a szociális párbeszéd lehetőségei - szakszervezeti részanyag -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a szociális párbeszéd lehetőségei - szakszervezeti részanyag -"

Átírás

1 Autonóm társadalmi párbeszéd erősítése PHARE program előkészítése Vízellátás aláágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei - szakszervezeti részanyag - Készítette: Zsíros Sándor Budapest január

2 Szociális párbeszéd a víziközmű-szolgáltatásban Feltérképező tanulmány Az autonóm társadalmi párbeszéd erősítése c. program végrehajtásához. A tanulmány célja: a víziközmű-szolgáltatásra jellemző szociális párbeszéd bemutatása és annak továbbfejlesztésére vonatkozó javaslat kialakítása. A tanulmány a közreadott témavázlat figyelembevételével készült. I. A víziközmű-szolgáltatás jellege, struktúrája 1. Az ágazat struktúrája a/ a víziközmű-szolgáltató társaságok száma: kb. 300 b/ a foglalkoztatottak száma: kb fő 2001-ben a Szakmai Szövetség felmérése alapján 99 tagszervezet /a szolgáltatás 96 %-át adják/ a következő képet mutatja: - 28 részvénytársaság - 59 korlátolt felelősségű társaság - 1 önkormányzati vállalat - 6 önkormányzati intézmény - 3 közhasznú társaság - 2 egyesülés 2

3 2. A tulajdonviszonyok, külföldi tőke jelenléte a/ önkormányzati tulajdonban lévő szervezetek száma: 280 b/ állami tulajdonban lévő regionális víziközmű-társaságok száma: 5 c/ vegyes tulajdonú /külföldi önkormányzati/ víziközművek száma: 5 d/ külföldi vállalkozások képviselői: Vivendi, Ondeo, RWE /mellékelve/ e/ magyar: Szolnok /Víz-, Csatornaművek Koncessziós Rt./ 3. A magyar víziközmű-szolgáltatás főbb jellemzői az ellátottság szempontjából: /idézet a munkaadói szervezet által készített dolgozatból/. Műszaki-környezeti jellemzők: teljeskörű ivóvíz-ellátás, 50 %-os szennyvíz- Kezelés településen van vezetékes ivóvíz, amely ma még mindenütt iható. A lakosság 98 %-a ellátott, a lakások 90 %-ában be van vezetve. Vízminőségi problémák helyenként, de egyre több helyen jelentkeznek. Szennyvíz-csatorna hálózat kb. 800 településen üzemel, a lakosság 50 %-a ellátott. A keletkezett szennyvizek 80 %-át vezeti el a hálózat, a szennyvizeknek csak 60 %-át tisztítják a meglévő szennyvíztisztító telepek. 4. Az EU csatlakozással összefüggő feladatok: Hazánk Európai Unióhoz való csatlakozása során a víziközmű szakterületen elsősorban három EU-irányelv magyarországi alkalmazása a feladat. Ezen irányelvek: az ivóvízminőségre, a csatornázásra és szennyvíztisztításra, valamint a veszélyes anyagok kibocsátására vonatkozó EU-direktívák. A magyar kormány, illetve annak részeként a Közlekedési- és Vízügyi Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi Minisztérium 3

4 feladata a csatlakozáshoz szükséges hazai feladatok számbavétele, programok kidolgozása. A szükséges teendők két fő területre koncentrálódnak: jogi szabályozás átalakítása és fejlesztési beruházások végrehajtása. A jogi szabályozás átalakítása során alapvető törvényeket /pl. Önkormányzati törvény/, szakmai törvényeket /Vízgazdálkodási törvény, Környezetvédelmi törvény/ és kormány-, ill. tárcajogszabályokat kell megváltoztatni a jogharmonizációs folyamatban. A fejlesztési beruházások terén egyrészt az ivóvíz-minőség javítása, másrészt a csatornázás és szennyvíz-tisztítás hiányzó műveinek létrehozása, illetve a meglévők szükséges fejlesztése végett jelentős programokat kell végrehajtani. Ezek együttes bekerülési költsége mai áron számolva meghaladja az 1000 milliárd Ft-ot. A vállalt teljesítési határidők 2015-ig tartanak. A tavalyi év végén az Európai Uniós országokban hatályba lépett az un. víz keretirányelv, melynek célja, hogy keretet adjon a szárazföldi felszíni vizek, az átmeneti vizek, a part menti tengervizek és a felszín alatti vizek védelméhez. Hazánkban is megszülettek az irányelv végrehajtását segítő jogszabályok, melyek révén 2015 végéig Magyarországnak is meg kell felelni az uniós követelmény-rendszernek. Ennek érdekében még a nyár folyamán létrejött a Vízgazdálkodási Keretirányelv Stratégiai Koordinációs Tárcaközi Bizottság, kinevezték a magyarországi vízigazgatót és 4

5 szeptember végén készült el egy kormány-előterjesztés, amely a víz keretirányelv értelmében új alapokra helyezi a vízgazdálkodást. A keretirányelv hatálya kiterjed mind a felszíni, mind a felszín alatti vizekre, a vizek mennyiségi és minőségi védelmére, a vízgazdálkodás nemzeti rendszerére, a nemzetközi együttműködésre, valamint az árvizek és aszályok hatásainak ellensúlyozására is. Az irányelv a vízgazdálkodás minden szereplőjére feladatokat ró a későbbiekben, így ennek ismerete nélkülözhetetlen az érintettek számára. Az általános érvényű víz keretirányelvnél lényegesen gyakorlatiasabb és operatívabb jellegű az ivóvíz keretirányelv. A direktíva célkitűzése, az ember egészségének védelme az emberi fogyasztásra szánt víz szennyezésének káros hatásaitól. Ennek az irányelvnek a bevezetése alól Magyarország nem kért átmeneti mentességet, így a megfelelés határideje decembere. A direktíva azonban lehetőséget ad a tagországoknak a hosszabbítás kérésére, így Magyarország ennek alapján állította össze ivóvíz-minőség javító programját, melyet végéig végre kell hajtani. Az ivóvíz-javító program azokra a feladatokra összpontosít, amelyeket az uniós csatlakozás feltételül szab. Így megoldásra vár főleg az Alföld két régiójában az ivóvíz arzén tartalmának csökkentése, de feladatot jelent a nitrit és ammónium, a bór és fluorid tartalmú vizek kezelése, valamint az EU szinten kevésbé problémásnak ítélt vas- és mangán-kérdés megoldása. 5

6 Nem kevés feladatot jelent a laboratóriumok hálózatának fejlesztése és a csőhálózati rekonstrukciók problematikája. Az ivóvíz-javító program I. félévében bemutatásra került Brüsszelben, ahol azt el is fogadták. II. Munkaügyi kapcsolatok szereplői a víziközmű-szolgáltatásban 1. a víziközmű-szolgáltatásban működő szakszervezetek: szervezet neve becsült létszáma működési terület a/ Mérnökök-Technikusok 20 fő Sopron Szabad szakszervezete b/ Gazdasági Dolgozók Szakszervezete 20 fő Sopron c/ Demokrata Liga 60 fő Heves m. Vízművek d/ Közüzemi és Közalk.Dolg.Szakszerv. 300 fő B.A.Z. megye e/ VKDSZ 50 tagszervezet fő Magyar-ország 2. A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége /VKDSZ/ bemutatása. Idézet az 1989-ben alakult Szövetség V. kongresszusán elfogadott Alapszabályából: 6

7 I. fejezet: A szakszervezet neve, célja és feladata a szakszervezet neve: Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége /a továbbiakban: VKDSZ/ Federation of public service trade unions in the water supply/ rövidített neve: Federation Of PSWS/. 2. a szakszervezet székhelye: Budapest, Benczur utca 43. sz. 3. működése: a Magyar Köztársaság területe. 4. önálló jogi személy, melyet a Fővárosi Bíróság VIII.11-én 271.sz. alatt vett nyilvántartásba. 3. A VKDSZ teljes-jogú alapító tagja az Autonóm Szakszervezetek Szövet- ségének /ASZSZ/, tagja a Nemzetközi Közszolgáltatási Szakszervezeti Szövetségnek /PSI/. 2. A VKDSZ a víz-, csatorna-, szennyvíz-, fürdő-közszolgáltatás, a környezetvédelem és e tevékenységhez kapcsolódó munkahelyi szervezetek munkavállalóinak önálló, független, demokratikus és nyitott országos érdekképviseleti szövetsége. 7

8 A VKDSZ a munkahelyi szakszervezetek érdekvédelmét és képviseletét koordináló szervezet, melyben meghatározó a VKDSZ-t alkotó munkahelyi szakszervezete döntési és cselekvési önállósága, az együttműködés önkéntes jellege. Egyenlő fontosságú alapvető értékei: a béke, a szabadság, az igazságosság és a szolidaritás. A VKDSZ összefogja és segíti a munkahelyi szakszervezetek tevékenységét. 3.. A VKDSZ alapvető célja 1. Tagjainak érdekvédelme, érdekképviselete, tagszervezetei működési feltételeinek segítése, javítása. 2. A közösen kialakított, országos szinten is összehangolt munkavállalói elvárások és érdekek képviselete. 3. A szakszervezeti szövetség egységének megőrzése. 4. Tagszervezetei törvényes működésének elősegítése Ellátja tagjai érdekképviseletét és védelmét, segíti és javítja tagszervezetei működési feltételeit. 2. Ágazati, szakmai kollektív szerződést köt. A béralku során képviseli, érvényesíti a munkavállalói érdekeket. 3. Ágazati szolidaritási együttműködést szervez, koordinálja a tagszervezetek közös érdekvédelmi demonstrációját. 4. Állást foglal és véleményezi az ágazatba tartozó munkavállalókat érintő jogszabályokat. 5. Együttműködik az ágazat állami és önkormányzati szerveivel a munkanélküliség kezelésében. 8

9 6. Segíti a munkavállalók munkaviszonnyal, foglalkoztatással, szociális-, sport- és kulturális érdekérvényesítésével kapcsolatos tevékenységét. 7. Szaktanácsot ad egyesületi, szervezeti, gazdálkodási, pénzügyi és jogi kérdésben. 8. Ellátja tagszervezeteit a működéshez szükséges információkkal, dokumentumokkal. 9. Ellátja a szervezetei által rábízott vagyon kezelését és annak működtetésével kapcsolatos feladatokat. 10. Felkérés alapján tevékenységi körébe tartozó ügyekben képviseli tagszervezeteit és tagjait. 11. Segíti új tagszervezetek létrehozását és a szervezetek együttműködését. 12. Alapítványokat, önsegélyező egyesületeket hozhat létre. 13. Működési területén belül önsegélyező feladatot is ellát. 14. Megszervezi a tagszervezetek vezető tisztségviselőinek képzését, továbbképzését. 15. Részt vesz a Nemzetközi Közszolgáltatási Szakszervezeti Szövetség /PSI/ teljes-jogú tagjaként a nemzetközi szakmai, érdekvédelmi munkában. 2. A víziközmű-szolgáltatásban működő szakszervezetek közötti formális és informális kapcsolatos jellemzése. a/ Szövetségi szintű kapcsolat: a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége /VKDSZ/ és a Közüzemi- és Közalkalmazotti Dolgozók Autonóm Szakszervezete /BAZ megyében működő, más szakmákat is szervező területi szakszervezet/, Autonóm Szakszervezetek Szövetségének tagja. A két szervezetre elsősorban az informális kapcsolat a jellemző. 9

10 b/ Munkahelyi szintű kapcsolatok A II.1.a,b.,c szervezetek egy-egy munkahelyen működnek, ezért a Szövetség tagszervezetei munkahelyi szinten működnek együtt velük / bér-, a kollektív alku, illetve az üzemi tanácsok munkájában. 3. a/ Az ágazathoz nem kapcsolódó szakszervezetek közül meghatározó a településüzemeltetés területén legjelentősebb szakszervezettel, a HVDSZ 2000-el való együttműködés. Az együttműködés főbb területei: - Belügy Minisztérium keretében működő Településüzemelési Érdekegyeztető Fórum, - Fővárosi Közszolgáltatási Konzultatív Fórum /l.sz.. melléklet ügyrend mellékelve/ - közös tulajdon - szakszervezeti székház. b/ Az Autonóm Szakszervezetek Szövetségéhez tartozó más közüzemi /pl. villamosenergia-ipari/ közszolgáltató,/ pl. gázszolgáltatókkal/ az együttműködés főbb területei: - privatizáció, a liberalizáció tapasztalatainak közös konferencián való megvitatása külföldi befektetők képviselőivel, /VKDSZ rendezvényprogram mellékelve 2.sz./ - üzemi tanácsok információs klubja /kollektív szerződések, törvények, jogszabályok cd-n/ /3.sz. melléklet, a megállapodás b,c,d mellékelve/, 10

11 - szakszervezeti tisztségviselők közös képzése /nemzetközi, hazai/. c/ A Nemzetközi Közszolgáltatási Szakszervezeti Szövetség /PSI/ magyarországi tagszervezetei közötti szerződéses együttműködés /Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, Egészségügyben Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete/. d/ A szomszédos országok vizes szakszervezetei közül rendszeres tapasztalatcsere és közös képzési programok kerülnek megrendezésre a - szlovák: Odborovy Zvaz Pracovníkov Drevospracujúceho Priemyslu, Lesného a Vodného Hospodárstva na Slovensku - cseh: Odborovy Svaz Pracovnikú Drevozpracujících Odvetví, Lesního a Vodního Hospodárství v Ceské Republice III. Munkaadó szövetségek az ágazatban 1. Milyen munkaadói szövetségek vannak jelen az ágazatban? /idézet a Munkaadói Szövetség dolgozatából/ A víziközmű-szolgáltatásban egy reprezentatív munkaadói szövetség Működik, melynek neve: Víz-, Csatornaművek Országos Szakmai Szövetsége. A Víz-, Csatornaművek Országos Szakmai Szövetsége társadalmi úton szervezett, önálló érdekközvetítő, érdekegyeztető, -képviseleti, kereskedelmi- 11

12 fejlesztési és mérnökszolgáltatási feladatokat ellátó szakmai szervezet, önálló jogi személy, társadalmi szervezet, amely 1990-ben alakult. A Szövetség tagjai az ország víz- és csatornaművet üzemeltető szervezetei, valamint a víz-szolgáltatásban vagy az ahhoz kapcsolódó ágazatban tevékenykedő gyártó, tervező, kivitelező, kereskedelmi, könyvszakértő és forgalmazó szervezetek. A tagsági viszony önkéntes és minden olyan szervezet számára nyitott, amely elfogadja a Szövetség alapszabályát, az abban kinyilvánított célok érdekében kíván tevékenykedni. A Szakmai Szövetség célja: - összefogni a víz-, csatornaszolgáltatásban tevékenykedő és szakmáért tenni akaró szervezetek, - műszaki-gazdasági, jogi szempontok alapján a tagok érdekeinek egyeztetése, képviselete, - elősegíteni és kezdeményezni a nemzetközi gazdasági és szakmai kapcsolatok kiépítését és fejlesztését az EU-hoz történő csatlakozás érdekében. A Víz-, Csatornaművek Országos Szakmai Szövetsége tagja a Vízellátók és Szennyvízszolgáltatók Nemzeti Szövetségei Európai Uniójának /EUREAU/, a Nemzetközi Vízügyi Szövetségnek /IWA/ és kapcsolatban áll számos hazai és külföldi szervezettel. IV. Kollektív alku jellemzői 1. Munkahelyi kollektív szerződések: Tagszervezeteink - néhány kisebb /20-30 fős/ kivételével az üzemi tanácsi választásokon minden alkalommal megszerezték a kollektív szerződéskötéshez szükséges munkavállalói támogatottságot. Reprezentatív tagszervezeteink mindegyike kötött munkahelyi szintű kollektív szerződést, melyeknek fő jellemzője a helyi sajátosságokkal összefüggő foglalkoztatási-, bér- és szociális kérdések szerződésbe foglalása. 12

13 2. Több munkáltatós kollektív szerződés, ill. megállapodás: a víziközmű-szolgáltatásban a következő kollektív szerződések és megállapodások vannak érvényben: a/ Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és a Víz-, Csatornaművek Országos Szakmai Szövetsége /munkáltatói szövetség, 1992./ 4.sz. melléklet/. /2002. évi módosítás folyamatban/. b/ Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Közlekedési- és Vízügyi Minisztérium /tulajdonos/ évenként köt megállapodást az állami tulajdonú víziközművekre vonatkozóan/ 5.sz. melléklet a/ együttműködési megállapodás, b/ évi megállapodás/, c/ Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége a Magyar Fürdőszövetséggel kötött kollektív szerződést /1997-ben/ 6.sz. melléklet/ / évi megállapodás folyamatban/ d/ Fővárosi Közszolgáltatási Érdekegyeztető Fórumban, /7/a. melléklet: ügyrend/,- mely tripartid jellegű a HVDSZ 2000 szakszervezettel együtt, elsősorban bérre vonatkozó, évenként kötött megállapodás /7/b.sz.melléklet évre vonatkozó megállapodás/. 3. A vizes kollektív szerződés főbb jellemzői: a/ szerződést kötő felek: munkavállalói érdekképviselet Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 13

14 munkaadói szervezet: Víz-, Csatornaművek Országos Szakmai Szövetsége b/ Kompetencia: mindkettő a víziközmű-szolgáltatás reprezentatív szervezete. c/ A szerződés-kötés időpontja: 1992., módosítás szükség szerint /jelenleg is folynak a módosítási tárgyalások. d/ Területi hatálya: Az eltérő méretű, adottságú szervezetek miatt a kollektív szerződésnek van kötelező és ajánló fejezete. A módosítást a szolgáltató társaságok munkáltatóinak és munkahelyi szintű szakszervezeteinek közös elfogadó Nyilatkozata alapján írják alá a szerződést kötő felek. e/ Lefedettség: a szolgáltatásban dolgozó munkavállalók %-a. f/ Időtartam: határozatlan időre, szükség szerinti módosítással. g/ A szerződéskötést, valamint a módosításokat a szakszervezeti szövetség a tagszervezetektől begyűjtött javaslatok alapján kezdeményezi. h/ A felek a módosítások előkészítésére kétoldalú állandó szakértői bizottságot működtetnek. A szakértői javaslat általában hosszas egyeztetés után kerül a víziközmű társaságokhoz, ahol amunkahelyi szintű szociális partnerek elfogadó Nyilatkozatot tesznek az aláíró felek részére. i/ A kollektív szerződés főbb tartalmi kérdései: - a területi és időbeli hatály meghatározása, - a felek együttműködése, információ, - a szakszervezetek működési feltételei, 14

15 - a munkavállalókra vonatkozó az MT-től eltérő legfontosabb kérdések szabályozása, - bértábla, bérajánlás, 13. havi fizetés, - szociális juttatások, stb. Fő törekvés az eltérő adottságú társaságok számára a közösen elfogadható szabályozás és normarendszer kialakítása. V. Középszintű szociális párbeszéd további fórumai: 1. Üzemi tanácsok konferenciája /évente egy alkalommal, 8.sz. melléklet: évi program/, /a Munkaadói Szövetségek, szaktárca /KöviM/ meghívása, 2. Vízügyi munkaügyi konferencia / 2-3 évenként, ill. szükség szerint /kollektív szerződések, bér-kereseti kérdések tapasztalatai/, / 9. sz. melléklet évi program/ 3. A Szakmai Szövetség lapjában /Vízmű Panoráma/ való publikálás lehetősége megszűnt. 4. A szakszervezeti szövetség véleménye a kétoldalú kapcsolatokról: a/ A kollektív szerződés megkötését és szükségszerű módosítását minden esetben a szakszervezeti szövetség kezdeményezte. b/ A szociális párbeszéd kiemelt témáit érintő kérdések /pl. bértarifa-táblázat/ közös fórumokon történő megvitatásától vagy szakmai tagozatok közös működtetésétől a munkaadói szövetség általában elzárkózik. c/ A munkaadói szövetség kompetencia hiányára, ill. a hatósági ármegállapításra hivatkozva nem kezdeményez ágazati bérmegállapodást. 15

16 Szakszervezeti kezdeményezésre levélben nyilvánított véleményt a munka- adói szövetség. VI. Részvételi intézmények az ágazatban: 1. A Szövetség érdekkörébe tartozó társaságoknál a törvényben megfogalmazott időközönként üzemi tanácsokat választanak. A választásokat követően munkahelyi szinten tagszervezeteink és összeszámlálva a munkahelyi választási eredményeket Szövetségünk is minden alkalommal megszerezte a kollektív szerződés-kötéshez szükséges reprezentativitási támogatottságot / 10. sz. melléklet: a/ évi, b/ évi támogatottsági összesítő/. 2. Privatizáció a víziközmű-szolgáltatásban /11. sz. melléklet/ A privatizáció eddig kizárólag az önkormányzati tulajdonú és a nagyvárosok vízellátását, szennyvíz-elvezetését biztosító társaságoknál fordult elő. A privatizáció során többféle megoldást alkalmaztak az önkormányzatok. Budapesten a víz- és csatornamű társaságok részvényeinek 25 %-a + 1 db részvény értékesítésére került sor, mindkét társaságnál víz- és csatornaművek francia és német befektetők részére. Az értékesítés nyílt, nemzetközi pályázat során történt. Szolnok város önkormányzata és a hozzá csatlakozó 10 település a saját tulajdonában tartott a vízi-közműveket és az üzemeltetés gazdaságos megoldására koncessziós pályázatot írtak ki. A koncessziós pályázatot egy magánszemély által alapított részvénytársaság nyerte és 35 évre szóló koncessziós szerződést írtak alá. 16

17 Kaposvári Vízmű 35 %-os tulajdonrészét vásárolta meg a Lyonnaise de Eaux. Pécs városában és a csatlakozó kis-településeken nem közvetlenül a vízművet üzemeltető gazdasági társaságot privatizálták, hanem az önkormányzat és a francia befektető %-os tulajdoni arányban részvénytársaságot alapított és ezt a társaságot bízta meg a vízszolgáltatás és a szennyvíz-elvezetés üzemeltetésével. Szeged városában egy másik francia befektető /Vivendi/ részvételével a pécsi privatizációhoz hasonló megoldással történt a vízművek privatizációja. A Generali des Eaux a városi vízmű 49 %-ával rendelkezik. Külön társaságot hozott létre a karbantartási feladatok elvégzésére, amelynek 70 %-a a Generali des Eaux tulajdonában van és 30 % a helyhatóság tulajdonrésze. A Vivendi, az Ondeo francia, valamint a német RWEcégek vannak jelen. Szakszervezeti szövetségünk a Vivendi és az Ondeo Európai Üzemi Tanácsában 2-2 fővel képviselteti magát./12.sz. melléklet Fehér Mihály tájékoztatója/ 17

18 Összegzés: A szociális párbeszéd helyzetét összegezve elmondható, hogy - a Szakszervezeti Szövetséget a tagszervezetek Alapszabályban felhatalmazták a kollektív szerződés-kötésre, - a kollektív szerződés megkötését, módosítását minden esetben a szakszervezet kezdeményezte abból az érdekképviseleti felfogásból, hogy a munkavállalókkal kialakított kongresszusi célkitűzések többsége a munkaadók szervezeteivel történő megállapodásokban valósul meg - A Munkaadói Szövetség tagszervezeti felhatalmazottság hiányában aláírási kompetenciára hivatkozik, ezért megkérdőjelezi az ágazati kollektív szerződés intézményes létét. /Több esetben és jelenleg is megszakadtak a módosítással összefüggő tárgyalások./ Áthidaló megoldás a Munkaadói Szövetség tagszervezeteinek minden módosítási esetben történő felhatalmazását elfogadó Nyilatkozat -ban kikérni. A bértarifa táblázatot és a szociális juttatásokat a Munkaadói Szövetség csak ajánlásként kezeli, hivatkozva az önkormányzatok tulajdonosi és ármegállapító szerepére, valamint a társaságok eltérő adottságaira, illletve a tagszervezeti társaságok felhatalmazásának hiányára. 18

19 Javaslat a középszintű /ágazati/ szociális párbeszéd továbbfejlesztésére. 1. A magyar érdekegyeztetés három szintjét /munkahelyi-, közép-, makró/ a törvényi szabályozásban célszerű összhangba hozni, melyben szükséges megfogalmazni a különböző szintek intézményi, tartalmi és feltételbeli kérdéseit, pl. - makró-, ágazati szintű minimálbér meghatározása, - az országos keresetajánlás minimum-szintjére alapozva lenne célszerű megállapodni az ágazati szintű keresetekről is. 2. A középszintű kollektív szerződések intézmény-rendszerét a reprezentatív munkaadói és munkavállalói szervezetek viszonyát, működési feltételeit formai és tartalmi kérdéseit törvényben célszerű szabályozni /Mt.I-III.fej./ 3. Az Mt-t úgy kellene módosítani, hogy a munkaviszonnyal összefüggő ágazat-specifikus feltételekről /alkalmazás, ágazati bér-kereset, foglalkozás-egészségügyi kérdések, szolgáltatásra jellemző főbb szabályok/ csak a középszintű kollektív szerződésekben lehet megállapodni. 19

20 4. Azokat a közszolgáltatásokat /ivóvíz-ellátás, elektromos-, gáz-ellátás, közlekedés, stb./, amelyek a lakosság egészét érintik, ill. a sztrájk-törvény elégséges szolgáltatást ír elő, a Munkaügyi- és Döntőbírói Szolgálat jelenlétét is szükségesnek tartom a kollektív szerződések, bérmegállapodások folyamatában vagy azok egyes fázisaiban. 5. Szükséges lenne megteremteni a középszintű érdekegyeztetés intézményes feltételei/jogi/ mellett annak működési-, szakmai feltételeit is biztosító pénzügyi forrásokat /pl. Munkaerőpiaci Alap/. 6. Információs feltételek A víziközmű-társaságok munkahelyi szintű kollektív szerződéseit a Munkaadói Szövetség tartsa nyilván, azok elemzését a felek rendszeresen végezzék el. 7. A középszintű szociális párbeszéd résztvevőinek felkészítése /tematika, pénz- ügyi feltételek, stb./ indokolt. Zsíros Sándor 20

21 Tartalom A víziközmű-szolgáltatás jellege, struktúrája Az EU-csatlakozással összefüggő feladatok Munkaügyi kapcsolatok szereplői a víziközmű-szolgáltatásban 1-2. oldal 3-6 oldal 6-10 oldal A szakszervezetek közötti formális és informális kapcsolatok Jellemzése Munkaadói Szövetség/ek/ az ágazatban Kollektív alku jellemzői Középszintű szociális párbeszéd fórumai Részvételi intézmények az ágazatban Privatizáció a víziközmű-szolgáltatásban Összegzés, javaslatok oldal oldal oldal oldal 18. oldal oldal oldal 21

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE A

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE A VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE A u t o n ó m ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt elfogadta a VKDSZ VIII. kongresszusa 2009. március 26-án. 2 1. A szakszervezet neve, célja és feladata

Részletesebben

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014 MSZOSZ A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója Szociális párbeszéd továbbfejlesztése a munkavédelemben Norway Grants 2009-2014 Hajdú-Bihar:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

Belügyminisztérium. dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13.

Belügyminisztérium. dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13. Az Ivóvízminőség-javító Program aktualitásai dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13. Az ivóvízminőség-javítással kapcsolatos

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig!

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Baranya megye Horváth Sándorné A

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

Fürdőszolgáltatás Szakágazati Párbeszéd Bizottság /FÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. december

Fürdőszolgáltatás Szakágazati Párbeszéd Bizottság /FÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. december Fürdőszolgáltatás Szakágazati Párbeszéd Bizottság /FÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. december 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a fürdőszolgáltatás- munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről 1997. év Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács 1996. december 20-i üléséről Napirend előtti felszólalásában a munkavállalói oldal a szervezkedési szabadságot veszélyeztető és a munka világát szabályozó

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 22612- /2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Az EVDSZ évi munkaprogramja

Az EVDSZ évi munkaprogramja 1 Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja Elfogadva: Budapest, 2011. február 02.-i SZV ülésen 2 Bevezető Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja az EVDSZ VI. Kongresszusán elfogadott programra, valamint az ez alapján

Részletesebben

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Dr. Fodor T. Gábor Ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. 276. (1) Kollektív szerződést köthet a) a munkáltató, a tagok felhatalmazása

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat

Pásztó Városi Önkormányzat Pásztó Városi Önkormányzat forum@paszto.hu Szám: 1-138/2015. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT a 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésével

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Szám: 1-56/2016. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésével kapcsolatos támogatási igény benyújtására

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Veszprém Vizl Péterné Szakszervezet megnevezése: 1.Pedagógusok

Részletesebben

EWA Tavaszi Napok 2015 Budapesti Víz Konferencia. A víz értéke A szolgáltatás díja Tapasztalatok Kihívások - Szakmai irányvonalak március 4-6.

EWA Tavaszi Napok 2015 Budapesti Víz Konferencia. A víz értéke A szolgáltatás díja Tapasztalatok Kihívások - Szakmai irányvonalak március 4-6. EWA Tavaszi Napok 2015 Budapesti Víz Konferencia A víz értéke A szolgáltatás díja Tapasztalatok Kihívások - Szakmai irányvonalak 2015. március 4-6. A konferencia célja A Budapesti Víz Világtalálkozó (BWS)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MÁSODIK L MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Fejér Jámbor Ferencné Szakszervezet megnevezése:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. KÖRNYEZETVÉDELEM A DUNA RÉGIÓBAN PA4 A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE Dr. Perger László prioritási területi

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE CÍMŰ ÁROP AZONOSÍTÓSZÁMÚ KIEMELT PROJEKT KERETÉBEN

AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE CÍMŰ ÁROP AZONOSÍTÓSZÁMÚ KIEMELT PROJEKT KERETÉBEN I. Regionális konferenciasorozat Helyzetelemzés az EU-s kötelezettségvállalások teljesítéséről: Ivóvízminőség-javító projektek megvalósításának helyzete Dr. Simon Barbara (BM ÖKI) AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 5-EI

ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 5-EI ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 5-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 549-7/2016/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 8 DB VI.NAPIREND Tárgy: Pályázat

Részletesebben

ÉTA. ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége

ÉTA. ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége ÉTA ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége (Bejegyzett angol nyelven: ÉTA HungarianFederation of Associations and Foundations Serving People with Mental

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől Tisztelt Felhasználónk! Tájékoztatjuk Önt, hogy 2009. október 1-jétől a szolgáltatást igénybe vevő felhasználók megfelelő minőségű tájékoztatását

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

az EVDSZ IV. kongresszusának 2. számú határozata alapján létrehozott pénzügyi alapról év

az EVDSZ IV. kongresszusának 2. számú határozata alapján létrehozott pénzügyi alapról év 15. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ az EVDSZ IV. kongresszusának 2. számú határozata alapján létrehozott pénzügyi alapról 2012. év 2012. november

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE SOPRON 2011 A Nyugat-magyarországi Egyetem mint munkáltató és a munkáltatónál képviselettel rendelkező NymE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete,

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

TEMATIKA 2011/2012. tanév II. (tavaszi) félév. MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG 2. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék

TEMATIKA 2011/2012. tanév II. (tavaszi) félév. MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG 2. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék TEMATIKA 2011/2012. tanév II. (tavaszi) félév MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG 2. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék Tárgy neve: Munka- és szociális jog 2. Szak: jogász Neptun kódja: 30702 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vasutasok Szakszervezete Távközlő-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési Szakmai Képviselet Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadva: 2007. december. 06 I. Általános alapfogalmak Név: Vasutasok Szakszervezete

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

Ellensége - e a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő? Gyakorlati tudnivalók a munkavédelmi érdekképviselet működésével kapcsolatosan.

Ellensége - e a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő? Gyakorlati tudnivalók a munkavédelmi érdekképviselet működésével kapcsolatosan. ÉRDEKEGYEZTETÉS ÉRDEKKÉPVISELET Ellensége - e a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő? Gyakorlati tudnivalók a munkavédelmi érdekképviselet működésével kapcsolatosan. BUDAPEST 2015. március 4. BORHIDI

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 14. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Fogyasztóvédelmi Tanács létrehozásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Fogyasztóvédelmi Tanács létrehozásáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 371-1/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Fogyasztóvédelmi Tanács létrehozásáról Budapest, 2008. február 2 Vezetői összefoglaló I. Tartalmi

Részletesebben

Jó vízminőséggel a vízbiztonságért.

Jó vízminőséggel a vízbiztonságért. Jó vízminőséggel a vízbiztonságért. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap Degré András Ivóvíz-biztonsági tervrendszer Az ivóvíz-biztonsági tervrendszerek alapja - a fogyasztó egészségének védelme érdekében - a

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

SZINT TÉMAKÖR CÉL FELADAT CSELEKVÉS HAT.ID. FELELŐS MEGJ.

SZINT TÉMAKÖR CÉL FELADAT CSELEKVÉS HAT.ID. FELELŐS MEGJ. Az EVDSZ aktív tevékenysége a nemzetközi szervezetekben Konferenciákon, értekezleteken való részvétel. folymatos Nemzetközi tapasztalatok hasznosítása Tájékoztatás konferenciákról, értekezletekről. Tájékoztatás

Részletesebben

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért Felsőoktatási együttműködés a Felsőoktatási együttműködés a Dr. Kristóf János Projekt megvalósulása: 2013.04.15-2015.04.14. Főkedvezményezett : Pannon Egyetem Kedvezményezettek: Eötvös József Főiskola

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc /5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 36/2004. (VI.25.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól az 5/2005. (I.28.). a 63/2005. (XII.6.) 2 és a 20/2009. (IX.30.) 3 egységes szerkezetben

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Bánya,- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete. Útmutató a 2010 évi Üzemi Tanács választásokhoz

Bánya,- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete. Útmutató a 2010 évi Üzemi Tanács választásokhoz Bánya,- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Útmutató a 2010 évi Üzemi Tanács választásokhoz Az üzemi tanács, üzemi megbízott (továbbiakban: ÜT) választásával kapcsolatos teendőket a MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról.

CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58940-5/2008 CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

a SZEF tagszervezeteibe tartózó 41 év alatti fiatal szakszervezeti tagok

a SZEF tagszervezeteibe tartózó 41 év alatti fiatal szakszervezeti tagok Mi is az a SZEFIT? A SZEFIT a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma tagszervezeteihez tartozó fiatalok önkéntesen létrehozott tagozata, amely nyitott a csatlakozni kívánó fiatalok számára további tagdíjfizetési

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2011. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek!

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek! Előadói felhívás EWA Tavaszi Napok 2015 - Budapesti Víz Konferencia A Budapesti Víz Világtalálkozó helyszíne ismét várja a települési vízgazdálkodási és víziközmű szakma nemzetközi szereplőit, szakembereit.

Részletesebben

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember 24-25. Berlin/Potsdam 1 2 A megszorító programok hatása a közszférára Spanyolországban:

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

FÜLÖP KÖZSÉG KÖZMŰVES ÍVÓVÍZELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰ RENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE

FÜLÖP KÖZSÉG KÖZMŰVES ÍVÓVÍZELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰ RENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE KÖZSÉG KÖZMŰVES ÍVÓVÍZELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰ RENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE Ellátásért felelős : Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp Arany János u. 19. Víziközmű-szolgáltató : Tiszamenti Regionális

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat víziközmű-szolgáltatási feladatainak

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

Országos Érdekegyeztető Tanács első félévi munkaprogramja. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program

Országos Érdekegyeztető Tanács első félévi munkaprogramja. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program Országos Érdekegyeztető Tanács 2007. első félévi munkaprogramja 2. számú melléklet I. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program Január 2007. évi bértárgyalások a keresetnövelés éves mértékéről ( OÉT)

Részletesebben

Tudás és Szakértelem. Tájékoztató füzet

Tudás és Szakértelem. Tájékoztató füzet Tájékoztató füzet Tudás és Szakértelem az ÁFEOSZ kapacitásainak megerősítése az érdekképviseleti tevékenység fejlesztése érdekében című TÁMOP-2.5.1/A-2-10/3-2010-0006 projekt keretében végzett tevékenységről

Részletesebben

22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet

22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról Az ágazati párbeszéd bizottságokról

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MÁSODIK L MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: - Moson- Sopron Megye Dr. Jáki Katalin Szakszervezet

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai

A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai 007. évi előirányzat VI. BÍRÓSÁGOK 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Átmeneti támogatással megvalósuló programok Az igazságszolgáltatás

Részletesebben

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25.

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN A munkavállalók szociális

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 122-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

A víz stratégiai jelentőségű erőforrás

A víz stratégiai jelentőségű erőforrás soros c m msor helye A víz stratégiai jelentőségű erőforrás A vízkészlet a nemzet közös örökségét képezi, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FOGYSZTÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől

ÁLTALÁNOS FOGYSZTÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől ÁLTALÁNOS FOGYSZTÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy 2009. október 1-jétől a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók megfelelő minőségű tájékoztatását (tájékoztatás

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2016. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE 8. IKTATÓSZÁM: 35-6/2016. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Fejér Megyei Önkormányzat, az ALBENSIS

Részletesebben