A Héra Családsegítő Szolgálat évi szakmai beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Héra Családsegítő Szolgálat 2007. évi szakmai beszámolója"

Átírás

1 A Héra Családsegítő Szolgálat évi szakmai beszámolója

2 Héra Családsegítő Szolgálat évi tevékenysége I. Általános és működési feltételek A Héra Egyesület a 2004-es évtől intézménye útján Debrecen Várossal kötött határozatlan idejű ellátási szerződés szerint családsegítés feladatait látja el az alábbi ellátási területeken: Nagysándor-telep, Nagy Mihály kert, Vulkán telep, Ondód, Nagymacs, Domokos Márton kert, Csigekert, Hatvan Utcai kert, Köntöskert. Az általunk ellátott éves korú állandó lakosok száma a Családvédelmi Osztálytól kapott kimutatás szerint fő. Az intézmény január 1-től határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, a működési engedély alapjául szolgáló adatokban történt változásokat (az egyesület székhelyének változása, valamint ágazati azonosító feltüntetése) év közben folyamatosan jeleztük. Az intézményt fenntartó Héra Egyesület vezetésében évben nem történt változás, az egyesület elnöke Vértessy Csabáné, aki májustól látja el tisztségét. I. Az intézmény személyi feltételeinek változása A Héra Egyesület és intézménye, a Héra Családsegítő Szolgálat viszonya Fenntartó Héra Egyesület Intézmény intézményvezető Közgyűlés Elnökség alkalmazottak A Héra Családsegítő Szolgálatban foglalkoztatottak 2007-ben Intézményvezető vezető családgondozó Kaszásné Enyedi Zsuzsanna jelenleg is (szakvizsgázott szociálpedagógus szakvizsgázott óvodapedagógus, mentálhigiénésen képzett szakember) Határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatva Családgondozó Vári Szilvia jelenleg is (érettségi; felsőfokú OKJ szociális asszisztens, befejezett szakirányú főiskolai tanulmányok, nyelvvizsga hiányában oklevelét nem kapta meg.) Határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatva. 2

3 Jogi tanácsadó Kanál Ferenc január 31-ig (befejezett jogi tanulmányok; oklevelét nyelvvizsga hiányában nem kapta meg) Határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatva a képesítési követelmények alóli határozott idejű felmentéssel Dr. Fejes Rita (jogi egyetemi végzettség) Határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatva. Dr. Fiók Andrea jelenleg is (jogi egyetemi végzettség) Határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatva. Személyi feltételeinket az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szerinti szakmai létszámnormáinak irányszámai szerint biztosítottuk. A rendelet, mely fő lakosig, és 5000 főre vetítve 1 fő családgondozót nevesít foglalkoztatni, jelentős terhet ró ránk tekintve az ellátotti terület szociális mutatóit. A törvényi keretek szerinti jogi tanácsadói munkakör viszont nagy mértékben járult hozzá a szolgálat szakmai munkájának javulásához és színesítéséhez. A képesítési előírásoknak megfelelő egyetemi végzettséggel foglalkoztatott munkavállalóink bár pályakezdőként munkatapasztalattal nem, de nagyon alapos szakmai tudással rendelkeznek, nagyban segítik a munkánkat. Kiemelt jelentőségűnek ítéljük meg azt a lehetőséget, amelyet a közcélú foglalkoztatással kaptunk Debrecen Városától, hiszen 1 fő munkavállaló Vámos Lászlóné személyében adminisztrátor munkakörben erősítette munkavállalóink sorát. Munkájával olyan mértékben elégedettek voltunk, hogy a munkaszerződés lejárta után 1 hónapig megbízásos jogviszonyban foglalkoztattuk tovább december hónapra, a téli ünnepek körüli megnövekedett forgalom és a szervezett programokra tekintettel. Személyi feltételeink stabilitásához hozzájárult még a fentieken túl az is, hogy az évi III. tv. módosításának megfelelően munkavállalóinkra is kiterjesztették a közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszerét, melyhez a Magyar Államkincstár biztosított anyagi forrást a 13. havi illetmény kifizetését tekintve. II. Tárgyi feltételek változása Intézményünk tárgyi feltételeiben is szilárdult a helyzetünk. Az intézmény elhelyezésére szolgáló épületet a Pósa Utcai Óvoda volt szolgálati lakásából kialakított helyiségeket Debrecen Város Közgyűlésének döntése értelmében határozatlan 3

4 időre, az ellátási szerződés időtartamára kaptuk meg a feladat ellátásához, melyet 2007 évben is folyamatosan használtunk. A korábbi évek egyeztetései eredményeképpen szervezetünk és családsegítő szolgálatunk számára is megnyugtató megoldást hozott az ingatlan használatát tekintve, hogy folytathatjuk működésünket a jelenlegi bérleményben. A szolgáltatási színvonal fejlesztéséhez azonban továbbra is elengedhetetlennek tartjuk, hogy a lakossági igényeknek megfelelő ingatlant találjunk. Erre vonatkozóan az egyesület folyamatosan keresi a lehetőségeket. Az elsődleges szempont számunkra az ingatlan kiválasztásánál, hogy a családsegítő szolgáltatást mindenképpen a Nagysándor telepen kell centralizálni, mert az általunk ellátott területek közül ennek a városrésznek a lakosai igénylik leginkább a segítségünket. A szervezet megalakulása óta (15 éve) ezen a székhelyen és működési helyen látja el feladatait, a lakosság a kialakított ügyfélszolgálati rendet jól ismeri. Év közben lehetőségként adódott a Városi Szociális Szolgálat 1. számú idősek klubjának megüresedett szolgálati lakása, mely azonban jelenlegi állapotát tekintve nem alkalmas a szolgáltatás működésére, illetve a szociális szolgálat önmaga is jól tudja a helyiségeket hasznosítani. A korábbi években ügyfélszolgálatot működtettünk ebben az idősek klubjában, még a Pósa Utcai Óvoda volt szolgálati lakásának átalakítása előtt, így alternatívaként merült fel a lehetséges bérlése. A működési engedély szempontjából fontos, hogy megfelelő feltételekkel rendelkező épületet találjunk, ami telepi viszonylatban korlátozott. Bízunk benne, hogy a településrészen lesz olyan ingatlan, amely jobban szolgálhatná a rászorulók érdekeit. Technikai eszközeink is újultak, a meglévő tárgyi eszközeinket jól karbantartjuk, a szakmai munkát és a dolgozók munkahelyi mentálhigiénéjét is szem előtt tartva törekedtünk a biztonságos és esztétikus munkakörnyezet kialakításáról. Szakkönyvállományunk, szoftvereink is bővültek (vírusirtó program, Complex Cd jogtár). Ügyfélnyilvántartásunkat számítógépen rögzítjük. Az óvodával történt egyeztetések után korszerű cég és információs táblákat helyeztünk ki mindkét bejárati ajtóhoz, a lakosság tájékoztatása céljából. Korlátlan internet hozzáféréssel 2004 óta rendelkezünk, szervezetünk számára tervezzük honlap készítését. A tárgyi eszközök tekintetében elmondható, hogy meglévő tárgyi-technikai folyamatos karbantartása mellett az intézmény korszerű, minden igényt kielégítő szolgáltatóvá vált. 4

5 III. A családsegítés területén végzett szakmai munka Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei Az ellátottak köre Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által hozott 232/2003 (XII. 4.) sz. határozat értelmében az ellátottak köre az ellátási területen bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok. Az ellátottak körét a Szakmai program 3. sz. mellékleteként csatolt, az ellátási szerződés részét képző utcajegyzékben megjelölt területeken élők képezik. A szolgálat által ellátott városrészek - bár kertségi jellegűek, és zömmel családi házas lakóingatlanokkal beépített területeket takar nagyon eltérő szociális problémákat hordoznak magukban. A Héra Családsegítő Szolgálat ellátási területéhez tartozó városrészek: Nagysándor telep, Nagymihály kert, Téglavető, Ondód, Nagymacs, Domokos Márton kert, Csigekert, Köntöskert, Hatvan utcai kert Ellátási területünk szociális problémái A Nagysándor telep infrastruktúrájának, szolgáltatási rendszerének jellemzői A Nagysándor telep a város nyugati részén fekszik. A településrész szolgáltatási rendszerében szociális tevékenységeket a Gondozási Központ (Pósa u. 41.) és Szolgálatunk folytat, gyermekvédelmi ellátást a DMJV Gyermekvédelmi Intézménye nyújt. A telepen található oktatási intézmények a Pósa Utcai Óvoda és a Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, egészségügyi ellátás terén két felnőttorvosi, egy gyermekorvosi ellátási körzet, illetve három védőnői körzet működik. Nincs közösségi ház, könyvtár, mozi, egyéb kulturális és sportlehetőség sem, az egyetlen játszótér nem felel meg a biztonsági követelményeknek. A településrész utcái közül csak néhány nagyobb aszfaltozott, 2008 év végére a városrész teljes csatornáztatása kiépített lesz. A Kishatár úton folyamatosan zajlik az ipari és kereskedelmi jellegű szolgáltató komplexumok építése, amely miatt a megnövekedett járműforgalom a telepen átvezető Pósa utca további romlásához vezet. 5

6 A telep volt Lóskúti-legelő részén (Téglavető városrész) önerős családi házak épültek, valamint a Fészek-lakóparkban több ütemben társasházak kerültek átadásra, az építkezés folyamatos. A Nagysándor telep és a környező kertségek folyamatos fejlődése figyelhető meg az elmúlt években. Folyamatos az új házak építése kapcsán a lakosság szociális helyzetének változása is. A Fészek lakóparkba, illetve a Téglavető városrészen (korábbi Laposon) épülő ingatlanokba fiatalok, jobb anyagi helyzetű családok költöznek be. Jellemző, hogy kevésbé veszik igénybe szolgálatunkat szociális segítés céljából, azonban új igényekkel keresnek meg bennünket: internetezési lehetőség, családi napközi szolgáltatás, egyéb szabadidős programok szervezése. A telep lakosságának lakáshelyzete változatlan, még mindig sok az olyan épület, amely 50 évesnél régebbi, kisnyugdíjasok, nagycsaládosok lakják, és műszaki állapotuk folyamatosan romlik. A volt téglagyári sorházi épülettömb állapota már olyan rossz, hogy tartunk tőle, lakhatásra alkalmatlannak fogják nyilvánítani. Minden évben kerülnek családok krízishelyzetbe a lakás rossz állapota, valamint közüzemi díjtartozás miatti eladósodás következtében. Évről-évre tapasztaljuk, hogy a családok számára a lakásfenntartás költségei még kis alapterület esetén is megterhelők. A családi házak között sok van, amelynek rendezetlen a tulajdoni és használati joga, több esetben kellett segíteni kikapcsolt közüzemi mérő, vagy illegálisan használt közművek legálissá tevésében (villany, víz használatát illetően). Nagy problémát jelent a lakcímek változásának nyomon követése, illetve a bejelentési kötelezettség elmulasztása. E probléma különösen a segélyek igénylésénél jelentkezik: kik laknak egy lakcímen, egy háztartásban. Gyakran találkozunk egy lakcímen 8-9 fő bejelentett állandó lakossal, viszont ténylegesen 2-3 fő tartózkodik életvitelszerűen a lakásban, illetve fordítva. Még mindig sok az önkényes lakáshasználó, illetve jogcím nélküli. Múlt évben a Síp utcai cigány családokat költöztették ki, és dózerolták le korábbi otthonaikat. Az ingatlanok magántulajdonban vannak, bírósági végrehajtás során került sor a kilakoltatásra. A lakók zöme át tudta hidalni ezt a helyzetet a rokonaikhoz való beköltözéssel, voltak azonban olyanok, akik új ingatlanokat kerestek lakóhelyül. A végzés ellen fellebbeztek, melynek eredményeként az első fokú bírósági döntést hatályon kívül helyezték, és az eljáró bíróságot új eljárás lefolytatásra utasították. A lakosság állapotát kedvezőtlenül befolyásoló tényezők A nagy arányú munkanélküliség, az elszegényedés, a nagycsalád modell (3. v. több gyereket nevelő családok aránya kb. 40%), többgenerációs együttélések, a helytelen életmód (hajszolt 6

7 munkatempó, stressz), megélhetési gondok, hiányos, rossz táplálkozási szokások, magas halálozási és rokkantsági nyugdíjas arány, az ellátatlan idősek mindennapos gondjai. A lakosság több mint 40%-a a fent említett okok következtében támogatásra szorul ez az arány meghaladja a város más részén élők rászorultsági arányát. Speciális és összetett feladat a területen élő romák helyzetének javítása, mely a Domokos Márton kertet, Kishegyesi úti (volt téglagyári bérlakások) romák lakta területeket érinti. A Domokos Márton kert a Nagysándor-telep mellett, a METRO Áruház mögötti részen található, és egészen a józsai településrészig lenyúló terület. A kertségi rész jellemzően lakott része a METRO mellett található, illetve a Nagysándor József honvédtábornokról elnevezett emlékmű környékén. Az itt élők környéke cigány etnikumú, nagy részük önkéntes lakásfoglalóként tartózkodnak a komfort nélküli házakban. Az itt élő családok fokozott gondozást és prevenciós munkát igényelnek, mind a családok, mind a gyermekek védelme szempontjából. A problémák halmozottak fordulnak elő: munkanélküliség, lakásproblémák, iskolázatlanság, rossz anyagi és lakáskörülmények, bűnöző életmód, valamint a romákkal szembeni előítéletesség. A kertségi romák zöme jogcím nélküli lakáshasználó, lakhatási körülményeik siralmasak. Az itt élőknek évek óta több szervezet és intézmény összefogásával próbálunk segíteni, azonban a problémák olyan összetettek, hogy komplex gondozás mellett is nagyon nehéz az itt élő családok számára hatékony megoldást találni. A Domokos Márton kerti romák esetén a személyazonosító iratok (személyi igazolvány, Taj kártya, lakcím kártya, anyakönyvi kivonatok) igénylése, a különböző egyszeri és rendszeres szociális segélyek igénylése, általános információnyújtás, természetbeni adományok nyújtása mellett folyamatos tanácsadást kell nyújtani az életvezetés, az egészségvédelem, a gyermeknevelés terén. A cigány közösség pedig egyesületi formában (Opre Roma néven) próbálja érdekeit érvényesíteni, több-kevesebb sikerrel. Mivel végrehajtási szakaszban vannak a kilakoltatások az említett területeken, ezért félő hogy egyszerre kerül az utcára a családok zöme. Ondód és Nagymacs településrészek esetén a várostól való távolság miatti elszigeteltség és zárt lakóközösség helyzete nagyon speciális. Ondód település Debrecentől 8 km-re található, a helyi járatú 17-es autóbuszjárattal közelíthető meg. A település összlakossága kb. 550 fő állandó lakost számlál. A település szépen rendezett, az elmúlt években több új utcát is nyitottak, ahol új családi házak épültek. A település központjában a korábban általános iskolaként működő épületben az Ondód Jövőjéért 7

8 Egyesület folytat közösségi, kulturális és szociális tevékenységeket. Oktatási, szociális, egyéb művelődési és sportlétesítmény nem működik a településen. A helyiek tartják rendben a futball-pályát és a játszóteret. Egy nagyobb ABC, egyéb vendéglátó egység állnak a lakosok rendelkezésére. A gyerekek a helyi járatú autóbusszal járnak be Debrecenbe, óvodába, iskolába. Munkalehetőség a településrészen nincs, sokan önálló gazdálkodást folytatnak, kisebb vállalkozások is működnek Ondódon. Nagymacs település Debrecentől 15 km-re található. Állandó lakosainak száma kb fő. A településre a 33 számú helyi járatú autóbusszal lehet eljutni. A településen a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola az egyetlen oktatási intézmény. A település infrastruktúráját jellemzi, hogy három kisebb bolt, 3 kocsma, egy postahivatal és orvosi rendelő található itt. Az egészségügyi ellátás két körzetben, hetente két alkalommal történő rendelési időben történik. Gyermekorvosi és védőnői ellátás a településen biztosított. Az idősek részére a Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye hord ki ebédet. A településen munkalehetőség gyakorlatilag nincs. A helyi termelőszövetkezet megszűnt, a korábban szárítóként működő üzem leégett. A településrészen kultúrálódást, sportolási lehetőségek nincsenek. Míg Ondódon a folyamatos fejlődés, és ennek igénye jellemző magánviszonylatban, addig Nagymacson ilyen mérvű fejlődés nem realizálható, bár itt is tapasztalható önerős építkezés az olcsóbb telekárak miatt. Az elkerülő út átadásával talán érzékelhető majd változás a lakosság mobilizációjában. Mindkét részen találhatók még tanyás lakóingatlanok, mely megközelítése nagy gondot okoz szolgálatunknak. Nagyon szembetűnő ezeken a részeken a lakosok összetartása. Ondódon jól működik a helyi civil szerveződés keretében az érdekképviselet, gyakorlatilag öntevékeny formában oldják meg a kisebb szociális problémákat, Nagymacson az iskola és a Gyermekvédelmi Intézmény szerepét ítéljük meg kiemelkedőnek. Mindhárom városrészen (ide értve a Nagysándor telepet is) érzékelhető a kulturális és sport lehetőségek hiánya, nincs olyan közösségi tér, ahol a különböző korosztályok kikapcsolódhatnának. A helyi önkormányzati intézmények és civil szerveződések folyamatosan próbálják ezt a hiányt pótolni, sok esetben közös rendezvények szervezésével. 8

9 fő A családsegítés területén végzett szakmai munka Gondozási munkánk statisztikai mutatói (forgalmi statisztika alapján) Családsegítő Szolgálatunkat január 1 - december 31. között 2576 alkalommal keresték fel az ügyfelek. A szolgáltatást igénybevevők száma 370 fő volt, ebből 54 új kliens. Folyamatos, többszöri kapcsolattartás keretében, együttműködési megállapodás alapján végzett gondozásban az esetkezelésben részt vett 47 fő volt, az így érintett gondozott ügyfelek száma 77 fő volt. A jelzőrendszer tagjaival, az óvodával, védőnőkkel, az iskolával, pártfogókkal napi kapcsolatban vagyunk, a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival közvetlen, jó munkakapcsolatban állunk. Ügyfélforgalom alakulása összforgalom összes új év összforgalom összes új Az ügyfélforgalmunk a 2004-ben történt feladatmódosítás után évről-évre nő.(táblázat) A növekvő ügyfélforgalom a 2004-es évben kiugró volt az új ügyfelek tekintetében a területek átvétele miatt, azonban az elmúlt év volt a legforgalmasabb. Nagyon érzékelhetőek az elmúlt időszakban hozott szociális és egészségügyi területen bevezetett intézkedések negatív hatásai. Az általunk nyilvántartott 1059 fő (a 9

10 szolgáltatásunkat mindeddig igénybevevők száma) elsődleges hozott problémái között a rossz anyagi helyzet generálta másodlagos problémák, az egészségi állapot rosszabbodása, a lelkimentális és családi kapcsolati, valamint életviteli problémák szerepelnek. A 2576-os összforgalmi adat 875(!) alkalommal takart több probléma együttes előfordulását. A nevesített egyéni ügyfelek száma (370 fő) mellett anonim módon 1012 fő kérte segítségünket. Törekvésünk, hogy minél több alkalommal egyénre szabott segítséget tudjunk nyújtani tanácsadás és segítő beszélgetés formájában. Együttműködési megállapodás alapján végzett tevékenység keretében komplex segítő tevékenységet nyújtottunk, mely gyakorlatilag az összes segítő formát tartalmazta az érintett családok részére. Ebben az évben az ügyfélforgalom további növekedésére számítunk a nem prognosztizálható társadalmi hatások miatt, azon folyamatosan növekvő társadalmi rétegek tekintetében, akikkel kapcsolatban állunk. Adományok: A múlt évben 772 fő részére tudtunk adni természetbeni juttatást a rászorulóknak. Intézményünk a különböző programok szervezése kapcsán, illetve folyamatos jelleggel gyűjt és oszt főként ruhanemű, játék, könyv, élelmiszer adományokat. Az adományok osztásánál igyekszünk mindig a legrászorultabb családokat megtalálni, egyénre szabottan állítjuk össze a csomagokat, és legtöbbször személyesen visszük ki az ajándékot. - Ruhaadományt, pelenkaadományt, bútort és háztartási eszközöket több szervezettől és magánszemélytől is kaptunk. - Könyveket kaptunk gyermeknapra és karácsonyra az Alföldi Nyomdától. - Chipset kaptunk gyermeknapra a CHIO Wolf Magyarország Kft-től. - Lisztadományt juttattunk a nyári időszakban a Budapesti Élelmiszerbank jóvoltából a rászoruló családoknak, valamint is búzadarát osztottunk a lakosságnak. - DVD filmeket, gyermekruhát és szandált kaptunk gyermeknapra a Magyar Ökomenikus Segélyszervezettől, valamint játékokat a Magyar Vöröskereszttől. - DE Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar Diákönkormányzatától élelmiszert kaptunk karácsony alkalmából. Szervezett ruhaosztást két alkalommal tartottunk az év folyamán. A szétosztott adomány összértékét Ft-ra becsüljük. 10

11 Egyéb szakmai projektek, csoportokra, közösségekre irányuló prevenciós programok, közösségi szociális munka A településrészen megrendezett gyermeknapi ünnepség június 1-jén került megrendezésre a Nagysándor József Általános Iskolában a helyi intézmények közös összefogásával. Szervezetünk információs sátrában munkatársaink és önkénteseink fogadták a résztvevőket, helyismereti totót töltöttek ki a gyermekek, édességet és játékokat osztottunk. Ezzel párhuzamosan a korábban meghirdetett Mi leszel, ha nagy leszel? rajzpályázatunk kiállítása volt megtekinthető, és aszfaltrajzversenyt szerveztünk, önkénteseink pedig a délutáni díjátadáskor táncbemutatót tartottak. A Kölyök klub A kölyök-klub programjait a nyári időszakban az ellátási területen élő tinédzser korosztály számára hirdettük meg. A megvalósításba bevontuk a családokat, az egyesület tagjait, és önkénteseket. A legemlékezetesebb pillanatokat azok a programok adták, ahol a gyerekek közösségként vehettek részt, például a műveltségi vetélkedőn, ahol egymást segítették, hogy minél jobban sikerüljön a feladat. A gyerekeknek nemcsak az ismert helyszíneket, hanem a kevésbé látogatott nevezetességeket is megmutattuk. Nagyon érdekes volt a Leonardo kiállítás, melyhez foghatót még mi felnőttek sem igazán láthattunk Debrecenben. Élményekben gazdag volt az egynapos kirándulás is, ahol a Diósgyőri Vár a panoptikummal, az ékszer- és börtönkiállítással, az éremverdével; Lillafüreden az Anna-barlang, a Hámori-tó, Miskolcon az avasi kilátó, a virágóra, a belvárosi séta hangulata adta a közösséggé kovácsolódás érzését. Különösen fontosnak tartjuk az ilyen és ehhez hasonló programok működtetését az ellátási területünkön, ahol a gyermekek mentális helyzete is szükségessé teszi a problémák átgondolását, és új típusú segítségnyújtási módok kidolgozását. Erre alkalmas módszernek tekinthetjük az önismereti csoportok indítását, mert olyan gazdag módszertannal és eszköztárral rendelkezik, amely során a helytelen magatartás logikus és természetes következményeinek átgondolása, a változás szándékának megfogalmazása, a saját felelősség vállalása, a végrehajtás gyakoroltatása, a jóindulat, a bátorítás, a belátás, a megértés alkalmazása és gyakoroltatása a cél. 11

12 Szolgálatunkban a tanítási időszakban is rendelkezésre állnak a Kölyök-klub programjaihoz korábbi években vásárolt társasjátékok, videokazetták, könyvek, amelyeket korábban a játékdélutánok, filmklubok alkalmával használtunk fel. Ezeket az eszközöket, a könyveket, kazettákat valamint az év közben vásárolt játékokat kölcsönzésre felkínáltuk a gyerekeknek. Karácsonyi programkavalkád Bekapcsolódtunk a Nagysándor telepi karácsonyi rendezvénysorozatba, részt vettünk a Karácsonyváró családi délelőtt programjain az iskolában, a karácsonyi gálán, rajzpályázatot hirdettünk Meseország karácsonyfája címmel, melyről a (Hajdú-Bihari Napló) is tudósított. Önállóan szerveztünk a Pósa Utcai óvodás gyermekek részére kézműves játszóházat december 13-án, illetve ovi turit december 20-án. A kézműves játszóházon készített ajándéktárgyakat valamennyi óvodás hazavihette. A program során teával és teasüteménnyel vendégeltük meg a gyerekeket, valamint kisebb játékokat is kiosztottunk közöttük. Mindkét rendezvény megítélésünk szerint nagyon jól sikerült, az ovi turi során a gyermekek krajcárkákért vásárolhattak ruhaneműket önmaguknak és testvéreiknek. Főszerepben az egészség címmel preventív egészségvédelmi előadást szerveztünk novemberben a telep felnőtt lakosságának. IV. Szakmai továbbképzések Szolgálatunk valamennyi munkatársa részt vett évben szakmai továbbképzésen. - Egészségügy az Eu-ban és Magyarországon olaszországi tapasztalatok c. konferencia - KEF Debreceni helyzetfelmérés eredményei c. konferencia - Szakemberek a családokért c. É-alföldi régió szakmai konferenciája - Regionális szociális és gyermekvédelmi Minőségügyi Műhely c. szakmai találkozó - NCA Észak-alföldi Regionális Kollégium információs nap - DMJV. Gyermekvédelmi Intézmény Gyermekvédelmi tanácskozása 12

13 - HEFOP Hátrányos helyzetű fiatalok munkába állását segítő koordinált szolgáltatások kialakítása c. tanfolyam - Hitel, adósság, valóság c. konferencia - Mobilitas Kormányzati, ifjúságpolitikai célok, regionális szolgáltatások, szervezetek, források c. konferencia - É-alföldi Régió V. szociális szakmai konferencia - Projektasszisztens képzés RÉS Egyesület szervezésében - Mentálhigiéné szakirányú felsőfokú továbbképzési tanulmányok - Részt vettünk a Város Szociálpolitikai Kerekasztalának decemberi ülésén. Terepgyakorlatok Intézményünk 1997-től folyamatosan terepgyakorlati helyként működik közre a főiskolás hallgatók szakmai felkészítésében. - A Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskola Kar szociálpedagógus hallgatói közül 3 fő töltötte egyéni gyakorlatát nálunk, 1 fő IV. évfolyamos hallgató pedig egyéni államvizsga gyakorlatát, csoportos gyakorlatra II. évfolyamos hallgatókat fogadtunk az intézmény bemutatására, illetve az intézmény vezetője tartott előadást a családsegítő szolgálatokról Hajdúböszörményben. V. Szakmai, pénzügyi ellenőrzés a családsegítő szolgálatunk szakmai és pénzügyi ellenőrzését tartotta a D.M.J.V. Családsegítő Központ munkatársa, valamint D.M.J.V. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály részéről, mely során működésünket és gazdálkodásunkat rendben találták. A Magyar Államkincstártól a továbbképzési és szakvizsga normatíva felhasználásáról is tartottak ellenőrzést szolgálatunknál, mely során elszámolásunkat elfogadták. VI. Pályázati tevékenység A Héra Egyesület évben benyújtott pályázatai NCA évi működési célú költségek támogatása ( ) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Civil Alap ( ) Kiadvány megjelentetésére DMJV. Polgármesteri Hivatal kölyök-klub működtetésére ( ) 13

14 DMJV. Polgármesteri Hivatal közcélú foglalkoztatás támogatása ( ) DMJV. Polgármesteri Hivatal Civil Alap 2. kategória Hagyományosan megrendezésre kerülő programok sikertelen DMJV. Polgármesteri Hivatal nyári tábor pályázat sikertelen VII. Szolgálatunkban végzett szakmai munka összegzése Egyesületünk célja a működési területen a szociális és mentális ellátás eredményességének növelése, hatékony prevenció megtervezése és szervezése, gyermekés családvédelmi jogok érvényesítésével a gyermek családban nevelésének megvalósítása. Az egyesület az elmúlt 15 évi eredményeket az alapító Pósa Utcai Óvoda dolgozóival ünnepelte ünnepi közgyűlés keretében. Ez alkalomból jelent meg Csepp a tengerben című jubileumi kiadványunk, melyet Debrecen Város Önkormányzata is támogatott. A kiadványban emlékezünk az alapítás körülményeire, az elvégzett feladatokra, a sikerekre, és a feladatok ellátása során utunkba álló nehézségekre. Egyesületünk 1992 óta nyújt segítséget a rászorulóknak, minden lehetőséget megragadva arra, hogy a fenti cél megvalósulhasson. A feladatok ellátásához az elmúlt időszakban a tárgyi-személyi feltételek folyamatosan biztosítottuk, Debrecen Városával kötött ellátási szerződés pedig megfelelő garanciális hátteret nyújtott a törvényben rögzítettek biztosításához. Köszönjük a Városnak, a város vezetőinek, hogy ezt a szép eredményt elérhettük, ezt a küldetést szeretnénk szolgálni a továbbiakban. Az ellátási szerződésben vállalt feladatokhoz továbbra is keressük a pályázati forrásokat, együttműködünk a helyi szakmai szervezetekkel. A kapcsolatok építése és ápolása a feladatellátásához nélkülözhetetlen, ezért a Szolgálat a jövőben is törekedni kíván arra, hogy szakmai kapcsolatait megőrizze, bővítse, és az ellátottak érdekében kamatoztassa. Debrecen, január 7. Kaszásné Enyedi Zsuzsanna Intézményvezető 14

15 A Héra Családsegítő Szolgálat éves Szakmai Beszámolóját a fenntartó Héra Egyesület január 8-án 4/2008. (I. 8.) számú határozatában 100 %-ban elfogadta. Debrecen, január 8. Vértessy Csabáné elnök 15

16 Héra Egyesület évi ellátási szerződés szerinti pénzügyi beszámolója /költségnemenkénti összesítő/ Személyi jellegű kiadások bér és járulék béren túli juttatások munkavédelmi kiadások Személyi jellegű kiadás összesen Dologi kiadások banki költségek bérleti díj egyéb anyagköltség egyéb dologi 2000 egyéb szolgáltatás folyóirat előfizetés irodaszer, nyomtatvány kisértékű tárgyi eszköz kommunikációs költség könyvelési szolgáltatás postai költség szoftver tisztítószer továbbképzés 4000 utazási költség 4960 Dologi kiadás mindösszesen Mindösszesen: Debrecen, január 8. Vértessy Csabáné elnök 16

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről H u m á n S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t G y e r m e k é s c s a l á d v é d e l m i s z a k m a i e g y s é g C s a l á d s e g í t ő S z o l g á l a t a Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, pf.:144

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Módszertani ajánlás. Szakmai ajánlás tervezete Esetnapló használatára és nyomtatványának elkészítésére

Módszertani ajánlás. Szakmai ajánlás tervezete Esetnapló használatára és nyomtatványának elkészítésére Módszertani ajánlás Szakmai ajánlás tervezete Esetnapló használatára és nyomtatványának elkészítésére A családsegítő szolgálat családgondozási feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember A beszámoló főbb tartalmi pontjai: I. A Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről

Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről HAJDÚSÁGI JELNYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről A Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez Az igényelt lakás jellege: szociális, átmeneti, garzon, szolgálati Kérelem jellege: új kérelem meghosszabbítás Kérelmező adatai: Név: Leánykori név:... Szül.hely,

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 17215-6/2012. MEGHÍVÓ Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 20-án (csütörtökön) 10 órára meghirdetett ülése elmarad. Az új időpont:

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA SIÓFOK 2011.05.11. Takács Imre előadása A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál 1. A TEREP ELVÁRÁSAI

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2010. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2010. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2010. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz. Sorszám: A/1. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja 1.1. Székhelye: 4026 Debrecen, Mester u. 1. sz. 1.2. Telephelyei: 1.2.1. 4029

Részletesebben

SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS

SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS 28. évi Szakmai beszámolója Készítette: Turba Attila Székhely: 2181 Iklad, Szabadság u. 7. Ellátási terület appali Ellátás: Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz,

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap I. Pályázati adatlap 1. melléklet a 7/ (III. 9.) BM rendelethez a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására Pályázó Önkormányzat/Társulás

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2014.

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2014. Tomori Pál Főiskola Közhasznúsági jelentés 2014. 1. Bevezetés A Tomori Pál Főiskolát a KF-SZ Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság (alakuláskori nevén) 2004. június 22. napján meghozott,

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné J Ó GYAKORLATOK A CSALÁDSEGÍTÉS TERÜLETÉN Előadó: Kósa Gyuláné Bevezetés A családsegítés célja Jelzőrendszer ő Ellátandó célcsoportok jellemzői Jellemző probléma területek Igénybevétel Alapelvek, Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:..

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat HÖK Kompetencia Kódex TUTOR I. Pénzügyek 2015 Pénzügyek A hallgatókat érintő pénzügyek egyik alappillére a szociális alapon adható juttatás. A szociális

Részletesebben

Segédlet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2012. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához

Segédlet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2012. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához Segédlet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2012. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához A kategória: Közérdekű kereset indítása és érdekfeltárás, érdekérvényesítés

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2006. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37.

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37. VI-189/3026/2012. sz. határozat melléklete 26.sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben