ELŐTERJESZTÉS. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére"

Átírás

1 Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: Törvényességi szempontból megfelel. Siófok, május 04. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére Tárgy: Siófok Város Gondozási Központjának Szakmai Programja és Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztő: Kovács Nóra intézményvezető Tárgyalja: Nemzeti Erőforrás Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Gondozási Központjában év második félévében, illetve első negyedévében a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően jelentős szervezeti átalakítások történtek. Az intézmény ennek megfelelően elkészítette új, egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatát. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szabályzatokat a beterjesztett tartalommal hagyja jóvá. HATÁROZATI JAVASLAT: Siófok Város Képviselő-testülete megtárgyalta és Gondozási Központ Szakmai Programját és Szervezeti és Működési Szabályzatát, s azt a beterjesztettek szerinti tartalommal jóváhagyja. Felelős: Kovács Nóra intézményvezető Határidő: értelem szerint Siófok, május 04. Kovács Nóra intézményvezető

3 SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA Záradék: Siófok Város Képviselőtestülete a Gondozási Központ Szakmai Programját / ( ) sz. határozatával jóváhagyta. Dr. Pavlek Tünde jegyző Dr. Balázs Árpád polgármester Siófok,

4 TARTALOM I. Az intézmény azonosítói 4 1. Az intézmény szociális ellátórendszerben betöltött szerepe 4 II. Az intézmény célja és feladata 4 1. A Gondozási Központ által biztosított ellátások formái 5 2. Jogszabályi háttér 5 3. Az ellátási típusok együttműködésének rendje 6 4. Demográfiai mutatók 7 5. Az ellátásban részesülők száma 7 III. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások részletes bemutatása 8 1. Szociális étkeztetés A szolgáltatás célja és feladata Az ellátandó célcsoport jellemzői A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formája, köre, rendszeressége Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás Házi segítségnyújtás A szolgáltatás célja és feladata Az ellátandó célcsoport jellemzői A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formája, köre, rendszeressége Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás Családsegítés A szolgáltatás célja és feladata Az ellátandó célcsoport jellemzői A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formája, köre, rendszeressége Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás Idősek klubja A szolgáltatás célja és feladata Az ellátandó célcsoport jellemzői A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formája, köre, rendszeressége Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás Nappali Melegedő A szolgáltatás célja és feladata Az ellátandó célcsoport jellemzői A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formája, köre, rendszeressége Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás Éjjeli Menedékhely A szolgáltatás célja és feladata 26

5 6.2. Az ellátandó célcsoport jellemzői A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formája, köre, rendszeressége Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás Idősek Otthona A szolgáltatás célja és feladata Az ellátandó célcsoport jellemzői A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formája, köre, rendszeressége Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás Emelt Szintű Idősek Otthona A szolgáltatás célja és feladata Az ellátandó célcsoport jellemzői A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formája, köre, rendszeressége Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás 40 IV. Tájékoztatási kötelezettség 41 V. Térítési díj 41 VI. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme, a panaszjog gyakorlásának módja Az ellátottak jogainak védelme Az ellátottak jogai A szociális szolgáltatást végzők jogvédelme 46 VII. Az intézmény szolgáltatásairól szóló tájékoztatás módja 46 VIII. Az intézmény külső kapcsolatai, más intézményekkel történő együttműködés 46 IX. Általtalános rész 48 A szakmai program mellékletei 1. Házirend (Siófok, Korányi S.u.1/a,1/b) 2. Házirend (Siófok, Bajcsy-Zs. u.224.) 3. Az ellátásban részesülőkkel kötendő megállapodások 4. SZMSZ és Szervezeti ábra I. AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓI Az intézmény neve: Siófok Város Gondozási Központja Székhely: 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a.

6 Telefonszáma: Szociális ellátást biztosító telephelyek Siófok, Korányi S. u. 1/a Siófok, Korányi S. u. 1/b Siófok, Bajcsy-Zs. u Tel: Siófok, Batthyány u. 46. Tel.: Az intézmény alapítója: Siófok Város Önkormányzata Az intézmény fenntartója: Siófok Város Önkormányzata A felügyeleti szerv neve: Siófok Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Az intézmény módosított Alapító Okiratát Siófok Város Képviselőtestülete.( )sz. határozatával hagyta jóvá. 1. Az intézmény szociális ellátórendszerben betöltött szerepe Siófok Város Önkormányzata január 1-ét követően a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások biztosítását integrálva, a Gondozási Központ intézményén keresztül valósítja meg. Célja ezzel a rászorulók szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésének könnyítése, az ellátás hatékonyabbá tétele. Mivel a szolgáltatások egymásra épülnek, az ellátottak számára a rendszer átjárhatóbb, a nyújtott segítség hatékonyabb lehet. II. AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA A Gondozási Központ integrált szociális intézmény. Siófok területén biztosítja az időskorúak és hajléktalan személyek részére a személyes gondoskodás keretébe tartozó alap- és szakosított ellátási formákat. Kistérségi társulás keretében ellátja a családsegítés, és a házi segítségnyújtás feladatait. Fő feladata az önmagukat ellátni képtelen vagy csak segítséggel képes, gondozást nélkülöző, szociális helyzetüket tekintve rászoruló egyénekről, családokról való gondoskodás. Cél: Olyan intézmény működtetése, melyben a rászorulók szociális helyzetüknek, egészségügyi állapotuknak megfelelő ellátásban részesülnek, a jogszabályokban meghatározott módon kialakított intézményben, megfelelő szakalkalmazotti létszám biztosításával. Céljaink megvalósításához az alábbi alapértékeket határoztuk meg: Szükségletközpontúság Biztonság Kiegyensúlyozottság Szükségletközpontúság: Az ellátottak és intézményben élők egyénre szabott fizikai és mentális ellátásban részesüljenek. Törekszünk arra, hogy minden ellátottunk részére életkori sajátosságainak, adott élethelyzetének megfelelő gondozást nyújtsunk. Biztonság: Az intézményben élők számára egyik fő célunk a biztonság megteremtése, mind a fizikai mind a mentális gondozás szempontjából. Kiegyensúlyozottság: A különböző szolgáltatásokat igénybevevők, az intézményben élő és az újonnan érkezett ellátottak pszichés vezetése, a beilleszkedés segítése, kiegyensúlyozott színvonalú ellátás biztosítása.

7 1. A Gondozási Központ által biztosított szociális ellátások formái Az alapszolgáltatások keretében: étkeztetés házi segítségnyújtás ( kistérségi társulás keretében) családsegítés (kistérségi társulás keretében) idősek nappali ellátása (Idősek Klubja) nappali melegedő A szakosított ellátás keretében: idősek otthona emelt szintű idősek otthona hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen 2. Az intézmény szakmai munkáját az alábbi jogszabályok alapján végzi: évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről, 29/1993.(II.7.) Korm. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról, évi LXXXIV. törvény A családok támogatásáról, 223/1998. (XII.30.) Korm. rendelet A családok támogatásáról szóló törvény végrehajtásáról 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, Siófok város helyi rendelete a szociális ellátásokról. Siófok Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások integrációjával komplex és magas színvonalú ellátást kíván biztosítani a városban és a kistérségben élő időskorúak, hajléktalan személyek illetve szociális szempontból nehéz élethelyzetbe került egyének, családok részére. Az ellátottakról való szociális gondoskodás módszerei: Aktív felkutatás, hiszen az idejében elkezdett gondozással lehet csak az állapotromlást megelőzni. A városban élő időskorúak, veszélyeztetett családok, hajlék nélküliek regisztrálása, még akkor is, ha adott időben nem szorul gondozásra. A

8 velük való törődés puszta tudata is biztonsággal tölti el legtöbbjüket. Helyzetfelmérés és a dokumentációk pontos vezetése a változások megítélésénél nélkülözhetetlen. Az előírt, megbeszélt intézkedések megtörténtének és következményeinek ellenőrzése, mely az állapotváltozás okainak megítéléséhez szükséges. E nélkül nem tudható, hogy eredményes volt-e a gondozás vagy más formát kell választani. 3. Az egyes ellátási típusok együttműködésének rendje január 1-től a siófoki hajléktalan ellátás különböző típusai, Nappali Melegedő, Éjjeli Menedékhely és a Városi Konyha, valamint a Családsegítés, a Gondozási Központhoz integráltan lett megszervezve. Az ellátási típusok szervesen összefonódnak. Az ellátottak köre évek óta szinte azonos, az ellátás típusai között körforgásban vannak. A Nappali Melegedő, a Városi Konyha és az Éjjeli Menedékhely egy épületben, az intézmény Siófok, Bajcsy-Zs. u szám alatti telephelyén található. A Városi Konyhán az étkezést igénybe vevő személyek kétharmada hajléktalan az ellátottak kisebb része családsegítésre szoruló kliensekből tevődik ki. A családgondozás és a hajléktalan ellátás szoros jelzőrendszeri kapcsolatban áll egymással. A családsegítő szolgálat munkája során a veszélyeztető jelek felismerése ( pl. szenvedélybetegség, eladósodás) esetén közvetlenül veszi fel a kapcsolatot a hajléktalan ellátásban dolgozó kollegákkal, és ez így hatékonyabb problémamegoldást tesz lehetővé. A még relatíve jobb szociális helyzetben lévő klienseknél, a hajléktalanság fenyegető szakaszában - a szakemberek segítségével és a családsegítés speciális szolgáltatásainak alkalmazásával - az állapotromlás megakadályozható illetve visszafordítható. Az időskorúak szociális ellátása a Gondozási Központ keretein belül az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a nappali ellátás és a normál ápolást-gondozást nyújtó, illetve az emelt szintű idősek otthona szolgáltatásain keresztül valósul meg. Az időskorú lakosságnak nyújtott alapszolgáltatások az intézmény székhelyén (Siófok, Korányi S. u. 1/a) lettek megszervezve. Az idősek otthona a székhely és a közvetlen szomszédságában lévő telephelyen (Siófok, Korányi S. u. 1/b) kapott helyet. Általában elmondható, hogy az idősellátás szakosított formáit igénybevevők korábban az alapszolgáltatások valamelyikében már részesültek. Az idősotthoni ellátásban részesülők gyakran a kórház krónikus osztályáról érkeznek. 4. Demográfiai mutatók * Siófok városával társulásban szerződött önkormányzatok közigazgatási területén élő állandó lakosok száma: Ádánd fő Siófok Balatonendréd Balatonszabadi fő fő fő

9 Nagyberény Nyim Ságvár Siójut Som Zamárdi A Siófoki Kistérség lakosainak száma összesen: fő 312 fő fő 623 fő 723 fő fő fő *( forrás: Somogy Megyei Kormányhivatal honlapja, január 1-i adat ) 5. Az ellátásban részesülők száma ** A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat igénybevevők száma a éves statisztika alapján: Étkeztetés: Népkonyhai ellátás: Házi segítségnyújtás: Családsegítés: Idősek nappali ellátása: Nappali Melegedő: Éjjeli Menedékhely: Idősek Otthona: Emelt Szintű Idősek Otthona: 76 fő 37 fő (naponta beírt jelenlét) 38 fő 4272 fő (a szolgálatnál megfordult kliensek száma) 472 fő ( ebből az új kliensek száma) 7 fő 38 fő ( naponta beírt jelenlét) 35 fő ( naponta beírt jelenlét) 45 fő 40 fő ** ( A Gondozási Központban ellátottak száma az intézmény évi adatszolgáltatása alapján) III. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA 1. Étkeztetés 1.1 A szolgáltatás célja, feladatai: Étkeztetés keretében azoknak a rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodnunk, akik azt önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az ellátás célja, hogy az ellátási területen élő valamennyi rászorulónak biztosítani tudjuk ezt a fajta segítséget.

10 1.2 Az ellátandó célcsoport jellemzői A koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségük, valamint hajléktalanságuk miatt rászoruló egyének. Étkeztetés (lakcímre történő kiszállítással) Városi konyha: siófoki állandó lakcímmel rendelkező személyek ha az igénylő kora vagy egészségi állapota miatt önmaga nem képes biztosítani napi egyszeri meleg étkeztetését. Siófokon hajléktalanná vált és a városban életvitelszerűen tartózkodó személyek, jövedelemmel nem rendelkező személyek, vagy akinek jövedelme annyira alacsony, hogy abból a napi egyszeri meleg étkezés nem biztosított, állandó vagy ideiglenes lakcímbejelentéssel vagy lakcímbejelentés nélkül életvitelszerűen Siófokon élő, krízishelyzetben lévő felnőtt és kiskorú személyek A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formája, köre, rendszeressége Az Étkeztetés személyes gondoskodást biztosító alapszolgáltatás. Siófok városa az étkeztetést kétféle formában szervezte meg. A hajléktalan személyek részére a népkonyhán (Városi Konyha) biztosít lehetőséget a napi egyszeri meleg étkezésre, míg az étkezést saját otthonukba kérő rászorultak, időskorúak ellátását az étel házhoz szállítatásával oldja meg (területi étkeztetés), de emellett lehetőség van az étel intézményben történő elfogyasztására is. A területi étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt biztosítunk szervezett formában. Az intézmény saját főzőkonyhával nem rendelkezik, a meleg ételt vállalkozóval kötött szerződés útján biztosítjuk. A kiszállítást a vállalkozó saját gépjárműveivel végzi. Az ellátást igénybevevők száma nincs korlátozva. Az ellátás hétfőtől szombatig biztosított, vasárnap és ünnepnapokon nem biztosítjuk a házhozszállítást. Diétás étkezés csak intézményen belüli ellátási formánál kérelmezhető. A népkonyhai étkeztetés a Városi Konyhán (Siófok, Bajcsy-Zs. u. 224.) biztosított 40 fő részére. A 95/1999.(VI.24.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján maximum 40 férőhelyen hajléktalan vagy egyéb krízishelyzetben levő felnőtt, és kiskorú személyek napi egyszeri étkeztetése, az étel hazaszállításának biztosítása nélkül. A népkonyhai étkeztetés a Városi Konyhán helyben fogyasztással történik, kivéve kiskorúak esetében. Részükre a szülő/törvényes képviselő éthordóban viheti el az ebédet.

11 A népkonyhai ellátás munkanapokon közötti időszakban vehető igénybe. Diétás étkezés nem biztosított. Nagyobb ünnepeken (karácsony, újév, húsvét) anyagi lehetőségeinkhez mérten szeretetvendégség keretében meleg ételt vagy hideg élelmet biztosítunk az arra rászorulóknak. Több napos ünnep esetén ezzel próbáljuk megakadályozni, hogy a kliensek ellátatlanul maradjanak Az ellátás igénybevételének módja A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. Amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét, indítványát törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. A területi étkeztetés biztosításához a kérelmet írásban az intézmény formanyomtatványán kell benyújtani az intézményvezetőnek. A kérelemhez mellékelni kell az egészségi állapotra vonatkozó háziorvosi igazolást. A népkonyhai étkezés iránti igényt a hajléktalan személyeknek szóban, a krízishelyzetben lévő családok, személyek esetében írásban, az intézmény által rendszeresített formanyomtatványon lehet kérelmezni. Az ellátás kérelmezésekor az igénylő írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, illetve intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. Az étkeztetésre vonatkozó igényt nyilvántartásba vesszük (népkonyhai ellátás kivételével). A nyilvántartás a Szt a szerinti adatokat tartalmazza. Az ellátásra való jogosultság esetén az intézményvezető a szóbeli értesítést követően írásbeli megállapodást köt az ellátottal ( kivéve a városi konyhán étkező hajléktalan személyek). A szolgáltatás igénybevételének dokumentálása az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 4.sz. melléklete szerinti étkeztetésre, illetve népkonyhai ellátásokra vonatkozó igénybevételi naplóban történik. A népkonyhai étkeztetés térítésmentes, míg az egyéb étkeztetési formákért a hatályos jogszabályok és Siófok város helyi szociális rendelete alapján megállapított térítési díjat kell fizetni A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás Az étkezés iránti igényt személyesen a Gondozási Központ irodájában (Siófok, Korányi S. u. 1/a), népkonyhai ellátás esetén a Nappali Melegedő (Siófok, Bajcsy Zs. u. 224.) szociális munkásánál lehet kérelmezni. Az ellátás biztosításáról az intézményvezető dönt, és erről írásban értesíti az igénylőt. Az igénylő saját otthonában biztosított étkezés esetén, ha a kérelmező mozgásában korlátozott illetve betegsége miatt nem tudja ügyeit személyesen intézni, akkor a Gondozási Központ dolgozói személyesen keresik meg illetve telefonon tartják vele a kapcsolatot. Étkeztetésnél az ebédek lemondása, illetve szüneteltetésének bejelentése személyesen illetve telefonon történhet a megállapodásban leírt határidők betartásával.

12 2. Házi segítségnyújtás ( kistérségi társulás keretében ) 2.1. A szolgáltatás célja, feladata Az ellátás célja a bentlakásos intézményi ellátás késleltetése, hogy a gondozottak az intézmény által nyújtott segítséggel minél tovább tudják saját lakókörnyezetükben, családjukkal élni életüket. Azon személyek gondozását jelenti, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. A házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk az alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátását, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzését, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. Az ellátás magában foglalja a meleg étel házhozszállítását, bevásárlást, a testi- személyi higiénia biztosítását, az orvoshoz kísérést, a hivatalos ügyek intézésében való közreműködést Az ellátandó célcsoport jellemzői Ha a kérelmező a kistérség településein állandó lakcímmel rendelkezik, ellátását saját maga nem képes megoldani, ellátásáról senki sem gondoskodik, napi 4 órát meg nem haladó gondozási szükséglettel rendelkezik A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formája, köre, rendszeressége A házi segítségnyújtás az alapszolgáltatások keretében nyújtott olyan ellátási forma, mely a szolgáltatást igénybe vevő részére biztosítja önálló életvitelének fenntartását saját lakásán, lakókörnyezetében. A területi gondozás célja, hogy fenntartható legyen a nyújtott segítséggel a gondozott aktivitása, izoláció ne alakuljon ki, és hosszabb időre elkerülhető legyen az olyan mértékű állapotromlás, amely miatt intézményi elhelyezés, illetve kórházi kezelés válik szükségessé. A házi segítségnyújtás akkor felel meg a gondozottak igényeinek, ha: szervezett formában biztosított, tehát az egész ellátási területre kiterjed, rendszeres és folyamatos, az orvosi gondozással rugalmasan együttműködik, igazodik a gondozott igényeihez, tiszteletben tartja az idős embert, bánásmódjával megnyeri bizalmát és feloldja függőségi érzését. A várható eredmények: Az ellátottaknak nyújtott segítséggel késleltetni képes a betegségek romlását, megakadályozza a kóros idő előtti öregedést.

13 A szolgáltatás rendszeressége: Az ellátás a hét 5 napján (illetve munkanapokon) biztosított. Az intézmény működési engedélyében szereplő maximálisan ellátható személyek száma 45 fő. A szolgáltatás iránti igénybejelentés esetén az ellátottak számára nyitva álló helyiségek: Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: Balatonszabadi, Vak B. u Zamárdi, Kossuth L. u Az ellátás igénybevételének módja A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. Amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét, indítványát törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. Az ellátás iránti kérelmet az intézmény által rendszeresített formanyomtatványon kell előterjeszteni, és az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki a jogosultság fennállása esetén biztosítja az ellátást. A kérelemhez mellékelni kell a 9/1999.(XI.24.) SzCsM. r. 1. sz. melléklet I.rész szerinti orvosi igazolást valamint az egyéb, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát. Az ellátás kérelmezésekor az igénylő írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, illetve intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. A házi segítségnyújtásra vonatkozó igényt nyilvántartásba vesszük. A nyilvántartás a Szt a szerinti adatokat tartalmazza. A házi gondozás megkezdése előtt az intézményvezető által megbízott dolgozó egyszerűsített előgondozást végez. Ennek során az igénylő lakóhelyén illetve tartózkodási helyén tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, szociális helyzetéről, egészségi állapotáról valamint mérlegeli azt, hogy az intézmény szolgáltatása megfelel-e állapotának, szükségleteinek. Az egyszerűsített előgondozás a szolgáltatást igénylőnek a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatásából, valamint a gondozási szükséglet vizsgálatának elvégzéséből áll. A gondozási szükségletet az önellátási képesség hiánya alapozza meg, így vizsgálandó az egészségi állapot, az ápolási igény és az önkiszolgálási képesség. Az egyszerűsített előgondozás során az előgondozást végző személy a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 4. sz. melléklete szerinti adatlapot tölti ki. A gondozási szükséglet vizsgálata a 36/2007.(XII.22.)SZMM rendelet 3.sz. melléklete szerinti értékelő adatlapon történik. Az intézményvezető a gondozási szükséglet vizsgálat eredményéről a 36/2007.(XII.22.) SZMM rendelet 4.sz. melléklete szerinti igazolást állítja ki, melynek felülvizsgálatát az intézmény fenntartójánál, Siófok Város Önkormányzatánál lehet kérelmezni. Az ellátásra való jogosultság esetén az intézményvezető a szóbeli értesítést követően írásbeli megállapodást köt az ellátottal. A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult. Házi segítségnyújtást csak fertőzésmentes lakókörnyezetben biztosítható. Az igénybevevő által a szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj számítás alapja, az

14 ellátott rendszeres havi jövedelme. Az igénylő által kitöltött 9/1999. (XI.24.) SzCsM. r. 1.sz. melléklet II.rész szerinti jövedelemnyilatkozat alapján az intézményvezető jövedelem vizsgálatot végez és megállapítja a fizetendő térítési díjat, melyről az ellátott a megállapodás megkötésével egyidejűleg írásban értesül. Amennyiben az ellátott illetve hozzátartozója az intézményi térítési díjjal megegyező összegű személyi térítési díj megfizetését önként, írásban vállalja, nem történik jövedelemvizsgálat. A házi segítségnyújtás módját az igénylő egyéni szükségletei határozzák meg, a gondozási feladatokról egyéni gondozási tervet kell készíteni. Az ellátott állapotában bekövetkezett változásokról a házi gondozást végzők, a háziorvos javaslatának figyelembevételével gondozási-ápolási lapot vezetnek. A gondozási terv tartalma három havonta, illetve jelentős állapotváltozás esetén felülvizsgálatra kerül. Az egyéni gondozási terv tartalmazza: az ellátott fizikai, mentális állapotának helyzetét, az állapotjavulás illetve egészségmegőrzés érdekében szükséges és javasolt feladatokat, az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni gondozási terv részeként ápolási tervet kell készíteni. Az ápolási terv tartalmazza: az egészségi állapot leírását, az ápolási tevékenység részletes tartalmát, az ellátást igénybe vevő önellátó képességének visszanyeréséhez szükséges segítő tevékenységet, az ápolás várható időtartamát, szükség szerint más formában biztosítandó ellátás kezdeményezését ( ápolóotthoni elhelyezését, fekvőbeteg-gyógyintézeti elhelyezést stb.). A gondozási és ápolási tervek elkészítésénél, módosításánál illetve a meghatározott feladatok elvégzésénél az ellátottak háziorvosaival folyamatos együttműködés szükséges. A házi segítségnyújtást végző dolgozók napi gondozási tevékenységükről a 29/1993.(II.17.) Korm.r. 1.sz. melléklete szerinti gondozási naplót vezetnek A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás A házi gondozás iránti kérelem beadása a Gondozási Központ irodájában illetve a kistérségi településeken kijelölt helyeken személyesen történik az ellátást igénylő, hozzátartozója, illetve törvényes képviselője által. A kérelmekről az intézményvezető dönt, és erről írásban értesíti az igénylőt. Ha a kérelmező mozgásában korlátozott illetve betegsége miatt nem tudja ügyeit személyesen intézni, akkor a Gondozási Központ dolgozói az ellátás megkezdése előtt személyesen keresik meg, illetve telefonon tartják vele a kapcsolatot. 3. Családsegítés ( kistérségi társulás keretében) 3.1. A szolgáltatás célja, feladata A családsegítés személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás. Az intézmény

15 feladata a rászorultak szociális és mentálhigiénés segítése, támogatása, az elesettek felkarolása, gondozása egyéni szükségleteiknek megfelelően. Alapvető célok: A kliens külső és belső erőforrásainak feltárása, mozgósítása a probléma megoldása érdekében, a kliens aktív közreműködésével. Prevenciós programok szervezése a még egészséges családok épségének megőrzése céljából. Színvonalas, igényes szakmai szolgáltatások jól képzett professzionális szakemberekkel. A helyi szükségleteknek, igényeknek megfelelő új szolgáltatások kialakítása, bevezetése. A szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került egyének, családok életvezetési képességeinek megőrzése, az okok feltárása, szakszerű intervenció tervezése, a krízishelyzet megelőzése, megszüntetése. A család összetartó erejének megőrzése, erősítése. Az azonos élethelyzetben lévő családok szociális érdekeinek, szükségleteinek feltárása és lehetőség szerinti kisegítése. A nélkülözés, a nyomor enyhítése, elviselhetővé tétele. A családsegítő szolgáltatás általános és speciális segítő tevékenység. Olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, a csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, valamint a szociális környezethez való optimális alkalmazkodáshoz. A családsegítő szolgálat fő feladatai: családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, szociális információs szolgáltatást biztosít, szervezési tevékenységet végez, szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevő megfelelő tájékoztatása érdekében, programokat szervez ( pl. kirándulás, teadélután, ünnepi programok, szeretetvendégség) kliensei számára, segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését Az ellátandó célcsoport jellemzői szociális és mentálhigiénés/életvezetési problémákkal küszködő egyének, családok, csoportok, krízishelyzetbe került egyének, családok, adósságterhekkel küszködő egyének, családok. Speciális szolgáltatások célcsoportjai: tartós munkanélküliek, aktív korú nem foglalkoztatottak, fiatal munkanélküliek fogyatékkal élők, krónikus betegek.

16 Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és a kiskorú érdekei a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatóak A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formája, köre, rendszeressége A családsegítés személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás, mely általános és speciális segítő tevékenysége során a szociális munka eszközeit és módszereit használja fel. A megelőző (prevenciós) tevékenység körében: Figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a nagyszámban előforduló, az egyén és család életében jelentkező probléma okait és jelzi azokat az illetékes hatóság vagy szerv felé. Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert működtet, melynek tagjai a jegyző, továbbá a szociális és egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, gyermekjóléti szolgálat, pártfogói felügyelői és jogi segítségnyújtó szolgálat, társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek. Egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében: A szociális információs szolgáltatás keretében a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint az egészségügyi ellátásokkal kapcsolatban tájékoztatást ad. Információt nyújt a szociális, a családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról, a helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások elérhetőségéről és igénybevételének módjáról. Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt. Meghallgatja az egyén panaszát, és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslásáról. Családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását gondozási terv alapján. Egyéb általános feladatai: Elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket. A helyi egészségügyi, szociális és karitatív tevékenységet végző szervezetekről adatbázissal rendelkezik. Kezdeményezi a települési és kistérségi társulás önkormányzatainál új szociális ellátások bevezetését. Kezdeményezi egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek szociális törvényben meghatározott vagy más speciális ellátását. Speciális segítő szolgáltatás: Speciális segítő szolgáltatás keretében a szociálisan rászorult egyének, csoportok számára önálló szolgáltatást biztosít. Speciális szolgáltatások különösen: konfliktuskezelés (mediáció) információs szolgáltatás adósságterhekkel küszködőket segítő háztartási klub. A speciális segítő szolgáltatás megszervezése során különös figyelemmel kell lenni a roma népesség speciális helyzetéből adódó problémák kezelésére. A helyi Cigány Kisebbségi

17 Önkormányzattal együtt működve veszünk részt a helyi romák felzárkóztatásában. A családsegítésnek a szükség mértékig mások személyiség jogainak sérelme nélkül ki kell terjednie az igénybevevő környezetére, különösen családjának tagjaira. A családgondozók tevékenységüket a Szociális Munka Etikai Kódexének betartásával végzik. A Családsegítő Szolgálat együttműködik a jelzőrendszer tagjaival, tevékenységét összehangolja a Gyermekjóléti Szolgálattal. A szolgáltatások köre: családgondozás tanácsadás ügyintézés adományszervezés és osztás ( ruha, cipő, élelmiszer, bútor ) konfliktuskezelés (mediáció) szociális információ nyújtása csoportfoglalkozás ( önismereti, személyiségfejlesztő tréning, magányos klub) A szolgáltatások rendszeressége: A családgondozás: napi rendszerességgel- munkanapokon, kedd kivételével - 8-tól 16 óráig, tanácsadás: igény szerint nyitvatartási időben ügyintézés: naponta nyitvatartási időben adományszervezés: folyamatos, adományosztás: szerdai napokon 9-12 óráig konfliktuskezelés ( mediáció): igény szerint, időpont egyeztetéssel szociális információ: naponta nyitvatartási időben csoportfoglalkozás: team döntés alapján. A szolgáltatások elérhetősége: 8600 Siófok, Batthyány u. 46. Munkanapokon kedd kivételével 8 16 óra között. Ádánd 8653 Ádánd, Kossuth L.u. 30. Ügyfélfogadás: hétfő csütörtök Balatonszabadi 8653 Balatonszabadi, Vak Bottyán u Ügyfélfogadás: hétfő csütörtök Siójut 8652 Siójut, Kossuth L. u. 14. Ügyfélfogadás: szerda Nagyberény 8656 Nagyberény, Fő u. 12. Ügyfélfogadás: hétfő csütörtök Ságvár 8654 Ságvár, Fő u. 16. Ügyfélfogadás kedd szerda Som 8655 Som, Ady E. u. 35. Ügyfélfogadás csütörtök Nyim 8612 Nyim, Fő u. 30. Ügyfélfogadás péntek Balatonendréd 8613 Balatonendréd, Fő u. 75.

18 Ügyfélfogadás szerda Zamárdi 8621 Zamárdi, Kossuth L. u. 16. Ügyfélfogadás: hétfő csütörtök péntek A családsegítő szolgáltatás tevékenységei során alkalmazott munkamódszerek egyéni esetkezelés szociális csoportmunka közösségi szociális munka Egyéni esetkezelés folyamata: A Családsegítő Szolgálathoz beérkező ügyfeleket a családgondozó fogadja. Az ügyfél nagy körvonalakban feltárja problémáját, ha az adott családgondozó kompetens, az ügyben ő jár el. Amennyiben speciális problémái vannak, tovább irányítja az aktuális esetfelelőshöz (szociális információ, adósságkezelés, adomány közvetítés, szociális otthoni elhelyezés stb.) Az esetfelelős rögzíti a személyes adatokat, a problémamegoldó modell segítségével feltárja a problémát, a rendelkezésre álló információk alapján, a szükséges alternatívák összegyűjtésével tájékoztatást, útmutatást ad a fő probléma megoldására. Abban az esetben, ha több probléma együttes előfordulása szerepel - családgondozó megítélése alapján - közös megegyezéssel nyilvántartásba veszi az ügyfelet. A szükséges adminisztrációt az esetfelelős végzi: nyilvántartást és esetnaplót vezet, gondozási tervet készít, mindezt a klienssel kötött együttműködési megállapodás alapján. A gondozási tervben sorba veszi a problémákat (fontossági sorrendben), megoldási alternatívákat sorol fel, illetve a probléma megoldására az ügyféllel közösen kb. megoldási határidőt jelöl meg. Amennyiben az egyes problémák megoldódtak, azokat lezártnak tekinti. Az egyéni esetkezelés célja a prevenció, a krízishelyzet elkerülése. Ha a családgondozó, úgy ítéli meg, hogy krízis helyzet áll fenn, krízis intervenció alkalmazásával oldják meg a problémát. A családlátogatás szabályai Az esetkezelésnek a szükséges mértékig mások személyiségi jogainak sérelme nélkül- ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. A családgondozók tevékenységüket a Szociális Munka Etikai Kódexének betartásával végzik. A családgondozás része a családlátogatás, mely a szupportív (támogató) környezet feltárásával segíti az esetmunkát. A családlátogatás meghatározott időközökben történik, az adott esethez igazodva a szolgáltatást igénybe vevővel közösen egyeztetve. Amennyiben a családgondozó úgy ítéli meg, a családlátogatás történhet előzetes egyeztetés nélkül is, így nyomon követve a kliens önállóságát. A családlátogatás adminisztrációja a feljegyzéseken szerepel, melyek az iratkezelési szabályzat alapján iktatásra kerülnek. A Családsegítő Szolgálat munkatársai fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, melyet az intézmény vezetője állít ki részükre.

19 Csoportmunka szabályai Csoportfoglalkozást a családgondozó szervezhet az ügyfelek igényeinek megfelelően, ez a foglalkozás önkéntes alapon működik, azonban az első foglalkozáson történő szóbeli szerződéskötés alapján kötelezővé válik. Az aktív korú nem foglalkoztatott személyekkel történő csoportfoglalkozás meghatározott tematika alapján történik, két fő családgondozó vezetésével. Vegyes, kiscsoportokkal (5-20 fő) működünk, önismereti, álláskeresési és kommunikációs fejlesztési témában. A kurzus csoportonként 6 alkalomból áll, de ettől igény szerint eltérhetünk. A csoportfoglalkozásokat is a Szociális Munka Etikai Kódexe alapján, teljes titoktartásra kötelezve (a résztvevőkre vonatkozóan is) végezzük. Közösségi szociális munka Közösségi csoportmunka lényege, hogy a csoportvezető előkészíti a csoportot az önálló működésre. Közösségi szociális munka, szolgálatunknál tájékoztatás alapján működik. Ilyen jellegű tevékenységet térségünkben civil szervezetek végeznek, mely foglalkozásokra az érdeklődőket tovább irányítjuk. E szervezetek tevékenységéhez szolgálatunk helyet biztosít. Adósságkezelési tanácsadás A tanácsadás fő célja a hátralékkal rendelkező családok lakhatásának megtartása. A szolgáltatás keretein belül a lakáshasználattal összefüggő közmű- hátralékokkal foglalkozunk: áram, gáz, táv-hő, víz és csatorna, szemétszállítás díja, valamint a közös költség, lakbér és a lakástörlesztő részletek. Az adósságkezelési tanácsadás három szakaszból áll, az első lépcsőben a család hátralék állományának és jövedelmi viszonyainak feltérképezése folyik. A tanácsadó a klienssel közösen háztartási költségvetést készít, amelynek célja, hogy olyan törlesztő részletet számoljunk, amelyet a család biztosan ki tud gazdálkodni. A részletek fizetése érdekében megszorító intézkedésekre is javaslatot tehet a tanácsadó. Ha a jövedelmi viszonyok alapján nem tudna a hátralékos törlesztő részt fizetni, akkor a tanácsadó egyéb források bevonását javasolja. A következő szakaszban a közmű szolgáltatóval való szerződéskötés után a kliens már nem csak az aktuális számlát, hanem az adósság részleteit is fizeti. A szerződés létrejöttében nagy szerepe van a tanácsadónak, aki közvetít a szolgáltató és a kliens között, hogy a kikalkulált törlesztő rész mindenkinek megfeleljen. A szerződés megkötése után a hátralék rendezéséig a kliens minden hónapban bemutatja a befizetett feladóvényeket. Ha probléma merül fel segít a megoldásban. Az adósság kifizetése után a tanácsadó még 6 hónapig tartja a kapcsolatot a klienssel, aki az aktuális számlákat befizetés után bemutatja. Erre az után-követő szakaszra azért van szükség, hogy a háztartás ne váljon újra hátralékossá. A Családsegítő Szolgálat preventív jelleggel Háztartási Klubot működtet. Mediáció A mediáció egy speciális konfliktuskezelési módszer, amelynek lényege, hogy két vagy több fél vitájában a felek kölcsönös beleegyezésével egy semleges harmadik fél, a mediátor ( közvetítő) jár el. Egy speciális közbenjáró tevékenységet olyan esetben célszerű alkalmazni, amikor a felek közti nyílt érdekellentétet, konfliktust a résztvevők önmagukban nem tudják konstruktívan vagy belátható időn belül megoldani. A mediátor moderálja a folyamatot: szorgalmazza a párbeszéd, a tárgyalásos egyeztetés létrejöttét, arra törekszik, hogy a

20 felekben egymás kirekesztése helyett a megoldás igénye kerekedjen felül. a folyamatot aktívan strukturálja ( a probléma megfogalmazása, az egyezkedési folyamat lépésekre bontása, közös cél kialakítása, alternatív megoldások keresése) fokozza a felek kooperációs és empatikus képességeit, kommunikációs és probléma megalapozottabb döntéseket tudjanak hozni. megakadályozza a beszűkülés, a bizalmatlanság, a merev attitűdök kialakulását erősíti a tárgyalásokon elért megegyezések tartósságát, segíti a megállapodások betartását. Magányos klub Az intézményünkben működő magányos klubot családgondozó munkatárs vezeti, aki mindennapi munkája mellett eredményesen szervezi a programokat. A szolgáltatás preventív jellegű. Azokat az idős egyedül élő személyeket fogja össze, akik még viszonylag egészségesek, aktívak és igénylik a közösségi programokat. A létszám folyamatosan növekszik, a klub tagjainak átlag életkora 70 év körüli. A magányos klub keretében kirándulásokat, gyógyfürdőzést, teadélutánokat, bálokat ( Erzsébet, Katalin napi, farsangi, szüreti ), karácsonyi ünnepséget szervezünk. Felvilágosító - tájékoztató jellegű előadásokat tartunk( pl. egészséges életmód időskorban, gyászfeldolgozás, háztartási kiadás ésszerűsítése stb.). Jelzőrendszer A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató intézmény valamint a Gyerekjóléti Szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak, magánszemélyek jelezhetik, ha segítségre szoruló személyről, családról szereznek tudomást. A kapott jelzés alapján az intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális is mentálhigiénés problémákkal küzdő személyek és családok körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljairól és tartalmáról. Az intézmény jelzőrendszeri megbeszéléseket kéthavonta tart, ahol a tagok illetve meghívott személyek vesznek részt. Aktív korú nem foglalkoztatottak nyilvántartási szabályai Aktív korú nem foglalkoztatott személynek nyújtott szolgáltatást a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi. III. tv. 37/c. és a 37/D. valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján végzünk. A helyi önkormányzat jegyzői határozata alapján a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, szolgálatunknál az aktív korú szociális segélyezett személy köteles megjelenni, magát nyilvántartásba vetetni. Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a jogerős határozatban foglalt határidő betartását elmulasztja, a szolgálatunk 8 napos határidővel írásban igazolási kérelem benyújtására szólítja fel. A felszólítást a megjelenés időpontja előtt legalább 5 nappal kézhez kell kapnia az érintett személynek. Az igazolási kérelem akkor fogadható el, ha a határidő betartásának elmulasztása önhibáján kívül történik, melyet hitelt érdemlően igazolni tud. Amennyiben a kérelemben foglaltakat elfogadjuk, az együttműködésre kötelezett személyt nyilvántartásba vesszük. Ellenkező esetben Siófok Város Jegyzőjét 5 napon belül írásban tájékoztatjuk. A családgondozó feladata nyilvántartási adatlap vezetése, nyilatkoztatni más alapszolgáltatás igénybevételéről és adatkezelésről az adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény alapján. Esetnapló készítése, előzetes

21 együttműködési megállapodás megkötése, tevékenységek rögzítése, melyen a találkozási időpontokat határozzuk meg, folyamatosan kapcsolatot tartunk, legalább 3 havonta személyes találkozásra kerül sor a nyilvántartottakkal. A helyzet-állapotfeltárás során dokumentáljuk a család vagyoni helyzetét, a kliens iskolai végzettségét, munkatapasztalatát, egészségügyi állapotát stb., melyet a gondozásba vételt követő második alkalommal, előre egyeztetett időpontban, családlátogatás keretében végzünk. E családlátogatásra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint egyéb esetekben. Szerződéskötésre, beilleszkedési terv készítésére, a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül kerül sor. A szerződés 1 példányának a Jegyzőhöz történő megküldésével igazoljuk a kliens együttműködését szolgálatunkkal. A beilleszkedést segítő programban a személyes igényeknek, szükségleteknek megfelelően a klienssel közösen határozzuk meg az ügyfél kötelezettségeit pl.: különböző csoportfoglalkozásokon történő részvételt. A szerződéskötést követően legalább évente írásos értékelést készítünk a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról és az esetleges módosításokról, illetve szerződésszegés esetén a jegyzőt írásban tájékoztatjuk Az ellátás igénybevételének módja A családsegítés és a hozzátartozó szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő illetve törvényes képviselője szóbeli kérelmére történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta önállóan terjesztheti elő. Az ellátás kérelmezésekor az igénylő írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, illetve intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. A családsegítésre vonatkozó igényt nyilvántartásba vesszük. A nyilvántartás a Szt a szerinti adatokat tartalmazza (kivétel, ha a jogszabályban meghatározott szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett nyilatkozattal lezárható). A szolgáltatást igénybe vevő és a Családsegítő Szolgálat kapcsolatfelvételének dokumentálása az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 7. számú melléklete szerinti forgalmi naplóban történik. Az egynél több találkozást igénylő segítségnyújtást az 1/2000. ( I.7.) SZCSM rendelet 7. sz. melléklete szerinti esetnaplóban kell dokumentálni. Ebben az esetben a segítségnyújtás szakmai tartalmát az ellátás igénybevételekor az ellátást igénybe vevő aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. E dokumentációkat az intézményvezető (illetve az általa megbízott szakmai vezető) rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi. A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő személy együttes munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre, feltéve, hogy a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le. A megállapodás tartalmazza a szolgáltatást igénybe vevő személy problémáit, az elérendő cél érdekében megvalósítandó feladatokat, az együttműködés módját, a folyamatba bevonandó szolgáltatókat, intézményeket, a találkozások rendszerességét, a segítő folyamat várható eredményét és a lezárás időpontját. A családsegítés a szolgáltatást igénybe vevő személy otthonában, családi környezetében tett látogatások, illetve a családsegítő szolgálatnál folytatott segítő beszélgetés és segítő munkaformák útján valósul meg. Segítő munkaformák különösen a szociális esetmunka, a szociális csoportmunka és a közösségi szociális munka. A szociális esetmunkára minden

22 esetben esetfelelős van kijelölve. Az esetfelelős kíséri figyelemmel, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy problémája kezeléséhez igénybe vette-e az elérhető szolgáltatásokat, valamint - a szolgáltatást igénybe vevő beleegyezésével - együttműködik a más szociális és egyéb szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal és intézményekkel. A család tagjaira is kiterjedő segítő szolgáltatásban folyamatosan figyelemmel kell kísérni, hogy a kiskorú érdekei, speciális szükségletei, helyzete szükségessé teszik-e Gyermekjóléti Szolgáltatás biztosítását. Ha Gyermekjóléti Szolgáltatás biztosítása szükséges, az esetfelelős megkeresi az illetékes intézményt. A családsegítéshez az intézményen belül rendelkezésre áll olyan helyiség, amelyben a szolgáltatás igénybevételének ideje alatt csak a családgondozó, illetve a tanácsadó, valamint a segítséget igénylő személy, család vagy csoport tartózkodik, és folyamatosan biztosítottak a bizalmas beszélgetés körülményei. A személyes gondoskodást végző családgondozók számára biztosított a rendszeres esetmegbeszélés, továbbá munkájuk rendszeres szakmai felügyelete. A családsegítés körében nyújtott jogszabályban előírt - alaptevékenységekért nem kell térítési díjat fizetni A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás A Családsegítő Szolgálat nyitott, szolgáltatásait nyitvatartási időben munkanapokon - az ellátottak körében meghatározott egyének, családok, csoportok vehetik igénybe. A kapcsolattartás módja közvetlen és személyes. Az igénybe vevő megkereshet bennünket személyesen, telefonon, levélben. A családgondozás része a családlátogatás, mely a támogató környezet feltárásával segíti az esetmunkát. A családgondozók részére az intézményvezető fényképpel ellátott munkáltatói igazolványt állít ki. 4. Idősek Nappali Ellátása (Idősek Klubja) 4.1. A szolgáltatás célja, feladata Az Idősek Klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak, illetve 18. életévét betöltött, egészségi állapota miatt támogatásra szoruló személy napközbeni ellátására, gondozására szolgál. A Gondozási Központ keretén belül működő klub lehetőséget nyújt a napközbeni tartózkodásra, 3x-i étkezésre, a társas kapcsolatok ápolására valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A szolgáltatás megszervezésével célunk, hogy a még otthonukban élő, önmaguk ellátására részben képes időskorúak részére segítséget, napközbeni elfoglaltságot biztosítsunk Az ellátandó célcsoport jellemzői Biztosítható az ellátás, ha a kérelmező: siófoki állandó lakcímmel rendelkezik 18. életévét betöltötte önmaga ellátására részben képes

23 közösségi életvitelre alkalmas A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formája, köre, rendszeressége Az Idősek Klubja személyes gondoskodást biztosító alapszolgáltatás. Az ellátás lényege, hogy a még jó egészségi állapotban lévő, de segítségre szoruló idősek igényeiknek megfelelő támogatásban részesüljenek testi-lelki és társadalmi síkon egyaránt, melynek következtében könnyebben élik önálló életüket. Az idősek klubjában nyújtott segítség egészségi állapottól függően lehet: szociális pszichés vagy mindkettő. A szociális segítség lehet: igény szerint, étkezés biztosítása tisztálkodás lehetőségének nyújtása téli hónapokban meleg helyiség biztosítása szabadidős programok szervezése, hivatalos ügyek intézésének segítése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése A pszichés gondozás irányul: a lelki magányosság megszűntetésére a hitélet gyakorlásának megteremtése az izoláció elkerülésére az emberi kapcsolatok megtartására és továbbépítésére elfoglaltság és szórakoztatás nyújtására. Az egészségügyi ellátás körében felvilágosító előadásokat szervezünk az igénybevevőket leginkább érdeklő témákból. A szabadidős programok szervezésével az intézmény az ellátást igénybevevők részére sajtótermékeket, könyveket, kártya- és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosít, rendezvényeket szervez. A foglalkoztató programokat úgy állítjuk össze, hogy azok feleljenek meg a speciális igényeknek. Célunk az, hogy a klub látogatói lehetőség szerint bekapcsolódjanak az intézmény mindennapi életét segítő tevékenységekbe. Ezáltal a gondozottak fontosnak tartják magukat, ami csökkenti, vagy megszűnteti a kiszolgáltatottság, az eltartottság önérzetet sértő érzését. Várható eredmények: Ezzel az alapszolgáltatási formával is késleltethető az intézményi elhelyezés. A hozzátartozók, a család tehermentesítése mellett, az igénybevevő megkapja a szükségleteinek megfelelő szakszerű gondoskodást. Az ellátás helye Siófok, Korányi S. u. 1/a. Az engedélyezett férőhelyek száma 30 fő. A jelentkező igényeket az intézmény azonnal ki tudja elégíteni. Az ellátás folyamatosan, a hét minden napján hozzáférhető, 07 h-19 h között Az ellátás igénybevételének módja

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

Lesencéktől a Balatonig önkormányzati intézményi társulás szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladataira SZAKMAI PROGRAM 2011.

Lesencéktől a Balatonig önkormányzati intézményi társulás szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladataira SZAKMAI PROGRAM 2011. Ügyiratszám: /2011. 2. melléklet Lesencéktől a Balatonig önkormányzati intézményi társulás szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladataira SZAKMAI PROGRAM 2011. ÉV 1 SZAKMAI PROGRAM 2011. ÉV Lesencéktől

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szakmai program 2012.

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szakmai program 2012. 1 Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Szakmai program 2012. Hatályos: 2012. napjától. Szakmai program 2 Bevezetés A Csanyteleken m ködik, vezet je az intézmény szolgáltatásainak magas szint ellátása

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezető 2 TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ügyszám: 6533/2012. Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim Községek Képviselő-testületei 2012. november

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2015. április Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata, lapelve... 4. oldal 1.1. Az intézmény/szolgáltatás létrehozásának

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

A Családsegítő Szolgálat szakmai programja. A családsegítő szolgálat szakmai alapelvei:

A Családsegítő Szolgálat szakmai programja. A családsegítő szolgálat szakmai alapelvei: A Családsegítő Szolgálat szakmai programja A családsegítő szolgálat szakmai alapelvei: Emberi méltósághoz, önrendelkezéshez való jog A szociális munkás a szolgáltatások nyújtása során nemre, fajra, vallási

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2014.

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2014. EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. február 12-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 6042 (20110414)

ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 6042 (20110414) ----- Original Message ----- From: Tóth Attila To: 'Révész Zoltán' Sent: Friday, April 15, 2011 11:01 AM Subject: Szakmai program Tisztelt Polgár m e s t e r Úr! Tisztelt Bizottsá g i Elnök Úr! Kére m

Részletesebben

nyújtó szociális intézményegységek szakmai munkájának értékelése Kelemen László tér 10. Ikt. szám: 191/2012. 6913

nyújtó szociális intézményegységek szakmai munkájának értékelése Kelemen László tér 10. Ikt. szám: 191/2012. 6913 Csanádpalota Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Kovács Sándor Polgármester Úr részére Tárgy: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményegységek szakmai munkájának értékelése Csanádpalota

Részletesebben

4243 Téglás, Kossuth u. 35. sz. 4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/b. sz. SZAKMAI PROGRAM

4243 Téglás, Kossuth u. 35. sz. 4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/b. sz. SZAKMAI PROGRAM MIKROTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4243 Téglás, Kossuth u. 35. sz. 4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/b. sz. SZAKMAI PROGRAM 2011. december TARTALOMJEGYZÉK I. A Szolgáltató működésére vonatkozó

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottságának 11/2012.(05.14.) ESZB. számú határozata

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottságának 11/2012.(05.14.) ESZB. számú határozata Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottságának 11/2012.(05.14.) ESZB. számú határozata A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szekszárd, 2014. augusztus 25. Horváth István Polgármester Papp Győző Igazgató 1 SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg)

SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg) SZAKMAI PROGRAM Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg) Szolgáltatás típusa: Személyes gondoskodás keretébe tartózó szociális alapellátások és gyermekjóléti szolgáltatás.

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013. Püspökladány, 2014. április 22. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető Segítő

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HÁZA SZAKMAI PROGRAMJA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HÁZA SZAKMAI PROGRAMJA Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27)501-400 Fax: (27) 313-412 szochaztitkarsag@gmail.com www.szocialishaz.hu VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4177 FÖLDES, Karácsony S. tér 1. : (54) 465 856 E-mail: raczneagi@citromai.hu Iktatószám: 787-6/2010. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. Püspökladány, 2013. augusztus 14. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona mb. intézményvezető

Részletesebben