JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kisalföld Napilap munkatársa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kisalföld Napilap munkatársa"

Átírás

1 Ikt. sz. : 10-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: április 24-én (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kisalföld Napilap munkatársa Dr. Kurunczi Károly: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselő jelen van, valamint azt, hogy a kiküldött napirend módosítására nem tettek írásbeli javaslatot az SZMSZ szerint arra jogosultak. Bella Zsolt szót kért: Bejelentette, hogy az 5/ napirendi pontnál képviselői indítvánnyal szeretne élni. Amennyiben a képviselő-testület elfogadja azt, úgy rendelet-módosítás szükséges. Dr. Kurunczi Károly: Szavazásra tette fel azt, hogy a napirenddel egyetért-e a képviselő-testület. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta a napirendet (2. sz. melléklet). 1./ Napirendi pont: - A évi költségvetés teljesítésének elfogadása, rendeletalkotás (3. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Elmondta, hogy a napirendi pontot az állandó bizottságok megtárgyalták. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén részt vett a könyvvizsgáló, továbbá az Adó- és Pénzügyi Osztályvezető is, így alaposan átbeszélték a kérdéses részeket. Felkérte először Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részletesen megtárgyalta a évi zárszámadást, a könyvvizsgáló által készített anyagot, könyvvizsgálói jelentést. A bizottság és a könyvvizsgáló is megállapította, hogy mind pénzügyileg, mind vagyon szempontjából a évi költségvetés pozitívan

2 zárult. A vizsgálat során a bizottság fő feladata, hogy a könyvek éves zárása a törvényes rend szerint történjen. A könyvvizsgálói jelentésből néhány dolgot kiemelne, ami a korábbiakhoz képest változást jelent. A hivatalnál új integrált könyvelési rendszer került bevezetésre, ez a CGR rendszer. Ez persze az államháztartási számvitel és könyvelés sajátosságai miatt nem jelent teljes integrációt, mert az önkormányzatnak kötelező központi programokat is használnia. Ilyen a helyi adók nyilvántartására szolgáló ÖNKADÓ program, valamit az ingatlanok nyilvántartására a KATAVIN program. Foglalkoztak vele, hogy a leltározási kötelezettségnek miként tesznek eleget az önkormányzatnál vagyis az összes intézménynél. A leltározási kötelezettségnél lényeges, hogy a különböző vagyontárgyak leltározása nem szükségszerű, hogy minden évben megtörténjen, és az sem, hogy egy napon, mégpedig december 31-én. Erre más napokat is ki lehetne jelölni, ebben változtatás szükséges. Minden vagyontárgy csoportot minden évben felesleges leltározni, mivel ezzel is lehetne csökkenteni az adminisztrációt. Jelentés legfontosabb része az önkormányzat vagyonának alakulásával foglalkozik. A végi szolgáltatási szerződés felmondása után folyamatos tárgyalások folynak a Pannon-Víz Zrt.-vel az önkormányzat társaságba aportált vagyonának visszaszolgáltatásáról. Erre a szolgáltató az új víziközmű tv. értelmében a december 31-i állapot szerint, a törvény erejénél fogva köteles. Azonban erre vonatkozó megállapodás, hivatalos értesítés a Pannon Víz Zrt-től nem érkezett, a decemberi közgyűlési döntésen kívül. A jelenlegi mérlegbeszámoló ezért a közművagyont nem tartalmazza. Lényeges, hisz nem kevés értékről van szó, ez a remények szerint a 2013-as mérlegben fog megjelenni. A bizottság szerint lényeges a befektetett eszközök értéke, mely a mérleg szerint 18 MFt, ebből 7 M 750 EFt az adott kölcsönök állománya. A Hanság Biogáz Kft.-vel kapcsolatban a korábbi években adtuk költsön ezt az összeget. A Hanság Biogáz Kft.-ben lévő üzletrésznek a felajánlásáról már döntött a testület. A bizottság véleménye szerint ezt a kölcsönt sem kell a végtelenségig nyújtanunk, akinek adtuk, vissza is lehet kérni, az erről szóló szerződés felmondásával. A Pannon-Víz Zrt.-nél a részesedésünk értéke még nem ismert, tehát a kimutatásban a befektetett összeg jogosan szerepel. A Hanság-Biogáz Kft.-ben lévő 400 EFt-os üzletrészértéknél nincs olyan ok, ami miatt le kellene értékelni - a könyvvizsgáló megkapta a szükséges anyagokat -. A Magyar Cukor Zrt.-ben 393 EFt könyv szerinti értékkel szerepelünk, ahol osztalék fizetésre is sor került. Az Aqua Szolgáltató Kft.-ben 100 EFt üzletrésszel vagyunk bent. A bizottság vizsgálta azokat a tényezőket a mérlegben, amiben rizikó van. Követelések állományában vizsgálta, a helyi adókkal kapcsolatos követeléseket. A helyi adókból a követelések állománya 2011-ben 39 M 235 EFt-hoz képest most 39 M 665 EFt volt a követelések bruttó összege, de erre a számviteli előírásokra figyelemmel 29 M 336 EFt értékvesztés van elszámolva, amit az alkalmazott program kezel. Ebből a 39 M 665 MFt-ból a pótlékok, bírságok összege 12 MFt. A hátralékos adósok felé évente több

3 felszólítás van eszközölve, kis részben eredménnyel. A követelések között szerepel 5 M 251 EFt, mely a lakbérek miatt felhalmozott tartozás összege, erre értékvesztést 1 M 238 EFt-ot képzett az önkormányzat. A lakbértartozás nagy részét hosszabb ideje nem fizető néhány lakó halmozta fel. Amennyiben az önkormányzat megszüntethetné ezen bérlők bérleti szerződését, akkor újabb szociális probléma merülne fel. A strand esetében 20 MFt szerepel még, mely a strand kialakítási költségeire lett beállítva a korábbi években. A vállalkozó elismerte ezt a tartozást az önkormányzat felé. A tartozás fejében az önkormányzat ajánlata alapján telkeket kapna, de eddig ez még nem realizálódott. A bizottság véleménye szerint a vállalkozó részére a haladék már meg volt, nincs tovább türelem. A pénzeszközökről részletes kimutatás készült, hogy mennyi volt év végén és milyen módon lekötve. Az év végén a 141 MFtból 101 MFt lekötött eszközben volt, ami így rendben is van. A saját tőke változása során ez az év pozitív volt, és ez állapítható meg a pénzeszközök vonatkozásában is. A pénzügyi egyenleg az előző évhez képest évben javult. A közkincs hitel 20 évre lett felvéve. Az összeg a teljes összeggel szerepel a december 31-i állapot szerint, nincs figyelembe véve, amit az állam átvállal majd. A rövid lejáratú kötelezettségek között a helyi adóknál túlfizetés jelentkezett, aminek több oka volt. A túlfizetés oka, hogy a decemberi feltöltéskor a vállalkozások többlet befizetést alkalmaznak, mely csak a következő év május 31-én realizálódik. Szállítói követelések összege a mérleg szerint 7,5 MFt volt, mely nem mondható nagy összegnek. A pénzügyi helyzet vizsgálata során a likviditási mutató évben 445,5 % volt. Ez azt mutatja, hogy a pénzeszközök év végén rendelkezésre álltak. A kötelezettségek állománya folyamatosan csökken, a pénzeszközök állománya pedig magas szinten volt végig. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat a pénzügyi kötelezettségeit bármikor határidőre tudja teljesíteni. A könyvvizsgálói jelentésben el kell fogadnunk azt, hogy az új törvényi előírások következtében 2013-tól nem kötelező a könyvvizsgáló alkalmazása. A bizottság úgy gondolja, hogy az önkormányzat hitelessége miatt könyvvizsgáló alkalmazására továbbra is szükség van. A könyvvizsgálói jelentés végkövetkeztetései: az önkormányzat pénzügyi helyzete évben erős pénzügyi pozícióban volt. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálói jelentés anyagát az elhangzott észrevételekkel együtt elfogadásra javasolja, valamint a pénzügyi éves beszámolót is, melynek záradéka korlátozásoktól mentes. A bizottság részéről egyetértenek a 2012-es jelentésben foglaltakkal, melyet a testület elé elfogadásra javasolnak. A képviselő-testület a évi költségvetést, zárszámadást fogadja el azokkal a főszámokkal, amik az anyagban szerepelnek. Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Bella Zsoltot, a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát.

4 Bella Zsolt: A Kulturális, Oktatási és Sportbizottság egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a évi költségvetés teljesítéséről készült előterjesztésben foglaltakat a képviselő-testület felé. Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Winkler Lászlót, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Winkler László: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Szavazásra tette fel a évi költségvetés ezer Ft bevételi és az ezer Ft kiadási főösszeggel történő elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta, és megalkotta a 5/2013. (IV. 25.) rendeletét, mely az Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének végrehajtásáról szól, a 4. sz. melléklet szerint. Dr. Kurunczi Károly: Megköszönte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a többi bizottság, a könyvvizsgáló munkáját is. Továbbá megköszönte a Jegyző, az Adó- és Pénzügyi Osztály, és a kollégák által elvégzett munkát. Véleménye szerint is szükséges továbbra is a könyvvizsgálói tevékenység elvégzésére a külső szakértő megbízása. 2./ Napirendi pont: - Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata, rendeletalkotás (5. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megkérdezte Dr. Lóránt István jegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Dr. Lóránt István: Köszöni, de nincs szóbeli kiegészítése. Dr. Kurunczi Károly: Felkérte először Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megvizsgálta az előterjesztésben foglaltakat. A rendelet módosítás a évi törvényi változás következtében szükséges. A vagyonkezelői jog kérdése a korábbiakhoz képest bekerült. A közművagyonnal kapcsolatban rendelkeznünk kell arról, hogy a vagyonrendeletben is benne legyen. Az új módosítás a 7. -ba került be, a többi

5 pont a korábbiak szerint szerepel. A 7. (5) pontban foglaltak már korábbi döntés alapján kellett, hogy bekerüljön, ami az AQUA Kft.-nek ingyenesen vagyonkezelésbe adott, de az önkormányzat könyveiben kimutatandó eszközökről szól, melyet a szolgáltató szerződésben vállalt. Jelen állapotban a vagyonrendelet megfelel, így a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztésben foglaltakat egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs hozzászólás, javaslat. Szavazásra tette fel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata szerint az előterjesztésben foglaltak elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta, és megalkotta a 6/2013. (IV. 25.) rendeletét, mely Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szól, a 6. sz. melléklet szerint. 3./ Napirendi pont: - Jánossomorja Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója (7. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megkérdezte Dr. Lóránt István jegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Dr. Lóránt István: Az elmúlt testületi ülésen jelezte már, hogy érthetetlen, de ezen az ülésen foglalkozni kell már a évi költségvetési koncepcióval. A jogalkotó közben rájött, hogy ez így a gyakorlattal nem nagyon van köszönő viszonyban. A legújabb információ szerint a közeljövőben módosítani fogják az államháztartási törvényt, mely szerint valószínűleg visszakerül őszi időpontra a következő évi költségvetési koncepció elkészítésének a határideje. Viszont most ez a hatályos törvény, ezért így kell eljárnia a képviselőtestületnek. A kormányhivatal törvényességi osztályával egyeztetett, azt javasolták, hogy mivel most ez így hatályos, legyen róla egy határozat, hogy a testület ezt tudomásul vette, hogy jelen pillanatban ez a menete a koncepció alkotásnak, beterjesztettük, hogy információk nélkül elindult, foglalkoztunk vele és a későbbiekben majd realizálódik. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs hozzászólás. Szavazást rendelt el. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

6 19/2013. (IV. 24.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját a szükséges információk rendelkezésre állása után készíti el, és fogadja el. Felelős: Dr. Kurunczi Károly polgármester Dr. Lóránt István jegyző Határidő: folyamatos 4./ Napirendi pont: - Belső ellenőri beszámoló megállapításainak ismertetése, intézkedési terv elfogadása, beszámoló a FEUVE működésének tapasztalatairól (8. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: A NEO-KONTROLL Bt. évek óta a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társuláson belül a kistérségi társulás finanszírozásával - végzi a belsőellenőrzéseit. A Bt. ellenőrzési köre az intézmények felülvizsgálatára szól, tevékenységüket meghatározott metodika szerint végzik. Eddig minden intézmény vizsgálat alá került már. Utóbb az Alapfokú Művészeti Iskola ellenőrzését végezték el. Megkérdezte Dr. Lóránt István jegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Dr. Lóránt István: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, ha lesz kérdés, szívesen válaszol rá. Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a rendelkezésre álló anyagban foglaltakat. A jelentésből lényeges kiemelni és megjegyezni az összeférhetetlenséggel kapcsolatban, hogy szabályozási változást kell alkalmazni az Alapfokú Művészeti Iskolánál. Amennyiben az intézmény igazgatója jogosult ezt gyakorolni, a közvetlen hozzátartozója esetében nem Ő gyakorolja, ezért ezt meg kell változtatni. A megállapítások közül szerepel az önkormányzatnak a térítési díjak megállapításának mértékéről szóló rész. Törvényi szabályoknak megfelelőek azok a térítési díjak, amit az önkormányzat alkalmazott. A hangszerek használatáért díjat kellene szedni az intézménynek, de ezen a gyakorlaton nem kell változtatni. A kis értékű tárgyi eszközökről mennyiségi nyilvántartás felvezetése szükséges. A megállapított hiányosságok

7 inkább adminisztratív jellegűek, de ezeket is korrigálni kell. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja, hogy ezekkel a módosításokkal fogadja el a képviselő-testület az ellenőrzésről szóló jelentést és a szükséges két módosítást jelezzük az illetékes Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Az intézménynél a munkáltatói jogkört már a KIK gyakorolja. Kérte a Jegyző Urat, hogy a megállapítást tudassa a KIK-kel. Szavazásra tette fel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság általi kiegészítéssel együtt az előterjesztésben foglaltak elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 20/2013. (IV. 24.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és tudomásul veszi az Alapfokú Művészeti Iskola belsőellenőrzéséről készült beszámolót, a FEUVE működésének tapasztalatait. Felkéri a Jegyzőt, hogy a KIK-kel, mint a munkáltatói jogkör gyakorlójával tudassa a belsőellenőrzési beszámoló megállapításait. Felelős: Dr. Lóránt István jegyző Határidő: április 30. 5/ Napirendi pont: - Kiváló Tanító, Kiváló Tanár, Oktatási Intézmény Kiváló Dolgozója, Kiváló Óvónő cím adományozására érkezett javaslatok megtárgyalása (9. sz. melléklet) Bella Zsolt: Mint már említette képviselőként az 5./ napirendi ponthoz szeretne indítvánnyal élni. Az érvényben lévő 5/2009. (III. 26.) rendeletben található kitüntető címmel jelenleg 30 EFt jár. Szeretné, ha a kitüntető cím súlyára való tekintettel ez az összeg 50 EFt-ra emelkedne meg. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Szavazásra tette fel az érvényben lévő rendelet módosításának elfogadását, miszerint a kitüntető címmel járó összeg 50 EFt-ra kerüljön megemelésre. A képviselő-testület 8 igen és 1 tartózkodással elfogadta a 7/2013. (IV. 25.) rendeletet, mely az 5/2009. (III. 26.) rendelet a képviselő-testület által

8 adományozható Jánossomorja Város Kiváló Tanára, Zenetanára, Tanítója, Óvónője Az oktatási intézmény kiváló dolgozója, Jánossomorja Város Sportdíja, Jánossomorja Város Kiváló Tanulója díj alapításának módosításáról szól, a 10. sz. melléklet szerint. Dr. Kurunczi Károly: Kérte Dr. Lóránt István jegyzőt, hogy a rendeletmódosítást végezze el. 6./ Napirendi pont: - Jánossomorja Kiváló Tanulója cím adományozása (11. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Bejelentette, hogy az 5./ és 6./ Napirendi pontok kitüntetések adományozása napirend tárgyalása esetében zárt ülés megtartását rendelte el, tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény 46. (2) bekezdésének a) pontjára (kitüntetési ügy), melyről külön jegyzőkönyv készült. Megkérte a vendégeket, hogy távozzanak az ülésteremből. Zárt ülés után folytatódott a nyílt ülés. A vendégek visszahívása megtörtént. 7./ Napirendi pont: - Döntés a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról (12. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításában foglaltakat. Mivel működik a társulás, a társulásban résztvevő önkormányzatoknak meg kell erősítenie, hogy részt kíván-e venni benne és milyen fajta feladatok ellátását igényli az adott önkormányzat. A bizottság vizsgálta a helyi feladatok ellátását. A bizottság javasolja, hogy Jánossomorja a Hajléktalanok Átmeneti Szállásával kapcsolatos kistérségi feladatkörben is vegyen részt. Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Winkler Lászlót, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát.

9 Winkler László: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a megállapodás módosításban foglaltakat, mely csak az 1./ pontban történő névváltozást jelenti. A bizottság szintén javasolja, hogy a feladatkörök ellátása a Hajléktalanok Átmeneti Szállásával egészüljön ki. Dr. Kurunczi Károly: A holnapi napon lesz kistérségi ülés, ahol tovább viszik a kistérségi társulást, a feladatok új együttműködési megállapodásának aláírására kerül sor. Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Szavazásra tette fel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság egybehangzó módosító javaslatával együtt az előterjesztésben foglaltak elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 27/2013. (IV. 24.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodásában foglaltakat elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a feladatkörök ellátása a Hajléktalanok Átmeneti Szállásával egészüljön ki. Felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidő: április 25., folyamatos 8./ Napirendi pont: - Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (13. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs kérdés, hozzászólás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóban foglaltakról. Szavazást rendelt el. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal tudomásul vette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóban foglaltakat. 9./ Napirendi pont: - Egyéb ügyek

10 - Aqua Szolgáltató Kft. szindikátusi szerződés - (14. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Az Aqua Kft. és a szolgáltatást igénybe vevő önkormányzatok között megkötésre kerülő szindikátusi szerződésben foglaltakat kell megvitatnia a képviselő-testületnek. Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat. A szindikátusi szerződés az Aqua Szolgáltató Kft.- vel kapcsolatban keletkezik, és néhány pontja fontos az önkormányzat számára is. Lényeges a 3. pontban szereplő célkitűzés, melyhez véleménye szerint még sok minden hiányzik, hogy meghatározzuk azt, hogy mi is az a szolgáltatási színvonal. A cél nem rossz, de az elérendő paramétereket jó lesz meghatározni, mert általában utólag mindig ebben adódnak félreértések. Fontos, hogy a tevékenység eredménye miként kerül felosztásra, legyen egy ilyen jellegű megállapodás. A Kft.-ben 100 EFt vagyonrésszel vesz részt Jánossomorja. Az árbevétel nem a részesedések alapján osztódik. Az érdekünk az, mivel az árak azonosak, hogy a szolgáltatások szintje is azonos legyen, tehát azonos legyen a többi szolgáltatást igénybevevővel, mégpedig az árbevétel, a fogyasztás alapján. Ezeket a pontokat a vagyonkezelési szerződésbe kell beletenni. A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs hozzászólás, javaslat. Szavazásra tette fel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatának Luka János által elmondott kiegészítésekkel együtt a szindikátusi szerződés tervezetben foglaltak elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 28/2013. (IV. 24.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Aqua Szolgáltató Kft. és a szolgáltatást igénybevevő önkormányzatok között létrejövő szindikátusi szerződésben foglaltakat elfogadja. Felkéri a Polgármestert a szindikátusi szerződés aláírására. Felelős: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidő: április 25., folyamatos - Magyar Közút Nonprofit Zrt. levele (Hanságfalva bekötőút átadási ajánlat) (15. sz. melléklet)

11 Dr. Kurunczi Károly: A Kisalföld Erdőgazdaság Zrt. kezdeményezte a járhatatlan Hanságfalvi út (85107 sz.) felújítását. Ők kértek egy árajánlatot is martaszfalttal való felújításra, mely 10 MFt költséget jelentene. Ebbe a fejújításba be szeretnék vonni az utat használó gazdákat, a Lajta-Hanság Zrt.-t, és természetesen az önkormányzatot is. Kérték, hogy az önkormányzat szervezze meg ezt a találkozót, egyeztetést, melyre már kétszer sor került. A gazdák az erről szóló értesítést megkapták. Az egyeztetésen Lőrincz György alpolgármester úr képviselte az önkormányzatot. A gazdák egymás között 2.000,-Ft/ha összeget tudnak elfogadni támogatásként. A gazdák kifogásolták, hogy a közútkezelő képviselője nem vett részt az egyeztetésen. Majd a második egyeztető tárgyaláson Sümegi Péter a Közútkezelő Megyei Igazgatója megjelent. Az igazgató elmondta, hogy a közútkezelőnek nincs pénze erre az útfelújításra. A közútkezelő javasolja viszont, hogy ezt az utat az önkormányzat vegye át. Dönteni kellene mi legyen az önkormányzat válasza, átvegye-e vagy sem ezt az utat? Véleménye szerint az útátvételbe nem kellene az önkormányzatnak belemennie. Kérte a hozzászólásokat, javaslatokat. Luka János: A kérdést kétfelé venné. Az út tulajdonával kapcsolatban a felajánlást elfogadjuk-e vagy sem, illetve az útnak az állapota. Szeretné tudni azt, hogy egyáltalán kötelező-e az, hogy aszfaltos út legyen egészen Hanságfalváig. Az utat a Kisalföld Erdőgazdaság Zrt. gépei és a gazdák használják zömében, tehát nem a lakosság nagytömegei használják ezt az utat. Mi írja azt elő, hogy ennek az útnak aszfaltos útnak kell-e lennie? Véleménye szerint ez az út kavicsos út legyen, ne aszfaltos. Az aszfaltos út mellett szólna a kerékpározási, sportolási lehetőség. Kerékpárút létesítése jó lenne, a többi része pedig kavicsos megoldással kerülne felújításra. Ha erre a felújításra pályázati lehetőség lenne, akkor támogatni kellene. Nem tartja jó ötletnek, hogy az önkormányzat átvegye az utat, viszont bizonyos összeggel még is csak az önkormányzatnak segítenie kell a felújítást. Talán a gazdák nem is követelnek aszfaltozást, szeretné tudni, hogy mi az igényük. Lőrincz György: Az egyeztetésen a gazdák nem követeltek aszfaltos utat. Ez a martaszfalttal való felújítás más technológia lenne, tehát nem aszfaltos út készülne a 10 MFt-ból. Megemlítette, hogy ez az út nem része az országos kerékpárút hálózatnak. Az a probléma, ha nem vesszük át az utat a közútkezelőtől, akkor az útfelújításnak a pénzügyi lebonyolítása fog nagyon nehézkessé válni. Balsay Sándor: Ő a megbeszéléseken nem vett részt. Ebben az útfelújításban mindenki érdekelt. Szerinte a közútkezelőnek van felmart aszfaltja több telepen, mivel a 86-os főút felújításakor nem tudták bedolgozni azt. Talán a veszélyes

12 lyukakat kellene feltörni és martaszfalttal betömni, a többi rész pedig szilárd maradna. Dr. Kurunczi Károly: Kérdés továbbra is, hogy átveszi-e az utat az önkormányzat vagy sem? Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Luka János javaslata szerint ne vegyük át az utat. Szavazást rendelt el. A képviselő-testület 8 igenszavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 29/2013. (IV. 24.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től nem kívánja átvenni a Hanságvalva felé vezető sz. bekötőutat. Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Zrt.-t értesítse. Felelős: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidő: azonnali Dr. Kurunczi Károly: A közútkezelőnek küldendő válaszlevélben leírja az önkormányzat, hogy anyagilag támogatja az út felújítását, de az utat az önkormányzat nem kívánja átvenni. Tudomása szerint martaszfalt van a közútkezelő telephelyén is Mosonmagyaróváron. Sőt Sümegi Úr tett már arra javaslatot, hogy a szükséges martaszfaltot kijuttatja erre az útra a közútkezelő részéről. - Magyar Közút Nonprofit Zrt. beszámolója (16. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megküldte írásos beszámolóját a testület felé, Sümegi Péter jegyzi ezt a levelet. Sajnos a Zrt. részéről személyesen a mai ülésre nem tudtak megjelenni. Semmi biztató nincs útfelújítási pályázati lehetőségre. Kérte a hozzászólásokat. Lőrincz György: Sajnálja, hogy egymást követő 2 éven keresztül nem jelent meg senki az ülésen a közútkezelő részéről. Egy bekezdés megragadta a figyelmét március elején készíteni kellett egy összeállítást, hogy milyen útfelújításokat terveznek, ide Ők a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé jelezték a 2006/2007-es felújításból elmaradt 2 szakaszt. Ez azért érdekes, mert a képviselő-testület az előző ülésen elfogadta ezen szakasz felújítására a 25 MFt összeget. Véleménye szerint talán meg kellene várni azt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mit is válaszol, talán nem kellene ebbe a munkálatba

13 belemenni most. Továbbá ellentmondásra is felhívja a figyelmet, hogy elvileg ezek a részek az önkormányzat tulajdonában vannak, hisz az út kezelője a közútkezelő. Talán fel kellene nekik ajánlani ezt az utat ugyanúgy, ahogy Ők tették most, hisz ez az út közút, vegyék át azt Ők az önkormányzattól. Kérte, hogy ennek járjanak utána és ajánlja fel az önkormányzat az utat a közútkezelő tulajdonába. Dr. Kurunczi Károly: Idén ezen az úton már egy-két kátyúzást végzett a közút. A fejlesztési pénzeszközök felosztásánál előnyt élvez a nagyon rossz állapotban lévő útszakaszok felújítása, és csak kis mértékben jut a közútkezelőnek felújítási keret. Most prioritás szempontjából az Albertkázmér felé vezető út felújítása szerepel a fejlesztési koncepcióban. Tehát nincs rá esély, hogy pénz jusson a közútkezelőnek erre az útfelújításra, sem pályázati lehetőség sincs. Az ilyen jellegű pénzforrásra az önkormányzat nem tud pályázni, csak a közútkezelő. Megállapította, hogy nincs hozzászólás, kérdés. Szavazásra tette fel az írásos beszámolóban foglaltak elfogadását. A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal tudomásul vette a Magyar Közút Nonprofit Zrt. írásos beszámolójában foglaltakat. - Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány könyvvizsgálói jelentése (17. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: Megemlítette, hogy a közalapítvány tavalyi könyvvizsgálói megállapításánál korrekcióra volt szükség, most viszont nincs ilyen jellegű megállapítás a könyvvizsgálói jelentésben. Megállapítást nyert, hogy a korábbi hiányosságok már megfelelnek az előírásoknak. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat a képviselő-testület felé. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs kérdés, javaslat. Szavazást rendelt el. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal tudomásul vette a Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány könyvvizsgálói jelentésében foglaltak. - Kék Bagoly Bölcsőde Jánossomorja Szakmai Programja (18. sz. melléklet)

14 Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Bella Zsoltot, a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Bella Zsolt: A Kulturális, Oktatási és Sportbizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat. Szakmai anyagról van szó, a bizottság egyetért a benne foglaltakról, és azt elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Szavazást rendelt el. A képviselő-testület egyhangú, 9 igenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 30/2013. (IV. 24.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Kék Bagoly Bölcsőde Szakmai Programját. Felelős: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidő: április Körzeti Általános Iskola SZMSZ-ének és Pedagógiai Programjának megtárgyalása, elfogadása Dr. Kurunczi Károly: Megemlítette, hogy mindkét anyag a nagy terjedelme miatt on lett megküldve a képviselő-testület tagjainak, illetve a Jegyző Úrnál megtekinthető volt. Felkérte Bella Zsoltot, a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Bella Zsolt: A Kulturális, Oktatási és Sportbizottság megtárgyalta mindkét szakmai anyagban foglaltakat, melyet elfogadásra javasolnak a képviselőtestület felé. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs hozzászólás. Szavazásra tette fel először a Körzeti Általános Iskola SZMSZ-ének elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 31/2013. (IV. 24.) határozat:

15 Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a Körzeti Általános Iskola (9241 Jánossomorja, Iparos u. 10.) SZMSZ-ében foglaltakat. Felelős: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidő: április 25., folyamatos Dr. Kurunczi Károly: Szavazásra tette fel a Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programjának elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 32/2013. (IV. 24.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a Körzeti Általános Iskola (9241 Jánossomorja, Iparos u. 10.) Pedagógiai Programjában foglaltakat. Felelős: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidő: április 25., folyamatos Dr. Kurunczi Károly: Megemlítette, hogy közeleg május 1-e a majális napja, ahol a hagyományoknak híven pörköltfőzés, sokszínű programok gyerekeknek, felnőtteknek, egyéb lehetőségek várják a lakosságot. Kérte a testület tagjait, hogy a rendezvényen vegyenek részt. Megkérdezte kinek van közérdekű bejelentése. Winkler László: A Szociális és Egészségügyi Bizottságnak javaslata lenne az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatban. A bérlők egyre több segélyt kérnek számla hátralékra, főleg villany és víztartozás hátralékra. A víztartozás esetében vízkorlátozást alkalmaz a szolgáltató. Viszont az áram számlák nem fizetésénél vagy a tulajdonos kifizeti vagy a bérlő. Mivel a bérlők nem tudják kifizetni a hátralékot, így az önkormányzatnak kell ezt megtennie, vagy kikötik az áramot, a visszakötés viszont nagy költség. A bizottság javaslatot szeretne tenni arra, hogy meg kellene vizsgálni ezen nem fizető bérlők helyzetét, és a kártyás árammérőket felszerelni ezekbe a bérlakásokba. Nem tudott utána járni annak, hogy mennyibe kerülne egy ilyen mérő felszerelése egy bérlakásba.

16 Dr. Kurunczi Károly: Véleménye szerint ez a beruházás komoly érvágás lenne az önkormányzatnak, sőt bérlőcsere esetében újabb problémák merülnének fel, a javaslatot megfontolják majd. Winkler László: A beltéri utakkal kapcsolatban szeretne kérdezni: ahol nem lesz aszfaltozás, lehetne-e gréderezni, pld. a Szabadság-tér, plusz ez a szakasz az Ady E. utcával való összekötése, a Rákóczi u. és a Sport utca összekötő szakasz, stb... Tudja, hogy nincs a településen gréder, de esetleg az óvári közútkezelő gépét kellene kérni vagy az erdészetét ezen munkálat elvégzésére. Dr. Kurunczi Károly: Nincs használatban lévő gréder a környéken sem, az önkormányzat már keres vételre grédert, hisz nagy szükség lenne rá. Winkler László: A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a temetési segély összegének megváltoztatását. Eddig 15 EFt járt alanyi jogon mindenkinek, most viszont ezt az összeget 50 EFt-ra javasolják megemelni. Dr. Lóránt István: A temetési segély az érvényben lévő szociális rendelet része, tehát rendeletmódosítás szükséges. A rendeletmódosítás elkészítéséhez iránymutatás szükséges a bizottság részéről. Winkler László: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a javaslatát megfogalmazza a következő ülésén, majd felterjeszti azt a képviselő-testület felé. Dr. Kurunczi Károly: Kérte Winkler László elnököt, hogy készítse el a bizottság javaslatát és a testület majd meghozza döntését. Wennesz József Károly: A bizottság ülésén elhangzott, hogy segélyeket is rendezni kellene a rendelet-módosítás során. az egyéb Dr. Kurunczi Károly: A bizottság dolgozza ki a javaslatait, melybe kérte, hogy a hivatal illetékes ügyintőit is vonják be. Megkérdezte kinek van bejelentése. Balsay Sándor: A Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás munkájával kapcsolatban szeretne hozzászólni. Tájékoztatta a testületet, hogy nemrég kiderült, hogy a Kormány szeretné minél gyorsabban az EU-s pénzeket felhasználni, ezért olyan döntés született, hogy a hulladékudvar építésével kapcsolatos június végéig beadott számlákat az állam 100 %-ban átvállalja, kifizeti. Így az önrészek sorsa másként fog alakulni.

17 Az építkezések zajlanak, a hulladékszigetekkel kapcsolatban ugyan felmerültek problémák, de későbbiekben a szigetek áthelyezése még megoldható. A feldolgozó üzem építése víz alá került, 1 hónap múlva az üzemnek készen kell lennie. Az önrész állapota egyenlőre levegőben lóg, a Rekultív Kft,-vel a tárgyalások még folynak. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több bejelentés, észrevétel. Megköszönte a megjelenést, az ülést befejezettnek nyilvánította. K.m.f. Dr. Kurunczi Károly polgármester Dr. Lóránt István jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 18. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virágh Enikő polgármester Bertalan Gyula

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott üléséről Leányvár, 2011. július 20. Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Leányvár Község

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2017. január 17. napján (kedden) 8 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli önkormányzati képviselő-testületi ülésről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

16/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat 2013. október 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

16/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat 2013. október 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 16/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat 2013. október 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 11-én 15.00 órakor

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. 32/15/1/2013 Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. Rendelet: 8/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális tűzifa

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 27-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 27-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 27-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. június 30-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Várbalog Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. 215/3/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 27-ei rendkívüli ülésére

Jegyzőkönyv. Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 27-ei rendkívüli ülésére Jegyzőkönyv Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 27-ei rendkívüli ülésére 27/2012.(IV.27.) sz. határozat Jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslat elfogadásáról 28/2012.(IV.27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. május 27-én tartott testületi üléséről Határozatok: 37/2013. (V. 27.) sz. határozat Jáki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2011. évi 12. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. április 27-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Antal

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 19.10 h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr. Sződi Károly osztályvezető Jegyzőkönyv A Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 18/2011. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1.) Kötelező közszolgáltatások

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: Svh/63-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-14/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 30-án

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 120-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. május 19-én 19.05 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az ülés helye: Bazsi Község

Részletesebben

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-12/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 29-én 18.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/39/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2016. március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza: 10-14/2016.(III.22.) számú PÜB határozatokat J E G Y ZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi Bizottság 2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-24 /2010 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december hó 9 - én 16.30

Részletesebben