A Héra Családsegítő Szolgálat évi szakmai beszámolója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Héra Családsegítő Szolgálat 2007. évi szakmai beszámolója"

Átírás

1 A Héra Családsegítő Szolgálat évi szakmai beszámolója

2 Héra Családsegítő Szolgálat évi tevékenysége I. Általános és működési feltételek A Héra Egyesület a 2004-es évtől intézménye útján Debrecen Várossal kötött határozatlan idejű ellátási szerződés szerint családsegítés feladatait látja el az alábbi ellátási területeken: Nagysándor-telep, Nagy Mihály kert, Vulkán telep, Ondód, Nagymacs, Domokos Márton kert, Csigekert, Hatvan Utcai kert, Köntöskert. Az általunk ellátott éves korú állandó lakosok száma a Családvédelmi Osztálytól kapott kimutatás szerint fő. Az intézmény január 1-től határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, a működési engedély alapjául szolgáló adatokban történt változásokat (az egyesület székhelyének változása, valamint ágazati azonosító feltüntetése) év közben folyamatosan jeleztük. Az intézményt fenntartó Héra Egyesület vezetésében évben nem történt változás, az egyesület elnöke Vértessy Csabáné, aki májustól látja el tisztségét. I. Az intézmény személyi feltételeinek változása A Héra Egyesület és intézménye, a Héra Családsegítő Szolgálat viszonya Fenntartó Héra Egyesület Intézmény intézményvezető Közgyűlés Elnökség alkalmazottak A Héra Családsegítő Szolgálatban foglalkoztatottak 2007-ben Intézményvezető vezető családgondozó Kaszásné Enyedi Zsuzsanna jelenleg is (szakvizsgázott szociálpedagógus szakvizsgázott óvodapedagógus, mentálhigiénésen képzett szakember) Határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatva Családgondozó Vári Szilvia jelenleg is (érettségi; felsőfokú OKJ szociális asszisztens, befejezett szakirányú főiskolai tanulmányok, nyelvvizsga hiányában oklevelét nem kapta meg.) Határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatva. 2

3 Jogi tanácsadó Kanál Ferenc január 31-ig (befejezett jogi tanulmányok; oklevelét nyelvvizsga hiányában nem kapta meg) Határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatva a képesítési követelmények alóli határozott idejű felmentéssel Dr. Fejes Rita (jogi egyetemi végzettség) Határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatva. Dr. Fiók Andrea jelenleg is (jogi egyetemi végzettség) Határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatva. Személyi feltételeinket az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szerinti szakmai létszámnormáinak irányszámai szerint biztosítottuk. A rendelet, mely fő lakosig, és 5000 főre vetítve 1 fő családgondozót nevesít foglalkoztatni, jelentős terhet ró ránk tekintve az ellátotti terület szociális mutatóit. A törvényi keretek szerinti jogi tanácsadói munkakör viszont nagy mértékben járult hozzá a szolgálat szakmai munkájának javulásához és színesítéséhez. A képesítési előírásoknak megfelelő egyetemi végzettséggel foglalkoztatott munkavállalóink bár pályakezdőként munkatapasztalattal nem, de nagyon alapos szakmai tudással rendelkeznek, nagyban segítik a munkánkat. Kiemelt jelentőségűnek ítéljük meg azt a lehetőséget, amelyet a közcélú foglalkoztatással kaptunk Debrecen Városától, hiszen 1 fő munkavállaló Vámos Lászlóné személyében adminisztrátor munkakörben erősítette munkavállalóink sorát. Munkájával olyan mértékben elégedettek voltunk, hogy a munkaszerződés lejárta után 1 hónapig megbízásos jogviszonyban foglalkoztattuk tovább december hónapra, a téli ünnepek körüli megnövekedett forgalom és a szervezett programokra tekintettel. Személyi feltételeink stabilitásához hozzájárult még a fentieken túl az is, hogy az évi III. tv. módosításának megfelelően munkavállalóinkra is kiterjesztették a közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszerét, melyhez a Magyar Államkincstár biztosított anyagi forrást a 13. havi illetmény kifizetését tekintve. II. Tárgyi feltételek változása Intézményünk tárgyi feltételeiben is szilárdult a helyzetünk. Az intézmény elhelyezésére szolgáló épületet a Pósa Utcai Óvoda volt szolgálati lakásából kialakított helyiségeket Debrecen Város Közgyűlésének döntése értelmében határozatlan 3

4 időre, az ellátási szerződés időtartamára kaptuk meg a feladat ellátásához, melyet 2007 évben is folyamatosan használtunk. A korábbi évek egyeztetései eredményeképpen szervezetünk és családsegítő szolgálatunk számára is megnyugtató megoldást hozott az ingatlan használatát tekintve, hogy folytathatjuk működésünket a jelenlegi bérleményben. A szolgáltatási színvonal fejlesztéséhez azonban továbbra is elengedhetetlennek tartjuk, hogy a lakossági igényeknek megfelelő ingatlant találjunk. Erre vonatkozóan az egyesület folyamatosan keresi a lehetőségeket. Az elsődleges szempont számunkra az ingatlan kiválasztásánál, hogy a családsegítő szolgáltatást mindenképpen a Nagysándor telepen kell centralizálni, mert az általunk ellátott területek közül ennek a városrésznek a lakosai igénylik leginkább a segítségünket. A szervezet megalakulása óta (15 éve) ezen a székhelyen és működési helyen látja el feladatait, a lakosság a kialakított ügyfélszolgálati rendet jól ismeri. Év közben lehetőségként adódott a Városi Szociális Szolgálat 1. számú idősek klubjának megüresedett szolgálati lakása, mely azonban jelenlegi állapotát tekintve nem alkalmas a szolgáltatás működésére, illetve a szociális szolgálat önmaga is jól tudja a helyiségeket hasznosítani. A korábbi években ügyfélszolgálatot működtettünk ebben az idősek klubjában, még a Pósa Utcai Óvoda volt szolgálati lakásának átalakítása előtt, így alternatívaként merült fel a lehetséges bérlése. A működési engedély szempontjából fontos, hogy megfelelő feltételekkel rendelkező épületet találjunk, ami telepi viszonylatban korlátozott. Bízunk benne, hogy a településrészen lesz olyan ingatlan, amely jobban szolgálhatná a rászorulók érdekeit. Technikai eszközeink is újultak, a meglévő tárgyi eszközeinket jól karbantartjuk, a szakmai munkát és a dolgozók munkahelyi mentálhigiénéjét is szem előtt tartva törekedtünk a biztonságos és esztétikus munkakörnyezet kialakításáról. Szakkönyvállományunk, szoftvereink is bővültek (vírusirtó program, Complex Cd jogtár). Ügyfélnyilvántartásunkat számítógépen rögzítjük. Az óvodával történt egyeztetések után korszerű cég és információs táblákat helyeztünk ki mindkét bejárati ajtóhoz, a lakosság tájékoztatása céljából. Korlátlan internet hozzáféréssel 2004 óta rendelkezünk, szervezetünk számára tervezzük honlap készítését. A tárgyi eszközök tekintetében elmondható, hogy meglévő tárgyi-technikai folyamatos karbantartása mellett az intézmény korszerű, minden igényt kielégítő szolgáltatóvá vált. 4

5 III. A családsegítés területén végzett szakmai munka Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei Az ellátottak köre Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által hozott 232/2003 (XII. 4.) sz. határozat értelmében az ellátottak köre az ellátási területen bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok. Az ellátottak körét a Szakmai program 3. sz. mellékleteként csatolt, az ellátási szerződés részét képző utcajegyzékben megjelölt területeken élők képezik. A szolgálat által ellátott városrészek - bár kertségi jellegűek, és zömmel családi házas lakóingatlanokkal beépített területeket takar nagyon eltérő szociális problémákat hordoznak magukban. A Héra Családsegítő Szolgálat ellátási területéhez tartozó városrészek: Nagysándor telep, Nagymihály kert, Téglavető, Ondód, Nagymacs, Domokos Márton kert, Csigekert, Köntöskert, Hatvan utcai kert Ellátási területünk szociális problémái A Nagysándor telep infrastruktúrájának, szolgáltatási rendszerének jellemzői A Nagysándor telep a város nyugati részén fekszik. A településrész szolgáltatási rendszerében szociális tevékenységeket a Gondozási Központ (Pósa u. 41.) és Szolgálatunk folytat, gyermekvédelmi ellátást a DMJV Gyermekvédelmi Intézménye nyújt. A telepen található oktatási intézmények a Pósa Utcai Óvoda és a Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, egészségügyi ellátás terén két felnőttorvosi, egy gyermekorvosi ellátási körzet, illetve három védőnői körzet működik. Nincs közösségi ház, könyvtár, mozi, egyéb kulturális és sportlehetőség sem, az egyetlen játszótér nem felel meg a biztonsági követelményeknek. A településrész utcái közül csak néhány nagyobb aszfaltozott, 2008 év végére a városrész teljes csatornáztatása kiépített lesz. A Kishatár úton folyamatosan zajlik az ipari és kereskedelmi jellegű szolgáltató komplexumok építése, amely miatt a megnövekedett járműforgalom a telepen átvezető Pósa utca további romlásához vezet. 5

6 A telep volt Lóskúti-legelő részén (Téglavető városrész) önerős családi házak épültek, valamint a Fészek-lakóparkban több ütemben társasházak kerültek átadásra, az építkezés folyamatos. A Nagysándor telep és a környező kertségek folyamatos fejlődése figyelhető meg az elmúlt években. Folyamatos az új házak építése kapcsán a lakosság szociális helyzetének változása is. A Fészek lakóparkba, illetve a Téglavető városrészen (korábbi Laposon) épülő ingatlanokba fiatalok, jobb anyagi helyzetű családok költöznek be. Jellemző, hogy kevésbé veszik igénybe szolgálatunkat szociális segítés céljából, azonban új igényekkel keresnek meg bennünket: internetezési lehetőség, családi napközi szolgáltatás, egyéb szabadidős programok szervezése. A telep lakosságának lakáshelyzete változatlan, még mindig sok az olyan épület, amely 50 évesnél régebbi, kisnyugdíjasok, nagycsaládosok lakják, és műszaki állapotuk folyamatosan romlik. A volt téglagyári sorházi épülettömb állapota már olyan rossz, hogy tartunk tőle, lakhatásra alkalmatlannak fogják nyilvánítani. Minden évben kerülnek családok krízishelyzetbe a lakás rossz állapota, valamint közüzemi díjtartozás miatti eladósodás következtében. Évről-évre tapasztaljuk, hogy a családok számára a lakásfenntartás költségei még kis alapterület esetén is megterhelők. A családi házak között sok van, amelynek rendezetlen a tulajdoni és használati joga, több esetben kellett segíteni kikapcsolt közüzemi mérő, vagy illegálisan használt közművek legálissá tevésében (villany, víz használatát illetően). Nagy problémát jelent a lakcímek változásának nyomon követése, illetve a bejelentési kötelezettség elmulasztása. E probléma különösen a segélyek igénylésénél jelentkezik: kik laknak egy lakcímen, egy háztartásban. Gyakran találkozunk egy lakcímen 8-9 fő bejelentett állandó lakossal, viszont ténylegesen 2-3 fő tartózkodik életvitelszerűen a lakásban, illetve fordítva. Még mindig sok az önkényes lakáshasználó, illetve jogcím nélküli. Múlt évben a Síp utcai cigány családokat költöztették ki, és dózerolták le korábbi otthonaikat. Az ingatlanok magántulajdonban vannak, bírósági végrehajtás során került sor a kilakoltatásra. A lakók zöme át tudta hidalni ezt a helyzetet a rokonaikhoz való beköltözéssel, voltak azonban olyanok, akik új ingatlanokat kerestek lakóhelyül. A végzés ellen fellebbeztek, melynek eredményeként az első fokú bírósági döntést hatályon kívül helyezték, és az eljáró bíróságot új eljárás lefolytatásra utasították. A lakosság állapotát kedvezőtlenül befolyásoló tényezők A nagy arányú munkanélküliség, az elszegényedés, a nagycsalád modell (3. v. több gyereket nevelő családok aránya kb. 40%), többgenerációs együttélések, a helytelen életmód (hajszolt 6

7 munkatempó, stressz), megélhetési gondok, hiányos, rossz táplálkozási szokások, magas halálozási és rokkantsági nyugdíjas arány, az ellátatlan idősek mindennapos gondjai. A lakosság több mint 40%-a a fent említett okok következtében támogatásra szorul ez az arány meghaladja a város más részén élők rászorultsági arányát. Speciális és összetett feladat a területen élő romák helyzetének javítása, mely a Domokos Márton kertet, Kishegyesi úti (volt téglagyári bérlakások) romák lakta területeket érinti. A Domokos Márton kert a Nagysándor-telep mellett, a METRO Áruház mögötti részen található, és egészen a józsai településrészig lenyúló terület. A kertségi rész jellemzően lakott része a METRO mellett található, illetve a Nagysándor József honvédtábornokról elnevezett emlékmű környékén. Az itt élők környéke cigány etnikumú, nagy részük önkéntes lakásfoglalóként tartózkodnak a komfort nélküli házakban. Az itt élő családok fokozott gondozást és prevenciós munkát igényelnek, mind a családok, mind a gyermekek védelme szempontjából. A problémák halmozottak fordulnak elő: munkanélküliség, lakásproblémák, iskolázatlanság, rossz anyagi és lakáskörülmények, bűnöző életmód, valamint a romákkal szembeni előítéletesség. A kertségi romák zöme jogcím nélküli lakáshasználó, lakhatási körülményeik siralmasak. Az itt élőknek évek óta több szervezet és intézmény összefogásával próbálunk segíteni, azonban a problémák olyan összetettek, hogy komplex gondozás mellett is nagyon nehéz az itt élő családok számára hatékony megoldást találni. A Domokos Márton kerti romák esetén a személyazonosító iratok (személyi igazolvány, Taj kártya, lakcím kártya, anyakönyvi kivonatok) igénylése, a különböző egyszeri és rendszeres szociális segélyek igénylése, általános információnyújtás, természetbeni adományok nyújtása mellett folyamatos tanácsadást kell nyújtani az életvezetés, az egészségvédelem, a gyermeknevelés terén. A cigány közösség pedig egyesületi formában (Opre Roma néven) próbálja érdekeit érvényesíteni, több-kevesebb sikerrel. Mivel végrehajtási szakaszban vannak a kilakoltatások az említett területeken, ezért félő hogy egyszerre kerül az utcára a családok zöme. Ondód és Nagymacs településrészek esetén a várostól való távolság miatti elszigeteltség és zárt lakóközösség helyzete nagyon speciális. Ondód település Debrecentől 8 km-re található, a helyi járatú 17-es autóbuszjárattal közelíthető meg. A település összlakossága kb. 550 fő állandó lakost számlál. A település szépen rendezett, az elmúlt években több új utcát is nyitottak, ahol új családi házak épültek. A település központjában a korábban általános iskolaként működő épületben az Ondód Jövőjéért 7

8 Egyesület folytat közösségi, kulturális és szociális tevékenységeket. Oktatási, szociális, egyéb művelődési és sportlétesítmény nem működik a településen. A helyiek tartják rendben a futball-pályát és a játszóteret. Egy nagyobb ABC, egyéb vendéglátó egység állnak a lakosok rendelkezésére. A gyerekek a helyi járatú autóbusszal járnak be Debrecenbe, óvodába, iskolába. Munkalehetőség a településrészen nincs, sokan önálló gazdálkodást folytatnak, kisebb vállalkozások is működnek Ondódon. Nagymacs település Debrecentől 15 km-re található. Állandó lakosainak száma kb fő. A településre a 33 számú helyi járatú autóbusszal lehet eljutni. A településen a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola az egyetlen oktatási intézmény. A település infrastruktúráját jellemzi, hogy három kisebb bolt, 3 kocsma, egy postahivatal és orvosi rendelő található itt. Az egészségügyi ellátás két körzetben, hetente két alkalommal történő rendelési időben történik. Gyermekorvosi és védőnői ellátás a településen biztosított. Az idősek részére a Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye hord ki ebédet. A településen munkalehetőség gyakorlatilag nincs. A helyi termelőszövetkezet megszűnt, a korábban szárítóként működő üzem leégett. A településrészen kultúrálódást, sportolási lehetőségek nincsenek. Míg Ondódon a folyamatos fejlődés, és ennek igénye jellemző magánviszonylatban, addig Nagymacson ilyen mérvű fejlődés nem realizálható, bár itt is tapasztalható önerős építkezés az olcsóbb telekárak miatt. Az elkerülő út átadásával talán érzékelhető majd változás a lakosság mobilizációjában. Mindkét részen találhatók még tanyás lakóingatlanok, mely megközelítése nagy gondot okoz szolgálatunknak. Nagyon szembetűnő ezeken a részeken a lakosok összetartása. Ondódon jól működik a helyi civil szerveződés keretében az érdekképviselet, gyakorlatilag öntevékeny formában oldják meg a kisebb szociális problémákat, Nagymacson az iskola és a Gyermekvédelmi Intézmény szerepét ítéljük meg kiemelkedőnek. Mindhárom városrészen (ide értve a Nagysándor telepet is) érzékelhető a kulturális és sport lehetőségek hiánya, nincs olyan közösségi tér, ahol a különböző korosztályok kikapcsolódhatnának. A helyi önkormányzati intézmények és civil szerveződések folyamatosan próbálják ezt a hiányt pótolni, sok esetben közös rendezvények szervezésével. 8

9 fő A családsegítés területén végzett szakmai munka Gondozási munkánk statisztikai mutatói (forgalmi statisztika alapján) Családsegítő Szolgálatunkat január 1 - december 31. között 2576 alkalommal keresték fel az ügyfelek. A szolgáltatást igénybevevők száma 370 fő volt, ebből 54 új kliens. Folyamatos, többszöri kapcsolattartás keretében, együttműködési megállapodás alapján végzett gondozásban az esetkezelésben részt vett 47 fő volt, az így érintett gondozott ügyfelek száma 77 fő volt. A jelzőrendszer tagjaival, az óvodával, védőnőkkel, az iskolával, pártfogókkal napi kapcsolatban vagyunk, a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival közvetlen, jó munkakapcsolatban állunk. Ügyfélforgalom alakulása összforgalom összes új év összforgalom összes új Az ügyfélforgalmunk a 2004-ben történt feladatmódosítás után évről-évre nő.(táblázat) A növekvő ügyfélforgalom a 2004-es évben kiugró volt az új ügyfelek tekintetében a területek átvétele miatt, azonban az elmúlt év volt a legforgalmasabb. Nagyon érzékelhetőek az elmúlt időszakban hozott szociális és egészségügyi területen bevezetett intézkedések negatív hatásai. Az általunk nyilvántartott 1059 fő (a 9

10 szolgáltatásunkat mindeddig igénybevevők száma) elsődleges hozott problémái között a rossz anyagi helyzet generálta másodlagos problémák, az egészségi állapot rosszabbodása, a lelkimentális és családi kapcsolati, valamint életviteli problémák szerepelnek. A 2576-os összforgalmi adat 875(!) alkalommal takart több probléma együttes előfordulását. A nevesített egyéni ügyfelek száma (370 fő) mellett anonim módon 1012 fő kérte segítségünket. Törekvésünk, hogy minél több alkalommal egyénre szabott segítséget tudjunk nyújtani tanácsadás és segítő beszélgetés formájában. Együttműködési megállapodás alapján végzett tevékenység keretében komplex segítő tevékenységet nyújtottunk, mely gyakorlatilag az összes segítő formát tartalmazta az érintett családok részére. Ebben az évben az ügyfélforgalom további növekedésére számítunk a nem prognosztizálható társadalmi hatások miatt, azon folyamatosan növekvő társadalmi rétegek tekintetében, akikkel kapcsolatban állunk. Adományok: A múlt évben 772 fő részére tudtunk adni természetbeni juttatást a rászorulóknak. Intézményünk a különböző programok szervezése kapcsán, illetve folyamatos jelleggel gyűjt és oszt főként ruhanemű, játék, könyv, élelmiszer adományokat. Az adományok osztásánál igyekszünk mindig a legrászorultabb családokat megtalálni, egyénre szabottan állítjuk össze a csomagokat, és legtöbbször személyesen visszük ki az ajándékot. - Ruhaadományt, pelenkaadományt, bútort és háztartási eszközöket több szervezettől és magánszemélytől is kaptunk. - Könyveket kaptunk gyermeknapra és karácsonyra az Alföldi Nyomdától. - Chipset kaptunk gyermeknapra a CHIO Wolf Magyarország Kft-től. - Lisztadományt juttattunk a nyári időszakban a Budapesti Élelmiszerbank jóvoltából a rászoruló családoknak, valamint is búzadarát osztottunk a lakosságnak. - DVD filmeket, gyermekruhát és szandált kaptunk gyermeknapra a Magyar Ökomenikus Segélyszervezettől, valamint játékokat a Magyar Vöröskereszttől. - DE Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar Diákönkormányzatától élelmiszert kaptunk karácsony alkalmából. Szervezett ruhaosztást két alkalommal tartottunk az év folyamán. A szétosztott adomány összértékét Ft-ra becsüljük. 10

11 Egyéb szakmai projektek, csoportokra, közösségekre irányuló prevenciós programok, közösségi szociális munka A településrészen megrendezett gyermeknapi ünnepség június 1-jén került megrendezésre a Nagysándor József Általános Iskolában a helyi intézmények közös összefogásával. Szervezetünk információs sátrában munkatársaink és önkénteseink fogadták a résztvevőket, helyismereti totót töltöttek ki a gyermekek, édességet és játékokat osztottunk. Ezzel párhuzamosan a korábban meghirdetett Mi leszel, ha nagy leszel? rajzpályázatunk kiállítása volt megtekinthető, és aszfaltrajzversenyt szerveztünk, önkénteseink pedig a délutáni díjátadáskor táncbemutatót tartottak. A Kölyök klub A kölyök-klub programjait a nyári időszakban az ellátási területen élő tinédzser korosztály számára hirdettük meg. A megvalósításba bevontuk a családokat, az egyesület tagjait, és önkénteseket. A legemlékezetesebb pillanatokat azok a programok adták, ahol a gyerekek közösségként vehettek részt, például a műveltségi vetélkedőn, ahol egymást segítették, hogy minél jobban sikerüljön a feladat. A gyerekeknek nemcsak az ismert helyszíneket, hanem a kevésbé látogatott nevezetességeket is megmutattuk. Nagyon érdekes volt a Leonardo kiállítás, melyhez foghatót még mi felnőttek sem igazán láthattunk Debrecenben. Élményekben gazdag volt az egynapos kirándulás is, ahol a Diósgyőri Vár a panoptikummal, az ékszer- és börtönkiállítással, az éremverdével; Lillafüreden az Anna-barlang, a Hámori-tó, Miskolcon az avasi kilátó, a virágóra, a belvárosi séta hangulata adta a közösséggé kovácsolódás érzését. Különösen fontosnak tartjuk az ilyen és ehhez hasonló programok működtetését az ellátási területünkön, ahol a gyermekek mentális helyzete is szükségessé teszi a problémák átgondolását, és új típusú segítségnyújtási módok kidolgozását. Erre alkalmas módszernek tekinthetjük az önismereti csoportok indítását, mert olyan gazdag módszertannal és eszköztárral rendelkezik, amely során a helytelen magatartás logikus és természetes következményeinek átgondolása, a változás szándékának megfogalmazása, a saját felelősség vállalása, a végrehajtás gyakoroltatása, a jóindulat, a bátorítás, a belátás, a megértés alkalmazása és gyakoroltatása a cél. 11

12 Szolgálatunkban a tanítási időszakban is rendelkezésre állnak a Kölyök-klub programjaihoz korábbi években vásárolt társasjátékok, videokazetták, könyvek, amelyeket korábban a játékdélutánok, filmklubok alkalmával használtunk fel. Ezeket az eszközöket, a könyveket, kazettákat valamint az év közben vásárolt játékokat kölcsönzésre felkínáltuk a gyerekeknek. Karácsonyi programkavalkád Bekapcsolódtunk a Nagysándor telepi karácsonyi rendezvénysorozatba, részt vettünk a Karácsonyváró családi délelőtt programjain az iskolában, a karácsonyi gálán, rajzpályázatot hirdettünk Meseország karácsonyfája címmel, melyről a (Hajdú-Bihari Napló) is tudósított. Önállóan szerveztünk a Pósa Utcai óvodás gyermekek részére kézműves játszóházat december 13-án, illetve ovi turit december 20-án. A kézműves játszóházon készített ajándéktárgyakat valamennyi óvodás hazavihette. A program során teával és teasüteménnyel vendégeltük meg a gyerekeket, valamint kisebb játékokat is kiosztottunk közöttük. Mindkét rendezvény megítélésünk szerint nagyon jól sikerült, az ovi turi során a gyermekek krajcárkákért vásárolhattak ruhaneműket önmaguknak és testvéreiknek. Főszerepben az egészség címmel preventív egészségvédelmi előadást szerveztünk novemberben a telep felnőtt lakosságának. IV. Szakmai továbbképzések Szolgálatunk valamennyi munkatársa részt vett évben szakmai továbbképzésen. - Egészségügy az Eu-ban és Magyarországon olaszországi tapasztalatok c. konferencia - KEF Debreceni helyzetfelmérés eredményei c. konferencia - Szakemberek a családokért c. É-alföldi régió szakmai konferenciája - Regionális szociális és gyermekvédelmi Minőségügyi Műhely c. szakmai találkozó - NCA Észak-alföldi Regionális Kollégium információs nap - DMJV. Gyermekvédelmi Intézmény Gyermekvédelmi tanácskozása 12

13 - HEFOP Hátrányos helyzetű fiatalok munkába állását segítő koordinált szolgáltatások kialakítása c. tanfolyam - Hitel, adósság, valóság c. konferencia - Mobilitas Kormányzati, ifjúságpolitikai célok, regionális szolgáltatások, szervezetek, források c. konferencia - É-alföldi Régió V. szociális szakmai konferencia - Projektasszisztens képzés RÉS Egyesület szervezésében - Mentálhigiéné szakirányú felsőfokú továbbképzési tanulmányok - Részt vettünk a Város Szociálpolitikai Kerekasztalának decemberi ülésén. Terepgyakorlatok Intézményünk 1997-től folyamatosan terepgyakorlati helyként működik közre a főiskolás hallgatók szakmai felkészítésében. - A Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskola Kar szociálpedagógus hallgatói közül 3 fő töltötte egyéni gyakorlatát nálunk, 1 fő IV. évfolyamos hallgató pedig egyéni államvizsga gyakorlatát, csoportos gyakorlatra II. évfolyamos hallgatókat fogadtunk az intézmény bemutatására, illetve az intézmény vezetője tartott előadást a családsegítő szolgálatokról Hajdúböszörményben. V. Szakmai, pénzügyi ellenőrzés a családsegítő szolgálatunk szakmai és pénzügyi ellenőrzését tartotta a D.M.J.V. Családsegítő Központ munkatársa, valamint D.M.J.V. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály részéről, mely során működésünket és gazdálkodásunkat rendben találták. A Magyar Államkincstártól a továbbképzési és szakvizsga normatíva felhasználásáról is tartottak ellenőrzést szolgálatunknál, mely során elszámolásunkat elfogadták. VI. Pályázati tevékenység A Héra Egyesület évben benyújtott pályázatai NCA évi működési célú költségek támogatása ( ) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Civil Alap ( ) Kiadvány megjelentetésére DMJV. Polgármesteri Hivatal kölyök-klub működtetésére ( ) 13

14 DMJV. Polgármesteri Hivatal közcélú foglalkoztatás támogatása ( ) DMJV. Polgármesteri Hivatal Civil Alap 2. kategória Hagyományosan megrendezésre kerülő programok sikertelen DMJV. Polgármesteri Hivatal nyári tábor pályázat sikertelen VII. Szolgálatunkban végzett szakmai munka összegzése Egyesületünk célja a működési területen a szociális és mentális ellátás eredményességének növelése, hatékony prevenció megtervezése és szervezése, gyermekés családvédelmi jogok érvényesítésével a gyermek családban nevelésének megvalósítása. Az egyesület az elmúlt 15 évi eredményeket az alapító Pósa Utcai Óvoda dolgozóival ünnepelte ünnepi közgyűlés keretében. Ez alkalomból jelent meg Csepp a tengerben című jubileumi kiadványunk, melyet Debrecen Város Önkormányzata is támogatott. A kiadványban emlékezünk az alapítás körülményeire, az elvégzett feladatokra, a sikerekre, és a feladatok ellátása során utunkba álló nehézségekre. Egyesületünk 1992 óta nyújt segítséget a rászorulóknak, minden lehetőséget megragadva arra, hogy a fenti cél megvalósulhasson. A feladatok ellátásához az elmúlt időszakban a tárgyi-személyi feltételek folyamatosan biztosítottuk, Debrecen Városával kötött ellátási szerződés pedig megfelelő garanciális hátteret nyújtott a törvényben rögzítettek biztosításához. Köszönjük a Városnak, a város vezetőinek, hogy ezt a szép eredményt elérhettük, ezt a küldetést szeretnénk szolgálni a továbbiakban. Az ellátási szerződésben vállalt feladatokhoz továbbra is keressük a pályázati forrásokat, együttműködünk a helyi szakmai szervezetekkel. A kapcsolatok építése és ápolása a feladatellátásához nélkülözhetetlen, ezért a Szolgálat a jövőben is törekedni kíván arra, hogy szakmai kapcsolatait megőrizze, bővítse, és az ellátottak érdekében kamatoztassa. Debrecen, január 7. Kaszásné Enyedi Zsuzsanna Intézményvezető 14

15 A Héra Családsegítő Szolgálat éves Szakmai Beszámolóját a fenntartó Héra Egyesület január 8-án 4/2008. (I. 8.) számú határozatában 100 %-ban elfogadta. Debrecen, január 8. Vértessy Csabáné elnök 15

16 Héra Egyesület évi ellátási szerződés szerinti pénzügyi beszámolója /költségnemenkénti összesítő/ Személyi jellegű kiadások bér és járulék béren túli juttatások munkavédelmi kiadások Személyi jellegű kiadás összesen Dologi kiadások banki költségek bérleti díj egyéb anyagköltség egyéb dologi 2000 egyéb szolgáltatás folyóirat előfizetés irodaszer, nyomtatvány kisértékű tárgyi eszköz kommunikációs költség könyvelési szolgáltatás postai költség szoftver tisztítószer továbbképzés 4000 utazási költség 4960 Dologi kiadás mindösszesen Mindösszesen: Debrecen, január 8. Vértessy Csabáné elnök 16

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről H u m á n S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t G y e r m e k é s c s a l á d v é d e l m i s z a k m a i e g y s é g C s a l á d s e g í t ő S z o l g á l a t a Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, pf.:144

Részletesebben

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft Salgótarján, Corvin út 18. Telefon:

Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft Salgótarján, Corvin út 18. Telefon: Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Corvin út 18. Telefon: 06-32-312-299 Javaslat a Kistipegő Nonprofit Kft. fenntartásában működtetett családi napközire vonatkozó ellátási szerződés

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A KIÚT EGYESÜLET ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KIÚT EGYESÜLET ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KIÚT SZOCIÁLIS ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 1077 BUDAPEST, WESSELÉNYI U. 17. 18069668-1-42 A KIÚT EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Előterjesztette: Kölesné Bukovics Zsuzsanna I. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember A beszámoló főbb tartalmi pontjai: I. A Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 1. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

Módszertani ajánlás. Szakmai ajánlás tervezete Esetnapló használatára és nyomtatványának elkészítésére

Módszertani ajánlás. Szakmai ajánlás tervezete Esetnapló használatára és nyomtatványának elkészítésére Módszertani ajánlás Szakmai ajánlás tervezete Esetnapló használatára és nyomtatványának elkészítésére A családsegítő szolgálat családgondozási feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2009. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2010. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2010. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2010. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

negyedév Esztergom

negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. 4.negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb elérhetőségek :

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről

Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről HAJDÚSÁGI JELNYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről A Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület a Hajdú-Bihar

Részletesebben

2015. évi közhasznúsági jelentése

2015. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2015. évi közhasznúsági jelentése TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4 3.

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE 2. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE I. A MEGPÁLYÁZOTT INGATLAN CÍME (Csak a pályázati felhívásban megjelölt ingatlanokra lehet pályázni. Legalább egy ingatlan címét kötelező

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE 2. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE I. A MEGPÁLYÁZOTT INGATLAN CÍME (Csak a pályázati felhívásban megjelölt ingatlanokra lehet pályázni. Legalább egy ingatlan címét kötelező

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 17-i ülésére Tárgy: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2006. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Piliscsév területén

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Piliscsév területén Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Piliscsév területén Tisztelt Képviselő Testület! A Családsegítő Szolgálat működését az 1993. évi III. tv, mely a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS

SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS 28. évi Szakmai beszámolója Készítette: Turba Attila Székhely: 2181 Iklad, Szabadság u. 7. Ellátási terület appali Ellátás: Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz,

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2014.

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2014. Tomori Pál Főiskola Közhasznúsági jelentés 2014. 1. Bevezetés A Tomori Pál Főiskolát a KF-SZ Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság (alakuláskori nevén) 2004. június 22. napján meghozott,

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat HÖK Kompetencia Kódex TUTOR I. Pénzügyek 2015 Pénzügyek A hallgatókat érintő pénzügyek egyik alappillére a szociális alapon adható juttatás. A szociális

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP /

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP / GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004 HEVESI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA I Állandó népessége 37.498 fő 17 település alkotja Központ: Heves város Egyenlőtlen fejlődés

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné J Ó GYAKORLATOK A CSALÁDSEGÍTÉS TERÜLETÉN Előadó: Kósa Gyuláné Bevezetés A családsegítés célja Jelzőrendszer ő Ellátandó célcsoportok jellemzői Jellemző probléma területek Igénybevétel Alapelvek, Szociális

Részletesebben

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA 1. számú melléklet az Önkormányzat bevételei BEVÉTELEK 2016.év Megjegyzés Intézményi működési bevételek 7 715 546 Iskolai térítési díj bevétel 3 694 835 Óvodai térítési díj

Részletesebben

Segédlet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2012. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához

Segédlet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2012. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához Segédlet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2012. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához A kategória: Közérdekű kereset indítása és érdekfeltárás, érdekérvényesítés

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A Lovas Jövőjéért Egyesület. Közhasznúsági jelentése évi működéséről

A Lovas Jövőjéért Egyesület. Közhasznúsági jelentése évi működéséről Lovas Jövőjéért Egyesület Lovas, Fő u. 8. KSH azonosító: 721338 Jogállás: közhasznú Bírósági bejegyzés száma: 60.067/2009/5. A Lovas Jövőjéért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2011. évi működéséről Tartalma:

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben