GALGA. Örvendetes napunk támadt, Jézus Krisztus mert feltámadt. Örvendjünk, vigadjunk, Vígan mind most mondjunk Alle-, alleluját!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GALGA. Örvendetes napunk támadt, Jézus Krisztus mert feltámadt. Örvendjünk, vigadjunk, Vígan mind most mondjunk Alle-, alleluját!"

Átírás

1 INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 4. szám ÁPRILIS HÉVÍZ KRISZTUS FELTÁMADÁSA Örvendetes napunk támadt, Jézus Krisztus mert feltámadt. Örvendjünk, vigadjunk, Vígan mind most mondjunk Alle-, alleluját! Húsvét ünnepének üzenete, öröme és fénye ugyanis abból a ténybõl indul ki, hogy van egy üres sír, melynek a természet rendje szerint nem szabadna üresnek lennie. Mert ebbe a kriptába valóságos halottat helyeztek. Hogy ez a sír üressé vált, az csaknem 2000 évvel ezelõtt történt. Egy vasárnapi reggelen egy jámbor asszony, Mária Magdolna fedezte fel elsõként. Majd attól a pillanattól, hogy õ meglátta, futótûzként terjedt tovább Jeruzsálemben az érdekes tény híre. Azután pedig elterjedt az egész világon. Aki Jézus sírját üresnek látja, az abban az erõs hitben él, hogy egyszer saját sírja is üressé fog válni. Húsvét számunkra nem a tavasz ünnepe, nem a kikelet ünnepe, nem a népi szokások ünnepe, hanem Isten ereje és bölcsessége! Húsvét a liturgikus év legnagyobb ünnepe, az imádság, a megváltás ünnepe. A húsvéti mise a feltámadt Krisztust köszönti, mert övé a hatalom és a dicsõség mindörökké. Minket pedig arra int, hogy a keresztségben új életre kelve az odafönt valókat keressük. S így remélhetjük, hogy Krisztussal együtt elnyerjük e feltámadás és az örök élet ajándékát. Dlubala Róbert atya Kellemes húsvéti ünnepeket kíván Galgahévíz minden polgárának Galgahévíz Önkormányzata és a Képviselõtestület 1

2 ÖNKORMÁNYZATI KALEIDOSZKÓP Felhívom Galgahévíz lakosságának figyelmét, hogy a legközelebbi önkormányzati testületi ülés idõpontja: április 10. (kedd) Napirendi pontok: 1. A évi zárszámadás, pénzmaradvány felosztása Elõadó: Dr. Basa Antal polgármester Véleményezi: Juhász Mihály, a Pénzügyi Bizottság elnöke 2. A szelektív hulladékgyûjtés gyakorlati tapasztalatai, a szükséges módosítások meghatározása Elõadó: Dr. Basa Antal polgármester Benke Sándor ügyvezetõ igazgató MEGHÍVÓ Tisztelettel hívom és várom községünk közügyek iránt érdeklõdõ polgárait április 22-én vasárnap délután 16 órára a Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban tartandó KÖZMEGHALLGATÁSRA. Ezen alkalommal számolnak be önkormányzatunk vezetõi, képviselõi a évben elvégzett, és 2001-re tervezett feladatokról, tájékoztatást adnak aktuális témákról, valamint tájékoztatót tartunk a hulladékgyûjtésrõl. Várjuk a polgárok észrevételeit, bíráló, segítõ, jobbító javaslatait! Az Önkormányzat nevében tisztelettel: Dr. Basa Antal polgármester Használt zsiradékból, sütõolajból ipari nyersanyag? Az égetett háztartási zsír, sütõolaj felhasználása veszélyes, mégis az utolsó cseppig sütnek benne. Mások a maradékot a talajba vagy vízbe öntik, ahol veszélyes, szennyezõ anyag. Ugyanakkor összegyûjtve értékes anyagok gyárthatók belõle. A válasz igen. Kiderült, hogy nálunk a magas bomlási és kockázati tényezõjû, II. kategóriájú veszélyes hulladéknak minõsülõ, sütõ zsiradék a csatornába kerül, ételmaradékhoz öntik, és az állatok etetésére használják, illetve Galgahévízen, Turán, Zsámbokon és Vácszentlászlón is ide-oda fõleg a talajra és erdõkbe- kiöntözgetik. Pedig köztudott, hogy az olaj megbénítja a talaj és a víz oxigénellátását. Tudósok megállapították, hogy a szerves anyagok elégetésekor poliaromás szénhidrogének keletkeznek, tehát a túlhevített vagy sokáig használt, elégetett sütõolajokban is benne vannak. A poliaromás szénhidrogének rákkeltõek. Tisztítás és szûrés után fontos alapanyaga a szappanfõzésnek, az aszfalt-, ablak-, gitt- és lágypapírgyártásnak. Egy vállalkozó szellemû fiatalember, aki látta, hogy csinálják másutt, elkezdett valamit. Telefonon felhívta a nagy szállodák konyhafõnökeit, hogy adják neki a használt sütõzsiradékukat, ehhez ad tároló edényt, és érte is megy. Õk semmire nem tudták felhasználni a fáradt olajukat, mégis pénzt akartak érte, de ahogy változott az étkezéskultúra, egyre több gyorsétterem nyílt, egyre több lett a potenciális ügyfél. Eleinte a nagy szállodák egynegyedét és a vendéglátóhelyek százalékát sikerült meggyõznie arról, hogy nekik is jó, ha megszabadítja õket a veszélyes hulladéktól, amely már emberi fogyasztásra alkalmatlan. Partnerei számára díjmentesen biztosítja a gyûjtõedénye- 2

3 ket, azokat, egy-két napon belül cseréli, és gondoskodik az elszállításáról. Az átvétel után a folyékony hulladék tulajdonjoga az átvevõé és innen kezelési felelõsséggel is tartozik. Minden olyan helyre, ahol veszélyes hulladék képzõdik gyûjtõedényt, helyezet ki. A sok hulladékolaj a grilles, frissen sültes, snackes konyhákról kerül ki. Bizonyára elgondolkodtató ez a kis történet és felvetõdhet a kérdés, hogy Ön kedves olvasó mit kezd ezekkel a veszélyes hulladékokkal. Talán még el sem gondolkodott arról, hogy ez idáig hogyan is cselekedett ezekkel a veszélyes hulladékokkal? Hát itt az ideje annak, hogy valami hasznosat kezdjünk velük. Mit tehetünk? Az elhasznált zsiradékot töltsük vissza abba a kiürült csomagoló eszközbe, amelybe az üzletben megvásároltuk. Mindig akad olyan edényzet, melyet erre a célra lehet felhasználni. Szervezzük meg az utcánkban azt, hogy akinek autója van, negyedévente gyûjtse össze, és nyitvatartási idõben szállítsa el Turára, a Regionális Hulladékhasznosító és Ártalmatlanító telepre. A telepen a használt olajokat és zsírokat díjmentesen vesszük át és 50 l-es hordókba gyûjtjük, majd a megfelelõ engedélyekkel rendelkezõ átvevõnek átadjuk. Tegyük meg a helyes lépést környezetünk védelme, valamint egészségünk érdekében. Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. Gödöllõi Városi Földhivatal Felhívása A termõföldrõl szóló törvény 43.. rendelkezése alapján GALGAHÉVÍZ település teljes külterületén május 14-tõl 16-ig a termõföldek hasznosításának ellenõrzése érdekében átfogó HATÁRSZEMLE kerül megtartásra. Az érdekelt termõföld-használókat és tulajdonosokat fenti helyszíni ellenõrzésre ezúton meghívom, ill. értesítem annak fenti idõpontban történõ megtartásáról. A földtörvény 36.. (1) bekezdésében foglalt rendelkezése szerint A használó választása szerint köteles a termõföldet a mûvelési ágának megfelelõ termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi elõírásokat betartani. 1. Ha a termõföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles az engedélyezett célú felhasználásig a 36.. (1) bekezdés szerinti hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás). 2. A használó köteles a termõföldnek nem minõsülõ földön a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez a föld más célú hasznosításának megfelelõ terület-felhasználást nem akadályozza, ill. nem korlátozza (mellékhasznosítás). A hivatkozott jogszabály értelmében Földvédelmi bírságot köteles fizetni az, aki neki felróhatóan a termõföld hasznosításával kapcsolatos kötelezettségét, vagy az ideiglenes, mellék-, ill. újrahasznosítást elmulasztja. A földtörvény 55.. (2) bekezdése értelmében a földvédelmi bírság ismételten is kiszabható. A termõföldrõl szóló évi LV. Tv. Törvény módosítására kiadott évi XLVIII. Törvény 6.. alapján. A határidõre meg nem fizetett földvédelmi járulék és földvédelmi bírság adók módjára behajtható köztartozás. Holló Anna hivatalvezetõ 3

4 Tallózó Gánica, szaladós, kókonya, pászka Hagyományos böjti és húsvéti ételeink A magyar és az európai keresztény hagyományban a húsvéti ünnepkör egyes szakaszai alatt fogyasztott ételféleségek kiemelt jelentõséggel bírnak. A mögöttes szimbolikus tartalmak sokszor évszázados, évezredes gyökerekrõl, kultúrtörténeti vonatkozásokról árulkodnak. A hamvazószerdától Húsvét vasárnapjáig tartó 40 napos böjt már a VII. századtól szokás, sõt 1091-ben II. Orbán pápa még törvénybe is iktatta. A magyarországi katolikusok nem is oly rég sok helyen valóban be is tartották ezt a szigorú böjtöt, amelynek fegyelme csupán az elmúlt évszázadban lazult meg, többek között a hivatalos enyhítések következtében, s idõtartama a nagyhétre, ill. nagypéntekre korlátozódott. A protestánsok csak a nagypénteki böjtöt tartották, azt viszont nagyon következetesen. A régi idõkben a böjti napokon csak kenyeret, sót és száraz növényi eledeleket volt szabad a híveknek magukhoz venni és csak egyszer ehettek napjában. A 19. század végén még voltak olyan paraszti közösségek, melyeknek tagjai a halat nem számítva csak növényi táplálékot fogyasztottak. Sok helyen böjt alatt még tejtermék sem szerepelhetett az étrendben. Nem zsírral, hanem olajjal fõztek, s elõfordult, hogy a böjtös eledelek számára külön edényeket használtak. A magyar népi konyhának jellegzetes, tájegységenként különbözõ böjti ételeit ismerjük. Lássunk néhány példát a böjti étrendre. Az õrségi reformátusok nagypéntek reggelén forralt tejet ittak kenyérrel. Az ebéd sokféle lehetett: babgánica, fõtt aszalt szilva és alma az édes fõzõlével együtt, vagy aszaltszilva-leves, tejfölös bab, gánica mákkal, tejjel, szárazbab tökmagolajjal és hagymával, mézeslaska, tejfölös szilva. A Tápió-menti protestánsok nagypéntek délben rántottlevest és kifõtt tésztát, vacsorára tejet, aludtejet, túrót fogyasztottak. A Rábaközben a tojásos, tejes ételek és a tésztafélék mellett vadsóskát, gombát is gyakran fõztek. Zöldcsütörtökön (nagycsütörtökön) a legtöbb rábaközi és szigetközi családban valamilyen zöldfõzelék került asztalra tojás feltéttel. Nagypénteken a kapuváriak lencsét fõztek, hogy sok pénzük legyen. Finom böjti vacsora volt még a csírás bab és a szaladós. Országszerte elterjedt böjti étel volt a bableves, tojásleves, rántás nélküli krumplileves, babsaláta, krumplisaláta és a fõtt tészták, ezek közül is a mákostészta. Húsvéti ételek A katolikusok húsvéti ünnepének évszázadok óta egyik kiemelt mozzanata a jellegzetes húsvéti ételek kalács, sonka, bárány, tojás, stb. megszentelése. E húsvéti eledelek jellegzetes régi neve a kókonya, melynek eredetét nyelvészeink egyelõre még nem tisztáztak megnyugtatóan. Mindenesetre a szót az ételszentelés szimbolikáját magyarázva már a Sándor-kódex is említi. A kókonya szó a népnyelvben a húsvéthoz kapcsolódva sokféle változatban és jelentésben máig él. Legtöbb helyen a húsvéti ételek összefoglaló neve, de például Szegeden a húsvéti megszentelt keménytojást, az istensegítsi székelyek körében pedig a húsvéti kalácsot értik alatta. A Dunántúl egy részén a szó változatai kókálás, kókányolás, kokonyázás stb. a húsvéti játékot, a tojásütést jelentik. A keleti egyházaktól származik a megszentelt ételek egy másik elnevezése a páska, pászka. Tudjuk, hogy a pascha egyházi nyelven a húsvétot, ill. a testét, vérét feláldozó Megváltót jelenti. A magyarságnál mindkét elnevezés ismert. A kókonyát, ill. a pászkát a katolikusok húsvét vasárnap reggel vitték szenteltetni a templomba egy nagy kosárban. A kosár tartalma tájegységenként különbözhetett, de mindenképpen az ünnepre szánt húsvéti ételek voltak benne. A szentelés történhetett a templomban vagy a templom udvarán. Az ételeket a hímzett terítõvel, konyharuhával kibélelt kosárban minél tetszetõsebben igyekeztek elrendezni. A kosarat fedõ díszes gyakran kizárólag erre az alkalomra tartogatott terítõt csak addig vették le, amíg a szentelés tartott. A szentelés idejére a borosflaska dugóját is eltávolították, sõt, sok helyen egy tojást meg is pucoltak, hogy az áldás közvetlenül érje azokat. A szentelés után a lehetõ leggyorsabban igyekeztek hazaérni. Volt, ahol az utat futva tették meg, máshol szótlanul kellett hazavinni az eledeleket. Hazaérve a család az asztalt körülülve azonnal nekilátott a szentelt húsvéti ételek elfogyasztásának. Ilyenkor a szentelt ételeknek még a morzsáját, maradékát sem dobták ki, mert különleges erõt tulajdonítván nekik, mágikus célokra használták ezeket. A morzsát például a tyúkok elé szórták, hogy a következõ évben jobban tojjanak. Bukovinában a maradékot elégették, s a hamujával szapultak. A szentelt sonka csontját gyümölcsfára akasztották, hogy sokat teremjen. Az étkezés közben a Karácsonyhoz hasonlóan rituális szertartások is elõfordulhattak. A palócoknál például szokás volt egy szentelt tojást annyi felé osztva elfogyasztani, ahány családtag volt; hogyha eltévednének, jusson eszükbe, kivel ették a tojást. 4

5 Mit tartalmazhatott a szentelésre vitt tojás? Göcsejben a századfordulón a szentelésre sonkát, tojást, kalácsot, tormát szoktak kengyeles kosárban küldeni. Hitük szerint a tojás Krisztus keresztfáját, díszítése Krisztus kötelét, a torma a keserûséget jelképezi. A család elõször a tormából evett, bizonyára azért, mert Krisztus is szenvedett és nélkülözött a feltámadás elõtt. Vásárosdombón a fentiek mellett még kolbász, egy üveg víz és só is került a kosárba, Patosfa asszonyai pedig a paprikát sem hagyták ki belõle. Lucskán tormát, sõt, vajat, szalonnát, sonkát, kalácsot és tojást vittek szenteltetni. Csíkménaságban a pap nagymise után szentelte meg a húsvéti eledeleket, amelyeket a hívek csíkos tarisznyában, keresztelõi kosarakban, készítettek oda szép sorjában. A kosárban kenyér, kalács, sültbárány, sonka, tojás és só volt. A Szabolcsban élõ görögkatolikusainknál a páska, vagy pászka a kosárba tett sonkából, tojásból, ún. sárga túróból, vajból, bárányból, tormából és borból állott. Volt olyan család, amely egészen fehérvasárnapig csak ezeket a megszentelt ételeket fogyasztotta. A moldvai csángóknál a pászka tojásos túróslepény, mellette kozsonna, vagyis tejjel, tojással, túróval, mézzel, mazsolával készült húsvéti sütemény, valamint hímestojás. A feltámadási szertartás után szokták elfogyasztani, miközben azt mondogatják egymásnak: feltámadt Krisztus. A felelet: higgyük valóban. A protestánsok körében gyakorlatilag ugyanazok a húsvéti ételek voltak szokásban, mint a katolikusoknál, csak természetesen a megszentelés nélkül. Húsvéti ételeink szimbolikája A húsvéti bárány az ünnep áldozati jellegû étele, amelyet már az ószövetségi zsidók is fogyasztottak keserû salátával és kovásztalan kenyérrel Egyiptomból való menekülésük és elsõszülöttjeik váltsága emlékezetére. Ábrahám áldozatában is leölt kos szerepel Izsák helyett. Engesztelõ napjukon pedig a zsidók a pusztába bûnbakot eresztettek. Minthogy Jézus az emberiség megváltására jött a földre, érthetõ, hogy már az újszövetségi könyvek is az ószövetségi elõképekre támaszkodva Isten bárányának nevezik õt. Az Isten báránya ábrázolások a középkortól kezdve igen elterjedtek voltak az egyházi és világi építmények, pecsétek és egyéb tárgyak díszítményeiként. A húsvéti bárány áldás-szövege már a Pray-kódexben olvasható, s azt is tudjuk, hogy a középkorban a tihanyi monostornak húsvéti bárányt ajánlottak fel a hívek. A húsvéti bárányáldozat emlékét a magyar néphagyományban is megtaláljuk: a régi szegedi felsõtanyai juhászgazdák például az ószövetségi zsidókhoz hasonlóan bárány vérével kenték be az ajtófélfát, hogy az elsõszülötteiknek se legyen bajuk. A bárányt általában nagypénteken ölték meg, s elkészítés közben arra is ügyeltek, hogy csontját ne törjék meg (János evangéliuma 19,36). A csonttörés tilalma késõbb sok helyen a húsvéti sonkával kapcsolatosan is felbukkan. Másik igen régi húsvéti eledelünk a tojás az élet és újjászületés archaikus jelképe. Keresztény magyarázat szerint: amint a tojásból új élet kel, úgy támad föl krisztus is sírjából az emberek megváltására. Egy másik felfogásban a tojáshéj az Ószövetséget, belseje az Újtestamentumot jelképezi. Piros színe Krisztusnak az emberiségért kiontott vérére emlékeztet. Ez utóbbi motívum számtalan változatban a hiedelmek között is megtalálható. A körmendiek például úgy mesélik, hogy mikor Jézust keresztre feszítették, odament egy asszony, aki kosarában tojást vitt. Letette és elkezdett imádkozni. Egyszer csak egy csöpp vér csöppent a tojásra és megpirosodott tõle. Ezért festik pirosra a tojást Húsvétkor. A tojásajándékozásnak a mai profán jellegével ellentétben korábban liturgikus, szimbolikus jelentése volt. A régi idõkben a keresztszülõk azért adtak húsvéti tojást a keresztgyermekeiknek, hogy a megváltás kiváltságos örömére emlékeztessék õket. Göcsejben és Somogyban szinte máig szívósan tartja magát ez a hagyomány. Vásárosdombón ezen túlmenõen még a kereszt- és bérmakomák, komaasszonyok korozsmával is megtisztelik egymást. A húsvéti korozsma szép fehér abroszba kötött hímestojásból, almából és süteménybõl áll. A húsvéti tojásnak, más szentelményekhez hasonlóan, sok helyen mágikus erõt tulajdonítottak. Nyírábrányban például a húsvéti szentelt tojás héját szántották a földre. Volt úgy is, hogy a tojást a vetõzsákba tették, és a magot arról vetették. A húsvéti tojással összefüggõ ünnepi szerencsejáték sokféleképpen emlegetett tojásütés (koccintás, kókányolás, stb.) A szokás egész Európában ismeretes. Lényege: a fiúgyermekek a locsolkodásért, vagy keresztszüleiktõl kapott tojásokat párosával összeütik. Akié összetörik, az a vesztes és köteles az eltört tojást átadni annak, akié épen maradt. A sonka a paraszti élet gazdasági és kultikus rendje következtében már régóta a jellegzetes húsvéti eledelek közé tartozik, sok helyen kiszorítva a eredetileg szokásos bárányt. A hozzá fûzõdõ hiedelmek inkább mágikus, mint szakrális jellegûek. Juhász Katalin 5

6 SULI-HÍREK ÁPRILIS NÉVADÓNK HETE ÜNNEPELT AZ ISKOLA Mint azt az elõzõ számban olvashattuk, az iskola névadója, II. Rákóczi Ferenc születése 325. évfordulója alkalmából ünnepi hetet rendeztünk. A megnyitóról (melynek képeit láthatják) így ír Vanóné Varga Judit, az iskolaszék titkára. Március közepén meghívót kaptam az ünnepség sorozatra, melyre hetekkel korábban elkezdtek készülõdini a diákok. A déli harangszóra indult 26-án a megnyitó, a Himnuszt énekeltük el közösen. Az egész ünnepélyre jellemzõ volt az áhitat, a figyelem és a fegyelem. A megemlékezésbõl kivette részét a felsõ tagozat szinte minden osztálya. Elõször az igazgató úr beszédében megemlékezett a régmúlt idõkrõl. Ezt követõen a hetedikesek verseket és mondákat adtak elõ gyönyörûen, majd az ötödikes lányok vezetésével kuruc dalokat énekelt mind a diákság, mind a vendégek. A nyolcadikosok helyezték el az emlékkoszorút a Nagyságos Fejedelem gesztenyefájának tönkjére, és versben emlékeztek meg a szabadságharc csatáiról. A mûsor emelkedett pillanata volt a helyileg alapított Rákóczi díjak átadása. Ezt mindig egy volt, és egy jelenlegi pedagógus kaphatja együtt egy kiemelt támogatóval, egy volt és egy jelenlegi diákkal, akik az iskola hírnevét öregbítik. Az elsõ díjazottak meghatódva léptek Miksztai Pálhoz az átvételre: Rákóczi-díjas támogató: Galgahévízi Általános Faluszövetkezet Rákóczi-díjas pedagógus: Briski József iskolánk volt igazgatója Vandornyikné Sára Ilona iskolánk igazgató helyettese Rákóczi-díjas diák: Darnyik Ágnes volt diákunk, Farkas Éva nyolcadik osztályos tanuló Ágnes és Évi személye is jó példa arra, hogy sikeres lehet az a diák is, aki mind a nyolc osztályt faluja iskolájában járja ki. Ági jelenleg az esztergomi Tanítóképzõ Fõiskola kommunikáció és mûvelõdésszervezõ szakos hallgatója és a helyi rádió hírszerkesztõje és hírolvasója. Évát felvették a Képzõmûvészeti Szakközépiskolába Budapesten, ahol tízszeres túljelentkezés van. Az iskola igazgatója beválasztotta az általa személyesen tanított hat diák közé. A negyedikes fiúk lendületes verbunkja fellelkesítette a közönséget. Öröm volt látni az összeszokottságot, a tartást, a fegyelmet a gyerekeken. Igazi példát mutattak a tánc közösségformáló erejére. Négy év táncos munkája érett itt produkcióvá. Elõször került iskolajelvény a diákok mellére. Most már bárhol az országban tudni fogják, hogy galgahévízi diákkal találkoznak a kirándulásokon, versenyeken, rendezvényeken. Elsõként minden osztályból a két legjobb diák kaphatta ezt meg az Igazgató Úrtól és õk adhatták át osztálytársaiknak. A hetedikesek a vendégeknek egy-egy szál virág kíséretében tûzték fel a jelvényt. Köszönet jár Barna Jánosné Irénkének a színvonalas megnyitóért, az emlékezetes délelõttért. A vendégek tovább beszélgethettek a fogadáson, mialatt friss pogácsával és Rákóczi-túróssal kínálták meg õket. Az ünnepi hét további eseményeirõl a következõ számban olvashatnak. Névadónk Hete rendezvényeit a következõk támogatták: Általános Faluszövetkezet Galgahévíz, Gombosné Csákány Ibolya Bibókné Száraz Ilona Bencze János Sápi Anita Darnyik Dénes 2 Ezermesterbolt, Tura Dudás József Nagy Tóth István Támogatásukat ezúton is köszönjük! Értesítés Értesítjük a kedves szülõket, hogy leendõ elsõ osztályosok beiratkozása április 24-én, kedden 8 és 18 óra között lesz az általános iskolában. 6

7 Zászlóbehozatal a Rákóczi-induló dallamára Rákóczi-díjas támogató Rákóczi-díjas pedagógusok Rákóczi-díjas pedagógusok Farkas Éva Rákóczi-díjas diák szaval Rákóczi-díjas volt diák: Darnyik Ágnes Jelvényátadások Péli Zoltán egy népmondát ad elõ 7

8 Másodszor is aranydíj! A Pávakör szép sikere a tavaszi minõsítõ versenyen * Az Arany Páva díjas Köles Éváról a következõ számban lesz szó. A március nemcsak a tavaszi napsugarakat csalogatta elõ, nemcsak a kismadarak, de a hévízi Pávakör dalos kedvét is meghozta. Szorgalmasan gyakoroltak egész télen, énekeltek minden hétfõn a szokott idõben, de azért tavasszal valahogy mégis vidámabban zeng a dal Márciusban a Galgahévízi Pávakör megint szép sikereket aratott. Március 17-én a gödöllõi Petõfi Sándor Mûvelõdési Központba kapott meghívást a kis csapat, ahol a Tavaszi Fesztivál keretében megrendezték a Néptánc- és népdalkörök találkozóját. Önmagában már a meghívás ténye is megtisztelõ volt, hiszen erre a gálamûsorra csak a legjobbak kapnak meghívót. A fellépés nagyon jól sikerült, s a közönség nagy tapssal jutalmazta a hévízi pávásokat. Mindenki nagyon örült a sikernek, de gondolatban már Mihálygergén, az országos minõsítõ versenyen járt az eszünk. Hetek óta izgatottan készültünk erre a színvonalas megmérettetésre. Köles Éva, a Pávakör vezetõje, aki nagyon kedves és csinos, de nem ismer tréfát, ha éneklésrõl van szó. Ilyenkor szigorú tanárrá válik és nincs lógás Galgahévízen szinte mindenki ismeri, hiszen gyönyörû hangjával és különlegesen értékes válogatásaival rendszerint ámulatba ejti közönségét. Szóval most sem volt pardon, és keményen készültünk hetek óta a fellépésekre.* Március 24-én, szombaton volt Mihálygergén az országos minõsítõ verseny. Nem sokat beszéltünk ugyan róla, de titkos vágyunk az arany minõsítés volt. Ilyenkor, a tavasz kezdetén mindenkinek nagyon sok munkája van otthon a ház körül és a földeken is. Ennek ellenére majdnem mindenki eljött a fellépésekre. Gyönyörû napsütéses idõben, kicsit izgatottan, de nagyon jókedvûen indultunk útnak Egy órás buszutazás után értünk a szlovák határhoz közel esõ Mihálygergére. A 600 lakosú kicsi település életében igen nagy esemény egy ilyen találkozó, ami ráadásul minõsítõ verseny is egyben. Kedvesen, barátságosan fogadtak bennünket, s hamarosan az is kiderült, hogy igen ügyesen, jól összehangoltan szervezték meg a találkozót. Minden úgy ment, ahogy az eredeti forgatókönyv szerint meghirdették. Véleményem szerint ez komoly teljesítmény, Magyarországon én még ilyen pontosságot soha nem tapasztaltam semmiféle rendezvényen. Így utólag, e fórumon keresztül is köszönetünket és elismerésünket szeretném kifejezni a szervezõknek, a Mihálygergei Mûvelõdési Ház dolgozóinak. Dél körül került sor a mi fellépésünkre, be kell õszintén vallanom, hogy nagyon izgultam, talán azért mert volt vesztenivalónk. A hírünk megelõzött bennünket, s ezért a délelõtti blokk utolsó fellépõjének minket jelöltek ki, mivel minket tartottak a legjobbnak Ez viszont felelõsséggel is jár, nehogy valami szerencsétlenség közbejöjjön! Szerencsére minden a legnagyobb rendben ment, úgy zengett a dalunk, hogy akik addig zajongtak, azok is hirtelen elnémultak. Szépek is voltunk, hiszen az õseinket dicsérõ hévízi népviselet gyönyörû, viszonylag visszafogott színeivel a legszebbek közé tartozik. Mindezt én tanúsíthatom, hiszen mindent láttam és hallottam a nézõtérrõl. Azért beszélek mégis teljesen azonosulva a Pávakörrel, mert együtt élek velük, minden próbán velük énekelek, de fellépésre eddig még nem szántam rá magam. A nézõtéren viszont kitettem magamért, hiszen három helyett is tapsoltam, a tapsviharban azonban ez semmi feltûnést nem keltett. Ekkor vettem észre, hogy kinyitották a hátsó nagy ajtókat, s az elõtérben várakozók is láthatták és hallhatták énekünket, ott is lelkesen tapsoltak nekünk. Szaladtam, hogy elsõként gratuláljak, de nem tudtam elég gyorsan menni, mert már megelõztek jónéhányan. Ha nem nyertük volna meg az arany minõsítést, már ennyi is elég lett volna az aznapi boldogságunkhoz, de hát az eredményhirdetéskor kiderült, hogy még aranyat is nyertünk. Meg is ünnepeltük ezt a szép sikert egy finom ünnepi halászlé ebéddel. A jó kétórás ebéd után újra fölkerekedtünk, de otthon nem széledtünk rögtön szét, hanem meglátogattuk Mészáros Andort és feleségét Margitkát, akik igazoltan hiányoztak. Andor ui. nemrégiben egy komoly mûtéten esett át, s állapota még nem engedte meg, hogy velünk tartson a házaspár. A vidám társaság dalolva vonult be házukba, s a beteget kedvenc énekével köszöntötte. Örömmel láttuk, hogy már gyógyulófélben van, most már csak erõsödnie kell. E látogatás alatt mindvégig azt éreztem, hogy a Pávakörnek talán nem is csak a közös éneklés a küldetése, hanem annál több: úgy énekelni, hogy közben egymásra is tudunk figyelni! Igazán szép volt ez a nap, még sok hasonlót kívánok magunknak! Mészáros Zsuzsa 8

9 Az óvodában történtek Szebb ma a hajnal, ünnepeljük dallal! Az új tavasz lombos ágát, Magyarország szabadságát. Éljen a nép! Ezeket a sorokat óvodásaink a Március 15-i ünnepélyünkön énekelték. Ezen a napon ünneplõbe öltöztünk, a kitûzött kokárda az ünnep jelképét tükrözte. A kicsik a tavaszt csalogatták elõ, utánmozgásos játékaikkal. A középsõsök versei, énekei, körjátékai szintén a nap eseményeihez kapcsolódtak. A hangulatot a beszûrõdõ napfény is fokozta. A nagycsoportosok játéka már a kor szellemét tükrözte. A fiúk huszársapkát, a lányok pártát viseltek. A megemlékezésünk zárásaként induló zenére mindnyájan nemzeti színû zászlóval meneteltünk. Az ünnepi jelképeket (zászlók, virágok), községünk hõsi emlékmûje körül helyeztük el. Márciusi eseményeink Tavaszi szél ébredezz, magyar zászló lengedezz! Fiúk, lányok daloljátok: De szép ünnep ez! A szép idõben egyre többet tartózkodhatunk a szabadban. Udvari játékkészletünk egy körhintával gyarapodott, amit ezúton is köszönünk Farkas Gyuri bácsinak, karbantartónknak! A csoportokban a sokrétû játéktevékenységekhez a szülõk is hozzájárulnak különbözõ felajánlásaikkal. Mindez figyelmességükbõl adódik, ami azt bizonyítja, hogy nem közömbösek óvodai munkánk iránt. Köszönjük az együttmûködést, amit a jövõben is szeretnénk fenntartani! Az iskolával szintén jó a kapcsolatunk, egymás ünnepélyein, rendezvényein megjelenünk. A Rákóczi hét programjain is részt vettünk, ami tanulságos és emlékezetes marad számunkra. További eredményes munkájukhoz erõt, egészséget kívánunk! Óvodánkban a TAVASZI SZÜNET április 12-tõl április 17-ig tart. Nyitás: április 18-án (szerdán). Minden kedves családnak szép húsvéti ünnepeket kívánunk! A nevelõtestület nevében: Pintérné Kati óvó néni 9

10 NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ ÁPRILIS Márciusban történt Március 22-én a Víz Világnapján 40 iskolással és kísérõ tanáraikkal ellátogattuk Boldogra. Az ottani szennyvíztisztító érdekessége, hogy a korábban beüzemelt nádas tisztítás sajnos nem vált be, eltömõdtek a nádas alatt futó perforált csövek. Egy újabb szennyvíztisztítási móddal kisérleteznek, ahol is csepegtetõ testeken csordogál le a szennyvíz és a testeken kialakuló mikroorganizmus-film bontja le a szerves szennyezõ anyagok nagy részét. Az így tisztított víz ülepítõbe jut, ahonnan az iszap a folyamat elejére, a felülfolyó pedig csatornán át a Zagyvába jut. Megvizsgáltuk a turai Zöld Szíves szakkör vezetõjének segítségével, Jeneiné Ilikével a tisztított víz minõségét: nitrát, nitrit, foszfát és ammónium tartalmát, valamint keménységét és kémhatását. Tapasztalatunk szerint kemény vizû, 8-as ph-jú a tisztított szennyvíz, 50 mg/l nitrát tartalommal. i programjaink 9-én hétfõn 9.00 órától Kuratóriumi ülés Témája: évi közhasznúsági jelentés elfogadása Az ülés nyilvános, az érdeklõdõket szívesen várjuk. 20-án pénteken tól: Egyén-Család-Közösség Közös meditáció és beszélgetés Orosz Katalinnal Szenvedünk a közösség hiányától, talán a család fokozódó feladatai miatt is. Aznapi meditációnk középpontjában a közösségélmény tudatos elõhívása szerepel. Keressük a lehetõségeket, hogyan tudunk kisebb nagyobb közösségekben élni, konfliktusokat megoldani és töltekezni a felénk áradó pozitív energiákból. Most, a Vízöntõ korban új szelek fújnak, feszítsük ki hát vitorláinkat! MEGHÍVÓ - 4. Regionális Föld Napja április 26-án, csütörtökön Galgahévízen, a mûvelõdési házban. TERVEZETT PROGRAM: Kép és makett kiállítás (Megtekinthetõ: április ig, elõzetes bejelentkezéssel) Hova szeretsz kirándulni? galgamenti óvodások képei A mi falunk makettek hasznosítható hulladékokból galgamenti óvodai csoportok munkái A hulladék útja turai, galgahévízi, vácszentlászlói és zsámboki iskolai csapatok tablói Ünnepélyes megnyitó, kiállítás értékelése, Zöld Csírák 2001 kiadvány bemutatása Óvodások játékos versenye a természetrõl: színek, hangok erdõn, mezõn Bio csemege kóstolók Mesejáték A bátor lovacska Szünet Iskolai csapatok vetélkedõje Téma: fogyasztói szokásaink a szemét keletkezésének megelõzése a csomagolóanyagaink (ára, súlya, lebomlási ideje, környezetszennyezése) a család szemetelési szokásai a hulladék és a szemét útja 2001 január 1 óta kistérségünkben A kiállítási anyagok és elõfeladatok beérkezési határideje: április 20. péntek reggel 8 óra Helye: Galgahévíz, Fõ út 106. mûvelõdési ház Szeretettel várjuk a csapatok nevezését, jó munkát kívánunk! KISTÉRSÉGI HÍREK Tisztelettel meghívjuk a galgamenti települések polgármestereit! 26-án, délelõtt 10 órakor Galgahévízen a Föld napja ünnep keretén belül bemutatjuk az új Zöld Csírák címû kiadványunkat. Immár 11 éves idõszakot ölel fel, 16 galgamenti település több mint 37 értékes kezdeményezése jelenik meg benne, mely a környezetünk természeti és épített értékeit mutatja be, villantja fel. Az ERM Hungária Kft. a kistérségünk egy pályázati anyagának készítõje, a következõ kéréssel fordul a kedves Olvasóhoz! Környezetvédelmi mintaterület a Galga mentén címû tanulmányhoz, illetve programhoz keresi a következõ 14 településen (Aszód, Bag, Dány, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Valkó, Vácszentlászló, Verseg, Zsámbok) azokat a környezeti problémákat, melyekkel a lakosok szembesülnek, és a környezetre veszélyesnek tartanak. Kapcsolattartó: Péter Gábor Tel.: ,

11 Galgamenti iskolák, óvodák figyelmébe! Komposztáló keretet adományozhat a Népfõiskola olyan oktatási intézményekbe, ahol annak rendeltetésszerû használatát vállalják. Az igényeket jelentkezési sorrendben tudjuk kielégíteni. Telefon: *** Pest megyei sikeres környezetvédelmi kezdeményezéseket szeretnénk megismertetni pedagógusok (óvoda, iskola), civilek, közalkalmazottak, kulturális területen dolgozó 30 év körüli felnõttek önszervezõdõ csapataival. Az elõzetes felmérések szerint a következõ témák iránt van érdeklõdés: - szelektív hulladékgyûjtés lakossági elfogadtatása - természetvédelmi tanösvény kialakítása - környezetvédelmi vetélkedõk szervezése - vízminõség iskolai labor Várjuk az érdeklõdõket, további témák és ötletek is fontosak! Telefon: *** NYÁRI ANGOL TÁBOR 2001 A Felebarát Keresztény Alapítvány megkeresett minket levélben, hogy nyári táborába (Szeged: júl ig. illetve Vác: júl 29.-aug 11.) felsõs általános és középiskolai diákokat hívjon Galgahévízrõl. Feltétel: minimális angol nyelvtudás Bekerülési költség: Ft (csak az étkezést és szállást kell fizetni, az angol nyelvi tanárok fizetését a szervezet átvállalja.) A tábor bentlakásos, általában egy középiskolában van az elszállásolás. A szervezet egy keresztény szervezet, foglalkozik a hit kérdésével, de nem ez határozza meg a tábor anyagát. A keresztény hit nem feltétele a jelentkezésnek. Címük: Felebarát Keresztény Alapítvány 1118 Budapest, Sümegvár köz 10. Telefon: 06/1/ Jelentkezési határidõ: május 28. FELHÍVÁS a tavaszi nyári száraz idõszak szabadtéri tûzeseteinek megelõzésére Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a tavaszi-nyári szárazabb idõszakokban jelentõsen megnõ a szabadtéri avar, bozót, nádas, erdõ tûzesetek száma. Ezek a tüzek jelentõs kárt okoznak a természetes növényzetben és a tûz útjaiba kerülõ épületekben. Sokszor pár négyzetméteres avartûz jelentõsen hátráltatja a tûzoltóság, milliós káresetekhez történõ vonulását. E jelentõs anyagi és természeti kárral járó tüzek elkerülése érdekében kérjük, hogy az alábbi több éves tapasztalaton alapuló tanácsainkat fogadják meg! 1. Száraz gazt, növényi hulladékot égetni csak szélcsendes idõben szabad, úgy, hogy a tûzrakás környéke mentes legyen a tûz továbbterjesztésére alkalmas anyagoktól. 2. Az égetés során a tûz oltására alkalmas anyagot, eszközt (víz, lapát) tartsunk készenlétben. 3. Erdõben nyílt lángot ne használjunk, tüzet csak a kijelölt tûzrakó helyen gyújtsunk. 4. A szabadban rakott tüzet az égés ideje alatt õrizetlenül ne hagyjuk, az égetés befejezésekor gondoskodjunk a teljes eloltásról (vízzel locsolás, földtakarás). 5. Gépjármûvek vagy a vonat ablakából égõ cigarettavéget, gyufát kidobni nem szabad. 6. Ha tüzet észlelünk, a tûzoltóság értesítése mellett (105), kezdjünk hozzá a tûz eloltásához, az arra alkalmas eszközökkel. 7. Hívjuk fel gyermekeink, gondozottaink figyelmét a tûzgyújtás, tûzzel való játék veszélyeire. 8. Általános tûzgyújtási tilalom esetén mindennemû tûzgyújtás tilos! Gödöllõi Tûzoltóparancsnokság 11

12 HOGY ÖN NE FÁRADJON HIÁBA... II. Gödöllõi körjegyzõk 1. sz. dr. Hajdi László, Remsey krt. 6. Fsz. 2. Tel: és Ügyfélfogadás: H: 13-16, Sze: 8-12* Hagyatéki ügyek tárgyalása**: I., IV., VII., X. hó 2. sz. dr. Pálné dr.gesztesi Szilvia, Kossuth L. u. 52. Fszt.3. tel: Ügyfélfogadás: H-Cs: 8,30-11,30* H du: Hagyatéki ügyek tárgyalása**: II., V., VIII., XI. hó 3. sz. dr. Szabó Veronika, Szent János u. 32. Fsz. 2. Ügyfélfogadás: H-Cs:8-16 P: 8-12* Hagyatéki ügyek tárgyalása**: III., VI., IX., XII. hó * ill. más, egyeztetett idõpontban is **az elhunyt elhalálozásának hónapja szerint *** Szennyvíztisztító telep: Kommunál KFT Tura, pf. 6.tel: ÉMÁSZ : Hatvan, Csaba út 11. tel: 37/ TIGÁZ: Gödöllõ, Kenyérgyár út 1. tel: Vízmûvek: Tura, Hatvani út 13. tel: Szelektív Hulladéklerakó Telep: Tura pf.: 23. Benke Sándor, tel: 06/30/ MEDIFÉM KFT: 2194 Tura, Hatvani út tel: Hasznosítható hulladékok átvétele pénzért! (papír, mûanyag, fehér sik- és öblösüveg, vas és fémhulladék) Nyitvatartás: kedd péntek: 8-16, szombat: 8-14 *** A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara december 1-tõl új helyre költözött. Új cím: Budapest, Váci u. 40. IV. em. (Váci u. Irányi u. sarok) tel: , , , fax: Közérdekû hírek, hirdetések, információk A MAKROVILÁG legközelebbi elõadása április 29-én, 15 órakor lesz a Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban Témája: Oltáriszentség engesztelés a Dunán Budapest - Vác - Esztergom - Gyõr Figyelem! Az ÁB - AEGON Biztosító ügyfélszolgálatot tart a Galgahévízi Polgármesteri Hivatalban keddenként 13 órától 15 óráig. Koreny István területi képviselõ tel: /70/ Itt a tavasz! Ébredezik a világ! Kezdje velünk ezévi sikerének megalapozását! Bármilyen célra felhasználható, kedvezményes kamatozású személyi hitelek, Lakáshitel konstrukciók (állami támogatás, építés, vásárlás, bõvítés, felújítás), Tartós cikkek (gépek) vásárlására nyújtott áruvásárlási hitel, Lekötés nélküli, magas kamatozású betétkonstrukció. Többet szeretne mindezektõl tudni? Szeretettel várjuk: április 19-én délután 17 órakor a Galgahévízi Polgármesteri Hivatalban tartandó ÜGYFÉLTALÁLKOZÓNKRA! Okmányhitelesítés (származási bizonyítvány, export szerzõdés, export számlák, aláírás hitelesítés) A.T.A. CARNET kiadása és reklamáció, valamint vámtanácsadás továbbra is a régi címünkön mûködik: Budapest, Kossuth tér 6-8. I. em. Kereskedelmi és Hitelbank Rt Hatvan, Grassalkovich u tel: 37/ Okmányhitelesítés (I. em. 121) tel: , A.T.A. CARNET (I. em. 123) tel: Vámtanácsadás: pénteken 14,30 16,30 (I. em. 124) tel: Kiadja a Galgahévízi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Felelõs kiadó: Dr. Basa Antal polgármester Felelõs szerkesztõ: E. Mészáros Zsuzsa Nyomdai elõkészítés: Gradus Stúdió Aszód Készült az ArtWind Kft. nyomdájában 12

GALGA HÉVÍZ. Anyák Napja. Havonta megjelenô olvasnivaló. alkalmából szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat.

GALGA HÉVÍZ. Anyák Napja. Havonta megjelenô olvasnivaló. alkalmából szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat. INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 5. szám 2001. MÁJUS HÉVÍZ Anyák Napja alkalmából szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat Benei Zsuzsa: VÁNDORÚT Sûrû árnyak sötétjében csillogó

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ KIKINDAI BARÁTAINK ÜNNEPE JÚNIUS 5: A PEDAGÓGUSOK NAPJA. Havonta megjelenô olvasnivaló. Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft

GALGA HÉVÍZ KIKINDAI BARÁTAINK ÜNNEPE JÚNIUS 5: A PEDAGÓGUSOK NAPJA. Havonta megjelenô olvasnivaló. Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló KIKINDAI BARÁTAINK ÜNNEPE MÉG SOK-SOK ÉVET KÍVÁNUNK A MÛVELÕDÉS SZOLGÁLATÁBAN! Egy évvel ezelõtt, Galgahévíz fennállásának 790.

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 04. szám 2011. ÁPRILIS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Galgahévízi motívumokkal

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket!

Áldott húsvéti ünnepeket! 2013. MÁRCIUS 1 Áldott húsvéti ünnepeket! Szalad az idô. Nemrég még fogcsikorgató volt a hideg, és mérgelôdtünk az üresedô fáskamra miatt. De a tél után jön a tavasz, a kikelet idôszaka, amikor újra megszépül

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES. 11. szám 2001. NOVEMBER

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES. 11. szám 2001. NOVEMBER INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 11. szám 2001. NOVEMBER HÉVÍZ MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA A köztudatban a Mindenszentek ünnepe összefonódik a november másodiki Halottak Napjával, melyen

Részletesebben

1848-49 forradalom és szabadságharc Magyarországon

1848-49 forradalom és szabadságharc Magyarországon 2012. MÁRCIUS 1848-49 forradalom és szabadságharc Magyarországon Megemlékezés Tárnokon: 10 órától a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat diákjainak műsora a Művelődési

Részletesebben

Rezi Kikiáltó. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Közös Önkormányzati Hivatalunk és Képviselő-testületünk nevében kívánok. Cserép Gábor polgármester

Rezi Kikiáltó. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Közös Önkormányzati Hivatalunk és Képviselő-testületünk nevében kívánok. Cserép Gábor polgármester Rezi Kikiáltó Rezi Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2013. március havi szám Juhász Gyula Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES. Emlékezzünk nagyjainkra Deák Ferenc, a haza bölcse. 2. szám 2001. FEBRUÁR

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES. Emlékezzünk nagyjainkra Deák Ferenc, a haza bölcse. 2. szám 2001. FEBRUÁR INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 2. szám 2001. FEBRUÁR HÉVÍZ Emlékezzünk nagyjainkra Deák Ferenc, a haza bölcse Deák Ferenc Zala vármegyében Söjtörön született 1803. október 17-én. Születésekor

Részletesebben

GALGA MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ

GALGA MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 3. szám 2001. MÁRCIUS HÉVÍZ MÁRCIUS 15. Szubjektív gondolatok az ünnep ürügyén Népgyûlés a Nemzeti Múzeum elõtt 153 évvel a Pesti Forradalom kitörése után írhatok-e

Részletesebben

Gondolj majd rám, ha nem leszek, sokszor, sokszor Szabó Magda emléke elõtt tisztelegtünk,születésének

Gondolj majd rám, ha nem leszek, sokszor, sokszor Szabó Magda emléke elõtt tisztelegtünk,születésének Gondolj majd rám, ha nem leszek, sokszor, sokszor Szabó Magda emléke elõtt tisztelegtünk,születésének 95., halálának 5. évfordulója alkalmából a Szilasligeten a Hegy u. és Vécsey utca sarkánál kialakított

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Meghívó. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES. 10. szám 2004. OKTÓBER

GALGA HÉVÍZ. Meghívó. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES. 10. szám 2004. OKTÓBER INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló SZÜRET 2004 A Bíró és a Bíróné Csodálatos idõvel ajándékozták meg az égiek Galgahévízt szeptember utolsó vasárnapján. Fontos a szép idõ, hiszen hagyományosan

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló. Tisztelt Gázfogyasztók! VÉRADÁS!

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló. Tisztelt Gázfogyasztók! VÉRADÁS! Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 01. szám 2010. JANUÁR HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Dr. Basa Antal polgármester Kívánok én hitet,

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ MEGHÍVÓ SZÜRETI FELVONULÁS 2007. Havonta megjelenô olvasnivaló. 2007. OKTÓBER 23-i ÜNNEPSÉGÜNKRE,

GALGA HÉVÍZ MEGHÍVÓ SZÜRETI FELVONULÁS 2007. Havonta megjelenô olvasnivaló. 2007. OKTÓBER 23-i ÜNNEPSÉGÜNKRE, Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 10. szám 2007. OKTÓBER HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Dr. Basa Antal polgármester MEGHÍVÓ Szeretettel

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Húsvét, az ünnepek ünnepe. Havonta megjelenô olvasnivaló

GALGA HÉVÍZ. Húsvét, az ünnepek ünnepe. Havonta megjelenô olvasnivaló Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 04. szám 2010. ÁPRILIS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Dr. Basa Antal polgármester Húsvét, az ünnepek

Részletesebben

BÁBOLNAI. Kínai vendégek Bábolnán. XIV. Bábolnai Borverseny. Bábolna - 2007. március 15. A tartalomból XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

BÁBOLNAI. Kínai vendégek Bábolnán. XIV. Bábolnai Borverseny. Bábolna - 2007. március 15. A tartalomból XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM BÁBOLNAI 2007. ÁPRILIS AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA Kínai vendégek Bábolnán Bábolna - 2007. március 15. Március 8-9-én Kína Henan tartományának Kai Feng városából érkezett

Részletesebben

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM, 2013. DECEMBER. Tisztelt Lakosság! Karácsony felé. Tisztelt Lakosság!

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM, 2013. DECEMBER. Tisztelt Lakosság! Karácsony felé. Tisztelt Lakosság! SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM, 2013. DECEMBER ÚJSÁG Juhász Gyula Szeretetteljes, áldott karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag, békés, boldog új évet kíván a település minden lakosának:

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES. Arany János: Alkalmi vers. 1. szám 2001. JANUÁR

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES. Arany János: Alkalmi vers. 1. szám 2001. JANUÁR INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 1. szám 2001. JANUÁR HÉVÍZ Boldog új évezredet! A történelemben különösen ritkán elõforduló év váltásoknak és eseményeknek lehetnek átélõi és tanúi a ma és

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló A TARTALOMBÓL: Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft. AdyEndre: HALOTTAK NAPJÁN

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló A TARTALOMBÓL: Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft. AdyEndre: HALOTTAK NAPJÁN Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 11. szám 2008. NOVEMBER HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Dr. Basa Antal polgármester Mindenszentek napján

Részletesebben

Havonta megjelenõ olvasnivaló

Havonta megjelenõ olvasnivaló INGYENES 4. szám 2000. ÁPRILIS Havonta megjelenõ olvasnivaló Mi hasznára van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de lelke kárát vallja? (Mt. 16,26) Istennek hála, hogy a hamvazó szerdával elkezdõdött

Részletesebben

NYERGES 40/20 TELJESÍTMÉNYTÚRA,

NYERGES 40/20 TELJESÍTMÉNYTÚRA, Nyergesújfalui Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja 20 oldalon Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. április NYERGES 40/20 TELJESÍTMÉNYTÚRA, NYERGES 40 TEREPMARATON Kiemelt önkormányzati támogatású

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester A TARTALOMBÓL:

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester A TARTALOMBÓL: Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 07-08. szám 2011. JÚLIUS-AUGUSZTUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester József Attila:

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester GALGAHÉVÍZI EURÓPA-BAJNOK!

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester GALGAHÉVÍZI EURÓPA-BAJNOK! Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 11. szám 2011. NOVEMBER HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester GALGAHÉVÍZI EURÓPA-BAJNOK!

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ MEGHÍVÓ SZÜRETI HÍVOGATÓ. Havonta megjelenô olvasnivaló SZÜRETI BÁLBA 2010. SZEPTEMBER 26-ÁN GALGAHÉVÍZI SZÜRETI FELVONULÁST.

GALGA HÉVÍZ MEGHÍVÓ SZÜRETI HÍVOGATÓ. Havonta megjelenô olvasnivaló SZÜRETI BÁLBA 2010. SZEPTEMBER 26-ÁN GALGAHÉVÍZI SZÜRETI FELVONULÁST. Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 09. szám 2010. SZEPTEMBER HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Dr. Basa Antal polgármester SZÜRETI HÍVOGATÓ

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám 2011. MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery

Részletesebben

Farsangi felvonulás Bõben

Farsangi felvonulás Bõben Rövid hírek Lócs Jelmezes mulatság A lócsiak kis közössége is maskarába bújva köszöntötte a farsangot, búcsúztatta a telet február elsõ szombatján. A hangulatot a Farsangi felvonulás Bõben A farsang a

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Meghívó. Farsangi kavalkád. Havonta megjelenô olvasnivaló MEGHÍVÓ NÕNAPI ÜNNEPSÉGRE! Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft

GALGA HÉVÍZ. Meghívó. Farsangi kavalkád. Havonta megjelenô olvasnivaló MEGHÍVÓ NÕNAPI ÜNNEPSÉGRE! Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 02. szám 2011. FEBRUÁR HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester MEGHÍVÓ Farsangi kavalkád

Részletesebben

195 Ft. XIV. évfolyam 4. szám, 2010. április KÖZÉLETI LAP. A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, amely a nem hívõk számára

195 Ft. XIV. évfolyam 4. szám, 2010. április KÖZÉLETI LAP. A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, amely a nem hívõk számára XIV. évfolyam 4. szám, 2010. április 195 Ft KÖZÉLETI LAP Húsvét A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, amely a nem hívõk számára is fontos. A keresztre feszített majd feltámadó Krisztus visszaadta

Részletesebben

Anyák napi köszöntõ. Ismét örömmel köszönthettünk egy boldog 90 éves törteli lakost!

Anyák napi köszöntõ. Ismét örömmel köszönthettünk egy boldog 90 éves törteli lakost! 2014. április XX. évfolyam 4. szám www.tortel.hu Anyák napi köszöntõ Minden évben van egy kedves nap, amelyrõl sohasem szabad megfeledkeznünk. Május elsõ vasárnapján köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat,

Részletesebben

2012. május 5-én újra birtokba vehetjük megújult mûvelôdési házunkat. Mindenkit szeretettel várunk! Ünnepeljünk együtt!

2012. május 5-én újra birtokba vehetjük megújult mûvelôdési házunkat. Mindenkit szeretettel várunk! Ünnepeljünk együtt! 2012. május 5-én újra birtokba vehetjük megújult mûvelôdési házunkat. Mindenkit szeretettel várunk! Ünnepeljünk együtt! HIRDETÉSEK Au tó ja ví tás Ke re pe sen! Szer vi ze lés, ja ví tás, új al kat ré

Részletesebben