Siófok Város Gondozási Központjának évi szakmai beszámolója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Siófok Város Gondozási Központjának 2012. évi szakmai beszámolója"

Átírás

1 Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület március havi ülésére Tárgy: Siófok Város Gondozási Központjának évi szakmai beszámolója Előterjesztő: Kovács Nóra intézményvezető Tárgyalta: Nemzeti Erőforrás Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Gondozási Központja elkészítette évi szakmai beszámolóját. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a beterjesztett tartalommal hagyja jóvá. HATÁROZATI JAVASLAT: Siófok Város Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a Gondozási Központ évi szakmai beszámolóját elfogadja. Felelős: Kovács Nóra intézményvezető Határidő: értelem szerint Siófok, Kovács Nóra intézményvezető

3 SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

4 A Gondozási Központ integrált szociális intézmény. Siófok területén biztosítja az időskorúak és hajléktalan személyek részére a személyes gondoskodás keretébe tartozó alap- és szakosított ellátási formákat. Kistérségi társulás keretében ellátja a családsegítés, a házi segítségnyújtás és ig a jelzőrendszeres házi gondozás feladatait július 1-től a Gondozási Központ biztosítja a Védőnői Szolgálat és a Központi Ügyeleti Szolgálat működését. Az intézmény fő feladata az önmagukat ellátni képtelen vagy csak segítséggel képes, gondozást nélkülöző, szociális helyzetüket tekintve rászoruló egyénekről, családokról való gondoskodás. 1. A Gondozási Központ által évben biztosított ellátások formái Szociális alapszolgáltatások keretében: étkeztetés házi segítségnyújtás ( kistérségi társulás keretében) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ( ig) ( kistérségi társulás keretében) családsegítés (kistérségi társulás keretében) idősek nappali ellátása (idősek klubja) nappali melegedő Szociális szakellátás keretében: idősek otthona emelt szintű idősek otthona éjjeli menedékhely Egészségügyi alapellátás keretében: védőnői szolgálat központi ügyeleti szolgálat (kistérségi társulás keretében) 2. Az intézmény szakmai munkáját meghatározó jogszabályok évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről, 29/1993.(II.7.) Korm. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról, Siófok város helyi rendeletei a szociális ellátások biztosításáról 1997.évi CLIV. törvény 2003.évi LXXXIV. törvény az egészségügyről az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

5 1997. évi XLVII törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 4/2000.(II.25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvos 47/2004.(V.11.)ESzCsM rendelet tevékenységről az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről 96/2003 (VII 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről valamint a működési engedélyezési eljárásról 60/2003.(X.20.)ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről Siófok Város Képviselőtestületének határozatai, rendeletei az önkormányzat által biztosított egészségügyi alapellátásokról. 4. Demográfiai mutatók * Siófok városával társulásban szerződött önkormányzatok közigazgatási területén élő állandó lakosok száma: Ádánd Siófok Balatonendréd Balatonszabadi Nagyberény Nyim Ságvár Siójut Som Zamárdi fő fő fő fő fő 312 fő fő 620 fő 723 fő fő A Siófoki Kistérség lakosainak száma összesen: fő *( forrás: Somogy Megyei Kormányhivatal honlapja, január 1-i adat ) 5. Az ellátásban részesülők száma ** A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat igénybevevők száma a éves statisztika alapján: Étkeztetés: Népkonyhai ellátás: 76 fő 37 fő (naponta beírt jelenlét)

6 Házi segítségnyújtás: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Családsegítés: Idősek Klubja: Nappali Melegedő: Éjjeli Menedékhely: Idősek Otthona: Emelt Szintű Idősek Otthona: 51 fő 70 fő 4010 fő (a szolgálatnál megfordult kliensek száma) 462 fő ( ebből az új kliensek száma) 6 fő 38 fő ( naponta beírt jelenlét) 37 fő ( naponta beírt jelenlét) 68 fő 20 fő ** ( A Gondozási Központban ellátottak száma az intézmény évi adatszolgáltatása alapján, összesített adatok) Étkeztetés A szolgáltatás célja, feladata Étkeztetés keretében azoknak a rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodnunk, akik azt önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az ellátási területen élő, koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségük, valamint hajléktalanságuk miatt rászoruló és hozzánk forduló egyéneknek évben biztosítani tudtuk ezt a fajta segítséget. A hajléktalan személyek részére a népkonyhán (Városi Konyha) biztosítunk lehetőséget a napi egyszeri meleg étkezésre, míg az ebédet saját otthonukba kérő rászorultak, időskorúak ellátását az étel házhoz szállítatásával oldjuk meg(területi étkeztetés). Személyi feltételek A Városi Konyhán az étel tálalását a Nappali Melegedőbe beosztott dolgozó látja el. Az Idősek Otthonában az étkezéssel kapcsolatos teendőket 4 fő konyhai dolgozó végzi. Tárgyi feltételek Az intézmény saját főzőkonyhával nem rendelkezik, a meleg ételt vállalkozóval kötött szerződés útján biztosítjuk. A kiszállítást a vállalkozó saját gépjárműveivel végzi. A népkonyhai étkeztetést a Siófok, Bajcsy-Zs. u szám alatt biztosítottuk. A 95/1999.(VI.24.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján maximum 40 férőhelyen hajléktalan vagy egyéb krízishelyzetben levő felnőtt, és kiskorú személyek napi egyszeri étkeztetése, az étel hazaszállításának biztosítása nélkül. A népkonyhai étkeztetés a Városi Konyhán helyben fogyasztással történik, kivéve kiskorúak esetében. Részükre a szülő/törvényes képviselő éthordóban viheti el az ebédet. A népkonyhai ellátás munkanapokon közötti időszakban vehető igénybe. Diétás étkezés nem biztosított. Ünnepnapokon (karácsony, újév, húsvét) anyagi lehetőségeinkhez mérten szeretetvendégség keretében, meleg ételt vagy hideg élelmet biztosítunk az arra rászorulóknak. Így a több napos ünnepek idején sem maradnak ellátatlanul

7 a rászorulók. A Gondozási Központ minden telephelyére egységesen, így a Városi Konyha részére is az ebédeket az S-Food Gastronomy Kft. biztosítja évi forgalmi adatok Étkeztetés Költségvetésben tervezett létszám: Felvett ellátottak száma: Naponta beírt jelenlét: Élelmezési napok száma: Élelmezési adagok száma: 90 fő 70 fő 60 fő 304 nap adag Városi Konyha: Férőhely (engedélyezett) 40 fő Férőhely (költségvetésben tervezett) 40 fő Naponta beírt jelenlét 36 fő Étkezési napok száma 252 nap Ténylegesen megrendelt adagszám adag Elfogyasztott adagszám adag Kihasználtság %-ban tényleges / tervezett 90 % Kihasználtság % -ban elfogyasztott / tervezett 91 % Házi segítségnyújtás A Gondozási Központ házi segítségnyújtásra vonatkozó működési engedélye tól a fenntartó döntése alapján módosult. Ennek alapján az ellátható személyek száma 45 főről 135 főre változott. A szolgáltatás célja, feladata: Az ellátás fő feladata az önmagukat ellátni képtelen, gondozást nélkülöző szociális helyzetüket tekintve rászoruló idős emberekről való gondoskodás. A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartásátszükségletének megfelelően- lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házi segítségnyújtás magába foglalja: az alapvető gondozási ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében,illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. Az intézményfenntartó társulás a Gondozási Központon keresztül mindazon személyek számára biztosítja a házi segítségnyújtást, akik: a kistérség településein állandó lakcímmel rendelkeznek ellátásukat saját maguk nem képesek megoldani ellátásukról senki nem gondoskodik napi 4 órát meg nem haladó gondozási szükséglettel rendelkeznek.

8 Személyi feltételek: A házi segítségnyújtás éves viszonylatban a hét 5 napján, munkanapokon biztosított. A Siófoki Kistérség területén összesen 6 fő szakképzett szociális gondozó látja el a feladatot az alábbi megoszlásban. Siófok Balatonszabadi Zamárdi 4 fő, 1 fő 1 fő Tárgyi feltételek: A szolgálat számára az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Balatonszabadiban a Vak B. u szám alatt, Zamárdiban a Kossuth L.u. 16. szám alatt, Siófokon a Korányi S. u. 1/a alatt biztosít irodát. A szociális gondozók közlekedésre kerékpárt és személygépkocsit használhatnak, amit az intézmény biztosít. Gondozási tevékenység: Zamárdi Főfoglalkozású gondozók száma: Felvett ellátottak száma: Egy gondozóra jutó ellátott: 1 fő 6 fő 6 fő évben 6 fő megállapodással rendelkező ellátott részesült házi segítségnyújtásban. Az év során 1 fő kérelmezte az ellátást, és 3 főnek szűnt meg a gondozása. Az év során a gondozási napló alapján naponta összesített ellátottak száma: 787 Takács Csilla évben Hónap Ellátottak száma a hó folyamán / fő Látogatások száma Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November Gondozásra fordított idő / óra

9 December Összesen 59/12=5 fő Balatonszabadi Főfoglalkozású gondozók száma: Felvett ellátottak száma: Egy gondozóra jutó ellátott: 1 fő 12 fő 12 fő Balatonszabadiban 2012.évben 12 fő megállapodással rendelkező ellátott részesült házi segítségnyújtásban ben 8 fő kérelmezte az ellátást, és 7 fő gondozása szűnt meg, akik nem igényelték tovább a szolgáltatást. Az év során a gondozási napló alapján naponta összesített ellátottak száma: 1222 Matykó Renáta évben hónap Ellátottak száma a hónap folyamán / fő Látogatások száma Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 143/12=12 fő Gondozásra fordított idő/ óra Siófok Főfoglalkozású gondozók száma: Felvett ellátottak száma: Egy gondozóra jutó ellátott: 4 fő 33fő 3 fő évben 33 fő megállapodással rendelkező ellátott részesült házi segítségnyújtásban.

10 Az elmúlt évben 49 fő igényelte a szolgáltatást, és 19 fő ellátása szűnt meg. A megszűntek közül 2 fő nem kérte tovább a gondozást, 2 fő bentlakásos elhelyezést igényelt, 15 fő pedig elhunyt. Az év során a gondozási naplók alapján naponta összesített ellátottak száma: 3891 Belláné Csontos Antónia Tiger Jánosné Andik Jánosné (2012. május 1-től) Tolmács Amália (2012. október 1-től) 2012.évben Hónap Ellátottak száma a hónap folyamán/ fő Látogatások száma Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 381/12=32 fő Gondozásra fordított idő Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A szolgáltatás célja, feladata A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása céljából biztosított ellátási forma. A szolgáltatás feladata a krízishelyzetek azonnali elhárítása és a biztonság megteremtése az ellátott saját otthonában. A Gondozási Központ mindazon személyek számára biztosította a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, akik egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászorultak és a segélyhívó készülék használatára képesek. Az ellátás igénybevételét a szociális rászorultság alapozza meg. A szolgáltatás célcsoportja: o egyedül élő 65 év feletti személyek,

11 o egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai betegek, o kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti idős ember, súlyosan fogyatékos személy, pszichiátriai beteg. A szolgáltatás működtetéséhez szükséges állami támogatásra decemberében pályáznia kellett a fenntartónak, illetve az intézménynek. Pályázatunk befogadást nyert a ig tartó finanszírozási időszakra. A finanszírozási összeg egy költségvetési évre került megállapításra évre a támogatott feladatmutató 85 db készülék. A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás január 1-től kikerült a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok közül. Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, valamint Siófok Város Képviselőtestülete vel a feladatellátás megszüntetése mellett döntött. Tárgyi feltételek A szolgáltatás biztosításához szükséges berendezést a Guards Távközlési Zrt. állította üzembe. 100 db készülék áll rendelkezésre a feladat ellátásához. A rádiós rendszer műszaki tartalma: o SH-402 személyi adóberendezés 100 db o átjátszó berendezés 1 db o ügyeleti PC 1 db o ügyeleti program (Winalarm) 1 db o RF-054 LCD kijelzős vevő berendezés 1 db o személyhívó kisközpont ügyeletre 1 db Ez a rendszer igény szerinti lefedettséget biztosít. Nem szükséges hozzá telefonos rendszer, tehát bárhová kihelyezhető. A hordozható pánikgomb lehetővé teszi az épületen kívülről történő segélykérést, akár 100 méteres körzetből is. Segélyhíváskor rövid kapcsolat jön létre a központtal, amely ezért egy időben több készülékről is képes hívást fogadni. A rendszer és a segélyhívó készülékek működése folyamatosan ellenőrzött, ezért az esetleges meghibásodás gyorsan észlelhető. A szakmai központ és a diszpécserközpont, ahová a jelzések befutnak az intézmény székhelyén kapott helyet (Siófok, Korányi S. u. 1/a). Itt a bentlakásos ellátási formák miatt a 24 órás ügyelet az év minden napján biztosított. A diszpécserközpont alkalmas a segélyhívások fogadására, valamint szakmai központként a gondozók munkájának koordinálása és irányítása is itt történt. A készenléti ügyeletet ellátó gondozó, feladatai ellátásához az intézménytől átvett készenléti táskát, GPS-t, valamint személygépkocsit és telefont használt. Személyi feltételek Az intézményben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai irányítása az intézményvezető helyettes feladata. Ő felelt a dokumentációk naprakész vezetéséért, felügyelte, hogy a rendszer mindig üzemképes állapotban legyen. A diszpécseri és a készenléti feladatok ellátása a bentlakásos ellátásban dolgozó gondozókra hárult.

12 2011.szeptember 15-ét követően a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében belső átszervezésére került sor. Ennek oka az NRSZH ellenőrzés során előírt személyi minimumfeltételeknek való megfelelés volt. (40 készülékenként minimum 2 fő készenléti szolgálatot ellátó szociális gondozó) A szolgáltatás biztosításában résztvevő dolgozók létszáma től ig 1 fő intézményvezető helyettes (szociális szervező) szakmai irányítás ( osztott munkakör) 12 fő gondozó ( mindegyikük szakképzett) - 24 órás diszpécseri és készenléti szolgálat ( osztott munkakör) A szolgáltatás 2012 évi összesített forgalmi adatai Engedélyezett készülékszám: 100 Költségvetésben tervezett: 85 Kihelyezett készülékek száma: 70 Riasztások száma: 7 Téves risztás: 6 Üzemelt napok száma: 91 Kihasználtság: 70 % Az ellátottak szociális rászorultság szerinti megoszlása ( én) egyedül élő 65 év feletti személy : egyedül élő súlyosan fogyatékos személy: egyedül élő pszichiátriai beteg kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti : 61 fő 4 fő - fő 3 fő Kihelyezett készülékek száma (db) 2012.március 31-én Ádánd 3 3 Balatonendréd 3 3 Balatonszabadi Nagyberény - - Nyim 1 1 Ságvár 1 1 Siójut 1 1 Siófok Som - - Zamárdi 9 12 Összesen: támogatás igényléshez figyelembe vehető készülékszám (db)

13 Családsegítés A szolgáltatás célja, feladata Szociális és mentálhigiénés problémák, ill. egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő rendszer működik. A családsegítő szolgálat a kapott jelzés alapján feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról. A évben biztosított szolgáltatások köre: családgondozás családlátogatás egyéni esetkezelés tanácsadás ügyintézés konfliktuskezelés (mediáció) adományszervezés és osztás (ruha, cipő, élelmiszer, bútor) szociális információ nyújtása csoportfoglalkozás (önismereti, személyiségfejlesztő tréning, magányos klub) Tapasztalataink alapján szolgálatunkat felkeresők összetétele változó. A szociális információs szolgáltatás ugyan kikerült az alapellátások közül, azonban az igény a szolgálatunkat felkeresők részéről továbbra is fennáll. Jelzőrendszerünk tagjai, háziorvosok, civil szervezetek és magánszemélyek is küldik az új klienseket. Az előző évekhez viszonyítva jóval több megkeresés érkezett Siófok Város Gyámhivatalától, illetve a Siófoki Városi Bíróságtól környezettanulmány készítésére. Személyi feltételek 5 fő családgondozó (ebből 1 fő szakmai vezető) 3 fő kistérségben dolgozó családgondozó Tárgyi feltételek A kliensek számára nyitva álló helyiségek: Siófok 8600 Siófok, Batthyány u. 46. Munkanapokon kedd kivételével Ádánd 8653 Ádánd, Kossuth L.u. 30. Ügyfélfogadás: hétfő csütörtök Balatonszabadi 8653 Balatonszabadi, Vak Bottyán u Ügyfélfogadás: hétfő csütörtök Siójut 8652 Siójut, Kossuth L. u. 14. Ügyfélfogadás: szerda

14 Nagyberény 8656 Nagyberény, Fő u. 12. Ügyfélfogadás: hétfő csütörtök Ságvár 8654 Ságvár, Fő u. 16. Ügyfélfogadás kedd szerda Som 8655 Som, Ady E. u. 35. Ügyfélfogadás csütörtök Nyim 8612 Nyim, Fő u. 30. Ügyfélfogadás péntek Balatonendréd 8613 Balatonendréd, Fő u. 75. Ügyfélfogadás szerda Zamárdi 8621 Zamárdi, Kossuth L. u. 16. Ügyfélfogadás: hétfő csütörtök péntek A családgondozók munkájának ellátásához valamennyi tárgyi feltétel biztosított évi statisztikai adatok a Családsegítő Szolgálat működéséről A szolgáltatást igénybe vevők száma iskolai végzettség szerint Sorszám: Iskolai végzettség év (fő) 2012.év (fő) 1. Tanköteles korúnál fiatalabb Ált. isk.8 osztálynál kevesebb Ált. isk. 8 osztálya Ált. isk. 10 osztálya Befejezett szakmunkásképző iskola, szakiskola Befejezett szakközépiskola Befejezett gimnázium Felsőfokú iskola Összesen: A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái Sorszám: A probléma típusa év (fő) 2012.év (fő) 1. Életviteli Családi kapcsolati Családon belüli bántalmazás Lelki mentális Gyermeknevelési Anyagi Foglalkoztatással kapcsolatos Egészségkárosodás következménye Ügyintézéshez segítségkérés Információkérés, információ hiány Elterelés, szenvedélybetegség Összesen:

15 A szolgálat forgalmi adatai Esetek száma Sorszám: Forgalmi adatok év 2012.év 1. Éves forgalom A szolgálatnál megfordult régi kliensek száma Ebből: 3. A szolgálatnál megfordult új kliensek száma Szociális otthoni elhelyezés Segítséget nyújtunk a bennünket felkereső családoknak idős, beteg, gondozásra szoruló családtagjaik tartós intézeti elhelyezéséhez évben 8 fő számára sikerült megfelelő intézményt találnunk. A megyében található idősotthonokkal személyes, jó kapcsolatot ápolunk. Aktív korú nem foglalkoztatottakkal végzett szociális munka április 01-től a jogszabályi változások következtében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek közül, az 55 év felettieknek kell intézményünkkel kapcsolatot tartania. Csoportokkal végzett szociális munka Aktív korú nem foglalkoztatott klienseink számára csoportokkal végzett szociális munka keretein belül önismereti, kommunikációs és fejlesztési tréningeket tartunk. Álláskeresési technikák elsajátítása céljából csoportfoglalkozást is szervezünk közötti időszakban egy 8 foglalkozásból álló fejlesztő, önismereti csoporttréninget tartottunk. Szociális információs szolgáltatás A szociális információs szolgáltatás kikerült a szociális törvényben meghatározott alapellátások közül, azonban az intézményt felkereső személyeknek továbbra is igénylik ezt a fajta szolgáltatást. Ennek keretében megfelelő tájékoztatást adunk a szociális ellátások elérhetőségéről, a nyugdíj, a társadalombiztosítási, a családtámogatás ellátásokról, az igénybe vétel módjáról. Segítséget nyújtunk a nyomtatványok kitöltésében, kérelmek, fellebbezések elkészítésében. Az ügyfelek elsősorban az információ hiány, a jogi tanácsadás, valamint a sokszor bonyolult nyomtatványok kitöltése miatt keresték fel szolgálatunkat. Jelzőrendszer Az egyének, családok szociális helyzetéről, problémáiról szóló folyamatos információáramlás, segítségnyújtás érdekében szervezetek, intézmények, magánszemélyek közötti fenntartott kapcsolat. Az észlelő- és jelzőrendszer működésének célja a problémák időben történő felismerése, és azok mihamarabbi enyhítése, megoldása. A már kialakult veszélyeztetettség és krízishelyzet következményeinek enyhítése, az ehhez vezető okok feltárása és a probléma forrásának feloldása. A jelzőrendszeri tagoknak évben 4 alkalommal szerveztünk találkozót a következő témákban: 1. A gyermekjóléti szolgálat és a családsegítő szolgálat kompetencia határai.

16 2. Siófoki Katolikus Karitasz tevékenysége, lehetőségek az együtt működésre. 3. Az áldozatsegítő feladatai, lehetősége. Mit tegyünk, hogy ne váljunk áldozattá? 4. Az igazságügyi hivatal feladatai. Együtt működés civil szervezetekkel Szoros kapcsolatot tartunk fenn a helyi Szent Rita Katolikus Karitasszal. Ajánlatunkra több rászoruló ügyfelünk kapott élelmiszer csomagot, esetenként pénzbeli segítséget albérlet kifizetéséhez,gyógyszer kiváltáshoz. Intézményünkből egy fő családgondozó rendszeres kapcsolatot tart fenn a civil szervezetekkel. Adományosztás Az intézményünk részére rendszeresen érkeznek magánszemélyektől ruha, cipő, játék adományok. Ezt heti egy alkalommal, szerdai napokon óra között osztjuk ki klienseink között ben 224 fő vette rendszeresen igénybe szolgáltatásunkat. Bútoradományozásnál - mivel nem rendelkezünk szállítási lehetőséggel - közvetítő szerepet töltünk be a felajánlók és a kliensek között. Idősek nappali ellátása (Idősek klubja) A szolgáltatás célja, feladata Az Idősek Klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak, illetve 18. életévét betöltött, egészségi állapota miatt támogatásra szoruló személy napközbeni ellátására, gondozására szolgál. Személyi feltételek A Gondozási Központ integrált intézmény ezért az idősek klubja, idősek otthona valamint emelt szintű idősek otthona gondozói feladatainak ellátásában ugyanazon dolgozók vettek részt műszakbeosztásuk szerint. Idősek Klubja, Idősek Otthona, } 2 fő mentálhigiénés munkatárs Emelt szintű idősek otthona 20 fő gondozó Tárgyi feltételek Az ellátás helye Siófok, Korányi S. u. 1/a. Az engedélyezett férőhelyek száma 30 fő. A jelentkező igényeket az intézmény azonnal ki tudta elégíteni. Az ellátás 2012-ben is folyamatosan, a hét minden napján biztosítva volt, h között. Gondozási tevékenység A Gondozási Központ keretén belül működő klub lehetőséget nyújt a napközbeni tartózkodásra, 3x-i étkezésre, a társas kapcsolatok ápolására valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az ellátást igénybevevők részére folyamatosan biztosított a

17 gondozói felügyelet, illetve szükség esetén az orvosi ellátáshoz való hozzáférés. Az igénylőknek hétköznapokon mentálhigiénés foglalkozás biztosított. Az egészségügyi ellátás körében felvilágosító előadásokat szerveztünk az igénybevevőket leginkább érdeklő témákból ben az intézmény az ellátottak részére sajtótermékeket, könyveket, kártya- és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosított, rendezvényeket szervezett éves forgalmi adatok Férőhely (engedélyezett) 30 fő Férőhely (költségvetésben tervezett) 12 fő Felvett ellátottak száma 6 fő Naponta beírt jelenlét 3 fő Kihasználtság %- a férőhely 20 % Nyitvatartási napok száma 365 nap Üzemelt napok száma x eng. férőhely nap Tervezett létszám fő Tényleges étkezési napok száma: nap Kihasználtság %- a költségvetésben tervezetthez 24 % Kihasználtság %- a férőhelyhez viszonyítva 9 % Nappali Melegedő A szolgáltatás célja, feladata A Nappali Melegedő elsősorban a hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújt lehetőséget. A nappali ellátás keretein belül lehetőséget biztosít a közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására valamint az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására. A szolgáltatás célja a fizikai állapot szinten tartása, javítása és ezzel a munkavállalás esélyének növelése. Az ellátottak köre Siófokon hajléktalanná vált és a városban életvitelszerűen tartózkodó személyek, továbbá azok a siófoki lakosok, akiknek otthonában a mosatás, tisztálkodás nem biztosított, az utcán élő hajléktalan személyek. Személyi feltételek - 1 fő szociális munkás - 1 fő takarítónő Tárgyi feltételek A jelenlegi helyén ( Siófok, Bajcsy-Zs. u. 224.) január 10-től működik 20 férőhellyel ben is egész éven át, munkanapokon h között fogadta a szolgáltatást igénylőket évi forgalmi adatok Férőhely ( engedélyezett ) 20 fő

18 Férőhely (költségvetésben tervezett) 20 fő Naponta beírt jelenlét 38 fő Kihasználtság % -a férőhely 191 % Üzemelt napok száma 251 nap Üzemelt napok száma x eng.férőhely nap Tevezett létszám fő Tényleges jelenlét fő Kihasználtság %-a költségvetésben tervezetthez 191 % Kihasználtság %-a férőhelyhez 191 % Éjjeli Menedékhely A szolgáltatás célja, feladata Az intézmény fő feladata a szociális helyzetük miatt segítségre szoruló személyek ellátása. Az Éjjeli Menedékhely az önellátásra képes és a közösségi együttélés szabályainak betartására hajlandó hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tévő szolgáltatás. Célja az életveszély ( fagyás, kihűlés, éhhalál ) kialakulásának megelőzése. Az ellátottak köre elsősorban Siófokon hajléktalanná vált, és a városban életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek, krízishelyzetbe került és otthontalanná vált 18. életévüket betöltött személyek. Az Éjjeli Menedékhely évben január 01-től április 30-ig, valamint november 01-től december 31-ig üzemelt. Személyi feltételek 1 fő szociális munkás, 3 fő szociális segítő ügyeleti beosztásban. Tárgyi feltételek Az ellátás helye: 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u A szálló 2012-ben hétvégén és ünnepnapokon 24 órás nyitva tartással működött, munkanapokon között tartott nyitva. Az intézmény működési engedélyében 24 állandó és 8 időszakos férőhely engedélyezett. A lakószobák 4 6 ágyasak, berendezési tárgyai könnyen tisztíthatók illetve fertőtleníthetők. 24 ellátottra két zuhanyzó és nemenkénti illemhely áll rendelkezésre. A fűtés, világítás és a melegvízzel való ellátás folyamatosan biztosított. Gondozási tevékenység Az Éjjeli Menedékhely biztosítja az ellátást igénybevevő ágyneműjét, a tisztálkodáshoz szükséges eszközöket, a személyes használati tárgyak biztonságos megőrzését és az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelést.

19 Napi négy órában, szociális munka körében szociális információt, tanácsadást és mentálhigiénés gondozást végeztünk. Az egészségügyi alapellátáshoz való hozzájutást a VIII.. számú háziorvosi körzettel kötött együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint biztosítjuk. Azon ellátottaink akik igényelték, térítésmentesen megkapták az influenza és a tüdőgyulladás elleni védőoltást éves forgalmi adatok Férőhely (engedélyezett) 29 fő Férőhely (költségvetésben tervezett) 32 fő Naponta beírt jelenlét 37 fő Kihasználtság %-a férőhely 127 % Üzemelt napok száma 182 nap Üzemelt napok száma x engedélyezett férőhely Tervezett létszám Tényleges jelenlét Kihasználtság %-a a költségvetésben tervezetthez 127 % Kihasználtság %-a a férőhelyhez 127 % Idősek Otthona A szolgáltatás célja, feladata A bentlakásos intézményi elhelyezés az idős ember számára régi, önálló életvitelének teljes megváltozását jelenti. Az ellátás célja, megteremteni annak lehetőségét, hogy a végleges otthont jelentő intézményben az idős emberek békében, környezetükkel megelégedve, ahhoz jól alkalmazkodva éljenek. Az ellátottak köre a nyugdíjkorhatárt vagy 18. életévét betöltött és betegsége miatt önmaga ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek, akik a közösségi életvitelre alkalmasak, rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkeznek. Személyi feltételek A Gondozási Központ integrált intézmény ezért az idősek klubja, idősek otthona valamint emelt szintű idősek otthona gondozói feladatainak ellátásában ugyan azon dolgozók vettek részt műszakbeosztásuk szerint. Idősek Klubja, Idősek Otthona, } 2 fő mentálhigiénés munkatárs Emelt szintű idősek otthona 20 fő gondozó Tárgyi feltételek áprilisában a 38/2012.(III.29.) számú képviselőtestületi határozatnak megfelelően az átlagos ápolást, gondozást biztosító idősek otthona férőhelyszáma 59-ről 82-re módosult.

20 Az ellátás helye: Az Idősek Otthona az intézmény székhelyén (8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a), illetve a közvetlen szomszédságában lévő 8600 Siófok Korányi S. u. 1/b szám alatti telephelyen kapott helyet. A Gondozási Központ épületeiben 82 férőhely biztosított. Az elhelyezés 2 ágyas szobákban történik. Az étkezésre és a közös együttlétre az intézmény ebédlőjében és társalgóiban nyílik lehetőség. Az ellátottak összetételének változása, az egyre növekvő ápolási és gondozási igények miatt szükségessé vált az ápoláshoz használt eszközök további beszerzése évben 10 db betegágyat - a hozzájuk tartozó antidecubitus matracokkal, kapaszkodókkal és mobil éjjeliszekrénnyel együtt - önkormányzati támogatással vásárolt az intézmény éves forgalmi adatok Férőhely (engedélyezett) 82 fő Férőhely (költségvetésben tervezett) 59 fő Felvett ellátottak száma 68 fő Naponta beírt jelenlét 64 fő Kihasználtság %- a férőhely 82 % Nyitvatartási napok száma 366 nap Üzemelt. napok száma x eng. férőhely nap Tervezett létszám fő Tényleges étkezési napok száma nap Kihasználtság %- a Költségvetésben tervezetthez 108 % Kihasználtság %- a férőhelyhez viszonyítva 77 % Emelt szintű idősek otthona A szolgáltatás célja, feladata Ezt az ellátási formát nem csak siófoki állandó lakcímmel rendelkező idősek vehetik igénybe. Az ellátás célja, hogy a vagyonnal rendelkező, de valamilyen okból egyedül maradt, segítségre szoruló emberek is megfelelő szintű ápoláshoz, gondozáshoz juthassanak. Az ellátottak köre a nyugdíjkorhatárt vagy 18. életévét betöltött és betegsége miatt önmaga ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek, akik a közösségi életvitelre alkalmasak, rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkeznek az egyszeri belépési díjat megfizetik. Személyi feltételek A Gondozási Központ integrált intézmény ezért az idősek klubja, idősek otthona valamint emelt szintű idősek otthona gondozói feladatainak ellátásában ugyan azon dolgozók vettek részt műszakbeosztásuk szerint.

21 Idősek Klubja, Idősek Otthona, } 2 fő mentálhigiénés munkatárs Emelt szintű idősek otthona 20 fő gondozó Tárgyi feltételek áprilisában a 38/2012.(III.29.) számú képviselőtestületi határozatnak megfelelően az emelt szintű idősek otthona férőhelyszáma 40-ről 17-re módosult. Az intézményben összkomfortos garzonok állnak a lakók rendelkezésére. Az elhelyezés határozatlan időre szól, az egyszeri belépési díj megfizetése után az igénylők örökös használati jogot nyernek a lakrészekre, melyeket haláluk után az önkormányzat újra értékesít. A garzonok mindegyikéhez külön vizesblokk és főzősarok tartozik. A lakók kényelmét ezen kívül közös társalgó és jól felszerelt konyha szolgálja éves forgalmi adatok Férőhely (engedélyezett) 17 fő Férőhely (költségvetésben tervezett) 40 fő Felvett ellátottak száma 20 fő Naponta beírt jelenlét 20 fő Kihasználtság %- a férőhely 117 % Nyitvatartási napok száma 366 nap Üzemelt. napok száma x eng. Férőhely nap Tervezett létszám fő Tényleges étkezési napok száma nap Kihasználtság %- a Költségvetésben tervezetthez 50 % Kihasználtság %- a férőhelyhez viszonyítva 118 % Gondozási tevékenység az idősek bentlakásos ellátási formáinál A normál ápolást gondozást biztosító idősek otthonában valamint az emelt szintű idősek otthonában az ellátottak teljes körű ellátásban részesülnek, mely magában foglalja: 24 órás folyamatos ellátást, az igénybevevő szociális, testi, szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódot, az egészségi állapot megőrzését, helyre állítását segítő ápolást-gondozást, a mentálhigiénés ellátást, az életkornak és az egészségi állapotnak megfelelő foglalkoztatás lehetőségét, lakhatást ( férőhely, víz, villany, fűtés szolgáltatás, telefon csatlakozás) napi 3x-i étkezést, melyből legalább egy meleg étel (orvosi javaslat alapján egészségi állapotnak megfelelő diétás, illetve pépes étrendet) textíliával való ellátást (csak abban az esetben, ha az igénylő nem rendelkezik ezzel ), tisztálkodási szerek biztosítását (amennyiben az igénybevevőnek nincs lehetősége ezek megvásárlására illetve beszerzésére) mosatást, a szobák takarítását, a közösségi helyiségek használatának lehetőségét.

22 A lakók az intézményben önállóan rendelkeznek szabadidejükkel, de az intézmény kulturális és foglalkoztató programjain is részt vehettek (farsangi délután, névnapok, idősek hete, karácsonyi ünnepség, fürdőzés a Galérius fürdőben stb.). Az intézmény lehetőséget nyújt a hitélet gyakorlására is. A felsorolt ellátásokon kívüli egyéb szolgáltatásokat (fodrász, pedikűr) térítés ellenében vehettek igénybe az ellátottak. Az egészségügyi ellátás keretében az intézmény biztosítja: Az egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítást, tanácsadást és az orvosi ellátáshoz való hozzáférést. A szükség szerinti alapápolást - az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996.(VII.26) NM rendeletben meghatározottak kivételével -, ennek körében különösen: a személyi higiéné biztosítását, gyógyszerezést, az étkeztetésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtást, szakorvosi illetve sürgősségi ellátáshoz való hozzájutást, kórházi kezeléshez való hozzájutást, az 1/2000.(I.7.) SzCsM. rendeletben meghatározott gyógyszerellátást, és gyógyászati segédeszközöket. A fokozott ápolási szükséglet megjelenése az ellátottaknál mind a személyi mind a tárgyi feltételek esetében jelentős fejlesztést igényel évben tárgyi eszközök beszerzését részben a fenntartó önkormányzat segítségével részben pedig pályázati forrásokból igyekeztünk megvalósítani évben is valamennyi idős lakónk, illetve dolgozónk aki igényt tartott rá, térítésmentesen megkapta az influenza és a tüdőgyulladás elleni védőoltást. Központi Ügyeleti Szolgálat Az szolgáltatás célja, feladata A Siófoki Kistérség területén - a háziorvosok közreműködésével - munkaidő végétől munkaidő kezdetéig biztosítja a lakosság sürgősségi egészségügyi alapellátását. Az ügyeleti rendszer a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben az egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az ügyeleti ellátás célja az egészségügyi szolgáltatók napi munkarend szerinti munkaidő befejezésének időpontjától a következő napi munkarend szerinti munkaidő kezdetéig a beteg vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzése, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalása, valamint a külön jogszabályokban meghatározott eljárásokban való részvétel. Személyi feltételek A Központi Ügyeleti Szolgálat dolgozói felett a munkáltatói jogkört Siófok Város Gondozási Központjának intézményvezetője gyakorolja. A szakasszisztensek, a gépkocsivezetők és a takarító közvetlen munkahelyi vezetője a Gondozási Központ vezető gondozója.

23 Az orvos-szakmai irányítási és ellenőrzési jogkör gyakorlója a szakdolgozók tekintetében, a szolgálat ideje alatt az ügyeletes orvos, illetve az orvosok esetében az ügyeletvezető orvos. A Központi Ügyelet szakmai felügyeleti szerve: Orvos-szakmai: Ápolói: SMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Siófoki, Balatonföldvári, Tabi Kistérségi Népegészségügyi Intézete tiszti főorvosa és szakfelügyelő főorvosa SMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Siófoki, Balatonföldvári, Tabi Kistérségi Népegészségügyi Intézete vezető ápolója Az ügyeleti szolgálatban közreműködő egészségügyi dolgozók munkavégzésre irányuló jogviszonyának típusai: közalkalmazotti jogviszony (ápolók, gépkocsivezetők, takarító) ápolók megbízási szerződéssel háziorvosok az önkormányzattal kötött feladat ellátási szerződésük alapján orvosok közreműködői vagy megbízási szerződéssel A Gondozási Központ Központi Ügyeleti Szolgálatán közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók állandó létszáma 2012-ben: 5 fő szakasszisztens (ápoló) 4 fő gépkocsivezető (2 fő teljes, 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott) 1 fő takarító ( ig részmunkaidőben, napi 4 órában, től teljes munkaidőben) Tárgyi feltételek A Központi Ügyeleti Szolgálat működésének tárgyi feltételeit a fenntartó önkormányzat a Gondozási Központ (egészségügyi szolgáltató) intézményén keresztül biztosítja. Az intézmény gazdálkodását Siófok Város Önkormányzatának intézményei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás szabályozza. Az ügyelet működtetésének pénzügyi feltételeit a Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulást alkotó önkormányzatok megállapodásban szabályozott módon biztosítják. A Központi Ügyelet a Gondozási Központ 8600 Siófok, Semmelweis u. 1/a szám alatti telephelyén működik. A Központi Ügyelet Működési Szabályzatát Siófok Város Képviselő-testülete 25/2012.(II.23.) számú határozatával módosította. Az Ügyelet működési rendje évben: Rendelkezésre állás az év valamennyi napján: Munkanapokon: óráig, ezen belül - városi ügyelet: óráig - városkörnyéki ügyelet: óráig - gyermekorvosi ügyelet: óráig

24 Munkaszüneti és szabadnapokon: óráig, ezen belül - városi ügyelet: óráig - városkörnyéki ügyelet: óráig - gyermekorvosi ügyelet csak szombati napokon: óráig Rendelkezésre állás tárgyév közötti időszakban (siófoki tartózkodási helyű üdülővendégek részére): Naponta: óráig Naponta: óráig külön gyermekorvosi ügyelet Tárgyi eszközök A Központi Ügyeleten a 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendelet szakmai minimumfeltételei alapján előírt a biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. A műszerek, gépek felülvizsgálatát elvégeztettük, a kötelező megfelelőség tanúsítványokat beszereztük. Védőnői Szolgálat A szolgáltatás célja, feladata: A család- és nővédelmi gondozás: célja a gyermekvállalás optimális biológiai és pszichés körülményeinek elősegítése a fogamzás előtti gondozás és genetikai tanácsadás, valamint a várandós anya gondozása, a magzat születés előtti gondozása, a gyermekágyas és szoptató anya gondozása. Ezen kívül családtervezési ismeretek nyújtása, a nők biológiai sajátosságaihoz igazodó egészségvédelem. Az ifjúság-egészségügyi gondozás: melynek részét képezi a külön jogszabályban meghatározottak szerint az iskola-egészségügyi ellátás. Az ifjúság-egészségügyi gondozás célja a kiskorúak harmonikus testi és lelki fejlődésének elősegítése. Személyi feltételek: A Védőnői Szolgálat dolgozói felett a munkáltatói jogkört Siófok Város Gondozási Központjának intézményvezetője gyakorolja. A közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók állandó létszáma 2012-ben: 7 fő védőnő 2 fő iskola-egészségügyi védőnő 1 fő takarító (részmunkaidőben, napi 4 órában) A Védőnői Szolgálat szakmai felügyeletét SMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Siófoki, Balatonföldvári, Tabi Kistérségi Népegészségügyi Intézete vezető védőnője látja el. Tárgyi feltételek:

25 A Védőnői Szolgálat működésének tárgyi feltételeit a fenntartó önkormányzat a Gondozási Központ (egészségügyi szolgáltató) intézményén keresztül biztosítja. A Védőnői Szolgálat működési rendje: 8600 Siófok, Semmelweis u. 1/a szám alatti telephelyen: I. sz. védőnői körzet: körzeti védőnői ellátás iskolai védőnői ellátás Csecsemő tanácsadás: kedd: óráig Várandós tanácsadás: csütörtök: óráig II. sz. védőnői körzet: körzeti védőnői ellátás iskolai védőnői ellátás Csecsemő tanácsadás: kedd: óráig Várandós tanácsadás: csütörtök: óráig III. sz. védőnői körzet: körzeti védőnői ellátás iskolai védőnői ellátás Csecsemő tanácsadás: kedd: óráig Várandós tanácsadás: kedd : óráig IV. sz. védőnői körzet: körzeti védőnői ellátás iskolai védőnői ellátás Csecsemő tanácsadás: hétfő: óráig Várandós tanácsadás: hétfő: óráig V. sz. védőnői körzet: körzeti védőnői ellátás iskolai védőnői ellátás Csecsemő tanácsadás: szerda óráig Várandós tanácsadás: csütörtök: óráig 8600 Siófok, Asztalos u. 17. szám alatti telephelyen: VI.sz..védőnői körzet: körzeti védőnői ellátás iskolai védőnői ellátás Csecsemő tanácsadás: kedd: óráig Várandós tanácsadás: csütörtök: óráig VII.sz..védőnői körzet: körzeti védőnői ellátás iskolai védőnői ellátás Csecsemő tanácsadás: kedd: óráig Várandós tanácsadás: csütörtök: óráig I. sz. Iskola Védőnői Szolgálat: iskola védőnői ellátás

26 Tanácsadás helye: SIOK Széchenyi István Általános Iskola orvosi rendelő 8600 Siófok, Asztalos u. 20. Tanácsadás ideje: csütörtök: óráig péntek: óráig Tanácsadás helye: SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola orvosi rendelő 8600 Siófok, Március 15. park 2. Tanácsadás ideje: hétfő, kedd, szerda: óráig II. sz. Iskola Védőnői Szolgálat: iskola védőnői ellátás Tanácsadás helye: SIOK Széchenyi István Általános Iskola orvosi rendelő 8600 Siófok, Kele u. 33. Tanácsadás ideje: szerda: óráig csütörtök: óráig Tanácsadás helye: SIOK Beszédes József Általános Iskola orvosi rendelő 8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2. Tanácsadás ideje: hétfő,szerda: óráig péntek: óráig A védőnők munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközök évben biztosítottak voltak. A Gondozási Központ szakképzettségi mutatói Az intézmény valamennyi munkatársa szakképzett. A szakképzettségi mutató 2012-ben 100% volt. A kötelező továbbképzések az intézmény továbbképzési tervének megfelelően zajlottak le közötti időszakban a Gondozási Központ továbbképzésre kötelezett szociális területen munkát végző dolgozói közül 20 fő vett részt különféle pontszerző tanfolyamokon. Oktatás A Gondozási Központ és a TIT Siófoki intézete között létrejött szerződés szerint 2012 évben is folytattuk a szociális gondozók és ápolók gyakorlati képzését ben is több szociális munkás és szociálpedagógus hallgató töltötte terepgyakorlatát az intézménynél. Pályázatok 2012-ben három pályázaton nyertünk támogatást a hajléktalan ellátás szolgáltatásainak bővítéséhez: 1. Reggeliztetés Siófok Város Gondozási Központja Nappali melegedőjében ( közötti időszakban) Ft (Hajléktalanokért Közalapítvány) 2. Gyógyszer, kötszer, vitamin illetve fertőtlenítőszer beszerzése hajléktalan emberek

27 számára Ft (Hajléktalanokért Közalapítvány) 3. Krízisférőhelyek működési feltételeinek kialakítása Ft Egy pályázatunk elbírálása - mely az Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzését támogatja folyamatban van. A év folyamán az intézménynél történt ellenőrzések tapasztalatai A Gondozási Központ telephelyein évben végzett különböző hatósági ellenőrzések az intézmény működését megfelelőnek és szabályszerűnek találták. Az intézmény jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeinek 2012-ben is határidőre eleget tett. Siófok, Kovács Nóra intézményvezető

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A költségvetési szerv tevékenysége

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A költségvetési szerv tevékenysége 37/2017. (II. 23.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (14 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 193 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) FELSÖ-KISKUNSAGI ÉS DUNAMELLÉK TOSSCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(II.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére Tárgy: a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2015. (1.29.) számú határozata a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban a "bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás" kiegészítő tevékenységként

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 11-3/2014. E L Ő T E

Részletesebben

1. Az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére az alábbi szociális és gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:

1. Az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére az alábbi szociális és gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról Dunaföldvár

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE

KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 1. /Fax: (54) 465 856 E-mail: szockozpont@freemail.hu Iktatószám: /2011. 21. T Á J

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE ... napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE Győr városában az utcán élő hajléktalanok száma 250-300 fő körüli, közülük

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Módosító okirat. A határozat visszavonva a 81/2017. (II. 9.) határozattal. 628/2016. (XII. 7.) Egészségügyi Központ alapító okiratának módosítása

Módosító okirat. A határozat visszavonva a 81/2017. (II. 9.) határozattal. 628/2016. (XII. 7.) Egészségügyi Központ alapító okiratának módosítása A határozat visszavonva a 81/2017. (II. 9.) határozattal 628/2016. (XII. 7.) Egészségügyi Központ alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely)

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) A hódmezővásárhelyi Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató Gondozási Központjának szakmai vezetésére 212. március

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 Zomba község Önkormányzati képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010. (..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének rendjéről és térítési díjáról Újszász Város Önkormányzata

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben