A REMÉNYSÉG CSILLAGA AVAGY A HAJLÉKTALAN ÉS A SEGÍTŐ KÖZÖTTI KAPCSOLAT VALLÁSI ÉS SPIRITUÁLIS ASPEKTUSA. Jelige: Reménység Csillaga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A REMÉNYSÉG CSILLAGA AVAGY A HAJLÉKTALAN ÉS A SEGÍTŐ KÖZÖTTI KAPCSOLAT VALLÁSI ÉS SPIRITUÁLIS ASPEKTUSA. Jelige: Reménység Csillaga"

Átírás

1 A REMÉNYSÉG CSILLAGA AVAGY A HAJLÉKTALAN ÉS A SEGÍTŐ KÖZÖTTI KAPCSOLAT VALLÁSI ÉS SPIRITUÁLIS ASPEKTUSA Jelige: Reménység Csillaga

2 Tartalomjegyzék Bevezető A hajléktalanság Elméletek és fogalmak Lehetséges okok Intézményesülés kezdete Globális összefogás Magyar akciók A pécsi TÁMASZ Alapítvány Működési keretek Buktatók, hátrányok és problémák Kutatás hipotézise A vallás, mint lehetséges megoldás?! Vallási felekezetek tevékenységei Kutatási módszer Segítő kapcsolatban megjelenő vallási módszerek Konklúziók Kríziselmélet Módszerek Gyógyítás és vallás kapcsolata 22. Összegzés 23. Melléklet 25. Irodalomjegyzék 26. 2

3 Bevezető Szociális munkás hallgatóként az első szemeszter egyik gyakorlata a hajléktalan ellátással foglalkozó TÁMASZ Alapítványnál 1 volt. Kisebb betekintést kaphattunk a működésükről, de hajléktalanokkal nem foglakozhattunk. Többet szerettem volna tudni, mert igazán felkeltette az érdeklődésemet a hajléktalanok világa, hisz nem tudunk róluk semmit, mellettünk élnek, sztereotípiák, előítéletek alapján alkotunk képet róluk. Pedig ugyanolyan hús-vér emberek, mint mi, akiknek fedél van a fejünk fölött, csak máshogy élnek, mások a lehetőségeik, körülményeik őszétől 2011 év elejéig önkéntes munkát végeztem a pécsi TÁMASZ Alapítvány Éjjeli menedékhelyén, ahol megtapasztalhattam, hogy milyen módon járnak el a szociális munkások, mely feladatköröket látnak el. Sajnálattal tapasztaltam, hogy idő-és emberhiány lévén nincs- vagy csak nagyon kevés idő adatik a velük való beszélgetésre. Másrészt, akik ott igénybe veszik a menedékhely adta lehetőségeket, azok már szenvedélyeiknek hódolnak, így a kommunikációs képességeik is akadoznak. Számos kérdés fogalmazódott meg bennem: Mi is az a hajléktalanság? Mióta létezik egyáltalán? Miért tartanak ott ahol? Mi az oka annak, hogy fedél nélkül maradtak? Hogyan lehet rajtuk hasznosan, eredményesen, sikeresen segíteni? Hány embernek sikerült újra talpra állni? Miért sikerült nekik? és még számos kérdés és lehetséges válasz Dolgozatom elején inkább történelmi áttekintést és tárgyilagos tudást mutatok be a szakirodalmak segítségével, melyek fontosak, hisz egy összetett terület, így elengedhetetlen a háttérismeret. Úgy gondolom, hogy ne csak az előítéletekből táplálkozzon a tudás. A téma második felében a segítő szakmában megjelenő vallási és spirituális élményeket, szükségleteket boncolgatom, valamint azt, hogy ezeket hogyan és milyen módón tudja használni egy segítő szakember, lelki gondozó. Eredményes-e a margó szélén 2 rekedt emberek, főként hajléktalanok számára. 1 pécsi hajléktalan-ellátással foglalkozó intézményrendszer. 2 Gurály Zoltán- Győri Péter- Mezei György- Pelle József: A margó szélén. In Esély,

4 1. A hajléktalanság 1.1. Elméletek és fogalmak A hajléktalanságnak nincs egyértelműen elfogadott definiálása, a magyarországi évi III. Szociális törvény értelmében hajléktalan a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás, aki éjszakáit közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. 3 Lakásügyi viszonyokra helyezi a hangsúlyt. FEANTSA 4 négyféle aspektust különböztet meg (Gyuris 2003): 1. lakóhellyel nem rendelkező emberek 2. intézményben élő emberek 3. bizonytalan hajlékban lakó emberek 4. nem megfelelő lakhatási körülmények, valamint nem lakás céljára szolgáló lakásban élő emberek Ez a felfogás is a lakáshelyzetet boncolja. Igazán senki sem tudja a pontos meghatározást, mivel ez koronként, országonként, kultúránként más és más. Később viszont nem csak a lakáshiányra, hanem a szociális kapcsolatok hiányára is kiterjedt az értelmezés. Komáromi Éva (1993) tanulmánya alapján: a hajléktalanságot multifaktorális eredetű, komplex folyamat eredményeképpen foghatjuk fel, mely előidézésében különböző szinten fellépő zavarok működnek együtt. A hajléktalanság tünet, amelyért a makroszociális, az együttélés kis csoportjaiból és/ vagy a személyiséből eredő okok tehetőek felelőssé a hajléktalanság akut krízis és hosszú, lassú lecsúszási folyamat eredménye egyaránt lehet. (Komáromi, 383. oldal). Ez a fajta megfogalmazás úgy gondolom legalább olyan komplex és legalább annyi kiskaput hagy nyitva és annyi megválaszolatlan kérdéskört feszeget, mint maga a hajléktalanság sokszínűsége, feltéve, ha beszélhetünk sokszínűségről. Ha a hajléktalanságot a társadalmi kirekesztés legsúlyosabb megjelenési formájaként értelmezzük: ami nemcsak a fedél, hajlék hiányát jelenti, hanem a kapcsolati háló beszűkülését is azét a kapcsolati hálóét, amely biztonságot nyújt, hozzájárul az egészség, a évi III. törvény 6. és II.-III fejezet, 7., 78., 84., és 89.. (http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid= &kif=hajl%c3%a9ktalan*#xcel) Letöltés időpontja: január tha European Federation of National Organisations Working with the Homeless- Hajléktalanellátó Szervezetek Európai Szövetsége. 4

5 jólét megőrzéséhez, erőforrást jelent, átsegít a válsághelyzeten-, akkor a hajléktalan emberekkel végzett szociális munka célja nem lehet más, mint a társadalmi befogadás elősegítése, a visszahúzódás mint adaptációs viselkedés megelőzése a társadalmi- kulturális célok és a célokhoz vezető intézményes eszközök hozzáférhetővé tétele (munkahely, jövedelem, lakás stb.) Lehetséges okok Okai szerteágazóak. A magyarországi kutatások alapján a válaszok két nagyobb csoportra oszthatók. Strukturális megközelítés szerint okai a következők: lakáshiány, munkanélküliség, börtön, kórház, állami gondozósból való kikerülés, kilakoltatás, válás, leszázalékolás, albérlet megszűnése stb. Másik megközelítés a kulturális - pszichoszociális: olyan szocializáció elsajátítása, mely bizonyos dezorganizált létformához vezet, egyéb szenvedélyekhez való szoros viszony- alkohol, drog stb., személyiségfejlődési zavarok, deviáns viselkedések, és az alkalmazkodási, valamint a problémamegoldási képességek hiánya, vagy hiányosságai. (Kocsis 1995). A hajléktalan ügy nemcsak napjainkban foglakoztatta a magyar társadalmat, hanem, már régen, ahogy most is, létezett és létezik hajléktalanság. Magyarországon az 1800-as években az ipari forradalom hatására, nagyobb gyárak alakultak, munkalehetőséget biztosított az emberek számára, így egyre többen vándoroltak Pest- és Buda környékére a jobb élet reményében Intézményesülés kezdete Éjjeli szállókat hoztak létre, ami fekhelyet biztosított a munkások számára. Ellenben mennyiségileg és minőségileg nem feleltek meg. Az első menhelyet 1876-ban alapították a fővárosban ben megkezdték az árva otthonok, szeretetotthonok, menhelyek, népkonyhák létesítését, ezzel megindul a nyílt szegénygondozás között a menhelyek befogadóképessége meghaladta az ezer főt. (Oross 2003) 5 In: Hajléktalanellátás/ Gyuris Tamás, Horváth Olga, Oross Jolán. Bp.: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, oldal. 6 Oross Jolán (2003): A hajléktalanság kezelésének történeti háttere Magyarországon. In: Budai Ágnes (szerk.): Hajléktalanellátás, segédanyag a szociális szakvizsgához. NEMZETI CSALÁD- SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET, Budapest o. 5

6 Az első világháború alatt katonai célokra használták, majd menekültek elhelyezésére adott lehetőséget. Állandó teltházzal működtek. A főváros a két világháború közötti időben újabb, ideiglenes menhelyek nyitására kényszerült ben bevezettek egy új szolgáltatást, mely munkát adott a menhelyen élőknek. A munkaképes hajléktalanok az ellátásukért cserébe 10 napon keresztül, 6 órás munkaidőben foglakoztatták. Általában könnyű fizikai munkát végeztek. Az éjjeli menedékhelyen biztosítottak számukra külön fekvőhelyet. A munkaképes otthontalanok napi háromszori étkezést kaptak. Higiénés intézkedéseket vezettek be. A menhelyek nyitvatartási idővel rendelkeztek (este 7 órától- másnap reggel 6 óráig). (Oross 2003) Az 1935-ös évtől nyilvántartást kellett vezetni a hajléktalan emberekről, ezért 1936 áprilisában külön szervezet megalapítására volt szükség (Hajléktalanok Központi Irodája). Akkoriban a főváros menhelyei már 3200 férőhellyel rendelkeztek, de ez sem volt elég, ahhoz, hogy minden hajléktalannak szállást tudjon biztosítani. Több karitatív szervezet és szociális egyesület tevékenykedett, hogy segítse a fedél nélkülieket, szegényeket. (Oross 2003) A hajléktalanság egyik oka, akkoriban is, a lakáshiány problémája. Nőttek a bérleti díjak, a lakásárak, emellett nagy volt a munkanélküliség és alacsonyak voltak a bérek. Sokan eladósodtak, majd ez maga után vonta a hatósági kilakoltatást. Az ilyen helyzetbe kerülő családokat szükséglakásban helyzeték el, de nem mindenki jutott hozzá azokhoz. Sok esetben a családtagokat elválasztották egymástól és menhelyeken helyezték el őket. A menekült bevándorlók pedig vagonlakásokban és pályaudvarokon éltek. (Oross 2003) A második világháborút követő időszakban stagnáltak a szociális intézkedések. A szocialista érában pedig nem ismerték el a hajléktalanságot, így nem is foglakoztak ezzel a kérdéssel. Egy menedékhely maradt meg, ami csekély számú férőhellyel rendelkezett és általában csak azok vették igénybe, akik épp börtönből szabadultak, nem volt lakásuk, sem családi kapcsolataik. (Oross 2003) 6

7 1.4. Globális összefogás Az ENSZ 7 az 1987-es évet a Hajléktalanok Nemzetközi Évének tekintette. A programmal a céljuk, hogy javítsák hajléktalanok sorsát. E kezdeményezés révén sikerült megszüntetni a hajléktalansággal kapcsolatos tabukat. A sajtó segítségével több cikk látott napvilágot a témával kapcsolatban, talán 1989 volt a fordulópont e téren, mert megalakították a Hajléktalanokért Társadalmi Bizottságot, ez volt az első civil kezdeményezés Magyarországon Magyar akciók A rendszerváltást követően ( ) az akkori kormányzat és más hajléktalan ellátásban részvevők közreműködésével létrehozott egy hajléktalan műhelyt 8, mely pályázati felhívásokkal támogatni kezdte a hajléktalanellátással foglakozó civil és állami szervezeteket. Megkezdődtek a menhelyek újranyitásai ben az új kormány létrehozta a Népjóléti Minisztériumot és azon belül a Szociális Programok Irodáját, melynek egyik feladata a hajléktalanellátáshoz nélkülözhetetlen intézményrendszer kialakítása es jogi szabályozás megszabja a szolgáltatást nyújtó intézmények számára a személyzetre vonatkozó előírásokat, valamint a kötelező nyilvántartás vezetését a hajléktalanokról, így állami normatíva segítségével a működésük valamelyest könnyebbé vált. Még ebben az évben egy szakmai szerveződés jött létre Hajléktalan Szolgálatok Tagjainak Országos Egyesülete (HAJSZOLT) -, mely számottevő szabályozási tervvel rukkolt elő, programok, külföldi tanulmányutak szervezése, fórumok létrehozása (például: Hajszolt Hírlap ) kötődik működéséhez évi III. Szociális Törvény foglalkozik a hajléktalansággal, ebben megfogalmazta a hajléktalanság definícióját, a hajléktalanellátással foglakozó intézmények működését és ezen intézmények kötelezettségeit, valamint az ellátások fajtáit. A törvény értelmében szükség van nappali melegedőre, éjjeli menedékhely fenntartására, átmeneti szállásra, ezenkívül a hajléktalanok rehabilitációs intézményének létrehozására. Ezek ingyenes ellátást biztosítanak a hajléktalanok számára. Az évi szociális törvény módosítása értelmében az 7 Egyesült Nemzetek Szövetsége. 8 In.: Hajléktalanság, Szemelvények a hajléktalanság történetéről 1989-től napjainkig, 27. o./ Kiadó: Savaria Rehab-Team/ Szerk.: Horváth Olga december/ Nyomdai munka: Balogh és Társa Nyomdaipari Kft, Szombathely,

8 alapellátásokon túl kötelező feladat: az utcai szociális munka keretén belül az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérése, szükség esetén ellátásának kezdeményezése, illetve a szükséges intézkedések megtétele helyzete javítása érdekében (Szociális Törvény 78. ). Jelen szabályozás szerint az utcai szociális munka kikerül a kötelezően ellátandó feladatok köréből: Az utcai szociális munka állami finanszírozási körbe vonása: A támogató szolgálat, a közösségi ellátások és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás mellett január 1-jétől az utcai szociális munka finanszírozása is pályázati úton, három éves szerződés keretében valósul meg. A módosítás július 27-ei hatálybalépése biztosítja a fenntartók számára a megfelelő felkészülési időt, és megteremti a jogalapot a pályáztatás a II. félévében történő lebonyolításhoz. A módosítással összefüggésben január 1-jével kikerül a kötelező önkormányzati feladatok közül az utcai szociális munka biztosítása A pécsi TÁMASZ Alapítvány 2.1. Működési keretek A Szociális Törvény alapján (Szt ) minden önkormányzatnak gondoskodnia kell a hajléktalanjairól. A települések létszámától tették függővé a kötelező ellátások körét. A hajléktalanellátások finanszírozása a települési önkormányzat révén meghatározott pénzbeli, vagy természetbeni juttatások, állami normatíva, Európai Uniós támogatások, pályázatok. Ezek segítségével tudják fejleszteni az intézményeket (több férőhely, élelem). Pécsett a Támasz Alapítvány átfogóan foglakozik a hajléktalan ellátással. Több részintézménye van: TÁMASZ Pont Nappali Centrum: 150 fő befogadására képes nappali intézmény. Itt lehetőség van fürdésre, mosásra, ruházat cseréjére, pótlására, ügyintézésre, postai cím megadására, valamint a szociális munkások segítik a fedél nélkülieket a munkára, lakhatásra való felkészítésben, kríziskezelésben. Ezen kívül részt vehetnek tartalmas egyéb szabadidős tevékenységeken is például: filmklub, könyvtár, kézműves klub, pókerklub, főzőklub, színház és mozilátogatás, valamint kirándulások. 9 8

9 Népkonyha és Nappali Melegedő: A népkonyhán 150 fő hajléktalan kap napi egy adag meleg ételt. A Nappali Melegedőn 50 fő veheti igénybe a szolgáltatásokat. Étkezésre előzetesen egy hónappal előbb - kivéve újonnan érkezők - kell bejelenteni az igényt a Nappali Centrumban. A szolgáltatás igénybevételének a feltétele maga a hajléktalanság, illetve a havi jövedelme a kliensnek nem haladhatja meg a 60 ezer Ft-ot. Fő profilja a Népkonyhai étkeztetés, melyet konyhai személyzet, valamint egy fő szociális asszisztens biztosít. Hajléktalanok háziorvosi rendelője: a hajléktalanok lehetőséget kapnak orvosi ellátásra. Hajléktalanok háziorvosi ügyelete: Ügyeleti, orvosi ellátás biztosítása, indokolt esetben betegszállítási, kiszállási lehetőség van. Hajléktalanok Ápoló Otthona: Tartós bentlakásos intézmény, mely 50 fő idős, vagy tartós beteg hajléktalan embernek tud egészségügyi, mentális, szociális segítséget adni. A bekerülés feltétele: a férőhely és az elhelyezésre váró állapotának ismeretében- az intézményvezető, a vezető orvos és a főnővér dönt jelentkezés alapján. Az intézménytérítési díj ellenében vehető igénybe. Lábadozó: 15 fő átmenetileg egészségkárosodást szenvedett hajléktalan embernek van lehetősége gyógyulásra, pihenésre, rehabilitációra, teljes ellátás biztosítása mellett. A bekerülésről - a férőhely és az elhelyezésre való állapotának ismeretében - a vezető orvos dönt. Térítési díj ellenében vehető igénybe. Férfiak Átmeneti Szállása: (2-9 ágyas 10 lakószoba). Az intézmény biztosít ételmelegítésre alkalmas konyhát, étkezőt, tisztálkodási és mosási lehetőséget. 40 fő befogadására képes. Összesen 6 szakember dolgozik: 2 fő szociális munkás, feladatuk az egyéni esetkezelés, mindemellett 4 fő biztosítja a 24 órás nyitva tartást és ügyel a lakók biztonságára. Az átmeneti szálló 1 évre (ami maximum egy évvel meghosszabbítható) vehető igénybe. Feltétel, hogy az igénybevevő képes legyen az önellátásra, rendszeres jövedelemmel rendelkezzen, és motivált legyen a saját élethelyzete javítására, változtatására. A kliensek személyre szabott segítséget kapnak hivatalos ügyek intézésében, annak érdekében, hogy kellőképp motiváltak legyenek és a haladás iránya kifelé mutasson a hajléktalanságból. A bekerülés igénybenyújtással történik. A felvételizőnek ezt jeleznie kell a Nappali Centrumban, ahol szociális munkás segít értékelni a jelenlegi élethelyzetét. Ha a szálló a legmegfelelőbb megoldás, akkor kerül sor felvételi elbeszélgetésre. Felvételi bizottság dönt az esetleges felvételről, és a segítés további menetéről. Az intézmény csak pénzbeli juttatással vehető igénybe. 9

10 Férfi Éjjeli Menedékhely: 70 fő hajléktalan ember számára nyújt éjjeli menedéket (12 szoba). Lehetőség van fürdésre, mosásra, ételmelegítésre, valamint szociális szolgáltatások igénybevételére ingyenesen. Kritérium az egy évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő lelet, illetve a házirend elfogadása és betartása. Nők Éjjeli Menedékhelye 20 fő ellátására képes. Azonos lehetőségeket ad, mint a Férfi Éjjeli Menedékhely. A kliensek saját használatú, zárható szekrényekben tárolhatják értékeiket. Az intézmény ingyen vehető igénybe. Feltétele ugyanaz, mint a férfi éjjeli menedékhely esetén. Női Átmeneti Szállás ugyanolyan működési feltételekkel és keretekkel működik, mint a Férfi Átmeneti Szálló. 10 A fentiekben jól látható az intézmény több részleggel rendelkezik az alapítvány, melyeket szakképzett dolgozók irányítanak. Működésüket elősegíti az utcai szolgálat, melynek lényege, hogy felmérje a hajléktalanok létszámát, tartózkodási helyüket. Szükség esetén értesítik a betegszállítókat, gondoskodnak a hajléktalanok elhelyezéséről, mely lábadozóban történik, súlyosabb sérülések esetén ápolóotthonba szállítják. A nappali ellátóban, hajléktalanok különböző programokon vehetnek részt, melyek lehetőséget adnak a kapcsolatépítésre. Hozzáférnek internethez és könyvtárhoz. Képezhetik magukat. Az esetgazda figyelemmel kíséri a hajléktalan sorsát, képviseli hivatalos szerveknél. A Támasz Alapítvány hazai és Európai Uniós támogatások elnyerésével igyekszik a hajléktalan emberek segítségére lenni. 11 Az OFA 12 célja a munkanélküliség csökkentése a foglalkoztatás növelése hazánkban; hasonló szervezet a TÁMOP 13 és a TIOP 14. Pályázati lehetőséget biztosítanak, melynek elnyerésével korszerűsíthetik a hajléktalan ellátással foglakozó intézményeket. Az intézmény minőségi szolgáltatását az anyagi forrás és a plusz férőhelyek (Éjjeli menedékhely) biztosítása akadályozhatja, létszámuk adott, a bővítéshez pedig még több pénzre lenne szükség. 10 forrás: A TÁMASZ Alapítvány hivatalos online oldaláról Országos Foglalkoztatási Közalapítvány ben alapította az akkori kormány. A célja a foglalkoztatás növelés és a munkanélküliség mérséklése. 13 Társadalmi Megújulás Operatív Program. 14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. 10

11 2.2. Buktatók, hátrányok és problémák Meglátásom szerint, a hajléktalan emberek számára majdhogynem úgy működik ez az intézmény, mint egy otthon. Ennek ugyanakkor az a veszélye, hogy elkényelmesednek, belenyugszanak a helyzetükbe, hisz van fedél a fejük fölött, külön zárható szekrényt kapnak, pokróccal és nem akarnak változtatni. Vannak, akik dolgoznak (általában feketén, vagy ételt, dohányt és kevés pénzt kapnak a munkájukért), üveget gyűjtenek, de olyanok is vannak, akik egész nap csak a várost járják, várják, hogy múljon az idő. A menhelyen élők közül nagyon kevés a kéregető. Sok esetben - inkább a fővárosra jellemző - a koldusok, a koldusmaffia áldozatai. Számukra a koldusmaffia lakást biztosít, ahol többnyire en laknak együtt, viszont a kéregetéssel, akár egyetlen egy nap alatt 20 ezer forintot is összegyűjthet egy hajléktalan ember. Szervezett formáról beszélünk, nem érzik kényszernek a kéregetést. Egyfajta megszokott munkává válik számukra. Nem akarnak változtatni. Háttérismereteim alapján, a hajléktalanság oka lehet az adott ország társadalmi, gazdasági helyzete. Probléma a (fix) munkahelyek megszűnése, nincs pénzkeresési lehetőség, kölcsönök felhalmozása (uzsora), esetleg a lakásmaffia áldozatává válnak, a rengeteg megpróbáltatás elviseléséhez különböző szenvedélybetegségek alakulhatnak ki (például: alkohol, drog, játékszenvedély ). Ugyanakkor a fiatal pályakezdők is veszélyben vannak, nincs elég munkahely. Protekcionizmus és a korruptizmus által felerősödnek a társadalmi problémák. Az alapítvány statisztikái alapján több férfi hajléktalan van, mint nő. Ebben az is közrejátszik, hogy a válások során a nő marad a gyerek(ek)kel a lakásban. Érdekes a női hajléktalanság dilemmája, országonként változik, véleményem szerint azért nem annyira szembetűnő a női hajléktalanság, mert könnyebben teremtenek a nők kapcsolatot. Ideiglenesen el tudnak helyezkedni. Segítséget hamarabb elfogadnak, mint a férfiak 15. A magyar társadalmi- demográfiai struktúra a rendszerváltást követően nagy változásokon ment keresztül, mind szociálpolitikai, munkaerő piaci és lakáspiaci területeken. Sok munkahely megszűnt, ezzel elindítva a lavinát. Keresőképes lakosság egy része elvesztette állását, így nem tudta fenntartani otthonát, családját. Ezzel együtt a családi problémák is fokozódtak, egyre jellemzőbb lett a válás. Csonkacsaládok alakultak ki, ezáltal megváltoznak a szociális kapcsolatai és a kirekesztettség fenyegeti őket. Perifériára szorulnak, ahol kevesebb kiugrási lehetőség van a deprivált helyzetből. (Gyuris 2003) 15 Tamási Erzsébet (2004): Egy férfinyira a hajléktalanságtól. In Esély 2004/3. 11

12 Meggyőződésem, hogy a mai gazdaság viszonytagságai, a társadalom általános állapota - a pesszimizmus, korruptizmus -, lényegesen hozzájárulnak a munkanélküliség fokozódásához, melyre a válasz a társadalom és az egyén deviáns viselkedése. Véleményem szerint a helyzet javításához széleskörű társadalmi együttműködés és összefogás szükséges. Többek között az új munkahelyek megteremtése, valamint a negatív és pozitív diszkrimináció visszaszorítása lenne a megoldás. Úgy gondolom, hogy a mai gazdasági instabilitás kilátástalanságot sugall a társadalmakra, nincs motiváció, ami megnehezíti a jövő tervezését. A társadalmi közöny irányítja, jellemzi a mai kor emberét. Sokat hallott mondatok: Nem az én problémám!; Egyéni szociális probléma!. Mindenki a saját gyarapodásával van elfoglalva, egocentrikusság, énközpontúság a mozgatórugója a cselekedeteknek. Egyszerűbben megfogalmazva struccpolitikát alkalmaznak, az emberek egyre jobban elidegenednek egymástól, nem figyelnek egymásra. Eltűnik a Bibliából jól ismert, Jézus által tanított felebaráti szeretet és tisztelet. Szeresd felebarátodat, mint magadat. 16 A környezetemben élők közül sokan úgy gondolják, a hajléktalanok rossz emberek, maguknak köszönhetik a jelenlegi élethelyzetüket (hajléktalanság állapotát), de számomra kiderült, hogy egyáltalán nem így van. Egyrészt valamitől függenek. Például, az alkoholtól. Többen csak azért isznak, hogy elfelejtsék a tegnapot, számukra ez egy védekező mechanizmus, így élik túl a mindennapokat, a kilátástalanságot. Másrészt megrekedtek a saját fejlődésükben. Meglátásom szerint ezért is nem képesek kimozdulni a helyükről. A legnagyobb probléma az értékrendjükben van, amit gyermekkorukból kaptak. A körülmények áldozatai. Közhelynek tűnik, de fontos szempontként figyelembe kell venni Magyarország jelenlegi gazdasági helyzetét is, például munkahelyek szűnnek meg és az egyik elsődleges lépcsőfok a hajléktalanná válásnál a szegénység. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy segíteni csak akkor lehet rajtuk, ha szeretnék. Felnőtt emberek értékrendjét pedig nehéz megváltoztatni. Sajnálattal hallottam elbeszéléseikből, hogy számukra egyáltalán nem fontosak az ünnepek, minden nap ugyanolyan. Nincs semmi különleges, nem ünneplik a Karácsonyt, a születésnapokat, névnapokat. Természetesen vannak kivételek. Az egyik interjú alanyom beszámolt egy megható és szívet melengető mondatról, mely így hangzott: Nemcsak a karácsony a szeretet ünnepe, hanem a te születésnapod is, mert Isten örült, amikor megteremtett téged.. 16 Biblia, Újszövetség, Márk Evangéliuma 12. rész

13 3. A kutatás hipotézise 3.1. A vallás, mint lehetséges megoldás?! Saját szocializációmból kiindulva sokat foglalkoztat az emberek vallásossága, hite, így számomra elkerülhetetlen volt a hajléktalanság és a vallás összekapcsolása. A vallásosság egyet jelent az önfeláldozással - ahogy Jézus is meghalt az emberek bűneiért és aki hisz benne az feloldozást nyer -, a folyamatos karitatív tevékenységek folytatásával, a jócselekedetek alkalmazásával, mely lelki támasz és vigasz. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel és ne zárkózz el testvéred elől (Ézs. 58.7). Egymással sorsközösséget vállalunk, mi emberek, méghozzá a halál állapotával. Egymáson szolidarisztikus gesztusokkal segíthetünk. Főként és elsősorban meg kell adni az alapvető fiziológiai szükségleteket. Gondolok itt a Maslow félepiramisra 17 : 1. Maslow- Szükségletek Piramisa 17 Abraham Maslow (1954): Motivation and Personality. R.R. Donelley & Sons Company. 13

14 3.2. Vallási felekezetek tevékenységei A különböző vallási felekezetek segítenek valamilyen módón a rászorultakon. Legtöbbször a fiziológiai szükségletek biztosításával- étel, ital, esetleg hajlék adásával- járulnak hozzá a hajléktalanok jóllétéért. Egyik példaként a Hajlék Misszió, (az Evangéliumi Pünkösdi Közösség) végez mentális gondozást. A Misszió lényege, hogy tudassa a hajléktalanokkal, hogy nincsenek egyedül, nemcsak az ellátás, hanem az ösztönzés a céljuk 18. A Katolikus Karitasz tevékenysége főként az étel- és ruhaosztás. Pécsi példaként bemutatnám a nemrégiben megnyílt (2011. május 14.) Remény Háza- Domus Spei-t, mely nem csak nappali melegedőként szolgál, hanem a kertvárosi Szent Erzsébetben dolgozó papok foglalkoznak is a hajléktalanokkal. Közösségi programokat szerveznek, beszélgetnek, valamint próbálják reszocializálni és munkához segíteni a fedél nélkülieket. Majdnem az összes vallási felekezet részt vállal és aktívan tevékenykedik a rászorulók segítésén. Sok szempontból előnyös a felekezetek aktivitása, egyrészt serkenti a civil szférát, ezzel kevesebb terhet ró az önkormányzatokra, így több rászoruló kap a segítségből - bár lehet, hogy nem minőségi, mivel általában a felekezetekben, nem professzionális szociális munka folyik. Másrészt a hajléktalanok a vallás, vagy vallásosság által, talán megtalálhatják a szenvedéseik értelmét, még ha nem is kapnak megfelelő és kimerítő magyarázatot, de egyfajta új célt tud mutatni, így a vallásnak embert formáló jelentősége van. Segíthet a feldolgozásban, elfogadásban, megismerésben. Ugyanakkor tudni kell, hogy több felekezet téríti is a hajléktalanokat, ami nem elfogadott a Szociális Munka Etikai Kódexe 19 szerint. A szociális munkásnak tiszteletben kell tartania a kliense és más emberek szabad akaratát, méltóságát, értékeit, jogait, céljait. Úgy gondolom, valóban nem etikus a vallási meggyőződés ráerőltetése a rászorulóra, elvégre így is kiszolgáltatott helyzetben vannak, melyből nehéz a továbblépés, kilépés. 4. Kutatási módszer Véleményem szerint az egyik megoldás a vallás - esetleg egy vallási közösség - felé fordulás lehetne. Részben segítene nekik beilleszkedni egy új közösségbe, másrészt a hit által erősödhetne az akarat, egyfajta elköteleződést jelentene, ami célokat vetít eléjük, így motiváltabbá válna. Erről a témáról interjút készítettem 1 lelki gondozó római katolikus 18 főszerk.: Schermann Márta(2010): HajléktaLand. In.: Vallás, old. Szubjektív Érték Alapítvány - és 19 A Szociális Munka Etikai Kódexe, Budapest április

15 pappal, aki foglalkozik hajléktalanokkal, a pécsi kertvárosi Szent Erzsébet plébánia által alapított Remény Házában, valamint 1 mentálhigiénés pappal, és két teológus végzettségű szociális munkással. Az egyik a TÁMASZ Alapítványnál a férfi éjjeli menedékhely részlegvezető munkatársaként tevékenykedik, másik a Pécsi Egyházmegye Idősellátásában dolgozik, mint intézményvezető. (Interjú kérdéssor: lásd 1. melléklet) Érdeklődésem tárgykörében tartozó témák közül leginkább arra voltam kíváncsi, hogy milyen a szociális munka hajléktalanokkal, az ő lelki gondozásuk mennyire függhet össze a vallással? Van- e egyáltalán kapcsolat? Milyen új erőteret tud biztosítani a hajléktalanok számára a vallási felekezethez való tartozás, vagy Istenbe vetett hit? A hit, a remény, a felebaráti szeretet azaz a keresztény tanok szerint, hogyan adhatnak értelmet a hajléktalanok szenvedéseinek? Segítséget ad- e a továbblépésre? Az esetleges problémák, a függés és a marginalizált helyzet leküzdésére. (Máté evangéliuma 11, 28-30: Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű- és nyugalmat találtok lelketeknek [Jer 6,16]. Mert az én igám édes és az én terhem könnyű.) 4.1. Segítő kapcsolatban megjelenő vallási módszerek Az interjú készítés során mindenképp körvonalazódott bennem, hogy a segítő személyiségétől, saját szocializációjától függ, hogy milyen eszközök és erőforrások alapján, vagy mentén segít a rászorultakon. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy semmiféle vallási meggyőződést nem erőltethet a segítő a kliensre, hisz a megtérés, vagy megnyugvás lehetőségét, csak és kizárólag a kliens döntheti el saját tapasztalatai által. A segítőnek pedig a legfőbb dolga, hogy segítse, illetve megadja a kellő támogatást a kliens számára döntéshelyzetben. Mivel marginalizált helyzetben vannak, legfőbb támogató tér a segítő és a segítővel kialakult kapcsolat. Segítő az eszköz, semmiképpen sem megoldás. Lényegében egy lehetséges megoldást szerettem volna megtudni az interjú alanyok segítségével. Következtetésként levonható, hogy számukra a vallás központi szerepet játszik az életükben, az interjú alanyok válaszai alapján megállapítható, hogy mindenképpen egy elfogadott módszer és megoldás a vallás, a hit. Érdekesnek találtam, hogy mindegyik interjú alanyom véletlenszerűen, a sorsnak köszönheti, hogy e pálya felé orientálódtak. 15

16 Aki sokat kérdez és látja, hogy az idő véges, gondolkodik a halálon, annak értelemszerűen adódik a probléma: Mi lesz velem? Mi lesz a szeretteimmel? Ki segít nekem jó választ találni? Miért vagyok itt? Mi értelme a létnek? A szociális szférában dolgozók tapasztalatai alapján mindaddig semmiféle eredményt nem lehet elérni egy klienssel, amíg lelki-pszichés állapotában nem sikerül őt az emberi minimum szintjére emelni, mely véleményem szerint a helyes önismeretet és önbecsülést jelenti. Adhatunk munkát, pénzt, lakást bármelyiküknek, ha mindezt lelki gondozás nélkül teszem, nem ér semmit, mivel az esetek közel 100%-ában visszaesés következik, amint újra krízishelyzetbe kerül az egyén. Akit meg tudunk tanítani vagy csak rá tudunk vezetni a saját krízisének kezelésére, az sokkal nagyobb eséllyel tud majd önálló életvitelt folytatni. Ehhez nyújt elengedhetetlen segítséget a spirituális, vallási foglalkozás (természetesen a megfelelő szakmai munkával egyetemben). Az egyik interjú alanyom eleinte nem tartotta fontosnak a vallási vagy spirituális szükségleteket. Egyszerűen csak az élet értelmére adott választ kereste- saját maga és a kliensei által-, valamint az ember létének mi is a valódi célja, mi az élet célja, az élet feladatának kérdései merültek fel a nemcsak segítő tevékenységek folytán. A filozófiai, pszichológiai és egyéb tanulmányok nem adtak kielégítő választ a fent említett számos kérdésre. A spirituális és vallási megközelítés mélyebbre hatol a probléma lényegébe, elemibb módon teszi fel a kérdéseket és kísérel meg válaszokat adni. Úgy gondolom és mindegyik interjú alanyom szerint az ember önmagát meghaladó transzcendens lény (reménykedünk egy másik világban, egy transzcendens világban, ezzel próbáljuk magyarázni a halandóságunkat, és ezért keressük a bűneinkre a feloldozást. Ebből fakad az emberi méltóság és a szabad akarat. Ha a segítő szakember erre reflektál, és ennek megfelelően cselekszik, azt gondolom hatékonyabb a munkája. Főleg, ha egy olyan emberrel dolgozik, akinek már úgymond nincsenek életkilátásai. A külső szemlélőnek úgy tűnik, hogy igazából semmi értelme a létének sem pedig a szenvedésének. Itt sokan felteszik a kérdést, hogy az ilyen ember miért nem lesz öngyilkos?! Úgy gondolom, a szociális segítő rendszer egyik nagy hibája, hogy nem ad lehetőséget a megfelelő szintű lelki gondozásra, mely lehet vallási tartalmú (is), de akár jelentheti pszichológus, pszichiáter folyamatos jelenlétét a mindennapokban. A saját élményeim, tapasztalataim alapján elengedhetetlen, és mindenkinek szüksége van lelki gondozásra. A mentálhigiéné nagyon sokat segít abban, hogy a konkrét embert a saját egyéni életeseményeiben tudjam szemlélni. A mentális gondozás véleményem szerint a segítői tevékenység kulcsa. Segíteni csak úgy lehet, ha a segített saját belső erőforrásait keressük meg, és azzal operálunk. Másrészt a kliens hozzáadott energiája is szükséges a változáshoz, ha a kliens is akarja, vállalja a változást. A változás egyben konfliktus is. 16

17 Az egyik interjú alanyom tapasztalata szerint a menedékhelyen főként középkorosztály tartózkodik, akikkel a személyes beszélgetésekben, természetesen nem direkt módon, de megjelennek vallási kérdések, a ki vagyok?, miért vagyok?, mi célom lehet még? stb. kapcsán. Úgy gondolom, hogy szükséges egy olyan szellemi állapot, kíváncsiság a kliens részéről, mely alapján értelmesen el lehet vele beszélgetni, aki képes a beszélgetésekben egyfajta folyamat szerint aktívan részt venni, azok számára a vallás lehet facilitáló hatású. De ehhez már szükségszerű egyfajta kommunikációs intelligencia a kliens részéről. Röviden, annál van a jövőt tekintve rávezető hatása a vallásnak, aki képes megérteni és befogadni a vallási információkat, tanokat. Ez a gyakorlatban egy hosszú evangelizációs folyamat, mely kritériumai részletesebben megtalálhatóak pl. a Katolikus Egyház Katekizmusának előszava I- II-III pontjában, és a Kompendium első és harmadik rész II. fejezetében, vagy Tomka Ferenc: Új evangelizáció könyvének a társadalom peremén élőkről szóló részében. A leglényegesebb a folyamatban a hitelesség, a személyes példamutatás és a feltétlen szeretet a kliens iránt. A vallásnak egyéni és közösségi tere van. A szakmai munka a segítő szempontjából lehet egy vallásos hozzáállás, de direkt módón ez nem jelenhet meg egy segítői kapcsolatban (azért van kivétel persze). A vallást tehát felhasználhatom, mint segítő, mert az a személyiségem egyik fontos része, de nem végezhetek missziót. A facilitáló hatás persze ettől megvan, mert én vallásos ember vagyok, de közvetlenül ezt nem kényszeríthetem ki senkiből. Csak azon lehet segíteni, aki ebben partner, aki képes arra, hogy befogadja a vallási információkat, s azokon keresztül a gondolkodása, életvitele is megváltozzék. Fontos, hogy nem én térítek, hanem az általam hitelesen közvetített Evangélium fog változást eredményezni az emberben. Nem a személyemen kell, hogy múljon hosszútávon egy ember megváltozása, mert az oda vezetne, hogy amint megszűnik a személyes kapcsolatunk, az egyén újra képtelen lesz önállóan helyes döntéseket hozni. Én csak még ha nagyon fontos is - egy eszköz vagyok a folyamatban. A segítő nem misszionárius, ellenben történtek/ történhetnek olyan esetek függetlenül a segítő(k) vallásosságától, - hogy az egyént (hajléktalant), megerősíthetjük egy hitbéli dologban, vagy törekvésben, ami előremozdíthatja az életét. Ez azért helyes, mert szolgálhatja egy belső motivációnak az előrehaladását, fejlődését Konklúziók Világnézetem alapján úgy gondolom, hogy az ember összefügg a fizikai, szellemi spirituális - létével. Kölcsönhatásban vannak, kölcsönösen feltételezik egymást, materiális, fizikai 17

18 szinten, valamint szellemi, transzcendentális síkon. Nem pusztán véletlenül létezünk a fizikai valóságban. De ez inkább már filozófiai kérdés, melynek számos és nem eldöntött bizonytalan, ingatag talajon álló találgatások. Az előző gondolatmenetemet alátámasztanám saját tapasztalattal, méghozzá, egyszerű és banális, mindennapi történéssel. Gondoljunk csak bele abba, ha valamilyen lelki problémánk van, az kihat egész szervezetünkre. Akár a mindennapos stressz, olyan egészségügyi problémákhoz vezet, melyeket nehéz visszafordítani, esetleg már megállíthatatlan az úgynevezett romlás folyamata. Saját tapasztalatom ezzel kapcsolatban, ha stresszhelyzetnek vagyok kitéve, a gyomrom bánja, ilyenkor nem tudok enni, összeszűkül, így kevesebbet eszem, ami fogyáshoz vezet, ezzel elveszi az energiámat, vagy a másik végkifejlet, hogy stresszhelyzet esetén túl sokat eszem és éppen az ételmennyiség bevitelével és feldolgozásával akadnak gondjaim. 5. Kríziselmélet Megítélésem szerint, mindegyik hajléktalan, vagy rászoruló esetében meg kell keresni és meg is lehet találni egyfajta krízispontot. Ezek az emberek általában személyiségproblémákkal küzdenek. Fontosnak tartanám a mentális gondozásukat, segítő beszélgetéseket, lényeges, hogy emberként szóljanak hozzájuk. Kríziskiváltó okok megszüntetése nem olyan egyszerű, de segíteni kell nekik feldolgozni, esélyt adni arra, hogy kibeszélhessék magukból a gondjaikat. Meglátásom, hogy így egyszerűbb lenne a továbblépés számukra. Nem feltétlenül pénzbeli juttatásra, programokra van szükség, fel kell ismerni, hogy a mentális gondozás nélkülözhetetlen a továbblépésre. Önértékelési problémákkal küzdenek. Saját maguk és az életük iránt nincs felelősségérzetük, közösségi tudat erősítésére lenne szükség, valamint meg kell tanítani őket az önállóságra. Reszocializálás szükséges. Krízishelyzet fellépésekor az egyén megpróbálja kompenzálni és coping stratégiákkal ellensúlyozni a váratlan helyzetet. 18

19 Caplan az ötvenes évek elején integrálta a korábbi krízisintervenciós tapasztalatokat egy máig érvényes kríziselméletté, amely a pszichiátriai prevenció alapelvévé vált. A caplani krízis szerint pszichológiai értelemben vett krízis akkor alakul ki, amikor a személy: 1. kénytelen a veszélyeztető körülményekkel szembenézni; 2. ezeket, vagy ezeknek fenyegető közelsége mindennél fontosabb pszichológiai problémává válik számára; 3. ezeket sem megoldani, sem elkerülni vagy kikerülni nem képes 4. s főként nem az adott személyt jellemző szokványos problémamegoldó eszközökkel és a mobilizálható potenciális pszichológiai energiával 20 Jacobson kríziselméleti kutatásai alapján a krízis nem betegség, de betegséget okozhat. Kialakulhat szerhasználat esetén függőség, pszichoszomatikus betegségek, táplálkozási zavarok, testkép zavar, és szorongásos betegségek. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy ez egy fejlődési folyamat, meg kell tanulni kezelni, akár magunktól. Ha pedig nem sikerül megoldást találni és egyedül lábra állni, mihamarabb kérjünk segítséget. Úgy vélem, hogy a hajléktalanok esetében nagy szerepet játszik a problémamegoldó képességek hiánya krízishelyzet esetén - legyen az akár fejlődési-, akcidentális 21, vagy krízismátrix, mely Jacobson nevéhez fűződik 22. A velük foglalkozó szociális munkások, lelki gondozók feladata, hogy szolidaritást vállaljanak, és a felebarátjává váljanak a bajban lévő szenvedőnek. Az Újszövetség tanítási és Jézus példabeszéde alapján irgalmas szamaritánussá kell válni. Mai szóhasználattal élve a mediátor szerep felvétele. Ugyanakkor több perspektívából kell látni a világot, azért szükséges a minél több tudás, hogy hatékonyan és célszerűen segíthessünk. 20 Csürke József és mtsai (2009): Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve. Oriold és Társai Kiadó, Budapest 10.old. 21 Erik H. Erikson (1991): A fiatal Luther és más írások. Budapest, Gondolat kiadó 22 Csürke József és mtsai (2009): Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve. Oriold és Társai Kiadó, Budapest 13.oldal. 19

20 A krízis dinamikája 23 MÉRLEGELÉS AMBIVALENCIA DÖNTÉS Megoldás A beavatkozás területe Kompromisszum Ineffektív megoldás Összeomlás Pszichodinamikus faktorok agresszió gátlódása, szociális izoláció Szuggesztív elemek öngyilkosság a családban és a környezetben, média hírei, film, irodalom Direkt szuicid közlések cry for help, mint levezetés Indirekt szuicid jelzések előkészületi cselekvések, vihar előtti csend A fent szemléltetett ábrán jól látszik a krízis négy kimeneteli szakasza. Úgy gondolom, hogy a hajléktalanok életében is meg lehet találni egy krízispontot (mely sokszor a passzív- rosszabb esetben a tettlegességig fajuló- öngyilkosság felé vezet). Önpusztító, szuicid viselkedést tanúsítanak saját magukkal szemben, mely nem feltétlenül tudatos, sok esetben passzív öngyilkosság pl.: folyamatos alkoholfogyasztás, dohányzás, drog és egyéb szenvedélyek, amik behatárolják a tudatukat. Ha már megelőzni semmiképp sem lehet és már szenvedélyeik rabságában élnek, mindenképp lényeges, hogy megfelelő terápiás módszerben részesüljenek a krízisfeldolgozás reményében. Alkalmas módszerek a segítő beszélgetés, lelki gondozás pszichoterápia. 23 Csürke József és mtsai (2009): Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve. Oriold és Társai Kiadó, Budapest oldal 20

21 6. Módszerek A pszichoterápia vallás volt, és fordítva mondja Elisabeth Lukas: Szenvedésednek is van értelme című remekszabású könyvében. Taglalja vigaszt és támaszt jelent az emberek számára a segítő kapcsolatok kialakulása. Célzott beszélgetéssel felszínre hozhatók a problémák, viszont ha csak hallgatunk és hagyjuk, hogy a kliens vezesse a segítő beszélgetést, akkor csak baráti kapcsolat szerepét látja el a lelki gondozó, szociális munkás. Vezérfonálként szolgál a segítő, ott nyújt vigaszt a szenvedőnek, ahol már nem tud a bajba jutott saját magán segíteni. Olyan segítő beszélgetésnek nincs értelme, mely alatt a klienst megerősítjük a saját berögzött, helytelenül használt problémamegoldó képességében. Nincs értelme annak, hogy dédelgessük a klienst, vagy megerősítsük az önsajnálatában. Hisz ezzel változás nem következik be, sőt annál inkább fokozódik az értelmetlenség, melyet a segítségre szoruló nem ért, így még inkább kétségbe esik. A legfontosabb, hogy motiválttá tegyük. Változást pozitív hozzáállással, cél keresésével lehet elérni. A legtöbb problémát a kétely és az értelmetlenség érzése okozza, ami bizonytalanná teszi az embert. Így a legnagyobb akadályt a saját félelmeink és gyengeségeink jelentik. Az ember folyamatosan a megértésre törekszik, mindennek keressük az okát, a miértjét, az értelmét. Legyen szó az élet értelmének kereséséről, vagy akár a saját hibáink mibenlétéről. Klinikai szociális munka feladata, hogy a kliensekkel elfogadtassa a helyzetét, ne vádolja magát a saját hibáiért, ne érezzen bűntudatot és ne várja a büntetést, úgymond feloldás szerepét töltse be a segítő, mindeközben olyan technikákat tanítson, mely átformálja a gondolkodásmódot és segít a továbblépésben. Eszközként szolgálhat a humor, ami gyengíthetik a félelmeket. Paradox intenció (ami Victor Frankl nevéhez fűződik) lényege, hogy a félelmeket úgy kerüljük ki, vagy úgy harcoljunk azok ellen, hogy a nevetés és inkább a kinevetés technikáját használjuk, olyatén formában, hogy azt akarjuk is a lelkünk mélyéből. Az akarat és félelem kizárják egymást, mivel amit akarunk, attól nem félünk és amitől félünk azt nem akarjuk, és ha sikerül legyőzni a félem érzését akkor az nem terhel minket. 25 Frankl már több évtizeddel ezelőtt figyelmeztetett arra, hogy a paradox intencióval végső soron helyreáll az egzisztenciába vetett eredeti bizalom. Ha pedig az eredeti bizalomnak sok közös vonása van a hittel - a legtágabb értelembe vetett 24 Elisabeth Lukas (2007): Szenvedésednek is van értelem. Agapé, Ferences Nyomda és Könyvkiadó Kft, Szeged 5. oldal. 25 Elisabeth Lukas (2007): Szenvedésednek is van értelem. Agapé, Ferences Nyomda és Könyvkiadó Kft, Szeged o. 21

22 hittel! -, akkor úgy tűnik, hogy a paradox intencióban a régi amerikai mondás bölcsességét fedezhetjük föl: A félelem bekopogott, a hit ajtót nyitott - de kint senki sem volt. Így van ez a terápiában is: a hit, nevezetesen az életbe vetett bizalom és az értelmes élet nem tűri meg a kételyeket és az értelmetlen félelmet Gyógyítás és vallás kapcsolata Az emberiség kezdetén már összekapcsolódott a gyógyítás tudománya és a vallás (Pikó 1999). Méghozzá a történelmi előtti időkig nyúlik vissza. A természeti népek egyszerre használták a gyógyítást és hívták segítségül isteneik gyógyító erejét, mely a varázslókon, sámánokon, papokon keresztül valósult meg. Az emberek közösségben éltek. A közösség szón van a hangsúly, mivel az azt jelentette, hogy együtt voltak jóban- rosszban. Ha valamilyen katasztrófa, krízis lépett fel az életükben úgy gondolták, hogy az isteneket magukra haragították, akkor áldoztak számukra, hogy kiengesztelhessék isteneiket. Önvizsgálatot tartottak a rituálékkal. Értelemszerűen nem a szakmai személyiség fejlődését akarták facilitálni, de úgy gondolom ezek a fajta szertatások részben szupervízióhoz, coachinghoz voltak hasonlóak. Olvasmányélményeim alapján arra a következetésre jutottam, hogy szorosan összekapcsolódott a hit - a vallás- és gyógyítás - valamint a közösségi élet. Kopp Mária - Skrabski Árpád: Vallásosság és lelki egészég címmel megjelent tanulmány tükrözi, hogy többen fordulnak magasabb erőkhöz - Istenhez lélektani válságállapot idején akár imádkozással. Az egészségi állapot és a lelki egészség vizsgálata alapján egészségvédőnek bizonyult a vallásos szemlélet, vallásgyakorlás. A legfontosabb, hogy semmiképpen sem ártó az egyén szempontjából. A vallásosság tehát igen jelentősen csökkenti a legnagyobb népegészségügyi jelentőségű megbetegedések a szív- és érrendszeri megbetegedések, daganatos betegségek - legfontosabb életvezetési rizikófaktorait, a dohányzás és kóros alkoholfogyasztás és az ezek hátterében álló nem adaptív megküzdési stratégiák gyakoriságát. (Kopp, Skrabski 2002) Nyilvánvalóan erősíti a közösséghez való tartozás- hasonszőrűség érzését. Az úgynevezett nem vagyok egyedül érzést. A Teremtéstörténet is jól átadja számunka a mondanivalót Az 26 Elisabeth Lukas (2007): Szenvedésednek is van értelem. Agapé, Ferences Nyomda és Könyvkiadó Kft, Szeged 58. oldal- 7. lábjegyzet 22

23 ember társas lény (Aronson 1978). Nem jó az embernek egyedül lenni" (1Móz 2:18). Természetesen a bigott és megszállott hívők esetében nagyobb a rizikófaktor a túlzott önvizsgálatra, ami hozzájárulhat a depresszió fokozódásához. A kulcsszó a mértékletesség. Továbbá a társadalmi kohézió egyik fontos eszköze a vallásgyakorlás. Növekedik a bizalom és csökken az ellenségeskedés. Azonban a mai társadalom által sugallt mondás érvény a mindennapokra Pénz beszél, kutya ugat!. Ha van anyagi tőke mindent el lehet érni, ezzel a szemlélettel jelentősen redukálta a világképet. (Kopp, Skrabski 2002) Összegzés Mentális testi, szellemi- egészség elősegítése a vallási, valamint a spirituális élmények által lehetségesnek bizonyul. Úgy gondolom kellő hittel, reménnyel, szeretettel, elfogadással jobbá tehető az ember és környezete. Kölcsönhatásban vagyunk mindennel és mindenkivel, így kölcsönös felelősséggel is tartozunk egymás iránt. Sok szempontból értékesnek tartom a katolikus egyház adta gyónási lehetőséget- mely régen inkább helytálló volt, mint ma-, amely lényegében a bűneiknek megvallásáról azok elfogadásáról és megbocsájtásáról szól. Reményt ad, méghozzá a szeretet reményét- Isten szeretetét, egy olyan transzcendens lény létezésére utal, amely szebbé, jobbá teheti a világot ezzel biztonságot ébreszt az emberekben. A szociális munka hasonló ebből a szempontból, mint kezdő szociális munkás, úgy gondlom, hogy most is szükség van az embereknek a beszélgetésre. Mivel a napjainkban kevésbé játszik szerepet a vallás, és vallásgyakorlás, azért a szociális munkás feladata a felgyorsult világban megrekedt emberek bűneinek tévedéseinek elfogattatása, feloldozása megbocsájtása, és remény adás. A feldolgozás lehetőségét biztosítja a kliens számára, és egyfajta támaszt nyújt az elidegenedő társadalmakban. Így a szociális munka, és /vagy a lelki vezetői gyakorlat nem kevesebb, mint közvetítő és mint transzcendentális telefon, mely összeköti a szellemet- lelket- és testet. Lényegében a problémamegoldó stratégiák és az egyénen belüli energiák célszerű és hasznos felhasználásának elősegítése. Egyben ezek összehangolása az egyéni, valamint társadalmi szükségletekkel. (Spirituality and social work 2010) Erről a gondolatmenetről eszembe jut a Bibliából ismert keleti bölcsek története (Máté 2. rész). Mindenki a saját életének a bölcse és ha szem elől téveszti a vezért csillagát- krízis 23

24 esetén- kétségbe esetten keresi a helyét a világban, nem látja a dolgok értelmét és kitérőket tesz, sokszor feleslegesen. Allegorikus értelemben a segítőnek egyrészt a csillag szerepébe kell bújnia, mely segít rávezetni a helyes útra az eltévelyedett rászorulót (keleti bölcset, királyt), habár nem mindig zökkenőmentes az ideális út megtalálása, másrészt a ház, vagy pajta, mint biztonságot nyújtó épület, mely megvéd az időjárás viszontagságaitól. 24

25 MELLÉKLET 1.: AZ INTERJÚ KÉRDÉSEI 1. Neme: 2. Kora: 3. Foglalkozás: 4. Mióta dolgozik hajléktalan emberekkel? 5. A szakmai életútjában mi vezette erre a területre? 6. Miért, és milyen szempontból tartja fontosnak a spirituális és vallási vonatkozásokat egy egyén életében? 7. Milyen jelentősége van az ön tevékenységében a mentális gondozásnak? 8. Az Ön munkája során hogyan jelenik meg, milyen jelentőséggel bír a vallás facilitáló hatása? 9. Tudna- e megtérésről beszámolni-, ha igen, akkor le tudná írni bővebben az esetet? 10. A vallás segítségével célt tudott- e adni a hajléktalan személyeknek- ezzel hozzásegítve őket ahhoz, hogy megváltoztassák sorsukat/ életüket? 25

26 IRODALOMJEGYZÉK Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben. In: Új Mandátum, Budapest, 2001 Breitner Péter: A hajléktalanná válás lépcsőfokai. In: Esély, 1991/ o. Csürke József Vörös Viktor - Osváth Péter Árkovits Amaryl (2009): Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve. Budapest, Oriold és Társai Kiadó, o. Erikson, E. H. (1991) A fiatal Luther és más írások. Budapest, Gondolat Kiadó. Elisabeth Lukas (2007): Szenvedésednek is van értelme. Agapé Ferences Nyomda és Könyvkiadó Kft., Szeged. Gurály Zoltán Győri Péter Mezei György Pelle József: A margó szélén. Hajléktalan emberek Budapesten a századforduló éveiben ( ). In: Esély, 2002/ o. Gyuris Tamás: Hajléktalanság nálunk- és az Unió országaiban. In: Kapocs, II. évf. 5. szám november. 24. Gyuris Tamás, Horváth Olga, Oross Jolán (2004): Hajléktalanellátás, Segédanyag a szociális szakvizsgához. Budapest, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. HajléktaLand: Schermann Márta (főszerk.) Császár Miklós (szerk.) Molnár Péter (szerk.). Szubjektív Érték Alapítvány. Hajléktalanság: Szemelvények a hajléktalanság történetéről 1989-től napjainkig: Fel. szerk.: Horváth Olga, I. kötet. Savaria Rehab-Team kiadó, Iványi Gábor (1997): Hajléktalanok, Budapest, Sík Kiadó. Kelemen Gábor (2011): Átlendülés, Animula Kiadó Komáromi Éva: A hajléktalanok mentálhigiénéje. Szenvedélybetegek, I. évf és in László Klára Oross Jolán (szerk.): A hajléktalanság sebei. Népjóléti Minisztérium, Budapest, o. Periferia Seria 26

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Gyorsjelentés a 2011. évi hajléktalan-adatfelvételről Válaszadó

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE ... napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE Győr városában az utcán élő hajléktalanok száma 250-300 fő körüli, közülük

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Tájékoztató a családon belüli erőszak elkövetői részére (bántalmazó részére)

Tájékoztató a családon belüli erőszak elkövetői részére (bántalmazó részére) Tájékoztató a családon belüli erőszak elkövetői részére (bántalmazó részére) Éjjeli Menedékhely Sörháztér 3. Kapcsolattartó: Fodor Mónika ÉJJELI MENEDÉKHELYEK Intézmény Felettes szerv Férőhely Feltétel

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató a Hajléktalan Szálló működéséről és a téli krízishelyzet tapasztalatairól E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztató a Hajléktalan Szálló működéséről és a téli krízishelyzet tapasztalatairól E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztató a Hajléktalan Szálló működéséről és a téli krízishelyzet tapasztalatairól

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN!

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN! FELHÍVÁS Tisztelt miskolci lakosok! Évente nagyon sok ember válik a tél áldozatává, és szenved kihűléses halált lakáson belül és kívül egyaránt. FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA 700 Szekszárd, Vörösmarty Mihály utca. Tel.: 74/-474, -47 Fax: 74/-474. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 00..-án

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

3. 9/1999. (XI. 24.) Sz.Cs.M. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

3. 9/1999. (XI. 24.) Sz.Cs.M. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások Cím: Budapest 1138 Zsilip u.13. Telefonszám: +36-20-353-6483 Megbízott vezető: Császár Gyula Balázs Nagyobb térképre váltás Szakmai program I. A működést biztosító és szabályozó jogi háttér: 1. 1949. évi

Részletesebben

Hajléktalan politika. dr. Mélypataki Gábor

Hajléktalan politika. dr. Mélypataki Gábor Hajléktalan politika dr. Mélypataki Gábor A hajléktalanság, mint jelenség A hajléktalanságról mondhatjuk, hogy egyidős a nagyobb települések megjelenésével. Az ókori Rómában létezett a közösségi szoba,

Részletesebben

A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN

A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN 1. KÖZTERÜLETEN NE ÉLJENEK ÉS NE ALUDJANAK EMBEREK?! SPECIÁLIS KIHÍVÁSOK AZ UTCAI SZOLGÁLTATÁSOK KAPCSÁN SZEKCIÓVEZETŐ: MORVA EMÍLIA (MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET)

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

1. oldal, összesen: 21

1. oldal, összesen: 21 KMR-101 KMR-102 KMR-103 KMR-104 KMR-105 KMR-106 KMR-107 KMR-108 KMR-109 Misszió Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Szociális Gondozó Központ 1194 Budapest, Viola utca 30. Dankó u. 11. 2030 Érd,

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Az Egészségügyi Centrumok működése

Az Egészségügyi Centrumok működése ellátásáért a gazdasági válság árhullámaival szemben Az Egészségügyi Centrumok működése Dr. Kass Ferenc MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT - magyar katolikus jótékonysági hálózat, kiemelkedően közhasznú szervezet,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Elsőként Lakhatást Szakmai Nap november 7. Aknai Zoltán Menhely Alapítvány

Elsőként Lakhatást Szakmai Nap november 7. Aknai Zoltán Menhely Alapítvány Elsőként Lakhatást Szakmai Nap 2016. november 7. Aknai Zoltán Menhely Alapítvány Elsőként Lakhatást! Utcáról Lakásba? A program előzményei PHARE program foglalkoztatás segítése Foglalkoztatási Lakhatási

Részletesebben

A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése

A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése Első Szakasz 2011. november 1. 2012. március 31. Balatonföldvár 2012. augusztus 30.-31. Aknai Zoltán Közterület helyett emberibb Körülmények (Menhely Alapítvány)

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a Hajléktalansegítő Szolgálat téli időszakban végzett munkájáról E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Beszámoló a Hajléktalansegítő Szolgálat téli időszakban végzett munkájáról E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:. MELLÉKLET: db TÁRGY: Beszámoló a Hajléktalansegítő Szolgálat - téli időszakban végzett munkájáról

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Megmozdítani a mozdíthatatlant

Megmozdítani a mozdíthatatlant Megmozdítani a mozdíthatatlant A Vissza az utcáról program tapasztalatai Szabó Andrea (Hajléktalanokért Közalapítvány) 1 A vissza az utcáról program előzményei 2010: 2011: a Magyar Köztársaság 2010. évi

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Szociális gondozó és szervező / PEFŐ

Szociális gondozó és szervező / PEFŐ 1. a) Milyen tanulságok adódnak a szegénység és a szegénypolitika történeti értelmezéséből? Meg lehet-e szüntetni szegénypolitikával a szegénységet? b) Milyen szerepe van a kulturális foglalkoztatásnak

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Hajléktalan ellátás. 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati

Hajléktalan ellátás. 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati Hajléktalan ellátás Kötelező irodalom: 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben. Új Mandátum, 2001. 2. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 8/2005.(IV.21.) sz. rendeletével módosított 8/2004. (III. 25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (Egységes

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS ÁLLAPOT SZERINT

VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS ÁLLAPOT SZERINT VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS 2017. 01. 01. ÁLLAPOT SZERINT Várakozás jellemzői 2017. január 1-én 1. táblázat Várakozók ellátási forma/típus/altípus szerinti megoszlásai Színkód 1: narancs = szakosított

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A költségvetési szerv tevékenysége

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A költségvetési szerv tevékenysége 37/2017. (II. 23.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (14 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék közzétételéről

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék közzétételéről NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék közzétételéről A személyes

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM Családok Átmeneti Otthona Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az alapítás időpontja: 2002 április 18. Az intézmény címe: Dunaújváros, Frangepán út 54. Az

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN

INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA Napjainkban egyre nagyobb társadalmi értéket képvisel az önkéntes munka. A mai fiatalok már középiskolai tanulmányaik során a tanterv részeként

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 55 762 03 Mentálhigiénés asszisztens Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A mentálhigiéné, az egészségmegőrzés és a rehabilitáció módszerei A vizsgafeladat

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Krizsán Ildikó 2014. november 27. 2014. november 27. Krizsán Ildikó

Krizsán Ildikó 2014. november 27. 2014. november 27. Krizsán Ildikó SZOCIÁLIS JOG I. 1. Szociálistörvényalkalmazása 2. A szociális törvény és a hozzá kapcsolódóvégrehajtásirendeletek 3. Változások az ágazati szabályozásban (külön diasor). Témakörök Alaptörvény Szociális

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Alkohol - Drogsegély Ambulancia KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Tárgy: Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek közösségi ellátásának

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Balatonföldvár, 2010. szeptember 9-10.

Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Balatonföldvár, 2010. szeptember 9-10. 1. dia A közalapítvány tevékenységének áttekintése 1 2. dia A közalapítvány tevékenységei HKA A hajléktalan-ellátás fejlesztése Intézményfenntartás FOGLAK projektiroda Módszertani tevékenység Nyilvánosság

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert.

KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert. KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert.hu Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. Dr. Felkai

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete Budaörs Kistérség Többcélú Társulása, valamint Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a as időszakban

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a as időszakban Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a 2012-13-as időszakban A közalapítvány tevékenységei H A J L É K T A L A N O K É R T K Ö Z A L A P Í T V Á N Y A HAJLÉKTALANELLÁTÁS FEJLESZTÉSE INTÉZMÉNYFENNTARTÁS

Részletesebben

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

HAJLÉKTALANSÁG. Összeállította: Orvos Adrienn

HAJLÉKTALANSÁG. Összeállította: Orvos Adrienn HAJLÉKTALANSÁG Összeállította: Orvos Adrienn Csak néhány szám vagyis ember A KSH adatai szerint Magyarországon évente 300 fővel növekszik az otthonukat elveszítő emberek száma. Budapesten és Pest megyében

Részletesebben