Csillagpont Kórház. látványterve. Az építkezés megkezdése márciusában, a projekt befejezése augusztusában várható.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csillagpont Kórház. látványterve. Az építkezés megkezdése 2010. márciusában, a projekt befejezése 2012. augusztusában várható."

Átírás

1 Csillagpont Kórház látványterve Az építkezés megkezdése márciusában, a projekt befejezése augusztusában várható.

2 A mi Lapunk Ünnepi szám XV. évfolyam 2. szám december A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház információs lapja Ta rta lom Ünnepváró gondolatok Válságban is valóság a szeretet Interjú Dr. Szûts Ágnes osztályvezetõ fõorvossal Interjú Prof. Dr. Barkai László egyetemi tanárral Bemutatkozik a Szent Miklós Óvoda, Bölcsõde és Családi Napközi Kórházi tagóvodája Ápolás Visszatekintõ BÉM- emisszió és daganatos megbetegedések Sport Valamennyi Olvasónknak boldog, békés áldott Karácsonyi Ünnepeket, az Új Esztendore jó egészséget kívánunk! A MI LAPUNK Impresszum:

3 2 / A MI LAPUNK Válságban is valóság a szeretet Tisztelt Olvasó! Kedves Munkatársam! Ismét eltelt egy év, közeledik a karácsony, a szeretet ünnepe. Több mint kétezer éve, megszületett egy gyermek, aki elhozta közénk a szeretetet, a békét és a reményt, hogy ráébresszen arra, hogy egymást segítve és összefogva mindig van kiút a bajból. Ezekben a válságos idõkben gondoljunk hát arra, hogy hittel és egymás kölcsönös támogatásával megszülethet a mi békénk is. Álljanak elõttünk példaként a betlehemi pásztorok, a három napkeleti bölcs, akik nehéz idõkben is hittek a változásban. Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden munkatársamnak Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt! Dr. Csiba Gábor fõigazgató fõorvos Megéltük a magunk való világát ebben az esztendõben is és ebbõl a realitásból tekintünk most az ünnepre. Reklámok, találgatások, számítgatások, vélemények és ellenvélemények, félelmek és jóslatok jellemezték leginkább az idei évet. Volt, ami jó volt és olyan is volt, amire nem szívesen gondolunk vissza. Volt, amit elhittünk és reménykedtünk, de olyan is van, amit már akkor sem hiszünk el, ha igaz. Milyen lehet így az advent ideje és a karácsony ünnepe? Az advent és a karácsony fényeiben mindig jó gyönyörködni, de egy õszinte és igaz beszélgetés ma is leginkább egy gyertya fénye mellett a legõszintébb és legigazabb. Korunk fényei elkápráztatnak, megtévesztenek, és leginkább becsapnak, mert nem az igazságra mutatnak rá. Otthonokba bemászó világító mikulások, különbözõ fények az ablakokban, világító õzikék a kertekben. Az igazságról való elterelésre még jónak is tûnnek ezek a sokféle különbözõ fények. Karácsony igazsága azonban ma sem más, mint a reflektorfények nélkül érkezõ Jézus. Az egyszerûség, a tisztaság, az alázat és minden, ami megjelent a betlehemi istállóban, szükséges a számunkra. A karácsony titka, öröme, Jézus, ma is azt hirdeti meg nekünk, hogy ébredjünk már rá végre az életünk értelmére és titkára. Az élet túl gyorsan elrohan ahhoz, hogy eltékozoljuk és elfelejtsük egymást szeretni, elfogadni, megbecsülni. Az, hogy a mennyország vagy a pokol kezdõdike el itt a földön, azt mi döntjük el és valósítjuk meg azzal, ahogyan éljük az életet közösen. Jézus születésekor egy csillagnak a fénye elég volt ahhoz, hogy felfigyeljenek a rendkívüli történésre. Ma hiába úszik minden fényben, mégsem vesszük észre sok esetben a lényeget, hogy a szeretet mindennél fontosabb. Még a szeretet hiánya szinte elviselhetetlenné teszi az életet, addig a szeretet jelenvalósága élhetõvé és átvészelhetõvé teszi a mindennapokat. A válság nem csupán a pénztárcánkon érezhetõ, hanem a kapcsolatainkban is. Még van, akit idõsek otthonába visznek, mert szükség van a lakására, addig többeket azért visznek haza hosszú évek után az otthonból, mert a nyugdíjára van szükség. Érdekek harca, szeretetlenség, kihasználás. Lehet, hogy ez a karácsony szegényebb lesz, mint az elõzõ éveké, de talán õszintébb, mert valóban s z e r e t e t b e n a k a r u n k l e n n i. Szimbolikus ajándékokra és õszintébb g e s z t u s o k r a v a n s z ü k s é g é s legfõbbképpen inkább arra a szeretetre, amit ma is csak Jézustól tanulhatunk meg. Tapasztaljuk meg ezen a karácsonyon, hogy a szeretetben nincs válság, csak gazdagodás. Gecse Attila

4 A MI LAPUNK / 3 Huséggel és szeretettel Interjú a Batthyány-Strattman díjas Dr. Szûts Ágnessel, a Koraszülött és Újszülöttpathológiai Osztály osztályvezetõ fõorvosával Dr. Szûts Ágnes osztályvezetõ fõorvos ebben az é v b e n S e m m e l w e i s N a p a l k a l m á b ó l a z egészségügyben adományozható legmagasabb szintû szakmai kitüntetésben Batthyány-Strattmann díjban részesült. A Batthyány-Strattmann László-díj egy életmûdíj azok részére, akik szakmai munkájukkal hozzájárultak az egészségügyi ellátás fejlesztéséhez - mely tevékenység évtizedes kimagasló teljesítmény vagy eredmény elismerése. - Hûséggel és szeretettel ez volt a Batthyány Strattmann László életének vezérelve. Ön, aki megkapta ezt a díjat, mit tart élete vezérelvének, mi a legfontosabb dolog amiben soha nem alkuszik? Valójában még sosem gondolkoztam azon, hogy vezérelvek irányítanák tetteimet. Úgy gondolom, hogy ez valahonnan belülrõl jön. Az ember elindul egy családból, ami jól vagy rosszul, de mindenképpen alapjaiban határozza meg jövõjét, pályaválasztását. Én szerencsésnek mondhatom magamat, mert egy nagycsalád ötödik gyermekeként nõttem fel, ahol nagyszülõkkel együtt éltünk, és nagy-nagy szeretetben nevelkedtünk. Bár korán elvesztettem orvos édesapámat, mégis meghatározó volt számomra az õ embersége, betegek iránti alázata, szeretete, és hivatása iránti elkötelezettsége. Gyerek fejjel nem igazán értettem ezt és nem is így fogalmazódott meg bennem, csak azt tudtam, hogy én is ilyen orvos szeretnék lenni. Amikor ezt így átgondolom és elmondom, talán már meg is születtek bennem azok a gondolatok, melyekkel válaszolhatok a feltett kérdésre. Pályám során mindig fontos volt számomra, és ma is az, hogy a beteget (és szüleit), aki kiszolgáltatott soha ne hagyjam cserbe, tudásommal, ha kell segítséget igénybe véve, minden áron szolgáljam gyógyulását. - Az egészségügy olyan területén dolgozik fõorvosnõ, ami folyamatosan változik, fejlõdik. A perinatológiában melyek a fejlõdés irányai a világban ill. kórházunkban? A neonatológia, fejlõdése a 60 as évek második felében indult, elsõsorban Amerikában és a nyugateurópai országokban. Nálunk a 70-es évek elején talált lelkes követõkre a szakma, és miután az Egészségügyi Minisztériumban is halló fülekre talált a jobbítási szándék szükségének elfogadtatása, sikerült nagyon gyorsan létrehozni, illetve elindítani a hazai perinatológiai ellátást. Ismét azt kell mondanom, hogy szerencsés vagyok, mert a szakmával együtt cseperedtem, sõt annak kialakításában, f e j l e s z t é s é b e n, k ó r h á z u n k b a n t ö r t é n õ meghonosításában aktívan részt vállalhattam volt fõnököm, Dr.Görögh Péter fõorvos úr vezetésével, munkatársaként. Az elmúlt negyven év alatt nálunk is óriásit fejlõdött a neonatológiai ellátás. Amikor kezdtem a pályámat, nagyon sok érett és kora újszülöttet elveszítettünk, mert a fonendoszkópon és infúzión kívül nem volt eszköz a kezünkben. A koraszülöttek között a terhességi hét elõtt születettek életkilátásai nagyon rosszak voltak. Ma a terhességi héten születõ koraszülöttek jelentik számunkra a nagy kihívást. És büszkén mondom, hogy nem csak helyi, vagy országos problémáról beszélek, hanem ez uralja az egész világon a kutatási irányokat.

5 4 / A MI LAPUNK Az, hogy a mennyiségi túlélés óriási mértékû javulása ebben a populációban, milyen nehézségeket támaszt minõségi túlélés szempontjából. Hogyan gyõzhetõ le az inflammatio, aminek a koraszülésben és egy sor betegség elindításában is fontos szerepe van, hogyan elõzhetõ meg a nagyon esendõ, éretlen koraszülött születés utáni fertõzõdése stb. Ezekkel, a kihívásokkal mi is nap mint nap találkozunk. Nem hagyhatom szó nélkül a másik jelentõs fejlõdést szakmánkban, a belsõ igényként megjelenõ és a szakma által kivívott, kora-újszülött mentés megszervezését. Az elsõ kezdetleges lépéseket az országban, osztályunk tette, még A következõ jelentõs lépés Csiba Gábor igazgató úr segítségével történt 1993-ban, és végül a mai jól mûködõ rendszer kialakítása országos szinten 1999-ben kezdõdött, a PIC-ok Egészségügyi Minisztérium felé gyakorolt folyamatos bombázása eredményeként. Centrumunkban munkatársaim segítségével és k ö z r e m û k ö d é s é v e l, v a l a m i n t a z O M S Z gépkocsivezetõk és ápolók közremûködésével végezzük ezt a nagy felelõsséggel járó feladatot 24 órás készenléti szolgálatban. - Osztályvezetõ fõorvosként eltelt tizenhárom év, mennyire sikerült terveit, elképzeléseit magvalósítani? Olyan idõben lettem osztályvezetõ, amikor a gazdasági nehézségek már jelentkeztek az egészségügyben. Osztályunkon a gép-mûszerfejlesztés addig tartott, amíg volt mögötte minisztériumi támogatás, azaz mindig voltak minisztériumi pályázatok, amihez csak önrész kellett. A 90-es évek második felében ez megszûnt. Ekkor lettem megbízott osztályvezetõ februártól, majd év végén kaptam kinevezést. Ilyen környezetben nagy terveim nem lehettek. Naivan, azt gondoltam, csak átmeneti idõrõl van szó, ma már tudjuk, tévedtem. Egyetlen határozott célom volt, amit sikerült is megvalósítani, nem leszakadni az ország többi Perinatalis Intenzív Centrumától, hanem a meglévõ eszközökkel, és a felhalmozott tudással, tapasztalattal szinten tartani az újszülött-koraszülött ellátást annak tudatában, hogy megyénkben vannak negatív minden szempontból a leg..leg.. legrosszabb mutatók. Közben mindig voltak fejlesztési próbálkozásaink, de mûszer, eszköz hiányában mind elvéreztek. Büszke vagyok arra, hogy a Segíts élni Alapítvány, amit betegeink szülei alapítottak 1993-ban és ami akkor kezdett el 'élni', amikor osztályvezetõ lettem és székhelyét áttettük az osztályra, az elmúlt 15 év alatt jelentõs mennyiségû gép-mûszert vásárolt. E nélkül ma sokkal szegényebbek lennénk. - Mint tudjuk az osztály új helyre a Gyermekegészségügyi Központ épületébe költözött. Mennyivel könnyíti ez meg a munkatársak mindennapi munkáját? március 26-án költözünk a GYEK-be. Az átköltözést számtalan egyeztetés, vita, érvek ü t k ö z t e t é s e s t b. e l õ z t e m e g. S z á m o s megnyilvánulásból, elejtett szóból éreztük, hogy nem szíves a fogadtatás, tehát nem is szívesen jöttünk a GYEK-be. Az új hely fizikailag, és légtér tekintetében is szûk, bár 79-rõl 59-re csökkentették ágyszámunkat. A szoptatási idõben az anyák jelenléte és a napi dolgozói létszám számára ekkora helyen dolgozni nagyon nehéz. Ugyanakkor a mai napig vitát generál bizonyos betegek elhelyezése hazaadás után újabb betegség esetén. A költözéssel együtt számos leépítés (technikus, gyógytornász, ügyelet) sújtott bennünket, amit aztán az elõzõekkel együtt rosszul éltünk meg. Betegeink ellátása rendkívül mûszereszköz igényes, ezek elhelyezéséhez, amikor nincsenek használatban, hely kellene, de nincs, ez is növeli a zsúfoltságot. Esendõ betegeink miatt sokkal nagyobb elkülönítési lehetõségre lenne szükségünk, nem tudjuk megvalósítani. Összefoglalva azt mondhatom, hogy a költözés semmilyen szempontból nem hozott könnyítést munkánkban. - Manapság a rekordok világát éljük, mekkora súlyú volt a legkisebb újszülött aki utolérve normál súlyú társait, elhagyhatta az osztályt? Mint már utaltam rá, ma a héten született koraszülöttek jelentik a kihívást. Természetesen mi is dicsekedhetünk ilyen terhességi korú, és ami a legfontosabb, egészségesen túlélõ koraszülöttel. Ha jól emlékszem a legkisebb súlyú túlélõ bébink 480 g volt.

6 A MI LAPUNK / 5 - Az osztályon elhelyezett fényképekrõl mosolyognak ránk az osztályon kezelt újszülöttek, van-e információjuk az egészségesen távozó újszülöttekrõl,további fejlõdésükrõl? Természetesen van információnk a hazaadott csecsemõink többségérõl, mert gondozást végzünk 1-11/2 éves korukig. Ez az idõ persze rövid hosszú távú fejlõdési nyomon követésre, de a néhány éve végzett felmérésünk alapján azt kell mondanom, hogy súlyos, közepes, vagy enyhe fogyatékosság tekintetében eredményeink nem térnek el az irodalomból ismert adatoktól. És itt szeretnék visszatérni arra, amit a bevezetõben mondtam, hogy a betegek iránti alázattal, szeretettel, megértéssel, tudásunk folyamatos fejlesztésével úgy kell dolgoznunk, hogy minél több, egészséges koraszülöttet, újszülöttet tudjunk visszaadni a szülõknek és a társadalomnak. (szerk)...megbecsült oktató kórház vagyunk Interjú Prof. Dr. Barkai László egyetemi tanárral -Professzor úrnak számtalan kitüntetése, elismerése van. Ez év októberében Batthyány- Strattman László díjat kapott, mennyiben jelent ez többet az eddigieknél? Mit érzett amikor ezt a legmagasabb szakmai elismertséget tükrözõ emlékérmet elõször a kezében tartotta? Az elismerések mindenkinek jól esnek, bár azt hiszem, hogy senki sem azért dolgozik, hogy díjakat kapjon. Különösen így van ez az orvosok körében, hiszen mi csak tesszük a dolgunkat. Másfelõl, általában egy szûkebb szakterület, tudományterület részérõl kapunk elismeréseket, ezért amikor egy teljes ágazat figyel fel munkánkra, az különösen jól esik. Esetemben a díjat elsõsorban a régió, Észak-Magyarország gyermekegészségügyi ellátásában végzett szervezõ, irányító tevékenységemért kaptam, és ez számomra megkülönböztetett jelentõségû. -Miért éppen az orvoslást választotta hivatásul, s annak miért a gyermekekkel foglalkozó ágát? Orvos családból származom, ezért esetemben más tudományterület fel sem merült a pályaválasztás alkalmával. Az egyetemi évek alatt nekem tulajdonképpen minden szakterület tetszett, szinte nem is volt olyan specialitás, amelyben ne dolgoztam volna szívesen. Abban, hogy végül a gyermekorvoslást választottam, talán annak sokszínûsége játszotta a legfõbb szerepet. Az elmúlt évtizedekben a gyermekgyógyászat a felnõttgyógyászat mintájára specializálódott, ezáltal ma már a medicina szinte minden részterülete gyermekgyógyászati szubspecialitásként is megjelenik. Ez különösen izgalmassá teszi munkánkat és amellett, hogy számtalan kihívást jelent, nagy lehetõségeket nyújt a tudományos munkában is. - Professzor úr életében fontos szerepet tölt be az oktatási tevékenység, hogy látja kórházunk ez irányban merre felé halad? A mi kórházunk kiemelt szerepet játszik régiónkban, nem csak a betegellátás vonatkozásában, hanem az orvosok, nem orvos diplomások és szakdolgozók képzésében, továbbképzésében. Túlzás nélkül mondhatom, hogy több osztályunk tevékenységére egyetemi intézetet, klinikát lehetne felépíteni. Ez a gyermekgyógyászat területén, nálunk már évek óta megvalósult (DEOEC Gyermekegészségügyi Továbbképzõ Intézetként), azonban az lenne a szerencsés, ha minél több osztály, intézet kaphatna ilyen jellegû elismerést. Sajnos az egészségügy jelenlegi anyagi körülményei enyhén szólva nem kedveznek ennek a folyamatnak. Ennek ellenére úgy látom, hogy mégsem kérdõjelezhetõ meg a szerepünk, hiszen mind a Debreceni Egyetemnek, mind a Miskolci Egyetemnek megbecsült oktató kórháza vagyunk, ma már nemzetközi kapcsolataink, együttmûködéseink vannak külföldi egyetemekkel az oktatás, képzés területén és remélhetõleg a csillagpont projekt is hozzájárul elismertségünk növekedéséhez.

7 6 / A MI LAPUNK -Mint tudjuk ön a Dékánja a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karának, milyen elvárásoknak kell megfelelni egyetemi oktató tanárként? Aki a felsõfokú képzésben részt kíván venni, annak mindenképpen szakmájának, szakterületének kiemelkedõ ismerõje kell, hogy legyen. Követelmény, hogy országos, illetve nemzetközi elismertséggel is bírjon, részt vegyen a szakmai-tudományos utánpótlás nevelésében, aktív oktatás- és kutatásszervezõi tevékenységet fejtsen ki, tehát valódi iskolateremtõ munkásságot tudjon felmutatni. Ma ezeket a kívánalmakat a Magyar Akkreditációs Bizottság elég pontosan megfogalmazza és alkalmazza a minõsítések kapcsán - Hogyan látja, milyen szakmai élet vár a kar mostani hallgatóira? Hozzánk évek óta magasabb pontszámmal lehet csak bejutni, mint az ország többi egészségtudományi karára. Ennek következtében általában jobb képességûek hallgatóink és jó eredménnyel végeznek is. Oktatóink a legkiemelkedõbb szakemberek, ezért úgy látom, hogy kiváló szakmai útravalóval vághatnak neki a végzõs hallgatók az életnek. Munkahelyi elhelyezkedési lehetõségeik helyben is, országosan is megfelelõ, sõt ma már külföldön is szívesen látják õket. Sajnos azt is látni kell, hogy a hazai egészségügyi ellátórendszer továbbra is döntõen orvos-centrikus és kevesebb figyelem fordítódik a nem orvos szakemberekre. Miközben mi orvosok sem érezhetjük magunkat társadalmilag megbecsülve, mindez hangsúlyosan érvényesül az ágazat más diplomás szereplõi vonatkozásában is. - Biztosan vannak tervei, kitûzött céljai az elkövetkezendõ évekre. Megosztaná ezeket az olvasókkal is? Számos feladatot látok magam elõtt, azonban az egyik legfontosabbnak ma azt tartom, hogy legszûkebb környezetemben a fiatal gyermekorvosaink minél nagyobb számban kapcsolódjanak be a tudományos munkába, szerezzenek tudományos fokozatot. Erre a tudományszervezõi tevékenységre próbálom ösztönözni tudományosan minõsített kollégáimat is, hiszen az egyetemi intézetünk jövõjét is ez fogja meghatározni. Másik kiemelkedõen fontos terület, hogy hatékonyan javítsuk régiónk, elsõsorban Borsod- Abaúj-Zemplén megye kirívóan rossz gyermekegészségügyi mortalitási és morbiditási mutatóit. Itt sok teendõnk van és sajnos nem is minden rajtunk, szakembereken múlik Harmadikként említeném, hogy Miskolcon továbbfejlõdjön az egészségügyi felsõfokú képzés és kiterjedjen az orvosés egészségtudományok minden területére. Biztos vagyok abban, hogy ez közvetlenül hozzájárul az egészségügyi ellátás színvonalának tartós javulásához az egész régióban. (szerk) - Tanárként, orvosként milyen útravalóval tudja ellátni õket? Véleményem szerint ha egyáltalán lehetséges útravalót adni, az nem lehet más csak a lehetõ legalaposabb elméleti és gyakorlati tudásra való törekvés és a jó nyelvismeret megszerzése. Ezek birtokában lehet a legbiztosabban kilépni az iskola kapuján. A többi szerencse kérdése

8 A MI LAPUNK / 7 Bemutatkozik Akaratod... a Szent Miklós Óvoda, Bölcsode és Családi Napközi Kórházi tagóvodája...akaratod hívott létre és teremtett mindent (Jel. 4,11) Szeptember óta jókedvû, vidám gyermekzsivaj tölti be a volt Koraszülött Várjuk azokat a kedves érdeklõdõket, akik közelebbrõl is szívesen Osztály épületét. Mindez a B-A-Z megye rendkívüli közgyûlésén megismernék intézményünket. Bölcsõdei, óvodai és iskolai napközire március 31-én született döntés következménye, miszerint a B-A-Z történõ elõjegyzésre információ kérhetõ Szõke Gáborné Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház volt Koraszülött Osztályának intézményvezetõnél az alábbi telefonszámokon: 06/ /1183, 70/ I l l e t v e e l e k t r o n i k u s f o r m á b a n a z épületét a Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátus oktatási, címen. Szõke Gáborné nevelési és szociális intézmény céljára hasznosíthatja. intézményvezetõ A gyors tervezést még gyorsabb kivitelezés követte és szeptember 7-én Kocsis Fülöp Püspök Atya megszentelte a Szent Miklós Óvoda, Bölcsõde és Családi Napközi- a gyermekek által is belakott- helyiségeit. Így alakult át a 17 éve mûködõ Szent Miklós Óvoda intézményhálózattá. 2 Az új többcélú intézmény 1200 m -en 4 bölcsõdei, 4 óvodai és 2 családi napközis csoporttal tudja fogadni a gyermekeket. Csoda ez az intézmény, mert a rövid határidõk szorításában nagy dolog valósulhatott meg a Görög Katolikus Egyház és a B-A-Z Megyei Kórház vezetõségének összefogásával. Az intézmény használói nevében hála illeti Dr. Csiba Gábor fõigazgató fõorvos urat, akinek a kezdeményezése nélkül a gyermekek most nem játszhatnának vidáman a bölcsõdében és óvodában.a Fenntartó olyan család és munkahelybarát intézményegységet létesített, ahol a nevelés hangsúlya a keresztény értékrend átszármaztatásán van. Elkopnak, megszöknek a szakdolgozók A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara november 24-én tartotta Országos küldött közgyûlését, amelyen tárgyalták az egészségügyi szakdolgozók helyzetét. Az ott elhangzottak hatására készült az alábbi cikk, amely a Weborvoson került közzétételre november 26-án. Simon Béláné helyi szervezet elnöke MESZK Az egészségügy vezetése és a társadalom sem erkölcsileg, sem anyagilag nem ismeri el hivatásunk gyakorlóit. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara az ágazatban felmerülõ súlyos következményekkel járó problémákra a valós helyzet bemutatásával kívánja felhívni a közvélemény figyelmét. Választ próbálunk keresni arra a kérdésre, hová tûnt a kedves nõvérek" mosolya? Mindezt azért tesszük, mert egyre jobban aggódunk a jelenben és a jövõben gyógyulni kívánó betegekért, valamint az általunk képviselt szakdolgozókért - áll a kamara lapunkhoz eljuttattott nyílt levelében. Magyarországon az utóbbi közel 10 évben folyamatosan csökkent az egészségügyi ellátás minõsége. Az ágazatban sokkal kevesebb pénz jut az ápolásra, egyre alacsonyabb összegekbõl látjuk el a betegeket. A struktúraátalakítást követõen nagy létszámú elbocsátásokat szenvedett el az ágazat, amelynek következtében közel 3500 ápoló és más szakdolgozó került utcára. Az intézmények rákényszerülnek arra, hogy csak alapvégzettséggel rendelkezõ személyzettel valósítsák meg az ellátást, mert a magasabban szakképzett ápolók bérét - amely ezer forinttal több, azaz havi nettó illetménye ezer forint is lehet - a munkáltató nem tudja biztosítani. Éppen ezért a jó szakemberek tömegével hagyják el a magyar egészségügyet, részben külföldre távoznak, másrészt pályát módosítanak 2009-ben a külföldön legálisan munkát vállalni kívánó szakdolgozók száma a tavalyi esztendõhöz viszonyítva megduplázódott, s meghaladja a közel 300 fõt.. Forrás: Weborvos Az egészségügy vezetése és a társadalom sem erkölcsileg, sem anyagilag nem ismeri el hivatásunk gyakorlóit. Ezt bizonyítja az is, hogy az utóbbi öt évben nem emelkedett a kollégák létminimum közeli bére, sõt jelentõsen csökkent, amelynek hatására mindennapossá váltak megélhetési gondjaik. A kialakult létszámhiány miatt túlóra végzésére kényszerülnek, egyre több beteget kell ellátniuk, a megélhetési problémák enyhítésére másod-, sõt harmad állást is kell vállalniuk.... Tovább súlyosbítja az ágazat nehézségeit az is, hogy a fiatalok nagyon kevesen választják az egészségügyi hivatást. Az ápolói utánpótlás kritikus szinten van. A Közép-Magyarországi Régióban összesen 54 ápolóhallgató tanul középiskolai érettségi utáni felsõfokú szakképzésben, s a fõiskolai képzésben lévõ ápolóhallgatók száma sem éri el a 100 fõt nappali tagozaton. A szakma életpályamodell, megbecsülés hiányában nem vonzó a pályakezdõk számára. Az ágazatra jellemzõ halmozott problémák egyenes következménye, hogy a betegek egyre rosszabb minõségû ellátásban részesülnek, hiszen egyre kevesebb pénz jut gyógyszerre, jó minõségû kötszerre, korszerû pelenkára, megfelelõ számú gumikesztyûre, és más ápolást segítõ eszközre, valamint növekszik a várakozási idõ is. Az egy beteg ellátására jutó költség hazánkban töredéke annak, amit fejlettebb európai országokban az egészségügyre fordítanak. Aggódunk, hogy a tervezett ágyszám csökkentése további ápolói és más szakdolgozói elbocsátást fog eredményezni az egészségügyben. Mindezek következtében az ellátás még nagyobb veszélybe kerül, hiszen rosszul finanszírozott alulképzett emberi erõforrással nem lehet minõségi, európai szintû ellátást nyújtani. Megítélésünk szerint az egészségügyi dolgozók hivatástudata, elkötelezettsége tartja még egyben az ágazatot. Ez az elkötelezettség mára eltûnõ félben van, hasonlóképpen, mint a kedves nõvérek" mosolya, mert magukat a szakdolgozókat is elkoptatja a megbecsülés hiánya.

9 8 / A MI LAPUNK Ápolás MOLSZE XI. Tisztújító Kongresszus A Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesületének XI. Kongresszusát Pécsett rendezték meg augusztus között. A tudományos program 6 témakörben zajlott, 600 regisztrált résztvevõvel, 16 kiállító céggel. A kongresszuson 34 elõadás hangzott el, valamint 58 poszter került kiállításra. Laboratóriumunkat 7 dolgozó képviselte M O L S Z E m e g h í v o t t k é n t, i n t é z e t i é s szponzortámogatással. 3 posztert készítettünk, melyek a következõk voltak: 1. PONTOSAN ÉS GYORSAN A SÜRGÕSSÉGI LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK JELENTÕSÉGE A BETEGELLÁTÁSBAN Garabuczi Péterné, Lichtenstein Raymond, dr. Vámosi Ildikó 2. A SÜRGÕS ÉS A RUTIN VIZSGÁLATOK TAT ANALÍZISE Kontuly Mária, Lakatosné Varga Ágnes, dr. Vámosi Ildikó 3. LABORATÓRIUMI INDIKÁTOROK ALKALMAZÁSA A ÉV KÓRHÁ- ZÁBAN Lichtenstein Raymond, dr. Vámosi Ildikó Örömünkre poszterdíjban részesült. A Kongresszus Tisztújító Küldött Közgyûlésén Kollárcsik Emesét ismételten elnökségi taggá választották. Ezúton is köszönjük az Intézet kongresszusi részvételünkhöz nyújtott támogatását. Lakatosné Varga Ágnes mb. vezetõ asszisztens Klinikai Diagnosztikai Laboratórium A Fresenius Kabi Hungary Kft. pontszerzõ továbbképzésrõl Kórházunkban fél napos, öt elõadásból álló továbbképzõ szimpózium megrendezésére került sor a Fresenius Kabi Hungary Kft. szervezésében október 8-án, A Fresenius Kabi Táplálási Akadémia címmel, a Kultúrteremben. A továbbképzés célja, olyan elméleti és gyakorlati ismeretek adása volt az enterális és a parenterális táplálás mindennapi gyakorlatáról, valamint a glutaminnak és a gyógyszereknek a klinikai táplálásban betöltött szerepérõl, amit a mindennapi munkájuk során a gyakorlatban tudnak hasznosítani a résztvevõk. Kórházunkból 62 fõ közép- és felsõfokú egészségügyi végzettségû egészségügyi szakdolgozó és orvos jelentkezett elõzetesen a továbbképzésre, de a más intézményekbõl érkezõkkel együtt, több mint százan regisztráltak a helyszínen.... A finanszírozás változása miatt, a továbbképzés csökkenõ anyagi lehetõségeinek kezelésére is kiválóan alkalmas volt ez a költségmentesen megvalósított program, melynek pontértéke 4 illetve 6 pont volt. Az elõadók: Intézményünkból dr. Ökrös Ilona osztvez. fõorvosnõ és Lõrinczi Beatrix, a Fresenius Kabi munkatársa, valamint meghívott elõadóik voltak. Regionális Szakdolgozói Továbbképzõ Napok sorozat A Regionális Szakdolgozói Továbbképzõ Napok sorozaton belül, mint évek óta hagyományosan, most is októberben rendezte meg Intézményünk és az Egészségügyi Szakdolgozók Fehér Szív Alapítványa a nagy érdeklõdésre számot tartó XI. XII. tudományos ülést, az Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programja Kihívásai a dohányzás visszaszorításában és az idõskorúak ellátásában címmel. A Népegészségügyi Programban foglaltak szerinti témaválasztás ebben az évben is sikeresnek és aktuálisnak bizonyult. A délelõtti programra Kórházunkból 118 fõ, külsõ intézményekbõl 72 fõ, a délutánira 115 fõ, illetve 68 fõ szakdolgozó regisztrált. A nyitó elõadást a dohányzásról, mint szenvedély betegségrõl Prof. Dr. Takács Sándor a Miskolci Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar Alapozó Egészségtudományi Tanszékérõl tartotta.

10 A MI LAPUNK / 9 Õt dr.furmanné dr. Pankucsi Márta a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Tanszékének docense követte, aki az egészségügyi dolgozók mintaadó szerepét hangsúlyozta. Az elhangzott további négy, valamint a másik témakör hat elõadását is a szakterület kiváló szakemberei tartották. dr Béres Emese az ÁNTSZ -, Kónya Szilárdné és dr. Försterné Zombori Zsuzsanna pedagógusok az egészségnevelés prevenciós lehetõségeirõl, és a tapasztalatokról beszéltek, Czakó Hajnalka ápolási koordinátor pedig kórházunk szakdolgozóinak dohányzási szokásait mutatta be. Az idõsek ellátásával kapcsolatos tapasztalataikat, a gyógyítás területérõl dr. Tóth István, dr. Lakatos Levente fõorvosok, Domoszlai Judit gyógytornász -, a szociális szakterületrõl Fodor Ottó intézeti igazgató helyettes és Sziklainé Lehoczki Tünde szociális munkás osztották meg a jelenlévõkkel, felsorolva az egészségügyi ellátáson messze túlmutató számos lehetõséget, melyek ismerete rendkívül hasznos minden szakember számára. A hallgatóság az elgondolkodtató és hasznosítható új információkon túl 8-8 kreditpontra is szert tehetett. Ezúton is köszönjük az elõadók munkáját! Az anyatejes táplálás gyakorlata a Bababarát Kórházban Kórházunkban augusztus 3-án délután került megrendezésére a Az anyatejes táplálás gyakorlata a Bababarát Kórházban címû továbbképzés a Kultúrteremben. A program célja kettõs volt, egyrészt újra hangsúlyozta a szoptatás jelentõségét a csecsemõ táplálásában, másrészt bemutatta, a Kórházunk Szülészeti- és Nõgyógyászati Osztálya által 2009-ben már másodízben kiérdemelt, Bababarát Kórház kitüntetõ cím elnyerésének feltételeit, melynek részét képezi az ott dolgozó szakemberek folyamatos célirányos szakmai továbbképzése is. Dr. Sólyom Enikõ, a Gyermekegészségügyi Központ vezetõ fõorvosa, elõadásában rámutatott arra; az elmúlt 40 év kutatásai bizonyították az anyatejes táplálás hatását az egészség hosszú távú megõrzésében, megelõzve az egészségre negatív következményekkel járó obesitást. Dr. Berkõ Péter, a Szülészeti- és Nõgyógyászati Osztály ny. osztályvezetõ fõorvosa tájékoztatást adott a WHO és az UNICEF által kezdeményezett és újraindított bababarát újszülött ellátás irányelveirõl is. Ennek része, hogy meggyõzzék az egészségügyi dolgozókat és a szülõket arról, hogy a szoptatás a legelõnyösebb az újszülött számára, melyrõl dr. Várfalvi Katalin fõorvos beszélt. Nádlerné Krokos Magdolna védõnõ mindezeken túl informált az anyatejes táplálás népszerûsítését támogató nemzetközi és magyarországi szervezetekrõl. Végezetül dr. Safadiné Kovács Magdolna védõnõ bemutatta a Miskolcon 55 éve alapított Nõitejgyûjtõ Állomás mûködését. A továbbképzésen részt vett 162 fõ szakdolgozó 9 pontról kapott igazolást. Gyakorlati oktatásfelelõsök továbbképzése október 6. A közelmúltban az egészségügyi szakdolgozók szakképzésében bekövetkezett paradigmaváltás tette indokolttá, hogy a gyakorlati oktatásfelelõsök éves továbbképzésének témájául a kompetencia alapú képzés megvalósításának gyakorlatát jelölje ki ebben az évben az Ápolási Igazgató Asszony. A Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola gyakorlati oktatásvezetõje, Litványi Józsefné, ismertette a változásokat, és külön elõadásban beszélt az iskola és a kórházi gyakorlati oktatás felelõsök partneri együttmûködésének lehetõségeirõl a kompetencia alapú szakképzés gyakorlata során, hangsúlyozva a szakmai gyakorlattal kapcsolatos teljes szemléletváltás fontosságát és szükségességét. A 2009 évi szakmai gyakorlatok-, szakmai gyakorlati vizsgák-, és a vizsgamegelõzõ gyakorlatok tapasztalatairól Intézményünk részérõl Petrényi-Petrik Péterné, az Oktatásszervezõi Munkabizottság vezetõje, és Koternics Klára intézeti szakoktató számolt be. Ezek a változások a kompetencia alapú szakképzés indokolták az Intézet gyakorlati oktatási módszertani anyagának már az elmúlt évben megtörtént megújítását is, melynek a gyakorlatban történõ alkalmazásának módjára Litványi Józsefné elõadásában lépésrõl-lépésre haladva mutatott rá. Az október 6-án megtartott továbbképzésen 49-en vettek részt, osztályvezetõ ápolók és azok a munkatársak, akik gyakorlatot vezetnek. Egy sikeres és eredményes projektrõl Közmunka Pályázat Kórházunk ez év márciusban pályázat útján nyert támogatást a Szociális- és Munkaügyi Minisztériumtól Kórházak közmunka program keretében történõ foglalkoztatás támogatására tõl ig. A Munkaügyi Központ közvetítésével, regisztrált munkanélkülieket vontunk be a programba akik az elõszûrés során vállalkoztak egészségügyi intézményben történõ munkavégzésre, összesen 22 fõt. Adminisztratív segítõ munkakörbe 5 fõ került azon osztályokra, ahol az adminisztrációs feladatok végzésére kevés létszám áll rendelkezésre, kórházi kisegítõként 12 fõt alkalmazunk azon osztályokon, ahol a betegek a legmagasabb súlyosságú kategóriába tartoznak, 3 fõ asszisztens és 2 fõ ápoló jelölt került azokra az osztályokra, ahol a szakmai specializáció indokolja az ápolási-gondozási elõképzettséget. A program 80 órás elméleti oktatásból és gyakorlatból álló, érzékenyítõ képzéssel indult. Ezt követõen az osztályokon, szakképzett munkatársak irányítása mellett, végezték és végzik folyamatosan kisegítõ tevékenységüket napi 8 órában. A program alatt, az általános elégedettség mellett, számos nehézség is adódott, amit közösen sikerült megoldani. Minden résztvevõ megtapasztalta a nagy odaadással végzett munka hasznát, fõleg a betegek, kiknek magasabb szintû ápolása és ellátása érdekében történt ez a program is. A híreket összeállította: Koternics Klára intézeti szakoktató

11 10 / A MI LAPUNK Ferenczi Ilona Szakmai Nap Ez évben november 25-én, a Katalin nap jegyében szerveztük meg szakmai fórumunkat. Dongó Istvánné, Katikát, aki kórházunk intézetvezetõ fõnõvére volt között, névnapja alkalmából meglátogattuk és felköszöntöttük. Tudományos program: 1. Nyilas Judit ápolási igazgató Célok és tervek az ápolásfejlesztésben 2. Afonyiné Kaló Tünde mb. osztályvezetõ ápoló Koraszülött és Újszülöttpathológiai Osztály Az ápolásminõség fejlesztésének irányai, és az ezt támogató... dolgozói együttmûködések 3. Bosnyák Tímea mb. vezetõ asszisztens Hygiénés és Minõségfejlesztési Osztály - Központi Steril A személyes értékrend szerepe és általános értékek az ápolás területén 4. Furákné Nyitrai Erzsébet osztályvezetõ ápoló helyettes Általános Sebészeti Osztály Mátrix struktúrák megjelenése a munkaszervezésben, lehetõségek az ápolási szakterületen 5. Lakatosné Varga Ágnes mb. vezetõ asszisztens Klinikai Diagnosztikai Laboratórium A teljesítménykontroll hatása a fekvõbeteg osztályok vizsgálatkérésének gyakorlatában 6. Wágner Beáta mb. osztályvezetõ ápoló Idegsebészeti Osztály Nosocomiális járványok a kórház sebészeti típusú osztályain az elmúlt három év tapasztalata alapján 7. Motkóné Szabó Marianna mb. vezetõ asszisztens Képalkotó Diagnosztikai-Intervenciós Intézet -... Belgyógyászati Röntgen A röntgenasszisztensek lehetõségei a korszerû betegtájékoztatás... megvalósításában 8. Kovács Nóra mb. fõmûtõsnõ. Ortopéd-Sebészeti Osztály... Mûtõs szakasszisztensi munka szépsége.. ajánlás a mûtõi utánpótlás megszervezése érdekében Kórházunkban a jövõ évben prioritást a Pólusprogram megvalósítása, az un. Csillagpont beruházás kap, amely jelentõs strukturális, munkaszervezési és egyéb változásokat fog jelenteni mindannyiunk életében. Továbbiakban a színvonalas elõadások az ápolásfejlesztés lehetõségeit és módjait taglalták, felhívva a figyelmet a gazdasági nehézségekre és szervezési problémákra is. A napot színházlátogatással zártuk: a Miskolci Nemzeti Színházban, este 19 órakor a Hotel Menthol musicalt adták, amelynek rendezõje Halasi Imre (Jászai díjas) volt. A jó hangulatú elõadáson 80 egészségügyi szakdolgozó vehetett részt az Egészségügyi Szakdolgozók Fehér Szív Alapítványának támogatása jóvoltából. Nyilas Judit ápolási igazgató Diabetesz Világnap A Diabétesz Világnapot minden évben november 14 én rendezik meg, emlékezve arra, hogy ezen a napon született Frederick Banting, akinek Charles Besttel közös gondolata vezetett az inzulin 1922-es felfedezéséhez. Diabétesz Világnapot elsõ alkalommal 1991-ben szervezett a WHO és a Nemzetközi Diabetes Szövetség ( IDF ), látva a cukorbetegség világszerte növekvõ terjedését. A cukorbetegség globális probléma, káros emberi, szociális és gazdasági hatásokkal. Ma már több mint 250 millió cukorbeteg él világszerte, számuk évente 7 millióval növekszik. A cukorbetegség életminõséget rontó, költséges, krónikus betegség. Tény, hogy a II. típusú cukorbetegek számának rohamos emelkedése egészséges életmóddal, egészséges táplálkozással és rendszeres fizikai aktivitással visszaszorítható. Elkeserítõ, hogy a cukorbetegség II. típusa, amely Magyarországon inkább a felnõtt korosztályt érintette a klasszikus, gyermekkori diabetes I. típusú egyre gyakoribb az elhízott gyermekek körében is. Az egészségügyi ellátás szakembereire nagy feladat vár. Hatékony egészségneveléssel sikereket lehet elérni. Ennek reményében az Ápolási Igazgatóság és a Központi Dietetikai Szolgálat, a Diabétesz Világnap alkalmából, pontszerzõ továbbképzést tartott intézményünkben november 10-én, amelyre sokan eljöttek, és reméljük hasznos tudnivalókkal távozott mindenki. A továbbképzés hangulatát emelte Dr. Tarkó Mihály fõorvos úr, aki megnyitó beszédében sok-sok bölcsessége mellett, az egészséges életmódra, a mozgás örömére, annak hasznosságára hívta fel a figyelmet. Aki ismeri fõorvos urat, tudja, hogy egy nagyon hiteles ember szavai voltak ezek. Dr. Bakó Barnabás fõorvos úr a II. típusú diabetes komplex kezelésérõl tartott magas színvonalú elõadást. A II. Belgyógyászati Osztály mindkét fõorvosának még egyszer köszönetünket szeretnénk kifejezni. A Központi Dietetikai Szolgálat dolgozói 3 elõadást tartottak, amelyek egyrészt a csecsemõk és gyermekek helyes táplálásáról szóltak a II. típusú diabetes megelõzése érdekében, másrészt a már kialakult diabetes dietoterápiájáról, valamint az utóbbi években egyre gyakoribbá vált Gestációs diabetes diétás kezelésérõl. Végül a Béres Rt. cégképviselõje régi, kedves munkatársunk a néma járvány -ról, vagyis az osteoporosisról tartott nagyon jó elõadást, megcélozva a jelenlévõ ugyancsak nagy létszámú hölgyközönséget. Úgy gondolom, hogy ez a továbbképzés teljesítette azt a célt, amiért megszerveztük. Egészségügyi Szakdolgozók Kongresszusán jártunk Horváth Józsefné vezetõ dietetikus Központi Dietetikai Szolgálat július között került megrendezésre a Királynék Városában, Veszprémben, az Egészségügyi Szakdolgozók XL. Jubileumi Kongresszusa. A rendezvényen közel 1000 fõ szakdolgozó regisztráltatta magát, több ország küldöttsége jelent meg, és 12 kiállító cég képviseltette magát. A Kongresszusnak 5 kiemelt témaköre volt: 1. Reformok hatása a betegekre és az ellátókra 2. Korszerû diagnosztikus és terápiás lehetõségek, módszerek 3. Egészségügyi szakdolgozók szerepe a prevencióban 4. Az egészségügyi dolgozók egészsége és annak védelme 5. Fenti témakörökhöz kapcsolódó poszter bemutató

12 A MI LAPUNK / 11 A fenti témakörökben, 2 szekcióban, párhuzamosan, összesen 62 elõadás hangzott el és 20 poszter került bemutatásra. A megnyitót megtisztelte jelenlétével többek között: Dr. Székely Tamás Egészségügyi Miniszter, Dr. Medgyaszai Melinda Egészségpolitikáért Felelõs Szakállamtitkár, Dr. Falus Ferenc Országos Tisztifõorvos, volt egészségügyi miniszterek: Dr. Kökény Mihály és Dr. Rácz Jenõ, aki a Kongresszust szervezõ Veszprém Megyei Kórház fõigazgatója is egyben. Ezt követõen plenáris ülés volt, ahol az elõadásokat a szakma prominens képviselõi tartották. A magas színvonalú szakmai programok mellett az esténként rendezett társasági programok úgymint állófogadás, a Veszprémi Színház mûvészeinek elõadásai, Zenés-Táncos Est is hozzájárultak a Kongresszus sikeréhez. A rendezvénysorozatot Záró Plenáris Ülés és a Kongresszusi Vándorkönyv átadása zárta. Kórházunkat elõadói oldalról 5 fõ képviselte: Sikeres elõadást tartottak: - Vajda Zoltánné: Vigyázz az egészségedre! A mellrák legyõzhetõ - Lichtenstein Raymond, Dr. Vámosi Ildikó: A dolgozók egészségmegtartását szolgáló rekreációs lehetõségek a Év Kórházában - Baloghné Demeter Enikõ, Tóth Tímea: Onkológiás napjaink pszychés terhei A poszter-szekcióban prezentált: - Horkai Józsefné, Nyilas Judit: Fókuszban az egészségügyi szakdolgozók testi-lelki-...szellemi egészsége - poszter OMMF pályázat Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelet pályázatot írt ki az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés céljainak támogatására, melynek eredményeképpen javulhatnak a munkakörülmények és csökkenthetõek a munkabalesetek, a foglalkozási megbetegedések. Kórházunk sikeresen pályázott és nyert a Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések kialakulásának megelõzése tárgyú pályázatával. A pályázaton elnyert, Ft vissza nem térítendõ támogatásból az Intézet vezetése: 1 db betegemelõ készüléket a Klinikai Onkológiai osztály, valamint 1 db betegfürdetõ ágyat a Gyermeksebészeti Traumatológiai és Égési Osztály számára szerzett be. A támogatásnak azért örülünk, mert a beszerzett eszközök könnyebbé teszik a szakdolgozók nagyon nehéz munkáját, a betegek emelését, ápolását, mozgatását, ezáltal csökkenthetõ az ezekbõl adódó hát-, gerinc- és vázizom sérülések kockázata, a munkabalesetek száma. Horkai Józsefné mb. ápolási igazgatóhelyettes A kórházhigiéne aktuális kérdései 2009.szeptember 19.-én osztályunk- a Higiénés és Minõségfejlesztés regionális továbbképzést tartott. A szervezés már nyár elején elkezdõdött a továbbképzés meghirdetésével, a kreditpont megkérésével, melyet az Ápolási Igazgatóság munkatársa Koternics Klára bonyolított, aminek eredményeképpen 9 kreditpontot regisztrálhatott a 178 résztvevõ. A rendezvényt Nyilas Judit Ápolási Igazgató Nõ nyitotta meg és köszöntötte a megjelenteket. A szakmai nap tematikáját osztályvezetõ fõorvosunk dr Gyõri Csilla készítette el. Fõorvosnõ 2007-tõl regionális higiénés szakfõorvosként látogatja a régió kórházait. Ezen a területen végzett munkája során tapasztalta az érdeklõdést, valamint a problémákat a kórházi higiénés szakterülettel kapcsolatban. A továbbképzés idõszerûségét pedig a júliusban megjelent 20/2009.(VI. 18.) Eü.M rendelet adta. Büszkén mondhatjuk el, hogy elõadásaink után több megkeresés is érkezett felénk a következõ kérdéssel: Van-e álláslehetõség az Önök remek Kórházban?, de az érdeklõdõket sajnálattal kellett elutasítanunk. A Kongresszuson való részvétel a regisztrált résztvevõknek 10 kreditpontot ért. Összességében elmondható, hogy az elmúlt évekhez képest külsõségekben kissé szerényebb, de szakmai téren annál gazdagabb programokat nyújtott a rendezvény. Ezúttal köszönjük az Intézet kongresszusi részvételünkhöz nyújtott támogatását. Lichtenstein Raymond minõségbiztosítási felelõs Klinikai Diagnosztikai Laboratórium

13 12 / A MI LAPUNK Ennek a rendeletnek az értelmezésérõl és gyakorlati megvalósításáról tájékoztatta a résztvevõket dr Gyõri Csilla fõorvosnõ az elsõ elõadásban. Ezt követõen a A/H1N1 vírus okozta influenzáról mondta el a l e g ú j a b b i n f o r m á c i ó k a t, v a l a m i n t a m e g e l õ z é s szükségességérõl és módszereirõl tett említést. Dr Farkas Mária a kórházunkban mûködõ Corden mikrobiológiai laboratórium vezetõje részletesen ismertette a multirezisztens kórokozók és probléma kórokozók tulajdonságait, kimutatásuk és identifikálásuk módszereit. A délelõtt utolsó elõadásában jelen cikk szerzõje a mûszerek, eszközök körforgásáról, a fertõtlenítés és sterilizálás folyamatáról tartott elõadást, melyben a fõ hangsúly a mûszerek elõkészítésével kapcsolatos tennivalók kapták. A szünetben lehetõség nyílt a B.Braun Medical Kft. és a Hartmann-Rico Hungária Kft., valamint a Merck termékeinek megismerésére, szakmai beszélgetésekre a cégek képviselõivel, majd a délután elsõ elõadásában a Vajda Tímea a Hartmann-Rico Hungária Kft. Termékmenedzsere a Komplex kézhigiénés rendszer kialakításának alapjai címmel tartott szemléletes és tartalmas elõadást. Ezt követõen Lucskai Andrea közegészségügyi-járványügyi felügyelõ ismertette a helyes mintavétel gyakorlati tudnivalóit valamint a mintavételi módszereket. A nap zárásaként névvel ellátott,14 kérdésbõl álló teszt és név megjelölése nélkül7 válaszadási lehetõséget adó Minõsítõ kérdõív- Értékelõ lap kitöltése következett. A teszt kérdéseit az elõadók állították össze, örömmel tapasztaltuk, hogy a válaszadás nem okozott nehézséget a szakmai napon résztvevõk számára. A Minõsítõ kérdõív összesítése során képet kaptunk a szakmai rendezvényünk szükségességérõl, eredményességérõl, valamint témaköri javaslatok is érkeztek arra vonatkozóan, mely területekrõl szeretnének információt kapni a kollégék. Az elõadások témáinak felsorolásából látható, hogy a program a kórházhigiénés munka széles területét felölelve kívánt tájékoztatást nyújtani a résztvevõknek. A következõ elõadók az EFRIR adatjelentõ rendszer és az NNSR különbözõ szintjeit mutatták be, elsõként Dévai Andrea közegészségügyi-járványügyi felügyelõ kötelezõ jelentésként szolgáltatott, a kórházukban elõforduló multirezisztens kórokozók által okozott nosocomiális infekciók, szepszis, valamint a nosocomiális járványok jelentési rendszerét ismertette. Hák Borbála epidemiológiai szakápoló az EFRIR rendszer választott modulon belül a sebfertõzés jelentésének folyamatát, az adatlapok kitöltésének módját mutatta be, valamint felhívta a figyelmet a kitöltés során elõforduló hibalehetõségekre. Dr Zana Marianna biológus a Merck mikrobiológiai termékfelelõse az egészségügyi intézmények különbözõ helyiségeinek levegõminõségérõl, a levegõminõség vizsgálati lehetõségeirõl tájékoztatta a hallgatóságot. Restásné Fogarasi Emese epidemiológiai szakápoló a higiénés ellenõrzések szempontjairól, tapasztalatokról, illetve eredményességükrõl tartott nagy érdeklõdésre számot tartó elõadást. A szakmai nap elsõ állomása egy munkakapcsolatnak, amely a régió kórházai között létrejöhet. Intézményünk oktató kórház funkciójából adódóan a Higiénés és Minõségfejlesztési Osztály az Észak- Magyarországi régió higiénés és szakmai központjaként célul tûzte ki a tájékoztatás, oktatás révén a kapcsolattartást és párbeszédet az egészségügyi intézmények között, amely cél a megvalósítás talajára lépett, hiszen a rendezvényünk után több mint 80 és telefonos megkeresés érkezett osztályunk felé a szakmai anyagok igénye, valamint napi problémák megvitatása tekintetében. A remek szervezés és az elõadók felkészültsége színvonalas szakmai nap megtartását eredményezte, viszont érdeklõdés híján mindez nem érte volna el a célját. Ezért köszönetünket fejezzük ki valamennyi kolléga részvételét, az Ápolási Igazgatóság szervezõi támogatását, a Higiénés és Minõségfejlesztési Osztály valamennyi munkatársának közremûködését. Bosnyák Tímea mb. vezetõ asszisztens Központi Steril

14 A MI LAPUNK / 13 Az esés, mint nem várt esemény a betegellátás során Az egészségügyben számos olyan nem várt esemény következik be, amely veszélyezteti a betegek biztonságát és rontja az ellátás minõségét. A WHO 2005-ben nemzetközi ajánlást dolgozott ki, az un. Nemkívánatos események jelentési rendszerére. A NEVES (NEm Várt ESemények) elnevezésû projekt vezetésére 2006-ban az Eü. Minisztérium és a WHO magyarországi irodája az Eü.Menedzser központot kérte fel. E központ a Magyar Kórházszövetséggel együtt végzi a fejlesztõ munkát. A projekt elsõ kísérleti fázisában, 7 eü. Intézmény aktív részvételével kezdõdött meg a jelentési rendszer magyarországi bevezetése, négy témakörben (esés, decubitus, újraélesztés, elmaradt mûtétek) Ez alapján dolgoztuk ki és vezettük be Intézetünkben tõl ig az esés jelentési rendszerét. A vizsgált egy év alatt 343 jelentést kaptunk a bent fekvõ betegek ellátásuk során bekövetkezett esésérõl. A betegek átlag életkora 70,25 év volt. Nagy részüknél az alapbetegség mellett, mint funkcióképesség zavara az egyensúlyzavar és tudatzavar is jelen volt. A jelentett eseteknél a beteg állapota alapján 50 fõnél alkalmaztak korlátozó intézkedéseket, ilyen például az ágyrács vagy betegrögzítés. A beteg elesések leggyakrabban a kórteremben következtek be, melyet 232 esetben a betegtárs észlelt. Az esések következményeként 16 fõnél jelentettek súlyos, 106 fõnél enyhe sérülést. 2 fõ esetében következett be combnyaktörés. Az esést követõen szükséges vizsgálatok közül 76 esetben volt szükség röntgen és 10 esetben CT vizsgálatra. Az egy éves jelentés eredménye lehetõvé teszi számunkra, a mögöttes tényezõk feltárását és a megelõzõ intézkedések meghozatalát, mellyel reméljük a jövõben az ilyen esetek elõfordulási aránya csökkenthetõ, a betegellátás biztonsága növelhetõ Intézetünkben. Ha a nem várt események száma csökken, akkor kevesebb lesz a betegpanasz, kórházi perek száma, így az egészségügyi ellátás minõsége, színvonala is javítható lesz. Czakó Hajnalka ápolási koordinátor Magyar Onkológusok Társaságának XXVIII. Kongresszusa Budapest Szakmai Délutánok A Gyermekegészségügyi Központban már 1976-tól, a gyermekosztályok beköltözésétõl kezdve, havi rendszerességgel szerveztünk továbbképzéseket. Ezek a továbbképzések a 12 órás munka bevezetésével ellaposodtak, az érdeklõdés egyre inkább csökkent. Szomorúan, de tudomásul kellett venni, hogy abba kell hagyni az ilyen jellegû képzéseket és az osztályos képzések kerültek elõtérbe. Az Országos Gyermekápolói Kongresszusokon, más szakmaspecifikus kongresszusokon elõadásokkal a lehetõ legtöbben igyekszünk részt venni. Sajnáltuk, hogy az elhangzott jó és sok esetben elismert elõadásokat itthon nem hallhatták meg a kolléganõk. A kreditpont megszerzésének szükségessége indította el ismét a továbbképzések iránti érdeklõdést az egészségügyi szakdolgozók körében. Ma már sokukat nem csak a kreditpont gyûjtése motiválja, hanem igény számukra a továbbképzéseken való részvétel, egy-egy jó elõadás meghallgatása. A gyermekápolók számára kevés olyan továbbképzés volt és van, ami ténylegesen a csecsemõk és gyermekek fejlõdésével, egészséges életmódra való nevelésével, betegségeivel foglalkozik. Ezért döntöttünk úgy, hogy kihasználjuk, mozgósítjuk az osztályokon dolgozó jó képességû és elõadást is elkészítõ kolléganõket. Tavasszal elindítottuk a Gyermekegészségügyi Központ Szakmai Délutánjai továbbképzés sorozatunkat, A gyermekápolás fejlõdése a gyógyítás változásának tükrében címmel. Valamennyi osztály öt-hat elõadást ír, amit az ETI felé kreditpont szerzésre is elküldtünk az Intézeti Szakoktató segítségével, és a többi is folyamatban van. A gyermekápolókon kívül más egészségügyi szakdolgozók számára is hirdetjük, Így az alpellátásban dolgozó gyermekápolók, védõnõk is részt vettek. A tovább képzéseinken orvosok nõvérek tartanak elõadásokat., az eddig megkért ontok 6-8 között vannak. Eddig két továbbképzési délutánunk volt, háromnak már a pontjai megvannak. 1. Koraszülött és Újszülöttpathológiai Osztály: 5 elõadás, 6 pont, 63 fõ vett részt 2. Gyermek Onkohaematológiai és Csontvelõtranszplantációs Osztály: 5 elõadás, 8 pont, 135-en vettek részt. Sikeres Továbbképzõ Délutánok iránt nagy az érdeklõdés, más kórház gyermekosztályain dolgozók is jelentkeznek, hiszen ilyen jellegû szakmai továbbképzés náluk nem megoldott. Klimonné Tompos Ágnes GYEK vezetõ fõnõvér Magyar Onkológusok Társaságának XXVIII. Kongresszusát rendezték Budapesten az Európa Kongresszusi Központban 2009.november 12. és 14. között. A Klinikai Onkológia és Sugárterápiás Centrumból 8 dolgozó vett részt e jeles rendezvényen. A tudományos és szakmai programokon túl a résztvevõk tartalmas társasági programokon is részt vehettek, ahol kötetlen beszélgetések keretében nyílt lehetõség a szakmai kapcsolatok elmélyítésére. A nagyszámú részvétellel bebizonyította a szakma, hogy a jelenlegi egészségügyi helyzet ellenére továbbra is meg van az igény az ismeretek bõvítésére, a szolgáltatás magas szintû mûvelése érdekében. A kongresszuson részt vettek: Baloghné Demeter Enikõ Dr Karcagi Zsoltné Karádi Gábor Lasztóczi Emil Molnárné Soltész Éva Tóth Tímea Vajda Zoltánné Vidó Ella Köszönjük támogatóink segítségét, hogy eljuthattunk e csodás rendezvényre, mely feledhetetlen élményekkel gazdagított bennünket. Vajda Zoltánné részlegvezetõ Klinikai Onkológiai Osztály

15 14 / A MI LAPUNK Visszatekinto A Visszatekintõ anyagát összeállították: Filéné Simon Ibolya és a könyvtár munkatársai ZÖLD ZÁSZLÓ KIHELYEZÉSE A KÓRHÁZAK MEGÉLHETÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN szeptember 24.-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház fõépületére elkötelezettségünk jeleként, figyelemfelhívásként a média nyilvánossága elõtt kitûztük a zöld zászlót. Égési kórterem bõvítés a GYEK-ben Megyénkben évente az égési sérülést szenvedett gyermekbetegek száma és ez évek óta emelkedik. Ebben az évben, ez idáig már 109 beteg szenvedett égési sérülést. A sérülés létrejöttében szerepet játszik a rossz szociális környezet, a szülõk figyelmetlensége, illetve a véletlen baleset. Az égés súlyossága ill. a beteg fiatal életkora miatt, ezen betegeknek kb.10 %-a igényel Intenzív Osztályos kezelést óta a kórházunkban a Gyermeksebészeti Traumatológiai és Égési Osztály a Gyermek Anaestheziológiai és Intenzív Osztály Regionális Égéscentrumként mûködik és ellátja Borsod Megyén kívül az Észak-keleti régiót. Ez idáig intézetünk Gyermek Intenzív Osztályán a kialakított égési kórteremben egyszerre 1 súlyos, lélegeztetést igénylõ beteget tudtunk ellátni. Ebben az évben már négy 50 %-os, 1,5 2 éves égési sérültet kellett ellátnunk, idõnként párhuzamosan. Így az évek óta igényként felmerülõ égési kórterem bõvítése halaszthatatlanná vált. Mivel központi forrást erre nem kaptunk, a Gyermekegészségügyi Központ Tudománnyal a gyermekek egészségéért Alapítványhoz fordultunk segítségért, melynek támogatását megnyerve, egy 3 ágyas égési kórterem került kialakításra, ahol megoldható ezen betegeknek a speciális kötözése és fürdetése. Mivel a szeptember 22-i tárgyalások a szakminisztériummal nem vezettek eredményre, az egészségügyi intézmények képviselõi így korábbi állásfoglalásuknak megfelelõen megtették az elsõ lépést: a betegeink egészségügyi ellátásának biztonságáért, a munkavállalóink munkahelyének megõrzéséért, az egészségipar stabilitásának megõrzéséért.

16 A MI LAPUNK / 15 Faültetés dr. Szabó Levente adjunktus emlékére Dr. Szabó Levente az Intézetünk Traumatológiai Osztályának dolgozója 2009 májusában Nepálban hegymászás közben tragikus balesetet szenvedett. Munkatársunkkal egy becsületes, egyenes, nagy szakmai ismeretanyaggal rendelkezõ sokoldalú Kollégát vesztettünk el. A Miskolci Spider Speciális Mentõcsoport orvosaként is nagy hivatástudattal, soha el nem fogyó lendülettel, kitartással tevékenykedett. Több barlangi és speciális mentésben kiemelkedõ szerepet játszott. Emlékezve az együtt elért eredményekre, a jövõbe vetett hit jelképeként egy kínai mamutfenyõt ültettünk el intézetünk Jubileumi Szabadidõ Parkjában. A fa ültetésével adjunktus úr emlékét kívánjuk ápolni. Miskolcon az újabb kórházi könyvsarok a CSODALÁMPÁTÓL daganatos, transzplantált, súlyos szív- és tüdõbeteg gyerekek egy-egy kívánságát teljesíti, így az elmúlt 6 évben már országosan több mint 1000 kisbeteg álma válhatott valóra. A kívánságteljesítések mellett szeretnének még több figyelmet fordítani a kórházban kezelt apróságokra, erõt adva nekik a betegségük leküzdéséhez. Mostantól a miskolci Megyei Kórházban is lesz lehetõség arra, hogy a gyerekek a kezelések idején meséket, regényeket olvashassanak, ismeretterjesztõ, sportkönyvekbõl szerezzenek hasznos információkat. A Csodalámpa-könyvsarok tartalmas kialakításában az önkéntes segítõk és támogatók mellett az alapítvány védnöke Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter közremûködött. A polcokra került 1600 könyv között a kicsik képes mesekönyvekbõl, leporellókból, kifestõkönyvekbõl, illetve kézügyességet fejlesztõ füzetekbõl válogathatnak, de a magyar irodalom meseíróinak alkotásai, a nagyobbaknak szóló regények és gyermekújságok is helyet kaptak a kuckóban. A folyamatos feltöltéséhez és karbantartásához a Libri könyvhálózat ajánlotta a forgalmazott kiadványait, illetve már csatlakoztak a programhoz magánadományozók is. A Csodalámpa Alapítvány önkéntesinek és támogatóinak segítségével az alapítás óta (2003) eddig több mint 1000 kisbeteg álma válhatott valóra, Miskolcon több mint 100 a kívánságtulajdonos kicsik száma új könyv került a miskolci Megyei Kórház gyermekosztályaira a Csodalámpa Alapítvány szervezésében, egy országos könyvhálózat, a Libri Kft. támogatásával. Az önkéntesek összefogásával mûködõ alapítvány az életet fenyegetõ betegségben szenvedõ leukémiás, A 3-18 év közötti gyerekek találkozhattak kedvenc mûvészeikkel, sportolókkal, hírességekkel Flatley, Schumacher, Talmácsi Gábor, Irigy Hónaljmirigy, Koko -, ellátogathattak azokra a helyekre, ahova eddig csak álmukban juthattak el Legoland, Harry Potter-túra, Eurodisney. Olyan tárgyakat, játékokat kaphattak mobiltelefon, playstation, kerékpár, csúszda -, amire a család anyagi helyzete miatt eddig nem is gondolhattak, és azt is megtehették, amire korábban csak vágyakoztak repülhettek, hõlégballonozhattak. Az alapítvány a könyvsarkok kialakításával szeretne továbbra is örömet okozni azoknak a kicsiknek, akik már egyszer kértek a Csodalámpától és azoknak is, akik kívánsága még nem érkezett el a lelkes felnõtt csapathoz, amelyben többek között grafikusok, pedagógusok, taxisok, banki szakemberek és sok-sok cég képviselõiként és magánemberként is próbálják jobbá tenni a kisbetegek körülményeit.

17 16 / A MI LAPUNK Digitális radiológia A Borsod-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban a jövõben modern, digitális radiológia szolgáltatja a betegellátás diagnosztikai hátterét. Beszerzésre került - a már meglévõ mellé - egy új digitális mammográf, 3 db röntgendigitalizáló berendezés (foszforlemezes kiolvasók) a hozzá szükséges informatikai eszközökkel és a szerverpark bõvítésével. Az eszközök közbeszerzési eljárást követõen - nettó 93,5 Mft értékben kerültek a kórházunkba. Az így kialakított rendszer a kor követelményeinek megfelelõ modern megoldás, mely a gyógyító intézmény számára komoly segítséget nyújt a betegellátásban, növeli a gyógyulás esélyeit és csökkenti a betegek orvosi sugárterhelését. Tisztelet a hõsöknek október 22.-én az 1956-os forradalom és szabadságharc 53. évfordulóján a Tóth Ilona Orvosszálló falán elhelyezett emléktáblánál koszorúzási ünnepséget tartottunk, így tisztelegve a hõseink elõtt. A magyar idegsebészet egyik megteremtõje Dr. Sántha Kálmán akadémikus, ideggyógyászidegsebész professzor halálának 53. évfordulója alkalmából december 11-én Intézetünk koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott, az Idegygógyászati Tömb bejárata elõtt található a Professzor Úr emlékére állított szobornál. MIKULÁS KUPA ÚSZÓVERSENY A Fogyatékkal Élõ Emberek Világnapja alkalmából kórházunk Gyermekrehabilitációs Osztálya december 3-án Mikulás Kupa Úszóversenyt rendezett, ahol sérült gyermekek versenyeztek egymással. A sportrendezvény helyszíne a GYEK Rehabilitációs Osztály Uszodája volt. A verseny után a Gyermekrehabilitációs Osztály aulájában a GYERE Gyermekrehabilitációs Alapítvány a gyermekek részére vendéglátást, meglepetést és Ünnepi Mûsort szervezett. A megemlékezésen dr. Csiba Gábor fõigazgató fõorvos úr köszöntötte az egybegyûlteket, majd dr.barla Sándor mb. osztályvezetõ fõorvos úr ünnepi beszéde következett. Végül dr. Török Pál c.egyetemi docens az Ideggyógyászati osztály alapítója emlékezett egykori tanárára.

18 A MI LAPUNK / 17 Gratulálunk Dr. Berkõ Péter ny. osztályvezetõ fõorvos, Edelényben díszpolgári kitüntetésben részesült. Fõorvos Úr, aki gyermek- és ifjú éveit élte Edelényben, s ahogy fogalmazott mindmáig edelényi gyereknek vallja magát, világszerte elismert orvosi munkájával öregbítette városa jó hírét. A kitüntetést az 1956 október 23-i forradalom és szabadságharc emlékére szervezett ünnepségen vette át Molnár Oszkár polgármester,országgyûlési képviselõtõl. Szerkesztõségünk gratulál fõorvos úr kitüntetéséhez. Kiégés ellen Erdély Mindig jó egy kicsit kilépni a hétközi munkából, és elmenni feltöltõdni egy békés helyre. Ilyen talán legtöbbünk számára Erdély a maga szépséges tájaival és emberséges embereivel együtt. Október közepén ötvenen indultunk a kórház különbözõ osztályairól Erdélybe. Az utazás egyik érdekessége volt, hogy nagyon sokan nem is tudták egyes utastársaikról, hogy õk is a kórházban dolgozik. Így ez az utazás nagyon sokak számára egy ismerkedést is jelentett más osztályon dolgozó kollégával. Nagyvárad, mint elsõ állomás ráhangolódást jelentett Erdély szellemiségére. Talán valamit megértettünk Adyból, hogy miért is szerette ezt a várost. A Királyhágóhoz érve nagy meglepetésünkre tél fogadott, mert az elsõ hó már leesett. A hógolyózás öröme sok mindent feledtetett és egy kicsit lehûtött bennünket. Csucsán bepillantást kaptunk Ady és Csinszka életébe. Bánffyhunyadra érve már ráhangolódtunk Erdély szellemiségére, de ebben még jobban tudtunk elmélyedni a református templomban látottakon és hallottakon. A református lelkész sokunkat elgondolkoztatott múltunkról, jelenünkrõl és magyarságunkról. Kalotaszentkirályra érve már lassan besötétedett, de jó volt rápillantani egy igazi kalotaszegi falura. Vendéglátónk, a falu faluturizmusát összefogó tanár úr már várt bennünket és egy pohár pálinka mellett köszöntött és mutatta be a falut röviden. Családoknál voltunk elszállásolva miután a falu egy igazi faluturizmusra berendezkedett község. A családok finom vacsorával és védõitallal vártak mindenkit. Szombaton reggeli után Tordára indultunk, hogy a város történelmi múltját megismerjük, és hogy a sóbányába lemenjünk. Gyönyörû napsütésben érkeztünk meg a tordai hasadékhoz. A télbõl szinte a tavaszba érkeztünk, így örömmel indultunk neki a hasadék megmászásának. Még az idõsebbek is örömmel vállalták a nehézségeket. Többen nem engedtünk a fáradtságnak és a próbáknak csak azért is végigmentünk. Mire estére visszaértünk a családokhoz mindenki jól elfáradt. Rövid pihenõ és készülõdés után találkoztunk, hogy együtt töltsünk egy fergeteges estét. A vacsora hangulatát emelte az élõ népzene, a népviselet bemutató és a néptánc. Éjszakába nyúlóan tartott a felhõtlen éneklés, jókedv és beszélgetés. Vasárnap nehéz volt az ébredés, az indulás és az elbúcsúzás a családoktól. A bepakolás után Kolozsvárra indultunk, hogy a várossal és a Házsongárdi temetõvel megismerkedjünk. A történelmi panteonban sétálva több történelmi õsünk sírjánál megálltunk. Eszünkbe jutott Áprily néhány sora: A tavasz jött parttalan idõben s megállt a házsongárdi temetõben. Én tört kövön és porladó kereszten Aletta van der Maet nevét kerestem. A város megannyi változás után is elgondolkodtató és megindító volt mindnyájunknak. A kirándulásunk zárása Kõrösfön volt, ahol a kirakodó vásáron mindenki nyugodtan vásárolhatott a sokféle népmûvészeti alkotások közül. Mindannyian feltöltõdve és lelkiekben meggazdagodva tértünk haza. Remélem még sok ehhez hasonló kirándulásban lesz részünk. Gecse Attila

19 18 / A MI LAPUNK Önkéntes segítség tavaszán indult a Raiffeisen Bank önkéntes munka programja, amelynek keretében a pénzintézet munkatársai szeptemberben kórházunk Jubileumi Parkjának fakerítését és betonkerítését festették le. Köszönetünket fejezzük ki a hatékony segítségért. Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés m A Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Idõt tölt nálunk? Mi értékeljük! Minden orvos, aki pecsétszámmal regisztrál, nívós remittendákból álló színes folyóirat palettáról választhat, és ha Ön a szerencsés, a jövõ évet egy csodálatos pihenéssel kezdheti! Minden érdemleges hír, amit a sajtó a szakma életérõl közöl, az nálunk együtt elolvasható. A hírek területi bontásban is kereshetõk. Mit is írnak mostanság (kór)házunk tájáról? Ráolvasás magyar orvostársadalom kötetlen hír- és társasági m a g a z i n j a Naponta teljes sajtótükör Ismert közéleti személyek, publicisták és szakmabeliek kommentálják a legérdekesebb aktuális egészségügyi híreket. Kihagyhatatlan - egyéni stílusú - hozzá- és beszólások! Egy helyen szemezgetve az internet összes érdekes szakmai blogja, fóruma. Mirõl fecsegnek a kollegák a hálón mostanában? CyberRöntgen Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés

20 A MI LAPUNK / 19 Intézményünk õszén adományba üdülési lehetõséget kapott Sopronban a Hegyvidék SCH Üdülõ Szálloda-lánc által fenntartott Soproni pihenés Solar Apartman Club Hotelben. A jelzett adomány dolgozóink számára, évente más-más évszakban, négyszer egyhetes pihenési, szállás lehetõséget biztosít. A Lõvérek lábánál elhelyezkedõ szállodában egy másfél szobás apartmanban fogadják a vendégeket, ahol turnusonként 7 nap (6 éjszakát) tölthetnek el. A jól felszerelt apartman kényelmes elhelyezést biztosít 4 fõ részére, továbbá az aktív kikapcsolódást kiegészíti a szálloda közelében található uszoda, szauna és teniszpálya, valamint a táj, Sopron város és Nyugat-Dunántúl nevezetességei. Intézetünk vezetése közösen az érdekképviseletekkel, az osztályvezetõk írásos javaslatai alapján, az õszi turnus idõszakra két dolgozót, Lajtner Gusztávnét (Ortopédiai Osztály) és Bánki Krisztinát (Szülészeti Osztály) a fenti elismerésben részesítette, akik családjaikkal együtt a, és e közötti turnus idõszakokban térítésmentesen vehették igénybe a szállás lehetõséget. Az õszbe nyúló pihenésrõl, utazásról, kirándulásokról és élményekrõl így számoltak be. A Lõvérek lábánál Úti beszámoló Kórházunk vezetõsége által az a megtisztelõ elismerés ért, hogy családommal együtt eltölthettem hat csodálatos napot Sopron városában, a Solár Apatrman Club Hotelben. Maga a Hotel a Lõvérek lábánál elterülõ dimbes-dombos hegyvidéken található. Már maga az utazás is csodálatos élmény volt, oly távol megyénktõl ahol még ez idáig nem jártunk. Megérkezésünket követõen egy jól felszereltségû, kényelmes, tág, tiszta szoba várt ránk. Az ott töltött idõt igyekeztünk tartalmasan kihasználni, sokat sétálni, pihenni, kikapcsolódni a hétköznapok világából, és minél több híres nevezetességet látni, megismeri Sopron városát. A teljesség igénye nélkül sorolom a sok látnivalót: Tûztorony, Sörház dombi kilátó, Széchenyi tér, Patika Múzeum,Városháza, Botanikus kert, stb melyek látványa teljesen elvarázsolt minket. A szálloda által, szervezett formában lehetõségünk volt egy napot szomszédolásra átruccanni Ausztriába, ahol Bécs városában autóbuszos városnézés és szabadprogram várt minket. Délután pedig a Schönbrunn csodálatos kastélyának megtekintésére került sor. Látnivalója számunkra valóságos csoda volt. Kirándulásunkat tovább folytatva másnap vonattúrát szerveztünk Burgerland, Kismarton városába, ahol a világhíres Eszterházy Kastélyt néztük meg, benne Haydn évforduló kiállításait. Családom minden egyes tagja élvezte a kirándulás minden egyes percét, pedig a nap végére igen csak elfáradtunk. Ekkor igazán jól esett a pihenés. Örömmel vettem a hírt, hogy a Kórház dolgozói közül én is lehetõséget kaptam arra, hogy családommal együtt kipihenhessük magunkat a Lövérek lábánál. Mindannyian jókedvûen készültünk, ám csak egy kiadós otthoni ebéd után mertünk nekivágni a hosszúnak ígérkezõ útnak. Utazásunk eseménytelenül telt el, beleértve természetesen a szokásos kétórányi budapesti araszolást és az autópályán szabálytalan idõközönként felbukkanó vigyázz jövök, tûnjetek az utamból viselkedésû szupersofõrök és nagy népnevelõk megjelenését is. Este 8 órára érkeztünk meg Sopronba, a Solar Club Apartmant Hotelbe. Sajnos belépõnket sziréna és 6 tûzoltókocsi kísérte, mivel az egyik lakóépületben tûz ütött ki. Szerencsére senki sem sérült meg, a tûzet sikeresen el tudták oltani. Egy kis idõ után már csupán mi álltunk megszeppenve, csomagjainkkal a kezünkben a sötét, füsttel betöltött éjszakában. A szállásunk megkönnyebbülésünkre nem az érintett épületben volt. A másfél szobás apartman teraszáról gyönyörû kilátást nyílt Sopron belvárosára, különösen éjszaka, amikor már csak a fényes pontok millióit látja az ember. Az eltöltött 5 nap alatt megcsodálhattuk a város nevezetességeit, szép tereit és híres templomait. Nagy sétákat tettünk a környezõ dombokon, apró, kanyargós kis utcákat és ösvényeket fedeztünk fel. A hegy tetején pedig olyan nagynak érezhettük magunkat, hogy úgy hittük a világ a kezünkben is elfér. Még egyszer köszönetem fejezem ki magam és családom nevében ezekért a felejthetetlen élményekért. Köszönettel: Lajtner Gusztávné és családja. Természetesen az eltelt idõ alatt érdekes megfigyeléseket tettünk és bölcsességekre leltünk. Rájöttünk arra, hogy éjszaka mindig hamarabb értünk haza, mint fényes nappal. Este ugyanis könnyebb a városban közlekedni, hiszen nem látszanak az egyirányú utcát jelzõ táblák. Persze ehhez az is hozzátartozik, hogy az esti idõszakban az utcák annyira kihaltak, hogy néha zavarban éreztünk magunkat, amiért zajt csapunk és megzavarjuk a környék csendjét. A város lakói kedvesek és segítõkészek, az autósok pedig figyelmesebbek és türelmesebbek egymással. Szívesen maradtunk volna még, de sajnos minden jó véget ér egyszer. Az emlékek azonban megmaradnak, egy részük a szívünkben, más részük pedig videón és képeken. Köszönjük a lehetõséget, hogy jól érezhettük magunkat. Bánki Krisztina

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket!

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! LAPUNK XVI. évfolyam 1. szám 2015. április Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! Kitüntetettjeink

Részletesebben

A Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Igazgatósága

A Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Igazgatósága Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVI. évfolyam 2. szám 2015. július LAPUNK TARTALOM: Semmelweis Nap 2015 Interjú az Astellas díj két kitüntetettjével Intézményünk

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó: ÁpolásÜgy TISZTELETBELI TAG PROF. DR. ILLEI GYÖRGY FOGLALKOZÁS EÜ. TOVÁBBKÉPZÉS Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. BOLDOG ANYÁKNAPJÁT! 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk!

Részletesebben

Tartalom. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi olvasónknak! Emberségbõl példát Kitüntetettjeink. Interjú:

Tartalom. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi olvasónknak! Emberségbõl példát Kitüntetettjeink. Interjú: XVII. évfolyam 1. szám 2011 ÁPRILIS Tartalom Emberségbõl példát Kitüntetettjeink Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi olvasónknak! Interjú: Dr. Szûcs Ildikó osztályvezetõ fõorvos Csillagpont Rádió

Részletesebben

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben,

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben, LAPUNK XV. évfolyam 3. szám 2014. december Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja TARTALOM Ünnepi köszöntő Kitüntetettjeink Betekintés Telephelyeink életébe: Bemutatkozik

Részletesebben

Köszöntõ. Reméljük, ebben a lapszámunkban is sok hasznos olvasnivalót találnak! Kellemes időtöltést kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Köszöntõ. Reméljük, ebben a lapszámunkban is sok hasznos olvasnivalót találnak! Kellemes időtöltést kívánunk minden kedves Olvasónknak! Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! A szeptember-október nem szűkölködött szakmai eseményekben, konferenciákban. Az ETI munkatársai igyekeztek jelen lenni minden fontosabb rendezvényen. Ebben a

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. április 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. április 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Rendhagyó számot tart kezében, tekintettel, hogy rendhagyó események történtek áprilisban. Nem folytatjuk az ETI 50 éves fennállásának megünneplésére indított

Részletesebben

A mi. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

A mi. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 1. szám 2012. április Lapunk T A R T A L O M Körképek telephelyeinkrõl: A mezõkövesdi Mozgásszervi

Részletesebben

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XIV. évfolyam 3. szám 2013. december Lapunk T A R T A L O M Ünnepváró gondolat Kitüntetettek Interjú Dr. Karosi Tamás

Részletesebben

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja.

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. A mi Lapunk Borsod-Abaúj Z - emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 3. szám 2012. december Lapunk TARTALOM Kitüntetettjeink 5 évtized példamutató munkássága Beszélgetés

Részletesebben

ÁpolásÜgy. Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: Feladó:

ÁpolásÜgy. Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: Feladó: Feladó: Feladó: Magyar Ápolási Egyesület Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 1431 Budapest, Pf: 190. ÁpolásÜgy 2007. 26. 21. évf. évf. 2. 4. szám szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! 2012. Úgy érzi,

Részletesebben

XV. évfolyam 1. szám 2014. április. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja

XV. évfolyam 1. szám 2014. április. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja XV. évfolyam 1. szám 2014. április Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja Kitüntetettjeink Betekintés Telephelyeink életébe: - Bemutatkozik a szikszói Geriátriai

Részletesebben

XV. évfolyam 2. szám 2014. július. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja

XV. évfolyam 2. szám 2014. július. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja XV. évfolyam 2. szám 2014. július Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja TARTALOM: Kitüntetett munkatársaink Semmelweis Nap 2014 Telephelyek bemutatkozása Intézményünk

Részletesebben

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 2. szám 2012. július Lapunk T A R T A L O M Semmelweis Nap 2012 Kitüntetések Miskolc város kitüntetettjei

Részletesebben

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. Húsvéti gondolatok. Betekintés Telephelyeink életébe

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. Húsvéti gondolatok. Betekintés Telephelyeink életébe A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XIV. évfolyam 1. szám 2013. április Lapunk T A R T A L O M Húsvéti gondolatok Miniszteri oklevél kitüntetésben részesült

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 3. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 3. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy TARTALOMBÓL: KÉPZETT ÁPOLÓ MINÕSÉGI SZOLGÁLTATÓ MÁE REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TISZTELETBELI ÁPOLÓT AVATTUNK Minden tagunkhoz

Részletesebben

Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam!

Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam! Hivatásunk a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara lapja 2008/3. Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam! Az idei esztendõben ismét változás volt az Egészségügyi Minisztérium vezetésében. Mint arról már hírt

Részletesebben

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. november 1. Köszöntő

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. november 1. Köszöntő Köszöntő Köszöntő Tartalom ÉV AZ Kedves Olvasók! Az év végét megelőzően gőzerővel folyik a munka, zajlanak a szakmai események az egészségügyi szakképzésben és a GYEMSZI ETI Főigazgatóság falai között.

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Ápolók Nemzetközi Napja. Kitüntetett Ápolók

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Ápolók Nemzetközi Napja. Kitüntetett Ápolók ÁpolásÜgy Ápolók Nemzetközi Napja Kitüntetett Ápolók Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. KEF Konferencia 2008. 22. évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Prontosan a seböblítõ az

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 3. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 3. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy SZOMBATHELYI REGIONÁLIS SZAKDOLGOZÓI KONFERENCIA SZOCIÁLIS KONFERENCIA NAGYKŐRÖSÖN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. PSZICHIÁTRIAI SZAKDOLGOZÓK IX. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA,

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. október 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. október 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Az október sem szűkölködött szakmai eseményekben, konferenciákban. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképző

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. november 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. november 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! A GYEMSZI fenntartású INDIT Közalapítvány addiktológiai területen nyújtott munkájára való tekintettel Dr. Szemelyácz Jánost, az INDIT Közalapítvány kuratóriumának

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának információs lapja. "A fejlõdés alapja a kölcsönös bizalom" Interjú dr. Betlehem József dékánnal

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának információs lapja. A fejlõdés alapja a kölcsönös bizalom Interjú dr. Betlehem József dékánnal A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának információs lapja 2012 március "A fejlõdés alapja a kölcsönös bizalom" Interjú dr. Betlehem József dékánnal II. PTE ETK KARI EST TARTALOM 4. oldal Nekrológ

Részletesebben

ÁpolásÜgy. Regionális tudományos konferencia. EFN - elnöki üzenet. XIX. szülésznő-védőnőgyermekápoló konferencia

ÁpolásÜgy. Regionális tudományos konferencia. EFN - elnöki üzenet. XIX. szülésznő-védőnőgyermekápoló konferencia ÁpolásÜgy Regionális tudományos konferencia Feladó:Feladó: Magyar Ápolási Egyesület Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 1431 Budapest, Pf: 190. EFN - elnöki üzenet XIX. szülésznő-védőnőgyermekápoló

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. Fehér Karácsony. øtinfo 2011. december 1. Köszöntõ. Kedves Olvasó!

Tartalom. Köszöntő. Fehér Karácsony. øtinfo 2011. december 1. Köszöntõ. Kedves Olvasó! Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Ismét vége felé közeledik egy naptári esztendő: Advent, Karácsony, Szilveszter, Újév. Lázas készülődések időszaka áll a küszöbön. De még mielőtt magával sodorna

Részletesebben

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom ÉV AZ Kedves Olvasók! A múlt utat mutat a jövő felé indítják gondolataikat a Szerkesztők az ETI 50. évfordulójának alkalmából soron következő cikkben. Nagy elődeinkre Deme Saroltára

Részletesebben

ÁPOLÁSI OSZTÁLYT NYITOTTUNK

ÁPOLÁSI OSZTÁLYT NYITOTTUNK 106 ÉVE UGYANOTT Alapítás éve:1998 Alapította: dr. Koleszár Lajos és dr. Molnár Imre Miskolc Megyei Jogú Város Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház - Rendelõintézet lapja 2006. május 5. 9.évfolyam,

Részletesebben

Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2012. 26. évf. 1. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS!

Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2012. 26. évf. 1. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Termékeink a magyar önkéntes véradók plazmájából előállított vérkészítmények Humafactor 8-9 Humaglobin Human albumin 5%,

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy XII. OTDK MISKOLCON REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TRANSZKULTURÁLIS ESEMÉNYEK Minden tagunkhoz eljutunk! Magnézium Tartalmú Természetes

Részletesebben

Pirula. Több mint ezer vizsgálat az Egészségnapon

Pirula. Több mint ezer vizsgálat az Egészségnapon Az ön egészsége a mi hivatásunk 2015/2. szám A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelointézet 2 havonta megjeleno lapja Prof. Dr. Tenke Péter: Kapitány és legénysége Akkreditált képzések a kórházban Bemutatkozik

Részletesebben