GALGA. Örvendetes napunk támadt, Jézus Krisztus mert feltámadt. Örvendjünk, vigadjunk, Vígan mind most mondjunk Alle-, alleluját!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GALGA. Örvendetes napunk támadt, Jézus Krisztus mert feltámadt. Örvendjünk, vigadjunk, Vígan mind most mondjunk Alle-, alleluját!"

Átírás

1 INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 4. szám ÁPRILIS HÉVÍZ KRISZTUS FELTÁMADÁSA Örvendetes napunk támadt, Jézus Krisztus mert feltámadt. Örvendjünk, vigadjunk, Vígan mind most mondjunk Alle-, alleluját! Húsvét ünnepének üzenete, öröme és fénye ugyanis abból a ténybõl indul ki, hogy van egy üres sír, melynek a természet rendje szerint nem szabadna üresnek lennie. Mert ebbe a kriptába valóságos halottat helyeztek. Hogy ez a sír üressé vált, az csaknem 2000 évvel ezelõtt történt. Egy vasárnapi reggelen egy jámbor asszony, Mária Magdolna fedezte fel elsõként. Majd attól a pillanattól, hogy õ meglátta, futótûzként terjedt tovább Jeruzsálemben az érdekes tény híre. Azután pedig elterjedt az egész világon. Aki Jézus sírját üresnek látja, az abban az erõs hitben él, hogy egyszer saját sírja is üressé fog válni. Húsvét számunkra nem a tavasz ünnepe, nem a kikelet ünnepe, nem a népi szokások ünnepe, hanem Isten ereje és bölcsessége! Húsvét a liturgikus év legnagyobb ünnepe, az imádság, a megváltás ünnepe. A húsvéti mise a feltámadt Krisztust köszönti, mert övé a hatalom és a dicsõség mindörökké. Minket pedig arra int, hogy a keresztségben új életre kelve az odafönt valókat keressük. S így remélhetjük, hogy Krisztussal együtt elnyerjük e feltámadás és az örök élet ajándékát. Dlubala Róbert atya Kellemes húsvéti ünnepeket kíván Galgahévíz minden polgárának Galgahévíz Önkormányzata és a Képviselõtestület 1

2 ÖNKORMÁNYZATI KALEIDOSZKÓP Felhívom Galgahévíz lakosságának figyelmét, hogy a legközelebbi önkormányzati testületi ülés idõpontja: április 10. (kedd) Napirendi pontok: 1. A évi zárszámadás, pénzmaradvány felosztása Elõadó: Dr. Basa Antal polgármester Véleményezi: Juhász Mihály, a Pénzügyi Bizottság elnöke 2. A szelektív hulladékgyûjtés gyakorlati tapasztalatai, a szükséges módosítások meghatározása Elõadó: Dr. Basa Antal polgármester Benke Sándor ügyvezetõ igazgató MEGHÍVÓ Tisztelettel hívom és várom községünk közügyek iránt érdeklõdõ polgárait április 22-én vasárnap délután 16 órára a Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban tartandó KÖZMEGHALLGATÁSRA. Ezen alkalommal számolnak be önkormányzatunk vezetõi, képviselõi a évben elvégzett, és 2001-re tervezett feladatokról, tájékoztatást adnak aktuális témákról, valamint tájékoztatót tartunk a hulladékgyûjtésrõl. Várjuk a polgárok észrevételeit, bíráló, segítõ, jobbító javaslatait! Az Önkormányzat nevében tisztelettel: Dr. Basa Antal polgármester Használt zsiradékból, sütõolajból ipari nyersanyag? Az égetett háztartási zsír, sütõolaj felhasználása veszélyes, mégis az utolsó cseppig sütnek benne. Mások a maradékot a talajba vagy vízbe öntik, ahol veszélyes, szennyezõ anyag. Ugyanakkor összegyûjtve értékes anyagok gyárthatók belõle. A válasz igen. Kiderült, hogy nálunk a magas bomlási és kockázati tényezõjû, II. kategóriájú veszélyes hulladéknak minõsülõ, sütõ zsiradék a csatornába kerül, ételmaradékhoz öntik, és az állatok etetésére használják, illetve Galgahévízen, Turán, Zsámbokon és Vácszentlászlón is ide-oda fõleg a talajra és erdõkbe- kiöntözgetik. Pedig köztudott, hogy az olaj megbénítja a talaj és a víz oxigénellátását. Tudósok megállapították, hogy a szerves anyagok elégetésekor poliaromás szénhidrogének keletkeznek, tehát a túlhevített vagy sokáig használt, elégetett sütõolajokban is benne vannak. A poliaromás szénhidrogének rákkeltõek. Tisztítás és szûrés után fontos alapanyaga a szappanfõzésnek, az aszfalt-, ablak-, gitt- és lágypapírgyártásnak. Egy vállalkozó szellemû fiatalember, aki látta, hogy csinálják másutt, elkezdett valamit. Telefonon felhívta a nagy szállodák konyhafõnökeit, hogy adják neki a használt sütõzsiradékukat, ehhez ad tároló edényt, és érte is megy. Õk semmire nem tudták felhasználni a fáradt olajukat, mégis pénzt akartak érte, de ahogy változott az étkezéskultúra, egyre több gyorsétterem nyílt, egyre több lett a potenciális ügyfél. Eleinte a nagy szállodák egynegyedét és a vendéglátóhelyek százalékát sikerült meggyõznie arról, hogy nekik is jó, ha megszabadítja õket a veszélyes hulladéktól, amely már emberi fogyasztásra alkalmatlan. Partnerei számára díjmentesen biztosítja a gyûjtõedénye- 2

3 ket, azokat, egy-két napon belül cseréli, és gondoskodik az elszállításáról. Az átvétel után a folyékony hulladék tulajdonjoga az átvevõé és innen kezelési felelõsséggel is tartozik. Minden olyan helyre, ahol veszélyes hulladék képzõdik gyûjtõedényt, helyezet ki. A sok hulladékolaj a grilles, frissen sültes, snackes konyhákról kerül ki. Bizonyára elgondolkodtató ez a kis történet és felvetõdhet a kérdés, hogy Ön kedves olvasó mit kezd ezekkel a veszélyes hulladékokkal. Talán még el sem gondolkodott arról, hogy ez idáig hogyan is cselekedett ezekkel a veszélyes hulladékokkal? Hát itt az ideje annak, hogy valami hasznosat kezdjünk velük. Mit tehetünk? Az elhasznált zsiradékot töltsük vissza abba a kiürült csomagoló eszközbe, amelybe az üzletben megvásároltuk. Mindig akad olyan edényzet, melyet erre a célra lehet felhasználni. Szervezzük meg az utcánkban azt, hogy akinek autója van, negyedévente gyûjtse össze, és nyitvatartási idõben szállítsa el Turára, a Regionális Hulladékhasznosító és Ártalmatlanító telepre. A telepen a használt olajokat és zsírokat díjmentesen vesszük át és 50 l-es hordókba gyûjtjük, majd a megfelelõ engedélyekkel rendelkezõ átvevõnek átadjuk. Tegyük meg a helyes lépést környezetünk védelme, valamint egészségünk érdekében. Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. Gödöllõi Városi Földhivatal Felhívása A termõföldrõl szóló törvény 43.. rendelkezése alapján GALGAHÉVÍZ település teljes külterületén május 14-tõl 16-ig a termõföldek hasznosításának ellenõrzése érdekében átfogó HATÁRSZEMLE kerül megtartásra. Az érdekelt termõföld-használókat és tulajdonosokat fenti helyszíni ellenõrzésre ezúton meghívom, ill. értesítem annak fenti idõpontban történõ megtartásáról. A földtörvény 36.. (1) bekezdésében foglalt rendelkezése szerint A használó választása szerint köteles a termõföldet a mûvelési ágának megfelelõ termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi elõírásokat betartani. 1. Ha a termõföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles az engedélyezett célú felhasználásig a 36.. (1) bekezdés szerinti hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás). 2. A használó köteles a termõföldnek nem minõsülõ földön a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez a föld más célú hasznosításának megfelelõ terület-felhasználást nem akadályozza, ill. nem korlátozza (mellékhasznosítás). A hivatkozott jogszabály értelmében Földvédelmi bírságot köteles fizetni az, aki neki felróhatóan a termõföld hasznosításával kapcsolatos kötelezettségét, vagy az ideiglenes, mellék-, ill. újrahasznosítást elmulasztja. A földtörvény 55.. (2) bekezdése értelmében a földvédelmi bírság ismételten is kiszabható. A termõföldrõl szóló évi LV. Tv. Törvény módosítására kiadott évi XLVIII. Törvény 6.. alapján. A határidõre meg nem fizetett földvédelmi járulék és földvédelmi bírság adók módjára behajtható köztartozás. Holló Anna hivatalvezetõ 3

4 Tallózó Gánica, szaladós, kókonya, pászka Hagyományos böjti és húsvéti ételeink A magyar és az európai keresztény hagyományban a húsvéti ünnepkör egyes szakaszai alatt fogyasztott ételféleségek kiemelt jelentõséggel bírnak. A mögöttes szimbolikus tartalmak sokszor évszázados, évezredes gyökerekrõl, kultúrtörténeti vonatkozásokról árulkodnak. A hamvazószerdától Húsvét vasárnapjáig tartó 40 napos böjt már a VII. századtól szokás, sõt 1091-ben II. Orbán pápa még törvénybe is iktatta. A magyarországi katolikusok nem is oly rég sok helyen valóban be is tartották ezt a szigorú böjtöt, amelynek fegyelme csupán az elmúlt évszázadban lazult meg, többek között a hivatalos enyhítések következtében, s idõtartama a nagyhétre, ill. nagypéntekre korlátozódott. A protestánsok csak a nagypénteki böjtöt tartották, azt viszont nagyon következetesen. A régi idõkben a böjti napokon csak kenyeret, sót és száraz növényi eledeleket volt szabad a híveknek magukhoz venni és csak egyszer ehettek napjában. A 19. század végén még voltak olyan paraszti közösségek, melyeknek tagjai a halat nem számítva csak növényi táplálékot fogyasztottak. Sok helyen böjt alatt még tejtermék sem szerepelhetett az étrendben. Nem zsírral, hanem olajjal fõztek, s elõfordult, hogy a böjtös eledelek számára külön edényeket használtak. A magyar népi konyhának jellegzetes, tájegységenként különbözõ böjti ételeit ismerjük. Lássunk néhány példát a böjti étrendre. Az õrségi reformátusok nagypéntek reggelén forralt tejet ittak kenyérrel. Az ebéd sokféle lehetett: babgánica, fõtt aszalt szilva és alma az édes fõzõlével együtt, vagy aszaltszilva-leves, tejfölös bab, gánica mákkal, tejjel, szárazbab tökmagolajjal és hagymával, mézeslaska, tejfölös szilva. A Tápió-menti protestánsok nagypéntek délben rántottlevest és kifõtt tésztát, vacsorára tejet, aludtejet, túrót fogyasztottak. A Rábaközben a tojásos, tejes ételek és a tésztafélék mellett vadsóskát, gombát is gyakran fõztek. Zöldcsütörtökön (nagycsütörtökön) a legtöbb rábaközi és szigetközi családban valamilyen zöldfõzelék került asztalra tojás feltéttel. Nagypénteken a kapuváriak lencsét fõztek, hogy sok pénzük legyen. Finom böjti vacsora volt még a csírás bab és a szaladós. Országszerte elterjedt böjti étel volt a bableves, tojásleves, rántás nélküli krumplileves, babsaláta, krumplisaláta és a fõtt tészták, ezek közül is a mákostészta. Húsvéti ételek A katolikusok húsvéti ünnepének évszázadok óta egyik kiemelt mozzanata a jellegzetes húsvéti ételek kalács, sonka, bárány, tojás, stb. megszentelése. E húsvéti eledelek jellegzetes régi neve a kókonya, melynek eredetét nyelvészeink egyelõre még nem tisztáztak megnyugtatóan. Mindenesetre a szót az ételszentelés szimbolikáját magyarázva már a Sándor-kódex is említi. A kókonya szó a népnyelvben a húsvéthoz kapcsolódva sokféle változatban és jelentésben máig él. Legtöbb helyen a húsvéti ételek összefoglaló neve, de például Szegeden a húsvéti megszentelt keménytojást, az istensegítsi székelyek körében pedig a húsvéti kalácsot értik alatta. A Dunántúl egy részén a szó változatai kókálás, kókányolás, kokonyázás stb. a húsvéti játékot, a tojásütést jelentik. A keleti egyházaktól származik a megszentelt ételek egy másik elnevezése a páska, pászka. Tudjuk, hogy a pascha egyházi nyelven a húsvétot, ill. a testét, vérét feláldozó Megváltót jelenti. A magyarságnál mindkét elnevezés ismert. A kókonyát, ill. a pászkát a katolikusok húsvét vasárnap reggel vitték szenteltetni a templomba egy nagy kosárban. A kosár tartalma tájegységenként különbözhetett, de mindenképpen az ünnepre szánt húsvéti ételek voltak benne. A szentelés történhetett a templomban vagy a templom udvarán. Az ételeket a hímzett terítõvel, konyharuhával kibélelt kosárban minél tetszetõsebben igyekeztek elrendezni. A kosarat fedõ díszes gyakran kizárólag erre az alkalomra tartogatott terítõt csak addig vették le, amíg a szentelés tartott. A szentelés idejére a borosflaska dugóját is eltávolították, sõt, sok helyen egy tojást meg is pucoltak, hogy az áldás közvetlenül érje azokat. A szentelés után a lehetõ leggyorsabban igyekeztek hazaérni. Volt, ahol az utat futva tették meg, máshol szótlanul kellett hazavinni az eledeleket. Hazaérve a család az asztalt körülülve azonnal nekilátott a szentelt húsvéti ételek elfogyasztásának. Ilyenkor a szentelt ételeknek még a morzsáját, maradékát sem dobták ki, mert különleges erõt tulajdonítván nekik, mágikus célokra használták ezeket. A morzsát például a tyúkok elé szórták, hogy a következõ évben jobban tojjanak. Bukovinában a maradékot elégették, s a hamujával szapultak. A szentelt sonka csontját gyümölcsfára akasztották, hogy sokat teremjen. Az étkezés közben a Karácsonyhoz hasonlóan rituális szertartások is elõfordulhattak. A palócoknál például szokás volt egy szentelt tojást annyi felé osztva elfogyasztani, ahány családtag volt; hogyha eltévednének, jusson eszükbe, kivel ették a tojást. 4

5 Mit tartalmazhatott a szentelésre vitt tojás? Göcsejben a századfordulón a szentelésre sonkát, tojást, kalácsot, tormát szoktak kengyeles kosárban küldeni. Hitük szerint a tojás Krisztus keresztfáját, díszítése Krisztus kötelét, a torma a keserûséget jelképezi. A család elõször a tormából evett, bizonyára azért, mert Krisztus is szenvedett és nélkülözött a feltámadás elõtt. Vásárosdombón a fentiek mellett még kolbász, egy üveg víz és só is került a kosárba, Patosfa asszonyai pedig a paprikát sem hagyták ki belõle. Lucskán tormát, sõt, vajat, szalonnát, sonkát, kalácsot és tojást vittek szenteltetni. Csíkménaságban a pap nagymise után szentelte meg a húsvéti eledeleket, amelyeket a hívek csíkos tarisznyában, keresztelõi kosarakban, készítettek oda szép sorjában. A kosárban kenyér, kalács, sültbárány, sonka, tojás és só volt. A Szabolcsban élõ görögkatolikusainknál a páska, vagy pászka a kosárba tett sonkából, tojásból, ún. sárga túróból, vajból, bárányból, tormából és borból állott. Volt olyan család, amely egészen fehérvasárnapig csak ezeket a megszentelt ételeket fogyasztotta. A moldvai csángóknál a pászka tojásos túróslepény, mellette kozsonna, vagyis tejjel, tojással, túróval, mézzel, mazsolával készült húsvéti sütemény, valamint hímestojás. A feltámadási szertartás után szokták elfogyasztani, miközben azt mondogatják egymásnak: feltámadt Krisztus. A felelet: higgyük valóban. A protestánsok körében gyakorlatilag ugyanazok a húsvéti ételek voltak szokásban, mint a katolikusoknál, csak természetesen a megszentelés nélkül. Húsvéti ételeink szimbolikája A húsvéti bárány az ünnep áldozati jellegû étele, amelyet már az ószövetségi zsidók is fogyasztottak keserû salátával és kovásztalan kenyérrel Egyiptomból való menekülésük és elsõszülöttjeik váltsága emlékezetére. Ábrahám áldozatában is leölt kos szerepel Izsák helyett. Engesztelõ napjukon pedig a zsidók a pusztába bûnbakot eresztettek. Minthogy Jézus az emberiség megváltására jött a földre, érthetõ, hogy már az újszövetségi könyvek is az ószövetségi elõképekre támaszkodva Isten bárányának nevezik õt. Az Isten báránya ábrázolások a középkortól kezdve igen elterjedtek voltak az egyházi és világi építmények, pecsétek és egyéb tárgyak díszítményeiként. A húsvéti bárány áldás-szövege már a Pray-kódexben olvasható, s azt is tudjuk, hogy a középkorban a tihanyi monostornak húsvéti bárányt ajánlottak fel a hívek. A húsvéti bárányáldozat emlékét a magyar néphagyományban is megtaláljuk: a régi szegedi felsõtanyai juhászgazdák például az ószövetségi zsidókhoz hasonlóan bárány vérével kenték be az ajtófélfát, hogy az elsõszülötteiknek se legyen bajuk. A bárányt általában nagypénteken ölték meg, s elkészítés közben arra is ügyeltek, hogy csontját ne törjék meg (János evangéliuma 19,36). A csonttörés tilalma késõbb sok helyen a húsvéti sonkával kapcsolatosan is felbukkan. Másik igen régi húsvéti eledelünk a tojás az élet és újjászületés archaikus jelképe. Keresztény magyarázat szerint: amint a tojásból új élet kel, úgy támad föl krisztus is sírjából az emberek megváltására. Egy másik felfogásban a tojáshéj az Ószövetséget, belseje az Újtestamentumot jelképezi. Piros színe Krisztusnak az emberiségért kiontott vérére emlékeztet. Ez utóbbi motívum számtalan változatban a hiedelmek között is megtalálható. A körmendiek például úgy mesélik, hogy mikor Jézust keresztre feszítették, odament egy asszony, aki kosarában tojást vitt. Letette és elkezdett imádkozni. Egyszer csak egy csöpp vér csöppent a tojásra és megpirosodott tõle. Ezért festik pirosra a tojást Húsvétkor. A tojásajándékozásnak a mai profán jellegével ellentétben korábban liturgikus, szimbolikus jelentése volt. A régi idõkben a keresztszülõk azért adtak húsvéti tojást a keresztgyermekeiknek, hogy a megváltás kiváltságos örömére emlékeztessék õket. Göcsejben és Somogyban szinte máig szívósan tartja magát ez a hagyomány. Vásárosdombón ezen túlmenõen még a kereszt- és bérmakomák, komaasszonyok korozsmával is megtisztelik egymást. A húsvéti korozsma szép fehér abroszba kötött hímestojásból, almából és süteménybõl áll. A húsvéti tojásnak, más szentelményekhez hasonlóan, sok helyen mágikus erõt tulajdonítottak. Nyírábrányban például a húsvéti szentelt tojás héját szántották a földre. Volt úgy is, hogy a tojást a vetõzsákba tették, és a magot arról vetették. A húsvéti tojással összefüggõ ünnepi szerencsejáték sokféleképpen emlegetett tojásütés (koccintás, kókányolás, stb.) A szokás egész Európában ismeretes. Lényege: a fiúgyermekek a locsolkodásért, vagy keresztszüleiktõl kapott tojásokat párosával összeütik. Akié összetörik, az a vesztes és köteles az eltört tojást átadni annak, akié épen maradt. A sonka a paraszti élet gazdasági és kultikus rendje következtében már régóta a jellegzetes húsvéti eledelek közé tartozik, sok helyen kiszorítva a eredetileg szokásos bárányt. A hozzá fûzõdõ hiedelmek inkább mágikus, mint szakrális jellegûek. Juhász Katalin 5

6 SULI-HÍREK ÁPRILIS NÉVADÓNK HETE ÜNNEPELT AZ ISKOLA Mint azt az elõzõ számban olvashattuk, az iskola névadója, II. Rákóczi Ferenc születése 325. évfordulója alkalmából ünnepi hetet rendeztünk. A megnyitóról (melynek képeit láthatják) így ír Vanóné Varga Judit, az iskolaszék titkára. Március közepén meghívót kaptam az ünnepség sorozatra, melyre hetekkel korábban elkezdtek készülõdini a diákok. A déli harangszóra indult 26-án a megnyitó, a Himnuszt énekeltük el közösen. Az egész ünnepélyre jellemzõ volt az áhitat, a figyelem és a fegyelem. A megemlékezésbõl kivette részét a felsõ tagozat szinte minden osztálya. Elõször az igazgató úr beszédében megemlékezett a régmúlt idõkrõl. Ezt követõen a hetedikesek verseket és mondákat adtak elõ gyönyörûen, majd az ötödikes lányok vezetésével kuruc dalokat énekelt mind a diákság, mind a vendégek. A nyolcadikosok helyezték el az emlékkoszorút a Nagyságos Fejedelem gesztenyefájának tönkjére, és versben emlékeztek meg a szabadságharc csatáiról. A mûsor emelkedett pillanata volt a helyileg alapított Rákóczi díjak átadása. Ezt mindig egy volt, és egy jelenlegi pedagógus kaphatja együtt egy kiemelt támogatóval, egy volt és egy jelenlegi diákkal, akik az iskola hírnevét öregbítik. Az elsõ díjazottak meghatódva léptek Miksztai Pálhoz az átvételre: Rákóczi-díjas támogató: Galgahévízi Általános Faluszövetkezet Rákóczi-díjas pedagógus: Briski József iskolánk volt igazgatója Vandornyikné Sára Ilona iskolánk igazgató helyettese Rákóczi-díjas diák: Darnyik Ágnes volt diákunk, Farkas Éva nyolcadik osztályos tanuló Ágnes és Évi személye is jó példa arra, hogy sikeres lehet az a diák is, aki mind a nyolc osztályt faluja iskolájában járja ki. Ági jelenleg az esztergomi Tanítóképzõ Fõiskola kommunikáció és mûvelõdésszervezõ szakos hallgatója és a helyi rádió hírszerkesztõje és hírolvasója. Évát felvették a Képzõmûvészeti Szakközépiskolába Budapesten, ahol tízszeres túljelentkezés van. Az iskola igazgatója beválasztotta az általa személyesen tanított hat diák közé. A negyedikes fiúk lendületes verbunkja fellelkesítette a közönséget. Öröm volt látni az összeszokottságot, a tartást, a fegyelmet a gyerekeken. Igazi példát mutattak a tánc közösségformáló erejére. Négy év táncos munkája érett itt produkcióvá. Elõször került iskolajelvény a diákok mellére. Most már bárhol az országban tudni fogják, hogy galgahévízi diákkal találkoznak a kirándulásokon, versenyeken, rendezvényeken. Elsõként minden osztályból a két legjobb diák kaphatta ezt meg az Igazgató Úrtól és õk adhatták át osztálytársaiknak. A hetedikesek a vendégeknek egy-egy szál virág kíséretében tûzték fel a jelvényt. Köszönet jár Barna Jánosné Irénkének a színvonalas megnyitóért, az emlékezetes délelõttért. A vendégek tovább beszélgethettek a fogadáson, mialatt friss pogácsával és Rákóczi-túróssal kínálták meg õket. Az ünnepi hét további eseményeirõl a következõ számban olvashatnak. Névadónk Hete rendezvényeit a következõk támogatták: Általános Faluszövetkezet Galgahévíz, Gombosné Csákány Ibolya Bibókné Száraz Ilona Bencze János Sápi Anita Darnyik Dénes 2 Ezermesterbolt, Tura Dudás József Nagy Tóth István Támogatásukat ezúton is köszönjük! Értesítés Értesítjük a kedves szülõket, hogy leendõ elsõ osztályosok beiratkozása április 24-én, kedden 8 és 18 óra között lesz az általános iskolában. 6

7 Zászlóbehozatal a Rákóczi-induló dallamára Rákóczi-díjas támogató Rákóczi-díjas pedagógusok Rákóczi-díjas pedagógusok Farkas Éva Rákóczi-díjas diák szaval Rákóczi-díjas volt diák: Darnyik Ágnes Jelvényátadások Péli Zoltán egy népmondát ad elõ 7

8 Másodszor is aranydíj! A Pávakör szép sikere a tavaszi minõsítõ versenyen * Az Arany Páva díjas Köles Éváról a következõ számban lesz szó. A március nemcsak a tavaszi napsugarakat csalogatta elõ, nemcsak a kismadarak, de a hévízi Pávakör dalos kedvét is meghozta. Szorgalmasan gyakoroltak egész télen, énekeltek minden hétfõn a szokott idõben, de azért tavasszal valahogy mégis vidámabban zeng a dal Márciusban a Galgahévízi Pávakör megint szép sikereket aratott. Március 17-én a gödöllõi Petõfi Sándor Mûvelõdési Központba kapott meghívást a kis csapat, ahol a Tavaszi Fesztivál keretében megrendezték a Néptánc- és népdalkörök találkozóját. Önmagában már a meghívás ténye is megtisztelõ volt, hiszen erre a gálamûsorra csak a legjobbak kapnak meghívót. A fellépés nagyon jól sikerült, s a közönség nagy tapssal jutalmazta a hévízi pávásokat. Mindenki nagyon örült a sikernek, de gondolatban már Mihálygergén, az országos minõsítõ versenyen járt az eszünk. Hetek óta izgatottan készültünk erre a színvonalas megmérettetésre. Köles Éva, a Pávakör vezetõje, aki nagyon kedves és csinos, de nem ismer tréfát, ha éneklésrõl van szó. Ilyenkor szigorú tanárrá válik és nincs lógás Galgahévízen szinte mindenki ismeri, hiszen gyönyörû hangjával és különlegesen értékes válogatásaival rendszerint ámulatba ejti közönségét. Szóval most sem volt pardon, és keményen készültünk hetek óta a fellépésekre.* Március 24-én, szombaton volt Mihálygergén az országos minõsítõ verseny. Nem sokat beszéltünk ugyan róla, de titkos vágyunk az arany minõsítés volt. Ilyenkor, a tavasz kezdetén mindenkinek nagyon sok munkája van otthon a ház körül és a földeken is. Ennek ellenére majdnem mindenki eljött a fellépésekre. Gyönyörû napsütéses idõben, kicsit izgatottan, de nagyon jókedvûen indultunk útnak Egy órás buszutazás után értünk a szlovák határhoz közel esõ Mihálygergére. A 600 lakosú kicsi település életében igen nagy esemény egy ilyen találkozó, ami ráadásul minõsítõ verseny is egyben. Kedvesen, barátságosan fogadtak bennünket, s hamarosan az is kiderült, hogy igen ügyesen, jól összehangoltan szervezték meg a találkozót. Minden úgy ment, ahogy az eredeti forgatókönyv szerint meghirdették. Véleményem szerint ez komoly teljesítmény, Magyarországon én még ilyen pontosságot soha nem tapasztaltam semmiféle rendezvényen. Így utólag, e fórumon keresztül is köszönetünket és elismerésünket szeretném kifejezni a szervezõknek, a Mihálygergei Mûvelõdési Ház dolgozóinak. Dél körül került sor a mi fellépésünkre, be kell õszintén vallanom, hogy nagyon izgultam, talán azért mert volt vesztenivalónk. A hírünk megelõzött bennünket, s ezért a délelõtti blokk utolsó fellépõjének minket jelöltek ki, mivel minket tartottak a legjobbnak Ez viszont felelõsséggel is jár, nehogy valami szerencsétlenség közbejöjjön! Szerencsére minden a legnagyobb rendben ment, úgy zengett a dalunk, hogy akik addig zajongtak, azok is hirtelen elnémultak. Szépek is voltunk, hiszen az õseinket dicsérõ hévízi népviselet gyönyörû, viszonylag visszafogott színeivel a legszebbek közé tartozik. Mindezt én tanúsíthatom, hiszen mindent láttam és hallottam a nézõtérrõl. Azért beszélek mégis teljesen azonosulva a Pávakörrel, mert együtt élek velük, minden próbán velük énekelek, de fellépésre eddig még nem szántam rá magam. A nézõtéren viszont kitettem magamért, hiszen három helyett is tapsoltam, a tapsviharban azonban ez semmi feltûnést nem keltett. Ekkor vettem észre, hogy kinyitották a hátsó nagy ajtókat, s az elõtérben várakozók is láthatták és hallhatták énekünket, ott is lelkesen tapsoltak nekünk. Szaladtam, hogy elsõként gratuláljak, de nem tudtam elég gyorsan menni, mert már megelõztek jónéhányan. Ha nem nyertük volna meg az arany minõsítést, már ennyi is elég lett volna az aznapi boldogságunkhoz, de hát az eredményhirdetéskor kiderült, hogy még aranyat is nyertünk. Meg is ünnepeltük ezt a szép sikert egy finom ünnepi halászlé ebéddel. A jó kétórás ebéd után újra fölkerekedtünk, de otthon nem széledtünk rögtön szét, hanem meglátogattuk Mészáros Andort és feleségét Margitkát, akik igazoltan hiányoztak. Andor ui. nemrégiben egy komoly mûtéten esett át, s állapota még nem engedte meg, hogy velünk tartson a házaspár. A vidám társaság dalolva vonult be házukba, s a beteget kedvenc énekével köszöntötte. Örömmel láttuk, hogy már gyógyulófélben van, most már csak erõsödnie kell. E látogatás alatt mindvégig azt éreztem, hogy a Pávakörnek talán nem is csak a közös éneklés a küldetése, hanem annál több: úgy énekelni, hogy közben egymásra is tudunk figyelni! Igazán szép volt ez a nap, még sok hasonlót kívánok magunknak! Mészáros Zsuzsa 8

9 Az óvodában történtek Szebb ma a hajnal, ünnepeljük dallal! Az új tavasz lombos ágát, Magyarország szabadságát. Éljen a nép! Ezeket a sorokat óvodásaink a Március 15-i ünnepélyünkön énekelték. Ezen a napon ünneplõbe öltöztünk, a kitûzött kokárda az ünnep jelképét tükrözte. A kicsik a tavaszt csalogatták elõ, utánmozgásos játékaikkal. A középsõsök versei, énekei, körjátékai szintén a nap eseményeihez kapcsolódtak. A hangulatot a beszûrõdõ napfény is fokozta. A nagycsoportosok játéka már a kor szellemét tükrözte. A fiúk huszársapkát, a lányok pártát viseltek. A megemlékezésünk zárásaként induló zenére mindnyájan nemzeti színû zászlóval meneteltünk. Az ünnepi jelképeket (zászlók, virágok), községünk hõsi emlékmûje körül helyeztük el. Márciusi eseményeink Tavaszi szél ébredezz, magyar zászló lengedezz! Fiúk, lányok daloljátok: De szép ünnep ez! A szép idõben egyre többet tartózkodhatunk a szabadban. Udvari játékkészletünk egy körhintával gyarapodott, amit ezúton is köszönünk Farkas Gyuri bácsinak, karbantartónknak! A csoportokban a sokrétû játéktevékenységekhez a szülõk is hozzájárulnak különbözõ felajánlásaikkal. Mindez figyelmességükbõl adódik, ami azt bizonyítja, hogy nem közömbösek óvodai munkánk iránt. Köszönjük az együttmûködést, amit a jövõben is szeretnénk fenntartani! Az iskolával szintén jó a kapcsolatunk, egymás ünnepélyein, rendezvényein megjelenünk. A Rákóczi hét programjain is részt vettünk, ami tanulságos és emlékezetes marad számunkra. További eredményes munkájukhoz erõt, egészséget kívánunk! Óvodánkban a TAVASZI SZÜNET április 12-tõl április 17-ig tart. Nyitás: április 18-án (szerdán). Minden kedves családnak szép húsvéti ünnepeket kívánunk! A nevelõtestület nevében: Pintérné Kati óvó néni 9

10 NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ ÁPRILIS Márciusban történt Március 22-én a Víz Világnapján 40 iskolással és kísérõ tanáraikkal ellátogattuk Boldogra. Az ottani szennyvíztisztító érdekessége, hogy a korábban beüzemelt nádas tisztítás sajnos nem vált be, eltömõdtek a nádas alatt futó perforált csövek. Egy újabb szennyvíztisztítási móddal kisérleteznek, ahol is csepegtetõ testeken csordogál le a szennyvíz és a testeken kialakuló mikroorganizmus-film bontja le a szerves szennyezõ anyagok nagy részét. Az így tisztított víz ülepítõbe jut, ahonnan az iszap a folyamat elejére, a felülfolyó pedig csatornán át a Zagyvába jut. Megvizsgáltuk a turai Zöld Szíves szakkör vezetõjének segítségével, Jeneiné Ilikével a tisztított víz minõségét: nitrát, nitrit, foszfát és ammónium tartalmát, valamint keménységét és kémhatását. Tapasztalatunk szerint kemény vizû, 8-as ph-jú a tisztított szennyvíz, 50 mg/l nitrát tartalommal. i programjaink 9-én hétfõn 9.00 órától Kuratóriumi ülés Témája: évi közhasznúsági jelentés elfogadása Az ülés nyilvános, az érdeklõdõket szívesen várjuk. 20-án pénteken tól: Egyén-Család-Közösség Közös meditáció és beszélgetés Orosz Katalinnal Szenvedünk a közösség hiányától, talán a család fokozódó feladatai miatt is. Aznapi meditációnk középpontjában a közösségélmény tudatos elõhívása szerepel. Keressük a lehetõségeket, hogyan tudunk kisebb nagyobb közösségekben élni, konfliktusokat megoldani és töltekezni a felénk áradó pozitív energiákból. Most, a Vízöntõ korban új szelek fújnak, feszítsük ki hát vitorláinkat! MEGHÍVÓ - 4. Regionális Föld Napja április 26-án, csütörtökön Galgahévízen, a mûvelõdési házban. TERVEZETT PROGRAM: Kép és makett kiállítás (Megtekinthetõ: április ig, elõzetes bejelentkezéssel) Hova szeretsz kirándulni? galgamenti óvodások képei A mi falunk makettek hasznosítható hulladékokból galgamenti óvodai csoportok munkái A hulladék útja turai, galgahévízi, vácszentlászlói és zsámboki iskolai csapatok tablói Ünnepélyes megnyitó, kiállítás értékelése, Zöld Csírák 2001 kiadvány bemutatása Óvodások játékos versenye a természetrõl: színek, hangok erdõn, mezõn Bio csemege kóstolók Mesejáték A bátor lovacska Szünet Iskolai csapatok vetélkedõje Téma: fogyasztói szokásaink a szemét keletkezésének megelõzése a csomagolóanyagaink (ára, súlya, lebomlási ideje, környezetszennyezése) a család szemetelési szokásai a hulladék és a szemét útja 2001 január 1 óta kistérségünkben A kiállítási anyagok és elõfeladatok beérkezési határideje: április 20. péntek reggel 8 óra Helye: Galgahévíz, Fõ út 106. mûvelõdési ház Szeretettel várjuk a csapatok nevezését, jó munkát kívánunk! KISTÉRSÉGI HÍREK Tisztelettel meghívjuk a galgamenti települések polgármestereit! 26-án, délelõtt 10 órakor Galgahévízen a Föld napja ünnep keretén belül bemutatjuk az új Zöld Csírák címû kiadványunkat. Immár 11 éves idõszakot ölel fel, 16 galgamenti település több mint 37 értékes kezdeményezése jelenik meg benne, mely a környezetünk természeti és épített értékeit mutatja be, villantja fel. Az ERM Hungária Kft. a kistérségünk egy pályázati anyagának készítõje, a következõ kéréssel fordul a kedves Olvasóhoz! Környezetvédelmi mintaterület a Galga mentén címû tanulmányhoz, illetve programhoz keresi a következõ 14 településen (Aszód, Bag, Dány, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Valkó, Vácszentlászló, Verseg, Zsámbok) azokat a környezeti problémákat, melyekkel a lakosok szembesülnek, és a környezetre veszélyesnek tartanak. Kapcsolattartó: Péter Gábor Tel.: ,

11 Galgamenti iskolák, óvodák figyelmébe! Komposztáló keretet adományozhat a Népfõiskola olyan oktatási intézményekbe, ahol annak rendeltetésszerû használatát vállalják. Az igényeket jelentkezési sorrendben tudjuk kielégíteni. Telefon: *** Pest megyei sikeres környezetvédelmi kezdeményezéseket szeretnénk megismertetni pedagógusok (óvoda, iskola), civilek, közalkalmazottak, kulturális területen dolgozó 30 év körüli felnõttek önszervezõdõ csapataival. Az elõzetes felmérések szerint a következõ témák iránt van érdeklõdés: - szelektív hulladékgyûjtés lakossági elfogadtatása - természetvédelmi tanösvény kialakítása - környezetvédelmi vetélkedõk szervezése - vízminõség iskolai labor Várjuk az érdeklõdõket, további témák és ötletek is fontosak! Telefon: *** NYÁRI ANGOL TÁBOR 2001 A Felebarát Keresztény Alapítvány megkeresett minket levélben, hogy nyári táborába (Szeged: júl ig. illetve Vác: júl 29.-aug 11.) felsõs általános és középiskolai diákokat hívjon Galgahévízrõl. Feltétel: minimális angol nyelvtudás Bekerülési költség: Ft (csak az étkezést és szállást kell fizetni, az angol nyelvi tanárok fizetését a szervezet átvállalja.) A tábor bentlakásos, általában egy középiskolában van az elszállásolás. A szervezet egy keresztény szervezet, foglalkozik a hit kérdésével, de nem ez határozza meg a tábor anyagát. A keresztény hit nem feltétele a jelentkezésnek. Címük: Felebarát Keresztény Alapítvány 1118 Budapest, Sümegvár köz 10. Telefon: 06/1/ Jelentkezési határidõ: május 28. FELHÍVÁS a tavaszi nyári száraz idõszak szabadtéri tûzeseteinek megelõzésére Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a tavaszi-nyári szárazabb idõszakokban jelentõsen megnõ a szabadtéri avar, bozót, nádas, erdõ tûzesetek száma. Ezek a tüzek jelentõs kárt okoznak a természetes növényzetben és a tûz útjaiba kerülõ épületekben. Sokszor pár négyzetméteres avartûz jelentõsen hátráltatja a tûzoltóság, milliós káresetekhez történõ vonulását. E jelentõs anyagi és természeti kárral járó tüzek elkerülése érdekében kérjük, hogy az alábbi több éves tapasztalaton alapuló tanácsainkat fogadják meg! 1. Száraz gazt, növényi hulladékot égetni csak szélcsendes idõben szabad, úgy, hogy a tûzrakás környéke mentes legyen a tûz továbbterjesztésére alkalmas anyagoktól. 2. Az égetés során a tûz oltására alkalmas anyagot, eszközt (víz, lapát) tartsunk készenlétben. 3. Erdõben nyílt lángot ne használjunk, tüzet csak a kijelölt tûzrakó helyen gyújtsunk. 4. A szabadban rakott tüzet az égés ideje alatt õrizetlenül ne hagyjuk, az égetés befejezésekor gondoskodjunk a teljes eloltásról (vízzel locsolás, földtakarás). 5. Gépjármûvek vagy a vonat ablakából égõ cigarettavéget, gyufát kidobni nem szabad. 6. Ha tüzet észlelünk, a tûzoltóság értesítése mellett (105), kezdjünk hozzá a tûz eloltásához, az arra alkalmas eszközökkel. 7. Hívjuk fel gyermekeink, gondozottaink figyelmét a tûzgyújtás, tûzzel való játék veszélyeire. 8. Általános tûzgyújtási tilalom esetén mindennemû tûzgyújtás tilos! Gödöllõi Tûzoltóparancsnokság 11

12 HOGY ÖN NE FÁRADJON HIÁBA... II. Gödöllõi körjegyzõk 1. sz. dr. Hajdi László, Remsey krt. 6. Fsz. 2. Tel: és Ügyfélfogadás: H: 13-16, Sze: 8-12* Hagyatéki ügyek tárgyalása**: I., IV., VII., X. hó 2. sz. dr. Pálné dr.gesztesi Szilvia, Kossuth L. u. 52. Fszt.3. tel: Ügyfélfogadás: H-Cs: 8,30-11,30* H du: Hagyatéki ügyek tárgyalása**: II., V., VIII., XI. hó 3. sz. dr. Szabó Veronika, Szent János u. 32. Fsz. 2. Ügyfélfogadás: H-Cs:8-16 P: 8-12* Hagyatéki ügyek tárgyalása**: III., VI., IX., XII. hó * ill. más, egyeztetett idõpontban is **az elhunyt elhalálozásának hónapja szerint *** Szennyvíztisztító telep: Kommunál KFT Tura, pf. 6.tel: ÉMÁSZ : Hatvan, Csaba út 11. tel: 37/ TIGÁZ: Gödöllõ, Kenyérgyár út 1. tel: Vízmûvek: Tura, Hatvani út 13. tel: Szelektív Hulladéklerakó Telep: Tura pf.: 23. Benke Sándor, tel: 06/30/ MEDIFÉM KFT: 2194 Tura, Hatvani út tel: Hasznosítható hulladékok átvétele pénzért! (papír, mûanyag, fehér sik- és öblösüveg, vas és fémhulladék) Nyitvatartás: kedd péntek: 8-16, szombat: 8-14 *** A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara december 1-tõl új helyre költözött. Új cím: Budapest, Váci u. 40. IV. em. (Váci u. Irányi u. sarok) tel: , , , fax: Közérdekû hírek, hirdetések, információk A MAKROVILÁG legközelebbi elõadása április 29-én, 15 órakor lesz a Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban Témája: Oltáriszentség engesztelés a Dunán Budapest - Vác - Esztergom - Gyõr Figyelem! Az ÁB - AEGON Biztosító ügyfélszolgálatot tart a Galgahévízi Polgármesteri Hivatalban keddenként 13 órától 15 óráig. Koreny István területi képviselõ tel: /70/ Itt a tavasz! Ébredezik a világ! Kezdje velünk ezévi sikerének megalapozását! Bármilyen célra felhasználható, kedvezményes kamatozású személyi hitelek, Lakáshitel konstrukciók (állami támogatás, építés, vásárlás, bõvítés, felújítás), Tartós cikkek (gépek) vásárlására nyújtott áruvásárlási hitel, Lekötés nélküli, magas kamatozású betétkonstrukció. Többet szeretne mindezektõl tudni? Szeretettel várjuk: április 19-én délután 17 órakor a Galgahévízi Polgármesteri Hivatalban tartandó ÜGYFÉLTALÁLKOZÓNKRA! Okmányhitelesítés (származási bizonyítvány, export szerzõdés, export számlák, aláírás hitelesítés) A.T.A. CARNET kiadása és reklamáció, valamint vámtanácsadás továbbra is a régi címünkön mûködik: Budapest, Kossuth tér 6-8. I. em. Kereskedelmi és Hitelbank Rt Hatvan, Grassalkovich u tel: 37/ Okmányhitelesítés (I. em. 121) tel: , A.T.A. CARNET (I. em. 123) tel: Vámtanácsadás: pénteken 14,30 16,30 (I. em. 124) tel: Kiadja a Galgahévízi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Felelõs kiadó: Dr. Basa Antal polgármester Felelõs szerkesztõ: E. Mészáros Zsuzsa Nyomdai elõkészítés: Gradus Stúdió Aszód Készült az ArtWind Kft. nyomdájában 12

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március LOCSOLÓVERSEK Húsvéthétfőn szokásosnál ragyogóbban kelt a nap; Kiugrottam az ágyamból egyetlenegy perc alatt. Kölnivízzel a zsebemben míg eljöttem

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszódon 1988 óta működik a Gondozási Központ. Az 1971-ben létrehozott Idősek Napközi Otthona az

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Egészség-ábécé. Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Információk. - A helyes napirend. - Farsang. - A sziú indiánok és a feketelábúak

Egészség-ábécé. Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Információk. - A helyes napirend. - Farsang. - A sziú indiánok és a feketelábúak 2009. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja IX. évf. 2. szám Kalendárium - Farsang Mese - A sziú indiánok és a feketelábúak Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Egészség-ábécé - A

Részletesebben

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Szép Karácsonyi mûsorral ünnepeltek a derekegyháziak

Szép Karácsonyi mûsorral ünnepeltek a derekegyháziak á z h i y g e k e r e D Hírek szám. 1 am y l o vf X. é ár janu. 9 2 00 vont a h k i len Megje a! A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs kiadvány. Iskolások előadása

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A húsvét Új Szöveges dokumentum A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, melyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak.

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenyét

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenyét 1204 Budapest, Török Flóris u. 89. és fax: 283-0624 283-0858 www.eotvos-szki.sulinet.hu Versenykiírás 2015/2016. tanév Hagyományainknak megfelelően, ebben az évben is szeretnénk megrendezni a Budapest

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 6/1991. (V. 30.) ÖKT. számu rendelete

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 6/1991. (V. 30.) ÖKT. számu rendelete NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 6/1991. (V. 30.) ÖKT. számu rendelete Nyírbátor város címerének, zászlajának és pecsétjének használatáról Az 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdésében foglalt

Részletesebben

2011-es eseménynaptár

2011-es eseménynaptár Művelődési Ház Katolikus Egyház Fakult Egyesület Iskola, Óvoda Német kissebbségi Kertbarát Kör 2011-es eseménynaptár A program és időpontváltozás joga fenntartva! Január 7. (péntek) Fábián Zoltán prózamondó

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz A Humusz Szövetség 20 éve a hulladékcsökkentést, a fenntartható fogyasztást és termelést

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben