a szociális párbeszéd lehetőségei - szakszervezeti részanyag -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a szociális párbeszéd lehetőségei - szakszervezeti részanyag -"

Átírás

1 Autonóm társadalmi párbeszéd erősítése PHARE program előkészítése Vízellátás aláágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei - szakszervezeti részanyag - Készítette: Zsíros Sándor Budapest január

2 Szociális párbeszéd a víziközmű-szolgáltatásban Feltérképező tanulmány Az autonóm társadalmi párbeszéd erősítése c. program végrehajtásához. A tanulmány célja: a víziközmű-szolgáltatásra jellemző szociális párbeszéd bemutatása és annak továbbfejlesztésére vonatkozó javaslat kialakítása. A tanulmány a közreadott témavázlat figyelembevételével készült. I. A víziközmű-szolgáltatás jellege, struktúrája 1. Az ágazat struktúrája a/ a víziközmű-szolgáltató társaságok száma: kb. 300 b/ a foglalkoztatottak száma: kb fő 2001-ben a Szakmai Szövetség felmérése alapján 99 tagszervezet /a szolgáltatás 96 %-át adják/ a következő képet mutatja: - 28 részvénytársaság - 59 korlátolt felelősségű társaság - 1 önkormányzati vállalat - 6 önkormányzati intézmény - 3 közhasznú társaság - 2 egyesülés 2

3 2. A tulajdonviszonyok, külföldi tőke jelenléte a/ önkormányzati tulajdonban lévő szervezetek száma: 280 b/ állami tulajdonban lévő regionális víziközmű-társaságok száma: 5 c/ vegyes tulajdonú /külföldi önkormányzati/ víziközművek száma: 5 d/ külföldi vállalkozások képviselői: Vivendi, Ondeo, RWE /mellékelve/ e/ magyar: Szolnok /Víz-, Csatornaművek Koncessziós Rt./ 3. A magyar víziközmű-szolgáltatás főbb jellemzői az ellátottság szempontjából: /idézet a munkaadói szervezet által készített dolgozatból/. Műszaki-környezeti jellemzők: teljeskörű ivóvíz-ellátás, 50 %-os szennyvíz- Kezelés településen van vezetékes ivóvíz, amely ma még mindenütt iható. A lakosság 98 %-a ellátott, a lakások 90 %-ában be van vezetve. Vízminőségi problémák helyenként, de egyre több helyen jelentkeznek. Szennyvíz-csatorna hálózat kb. 800 településen üzemel, a lakosság 50 %-a ellátott. A keletkezett szennyvizek 80 %-át vezeti el a hálózat, a szennyvizeknek csak 60 %-át tisztítják a meglévő szennyvíztisztító telepek. 4. Az EU csatlakozással összefüggő feladatok: Hazánk Európai Unióhoz való csatlakozása során a víziközmű szakterületen elsősorban három EU-irányelv magyarországi alkalmazása a feladat. Ezen irányelvek: az ivóvízminőségre, a csatornázásra és szennyvíztisztításra, valamint a veszélyes anyagok kibocsátására vonatkozó EU-direktívák. A magyar kormány, illetve annak részeként a Közlekedési- és Vízügyi Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi Minisztérium 3

4 feladata a csatlakozáshoz szükséges hazai feladatok számbavétele, programok kidolgozása. A szükséges teendők két fő területre koncentrálódnak: jogi szabályozás átalakítása és fejlesztési beruházások végrehajtása. A jogi szabályozás átalakítása során alapvető törvényeket /pl. Önkormányzati törvény/, szakmai törvényeket /Vízgazdálkodási törvény, Környezetvédelmi törvény/ és kormány-, ill. tárcajogszabályokat kell megváltoztatni a jogharmonizációs folyamatban. A fejlesztési beruházások terén egyrészt az ivóvíz-minőség javítása, másrészt a csatornázás és szennyvíz-tisztítás hiányzó műveinek létrehozása, illetve a meglévők szükséges fejlesztése végett jelentős programokat kell végrehajtani. Ezek együttes bekerülési költsége mai áron számolva meghaladja az 1000 milliárd Ft-ot. A vállalt teljesítési határidők 2015-ig tartanak. A tavalyi év végén az Európai Uniós országokban hatályba lépett az un. víz keretirányelv, melynek célja, hogy keretet adjon a szárazföldi felszíni vizek, az átmeneti vizek, a part menti tengervizek és a felszín alatti vizek védelméhez. Hazánkban is megszülettek az irányelv végrehajtását segítő jogszabályok, melyek révén 2015 végéig Magyarországnak is meg kell felelni az uniós követelmény-rendszernek. Ennek érdekében még a nyár folyamán létrejött a Vízgazdálkodási Keretirányelv Stratégiai Koordinációs Tárcaközi Bizottság, kinevezték a magyarországi vízigazgatót és 4

5 szeptember végén készült el egy kormány-előterjesztés, amely a víz keretirányelv értelmében új alapokra helyezi a vízgazdálkodást. A keretirányelv hatálya kiterjed mind a felszíni, mind a felszín alatti vizekre, a vizek mennyiségi és minőségi védelmére, a vízgazdálkodás nemzeti rendszerére, a nemzetközi együttműködésre, valamint az árvizek és aszályok hatásainak ellensúlyozására is. Az irányelv a vízgazdálkodás minden szereplőjére feladatokat ró a későbbiekben, így ennek ismerete nélkülözhetetlen az érintettek számára. Az általános érvényű víz keretirányelvnél lényegesen gyakorlatiasabb és operatívabb jellegű az ivóvíz keretirányelv. A direktíva célkitűzése, az ember egészségének védelme az emberi fogyasztásra szánt víz szennyezésének káros hatásaitól. Ennek az irányelvnek a bevezetése alól Magyarország nem kért átmeneti mentességet, így a megfelelés határideje decembere. A direktíva azonban lehetőséget ad a tagországoknak a hosszabbítás kérésére, így Magyarország ennek alapján állította össze ivóvíz-minőség javító programját, melyet végéig végre kell hajtani. Az ivóvíz-javító program azokra a feladatokra összpontosít, amelyeket az uniós csatlakozás feltételül szab. Így megoldásra vár főleg az Alföld két régiójában az ivóvíz arzén tartalmának csökkentése, de feladatot jelent a nitrit és ammónium, a bór és fluorid tartalmú vizek kezelése, valamint az EU szinten kevésbé problémásnak ítélt vas- és mangán-kérdés megoldása. 5

6 Nem kevés feladatot jelent a laboratóriumok hálózatának fejlesztése és a csőhálózati rekonstrukciók problematikája. Az ivóvíz-javító program I. félévében bemutatásra került Brüsszelben, ahol azt el is fogadták. II. Munkaügyi kapcsolatok szereplői a víziközmű-szolgáltatásban 1. a víziközmű-szolgáltatásban működő szakszervezetek: szervezet neve becsült létszáma működési terület a/ Mérnökök-Technikusok 20 fő Sopron Szabad szakszervezete b/ Gazdasági Dolgozók Szakszervezete 20 fő Sopron c/ Demokrata Liga 60 fő Heves m. Vízművek d/ Közüzemi és Közalk.Dolg.Szakszerv. 300 fő B.A.Z. megye e/ VKDSZ 50 tagszervezet fő Magyar-ország 2. A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége /VKDSZ/ bemutatása. Idézet az 1989-ben alakult Szövetség V. kongresszusán elfogadott Alapszabályából: 6

7 I. fejezet: A szakszervezet neve, célja és feladata a szakszervezet neve: Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége /a továbbiakban: VKDSZ/ Federation of public service trade unions in the water supply/ rövidített neve: Federation Of PSWS/. 2. a szakszervezet székhelye: Budapest, Benczur utca 43. sz. 3. működése: a Magyar Köztársaság területe. 4. önálló jogi személy, melyet a Fővárosi Bíróság VIII.11-én 271.sz. alatt vett nyilvántartásba. 3. A VKDSZ teljes-jogú alapító tagja az Autonóm Szakszervezetek Szövet- ségének /ASZSZ/, tagja a Nemzetközi Közszolgáltatási Szakszervezeti Szövetségnek /PSI/. 2. A VKDSZ a víz-, csatorna-, szennyvíz-, fürdő-közszolgáltatás, a környezetvédelem és e tevékenységhez kapcsolódó munkahelyi szervezetek munkavállalóinak önálló, független, demokratikus és nyitott országos érdekképviseleti szövetsége. 7

8 A VKDSZ a munkahelyi szakszervezetek érdekvédelmét és képviseletét koordináló szervezet, melyben meghatározó a VKDSZ-t alkotó munkahelyi szakszervezete döntési és cselekvési önállósága, az együttműködés önkéntes jellege. Egyenlő fontosságú alapvető értékei: a béke, a szabadság, az igazságosság és a szolidaritás. A VKDSZ összefogja és segíti a munkahelyi szakszervezetek tevékenységét. 3.. A VKDSZ alapvető célja 1. Tagjainak érdekvédelme, érdekképviselete, tagszervezetei működési feltételeinek segítése, javítása. 2. A közösen kialakított, országos szinten is összehangolt munkavállalói elvárások és érdekek képviselete. 3. A szakszervezeti szövetség egységének megőrzése. 4. Tagszervezetei törvényes működésének elősegítése Ellátja tagjai érdekképviseletét és védelmét, segíti és javítja tagszervezetei működési feltételeit. 2. Ágazati, szakmai kollektív szerződést köt. A béralku során képviseli, érvényesíti a munkavállalói érdekeket. 3. Ágazati szolidaritási együttműködést szervez, koordinálja a tagszervezetek közös érdekvédelmi demonstrációját. 4. Állást foglal és véleményezi az ágazatba tartozó munkavállalókat érintő jogszabályokat. 5. Együttműködik az ágazat állami és önkormányzati szerveivel a munkanélküliség kezelésében. 8

9 6. Segíti a munkavállalók munkaviszonnyal, foglalkoztatással, szociális-, sport- és kulturális érdekérvényesítésével kapcsolatos tevékenységét. 7. Szaktanácsot ad egyesületi, szervezeti, gazdálkodási, pénzügyi és jogi kérdésben. 8. Ellátja tagszervezeteit a működéshez szükséges információkkal, dokumentumokkal. 9. Ellátja a szervezetei által rábízott vagyon kezelését és annak működtetésével kapcsolatos feladatokat. 10. Felkérés alapján tevékenységi körébe tartozó ügyekben képviseli tagszervezeteit és tagjait. 11. Segíti új tagszervezetek létrehozását és a szervezetek együttműködését. 12. Alapítványokat, önsegélyező egyesületeket hozhat létre. 13. Működési területén belül önsegélyező feladatot is ellát. 14. Megszervezi a tagszervezetek vezető tisztségviselőinek képzését, továbbképzését. 15. Részt vesz a Nemzetközi Közszolgáltatási Szakszervezeti Szövetség /PSI/ teljes-jogú tagjaként a nemzetközi szakmai, érdekvédelmi munkában. 2. A víziközmű-szolgáltatásban működő szakszervezetek közötti formális és informális kapcsolatos jellemzése. a/ Szövetségi szintű kapcsolat: a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége /VKDSZ/ és a Közüzemi- és Közalkalmazotti Dolgozók Autonóm Szakszervezete /BAZ megyében működő, más szakmákat is szervező területi szakszervezet/, Autonóm Szakszervezetek Szövetségének tagja. A két szervezetre elsősorban az informális kapcsolat a jellemző. 9

10 b/ Munkahelyi szintű kapcsolatok A II.1.a,b.,c szervezetek egy-egy munkahelyen működnek, ezért a Szövetség tagszervezetei munkahelyi szinten működnek együtt velük / bér-, a kollektív alku, illetve az üzemi tanácsok munkájában. 3. a/ Az ágazathoz nem kapcsolódó szakszervezetek közül meghatározó a településüzemeltetés területén legjelentősebb szakszervezettel, a HVDSZ 2000-el való együttműködés. Az együttműködés főbb területei: - Belügy Minisztérium keretében működő Településüzemelési Érdekegyeztető Fórum, - Fővárosi Közszolgáltatási Konzultatív Fórum /l.sz.. melléklet ügyrend mellékelve/ - közös tulajdon - szakszervezeti székház. b/ Az Autonóm Szakszervezetek Szövetségéhez tartozó más közüzemi /pl. villamosenergia-ipari/ közszolgáltató,/ pl. gázszolgáltatókkal/ az együttműködés főbb területei: - privatizáció, a liberalizáció tapasztalatainak közös konferencián való megvitatása külföldi befektetők képviselőivel, /VKDSZ rendezvényprogram mellékelve 2.sz./ - üzemi tanácsok információs klubja /kollektív szerződések, törvények, jogszabályok cd-n/ /3.sz. melléklet, a megállapodás b,c,d mellékelve/, 10

11 - szakszervezeti tisztségviselők közös képzése /nemzetközi, hazai/. c/ A Nemzetközi Közszolgáltatási Szakszervezeti Szövetség /PSI/ magyarországi tagszervezetei közötti szerződéses együttműködés /Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, Egészségügyben Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete/. d/ A szomszédos országok vizes szakszervezetei közül rendszeres tapasztalatcsere és közös képzési programok kerülnek megrendezésre a - szlovák: Odborovy Zvaz Pracovníkov Drevospracujúceho Priemyslu, Lesného a Vodného Hospodárstva na Slovensku - cseh: Odborovy Svaz Pracovnikú Drevozpracujících Odvetví, Lesního a Vodního Hospodárství v Ceské Republice III. Munkaadó szövetségek az ágazatban 1. Milyen munkaadói szövetségek vannak jelen az ágazatban? /idézet a Munkaadói Szövetség dolgozatából/ A víziközmű-szolgáltatásban egy reprezentatív munkaadói szövetség Működik, melynek neve: Víz-, Csatornaművek Országos Szakmai Szövetsége. A Víz-, Csatornaművek Országos Szakmai Szövetsége társadalmi úton szervezett, önálló érdekközvetítő, érdekegyeztető, -képviseleti, kereskedelmi- 11

12 fejlesztési és mérnökszolgáltatási feladatokat ellátó szakmai szervezet, önálló jogi személy, társadalmi szervezet, amely 1990-ben alakult. A Szövetség tagjai az ország víz- és csatornaművet üzemeltető szervezetei, valamint a víz-szolgáltatásban vagy az ahhoz kapcsolódó ágazatban tevékenykedő gyártó, tervező, kivitelező, kereskedelmi, könyvszakértő és forgalmazó szervezetek. A tagsági viszony önkéntes és minden olyan szervezet számára nyitott, amely elfogadja a Szövetség alapszabályát, az abban kinyilvánított célok érdekében kíván tevékenykedni. A Szakmai Szövetség célja: - összefogni a víz-, csatornaszolgáltatásban tevékenykedő és szakmáért tenni akaró szervezetek, - műszaki-gazdasági, jogi szempontok alapján a tagok érdekeinek egyeztetése, képviselete, - elősegíteni és kezdeményezni a nemzetközi gazdasági és szakmai kapcsolatok kiépítését és fejlesztését az EU-hoz történő csatlakozás érdekében. A Víz-, Csatornaművek Országos Szakmai Szövetsége tagja a Vízellátók és Szennyvízszolgáltatók Nemzeti Szövetségei Európai Uniójának /EUREAU/, a Nemzetközi Vízügyi Szövetségnek /IWA/ és kapcsolatban áll számos hazai és külföldi szervezettel. IV. Kollektív alku jellemzői 1. Munkahelyi kollektív szerződések: Tagszervezeteink - néhány kisebb /20-30 fős/ kivételével az üzemi tanácsi választásokon minden alkalommal megszerezték a kollektív szerződéskötéshez szükséges munkavállalói támogatottságot. Reprezentatív tagszervezeteink mindegyike kötött munkahelyi szintű kollektív szerződést, melyeknek fő jellemzője a helyi sajátosságokkal összefüggő foglalkoztatási-, bér- és szociális kérdések szerződésbe foglalása. 12

13 2. Több munkáltatós kollektív szerződés, ill. megállapodás: a víziközmű-szolgáltatásban a következő kollektív szerződések és megállapodások vannak érvényben: a/ Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és a Víz-, Csatornaművek Országos Szakmai Szövetsége /munkáltatói szövetség, 1992./ 4.sz. melléklet/. /2002. évi módosítás folyamatban/. b/ Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Közlekedési- és Vízügyi Minisztérium /tulajdonos/ évenként köt megállapodást az állami tulajdonú víziközművekre vonatkozóan/ 5.sz. melléklet a/ együttműködési megállapodás, b/ évi megállapodás/, c/ Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége a Magyar Fürdőszövetséggel kötött kollektív szerződést /1997-ben/ 6.sz. melléklet/ / évi megállapodás folyamatban/ d/ Fővárosi Közszolgáltatási Érdekegyeztető Fórumban, /7/a. melléklet: ügyrend/,- mely tripartid jellegű a HVDSZ 2000 szakszervezettel együtt, elsősorban bérre vonatkozó, évenként kötött megállapodás /7/b.sz.melléklet évre vonatkozó megállapodás/. 3. A vizes kollektív szerződés főbb jellemzői: a/ szerződést kötő felek: munkavállalói érdekképviselet Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 13

14 munkaadói szervezet: Víz-, Csatornaművek Országos Szakmai Szövetsége b/ Kompetencia: mindkettő a víziközmű-szolgáltatás reprezentatív szervezete. c/ A szerződés-kötés időpontja: 1992., módosítás szükség szerint /jelenleg is folynak a módosítási tárgyalások. d/ Területi hatálya: Az eltérő méretű, adottságú szervezetek miatt a kollektív szerződésnek van kötelező és ajánló fejezete. A módosítást a szolgáltató társaságok munkáltatóinak és munkahelyi szintű szakszervezeteinek közös elfogadó Nyilatkozata alapján írják alá a szerződést kötő felek. e/ Lefedettség: a szolgáltatásban dolgozó munkavállalók %-a. f/ Időtartam: határozatlan időre, szükség szerinti módosítással. g/ A szerződéskötést, valamint a módosításokat a szakszervezeti szövetség a tagszervezetektől begyűjtött javaslatok alapján kezdeményezi. h/ A felek a módosítások előkészítésére kétoldalú állandó szakértői bizottságot működtetnek. A szakértői javaslat általában hosszas egyeztetés után kerül a víziközmű társaságokhoz, ahol amunkahelyi szintű szociális partnerek elfogadó Nyilatkozatot tesznek az aláíró felek részére. i/ A kollektív szerződés főbb tartalmi kérdései: - a területi és időbeli hatály meghatározása, - a felek együttműködése, információ, - a szakszervezetek működési feltételei, 14

15 - a munkavállalókra vonatkozó az MT-től eltérő legfontosabb kérdések szabályozása, - bértábla, bérajánlás, 13. havi fizetés, - szociális juttatások, stb. Fő törekvés az eltérő adottságú társaságok számára a közösen elfogadható szabályozás és normarendszer kialakítása. V. Középszintű szociális párbeszéd további fórumai: 1. Üzemi tanácsok konferenciája /évente egy alkalommal, 8.sz. melléklet: évi program/, /a Munkaadói Szövetségek, szaktárca /KöviM/ meghívása, 2. Vízügyi munkaügyi konferencia / 2-3 évenként, ill. szükség szerint /kollektív szerződések, bér-kereseti kérdések tapasztalatai/, / 9. sz. melléklet évi program/ 3. A Szakmai Szövetség lapjában /Vízmű Panoráma/ való publikálás lehetősége megszűnt. 4. A szakszervezeti szövetség véleménye a kétoldalú kapcsolatokról: a/ A kollektív szerződés megkötését és szükségszerű módosítását minden esetben a szakszervezeti szövetség kezdeményezte. b/ A szociális párbeszéd kiemelt témáit érintő kérdések /pl. bértarifa-táblázat/ közös fórumokon történő megvitatásától vagy szakmai tagozatok közös működtetésétől a munkaadói szövetség általában elzárkózik. c/ A munkaadói szövetség kompetencia hiányára, ill. a hatósági ármegállapításra hivatkozva nem kezdeményez ágazati bérmegállapodást. 15

16 Szakszervezeti kezdeményezésre levélben nyilvánított véleményt a munka- adói szövetség. VI. Részvételi intézmények az ágazatban: 1. A Szövetség érdekkörébe tartozó társaságoknál a törvényben megfogalmazott időközönként üzemi tanácsokat választanak. A választásokat követően munkahelyi szinten tagszervezeteink és összeszámlálva a munkahelyi választási eredményeket Szövetségünk is minden alkalommal megszerezte a kollektív szerződés-kötéshez szükséges reprezentativitási támogatottságot / 10. sz. melléklet: a/ évi, b/ évi támogatottsági összesítő/. 2. Privatizáció a víziközmű-szolgáltatásban /11. sz. melléklet/ A privatizáció eddig kizárólag az önkormányzati tulajdonú és a nagyvárosok vízellátását, szennyvíz-elvezetését biztosító társaságoknál fordult elő. A privatizáció során többféle megoldást alkalmaztak az önkormányzatok. Budapesten a víz- és csatornamű társaságok részvényeinek 25 %-a + 1 db részvény értékesítésére került sor, mindkét társaságnál víz- és csatornaművek francia és német befektetők részére. Az értékesítés nyílt, nemzetközi pályázat során történt. Szolnok város önkormányzata és a hozzá csatlakozó 10 település a saját tulajdonában tartott a vízi-közműveket és az üzemeltetés gazdaságos megoldására koncessziós pályázatot írtak ki. A koncessziós pályázatot egy magánszemély által alapított részvénytársaság nyerte és 35 évre szóló koncessziós szerződést írtak alá. 16

17 Kaposvári Vízmű 35 %-os tulajdonrészét vásárolta meg a Lyonnaise de Eaux. Pécs városában és a csatlakozó kis-településeken nem közvetlenül a vízművet üzemeltető gazdasági társaságot privatizálták, hanem az önkormányzat és a francia befektető %-os tulajdoni arányban részvénytársaságot alapított és ezt a társaságot bízta meg a vízszolgáltatás és a szennyvíz-elvezetés üzemeltetésével. Szeged városában egy másik francia befektető /Vivendi/ részvételével a pécsi privatizációhoz hasonló megoldással történt a vízművek privatizációja. A Generali des Eaux a városi vízmű 49 %-ával rendelkezik. Külön társaságot hozott létre a karbantartási feladatok elvégzésére, amelynek 70 %-a a Generali des Eaux tulajdonában van és 30 % a helyhatóság tulajdonrésze. A Vivendi, az Ondeo francia, valamint a német RWEcégek vannak jelen. Szakszervezeti szövetségünk a Vivendi és az Ondeo Európai Üzemi Tanácsában 2-2 fővel képviselteti magát./12.sz. melléklet Fehér Mihály tájékoztatója/ 17

18 Összegzés: A szociális párbeszéd helyzetét összegezve elmondható, hogy - a Szakszervezeti Szövetséget a tagszervezetek Alapszabályban felhatalmazták a kollektív szerződés-kötésre, - a kollektív szerződés megkötését, módosítását minden esetben a szakszervezet kezdeményezte abból az érdekképviseleti felfogásból, hogy a munkavállalókkal kialakított kongresszusi célkitűzések többsége a munkaadók szervezeteivel történő megállapodásokban valósul meg - A Munkaadói Szövetség tagszervezeti felhatalmazottság hiányában aláírási kompetenciára hivatkozik, ezért megkérdőjelezi az ágazati kollektív szerződés intézményes létét. /Több esetben és jelenleg is megszakadtak a módosítással összefüggő tárgyalások./ Áthidaló megoldás a Munkaadói Szövetség tagszervezeteinek minden módosítási esetben történő felhatalmazását elfogadó Nyilatkozat -ban kikérni. A bértarifa táblázatot és a szociális juttatásokat a Munkaadói Szövetség csak ajánlásként kezeli, hivatkozva az önkormányzatok tulajdonosi és ármegállapító szerepére, valamint a társaságok eltérő adottságaira, illletve a tagszervezeti társaságok felhatalmazásának hiányára. 18

19 Javaslat a középszintű /ágazati/ szociális párbeszéd továbbfejlesztésére. 1. A magyar érdekegyeztetés három szintjét /munkahelyi-, közép-, makró/ a törvényi szabályozásban célszerű összhangba hozni, melyben szükséges megfogalmazni a különböző szintek intézményi, tartalmi és feltételbeli kérdéseit, pl. - makró-, ágazati szintű minimálbér meghatározása, - az országos keresetajánlás minimum-szintjére alapozva lenne célszerű megállapodni az ágazati szintű keresetekről is. 2. A középszintű kollektív szerződések intézmény-rendszerét a reprezentatív munkaadói és munkavállalói szervezetek viszonyát, működési feltételeit formai és tartalmi kérdéseit törvényben célszerű szabályozni /Mt.I-III.fej./ 3. Az Mt-t úgy kellene módosítani, hogy a munkaviszonnyal összefüggő ágazat-specifikus feltételekről /alkalmazás, ágazati bér-kereset, foglalkozás-egészségügyi kérdések, szolgáltatásra jellemző főbb szabályok/ csak a középszintű kollektív szerződésekben lehet megállapodni. 19

20 4. Azokat a közszolgáltatásokat /ivóvíz-ellátás, elektromos-, gáz-ellátás, közlekedés, stb./, amelyek a lakosság egészét érintik, ill. a sztrájk-törvény elégséges szolgáltatást ír elő, a Munkaügyi- és Döntőbírói Szolgálat jelenlétét is szükségesnek tartom a kollektív szerződések, bérmegállapodások folyamatában vagy azok egyes fázisaiban. 5. Szükséges lenne megteremteni a középszintű érdekegyeztetés intézményes feltételei/jogi/ mellett annak működési-, szakmai feltételeit is biztosító pénzügyi forrásokat /pl. Munkaerőpiaci Alap/. 6. Információs feltételek A víziközmű-társaságok munkahelyi szintű kollektív szerződéseit a Munkaadói Szövetség tartsa nyilván, azok elemzését a felek rendszeresen végezzék el. 7. A középszintű szociális párbeszéd résztvevőinek felkészítése /tematika, pénz- ügyi feltételek, stb./ indokolt. Zsíros Sándor 20

21 Tartalom A víziközmű-szolgáltatás jellege, struktúrája Az EU-csatlakozással összefüggő feladatok Munkaügyi kapcsolatok szereplői a víziközmű-szolgáltatásban 1-2. oldal 3-6 oldal 6-10 oldal A szakszervezetek közötti formális és informális kapcsolatok Jellemzése Munkaadói Szövetség/ek/ az ágazatban Kollektív alku jellemzői Középszintű szociális párbeszéd fórumai Részvételi intézmények az ágazatban Privatizáció a víziközmű-szolgáltatásban Összegzés, javaslatok oldal oldal oldal oldal 18. oldal oldal oldal 21

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014 MSZOSZ A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója Szociális párbeszéd továbbfejlesztése a munkavédelemben Norway Grants 2009-2014 Hajdú-Bihar:

Részletesebben

Belügyminisztérium. dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13.

Belügyminisztérium. dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13. Az Ivóvízminőség-javító Program aktualitásai dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13. Az ivóvízminőség-javítással kapcsolatos

Részletesebben

Fürdőszolgáltatás Szakágazati Párbeszéd Bizottság /FÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. december

Fürdőszolgáltatás Szakágazati Párbeszéd Bizottság /FÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. december Fürdőszolgáltatás Szakágazati Párbeszéd Bizottság /FÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. december 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a fürdőszolgáltatás- munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat

Pásztó Városi Önkormányzat Pásztó Városi Önkormányzat forum@paszto.hu Szám: 1-138/2015. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT a 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésével

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Szám: 1-56/2016. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésével kapcsolatos támogatási igény benyújtására

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől Tisztelt Felhasználónk! Tájékoztatjuk Önt, hogy 2009. október 1-jétől a szolgáltatást igénybe vevő felhasználók megfelelő minőségű tájékoztatását

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. KÖRNYEZETVÉDELEM A DUNA RÉGIÓBAN PA4 A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE Dr. Perger László prioritási területi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról.

CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58940-5/2008 CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek!

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek! Előadói felhívás EWA Tavaszi Napok 2015 - Budapesti Víz Konferencia A Budapesti Víz Világtalálkozó helyszíne ismét várja a települési vízgazdálkodási és víziközmű szakma nemzetközi szereplőit, szakembereit.

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc /5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 36/2004. (VI.25.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól az 5/2005. (I.28.). a 63/2005. (XII.6.) 2 és a 20/2009. (IX.30.) 3 egységes szerkezetben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás Iktatószám:

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FOGYSZTÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől

ÁLTALÁNOS FOGYSZTÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől ÁLTALÁNOS FOGYSZTÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy 2009. október 1-jétől a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók megfelelő minőségű tájékoztatását (tájékoztatás

Részletesebben

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25.

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN A munkavállalók szociális

Részletesebben

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért Felsőoktatási együttműködés a Felsőoktatási együttműködés a Dr. Kristóf János Projekt megvalósulása: 2013.04.15-2015.04.14. Főkedvezményezett : Pannon Egyetem Kedvezményezettek: Eötvös József Főiskola

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Confederation of Hungarian Employers and Industrialists

MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Confederation of Hungarian Employers and Industrialists MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Confederation of Hungarian Employers and Industrialists 1 Tisztelt Olvasó! Dr. Futó Péter elnök A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) a

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat víziközmű-szolgáltatási feladatainak

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet

22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról Az ágazati párbeszéd bizottságokról

Részletesebben

A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai

A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai 007. évi előirányzat VI. BÍRÓSÁGOK 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Átmeneti támogatással megvalósuló programok Az igazságszolgáltatás

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP Az alábbi űrlap kitöltésével, valamint a tagsági nyilatkozat aláírásával jelentkezhet a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) tagjainak a sorába. CÉGRE/SZERVEZETRE

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

A Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanács (SZÁÉT) ügyrendje

A Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanács (SZÁÉT) ügyrendje A Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanács (SZÁÉT) ügyrendje A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 21. (1) bekezdése, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2015. FEBRUÁR 19. LAKOSSÁGI BEKÖTÉSEK a "Szigetszentmiklós, Bucka városrész szennyvízcsatornázás és a szennyvíztisztító telep bővítése" tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 azonosító

Részletesebben

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Javaslat a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítására megkötött kölcsönszerződés módosítására

Részletesebben

Tudás és Szakértelem. Tájékoztató füzet

Tudás és Szakértelem. Tájékoztató füzet Tájékoztató füzet Tudás és Szakértelem az ÁFEOSZ kapacitásainak megerősítése az érdekképviseleti tevékenység fejlesztése érdekében című TÁMOP-2.5.1/A-2-10/3-2010-0006 projekt keretében végzett tevékenységről

Részletesebben

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén,

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén, 180. sz. Ajánlás a munkavállalók igényeinek védelméről munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tájékoztató az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Budapest, 2009. augusztus Bevezető A közműves szennyvízelvezető

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Szakmai beszámoló módszertani munkáról 2008. 01. 01 2008. 07. 01.

Szakmai beszámoló módszertani munkáról 2008. 01. 01 2008. 07. 01. Az a támasz, amelyet az ember az életben leggyakrabban használ, a remény. (Veltman) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertana Szakmai beszámoló módszertani munkáról

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/348-15/2014.

Ügyiratszám: SMÖ/348-15/2014. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/348-15/2014. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet /VISZ/ 1989-2007

Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet /VISZ/ 1989-2007 1 Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet /VISZ/ 1989-2007,,...nem vagyok magam! Testvéreim vannak, számos milliók: Én védem őket, ők megvédenek engem. Nem félek tőled sors, bár mit akarsz. (Vörösmarty)

Részletesebben

2013. ÉVI ÜZLETI TERV

2013. ÉVI ÜZLETI TERV SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató KFT. Székhely: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. Telephely: 7144 Decs, Fő u. 23. 7143 Őcsény, Fő u. 35. 2013. ÉVI ÜZLETI TERV TERV IDŐSZAK: 2013. 01. 01.-12. 31. Szekszárd, 2013. április

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

!!5'. számú előterjesztés

!!5'. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere!!5'. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2006 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben