Szociális és gyermekvédelmi szabályozók HAJ-ÉJJ SZOLGÁLTATÁSOK, A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN IRÁNYELV. Készítették: Ihnath Kata.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális és gyermekvédelmi szabályozók HAJ-ÉJJ SZOLGÁLTATÁSOK, A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN IRÁNYELV. Készítették: Ihnath Kata."

Átírás

1 HAJ-ÉJJ HAJLÉKTALANOK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK, ÉJJELI MENEDÉKHELYEK A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN IRÁNYELV Készítették: Ihnath Kata Stankovits Erika Varga Péter Zsabka Attila HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /1. oldal

2 Tartalom 1. Az éjjeli menedékhelyek általános jellemzői A feladatellátás célja, célcsoportok, szolgáltatás igénybevétele A feladatellátás célja Az ellátottak köre, célcsoport(ok) Koncepció, szükségesség Az éjjeli menedékhelyet igénybevevők szükségletei, szolgáltatások Szolgáltatások igénybevételének módja, feltételei A fizikai szükségletek kielégítésére irányuló szolgáltatások Mentális, érzelmi szükségletek kielégítésére irányuló szolgáltatások Integrációs szükséglet kielégítésére irányuló szolgáltatások Információs, és magasabb szintű kulturális szükségletek kielégítésére irányuló szolgáltatások Szociális munka tartalma Nyilvántartás és dokumentáció Meglévő hazai szabályozások Speciális menedékhelyek, alternatív megoldások A lábadozók Folyamatosan nyitva tartó menedékhely B típusú fapad Az éjjeli menedékhelyek személyi és tárgyi feltételei Javaslatok Javaslatok szakmai személyzetre Az intézményi jogviszony megszűnése, szolgáltatás szüneteltetése Ellátottak jogainak védelme, érdekképviselet, érdekképviseleti fórum HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /2. oldal

3 1. AZ ÉJJELI MENEDÉKHELYEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Az éjjeli menedékhelyek a bentlakásos intézmények közé tartoznak. Az intézmény típus a 90-es évek első felében az utcán is láthatóvá vált hajléktalanság kezelésére jött létre a hajléktalanok átmeneti szállásával együtt. Hosszú időn keresztül ennek a két intézménytípusnak működését szabályozó, évről évre módosuló szakmai rendelet szinte majdnem azonos feltételeket határozott meg, miközben lényegesen eltérő logika szerint működtek. Az III. tv. (Szt.9) és a jelenleg hatályos 1/2000. (I. 7.) ICSSZEM rendelet már különválasztva határozza meg az éjjeli menedékhelyet és az átmeneti szállót. A Magyarországon működő éjjeli menedékhelyek jellemzően, a nevüknek megfelelően estétől reggelig tartanak nyitva, eltekintve néhány intézménytől, amelyek folyamatosan rendelkezésre állnak. A szállást nyújtó intézmények közül a menedékhely tekinthető a legalacsonyabb küszöbű szolgáltatásnak. Igénybevétele minimális feltételekhez kötött. A szakmai rendelet szerint az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben nyújtott éjszakai szállást biztosító szolgáltatás. Eltérő működési mechanizmusok léteznek attól függően, hogy az intézmény önálló telephelyen, valamilyen intézményi integrációban, a település, város egyetlen ilyen intézményeként vagy alternatív megoldásként választható (pl. nagyvárosokban, ahol több menedékhely is van). Az általános nyitva tartási rend behatárolja, így korlátozza is a menedékhelyen végezhető szociális munkát. A szállás biztosítás fogalmi és feltételrendszere viszonylag jól körvonalazható. A menedékhelyeken ellátott emberek szükségleteit tekintve, a hiányok (szükségletek) legalább részleges megfogalmazását segítségül hívva látható, hogy a menedékhely szintjén megjelenő problémák egészére ez az intézménytípus kis mértékben képes reagálni, ugyanakkor rendkívül fontos szerepet játszik a minimális biztonság megteremtésében. A hajléktalan ellátás intézményesülése viszonylag gyors folyamat volt től kezdve néhány év alatt épült ki a jelenleg is működő intézmények sokasága, köztük az éjjeli menedékhely is. A sürgős reagálás a problémára sajátos helyzetet teremtett. Az ellátáshoz szükséges létesítmények általában nem szociális feladat ellátására épültek, átalakításukra nagyon korlátozott lehetőség van, többnyire a mai napig rossz műszaki állapotban vannak. Mindemellett meg kell felelniük a működésük megkezdését követően alkotott HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /3. oldal

4 jogszabályokban meghatározott tárgyi és szakmai feltételeknek. A hajléktalan ellátó szervezetek szakmai értelemben is rendszeresen igyekeznek újragondolni, miként működhet hatékonyabban az ellátórendszer, de világosan látszik, hogy a jelenlegi tárgyi környezet is komoly akadálya ennek. Az ellátórendszerben egyedi szakmai tartalommal megjelennek a menedékhelyek speciális formái lábadozó, különböző szempontokat előtérbe helyező foglalt ágyas B típusú fapad, folyamatosan nyitva tartó menedékhely, melyek a hajléktalan ellátás egyéb intézményi vagy más szociális szakterület által befogadni, nem képes személyek ellátására szükségleteiknek megfelelőbb szolgáltatások biztosítására jöttek létre. 2. A FELADATELLÁTÁS CÉLJA, CÉLCSOPORTOK, SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE 2.1. A feladatellátás célja Az éjjeli menedékhely alapértelmezésként megfogalmazható elsődleges célja szállás, menedék biztosítása hajléktalan nők és férfiak számára az éjszaka biztonságos eltöltéséhez. Ez a feladat az általában november elejétől április végéig tartó un. téli krízis időszakában. egyértelműen az életmentés, az egészségkárosodás elkerülése irányába mutat. Az éjjeli menedékhelyek többsége a hideg időszakban közel maximális kihasználtsággal, a melegebb időszakban változó igénybevétellel működik. A hideg időszakban növelhető az ellátotti létszám és igényelhető a feladatra normatív támogatás (időszakos férőhelyek). Az elsődleges cél teljesülése mellett az éjjeli menedékhelyek működésük során szem előtt tartják az ellátást igénybevevők helyzetének javítását, amennyiben szükséges segítik a megfelelő intézménybe irányítást, az evvel kapcsolatos információk átadását Az ellátottak köre, célcsoport(ok) Az éjjeli menedékhelyet bármely nagykorú hajléktalan személy (férfiak és nők) igénybe veheti, politikai-, vallási hitére, etnikai-kulturális hátterére nemi identitására, szexuális orientáltságára való tekintet nélkül. A feladatellátás céljaként meghatározottak alapján a HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /4. oldal

5 következő csoportok jelölhetők meg a hajléktalan személyek körén belül, akik igénybe veszik az éjjeli menedékhely szolgáltatásait: Életveszélyes helyzetben lévők (pl. utcáról önként vagy az utcai szociális munkások segítségével és kifejezetten a kihűlés, a fagyhalál, az egészség károsodás elhárítása érdekében kerül az intézménybe a hajléktalan személyek). Krízis helyzetben lévők ( pl. személyes konfliktus miatt utcára kerültek, szállásukat elvesztő nemrég utcára került emberek, utcán élők, időről-időre menedékhelyre kerülők). A hajléktalan ellátó-, illetve a szociális intézményrendszerben cirkuláló hajléktalan személyek. Az egyéni devianciák, beilleszkedési zavarok miatt magasabb küszöbű intézménytől elzárkózók, akik az éjjeli menedékhelyet életvitelszerűen használják. Más megközelítésben az intézményt igénybevevők a következők: Menedékhelyen élők. Más intézményből érkezők (főként hajléktalanellátó, egészségügyi, büntetés-végrehajtási, gyermekvédelmi intézmények,). Alkalmi igénybevevők (pl. utcán élők, otthonukat személyes konfliktusok miatt rendszeresen elhagyók). Nemrég utcára kerültek (pl. elváltak, lakásukat elvesztők) Koncepció, szükségesség Az éjjeli menedékhely működésével kapcsolatos irányelv kidolgozásakor részlegesen azok az elemek is beépítésre kerültek, amelyeket az ellátásra vonatkozó jogszabályok is tartalmaznak és a szakma általánosságban is elfogadja azokat, hiszen a hajléktalan ellátó szervezetek is részt vettek egyes részletek kidolgozásában. Alaphelyzetként a szabályozott működés jellemzői kerülnek bemutatásra. Figyelembe véve az aktuális finanszírozási és tárgyi feltételrendszert, a dőlt betűvel írt részek nem tekinthetőek kötelező elemnek, elsősorban olyan ajánlásoknak minősülnek, melyek megvalósítására a legtöbb intézményben nincs lehetőség, de megfogalmazódik rájuk az igény. HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /5. oldal

6 3. AZ ÉJJELI MENEDÉKHELYET IGÉNYBEVEVŐK SZÜKSÉGLETEI, SZOLGÁLTATÁSOK 3.1. Szolgáltatások igénybevételének módja, feltételei Az éjjeli menedékhely szolgáltatásainak igénybevétele szóbeli kérelem alapján történik. Az ellátást igénylő az éjjeli menedékhelyen jelentkezik (általában a bejáratnál sorban áll). A beengedést végző ügyeletes szociális munkatárs veszi őt napi nyilvántartásba. Az intézményi jogviszony szóbeli kérelem alapján jön létre, és egyetlen éjszakára szól. A jogszabályban nem kerül meghatározásra a menedékhely igénybevételének semmilyen feltétele. A menedékhelyen a következő dokumentumok meglétét tekintik a minimális feltételnek: Negatív tüdőszűrési lelet ÁNTSZ igazolása arról, hogy az adott személy nem tetves, rühös stb. Szintén gyakorlat az alkoholos befolyásoltság állapotának vizsgálata. A szolgáltatásokat a hiányok és szükségletek vonatkozásában meghatározva, az alábbi csoportok szerint célszerű kialakítani: Alapvető fizikai szükségletek Mentális-, érzelmi-, társas szükségletek Integrációs szükségletek Információs, és magasabb szintű kulturális szükségletek HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /6. oldal

7 3.2. A fizikai szükségletek kielégítésére irányuló szolgáltatások Konkrét szükséglet Szolgáltatás Biztonságérzet Hideg elleni védelem, Fűtött intézmény, világítás és melegvízellátás, éjszakai pihenésre alkalmas helyiségek Személyes biztonságérzet Pihenési lehetőség A személyes tárgyak, dokumentumok biztonsága Éhségérzet, szomjúság Egész napos benntartózkodás lehetősége Az éjjeli menedékhelyen szakképzett személyzet biztosítja a nyugalmat, rendet Tekintettel arra, hogy az igénybevevők naponta változnak könnyen tisztítható és fertőtleníthető ágyak használata szükséges. Amennyiben lehetséges az emeletes ágyak használatát kerülni kell. Csomag, érték és iratmegőrzés biztosítása (Célszerű szabályzat kidolgozása) Meleg ital (tea) egyszerű vacsora, ételmelegítésre-, kultúrált étkezésre alkalmas helyiség A téli időszakban a speciális feladatokat vállaló menedékhelyek közül a lábadozók vagy folyamatosan nyitva tartó menedékhelyek biztosítanak erre lehetőséget Higiénés szükségletek Tisztálkodás, Személyes tisztálkodásra alkalmas helyiség(ek). Tisztálkodást lehetővé tévő eszközök (törülköző, szappan, sampon) Személyes ruházat tisztítása Az ellátottak számára mosásra alkalmas helyiség biztosítása, ahol legalább hagyományos (keverőtárcsás) mosógép és centrifuga van. Ahol nincs szárításra alkalmas helyiség, ott szárítógép biztosítása. Mosópor HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /7. oldal

8 biztosítása. Ruházat cseréje Egyéb higiénés szükségletek Amennyiben az intézmény rendelkezik ruházat tárolására alkalmas helyiséggel, szükség esetén biztosít ruházatot az ellátást igénybe vevőnek. Illemhely, WC- papír, papír zsebkendő biztosítása Egészségügyi szükségletek Elsősegély Láz-, fájdalomcsillapítás, vitaminhiány csökkentése Orvosi vizsgálat szakrendelésre jutás Szexuális vágyak szükséglete Elsősegély nyújtása, elsősegély doboz megléte, kötszer, fertőtlenítőszer Láz-, fájdalomcsillapító gyógyszerek, vitaminok. A gyógyszerek kiadását szabályozni szükséges Orvosi rendelés biztosítása, heti legalább két órában Az éjjeli menedékhelyen általában nincs mód az intim együttlét lehetőségének megteremtésére 3.3. Mentális, érzelmi szükségletek kielégítésére irányuló szolgáltatások Konkrét szükséglet Kilátástalanság, reménytelenség, céltalanság megszüntetése, csökkentése, kielégítő vagy jobb közérzet kialakítása Személyiség és önértékelési zavarok megszüntetése, csökkentése. Kielégítő vagy jobb közérzet kialakítása. Szenvedélybetegség, függőségek kezelése Szolgáltatás Krízisintervenció, segítő beszélgetés Segítő beszélgetés, mely során előtérbe kerül a szociális és egészségügyi szakellátásba tartozó intézmények elérésének segítése. Információnyújtás a szakintézmény létezéséről, megközelíthetőségről, igénybevételének feltételeiről. Kapcsolatfelvétel kezdeményezése, időpont egyeztetés, a kliens mentális, HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /8. oldal

9 fizikai állapotának megfelelő mértékű kísérése, intézménybe történő eljutásának megszervezése; Magányérzet beszélgetés hiánya megszüntetése, Segítő beszélgetés, a változtatásra vonatkozó motivációk erősítése Kapcsolatok kiépítése, családi kapcsolatok rendezése Segítő beszélgetés, egyéni esetkezelés, a változtatásra vonatkozó motivációk erősítése 3.4. Integrációs szükséglet kielégítésére irányuló szolgáltatások Konkrét szükséglet Piacképes szakmai tudás, képzettség Szolgáltatás Tájékoztatás munkaügyi központról, tájékoztatás induló képzésekről. Foglalkoztatottság, álláskeresés munkavállalás Képzésszervezés Segítségnyújtás munkahely keresésben, információkhoz való hozzájutásban. Álláskeresés támogatása, ellátottak motiválása a Munkaügyi Központok által nyújtott szolgáltatások igénybevételére, Munkába állás segítése az erre irányuló tréningekkel vagy a tréningekhez jutás lehetőségével Telefon-, álláskereső újság-, internet- hozzáférés biztosítása Jogi ismeret, jogvédelem Jogi tanácsadás vagy ennek megszervezése. Lakógyűlés. Az ellátással kapcsolatos jogorvoslati lehetőség biztosítása az intézményvezetőnél, érdekképviseleti fórumnál, ellátottjogi képviselőnél Ügyintézés, személyazonosításhoz, munkavállaláshoz, egészségügyi ellátáshoz szükséges okmányok Alapvető segítség ügyintézésben (pl. űrlapkitöltés vagy segítségnyújtás hivatalos szöveg megfogalmazásában), információszolgáltatás az ügyintézésben segítő HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /9. oldal

10 beszerzése A társadalom által elfogadott a visszailleszkedéshez szükséges viselkedési kultúra (beszéd, megjelenés, fellépés) Jövedelem nappali ellátásokról, postacím lehetősége Életvezetési tanácsadás segítő beszélgetés keretében. Kommunikációs viselkedési hiányok alapszintű kezelése Az intézményen kívül szervezett az integrációt segítő programokról történő tájékoztatás Segítségnyújtás jövedelem szerzéséhez. Információ szolgáltatás jövedelem megszerzésének lehetőségéről, módjáról, Tájékoztatás az ebben segíteni tudó nappali ellátásokról Adekvát intézményi ellátás Önálló lakhatás megszerzésének segítése Az intézményt igénybevevő számára megfelelő ellátás felderítése, a folyamat elindítása, szervezése. Tájékoztatás a lakhatást elősegítő-, segítő-, illetve támogatott lakhatási programokról 3.5. Információs, és magasabb szintű kulturális szükségletek kielégítésére irányuló szolgáltatások Konkrét szükséglet Napi információk megszerzése Olvasás Mozi Nemzeti és vallási ünnepek megtartása Szabad vallásgyakorlás lehetősége Kikapcsolódás, szórakozás Szolgáltatás Televízió-, napilapok-, internethozzáférés lehetősége Házikönyvtár Szervezett filmklub, beszélgetés a filmről Az éjjeli menedékhelyeken elsősorban a húsvét és a karácsony megünneplése. Az éjjeli menedékhelyen nincs külön helyiség a szabad vallásgyakorlásra. Az éjjeli menedékhelyen általában nincs mód a HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /10. oldal

11 kikapcsolódás, szórakozás (színház, múzeum látogatás, koncert) lehetőségének megteremtésére vagy szervezésére, ugyanakkor egyszerű játékok kikérési lehetősége (társasjáték, sakk, kártya) biztosított az intézményben 3.6. Szociális munka tartalma A hajléktalanok éjjeli menedékhelye este, illetve éjszaka legalább napi tizennégy órát tart nyitva. Az éjjeli menedékhely az előforduló konfliktushelyzetek megelőzésére a nyitvatartási időben szakképzett munkaerővel ügyeletet biztosít, ill.. Az éjjeli menedékhelyen legalább napi négy órában szociális munkás alkalmazásával szociális munkát kell végezni (1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 107. ) Szociális munka: krízisintervenció Szociális információk biztosítása Jogosultságokra vonatkozó tanácsadás Konfliktuskezelés Ügyintézés Életvezetési tanácsadás Segítő beszélgetés Mentálhigiénés tevékenység, Csoportos és egyéni terápia Pszichiátriai kezelés, addiktológiai kezelés Kommunikációs-, álláskereső, motivációs- tréning Szolgáltatásokról szóló információs nyomtatványok hozzáférhetővé tétele (faliújság, szórólapok) Az ellátott esetében szükségesnek ítélt, specifikus szolgáltatások megrendelése HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /11. oldal

12 3.7. Nyilvántartás és dokumentáció Az intézményben ellátottakkal kapcsolatos nyilvántartások A Szt A személyes szociális gondoskodásban részesülő személyről az ellátó szociális intézmény vezetője nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a 18. a) i) pontjaiban meghatározott adatokat; Nyilvántartás a napi forgalomról, az ellátást igénybevevőkről A napi nyilvántartás listaszerűen, számozott sorrendben tartalmazza az éjszaka folyamán az intézményben megjelent személyek nevét, életkorát (születési évét) vagy olyan azonosítóját, mely alapján az ellátott a lakónyilvántartásban megtalálható. Ezen kívül dokumentálni kell az ellátott által az éjszaka során elfoglalt ágy számát, az igénybe vett szolgáltatásokat. A napi nyilvántartás vezethető számítógépen is, azonban a kinyomtatott és az éjszakai ügyeletes(ek) által aláírt dokumentum tekinthető hivatalosnak. Eseménynapló Olyan hivatalos dokumentum, melyet az intézményben ügyeletet ellátó munkatárs köteles vezetni számozott füzetben. A naplóban bejegyzésre kerül minden olyan esemény, információ, az intézményben ellátottakkal kapcsolatos történés: melyre a következő napokon ügyeletbe lépő munkatársaknak szüksége lehet olyan közérdekű információkat tartalmaz, melyek az intézményi értekezleten megbeszélni szükséges vázlatosan rögzíti a rendbontásokat, konfliktusokat bármilyen fontosnak tartott vagy rendkívüli eseményt rögzít. Az eseménynapló kezelése, tartalmának ismerete az intézményben dolgozó szociális munkatársak feladata. Adatvédelmi értelemben kizárólag belső felhasználásra, az éjjeli menedékhely működésének biztosítására alkalmazható. A benne lévő adatok, információk, az intézmény adatvédelmi szabályzatának megfelelően használhatók fel más célra. Hivatalos dokumentumok Az engedélyezés kapcsán a szakosított intézményekben kötelező szabályzatok, okiratok megléte (alapító okirat, működési-, gazdasági szabályzatok, tűzvédelmi szabályzat stb.) és egyéb dokumentáció vezetése jogszabályi előírás. HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /12. oldal

13 Szakmai program és házirend Az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet 5. -a részletesen rendelkezik a házirend és a szakmai program tartalmáról. 4. MEGLÉVŐ HAZAI SZABÁLYOZÁSOK Az éjjeli menedékhelyek működését alapvetően 3 jogszabály határozza meg: Az évi III. tv. a szociális igazgatásról és ellátásokról, mely a szociális szakellátások között az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények között nevesíti (80. ) és röviden definiálja az éjjeli menedékhelyet (84. ). 1/2000. (1. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről a ban szűkszavúan meghatározza az alapvető tárgyi feltételeket és feladatokat, valamint az időszakos férőhelyek létesítésének szabályait. A mellékletekben található a munkakörök felsorolása, a végzettség melyekkel az ellátható és a szükségesnek ítélt szakmai létszám. 188/1999. (XII. 16.) Korm. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozások engedélyezéséről pedig meghatározza a szociális intézmény ideértve az éjjeli menedékhelyet is működési engedélyének megszerzésének módját. 5. SPECIÁLIS MENEDÉKHELYEK, ALTERNATÍV MEGOLDÁSOK Koncepcionálisan is felmerül, de gyakorlatban is működnek folyamatosan nyitva tartó vagy más specialitású éjjeli menedékhelyek. Ilyenek többek között a lábadozók, a lényegében küszöb nélküli vagy valamilyen konkrét célcsoport (pl. dolgozó vagy idős hajléktalanok) ellátását célzó intézmények B típusú fapadok. A menedékhelyek működésének neuralgikus pontja a nyitva tartási idő. A szociális munkát gyakorlatilag lehetetlenné teszi a csak esti-éjszakai nyitva tartás, valamint a szükséges tárgyi feltételek hiánya. HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /13. oldal

14 A folyamatos nyitva tartású intézményekben lehetőség nyílik esetmunkára, csoportos foglalkozásra, fejlesztő tevékenységre is, mely a nappali ellátásokban és a hajléktalanok átmeneti szállásán kötelező. Az alábbiakban három példa kerül bemutatásra a speciális menedékhelyek közül A lábadozók Fogalmi megközelítés A hajléktalanok egészségi állapota az átlagnépességnél sokkal rosszabb képet mutat. Jellemző szituáció, hogy sem az egészségügyi, sem a szociális ellátás nem tekinti magáénak a két terület határán lévőket, illetve mindkettő csak részben érzi magát kompetensnek. A lábadozó működtetése azt az időszakot kívánja kiváltani, melyet a beteg személy általában otthonában, felépülését segítő körülmények között tölthet. A hajléktalanok ilyen lehetőségek hiányában, a megfelelő ellátás biztosítása nélkül kénytelenek az utcán, vagy olyan intézményben tölteni ezt az időt, mely felépülésüket jelentősen meghosszabbítja, vagy éppen lehetetlenné teszi. Célcsoport Mindazon beteg hajléktalan férfiak és nők, akiknek: betegsége nem igényel kórházi kezelést, betegsége nem igényel kórházi kezelést, de az ambuláns terápia követése utcáról nem várható ill. nem tartható, betegsége nem igényel kórházi kezelést, de a körülmények és betegségük együttesen veszélyeztetik életüket, csak a szociális ellátástól fogadnak el segítséget. Szakmai tartalom A szolgáltatás térítésmentes. A lábadozó 24 órás, folyamatosan nyitva tartással működik Szolgáltatások Az ellátás az életveszély, a súlyos egészségkárosodás elhárításán túl három fő irányvonalat követ: egészségi állapot javítása; a szociális helyzet javítása, rendezése; mentális állapot javítása. Ennek figyelembe vételével a szolgáltatások: HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /14. oldal

15 napi háromszori étkezés, délben meleg étel, szükség szerinti diétás étkezés biztosítása, folyamatos meleg ital tisztálkodó felszerelés: törölköző, szappan, sampon, fogkefe, fogkrém, borotválkozó eszközök, tampon/betét/vatta, wc-papír, papírzsebkendő, mosási, szárítási lehetőség (mosópor) közösségi együttlétre való lehetőség értékmegőrzés zárható szekrényekben állandó ágy, ágynemű, ágynemű-huzat kétheti cseréje, szükség esetén gyakrabban, szükség esetén pizsama, papucs kórházba kerülés esetén kórházi felszerelés biztosítása és beteglátogatás, szükség esetén ruházat, alsóruházat, cipő. Folyamatos szociális munka szakképzett személyzettel: szociális, mentálhigiénés munkatárs szakszerű segítsége (krízisintervenció, egyéni esetkezelés, csoportfoglalkozás, információszolgáltatás, tanácsadás); az állapotnak megfelelő intézménybe irányítás-, juttatás; egészségügyi ellátásminimum; orvosi ellátás napi 4 óra (alapgyógyszerek); ápoló, nővér folyamatos. Általánosságban összefoglalva azok a beteg hajléktalanok vehetők fel, akiknek kórházi kezelése után az otthoni segítség hiányában, ellátás, fedél, étkezés biztosítása szükséges. Az intézménybe kerülés lehetséges módjai A hajléktalanellátás utcai szolgáltatásain keresztül (utcai szociális munka, krízisautó, mozgó-orvosi rendelő) fürdetés és fertőtlenítés után. Az utcai szolgálatnak a beszállítás, intézménybe irányítás előtt az ügyeletes szociális munkással egyeztetnie kell a diszpécser szolgálaton keresztül. A szabad ágyak számát a régiós diszpécserszolgálata számára minden nap reggel és este jelenteni kell. HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /15. oldal

16 A hajléktalanellátás szállásnyújtó intézményeiből (férőhely-egyeztetés után). Lehetőleg azzal a megállapodással, hogy a kezelés befejezése után visszaveszik a klienst. Szükségesnek ítélt helyzetben a kórházak akut osztályairól, ahol a betegek állapotát nem ítélik alkalmasnak arra, hogy egyenesen az utcára kerüljenek (férőhely-egyeztetés után). Hajléktalan háziorvos javaslata alapján. Az intézménybe történő felvétel módja, az ellátás megszüntetése, elhelyezési kötelezettség Az ellátott felvétele, az ellátás időtartama: Az ellátott felvétele az intézmény orvosának (orvosainak) javaslatára intézményvezetői döntés alapján történik. Amennyiben az intézmény orvosa a beteg érkezésekor nincs jelen, ideiglenes (krízis szituációban, pl. éjszaka történő) felvételre van lehetőség. Ebben az esetben is orvosi beutalás (ügyeletes orvos, kórházi orvos,) és terápiás javaslat szükséges. Az ideiglenes felvétel előtt telefonon az intézmény vezetőjével és az orvossal, ennek híján az intézményben ügyeletet ellátó szociális munkással egyeztetni kell. A végleges felvételről ezután az alapesetnek megfelelően orvosi javaslatra, az intézményvezető dönt. Az intézménybe történő felvétel részét képezi az ellátott és az intézményvezető közötti írásban elkészített megállapodás, melynek tartalma kiterjed az elhelyezés várható időtartamára is. Az ellátási kötelezettség vállalása minden esetben várható időtartam alapján történik, mert az egészségi állapot, a gyógyulás, lábadozás ideje előre pontosan nem meghatározható. A kielégítő egészségi állapot elérésének megállapítására az intézmény orvosa jogosult. Az ellátás megszüntetéséről az intézményvezető dönt, az ellátottak időben történő tájékoztatása mellett. Az ellátás megszűnése saját kérésre, orvosi javaslatra, az ellátott utcaképes állapot elérésével, az ellátott állapotának megfelelő intézményi elhelyezésével az intézmény házirendjének durva megsértésével történik az intézmény jogutód nélküli megszűnése esetén HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /16. oldal

17 Az ellátás megszűnéséről az intézményvezető írásban értesíti az ellátottakat. Elhelyezési kötelezettség Alapvető cél, hogy az ellátás megszűnésével a szolgáltatást igénybe vevők ne az utcára kerüljenek. Az intézményben végzett szociális munka részét képezi az ellátott, állapotának megfelelő intézménybe juttatása. A hajléktalan ellátás intézményrendszerének és működési jellegzetességeinek, valamint az ellátásra kerülők természetes támasz hiányának ismeretében, az átmeneti elhelyezést biztosító bentlakásos intézmények, az éjjeli menedékhelyek és átmeneti szállók, esetleg speciális hajléktalan ellátások (spec. menedékhelyek, hajléktalanok otthona, hajléktalanok rehabilitációs szállása) jöhetnek elsősorban számításba. A szociális ellátórendszer tartós bentlakásos intézményeibe juttatására, a kihasználtságuk, felvételi rendjük, és annak elnyújtottsága miatt kevésbé van lehetőség. A fentiek ismeretében és a lehetőségek maximális feltárását biztosítva, az ellátott személyek további elhelyezésére az intézmény nem biztosít garanciát, erre kötelezettséget nem vállal. Ezt az ellátott és az intézményvezető között született megállapodás is tartalmazza 5.2. Folyamatosan nyitva tartó menedékhely Az Oltalom Karitatív Egyesület által működtetett un. Fűtött Utca nevéből fakadóan is igen közel áll az utcához, az utcai léthez. Feltételrendszerét is igyekszik ehhez igazítani, hiszen elsődleges célja, hogy éjszakai szálláslehetőséggel, különösen a téli időszakban jelentkező fokozott veszélyeket (fagyás, lehűlés, betegségek) sikerüljön elkerülni. Az intézmény lehetőséget biztosít arra is, hogy az ellátott hajléktalan személy tartósabb megoldáshoz juthasson a későbbiekben (akár az Egyesület egyéb szociális, egészségügyi intézményeiben, akár más szolgáltatónál). Az intézmény folyamatosan nyitva tart. Reggel óra között az intézményt el kell hagyni takarítás, fertőtlenítési feladatok ellátása miatt. Az intézményt gyakorlatilag bárki igénybe veheti egy éjszakára. Ha hosszabban akar ott tartózkodni, szükséges fertőtlenítési igazolás és negatív tüdőszűrési lelet beszerzése. Az intézmény lényegében éjjeli menedékhely és nappali melegedő egy telephelyen történő működtetésével biztosítja a folyamatos nyitva tartást. Szolgáltatások Az éjjeli menedékhely általános szolgáltatásain kívül az intézmény térítésmentesen biztosít: HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /17. oldal

18 fodrászat Foglalkoztatási program az arra vállalkozó személyeknek az adományok, ruhák válogatása, azok feldolgozásában, varrodai munkákban, Ezen túl lehetőség van kézműves tevékenységekre is, amelyeket szakember irányít önkéntes segítőkkel. Lábadozási lehetőség az un.. krízisszobában, Nappali melegedős szolgáltatásokat 5.3. B típusú fapad A B típusú éjjeli menedékhely a Hajléktalanokért Közalapítvány Segítőházában olyan hajléktalan emberek számára jött létre, akik munkát vállalnak. Az ellátási forma a menedékhely területén lévő a normál menedékhely szomszédságában lévő szeparált intézményrészen működik 12 fő számára. A jelentkezők munkát vállaló hajléktalanok, akik más lehetőség hiányában az éjjeli menedékhelyen próbálnak megszállni, de a munkavégzés miatt nem tudnak időben a nyitásra a menedékhelyre beérkezni, és ezért kénytelenek a munkájukat feladni a szállásuk érdekében. Ez az ellátási forma a szolgáltatások és elvárások tekintetében az éjjeli menedékhely és az átmeneti szálló között helyezkedik el. A megvalósítását az intézmény szakmai és tárgyi adottságai teszik lehetővé. A B típusú menedékhelyre való felvételkor lényeges elem az önellátásra való törekvés. Kiemelt cél az ellátott más ellátási formák, vagy az ellátórendszer elhagyása felé irányítása. A felvétel a menedékhely nyitva tartási idejében lehetséges az ügyeletes szociális munkásnál, mely során egy adatlap kerül kitöltésre, a felvételt követően team döntés alapján lehet a férőhelyet igénybe venni. Előnyt élveznek a menedékhely lakói, de szabad férőhely esetén más számára is lehetőség van a bekerülésre. A személyes tárgyak elhelyezésére szolgáló saját szekrényen kívül indokolt esetben a nyitási időnél (18.00.), akár jóval később is birtokba veheti az ellátott a férőhelyet. A felvételt követően írásbeli megállapodás születik az ellátottal, melynek értelmében a szállót 1+2 hónapig veheti igénybe, amely időtartam indokolt esetben 1 hónappal hosszabbítható. A jövedelem megszerzésének igazolására előtakarékosságot kell vállalni, melyet bankszámla kivonattal kell a megbeszélt időpontokban igazolni. A házirend betartása mellett a józan életmód is elvárt. HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /18. oldal

19 A B típusú menedékhelyen esetkezelési értelemben vett gondozási folyamat nincs, viszont a szociális munkások folyamatosan figyelemmel kísérik az itt lakókkal kapcsolatos eseményeket, személyes- esetleg csoportos segítő beszélgetés keretében erősítik meg a pozitív fejleményeket, beszélik meg a problémákat. Szükség esetén információkkal látják el a lakókat. A fejleményekről a szociális munkatársak folyamatosan tájékoztatják egymást A téli időszakban visszaeső igénybevétel esetén előtérbe kerül az idősebb hajléktalanok védelme. Ilyenkor a kor vagy fizikai állapot alapján lehet a szolgáltatást igénybe venni. 6. AZ ÉJJELI MENEDÉKHELYEK SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI Az 1/2000. SZCSM rendelet ban meghatározott tárgyi feltételek az éjjeli menedékhelyen: A hajléktalanok menedékhelye biztosítja: Az éjszakai pihenésre, Személyes tisztálkodásra, Ételmelegítésre, étkezésre, betegek elkülönítésére, A közösségi együttlétre Szolgáló helyiségeket Éjjeli menedékhelynek az az intézmény alkalmas, ahol: Egy lakószobában egy ellátottra legalább négy négyzetméter nagyságú lakóterület jut, Egy lakószobában legfeljebb 20 ember helyezhető el a berendezési tárgyak könnyen tisztíthatóak, illetve fertőtleníthetőek 15 ellátottra legalább egy zuhanyzó és nemenkénti illemhely jut Fűtés, melegvízellátás folyamatosan biztosított Az éjjeli menedékhely ezeken kívül rendelkezik: A személyzet tartózkodására szolgáló iroda helyiséggel Csomagmegőrzésre alkalmas helyiséggel Biztonságosan zárható szekrénnyel értékmegőrzéshez HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /19. oldal

20 Az ellátást igénybevevő személyes, négyszemközti beszélgetés lebonyolítására alkalmas gondozói szobával Csoportfoglalkozásra alkalmas helyiséggel Nyilvános telefonnal, számítógéppel, televízióval, internet hozzáféréssel 7. JAVASLATOK Az alábbiakban olyan javaslatok ajánlások megfogalmazása olvasható, melyek az éjjeli menedékhelyek működésében, működtetésében gondot okoznak vagy egyáltalán nem teljesülnek vagy teljesülnek, de nem kerültek szabályozásra. Egy példa is bemutatásra kerül a speciális szakmai kezdeményezésekre az éjjeli menedékhelyek vonatkozásában Javaslatok szakmai személyzetre A hajléktalanok éjjeli menedékhelyének nyitva tartása alatti ügyeleti tevékenységre és az ott ellátandó legalább négy óra szociális munka elvégzésére az intézmény, munkakörüket tekintve szociális gondozókat és szociális mentálhigiénés munkatársakat alkalmaz. Az éjjeli menedékhely működéséhez szükséges 1 fő intézményvezető, amennyiben részt vesz a menedékhelyen az ügyeleti tevékenységben, szociális munkában, beleszámít a szakszemélyzetbe is. Orvos heti 2 órában Szociális gondozók, mentálhigiénés munkatársak: A menedékhelyeken ellátott személyek száma eltérő (10 és 150 között mozoghat) Az intézmények többsége férőhely közötti létszámmal működik. De vannak nagy létszámú 150 főt befogadó intézmények is. A működésmódban jelentős szerepet játszik, hogy az intézmény önállóan, vagy valamilyen integrációban, más ellátási típussal együtt közös telephelyen látja el feladatát. Megjegyzés: A szakmai létszám meghatározását az ellátandó feladatnak kell megszabnia és nem olyan táblázatnak mely egy 51 férőhelyes menedékhely számára meghatározott feladat ellátására (amely maximum 240 ó) 11 fő alkalmazását írja elő (440 óra munka kapacitás). HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /20. oldal

21 A menedékhely működéséhez szükséges alaplétszám 4 főállású (40 órás) foglalkoztatott, akik képesek ellátni a heti minimálisan felmerülő kb. 150 órányi feladatot (96 ó ügyelet, 28 ó szociális munka, 4 4 óra egyéb kapcsolódó munkavégzés). A személyzetből legalább 2 fő szociális mentálhigiénés munkatárs kell legyen. Körülbelül 40 főt ellátó intézmény képes egy fő éjszakai ügyeletessel ellátni a feladatot, efölött szükséges legalább 2 fő szociális munkatárs éjszakai jelenléte az intézményben vagy a telephelyen. 80 fő fölött legalább 3 fős éjszakai ügyelet szükséges. 40 fő fölött a munkatársak közül legalább 3 fő szociális mentálhigiénés munkatárs kell legyen. A munka elvégzésének módját beleértve a munkaerő felhasználást is az intézmény szakmai programjában szükséges bemutatni, melynek jogszabályban meghatározott szakértői vizsgálata megállapítja az irányelv vagy hozzáértése alapján, hogy a program szerint az intézmény megfelelően látja el feladatát. A feladat teljesülését helyszíni ellenőrzés állapítja meg. Az alkalmazott munkatársak főállásban és lehetőleg 40 órás szerződéssel legyenek foglalkoztatva. Az alapfeladatokon kívüli szolgáltatások, melyeket az intézmény szervez meg részmunkaidőben vagy vállalkozásban: Mentálhigiénés szakember Addiktológus Motivációs tréner Pszichiáter Kommunikációs tréner Egyéni vagy csoportos szükségleteknek megfelelő egyéb szolgáltatások végző szakember tevékenysége HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /21. oldal

22 7.2. Az intézményi jogviszony megszűnése, szolgáltatás szüneteltetése Az éjjeli menedékhely igénybevételéről nem születik írásbeli megállapodás, az erre vonatkozó feltételrendszer bemutatására, közzétételére a házirendben van lehetőség. Annak ellenére, hogy az éjjeli menedékhelyen létrejött intézményi jogiszony megszüntetéséről nem rendelkezik jogszabály, általános gyakorlat az intézményi szolgáltatások megvonása a szakzsargon szerint kitiltás -, mely nem csak egy éjszakára, de szélsőséges esetben akár határozatlan időre is szól. A szolgáltatás szüneteltetésének okai leginkább az agresszív magatartásból fakadó verekedések, mások terrorizálása, a nyugalom súlyos megzavarása, egymás meglopása, személyzet veszélyeztetése stb. A kitiltások folyamata, rendszere intézményenként változik, nem fogalmazhatóak meg általános szabályok. Egy vidéki településen, ahol nincs több hajléktalan ellátó intézmény, a kitiltott személy a szolgáltatás megvonása következtében életveszélyes helyzetbe kerülhet. Óriási felelősség őt elküldeni. A fővárosban ugyanilyen esetben igénybe veheti egy másik menedékhely szolgáltatásait. Javasolt a kitiltásokra vonatkozóan a gyakorlatok alapján külön irányelv kidolgozása, mely alapján az intézmény elkészíti a kitiltásokra vonatkozó szabályozását. Példaként a fővárosi önkormányzat fenntartásában lévő intézmény szolgáltatás szüneteltetésre vonatkozó gyakorlata kerül bemutatásra. A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei házirendjében az alábbiak szerint szabályozza az intézményi jogviszony kérdését Az éjjeli menedékhelyen intézményi jogviszony jön létre a jogosult kérelme az éjjeli menedékhelyre történő jelentkezése alapján, az elhelyezést nyújtó menedékhelyre történő felvétellel kezdődően. Az intézményi jogviszony határozott idejű, legfeljebb az éjjeli menedékhely nyitvatartási idejéig tart. Az ellátást igénybe vevő és az ellátást biztosító intézmény között írásos megállapodást kötni nem kell. Automatikusan megszűnik az éjjeli menedékhelyen létrejött intézményi jogviszony a menedékhely végleges elhagyásával. HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /22. oldal

23 Amennyiben a lakó a Házirendet többször, súlyosan megsérti, az intézet igazgatója kezdeményezi a fenntartó önkormányzat hatáskört gyakorló szervénél (Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság) az intézményi jogviszony megszüntetését. A Házirend súlyos megsértése esetén a Fővárosi Közgyűlés Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottsága az intézményi jogviszonyt megszüntetheti. A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Fővárosi Közgyűléshez benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A házirend súlyos megsértésének minősül különösen: Ha a menedékhely üzemeltetését szándékosan akadályozza, illetve a magatartásával a menedékhely feladatainak ellátását veszélyezteti. Ha a menedékhely területén más személy ellen fizikai erőszakot alkalmaz, vagy ennek közvetlen kilátásba helyezésével fenyegetve más személyt megfélemlít, és ezzel ellátáshoz fűződő jogainak érvényesítését akadályozza. Ha a menedékhely területén szándékos károkozást követ el, ideértve az egyenes, illetve az eshetőleges szándékkal elkövetett cselekményeket is. Ha a menedékhely területén lopást követ el Ellátottak jogainak védelme, érdekképviselet, érdekképviseleti fórum Az Szt. 99. rendelkezik az érdekképviseleti fórum működéséről, melynek szabályozására az intézmény házirendje hivatott. Önálló egységként működő hajléktalanok éjjeli menedékhelyén a fórum tagjainak ilyen összeválogatása szinte lehetetlen feladat. Sokkal életszerűbb a folyamatosan változó ellátottak számára, aktuális kérdésekről szóló lakógyűlést tartani a jogorvoslati lehetőség biztosítása mellet. Hogy a problémák, sérelmek mégis karakteresen megfogalmazódjanak, kiemeltebb szerepet kell biztosítani az ellátottjogi képviselőnek, aki a kívülálló függetlenségével, akár az anonimitás megőrzésével kereshet megoldást. HAJ-ÉJJ.doc Létrehozás dátuma: /23. oldal

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók HAJ-NAP SZOLGÁLTATÁSOK, A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók HAJ-NAP SZOLGÁLTATÁSOK, A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN IRÁNYELV HAJ-NAP HAJLÉKTALANOK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK, NAPPALI MELEGEDŐK A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN IRÁNYELV Készítették: Ihnath Kata Stankovits Erika Varga Péter Zsabka Attila HAJ-NAP.doc Létrehozás dátuma:

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HÁZA SZAKMAI PROGRAMJA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HÁZA SZAKMAI PROGRAMJA Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27)501-400 Fax: (27) 313-412 szochaztitkarsag@gmail.com www.szocialishaz.hu VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 Tartalomjegyzék: Összefoglaló 3. I. Az intézményrendszer működtetése, az ellátással kapcsolatos szakmai programok megvalósítása 6.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDŐ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDŐ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDŐ Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út 6/b Az intézmény

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló 3. I. Beszámoló az intézményi ellátásokról 9. Éjjeli Menedékhelyek 10. Egészségügyi feladatok

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet Hatályos: 2015.03.01-2015.06.30

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet Hatályos: 2015.03.01-2015.06.30 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet Hatályos: 2015.03.01-2015.06.30 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Szakmai Program. Hatályos: 2014. naptól. Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház. Készítette: Szepes Péter intézményvezető

Szakmai Program. Hatályos: 2014. naptól. Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház. Készítette: Szepes Péter intézményvezető Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház 1106 Budapest, X. ker., Jászberényi út 24-36. Intézményvezető: 70/503-9146 Gazdasági iroda: 70/408-1879 e-mail: info@piroskaliget.hu www.piroskaliget.hu Szakmai Program

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM ÉJJELI MENEDÉKHELY. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM ÉJJELI MENEDÉKHELY. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM ÉJJELI MENEDÉKHELY Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata A működtető intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út 6/b

Részletesebben

Szakmai program Baptista Szeretetszolgálat EJSZ REVIP Hajléktalanok Átmeneti Szállója 1181 Budapest, Reviczky Gyula u. 72.

Szakmai program Baptista Szeretetszolgálat EJSZ REVIP Hajléktalanok Átmeneti Szállója 1181 Budapest, Reviczky Gyula u. 72. REVIP Hajléktalanok Átmeneti Szállója 1181 Budapest, Reviczky Gyula u. 72. Telefon: 294-74-15 Szakmai program Baptista Szeretetszolgálat EJSZ REVIP Hajléktalanok Átmeneti Szállója 1181 Budapest, Reviczky

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2012.

SZAKMAI PROGRAM 2012. SZAKMAI PROGRAM 2012. Módosítva: 2012-01-10. ELFOGADVA: SZEB határozat Kiss Andrea intézményvezető Tartalom I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 4 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szekszárd, 2014. augusztus 25. Horváth István Polgármester Papp Győző Igazgató 1 SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A hajléktalan emberek jogsérelmei és jogvédelme

A hajléktalan emberek jogsérelmei és jogvédelme A hajléktalan emberek jogsérelmei és jogvédelme Jogvédelmi füzetek sorozat 5. szám második kiadás 2009. szeptember hó Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Beszámoló a 2014. évi tevékenységről

HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Beszámoló a 2014. évi tevékenységről HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Beszámoló a 2014. évi tevékenységről A Hajléktalanokért Közalapítvány 2014. évi munkájáról szóló beszámolót, az intézményvezetők beszámolói alapján, a Közalapítványi Iroda

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014.

SZAKMAI PROGRAM 2014. SZAKMAI PROGRAM 2014. Kiss Andrea intézményvezető A szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta a. számú határozatával. Tartalom I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 4 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezető 2 TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Nappali Szolgáltató Centrum szakmai programja

Nappali Szolgáltató Centrum szakmai programja HEFOP/2005/4.2 A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése program Nappali Szolgáltató Centrum szakmai programja A projekt a Nemzeti Fejlesztési Terv, Humánerőforrás-fejlesztési

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM BÁTA 2013. Készítette:

SZAKMAI PROGRAM BÁTA 2013. Készítette: IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA SZAKMAI PROGRAM BÁTA 2013. Készült: 2013. október 07. Készítette: dr. Szabó Gréta jegyző Elfogadta Báta Község Önkormányzat Képviselő Testülete.. sz. határozattal. 1 I. Általános

Részletesebben

Pszichiátriai Betegek Otthona. Szakmai Programja 2013.

Pszichiátriai Betegek Otthona. Szakmai Programja 2013. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Pszichiátriai Betegek Otthona (2509. Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula. u. 1. ) Szakmai Programja

Részletesebben

SZ A K M A I P R O G R A M

SZ A K M A I P R O G R A M M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny Idősek Otthona-Étkeztetés SZ A K M A I P R O G R A M Mezőkövesd, 2015. 01. 01. A szakmai program tartalmi elemei: A szolgáltatás célja, feladata

Részletesebben

Hatályos: 2014. június 24. napjától

Hatályos: 2014. június 24. napjától Fogyatékos Személyek Otthona Tass Szakmai Program Hatályos: 2014. június 24. napjától Készítette Név, beosztás Dátum Aláírás Sebetkáné Pokilszky Katalin intézményvezető 2014. június 19. Jóváhagyta Dr.

Részletesebben

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu Őszi Fény Integrált

Részletesebben

13. Nappali melegedő, éjjeli menedékhely és hajléktalanok átmeneti szállása ellenőrzési szempontsora 2012. évben

13. Nappali melegedő, éjjeli menedékhely és hajléktalanok átmeneti szállása ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 13. Nappali melegedő, éjjeli menedékhely és hajléktalanok

Részletesebben