eredeti társaság jogutódja, akkor az Index- Bizottság dönt a jogutód társaság indexben maradásáról, amit legkésıbb két héten belül nyilvánosságra kell hoznia társaságok egyesülése beolvadással A beolvadó társaság megszőnése, tızsdei kivezetése után a másik társaság alaptıke-emelése, ennek cégbírósági bejegyzése, az alaptıkeemelésbıl származó részvények tızsdei bevezetése. A KÖZÉP-EURÓPAI BLUE CHIP RÉSZVÉNYINDEXÉRİL 12

13 A beolvadó társaságnak a tızsdei kivezetés napján az indexbıl való kivétele a csıdeljárásra vonatkozóak szerint (5.5.3 pont), a másik társaság esetén a részvényjegyzéssel történı alaptıkeemelés szabályai ( pont) szerint kell eljárni társaságok egyesülése összeolvadással Két vagy több társaság megszőnésük (tızsdei kivezetésük) utáni egyesülése, az új társaság cégbírósági bejegyzése, tızsdei bevezetése. A társaságoknak a tızsdei kivezetés napján az indexbıl való kivételük a csıdeljárás szabályainak (5.5.3 pont) megfelelıen történik egy részvénytársaság különbözı részvénysorozatainak összeolvadása Az indexkosárban szereplı társaság különbözı (bemutatóra és névre szóló, egész évi és törtévi osztalékra jogosító) részvénysorozatainak összeolvadása úgy, hogy egy meghatározott idıpontban az egyik sorozat darabszáma a többi sorozat darabszámával növekszik, s így azonos típusú részvényekké válnak Az összeolvadás napján azonnal a beolvadó sorozat(ok) darabszámával növekszik annak a sorozatnak a q-ja, amelybe beolvad(nak) az elıbbiek, az alaptıke-emelésre vonatkozó szabályok ( pont) szerint eljárva. A beolvadó sorozat egyidejő kivétele az indexbıl a pont szerint Ha az egyes sorozatok összeolvadásakor az eredeti sorozatoktól eltérı új sorozat jön létre, akkor a régi sorozatokat a csıdeljárás szabályai szerint eljárva kell az indexbıl kivezetni a pont szerint egy részvénytársaság különbözı részvénysorozatainak folyamatos átalakítása Az indexkosárban szereplı társaság részvénysorozatai egyikének a másikba (bemutatóra szólóból névre szólóvá, illetve fordítva) egy meghatározott idıpontig történı folyamatos átalakítása úgy, hogy így azonos típusú részvényekké válnak. Mivel ez a pont egyik alesete, ezért az ott leírtaknak megfelelıen kell kezelni részvénymegosztás (címletváltás) A részvények kicserélésével, lebélyegzésével a részvények számának növelése névértékük csökkentésével, az alaptıke nagyságának változása nélkül, s ennek cégbírósági bejegyzése. A részvénymegosztás kezdınapján q it növelése a p i0 csökkentése mellett. (Változik: p i0, q it ) Részvényesek számára jegyzési jog biztosítása A részvényesek számára biztosított jegyzési jog esetében a kibocsátó a részvénytársaság részvényesei számára jogot biztosít meghatározott számú részvény jegyzésére, jellemzıen az érvényes piaci árnál alacsonyabb árfolyamon Amennyiben a jegyzési jog valamennyi részvényesre vonatkozik, és a részvényesek minden q i darab részvény után v i darabot jegyezhetnek i i áron, és azon a napon (E-x j ), A KÖZÉP-EURÓPAI BLUE CHIP RÉSZVÉNYINDEXÉRİL 13

14 amikor a részvények utoljára forognak jegyzési jogosultsággal, az adott részvény záróára p i (E-10), akkor (1-i i /p i (E-xj))*v i (egészre kerekítve) darab részvény tekintetében a bónuszrészvények kibocsátásával történı alaptıkeemelés ( ) szabályai szerint kell eljárni, (i i /p i (E-xj))*v i (egészre kerekítve) darabszámú részvény tekintetében pedig a piaci árú részvényjegyzéssel történı alaptıkeemelés ( ) szabályai szerint kell eljárni Ha a jegyzési jog nem vonatkozik valamennyi részvényesre, illetve pi(e-10)< ii, úgy az esemény nem von maga után korrekciót az indexben Abban az esetben, ha egy vállalati esemény az indexben szereplı bázisértékek (pi0 és qit) megváltoztatásával jár, abban az esetben a pi0 értékét kell úgy kerekíteni akár több tizedesjegyre, hogy a nevezı értéke ne változzon meg. 6 Archiválási rend, reprodukálás Az index kosarával kapcsolatos vezérigazgatói határozatok, valamint a Kézikönyvet érintı igazgatósági határozatok elhelyezése a Határozatok tárában történik meg. A 4. és 5. pontban rögzített változtatások írásbeli rögzítése és a Határozatok tárában való elhelyezése. Az index számításával kapcsolatos adatok archiválása minden nap: a) Napi index értékek b) K értéke c) Kosárban szereplı értékpapírok 7 Jogi kérdések 7.1 Az index publikálása A Budapesti Értéktızsde Részvénytársaság január 1-én kezdte meg a CETOP20 publikálását, a historikus adatok számítása és tárolása pedig január 1-ig visszamenıleg történt. CETOP20t (+-) pontok (+-) % ahol CETOP20t: az index t napii értéke (pont), két tizedes jegyre kerekítve (+-): az index változása t-1 napi értékhez képest, két tizedes jegyre kerekítve A CETOP20 adott napi értékéinek publikálására minden tızsdei kereskedési napon a kereskedés lezárása után kerül sor. A KÖZÉP-EURÓPAI BLUE CHIP RÉSZVÉNYINDEXÉRİL 14

15 Amennyiben valamelyik tızsdén munkaszüneti nap van vagy mőszaki probléma adódik, akkor a CETOP20 kosarába adott tızsdérıl bekerült részvények legutoló hivatalos záróárát kell alkalmazni az index számításához. 8 Az Index Bizottság mőködése és hatásköre A Kézikönyv megváltoztatásának kérdésében az Index Bizottság elıterjesztést készít a Vezérigazgató részére. 9 Átmeneti rendelkezés A Kézikönyv c) pontjában és a 4.3 c) pontjában foglalt kritériumokat a áprilisi index felülvizsgálatkor kell elıször figyelembe venni. A KÖZÉP-EURÓPAI BLUE CHIP RÉSZVÉNYINDEXÉRİL 15

Nyilvános. I. A CETOP20 Kézikönyv 2.4.1 Az index változói pontjának EUROárf(0) definíciója az alábbiak szerint módosul:

Nyilvános. I. A CETOP20 Kézikönyv 2.4.1 Az index változói pontjának EUROárf(0) definíciója az alábbiak szerint módosul: Nyilvános A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatóságának 3/2009. számú határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktızsde

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÉZIKÖNYVE A KÖZÉP-EURÓPAI BLUE CHIP INDEXÉRŐL (CETOP20) december 6.

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÉZIKÖNYVE A KÖZÉP-EURÓPAI BLUE CHIP INDEXÉRŐL (CETOP20) december 6. A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÉZIKÖNYVE A KÖZÉP-EURÓPAI BLUE CHIP INDEXÉRŐL (CETOP20) 2013. december 6. Az Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: A Vezérigazgató

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÉZIKÖNYVE A KÖZÉP-EURÓPAI BLUE CHIP INDEXÉRŐL (CETOP)

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÉZIKÖNYVE A KÖZÉP-EURÓPAI BLUE CHIP INDEXÉRŐL (CETOP) A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÉZIKÖNYVE A KÖZÉP-EURÓPAI BLUE CHIP INDEXÉRŐL (CETOP) Budapest, 2016. szeptember 1. Az Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte:

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÉZIKÖNYVE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE RÉSZVÉNYINDEXÉRŐL (BUX)

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÉZIKÖNYVE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE RÉSZVÉNYINDEXÉRŐL (BUX) A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÉZIKÖNYVE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE RÉSZVÉNYINDEXÉRŐL (BUX) Az Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: A Vezérigazgató hatályba

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÉZIKÖNYVE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE MAGYAR INDEXEIRŐL (BUX, BUMIX)

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÉZIKÖNYVE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE MAGYAR INDEXEIRŐL (BUX, BUMIX) A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÉZIKÖNYVE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE MAGYAR INDEXEIRŐL (BUX, BUMIX) Budapest, 2016. szeptember 1. Az Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának

Részletesebben

MAX Index. A MAX CA IB Értékpapír Rt. TV3 Profitvadász Magyar Államkötvény Index

MAX Index. A MAX CA IB Értékpapír Rt. TV3 Profitvadász Magyar Államkötvény Index A MAX TV3 Profitvadász Magyar Államkötvény Index 1999. január 1-i hatállyal érvényes felülvizsgált és kiegészített leírása 1999. július 8. Tartalomjegyzék...2 1. AZ INDEX LEÍRÁSA...3 1.1 AZ INDEX HIVATALOS

Részletesebben

ZMAX Index 2004. február 04.

ZMAX Index 2004. február 04. 2004. február 04. Tartalomjegyzék...2 1. AZ INDEX LEÍRÁSA...3 1.1 AZ INDEX HIVATALOS MAGYAR NEVE...3 1.2 AZ INDEX HIVATALOS ANGOL NEVE...3 1.3 AZ INDEX HIVATALOS RÖVID NEVE...3 1.4 AZ INDEX BÁZISA...3

Részletesebben

Befektetıi kapcsolattartó: 1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok. Számviteli elvek Magyar IFRS Egyéb Egyéb:..

Befektetıi kapcsolattartó: 1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok. Számviteli elvek Magyar IFRS Egyéb Egyéb:.. A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Vezérigazgatójának 42/2008. sz. határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság vezérigazgatója A Budapesti Értéktızsde

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. február 8. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

331/2008. sz. határozata

331/2008. sz. határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Vezérigazgatójának 331/2008. sz. határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság vezérigazgatója A Budapesti Értéktızsde

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2.

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. október 2. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16.

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. szeptember 16. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 5.000.000,- euró össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: Portfolió jelentése

MKB Alapkezelı zrt. MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: Portfolió jelentése MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. november 23. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. augusztus 7. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397. Portfolió jelentése

MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397. Portfolió jelentése MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Végrehajtási Politikája és Allokációs Szabályzata Hatályos: 2012. április 30. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 3 2. Az üzletkötésre

Részletesebben

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14.

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapír definíciói: Jogi Pénzügyi (cashflow alapú) Közgazdasági Jogi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Azonnali piac:

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Azonnali piac: SAJTÓKÖZLEMÉNY A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetoket, hogy az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság által kibocsátott, dematerializált úton eloállított

Részletesebben

Szalay-Berzeviczy Attila Az Igazgatóság elnöke / Chairman of the Board of Directors

Szalay-Berzeviczy Attila Az Igazgatóság elnöke / Chairman of the Board of Directors Nyilvános A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatóságának 17/2007. számú határozata Public Resolution No. 17/2007. of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 02-10-060289 cégjegyzékszámon bejegyzett Pécs Holding Város Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., adószáma: 12568011-2-02)

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

RMAX Index 1999. július 8.

RMAX Index 1999. július 8. 1999. július 8. Tartalomjegyzék...2 1. AZ INDEX LEÍRÁSA...3 1.1 AZ INDEX HIVATALOS MAGYAR NEVE...3 1.2 AZ INDEX HIVATALOS ANGOL NEVE...3 1.3 AZ INDEX HIVATALOS RÖVID NEVE...3 1.4 AZ INDEX BÁZISA...3 1.5

Részletesebben

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Russia

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap

Részletesebben

AZ AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (MINT JOGUTÓD ALAP)

AZ AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (MINT JOGUTÓD ALAP) AZ AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (MINT JOGUTÓD ALAP) PORTFOLIÓ JELENTÉSE ALAPKEZELİ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLİI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Nyilvános. Ajánlattételi Limit: A Kereskedési Kódexben ilyen módon meghatározott fogalom.

Nyilvános. Ajánlattételi Limit: A Kereskedési Kódexben ilyen módon meghatározott fogalom. Nyilvános A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatóságának 56/2007. számú határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatósága a Budapesti Értéktızsde

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

AZ AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (MINT JOGUTÓD ALAP)

AZ AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (MINT JOGUTÓD ALAP) AZ AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (MINT JOGUTÓD ALAP) PORTFOLIÓ JELENTÉSE ALAPKEZELİ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLİI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Részvénytársaság Vezérigazgatójának 422/2010. sz. határozata

Részvénytársaság Vezérigazgatójának 422/2010. sz. határozata Budapest, 2010. november 18. Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (továbbiakban: Tızsde) vezérigazgatója A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Szabályzata a Kereskedési

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30.

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30. A Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Értékpapír Befektetési

Részletesebben

Összefoglaló a BÉT 2009-es évérıl

Összefoglaló a BÉT 2009-es évérıl Budapest, 2010. január 7. A pénzügyi válság közepette kihívásokkal teli, de eredményes évet zárt a Budapesti Értéktızsde Zrt. 2009-ben. A várakozásoknak megfelelıen csökkenı nemzetközi befektetıi keresletet

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2011. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

23. napján megtartásra került rendes közgyőlésének határozatai

23. napján megtartásra került rendes közgyőlésének határozatai A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2007. április 23. napján megtartásra került rendes közgyőlésének határozatai 1/2007. számú határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı

Részletesebben

L Befektetési Alapkezelı Rt.

L Befektetési Alapkezelı Rt. L Befektetési Alapkezelı Rt. 156 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-781; 268-7826 telefax: 268-759 E-mail: alap@mkb-alapkezelo.adatpark.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTPRA2014B AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTPRA2014B AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ 300.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTPRA2014B

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

Alapszabály. Gardénia NyRt. 1. Fejezet: A társaság elnevezése

Alapszabály. Gardénia NyRt. 1. Fejezet: A társaság elnevezése Gardénia NyRt Alapszabály az 1992.05.15-i; 1993.05.17-i; 1994.05.18-i; 1995.05-15-i; 1996.04.30-i ; 1997.05.22-i 1999.04.30-i 2000. 04.28-i 2003. 04.30-i és a 2004.04.28-i 2005.04.26-i 2006.04.27-i módosításokkal

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl A szılıtermesztésrıl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. -ának

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL ÁLLAMPAPÍR ÜGYLETEK Az állampapír ügyletek keretében az Ügyfél és a Társaság a Magyar Államkincstár nevében

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_DNT_EUR_2011B AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_DNT_EUR_2011B AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2010/2011. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ 1.000.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_DNT_EUR_2011B

Részletesebben

CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek

CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek Minimum 500.000.000 forint maximum 3.000.000.000 forint össznévértékő, névre szóló, dematerializált, tızsdére bevezetésre kerülı CIB Kamatkövetı 2012/A-001 Kötvények nyilvános

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

Összefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyőlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról

Összefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyőlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról Összefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyőlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról 1. A részvényesek jogai és a velük kapcsolatos eljárásmód Az

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2011/XXV

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2011/XXV VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2010/2011. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ 250 000 000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 15. Száma: 16614-11/2013. Elıkészítı: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS

BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS A CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* MINT BEOLVADÓ ALAP ÉS A CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP MINT JOGUTÓD ALAP EGYESÜLÉSÉRŐL Alapkezelő: Concorde Alapkezelő

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szabályzata a Tanulmányi Ösztöndíj Feltételeirıl és Megállapításáról

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szabályzata a Tanulmányi Ösztöndíj Feltételeirıl és Megállapításáról A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szabályzata a Tanulmányi Ösztöndíj Feltételeirıl és Megállapításáról 2009 1 A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban

Részletesebben

MEGHÍVÓ HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság az Igazgatóság rendkívüli közgyûlést

MEGHÍVÓ HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság az Igazgatóság rendkívüli közgyûlést MEGHÍVÓ A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság Igazgatósága értesíti t. részvényeseit, hogy az Igazgatóság rendkívüli közgyûlést hívott össze 2005. december 23-a péntekre, 9:45

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.500.000.000,- Ft, azaz hatmilliárd ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2009/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK. I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

MAGYAR NEMZETI BANK. I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok MAGYAR NEMZETI BANK Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 281/2001. (XII. 26.) Kormányrendelet) 25.

Részletesebben

R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G I A L A P S Z A B Á L Y O K

R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G I A L A P S Z A B Á L Y O K R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G I A L A P S Z A B Á L Y O K (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) I. A társaság cégneve A részvénytársaság Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_DNT_USD_2011B AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_DNT_USD_2011B AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2010/2011. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ 1.000.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_DNT_USD_2011B

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény AlapBefektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje - a befektetési

Részletesebben

Alapszabály. Gardénia Nyrt. 1. Fejezet: A társaság elnevezése

Alapszabály. Gardénia Nyrt. 1. Fejezet: A társaság elnevezése Gardénia Nyrt. ASZ2006MÓD(Igatánácsos) Alapszabály az 1992.05.15-i; 1993.05.17-i; 1994.05.18-i; 1995.05-15-i; 1996.04.30-i ; 1997.05.22-i 1999.04.30-i 2000. 04.28-i 2003. 04.30-i 2004.04.28-i 2005.04.26-i

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_DNT_HUF_2011C AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_DNT_HUF_2011C AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2010/2011. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ 1.000.000.000 HUF ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt értesít

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Hozamhajrá 2 Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2013. december 9.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2013. december 9. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. december 9. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 10.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_EURO_2 2014/XII FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. december 3. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 1. sz. melléklet Kondíciós lista az ERGO Thébé és ERGO Io befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Általános

Részletesebben

Féléves jelentés 2011.

Féléves jelentés 2011. Féléves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei Tartalomjegyzék 1. A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. A biztosítási szerzıdés alanyai

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2013. április 28. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 248. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételérıl szóló

Részletesebben

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2008. január 1. 2008. december 31. Taglétszám (fı) 32 696 31 928 2. A

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.000.000.000,- Ft, azaz Hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2011/02 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2013/II AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK JANUÁR 13.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2013/II AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK JANUÁR 13. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 250.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP 2013/II FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

Alapszabály. Gardénia Nyrt. 1. Fejezet: A társaság elnevezése

Alapszabály. Gardénia Nyrt. 1. Fejezet: A társaság elnevezése Gardénia Nyrt. Alapszabály az 1992.05.15-i; 1993.05.17-i; 1994.05.18-i; 1995.05-15-i; 1996.04.30-i ; 1997.05.22-i 1999.04.30-i 2000. 04.28-i 2003. 04.30-i 2004.04.28-i 2005.04.26-i 2006.04.27-i 2006.09.26-i

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. február 25. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

A BorsodChem Rt. a április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta:

A BorsodChem Rt. a április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta: A BorsodChem Rt. a 2004. április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta: 01/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés jegyzõkönyv hitelesítõnek megválasztja a CE Oil

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2015. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. március 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

MKB GOLD PRIVATE BANKING

MKB GOLD PRIVATE BANKING MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD PRIVATE BANKING Származtatott

Részletesebben