Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/ Beszámoló Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás tevékenységéről és gazdálkodásáról év. 1. A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás szervezete A Békéscsabai Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) július 22. napjával jött létre, Békéscsaba, Csabaszabadi, Doboz, Kétsoprony és Telekgerendás települések önkormányzatainak társulásával. A Társulás április 30-ig Békéscsaba és Térsége Többcélú Területfejlesztési Önkormányzati Tanács néven működött, majd a jogszabályi előírásoknak megfelelően május 1-től kezdődően jogutódlással történő megszűnése után Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás néven alakult meg, és folytatta tevékenységét. A korábbi időszakban megalakított kistérségi fejlesztési tanács jogkörét és tevékenységét a Társulási Tanács vette át, és látta el. Már ezen a néven nyújtott be pályázatot a Társulás önkormányzati feladatok kistérségi szinten történő ellátásának megszervezésére. A pályázatban a Társulás vállalta a háziorvosi ügyeleti ellátás-, közoktatási-, szociális-, gyermekjóléti és területfejlesztési feladatok kistérségi szinten történő ellátását. A Társulás, a feladatok egy részét ellátási szerződés útján, más részét pedig saját fenntartású intézmény működtetésével kívánta ellátni. A feladatellátás megszervezése a pályázat benyújtásáról szóló döntés után kezdődött meg. A Társulás szeptember 1-vel hozta létre önálló költségvetéssel rendelkező Munkaszervezetét előbb egy-, december 1-től két, majd december 15-től három fős létszámmal. A létrehozott kistérségi iroda a Társulás operatív feladatait látta el, a munkaügyi és pénzügyi feladatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala végezte november 21-én a Társulás ellátási megállapodást kötött a békéscsabai Esély Pedagógiai Központtal a nevelési -, a pályaválasztási -, a továbbtanulási tanácsadás, gyógytestnevelés és logopédiai szakszolgálat működtetésére, valamennyi tagtelepülésre vonatkozóan. A feladatellátás december 31-ig tartott. A Társulás december 6-án feladat-ellátási szerződést kötött a Csaba Ügyeleti Egészségügyi Kft-vel háziorvosi ügyelet ellátására, melynek ellátási területe: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony és Telekgerendás. A feladatellátás jelenleg is tart. ki st er se g. c sa b g ma il.c o m

9 A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartása alá tartozó Gyermekjóléti és Családsegítő Központ január 1-től a Békéscsabai Kistérségi Társulás irányítása alá került Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ néven, és a következő feladatokat látta el a felsorolt települések területén: Családsegítő szolgálat feladatai Békéscsaba, Csabaszabadi, Doboz, Kétsoprony, Telekgerendás. Gyermekjóléti szolgáltatás általános feladatai Békéscsaba, Csabaszabadi, Doboz, Kétsoprony, Telekgerendás. Gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai: - kórházi szociális munka, - utcai és lakótelepi munka, - kapcsolattartási ügyelet, - készenléti szolgálat, Békéscsaba, Csabaszabadi, Doboz, Kétsoprony, Telekgerendás területén. Hajléktalanok átmeneti otthonának működtetése, melynek vonzáskörzete: Békéscsaba, Csabaszabadi, Doboz, Kétsoprony, Szabadkígyós, Telekgerendás, Újkígyós. Nappali melegedő működtetése, mely a Kistérség tagtelepüléseiről és Dobozról fogad be rászorultakat. Családok átmeneti otthonának működtetése, mely a Kistérség tagtelepüléseiről és Dobozról fogad be rászorultakat. Gyermekek átmeneti otthonának működtetése, melynek vonzáskörzete: Békéscsaba, Csabaszabadi, Doboz, Kétsoprony, Szabadkígyós, Telekgerendás és Újkígyós. Helyettes szülői hálózat működtetése Békéscsaba, Csabaszabadi, Doboz, Kétsoprony, Szabadkígyós, Telekgerendás és Újkígyós tekintetében. Utcai szociális munka Békéscsaba területén. Megyei szakmai módszertani és továbbképzési feladatok ellátása gyermekjóléti szolgáltatások tekintetében. A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartása alá tartozó Egyesített Szociális Intézmény március 31-től a Békéscsabai Kistérségi Társulás irányítása alá került Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény néven, és a következő feladatokat látta el a felsorolt települések területén: 1. Szociális alapszolgáltatások: Házi segítségnyújtás Békéscsaba, Csabaszabadi, Doboz, Kétsoprony, Telekgerendás. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Békéscsaba, Csabaszabadi, Doboz, Kétsoprony, Szabadkígyós, Telekgerendás, Újkígyós. Szociális étkeztetés Békéscsaba, Csabaszabadi, Doboz, Kétsoprony, Telekgerendás. Támogató szolgáltatás Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás. Támogató szolgáltatás ételkiszállítás nélkül Újkígyós. Időskorúak nappali intézményi ellátása Békéscsaba, Csabaszabadi, Doboz, Kétsoprony, Telekgerendás. Tanyagondnoki szolgáltatás Békéscsaba Nagyrét, Kétsoprony. 2. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások: 2

10 Általános szintű ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás Békéscsaba, Csabaszabadi, Doboz, Kétsoprony, Szabadkígyós, Telekgerendás, Újkígyós. Időskorúak gondozóháza Békéscsaba, Csabaszabadi, Doboz, Kétsoprony, Szabadkígyós, Telekgerendás, Újkígyós. Szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása Békéscsaba, Csabaszabadi, Doboz, Kétsoprony, Szabadkígyós, Telekgerendás, Újkígyós december 31-ével Doboz település önkormányzata kivált a Társulásból, de szociális, gyermekjóléti, családsegítő feladatait és a támogató szolgálatot ellátási megállapodás alapján a Békéscsabai Kistérségi Társulás látta el december 30-ig. Ezzel egy-időben, az évforduló napjával Szabadkígyós és Újkígyós települések önkormányzatai január 1-vel csatlakoztak a Társuláshoz. A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartása alá tartozó Életfa Idősek Otthona január 1-től a Békéscsabai Kistérségi Társulás irányítása alá került Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona néven, és a következő feladatokat látta el a Társulás működési területén: 1. Szociális alapszolgáltatások: Időskorúak nappali intézményi ellátása, és fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása. 2. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások: Emelt szintű bentlakásos ellátás, általános szintű ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás, és fokozott ápolást, gondozást igénylő demens személyek bentlakásos ellátása. A Társulás december 31-ig több civil szervezettel is ellátási megállapodása volt Egyensúly Szabadidő Klub, Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete, valamint a MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület azonban az állami normatíva megvonása miatt ez január 1-től megszűnt. A Társulás július 1-vel a munkaszervezetét átalakította önálló költségvetési szervezetté Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete névvel. A munkaszervezet dolgozói előkészítették, szervezték, végre hajtották, illetve végre hajtatták a Társulási Tanács által hozott határozatokat, döntéseket. Ezen felül központi feladatot látott el az intézmények gazdasági tevékenységeinél. Főbb feladatai a következők voltak: Önkormányzatok, és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása Közlekedés fejlesztésének támogatása Önkormányzatok közbeszerzési eljárásinak lebonyolításával összefüggő feladatok Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 3

11 Szenvedélybetegek nappali ellátása Közcélú foglalkoztatás Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatás Pedagógiai szakszolgálat Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programok Máshova nem sorolható felnőttoktatás A Társulás április 1-vel beolvasztotta a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek otthonát, a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központba, és így a két intézményt összevonva létre hozta a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központot, mely intézmény feladatai a két intézmény feladataiból állt össze, és a következő feladatokat látta el a felsorolt települések területén: Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs ellátás Békéscsaba, Csabaszabadi, Telekgerendás, Kétsoprony, Szabadkígyós, Újkígyós Idősek nappali ellátása Békéscsaba Fogyatékosok nappali ellátása Békéscsaba Családsegítő szolgálat feladatai Békéscsaba, Csabaszabadi, Telekgerendás, Kétsoprony Gyermekjóléti szolgáltatás általános feladatai Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás. Gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai: - kórházi szociális munka, - utcai és lakótelepi munka, - kapcsolattartási ügyelet, - készenléti szolgálat, Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás. Hajléktalanok átmeneti szállójának működtetése Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Szabadkígyós, Telekgerendás, Újkígyós. Nappali melegedő működtetése Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Szabadkígyós, Telekgerendás, Újkígyós. Családok átmeneti otthonának működtetése Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Szabadkígyós, Telekgerendás, Újkígyós. Gyermekek átmeneti otthonának működtetése Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Szabadkígyós, Telekgerendás, Újkígyós. Helyettes szülői hálózat működtetése Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Szabadkígyós, Telekgerendás, Újkígyós. Utcai szociális munka Békéscsaba Megyei szakmai módszertani és továbbképzési feladatok ellátása gyermekjóléti szolgáltatások tekintetében. A Társulás intézményeinél január 01.-től gazdasági integráció lett végrehajtva, azaz az intézmények gazdasági szervezeteit összevonták a munkaszervezet alá. Így, a fenti két intézmény önállóan működő szervvé alakult át, a munkaszervezet pedig önállóan működő és gazdálkodó szervezet lett. Továbbá, a Többcélú Kistérségi Társulás és Munkaszervezet 4

12 gazdálkodása is kettévált. Ebben az időszakban a Munkaszervezet végezte az intézmények gazdálkodásának elszámolását is. A Társulás szervezetében január 1-től következett be lényeges változás. Megszűnt, a munkaszervezet állami normatív finanszírozási támogatása, így a Társulás megszüntette a munkaszervezetét. A munkaszervezet dolgozói közül három fő átkerült a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalába, ahol Kistérségi csoportot hoztak létre. Feladatuk továbbra is a Társulási Tanács munkájának operatív szervezése (határozatok előkészítése, azok végrehajtása és végre hajtatása, összevont pénzügyi és gazdasági beszámolók elkészítése, valamint a Társulási pályázatok benyújtása és bonyolítása). A munkaszervezetben, a pénzügyi és gazdasági tevékenységgel foglalkozó dolgozók pedig átkerültek a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ állományába, amely így önállóan működő és gazdálkodó szervezetté alakult át, és végezte a két intézmény pénzügyi és gazdálkodási feladatait is. A Társulás intézményeinek szervezetében január 1-től következett be változás, amikor külön intézményként megalapította a Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ-ot, az alábbi tevékenységgel: Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Végezetül a Társulásnál ez ideig az utolsó szervezeti változás július 1-vel következett be, amikor Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ kettévált, Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona és Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központtá, mint ahogyan április 1. előtt volt, feladataik alapvetően megegyeznek a korábbiakkal. A Társulás jelenleg öt tagönkormányzattal (Békéscsaba, Kétsoprony, Telekgerendás, Csabaszabadi, Újkígyós) rendelkezik. Három szociális intézményt a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központot, a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központot, valamint a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthonát működteti. A Társulás intézményeinek gazdasági és pénzügyi feladatainak nyilvántartását a Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központot végzi. A Társulás operatív feladatait, a Békéscsaba MJV Polgármesteri Hivatalán belül a Kistérségi csoport látja el. A háziorvosi ügyelet ellátását feladat-ellátási megállapodás keretén belül végzi a Csaba Ügyelet Egészségügyi Kft-vel. 2. A Társulás gazdálkodása A Társulás bevételei és kiadásai évig dinamikusan növekedtek, ami elsősorban a szociális intézmények társulási formában való működtetésének következtében, a kistérségi kiegészítő állami normatív finanszírozásnak köszönhető évben a bevételek dinamikus növekedése megállt, évben csökkent, majd évben kissé emelkedést mutatott évben a költségvetés szintén jelentősen nőtt, ami a kerékpárút pályázat építésének az elszámolása következménye. 5

13 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás összevont pénzügyi előirányzat teljesítése év Bevételek Működési bevételek Költségvetési Támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen: eft Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terh.járulékok (szoc.adók) Dologi kiadások Beruházási és felújítási kiadások Egyéb költségek és ráfordítások Kiadások összesen A Társulás bevétel kiadás alakulása A Társulás bevételei működési bevételekből, költségvetési támogatásból, működési célra átvett pénzeszközökből, felhalmozási célra átvett pénzeszközökből és előző évi pénzmaradványból tevődik össze. A Társulás kiadásai a személyi juttatásokból, szociális hozzájárulási adókból (korábban munkáltatókat terhelő járulékokból) dologi kiadásokból, beruházási és felújítási kiadásokból, valamint egyéb költségek és ráfordításokból tevődik össze. A táblázatból jól látszik, hogy Társulás bevételei évről évre jelentős mértékben nőttek, ami elsősorban a szociális intézmények bevonásának volt köszönhető: 2005-ben megalakult a Békéscsabai Kistérségi Társulás, január 1.-vel megalapította a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központot, március 31-i dátummal létrehozta Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, és január 1.-től a Társulás fenntartása alá került a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek otthona. A táblázat alapján megállapítható, hogy minden évben a bevételeken belül a legnagyobb arányt a költségvetési támogatás képviseli, mely évek között ingadozó ben az állami támogatás az összes bevétel 86 %-át teszi ki, mivel ebben az évben a költségvetési törvény alapján a Békéscsabai Kistérségi Társulás eft-ot kapott a Többcélú kistérségi társulások ösztönzés és modellkísérlet támogatása címen. Az állami támogatás aránya ban lecsökken 52 %-ra, majd 2007-ben növekedésnek indult, és elérte a 70 %-ot ban ismételten csökkenés következet be, az arány 67 % lett, a következő években tovább csökkent, 2009-ben 54 %-ra, 2010-ben 56 %-ra, 2011-ben 45 %-ra, 2012-ben kissé növekedett 49 %-ra, 2013-ban az állami finanszírozás aránya a teljes bevétel 46 %-át tette ki. 6

14 2014-ben az állami a bevétel finanszírozás 50 %-ban realizálódott, de a kerékpárút eft elszámolása torzítja ezt az arányt. A táblázatból az is nyomon követhető, hogy 2008 évben a Társulás megvalósította a Társulás által fenntartott intézmények bevonását, így mind a bevétel, és mind a kiadás közel azonos mértékben stagnál. Ettől eltér, a év, ahol jelentős változások következtek be a költségvetési törvényben, és ennek hatása érezhető az állami finanszírozás területén. A költségvetési támogatást tovább bontva kimutatható, hogy az intézmények kistérségi fenntartású működtetése mennyi plusz támogatást jelentett a Társulásnak, amelyet az alábbi táblázat tartalmaz: Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás normatív és kötött felhasználású támogatások év eft Normatív és kötött felhasználású támogatások Kistérségi normatíva (KTv. 3. sz.mell.) Kiegészítő támogatás szoc. továbbképz Kistérségi kiegészítő normatíva (KTv 8. sz.mell.) Ebből: - Ált. feladatok támogatása (Munkaszervezet) Összesen: A táblázatból látható, hogy a kistérségi kiegészítő normatív állami finanszírozás, jelentős hányadot képviselt a szociális ágazatban. Ez az arány és évek viszonylatában közel 1/3 arányt jelentett, majd fokozatosan csökkent. A költségvetési törvény változása következtében évben lényeges átrendeződést mutatott az állami finanszírozás, megszűnt a munkaszervezet állami finanszírozása (ennek következtében hozta létre a Társulás a Békéscsaba MJV Polgármesteri Hivatalában a Kistérségi csoportot) illetve a kistérségi kiegészítő finanszírozás aránya is jelentősen csökkent, a közel egyharmadról jelenleg13 %-ra. Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és folyamatosan támogatta a Kistérségi Társulás működését, amelyet az alábbi táblázat tartalmaz: Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatása év eft Békéscsaba MJV Önk. Támogatása A Társulás vagyoni helyzetének alakulása A Békéscsabai Kistérségi Társulás vagyonának alakulását az alábbi táblázat mutatja be. A táblázat elemzése során összességében elmondható, hogy a Kistérség vagyona évről évre nagymértékben növekedett, mely a nyertes pályázati pénzek befektetett eszközökre 7

15 fordításának és az újonnan alapított intézmények működéséhez szükséges vagyonátvételének köszönhető. Az intézmények bevételeiben megtérülő értékcsökkenés, ha nem kerül ráfordításra a vagyonkezelésbe vett eszközre, akkor azt is a hosszú lejáratú kötelezettségek között kell előírni. Az előbb ismertetett kötelezettség nagy terhet ró az intézményekre, mivel a Társulási Tanács az intézményi térítési díjat alacsonyabb összegben határozta meg, mint a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás eszközök és források alakulása év eft Eszközök Befektetett eszközök Forgó eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Források Saját tőke Tartalékok Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen A mérleg alapján elemezhető a költségvetési intézmény vagyoni helyzete. Az elemzésnél figyelembe kell venni, hogy 2007-ben és 2008-ban vagyonkezelésbe vétel miatt összesen eft hosszú lejáratú kötelezettsége keletkezett a Kistérségi Társulásnak, mivel a tagönkormányzatok a szociális, gyermekjóléti és családsegítő feladatok átadásával egyidejűleg a működéshez szükséges eszközöket is átadták vagyonkezelésbe. Az egyszerűsített mérlegből jól látható, hogy az eszközök összetétele évről évre nagymértékben változott, 2005-ben a Társulás vagyona döntő többségében forgóeszközből állt, 2006-ban megközelítőleg egyensúlyban voltak a befektetett- és a forgóeszközök, ben ugrásszerűen megnőtt a befektetett eszközök értéke, ami 2008-ban tovább nőtt évtől eszközök csak kismértékű növekedést mutat, mivel már új intézmény nem csatlakozott a társuláshoz. A befektetett eszközök aránya a vizsgált időszakban jelentősen megváltozott, míg 2005-ben 10 % volt, addig 2014-ben 91 % lett. A befektetett eszközök időbeli változását vizsgálva is megállapítható a jelentős növekedés, hogy évhez viszonyítva 2006-ban közel tízszeresére nőtt a befektetett eszközök aránya. A Társulás 2005-ben eft-ot kapott a többcélú kistérségi társulások ösztönzés és modellkísérlet támogatása címen, melyből 2005-ben eft-ot, évben eft-ot használt fel nagy értékű tárgyi eszközök vásárlásra és eft-ot a Családok Átmeneti 8

16 Otthonának felújítására évben a befektetett eszközök értékét tovább növelte, mivel január 1-től a Gyermekjóléti és Családsegítő Központ a Békéscsabai Kistérségi Társulás fenntartása alá került, és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a működéshez szükséges eszközöket eft értékben térítésmentesen, míg az ingatlanokat üzemelésre adta át. A Gyermekek Átmeneti Otthonának felújításához a Társulás pályázati úton nyert eft-ot, melyből 2006-ban eft és 2007-ben eft lett aktiválva évhez viszonyítva 2007-ben több, mint 147-szeresére, előző évhez viszonyítva több, mint tizenötszörösére nőtt a Társulás vagyona, mivel az Egyesített Szociális Intézmény március 31-i időponttal a Békéscsabai Kistérségi Társulás fenntartása alá került, és a vagyonkezelésbe vett eszközök értéke eft volt évhez viszonyítva 2008-ban több mint 203-szorosára nőtt, előző évhez viszonyítva több mint 137-szeresére nőtt a Társulás vagyona, mivel január l-i dátummal az Életfa Idősek Otthona a Békéscsabai Kistérségi Társulás fenntartása alá került, és a vagyonkezelésbe vett eszközök értéke eft volt, A kistérségi Társuláshoz csatlakozó intézményeknek köszönhetően a forgóeszközök értéke is jelentősen növekedett a vizsgált időszakban. A forgóeszközök értéke 2005-ben eft, 2006-ban eft, 2007-ben eft és évben eft-ra emelkedett, ben eft, de az eszközökön belül egyre kisebb lett az aránya. A kistérségi Társulás alakulásának évéhez viszonyítva a forgóeszközök állománya 2006-ban 9 %-kal, 2007-ben 75 %-kal és évben 213 %-kal nőtt, 2009 évben 307 %-kal nőtt. A kistérségi Társulás forgóeszközeinek dinamikus változását (láncviszonyszámmal elemezve) évhez viszonyítva 2007-ben 61 %-kal és évhez viszonyítva 2008-ban 22 %-kal, majd 2009 évben 44 %-kal növekedett a forgóeszközök állománya. A Társulás forrásainak elemzése az egyszerűsített mérleg alapján megállapítható, hogy a Társulás forrásain belül a saját tőke évről évre növekszik, jelentős hányadot képvisel a tartalék, ami szintén folyamatosan növekszik től a forrásokon belül a befektetett eszközök fedezetének nagy része a hosszú lejáratú kötelezettségek között van kimutatva a vagyonkezelésbe vétel miatt. Ez az arány a évi könyvviteli nyilvántartási szabályok változása következtében gyökeresen megváltozott, mivel a vagyonkezelésbe kapott ingatlanokat a saját tőke között kellett kimutatni. A saját tőke aránya 2006-ban 10 % volt, 2007-ben 50 %-ra emelkedett, 2007-ben 6 %-ra csökkent, majd 2008-ban és 2009-ben közel ezen a 6 %-os szinten maradt. A Társulás alakulásának évéhez képest 2006-ban több mint kilencszeresére, 2007-ben több mint tízszeresére és 2008-ban több mint tizenháromszorosára 2009-ben tizenötszörösére nőtt a saját tőke értéke. Az előző évhez viszonyítva 2006-ban 878 %-kal, 2007-ben 5 %-kal, és 2008-ban 29 %-kal 2009-ben 13 %-kal nőtt a saját tőke, mely a 2005-ben kapott eft többcélú kistérségi Társulások ösztönző és modellkísérlet címen kapott támogatásának és a sikeres pályázatoknak köszönhető. A tartalékok aránya 2006-ban 80 % volt, 2007-ben 42 %-ra csökkent, 2007-ben tovább csökkent 5 %-ra, majd 2008-ban 6 %-ra emelkedett, 2009-ben 7 %-ra emelkedett. A tartalék aránya évhez viszonyítva 2006-ban 6 %-kal, 2007-ben 1 %-kal és 2008-ban 73 %-kal nőtt, 2009-ben 212 %-al nőtt. A tartalék arányának alakulását ez előző évhez viszonyítva megállapítható, hogy 2006-ban 6 %-kal nőtt, 2007-ben 5 %-kal csökkent, mivel Társulásnak eft kiutalatlan állami támogatása volt a tárgyévben ban az előző évhez viszonyítva 71 %-kal emelkedett a tartalék aránya, mely a takarékos gazdálkodásnak 9

17 köszönhető, hiszen már akkor látni lehetett, hogy a finanszírozásban megszorítások lesznek. A mutató 2009-ben 23 %-os növekedést mutat, ami a további takarékos gazdálkodást tükrözi. A Társulásnak 2005-ben nem volt kötelezettsége, 2006-ban a kötelezettségek aránya 0,18 % volt, ez 2007-ben az Egyesített Szociális Intézmény befektetett eszközeinek vagyonkezelésbe vétele miatt 84 %-ra emelkedett, amely 2008-ban tovább növekedett az Életfa Idősek Otthonának vagyonkezelésbe vétele miatt 85 %-ra évben a kötelezettségek közel szinten maradt (83 %) hasonlóan a éves szinteken, a évben, a már fentebb említett könyvviteli változások következtében nem lehet összehasonlítani az előző időszakkal. 3. A Társulás pályázaton nyert forrásainak bemutatása A Társulás nagy figyelmet fordított a különböző pályázatokon való részvételre. Eddig (2005 évtől 2014 évig) összesen 53 db sikeres pályázatot nyert a Kistérségi Társulás, összesen eft-ot. (Ez az adat nem tartalmazza a társulás intézményei által önállóan elnyert pályázati forrásokat.) Az évek közötti differenciálódás a pályázati kiírástól függött. Volt több olyan pályázatunk is, ami minden szempontból megfelelt, azonban a kiíró forráshiányra hivatkozva utasította el. A pályázatok közül kiemelten szerepelt, a Közösségi közlekedés fejlesztése Békéscsaba és térségében, a DAOP /A-09-es jelű pályázati megvalósítása. A projekt tervezett összköltsége eft, amiből 85 %-os támogatási intenzitással eft vissza nem térítendő támogatásban részesítette a benyújtott pályázatot. Nyertes projektünkkel a Békéscsabai kistérség négy települését (Újkígyóst, Békéscsabát, Kétsopronyt, és Csabaszabadit) érintő, a közösségi közlekedés feltételeit nagyban javító beruházást valósítunk meg. Az építési költségek, a települések között: Újkígyós eft, Békéscsaba eft, Kétsoprony: eft, Csabaszabadi eft. A projekt megvalósítása során Újkígyóson 17 buszmegállót, Békéscsabán 10 buszmegállót, Kétsopronyon 1 buszmegállót, 2 buszöblöt és 1 buszfordulót, Csabaszabadiban 1 buszmegállót és 1 buszfordulót építettünk illetve újítottunk fel. A másik kiemelt projekt, az Új Széchenyi Terv Közlekedés Operatív Program támogatási rendszerén belül, a KÖZOP-3.2.0/C jelű pályázati kiírásra, amit a KÖZOP Irányítási hatósága december 12-én közel fél milliárdos, pontosabban eft-os, 100 %-os intenzitású támogatásban részesített. A projekt Kondoros és Békéscsaba között, a 44. jelű főút vonala mellett, a km szelvények között, azaz 11,980 km kerékpárút hossz megépítését tartalmazza, ami a valóságban Kétsopronytól a Csabatáj Tsz bejáratáig tart. A közbeszerzési eljárás, az időközbeni jogszabályváltozások miatt a tervezett időponthoz képest eléggé elcsúszott, végül is júniusában az építési területet a kivitelezőnek átadtuk, a projekt befejezési határideje június 30. A pályázatokon nyert pénzeszközöket, valamint a felhasználásukat évenkénti bontásban a melléklet tartalmazza. Békéscsaba, június Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető 10

18 Békéscsabai Kistérségi Társulás elnyert pályázatok év között Ssz Pályázat kódja vagy kiírója Pályázat megnevezése Projekt időszaka Főpályázó / Konzorcium Elnyert támogatás Önerő Támogatási intenzitás 1 Belügyminisztérium Kistérségi munkaszervezet létrehozásához év főpályázó Ft 0 Ft 100% 2 Belügyminisztérium Vidékfejlesztési menedzser foglalkoztatásához év főpályázó Ft 0 Ft 100% 3 Belügyminisztérium Vidékfejlesztési menedzser foglalkoztatásához év főpályázó Ft 0 Ft 100% 4 Békés Megyei Területfejlesztési Tanács Csabaszabadi orvosi rendelő felújítása év főpályázó Ft 0 Ft 100% 5 Belügyminisztérium Feladatok többcélú kistérségi társulási formában történő ellátásra év főpályázó Ft 0 Ft 100% 6 Egészségügyi Minisztérium Központi ügyeletek létrehozására, illetve ügyeletek központosítására év főpályázó Ft 0 Ft 100% 7 Munkaügyi Központ Bértámogatás év főpályázó Ft 0 Ft 100% 8 Munkaügyi Központ Bértámogatás év főpályázó Ft 0 Ft 100% Összesen Ft 9 Belügyminisztérium Kistérségi munkaszervezet létrehozásához főpályázó Ft 0 Ft 100% 10 Egészségügyi minisztérium 11 NCA Dél- Alföldi Regionális Kollégium Települési és kistérségi egészségfejlesztési program megvalósítása Nyertes civil szervezeteink: Telekgerendási Diákokért Alapítvány, Telki Horgász Egyesület, Telekgerendási Polgárőr egyesület, Szent Anna Időseket Támogató Alapítvány 2005-ben elnyert projektek 2006-ban elnyert projektek ig főpályázó Ft 0 Ft 100% ig főpályázó Ft 0 Ft 100% 12 VÁTI Kht. Interreg 13 Békés Megye Közoktatási Közalapítványa 14 Körösök Völgye Helyi Akciócsoport Magyaország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró határon átnyúló együttműködési program Pedagógusok szakmai kompetenciáját fejlesztő programok Természetvédelmi bemutatóhely kialakítása Doboz határában főpályázó Ft 0 Ft 100% 2006/2007-es tanév főpályázó Ft 0 Ft 100% főpályázó Ft 0 Ft 100% 15 Körösök Völgye Helyi Akciócsoport Egységes megjelenés a LEADER+településein főpályázó Ft 0 Ft 100% 16 Körösök Völgye Helyi Akciócsoport Kistérségi faluszépítő program főpályázó Ft 0 Ft 100% Összesen Ft

19 Ssz Pályázat kódja vagy kiírója Pályázat megnevezése Projekt időszaka Főpályázó / Konzorcium Elnyert támogatás Önerő Támogatási intenzitás 2007-ben elnyert projektek 17 NCA Dél- Alföldi Regionális Kollégium Pályázó: Békéscsabai Előre Úszó Klub, Kezelő: ESZA ig főpályázó Ft 0 Ft 100% DÉL-alföldi regionális civil szervezetek működésének támogatása Oktatásért Közalapítvány Közoktatási Alkuratóriuma FVM és a Parlagfűmentes Magyarországért Tárcaközi Bizottság Pályázó: Telekgerendási Polgárőr Egyesület, Kezelő: ESZA ig főpályázó Ft 0 Ft 100% Pályázó: Békéscsabai Kistérségi Társulás "Egymásról, egymástól" program főpályázó Ft 0 Ft 100% Pályázó: Csabaszabadi Községi Önkormányzat ig főpályázó Ft 0 Ft 100% 21 ESZA Kht Jelzőrendszeres szolgáltatás eszközbeszerzése főpályázó Ft 0 Ft 100% 22 ESZA Kht Demens ellátottak kamerás megfigyelő rendszere főpályázó Ft 0 Ft 100% Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága Összesen Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága Fogyatékos Személyek Egyenlőségéért Közalapítvány Komplex kistérségi szabadidősport program főpályázó Ft 0 Ft 100% Kistérségi Szenior Sport - Aktív Életmód Program főpályázó Ft 0 Ft 100% Kistérségi közlekedési szolgáltatások támogatása - tanyabusz beszerzés 2008-ban elnyert projektek Ft főpályázó Ft 0 Ft 100% Komplex kistérségi szabadidősport program főpályázó Ft 0 Ft 100% Kistérségi Szenior Sport - Aktív Életmód Program főpályázó Ft 0 Ft 100% Kistérségi Tematikus Sporttáborozási Program főpályázó Ft 0 Ft 100% A Kétsopronyi Idősek Klubja akadálymentesítése főpályázó Ft 0 Ft 100%

20 Ssz Pályázat kódja vagy kiírója Pályázat megnevezése Projekt időszaka Főpályázó / Konzorcium Elnyert támogatás Önerő Támogatási intenzitás 30 Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008/10/a számú "Téli közmunka program" főpályázó Ft 0 Ft 100% 31 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Támogató szolgáltatás működtetése 2011-ig főpályázó Ft 0 Ft 100% 32 Szociális és Munkaügyi Minisztérium 33 Szociális és Munkaügyi Minisztérium 34 KÖZOP-3.2.0/a Összesen 35 Szociális és Munkaügyi Minisztérium 36 Fogyatékos Személyek Egyenlőségéért Közalapítvány 37 ESZA Kht. BKESzI idősek otthonainak egyszeri kiegészítő támogatása Életfa idősek otthona évi egyszeri kiegészítő támogatása Békéscsaba - Kondoros közötti kerékpárút hálózat kiépítésének előkészítése 2008/10/a számú "Téli közmunka program" meghosszabbítása Akadálymentesítés Norvég pályázat keretében - Családok Átmeneti Otthona Egyes szociális szakosított ellátási formák nappali ellátások évi egyszeri kiegészítő támogatása - "Ttesttávoli gyógyászati segédeszközök beszerzése" főpályázó Ft 0 Ft 100% főpályázó Ft 0 Ft 100% főpályázó Ft Ft 85% 2009-ben elnyert projektek Ft főpályázó Ft 0 Ft 100% főpályázó Ft 0 Ft 100% főpályázó Ft 0 Ft 100% 38 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága Kistérségi Tematikus Sporttáborozási Program főpályázó Ft 0 Ft 100% 39 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Összesen Támogató szolgáltatás fejlesztése című pályázat kiegészítő forrás igénylése főpályázó Ft 0 Ft 100% 2010-ben elnyert projektek Ft 40 Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2010/01-III Téli-tavaszi közmunka főpályázó Ft 0 Ft 100% 41 Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2010/1/a. Téli-tavaszi közmunkaprogram kiegészítése főpályázó Ft 0 Ft 100% 42 DAOP-3.2.1/A TÁMOP C-09/ SZOC-IBL A közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Békéscsabai Kistérségben Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai Az Életfa kiegészítő támogatás igénylése az idősek tartós bentlakásos intézmények kiírásra főpályázó Ft Ft 85% főpályázó Ft 0 Ft 100% főpályázó Ft 0 Ft 100% 45 SZOC-EHS BKESzI kiegészítő támogatása főpályázó Ft 0 Ft 100%

21 Ssz Pályázat kódja vagy kiírója Pályázat megnevezése Projekt időszaka Főpályázó / Konzorcium Elnyert támogatás Önerő Támogatási intenzitás 46 KAB-EF-09-AB-0059 BKESzI szenvedélybeteg részlegének fejlesztése főpályázó Ft 0 Ft 100% 47 SZOC-IBL BKESzI szenvedélybeteg részlegének fejlesztése főpályázó Ft 0 Ft 100% Összesen 48 KÖZOP-3.2.0/c Szociális és Munkaügyi Minisztérium Összesen Kerékpárral a munkába! - Kerékpárút kiépítése Békéscsaba - Kondoros között Támogató szolgáltatás fejlesztése című pályázat kiegészítő forrás igénylése 2011-ben elnyert projektek Ft főpályázó Ft 0 Ft 100% főpályázó Ft 0 Ft 100% 2012-ben elnyert projektek Ft 50 DAOP-4.1.3/A Épület felújítás Csabaszabadiban főpályázó Ft Ft 95% 51 TÁMOP / ÖSSZ-KÉP-ES-SÉG főpályázó Ft 0 Ft 100% /2012/NAKVI Tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése főpályázó Ft Ft 90% /2012/NAKVI Térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása főpályázó Ft Ft 90% Összesen 2013-ban elnyert projektek Ft 2014-ben elnyert projektek Mindösszesen Ft

22 B Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ 5600 Békéscsaba, Ady Endre u Telefon: 06 (66) Fax: 06 (66) BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS KÖZPONT BESZÁMOLÓJA évekről A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szólótöbbször módosított évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, és aszemélyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet és egyéb jogszabályok határozzák meg. Az intézmény alapfeladata és célja: egymásra épülő gondozási rendszerben a Békéscsabai kistérség közigazgatási területén élő időskorú és szociálisan rászorult személyek részére személyes gondoskodás biztosítása, integrált működési formában, jelenleg 11 telephelyen január 1-től az ellátási terület bővült Telekgerendás, Újkígyós és Szabadkígyós településeken a szociális szolgáltatások működtetésével. Szolgáltatásaink: I. Szociális alapszolgáltatások Étkeztetés Házi segítségnyújtás Támogató szolgálat Nappali ellátás - idősek nappali ellátása, ezen belül demens személyek nappali ellátása - fogyatékos személyek nappali ellátása - szenvedélybetegek nappali ellátása Tanyagondnoki szolgálat Békéscsaba Nagyrét Kétsoprony területén II. Szociális szakosított ellátások Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás - időskorúak gondozóháza Tartós bentlakást nyújtó ellátás - idősek otthonai / ápolást, gondozást nyújt - dementált betegek otthona / ápolást, gondozást nyújt I. Szociális alapszolgáltatások

23 1. Szociális étkeztetés Szociális étkeztetéskeretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az étkeztetés biztosítása az intézményen belül az idősek klubjaiból történik, mely kötelező önkormányzati feladat. Az étkeztetést igénybevevők létszám alakulása2008. és évek közötti időszakban növekedést mutatott, napi 700 fő, majd napi fő vette igénybe a szolgáltatást. Ennek oka a jövedelem alapján történő szolgáltatás biztosítása volt, egyedi méltányossági gyakorlat alapján, mely a jogszabályban előírtnak nem megfelelő, mivel a jövedelem figyelembevétele nem minősült rászorultsági feltételnek január hónapban a szociális étkeztetés felülvizsgálata megkezdődött, melynek eredményeképpenaz étkezésért fizetendő térítési díj sávos megbontása törlésre került, a jogszabály szerinti 30%-os maximum fizetési korlát lépett érvénybe, valamint a jogszabályban előírtak szerinti jogosultsági feltételek alkalmazása történt, melynek megfelelően nyújtjuk azóta is a szolgáltatást május 01-től a BMJV Önkormányzati rendelete ezzel összhangban módosításra került, mely szerint az étkeztetést igénybevevők részére a jogosultsági feltételek a jogszabály szerinti előírását figyelembe véve módosultak: egészségi állapot (krónikus, akut betegség), fogyatékosság, pszichiátriai betegség, hajléktalanság, szenvedélybetegség.ennek következtében az fő étkezést igénybevevők száma május hónaptól főre csökkent. További ellátotti létszámcsökkenést okozott a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről(KENYSZI) bevezetése, mely országos rendszerbe minden szolgáltatást igénybevevő napi igénybevételét rögzíteni szükséges. A rendszer kiszűrte a párhuzamos szolgáltatásokat igénybevevőket, így az ellátotti létszám körül stagnált. Az adatok szerint a szociális étkeztetésben résztvevők 70 %-a fizeti meg a 100%-os mértékű térítési díjat, 30% nem tudja fizetni a teljes összeget. Békéscsabán 4 fő, Kétsopronyban 1 fő ingyenesen kap étkezést. Az étkeztetést igénylők jellemzően alacsony jövedelemmel rendelkeznek, az intézményi térítési díj kb. 70%-a folyik be ténylegesen személyi térítési díjként. A szolgáltatás áfa köteles, mely miatt a csökkent áron vagy térítésmentesen nyújtott szolgáltatás esetében az intézménynek kell megfizetnie a hiányzó áfa részt. A vásárolt élelmezés költsége 40 m Ft körül van éves szinten. Amennyiben a 30% részben nem fizetők arányait számoljuk, jelentős kiesést eredményez éves szinten. Az étkeztetés intézményi térítési díja 3 éve nem változott (540Ft/fő), a központi támogatás évek óta változatlan (234 Ft /nap/ adag). A fenntartó eddig is kiemelten fontosnak tartotta a szociális étkeztetés biztosítását a jogszabályi feltételek szerint, hiszen az elszegényedő rétegek számára a napi egy tál meleg étel sokszor az egyetlen segítség a túléléshez. Jelenleg 4 telephely, Kazinczy, Deák, Sarkantyú utcai telephelyek, valamint a Bartók Béla úti szenvedélybetegek nappali intézménye folyamatos munkarendben biztosítja a város területén élő lakosság részére az étkeztetést és nappali ellátást. Hétvégén fő étkeztetését biztosítjuk. A jelenlegi szolgáltatás biztosítása szabályos, az ellátotti létszám között mozog. A szociális étkeztetésre vonatkozóan az intézményvezető évben a Közgyűlés támogatását kérte. A 373/2009. (XII.7) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság határozati javaslata alapján,,az étkeztetés szolgáltatás finanszírozási rendszerére kidolgozott javaslatok közül az előterjesztésben szereplő. 3. sz. változatot támogatja, mely szerint a 2

24 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a békéscsabai lakosok szociális étkeztetéséhez a jelenleg hatályos térítési díj kedvezményhez képest 40%-os díjkedvezményt biztosít. A díjkedvezmény biztosítására a Közgyűlés Ft-ot különít el a költségvetésben. Hosszú évek óta a nyári gyerekétkeztetés keretében a szociálpolitikai osztállyal szoros együttműködésben Békéscsabán napi adag ebédet osztunk ki az idősek klubjaiban a rászorulóknak. Az adagok kiosztásához az önkormányzat évben először 10 fő közmunkást biztosított, egyéb dologi költségeket az intézmény saját költségén biztosította (mosogatószer, víz, energia, előző években a munkaerő). 2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás március 1-től került sor a szolgáltatás biztosítására 40 majd további 30 készülék felszerelésével. A szolgáltatást évtől a szociális törvény nem sorolja a kötelezően ellátandó szociális szolgáltatások közé, az állam a finanszírozást pályázati forrásból biztosítja. Intézményünk évben Békéscsaba Megyei Jogú Város által biztosított, erre a célra elkülönített összegből vásárolt további 115 készüléket Ft összegért. 178 készülék Békéscsaba közigazgatási területén, 8 készülék Szabadkígyós közigazgatási területén, 26 készülék Újkígyós közigazgatási területén került felszerelésre évbena diszpécserközpont az Ady Endre utca szám alá került áthelyezésre. A jelzőrendszeres házisegítségnyújtás működtetésére egyre kevesebb forrást biztosított a pályázat, így május 1. napjától 20 forint/nap, majd május 01. naptól 30 forint/nap térítési díj került bevezetésre. Ennek következtében ellátotti létszám csökkenés nem következett be. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás éves támogatási összege folyamatosan csökkent, mindezek miatt a rendszer teljes körű felülvizsgálata megtörtént. A jelzések száma átlagosan Békéscsabán havonta munkaidőben 1, munkaidőn túl 8, Szabadkígyóson munkaidőben nincs, munkaidőn túl is ritka, Újkígyóson munkaidőben jellemzően havonta 1, munkaidőn túl 1-2 esetben történt. Újkígyós város az általa fenntartott Ezüstág Gondozási Központ munkatársaival munkaidőben ellátta térítés nélkül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, így arra csak munkaidőn túl kellett külön forrást biztosítani, így a korábban kifizetett bér ötödére csökkent. Szabadkígyóson szintén átalakításra került a korábbi jogviszony, mely alapjántársadalmi gondozói jogviszony keretében a korábbi díjazás töredékéért végezték a segítségnyújtást. Békéscsabán az ügyeleti rendszer működtetése egyéni vállalkozói jogviszonyban történt, 2 fő látta el a feladatot 600 Ft/ óradíjért. A felülvizsgálatot követően a jelzések számát figyelembe véve egy fő látta el a feladatot 300 Ft/ óradíj ellenében, szintén egyéni vállalkozói jogviszonyban.. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban térítési díj került bevezetésre, azonban ez csekély összegű bevételt jelentett a kiadásokhoz viszonyítva. Rendkívül jó szakmai munka mellett a 212 készülék mindegyike folyamatosan kihelyezésre került. Jó néhány esetben a gondozónő megjelenése életmentő volt július 30. naptól a szolgáltatás működtetése állami feladattá vált, azonban a szolgáltatást a jelentős forrás csökkenés ellenére 2014.június 30. napig biztosítottuk. 3

25 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás július 01. napjától kötelező állami feladat lett, majd azt a Magyar Állam megbízása alapján a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum működteti. 3. Házi segítségnyújtás A szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házigondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy a szolgáltatást igénybevevő mentális, fizikai, szociális szükséglete, saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglevő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen évben jogszabályi változás következtében bevezetésre került a gondozási szükséglet vizsgálata az ellátottak felvételét megelőzően. Az intézményben korábban 30 társadalmi gondozó vett részt a házi segítségnyújtásban, melyre az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatiról és működésük feltételeiről szóló jogszabály 27. (3) bekezdése szerint van lehetőség, Ők tiszteletdíjban részesülnek (nem adó- és járulékköteles), számuk azonban nem haladhatja meg a szakképzett gondozók számát, és csak bizonyos tevékenységeket végezhetnek el. A jogviszonyukat megalapozó megállapodások átdolgozása megtörtént, az érintett vezetőkkel felmértük, hogy hol van valós igény tevékenységükre, akik precízen és megfelelően dokumentálva képesek ellátni a feladatot, így május 1-jétől összesen 12 fő, jelenleg 3 fő társadalmi gondozó végez házi segítségnyújtást tiszteletdíjért. Ennek hatása a költségvetésre is jelentős, hiszen 2 m Ft megtakarítást eredményezett a kiadási oldalon. A szolgáltatás 2010.december 31. napig határozott idejű működési engedéllyel rendelkezett a szakmai létszám hiány miatt. A szakmai létszám biztosítása megtörtént, így ma már határozatlan idejű működési engedélye van a szolgáltatásnak. A házi segítségnyújtás működési engedélyeinek felülvizsgálatát 2011.évben elvégeztük, melynek során jogerős működési engedélyt kaptunk az alábbi ellátotti létszám növelésére: Deák Utcai Idősek Klubjában 59 főről 72 főre a Kossuth Utcai Idősek Klubjában 27 főről 36 főre a Jázmin Utcai Idősek Klubjában 11 főről 23 főre a Fövenyes Utcai Idősek Klubjában 36 főről 54 főre Csabaszabadi Idősek Klubjában 12 főről 27 főre Telekgerendás Idősek Klubjában 17 főről 27 főre Doboz Idősek Klubjában 27 főről 36 főre. Ez összesen 86 új férőhelyet jelentett. A felülvizsgálat rámutatott, arra hogy jelentős számú ellátott volt addig is az engedélyezett férőhely szám felett, azonban a központi költségvetésből igényelhető állami normatív támogatás kizárólag az engedélyezett férőhelyekre jár évben a házi segítségnyújtás központja Békéscsaba tekintetében az Ady Endre utcára került, így az ellátotti létszám növekedés bármikor megvalósulhat bármelyik telephelyen. A házi segítségnyújtásban használt gondozási naplók folyamatos ellenőrzésre szorultak, mert az állami normatíva lekéréséhez leadott számadatok nem egyeztek a leadott naplókban szereplő ellátotti tevékenységek számadataival. Gyakran hiányoztak az ellátotti aláírások (mely az ellátás igénybevételét igazolja, valamint az állami támogatás alapjául szolgál), a naplóból nem derült ki az ellátást elvégző gondozó kiléte, ezért a gondozási napló átdolgozásra került. 4

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

I. BKESZI: ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

I. BKESZI: ALAPSZOLGÁLTATÁSOK A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Egyesített Szociális Intézménynek (BKESZI)és a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idõsek Otthonának (Életfa)a

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Xl 599812013. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 Ikt.szám: 37-3/2012. 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S A Zirc Kistérség

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA

A L A P Í T Ó O K I R A T BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény neve: BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA 2. Székhelye (pontos címe): 5600 Békéscsaba, Lencsési út 85. 3. Mûködési (felvételi) területe: A Békéscsaba

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Xll 50-412017. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 NYILVANOS

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE 2.1. Számviteli beszámoló 2.2. Támogatások felhasználása 2.3.

Részletesebben

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT Adószám: 18549861 2 09 Cégjegyzékszám: 09-09-016888 BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 1 1. Beszámolási időszak: 2011. január

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a.../2015. ( ) határozathoz Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek és alcímek Cím, alcím száma Cím, alcím neve 1. Egészségügyi feladatok

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének címrendje

Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek és alcímek 1. melléklet az előterjesztéshez Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetésének címrendje Cím, alcím száma Cím, alcím neve 1. Egészségügyi feladatok 1.1 Központi

Részletesebben

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 8/2009. (III. 25.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2007. (III. 12.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: (89) 515-021 Fax: (89) 311-989 e-mail: szoccsoport@papa.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápa Város

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-14/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.15.) számú önkormányzati rendelete

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.15.) számú önkormányzati rendelete Egységes szerkezetbe foglalt rendelet-tervezet Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.15.) számú önkormányzati rendelete a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

KIVONAT. a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának április 29-én megtartott üléséről. 17/2011. (IV. 29.) határozat

KIVONAT. a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának április 29-én megtartott üléséről. 17/2011. (IV. 29.) határozat Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása 3250 Pétervására, Kossuth L. út 1. KIVONAT a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. április 29-én megtartott üléséről 17/2011. (IV. 29.) határozat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 200 év Igényelt támogatás Sürgősségi műszerek beszerzése 200 eft 0 Ft 195 eft BM Önerő Alap pályázat "Szélessávú internet kiépítése" pályázathoz Kistérségi

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2015. (1.29.) számú határozata a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban a "bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás" kiegészítő tevékenységként

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete Budaörs Kistérség Többcélú Társulása, valamint Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 13/2014. számú Társulási Tanácsi határozat: A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetés

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentés

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentés SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés Könyvvizsgálattal alátámasztott 2008. P.H... a szervezet vezetője A közhasznúsági jelentés tartalma 1. Számviteli beszámoló 2. Beszámoló a költségvetési

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön.

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön. Tisztelt Képviselőtestület! A TJ ESZI által nyújtott ellátások térítési díj meghatározására vonatkozó rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, vagy ennek hiányában a társulás székhelye

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e az intézményi térítési díjak megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására

ELŐTERJESZTÉS. Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására ELŐTERJESZTÉS Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására A szociális és gyermekjóléti ellátás teljes körű szakmai összehangolása és kedvezőbb fenntarthatósága érdekében a Várpalotai Kistérség

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

Alapelltásás 1. Étkeztetés. Szociális étkeztetés a.a Ebéd. 2. Házi segítségnyújtás. 783 fő. Ebéd házhoz szállítással. 700 Ft. 2.

Alapelltásás 1. Étkeztetés. Szociális étkeztetés a.a Ebéd. 2. Házi segítségnyújtás. 783 fő. Ebéd házhoz szállítással. 700 Ft. 2. Alapelltásás 1. Étkeztetés 2. számú melléklet Szociális étkeztetés a.a Ebéd 783 fő 181901 e Ft népkonyha -13735 e Ft ebéd szállítással -73965 e Ft tényleges önköltség 94201 e Ft 94201 e Ft Szolgáltatási

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Szociális szolgáltatások térítési díja

Szociális szolgáltatások térítési díja Mórahalom város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2008. /IV. l./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (III.29.)

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete /.... (..) önkormányzati rendelet-tervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokró

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete /.... (..) önkormányzati rendelet-tervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokró Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, ANNAK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 20-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 749-7/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT

Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT Pásztói polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT A személyes

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS

E L Ő T E R J E S Z T ÉS E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 010. március 9-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításának szabályairól szóló önkormányzati

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (....) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról Kelebia Községi Önkormányzat

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben