Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány ÉVES KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány ÉVES KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány ÉVES KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2 A év áttekintése A DemNet azon munkálkodik, hogy demokratikus civil társadalmak működjenek Magyarországon és a világ más országaiban. Teszi ezt a nem kormányzati szervezetek fejlesztésén, társadalmi szerepük növelésén és a fenntarthatóságukhoz való hozzájáruláson keresztül. Támogatásosztó tevékenységével pénzügyi források elérését teszi lehetővé szervezetek számára illetve projektjeiben a civil szervezetek megerősítésére törekszik. A Demnet különleges hangsúlyt fektet a közösségi kezdeményezések támogatására és alapértékként kezeli az együttműködést, az átláthatóságot, a profizmust támogatási stratégiájában. A év az Alapítvány értékelése szerint egy igen gyümölcsöző és pozitív periódus volt, noha a működtetés és a pénzügyi stabilitás területén a legtöbb kihívás továbbra is megmaradt. Az év elején két nagy összegű szerződést írtunk alá: 1) A DemNet-et hazai partnerének választotta a Norwegian Financial Mechanism for Administering a Grant Program for the Hungarian civil society, azaz a Norvég kormány civil társadalmat támogató programja; 2) első ízben nyerte el az Alapítvány a EuropeAid támogatását egy nemzetközi projektben. Mindkét program 3 éves, és alapvetően meghatározzák az Alapítvány működtetését. Röviddel e szerződések elnyerése és megkötése után, 2008 áprilisában a DemNet sikeresen indult egy közbeszerzési pályázaton: az Európai Bizottság Civil társadalom és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása 2. kör támogatási programjának menedzselését nyerte el (az 1. Kört is a DemNet menedzseli), amely Magyarországon ma a civil szervezetek tevékenységeit támogató egyik legnagyobb forrás. Az év folyamán további kisebb projektet hajtottunk végre. Évvégén pedig értesítést kaptunk egy újabb EuropeAid támogatás elnyeréséről ban az Alapítvány megerősítette működési kapacitásait mindegyik stratégiai területen, így párhuzamosan támogatás osztó szervezetként és nemzetközi fejlesztő szervezetként is működött Magyarországon. Az Alapítvány a következő tevékenységeket végezte: 1. Civil szervezeteket támogató programok adminisztrációja: Átmeneti támogatások 1. Kör Átmeneti támogatások 2. Kör EEA/Norvég Civil Alap Strukturális Alapok monitorozása 2. Nemzetközi fejlesztési együttműködés és globális nevelés To Act You Have To Know Tudj, hogy tehess! projekt: politikusok, újságírók és felső oktatási hallgatók képzése, kapacitásépítése Visegrad for Serbia Visegrád Szerbiáért : donorkoordináció Szerbia fejlesztéséért 3. Helyi közösségi kezdeményezések támogatása EEA/Norvég Civil Alap Experiment in Newcomers Integration Interreg IIIB CADSES ENI projekt (Kísérlet az Újonnan érkezők Integrációjára) PreQual Steps: migráns nők munkaerő-piaci integrációja 2

3 2008-ban számos adományozó és szerződéskötő támogatta az Alapítványt, úgy mint: - ARC Kft. - Európai Bizottság - EuropeAid - Európai Bizottság - Interreg IIIB CADSES - Európai Bizottság - Leonardo da Vinci Programme - ESZA Nonprofit Kft - Magyar Külügyminisztérium - Magyar Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Minority Rights Group Europe - Nemzeti Civil Alap - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Central Finance and Contracts Unit) - The Financial Mechanism Office of the European Free Trade Association (Norwegian Financial Mechanism) Az Európai Szabadkereskedelmi Egyesülés Finanszírozási Mechanizmusok Irodája A szervezet állományában bekövetkezett változások januárjában új adminisztratív asszisztenst vettünk fel, Takács-Puskás Szilviát, aki júliusáig dolgozott az Alapítványnál. Februárban Miháltz Rékát alkalmaztuk teljes munkaidőben a Tudj, hogy tehess! projekt vezetőjének. Tapasztalt projektvezető és adminisztrátor, a Planet Alapítvány volt ügyvezető igazgatója. Áprilisban Számadó Róza lépett a DemNet fedélzetére, az Átmeneti támogatások 2. Kör programja vezetőjeként. Róza az EUs projektvezetés szenior szakértője, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség volt osztályvezetője. Májusban Slonszki Tamás jött pénzügyi asszisztensnek az Alapítványhoz (ezt megelőzően Pálvölgyi Péter, megbízott ügyvezető igazgató végezte a pénzügyi adminisztrációt), hogy segítsen a növekvő pénzügyi adminisztrációs feladatok ellátásában. Miután határozott idejű szerződése lejárt, Kis Réka követte őt ezen a poszton júliusban, kiegészítve irodavezetői funkciókkal szeptemberében Lerner Balázzsal kötött az Alapítvány szerződést a felsőoktatási hallgatókkal és a médiával való feladatok megszervezésére. Novemberben Jaksa Brigitta jogászt alkalmazta az Alapítvány 75%-ban a Tudj, hogy tehess! projekt fejlesztéspolitikai munkatársaként, 25%-ban a Leonardo/PreQual projekt vezetőjeként. Decembertől Erős Barbara a külkapcsolatok és a stratégiai fejlesztés vezetője. Az Alapítvány munkatársi gárdájának létszáma január és december között 3 főről 8 főre nőtt, ezzel párhuzamosan biztosítani kellett a hatékony irodai, infrastrukturális hátteret is a kielégítő munkavégzéshez. Jogi státus és döntéshozatali mechanizmusok év folyamán az Alapítvány nem tudta lezárni az Alapító okirat módosítással kapcsolatos ügyeit a bíróságon. A Fővárosi Bíróság két alkalommal utasította el a beadott anyagokat és kért további tisztázást vagy változtatást. Várhatóan májusra hagyják jóvá a módosított Alapító okiratot. Az alábbi pontokban történik változás: 3

4 - Nizák Péter gyakorolja az alapítói jogokat - székhely - kuratórium összetétele, a tagok számának 5 főre csökkentése, lemondások és új kinevezések - a Felügyelő Bizottság összetételének megváltozása, lemondások és új kinevezések - Új kuratóriumi titkár, a jogi képviselet megváltoztatása A Fővárosi Bíróság előtt a DemNet-et Dr. Mayer Erika, ügyvéd képviseli. Tagság szakmai szervezetekben Az Alapítvány 2008-ban két szakmai szövetség tagjaként vállalt aktív szerepet. A Magyar Adományozói Fórum egy független adományosztói ernyőszervezet (magánalapítványok, cégek, egyének a tagjai). Célja a hatékony adományosztás gyakorlatának elterjesztése Magyarországon, kutatások levezénylésével, szolgáltatások elindításával és szakmai párbeszéd kialakításával illetve nagyobb események szervezésén és a médián keresztül. (www.donorsforum.hu). Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség (HAND) a hatékony, átlátható és fenntartható nemzetközi fejlesztési együttműködési politikák és stratégiák kialakításáért dolgozik Magyarországon, sikere a tagszervezetek több éves tapasztalatira alapul (www.hand.org.hu) decemberéig az Alapítvány egy irodán osztozott a HAND Szövetséggel (ők béreltek egy szobát az Alapítványtól). Az Alapítvány egy főt, Kékesi Annamáriát delegálja a CONCORD Szövetség elnökségébe (Európai NGO Szövetség a Segélyezésért és Fejlesztésért. (www.concordeurope.org) A 2008-ban megvalósítás alatt álló projektek összefoglalója 1. Adományozói programok 1.1 Civil szervezetek és az anti-diszkriminációs tv. végrehajtása (2005/ ) 1. Kör Szerződő fél Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység Projektvezető Csizmadia Péter Megvalósítás időszaka 2007/ /12 Szolgáltatási díj EUR + 20% ÁFA Támogatott szervezetek 17 (13 Makro projekt + 4 hálózat-építési projekt) száma: Támogatás összege ,84 EUR (Makro projektek) ,77 (Hálózatépítési projektek) 4

5 A szerződés keretében az Alapítvány a Civil szervezetek és az anti-diszkriminációs tv. végrehajtása pályázati program I. körös pályázati kiírás technikai asszisztenciáját látta el. A technikai asszisztencia keretében az alapítvány: - közzétette a pályázati felhívást; - pályázati tanácsadás biztosított a pályázati időszakban; - megszervezte az értékelési eljárást és annak adminisztratív lebonyolításában közreműködött; - értesítette a pályázókat az értékelés eredményéről; - előkészítette a támogatási szerződéseket a kedvezményezettekkel együttműködve; - információs napokat, és konzultációkat szervezett és bonyolított le a nyertes szervezetek részére; - a támogatott projektek rendszeres szakmai monitoringa és pénzügyi ellenőrzését végezte; - a támogatási szerződések módosításával kapcsolatos segítség nyújtás biztosítása, - a kedvezményezettek közbenső és végső beszámolóit előzetesen ellenőrizte, a hiányokat pótoltatta, javítások kért be és a beszámolókat továbbította a jóváhagyó szervek felé. A pályázati alap a civil szervezetek projektjeinek támogatása révén kívánta fejleszteni azon civil szervezetek kapacitását, amelyek központi szerepet játszhatnak mind a társadalmi köztudat formálásában, mind a diszkrimináció által érintettek számára nyújtott szolgáltatások közvetítésében. A pályázati program főbb céljai: - a civil szervezetek és társadalmi partnereik kapacitásának növelése, támogatása az egyenlő bánásmód törvény (Ebktv.) megfelelő alkalmazása, végrehajtása érdekében, - a civil szervezetek szerepének tudatosítása, újradefiniálása, az egyenlő bánásmód törvény végrehajtásának kezdeményezésében, valamint a demokratikus döntéshozatali folyamatokban és a jogrend megszilárdításában való aktív részvételük támogatása, aktivitásuk és hatékonyságuk erősítése, - civil szervezetek támogatása hálózatok építésében és abban, hogy regionális NGO/NPO hálózatok vezetői legyenek a Közép-Kelet-Európai régióban, valamint a civil szervezetek és a helyi/regionális hatóságok partnerség építésének elősegítése, - azon egyének és társadalmi csoportok befogadásának és társadalmi integrációjának erősítése, amelyeket a gazdasági, társadalmi vagy politikai marginalizáció fenyeget. A program támogatta az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség elvének megvalósulását célzó projekteket az alábbi területeken: - foglalkoztatás, - a lakhatás, 5

6 - a szociális biztonság, - az egészségügy, - az oktatás és képzés, - az áruk forgalma és a szolgáltatások igénybevétele, - valamint a demokratikus fejlődés területe. A pályázati program július 18-án került meghirdetésre, a beérkezési határidőig (2007. szeptember 17.) 110 pályázat került regisztrálásra. A programra beérkezett pályázatok szakmai értékelő bizottság javaslatára a 17 nyertes szervezet összesen nettó ,61 támogatást kapott. A pályázati programok megvalósítása a szerződéskötést követően 2007 december 2008 január során indult. Az összes projekt kezdeti monitorozására sor került 2008 januárfebruár folyamán, valamint 2008 második félévében. A kedvezményezett projektek December 15-éig hajtották végre projektjeiket / Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása 2. Kör Szerződő fél Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység Projektvezető Számadó Róza Megvalósítás időszaka 2008/ /06 Szolgáltatási díj 75,425 EUR + 20% VAT Támogatott szervezetek 24 száma: Támogatás összege EUR A szerződés keretében az Alapítvány a Civil szervezetek és az anti-diszkriminációs tv. végrehajtása pályázati program II. körös pályázati kiírás technikai asszisztenciáját látja el. A pályázati kiírás menedzsmentjével kapcsolatos feladatok és a pályázati program célkitűzései az I. körös pályázatéval azonosak. A pályázati program május 5-én került meghirdetésre, a beérkezési határidőig (2008. július 7.-e) 52 pályázat került regisztrálásra. A programra beérkezett pályázatok szakmai értékelő bizottság javaslatára a 24 nyertes szervezet összesen nettó támogatást kapott. Valamennyi szerződés szeptember 30-áig az NFÜ Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium valamint a Kedvezményezett szervezetek által aláírásra került. A pályázati programok megvalósítása a szerződéskötést követően 2008 október 2009 január során indult. Az összes projekt kezdeti monitorozására sor került 2008 december folyamán, valamint első két hónapjában. A kedvezményezett projektek December 15-éig hajtották végre projektjeiket. 6

7 1.3 Európai Gazdasági Együttműködés (Norvégia, Izland, Liechtenstein) & Norvég Financiális Mechanizmus Civil Alap Magyarország Szerződés típusa Szolgáltatási alvállalkozás Szerződő Az Európai Szabad Kereskedelmi Szövetség Financiális Mechanizmus Irodája; alvállalkozói szerződés az Ökotárs Alapítvánnyal került aláírásra Projekt vezető Pálvölgyi Péter Projekt időszaka 2008/ /02 Szolgáltatási díj EUR A támogatott NGOk száma 24 (első körben 2008-ban) Kiosztott támogatás nagysága (első körben 2008-ban) Együttműködésben az Ökotárs Alapítvánnyal, az Autonómia Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvánnyal Magyarország ezúton adminisztrálja a Norvég Kormányzat magyar civil társadalmat támogató alapját (the NGO Fund of the European Economic Area / Norwegian Financial Mechanism for supporting Hungarian NGOs). Az Ökotárs Alapítvány a konzorcium vezetője, és a másik három szervezettel külön-külön saját pályázati programokat menedzselnek. Így a négy terület: - Környezetvédelem és fenntartható fejlődés (Ökotárs) - Civil szervezetek kapacitásépítése (DemNet) - Társadalmi kohézió, egészségügy és gyermekvédelem (Autonómia) - Kulturális Örökség (Kárpátok) A pályázati programban a teljes, kiosztásra kerülő összeg 2011-ig: EUR. A civil szervezetek pályázatait két meghirdetés alkalmával várjuk. (2008 és 2009), két támogatási területen: Makro projektek ( EUR) és Mikro projektek ( EUR). A program alapelveinek tükrében a Norvég Civil Alap olyan pályázatokat támogat, amelyek a fentebb felsorolt négy szakmai területen az alábbi karaktereket mutatják: innovatívak; a helyi közösségben meglévő, de eddig ki nem használt potenciálra építenek, a helyi erőforrások, valamint a célcsoportok bevonásával valósulnak meg; erősítik a civil szervezetek mozgalmi jellegét, közvetlen akciókkal érik el céljaikat, serkentik a közösségi aktivitást; növelik a szervezetek társadalmi bázisát, tagságát, lakossági kapcsolataikat, társadalmi elismertségüket; fokozzák az együttműködést a civil szervezetek és a társadalom más szereplői (egyéb non-profit szervezetek, az állami, önkormányzati és üzleti szektor) között; 7

8 túlnyomórészt vidéki térségekben valósulnak meg, helyi kezdeményezésre és hátrányos helyzetű közösségek fejlesztését célozzák; konkrét és életképes elképzeléssel rendelkeznek a projekt eredményeiről, és az elindított tevékenység, szolgáltatás projekt-időszakon túli fenntartásáról; a megvalósított projektben érvényre juttatják a fenti értékeket (szolidaritás, esélyegyenlőség, környezettudatosság, fenntartható fejlődés, jó kormányzás stb.), és ezek széles körű és hatékony kommunikációját valósítják meg. A DemNet a civil szervezetek kapacitásfejlesztése témában pályáztat és segíti a projektmegvalósítást, beszámolást. Elsősorban az alábbi tevékenységek támogatására helyezi a hangsúlyt: - Civil szervezetek működési és emberi erőforrásainak kapacitásfejlesztése - Civil szervezetek érdekérvényesítő vagy watch dog típusú szerepének erősítése - Civil szervezetek regionális fejlesztésben vagy közösségfejlesztésben való részvételének segítése, érdekérvényesítési képességük erősítése További információ a weboldalon található. Az első körben az Alapítvány igen jelentős számú pályázatot kapott, több mint 350-en nyújtották be projektötletüket. Közülük 24-et lehetett támogatásra javasolni 12 makro és 12 mikro projektet. A támogatott projektek megvalósítása szeptemberében indult el és 12 vagy 24 hónapig futnak. A támogatott projektek listája egy rövid összefoglalóval megtalálható a weboldalon. 1.4 A Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program keretében támogatott projektek monitoringja Szerződő fél ESZA Kht. Projektvezető Csizmadia Péter Megvalósítás időszaka 2005/ /09 Szolgáltatási díj Ft + 20% ÁFA A HEFOP 2.3 intézkedés keretében meghirdetett hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása valamint az alternatív foglalkoztatási szolgáltatások hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztathatóságának javítása pályázatok szakmai monitor feladatinak megszervezését 22 fő külső szakértővel - láttuk el vállalkozói szerződés keretében 2005 júniusától. E két intézkedésben támogatott mintegy 45 kedvezményezett közül valamennyi nonprofit szervezet volt. A közbeszerzés keretében megkötött szerződés szeptember 30-án zárult

9 Megvalósíthatósági tanulmány a Társadalmi Megújulási Operatív Program hoz: Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása Szerződés típusa Szolgáltatási szerződés Szerződő Szociális és Munkaügyi Minisztérium Projekt vezető Csizmadia Péter Projekt időszak 2005/ /03 Szolgáltatási díj 4,320 EUR (1,080,000 HUF) + 20% VAT A DemNet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Társadalmi Párbeszéd és Civil Kapcsolatok Főosztálya részére az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül meghirdetésre kerülő as a Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása címet viselő pályázati konstrukció szakértői anyagának kidolgozásában működött közre. Az előkészítés során a szektor fejlesztési szükségleteit feltáró, a feltárt szükségletekhez és az ÚMFT célkitűzéseihez illeszkedő szakmai javaslat készült el. A szakértői anyagban közel 1 Mrd Ft EU támogatás, adott célok mentén való felhasználására tett javaslatot az Alapítvány. A szakértői anyagot a későbbiek során a pályázati konstrukció pályázati kiírásának elkészítéséhez használta fel a megbízó. 2. Nemzetközi fejlesztési együttműködés és globális nevelés A DemNet 2000 óta folyamatosan dolgozik civil szektor fejlesztési programok megvalósításán fejlődő és átmeneti országokban, valamint segíti az átalakulás során felhalmozott magyarországi tapasztalatok továbbadását. Magyarország nemzetközi fejlesztési tevékenységének erősítése érdekében a DemNet kezdeményező szerepet vállal a hazai szemléletformálás és érdekképviselet területén. 2.1 To Act You Have To Know - Tudj, hogy tehess Szerződés típusa Támogatási szerződés szám: ONG-ED/2007/ Támogató European Commission (EuropeAid) (85%) Szerződő partner People in Need (Csehország) DemNet pozíciója a partner projektben Projektvezető Miháltz Réka Megvalósítás időszaka 02/ /2011 Szolgáltatási díj Össz. költségvetés: EUR Maximum támogatási összeg: EUR Maximum támogatás a DemNetnek: EUR 9

10 A 3 éves program 2008 februárjában kezdődött, amelynek célja politikusok, újságírók és egyetemista-hallgatók szemléletformálása nemzetközi fejlesztés témájában. A projekt Visegrádi kooperációban, szlovák, cseh és lengyel civil szervezetekkel valósul meg. Az Európai Unió által támogatott projekt fel szeretné hívni az újságírók és a politikusok figyelmét az újonnan csatlakozott tagállamok felelősségére és nemzetközi fejlesztési kötelezettségeire a fejlődő világgal szemben. Elektronikus hírlevélen, negyedéves nyomtatott hírlevélen, webes felületen keresztül, kerekasztalok, képzések és vitafórumok keretében próbáljuk elérni információinkkal és üzeneteinkkel célcsoportjainkat. A jövő döntéshozóit és véleményformálóit képzéseken és szemináriumokon, illetve egy diplomaversenyen keresztül vonjuk be a nemzetközi fejlesztési együttműködés témáiba. 2008ban a projekt keretén belül végrehajtott tevékenységek: 1.) Hírlevél Döntéshozóknak: VOLUMEN Európai Unió és Nemzetközi Fejlesztés címmel félévente jelent meg 500 példányban, 12 oldalas terjedelemben. A kiadvány célja tájékoztatni parlamenti képviselőket, minisztériumi tisztségviselőket és egyéb döntéshozókat arról, hogy mi Magyarország szerepe az EU-n belül a nemzetközi fejlesztési együttműködésben. Az első számot 2008 júliusában adtuk ki, amely bevezette az olvasókat a nemzetközi fejlesztési együttműködés hazai intézményi struktúrájába, kitért az EU-s elnökségre való felkészülésre, valamint olyan globális problémákra, mint élelmiszerválság, vagy vízhiány. A második szám 2008 novemberében jött ki a nyomdából, és a nemzetközi fejlesztés emberi jogi megközelítését, valamint a globális víz és klíma kérdést járta körül. Mindegyik kiadványunk megtalálható a weboldalon, valamint ajánlóként a weboldalon. 2.) Etióp tanulmányút V4 döntéshozókkal A cseh, szlovák és lengyel partnerekkel együtt utazott Magyarországról a DemNet kollegája és a Pénzügyminisztérium főosztályvezető helyettese egy hétre Etiópiába október 4 és 12 között. Az utazás során a 4 ország döntéshozói és szakemberei közelebbről megismerték egy fejlődő világbeli ország problémáit, valamint az ott tevékenykedő nemzetközi szervezetek illetve V4 országok civil szervezeteinek nemzetközi fejlesztési tevékenységét. A résztvevők között kialakult egy jövőbemutató dialógus a V4ek lehetőségeiről a nemzetközi fejlesztési együttműködés területén. 3.) ODA klubok Az ODA klubok elnevezés az Official Development Assistance rövidítésből származik, amely olyan rendszeres találkozókra, kerekasztal-beszélgetésekre vonatkozik, melyekben politikusok, újságírók és szakértők beszélgetnek a nemzetközi fejlesztés különböző témáiról, s melyek a 10

11 projekt alappilléreit képezik. A tematikus eseményeken lehetőség nyílik a döntéshozói, szakértői és médiaképviselők célcsoportjainak találkozására, valamint arra, hogy mindezek a célcsoportok mélyebb tudást szerezhessenek a témáról. Az eseményekről részletesebben: 1.2. ODA klub: május 30. Kisebb bevezető előadások hangzottak el a nemzetközi fejlesztésről, a hazai Aidwatch jelentés alapján Magyarország teljesítményéről. Majd kerekasztal beszélgetésben vitatkoztak az elhangzottakról minisztériumok tisztségviselői és a fejlesztési egyetemi és civil szakértők a média és érdeklődő egyetemisták jelenlétében. 3. ODA klub július 9.: egy magas szintű kerekasztal-vita zajlott a francia nagykövet, a cseh nagykövet, a szlovén nagykövetség ideiglenes ügyvivője, valamint az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője, és a KÜM EU Koordinációs és Jogi Főosztályának főosztályvezetője részvételével, valamint két tudományos kutatóval arról, hogy mik ezen országok tapasztalatai az EU-s elnökségre való felkészülésről, és hogyan befolyásolja az elnökség egy ország külpolitikáját, stratégiáit, és prioritásait ODA klub: október 1.: Az új vízügyi paradigma címmel került megrendezésre két neves szlovák és két hazai vízügyi szakértő meghívásával. A szlovákiai Water and People civil szervezet szakértői tartottak bevezető előadást az alternatív vízügyi gazdálkodásról, amelyet afrikai projektjeikben is kipróbáltak. A magyar szakértők kommentálták a hallottakat, majd a közönség soraiból tettek fel kérdéseket vízüggyel foglalkozó civil szervezetek, egyetemi oktatók illetve politikusok ODA klub: Visegrádi Négyek Etiópiában és Szegénységcsökkentés Afrikában a Millenniumi Fejlesztési Célok félidős értékelése címmel a Külügyminisztériummal szoros együttműködésben szerveztük meg az eseményt, ahol külügyminisztériumi, pénzügyminisztériumi tisztségviselőkön túl nemzetközi fejlesztéssel foglalkozó, Afrikában dolgozó civil szervezetek képviselői vettek részt. Az előadók közt szerepelt a DemNet munkatársa is, aki beszámolt a Pénzügyminisztérium főosztályvezető helyettesével etiópiai tanulmányútjukon szerzett tapasztalataikról. Egy etióp fejlesztési szakértő tartott előadást a kinti vízügyi helyzetről, illetve a fejlesztés emberjogi megközelítéséről, majd a magyar fejlesztési cég projektvezetője számolt be az Etiópiában véghezvitt vízügyi fejlesztési program tapasztalatairól. A résztvevők ezután egy facilitált beszélgetésben oszthatták meg véleményüket, tapasztalataikat arról, hogy mi a szerepe Magyarországnak Afrika fejlesztésében. Ezen klubok, beszélgetések, viták, kerekasztalok remek alkalmat teremtettek arra, hogy a nemzetközi fejlesztési szakértők eszmét cseréljenek más területek szakértőivel, civil szervezetek képviselőivel, döntéshozókkal, újságírókkal, amely erősíti ezen szektorok együttműködését, és azt, hogy Magyarország felismerje szerepét a nemzetközi fejlesztési együttműködésben. 4.) Ez a weboldal évekkel korábban jött létre több olyan civil szervezet együttműködésében, amelyek fontosnak látták, hogy Magyarországon szélesebb körben megismerkedjenek a fiatalok a globális összefüggésekkel, problémákkal, ezek alternatív megoldásaival és a nemzetközi fejlesztési együttműködés szerepével. A projekttel új életre kelt a weboldal, megújult arculattal és struktúrával ad híreket a világról, tesz közzé fejlesztési híreket, cikkeket, és szemléletformáló 11

12 kis videofilmeket. A nyomtatásban megjelenő döntéshozóknak szóló féléves VOLUMEN hírlevél és a havonta elektronikusan a médiának küldött hírlevelek is felkerülnek elektronikusan a weboldalra. 5.) Elektronikus hírlevelek a sajtónak Újságírók, TV riporterek, főszerkesztők és média szakértők országszerte kapják a kb. havonta megjelenő elektronikus hírlevelünket, mely egy cikkben foglal össze egy aktuális témát, illetve egy csatolt link és háttéradat gyűjteménnyel teszi könnyebbé a média munkatársainak, hogy tájékozódjanak a nemzetközi fejlesztés hazai és külföldi vonatkozású eseményeiről. Az eddig megjelent hírlevelek tartalmából: 1.) július 2.: a Projekt bemutatásáról, az EU-s elnökségre való felkészülés és a külügyi stratégiák kérdéséről 2.) szeptember 5.: EU-s elnökség, nemzetközi fejlesztés és víz 3.) szeptember 24.: Víz, klíma és fejlesztés 4.) október 21.: Víz, klíma és városok hogyan meneküljünk meg a globális kiszáradástól? 5.) november 15.: Visegrádtól Addis Abeba-ig 6.) december 10.: A dohai ENSZ csúcs után 7.) december 23.: Civil szervezetek prioritásai és az EU-s elnökség 6.) Sajtófigyelés 2008 őszén került kiírásra az a tender, amelynek eredményeképp kiválasztásra került 2 cég, mely a következő 2 év során figyeli a magyar sajtót és kvantitatív, illetve kvalitatív elemzést is készítenek arról, hogy hogyan és milyen gyakorisággal jelenik meg nemzetközi fejlesztéssel kapcsolatos téma. Az első jelentés 2009 elejére készül el. 7.) Egyetemi-főiskolai diploma verseny 2008 őszétől kapcsolatba léptünk olyan egyetemekkel és főiskolákkal, amelyeken nemzetközi fejlesztési témákban írhatnak diplomamunkát diákok. Tájékoztattuk a lehetséges témavezető tanárokat arról, hogy informálják diákjaikat a lehetőségről: az e témában írt dolgozatokkal 2009 folyamán be lehet nevezni a versenyre, melynek elbírálására és a díj átadására 2010-ben kerül sor. 8.) Szemléletformáló műhely egyetemisták részére 2008 novemberében tartottunk különböző egyetemi szakok (közgazdaságtan, kulturális antropológia, nemzetközi kapcsolatok, stb) diákjainak egy műhelyt amelyben szakértők tartottak előadást a nemzetközi fejlesztés alapfogalmairól, valamint külpolitikai újságírók számoltak be arról, hogy mi a téma megjelenési formája és lehetőségei a magyar médiában. 2.2 Szerződés típusa Támogató Visegrad for Serbia Visegrádi Négyek Szerbiáért Támogatási szerződés Nemzetközi Visegrádi Alap 12

13 Szerződő fél Pontis Alapítvány, Szlovákia A Demnet szerepe a partner projektben Projekt vezető Pálvölgyi Péter Projekt időszak 2008/ /09 Költségvetés Teljes projektköltségvetés: EUR DemNet része: 4000 EUR A projekt célja a Visegrádi 4-ek Európai Uniós taggá válásának tapasztalatátadása Szerbiának. A projektet a Nemzetközi Visegrádi Alap, az Közép-Európai Kezdeményezés és az Osztrák Fejlesztési Ügynökség támogatja októberéig tart a projektvégrehajtás. A megvalósításban közreműködő partnerek: Szerbiából a Belgrade Fund for Political Excellence, Magyarországról a DemNet Alapítvány, Lengyelországból a Robert Schuman Foundation és Csehországból a Centrum pro studium demokracie a kultury. Nyolc kerekasztal-beszélgetés megszervezésére került sor önkormányzati szereplők, a helyi közösségek képviselőinek részvételével számos témát, aspektusát érintve az Európai Integrációnak, mint pl. mezőgazdaság, tudásalapú gazdaság, külföldi befektetések vagy az oktatási reform. Több mint 800 résztvevő volt jelen ezen beszélgetéseken. Egy másik tevékenység egy dokumentumfilm elkészítése a Visegrádi Négyek EUs csatlakozásáról. Ez a dokumentumfilm a jól ismert szerb B92es TV-csatornával együttműködésben készült el. A szerb nagyközönség első felében tekintheti majd meg. 2.3 Üzenet a jövőből a jelennek Szerződés típusa Támogatási szerződés szám: PC9O62 Támogató Minority Rights Group Közhasznú Társaság Projektvezető Miháltz Réka Megvalósítás időszaka 09/ /2009 Szolgáltatási díj Össz. költségvetés: 9500 EUR Maximum támogatás: 9500 EUR A program felsőoktatási hallgatókat von be egy kommunikációs kampányba, amely a nemzetközi fejlesztés jelentőségét hangsúlyozza, a vízhez való hozzáférés és az emberi jogok tematikáin keresztül. A diákok először egy képzésen keresztül ismerhették meg a nemzetközi fejlesztés főbb területeit, illetve egy etióp szakember tartott előadást a vízhez való emberi jogról és a vízügyi fejlesztésekről Etiópiában. Az elméleti alapok és a terepről hozott tapasztalatok megismerése után kommunikációs szakemberek adtak át elméleti ismereteket a nemzetközi sajtó-munkáról. Ezek után egy következő alkalommal gyakorlati tapasztalatokra is szert tehettek, amelynek keretében médiában dolgozó szakemberek facilitálásával és ellenőrzésével cikkeket írtak, valamint rövidfilmeket készítettek a nemzetközi fejlesztés, emberi jogok és víz kulcsszavak használatával. A diákok 2009 során is többször találkoznak a szakemberekkel, hogy 13

14 kampányanyagokat gyártsanak e témában, amelyek felkerülnek majd a weboldalra. 2.4 Külpolitika és nemzetközi fejlesztés a médiában Szerződés típusa Támogatási szerződés szám: Támogató Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma Projektvezető Miháltz Réka Megvalósítás időszaka 08/ /2008 Szolgáltatási díj Össz. költségvetés: 7880 EUR ( HUF) Maximum támogatás: 7080 EUR ( HUF) A program célja, hogy felkeltse fiatalok érdeklődését a külpolitikai és nemzetközi események iránt, s tanuljanak ezen témák sajtóban való megjelenéséről. A képzés módszere tapasztalati alapú volt, hiszen a külpolitikai újságírók és riporterek nemcsak saját élményeikről számoltak be, hanem gyakorlati műhelyeken avatták be a diákokat a külpolitikai újságírásba ARC plakátkiállítás Civil napjának szervezése Szerződés típusa szolgáltatói szerződés Szerződő fél ARC Projektvezető Miháltz Réka Megvalósítás időszaka 05/ /2008 Szolgáltatási díj bruttó 4000 EUR ( HUF) Az ARC magazin megbízásából a plakátkiállítás egy napjára szeptember 6-án a DemNet Víztiszta Civilnap címmel rendezvényt szervezett, amelyen 13 civil szervezet és 3 művészeti csoport mutatkozhatott be a kiállítás látogatóinak. A nap folyamán megrendezésre került 20 program interaktív módon vonta be a látogatókat, többnyire családokat: gyerekeket, felnőtteket egyaránt és különböző vetélkedőkön, játékokon, tánc-hangszerbemutatón és kézműves foglalkozáson keresztül gondolkodtatta el a résztvevőket a víz jelentőségéről személyes, helyi és nemzetközi szinten. 3. Egyének illetve közösségi alapú szerveződéseik és tevékenységeik támogatása A demokratikus civil társadalom alapját a helyi, közösségi szerveződések alkotják, amelyek hatékonyan képesek bizonyos csoportok érdekeinek a képviseletére bizonyos helyi, közösségi problémák megoldása céljából. Továbbá e kezdeményezésekkel az önszerveződés, a helyi ügyek saját kézben tartása tud megvalósulni

15 Experiment in Newcomers Integration Kísérlet az Újonnan érkezők Integrációjára Szerződés típusa Utófinanszírozású támogatási szerződés Támogatási forrás Európai Bizottság Interreg IIIB CADSES Programme (75%) Szerződő fél Marche Régió Hatósága (Ancona, Olaszország) Demnet szerepe a projektben partner Projekt vezető Erős Barbara Projekt időszak 2005/ /03 Teljes projekt költségvetés Teljes költségvetés: EUR Maximum költségvetés - DemNet: EUR Közösségi támogatás: 75% Önerő: 25% Teljes lejelentett és jóváhagyott költségvetés 2008/03/31-vel: EUR Kifizetve 2008/12/31-ig: EUR Kifizetve 2009/05/31-ig: EUR Még kifizetésre vár: EUR Az EU INTERREG IIIB CADSES programjának támogatását elnyerve 10 partner - Olaszországból, Lengyelországból, Albániából, Bosznia-Hercegovinából, Macedóniából, Szerbia és Montenegróból illetve Magyarországról - azzal a céllal fogott össze, hogy helyi szintű integrációs projekteket valósítson meg menekültek és bevándorlók célcsoportjaival, illetve, hogy változást érjen el a helyi szintű vagy regionális fejlesztési stratégiákban.a projekt célját koalíciók alapításán keresztül kívánja elérni, amelynek tagjai különböző szektorok képviselői, akik együttesen innovatív megközelítéseket dolgoznak ki a térségi vagy regionális fejlesztési tervekhez. Továbbá segíti új szervezetek létrehozását és kapacitásfejlesztést biztosít bevándorlók, illetve menekültek régebbi és új szervezeteinek.tevékenységeit Olaszországban, Lengyelországban és Magyarországon valósítja meg a kultúra és művészetek, az oktatás és a vállalkozásfejlesztés területén, beleértve kulturális események szervezését, vezetői képzési programokat, felsőoktatási csereprogramokat, fejlesztési kézikönyv kiadását helyi stratégák számára, weboldalfejlesztést, stb., számos tevékenységébe bevonva a Balkán-félsziget országaiban dolgozó partnereit. A projekt nem tesz különbséget menekültek és bevándorlók között, ezért használja az Újonnan érkezők kifejezést. A projekt Magyarországon Budapest VIII. kerületében, a Józsefvárosban kerül megvalósításra. A projekt utolsó 3 hónapjában, január 1. és március 31. között a futó tevékenységek és a projekt teljes lezárása zajlott: - mindegyik helyi összefogás kidolgozta a migránsokra vonatkozó integrációs stratégiáit; - megszervezésre került Magyarországon a DIVERZI FEST helyi, kisebbségi művészeti csoportok bevonásával, illetve bevándorlók szereplésével bemutatásra került egy színdarab (Planta Inquilina) a kerület botanikus kertben (Füvészkert). A fesztivál első napján tudományos konferenciát szerveztünk, ahol az olasz, lengyel és magyar migrációs kutatások eredményeit mutattuk be. Az olasz partner dokumentumfilmet készített a projektről. 15

16 - Az egyik olasz partner két munkatársa képzést tartott a VIII. kerületi bölcsődei, óvodai, általános iskolai munkatársak részére. - 9 felsőoktatási intézmény írta alá azt az együttműködési szándéknyilatkozatot, amelyben kinyilvánítják, hogy a jövőben migráns témával foglalkozó kutatási programokat valósítanak meg, továbbá kutatói és diákcseréket szerveznek az Ancona Egyetem és más CADSES területen működő egyetemmel, beleértve a Miskolci Egyetem Vizuális és Kulturális Antropológia Tanszékét és a Varsói Egyetemet. - Anconaban megszervezésre került helyi bevándorló vezetők részére két képzés (kommunikációs, érdekérvényesítő, stb), Lengyelországban vietnámi vállalkozók részére szerveztek képzést. - Olaszországban kiválasztásra került 3 üzleti terv, amelynek megvalósítását támogatja a projekt - Kiadásra került egy többnyelvű kiadvány a kis-és középvállalkozások létrehozásának feltételeiről - Megszületett egy összehasonlító tanulmány az olasz, lengyel és magyar kutatások alapján. - Országjelentések készültek a Balkán partnerországok vonatkozásában - Létrejött egy weboldal a bevándorlók hálózatba szervezése és láttatása céljából. - Magyar és lengyel önkormányzati képviselők és polgármesterek látogattak el az olasz projekthelyszínekre, hogy a migráns problémákról, azok kezeléséről tanuljanak egy 1 hetes tanulmányút keretében 3.2 Pre-Qual Steps interkulturális képzés migráns nők integrációjának segítése céljából Szerződés típusa Támogatási szerződés (80% előre; 20% utófinanszírozás) Támogató Európai Bizottság Leonardo da Vinci Programme (63%) Szerződő fél MAIZ, Autonmes Zentrum von und für Migrantinnen, Austria A DemNet szerepe a partner projektben Projekt vezető Erős Barbara Projekt időszak 11/ /2009 Költségvetés Teljes költségvetés: EUR Maximum költségvetés DemNet: 52,992 EUR Közösségi támogatás: 62% Önerő: 38% A főpartner szervezetét, a Maiz-t brazil migráns nők alapították linzi székhellyel. Elsősorban azon fáradoznak, hogy migráns nők belépését támogassák a munkaerőpiacra az ápolási- és egészségügyi szektorban a PreQual képzés (interkulturális képzés migráns nők számára az egészségügyi- és ápolási szakmákba való belépéshez) segítségével. Miután a PreQual kurzust az elmúlt három évben már az EU PreQual -nevű pilotprojektje keretében Ausztriában, 16

17 Németországban és Olaszországban, illetve két további osztrák nemzeti kísérőprojektben sikeresen alkalmazták és letesztelték, most Csehországban, Görögországban, Magyarországon és Spanyolországban is megszervezésre kerül. A közös projekt keretében a PreQual innovatív képzési elveit egy, az interkultularitás koncepciójának aktualitásairól, az egészségügyi- és ápolási szakmák gender-specifikus témáiról és a munka jelentőségéről folytatott kritikus vitán keresztül tisztázzák a trénerek és a résztvevők. A PreQual tartalmának, céljainak és koncepciójának általános kidolgozása után a partnerszervezetek saját országukban a keretfeltételeiken kezdtek el dolgozni: pl. megvizsgálták az egészségügyi- és ápolási szektorok területén fellelhető különbségeket; követeléseket dolgoznak ki, amelyeket a migráns nők a munkaerőpiaccal kapcsolatosan megfogalmaznak; illetve az ezekből következő tananyag-módosításon dolgoznak. Nemzeti jelentéseket fogalmaznak meg és workshopokat szerveznek a különböző célszektorok szakértői segítségével, hogy a jelenlegi tananyagot további európai vonatkozásokkal is ki lehessen bővíteni, biztosítva ezzel a PreQual tartós sikerét. Magyarországon a migrációval kapcsolatos kérdések nem képzik részét a társadalmi párbeszédnek, mivel az országban csak kisszámú migráns nő él, és a bevándorlás ez idáig nem okozott szociális feszültségeket. Néhány magyar szemléletformáló és érdekérvényesítő projekt mellett a PreQual kezdeményezése nagy esélyt ad arra, hogy ezt a témakört ezentúl hangsúlyosabban kezeljük és alkalmat nyújt arra, hogy migráns nőkkel dolgozzunk együtt selfempowerment (önmegerősítés) által. A magyarországi DemNet a projekt kezdete óta összegyűjtötte a legújabb kutatásokat, amelyek a migráns nők, illetve általában a nők munkaerőpiaci helyzetére világítanak rá, mindezt annak tudatában, hogy a területen hiány van tanulmányokból és hozzáférhető adatokból. A legutóbb megfogalmazott országjelentésből kiindulva migránsszervezetek és képzéssel foglalkozó civil szervezetek szakértői vitát kezdeményeztek a PreQual magyarországi tananyagának fejlesztéséről az osztrák modellre támaszkodva. A tanulmányok, kutatások, egyéb anyagok átnézése és számos szakértővel folytatott konzultáció után azonban komoly kérdések merültek fel a Pre-Qual kurzus eredeti, Ausztriára szabott céljaival, célcsoportjaival kapcsolatosan. Továbbá a projekt költségvetése komoly kihívást jelent a projekt sikeres megvalósításában. A végrehajtott tevékenységek: - egy országjelentés Erős Barbara szerkesztésében - egy hírlevél több száz címre való eljuttatása - több partnertalálkozón való részvétel itthon és külföldön - önértékelési táblázat negyedéves kitöltése, közös értékelése - két nemzeti workshop megszervezése magyar szakértők részvételével (trénerek, egészségügyi és migráns kutatók) - a kurzus átdolgozására tett ajánlat az osztrák partnereknek - a képzési program 2009-ben indul 17

18 Az irodai háttér A DemNet irodája Budapest V. kerületében az Apáczai Csere János u. 1. szám alatt található. 8 embernek szolgáltat munkahelyi infrastruktúrát, 3 külön szobát és található egy fő részére kényelmes tárgyaló is a bérleményben. A havi bérleti díj: 176,000 Ft plusz rezsi. Mivel több támogatási programunkon belül egyre gyakrabban monitorozunk vidéki szervezeteket, így indokolttá vált egy használt gépjármű beszerzése (Suzuki Swift 1.0, 1999). Továbbá alkalmunk nyílt két újabb laptop megvásárlására, összesen 4 laptopon dolgoznak a kollegák. Mivel Alapítványunk bevétele HUF alatt maradt 2008-ban, így törvényileg nem volt kötelező szervezeti szintű pénzügyi auditot elvégezni. Ugyanakkor bizonyos támogatók megkívánják az projektauditot, amelyek meg is történtek. A DemNet évben 1,2 millió Ft működési támogatást kapott az NCA-tól, ez a szervezet általános működési költségeihez járult hozzá. Budapest, május 29. Pálvölgyi Péter ügyvezető igazgató kuratóriumi titkár 18

Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) ÉVES JELENTÉS

Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) ÉVES JELENTÉS Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) ÉVES JELENTÉS 2009 1 ÖSSZEFOGLALÓ A DemNet 2009-ben megerősítette működési alapjait, és az év végére erősebb, stabilabb, a saját szakmai területein

Részletesebben

Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány

Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 ÁTTEKINTÉS 2014 folyamán a DemNet folytatta a civil társadalom fejlesztése és megerősítése érdekében végzett tevékenyégét Magyarországon

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ az Oktatási és Kulturális Minisztérium számára a TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY 2009. évi tevékenységéről

ÉVES BESZÁMOLÓ az Oktatási és Kulturális Minisztérium számára a TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY 2009. évi tevékenységéről ÉVES BESZÁMOLÓ az Oktatási és Kulturális Minisztérium számára a TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY 2009. évi tevékenységéről Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 4 I. A TKA céljainak, feladatainak és szervezeti

Részletesebben

A Tempus Közalapítvány 2002. évi éves jelentése. 2003. április

A Tempus Közalapítvány 2002. évi éves jelentése. 2003. április A Tempus Közalapítvány 2002. évi éves jelentése 2003. április A Tempus Közalapítványt 1996-ban alapította a Kormány abból a célból, hogy a Tempus program által nyújtott támogatás kezelése átlátható, szigorúan

Részletesebben

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉSE 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA (1)

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉSE 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA (1) A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉSE 2013 (1) EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A Tempus Közalapítvány működése 2013-ban Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 I. A Tempus Közalapítvány működése 2013-ban...

Részletesebben

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013. Nun András - igazgató

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013. Nun András - igazgató A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013 Nun András - igazgató Tartalom EU-s forrásokkal a romák integrációjáért...2 A programról... 2 Mi történt 2013-ban?...

Részletesebben

NAGYVÁROSI KORMÁNYZÁS

NAGYVÁROSI KORMÁNYZÁS NAGYVÁROSI KORMÁNYZÁS URBACT II HAZAI PROJEKTEREDMÉNYEK 61 URBACT II HAZAI PROJEKTEREDMÉNYEK A kiadvány a Belügyminisztérium Területrendezési, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkársága megbízásából

Részletesebben

KARRIER IRODA MŰKÖDTETÉSE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN. ROP 3.3.1. Projekt Esettanulmány

KARRIER IRODA MŰKÖDTETÉSE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN. ROP 3.3.1. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY ROP-2004-3.3.1. A felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése KARRIER IRODA MŰKÖDTETÉSE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN ROP 3.3.1. Projekt Esettanulmány Készült:

Részletesebben

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY J E L E N T É S. 2004. év. 2005. május

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY J E L E N T É S. 2004. év. 2005. május TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY É V E S J E L E N T É S 2004. év 2005. május TARTALOMJEGYZÉK I. A Tempus Közalapítvány Alapító Okiratában meghatározott céljai, feladatai... 4 II. A Tempus Közalapítvány 2004. évi

Részletesebben

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY. 2003. év. 2004 június

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY. 2003. év. 2004 június TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY É v e s j e l e n t é s 2003. év 2004 június Tartalomjegyzék I. CEEPUS 6 I.1 Tevékenységek 6 I.2 Kiemelkedő eredmények 7 II. Socrates 7 II.1 Tevékenységek 8 II.2 A támogatások eredményességének,

Részletesebben

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai BESZÁMOLÓ A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ÁGAZATI CIVIL CSELEKVÉSI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (2008-2010) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAK (2009 MÁJUS 1--2010 MÁRCIUS 31) EREDMÉNYEIVEL A beszámolási időszak

Részletesebben

Phare ACCESS 2003. Azonosító szám: 2004/S 229-197414. Projekt száma: 2003/004-347.02. Szerződés száma: 2003/004-02-02-0017

Phare ACCESS 2003. Azonosító szám: 2004/S 229-197414. Projekt száma: 2003/004-347.02. Szerződés száma: 2003/004-02-02-0017 Phare ACCESS 2003 Végső beszámoló * 5. időközi beszámoló Azonosító szám: 2004/S 229-197414 Projekt száma: 2003/004-347.02 Szerződés száma: 2003/004-02-02-0017 Projekt címe: Phare ACCESS 2003 Dokumentum:

Részletesebben

Éves beszámoló az Oktatási és Kulturális Minisztérium számára a Tempus Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Éves beszámoló az Oktatási és Kulturális Minisztérium számára a Tempus Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Éves beszámoló az Oktatási és Kulturális Minisztérium számára a Tempus Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Éves beszámoló az Oktatási és Kulturális Minisztérium számára a Tempus Közalapítvány 2008.

Részletesebben

Kárpátok Alapítvány - Magyarország. Babcsa Ivett program koordinátor

Kárpátok Alapítvány - Magyarország. Babcsa Ivett program koordinátor Kárpátok Alapítvány - Magyarország Babcsa Ivett program koordinátor Kárpátok Alapítvány Egy független non-profit szervezet. Küldetése a Kárpátok régióban élő emberek életminőségének javítása, a régió társadalmi,

Részletesebben

Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2007. évi tevékenységéről

Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2007. évi tevékenységéről Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2007. évi tevékenységéről 1 Tartalomjegyzék 1. A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai... 3 2. A BFT és munkaszervezete 2007. évi tevékenységének kiemelt területei...

Részletesebben

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM ELÕSZÓ Ön az EU Pályázati Kalauzt, az Európa Média Kht. és a Geonardo Kft. közös kiadványának frissített és bõvített verzióját olvassa. A Kalauz elsõdleges célja naprakész és mindenre kiterjedõ információt

Részletesebben

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2014. Nun András - igazgató

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2014. Nun András - igazgató A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2014 Nun András - igazgató Tartalom EU-s forrásokkal a romák integrációjáért s forrásokkal a romák integrációjáért s forrásokkal

Részletesebben

Tartalom IMPRESSZUM. CÍMLAPSZTORI Hálózatok a nagyvilágban

Tartalom IMPRESSZUM. CÍMLAPSZTORI Hálózatok a nagyvilágban 2 Tartalom 2. 9. 10. 11. CÍMLAPSZTORI Hálózatok a nagyvilágban Jelen felmérés a proháló országos hálózat keretében készült, összegzi a hálózat külföldi kapcsolatait és ismereteit, de minden magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES ACFC/SR/II (2004) 003 SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Hungarian version (Received on 7 May 2004)

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY FIATALOKAT ÉRINTŐ, OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉST SZOLGÁLÓ PROGRAMOK ÉS

Részletesebben

HEFOP 2.2. Projekt Esettanulmány

HEFOP 2.2. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/HEFOP 2.2 A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével KONFLIKTUSKEZELÉSI KÉPZÉS ÉS KOOPERATÍV TERVEZÉS A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSBAN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a DDRFÜ Nonprofit Kft. 2011. évi szakmai beszámolója

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a DDRFÜ Nonprofit Kft. 2011. évi szakmai beszámolója A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a DDRFÜ Nonprofit Kft. 2011. évi szakmai beszámolója..... Tiffán Zsolt Gelencsér Attila dr. Puskás Imre elnök elnök elnök Baranya Megyei Önkormányzat Somogy

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009.

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009. KÜLÜGYMINISZTER Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről Budapest, 2009. március TARTALOM 1. A nemzetközi fejlesztési együttműködés helye a külkapcsolatokban...

Részletesebben

A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2007. ÉVRŐL

A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2007. ÉVRŐL A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2007. ÉVRŐL Budapest, 2008. május 27. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.1 A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szakmai

Részletesebben

Társadalmi egyeztetésre van szükség külpolitikai kérdésekben 8. Behatóbban a szubszaharai Afrikáról képviselôkkel 10

Társadalmi egyeztetésre van szükség külpolitikai kérdésekben 8. Behatóbban a szubszaharai Afrikáról képviselôkkel 10 Európai Unió és nemzetközi fejlesztés no. 1 2. 2008. július Interjú Richard Manninggel (OECD) 4 Magyarország és a nemzetközi fejlesztési hozzájárulás 6 Magyarország sereghajtóvá vált a nemzetközi fejlesztési

Részletesebben

JELENTÉS. Magyarország 2012. évi nemzetközi fejlesztési és humanitárius segítségnyújtási tevékenységéről

JELENTÉS. Magyarország 2012. évi nemzetközi fejlesztési és humanitárius segítségnyújtási tevékenységéről KÜLÜGYMINISZTÉRIUM JELENTÉS Magyarország 2012. évi nemzetközi fejlesztési és humanitárius segítségnyújtási tevékenységéről Budapest, 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. MULTILATERÁLIS

Részletesebben

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM ELÕSZÓ Ön az EU Pályázati Kalauzt, az Európa Média Kht. és a Geonardo Kft. közös kiadványának frissített és bõvített verzióját olvassa. A Kalauz elsõdleges célja naprakész és mindenre kiterjedõ információt

Részletesebben