A Héra Családsegítő Szolgálat évi szakmai beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Héra Családsegítő Szolgálat 2007. évi szakmai beszámolója"

Átírás

1 A Héra Családsegítő Szolgálat évi szakmai beszámolója

2 Héra Családsegítő Szolgálat évi tevékenysége I. Általános és működési feltételek A Héra Egyesület a 2004-es évtől intézménye útján Debrecen Várossal kötött határozatlan idejű ellátási szerződés szerint családsegítés feladatait látja el az alábbi ellátási területeken: Nagysándor-telep, Nagy Mihály kert, Vulkán telep, Ondód, Nagymacs, Domokos Márton kert, Csigekert, Hatvan Utcai kert, Köntöskert. Az általunk ellátott éves korú állandó lakosok száma a Családvédelmi Osztálytól kapott kimutatás szerint fő. Az intézmény január 1-től határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, a működési engedély alapjául szolgáló adatokban történt változásokat (az egyesület székhelyének változása, valamint ágazati azonosító feltüntetése) év közben folyamatosan jeleztük. Az intézményt fenntartó Héra Egyesület vezetésében évben nem történt változás, az egyesület elnöke Vértessy Csabáné, aki májustól látja el tisztségét. I. Az intézmény személyi feltételeinek változása A Héra Egyesület és intézménye, a Héra Családsegítő Szolgálat viszonya Fenntartó Héra Egyesület Intézmény intézményvezető Közgyűlés Elnökség alkalmazottak A Héra Családsegítő Szolgálatban foglalkoztatottak 2007-ben Intézményvezető vezető családgondozó Kaszásné Enyedi Zsuzsanna jelenleg is (szakvizsgázott szociálpedagógus szakvizsgázott óvodapedagógus, mentálhigiénésen képzett szakember) Határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatva Családgondozó Vári Szilvia jelenleg is (érettségi; felsőfokú OKJ szociális asszisztens, befejezett szakirányú főiskolai tanulmányok, nyelvvizsga hiányában oklevelét nem kapta meg.) Határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatva. 2

3 Jogi tanácsadó Kanál Ferenc január 31-ig (befejezett jogi tanulmányok; oklevelét nyelvvizsga hiányában nem kapta meg) Határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatva a képesítési követelmények alóli határozott idejű felmentéssel Dr. Fejes Rita (jogi egyetemi végzettség) Határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatva. Dr. Fiók Andrea jelenleg is (jogi egyetemi végzettség) Határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatva. Személyi feltételeinket az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szerinti szakmai létszámnormáinak irányszámai szerint biztosítottuk. A rendelet, mely fő lakosig, és 5000 főre vetítve 1 fő családgondozót nevesít foglalkoztatni, jelentős terhet ró ránk tekintve az ellátotti terület szociális mutatóit. A törvényi keretek szerinti jogi tanácsadói munkakör viszont nagy mértékben járult hozzá a szolgálat szakmai munkájának javulásához és színesítéséhez. A képesítési előírásoknak megfelelő egyetemi végzettséggel foglalkoztatott munkavállalóink bár pályakezdőként munkatapasztalattal nem, de nagyon alapos szakmai tudással rendelkeznek, nagyban segítik a munkánkat. Kiemelt jelentőségűnek ítéljük meg azt a lehetőséget, amelyet a közcélú foglalkoztatással kaptunk Debrecen Városától, hiszen 1 fő munkavállaló Vámos Lászlóné személyében adminisztrátor munkakörben erősítette munkavállalóink sorát. Munkájával olyan mértékben elégedettek voltunk, hogy a munkaszerződés lejárta után 1 hónapig megbízásos jogviszonyban foglalkoztattuk tovább december hónapra, a téli ünnepek körüli megnövekedett forgalom és a szervezett programokra tekintettel. Személyi feltételeink stabilitásához hozzájárult még a fentieken túl az is, hogy az évi III. tv. módosításának megfelelően munkavállalóinkra is kiterjesztették a közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszerét, melyhez a Magyar Államkincstár biztosított anyagi forrást a 13. havi illetmény kifizetését tekintve. II. Tárgyi feltételek változása Intézményünk tárgyi feltételeiben is szilárdult a helyzetünk. Az intézmény elhelyezésére szolgáló épületet a Pósa Utcai Óvoda volt szolgálati lakásából kialakított helyiségeket Debrecen Város Közgyűlésének döntése értelmében határozatlan 3

4 időre, az ellátási szerződés időtartamára kaptuk meg a feladat ellátásához, melyet 2007 évben is folyamatosan használtunk. A korábbi évek egyeztetései eredményeképpen szervezetünk és családsegítő szolgálatunk számára is megnyugtató megoldást hozott az ingatlan használatát tekintve, hogy folytathatjuk működésünket a jelenlegi bérleményben. A szolgáltatási színvonal fejlesztéséhez azonban továbbra is elengedhetetlennek tartjuk, hogy a lakossági igényeknek megfelelő ingatlant találjunk. Erre vonatkozóan az egyesület folyamatosan keresi a lehetőségeket. Az elsődleges szempont számunkra az ingatlan kiválasztásánál, hogy a családsegítő szolgáltatást mindenképpen a Nagysándor telepen kell centralizálni, mert az általunk ellátott területek közül ennek a városrésznek a lakosai igénylik leginkább a segítségünket. A szervezet megalakulása óta (15 éve) ezen a székhelyen és működési helyen látja el feladatait, a lakosság a kialakított ügyfélszolgálati rendet jól ismeri. Év közben lehetőségként adódott a Városi Szociális Szolgálat 1. számú idősek klubjának megüresedett szolgálati lakása, mely azonban jelenlegi állapotát tekintve nem alkalmas a szolgáltatás működésére, illetve a szociális szolgálat önmaga is jól tudja a helyiségeket hasznosítani. A korábbi években ügyfélszolgálatot működtettünk ebben az idősek klubjában, még a Pósa Utcai Óvoda volt szolgálati lakásának átalakítása előtt, így alternatívaként merült fel a lehetséges bérlése. A működési engedély szempontjából fontos, hogy megfelelő feltételekkel rendelkező épületet találjunk, ami telepi viszonylatban korlátozott. Bízunk benne, hogy a településrészen lesz olyan ingatlan, amely jobban szolgálhatná a rászorulók érdekeit. Technikai eszközeink is újultak, a meglévő tárgyi eszközeinket jól karbantartjuk, a szakmai munkát és a dolgozók munkahelyi mentálhigiénéjét is szem előtt tartva törekedtünk a biztonságos és esztétikus munkakörnyezet kialakításáról. Szakkönyvállományunk, szoftvereink is bővültek (vírusirtó program, Complex Cd jogtár). Ügyfélnyilvántartásunkat számítógépen rögzítjük. Az óvodával történt egyeztetések után korszerű cég és információs táblákat helyeztünk ki mindkét bejárati ajtóhoz, a lakosság tájékoztatása céljából. Korlátlan internet hozzáféréssel 2004 óta rendelkezünk, szervezetünk számára tervezzük honlap készítését. A tárgyi eszközök tekintetében elmondható, hogy meglévő tárgyi-technikai folyamatos karbantartása mellett az intézmény korszerű, minden igényt kielégítő szolgáltatóvá vált. 4

5 III. A családsegítés területén végzett szakmai munka Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei Az ellátottak köre Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által hozott 232/2003 (XII. 4.) sz. határozat értelmében az ellátottak köre az ellátási területen bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok. Az ellátottak körét a Szakmai program 3. sz. mellékleteként csatolt, az ellátási szerződés részét képző utcajegyzékben megjelölt területeken élők képezik. A szolgálat által ellátott városrészek - bár kertségi jellegűek, és zömmel családi házas lakóingatlanokkal beépített területeket takar nagyon eltérő szociális problémákat hordoznak magukban. A Héra Családsegítő Szolgálat ellátási területéhez tartozó városrészek: Nagysándor telep, Nagymihály kert, Téglavető, Ondód, Nagymacs, Domokos Márton kert, Csigekert, Köntöskert, Hatvan utcai kert Ellátási területünk szociális problémái A Nagysándor telep infrastruktúrájának, szolgáltatási rendszerének jellemzői A Nagysándor telep a város nyugati részén fekszik. A településrész szolgáltatási rendszerében szociális tevékenységeket a Gondozási Központ (Pósa u. 41.) és Szolgálatunk folytat, gyermekvédelmi ellátást a DMJV Gyermekvédelmi Intézménye nyújt. A telepen található oktatási intézmények a Pósa Utcai Óvoda és a Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, egészségügyi ellátás terén két felnőttorvosi, egy gyermekorvosi ellátási körzet, illetve három védőnői körzet működik. Nincs közösségi ház, könyvtár, mozi, egyéb kulturális és sportlehetőség sem, az egyetlen játszótér nem felel meg a biztonsági követelményeknek. A településrész utcái közül csak néhány nagyobb aszfaltozott, 2008 év végére a városrész teljes csatornáztatása kiépített lesz. A Kishatár úton folyamatosan zajlik az ipari és kereskedelmi jellegű szolgáltató komplexumok építése, amely miatt a megnövekedett járműforgalom a telepen átvezető Pósa utca további romlásához vezet. 5

6 A telep volt Lóskúti-legelő részén (Téglavető városrész) önerős családi házak épültek, valamint a Fészek-lakóparkban több ütemben társasházak kerültek átadásra, az építkezés folyamatos. A Nagysándor telep és a környező kertségek folyamatos fejlődése figyelhető meg az elmúlt években. Folyamatos az új házak építése kapcsán a lakosság szociális helyzetének változása is. A Fészek lakóparkba, illetve a Téglavető városrészen (korábbi Laposon) épülő ingatlanokba fiatalok, jobb anyagi helyzetű családok költöznek be. Jellemző, hogy kevésbé veszik igénybe szolgálatunkat szociális segítés céljából, azonban új igényekkel keresnek meg bennünket: internetezési lehetőség, családi napközi szolgáltatás, egyéb szabadidős programok szervezése. A telep lakosságának lakáshelyzete változatlan, még mindig sok az olyan épület, amely 50 évesnél régebbi, kisnyugdíjasok, nagycsaládosok lakják, és műszaki állapotuk folyamatosan romlik. A volt téglagyári sorházi épülettömb állapota már olyan rossz, hogy tartunk tőle, lakhatásra alkalmatlannak fogják nyilvánítani. Minden évben kerülnek családok krízishelyzetbe a lakás rossz állapota, valamint közüzemi díjtartozás miatti eladósodás következtében. Évről-évre tapasztaljuk, hogy a családok számára a lakásfenntartás költségei még kis alapterület esetén is megterhelők. A családi házak között sok van, amelynek rendezetlen a tulajdoni és használati joga, több esetben kellett segíteni kikapcsolt közüzemi mérő, vagy illegálisan használt közművek legálissá tevésében (villany, víz használatát illetően). Nagy problémát jelent a lakcímek változásának nyomon követése, illetve a bejelentési kötelezettség elmulasztása. E probléma különösen a segélyek igénylésénél jelentkezik: kik laknak egy lakcímen, egy háztartásban. Gyakran találkozunk egy lakcímen 8-9 fő bejelentett állandó lakossal, viszont ténylegesen 2-3 fő tartózkodik életvitelszerűen a lakásban, illetve fordítva. Még mindig sok az önkényes lakáshasználó, illetve jogcím nélküli. Múlt évben a Síp utcai cigány családokat költöztették ki, és dózerolták le korábbi otthonaikat. Az ingatlanok magántulajdonban vannak, bírósági végrehajtás során került sor a kilakoltatásra. A lakók zöme át tudta hidalni ezt a helyzetet a rokonaikhoz való beköltözéssel, voltak azonban olyanok, akik új ingatlanokat kerestek lakóhelyül. A végzés ellen fellebbeztek, melynek eredményeként az első fokú bírósági döntést hatályon kívül helyezték, és az eljáró bíróságot új eljárás lefolytatásra utasították. A lakosság állapotát kedvezőtlenül befolyásoló tényezők A nagy arányú munkanélküliség, az elszegényedés, a nagycsalád modell (3. v. több gyereket nevelő családok aránya kb. 40%), többgenerációs együttélések, a helytelen életmód (hajszolt 6

7 munkatempó, stressz), megélhetési gondok, hiányos, rossz táplálkozási szokások, magas halálozási és rokkantsági nyugdíjas arány, az ellátatlan idősek mindennapos gondjai. A lakosság több mint 40%-a a fent említett okok következtében támogatásra szorul ez az arány meghaladja a város más részén élők rászorultsági arányát. Speciális és összetett feladat a területen élő romák helyzetének javítása, mely a Domokos Márton kertet, Kishegyesi úti (volt téglagyári bérlakások) romák lakta területeket érinti. A Domokos Márton kert a Nagysándor-telep mellett, a METRO Áruház mögötti részen található, és egészen a józsai településrészig lenyúló terület. A kertségi rész jellemzően lakott része a METRO mellett található, illetve a Nagysándor József honvédtábornokról elnevezett emlékmű környékén. Az itt élők környéke cigány etnikumú, nagy részük önkéntes lakásfoglalóként tartózkodnak a komfort nélküli házakban. Az itt élő családok fokozott gondozást és prevenciós munkát igényelnek, mind a családok, mind a gyermekek védelme szempontjából. A problémák halmozottak fordulnak elő: munkanélküliség, lakásproblémák, iskolázatlanság, rossz anyagi és lakáskörülmények, bűnöző életmód, valamint a romákkal szembeni előítéletesség. A kertségi romák zöme jogcím nélküli lakáshasználó, lakhatási körülményeik siralmasak. Az itt élőknek évek óta több szervezet és intézmény összefogásával próbálunk segíteni, azonban a problémák olyan összetettek, hogy komplex gondozás mellett is nagyon nehéz az itt élő családok számára hatékony megoldást találni. A Domokos Márton kerti romák esetén a személyazonosító iratok (személyi igazolvány, Taj kártya, lakcím kártya, anyakönyvi kivonatok) igénylése, a különböző egyszeri és rendszeres szociális segélyek igénylése, általános információnyújtás, természetbeni adományok nyújtása mellett folyamatos tanácsadást kell nyújtani az életvezetés, az egészségvédelem, a gyermeknevelés terén. A cigány közösség pedig egyesületi formában (Opre Roma néven) próbálja érdekeit érvényesíteni, több-kevesebb sikerrel. Mivel végrehajtási szakaszban vannak a kilakoltatások az említett területeken, ezért félő hogy egyszerre kerül az utcára a családok zöme. Ondód és Nagymacs településrészek esetén a várostól való távolság miatti elszigeteltség és zárt lakóközösség helyzete nagyon speciális. Ondód település Debrecentől 8 km-re található, a helyi járatú 17-es autóbuszjárattal közelíthető meg. A település összlakossága kb. 550 fő állandó lakost számlál. A település szépen rendezett, az elmúlt években több új utcát is nyitottak, ahol új családi házak épültek. A település központjában a korábban általános iskolaként működő épületben az Ondód Jövőjéért 7

8 Egyesület folytat közösségi, kulturális és szociális tevékenységeket. Oktatási, szociális, egyéb művelődési és sportlétesítmény nem működik a településen. A helyiek tartják rendben a futball-pályát és a játszóteret. Egy nagyobb ABC, egyéb vendéglátó egység állnak a lakosok rendelkezésére. A gyerekek a helyi járatú autóbusszal járnak be Debrecenbe, óvodába, iskolába. Munkalehetőség a településrészen nincs, sokan önálló gazdálkodást folytatnak, kisebb vállalkozások is működnek Ondódon. Nagymacs település Debrecentől 15 km-re található. Állandó lakosainak száma kb fő. A településre a 33 számú helyi járatú autóbusszal lehet eljutni. A településen a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola az egyetlen oktatási intézmény. A település infrastruktúráját jellemzi, hogy három kisebb bolt, 3 kocsma, egy postahivatal és orvosi rendelő található itt. Az egészségügyi ellátás két körzetben, hetente két alkalommal történő rendelési időben történik. Gyermekorvosi és védőnői ellátás a településen biztosított. Az idősek részére a Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye hord ki ebédet. A településen munkalehetőség gyakorlatilag nincs. A helyi termelőszövetkezet megszűnt, a korábban szárítóként működő üzem leégett. A településrészen kultúrálódást, sportolási lehetőségek nincsenek. Míg Ondódon a folyamatos fejlődés, és ennek igénye jellemző magánviszonylatban, addig Nagymacson ilyen mérvű fejlődés nem realizálható, bár itt is tapasztalható önerős építkezés az olcsóbb telekárak miatt. Az elkerülő út átadásával talán érzékelhető majd változás a lakosság mobilizációjában. Mindkét részen találhatók még tanyás lakóingatlanok, mely megközelítése nagy gondot okoz szolgálatunknak. Nagyon szembetűnő ezeken a részeken a lakosok összetartása. Ondódon jól működik a helyi civil szerveződés keretében az érdekképviselet, gyakorlatilag öntevékeny formában oldják meg a kisebb szociális problémákat, Nagymacson az iskola és a Gyermekvédelmi Intézmény szerepét ítéljük meg kiemelkedőnek. Mindhárom városrészen (ide értve a Nagysándor telepet is) érzékelhető a kulturális és sport lehetőségek hiánya, nincs olyan közösségi tér, ahol a különböző korosztályok kikapcsolódhatnának. A helyi önkormányzati intézmények és civil szerveződések folyamatosan próbálják ezt a hiányt pótolni, sok esetben közös rendezvények szervezésével. 8

9 fő A családsegítés területén végzett szakmai munka Gondozási munkánk statisztikai mutatói (forgalmi statisztika alapján) Családsegítő Szolgálatunkat január 1 - december 31. között 2576 alkalommal keresték fel az ügyfelek. A szolgáltatást igénybevevők száma 370 fő volt, ebből 54 új kliens. Folyamatos, többszöri kapcsolattartás keretében, együttműködési megállapodás alapján végzett gondozásban az esetkezelésben részt vett 47 fő volt, az így érintett gondozott ügyfelek száma 77 fő volt. A jelzőrendszer tagjaival, az óvodával, védőnőkkel, az iskolával, pártfogókkal napi kapcsolatban vagyunk, a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival közvetlen, jó munkakapcsolatban állunk. Ügyfélforgalom alakulása összforgalom összes új év összforgalom összes új Az ügyfélforgalmunk a 2004-ben történt feladatmódosítás után évről-évre nő.(táblázat) A növekvő ügyfélforgalom a 2004-es évben kiugró volt az új ügyfelek tekintetében a területek átvétele miatt, azonban az elmúlt év volt a legforgalmasabb. Nagyon érzékelhetőek az elmúlt időszakban hozott szociális és egészségügyi területen bevezetett intézkedések negatív hatásai. Az általunk nyilvántartott 1059 fő (a 9

10 szolgáltatásunkat mindeddig igénybevevők száma) elsődleges hozott problémái között a rossz anyagi helyzet generálta másodlagos problémák, az egészségi állapot rosszabbodása, a lelkimentális és családi kapcsolati, valamint életviteli problémák szerepelnek. A 2576-os összforgalmi adat 875(!) alkalommal takart több probléma együttes előfordulását. A nevesített egyéni ügyfelek száma (370 fő) mellett anonim módon 1012 fő kérte segítségünket. Törekvésünk, hogy minél több alkalommal egyénre szabott segítséget tudjunk nyújtani tanácsadás és segítő beszélgetés formájában. Együttműködési megállapodás alapján végzett tevékenység keretében komplex segítő tevékenységet nyújtottunk, mely gyakorlatilag az összes segítő formát tartalmazta az érintett családok részére. Ebben az évben az ügyfélforgalom további növekedésére számítunk a nem prognosztizálható társadalmi hatások miatt, azon folyamatosan növekvő társadalmi rétegek tekintetében, akikkel kapcsolatban állunk. Adományok: A múlt évben 772 fő részére tudtunk adni természetbeni juttatást a rászorulóknak. Intézményünk a különböző programok szervezése kapcsán, illetve folyamatos jelleggel gyűjt és oszt főként ruhanemű, játék, könyv, élelmiszer adományokat. Az adományok osztásánál igyekszünk mindig a legrászorultabb családokat megtalálni, egyénre szabottan állítjuk össze a csomagokat, és legtöbbször személyesen visszük ki az ajándékot. - Ruhaadományt, pelenkaadományt, bútort és háztartási eszközöket több szervezettől és magánszemélytől is kaptunk. - Könyveket kaptunk gyermeknapra és karácsonyra az Alföldi Nyomdától. - Chipset kaptunk gyermeknapra a CHIO Wolf Magyarország Kft-től. - Lisztadományt juttattunk a nyári időszakban a Budapesti Élelmiszerbank jóvoltából a rászoruló családoknak, valamint is búzadarát osztottunk a lakosságnak. - DVD filmeket, gyermekruhát és szandált kaptunk gyermeknapra a Magyar Ökomenikus Segélyszervezettől, valamint játékokat a Magyar Vöröskereszttől. - DE Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar Diákönkormányzatától élelmiszert kaptunk karácsony alkalmából. Szervezett ruhaosztást két alkalommal tartottunk az év folyamán. A szétosztott adomány összértékét Ft-ra becsüljük. 10

11 Egyéb szakmai projektek, csoportokra, közösségekre irányuló prevenciós programok, közösségi szociális munka A településrészen megrendezett gyermeknapi ünnepség június 1-jén került megrendezésre a Nagysándor József Általános Iskolában a helyi intézmények közös összefogásával. Szervezetünk információs sátrában munkatársaink és önkénteseink fogadták a résztvevőket, helyismereti totót töltöttek ki a gyermekek, édességet és játékokat osztottunk. Ezzel párhuzamosan a korábban meghirdetett Mi leszel, ha nagy leszel? rajzpályázatunk kiállítása volt megtekinthető, és aszfaltrajzversenyt szerveztünk, önkénteseink pedig a délutáni díjátadáskor táncbemutatót tartottak. A Kölyök klub A kölyök-klub programjait a nyári időszakban az ellátási területen élő tinédzser korosztály számára hirdettük meg. A megvalósításba bevontuk a családokat, az egyesület tagjait, és önkénteseket. A legemlékezetesebb pillanatokat azok a programok adták, ahol a gyerekek közösségként vehettek részt, például a műveltségi vetélkedőn, ahol egymást segítették, hogy minél jobban sikerüljön a feladat. A gyerekeknek nemcsak az ismert helyszíneket, hanem a kevésbé látogatott nevezetességeket is megmutattuk. Nagyon érdekes volt a Leonardo kiállítás, melyhez foghatót még mi felnőttek sem igazán láthattunk Debrecenben. Élményekben gazdag volt az egynapos kirándulás is, ahol a Diósgyőri Vár a panoptikummal, az ékszer- és börtönkiállítással, az éremverdével; Lillafüreden az Anna-barlang, a Hámori-tó, Miskolcon az avasi kilátó, a virágóra, a belvárosi séta hangulata adta a közösséggé kovácsolódás érzését. Különösen fontosnak tartjuk az ilyen és ehhez hasonló programok működtetését az ellátási területünkön, ahol a gyermekek mentális helyzete is szükségessé teszi a problémák átgondolását, és új típusú segítségnyújtási módok kidolgozását. Erre alkalmas módszernek tekinthetjük az önismereti csoportok indítását, mert olyan gazdag módszertannal és eszköztárral rendelkezik, amely során a helytelen magatartás logikus és természetes következményeinek átgondolása, a változás szándékának megfogalmazása, a saját felelősség vállalása, a végrehajtás gyakoroltatása, a jóindulat, a bátorítás, a belátás, a megértés alkalmazása és gyakoroltatása a cél. 11

12 Szolgálatunkban a tanítási időszakban is rendelkezésre állnak a Kölyök-klub programjaihoz korábbi években vásárolt társasjátékok, videokazetták, könyvek, amelyeket korábban a játékdélutánok, filmklubok alkalmával használtunk fel. Ezeket az eszközöket, a könyveket, kazettákat valamint az év közben vásárolt játékokat kölcsönzésre felkínáltuk a gyerekeknek. Karácsonyi programkavalkád Bekapcsolódtunk a Nagysándor telepi karácsonyi rendezvénysorozatba, részt vettünk a Karácsonyváró családi délelőtt programjain az iskolában, a karácsonyi gálán, rajzpályázatot hirdettünk Meseország karácsonyfája címmel, melyről a (Hajdú-Bihari Napló) is tudósított. Önállóan szerveztünk a Pósa Utcai óvodás gyermekek részére kézműves játszóházat december 13-án, illetve ovi turit december 20-án. A kézműves játszóházon készített ajándéktárgyakat valamennyi óvodás hazavihette. A program során teával és teasüteménnyel vendégeltük meg a gyerekeket, valamint kisebb játékokat is kiosztottunk közöttük. Mindkét rendezvény megítélésünk szerint nagyon jól sikerült, az ovi turi során a gyermekek krajcárkákért vásárolhattak ruhaneműket önmaguknak és testvéreiknek. Főszerepben az egészség címmel preventív egészségvédelmi előadást szerveztünk novemberben a telep felnőtt lakosságának. IV. Szakmai továbbképzések Szolgálatunk valamennyi munkatársa részt vett évben szakmai továbbképzésen. - Egészségügy az Eu-ban és Magyarországon olaszországi tapasztalatok c. konferencia - KEF Debreceni helyzetfelmérés eredményei c. konferencia - Szakemberek a családokért c. É-alföldi régió szakmai konferenciája - Regionális szociális és gyermekvédelmi Minőségügyi Műhely c. szakmai találkozó - NCA Észak-alföldi Regionális Kollégium információs nap - DMJV. Gyermekvédelmi Intézmény Gyermekvédelmi tanácskozása 12

13 - HEFOP Hátrányos helyzetű fiatalok munkába állását segítő koordinált szolgáltatások kialakítása c. tanfolyam - Hitel, adósság, valóság c. konferencia - Mobilitas Kormányzati, ifjúságpolitikai célok, regionális szolgáltatások, szervezetek, források c. konferencia - É-alföldi Régió V. szociális szakmai konferencia - Projektasszisztens képzés RÉS Egyesület szervezésében - Mentálhigiéné szakirányú felsőfokú továbbképzési tanulmányok - Részt vettünk a Város Szociálpolitikai Kerekasztalának decemberi ülésén. Terepgyakorlatok Intézményünk 1997-től folyamatosan terepgyakorlati helyként működik közre a főiskolás hallgatók szakmai felkészítésében. - A Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskola Kar szociálpedagógus hallgatói közül 3 fő töltötte egyéni gyakorlatát nálunk, 1 fő IV. évfolyamos hallgató pedig egyéni államvizsga gyakorlatát, csoportos gyakorlatra II. évfolyamos hallgatókat fogadtunk az intézmény bemutatására, illetve az intézmény vezetője tartott előadást a családsegítő szolgálatokról Hajdúböszörményben. V. Szakmai, pénzügyi ellenőrzés a családsegítő szolgálatunk szakmai és pénzügyi ellenőrzését tartotta a D.M.J.V. Családsegítő Központ munkatársa, valamint D.M.J.V. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály részéről, mely során működésünket és gazdálkodásunkat rendben találták. A Magyar Államkincstártól a továbbképzési és szakvizsga normatíva felhasználásáról is tartottak ellenőrzést szolgálatunknál, mely során elszámolásunkat elfogadták. VI. Pályázati tevékenység A Héra Egyesület évben benyújtott pályázatai NCA évi működési célú költségek támogatása ( ) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Civil Alap ( ) Kiadvány megjelentetésére DMJV. Polgármesteri Hivatal kölyök-klub működtetésére ( ) 13

14 DMJV. Polgármesteri Hivatal közcélú foglalkoztatás támogatása ( ) DMJV. Polgármesteri Hivatal Civil Alap 2. kategória Hagyományosan megrendezésre kerülő programok sikertelen DMJV. Polgármesteri Hivatal nyári tábor pályázat sikertelen VII. Szolgálatunkban végzett szakmai munka összegzése Egyesületünk célja a működési területen a szociális és mentális ellátás eredményességének növelése, hatékony prevenció megtervezése és szervezése, gyermekés családvédelmi jogok érvényesítésével a gyermek családban nevelésének megvalósítása. Az egyesület az elmúlt 15 évi eredményeket az alapító Pósa Utcai Óvoda dolgozóival ünnepelte ünnepi közgyűlés keretében. Ez alkalomból jelent meg Csepp a tengerben című jubileumi kiadványunk, melyet Debrecen Város Önkormányzata is támogatott. A kiadványban emlékezünk az alapítás körülményeire, az elvégzett feladatokra, a sikerekre, és a feladatok ellátása során utunkba álló nehézségekre. Egyesületünk 1992 óta nyújt segítséget a rászorulóknak, minden lehetőséget megragadva arra, hogy a fenti cél megvalósulhasson. A feladatok ellátásához az elmúlt időszakban a tárgyi-személyi feltételek folyamatosan biztosítottuk, Debrecen Városával kötött ellátási szerződés pedig megfelelő garanciális hátteret nyújtott a törvényben rögzítettek biztosításához. Köszönjük a Városnak, a város vezetőinek, hogy ezt a szép eredményt elérhettük, ezt a küldetést szeretnénk szolgálni a továbbiakban. Az ellátási szerződésben vállalt feladatokhoz továbbra is keressük a pályázati forrásokat, együttműködünk a helyi szakmai szervezetekkel. A kapcsolatok építése és ápolása a feladatellátásához nélkülözhetetlen, ezért a Szolgálat a jövőben is törekedni kíván arra, hogy szakmai kapcsolatait megőrizze, bővítse, és az ellátottak érdekében kamatoztassa. Debrecen, január 7. Kaszásné Enyedi Zsuzsanna Intézményvezető 14

15 A Héra Családsegítő Szolgálat éves Szakmai Beszámolóját a fenntartó Héra Egyesület január 8-án 4/2008. (I. 8.) számú határozatában 100 %-ban elfogadta. Debrecen, január 8. Vértessy Csabáné elnök 15

16 Héra Egyesület évi ellátási szerződés szerinti pénzügyi beszámolója /költségnemenkénti összesítő/ Személyi jellegű kiadások bér és járulék béren túli juttatások munkavédelmi kiadások Személyi jellegű kiadás összesen Dologi kiadások banki költségek bérleti díj egyéb anyagköltség egyéb dologi 2000 egyéb szolgáltatás folyóirat előfizetés irodaszer, nyomtatvány kisértékű tárgyi eszköz kommunikációs költség könyvelési szolgáltatás postai költség szoftver tisztítószer továbbképzés 4000 utazási költség 4960 Dologi kiadás mindösszesen Mindösszesen: Debrecen, január 8. Vértessy Csabáné elnök 16

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. február 04-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. február 04-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jegyzőkönyv Készült: 2013. február 04-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali

Részletesebben

B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bevezető 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2012. január 1-i adatok szerint 166.616 fő volt,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. március 27-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. március 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

Készítette: Nagy Ildikó. Intézményvezető

Készítette: Nagy Ildikó. Intézményvezető Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 4150 Püspökladány Rákóczi u. 4. Tel/fax: 54/ 451-173, e-mail: gondoz.ladany@gmail.com Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató

Részletesebben

Szentes város demográfiai adatai a 0-18 éves korosztály összetételére vonatkozóan:

Szentes város demográfiai adatai a 0-18 éves korosztály összetételére vonatkozóan: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323 U-8398-3/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. MÁJUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2014. május 29-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2014. május 29-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

A beszámolók megfelelnek a vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek.

A beszámolók megfelelnek a vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J L'{!,, l". t' 1,i 0. szamu e oterjesz es Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ,

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2014. évi tevékenységéről

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2014. évi tevékenységéről B e s z á m o l ó Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2014. évi tevékenységéről Pécs Nagy István Igazgató 1 Bevezetés Beszámolónk az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat

Részletesebben

2012. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről

2012. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről 2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről A Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. szeptember

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Készítette: Szilágyi Imre Nagy Ferenc Nagy Viktória Kormos Piroska Gergely Gabriella Garancz Anasztázia Lengyel Zoltánné 1. Bevezető...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ t e r v e z e t 2004. december 15. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés...2 II. A szolgáltatástervezési koncepció főbb

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jegyzőkönyv Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 2.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 2. 2. számú melléklet A FESZGYI jának szakmai vezetőjeként egyrészt a részletes szakmai beszámolójának alapján néhány trendre, az előző évekhez képest megfigyelhető változásra próbálok rámutatni, másrészt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 18-án, 15:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Szám: 2-96 /2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben