a szociális párbeszéd lehetőségei - szakszervezeti részanyag -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a szociális párbeszéd lehetőségei - szakszervezeti részanyag -"

Átírás

1 Autonóm társadalmi párbeszéd erősítése PHARE program előkészítése Vízellátás aláágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei - szakszervezeti részanyag - Készítette: Zsíros Sándor Budapest január

2 Szociális párbeszéd a víziközmű-szolgáltatásban Feltérképező tanulmány Az autonóm társadalmi párbeszéd erősítése c. program végrehajtásához. A tanulmány célja: a víziközmű-szolgáltatásra jellemző szociális párbeszéd bemutatása és annak továbbfejlesztésére vonatkozó javaslat kialakítása. A tanulmány a közreadott témavázlat figyelembevételével készült. I. A víziközmű-szolgáltatás jellege, struktúrája 1. Az ágazat struktúrája a/ a víziközmű-szolgáltató társaságok száma: kb. 300 b/ a foglalkoztatottak száma: kb fő 2001-ben a Szakmai Szövetség felmérése alapján 99 tagszervezet /a szolgáltatás 96 %-át adják/ a következő képet mutatja: - 28 részvénytársaság - 59 korlátolt felelősségű társaság - 1 önkormányzati vállalat - 6 önkormányzati intézmény - 3 közhasznú társaság - 2 egyesülés 2

3 2. A tulajdonviszonyok, külföldi tőke jelenléte a/ önkormányzati tulajdonban lévő szervezetek száma: 280 b/ állami tulajdonban lévő regionális víziközmű-társaságok száma: 5 c/ vegyes tulajdonú /külföldi önkormányzati/ víziközművek száma: 5 d/ külföldi vállalkozások képviselői: Vivendi, Ondeo, RWE /mellékelve/ e/ magyar: Szolnok /Víz-, Csatornaművek Koncessziós Rt./ 3. A magyar víziközmű-szolgáltatás főbb jellemzői az ellátottság szempontjából: /idézet a munkaadói szervezet által készített dolgozatból/. Műszaki-környezeti jellemzők: teljeskörű ivóvíz-ellátás, 50 %-os szennyvíz- Kezelés településen van vezetékes ivóvíz, amely ma még mindenütt iható. A lakosság 98 %-a ellátott, a lakások 90 %-ában be van vezetve. Vízminőségi problémák helyenként, de egyre több helyen jelentkeznek. Szennyvíz-csatorna hálózat kb. 800 településen üzemel, a lakosság 50 %-a ellátott. A keletkezett szennyvizek 80 %-át vezeti el a hálózat, a szennyvizeknek csak 60 %-át tisztítják a meglévő szennyvíztisztító telepek. 4. Az EU csatlakozással összefüggő feladatok: Hazánk Európai Unióhoz való csatlakozása során a víziközmű szakterületen elsősorban három EU-irányelv magyarországi alkalmazása a feladat. Ezen irányelvek: az ivóvízminőségre, a csatornázásra és szennyvíztisztításra, valamint a veszélyes anyagok kibocsátására vonatkozó EU-direktívák. A magyar kormány, illetve annak részeként a Közlekedési- és Vízügyi Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi Minisztérium 3

4 feladata a csatlakozáshoz szükséges hazai feladatok számbavétele, programok kidolgozása. A szükséges teendők két fő területre koncentrálódnak: jogi szabályozás átalakítása és fejlesztési beruházások végrehajtása. A jogi szabályozás átalakítása során alapvető törvényeket /pl. Önkormányzati törvény/, szakmai törvényeket /Vízgazdálkodási törvény, Környezetvédelmi törvény/ és kormány-, ill. tárcajogszabályokat kell megváltoztatni a jogharmonizációs folyamatban. A fejlesztési beruházások terén egyrészt az ivóvíz-minőség javítása, másrészt a csatornázás és szennyvíz-tisztítás hiányzó műveinek létrehozása, illetve a meglévők szükséges fejlesztése végett jelentős programokat kell végrehajtani. Ezek együttes bekerülési költsége mai áron számolva meghaladja az 1000 milliárd Ft-ot. A vállalt teljesítési határidők 2015-ig tartanak. A tavalyi év végén az Európai Uniós országokban hatályba lépett az un. víz keretirányelv, melynek célja, hogy keretet adjon a szárazföldi felszíni vizek, az átmeneti vizek, a part menti tengervizek és a felszín alatti vizek védelméhez. Hazánkban is megszülettek az irányelv végrehajtását segítő jogszabályok, melyek révén 2015 végéig Magyarországnak is meg kell felelni az uniós követelmény-rendszernek. Ennek érdekében még a nyár folyamán létrejött a Vízgazdálkodási Keretirányelv Stratégiai Koordinációs Tárcaközi Bizottság, kinevezték a magyarországi vízigazgatót és 4

5 szeptember végén készült el egy kormány-előterjesztés, amely a víz keretirányelv értelmében új alapokra helyezi a vízgazdálkodást. A keretirányelv hatálya kiterjed mind a felszíni, mind a felszín alatti vizekre, a vizek mennyiségi és minőségi védelmére, a vízgazdálkodás nemzeti rendszerére, a nemzetközi együttműködésre, valamint az árvizek és aszályok hatásainak ellensúlyozására is. Az irányelv a vízgazdálkodás minden szereplőjére feladatokat ró a későbbiekben, így ennek ismerete nélkülözhetetlen az érintettek számára. Az általános érvényű víz keretirányelvnél lényegesen gyakorlatiasabb és operatívabb jellegű az ivóvíz keretirányelv. A direktíva célkitűzése, az ember egészségének védelme az emberi fogyasztásra szánt víz szennyezésének káros hatásaitól. Ennek az irányelvnek a bevezetése alól Magyarország nem kért átmeneti mentességet, így a megfelelés határideje decembere. A direktíva azonban lehetőséget ad a tagországoknak a hosszabbítás kérésére, így Magyarország ennek alapján állította össze ivóvíz-minőség javító programját, melyet végéig végre kell hajtani. Az ivóvíz-javító program azokra a feladatokra összpontosít, amelyeket az uniós csatlakozás feltételül szab. Így megoldásra vár főleg az Alföld két régiójában az ivóvíz arzén tartalmának csökkentése, de feladatot jelent a nitrit és ammónium, a bór és fluorid tartalmú vizek kezelése, valamint az EU szinten kevésbé problémásnak ítélt vas- és mangán-kérdés megoldása. 5

6 Nem kevés feladatot jelent a laboratóriumok hálózatának fejlesztése és a csőhálózati rekonstrukciók problematikája. Az ivóvíz-javító program I. félévében bemutatásra került Brüsszelben, ahol azt el is fogadták. II. Munkaügyi kapcsolatok szereplői a víziközmű-szolgáltatásban 1. a víziközmű-szolgáltatásban működő szakszervezetek: szervezet neve becsült létszáma működési terület a/ Mérnökök-Technikusok 20 fő Sopron Szabad szakszervezete b/ Gazdasági Dolgozók Szakszervezete 20 fő Sopron c/ Demokrata Liga 60 fő Heves m. Vízművek d/ Közüzemi és Közalk.Dolg.Szakszerv. 300 fő B.A.Z. megye e/ VKDSZ 50 tagszervezet fő Magyar-ország 2. A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége /VKDSZ/ bemutatása. Idézet az 1989-ben alakult Szövetség V. kongresszusán elfogadott Alapszabályából: 6

7 I. fejezet: A szakszervezet neve, célja és feladata a szakszervezet neve: Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége /a továbbiakban: VKDSZ/ Federation of public service trade unions in the water supply/ rövidített neve: Federation Of PSWS/. 2. a szakszervezet székhelye: Budapest, Benczur utca 43. sz. 3. működése: a Magyar Köztársaság területe. 4. önálló jogi személy, melyet a Fővárosi Bíróság VIII.11-én 271.sz. alatt vett nyilvántartásba. 3. A VKDSZ teljes-jogú alapító tagja az Autonóm Szakszervezetek Szövet- ségének /ASZSZ/, tagja a Nemzetközi Közszolgáltatási Szakszervezeti Szövetségnek /PSI/. 2. A VKDSZ a víz-, csatorna-, szennyvíz-, fürdő-közszolgáltatás, a környezetvédelem és e tevékenységhez kapcsolódó munkahelyi szervezetek munkavállalóinak önálló, független, demokratikus és nyitott országos érdekképviseleti szövetsége. 7

8 A VKDSZ a munkahelyi szakszervezetek érdekvédelmét és képviseletét koordináló szervezet, melyben meghatározó a VKDSZ-t alkotó munkahelyi szakszervezete döntési és cselekvési önállósága, az együttműködés önkéntes jellege. Egyenlő fontosságú alapvető értékei: a béke, a szabadság, az igazságosság és a szolidaritás. A VKDSZ összefogja és segíti a munkahelyi szakszervezetek tevékenységét. 3.. A VKDSZ alapvető célja 1. Tagjainak érdekvédelme, érdekképviselete, tagszervezetei működési feltételeinek segítése, javítása. 2. A közösen kialakított, országos szinten is összehangolt munkavállalói elvárások és érdekek képviselete. 3. A szakszervezeti szövetség egységének megőrzése. 4. Tagszervezetei törvényes működésének elősegítése Ellátja tagjai érdekképviseletét és védelmét, segíti és javítja tagszervezetei működési feltételeit. 2. Ágazati, szakmai kollektív szerződést köt. A béralku során képviseli, érvényesíti a munkavállalói érdekeket. 3. Ágazati szolidaritási együttműködést szervez, koordinálja a tagszervezetek közös érdekvédelmi demonstrációját. 4. Állást foglal és véleményezi az ágazatba tartozó munkavállalókat érintő jogszabályokat. 5. Együttműködik az ágazat állami és önkormányzati szerveivel a munkanélküliség kezelésében. 8

9 6. Segíti a munkavállalók munkaviszonnyal, foglalkoztatással, szociális-, sport- és kulturális érdekérvényesítésével kapcsolatos tevékenységét. 7. Szaktanácsot ad egyesületi, szervezeti, gazdálkodási, pénzügyi és jogi kérdésben. 8. Ellátja tagszervezeteit a működéshez szükséges információkkal, dokumentumokkal. 9. Ellátja a szervezetei által rábízott vagyon kezelését és annak működtetésével kapcsolatos feladatokat. 10. Felkérés alapján tevékenységi körébe tartozó ügyekben képviseli tagszervezeteit és tagjait. 11. Segíti új tagszervezetek létrehozását és a szervezetek együttműködését. 12. Alapítványokat, önsegélyező egyesületeket hozhat létre. 13. Működési területén belül önsegélyező feladatot is ellát. 14. Megszervezi a tagszervezetek vezető tisztségviselőinek képzését, továbbképzését. 15. Részt vesz a Nemzetközi Közszolgáltatási Szakszervezeti Szövetség /PSI/ teljes-jogú tagjaként a nemzetközi szakmai, érdekvédelmi munkában. 2. A víziközmű-szolgáltatásban működő szakszervezetek közötti formális és informális kapcsolatos jellemzése. a/ Szövetségi szintű kapcsolat: a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége /VKDSZ/ és a Közüzemi- és Közalkalmazotti Dolgozók Autonóm Szakszervezete /BAZ megyében működő, más szakmákat is szervező területi szakszervezet/, Autonóm Szakszervezetek Szövetségének tagja. A két szervezetre elsősorban az informális kapcsolat a jellemző. 9

10 b/ Munkahelyi szintű kapcsolatok A II.1.a,b.,c szervezetek egy-egy munkahelyen működnek, ezért a Szövetség tagszervezetei munkahelyi szinten működnek együtt velük / bér-, a kollektív alku, illetve az üzemi tanácsok munkájában. 3. a/ Az ágazathoz nem kapcsolódó szakszervezetek közül meghatározó a településüzemeltetés területén legjelentősebb szakszervezettel, a HVDSZ 2000-el való együttműködés. Az együttműködés főbb területei: - Belügy Minisztérium keretében működő Településüzemelési Érdekegyeztető Fórum, - Fővárosi Közszolgáltatási Konzultatív Fórum /l.sz.. melléklet ügyrend mellékelve/ - közös tulajdon - szakszervezeti székház. b/ Az Autonóm Szakszervezetek Szövetségéhez tartozó más közüzemi /pl. villamosenergia-ipari/ közszolgáltató,/ pl. gázszolgáltatókkal/ az együttműködés főbb területei: - privatizáció, a liberalizáció tapasztalatainak közös konferencián való megvitatása külföldi befektetők képviselőivel, /VKDSZ rendezvényprogram mellékelve 2.sz./ - üzemi tanácsok információs klubja /kollektív szerződések, törvények, jogszabályok cd-n/ /3.sz. melléklet, a megállapodás b,c,d mellékelve/, 10

11 - szakszervezeti tisztségviselők közös képzése /nemzetközi, hazai/. c/ A Nemzetközi Közszolgáltatási Szakszervezeti Szövetség /PSI/ magyarországi tagszervezetei közötti szerződéses együttműködés /Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, Egészségügyben Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete/. d/ A szomszédos országok vizes szakszervezetei közül rendszeres tapasztalatcsere és közös képzési programok kerülnek megrendezésre a - szlovák: Odborovy Zvaz Pracovníkov Drevospracujúceho Priemyslu, Lesného a Vodného Hospodárstva na Slovensku - cseh: Odborovy Svaz Pracovnikú Drevozpracujících Odvetví, Lesního a Vodního Hospodárství v Ceské Republice III. Munkaadó szövetségek az ágazatban 1. Milyen munkaadói szövetségek vannak jelen az ágazatban? /idézet a Munkaadói Szövetség dolgozatából/ A víziközmű-szolgáltatásban egy reprezentatív munkaadói szövetség Működik, melynek neve: Víz-, Csatornaművek Országos Szakmai Szövetsége. A Víz-, Csatornaművek Országos Szakmai Szövetsége társadalmi úton szervezett, önálló érdekközvetítő, érdekegyeztető, -képviseleti, kereskedelmi- 11

12 fejlesztési és mérnökszolgáltatási feladatokat ellátó szakmai szervezet, önálló jogi személy, társadalmi szervezet, amely 1990-ben alakult. A Szövetség tagjai az ország víz- és csatornaművet üzemeltető szervezetei, valamint a víz-szolgáltatásban vagy az ahhoz kapcsolódó ágazatban tevékenykedő gyártó, tervező, kivitelező, kereskedelmi, könyvszakértő és forgalmazó szervezetek. A tagsági viszony önkéntes és minden olyan szervezet számára nyitott, amely elfogadja a Szövetség alapszabályát, az abban kinyilvánított célok érdekében kíván tevékenykedni. A Szakmai Szövetség célja: - összefogni a víz-, csatornaszolgáltatásban tevékenykedő és szakmáért tenni akaró szervezetek, - műszaki-gazdasági, jogi szempontok alapján a tagok érdekeinek egyeztetése, képviselete, - elősegíteni és kezdeményezni a nemzetközi gazdasági és szakmai kapcsolatok kiépítését és fejlesztését az EU-hoz történő csatlakozás érdekében. A Víz-, Csatornaművek Országos Szakmai Szövetsége tagja a Vízellátók és Szennyvízszolgáltatók Nemzeti Szövetségei Európai Uniójának /EUREAU/, a Nemzetközi Vízügyi Szövetségnek /IWA/ és kapcsolatban áll számos hazai és külföldi szervezettel. IV. Kollektív alku jellemzői 1. Munkahelyi kollektív szerződések: Tagszervezeteink - néhány kisebb /20-30 fős/ kivételével az üzemi tanácsi választásokon minden alkalommal megszerezték a kollektív szerződéskötéshez szükséges munkavállalói támogatottságot. Reprezentatív tagszervezeteink mindegyike kötött munkahelyi szintű kollektív szerződést, melyeknek fő jellemzője a helyi sajátosságokkal összefüggő foglalkoztatási-, bér- és szociális kérdések szerződésbe foglalása. 12

13 2. Több munkáltatós kollektív szerződés, ill. megállapodás: a víziközmű-szolgáltatásban a következő kollektív szerződések és megállapodások vannak érvényben: a/ Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és a Víz-, Csatornaművek Országos Szakmai Szövetsége /munkáltatói szövetség, 1992./ 4.sz. melléklet/. /2002. évi módosítás folyamatban/. b/ Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Közlekedési- és Vízügyi Minisztérium /tulajdonos/ évenként köt megállapodást az állami tulajdonú víziközművekre vonatkozóan/ 5.sz. melléklet a/ együttműködési megállapodás, b/ évi megállapodás/, c/ Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége a Magyar Fürdőszövetséggel kötött kollektív szerződést /1997-ben/ 6.sz. melléklet/ / évi megállapodás folyamatban/ d/ Fővárosi Közszolgáltatási Érdekegyeztető Fórumban, /7/a. melléklet: ügyrend/,- mely tripartid jellegű a HVDSZ 2000 szakszervezettel együtt, elsősorban bérre vonatkozó, évenként kötött megállapodás /7/b.sz.melléklet évre vonatkozó megállapodás/. 3. A vizes kollektív szerződés főbb jellemzői: a/ szerződést kötő felek: munkavállalói érdekképviselet Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 13

14 munkaadói szervezet: Víz-, Csatornaművek Országos Szakmai Szövetsége b/ Kompetencia: mindkettő a víziközmű-szolgáltatás reprezentatív szervezete. c/ A szerződés-kötés időpontja: 1992., módosítás szükség szerint /jelenleg is folynak a módosítási tárgyalások. d/ Területi hatálya: Az eltérő méretű, adottságú szervezetek miatt a kollektív szerződésnek van kötelező és ajánló fejezete. A módosítást a szolgáltató társaságok munkáltatóinak és munkahelyi szintű szakszervezeteinek közös elfogadó Nyilatkozata alapján írják alá a szerződést kötő felek. e/ Lefedettség: a szolgáltatásban dolgozó munkavállalók %-a. f/ Időtartam: határozatlan időre, szükség szerinti módosítással. g/ A szerződéskötést, valamint a módosításokat a szakszervezeti szövetség a tagszervezetektől begyűjtött javaslatok alapján kezdeményezi. h/ A felek a módosítások előkészítésére kétoldalú állandó szakértői bizottságot működtetnek. A szakértői javaslat általában hosszas egyeztetés után kerül a víziközmű társaságokhoz, ahol amunkahelyi szintű szociális partnerek elfogadó Nyilatkozatot tesznek az aláíró felek részére. i/ A kollektív szerződés főbb tartalmi kérdései: - a területi és időbeli hatály meghatározása, - a felek együttműködése, információ, - a szakszervezetek működési feltételei, 14

15 - a munkavállalókra vonatkozó az MT-től eltérő legfontosabb kérdések szabályozása, - bértábla, bérajánlás, 13. havi fizetés, - szociális juttatások, stb. Fő törekvés az eltérő adottságú társaságok számára a közösen elfogadható szabályozás és normarendszer kialakítása. V. Középszintű szociális párbeszéd további fórumai: 1. Üzemi tanácsok konferenciája /évente egy alkalommal, 8.sz. melléklet: évi program/, /a Munkaadói Szövetségek, szaktárca /KöviM/ meghívása, 2. Vízügyi munkaügyi konferencia / 2-3 évenként, ill. szükség szerint /kollektív szerződések, bér-kereseti kérdések tapasztalatai/, / 9. sz. melléklet évi program/ 3. A Szakmai Szövetség lapjában /Vízmű Panoráma/ való publikálás lehetősége megszűnt. 4. A szakszervezeti szövetség véleménye a kétoldalú kapcsolatokról: a/ A kollektív szerződés megkötését és szükségszerű módosítását minden esetben a szakszervezeti szövetség kezdeményezte. b/ A szociális párbeszéd kiemelt témáit érintő kérdések /pl. bértarifa-táblázat/ közös fórumokon történő megvitatásától vagy szakmai tagozatok közös működtetésétől a munkaadói szövetség általában elzárkózik. c/ A munkaadói szövetség kompetencia hiányára, ill. a hatósági ármegállapításra hivatkozva nem kezdeményez ágazati bérmegállapodást. 15

16 Szakszervezeti kezdeményezésre levélben nyilvánított véleményt a munka- adói szövetség. VI. Részvételi intézmények az ágazatban: 1. A Szövetség érdekkörébe tartozó társaságoknál a törvényben megfogalmazott időközönként üzemi tanácsokat választanak. A választásokat követően munkahelyi szinten tagszervezeteink és összeszámlálva a munkahelyi választási eredményeket Szövetségünk is minden alkalommal megszerezte a kollektív szerződés-kötéshez szükséges reprezentativitási támogatottságot / 10. sz. melléklet: a/ évi, b/ évi támogatottsági összesítő/. 2. Privatizáció a víziközmű-szolgáltatásban /11. sz. melléklet/ A privatizáció eddig kizárólag az önkormányzati tulajdonú és a nagyvárosok vízellátását, szennyvíz-elvezetését biztosító társaságoknál fordult elő. A privatizáció során többféle megoldást alkalmaztak az önkormányzatok. Budapesten a víz- és csatornamű társaságok részvényeinek 25 %-a + 1 db részvény értékesítésére került sor, mindkét társaságnál víz- és csatornaművek francia és német befektetők részére. Az értékesítés nyílt, nemzetközi pályázat során történt. Szolnok város önkormányzata és a hozzá csatlakozó 10 település a saját tulajdonában tartott a vízi-közműveket és az üzemeltetés gazdaságos megoldására koncessziós pályázatot írtak ki. A koncessziós pályázatot egy magánszemély által alapított részvénytársaság nyerte és 35 évre szóló koncessziós szerződést írtak alá. 16

17 Kaposvári Vízmű 35 %-os tulajdonrészét vásárolta meg a Lyonnaise de Eaux. Pécs városában és a csatlakozó kis-településeken nem közvetlenül a vízművet üzemeltető gazdasági társaságot privatizálták, hanem az önkormányzat és a francia befektető %-os tulajdoni arányban részvénytársaságot alapított és ezt a társaságot bízta meg a vízszolgáltatás és a szennyvíz-elvezetés üzemeltetésével. Szeged városában egy másik francia befektető /Vivendi/ részvételével a pécsi privatizációhoz hasonló megoldással történt a vízművek privatizációja. A Generali des Eaux a városi vízmű 49 %-ával rendelkezik. Külön társaságot hozott létre a karbantartási feladatok elvégzésére, amelynek 70 %-a a Generali des Eaux tulajdonában van és 30 % a helyhatóság tulajdonrésze. A Vivendi, az Ondeo francia, valamint a német RWEcégek vannak jelen. Szakszervezeti szövetségünk a Vivendi és az Ondeo Európai Üzemi Tanácsában 2-2 fővel képviselteti magát./12.sz. melléklet Fehér Mihály tájékoztatója/ 17

18 Összegzés: A szociális párbeszéd helyzetét összegezve elmondható, hogy - a Szakszervezeti Szövetséget a tagszervezetek Alapszabályban felhatalmazták a kollektív szerződés-kötésre, - a kollektív szerződés megkötését, módosítását minden esetben a szakszervezet kezdeményezte abból az érdekképviseleti felfogásból, hogy a munkavállalókkal kialakított kongresszusi célkitűzések többsége a munkaadók szervezeteivel történő megállapodásokban valósul meg - A Munkaadói Szövetség tagszervezeti felhatalmazottság hiányában aláírási kompetenciára hivatkozik, ezért megkérdőjelezi az ágazati kollektív szerződés intézményes létét. /Több esetben és jelenleg is megszakadtak a módosítással összefüggő tárgyalások./ Áthidaló megoldás a Munkaadói Szövetség tagszervezeteinek minden módosítási esetben történő felhatalmazását elfogadó Nyilatkozat -ban kikérni. A bértarifa táblázatot és a szociális juttatásokat a Munkaadói Szövetség csak ajánlásként kezeli, hivatkozva az önkormányzatok tulajdonosi és ármegállapító szerepére, valamint a társaságok eltérő adottságaira, illletve a tagszervezeti társaságok felhatalmazásának hiányára. 18

19 Javaslat a középszintű /ágazati/ szociális párbeszéd továbbfejlesztésére. 1. A magyar érdekegyeztetés három szintjét /munkahelyi-, közép-, makró/ a törvényi szabályozásban célszerű összhangba hozni, melyben szükséges megfogalmazni a különböző szintek intézményi, tartalmi és feltételbeli kérdéseit, pl. - makró-, ágazati szintű minimálbér meghatározása, - az országos keresetajánlás minimum-szintjére alapozva lenne célszerű megállapodni az ágazati szintű keresetekről is. 2. A középszintű kollektív szerződések intézmény-rendszerét a reprezentatív munkaadói és munkavállalói szervezetek viszonyát, működési feltételeit formai és tartalmi kérdéseit törvényben célszerű szabályozni /Mt.I-III.fej./ 3. Az Mt-t úgy kellene módosítani, hogy a munkaviszonnyal összefüggő ágazat-specifikus feltételekről /alkalmazás, ágazati bér-kereset, foglalkozás-egészségügyi kérdések, szolgáltatásra jellemző főbb szabályok/ csak a középszintű kollektív szerződésekben lehet megállapodni. 19

20 4. Azokat a közszolgáltatásokat /ivóvíz-ellátás, elektromos-, gáz-ellátás, közlekedés, stb./, amelyek a lakosság egészét érintik, ill. a sztrájk-törvény elégséges szolgáltatást ír elő, a Munkaügyi- és Döntőbírói Szolgálat jelenlétét is szükségesnek tartom a kollektív szerződések, bérmegállapodások folyamatában vagy azok egyes fázisaiban. 5. Szükséges lenne megteremteni a középszintű érdekegyeztetés intézményes feltételei/jogi/ mellett annak működési-, szakmai feltételeit is biztosító pénzügyi forrásokat /pl. Munkaerőpiaci Alap/. 6. Információs feltételek A víziközmű-társaságok munkahelyi szintű kollektív szerződéseit a Munkaadói Szövetség tartsa nyilván, azok elemzését a felek rendszeresen végezzék el. 7. A középszintű szociális párbeszéd résztvevőinek felkészítése /tematika, pénz- ügyi feltételek, stb./ indokolt. Zsíros Sándor 20

21 Tartalom A víziközmű-szolgáltatás jellege, struktúrája Az EU-csatlakozással összefüggő feladatok Munkaügyi kapcsolatok szereplői a víziközmű-szolgáltatásban 1-2. oldal 3-6 oldal 6-10 oldal A szakszervezetek közötti formális és informális kapcsolatok Jellemzése Munkaadói Szövetség/ek/ az ágazatban Kollektív alku jellemzői Középszintű szociális párbeszéd fórumai Részvételi intézmények az ágazatban Privatizáció a víziközmű-szolgáltatásban Összegzés, javaslatok oldal oldal oldal oldal 18. oldal oldal oldal 21

Budapest 2002. január 31.

Budapest 2002. január 31. A helyi közüzemi i ágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei Készítette: dr. Pék Zsolt Budapest 2002. január 31. 2 Bevezetés Tanulmányomban, az Országos Munkaügyi Tanács PHARE Operatív

Részletesebben

VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY. Munkavállalói oldal. Budapest, 2002. január

VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY. Munkavállalói oldal. Budapest, 2002. január VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY Munkavállalói oldal Budapest, 2002. január Készítette: Tóth Mihály 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető. II. III. IV. Előzmények. A projekt első fázisának munkavállalói nézőpontból

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Kisgyörgy Sándor Könözsy László dr. Lénárt Szilvia dr. Takács György Vámos István FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE T ANULMÁNY ÉRDEKVÉDELMI

Részletesebben

SOCIAL DIALOGUE AND EMPLOYMENT IN THE EUROPEAN UNION. An introductory guide

SOCIAL DIALOGUE AND EMPLOYMENT IN THE EUROPEAN UNION. An introductory guide SOCIAL DIALOGUE AND EMPLOYMENT IN THE EUROPEAN UNION An introductory guide 1 Társadalmi párbeszéd Magyarországon Magyarországon a társadalmi párbeszéd fogalmát általában azonosan használjuk az érdekegyeztetéssel.

Részletesebben

AZ ÁGAZATI PÁRBESZÉD HELYZETE AZ ÉLELMISZERIPARBAN

AZ ÁGAZATI PÁRBESZÉD HELYZETE AZ ÉLELMISZERIPARBAN AZ ÁGAZATI PÁRBESZÉD HELYZETE AZ ÉLELMISZERIPARBAN A MUNKAVÁLLALÓI ÉS MUNKAADÓI OLDAL EGYSÉGES TANULMÁNYA Budapest, 2002. január Készítette : Piros László Sóki Gyula Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. oldal

Részletesebben

Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók. Szakszervezeti Szövetsége. IX. Kongresszusának dokumentumai

Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók. Szakszervezeti Szövetsége. IX. Kongresszusának dokumentumai Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége IX. Kongresszusának dokumentumai Budapest, 2014. március 26. Tisztelt Küldöttársak! Kedves Barátaim! Tőlem megszokott módon és szóhasználattal,

Részletesebben

Készítette: Tóth István

Készítette: Tóth István AUTONÓM TÁRSADALMI PÁRBESZÉD ERŐSÍTÉSE A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI ÁGAZATBAN Készítette: Tóth István A Közúti Közlekedési ágazat struktúrája, pillanatnyi gazdasági helyzete és az EU-s csatlakozás várható hatásai

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM PÉNZÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM PÉNZÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Nemeskéri Gyula PÉNZÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE T ANULMÁNY Ergofit Kft. Budapest, 2007. 1 TARTALOMJEGYZÉK Az elemzés célja, tárgya, módszere...

Részletesebben

ÁGAZATI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE

ÁGAZATI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD ÁGAZATI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE LÉGI KÖZLEKEDÉS MUNKAADÓ OLDAL Készítette: Csuport Antal Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. A légi közlekedési ágazat jellemzése 3 1.1. Az ágazat strukturája,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KOHÁSZATI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KOHÁSZATI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Dr. Ungi Noémi KOHÁSZATI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE T ANULMÁNY ERGOFIT KFT Budapest, 2006. TARTALOMJEGYZÉK AZ ELEMZÉS CÉLJA, TÁRGYA, MÓDSZERE...7

Részletesebben

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 1 Tartalomjegyzék A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 A település üzemeltetési ágazat tevékenységi jellemzői...

Részletesebben

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 2000-2010. 2010. Potykiewicz Tamás humán erőforrás gazdálkodási igazgató. Előadó: Budapest, 2010. március 25.

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 2000-2010. 2010. Potykiewicz Tamás humán erőforrás gazdálkodási igazgató. Előadó: Budapest, 2010. március 25. MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK FEJLŐDÉSE 2000-2010. 2010. Előadó: Potykiewicz Tamás humán erőforrás gazdálkodási igazgató Budapest, 2010. március 25. A KOLLEKTÍV MUNKAJOG ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉSE A kollektív munkajog

Részletesebben

ÖSSZEGEZETT TANULMÁNY ÁGAZATI HELYZETÉRŐL

ÖSSZEGEZETT TANULMÁNY ÁGAZATI HELYZETÉRŐL ÖSSZEGEZETT TANULMÁNY A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD ÁGAZATI HELYZETÉRŐL LÉGI KÖZLEKEDÉS Tartalomjegyzék Résztanumányok: Kozek Adolfné Csuport Antal Összegezés: Csuport Antal Bevezetés 3 1. A légi közlekedési ágazat

Részletesebben

ÁGAZATI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY

ÁGAZATI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY ÁGAZATI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY a postai, távközlési, informatikai, média (infokommunikációs) ágazat társadalmi párbeszéd helyzetéről Készítette: Lázár András (Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti

Részletesebben

Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése. munkavállalói oldal képviselői TANULMÁNY

Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése. munkavállalói oldal képviselői TANULMÁNY Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZATBAN munkavállalói oldal képviselői TANULMÁNY Készült: PHARE Projekt megbízásából Budapest, 2002. január 23. Készítette: Harth Tamás Építőipari-

Részletesebben

Készítette: Inokai Géza

Készítette: Inokai Géza AUTONÓM TÁRSADALMI PÁRBESZÉD ERŐSÍTÉSE A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI ÁGAZATBAN Készítette: Inokai Géza 2 A Közúti Közlekedési Ágazat struktúrája, pillanatnyi gazdasági helyzete és az EU-s csatlakozás várható hatásai

Részletesebben

Dr. G. Tóth Károly, STRATOSZ

Dr. G. Tóth Károly, STRATOSZ TÉNYFELTÁRÓ TANULMÁNY a Postai és távközlési (az infokommunikációs) ÁGAZAT szervezettségéről (ÁGAZATI TANULMÁNY) A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG SZEMPONTJAI SZERINT ÁTDOLGOZOTT, ÉS KIEGÉSZÍTETT VÁLTOZAT A munkavállalói

Részletesebben

EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE BESZÁMOLÓ. Az EVDSZ I. Taggyűlése számára a 2013-2014. évben végzett munkáról

EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE BESZÁMOLÓ. Az EVDSZ I. Taggyűlése számára a 2013-2014. évben végzett munkáról EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE BESZÁMOLÓ Az EVDSZ I. Taggyűlése számára a 2013-2014. évben végzett munkáról Bikal, 2014. november 25. Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Politikai,

Részletesebben

A Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, turizmus ágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei - munkaadói részanyag -

A Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, turizmus ágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei - munkaadói részanyag - Autonóm társadalmi párbeszéd erősítése PHARE program előkészítése A Szálláshely,, turizmus ágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei - munkaadói részanyag - Készítette: Kovács László

Részletesebben

KÖNNYŰIPARI MUNKAVÁLLALÓI TANULMÁNY A BŐR- ÉS BŐRFELDOLGOZÓ IPAR, RUHAIPAR ÉS TEXTILIPAR A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD SZEREPLŐIRŐL, HELYZETÉRŐL

KÖNNYŰIPARI MUNKAVÁLLALÓI TANULMÁNY A BŐR- ÉS BŐRFELDOLGOZÓ IPAR, RUHAIPAR ÉS TEXTILIPAR A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD SZEREPLŐIRŐL, HELYZETÉRŐL KÖNNYŰIPARI MUNKAVÁLLALÓI TANULMÁNY A BŐR- ÉS BŐRFELDOLGOZÓ IPAR, RUHAIPAR ÉS TEXTILIPAR JELLEGÉRŐL, STRUKTURÁJÁRÓL, A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD SZEREPLŐIRŐL, HELYZETÉRŐL Groszmann Tibor, Hernádvölgyi Andrea

Részletesebben

OE határozatok A Szövetségi Hírlevél 2009/3. számában az alábbi OE határozat szövege nem pontosan jelent meg. Ezúton helyesbítünk:

OE határozatok A Szövetségi Hírlevél 2009/3. számában az alábbi OE határozat szövege nem pontosan jelent meg. Ezúton helyesbítünk: Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE IV. évfolyam 4. szám OE határozatok A Szövetségi Hírlevél 2009/3. számában az alábbi OE határozat szövege nem pontosan

Részletesebben

Az országos szintű szociális dialógus Magyarországon és bővítésének lehetőségei

Az országos szintű szociális dialógus Magyarországon és bővítésének lehetőségei Az országos szintű szociális dialógus Magyarországon és bővítésének lehetőségei Kisgyörgy Sándor Pásztóy András LIGA Szakszervezetek, Norvég projekt, 2013/14 Budapest, 2014. április 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

2. A TERÜLETFEJLESZTÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE

2. A TERÜLETFEJLESZTÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE 2. A TERÜLETFEJLESZTÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE Az Európai Unióhoz csatlakozás egyik fontos feltétele volt, hogy megerősödjék a területfejlesztés intézményrendszere, a regionális és a megyei területfejlesztési

Részletesebben

GÁCSI MÁRIA DR. 2002. január

GÁCSI MÁRIA DR. 2002. január GÁCSI MÁRIA DR. SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN 2002. január 1 Szociális párbeszéd az egészségügyi ágazatban A dolgozat a HU-0104-01. Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c. projekt

Részletesebben

Szociális párbeszéd a kereskedelemben

Szociális párbeszéd a kereskedelemben Szociális párbeszéd a kereskedelemben A KSH besorolás szerint a G jelű nemzetgazdasági ág megnevezése: Kereskedelem, járműjavítás. (Az előző szabályozáshoz képest lényeges változás, hogy a korábban belkereskedelemhez

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására Kézikönyv a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására A kiadványt szerkesztette és az összehasonlító

Részletesebben

A Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, turizmus ágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei - összefoglaló tanulmány-

A Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, turizmus ágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei - összefoglaló tanulmány- Autonóm társadalmi párbeszéd erősítése PHARE program előkészítése A Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, turizmus ágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei - összefoglaló tanulmány-

Részletesebben

SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1

SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1 SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1 ( Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c. PHARE projekt megrendelésére készült ágazati összegző tanulmány) Az ágazat definíciója, határai A Kereskedelem,

Részletesebben

Az MSZOSZ V. Kongresszusának programja

Az MSZOSZ V. Kongresszusának programja Az MSZOSZ V. Kongresszusának programja 2002-2006. A harmadik évezred elsõ MSZOSZ Kongresszusán olyan programot kell alkotnunk, amely a következõ években alapvetõen meghatározza a magyar munkavállalók és

Részletesebben