Kedves Barátaim! Tisztelt Kollégák!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Barátaim! Tisztelt Kollégák!"

Átírás

1

2 Kedves Barátaim! Tisztelt Kollégák! A Mozgáskorlátozo ak Egyesületeinek Országos Szövetsége életében változások jönnek, mivel lezárul egy ciklus, és meg kell választanunk az új sztségviselőinket. Kénytelenek vagyunk tudomásul venni dr. Hegedüs Lajos jelenlegi elnök döntését, és meg kell találnunk az utódját. Ezért most a közösségünkre nagyon nagy felelősség hárul, mert nem mindegy, milyen szempontok, érdekek és érvek mentén zajlik le ez a kiválasztási folyamat. A mozgalom nagy utat járt be, hatalmas eredményeket ért el, amelyeket most nincs idő és hely felsorolni, ezért csak a legfontosabbakat említeném: LÁT, közlekedési kedvezmények, az ellátások megszervezésében vállalt ú örő szerep. Legyünk őszinték, ezek az eredmények kiváltságos helyzetbe hozták a szövetséget. Az egyetlen olyan civilszervezet vagyunk, akik nagy összegű támogatások odaítélésben vesznek részt, és ezen felül folyamatos fejlődést tudtunk felmutatni a sok elvégze munka árán. Ehhez a sikerhez erős, kitartó, karakteres, nagy tudású és tapasztalt vezetőkre volt szükség, akiket hatalmas és lelkes közösség támogato. Rendkívül fontosnak tartom azt a tényt kiemelni, hogy mindeközben a szövetség sosem köteleződö el a poli ka mellet, hanem végig szakpoli zált az általa képviseltek érdekében. A szakpoli ka gyakorlásának pedig elengedhetetlen feltétele az innova v szakmai tudás, különben csak alkudozni tud, ez pedig veszélyes út. Az első megtorpanást a gazdasági válság hozta, melyet tovább nehezíte a rossz kormányza döntések sorozata, és a poli ka által tudatosan gerjeszte társadalmi csoportok köz feszültség. Nem részletezném, mert mindannyiunk elő ismertek. A lényeg, hogy a jelenlegi helyzet megoldásra vár, miközben a mozgalom is egyfajta átrendeződésen megy keresztül az új sztségviselők megválasztásán túl. Leírhatnék olyan általánosságokat, hogy a következő elnöknek a fogyatékos emberek érdekeit kell képviselnie, de azt gondolom, hogy ezzel mindannyian nagyon is sztában vagyunk, mert ez mindenkire érvényes, aki ide jö és jön tenni a mi közösségünkért. A kérdés az: mit és hogyan akar tenni, hogy a tervek valóra váljanak, ehhez rendelkezik-e szakmai tudással, tapasztala al, eredményekkel és megfelelő vezetői kvalitásokkal, kommunikációs és diplomácia készséggel. Az sem a mindegy,

3 hogy a kapcsolatrendszere szakmaiságból eredő, elismerésen alapuló (tehát szakmai és poli kai kapcsolatok együ ese), vagy poli kai alapon szerveződő. Egyszer elhangzo a közösségünkben: bárki lehet a MEOSZ elnöke. Igen, ez igaz, csak az nem mindegy, hogy milyen vezetője lesz. Az sem közömbös, hogy megújulni, fejlődni tud majd az irányítása ala a közösségünk, vagy stagnálni, netán visszalépni. Nehéz helyzetben vagyunk, amikor az új vezetőnek nem lesz ideje megtanulni a MEOSZ elnökének lenni, hanem azonnal és élesben kell működnie, még akkor is, ha a jelenlegi vezetők támogatására számíthat. A vezetői felelősség nem hárítható át, azt viselni és vállalni kell, mert a közösség őt fogja számon kérni. A fogyatékosügy komplex gondolkodásmódot igényel, és ennek elengedhetetlen feltétele a sokrétű tudás. Röviden szólva: mindenhez érteni kell, mert minden szakterületnek van fogyatékosügyi vetülete, és ez sajnos nincs benne sem a jogalkotók, sem a különböző szakmák gondolkodás-módjában. Erre nekünk kell felhívni a figyelmüket. Ezért van szükség arra, hogy a szövetség egyszerre több területen, állandóan figyelje a folyamatokat, és fogalmazza meg azokat a szakmai érveket, amelyeket elfogadtatva beépítenek a fogyatékos emberek társadalmi egyenlősége és felzárkóztatása érdekében. A fogyatékosügyi szakpoli ka egy sokrétű, komplex tudás, amely az egyetlen megoldás arra, hogy be tudjunk avatkozni és eredményeket elérni a közösségünk érdekében. Sokat dolgoztunk azért, hogy a fogyatékos embereket ne a jótékonykodás szintjén kezelje a poli ka és a társadalom, hanem az emberi jogok érvényesüljenek. Ennek ellenére az elmúlt időszakban kezdünk újból visszalépni, tehát csak egy jól szerveze, együ működő szakmai szövetség lesz képes átsegíteni a közösségünket a jelenlegi körülmények közö. Még egy lényeges kérdésről kell írnom: együttműködés és elfogadás. A fogyatékos embereknek és a szervezeteiknek hiábavaló minden szakmai munkája, ha nem képesek szövetségeseket találni. A sikeres érdekérvényesítés kulcsa a szakmaiság mellett az együttes fellépés: egységes szervezet megfelelő szövetségesekkel! Ma a politika szándékosan szigetel el társadalmi csoportokat, ezzel adva jogszerű magyarázatot kormányzati megszorító politikájára. Hatékony módszerük a bűnbakkeltés, és ezen keresztül a kirekesztés. Ilyen ellenszélben kell mégis megértést és együttműködést elérnünk a társadalmon belül. Ennek a kirekesztő, hátrányosan megkülönböztető, feszültséget gerjesztő kommunikációnak vagyunk a nagy vesztesei, mely eddig csak a politika eszköze volt. Ami leginkább aggaszt, hogy a politika sikeres módszere kezdi felütni a fejét a közösségünkben is. Azt gondolom, megegyezhetünk abban, hogy a veszteségek minimalizálása akkor lesz lehetséges, ha a közösségünk eddig sikerrel alkalmazott módszerét nem váltjuk fel a politika eszköztárára. Mire gondolok? Elindult a közösségünk felosztása: fiatal az idős ellen, az enyhe a súlyosan sérült ember ellen, kis és nagy tagszervezetek között, az intézményfenntartókkal szemben, és a hitelesség megkérdőjelezése kapcsán a szülők kirekesztése is folyik. A mi közösségünk kizárólag akkor tud majd sikereket elérni, ha a sok évtizede jól bevált módszerét, az összefogást alkalmazza. A mi közösségünk sokszínű, amely inkább előnyt jelent. Most valamilyen meg nem fogható érdek miatt egymásnak próbálják feszíteni a közösségünket, és ezt inkább hátránynak aposztrofálni. Elgondolkoztat a motiváció De kérdem én: miként várhatjuk el a társadalomtól, hogy partnerként fogadja el a közösségünket, és ne különböztesse meg hátrányosan, ha erre mi magunk a szervezeten belül sem vagyunk képesek? Ma neked van szükséged ránk, holnap nekünk rád! I vagy és i vagyunk egymásnak! Akkor és o, ahol éppen szükséges! Közösek az érdekeink! Mindannyiunk számára ismert, hogy vállaltam a megmére etést, és indulok a sztújítás során az elnöki feladat ellátásáért. 16 éve vagyok tagja a MEOSZ elnökségének, mégsem terveztem, hogy indulok az elnöki posztért. Két évvel ezelő többen arra kértek, hogy gondolkozzam el a lehetőségen, amire egy éve mondtam igent. A következőkben szeretném az elképzeléseimet röviden bemutatni, mert a részletekbe menő magyarázatra nincs lehetőség i. Viszont szívesen megyek el a közösségetekbe, hogy személyesem tegyétek fel a kérdéseiteket, és részletesen is bemutatom a koncepciómat. Már sok helyen jártam, és sok helyre megyek még. A MEOSZ tevékenysége összete, és az általam vázolt struktúra nem fontossági sorrendet takar, hanem a szervezetből kiindulva, fokozatosan táguló szintek felé haladó gondolkodást. Bár elkülönülő elemeknek tűnnek, mégis mindegyik működtetése hatással van a többi területre és tevékenységre, és így egy nagy egységet képezve eredményesen működő szervezetet és tevékenységet képes generálni. Ugye egyértelmű, hogy a MEOSZ egész közösségének célja a mozgássérült emberek, tágabb értelemben a fogyatékos személyek és családjaik érdekében végze szakmai munka?! Aki ezt nem ér, nem köztünk dolgozik reméljük!

4 ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY EZT A CÉLT ELÉRJÜK, KÜLÖNBÖZŐ TEVÉKENY SÉGEKET KELL VÉGEZNÜNK, CSAK NÉHÁNY TERÜLET: társadalom tuda ormálása mert szövetségesekre van szükségünk, az együ élményére : kommunikációs stratégia, akciók, érzékenyítés, kiadványok, képzések, érdekérvényesítés: döntéshozói előkészítői feladatokban való ak v, szakmai részvétel, jogalkotási folyamatokba való szakmai beavatkozás, kutatások (adatok, tények kellenek), például: intézményben élők helyzete, integrált/inkluzív oktatásban résztvevők helyzete, foglalkoztatás helyzete, segédeszköz ellátás, szakmai anyagok előkészítése, ajánlások megfogalmazása a kutatások alapján, lobbi az elképzeléseink, szakmai anyagaink megvalósítása érdekében, találkozók szervezése poli kusokkal, szakemberekkel és így tovább, kiadványok, képzések, konferenciák szervezése. A CÉLOK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGÜNK VAN: tagszervezetekre, tagságra (a megerősítésükre, összetartozásukra mert mindenkire szükség van!!), kormányza kapcsolatokra kizárólag szakmai alapon, szakmai szervezetekkel való együ működésre: szakmai együ működés szempontjából és azért, hogy a szövetségeseink legyenek bizonyos kérdésekben, fogyatékos emberek civilszervezeteire: kapcsola artás, együ működés és szakmai érdekegyeztetés céljából, társadalom, nemzetközi kapcsolatok: döntéshozói (például Európa Unió) szakmai: szakmai szervezetekkel, fogyatékos emberek civilszervezeteivel. Az elképzelés megvalósításához szükséges egyéb feltételek: MEOSZ KÖZPONT IRODÁJA, MINT SZERVEZETI EGYSÉG IRODAVEZETŐ Minden találkozón kérdésként vetődik fel a MEOSZ közpon irodájának fontossága a közösségünk érdekében. A MEOSZ-központban dolgozókat viszont az érdekli, van-e helyük ebben az elképzelésben. Sok nevetséges hír terjed. Íme, nagyon rövid és vázlatos ismertetése az elképzelésemnek. Azt gondolom, azzal egyetérthetünk, hogy amennyiben átalakításra lesz szükség, akkor a tagságot, a tagszervezeteket, a bizo ságainkat, az elnökséget, az elnököt kiszolgáló, szakmai alapon szerveződő központra van szükségünk. Nagyon egyszerűen szólva: a tagságnak, a tagszervezeteknek tudniuk kell, hogy kit, milyen témában, mikor és milyen elérhetőségen keresztül találhatnak meg. A munkatársaknak segíteniük kell a tagszervezetek munkáját, a megfelelő információkat időben elju atni hozzájuk, problémáik megoldásában szakmai tanácsokat adni és így tovább. Az elnök, az elnökség, a bizo ságok, a fő tkár, a szakbizo ságok munkájának segítése: anyagok, információk összegyűjtése a munkájukhoz, szakmai hátteret biztosítani szükség esetén. A MEOSZ-központnak szolgáltatnia kell a szakmai szervezetek, döntéshozók és a kormány felé a választo sztségviselőkön keresztül, amihez naprakésznek kell lenni. Sőt, ha megoldható, egy lépéssel előbbre kell járnia. Ki kell szolgálnia a média kíváncsiságát, de megfelelő tudatossággal. Feladat és szakmai alapon szerveződő szerveze egységek felállítását tervezem, minden csoport élén vezető fog állni kompetenciákkal és felelősséggel. Minden munkacsoport felelős egy-egy elnökségi tag, szakbizo ság munkájának segítéséért is. Az iroda napi tevékenységéért az új irodavezetői feladatokat ellátó munkatárs lesz felelős. Közvetlen fele ese a fő tkár. Nagy hangsúlyt kell fektetnünk a kommunikációra, amely többirányú természetesen. Sokszor elmondtam már, hogy minden magára adó szervezetnek saját kommunikációs stratégiával kell rendelkeznie. Szeretnék egy megyei szóvivői hálózatot kiépíteni többek közt, egységes és gyors kommunikáció érdekében.

5 FŐTITKÁR SZEREPE A fő tkár szerepe jelentős, hiszen összekö az elnököt, az elnökséget, a bizo ságokat és a tagszervezeteket a MEOSZ-központ irodájával. Eddig az úgyneveze irodavezetői feladatok is ráhárultak, amelyen változtatni kívánok. Fontosabbnak tartom, hogy a fő tkár inkább szerveze ejlesztői, menedzselési feladatai kapjanak hangsúlyt a napi ru nszerű irányítással szemben. Az iroda napi tevékenységéért az új irodavezetői feladatokat ellátó munkatárs lesz felelős, de a közvetlen irányítása a fő tkár kezében marad. ELNÖK, ELNÖKSÉG ÉS A TAGSZERVEZETEK, TAGSÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSE A tagság és a tagszervezetek joggal várják el, hogy szorosabb legyen a kapcsolat a MEOSZ választo sztségviselőivel. Szeretném tovább vinni és tovább fejleszteni dr. Hegedüs Lajos elképzelését. Az elnökség tagjai egy-egy szakterületért lesznek felelősek és a tagszervezetekkel való kapcsola artásért. Minden elnökségi tag felelős lesz a számára kapcsola artásra kijelölt tagszervezetekért. Konkrétabban: az elnökség tagjai kötelesek lesznek évente két alkalommal felkeresni az egyesületeket. Azokban a megyékben, ahol több szervezet is működik, minden alkalommal másik egyesületet kérnek fel, hogy szervezze meg a találkozót. Ezekről a találkozókról be kell számolniuk az elnökség részére. Véleményem szerint ahhoz, hogy az elnökség tagjai magas szakmai színvonalon tudjanak munkát végezni, elengedhetetlen a megfelelő há ér biztosítása. Felkészült vezetőkre van szükségünk, ehhez pedig képzések: a szakmai tudás fejlesztése és a vezetői kvalitások csiszolgatására egyaránt. Biztosítani szeretném számukra, hogy a MEOSZ-központ hozzájuk rendelt munkatársa megfelelően segítse őket a munkájukban az irodavezető és a fő tkár segítségével. Garantálom, hogy elnökként emberileg és szakmailag is tudom segíteni őket, valamint minden megteszek a megfelelő szakmai és tárgyi feltételek megteremtéséért. Elnökként minden hónapban ellátogatok egy megyébe a területért felelős elnökségi taggal együ. Délelő az egyesületek választo sztségviselőivel beszélgetünk, tanácskozunk zártabb körben, délután kibővíte találkozóra lesz lehetőség, de személyes fogadóórára is alkalmat szeretnék adni. Szakbizo ságok felállítását tervezem, amelyekbe egyesüle vezetőket, munkatársakat és szakembereket kérnék fel, hogy segítsék bizonyos témákban az elnökség, a MEOSZ közösségének munkáját. Ilyen témák lehetnek: szerveze ejlesztés, szociális és foglalkoztatási kérdések, jogi ügyek és így tovább. Egy példát azért szeretnék kicsit jobban kibontani a megértés érdekében. Fontos az akadálymentesítés kérdése, nehéz jelentős változásokat elérni. Ötlet: akadálymentesítési kommandó. Van legalább öt nagyon felkészült kerekes székes, akadálymentesítési szakemberünk, akik meglátogatnának egy-egy nagyobb beruházást és dokumentálnák az o tapasztaltakat. A megfelelő jogszabályi hivatkozással leírva a hiányosságokat, kérnénk a beruházót, a kivitelezőt, hogy írásban közöljenek egy határidőt, amikorra a hibákat kijavítják. Mindent dokumentálunk. Amennyiben a megállapításaink alapján nem tesznek eleget a kérésünknek, a jogi szakértőink segítségével precedens értékű pereket indítunk. A nyertes perek után, az újabb eseteknél felhívjuk a beruházók figyelmét az eredményesen zárult ügyekre a könnyebb megegyezés érdekében. Az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont és a tapasztala szakértők együ működő partnereink lehetnek a megelőzésben, hogy a beruházók és a kivitelezők kivitelezési hibákat kövessenek el. EGYÉB, DE LÉNYEGES KÉRDÉSEK Kiemelten szeretnék foglalkozni a súlyosan fogyatékos emberek érdekeinek érvényesítésével. Nem a választási kampány érdekében, nekem édesanyaként is különösen fontos ez a kérdés. 19 éve vagyok a mozgalomban, az eddig végze tevékenységem is igazolja, hogy munkám során mindig fontos szempont. Ha az elvárásainkat az ő szükségleteikre alapozva fogalmazzuk meg, olyan koncepciókat dolgozunk ki, amelyek az egész közösségünk szempontjából jelentenek hasznos megoldásokat. Az egyetemes tervezés melle a közösségünkön belül az egyetemes gondolkodás hagyományát is meg kell teremtenünk. Szeretném, ha átgondolnánk az i úsággal kapcsolatos feladatainkat. Nagy felelőssége van a következő elnökségnek ebben a témában. Ezért tarto am fontosnak a fiatalokkal való találkozó megszervezését, hogy közvetlenül legyen lehetőségük kérdezni és véleményt alkotni. Szeretném, ha a szakmai tudás és a vezetői készségek fejlesztése melle lehetőséget kapnának közösen gondolkozni és tevékenykedni a MEOSZ elnökségével a közös jövőnk érdekében. Néhány hete, amikor a MEOSZ I úsági tagozatának vezetőivel találkoztam, részletes elmondtam az elképzelésem. Kérdeztek és válaszoltam, a velük kapcsolatos képzési programról és a közös munka részleteiről. A mostani

6 választáson két új, fiatal szakember is megmére e magát a felkérésemre, de a találkozót követő héten a számuk három főre nő. Be kell vonnunk a munkánkba őket, segíteni és képezni, lehetőséget adni a gyakorlatban is számukra. KEDVES BARÁTAIM! TISZTELT KOLLÉGÁK! Írhatnám, hogy szavazzatok rám, de inkább azt javaslom: döntsetek bölcsen! Úgy, hogy a közösségünk javát szolgálja, mert ez a közös érdekünk! A MEOSZ jövője a tét! Bará üdvözle el: MEOSZ OTTI A tevékenysége többirányú lenne: szakemberképzés fizetős szolgáltatás, tagság részére nyújto, piacképes ismerteket adó, a munkavállalást elősegítő képzések, tagszervezetek szerveze ejlesztése, szakmai tudásának segítése. Ma minden olyan szakembernek, akik az egészségügy, oktatás, szociális területen dolgoznak, a szakképesítéseik, diplomájuk frissítése érdekében jogszabályban előírt köteleze ségük kreditpontot adó képzéseken részt venniük, a munkahelyeknek ezt támogatniuk kell. A mi közösségünk rendelkezik olyan szakemberekkel, akik most is tananyagot fejlesztenek, és oktatói fogyatékosügyi és egyéb idetartozó szakismereteknek. Ezt a gazdagságot soha nem használtuk ki. Így egyetértve dr. Hegedüs Lajos Elnök Úrral, érdemes lenne kiaknázni ezt a lehetőséget. Az egyesület, melyet vezetek, több intézményt tart fenn, és évente nagyon sok forrást biztosítunk a kollégáink képzésére, melyeket jelenleg idegenektől vásárolunk meg. A szakemberképzésből származó bevételeinket a tagszervezeteink, választo sztségviselőink, tagságunk megfelelő szakmai színvonalon végze képzésére javaslom fordítani. Meg kell vizsgálnunk a végrehajtáshoz szükséges előírásokat, valamint azt, miként tudjuk ezt megvalósítani. Most nem térnék ki a támogató szolgálat, munkavállalást segítő szolgáltatásunkra. Mindkét területen jelentős szakmai és fenntartói tapasztala al rendelkezem. Részt ve em a modellkísérle programok kidolgozásában. Ma az országban 4 helyen is működtetek támogató szolgálatot, rendelkezem szociális területre diplomával, gyakorla tapasztala al, sőt, az országban az elsők közö vizsgáztam le támogató szolgálatvezető képesítésből is. Gyakorla szinten ismerem a minőségirányítási rendszert. AJÁNLÁSOK Kovács Ágnes, MEOSZ elnökjelölt Részese szeretnék lenni az anyagban leírtak megvalósításának! Nem az a fontos, hogy az elsők legyünk, hanem az egyetlenek. (Renard) BRAUN JÁNOS, Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete Kovács Ágnes a fen ekben kiemelte a fogyatékosság emberi jogi megközelítésének fontosságát a jótékonykodással szemben. Megelégedéssel látom a fen koncepcióban azt az elköteleze séget, mely teret ad a fogyatékos embereket a társadalom másokkal egyenlő tagjaként kezelő szemléletnek és innova v kezdeményezéseknek, nemet mondva a visszafejlődésnek ezen a területen. Alelnökké történő választásom esetén az eddigiekkel azonos módon tovább dolgozom azon, hogy a MEOSZ a nemzetközi és európai folyamatok ak v részese legyen. Dolgozni fogok azért is, hogy szervezetünk folyamatos információt kapjon azokról a

7 Gergely születése elő a mélyépítés területén dolgoztam, először a Békés Megyei Tervező Vállalatnál, majd megkerese egy építőipari cég, ahol a nagyberuházások koordinálása volt a feladatom az igazgató melle. Gergely születése után először sokáig önkénteskedtem az egyesületben, az általam megalapíto gyernemzetközi jó gyakorlatokról, amelyek elősegíthe k a magyar fogyatékos emberek jobb társadalmi megítélését, valamint emberi méltóságukat szteletben tartó mindennapjaikhoz szükséges szolgáltatások elérhetőségét. FÖLDESI ERZSÉBET, Mozgássérültek Budapes Egyesület elnöke Kovács Ágnes elnökjelölt által leírtakkal azonosulni tudok. A MEOSZ jövőképe! Sőt, ez kell, hogy legyen!! SZAKÁLL ISTVÁN, Mozgáskorlátozo ak Dél Bács Kiskun Megyei Egyesület elnöke A programmal maximálisan egyetértek, mondhatom a Mozgáskorlátozo ak Sárospataki és Zemplén Térségi Egyesülete nevében, azonosulni tudok tudunk vele, meghatározója a MEOSZ jövőképének. Sok sikert! SZÉKELY JÓZSEF elnök Szakmailag és emberileg alkalmas vezetőre van szükségünk, aki szakmai irányításával garantálja a MEOSZ sikeres működését, és képviselni tudja: a mozgássérült emberek értékei a magyar társadalomnak. NAGY JÓZSEFNÉ, Mozgáskorlátozo ak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete Kovács Ágnes elnökjelölt programjának mo ója és a MEOSZ jövőbeni tevékenységének szlogenje lehet: Ma nekünk van szükségünk rád, holnap neked ránk! DR. URBÁN SZABÓ BÉLA, Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület elnöke Ki is vezethetné a MEOSZ-t? Úgy gondolom, aki elköteleze híve a mozgáskorlátozo ak mozgalmának, akinek szakirányú végze sége van, ismeri az egyesületeket és nem utolsó sorban, aki már bebizonyíto a ráterme ségét sok éves tapasztalatával. SZABÓ SÁNDOR, Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesület elnöke KOVÁCS ÁGNES, a magánember Ha megkérdezik tőlem, mi az, amire legbüszkébb vagyok, a válaszom: a két okos és intelligens fiamra, Gergelyre és Bencére. Hálás vagyok a sorsomnak, hogy megélhe em az anyaság örömét. Kislánykorom óta vágytam rá. Néha, amikor nagyon fáradt vagyok, de dolgoznom kell még, a ház már csendes, teszek egy sétát a szobájuk közö, nézem őket. Minden erőm, kitartásom belőlük fakad. Hálás vagyok a sorsnak értük. Mindenki elő ismeretes, hogy a nagyobbik gyermekemet születése másnapján, egy felelőtlen orvosi döntés mia újra kelle éleszteni. Sajnos közben oxigénhiány alakult ki, amit egy agyvérzés is tetéze. Gergely ma kerekes székben él, és sok mindenen ment keresztül. Ma Gergely az Eötvös Loránd Tudományegyetem pszichológia szakos hallgatója, Bence fiam épp most próbálja eldönteni, hogy közgazdásznak vagy orvosnak tanuljon. Bence új időtölté- se, hogy a kutyáinkat képezi. Hétvégéken délután kutyasuliba Bence és Gergely a szalagavatón visszük őket ke en, és tanulunk. Bence most habilitációs itá ió kutyatrénernek, t k Leó pedig segítőkutyának tanul, mert önkéntesként az egyesületünk gyógypedagógiai központjába járnak be, hogy a súlyosan fogyatékos gyermekeknek terápiás órákat tartsanak. Ugye lehetek büszke rájuk?

8 mekcsoportban, majd a megyei tkári feladatot lá am el. Kukurugya László elnök nyugdíjba vonulásakor a helyi csoportok megkerestek és felkértek, hogy vállaljam el az egyesület vezetését. Ez 1998 májusában történt. Azóta több diplomát is szereztem a fogyatékosügy területre, mert a lehető legmagasabb szakmai színvonalon akarom a munkám végezni. Jelenleg is képzem magam. A semmiből kezdtük, ám a szakmai irányításom ala rövid időn belül kiterjedt, komplex ellátórendszer jö létre. Csak néhány adat: intézményeink 3 épületben több mint 3000 m² területen működnek, a gyógypedagógiai központunkban hetente 225 fogyatékos gyermek ellátása folyik, az egészségügyi és szociális területen több száz fogyatékos ember ellátásáért felelős. Stabil működésünket folyamatos és fenntartható fejlődés igazolja, amely ma már önfenntartó. 17 éve pályáza forrásokból indultunk, most azok nélkül is kiszámítható a gazdálkodásunk. Az egész megyére kiterjedt szolgáltatói hálóza al rendelkezünk. Nagyon jó szakmai kapcsolatokat ápolunk. 16 éve vagyok a MEOSZ elnökségének tagja dr. Hegedüs Lajos bizalmának köszönhetően. 15 éve vezetem a MEOSZ alapítványát, a Bice-Bóca Alapítványt a Mozgássérült Gyermekekért. 11 évig irányíto am a véde foglalkoztatást végző Mul user K.-t. Évekig dolgoztam a Dél-alföldi Regionális Szociálpoli kai Tanács (2005) és a Dél-alföldi Regionális Egészségügyi Tanács (2006) tagjaként. Részt vettem a Nemze Fejlesztési Ügynökség LHH kistérségek felzárkózatási programjában. 6 éve bírálok el pályázatokat az NRSZH szakértőjeként. Balogh Zoltán miniszter úr felkérésére pedig 2013 óta tagja vagyok az Országos Fogyatékosügyi Tanácsnak. Több publikációm is megjelent hazai és nemzetközi kiadványokban. Több képzési anyagot dolgoztam ki fogyatékosügy témában (például Békéscsaba Megye Jogú Város Önkormányzata felkérésére). Tanítok és tereptanár vagyok felnő képzésben és egyetemen. Rendszeresen előadásokat tartok, több alkalommal képviselhe em nemzetközi szinten Magyarországot. Első kitüntetésemet az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztertől vehe em át 2003-ban a szociális területen végze kiemelkedő szakmai tevékenységemért. A munkám a hivatásom, azt hiszem, eredményesen végzem. Bizonyára nem ment volna, nem menne a családom és drága Édesanyám nélkül. Bence, Gergely, Zoltán terem k meg a harmonikus, vidám családi há eret, amely feltölt. Imádok közéjük hazamenni: a közös főzéseket, beszélgetéseket, a játékokat, a sétákat a kutyusainkkal. Csodálatos szövetségben élünk mi négyen.

9

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig Földesi Erzsébet MEOSZ, alelnök EDF, alelnök Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) számokban

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Prevenciós program. anno 1999

Prevenciós program. anno 1999 Prevenciós program anno 1999 Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti a vízibalesetek számának csökkentését. Baleset-megelőzési előadásaink során felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad

Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad Dr. Hompoth Emese Személyi adatok Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad Célkitűzés A HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthonban: menedzser típusú

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály FOR EVER GURULÓ XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály Tartalom 1. Szakmai hátér, a Merek szolgáltatásai 2. Alapelvek 3. A projekt célja 4. Kölcsönzés-Mit ért el a projekt? +

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés összege. TÁMOP 5.4.5-11/1 projektben rendezvényszervezői feladatok ellátása

Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés összege. TÁMOP 5.4.5-11/1 projektben rendezvényszervezői feladatok ellátása Szerződés iktatószáma, tipusa Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés összege K-1802/1/2012 DC Proper-PR Kft. TÁMOP 5.4.5-11/1 projektben rendezvényszervezői feladatok ellátása 8 125 460 Ft K-159/35/2013

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

School of Business Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Minőségpolitika

School of Business Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Minőségpolitika School of Business Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Minőségpolitika Hatályba lép: 2012. január 02. Jóváhagyó: Bokor József (ügyvezető) Ph. cégszerű aláírás Minőségpolitika Az School of Business

Részletesebben

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT T Ó T H I L O N A K I E M E L T F Ő E L Ő A D Ó ELŐZMÉNYEK 2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT Saját szakmai sajátosságainkhoz illeszkedő tehetséggondozó

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

A betegek, ellátottak és gyermekek jogvédelme. Tapasztalatátadó tanácskozás. 2013. December 12.

A betegek, ellátottak és gyermekek jogvédelme. Tapasztalatátadó tanácskozás. 2013. December 12. A betegek, ellátottak és gyermekek jogvédelme Tapasztalatátadó tanácskozás 2013. December 12.. Az OBDK jogállása és feladatai 2012. November 1. megalakult az OBDK (214/2012.(VII.30.) Korm. rendelet) Elsődleges

Részletesebben

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával Részben akadálymentes?! Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával A Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézetről röviden Kik vagyunk? Az Intézetet két fogyatékos

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY- KIVÁLTÁST KOORDINÁLÓ ORSZÁGOS TESTÜLET IFKKOT HÍRLEVÉL. 2013. december V. szám. Megrendezték az Első Országos Mentortalálkozót

INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY- KIVÁLTÁST KOORDINÁLÓ ORSZÁGOS TESTÜLET IFKKOT HÍRLEVÉL. 2013. december V. szám. Megrendezték az Első Országos Mentortalálkozót INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY- KIVÁLTÁST KOORDINÁLÓ ORSZÁGOS TESTÜLET IFKKOT HÍRLEVÉL 2013. december V. szám Megrendezték az Első Országos Mentortalálkozót A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Paksi Adrienn A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Partnerség és kommunikáció a területi tervezésben - Elmélet és gyakorlat Lechner Lajos Tudásközpont 2014. december 15. Az energikus 314-es

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat - Vecsés munkájáról

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat - Vecsés munkájáról ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat - Vecsés munkájáról 2013. január 01-2013. december 31-ig Előterjesztő: Pap Bernadett Szolgálatvezető

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

Érdekeltségi viszony. Civil szervezet címe Budapest József A. út 12. elnök, alapító Szeged, Brüsszel krt. 18/B kuratóriumi elnök

Érdekeltségi viszony. Civil szervezet címe Budapest József A. út 12. elnök, alapító Szeged, Brüsszel krt. 18/B kuratóriumi elnök Alföldi Andrea "Nebántsvirág" Gyermek- és Ifjúságvédő Közhasznú Egyesület 1051 Budapest József A. út 12. elnök, alapító - 00016/23/2005. 00019/23/2005 szerepvállalásának segítése - 00058/01/2005 3 490

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezete Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság- barát

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség. Dobson Tibor ddtb., elnök

Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség. Dobson Tibor ddtb., elnök Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség Dobson Tibor ddtb., elnök Fő cél Egységes tűzoltó szövetség megteremtése Minta: Elődeink által lerakva! A közelmúlt Részérdekek akadályozták az egység megteremtését Szervezetei:

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

Afázia Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-2012. Dallos Zsuzsanna- Krasznár Felicia

Afázia Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-2012. Dallos Zsuzsanna- Krasznár Felicia Afázia Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-2012. Dallos Zsuzsanna- Krasznár Felicia MLSZSZ KONFERENCIA 2012. 04.14. Afázia- Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-ban alakult Titkára, létrehozója: Dallos Zsuzsa tapasztalati

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

HTE stratégiai ad hoc bizottság beszámolója

HTE stratégiai ad hoc bizottság beszámolója HTE stratégiai ad hoc bizottság beszámolója Dr. Imre Sándor választmányi tag HTE elnökségi ülés 2013. április 18. Az Ad hoc bizottság tagjai Huszty Gábor Imre Sándor Magyar Gábor Sallai Gyula Nagy Péter

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

MediaGo Alapítvány MediaGo Alapítvány

MediaGo Alapítvány MediaGo Alapítvány A a MediaGo Holding független érdekszövetség tagjaként jött létre 2009-ben. Missziónk a pályája elején lévő fiatal munkaerő elhelyezkedésének segítése, ezen keresztül a strukturális munkanélküliség csökkentése,

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEKEK ESÉLYEI AZ OKTATÁSBAN, LEHETŐSÉGEI A TÁRSADALMI RÉSZVÉTELBEN PAPP GABRIELLA

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEKEK ESÉLYEI AZ OKTATÁSBAN, LEHETŐSÉGEI A TÁRSADALMI RÉSZVÉTELBEN PAPP GABRIELLA A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEKEK ESÉLYEI AZ OKTATÁSBAN, LEHETŐSÉGEI A TÁRSADALMI RÉSZVÉTELBEN PAPP GABRIELLA ESÉLYTEREMTÉS A tanulás társadalmi feltételei nem egyenlően adottak ma Magyarországon.

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

A Magyar Szocialista Párt Oktatási Programja Vitairat. Sarkalatos Pontok 2012. november 6.

A Magyar Szocialista Párt Oktatási Programja Vitairat. Sarkalatos Pontok 2012. november 6. A Magyar Szocialista Párt Oktatási Programja Vitairat Sarkalatos Pontok 2012. november 6. Színvonal Versenyképesség Esélyegyenlőség A korai fejlesztés meghatározó Az első 6 év meghatározó az ember életében

Részletesebben

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely Országos Tourinform Találkozó Horváth Gergely Magyar Turizmus Zrt. Budapest, VAM Design Center, 2011. május 11. Szakmai találkozó és párbeszéd 143 Tourinform Fenntartók, önkormányzatok TDM-ek Magyar Turizmus

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

Innovációs körök munkaprogramja

Innovációs körök munkaprogramja Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 3515 Miskolc Egyetemváros 1. Tel: +36-46-565-111/20-23 e-mail: t-modell@uni-miskolc.hu Innovációs körök

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20.

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20. AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE dr. Juhász Péter 2008. november 20. Akadálymentesítés akadálymentesítés = rámpa Az akadálymentesség értelmezhető fizikai szempontból rámpa térdszabad

Részletesebben

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében Területfejlesztési konferencia Dr. Simonyi Sándor - ügyv. ig. (TRIGON, SIK) Kókai Szabina - ügyv. ig. (UNIVERSIS Kft.) Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében 2012.11.29. Lehetséges gazdasági

Részletesebben

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1 BEMUTATKOZÁS Diploma (2009) Építészirodai munka, tervezési gyakorlat VICO vcs, (vce), pl, trainer (2010) PhD tanulmányok + oktatás Kutatócsoport + saját projektek (2014) BimSolutions.hu 1 BIM FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok! - a III. témablokk előadásai

Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok! - a III. témablokk előadásai Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok! - a III. témablokk előadásai 2014-12-12 15:21:02 Az Állami Számvevőszék tervezési rendszere, az utóellenőrzések szerepe, az adatszolgáltatás és a számvevőszéki

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

ATTAC: A"rac&ve Urban Public Transport for Accessible Ci&es Vonzó közösségi közlekedés az elérhető városokért

ATTAC: Arac&ve Urban Public Transport for Accessible Ci&es Vonzó közösségi közlekedés az elérhető városokért ATTAC: A"rac&ve Urban Public Transport for Accessible Ci&es Vonzó közösségi közlekedés az elérhető városokért 2011. Január 2013. december Az Európai Unió Délkelet- Európai Transznacionális EgyüMműködési

Részletesebben