Szociális és gyermekvédelmi szabályozók HAJ-ÉJJ SZOLGÁLTATÁSOK, A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN IRÁNYELV. Készítették: Ihnath Kata.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális és gyermekvédelmi szabályozók HAJ-ÉJJ SZOLGÁLTATÁSOK, A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN IRÁNYELV. Készítették: Ihnath Kata."

Átírás

1 HAJ-ÉJJ HAJLÉKTALANOK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK, ÉJJELI MENEDÉKHELYEK A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN IRÁNYELV Készítették: Ihnath Kata Stankovits Erika Varga Péter Zsabka Attila HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /1. oldal

2 Tartalom 1. Az éjjeli menedékhelyek általános jellemzői A feladatellátás célja, célcsoportok, szolgáltatás igénybevétele A feladatellátás célja Az ellátottak köre, célcsoport(ok) Koncepció, szükségesség Az éjjeli menedékhelyet igénybevevők szükségletei, szolgáltatások Szolgáltatások igénybevételének módja, feltételei A fizikai szükségletek kielégítésére irányuló szolgáltatások Mentális, érzelmi szükségletek kielégítésére irányuló szolgáltatások Integrációs szükséglet kielégítésére irányuló szolgáltatások Információs, és magasabb szintű kulturális szükségletek kielégítésére irányuló szolgáltatások Szociális munka tartalma Nyilvántartás és dokumentáció Meglévő hazai szabályozások Speciális menedékhelyek, alternatív megoldások A lábadozók Folyamatosan nyitva tartó menedékhely B típusú fapad Az éjjeli menedékhelyek személyi és tárgyi feltételei Javaslatok Javaslatok szakmai személyzetre Az intézményi jogviszony megszűnése, szolgáltatás szüneteltetése Ellátottak jogainak védelme, érdekképviselet, érdekképviseleti fórum HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /2. oldal

3 1. AZ ÉJJELI MENEDÉKHELYEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Az éjjeli menedékhelyek a bentlakásos intézmények közé tartoznak. Az intézmény típus a 90-es évek első felében az utcán is láthatóvá vált hajléktalanság kezelésére jött létre a hajléktalanok átmeneti szállásával együtt. Hosszú időn keresztül ennek a két intézménytípusnak működését szabályozó, évről évre módosuló szakmai rendelet szinte majdnem azonos feltételeket határozott meg, miközben lényegesen eltérő logika szerint működtek. Az III. tv. (Szt.9) és a jelenleg hatályos 1/2000. (I. 7.) ICSSZEM rendelet már különválasztva határozza meg az éjjeli menedékhelyet és az átmeneti szállót. A Magyarországon működő éjjeli menedékhelyek jellemzően, a nevüknek megfelelően estétől reggelig tartanak nyitva, eltekintve néhány intézménytől, amelyek folyamatosan rendelkezésre állnak. A szállást nyújtó intézmények közül a menedékhely tekinthető a legalacsonyabb küszöbű szolgáltatásnak. Igénybevétele minimális feltételekhez kötött. A szakmai rendelet szerint az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben nyújtott éjszakai szállást biztosító szolgáltatás. Eltérő működési mechanizmusok léteznek attól függően, hogy az intézmény önálló telephelyen, valamilyen intézményi integrációban, a település, város egyetlen ilyen intézményeként vagy alternatív megoldásként választható (pl. nagyvárosokban, ahol több menedékhely is van). Az általános nyitva tartási rend behatárolja, így korlátozza is a menedékhelyen végezhető szociális munkát. A szállás biztosítás fogalmi és feltételrendszere viszonylag jól körvonalazható. A menedékhelyeken ellátott emberek szükségleteit tekintve, a hiányok (szükségletek) legalább részleges megfogalmazását segítségül hívva látható, hogy a menedékhely szintjén megjelenő problémák egészére ez az intézménytípus kis mértékben képes reagálni, ugyanakkor rendkívül fontos szerepet játszik a minimális biztonság megteremtésében. A hajléktalan ellátás intézményesülése viszonylag gyors folyamat volt től kezdve néhány év alatt épült ki a jelenleg is működő intézmények sokasága, köztük az éjjeli menedékhely is. A sürgős reagálás a problémára sajátos helyzetet teremtett. Az ellátáshoz szükséges létesítmények általában nem szociális feladat ellátására épültek, átalakításukra nagyon korlátozott lehetőség van, többnyire a mai napig rossz műszaki állapotban vannak. Mindemellett meg kell felelniük a működésük megkezdését követően alkotott HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /3. oldal

4 jogszabályokban meghatározott tárgyi és szakmai feltételeknek. A hajléktalan ellátó szervezetek szakmai értelemben is rendszeresen igyekeznek újragondolni, miként működhet hatékonyabban az ellátórendszer, de világosan látszik, hogy a jelenlegi tárgyi környezet is komoly akadálya ennek. Az ellátórendszerben egyedi szakmai tartalommal megjelennek a menedékhelyek speciális formái lábadozó, különböző szempontokat előtérbe helyező foglalt ágyas B típusú fapad, folyamatosan nyitva tartó menedékhely, melyek a hajléktalan ellátás egyéb intézményi vagy más szociális szakterület által befogadni, nem képes személyek ellátására szükségleteiknek megfelelőbb szolgáltatások biztosítására jöttek létre. 2. A FELADATELLÁTÁS CÉLJA, CÉLCSOPORTOK, SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE 2.1. A feladatellátás célja Az éjjeli menedékhely alapértelmezésként megfogalmazható elsődleges célja szállás, menedék biztosítása hajléktalan nők és férfiak számára az éjszaka biztonságos eltöltéséhez. Ez a feladat az általában november elejétől április végéig tartó un. téli krízis időszakában. egyértelműen az életmentés, az egészségkárosodás elkerülése irányába mutat. Az éjjeli menedékhelyek többsége a hideg időszakban közel maximális kihasználtsággal, a melegebb időszakban változó igénybevétellel működik. A hideg időszakban növelhető az ellátotti létszám és igényelhető a feladatra normatív támogatás (időszakos férőhelyek). Az elsődleges cél teljesülése mellett az éjjeli menedékhelyek működésük során szem előtt tartják az ellátást igénybevevők helyzetének javítását, amennyiben szükséges segítik a megfelelő intézménybe irányítást, az evvel kapcsolatos információk átadását Az ellátottak köre, célcsoport(ok) Az éjjeli menedékhelyet bármely nagykorú hajléktalan személy (férfiak és nők) igénybe veheti, politikai-, vallási hitére, etnikai-kulturális hátterére nemi identitására, szexuális orientáltságára való tekintet nélkül. A feladatellátás céljaként meghatározottak alapján a HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /4. oldal

5 következő csoportok jelölhetők meg a hajléktalan személyek körén belül, akik igénybe veszik az éjjeli menedékhely szolgáltatásait: Életveszélyes helyzetben lévők (pl. utcáról önként vagy az utcai szociális munkások segítségével és kifejezetten a kihűlés, a fagyhalál, az egészség károsodás elhárítása érdekében kerül az intézménybe a hajléktalan személyek). Krízis helyzetben lévők ( pl. személyes konfliktus miatt utcára kerültek, szállásukat elvesztő nemrég utcára került emberek, utcán élők, időről-időre menedékhelyre kerülők). A hajléktalan ellátó-, illetve a szociális intézményrendszerben cirkuláló hajléktalan személyek. Az egyéni devianciák, beilleszkedési zavarok miatt magasabb küszöbű intézménytől elzárkózók, akik az éjjeli menedékhelyet életvitelszerűen használják. Más megközelítésben az intézményt igénybevevők a következők: Menedékhelyen élők. Más intézményből érkezők (főként hajléktalanellátó, egészségügyi, büntetés-végrehajtási, gyermekvédelmi intézmények,). Alkalmi igénybevevők (pl. utcán élők, otthonukat személyes konfliktusok miatt rendszeresen elhagyók). Nemrég utcára kerültek (pl. elváltak, lakásukat elvesztők) Koncepció, szükségesség Az éjjeli menedékhely működésével kapcsolatos irányelv kidolgozásakor részlegesen azok az elemek is beépítésre kerültek, amelyeket az ellátásra vonatkozó jogszabályok is tartalmaznak és a szakma általánosságban is elfogadja azokat, hiszen a hajléktalan ellátó szervezetek is részt vettek egyes részletek kidolgozásában. Alaphelyzetként a szabályozott működés jellemzői kerülnek bemutatásra. Figyelembe véve az aktuális finanszírozási és tárgyi feltételrendszert, a dőlt betűvel írt részek nem tekinthetőek kötelező elemnek, elsősorban olyan ajánlásoknak minősülnek, melyek megvalósítására a legtöbb intézményben nincs lehetőség, de megfogalmazódik rájuk az igény. HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /5. oldal

6 3. AZ ÉJJELI MENEDÉKHELYET IGÉNYBEVEVŐK SZÜKSÉGLETEI, SZOLGÁLTATÁSOK 3.1. Szolgáltatások igénybevételének módja, feltételei Az éjjeli menedékhely szolgáltatásainak igénybevétele szóbeli kérelem alapján történik. Az ellátást igénylő az éjjeli menedékhelyen jelentkezik (általában a bejáratnál sorban áll). A beengedést végző ügyeletes szociális munkatárs veszi őt napi nyilvántartásba. Az intézményi jogviszony szóbeli kérelem alapján jön létre, és egyetlen éjszakára szól. A jogszabályban nem kerül meghatározásra a menedékhely igénybevételének semmilyen feltétele. A menedékhelyen a következő dokumentumok meglétét tekintik a minimális feltételnek: Negatív tüdőszűrési lelet ÁNTSZ igazolása arról, hogy az adott személy nem tetves, rühös stb. Szintén gyakorlat az alkoholos befolyásoltság állapotának vizsgálata. A szolgáltatásokat a hiányok és szükségletek vonatkozásában meghatározva, az alábbi csoportok szerint célszerű kialakítani: Alapvető fizikai szükségletek Mentális-, érzelmi-, társas szükségletek Integrációs szükségletek Információs, és magasabb szintű kulturális szükségletek HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /6. oldal

7 3.2. A fizikai szükségletek kielégítésére irányuló szolgáltatások Konkrét szükséglet Szolgáltatás Biztonságérzet Hideg elleni védelem, Fűtött intézmény, világítás és melegvízellátás, éjszakai pihenésre alkalmas helyiségek Személyes biztonságérzet Pihenési lehetőség A személyes tárgyak, dokumentumok biztonsága Éhségérzet, szomjúság Egész napos benntartózkodás lehetősége Az éjjeli menedékhelyen szakképzett személyzet biztosítja a nyugalmat, rendet Tekintettel arra, hogy az igénybevevők naponta változnak könnyen tisztítható és fertőtleníthető ágyak használata szükséges. Amennyiben lehetséges az emeletes ágyak használatát kerülni kell. Csomag, érték és iratmegőrzés biztosítása (Célszerű szabályzat kidolgozása) Meleg ital (tea) egyszerű vacsora, ételmelegítésre-, kultúrált étkezésre alkalmas helyiség A téli időszakban a speciális feladatokat vállaló menedékhelyek közül a lábadozók vagy folyamatosan nyitva tartó menedékhelyek biztosítanak erre lehetőséget Higiénés szükségletek Tisztálkodás, Személyes tisztálkodásra alkalmas helyiség(ek). Tisztálkodást lehetővé tévő eszközök (törülköző, szappan, sampon) Személyes ruházat tisztítása Az ellátottak számára mosásra alkalmas helyiség biztosítása, ahol legalább hagyományos (keverőtárcsás) mosógép és centrifuga van. Ahol nincs szárításra alkalmas helyiség, ott szárítógép biztosítása. Mosópor HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /7. oldal

8 biztosítása. Ruházat cseréje Egyéb higiénés szükségletek Amennyiben az intézmény rendelkezik ruházat tárolására alkalmas helyiséggel, szükség esetén biztosít ruházatot az ellátást igénybe vevőnek. Illemhely, WC- papír, papír zsebkendő biztosítása Egészségügyi szükségletek Elsősegély Láz-, fájdalomcsillapítás, vitaminhiány csökkentése Orvosi vizsgálat szakrendelésre jutás Szexuális vágyak szükséglete Elsősegély nyújtása, elsősegély doboz megléte, kötszer, fertőtlenítőszer Láz-, fájdalomcsillapító gyógyszerek, vitaminok. A gyógyszerek kiadását szabályozni szükséges Orvosi rendelés biztosítása, heti legalább két órában Az éjjeli menedékhelyen általában nincs mód az intim együttlét lehetőségének megteremtésére 3.3. Mentális, érzelmi szükségletek kielégítésére irányuló szolgáltatások Konkrét szükséglet Kilátástalanság, reménytelenség, céltalanság megszüntetése, csökkentése, kielégítő vagy jobb közérzet kialakítása Személyiség és önértékelési zavarok megszüntetése, csökkentése. Kielégítő vagy jobb közérzet kialakítása. Szenvedélybetegség, függőségek kezelése Szolgáltatás Krízisintervenció, segítő beszélgetés Segítő beszélgetés, mely során előtérbe kerül a szociális és egészségügyi szakellátásba tartozó intézmények elérésének segítése. Információnyújtás a szakintézmény létezéséről, megközelíthetőségről, igénybevételének feltételeiről. Kapcsolatfelvétel kezdeményezése, időpont egyeztetés, a kliens mentális, HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /8. oldal

9 fizikai állapotának megfelelő mértékű kísérése, intézménybe történő eljutásának megszervezése; Magányérzet beszélgetés hiánya megszüntetése, Segítő beszélgetés, a változtatásra vonatkozó motivációk erősítése Kapcsolatok kiépítése, családi kapcsolatok rendezése Segítő beszélgetés, egyéni esetkezelés, a változtatásra vonatkozó motivációk erősítése 3.4. Integrációs szükséglet kielégítésére irányuló szolgáltatások Konkrét szükséglet Piacképes szakmai tudás, képzettség Szolgáltatás Tájékoztatás munkaügyi központról, tájékoztatás induló képzésekről. Foglalkoztatottság, álláskeresés munkavállalás Képzésszervezés Segítségnyújtás munkahely keresésben, információkhoz való hozzájutásban. Álláskeresés támogatása, ellátottak motiválása a Munkaügyi Központok által nyújtott szolgáltatások igénybevételére, Munkába állás segítése az erre irányuló tréningekkel vagy a tréningekhez jutás lehetőségével Telefon-, álláskereső újság-, internet- hozzáférés biztosítása Jogi ismeret, jogvédelem Jogi tanácsadás vagy ennek megszervezése. Lakógyűlés. Az ellátással kapcsolatos jogorvoslati lehetőség biztosítása az intézményvezetőnél, érdekképviseleti fórumnál, ellátottjogi képviselőnél Ügyintézés, személyazonosításhoz, munkavállaláshoz, egészségügyi ellátáshoz szükséges okmányok Alapvető segítség ügyintézésben (pl. űrlapkitöltés vagy segítségnyújtás hivatalos szöveg megfogalmazásában), információszolgáltatás az ügyintézésben segítő HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /9. oldal

10 beszerzése A társadalom által elfogadott a visszailleszkedéshez szükséges viselkedési kultúra (beszéd, megjelenés, fellépés) Jövedelem nappali ellátásokról, postacím lehetősége Életvezetési tanácsadás segítő beszélgetés keretében. Kommunikációs viselkedési hiányok alapszintű kezelése Az intézményen kívül szervezett az integrációt segítő programokról történő tájékoztatás Segítségnyújtás jövedelem szerzéséhez. Információ szolgáltatás jövedelem megszerzésének lehetőségéről, módjáról, Tájékoztatás az ebben segíteni tudó nappali ellátásokról Adekvát intézményi ellátás Önálló lakhatás megszerzésének segítése Az intézményt igénybevevő számára megfelelő ellátás felderítése, a folyamat elindítása, szervezése. Tájékoztatás a lakhatást elősegítő-, segítő-, illetve támogatott lakhatási programokról 3.5. Információs, és magasabb szintű kulturális szükségletek kielégítésére irányuló szolgáltatások Konkrét szükséglet Napi információk megszerzése Olvasás Mozi Nemzeti és vallási ünnepek megtartása Szabad vallásgyakorlás lehetősége Kikapcsolódás, szórakozás Szolgáltatás Televízió-, napilapok-, internethozzáférés lehetősége Házikönyvtár Szervezett filmklub, beszélgetés a filmről Az éjjeli menedékhelyeken elsősorban a húsvét és a karácsony megünneplése. Az éjjeli menedékhelyen nincs külön helyiség a szabad vallásgyakorlásra. Az éjjeli menedékhelyen általában nincs mód a HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /10. oldal

11 kikapcsolódás, szórakozás (színház, múzeum látogatás, koncert) lehetőségének megteremtésére vagy szervezésére, ugyanakkor egyszerű játékok kikérési lehetősége (társasjáték, sakk, kártya) biztosított az intézményben 3.6. Szociális munka tartalma A hajléktalanok éjjeli menedékhelye este, illetve éjszaka legalább napi tizennégy órát tart nyitva. Az éjjeli menedékhely az előforduló konfliktushelyzetek megelőzésére a nyitvatartási időben szakképzett munkaerővel ügyeletet biztosít, ill.. Az éjjeli menedékhelyen legalább napi négy órában szociális munkás alkalmazásával szociális munkát kell végezni (1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 107. ) Szociális munka: krízisintervenció Szociális információk biztosítása Jogosultságokra vonatkozó tanácsadás Konfliktuskezelés Ügyintézés Életvezetési tanácsadás Segítő beszélgetés Mentálhigiénés tevékenység, Csoportos és egyéni terápia Pszichiátriai kezelés, addiktológiai kezelés Kommunikációs-, álláskereső, motivációs- tréning Szolgáltatásokról szóló információs nyomtatványok hozzáférhetővé tétele (faliújság, szórólapok) Az ellátott esetében szükségesnek ítélt, specifikus szolgáltatások megrendelése HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /11. oldal

12 3.7. Nyilvántartás és dokumentáció Az intézményben ellátottakkal kapcsolatos nyilvántartások A Szt A személyes szociális gondoskodásban részesülő személyről az ellátó szociális intézmény vezetője nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a 18. a) i) pontjaiban meghatározott adatokat; Nyilvántartás a napi forgalomról, az ellátást igénybevevőkről A napi nyilvántartás listaszerűen, számozott sorrendben tartalmazza az éjszaka folyamán az intézményben megjelent személyek nevét, életkorát (születési évét) vagy olyan azonosítóját, mely alapján az ellátott a lakónyilvántartásban megtalálható. Ezen kívül dokumentálni kell az ellátott által az éjszaka során elfoglalt ágy számát, az igénybe vett szolgáltatásokat. A napi nyilvántartás vezethető számítógépen is, azonban a kinyomtatott és az éjszakai ügyeletes(ek) által aláírt dokumentum tekinthető hivatalosnak. Eseménynapló Olyan hivatalos dokumentum, melyet az intézményben ügyeletet ellátó munkatárs köteles vezetni számozott füzetben. A naplóban bejegyzésre kerül minden olyan esemény, információ, az intézményben ellátottakkal kapcsolatos történés: melyre a következő napokon ügyeletbe lépő munkatársaknak szüksége lehet olyan közérdekű információkat tartalmaz, melyek az intézményi értekezleten megbeszélni szükséges vázlatosan rögzíti a rendbontásokat, konfliktusokat bármilyen fontosnak tartott vagy rendkívüli eseményt rögzít. Az eseménynapló kezelése, tartalmának ismerete az intézményben dolgozó szociális munkatársak feladata. Adatvédelmi értelemben kizárólag belső felhasználásra, az éjjeli menedékhely működésének biztosítására alkalmazható. A benne lévő adatok, információk, az intézmény adatvédelmi szabályzatának megfelelően használhatók fel más célra. Hivatalos dokumentumok Az engedélyezés kapcsán a szakosított intézményekben kötelező szabályzatok, okiratok megléte (alapító okirat, működési-, gazdasági szabályzatok, tűzvédelmi szabályzat stb.) és egyéb dokumentáció vezetése jogszabályi előírás. HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /12. oldal

13 Szakmai program és házirend Az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet 5. -a részletesen rendelkezik a házirend és a szakmai program tartalmáról. 4. MEGLÉVŐ HAZAI SZABÁLYOZÁSOK Az éjjeli menedékhelyek működését alapvetően 3 jogszabály határozza meg: Az évi III. tv. a szociális igazgatásról és ellátásokról, mely a szociális szakellátások között az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények között nevesíti (80. ) és röviden definiálja az éjjeli menedékhelyet (84. ). 1/2000. (1. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről a ban szűkszavúan meghatározza az alapvető tárgyi feltételeket és feladatokat, valamint az időszakos férőhelyek létesítésének szabályait. A mellékletekben található a munkakörök felsorolása, a végzettség melyekkel az ellátható és a szükségesnek ítélt szakmai létszám. 188/1999. (XII. 16.) Korm. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozások engedélyezéséről pedig meghatározza a szociális intézmény ideértve az éjjeli menedékhelyet is működési engedélyének megszerzésének módját. 5. SPECIÁLIS MENEDÉKHELYEK, ALTERNATÍV MEGOLDÁSOK Koncepcionálisan is felmerül, de gyakorlatban is működnek folyamatosan nyitva tartó vagy más specialitású éjjeli menedékhelyek. Ilyenek többek között a lábadozók, a lényegében küszöb nélküli vagy valamilyen konkrét célcsoport (pl. dolgozó vagy idős hajléktalanok) ellátását célzó intézmények B típusú fapadok. A menedékhelyek működésének neuralgikus pontja a nyitva tartási idő. A szociális munkát gyakorlatilag lehetetlenné teszi a csak esti-éjszakai nyitva tartás, valamint a szükséges tárgyi feltételek hiánya. HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /13. oldal

14 A folyamatos nyitva tartású intézményekben lehetőség nyílik esetmunkára, csoportos foglalkozásra, fejlesztő tevékenységre is, mely a nappali ellátásokban és a hajléktalanok átmeneti szállásán kötelező. Az alábbiakban három példa kerül bemutatásra a speciális menedékhelyek közül A lábadozók Fogalmi megközelítés A hajléktalanok egészségi állapota az átlagnépességnél sokkal rosszabb képet mutat. Jellemző szituáció, hogy sem az egészségügyi, sem a szociális ellátás nem tekinti magáénak a két terület határán lévőket, illetve mindkettő csak részben érzi magát kompetensnek. A lábadozó működtetése azt az időszakot kívánja kiváltani, melyet a beteg személy általában otthonában, felépülését segítő körülmények között tölthet. A hajléktalanok ilyen lehetőségek hiányában, a megfelelő ellátás biztosítása nélkül kénytelenek az utcán, vagy olyan intézményben tölteni ezt az időt, mely felépülésüket jelentősen meghosszabbítja, vagy éppen lehetetlenné teszi. Célcsoport Mindazon beteg hajléktalan férfiak és nők, akiknek: betegsége nem igényel kórházi kezelést, betegsége nem igényel kórházi kezelést, de az ambuláns terápia követése utcáról nem várható ill. nem tartható, betegsége nem igényel kórházi kezelést, de a körülmények és betegségük együttesen veszélyeztetik életüket, csak a szociális ellátástól fogadnak el segítséget. Szakmai tartalom A szolgáltatás térítésmentes. A lábadozó 24 órás, folyamatosan nyitva tartással működik Szolgáltatások Az ellátás az életveszély, a súlyos egészségkárosodás elhárításán túl három fő irányvonalat követ: egészségi állapot javítása; a szociális helyzet javítása, rendezése; mentális állapot javítása. Ennek figyelembe vételével a szolgáltatások: HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /14. oldal

15 napi háromszori étkezés, délben meleg étel, szükség szerinti diétás étkezés biztosítása, folyamatos meleg ital tisztálkodó felszerelés: törölköző, szappan, sampon, fogkefe, fogkrém, borotválkozó eszközök, tampon/betét/vatta, wc-papír, papírzsebkendő, mosási, szárítási lehetőség (mosópor) közösségi együttlétre való lehetőség értékmegőrzés zárható szekrényekben állandó ágy, ágynemű, ágynemű-huzat kétheti cseréje, szükség esetén gyakrabban, szükség esetén pizsama, papucs kórházba kerülés esetén kórházi felszerelés biztosítása és beteglátogatás, szükség esetén ruházat, alsóruházat, cipő. Folyamatos szociális munka szakképzett személyzettel: szociális, mentálhigiénés munkatárs szakszerű segítsége (krízisintervenció, egyéni esetkezelés, csoportfoglalkozás, információszolgáltatás, tanácsadás); az állapotnak megfelelő intézménybe irányítás-, juttatás; egészségügyi ellátásminimum; orvosi ellátás napi 4 óra (alapgyógyszerek); ápoló, nővér folyamatos. Általánosságban összefoglalva azok a beteg hajléktalanok vehetők fel, akiknek kórházi kezelése után az otthoni segítség hiányában, ellátás, fedél, étkezés biztosítása szükséges. Az intézménybe kerülés lehetséges módjai A hajléktalanellátás utcai szolgáltatásain keresztül (utcai szociális munka, krízisautó, mozgó-orvosi rendelő) fürdetés és fertőtlenítés után. Az utcai szolgálatnak a beszállítás, intézménybe irányítás előtt az ügyeletes szociális munkással egyeztetnie kell a diszpécser szolgálaton keresztül. A szabad ágyak számát a régiós diszpécserszolgálata számára minden nap reggel és este jelenteni kell. HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /15. oldal

16 A hajléktalanellátás szállásnyújtó intézményeiből (férőhely-egyeztetés után). Lehetőleg azzal a megállapodással, hogy a kezelés befejezése után visszaveszik a klienst. Szükségesnek ítélt helyzetben a kórházak akut osztályairól, ahol a betegek állapotát nem ítélik alkalmasnak arra, hogy egyenesen az utcára kerüljenek (férőhely-egyeztetés után). Hajléktalan háziorvos javaslata alapján. Az intézménybe történő felvétel módja, az ellátás megszüntetése, elhelyezési kötelezettség Az ellátott felvétele, az ellátás időtartama: Az ellátott felvétele az intézmény orvosának (orvosainak) javaslatára intézményvezetői döntés alapján történik. Amennyiben az intézmény orvosa a beteg érkezésekor nincs jelen, ideiglenes (krízis szituációban, pl. éjszaka történő) felvételre van lehetőség. Ebben az esetben is orvosi beutalás (ügyeletes orvos, kórházi orvos,) és terápiás javaslat szükséges. Az ideiglenes felvétel előtt telefonon az intézmény vezetőjével és az orvossal, ennek híján az intézményben ügyeletet ellátó szociális munkással egyeztetni kell. A végleges felvételről ezután az alapesetnek megfelelően orvosi javaslatra, az intézményvezető dönt. Az intézménybe történő felvétel részét képezi az ellátott és az intézményvezető közötti írásban elkészített megállapodás, melynek tartalma kiterjed az elhelyezés várható időtartamára is. Az ellátási kötelezettség vállalása minden esetben várható időtartam alapján történik, mert az egészségi állapot, a gyógyulás, lábadozás ideje előre pontosan nem meghatározható. A kielégítő egészségi állapot elérésének megállapítására az intézmény orvosa jogosult. Az ellátás megszüntetéséről az intézményvezető dönt, az ellátottak időben történő tájékoztatása mellett. Az ellátás megszűnése saját kérésre, orvosi javaslatra, az ellátott utcaképes állapot elérésével, az ellátott állapotának megfelelő intézményi elhelyezésével az intézmény házirendjének durva megsértésével történik az intézmény jogutód nélküli megszűnése esetén HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /16. oldal

17 Az ellátás megszűnéséről az intézményvezető írásban értesíti az ellátottakat. Elhelyezési kötelezettség Alapvető cél, hogy az ellátás megszűnésével a szolgáltatást igénybe vevők ne az utcára kerüljenek. Az intézményben végzett szociális munka részét képezi az ellátott, állapotának megfelelő intézménybe juttatása. A hajléktalan ellátás intézményrendszerének és működési jellegzetességeinek, valamint az ellátásra kerülők természetes támasz hiányának ismeretében, az átmeneti elhelyezést biztosító bentlakásos intézmények, az éjjeli menedékhelyek és átmeneti szállók, esetleg speciális hajléktalan ellátások (spec. menedékhelyek, hajléktalanok otthona, hajléktalanok rehabilitációs szállása) jöhetnek elsősorban számításba. A szociális ellátórendszer tartós bentlakásos intézményeibe juttatására, a kihasználtságuk, felvételi rendjük, és annak elnyújtottsága miatt kevésbé van lehetőség. A fentiek ismeretében és a lehetőségek maximális feltárását biztosítva, az ellátott személyek további elhelyezésére az intézmény nem biztosít garanciát, erre kötelezettséget nem vállal. Ezt az ellátott és az intézményvezető között született megállapodás is tartalmazza 5.2. Folyamatosan nyitva tartó menedékhely Az Oltalom Karitatív Egyesület által működtetett un. Fűtött Utca nevéből fakadóan is igen közel áll az utcához, az utcai léthez. Feltételrendszerét is igyekszik ehhez igazítani, hiszen elsődleges célja, hogy éjszakai szálláslehetőséggel, különösen a téli időszakban jelentkező fokozott veszélyeket (fagyás, lehűlés, betegségek) sikerüljön elkerülni. Az intézmény lehetőséget biztosít arra is, hogy az ellátott hajléktalan személy tartósabb megoldáshoz juthasson a későbbiekben (akár az Egyesület egyéb szociális, egészségügyi intézményeiben, akár más szolgáltatónál). Az intézmény folyamatosan nyitva tart. Reggel óra között az intézményt el kell hagyni takarítás, fertőtlenítési feladatok ellátása miatt. Az intézményt gyakorlatilag bárki igénybe veheti egy éjszakára. Ha hosszabban akar ott tartózkodni, szükséges fertőtlenítési igazolás és negatív tüdőszűrési lelet beszerzése. Az intézmény lényegében éjjeli menedékhely és nappali melegedő egy telephelyen történő működtetésével biztosítja a folyamatos nyitva tartást. Szolgáltatások Az éjjeli menedékhely általános szolgáltatásain kívül az intézmény térítésmentesen biztosít: HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /17. oldal

18 fodrászat Foglalkoztatási program az arra vállalkozó személyeknek az adományok, ruhák válogatása, azok feldolgozásában, varrodai munkákban, Ezen túl lehetőség van kézműves tevékenységekre is, amelyeket szakember irányít önkéntes segítőkkel. Lábadozási lehetőség az un.. krízisszobában, Nappali melegedős szolgáltatásokat 5.3. B típusú fapad A B típusú éjjeli menedékhely a Hajléktalanokért Közalapítvány Segítőházában olyan hajléktalan emberek számára jött létre, akik munkát vállalnak. Az ellátási forma a menedékhely területén lévő a normál menedékhely szomszédságában lévő szeparált intézményrészen működik 12 fő számára. A jelentkezők munkát vállaló hajléktalanok, akik más lehetőség hiányában az éjjeli menedékhelyen próbálnak megszállni, de a munkavégzés miatt nem tudnak időben a nyitásra a menedékhelyre beérkezni, és ezért kénytelenek a munkájukat feladni a szállásuk érdekében. Ez az ellátási forma a szolgáltatások és elvárások tekintetében az éjjeli menedékhely és az átmeneti szálló között helyezkedik el. A megvalósítását az intézmény szakmai és tárgyi adottságai teszik lehetővé. A B típusú menedékhelyre való felvételkor lényeges elem az önellátásra való törekvés. Kiemelt cél az ellátott más ellátási formák, vagy az ellátórendszer elhagyása felé irányítása. A felvétel a menedékhely nyitva tartási idejében lehetséges az ügyeletes szociális munkásnál, mely során egy adatlap kerül kitöltésre, a felvételt követően team döntés alapján lehet a férőhelyet igénybe venni. Előnyt élveznek a menedékhely lakói, de szabad férőhely esetén más számára is lehetőség van a bekerülésre. A személyes tárgyak elhelyezésére szolgáló saját szekrényen kívül indokolt esetben a nyitási időnél (18.00.), akár jóval később is birtokba veheti az ellátott a férőhelyet. A felvételt követően írásbeli megállapodás születik az ellátottal, melynek értelmében a szállót 1+2 hónapig veheti igénybe, amely időtartam indokolt esetben 1 hónappal hosszabbítható. A jövedelem megszerzésének igazolására előtakarékosságot kell vállalni, melyet bankszámla kivonattal kell a megbeszélt időpontokban igazolni. A házirend betartása mellett a józan életmód is elvárt. HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /18. oldal

19 A B típusú menedékhelyen esetkezelési értelemben vett gondozási folyamat nincs, viszont a szociális munkások folyamatosan figyelemmel kísérik az itt lakókkal kapcsolatos eseményeket, személyes- esetleg csoportos segítő beszélgetés keretében erősítik meg a pozitív fejleményeket, beszélik meg a problémákat. Szükség esetén információkkal látják el a lakókat. A fejleményekről a szociális munkatársak folyamatosan tájékoztatják egymást A téli időszakban visszaeső igénybevétel esetén előtérbe kerül az idősebb hajléktalanok védelme. Ilyenkor a kor vagy fizikai állapot alapján lehet a szolgáltatást igénybe venni. 6. AZ ÉJJELI MENEDÉKHELYEK SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI Az 1/2000. SZCSM rendelet ban meghatározott tárgyi feltételek az éjjeli menedékhelyen: A hajléktalanok menedékhelye biztosítja: Az éjszakai pihenésre, Személyes tisztálkodásra, Ételmelegítésre, étkezésre, betegek elkülönítésére, A közösségi együttlétre Szolgáló helyiségeket Éjjeli menedékhelynek az az intézmény alkalmas, ahol: Egy lakószobában egy ellátottra legalább négy négyzetméter nagyságú lakóterület jut, Egy lakószobában legfeljebb 20 ember helyezhető el a berendezési tárgyak könnyen tisztíthatóak, illetve fertőtleníthetőek 15 ellátottra legalább egy zuhanyzó és nemenkénti illemhely jut Fűtés, melegvízellátás folyamatosan biztosított Az éjjeli menedékhely ezeken kívül rendelkezik: A személyzet tartózkodására szolgáló iroda helyiséggel Csomagmegőrzésre alkalmas helyiséggel Biztonságosan zárható szekrénnyel értékmegőrzéshez HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /19. oldal

20 Az ellátást igénybevevő személyes, négyszemközti beszélgetés lebonyolítására alkalmas gondozói szobával Csoportfoglalkozásra alkalmas helyiséggel Nyilvános telefonnal, számítógéppel, televízióval, internet hozzáféréssel 7. JAVASLATOK Az alábbiakban olyan javaslatok ajánlások megfogalmazása olvasható, melyek az éjjeli menedékhelyek működésében, működtetésében gondot okoznak vagy egyáltalán nem teljesülnek vagy teljesülnek, de nem kerültek szabályozásra. Egy példa is bemutatásra kerül a speciális szakmai kezdeményezésekre az éjjeli menedékhelyek vonatkozásában Javaslatok szakmai személyzetre A hajléktalanok éjjeli menedékhelyének nyitva tartása alatti ügyeleti tevékenységre és az ott ellátandó legalább négy óra szociális munka elvégzésére az intézmény, munkakörüket tekintve szociális gondozókat és szociális mentálhigiénés munkatársakat alkalmaz. Az éjjeli menedékhely működéséhez szükséges 1 fő intézményvezető, amennyiben részt vesz a menedékhelyen az ügyeleti tevékenységben, szociális munkában, beleszámít a szakszemélyzetbe is. Orvos heti 2 órában Szociális gondozók, mentálhigiénés munkatársak: A menedékhelyeken ellátott személyek száma eltérő (10 és 150 között mozoghat) Az intézmények többsége férőhely közötti létszámmal működik. De vannak nagy létszámú 150 főt befogadó intézmények is. A működésmódban jelentős szerepet játszik, hogy az intézmény önállóan, vagy valamilyen integrációban, más ellátási típussal együtt közös telephelyen látja el feladatát. Megjegyzés: A szakmai létszám meghatározását az ellátandó feladatnak kell megszabnia és nem olyan táblázatnak mely egy 51 férőhelyes menedékhely számára meghatározott feladat ellátására (amely maximum 240 ó) 11 fő alkalmazását írja elő (440 óra munka kapacitás). HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /20. oldal

21 A menedékhely működéséhez szükséges alaplétszám 4 főállású (40 órás) foglalkoztatott, akik képesek ellátni a heti minimálisan felmerülő kb. 150 órányi feladatot (96 ó ügyelet, 28 ó szociális munka, 4 4 óra egyéb kapcsolódó munkavégzés). A személyzetből legalább 2 fő szociális mentálhigiénés munkatárs kell legyen. Körülbelül 40 főt ellátó intézmény képes egy fő éjszakai ügyeletessel ellátni a feladatot, efölött szükséges legalább 2 fő szociális munkatárs éjszakai jelenléte az intézményben vagy a telephelyen. 80 fő fölött legalább 3 fős éjszakai ügyelet szükséges. 40 fő fölött a munkatársak közül legalább 3 fő szociális mentálhigiénés munkatárs kell legyen. A munka elvégzésének módját beleértve a munkaerő felhasználást is az intézmény szakmai programjában szükséges bemutatni, melynek jogszabályban meghatározott szakértői vizsgálata megállapítja az irányelv vagy hozzáértése alapján, hogy a program szerint az intézmény megfelelően látja el feladatát. A feladat teljesülését helyszíni ellenőrzés állapítja meg. Az alkalmazott munkatársak főállásban és lehetőleg 40 órás szerződéssel legyenek foglalkoztatva. Az alapfeladatokon kívüli szolgáltatások, melyeket az intézmény szervez meg részmunkaidőben vagy vállalkozásban: Mentálhigiénés szakember Addiktológus Motivációs tréner Pszichiáter Kommunikációs tréner Egyéni vagy csoportos szükségleteknek megfelelő egyéb szolgáltatások végző szakember tevékenysége HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /21. oldal

22 7.2. Az intézményi jogviszony megszűnése, szolgáltatás szüneteltetése Az éjjeli menedékhely igénybevételéről nem születik írásbeli megállapodás, az erre vonatkozó feltételrendszer bemutatására, közzétételére a házirendben van lehetőség. Annak ellenére, hogy az éjjeli menedékhelyen létrejött intézményi jogiszony megszüntetéséről nem rendelkezik jogszabály, általános gyakorlat az intézményi szolgáltatások megvonása a szakzsargon szerint kitiltás -, mely nem csak egy éjszakára, de szélsőséges esetben akár határozatlan időre is szól. A szolgáltatás szüneteltetésének okai leginkább az agresszív magatartásból fakadó verekedések, mások terrorizálása, a nyugalom súlyos megzavarása, egymás meglopása, személyzet veszélyeztetése stb. A kitiltások folyamata, rendszere intézményenként változik, nem fogalmazhatóak meg általános szabályok. Egy vidéki településen, ahol nincs több hajléktalan ellátó intézmény, a kitiltott személy a szolgáltatás megvonása következtében életveszélyes helyzetbe kerülhet. Óriási felelősség őt elküldeni. A fővárosban ugyanilyen esetben igénybe veheti egy másik menedékhely szolgáltatásait. Javasolt a kitiltásokra vonatkozóan a gyakorlatok alapján külön irányelv kidolgozása, mely alapján az intézmény elkészíti a kitiltásokra vonatkozó szabályozását. Példaként a fővárosi önkormányzat fenntartásában lévő intézmény szolgáltatás szüneteltetésre vonatkozó gyakorlata kerül bemutatásra. A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei házirendjében az alábbiak szerint szabályozza az intézményi jogviszony kérdését Az éjjeli menedékhelyen intézményi jogviszony jön létre a jogosult kérelme az éjjeli menedékhelyre történő jelentkezése alapján, az elhelyezést nyújtó menedékhelyre történő felvétellel kezdődően. Az intézményi jogviszony határozott idejű, legfeljebb az éjjeli menedékhely nyitvatartási idejéig tart. Az ellátást igénybe vevő és az ellátást biztosító intézmény között írásos megállapodást kötni nem kell. Automatikusan megszűnik az éjjeli menedékhelyen létrejött intézményi jogviszony a menedékhely végleges elhagyásával. HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /22. oldal

23 Amennyiben a lakó a Házirendet többször, súlyosan megsérti, az intézet igazgatója kezdeményezi a fenntartó önkormányzat hatáskört gyakorló szervénél (Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság) az intézményi jogviszony megszüntetését. A Házirend súlyos megsértése esetén a Fővárosi Közgyűlés Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottsága az intézményi jogviszonyt megszüntetheti. A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Fővárosi Közgyűléshez benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A házirend súlyos megsértésének minősül különösen: Ha a menedékhely üzemeltetését szándékosan akadályozza, illetve a magatartásával a menedékhely feladatainak ellátását veszélyezteti. Ha a menedékhely területén más személy ellen fizikai erőszakot alkalmaz, vagy ennek közvetlen kilátásba helyezésével fenyegetve más személyt megfélemlít, és ezzel ellátáshoz fűződő jogainak érvényesítését akadályozza. Ha a menedékhely területén szándékos károkozást követ el, ideértve az egyenes, illetve az eshetőleges szándékkal elkövetett cselekményeket is. Ha a menedékhely területén lopást követ el Ellátottak jogainak védelme, érdekképviselet, érdekképviseleti fórum Az Szt. 99. rendelkezik az érdekképviseleti fórum működéséről, melynek szabályozására az intézmény házirendje hivatott. Önálló egységként működő hajléktalanok éjjeli menedékhelyén a fórum tagjainak ilyen összeválogatása szinte lehetetlen feladat. Sokkal életszerűbb a folyamatosan változó ellátottak számára, aktuális kérdésekről szóló lakógyűlést tartani a jogorvoslati lehetőség biztosítása mellet. Hogy a problémák, sérelmek mégis karakteresen megfogalmazódjanak, kiemeltebb szerepet kell biztosítani az ellátottjogi képviselőnek, aki a kívülálló függetlenségével, akár az anonimitás megőrzésével kereshet megoldást. HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /23. oldal

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA Szakmai program A szolgáltatás célja, feladatai, programjai, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása Az éjjeli menedékhely

Részletesebben

3. 9/1999. (XI. 24.) Sz.Cs.M. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

3. 9/1999. (XI. 24.) Sz.Cs.M. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások Cím: Budapest 1138 Zsilip u.13. Telefonszám: +36-20-353-6483 Megbízott vezető: Császár Gyula Balázs Nagyobb térképre váltás Szakmai program I. A működést biztosító és szabályozó jogi háttér: 1. 1949. évi

Részletesebben

KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE

KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 1. /Fax: (54) 465 856 E-mail: szockozpont@freemail.hu Iktatószám: /2011. 21. T Á J

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE ... napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE Győr városában az utcán élő hajléktalanok száma 250-300 fő körüli, közülük

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók HAJ-NAP SZOLGÁLTATÁSOK, A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók HAJ-NAP SZOLGÁLTATÁSOK, A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN IRÁNYELV HAJ-NAP HAJLÉKTALANOK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK, NAPPALI MELEGEDŐK A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN IRÁNYELV Készítették: Ihnath Kata Stankovits Erika Varga Péter Zsabka Attila HAJ-NAP.doc Létrehozás dátuma:

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu MELLÉKLET HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSHEZ 1. A Nemzeti Rehabilitációs

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Balatonföldvár, 2010. szeptember 9-10.

Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Balatonföldvár, 2010. szeptember 9-10. 1. dia A közalapítvány tevékenységének áttekintése 1 2. dia A közalapítvány tevékenységei HKA A hajléktalan-ellátás fejlesztése Intézményfenntartás FOGLAK projektiroda Módszertani tevékenység Nyilvánosság

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a as időszakban

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a as időszakban Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a 2012-13-as időszakban A közalapítvány tevékenységei H A J L É K T A L A N O K É R T K Ö Z A L A P Í T V Á N Y A HAJLÉKTALANELLÁTÁS FEJLESZTÉSE INTÉZMÉNYFENNTARTÁS

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

Nappali melegedő működtetése

Nappali melegedő működtetése II. fejezet 5. sz. melléklet Nappali melegedő működtetése A jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A nappali melegedő feladatai az 1993. évi III. tv., 1/2000. (I. 07.) SzCsM rendelet, 9/1999.

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

Tájékoztató a családon belüli erőszak elkövetői részére (bántalmazó részére)

Tájékoztató a családon belüli erőszak elkövetői részére (bántalmazó részére) Tájékoztató a családon belüli erőszak elkövetői részére (bántalmazó részére) Éjjeli Menedékhely Sörháztér 3. Kapcsolattartó: Fodor Mónika ÉJJELI MENEDÉKHELYEK Intézmény Felettes szerv Férőhely Feltétel

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A költségvetési szerv tevékenysége

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A költségvetési szerv tevékenysége 37/2017. (II. 23.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (14 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere

Budakalász Város Polgármestere Budakalász Város Polgármestere 229/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a hajléktalanok nappali melegedője és éjjeli

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

1. oldal, összesen: 21

1. oldal, összesen: 21 KMR-101 KMR-102 KMR-103 KMR-104 KMR-105 KMR-106 KMR-107 KMR-108 KMR-109 Misszió Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Szociális Gondozó Központ 1194 Budapest, Viola utca 30. Dankó u. 11. 2030 Érd,

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA HAJLÉKTALANOK ÉJJELI MENEDÉKHELYE 8200 VESZPRÉM, Pápai u. 37/B., Tel./fax : 06 88/

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA HAJLÉKTALANOK ÉJJELI MENEDÉKHELYE 8200 VESZPRÉM, Pápai u. 37/B., Tel./fax : 06 88/ 1 ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA HAJLÉKTALANOK ÉJJELI MENEDÉKHELYE VESZPRÉM, Pápai u. 37/B., Tel./fax : /1-7. 1. évi szakmai beszámoló 1. Intézmény célja, feladatai: A Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM Családok Átmeneti Otthona Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az alapítás időpontja: 2002 április 18. Az intézmény címe: Dunaújváros, Frangepán út 54. Az

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgyűlésének 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól

Részletesebben

HAJLÉKTALANSÁG. Összeállította: Orvos Adrienn

HAJLÉKTALANSÁG. Összeállította: Orvos Adrienn HAJLÉKTALANSÁG Összeállította: Orvos Adrienn Csak néhány szám vagyis ember A KSH adatai szerint Magyarországon évente 300 fővel növekszik az otthonukat elveszítő emberek száma. Budapesten és Pest megyében

Részletesebben

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet egyes tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (2) bekezdés h) pontjában, a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató a Hajléktalan Szálló működéséről és a téli krízishelyzet tapasztalatairól E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztató a Hajléktalan Szálló működéséről és a téli krízishelyzet tapasztalatairól E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztató a Hajléktalan Szálló működéséről és a téli krízishelyzet tapasztalatairól

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 17-i ülésére Tárgy: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2013. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2013. január 30-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-51/2013. ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2013. január 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztatás az Új Út Szociális

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról 1. A megállapodó felek: Jelen megállapodás az alulírott helyen és napon létrejött egyrészről: Madárdomb Idősek Háza Közhasznú

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a Hajléktalansegítő Szolgálat téli időszakban végzett munkájáról E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Beszámoló a Hajléktalansegítő Szolgálat téli időszakban végzett munkájáról E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:. MELLÉKLET: db TÁRGY: Beszámoló a Hajléktalansegítő Szolgálat - téli időszakban végzett munkájáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Megmozdítani a mozdíthatatlant

Megmozdítani a mozdíthatatlant Megmozdítani a mozdíthatatlant A Vissza az utcáról program tapasztalatai Szabó Andrea (Hajléktalanokért Közalapítvány) 1 A vissza az utcáról program előzményei 2010: 2011: a Magyar Köztársaság 2010. évi

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDŐ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDŐ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDŐ Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út 6/b Az intézmény

Részletesebben

Előzmények. Eredeti cél: a fogyatékos személyeket ellátó nagy bentlakásos intézmények lebontása az önálló életvitel kialakítása és fenntartása

Előzmények. Eredeti cél: a fogyatékos személyeket ellátó nagy bentlakásos intézmények lebontása az önálló életvitel kialakítása és fenntartása Tá m o g a t o t t l a k h a t á s - e g y r é g i - ú j s z o c i á l i s e l l á t á s Maróthy Márta A hajléktalanellátás országos konferenciája 2014. Előzmények Eredeti cél: a fogyatékos személyeket

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a 2013-14-es időszakban

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a 2013-14-es időszakban Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a 2013-14-es időszakban KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE: PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2013/14. 1 A közalapítvány tevékenységei H A J L É K T A L A N O K É R T K Ö Z A L A P Í T

Részletesebben

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 2077-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e TERVEZET a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya

I. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezet: 2015.02.13. Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA 700 Szekszárd, Vörösmarty Mihály utca. Tel.: 74/-474, -47 Fax: 74/-474. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 00..-án

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei dokumentációs,nyilvántartási és információáramlási rendszere

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei dokumentációs,nyilvántartási és információáramlási rendszere Munkaerő-paci reintegráció a hajléktalan-ellátásban Pályázati azonosító: A/57, FT id.: HU-32 A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei dokumentációs,nyilvántartási és információáramlási

Részletesebben

Az Egészségügyi Centrumok működése

Az Egészségügyi Centrumok működése ellátásáért a gazdasági válság árhullámaival szemben Az Egészségügyi Centrumok működése Dr. Kass Ferenc MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT - magyar katolikus jótékonysági hálózat, kiemelkedően közhasznú szervezet,

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük TÁJÉKOZTATÓ Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben