ELŐTERJESZTÉS. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére"

Átírás

1 Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: Törvényességi szempontból megfelel. Siófok, május 04. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére Tárgy: Siófok Város Gondozási Központjának Szakmai Programja és Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztő: Kovács Nóra intézményvezető Tárgyalja: Nemzeti Erőforrás Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Gondozási Központjában év második félévében, illetve első negyedévében a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően jelentős szervezeti átalakítások történtek. Az intézmény ennek megfelelően elkészítette új, egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatát. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szabályzatokat a beterjesztett tartalommal hagyja jóvá. HATÁROZATI JAVASLAT: Siófok Város Képviselő-testülete megtárgyalta és Gondozási Központ Szakmai Programját és Szervezeti és Működési Szabályzatát, s azt a beterjesztettek szerinti tartalommal jóváhagyja. Felelős: Kovács Nóra intézményvezető Határidő: értelem szerint Siófok, május 04. Kovács Nóra intézményvezető

3 SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA Záradék: Siófok Város Képviselőtestülete a Gondozási Központ Szakmai Programját / ( ) sz. határozatával jóváhagyta. Dr. Pavlek Tünde jegyző Dr. Balázs Árpád polgármester Siófok,

4 TARTALOM I. Az intézmény azonosítói 4 1. Az intézmény szociális ellátórendszerben betöltött szerepe 4 II. Az intézmény célja és feladata 4 1. A Gondozási Központ által biztosított ellátások formái 5 2. Jogszabályi háttér 5 3. Az ellátási típusok együttműködésének rendje 6 4. Demográfiai mutatók 7 5. Az ellátásban részesülők száma 7 III. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások részletes bemutatása 8 1. Szociális étkeztetés A szolgáltatás célja és feladata Az ellátandó célcsoport jellemzői A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formája, köre, rendszeressége Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás Házi segítségnyújtás A szolgáltatás célja és feladata Az ellátandó célcsoport jellemzői A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formája, köre, rendszeressége Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás Családsegítés A szolgáltatás célja és feladata Az ellátandó célcsoport jellemzői A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formája, köre, rendszeressége Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás Idősek klubja A szolgáltatás célja és feladata Az ellátandó célcsoport jellemzői A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formája, köre, rendszeressége Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás Nappali Melegedő A szolgáltatás célja és feladata Az ellátandó célcsoport jellemzői A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formája, köre, rendszeressége Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás Éjjeli Menedékhely A szolgáltatás célja és feladata 26

5 6.2. Az ellátandó célcsoport jellemzői A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formája, köre, rendszeressége Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás Idősek Otthona A szolgáltatás célja és feladata Az ellátandó célcsoport jellemzői A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formája, köre, rendszeressége Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás Emelt Szintű Idősek Otthona A szolgáltatás célja és feladata Az ellátandó célcsoport jellemzői A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formája, köre, rendszeressége Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás 40 IV. Tájékoztatási kötelezettség 41 V. Térítési díj 41 VI. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme, a panaszjog gyakorlásának módja Az ellátottak jogainak védelme Az ellátottak jogai A szociális szolgáltatást végzők jogvédelme 46 VII. Az intézmény szolgáltatásairól szóló tájékoztatás módja 46 VIII. Az intézmény külső kapcsolatai, más intézményekkel történő együttműködés 46 IX. Általtalános rész 48 A szakmai program mellékletei 1. Házirend (Siófok, Korányi S.u.1/a,1/b) 2. Házirend (Siófok, Bajcsy-Zs. u.224.) 3. Az ellátásban részesülőkkel kötendő megállapodások 4. SZMSZ és Szervezeti ábra I. AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓI Az intézmény neve: Siófok Város Gondozási Központja Székhely: 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a.

6 Telefonszáma: Szociális ellátást biztosító telephelyek Siófok, Korányi S. u. 1/a Siófok, Korányi S. u. 1/b Siófok, Bajcsy-Zs. u Tel: Siófok, Batthyány u. 46. Tel.: Az intézmény alapítója: Siófok Város Önkormányzata Az intézmény fenntartója: Siófok Város Önkormányzata A felügyeleti szerv neve: Siófok Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Az intézmény módosított Alapító Okiratát Siófok Város Képviselőtestülete.( )sz. határozatával hagyta jóvá. 1. Az intézmény szociális ellátórendszerben betöltött szerepe Siófok Város Önkormányzata január 1-ét követően a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások biztosítását integrálva, a Gondozási Központ intézményén keresztül valósítja meg. Célja ezzel a rászorulók szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésének könnyítése, az ellátás hatékonyabbá tétele. Mivel a szolgáltatások egymásra épülnek, az ellátottak számára a rendszer átjárhatóbb, a nyújtott segítség hatékonyabb lehet. II. AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA A Gondozási Központ integrált szociális intézmény. Siófok területén biztosítja az időskorúak és hajléktalan személyek részére a személyes gondoskodás keretébe tartozó alap- és szakosított ellátási formákat. Kistérségi társulás keretében ellátja a családsegítés, és a házi segítségnyújtás feladatait. Fő feladata az önmagukat ellátni képtelen vagy csak segítséggel képes, gondozást nélkülöző, szociális helyzetüket tekintve rászoruló egyénekről, családokról való gondoskodás. Cél: Olyan intézmény működtetése, melyben a rászorulók szociális helyzetüknek, egészségügyi állapotuknak megfelelő ellátásban részesülnek, a jogszabályokban meghatározott módon kialakított intézményben, megfelelő szakalkalmazotti létszám biztosításával. Céljaink megvalósításához az alábbi alapértékeket határoztuk meg: Szükségletközpontúság Biztonság Kiegyensúlyozottság Szükségletközpontúság: Az ellátottak és intézményben élők egyénre szabott fizikai és mentális ellátásban részesüljenek. Törekszünk arra, hogy minden ellátottunk részére életkori sajátosságainak, adott élethelyzetének megfelelő gondozást nyújtsunk. Biztonság: Az intézményben élők számára egyik fő célunk a biztonság megteremtése, mind a fizikai mind a mentális gondozás szempontjából. Kiegyensúlyozottság: A különböző szolgáltatásokat igénybevevők, az intézményben élő és az újonnan érkezett ellátottak pszichés vezetése, a beilleszkedés segítése, kiegyensúlyozott színvonalú ellátás biztosítása.

7 1. A Gondozási Központ által biztosított szociális ellátások formái Az alapszolgáltatások keretében: étkeztetés házi segítségnyújtás ( kistérségi társulás keretében) családsegítés (kistérségi társulás keretében) idősek nappali ellátása (Idősek Klubja) nappali melegedő A szakosított ellátás keretében: idősek otthona emelt szintű idősek otthona hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen 2. Az intézmény szakmai munkáját az alábbi jogszabályok alapján végzi: évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről, 29/1993.(II.7.) Korm. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról, évi LXXXIV. törvény A családok támogatásáról, 223/1998. (XII.30.) Korm. rendelet A családok támogatásáról szóló törvény végrehajtásáról 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, Siófok város helyi rendelete a szociális ellátásokról. Siófok Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások integrációjával komplex és magas színvonalú ellátást kíván biztosítani a városban és a kistérségben élő időskorúak, hajléktalan személyek illetve szociális szempontból nehéz élethelyzetbe került egyének, családok részére. Az ellátottakról való szociális gondoskodás módszerei: Aktív felkutatás, hiszen az idejében elkezdett gondozással lehet csak az állapotromlást megelőzni. A városban élő időskorúak, veszélyeztetett családok, hajlék nélküliek regisztrálása, még akkor is, ha adott időben nem szorul gondozásra. A

8 velük való törődés puszta tudata is biztonsággal tölti el legtöbbjüket. Helyzetfelmérés és a dokumentációk pontos vezetése a változások megítélésénél nélkülözhetetlen. Az előírt, megbeszélt intézkedések megtörténtének és következményeinek ellenőrzése, mely az állapotváltozás okainak megítéléséhez szükséges. E nélkül nem tudható, hogy eredményes volt-e a gondozás vagy más formát kell választani. 3. Az egyes ellátási típusok együttműködésének rendje január 1-től a siófoki hajléktalan ellátás különböző típusai, Nappali Melegedő, Éjjeli Menedékhely és a Városi Konyha, valamint a Családsegítés, a Gondozási Központhoz integráltan lett megszervezve. Az ellátási típusok szervesen összefonódnak. Az ellátottak köre évek óta szinte azonos, az ellátás típusai között körforgásban vannak. A Nappali Melegedő, a Városi Konyha és az Éjjeli Menedékhely egy épületben, az intézmény Siófok, Bajcsy-Zs. u szám alatti telephelyén található. A Városi Konyhán az étkezést igénybe vevő személyek kétharmada hajléktalan az ellátottak kisebb része családsegítésre szoruló kliensekből tevődik ki. A családgondozás és a hajléktalan ellátás szoros jelzőrendszeri kapcsolatban áll egymással. A családsegítő szolgálat munkája során a veszélyeztető jelek felismerése ( pl. szenvedélybetegség, eladósodás) esetén közvetlenül veszi fel a kapcsolatot a hajléktalan ellátásban dolgozó kollegákkal, és ez így hatékonyabb problémamegoldást tesz lehetővé. A még relatíve jobb szociális helyzetben lévő klienseknél, a hajléktalanság fenyegető szakaszában - a szakemberek segítségével és a családsegítés speciális szolgáltatásainak alkalmazásával - az állapotromlás megakadályozható illetve visszafordítható. Az időskorúak szociális ellátása a Gondozási Központ keretein belül az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a nappali ellátás és a normál ápolást-gondozást nyújtó, illetve az emelt szintű idősek otthona szolgáltatásain keresztül valósul meg. Az időskorú lakosságnak nyújtott alapszolgáltatások az intézmény székhelyén (Siófok, Korányi S. u. 1/a) lettek megszervezve. Az idősek otthona a székhely és a közvetlen szomszédságában lévő telephelyen (Siófok, Korányi S. u. 1/b) kapott helyet. Általában elmondható, hogy az idősellátás szakosított formáit igénybevevők korábban az alapszolgáltatások valamelyikében már részesültek. Az idősotthoni ellátásban részesülők gyakran a kórház krónikus osztályáról érkeznek. 4. Demográfiai mutatók * Siófok városával társulásban szerződött önkormányzatok közigazgatási területén élő állandó lakosok száma: Ádánd fő Siófok Balatonendréd Balatonszabadi fő fő fő

9 Nagyberény Nyim Ságvár Siójut Som Zamárdi A Siófoki Kistérség lakosainak száma összesen: fő 312 fő fő 623 fő 723 fő fő fő *( forrás: Somogy Megyei Kormányhivatal honlapja, január 1-i adat ) 5. Az ellátásban részesülők száma ** A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat igénybevevők száma a éves statisztika alapján: Étkeztetés: Népkonyhai ellátás: Házi segítségnyújtás: Családsegítés: Idősek nappali ellátása: Nappali Melegedő: Éjjeli Menedékhely: Idősek Otthona: Emelt Szintű Idősek Otthona: 76 fő 37 fő (naponta beírt jelenlét) 38 fő 4272 fő (a szolgálatnál megfordult kliensek száma) 472 fő ( ebből az új kliensek száma) 7 fő 38 fő ( naponta beírt jelenlét) 35 fő ( naponta beírt jelenlét) 45 fő 40 fő ** ( A Gondozási Központban ellátottak száma az intézmény évi adatszolgáltatása alapján) III. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA 1. Étkeztetés 1.1 A szolgáltatás célja, feladatai: Étkeztetés keretében azoknak a rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodnunk, akik azt önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az ellátás célja, hogy az ellátási területen élő valamennyi rászorulónak biztosítani tudjuk ezt a fajta segítséget.

10 1.2 Az ellátandó célcsoport jellemzői A koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségük, valamint hajléktalanságuk miatt rászoruló egyének. Étkeztetés (lakcímre történő kiszállítással) Városi konyha: siófoki állandó lakcímmel rendelkező személyek ha az igénylő kora vagy egészségi állapota miatt önmaga nem képes biztosítani napi egyszeri meleg étkeztetését. Siófokon hajléktalanná vált és a városban életvitelszerűen tartózkodó személyek, jövedelemmel nem rendelkező személyek, vagy akinek jövedelme annyira alacsony, hogy abból a napi egyszeri meleg étkezés nem biztosított, állandó vagy ideiglenes lakcímbejelentéssel vagy lakcímbejelentés nélkül életvitelszerűen Siófokon élő, krízishelyzetben lévő felnőtt és kiskorú személyek A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formája, köre, rendszeressége Az Étkeztetés személyes gondoskodást biztosító alapszolgáltatás. Siófok városa az étkeztetést kétféle formában szervezte meg. A hajléktalan személyek részére a népkonyhán (Városi Konyha) biztosít lehetőséget a napi egyszeri meleg étkezésre, míg az étkezést saját otthonukba kérő rászorultak, időskorúak ellátását az étel házhoz szállítatásával oldja meg (területi étkeztetés), de emellett lehetőség van az étel intézményben történő elfogyasztására is. A területi étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt biztosítunk szervezett formában. Az intézmény saját főzőkonyhával nem rendelkezik, a meleg ételt vállalkozóval kötött szerződés útján biztosítjuk. A kiszállítást a vállalkozó saját gépjárműveivel végzi. Az ellátást igénybevevők száma nincs korlátozva. Az ellátás hétfőtől szombatig biztosított, vasárnap és ünnepnapokon nem biztosítjuk a házhozszállítást. Diétás étkezés csak intézményen belüli ellátási formánál kérelmezhető. A népkonyhai étkeztetés a Városi Konyhán (Siófok, Bajcsy-Zs. u. 224.) biztosított 40 fő részére. A 95/1999.(VI.24.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján maximum 40 férőhelyen hajléktalan vagy egyéb krízishelyzetben levő felnőtt, és kiskorú személyek napi egyszeri étkeztetése, az étel hazaszállításának biztosítása nélkül. A népkonyhai étkeztetés a Városi Konyhán helyben fogyasztással történik, kivéve kiskorúak esetében. Részükre a szülő/törvényes képviselő éthordóban viheti el az ebédet.

11 A népkonyhai ellátás munkanapokon közötti időszakban vehető igénybe. Diétás étkezés nem biztosított. Nagyobb ünnepeken (karácsony, újév, húsvét) anyagi lehetőségeinkhez mérten szeretetvendégség keretében meleg ételt vagy hideg élelmet biztosítunk az arra rászorulóknak. Több napos ünnep esetén ezzel próbáljuk megakadályozni, hogy a kliensek ellátatlanul maradjanak Az ellátás igénybevételének módja A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. Amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét, indítványát törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. A területi étkeztetés biztosításához a kérelmet írásban az intézmény formanyomtatványán kell benyújtani az intézményvezetőnek. A kérelemhez mellékelni kell az egészségi állapotra vonatkozó háziorvosi igazolást. A népkonyhai étkezés iránti igényt a hajléktalan személyeknek szóban, a krízishelyzetben lévő családok, személyek esetében írásban, az intézmény által rendszeresített formanyomtatványon lehet kérelmezni. Az ellátás kérelmezésekor az igénylő írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, illetve intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. Az étkeztetésre vonatkozó igényt nyilvántartásba vesszük (népkonyhai ellátás kivételével). A nyilvántartás a Szt a szerinti adatokat tartalmazza. Az ellátásra való jogosultság esetén az intézményvezető a szóbeli értesítést követően írásbeli megállapodást köt az ellátottal ( kivéve a városi konyhán étkező hajléktalan személyek). A szolgáltatás igénybevételének dokumentálása az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 4.sz. melléklete szerinti étkeztetésre, illetve népkonyhai ellátásokra vonatkozó igénybevételi naplóban történik. A népkonyhai étkeztetés térítésmentes, míg az egyéb étkeztetési formákért a hatályos jogszabályok és Siófok város helyi szociális rendelete alapján megállapított térítési díjat kell fizetni A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás Az étkezés iránti igényt személyesen a Gondozási Központ irodájában (Siófok, Korányi S. u. 1/a), népkonyhai ellátás esetén a Nappali Melegedő (Siófok, Bajcsy Zs. u. 224.) szociális munkásánál lehet kérelmezni. Az ellátás biztosításáról az intézményvezető dönt, és erről írásban értesíti az igénylőt. Az igénylő saját otthonában biztosított étkezés esetén, ha a kérelmező mozgásában korlátozott illetve betegsége miatt nem tudja ügyeit személyesen intézni, akkor a Gondozási Központ dolgozói személyesen keresik meg illetve telefonon tartják vele a kapcsolatot. Étkeztetésnél az ebédek lemondása, illetve szüneteltetésének bejelentése személyesen illetve telefonon történhet a megállapodásban leírt határidők betartásával.

12 2. Házi segítségnyújtás ( kistérségi társulás keretében ) 2.1. A szolgáltatás célja, feladata Az ellátás célja a bentlakásos intézményi ellátás késleltetése, hogy a gondozottak az intézmény által nyújtott segítséggel minél tovább tudják saját lakókörnyezetükben, családjukkal élni életüket. Azon személyek gondozását jelenti, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. A házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk az alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátását, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzését, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. Az ellátás magában foglalja a meleg étel házhozszállítását, bevásárlást, a testi- személyi higiénia biztosítását, az orvoshoz kísérést, a hivatalos ügyek intézésében való közreműködést Az ellátandó célcsoport jellemzői Ha a kérelmező a kistérség településein állandó lakcímmel rendelkezik, ellátását saját maga nem képes megoldani, ellátásáról senki sem gondoskodik, napi 4 órát meg nem haladó gondozási szükséglettel rendelkezik A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formája, köre, rendszeressége A házi segítségnyújtás az alapszolgáltatások keretében nyújtott olyan ellátási forma, mely a szolgáltatást igénybe vevő részére biztosítja önálló életvitelének fenntartását saját lakásán, lakókörnyezetében. A területi gondozás célja, hogy fenntartható legyen a nyújtott segítséggel a gondozott aktivitása, izoláció ne alakuljon ki, és hosszabb időre elkerülhető legyen az olyan mértékű állapotromlás, amely miatt intézményi elhelyezés, illetve kórházi kezelés válik szükségessé. A házi segítségnyújtás akkor felel meg a gondozottak igényeinek, ha: szervezett formában biztosított, tehát az egész ellátási területre kiterjed, rendszeres és folyamatos, az orvosi gondozással rugalmasan együttműködik, igazodik a gondozott igényeihez, tiszteletben tartja az idős embert, bánásmódjával megnyeri bizalmát és feloldja függőségi érzését. A várható eredmények: Az ellátottaknak nyújtott segítséggel késleltetni képes a betegségek romlását, megakadályozza a kóros idő előtti öregedést.

13 A szolgáltatás rendszeressége: Az ellátás a hét 5 napján (illetve munkanapokon) biztosított. Az intézmény működési engedélyében szereplő maximálisan ellátható személyek száma 45 fő. A szolgáltatás iránti igénybejelentés esetén az ellátottak számára nyitva álló helyiségek: Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: Balatonszabadi, Vak B. u Zamárdi, Kossuth L. u Az ellátás igénybevételének módja A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. Amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét, indítványát törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. Az ellátás iránti kérelmet az intézmény által rendszeresített formanyomtatványon kell előterjeszteni, és az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki a jogosultság fennállása esetén biztosítja az ellátást. A kérelemhez mellékelni kell a 9/1999.(XI.24.) SzCsM. r. 1. sz. melléklet I.rész szerinti orvosi igazolást valamint az egyéb, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát. Az ellátás kérelmezésekor az igénylő írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, illetve intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. A házi segítségnyújtásra vonatkozó igényt nyilvántartásba vesszük. A nyilvántartás a Szt a szerinti adatokat tartalmazza. A házi gondozás megkezdése előtt az intézményvezető által megbízott dolgozó egyszerűsített előgondozást végez. Ennek során az igénylő lakóhelyén illetve tartózkodási helyén tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, szociális helyzetéről, egészségi állapotáról valamint mérlegeli azt, hogy az intézmény szolgáltatása megfelel-e állapotának, szükségleteinek. Az egyszerűsített előgondozás a szolgáltatást igénylőnek a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatásából, valamint a gondozási szükséglet vizsgálatának elvégzéséből áll. A gondozási szükségletet az önellátási képesség hiánya alapozza meg, így vizsgálandó az egészségi állapot, az ápolási igény és az önkiszolgálási képesség. Az egyszerűsített előgondozás során az előgondozást végző személy a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 4. sz. melléklete szerinti adatlapot tölti ki. A gondozási szükséglet vizsgálata a 36/2007.(XII.22.)SZMM rendelet 3.sz. melléklete szerinti értékelő adatlapon történik. Az intézményvezető a gondozási szükséglet vizsgálat eredményéről a 36/2007.(XII.22.) SZMM rendelet 4.sz. melléklete szerinti igazolást állítja ki, melynek felülvizsgálatát az intézmény fenntartójánál, Siófok Város Önkormányzatánál lehet kérelmezni. Az ellátásra való jogosultság esetén az intézményvezető a szóbeli értesítést követően írásbeli megállapodást köt az ellátottal. A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult. Házi segítségnyújtást csak fertőzésmentes lakókörnyezetben biztosítható. Az igénybevevő által a szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj számítás alapja, az

14 ellátott rendszeres havi jövedelme. Az igénylő által kitöltött 9/1999. (XI.24.) SzCsM. r. 1.sz. melléklet II.rész szerinti jövedelemnyilatkozat alapján az intézményvezető jövedelem vizsgálatot végez és megállapítja a fizetendő térítési díjat, melyről az ellátott a megállapodás megkötésével egyidejűleg írásban értesül. Amennyiben az ellátott illetve hozzátartozója az intézményi térítési díjjal megegyező összegű személyi térítési díj megfizetését önként, írásban vállalja, nem történik jövedelemvizsgálat. A házi segítségnyújtás módját az igénylő egyéni szükségletei határozzák meg, a gondozási feladatokról egyéni gondozási tervet kell készíteni. Az ellátott állapotában bekövetkezett változásokról a házi gondozást végzők, a háziorvos javaslatának figyelembevételével gondozási-ápolási lapot vezetnek. A gondozási terv tartalma három havonta, illetve jelentős állapotváltozás esetén felülvizsgálatra kerül. Az egyéni gondozási terv tartalmazza: az ellátott fizikai, mentális állapotának helyzetét, az állapotjavulás illetve egészségmegőrzés érdekében szükséges és javasolt feladatokat, az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni gondozási terv részeként ápolási tervet kell készíteni. Az ápolási terv tartalmazza: az egészségi állapot leírását, az ápolási tevékenység részletes tartalmát, az ellátást igénybe vevő önellátó képességének visszanyeréséhez szükséges segítő tevékenységet, az ápolás várható időtartamát, szükség szerint más formában biztosítandó ellátás kezdeményezését ( ápolóotthoni elhelyezését, fekvőbeteg-gyógyintézeti elhelyezést stb.). A gondozási és ápolási tervek elkészítésénél, módosításánál illetve a meghatározott feladatok elvégzésénél az ellátottak háziorvosaival folyamatos együttműködés szükséges. A házi segítségnyújtást végző dolgozók napi gondozási tevékenységükről a 29/1993.(II.17.) Korm.r. 1.sz. melléklete szerinti gondozási naplót vezetnek A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás A házi gondozás iránti kérelem beadása a Gondozási Központ irodájában illetve a kistérségi településeken kijelölt helyeken személyesen történik az ellátást igénylő, hozzátartozója, illetve törvényes képviselője által. A kérelmekről az intézményvezető dönt, és erről írásban értesíti az igénylőt. Ha a kérelmező mozgásában korlátozott illetve betegsége miatt nem tudja ügyeit személyesen intézni, akkor a Gondozási Központ dolgozói az ellátás megkezdése előtt személyesen keresik meg, illetve telefonon tartják vele a kapcsolatot. 3. Családsegítés ( kistérségi társulás keretében) 3.1. A szolgáltatás célja, feladata A családsegítés személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás. Az intézmény

15 feladata a rászorultak szociális és mentálhigiénés segítése, támogatása, az elesettek felkarolása, gondozása egyéni szükségleteiknek megfelelően. Alapvető célok: A kliens külső és belső erőforrásainak feltárása, mozgósítása a probléma megoldása érdekében, a kliens aktív közreműködésével. Prevenciós programok szervezése a még egészséges családok épségének megőrzése céljából. Színvonalas, igényes szakmai szolgáltatások jól képzett professzionális szakemberekkel. A helyi szükségleteknek, igényeknek megfelelő új szolgáltatások kialakítása, bevezetése. A szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került egyének, családok életvezetési képességeinek megőrzése, az okok feltárása, szakszerű intervenció tervezése, a krízishelyzet megelőzése, megszüntetése. A család összetartó erejének megőrzése, erősítése. Az azonos élethelyzetben lévő családok szociális érdekeinek, szükségleteinek feltárása és lehetőség szerinti kisegítése. A nélkülözés, a nyomor enyhítése, elviselhetővé tétele. A családsegítő szolgáltatás általános és speciális segítő tevékenység. Olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, a csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, valamint a szociális környezethez való optimális alkalmazkodáshoz. A családsegítő szolgálat fő feladatai: családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, szociális információs szolgáltatást biztosít, szervezési tevékenységet végez, szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevő megfelelő tájékoztatása érdekében, programokat szervez ( pl. kirándulás, teadélután, ünnepi programok, szeretetvendégség) kliensei számára, segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését Az ellátandó célcsoport jellemzői szociális és mentálhigiénés/életvezetési problémákkal küszködő egyének, családok, csoportok, krízishelyzetbe került egyének, családok, adósságterhekkel küszködő egyének, családok. Speciális szolgáltatások célcsoportjai: tartós munkanélküliek, aktív korú nem foglalkoztatottak, fiatal munkanélküliek fogyatékkal élők, krónikus betegek.

16 Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és a kiskorú érdekei a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatóak A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formája, köre, rendszeressége A családsegítés személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás, mely általános és speciális segítő tevékenysége során a szociális munka eszközeit és módszereit használja fel. A megelőző (prevenciós) tevékenység körében: Figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a nagyszámban előforduló, az egyén és család életében jelentkező probléma okait és jelzi azokat az illetékes hatóság vagy szerv felé. Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert működtet, melynek tagjai a jegyző, továbbá a szociális és egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, gyermekjóléti szolgálat, pártfogói felügyelői és jogi segítségnyújtó szolgálat, társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek. Egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében: A szociális információs szolgáltatás keretében a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint az egészségügyi ellátásokkal kapcsolatban tájékoztatást ad. Információt nyújt a szociális, a családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról, a helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások elérhetőségéről és igénybevételének módjáról. Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt. Meghallgatja az egyén panaszát, és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslásáról. Családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását gondozási terv alapján. Egyéb általános feladatai: Elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket. A helyi egészségügyi, szociális és karitatív tevékenységet végző szervezetekről adatbázissal rendelkezik. Kezdeményezi a települési és kistérségi társulás önkormányzatainál új szociális ellátások bevezetését. Kezdeményezi egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek szociális törvényben meghatározott vagy más speciális ellátását. Speciális segítő szolgáltatás: Speciális segítő szolgáltatás keretében a szociálisan rászorult egyének, csoportok számára önálló szolgáltatást biztosít. Speciális szolgáltatások különösen: konfliktuskezelés (mediáció) információs szolgáltatás adósságterhekkel küszködőket segítő háztartási klub. A speciális segítő szolgáltatás megszervezése során különös figyelemmel kell lenni a roma népesség speciális helyzetéből adódó problémák kezelésére. A helyi Cigány Kisebbségi

17 Önkormányzattal együtt működve veszünk részt a helyi romák felzárkóztatásában. A családsegítésnek a szükség mértékig mások személyiség jogainak sérelme nélkül ki kell terjednie az igénybevevő környezetére, különösen családjának tagjaira. A családgondozók tevékenységüket a Szociális Munka Etikai Kódexének betartásával végzik. A Családsegítő Szolgálat együttműködik a jelzőrendszer tagjaival, tevékenységét összehangolja a Gyermekjóléti Szolgálattal. A szolgáltatások köre: családgondozás tanácsadás ügyintézés adományszervezés és osztás ( ruha, cipő, élelmiszer, bútor ) konfliktuskezelés (mediáció) szociális információ nyújtása csoportfoglalkozás ( önismereti, személyiségfejlesztő tréning, magányos klub) A szolgáltatások rendszeressége: A családgondozás: napi rendszerességgel- munkanapokon, kedd kivételével - 8-tól 16 óráig, tanácsadás: igény szerint nyitvatartási időben ügyintézés: naponta nyitvatartási időben adományszervezés: folyamatos, adományosztás: szerdai napokon 9-12 óráig konfliktuskezelés ( mediáció): igény szerint, időpont egyeztetéssel szociális információ: naponta nyitvatartási időben csoportfoglalkozás: team döntés alapján. A szolgáltatások elérhetősége: 8600 Siófok, Batthyány u. 46. Munkanapokon kedd kivételével 8 16 óra között. Ádánd 8653 Ádánd, Kossuth L.u. 30. Ügyfélfogadás: hétfő csütörtök Balatonszabadi 8653 Balatonszabadi, Vak Bottyán u Ügyfélfogadás: hétfő csütörtök Siójut 8652 Siójut, Kossuth L. u. 14. Ügyfélfogadás: szerda Nagyberény 8656 Nagyberény, Fő u. 12. Ügyfélfogadás: hétfő csütörtök Ságvár 8654 Ságvár, Fő u. 16. Ügyfélfogadás kedd szerda Som 8655 Som, Ady E. u. 35. Ügyfélfogadás csütörtök Nyim 8612 Nyim, Fő u. 30. Ügyfélfogadás péntek Balatonendréd 8613 Balatonendréd, Fő u. 75.

18 Ügyfélfogadás szerda Zamárdi 8621 Zamárdi, Kossuth L. u. 16. Ügyfélfogadás: hétfő csütörtök péntek A családsegítő szolgáltatás tevékenységei során alkalmazott munkamódszerek egyéni esetkezelés szociális csoportmunka közösségi szociális munka Egyéni esetkezelés folyamata: A Családsegítő Szolgálathoz beérkező ügyfeleket a családgondozó fogadja. Az ügyfél nagy körvonalakban feltárja problémáját, ha az adott családgondozó kompetens, az ügyben ő jár el. Amennyiben speciális problémái vannak, tovább irányítja az aktuális esetfelelőshöz (szociális információ, adósságkezelés, adomány közvetítés, szociális otthoni elhelyezés stb.) Az esetfelelős rögzíti a személyes adatokat, a problémamegoldó modell segítségével feltárja a problémát, a rendelkezésre álló információk alapján, a szükséges alternatívák összegyűjtésével tájékoztatást, útmutatást ad a fő probléma megoldására. Abban az esetben, ha több probléma együttes előfordulása szerepel - családgondozó megítélése alapján - közös megegyezéssel nyilvántartásba veszi az ügyfelet. A szükséges adminisztrációt az esetfelelős végzi: nyilvántartást és esetnaplót vezet, gondozási tervet készít, mindezt a klienssel kötött együttműködési megállapodás alapján. A gondozási tervben sorba veszi a problémákat (fontossági sorrendben), megoldási alternatívákat sorol fel, illetve a probléma megoldására az ügyféllel közösen kb. megoldási határidőt jelöl meg. Amennyiben az egyes problémák megoldódtak, azokat lezártnak tekinti. Az egyéni esetkezelés célja a prevenció, a krízishelyzet elkerülése. Ha a családgondozó, úgy ítéli meg, hogy krízis helyzet áll fenn, krízis intervenció alkalmazásával oldják meg a problémát. A családlátogatás szabályai Az esetkezelésnek a szükséges mértékig mások személyiségi jogainak sérelme nélkül- ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. A családgondozók tevékenységüket a Szociális Munka Etikai Kódexének betartásával végzik. A családgondozás része a családlátogatás, mely a szupportív (támogató) környezet feltárásával segíti az esetmunkát. A családlátogatás meghatározott időközökben történik, az adott esethez igazodva a szolgáltatást igénybe vevővel közösen egyeztetve. Amennyiben a családgondozó úgy ítéli meg, a családlátogatás történhet előzetes egyeztetés nélkül is, így nyomon követve a kliens önállóságát. A családlátogatás adminisztrációja a feljegyzéseken szerepel, melyek az iratkezelési szabályzat alapján iktatásra kerülnek. A Családsegítő Szolgálat munkatársai fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, melyet az intézmény vezetője állít ki részükre.

19 Csoportmunka szabályai Csoportfoglalkozást a családgondozó szervezhet az ügyfelek igényeinek megfelelően, ez a foglalkozás önkéntes alapon működik, azonban az első foglalkozáson történő szóbeli szerződéskötés alapján kötelezővé válik. Az aktív korú nem foglalkoztatott személyekkel történő csoportfoglalkozás meghatározott tematika alapján történik, két fő családgondozó vezetésével. Vegyes, kiscsoportokkal (5-20 fő) működünk, önismereti, álláskeresési és kommunikációs fejlesztési témában. A kurzus csoportonként 6 alkalomból áll, de ettől igény szerint eltérhetünk. A csoportfoglalkozásokat is a Szociális Munka Etikai Kódexe alapján, teljes titoktartásra kötelezve (a résztvevőkre vonatkozóan is) végezzük. Közösségi szociális munka Közösségi csoportmunka lényege, hogy a csoportvezető előkészíti a csoportot az önálló működésre. Közösségi szociális munka, szolgálatunknál tájékoztatás alapján működik. Ilyen jellegű tevékenységet térségünkben civil szervezetek végeznek, mely foglalkozásokra az érdeklődőket tovább irányítjuk. E szervezetek tevékenységéhez szolgálatunk helyet biztosít. Adósságkezelési tanácsadás A tanácsadás fő célja a hátralékkal rendelkező családok lakhatásának megtartása. A szolgáltatás keretein belül a lakáshasználattal összefüggő közmű- hátralékokkal foglalkozunk: áram, gáz, táv-hő, víz és csatorna, szemétszállítás díja, valamint a közös költség, lakbér és a lakástörlesztő részletek. Az adósságkezelési tanácsadás három szakaszból áll, az első lépcsőben a család hátralék állományának és jövedelmi viszonyainak feltérképezése folyik. A tanácsadó a klienssel közösen háztartási költségvetést készít, amelynek célja, hogy olyan törlesztő részletet számoljunk, amelyet a család biztosan ki tud gazdálkodni. A részletek fizetése érdekében megszorító intézkedésekre is javaslatot tehet a tanácsadó. Ha a jövedelmi viszonyok alapján nem tudna a hátralékos törlesztő részt fizetni, akkor a tanácsadó egyéb források bevonását javasolja. A következő szakaszban a közmű szolgáltatóval való szerződéskötés után a kliens már nem csak az aktuális számlát, hanem az adósság részleteit is fizeti. A szerződés létrejöttében nagy szerepe van a tanácsadónak, aki közvetít a szolgáltató és a kliens között, hogy a kikalkulált törlesztő rész mindenkinek megfeleljen. A szerződés megkötése után a hátralék rendezéséig a kliens minden hónapban bemutatja a befizetett feladóvényeket. Ha probléma merül fel segít a megoldásban. Az adósság kifizetése után a tanácsadó még 6 hónapig tartja a kapcsolatot a klienssel, aki az aktuális számlákat befizetés után bemutatja. Erre az után-követő szakaszra azért van szükség, hogy a háztartás ne váljon újra hátralékossá. A Családsegítő Szolgálat preventív jelleggel Háztartási Klubot működtet. Mediáció A mediáció egy speciális konfliktuskezelési módszer, amelynek lényege, hogy két vagy több fél vitájában a felek kölcsönös beleegyezésével egy semleges harmadik fél, a mediátor ( közvetítő) jár el. Egy speciális közbenjáró tevékenységet olyan esetben célszerű alkalmazni, amikor a felek közti nyílt érdekellentétet, konfliktust a résztvevők önmagukban nem tudják konstruktívan vagy belátható időn belül megoldani. A mediátor moderálja a folyamatot: szorgalmazza a párbeszéd, a tárgyalásos egyeztetés létrejöttét, arra törekszik, hogy a

20 felekben egymás kirekesztése helyett a megoldás igénye kerekedjen felül. a folyamatot aktívan strukturálja ( a probléma megfogalmazása, az egyezkedési folyamat lépésekre bontása, közös cél kialakítása, alternatív megoldások keresése) fokozza a felek kooperációs és empatikus képességeit, kommunikációs és probléma megalapozottabb döntéseket tudjanak hozni. megakadályozza a beszűkülés, a bizalmatlanság, a merev attitűdök kialakulását erősíti a tárgyalásokon elért megegyezések tartósságát, segíti a megállapodások betartását. Magányos klub Az intézményünkben működő magányos klubot családgondozó munkatárs vezeti, aki mindennapi munkája mellett eredményesen szervezi a programokat. A szolgáltatás preventív jellegű. Azokat az idős egyedül élő személyeket fogja össze, akik még viszonylag egészségesek, aktívak és igénylik a közösségi programokat. A létszám folyamatosan növekszik, a klub tagjainak átlag életkora 70 év körüli. A magányos klub keretében kirándulásokat, gyógyfürdőzést, teadélutánokat, bálokat ( Erzsébet, Katalin napi, farsangi, szüreti ), karácsonyi ünnepséget szervezünk. Felvilágosító - tájékoztató jellegű előadásokat tartunk( pl. egészséges életmód időskorban, gyászfeldolgozás, háztartási kiadás ésszerűsítése stb.). Jelzőrendszer A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató intézmény valamint a Gyerekjóléti Szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak, magánszemélyek jelezhetik, ha segítségre szoruló személyről, családról szereznek tudomást. A kapott jelzés alapján az intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális is mentálhigiénés problémákkal küzdő személyek és családok körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljairól és tartalmáról. Az intézmény jelzőrendszeri megbeszéléseket kéthavonta tart, ahol a tagok illetve meghívott személyek vesznek részt. Aktív korú nem foglalkoztatottak nyilvántartási szabályai Aktív korú nem foglalkoztatott személynek nyújtott szolgáltatást a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi. III. tv. 37/c. és a 37/D. valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján végzünk. A helyi önkormányzat jegyzői határozata alapján a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, szolgálatunknál az aktív korú szociális segélyezett személy köteles megjelenni, magát nyilvántartásba vetetni. Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a jogerős határozatban foglalt határidő betartását elmulasztja, a szolgálatunk 8 napos határidővel írásban igazolási kérelem benyújtására szólítja fel. A felszólítást a megjelenés időpontja előtt legalább 5 nappal kézhez kell kapnia az érintett személynek. Az igazolási kérelem akkor fogadható el, ha a határidő betartásának elmulasztása önhibáján kívül történik, melyet hitelt érdemlően igazolni tud. Amennyiben a kérelemben foglaltakat elfogadjuk, az együttműködésre kötelezett személyt nyilvántartásba vesszük. Ellenkező esetben Siófok Város Jegyzőjét 5 napon belül írásban tájékoztatjuk. A családgondozó feladata nyilvántartási adatlap vezetése, nyilatkoztatni más alapszolgáltatás igénybevételéről és adatkezelésről az adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény alapján. Esetnapló készítése, előzetes

21 együttműködési megállapodás megkötése, tevékenységek rögzítése, melyen a találkozási időpontokat határozzuk meg, folyamatosan kapcsolatot tartunk, legalább 3 havonta személyes találkozásra kerül sor a nyilvántartottakkal. A helyzet-állapotfeltárás során dokumentáljuk a család vagyoni helyzetét, a kliens iskolai végzettségét, munkatapasztalatát, egészségügyi állapotát stb., melyet a gondozásba vételt követő második alkalommal, előre egyeztetett időpontban, családlátogatás keretében végzünk. E családlátogatásra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint egyéb esetekben. Szerződéskötésre, beilleszkedési terv készítésére, a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül kerül sor. A szerződés 1 példányának a Jegyzőhöz történő megküldésével igazoljuk a kliens együttműködését szolgálatunkkal. A beilleszkedést segítő programban a személyes igényeknek, szükségleteknek megfelelően a klienssel közösen határozzuk meg az ügyfél kötelezettségeit pl.: különböző csoportfoglalkozásokon történő részvételt. A szerződéskötést követően legalább évente írásos értékelést készítünk a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról és az esetleges módosításokról, illetve szerződésszegés esetén a jegyzőt írásban tájékoztatjuk Az ellátás igénybevételének módja A családsegítés és a hozzátartozó szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő illetve törvényes képviselője szóbeli kérelmére történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta önállóan terjesztheti elő. Az ellátás kérelmezésekor az igénylő írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, illetve intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. A családsegítésre vonatkozó igényt nyilvántartásba vesszük. A nyilvántartás a Szt a szerinti adatokat tartalmazza (kivétel, ha a jogszabályban meghatározott szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett nyilatkozattal lezárható). A szolgáltatást igénybe vevő és a Családsegítő Szolgálat kapcsolatfelvételének dokumentálása az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 7. számú melléklete szerinti forgalmi naplóban történik. Az egynél több találkozást igénylő segítségnyújtást az 1/2000. ( I.7.) SZCSM rendelet 7. sz. melléklete szerinti esetnaplóban kell dokumentálni. Ebben az esetben a segítségnyújtás szakmai tartalmát az ellátás igénybevételekor az ellátást igénybe vevő aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. E dokumentációkat az intézményvezető (illetve az általa megbízott szakmai vezető) rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi. A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő személy együttes munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre, feltéve, hogy a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le. A megállapodás tartalmazza a szolgáltatást igénybe vevő személy problémáit, az elérendő cél érdekében megvalósítandó feladatokat, az együttműködés módját, a folyamatba bevonandó szolgáltatókat, intézményeket, a találkozások rendszerességét, a segítő folyamat várható eredményét és a lezárás időpontját. A családsegítés a szolgáltatást igénybe vevő személy otthonában, családi környezetében tett látogatások, illetve a családsegítő szolgálatnál folytatott segítő beszélgetés és segítő munkaformák útján valósul meg. Segítő munkaformák különösen a szociális esetmunka, a szociális csoportmunka és a közösségi szociális munka. A szociális esetmunkára minden

22 esetben esetfelelős van kijelölve. Az esetfelelős kíséri figyelemmel, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy problémája kezeléséhez igénybe vette-e az elérhető szolgáltatásokat, valamint - a szolgáltatást igénybe vevő beleegyezésével - együttműködik a más szociális és egyéb szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal és intézményekkel. A család tagjaira is kiterjedő segítő szolgáltatásban folyamatosan figyelemmel kell kísérni, hogy a kiskorú érdekei, speciális szükségletei, helyzete szükségessé teszik-e Gyermekjóléti Szolgáltatás biztosítását. Ha Gyermekjóléti Szolgáltatás biztosítása szükséges, az esetfelelős megkeresi az illetékes intézményt. A családsegítéshez az intézményen belül rendelkezésre áll olyan helyiség, amelyben a szolgáltatás igénybevételének ideje alatt csak a családgondozó, illetve a tanácsadó, valamint a segítséget igénylő személy, család vagy csoport tartózkodik, és folyamatosan biztosítottak a bizalmas beszélgetés körülményei. A személyes gondoskodást végző családgondozók számára biztosított a rendszeres esetmegbeszélés, továbbá munkájuk rendszeres szakmai felügyelete. A családsegítés körében nyújtott jogszabályban előírt - alaptevékenységekért nem kell térítési díjat fizetni A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás A Családsegítő Szolgálat nyitott, szolgáltatásait nyitvatartási időben munkanapokon - az ellátottak körében meghatározott egyének, családok, csoportok vehetik igénybe. A kapcsolattartás módja közvetlen és személyes. Az igénybe vevő megkereshet bennünket személyesen, telefonon, levélben. A családgondozás része a családlátogatás, mely a támogató környezet feltárásával segíti az esetmunkát. A családgondozók részére az intézményvezető fényképpel ellátott munkáltatói igazolványt állít ki. 4. Idősek Nappali Ellátása (Idősek Klubja) 4.1. A szolgáltatás célja, feladata Az Idősek Klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak, illetve 18. életévét betöltött, egészségi állapota miatt támogatásra szoruló személy napközbeni ellátására, gondozására szolgál. A Gondozási Központ keretén belül működő klub lehetőséget nyújt a napközbeni tartózkodásra, 3x-i étkezésre, a társas kapcsolatok ápolására valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A szolgáltatás megszervezésével célunk, hogy a még otthonukban élő, önmaguk ellátására részben képes időskorúak részére segítséget, napközbeni elfoglaltságot biztosítsunk Az ellátandó célcsoport jellemzői Biztosítható az ellátás, ha a kérelmező: siófoki állandó lakcímmel rendelkezik 18. életévét betöltötte önmaga ellátására részben képes

23 közösségi életvitelre alkalmas A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formája, köre, rendszeressége Az Idősek Klubja személyes gondoskodást biztosító alapszolgáltatás. Az ellátás lényege, hogy a még jó egészségi állapotban lévő, de segítségre szoruló idősek igényeiknek megfelelő támogatásban részesüljenek testi-lelki és társadalmi síkon egyaránt, melynek következtében könnyebben élik önálló életüket. Az idősek klubjában nyújtott segítség egészségi állapottól függően lehet: szociális pszichés vagy mindkettő. A szociális segítség lehet: igény szerint, étkezés biztosítása tisztálkodás lehetőségének nyújtása téli hónapokban meleg helyiség biztosítása szabadidős programok szervezése, hivatalos ügyek intézésének segítése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése A pszichés gondozás irányul: a lelki magányosság megszűntetésére a hitélet gyakorlásának megteremtése az izoláció elkerülésére az emberi kapcsolatok megtartására és továbbépítésére elfoglaltság és szórakoztatás nyújtására. Az egészségügyi ellátás körében felvilágosító előadásokat szervezünk az igénybevevőket leginkább érdeklő témákból. A szabadidős programok szervezésével az intézmény az ellátást igénybevevők részére sajtótermékeket, könyveket, kártya- és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosít, rendezvényeket szervez. A foglalkoztató programokat úgy állítjuk össze, hogy azok feleljenek meg a speciális igényeknek. Célunk az, hogy a klub látogatói lehetőség szerint bekapcsolódjanak az intézmény mindennapi életét segítő tevékenységekbe. Ezáltal a gondozottak fontosnak tartják magukat, ami csökkenti, vagy megszűnteti a kiszolgáltatottság, az eltartottság önérzetet sértő érzését. Várható eredmények: Ezzel az alapszolgáltatási formával is késleltethető az intézményi elhelyezés. A hozzátartozók, a család tehermentesítése mellett, az igénybevevő megkapja a szükségleteinek megfelelő szakszerű gondoskodást. Az ellátás helye Siófok, Korányi S. u. 1/a. Az engedélyezett férőhelyek száma 30 fő. A jelentkező igényeket az intézmény azonnal ki tudja elégíteni. Az ellátás folyamatosan, a hét minden napján hozzáférhető, 07 h-19 h között Az ellátás igénybevételének módja

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 2016. TARTALOM I. Az intézmény azonosítói 5 1. Az intézmény szociális ellátórendszerben betöltött szerepe 5 II. Az intézmény célja és feladata 5 1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Siófok Város Képviselő-testületének 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Siófok Város Képviselő-testületének 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20 Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS Siófok

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége Gyermekjóléti Szolgálat A gyermekjóléti szolgálat tevékenységét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. tv.

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formái

1. A rendelet hatálya. 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formái Cegléd Város Önkormányzata 11/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról (Egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete I. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA Célja: Magyarországon ma a családok széthullása, a többgenerációs együttélések megszűnése

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 6/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Szigetszentmiklós

Részletesebben

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 1.) A házi segítségnyújtás célja: A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy a településen élő rászorulók önálló életvitelének fenntartását lakóhelyükön, saját lakásukban segítse

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete Budaörs Kistérség Többcélú Társulása, valamint Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről Kengyel Községi Önkormányzat

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya 1 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúsámson Városi Önkormányzat

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 8/2005.(IV.21.) sz. rendeletével módosított 8/2004. (III. 25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (Egységes

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Vépi Családsegítő Szolgálat

Vépi Családsegítő Szolgálat Vépi Családsegítő Szolgálat Szakmai programja Családsegítő Szolgáltatás 1. A szolgálat célja, feladatai A családsegítő szolgálat a preventív és korrektív rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Módszertani ajánlás. Szakmai ajánlás tervezete Esetnapló használatára és nyomtatványának elkészítésére

Módszertani ajánlás. Szakmai ajánlás tervezete Esetnapló használatára és nyomtatványának elkészítésére Módszertani ajánlás Szakmai ajánlás tervezete Esetnapló használatára és nyomtatványának elkészítésére A családsegítő szolgálat családgondozási feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben