Kedves Barátaim! Tisztelt Kollégák!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Barátaim! Tisztelt Kollégák!"

Átírás

1

2 Kedves Barátaim! Tisztelt Kollégák! A Mozgáskorlátozo ak Egyesületeinek Országos Szövetsége életében változások jönnek, mivel lezárul egy ciklus, és meg kell választanunk az új sztségviselőinket. Kénytelenek vagyunk tudomásul venni dr. Hegedüs Lajos jelenlegi elnök döntését, és meg kell találnunk az utódját. Ezért most a közösségünkre nagyon nagy felelősség hárul, mert nem mindegy, milyen szempontok, érdekek és érvek mentén zajlik le ez a kiválasztási folyamat. A mozgalom nagy utat járt be, hatalmas eredményeket ért el, amelyeket most nincs idő és hely felsorolni, ezért csak a legfontosabbakat említeném: LÁT, közlekedési kedvezmények, az ellátások megszervezésében vállalt ú örő szerep. Legyünk őszinték, ezek az eredmények kiváltságos helyzetbe hozták a szövetséget. Az egyetlen olyan civilszervezet vagyunk, akik nagy összegű támogatások odaítélésben vesznek részt, és ezen felül folyamatos fejlődést tudtunk felmutatni a sok elvégze munka árán. Ehhez a sikerhez erős, kitartó, karakteres, nagy tudású és tapasztalt vezetőkre volt szükség, akiket hatalmas és lelkes közösség támogato. Rendkívül fontosnak tartom azt a tényt kiemelni, hogy mindeközben a szövetség sosem köteleződö el a poli ka mellet, hanem végig szakpoli zált az általa képviseltek érdekében. A szakpoli ka gyakorlásának pedig elengedhetetlen feltétele az innova v szakmai tudás, különben csak alkudozni tud, ez pedig veszélyes út. Az első megtorpanást a gazdasági válság hozta, melyet tovább nehezíte a rossz kormányza döntések sorozata, és a poli ka által tudatosan gerjeszte társadalmi csoportok köz feszültség. Nem részletezném, mert mindannyiunk elő ismertek. A lényeg, hogy a jelenlegi helyzet megoldásra vár, miközben a mozgalom is egyfajta átrendeződésen megy keresztül az új sztségviselők megválasztásán túl. Leírhatnék olyan általánosságokat, hogy a következő elnöknek a fogyatékos emberek érdekeit kell képviselnie, de azt gondolom, hogy ezzel mindannyian nagyon is sztában vagyunk, mert ez mindenkire érvényes, aki ide jö és jön tenni a mi közösségünkért. A kérdés az: mit és hogyan akar tenni, hogy a tervek valóra váljanak, ehhez rendelkezik-e szakmai tudással, tapasztala al, eredményekkel és megfelelő vezetői kvalitásokkal, kommunikációs és diplomácia készséggel. Az sem a mindegy,

3 hogy a kapcsolatrendszere szakmaiságból eredő, elismerésen alapuló (tehát szakmai és poli kai kapcsolatok együ ese), vagy poli kai alapon szerveződő. Egyszer elhangzo a közösségünkben: bárki lehet a MEOSZ elnöke. Igen, ez igaz, csak az nem mindegy, hogy milyen vezetője lesz. Az sem közömbös, hogy megújulni, fejlődni tud majd az irányítása ala a közösségünk, vagy stagnálni, netán visszalépni. Nehéz helyzetben vagyunk, amikor az új vezetőnek nem lesz ideje megtanulni a MEOSZ elnökének lenni, hanem azonnal és élesben kell működnie, még akkor is, ha a jelenlegi vezetők támogatására számíthat. A vezetői felelősség nem hárítható át, azt viselni és vállalni kell, mert a közösség őt fogja számon kérni. A fogyatékosügy komplex gondolkodásmódot igényel, és ennek elengedhetetlen feltétele a sokrétű tudás. Röviden szólva: mindenhez érteni kell, mert minden szakterületnek van fogyatékosügyi vetülete, és ez sajnos nincs benne sem a jogalkotók, sem a különböző szakmák gondolkodás-módjában. Erre nekünk kell felhívni a figyelmüket. Ezért van szükség arra, hogy a szövetség egyszerre több területen, állandóan figyelje a folyamatokat, és fogalmazza meg azokat a szakmai érveket, amelyeket elfogadtatva beépítenek a fogyatékos emberek társadalmi egyenlősége és felzárkóztatása érdekében. A fogyatékosügyi szakpoli ka egy sokrétű, komplex tudás, amely az egyetlen megoldás arra, hogy be tudjunk avatkozni és eredményeket elérni a közösségünk érdekében. Sokat dolgoztunk azért, hogy a fogyatékos embereket ne a jótékonykodás szintjén kezelje a poli ka és a társadalom, hanem az emberi jogok érvényesüljenek. Ennek ellenére az elmúlt időszakban kezdünk újból visszalépni, tehát csak egy jól szerveze, együ működő szakmai szövetség lesz képes átsegíteni a közösségünket a jelenlegi körülmények közö. Még egy lényeges kérdésről kell írnom: együttműködés és elfogadás. A fogyatékos embereknek és a szervezeteiknek hiábavaló minden szakmai munkája, ha nem képesek szövetségeseket találni. A sikeres érdekérvényesítés kulcsa a szakmaiság mellett az együttes fellépés: egységes szervezet megfelelő szövetségesekkel! Ma a politika szándékosan szigetel el társadalmi csoportokat, ezzel adva jogszerű magyarázatot kormányzati megszorító politikájára. Hatékony módszerük a bűnbakkeltés, és ezen keresztül a kirekesztés. Ilyen ellenszélben kell mégis megértést és együttműködést elérnünk a társadalmon belül. Ennek a kirekesztő, hátrányosan megkülönböztető, feszültséget gerjesztő kommunikációnak vagyunk a nagy vesztesei, mely eddig csak a politika eszköze volt. Ami leginkább aggaszt, hogy a politika sikeres módszere kezdi felütni a fejét a közösségünkben is. Azt gondolom, megegyezhetünk abban, hogy a veszteségek minimalizálása akkor lesz lehetséges, ha a közösségünk eddig sikerrel alkalmazott módszerét nem váltjuk fel a politika eszköztárára. Mire gondolok? Elindult a közösségünk felosztása: fiatal az idős ellen, az enyhe a súlyosan sérült ember ellen, kis és nagy tagszervezetek között, az intézményfenntartókkal szemben, és a hitelesség megkérdőjelezése kapcsán a szülők kirekesztése is folyik. A mi közösségünk kizárólag akkor tud majd sikereket elérni, ha a sok évtizede jól bevált módszerét, az összefogást alkalmazza. A mi közösségünk sokszínű, amely inkább előnyt jelent. Most valamilyen meg nem fogható érdek miatt egymásnak próbálják feszíteni a közösségünket, és ezt inkább hátránynak aposztrofálni. Elgondolkoztat a motiváció De kérdem én: miként várhatjuk el a társadalomtól, hogy partnerként fogadja el a közösségünket, és ne különböztesse meg hátrányosan, ha erre mi magunk a szervezeten belül sem vagyunk képesek? Ma neked van szükséged ránk, holnap nekünk rád! I vagy és i vagyunk egymásnak! Akkor és o, ahol éppen szükséges! Közösek az érdekeink! Mindannyiunk számára ismert, hogy vállaltam a megmére etést, és indulok a sztújítás során az elnöki feladat ellátásáért. 16 éve vagyok tagja a MEOSZ elnökségének, mégsem terveztem, hogy indulok az elnöki posztért. Két évvel ezelő többen arra kértek, hogy gondolkozzam el a lehetőségen, amire egy éve mondtam igent. A következőkben szeretném az elképzeléseimet röviden bemutatni, mert a részletekbe menő magyarázatra nincs lehetőség i. Viszont szívesen megyek el a közösségetekbe, hogy személyesem tegyétek fel a kérdéseiteket, és részletesen is bemutatom a koncepciómat. Már sok helyen jártam, és sok helyre megyek még. A MEOSZ tevékenysége összete, és az általam vázolt struktúra nem fontossági sorrendet takar, hanem a szervezetből kiindulva, fokozatosan táguló szintek felé haladó gondolkodást. Bár elkülönülő elemeknek tűnnek, mégis mindegyik működtetése hatással van a többi területre és tevékenységre, és így egy nagy egységet képezve eredményesen működő szervezetet és tevékenységet képes generálni. Ugye egyértelmű, hogy a MEOSZ egész közösségének célja a mozgássérült emberek, tágabb értelemben a fogyatékos személyek és családjaik érdekében végze szakmai munka?! Aki ezt nem ér, nem köztünk dolgozik reméljük!

4 ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY EZT A CÉLT ELÉRJÜK, KÜLÖNBÖZŐ TEVÉKENY SÉGEKET KELL VÉGEZNÜNK, CSAK NÉHÁNY TERÜLET: társadalom tuda ormálása mert szövetségesekre van szükségünk, az együ élményére : kommunikációs stratégia, akciók, érzékenyítés, kiadványok, képzések, érdekérvényesítés: döntéshozói előkészítői feladatokban való ak v, szakmai részvétel, jogalkotási folyamatokba való szakmai beavatkozás, kutatások (adatok, tények kellenek), például: intézményben élők helyzete, integrált/inkluzív oktatásban résztvevők helyzete, foglalkoztatás helyzete, segédeszköz ellátás, szakmai anyagok előkészítése, ajánlások megfogalmazása a kutatások alapján, lobbi az elképzeléseink, szakmai anyagaink megvalósítása érdekében, találkozók szervezése poli kusokkal, szakemberekkel és így tovább, kiadványok, képzések, konferenciák szervezése. A CÉLOK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGÜNK VAN: tagszervezetekre, tagságra (a megerősítésükre, összetartozásukra mert mindenkire szükség van!!), kormányza kapcsolatokra kizárólag szakmai alapon, szakmai szervezetekkel való együ működésre: szakmai együ működés szempontjából és azért, hogy a szövetségeseink legyenek bizonyos kérdésekben, fogyatékos emberek civilszervezeteire: kapcsola artás, együ működés és szakmai érdekegyeztetés céljából, társadalom, nemzetközi kapcsolatok: döntéshozói (például Európa Unió) szakmai: szakmai szervezetekkel, fogyatékos emberek civilszervezeteivel. Az elképzelés megvalósításához szükséges egyéb feltételek: MEOSZ KÖZPONT IRODÁJA, MINT SZERVEZETI EGYSÉG IRODAVEZETŐ Minden találkozón kérdésként vetődik fel a MEOSZ közpon irodájának fontossága a közösségünk érdekében. A MEOSZ-központban dolgozókat viszont az érdekli, van-e helyük ebben az elképzelésben. Sok nevetséges hír terjed. Íme, nagyon rövid és vázlatos ismertetése az elképzelésemnek. Azt gondolom, azzal egyetérthetünk, hogy amennyiben átalakításra lesz szükség, akkor a tagságot, a tagszervezeteket, a bizo ságainkat, az elnökséget, az elnököt kiszolgáló, szakmai alapon szerveződő központra van szükségünk. Nagyon egyszerűen szólva: a tagságnak, a tagszervezeteknek tudniuk kell, hogy kit, milyen témában, mikor és milyen elérhetőségen keresztül találhatnak meg. A munkatársaknak segíteniük kell a tagszervezetek munkáját, a megfelelő információkat időben elju atni hozzájuk, problémáik megoldásában szakmai tanácsokat adni és így tovább. Az elnök, az elnökség, a bizo ságok, a fő tkár, a szakbizo ságok munkájának segítése: anyagok, információk összegyűjtése a munkájukhoz, szakmai hátteret biztosítani szükség esetén. A MEOSZ-központnak szolgáltatnia kell a szakmai szervezetek, döntéshozók és a kormány felé a választo sztségviselőkön keresztül, amihez naprakésznek kell lenni. Sőt, ha megoldható, egy lépéssel előbbre kell járnia. Ki kell szolgálnia a média kíváncsiságát, de megfelelő tudatossággal. Feladat és szakmai alapon szerveződő szerveze egységek felállítását tervezem, minden csoport élén vezető fog állni kompetenciákkal és felelősséggel. Minden munkacsoport felelős egy-egy elnökségi tag, szakbizo ság munkájának segítéséért is. Az iroda napi tevékenységéért az új irodavezetői feladatokat ellátó munkatárs lesz felelős. Közvetlen fele ese a fő tkár. Nagy hangsúlyt kell fektetnünk a kommunikációra, amely többirányú természetesen. Sokszor elmondtam már, hogy minden magára adó szervezetnek saját kommunikációs stratégiával kell rendelkeznie. Szeretnék egy megyei szóvivői hálózatot kiépíteni többek közt, egységes és gyors kommunikáció érdekében.

5 FŐTITKÁR SZEREPE A fő tkár szerepe jelentős, hiszen összekö az elnököt, az elnökséget, a bizo ságokat és a tagszervezeteket a MEOSZ-központ irodájával. Eddig az úgyneveze irodavezetői feladatok is ráhárultak, amelyen változtatni kívánok. Fontosabbnak tartom, hogy a fő tkár inkább szerveze ejlesztői, menedzselési feladatai kapjanak hangsúlyt a napi ru nszerű irányítással szemben. Az iroda napi tevékenységéért az új irodavezetői feladatokat ellátó munkatárs lesz felelős, de a közvetlen irányítása a fő tkár kezében marad. ELNÖK, ELNÖKSÉG ÉS A TAGSZERVEZETEK, TAGSÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSE A tagság és a tagszervezetek joggal várják el, hogy szorosabb legyen a kapcsolat a MEOSZ választo sztségviselőivel. Szeretném tovább vinni és tovább fejleszteni dr. Hegedüs Lajos elképzelését. Az elnökség tagjai egy-egy szakterületért lesznek felelősek és a tagszervezetekkel való kapcsola artásért. Minden elnökségi tag felelős lesz a számára kapcsola artásra kijelölt tagszervezetekért. Konkrétabban: az elnökség tagjai kötelesek lesznek évente két alkalommal felkeresni az egyesületeket. Azokban a megyékben, ahol több szervezet is működik, minden alkalommal másik egyesületet kérnek fel, hogy szervezze meg a találkozót. Ezekről a találkozókról be kell számolniuk az elnökség részére. Véleményem szerint ahhoz, hogy az elnökség tagjai magas szakmai színvonalon tudjanak munkát végezni, elengedhetetlen a megfelelő há ér biztosítása. Felkészült vezetőkre van szükségünk, ehhez pedig képzések: a szakmai tudás fejlesztése és a vezetői kvalitások csiszolgatására egyaránt. Biztosítani szeretném számukra, hogy a MEOSZ-központ hozzájuk rendelt munkatársa megfelelően segítse őket a munkájukban az irodavezető és a fő tkár segítségével. Garantálom, hogy elnökként emberileg és szakmailag is tudom segíteni őket, valamint minden megteszek a megfelelő szakmai és tárgyi feltételek megteremtéséért. Elnökként minden hónapban ellátogatok egy megyébe a területért felelős elnökségi taggal együ. Délelő az egyesületek választo sztségviselőivel beszélgetünk, tanácskozunk zártabb körben, délután kibővíte találkozóra lesz lehetőség, de személyes fogadóórára is alkalmat szeretnék adni. Szakbizo ságok felállítását tervezem, amelyekbe egyesüle vezetőket, munkatársakat és szakembereket kérnék fel, hogy segítsék bizonyos témákban az elnökség, a MEOSZ közösségének munkáját. Ilyen témák lehetnek: szerveze ejlesztés, szociális és foglalkoztatási kérdések, jogi ügyek és így tovább. Egy példát azért szeretnék kicsit jobban kibontani a megértés érdekében. Fontos az akadálymentesítés kérdése, nehéz jelentős változásokat elérni. Ötlet: akadálymentesítési kommandó. Van legalább öt nagyon felkészült kerekes székes, akadálymentesítési szakemberünk, akik meglátogatnának egy-egy nagyobb beruházást és dokumentálnák az o tapasztaltakat. A megfelelő jogszabályi hivatkozással leírva a hiányosságokat, kérnénk a beruházót, a kivitelezőt, hogy írásban közöljenek egy határidőt, amikorra a hibákat kijavítják. Mindent dokumentálunk. Amennyiben a megállapításaink alapján nem tesznek eleget a kérésünknek, a jogi szakértőink segítségével precedens értékű pereket indítunk. A nyertes perek után, az újabb eseteknél felhívjuk a beruházók figyelmét az eredményesen zárult ügyekre a könnyebb megegyezés érdekében. Az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont és a tapasztala szakértők együ működő partnereink lehetnek a megelőzésben, hogy a beruházók és a kivitelezők kivitelezési hibákat kövessenek el. EGYÉB, DE LÉNYEGES KÉRDÉSEK Kiemelten szeretnék foglalkozni a súlyosan fogyatékos emberek érdekeinek érvényesítésével. Nem a választási kampány érdekében, nekem édesanyaként is különösen fontos ez a kérdés. 19 éve vagyok a mozgalomban, az eddig végze tevékenységem is igazolja, hogy munkám során mindig fontos szempont. Ha az elvárásainkat az ő szükségleteikre alapozva fogalmazzuk meg, olyan koncepciókat dolgozunk ki, amelyek az egész közösségünk szempontjából jelentenek hasznos megoldásokat. Az egyetemes tervezés melle a közösségünkön belül az egyetemes gondolkodás hagyományát is meg kell teremtenünk. Szeretném, ha átgondolnánk az i úsággal kapcsolatos feladatainkat. Nagy felelőssége van a következő elnökségnek ebben a témában. Ezért tarto am fontosnak a fiatalokkal való találkozó megszervezését, hogy közvetlenül legyen lehetőségük kérdezni és véleményt alkotni. Szeretném, ha a szakmai tudás és a vezetői készségek fejlesztése melle lehetőséget kapnának közösen gondolkozni és tevékenykedni a MEOSZ elnökségével a közös jövőnk érdekében. Néhány hete, amikor a MEOSZ I úsági tagozatának vezetőivel találkoztam, részletes elmondtam az elképzelésem. Kérdeztek és válaszoltam, a velük kapcsolatos képzési programról és a közös munka részleteiről. A mostani

6 választáson két új, fiatal szakember is megmére e magát a felkérésemre, de a találkozót követő héten a számuk három főre nő. Be kell vonnunk a munkánkba őket, segíteni és képezni, lehetőséget adni a gyakorlatban is számukra. KEDVES BARÁTAIM! TISZTELT KOLLÉGÁK! Írhatnám, hogy szavazzatok rám, de inkább azt javaslom: döntsetek bölcsen! Úgy, hogy a közösségünk javát szolgálja, mert ez a közös érdekünk! A MEOSZ jövője a tét! Bará üdvözle el: MEOSZ OTTI A tevékenysége többirányú lenne: szakemberképzés fizetős szolgáltatás, tagság részére nyújto, piacképes ismerteket adó, a munkavállalást elősegítő képzések, tagszervezetek szerveze ejlesztése, szakmai tudásának segítése. Ma minden olyan szakembernek, akik az egészségügy, oktatás, szociális területen dolgoznak, a szakképesítéseik, diplomájuk frissítése érdekében jogszabályban előírt köteleze ségük kreditpontot adó képzéseken részt venniük, a munkahelyeknek ezt támogatniuk kell. A mi közösségünk rendelkezik olyan szakemberekkel, akik most is tananyagot fejlesztenek, és oktatói fogyatékosügyi és egyéb idetartozó szakismereteknek. Ezt a gazdagságot soha nem használtuk ki. Így egyetértve dr. Hegedüs Lajos Elnök Úrral, érdemes lenne kiaknázni ezt a lehetőséget. Az egyesület, melyet vezetek, több intézményt tart fenn, és évente nagyon sok forrást biztosítunk a kollégáink képzésére, melyeket jelenleg idegenektől vásárolunk meg. A szakemberképzésből származó bevételeinket a tagszervezeteink, választo sztségviselőink, tagságunk megfelelő szakmai színvonalon végze képzésére javaslom fordítani. Meg kell vizsgálnunk a végrehajtáshoz szükséges előírásokat, valamint azt, miként tudjuk ezt megvalósítani. Most nem térnék ki a támogató szolgálat, munkavállalást segítő szolgáltatásunkra. Mindkét területen jelentős szakmai és fenntartói tapasztala al rendelkezem. Részt ve em a modellkísérle programok kidolgozásában. Ma az országban 4 helyen is működtetek támogató szolgálatot, rendelkezem szociális területre diplomával, gyakorla tapasztala al, sőt, az országban az elsők közö vizsgáztam le támogató szolgálatvezető képesítésből is. Gyakorla szinten ismerem a minőségirányítási rendszert. AJÁNLÁSOK Kovács Ágnes, MEOSZ elnökjelölt Részese szeretnék lenni az anyagban leírtak megvalósításának! Nem az a fontos, hogy az elsők legyünk, hanem az egyetlenek. (Renard) BRAUN JÁNOS, Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete Kovács Ágnes a fen ekben kiemelte a fogyatékosság emberi jogi megközelítésének fontosságát a jótékonykodással szemben. Megelégedéssel látom a fen koncepcióban azt az elköteleze séget, mely teret ad a fogyatékos embereket a társadalom másokkal egyenlő tagjaként kezelő szemléletnek és innova v kezdeményezéseknek, nemet mondva a visszafejlődésnek ezen a területen. Alelnökké történő választásom esetén az eddigiekkel azonos módon tovább dolgozom azon, hogy a MEOSZ a nemzetközi és európai folyamatok ak v részese legyen. Dolgozni fogok azért is, hogy szervezetünk folyamatos információt kapjon azokról a

7 Gergely születése elő a mélyépítés területén dolgoztam, először a Békés Megyei Tervező Vállalatnál, majd megkerese egy építőipari cég, ahol a nagyberuházások koordinálása volt a feladatom az igazgató melle. Gergely születése után először sokáig önkénteskedtem az egyesületben, az általam megalapíto gyernemzetközi jó gyakorlatokról, amelyek elősegíthe k a magyar fogyatékos emberek jobb társadalmi megítélését, valamint emberi méltóságukat szteletben tartó mindennapjaikhoz szükséges szolgáltatások elérhetőségét. FÖLDESI ERZSÉBET, Mozgássérültek Budapes Egyesület elnöke Kovács Ágnes elnökjelölt által leírtakkal azonosulni tudok. A MEOSZ jövőképe! Sőt, ez kell, hogy legyen!! SZAKÁLL ISTVÁN, Mozgáskorlátozo ak Dél Bács Kiskun Megyei Egyesület elnöke A programmal maximálisan egyetértek, mondhatom a Mozgáskorlátozo ak Sárospataki és Zemplén Térségi Egyesülete nevében, azonosulni tudok tudunk vele, meghatározója a MEOSZ jövőképének. Sok sikert! SZÉKELY JÓZSEF elnök Szakmailag és emberileg alkalmas vezetőre van szükségünk, aki szakmai irányításával garantálja a MEOSZ sikeres működését, és képviselni tudja: a mozgássérült emberek értékei a magyar társadalomnak. NAGY JÓZSEFNÉ, Mozgáskorlátozo ak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete Kovács Ágnes elnökjelölt programjának mo ója és a MEOSZ jövőbeni tevékenységének szlogenje lehet: Ma nekünk van szükségünk rád, holnap neked ránk! DR. URBÁN SZABÓ BÉLA, Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület elnöke Ki is vezethetné a MEOSZ-t? Úgy gondolom, aki elköteleze híve a mozgáskorlátozo ak mozgalmának, akinek szakirányú végze sége van, ismeri az egyesületeket és nem utolsó sorban, aki már bebizonyíto a ráterme ségét sok éves tapasztalatával. SZABÓ SÁNDOR, Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesület elnöke KOVÁCS ÁGNES, a magánember Ha megkérdezik tőlem, mi az, amire legbüszkébb vagyok, a válaszom: a két okos és intelligens fiamra, Gergelyre és Bencére. Hálás vagyok a sorsomnak, hogy megélhe em az anyaság örömét. Kislánykorom óta vágytam rá. Néha, amikor nagyon fáradt vagyok, de dolgoznom kell még, a ház már csendes, teszek egy sétát a szobájuk közö, nézem őket. Minden erőm, kitartásom belőlük fakad. Hálás vagyok a sorsnak értük. Mindenki elő ismeretes, hogy a nagyobbik gyermekemet születése másnapján, egy felelőtlen orvosi döntés mia újra kelle éleszteni. Sajnos közben oxigénhiány alakult ki, amit egy agyvérzés is tetéze. Gergely ma kerekes székben él, és sok mindenen ment keresztül. Ma Gergely az Eötvös Loránd Tudományegyetem pszichológia szakos hallgatója, Bence fiam épp most próbálja eldönteni, hogy közgazdásznak vagy orvosnak tanuljon. Bence új időtölté- se, hogy a kutyáinkat képezi. Hétvégéken délután kutyasuliba Bence és Gergely a szalagavatón visszük őket ke en, és tanulunk. Bence most habilitációs itá ió kutyatrénernek, t k Leó pedig segítőkutyának tanul, mert önkéntesként az egyesületünk gyógypedagógiai központjába járnak be, hogy a súlyosan fogyatékos gyermekeknek terápiás órákat tartsanak. Ugye lehetek büszke rájuk?

8 mekcsoportban, majd a megyei tkári feladatot lá am el. Kukurugya László elnök nyugdíjba vonulásakor a helyi csoportok megkerestek és felkértek, hogy vállaljam el az egyesület vezetését. Ez 1998 májusában történt. Azóta több diplomát is szereztem a fogyatékosügy területre, mert a lehető legmagasabb szakmai színvonalon akarom a munkám végezni. Jelenleg is képzem magam. A semmiből kezdtük, ám a szakmai irányításom ala rövid időn belül kiterjedt, komplex ellátórendszer jö létre. Csak néhány adat: intézményeink 3 épületben több mint 3000 m² területen működnek, a gyógypedagógiai központunkban hetente 225 fogyatékos gyermek ellátása folyik, az egészségügyi és szociális területen több száz fogyatékos ember ellátásáért felelős. Stabil működésünket folyamatos és fenntartható fejlődés igazolja, amely ma már önfenntartó. 17 éve pályáza forrásokból indultunk, most azok nélkül is kiszámítható a gazdálkodásunk. Az egész megyére kiterjedt szolgáltatói hálóza al rendelkezünk. Nagyon jó szakmai kapcsolatokat ápolunk. 16 éve vagyok a MEOSZ elnökségének tagja dr. Hegedüs Lajos bizalmának köszönhetően. 15 éve vezetem a MEOSZ alapítványát, a Bice-Bóca Alapítványt a Mozgássérült Gyermekekért. 11 évig irányíto am a véde foglalkoztatást végző Mul user K.-t. Évekig dolgoztam a Dél-alföldi Regionális Szociálpoli kai Tanács (2005) és a Dél-alföldi Regionális Egészségügyi Tanács (2006) tagjaként. Részt vettem a Nemze Fejlesztési Ügynökség LHH kistérségek felzárkózatási programjában. 6 éve bírálok el pályázatokat az NRSZH szakértőjeként. Balogh Zoltán miniszter úr felkérésére pedig 2013 óta tagja vagyok az Országos Fogyatékosügyi Tanácsnak. Több publikációm is megjelent hazai és nemzetközi kiadványokban. Több képzési anyagot dolgoztam ki fogyatékosügy témában (például Békéscsaba Megye Jogú Város Önkormányzata felkérésére). Tanítok és tereptanár vagyok felnő képzésben és egyetemen. Rendszeresen előadásokat tartok, több alkalommal képviselhe em nemzetközi szinten Magyarországot. Első kitüntetésemet az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztertől vehe em át 2003-ban a szociális területen végze kiemelkedő szakmai tevékenységemért. A munkám a hivatásom, azt hiszem, eredményesen végzem. Bizonyára nem ment volna, nem menne a családom és drága Édesanyám nélkül. Bence, Gergely, Zoltán terem k meg a harmonikus, vidám családi há eret, amely feltölt. Imádok közéjük hazamenni: a közös főzéseket, beszélgetéseket, a játékokat, a sétákat a kutyusainkkal. Csodálatos szövetségben élünk mi négyen.

9

Május 17-én ismét Rehab Critical Mass

Május 17-én ismét Rehab Critical Mass w w w. m e o s z. h u XXXV. évf. 4. szám 2015. április 150 Ft A M O Z G Á S KO R L ÁT O Z O T TA K E G Y E S Ü L E T E I N E K O R S Z Á G O S S Z Ö V E T S É G E L A PJ A Elnökjelöltek: Kovács Ágnes (Békés

Részletesebben

M O Z G A L M I É R T E S Í T

M O Z G A L M I É R T E S Í T Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége M O Z G A L M I É R T E S Í T Ő 2015. JÚLIUS Írta és szerkesztette: Gábor Imola T a r t a l o m j e gy z é k Beszámoló a 2015. július 13-i elnökségi

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2009/3. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: Legyen vége a cigányozásnak! vizsgálatot követelnek a civilek az

Részletesebben

Gulyás Tibor Elnöki pályázat, 2014

Gulyás Tibor Elnöki pályázat, 2014 Gulyás Tibor Elnöki pályázat, 2014 A nagy örökség egyúttal kötelesség. Nehéz helyzet csak ott támad, ahol az ember kötelességét megtagadja. A nagy kultúrával feltétlenül együtt jár az a kötelezettség,

Részletesebben

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa n Közelmúlt n Bemutatkozunk n Ifjuság n Visszatekintés n Gazdasági rovat n Pályázatok n NCA hírek n Könyvajánló A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa 2005. VII. évf. 2. szám bemutatkozunk

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére Szerző: Dr. Szabó Gyula A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú "Rehabilitáció - Érték - Változás

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére Szerző: Dr. Szabó Gyula A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú "Rehabilitáció - Érték - Változás

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN K O R K É P Az igazán nehéz helyzetben semmire sincs annyira szükségünk, mint egy szerető családra. (Carolyn Hax) ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2009. március MELLÉKLET

Részletesebben

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány -

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány - Hálózati kommunikáció - 2. háttértanulmány - Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú "Rehabilitáció - Érték - Változás

Részletesebben

J e g y zőkönyv IFJ-3//2010. (IFJ-3/2010-2014.)

J e g y zőkönyv IFJ-3//2010. (IFJ-3/2010-2014.) IFJ-3//2010. (IFJ-3/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság Ifjúsági albizottságának 2010. szeptember 13-án, hétfőn, 10 óra 40 perckor a Képviselői

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2013

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2013 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2013 Készült: 2014. január 02. - 2 - A fogyatékossággal élő, ezen belül elsősorban a súlyosan mozgássérült emberek társadalmi életben való

Részletesebben

A családi napközi kettős szerepe a foglalkoztatásban

A családi napközi kettős szerepe a foglalkoztatásban A családi napközi kettős szerepe a foglalkoztatásban A Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány által 2011. 06. 09-én tartott konferencia anyaga. A konferenciát és a kiadványt az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. IRM Nemzetközi Oktatási Központ 1126 Budapest, Böszörményi út 21. D2 épület II. emelet, Színházterem

J E G Y ZŐKÖNYV. IRM Nemzetközi Oktatási Központ 1126 Budapest, Böszörményi út 21. D2 épület II. emelet, Színházterem J E G Y ZŐKÖNYV amely készült 2006. november 24-én, az Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyesület (továbbá: Egyesület) alakuló Közgyűlésén. Helye: IRM Nemzetközi Oktatási Központ 1126 Budapest,

Részletesebben

Női szervezetek, csoportok működési feltételei, tevékenységei és közösségi terei Magyarországon

Női szervezetek, csoportok működési feltételei, tevékenységei és közösségi terei Magyarországon [2010] Női szervezetek, csoportok működési feltételei, tevékenységei és közösségi terei Magyarországon Készítette: Dezső Dóra és Oborni Katalin a REGINA Alapítvány megbízásából www.reginanet.hu www.anyakozpontok.hu

Részletesebben

Hogyan válhat előnnyé a hátrányos helyzetűek foglalkoztatása?

Hogyan válhat előnnyé a hátrányos helyzetűek foglalkoztatása? Felelős kiadó GAK Oktató Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. Székhely: 2103 Gödöllő, Páter Károly út 1. Telefon: +36 28 522 940 Telefax: +36 28 430 531 Kapcsolat Email: diverzitas@gak.hu Honlap:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-5/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. május 31-én megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

2015. március 9. Aquincum Hotel Budapest (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Jegyzőkönyv. (A közgyűlésen készült hangfelvétel alapján)

2015. március 9. Aquincum Hotel Budapest (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Jegyzőkönyv. (A közgyűlésen készült hangfelvétel alapján) A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG XXVI., 2014. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSE 2015. március 9. Aquincum Hotel Budapest (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Jegyzőkönyv (A közgyűlésen készült hangfelvétel alapján)

Részletesebben

LLP 2012 KA1: Többoldalú roma projektek. SZAKÉRTŐK SZAKMAI KÉPZÉSE AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ ROMA EMBEREK JÖVŐJÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN- Exp-Rom

LLP 2012 KA1: Többoldalú roma projektek. SZAKÉRTŐK SZAKMAI KÉPZÉSE AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ ROMA EMBEREK JÖVŐJÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN- Exp-Rom LLP 2012 KA1: Többoldalú roma projektek SZAKÉRTŐK SZAKMAI KÉPZÉSE AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ ROMA EMBEREK JÖVŐJÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN- Exp-Rom Projekt száma: 530857-LLP-1-2012-1-SI-KA1-KA1MPR Megállapodás

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

Special Pécs Az együttműködés kézikönyve

Special Pécs Az együttműködés kézikönyve Special Pécs Az együttműködés kézikönyve Kiadja: Fogd a Kezem Alapítvány Felelős Kiadó: Szvacsekné Jahn Margit Szerkesztette: Pintér Csaba Borítófotó: Selényi Zoltán Grafika: Agócs Ruben Tördelés, grafikai

Részletesebben

Az innovatív munkaerő-piaci politika. Konferenciák tükrében 2008-2014

Az innovatív munkaerő-piaci politika. Konferenciák tükrében 2008-2014 Az innovatív munkaerő-piaci politika az Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferenciák tükrében 2008-2014 Jelen kiadvány az Osztrák-Magyar Szakértői Akadémia 2008-2013 ETE-projekt keretében készült. A projektet

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT. 5510 Dévaványa Hősök tere 1. Igazgatói pályázat Diósné Ambrus Erzsébet 2014. DÉVAVÁNYA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT. 5510 Dévaványa Hősök tere 1. Igazgatói pályázat Diósné Ambrus Erzsébet 2014. DÉVAVÁNYA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL DÉVAVÁNYA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5510 Dévaványa Hősök tere 1. IGAZGATÓI PÁLYÁZAT KÉSZÍTETTE: DIÓSNÉ AMBRUS ERZSÉBET ÓVODAPEDAGÓGUS INTÉZMÉNYVEZETŐ EGYÜTT-ÉRTÜK 1 Nem ismerek érdemet, csak kötelességet,

Részletesebben

Adószám: 18417803-1-05

Adószám: 18417803-1-05 Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete HÍRLEVELE 2012. I szám kovesdi12@t-online.hu www.msmke.hu TARTALOMJEGYZÉK Köszönet nyilvánítás 1% felajánlásért 1. oldal Általános kérdések 2. oldal Egy évünk számokban

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4 o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek és az önkéntes szerződés o 8 o 3. fejezet: Önkéntesek toborzása o 12

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 Készült: 2013. január 02. - 2 - Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az egyesülési

Részletesebben

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Pályázat a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Boda Csaba Ságvár, 2014. április 11. Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat...

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2009. október

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2009. október MELLÉKLET ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2009. október Ha megkérdezik tőled, hogy mi a foglalkozásod, mit mondasz? Több mindent csinálok, és időszakonként változik a fő tevékenységem.

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Marcali Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményegység igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére

PÁLYÁZAT. a Marcali Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményegység igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére PÁLYÁZAT a Marcali Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményegység igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére Készítette: Tamasián Péter pályázó Marcali, 2011. Tartalom

Részletesebben