A REMÉNYSÉG CSILLAGA AVAGY A HAJLÉKTALAN ÉS A SEGÍTŐ KÖZÖTTI KAPCSOLAT VALLÁSI ÉS SPIRITUÁLIS ASPEKTUSA. Jelige: Reménység Csillaga

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A REMÉNYSÉG CSILLAGA AVAGY A HAJLÉKTALAN ÉS A SEGÍTŐ KÖZÖTTI KAPCSOLAT VALLÁSI ÉS SPIRITUÁLIS ASPEKTUSA. Jelige: Reménység Csillaga"

Átírás

1 A REMÉNYSÉG CSILLAGA AVAGY A HAJLÉKTALAN ÉS A SEGÍTŐ KÖZÖTTI KAPCSOLAT VALLÁSI ÉS SPIRITUÁLIS ASPEKTUSA Jelige: Reménység Csillaga

2 Tartalomjegyzék Bevezető A hajléktalanság Elméletek és fogalmak Lehetséges okok Intézményesülés kezdete Globális összefogás Magyar akciók A pécsi TÁMASZ Alapítvány Működési keretek Buktatók, hátrányok és problémák Kutatás hipotézise A vallás, mint lehetséges megoldás?! Vallási felekezetek tevékenységei Kutatási módszer Segítő kapcsolatban megjelenő vallási módszerek Konklúziók Kríziselmélet Módszerek Gyógyítás és vallás kapcsolata 22. Összegzés 23. Melléklet 25. Irodalomjegyzék 26. 2

3 Bevezető Szociális munkás hallgatóként az első szemeszter egyik gyakorlata a hajléktalan ellátással foglalkozó TÁMASZ Alapítványnál 1 volt. Kisebb betekintést kaphattunk a működésükről, de hajléktalanokkal nem foglakozhattunk. Többet szerettem volna tudni, mert igazán felkeltette az érdeklődésemet a hajléktalanok világa, hisz nem tudunk róluk semmit, mellettünk élnek, sztereotípiák, előítéletek alapján alkotunk képet róluk. Pedig ugyanolyan hús-vér emberek, mint mi, akiknek fedél van a fejünk fölött, csak máshogy élnek, mások a lehetőségeik, körülményeik őszétől 2011 év elejéig önkéntes munkát végeztem a pécsi TÁMASZ Alapítvány Éjjeli menedékhelyén, ahol megtapasztalhattam, hogy milyen módon járnak el a szociális munkások, mely feladatköröket látnak el. Sajnálattal tapasztaltam, hogy idő-és emberhiány lévén nincs- vagy csak nagyon kevés idő adatik a velük való beszélgetésre. Másrészt, akik ott igénybe veszik a menedékhely adta lehetőségeket, azok már szenvedélyeiknek hódolnak, így a kommunikációs képességeik is akadoznak. Számos kérdés fogalmazódott meg bennem: Mi is az a hajléktalanság? Mióta létezik egyáltalán? Miért tartanak ott ahol? Mi az oka annak, hogy fedél nélkül maradtak? Hogyan lehet rajtuk hasznosan, eredményesen, sikeresen segíteni? Hány embernek sikerült újra talpra állni? Miért sikerült nekik? és még számos kérdés és lehetséges válasz Dolgozatom elején inkább történelmi áttekintést és tárgyilagos tudást mutatok be a szakirodalmak segítségével, melyek fontosak, hisz egy összetett terület, így elengedhetetlen a háttérismeret. Úgy gondolom, hogy ne csak az előítéletekből táplálkozzon a tudás. A téma második felében a segítő szakmában megjelenő vallási és spirituális élményeket, szükségleteket boncolgatom, valamint azt, hogy ezeket hogyan és milyen módón tudja használni egy segítő szakember, lelki gondozó. Eredményes-e a margó szélén 2 rekedt emberek, főként hajléktalanok számára. 1 pécsi hajléktalan-ellátással foglalkozó intézményrendszer. 2 Gurály Zoltán- Győri Péter- Mezei György- Pelle József: A margó szélén. In Esély,

4 1. A hajléktalanság 1.1. Elméletek és fogalmak A hajléktalanságnak nincs egyértelműen elfogadott definiálása, a magyarországi évi III. Szociális törvény értelmében hajléktalan a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás, aki éjszakáit közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. 3 Lakásügyi viszonyokra helyezi a hangsúlyt. FEANTSA 4 négyféle aspektust különböztet meg (Gyuris 2003): 1. lakóhellyel nem rendelkező emberek 2. intézményben élő emberek 3. bizonytalan hajlékban lakó emberek 4. nem megfelelő lakhatási körülmények, valamint nem lakás céljára szolgáló lakásban élő emberek Ez a felfogás is a lakáshelyzetet boncolja. Igazán senki sem tudja a pontos meghatározást, mivel ez koronként, országonként, kultúránként más és más. Később viszont nem csak a lakáshiányra, hanem a szociális kapcsolatok hiányára is kiterjedt az értelmezés. Komáromi Éva (1993) tanulmánya alapján: a hajléktalanságot multifaktorális eredetű, komplex folyamat eredményeképpen foghatjuk fel, mely előidézésében különböző szinten fellépő zavarok működnek együtt. A hajléktalanság tünet, amelyért a makroszociális, az együttélés kis csoportjaiból és/ vagy a személyiséből eredő okok tehetőek felelőssé a hajléktalanság akut krízis és hosszú, lassú lecsúszási folyamat eredménye egyaránt lehet. (Komáromi, 383. oldal). Ez a fajta megfogalmazás úgy gondolom legalább olyan komplex és legalább annyi kiskaput hagy nyitva és annyi megválaszolatlan kérdéskört feszeget, mint maga a hajléktalanság sokszínűsége, feltéve, ha beszélhetünk sokszínűségről. Ha a hajléktalanságot a társadalmi kirekesztés legsúlyosabb megjelenési formájaként értelmezzük: ami nemcsak a fedél, hajlék hiányát jelenti, hanem a kapcsolati háló beszűkülését is azét a kapcsolati hálóét, amely biztonságot nyújt, hozzájárul az egészség, a évi III. törvény 6. és II.-III fejezet, 7., 78., 84., és 89.. (http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid= &kif=hajl%c3%a9ktalan*#xcel) Letöltés időpontja: január tha European Federation of National Organisations Working with the Homeless- Hajléktalanellátó Szervezetek Európai Szövetsége. 4

5 jólét megőrzéséhez, erőforrást jelent, átsegít a válsághelyzeten-, akkor a hajléktalan emberekkel végzett szociális munka célja nem lehet más, mint a társadalmi befogadás elősegítése, a visszahúzódás mint adaptációs viselkedés megelőzése a társadalmi- kulturális célok és a célokhoz vezető intézményes eszközök hozzáférhetővé tétele (munkahely, jövedelem, lakás stb.) Lehetséges okok Okai szerteágazóak. A magyarországi kutatások alapján a válaszok két nagyobb csoportra oszthatók. Strukturális megközelítés szerint okai a következők: lakáshiány, munkanélküliség, börtön, kórház, állami gondozósból való kikerülés, kilakoltatás, válás, leszázalékolás, albérlet megszűnése stb. Másik megközelítés a kulturális - pszichoszociális: olyan szocializáció elsajátítása, mely bizonyos dezorganizált létformához vezet, egyéb szenvedélyekhez való szoros viszony- alkohol, drog stb., személyiségfejlődési zavarok, deviáns viselkedések, és az alkalmazkodási, valamint a problémamegoldási képességek hiánya, vagy hiányosságai. (Kocsis 1995). A hajléktalan ügy nemcsak napjainkban foglakoztatta a magyar társadalmat, hanem, már régen, ahogy most is, létezett és létezik hajléktalanság. Magyarországon az 1800-as években az ipari forradalom hatására, nagyobb gyárak alakultak, munkalehetőséget biztosított az emberek számára, így egyre többen vándoroltak Pest- és Buda környékére a jobb élet reményében Intézményesülés kezdete Éjjeli szállókat hoztak létre, ami fekhelyet biztosított a munkások számára. Ellenben mennyiségileg és minőségileg nem feleltek meg. Az első menhelyet 1876-ban alapították a fővárosban ben megkezdték az árva otthonok, szeretetotthonok, menhelyek, népkonyhák létesítését, ezzel megindul a nyílt szegénygondozás között a menhelyek befogadóképessége meghaladta az ezer főt. (Oross 2003) 5 In: Hajléktalanellátás/ Gyuris Tamás, Horváth Olga, Oross Jolán. Bp.: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, oldal. 6 Oross Jolán (2003): A hajléktalanság kezelésének történeti háttere Magyarországon. In: Budai Ágnes (szerk.): Hajléktalanellátás, segédanyag a szociális szakvizsgához. NEMZETI CSALÁD- SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET, Budapest o. 5

6 Az első világháború alatt katonai célokra használták, majd menekültek elhelyezésére adott lehetőséget. Állandó teltházzal működtek. A főváros a két világháború közötti időben újabb, ideiglenes menhelyek nyitására kényszerült ben bevezettek egy új szolgáltatást, mely munkát adott a menhelyen élőknek. A munkaképes hajléktalanok az ellátásukért cserébe 10 napon keresztül, 6 órás munkaidőben foglakoztatták. Általában könnyű fizikai munkát végeztek. Az éjjeli menedékhelyen biztosítottak számukra külön fekvőhelyet. A munkaképes otthontalanok napi háromszori étkezést kaptak. Higiénés intézkedéseket vezettek be. A menhelyek nyitvatartási idővel rendelkeztek (este 7 órától- másnap reggel 6 óráig). (Oross 2003) Az 1935-ös évtől nyilvántartást kellett vezetni a hajléktalan emberekről, ezért 1936 áprilisában külön szervezet megalapítására volt szükség (Hajléktalanok Központi Irodája). Akkoriban a főváros menhelyei már 3200 férőhellyel rendelkeztek, de ez sem volt elég, ahhoz, hogy minden hajléktalannak szállást tudjon biztosítani. Több karitatív szervezet és szociális egyesület tevékenykedett, hogy segítse a fedél nélkülieket, szegényeket. (Oross 2003) A hajléktalanság egyik oka, akkoriban is, a lakáshiány problémája. Nőttek a bérleti díjak, a lakásárak, emellett nagy volt a munkanélküliség és alacsonyak voltak a bérek. Sokan eladósodtak, majd ez maga után vonta a hatósági kilakoltatást. Az ilyen helyzetbe kerülő családokat szükséglakásban helyzeték el, de nem mindenki jutott hozzá azokhoz. Sok esetben a családtagokat elválasztották egymástól és menhelyeken helyezték el őket. A menekült bevándorlók pedig vagonlakásokban és pályaudvarokon éltek. (Oross 2003) A második világháborút követő időszakban stagnáltak a szociális intézkedések. A szocialista érában pedig nem ismerték el a hajléktalanságot, így nem is foglakoztak ezzel a kérdéssel. Egy menedékhely maradt meg, ami csekély számú férőhellyel rendelkezett és általában csak azok vették igénybe, akik épp börtönből szabadultak, nem volt lakásuk, sem családi kapcsolataik. (Oross 2003) 6

7 1.4. Globális összefogás Az ENSZ 7 az 1987-es évet a Hajléktalanok Nemzetközi Évének tekintette. A programmal a céljuk, hogy javítsák hajléktalanok sorsát. E kezdeményezés révén sikerült megszüntetni a hajléktalansággal kapcsolatos tabukat. A sajtó segítségével több cikk látott napvilágot a témával kapcsolatban, talán 1989 volt a fordulópont e téren, mert megalakították a Hajléktalanokért Társadalmi Bizottságot, ez volt az első civil kezdeményezés Magyarországon Magyar akciók A rendszerváltást követően ( ) az akkori kormányzat és más hajléktalan ellátásban részvevők közreműködésével létrehozott egy hajléktalan műhelyt 8, mely pályázati felhívásokkal támogatni kezdte a hajléktalanellátással foglakozó civil és állami szervezeteket. Megkezdődtek a menhelyek újranyitásai ben az új kormány létrehozta a Népjóléti Minisztériumot és azon belül a Szociális Programok Irodáját, melynek egyik feladata a hajléktalanellátáshoz nélkülözhetetlen intézményrendszer kialakítása es jogi szabályozás megszabja a szolgáltatást nyújtó intézmények számára a személyzetre vonatkozó előírásokat, valamint a kötelező nyilvántartás vezetését a hajléktalanokról, így állami normatíva segítségével a működésük valamelyest könnyebbé vált. Még ebben az évben egy szakmai szerveződés jött létre Hajléktalan Szolgálatok Tagjainak Országos Egyesülete (HAJSZOLT) -, mely számottevő szabályozási tervvel rukkolt elő, programok, külföldi tanulmányutak szervezése, fórumok létrehozása (például: Hajszolt Hírlap ) kötődik működéséhez évi III. Szociális Törvény foglalkozik a hajléktalansággal, ebben megfogalmazta a hajléktalanság definícióját, a hajléktalanellátással foglakozó intézmények működését és ezen intézmények kötelezettségeit, valamint az ellátások fajtáit. A törvény értelmében szükség van nappali melegedőre, éjjeli menedékhely fenntartására, átmeneti szállásra, ezenkívül a hajléktalanok rehabilitációs intézményének létrehozására. Ezek ingyenes ellátást biztosítanak a hajléktalanok számára. Az évi szociális törvény módosítása értelmében az 7 Egyesült Nemzetek Szövetsége. 8 In.: Hajléktalanság, Szemelvények a hajléktalanság történetéről 1989-től napjainkig, 27. o./ Kiadó: Savaria Rehab-Team/ Szerk.: Horváth Olga december/ Nyomdai munka: Balogh és Társa Nyomdaipari Kft, Szombathely,

8 alapellátásokon túl kötelező feladat: az utcai szociális munka keretén belül az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérése, szükség esetén ellátásának kezdeményezése, illetve a szükséges intézkedések megtétele helyzete javítása érdekében (Szociális Törvény 78. ). Jelen szabályozás szerint az utcai szociális munka kikerül a kötelezően ellátandó feladatok köréből: Az utcai szociális munka állami finanszírozási körbe vonása: A támogató szolgálat, a közösségi ellátások és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás mellett január 1-jétől az utcai szociális munka finanszírozása is pályázati úton, három éves szerződés keretében valósul meg. A módosítás július 27-ei hatálybalépése biztosítja a fenntartók számára a megfelelő felkészülési időt, és megteremti a jogalapot a pályáztatás a II. félévében történő lebonyolításhoz. A módosítással összefüggésben január 1-jével kikerül a kötelező önkormányzati feladatok közül az utcai szociális munka biztosítása A pécsi TÁMASZ Alapítvány 2.1. Működési keretek A Szociális Törvény alapján (Szt ) minden önkormányzatnak gondoskodnia kell a hajléktalanjairól. A települések létszámától tették függővé a kötelező ellátások körét. A hajléktalanellátások finanszírozása a települési önkormányzat révén meghatározott pénzbeli, vagy természetbeni juttatások, állami normatíva, Európai Uniós támogatások, pályázatok. Ezek segítségével tudják fejleszteni az intézményeket (több férőhely, élelem). Pécsett a Támasz Alapítvány átfogóan foglakozik a hajléktalan ellátással. Több részintézménye van: TÁMASZ Pont Nappali Centrum: 150 fő befogadására képes nappali intézmény. Itt lehetőség van fürdésre, mosásra, ruházat cseréjére, pótlására, ügyintézésre, postai cím megadására, valamint a szociális munkások segítik a fedél nélkülieket a munkára, lakhatásra való felkészítésben, kríziskezelésben. Ezen kívül részt vehetnek tartalmas egyéb szabadidős tevékenységeken is például: filmklub, könyvtár, kézműves klub, pókerklub, főzőklub, színház és mozilátogatás, valamint kirándulások. 9 8

9 Népkonyha és Nappali Melegedő: A népkonyhán 150 fő hajléktalan kap napi egy adag meleg ételt. A Nappali Melegedőn 50 fő veheti igénybe a szolgáltatásokat. Étkezésre előzetesen egy hónappal előbb - kivéve újonnan érkezők - kell bejelenteni az igényt a Nappali Centrumban. A szolgáltatás igénybevételének a feltétele maga a hajléktalanság, illetve a havi jövedelme a kliensnek nem haladhatja meg a 60 ezer Ft-ot. Fő profilja a Népkonyhai étkeztetés, melyet konyhai személyzet, valamint egy fő szociális asszisztens biztosít. Hajléktalanok háziorvosi rendelője: a hajléktalanok lehetőséget kapnak orvosi ellátásra. Hajléktalanok háziorvosi ügyelete: Ügyeleti, orvosi ellátás biztosítása, indokolt esetben betegszállítási, kiszállási lehetőség van. Hajléktalanok Ápoló Otthona: Tartós bentlakásos intézmény, mely 50 fő idős, vagy tartós beteg hajléktalan embernek tud egészségügyi, mentális, szociális segítséget adni. A bekerülés feltétele: a férőhely és az elhelyezésre váró állapotának ismeretében- az intézményvezető, a vezető orvos és a főnővér dönt jelentkezés alapján. Az intézménytérítési díj ellenében vehető igénybe. Lábadozó: 15 fő átmenetileg egészségkárosodást szenvedett hajléktalan embernek van lehetősége gyógyulásra, pihenésre, rehabilitációra, teljes ellátás biztosítása mellett. A bekerülésről - a férőhely és az elhelyezésre való állapotának ismeretében - a vezető orvos dönt. Térítési díj ellenében vehető igénybe. Férfiak Átmeneti Szállása: (2-9 ágyas 10 lakószoba). Az intézmény biztosít ételmelegítésre alkalmas konyhát, étkezőt, tisztálkodási és mosási lehetőséget. 40 fő befogadására képes. Összesen 6 szakember dolgozik: 2 fő szociális munkás, feladatuk az egyéni esetkezelés, mindemellett 4 fő biztosítja a 24 órás nyitva tartást és ügyel a lakók biztonságára. Az átmeneti szálló 1 évre (ami maximum egy évvel meghosszabbítható) vehető igénybe. Feltétel, hogy az igénybevevő képes legyen az önellátásra, rendszeres jövedelemmel rendelkezzen, és motivált legyen a saját élethelyzete javítására, változtatására. A kliensek személyre szabott segítséget kapnak hivatalos ügyek intézésében, annak érdekében, hogy kellőképp motiváltak legyenek és a haladás iránya kifelé mutasson a hajléktalanságból. A bekerülés igénybenyújtással történik. A felvételizőnek ezt jeleznie kell a Nappali Centrumban, ahol szociális munkás segít értékelni a jelenlegi élethelyzetét. Ha a szálló a legmegfelelőbb megoldás, akkor kerül sor felvételi elbeszélgetésre. Felvételi bizottság dönt az esetleges felvételről, és a segítés további menetéről. Az intézmény csak pénzbeli juttatással vehető igénybe. 9

10 Férfi Éjjeli Menedékhely: 70 fő hajléktalan ember számára nyújt éjjeli menedéket (12 szoba). Lehetőség van fürdésre, mosásra, ételmelegítésre, valamint szociális szolgáltatások igénybevételére ingyenesen. Kritérium az egy évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő lelet, illetve a házirend elfogadása és betartása. Nők Éjjeli Menedékhelye 20 fő ellátására képes. Azonos lehetőségeket ad, mint a Férfi Éjjeli Menedékhely. A kliensek saját használatú, zárható szekrényekben tárolhatják értékeiket. Az intézmény ingyen vehető igénybe. Feltétele ugyanaz, mint a férfi éjjeli menedékhely esetén. Női Átmeneti Szállás ugyanolyan működési feltételekkel és keretekkel működik, mint a Férfi Átmeneti Szálló. 10 A fentiekben jól látható az intézmény több részleggel rendelkezik az alapítvány, melyeket szakképzett dolgozók irányítanak. Működésüket elősegíti az utcai szolgálat, melynek lényege, hogy felmérje a hajléktalanok létszámát, tartózkodási helyüket. Szükség esetén értesítik a betegszállítókat, gondoskodnak a hajléktalanok elhelyezéséről, mely lábadozóban történik, súlyosabb sérülések esetén ápolóotthonba szállítják. A nappali ellátóban, hajléktalanok különböző programokon vehetnek részt, melyek lehetőséget adnak a kapcsolatépítésre. Hozzáférnek internethez és könyvtárhoz. Képezhetik magukat. Az esetgazda figyelemmel kíséri a hajléktalan sorsát, képviseli hivatalos szerveknél. A Támasz Alapítvány hazai és Európai Uniós támogatások elnyerésével igyekszik a hajléktalan emberek segítségére lenni. 11 Az OFA 12 célja a munkanélküliség csökkentése a foglalkoztatás növelése hazánkban; hasonló szervezet a TÁMOP 13 és a TIOP 14. Pályázati lehetőséget biztosítanak, melynek elnyerésével korszerűsíthetik a hajléktalan ellátással foglakozó intézményeket. Az intézmény minőségi szolgáltatását az anyagi forrás és a plusz férőhelyek (Éjjeli menedékhely) biztosítása akadályozhatja, létszámuk adott, a bővítéshez pedig még több pénzre lenne szükség. 10 forrás: A TÁMASZ Alapítvány hivatalos online oldaláról Országos Foglalkoztatási Közalapítvány ben alapította az akkori kormány. A célja a foglalkoztatás növelés és a munkanélküliség mérséklése. 13 Társadalmi Megújulás Operatív Program. 14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. 10

11 2.2. Buktatók, hátrányok és problémák Meglátásom szerint, a hajléktalan emberek számára majdhogynem úgy működik ez az intézmény, mint egy otthon. Ennek ugyanakkor az a veszélye, hogy elkényelmesednek, belenyugszanak a helyzetükbe, hisz van fedél a fejük fölött, külön zárható szekrényt kapnak, pokróccal és nem akarnak változtatni. Vannak, akik dolgoznak (általában feketén, vagy ételt, dohányt és kevés pénzt kapnak a munkájukért), üveget gyűjtenek, de olyanok is vannak, akik egész nap csak a várost járják, várják, hogy múljon az idő. A menhelyen élők közül nagyon kevés a kéregető. Sok esetben - inkább a fővárosra jellemző - a koldusok, a koldusmaffia áldozatai. Számukra a koldusmaffia lakást biztosít, ahol többnyire en laknak együtt, viszont a kéregetéssel, akár egyetlen egy nap alatt 20 ezer forintot is összegyűjthet egy hajléktalan ember. Szervezett formáról beszélünk, nem érzik kényszernek a kéregetést. Egyfajta megszokott munkává válik számukra. Nem akarnak változtatni. Háttérismereteim alapján, a hajléktalanság oka lehet az adott ország társadalmi, gazdasági helyzete. Probléma a (fix) munkahelyek megszűnése, nincs pénzkeresési lehetőség, kölcsönök felhalmozása (uzsora), esetleg a lakásmaffia áldozatává válnak, a rengeteg megpróbáltatás elviseléséhez különböző szenvedélybetegségek alakulhatnak ki (például: alkohol, drog, játékszenvedély ). Ugyanakkor a fiatal pályakezdők is veszélyben vannak, nincs elég munkahely. Protekcionizmus és a korruptizmus által felerősödnek a társadalmi problémák. Az alapítvány statisztikái alapján több férfi hajléktalan van, mint nő. Ebben az is közrejátszik, hogy a válások során a nő marad a gyerek(ek)kel a lakásban. Érdekes a női hajléktalanság dilemmája, országonként változik, véleményem szerint azért nem annyira szembetűnő a női hajléktalanság, mert könnyebben teremtenek a nők kapcsolatot. Ideiglenesen el tudnak helyezkedni. Segítséget hamarabb elfogadnak, mint a férfiak 15. A magyar társadalmi- demográfiai struktúra a rendszerváltást követően nagy változásokon ment keresztül, mind szociálpolitikai, munkaerő piaci és lakáspiaci területeken. Sok munkahely megszűnt, ezzel elindítva a lavinát. Keresőképes lakosság egy része elvesztette állását, így nem tudta fenntartani otthonát, családját. Ezzel együtt a családi problémák is fokozódtak, egyre jellemzőbb lett a válás. Csonkacsaládok alakultak ki, ezáltal megváltoznak a szociális kapcsolatai és a kirekesztettség fenyegeti őket. Perifériára szorulnak, ahol kevesebb kiugrási lehetőség van a deprivált helyzetből. (Gyuris 2003) 15 Tamási Erzsébet (2004): Egy férfinyira a hajléktalanságtól. In Esély 2004/3. 11

12 Meggyőződésem, hogy a mai gazdaság viszonytagságai, a társadalom általános állapota - a pesszimizmus, korruptizmus -, lényegesen hozzájárulnak a munkanélküliség fokozódásához, melyre a válasz a társadalom és az egyén deviáns viselkedése. Véleményem szerint a helyzet javításához széleskörű társadalmi együttműködés és összefogás szükséges. Többek között az új munkahelyek megteremtése, valamint a negatív és pozitív diszkrimináció visszaszorítása lenne a megoldás. Úgy gondolom, hogy a mai gazdasági instabilitás kilátástalanságot sugall a társadalmakra, nincs motiváció, ami megnehezíti a jövő tervezését. A társadalmi közöny irányítja, jellemzi a mai kor emberét. Sokat hallott mondatok: Nem az én problémám!; Egyéni szociális probléma!. Mindenki a saját gyarapodásával van elfoglalva, egocentrikusság, énközpontúság a mozgatórugója a cselekedeteknek. Egyszerűbben megfogalmazva struccpolitikát alkalmaznak, az emberek egyre jobban elidegenednek egymástól, nem figyelnek egymásra. Eltűnik a Bibliából jól ismert, Jézus által tanított felebaráti szeretet és tisztelet. Szeresd felebarátodat, mint magadat. 16 A környezetemben élők közül sokan úgy gondolják, a hajléktalanok rossz emberek, maguknak köszönhetik a jelenlegi élethelyzetüket (hajléktalanság állapotát), de számomra kiderült, hogy egyáltalán nem így van. Egyrészt valamitől függenek. Például, az alkoholtól. Többen csak azért isznak, hogy elfelejtsék a tegnapot, számukra ez egy védekező mechanizmus, így élik túl a mindennapokat, a kilátástalanságot. Másrészt megrekedtek a saját fejlődésükben. Meglátásom szerint ezért is nem képesek kimozdulni a helyükről. A legnagyobb probléma az értékrendjükben van, amit gyermekkorukból kaptak. A körülmények áldozatai. Közhelynek tűnik, de fontos szempontként figyelembe kell venni Magyarország jelenlegi gazdasági helyzetét is, például munkahelyek szűnnek meg és az egyik elsődleges lépcsőfok a hajléktalanná válásnál a szegénység. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy segíteni csak akkor lehet rajtuk, ha szeretnék. Felnőtt emberek értékrendjét pedig nehéz megváltoztatni. Sajnálattal hallottam elbeszéléseikből, hogy számukra egyáltalán nem fontosak az ünnepek, minden nap ugyanolyan. Nincs semmi különleges, nem ünneplik a Karácsonyt, a születésnapokat, névnapokat. Természetesen vannak kivételek. Az egyik interjú alanyom beszámolt egy megható és szívet melengető mondatról, mely így hangzott: Nemcsak a karácsony a szeretet ünnepe, hanem a te születésnapod is, mert Isten örült, amikor megteremtett téged.. 16 Biblia, Újszövetség, Márk Evangéliuma 12. rész

13 3. A kutatás hipotézise 3.1. A vallás, mint lehetséges megoldás?! Saját szocializációmból kiindulva sokat foglalkoztat az emberek vallásossága, hite, így számomra elkerülhetetlen volt a hajléktalanság és a vallás összekapcsolása. A vallásosság egyet jelent az önfeláldozással - ahogy Jézus is meghalt az emberek bűneiért és aki hisz benne az feloldozást nyer -, a folyamatos karitatív tevékenységek folytatásával, a jócselekedetek alkalmazásával, mely lelki támasz és vigasz. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel és ne zárkózz el testvéred elől (Ézs. 58.7). Egymással sorsközösséget vállalunk, mi emberek, méghozzá a halál állapotával. Egymáson szolidarisztikus gesztusokkal segíthetünk. Főként és elsősorban meg kell adni az alapvető fiziológiai szükségleteket. Gondolok itt a Maslow félepiramisra 17 : 1. Maslow- Szükségletek Piramisa 17 Abraham Maslow (1954): Motivation and Personality. R.R. Donelley & Sons Company. 13

14 3.2. Vallási felekezetek tevékenységei A különböző vallási felekezetek segítenek valamilyen módón a rászorultakon. Legtöbbször a fiziológiai szükségletek biztosításával- étel, ital, esetleg hajlék adásával- járulnak hozzá a hajléktalanok jóllétéért. Egyik példaként a Hajlék Misszió, (az Evangéliumi Pünkösdi Közösség) végez mentális gondozást. A Misszió lényege, hogy tudassa a hajléktalanokkal, hogy nincsenek egyedül, nemcsak az ellátás, hanem az ösztönzés a céljuk 18. A Katolikus Karitasz tevékenysége főként az étel- és ruhaosztás. Pécsi példaként bemutatnám a nemrégiben megnyílt (2011. május 14.) Remény Háza- Domus Spei-t, mely nem csak nappali melegedőként szolgál, hanem a kertvárosi Szent Erzsébetben dolgozó papok foglalkoznak is a hajléktalanokkal. Közösségi programokat szerveznek, beszélgetnek, valamint próbálják reszocializálni és munkához segíteni a fedél nélkülieket. Majdnem az összes vallási felekezet részt vállal és aktívan tevékenykedik a rászorulók segítésén. Sok szempontból előnyös a felekezetek aktivitása, egyrészt serkenti a civil szférát, ezzel kevesebb terhet ró az önkormányzatokra, így több rászoruló kap a segítségből - bár lehet, hogy nem minőségi, mivel általában a felekezetekben, nem professzionális szociális munka folyik. Másrészt a hajléktalanok a vallás, vagy vallásosság által, talán megtalálhatják a szenvedéseik értelmét, még ha nem is kapnak megfelelő és kimerítő magyarázatot, de egyfajta új célt tud mutatni, így a vallásnak embert formáló jelentősége van. Segíthet a feldolgozásban, elfogadásban, megismerésben. Ugyanakkor tudni kell, hogy több felekezet téríti is a hajléktalanokat, ami nem elfogadott a Szociális Munka Etikai Kódexe 19 szerint. A szociális munkásnak tiszteletben kell tartania a kliense és más emberek szabad akaratát, méltóságát, értékeit, jogait, céljait. Úgy gondolom, valóban nem etikus a vallási meggyőződés ráerőltetése a rászorulóra, elvégre így is kiszolgáltatott helyzetben vannak, melyből nehéz a továbblépés, kilépés. 4. Kutatási módszer Véleményem szerint az egyik megoldás a vallás - esetleg egy vallási közösség - felé fordulás lehetne. Részben segítene nekik beilleszkedni egy új közösségbe, másrészt a hit által erősödhetne az akarat, egyfajta elköteleződést jelentene, ami célokat vetít eléjük, így motiváltabbá válna. Erről a témáról interjút készítettem 1 lelki gondozó római katolikus 18 főszerk.: Schermann Márta(2010): HajléktaLand. In.: Vallás, old. Szubjektív Érték Alapítvány - és 19 A Szociális Munka Etikai Kódexe, Budapest április

15 pappal, aki foglalkozik hajléktalanokkal, a pécsi kertvárosi Szent Erzsébet plébánia által alapított Remény Házában, valamint 1 mentálhigiénés pappal, és két teológus végzettségű szociális munkással. Az egyik a TÁMASZ Alapítványnál a férfi éjjeli menedékhely részlegvezető munkatársaként tevékenykedik, másik a Pécsi Egyházmegye Idősellátásában dolgozik, mint intézményvezető. (Interjú kérdéssor: lásd 1. melléklet) Érdeklődésem tárgykörében tartozó témák közül leginkább arra voltam kíváncsi, hogy milyen a szociális munka hajléktalanokkal, az ő lelki gondozásuk mennyire függhet össze a vallással? Van- e egyáltalán kapcsolat? Milyen új erőteret tud biztosítani a hajléktalanok számára a vallási felekezethez való tartozás, vagy Istenbe vetett hit? A hit, a remény, a felebaráti szeretet azaz a keresztény tanok szerint, hogyan adhatnak értelmet a hajléktalanok szenvedéseinek? Segítséget ad- e a továbblépésre? Az esetleges problémák, a függés és a marginalizált helyzet leküzdésére. (Máté evangéliuma 11, 28-30: Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű- és nyugalmat találtok lelketeknek [Jer 6,16]. Mert az én igám édes és az én terhem könnyű.) 4.1. Segítő kapcsolatban megjelenő vallási módszerek Az interjú készítés során mindenképp körvonalazódott bennem, hogy a segítő személyiségétől, saját szocializációjától függ, hogy milyen eszközök és erőforrások alapján, vagy mentén segít a rászorultakon. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy semmiféle vallási meggyőződést nem erőltethet a segítő a kliensre, hisz a megtérés, vagy megnyugvás lehetőségét, csak és kizárólag a kliens döntheti el saját tapasztalatai által. A segítőnek pedig a legfőbb dolga, hogy segítse, illetve megadja a kellő támogatást a kliens számára döntéshelyzetben. Mivel marginalizált helyzetben vannak, legfőbb támogató tér a segítő és a segítővel kialakult kapcsolat. Segítő az eszköz, semmiképpen sem megoldás. Lényegében egy lehetséges megoldást szerettem volna megtudni az interjú alanyok segítségével. Következtetésként levonható, hogy számukra a vallás központi szerepet játszik az életükben, az interjú alanyok válaszai alapján megállapítható, hogy mindenképpen egy elfogadott módszer és megoldás a vallás, a hit. Érdekesnek találtam, hogy mindegyik interjú alanyom véletlenszerűen, a sorsnak köszönheti, hogy e pálya felé orientálódtak. 15

16 Aki sokat kérdez és látja, hogy az idő véges, gondolkodik a halálon, annak értelemszerűen adódik a probléma: Mi lesz velem? Mi lesz a szeretteimmel? Ki segít nekem jó választ találni? Miért vagyok itt? Mi értelme a létnek? A szociális szférában dolgozók tapasztalatai alapján mindaddig semmiféle eredményt nem lehet elérni egy klienssel, amíg lelki-pszichés állapotában nem sikerül őt az emberi minimum szintjére emelni, mely véleményem szerint a helyes önismeretet és önbecsülést jelenti. Adhatunk munkát, pénzt, lakást bármelyiküknek, ha mindezt lelki gondozás nélkül teszem, nem ér semmit, mivel az esetek közel 100%-ában visszaesés következik, amint újra krízishelyzetbe kerül az egyén. Akit meg tudunk tanítani vagy csak rá tudunk vezetni a saját krízisének kezelésére, az sokkal nagyobb eséllyel tud majd önálló életvitelt folytatni. Ehhez nyújt elengedhetetlen segítséget a spirituális, vallási foglalkozás (természetesen a megfelelő szakmai munkával egyetemben). Az egyik interjú alanyom eleinte nem tartotta fontosnak a vallási vagy spirituális szükségleteket. Egyszerűen csak az élet értelmére adott választ kereste- saját maga és a kliensei által-, valamint az ember létének mi is a valódi célja, mi az élet célja, az élet feladatának kérdései merültek fel a nemcsak segítő tevékenységek folytán. A filozófiai, pszichológiai és egyéb tanulmányok nem adtak kielégítő választ a fent említett számos kérdésre. A spirituális és vallási megközelítés mélyebbre hatol a probléma lényegébe, elemibb módon teszi fel a kérdéseket és kísérel meg válaszokat adni. Úgy gondolom és mindegyik interjú alanyom szerint az ember önmagát meghaladó transzcendens lény (reménykedünk egy másik világban, egy transzcendens világban, ezzel próbáljuk magyarázni a halandóságunkat, és ezért keressük a bűneinkre a feloldozást. Ebből fakad az emberi méltóság és a szabad akarat. Ha a segítő szakember erre reflektál, és ennek megfelelően cselekszik, azt gondolom hatékonyabb a munkája. Főleg, ha egy olyan emberrel dolgozik, akinek már úgymond nincsenek életkilátásai. A külső szemlélőnek úgy tűnik, hogy igazából semmi értelme a létének sem pedig a szenvedésének. Itt sokan felteszik a kérdést, hogy az ilyen ember miért nem lesz öngyilkos?! Úgy gondolom, a szociális segítő rendszer egyik nagy hibája, hogy nem ad lehetőséget a megfelelő szintű lelki gondozásra, mely lehet vallási tartalmú (is), de akár jelentheti pszichológus, pszichiáter folyamatos jelenlétét a mindennapokban. A saját élményeim, tapasztalataim alapján elengedhetetlen, és mindenkinek szüksége van lelki gondozásra. A mentálhigiéné nagyon sokat segít abban, hogy a konkrét embert a saját egyéni életeseményeiben tudjam szemlélni. A mentális gondozás véleményem szerint a segítői tevékenység kulcsa. Segíteni csak úgy lehet, ha a segített saját belső erőforrásait keressük meg, és azzal operálunk. Másrészt a kliens hozzáadott energiája is szükséges a változáshoz, ha a kliens is akarja, vállalja a változást. A változás egyben konfliktus is. 16

17 Az egyik interjú alanyom tapasztalata szerint a menedékhelyen főként középkorosztály tartózkodik, akikkel a személyes beszélgetésekben, természetesen nem direkt módon, de megjelennek vallási kérdések, a ki vagyok?, miért vagyok?, mi célom lehet még? stb. kapcsán. Úgy gondolom, hogy szükséges egy olyan szellemi állapot, kíváncsiság a kliens részéről, mely alapján értelmesen el lehet vele beszélgetni, aki képes a beszélgetésekben egyfajta folyamat szerint aktívan részt venni, azok számára a vallás lehet facilitáló hatású. De ehhez már szükségszerű egyfajta kommunikációs intelligencia a kliens részéről. Röviden, annál van a jövőt tekintve rávezető hatása a vallásnak, aki képes megérteni és befogadni a vallási információkat, tanokat. Ez a gyakorlatban egy hosszú evangelizációs folyamat, mely kritériumai részletesebben megtalálhatóak pl. a Katolikus Egyház Katekizmusának előszava I- II-III pontjában, és a Kompendium első és harmadik rész II. fejezetében, vagy Tomka Ferenc: Új evangelizáció könyvének a társadalom peremén élőkről szóló részében. A leglényegesebb a folyamatban a hitelesség, a személyes példamutatás és a feltétlen szeretet a kliens iránt. A vallásnak egyéni és közösségi tere van. A szakmai munka a segítő szempontjából lehet egy vallásos hozzáállás, de direkt módón ez nem jelenhet meg egy segítői kapcsolatban (azért van kivétel persze). A vallást tehát felhasználhatom, mint segítő, mert az a személyiségem egyik fontos része, de nem végezhetek missziót. A facilitáló hatás persze ettől megvan, mert én vallásos ember vagyok, de közvetlenül ezt nem kényszeríthetem ki senkiből. Csak azon lehet segíteni, aki ebben partner, aki képes arra, hogy befogadja a vallási információkat, s azokon keresztül a gondolkodása, életvitele is megváltozzék. Fontos, hogy nem én térítek, hanem az általam hitelesen közvetített Evangélium fog változást eredményezni az emberben. Nem a személyemen kell, hogy múljon hosszútávon egy ember megváltozása, mert az oda vezetne, hogy amint megszűnik a személyes kapcsolatunk, az egyén újra képtelen lesz önállóan helyes döntéseket hozni. Én csak még ha nagyon fontos is - egy eszköz vagyok a folyamatban. A segítő nem misszionárius, ellenben történtek/ történhetnek olyan esetek függetlenül a segítő(k) vallásosságától, - hogy az egyént (hajléktalant), megerősíthetjük egy hitbéli dologban, vagy törekvésben, ami előremozdíthatja az életét. Ez azért helyes, mert szolgálhatja egy belső motivációnak az előrehaladását, fejlődését Konklúziók Világnézetem alapján úgy gondolom, hogy az ember összefügg a fizikai, szellemi spirituális - létével. Kölcsönhatásban vannak, kölcsönösen feltételezik egymást, materiális, fizikai 17

18 szinten, valamint szellemi, transzcendentális síkon. Nem pusztán véletlenül létezünk a fizikai valóságban. De ez inkább már filozófiai kérdés, melynek számos és nem eldöntött bizonytalan, ingatag talajon álló találgatások. Az előző gondolatmenetemet alátámasztanám saját tapasztalattal, méghozzá, egyszerű és banális, mindennapi történéssel. Gondoljunk csak bele abba, ha valamilyen lelki problémánk van, az kihat egész szervezetünkre. Akár a mindennapos stressz, olyan egészségügyi problémákhoz vezet, melyeket nehéz visszafordítani, esetleg már megállíthatatlan az úgynevezett romlás folyamata. Saját tapasztalatom ezzel kapcsolatban, ha stresszhelyzetnek vagyok kitéve, a gyomrom bánja, ilyenkor nem tudok enni, összeszűkül, így kevesebbet eszem, ami fogyáshoz vezet, ezzel elveszi az energiámat, vagy a másik végkifejlet, hogy stresszhelyzet esetén túl sokat eszem és éppen az ételmennyiség bevitelével és feldolgozásával akadnak gondjaim. 5. Kríziselmélet Megítélésem szerint, mindegyik hajléktalan, vagy rászoruló esetében meg kell keresni és meg is lehet találni egyfajta krízispontot. Ezek az emberek általában személyiségproblémákkal küzdenek. Fontosnak tartanám a mentális gondozásukat, segítő beszélgetéseket, lényeges, hogy emberként szóljanak hozzájuk. Kríziskiváltó okok megszüntetése nem olyan egyszerű, de segíteni kell nekik feldolgozni, esélyt adni arra, hogy kibeszélhessék magukból a gondjaikat. Meglátásom, hogy így egyszerűbb lenne a továbblépés számukra. Nem feltétlenül pénzbeli juttatásra, programokra van szükség, fel kell ismerni, hogy a mentális gondozás nélkülözhetetlen a továbblépésre. Önértékelési problémákkal küzdenek. Saját maguk és az életük iránt nincs felelősségérzetük, közösségi tudat erősítésére lenne szükség, valamint meg kell tanítani őket az önállóságra. Reszocializálás szükséges. Krízishelyzet fellépésekor az egyén megpróbálja kompenzálni és coping stratégiákkal ellensúlyozni a váratlan helyzetet. 18

19 Caplan az ötvenes évek elején integrálta a korábbi krízisintervenciós tapasztalatokat egy máig érvényes kríziselméletté, amely a pszichiátriai prevenció alapelvévé vált. A caplani krízis szerint pszichológiai értelemben vett krízis akkor alakul ki, amikor a személy: 1. kénytelen a veszélyeztető körülményekkel szembenézni; 2. ezeket, vagy ezeknek fenyegető közelsége mindennél fontosabb pszichológiai problémává válik számára; 3. ezeket sem megoldani, sem elkerülni vagy kikerülni nem képes 4. s főként nem az adott személyt jellemző szokványos problémamegoldó eszközökkel és a mobilizálható potenciális pszichológiai energiával 20 Jacobson kríziselméleti kutatásai alapján a krízis nem betegség, de betegséget okozhat. Kialakulhat szerhasználat esetén függőség, pszichoszomatikus betegségek, táplálkozási zavarok, testkép zavar, és szorongásos betegségek. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy ez egy fejlődési folyamat, meg kell tanulni kezelni, akár magunktól. Ha pedig nem sikerül megoldást találni és egyedül lábra állni, mihamarabb kérjünk segítséget. Úgy vélem, hogy a hajléktalanok esetében nagy szerepet játszik a problémamegoldó képességek hiánya krízishelyzet esetén - legyen az akár fejlődési-, akcidentális 21, vagy krízismátrix, mely Jacobson nevéhez fűződik 22. A velük foglalkozó szociális munkások, lelki gondozók feladata, hogy szolidaritást vállaljanak, és a felebarátjává váljanak a bajban lévő szenvedőnek. Az Újszövetség tanítási és Jézus példabeszéde alapján irgalmas szamaritánussá kell válni. Mai szóhasználattal élve a mediátor szerep felvétele. Ugyanakkor több perspektívából kell látni a világot, azért szükséges a minél több tudás, hogy hatékonyan és célszerűen segíthessünk. 20 Csürke József és mtsai (2009): Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve. Oriold és Társai Kiadó, Budapest 10.old. 21 Erik H. Erikson (1991): A fiatal Luther és más írások. Budapest, Gondolat kiadó 22 Csürke József és mtsai (2009): Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve. Oriold és Társai Kiadó, Budapest 13.oldal. 19

20 A krízis dinamikája 23 MÉRLEGELÉS AMBIVALENCIA DÖNTÉS Megoldás A beavatkozás területe Kompromisszum Ineffektív megoldás Összeomlás Pszichodinamikus faktorok agresszió gátlódása, szociális izoláció Szuggesztív elemek öngyilkosság a családban és a környezetben, média hírei, film, irodalom Direkt szuicid közlések cry for help, mint levezetés Indirekt szuicid jelzések előkészületi cselekvések, vihar előtti csend A fent szemléltetett ábrán jól látszik a krízis négy kimeneteli szakasza. Úgy gondolom, hogy a hajléktalanok életében is meg lehet találni egy krízispontot (mely sokszor a passzív- rosszabb esetben a tettlegességig fajuló- öngyilkosság felé vezet). Önpusztító, szuicid viselkedést tanúsítanak saját magukkal szemben, mely nem feltétlenül tudatos, sok esetben passzív öngyilkosság pl.: folyamatos alkoholfogyasztás, dohányzás, drog és egyéb szenvedélyek, amik behatárolják a tudatukat. Ha már megelőzni semmiképp sem lehet és már szenvedélyeik rabságában élnek, mindenképp lényeges, hogy megfelelő terápiás módszerben részesüljenek a krízisfeldolgozás reményében. Alkalmas módszerek a segítő beszélgetés, lelki gondozás pszichoterápia. 23 Csürke József és mtsai (2009): Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve. Oriold és Társai Kiadó, Budapest oldal 20

21 6. Módszerek A pszichoterápia vallás volt, és fordítva mondja Elisabeth Lukas: Szenvedésednek is van értelme című remekszabású könyvében. Taglalja vigaszt és támaszt jelent az emberek számára a segítő kapcsolatok kialakulása. Célzott beszélgetéssel felszínre hozhatók a problémák, viszont ha csak hallgatunk és hagyjuk, hogy a kliens vezesse a segítő beszélgetést, akkor csak baráti kapcsolat szerepét látja el a lelki gondozó, szociális munkás. Vezérfonálként szolgál a segítő, ott nyújt vigaszt a szenvedőnek, ahol már nem tud a bajba jutott saját magán segíteni. Olyan segítő beszélgetésnek nincs értelme, mely alatt a klienst megerősítjük a saját berögzött, helytelenül használt problémamegoldó képességében. Nincs értelme annak, hogy dédelgessük a klienst, vagy megerősítsük az önsajnálatában. Hisz ezzel változás nem következik be, sőt annál inkább fokozódik az értelmetlenség, melyet a segítségre szoruló nem ért, így még inkább kétségbe esik. A legfontosabb, hogy motiválttá tegyük. Változást pozitív hozzáállással, cél keresésével lehet elérni. A legtöbb problémát a kétely és az értelmetlenség érzése okozza, ami bizonytalanná teszi az embert. Így a legnagyobb akadályt a saját félelmeink és gyengeségeink jelentik. Az ember folyamatosan a megértésre törekszik, mindennek keressük az okát, a miértjét, az értelmét. Legyen szó az élet értelmének kereséséről, vagy akár a saját hibáink mibenlétéről. Klinikai szociális munka feladata, hogy a kliensekkel elfogadtassa a helyzetét, ne vádolja magát a saját hibáiért, ne érezzen bűntudatot és ne várja a büntetést, úgymond feloldás szerepét töltse be a segítő, mindeközben olyan technikákat tanítson, mely átformálja a gondolkodásmódot és segít a továbblépésben. Eszközként szolgálhat a humor, ami gyengíthetik a félelmeket. Paradox intenció (ami Victor Frankl nevéhez fűződik) lényege, hogy a félelmeket úgy kerüljük ki, vagy úgy harcoljunk azok ellen, hogy a nevetés és inkább a kinevetés technikáját használjuk, olyatén formában, hogy azt akarjuk is a lelkünk mélyéből. Az akarat és félelem kizárják egymást, mivel amit akarunk, attól nem félünk és amitől félünk azt nem akarjuk, és ha sikerül legyőzni a félem érzését akkor az nem terhel minket. 25 Frankl már több évtizeddel ezelőtt figyelmeztetett arra, hogy a paradox intencióval végső soron helyreáll az egzisztenciába vetett eredeti bizalom. Ha pedig az eredeti bizalomnak sok közös vonása van a hittel - a legtágabb értelembe vetett 24 Elisabeth Lukas (2007): Szenvedésednek is van értelem. Agapé, Ferences Nyomda és Könyvkiadó Kft, Szeged 5. oldal. 25 Elisabeth Lukas (2007): Szenvedésednek is van értelem. Agapé, Ferences Nyomda és Könyvkiadó Kft, Szeged o. 21

22 hittel! -, akkor úgy tűnik, hogy a paradox intencióban a régi amerikai mondás bölcsességét fedezhetjük föl: A félelem bekopogott, a hit ajtót nyitott - de kint senki sem volt. Így van ez a terápiában is: a hit, nevezetesen az életbe vetett bizalom és az értelmes élet nem tűri meg a kételyeket és az értelmetlen félelmet Gyógyítás és vallás kapcsolata Az emberiség kezdetén már összekapcsolódott a gyógyítás tudománya és a vallás (Pikó 1999). Méghozzá a történelmi előtti időkig nyúlik vissza. A természeti népek egyszerre használták a gyógyítást és hívták segítségül isteneik gyógyító erejét, mely a varázslókon, sámánokon, papokon keresztül valósult meg. Az emberek közösségben éltek. A közösség szón van a hangsúly, mivel az azt jelentette, hogy együtt voltak jóban- rosszban. Ha valamilyen katasztrófa, krízis lépett fel az életükben úgy gondolták, hogy az isteneket magukra haragították, akkor áldoztak számukra, hogy kiengesztelhessék isteneiket. Önvizsgálatot tartottak a rituálékkal. Értelemszerűen nem a szakmai személyiség fejlődését akarták facilitálni, de úgy gondolom ezek a fajta szertatások részben szupervízióhoz, coachinghoz voltak hasonlóak. Olvasmányélményeim alapján arra a következetésre jutottam, hogy szorosan összekapcsolódott a hit - a vallás- és gyógyítás - valamint a közösségi élet. Kopp Mária - Skrabski Árpád: Vallásosság és lelki egészég címmel megjelent tanulmány tükrözi, hogy többen fordulnak magasabb erőkhöz - Istenhez lélektani válságállapot idején akár imádkozással. Az egészségi állapot és a lelki egészség vizsgálata alapján egészségvédőnek bizonyult a vallásos szemlélet, vallásgyakorlás. A legfontosabb, hogy semmiképpen sem ártó az egyén szempontjából. A vallásosság tehát igen jelentősen csökkenti a legnagyobb népegészségügyi jelentőségű megbetegedések a szív- és érrendszeri megbetegedések, daganatos betegségek - legfontosabb életvezetési rizikófaktorait, a dohányzás és kóros alkoholfogyasztás és az ezek hátterében álló nem adaptív megküzdési stratégiák gyakoriságát. (Kopp, Skrabski 2002) Nyilvánvalóan erősíti a közösséghez való tartozás- hasonszőrűség érzését. Az úgynevezett nem vagyok egyedül érzést. A Teremtéstörténet is jól átadja számunka a mondanivalót Az 26 Elisabeth Lukas (2007): Szenvedésednek is van értelem. Agapé, Ferences Nyomda és Könyvkiadó Kft, Szeged 58. oldal- 7. lábjegyzet 22

23 ember társas lény (Aronson 1978). Nem jó az embernek egyedül lenni" (1Móz 2:18). Természetesen a bigott és megszállott hívők esetében nagyobb a rizikófaktor a túlzott önvizsgálatra, ami hozzájárulhat a depresszió fokozódásához. A kulcsszó a mértékletesség. Továbbá a társadalmi kohézió egyik fontos eszköze a vallásgyakorlás. Növekedik a bizalom és csökken az ellenségeskedés. Azonban a mai társadalom által sugallt mondás érvény a mindennapokra Pénz beszél, kutya ugat!. Ha van anyagi tőke mindent el lehet érni, ezzel a szemlélettel jelentősen redukálta a világképet. (Kopp, Skrabski 2002) Összegzés Mentális testi, szellemi- egészség elősegítése a vallási, valamint a spirituális élmények által lehetségesnek bizonyul. Úgy gondolom kellő hittel, reménnyel, szeretettel, elfogadással jobbá tehető az ember és környezete. Kölcsönhatásban vagyunk mindennel és mindenkivel, így kölcsönös felelősséggel is tartozunk egymás iránt. Sok szempontból értékesnek tartom a katolikus egyház adta gyónási lehetőséget- mely régen inkább helytálló volt, mint ma-, amely lényegében a bűneiknek megvallásáról azok elfogadásáról és megbocsájtásáról szól. Reményt ad, méghozzá a szeretet reményét- Isten szeretetét, egy olyan transzcendens lény létezésére utal, amely szebbé, jobbá teheti a világot ezzel biztonságot ébreszt az emberekben. A szociális munka hasonló ebből a szempontból, mint kezdő szociális munkás, úgy gondlom, hogy most is szükség van az embereknek a beszélgetésre. Mivel a napjainkban kevésbé játszik szerepet a vallás, és vallásgyakorlás, azért a szociális munkás feladata a felgyorsult világban megrekedt emberek bűneinek tévedéseinek elfogattatása, feloldozása megbocsájtása, és remény adás. A feldolgozás lehetőségét biztosítja a kliens számára, és egyfajta támaszt nyújt az elidegenedő társadalmakban. Így a szociális munka, és /vagy a lelki vezetői gyakorlat nem kevesebb, mint közvetítő és mint transzcendentális telefon, mely összeköti a szellemet- lelket- és testet. Lényegében a problémamegoldó stratégiák és az egyénen belüli energiák célszerű és hasznos felhasználásának elősegítése. Egyben ezek összehangolása az egyéni, valamint társadalmi szükségletekkel. (Spirituality and social work 2010) Erről a gondolatmenetről eszembe jut a Bibliából ismert keleti bölcsek története (Máté 2. rész). Mindenki a saját életének a bölcse és ha szem elől téveszti a vezért csillagát- krízis 23

24 esetén- kétségbe esetten keresi a helyét a világban, nem látja a dolgok értelmét és kitérőket tesz, sokszor feleslegesen. Allegorikus értelemben a segítőnek egyrészt a csillag szerepébe kell bújnia, mely segít rávezetni a helyes útra az eltévelyedett rászorulót (keleti bölcset, királyt), habár nem mindig zökkenőmentes az ideális út megtalálása, másrészt a ház, vagy pajta, mint biztonságot nyújtó épület, mely megvéd az időjárás viszontagságaitól. 24

25 MELLÉKLET 1.: AZ INTERJÚ KÉRDÉSEI 1. Neme: 2. Kora: 3. Foglalkozás: 4. Mióta dolgozik hajléktalan emberekkel? 5. A szakmai életútjában mi vezette erre a területre? 6. Miért, és milyen szempontból tartja fontosnak a spirituális és vallási vonatkozásokat egy egyén életében? 7. Milyen jelentősége van az ön tevékenységében a mentális gondozásnak? 8. Az Ön munkája során hogyan jelenik meg, milyen jelentőséggel bír a vallás facilitáló hatása? 9. Tudna- e megtérésről beszámolni-, ha igen, akkor le tudná írni bővebben az esetet? 10. A vallás segítségével célt tudott- e adni a hajléktalan személyeknek- ezzel hozzásegítve őket ahhoz, hogy megváltoztassák sorsukat/ életüket? 25

26 IRODALOMJEGYZÉK Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben. In: Új Mandátum, Budapest, 2001 Breitner Péter: A hajléktalanná válás lépcsőfokai. In: Esély, 1991/ o. Csürke József Vörös Viktor - Osváth Péter Árkovits Amaryl (2009): Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve. Budapest, Oriold és Társai Kiadó, o. Erikson, E. H. (1991) A fiatal Luther és más írások. Budapest, Gondolat Kiadó. Elisabeth Lukas (2007): Szenvedésednek is van értelme. Agapé Ferences Nyomda és Könyvkiadó Kft., Szeged. Gurály Zoltán Győri Péter Mezei György Pelle József: A margó szélén. Hajléktalan emberek Budapesten a századforduló éveiben ( ). In: Esély, 2002/ o. Gyuris Tamás: Hajléktalanság nálunk- és az Unió országaiban. In: Kapocs, II. évf. 5. szám november. 24. Gyuris Tamás, Horváth Olga, Oross Jolán (2004): Hajléktalanellátás, Segédanyag a szociális szakvizsgához. Budapest, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. HajléktaLand: Schermann Márta (főszerk.) Császár Miklós (szerk.) Molnár Péter (szerk.). Szubjektív Érték Alapítvány. Hajléktalanság: Szemelvények a hajléktalanság történetéről 1989-től napjainkig: Fel. szerk.: Horváth Olga, I. kötet. Savaria Rehab-Team kiadó, Iványi Gábor (1997): Hajléktalanok, Budapest, Sík Kiadó. Kelemen Gábor (2011): Átlendülés, Animula Kiadó Komáromi Éva: A hajléktalanok mentálhigiénéje. Szenvedélybetegek, I. évf és in László Klára Oross Jolán (szerk.): A hajléktalanság sebei. Népjóléti Minisztérium, Budapest, o. Periferia Seria 26

HAJLÉKTALANOK A MAGYAR MÉDIÁBAN

HAJLÉKTALANOK A MAGYAR MÉDIÁBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat Pr és szóvívő szakirány HAJLÉKTALANOK A MAGYAR MÉDIÁBAN Budapest, 2012 Készítette: Kovács Krisztina Tartalomjegyzék

Részletesebben

Beszélgetés irodalmi művek segítségével az élet kérdéseiről

Beszélgetés irodalmi művek segítségével az élet kérdéseiről Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Beszélgetés irodalmi művek segítségével az élet kérdéseiről SZAKDOLGOZAT TÉMVEZETŐ Dr. Vörös Klára PhD egyetemi docens KÉSZÍTETTE Steinmüller Csilla Magdolna fejlesztő

Részletesebben

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele IX. évfolyam, 1-2. szám 2003. január-február

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele IX. évfolyam, 1-2. szám 2003. január-február A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele IX. évfolyam, 1-2. szám 2003. január-február BEKÖSZÖNTŐ A hajléktalan ellátás területén dolgozó szakemberekről bizton állíthatjuk, hogy mindig igyekeztek a lehető

Részletesebben

A hajléktalan emberek jogsérelmei és jogvédelme

A hajléktalan emberek jogsérelmei és jogvédelme A hajléktalan emberek jogsérelmei és jogvédelme Jogvédelmi füzetek sorozat 5. szám második kiadás 2009. szeptember hó Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

Részletesebben

Megvalósítási terv ún. félutas ház létrehozására fogvatartásból szabadultak számára

Megvalósítási terv ún. félutas ház létrehozására fogvatartásból szabadultak számára Váltó-sáv Alapítvány 1074 Hársfa 21. Tel./fax: (06 1)-352-6755 e-mail: alapitvany@valtosav.hu szakmai vezető: Mészáros Mercedes Megvalósítási terv ún. félutas ház létrehozására fogvatartásból szabadultak

Részletesebben

BERLIN 2013 Belülről, alulról. Készítette: Horváth Gábor

BERLIN 2013 Belülről, alulról. Készítette: Horváth Gábor BERLIN 2013 Belülről, alulról Készítette: Horváth Gábor A II. világháború után Németország két államra vált szét: a demokratikus nyugatra (Német Szövetségi Köztársaság) és a kommunista keletre (Német Demokratikus

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló 3. I. Beszámoló az intézményi ellátásokról 9. Éjjeli Menedékhelyek 10. Egészségügyi feladatok

Részletesebben

Jézus, a szakma és a drog

Jézus, a szakma és a drog FARKAS TAMÁS Jézus, a szakma és a drog Segítõi módszerek és keresztény spiritualitás a szenvedélybeteg-segítésben 2010-ben kerültem kapcsolatba az egyik RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálattal, mely alkalmanként

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. szeptember

Részletesebben

Hajléktalanügyi teendők 2015

Hajléktalanügyi teendők 2015 Hajléktalanügyi teendők 2015 Utcától lakásig Javaslatok a hajléktalan emberek ellátásának átalakítására 3. 0. M u n k a v á l t o z a t Összefoglalta: dr. Győri Péter A Hajléktalanokért Közalapítvány kuratóriuma

Részletesebben

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1.1 TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA...4 1.2 HIPOTÉZIS...4 2. MENTÁLHIGIÉNÉ TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...5 2.1 A MENTÁLHIGIÉNÉ FOGALMA...6 2.2 LELKI EGÉSZSÉGPROMÓCIÓ...6 2.3 POZITÍV MENTÁLHIGIÉNÉ...7

Részletesebben

Hajléktalanügyi teendők 2015

Hajléktalanügyi teendők 2015 Hajléktalanügyi teendők 2015 Utcától lakásig Javaslatok a hajléktalan emberek ellátásának átalakítására 4.0 Munkaváltozat 2015 augusztus A szakértői dokumentum a Hajléktalanokért Közalapítvány által megvalósított,

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HÁZA SZAKMAI PROGRAMJA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HÁZA SZAKMAI PROGRAMJA Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27)501-400 Fax: (27) 313-412 szochaztitkarsag@gmail.com www.szocialishaz.hu VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

MUNKAANYAG. Mikli Éva. A segítő szakemberrel kapcsolatos elvárások, a. szakember lehetséges szerepei, kompetenciája a. segítő kapcsolatban

MUNKAANYAG. Mikli Éva. A segítő szakemberrel kapcsolatos elvárások, a. szakember lehetséges szerepei, kompetenciája a. segítő kapcsolatban Mikli Éva A segítő szakemberrel kapcsolatos elvárások, a szakember lehetséges szerepei, kompetenciája a segítő kapcsolatban A követelménymodul megnevezése: Személyes gondoskodási feladatok az alap- és

Részletesebben

Mentálhigiéné, a lélek egészségvédelme

Mentálhigiéné, a lélek egészségvédelme Polacsek Lajos Mentálhigiéné, a lélek egészségvédelme A követelménymodul megnevezése: Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A követelménymodul száma: 1853-06 A tartalomelem

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tamás Béláné. Gondoskodás, gondozás, ellátás, szolgáltatásnyújtás intézményi keretek között. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Tamás Béláné. Gondoskodás, gondozás, ellátás, szolgáltatásnyújtás intézményi keretek között. A követelménymodul megnevezése: Tamás Béláné Gondoskodás, gondozás, ellátás, szolgáltatásnyújtás intézményi keretek között A követelménymodul megnevezése: Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A

Részletesebben

"Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Tartalom: Bevezetés. Kedves Kollégák! Rövid hírek, információk

Segítőkéz Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Tartalom: Bevezetés. Kedves Kollégák! Rövid hírek, információk "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok Tanulmányok Olvasónapló Könyvajánlat Idézetek Hihetetlen hírek Bevezetés Kedves Kollégák! A nyárból

Részletesebben

Gazdag szegények Északon pillanatfelvétel a norvég ellátórendszerről

Gazdag szegények Északon pillanatfelvétel a norvég ellátórendszerről Szentkereszty Tamás Gazdag szegények Északon pillanatfelvétel a norvég ellátórendszerről Tanulmányomban hathetes oslói szakmai gyakorlatom ta pasz - talatait foglaltam össze. Igyekeztem az ellátórendszer

Részletesebben

Tartalom MMSZ. IV. évfolyam / 1. szám Hírlevél 2007 március

Tartalom MMSZ. IV. évfolyam / 1. szám Hírlevél 2007 március MMSZ IV. évfolyam / 1. szám Hírlevél 2007 március Tartalom A téli időszakra nyújtott rendkívüli támogatás felosztása Tájékoztató: Irányított Területi Kiegyenlítési Rendszer Békés: Hajléktalanok foglalkoztatása

Részletesebben

A foglalkoztathatóság fejlesztése

A foglalkoztathatóság fejlesztése Készítették: a TÁMASZ Alapítvány munkatársai A foglalkoztathatóság fejlesztése JÓ GYAKORLATOK A FOGLALKOZTATHATÓSÁG FEJLESZTÉSÉRE A HAJLÉKTALAN EMBEREK KÖRÉBEN III. A TÁMASZ ALAPÍTVÁNY FOGLALKOZTATÁSI

Részletesebben

Horváth Olga: Ellátási kötelezettség- finanszírozás kérdései a hajléktalan emberek ellátásában. A témaválasztás indokolása

Horváth Olga: Ellátási kötelezettség- finanszírozás kérdései a hajléktalan emberek ellátásában. A témaválasztás indokolása Horváth Olga: Ellátási kötelezettség- finanszírozás kérdései a hajléktalan emberek ellátásában A témaválasztás indokolása Több mint egy évtizede hajléktalan emberek között dolgozom. Átéltem és megéltem

Részletesebben

Derűs időskor aktív időskort támogató közösségi programok

Derűs időskor aktív időskort támogató közösségi programok Derűs időskor aktív időskort támogató közösségi programok Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest, 2007 A kiadvány, az Egészségügyi Minisztérium projekt támogatásával készült Kiadja: Országos Egészségfejlesztési

Részletesebben

Tájékoztató a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által 2012. évben Ózd város lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról

Tájékoztató a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által 2012. évben Ózd város lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról 1 Tájékoztató a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által 2012. évben Ózd város lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról Előterjesztő: Egyed Gréta Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ

Részletesebben

Szakmai Beszámoló. az Utcai Szociális Segítők Egyesületének a hajléktalan ellátás és a gyermekvédelem területén végzett munkájáról 2006.

Szakmai Beszámoló. az Utcai Szociális Segítők Egyesületének a hajléktalan ellátás és a gyermekvédelem területén végzett munkájáról 2006. Szakmai Beszámoló az Utcai Egyesületének a hajléktalan ellátás és a gyermekvédelem területén végzett munkájáról 2006. Utcai 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 405. Telefon: 34/311-197 Adószám: 19151379-1-11

Részletesebben

A hajléktalanság kezelése Magyarországon

A hajléktalanság kezelése Magyarországon OROSS JOLÁN A hajléktalanság kezelése Magyarországon a kizárás, gettósítás az ezredfordulón éppen azokra hárít nagy felelősséget, akik a gazdagabbak, akik a kizárók oldalán vannak, akiknek módjuk van kizárni.

Részletesebben

Tartalom: 2004. 2. szám

Tartalom: 2004. 2. szám "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Önkéntesek Hete Az öngyilkosság figyelmeztető jelei 25 alapelv öngyilkosokkal folytatott beszélgetésekhez

Részletesebben

Derűs időskor aktív időskort támogató közösségi programok

Derűs időskor aktív időskort támogató közösségi programok Derűs időskor aktív időskort támogató közösségi programok Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest, 2007 A kiadvány, az Egészségügyi Minisztérium projekt támogatásával készült Tartalomjegyzék Bevezetés....................................................................

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben